VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014"

Transkript

1 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený ředitel

2 OBSAH A ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK SLAVKOV AUSTERLITZ ZA ROK Úvod 5 11 TOP výletní památka Jižní Moravy 5 12 Pozitivní výsledky a aktivity 5 13 Propagace a marketing 6 14 Významné návštěvy 6 2 Zámek 8 21 Návštěvnost expozic 8 22 Výstavy Expozice : Slavkov malé město velkých dějin Koncerty Společenské akce a aktivity Přednášky Speciální prohlídky Pronájmy Svatební obřady na zámku Oddělení správy majetku Oprava a údržba v roce Pořízení majetku (DDHM) Historicko-dokumentační oddělení Muzejní knihovna 39 3 Městská knihovna Služby knihovny (základní) Dosažené výsledky (statistika ) Srovnání některých ukazatelů knihoven okresu 44 4 Kino Návštěvnost v roce Počet představení Počet návštěvníků Informační centrum Organizační opatření Předprodej vstupenek Propagace v rámci IC Společné prezentace města a zámku 49 B PROGRAM ČINNOSTI NA ROK Všeobecné informace 51 2 Program akcí na rok Program činnosti na rok Komerční pronájmy a obchodní činnost Svatební obřady Marketing a propagace Expozice : Slavkov malé město velkých dějin Informační centrum Historicko-dokumentační oddělení Oddělení správy majetku 59 2

3 38 Městská knihovna Muzejní knihovna Kino Jas 60 C ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK Úvod 63 2 Účetní uzávěrka Rozvaha bilance Výkaz zisku a ztráty Příloha 75 3 Hospodářský výsledek 2014 (rozbory) tabulková část Porovnání Rozpočet 2014 a Skutečnost Hospodářský výsledek 2014 rozdělení HČ a VČ Vlastní výnosy z HČ a VČ (vstupné a krátkodobé pronájmy) Spotřeba materiálu Ostatní služby DDHM Oprava a údržba Limit mezd Fondy Pohledávky a závazky, finanční majetek Komentář k výsledkům hospodaření Výnosy Náklady Zúčtování hospodářského výsledku za rok Žádost o schválení použití fondů 110 3

4 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č Slavkov u Brna Česká republika A ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK SLAVKOV AUSTERLITZ ZA ROK

5 1 Úvod Přestože byl rok 2014 v životě příspěvkové organizace velmi složitý, lze jej považovat za úspěšný, zejména z ekonomického pohledu 11 TOP Výletní památka Jižní Moravy To, že se Zámek Slavkov-Austerlitz (dále také ZS-A ) se zařadil již v roce 2009 jako první na jižní Moravě do mezinárodního programu ZIELE-TOP-CÍLE, je již všeobecně známo Pouze připomínám, že se jednalo se o aktivitu, která má za cíl posílit příhraniční turistický styk, turistické aktivity mezi státy a zviditelnění výletních cílů jižní Moravy za společné prezentace a spolupráce TOP Výletních cílů Jižní Moravy a TOP-Ausflugsziele Niederösterreich Projekt TOP Výletní cíle Jižní Morava považujeme za mimořádně zdařilý a úspěšný Lze konstatovat, že se tímto zámek Slavkov dostal do TOP kategorie turistických cílů v regionu a tato aktivita přispívá ke zvýšení počtu turistů města Slavkova 12 Pozitivní výsledky a aktivity Nepochybně pozitivním zjištěním je stálá návštěvnost kulturních a společenských akcí (koncerty, festivaly) Svůj příznivý vliv mají také výstavy, za nejvýznamnější počin v této oblasti je nutno považovat výstavu Merkur, která byla nejvíce navštěvovaná Zájem o pořádání svatebních obřadů v historických prostorách zámku a v zámeckém parku se loni oproti dřívějšímu několikaletému poklesu zvýšil Pokračovala tradice vzdělávacích cyklů pro žáky základních škol Tyto byly zaměřeny tematicky jako součást výuky a využily je především slavkovské školy Kladně je třeba hodnotit i akce připravené ve spolupráci se ZUŠ FF a DDM Za zmínku stojí též podíl příspěvkové organizace na úspěšném průběhu Vzpomínkových akcí k 209 výročí bitvy u Slavkova a srpnových Napoleonských her Je třeba zdůraznit, že město Slavkov a zámek opět byly opravdovým centrem těchto akcí Prostor zámeckého parku využili příznivci tzv re-enactmentu ( živé historie ) k ukázkám bojových situací, doplněnými přehlídkami a vojenskými pochody Vzpomínkové akce mají příznivý ohlas mezi veřejností a mimořádně vysoká návštěvnost, kterou přilákaly také doplňkové akce (tradiční řemeslný a předvánoční jarmark), jsou nejlepším dokladem správně pojaté koncepce v těchto aktivitách 5

6 O všech aktivitách příspěvkové organizace je pojednáno podrobněji v následujících samostatných částech této zprávy 13 Propagace a marketing V průběhu roku pokračovaly úspěšně činnosti zaměřené na propagaci zámku a aktivit v něm pořádaných Dařilo se především v oblasti mediálního partnerství, v rámci kterého probíhala spolupráce s deníkem Rovnost, Vyškovským deníkem, MF Dnes, týdeníkem 5+2 DNY, s Českým rozhlasem Brno, Hitrádiem Magic Brno, s Rádiem Čas, rádiem Kiss Hády, ale také s Českou televizí a B-TV Zámek i aktivity s ním spojené byly prezentovány formou tiskových zpráv i v celé řadě periodik, tiskovin, v televizích, v rozhlase, na internetu, pravidelně také ve Slavkovském zpravodaji Pokračovali jsme v tvorbě a rozesílání Newsletteru, ke kterému se lze přihlásit na webových stránkách zámku O akcích zámku byly pravidelně vydávány a rozesílány tiskové zprávy, některé opakovaně vzhledem např k dlouhodobým výstavám Zámek spolupracuje také s několika televizními stanicemi a díky tomu se objevujeme i ve vysílání televize Neméně významnou je spolupráce s rozhlasovými stanicemi, kde zaznělo na dvě stovky vstupů a reportáží Propagace probíhala také formou rozhlasového vysílání v 34 obecních rozhlasech v regionu každý týden byly hlášeny upoutávky na aktivity pořádané na zámku Významná je rovněž prezentace na webech, které jsou orientovány na cestovní ruch a nelze ani opomenout propagaci na Facebooku Zámku Slavkov-Austerliz a webových stránkách zámku Pokračovala, rozvíjela se a byla navázána nová partnerství s cestovními kancelářemi, uměleckými agenturami, svatebními agenturami, s významnými umělci, kluby, hotely, profesními svazy a sdruženími v oblasti cestovního ruchu 14 Významné návštěvy Reprezentativní prostory barokního zámku byly také v roce 2014 místem setkání významných osobností jak z ciziny, tak i z České republiky Zámek Slavkov byl v průběhu roku 2014 několikrát poctěn návštěvou generálního konzula Ruské federace Andreje Jevgenjeviče Šaraškina Konzul se účastnil vyhlášení výsledků Slavkovského mementa 2014, pietního aktu kladení věnců a několika koncertů 6

7 Již při slavnostním zahájení sezóny jsme na zámku přivítali paní Ivu Hüttnerovou, malířku, výtvarnici, herečku, spisovatelku, a především nenáročného a vstřícného člověka Osobně se zúčastnila vernisáže výstavy svých obrazů, která pokračovala autogramiádou, kde se věnovala bez rozdílu všem Zámek navštívili také další významní představitelé kulturního a politického života, poslanci PČR, senátoři SČR, další představitelé Jihomoravského kraje a zástupci družebních měst V následujícím textu je zpráva rozdělena do částí příslušejících jednotlivým základním organizačním celkům, které v minulosti (před jejich včleněním do jedné organizace) působily samostatně: - Zámek - Městská knihovna - Kino Jas - Informační centrum V ekonomické části (C Rozbory hospodaření za rok 2014) je pak uveden podrobnější komentář Zpráva o činnosti příspěvkové organizace a stavu jejího majetku byla zpracována jako materiál obdobný např ustanovení 192 odst 2 ObchZ a je součástí Výroční zprávy za rok 2014 vypracované s odkazem na obdobná ustanovení 21 zákona č 563/1991 Sb, o účetnictví v platném znění, a v souladu se zněním zákona č 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Výroční zpráva za rok 2014 ve formě brožury je k dispozici v sídle příspěvkové organizace od , obdrželi ji v elektronické podobě nebo ve formě brožury všichni členové Rady města a všichni členové Zastupitelstva města Slavkov u Brna 7

8 2 Zámek 21 Návštěvnost expozic Návštěvnost zámeckých expozic v roce 2014 dosáhla počtu návštěvníků Toto číslo zahrnuje všechny prohlídkové trasy a expozice zámku (tj Historické sály, Historické sály a salonky, Podzemí, Historické sály, salonky a podzemí, Expozici Austerlitz - malé město velkých dějin a výstavní prostory zámku v rámci různých výstav, které se v nich pořádají) Počet návštěvníků zámku V uvedené tabulce nejsou uvedeny návštěvníci kostýmovaných či jiných speciálních prohlídek, tyto totiž nejsou vztaženy ke konkrétní prohlídkové trase, ale vzhledem ke speciální ceně za osobu (příplatky v rámci kostýmovaných prohlídek), se vykazují zvlášť Počet návštěvníků těchto speciálních prohlídek činil 2201 osob počet návštěvníků Historické sály Historické sály a salonky Podzemí Historické sály, salonky a Podzemí expozice Austerlitz výstavy

9 Vývojová řada návštěvnosti zámku v průběhu roku 2014 (prohlídkové trasy zámku vč podzemí a výstav vč vernisáží) je uváděna ve srovnatelně vyhodnocovaných položkách z minulých let: Vývoj návštěvnosti prohlídkových tras zámku v průběhu roku PODZEMÍ A VÝSTAVY NAPOLEONSKÁ EXPOZICE ZÁMEK A VÝSTAVY leden březen květen červenec září listopad Do tohoto přehledu návštěvníků nejsou zahrnuty počty návštěvníků na všechny aktivity v zámeckém parku, tj na hudební produkce, Oldtimer Festival, jarmarky apod Pokud bychom měli zodpovědně posuzovat návštěvnost, je třeba zhodnotit především její ekonomické přínosy Podrobnější rozbor všech položek a jejich vývoje je uveden v oddíle C Rozbory hospodaření za rok 2014 Tržby z HČ (v Kč)

10 22 Výstavy V roce 2014 se na zámku uskutečnilo celkem 16 krátkodobých výstav Ve výběru témat jsme se z části zaměřili na dětské návštěvníky a jak se ukázalo, tak cílová skupina rodičů s dětmi či žáků a studentů škol výrazně přispěla ve zvýšení návštěvnosti tohoto historického objektu I v příštím roce v tomto trendu budeme pokračovat a výběr kvalitních výstav se jistě odrazí nejen v dobré návštěvnosti, ale také ve zpestření kulturní nabídky a rozšíření možnosti prohlídky ke stávajícím prohlídkovým trasám zámku Výstavní prostory galerie se na zámku nacházejí v I patře a v přízemí Galerie jsou vybaveny závěsným systémem a tudíž se zde mimo jiné konají výstavy obrazů Dalším prostorem je místnost před kavárnou, která je volně návštěvníkům přístupná a výstavy v ní konané, mnohdy mohou příjemně zkrátit čas čekání na prohlídku zámku Další možností, kde lze uspořádat krátkodobou výstavu je podzemí zámku, kde v roce 2014 proběhla výstava ZUŠ Františka France Pod hladinou V mnoha případech se též výstavy uskutečnily přímo v prohlídkové trase zámku Slavkovský poklad a slavkovské listiny v Historickém sále, Paličkovaná krajka z partnerského města Pagu a prodejní Velikonoční výstava v Rubensově sále Existuje několik způsobů, jak výstavy uspořádat, resp jakým způsobem získat potřebné a vhodné exponáty Některé výstavy byly realizovány přímo ze sbírkového fondu zámku nebo byly vhodně doplněny o exponáty tematicky související s instalovanou výstavou (viz přehled výstav) Tím se naplňuje jedno ze základních poslání organizace a z povinnosti zřizovatele (jako majitele zámku), vyplývající ze znění zákona č 122/2000 Sb, o ochraně sbírek muzejní povahy (tzv Muzejní zákon), k prezentaci sbírek ve vlastnictví města veřejnosti Ostatní výstavy proběhly většinou formou zápůjčky exponátů (obrazů, trojrozměrných předmětů) od soukromých vlastníků, s nimiž se v úzké spolupráci výstava připravila i instalovala I když všechny výstavy byly krásné a ze stran návštěvníků vnímány pozitivně, mezi nejúspěšnější však bezesporu patřila prodejní výstava herečky a malířky Ivy Hϋttnerové, kterou shlédlo 9430 osob a dále pak krásná výstava legendární stavebnice Merkur, která přilákala 3018 návštěvníků Při uvedení výstavy veřejnosti neodmyslitelně patří slavnostní zahájení, při kterém vždy úvodní slovo doplní ve většině případech kulturní vystoupení žáků Základní umělecké školy F France ze Slavkova, se kterou ZS-A úzce spolupracuje V roce 2014 proběhlo celkem 9 vernisáží, z nichž na 6 vystoupili žáci tanečního a hudebního oboru ZUŠ F France a vystoupení na veřejnosti a současně v historických prostorách bylo jistě pro žáky odměnou za jejich úsilí a píli 10

11 Výstavní prostředky na zámku jsou povětšinou nedostačující nebo zastaralé, ať už se jedná o vitríny, panely či osvětlení galerií atp Některé záležitosti jsou finančně náročné a složitější na obnovu a je potřeba je řešit komplexně (např osvětlení), ale méně náročný nákup mobiliáře nebo drobnějšího majetku, na který bychom se do budoucna chtěli zaměřit by tak jistě zvýšil úroveň a kvalitu pořádaných výstav, které jsou mnohdy při plánovaní druhu výstavy rozhodující Přehled výstav v roce 2014: Výstava obrazů Ivy Hüttnerové Výstava Rytířské řády historie a současnost Skleněnky Jany Filípkové a výstava fotografií Václava Trša Vojenské tradice Lichtenštejnů a knížecí garda Prodejní velikonoční výstava v Rubensově sále Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr France v podzemí zámku Pod hladinou Výstava krajky z chorvatského Pagu MERKUR populární stavebnice ve výstavních prostorách zámku Slavkovský poklad a nejstarší listiny Prodejní výstava šperků Ireny Lochmanové a výstava kreseb Evy Pěchoučkové Prodejní výstava keramiky Martiny Milošové Obrazy, roucha a devocionálie výstava ze sbírek Zámku Slavkov Austerlitz Restaurování výstava o restaurátorské práci a obnovených předmětech Výstava obrazů a kamenů Renaty Dvořákové Inspirace kameny Tři výstava obrazů k výročí Bitvy u Slavkova Vánoční aranžmá předvánoční výstava Lenky Malátové a kol 11

12 23 Expozice Slavkov malé město velkých dějin Provoz expozice Provoz této expozice byl zahájen v červnu 2013, kdy byla slavnostně otevřena pro širokou veřejnost Její vznik byl dán skutečností, že se v blízkosti Slavkova u Brna v roce 1805 odehrála nejvýznamnější bitva napoleonských válek, tzv bitva u Slavkova, a že ve městě od roku 2000 neexistovala dlouhodobá výstava či expozice, která tuto událost připomínala na odpovídající úrovni K realizaci expozice bylo přistoupeno ve chvíli, kdy se zástupcům města podařilo získat dotaci od ROP JV na rekonstrukci objektu bývalých zámeckých koníren, do nichž byla právě tato expozice umístěna Prostřednictvím dotace byly poskytnuty finanční prostředky na obnovu celého objektu předzámčí a zámeckých koníren, a to jak interiéru (včetně zrestaurování původních architektonických prvků), tak exteriéru V objektu byla provedena kompletní elektrifikace a vodoinstalace Byly obnoveny či zrestaurovány původní architektonické prvky, výzdoba a výbava koníren (žlaby, štuková výzdoba) Po ukončení stavební rekonstrukce byla v roce 2013 započata příprava realizace samotné expozice, které předcházelo vypracování projektové dokumentace, na jejímž základě pak zhotovitel, společnost SKRstav, sro, expozici realizoval Samotná realizace pak spočívala v instalaci výstavních prostředků (vitríny, osvětlení, projekční techniku a plochy, figuríny apod) a dodání originálních exponátů i replik, které společně s audiovizuálními projekcemi tvoří meritum výstavy Expozice je koncipována jako klasická výstava, prohlídka je tedy individuální Návštěvník má k prohlídce exponátů k dispozici vysvětlivky, popisky a texty v českém jazyce Pro zahraniční návštěvníky jsou připraveny audioprůvodce, které obsahují veškerou textovou složku přeloženou a namluvenou v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce Po celou dobu prohlídky jsou v prostoru expozice přítomni průvodci / hlídači, kteří jsou plně k dispozici návštěvníkům a dohlížejí také na dodržování bezpečnostních zásad V důsledku usnesení vydaného Vrchním soudem v Olomouci o nařízení předběžného opatření, kterým byla uložena povinnost městu Slavkov u Brna zdržet se jakýmkoliv způsobem užít dílo Libreto napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna Napoleon -Austerlitz, došlo dne k uzavření expozice Expozice byla uzavřena až do 12 června 2014 Na základě rozhodnutí kolektivního orgánu města Slavkov u Brna z dubna 2014, vypracoval kolektiv zaměstnanců příspěvkové organizace Zámek Slavkov Austerlitz libreto nové, podle kterého byla realizována expozice s názvem 12

13 Austerlitz Malé město velkých dějin na dobu do ukončení sporu o libreto expozice Napoleon Austerlitz Toto nové libreto historickou událost zasazuje do odlišného kontextu, přístup a koncepce libreta je zcela odlišná oproti původnímu libretu, které je předmětem soudního sporu o autorskoprávní ochranu Doba trvání jejího znouotevření ale netrvala příliš dlouho (pouze 66 dnů) Soudní jednání totiž stále pokračovala V srpnu 2014 se obě strany v rámci přípravného jednání dohodly, že se pokusí věc řešit mimosoudní cestou Základním požadavkem žalobců pro mimosoudní jednání bylo však uzavření expozice a z tohoto důvodu rada města rozhodla expozici 22 září 2014 uzavřít Po dvou měsících, kdy jednání nedospěla k závěru, se radní města rozhodli výstavu znovu otevřít (v rámci Vzpomínkových akcí, ) I přes zmíněné problémy, expozici v průběhu turistické sezony 2014 navštívilo celkem 3037 návštěvníků Soudní řízení vedené Krajským soudem v Brně, jehož předmětem je ochrana autorských práv k Libretu napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna Napoleon -Austerlitz dosud nebylo ukončeno Propagace expozice I když v důsledku soudních sporů byly možnosti hodně omezené, propagace expozice probíhala na několika úrovních Využilo se jednak tradičních forem jako je tisk letáků, plakátů či nového banneru, jednak webových stránek, propagace na turistických serverech všeho druhu, ale také Facebooku Pro podporu návštěvnosti byly nabídnuty občasné slevy pro občany Slavkova, či účastníky některých kulturních akcí na zámku Z důvodu soudních sporů byla expozice v průběhu roku často medializována v televizním vysílání regionálního zpravodajství Dostalo se jí tedy možná až nečekané publicity Otázkou zůstává zda v pozitivním či negativním smyslu Zhodnocení provozu expozice Expozice byla od začátku koncipována nikoliv jen jako malá výstava lokálního charakteru, ale jako rozsáhlá expozice nadregionálního významu a evropského formátu, a toto měřítko dle našeho názoru naplnila Ohlasy, návštěvnost (pokud zohledníme její přerušovaný provoz v rámci roku 2014) a zájem ze strany široké veřejnosti mluví za vše a město i zámek se v budoucnu můžou těšit na výrazné podpoření návštěvnosti a zájmu turistů i odborné veřejnosti Z pohledu provozovatele expozice, Zámku Slavkov Austerlitz, bychom k provozu expozice měli pouze jednu výtku Tou je nedostatek finančních prostředků poskytnutých na 13

14 propagaci tohoto významného výstavního počinu Přestože tedy návštěvnost, i přes komplikace v průběhu roku 2014, nezklamala a ve výsledku naplnila i očekávání, při výraznější propagaci (např formou billboardů, Google ads, internetových bannerů, potisku tramvaje, reklamy na sociálních sítích) by byl výsledek určitě lepší, protože téma Napoleon má mezi reklamou na běžné produkty potenciál výrazně upoutat Tyto propagační aktivity byly koncem roku 2013 připraveny především s využitím vhodných dotačních titulů (z rozpočtu organizace by nebylo možné je finančně zajistit), nicméně z důvodů uvedených výše k nim nedošlo a jejich realizace byla pozastavena i pro rok 2014 Program činnosti na rok 2014 Expozice Austerlitz malé město velkých dějin Ani do konce roku 2014 nebyla vyřešena mimosoudní jednání ve věci autorských práv k expozici V dalším řízení se bude pokračovat v březnu 2015 Dá se tedy v tuto chvíli jen těžko předvídat, jak soudní jednání dopadnou a jaké výstupy a důsledky z toho vyplynou pro další provoz expozice Stav expozice Austerlitz malé město velkých dějin k dnešnímu dni je takový, že zůstává od svého znovuotevření, koncem listopadu 2014, stále otevřená pro veřejnost v omezeném provozu Se zahájením sezony 2015 na zámku bude pravděpodobně zahájen i plný provoz stávající expozice 24 Koncerty Další programovou složkou zámku jsou koncerty různých žánrů Nejčastěji se k pořádání koncertů využíval Historický sál, jehož kapacita je na úrovni cca 320 míst Druhým místem pořádání koncertů je zámecká kaple, která má výbornou akustiku Její kapacita je však jen necelých 70 osob Často je využívána ke koncertům duchovní hudby, či obecně koncertům pěveckých souborů K větším koncertům a festivalům v letních měsících se využívají exteriéry zámku zámecký park (jeho dolní parter) nebo nově také opravené nádvoří Koncerty se na ZS-A pořádají tradiční, které mají své stálé posluchače nebo koncerty populární a folklórní V roce 2014 bylo možné navštívit reprezentativní prostory zámku nebo zámecké zahrady při 7 koncertech, které se těšily velké návštěvnosti Ke stálicím patří každoroční koncert Johann Strauss Orchestr s předními sólisty světových pódií, dále pak koncerty v rámci prestižního mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, dále pak podzimní koncert pěveckého sboru Mladost, který se těší veliké oblibě u slavkovského publika nebo tradiční koncert ops Mohyla Míru ke Vzpomínkovým akcím Nejúspěšnější koncert roku se konal pod širým nebem v zámeckém parku, kde vystoupil významný český folkový písničkář, textař a básník Jaromír Nohavica 14

15 Reprezentativní prostory přímo vybízí k aktivitám tohoto směru a během roku je jistě vhodné kalendář doplnit i o koncerty, které mají své stálé publikum Přehled koncertů v roce 2014: 175 Z operety do operety koncert Johann Strauss Orchestr Die flotten Geister v Historickém sále 126 Concentus Moraviae - Petr Nouzovský (violoncello), Gérard Wyse (klavír) v Historickém sále 216 Koncert Jaromíra Nohavici v zámeckém parku 246 Concentus Moraviae - Tine Thing Helset (trubka), Petr Rajnoha (varhany) v kostele Vzkříšení Páně 21 9 Koncert sboru Mladost v zámecké kapli Koncert souboru Vox Iuvenalis při Slavkovské iniciativě smíření v Historickém sále 2711 Koncert houslisty Alexandra Jablokova k 209 výročí bitvy u Slavkova v Historickém sále (pořádá ops Mohyla míru - Austerlitz) 25 Společenské akce a aktivity V daném roce se uskutečnila celá řada akcí, které jsou určeny pro širokou veřejnost a věnovány jsou vždy určitému segmentu návštěvníků či zájmové skupině Tyto akce pořádá buď ZS-A samostatně, nebo ve spolupráci s městem Slavkov u Brna nebo s jinou organizací či institucí Patří sem pořádané různé akce a aktivity určené pro veřejnost, přednášky, speciální prohlídky a další (nezařazujeme do této kategorie výstavy a koncerty) Slavnostní zahájení sezony 2014 Sezona na zámku byla zahájena 27 března 2014 K této příležitosti byla uspořádána tisková konference a slavnostní vernisáž výstav zahájených v úvodu sezóny Slavkovské restaurování Již tradiční akce ZS-A a Vyšší odborné školy restaurátorské Brno, jejímž smyslem je restaurovat poškozené předměty z depozitáře slavkovského muzea, se v roce 2014 uskutečnila ve dvou obdobích (jarním a podzimním) Studenti pod dohledem odborného pedagoga přímo v prohlídkové trase zámku restaurují vybrané předměty 15

16 Partička na vzduchu Oblíbená improvizační show se představila na zámeckém nádvoří a to hned ve dvou představeních Každé z nich navštívilo 1000 diváků, představení Partičky na slavkovském zámku se tak stalo nejúspěšnějším z celé tour této show v roce 2014! Oldtimer festival 2014 Každoročně poslední víkend v měsíci červnu patří zámecký areál setkání automobilových veteránů Pořádání 21 ročníku tohoto festivalu bylo ztíženo souběžným pořádáním Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice, které probíhalo ve Slavkově u Brna a jeho okolí Tato skutečnost způsobila výrazný pokles návštěvnosti a tím i pokles v tržbách I přes tuto skutečnost přijel do zámeckého parku velký počet vystavovatelů a nadšenců Bál princezen Celodenní akce pro rodiny s dětmi se konala v zámeckém parku Programovou náplň a odměny do soutěží zajišťovalo nakladatelství Egmont CZ, které pořádalo tento princeznovský bál již po jedenácté Program je naplněn soutěžemi, představeními pro děti, dětskou diskotékou apod Akce přilákala do zámeckého parku rekordní počet návštěvníků (údaje ze společnosti Egmont hovoří až o 16000!) Letní filmový festival Slavkov Filmový festival v zámeckém parku je již tradiční akcí, kterou ZS-A pořádá v úvodu měsíce srpna V roce 2014 došlo ke změně koncepce tohoto festivalu, kdy bylo využito projekční zařízení přímo z kina Jas, tj bez účasti dalšího subjektu Tímto došlo ke značnému snížení vstupních nákladů Napoleonské hry 2014 Tato tradiční akce pro širokou veřejnost se nesla ve znamení připomínky 200 výročí úmrtí první manželky císaře Napoleona, Josefíny Návštěvníci tak mohli zhlédnout nejen vojenský program, ale i život tehdejší aristokracie včetně slavnostního předání praporu, pikniku císařovny anebo slavnostního historického bálu Součástí byla samozřejmě i bitevní ukázka v zámeckém parku a večerní slavnostní ohňostroj, tentokráte doplněný video projekcí přímo na průčelí zámku Doprovodným programem byl řemeslný jarmark v zámeckém parku, oblíbené kostýmované prohlídky s napoleonskou tématikou a 11 ročník mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz

17 Scapinova šibalství divadelní představení činohry Mahenova divadla Divadelní představení se na nádvoří zámku uskutečnilo poslední sobotu v měsíci srpnu Prostředí zámeckého nádvoří je pro pořádání obdobných akcí velmi vhodné, nicméně akce nevzbudila příliš velký ohlas u diváků a do budoucna se ZS-A rozhodl podobnou akci již nepořádat (vysoké vstupní náklady, nejistota počasí, malý zájem diváků) Slavkovská iniciativa smíření Již od roku 1996 se ve Slavkově u Brna koná Slavkovská iniciativa smíření setkání představitelů různých církví a vyznání Toto setkání zahájil koncert v Historickém sále zámku, následovala přednáška věnující se 100 výročí zahájení 1 světové války Program byl završen ekumenickou bohoslužbou, kterou celebroval kardinál Miloslav Vlk Vzpomínkové akce k 209 výročí bitvy u Slavkova Vzpomínkové akce zahájil koncert ops Mohyla míru Austerlitz v Historickém sále zámku Během víkendu mohli návštěvníci zhlédnout krátké vojenské šarvátky, příjezd rakouského císaře a ruského cara a vychutnat si atmosféru slavkovského náměstí před 200 lety Vedle tradičních řemesel, byly návštěvníkům představeny kočáry a povozy, tábor ruských vojáků či komentované ukázky výcviku jezdectva Na zámku se zase pořádali úspěšné kostýmované prohlídky s Napoleonem Večerní defilé vojáků zakončené ohňostrojem se světelnými efekty v zámeckém parku za mimořádného zájmu veřejnosti pak Vzpomínkové akce 2014 ve Slavkově u Brna ukončilo Kostýmované prohlídky zámku Oživené prohlídky zámku se staly tradičním doplněním běžných prohlídkových tras a vydobyly si své místo jako jedny z nejúspěšnějších akcí pořádaných na zámku Kostýmované prohlídky zajišťuje tradičně občanské sdružení Per Vobis, jež návštěvníkům přibližují historii zámku a napoleonskou tématiku, se kterou je zámek neodmyslitelně spjatý V posledních letech jsou kostýmované prohlídky rozšířeny o aktivity průvodců zámku, kteří pořádají tyto prohlídky netradičně, jako samostatná divadelní a tématická představení v prostorách zámku Návštěvníkům jsou takto přehrány známé pohádky (Popelka, Sněhurka), prohlídky inspirované školou čar a kouzel Harryho Pottera nebo hororové prohlídky s Addamsovou rodinou Kostýmované prohlídky byly v roce 2014 pořádány celkem 10x, z toho 4x sdružením Per Vobis a 6x průvodci zámku 17

18 Řemeslné jarmarky Tradiční řemeslné jarmarky jsou pořádány několikrát do roka a těší se velké oblíbenosti, jak u návštěvníků, tak i u samotných prodejců Nejčastěji jsou pořádány v zámeckém parku a to buď zcela samostatně (Prodejní zahradnická výstava, Václavský jarmark) anebo jako součást velké společenské akce (řemeslný jarmark v rámci Napoleonských her, předvánoční jarmark jako součást Vzpomínkových akcí) Přednášky Odborné přednášky jsou různorodě orientovány a zaměřeny V roce 2014 se uskutečnilo několik přednášek: Hrátky s pamětí, Konůvky, komentovaná prohlídka výstavy Obrazy, roucha a devocionálie a beseda s divadelní tématikou Přehled společenských akcí a aktivit v roce 2014: Regiontour 2014 veletrh cestovního ruchu v Brně Dovolená a region 2014 veletrh cestovního ruchu v Ostravě Slavnostní zahájení sezóny Hrátky s pamětí Prodejní zahradnická výstava Kostýmovaná jarní vyjížďka Slavkovské memento Čarodějné kostýmované prohlídky s dětskou čarodějnou dílnou Beseda divadelní historičky Evy Šlapanské a divadelního vědce a kritika Víta Záborského Klubová výstava anglických ohařů Slavkovské restaurování Region Tour Expo 2014 veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Popelka na zámku kostýmované prohlídky Trhy v zámeckém parku a kostýmované prohlídky v rámci Dnů Slavkova O Sněhurce kostýmované prohlídky Partička na vzduchu improvizační show na nádvoří zámku Oldtimer festival Folklor na zámku vystoupení v rámci folklorního festivalu Bál princezen v zámeckém parku Mezinárodní turnaj v pétanque Grand Prix d Austerlitz Letní filmový festival 18

19 Napoleonské hry 2014, kostýmované prohlídky s Napoleonem, řemeslný jarmark, mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz Klubová výstava psů welsh corgi Scapinova šibalství představení Mahenovy činohry Slavkovské restaurování Václavský jarmark; kostýmované prohlídky podzemí Zámecký svatební den aneb svatba na zámku live Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy, roucha a devocionálie Slavkovská iniciativa smíření Zámecké dýňobraní Svatomartinské slavnosti Konůvky přednáška o zaniklé vesnici Strašidelné kostýmované prohlídky Vzpomínkové akce k 209 výročí bitvy u Slavkova, kostýmované prohlídky s Napoleonem, předvánoční a řemeslný jarmark KOMERČNÍ A NEKOMERČNÍ PRONÁJMY + AKCE nájemce Náklady Výnosy V N Výstava obrazů Ivy Hüttnerové Kč Kč Kč Výstava Rytířské řády historie a současnost 352 Kč Kč Kč Skleněnky Jany Filípkové a fotografie Václava Trša Kč Kč Výstava Vojenská tradice Lichtenštejnů a knížecí garda Kč Kč Prodejní zahranická výstava Kč Kč Kč Prodejní velikonoční výstava 500 Kč Kč Kč Slavkovské memento Kč Kč Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr France Pod hladinou 650 Kč Kč Kč Koncert J Strauss Orchestr Z operety do operety Kč Kč Kč Výstava krajky z chorvatského Pagu 0 Kč Výstava legendární stavebnice Merkur Kč Kč Kč Trhy v zámeckém parku Kč Kč Kč Prodejní výstava keramika Martiny Mirošové 600 Kč Kč Kč Concentus Moraviae koncert v Historickém sále 0 Kč Prodvýstava Lochmanová Pěchoučková 0 Kč Vichr production koncert Jaromíra Nohavici Kč Kč Kč AGM CZ Oldtimer Kč Kč Kč Folklor na zámku v rámci folklor festivalu Dambořice 0 Kč Letní filmový festival Kč Kč Kč Výstava Obrazy, roucha a devocionálie 0 Kč Napoleonské hry Kč Kč Kč Řemeslný jarmark Kč Kč Kč NDB Scapinova šibalství Kč Kč Kč Výstava o restaurátorské práci 0 Kč Václavský jarmark Kč Kč Kč Koncert pěveckého sboru Mladost 0 Kč Kč Kč 19

20 Výstava Inspirace kameny 200 Kč Kč Kč Dny Slavkova Kč Kč Kč Výstava Klinge Kč Kč Svatební den Kč Kč Kč Dýňobraní Kč Kč Kč Svatomartinské slavnosti Kč Kč Kč SIS Kč Kč Výstava krajka 520 Kč Kč Kč Výstava Tři 440 Kč 140 Kč -300 Kč Vzpomínkové akce Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč HČ výstavy a koncerty HČ ostatní aktivity ZS-A VČ komerční pronájmy 26 Přednášky Mezi aktivity vzdělávacího charakteru lze bezpochyby zařadit odborné přednášky Tyto jsou různorodě orientovány a zaměřeny Vždy si našly okruh zájemců, pro které se de facto uskutečnily V roce 2014 se uskutečnily tyto přednášky: Konůvky zaniklá středověká vesnice a Eva Šlapanská a Národní divadlo Brno 27 Speciální prohlídky Speciální prohlídky se svým charakterem odlišují od běžné prohlídkové činnosti pro návštěvníky zámku Je to dáno nejen jejich specifickým pojetím, ale zejména prostředím, ve kterém se konají, resp kterého se přímo dotýkají Tyto prohlídky nelze pořádat pravidelně v průběhu roku především pro jejich náročnost a někdy i z důvodu bezpečnosti návštěvníků a ochrany prohlížených památek Všechny se ovšem setkaly s mimořádným zájmem veřejnosti, kapacitní možnosti byly v daných termínech plně využity Především pohádkově zaměřené prohlídky, zacílené na mladé rodiče s dětmi se ukázaly jako velmi oblíbené a většinou poptávka výrazně překračovala kapacity prohlídkových tras 20

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Městsko lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Výroční zpráva 2010

Městsko lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Výroční zpráva 2010 -1. Úvod Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která: a) je založena podle tohoto zákona, b) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů?

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů? FAQ k 25. kontinuální výzvě Integrovaného operačního programu v Prioritní ose 4a Národní podpora cestovní ruchu, cíl Konvergence a Prioritní ose 4b Národní podpora cestovního ruchu, cíl Regionální konkurenceschopnost

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 14. říjen 2015 na 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ 14. říjen 2015 na TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 14. 10. 2015 13 18 hodin na Jubilejní dvacáté pokračování akce Trend Event bude tentokrát hostit

Více

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Závěrečná zpráva 1 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Čísla 2 4 dny 2930 návštěvníků (člověkodnů) 2040 unikátních účastníků (1390 loni) přes 500 pořadů v programu průměrná délka účasti necelý den a

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Finální zpráva. Na úvod. Čísla. Svatební Expo Wedding Expo 2012. Místo konání: Crowne Plaza Prague, Dejvice Termín: 9. a 10. 11.

Finální zpráva. Na úvod. Čísla. Svatební Expo Wedding Expo 2012. Místo konání: Crowne Plaza Prague, Dejvice Termín: 9. a 10. 11. Místo konání: Crowne Plaza Prague, Dejvice Termín: 9. a 10. 11. 2012 Na úvod Finální zpráva Svatební Expo Wedding Expo 2012 Druhý ročník Svatebního Expa se oproti minulému roku téměř zdvojnásobil. Počet

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Aktivity INFOCENTRA 2014

Aktivity INFOCENTRA 2014 Aktivity INFOCENTRA 2014 Statistika návštěvnosti města Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2013 2014 2014/2013 Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Run-Up 2010: Dokument pro partnery

Run-Up 2010: Dokument pro partnery Run-Up 2010: Dokument pro partnery Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Přehled jednotlivých nákladů na prodej bytů je uveden v tabulce č. 2. 2. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

Přehled jednotlivých nákladů na prodej bytů je uveden v tabulce č. 2. 2. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPRÁVA MAJETKU MĚSTA KOMENTÁŘ 1. PRODEJ BYTŮ K 31.12.2014 bylo ve vlastnictví města 753 bytů. V roce 2014 bylo prodáno 12 bytů. Celkové tržby činily 4 131 tis. Kč, náklady 527 tis. Kč. Přehled jednotlivých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s. Tylova 69, 397 01 Písek Obecně prospěšná

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více