Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)"

Transkript

1 Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k čerpání * běžné , , ,39 66, , ,00 * investiční (kapitálové) příjmy , , ,08 24,52 295, ,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,47 58, , ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech , , , , ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,82 50, , ,00 * provozní (běžné) , , ,26 59, , ,00 * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 520, ,00 440,82 29,00 170, ,00 * investiční výdaje , , ,35 26,43-430, ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,43 50, , ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM 5 000, , ,39 49,47 0, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,82 50, , ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 2010 Příjmy z daní 2010 k k UR Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,01 52, ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , ,00 723,81 51, ,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40 ze 60 celk. výnosu) 1 450, ,00 295,94 20, ,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30 dle bydliště) 1 400, ,00 230,78 16, ,00 Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 490, ,00 727,15 48, ,00 Právnických osob , , ,99 59, ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,78 49, ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,46 51,31 0, ,00 Daň z nemovitostí 6 000, , ,97 61, ,00 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0,00 0, , , ,00 Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 6 000, , ,97 61,72 0, ,00 Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) , , ,43 52,04 0, ,00 Daně celkem , , ,03 78, , ,00 Poplatek za komunální odpad 4 980, , ,24 80, ,00 Správní poplatky 3 880, , ,32 51, ,00 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 250,00 250,00 133,89 53,56 250,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10,00 30,00 27,08 90,27 30,00 Poplatek ze psů 200,00 200,00 177,04 88,52 200,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 270,00 270,00 197,02 72,97 270,00 Odvod výnosů z VHP 300,00 300,00 209,47 69,82-90,00 210,00 Poplatek ze vstupného 30,00 30,00 19,96 66,53 30,00 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (SFŽP) 0,00 0,00-128,00-0,00 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 600,00 600,00 201,90 33,65 600,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,92 64,71-90, ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,95 76, , ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Běžné (neinvestiční) dotace k k UR Dotace ze st. v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 48, ,30 Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR 1 838, , ,20 84,80 78, ,50 * na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 588,70 588,70 588,70 100,00 588,70 * výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí 1 250, ,00 934,70 74, ,00 * volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 235,80 235,80 100,00 235,80 * program prevence kriminality - projekt Drž se na uzdě 0,00 0,00 0,00-78,00 78,00 Ostatní neinvestiční dotace ze státního , , ,83 59,33 221, ,90 * na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi , , ,00 55, ,00 * na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb , , ,00 59, ,00 * na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 7,60 7,55 99,34 7,60 * na výkon činnosti OLH 0,00 242,90 445,08 183,24 202,20 445,10 * na výkon terenní sociální práce (Úřad vlády) 0,00 216,20 216,20 100,00 216,20 * na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída ,00 0,00 19,00-19,00 19,00 Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje 0,00 300,00 130,00 43,33 20,00 320,00 * na organizaci Moravskotřebovského bramboráku (KS) 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle (KS) 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * na vydání sborníku ze semináře Moravskotřebovský zámek - renesance (KS) 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * na organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (KS) 0,00 70,00 70,00 100,00 70,00 * na organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu (KS) 0,00 5,00 5,00 100,00 5,00 * na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (ZŠ Palackého) 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * na organizaci akce Fortitudo 2010 (Dům dětí a mládeže) 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * na organizaci akce Lyžařský kurz (ZŠ Čs. armády 179) 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * na renovaci podlahy tělocvičny Olomoucká 2 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * na organizaci akce Výtvarný svět na zámku 2010 a 10. ročník MT arkád 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 540,00 540,00 208,00 38,52 540,00 * za dojíždějící žáky 500,00 500,00 184,00 36,80 500,00 * za výkon přenesené působnosti 40,00 40,00 24,00 60,00 40,00 Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 350,00 350,00 190,17 54,33 350,00 BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,20 56,76 319, ,70 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 100,00 100,00 46,82 46,82 100,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 130,00 130,00 75,96 58,43 130,00 Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) 0,00 0,00 23,90-25,00 25,00 Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha, ) 90,00 90,00 45,35 50,39 90,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 800,00 800,00 0,00 0,00 400, ,00 Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,24 55, ,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 610,00 610,00 305,00 50,00 610,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark ) 150,00 150,00 41,57 27,71 150,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,84 51,32 425, ,00 Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 430,00 430,00 224,68 52,25 430,00 Propagační materiál 20,00 20,00 9,54 47,70 20,00 Příjmy z provozu aquaparku 1 000, ,00 82,52 8, ,00 Příjmy z provozu veřejného WC 25,00 25,00 8,13 32,52 25,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 475, ,00 324,87 22,03 0, ,00 Přijaté sankční platby 1 130, ,00 369,64 32, ,00 * Stavební úřad 40,00 40,00 17,80 44,50 40,00 * Životní prostředí 30,00 30,00 11,00 36,67 30,00 * Městská policie 170,00 170,00 83,30 49,00 170,00 * Odbor dopravy 800,00 800,00 242,54 30,32 800,00 * Přestupky 60,00 60,00 15,00 25,00 60,00 * Památková péče 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Příjmy z úroků 508,00 508,00 369,72 72,78 100,00 608,00 Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smlouvy o reklamě) 20,00 100,00 85,00 85,00 80,00 180,00 * vydání kalendáře (reklama) 20,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * 11. ročník Moravskotřebovského festivalu (reklama) 0,00 30,00 15,00 50,00 30,00 * údržba a oprava komunikací popř. chodníků (dar Ing. Rada) 0,00 50,00 50,00 100,00 50,00 * neúčelový dar (Matoušek CZ) 0,00 0,00 0,00-60,00 60,00 * rozvoj školství 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 Příjmy z kopírování 0,00 0,00 0,33-0,00 Splátky půjček 530,00 530,00 338,52 63,87 530,00 * do fondu rozvoje bydlení 350,00 350,00 230,73 65,92 350,00 * do sociálního fondu města 180,00 180,00 107,79 59,88 180,00 Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová 1 560, , ,00 100, ,00 Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin 1 200, ,00 677,68 56, ,00 Pardubický kraj - doplatek nákladů na výplatu soc. dávek v roce ,00 650,00 0,00 650,00 Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do Evropského parlamentu 80,00 80,00 82,17 102,71 80,00 Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 94,66-0,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 50,00 59,19 118,38 10,00 60,00 Přijaté náhrady škody 0,00 30,00 36,52 121,73 20,00 50,00 Vratka DPH finančním úřadem 0, , ,96 205, , ,80 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 200,00 260,50 254,59 97,73 260,50 Příjmy z prodeje dřeva 0,00 0,00 0,33-0,00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0,00 0,00 0,50-0,00 Ostatní neidentifikované příjmy 0,00 0,00 92,72-0,00 strana 4

5 k k UR OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,24 61, , ,30 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,39 66, , ,00 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků 4 200, , ,40 70, ,00 Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje spol. ISA) - doplatky ,00 700,00 729,71 104,24 700,00 Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 3 500, , ,43 41, ,00 Příjmy z prodeje majetku města CELKEM 8 400, , ,54 61,64 0, ,00 Odvod nájemného z VHČ na financování investic 4 400, ,00 0,00 0,00 300, ,00 Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas , , ,27 5, ,00 Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky 5 600, , ,27 88, ,00 Investiční dotace IOP - zpracování územního plánu 998,00 998,00 0,00 0,00-5,00 993,00 Kapitálové investiční dotace CELKEM , , ,54 16,69 295, ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,08 24,52 295, ,00 Celkové rozpočtové příjmy , , ,47 58, , ,00 strana 5

6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 264, , , , , , , , , , , ,76 únor 461, , , , , , , , , , , ,29 březen 2 352, , , , , , , , , , , ,96 duben 4 668, , , , , , , , , , , ,88 květen 4 668, , , , , , , , , , , ,62 červen 6 619, , , , , , , , , , , ,97 červenec , , , , , , , , , , , ,97 srpen , , , , , , , , , , , ,97 září , , , , , , , , , , , ,97 říjen , , , , , , , , , , , ,97 listopad , , , , , , , , , , , ,97 prosinec , , , , , , , , , , , ,97 plnění 36,57 48,31 49,51 43,98 46,78 59,06 47,53 52,10 51,18 52,80 54,61 51,73 Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 279,33 959,43 170, ,04 758,13 148,14 243,13 48,71 45,17 20,36 175,30 63,49 únor 594, ,77 229, ,47 834,34 177,33 256,17 223,90 45,17 33,33 211,74 74,06 březen 994, ,40 545, , ,87 526,12 258,96 233,46 45,17 43,67 212,75 74,06 duben 1 998, , , , ,52 526,12 263,72 239,03 45,17 49,02 217,32 74,06 květen 3 462, , , , ,52 526,72 264,36 240,35 45,17 67,31 226,32 74,06 červen 4 482, , , , ,52 526, , , , , , ,97 červenec 7 078, , , , ,56 526, , , , , , ,97 srpen 7 171, , , , ,18 526, , , , , , ,97 září 7 506, , , , ,54 526, , , , , , ,97 říjen 8 355, , , , ,90 526, , , , , , ,97 listopad 8 468, , , , ,40 526, , , , , , ,97 prosinec 9 215, , , , ,91 526, , , , , , ,97 plnění 65,92 39,30 30,79 79,50 39,09 18,48 47,32 42,42 47,02 74,35 64,62 61,72 strana 6

7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 3 009, , , , , , , , , , , ,53 únor 7 005, , , , , , , , , , , ,60 březen 7 544, , , , , , , , , , , ,03 duben 9 756, , , , , , , , , , , ,67 květen , , , , , , , , , , , ,86 červen , , , , , , , , , , , ,43 červenec , , , , , , , , , , , ,43 srpen , , , , , , , , , , , ,43 září , , , , , , , , , , , ,43 říjen , , , , , , , , , , , ,43 listopad , , , , , , , , , , , ,43 prosinec , , , , , , , , , , , ,43 plnění 44,17 51,49 52,14 45,94 55,13 49,66 45,24 49,34 49,83 49,02 52,40 52,04 strana 7

8 Vývoj příjmů z daní v průběhu roku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 strana 8

9 Rozpočet daní na rok 2010 Daňový příjem k SR 2010 Rozpočet 2010 k plnění 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40 ze 60 výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi , , , , ,04 21,40 z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,17 Sdílené daně CELKEM ,78 30 z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,93 Daň z nemovitostí ,49 Výlučné daně CELKEM ,39 Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,66 strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) k TECHNICKÉ SLUŽBY Správa sportovišť 2 630, ,00 567,45 21, ,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení 1 030, ,00 393,66 38, ,00 * přísp.na správu aquaparku 1 600, ,00 173,79 10, ,00 Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny 150,00 150,00 59,79 39,86 150,00 Silnice a komunikace 6 510, , ,09 40, ,00 * zimní údržba komunikací 1 980, , ,47 97, ,00 * monitoring mostů 30,00 30,00 8,99 29,97 30,00 * běžná údržba a opravy komunikací 4 500, ,00 717,63 15, ,00 Veřejné osvětlení 3 640, , ,24 43,35-240, ,00 * elektrická energie 1 600, ,00 791,22 49, ,00 * běžná údržba a opravy 2 000, ,00 685,22 36,84-240, ,00 * koncepce obnovy a rozvoje VO 40,00 40,00 40,80 102,00 40,00 Pohřebnictví 1 070, ,00 405,19 37,87 25, ,00 * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 900,00 900,00 405,19 45,02 25,00 925,00 * zřízení přípojky vody - hřbitov Boršov 170,00 170,00 0,00 0,00 170,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 635, , ,88 25, ,00 * obyvatelé a separovaný odpad 7 600, , ,90 25, ,00 * vedení a evidence odpadu 35,00 35,00 17,98 51,37 35,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 300, , ,46 36, ,00 * úklid města 3 800, , ,12 37, ,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 500, , ,34 35, ,00 Provoz veřejného WC 230,00 230,00 102,65 44,63 230,00 ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM , , ,75 34,05-215, ,00 Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 10,00 100,00 10,00 Pořízení sekačky pro ČOV 40,00 40,00 31,13 77,83 40,00 Přepočet kanalizační sítě 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 ODPADNÍ VODY CELKEM 105,00 105,00 41,13 39,17 0,00 105,00 plnění strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 2 975, , ,60 51, ,00 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 535, ,00 800,00 52, ,00 * MŠ Boršov - oprava střechy 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova, vč. mezd) 1 435, ,00 750,00 52, ,00 * MŠ Jiráskova - zpracování energetického auditu 5,00 5,00 3,60 72,00 5,00 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 9 963, , ,28 46,34 175, ,00 * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny, výdejny a mezd) 2 210, , ,00 52, ,00 * ZŠ, ul.čsa - dotace na akci Lyžařský kurz 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 * ZŠ, ul.čsa - nátěr střechy nad světlíkem 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 * ZŠ, ul.čsa - oprava okapů 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * ZŠ, ul.čsa - oprava budovy školy po zatečení (fasáda, střecha, malování) 0,00 85,00 10,63 12,51 85,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - výměna oken 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava střechy 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava podlahy 0,00 220,00 0,00 0,00 225,00 445,00 * ZŠ, ul.palackého 5 242, , ,00 51, ,00 * ZŠ, ul.palackého dovybavení šaten 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * ZŠ, ul.palackého - oprava vodovodní přípojky 10,00 10,00 8,01 80,10 10,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce vodovodní přípojky 500,00 500,00 31,64 6,33-50,00 450,00 * ZŠ, ul.palackého - přemostění napouštění bazénu 11,00 11,00 0,00 0,00 11,00 * ZŠ, ul.palackého - organizace mezinár. výtvarné soutěže Pod modrou oblohou 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 750, ,00 910,00 52, ,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - odborný posudek stavu střešní krytiny vč. PD 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 Stipendia 80,00 80,00 36,00 45,00 80,00 Dům dětí a mládeže 1 045, ,00 492,00 45,47 70, ,00 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť) 890,00 907,00 467,00 51,49 907,00 * mim. dotace na opravy hvězdárny 25,00 25,00 25,00 100,00 25,00 * nezbytné opravy objektu 130,00 130,00 0,00 0,00 70,00 200,00 * dotace na akci Fortitudo ,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Základní umělecká škola 1 170, ,00 700,00 59,83 20, ,00 * příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií) 970,00 970,00 500,00 51,55 970,00 * mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 200,00 200,00 200,00 100,00 20,00 220,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,88 48,23 265, ,00 strana 11

12 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 880,00 892,00 449,66 50,41 892,00 * příspěvek na provoz TIC 530,00 530,00 245,00 46,23 530,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 350,00 362,00 204,66 56,54 362,00 Městská knihovna 2 905, , ,00 50,95 19, ,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 725,00 725,00 450,00 62,07 725,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 150, , ,00 46, ,00 * mimořádná dotace na nátěry oken, malování studovny a kanc. 30,00 30,00 30,00 100,00 30,00 * na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída ,00 0,00 0,00-19,00 19,00 Kulturní služby města 8 138, , ,00 50, ,00 * Kulturní centrum 3 022, , ,00 49, ,00 * Muzeum 476,00 476,00 250,00 52,52 476,00 * Zámek 742,00 742,00 400,00 53,91 742,00 * dotace na mzdy vč. odvodů 3 748, , ,00 52, ,00 * mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * oprava vstupního portálu - hlavice 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na pořádání Moravskotřebovského bramboráku 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na vydání sborníku ze semináře na zámku 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * dotace organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 * dotace organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 Sbor pro občanské záležitosti 110,00 110,00 39,99 36,35 110,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 320,00 320,00 123,21 38,50 320,00 Propagace města 510,00 510,00 194,17 38,07 60,00 570,00 Organizace jednodenní soutěže mažoretek ČR 20,00 20,00 18,42 92,10 20,00 Přísp. svazku obcí Českomor. pomezí (cyklobus) 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Hřebečské důlní stezky (provozní výdaje) 0,00 130,00 511,46 393,43 470,00 600,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,91 51,90 549, ,00 strana 12

13 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 6 438, , ,00 41, , ,00 * přísp.na činnost tělovýchovné jednoty 2 243, ,00 950,00 42, ,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení a na užívání sportovních zařízení 1 889, ,00 800,00 42, , ,00 * přísp.na energie sportovních zařízení 850,00 850,00 350,00 41,18 850,00 * přísp.na odměny trenérům 666,00 666,00 300,00 45,05 666,00 * přísp.na ostatní aktivity 115,00 115,00 65,00 56,52 115,00 * přísp.na nájmy tělocvičen 470,00 470,00 200,00 42,55 470,00 * přísp.na organizaci mezinárodního fotbalového turnaje 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 * přísp.na organizaci akce Vandr skrz Maló Hanó 15,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * přísp.na pořízení 2 ks stolů na stolní tenis 40,00 40,00 20,00 50,00 40,00 * přísp.na užívání nafukovací tenisové haly 0,00 0,00 0,00-170,00 170,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 370, , ,21 42, ,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 700, ,00 922,97 54, ,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 20,00 20,00 4,84 24,20 20,00 * vodné a stočné (aquapark) 650,00 650,00 73,40 11,29 650,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 8 808, , ,21 42, , ,00 EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 60,00 60,00 7,19 11,98 60,00 Centrum volného času 735,00 735,00 265,35 36,10 0,00 735,00 * mzdové náklady (leden - květen) 383,00 234,65 51,81 22,08 234,65 * mzdové náklady (leden - květen) TSP 0,00 148,35 99,25 66,90 148,35 * OOV (leden - květen) 32,00 32,00 13,25 41,41 32,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - květen) 130,00 79,55 16,93 21,28 79,55 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden květen) TSP 0,00 50,45 33,74 66,88 50,45 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 10,00 10,00 2,12 21,20 10,00 * ostatní provozní náklady 180,00 162,60 43,08 26,49 162,60 * ostatní provozní náklady TSP 0,00 17,40 5,17 29,71 17,40 Lesní hospodářství 135,00 385,50 495,28 128,48 202,20 587,70 * výkon stání správy a samosprávy 105,00 355,50 495,28 139,32 202,20 557,70 * Jahnův kámen - úpravy okolí (v blízkosti rozhledny) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 60,00 60,00 45,03 75,05 60,00 strana 13

14 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 285,00 365,00 67,88 18,60-60,00 305,00 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 1,32 0,88 150,00 * opatření k utlumení populace holubů 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 20,00 20,00 9,79 48,95 20,00 * péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 * vodní hospodářství a rybářství 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * odborné posudky a studie 20,00 20,00 2,52 12,60 20,00 * protipovodňová ochrana - srážkoměr 40,00 40,00 38,65 96,63 40,00 * umístění týraných zvířat do náhradní péče (výkon státní správy) 0,00 80,00 15,60 19,50-60,00 20,00 EKOL. ČINNOST, CVČ, CELKEM 1 275, ,50 880,73 54,86 142, ,70 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 500, , ,00 68, ,00 * pečovatelská služba a penziony 1 400, ,00 600,00 42, ,00 * Domov pro seniory 1 100, , ,00 100, ,00 Sociální dávky celkem , , ,02 57, ,00 * sociální pomoc - město 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * sociální dávky , , ,02 57, ,00 Stacionář domeček 300,00 300,00 300,00 100,00 300,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM , , ,02 58,31 0, ,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 4 490, , ,07 37, ,00 * platy strážníků (leden - květen) 2 950, , ,75 36, ,00 * OOV (leden - květen) 0,00 0,00 1,53-0,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - květen) 1 010, ,00 364,58 36, ,00 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * ostatní provozní výdaje 500,00 545,00 286,21 52,52 545,00 Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému 130,00 130,00 0,30 0,23 130,00 Prevence kriminality - aktivity komise (včetně projektu Drž se na uzdě) 40,00 40,00 4,56 11,40 78,00 118,00 Požární ochrana (vč. 2 ks plouvoucích čerpadel) 175,00 175,00 82,20 46,97 175,00 Přísp. na provoz JPO II Staré Město (vč. vyprošť.) 550,00 550,00 550,00 100,00 550,00 strana 14

15 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Místní zastupitelské orgány 3 260, , ,53 36,73-7, ,00 * odměny členům zastupitelstva (včetně odměn při skončení) (leden - březen) 2 300, ,00 730,60 31, ,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - březen) 540,00 540,00 225,51 41,76 540,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 120,00 120,00 117,50 97,92 120,00 * ostatní výdaje (včetně reprefondu) 300,00 300,00 123,92 41,31-7,00 293,00 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 235,80 330,08 139,98 235,80 Činnost místní správy , , ,73 41,50 152, ,00 * platy zaměstnanců (leden - květen) , , ,28 41, ,70 * platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - květen) 888,00 888,00 341,80 38,49 888,00 * platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc.sl.) (leden - květen) 439,30 439,30 208,86 47,54 439,30 * OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů) (leden - květen) 290,00 290,00 103,26 35,61 62,00 352,00 * soc. a zdr. pojištění (leden - květen) 7 128, , ,83 41, ,60 * soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) (leden - květen) 302,00 302,00 116,21 38,48 302,00 * soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc.sl.) (leden - květen) 149,40 149,40 70,91 47,46 149,40 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 200,00 200,00 18,51 9,26 200,00 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 350,00 207,88 59,39 350,00 * konzultační, poradenské a právní služby 750,00 750,00 172,56 23,01 750,00 * ostatní provozní výdaje 7 080, , ,51 45,96 60, ,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 1 250, ,00 526,75 42, ,00 * mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí 60,00 60,00 28,11 46,85 60,00 * mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing 170,00 170,00 84,21 49,54 170,00 * mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování) 40,00 40,00 39,60 99,00 40,00 * mim. dotace na roční dozorový audit ISMS 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * provozní informatiky 1 950, ,00 640,45 32,10 30, ,00 * pořízení záložního zdroje pro budovu TGM (bezpečn. rada) 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 * krizové řízení 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Vzdělávání v egon centru (projekt EU) 150,00 150,00 279,18 186,12 150,00 Procesní optimalizace (projekt EU) 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Odborné ošetření starých stromů (projekt EU) 210,00 210,00 0,00 0,00 210,00 Zpracování analýz pro VŘ na el. energii a plyn 120,00 120,00 120,00 100,00 120,00 Bourání zdi - zahradnictví Jevíčská 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Zabezp. objektu budovy bývalé dět. nemocnice 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 Rozvoj a úpravy orientačního systému města 30,00 45,00 8,27 18,38 45,00 Rozšíření autobusové dopravy ve městě 60,00 60,00 51,84 86,40 60,00 Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 20,61 41,22 50,00 strana 15

16 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Splátky úroků z úvěru 925,00 925,00 473,42 51,18 925,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 250,00 250,00 118,81 47,52 250,00 * rek. koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 460,00 460,00 237,67 51,67 460,00 * rek. koupaliště - úvěr 2004 ( ,- Kč) 200,00 200,00 110,24 55,12 200,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 15,00 15,00 6,70 44,67 15,00 Odměna za realizaci prodeje bytů (doplatek) 55,00 55,00 53,71 97,65 55,00 Poskytnuté půjčky z FRB 4 055, , ,81 38, ,00 * poskytnuté půjčky 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 * posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 3 550, , ,86 43, ,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 2,95 59,00 5,00 Ostatní činnost 2 186, , ,32 863, , ,50 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 637,00 772,00 710,65 92,05 772,00 * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků 291,00 104,00 0,00 0,00 104,00 * daň z příjmů za obec 0,00 0, , , ,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 498,00 227,00 0,00 0,00-115,00 112,00 * vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky) 160,00 160,00 156,84 98,03 160,00 * odvod DPH finančnímu úřadu 0, , ,53 151, , ,50 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 * ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00-9,30-0,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,63 80, , ,30 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,26 59, , ,00 strana 16

17 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Infrastr. pro sport a volný čas v Mor. Třebové - I. etapa , , ,59 30, ,00 2. Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 1 000, ,00 390,00 39, ,00 3. Nový územní plán města Moravská Třebová (dok. 2009) 860,00 860,00 748,00 86,98 860,00 4. Vybudování technologického centra 1 030, ,00 47,52 4, ,00 5. Hřebečské důlní stezky 5 900, , ,32 58,76-470, ,00 6. Projekt Cesta od renesance k baroku 600,00 600,00 72,00 12,00 600,00 7. Kompostárna Hamperk 1 050, ,00 0,00 0, ,00 8. Hřebečské důlní stezky II - doplatek z roku ,00 50,00 40,23 80,46 50,00 9. Pult centrální ochrany - městská policie 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Výkupy pozemků 580,00 580,00 101,60 17,52 580, Investice informatika 310,00 310,00 71,88 23,19-50,00 260, Zpracování územně analytických podkladů 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod) 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Investiční dotace TJ Slovan 570,00 570,00 0,00 0,00 570, Regenerace panelového sídliště IV. etapa 4 250, ,00 232,00 5, , Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (PD) 260,00 330,00 0,00 0,00 330, Lokalita Knížecí louka - volnočasový areál (PD) 350,00 350,00 31,08 8,88 350, Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní 650,00 410,00 405,20 98,83 410, St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - I. etapa (PD) 180,00 180,00 0,00 0,00 180, St. úpravy kanal. ul. Jevíčská - II. etapa - PD 100,00 100,00 0,00 0,00 100, St. úpravy kanalizace ul. Piaristická - projekční příprava 200,00 200,00 0,00 0,00 200, Přeložka kanalizace Sušice (PD) 0,00 0,00 0,00-80,00 80, Ulice Nová - odvod dešťových vod (PD) 0,00 0,00 0,00-40,00 40, Studie ul. Svitavská 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Posouzení a návrh odvedení srážk. vod - Hamperk (PD) 80,00 80,00 0,00 0,00 80, Odvod. lokality za sběr. dvorem (ukládání zeminy) - PD 30,00 30,00 28,80 96,00 30, Nová lokalita pro ukládání zeminy zeminy 0,00 150,00 0,00 0,00 150, Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - PD 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Most ul. Vodní - demolice + lávka - projekční příprava 80,00 80,00 0,00 0,00 80, Výstavba kontejn. stání - Billa (parc.č. 88/10) - PD 5,00 5,00 4,80 96,00 5, Úprava průchodu na parkoviště Billa (parc.č. 90/2) - PD 5,00 5,00 3,60 72,00 5, Obnova dvorních traktů - dokončení 2 800, ,00 0,00 0,00-680, , ZTV lokality Strážnického - III. etapa (17 st. parcel) - PD 160,00 160,00 0,00 0,00 160, Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec 1 000, ,00 0,00 0, , Lokální biocentrum - dopracování PD 60,00 220,00 0,00 0,00 220, ZŠ Palackého rek. WC pavilonu U12,15 a krček U15 (PD) 10,00 10,00 9,00 90,00 10, ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD) 10,00 10,00 0,00 0,00 10, MŠ Piaristická - odkanalizování budov 620,00 620,00 26,95 4,35-220,00 400, MŠ Tyršova - vytápění objektu 1 060, ,00 47,00 4,43-60, , MŠ Jiráskova - žádost o dotace z progr. Zelená úsporám 0,00 0,00 0,00-200,00 200, KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou 370,00 370,00 0,00 0,00 370, Olomoucká 2 - elektrorozvody servrovny 22,00 22,00 0,00 0,00 22, Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti (sanační omítky) 60,00 60,00 0,00 0,00-60,00 0, Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD) 8,00 8,00 0,00 0,00 8, Květná zahrada - investiční dotace 0,00 30,00 30,00 100,00 30, Rozšíření veřejného osvětlení (směr Útěchov) 0,00 140,00 139,45-140, Cyklostezka Mor. Třebová - Útěchov (zaměření,...) 0,00 60,00 58,80-60, Rozšíření veřejného osvětlení Boršov 0,00 0,00 1,27-40,00 40, Rozšíření veřejného osvětlení Sušice 0,00 0,00 3,52-150,00 150, Rozšíření veřejného osvětlení Udánky 0,00 0,00 2,82-50,00 50, Přeložka NN na parkovišti u smuteční obřadní síně 0,00 0,00 0,00-250,00 250,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,43 27,83-730, ,00 strana 17

18 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Plynofikace TGM ,00 150,00 126,12 84,08 150,00 2. Bránská 8 - rozvod plynu 150,00 150,00 7,80 5,20 150,00 3. Rekonstrukce Bránská 19 0,00 0,00-2,56-0,00 4. Fasáda Školní 1,3,7, , ,00 0,00 0, ,00 5. Vložkování komínů v objektech města 100,00 100,00 33,66 33,66 100,00 6. Plynofikace Zámecká 13 0,00 0,00 7,90-150,00 150,00 7. Penzion Svitavská 24 - rozvod domovních zvonků 0,00 0,00 0,00-150,00 150,00 INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 4 400, ,00 172,92 3,93 300, , , , ,35 26,43-430, ,00 Rozsáhlejší opravy investičního majetku 1. Výměna oken domu TGM 19/37 450,00 390,00 274,50 70,38 390,00 2. Výměna oken domu TGM 21/36 (proj. příprava) 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3. Výměna oken domu TGM 23/35 (proj. příprava) 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 4. Výměna oken domu TGM 25/34 (proj. příprava) 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 5. Obnova střechy (konstrukcí a komínů) - TGM 25/34 (PD) 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 6. Výměna oken domu TGM 37/28 (Hedva) 140,00 200,00 166,32 83,16 10,00 210,00 7. Obnova střechy vč konst. krovu a komínů - TGM 37/28 320,00 400,00 0,00 0,00 30,00 430,00 8. Obnova střechy vč konstr. krovu a komínů - TGM 39/27 480,00 400,00 0,00 0,00 30,00 430,00 9. Obnova fasády vč. klempířských prvků Zámecká 6 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Obnova fasády TGM 19/37 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Obnova střechy Latinské školy - havarijní stav (PD) 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Latinská škola-dokončení restaurování 0,00 0,00 0,00-30,00 30, Restaurování maleb radnice - 1. etapa 0,00 0,00 0,00-50,00 50, Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 1 520, ,00 440,82 29,00 170, ,00 strana 18

19 Rozpočtová skladba Rozbor hospodaření města k (v Kč) Příjemce příspěvku k Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0, , , Průmyslové muzeum Mladějov 0, , , AŠSK školní sportovní klub Dvojka 0, , , Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , , Gymnázium Moravská Třebová , , , Integrovaná střední škola Mor. Třebová , , , PaeDr. Marie Blažková, univerzita 3. věku 0, , , Divadelní kroužek J.K. Tyla 0, , , Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková , , , Spol. přátel Galerie umělecké fotografie , , , Sdružení historických sídel 0, , , Sdružení Fermáta , , , Sdružení přátel KD v Boršově , , , PhDr. Martínková - komise památkové péče 0, , , Náboženská obec Církve československé husitské 5 000, , , Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko 0, , , Farní sbor českobratrské církve evangelické 0, , , Bredy s.r.o , , , TJ SOKOL Boršov , , , ZO SBTS Mor. Třebová , , , Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu , , , AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0, , , Lukáš Komprda 8 000, , , Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0, , , Alois Bílek - Bílkova taneční škola 0, , , D Finance a.s. - S Kuřetem do oblak 0, ,00 0, Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s , , , Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová , , , Duhový labyrint 0, , , Svaz skautů a skautek, oddíl sv. Františka 0, , , Konfederace politických vězňů ČR 2 000, , , Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko 0, , , Český zahrádkářský svaz 0, , , Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje , ,00 0, Svaz měst a obcí ČR , , , Českomoravské pomezí , , , ZO ČSOP Zelené Vendolí , , , Grant v rámci projektu ZM ,00 0,00 0, Národní síť zdravých měst 0, , , NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia , , , Oblastní charita Mor. Třebová 3 000, , , Svaz tělesně postižených ČR místní organizace 0, , , Sbor dobrovolných hasičů Udánky , , , Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , , Sbor dobrovolných hasičů Boršov , , ,00 Příspěvky celkem , , ,40 Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy , , , Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy , , , Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy , , , Dům dětí a mládeže , , ,00 Poskytnuté finanční příspěvky celkem , , ,00 strana 19

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 50 000 2548 Tenis klub Strakonice - transfer na vybudování šaten a sprch 6.2. kryto

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne 5. 12. 2011 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

Více