VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014"

Transkript

1 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený ředitel

2 OBSAH A ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK SLAVKOV AUSTERLITZ ZA ROK Úvod 5 11 TOP výletní památka Jižní Moravy 5 12 Pozitivní výsledky a aktivity 5 13 Propagace a marketing 6 14 Významné návštěvy 6 2 Zámek 8 21 Návštěvnost expozic 8 22 Výstavy Expozice : Slavkov malé město velkých dějin Koncerty Společenské akce a aktivity Přednášky Speciální prohlídky Pronájmy Svatební obřady na zámku Oddělení správy majetku Oprava a údržba v roce Pořízení majetku (DDHM) Historicko-dokumentační oddělení Muzejní knihovna 39 3 Městská knihovna Služby knihovny (základní) Dosažené výsledky (statistika ) Srovnání některých ukazatelů knihoven okresu 44 4 Kino Návštěvnost v roce Počet představení Počet návštěvníků Informační centrum Organizační opatření Předprodej vstupenek Propagace v rámci IC Společné prezentace města a zámku 49 B PROGRAM ČINNOSTI NA ROK Všeobecné informace 51 2 Program akcí na rok Program činnosti na rok Komerční pronájmy a obchodní činnost Svatební obřady Marketing a propagace Expozice : Slavkov malé město velkých dějin Informační centrum Historicko-dokumentační oddělení Oddělení správy majetku 59 2

3 38 Městská knihovna Muzejní knihovna Kino Jas 60 C ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK Úvod 63 2 Účetní uzávěrka Rozvaha bilance Výkaz zisku a ztráty Příloha 75 3 Hospodářský výsledek 2014 (rozbory) tabulková část Porovnání Rozpočet 2014 a Skutečnost Hospodářský výsledek 2014 rozdělení HČ a VČ Vlastní výnosy z HČ a VČ (vstupné a krátkodobé pronájmy) Spotřeba materiálu Ostatní služby DDHM Oprava a údržba Limit mezd Fondy Pohledávky a závazky, finanční majetek Komentář k výsledkům hospodaření Výnosy Náklady Zúčtování hospodářského výsledku za rok Žádost o schválení použití fondů 110 3

4 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č Slavkov u Brna Česká republika A ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK SLAVKOV AUSTERLITZ ZA ROK

5 1 Úvod Přestože byl rok 2014 v životě příspěvkové organizace velmi složitý, lze jej považovat za úspěšný, zejména z ekonomického pohledu 11 TOP Výletní památka Jižní Moravy To, že se Zámek Slavkov-Austerlitz (dále také ZS-A ) se zařadil již v roce 2009 jako první na jižní Moravě do mezinárodního programu ZIELE-TOP-CÍLE, je již všeobecně známo Pouze připomínám, že se jednalo se o aktivitu, která má za cíl posílit příhraniční turistický styk, turistické aktivity mezi státy a zviditelnění výletních cílů jižní Moravy za společné prezentace a spolupráce TOP Výletních cílů Jižní Moravy a TOP-Ausflugsziele Niederösterreich Projekt TOP Výletní cíle Jižní Morava považujeme za mimořádně zdařilý a úspěšný Lze konstatovat, že se tímto zámek Slavkov dostal do TOP kategorie turistických cílů v regionu a tato aktivita přispívá ke zvýšení počtu turistů města Slavkova 12 Pozitivní výsledky a aktivity Nepochybně pozitivním zjištěním je stálá návštěvnost kulturních a společenských akcí (koncerty, festivaly) Svůj příznivý vliv mají také výstavy, za nejvýznamnější počin v této oblasti je nutno považovat výstavu Merkur, která byla nejvíce navštěvovaná Zájem o pořádání svatebních obřadů v historických prostorách zámku a v zámeckém parku se loni oproti dřívějšímu několikaletému poklesu zvýšil Pokračovala tradice vzdělávacích cyklů pro žáky základních škol Tyto byly zaměřeny tematicky jako součást výuky a využily je především slavkovské školy Kladně je třeba hodnotit i akce připravené ve spolupráci se ZUŠ FF a DDM Za zmínku stojí též podíl příspěvkové organizace na úspěšném průběhu Vzpomínkových akcí k 209 výročí bitvy u Slavkova a srpnových Napoleonských her Je třeba zdůraznit, že město Slavkov a zámek opět byly opravdovým centrem těchto akcí Prostor zámeckého parku využili příznivci tzv re-enactmentu ( živé historie ) k ukázkám bojových situací, doplněnými přehlídkami a vojenskými pochody Vzpomínkové akce mají příznivý ohlas mezi veřejností a mimořádně vysoká návštěvnost, kterou přilákaly také doplňkové akce (tradiční řemeslný a předvánoční jarmark), jsou nejlepším dokladem správně pojaté koncepce v těchto aktivitách 5

6 O všech aktivitách příspěvkové organizace je pojednáno podrobněji v následujících samostatných částech této zprávy 13 Propagace a marketing V průběhu roku pokračovaly úspěšně činnosti zaměřené na propagaci zámku a aktivit v něm pořádaných Dařilo se především v oblasti mediálního partnerství, v rámci kterého probíhala spolupráce s deníkem Rovnost, Vyškovským deníkem, MF Dnes, týdeníkem 5+2 DNY, s Českým rozhlasem Brno, Hitrádiem Magic Brno, s Rádiem Čas, rádiem Kiss Hády, ale také s Českou televizí a B-TV Zámek i aktivity s ním spojené byly prezentovány formou tiskových zpráv i v celé řadě periodik, tiskovin, v televizích, v rozhlase, na internetu, pravidelně také ve Slavkovském zpravodaji Pokračovali jsme v tvorbě a rozesílání Newsletteru, ke kterému se lze přihlásit na webových stránkách zámku O akcích zámku byly pravidelně vydávány a rozesílány tiskové zprávy, některé opakovaně vzhledem např k dlouhodobým výstavám Zámek spolupracuje také s několika televizními stanicemi a díky tomu se objevujeme i ve vysílání televize Neméně významnou je spolupráce s rozhlasovými stanicemi, kde zaznělo na dvě stovky vstupů a reportáží Propagace probíhala také formou rozhlasového vysílání v 34 obecních rozhlasech v regionu každý týden byly hlášeny upoutávky na aktivity pořádané na zámku Významná je rovněž prezentace na webech, které jsou orientovány na cestovní ruch a nelze ani opomenout propagaci na Facebooku Zámku Slavkov-Austerliz a webových stránkách zámku Pokračovala, rozvíjela se a byla navázána nová partnerství s cestovními kancelářemi, uměleckými agenturami, svatebními agenturami, s významnými umělci, kluby, hotely, profesními svazy a sdruženími v oblasti cestovního ruchu 14 Významné návštěvy Reprezentativní prostory barokního zámku byly také v roce 2014 místem setkání významných osobností jak z ciziny, tak i z České republiky Zámek Slavkov byl v průběhu roku 2014 několikrát poctěn návštěvou generálního konzula Ruské federace Andreje Jevgenjeviče Šaraškina Konzul se účastnil vyhlášení výsledků Slavkovského mementa 2014, pietního aktu kladení věnců a několika koncertů 6

7 Již při slavnostním zahájení sezóny jsme na zámku přivítali paní Ivu Hüttnerovou, malířku, výtvarnici, herečku, spisovatelku, a především nenáročného a vstřícného člověka Osobně se zúčastnila vernisáže výstavy svých obrazů, která pokračovala autogramiádou, kde se věnovala bez rozdílu všem Zámek navštívili také další významní představitelé kulturního a politického života, poslanci PČR, senátoři SČR, další představitelé Jihomoravského kraje a zástupci družebních měst V následujícím textu je zpráva rozdělena do částí příslušejících jednotlivým základním organizačním celkům, které v minulosti (před jejich včleněním do jedné organizace) působily samostatně: - Zámek - Městská knihovna - Kino Jas - Informační centrum V ekonomické části (C Rozbory hospodaření za rok 2014) je pak uveden podrobnější komentář Zpráva o činnosti příspěvkové organizace a stavu jejího majetku byla zpracována jako materiál obdobný např ustanovení 192 odst 2 ObchZ a je součástí Výroční zprávy za rok 2014 vypracované s odkazem na obdobná ustanovení 21 zákona č 563/1991 Sb, o účetnictví v platném znění, a v souladu se zněním zákona č 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Výroční zpráva za rok 2014 ve formě brožury je k dispozici v sídle příspěvkové organizace od , obdrželi ji v elektronické podobě nebo ve formě brožury všichni členové Rady města a všichni členové Zastupitelstva města Slavkov u Brna 7

8 2 Zámek 21 Návštěvnost expozic Návštěvnost zámeckých expozic v roce 2014 dosáhla počtu návštěvníků Toto číslo zahrnuje všechny prohlídkové trasy a expozice zámku (tj Historické sály, Historické sály a salonky, Podzemí, Historické sály, salonky a podzemí, Expozici Austerlitz - malé město velkých dějin a výstavní prostory zámku v rámci různých výstav, které se v nich pořádají) Počet návštěvníků zámku V uvedené tabulce nejsou uvedeny návštěvníci kostýmovaných či jiných speciálních prohlídek, tyto totiž nejsou vztaženy ke konkrétní prohlídkové trase, ale vzhledem ke speciální ceně za osobu (příplatky v rámci kostýmovaných prohlídek), se vykazují zvlášť Počet návštěvníků těchto speciálních prohlídek činil 2201 osob počet návštěvníků Historické sály Historické sály a salonky Podzemí Historické sály, salonky a Podzemí expozice Austerlitz výstavy

9 Vývojová řada návštěvnosti zámku v průběhu roku 2014 (prohlídkové trasy zámku vč podzemí a výstav vč vernisáží) je uváděna ve srovnatelně vyhodnocovaných položkách z minulých let: Vývoj návštěvnosti prohlídkových tras zámku v průběhu roku PODZEMÍ A VÝSTAVY NAPOLEONSKÁ EXPOZICE ZÁMEK A VÝSTAVY leden březen květen červenec září listopad Do tohoto přehledu návštěvníků nejsou zahrnuty počty návštěvníků na všechny aktivity v zámeckém parku, tj na hudební produkce, Oldtimer Festival, jarmarky apod Pokud bychom měli zodpovědně posuzovat návštěvnost, je třeba zhodnotit především její ekonomické přínosy Podrobnější rozbor všech položek a jejich vývoje je uveden v oddíle C Rozbory hospodaření za rok 2014 Tržby z HČ (v Kč)

10 22 Výstavy V roce 2014 se na zámku uskutečnilo celkem 16 krátkodobých výstav Ve výběru témat jsme se z části zaměřili na dětské návštěvníky a jak se ukázalo, tak cílová skupina rodičů s dětmi či žáků a studentů škol výrazně přispěla ve zvýšení návštěvnosti tohoto historického objektu I v příštím roce v tomto trendu budeme pokračovat a výběr kvalitních výstav se jistě odrazí nejen v dobré návštěvnosti, ale také ve zpestření kulturní nabídky a rozšíření možnosti prohlídky ke stávajícím prohlídkovým trasám zámku Výstavní prostory galerie se na zámku nacházejí v I patře a v přízemí Galerie jsou vybaveny závěsným systémem a tudíž se zde mimo jiné konají výstavy obrazů Dalším prostorem je místnost před kavárnou, která je volně návštěvníkům přístupná a výstavy v ní konané, mnohdy mohou příjemně zkrátit čas čekání na prohlídku zámku Další možností, kde lze uspořádat krátkodobou výstavu je podzemí zámku, kde v roce 2014 proběhla výstava ZUŠ Františka France Pod hladinou V mnoha případech se též výstavy uskutečnily přímo v prohlídkové trase zámku Slavkovský poklad a slavkovské listiny v Historickém sále, Paličkovaná krajka z partnerského města Pagu a prodejní Velikonoční výstava v Rubensově sále Existuje několik způsobů, jak výstavy uspořádat, resp jakým způsobem získat potřebné a vhodné exponáty Některé výstavy byly realizovány přímo ze sbírkového fondu zámku nebo byly vhodně doplněny o exponáty tematicky související s instalovanou výstavou (viz přehled výstav) Tím se naplňuje jedno ze základních poslání organizace a z povinnosti zřizovatele (jako majitele zámku), vyplývající ze znění zákona č 122/2000 Sb, o ochraně sbírek muzejní povahy (tzv Muzejní zákon), k prezentaci sbírek ve vlastnictví města veřejnosti Ostatní výstavy proběhly většinou formou zápůjčky exponátů (obrazů, trojrozměrných předmětů) od soukromých vlastníků, s nimiž se v úzké spolupráci výstava připravila i instalovala I když všechny výstavy byly krásné a ze stran návštěvníků vnímány pozitivně, mezi nejúspěšnější však bezesporu patřila prodejní výstava herečky a malířky Ivy Hϋttnerové, kterou shlédlo 9430 osob a dále pak krásná výstava legendární stavebnice Merkur, která přilákala 3018 návštěvníků Při uvedení výstavy veřejnosti neodmyslitelně patří slavnostní zahájení, při kterém vždy úvodní slovo doplní ve většině případech kulturní vystoupení žáků Základní umělecké školy F France ze Slavkova, se kterou ZS-A úzce spolupracuje V roce 2014 proběhlo celkem 9 vernisáží, z nichž na 6 vystoupili žáci tanečního a hudebního oboru ZUŠ F France a vystoupení na veřejnosti a současně v historických prostorách bylo jistě pro žáky odměnou za jejich úsilí a píli 10

11 Výstavní prostředky na zámku jsou povětšinou nedostačující nebo zastaralé, ať už se jedná o vitríny, panely či osvětlení galerií atp Některé záležitosti jsou finančně náročné a složitější na obnovu a je potřeba je řešit komplexně (např osvětlení), ale méně náročný nákup mobiliáře nebo drobnějšího majetku, na který bychom se do budoucna chtěli zaměřit by tak jistě zvýšil úroveň a kvalitu pořádaných výstav, které jsou mnohdy při plánovaní druhu výstavy rozhodující Přehled výstav v roce 2014: Výstava obrazů Ivy Hüttnerové Výstava Rytířské řády historie a současnost Skleněnky Jany Filípkové a výstava fotografií Václava Trša Vojenské tradice Lichtenštejnů a knížecí garda Prodejní velikonoční výstava v Rubensově sále Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr France v podzemí zámku Pod hladinou Výstava krajky z chorvatského Pagu MERKUR populární stavebnice ve výstavních prostorách zámku Slavkovský poklad a nejstarší listiny Prodejní výstava šperků Ireny Lochmanové a výstava kreseb Evy Pěchoučkové Prodejní výstava keramiky Martiny Milošové Obrazy, roucha a devocionálie výstava ze sbírek Zámku Slavkov Austerlitz Restaurování výstava o restaurátorské práci a obnovených předmětech Výstava obrazů a kamenů Renaty Dvořákové Inspirace kameny Tři výstava obrazů k výročí Bitvy u Slavkova Vánoční aranžmá předvánoční výstava Lenky Malátové a kol 11

12 23 Expozice Slavkov malé město velkých dějin Provoz expozice Provoz této expozice byl zahájen v červnu 2013, kdy byla slavnostně otevřena pro širokou veřejnost Její vznik byl dán skutečností, že se v blízkosti Slavkova u Brna v roce 1805 odehrála nejvýznamnější bitva napoleonských válek, tzv bitva u Slavkova, a že ve městě od roku 2000 neexistovala dlouhodobá výstava či expozice, která tuto událost připomínala na odpovídající úrovni K realizaci expozice bylo přistoupeno ve chvíli, kdy se zástupcům města podařilo získat dotaci od ROP JV na rekonstrukci objektu bývalých zámeckých koníren, do nichž byla právě tato expozice umístěna Prostřednictvím dotace byly poskytnuty finanční prostředky na obnovu celého objektu předzámčí a zámeckých koníren, a to jak interiéru (včetně zrestaurování původních architektonických prvků), tak exteriéru V objektu byla provedena kompletní elektrifikace a vodoinstalace Byly obnoveny či zrestaurovány původní architektonické prvky, výzdoba a výbava koníren (žlaby, štuková výzdoba) Po ukončení stavební rekonstrukce byla v roce 2013 započata příprava realizace samotné expozice, které předcházelo vypracování projektové dokumentace, na jejímž základě pak zhotovitel, společnost SKRstav, sro, expozici realizoval Samotná realizace pak spočívala v instalaci výstavních prostředků (vitríny, osvětlení, projekční techniku a plochy, figuríny apod) a dodání originálních exponátů i replik, které společně s audiovizuálními projekcemi tvoří meritum výstavy Expozice je koncipována jako klasická výstava, prohlídka je tedy individuální Návštěvník má k prohlídce exponátů k dispozici vysvětlivky, popisky a texty v českém jazyce Pro zahraniční návštěvníky jsou připraveny audioprůvodce, které obsahují veškerou textovou složku přeloženou a namluvenou v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce Po celou dobu prohlídky jsou v prostoru expozice přítomni průvodci / hlídači, kteří jsou plně k dispozici návštěvníkům a dohlížejí také na dodržování bezpečnostních zásad V důsledku usnesení vydaného Vrchním soudem v Olomouci o nařízení předběžného opatření, kterým byla uložena povinnost městu Slavkov u Brna zdržet se jakýmkoliv způsobem užít dílo Libreto napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna Napoleon -Austerlitz, došlo dne k uzavření expozice Expozice byla uzavřena až do 12 června 2014 Na základě rozhodnutí kolektivního orgánu města Slavkov u Brna z dubna 2014, vypracoval kolektiv zaměstnanců příspěvkové organizace Zámek Slavkov Austerlitz libreto nové, podle kterého byla realizována expozice s názvem 12

13 Austerlitz Malé město velkých dějin na dobu do ukončení sporu o libreto expozice Napoleon Austerlitz Toto nové libreto historickou událost zasazuje do odlišného kontextu, přístup a koncepce libreta je zcela odlišná oproti původnímu libretu, které je předmětem soudního sporu o autorskoprávní ochranu Doba trvání jejího znouotevření ale netrvala příliš dlouho (pouze 66 dnů) Soudní jednání totiž stále pokračovala V srpnu 2014 se obě strany v rámci přípravného jednání dohodly, že se pokusí věc řešit mimosoudní cestou Základním požadavkem žalobců pro mimosoudní jednání bylo však uzavření expozice a z tohoto důvodu rada města rozhodla expozici 22 září 2014 uzavřít Po dvou měsících, kdy jednání nedospěla k závěru, se radní města rozhodli výstavu znovu otevřít (v rámci Vzpomínkových akcí, ) I přes zmíněné problémy, expozici v průběhu turistické sezony 2014 navštívilo celkem 3037 návštěvníků Soudní řízení vedené Krajským soudem v Brně, jehož předmětem je ochrana autorských práv k Libretu napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna Napoleon -Austerlitz dosud nebylo ukončeno Propagace expozice I když v důsledku soudních sporů byly možnosti hodně omezené, propagace expozice probíhala na několika úrovních Využilo se jednak tradičních forem jako je tisk letáků, plakátů či nového banneru, jednak webových stránek, propagace na turistických serverech všeho druhu, ale také Facebooku Pro podporu návštěvnosti byly nabídnuty občasné slevy pro občany Slavkova, či účastníky některých kulturních akcí na zámku Z důvodu soudních sporů byla expozice v průběhu roku často medializována v televizním vysílání regionálního zpravodajství Dostalo se jí tedy možná až nečekané publicity Otázkou zůstává zda v pozitivním či negativním smyslu Zhodnocení provozu expozice Expozice byla od začátku koncipována nikoliv jen jako malá výstava lokálního charakteru, ale jako rozsáhlá expozice nadregionálního významu a evropského formátu, a toto měřítko dle našeho názoru naplnila Ohlasy, návštěvnost (pokud zohledníme její přerušovaný provoz v rámci roku 2014) a zájem ze strany široké veřejnosti mluví za vše a město i zámek se v budoucnu můžou těšit na výrazné podpoření návštěvnosti a zájmu turistů i odborné veřejnosti Z pohledu provozovatele expozice, Zámku Slavkov Austerlitz, bychom k provozu expozice měli pouze jednu výtku Tou je nedostatek finančních prostředků poskytnutých na 13

14 propagaci tohoto významného výstavního počinu Přestože tedy návštěvnost, i přes komplikace v průběhu roku 2014, nezklamala a ve výsledku naplnila i očekávání, při výraznější propagaci (např formou billboardů, Google ads, internetových bannerů, potisku tramvaje, reklamy na sociálních sítích) by byl výsledek určitě lepší, protože téma Napoleon má mezi reklamou na běžné produkty potenciál výrazně upoutat Tyto propagační aktivity byly koncem roku 2013 připraveny především s využitím vhodných dotačních titulů (z rozpočtu organizace by nebylo možné je finančně zajistit), nicméně z důvodů uvedených výše k nim nedošlo a jejich realizace byla pozastavena i pro rok 2014 Program činnosti na rok 2014 Expozice Austerlitz malé město velkých dějin Ani do konce roku 2014 nebyla vyřešena mimosoudní jednání ve věci autorských práv k expozici V dalším řízení se bude pokračovat v březnu 2015 Dá se tedy v tuto chvíli jen těžko předvídat, jak soudní jednání dopadnou a jaké výstupy a důsledky z toho vyplynou pro další provoz expozice Stav expozice Austerlitz malé město velkých dějin k dnešnímu dni je takový, že zůstává od svého znovuotevření, koncem listopadu 2014, stále otevřená pro veřejnost v omezeném provozu Se zahájením sezony 2015 na zámku bude pravděpodobně zahájen i plný provoz stávající expozice 24 Koncerty Další programovou složkou zámku jsou koncerty různých žánrů Nejčastěji se k pořádání koncertů využíval Historický sál, jehož kapacita je na úrovni cca 320 míst Druhým místem pořádání koncertů je zámecká kaple, která má výbornou akustiku Její kapacita je však jen necelých 70 osob Často je využívána ke koncertům duchovní hudby, či obecně koncertům pěveckých souborů K větším koncertům a festivalům v letních měsících se využívají exteriéry zámku zámecký park (jeho dolní parter) nebo nově také opravené nádvoří Koncerty se na ZS-A pořádají tradiční, které mají své stálé posluchače nebo koncerty populární a folklórní V roce 2014 bylo možné navštívit reprezentativní prostory zámku nebo zámecké zahrady při 7 koncertech, které se těšily velké návštěvnosti Ke stálicím patří každoroční koncert Johann Strauss Orchestr s předními sólisty světových pódií, dále pak koncerty v rámci prestižního mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, dále pak podzimní koncert pěveckého sboru Mladost, který se těší veliké oblibě u slavkovského publika nebo tradiční koncert ops Mohyla Míru ke Vzpomínkovým akcím Nejúspěšnější koncert roku se konal pod širým nebem v zámeckém parku, kde vystoupil významný český folkový písničkář, textař a básník Jaromír Nohavica 14

15 Reprezentativní prostory přímo vybízí k aktivitám tohoto směru a během roku je jistě vhodné kalendář doplnit i o koncerty, které mají své stálé publikum Přehled koncertů v roce 2014: 175 Z operety do operety koncert Johann Strauss Orchestr Die flotten Geister v Historickém sále 126 Concentus Moraviae - Petr Nouzovský (violoncello), Gérard Wyse (klavír) v Historickém sále 216 Koncert Jaromíra Nohavici v zámeckém parku 246 Concentus Moraviae - Tine Thing Helset (trubka), Petr Rajnoha (varhany) v kostele Vzkříšení Páně 21 9 Koncert sboru Mladost v zámecké kapli Koncert souboru Vox Iuvenalis při Slavkovské iniciativě smíření v Historickém sále 2711 Koncert houslisty Alexandra Jablokova k 209 výročí bitvy u Slavkova v Historickém sále (pořádá ops Mohyla míru - Austerlitz) 25 Společenské akce a aktivity V daném roce se uskutečnila celá řada akcí, které jsou určeny pro širokou veřejnost a věnovány jsou vždy určitému segmentu návštěvníků či zájmové skupině Tyto akce pořádá buď ZS-A samostatně, nebo ve spolupráci s městem Slavkov u Brna nebo s jinou organizací či institucí Patří sem pořádané různé akce a aktivity určené pro veřejnost, přednášky, speciální prohlídky a další (nezařazujeme do této kategorie výstavy a koncerty) Slavnostní zahájení sezony 2014 Sezona na zámku byla zahájena 27 března 2014 K této příležitosti byla uspořádána tisková konference a slavnostní vernisáž výstav zahájených v úvodu sezóny Slavkovské restaurování Již tradiční akce ZS-A a Vyšší odborné školy restaurátorské Brno, jejímž smyslem je restaurovat poškozené předměty z depozitáře slavkovského muzea, se v roce 2014 uskutečnila ve dvou obdobích (jarním a podzimním) Studenti pod dohledem odborného pedagoga přímo v prohlídkové trase zámku restaurují vybrané předměty 15

16 Partička na vzduchu Oblíbená improvizační show se představila na zámeckém nádvoří a to hned ve dvou představeních Každé z nich navštívilo 1000 diváků, představení Partičky na slavkovském zámku se tak stalo nejúspěšnějším z celé tour této show v roce 2014! Oldtimer festival 2014 Každoročně poslední víkend v měsíci červnu patří zámecký areál setkání automobilových veteránů Pořádání 21 ročníku tohoto festivalu bylo ztíženo souběžným pořádáním Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice, které probíhalo ve Slavkově u Brna a jeho okolí Tato skutečnost způsobila výrazný pokles návštěvnosti a tím i pokles v tržbách I přes tuto skutečnost přijel do zámeckého parku velký počet vystavovatelů a nadšenců Bál princezen Celodenní akce pro rodiny s dětmi se konala v zámeckém parku Programovou náplň a odměny do soutěží zajišťovalo nakladatelství Egmont CZ, které pořádalo tento princeznovský bál již po jedenácté Program je naplněn soutěžemi, představeními pro děti, dětskou diskotékou apod Akce přilákala do zámeckého parku rekordní počet návštěvníků (údaje ze společnosti Egmont hovoří až o 16000!) Letní filmový festival Slavkov Filmový festival v zámeckém parku je již tradiční akcí, kterou ZS-A pořádá v úvodu měsíce srpna V roce 2014 došlo ke změně koncepce tohoto festivalu, kdy bylo využito projekční zařízení přímo z kina Jas, tj bez účasti dalšího subjektu Tímto došlo ke značnému snížení vstupních nákladů Napoleonské hry 2014 Tato tradiční akce pro širokou veřejnost se nesla ve znamení připomínky 200 výročí úmrtí první manželky císaře Napoleona, Josefíny Návštěvníci tak mohli zhlédnout nejen vojenský program, ale i život tehdejší aristokracie včetně slavnostního předání praporu, pikniku císařovny anebo slavnostního historického bálu Součástí byla samozřejmě i bitevní ukázka v zámeckém parku a večerní slavnostní ohňostroj, tentokráte doplněný video projekcí přímo na průčelí zámku Doprovodným programem byl řemeslný jarmark v zámeckém parku, oblíbené kostýmované prohlídky s napoleonskou tématikou a 11 ročník mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz

17 Scapinova šibalství divadelní představení činohry Mahenova divadla Divadelní představení se na nádvoří zámku uskutečnilo poslední sobotu v měsíci srpnu Prostředí zámeckého nádvoří je pro pořádání obdobných akcí velmi vhodné, nicméně akce nevzbudila příliš velký ohlas u diváků a do budoucna se ZS-A rozhodl podobnou akci již nepořádat (vysoké vstupní náklady, nejistota počasí, malý zájem diváků) Slavkovská iniciativa smíření Již od roku 1996 se ve Slavkově u Brna koná Slavkovská iniciativa smíření setkání představitelů různých církví a vyznání Toto setkání zahájil koncert v Historickém sále zámku, následovala přednáška věnující se 100 výročí zahájení 1 světové války Program byl završen ekumenickou bohoslužbou, kterou celebroval kardinál Miloslav Vlk Vzpomínkové akce k 209 výročí bitvy u Slavkova Vzpomínkové akce zahájil koncert ops Mohyla míru Austerlitz v Historickém sále zámku Během víkendu mohli návštěvníci zhlédnout krátké vojenské šarvátky, příjezd rakouského císaře a ruského cara a vychutnat si atmosféru slavkovského náměstí před 200 lety Vedle tradičních řemesel, byly návštěvníkům představeny kočáry a povozy, tábor ruských vojáků či komentované ukázky výcviku jezdectva Na zámku se zase pořádali úspěšné kostýmované prohlídky s Napoleonem Večerní defilé vojáků zakončené ohňostrojem se světelnými efekty v zámeckém parku za mimořádného zájmu veřejnosti pak Vzpomínkové akce 2014 ve Slavkově u Brna ukončilo Kostýmované prohlídky zámku Oživené prohlídky zámku se staly tradičním doplněním běžných prohlídkových tras a vydobyly si své místo jako jedny z nejúspěšnějších akcí pořádaných na zámku Kostýmované prohlídky zajišťuje tradičně občanské sdružení Per Vobis, jež návštěvníkům přibližují historii zámku a napoleonskou tématiku, se kterou je zámek neodmyslitelně spjatý V posledních letech jsou kostýmované prohlídky rozšířeny o aktivity průvodců zámku, kteří pořádají tyto prohlídky netradičně, jako samostatná divadelní a tématická představení v prostorách zámku Návštěvníkům jsou takto přehrány známé pohádky (Popelka, Sněhurka), prohlídky inspirované školou čar a kouzel Harryho Pottera nebo hororové prohlídky s Addamsovou rodinou Kostýmované prohlídky byly v roce 2014 pořádány celkem 10x, z toho 4x sdružením Per Vobis a 6x průvodci zámku 17

18 Řemeslné jarmarky Tradiční řemeslné jarmarky jsou pořádány několikrát do roka a těší se velké oblíbenosti, jak u návštěvníků, tak i u samotných prodejců Nejčastěji jsou pořádány v zámeckém parku a to buď zcela samostatně (Prodejní zahradnická výstava, Václavský jarmark) anebo jako součást velké společenské akce (řemeslný jarmark v rámci Napoleonských her, předvánoční jarmark jako součást Vzpomínkových akcí) Přednášky Odborné přednášky jsou různorodě orientovány a zaměřeny V roce 2014 se uskutečnilo několik přednášek: Hrátky s pamětí, Konůvky, komentovaná prohlídka výstavy Obrazy, roucha a devocionálie a beseda s divadelní tématikou Přehled společenských akcí a aktivit v roce 2014: Regiontour 2014 veletrh cestovního ruchu v Brně Dovolená a region 2014 veletrh cestovního ruchu v Ostravě Slavnostní zahájení sezóny Hrátky s pamětí Prodejní zahradnická výstava Kostýmovaná jarní vyjížďka Slavkovské memento Čarodějné kostýmované prohlídky s dětskou čarodějnou dílnou Beseda divadelní historičky Evy Šlapanské a divadelního vědce a kritika Víta Záborského Klubová výstava anglických ohařů Slavkovské restaurování Region Tour Expo 2014 veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Popelka na zámku kostýmované prohlídky Trhy v zámeckém parku a kostýmované prohlídky v rámci Dnů Slavkova O Sněhurce kostýmované prohlídky Partička na vzduchu improvizační show na nádvoří zámku Oldtimer festival Folklor na zámku vystoupení v rámci folklorního festivalu Bál princezen v zámeckém parku Mezinárodní turnaj v pétanque Grand Prix d Austerlitz Letní filmový festival 18

19 Napoleonské hry 2014, kostýmované prohlídky s Napoleonem, řemeslný jarmark, mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz Klubová výstava psů welsh corgi Scapinova šibalství představení Mahenovy činohry Slavkovské restaurování Václavský jarmark; kostýmované prohlídky podzemí Zámecký svatební den aneb svatba na zámku live Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy, roucha a devocionálie Slavkovská iniciativa smíření Zámecké dýňobraní Svatomartinské slavnosti Konůvky přednáška o zaniklé vesnici Strašidelné kostýmované prohlídky Vzpomínkové akce k 209 výročí bitvy u Slavkova, kostýmované prohlídky s Napoleonem, předvánoční a řemeslný jarmark KOMERČNÍ A NEKOMERČNÍ PRONÁJMY + AKCE nájemce Náklady Výnosy V N Výstava obrazů Ivy Hüttnerové Kč Kč Kč Výstava Rytířské řády historie a současnost 352 Kč Kč Kč Skleněnky Jany Filípkové a fotografie Václava Trša Kč Kč Výstava Vojenská tradice Lichtenštejnů a knížecí garda Kč Kč Prodejní zahranická výstava Kč Kč Kč Prodejní velikonoční výstava 500 Kč Kč Kč Slavkovské memento Kč Kč Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr France Pod hladinou 650 Kč Kč Kč Koncert J Strauss Orchestr Z operety do operety Kč Kč Kč Výstava krajky z chorvatského Pagu 0 Kč Výstava legendární stavebnice Merkur Kč Kč Kč Trhy v zámeckém parku Kč Kč Kč Prodejní výstava keramika Martiny Mirošové 600 Kč Kč Kč Concentus Moraviae koncert v Historickém sále 0 Kč Prodvýstava Lochmanová Pěchoučková 0 Kč Vichr production koncert Jaromíra Nohavici Kč Kč Kč AGM CZ Oldtimer Kč Kč Kč Folklor na zámku v rámci folklor festivalu Dambořice 0 Kč Letní filmový festival Kč Kč Kč Výstava Obrazy, roucha a devocionálie 0 Kč Napoleonské hry Kč Kč Kč Řemeslný jarmark Kč Kč Kč NDB Scapinova šibalství Kč Kč Kč Výstava o restaurátorské práci 0 Kč Václavský jarmark Kč Kč Kč Koncert pěveckého sboru Mladost 0 Kč Kč Kč 19

20 Výstava Inspirace kameny 200 Kč Kč Kč Dny Slavkova Kč Kč Kč Výstava Klinge Kč Kč Svatební den Kč Kč Kč Dýňobraní Kč Kč Kč Svatomartinské slavnosti Kč Kč Kč SIS Kč Kč Výstava krajka 520 Kč Kč Kč Výstava Tři 440 Kč 140 Kč -300 Kč Vzpomínkové akce Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč HČ výstavy a koncerty HČ ostatní aktivity ZS-A VČ komerční pronájmy 26 Přednášky Mezi aktivity vzdělávacího charakteru lze bezpochyby zařadit odborné přednášky Tyto jsou různorodě orientovány a zaměřeny Vždy si našly okruh zájemců, pro které se de facto uskutečnily V roce 2014 se uskutečnily tyto přednášky: Konůvky zaniklá středověká vesnice a Eva Šlapanská a Národní divadlo Brno 27 Speciální prohlídky Speciální prohlídky se svým charakterem odlišují od běžné prohlídkové činnosti pro návštěvníky zámku Je to dáno nejen jejich specifickým pojetím, ale zejména prostředím, ve kterém se konají, resp kterého se přímo dotýkají Tyto prohlídky nelze pořádat pravidelně v průběhu roku především pro jejich náročnost a někdy i z důvodu bezpečnosti návštěvníků a ochrany prohlížených památek Všechny se ovšem setkaly s mimořádným zájmem veřejnosti, kapacitní možnosti byly v daných termínech plně využity Především pohádkově zaměřené prohlídky, zacílené na mladé rodiče s dětmi se ukázaly jako velmi oblíbené a většinou poptávka výrazně překračovala kapacity prohlídkových tras 20

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více