Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014"

Transkript

1 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická Markéta Secká Přítomni: Omluveni: Vladimír Braun, MBA, Marie Jégrová, Ing. Jiří Mejsnar, Aleš Preisler, Jaroslav Šplíchal, MUDr. Jiří Vytiska, Ing. Jana Skalická, Jiří Vrána, Ing. Jaroslav Sýkora, Vlastimil Jech Bc. Hana Šimková, Lukáš Pohanka, David Doležal Neomluveni: Ing. Vladislav Krušina, Mgr. Vladimíra Hoření Tajemník: - Hosté: Mgr. Pavel Svoboda právní poradce MO 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu 4. Diskuse občanů 5. Základní škola hodnocení školské rady 5.A Zřizovací listina Základní školy Vratislavice nad Nisou 6. Informace finančního výboru 6.A Metodický pokyn pro poskytnutí neúčelového neinvestičního daru rozpočtové opatření roku Závěrečný účet obce + audit 8.A 2. Kolo dotací z Kulturního fondu MO doplnění 9. Prodej p.p.č. 1378/2, 1378/3 a 1378/4 při ul. Tanvaldská 10. Prodej p.p.č. 1243/18 při ul. Náhorní 11. Prodej 3 garáží vč. p.p.č. 248/5, 248/6. 248/7 a 248/16 při ul. Dopravní 12. Výkup částí p.p.č. 2113/8, 2113/14 a 2102/2 při ul. Skrytá 13. Informace kontrolního výboru 14. Obsahový plán činnost rady MO a zastupitelstva MO na II. pololetí Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 5. ZMO dne Informace starosty 17. Podněty a připomínky zastupitelů - 1 -

2 I. ZAHÁJENÍ Starosta zahájil jednání v 17,06 hod. Přítomno je 8 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. p. Preisler omlouvám p. Pohanku a MUDr. Vytiska přijde později. Ing. Mejsnar přišel v 17,07 hod. p. Preisler připomínám všem občanům, za jakých podmínek se mohou zapojit do diskuse na zastupitelstvu. Do diskuse se může přihlásit každý občan nebo osoba starší 18-ti let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích, nebo zde vlastní nemovitost. Prosím všechny občany, kteří chtějí diskutovat, aby se přihlásili u p. Jedličkové, kde prokáží svou totožnost a místní příslušnost občanským průkazem nebo aktuálním výpisem z katastru nemovitostí. Na programu je diskuse občanů k jakýmkoliv záležitostem, občané také mohou vystoupit ke každému projednávanému bodu vždy před diskusí zastupitelů. Prosím všechny občany, zda by mohli na diskusi přistupovat ke zde připravenému mikrofonu. II. JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELKY A JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Zapisovatelkou byla jmenována Markéta Secká, ověřovateli Jaroslav Šplíchal a Marie Jégrová, náhradník Ing. Jana Skalická. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. Hlasování: 9 pro Číslo hlasování: 1 III. SCHVÁLENÍ PROGRAMU p. Preisler doplňuji program o bod 5. A Zřizovací listina Základní školy Vratislavice nad Nisou, 6. A Metodický pokyn pro poskytnutí neúčelového neinvestičního daru a bod 8. A 2. Kolo dotací z Kulturního fondu MO 2014 doplnění. K bodu č. 14 je na stole doplněný materiál o rady a Ing. Mejsnar mám dotaz k Metodickému pokynu pro poskytnutí neúčelového neinvestičního daru. Nemohl jsem se s tím seznámit dřív. Bylo to projednáno finančním výborem? Proč to nebylo v informacích z finančního výboru? Je tady, kolik nás celá ta akce bude stát? Během těch pěti minut, co jsem se do toho stačil podívat, to nejsem schopen zjistit. Jde o 3-4 mil. Kč, pokud se nepletu. Není opět materiál, který je pro městský obvod důležitý? Přijde mi to dost zásadní na to, abychom dostali 3 mil. Kč pouze na stůl. Stejně tak jako bylo minule těch cca 20 mil. Kč, které jsme dostali v informacích starosty a museli jsme je projednat v ten den, také to byl zásadní materiál. Zásadní informace dostáváme poslední dobou na stůl a to se mi nelíbí. Nakonec jsme zjistili, že jak jste tady minule lámali přes kolenu těch 20 mil. Kč, tak stejně to nebylo potřeba, protože na účtu je 33 mil. Kč. Zároveň ve spojení s cash flow jste se, p. místostarosto, spletl o 35 mil. Kč, tuším. Už jsme měli být 2 mil. Kč v mínusu a teď jsme 33 mil. Kč v plusu. Očekával bych, že toto bude projednané finančním výborem, očekával bych, že to dostaneme dopředu, abychom se s tím mohli seznámit, ale zase to dostáváme na stůl. Očekával bych, že na stůl budeme dostávat věci, které jsou nezbytně nutné pro chod obce, a nebo věci, které naopak nejsou důležité pro chod obce. Ty, které jsou nezbytně nutné pro chod obce, musí být neodkladné. Myslím si, že k tomuto bychom mohli svolat mimořádné zastupitelstvo, pobavit se o tom normálně, prodiskutovat to v klidu a ne to tady dostat na stůl. Můj protinávrh je nezařezaní tohoto bodu. p. Preisler upozorním, že zaokrouhlovat se má, ale zaokrouhlovat o 5 mil. Kč mi přijde dost. Ing. Mejsnar co jsem zaokrouhlil o 5 mil. Kč? p. Preisler nevím, o jakých 20 mil. Kč jste tady mluvil? Ing. Mejsnar bylo to uvolnění pro kontokorentní úvěr

3 p. Preisler je vidět, že jste to vůbec nečetl. Ing. Mejsnar kolik tam tedy bylo? p. Preisler bylo tam 15 mil. Kč. Ing. Mejsnar jestli se rozhoduje o 15 mil. Kč nebo o 20 mil. Kč, chápu, nejsem asi úplně dokonale připraven. Ale tady v tom nemohu být připraven. p. Preisler co se týká metodického pokynu, tak ten jde samozřejmě ke kontrole do Liberce na právní, které ho bude připomínkovat. Podmínkou je, že to musí být od nás schválené. p. Braun to, že p. Mejsnar tady fabuluje s 20 mil. Kč, s 30 mil. Kč, na to už jsem si zvyknul. To, že p. Mejsnar zdaleka neříká pravdu, na to už jsem si zvyknul taky. To, že je tady do zápisu předestřeno, že jsme protlačili a lámali přes koleno uvolnění 20 mil. Kč z kontokorentu, také není pravda. Dali jsme na vědomí zastupitelstvu tak, jak nám bylo uloženo, že poslední platba za sokolovnu bude hrazena z revolvingového úvěru. Pokud vím, tak jsem tady poměrně obsáhle, bohužel, někteří to nepochopili nebo neslyšeli, vysvětloval, že je to zejména z důvodu toho, že projekt IPRM je v současné době zastaveno financování. To, že máme v současné době na účtu 35 mil. Kč, to je sice hezké, ale máme rozdělané nějaké akce, které se neprojevily jenom na zůstatku účtu. To, že jediné hodnotící kritérium pro p. Mejsnara je zůstatek na účtu, to je už další věc. Obec ale musí nějak fungovat. Co se týká metodického pokynu, tak přibližně před 3-mi měsíci tento metodický pokyn byl v zastupitelstvu MO poměrně obšírně projednáván. A toto je upravený metodický pokyn, který reflektuje na námitky a připomínky právního odboru Magistrátu města Liberec. Jsou tam upraveny pouze ty výtky, které nám právní oddělení Magistrátu města Liberec uložilo napravit. Pokud jste bedlivě četl materiál před 3-mi měsíci, tak ten pokyn je upraven pouze o ty výtky, které přišly. S výtkami jste byli na zastupitelstvu seznámeni a usnesením zastupitelstva bylo uloženo tyto připomínky právního oddělení Magistrátu města Liberec zapracovat do metodického pokynu a znova ho předložit. Chápu, že Vy jste řekl, že nesouhalsíte s tím, aby byla jakkoliv kompenzována daň z nemovitosti, není to Vaše priorita, možná že budete chtít daň z nemovitosti ještě navýšit, ale já jsem přesvědčený o tom, že ta daň z nemovitosti je natolik zvrhlá, že jakékoliv navyšování je nesmysl. Není to ve Vašem programu a budete dělat cokoliv pro to, aby to tam nebylo. Ing. Mejsnar obecně nejsem proti metodickému pokynu, ale jsem pro to, abychom dostali na stůl nějaká čísla. Neustále se tady oháníte čísly, asi máme na účtu 35 mil. Kč, což znamená, že jste se spletl o 37 mil. Kč, chápu, v našem rozpočtu je to asi zanedbatelná částka. Tady jde o naprostou marginálii 3 mil. Kč plus náklady, které bude stát samotné procesování toho. Už minule jsem říkal, že bych rád viděl, kolik to bude stát, alespoň časový harmonogram, kdy to budeme vracet. Proč toto nemůže počkat? Je to tak strašně důležité a narychlo, jako bylo schválení toho kontokorentu minule, které nebylo potřeba? Nevím, proč je potřeba tyto věci tlačit tak dopředu, když se stejně do toho měsíce nestihnou. Můžete mi vysvětlit, proč je potřeba to schválit teď, když je to na stůl? p. Braun že by byly prázdniny? Ing. Mejsnar nemůžeme se sejít o prázdninách? p. Braun stejně, jako jste se sešli teď všichni? A budete mít stejné argumenty, jako máte neustále? Čili zdržovací taktiku, pokud možno nic nedělat? Ne. To je naprosto zbytečné a bez jakéhokoliv důvodu. To, že to nechápete, ještě neznamená, že to nechápou ostatní. Ing. Sýkora připomínám, že Vy jste na zastupitelstvu jasně řekl, že nesouhlasíte s vracením daně z nemovitosti nebo jejím kompenzováním. Vy byste ji vybral tu daň, Vaše slova, dal byste lavičky do parku, možná za 2,5 mil. Kč nějakého mloka někam. To je Váš systém. Jako člověk jste nastavený, že byste od lidí vybral co nejvíce daní a některým něco rozdělil a nebo nějaký pomníček si udělal. To,co tady říkáte, je jen nějaká taktika, jak to eventuelně nedosáhnout. My, současná koalice, jsme jiné ražení. Myslíme si, že když se dobře hospodaří, tak daň z nemovitosti obec nepotřebuje. Když se dobře hospodaří, tak bychom možná mohli i odpady pokrýt, ale musí se dobře hospodařit a neinvestovat jako Vy, že jste předraženými investicemi vytvořili mandatorní výdaje 7-8 mil. Kč. Myslím si, že tato polemika je z Vaší strany zbytečná. Vy víte, že byste nejraději daň z nemovitosti navýšil, my ji chceme snížit, nejlépe, kdyby nebyla žádná, toto je jen zdržovací taktika. Ing. Mejsnar p. Sýkoro, byl bych velmi rád, kdybyste mi nepodsouval do úst něco, co jsem nikdy neřekl. Je to od Vás dost nefér, myslím si, že je všechno v zápise a nic takové, co jste řekl, tam není. Tím bych to ukončil, nejsem pro to, abychom to projednávali na stole. Stále mě mrzí, že jsme nedostali vypočítáno, kolik bude stát samotné navracení. Byl bych velmi nerad, aby nás samotná administrace na vracení daně z nemovitosti nás na stejné peníze, jako vrátíme. Abychom si tím nevytvořili nesmyslné výdaje, které nemusíme. p. Preisler myslím si, že náklady na vracení už tady kolega Braun jednou prezentoval, kolik to bude stát

4 Ing. Sýkora p. Mejsnare, myslím si, že to nebude tolik, protože nebudete garantem vracení, jako jste byl garantem parku na Nové Rudě, kam jste dal 2,5 3 mil. Kč zbytečných věcí. Za nás to bude opravdu úsporné, administrace nebudou žádné vysoké částky. p. Jech jak koalice tak opozice musí kritiku přijmout, ale vynechejme si teda vzájemné napadání, je to zbytečné, prodlužuje to řeč. Návrh byl takový, tak hlasujme. Ale kdo byl úspornější a kdo byl méně úsporný, nebo kdo plýtval, to nemá cenu, to je napadání. p. Preisler pojďme hlasovat o protinávrhu Ing. Mejsnara, tzn. vyškrtnutí bodu č. 6A z programu. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou neschvaluje zařazení bodu č. 6.A Metodický pokyn pro poskytnutí neúčelového neinvestičního daru na program 6. jednání ZMO dne Hlasování: 1 pro, 8 proti (Vladimír Braun, Marie Jégrová, Vlastimil Jech, Aleš Preisler, Ing. Jana Skalická, Ing. Jaroslav Sýkora, Jaroslav Šplíchal, Jiří Vrána) Usnesení nebylo přijato. Číslo hlasování: 2 p. Preisler nyní budeme hlasovat o programu jako o celku, jak byl navržen a doplněn. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje upravený program 6. jednání ZMO dne Hlasování: 8 pro, 1 proti (Ing. Jiří Mejsnar) Číslo hlasování: 3 IV. DISKUSE OBČANŮ V 17,16 hod. odešel Ing. Mejsnar. Ing. Jeništa přihlásil jsme se k závěrečnému účtu obce za rok 2013 je tam uvedeno, že hospodaření skončilo se schodkem cca 3 mil. Kč. Z nenaplněných příjmů je tam prodej parcel na Vyhlídkové ul. p. Schmitzovi. Už jsem to tady jednou diskutovali. Kdyby ten prodej za ,- Kč byl uskutečněn, tak by vlastně hospodaření obce skončilo v plusu. Posledně jste mi na tento dotaz odpověděl, že se v tom budou činit právní kroky. Co se od té doby učinilo a co se děje? p. Preisler je to dotaz na Mgr. Svobodu. P. Schmitz je ke mně objednán na pondělí a uvidíme, s čím přijde, ale nepředpokládám, že by se prodej uskutečnil, a budeme pokračovat v právních krocích, které dělá Mgr. Svoboda. Mgr. Svoboda kauza má několik částí. První část je, že jak zastupitelstvo MO, tak zastupitelstvo města, schválili odstoupení od kupní smlouvy. Nevím, kde se nám to úřednicky zaseklo, ale předpokládám, že odstoupení je buď na podpisu u p. primátorky, nebo je doručováno už prostřednictvím pošty. To je ta snaha obce vyvázat se z kupní smlouvy, aby mohla s pozemky dále nakládat. Druhá část se týká toho, že p. Schmitzovi vznikla povinnost úhrady smluvní pokuty. Proběhlo jedno soudní řízení u Okresního soudu v Liberci, kde jsme zvítězili, a p. Schmitzovi je uloženo zaplatit tu první část smluvní pokuty. Co se týká druhé části smluvní pokuty, zde jsme na podzim spěchali, protože tam hrozilo promlčení a vzniká tam další povinnost ke smluvní pokutě, což se bude nabalovat až do doby odstoupení od smlouvy. Předpokládám, že tam dojde nějakým způsobem ke kompenzaci toho, co p. Schmitz už složil. Tam je deponováno na účtu města 900 tis. Kč jako předsplátka jedné části kupní ceny. Mně se také p. Schmitz ozval em, odpovídal jsem mu, teď nekomunikuje, objednal se k p. starostovi, uvidíme, jak se k tomu postaví, a podle toho se to bude dál vyvíjet. p. Zít kdy koalice vrátí životnímu prostředí ve Vratislavicích čest tím, že opět osamostatní komisi pro životní prostředí? Kořenovská Pekelská ulice p. Braune, jaká je současná situace a jaká je možnost zahrnout i tzv. Pekelskou ul., kterou někdo považuje za Kořenovskou, ale je to nejednoznačné, kdy budeme i my v té Pekelské-Kořenovské mít šanci na to, že budeme mít ulici spravenou? p. Braun za sebe mohu říci, že v tomto volebním období jsme proti tomu, aby se osamostatňovala komise pro životní prostředí. V tomto okamžiku je to už naprosto zbytečné a uvidíme, co bude po - 4 -

5 volbách v říjnu. Co se týká Pekelské, ano, ten problém není jenom v Pekelské. Vím, že tam bydlíte. Snažili jsme se podle tlaků, které byly, udělat maximum pro to, abychom i s tím omezeným rozpočetem komunikace opravili. Ul. Kořenovská teď v pondělí proběhlo v radě vyhodnocení výběrového řízení, vyhrála společnost SaM a Kořenovská ulice se po administrativních krocích začne opravovat. MUDr. Vytiska přišel v 17,21 hod. p. Braun co se týká Pekelské, teď to neumím říci, ale v porovnání např. s ul. K Mojžíšovu prameni vypadá jako dálnice. V porovnání s ul. Zavřenou s tou další etapou, která je přes dlažební kostky, skutečně vypadá jako dálnice. Vím, že je to strašné, je tady 60-70% komunikací ve strašném stavu. Bude potřeba spousty peněz na to, aby se ty komunikace daly dohromady. Připravujeme pro nové zastupitelstvo jakýsi harmonogram, kde zmapujeme všechny silnice a komunikace včetně chodníků ve Vratislavicích. Tento pátek přijedou z firmy Hrdlička, kde jsme zadali vyhotovení pasportu komunikací, předat hotový paspart. Komise pro výstavbu, dopravu a životní prostředí si vzala za úkol, že jednotlivé ulice a komunikace na katastru Vratislavic zmapují a dodají konstatování, v jakém stavu komunikace jsou, abychom byli schopni připravit relevantní návrh a odhad toho, kolik celá oprava komunikací bude stát. Začali jsme výtluky opravovat studenou směsí, co bylo možno opravit touto technologií, tak všechny výtluky jsou opraveny. Kořenovská se dočká celého povrchu a ul. Zavřená první část se teď realizuje oprava. Budeme se snažit opravit další povrchy, ale neumíme to udělat tak, abychom opravili všechno najednou. Pak záleží na tom, co bude po volbách, jak se rozhodne nové zastupitelstvo, jestli bude investovat do laviček nebo do komunikací a kanalizací. Zklamání, že 30% Vratislavic nemá kanalizaci, je prostě strašné. Teď je potřeba, aby se investovalo do oprav komunikací, do kanalizací a vodovodů, to jsou ty základní věci, které občané potřebují. Nyní Vám neumím opovědět relevantně, kdy a kdo bude schopen opravit Pekelskou, ale jsou tady daleko horší silnice. p. Štekrová děkuji technickém středisku za to, že to pěkně udělali naproti 1404 zábradlí a kluci tam makají. Vrátím se k neplatičům. Kdysi jsem hovořila o tom, že je to okolo 1 mil. Kč těch 27 lidí, co neplatí. V jakém stavu to je? Nikdy jsme se nedozvěděli zpětnou vazbu, kolik jich je, jestli mají splátkové kalendáře a jak to s nimi vypadá? Chtěla bych to písemně. Mgr. Svoboda pohledávky, které mi byly předány, jsou nyní ve fázi exekučního řízení, nebo tam jsou ještě nějaké řízení nalézací u Okresního soudu Liberec a Okresního soudu Jablonec nad Nisou. Tuším, že ještě 3 jsou u soudu, zbytek je už u exekutora. Paní vedoucí ekonomického odboru by Vám mohla sdělit celkovou částku, kolik už bylo vymoženo, já tu celkovou částku nemám. Když je vymoženo, posílám to na účet MO, tam se to eviduje. Z mého pohledu to běží, co mi bylo předáno, je zažalováno, nebo běží exekuce. p. Štekrová jedná se o těch 26? Nebo o těch 17, co jsou u soudu? Nebo to jsou už i ti noví? Mgr. Svoboda přebíral jsem jen to, co jsem převzal. Co běží mimo mě, to vám nedokážu říci. p. Štekrová dobře, zeptám se na to jindy. Celý rok budeme jezdit autobusem, u masny je lavička a u toho stojí dvě popelnice a line se z toho zápach? Nešlo by nějak zařídit, aby se to dalo např. za dům po dobu, co tam bude stát autobus? p. Preisler zkusím to domluvit, aby popelnice dali za dům. p. Štekrová děkuji za zřízení nové mateřské školy, kdy budou všichni rodiče uspokojeni a nemuseli bychom tedy dotovat soukromé mateřské školky příspěvky. p. Livora děkuji za dětský den, byl hezký, vyšlo počasí. Děkuji, že děláte den otevřených dveří, má to úspěch? Chodí lidi? P. Braun tady minule hovořil o tom, jak obec přišla o majetek v poměrně dost vysoké částce. Jmenoval jste tady domy, o které jsme přišli, apod. Je to tak? p. Braun říkal jsem, že byl masivně rozprodán majetek Vratislavic. p. Livora máte představu, kolik cca dělala ta částka? p. Braun když vezmu částku za prodaný majetek za 5 let a částku, která zůstávala v rozpočtu z daňových částek, tak za těch 5 let je to v bratru 500 mil. Kč. p. Livora kam se poděly ty peníze? p. Braun sedíme teď v objektu za 120 mil. Kč a např. 19 mil. Kč kanalizace Tanvaldská. p. Livora máme pocit, že je tady součtem investice za 0,5 mld. Kč? p. Braun ten pocit nemám. Když vezmete chodník v ul. Dřevařské, kde 285 m 2 chodníku stálo 5,5 mil. Kč, tak ono se to nasbírá. p. Livora nemám pocit, že je tady 0,5 mld. Kč investováno. To je historie. Byl jsem účastníkem dopravní dohody u ordinace MUDr. Šindeláře, neplánujete tam nějaké dopravní řešení? Kdysi tady byl projekt skrz Bytex, ale asi to už padlo. p. Preisler v té ostré zatáčce? - 5 -

6 p. Livora ano. p. Braun Intex má zatím vzdálenou představu, ale finální představu, jak by celý areál revitalizoval, nemá. p. Livora globálně tam chybí sjezd na tu část Vratilsavic, která se rozrůstá nahoru novostavbami. Tam by se to do budoucna mělo vyřešit. p. Jech připomínám, že jsme kupovali od Bytexu hromadu pozemků, to představovalo cca 80 mil. Kč. V. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODNOCENÍ ŠKOLSKÉ RADY Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí hodnocení Školské rady při Základní škole ve Vratislavicích nad Nisou za období školního roku 2013/2014. Hlasování: 9 pro Číslo hlasování: 4 V. A ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VRATISLAVICE NAD NISOU p. Braun do zřizovací listiny bylo doplněno slovo děti. Ve školní jídelně se budu stravovat také děti z nově vybudované mateřské školy a to nejsou žáci, proto tam musí být doplněno slovo děti. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh zřizovací listiny ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvkové organizace a ukládá starostovi podepsat zřizovací listinu. Hlasování: 9 pro Číslo hlasování: 5 VI. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis z 6. jednání finančního výboru ze dne Hlasování: 9 pro Číslo hlasování: 6 VI. A METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO DARU Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání: 1. mění usnesení č. 06/01/14 ze dne , kterým zastupitelstvo MO schválilo Metodický pokyn pro poskytnutí neúčelového neinvestičního příspěvku, a to tak, že schvaluje Metodický pokyn pro poskytnutí neúčelového neinvestičního daru ve znění dle důvodové zprávy 2. si vyhrazuje dle 84 odst. 4 zákona o obcích rozhodování o poskytnutí neúčelového neinvestičního daru fyzickým osobám dle schváleného Metodického pokynu pro poskytování neúčelového neinvestičního daru 3. ukládá starostovi MO informovat o schválené změně Metodického pokynu Magistrát statutárního města Liberec - 6 -

7 4. ukládá starostovi MO zajistit zpracování Prováděcího předpisu k metodickému pokynu pro poskytnutí neúčelového neinvestičního daru 5. ukládá starostovi MO zajistit realizaci poskytnutí neúčelového neinvestičního daru. Hlasování: 8 pro, 1 proti (MUDr. Vytiska) Číslo hlasování: 7 VII. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Důvodová zpráva: 1. Snížení daňových příjmů na položce Právnické osoby za obec o ,- Kč a zároveň snížení běžných výdajů na ekonomickém odboru státní správa a samospráva na položce Daň z příjmů za obec o ,- Kč. Jedná se o výši daně vypočtenou v daňovém přiznání. Daň z příjmu právnických osob za obce si obec účtuje do výdajů a zároveň ve stejné výši do příjmů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, obec pouze vyplňuje a předkládá finančnímu úřadu daňové přiznání. Aktuální rozpočet po 5.RO na obou položkách je 2, ,- Kč. 2. Navýšení příjmů přijaté transfery a dotace o 6.992,- Kč na položce neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Tato částka se do rozpočtu zahrnuje v plné výši, neboť její hodnota je známa a nezmění se. V souvislosti s novelou zákona č.243/200 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti od , již není rozpočtován příspěvek na školství. O odpovídající objem finančních prostředků budou posíleny sdílené daně obcí, proto se částka na této položce výrazně snížila. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 3. Navýšení kapitálových výdajů o ,- Kč na položce MŠ Skloněná zahrada. Jedná se projekt financovaný ze SFŽP Zahrada v přírodním stylu MŠ Sídliště. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 4. Navýšení kapitálových výdajů o ,- Kč na položce MŠ Nová Ruda zahrada. Jedná se projekt financovaný ze SFŽP Zahrada v přírodním stylu MŠ Lísteček. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 5. Navýšení kapitálových výdajů o ,- Kč na položce MŠ Tanvaldská zahrada. Jedná se projekt financovaný ze SFŽP Zahrada v přírodním stylu MŠ Tanvaldská. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 6. Zapojení položky Kontejnerový nosič+kontejnery+nakladač do kapitálových výdajů ve výši 1, ,- Kč. Tento stroj bude hrazen z dotace v rámci projektu Zefektivnění manipulace s bioodpadem ve Vratislavicích nad Nisou, podíl MOV je ve výši 10%. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1, ,- Kč. 7. Zapojení položky MŠ Tanvaldská - zahrada do příjmů ve výši ,- Kč. Jedná se o dotaci ze SFŽP Zahrada v přírodním stylu MŠ Tanvaldská. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 8. Zapojení položky MŠ Nová Ruda - zahrada do příjmů ve výši ,- Kč. Jedná se o dotaci ze SFŽP Zahrada v přírodním stylu MŠ Lísteček. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 9. Zapojení položky MŠ Skloněná - zahrada do příjmů ve výši ,- Kč. Jedná se o dotaci ze SFŽP Zahrada v přírodním stylu MŠ Sídliště. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 10. Zapojení položky Kontejnerový nosič+kontejnery+nakladač do příjmů ve výši 1, ,- Kč. Jedná se o dotaci v rámci projektu Zefektivnění manipulace s bioodpadem ve Vratislavicích nad Nisou. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1, ,- Kč. 11. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na položce kamerový systém. Jedná se o revizi, údržbu, aktualizaci software kamerového systému, který využívá PČR. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč

8 Návrh na 5. rozpočtové opatření rekapitulace v tis. Kč Příjmy po 5. RO celkem Výdaje po 5. RO celkem Financování po 5.RO Přílohy: rozpočet na rok 2014 po rozpočtových opatřeních p. Braun navrhuji úpravu, protože jsme očekávali, zda nepřijdou dotační smlouvy z OPŽP na zahrady mateřských školek a stroj na technické středisko, a smlouvy ještě nedorazily. Dotace jsou schváleny, ale nemůžeme je načíst do příjmové části, dokud nebudou smlouvy z OPŽP. Musíme je vyřadit z příjmové části a budeme je schvalovat až v září do příjmů. V druhé části navrhuji doplnit na vrácení daně z nemovitosti resp. na neinvestiční neúčelový dar zapojit do běžných výdajů částku 1,5 mil. Kč. Usnesení, které navrhuji by znělo: Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2014 a schvaluje upravený rozpočet na rok 2014 v tomto členění: příjmy daňové Kč příjmy nedaňové Kč příjmy kapitálové... 0 Kč přijaté transfery a dotace Kč převody z hospodářských činností Kč Příjmy celkem Kč výdaje kapitálové Kč výdaje běžné Kč Výdaje celkem Kč Schodek (financování) Kč Zůstatek finančních prostředků z roku Kč Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014: Rozpočty na střediscích dle schváleného rozpočtu nesmí být překročeny. Rozpočty na mzdové prostředky nesmí být překročeny. p. Jech i k výsledku hospodaření za rok 2013 kolik knížek Vratislavice bylo rozdáno, kolik bylo prodáno a kolik jich zbývá? Měli bychom dostat vyčísleno ten náklad, který jsme zaplatili, jak se nám vrací a jestli se nám vrací? p. Preisler připravíme to do příštího zastupitelstva. p. Braun část těch knih šla do spotřeby, protože se dávají při přání k narozeninám, byly tedy rovnou odepsány. To nebudeme umět dohledat, kolik jich bylo rozdáno. Část jich byla přímo odepsána do spotřeby a část byla dána do prodeje. Co bylo dáno do prodeje, určitě umíme dohledat. p. Jech jde mi o to, abychom zjistili, jestli se ty knížky nerozdaly i bokem. Když si je někdo předal, bude to mít v evidenci komise, která to zajišťuje, tak to bude v pořádku. Ale musíme dostat také zpět, kolik šlo knížek přes pokladnu kolik jich bylo prodáno. p. Preisler myslím si, že v tom nebude problém, že to dáme dohromady. MUDr. Vytiska omlouvám se, zdržel jsem se v práci. Chci si ujasnit u navýšení kapitálových výdajů se snižují tři položky mateřských školek? p. Braun ne, kapitálových výdajů se to netýká. Jde tam o to, že nám ještě neodrazila smlouva o dotaci z OPŽP ani na školky a ani na vybavení pro technické středisko. Pouze z příjmové položky v tomto okamžiku nemůžeme schválit přijatou dotaci, protože nemáme podepsanou smlouvu na příjem dotace. Oba dotační tituly máme schváleny, přišlo nám vyjádření, ale ještě nám nepřišla smlouva. Dokud nepodepíšeme smlouvu o přijetí dotace, tak nemůžeme načíst do rozpočtového opatření dotaci. MUDr. Vytiska takže se to týká výdajové části i příjmové části? p. Braun pouze příjmové části. MUDr. Vytiska proč ne i výdajové? Nemáme jistotu, že to přijde. Navrhoval bych, aby se to týkalo obou částí. p. Braun smlouva nám přijde v průběhu prázdnin. Jakmile nám přijde, vysoutěžíme to a podepíšeme smlouvy s dodavateli. Když to nebudeme mít načteno, tak buď budeme soutěžit až někdy v září, nebo v okamžiku, kdy nám přijde podepsaná smlouva z OPŽP, tak vysoutěžíme s tím, že k realizaci dojde po dotačním titulu a v září načteme do rozpočtového opatření příjmy

9 MUDr. Vytiska co se stane, když to obojí budeme načítat v září? Myslím si, že není úplně šťastné, abychom zapojili položky výdajů a nezapojili příjmy. Stát se může cokoliv. Myslím, že by se tolik nestalo. p. Braun příjmy dotaci umíme přijmout na účet, ale v okamžiku, když nebudeme mít tyto dvě položky ve výdajích, tak je neumíme zaplatit a ani vysoutěžit a podepsat smlouvu. V tomto okamžiku říkáme, že máme schváleny dotace, smlouvy na jednotlivé dodávky budou podmíněny podepsáním dotační smlouvy a připsáním dotačních peněz na účet, ale v září už pouze přijmeme peníze, které nám přišly administrativně. Ale přes celé prázdniny můžeme, aniž bychom museli svolávat mimořádné zastupitelstvo, což bude velmi složité, abychom načetli výdaje, ale můžeme v průběhu prázdnin tu věc zrealizovat. MUDr. Vytiska kdy budeme vyhlašovat výběrové řízení? Teď o prázdninách? p. Braun v průběhu prázdnin bychom to rádi realizovali. MUDr. Vytiska aniž bychom měli jistotu, že ty peníze na to máme? p. Braun ne, tu jistotu musíme mít na 100%. Ale my ji budeme tím, že nám přijde smlouva, možná koncem tohoto týdne nebo příštího, na příjem dotace. Samozřejmě se sejde rada, uvidí to a schválí. Někdy na jsme plánovali mimořádnou radu. Schválili bychom výběrové řízení na dodavatele na výběrové řízení pro mateřské školy a stroj pro technické středisko a k tomu bude ke schválení dotační smlouva. Obě smlouvy půjdou najednou. Nebude to tak, že bychom utratili peníze a přemýšleli, jestli dostaneme dotaci. MUDr. Vytiska trochu mě mrzí, že jsme předevčírem měli radu a nepadlo tam o tom ani slovo. Teď se handrkujeme. p. Braun padlo, protože jsme řekli a p. ekonomka to tam zdůrazňovala, že ještě nemáme smlouvu z OPŽP, že ještě fyzicky nepřišla, že pokud by nepřišla, tak příjmy musíme vyndat z příjmů. Je to stejné jako např. dotace na volby na volby načteme výdaje, protože je musíme utratit, a v okamžiku, když nám přijdou ze státního rozpočtu na volby, tak je načteme do příjmů. V rozpočtu se neumí načíst dopředu příjmy, které nemáme podepsány. Je to pouze administrace, není to, že bychom ty peníze utratili, aniž by přišla dotace. p. Preisler dnes jsme s vedoucím OKŠS měli jednání kvůli dotacím na zahrady školek, pokud se nemýlím, tak p. inženýrka říkala, že do musíme mít vysoutěženo. Smlouvy o dotacích čekáme každým dnem. Některé obce to už dostaly, chápu, že to nemůžou dostat všichni najednou, to by se asi na OPŽP nedalo zvládnout. Předpokládám, že v nejbližších dnech dostaneme smlouvy na dotace na mateřské školky a smlouvu na zefektivnění nakládání s biodpadem. p. Braun na oficiálních stránkách OPŽP, materiály byly v radě, je, že byly dotace schváleny a je tam i výše. Skutečně jsou přiznány v částkách, o které jsme žádali. Je tu už oficiální, pouze není dotažena administrativní část. p. Preisler budeme hlasovat o protinávrhu p. Brauna. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2014 a schvaluje upravený rozpočet na rok 2014 v tomto členění: příjmy daňové Kč příjmy nedaňové Kč příjmy kapitálové... 0 Kč přijaté transfery a dotace Kč převody z hospodářských činností Kč Příjmy celkem Kč výdaje kapitálové Kč výdaje běžné Kč Výdaje celkem Kč Schodek (financování) Kč Zůstatek finančních prostředků z roku Kč Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014: Rozpočty na střediscích dle schváleného rozpočtu nesmí být překročeny. Rozpočty na mzdové prostředky nesmí být překročeny. Hlasování: 8 pro, 1 proti (MUDr. Jiří Vytiska) Číslo hlasování: 8-9 -

10 VIII. ZÁVĚREČNÝ ÚČET + AUDIT ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC-VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK Výsledek hospodaření rozpočtu městského obvodu za rok 2013 a) Plnění rozpočtu b) Výsledek hospodářské činnosti a návrh na finanční vypořádání c) Fondy a návrh na finanční vypořádání d) Přijaté dotace 2. Rozvaha a výkaz zisků a ztrát k Příspěvkové organizace zřízené Městským obvodem Liberec-Vratislavice nad Nisou a) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a návrh na finanční vypořádání za rok 2013 b) Inventarizace majetku k c) Schválení ročních závěrek PO za rok Stav finančních prostředků po zaúčtování předložených návrhů na finanční vypořádání za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok Rozpočet roku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků 1. Výsledek hospodaření rozpočtu městského obvodu za rok 2013 a) Plnění rozpočtu Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou hospodařil v souladu se schváleným rozpočtem na rok Závazné ukazatele na rok 2013 nebyly překročeny. Rozpočet na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem městského obvodu dne usnesení č.190/12/2012. Na rok 2013 bylo zastupitelstvem schváleno celkem 5 rozpočtových opatření: 1. rozpočtové opatření ze dne usnesení č. 59/04/ rozpočtové opatření ze dne usnesení č. 77/06/ rozpočtové opatření ze dne usnesení č. 110/09/ rozpočtové opatření ze dne usnesení č. 125/10/ rozpočtové opatření ze dne usnesení č. 152/12/2013 PŘÍJMY Celková výše příjmů v roce 2013 byla Kč, výdaje ve výši Kč, Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou v roce 2013 hospodařil se schodkem ve výši Kč. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou nemá žádné úvěry. Hodnocení plnění rozpočtu obvodu je uváděno v hodnotách po konsolidaci. Údaje skutečnosti v peněžních operacích jsou uváděny bez interních přesunů peněžních prostředků uvnitř účetní jednotky, bez přesunů mezi fondy a základními příjmovými a výdajovými účty. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v tisících Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Daňové příjmy-třída %

11 Nedaňové příjmy-třída % Kapitálové příjmy-třída % Přijaté dotace-třída % Příjmy celkem % Běžné výdaje-třída % Kapitálové výdaje-třída % Výdaje celkem % Saldo: Příjmy výdaje X Třída 8 financování X Prostředky minulých let X Přijaté dotace transfery - byly splněny na 70% díky nižšímu převodu z hospodářské činnosti vůči předpokladu Prodej pozemků - upravený plán: Kč skutečnost: Kč nenaplnění plánu: Kč Důvod: platba za pozemky Vyhlídková p.p.č. 570/1; 585,586,587/1 ;589; 594 v roce 2013 nebyla připsána na účet MOV. Byly realizovány neplánované prodeje pozemků ve výši Kč. Prodej ostatních nemovitostí upravený plán: Kč skutečnost: Kč nenaplnění plánu: 0 Kč Důvod: v roce 2013 byl plán prodeje ostatních nemovitostí naplněn ve 100% výši. Zálohy ve výši Kč měsíčně byly placeny za bývalé TS v Lovecké ulici, tato nemovitost byla v roce 2013 doplacena. Seznam prodeje nemovitého majetku uhrazeného v roce 2013 A. Prodeje pozemků RO Skutečnost p.p.č. Zájemce p,p,č, 570/1; 585, 586, 587/1; 589; Vyhlídková p. Schmitz p.p.č. 2055/1 Spol. IMOBILIEN AG-vrácení pozemku p.p.č.1736/ Aquel Bohemia, s.r.o p.p.č.486/1 Ul. Dopravní-u kolejí-p.flejberk p.p.č.2389/2+2390/ Žádost p.šimůnková p.p.č.2564/2 Syntez p.p.č.1255 ČEZ distribuce CELKEM POZEMKY B. Prodeje domů a staveb RO Skutečnost Dům ul.dopravní č.p. 544 prodej Zámecký vrch čp. 1400/62 prodej bývalé TS, ul. Lovecká p. Prevužňák - zálohy Zámecký vrch čp. 1400/59 dražba dne Zámecký vrch čp. 1400/2 dražba dne Zámecký vrch čp. 1400/6 dražba dne Zámecký vrch čp. 1400/19 dražba dne Zámecký vrch čp. 1400/35 dražba dne

12 Zámecký vrch čp. 1400/56 dražba dne CELKEM DOMY VÝDAJE Běžné výdaje byly čerpány ve výši 88%, tj tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky jsou za všechna střediska ve výši tisíc Kč. Běžné výdaje za rok 2013 v tisících Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Doprava komunikace % Vodovody a kanalizace % Kultura % Sport % Školství % Komunální služby a územní rozvoj % Životní prostředí % Bezpečnost a veřejný pořádek % Státní správa a provoz úřadu % Daň z příjmů za obec % Celkem % Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 95%, tj tis. Kč. Investiční akce v roce 2013 v tisících Kč Název investiční akce Schválený rozpočet 2013 Upravený rozpočet 2013 Plnění k Výše čerpání v % Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni % Pozemní komunikace celkem % PD+TDI - Rozšíření parkoviště Náhorní - Dřevařská % Chodník ulice Tulipánová % Cyklostezky % Opěrná zeď Dlouhomostecká č.p.699 a č.p % Výkupy pozemků % Ostatní záležitosti pozemních komunikací % Doprava celkem % Kanalizace Nová Ruda % Digitální protipovodňový plán % Odpadní voda % Vodní hospodářství celkem % Rekonstrukce koupaliště Sluníčko % Fotbalové hřiště % Rekonstrukce objektu sokolovna % Tenisové a volejbalové kurty 108 Výstavba třech dvorců na plážový volejbal % Tělovýchova a zájmová činnost celkem %

13 Nákup stroje sekačka TS % Nákup stroje víceúčelový zametací stroj na TS % Nákup stroje kontejnerový přívěs % Energetický audit % Dlouhomostecká x Prosečská - přípojky, opl % Bydlení, komunální služby celkem % Drobné stavby % Lesopark - ul. Seniorů % Ochrana životního prostředí celkem % Dopravní prostředek pro potřeby MO % Úprava prostor kolem MÚ % Státní správa a samospráva celkem % Mateřská kontejnerová škola (MŠ Nová Ruda) % ZŠ nová telefonní ústředna % MŠ Skloněná rekonstrukce zadní části MŠ % ZŠ investiční výstavba nová třída % ZŠ optická síť internet % Školství celkem % Kapitálové výdaje celkem % b) Výsledek hospodářské činnosti a návrh na finanční vypořádání Předmětem hospodářské činnosti Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou jsou : 1/ správa a údržba bytů ve vlastnictví města ( do bylo spravované firmou Realbyt, od předáno pod správu MOV ) 2/ vlastní hospodářská činnost Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 1/ Bytové hospodářství Výnosy roku 2013 v tis. Kč Náklady roku 2013 v tis. Kč Nájem byty Výměna zařizovacích předmětů 59 Nájem nebytové prostory 272 Opravy zařizovacích předmětů Nájem pozemky Opravy a údržba domů 549 Tržby domov. prádelna Opravy a údržba bytů 427 Pokuty a penále Služby(odměna správci,právní ) 21 Ostatní výnosy 73 Tvorba zákonných OP 75 Výnosy celkem Ostatní služby-soudní výlohy 55 Ostatní náklady 95 Celkem náklady Rekapitulace roku 2013 v tis. Kč Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek ZISK 217 Výsledek hospodaření bytového hospodářství k je zisk ve výši 217 tis. Kč. Návrh na finanční vypořádání za rok 2013 V roce 2013 bylo do rozpočtu obce již převedeno 350 tis. Kč. Na účtu bytového hospodářství k zůstává ,13 Kč na pokrytí nezbytných nákladů

14 2/ Vlastní hospodářská činnost Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou Výnosy roku 2013 v tis. Kč Náklady roku 2013 v tis. Kč Prodej pozemků Právní služby 650 Prodej nemovitostí Nákup služeb (geometr.,znal.pos.) 271 Ostatní výnosy 203 Nájemné 2 Pronájem pozemků 299 Daň z převodu nemovitosti 470 Pronájem nebytových prostor 511 Bankovní služby 7 Výnosy z úroků 8 Ostatní náklady 122 Přecenění na reálnou hodnotu Zůstatková cena prodaného maj Věcná břemena 505 Výnosy z prodeje na TS 413 Provize ze vstupenek 11 Reklamní předměty 21 Kulturní centrum VRAT Výnosy celkem Náklady celkem Rekapitulace roku 2013 v tis. Kč Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek Zisk Výsledek hospodaření vlastní hospodářské činnosti k je zisk ve výši tis. Kč. Do rozpočtu městského obvodu bylo v roce 2013 převedeno tis. Kč. Na účtu hospodářské činnosti k zůstává ,97 Kč na pokrytí nezbytných nákladů. Ze zprávy auditora vyplývá, že rozdělení nákladů a výnosů v hlavní a hospodářské činnosti nepokládá za zcela správné. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl vydán účetní standard o postupech účtování nákladů a výnosů hospodářské činnosti a hlavní činnosti, zůstalo vymezení těchto dvou oblastí v roce 2013 stejné jako v předchozím období. Protože po reformě účetnictví jsou náklady a výnosy hlavní a hospodářské činnosti účtovány v 5. a 6.třídě, nemá tento přístup nadále smysl a auditor dává na zvážení přesun činností souvisejících se správou a prodeji majetku do rozpočtové sféry. c) Fondy a návrh na finanční vypořádání 1.Sociální fond v Kč výsledek hospodaření Stav na účtu k Příděl do fondu v r Příjmy z úroků v r Poplatky za vedení účtu v r Čerpání fondu v r Zůstatek fondu k Zůstatek sociálního fondu k ve výši Kč zůstává na tomto fondu v souladu se směrnicí o hospodaření s prostředky sociálního fondu. 2. Fond sportovní, kulturní a životního prostředí- výsledek hospodaření Pro rok 2013 k dispozici: Kulturní fond Sportovní fond Životní fond Zůstatek z roku Příděl Celkem k dispozici pro rok Celkem čerpáno v roce ,

15 Zůstatek fondů k ,60 Zůstatky fondů zůstávají na účtech fondů. d) Přijaté dotace V průběhu roku 2013 Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou obdržel tyto dotace: dotace poskytnutá Státním fondem životního prostředí ČR na akci Snížení imisní zátěže z dopravy v městské části Liberec Vratislavice nad Nisou v celkové výši Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši na účel dotace dotace poskytnutá Státním fondem životního prostředí ČR na akci Protipovodňový monitorovací systém městského obvodu Vratislavice Liberec v celkové výši Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši na účel dotace dotace poskytnutá z Regionálního operačního programu NUTS I Severovýchod na projekt Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou v celkové výši ,28 Kč dle smlouvy, tj. maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů, které jsou předpokládány v celkové výši ,58 Kč. Projekt by měl být ukončen nejpozději do , v roce 2013 byla vyplacena dotace ve výši Kč,tato částka byla vyčerpána v plné výši na účel dotace dotace na prezidentské volby ve výši ,- Kč, vyčerpáno ,14 Kč, částka ve výši ,14 Kč bude vyplacena ze SML v roce 2014 dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR 2013 ve výši ,- Kč, vyčerpáno ,26 Kč, částka ve výši ,26 Kč byla doplacena v roce 2014, dotace byla vyčerpána v plné výši na účel dotace 2 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát k příloha č. 1 (viz materiály) 3 Příspěvkové organizace zřízené Městským obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou a) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a návrh na finanční vypořádání za rok 2013 MŠ Tanvaldská Hospodářský výsledek za rok 2013 je zisk ve výši Kč. Navrhuji převod do rezervního fondu ve výši Kč. MŠ Lísteček, Východní Hospodářský výsledek za rok 2013 je zisk ve výši Kč. Navrhuji převod do investičního fondu ve výši Kč a do rezervního fondu ve výši Kč. MŠ Sídliště, Skloněná Hospodářský výsledek za rok 2013 je zisk ve výši Kč. Navrhuji převod do investičního fondu ve výši Kč a do rezervního fondu ve výši Kč. ZŠ Vratislavice nad Nisou Hospodářský výsledek za rok 2013 v hlavní činnosti je zisk ve výši Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 v doplňkové činnosti je zisk ve výši Kč. Navrhuji převod do investičního fondu ve výši Kč a do rezervního fondu ve výši Kč. Náklady v Kč Účet Název položky MŠ Tanvaldská MŠ Východní MŠ Skloněná ZŠ ZŠ doplňková činnost 501 Materiál Energie celkem Opravy

16 Výnosy v Kč Účet 512 Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdy Zákonné soc. poj Jiné soc. poj Zákonné soc. náklady Jiné soc. náklady 538 Jiné daně a poplatky Ostatní provozní 549 náklady Odpisy Náklady z drobného DM Úroky 591 Daň z příjmu 0 0 Celkem náklady MŠ Tanvaldská MŠ Východní MŠ Skloněná ZŠ doplňková činnost Název položky ZŠ Příspěvek rodičů, výnosy Výnosy z pronájmu Výnosy z prod.materiál Čerpání fondů Provozní dotace Úroky Ostatní výnosy Celkem výnosy Rekapitulace hospodaření PO v Kč Název položky MŠ Tanvaldská MŠ Východní MŠ Skloněná ZŠ ZŠ doplňková činnost Náklady Výnosy b) Inventarizace majetku příspěvkových organizací k příloha č.2 (viz materiály) c) Schválení účetních závěrek PO za rok 2013 Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Městským obvodem Liberec Vratislavice nad Nisou za rok 2013 byly schváleny Radou Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou dne usnesením

17 4 Stav finančních prostředků po zaúčtování předložených návrhů na finanční vypořádání za rok 2013 a) Stav na základním běžném účtu k ,21 Kč b) Stav na účtech hospodářské činnosti k ,30 Kč c) Stav na běžném účtu peněžních fondů k ,95 Kč d) Stav na běžném účtu-dotace sokolovna k ,58 Kč 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 příloha č. 3 (viz materiály) Poznámka: součástí zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 je Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, který je samostatně přiložen v příloze č.5 Při přezkoumání hospodaření Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou za rok 2013 auditor zjistil závažné nedostatky uvedené v 10, odst. 3, písm. c) citovaného zákona týkající se nesprávností ve vedení účetnictví, které ve svém souhrnu zapříčinily nadhodnocení vlastního kapitálu o tis. Kč. Důvodem bylo nesprávné zaúčtování, resp. neproúčtování některých operací vyplývajících z Dohody o narovnání uzavřené mezi Statutárním městem Liberec, IMOBILIEN AG, s.r.o., Praha a Bytovým družstvem IMOBILIEN Sladovnická, Liberec a dále neproúčtování operací vyplývajících ze soudního rozhodnutí vedeného proti společnosti STAR FOODS DISTRIBUTION, Praha do účetnictví roku 2013, neboť nesprávný postup byl zjištěn až po datu sestavení účetní závěrky za rok Náprava byla v účetnictví MO provedena v roce 2014 na základě zjištění vnitřní kontroly do data zahájení přezkoumání hospodaření. Přestože se jedná o významné částky a auditor popsané nedostatky hodnotí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí jako závažné ( 10, odst. 3, písm. c), je dle názoru auditora s přihlédnutím ke všem okolnostem možno hospodaření městského obvodu schválit bez výhrad, a to zejména vzhledem k tomu, že nedostatky byly zjištěny vnitřní kontrolou a v účetnictví je k datu schvalování hospodaření MO provedena náprava. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje celoroční hospodaření a finanční vypořádání Městského obvodu Liberec -Vratislavice nad Nisou a zřízených organizací za rok 2013 a to bez výhrad. Hlasování: 9 pro Číslo hlasování: 9 VIII. A 2. KOLO DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU DOPLNĚNÍ p. Preisler materiál se nám někde zatoulal, ač jsme žádost o dotaci od mateřské školy v březnu přijali, bohužel se to někde zatoulalo, nebylo to projednáno, proto je to doplněno teď

18 Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu 2. kolo roku 2014 na akce zahájené v období od 1. června do 30. listopadu (příjem žádosti do ) KULTURNÍ GRANTY - II. KOLO 2014 Číslo grantu Žadatel Název akce termín akce celkové náklady v KČ výše požadované dotace v KČ navržená dotace účel dotace Mateřská škola Tanvaldská rozloučení s předškoláky - pasování na školáky červen Kč upomínkové předměty, stužky, pamětní listy CELKOVÝ POŽADAVEK: ,- Kč, NÁVRH RMO: 6.000,- Kč Stav Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou ke dni : ,- Kč (ve II. kole bylo přiděleno ,- Kč)

19 Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh Rady Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na přidělení dotace poskytnuté ve 2. kole roku 2014 z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou v celkové výši Kč a ukládá Bc. Lukáši Kájínkovi, vedoucímu odboru kultury, školství a sportu a) Zajistit seznámení žadatele 2. Vyhlášeného kola dotací roku 2014 z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou, b) Zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou a dále ukládá Aleši Preislerovi, starostovi, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Z: starosta T. 06/2014 Hlasování: 9 pro Číslo hlasování: 10 IX. PRODEJ p.p.č. 1378/2, 1378/3 a 1378/4 při ul. Tanvaldská Důvodová zpráva: 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č. 1378/2, 1378/3 a 1378/4 druh pozemku / využití : zastavěná plocha a nádvoří ochrana : ZPF důvod předložení : žádost záměr : prodej pozemků využití dle územ. plánu : plochy urbanizované zeleně dle návrhu připravovaného ÚP : plochy smíšené centrální závazky a břemena : ne privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 058 cenové pásmo / kategorie: IV. / B cena dle interního předpisu : 880,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,25 jednotková cena : 1.100,- Kč/m 2 cena po snížení jednotkové ceny o 50% dle předpisu : 550,- Kč/m 2 1)p.p.č. 1378/2 (vlastník garáže p. Mojžíš) výměra: 25 m 2 základní cena : ,- Kč náklady spojené s realizací : 4.290,- Kč (daň 4% 552,- Kč, zaokrouhlení +698,- Kč) Celková cena : ,- Kč 2)p.p.č. 1378/3 (vlastník garáže p. Pitelová) výměra: 25 m 2 základní cena : ,- Kč náklady spojené s realizací : 4.290,- Kč (daň 4% 552,- Kč, zaokrouhlení +698,- Kč) Celková cena : ,- Kč 3) p.p.č. 1378/4 (vlastník garáže p. Kysilka) výměra: 25 m 2 základní cena : ,- Kč náklady spojené s realizací : 4.290,- Kč (daň 4% 552,- Kč, zaokrouhlení +698,- Kč) Celková cena : ,- Kč Důvodová zpráva: SML je vlastníkem pozemků pod třemi garážemi bez č.p./č.e. tyto garáže jsou v soukromém vlastnictví. Garáž na p.p.č. 1378/2 vlastní pan František Mojžíš, bytem Rumburská 1371, Liberec XXX. Garáž na p.p.č. 1378/3 vlastní paní Ludmila Pitelová, bytem Zámecký vrch 1402, Liberec XXX. Garáž na p.p.č. 1378/4 vlastní pan Vladimír Kysilka, bytem Pazderkova 868/6,

20 Liberec VI. Dne požádala paní Pitelová o prodej p.p.č. 1378/3 a dále dne požádali o prodej p.p.č. 1378/4 manželé Kysilkovi, za účelem sjednocení pozemku a stavby. Po projednání a schválení těchto žádostí byl osloven i vlastník třetí garáže, p. Mojžíš, který s prodejem také souhlasí. p. Preisler jedná se o tři pozemky pod garážemi vedle zdravotního střediska. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1378/2, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Františku Mojžíšovi, bytem Rumburská 1371, Liberec XXX, za kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Z: starosta T: 09/2014 Hlasování: 9 pro Číslo hlasování: 11 Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1378/3, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Ludmile Pitelové, bytem Zámecký vrch 1402, Liberec XXX, za kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Z: starosta T: 09/2014 Hlasování: 9 pro Číslo hlasování: 11 Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1378/4, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Drahomíře a Vladimírovi Kysilkovým, bytem Pazderkova 868/6, Liberec VI, za kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Z: starosta T: 09/2014 Hlasování: 9 pro Číslo hlasování: 11 X. PRODEJ p.p.č. 1243/18 při ul. Náhorní 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č. 1243/18 druh pozemku / využití : ostatní plocha, jiná plocha ochrana : --- důvod předložení : žádost záměr : prodej pozemku využití dle územ. plánu : plochy bydlení městského dle návrhu připravovaného ÚP : plochy bydlení závazky a břemena : ne privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 057 cenové pásmo / kategorie: IV. / C cena dle interního předpisu : 440,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,20 jednotková cena : 530,- Kč/m 2 výměra: 71 m

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Ekonomický odbor. 6. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne

Ekonomický odbor. 6. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne Ekonomický odbor 6. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 6. 2012 Bod pořadu jednání: 8. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2011

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Starosta 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ 3 GARÁŽÍ A P.P.Č. 248/5, 248/6, 248/7 A 248/16 Věc: Prodej 3 garáží vč.

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 11. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání: Starosta 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014 Bod pořadu jednání: 13. ZRUŠENÍ USNESENÍ Věc: Zrušení usnesení č. 108/06/2014 ze dne 18.6.2014 Důvod předložení:

Více

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 03. 2014 Bod pořadu jednání: 8. PRODEJ P.P.Č. 105/4 A 105/5 PŘI UL. NÁHORNÍ Věc: Prodej p.p.č. 105/4 a 105/5 při

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 1. 2012 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2030/3 A 2031/2 PŘI UL. SLADOVNICKÁ Věc: Prodej p.p.č. 2030/3 a 2031/2

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 15. 04. 2015 Bod pořadu jednání: 15. PRODEJ P.P.Č. 1470/3 PŘI UL. TANVALDSKÁ Věc: Prodej p.p.č. 1470/3 při ul. Tanvaldská

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 12. 09. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Lenka

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Ekonomické oddělení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: Bod pořadu jednání:

Ekonomické oddělení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: Bod pořadu jednání: Ekonomické oddělení 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 8. 9. 2010 Bod pořadu jednání: 8. 7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Věc: Návrh na 7. rozpočtové opatření roku 2010

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení v o l í Ing.Čihák Pavel Ing.Fíla Karel Hýža Ivan ověřovatele zápisu: Ing. Mydlarčík

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

KONANÉ DNE 13. 02. 2013

KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Z Á P I S Z 02. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 17.12.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 410. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík.

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík. Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 5. 2016 od 18:00 hodin v malém sálu kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 43/2016/13 program

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

U S N E S E N Í. Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 28. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 21.5.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Alinčová

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb.

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 1. 2009 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O.

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 2. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Věc: Informativní

Více

Závěrečný účet za rok 2010 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 0,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč

Závěrečný účet za rok 2010 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 0,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč Svazek obcí Plynofikace Obecní úřad Choustníkovo Hradiště č. p. 102, 544 42 ;el. (předseda): 499 692 941; Mobil (úče ni): 723 367 923; Tel./Fax (pokladnl): 499 692 942 e-mail: bohmova.hana@tiscali.c3;

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 12.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 12.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 187/18 Zastupitelstvo městského obvodu 1) určuje ZE DNE 12.6. 2014 (usnesení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více