Bankovnictví I přednášky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovnictví I přednášky"

Transkript

1 Katedra financí, Dalibor Pánek Bankovnictví I přednášky 1. přednáška Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo Banka pochází z it.banko = lavice (první bankéři si vždy na molu sedli za lavici a podnikali) banko rotto (zlomená lavice) = bankrot (když se na ně pro špatné obchodování někdo naštval a lavici jim rozbil). Centrální banky jsou mladší 17.století. Postupem času začaly vznikat dvoustupňové bankovní systémy CB+obchodní banky. Vymezení bankovní soustavy BS Bankovní soustava je relativně samostatná, otevřená soustava, která je součástí finančního systému. Finanční systém je souhrn finančních trhů, institucí a instrumentů, práv, regulací a technik Tendencí posledních 70 let je pokles zprostředkování bankami (místo bank: pojišťovny, investiční fondy, podílové fondy), což ztěžuje měnovou politiku Základním subjektem b.s.jsou banky. Banka je podnikatelský subjekt (finanční instituce), který poskytuje úvěry a shromažďuje vklady, druh finančního zprostředkovatele. Jejím hlavním cílem je zisk. Výhradně akciové společnosti. Ekonomický systém Finanční systém Bankovní soustava Finanční systém rozšiřuje ek.systém V ČR upravuje bankovnictví zákon o bankách z r V r.1993 ČNB Schéma finančního zprostředkování Rozhodující vliv v ekonomice má CB na obchodní banky Věřitelé Banky Dlužníci -domácnosti - Banky finanční - podniky - podniky - zprostředkování - stát - banky - Nebankovní finanční - banky - stát - zprostředkování - domácnosti - zahr.subjekty Banky realizují transfery finančních prostředků (obchody) mezi přebytkovými a deficitními subjekty jako subjekty zprostředkování formou finančních instrumentů (nástroje, produkty). Subjekty bankovní soustavy: Měnové instituce Centrální banka a ministerstvo financí Bankovní instituce univerzální a specializované obchodní banky Podle zaměření bankovních obchodů můžeme označit druhy bank: Hypoteční Investiční Spořitelny Záruční Komunální - 1 -

2 Clearingové Elektronické Úvěrová družstva Atd. Finanční operace bank se člení (kriteria segmentace): A: Dle splatnosti instrumentů - Peněžní do roka - Kapitálové nad rok B: Dle formy obchodů - přímé (obchody, kt.dělají banky mezi sebou, klienti) a nepřímé (zprostředkovatelské) (banka x klient) - promptní (obchodují se dnešním,aktuálním kurzem nebo za dnešní aktuální sazby. Klasická, spotová operace jdu si teď vyměnit do banky) a termínované (forvard, futurem, switche, swapy, ) C: Podle účastníků obchodu - bankovní (klienti, obchodní partneři) - mezibankovní - úvěry poskytované CB refundační, lombardní - obchody na mezibankovním devizovém trhu - mezibankovní depozita, dluhopisy, devizové operace Vznik bankovní soustavy Rozvoj obchodu, výroby a směny, vývoz peněz a peněžního oběhu měl za následek vznik bank a bankovní soustavy. Vznik bankovních subjektů Počátky bankovnictví v Evropě: - emisní bankovnictví století - obchodní bankovnictví století Vznik Centrálních bank jako institucí je datován do 17.století. Základní funkce obchodní banky: - finanční zprostředkování - emise bezhotovostních peněz - provádění platebních styku Základní funkce centrální banky: MAKROEKONOMICKÉ MIKROEKONOMICKÉ - emise hotovostních peněz - regulace a dohled bank - měnová politika - banka bank - správa deviz - banka státu - reprezentace měn.obligací Pozn.: CERTIS = mezibankovní zúčtování v reálném čase ČNB drží v devizových rezervách cca 650 mld., ztrátu asi 125 mld. Druhy bankovních systémů Jednostupňový bankovní systém Bankovní operace provádí jediná tzv.centrální banka Dvoustupňový bankovní systém Oddělení CB a obchodních bank - 2 -

3 Národní ekonomiky provází různé druhy (modely) bankovních systémů: Podle struktury obchodů bankovní systém: - univerzální (kontinentální) - investiční a klasické obchody - oddělený (dle komerčního a investičního bankovnictví) USA od r.1934, Japonsko - smíšený (oddělení není striktní) Maďarsko Dle otevřenosti BS zahraničním bank.subjektům: - otevřená - uzavřená Dle počtu bank a poboček v bankovním systému: - unitární model (existence bank bez poboček) USA: banky nemohou mít pobočky mimo svůj původní stát - pobočkový model (malý počet bank a značné množství poboček) ČR 2.přednáška Centrální banka CB jsou mladé instituce oproti obchodním bankám vznikaly historicky později, když bankovní sektor začal mít potřeby svého řízení a uspořádání. Dříve vznikaly z popudu panovníků a vlád. Definiční znaky CB: - emisní monopol hotovostních peněz většina dnešních peněz je teď vydávána ve formě bezhotovostních peněz, dříve to tak nebylo (v kufříku jsme si penízky odnesli z banky) - provádění měnové politiky ovlivňování množství peněz v oběhu - regulace bankovního systému Důvody vzniku CB byly původně finanční zájmy vlád a panovníků. Později vlivem společenského vývoje důvody ekonomické související s emisí peněz, měnovou politikou, nutnosti mezibankovního zúčtování apod. Způsoby zakládání CB: - založení CB jako instituce bude střežit finanční zdroje vládě nebo panovníkovi - přidělením práva emise bankovek ze situace, kdy emitovali bankovky všechny banky (Itálie) se vyvinul monopol jen pro jednu banku pro emisi peněž Centrální banka - přeměnou obchodní banky na CB nastala nějaká spol.hierarchie v určitém regionu, bylo zapotřebí CB, proto se rozhodli, že některou z OB předělají na CB (Švédská Ritsbank?!) Centrální banky mají v současnosti různou mírou závislosti na státu a vládě, v tržních ekonomikách vytvářejí dvoustupňový bankovní systém. V Evropě jsou povětšinou CB nezávislé. Existence Evropské centrální banky (ECB - funguje od ) spolu s centrálními bankami členských zemí EU tvoří Evropský systém centrálních bank (Eurofed). Fungují na principu subsidiarity. Tady se nám vytváří třístupňový bankovní systém (ECB CB států a obchodní banky států) - 3 -

4 Bilance centrální banky = účetní obraz odpovídající základním funkcím CB AKTIVA Pokladní hotovost Nakoupené cizí CP Úvěry poskytnuté domácím bankám Úvěry poskytnuté státu Úvěry poskytnuté nebankovním subjektům Úvěry poskytnuté zahraničním subjektům Devizové rezervy a zlato Majetkové účasti Hmotný a nehmotný majetek Nakoupené vlastní CP Ostatní aktiva PASIVA Emise oběživa Povinné minimální rezervy bank Dobrovolné rezervy bank Vklady státu Vklady nebankovních subjektů Vklady zahraničních subjektů Kapitál Rezervní fondy Rezervy Emitované vlastní CP Ostatní pasiva Aktiva rozvahy CB zobrazují způsoby emise peněz, pasiva zobrazují druhy peněz pod kontrolou CB. Pasiva udávají hodnoty vydaných peněz V současnosti obíhá asi 250 mld. Kč v bankovkách a mincích. Neustále to roste. Dneska máme přelikvidní banky je v nich dostatek peněz. CB využívá díky svým nástrojům měnové politiky možnosti odčerpávání likvidity. Monetární báze = emise oběživa + povinné min.rezervy bank + dobrovolné rezervy bank, je velmi důležitá při rozhodovacím procesu banky, je to operativní kritérium, podle tendencí této měnové báze (růst, pokles), tak se potom rozhoduje CB k dalším krokům své měnové politiky (operace na volném trhu, ) Pokud CB udělá operaci, která se dotýká měnové báze, tak to má vliv na množství peněz v oběhu. Pokud by naopak byl např. navýšen kapitál CB (operace, kt.se netýká měnové báze), byl by navýšen pasiva +, byly by sníženy úvěry poskytnuté státu, nemělo by to vliv na množství peněz v oběhu. Funkce CB Makroekonomické funkce: Emise hotovostních peněz Měnová politika Devizová činnost Mikroekonomické funkce: Regulace a dohled bank Banka bank Banka státu Reprezentant státu v měnové oblasti centrální banka Hotovostní peníze (HP), úvěry, bezhotovostní peníze (BP) obchodní banka Úvěry (BP) domácnost HP, úvěry, BP obchodní banka Úvěry (BP) - 4 -

5 Měnová politika Měnová politika a regulace a bankovní dohled obchodních bank patří mezi nejdůležitější činnosti CB. Centrální banka se snaží svou činností regulovat množství peněz v oběhu a tím dosahovat měnové stability (cenové stability, nízké míry inflace, kursové stability domácí měny, úroků apod.) Ad funkce: Regulace a dohled bank ze zákona hl.cíle CB je cenová stabilita. Emise hotovostních peněz víz obrázek Inflace - růst cen doprovázený emisí peněz Skutečné množství peněz v oběhu ekonomicky nutné množství peněz v oběhu. Samotný význam měnové politiky je spojen s existencí bezhotovostních peněz, ty tvoří převážnou část peněžních transakcí. Emise bezhotovostních peněz v ekonomice probíhá v současnosti především úvěrem, obecně tedy platí M=L množství peněz v oběhu je rovno celkovému stavu poskytnutých úvěrů. Souhrn peněz (M) v oběhu strukturovaných podle likvidity představují měnové agregáty: M1 = hotovosti + běžné účty M2 = M1 + termínované vklady (ostatní závazky bank) M3 = M2 + vklady v zahraniční měně ČNB nepoužívá M4 = M3 + vklady v nebankovních institucích (cenné papíry) ČNB nepoužívá Úvěrové agregáty: - vedle měnových agregátů také kvantifikují množství peněz v oběhu - v úvěrovém transmisním mechanismu plní funkci zprostředkujících kritérií - pro praktické provádění měnové politiky mají význam především dva úvěrové agregáty: 1) celkový stav úvěrů poskytnutý bankovními i nebankovními institucemi v domácí měně nebankovním subjektům vývoj tohoto ÚA má užší souvislost s vývojem HDP, ale je zde slabá možnost regulace CB a nesnadná sledovatelnost 2) celkový stav úvěrů poskytnutých bankovními institucemi v domácí měně nebankovním subjektům vyšší stupeň kontroly ze strany CB, údaje o vývoji tohoto ÚA jsou přesné, spolehlivé a rychle k dispozici, ale vývoj tohoto ÚA zase nemá tak úzký vztah k vývoji jiných makroekonomických veličin Základem procesu měnové politiky v tržních ekonomikách jsou nástroje centrální banky Nepřímé nástroje CB: Operace na volném trhu CB ku obchodním bankám, regulace množství peněz v oběhu, nejběžnější jsou REPO operace (CB s OB oproti CP, mají za účel jednosměrná opatření odčerpávat přebytečnou likviditu od OB do CB. Každý den CB vyhlašuje tender, nabízí OB možnost uložení u CB přebytečné likvidity. Min.úložka je 300mil.Kč, na 14 dní, OB si za 2,5% mohou uložit na tuto dobu přebytečnou likviditu, CB jim proti těmto penězům dává CP banky nebo států, za 14 dnů se operace opakuje, CB si vezme CP a vrátí zhodnocené peníze. Takto to probíhá každý den. Snahou je odčerpávat dnes přelikvidní banky a zamezovat poskytování mnoha úvěrů protiinflační politika) Operace jemného doladění opět CP nebo s devizovými prostředky, obchoduje s OB zase za účelem přílivu nebo odlivu likvidity. Diskontní nástroje úvěry, CB může poskytovat O.Bankám úvěry, krátkodobé úložky oproti REPO operacím, tzv. overnight operace, min.úložka je 10 mil.kč, za 1,5% si mohou OB uložit. Banky vydělávají značné částky. CB to dělá, aby mohla provádět svou měnovou politiku

6 Kursové intervence intervence na devizovém trhu ve prospěch nebo v neprospěch našeho trhu, podle toho, jestli stahuje CZK z trhu, nebo je dává do oběhu. Přímé nástroje CB: Pravidla likvidity vztah mezi Aktivy a Pasivy obchodních bank. CB určuje pravidla pro tyto vztahy Limity úvěrů jsou dány přímými nástroji, banka nesmí jednomu klientovi víc jak 25% svých úspor Limity úroků Povinnost vkladů ( vklady ministerstev, ) doporučení, výzvy Smíšené nástroje CB (jak přímé tak nepřímé ekonomové se nemůžou domluvit): Povinné minimální rezervy OB jsou povinny vložit 2% průměrných vkladů do CB, neplatí pro vklady delší než na 2 roky, úrok jsou 2%. Diskontní sazba 1,5% REPO sazba - 2,5% Lombardní úvěr 3,5% - úvěr, který může půjčit CB obchodním bankám, za tuto sazbu jim půjčuje v rámci operačního dne, pokud není OB dostatečně likvidní, CB jí půjčí proti zástavě CP (komerční banka dá CP, CB půjčí) za tento úvěr. Jméno podle Italského města, kde to vzniklo. Povinné min.rez. 2% Transmisní mechanismus měnové politiky CB má na cíle měnové politiky nepřímý vliv. Proces měnové politiky v tržních ekonomikách označujeme jako transmisní mechanismus. Měnový kanál Stabilita měny Úvěrový kanál Úrokové sazby Kursový kanál Devizové intervence, kurs Operativní kritéria Měnová báze Krátkodobá úroková míra Měnový kurs Zprostředkující kr. Měnové agregáty Úvěrové agregáty Vliv na kurs: Příklady operací CB Nákup CP od OB Úrokové sazby CB+ - nabídka a poptávka MB+ Úroky OB+ Prodej CP do OB Úrokové sazby CB - úrokové sazby MB- Úroky OB - Úvěr CB do OB MB+ Nákup CP od OB Úroky OB - - kursové intervence CB Nákup deviz od OB MB+ Prodej CP do OB Úroky OB+ Vztah: Přírůstek M/ přírůstek MB = peněžní multiplikátor Operace ČNB REPO operace, dále jemné doladění (obchody s devizami a CP), úrokové sazby využívané ČNB jsou diskontní a lombardní, možnost reeskontních operací tyto operace se už skoro nedělají. (Eskont = odkup směnky od nějakého klienta poskytne mu za směnky eskontní úvěr, reeskont další odkup této směnky CB, aby nalila likviditu zpět do banky) Pozn.: - bankovky emituje ECB (evropská centrální banka), mince jednotlivé CB členských států 3.přednáška Obchodní banky Literatura: - Revenda: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Ševčík: Bankovnictví I, MU ESF, Brno, Bartošek a kol.: Bankovnictví v ČR, BI Praha,

7 - Sekerka: Banky a bankovní produkty, Praha, Pánek: Bankovní služby, MU ESF, Brno, 2001 Obchodní banky jsou finanční podnikatelské subjekty, finanční zprostředkovatelé, hlavním cílem činnosti je zisk. V ČR podle zákona č.21/1992 se jedná o akciové společnosti přijímající vklady a poskytující úvěry a mající licenci od centrální banky působit jako banka. Základní funkce obchodní banky: Finanční zprostředkování přelévání peněz od přebytkových subjektů k deficitním Emise bezhotovostních peněz pro své klienty ve formě úvěrů Provádění bezhotovostního platebního styku Rozvaha obchodní banky AKTIVA Pokladní hotovost Vklady u CB Státní pokladní poukázky a směnky Pohledávky za bankami Úvěry klientům Cenné papíry Majetkové účasti Hmotný a nehmotný majetek Pohledávky za akcionáři PASIVA Závazky k bankám Závazky ke klientům (vklady) závazky k emitovaným CP Rezervy Podřízený dluh Základní jmění Kapitálové fondy Rezervní fondy ze zisku Nerozdělený zisk Podrozvaha: potenciální závazky a rizika hlavně záruky, rostoucí riziko (pokud klienti nedostojí svým závazkům v bance se projeví v rozvaze jako vynucená položka Pozn.: Úvěry nejrizikovější ale zároveň nejziskovější, nejdůležitější CP jednak banka sama obchoduje s CP, jednak hospodaří na žádost klientů Státní pokladní poukázky velmi oblíbený instrument na finančním trhu, emitované státem Minimální částka pro založení banky je 500 mil. CZK, v EU je to 5 mil. (jsme přísnější) 3 nebo 4 největší banky mají zisky kolem 10 mld. Kapitálové fondy ážiový fond rozdíl mezi nominální a tržní cenou akcie se vkládá do bankovního ážiového fondu Rezervy z nákladů, které si může banka tvořit podle objemu svých obchodů ze zákona, nepočítají se do ZK, tvoří se na základě rizik. Podřízený dluh někdo investuje do mladé firmy bez záruk (tzv.rizikový kapitál), aby je pak se ziskem prodal, pokud to ale nevyjde a firma není úspěšná, investor je ten poslední, komu se při konkurzu něco vrátí. 80% nevyjde, ale 20% je úspěšných a to velmi hlediska členění obchodů obchodních bank: - podle postavení v bilanci: o Aktivní všechny úvěry, obchody s CP,. (na aktivní straně rozvahy) o Pasivní získávání zdrojů, depozita vklady o Bilančně neutrální - klientské hledisko: o Úvěrové a ostatní finanční obchody o Depozitní obchody - 7 -

8 o Platební styk Při obchodech dochází ke změnám kvantitativním, časovým, měnovým. Výkaz zisků a ztrát obchodní banky Přijaté úroky Placené úroky Výnosy z CP Výnosy z majetkových účastí Výnosy z poplatků a provizí Placené poplatky a provize Zisk z finančních operací Výnosy z finančního leasingu Ostatní výnosy Provozní náklady (mzdy, poplatky) Odpisy majetku Náklady na finanční leasing Tvorba rezerv a OP Mimořádné náklady a výnosy Hospodářský výsledek Daň z příjmu Čistý zisk (ztráta) Multiplikace depozit nebankovních subjektů v domácí měně Banky přijímají prostředky (vklady) v domácí měně, současně poskytují bezhotovostní úvěry v domácí měně. Banka po uložení povinných minimálních rezerv (PMR) využije depozita jako zdroj pro poskytnutí úvěru. Získané úvěrové prostředky jsou připsány příjemci úvěru na účet nebo dále využity k platbě příjemcem úvěru ve prospěch jiného subjektu, v obou případech dojde k opětovnému získání finančních zdrojů a možnosti jejich využití pro další úvěrový obchod. Celý proces může pokračovat do doby, až banka nebude mít žádné rezervy mimo povinných. A P. CB Úvěr 900 =====> 900 toto se vrátí do banky (jako tržby či co) CB Úvěr 810 atd. Maximální celkové přírůstky bilančních položek, tj.vkladů, rezerv a objemů úvěrů můžeme získat pomocí vztahu: A/ (1-q) A. 1.člen geometrické řady, vklady, rezervy nebo úvěry q.. 1 podíl rezerv na depozitech (PMR) PMR=10% A/(1-q) = 1000/(1-0,9) = ! Multiplikace funguje i naopak. Struktura finančních zdrojů banky pasiva rozvahy Závazky k bankám Závazky ke klientům (vklady) Závazky z emitovaných CP Rezervy cizí - primární - sekundární - 8 -

9 Podřízený dluh Základní jmění Kapitálové fondy Rezervní fondy ze zisku Nerozdělený zisk vlastní (kapitál banky) kolísání vkladů Sedlina vkladů Pod tuto hladinu neklesnou vklady ( dlouhodobé fin.zdroje) Kapitál obchodní banky Funkce kapitálu: Financování aktivních obchodů Něco, co by v bance mělo zůstat natrvalo (stejně jako u podniků) Krytí ztrát z aktivních obchodů čím je banka kapitálově silnější, tím snese víc rizika a neúspěšných obchodů Omezení rozsahu bilančních a mimobilančních obchodů banky určuje díky ukazateli kapitálové přiměřenosti, kolik banka může obchodů vůbec udělat Ukazatel kapitálové síly banky Když jdete do banky uložit svůj první milion, budete se dívat na serióznost banky, ukazatele jako vlastní kapitál, rezervy, klasifikované úvěry RVA rizikově vážená aktiva Krátkodobá do 1 roku Střednědobá 2-4 roky Dlouhodobá více než 4 roky Tvorba kapitálu: - externí investoři odkupují akcie banky - interní vznikají z vytvořeného zisku Vlastní kapitál OB podle mezinárodních standardů: (Kapitál se dělí do tierů vrstev, plástev) Tier 1 vlastní kapitál Splacený akciový kapitál Ážiové fondy Zákonné rezervní fondy Nerozdělený zisk Tier 2 dodatkový kapitál Všeobecné rezervy 1,25% z RVA (rizikově vážených aktiv) Rezervy z přehodnocení finančních aktiv Dlouhodobý podřízený dluh Tier 3 krátkodobý podřízený dluh 4.přednáška Kapitálová přiměřenost obchodní banky Kapitálová přiměřenost banky byla stanovena zejména ke krytí úvěrového rizika, tržního rizika a omezení aktivních obchodů banky. Basilejským výborem bankovního dohledu (BCBS basel comittée of banking supervision - BASEL I) byla stanovena pravidla tzv.cook-ratio [ku:k rejšiou] (podle Williama Cooka v čele výboru) v hodnotě aspoň 8%

10 Vlastní kapitál banky / (RVA+MBP+TR) = 8% RVA rizikové vážená aktiva (váhy 0-1) MBP úvěrové ekvivalenty mimobilančních položek TR tržní rizika Řekněme, že jsme poskytly tři úvěry po 100 mil.kč, tyto úvěry budou mít určitá rizika RVA, rizikové váhy mají hodnotu 0-1, lze je najít na inetu (www.cnb.cz), záleží na tom, jakou hodnotou se tyto RVA dostanou do kapitálové přiměřenosti. První úvěr bude podnikatelský úvěr, který má po celém světě rizikovou váhu 1 (svou nominální hodnotu účetně nesou plné riziko). Druhý úvěr bude poskytnutí úvěru další finanční instituci, která bude mít rozumnou rizikovou váhu, např. 0,5. Třetí úvěr je státní úvěr, to je nejbezpečnější, riziková váha je 0, je zde nulové riziko. Když si to přepočítáme, poskytli jsme 300mil. na úvěrech, ale rizikově vážených je jen 150mil. (100% + 50% + 0%), tedy 0,5 tzn., že účetní hodnota úvěru u cook-ratio je jiná než riziková hodnota Většina úvěrů mívá rizikovost v hodnotě 0,2. Poměr aktivních operací bank a vlastního kapitálu musí být zachován minimálně na 8%. Čím rizikovější klient, tím větší úroková sazba (riziková přirážka) tím banka nahání svůj zisk. Ale banka se může skrze opatření kapitálové přiměřenosti dostat k destabilizaci Kapitálový požadavek každý obchod sežere část VK, proto každý obchod má kapitálový požadavek, a to minimálně RVA x 0,08 BASEL II = reforma pravidel kapitálové přiměřenosti, zvýšené citlivosti k rizikům banky. Každé bance bude kapitálová přiměřenost přiřazována individuálně. Od r.2008 bude Basel II zaveden v EU jako direktiva CRD Capital Requirements Directive. Basel II se bude realizovat ve třech pilířích: Pilíř I individualita bank - rozšíření okruhů úvěrových rizik podle ratingů vnějších a vnitřních (podle modelů banky), rovněž operační riziko (změna ratingů) Pilíř II stanovení minima a optima (8%min, 15% doporučení) - stanovení hodnoty kapitálové přiměřenosti jako minima a optima podle individuální míry rizika banky, oscilace kolem Pilíř III větší povinnost OB informovat veřejnost - vyšší vypovídací schopnost informací obchodních bank o jejich obchodních aktivitách a finanční situaci (výroční zprávy, roční účetní závěrky, rozsah a aktuálnost) Přiměřenost likvidity OB Likviditu chápeme jako schopnost banky dostát svým závazkům. Likvidita je hlavně o struktuře A a P!!! Podstatou existence žádoucí likvidity je optimální struktura mezi aktivy a pasivy bilance banky a mezi aktivy navzájem z pohledu jejich likvidity. Jedno z pravidel likvidity tvoří kapitálová přiměřenost zahrnující váhy rizikovosti a tím i likviditu aktiv. Zlaté pravidlo likvidity: A P Dlouhodobé Dlouhodobé Střední Krátkodobé Střední Krátkodobé

11 ZPL: Co nejvíce krátkodobých úvěrů a dlouhodobých vkladů. Celosvětově to však inklinuje opačným směrem. Likvidita je velice zásadní věc. Může však vést i k destabilizaci banky. Úvěrová angažovanost je to podobné pravidlo jako kapitálová přiměřenost, ale je předepsaná tak, že omezuje bance poskytování některých úvěrů zase ve vztahu k VK, a to úvěrů typu jednak vůči jedné osobě, (jestliže máme VK 1mld a půjčíme 1mld jednomu klientovi, při sebemenších problémech může klient firmu položit nebo si začít diktovat podmínky). Pohybují se v omezení mezi 15-25% (opět k VK nesmí banka půjčovat jedné osobě, ekonomicky spjatým osobám, dceřiným společnostem bank (ČSOB leasing vůči ČSOB samotné), pobočkám bank, osobám blízkým bance (management, dozorčí rada, zaměstnanci, ) všechny benefity musí mít limit, Rizika obchodních bank Úvěrové riziko riziko nezaplacení finanční transakce, příčiny interní (bankovní management např. nezvládá dobře finanční analýzu), externí a riziko obchodního partnera, interní riziko udává výši ztráty inherentní riziko existuje stupnice, která vyjadřuje klasifikovanost úvěrů (5 stupňů), banky tuto stupnici rozpracovávají na 7 stupňů, procento možného rizika zhorší-li se ek.situace firmy, které jsme půjčili přeřadíme ji do jiného stupně. Inherentní riziko nám vyjadřuje ne %výši, ale skutečnou výši předpokládané škody Úrokové riziko kolísání tržních úrokových sazeb ovlivňuje zisk banky, základem je citlivost aktiv a pasiv na změny úrokových sazeb Měnové riziko vyplývá z rizika pohybu měnových kurzů, na struktuře aktiv a pasiv z pohledu měnového. Mnohem menší riziko je půjčení cizí měny tomu, kdo v této měně obchoduje, než tomu, kdo musí CZK měnit např.za na devizovém trhu, Likviditní riziko trvale dodržovat pravidlo vhodné struktury aktiv a pasiv, rozpor mezi efektivitou banky a likviditou Kapitálové riziko spojeno s rizikem nesolventnosti, tj.tržní hodnota aktiv je nižší než tržní hodnota pasiv (banka bude hledat řešení např.v prodeji banky, nucené správě, odebrání licence, ), zvýšení kapitálu snižuje toto riziko, snižuje však jeho rentabilitu Provozní riziko rizika spojená s chybným rozhodnutím managementu, poruchami techniky, záměrným poškozením banky apod. Nikdy nelze předvídat, co se v které bance v budoucnosti stane

12 5.přednáška Úvěry obchodních bank Charakteristika úvěrů - Úvěrové obchody jsou aktivní obchody banky, banka vystupuje jako věřitel, úvěry jsou nejvýnosnější a nejvíce riziková aktiva. - Podstatně ovlivňují likviditu banky, jsou málo likvidní, jejich poskytování je regulováno pravidly CB, zejména likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti. - Bankovní úvěr má stránku peněžní přenechání likvidity a stránku úvěrovou závazek banky o přenechání bonity. - Úvěry můžeme dělit podle hledisek času, účelu, měny, odvětví, podle způsobu čerpání, podle zajištění apod. Průběh úvěrového vztahu Zásadním rizikem úvěrového vztahu je návratnost včetně úhrady úroků. Základní předpoklady pro ošetření rizika jsou: kvalitní a reálný podnikatelský záměr kvalifikovaná finanční analýza klienta a záměru (rating) bonita (úvěruschopnost) klienta (dlužníka) nastavení vhodných podmínek pro úvěrové smlouvy (covenants úvěrové podmínky) sjednání účinných sankcí při neplnění závazků k jiným bankám plnění nebo neplnění závazků k jiným bankám (Cross default) pokud firma není schopna zaplatit jiné bance, bereme to jako by nebyla schopna zaplatit naší bance - prohřešek rovnost pohledávky vůči jiným bankám (pari passu) rovnost věřitelů, firma si nemůže zajistit, že při nedostatku peněz zaplatí pouze jedné bance a druhé ne kvalitní zpracování úvěrové smlouvy, včetně podmínek čerpání úvěru, úročení a zajištění Finanční analýza je základní a velmi důležitou předcházející činností před poskytnutím úvěru, protože chybný krok by zde mohl znamenat až bankrot banky. Je tedy jasné, že vypracování analýzy je velmi pracné (až v rozsahu diplomové práce). Schválení úvěru je vždy záležitostí několika lidí, při malých částkách dvou nebo více, při nadnárodních úvěrech v mld schvaluje i generální ředitel. Podklady předkládané bance k poskytnutí úvěru obsahují zejména: - žádost o úvěr s údaji o budoucím dlužníkovi - podnikatelský záměr - výše úvěru - návrh zajištění splácení - četnost splátek - účetní výkazy - bezdlužnost klienta - rozpočty a odhady staveb apod. Iniciativa uzavřeného obchodu může vzejít jak ze strany budoucího dlužníka, tak ze strany banky. Finanční analýza směřuje ke stanovení bonity = úvěruschopnosti klienta, rovněž pro stanovení ratingu, tj.rizikovosti obchodu podstatného pro budoucí úrokovou sazbu

13 Důležitá je rovněž kapitáloví náročnost obchodu = kolik úvěr spolyká podle kapitálové přiměřenosti vlastního kapitálu, návratnost kapitálu banky = ROE return on equity (cca 20%) a návratnost aktiv = ROA return on assets, čistý úrokový výnos po zdanění (cca 2%) Monitorování úvěru po celou dobu životnosti sleduje okamžitou rizikovost úvěru, v případě změn přeřazení do jiného stupně rizikovosti (A,B,C, ), případnou nutnost rezerv (opravných položek). Obvyklé finanční ukazatele sledované finanční analýzou, popř.monitorováním: - celková likvidita - kapitálová struktura (leverage) - rentabilita tržeb (return on sales) - rentabilita aktiv (return on assets ROA) - doba obratu zásob (stock turnover) - doba inkasa pohledávek - krytí úroků (interest cover) (zisk + nákladové úroky)/ nákladové úroky > 3-4% Obvyklé nefinanční ukazatele: - obor podnikání příjemce úvěru, trendy - dosavadní výsledky - odbornost managementu - postavení na trhu země, regionu - vztahy k odběratelům a dodavatelům - citlivost cen vstupů - konkurence v oboru - kvalita informací firmy apod. Běžné způsoby zajištění úvěru Smyslem je omezení rizika a ztráty při nesplacení úvěru a úroků, důležitá je soudní vymahatelnost, likvidnost, stabilnost hodnoty atd. Jedna z nejdůležitějších věcí je zásada poznej svého klienta, musíte vědět, do jakých rukou dáváte jako banka své peníze. ručení fyzické nebo právnické osoby ručení směnkou CP, který umožňuje zkrácené soudní řízení s rychlou exekucí na dlužníka zástavní právo k věci movité šperky, drahé kameny, dnes už téměř vždy pouze předměty, k jejichž provozování je potřeba mít certifikát (Auto techničák) zástavní právo k věci nemovité budovy, pozemky, zcela běžné ručení vůči bance zástavní právo k cenným papírům velmi oblíbené ručení za úvěr, v listinné podobě schováme si je do trezoru, v elektronické podobě třeba zablokovat, riziko v nestabilní hodnotě CP zástavní právo k pohledávce nemění se vlastník pohledávky cese = postoupení pohledávky mění se vlastník pohledávky Úročení úvěru Úrok je cena peněz při peněžních obchodech, poměr mezi půjčenou sumou a úrokem označujeme jako úroková míra nebo běžně v praxi jako úroková sazba. Vliv na úrokovou sazbu: - cena finančních zdrojů banky poměr úroků na vkladech a úvěrech (u úvěru vyšší banka chce zisk) - riziko úvěru větší rizika jsou více výdělečná

14 - lhůta splatnosti úvěru není to úplně jednoznačné, čím je úvěr delší, tím je úroková sazba vyšší (obecně, ale není to dogmatem) - konkurence bank - náklady banky na zpracování obchodu režie, právní konzultace, zpracování úvěrových smluv, Úroková sazba je složená ze základní nebo referenční (tržní) úrokové sazby a marže banky (náklady a riziko banky) Základní úrokovou sazbu stanoví banka sama podle možností peněžního trhu. Referenční úroková sazba se tvoří na finančním trhu, tržní úroková sazba (LIBOR - London Interbank Offered Rate, PIBOR - Paris, FIBOR France (?), PRIBOR - Prague, EURIBOR - EU) Způsoby úročení - pevné (fixní) v průběhu úvěrového vztahu - pohyblivé v průběhu úvěrového vztahu podle vazby na sazbu základní sazbu referenční podle dohody s klientem při větších změnách např. Ve smlouvě máme LIBOR + 0,25% s 3 měsíční regulací (LIBOR je na začátku XY, přičteme k tomu 0,25% z LIBORu a po 3 měsíce to platíme. Za tři měsíce se podíváme, kde je LIBOR na trhu, aktuální hodnotu vezmeme, přičteme 0,25% a další 3 měsíce to platíme; a tak dál.) Splácení úvěrů Stanoveno úvěrovou smlouvou podle charakteru úvěru a možnosti příjemce úvěru. (Většina úvěrů je poskytována úvěrově, oproti fakturám, dokladům, ) Běžné druhy splácení úvěru: najednou, celou částku úvěru v pravidelných splátkách v nepravidelných průběžných splátkách lepší úvěry, pro lepší klienty, stanovena konečná splatnost a rámec, v průběhu si to můžeme splácet, jak chceme anuitou, konstantní výše, složená z úroku i úmoru jedna konstantní splátka, půjčíme si ,- na byt, po 20 let budeme pořád splácet 6 000,-/měsíc, mění se pouze vnitřní hodnota anuity (první převládá v 6 000,- složka úroku, na konci převládá třeba složka jistiny a úrok už je maličký, vše je ale v rámci 6 000,-/měsíc) 6.přednáška Krátkodobé úvěry Kontokorentní úvěr Poskytován na kontokorentním účtu, v podstatě běžném účtu, na krátkodobé finanční výkyvy mezi příjmy a výdaji klienta. Možnost čerpání je na debetní straně účtu do sjednaného úvěrového rámce. (stanovení úvěrového vztahu je shodný s procesem popsaným výše) Překročení rámce způsobí účtování sankčních úroků bankou nebo až zastavení čerpání úvěru a jeho splacení z docházejících plateb. Slouží většinou pro financování oběžných aktiv, proto zpravidla není poskytován na dobu delší 1 roku. KTK úvěr je zvýhodněnou formou financování, úročen obvykle zvýšenou úrokovou sazbou a závazkovou provizí z nečerpané částky úvěru (=platí se úrok i z výše možnosti kontokorentu, i když jsem v plusu a možnost kontokorentu jsem nečerpal). Průběh čerpání kontokorentního úvěru: sankce

15 Debet rámec Kredit Úvěr je splácen docházejícími úhradami, opětovně čerpán, zcela splacen musí být ke konci smluvního období. Revolvingový úvěr Krátkodobý úvěr poskytovaný na financování kolísání stavu oběžného majetku, zásoby, pohledávky. Už to není ten luxusní produkt pro cenné klienty jako kontokorent, Poskytován je na zvláštním, čerpání se opakuje ve sjednaných intervalech, tzv.tranže (třeba tříměsíční, měsíčně, ) Úvěr je pokaždé tranži zcela splacen, podle podkladů příjemce úvěru je povoleno bankou další čerpání (tranže), nemusí být shodná její výše. Průběh čerpání revolvingového úvěru: debet pravidelně regulován kredit t = t = t = t = t Směnečné úvěry Eskontní úvěr - Principem poskytnutí úvěru je odkup (eskont) směnky od majitele bankou před její splatností. - Banka odkupem směnky poskytuje eskontní úvěr ve výši směnečné částky snížené o diskont (úvěr příslušné úrokové sazby) - Zvláštností úvěru je jeho splácení dlužníkem ze směnky, nikoliv příjemcem úvěru. - V případě nesplacení úvěru (proplacení směnky) může banka požadovat splacení úvěru (vykonat postih) na vedlejších dlužnících (avalistech, výstavci směnky, indosantech). - Obchodní banka může nabídnout eskontované směnky k odkupu CB z důvodu zajištění své likvidity = reeskont směnek. - Při obchodech se zahraničím je modifikací eskontního úvěru negociační úvěr. Obchodní banka Dlužník Věřitel

16 Akceptační úvěr - Podstatou je akcept cizí směnky bankou (akceptační banka), vystavenou na tuto banku jejím klientem. - Banka se stává hlavním směnečným dlužníkem, účtuje akceptační provizi. - Banka vstupuje do závazku, tedy závazkový úvěr, motivem získání dobrého jména banky pro klientův obchod. - Banka podmiňuje převzetí závazku složením částky směnky v bance před její splatností (dospělostí směnky) - V případě, že se tak nestane, banka musí ze závazku směnku proplatit a závazkový úvěr se změní na úvěr peněžní. - Pří zahraničních operacích se úvěr označuje jako ramboursní. Dodavatel Ručení za odběratele Úrok odběratel požadavek na ručení obchodní banka - Obchodní banky poskytují také avalový úvěr jako záruku za směnečného dlužníka s doložkou per aval na směnce nebo formou avalového účtu ručí za závazek svého klienta. Spotřební úvěr Úvěry poskytované soukromým osobám a domácnostem na předměty určené ke spotřebě. Oproti komerčním úvěrům se liší: - nižší částkou úvěru - objekty úvěrování nevytvářejí zdroje ke splácení (cash flow) - zdroje ke splácení jsou příjmy klienta - snadnější metodika poskytování úvěrů Obvykle jde o revolvingové úvěry s čerpáním opakovaným podle příjmů, splátkové, pravidelně splácené, nebo překlenovací na jednorázové potřeby klienta splácené jednorázově. Střednědobé a dlouhodobé úvěry Investiční úvěr - Úvěry na pořízení investic, budov, strojů, zařízení apod. - Poskytují se jako střednědobé (do 4 let) nebo dlouhodobé (do 10 let) - Jsou poskytovány na individuální potřeby firem za individuálních podmínek - Představují vysoké úvěrové riziko pro banku a riziko likvidity, poskytují se maximálně obezřetně, velké úvěry z těchto důvodů formou konsorciálního nebo syndikovaného úvěru. - Úvěrová rizika a úrokové výnosy se tak diverzifikují a odpovídají účasti jednotlivých bank. Hypoteční úvěr - hypoteční úvěry jsou dlouhodobé úvěry určené pro pořízení, výstavbu a rekonstrukce nemovitostí. - Jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, poskytují se v horizontu 5-30 let

17 - Minimální podíl vlastních zdrojů klienta je 30% ceny nemovitosti. - Poskytování HÚ musí mít obchodní banka povolena v licenci od CB - Úročení HÚ závisí jako u jiných úvěrů na ceně finančních zdrojů banky, vhodný je kombinovaný úrok. - Pokud je využito hypotečních zástavních listů (jsou na pasivní straně rozvahy banky, musí být krytý hypotečním úvěrem, který je zajištěn nemovitostí), potom je základem úročení jejich úrok. - Splácení hypotečního úvěru je prováděno tzv. anuitami, tj. konstantními splátkami se složkou úmoru a úroku. (tzn.částku platím pořád stejnou, ale vlivem inflace, se mění v rámci této částky část, která představuje úrok, a část, která představuje úmor) Výše splátek Podíl úroku podíl úmoru t Vzhledem k účelu úvěru stát podporuje poskytování hypotečních úvěrů formou příspěvků ke snížení úroků a daňových výhod. Neúčelový hypoteční úvěr tzv. americká hypotéka, volné využití úvěru, proti zástavě nemovitosti do 70% odhadu (platnost v 4/2004) Projektové financování Financování samostatných, ekonomicky i právně vymezených akcí projektů, návratnost bankovních úvěrů je zajištěna pouze budoucím finančním tokem (cash flow) z této akce projektu. Projekt se vyznačuje vysokou kapitálovou náročností, z důvodu diverzifikace rizika se projektu zúčastňují: - nositelé projektu sponzoři - stát prostřednictvím svých institucí - banky - budoucí vlastníci - budoucí provozovatelé - apod. Banky mohou financování určitého projektu zajistit i samostatně, pokud je pro ně akceptovatelné riziko, kapitálová náročnost a odpovídá jejich strategii. Účast bank jako: - aranžér sjednává podmínky financování, posuzuje rizika - agent řídí financování, vede účty, sleduje podmínky smluv - nebo jako obojí SPV (special purpose vehicle) speciální účelová instituce založená proto, aby se do ní nalili úvěry, investice, sponsorika,, tam se to všechno připraví. Zakládá se to kvůli průhlednosti projektu a kvůli převedení finanční zátěže z firem sem. 7.přednáška Alternativní formy financování Faktoring Smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek bankou nebo faktoringovou společností od věřitele. Funguje to tak, že uzavřeme s bankou smlouvu, banka potom vymáhá za nás pohledávky a banka nám je postupně proplácí (samozřejmě s připočítanými úroky a poplatky). Pohledávky splatné do 18 dnů vzniklé poskytnutím nezajištěného dodavatelského úvěru. Faktoring plní fci: - garanční (odkup bez regresu) - úvěrovou (předfinancování)

18 - správa pohledávek (vymáhání, správa) Cena faktoringu: - faktoringová provize (riziko, náklady) - úroková sazba (v případě předfinancování) Pohledávka je jistě příjemnou složkou aktiv, avšak z pohledu CF jsou pohledávky důležité teprve tehdy, až nám je někdo zaplatí. Forfaiting Smluvně sjednaný jednorázový odkup dlouhodobých zajištěných pohledávek vzniklých poskytnutím dlouhodobého obchodního úvěru obvykle při zahraničních obchodech Cílem je podpora likvidity věřitele (vývozce), převod měnových, úrokových a platebních rizik na forfaitéra. Pohledávky jsou zajištěny obvykle bonitní bankou (záruka, aval), splatnost až 8 let. Cena forfaitingu: - diskont (srážka z pohledávky, úroky, rizio, náklady management fee) - závazková provize (rezervace finančních prostředků commitment fee) Leasing Smluvní pronájem investičních zařízení a předmětů dlouhodobé spotřeby mezi pronajímatelem a nájemcem (uživatelem). Leasingová smlouva je uzavírána na dobu určitou nebo neurčitou, na plnou (full pay out) nebo částečnou (non full pay out) amortizaci předmětu. Smyslem leasingu je podpora odbytu, užívání předmětů bez potřebného kapitálu (uživatel), dosažení zisku leasingových společností účast bankovního kapitálu, rozšíření služeb banky, využití poboček, znalost klientů apod. Výhodou leasingu je účtování splátek do nákladů, stabilní kalkulace, předmět pronájmu není v bilanci uživatele. Operační leasing (přímý) Mezi výrobcem (obchodníkem) jako pronajímatelem a nájemcem, pro banky příležitost úvěru, plateb, účtů apod. Finanční leasing (nepřímý) Mezi výrobce (obchodníka) a nájemce vstupuje leasingová společnost, banky se ve společnostech zúčastňují svým svým kapitálem. (Poslední splátka do plné hodnoty předmětu) Cena leasingu: - amortizace pronajatého předmětu - náklady na servis (operační leasing) - cena finančních zdrojů (úrok) - odměna za zprostředkování - složka zisku Rizikový kapitál (venture capital) - Podstatou je investice do perspektivních firem bez majetkových záruk s cílem zhodnocení do 2-5 let. - Zdrojem rizikového kapitálu mohou být fyzické osoby, penzijní fondy, banky, investiční instituce (i s podporou státu) apod. - Rizikový kapitál se sdružuje do Fondů rizikového kapitálu, jeho správce provádí výběr firem pro investice, analýzy, monitorování apod

19 - Rizikový kapitál vstupuje do firem přímo v různých fázích, není podmíněn určitým podílem ve firmě, není obchodovatelný. - Zisku je dosaženo prodejem majetkového podílu (výstup z firmy). - Neúspěšná investice může znamenat úplnou ztrátu, při konkurzu firmy má rizikový kapitál charakter podřízeného dluhu. - czech venture capital asociation Bankovní záruka Písemný závazek banky, zaplatit oprávněné osobě (beneficientovi) určitou peněžní částku podle podmínek stanovených v záruční listině. Banka přejímá záruku na základě mandátní smlouvy. Jedná se o mimobilační operace, v případě uplatnění záruky vzniká aktivní bilanční položka obvykle s nižší klasifikací (nízká bonita). Záruky akcesorické vázané na zaručený závazek Záruky abstraktní bez vazby na hlavní závazek, plnění na první výzvu Platební záruky záruky banky za platební závazky klientů Neplatební záruky záruky banky za splnění podmínek kontraktů Běžné druhy záruk (neplatební druhy záruk) Záruka za vádium (bid bond = nabídkový závazek) splnění nabídky tendru Kauční záruka (performance bond = záruka za kvalitu) provedení podle smluvních podmínek Akontační záruka (advance payment guarantee) navrácení zálohy Celní záruka (customer guarantee) na zaplacení cla a poplatků Záruka za úvěr (loan guarantee) za zaplacení bankovního úvěru Stand by Letter of Credit podmínky podobné dokumentárnímu akreditivu. Banky v záručním vztahu Ručící banka výstavce záruky, vstupuje do závazku Avizující banka banka příjemce záruky, sděluje beneficientovi její vystavení, banka nevstupuje do závazku Potvrzující banka potvrzuje záruku na základě požadavku příjemce záruky, banka přejímá stejný závazek jako ručící banka Banka avizující (nebo potvrzující) Banka v Rio de Janeiro Banka ručící KB v České republice Dodavatel obchody odběratel

20 8.přednáška Mezibankovní platební styk Platební styk patří historicky ke klasickým činnostem bank, je jednou ze tří základních funkcí obchodní banky. Základní členění - platební styk bezhotovostní a hotovostní (mimo banky) - tuzemský a přeshraniční (postupně se prolínají -, vstup do EU, ) - platby hladké (z účtu na účet mezi libovolnými subjekty, jedinou podmínkou provedení je dostatek peněz na účtu) a dokumentární (mezinárodní plat.styk většinou, mají za účel zrealizovat hlavně mezinárodní operace, ) Platební systémy - Netto kompenzace položek (nezúčtovávají se jednotlivé položky mezi bankami, ale jen si řeknou, kolik prošlo za den peněz aspoň myslím, ještě bych ale nadýchala ) - Brutto zúčtování jednotlivých položek den co den (př. clearingové centrum v ČR) CERTIS Czech Expres Real Time Interbank (gross) Settlement Banka Banka Clearingové centrum ČNB Banka Banka Položky jsou neodvolatelné, zúčtované pouze v CZK, nedostatek zdrojů na účtě banky je možno pokrýt úvěrem ČNB. Clearing je efektivní, banky nemusí držet zůstatky na účtech pro každou banku jednotlivě. Zákon o platebním styku č.214/02 Sb., účinnost od , harmonizuje předpisy o platebním styku s EU: - Vydávání licencí pro činnost platebních mezibankovních systémů v ČR a dohled nad systémy ze strany ČNB - Ochrana klienta v v platebním styku - Ochrana platebních systémů a možnosti jejich novégho vzniku - Lhůty v platebním styku - Definice platebního systému apod. Vyhláška o platebním styku č.62/2004 Sb. (K symbol nepovinný pouze mimo CZK a rozpočty) IBAN International Bank Account Number Kompatibilní číslo účtu pro zúčtování v rámci zemí EU, nová struktura čísla účtu bude používána v ČR v souvislosti s členstvím v EU (Zejména kód banky jako první údaj v čísle účtu)

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více