Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)"

Transkript

1 Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k čerpání * běžné , , ,39 66, , ,00 * investiční (kapitálové) příjmy , , ,08 24,52 295, ,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,47 58, , ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech , , , , ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,82 50, , ,00 * provozní (běžné) , , ,26 59, , ,00 * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 520, ,00 440,82 29,00 170, ,00 * investiční výdaje , , ,35 26,43-430, ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,43 50, , ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM 5 000, , ,39 49,47 0, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,82 50, , ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 2010 Příjmy z daní 2010 k k UR Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,01 52, ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , ,00 723,81 51, ,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40 ze 60 celk. výnosu) 1 450, ,00 295,94 20, ,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30 dle bydliště) 1 400, ,00 230,78 16, ,00 Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 490, ,00 727,15 48, ,00 Právnických osob , , ,99 59, ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,78 49, ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,46 51,31 0, ,00 Daň z nemovitostí 6 000, , ,97 61, ,00 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0,00 0, , , ,00 Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 6 000, , ,97 61,72 0, ,00 Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) , , ,43 52,04 0, ,00 Daně celkem , , ,03 78, , ,00 Poplatek za komunální odpad 4 980, , ,24 80, ,00 Správní poplatky 3 880, , ,32 51, ,00 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 250,00 250,00 133,89 53,56 250,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10,00 30,00 27,08 90,27 30,00 Poplatek ze psů 200,00 200,00 177,04 88,52 200,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 270,00 270,00 197,02 72,97 270,00 Odvod výnosů z VHP 300,00 300,00 209,47 69,82-90,00 210,00 Poplatek ze vstupného 30,00 30,00 19,96 66,53 30,00 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (SFŽP) 0,00 0,00-128,00-0,00 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 600,00 600,00 201,90 33,65 600,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,92 64,71-90, ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,95 76, , ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Běžné (neinvestiční) dotace k k UR Dotace ze st. v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 48, ,30 Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR 1 838, , ,20 84,80 78, ,50 * na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 588,70 588,70 588,70 100,00 588,70 * výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí 1 250, ,00 934,70 74, ,00 * volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 235,80 235,80 100,00 235,80 * program prevence kriminality - projekt Drž se na uzdě 0,00 0,00 0,00-78,00 78,00 Ostatní neinvestiční dotace ze státního , , ,83 59,33 221, ,90 * na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi , , ,00 55, ,00 * na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb , , ,00 59, ,00 * na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 7,60 7,55 99,34 7,60 * na výkon činnosti OLH 0,00 242,90 445,08 183,24 202,20 445,10 * na výkon terenní sociální práce (Úřad vlády) 0,00 216,20 216,20 100,00 216,20 * na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída ,00 0,00 19,00-19,00 19,00 Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje 0,00 300,00 130,00 43,33 20,00 320,00 * na organizaci Moravskotřebovského bramboráku (KS) 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle (KS) 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * na vydání sborníku ze semináře Moravskotřebovský zámek - renesance (KS) 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * na organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (KS) 0,00 70,00 70,00 100,00 70,00 * na organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu (KS) 0,00 5,00 5,00 100,00 5,00 * na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (ZŠ Palackého) 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * na organizaci akce Fortitudo 2010 (Dům dětí a mládeže) 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * na organizaci akce Lyžařský kurz (ZŠ Čs. armády 179) 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * na renovaci podlahy tělocvičny Olomoucká 2 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * na organizaci akce Výtvarný svět na zámku 2010 a 10. ročník MT arkád 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 540,00 540,00 208,00 38,52 540,00 * za dojíždějící žáky 500,00 500,00 184,00 36,80 500,00 * za výkon přenesené působnosti 40,00 40,00 24,00 60,00 40,00 Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 350,00 350,00 190,17 54,33 350,00 BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,20 56,76 319, ,70 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 100,00 100,00 46,82 46,82 100,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 130,00 130,00 75,96 58,43 130,00 Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) 0,00 0,00 23,90-25,00 25,00 Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha, ) 90,00 90,00 45,35 50,39 90,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 800,00 800,00 0,00 0,00 400, ,00 Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,24 55, ,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 610,00 610,00 305,00 50,00 610,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark ) 150,00 150,00 41,57 27,71 150,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,84 51,32 425, ,00 Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 430,00 430,00 224,68 52,25 430,00 Propagační materiál 20,00 20,00 9,54 47,70 20,00 Příjmy z provozu aquaparku 1 000, ,00 82,52 8, ,00 Příjmy z provozu veřejného WC 25,00 25,00 8,13 32,52 25,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 475, ,00 324,87 22,03 0, ,00 Přijaté sankční platby 1 130, ,00 369,64 32, ,00 * Stavební úřad 40,00 40,00 17,80 44,50 40,00 * Životní prostředí 30,00 30,00 11,00 36,67 30,00 * Městská policie 170,00 170,00 83,30 49,00 170,00 * Odbor dopravy 800,00 800,00 242,54 30,32 800,00 * Přestupky 60,00 60,00 15,00 25,00 60,00 * Památková péče 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Příjmy z úroků 508,00 508,00 369,72 72,78 100,00 608,00 Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smlouvy o reklamě) 20,00 100,00 85,00 85,00 80,00 180,00 * vydání kalendáře (reklama) 20,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * 11. ročník Moravskotřebovského festivalu (reklama) 0,00 30,00 15,00 50,00 30,00 * údržba a oprava komunikací popř. chodníků (dar Ing. Rada) 0,00 50,00 50,00 100,00 50,00 * neúčelový dar (Matoušek CZ) 0,00 0,00 0,00-60,00 60,00 * rozvoj školství 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 Příjmy z kopírování 0,00 0,00 0,33-0,00 Splátky půjček 530,00 530,00 338,52 63,87 530,00 * do fondu rozvoje bydlení 350,00 350,00 230,73 65,92 350,00 * do sociálního fondu města 180,00 180,00 107,79 59,88 180,00 Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová 1 560, , ,00 100, ,00 Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin 1 200, ,00 677,68 56, ,00 Pardubický kraj - doplatek nákladů na výplatu soc. dávek v roce ,00 650,00 0,00 650,00 Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do Evropského parlamentu 80,00 80,00 82,17 102,71 80,00 Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 94,66-0,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 50,00 59,19 118,38 10,00 60,00 Přijaté náhrady škody 0,00 30,00 36,52 121,73 20,00 50,00 Vratka DPH finančním úřadem 0, , ,96 205, , ,80 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 200,00 260,50 254,59 97,73 260,50 Příjmy z prodeje dřeva 0,00 0,00 0,33-0,00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0,00 0,00 0,50-0,00 Ostatní neidentifikované příjmy 0,00 0,00 92,72-0,00 strana 4

5 k k UR OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,24 61, , ,30 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,39 66, , ,00 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků 4 200, , ,40 70, ,00 Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje spol. ISA) - doplatky ,00 700,00 729,71 104,24 700,00 Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 3 500, , ,43 41, ,00 Příjmy z prodeje majetku města CELKEM 8 400, , ,54 61,64 0, ,00 Odvod nájemného z VHČ na financování investic 4 400, ,00 0,00 0,00 300, ,00 Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas , , ,27 5, ,00 Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky 5 600, , ,27 88, ,00 Investiční dotace IOP - zpracování územního plánu 998,00 998,00 0,00 0,00-5,00 993,00 Kapitálové investiční dotace CELKEM , , ,54 16,69 295, ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,08 24,52 295, ,00 Celkové rozpočtové příjmy , , ,47 58, , ,00 strana 5

6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 264, , , , , , , , , , , ,76 únor 461, , , , , , , , , , , ,29 březen 2 352, , , , , , , , , , , ,96 duben 4 668, , , , , , , , , , , ,88 květen 4 668, , , , , , , , , , , ,62 červen 6 619, , , , , , , , , , , ,97 červenec , , , , , , , , , , , ,97 srpen , , , , , , , , , , , ,97 září , , , , , , , , , , , ,97 říjen , , , , , , , , , , , ,97 listopad , , , , , , , , , , , ,97 prosinec , , , , , , , , , , , ,97 plnění 36,57 48,31 49,51 43,98 46,78 59,06 47,53 52,10 51,18 52,80 54,61 51,73 Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 279,33 959,43 170, ,04 758,13 148,14 243,13 48,71 45,17 20,36 175,30 63,49 únor 594, ,77 229, ,47 834,34 177,33 256,17 223,90 45,17 33,33 211,74 74,06 březen 994, ,40 545, , ,87 526,12 258,96 233,46 45,17 43,67 212,75 74,06 duben 1 998, , , , ,52 526,12 263,72 239,03 45,17 49,02 217,32 74,06 květen 3 462, , , , ,52 526,72 264,36 240,35 45,17 67,31 226,32 74,06 červen 4 482, , , , ,52 526, , , , , , ,97 červenec 7 078, , , , ,56 526, , , , , , ,97 srpen 7 171, , , , ,18 526, , , , , , ,97 září 7 506, , , , ,54 526, , , , , , ,97 říjen 8 355, , , , ,90 526, , , , , , ,97 listopad 8 468, , , , ,40 526, , , , , , ,97 prosinec 9 215, , , , ,91 526, , , , , , ,97 plnění 65,92 39,30 30,79 79,50 39,09 18,48 47,32 42,42 47,02 74,35 64,62 61,72 strana 6

7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 3 009, , , , , , , , , , , ,53 únor 7 005, , , , , , , , , , , ,60 březen 7 544, , , , , , , , , , , ,03 duben 9 756, , , , , , , , , , , ,67 květen , , , , , , , , , , , ,86 červen , , , , , , , , , , , ,43 červenec , , , , , , , , , , , ,43 srpen , , , , , , , , , , , ,43 září , , , , , , , , , , , ,43 říjen , , , , , , , , , , , ,43 listopad , , , , , , , , , , , ,43 prosinec , , , , , , , , , , , ,43 plnění 44,17 51,49 52,14 45,94 55,13 49,66 45,24 49,34 49,83 49,02 52,40 52,04 strana 7

8 Vývoj příjmů z daní v průběhu roku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 strana 8

9 Rozpočet daní na rok 2010 Daňový příjem k SR 2010 Rozpočet 2010 k plnění 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40 ze 60 výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi , , , , ,04 21,40 z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,17 Sdílené daně CELKEM ,78 30 z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,93 Daň z nemovitostí ,49 Výlučné daně CELKEM ,39 Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,66 strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) k TECHNICKÉ SLUŽBY Správa sportovišť 2 630, ,00 567,45 21, ,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení 1 030, ,00 393,66 38, ,00 * přísp.na správu aquaparku 1 600, ,00 173,79 10, ,00 Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny 150,00 150,00 59,79 39,86 150,00 Silnice a komunikace 6 510, , ,09 40, ,00 * zimní údržba komunikací 1 980, , ,47 97, ,00 * monitoring mostů 30,00 30,00 8,99 29,97 30,00 * běžná údržba a opravy komunikací 4 500, ,00 717,63 15, ,00 Veřejné osvětlení 3 640, , ,24 43,35-240, ,00 * elektrická energie 1 600, ,00 791,22 49, ,00 * běžná údržba a opravy 2 000, ,00 685,22 36,84-240, ,00 * koncepce obnovy a rozvoje VO 40,00 40,00 40,80 102,00 40,00 Pohřebnictví 1 070, ,00 405,19 37,87 25, ,00 * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 900,00 900,00 405,19 45,02 25,00 925,00 * zřízení přípojky vody - hřbitov Boršov 170,00 170,00 0,00 0,00 170,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 635, , ,88 25, ,00 * obyvatelé a separovaný odpad 7 600, , ,90 25, ,00 * vedení a evidence odpadu 35,00 35,00 17,98 51,37 35,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 300, , ,46 36, ,00 * úklid města 3 800, , ,12 37, ,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 500, , ,34 35, ,00 Provoz veřejného WC 230,00 230,00 102,65 44,63 230,00 ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM , , ,75 34,05-215, ,00 Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 10,00 100,00 10,00 Pořízení sekačky pro ČOV 40,00 40,00 31,13 77,83 40,00 Přepočet kanalizační sítě 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 ODPADNÍ VODY CELKEM 105,00 105,00 41,13 39,17 0,00 105,00 plnění strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 2 975, , ,60 51, ,00 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 535, ,00 800,00 52, ,00 * MŠ Boršov - oprava střechy 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova, vč. mezd) 1 435, ,00 750,00 52, ,00 * MŠ Jiráskova - zpracování energetického auditu 5,00 5,00 3,60 72,00 5,00 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 9 963, , ,28 46,34 175, ,00 * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny, výdejny a mezd) 2 210, , ,00 52, ,00 * ZŠ, ul.čsa - dotace na akci Lyžařský kurz 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 * ZŠ, ul.čsa - nátěr střechy nad světlíkem 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 * ZŠ, ul.čsa - oprava okapů 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * ZŠ, ul.čsa - oprava budovy školy po zatečení (fasáda, střecha, malování) 0,00 85,00 10,63 12,51 85,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - výměna oken 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava střechy 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava podlahy 0,00 220,00 0,00 0,00 225,00 445,00 * ZŠ, ul.palackého 5 242, , ,00 51, ,00 * ZŠ, ul.palackého dovybavení šaten 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * ZŠ, ul.palackého - oprava vodovodní přípojky 10,00 10,00 8,01 80,10 10,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce vodovodní přípojky 500,00 500,00 31,64 6,33-50,00 450,00 * ZŠ, ul.palackého - přemostění napouštění bazénu 11,00 11,00 0,00 0,00 11,00 * ZŠ, ul.palackého - organizace mezinár. výtvarné soutěže Pod modrou oblohou 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 750, ,00 910,00 52, ,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - odborný posudek stavu střešní krytiny vč. PD 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 Stipendia 80,00 80,00 36,00 45,00 80,00 Dům dětí a mládeže 1 045, ,00 492,00 45,47 70, ,00 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť) 890,00 907,00 467,00 51,49 907,00 * mim. dotace na opravy hvězdárny 25,00 25,00 25,00 100,00 25,00 * nezbytné opravy objektu 130,00 130,00 0,00 0,00 70,00 200,00 * dotace na akci Fortitudo ,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Základní umělecká škola 1 170, ,00 700,00 59,83 20, ,00 * příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií) 970,00 970,00 500,00 51,55 970,00 * mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 200,00 200,00 200,00 100,00 20,00 220,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,88 48,23 265, ,00 strana 11

12 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 880,00 892,00 449,66 50,41 892,00 * příspěvek na provoz TIC 530,00 530,00 245,00 46,23 530,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 350,00 362,00 204,66 56,54 362,00 Městská knihovna 2 905, , ,00 50,95 19, ,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 725,00 725,00 450,00 62,07 725,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 150, , ,00 46, ,00 * mimořádná dotace na nátěry oken, malování studovny a kanc. 30,00 30,00 30,00 100,00 30,00 * na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída ,00 0,00 0,00-19,00 19,00 Kulturní služby města 8 138, , ,00 50, ,00 * Kulturní centrum 3 022, , ,00 49, ,00 * Muzeum 476,00 476,00 250,00 52,52 476,00 * Zámek 742,00 742,00 400,00 53,91 742,00 * dotace na mzdy vč. odvodů 3 748, , ,00 52, ,00 * mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * oprava vstupního portálu - hlavice 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na pořádání Moravskotřebovského bramboráku 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na vydání sborníku ze semináře na zámku 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * dotace organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 * dotace organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 Sbor pro občanské záležitosti 110,00 110,00 39,99 36,35 110,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 320,00 320,00 123,21 38,50 320,00 Propagace města 510,00 510,00 194,17 38,07 60,00 570,00 Organizace jednodenní soutěže mažoretek ČR 20,00 20,00 18,42 92,10 20,00 Přísp. svazku obcí Českomor. pomezí (cyklobus) 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Hřebečské důlní stezky (provozní výdaje) 0,00 130,00 511,46 393,43 470,00 600,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,91 51,90 549, ,00 strana 12

13 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 6 438, , ,00 41, , ,00 * přísp.na činnost tělovýchovné jednoty 2 243, ,00 950,00 42, ,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení a na užívání sportovních zařízení 1 889, ,00 800,00 42, , ,00 * přísp.na energie sportovních zařízení 850,00 850,00 350,00 41,18 850,00 * přísp.na odměny trenérům 666,00 666,00 300,00 45,05 666,00 * přísp.na ostatní aktivity 115,00 115,00 65,00 56,52 115,00 * přísp.na nájmy tělocvičen 470,00 470,00 200,00 42,55 470,00 * přísp.na organizaci mezinárodního fotbalového turnaje 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 * přísp.na organizaci akce Vandr skrz Maló Hanó 15,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * přísp.na pořízení 2 ks stolů na stolní tenis 40,00 40,00 20,00 50,00 40,00 * přísp.na užívání nafukovací tenisové haly 0,00 0,00 0,00-170,00 170,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 370, , ,21 42, ,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 700, ,00 922,97 54, ,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 20,00 20,00 4,84 24,20 20,00 * vodné a stočné (aquapark) 650,00 650,00 73,40 11,29 650,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 8 808, , ,21 42, , ,00 EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 60,00 60,00 7,19 11,98 60,00 Centrum volného času 735,00 735,00 265,35 36,10 0,00 735,00 * mzdové náklady (leden - květen) 383,00 234,65 51,81 22,08 234,65 * mzdové náklady (leden - květen) TSP 0,00 148,35 99,25 66,90 148,35 * OOV (leden - květen) 32,00 32,00 13,25 41,41 32,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - květen) 130,00 79,55 16,93 21,28 79,55 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden květen) TSP 0,00 50,45 33,74 66,88 50,45 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 10,00 10,00 2,12 21,20 10,00 * ostatní provozní náklady 180,00 162,60 43,08 26,49 162,60 * ostatní provozní náklady TSP 0,00 17,40 5,17 29,71 17,40 Lesní hospodářství 135,00 385,50 495,28 128,48 202,20 587,70 * výkon stání správy a samosprávy 105,00 355,50 495,28 139,32 202,20 557,70 * Jahnův kámen - úpravy okolí (v blízkosti rozhledny) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 60,00 60,00 45,03 75,05 60,00 strana 13

14 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 285,00 365,00 67,88 18,60-60,00 305,00 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 1,32 0,88 150,00 * opatření k utlumení populace holubů 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 20,00 20,00 9,79 48,95 20,00 * péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 * vodní hospodářství a rybářství 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * odborné posudky a studie 20,00 20,00 2,52 12,60 20,00 * protipovodňová ochrana - srážkoměr 40,00 40,00 38,65 96,63 40,00 * umístění týraných zvířat do náhradní péče (výkon státní správy) 0,00 80,00 15,60 19,50-60,00 20,00 EKOL. ČINNOST, CVČ, CELKEM 1 275, ,50 880,73 54,86 142, ,70 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 500, , ,00 68, ,00 * pečovatelská služba a penziony 1 400, ,00 600,00 42, ,00 * Domov pro seniory 1 100, , ,00 100, ,00 Sociální dávky celkem , , ,02 57, ,00 * sociální pomoc - město 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * sociální dávky , , ,02 57, ,00 Stacionář domeček 300,00 300,00 300,00 100,00 300,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM , , ,02 58,31 0, ,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 4 490, , ,07 37, ,00 * platy strážníků (leden - květen) 2 950, , ,75 36, ,00 * OOV (leden - květen) 0,00 0,00 1,53-0,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - květen) 1 010, ,00 364,58 36, ,00 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * ostatní provozní výdaje 500,00 545,00 286,21 52,52 545,00 Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému 130,00 130,00 0,30 0,23 130,00 Prevence kriminality - aktivity komise (včetně projektu Drž se na uzdě) 40,00 40,00 4,56 11,40 78,00 118,00 Požární ochrana (vč. 2 ks plouvoucích čerpadel) 175,00 175,00 82,20 46,97 175,00 Přísp. na provoz JPO II Staré Město (vč. vyprošť.) 550,00 550,00 550,00 100,00 550,00 strana 14

15 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Místní zastupitelské orgány 3 260, , ,53 36,73-7, ,00 * odměny členům zastupitelstva (včetně odměn při skončení) (leden - březen) 2 300, ,00 730,60 31, ,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - březen) 540,00 540,00 225,51 41,76 540,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 120,00 120,00 117,50 97,92 120,00 * ostatní výdaje (včetně reprefondu) 300,00 300,00 123,92 41,31-7,00 293,00 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 235,80 330,08 139,98 235,80 Činnost místní správy , , ,73 41,50 152, ,00 * platy zaměstnanců (leden - květen) , , ,28 41, ,70 * platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - květen) 888,00 888,00 341,80 38,49 888,00 * platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc.sl.) (leden - květen) 439,30 439,30 208,86 47,54 439,30 * OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů) (leden - květen) 290,00 290,00 103,26 35,61 62,00 352,00 * soc. a zdr. pojištění (leden - květen) 7 128, , ,83 41, ,60 * soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) (leden - květen) 302,00 302,00 116,21 38,48 302,00 * soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc.sl.) (leden - květen) 149,40 149,40 70,91 47,46 149,40 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 200,00 200,00 18,51 9,26 200,00 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 350,00 207,88 59,39 350,00 * konzultační, poradenské a právní služby 750,00 750,00 172,56 23,01 750,00 * ostatní provozní výdaje 7 080, , ,51 45,96 60, ,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 1 250, ,00 526,75 42, ,00 * mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí 60,00 60,00 28,11 46,85 60,00 * mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing 170,00 170,00 84,21 49,54 170,00 * mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování) 40,00 40,00 39,60 99,00 40,00 * mim. dotace na roční dozorový audit ISMS 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * provozní informatiky 1 950, ,00 640,45 32,10 30, ,00 * pořízení záložního zdroje pro budovu TGM (bezpečn. rada) 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 * krizové řízení 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Vzdělávání v egon centru (projekt EU) 150,00 150,00 279,18 186,12 150,00 Procesní optimalizace (projekt EU) 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Odborné ošetření starých stromů (projekt EU) 210,00 210,00 0,00 0,00 210,00 Zpracování analýz pro VŘ na el. energii a plyn 120,00 120,00 120,00 100,00 120,00 Bourání zdi - zahradnictví Jevíčská 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Zabezp. objektu budovy bývalé dět. nemocnice 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 Rozvoj a úpravy orientačního systému města 30,00 45,00 8,27 18,38 45,00 Rozšíření autobusové dopravy ve městě 60,00 60,00 51,84 86,40 60,00 Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 20,61 41,22 50,00 strana 15

16 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Splátky úroků z úvěru 925,00 925,00 473,42 51,18 925,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 250,00 250,00 118,81 47,52 250,00 * rek. koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 460,00 460,00 237,67 51,67 460,00 * rek. koupaliště - úvěr 2004 ( ,- Kč) 200,00 200,00 110,24 55,12 200,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 15,00 15,00 6,70 44,67 15,00 Odměna za realizaci prodeje bytů (doplatek) 55,00 55,00 53,71 97,65 55,00 Poskytnuté půjčky z FRB 4 055, , ,81 38, ,00 * poskytnuté půjčky 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 * posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 3 550, , ,86 43, ,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 2,95 59,00 5,00 Ostatní činnost 2 186, , ,32 863, , ,50 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 637,00 772,00 710,65 92,05 772,00 * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků 291,00 104,00 0,00 0,00 104,00 * daň z příjmů za obec 0,00 0, , , ,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 498,00 227,00 0,00 0,00-115,00 112,00 * vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky) 160,00 160,00 156,84 98,03 160,00 * odvod DPH finančnímu úřadu 0, , ,53 151, , ,50 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 * ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00-9,30-0,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,63 80, , ,30 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,26 59, , ,00 strana 16

17 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Infrastr. pro sport a volný čas v Mor. Třebové - I. etapa , , ,59 30, ,00 2. Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 1 000, ,00 390,00 39, ,00 3. Nový územní plán města Moravská Třebová (dok. 2009) 860,00 860,00 748,00 86,98 860,00 4. Vybudování technologického centra 1 030, ,00 47,52 4, ,00 5. Hřebečské důlní stezky 5 900, , ,32 58,76-470, ,00 6. Projekt Cesta od renesance k baroku 600,00 600,00 72,00 12,00 600,00 7. Kompostárna Hamperk 1 050, ,00 0,00 0, ,00 8. Hřebečské důlní stezky II - doplatek z roku ,00 50,00 40,23 80,46 50,00 9. Pult centrální ochrany - městská policie 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Výkupy pozemků 580,00 580,00 101,60 17,52 580, Investice informatika 310,00 310,00 71,88 23,19-50,00 260, Zpracování územně analytických podkladů 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod) 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Investiční dotace TJ Slovan 570,00 570,00 0,00 0,00 570, Regenerace panelového sídliště IV. etapa 4 250, ,00 232,00 5, , Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (PD) 260,00 330,00 0,00 0,00 330, Lokalita Knížecí louka - volnočasový areál (PD) 350,00 350,00 31,08 8,88 350, Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní 650,00 410,00 405,20 98,83 410, St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - I. etapa (PD) 180,00 180,00 0,00 0,00 180, St. úpravy kanal. ul. Jevíčská - II. etapa - PD 100,00 100,00 0,00 0,00 100, St. úpravy kanalizace ul. Piaristická - projekční příprava 200,00 200,00 0,00 0,00 200, Přeložka kanalizace Sušice (PD) 0,00 0,00 0,00-80,00 80, Ulice Nová - odvod dešťových vod (PD) 0,00 0,00 0,00-40,00 40, Studie ul. Svitavská 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Posouzení a návrh odvedení srážk. vod - Hamperk (PD) 80,00 80,00 0,00 0,00 80, Odvod. lokality za sběr. dvorem (ukládání zeminy) - PD 30,00 30,00 28,80 96,00 30, Nová lokalita pro ukládání zeminy zeminy 0,00 150,00 0,00 0,00 150, Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - PD 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Most ul. Vodní - demolice + lávka - projekční příprava 80,00 80,00 0,00 0,00 80, Výstavba kontejn. stání - Billa (parc.č. 88/10) - PD 5,00 5,00 4,80 96,00 5, Úprava průchodu na parkoviště Billa (parc.č. 90/2) - PD 5,00 5,00 3,60 72,00 5, Obnova dvorních traktů - dokončení 2 800, ,00 0,00 0,00-680, , ZTV lokality Strážnického - III. etapa (17 st. parcel) - PD 160,00 160,00 0,00 0,00 160, Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec 1 000, ,00 0,00 0, , Lokální biocentrum - dopracování PD 60,00 220,00 0,00 0,00 220, ZŠ Palackého rek. WC pavilonu U12,15 a krček U15 (PD) 10,00 10,00 9,00 90,00 10, ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD) 10,00 10,00 0,00 0,00 10, MŠ Piaristická - odkanalizování budov 620,00 620,00 26,95 4,35-220,00 400, MŠ Tyršova - vytápění objektu 1 060, ,00 47,00 4,43-60, , MŠ Jiráskova - žádost o dotace z progr. Zelená úsporám 0,00 0,00 0,00-200,00 200, KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou 370,00 370,00 0,00 0,00 370, Olomoucká 2 - elektrorozvody servrovny 22,00 22,00 0,00 0,00 22, Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti (sanační omítky) 60,00 60,00 0,00 0,00-60,00 0, Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD) 8,00 8,00 0,00 0,00 8, Květná zahrada - investiční dotace 0,00 30,00 30,00 100,00 30, Rozšíření veřejného osvětlení (směr Útěchov) 0,00 140,00 139,45-140, Cyklostezka Mor. Třebová - Útěchov (zaměření,...) 0,00 60,00 58,80-60, Rozšíření veřejného osvětlení Boršov 0,00 0,00 1,27-40,00 40, Rozšíření veřejného osvětlení Sušice 0,00 0,00 3,52-150,00 150, Rozšíření veřejného osvětlení Udánky 0,00 0,00 2,82-50,00 50, Přeložka NN na parkovišti u smuteční obřadní síně 0,00 0,00 0,00-250,00 250,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,43 27,83-730, ,00 strana 17

18 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Plynofikace TGM ,00 150,00 126,12 84,08 150,00 2. Bránská 8 - rozvod plynu 150,00 150,00 7,80 5,20 150,00 3. Rekonstrukce Bránská 19 0,00 0,00-2,56-0,00 4. Fasáda Školní 1,3,7, , ,00 0,00 0, ,00 5. Vložkování komínů v objektech města 100,00 100,00 33,66 33,66 100,00 6. Plynofikace Zámecká 13 0,00 0,00 7,90-150,00 150,00 7. Penzion Svitavská 24 - rozvod domovních zvonků 0,00 0,00 0,00-150,00 150,00 INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 4 400, ,00 172,92 3,93 300, , , , ,35 26,43-430, ,00 Rozsáhlejší opravy investičního majetku 1. Výměna oken domu TGM 19/37 450,00 390,00 274,50 70,38 390,00 2. Výměna oken domu TGM 21/36 (proj. příprava) 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3. Výměna oken domu TGM 23/35 (proj. příprava) 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 4. Výměna oken domu TGM 25/34 (proj. příprava) 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 5. Obnova střechy (konstrukcí a komínů) - TGM 25/34 (PD) 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 6. Výměna oken domu TGM 37/28 (Hedva) 140,00 200,00 166,32 83,16 10,00 210,00 7. Obnova střechy vč konst. krovu a komínů - TGM 37/28 320,00 400,00 0,00 0,00 30,00 430,00 8. Obnova střechy vč konstr. krovu a komínů - TGM 39/27 480,00 400,00 0,00 0,00 30,00 430,00 9. Obnova fasády vč. klempířských prvků Zámecká 6 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Obnova fasády TGM 19/37 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Obnova střechy Latinské školy - havarijní stav (PD) 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Latinská škola-dokončení restaurování 0,00 0,00 0,00-30,00 30, Restaurování maleb radnice - 1. etapa 0,00 0,00 0,00-50,00 50, Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 1 520, ,00 440,82 29,00 170, ,00 strana 18

19 Rozpočtová skladba Rozbor hospodaření města k (v Kč) Příjemce příspěvku k Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0, , , Průmyslové muzeum Mladějov 0, , , AŠSK školní sportovní klub Dvojka 0, , , Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , , Gymnázium Moravská Třebová , , , Integrovaná střední škola Mor. Třebová , , , PaeDr. Marie Blažková, univerzita 3. věku 0, , , Divadelní kroužek J.K. Tyla 0, , , Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková , , , Spol. přátel Galerie umělecké fotografie , , , Sdružení historických sídel 0, , , Sdružení Fermáta , , , Sdružení přátel KD v Boršově , , , PhDr. Martínková - komise památkové péče 0, , , Náboženská obec Církve československé husitské 5 000, , , Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko 0, , , Farní sbor českobratrské církve evangelické 0, , , Bredy s.r.o , , , TJ SOKOL Boršov , , , ZO SBTS Mor. Třebová , , , Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu , , , AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0, , , Lukáš Komprda 8 000, , , Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0, , , Alois Bílek - Bílkova taneční škola 0, , , D Finance a.s. - S Kuřetem do oblak 0, ,00 0, Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s , , , Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová , , , Duhový labyrint 0, , , Svaz skautů a skautek, oddíl sv. Františka 0, , , Konfederace politických vězňů ČR 2 000, , , Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko 0, , , Český zahrádkářský svaz 0, , , Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje , ,00 0, Svaz měst a obcí ČR , , , Českomoravské pomezí , , , ZO ČSOP Zelené Vendolí , , , Grant v rámci projektu ZM ,00 0,00 0, Národní síť zdravých měst 0, , , NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia , , , Oblastní charita Mor. Třebová 3 000, , , Svaz tělesně postižených ČR místní organizace 0, , , Sbor dobrovolných hasičů Udánky , , , Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , , Sbor dobrovolných hasičů Boršov , , ,00 Příspěvky celkem , , ,40 Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy , , , Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy , , , Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy , , , Dům dětí a mládeže , , ,00 Poskytnuté finanční příspěvky celkem , , ,00 strana 19

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2008. Upravený rozpočet

Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2008. Upravený rozpočet Rozpočtové příjmy / výdaje Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč) 2008 k 30.6.2008 % čerpání Návrh úpravy * běžné 198 860,00 200 179,00 113 718,99 56,81% 9 850,00 210 029,00 * investiční (kapitálové)

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2009 k 30.9.2009 % čerpání Návrh úpravy * běžné 206 880,00 222 067,80 170 424,41 76,74% -2 144,40 219 923,40 * investiční

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

8 260,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH)

8 260,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2015 * běžné 171 350,00 * investiční (kapitálové) příjmy 49 450,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování)

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje 2009 čerpání * běžné 206 880,00 230 590,90 226 203,70 98,10 * investiční (kapitálové) příjmy 101 520,00 107 315,10 100 619,35

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet 2014. Upravený

Schválený rozpočet 2014. Upravený Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2014 k 30.6.2014 čerpání Návrh úpravy Rozpočet po * běžné 162 900,00 164 810,00 97 348,38 59,07 12 900,00 177 710,00 * investiční

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) města na rok 2012 (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2012 * běžné 145 245,00 * investiční (kapitálové) příjmy 227 965,00 Příjmy CELKEM

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) města na rok 2014 (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2014 * běžné 162 900,00 * investiční (kapitálové) příjmy 39 850,00 Příjmy CELKEM

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 PŘÍJMY SOUČTY 1111 daň z příjmu fyzických osob 1180 1112 daň z příjmu fyzických osob 550 1113 daň z příjmu fyzických osob 50 1121 daň z příjmu právnických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více