VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014"

Transkript

1 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený ředitel

2 OBSAH A ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK SLAVKOV AUSTERLITZ ZA ROK Úvod 5 11 TOP výletní památka Jižní Moravy 5 12 Pozitivní výsledky a aktivity 5 13 Propagace a marketing 6 14 Významné návštěvy 6 2 Zámek 8 21 Návštěvnost expozic 8 22 Výstavy Expozice : Slavkov malé město velkých dějin Koncerty Společenské akce a aktivity Přednášky Speciální prohlídky Pronájmy Svatební obřady na zámku Oddělení správy majetku Oprava a údržba v roce Pořízení majetku (DDHM) Historicko-dokumentační oddělení Muzejní knihovna 39 3 Městská knihovna Služby knihovny (základní) Dosažené výsledky (statistika ) Srovnání některých ukazatelů knihoven okresu 44 4 Kino Návštěvnost v roce Počet představení Počet návštěvníků Informační centrum Organizační opatření Předprodej vstupenek Propagace v rámci IC Společné prezentace města a zámku 49 B PROGRAM ČINNOSTI NA ROK Všeobecné informace 51 2 Program akcí na rok Program činnosti na rok Komerční pronájmy a obchodní činnost Svatební obřady Marketing a propagace Expozice : Slavkov malé město velkých dějin Informační centrum Historicko-dokumentační oddělení Oddělení správy majetku 59 2

3 38 Městská knihovna Muzejní knihovna Kino Jas 60 C ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK Úvod 63 2 Účetní uzávěrka Rozvaha bilance Výkaz zisku a ztráty Příloha 75 3 Hospodářský výsledek 2014 (rozbory) tabulková část Porovnání Rozpočet 2014 a Skutečnost Hospodářský výsledek 2014 rozdělení HČ a VČ Vlastní výnosy z HČ a VČ (vstupné a krátkodobé pronájmy) Spotřeba materiálu Ostatní služby DDHM Oprava a údržba Limit mezd Fondy Pohledávky a závazky, finanční majetek Komentář k výsledkům hospodaření Výnosy Náklady Zúčtování hospodářského výsledku za rok Žádost o schválení použití fondů 110 3

4 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č Slavkov u Brna Česká republika A ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK SLAVKOV AUSTERLITZ ZA ROK

5 1 Úvod Přestože byl rok 2014 v životě příspěvkové organizace velmi složitý, lze jej považovat za úspěšný, zejména z ekonomického pohledu 11 TOP Výletní památka Jižní Moravy To, že se Zámek Slavkov-Austerlitz (dále také ZS-A ) se zařadil již v roce 2009 jako první na jižní Moravě do mezinárodního programu ZIELE-TOP-CÍLE, je již všeobecně známo Pouze připomínám, že se jednalo se o aktivitu, která má za cíl posílit příhraniční turistický styk, turistické aktivity mezi státy a zviditelnění výletních cílů jižní Moravy za společné prezentace a spolupráce TOP Výletních cílů Jižní Moravy a TOP-Ausflugsziele Niederösterreich Projekt TOP Výletní cíle Jižní Morava považujeme za mimořádně zdařilý a úspěšný Lze konstatovat, že se tímto zámek Slavkov dostal do TOP kategorie turistických cílů v regionu a tato aktivita přispívá ke zvýšení počtu turistů města Slavkova 12 Pozitivní výsledky a aktivity Nepochybně pozitivním zjištěním je stálá návštěvnost kulturních a společenských akcí (koncerty, festivaly) Svůj příznivý vliv mají také výstavy, za nejvýznamnější počin v této oblasti je nutno považovat výstavu Merkur, která byla nejvíce navštěvovaná Zájem o pořádání svatebních obřadů v historických prostorách zámku a v zámeckém parku se loni oproti dřívějšímu několikaletému poklesu zvýšil Pokračovala tradice vzdělávacích cyklů pro žáky základních škol Tyto byly zaměřeny tematicky jako součást výuky a využily je především slavkovské školy Kladně je třeba hodnotit i akce připravené ve spolupráci se ZUŠ FF a DDM Za zmínku stojí též podíl příspěvkové organizace na úspěšném průběhu Vzpomínkových akcí k 209 výročí bitvy u Slavkova a srpnových Napoleonských her Je třeba zdůraznit, že město Slavkov a zámek opět byly opravdovým centrem těchto akcí Prostor zámeckého parku využili příznivci tzv re-enactmentu ( živé historie ) k ukázkám bojových situací, doplněnými přehlídkami a vojenskými pochody Vzpomínkové akce mají příznivý ohlas mezi veřejností a mimořádně vysoká návštěvnost, kterou přilákaly také doplňkové akce (tradiční řemeslný a předvánoční jarmark), jsou nejlepším dokladem správně pojaté koncepce v těchto aktivitách 5

6 O všech aktivitách příspěvkové organizace je pojednáno podrobněji v následujících samostatných částech této zprávy 13 Propagace a marketing V průběhu roku pokračovaly úspěšně činnosti zaměřené na propagaci zámku a aktivit v něm pořádaných Dařilo se především v oblasti mediálního partnerství, v rámci kterého probíhala spolupráce s deníkem Rovnost, Vyškovským deníkem, MF Dnes, týdeníkem 5+2 DNY, s Českým rozhlasem Brno, Hitrádiem Magic Brno, s Rádiem Čas, rádiem Kiss Hády, ale také s Českou televizí a B-TV Zámek i aktivity s ním spojené byly prezentovány formou tiskových zpráv i v celé řadě periodik, tiskovin, v televizích, v rozhlase, na internetu, pravidelně také ve Slavkovském zpravodaji Pokračovali jsme v tvorbě a rozesílání Newsletteru, ke kterému se lze přihlásit na webových stránkách zámku O akcích zámku byly pravidelně vydávány a rozesílány tiskové zprávy, některé opakovaně vzhledem např k dlouhodobým výstavám Zámek spolupracuje také s několika televizními stanicemi a díky tomu se objevujeme i ve vysílání televize Neméně významnou je spolupráce s rozhlasovými stanicemi, kde zaznělo na dvě stovky vstupů a reportáží Propagace probíhala také formou rozhlasového vysílání v 34 obecních rozhlasech v regionu každý týden byly hlášeny upoutávky na aktivity pořádané na zámku Významná je rovněž prezentace na webech, které jsou orientovány na cestovní ruch a nelze ani opomenout propagaci na Facebooku Zámku Slavkov-Austerliz a webových stránkách zámku Pokračovala, rozvíjela se a byla navázána nová partnerství s cestovními kancelářemi, uměleckými agenturami, svatebními agenturami, s významnými umělci, kluby, hotely, profesními svazy a sdruženími v oblasti cestovního ruchu 14 Významné návštěvy Reprezentativní prostory barokního zámku byly také v roce 2014 místem setkání významných osobností jak z ciziny, tak i z České republiky Zámek Slavkov byl v průběhu roku 2014 několikrát poctěn návštěvou generálního konzula Ruské federace Andreje Jevgenjeviče Šaraškina Konzul se účastnil vyhlášení výsledků Slavkovského mementa 2014, pietního aktu kladení věnců a několika koncertů 6

7 Již při slavnostním zahájení sezóny jsme na zámku přivítali paní Ivu Hüttnerovou, malířku, výtvarnici, herečku, spisovatelku, a především nenáročného a vstřícného člověka Osobně se zúčastnila vernisáže výstavy svých obrazů, která pokračovala autogramiádou, kde se věnovala bez rozdílu všem Zámek navštívili také další významní představitelé kulturního a politického života, poslanci PČR, senátoři SČR, další představitelé Jihomoravského kraje a zástupci družebních měst V následujícím textu je zpráva rozdělena do částí příslušejících jednotlivým základním organizačním celkům, které v minulosti (před jejich včleněním do jedné organizace) působily samostatně: - Zámek - Městská knihovna - Kino Jas - Informační centrum V ekonomické části (C Rozbory hospodaření za rok 2014) je pak uveden podrobnější komentář Zpráva o činnosti příspěvkové organizace a stavu jejího majetku byla zpracována jako materiál obdobný např ustanovení 192 odst 2 ObchZ a je součástí Výroční zprávy za rok 2014 vypracované s odkazem na obdobná ustanovení 21 zákona č 563/1991 Sb, o účetnictví v platném znění, a v souladu se zněním zákona č 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Výroční zpráva za rok 2014 ve formě brožury je k dispozici v sídle příspěvkové organizace od , obdrželi ji v elektronické podobě nebo ve formě brožury všichni členové Rady města a všichni členové Zastupitelstva města Slavkov u Brna 7

8 2 Zámek 21 Návštěvnost expozic Návštěvnost zámeckých expozic v roce 2014 dosáhla počtu návštěvníků Toto číslo zahrnuje všechny prohlídkové trasy a expozice zámku (tj Historické sály, Historické sály a salonky, Podzemí, Historické sály, salonky a podzemí, Expozici Austerlitz - malé město velkých dějin a výstavní prostory zámku v rámci různých výstav, které se v nich pořádají) Počet návštěvníků zámku V uvedené tabulce nejsou uvedeny návštěvníci kostýmovaných či jiných speciálních prohlídek, tyto totiž nejsou vztaženy ke konkrétní prohlídkové trase, ale vzhledem ke speciální ceně za osobu (příplatky v rámci kostýmovaných prohlídek), se vykazují zvlášť Počet návštěvníků těchto speciálních prohlídek činil 2201 osob počet návštěvníků Historické sály Historické sály a salonky Podzemí Historické sály, salonky a Podzemí expozice Austerlitz výstavy

9 Vývojová řada návštěvnosti zámku v průběhu roku 2014 (prohlídkové trasy zámku vč podzemí a výstav vč vernisáží) je uváděna ve srovnatelně vyhodnocovaných položkách z minulých let: Vývoj návštěvnosti prohlídkových tras zámku v průběhu roku PODZEMÍ A VÝSTAVY NAPOLEONSKÁ EXPOZICE ZÁMEK A VÝSTAVY leden březen květen červenec září listopad Do tohoto přehledu návštěvníků nejsou zahrnuty počty návštěvníků na všechny aktivity v zámeckém parku, tj na hudební produkce, Oldtimer Festival, jarmarky apod Pokud bychom měli zodpovědně posuzovat návštěvnost, je třeba zhodnotit především její ekonomické přínosy Podrobnější rozbor všech položek a jejich vývoje je uveden v oddíle C Rozbory hospodaření za rok 2014 Tržby z HČ (v Kč)

10 22 Výstavy V roce 2014 se na zámku uskutečnilo celkem 16 krátkodobých výstav Ve výběru témat jsme se z části zaměřili na dětské návštěvníky a jak se ukázalo, tak cílová skupina rodičů s dětmi či žáků a studentů škol výrazně přispěla ve zvýšení návštěvnosti tohoto historického objektu I v příštím roce v tomto trendu budeme pokračovat a výběr kvalitních výstav se jistě odrazí nejen v dobré návštěvnosti, ale také ve zpestření kulturní nabídky a rozšíření možnosti prohlídky ke stávajícím prohlídkovým trasám zámku Výstavní prostory galerie se na zámku nacházejí v I patře a v přízemí Galerie jsou vybaveny závěsným systémem a tudíž se zde mimo jiné konají výstavy obrazů Dalším prostorem je místnost před kavárnou, která je volně návštěvníkům přístupná a výstavy v ní konané, mnohdy mohou příjemně zkrátit čas čekání na prohlídku zámku Další možností, kde lze uspořádat krátkodobou výstavu je podzemí zámku, kde v roce 2014 proběhla výstava ZUŠ Františka France Pod hladinou V mnoha případech se též výstavy uskutečnily přímo v prohlídkové trase zámku Slavkovský poklad a slavkovské listiny v Historickém sále, Paličkovaná krajka z partnerského města Pagu a prodejní Velikonoční výstava v Rubensově sále Existuje několik způsobů, jak výstavy uspořádat, resp jakým způsobem získat potřebné a vhodné exponáty Některé výstavy byly realizovány přímo ze sbírkového fondu zámku nebo byly vhodně doplněny o exponáty tematicky související s instalovanou výstavou (viz přehled výstav) Tím se naplňuje jedno ze základních poslání organizace a z povinnosti zřizovatele (jako majitele zámku), vyplývající ze znění zákona č 122/2000 Sb, o ochraně sbírek muzejní povahy (tzv Muzejní zákon), k prezentaci sbírek ve vlastnictví města veřejnosti Ostatní výstavy proběhly většinou formou zápůjčky exponátů (obrazů, trojrozměrných předmětů) od soukromých vlastníků, s nimiž se v úzké spolupráci výstava připravila i instalovala I když všechny výstavy byly krásné a ze stran návštěvníků vnímány pozitivně, mezi nejúspěšnější však bezesporu patřila prodejní výstava herečky a malířky Ivy Hϋttnerové, kterou shlédlo 9430 osob a dále pak krásná výstava legendární stavebnice Merkur, která přilákala 3018 návštěvníků Při uvedení výstavy veřejnosti neodmyslitelně patří slavnostní zahájení, při kterém vždy úvodní slovo doplní ve většině případech kulturní vystoupení žáků Základní umělecké školy F France ze Slavkova, se kterou ZS-A úzce spolupracuje V roce 2014 proběhlo celkem 9 vernisáží, z nichž na 6 vystoupili žáci tanečního a hudebního oboru ZUŠ F France a vystoupení na veřejnosti a současně v historických prostorách bylo jistě pro žáky odměnou za jejich úsilí a píli 10

11 Výstavní prostředky na zámku jsou povětšinou nedostačující nebo zastaralé, ať už se jedná o vitríny, panely či osvětlení galerií atp Některé záležitosti jsou finančně náročné a složitější na obnovu a je potřeba je řešit komplexně (např osvětlení), ale méně náročný nákup mobiliáře nebo drobnějšího majetku, na který bychom se do budoucna chtěli zaměřit by tak jistě zvýšil úroveň a kvalitu pořádaných výstav, které jsou mnohdy při plánovaní druhu výstavy rozhodující Přehled výstav v roce 2014: Výstava obrazů Ivy Hüttnerové Výstava Rytířské řády historie a současnost Skleněnky Jany Filípkové a výstava fotografií Václava Trša Vojenské tradice Lichtenštejnů a knížecí garda Prodejní velikonoční výstava v Rubensově sále Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr France v podzemí zámku Pod hladinou Výstava krajky z chorvatského Pagu MERKUR populární stavebnice ve výstavních prostorách zámku Slavkovský poklad a nejstarší listiny Prodejní výstava šperků Ireny Lochmanové a výstava kreseb Evy Pěchoučkové Prodejní výstava keramiky Martiny Milošové Obrazy, roucha a devocionálie výstava ze sbírek Zámku Slavkov Austerlitz Restaurování výstava o restaurátorské práci a obnovených předmětech Výstava obrazů a kamenů Renaty Dvořákové Inspirace kameny Tři výstava obrazů k výročí Bitvy u Slavkova Vánoční aranžmá předvánoční výstava Lenky Malátové a kol 11

12 23 Expozice Slavkov malé město velkých dějin Provoz expozice Provoz této expozice byl zahájen v červnu 2013, kdy byla slavnostně otevřena pro širokou veřejnost Její vznik byl dán skutečností, že se v blízkosti Slavkova u Brna v roce 1805 odehrála nejvýznamnější bitva napoleonských válek, tzv bitva u Slavkova, a že ve městě od roku 2000 neexistovala dlouhodobá výstava či expozice, která tuto událost připomínala na odpovídající úrovni K realizaci expozice bylo přistoupeno ve chvíli, kdy se zástupcům města podařilo získat dotaci od ROP JV na rekonstrukci objektu bývalých zámeckých koníren, do nichž byla právě tato expozice umístěna Prostřednictvím dotace byly poskytnuty finanční prostředky na obnovu celého objektu předzámčí a zámeckých koníren, a to jak interiéru (včetně zrestaurování původních architektonických prvků), tak exteriéru V objektu byla provedena kompletní elektrifikace a vodoinstalace Byly obnoveny či zrestaurovány původní architektonické prvky, výzdoba a výbava koníren (žlaby, štuková výzdoba) Po ukončení stavební rekonstrukce byla v roce 2013 započata příprava realizace samotné expozice, které předcházelo vypracování projektové dokumentace, na jejímž základě pak zhotovitel, společnost SKRstav, sro, expozici realizoval Samotná realizace pak spočívala v instalaci výstavních prostředků (vitríny, osvětlení, projekční techniku a plochy, figuríny apod) a dodání originálních exponátů i replik, které společně s audiovizuálními projekcemi tvoří meritum výstavy Expozice je koncipována jako klasická výstava, prohlídka je tedy individuální Návštěvník má k prohlídce exponátů k dispozici vysvětlivky, popisky a texty v českém jazyce Pro zahraniční návštěvníky jsou připraveny audioprůvodce, které obsahují veškerou textovou složku přeloženou a namluvenou v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce Po celou dobu prohlídky jsou v prostoru expozice přítomni průvodci / hlídači, kteří jsou plně k dispozici návštěvníkům a dohlížejí také na dodržování bezpečnostních zásad V důsledku usnesení vydaného Vrchním soudem v Olomouci o nařízení předběžného opatření, kterým byla uložena povinnost městu Slavkov u Brna zdržet se jakýmkoliv způsobem užít dílo Libreto napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna Napoleon -Austerlitz, došlo dne k uzavření expozice Expozice byla uzavřena až do 12 června 2014 Na základě rozhodnutí kolektivního orgánu města Slavkov u Brna z dubna 2014, vypracoval kolektiv zaměstnanců příspěvkové organizace Zámek Slavkov Austerlitz libreto nové, podle kterého byla realizována expozice s názvem 12

13 Austerlitz Malé město velkých dějin na dobu do ukončení sporu o libreto expozice Napoleon Austerlitz Toto nové libreto historickou událost zasazuje do odlišného kontextu, přístup a koncepce libreta je zcela odlišná oproti původnímu libretu, které je předmětem soudního sporu o autorskoprávní ochranu Doba trvání jejího znouotevření ale netrvala příliš dlouho (pouze 66 dnů) Soudní jednání totiž stále pokračovala V srpnu 2014 se obě strany v rámci přípravného jednání dohodly, že se pokusí věc řešit mimosoudní cestou Základním požadavkem žalobců pro mimosoudní jednání bylo však uzavření expozice a z tohoto důvodu rada města rozhodla expozici 22 září 2014 uzavřít Po dvou měsících, kdy jednání nedospěla k závěru, se radní města rozhodli výstavu znovu otevřít (v rámci Vzpomínkových akcí, ) I přes zmíněné problémy, expozici v průběhu turistické sezony 2014 navštívilo celkem 3037 návštěvníků Soudní řízení vedené Krajským soudem v Brně, jehož předmětem je ochrana autorských práv k Libretu napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna Napoleon -Austerlitz dosud nebylo ukončeno Propagace expozice I když v důsledku soudních sporů byly možnosti hodně omezené, propagace expozice probíhala na několika úrovních Využilo se jednak tradičních forem jako je tisk letáků, plakátů či nového banneru, jednak webových stránek, propagace na turistických serverech všeho druhu, ale také Facebooku Pro podporu návštěvnosti byly nabídnuty občasné slevy pro občany Slavkova, či účastníky některých kulturních akcí na zámku Z důvodu soudních sporů byla expozice v průběhu roku často medializována v televizním vysílání regionálního zpravodajství Dostalo se jí tedy možná až nečekané publicity Otázkou zůstává zda v pozitivním či negativním smyslu Zhodnocení provozu expozice Expozice byla od začátku koncipována nikoliv jen jako malá výstava lokálního charakteru, ale jako rozsáhlá expozice nadregionálního významu a evropského formátu, a toto měřítko dle našeho názoru naplnila Ohlasy, návštěvnost (pokud zohledníme její přerušovaný provoz v rámci roku 2014) a zájem ze strany široké veřejnosti mluví za vše a město i zámek se v budoucnu můžou těšit na výrazné podpoření návštěvnosti a zájmu turistů i odborné veřejnosti Z pohledu provozovatele expozice, Zámku Slavkov Austerlitz, bychom k provozu expozice měli pouze jednu výtku Tou je nedostatek finančních prostředků poskytnutých na 13

14 propagaci tohoto významného výstavního počinu Přestože tedy návštěvnost, i přes komplikace v průběhu roku 2014, nezklamala a ve výsledku naplnila i očekávání, při výraznější propagaci (např formou billboardů, Google ads, internetových bannerů, potisku tramvaje, reklamy na sociálních sítích) by byl výsledek určitě lepší, protože téma Napoleon má mezi reklamou na běžné produkty potenciál výrazně upoutat Tyto propagační aktivity byly koncem roku 2013 připraveny především s využitím vhodných dotačních titulů (z rozpočtu organizace by nebylo možné je finančně zajistit), nicméně z důvodů uvedených výše k nim nedošlo a jejich realizace byla pozastavena i pro rok 2014 Program činnosti na rok 2014 Expozice Austerlitz malé město velkých dějin Ani do konce roku 2014 nebyla vyřešena mimosoudní jednání ve věci autorských práv k expozici V dalším řízení se bude pokračovat v březnu 2015 Dá se tedy v tuto chvíli jen těžko předvídat, jak soudní jednání dopadnou a jaké výstupy a důsledky z toho vyplynou pro další provoz expozice Stav expozice Austerlitz malé město velkých dějin k dnešnímu dni je takový, že zůstává od svého znovuotevření, koncem listopadu 2014, stále otevřená pro veřejnost v omezeném provozu Se zahájením sezony 2015 na zámku bude pravděpodobně zahájen i plný provoz stávající expozice 24 Koncerty Další programovou složkou zámku jsou koncerty různých žánrů Nejčastěji se k pořádání koncertů využíval Historický sál, jehož kapacita je na úrovni cca 320 míst Druhým místem pořádání koncertů je zámecká kaple, která má výbornou akustiku Její kapacita je však jen necelých 70 osob Často je využívána ke koncertům duchovní hudby, či obecně koncertům pěveckých souborů K větším koncertům a festivalům v letních měsících se využívají exteriéry zámku zámecký park (jeho dolní parter) nebo nově také opravené nádvoří Koncerty se na ZS-A pořádají tradiční, které mají své stálé posluchače nebo koncerty populární a folklórní V roce 2014 bylo možné navštívit reprezentativní prostory zámku nebo zámecké zahrady při 7 koncertech, které se těšily velké návštěvnosti Ke stálicím patří každoroční koncert Johann Strauss Orchestr s předními sólisty světových pódií, dále pak koncerty v rámci prestižního mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, dále pak podzimní koncert pěveckého sboru Mladost, který se těší veliké oblibě u slavkovského publika nebo tradiční koncert ops Mohyla Míru ke Vzpomínkovým akcím Nejúspěšnější koncert roku se konal pod širým nebem v zámeckém parku, kde vystoupil významný český folkový písničkář, textař a básník Jaromír Nohavica 14

15 Reprezentativní prostory přímo vybízí k aktivitám tohoto směru a během roku je jistě vhodné kalendář doplnit i o koncerty, které mají své stálé publikum Přehled koncertů v roce 2014: 175 Z operety do operety koncert Johann Strauss Orchestr Die flotten Geister v Historickém sále 126 Concentus Moraviae - Petr Nouzovský (violoncello), Gérard Wyse (klavír) v Historickém sále 216 Koncert Jaromíra Nohavici v zámeckém parku 246 Concentus Moraviae - Tine Thing Helset (trubka), Petr Rajnoha (varhany) v kostele Vzkříšení Páně 21 9 Koncert sboru Mladost v zámecké kapli Koncert souboru Vox Iuvenalis při Slavkovské iniciativě smíření v Historickém sále 2711 Koncert houslisty Alexandra Jablokova k 209 výročí bitvy u Slavkova v Historickém sále (pořádá ops Mohyla míru - Austerlitz) 25 Společenské akce a aktivity V daném roce se uskutečnila celá řada akcí, které jsou určeny pro širokou veřejnost a věnovány jsou vždy určitému segmentu návštěvníků či zájmové skupině Tyto akce pořádá buď ZS-A samostatně, nebo ve spolupráci s městem Slavkov u Brna nebo s jinou organizací či institucí Patří sem pořádané různé akce a aktivity určené pro veřejnost, přednášky, speciální prohlídky a další (nezařazujeme do této kategorie výstavy a koncerty) Slavnostní zahájení sezony 2014 Sezona na zámku byla zahájena 27 března 2014 K této příležitosti byla uspořádána tisková konference a slavnostní vernisáž výstav zahájených v úvodu sezóny Slavkovské restaurování Již tradiční akce ZS-A a Vyšší odborné školy restaurátorské Brno, jejímž smyslem je restaurovat poškozené předměty z depozitáře slavkovského muzea, se v roce 2014 uskutečnila ve dvou obdobích (jarním a podzimním) Studenti pod dohledem odborného pedagoga přímo v prohlídkové trase zámku restaurují vybrané předměty 15

16 Partička na vzduchu Oblíbená improvizační show se představila na zámeckém nádvoří a to hned ve dvou představeních Každé z nich navštívilo 1000 diváků, představení Partičky na slavkovském zámku se tak stalo nejúspěšnějším z celé tour této show v roce 2014! Oldtimer festival 2014 Každoročně poslední víkend v měsíci červnu patří zámecký areál setkání automobilových veteránů Pořádání 21 ročníku tohoto festivalu bylo ztíženo souběžným pořádáním Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice, které probíhalo ve Slavkově u Brna a jeho okolí Tato skutečnost způsobila výrazný pokles návštěvnosti a tím i pokles v tržbách I přes tuto skutečnost přijel do zámeckého parku velký počet vystavovatelů a nadšenců Bál princezen Celodenní akce pro rodiny s dětmi se konala v zámeckém parku Programovou náplň a odměny do soutěží zajišťovalo nakladatelství Egmont CZ, které pořádalo tento princeznovský bál již po jedenácté Program je naplněn soutěžemi, představeními pro děti, dětskou diskotékou apod Akce přilákala do zámeckého parku rekordní počet návštěvníků (údaje ze společnosti Egmont hovoří až o 16000!) Letní filmový festival Slavkov Filmový festival v zámeckém parku je již tradiční akcí, kterou ZS-A pořádá v úvodu měsíce srpna V roce 2014 došlo ke změně koncepce tohoto festivalu, kdy bylo využito projekční zařízení přímo z kina Jas, tj bez účasti dalšího subjektu Tímto došlo ke značnému snížení vstupních nákladů Napoleonské hry 2014 Tato tradiční akce pro širokou veřejnost se nesla ve znamení připomínky 200 výročí úmrtí první manželky císaře Napoleona, Josefíny Návštěvníci tak mohli zhlédnout nejen vojenský program, ale i život tehdejší aristokracie včetně slavnostního předání praporu, pikniku císařovny anebo slavnostního historického bálu Součástí byla samozřejmě i bitevní ukázka v zámeckém parku a večerní slavnostní ohňostroj, tentokráte doplněný video projekcí přímo na průčelí zámku Doprovodným programem byl řemeslný jarmark v zámeckém parku, oblíbené kostýmované prohlídky s napoleonskou tématikou a 11 ročník mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz

17 Scapinova šibalství divadelní představení činohry Mahenova divadla Divadelní představení se na nádvoří zámku uskutečnilo poslední sobotu v měsíci srpnu Prostředí zámeckého nádvoří je pro pořádání obdobných akcí velmi vhodné, nicméně akce nevzbudila příliš velký ohlas u diváků a do budoucna se ZS-A rozhodl podobnou akci již nepořádat (vysoké vstupní náklady, nejistota počasí, malý zájem diváků) Slavkovská iniciativa smíření Již od roku 1996 se ve Slavkově u Brna koná Slavkovská iniciativa smíření setkání představitelů různých církví a vyznání Toto setkání zahájil koncert v Historickém sále zámku, následovala přednáška věnující se 100 výročí zahájení 1 světové války Program byl završen ekumenickou bohoslužbou, kterou celebroval kardinál Miloslav Vlk Vzpomínkové akce k 209 výročí bitvy u Slavkova Vzpomínkové akce zahájil koncert ops Mohyla míru Austerlitz v Historickém sále zámku Během víkendu mohli návštěvníci zhlédnout krátké vojenské šarvátky, příjezd rakouského císaře a ruského cara a vychutnat si atmosféru slavkovského náměstí před 200 lety Vedle tradičních řemesel, byly návštěvníkům představeny kočáry a povozy, tábor ruských vojáků či komentované ukázky výcviku jezdectva Na zámku se zase pořádali úspěšné kostýmované prohlídky s Napoleonem Večerní defilé vojáků zakončené ohňostrojem se světelnými efekty v zámeckém parku za mimořádného zájmu veřejnosti pak Vzpomínkové akce 2014 ve Slavkově u Brna ukončilo Kostýmované prohlídky zámku Oživené prohlídky zámku se staly tradičním doplněním běžných prohlídkových tras a vydobyly si své místo jako jedny z nejúspěšnějších akcí pořádaných na zámku Kostýmované prohlídky zajišťuje tradičně občanské sdružení Per Vobis, jež návštěvníkům přibližují historii zámku a napoleonskou tématiku, se kterou je zámek neodmyslitelně spjatý V posledních letech jsou kostýmované prohlídky rozšířeny o aktivity průvodců zámku, kteří pořádají tyto prohlídky netradičně, jako samostatná divadelní a tématická představení v prostorách zámku Návštěvníkům jsou takto přehrány známé pohádky (Popelka, Sněhurka), prohlídky inspirované školou čar a kouzel Harryho Pottera nebo hororové prohlídky s Addamsovou rodinou Kostýmované prohlídky byly v roce 2014 pořádány celkem 10x, z toho 4x sdružením Per Vobis a 6x průvodci zámku 17

18 Řemeslné jarmarky Tradiční řemeslné jarmarky jsou pořádány několikrát do roka a těší se velké oblíbenosti, jak u návštěvníků, tak i u samotných prodejců Nejčastěji jsou pořádány v zámeckém parku a to buď zcela samostatně (Prodejní zahradnická výstava, Václavský jarmark) anebo jako součást velké společenské akce (řemeslný jarmark v rámci Napoleonských her, předvánoční jarmark jako součást Vzpomínkových akcí) Přednášky Odborné přednášky jsou různorodě orientovány a zaměřeny V roce 2014 se uskutečnilo několik přednášek: Hrátky s pamětí, Konůvky, komentovaná prohlídka výstavy Obrazy, roucha a devocionálie a beseda s divadelní tématikou Přehled společenských akcí a aktivit v roce 2014: Regiontour 2014 veletrh cestovního ruchu v Brně Dovolená a region 2014 veletrh cestovního ruchu v Ostravě Slavnostní zahájení sezóny Hrátky s pamětí Prodejní zahradnická výstava Kostýmovaná jarní vyjížďka Slavkovské memento Čarodějné kostýmované prohlídky s dětskou čarodějnou dílnou Beseda divadelní historičky Evy Šlapanské a divadelního vědce a kritika Víta Záborského Klubová výstava anglických ohařů Slavkovské restaurování Region Tour Expo 2014 veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Popelka na zámku kostýmované prohlídky Trhy v zámeckém parku a kostýmované prohlídky v rámci Dnů Slavkova O Sněhurce kostýmované prohlídky Partička na vzduchu improvizační show na nádvoří zámku Oldtimer festival Folklor na zámku vystoupení v rámci folklorního festivalu Bál princezen v zámeckém parku Mezinárodní turnaj v pétanque Grand Prix d Austerlitz Letní filmový festival 18

19 Napoleonské hry 2014, kostýmované prohlídky s Napoleonem, řemeslný jarmark, mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz Klubová výstava psů welsh corgi Scapinova šibalství představení Mahenovy činohry Slavkovské restaurování Václavský jarmark; kostýmované prohlídky podzemí Zámecký svatební den aneb svatba na zámku live Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy, roucha a devocionálie Slavkovská iniciativa smíření Zámecké dýňobraní Svatomartinské slavnosti Konůvky přednáška o zaniklé vesnici Strašidelné kostýmované prohlídky Vzpomínkové akce k 209 výročí bitvy u Slavkova, kostýmované prohlídky s Napoleonem, předvánoční a řemeslný jarmark KOMERČNÍ A NEKOMERČNÍ PRONÁJMY + AKCE nájemce Náklady Výnosy V N Výstava obrazů Ivy Hüttnerové Kč Kč Kč Výstava Rytířské řády historie a současnost 352 Kč Kč Kč Skleněnky Jany Filípkové a fotografie Václava Trša Kč Kč Výstava Vojenská tradice Lichtenštejnů a knížecí garda Kč Kč Prodejní zahranická výstava Kč Kč Kč Prodejní velikonoční výstava 500 Kč Kč Kč Slavkovské memento Kč Kč Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr France Pod hladinou 650 Kč Kč Kč Koncert J Strauss Orchestr Z operety do operety Kč Kč Kč Výstava krajky z chorvatského Pagu 0 Kč Výstava legendární stavebnice Merkur Kč Kč Kč Trhy v zámeckém parku Kč Kč Kč Prodejní výstava keramika Martiny Mirošové 600 Kč Kč Kč Concentus Moraviae koncert v Historickém sále 0 Kč Prodvýstava Lochmanová Pěchoučková 0 Kč Vichr production koncert Jaromíra Nohavici Kč Kč Kč AGM CZ Oldtimer Kč Kč Kč Folklor na zámku v rámci folklor festivalu Dambořice 0 Kč Letní filmový festival Kč Kč Kč Výstava Obrazy, roucha a devocionálie 0 Kč Napoleonské hry Kč Kč Kč Řemeslný jarmark Kč Kč Kč NDB Scapinova šibalství Kč Kč Kč Výstava o restaurátorské práci 0 Kč Václavský jarmark Kč Kč Kč Koncert pěveckého sboru Mladost 0 Kč Kč Kč 19

20 Výstava Inspirace kameny 200 Kč Kč Kč Dny Slavkova Kč Kč Kč Výstava Klinge Kč Kč Svatební den Kč Kč Kč Dýňobraní Kč Kč Kč Svatomartinské slavnosti Kč Kč Kč SIS Kč Kč Výstava krajka 520 Kč Kč Kč Výstava Tři 440 Kč 140 Kč -300 Kč Vzpomínkové akce Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč HČ výstavy a koncerty HČ ostatní aktivity ZS-A VČ komerční pronájmy 26 Přednášky Mezi aktivity vzdělávacího charakteru lze bezpochyby zařadit odborné přednášky Tyto jsou různorodě orientovány a zaměřeny Vždy si našly okruh zájemců, pro které se de facto uskutečnily V roce 2014 se uskutečnily tyto přednášky: Konůvky zaniklá středověká vesnice a Eva Šlapanská a Národní divadlo Brno 27 Speciální prohlídky Speciální prohlídky se svým charakterem odlišují od běžné prohlídkové činnosti pro návštěvníky zámku Je to dáno nejen jejich specifickým pojetím, ale zejména prostředím, ve kterém se konají, resp kterého se přímo dotýkají Tyto prohlídky nelze pořádat pravidelně v průběhu roku především pro jejich náročnost a někdy i z důvodu bezpečnosti návštěvníků a ochrany prohlížených památek Všechny se ovšem setkaly s mimořádným zájmem veřejnosti, kapacitní možnosti byly v daných termínech plně využity Především pohádkově zaměřené prohlídky, zacílené na mladé rodiče s dětmi se ukázaly jako velmi oblíbené a většinou poptávka výrazně překračovala kapacity prohlídkových tras 20

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

DARIA NOVOTNÁ - VÝSTAVA OBRAZU

DARIA NOVOTNÁ - VÝSTAVA OBRAZU Přehled akcí Program kina na poslední straně newsletteru 2.9-27.9. Slavkovské restaurování 5.9. - 10.11. Restaurování - výstava o restaurátorské práci v místnosti před kavárnou 10.9. Šlechtic a demokrat

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 Veřejné projednání studie zámku Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 O čem budeme mluvit Historické předpoklady záměru Vize Jak toho dosáhneme Průběh příprav Co je potřeba rozhodnout Historie: VLASTNICTVÍ

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro 2013 Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří

Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří Zámek Klášterec nad Ohří je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Klášterec nad Ohří. Organizace vznikla k 1. 5. 1993. Druhým významným mezníkem

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE Původní tvrz ze 14. století, přebudovaná na renesanční zámek, ke které později přibyly i barokní prvky. Až do konce Druhé světové války byl zámek součástí pivovaru. Poté se stal

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2015 10. února 2015 Kongresové centrum REC GROUP Staré Město Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Zdeněk

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Centrum kultury města Písek V Písku dne: 24.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna a doplnění ceníku z RM 14.01. 2016 do ceníku pronájmů a služeb Centra

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Závěrečná zpráva 1 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Čísla 2 4 dny 2930 návštěvníků (člověkodnů) 2040 unikátních účastníků (1390 loni) přes 500 pořadů v programu průměrná délka účasti necelý den a

Více

Závěrečná zpráva 2015

Závěrečná zpráva 2015 Úvodní slovo 21. ročník specializované výstavy nových projektů bydlení proběhl ve dnech 19. - 22. března 2015 v PVA Expo Praha-Letňany. Výstava Bydlení, nové projekty se během své existence stala nejvyhledávanější

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, Tyršova 341,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, Tyršova 341, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 v Polici nad Metují, Tyršova 341, 549 54 www.facebook.com/muzeumpapirovychmodelu Historie Muzea papírových modelů se začala psát v roce 2009, kdy se pan Ladislav Badalec seznámil s

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Centrum kultury města Písek V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05. 05. 2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna a doplnění ceníku z RM 14.01.2016 do ceníku pronájmů a služeb a do

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

PREZENTACE PRO PARTNERY

PREZENTACE PRO PARTNERY PREZENTACE PRO PARTNERY ÚVODNÍ SLOVO Česká republika je stále více vyhledávaným cílem zahraničních turistů. Ročně jich přijíždí obdivovat krásy naší země přes 27 miliónů. A není divu. Jen málo zemí na

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více