BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL"

Transkript

1 BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

2 OBSAH ÚVOD... 9 CÍLE DOSTUPNÉ ZDROJE MOŽNOSTI UŽIVATELE PLÁNOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ PRŮVODCE K MODULŮM OTÁZKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ MODUL 1: OSOBNÍ VLASTNOSTI JAKÝ JE VÁŠ PREFEROVANÝ STYL UČENÍ? Různé styly učení OSOBNÍ SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY Analýza SWOT A co VY? JAK SI VĚŘÍTE? MODUL 2: VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÉHO NÁPADU VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÉHO NÁPADU KROKY K UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ Výběr realizovatelného podnikatelského nápadu (činnost, dovednosti, trh, výrobky, služby) Zvolení jednoho nejlepšího podnikatelského nápadu Otestujte Váš podnikatelský nápad analýzou SWOT AKCE, KTERÉ JE TŘEBA UDĚLAT PRO PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK Analýza trhu... 45

3 2.2 Formát analýzy trhu TECHNIKY VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÝCH NÁPADŮ Zdroje nápadů Brainstorming Brainwriting Fishbone (Ishikawa) diagram Šest klobouků myšlení Mindmapping MODUL 3: ZÁKONNÉ POŽADAVKY ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Postup pří získávání živnosti Podání žádosti o vydání živnostenského listu Rozhodování o koncesi a vydání koncesní listiny PŘIHLÁŠENÍ NA FINANČNÍM ÚŘADĚ Registrační povinnost daňových subjektů PŘIHLÁŠENÍ NA SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pojištění pro OSVČ Důchodové pojištění Nemocenské pojištění PŔIHLÁŠENÍ KE ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ Placení záloh na zdravotní pojištění Hlavní činnost Vedlejší činnost Seznam zdravotních pojišťoven MODUL 4 : MARKETING A PRODEJ MARKETINGOVÁ STRATEGIE ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PLÁNU Marketingové cíle Marketingový mix Produkty Potřeby zákazníků... 86

4 2.2.3 Výroba Stanovování cen Propagace podnikání Prodej Plánování prodejů Odhady prodejů Plánování růstu a inovace MODUL 5: FINANCE ZÁKLADNÍ ÚČETNICTVÍ PRO MIKRO A MALÉ FIRMY TERMINOLOGIE A DEFINICE POUŽÍVANÉ V ÚČETNICTVÍ A VEDENÍ ÚČETNÍCH KNIH Typy účetních soustav Daňová evidence Účetnictví VYTVOŘTE ZÁKLADNÍ SYSTÉM VEDENÍ ZÁZNAMŮ Proč vést obchodní záznamy? K řádnému vedení záznamů o Vašich obchodních transakcích existuje řada důvodů Co by měl Váš systém obsahovat? Peněžní deník / výkaz Kniha odeslaných faktur / výkaz Kniha došlých faktur / Výkaz Kniha mezd / Výkaz Měli byste vést záznamy elektronicky nebo papírově? Rozvaha Vytvoření jednoduchého výkazu zisků a ztrát pro Vaši firmu PŘÍPRAVA VAŠEHO ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Měsíční a roční přehled příjmů a výdajů MODUL 6: PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA Úvěry Komerční banka UniCredit Bank

5 1.1.3 ČSOB PROGRAMY EU Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Prioritní osa 1 - Vznik firem Prioritní osa 2 Rozvoj firem Prioritní osa 3 - Efektivní energie Prioritní osa 4 - Inovace Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání Prioritní osa 7 - Technická pomoc Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) Program podnikání a inovace Program podpory politiky ICT Program EraSME MODUL 7: E-BUSINESS PROVOZUJETE E-BUSINESS? CO JE TO E-BUSINESS? Rozdíl mezi e-businessem a e-komercí Výhody E-business POŽADAVKY K E-BUSINESS Připojujeme se PLÁNOVÁNÍ VAŠEHO E-BUSINESSU Jak plánovat Zkoumání možností Klíčové otázky, které je potřeba při plánování zvážit Vyberte si vhodnou úroveň e-businessu VYTVÁŘENÍ E-BUSINESS PLÁNU Volba a příprava obsahu (design a technické funkce) Co chcete, aby uživatelé dělali? Marketing a Vaše webové stránky Výběr poskytovatele internetu

6 5.5 Optimalizace Dostupnost E-KOMERCE PRODEJ NA VAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZHODNOCENÍ VAŠEHO E-BUSINESSU Identifikujte, co ohodnotit Určete způsob hodnocení Určete, kdo a kdy bude e-business hodnotit MODUL 8: JAK NAPSAT BUSINESS PLÁN CO JE TO BUSINESS PLÁN? KOMUNIKAČNÍ PLÁN IDENTIFIKACE OBSAHU BUSINESS PLÁNU Shrnutí Popis firmy Operace Tým vedení Trh a konkurenti Výrobek nebo služba Marketing a prodej Finanční informace Kapitálové požadavky ŘÍZENÍ FINANČNÍCH A PLÁNOVANÝCH ROZMĚRŮ BUSINESS PLÁNU Plánovaný účet zisků a ztrát Plán příjmů a výdajů Plán financování na tři roky Popis trhu Klíč k úspěchu Cíloví zákazníci Hlavní konkurenti Popis projektové skupiny

7 4.3.5 Popis vedoucího týmu Externí poradci UŽITEČNÉ VZORY SLOVNÍK POUŽITÝCH TERMÍNŮ SEZNAM TABULEK TABULKA 1: ŠABLONA OSOBNÍ ANALÝZY SWOT TABULKA 2: SEBEDŮVĚRA TABULKA 3: OSOBNÍ ROZVAHA TABULKA 4: SEZNAM PODNIKATELSKÝCH NÁPADŮ TABULKA 5: ANALÝZA SWOT: SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, PŘÍLEŽITOSTI A OHROŽENÍ.41 TABULKA 6: KONTROLA - ROZSAH ANALÝZY SWOT TABULKA 7: TABULKA PRO BRAINWRITING TABULKA 8: DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY TABULKA 9: SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE TABULKA 10: MARKETINGOVÉ CÍLE TABULKA 11: STRATEGIE RŮSTU TRHU TABULKA 12: JEDNODUCHÁ POKLADNÍ KNIHA TABULKA 13: POKLADNI DENIK TABULKA 14: PŘEHLED PŘÍJMÚ A VÝDAJŮ (MĚSÍC) TABULKA 15: ROZVAHA TABULKA 16: VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT TABULKA 17: PŘÍPRAVA ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ TABULKA 18: NÁKUP NA ÚVĚR TABULKA 19: PŘEHLED O STAVU VÝZEV PROGRAMŮ PODPORY TABULKA 20: PROGRAMY PODPORY TABULKA 21: REGIONÁLNÍ MAPOU INTENZITY PODPORY A MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE TABULKA 22: ÚČET ZISKU A ZTRÁT TABULKA 23: PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ TABULKA 24: ROZVAHA TABULKA 25: ROZVAHA OČEKÁVANÁ NA TŘI ROKY TABULKA 26: ANALÝZA KONKURENCE SEZNAM OBRÁZKŮ OBRÁZEK 1: VYTVÁŘENÍ PODNIKATELSKÉHO NÁPADU OBRÁZEK 2: PROSÉVÁNÍ NÁPADŮ OBRÁZEK 3: PŘÍKLAD POUŽITÍ DIAGRAMU ISHIKAWA... 52

8 OBRÁZEK 4: ZÁKLADNÍ 4 M MACHINES (STROJE), MEN (LIDÉ), METHODS (METODY) A MATERIALS (MATERIÁLY) OBRÁZEK 5: 6 KLOBOUKŮ MYŠLENÍ OBRÁZEK 6: MINDMAP OBRÁZEK 7: ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU OBRÁZEK 8: PLÁNOVÁNÍ E-BUSINESSU OBRÁZEK 9: ROZVRŽENÍ STRÁNEK DOTAZNÍKY DOTAZNÍK 1: VYHOVUJE MI SAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST? DOTAZNÍK 2: VAŠE SOUČASNÉ DOVEDNOSTI/ ZNALOSTI... 26

9 ÚVOD Buďte svým vlastním šéfem je pilotní projekt financovaný programem Leonardo da Vinci a částečně financovaný Evropskou komisí. Hlavním účelem projektu je vytvořit praktické školící materiály pro každého, kdo si přeje stát samostatným podnikatelem. Je unikátní v tom, že vytvořil školicí materiály, které jsou stejné v celé Evropě, vytvořené díky spolupráci osmi organizací ze sedmi evropských zemí a ke kterém mají v Evropě přístup všechny sociální skupiny. Pilotní program se zaměřil na vytvoření profesionálního rámce výuky, speciálně zaměřeného na sociální skupiny s tradičně nízkým počtem samostatně výdělečně činných osob, jako jsou ženy, mladí lidé, imigranti, hendikepovaní a lidé žijící ve venkovských oblastech. Byly vytvořeny různé moduly, aby studenti mohli rozšiřovat své znalosti svým vlastním tempem anebo využívali části školicích materiálů, které potřebují, na rozdílných úrovních, čímž je zajištěna flexibilita procesu učení. Materiály jsou k dispozici v různých formátech pro snadnější přístup, včetně on-line učení a CD Rom. Tento produkt bude k dispozici po celé Evropské unii a bude nejdříve přeložen do bulharštiny, češtiny, dánštiny, angličtiny, řečtiny, litevštiny a polštiny. Partnery projektu tvoří osm organizací ze sedmi evropských zemí. Koordinátorem projektu je Městská rada města Stoke on Trent ve Spojeném království. Partnery projektu jsou: UK: Business Initiative: Commerce House, Festival Park, Stoke on Trent, Staffordshire, ST1 5BE UK, Tel: , Fax: Stoke on Trent City Council místní úřad. Civic Centre, Glebe Street, Stoke on Trent ST4 1WR, United Kingdom. Tel: , Fax Bulharsko: Euro Training: 35 Sveti Kniaz, Boris Str. 6000, Star Zagora, Bulgaria. Tel: , Fax: Česká republika: Euroface Consulting s.r.o: Komenskeho nam.381, , Kroměříž, Česká republika. Tel: , Jižní Dánsko: Udviklings Center Hardeslev: Honnorkajen 1, Haderslev, Denmark. Tel: , Fax:

10 Řecko: Hellenic Regional Development Center: Patras Branch: 138, Agiou Andreou str. GR , Patras, Greece, Tel: , Fax: Litva: Kaunas Regional Innovation Centre: K.Petrausko g. 26 LT-44158, Kaunas, Lithuania. Tel: , Fax: Polsko: Spoleczna Wyzsza Szkola: Przedsiebiorczosci l Zarzadzania, Ul. Sienkiewicza 9, , Lotz, Poland. Tel: , CÍLE Na konci tohoto Uživatelského manuálu byste měli být schopni: Identifikovat hlavní Moduly informačního balíčku Buďte svým vlastním šéfem Rozumět možnostem, které máte k dispozici, abyste tento manuál maximálně využili Chápat důležitost plánování Vašeho podnikání Rozhodnout o nejlepším způsobu využití manuálu Buďte svým vlastním šéfem DOSTUPNÉ ZDROJE Struktura Textové moduly v tomto manuálu byly vytvořeny jako snadno přístupný úvod do začátku podnikání, kde je to možné, zdůrazňuje hlavní body pomocí příkladů, případových studií, grafiky a obrázků. CD Rom je také součástí manuálu, který obsahuje všechny materiály a příklady případových studií. CD Rom k dispozici pro použití na Vašem počítači. Požadavky: minimálně Windows. Alternativní přístup je k dispozici na webové stránce s možností dokončit činnosti on-line. Výukové materiály obsahují: Uživatelská příručka / Úvod Dotazník při zahájení podnikání Hledání pomoci Modul 1: Osobní vlastnosti Modul 2: Tvorba podnikatelského nápadu Modul 3: Zákonné požadavky Modul 4: Marketing / Prodej Modul 5: Finance Modul 6: Financování / Investice Modul 7: E-komerce a ICT Modul 8: Business plán Užitečné vzory Moduly se mohou používat jako samostatné jednotky nebo v kombinaci za účelem vytvoření srozumitelného průvodce ke všem aspektům zahájení podnikání.

11 V učebních materiálech budete žádáni o vypracování různých úkolů, které Vám umožní soustředit se na rozvoj Vašeho podnikatelského nápadu. Většinou je doprovází dotazník, což jsou naše návrhy obsahu těchto aktivit. Moduly budou doprovázet určité doplňující materiály nebo úkoly, které budou představovány následujícími symboly: Pamatuji si Informace, tip Otázka pro Vás na ověření Vašich znalostí Důležité Další informace pro zlepšení porozumění: tohle byste měli slyšet. Něco pro Vás na zamyšlení. Písemné cvičení pro odevzdání studijnímu vedoucímu. Na začátku a na konci lekce je obvykle cíl nebo závěr výuky. Abychom Vám pomohli rozhodnout o nejlepším použití výukových materiálů, prostudujte možnosti uživatele na několika dalších stranách. Úrovně materiálů k dispozici Tento program je uzpůsoben pro všechny uživatele s dodatečnými rozšiřujícími materiály a doporučenou literaturou k dispozici v příloze na konci. MOŽNOSTI UŽIVATELE Program Buďte svým vlastním šéfem byl vytvořen s ohledem na maximální flexibilitu použití. Díky komplexnímu průzkumu výukových potřeb si uvědomujeme potřeby uživatelů z různých skupin, především žen, lidí z etnických menšin, imigrantů, lidí v zemědělských oblastech a mladých lidí a proto jsme na základě těchto potřeb připravili řadu možností. V žádném případě se nejedná o vyčerpávající řadu a proto uvítáme, když si vytvoříte svůj vlastní styl výuky. Současné úrovně znalostí a schopností Následující stránky obsahují shrnutí všech modulů výuky v programu, spolu s jejich cíly.

12 Díky těmto shrnutím budete mít přehled o obsahu a úrovni programu. Následně si můžete zvolit různé možnosti učení podle Vašich současných úrovní znalostí a schopností. Použijte dotazník sebehodnocení, který Vám pomůže otestovat Vaše aktuální znalosti v dotazníku k zahájení podnikání, nebo si promluvte s vedoucím výuky, aby Vám pomohl určit, jakou podporu potřebujete. Volba 1: Používejte školící materiály nebo CD Rom sami, bez jakékoli podpory. Moduly mohou být používány pro samostudium a pomáhat v osobním rozvoji. Pošlete vypracované úkoly prostřednictvím webových stránek nebo kanceláři ve své zemi uvedené na začátku tohoto dokumentu, abyste získali zpětnou vazbu a případné potvrzení. Volba 2: Mohou být poskytnuty konzultace nebo telefonická podpora pro případné konzultace a vedení. Kontaktujte opět Vaši místní kancelář, abyste probrali možnosti. Volba 3: Používejte některé nebo všechny moduly s podporou přednášek a seminářů. Použití modulu jako průvodce pro semináře Vám umožní číst a studovat materiály poté. Kontaktujte opět Vašeho poskytovatele. Volba 4: Míchejte a vybírejte, co se Vám nejvíce hodí. Navštěvujte některé semináře nebo přednášky, používejte webové stránky k odevzdání modulů nebo používejte hotline/konzultace prostřednictvím telefonu nebo u. Volba 5: Jděte na a řiďte se instrukcemi pro studenty. PLÁNOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ Existuje mnoho variací, jak by mohl vypadat Váš business plán. Každá banka na hlavní třídě, agentura na podporu podnikání nebo školící organizace Vám dá kopii své vlastní verze business plánu, buď ve formě brožury nebo CD nebo obojího. Také na internetových stránkách jsou k dispozici různé formáty. Business plán obsahuje nezbytné informace Vás a Vašem nápadu na podnikání a umožňuje Vám uvést, co dělá Vás nebo Váš nápad jiným. Měl by také být schopen ukázat potenciálním půjčovatelům Vaše znalosti a nadšení pro Váš plánovaný projekt. Pro každé obchodní podnikání, ať malé nebo potenciálně velice velké, je užitečné formulovat své vlastní nápady, neboť Vám to pomáhá ujasnit si, co zamýšlíte dělat, jak to uděláte, kde a pro koho. Při sepsání Vašich záměrů můžete také identifikovat mezery ve svých znalostech. Je mnohem snadnější tyto mezery doplnit než začnete, než až začnete, kdy už potřebujete vydělávat peníze. Když splníte úkoly v každém modulu, budete mít informace pro Váš business plán pohromadě.

13 PRŮVODCE K MODULŮM Modul 1: Osobní vlastnosti Cíle Na konci tohoto modulu byste měli být schopni: Usnést se na svých osobních silných a slabých stránkách Identifikovat úrovně spolehlivosti ve svém podniku Zjistit, jaké styly výuky Vám nejvíce vyhovují Znát úrovně Vašich současných znalostí a schopností Identifikovat další podporu pro svůj nápad Shrnutí Tento modul Vám pomůže zjistit, zda je samostatná výdělečná činnost pro Vás vhodná a jak nejlépe můžete své schopnosti použít, abyste Vaši nápad na podnikání nejlépe využili. Pomůže Vám zjistit, jaký způsob studia Vám bude vyhovovat zda prostřednictvím praktických seminářů nebo na základě případových studií nebo vyplňování pracovních tabulek on-line s podporou vedoucího výuky. Modul začíná krátkým kvízem, který Vám pomůže se rozhodnout, zda samostatně výdělečná činnost je něco, co opravdu chcete dělat. Pomáhá Vám identifikovat Vaše silné a slabé stránky, prostor pro další rozvoj a nejlepší způsoby učení. Modul Vám pomůže identifikovat, co již víte o typu podnikání, do kterého chcete jít, nebo zda budete potřebovat pomoc s transformací Vašeho podnikatelského nápadu do komerčního podniku. Pokud ještě nemáte svůj podnikatelský nápad, bude se jím zabývat Modul 2. Modul 2: Podnikatelský nápad Cíle Na konci tohoto modulu byste měli být schopni: Vytvořit dostatek nápadů k zahájení podnikání Identifikovat obecné podmínky na trhu, kam chcete vstoupit Identifikovat svého typického zákazníka Identifikovat potřeby svého typického zákazníka Vědět, jak použít své osobní znalosti, schopnosti a školení, abyste pokročili s Vaším podnikatelským nápadem. Shrnutí Tento modul zahrnuje tvorbu nápadů na podnikání nebo rozvoj Vašeho podnikatelského nápadu do uskutečnitelného projektu. Zkoumá různé přístupy k rozvoji podnikání a pomáhá Vás motivovat s pomocí dalších zdrojů za účelem nalezení nových výrobků, služeb nebo trhů. Modul zahrnuje vyzkoušené a ověřené přístupy k tvorbě podnikatelských nápadů a pomůže ve všech fázích rozvoje podnikání.

14 Modul 3: Zákonné požadavky Cíle Na konci tohoto modulu byste měli být schopni: Identifikovat různé typy struktur podnikání Znát základní pravidla danění a pojištění Identifikovat zákony vztahující se k Vašemu podnikání Vybrat jméno pro svou firmu v souladu se zákonnými požadavky Vybrat pojištění vhodné pro Vaše podnikání Zahájit procedury vymáhání nedobytných pohledávek Shrnutí Většina lidí, kteří začnou podnikat, si není vědoma legislativy, která má vliv na jejich podnikání. Tento modul Vás nejdříve nasměruje k profesionálním radám a poskytne základní popis hlavních zákonů, které se vztahují na všechny majitele malých firem, a objasňuje různé typy pojištění, zdanění a penzijních plánů, se kterými se pravděpodobně setkáte. Zdanění bude probráno jak u majitelů tak firmy. Nebude probírat specifické situace a proto se budete potřebovat obrátit na svého profesionálního poradce, jaký mají Vaše okolnosti vliv na Vaše zdanění. Modul 4: Marketing a prodej Cíle Na konci tohoto modulu byste měli být schopni: Rozhodnout o své nabídce výrobků a služeb k uspokojení potřeb zákazníků Rozumět základním principům marketingové strategie Vytvořit cenovou strategii pro stanovování cen své služby nebo produktu Vytvořit plán propagace svého podnikání Naplánovat své prodejní aktivity Napsat marketingový plán svého podnikání Shrnutí Tento modul uvádí do koncepce marketingové strategie. Je důležité spojit svou marketingovou strategii s finančními částmi Vašeho business plánu, abyste si ujasnili, kolik propagace potřebujete pro dosažení tržeb předpovídaných ve Vašem plánu. Oblast marketingu obsahuje množství specifických pojmů. Tento modul obsahuje pojmy, se kterými jste se možná již setkali, avšak plně jim nerozuměli, jako Programové prohlášení, Životní cyklus produktu, Marketingový mix a jiné. Tento model pomáhá udělat základní rozhodnutí o Vaší službě/výrobku, trhu., zákaznících, reklamní činnosti a nejdůležitějších aspektech prodeje, které potřebujete zvážit. Úkol na konci modulu může být využit jako součást Vašeho celkového business plánu.

15 Modul 5: Finance Cíle Na konci modulu byste měli být schopni: Odhadnout cenu zahájení Vašeho podnikání Sestavit a kontrolovat rozpočty Předpovědět peněžní toky a zisky a ztráty Sledovat a řídit finance Vašeho podnikání Identifikovat, jaký potřebujete účetní systém Používat jednoduché účetní systémy a ohodnotit jiné systémy Získat bankovní reference Zacházet ve Vašem účetnictví s DPH Shrnutí Tento modul Vám pomůže zbavit se všech obav, které máte z řízení svých financí. Při práci s tímto modulem zažijete pocit úspěchu, až budete schopni převést vše, co jste se naučili, na Vaše vlastní podnikatelské potřeby. První, co máte v tomto modulu za úkol, je kalkulace Vašeho osobního rozpočtu. To je dobrý začátek, neboť Vás to přiměje pečlivě analyzovat své osobní výlohy. Vaše podnikání musí tyto náklady pokrýt, proto je důležité vědět, kolik z Vaší firmy potřebujete každý týden nebo měsíc vzít na životní náklady. Následně jste požádáni o kalkulaci provozních nákladů Vašeho podnikání, finance potřebné na jeho rozběh a bod, kdy se vyrovnají náklady a příjmy. Díky praktickým cvičením a příkladům v tomto modulu připravíte předpověď peněžních toků. Vedení záznamů o penězích přicházejících do firmy a odcházejících z ní je životně důležité a modul Vám představuje některé z možných typů pokladních deníků a účetních systémů. Také je pokryto, jak vyplnit bankovní reference a zacházet s půjčkou. Modul 6: Financování / Investice Cíle Na konci modulu byste měli být schopni: Identifikovat různé možnosti financování Vašeho podnikání Porovnat dostupné možnosti financování Rozhodnout o pravděpodobné návratnosti Vašich uskutečněných investic Shrnutí Tento modul Vám pomůže identifikovat schémata a programy státního a místního financování, které pomohou podnikání rozběhnout. Ty zahrnují programy financované vládou a upozorňují na užitečné internetové adresy, kde můžete zjistit, zda máte nárok. Také pomůže porovnat možnosti financování např. bankovním úvěrem a srovnává pravděpodobnou návratnost investice do vašeho podnikání s úrokem, který byste mohli získat, pokud byste peníze nechali na spořícím účtu.

16 Modul 7: E-Business/ Obchodování po Internetu Cíle Na konci tohoto modulu byste měli být schopni: Rozhodnout, jaké technologie Vaše podnikání potřebuje Identifikovat počítačové procesy užitečné pro Vaše podnikání Rozumět prvkům online marketingu a prodeje Rozumět online procesům a internetovým pojmům Shrnutí Tento modul bude identifikovat základní principy založení podnikání na Internetu a procesy, které je nutné před zahájením obchodování přes Internet absolvovat. Bude probrán e- business a evropská legislativa včetně ochrany práv zákazníků a intelektuálního vlastnictví a také základní principy nákupu i prodeje. Budou použity praktické příklady, které pomohou vysvětlit veškeré potenciální problémy a budou použita řešení a případové studie pro poskytnutí praktické podpory za účelem maximalizace prodejů prostřednictvím Internetu. Modul 8: Business plán Cíle Na konci tohoto modulu byste měli být schopni: Dát dohromady všechny získané informace a splněné úkoly v tomto programu do smysluplného business plánu Identifikovat hlavní obsah plánu a jeho využití Připravit finanční předpověď pro Vaše podnikání Vytvořit Váš plán v podobě dokumentu nebo v elektronických verzích Shrnutí Váš business plán bude mít pro Vás zvláštní význam, neboť bude obsahovat všechny aspekty programu, které potřebujete k pokrytí Vašeho vlastního podnikání. Všechny aspekty jsme však dali dohromady ve flexibilním formátu, který může být použit jako šablona pro Váš vlastní business plán. Pokud budete pracovat se všemi moduly v programu, měli byste být schopni dát všechny úkoly dohromady, takže vytvoří Váš plán. Každou sekci můžete probrat se svým obchodním poradcem nebo vedoucím výuky, než pokročíte k další sekci, a případě bude ohodnocena. Hodně štěstí s Vaším podnikatelským nápadem! Užitečné vzory [1] Formulář žádosti o vydání živnostenského listu [2] Přihláška k nemocenskému pojištění OSVČ [3] Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 [4] Oznámení o zahájení / ukončení samostatné výdělečné činnosti [5] Přihlášení se ke zdravotnímu pojištění [6] Přihláška k registraci pro fyzické osoby [7] Pracovní smlouva

17 [8] Faktura [9] Obchodní smlouva [10] Smlouva o dodávkách zboží [11] Obchodní podmínky [12] Objednací list VZOR: Nový zákazník SHRNUTÍ Když jste si nyní tento dokument prostudovali, budete schopni určit, jak jej nejlépe využít. Cíle a shrnutí každého modulu Vám poskytují jasnou cestu k dosažení Vašeho cíle založit a provozovat malou firmu. Založení firmy a její přežití nemusí být vždy jednoduché, avšak znalosti a dovednosti, které prací s programem Buďte svůj vlastní šéf získáte, spolu s vyhledáním veškeré dostupné pomoci a podpory, zvýší potenciál Vašeho podnikání uspět. Když jste si nyní tento dokument prostudovali, budete schopni určit, jak jej nejlépe využít. Cíle a shrnutí každého modulu Vám poskytují jasnou cestu k dosažení Vašeho cíle založit a provozovat malou firmu. Založení firmy a její přežití nemusí být vždy jednoduché, avšak znalosti a dovednosti, které prací s programem Buďte svůj vlastní šéf získáte, spolu s vyhledáním veškeré dostupné pomoci a podpory, zvýší potenciál Vašeho podnikání uspět.

18 OTÁZKY PŘED ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ Vy a Váš podnikatelský nápad O Vás: Jste připraveni na dlouhou pracovní dobu? Vedete si při řešení problémů dobře? Umíte čelit překážkám a udržet si dobrou náladu? Probrali jste svůj nápad se svou rodinou? Můžete se spolehnout na jejich podporu? O typu podnikání, které zvažujete: Jste přesvědčeni, že poptávka bude dostatečná? Ověřili jste si to rozhovorem s potenciálními konkurenty? Mluvili jste s ostatními jinde v dané oblasti obchodu? Jste si jistí, že tato oblast obchodu neupadá? Pokud jsou důležité odborné znalosti, máte je? Vidíte v tom pro sebe dlouhodobou budoucnost? Jedná se o něco, co budete dělat s radostí? Pokud přebíráte již existující firmu: Jste uspokojeni, co se týče důvodu prodeje? Viděl jste revidované účty za poslední tři roky a poradil jste se o nich s odborníky? Je to opravdu to, co chcete, jste si jistí, že Vás to nezajímá jen proto, že je firma nyní na prodej? Víte přesně, co budete dostávat za cenu, kterou budete platit a jestli je tato cena fér? Měli jste příležitost několik dní pracovat v daném oboru a byli jste spokojení? Rozumíte dobře svým povinnostem vyplývajícím z pronájmu? Jste si jistí, že Vás prodávající netlačí do ukvapeného rozhodnutí? Pokud si na koupení podnikání potřebujete půjčit peníze, vzali jste do úvahy výši splátek a úroků? O Vašich prostorách: Jste si jisti, že je místo dobré? Pokud prostory kupujete, můžete si to dovolit a zbývá Vám dost na zásoby a rozběh podnikání? Prohlédli jste si prostory pečlivě, uvnitř i zvenčí? Využíváte služeb odborníka nebo odhadce? Ohledně právní stránky prostor: Ať už kupujete nebo pronajímáte, poradili jste se s právníkem? Pokud se zavazujete k pronájmu, rozumíte plně souvisejícím povinnostem a právům? Pokud máte prostory k dispozici neformálně, řekněme měsíc za měsícem bez nájemného, uvědomujete si, že nemáte žádnou jistotu trvání? Proveditelnost, přirážka a zisk: Víte, jaké procento zisku můžete očekávat, že získáte na svých prodejích?

19 Vypočítali jste nebo si nechali poradit objem tržeb, kterého potřebujete dosáhnout, abyste nebyli ve ztrátě? Získávání financí a business plány: Ať už business plán potřebujete nebo nepotřebujete pro získání financí, připravili jste si předpověď příjmů, výdajů a zisku? Je Vaše očekávání tržeb reálné a stanovili jste dostatečné rezervy pro náklady, režijní náklady a provozní kapitál? Probrali jste svůj business plán s někým, kdo Vám může dát radu vyplývající ze zkušeností? Pokud jste svůj business plán předložili za účelem získání financí a byl odmítnut, zjistili jste důvod a učinili něco pro odstranění závady? Pokud by to byl nápad někoho jiného a byli jste požádáni do něj vložit peníze, udělali byste to? A Vaše úkoly: Rozumíte systému DPH, pokud ne, poradíte se, zda byste se měli stát plátci DPH? Pokud se registrujete pro platby DPH, jste si jisti, že toto schéma bude pro Vás nejvýhodnější? Pokud nemáte zkušenosti s účetnictvím atd., hledali jste radu ohledně toho, jaký systém je pro Vás nejvhodnější a jak jej máte vést? Pořídili jste si všechna pojištění, která jsou vyžadována buď v souvislosti s pronájmem, podle zákona? Jste opatrní? Zajistili jste se proti ztrátám způsobeným ohněm nebo jinými možnými riziky? Propagace a prodej: Máte strategii, aby Vaše jméno znali potenciální zákazníci? Uvažovali jste již nad obchodním názvem nebo logem? Uvážili jste nejlepší a cenově nejpříznivější možnosti propagace Vaší služby nebo výrobku? Máte rezervní plán, pokud Vaši potenciální zákazníci nesplní očekávání? Uvažovali jste o zvláštní zahajovací kampani, abyste své podnikání nastartovali? Pro zajištění úspěšnosti podnikání: Znáte důvod, proč většina ostatních neuspěla, že ano? Budete vyhledávat radu ohledně všeho, kde si nejste jistí, abyste se nedostali do potíží, že ano? PŘEJEME VÁM HODNĚ ŠTESTÍ A ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ. Poznámka: náš dotazník byl vytvořen za účelem odkrytí případných slabých stránek Vašeho podnikatelského nápadu. Pokud jste na některou otázku odpověděli Ne, musíte tomuto bodu věnovat zvýšenou pozornost.

20 20

21 MODUL 1: OSOBNÍ VLASTNOSTI CÍLE Na konci tohoto modulu byste měli být schopni: Určit Vaše osobní silné a slabé stránky Identifikovat úroveň motivace a důvěry ve Váš projekt Zjistit, jaké styly učení Vám nejvíce vyhovují Určit současnou úroveň svých znalostí a schopností Rozhodnout se, jak se nejlépe vyrovnat s úspěchem nebo neúspěchem ÚVOD Cílem tohoto modulu je upozornit na rizika spojená s vlastní výdělečnou činností a jak využít Vaše osobní silné stránky k překonání těchto potíží. Každý má svůj vlastní způsob učení a proto Vám tento modul pomůže zvážit, jaký styl studia Vám nejvíce vyhovuje. Materiály tohoto programu se mohou používat různě, prostřednictvím případových studií, CD Romu nebo interaktivní práce, aby vyhovovaly Vašemu stylu učení. Tento modul se také zabývá identifikováním oblastí osobního a obchodného rozvoje, stejně jako pozdější moduly a jiné doplňující materiály. Vyplňte prosím následující dotazník na zjištění Vaší osobní situace před začátkem podnikání. Vhodné zakroužkujte. DOTAZNÍK 1: VYHOVUJE MI SAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST? POSTOJ Má schopnost sám začít pracovat je špatná dostačující Dobrá vynikající Rozhoduji se Mohu pracovat sám / sama pouze, když není jiná možnost pouze není-li jiná možnost neochotně dost dobře rychle a přesně neochotně dost dobře rychle a přesně Mohu převzít odpovědnost a v případě Ne v některých ve většině vždy 21

Be Your Own Boss Buďte svým vlastním šéfem Příručka lektora

Be Your Own Boss Buďte svým vlastním šéfem Příručka lektora Be Your Own Boss Buďte svým vlastním šéfem Příručka lektora Tato příručka obsahuje instrukce pro trenéra a účastníka školení k modulům obsaženým v kurzu pro začínající podnikatele. 1 BYOB ÉTOS A POZADÍ

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

Finanční průvodce. pro malé a střední podniky

Finanční průvodce. pro malé a střední podniky Finanční průvodce pro malé a střední podniky CzechInvest Praha 2004 Obsah Předmluva............................................................................... 5 1 CO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJETE FINANCE

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více