Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)"

Transkript

1 Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k čerpání * běžné , , ,39 66, , ,00 * investiční (kapitálové) příjmy , , ,08 24,52 295, ,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,47 58, , ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech , , , , ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,82 50, , ,00 * provozní (běžné) , , ,26 59, , ,00 * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 520, ,00 440,82 29,00 170, ,00 * investiční výdaje , , ,35 26,43-430, ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,43 50, , ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM 5 000, , ,39 49,47 0, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,82 50, , ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 2010 Příjmy z daní 2010 k k UR Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,01 52, ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , ,00 723,81 51, ,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40 ze 60 celk. výnosu) 1 450, ,00 295,94 20, ,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30 dle bydliště) 1 400, ,00 230,78 16, ,00 Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 490, ,00 727,15 48, ,00 Právnických osob , , ,99 59, ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,78 49, ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,46 51,31 0, ,00 Daň z nemovitostí 6 000, , ,97 61, ,00 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0,00 0, , , ,00 Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 6 000, , ,97 61,72 0, ,00 Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) , , ,43 52,04 0, ,00 Daně celkem , , ,03 78, , ,00 Poplatek za komunální odpad 4 980, , ,24 80, ,00 Správní poplatky 3 880, , ,32 51, ,00 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 250,00 250,00 133,89 53,56 250,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10,00 30,00 27,08 90,27 30,00 Poplatek ze psů 200,00 200,00 177,04 88,52 200,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 270,00 270,00 197,02 72,97 270,00 Odvod výnosů z VHP 300,00 300,00 209,47 69,82-90,00 210,00 Poplatek ze vstupného 30,00 30,00 19,96 66,53 30,00 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (SFŽP) 0,00 0,00-128,00-0,00 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 600,00 600,00 201,90 33,65 600,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,92 64,71-90, ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,95 76, , ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Běžné (neinvestiční) dotace k k UR Dotace ze st. v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 48, ,30 Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR 1 838, , ,20 84,80 78, ,50 * na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 588,70 588,70 588,70 100,00 588,70 * výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí 1 250, ,00 934,70 74, ,00 * volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 235,80 235,80 100,00 235,80 * program prevence kriminality - projekt Drž se na uzdě 0,00 0,00 0,00-78,00 78,00 Ostatní neinvestiční dotace ze státního , , ,83 59,33 221, ,90 * na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi , , ,00 55, ,00 * na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb , , ,00 59, ,00 * na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 7,60 7,55 99,34 7,60 * na výkon činnosti OLH 0,00 242,90 445,08 183,24 202,20 445,10 * na výkon terenní sociální práce (Úřad vlády) 0,00 216,20 216,20 100,00 216,20 * na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída ,00 0,00 19,00-19,00 19,00 Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje 0,00 300,00 130,00 43,33 20,00 320,00 * na organizaci Moravskotřebovského bramboráku (KS) 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle (KS) 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * na vydání sborníku ze semináře Moravskotřebovský zámek - renesance (KS) 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * na organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (KS) 0,00 70,00 70,00 100,00 70,00 * na organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu (KS) 0,00 5,00 5,00 100,00 5,00 * na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (ZŠ Palackého) 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * na organizaci akce Fortitudo 2010 (Dům dětí a mládeže) 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * na organizaci akce Lyžařský kurz (ZŠ Čs. armády 179) 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * na renovaci podlahy tělocvičny Olomoucká 2 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * na organizaci akce Výtvarný svět na zámku 2010 a 10. ročník MT arkád 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 540,00 540,00 208,00 38,52 540,00 * za dojíždějící žáky 500,00 500,00 184,00 36,80 500,00 * za výkon přenesené působnosti 40,00 40,00 24,00 60,00 40,00 Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 350,00 350,00 190,17 54,33 350,00 BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,20 56,76 319, ,70 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 100,00 100,00 46,82 46,82 100,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 130,00 130,00 75,96 58,43 130,00 Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) 0,00 0,00 23,90-25,00 25,00 Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha, ) 90,00 90,00 45,35 50,39 90,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 800,00 800,00 0,00 0,00 400, ,00 Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,24 55, ,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 610,00 610,00 305,00 50,00 610,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark ) 150,00 150,00 41,57 27,71 150,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,84 51,32 425, ,00 Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 430,00 430,00 224,68 52,25 430,00 Propagační materiál 20,00 20,00 9,54 47,70 20,00 Příjmy z provozu aquaparku 1 000, ,00 82,52 8, ,00 Příjmy z provozu veřejného WC 25,00 25,00 8,13 32,52 25,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 475, ,00 324,87 22,03 0, ,00 Přijaté sankční platby 1 130, ,00 369,64 32, ,00 * Stavební úřad 40,00 40,00 17,80 44,50 40,00 * Životní prostředí 30,00 30,00 11,00 36,67 30,00 * Městská policie 170,00 170,00 83,30 49,00 170,00 * Odbor dopravy 800,00 800,00 242,54 30,32 800,00 * Přestupky 60,00 60,00 15,00 25,00 60,00 * Památková péče 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Příjmy z úroků 508,00 508,00 369,72 72,78 100,00 608,00 Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smlouvy o reklamě) 20,00 100,00 85,00 85,00 80,00 180,00 * vydání kalendáře (reklama) 20,00 20,00 20,00 100,00 20,00 * 11. ročník Moravskotřebovského festivalu (reklama) 0,00 30,00 15,00 50,00 30,00 * údržba a oprava komunikací popř. chodníků (dar Ing. Rada) 0,00 50,00 50,00 100,00 50,00 * neúčelový dar (Matoušek CZ) 0,00 0,00 0,00-60,00 60,00 * rozvoj školství 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 Příjmy z kopírování 0,00 0,00 0,33-0,00 Splátky půjček 530,00 530,00 338,52 63,87 530,00 * do fondu rozvoje bydlení 350,00 350,00 230,73 65,92 350,00 * do sociálního fondu města 180,00 180,00 107,79 59,88 180,00 Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová 1 560, , ,00 100, ,00 Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin 1 200, ,00 677,68 56, ,00 Pardubický kraj - doplatek nákladů na výplatu soc. dávek v roce ,00 650,00 0,00 650,00 Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do Evropského parlamentu 80,00 80,00 82,17 102,71 80,00 Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 94,66-0,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 50,00 59,19 118,38 10,00 60,00 Přijaté náhrady škody 0,00 30,00 36,52 121,73 20,00 50,00 Vratka DPH finančním úřadem 0, , ,96 205, , ,80 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 200,00 260,50 254,59 97,73 260,50 Příjmy z prodeje dřeva 0,00 0,00 0,33-0,00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0,00 0,00 0,50-0,00 Ostatní neidentifikované příjmy 0,00 0,00 92,72-0,00 strana 4

5 k k UR OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,24 61, , ,30 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,39 66, , ,00 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků 4 200, , ,40 70, ,00 Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje spol. ISA) - doplatky ,00 700,00 729,71 104,24 700,00 Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 3 500, , ,43 41, ,00 Příjmy z prodeje majetku města CELKEM 8 400, , ,54 61,64 0, ,00 Odvod nájemného z VHČ na financování investic 4 400, ,00 0,00 0,00 300, ,00 Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas , , ,27 5, ,00 Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky 5 600, , ,27 88, ,00 Investiční dotace IOP - zpracování územního plánu 998,00 998,00 0,00 0,00-5,00 993,00 Kapitálové investiční dotace CELKEM , , ,54 16,69 295, ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,08 24,52 295, ,00 Celkové rozpočtové příjmy , , ,47 58, , ,00 strana 5

6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 264, , , , , , , , , , , ,76 únor 461, , , , , , , , , , , ,29 březen 2 352, , , , , , , , , , , ,96 duben 4 668, , , , , , , , , , , ,88 květen 4 668, , , , , , , , , , , ,62 červen 6 619, , , , , , , , , , , ,97 červenec , , , , , , , , , , , ,97 srpen , , , , , , , , , , , ,97 září , , , , , , , , , , , ,97 říjen , , , , , , , , , , , ,97 listopad , , , , , , , , , , , ,97 prosinec , , , , , , , , , , , ,97 plnění 36,57 48,31 49,51 43,98 46,78 59,06 47,53 52,10 51,18 52,80 54,61 51,73 Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 279,33 959,43 170, ,04 758,13 148,14 243,13 48,71 45,17 20,36 175,30 63,49 únor 594, ,77 229, ,47 834,34 177,33 256,17 223,90 45,17 33,33 211,74 74,06 březen 994, ,40 545, , ,87 526,12 258,96 233,46 45,17 43,67 212,75 74,06 duben 1 998, , , , ,52 526,12 263,72 239,03 45,17 49,02 217,32 74,06 květen 3 462, , , , ,52 526,72 264,36 240,35 45,17 67,31 226,32 74,06 červen 4 482, , , , ,52 526, , , , , , ,97 červenec 7 078, , , , ,56 526, , , , , , ,97 srpen 7 171, , , , ,18 526, , , , , , ,97 září 7 506, , , , ,54 526, , , , , , ,97 říjen 8 355, , , , ,90 526, , , , , , ,97 listopad 8 468, , , , ,40 526, , , , , , ,97 prosinec 9 215, , , , ,91 526, , , , , , ,97 plnění 65,92 39,30 30,79 79,50 39,09 18,48 47,32 42,42 47,02 74,35 64,62 61,72 strana 6

7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 3 009, , , , , , , , , , , ,53 únor 7 005, , , , , , , , , , , ,60 březen 7 544, , , , , , , , , , , ,03 duben 9 756, , , , , , , , , , , ,67 květen , , , , , , , , , , , ,86 červen , , , , , , , , , , , ,43 červenec , , , , , , , , , , , ,43 srpen , , , , , , , , , , , ,43 září , , , , , , , , , , , ,43 říjen , , , , , , , , , , , ,43 listopad , , , , , , , , , , , ,43 prosinec , , , , , , , , , , , ,43 plnění 44,17 51,49 52,14 45,94 55,13 49,66 45,24 49,34 49,83 49,02 52,40 52,04 strana 7

8 Vývoj příjmů z daní v průběhu roku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 strana 8

9 Rozpočet daní na rok 2010 Daňový příjem k SR 2010 Rozpočet 2010 k plnění 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40 ze 60 výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi , , , , ,04 21,40 z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,17 Sdílené daně CELKEM ,78 30 z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,93 Daň z nemovitostí ,49 Výlučné daně CELKEM ,39 Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,66 strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) k TECHNICKÉ SLUŽBY Správa sportovišť 2 630, ,00 567,45 21, ,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení 1 030, ,00 393,66 38, ,00 * přísp.na správu aquaparku 1 600, ,00 173,79 10, ,00 Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny 150,00 150,00 59,79 39,86 150,00 Silnice a komunikace 6 510, , ,09 40, ,00 * zimní údržba komunikací 1 980, , ,47 97, ,00 * monitoring mostů 30,00 30,00 8,99 29,97 30,00 * běžná údržba a opravy komunikací 4 500, ,00 717,63 15, ,00 Veřejné osvětlení 3 640, , ,24 43,35-240, ,00 * elektrická energie 1 600, ,00 791,22 49, ,00 * běžná údržba a opravy 2 000, ,00 685,22 36,84-240, ,00 * koncepce obnovy a rozvoje VO 40,00 40,00 40,80 102,00 40,00 Pohřebnictví 1 070, ,00 405,19 37,87 25, ,00 * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 900,00 900,00 405,19 45,02 25,00 925,00 * zřízení přípojky vody - hřbitov Boršov 170,00 170,00 0,00 0,00 170,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 635, , ,88 25, ,00 * obyvatelé a separovaný odpad 7 600, , ,90 25, ,00 * vedení a evidence odpadu 35,00 35,00 17,98 51,37 35,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 300, , ,46 36, ,00 * úklid města 3 800, , ,12 37, ,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 500, , ,34 35, ,00 Provoz veřejného WC 230,00 230,00 102,65 44,63 230,00 ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM , , ,75 34,05-215, ,00 Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 10,00 100,00 10,00 Pořízení sekačky pro ČOV 40,00 40,00 31,13 77,83 40,00 Přepočet kanalizační sítě 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 ODPADNÍ VODY CELKEM 105,00 105,00 41,13 39,17 0,00 105,00 plnění strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 2 975, , ,60 51, ,00 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 535, ,00 800,00 52, ,00 * MŠ Boršov - oprava střechy 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova, vč. mezd) 1 435, ,00 750,00 52, ,00 * MŠ Jiráskova - zpracování energetického auditu 5,00 5,00 3,60 72,00 5,00 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 9 963, , ,28 46,34 175, ,00 * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny, výdejny a mezd) 2 210, , ,00 52, ,00 * ZŠ, ul.čsa - dotace na akci Lyžařský kurz 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 * ZŠ, ul.čsa - nátěr střechy nad světlíkem 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 * ZŠ, ul.čsa - oprava okapů 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * ZŠ, ul.čsa - oprava budovy školy po zatečení (fasáda, střecha, malování) 0,00 85,00 10,63 12,51 85,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - výměna oken 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava střechy 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava podlahy 0,00 220,00 0,00 0,00 225,00 445,00 * ZŠ, ul.palackého 5 242, , ,00 51, ,00 * ZŠ, ul.palackého dovybavení šaten 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * ZŠ, ul.palackého - oprava vodovodní přípojky 10,00 10,00 8,01 80,10 10,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce vodovodní přípojky 500,00 500,00 31,64 6,33-50,00 450,00 * ZŠ, ul.palackého - přemostění napouštění bazénu 11,00 11,00 0,00 0,00 11,00 * ZŠ, ul.palackého - organizace mezinár. výtvarné soutěže Pod modrou oblohou 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 750, ,00 910,00 52, ,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - odborný posudek stavu střešní krytiny vč. PD 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 Stipendia 80,00 80,00 36,00 45,00 80,00 Dům dětí a mládeže 1 045, ,00 492,00 45,47 70, ,00 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť) 890,00 907,00 467,00 51,49 907,00 * mim. dotace na opravy hvězdárny 25,00 25,00 25,00 100,00 25,00 * nezbytné opravy objektu 130,00 130,00 0,00 0,00 70,00 200,00 * dotace na akci Fortitudo ,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Základní umělecká škola 1 170, ,00 700,00 59,83 20, ,00 * příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií) 970,00 970,00 500,00 51,55 970,00 * mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 200,00 200,00 200,00 100,00 20,00 220,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,88 48,23 265, ,00 strana 11

12 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 880,00 892,00 449,66 50,41 892,00 * příspěvek na provoz TIC 530,00 530,00 245,00 46,23 530,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 350,00 362,00 204,66 56,54 362,00 Městská knihovna 2 905, , ,00 50,95 19, ,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 725,00 725,00 450,00 62,07 725,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 150, , ,00 46, ,00 * mimořádná dotace na nátěry oken, malování studovny a kanc. 30,00 30,00 30,00 100,00 30,00 * na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída ,00 0,00 0,00-19,00 19,00 Kulturní služby města 8 138, , ,00 50, ,00 * Kulturní centrum 3 022, , ,00 49, ,00 * Muzeum 476,00 476,00 250,00 52,52 476,00 * Zámek 742,00 742,00 400,00 53,91 742,00 * dotace na mzdy vč. odvodů 3 748, , ,00 52, ,00 * mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * oprava vstupního portálu - hlavice 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na pořádání Moravskotřebovského bramboráku 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * dotace na vydání sborníku ze semináře na zámku 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * dotace organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 * dotace organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 Sbor pro občanské záležitosti 110,00 110,00 39,99 36,35 110,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 320,00 320,00 123,21 38,50 320,00 Propagace města 510,00 510,00 194,17 38,07 60,00 570,00 Organizace jednodenní soutěže mažoretek ČR 20,00 20,00 18,42 92,10 20,00 Přísp. svazku obcí Českomor. pomezí (cyklobus) 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Hřebečské důlní stezky (provozní výdaje) 0,00 130,00 511,46 393,43 470,00 600,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,91 51,90 549, ,00 strana 12

13 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 6 438, , ,00 41, , ,00 * přísp.na činnost tělovýchovné jednoty 2 243, ,00 950,00 42, ,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení a na užívání sportovních zařízení 1 889, ,00 800,00 42, , ,00 * přísp.na energie sportovních zařízení 850,00 850,00 350,00 41,18 850,00 * přísp.na odměny trenérům 666,00 666,00 300,00 45,05 666,00 * přísp.na ostatní aktivity 115,00 115,00 65,00 56,52 115,00 * přísp.na nájmy tělocvičen 470,00 470,00 200,00 42,55 470,00 * přísp.na organizaci mezinárodního fotbalového turnaje 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 * přísp.na organizaci akce Vandr skrz Maló Hanó 15,00 15,00 15,00 100,00 15,00 * přísp.na pořízení 2 ks stolů na stolní tenis 40,00 40,00 20,00 50,00 40,00 * přísp.na užívání nafukovací tenisové haly 0,00 0,00 0,00-170,00 170,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 370, , ,21 42, ,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 700, ,00 922,97 54, ,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 20,00 20,00 4,84 24,20 20,00 * vodné a stočné (aquapark) 650,00 650,00 73,40 11,29 650,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 8 808, , ,21 42, , ,00 EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 60,00 60,00 7,19 11,98 60,00 Centrum volného času 735,00 735,00 265,35 36,10 0,00 735,00 * mzdové náklady (leden - květen) 383,00 234,65 51,81 22,08 234,65 * mzdové náklady (leden - květen) TSP 0,00 148,35 99,25 66,90 148,35 * OOV (leden - květen) 32,00 32,00 13,25 41,41 32,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - květen) 130,00 79,55 16,93 21,28 79,55 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden květen) TSP 0,00 50,45 33,74 66,88 50,45 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 10,00 10,00 2,12 21,20 10,00 * ostatní provozní náklady 180,00 162,60 43,08 26,49 162,60 * ostatní provozní náklady TSP 0,00 17,40 5,17 29,71 17,40 Lesní hospodářství 135,00 385,50 495,28 128,48 202,20 587,70 * výkon stání správy a samosprávy 105,00 355,50 495,28 139,32 202,20 557,70 * Jahnův kámen - úpravy okolí (v blízkosti rozhledny) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 60,00 60,00 45,03 75,05 60,00 strana 13

14 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 285,00 365,00 67,88 18,60-60,00 305,00 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 1,32 0,88 150,00 * opatření k utlumení populace holubů 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 20,00 20,00 9,79 48,95 20,00 * péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 * vodní hospodářství a rybářství 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * odborné posudky a studie 20,00 20,00 2,52 12,60 20,00 * protipovodňová ochrana - srážkoměr 40,00 40,00 38,65 96,63 40,00 * umístění týraných zvířat do náhradní péče (výkon státní správy) 0,00 80,00 15,60 19,50-60,00 20,00 EKOL. ČINNOST, CVČ, CELKEM 1 275, ,50 880,73 54,86 142, ,70 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 500, , ,00 68, ,00 * pečovatelská služba a penziony 1 400, ,00 600,00 42, ,00 * Domov pro seniory 1 100, , ,00 100, ,00 Sociální dávky celkem , , ,02 57, ,00 * sociální pomoc - město 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * sociální dávky , , ,02 57, ,00 Stacionář domeček 300,00 300,00 300,00 100,00 300,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM , , ,02 58,31 0, ,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 4 490, , ,07 37, ,00 * platy strážníků (leden - květen) 2 950, , ,75 36, ,00 * OOV (leden - květen) 0,00 0,00 1,53-0,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - květen) 1 010, ,00 364,58 36, ,00 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * ostatní provozní výdaje 500,00 545,00 286,21 52,52 545,00 Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému 130,00 130,00 0,30 0,23 130,00 Prevence kriminality - aktivity komise (včetně projektu Drž se na uzdě) 40,00 40,00 4,56 11,40 78,00 118,00 Požární ochrana (vč. 2 ks plouvoucích čerpadel) 175,00 175,00 82,20 46,97 175,00 Přísp. na provoz JPO II Staré Město (vč. vyprošť.) 550,00 550,00 550,00 100,00 550,00 strana 14

15 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Místní zastupitelské orgány 3 260, , ,53 36,73-7, ,00 * odměny členům zastupitelstva (včetně odměn při skončení) (leden - březen) 2 300, ,00 730,60 31, ,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - březen) 540,00 540,00 225,51 41,76 540,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 120,00 120,00 117,50 97,92 120,00 * ostatní výdaje (včetně reprefondu) 300,00 300,00 123,92 41,31-7,00 293,00 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 235,80 330,08 139,98 235,80 Činnost místní správy , , ,73 41,50 152, ,00 * platy zaměstnanců (leden - květen) , , ,28 41, ,70 * platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - květen) 888,00 888,00 341,80 38,49 888,00 * platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc.sl.) (leden - květen) 439,30 439,30 208,86 47,54 439,30 * OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů) (leden - květen) 290,00 290,00 103,26 35,61 62,00 352,00 * soc. a zdr. pojištění (leden - květen) 7 128, , ,83 41, ,60 * soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) (leden - květen) 302,00 302,00 116,21 38,48 302,00 * soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc.sl.) (leden - květen) 149,40 149,40 70,91 47,46 149,40 * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) 200,00 200,00 18,51 9,26 200,00 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 350,00 207,88 59,39 350,00 * konzultační, poradenské a právní služby 750,00 750,00 172,56 23,01 750,00 * ostatní provozní výdaje 7 080, , ,51 45,96 60, ,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 1 250, ,00 526,75 42, ,00 * mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí 60,00 60,00 28,11 46,85 60,00 * mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing 170,00 170,00 84,21 49,54 170,00 * mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování) 40,00 40,00 39,60 99,00 40,00 * mim. dotace na roční dozorový audit ISMS 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * provozní informatiky 1 950, ,00 640,45 32,10 30, ,00 * pořízení záložního zdroje pro budovu TGM (bezpečn. rada) 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 * krizové řízení 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Vzdělávání v egon centru (projekt EU) 150,00 150,00 279,18 186,12 150,00 Procesní optimalizace (projekt EU) 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Odborné ošetření starých stromů (projekt EU) 210,00 210,00 0,00 0,00 210,00 Zpracování analýz pro VŘ na el. energii a plyn 120,00 120,00 120,00 100,00 120,00 Bourání zdi - zahradnictví Jevíčská 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Zabezp. objektu budovy bývalé dět. nemocnice 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 Rozvoj a úpravy orientačního systému města 30,00 45,00 8,27 18,38 45,00 Rozšíření autobusové dopravy ve městě 60,00 60,00 51,84 86,40 60,00 Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 20,61 41,22 50,00 strana 15

16 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Splátky úroků z úvěru 925,00 925,00 473,42 51,18 925,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 250,00 250,00 118,81 47,52 250,00 * rek. koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 460,00 460,00 237,67 51,67 460,00 * rek. koupaliště - úvěr 2004 ( ,- Kč) 200,00 200,00 110,24 55,12 200,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 15,00 15,00 6,70 44,67 15,00 Odměna za realizaci prodeje bytů (doplatek) 55,00 55,00 53,71 97,65 55,00 Poskytnuté půjčky z FRB 4 055, , ,81 38, ,00 * poskytnuté půjčky 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 * posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 3 550, , ,86 43, ,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 2,95 59,00 5,00 Ostatní činnost 2 186, , ,32 863, , ,50 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 637,00 772,00 710,65 92,05 772,00 * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků 291,00 104,00 0,00 0,00 104,00 * daň z příjmů za obec 0,00 0, , , ,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 498,00 227,00 0,00 0,00-115,00 112,00 * vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky) 160,00 160,00 156,84 98,03 160,00 * odvod DPH finančnímu úřadu 0, , ,53 151, , ,50 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 * ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00-9,30-0,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,63 80, , ,30 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,26 59, , ,00 strana 16

17 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Infrastr. pro sport a volný čas v Mor. Třebové - I. etapa , , ,59 30, ,00 2. Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 1 000, ,00 390,00 39, ,00 3. Nový územní plán města Moravská Třebová (dok. 2009) 860,00 860,00 748,00 86,98 860,00 4. Vybudování technologického centra 1 030, ,00 47,52 4, ,00 5. Hřebečské důlní stezky 5 900, , ,32 58,76-470, ,00 6. Projekt Cesta od renesance k baroku 600,00 600,00 72,00 12,00 600,00 7. Kompostárna Hamperk 1 050, ,00 0,00 0, ,00 8. Hřebečské důlní stezky II - doplatek z roku ,00 50,00 40,23 80,46 50,00 9. Pult centrální ochrany - městská policie 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Výkupy pozemků 580,00 580,00 101,60 17,52 580, Investice informatika 310,00 310,00 71,88 23,19-50,00 260, Zpracování územně analytických podkladů 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod) 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Investiční dotace TJ Slovan 570,00 570,00 0,00 0,00 570, Regenerace panelového sídliště IV. etapa 4 250, ,00 232,00 5, , Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (PD) 260,00 330,00 0,00 0,00 330, Lokalita Knížecí louka - volnočasový areál (PD) 350,00 350,00 31,08 8,88 350, Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní 650,00 410,00 405,20 98,83 410, St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - I. etapa (PD) 180,00 180,00 0,00 0,00 180, St. úpravy kanal. ul. Jevíčská - II. etapa - PD 100,00 100,00 0,00 0,00 100, St. úpravy kanalizace ul. Piaristická - projekční příprava 200,00 200,00 0,00 0,00 200, Přeložka kanalizace Sušice (PD) 0,00 0,00 0,00-80,00 80, Ulice Nová - odvod dešťových vod (PD) 0,00 0,00 0,00-40,00 40, Studie ul. Svitavská 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Posouzení a návrh odvedení srážk. vod - Hamperk (PD) 80,00 80,00 0,00 0,00 80, Odvod. lokality za sběr. dvorem (ukládání zeminy) - PD 30,00 30,00 28,80 96,00 30, Nová lokalita pro ukládání zeminy zeminy 0,00 150,00 0,00 0,00 150, Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - PD 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Most ul. Vodní - demolice + lávka - projekční příprava 80,00 80,00 0,00 0,00 80, Výstavba kontejn. stání - Billa (parc.č. 88/10) - PD 5,00 5,00 4,80 96,00 5, Úprava průchodu na parkoviště Billa (parc.č. 90/2) - PD 5,00 5,00 3,60 72,00 5, Obnova dvorních traktů - dokončení 2 800, ,00 0,00 0,00-680, , ZTV lokality Strážnického - III. etapa (17 st. parcel) - PD 160,00 160,00 0,00 0,00 160, Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec 1 000, ,00 0,00 0, , Lokální biocentrum - dopracování PD 60,00 220,00 0,00 0,00 220, ZŠ Palackého rek. WC pavilonu U12,15 a krček U15 (PD) 10,00 10,00 9,00 90,00 10, ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD) 10,00 10,00 0,00 0,00 10, MŠ Piaristická - odkanalizování budov 620,00 620,00 26,95 4,35-220,00 400, MŠ Tyršova - vytápění objektu 1 060, ,00 47,00 4,43-60, , MŠ Jiráskova - žádost o dotace z progr. Zelená úsporám 0,00 0,00 0,00-200,00 200, KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou 370,00 370,00 0,00 0,00 370, Olomoucká 2 - elektrorozvody servrovny 22,00 22,00 0,00 0,00 22, Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti (sanační omítky) 60,00 60,00 0,00 0,00-60,00 0, Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD) 8,00 8,00 0,00 0,00 8, Květná zahrada - investiční dotace 0,00 30,00 30,00 100,00 30, Rozšíření veřejného osvětlení (směr Útěchov) 0,00 140,00 139,45-140, Cyklostezka Mor. Třebová - Útěchov (zaměření,...) 0,00 60,00 58,80-60, Rozšíření veřejného osvětlení Boršov 0,00 0,00 1,27-40,00 40, Rozšíření veřejného osvětlení Sušice 0,00 0,00 3,52-150,00 150, Rozšíření veřejného osvětlení Udánky 0,00 0,00 2,82-50,00 50, Přeložka NN na parkovišti u smuteční obřadní síně 0,00 0,00 0,00-250,00 250,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,43 27,83-730, ,00 strana 17

18 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Plynofikace TGM ,00 150,00 126,12 84,08 150,00 2. Bránská 8 - rozvod plynu 150,00 150,00 7,80 5,20 150,00 3. Rekonstrukce Bránská 19 0,00 0,00-2,56-0,00 4. Fasáda Školní 1,3,7, , ,00 0,00 0, ,00 5. Vložkování komínů v objektech města 100,00 100,00 33,66 33,66 100,00 6. Plynofikace Zámecká 13 0,00 0,00 7,90-150,00 150,00 7. Penzion Svitavská 24 - rozvod domovních zvonků 0,00 0,00 0,00-150,00 150,00 INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 4 400, ,00 172,92 3,93 300, , , , ,35 26,43-430, ,00 Rozsáhlejší opravy investičního majetku 1. Výměna oken domu TGM 19/37 450,00 390,00 274,50 70,38 390,00 2. Výměna oken domu TGM 21/36 (proj. příprava) 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3. Výměna oken domu TGM 23/35 (proj. příprava) 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 4. Výměna oken domu TGM 25/34 (proj. příprava) 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 5. Obnova střechy (konstrukcí a komínů) - TGM 25/34 (PD) 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 6. Výměna oken domu TGM 37/28 (Hedva) 140,00 200,00 166,32 83,16 10,00 210,00 7. Obnova střechy vč konst. krovu a komínů - TGM 37/28 320,00 400,00 0,00 0,00 30,00 430,00 8. Obnova střechy vč konstr. krovu a komínů - TGM 39/27 480,00 400,00 0,00 0,00 30,00 430,00 9. Obnova fasády vč. klempířských prvků Zámecká 6 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Obnova fasády TGM 19/37 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Obnova střechy Latinské školy - havarijní stav (PD) 5,00 5,00 0,00 0,00 5, Latinská škola-dokončení restaurování 0,00 0,00 0,00-30,00 30, Restaurování maleb radnice - 1. etapa 0,00 0,00 0,00-50,00 50, Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 1 520, ,00 440,82 29,00 170, ,00 strana 18

19 Rozpočtová skladba Rozbor hospodaření města k (v Kč) Příjemce příspěvku k Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0, , , Průmyslové muzeum Mladějov 0, , , AŠSK školní sportovní klub Dvojka 0, , , Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , , Gymnázium Moravská Třebová , , , Integrovaná střední škola Mor. Třebová , , , PaeDr. Marie Blažková, univerzita 3. věku 0, , , Divadelní kroužek J.K. Tyla 0, , , Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková , , , Spol. přátel Galerie umělecké fotografie , , , Sdružení historických sídel 0, , , Sdružení Fermáta , , , Sdružení přátel KD v Boršově , , , PhDr. Martínková - komise památkové péče 0, , , Náboženská obec Církve československé husitské 5 000, , , Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko 0, , , Farní sbor českobratrské církve evangelické 0, , , Bredy s.r.o , , , TJ SOKOL Boršov , , , ZO SBTS Mor. Třebová , , , Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu , , , AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0, , , Lukáš Komprda 8 000, , , Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0, , , Alois Bílek - Bílkova taneční škola 0, , , D Finance a.s. - S Kuřetem do oblak 0, ,00 0, Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s , , , Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová , , , Duhový labyrint 0, , , Svaz skautů a skautek, oddíl sv. Františka 0, , , Konfederace politických vězňů ČR 2 000, , , Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko 0, , , Český zahrádkářský svaz 0, , , Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje , ,00 0, Svaz měst a obcí ČR , , , Českomoravské pomezí , , , ZO ČSOP Zelené Vendolí , , , Grant v rámci projektu ZM ,00 0,00 0, Národní síť zdravých měst 0, , , NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia , , , Oblastní charita Mor. Třebová 3 000, , , Svaz tělesně postižených ČR místní organizace 0, , , Sbor dobrovolných hasičů Udánky , , , Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , , Sbor dobrovolných hasičů Boršov , , ,00 Příspěvky celkem , , ,40 Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy , , , Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy , , , Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy , , , Dům dětí a mládeže , , ,00 Poskytnuté finanční příspěvky celkem , , ,00 strana 19

8 260,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH)

8 260,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2015 * běžné 171 350,00 * investiční (kapitálové) příjmy 49 450,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování)

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 PŘÍJMY SOUČTY 1111 daň z příjmu fyzických osob 1180 1112 daň z příjmu fyzických osob 550 1113 daň z příjmu fyzických osob 50 1121 daň z příjmu právnických

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více