Bankovnictví I přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovnictví I přednášky"

Transkript

1 Katedra financí, Dalibor Pánek Bankovnictví I přednášky 1. přednáška Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo Banka pochází z it.banko = lavice (první bankéři si vždy na molu sedli za lavici a podnikali) banko rotto (zlomená lavice) = bankrot (když se na ně pro špatné obchodování někdo naštval a lavici jim rozbil). Centrální banky jsou mladší 17.století. Postupem času začaly vznikat dvoustupňové bankovní systémy CB+obchodní banky. Vymezení bankovní soustavy BS Bankovní soustava je relativně samostatná, otevřená soustava, která je součástí finančního systému. Finanční systém je souhrn finančních trhů, institucí a instrumentů, práv, regulací a technik Tendencí posledních 70 let je pokles zprostředkování bankami (místo bank: pojišťovny, investiční fondy, podílové fondy), což ztěžuje měnovou politiku Základním subjektem b.s.jsou banky. Banka je podnikatelský subjekt (finanční instituce), který poskytuje úvěry a shromažďuje vklady, druh finančního zprostředkovatele. Jejím hlavním cílem je zisk. Výhradně akciové společnosti. Ekonomický systém Finanční systém Bankovní soustava Finanční systém rozšiřuje ek.systém V ČR upravuje bankovnictví zákon o bankách z r V r.1993 ČNB Schéma finančního zprostředkování Rozhodující vliv v ekonomice má CB na obchodní banky Věřitelé Banky Dlužníci -domácnosti - Banky finanční - podniky - podniky - zprostředkování - stát - banky - Nebankovní finanční - banky - stát - zprostředkování - domácnosti - zahr.subjekty Banky realizují transfery finančních prostředků (obchody) mezi přebytkovými a deficitními subjekty jako subjekty zprostředkování formou finančních instrumentů (nástroje, produkty). Subjekty bankovní soustavy: Měnové instituce Centrální banka a ministerstvo financí Bankovní instituce univerzální a specializované obchodní banky Podle zaměření bankovních obchodů můžeme označit druhy bank: Hypoteční Investiční Spořitelny Záruční Komunální - 1 -

2 Clearingové Elektronické Úvěrová družstva Atd. Finanční operace bank se člení (kriteria segmentace): A: Dle splatnosti instrumentů - Peněžní do roka - Kapitálové nad rok B: Dle formy obchodů - přímé (obchody, kt.dělají banky mezi sebou, klienti) a nepřímé (zprostředkovatelské) (banka x klient) - promptní (obchodují se dnešním,aktuálním kurzem nebo za dnešní aktuální sazby. Klasická, spotová operace jdu si teď vyměnit do banky) a termínované (forvard, futurem, switche, swapy, ) C: Podle účastníků obchodu - bankovní (klienti, obchodní partneři) - mezibankovní - úvěry poskytované CB refundační, lombardní - obchody na mezibankovním devizovém trhu - mezibankovní depozita, dluhopisy, devizové operace Vznik bankovní soustavy Rozvoj obchodu, výroby a směny, vývoz peněz a peněžního oběhu měl za následek vznik bank a bankovní soustavy. Vznik bankovních subjektů Počátky bankovnictví v Evropě: - emisní bankovnictví století - obchodní bankovnictví století Vznik Centrálních bank jako institucí je datován do 17.století. Základní funkce obchodní banky: - finanční zprostředkování - emise bezhotovostních peněz - provádění platebních styku Základní funkce centrální banky: MAKROEKONOMICKÉ MIKROEKONOMICKÉ - emise hotovostních peněz - regulace a dohled bank - měnová politika - banka bank - správa deviz - banka státu - reprezentace měn.obligací Pozn.: CERTIS = mezibankovní zúčtování v reálném čase ČNB drží v devizových rezervách cca 650 mld., ztrátu asi 125 mld. Druhy bankovních systémů Jednostupňový bankovní systém Bankovní operace provádí jediná tzv.centrální banka Dvoustupňový bankovní systém Oddělení CB a obchodních bank - 2 -

3 Národní ekonomiky provází různé druhy (modely) bankovních systémů: Podle struktury obchodů bankovní systém: - univerzální (kontinentální) - investiční a klasické obchody - oddělený (dle komerčního a investičního bankovnictví) USA od r.1934, Japonsko - smíšený (oddělení není striktní) Maďarsko Dle otevřenosti BS zahraničním bank.subjektům: - otevřená - uzavřená Dle počtu bank a poboček v bankovním systému: - unitární model (existence bank bez poboček) USA: banky nemohou mít pobočky mimo svůj původní stát - pobočkový model (malý počet bank a značné množství poboček) ČR 2.přednáška Centrální banka CB jsou mladé instituce oproti obchodním bankám vznikaly historicky později, když bankovní sektor začal mít potřeby svého řízení a uspořádání. Dříve vznikaly z popudu panovníků a vlád. Definiční znaky CB: - emisní monopol hotovostních peněz většina dnešních peněz je teď vydávána ve formě bezhotovostních peněz, dříve to tak nebylo (v kufříku jsme si penízky odnesli z banky) - provádění měnové politiky ovlivňování množství peněz v oběhu - regulace bankovního systému Důvody vzniku CB byly původně finanční zájmy vlád a panovníků. Později vlivem společenského vývoje důvody ekonomické související s emisí peněz, měnovou politikou, nutnosti mezibankovního zúčtování apod. Způsoby zakládání CB: - založení CB jako instituce bude střežit finanční zdroje vládě nebo panovníkovi - přidělením práva emise bankovek ze situace, kdy emitovali bankovky všechny banky (Itálie) se vyvinul monopol jen pro jednu banku pro emisi peněž Centrální banka - přeměnou obchodní banky na CB nastala nějaká spol.hierarchie v určitém regionu, bylo zapotřebí CB, proto se rozhodli, že některou z OB předělají na CB (Švédská Ritsbank?!) Centrální banky mají v současnosti různou mírou závislosti na státu a vládě, v tržních ekonomikách vytvářejí dvoustupňový bankovní systém. V Evropě jsou povětšinou CB nezávislé. Existence Evropské centrální banky (ECB - funguje od ) spolu s centrálními bankami členských zemí EU tvoří Evropský systém centrálních bank (Eurofed). Fungují na principu subsidiarity. Tady se nám vytváří třístupňový bankovní systém (ECB CB států a obchodní banky států) - 3 -

4 Bilance centrální banky = účetní obraz odpovídající základním funkcím CB AKTIVA Pokladní hotovost Nakoupené cizí CP Úvěry poskytnuté domácím bankám Úvěry poskytnuté státu Úvěry poskytnuté nebankovním subjektům Úvěry poskytnuté zahraničním subjektům Devizové rezervy a zlato Majetkové účasti Hmotný a nehmotný majetek Nakoupené vlastní CP Ostatní aktiva PASIVA Emise oběživa Povinné minimální rezervy bank Dobrovolné rezervy bank Vklady státu Vklady nebankovních subjektů Vklady zahraničních subjektů Kapitál Rezervní fondy Rezervy Emitované vlastní CP Ostatní pasiva Aktiva rozvahy CB zobrazují způsoby emise peněz, pasiva zobrazují druhy peněz pod kontrolou CB. Pasiva udávají hodnoty vydaných peněz V současnosti obíhá asi 250 mld. Kč v bankovkách a mincích. Neustále to roste. Dneska máme přelikvidní banky je v nich dostatek peněz. CB využívá díky svým nástrojům měnové politiky možnosti odčerpávání likvidity. Monetární báze = emise oběživa + povinné min.rezervy bank + dobrovolné rezervy bank, je velmi důležitá při rozhodovacím procesu banky, je to operativní kritérium, podle tendencí této měnové báze (růst, pokles), tak se potom rozhoduje CB k dalším krokům své měnové politiky (operace na volném trhu, ) Pokud CB udělá operaci, která se dotýká měnové báze, tak to má vliv na množství peněz v oběhu. Pokud by naopak byl např. navýšen kapitál CB (operace, kt.se netýká měnové báze), byl by navýšen pasiva +, byly by sníženy úvěry poskytnuté státu, nemělo by to vliv na množství peněz v oběhu. Funkce CB Makroekonomické funkce: Emise hotovostních peněz Měnová politika Devizová činnost Mikroekonomické funkce: Regulace a dohled bank Banka bank Banka státu Reprezentant státu v měnové oblasti centrální banka Hotovostní peníze (HP), úvěry, bezhotovostní peníze (BP) obchodní banka Úvěry (BP) domácnost HP, úvěry, BP obchodní banka Úvěry (BP) - 4 -

5 Měnová politika Měnová politika a regulace a bankovní dohled obchodních bank patří mezi nejdůležitější činnosti CB. Centrální banka se snaží svou činností regulovat množství peněz v oběhu a tím dosahovat měnové stability (cenové stability, nízké míry inflace, kursové stability domácí měny, úroků apod.) Ad funkce: Regulace a dohled bank ze zákona hl.cíle CB je cenová stabilita. Emise hotovostních peněz víz obrázek Inflace - růst cen doprovázený emisí peněz Skutečné množství peněz v oběhu ekonomicky nutné množství peněz v oběhu. Samotný význam měnové politiky je spojen s existencí bezhotovostních peněz, ty tvoří převážnou část peněžních transakcí. Emise bezhotovostních peněz v ekonomice probíhá v současnosti především úvěrem, obecně tedy platí M=L množství peněz v oběhu je rovno celkovému stavu poskytnutých úvěrů. Souhrn peněz (M) v oběhu strukturovaných podle likvidity představují měnové agregáty: M1 = hotovosti + běžné účty M2 = M1 + termínované vklady (ostatní závazky bank) M3 = M2 + vklady v zahraniční měně ČNB nepoužívá M4 = M3 + vklady v nebankovních institucích (cenné papíry) ČNB nepoužívá Úvěrové agregáty: - vedle měnových agregátů také kvantifikují množství peněz v oběhu - v úvěrovém transmisním mechanismu plní funkci zprostředkujících kritérií - pro praktické provádění měnové politiky mají význam především dva úvěrové agregáty: 1) celkový stav úvěrů poskytnutý bankovními i nebankovními institucemi v domácí měně nebankovním subjektům vývoj tohoto ÚA má užší souvislost s vývojem HDP, ale je zde slabá možnost regulace CB a nesnadná sledovatelnost 2) celkový stav úvěrů poskytnutých bankovními institucemi v domácí měně nebankovním subjektům vyšší stupeň kontroly ze strany CB, údaje o vývoji tohoto ÚA jsou přesné, spolehlivé a rychle k dispozici, ale vývoj tohoto ÚA zase nemá tak úzký vztah k vývoji jiných makroekonomických veličin Základem procesu měnové politiky v tržních ekonomikách jsou nástroje centrální banky Nepřímé nástroje CB: Operace na volném trhu CB ku obchodním bankám, regulace množství peněz v oběhu, nejběžnější jsou REPO operace (CB s OB oproti CP, mají za účel jednosměrná opatření odčerpávat přebytečnou likviditu od OB do CB. Každý den CB vyhlašuje tender, nabízí OB možnost uložení u CB přebytečné likvidity. Min.úložka je 300mil.Kč, na 14 dní, OB si za 2,5% mohou uložit na tuto dobu přebytečnou likviditu, CB jim proti těmto penězům dává CP banky nebo států, za 14 dnů se operace opakuje, CB si vezme CP a vrátí zhodnocené peníze. Takto to probíhá každý den. Snahou je odčerpávat dnes přelikvidní banky a zamezovat poskytování mnoha úvěrů protiinflační politika) Operace jemného doladění opět CP nebo s devizovými prostředky, obchoduje s OB zase za účelem přílivu nebo odlivu likvidity. Diskontní nástroje úvěry, CB může poskytovat O.Bankám úvěry, krátkodobé úložky oproti REPO operacím, tzv. overnight operace, min.úložka je 10 mil.kč, za 1,5% si mohou OB uložit. Banky vydělávají značné částky. CB to dělá, aby mohla provádět svou měnovou politiku

6 Kursové intervence intervence na devizovém trhu ve prospěch nebo v neprospěch našeho trhu, podle toho, jestli stahuje CZK z trhu, nebo je dává do oběhu. Přímé nástroje CB: Pravidla likvidity vztah mezi Aktivy a Pasivy obchodních bank. CB určuje pravidla pro tyto vztahy Limity úvěrů jsou dány přímými nástroji, banka nesmí jednomu klientovi víc jak 25% svých úspor Limity úroků Povinnost vkladů ( vklady ministerstev, ) doporučení, výzvy Smíšené nástroje CB (jak přímé tak nepřímé ekonomové se nemůžou domluvit): Povinné minimální rezervy OB jsou povinny vložit 2% průměrných vkladů do CB, neplatí pro vklady delší než na 2 roky, úrok jsou 2%. Diskontní sazba 1,5% REPO sazba - 2,5% Lombardní úvěr 3,5% - úvěr, který může půjčit CB obchodním bankám, za tuto sazbu jim půjčuje v rámci operačního dne, pokud není OB dostatečně likvidní, CB jí půjčí proti zástavě CP (komerční banka dá CP, CB půjčí) za tento úvěr. Jméno podle Italského města, kde to vzniklo. Povinné min.rez. 2% Transmisní mechanismus měnové politiky CB má na cíle měnové politiky nepřímý vliv. Proces měnové politiky v tržních ekonomikách označujeme jako transmisní mechanismus. Měnový kanál Stabilita měny Úvěrový kanál Úrokové sazby Kursový kanál Devizové intervence, kurs Operativní kritéria Měnová báze Krátkodobá úroková míra Měnový kurs Zprostředkující kr. Měnové agregáty Úvěrové agregáty Vliv na kurs: Příklady operací CB Nákup CP od OB Úrokové sazby CB+ - nabídka a poptávka MB+ Úroky OB+ Prodej CP do OB Úrokové sazby CB - úrokové sazby MB- Úroky OB - Úvěr CB do OB MB+ Nákup CP od OB Úroky OB - - kursové intervence CB Nákup deviz od OB MB+ Prodej CP do OB Úroky OB+ Vztah: Přírůstek M/ přírůstek MB = peněžní multiplikátor Operace ČNB REPO operace, dále jemné doladění (obchody s devizami a CP), úrokové sazby využívané ČNB jsou diskontní a lombardní, možnost reeskontních operací tyto operace se už skoro nedělají. (Eskont = odkup směnky od nějakého klienta poskytne mu za směnky eskontní úvěr, reeskont další odkup této směnky CB, aby nalila likviditu zpět do banky) Pozn.: - bankovky emituje ECB (evropská centrální banka), mince jednotlivé CB členských států 3.přednáška Obchodní banky Literatura: - Revenda: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Ševčík: Bankovnictví I, MU ESF, Brno, Bartošek a kol.: Bankovnictví v ČR, BI Praha,

7 - Sekerka: Banky a bankovní produkty, Praha, Pánek: Bankovní služby, MU ESF, Brno, 2001 Obchodní banky jsou finanční podnikatelské subjekty, finanční zprostředkovatelé, hlavním cílem činnosti je zisk. V ČR podle zákona č.21/1992 se jedná o akciové společnosti přijímající vklady a poskytující úvěry a mající licenci od centrální banky působit jako banka. Základní funkce obchodní banky: Finanční zprostředkování přelévání peněz od přebytkových subjektů k deficitním Emise bezhotovostních peněz pro své klienty ve formě úvěrů Provádění bezhotovostního platebního styku Rozvaha obchodní banky AKTIVA Pokladní hotovost Vklady u CB Státní pokladní poukázky a směnky Pohledávky za bankami Úvěry klientům Cenné papíry Majetkové účasti Hmotný a nehmotný majetek Pohledávky za akcionáři PASIVA Závazky k bankám Závazky ke klientům (vklady) závazky k emitovaným CP Rezervy Podřízený dluh Základní jmění Kapitálové fondy Rezervní fondy ze zisku Nerozdělený zisk Podrozvaha: potenciální závazky a rizika hlavně záruky, rostoucí riziko (pokud klienti nedostojí svým závazkům v bance se projeví v rozvaze jako vynucená položka Pozn.: Úvěry nejrizikovější ale zároveň nejziskovější, nejdůležitější CP jednak banka sama obchoduje s CP, jednak hospodaří na žádost klientů Státní pokladní poukázky velmi oblíbený instrument na finančním trhu, emitované státem Minimální částka pro založení banky je 500 mil. CZK, v EU je to 5 mil. (jsme přísnější) 3 nebo 4 největší banky mají zisky kolem 10 mld. Kapitálové fondy ážiový fond rozdíl mezi nominální a tržní cenou akcie se vkládá do bankovního ážiového fondu Rezervy z nákladů, které si může banka tvořit podle objemu svých obchodů ze zákona, nepočítají se do ZK, tvoří se na základě rizik. Podřízený dluh někdo investuje do mladé firmy bez záruk (tzv.rizikový kapitál), aby je pak se ziskem prodal, pokud to ale nevyjde a firma není úspěšná, investor je ten poslední, komu se při konkurzu něco vrátí. 80% nevyjde, ale 20% je úspěšných a to velmi hlediska členění obchodů obchodních bank: - podle postavení v bilanci: o Aktivní všechny úvěry, obchody s CP,. (na aktivní straně rozvahy) o Pasivní získávání zdrojů, depozita vklady o Bilančně neutrální - klientské hledisko: o Úvěrové a ostatní finanční obchody o Depozitní obchody - 7 -

8 o Platební styk Při obchodech dochází ke změnám kvantitativním, časovým, měnovým. Výkaz zisků a ztrát obchodní banky Přijaté úroky Placené úroky Výnosy z CP Výnosy z majetkových účastí Výnosy z poplatků a provizí Placené poplatky a provize Zisk z finančních operací Výnosy z finančního leasingu Ostatní výnosy Provozní náklady (mzdy, poplatky) Odpisy majetku Náklady na finanční leasing Tvorba rezerv a OP Mimořádné náklady a výnosy Hospodářský výsledek Daň z příjmu Čistý zisk (ztráta) Multiplikace depozit nebankovních subjektů v domácí měně Banky přijímají prostředky (vklady) v domácí měně, současně poskytují bezhotovostní úvěry v domácí měně. Banka po uložení povinných minimálních rezerv (PMR) využije depozita jako zdroj pro poskytnutí úvěru. Získané úvěrové prostředky jsou připsány příjemci úvěru na účet nebo dále využity k platbě příjemcem úvěru ve prospěch jiného subjektu, v obou případech dojde k opětovnému získání finančních zdrojů a možnosti jejich využití pro další úvěrový obchod. Celý proces může pokračovat do doby, až banka nebude mít žádné rezervy mimo povinných. A P. CB Úvěr 900 =====> 900 toto se vrátí do banky (jako tržby či co) CB Úvěr 810 atd. Maximální celkové přírůstky bilančních položek, tj.vkladů, rezerv a objemů úvěrů můžeme získat pomocí vztahu: A/ (1-q) A. 1.člen geometrické řady, vklady, rezervy nebo úvěry q.. 1 podíl rezerv na depozitech (PMR) PMR=10% A/(1-q) = 1000/(1-0,9) = ! Multiplikace funguje i naopak. Struktura finančních zdrojů banky pasiva rozvahy Závazky k bankám Závazky ke klientům (vklady) Závazky z emitovaných CP Rezervy cizí - primární - sekundární - 8 -

9 Podřízený dluh Základní jmění Kapitálové fondy Rezervní fondy ze zisku Nerozdělený zisk vlastní (kapitál banky) kolísání vkladů Sedlina vkladů Pod tuto hladinu neklesnou vklady ( dlouhodobé fin.zdroje) Kapitál obchodní banky Funkce kapitálu: Financování aktivních obchodů Něco, co by v bance mělo zůstat natrvalo (stejně jako u podniků) Krytí ztrát z aktivních obchodů čím je banka kapitálově silnější, tím snese víc rizika a neúspěšných obchodů Omezení rozsahu bilančních a mimobilančních obchodů banky určuje díky ukazateli kapitálové přiměřenosti, kolik banka může obchodů vůbec udělat Ukazatel kapitálové síly banky Když jdete do banky uložit svůj první milion, budete se dívat na serióznost banky, ukazatele jako vlastní kapitál, rezervy, klasifikované úvěry RVA rizikově vážená aktiva Krátkodobá do 1 roku Střednědobá 2-4 roky Dlouhodobá více než 4 roky Tvorba kapitálu: - externí investoři odkupují akcie banky - interní vznikají z vytvořeného zisku Vlastní kapitál OB podle mezinárodních standardů: (Kapitál se dělí do tierů vrstev, plástev) Tier 1 vlastní kapitál Splacený akciový kapitál Ážiové fondy Zákonné rezervní fondy Nerozdělený zisk Tier 2 dodatkový kapitál Všeobecné rezervy 1,25% z RVA (rizikově vážených aktiv) Rezervy z přehodnocení finančních aktiv Dlouhodobý podřízený dluh Tier 3 krátkodobý podřízený dluh 4.přednáška Kapitálová přiměřenost obchodní banky Kapitálová přiměřenost banky byla stanovena zejména ke krytí úvěrového rizika, tržního rizika a omezení aktivních obchodů banky. Basilejským výborem bankovního dohledu (BCBS basel comittée of banking supervision - BASEL I) byla stanovena pravidla tzv.cook-ratio [ku:k rejšiou] (podle Williama Cooka v čele výboru) v hodnotě aspoň 8%

10 Vlastní kapitál banky / (RVA+MBP+TR) = 8% RVA rizikové vážená aktiva (váhy 0-1) MBP úvěrové ekvivalenty mimobilančních položek TR tržní rizika Řekněme, že jsme poskytly tři úvěry po 100 mil.kč, tyto úvěry budou mít určitá rizika RVA, rizikové váhy mají hodnotu 0-1, lze je najít na inetu (www.cnb.cz), záleží na tom, jakou hodnotou se tyto RVA dostanou do kapitálové přiměřenosti. První úvěr bude podnikatelský úvěr, který má po celém světě rizikovou váhu 1 (svou nominální hodnotu účetně nesou plné riziko). Druhý úvěr bude poskytnutí úvěru další finanční instituci, která bude mít rozumnou rizikovou váhu, např. 0,5. Třetí úvěr je státní úvěr, to je nejbezpečnější, riziková váha je 0, je zde nulové riziko. Když si to přepočítáme, poskytli jsme 300mil. na úvěrech, ale rizikově vážených je jen 150mil. (100% + 50% + 0%), tedy 0,5 tzn., že účetní hodnota úvěru u cook-ratio je jiná než riziková hodnota Většina úvěrů mívá rizikovost v hodnotě 0,2. Poměr aktivních operací bank a vlastního kapitálu musí být zachován minimálně na 8%. Čím rizikovější klient, tím větší úroková sazba (riziková přirážka) tím banka nahání svůj zisk. Ale banka se může skrze opatření kapitálové přiměřenosti dostat k destabilizaci Kapitálový požadavek každý obchod sežere část VK, proto každý obchod má kapitálový požadavek, a to minimálně RVA x 0,08 BASEL II = reforma pravidel kapitálové přiměřenosti, zvýšené citlivosti k rizikům banky. Každé bance bude kapitálová přiměřenost přiřazována individuálně. Od r.2008 bude Basel II zaveden v EU jako direktiva CRD Capital Requirements Directive. Basel II se bude realizovat ve třech pilířích: Pilíř I individualita bank - rozšíření okruhů úvěrových rizik podle ratingů vnějších a vnitřních (podle modelů banky), rovněž operační riziko (změna ratingů) Pilíř II stanovení minima a optima (8%min, 15% doporučení) - stanovení hodnoty kapitálové přiměřenosti jako minima a optima podle individuální míry rizika banky, oscilace kolem Pilíř III větší povinnost OB informovat veřejnost - vyšší vypovídací schopnost informací obchodních bank o jejich obchodních aktivitách a finanční situaci (výroční zprávy, roční účetní závěrky, rozsah a aktuálnost) Přiměřenost likvidity OB Likviditu chápeme jako schopnost banky dostát svým závazkům. Likvidita je hlavně o struktuře A a P!!! Podstatou existence žádoucí likvidity je optimální struktura mezi aktivy a pasivy bilance banky a mezi aktivy navzájem z pohledu jejich likvidity. Jedno z pravidel likvidity tvoří kapitálová přiměřenost zahrnující váhy rizikovosti a tím i likviditu aktiv. Zlaté pravidlo likvidity: A P Dlouhodobé Dlouhodobé Střední Krátkodobé Střední Krátkodobé

11 ZPL: Co nejvíce krátkodobých úvěrů a dlouhodobých vkladů. Celosvětově to však inklinuje opačným směrem. Likvidita je velice zásadní věc. Může však vést i k destabilizaci banky. Úvěrová angažovanost je to podobné pravidlo jako kapitálová přiměřenost, ale je předepsaná tak, že omezuje bance poskytování některých úvěrů zase ve vztahu k VK, a to úvěrů typu jednak vůči jedné osobě, (jestliže máme VK 1mld a půjčíme 1mld jednomu klientovi, při sebemenších problémech může klient firmu položit nebo si začít diktovat podmínky). Pohybují se v omezení mezi 15-25% (opět k VK nesmí banka půjčovat jedné osobě, ekonomicky spjatým osobám, dceřiným společnostem bank (ČSOB leasing vůči ČSOB samotné), pobočkám bank, osobám blízkým bance (management, dozorčí rada, zaměstnanci, ) všechny benefity musí mít limit, Rizika obchodních bank Úvěrové riziko riziko nezaplacení finanční transakce, příčiny interní (bankovní management např. nezvládá dobře finanční analýzu), externí a riziko obchodního partnera, interní riziko udává výši ztráty inherentní riziko existuje stupnice, která vyjadřuje klasifikovanost úvěrů (5 stupňů), banky tuto stupnici rozpracovávají na 7 stupňů, procento možného rizika zhorší-li se ek.situace firmy, které jsme půjčili přeřadíme ji do jiného stupně. Inherentní riziko nám vyjadřuje ne %výši, ale skutečnou výši předpokládané škody Úrokové riziko kolísání tržních úrokových sazeb ovlivňuje zisk banky, základem je citlivost aktiv a pasiv na změny úrokových sazeb Měnové riziko vyplývá z rizika pohybu měnových kurzů, na struktuře aktiv a pasiv z pohledu měnového. Mnohem menší riziko je půjčení cizí měny tomu, kdo v této měně obchoduje, než tomu, kdo musí CZK měnit např.za na devizovém trhu, Likviditní riziko trvale dodržovat pravidlo vhodné struktury aktiv a pasiv, rozpor mezi efektivitou banky a likviditou Kapitálové riziko spojeno s rizikem nesolventnosti, tj.tržní hodnota aktiv je nižší než tržní hodnota pasiv (banka bude hledat řešení např.v prodeji banky, nucené správě, odebrání licence, ), zvýšení kapitálu snižuje toto riziko, snižuje však jeho rentabilitu Provozní riziko rizika spojená s chybným rozhodnutím managementu, poruchami techniky, záměrným poškozením banky apod. Nikdy nelze předvídat, co se v které bance v budoucnosti stane

12 5.přednáška Úvěry obchodních bank Charakteristika úvěrů - Úvěrové obchody jsou aktivní obchody banky, banka vystupuje jako věřitel, úvěry jsou nejvýnosnější a nejvíce riziková aktiva. - Podstatně ovlivňují likviditu banky, jsou málo likvidní, jejich poskytování je regulováno pravidly CB, zejména likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti. - Bankovní úvěr má stránku peněžní přenechání likvidity a stránku úvěrovou závazek banky o přenechání bonity. - Úvěry můžeme dělit podle hledisek času, účelu, měny, odvětví, podle způsobu čerpání, podle zajištění apod. Průběh úvěrového vztahu Zásadním rizikem úvěrového vztahu je návratnost včetně úhrady úroků. Základní předpoklady pro ošetření rizika jsou: kvalitní a reálný podnikatelský záměr kvalifikovaná finanční analýza klienta a záměru (rating) bonita (úvěruschopnost) klienta (dlužníka) nastavení vhodných podmínek pro úvěrové smlouvy (covenants úvěrové podmínky) sjednání účinných sankcí při neplnění závazků k jiným bankám plnění nebo neplnění závazků k jiným bankám (Cross default) pokud firma není schopna zaplatit jiné bance, bereme to jako by nebyla schopna zaplatit naší bance - prohřešek rovnost pohledávky vůči jiným bankám (pari passu) rovnost věřitelů, firma si nemůže zajistit, že při nedostatku peněz zaplatí pouze jedné bance a druhé ne kvalitní zpracování úvěrové smlouvy, včetně podmínek čerpání úvěru, úročení a zajištění Finanční analýza je základní a velmi důležitou předcházející činností před poskytnutím úvěru, protože chybný krok by zde mohl znamenat až bankrot banky. Je tedy jasné, že vypracování analýzy je velmi pracné (až v rozsahu diplomové práce). Schválení úvěru je vždy záležitostí několika lidí, při malých částkách dvou nebo více, při nadnárodních úvěrech v mld schvaluje i generální ředitel. Podklady předkládané bance k poskytnutí úvěru obsahují zejména: - žádost o úvěr s údaji o budoucím dlužníkovi - podnikatelský záměr - výše úvěru - návrh zajištění splácení - četnost splátek - účetní výkazy - bezdlužnost klienta - rozpočty a odhady staveb apod. Iniciativa uzavřeného obchodu může vzejít jak ze strany budoucího dlužníka, tak ze strany banky. Finanční analýza směřuje ke stanovení bonity = úvěruschopnosti klienta, rovněž pro stanovení ratingu, tj.rizikovosti obchodu podstatného pro budoucí úrokovou sazbu

13 Důležitá je rovněž kapitáloví náročnost obchodu = kolik úvěr spolyká podle kapitálové přiměřenosti vlastního kapitálu, návratnost kapitálu banky = ROE return on equity (cca 20%) a návratnost aktiv = ROA return on assets, čistý úrokový výnos po zdanění (cca 2%) Monitorování úvěru po celou dobu životnosti sleduje okamžitou rizikovost úvěru, v případě změn přeřazení do jiného stupně rizikovosti (A,B,C, ), případnou nutnost rezerv (opravných položek). Obvyklé finanční ukazatele sledované finanční analýzou, popř.monitorováním: - celková likvidita - kapitálová struktura (leverage) - rentabilita tržeb (return on sales) - rentabilita aktiv (return on assets ROA) - doba obratu zásob (stock turnover) - doba inkasa pohledávek - krytí úroků (interest cover) (zisk + nákladové úroky)/ nákladové úroky > 3-4% Obvyklé nefinanční ukazatele: - obor podnikání příjemce úvěru, trendy - dosavadní výsledky - odbornost managementu - postavení na trhu země, regionu - vztahy k odběratelům a dodavatelům - citlivost cen vstupů - konkurence v oboru - kvalita informací firmy apod. Běžné způsoby zajištění úvěru Smyslem je omezení rizika a ztráty při nesplacení úvěru a úroků, důležitá je soudní vymahatelnost, likvidnost, stabilnost hodnoty atd. Jedna z nejdůležitějších věcí je zásada poznej svého klienta, musíte vědět, do jakých rukou dáváte jako banka své peníze. ručení fyzické nebo právnické osoby ručení směnkou CP, který umožňuje zkrácené soudní řízení s rychlou exekucí na dlužníka zástavní právo k věci movité šperky, drahé kameny, dnes už téměř vždy pouze předměty, k jejichž provozování je potřeba mít certifikát (Auto techničák) zástavní právo k věci nemovité budovy, pozemky, zcela běžné ručení vůči bance zástavní právo k cenným papírům velmi oblíbené ručení za úvěr, v listinné podobě schováme si je do trezoru, v elektronické podobě třeba zablokovat, riziko v nestabilní hodnotě CP zástavní právo k pohledávce nemění se vlastník pohledávky cese = postoupení pohledávky mění se vlastník pohledávky Úročení úvěru Úrok je cena peněz při peněžních obchodech, poměr mezi půjčenou sumou a úrokem označujeme jako úroková míra nebo běžně v praxi jako úroková sazba. Vliv na úrokovou sazbu: - cena finančních zdrojů banky poměr úroků na vkladech a úvěrech (u úvěru vyšší banka chce zisk) - riziko úvěru větší rizika jsou více výdělečná

14 - lhůta splatnosti úvěru není to úplně jednoznačné, čím je úvěr delší, tím je úroková sazba vyšší (obecně, ale není to dogmatem) - konkurence bank - náklady banky na zpracování obchodu režie, právní konzultace, zpracování úvěrových smluv, Úroková sazba je složená ze základní nebo referenční (tržní) úrokové sazby a marže banky (náklady a riziko banky) Základní úrokovou sazbu stanoví banka sama podle možností peněžního trhu. Referenční úroková sazba se tvoří na finančním trhu, tržní úroková sazba (LIBOR - London Interbank Offered Rate, PIBOR - Paris, FIBOR France (?), PRIBOR - Prague, EURIBOR - EU) Způsoby úročení - pevné (fixní) v průběhu úvěrového vztahu - pohyblivé v průběhu úvěrového vztahu podle vazby na sazbu základní sazbu referenční podle dohody s klientem při větších změnách např. Ve smlouvě máme LIBOR + 0,25% s 3 měsíční regulací (LIBOR je na začátku XY, přičteme k tomu 0,25% z LIBORu a po 3 měsíce to platíme. Za tři měsíce se podíváme, kde je LIBOR na trhu, aktuální hodnotu vezmeme, přičteme 0,25% a další 3 měsíce to platíme; a tak dál.) Splácení úvěrů Stanoveno úvěrovou smlouvou podle charakteru úvěru a možnosti příjemce úvěru. (Většina úvěrů je poskytována úvěrově, oproti fakturám, dokladům, ) Běžné druhy splácení úvěru: najednou, celou částku úvěru v pravidelných splátkách v nepravidelných průběžných splátkách lepší úvěry, pro lepší klienty, stanovena konečná splatnost a rámec, v průběhu si to můžeme splácet, jak chceme anuitou, konstantní výše, složená z úroku i úmoru jedna konstantní splátka, půjčíme si ,- na byt, po 20 let budeme pořád splácet 6 000,-/měsíc, mění se pouze vnitřní hodnota anuity (první převládá v 6 000,- složka úroku, na konci převládá třeba složka jistiny a úrok už je maličký, vše je ale v rámci 6 000,-/měsíc) 6.přednáška Krátkodobé úvěry Kontokorentní úvěr Poskytován na kontokorentním účtu, v podstatě běžném účtu, na krátkodobé finanční výkyvy mezi příjmy a výdaji klienta. Možnost čerpání je na debetní straně účtu do sjednaného úvěrového rámce. (stanovení úvěrového vztahu je shodný s procesem popsaným výše) Překročení rámce způsobí účtování sankčních úroků bankou nebo až zastavení čerpání úvěru a jeho splacení z docházejících plateb. Slouží většinou pro financování oběžných aktiv, proto zpravidla není poskytován na dobu delší 1 roku. KTK úvěr je zvýhodněnou formou financování, úročen obvykle zvýšenou úrokovou sazbou a závazkovou provizí z nečerpané částky úvěru (=platí se úrok i z výše možnosti kontokorentu, i když jsem v plusu a možnost kontokorentu jsem nečerpal). Průběh čerpání kontokorentního úvěru: sankce

15 Debet rámec Kredit Úvěr je splácen docházejícími úhradami, opětovně čerpán, zcela splacen musí být ke konci smluvního období. Revolvingový úvěr Krátkodobý úvěr poskytovaný na financování kolísání stavu oběžného majetku, zásoby, pohledávky. Už to není ten luxusní produkt pro cenné klienty jako kontokorent, Poskytován je na zvláštním, čerpání se opakuje ve sjednaných intervalech, tzv.tranže (třeba tříměsíční, měsíčně, ) Úvěr je pokaždé tranži zcela splacen, podle podkladů příjemce úvěru je povoleno bankou další čerpání (tranže), nemusí být shodná její výše. Průběh čerpání revolvingového úvěru: debet pravidelně regulován kredit t = t = t = t = t Směnečné úvěry Eskontní úvěr - Principem poskytnutí úvěru je odkup (eskont) směnky od majitele bankou před její splatností. - Banka odkupem směnky poskytuje eskontní úvěr ve výši směnečné částky snížené o diskont (úvěr příslušné úrokové sazby) - Zvláštností úvěru je jeho splácení dlužníkem ze směnky, nikoliv příjemcem úvěru. - V případě nesplacení úvěru (proplacení směnky) může banka požadovat splacení úvěru (vykonat postih) na vedlejších dlužnících (avalistech, výstavci směnky, indosantech). - Obchodní banka může nabídnout eskontované směnky k odkupu CB z důvodu zajištění své likvidity = reeskont směnek. - Při obchodech se zahraničím je modifikací eskontního úvěru negociační úvěr. Obchodní banka Dlužník Věřitel

16 Akceptační úvěr - Podstatou je akcept cizí směnky bankou (akceptační banka), vystavenou na tuto banku jejím klientem. - Banka se stává hlavním směnečným dlužníkem, účtuje akceptační provizi. - Banka vstupuje do závazku, tedy závazkový úvěr, motivem získání dobrého jména banky pro klientův obchod. - Banka podmiňuje převzetí závazku složením částky směnky v bance před její splatností (dospělostí směnky) - V případě, že se tak nestane, banka musí ze závazku směnku proplatit a závazkový úvěr se změní na úvěr peněžní. - Pří zahraničních operacích se úvěr označuje jako ramboursní. Dodavatel Ručení za odběratele Úrok odběratel požadavek na ručení obchodní banka - Obchodní banky poskytují také avalový úvěr jako záruku za směnečného dlužníka s doložkou per aval na směnce nebo formou avalového účtu ručí za závazek svého klienta. Spotřební úvěr Úvěry poskytované soukromým osobám a domácnostem na předměty určené ke spotřebě. Oproti komerčním úvěrům se liší: - nižší částkou úvěru - objekty úvěrování nevytvářejí zdroje ke splácení (cash flow) - zdroje ke splácení jsou příjmy klienta - snadnější metodika poskytování úvěrů Obvykle jde o revolvingové úvěry s čerpáním opakovaným podle příjmů, splátkové, pravidelně splácené, nebo překlenovací na jednorázové potřeby klienta splácené jednorázově. Střednědobé a dlouhodobé úvěry Investiční úvěr - Úvěry na pořízení investic, budov, strojů, zařízení apod. - Poskytují se jako střednědobé (do 4 let) nebo dlouhodobé (do 10 let) - Jsou poskytovány na individuální potřeby firem za individuálních podmínek - Představují vysoké úvěrové riziko pro banku a riziko likvidity, poskytují se maximálně obezřetně, velké úvěry z těchto důvodů formou konsorciálního nebo syndikovaného úvěru. - Úvěrová rizika a úrokové výnosy se tak diverzifikují a odpovídají účasti jednotlivých bank. Hypoteční úvěr - hypoteční úvěry jsou dlouhodobé úvěry určené pro pořízení, výstavbu a rekonstrukce nemovitostí. - Jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, poskytují se v horizontu 5-30 let

17 - Minimální podíl vlastních zdrojů klienta je 30% ceny nemovitosti. - Poskytování HÚ musí mít obchodní banka povolena v licenci od CB - Úročení HÚ závisí jako u jiných úvěrů na ceně finančních zdrojů banky, vhodný je kombinovaný úrok. - Pokud je využito hypotečních zástavních listů (jsou na pasivní straně rozvahy banky, musí být krytý hypotečním úvěrem, který je zajištěn nemovitostí), potom je základem úročení jejich úrok. - Splácení hypotečního úvěru je prováděno tzv. anuitami, tj. konstantními splátkami se složkou úmoru a úroku. (tzn.částku platím pořád stejnou, ale vlivem inflace, se mění v rámci této částky část, která představuje úrok, a část, která představuje úmor) Výše splátek Podíl úroku podíl úmoru t Vzhledem k účelu úvěru stát podporuje poskytování hypotečních úvěrů formou příspěvků ke snížení úroků a daňových výhod. Neúčelový hypoteční úvěr tzv. americká hypotéka, volné využití úvěru, proti zástavě nemovitosti do 70% odhadu (platnost v 4/2004) Projektové financování Financování samostatných, ekonomicky i právně vymezených akcí projektů, návratnost bankovních úvěrů je zajištěna pouze budoucím finančním tokem (cash flow) z této akce projektu. Projekt se vyznačuje vysokou kapitálovou náročností, z důvodu diverzifikace rizika se projektu zúčastňují: - nositelé projektu sponzoři - stát prostřednictvím svých institucí - banky - budoucí vlastníci - budoucí provozovatelé - apod. Banky mohou financování určitého projektu zajistit i samostatně, pokud je pro ně akceptovatelné riziko, kapitálová náročnost a odpovídá jejich strategii. Účast bank jako: - aranžér sjednává podmínky financování, posuzuje rizika - agent řídí financování, vede účty, sleduje podmínky smluv - nebo jako obojí SPV (special purpose vehicle) speciální účelová instituce založená proto, aby se do ní nalili úvěry, investice, sponsorika,, tam se to všechno připraví. Zakládá se to kvůli průhlednosti projektu a kvůli převedení finanční zátěže z firem sem. 7.přednáška Alternativní formy financování Faktoring Smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek bankou nebo faktoringovou společností od věřitele. Funguje to tak, že uzavřeme s bankou smlouvu, banka potom vymáhá za nás pohledávky a banka nám je postupně proplácí (samozřejmě s připočítanými úroky a poplatky). Pohledávky splatné do 18 dnů vzniklé poskytnutím nezajištěného dodavatelského úvěru. Faktoring plní fci: - garanční (odkup bez regresu) - úvěrovou (předfinancování)

18 - správa pohledávek (vymáhání, správa) Cena faktoringu: - faktoringová provize (riziko, náklady) - úroková sazba (v případě předfinancování) Pohledávka je jistě příjemnou složkou aktiv, avšak z pohledu CF jsou pohledávky důležité teprve tehdy, až nám je někdo zaplatí. Forfaiting Smluvně sjednaný jednorázový odkup dlouhodobých zajištěných pohledávek vzniklých poskytnutím dlouhodobého obchodního úvěru obvykle při zahraničních obchodech Cílem je podpora likvidity věřitele (vývozce), převod měnových, úrokových a platebních rizik na forfaitéra. Pohledávky jsou zajištěny obvykle bonitní bankou (záruka, aval), splatnost až 8 let. Cena forfaitingu: - diskont (srážka z pohledávky, úroky, rizio, náklady management fee) - závazková provize (rezervace finančních prostředků commitment fee) Leasing Smluvní pronájem investičních zařízení a předmětů dlouhodobé spotřeby mezi pronajímatelem a nájemcem (uživatelem). Leasingová smlouva je uzavírána na dobu určitou nebo neurčitou, na plnou (full pay out) nebo částečnou (non full pay out) amortizaci předmětu. Smyslem leasingu je podpora odbytu, užívání předmětů bez potřebného kapitálu (uživatel), dosažení zisku leasingových společností účast bankovního kapitálu, rozšíření služeb banky, využití poboček, znalost klientů apod. Výhodou leasingu je účtování splátek do nákladů, stabilní kalkulace, předmět pronájmu není v bilanci uživatele. Operační leasing (přímý) Mezi výrobcem (obchodníkem) jako pronajímatelem a nájemcem, pro banky příležitost úvěru, plateb, účtů apod. Finanční leasing (nepřímý) Mezi výrobce (obchodníka) a nájemce vstupuje leasingová společnost, banky se ve společnostech zúčastňují svým svým kapitálem. (Poslední splátka do plné hodnoty předmětu) Cena leasingu: - amortizace pronajatého předmětu - náklady na servis (operační leasing) - cena finančních zdrojů (úrok) - odměna za zprostředkování - složka zisku Rizikový kapitál (venture capital) - Podstatou je investice do perspektivních firem bez majetkových záruk s cílem zhodnocení do 2-5 let. - Zdrojem rizikového kapitálu mohou být fyzické osoby, penzijní fondy, banky, investiční instituce (i s podporou státu) apod. - Rizikový kapitál se sdružuje do Fondů rizikového kapitálu, jeho správce provádí výběr firem pro investice, analýzy, monitorování apod

19 - Rizikový kapitál vstupuje do firem přímo v různých fázích, není podmíněn určitým podílem ve firmě, není obchodovatelný. - Zisku je dosaženo prodejem majetkového podílu (výstup z firmy). - Neúspěšná investice může znamenat úplnou ztrátu, při konkurzu firmy má rizikový kapitál charakter podřízeného dluhu. - czech venture capital asociation Bankovní záruka Písemný závazek banky, zaplatit oprávněné osobě (beneficientovi) určitou peněžní částku podle podmínek stanovených v záruční listině. Banka přejímá záruku na základě mandátní smlouvy. Jedná se o mimobilační operace, v případě uplatnění záruky vzniká aktivní bilanční položka obvykle s nižší klasifikací (nízká bonita). Záruky akcesorické vázané na zaručený závazek Záruky abstraktní bez vazby na hlavní závazek, plnění na první výzvu Platební záruky záruky banky za platební závazky klientů Neplatební záruky záruky banky za splnění podmínek kontraktů Běžné druhy záruk (neplatební druhy záruk) Záruka za vádium (bid bond = nabídkový závazek) splnění nabídky tendru Kauční záruka (performance bond = záruka za kvalitu) provedení podle smluvních podmínek Akontační záruka (advance payment guarantee) navrácení zálohy Celní záruka (customer guarantee) na zaplacení cla a poplatků Záruka za úvěr (loan guarantee) za zaplacení bankovního úvěru Stand by Letter of Credit podmínky podobné dokumentárnímu akreditivu. Banky v záručním vztahu Ručící banka výstavce záruky, vstupuje do závazku Avizující banka banka příjemce záruky, sděluje beneficientovi její vystavení, banka nevstupuje do závazku Potvrzující banka potvrzuje záruku na základě požadavku příjemce záruky, banka přejímá stejný závazek jako ručící banka Banka avizující (nebo potvrzující) Banka v Rio de Janeiro Banka ručící KB v České republice Dodavatel obchody odběratel

20 8.přednáška Mezibankovní platební styk Platební styk patří historicky ke klasickým činnostem bank, je jednou ze tří základních funkcí obchodní banky. Základní členění - platební styk bezhotovostní a hotovostní (mimo banky) - tuzemský a přeshraniční (postupně se prolínají -, vstup do EU, ) - platby hladké (z účtu na účet mezi libovolnými subjekty, jedinou podmínkou provedení je dostatek peněz na účtu) a dokumentární (mezinárodní plat.styk většinou, mají za účel zrealizovat hlavně mezinárodní operace, ) Platební systémy - Netto kompenzace položek (nezúčtovávají se jednotlivé položky mezi bankami, ale jen si řeknou, kolik prošlo za den peněz aspoň myslím, ještě bych ale nadýchala ) - Brutto zúčtování jednotlivých položek den co den (př. clearingové centrum v ČR) CERTIS Czech Expres Real Time Interbank (gross) Settlement Banka Banka Clearingové centrum ČNB Banka Banka Položky jsou neodvolatelné, zúčtované pouze v CZK, nedostatek zdrojů na účtě banky je možno pokrýt úvěrem ČNB. Clearing je efektivní, banky nemusí držet zůstatky na účtech pro každou banku jednotlivě. Zákon o platebním styku č.214/02 Sb., účinnost od , harmonizuje předpisy o platebním styku s EU: - Vydávání licencí pro činnost platebních mezibankovních systémů v ČR a dohled nad systémy ze strany ČNB - Ochrana klienta v v platebním styku - Ochrana platebních systémů a možnosti jejich novégho vzniku - Lhůty v platebním styku - Definice platebního systému apod. Vyhláška o platebním styku č.62/2004 Sb. (K symbol nepovinný pouze mimo CZK a rozpočty) IBAN International Bank Account Number Kompatibilní číslo účtu pro zúčtování v rámci zemí EU, nová struktura čísla účtu bude používána v ČR v souvislosti s členstvím v EU (Zejména kód banky jako první údaj v čísle účtu)

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více