DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10"

Transkript

1 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V PŘÍKLADECH ZAČÍNÁME S CONTROLLINGEM UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ DPH V PŘÍKLADECH WORKSHOP MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY II. SPECIÁLKA OD A DO Z OPRAVNÉ POLOŽKY DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VLASTNICTVÍ, NÁJEM A SPRÁVA VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ US GAAP V PRAXI a MZDOVÝ AUDIT STAVBA NA CIZÍM POZEMKU ANEB MOŽNOSTI REALIZACE DLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY VČETNĚ ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH SOUVISLOSTÍ DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY DPH NEJČASTĚJŠÍ CHYBY AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY (V JUDIKATUŘE A STANOVISCÍCH MF ČR) TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÉ A ÚČETNÍ OBLASTI IFRS FINANČNÍ NÁSTROJE PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ÚČETNÍ, DAŇOVÝ POHLED FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS KONSOLIDACE PROCVIČENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH OBLASTÍ VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ KOMPLEXNÍ POHLED 32 3

2 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY KOMPLEXNÍ POHLED JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI KOMPLEXNÍ POHLED SPOTŘEBNÍ DANĚ, EKOLOGICKÁ DAŇ KOMPLEXNÍ POHLED ZÁSOBY, SKLADOVÁ EVIDENCE, NÁVAZNOST NA FAKTURACI, DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, SESTAVENÍ SMĚRNICE OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) FINANČNÍ ANALÝZA KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU KOMPLEXNÍ POHLED MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI SPRÁVA DOKUMENTŮ PO NOVELÁCH ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ ÚČTOVÁNÍ V CIZÍCH MĚNÁCH A KURSOVÉ ROZDÍLY V PRAXI DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU SVĚŘENSKÝ FOND NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK 45 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI 46 V ZAHRANIČÍ BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI ÚČETNICTVÍ, HOSPODAŘENÍ A DAŇ Z PŘÍJMŮ FAKTURA KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE LIKVIDACE OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI AUTOMOBIL V DANÍCH 49 ÚMLUVA CMR O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A ZMĚNY V ÚPRAVĚ SMLUV K ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ DLE OBČANSKÉHO 50 ZÁKONÍKU IFRS AKTUÁLNĚ A DALŠÍ OČEKÁVANÝ VÝVOJ CO BYSTE CHTĚLI VĚDĚT O FINANČNÍM MANAGEMENTU ZÁKON O DPH 2015 V PŘÍKLADECH Z PRAXE VČETNĚ ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY FUNDRAISINGU SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

3 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA POKYN GFŘ D JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH V ÚČETNÍCH VÝKAZECH SE BRAVURNĚ ORIENTUJI ANEB PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE VLASTNÍ PRÁCE VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ JAK ODHADNOUT HODNOTU NEMOVITÉ VĚCI (A SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT O KOUPI/PRODEJI) DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY Z POHLEDU KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA Č. 225/2012 Sb., KONTROLNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ PŘI KONTROLE NA MÍSTĚ DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU IFRS MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH VČETNĚ ÚČTOVÁNÍ PŘIJATÝCH FAKTUR ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO PRO ZAČÍNAJÍCÍ UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ DPH V PŘÍKLADECH WORKSHOP PRO ZAČÍNAJÍCÍ FINANČNÍ CONTROLLING

4 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA CESTOVNÍ NÁHRADY ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY KONKRÉTNÍ POUŽITÍ V KAŽDODENNÍ PRAXI PRO ROK ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI ČESKÝMI ÚČETNÍMI PŘEDPISY A IFRS V KOSTCE SKLADOVÉ ZÁSOBY, JEJICH POŘÍZENÍ S VAZBOU NA ÚČETNICTVÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ A DPH V ROCE IFRS V PRAXI VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ ZÁKON O DPH 2014 A 2015 VE VAZBĚ NA DAŇOVÝ ŘÁD VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH KVALIFIKOVANÝ ZNALOSTNÍ TEST SPOJENÝ S NÁSLEDNÝM VÝKLADEM US GAAP V PRAXI DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ DAŇOVÝ PROFESIONÁL POVINNÝ CYKLUS K ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO CERTIFIKÁTU IES DANĚ VÝKLAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ FYZICKÉ OSOBY ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO UPLATŇOVÁNÍ DPH VE VZTAHU K EU A TŘETÍM ZEMÍM MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ DAŇOVÉ REZIDENTSTVÍ A STÁLÁ PROVOZOVNA DAŇ Z PŘÍJMŮ A DPH PO REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA VE VZÁJEMNÝCH SOUVISLOSTECH A PRAXI CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZKUŠEBNÍ ŘÁD KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR ÚČTOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DLE VYHLÁŠKY 504/2002 SB ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČINNOST

5 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA ÚČTO A DANĚ ANEB ŠKOLÍME SE V PŘÍRODĚ XIII. ROČNÍK (MONÍNEC) PROBLEMATICKÉ SITUACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH A JEJICH PROMÍTNUTÍ DO ÚČETNICTVÍ MALÉ DANĚ VÝKLAD ZÁKONŮ ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A EKOLOGICKÁ DAŇ ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZÁKON O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ ZÁKON O DANI SILNIČNÍ KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ 108 ZAHRANIČNÍ OBCHOD Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH, CELNÍCH PŘEDPISŮ, APLIKACE DODACÍCH DOLOŽEK INCOTERMS A VYKAZO- 109 VÁNÍ INTRASTATU PŘÍKLADY DAŇOVÉ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (příklady) DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (příklady) DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (příklady) VÝKLAD ÚČETNICTVÍ PŘÍKLADY ÚČETNÍ DAŇOVÝ ŘÁD EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, PODNIKU A BUSINESSU KOMPLEXNÍ EKONOMICKÝ, FINANČNÍ A MANAŽERSKÝ POHLED

6 ZKUSTE TO S NÁMI ZAKÁZKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Věříme, že dnes jste úspěšnou firmou. Že máte dobrý produkt zkušený tým věrné zákazníky ale co zítra? Přinášíme vám to nejlepší, co umíme Zkušenosti a znalosti v oblasti organizace zakázkového vzdělávání a nejlepší lektory v České republice. Porozumění vašim potřebám a jejich významu. Garanci přínosu a okamžité využití získaných poznatků v každodenní praxi. Příležitost spolu s lektory najít vaše silné stránky, prostor a témata pro další rozvoj. Interaktivní přístup, kterým si budete ověřovat a vštěpovat nové nabyté poznatky. Konzultaci s lektory i podporu diskuze mezi účastníky. Optimální mix moderních nástrojů vzdělávání, jako jsou e-learning, role playing, a další metody pro nejúčinnější zvyšování kvality vašich zaměstnanců. MÁME STEJNÝ CÍL JAKO VY BÝT ŠPIČKOVÝMI PROFESIONÁLY VE SVÉM OBORU PROVĚŘTE SI NÁS ASERTIVITA AUDIT BENEFITY BOZP CLA CENNÉ PAPÍRY DANĚ DATABÁZE E-LEARNING ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ FINANCE HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ IFRS INTRASTAT KATASTR NEMOVITOSTÍ KOMUNIKACE KORESPONDENCE KOUČINK LEADERSHIP LOGISTIKA MAJETEK MARKETING MOTIVACE MS OFFICE MZDY NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ OBČANSKÉ PRÁVO OSOBNÍ ÚDAJE OUTPLACEMENT PERSONALISTIKA POHLEDÁVKY PRACOVNÍ PRÁVO PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRODEJNÍ DOVEDNOSTI ŘÍZENÍ KVALITY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SIX-SIGMA SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ZÁKON STRESS MANAGEMENT ŠKOLENÍ MISTRŮ TIME MANAGE- MENT UČETNICTVÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VYJEDNÁVÁNÍ + SOFT SKILLS V ANGLIČTINĚ + KURZY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

7 květen 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 13:00 Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky v ekonomické a finanční odborníky, daňové poradce, ale i pro pracovníky marketingových oddělení, kteří mají zájem poznat daňové a účetní souvislosti reklamních akcí, s cílem zvolit pokud možno nejoptimálnější řešení právě z pohledu daní a účetnictví. Ze semináře si odnesete ucelený rozbor daňové a účetní problematiky reklamy a sponzoringu na jedné straně a reprezentace a darů na straně druhé. Zmíněna bude zejména problematika daňového režimu nákladů z pohledu daně z příjmů a povinnosti z hlediska DPH. Věnovat se budete také novým postupům a souvislostem s novým občanským zákoníkem a začleněním daně darovací do daně z příjmů. RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce) Darování, darovací smlouva: Vymezení z hlediska nového občanského zákoníku a pro účely daní. Dary versus daň z příjmů: Nepeněžní příjem pohled dárce i obdarovaného dary/bezúplatná plnění jako odčitatelná položka pro dárce a další. Dary z pohledu zdanění daní z příjmů: Po přesunu z daně darovací srovnání dřívějšího a aktuálního stavu. Reklama a její formy, sponzoring: Vymezení reklamy obecnými právními předpisy klamavá reklama omezení reklamy reklama x reprezentace. Vše z pohledu daně z příjmů na jednotlivé formy reklamy. Daňový pohled na reklamní a marketingové soutěže, reklamní slosování: Podmínky pro jejich uspořádání způsob zdanění výherců. Problematika reklamy a darů z pohledu zákona o DPH: Možnost odpočtu u reklamních předmětů a vzorků a další. Účetní problematika reklam, sponzorství, darů a reprezentace (otázka časového rozlišení reklamy apod.). Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice. Bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

8 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH VOLNÝ CYKLUS :00 16:00 Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní, pracovníci ekonomických útvarů. Získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. JUDr. Svatopluk Galočík (odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění) Ing. Zdeněk Kuneš (MF ČR pracovník oddělení legislativy DPH) Ing. Jana Ledvinková (daňová poradkyně, specialistka na DPH) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT SAMOSTATNĚ 1. seminář UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TU- ZEMSKO Ing. Zdeněk Kuneš 2. seminář UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘE- TÍCH ZEMÍ JUDr. Svatopluk Galočík 3. seminář/workshop DPH V PŘÍKLADECH WORKSHOP Ing. Jana Ledvinková KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč bez DPH při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH 10

9 květen 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 16:00 Serminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů. Na semináři získáte hlubší vhled do změn v zákonu DPH platných od roku Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. Ing. Zdeněk Kuneš (MF ČR pracovník oddělení legislativy DPH) ZMĚNY V ZÁKONU O DPH OD : ZÁKON č. 196/2014 zvláštní režim jednoho správního místa: Územní působnost změny v pravidlech pro stanovení místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb režim mimo Evropskou unii režim Evropské unie režim jednoho správního místa registrace zdaňovací období oprava základu daně. SAZBOVÁ NOVELA zavedení druhé snížené sazby daně: Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, léky, veterinární léky, tištěné knihy. ŘÁDNÁ NOVELA obrat a přechodné ustanovení, identifikované osoby, změny v daňových dokladech: Změny u oprav a rekonstrukcí stavby pro bydlení, pozemek, který tvoří funkční celek, obytný prostor, obytný prostor pro sociální bydlení, dodání nemovité věci, definice stavebního pozemku, nájem nemovité věci režim přenesení daňové povinnosti trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti (příloha č. 6), mechanizmus rychlé reakce, žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti kontrolní hlášení povinnost podat, náležitosti, následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením. Zvláštní režimy cestovní služby, dodání použitého zboží. Ručení znalostní test, platby na účet mimo tuzemsko, platby na nezveřejněný účet, nespolehlivý plátce, distributor PHM. Nařízení Rady č. 1042/2013 nové informace GFŘ nespolehlivý plátce. Seminář je součástí cyklu KOMPLEXNÍ PRŮ- VODCE DPH. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V PŘÍKLADECH :00 14:00 Seminář je určen pro účetní a daňaře neziskových subjektů a obcí. V rámci semináře budou posluchači seznámeni s aplikací novelizovaných ustanovení zákona o DPH, které se dotýkají neziskových a veřejnoprávních subjektů, tentokrát z jiného pohledu: Vše v příkladech z praxe s odkazem na konkrétní paragrafy a judikaturu. Budou probrány i dotazy na poslední novinky, důraz bude kladen na první zkušenosti s novelou zákona Doporučujeme vzít s sebou zákon o DPH v platném znění. Společné řešení každodenních praktických problémů DPH. Olga Holubová (daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR) N ovinka Předmět daně a jeho specifika u veřejnoprávních a neziskových subjektů posuzování obratu pro účely povinné registrace vzdělávací činnost, kulturní a sportovní činnosti nájem, podnájem, pacht vybraných nemovitých věcí prodej vybraných nemovitých věcí ve světle novely r. 2015, stavební pozemky přeúčtování základ daně a jeho opravy, dotace zahrnované do základu daně dotace z veřejnoprávních zdrojů z fondů ES nárok na odpočet a způsoby jeho krácení změna režimu sazby daně u oprav staveb pro bydlení ve světle nové úpravy režimy přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a u dalších druhů dodávek kontrolní výkaz od roku ZAČÍNÁME S CONTROLLINGEM VÍTE, ŽE CONTROLLING JE DŮLEŽITÝM NÁSTROJEM ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ A NEJSTE SI JISTI, JAK HO ZAVÉST DO PRAXE? :00 14:00 Seminář je určen pro zkušené i začínající majitele a manažery firem menších i větších, pracovníky finančních oddělení. Na semináři se dozvíte, jak díky zavedení controllingu můžete snadno a pohodlně vyhodnotit ekonomické výsledky vašich podnikatelských činností a záměrů. Zjistíte, že lze v předstihu nalézt a ovlivnit vývojové tendence hospodaření vaší firmy. Naučíte se predikovat, zda dosáhnete plánovaného zisku. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, lektorka ekonomických témat) CONTROLLING: Co je a není controlling, přínosy jeho zavedení. SYSTÉM PLÁNŮ: Kalkulace a rozpočty prakticky. PRVNÍ KROKY K ZAVEDENÍ CONTROLLINGU: Vytvoření operativních plánů. NÁKLADY, VÝNOSY A ZISKOVÁ MARŽE: Jejich sledování v controllingovém pojetí. PENÍZE: Jak sledovat peněžní toky firmy. N ovinka FINANČNÍ ZDRAVÍ: Ekonomické ukazatele vyhodnocující základní znaky dobré finanční situace firmy jako součást controllingu. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

11 květen 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ :00 16:00 Serminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů. Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi zeměmi EU a třetích zemích. Budete mít prostor pro diskuzi. JUDr. Svatopluk Galočík (odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění) Výklad bude zaměřen na oblast uplatňování DPH při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu a poskytování služeb osobám z jiných členských států a ze třetích zemí a naopak. Intrakomunitární dodávky: 1. Dodání zboží do jiného členského státu místo plnění datum uskutečnění plnění daňové doklady základ daně souhrnné hlášení. 2. Pořízení zboží z jiného členského státu místo plnění datum uskutečnění plnění daňové doklady základ daně. 3. Zjednodušený postup při dodání uvnitř ES formou třístranného obchodu zasílání zboží (osvobození od daně s nárokem na odpočet, souhrnné hlášení (VIES) hlášení IN- TRASTAT, přeprava osob a zboží v rámci EU, přeprava zboží a osob v rámci třetích zemí, včetně služeb). 4. Dovoz vývoz základ daně při dovozu daňové doklady uvádění dovozu a vývozu do daňového přiznání služby přímo vázané na dovoz a vývoz. Pořízení a dodání nových dopravních prostředků vymezení místa plnění při poskytování služeb základní pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí včetně uplatňování tzv. reverse charge uplatňování DPH u přepravních služeb vykazování výše uvedených plnění v přiznání k DPH. Seminář je součástí cyklu KOMPLEXNÍ PRŮ- VODCE DPH. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

12 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 DPH V PŘÍKLADECH WORKSHOP :00 16:00 Serminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů a podnikatele. Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o DPH po novele Ing. Jana Ledvinková (daňová poradkyně, specialistka na DPH) ZÁKON 196/2014 SB.: Stanovení místa plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani. Praktické příklady při poskytování především elektronicky poskytovaných služeb, uvedení jejich komplexního výčtu podle Nařízení Rady EU. Režim jednoho správního místa (JSM) příklady pro registraci v tuzemsku jako země identifikace, praktický postup, vzor dokladu o registraci. Oprava základu daně v případě použití režimu JSM povinnost podat dodatečné daňové přiznání, příklad. Územní působnost 3 zákona o DPH, praktické dopady uzavření obchodů se zeměmi EU na rozdíl od obchodů se třetími zeměmi. Rozdílnost v daňových dokladech, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně. SAZBOVÁ NOVELA: Druhá snížená sazba daně a její aplikace na přechodu roku 2014 a 2015 ve vazbě na 37a zákona o DPH. Konkrétní příklady na zálohy a doplatek. Příloha č. 3a zboží ve druhé snížené sazbě daně předpokládá se metodická pomůcka GFŘ, zatřídění v této příloze je pro praxi zcela nejasné. ŘÁDNÁ NOVELA: Praktické počítání obratu včetně příjmů z osvobozeného nájmu po Zdaňování nemovitostí po novele Konkrétní příklady, u 56 dodání nemovitých věcí grafická znázornění, výpočet podlahové plochy stavby pro bydlení nařízení vlády č. 366 ze dne 30. října 2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Režim přenesení daňové povinnosti po novele 2015 způsob informací veřejnosti o zvláštním režimu použitého dle přílohy č. 6 dle Nařízení vlády. Příklad na přechod u vybraných komodit do zvláštního režimu v případě zaplacení záloh. Kontrolní hlášení. UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A ZE- MĚMI EU A TŘETÍMI ZEMĚMI: Řetězové obchody při dodání zboží praktické příklady, judikatura SDEU, časté chyby. Třístranný obchod příklady, grafické znázornění. Význam dodacích doložek INCOTERMS 2010 pro účely DPH. Služby v rámci intrakomunitárních plnění, zaměření na místo plnění, správné daňové doklady, okamžik povinnosti uvést do daňového přiznání. Příklady poskytnutí a přijetí služeb z EU a do EU, z 3 země a do 3 země, nejen služeb podle základního pravidla, ale i další problematické okruhy služeb, zejména služby vzdělávací, kulturní, dodání zboží s instalací a montáží, služby poskytované s místem plnění mimo tuzemsko pro českého objednatele. Služby pro osoby povinné k dani, služby pro osoby nepovinné k dani. Workshop je součástí cyklu KOMPLEXNÍ PRŮ- VODCE DPH. Předpokladem jsou znalosti z prvních dvou seminářů: UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO a UPLATŇO- VÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ, které se budou konat KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

13 květen 2015 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY II. SPECIÁLKA OD A DO Z FINANČNÍ NÁSTROJE A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 17:00 Seminář je určen posluchačům, kteří se chtějí seznámit s požadavky IFRS na vykazování finančních nástrojů a na sestavování konsolidované účetní závěrky. Na praktických příkladech a případových studiích vám lektor vysvětlí přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů (včetně standardu IFRS 9, jehož konečná verze byla přijata v roce 2014 s účinností od roku 2018) a postupy při sestavování konsolidované účetní závěrky. Doc. RNDr. Ing. Michal R. Černý, Ph.D. (VŠE Praha katedra ekonometrie) doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA (IFRS Foundation Academic Fellow pro rok 2011, nyní působí na Anglia Ruskin University ve Velké Británii Cambridge a Chelmsford) Seminář je zaměřen zejména na dva samostatné okruhy: Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů a na požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky. Vysvětlen bude také postup při prvním převodu účetní závěrky na IFRS doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka IFRS 11 Smlouvy o spoluovládání IFRS 12 Zveřejnění účastí v jiných společnostech doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. IAS 32 Finanční nástroje: Vykazování IAS 39 Finanční nástroje: Účtování a oceňování IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování IFRS 9 Finanční nástroje IFRS 2 Úhrady vázané na akcie IAS 33 Zisk na akcii doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví případové studie na aplikaci vybraných standardů v praxi, při nichž budou též vysvětleny daňové dopady jednotlivých transakcí podle IAS 12 Daně ze zisku a požadavky IFRS 13 na oceňování reálnou hodnotou (fair value). Seminář je součástí volného cyklu MEZINÁ- RODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNIC- TVÍ (IFRS) SPECIÁLKA OD A DO Z. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

14 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 OPRAVNÉ POLOŽKY DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED OPRAVNÉ POLOŽKY BEZ OBAV A S ÚSMĚVEM :00 16:00 Seminář je určen středně pokročilým a zkušeným účetním. Pokud jste se dosud opravných položek obávali nebo jste se jim cíleně vyhýbali, pak je tento seminář právě pro vás. Téma vám bude předloženo jasně, srozumitelně a odcházet budete s tím, že je začnete používat v praxi. Bc. Lenka Dvořáková (daňová poradkyně) N ovinka Co znamená pojem opravné položky a jaký je jejich smysl. Kdy opravné položky použít. Kde najdeme oporu v legislativě a čím se máme obecně řídit. Účtování opravných položek. Účetní X daňové opravné položky. Inventarizace opravných položek. Opravné položky ve výkazech. Prostor pro dotazy. Není-li uvedeno jinak, školit vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK Senovážné náměstí 978/23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

15 květen 2015 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 13:00 Seminář je určen zejména pro osoby, které se ve firmách či jako podnikající fyzické osoby zabývají uzavíráním smluv a chtějí získat, rozšířit či prohloubit své znalosti o tom, co by z daňového či účetního pohledu měly konkrétní typy smluv obsahovat či řešit. Na semináři si zrekapitulujete praktické vazby mezi smlouvami a daňovými povinnostmi z nich plynoucími v roce 2015, zejména z pohledu daní z příjmů a DPH. Po semináři budete též vědět, co by nemělo ve smlouvách chybět z daňového a účetního pohledu. RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce) Co by měla smlouva obsahovat pro správnou a bezproblémovou aplikaci daňových zákonů rozbor podle jednotlivých typů smluvních vztahů. Nájemní a podobné smlouvy: Rozbor z pohledu nájemce i pronajímatele otázka aplikace DPH daňové souvislosti u smluv na finanční leasing a nájem obchodního závodu a další. Kupní a jim podobné smlouvy: Okamžik přechodu vlastnictví z pohledu možnosti odpisovat majetek uskutečnění zdanitelného plnění povinnosti při přechodu vlastnictví z pohledu majetkových daní a daně silniční apod. Smlouvy o dílo: Dílčí plnění x opakovaná plnění z pohledu DPH, výstavby apod. Smlouvy příkazního typu, zprostředkovatelské smlouvy (pohled obou smluvních stran ve vazbě na ZDP a DPH). Problematika úvěrů a zápůjček (pohled věřitele a dlužníka, otázky ZDP a DPH apod.). Možnosti při zdanění smluv daní z příjmů ve speciálních případech: Licenční a autorské smlouvy problematika komisionářské smlouvy apod. Posuzování smluv z hlediska závislé činnosti. Smlouvy z pohledu ceny: Smlouvy mezi spojenými osobami problematika daní z příjmů i zákona o DPH. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice. Bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

16 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VLASTNICTVÍ, NÁJEM A SPRÁVA :00 16:00 Seminář je určen pracovníkům realitních kanceláří, developerům, majitelům nemovitostí a široké podnikatelské veřejnosti, včetně veřejnosti právnické, správcům bytových fondů, členům výborů společenství vlastníků jednotek, pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí. Účastníci semináře si prohloubí své znalosti ve vztahu k praktické aplikaci občanského zákoníku a doprovodné legislativy při správě bytového fondu. Téma bude probráno zejména v rovině soukromého práva. Lektor se zaměří na vlastnické a užívací vztahy a praktické otázky práv a povinností s nimi spojených. Účastníci budou ve vztahu k tématu seznámeni s navrhovanými změnami dle tzv. urgentní novely občanského zákoníku připravované Ministerstvem spravedlnosti ČR. Úprava vlastnictví bytů, dva typy jednotek jakožto předmětů vlastnictví a možnosti dispozic s nimi ochrana stávajících nájemců bytů při převodech jednotek provádění správy společných částí domu a pozemku při vlastnictví bytů, vznik a postavení SVJ, odložený vznik SVJ a blokování převodů jednotek na katastru statutární orgány SVJ změny stanov SVJ nájem pro bydlení a jeho specifika. Rozšíření předmětu nájmu uzavírání nájemních smluv a jejich obsah zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu některá práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu nájemné a možnosti jeho jednostranného zvyšování či snižování kauce úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování přechod nájmu bytu a výpověď nájmu bytu byty zvláštního určení a služební byty nájem prostoru sloužícího podnikání a jeho specifika diskuze a odpovědi na dotazy. JUDr. Adam Zítek, Ph.D. (advokát, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné relativní majetková práva a autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

17 květen 2015 US GAAP V PRAXI EXKLUZIVNĚ PRO SPOLEČNOST 1. VOX A.S. DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE K cú :00 17:00 Seminář je určen pro účetní, kontrolory, finanční ředitele a ostatní, kteří pracují s US GAAP nebo se na obdobnou činnost připravují. Navštěvují ho též auditoři, akademici, poradci a IT odborníci. Na semináři se seznámíte s požadavky US GAAP. Dozvíte se nejen podrobné informace o pravidlech US GAAP, ale především jak je aplikovat v praxi. Součástí semináře je také stručné srovnání s českými předpisy a diskuze o tom, jak aplikovat US GAAP na území České republiky. Robert Mládek (poradce a školitel, který se již od roku 1995 věnuje mezinárodní účetní problematice na území České a Slovenské republiky, auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu, kde vystudoval finance a účetnictví na University of San Francisco) 1. a 2. den Zásady US GAAP obecné srovnání US GAAP a české úpravy koncepční rámec tvorba účetních postupů a politiky. Peníze a krátkodobé investice pohledávky časové rozlišení zásoby a náklady na prodej uznávání výnosů (základy) hmotný majetek nehmotný majetek goodwill závazky kapitál výsledovka. 3. den WORKSHOP: Přestože i první dva dny bývají interaktivní, třetí den má volnější průběh. Účastníci si sami mohou vybrat, zda se bude diskutovat o dalších tématech, například leasing nebo finanční nástroje, nebo zda se vrátí k tématům, která se první den probrala jen stručně, například závazky nebo výnosy, nebo zda se den bude věnovat příkladům a krátkým případovým studiím. A nebo se také může plně věnovat ASC 606. Přestože ASC 606 nepředstavuje zdaleka tak velkou změnu oproti ASC 605 jako IFRS 15 oproti IAS 18, další dodatečná diskuze, včetně příkladů, by byla na místě pro ty, kteří se chtějí připravovat dopředu (ASC 606 se musí aplikovat od , ale nesmí se aplikovat dříve). Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: Anglické a české. Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. DALŠÍ TERMÍN KÓD: KÓD: (členy Komory certifikovaných účetních a členy Svazu účetních) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory certifikovaných účetních a členy Svazu účetních) 19

18

19 květen 2015 VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ PROVÁZANÝ VÝKLAD ZMĚN V DAŇOVÝCH PŘEDPISECH A JEJICH DOPAD NA ÚČET- NICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ :00 16:00 Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2015 a v jeho průběhu. Odborník na účetnictví a daňový poradce s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Problémy vzniklé při praktické aplikaci vybraných změn pro rok Změny v zákonu o účetnictví a předpisech navazujících, v zákonu daních z příjmů, v zákonu DPH a další. Aktuální výklady MF ČR a GFŘ. program aktuálizován podle vývoje legislativních změn. Program bude aktualizován podle vývoje legislativních změn. MZDOVÝ AUDIT VOLNÝ CYKLUS DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES a Mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří se připravují na interní prověrku nebo ji sami vykonávají. Na semináři získáte ucelený přehled o pracovněprávních a mzdových předpisech, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu. JUDr. Miloš Hejmala (advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva) Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP ČR vedoucí oddělení podpory služeb klientům) Ing. Jitka Pavelková (účetní a ekonomická poradkyně) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) JUDr. Ladislava Steinichová (specialistka na problematiku zaměstnanosti) Ing. Martin Šabo (MF ČR odbor účetnictví) Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) ODBORNÝ GARANT Ing. Růžena Klímová KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 21

20 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 MZDOVÝ AUDIT SE SKLÁDÁ Z DVANÁCTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT SAMOSTATNĚ 1. seminář ; 9:00 17:00 PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI JUDr. Miloš Hejmala 2. seminář ; 9:00 13:00 PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE Bc. Zdeněk Šenk 3. seminář ; 14:00 18:00 PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI JUDr. Ladislava Steinichová 4. seminář ; 9:00 13:00 CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPI- SY JUDr. Marie Salačová 5. seminář ; 14:00 18:00 FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2015 Ing. Martin Šabo 6. seminář ; 9:00 13:00 ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ JUDr. František Vlasák 7. seminář ; 14:00 18:00 ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZ- PEČENÍ Ing. Marta Ženíšková 8. seminář ; 9:00 13:00 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČ- NÍCH LISTŮ JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. 9. seminář ; 13:30 15:30 ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Jitka Luciani 10. seminář ; 9:00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI KOM- PLEXNÍ POHLED Ing. Jitka Pavelková 11. seminář ; 9:00 16:00 MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI Ing. Růžena Klímová 12. seminář ; 9:00 16:00 VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT Ing. Růžena Klímová Po skončení výuky TEST IES. Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. Účastníte-li se celého cyklu MZDOVÝ AUDIT a vyplníte-li hodnotící dotazník, dostanete se do losování o POUKAZ NA VÍKENDOVÝ POBYT S POLOPENZÍ PRO 2 OSOBY v Hotelu ASTRA ve Špindlerově Mlýně (čerpání do ). KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč bez DPH při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za certifikát Mzdový auditor / Mzdová auditorka) 22

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

MODERNÍ CONTROLLING A REPORTING

MODERNÍ CONTROLLING A REPORTING 1 KVĚTEN 2016 INTRASTAT VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO PROVÁZANOST S UPLATŇOVÁNÍM DPH V ROCE 2016 2. 5. 2016 Marek REINOHA KÓD: 1602500 CENA: 2 628 Kč DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY DAROVÁNÍ

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Zahraniční obchod. a účetní i daňové souvislosti. leden srpen Dovoz a vývoz INCOTERMS INTRASTAT Celní řízení. V zdělávání o tevír á x možností

Zahraniční obchod. a účetní i daňové souvislosti. leden srpen Dovoz a vývoz INCOTERMS INTRASTAT Celní řízení. V zdělávání o tevír á x možností V zdělávání o tevír á x možností Zahraniční obchod a účetní i daňové souvislosti leden srpen 2017 Dovoz a vývoz INCOTERMS INTRASTAT Celní řízení www.vox.cz Zahraniční obchod Změny v zahraničním obchodě

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Věcný rejstřík článků. zveřejněných v časopise. AUDITOR v roce Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723

Věcný rejstřík článků. zveřejněných v časopise. AUDITOR v roce Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise AUDITOR v roce 2003 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Výklady, stanoviska, odpovědi na dotazy, názory a informace k účetním metodickým

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů

Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů Termín: 26. 08. - 25. 09. 2015 Místo: Bohuňovice, V Drahách 39, PSČ 783 14 Čas konání: hod Cena: 23 100 Kč bez DPH V ceně semináře je již zahrnut: oběd (domácí kuchyně)

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V zdělávání o tevír á x možností Daně, účetnictví a finance leden srpen 2017 www.vox.cz Daňový profesionál Daňová soustava pro běžnou praxi 20. 2. 5. 4. 2017 Vysoce odborný cyklus zaměřený na procvičování

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více