Manuál elektronického workflow procesu Kolegium děkana. Zpracoval: Jan Sedláček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál elektronického workflow procesu Kolegium děkana. Zpracoval: Jan Sedláček"

Transkript

1 Manuál elektronického workflow procesu Kolegium děkana Zpracoval: Jan Sedláček

2 1. Doporučení a nastavení a. Jak se k aplikaci dostat a jak spustit úlohu Aplikace je dostupná online na adrese https://bpmt.cvut.cz/lportal/web/guest/ibm-bpm. Pro přihlášení je požadován login uživatele a hlavní přístupové heslo. Po přihlášení se uživateli zobrazí následující stránka. V rámečku číslo 1 lze vidět procesy, které můžete spustit. V rámečku s číslem 2 jsou aktuální úlohy, které má uživatel přiřazené. Tyto úlohy se dají otevírat kliknutím a jsou popsány v další části manuálu. Zde je také nutno podotknout, že některé úlohy jsou přiřazené skupině uživatelů (např. skupina sekretářek) a úlohu je nutné při otevírání nárokovat pro sebe (konkrétní osobě ze skupiny), aby bylo možné zjistit, kdo na dané úloze pracuje. To je naprosto intuitivní a stačí pouze odkliknout dialogové okno, které na to upozorňuje. Rámeček číslo 3 obsahuje tlačítko, které slouží pro aktualizaci sekce Moje úlohy. Standardní tlačítko Obnovit v prohlížeči nemusí fungovat korektně a je tedy nutné pro aktualizaci úloh a celého portálu využívat tohoto tlačítka. Pro spuštění procesu Zasedání KD (a tím vytvoření první úlohy Vytvoření zasedání KD) je nutné stisknout tlačítko Zasedání Kolegia v rámečku číslo 1. Poté se vytvoří první úloha nazvaná Vytvoření zasedání KD a otevře se automaticky v novém okně (případně panelu). Pokud v tuto chvíli nemáte povolená vyskakovací okna, nic se neděje, je jen nutné toto povolit (viz bod 1.e a 1.f). Další postup po vytvoření nebo zobrazení úloh je popsán v dalších kapitolách. b. Důležité poznámky Výše zmíněná webová stránka a celý proces Zasedání kolegia děkana je zatím v testovací verzi a je tedy možné, že se občas vyskytnou nějaké problémy. Proces jsme se snažili řádně otestovat a optimalizovat podle požadavků, přesto jsme mohli něco opomenout nebo přehlédnout a proto Vás prosíme o zpětnou vazbu a jakékoliv připomínky. Tyto

3 podněty a připomínky lze zasílat na adresu nebo popřípadě zavolat na tel Aplikace je optimalizována pro webové prohlížeče Mozilla Firefox a Google Chrome. V ostatních prohlížečích může docházet k různým nekonzistencím, špatnému vykreslení a případně dalším chybám. V aplikaci je pro správnou funkčnost nutné, aby uživatel používal tlačítka pro odkládání a ukončování úloh. Pokud uživatel např. místo toho, aby kliknul na tlačítko Odložit úlohu, zavře okno v prohlížeči, může dojít ke ztrátě dat. Prosíme tedy, abyste využívali tlačítek, která jsou součástí aplikace. Další důležitou věcí je povolit v prohlížeči vyskakovací okna. Pokud je v prohlížeči nepovolíte, nebude možné aplikaci správně používat. Návod k povolení viz bod 1.e. a 1.f. Manuál je rozdělen do kapitol podle rolí uživatelů (děkan, členové KD nebo sekretářka). Není tedy nutné číst celý návod, ale stačí najít pouze svou část. c. Nastavení češtiny a ové notifikace Na první pohled je aplikace celá v češtině, jsou zde ale prvky, které jsou implicitně nastavené na anglický jazyk. Pro přepnutí těchto prvků do češtiny je potřeba navštívit stránku bpmt.cvut.cz:9080/portal. Zde je nutné přihlásit se Obr. 1 - nastavení češtiny hlavním přístupovým heslem. Po přihlášení lze vidět v pravém horním rohu své jméno. Kliknutím na jméno se zobrazí malé menu (obr č. 1). V profilu uživatele lze nastavovat jazyk a také např. vypnutí a zapnutí ové notifikace. d. Povolení přístupu ke google účtu V aplikaci je využíváno sdílených dokumentů skrze google drive. Z toho důvodu je nutné při prvním přihlášení povolit přístup aplikace ke google účtu. Požadavek oprávnění lze vidět na obrázku vpravo. Pro správnou funkčnost aplikace prosím povolte přístup. V případě, že přístup zamítnete, ihned poté vám vyskočí nové okno s povolením přístupu. Obr. 2 - povolení přístupu e. Povolení vyskakovacích oken v Google Chrome Po zapnutí prohlížeče Google Chrome je nutné přejít do nastavení. To lze pomocí tlačítka, které je běžně umístěno vedle lišty pro zadávání adresy a jsou to 3 Obr. 3 - tlačítko nastavení

4 vodorovné čáry pod sebou (viz obr. 3). Po stisknutí tohoto tlačítka se rozbalí menu, kde je v dolní části možné vybrat položku Nastavení. Po předchozím výběru dojde k zobrazení nové záložky s mnoha možnostmi nastavení. V dolní části se nachází tlačítko Zobrazit rozšířená nastavení. Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví další možnosti nastavení. Hned první zobrazená možnost nastavení je ta, kterou potřebujeme. Konkrétně se jedná o nastavení Ochrana soukromí, kde je nutné kliknout na tlačítko Nastavení obsahu (viz obr. 4). Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno, kde je opět více možností. Mezi těmito možnostmi se nachází část nazvaná Vyskakovací okna (viz obr. 5). Zde již je samotné povolení vyskakovacích oken. Pro uživatele, kterým nevadí povolit vyskakovací okna pro všechny webové stránky, je možné zaškrtnout Obr. 5 - vyskakovací okna první položku Povolit všem webům zobrazovat vyskakovací okna. Druhou možností jak povolit vyskakovací okna pouze pro naši aplikaci je kliknout na tlačítko Spravovat výjimky (viz obr. 5). Po stisknutí tohoto tlačítka vyskočí nové dialogové okno, kde je nutné vyplnit adresu dané stránky (http://bpmt.cvut.cz) a jako chování nastavit Povolit (viz obr. 6). Pak již stačí kliknout na tlačítko hotovo a vyskakovací okna jsou povolena. Tato volba povolení pouze pro stránku bpmt.cvut.cz důrazně doporučujeme. Obr. 6 - nastavení výjimky Obr. 4 - nastavení obsahu f. Povolení vyskakovacích oken v Mozilla Firefox Při standardním spuštění úlohy v aplikaci Vás prohlížeč upozorní na blokované vyskakovací okno a v horní části prohlížeče vyjede lišta s upozorněním (viz obr. 7). Obr. 7 - lišta vyskakovacího okna Pro povolení vyskakovacích oken je nutné kliknout na tlačítko možnosti. Tím se rozbalí menu, v kterém doporučujeme vybrat hned první možnost, konkrétně Povolit vyskakovací okna pro bpmt.cvut.cz (viz Obr. 8 - povolení vyskakovacích oken obr. 8). Je samozřejmé možné využít i ostatních možností, ale pro naše účely je to zbytečné.

5 2. Pohled děkana a členů KD Po té, co sekretářka spustí proces Zasedání kolegia a následně vytvoří zasedání KD je vytvořena úloha Sběr podkladů pro zasedání KD datum všem členům KD. Po otevření této úlohy lze vidět následující formulář (viz obr. 3). Obr. 9 - příprava podkladů pro zasedání KD

6 Rámeček číslo: 1. Zde lze vyplnit a měnit účast na zasedání KD. V případě, že je účast kladná, není nutné vyplnit vyjádření. V opačném případě je vyplnění vyjádření povinné. Aplikace na tyto nutnosti upozorní. 2. Tabulka s docházkou všech pozvaných členů zasedání KD. 3. Tlačítko pro aktualizování tabulky s docházkou. 4. Zobrazení dokumentu, který je sdílený všem členům KD. Jedná se o dokument vytvořený na Google Disk. Slouží ke sběru podkladů pro zasedání KD. Jakákoliv změna v tomto dokumentu se ihned projeví i u ostatních členů. Pro to, aby se dokument zobrazil, je nutné být přihlášen pod správným Google účtem. Pokud je uživatel přihlášen na jiný účet, aplikace ho upozorní, že nemá k dokumentu přístup a pod jakým účtem by měl být přihlášen (aplikace ověřuje, zda je uživatel přihlášen stejným Google účtem jako do aplikace). 5. Tlačítko sloužící pro otevření sdíleného dokumentu v novém okně. 6. V této části formuláře je tabulka s připojenými dokumenty vztahujícími se k zasedání KD. Tyto dokumenty se při nahrávání ukládají na Alfresco do příslušné složky. V pravé části tabulky jsou akce, kde je možné získat odkaz na dokument, prohlédnout si ho, upravit název, nebo vidět historii změn. 7. Tlačítka pro připojení dokumentu k zasedání KD (a jeho nahrání na Alfresco) a aktualizaci tabulky s dokumenty. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit dokument se zobrazí dialogové okno (viz obr. 10), kde je nutné napsat název vkládaného dokumentu a vybrat dokument na disku. Po odsouhlasení se obr Vytvoření dokumentu 1 dokument pod příslušným názvem uloží na Alfresco a přidá se do tabulky (rámeček č. 6). 8. Tlačítko pro delegování role sekretářky. V případě, že se sekretářka nemůže zasedání KD účastnit, je nutné delegovat tuto roli na někoho jiného, protože tato role má specifická práva. Výběr zástupce role sekretářky lze vidět na obr. 11. V dialogovém okně se zobrazí rozbalovací menu, kde jsou vypsání všichni členové KD, jednoho z nich je nutné vybrat pro delegování role sekretářky. 9. Tlačítko Odložit úlohu uloží provedené změny docházku. K úloze je pak možné kdykoliv se vrátit a docházku změnit. Pro odložení úlohy je nutné vyplnit docházku. obr delegování role sekretářky Děkan a členové KD mohou upravovat podklady pro zasedání až do samotného ukončení zasedání. V průběhu zasedání tedy vidí stejný formulář jako před zahájením. Až poté, kdy skončí zasedání KD a sekretářka ukončí zápis ze zasedání, je úloha dokončena a čeká se na finalizaci zápisu ze zasedání KD. Poté, co sekretářka dokončí zápis ze zasedání KD, se děkanovi vytvoří nová úloha, kde bude možné připomínkovat zápis. Viz následující obrázek.

7 Obr schválení zápisu Tento formulář se funkčně nijak neliší od předcházejícího formuláře (obr. 9). Pracuje se s ním tedy naprosto stejným způsobem. Jeho účelem je zejména úprava, připomínkování a následné schválení zápisu. Tuto úlohu lze odložit a vrátit se k ní později. Pokud děkan zápis neschválí do 24 hodin, bude zápis schválen automaticky. Po schválení zápisu se úloha ukončí a vytvoří se nová úloha Připomínkování zápisu KD datum všem ostatním členům KD. Tímto proces KD pro děkana končí. Dále dochází k připomínkování ostatními členy KD (viz další strana). Ti na to mají 48 hodin, jinak bude připomínkování automaticky ukončeno. Po skončení připomínkování je vytvořena nová úloha sekretářce, která jen zápis formálně upraví. Po dokončení úprav ze strany sekretářky se do Alfresca (viz obr. 14) nahraje dokument se zápisem ve formátu pdf, všechny komentáře budou odstraněny, dále se nahraje zápis ve formátu docx i s případnými komentáři. Následně se zápis ve formátu pdf nakopíruje také do speciální složky se zápisy z KD, které se zveřejňují na webu.

8 3. Připomínkování zápisu členy KD (vyjma děkana a sekretářky) Po schválení zápisu děkanem, se ostatním členům KD vytvoří nová úloha Připomínkování zápisu ze zasedání (viz formulář na obr. 13). Obr připomínkování zápisu členy KD 1 Tento formulář se funkčně nijak neliší od formulářů popsaných výše a slouží zejména k připomínkování zápisu a případnému přidání důležitých dokumentů. Úlohu lze odložit a kdykoliv se k ní opět vrátit. Po ukončení připomínkování již nebude možné se k připomínkování vrátit a úloha se dokončí. Členové KD mají jeden pracovní den na zápis připomínek. Pokud sami neukončí připomínkování, bude ukončeno automaticky. Po ukončení této úlohy proces pro členy KD končí. Je již vytvořena pouze poslední úloha sekretářce, která upraví zápis zejména po formální stránce. Po dokončení úprav ze strany sekretářky se do Alfresca (viz obr. 14) nahraje dokument se zápisem ve formátu pdf, všechny komentáře budou odstraněny, dále se nahraje zápis ve formátu docx i s případnými komentáři. Následně se zápis ve formátu pdf nakopíruje také do speciální složky se zápisy z KD, které se zveřejňují na webu.

9 Obr náhled na nahrané dokumenty v Alfrescu

10 4. Pohled sekretářky Obr založení zasedání Po spuštění procesu, je nutné vyplnit datum, jak lze vidět na obrázku č. 15 v rámečku s číslem 1. Datum je možné libovolně měnit. Pro smazání data je možné využít tlačítka Smazat datum, které je na obrázku v rámečku s číslem 2. V rámečku číslo 3 lze vidět všechny členy KD, kterým je vytvořena událost v google kalendáři a úloha s vyplněním docházky a sběrem podkladů pro zasedání KD. V rámečku číslo 4 jsou tlačítka pro zrušení zasedání a vytvoření zasedání. Aby bylo možné zasedání vytvořit, je nutné vybrat datum a čas konání, pokud tato pole nebudou vyplněna, aplikace uživatele upozorní. Po vytvoření zasedání KD se přiřadí sekretářce nová úloha s názvem Kontrola docházky KD datum. Jak obrazovka vypadá a její popis lze nalézt níže. Mimo to se vytváří i nové úlohy pro všechny členy zasedání KD a odesílají se y s oznámením o založení zasedání KD. Tato operace je poměrně náročná, proto dochází k malé časové prodlevě (cca 1 minuta).

11 Obr přehled docházky

12 Rámeček číslo: 1. V tomto rámečku lze vidět datum a čas konání zasedání KD. Datum a čas zasedání KD lze měnit pomocí tlačítka Změnit termín. Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví dialogové okno, viz. obr. 17. Po uložení změn se členům zasedání KD rozešlou obr Změna termínu zasedání KD y s oznámením o změně termínu konání. Aplikace je upozorní i při otevření úlohy příslušné tomuto zasedání. 2. Zde lze vyplnit a měnit vlastní účast na zasedání KD. V případě, že je účast kladná, není nutné vyplnit vyjádření. V opačném případě je vyplnění vyjádření povinné. Aplikace na tyto nutnosti upozorní. 3. Tabulka s docházkou všech pozvaných členů zasedání KD. 4. V rámečku č. 3 se nachází v pravé části rámeček číslo 4 s tlačítky pro úpravu docházky ostatních členů zasedání KD. V případě, že člen zasedání KD nemůže sám vyplnit docházku a sekretářka je zpravena o účasti člena, může za něj docházku vyplnit. V takovém případě je obr Změna docházky člena KD 1 nutné vyplnit vyjádření i v kladném případě. Viz obr Tlačítko pro aktualizování tabulky s docházkou. 6. Zobrazení dokumentu, který je sdílený všem členům KD. Jedná se o dokument vytvořený na Google Disk. Slouží ke sběru podkladů pro zasedání KD. Jakákoliv změna v tomto dokumentu se ihned projeví i u ostatních členů. Pro to, aby se dokument zobrazil, je nutné být přihlášen pod správným Google účtem. Pokud je uživatel přihlášen na jiný účet, aplikace ho upozorní, že nemá k dokumentu přístup a pod jakým účtem by měl být přihlášen (aplikace ověřuje, zda je uživatel přihlášen stejným Google účtem jako do aplikace). 7. Tlačítko sloužící pro otevření sdíleného dokumentu v novém okně. 8. V této části formuláře je tabulka s připojenými dokumenty vztahujícími se k zasedání KD. Tyto dokumenty se při nahrávání ukládají na Alfresco do příslušné složky. V pravé části tabulky jsou akce, kde je možné získat odkaz na dokument, prohlédnout si ho, upravit název, nebo vidět historii změn. 9. Tlačítka pro připojení dokumentu k zasedání KD (a jeho nahrání na Alfresco) a aktualizaci tabulky s dokumenty. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit dokument se zobrazí dialogové okno (viz obr. 19.), kde je nutné napsat název vkládaného dokumentu a vybrat dokument na obr Vytvoření dokumentu disku. Po odsouhlasení se dokument pod příslušným názvem uloží na Alfresco a přidá se do tabulky (rámeček č. 8). 10. Tlačítko Odložit úlohu uloží provedené změny docházky sekretářky. K úloze je pak možné kdykoliv se vrátit. Pro odložení úlohy je nutné vyplnit docházku. Tlačítko Pokračovat na zápis zasedání ukončí tuto úlohu (Kontrola docházky KD datum). Po ukončení této úlohy, pomocí tlačítka Pokračovat na zápis zasedání je vytvořena nová úloha Zápis průběhu ze zasedání KD datum. Formulář je popsán níže.

13 Obr. 20 zápis ze zasedání Rámeček číslo: 1. Pokud se na KD dohodne termín dalšího zasedání, je možné zde vyplnit datum a čas příštího zasedání KD. Případně lze toto datum smazat pomocí již známého tlačítka Smazat datum. 2. Tabulka se seznamem členů pozvaných na případné další zasedání KD. 3. Tlačítko pro skrytí sdíleného dokumentu s podklady pro zasedání (stejný dokument jako na obr. č. 16, rámeček č. 6). Po stisknutí se skryje dokument v rámečku č. 5. Tlačítko se zároveň také změní na Zobrazit podklady a je tedy možné si dokument znovu nechat zobrazit.

14 4. Dokument, který je viditelný pouze zapisovatelem. Žádný jiný člen KD tento dokument nevidí, lze zde tedy vkládat vlastní poznámky, které nikdo jiný neuvidí. Dokument je možné také otevřít v novém okně pomocí tlačítka Otevřít v novém okně umístěného pod dokumentem. 5. Dokument sdílený všem členům KD, každý ho může upravovat a jakákoliv změna se ihned projeví i u ostatních. Slouží především pro doplňování podkladů ze strany členů KD. Z tohoto dokumentu lze kopírovat jakoukoliv část a vkládat ji do dokumentu vedle. Jak již bylo zmíněno, tento dokument lze také skrýt pomocí tlačítka Skrýt podklady. Dokument je možné také otevřít v novém okně pomocí tlačítka Otevřít v novém okně umístěného pod dokumentem. 6. Viz obr. č. 16, rámeček 8 a Po skončení zasedání KD je nutné ukončit zápis ze zasedání. To lze pomocí tohoto tlačítka. Po stisknutí se ukončí úloha Zápis ze zasedání KD datum. Po dokončení této úlohy se uzavře všem členům KD možnost upravovat podklady zasedání KD. Sekretářce se zároveň vytvoří nová úloha Finalizace zápisu ze zasedání KD datum (obr. č. 21). Obr finalizace zápisu

15 Rámeček číslo: 1. Sdílený dokument vytvořený při zápisu zasedání KD. V této fázi je dokument viditelný pouze sekretářce a slouží zejména pro formální úpravu zápisu ze zasedání. 2. Po stisknutí tohoto tlačítka se uzavře tato úloha a vytvoří se nové úlohy členům KD, kteří mohou zápis připomínkovat. Zbytek tohoto formuláře je již popsán v předešlých částech manuálu. Po ukončení této úlohy musí zápis schválit děkan. Po schválení zápisu děkanem se vytvoří nová úloha pro ostatní členy KD, kteří můžou zápis připomínkovat. Po skončení připomínkování se vytvoří nová úloha Kontrola znění zápisu KD datum sekretářce, viz obr. 22. Obr závěrečná kontrola zápisu Tento formulář je stejný jako formulář na obr. 20 a slouží zejména k formální úpravě zápisu. Úlohu lze odložit a kdykoliv se k ní zase vrátit. Po dokončení úprav je potřeba kliknout na tlačítko Zveřejnit zápis na web. Po stisknutí tohoto tlačítka se do Alfresca (viz obr. 23) nahraje dokument se zápisem ve formátu pdf, všechny komentáře budou odstraněny, dále se nahraje zápis ve formátu docx i s případnými komentáři. Následně se zápis ve formátu pdf nakopíruje také do speciální složky se zápisy z KD, které se zveřejňují na webu.

16 Obr náhled na nahrané dokumenty v Alfrescu

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes internet 1. Úvodní stránka Stránku, kde si můžete nastavit nahrávání,

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další)

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Instalace čtečky...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes mobil 1. Úvodní stránka Pro nastavení nahrávání přes mobil jděte na stránky

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava střechy na přístavbě sportovní haly v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava střechy na přístavbě sportovní haly v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 02. 07. 2015 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

1.2 Nastavení datové schránky

1.2 Nastavení datové schránky 1.2 Nastavení datové schránky Důležitou částí systému datových schránek je samotné uživatelské nastavení datové schránky. Mezi jeho nejvýznamnější prvky pak patří nastavení upozorňování o příchozích zprávách

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Uzávěrka časopisu PEXeso

Uzávěrka časopisu PEXeso Uzávěrka časopisu PEXeso Uživatelský manuál Verze 1.0.1. Vytvořeno: 20. 3. 2013 1 1. Úvod... 3 1.1. Technické požadavky... 3 2. Uzávěrka... 3 2.1. Kde provést uzávěrku časopisu?... 3 2.2. Postup tvorby

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Přihlášení uživatele

Přihlášení uživatele Přihlášení uživatele 1 Portál B2B 3.0 1.1 O portálu Cílem Portálu B2B je zprostředkovávat zaměstnancům ŠKODA AUTO a jejich obchodním partnerům (importérům, dealerům atd.) důležité informace a umožňovat

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí programu Total Commander

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Google Apps. weby 3. verze 2012

Google Apps. weby 3. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Další akce... Akce stránky... Šablony stránek... Akce webu... Spravovat web... 5 Sdílení webu... 9 Přehled... 9 Nastavení viditelnosti... 0 Nastavení sdílení

Více