Vysokomýtský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokomýtský zpravodaj"

Transkript

1 Vysokomýtský zpravodaj listopad 2011

2

3 4 Rozhovor s ředitelem MBP Jiřím Ropkem 41 Právě vyšlo 14 Informace o zavedení elektronických občanských průkazů PTEJTE SE STAROSTY ROZHOVOR VITRINKA KAMENNÉ DESKY VYPRÁVĚJÍ PŘEDSTAVUJEME VÁM INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU KINO ŠEMBEROVO DIVADLO M-KLUB MĚSTSKÁ KNIHOVNA REGIONÁLNÍ MUZEUM ŠKOLY EMKO KUJEBÁČEK MIKÁDO ČAJOVNA ČAJKA BERENIKA HLINĚNÁ DÍLNA VĚDOMÍ SRDCE VEŘEJNÁ SBÍRKA PRÁVĚ VYŠLO CÍRKVE ÁDÉČKO KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA KAM V ČESKOMORAVSKÉM POMEZÍ LEDAX Z OKOLÍ TECHNICKÉ SLUŽBY SPORT HASIČI LÉKAŘSKÁ SLUŽBA INZERCE LUŠTĚTE S NÁMI KALENDÁŘ AKCÍ OBSAH Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 1

4 Ptejte se starosty Proč je časově omezen provoz skateparku? Proč město neumožní celodenní provoz? V úvodu své odpovědi bych rád upozornil na fakt, že skateboardová dráha umístěná v prostorách autodromu není zařízením města, ale patří Obchodní akademii a Střední odborné škole cestovního ruchu v Chocni. Na konci školního roku došlo v rámci slučování těchto škol k diskusi o možném převodu (nebo prodeji) skateboardových drah na město. Zatím se tak nestalo, důležité je především rozhodnutí vlastníka. Přesunout dráhy na jiné místo bez vyřešení majetkových vztahů není možné. Provoz je skutečně časově omezen, a to dle provozu autodromu. Během závodů, ale i v době nepřítomnosti pracovníků autodromu, je areál uzavřen, což je zcela v kompetenci autoklubu, který se podílí na správě i údržbě zařízení. Vedení města má po dohodě s autoklubem a školou zájem přesunout skateboardovou dráhu jinam, nové umístění sportoviště je však nutno pečlivě zvážit. Při jízdě na skateboardu na kovovém zařízení vadí pro umístění na sídlištích velký hluk, nicméně právě na sídlištích by měl skatepark nejvíce mladých uživatelů. Naopak instalace na okraji města, kde lze prostory najít mnohem snadněji, není vhodná v případě, že zařízení nebude oploceno a hlídáno. A to nejen proto, že by hrozila ztráta kovových částí sportoviště, ale především s ohledem na nebezpečí úrazů, které je v tomto sportu vysoké. V současné době je vše výše uvedené zajištěno díky pracovníkům autodromu. Sám jsem před lety na skateboardu aktivně jezdil a v mnoha ohledech zklamání mladých příznivců tohoto sportu chápu. Zatím se však nabízejí pouze dvě řešení. Buď město pořídí v některém ze sídlišť novou skateboardovou dráhu z betonu, která není tak hlučná a její využívání by nerušilo obyvatele okolních domů, avšak otázka bezpečnosti tím nebude vyřešena i nadále. Druhé řešení by mohla přinést varianta, že se najde pár nadšenců a založí sportovní oddíl. S takovým subjektem je možné vše projednávat snadněji. Vedení města je připraveno v tomto ohledu nabídnout radu a pomoc. Takže mladí skateboardisté, vy, kteří máte o tento sport upřímný zájem, zkuste požádat své rodiče nebo starší kamarády o pomoc. Je to jednodušší a čestnější cesta, než opakovaně poškozovat plot autodromu a tím i autoklub, který se vám všem o zařízení stará... Několikrát se objevila informace o rekonstrukci bazénu. Kdy bude dokončena? Oprava, ale i rozšíření provozu bazénu patří mezi priority rady města. Je zpracován projekt, který však zřejmě podlehne ještě některým úpravám. Bazén je dnes intenzivně využíván, a proto by provádění stavebních úprav a dlouhodobé odstavení jeho provozu bylo nevhodné. Z tohoto důvodu jsme rozdělili práce do několika etap. První etapa prací během prázdninového uzavření provozu skončila finalizací nerezového dna, kde byla použita technologie zamezující korozi. Druhou etapu připravujeme. Spočívá v rekonstrukci technologií. Město má akceptovanou žádost o dotaci na plynové tepelné čerpadlo. Společně se zatep- 2 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

5 lením a rekuperační jednotkou by vytápění a provoz měly být výrazně úspornější. Termín finalizace je stanoven na léto Třetí etapa spočívá v dostavbě tobogánu, vířivky, sauny a v rekonstrukci interiérů a je plánována na další rok. Vše (především závěrečná etapa) záleží také na ekonomické situaci a finančních možnostech města. Změna jízdních řádů vlaků a autobusů nesouhlasí s příjezdy do zaměstnání a škol. Bude s tím město něco dělat? S touto otázkou souvisí náhrada vlakových spojů. S krajským úřadem bylo dlouhodobě projednáváno zmenšení počtu párů vlaků mezi Litomyšlí a Mýtem z 10 na 5. Vlaky v době, kdy jezdily málo obsazené, byly nahrazeny autobusovým spojem. Myslím, že cestující budou mít v budoucnu lepší možnosti dopravy, než tomu bylo dosud. I časy byly laděny tak, aby odpovídaly časům příjezdů do zaměstnání a škol. Horší situace nastala v okamžiku, kdy firma Oredo s. r. o., zpracovávající harmonogramy, zcela vypustila některé spoje. Například na trase Vysoké Mýto-Ústí nad Orlicí nebo Vysoké Mýto-Nové Hrady. Odbor dopravy MěÚ sjednotil požadavky okolních obcí i zaměstnavatelů a společně s nimi jsme požádali o nápravu chyb. Některé návrhy jsou již vyřešeny, ale zatím ne všechny. Pokud má někdo k navrhovaným jízdním řádům zásadní připomínky, je možné je zasílat na podatelnu města nebo na adresu: Původně stanovený termín již sice vypršel, ale jistě bude možné o případných závažných potížích, které byly Foto: M. Šafář opomenuty, s Krajským úřadem v Pardubicích znovu jednat. Kromě odpovědí na zaslané dotazy mi v závěru dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na výborném třetím místě v soutěži Město pro byznys v Pardubickém kraji. Spolu s městem Polička patříme překvapivě ke skokanům letošního roku. Ve vztahu město a podnikatelské prostředí výše uvedená soutěž hodnotila řadu parametrů. Tento vztah patří mezi mé dlouhodobé osobní priority a jsem velmi rád, že díky pochopení ostatních radních ve Vysokém Mýtě vznikla Komise pro zastupování podnikatelů. Republikově jde o nový projekt, který má ještě mnoho neznámých. Nicméně hlavní cíl, kterým je ekonomická prosperita regionu, je v době krize zcela jistě prospěšný pro všechny obyvatele města. Děkuji. Dotazy pro starostu Miloslava Souška zasílejte na nebo je v obálce označené v levém horním rohu názvem této rubriky předejte v podatelně na MěÚ ve Vysokém Mýtě. Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 3

6 Rozhovor Začala topná sezóna a my navazujeme na rozhovor z dubnového čísla Vysokomýtského zpravodaje o dodávkách tepla s ředitelem Městského bytového podniku Jiřím Ropkem. Pane řediteli, jak se vám daří naplňovat záměr, který jste zmínil v minulém rozhovoru, snížit náklady na teplo do vysokomýtských domácností? Kotelny Pivovarská I a Pivovarská II se nám podaří modernizovat ještě v letošním roce. Tato modernizace spočívá ve výměně kotlů. Dosavadní kotle nahradí kotle kondenzační s daleko vyšší účinností spalování. Tím dojde k výrazné úspoře spotřebovaného paliva a zároveň ke snížení exhalací. Další úspora nákladů bude spočívat ve snížení náročnosti obsluhy a následném snížení mzdových nákladů. V této souvislosti máme v plánu jednat s obyvateli ve vytápěných objektech o tzv. decentrálním ohřevu teplé užitkové vody, což by mělo za následek větší komfort odběru a další úspory nákladů pro jednotlivé odběratele. Jak vypadá situace v dalších kotelnách? I tam máte připravena úsporná opatření? Samozřejmě. V současné době probíhají jednání s firmou ČEZ Energo o možnosti instalace kogeneračních jednotek na našich největších tepelných zdrojích, kterými jsou kotelny Vanice a Družba. Tato jednání jsou velmi nadějná. Firma projevila zájem investovat téměř 20 milionů Kč, přičemž pro Městský bytový podnik by úspory měly být okolo dvou milionů Kč. Co je to kogenerační jednotka? Kogenerace neboli KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) představuje v současné době jeden z nejekologičtějších a zároveň ekonomicky nejpřijatelnějších způsobů výroby elektřiny a tepla. V praxi to znamená, že tato jednotka vyrábí zároveň elektrickou energii, kterou rozvádí do sítě, a teplo, které je dodáváno do jednotlivých objektů. V jakém časovém horizontu se předpokládá, že by tyto kogenerační jednotky mohly být uvedeny do provozu? Na základě informací, které nám společnost ČEZ Energo poskytla, je velká pravděpodobnost, že by mohly být uvedeny do provozu již koncem příštího roku. Aby se tak ovšem stalo, musí být splněny určité podmínky. Ještě před tím, než se kogenerace zadají do výroby, je nutný smluvní závazek uzavřený ještě v letošním roce. Podpis takové smlouvy předpokládá, že spolupráce s výše uvedenou firmou potrvá minimálně po dobu 15 let, aby byla záruka navrácení vysokých investičních nákladů vložených do projektu na jeho počátku. Vidíte tuto otázku jako problémovou? Ano. Abychom tuto smlouvu podepsali, musíme mít určité záruky, že naši odběratelé, tj. objekty ve vlastnictví města, společenství vlastníků, SBD budou i nadále odebírat teplo právě od nás. Budeme na toto téma se všemi zmíněnými subjekty jednat a snažit se prosadit názor, že právě tato cesta nakládání s energiemi je správná. Rádi bychom pro občany, 4 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

7 kterých se tato situace bezprostředně dotýká, uspořádali seminář, kde by se společně setkali se zástupci firem, jež zateplují objekty, čistí topné systémy a tím zároveň šetří vlastníkům náklady, protože nejlevnější energií je ta nespotřebovaná. V čem spatřujete další výhody spolupráce s firmou ČEZ Energo? Osazením kogeneračních jednotek na již zmiňovaných kotelnách se nám s ČEZ Energo otevírá významná spolupráce, která může dále úspěšně pokračovat i v dalších kotelnách, ale současně také prostřednictvím výhodných dodávek zemního plynu. To je další efekt při snižování celkových nákladů při dodávkách tepla a teplé užitkové vody jednotlivým občanům. Znamená to i snižování dopadů výroby tepla na ekologii města. Děkuji za rozhovor. Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková. Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 5

8 Vitrinka O vysokomýtských restauracích, část 10. RESTAURACE U LÍPY Starý hostinec U Lípy, už za obrození velmi oblíbené místo lidových zábav, tancovaček a vůbec společenského a kulturního vyžití vysokomýtských občanů, stával na Litomyšlském předměstí na ústecké silnici možná už od konce 18. století. Město, vlastně jeho předměstí tu tehdy (až do začátku 20. století) končilo, začínal venkov, přes den se tu zastavovali hlavně formani, také se tu, jako ve všech hospodách za branami města, přenocovávalo i s koňmi. Památnou se stala éra zdejšího hostinského Františka Kroulíka, který zde působil v polovině 19. století. Na přelomu 19. a 20. století vlastnil hostinec U Lípy hostinský Václav Beneš spolu se svou ženou Barborou. Ti nechali nevyhovující starou stavbu roku 1906 zbořit a na jejím místě dali postavit v letech novostavbu hostince s velkým sálem a salonkem, zázemím, moderními záchody, hospodářským dvorem a také s bytem pro svou rodinu. Hospodskou živnost tu jejich nástupci, soukromí i socialističtí, provozovali po celé dvacáté století. Na jeho sklonku budovu koupil Ing. Josef Dostál, který je jeho vlastníkem i dnes. Ovšem pohostinskou živnost sám neprovozuje. Provozovatele našel vposled v manželích Zdeňkovi a Ivetě Markových, kteří se o oživení notně zašlé slávy hostince U Lípy snaží už 2. rokem. Zvelebili především letní restauraci, kam se v létě vejde až 150 hostů; pořádají tu v sezóně oblíbené páteční a sobotní zábavy a koncerty nebo několikrát do roka dětské dny (děti mají vše zdarma, platí jenom rodiče). Poslední změnou bylo nedávné otevření nekuřáckého salonku v pravém traktu, který moderním nábytkem zařídila vysokomýtská firma Voříšek a svými obrazy vyzdobil zdejší denní host a soused, malíř Jan Pokorný. Restaurace U Lípy je typická česká lidová restaurace (bylo jich ještě před pár lety plno, někam ale mizí), kam na oběd chodí především místní štamgasti či zaměstnanci okolních stavebních a jiných firem. Těm je přizpůsoben i jídelníček. Minutky se tu nevedou. Na stole je česká klasika: dršťková polévka s vdolky, moravský vrabec, svíčková, případně nejoblíbenější místní specialita, středeční (domácí!) langoše zapíjené kvasnicovým poličským pivem; na studeno pochopitelně buřty s cibulí, utopenci nebo tlačenka, v poledne výběr ze tří jídel, večer také (ovšemže jiných, večerní stálicí je ale guláš na mnoho způsobů). Stálý jídelní lístek ani nemají, kvůli štamgastům ho nepotřebují (ti by ani nejedli stále totéž, a když, dovedou si to na zítra poručit), kvůli jednorázovým strávníkům, setkáním spolužáků či pozůstalým jdoucím od pohřbu ho nemají také. Vaří se tu na přání, pochopitelně i minutky. Sympatický hostinský a kuchař v jedné osobě Zdeněk Marek vykládá o svém vaření se zaujetím přání hosta je pro něj zjevně na prvním místě. O jídle se prostě diskutuje. Sympatický (v Mýtě jinde nevídaný) je tu třeba starosvětský způsob nalévání polévky z polévkové nádoby: zeptají se vás, jestli chcete ode dna hustou, nebo jestli ještě jednu sběračku... Typický rodinný podnik. Paní Marková je oficiálně provozní, ovšem jaký je to prosím vás provoz: oba manželé mají už jen jednu stálou servírku a pak se tu střídají učenky z choceňské obchodní školy a chroustovického učiliště. Nezažil jsem, že by nebyly velmi svěží, svižné a milé, a to jsem k Lípě chodil inkognito. Inu, na tři hvězdičky od Funèse to pochopitelně není, ale na nostalgický povzdech nad mizejícím půvabem českých zakouřených hospod s tlačenkou, gulášem, hovorným hostinským a zakulacující se usměvavou paní hostinskou je to určitě příklad jak vystřižený... 6 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

9 Antonín Šauer ( ): Starý hostinec U Lípy včetně plánku, kresba tuší a akvarel, kolem roku Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 7

10 Restaurace U Lípy Kapitána Poplera 64, Vysoké Mýto Provozovatelé: Zdeněk a Iveta Markovi Tel.: , Internetové stránky: připravují se Otvírací doba: Zimní: Pondělí čtvrtek 10 14, hod. Pátek: hod. Sobota: hod. Neděle: hod. Letní: Pondělí pátek hod. Sobota neděle hod. Polední zvýhodněné jídelní menu: výběr ze 3 hotových jídel a polévka: 63 Kč. Běžné menu: na výběr pravidelně ze tří čtyř jídel ( Kč), obměňuje se denně. Stravenky: Ano. Platební karty: Ne. Točené nealko: Výběr ze tří druhů: ½ litru 15 Kč. Točené pivo: Polička 10: ½ litru 15 Kč, 11: ½ litru 16 Kč, 12: ½ litru 19 Kč. Restrikce kouření: V levém traktu se kouří vždy, v pravém nikdy. Vitrinku připravil Pavel Chalupa. Foto: z archivu Lubomíra Dostála a archivu MGVM. Novostavba hostince U Lípy kolem roku Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

11 Kamenné desky vyprávějí Zastavení 21. V roce pracovala na býv. gymnásiu ilegální komunistická studentská skupina. Zlatá maminko a tatínku, milí přátelé a kamarádi, až obdržíte tyto řádky, neplačte, nenaříkejte je to mé poslední přání nebude mne již hlava bolet. Věřte mi upřímně, jsem skoro rád, že to hrozné napětí přestane, ani ne tak pro mne neboť já jsem s tímto hrozným vyvrcholením počítal jako pro Vás, Foto: Martin Štěpán, RMVM. milí rodiče. Ta představa Vašeho bolu mne přímo mučila. Děkuji Vám za vše, co jste pro mne učinili vím, že jste činili vše možné, abyste mne zachránili, ale proti Osudu jsme bezmocni. Nepodlehněte této hrozné skutečnosti, ale uzavřete se v ráj svého srdce, jako to činím já v těchto posledních hodinách svého života. Ujišťuji Vás, že jsem klidný, s Bohem vyrovnaný s Bohem, moji milí, žijte blaze, Bůh Vám zaplať, co jste kdy pro mne učinili. Věčně Váš Jarka (úryvek z dopisu na rozloučenou studenta Jaroslava Šafky) Skupina, o které je na uvedené desce řeč, se vedle studentů vysokomýtského gymnázia skládala i z jeho absolventů. V roce 1939 měla za sebou už delší historii, vznik jakéhosi kroužku lze datovat k roku 1936, kdy skupina několika vysokomýtských středoškoláků začala vydávat měsíčník Mladá kultura. Termín komunistický v této době zdaleka není na místě, jednalo se o kroužek spojený zájmem o literaturu, jeho tíhnutí k socialismu a levicové zaměření nebylo v tehdejším intelektuálním prostředí ničím neobvyklým. Tvořit časopis, pohybující se pro nevůli profesorského sboru na hranici ilegality, muselo pro mladé studenty působit lákavě. Vše by snad pokračovalo jako nevinná studentská hra na antišosáckou revoltu, nebýt toho, že se dějiny rozhodly projít válkou. Z liberálního Československa byl náhle protektorát a činnost, za kterou dříve hrozila důtka či zákaz časopisu, se náhle stala skutečnou hrou s ohněm. Malověrní tenkrát odpadli, píše ve svých pozdějších vzpomínkách Milič Jiráček a někdy v této době se skupina napojuje na choceňskou skupinu KSČ. V roce 1940 je několik lidí z tohoto prostředí zatčeno, ale skupina studentů pozornosti Gestapa prozatím unikla, Josef Sychra, který ji mohl prozradit, spáchal ve vězení sebevraždu. Činnost se znovu aktivizovala během léta Nová organizace si říkala Mladá garda národního odboje, ve Vysokém Mýtě ji řídil student Jiří Svoboda a v Chocni Jaroslav Šafka. Poměry v protektorátu tou dobou značně přituhovaly, zvláště když nedůsledného (z nacistického pohledu) Neuratha vystřídal kat Heydrich. Světové události se tou dobou houpaly na vahách, Wehrmacht bojoval v Africe, na východě se chystala jarní ofenzíva vrcholící v zimě u Stalingradu, a němečtí nacisté, kterým šlo v tu chvíli o vše, byli zběsilejší než kdy jindy. Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 9

12 Podle tvrzení Jiřího Honzíka došlo k prozrazení skrze nastrčenou konfidentku, není však vyloučené, že Gestapo o celé skupině vědělo již delší dobu a situaci monitorovalo. První studenti byli zatčeni v březnu a dubnu, zbytek během podzimu. Nešlo jen o členy spolku, nacisté, rozzuření nesnázemi na světových bojištích, brali kohokoli, kdo okolo celé záležitosti třeba jen prošel. Kupříkladu výše zmíněný Jiří Honzík, který se přímým členem skupiny nestal a její název se dozvěděl až při výslechu, byl obviněn jen za neoznámení věci úřadům. Ne vždy výše trestu také odpovídá skutkům, například Milič Jiráček se údajně zachránil spásným výmyslem, že pětikorunu členských příspěvků považoval za platbu za papír. Zbrklost procesů však německé soudy nahradily tvrdostí, přestože šlo o lidi mladší osmnácti let a dokonce i německé soudy do té doby respektovaly mladistvost jako polehčující okolnost. Během prosince a ledna následujícího roku 1943 bylo k smrti odsouzeno osm studentů, dalších osm čekalo vězení. Zprávou o smrti studentů by příběh desky mohl končit, ale výčet vysokomýtských obětí z řad protinacistického odboje je mnohem delší. Lidé mají sklon své dějiny rychle zapomínat, připomeňme si proto i ty ostatní. Splnili, v co přísahali, mohl by znít nápis na pomníku důstojníků vysokomýtské posádky. Jejich organizace Obrana Národa byla nacisty rychle odhalena, její samotný vznik se dal po okupaci a odzbrojení československé armády snadno předvídat. V rozmezí let byla popravena velká část důstojníků, včetně velitele posádky, plukovníka 30. pěšího pluku Bohuslava Závady. Praporčík Jan Koníř byl ubit v listopadu 1941 během výslechu v Pardubicích, krátce po propuštění z vězení zemřel rotmistr Josef Šalda a výslechy a věznění na Pankráci nepřežil kapitán Jan Jičínský. Osvobození tábora v Terezíně se dočkal major Ladislav Lakomý, pár dní poté však podlehl nákaze tyfem. Zastřelen Gestapem během razie byl podplukovník Josef Svatoň spolu s kapitánem Soškou. Koncentrační tábory přežili kapitán Bedřich Šnirl, Rudolf Rajnyš a František Větrovec, podplukovníci Bohumil Tesárek, Sergej Bezuglij a Pavel Princ, major Felix Vlach a strážmistr Václav Poříz. Kapitán František Roček zahynul v létě 1942 v Anglii při nehodě v pobřežním minovém poli. Oběti přinesli také činovníci a členové Sokola. Zacházení v Osvětimi nepřežil profesor gymnázia Josef Kolář, ubit v Buchenwaldu byl propagátor atletiky a znovuzakladatel vysokomýtského basketbalu Jaroslav Remeš, v roce 1944 byl v Drážďanech popraven náčelník Sokola Josef Svoboda a na upomínkové desce v Sokolovně nalezneme řadu dalších jmen. Terezín nepřežil Jan Svoboda, odsouzený za propagaci komunismu, následkům věznění v táboře Flossenburg podlehl Jaroslav Slezák, který se tam ocitl kvůli poslouchání zahraničního rozhlasu. Z příslušníků štábního vojska položili své životy štábní strážmistr Josef Neuman, Jiří Svoboda, jeden z popravených studentů bez soudu popravený v Osvětimi-Birkenau, a 10 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

13 v posledních dnech války padl v boji s oddíly SS na Lipové praporčík Josef Nesvadba. Bezdůvodně, jako rukojmí, byl zatčen JUDr. Bedřich Elbogen, který zemřel v roce 1942 v Osvětimi. Mnoho odsouzených nalezneme mezi zaměstnanci železnice, nemluvě o jednotlivcích, které do žádné skupiny zařadit nelze. Tento neúplný výčet jmen představuje jen část obětí nacistické vlády nad naším městem, v jednom článku nelze vypsat všechna a mnohá zůstala historií zapomenuta. Na závěr však zmiňme ještě jedno v noci 8. listopadu 1941 byl Gestapem zatčen starosta města František Nimshaus, o rok později byl v Osvětimi nelidsky ubit a ušlapán. Zdeněk Horák, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Vysokomýtský zpravodaj - 11/

14 Představujeme vám... ONDŘEJ SYCHRA (* ) Ondřej Sychra je mladý básník, který se ve Vysokém Mýtě narodil a dosud v něm i žije. Po ukončení studia na ZŠ Javornického nastoupil na Vyšší odbornou školu pedagogickou a střední pedagogickou školu v Litomyšli, obor volný čas, zaměření na hudební výchovu. Básně začal psát v 15 letech. Některé z nich byly zveřejněny ve sbírce Manifest podzimu, která vyšla v loňském roce a jejíž křest se uskutečnil v Kavárně v Šafaříkově ulici. Největším úspěchem tohoto mladého muže bylo umístění v celostátní literární soutěži Ortenova Kutná Hora v září letošního roku, kde získal 3. místo (1. místo uděleno nebylo). Vítězné básně byly otištěny ve sbírce Názvuky, která byla při této příležitosti vydána. Při psaní básní autor čerpá náměty ze zážitků a zpráv všedního dne. Výrazně ho ovlivnila tvorba beat generation a především Jacka Kerouacka a Allena Ginsberga. V poslední době se zaměřuje ve svých volných verších především na kritiku společnosti. Jeho plány směřují k vydání vlastní sbírky v nakladatelství básníka Jana Těsnohlídka ml., který patří k jeho vzorům a přátelům, jež ho na jeho tvůrčí cestě doprovázejí. Někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře nepřemýšlet nemyslet na dopad být tu pro přítomnost stát se klesající hmotou kterou ryby nechtěj žrát klesat do větší a větší zimy přitom cítit teplo které jsem cítil když jsem nikomu nemusel říkat sbohem klesat do větší a větší tmy přitom vidět světlo které si proráží cestu hlubinami s cílem probodnout mi srdce někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře a křičet z plných plic nikdo by neslyšel ani tvé slzy už by nebyly vidět jak by splývaly s tou slanou konzistencí někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře a na cestě potkávat ty co mám rád ti co už odešli co už na dno dopadli kteří se nestyděli kteří se milovali ve všech ulicích ve všech parcích i ve všech pajzlech a bylo jim to jedno kteří dokouřili poslední jointy kteří nebyly jen zbitou generací kteří nechtěli vždy víc a kterým jsem podával ruku vždy s upřímným pláčem kterým jsem četl básně připíjel si s nimi na život chodil s nimi do kina debatoval o muzice mrznul na zastávce opíjel se v záři pouličního světla 12 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

15 Kujebácký jarmark Vysokomýtský zpravodaj - 11/

16 Informace z Městkého úřadu Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Úplná znění usnesení RM č. 31/11-33/11 jsou zveřejněna na internetových stránkách města. Předkládáme vám z nich následující výtah. 27. září rada města: schválila smlouvu o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, jako zhotovitelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem - 2. etapa ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu Kč včetně DPH; schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA Vysoké Mýto, jako dodavatelem studie k majetkoprávnímu vypořádání na akci Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová za cenu Kč včetně DPH; schválila přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí v režimu regionální blokové výjimky a tedy dotace 40 % z uznatelných nákladů na akce Plynofikace obce Vysoké Mýto, částí obce Brteč a Lhůta, Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice. 12. října rada města: schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci Optimalizace svozu vytříděných složek komunálních odpadů vzniklých činností fyzických osob ve vybraných lokalitách na území města Vysoké Mýto ve výši Kč; schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou VK CAD s. r. o., Vysoké Mýto, jako zpracovatelem jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele akce Rekonstrukce vzduchotechniky Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto; schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci Městský klub Vysoké Mýto - Stavební úpravy venkovních prostor, za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Markéta Klementová, odbor kanceláře vedení města Město Vysoké Mýto zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 9. listopadu v ve velké zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě Vysoké Mýto, B. Smetany 92. INFORMACE O ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A O ODSTÁVKÁCH EL. SYSTÉMU Od bude oddělení občanských agend Městského úřadu Vysoké Mýto, Jiráskova 179 zabezpečovat vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-op). S touto skutečností jsme byli seznámeni koncem září letošního roku. Původní záměr odložení účinnost novely zákona o občanských průkazech k 1. lednu 2014 se v legislativním procesu cestou poslanecké iniciativy nepodařilo realizovat. V současné době bylo proto 14 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

17 vedením Ministerstva vnitra rozhodnuto, že projekt e-op bude zajištěn formou rozšíření systému cestovních dokladů s biometrickým prvky (dále jen CDBP). S ohledem na skutečnost, že ministerstvu byly přiděleny omezené finanční prostředky, bude kompletní agenda e-op, tj. základní procesy jako je pořízení žádosti, vydávání e-op, reklamace apod. zajišťována na stávajícím technickém zařízení pro agendu e-pasů, tj. na systému CDBP, přičemž počet stávajících pracovišť se nebude navyšovat. Jak se tyto změny dotknou žadatele o nový OP. Vyřizování žádosti bude na úřadě probíhat elektronickou cestou, včetně pořízení fotografie. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let. Od 1. ledna 2012 však skončí možnost podávat žádosti v Chocni, případně i na jiných úřadech. Má-li občan trvalý pobyt ve správním obvodu Vysokého Mýta jako obce s rozšířenou působností, může podávat žádosti pouze na tomto úřadě. Z důvodu přístupu do jednotlivých registrů se jedná o stejný režim, který je dnes praktikován při žádostech o cestovní doklady nebo řidičské průkazy. Výše správních poplatků za nové občanské průkazy zatím nebyla sdělena. Plánované technologické odstávky v systému CDBP v souvislosti s implementací e-op. Všechna pracoviště systému CDBP budou hardwarově a softwarově upravena tak, aby podporovala také agendu e-op. Odstávka systému CDBP pro agendu e-pasů je plánovaná od 17. listopadu do 20. listopadu V jediný pracovní den, v pátek 18. listopadu 2011, nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné biometrické cestovní pasy předávat. Odstávka se netýká vydávání cestovních pasů typu blesk. Další nezbytná technologická odstávka systému CDBP v souvislosti s uvedením nového systému e-op do provozu proběhne v termínu od 24. prosince 2011 do UPOZORNĚNÍ V souvislosti s výše uvedenou odstávkou je možné požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu nejpozději do 14. prosince 2011, je-li podána žádost u úřadu příslušného pro vydání OP. Je-li žádost podána u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, bude zpracována a stávající typ OP bude vydán, pouze pokud bude žádost podána nejpozději do 30. listopadu Nejzazší termín pro přijímání žádostí o vydání e-pasů je stanoven na 19. prosince 2011 s tím, že téhož dne budou odeslány k výrobě. V době odstávky bude možné vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pasy typu blesk ). Vladimír Běloušek, vedoucí odboru dopravních a občanských agend Vysokomýtský zpravodaj - 11/

18 VYSOKÉ MÝTO MEZI NEJLEPŠÍMI MĚSTY PRO BYZNYS Týdeník Ekonom vyhlásil krajské výsledky čtvrtého ročníku unikátního celostátního výzkumu Město pro byznys. Ve srovnávacím výzkumu v konkurenci patnácti hodnocených měst s rozšířenou působností se Vysoké Mýto umístilo na třetím místě. První byly Pardubice a druhou příčku obsadila Polička. Organizátoři při předávání ocenění starostovi města Ing. Miloslavu Souškovi označili Vysoké Mýto za skokana roku. Vloni skončilo na předposledním místě, letos uspělo zejména v oblasti podnikatelského prostředí a cenových podmínek. Nad celostátním průměrem je Vysokomýtsko rovněž v hodnocení struktury podnikatelských subjektů podle jejich činnosti a v hodnocení podílu zaměstnavatelů s více než 50 zaměstnanci. Vážím si názorů a hodnocení podnikatelů a jsem přesvědčen, že jsme zřízením komise pro podnikatele přispěli ke zlepšení naší komunikace, uvedl starosta po převzetí ocenění. Na předních místech Vysoké Mýto figurovalo například v hodnocení poklesu kriminality a v kvalitě ovzduší. Velmi dobře je hodnoceno hospodaření obce. Výzkum dále například ukázal, že Vysokému Mýtu patří první příčka v kraji v počtu studentů na obyvatel. V tomto ukazateli je zde téměř jedenkrát více studentů, než je celostátní průměr. Kromě třetího místa získalo dále Vysoké Mýto zvláštní ocenění za rozvoj bytové výstavby. Počet nových bytů na obyvatel byl v loňském roce téměř o 40 % vyšší než je celostátní průměr. Města byla sledována na základě 50 kritérií rozdělených do šesti oblastí: současný rozvoj podnikatelského prostředí, kvalita lokality, přístup veřejné správy, podmínky pracovního trhu, cenové podmínky a průzkum mezi podnikateli. Marie Lněničková, odbor kanceláře vedení města Foto: O. Hošek 16 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

19 PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA V POLSKÝCH PYRZYCÍCH Ve dnech navštívili starosta Miloslav Soušek, místostarosta František Jiraský a zastupující tajemník Aleš Felgr partnerské město Pyrzyce. Delegaci města Vysokého Mýta doplnil Jiří Svatoš, starosta Dobříkova, kterého pozvali partneři z nedaleké obce Kozielice. Tato vesnice blízko Pyrzyc se stala před rokem partnerskou obcí Dobříkova. Hlavním důvodem návštěvy vysokomýtské a koneckonců i korbašské delegace v Pyrzycích bylo pětileté výročí založení pyrzycké Základní umělecké školy. Na slavnostním večeru uspořádaném při této příležitosti vystoupil mezinárodní dětský symfonický orchestr, který tvořili mladí hudebníci z Korbachu, Pyrzyc a Vysokého Mýta. Mezinárodní orchestr se předvedl postupně pod taktovkou tří dirigentů ze všech partnerských měst a zahrál skladby G. P. Telemanna, L. van Beethovena a A. Dvořáka. Největší úspěch sklidilo provedení Slovanského tance č. 8 g-moll od Antonína Dvořáka pod vedením Davida Lukáše ze ZUŠ Vysoké Mýto. Potlesk byl tak obrovský a duněl v nově zrekonstruovaném Domě kultury tak dlouze, že orchestr tuto skladbu musel zopakovat. Vysokomýtská ZUŠ tedy opět excelentním způsobem reprezentovala město Vysoké Mýto. Příští koncert tohoto unikátního orchestru se uskuteční v březnu 2012 v Korbachu. Partnerská smlouva mezi Vysokým Mýtem a Pyrzycemi byla podepsána 29. září Zástupci Vysokého Mýta jsou mimo jiné zváni na Pyrzyckou konferenci Obnovy vsi, která klade důraz na venkov a jeho tradice. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne , a se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu slavnostní přivítání nových vysokomýtských občánků. S kulturním programem vystoupily děti z MŠ Skunečná a MŠ Kamarádi. Natálie Barvínková, Patrik Bartoš, Alžběta Bisová, Václav Brandejský, Viktorie Dolníčková, Matěj Hašek, Matyáš Havlík, Šimon Hojný, Jonáš Janko, Ester Kazdová, Sofie Khorelová, Matěj Krejsa, Kamila Laštovková, Filip Miho, Eva Mikysková, Elen Netolická, Radim Novotný, Sofie Pátková, Jan Plocek, Pavel Pokorný, Adéla Sotonová, Jan Stejskal, Štěpánka Svitáková, Zuzana Štanglerová, Ella Štanglicová, Elizabeth Blanka Švejková, Agáta Tesařová, Antonín Vacek, Monika Valčuhová, Valerie Valtersteinová, Klára Vomáčková, Jan Vychytil a Barbora Zimová. Markéta Klementová, odbor kanceláře vedení města Vysokomýtský zpravodaj - 11/

20 18 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list Č E R V E N E C 2 0 0 9 č í s l o 7 V I I. r o č n í k Město musí díky dopadům finanční krize upravit rozpočet na rok 2009 Dopady hospodářské krize se promítají i do rozpočtu měst a obcí. Jednou z nejvýznamnějších

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.)

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) 9/2005 Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) Kalendárium Září BENEŠ Edvard (* 28. 5. 1884 Kožlany na Rakovnicku, 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí) - český politik, diplomat a státník PRESL

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více