Manuál elektronického workflow procesu Kolegium děkana. Zpracoval: Jan Sedláček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál elektronického workflow procesu Kolegium děkana. Zpracoval: Jan Sedláček"

Transkript

1 Manuál elektronického workflow procesu Kolegium děkana Zpracoval: Jan Sedláček

2 1. Doporučení a nastavení a. Jak se k aplikaci dostat a jak spustit úlohu Aplikace je dostupná online na adrese Pro přihlášení je požadován login uživatele a hlavní přístupové heslo. Po přihlášení se uživateli zobrazí následující stránka. V rámečku číslo 1 lze vidět procesy, které můžete spustit. V rámečku s číslem 2 jsou aktuální úlohy, které má uživatel přiřazené. Tyto úlohy se dají otevírat kliknutím a jsou popsány v další části manuálu. Zde je také nutno podotknout, že některé úlohy jsou přiřazené skupině uživatelů (např. skupina sekretářek) a úlohu je nutné při otevírání nárokovat pro sebe (konkrétní osobě ze skupiny), aby bylo možné zjistit, kdo na dané úloze pracuje. To je naprosto intuitivní a stačí pouze odkliknout dialogové okno, které na to upozorňuje. Rámeček číslo 3 obsahuje tlačítko, které slouží pro aktualizaci sekce Moje úlohy. Standardní tlačítko Obnovit v prohlížeči nemusí fungovat korektně a je tedy nutné pro aktualizaci úloh a celého portálu využívat tohoto tlačítka. Pro spuštění procesu Zasedání KD (a tím vytvoření první úlohy Vytvoření zasedání KD) je nutné stisknout tlačítko Zasedání Kolegia v rámečku číslo 1. Poté se vytvoří první úloha nazvaná Vytvoření zasedání KD a otevře se automaticky v novém okně (případně panelu). Pokud v tuto chvíli nemáte povolená vyskakovací okna, nic se neděje, je jen nutné toto povolit (viz bod 1.e a 1.f). Další postup po vytvoření nebo zobrazení úloh je popsán v dalších kapitolách. b. Důležité poznámky Výše zmíněná webová stránka a celý proces Zasedání kolegia děkana je zatím v testovací verzi a je tedy možné, že se občas vyskytnou nějaké problémy. Proces jsme se snažili řádně otestovat a optimalizovat podle požadavků, přesto jsme mohli něco opomenout nebo přehlédnout a proto Vás prosíme o zpětnou vazbu a jakékoliv připomínky. Tyto

3 podněty a připomínky lze zasílat na adresu nebo popřípadě zavolat na tel Aplikace je optimalizována pro webové prohlížeče Mozilla Firefox a Google Chrome. V ostatních prohlížečích může docházet k různým nekonzistencím, špatnému vykreslení a případně dalším chybám. V aplikaci je pro správnou funkčnost nutné, aby uživatel používal tlačítka pro odkládání a ukončování úloh. Pokud uživatel např. místo toho, aby kliknul na tlačítko Odložit úlohu, zavře okno v prohlížeči, může dojít ke ztrátě dat. Prosíme tedy, abyste využívali tlačítek, která jsou součástí aplikace. Další důležitou věcí je povolit v prohlížeči vyskakovací okna. Pokud je v prohlížeči nepovolíte, nebude možné aplikaci správně používat. Návod k povolení viz bod 1.e. a 1.f. Manuál je rozdělen do kapitol podle rolí uživatelů (děkan, členové KD nebo sekretářka). Není tedy nutné číst celý návod, ale stačí najít pouze svou část. c. Nastavení češtiny a ové notifikace Na první pohled je aplikace celá v češtině, jsou zde ale prvky, které jsou implicitně nastavené na anglický jazyk. Pro přepnutí těchto prvků do češtiny je potřeba navštívit stránku bpmt.cvut.cz:9080/portal. Zde je nutné přihlásit se Obr. 1 - nastavení češtiny hlavním přístupovým heslem. Po přihlášení lze vidět v pravém horním rohu své jméno. Kliknutím na jméno se zobrazí malé menu (obr č. 1). V profilu uživatele lze nastavovat jazyk a také např. vypnutí a zapnutí ové notifikace. d. Povolení přístupu ke google účtu V aplikaci je využíváno sdílených dokumentů skrze google drive. Z toho důvodu je nutné při prvním přihlášení povolit přístup aplikace ke google účtu. Požadavek oprávnění lze vidět na obrázku vpravo. Pro správnou funkčnost aplikace prosím povolte přístup. V případě, že přístup zamítnete, ihned poté vám vyskočí nové okno s povolením přístupu. Obr. 2 - povolení přístupu e. Povolení vyskakovacích oken v Google Chrome Po zapnutí prohlížeče Google Chrome je nutné přejít do nastavení. To lze pomocí tlačítka, které je běžně umístěno vedle lišty pro zadávání adresy a jsou to 3 Obr. 3 - tlačítko nastavení

4 vodorovné čáry pod sebou (viz obr. 3). Po stisknutí tohoto tlačítka se rozbalí menu, kde je v dolní části možné vybrat položku Nastavení. Po předchozím výběru dojde k zobrazení nové záložky s mnoha možnostmi nastavení. V dolní části se nachází tlačítko Zobrazit rozšířená nastavení. Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví další možnosti nastavení. Hned první zobrazená možnost nastavení je ta, kterou potřebujeme. Konkrétně se jedná o nastavení Ochrana soukromí, kde je nutné kliknout na tlačítko Nastavení obsahu (viz obr. 4). Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno, kde je opět více možností. Mezi těmito možnostmi se nachází část nazvaná Vyskakovací okna (viz obr. 5). Zde již je samotné povolení vyskakovacích oken. Pro uživatele, kterým nevadí povolit vyskakovací okna pro všechny webové stránky, je možné zaškrtnout Obr. 5 - vyskakovací okna první položku Povolit všem webům zobrazovat vyskakovací okna. Druhou možností jak povolit vyskakovací okna pouze pro naši aplikaci je kliknout na tlačítko Spravovat výjimky (viz obr. 5). Po stisknutí tohoto tlačítka vyskočí nové dialogové okno, kde je nutné vyplnit adresu dané stránky ( a jako chování nastavit Povolit (viz obr. 6). Pak již stačí kliknout na tlačítko hotovo a vyskakovací okna jsou povolena. Tato volba povolení pouze pro stránku bpmt.cvut.cz důrazně doporučujeme. Obr. 6 - nastavení výjimky Obr. 4 - nastavení obsahu f. Povolení vyskakovacích oken v Mozilla Firefox Při standardním spuštění úlohy v aplikaci Vás prohlížeč upozorní na blokované vyskakovací okno a v horní části prohlížeče vyjede lišta s upozorněním (viz obr. 7). Obr. 7 - lišta vyskakovacího okna Pro povolení vyskakovacích oken je nutné kliknout na tlačítko možnosti. Tím se rozbalí menu, v kterém doporučujeme vybrat hned první možnost, konkrétně Povolit vyskakovací okna pro bpmt.cvut.cz (viz Obr. 8 - povolení vyskakovacích oken obr. 8). Je samozřejmé možné využít i ostatních možností, ale pro naše účely je to zbytečné.

5 2. Pohled děkana a členů KD Po té, co sekretářka spustí proces Zasedání kolegia a následně vytvoří zasedání KD je vytvořena úloha Sběr podkladů pro zasedání KD datum všem členům KD. Po otevření této úlohy lze vidět následující formulář (viz obr. 3). Obr. 9 - příprava podkladů pro zasedání KD

6 Rámeček číslo: 1. Zde lze vyplnit a měnit účast na zasedání KD. V případě, že je účast kladná, není nutné vyplnit vyjádření. V opačném případě je vyplnění vyjádření povinné. Aplikace na tyto nutnosti upozorní. 2. Tabulka s docházkou všech pozvaných členů zasedání KD. 3. Tlačítko pro aktualizování tabulky s docházkou. 4. Zobrazení dokumentu, který je sdílený všem členům KD. Jedná se o dokument vytvořený na Google Disk. Slouží ke sběru podkladů pro zasedání KD. Jakákoliv změna v tomto dokumentu se ihned projeví i u ostatních členů. Pro to, aby se dokument zobrazil, je nutné být přihlášen pod správným Google účtem. Pokud je uživatel přihlášen na jiný účet, aplikace ho upozorní, že nemá k dokumentu přístup a pod jakým účtem by měl být přihlášen (aplikace ověřuje, zda je uživatel přihlášen stejným Google účtem jako do aplikace). 5. Tlačítko sloužící pro otevření sdíleného dokumentu v novém okně. 6. V této části formuláře je tabulka s připojenými dokumenty vztahujícími se k zasedání KD. Tyto dokumenty se při nahrávání ukládají na Alfresco do příslušné složky. V pravé části tabulky jsou akce, kde je možné získat odkaz na dokument, prohlédnout si ho, upravit název, nebo vidět historii změn. 7. Tlačítka pro připojení dokumentu k zasedání KD (a jeho nahrání na Alfresco) a aktualizaci tabulky s dokumenty. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit dokument se zobrazí dialogové okno (viz obr. 10), kde je nutné napsat název vkládaného dokumentu a vybrat dokument na disku. Po odsouhlasení se obr Vytvoření dokumentu 1 dokument pod příslušným názvem uloží na Alfresco a přidá se do tabulky (rámeček č. 6). 8. Tlačítko pro delegování role sekretářky. V případě, že se sekretářka nemůže zasedání KD účastnit, je nutné delegovat tuto roli na někoho jiného, protože tato role má specifická práva. Výběr zástupce role sekretářky lze vidět na obr. 11. V dialogovém okně se zobrazí rozbalovací menu, kde jsou vypsání všichni členové KD, jednoho z nich je nutné vybrat pro delegování role sekretářky. 9. Tlačítko Odložit úlohu uloží provedené změny docházku. K úloze je pak možné kdykoliv se vrátit a docházku změnit. Pro odložení úlohy je nutné vyplnit docházku. obr delegování role sekretářky Děkan a členové KD mohou upravovat podklady pro zasedání až do samotného ukončení zasedání. V průběhu zasedání tedy vidí stejný formulář jako před zahájením. Až poté, kdy skončí zasedání KD a sekretářka ukončí zápis ze zasedání, je úloha dokončena a čeká se na finalizaci zápisu ze zasedání KD. Poté, co sekretářka dokončí zápis ze zasedání KD, se děkanovi vytvoří nová úloha, kde bude možné připomínkovat zápis. Viz následující obrázek.

7 Obr schválení zápisu Tento formulář se funkčně nijak neliší od předcházejícího formuláře (obr. 9). Pracuje se s ním tedy naprosto stejným způsobem. Jeho účelem je zejména úprava, připomínkování a následné schválení zápisu. Tuto úlohu lze odložit a vrátit se k ní později. Pokud děkan zápis neschválí do 24 hodin, bude zápis schválen automaticky. Po schválení zápisu se úloha ukončí a vytvoří se nová úloha Připomínkování zápisu KD datum všem ostatním členům KD. Tímto proces KD pro děkana končí. Dále dochází k připomínkování ostatními členy KD (viz další strana). Ti na to mají 48 hodin, jinak bude připomínkování automaticky ukončeno. Po skončení připomínkování je vytvořena nová úloha sekretářce, která jen zápis formálně upraví. Po dokončení úprav ze strany sekretářky se do Alfresca (viz obr. 14) nahraje dokument se zápisem ve formátu pdf, všechny komentáře budou odstraněny, dále se nahraje zápis ve formátu docx i s případnými komentáři. Následně se zápis ve formátu pdf nakopíruje také do speciální složky se zápisy z KD, které se zveřejňují na webu.

8 3. Připomínkování zápisu členy KD (vyjma děkana a sekretářky) Po schválení zápisu děkanem, se ostatním členům KD vytvoří nová úloha Připomínkování zápisu ze zasedání (viz formulář na obr. 13). Obr připomínkování zápisu členy KD 1 Tento formulář se funkčně nijak neliší od formulářů popsaných výše a slouží zejména k připomínkování zápisu a případnému přidání důležitých dokumentů. Úlohu lze odložit a kdykoliv se k ní opět vrátit. Po ukončení připomínkování již nebude možné se k připomínkování vrátit a úloha se dokončí. Členové KD mají jeden pracovní den na zápis připomínek. Pokud sami neukončí připomínkování, bude ukončeno automaticky. Po ukončení této úlohy proces pro členy KD končí. Je již vytvořena pouze poslední úloha sekretářce, která upraví zápis zejména po formální stránce. Po dokončení úprav ze strany sekretářky se do Alfresca (viz obr. 14) nahraje dokument se zápisem ve formátu pdf, všechny komentáře budou odstraněny, dále se nahraje zápis ve formátu docx i s případnými komentáři. Následně se zápis ve formátu pdf nakopíruje také do speciální složky se zápisy z KD, které se zveřejňují na webu.

9 Obr náhled na nahrané dokumenty v Alfrescu

10 4. Pohled sekretářky Obr založení zasedání Po spuštění procesu, je nutné vyplnit datum, jak lze vidět na obrázku č. 15 v rámečku s číslem 1. Datum je možné libovolně měnit. Pro smazání data je možné využít tlačítka Smazat datum, které je na obrázku v rámečku s číslem 2. V rámečku číslo 3 lze vidět všechny členy KD, kterým je vytvořena událost v google kalendáři a úloha s vyplněním docházky a sběrem podkladů pro zasedání KD. V rámečku číslo 4 jsou tlačítka pro zrušení zasedání a vytvoření zasedání. Aby bylo možné zasedání vytvořit, je nutné vybrat datum a čas konání, pokud tato pole nebudou vyplněna, aplikace uživatele upozorní. Po vytvoření zasedání KD se přiřadí sekretářce nová úloha s názvem Kontrola docházky KD datum. Jak obrazovka vypadá a její popis lze nalézt níže. Mimo to se vytváří i nové úlohy pro všechny členy zasedání KD a odesílají se y s oznámením o založení zasedání KD. Tato operace je poměrně náročná, proto dochází k malé časové prodlevě (cca 1 minuta).

11 Obr přehled docházky

12 Rámeček číslo: 1. V tomto rámečku lze vidět datum a čas konání zasedání KD. Datum a čas zasedání KD lze měnit pomocí tlačítka Změnit termín. Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví dialogové okno, viz. obr. 17. Po uložení změn se členům zasedání KD rozešlou obr Změna termínu zasedání KD y s oznámením o změně termínu konání. Aplikace je upozorní i při otevření úlohy příslušné tomuto zasedání. 2. Zde lze vyplnit a měnit vlastní účast na zasedání KD. V případě, že je účast kladná, není nutné vyplnit vyjádření. V opačném případě je vyplnění vyjádření povinné. Aplikace na tyto nutnosti upozorní. 3. Tabulka s docházkou všech pozvaných členů zasedání KD. 4. V rámečku č. 3 se nachází v pravé části rámeček číslo 4 s tlačítky pro úpravu docházky ostatních členů zasedání KD. V případě, že člen zasedání KD nemůže sám vyplnit docházku a sekretářka je zpravena o účasti člena, může za něj docházku vyplnit. V takovém případě je obr Změna docházky člena KD 1 nutné vyplnit vyjádření i v kladném případě. Viz obr Tlačítko pro aktualizování tabulky s docházkou. 6. Zobrazení dokumentu, který je sdílený všem členům KD. Jedná se o dokument vytvořený na Google Disk. Slouží ke sběru podkladů pro zasedání KD. Jakákoliv změna v tomto dokumentu se ihned projeví i u ostatních členů. Pro to, aby se dokument zobrazil, je nutné být přihlášen pod správným Google účtem. Pokud je uživatel přihlášen na jiný účet, aplikace ho upozorní, že nemá k dokumentu přístup a pod jakým účtem by měl být přihlášen (aplikace ověřuje, zda je uživatel přihlášen stejným Google účtem jako do aplikace). 7. Tlačítko sloužící pro otevření sdíleného dokumentu v novém okně. 8. V této části formuláře je tabulka s připojenými dokumenty vztahujícími se k zasedání KD. Tyto dokumenty se při nahrávání ukládají na Alfresco do příslušné složky. V pravé části tabulky jsou akce, kde je možné získat odkaz na dokument, prohlédnout si ho, upravit název, nebo vidět historii změn. 9. Tlačítka pro připojení dokumentu k zasedání KD (a jeho nahrání na Alfresco) a aktualizaci tabulky s dokumenty. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit dokument se zobrazí dialogové okno (viz obr. 19.), kde je nutné napsat název vkládaného dokumentu a vybrat dokument na obr Vytvoření dokumentu disku. Po odsouhlasení se dokument pod příslušným názvem uloží na Alfresco a přidá se do tabulky (rámeček č. 8). 10. Tlačítko Odložit úlohu uloží provedené změny docházky sekretářky. K úloze je pak možné kdykoliv se vrátit. Pro odložení úlohy je nutné vyplnit docházku. Tlačítko Pokračovat na zápis zasedání ukončí tuto úlohu (Kontrola docházky KD datum). Po ukončení této úlohy, pomocí tlačítka Pokračovat na zápis zasedání je vytvořena nová úloha Zápis průběhu ze zasedání KD datum. Formulář je popsán níže.

13 Obr. 20 zápis ze zasedání Rámeček číslo: 1. Pokud se na KD dohodne termín dalšího zasedání, je možné zde vyplnit datum a čas příštího zasedání KD. Případně lze toto datum smazat pomocí již známého tlačítka Smazat datum. 2. Tabulka se seznamem členů pozvaných na případné další zasedání KD. 3. Tlačítko pro skrytí sdíleného dokumentu s podklady pro zasedání (stejný dokument jako na obr. č. 16, rámeček č. 6). Po stisknutí se skryje dokument v rámečku č. 5. Tlačítko se zároveň také změní na Zobrazit podklady a je tedy možné si dokument znovu nechat zobrazit.

14 4. Dokument, který je viditelný pouze zapisovatelem. Žádný jiný člen KD tento dokument nevidí, lze zde tedy vkládat vlastní poznámky, které nikdo jiný neuvidí. Dokument je možné také otevřít v novém okně pomocí tlačítka Otevřít v novém okně umístěného pod dokumentem. 5. Dokument sdílený všem členům KD, každý ho může upravovat a jakákoliv změna se ihned projeví i u ostatních. Slouží především pro doplňování podkladů ze strany členů KD. Z tohoto dokumentu lze kopírovat jakoukoliv část a vkládat ji do dokumentu vedle. Jak již bylo zmíněno, tento dokument lze také skrýt pomocí tlačítka Skrýt podklady. Dokument je možné také otevřít v novém okně pomocí tlačítka Otevřít v novém okně umístěného pod dokumentem. 6. Viz obr. č. 16, rámeček 8 a Po skončení zasedání KD je nutné ukončit zápis ze zasedání. To lze pomocí tohoto tlačítka. Po stisknutí se ukončí úloha Zápis ze zasedání KD datum. Po dokončení této úlohy se uzavře všem členům KD možnost upravovat podklady zasedání KD. Sekretářce se zároveň vytvoří nová úloha Finalizace zápisu ze zasedání KD datum (obr. č. 21). Obr finalizace zápisu

15 Rámeček číslo: 1. Sdílený dokument vytvořený při zápisu zasedání KD. V této fázi je dokument viditelný pouze sekretářce a slouží zejména pro formální úpravu zápisu ze zasedání. 2. Po stisknutí tohoto tlačítka se uzavře tato úloha a vytvoří se nové úlohy členům KD, kteří mohou zápis připomínkovat. Zbytek tohoto formuláře je již popsán v předešlých částech manuálu. Po ukončení této úlohy musí zápis schválit děkan. Po schválení zápisu děkanem se vytvoří nová úloha pro ostatní členy KD, kteří můžou zápis připomínkovat. Po skončení připomínkování se vytvoří nová úloha Kontrola znění zápisu KD datum sekretářce, viz obr. 22. Obr závěrečná kontrola zápisu Tento formulář je stejný jako formulář na obr. 20 a slouží zejména k formální úpravě zápisu. Úlohu lze odložit a kdykoliv se k ní zase vrátit. Po dokončení úprav je potřeba kliknout na tlačítko Zveřejnit zápis na web. Po stisknutí tohoto tlačítka se do Alfresca (viz obr. 23) nahraje dokument se zápisem ve formátu pdf, všechny komentáře budou odstraněny, dále se nahraje zápis ve formátu docx i s případnými komentáři. Následně se zápis ve formátu pdf nakopíruje také do speciální složky se zápisy z KD, které se zveřejňují na webu.

16 Obr náhled na nahrané dokumenty v Alfrescu

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník 20.5.2014 Obsah 1 Slovo úvodem 3 2 Role v aplikaci DAS 4 3 Slovník pojmů 5 4 Domovská stránka obchodníka 6 5 Vytvoření kampaně 8 5.1 Informace

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Přihlášení uživatele

Přihlášení uživatele Přihlášení uživatele 1 Portál B2B 3.0 1.1 O portálu Cílem Portálu B2B je zprostředkovávat zaměstnancům ŠKODA AUTO a jejich obchodním partnerům (importérům, dealerům atd.) důležité informace a umožňovat

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1 Klientské

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Manuál REaDY REgistry of muscular DYstrophy Příručka pro pacienty Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah 1 Vstup do registru... 3 2 Prohlížení dat... 4 3 Vyplnění formuláře

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 3

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 3 Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 3 Vytvořeno: V Praze dne 4. 3. 2013 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4 Požadavky

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5 Modul ekomunikace Uživatelský návod Návod Dokumentace Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015 Modul ekomunikace strana 1/5 ekomunikace Modul ekomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují

Více

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00.

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou ERMMA dne 06. 03. 2014 v 13:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall

Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall Pro společnost GoodCall s.r.o. Tel.: +420 602 797 530 Email: info@goodcall.eu Václavské náměstí 1 110 00 Praha1 Vypracovala Quanti s.r.o, Miroslav Voda Tel.: +420

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více