Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)"

Transkript

1 Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k čerpání * běžné , , ,39 66, , ,00 * investiční (kapitálové) příjmy , , ,08 24,52 295, ,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,47 58, , ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech , , , , ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,82 50, , ,00 * provozní (běžné) , , ,26 59, , ,00 * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 520, ,00 440,82 29,00 170, ,00 * investiční výdaje , , ,35 26,43-430, ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,43 50, , ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM 5 000, , ,39 49,47 0, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,82 50, , ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 2010 Příjmy z daní 2010 k k UR Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,01 52, ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , ,00 723,81 51, ,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40 ze 60 celk. výnosu) 1 450, ,00 295,94 20, ,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30 dle bydliště) 1 400, ,00 230,78 16, ,00 Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 490, ,00 727,15 48, ,00 Právnických osob , , ,99 59, ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,78 49, ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,46 51,31 0, ,00 Daň z nemovitostí 6 000, , ,97 61, ,00 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0,00 0, , , ,00 Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 6 000, , ,97 61,72 0, ,00 Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) , , ,43 52,04 0, ,00 Daně celkem , , ,03 78, , ,00 Poplatek za komunální odpad 4 980, , ,24 80, ,00 Správní poplatky 3 880, , ,32 51, ,00 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 250,00 250,00 133,89 53,56 250,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10,00 30,00 27,08 90,27 30,00 Poplatek ze psů 200,00 200,00 177,04 88,52 200,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 270,00 270,00 197,02 72,97 270,00 Odvod výnosů z VHP 300,00 300,00 209,47 69,82-90,00 210,00 Poplatek ze vstupného 30,00 30,00 19,96 66,53 30,00 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (SFŽP) 0,00 0,00-128,00-0,00 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 600,00 600,00 201,90 33,65 600,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,92 64,71-90, ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,95 76, , ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Běžné (neinvestiční) dotace k k UR Dotace ze st. v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 48, ,30 Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR 1 838, , ,20 84,80 78, ,50 * na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 588,70 588,70 588,70 100,00 588,70 * výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí 1 250, ,00 934,70 74, ,00 * volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 235,80 235,80 100,00 235,80 * program prevence kriminality - projekt Drž se na uzdě 0,00 0,00 0,00-78,00 78,00 Ostatní neinvestiční dotace ze státního , , ,83 59,33 221, ,90 * na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi , , ,00 55, ,00 * na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb , , ,00 59, ,00 * na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 7,60 7,55 99,34 7,60 * na výkon činnosti OLH 0,00 242,90 445,08 183,24 202,20 445,10 * na výkon terenní sociální práce (Úřad vlády) 0,00 216,20 216,20 100,00 216,20 * na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída ,00 0,00 19,00-19,00 19,00 Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje 0,00 300,00 130,00 43,33 20,00 320,00 * na organizaci Moravskotřebovského bramboráku (KS) 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle (KS) 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * na vydání sborníku ze semináře Moravskotřebovský zámek - renesance (KS) 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * na organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (KS) 0,00 70,00 70,00 100,00 70,00 * na organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu (KS) 0,00 5,00 5,00 100,00 5,00 * na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (ZŠ Palackého) 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * na organizaci akce Fortitudo 2010 (Dům dětí a mládeže) 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * na organizaci akce Lyžařský kurz (ZŠ Čs. armády 179) 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * na renovaci podlahy tělocvičny Olomoucká 2 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * na organizaci akce Výtvarný svět na zámku 2010 a 10. ročník MT arkád 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 540,00 540,00 208,00 38,52 540,00 * za dojíždějící žáky 500,00 500,00 184,00 36,80 500,00 * za výkon přenesené působnosti 40,00 40,00 24,00 60,00 40,00 Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 350,00 350,00 190,17 54,33 350,00 BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,20 56,76 319, ,70 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 100,00 100,00 46,82 46,82 100,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 130,00 130,00 75,96 58,43 130,00 Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) 0,00 0,00 23,90-25,00 25,00 Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha, ) 90,00 90,00 45,35 50,39 90,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 800,00 800,00 0,00 0,00 400, ,00 Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,24 55, ,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 610,00 610,00 305,00 50,00 610,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark ) 150,00 150,00 41,57 27,71 150,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,84 51,32 425, ,00 Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 430,00 430,00 224,68 52,25 430,00 Propagační materiál 20,00 20,00 9,54 47,70 20,00 Příjmy z provozu aquaparku 1 000, ,00 82,52 8, ,00 Příjmy z provozu veřejného WC 25,00 25,00 8,13 32,52 25,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 475, ,00 324,87 22,03 0, ,00 Přijaté sankční platby 1 130, ,00 369,64 32, ,00 * Stavební úřad 40,00 40,00 17,80 44,50 40,00 * Životní prostředí 30,00 30,00 11,00 36,67 30,00 * Městská policie 170,00 170,00 83,30 49,00 170,00 * Odbor dopravy 800,00 800,00 242,54 30,32 800,00 * Přestupky 60,00 60,00 15,00 25,00 60,00 * Památková péče 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Příjmy z úroků 508,00 508,00 369,72 72,78 100,00 608,00 Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smlouvy o reklamě) 20,00 100,00 85,00 85,00 80,00 180,00 * vydání kalendáře (reklama) 20,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * 11. ročník Moravskotřebovského festivalu (reklama) 0,00 30,00 15,00 50,00 30,00 * údržba a oprava komunikací popř. chodníků (dar Ing. Rada) 0,00 50,00 50,00 100,00 50,00 * neúčelový dar (Matoušek CZ) 0,00 0,00 0,00-60,00 60,00 * rozvoj školství 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 Příjmy z kopírování 0,00 0,00 0,33-0,00 Splátky půjček 530,00 530,00 338,52 63,87 530,00 * do fondu rozvoje bydlení 350,00 350,00 230,73 65,92 350,00 * do sociálního fondu města 180,00 180,00 107,79 59,88 180,00 Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová 1 560, , ,00 100, ,00 Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin 1 200, ,00 677,68 56, ,00 Pardubický kraj - doplatek nákladů na výplatu soc. dávek v roce ,00 650,00 0,00 650,00 Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do Evropského parlamentu 80,00 80,00 82,17 102,71 80,00 Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 94,66-0,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 50,00 59,19 118,38 10,00 60,00 Přijaté náhrady škody 0,00 30,00 36,52 121,73 20,00 50,00 Vratka DPH finančním úřadem 0, , ,96 205, , ,80 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 200,00 260,50 254,59 97,73 260,50 Příjmy z prodeje dřeva 0,00 0,00 0,33-0,00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0,00 0,00 0,50-0,00 Ostatní neidentifikované příjmy 0,00 0,00 92,72-0,00 strana 4

5 k k UR OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,24 61, , ,30 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,39 66, , ,00 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků 4 200, , ,40 70, ,00 Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje spol. ISA) - doplatky ,00 700,00 729,71 104,24 700,00 Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 3 500, , ,43 41, ,00 Příjmy z prodeje majetku města CELKEM 8 400, , ,54 61,64 0, ,00 Odvod nájemného z VHČ na financování investic 4 400, ,00 0,00 0,00 300, ,00 Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas , , ,27 5, ,00 Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky 5 600, , ,27 88, ,00 Investiční dotace IOP - zpracování územního plánu 998,00 998,00 0,00 0,00-5,00 993,00 Kapitálové investiční dotace CELKEM , , ,54 16,69 295, ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,08 24,52 295, ,00 Celkové rozpočtové příjmy , , ,47 58, , ,00 strana 5

6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 264, , , , , , , , , , , ,76 únor 461, , , , , , , , , , , ,29 březen 2 352, , , , , , , , , , , ,96 duben 4 668, , , , , , , , , , , ,88 květen 4 668, , , , , , , , , , , ,62 červen 6 619, , , , , , , , , , , ,97 červenec , , , , , , , , , , , ,97 srpen , , , , , , , , , , , ,97 září , , , , , , , , , , , ,97 říjen , , , , , , , , , , , ,97 listopad , , , , , , , , , , , ,97 prosinec , , , , , , , , , , , ,97 plnění 36,57 48,31 49,51 43,98 46,78 59,06 47,53 52,10 51,18 52,80 54,61 51,73 Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 279,33 959,43 170, ,04 758,13 148,14 243,13 48,71 45,17 20,36 175,30 63,49 únor 594, ,77 229, ,47 834,34 177,33 256,17 223,90 45,17 33,33 211,74 74,06 březen 994, ,40 545, , ,87 526,12 258,96 233,46 45,17 43,67 212,75 74,06 duben 1 998, , , , ,52 526,12 263,72 239,03 45,17 49,02 217,32 74,06 květen 3 462, , , , ,52 526,72 264,36 240,35 45,17 67,31 226,32 74,06 červen 4 482, , , , ,52 526, , , , , , ,97 červenec 7 078, , , , ,56 526, , , , , , ,97 srpen 7 171, , , , ,18 526, , , , , , ,97 září 7 506, , , , ,54 526, , , , , , ,97 říjen 8 355, , , , ,90 526, , , , , , ,97 listopad 8 468, , , , ,40 526, , , , , , ,97 prosinec 9 215, , , , ,91 526, , , , , , ,97 plnění 65,92 39,30 30,79 79,50 39,09 18,48 47,32 42,42 47,02 74,35 64,62 61,72 strana 6

7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 3 009, , , , , , , , , , , ,53 únor 7 005, , , , , , , , , , , ,60 březen 7 544, , , , , , , , , , , ,03 duben 9 756, , , , , , , , , , , ,67 květen , , , , , , , , , , , ,86 červen , , , , , , , , , , , ,43 červenec , , , , , , , , , , , ,43 srpen , , , , , , , , , , , ,43 září , , , , , , , , , , , ,43 říjen , , , , , , , , , , , ,43 listopad , , , , , , , , , , , ,43 prosinec , , , , , , , , , , , ,43 plnění 44,17 51,49 52,14 45,94 55,13 49,66 45,24 49,34 49,83 49,02 52,40 52,04 strana 7

8 Vývoj příjmů z daní v průběhu roku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 strana 8

9 Rozpočet daní na rok 2010 Daňový příjem k SR 2010 Rozpočet 2010 k plnění 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40 ze 60 výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi , , , , ,04 21,40 z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,17 Sdílené daně CELKEM ,78 30 z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,93 Daň z nemovitostí ,49 Výlučné daně CELKEM ,39 Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,66 strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) k TECHNICKÉ SLUŽBY Správa sportovišť 2 630, ,00 567,45 21, ,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení 1 030, ,00 393,66 38, ,00 * přísp.na správu aquaparku 1 600, ,00 173,79 10, ,00 Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny 150,00 150,00 59,79 39,86 150,00 Silnice a komunikace 6 510, , ,09 40, ,00 * zimní údržba komunikací 1 980, , ,47 97, ,00 * monitoring mostů 30,00 30,00 8,99 29,97 30,00 * běžná údržba a opravy komunikací 4 500, ,00 717,63 15, ,00 Veřejné osvětlení 3 640, , ,24 43,35-240, ,00 * elektrická energie 1 600, ,00 791,22 49, ,00 * běžná údržba a opravy 2 000, ,00 685,22 36,84-240, ,00 * koncepce obnovy a rozvoje VO 40,00 40,00 40,80 102,00 40,00 Pohřebnictví 1 070, ,00 405,19 37,87 25, ,00 * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 900,00 900,00 405,19 45,02 25,00 925,00 * zřízení přípojky vody - hřbitov Boršov 170,00 170,00 0,00 0,00 170,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 635, , ,88 25, ,00 * obyvatelé a separovaný odpad 7 600, , ,90 25, ,00 * vedení a evidence odpadu 35,00 35,00 17,98 51,37 35,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 300, , ,46 36, ,00 * úklid města 3 800, , ,12 37, ,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 500, , ,34 35, ,00 Provoz veřejného WC 230,00 230,00 102,65 44,63 230,00 ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM , , ,75 34,05-215, ,00 Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 10,00 100,00 10,00 Pořízení sekačky pro ČOV 40,00 40,00 31,13 77,83 40,00 Přepočet kanalizační sítě 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 ODPADNÍ VODY CELKEM 105,00 105,00 41,13 39,17 0,00 105,00 plnění strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 2 975, , ,60 51, ,00 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 535, ,00 800,00 52, ,00 * MŠ Boršov - oprava střechy 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova, vč. mezd) 1 435, ,00 750,00 52, ,00 * MŠ Jiráskova - zpracování energetického auditu 5,00 5,00 3,60 72,00 5,00 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 9 963, , ,28 46,34 175, ,00 * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny, výdejny a mezd) 2 210, , ,00 52, ,00 * ZŠ, ul.čsa - dotace na akci Lyžařský kurz 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 * ZŠ, ul.čsa - nátěr střechy nad světlíkem 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 * ZŠ, ul.čsa - oprava okapů 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * ZŠ, ul.čsa - oprava budovy školy po zatečení (fasáda, střecha, malování) 0,00 85,00 10,63 12,51 85,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - výměna oken 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava střechy 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava podlahy 0,00 220,00 0,00 0,00 225,00 445,00 * ZŠ, ul.palackého 5 242, , ,00 51, ,00 * ZŠ, ul.palackého dovybavení šaten 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * ZŠ, ul.palackého - oprava vodovodní přípojky 10,00 10,00 8,01 80,10 10,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce vodovodní přípojky 500,00 500,00 31,64 6,33-50,00 450,00 * ZŠ, ul.palackého - přemostění napouštění bazénu 11,00 11,00 0,00 0,00 11,00 * ZŠ, ul.palackého - organizace mezinár. výtvarné soutěže Pod modrou oblohou 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 750, ,00 910,00 52, ,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - odborný posudek stavu střešní krytiny vč. PD 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 Stipendia 80,00 80,00 36,00 45,00 80,00 Dům dětí a mládeže 1 045, ,00 492,00 45,47 70, ,00 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť) 890,00 907,00 467,00 51,49 907,00 * mim. dotace na opravy hvězdárny 25,00 25,00 25,00 100,00 25,00 * nezbytné opravy objektu 130,00 130,00 0,00 0,00 70,00 200,00 * dotace na akci Fortitudo ,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Základní umělecká škola 1 170, ,00 700,00 59,83 20, ,00 * příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií) 970,00 970,00 500,00 51,55 970,00 * mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 200,00 200,00 200,00 100,00 20,00 220,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,88 48,23 265, ,00 strana 11

12 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 880,00 892,00 449,66 50,41 892,00 * příspěvek na provoz TIC 530,00 530,00 245,00 46,23 530,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 350,00 362,00 204,66 56,54 362,00 Městská knihovna 2 905, , ,00 50,95 19, ,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 725,00 725,00 450,00 62,07 725,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 150, , ,00 46, ,00 * mimořádná dotace na nátěry oken, malování studovny a kanc. 30,00 30,00 30,00 100,00 30,00 * na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída ,00 0,00 0,00-19,00 19,00 Kulturní služby města 8 138, , ,00 50, ,00 * Kulturní centrum 3 022, , ,00 49, ,00 * Muzeum 476,00 476,00 250,00 52,52 476,00 * Zámek 742,00 742,00 400,00 53,91 742,00 * dotace na mzdy vč. odvodů 3 748, , ,00 52, ,00 * mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * oprava vstupního portálu - hlavice 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na pořádání Moravskotřebovského bramboráku 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na vydání sborníku ze semináře na zámku 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * dotace organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 * dotace organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 Sbor pro občanské záležitosti 110,00 110,00 39,99 36,35 110,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 320,00 320,00 123,21 38,50 320,00 Propagace města 510,00 510,00 194,17 38,07 60,00 570,00 Organizace jednodenní soutěže mažoretek ČR 20,00 20,00 18,42 92,10 20,00 Přísp. svazku obcí Českomor. pomezí (cyklobus) 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Hřebečské důlní stezky (provozní výdaje) 0,00 130,00 511,46 393,43 470,00 600,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,91 51,90 549, ,00 strana 12

13 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 6 438, , ,00 41, , ,00 * přísp.na činnost tělovýchovné jednoty 2 243, ,00 950,00 42, ,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení a na užívání sportovních zařízení 1 889, ,00 800,00 42, , ,00 * přísp.na energie sportovních zařízení 850,00 850,00 350,00 41,18 850,00 * přísp.na odměny trenérům 666,00 666,00 300,00 45,05 666,00 * přísp.na ostatní aktivity 115,00 115,00 65,00 56,52 115,00 * přísp.na nájmy tělocvičen 470,00 470,00 200,00 42,55 470,00 * přísp.na organizaci mezinárodního fotbalového turnaje 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 * přísp.na organizaci akce Vandr skrz Maló Hanó 15,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * přísp.na pořízení 2 ks stolů na stolní tenis 40,00 40,00 20,00 50,00 40,00 * přísp.na užívání nafukovací tenisové haly 0,00 0,00 0,00-170,00 170,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 370, , ,21 42, ,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 700, ,00 922,97 54, ,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 20,00 20,00 4,84 24,20 20,00 * vodné a stočné (aquapark) 650,00 650,00 73,40 11,29 650,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 8 808, , ,21 42, , ,00 EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 60,00 60,00 7,19 11,98 60,00 Centrum volného času 735,00 735,00 265,35 36,10 0,00 735,00 * mzdové náklady (leden - květen) 383,00 234,65 51,81 22,08 234,65 * mzdové náklady (leden - květen) TSP 0,00 148,35 99,25 66,90 148,35 * OOV (leden - květen) 32,00 32,00 13,25 41,41 32,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - květen) 130,00 79,55 16,93 21,28 79,55 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden květen) TSP 0,00 50,45 33,74 66,88 50,45 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 10,00 10,00 2,12 21,20 10,00 * ostatní provozní náklady 180,00 162,60 43,08 26,49 162,60 * ostatní provozní náklady TSP 0,00 17,40 5,17 29,71 17,40 Lesní hospodářství 135,00 385,50 495,28 128,48 202,20 587,70 * výkon stání správy a samosprávy 105,00 355,50 495,28 139,32 202,20 557,70 * Jahnův kámen - úpravy okolí (v blízkosti rozhledny) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 60,00 60,00 45,03 75,05 60,00 strana 13

14 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 285,00 365,00 67,88 18,60-60,00 305,00 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 1,32 0,88 150,00 * opatření k utlumení populace holubů 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 20,00 20,00 9,79 48,95 20,00 * péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 * vodní hospodářství a rybářství 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * odborné posudky a studie 20,00 20,00 2,52 12,60 20,00 * protipovodňová ochrana - srážkoměr 40,00 40,00 38,65 96,63 40,00 * umístění týraných zvířat do náhradní péče (výkon státní správy) 0,00 80,00 15,60 19,50-60,00 20,00 EKOL. ČINNOST, CVČ, CELKEM 1 275, ,50 880,73 54,86 142, ,70 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 500, , ,00 68, ,00 * pečovatelská služba a penziony 1 400, ,00 600,00 42, ,00 * Domov pro seniory 1 100, , ,00 100, ,00 Sociální dávky celkem , , ,02 57, ,00 * sociální pomoc - město 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * sociální dávky , , ,02 57, ,00 Stacionář domeček 300,00 300,00 300,00 100,00 300,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM , , ,02 58,31 0, ,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 4 490, , ,07 37, ,00 * platy strážníků (leden - květen) 2 950, , ,75 36, ,00 * OOV (leden - květen) 0,00 0,00 1,53-0,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - květen) 1 010, ,00 364,58 36, ,00 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * ostatní provozní výdaje 500,00 545,00 286,21 52,52 545,00 Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému 130,00 130,00 0,30 0,23 130,00 Prevence kriminality - aktivity komise (včetně projektu Drž se na uzdě) 40,00 40,00 4,56 11,40 78,00 118,00 Požární ochrana (vč. 2 ks plouvoucích čerpadel) 175,00 175,00 82,20 46,97 175,00 Přísp. na provoz JPO II Staré Město (vč. vyprošť.) 550,00 550,00 550,00 100,00 550,00 strana 14

15 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Místní zastupitelské orgány 3 260, , ,53 36,73-7, ,00 * odměny členům zastupitelstva (včetně odměn při skončení) (leden - březen) 2 300, ,00 730,60 31, ,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - březen) 540,00 540,00 225,51 41,76 540,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 120,00 120,00 117,50 97,92 120,00 * ostatní výdaje (včetně reprefondu) 300,00 300,00 123,92 41,31-7,00 293,00 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 235,80 330,08 139,98 235,80 Činnost místní správy , , ,73 41,50 152, ,00 * platy zaměstnanců (leden - květen) , , ,28 41, ,70 * platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - květen) 888,00 888,00 341,80 38,49 888,00 * platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc.sl.) (leden - květen) 439,30 439,30 208,86 47,54 439,30 * OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů) (leden - květen) 290,00 290,00 103,26 35,61 62,00 352,00 * soc. a zdr. pojištění (leden - květen) 7 128, , ,83 41, ,60 * soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) (leden - květen) 302,00 302,00 116,21 38,48 302,00 * soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc.sl.) (leden - květen) 149,40 149,40 70,91 47,46 149,40 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 200,00 200,00 18,51 9,26 200,00 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 350,00 207,88 59,39 350,00 * konzultační, poradenské a právní služby 750,00 750,00 172,56 23,01 750,00 * ostatní provozní výdaje 7 080, , ,51 45,96 60, ,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 1 250, ,00 526,75 42, ,00 * mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí 60,00 60,00 28,11 46,85 60,00 * mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing 170,00 170,00 84,21 49,54 170,00 * mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování) 40,00 40,00 39,60 99,00 40,00 * mim. dotace na roční dozorový audit ISMS 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * provozní informatiky 1 950, ,00 640,45 32,10 30, ,00 * pořízení záložního zdroje pro budovu TGM (bezpečn. rada) 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 * krizové řízení 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Vzdělávání v egon centru (projekt EU) 150,00 150,00 279,18 186,12 150,00 Procesní optimalizace (projekt EU) 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Odborné ošetření starých stromů (projekt EU) 210,00 210,00 0,00 0,00 210,00 Zpracování analýz pro VŘ na el. energii a plyn 120,00 120,00 120,00 100,00 120,00 Bourání zdi - zahradnictví Jevíčská 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Zabezp. objektu budovy bývalé dět. nemocnice 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 Rozvoj a úpravy orientačního systému města 30,00 45,00 8,27 18,38 45,00 Rozšíření autobusové dopravy ve městě 60,00 60,00 51,84 86,40 60,00 Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 20,61 41,22 50,00 strana 15

16 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Splátky úroků z úvěru 925,00 925,00 473,42 51,18 925,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 250,00 250,00 118,81 47,52 250,00 * rek. koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 460,00 460,00 237,67 51,67 460,00 * rek. koupaliště - úvěr 2004 ( ,- Kč) 200,00 200,00 110,24 55,12 200,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 15,00 15,00 6,70 44,67 15,00 Odměna za realizaci prodeje bytů (doplatek) 55,00 55,00 53,71 97,65 55,00 Poskytnuté půjčky z FRB 4 055, , ,81 38, ,00 * poskytnuté půjčky 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 * posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 3 550, , ,86 43, ,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 2,95 59,00 5,00 Ostatní činnost 2 186, , ,32 863, , ,50 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 637,00 772,00 710,65 92,05 772,00 * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků 291,00 104,00 0,00 0,00 104,00 * daň z příjmů za obec 0,00 0, , , ,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 498,00 227,00 0,00 0,00-115,00 112,00 * vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky) 160,00 160,00 156,84 98,03 160,00 * odvod DPH finančnímu úřadu 0, , ,53 151, , ,50 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 * ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00-9,30-0,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,63 80, , ,30 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,26 59, , ,00 strana 16

17 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Infrastr. pro sport a volný čas v Mor. Třebové - I. etapa , , ,59 30, ,00 2. Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 1 000, ,00 390,00 39, ,00 3. Nový územní plán města Moravská Třebová (dok. 2009) 860,00 860,00 748,00 86,98 860,00 4. Vybudování technologického centra 1 030, ,00 47,52 4, ,00 5. Hřebečské důlní stezky 5 900, , ,32 58,76-470, ,00 6. Projekt Cesta od renesance k baroku 600,00 600,00 72,00 12,00 600,00 7. Kompostárna Hamperk 1 050, ,00 0,00 0, ,00 8. Hřebečské důlní stezky II - doplatek z roku ,00 50,00 40,23 80,46 50,00 9. Pult centrální ochrany - městská policie 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Výkupy pozemků 580,00 580,00 101,60 17,52 580, Investice informatika 310,00 310,00 71,88 23,19-50,00 260, Zpracování územně analytických podkladů 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod) 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Investiční dotace TJ Slovan 570,00 570,00 0,00 0,00 570, Regenerace panelového sídliště IV. etapa 4 250, ,00 232,00 5, , Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (PD) 260,00 330,00 0,00 0,00 330, Lokalita Knížecí louka - volnočasový areál (PD) 350,00 350,00 31,08 8,88 350, Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní 650,00 410,00 405,20 98,83 410, St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - I. etapa (PD) 180,00 180,00 0,00 0,00 180, St. úpravy kanal. ul. Jevíčská - II. etapa - PD 100,00 100,00 0,00 0,00 100, St. úpravy kanalizace ul. Piaristická - projekční příprava 200,00 200,00 0,00 0,00 200, Přeložka kanalizace Sušice (PD) 0,00 0,00 0,00-80,00 80, Ulice Nová - odvod dešťových vod (PD) 0,00 0,00 0,00-40,00 40, Studie ul. Svitavská 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Posouzení a návrh odvedení srážk. vod - Hamperk (PD) 80,00 80,00 0,00 0,00 80, Odvod. lokality za sběr. dvorem (ukládání zeminy) - PD 30,00 30,00 28,80 96,00 30, Nová lokalita pro ukládání zeminy zeminy 0,00 150,00 0,00 0,00 150, Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - PD 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Most ul. Vodní - demolice + lávka - projekční příprava 80,00 80,00 0,00 0,00 80, Výstavba kontejn. stání - Billa (parc.č. 88/10) - PD 5,00 5,00 4,80 96,00 5, Úprava průchodu na parkoviště Billa (parc.č. 90/2) - PD 5,00 5,00 3,60 72,00 5, Obnova dvorních traktů - dokončení 2 800, ,00 0,00 0,00-680, , ZTV lokality Strážnického - III. etapa (17 st. parcel) - PD 160,00 160,00 0,00 0,00 160, Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec 1 000, ,00 0,00 0, , Lokální biocentrum - dopracování PD 60,00 220,00 0,00 0,00 220, ZŠ Palackého rek. WC pavilonu U12,15 a krček U15 (PD) 10,00 10,00 9,00 90,00 10, ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD) 10,00 10,00 0,00 0,00 10, MŠ Piaristická - odkanalizování budov 620,00 620,00 26,95 4,35-220,00 400, MŠ Tyršova - vytápění objektu 1 060, ,00 47,00 4,43-60, , MŠ Jiráskova - žádost o dotace z progr. Zelená úsporám 0,00 0,00 0,00-200,00 200, KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou 370,00 370,00 0,00 0,00 370, Olomoucká 2 - elektrorozvody servrovny 22,00 22,00 0,00 0,00 22, Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti (sanační omítky) 60,00 60,00 0,00 0,00-60,00 0, Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD) 8,00 8,00 0,00 0,00 8, Květná zahrada - investiční dotace 0,00 30,00 30,00 100,00 30, Rozšíření veřejného osvětlení (směr Útěchov) 0,00 140,00 139,45-140, Cyklostezka Mor. Třebová - Útěchov (zaměření,...) 0,00 60,00 58,80-60, Rozšíření veřejného osvětlení Boršov 0,00 0,00 1,27-40,00 40, Rozšíření veřejného osvětlení Sušice 0,00 0,00 3,52-150,00 150, Rozšíření veřejného osvětlení Udánky 0,00 0,00 2,82-50,00 50, Přeložka NN na parkovišti u smuteční obřadní síně 0,00 0,00 0,00-250,00 250,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,43 27,83-730, ,00 strana 17

18 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Plynofikace TGM ,00 150,00 126,12 84,08 150,00 2. Bránská 8 - rozvod plynu 150,00 150,00 7,80 5,20 150,00 3. Rekonstrukce Bránská 19 0,00 0,00-2,56-0,00 4. Fasáda Školní 1,3,7, , ,00 0,00 0, ,00 5. Vložkování komínů v objektech města 100,00 100,00 33,66 33,66 100,00 6. Plynofikace Zámecká 13 0,00 0,00 7,90-150,00 150,00 7. Penzion Svitavská 24 - rozvod domovních zvonků 0,00 0,00 0,00-150,00 150,00 INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 4 400, ,00 172,92 3,93 300, , , , ,35 26,43-430, ,00 Rozsáhlejší opravy investičního majetku 1. Výměna oken domu TGM 19/37 450,00 390,00 274,50 70,38 390,00 2. Výměna oken domu TGM 21/36 (proj. příprava) 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3. Výměna oken domu TGM 23/35 (proj. příprava) 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 4. Výměna oken domu TGM 25/34 (proj. příprava) 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 5. Obnova střechy (konstrukcí a komínů) - TGM 25/34 (PD) 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 6. Výměna oken domu TGM 37/28 (Hedva) 140,00 200,00 166,32 83,16 10,00 210,00 7. Obnova střechy vč konst. krovu a komínů - TGM 37/28 320,00 400,00 0,00 0,00 30,00 430,00 8. Obnova střechy vč konstr. krovu a komínů - TGM 39/27 480,00 400,00 0,00 0,00 30,00 430,00 9. Obnova fasády vč. klempířských prvků Zámecká 6 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Obnova fasády TGM 19/37 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Obnova střechy Latinské školy - havarijní stav (PD) 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Latinská škola-dokončení restaurování 0,00 0,00 0,00-30,00 30, Restaurování maleb radnice - 1. etapa 0,00 0,00 0,00-50,00 50, Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 1 520, ,00 440,82 29,00 170, ,00 strana 18

19 Rozpočtová skladba Rozbor hospodaření města k (v Kč) Příjemce příspěvku k Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0, , , Průmyslové muzeum Mladějov 0, , , AŠSK školní sportovní klub Dvojka 0, , , Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , , Gymnázium Moravská Třebová , , , Integrovaná střední škola Mor. Třebová , , , PaeDr. Marie Blažková, univerzita 3. věku 0, , , Divadelní kroužek J.K. Tyla 0, , , Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková , , , Spol. přátel Galerie umělecké fotografie , , , Sdružení historických sídel 0, , , Sdružení Fermáta , , , Sdružení přátel KD v Boršově , , , PhDr. Martínková - komise památkové péče 0, , , Náboženská obec Církve československé husitské 5 000, , , Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko 0, , , Farní sbor českobratrské církve evangelické 0, , , Bredy s.r.o , , , TJ SOKOL Boršov , , , ZO SBTS Mor. Třebová , , , Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu , , , AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0, , , Lukáš Komprda 8 000, , , Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0, , , Alois Bílek - Bílkova taneční škola 0, , , D Finance a.s. - S Kuřetem do oblak 0, ,00 0, Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s , , , Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová , , , Duhový labyrint 0, , , Svaz skautů a skautek, oddíl sv. Františka 0, , , Konfederace politických vězňů ČR 2 000, , , Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko 0, , , Český zahrádkářský svaz 0, , , Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje , ,00 0, Svaz měst a obcí ČR , , , Českomoravské pomezí , , , ZO ČSOP Zelené Vendolí , , , Grant v rámci projektu ZM ,00 0,00 0, Národní síť zdravých měst 0, , , NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia , , , Oblastní charita Mor. Třebová 3 000, , , Svaz tělesně postižených ČR místní organizace 0, , , Sbor dobrovolných hasičů Udánky , , , Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , , Sbor dobrovolných hasičů Boršov , , ,00 Příspěvky celkem , , ,40 Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy , , , Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy , , , Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy , , , Dům dětí a mládeže , , ,00 Poskytnuté finanční příspěvky celkem , , ,00 strana 19

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2008. Upravený rozpočet

Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2008. Upravený rozpočet Rozpočtové příjmy / výdaje Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč) 2008 k 30.6.2008 % čerpání Návrh úpravy * běžné 198 860,00 200 179,00 113 718,99 56,81% 9 850,00 210 029,00 * investiční (kapitálové)

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2009 k 30.9.2009 % čerpání Návrh úpravy * běžné 206 880,00 222 067,80 170 424,41 76,74% -2 144,40 219 923,40 * investiční

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

8 260,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH)

8 260,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2015 * běžné 171 350,00 * investiční (kapitálové) příjmy 49 450,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování)

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje 2009 čerpání * běžné 206 880,00 230 590,90 226 203,70 98,10 * investiční (kapitálové) příjmy 101 520,00 107 315,10 100 619,35

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Schválený rozpočet 2014. Upravený

Schválený rozpočet 2014. Upravený Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2014 k 30.6.2014 čerpání Návrh úpravy Rozpočet po * běžné 162 900,00 164 810,00 97 348,38 59,07 12 900,00 177 710,00 * investiční

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) města na rok 2012 (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2012 * běžné 145 245,00 * investiční (kapitálové) příjmy 227 965,00 Příjmy CELKEM

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2010

R O Z P O Č E T NA ROK 2010 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2011 (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2011 * běžné 210 950,00 * investiční (kapitálové) příjmy 27 930,00 Příjmy CELKEM

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2009 (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2009 * běžné 206 880,00 * investiční (kapitálové) příjmy 101 520,00 Příjmy CELKEM

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) města na rok 2014 (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2014 * běžné 162 900,00 * investiční (kapitálové) příjmy 39 850,00 Příjmy CELKEM

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 2 779 538,00 2 779 538,00 2 397 879,39

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více