Vysokomýtský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokomýtský zpravodaj"

Transkript

1 Vysokomýtský zpravodaj listopad 2011

2

3 4 Rozhovor s ředitelem MBP Jiřím Ropkem 41 Právě vyšlo 14 Informace o zavedení elektronických občanských průkazů PTEJTE SE STAROSTY ROZHOVOR VITRINKA KAMENNÉ DESKY VYPRÁVĚJÍ PŘEDSTAVUJEME VÁM INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU KINO ŠEMBEROVO DIVADLO M-KLUB MĚSTSKÁ KNIHOVNA REGIONÁLNÍ MUZEUM ŠKOLY EMKO KUJEBÁČEK MIKÁDO ČAJOVNA ČAJKA BERENIKA HLINĚNÁ DÍLNA VĚDOMÍ SRDCE VEŘEJNÁ SBÍRKA PRÁVĚ VYŠLO CÍRKVE ÁDÉČKO KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA KAM V ČESKOMORAVSKÉM POMEZÍ LEDAX Z OKOLÍ TECHNICKÉ SLUŽBY SPORT HASIČI LÉKAŘSKÁ SLUŽBA INZERCE LUŠTĚTE S NÁMI KALENDÁŘ AKCÍ OBSAH Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 1

4 Ptejte se starosty Proč je časově omezen provoz skateparku? Proč město neumožní celodenní provoz? V úvodu své odpovědi bych rád upozornil na fakt, že skateboardová dráha umístěná v prostorách autodromu není zařízením města, ale patří Obchodní akademii a Střední odborné škole cestovního ruchu v Chocni. Na konci školního roku došlo v rámci slučování těchto škol k diskusi o možném převodu (nebo prodeji) skateboardových drah na město. Zatím se tak nestalo, důležité je především rozhodnutí vlastníka. Přesunout dráhy na jiné místo bez vyřešení majetkových vztahů není možné. Provoz je skutečně časově omezen, a to dle provozu autodromu. Během závodů, ale i v době nepřítomnosti pracovníků autodromu, je areál uzavřen, což je zcela v kompetenci autoklubu, který se podílí na správě i údržbě zařízení. Vedení města má po dohodě s autoklubem a školou zájem přesunout skateboardovou dráhu jinam, nové umístění sportoviště je však nutno pečlivě zvážit. Při jízdě na skateboardu na kovovém zařízení vadí pro umístění na sídlištích velký hluk, nicméně právě na sídlištích by měl skatepark nejvíce mladých uživatelů. Naopak instalace na okraji města, kde lze prostory najít mnohem snadněji, není vhodná v případě, že zařízení nebude oploceno a hlídáno. A to nejen proto, že by hrozila ztráta kovových částí sportoviště, ale především s ohledem na nebezpečí úrazů, které je v tomto sportu vysoké. V současné době je vše výše uvedené zajištěno díky pracovníkům autodromu. Sám jsem před lety na skateboardu aktivně jezdil a v mnoha ohledech zklamání mladých příznivců tohoto sportu chápu. Zatím se však nabízejí pouze dvě řešení. Buď město pořídí v některém ze sídlišť novou skateboardovou dráhu z betonu, která není tak hlučná a její využívání by nerušilo obyvatele okolních domů, avšak otázka bezpečnosti tím nebude vyřešena i nadále. Druhé řešení by mohla přinést varianta, že se najde pár nadšenců a založí sportovní oddíl. S takovým subjektem je možné vše projednávat snadněji. Vedení města je připraveno v tomto ohledu nabídnout radu a pomoc. Takže mladí skateboardisté, vy, kteří máte o tento sport upřímný zájem, zkuste požádat své rodiče nebo starší kamarády o pomoc. Je to jednodušší a čestnější cesta, než opakovaně poškozovat plot autodromu a tím i autoklub, který se vám všem o zařízení stará... Několikrát se objevila informace o rekonstrukci bazénu. Kdy bude dokončena? Oprava, ale i rozšíření provozu bazénu patří mezi priority rady města. Je zpracován projekt, který však zřejmě podlehne ještě některým úpravám. Bazén je dnes intenzivně využíván, a proto by provádění stavebních úprav a dlouhodobé odstavení jeho provozu bylo nevhodné. Z tohoto důvodu jsme rozdělili práce do několika etap. První etapa prací během prázdninového uzavření provozu skončila finalizací nerezového dna, kde byla použita technologie zamezující korozi. Druhou etapu připravujeme. Spočívá v rekonstrukci technologií. Město má akceptovanou žádost o dotaci na plynové tepelné čerpadlo. Společně se zatep- 2 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

5 lením a rekuperační jednotkou by vytápění a provoz měly být výrazně úspornější. Termín finalizace je stanoven na léto Třetí etapa spočívá v dostavbě tobogánu, vířivky, sauny a v rekonstrukci interiérů a je plánována na další rok. Vše (především závěrečná etapa) záleží také na ekonomické situaci a finančních možnostech města. Změna jízdních řádů vlaků a autobusů nesouhlasí s příjezdy do zaměstnání a škol. Bude s tím město něco dělat? S touto otázkou souvisí náhrada vlakových spojů. S krajským úřadem bylo dlouhodobě projednáváno zmenšení počtu párů vlaků mezi Litomyšlí a Mýtem z 10 na 5. Vlaky v době, kdy jezdily málo obsazené, byly nahrazeny autobusovým spojem. Myslím, že cestující budou mít v budoucnu lepší možnosti dopravy, než tomu bylo dosud. I časy byly laděny tak, aby odpovídaly časům příjezdů do zaměstnání a škol. Horší situace nastala v okamžiku, kdy firma Oredo s. r. o., zpracovávající harmonogramy, zcela vypustila některé spoje. Například na trase Vysoké Mýto-Ústí nad Orlicí nebo Vysoké Mýto-Nové Hrady. Odbor dopravy MěÚ sjednotil požadavky okolních obcí i zaměstnavatelů a společně s nimi jsme požádali o nápravu chyb. Některé návrhy jsou již vyřešeny, ale zatím ne všechny. Pokud má někdo k navrhovaným jízdním řádům zásadní připomínky, je možné je zasílat na podatelnu města nebo na adresu: Původně stanovený termín již sice vypršel, ale jistě bude možné o případných závažných potížích, které byly Foto: M. Šafář opomenuty, s Krajským úřadem v Pardubicích znovu jednat. Kromě odpovědí na zaslané dotazy mi v závěru dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na výborném třetím místě v soutěži Město pro byznys v Pardubickém kraji. Spolu s městem Polička patříme překvapivě ke skokanům letošního roku. Ve vztahu město a podnikatelské prostředí výše uvedená soutěž hodnotila řadu parametrů. Tento vztah patří mezi mé dlouhodobé osobní priority a jsem velmi rád, že díky pochopení ostatních radních ve Vysokém Mýtě vznikla Komise pro zastupování podnikatelů. Republikově jde o nový projekt, který má ještě mnoho neznámých. Nicméně hlavní cíl, kterým je ekonomická prosperita regionu, je v době krize zcela jistě prospěšný pro všechny obyvatele města. Děkuji. Dotazy pro starostu Miloslava Souška zasílejte na nebo je v obálce označené v levém horním rohu názvem této rubriky předejte v podatelně na MěÚ ve Vysokém Mýtě. Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 3

6 Rozhovor Začala topná sezóna a my navazujeme na rozhovor z dubnového čísla Vysokomýtského zpravodaje o dodávkách tepla s ředitelem Městského bytového podniku Jiřím Ropkem. Pane řediteli, jak se vám daří naplňovat záměr, který jste zmínil v minulém rozhovoru, snížit náklady na teplo do vysokomýtských domácností? Kotelny Pivovarská I a Pivovarská II se nám podaří modernizovat ještě v letošním roce. Tato modernizace spočívá ve výměně kotlů. Dosavadní kotle nahradí kotle kondenzační s daleko vyšší účinností spalování. Tím dojde k výrazné úspoře spotřebovaného paliva a zároveň ke snížení exhalací. Další úspora nákladů bude spočívat ve snížení náročnosti obsluhy a následném snížení mzdových nákladů. V této souvislosti máme v plánu jednat s obyvateli ve vytápěných objektech o tzv. decentrálním ohřevu teplé užitkové vody, což by mělo za následek větší komfort odběru a další úspory nákladů pro jednotlivé odběratele. Jak vypadá situace v dalších kotelnách? I tam máte připravena úsporná opatření? Samozřejmě. V současné době probíhají jednání s firmou ČEZ Energo o možnosti instalace kogeneračních jednotek na našich největších tepelných zdrojích, kterými jsou kotelny Vanice a Družba. Tato jednání jsou velmi nadějná. Firma projevila zájem investovat téměř 20 milionů Kč, přičemž pro Městský bytový podnik by úspory měly být okolo dvou milionů Kč. Co je to kogenerační jednotka? Kogenerace neboli KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) představuje v současné době jeden z nejekologičtějších a zároveň ekonomicky nejpřijatelnějších způsobů výroby elektřiny a tepla. V praxi to znamená, že tato jednotka vyrábí zároveň elektrickou energii, kterou rozvádí do sítě, a teplo, které je dodáváno do jednotlivých objektů. V jakém časovém horizontu se předpokládá, že by tyto kogenerační jednotky mohly být uvedeny do provozu? Na základě informací, které nám společnost ČEZ Energo poskytla, je velká pravděpodobnost, že by mohly být uvedeny do provozu již koncem příštího roku. Aby se tak ovšem stalo, musí být splněny určité podmínky. Ještě před tím, než se kogenerace zadají do výroby, je nutný smluvní závazek uzavřený ještě v letošním roce. Podpis takové smlouvy předpokládá, že spolupráce s výše uvedenou firmou potrvá minimálně po dobu 15 let, aby byla záruka navrácení vysokých investičních nákladů vložených do projektu na jeho počátku. Vidíte tuto otázku jako problémovou? Ano. Abychom tuto smlouvu podepsali, musíme mít určité záruky, že naši odběratelé, tj. objekty ve vlastnictví města, společenství vlastníků, SBD budou i nadále odebírat teplo právě od nás. Budeme na toto téma se všemi zmíněnými subjekty jednat a snažit se prosadit názor, že právě tato cesta nakládání s energiemi je správná. Rádi bychom pro občany, 4 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

7 kterých se tato situace bezprostředně dotýká, uspořádali seminář, kde by se společně setkali se zástupci firem, jež zateplují objekty, čistí topné systémy a tím zároveň šetří vlastníkům náklady, protože nejlevnější energií je ta nespotřebovaná. V čem spatřujete další výhody spolupráce s firmou ČEZ Energo? Osazením kogeneračních jednotek na již zmiňovaných kotelnách se nám s ČEZ Energo otevírá významná spolupráce, která může dále úspěšně pokračovat i v dalších kotelnách, ale současně také prostřednictvím výhodných dodávek zemního plynu. To je další efekt při snižování celkových nákladů při dodávkách tepla a teplé užitkové vody jednotlivým občanům. Znamená to i snižování dopadů výroby tepla na ekologii města. Děkuji za rozhovor. Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková. Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 5

8 Vitrinka O vysokomýtských restauracích, část 10. RESTAURACE U LÍPY Starý hostinec U Lípy, už za obrození velmi oblíbené místo lidových zábav, tancovaček a vůbec společenského a kulturního vyžití vysokomýtských občanů, stával na Litomyšlském předměstí na ústecké silnici možná už od konce 18. století. Město, vlastně jeho předměstí tu tehdy (až do začátku 20. století) končilo, začínal venkov, přes den se tu zastavovali hlavně formani, také se tu, jako ve všech hospodách za branami města, přenocovávalo i s koňmi. Památnou se stala éra zdejšího hostinského Františka Kroulíka, který zde působil v polovině 19. století. Na přelomu 19. a 20. století vlastnil hostinec U Lípy hostinský Václav Beneš spolu se svou ženou Barborou. Ti nechali nevyhovující starou stavbu roku 1906 zbořit a na jejím místě dali postavit v letech novostavbu hostince s velkým sálem a salonkem, zázemím, moderními záchody, hospodářským dvorem a také s bytem pro svou rodinu. Hospodskou živnost tu jejich nástupci, soukromí i socialističtí, provozovali po celé dvacáté století. Na jeho sklonku budovu koupil Ing. Josef Dostál, který je jeho vlastníkem i dnes. Ovšem pohostinskou živnost sám neprovozuje. Provozovatele našel vposled v manželích Zdeňkovi a Ivetě Markových, kteří se o oživení notně zašlé slávy hostince U Lípy snaží už 2. rokem. Zvelebili především letní restauraci, kam se v létě vejde až 150 hostů; pořádají tu v sezóně oblíbené páteční a sobotní zábavy a koncerty nebo několikrát do roka dětské dny (děti mají vše zdarma, platí jenom rodiče). Poslední změnou bylo nedávné otevření nekuřáckého salonku v pravém traktu, který moderním nábytkem zařídila vysokomýtská firma Voříšek a svými obrazy vyzdobil zdejší denní host a soused, malíř Jan Pokorný. Restaurace U Lípy je typická česká lidová restaurace (bylo jich ještě před pár lety plno, někam ale mizí), kam na oběd chodí především místní štamgasti či zaměstnanci okolních stavebních a jiných firem. Těm je přizpůsoben i jídelníček. Minutky se tu nevedou. Na stole je česká klasika: dršťková polévka s vdolky, moravský vrabec, svíčková, případně nejoblíbenější místní specialita, středeční (domácí!) langoše zapíjené kvasnicovým poličským pivem; na studeno pochopitelně buřty s cibulí, utopenci nebo tlačenka, v poledne výběr ze tří jídel, večer také (ovšemže jiných, večerní stálicí je ale guláš na mnoho způsobů). Stálý jídelní lístek ani nemají, kvůli štamgastům ho nepotřebují (ti by ani nejedli stále totéž, a když, dovedou si to na zítra poručit), kvůli jednorázovým strávníkům, setkáním spolužáků či pozůstalým jdoucím od pohřbu ho nemají také. Vaří se tu na přání, pochopitelně i minutky. Sympatický hostinský a kuchař v jedné osobě Zdeněk Marek vykládá o svém vaření se zaujetím přání hosta je pro něj zjevně na prvním místě. O jídle se prostě diskutuje. Sympatický (v Mýtě jinde nevídaný) je tu třeba starosvětský způsob nalévání polévky z polévkové nádoby: zeptají se vás, jestli chcete ode dna hustou, nebo jestli ještě jednu sběračku... Typický rodinný podnik. Paní Marková je oficiálně provozní, ovšem jaký je to prosím vás provoz: oba manželé mají už jen jednu stálou servírku a pak se tu střídají učenky z choceňské obchodní školy a chroustovického učiliště. Nezažil jsem, že by nebyly velmi svěží, svižné a milé, a to jsem k Lípě chodil inkognito. Inu, na tři hvězdičky od Funèse to pochopitelně není, ale na nostalgický povzdech nad mizejícím půvabem českých zakouřených hospod s tlačenkou, gulášem, hovorným hostinským a zakulacující se usměvavou paní hostinskou je to určitě příklad jak vystřižený... 6 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

9 Antonín Šauer ( ): Starý hostinec U Lípy včetně plánku, kresba tuší a akvarel, kolem roku Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 7

10 Restaurace U Lípy Kapitána Poplera 64, Vysoké Mýto Provozovatelé: Zdeněk a Iveta Markovi Tel.: , Internetové stránky: připravují se Otvírací doba: Zimní: Pondělí čtvrtek 10 14, hod. Pátek: hod. Sobota: hod. Neděle: hod. Letní: Pondělí pátek hod. Sobota neděle hod. Polední zvýhodněné jídelní menu: výběr ze 3 hotových jídel a polévka: 63 Kč. Běžné menu: na výběr pravidelně ze tří čtyř jídel ( Kč), obměňuje se denně. Stravenky: Ano. Platební karty: Ne. Točené nealko: Výběr ze tří druhů: ½ litru 15 Kč. Točené pivo: Polička 10: ½ litru 15 Kč, 11: ½ litru 16 Kč, 12: ½ litru 19 Kč. Restrikce kouření: V levém traktu se kouří vždy, v pravém nikdy. Vitrinku připravil Pavel Chalupa. Foto: z archivu Lubomíra Dostála a archivu MGVM. Novostavba hostince U Lípy kolem roku Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

11 Kamenné desky vyprávějí Zastavení 21. V roce pracovala na býv. gymnásiu ilegální komunistická studentská skupina. Zlatá maminko a tatínku, milí přátelé a kamarádi, až obdržíte tyto řádky, neplačte, nenaříkejte je to mé poslední přání nebude mne již hlava bolet. Věřte mi upřímně, jsem skoro rád, že to hrozné napětí přestane, ani ne tak pro mne neboť já jsem s tímto hrozným vyvrcholením počítal jako pro Vás, Foto: Martin Štěpán, RMVM. milí rodiče. Ta představa Vašeho bolu mne přímo mučila. Děkuji Vám za vše, co jste pro mne učinili vím, že jste činili vše možné, abyste mne zachránili, ale proti Osudu jsme bezmocni. Nepodlehněte této hrozné skutečnosti, ale uzavřete se v ráj svého srdce, jako to činím já v těchto posledních hodinách svého života. Ujišťuji Vás, že jsem klidný, s Bohem vyrovnaný s Bohem, moji milí, žijte blaze, Bůh Vám zaplať, co jste kdy pro mne učinili. Věčně Váš Jarka (úryvek z dopisu na rozloučenou studenta Jaroslava Šafky) Skupina, o které je na uvedené desce řeč, se vedle studentů vysokomýtského gymnázia skládala i z jeho absolventů. V roce 1939 měla za sebou už delší historii, vznik jakéhosi kroužku lze datovat k roku 1936, kdy skupina několika vysokomýtských středoškoláků začala vydávat měsíčník Mladá kultura. Termín komunistický v této době zdaleka není na místě, jednalo se o kroužek spojený zájmem o literaturu, jeho tíhnutí k socialismu a levicové zaměření nebylo v tehdejším intelektuálním prostředí ničím neobvyklým. Tvořit časopis, pohybující se pro nevůli profesorského sboru na hranici ilegality, muselo pro mladé studenty působit lákavě. Vše by snad pokračovalo jako nevinná studentská hra na antišosáckou revoltu, nebýt toho, že se dějiny rozhodly projít válkou. Z liberálního Československa byl náhle protektorát a činnost, za kterou dříve hrozila důtka či zákaz časopisu, se náhle stala skutečnou hrou s ohněm. Malověrní tenkrát odpadli, píše ve svých pozdějších vzpomínkách Milič Jiráček a někdy v této době se skupina napojuje na choceňskou skupinu KSČ. V roce 1940 je několik lidí z tohoto prostředí zatčeno, ale skupina studentů pozornosti Gestapa prozatím unikla, Josef Sychra, který ji mohl prozradit, spáchal ve vězení sebevraždu. Činnost se znovu aktivizovala během léta Nová organizace si říkala Mladá garda národního odboje, ve Vysokém Mýtě ji řídil student Jiří Svoboda a v Chocni Jaroslav Šafka. Poměry v protektorátu tou dobou značně přituhovaly, zvláště když nedůsledného (z nacistického pohledu) Neuratha vystřídal kat Heydrich. Světové události se tou dobou houpaly na vahách, Wehrmacht bojoval v Africe, na východě se chystala jarní ofenzíva vrcholící v zimě u Stalingradu, a němečtí nacisté, kterým šlo v tu chvíli o vše, byli zběsilejší než kdy jindy. Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 9

12 Podle tvrzení Jiřího Honzíka došlo k prozrazení skrze nastrčenou konfidentku, není však vyloučené, že Gestapo o celé skupině vědělo již delší dobu a situaci monitorovalo. První studenti byli zatčeni v březnu a dubnu, zbytek během podzimu. Nešlo jen o členy spolku, nacisté, rozzuření nesnázemi na světových bojištích, brali kohokoli, kdo okolo celé záležitosti třeba jen prošel. Kupříkladu výše zmíněný Jiří Honzík, který se přímým členem skupiny nestal a její název se dozvěděl až při výslechu, byl obviněn jen za neoznámení věci úřadům. Ne vždy výše trestu také odpovídá skutkům, například Milič Jiráček se údajně zachránil spásným výmyslem, že pětikorunu členských příspěvků považoval za platbu za papír. Zbrklost procesů však německé soudy nahradily tvrdostí, přestože šlo o lidi mladší osmnácti let a dokonce i německé soudy do té doby respektovaly mladistvost jako polehčující okolnost. Během prosince a ledna následujícího roku 1943 bylo k smrti odsouzeno osm studentů, dalších osm čekalo vězení. Zprávou o smrti studentů by příběh desky mohl končit, ale výčet vysokomýtských obětí z řad protinacistického odboje je mnohem delší. Lidé mají sklon své dějiny rychle zapomínat, připomeňme si proto i ty ostatní. Splnili, v co přísahali, mohl by znít nápis na pomníku důstojníků vysokomýtské posádky. Jejich organizace Obrana Národa byla nacisty rychle odhalena, její samotný vznik se dal po okupaci a odzbrojení československé armády snadno předvídat. V rozmezí let byla popravena velká část důstojníků, včetně velitele posádky, plukovníka 30. pěšího pluku Bohuslava Závady. Praporčík Jan Koníř byl ubit v listopadu 1941 během výslechu v Pardubicích, krátce po propuštění z vězení zemřel rotmistr Josef Šalda a výslechy a věznění na Pankráci nepřežil kapitán Jan Jičínský. Osvobození tábora v Terezíně se dočkal major Ladislav Lakomý, pár dní poté však podlehl nákaze tyfem. Zastřelen Gestapem během razie byl podplukovník Josef Svatoň spolu s kapitánem Soškou. Koncentrační tábory přežili kapitán Bedřich Šnirl, Rudolf Rajnyš a František Větrovec, podplukovníci Bohumil Tesárek, Sergej Bezuglij a Pavel Princ, major Felix Vlach a strážmistr Václav Poříz. Kapitán František Roček zahynul v létě 1942 v Anglii při nehodě v pobřežním minovém poli. Oběti přinesli také činovníci a členové Sokola. Zacházení v Osvětimi nepřežil profesor gymnázia Josef Kolář, ubit v Buchenwaldu byl propagátor atletiky a znovuzakladatel vysokomýtského basketbalu Jaroslav Remeš, v roce 1944 byl v Drážďanech popraven náčelník Sokola Josef Svoboda a na upomínkové desce v Sokolovně nalezneme řadu dalších jmen. Terezín nepřežil Jan Svoboda, odsouzený za propagaci komunismu, následkům věznění v táboře Flossenburg podlehl Jaroslav Slezák, který se tam ocitl kvůli poslouchání zahraničního rozhlasu. Z příslušníků štábního vojska položili své životy štábní strážmistr Josef Neuman, Jiří Svoboda, jeden z popravených studentů bez soudu popravený v Osvětimi-Birkenau, a 10 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

13 v posledních dnech války padl v boji s oddíly SS na Lipové praporčík Josef Nesvadba. Bezdůvodně, jako rukojmí, byl zatčen JUDr. Bedřich Elbogen, který zemřel v roce 1942 v Osvětimi. Mnoho odsouzených nalezneme mezi zaměstnanci železnice, nemluvě o jednotlivcích, které do žádné skupiny zařadit nelze. Tento neúplný výčet jmen představuje jen část obětí nacistické vlády nad naším městem, v jednom článku nelze vypsat všechna a mnohá zůstala historií zapomenuta. Na závěr však zmiňme ještě jedno v noci 8. listopadu 1941 byl Gestapem zatčen starosta města František Nimshaus, o rok později byl v Osvětimi nelidsky ubit a ušlapán. Zdeněk Horák, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Vysokomýtský zpravodaj - 11/

14 Představujeme vám... ONDŘEJ SYCHRA (* ) Ondřej Sychra je mladý básník, který se ve Vysokém Mýtě narodil a dosud v něm i žije. Po ukončení studia na ZŠ Javornického nastoupil na Vyšší odbornou školu pedagogickou a střední pedagogickou školu v Litomyšli, obor volný čas, zaměření na hudební výchovu. Básně začal psát v 15 letech. Některé z nich byly zveřejněny ve sbírce Manifest podzimu, která vyšla v loňském roce a jejíž křest se uskutečnil v Kavárně v Šafaříkově ulici. Největším úspěchem tohoto mladého muže bylo umístění v celostátní literární soutěži Ortenova Kutná Hora v září letošního roku, kde získal 3. místo (1. místo uděleno nebylo). Vítězné básně byly otištěny ve sbírce Názvuky, která byla při této příležitosti vydána. Při psaní básní autor čerpá náměty ze zážitků a zpráv všedního dne. Výrazně ho ovlivnila tvorba beat generation a především Jacka Kerouacka a Allena Ginsberga. V poslední době se zaměřuje ve svých volných verších především na kritiku společnosti. Jeho plány směřují k vydání vlastní sbírky v nakladatelství básníka Jana Těsnohlídka ml., který patří k jeho vzorům a přátelům, jež ho na jeho tvůrčí cestě doprovázejí. Někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře nepřemýšlet nemyslet na dopad být tu pro přítomnost stát se klesající hmotou kterou ryby nechtěj žrát klesat do větší a větší zimy přitom cítit teplo které jsem cítil když jsem nikomu nemusel říkat sbohem klesat do větší a větší tmy přitom vidět světlo které si proráží cestu hlubinami s cílem probodnout mi srdce někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře a křičet z plných plic nikdo by neslyšel ani tvé slzy už by nebyly vidět jak by splývaly s tou slanou konzistencí někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře a na cestě potkávat ty co mám rád ti co už odešli co už na dno dopadli kteří se nestyděli kteří se milovali ve všech ulicích ve všech parcích i ve všech pajzlech a bylo jim to jedno kteří dokouřili poslední jointy kteří nebyly jen zbitou generací kteří nechtěli vždy víc a kterým jsem podával ruku vždy s upřímným pláčem kterým jsem četl básně připíjel si s nimi na život chodil s nimi do kina debatoval o muzice mrznul na zastávce opíjel se v záři pouličního světla 12 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

15 Kujebácký jarmark Vysokomýtský zpravodaj - 11/

16 Informace z Městkého úřadu Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Úplná znění usnesení RM č. 31/11-33/11 jsou zveřejněna na internetových stránkách města. Předkládáme vám z nich následující výtah. 27. září rada města: schválila smlouvu o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, jako zhotovitelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem - 2. etapa ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu Kč včetně DPH; schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA Vysoké Mýto, jako dodavatelem studie k majetkoprávnímu vypořádání na akci Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová za cenu Kč včetně DPH; schválila přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí v režimu regionální blokové výjimky a tedy dotace 40 % z uznatelných nákladů na akce Plynofikace obce Vysoké Mýto, částí obce Brteč a Lhůta, Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice. 12. října rada města: schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci Optimalizace svozu vytříděných složek komunálních odpadů vzniklých činností fyzických osob ve vybraných lokalitách na území města Vysoké Mýto ve výši Kč; schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou VK CAD s. r. o., Vysoké Mýto, jako zpracovatelem jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele akce Rekonstrukce vzduchotechniky Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto; schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci Městský klub Vysoké Mýto - Stavební úpravy venkovních prostor, za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Markéta Klementová, odbor kanceláře vedení města Město Vysoké Mýto zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 9. listopadu v ve velké zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě Vysoké Mýto, B. Smetany 92. INFORMACE O ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A O ODSTÁVKÁCH EL. SYSTÉMU Od bude oddělení občanských agend Městského úřadu Vysoké Mýto, Jiráskova 179 zabezpečovat vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-op). S touto skutečností jsme byli seznámeni koncem září letošního roku. Původní záměr odložení účinnost novely zákona o občanských průkazech k 1. lednu 2014 se v legislativním procesu cestou poslanecké iniciativy nepodařilo realizovat. V současné době bylo proto 14 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

17 vedením Ministerstva vnitra rozhodnuto, že projekt e-op bude zajištěn formou rozšíření systému cestovních dokladů s biometrickým prvky (dále jen CDBP). S ohledem na skutečnost, že ministerstvu byly přiděleny omezené finanční prostředky, bude kompletní agenda e-op, tj. základní procesy jako je pořízení žádosti, vydávání e-op, reklamace apod. zajišťována na stávajícím technickém zařízení pro agendu e-pasů, tj. na systému CDBP, přičemž počet stávajících pracovišť se nebude navyšovat. Jak se tyto změny dotknou žadatele o nový OP. Vyřizování žádosti bude na úřadě probíhat elektronickou cestou, včetně pořízení fotografie. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let. Od 1. ledna 2012 však skončí možnost podávat žádosti v Chocni, případně i na jiných úřadech. Má-li občan trvalý pobyt ve správním obvodu Vysokého Mýta jako obce s rozšířenou působností, může podávat žádosti pouze na tomto úřadě. Z důvodu přístupu do jednotlivých registrů se jedná o stejný režim, který je dnes praktikován při žádostech o cestovní doklady nebo řidičské průkazy. Výše správních poplatků za nové občanské průkazy zatím nebyla sdělena. Plánované technologické odstávky v systému CDBP v souvislosti s implementací e-op. Všechna pracoviště systému CDBP budou hardwarově a softwarově upravena tak, aby podporovala také agendu e-op. Odstávka systému CDBP pro agendu e-pasů je plánovaná od 17. listopadu do 20. listopadu V jediný pracovní den, v pátek 18. listopadu 2011, nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné biometrické cestovní pasy předávat. Odstávka se netýká vydávání cestovních pasů typu blesk. Další nezbytná technologická odstávka systému CDBP v souvislosti s uvedením nového systému e-op do provozu proběhne v termínu od 24. prosince 2011 do UPOZORNĚNÍ V souvislosti s výše uvedenou odstávkou je možné požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu nejpozději do 14. prosince 2011, je-li podána žádost u úřadu příslušného pro vydání OP. Je-li žádost podána u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, bude zpracována a stávající typ OP bude vydán, pouze pokud bude žádost podána nejpozději do 30. listopadu Nejzazší termín pro přijímání žádostí o vydání e-pasů je stanoven na 19. prosince 2011 s tím, že téhož dne budou odeslány k výrobě. V době odstávky bude možné vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pasy typu blesk ). Vladimír Běloušek, vedoucí odboru dopravních a občanských agend Vysokomýtský zpravodaj - 11/

18 VYSOKÉ MÝTO MEZI NEJLEPŠÍMI MĚSTY PRO BYZNYS Týdeník Ekonom vyhlásil krajské výsledky čtvrtého ročníku unikátního celostátního výzkumu Město pro byznys. Ve srovnávacím výzkumu v konkurenci patnácti hodnocených měst s rozšířenou působností se Vysoké Mýto umístilo na třetím místě. První byly Pardubice a druhou příčku obsadila Polička. Organizátoři při předávání ocenění starostovi města Ing. Miloslavu Souškovi označili Vysoké Mýto za skokana roku. Vloni skončilo na předposledním místě, letos uspělo zejména v oblasti podnikatelského prostředí a cenových podmínek. Nad celostátním průměrem je Vysokomýtsko rovněž v hodnocení struktury podnikatelských subjektů podle jejich činnosti a v hodnocení podílu zaměstnavatelů s více než 50 zaměstnanci. Vážím si názorů a hodnocení podnikatelů a jsem přesvědčen, že jsme zřízením komise pro podnikatele přispěli ke zlepšení naší komunikace, uvedl starosta po převzetí ocenění. Na předních místech Vysoké Mýto figurovalo například v hodnocení poklesu kriminality a v kvalitě ovzduší. Velmi dobře je hodnoceno hospodaření obce. Výzkum dále například ukázal, že Vysokému Mýtu patří první příčka v kraji v počtu studentů na obyvatel. V tomto ukazateli je zde téměř jedenkrát více studentů, než je celostátní průměr. Kromě třetího místa získalo dále Vysoké Mýto zvláštní ocenění za rozvoj bytové výstavby. Počet nových bytů na obyvatel byl v loňském roce téměř o 40 % vyšší než je celostátní průměr. Města byla sledována na základě 50 kritérií rozdělených do šesti oblastí: současný rozvoj podnikatelského prostředí, kvalita lokality, přístup veřejné správy, podmínky pracovního trhu, cenové podmínky a průzkum mezi podnikateli. Marie Lněničková, odbor kanceláře vedení města Foto: O. Hošek 16 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

19 PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA V POLSKÝCH PYRZYCÍCH Ve dnech navštívili starosta Miloslav Soušek, místostarosta František Jiraský a zastupující tajemník Aleš Felgr partnerské město Pyrzyce. Delegaci města Vysokého Mýta doplnil Jiří Svatoš, starosta Dobříkova, kterého pozvali partneři z nedaleké obce Kozielice. Tato vesnice blízko Pyrzyc se stala před rokem partnerskou obcí Dobříkova. Hlavním důvodem návštěvy vysokomýtské a koneckonců i korbašské delegace v Pyrzycích bylo pětileté výročí založení pyrzycké Základní umělecké školy. Na slavnostním večeru uspořádaném při této příležitosti vystoupil mezinárodní dětský symfonický orchestr, který tvořili mladí hudebníci z Korbachu, Pyrzyc a Vysokého Mýta. Mezinárodní orchestr se předvedl postupně pod taktovkou tří dirigentů ze všech partnerských měst a zahrál skladby G. P. Telemanna, L. van Beethovena a A. Dvořáka. Největší úspěch sklidilo provedení Slovanského tance č. 8 g-moll od Antonína Dvořáka pod vedením Davida Lukáše ze ZUŠ Vysoké Mýto. Potlesk byl tak obrovský a duněl v nově zrekonstruovaném Domě kultury tak dlouze, že orchestr tuto skladbu musel zopakovat. Vysokomýtská ZUŠ tedy opět excelentním způsobem reprezentovala město Vysoké Mýto. Příští koncert tohoto unikátního orchestru se uskuteční v březnu 2012 v Korbachu. Partnerská smlouva mezi Vysokým Mýtem a Pyrzycemi byla podepsána 29. září Zástupci Vysokého Mýta jsou mimo jiné zváni na Pyrzyckou konferenci Obnovy vsi, která klade důraz na venkov a jeho tradice. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne , a se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu slavnostní přivítání nových vysokomýtských občánků. S kulturním programem vystoupily děti z MŠ Skunečná a MŠ Kamarádi. Natálie Barvínková, Patrik Bartoš, Alžběta Bisová, Václav Brandejský, Viktorie Dolníčková, Matěj Hašek, Matyáš Havlík, Šimon Hojný, Jonáš Janko, Ester Kazdová, Sofie Khorelová, Matěj Krejsa, Kamila Laštovková, Filip Miho, Eva Mikysková, Elen Netolická, Radim Novotný, Sofie Pátková, Jan Plocek, Pavel Pokorný, Adéla Sotonová, Jan Stejskal, Štěpánka Svitáková, Zuzana Štanglerová, Ella Štanglicová, Elizabeth Blanka Švejková, Agáta Tesařová, Antonín Vacek, Monika Valčuhová, Valerie Valtersteinová, Klára Vomáčková, Jan Vychytil a Barbora Zimová. Markéta Klementová, odbor kanceláře vedení města Vysokomýtský zpravodaj - 11/

20 18 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Z Á Ř Í 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

KATALOG PŘEDSTAVENÍ PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY PODZIM / ZIMA 2014. Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře

KATALOG PŘEDSTAVENÍ PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY PODZIM / ZIMA 2014. Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře KATALOG PŘEDSTAVENÍ PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY PODZIM / ZIMA 2014 Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora www.divadlo-kutnahora.cz POŘAD PRO II. STUPEŇ ZŠ a STŘEDNÍ

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Akce naváže na úspěšný loňský ročník zaměřený především na mladé kapely, které chtěly vykřičet světu své postoje.

Akce naváže na úspěšný loňský ročník zaměřený především na mladé kapely, které chtěly vykřičet světu své postoje. MAY DAY 2014 tisková zpráva V Kopřivnici dne 24. března 2014 V pátek 9. května 2014 od 19.00 hodin bude pro návštěvníky kulturního domu v Kopřivnici připraven již druhý ročník komponovaného večera MAY

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Nový rok 2017 jsme začali slavnostně a vesele. Chvíle poezie, pěkné vinše, rýmovačky, přáni nebrali konce. Veliký úspěch měla báseň Náš kapitán

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více