Vysokomýtský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokomýtský zpravodaj"

Transkript

1 Vysokomýtský zpravodaj listopad 2011

2

3 4 Rozhovor s ředitelem MBP Jiřím Ropkem 41 Právě vyšlo 14 Informace o zavedení elektronických občanských průkazů PTEJTE SE STAROSTY ROZHOVOR VITRINKA KAMENNÉ DESKY VYPRÁVĚJÍ PŘEDSTAVUJEME VÁM INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU KINO ŠEMBEROVO DIVADLO M-KLUB MĚSTSKÁ KNIHOVNA REGIONÁLNÍ MUZEUM ŠKOLY EMKO KUJEBÁČEK MIKÁDO ČAJOVNA ČAJKA BERENIKA HLINĚNÁ DÍLNA VĚDOMÍ SRDCE VEŘEJNÁ SBÍRKA PRÁVĚ VYŠLO CÍRKVE ÁDÉČKO KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA KAM V ČESKOMORAVSKÉM POMEZÍ LEDAX Z OKOLÍ TECHNICKÉ SLUŽBY SPORT HASIČI LÉKAŘSKÁ SLUŽBA INZERCE LUŠTĚTE S NÁMI KALENDÁŘ AKCÍ OBSAH Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 1

4 Ptejte se starosty Proč je časově omezen provoz skateparku? Proč město neumožní celodenní provoz? V úvodu své odpovědi bych rád upozornil na fakt, že skateboardová dráha umístěná v prostorách autodromu není zařízením města, ale patří Obchodní akademii a Střední odborné škole cestovního ruchu v Chocni. Na konci školního roku došlo v rámci slučování těchto škol k diskusi o možném převodu (nebo prodeji) skateboardových drah na město. Zatím se tak nestalo, důležité je především rozhodnutí vlastníka. Přesunout dráhy na jiné místo bez vyřešení majetkových vztahů není možné. Provoz je skutečně časově omezen, a to dle provozu autodromu. Během závodů, ale i v době nepřítomnosti pracovníků autodromu, je areál uzavřen, což je zcela v kompetenci autoklubu, který se podílí na správě i údržbě zařízení. Vedení města má po dohodě s autoklubem a školou zájem přesunout skateboardovou dráhu jinam, nové umístění sportoviště je však nutno pečlivě zvážit. Při jízdě na skateboardu na kovovém zařízení vadí pro umístění na sídlištích velký hluk, nicméně právě na sídlištích by měl skatepark nejvíce mladých uživatelů. Naopak instalace na okraji města, kde lze prostory najít mnohem snadněji, není vhodná v případě, že zařízení nebude oploceno a hlídáno. A to nejen proto, že by hrozila ztráta kovových částí sportoviště, ale především s ohledem na nebezpečí úrazů, které je v tomto sportu vysoké. V současné době je vše výše uvedené zajištěno díky pracovníkům autodromu. Sám jsem před lety na skateboardu aktivně jezdil a v mnoha ohledech zklamání mladých příznivců tohoto sportu chápu. Zatím se však nabízejí pouze dvě řešení. Buď město pořídí v některém ze sídlišť novou skateboardovou dráhu z betonu, která není tak hlučná a její využívání by nerušilo obyvatele okolních domů, avšak otázka bezpečnosti tím nebude vyřešena i nadále. Druhé řešení by mohla přinést varianta, že se najde pár nadšenců a založí sportovní oddíl. S takovým subjektem je možné vše projednávat snadněji. Vedení města je připraveno v tomto ohledu nabídnout radu a pomoc. Takže mladí skateboardisté, vy, kteří máte o tento sport upřímný zájem, zkuste požádat své rodiče nebo starší kamarády o pomoc. Je to jednodušší a čestnější cesta, než opakovaně poškozovat plot autodromu a tím i autoklub, který se vám všem o zařízení stará... Několikrát se objevila informace o rekonstrukci bazénu. Kdy bude dokončena? Oprava, ale i rozšíření provozu bazénu patří mezi priority rady města. Je zpracován projekt, který však zřejmě podlehne ještě některým úpravám. Bazén je dnes intenzivně využíván, a proto by provádění stavebních úprav a dlouhodobé odstavení jeho provozu bylo nevhodné. Z tohoto důvodu jsme rozdělili práce do několika etap. První etapa prací během prázdninového uzavření provozu skončila finalizací nerezového dna, kde byla použita technologie zamezující korozi. Druhou etapu připravujeme. Spočívá v rekonstrukci technologií. Město má akceptovanou žádost o dotaci na plynové tepelné čerpadlo. Společně se zatep- 2 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

5 lením a rekuperační jednotkou by vytápění a provoz měly být výrazně úspornější. Termín finalizace je stanoven na léto Třetí etapa spočívá v dostavbě tobogánu, vířivky, sauny a v rekonstrukci interiérů a je plánována na další rok. Vše (především závěrečná etapa) záleží také na ekonomické situaci a finančních možnostech města. Změna jízdních řádů vlaků a autobusů nesouhlasí s příjezdy do zaměstnání a škol. Bude s tím město něco dělat? S touto otázkou souvisí náhrada vlakových spojů. S krajským úřadem bylo dlouhodobě projednáváno zmenšení počtu párů vlaků mezi Litomyšlí a Mýtem z 10 na 5. Vlaky v době, kdy jezdily málo obsazené, byly nahrazeny autobusovým spojem. Myslím, že cestující budou mít v budoucnu lepší možnosti dopravy, než tomu bylo dosud. I časy byly laděny tak, aby odpovídaly časům příjezdů do zaměstnání a škol. Horší situace nastala v okamžiku, kdy firma Oredo s. r. o., zpracovávající harmonogramy, zcela vypustila některé spoje. Například na trase Vysoké Mýto-Ústí nad Orlicí nebo Vysoké Mýto-Nové Hrady. Odbor dopravy MěÚ sjednotil požadavky okolních obcí i zaměstnavatelů a společně s nimi jsme požádali o nápravu chyb. Některé návrhy jsou již vyřešeny, ale zatím ne všechny. Pokud má někdo k navrhovaným jízdním řádům zásadní připomínky, je možné je zasílat na podatelnu města nebo na adresu: Původně stanovený termín již sice vypršel, ale jistě bude možné o případných závažných potížích, které byly Foto: M. Šafář opomenuty, s Krajským úřadem v Pardubicích znovu jednat. Kromě odpovědí na zaslané dotazy mi v závěru dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na výborném třetím místě v soutěži Město pro byznys v Pardubickém kraji. Spolu s městem Polička patříme překvapivě ke skokanům letošního roku. Ve vztahu město a podnikatelské prostředí výše uvedená soutěž hodnotila řadu parametrů. Tento vztah patří mezi mé dlouhodobé osobní priority a jsem velmi rád, že díky pochopení ostatních radních ve Vysokém Mýtě vznikla Komise pro zastupování podnikatelů. Republikově jde o nový projekt, který má ještě mnoho neznámých. Nicméně hlavní cíl, kterým je ekonomická prosperita regionu, je v době krize zcela jistě prospěšný pro všechny obyvatele města. Děkuji. Dotazy pro starostu Miloslava Souška zasílejte na nebo je v obálce označené v levém horním rohu názvem této rubriky předejte v podatelně na MěÚ ve Vysokém Mýtě. Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 3

6 Rozhovor Začala topná sezóna a my navazujeme na rozhovor z dubnového čísla Vysokomýtského zpravodaje o dodávkách tepla s ředitelem Městského bytového podniku Jiřím Ropkem. Pane řediteli, jak se vám daří naplňovat záměr, který jste zmínil v minulém rozhovoru, snížit náklady na teplo do vysokomýtských domácností? Kotelny Pivovarská I a Pivovarská II se nám podaří modernizovat ještě v letošním roce. Tato modernizace spočívá ve výměně kotlů. Dosavadní kotle nahradí kotle kondenzační s daleko vyšší účinností spalování. Tím dojde k výrazné úspoře spotřebovaného paliva a zároveň ke snížení exhalací. Další úspora nákladů bude spočívat ve snížení náročnosti obsluhy a následném snížení mzdových nákladů. V této souvislosti máme v plánu jednat s obyvateli ve vytápěných objektech o tzv. decentrálním ohřevu teplé užitkové vody, což by mělo za následek větší komfort odběru a další úspory nákladů pro jednotlivé odběratele. Jak vypadá situace v dalších kotelnách? I tam máte připravena úsporná opatření? Samozřejmě. V současné době probíhají jednání s firmou ČEZ Energo o možnosti instalace kogeneračních jednotek na našich největších tepelných zdrojích, kterými jsou kotelny Vanice a Družba. Tato jednání jsou velmi nadějná. Firma projevila zájem investovat téměř 20 milionů Kč, přičemž pro Městský bytový podnik by úspory měly být okolo dvou milionů Kč. Co je to kogenerační jednotka? Kogenerace neboli KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) představuje v současné době jeden z nejekologičtějších a zároveň ekonomicky nejpřijatelnějších způsobů výroby elektřiny a tepla. V praxi to znamená, že tato jednotka vyrábí zároveň elektrickou energii, kterou rozvádí do sítě, a teplo, které je dodáváno do jednotlivých objektů. V jakém časovém horizontu se předpokládá, že by tyto kogenerační jednotky mohly být uvedeny do provozu? Na základě informací, které nám společnost ČEZ Energo poskytla, je velká pravděpodobnost, že by mohly být uvedeny do provozu již koncem příštího roku. Aby se tak ovšem stalo, musí být splněny určité podmínky. Ještě před tím, než se kogenerace zadají do výroby, je nutný smluvní závazek uzavřený ještě v letošním roce. Podpis takové smlouvy předpokládá, že spolupráce s výše uvedenou firmou potrvá minimálně po dobu 15 let, aby byla záruka navrácení vysokých investičních nákladů vložených do projektu na jeho počátku. Vidíte tuto otázku jako problémovou? Ano. Abychom tuto smlouvu podepsali, musíme mít určité záruky, že naši odběratelé, tj. objekty ve vlastnictví města, společenství vlastníků, SBD budou i nadále odebírat teplo právě od nás. Budeme na toto téma se všemi zmíněnými subjekty jednat a snažit se prosadit názor, že právě tato cesta nakládání s energiemi je správná. Rádi bychom pro občany, 4 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

7 kterých se tato situace bezprostředně dotýká, uspořádali seminář, kde by se společně setkali se zástupci firem, jež zateplují objekty, čistí topné systémy a tím zároveň šetří vlastníkům náklady, protože nejlevnější energií je ta nespotřebovaná. V čem spatřujete další výhody spolupráce s firmou ČEZ Energo? Osazením kogeneračních jednotek na již zmiňovaných kotelnách se nám s ČEZ Energo otevírá významná spolupráce, která může dále úspěšně pokračovat i v dalších kotelnách, ale současně také prostřednictvím výhodných dodávek zemního plynu. To je další efekt při snižování celkových nákladů při dodávkách tepla a teplé užitkové vody jednotlivým občanům. Znamená to i snižování dopadů výroby tepla na ekologii města. Děkuji za rozhovor. Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková. Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 5

8 Vitrinka O vysokomýtských restauracích, část 10. RESTAURACE U LÍPY Starý hostinec U Lípy, už za obrození velmi oblíbené místo lidových zábav, tancovaček a vůbec společenského a kulturního vyžití vysokomýtských občanů, stával na Litomyšlském předměstí na ústecké silnici možná už od konce 18. století. Město, vlastně jeho předměstí tu tehdy (až do začátku 20. století) končilo, začínal venkov, přes den se tu zastavovali hlavně formani, také se tu, jako ve všech hospodách za branami města, přenocovávalo i s koňmi. Památnou se stala éra zdejšího hostinského Františka Kroulíka, který zde působil v polovině 19. století. Na přelomu 19. a 20. století vlastnil hostinec U Lípy hostinský Václav Beneš spolu se svou ženou Barborou. Ti nechali nevyhovující starou stavbu roku 1906 zbořit a na jejím místě dali postavit v letech novostavbu hostince s velkým sálem a salonkem, zázemím, moderními záchody, hospodářským dvorem a také s bytem pro svou rodinu. Hospodskou živnost tu jejich nástupci, soukromí i socialističtí, provozovali po celé dvacáté století. Na jeho sklonku budovu koupil Ing. Josef Dostál, který je jeho vlastníkem i dnes. Ovšem pohostinskou živnost sám neprovozuje. Provozovatele našel vposled v manželích Zdeňkovi a Ivetě Markových, kteří se o oživení notně zašlé slávy hostince U Lípy snaží už 2. rokem. Zvelebili především letní restauraci, kam se v létě vejde až 150 hostů; pořádají tu v sezóně oblíbené páteční a sobotní zábavy a koncerty nebo několikrát do roka dětské dny (děti mají vše zdarma, platí jenom rodiče). Poslední změnou bylo nedávné otevření nekuřáckého salonku v pravém traktu, který moderním nábytkem zařídila vysokomýtská firma Voříšek a svými obrazy vyzdobil zdejší denní host a soused, malíř Jan Pokorný. Restaurace U Lípy je typická česká lidová restaurace (bylo jich ještě před pár lety plno, někam ale mizí), kam na oběd chodí především místní štamgasti či zaměstnanci okolních stavebních a jiných firem. Těm je přizpůsoben i jídelníček. Minutky se tu nevedou. Na stole je česká klasika: dršťková polévka s vdolky, moravský vrabec, svíčková, případně nejoblíbenější místní specialita, středeční (domácí!) langoše zapíjené kvasnicovým poličským pivem; na studeno pochopitelně buřty s cibulí, utopenci nebo tlačenka, v poledne výběr ze tří jídel, večer také (ovšemže jiných, večerní stálicí je ale guláš na mnoho způsobů). Stálý jídelní lístek ani nemají, kvůli štamgastům ho nepotřebují (ti by ani nejedli stále totéž, a když, dovedou si to na zítra poručit), kvůli jednorázovým strávníkům, setkáním spolužáků či pozůstalým jdoucím od pohřbu ho nemají také. Vaří se tu na přání, pochopitelně i minutky. Sympatický hostinský a kuchař v jedné osobě Zdeněk Marek vykládá o svém vaření se zaujetím přání hosta je pro něj zjevně na prvním místě. O jídle se prostě diskutuje. Sympatický (v Mýtě jinde nevídaný) je tu třeba starosvětský způsob nalévání polévky z polévkové nádoby: zeptají se vás, jestli chcete ode dna hustou, nebo jestli ještě jednu sběračku... Typický rodinný podnik. Paní Marková je oficiálně provozní, ovšem jaký je to prosím vás provoz: oba manželé mají už jen jednu stálou servírku a pak se tu střídají učenky z choceňské obchodní školy a chroustovického učiliště. Nezažil jsem, že by nebyly velmi svěží, svižné a milé, a to jsem k Lípě chodil inkognito. Inu, na tři hvězdičky od Funèse to pochopitelně není, ale na nostalgický povzdech nad mizejícím půvabem českých zakouřených hospod s tlačenkou, gulášem, hovorným hostinským a zakulacující se usměvavou paní hostinskou je to určitě příklad jak vystřižený... 6 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

9 Antonín Šauer ( ): Starý hostinec U Lípy včetně plánku, kresba tuší a akvarel, kolem roku Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 7

10 Restaurace U Lípy Kapitána Poplera 64, Vysoké Mýto Provozovatelé: Zdeněk a Iveta Markovi Tel.: , Internetové stránky: připravují se Otvírací doba: Zimní: Pondělí čtvrtek 10 14, hod. Pátek: hod. Sobota: hod. Neděle: hod. Letní: Pondělí pátek hod. Sobota neděle hod. Polední zvýhodněné jídelní menu: výběr ze 3 hotových jídel a polévka: 63 Kč. Běžné menu: na výběr pravidelně ze tří čtyř jídel ( Kč), obměňuje se denně. Stravenky: Ano. Platební karty: Ne. Točené nealko: Výběr ze tří druhů: ½ litru 15 Kč. Točené pivo: Polička 10: ½ litru 15 Kč, 11: ½ litru 16 Kč, 12: ½ litru 19 Kč. Restrikce kouření: V levém traktu se kouří vždy, v pravém nikdy. Vitrinku připravil Pavel Chalupa. Foto: z archivu Lubomíra Dostála a archivu MGVM. Novostavba hostince U Lípy kolem roku Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

11 Kamenné desky vyprávějí Zastavení 21. V roce pracovala na býv. gymnásiu ilegální komunistická studentská skupina. Zlatá maminko a tatínku, milí přátelé a kamarádi, až obdržíte tyto řádky, neplačte, nenaříkejte je to mé poslední přání nebude mne již hlava bolet. Věřte mi upřímně, jsem skoro rád, že to hrozné napětí přestane, ani ne tak pro mne neboť já jsem s tímto hrozným vyvrcholením počítal jako pro Vás, Foto: Martin Štěpán, RMVM. milí rodiče. Ta představa Vašeho bolu mne přímo mučila. Děkuji Vám za vše, co jste pro mne učinili vím, že jste činili vše možné, abyste mne zachránili, ale proti Osudu jsme bezmocni. Nepodlehněte této hrozné skutečnosti, ale uzavřete se v ráj svého srdce, jako to činím já v těchto posledních hodinách svého života. Ujišťuji Vás, že jsem klidný, s Bohem vyrovnaný s Bohem, moji milí, žijte blaze, Bůh Vám zaplať, co jste kdy pro mne učinili. Věčně Váš Jarka (úryvek z dopisu na rozloučenou studenta Jaroslava Šafky) Skupina, o které je na uvedené desce řeč, se vedle studentů vysokomýtského gymnázia skládala i z jeho absolventů. V roce 1939 měla za sebou už delší historii, vznik jakéhosi kroužku lze datovat k roku 1936, kdy skupina několika vysokomýtských středoškoláků začala vydávat měsíčník Mladá kultura. Termín komunistický v této době zdaleka není na místě, jednalo se o kroužek spojený zájmem o literaturu, jeho tíhnutí k socialismu a levicové zaměření nebylo v tehdejším intelektuálním prostředí ničím neobvyklým. Tvořit časopis, pohybující se pro nevůli profesorského sboru na hranici ilegality, muselo pro mladé studenty působit lákavě. Vše by snad pokračovalo jako nevinná studentská hra na antišosáckou revoltu, nebýt toho, že se dějiny rozhodly projít válkou. Z liberálního Československa byl náhle protektorát a činnost, za kterou dříve hrozila důtka či zákaz časopisu, se náhle stala skutečnou hrou s ohněm. Malověrní tenkrát odpadli, píše ve svých pozdějších vzpomínkách Milič Jiráček a někdy v této době se skupina napojuje na choceňskou skupinu KSČ. V roce 1940 je několik lidí z tohoto prostředí zatčeno, ale skupina studentů pozornosti Gestapa prozatím unikla, Josef Sychra, který ji mohl prozradit, spáchal ve vězení sebevraždu. Činnost se znovu aktivizovala během léta Nová organizace si říkala Mladá garda národního odboje, ve Vysokém Mýtě ji řídil student Jiří Svoboda a v Chocni Jaroslav Šafka. Poměry v protektorátu tou dobou značně přituhovaly, zvláště když nedůsledného (z nacistického pohledu) Neuratha vystřídal kat Heydrich. Světové události se tou dobou houpaly na vahách, Wehrmacht bojoval v Africe, na východě se chystala jarní ofenzíva vrcholící v zimě u Stalingradu, a němečtí nacisté, kterým šlo v tu chvíli o vše, byli zběsilejší než kdy jindy. Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011 9

12 Podle tvrzení Jiřího Honzíka došlo k prozrazení skrze nastrčenou konfidentku, není však vyloučené, že Gestapo o celé skupině vědělo již delší dobu a situaci monitorovalo. První studenti byli zatčeni v březnu a dubnu, zbytek během podzimu. Nešlo jen o členy spolku, nacisté, rozzuření nesnázemi na světových bojištích, brali kohokoli, kdo okolo celé záležitosti třeba jen prošel. Kupříkladu výše zmíněný Jiří Honzík, který se přímým členem skupiny nestal a její název se dozvěděl až při výslechu, byl obviněn jen za neoznámení věci úřadům. Ne vždy výše trestu také odpovídá skutkům, například Milič Jiráček se údajně zachránil spásným výmyslem, že pětikorunu členských příspěvků považoval za platbu za papír. Zbrklost procesů však německé soudy nahradily tvrdostí, přestože šlo o lidi mladší osmnácti let a dokonce i německé soudy do té doby respektovaly mladistvost jako polehčující okolnost. Během prosince a ledna následujícího roku 1943 bylo k smrti odsouzeno osm studentů, dalších osm čekalo vězení. Zprávou o smrti studentů by příběh desky mohl končit, ale výčet vysokomýtských obětí z řad protinacistického odboje je mnohem delší. Lidé mají sklon své dějiny rychle zapomínat, připomeňme si proto i ty ostatní. Splnili, v co přísahali, mohl by znít nápis na pomníku důstojníků vysokomýtské posádky. Jejich organizace Obrana Národa byla nacisty rychle odhalena, její samotný vznik se dal po okupaci a odzbrojení československé armády snadno předvídat. V rozmezí let byla popravena velká část důstojníků, včetně velitele posádky, plukovníka 30. pěšího pluku Bohuslava Závady. Praporčík Jan Koníř byl ubit v listopadu 1941 během výslechu v Pardubicích, krátce po propuštění z vězení zemřel rotmistr Josef Šalda a výslechy a věznění na Pankráci nepřežil kapitán Jan Jičínský. Osvobození tábora v Terezíně se dočkal major Ladislav Lakomý, pár dní poté však podlehl nákaze tyfem. Zastřelen Gestapem během razie byl podplukovník Josef Svatoň spolu s kapitánem Soškou. Koncentrační tábory přežili kapitán Bedřich Šnirl, Rudolf Rajnyš a František Větrovec, podplukovníci Bohumil Tesárek, Sergej Bezuglij a Pavel Princ, major Felix Vlach a strážmistr Václav Poříz. Kapitán František Roček zahynul v létě 1942 v Anglii při nehodě v pobřežním minovém poli. Oběti přinesli také činovníci a členové Sokola. Zacházení v Osvětimi nepřežil profesor gymnázia Josef Kolář, ubit v Buchenwaldu byl propagátor atletiky a znovuzakladatel vysokomýtského basketbalu Jaroslav Remeš, v roce 1944 byl v Drážďanech popraven náčelník Sokola Josef Svoboda a na upomínkové desce v Sokolovně nalezneme řadu dalších jmen. Terezín nepřežil Jan Svoboda, odsouzený za propagaci komunismu, následkům věznění v táboře Flossenburg podlehl Jaroslav Slezák, který se tam ocitl kvůli poslouchání zahraničního rozhlasu. Z příslušníků štábního vojska položili své životy štábní strážmistr Josef Neuman, Jiří Svoboda, jeden z popravených studentů bez soudu popravený v Osvětimi-Birkenau, a 10 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

13 v posledních dnech války padl v boji s oddíly SS na Lipové praporčík Josef Nesvadba. Bezdůvodně, jako rukojmí, byl zatčen JUDr. Bedřich Elbogen, který zemřel v roce 1942 v Osvětimi. Mnoho odsouzených nalezneme mezi zaměstnanci železnice, nemluvě o jednotlivcích, které do žádné skupiny zařadit nelze. Tento neúplný výčet jmen představuje jen část obětí nacistické vlády nad naším městem, v jednom článku nelze vypsat všechna a mnohá zůstala historií zapomenuta. Na závěr však zmiňme ještě jedno v noci 8. listopadu 1941 byl Gestapem zatčen starosta města František Nimshaus, o rok později byl v Osvětimi nelidsky ubit a ušlapán. Zdeněk Horák, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Vysokomýtský zpravodaj - 11/

14 Představujeme vám... ONDŘEJ SYCHRA (* ) Ondřej Sychra je mladý básník, který se ve Vysokém Mýtě narodil a dosud v něm i žije. Po ukončení studia na ZŠ Javornického nastoupil na Vyšší odbornou školu pedagogickou a střední pedagogickou školu v Litomyšli, obor volný čas, zaměření na hudební výchovu. Básně začal psát v 15 letech. Některé z nich byly zveřejněny ve sbírce Manifest podzimu, která vyšla v loňském roce a jejíž křest se uskutečnil v Kavárně v Šafaříkově ulici. Největším úspěchem tohoto mladého muže bylo umístění v celostátní literární soutěži Ortenova Kutná Hora v září letošního roku, kde získal 3. místo (1. místo uděleno nebylo). Vítězné básně byly otištěny ve sbírce Názvuky, která byla při této příležitosti vydána. Při psaní básní autor čerpá náměty ze zážitků a zpráv všedního dne. Výrazně ho ovlivnila tvorba beat generation a především Jacka Kerouacka a Allena Ginsberga. V poslední době se zaměřuje ve svých volných verších především na kritiku společnosti. Jeho plány směřují k vydání vlastní sbírky v nakladatelství básníka Jana Těsnohlídka ml., který patří k jeho vzorům a přátelům, jež ho na jeho tvůrčí cestě doprovázejí. Někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře nepřemýšlet nemyslet na dopad být tu pro přítomnost stát se klesající hmotou kterou ryby nechtěj žrát klesat do větší a větší zimy přitom cítit teplo které jsem cítil když jsem nikomu nemusel říkat sbohem klesat do větší a větší tmy přitom vidět světlo které si proráží cestu hlubinami s cílem probodnout mi srdce někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře a křičet z plných plic nikdo by neslyšel ani tvé slzy už by nebyly vidět jak by splývaly s tou slanou konzistencí někdy bych chtěl pomalu klesat až na dno moře a na cestě potkávat ty co mám rád ti co už odešli co už na dno dopadli kteří se nestyděli kteří se milovali ve všech ulicích ve všech parcích i ve všech pajzlech a bylo jim to jedno kteří dokouřili poslední jointy kteří nebyly jen zbitou generací kteří nechtěli vždy víc a kterým jsem podával ruku vždy s upřímným pláčem kterým jsem četl básně připíjel si s nimi na život chodil s nimi do kina debatoval o muzice mrznul na zastávce opíjel se v záři pouličního světla 12 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

15 Kujebácký jarmark Vysokomýtský zpravodaj - 11/

16 Informace z Městkého úřadu Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Úplná znění usnesení RM č. 31/11-33/11 jsou zveřejněna na internetových stránkách města. Předkládáme vám z nich následující výtah. 27. září rada města: schválila smlouvu o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, jako zhotovitelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem - 2. etapa ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu Kč včetně DPH; schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA Vysoké Mýto, jako dodavatelem studie k majetkoprávnímu vypořádání na akci Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová za cenu Kč včetně DPH; schválila přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí v režimu regionální blokové výjimky a tedy dotace 40 % z uznatelných nákladů na akce Plynofikace obce Vysoké Mýto, částí obce Brteč a Lhůta, Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice. 12. října rada města: schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci Optimalizace svozu vytříděných složek komunálních odpadů vzniklých činností fyzických osob ve vybraných lokalitách na území města Vysoké Mýto ve výši Kč; schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou VK CAD s. r. o., Vysoké Mýto, jako zpracovatelem jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele akce Rekonstrukce vzduchotechniky Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto; schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci Městský klub Vysoké Mýto - Stavební úpravy venkovních prostor, za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Markéta Klementová, odbor kanceláře vedení města Město Vysoké Mýto zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 9. listopadu v ve velké zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě Vysoké Mýto, B. Smetany 92. INFORMACE O ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A O ODSTÁVKÁCH EL. SYSTÉMU Od bude oddělení občanských agend Městského úřadu Vysoké Mýto, Jiráskova 179 zabezpečovat vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-op). S touto skutečností jsme byli seznámeni koncem září letošního roku. Původní záměr odložení účinnost novely zákona o občanských průkazech k 1. lednu 2014 se v legislativním procesu cestou poslanecké iniciativy nepodařilo realizovat. V současné době bylo proto 14 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

17 vedením Ministerstva vnitra rozhodnuto, že projekt e-op bude zajištěn formou rozšíření systému cestovních dokladů s biometrickým prvky (dále jen CDBP). S ohledem na skutečnost, že ministerstvu byly přiděleny omezené finanční prostředky, bude kompletní agenda e-op, tj. základní procesy jako je pořízení žádosti, vydávání e-op, reklamace apod. zajišťována na stávajícím technickém zařízení pro agendu e-pasů, tj. na systému CDBP, přičemž počet stávajících pracovišť se nebude navyšovat. Jak se tyto změny dotknou žadatele o nový OP. Vyřizování žádosti bude na úřadě probíhat elektronickou cestou, včetně pořízení fotografie. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let. Od 1. ledna 2012 však skončí možnost podávat žádosti v Chocni, případně i na jiných úřadech. Má-li občan trvalý pobyt ve správním obvodu Vysokého Mýta jako obce s rozšířenou působností, může podávat žádosti pouze na tomto úřadě. Z důvodu přístupu do jednotlivých registrů se jedná o stejný režim, který je dnes praktikován při žádostech o cestovní doklady nebo řidičské průkazy. Výše správních poplatků za nové občanské průkazy zatím nebyla sdělena. Plánované technologické odstávky v systému CDBP v souvislosti s implementací e-op. Všechna pracoviště systému CDBP budou hardwarově a softwarově upravena tak, aby podporovala také agendu e-op. Odstávka systému CDBP pro agendu e-pasů je plánovaná od 17. listopadu do 20. listopadu V jediný pracovní den, v pátek 18. listopadu 2011, nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné biometrické cestovní pasy předávat. Odstávka se netýká vydávání cestovních pasů typu blesk. Další nezbytná technologická odstávka systému CDBP v souvislosti s uvedením nového systému e-op do provozu proběhne v termínu od 24. prosince 2011 do UPOZORNĚNÍ V souvislosti s výše uvedenou odstávkou je možné požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu nejpozději do 14. prosince 2011, je-li podána žádost u úřadu příslušného pro vydání OP. Je-li žádost podána u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, bude zpracována a stávající typ OP bude vydán, pouze pokud bude žádost podána nejpozději do 30. listopadu Nejzazší termín pro přijímání žádostí o vydání e-pasů je stanoven na 19. prosince 2011 s tím, že téhož dne budou odeslány k výrobě. V době odstávky bude možné vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pasy typu blesk ). Vladimír Běloušek, vedoucí odboru dopravních a občanských agend Vysokomýtský zpravodaj - 11/

18 VYSOKÉ MÝTO MEZI NEJLEPŠÍMI MĚSTY PRO BYZNYS Týdeník Ekonom vyhlásil krajské výsledky čtvrtého ročníku unikátního celostátního výzkumu Město pro byznys. Ve srovnávacím výzkumu v konkurenci patnácti hodnocených měst s rozšířenou působností se Vysoké Mýto umístilo na třetím místě. První byly Pardubice a druhou příčku obsadila Polička. Organizátoři při předávání ocenění starostovi města Ing. Miloslavu Souškovi označili Vysoké Mýto za skokana roku. Vloni skončilo na předposledním místě, letos uspělo zejména v oblasti podnikatelského prostředí a cenových podmínek. Nad celostátním průměrem je Vysokomýtsko rovněž v hodnocení struktury podnikatelských subjektů podle jejich činnosti a v hodnocení podílu zaměstnavatelů s více než 50 zaměstnanci. Vážím si názorů a hodnocení podnikatelů a jsem přesvědčen, že jsme zřízením komise pro podnikatele přispěli ke zlepšení naší komunikace, uvedl starosta po převzetí ocenění. Na předních místech Vysoké Mýto figurovalo například v hodnocení poklesu kriminality a v kvalitě ovzduší. Velmi dobře je hodnoceno hospodaření obce. Výzkum dále například ukázal, že Vysokému Mýtu patří první příčka v kraji v počtu studentů na obyvatel. V tomto ukazateli je zde téměř jedenkrát více studentů, než je celostátní průměr. Kromě třetího místa získalo dále Vysoké Mýto zvláštní ocenění za rozvoj bytové výstavby. Počet nových bytů na obyvatel byl v loňském roce téměř o 40 % vyšší než je celostátní průměr. Města byla sledována na základě 50 kritérií rozdělených do šesti oblastí: současný rozvoj podnikatelského prostředí, kvalita lokality, přístup veřejné správy, podmínky pracovního trhu, cenové podmínky a průzkum mezi podnikateli. Marie Lněničková, odbor kanceláře vedení města Foto: O. Hošek 16 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

19 PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA V POLSKÝCH PYRZYCÍCH Ve dnech navštívili starosta Miloslav Soušek, místostarosta František Jiraský a zastupující tajemník Aleš Felgr partnerské město Pyrzyce. Delegaci města Vysokého Mýta doplnil Jiří Svatoš, starosta Dobříkova, kterého pozvali partneři z nedaleké obce Kozielice. Tato vesnice blízko Pyrzyc se stala před rokem partnerskou obcí Dobříkova. Hlavním důvodem návštěvy vysokomýtské a koneckonců i korbašské delegace v Pyrzycích bylo pětileté výročí založení pyrzycké Základní umělecké školy. Na slavnostním večeru uspořádaném při této příležitosti vystoupil mezinárodní dětský symfonický orchestr, který tvořili mladí hudebníci z Korbachu, Pyrzyc a Vysokého Mýta. Mezinárodní orchestr se předvedl postupně pod taktovkou tří dirigentů ze všech partnerských měst a zahrál skladby G. P. Telemanna, L. van Beethovena a A. Dvořáka. Největší úspěch sklidilo provedení Slovanského tance č. 8 g-moll od Antonína Dvořáka pod vedením Davida Lukáše ze ZUŠ Vysoké Mýto. Potlesk byl tak obrovský a duněl v nově zrekonstruovaném Domě kultury tak dlouze, že orchestr tuto skladbu musel zopakovat. Vysokomýtská ZUŠ tedy opět excelentním způsobem reprezentovala město Vysoké Mýto. Příští koncert tohoto unikátního orchestru se uskuteční v březnu 2012 v Korbachu. Partnerská smlouva mezi Vysokým Mýtem a Pyrzycemi byla podepsána 29. září Zástupci Vysokého Mýta jsou mimo jiné zváni na Pyrzyckou konferenci Obnovy vsi, která klade důraz na venkov a jeho tradice. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne , a se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu slavnostní přivítání nových vysokomýtských občánků. S kulturním programem vystoupily děti z MŠ Skunečná a MŠ Kamarádi. Natálie Barvínková, Patrik Bartoš, Alžběta Bisová, Václav Brandejský, Viktorie Dolníčková, Matěj Hašek, Matyáš Havlík, Šimon Hojný, Jonáš Janko, Ester Kazdová, Sofie Khorelová, Matěj Krejsa, Kamila Laštovková, Filip Miho, Eva Mikysková, Elen Netolická, Radim Novotný, Sofie Pátková, Jan Plocek, Pavel Pokorný, Adéla Sotonová, Jan Stejskal, Štěpánka Svitáková, Zuzana Štanglerová, Ella Štanglicová, Elizabeth Blanka Švejková, Agáta Tesařová, Antonín Vacek, Monika Valčuhová, Valerie Valtersteinová, Klára Vomáčková, Jan Vychytil a Barbora Zimová. Markéta Klementová, odbor kanceláře vedení města Vysokomýtský zpravodaj - 11/

20 18 Vysokomýtský zpravodaj - 11/2011

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM VYSOKÉ MÝTO V LETECH 2007-2010

INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM VYSOKÉ MÝTO V LETECH 2007-2010 INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM VYSOKÉ MÝTO V LETECH 2007-2010 Vážení spoluobčané, volební období 2006-2010 se kvapem chýlí ke konci. Rozhodli jsme se navázat na zavedenou tradici a předložit veřejnosti

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY NOVINKY PRO VAŠE RODINKY Školní rok 2012/2013 Číslo 1 webové stránky: msts-hostinne.cz MŠ SE PŘEDSTAVUJE Adresa školy: Mateřská škola Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné číslo telefonu: 499 44 12 80 e-mail:

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 10. a 11. března 2015 kongresové centrum JEZERKA Seč - Ústupky Povolební ohlédnutí aneb JSME V TOM ZASE ZÁKON O OBCÍCH aktuální výklad a judikatura Problematická

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více