DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10"

Transkript

1 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V PŘÍKLADECH ZAČÍNÁME S CONTROLLINGEM UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ DPH V PŘÍKLADECH WORKSHOP MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY II. SPECIÁLKA OD A DO Z OPRAVNÉ POLOŽKY DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VLASTNICTVÍ, NÁJEM A SPRÁVA VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ US GAAP V PRAXI a MZDOVÝ AUDIT STAVBA NA CIZÍM POZEMKU ANEB MOŽNOSTI REALIZACE DLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY VČETNĚ ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH SOUVISLOSTÍ DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY DPH NEJČASTĚJŠÍ CHYBY AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY (V JUDIKATUŘE A STANOVISCÍCH MF ČR) TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÉ A ÚČETNÍ OBLASTI IFRS FINANČNÍ NÁSTROJE PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ÚČETNÍ, DAŇOVÝ POHLED FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS KONSOLIDACE PROCVIČENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH OBLASTÍ VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ KOMPLEXNÍ POHLED 32 3

2 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY KOMPLEXNÍ POHLED JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI KOMPLEXNÍ POHLED SPOTŘEBNÍ DANĚ, EKOLOGICKÁ DAŇ KOMPLEXNÍ POHLED ZÁSOBY, SKLADOVÁ EVIDENCE, NÁVAZNOST NA FAKTURACI, DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, SESTAVENÍ SMĚRNICE OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) FINANČNÍ ANALÝZA KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU KOMPLEXNÍ POHLED MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI SPRÁVA DOKUMENTŮ PO NOVELÁCH ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ ÚČTOVÁNÍ V CIZÍCH MĚNÁCH A KURSOVÉ ROZDÍLY V PRAXI DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU SVĚŘENSKÝ FOND NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK 45 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI 46 V ZAHRANIČÍ BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI ÚČETNICTVÍ, HOSPODAŘENÍ A DAŇ Z PŘÍJMŮ FAKTURA KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE LIKVIDACE OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI AUTOMOBIL V DANÍCH 49 ÚMLUVA CMR O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A ZMĚNY V ÚPRAVĚ SMLUV K ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ DLE OBČANSKÉHO 50 ZÁKONÍKU IFRS AKTUÁLNĚ A DALŠÍ OČEKÁVANÝ VÝVOJ CO BYSTE CHTĚLI VĚDĚT O FINANČNÍM MANAGEMENTU ZÁKON O DPH 2015 V PŘÍKLADECH Z PRAXE VČETNĚ ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY FUNDRAISINGU SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

3 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA POKYN GFŘ D JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH V ÚČETNÍCH VÝKAZECH SE BRAVURNĚ ORIENTUJI ANEB PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE VLASTNÍ PRÁCE VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ JAK ODHADNOUT HODNOTU NEMOVITÉ VĚCI (A SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT O KOUPI/PRODEJI) DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY Z POHLEDU KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA Č. 225/2012 Sb., KONTROLNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ PŘI KONTROLE NA MÍSTĚ DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU IFRS MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH VČETNĚ ÚČTOVÁNÍ PŘIJATÝCH FAKTUR ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO PRO ZAČÍNAJÍCÍ UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ DPH V PŘÍKLADECH WORKSHOP PRO ZAČÍNAJÍCÍ FINANČNÍ CONTROLLING

4 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA CESTOVNÍ NÁHRADY ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY KONKRÉTNÍ POUŽITÍ V KAŽDODENNÍ PRAXI PRO ROK ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI ČESKÝMI ÚČETNÍMI PŘEDPISY A IFRS V KOSTCE SKLADOVÉ ZÁSOBY, JEJICH POŘÍZENÍ S VAZBOU NA ÚČETNICTVÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ A DPH V ROCE IFRS V PRAXI VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ ZÁKON O DPH 2014 A 2015 VE VAZBĚ NA DAŇOVÝ ŘÁD VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH KVALIFIKOVANÝ ZNALOSTNÍ TEST SPOJENÝ S NÁSLEDNÝM VÝKLADEM US GAAP V PRAXI DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ DAŇOVÝ PROFESIONÁL POVINNÝ CYKLUS K ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO CERTIFIKÁTU IES DANĚ VÝKLAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ FYZICKÉ OSOBY ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO UPLATŇOVÁNÍ DPH VE VZTAHU K EU A TŘETÍM ZEMÍM MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ DAŇOVÉ REZIDENTSTVÍ A STÁLÁ PROVOZOVNA DAŇ Z PŘÍJMŮ A DPH PO REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA VE VZÁJEMNÝCH SOUVISLOSTECH A PRAXI CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZKUŠEBNÍ ŘÁD KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR ÚČTOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DLE VYHLÁŠKY 504/2002 SB ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČINNOST

5 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA ÚČTO A DANĚ ANEB ŠKOLÍME SE V PŘÍRODĚ XIII. ROČNÍK (MONÍNEC) PROBLEMATICKÉ SITUACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH A JEJICH PROMÍTNUTÍ DO ÚČETNICTVÍ MALÉ DANĚ VÝKLAD ZÁKONŮ ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A EKOLOGICKÁ DAŇ ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZÁKON O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ ZÁKON O DANI SILNIČNÍ KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ 108 ZAHRANIČNÍ OBCHOD Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH, CELNÍCH PŘEDPISŮ, APLIKACE DODACÍCH DOLOŽEK INCOTERMS A VYKAZO- 109 VÁNÍ INTRASTATU PŘÍKLADY DAŇOVÉ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (příklady) DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (příklady) DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (příklady) VÝKLAD ÚČETNICTVÍ PŘÍKLADY ÚČETNÍ DAŇOVÝ ŘÁD EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, PODNIKU A BUSINESSU KOMPLEXNÍ EKONOMICKÝ, FINANČNÍ A MANAŽERSKÝ POHLED

6 ZKUSTE TO S NÁMI ZAKÁZKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Věříme, že dnes jste úspěšnou firmou. Že máte dobrý produkt zkušený tým věrné zákazníky ale co zítra? Přinášíme vám to nejlepší, co umíme Zkušenosti a znalosti v oblasti organizace zakázkového vzdělávání a nejlepší lektory v České republice. Porozumění vašim potřebám a jejich významu. Garanci přínosu a okamžité využití získaných poznatků v každodenní praxi. Příležitost spolu s lektory najít vaše silné stránky, prostor a témata pro další rozvoj. Interaktivní přístup, kterým si budete ověřovat a vštěpovat nové nabyté poznatky. Konzultaci s lektory i podporu diskuze mezi účastníky. Optimální mix moderních nástrojů vzdělávání, jako jsou e-learning, role playing, a další metody pro nejúčinnější zvyšování kvality vašich zaměstnanců. MÁME STEJNÝ CÍL JAKO VY BÝT ŠPIČKOVÝMI PROFESIONÁLY VE SVÉM OBORU PROVĚŘTE SI NÁS ASERTIVITA AUDIT BENEFITY BOZP CLA CENNÉ PAPÍRY DANĚ DATABÁZE E-LEARNING ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ FINANCE HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ IFRS INTRASTAT KATASTR NEMOVITOSTÍ KOMUNIKACE KORESPONDENCE KOUČINK LEADERSHIP LOGISTIKA MAJETEK MARKETING MOTIVACE MS OFFICE MZDY NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ OBČANSKÉ PRÁVO OSOBNÍ ÚDAJE OUTPLACEMENT PERSONALISTIKA POHLEDÁVKY PRACOVNÍ PRÁVO PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRODEJNÍ DOVEDNOSTI ŘÍZENÍ KVALITY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SIX-SIGMA SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ZÁKON STRESS MANAGEMENT ŠKOLENÍ MISTRŮ TIME MANAGE- MENT UČETNICTVÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VYJEDNÁVÁNÍ + SOFT SKILLS V ANGLIČTINĚ + KURZY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

7 květen 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 13:00 Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky v ekonomické a finanční odborníky, daňové poradce, ale i pro pracovníky marketingových oddělení, kteří mají zájem poznat daňové a účetní souvislosti reklamních akcí, s cílem zvolit pokud možno nejoptimálnější řešení právě z pohledu daní a účetnictví. Ze semináře si odnesete ucelený rozbor daňové a účetní problematiky reklamy a sponzoringu na jedné straně a reprezentace a darů na straně druhé. Zmíněna bude zejména problematika daňového režimu nákladů z pohledu daně z příjmů a povinnosti z hlediska DPH. Věnovat se budete také novým postupům a souvislostem s novým občanským zákoníkem a začleněním daně darovací do daně z příjmů. RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce) Darování, darovací smlouva: Vymezení z hlediska nového občanského zákoníku a pro účely daní. Dary versus daň z příjmů: Nepeněžní příjem pohled dárce i obdarovaného dary/bezúplatná plnění jako odčitatelná položka pro dárce a další. Dary z pohledu zdanění daní z příjmů: Po přesunu z daně darovací srovnání dřívějšího a aktuálního stavu. Reklama a její formy, sponzoring: Vymezení reklamy obecnými právními předpisy klamavá reklama omezení reklamy reklama x reprezentace. Vše z pohledu daně z příjmů na jednotlivé formy reklamy. Daňový pohled na reklamní a marketingové soutěže, reklamní slosování: Podmínky pro jejich uspořádání způsob zdanění výherců. Problematika reklamy a darů z pohledu zákona o DPH: Možnost odpočtu u reklamních předmětů a vzorků a další. Účetní problematika reklam, sponzorství, darů a reprezentace (otázka časového rozlišení reklamy apod.). Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice. Bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

8 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH VOLNÝ CYKLUS :00 16:00 Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní, pracovníci ekonomických útvarů. Získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. JUDr. Svatopluk Galočík (odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění) Ing. Zdeněk Kuneš (MF ČR pracovník oddělení legislativy DPH) Ing. Jana Ledvinková (daňová poradkyně, specialistka na DPH) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT SAMOSTATNĚ 1. seminář UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TU- ZEMSKO Ing. Zdeněk Kuneš 2. seminář UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘE- TÍCH ZEMÍ JUDr. Svatopluk Galočík 3. seminář/workshop DPH V PŘÍKLADECH WORKSHOP Ing. Jana Ledvinková KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč bez DPH při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH 10

9 květen 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 16:00 Serminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů. Na semináři získáte hlubší vhled do změn v zákonu DPH platných od roku Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. Ing. Zdeněk Kuneš (MF ČR pracovník oddělení legislativy DPH) ZMĚNY V ZÁKONU O DPH OD : ZÁKON č. 196/2014 zvláštní režim jednoho správního místa: Územní působnost změny v pravidlech pro stanovení místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb režim mimo Evropskou unii režim Evropské unie režim jednoho správního místa registrace zdaňovací období oprava základu daně. SAZBOVÁ NOVELA zavedení druhé snížené sazby daně: Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, léky, veterinární léky, tištěné knihy. ŘÁDNÁ NOVELA obrat a přechodné ustanovení, identifikované osoby, změny v daňových dokladech: Změny u oprav a rekonstrukcí stavby pro bydlení, pozemek, který tvoří funkční celek, obytný prostor, obytný prostor pro sociální bydlení, dodání nemovité věci, definice stavebního pozemku, nájem nemovité věci režim přenesení daňové povinnosti trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti (příloha č. 6), mechanizmus rychlé reakce, žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti kontrolní hlášení povinnost podat, náležitosti, následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením. Zvláštní režimy cestovní služby, dodání použitého zboží. Ručení znalostní test, platby na účet mimo tuzemsko, platby na nezveřejněný účet, nespolehlivý plátce, distributor PHM. Nařízení Rady č. 1042/2013 nové informace GFŘ nespolehlivý plátce. Seminář je součástí cyklu KOMPLEXNÍ PRŮ- VODCE DPH. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V PŘÍKLADECH :00 14:00 Seminář je určen pro účetní a daňaře neziskových subjektů a obcí. V rámci semináře budou posluchači seznámeni s aplikací novelizovaných ustanovení zákona o DPH, které se dotýkají neziskových a veřejnoprávních subjektů, tentokrát z jiného pohledu: Vše v příkladech z praxe s odkazem na konkrétní paragrafy a judikaturu. Budou probrány i dotazy na poslední novinky, důraz bude kladen na první zkušenosti s novelou zákona Doporučujeme vzít s sebou zákon o DPH v platném znění. Společné řešení každodenních praktických problémů DPH. Olga Holubová (daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR) N ovinka Předmět daně a jeho specifika u veřejnoprávních a neziskových subjektů posuzování obratu pro účely povinné registrace vzdělávací činnost, kulturní a sportovní činnosti nájem, podnájem, pacht vybraných nemovitých věcí prodej vybraných nemovitých věcí ve světle novely r. 2015, stavební pozemky přeúčtování základ daně a jeho opravy, dotace zahrnované do základu daně dotace z veřejnoprávních zdrojů z fondů ES nárok na odpočet a způsoby jeho krácení změna režimu sazby daně u oprav staveb pro bydlení ve světle nové úpravy režimy přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a u dalších druhů dodávek kontrolní výkaz od roku ZAČÍNÁME S CONTROLLINGEM VÍTE, ŽE CONTROLLING JE DŮLEŽITÝM NÁSTROJEM ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ A NEJSTE SI JISTI, JAK HO ZAVÉST DO PRAXE? :00 14:00 Seminář je určen pro zkušené i začínající majitele a manažery firem menších i větších, pracovníky finančních oddělení. Na semináři se dozvíte, jak díky zavedení controllingu můžete snadno a pohodlně vyhodnotit ekonomické výsledky vašich podnikatelských činností a záměrů. Zjistíte, že lze v předstihu nalézt a ovlivnit vývojové tendence hospodaření vaší firmy. Naučíte se predikovat, zda dosáhnete plánovaného zisku. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, lektorka ekonomických témat) CONTROLLING: Co je a není controlling, přínosy jeho zavedení. SYSTÉM PLÁNŮ: Kalkulace a rozpočty prakticky. PRVNÍ KROKY K ZAVEDENÍ CONTROLLINGU: Vytvoření operativních plánů. NÁKLADY, VÝNOSY A ZISKOVÁ MARŽE: Jejich sledování v controllingovém pojetí. PENÍZE: Jak sledovat peněžní toky firmy. N ovinka FINANČNÍ ZDRAVÍ: Ekonomické ukazatele vyhodnocující základní znaky dobré finanční situace firmy jako součást controllingu. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

11 květen 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ :00 16:00 Serminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů. Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi zeměmi EU a třetích zemích. Budete mít prostor pro diskuzi. JUDr. Svatopluk Galočík (odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění) Výklad bude zaměřen na oblast uplatňování DPH při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu a poskytování služeb osobám z jiných členských států a ze třetích zemí a naopak. Intrakomunitární dodávky: 1. Dodání zboží do jiného členského státu místo plnění datum uskutečnění plnění daňové doklady základ daně souhrnné hlášení. 2. Pořízení zboží z jiného členského státu místo plnění datum uskutečnění plnění daňové doklady základ daně. 3. Zjednodušený postup při dodání uvnitř ES formou třístranného obchodu zasílání zboží (osvobození od daně s nárokem na odpočet, souhrnné hlášení (VIES) hlášení IN- TRASTAT, přeprava osob a zboží v rámci EU, přeprava zboží a osob v rámci třetích zemí, včetně služeb). 4. Dovoz vývoz základ daně při dovozu daňové doklady uvádění dovozu a vývozu do daňového přiznání služby přímo vázané na dovoz a vývoz. Pořízení a dodání nových dopravních prostředků vymezení místa plnění při poskytování služeb základní pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí včetně uplatňování tzv. reverse charge uplatňování DPH u přepravních služeb vykazování výše uvedených plnění v přiznání k DPH. Seminář je součástí cyklu KOMPLEXNÍ PRŮ- VODCE DPH. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

12 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 DPH V PŘÍKLADECH WORKSHOP :00 16:00 Serminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů a podnikatele. Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o DPH po novele Ing. Jana Ledvinková (daňová poradkyně, specialistka na DPH) ZÁKON 196/2014 SB.: Stanovení místa plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani. Praktické příklady při poskytování především elektronicky poskytovaných služeb, uvedení jejich komplexního výčtu podle Nařízení Rady EU. Režim jednoho správního místa (JSM) příklady pro registraci v tuzemsku jako země identifikace, praktický postup, vzor dokladu o registraci. Oprava základu daně v případě použití režimu JSM povinnost podat dodatečné daňové přiznání, příklad. Územní působnost 3 zákona o DPH, praktické dopady uzavření obchodů se zeměmi EU na rozdíl od obchodů se třetími zeměmi. Rozdílnost v daňových dokladech, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně. SAZBOVÁ NOVELA: Druhá snížená sazba daně a její aplikace na přechodu roku 2014 a 2015 ve vazbě na 37a zákona o DPH. Konkrétní příklady na zálohy a doplatek. Příloha č. 3a zboží ve druhé snížené sazbě daně předpokládá se metodická pomůcka GFŘ, zatřídění v této příloze je pro praxi zcela nejasné. ŘÁDNÁ NOVELA: Praktické počítání obratu včetně příjmů z osvobozeného nájmu po Zdaňování nemovitostí po novele Konkrétní příklady, u 56 dodání nemovitých věcí grafická znázornění, výpočet podlahové plochy stavby pro bydlení nařízení vlády č. 366 ze dne 30. října 2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Režim přenesení daňové povinnosti po novele 2015 způsob informací veřejnosti o zvláštním režimu použitého dle přílohy č. 6 dle Nařízení vlády. Příklad na přechod u vybraných komodit do zvláštního režimu v případě zaplacení záloh. Kontrolní hlášení. UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A ZE- MĚMI EU A TŘETÍMI ZEMĚMI: Řetězové obchody při dodání zboží praktické příklady, judikatura SDEU, časté chyby. Třístranný obchod příklady, grafické znázornění. Význam dodacích doložek INCOTERMS 2010 pro účely DPH. Služby v rámci intrakomunitárních plnění, zaměření na místo plnění, správné daňové doklady, okamžik povinnosti uvést do daňového přiznání. Příklady poskytnutí a přijetí služeb z EU a do EU, z 3 země a do 3 země, nejen služeb podle základního pravidla, ale i další problematické okruhy služeb, zejména služby vzdělávací, kulturní, dodání zboží s instalací a montáží, služby poskytované s místem plnění mimo tuzemsko pro českého objednatele. Služby pro osoby povinné k dani, služby pro osoby nepovinné k dani. Workshop je součástí cyklu KOMPLEXNÍ PRŮ- VODCE DPH. Předpokladem jsou znalosti z prvních dvou seminářů: UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO a UPLATŇO- VÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ, které se budou konat KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

13 květen 2015 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY II. SPECIÁLKA OD A DO Z FINANČNÍ NÁSTROJE A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 17:00 Seminář je určen posluchačům, kteří se chtějí seznámit s požadavky IFRS na vykazování finančních nástrojů a na sestavování konsolidované účetní závěrky. Na praktických příkladech a případových studiích vám lektor vysvětlí přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů (včetně standardu IFRS 9, jehož konečná verze byla přijata v roce 2014 s účinností od roku 2018) a postupy při sestavování konsolidované účetní závěrky. Doc. RNDr. Ing. Michal R. Černý, Ph.D. (VŠE Praha katedra ekonometrie) doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA (IFRS Foundation Academic Fellow pro rok 2011, nyní působí na Anglia Ruskin University ve Velké Británii Cambridge a Chelmsford) Seminář je zaměřen zejména na dva samostatné okruhy: Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů a na požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky. Vysvětlen bude také postup při prvním převodu účetní závěrky na IFRS doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka IFRS 11 Smlouvy o spoluovládání IFRS 12 Zveřejnění účastí v jiných společnostech doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. IAS 32 Finanční nástroje: Vykazování IAS 39 Finanční nástroje: Účtování a oceňování IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování IFRS 9 Finanční nástroje IFRS 2 Úhrady vázané na akcie IAS 33 Zisk na akcii doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví případové studie na aplikaci vybraných standardů v praxi, při nichž budou též vysvětleny daňové dopady jednotlivých transakcí podle IAS 12 Daně ze zisku a požadavky IFRS 13 na oceňování reálnou hodnotou (fair value). Seminář je součástí volného cyklu MEZINÁ- RODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNIC- TVÍ (IFRS) SPECIÁLKA OD A DO Z. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

14 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 OPRAVNÉ POLOŽKY DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED OPRAVNÉ POLOŽKY BEZ OBAV A S ÚSMĚVEM :00 16:00 Seminář je určen středně pokročilým a zkušeným účetním. Pokud jste se dosud opravných položek obávali nebo jste se jim cíleně vyhýbali, pak je tento seminář právě pro vás. Téma vám bude předloženo jasně, srozumitelně a odcházet budete s tím, že je začnete používat v praxi. Bc. Lenka Dvořáková (daňová poradkyně) N ovinka Co znamená pojem opravné položky a jaký je jejich smysl. Kdy opravné položky použít. Kde najdeme oporu v legislativě a čím se máme obecně řídit. Účtování opravných položek. Účetní X daňové opravné položky. Inventarizace opravných položek. Opravné položky ve výkazech. Prostor pro dotazy. Není-li uvedeno jinak, školit vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK Senovážné náměstí 978/23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

15 květen 2015 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 13:00 Seminář je určen zejména pro osoby, které se ve firmách či jako podnikající fyzické osoby zabývají uzavíráním smluv a chtějí získat, rozšířit či prohloubit své znalosti o tom, co by z daňového či účetního pohledu měly konkrétní typy smluv obsahovat či řešit. Na semináři si zrekapitulujete praktické vazby mezi smlouvami a daňovými povinnostmi z nich plynoucími v roce 2015, zejména z pohledu daní z příjmů a DPH. Po semináři budete též vědět, co by nemělo ve smlouvách chybět z daňového a účetního pohledu. RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce) Co by měla smlouva obsahovat pro správnou a bezproblémovou aplikaci daňových zákonů rozbor podle jednotlivých typů smluvních vztahů. Nájemní a podobné smlouvy: Rozbor z pohledu nájemce i pronajímatele otázka aplikace DPH daňové souvislosti u smluv na finanční leasing a nájem obchodního závodu a další. Kupní a jim podobné smlouvy: Okamžik přechodu vlastnictví z pohledu možnosti odpisovat majetek uskutečnění zdanitelného plnění povinnosti při přechodu vlastnictví z pohledu majetkových daní a daně silniční apod. Smlouvy o dílo: Dílčí plnění x opakovaná plnění z pohledu DPH, výstavby apod. Smlouvy příkazního typu, zprostředkovatelské smlouvy (pohled obou smluvních stran ve vazbě na ZDP a DPH). Problematika úvěrů a zápůjček (pohled věřitele a dlužníka, otázky ZDP a DPH apod.). Možnosti při zdanění smluv daní z příjmů ve speciálních případech: Licenční a autorské smlouvy problematika komisionářské smlouvy apod. Posuzování smluv z hlediska závislé činnosti. Smlouvy z pohledu ceny: Smlouvy mezi spojenými osobami problematika daní z příjmů i zákona o DPH. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice. Bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

16 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VLASTNICTVÍ, NÁJEM A SPRÁVA :00 16:00 Seminář je určen pracovníkům realitních kanceláří, developerům, majitelům nemovitostí a široké podnikatelské veřejnosti, včetně veřejnosti právnické, správcům bytových fondů, členům výborů společenství vlastníků jednotek, pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí. Účastníci semináře si prohloubí své znalosti ve vztahu k praktické aplikaci občanského zákoníku a doprovodné legislativy při správě bytového fondu. Téma bude probráno zejména v rovině soukromého práva. Lektor se zaměří na vlastnické a užívací vztahy a praktické otázky práv a povinností s nimi spojených. Účastníci budou ve vztahu k tématu seznámeni s navrhovanými změnami dle tzv. urgentní novely občanského zákoníku připravované Ministerstvem spravedlnosti ČR. Úprava vlastnictví bytů, dva typy jednotek jakožto předmětů vlastnictví a možnosti dispozic s nimi ochrana stávajících nájemců bytů při převodech jednotek provádění správy společných částí domu a pozemku při vlastnictví bytů, vznik a postavení SVJ, odložený vznik SVJ a blokování převodů jednotek na katastru statutární orgány SVJ změny stanov SVJ nájem pro bydlení a jeho specifika. Rozšíření předmětu nájmu uzavírání nájemních smluv a jejich obsah zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu některá práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu nájemné a možnosti jeho jednostranného zvyšování či snižování kauce úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování přechod nájmu bytu a výpověď nájmu bytu byty zvláštního určení a služební byty nájem prostoru sloužícího podnikání a jeho specifika diskuze a odpovědi na dotazy. JUDr. Adam Zítek, Ph.D. (advokát, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné relativní majetková práva a autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

17 květen 2015 US GAAP V PRAXI EXKLUZIVNĚ PRO SPOLEČNOST 1. VOX A.S. DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE K cú :00 17:00 Seminář je určen pro účetní, kontrolory, finanční ředitele a ostatní, kteří pracují s US GAAP nebo se na obdobnou činnost připravují. Navštěvují ho též auditoři, akademici, poradci a IT odborníci. Na semináři se seznámíte s požadavky US GAAP. Dozvíte se nejen podrobné informace o pravidlech US GAAP, ale především jak je aplikovat v praxi. Součástí semináře je také stručné srovnání s českými předpisy a diskuze o tom, jak aplikovat US GAAP na území České republiky. Robert Mládek (poradce a školitel, který se již od roku 1995 věnuje mezinárodní účetní problematice na území České a Slovenské republiky, auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu, kde vystudoval finance a účetnictví na University of San Francisco) 1. a 2. den Zásady US GAAP obecné srovnání US GAAP a české úpravy koncepční rámec tvorba účetních postupů a politiky. Peníze a krátkodobé investice pohledávky časové rozlišení zásoby a náklady na prodej uznávání výnosů (základy) hmotný majetek nehmotný majetek goodwill závazky kapitál výsledovka. 3. den WORKSHOP: Přestože i první dva dny bývají interaktivní, třetí den má volnější průběh. Účastníci si sami mohou vybrat, zda se bude diskutovat o dalších tématech, například leasing nebo finanční nástroje, nebo zda se vrátí k tématům, která se první den probrala jen stručně, například závazky nebo výnosy, nebo zda se den bude věnovat příkladům a krátkým případovým studiím. A nebo se také může plně věnovat ASC 606. Přestože ASC 606 nepředstavuje zdaleka tak velkou změnu oproti ASC 605 jako IFRS 15 oproti IAS 18, další dodatečná diskuze, včetně příkladů, by byla na místě pro ty, kteří se chtějí připravovat dopředu (ASC 606 se musí aplikovat od , ale nesmí se aplikovat dříve). Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: Anglické a české. Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. DALŠÍ TERMÍN KÓD: KÓD: (členy Komory certifikovaných účetních a členy Svazu účetních) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory certifikovaných účetních a členy Svazu účetních) 19

18

19 květen 2015 VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ PROVÁZANÝ VÝKLAD ZMĚN V DAŇOVÝCH PŘEDPISECH A JEJICH DOPAD NA ÚČET- NICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ :00 16:00 Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2015 a v jeho průběhu. Odborník na účetnictví a daňový poradce s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Problémy vzniklé při praktické aplikaci vybraných změn pro rok Změny v zákonu o účetnictví a předpisech navazujících, v zákonu daních z příjmů, v zákonu DPH a další. Aktuální výklady MF ČR a GFŘ. program aktuálizován podle vývoje legislativních změn. Program bude aktualizován podle vývoje legislativních změn. MZDOVÝ AUDIT VOLNÝ CYKLUS DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES a Mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří se připravují na interní prověrku nebo ji sami vykonávají. Na semináři získáte ucelený přehled o pracovněprávních a mzdových předpisech, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu. JUDr. Miloš Hejmala (advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva) Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP ČR vedoucí oddělení podpory služeb klientům) Ing. Jitka Pavelková (účetní a ekonomická poradkyně) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) JUDr. Ladislava Steinichová (specialistka na problematiku zaměstnanosti) Ing. Martin Šabo (MF ČR odbor účetnictví) Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) ODBORNÝ GARANT Ing. Růžena Klímová KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 21

20 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE květen 2015 MZDOVÝ AUDIT SE SKLÁDÁ Z DVANÁCTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT SAMOSTATNĚ 1. seminář ; 9:00 17:00 PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI JUDr. Miloš Hejmala 2. seminář ; 9:00 13:00 PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE Bc. Zdeněk Šenk 3. seminář ; 14:00 18:00 PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI JUDr. Ladislava Steinichová 4. seminář ; 9:00 13:00 CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPI- SY JUDr. Marie Salačová 5. seminář ; 14:00 18:00 FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2015 Ing. Martin Šabo 6. seminář ; 9:00 13:00 ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ JUDr. František Vlasák 7. seminář ; 14:00 18:00 ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZ- PEČENÍ Ing. Marta Ženíšková 8. seminář ; 9:00 13:00 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČ- NÍCH LISTŮ JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. 9. seminář ; 13:30 15:30 ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Jitka Luciani 10. seminář ; 9:00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI KOM- PLEXNÍ POHLED Ing. Jitka Pavelková 11. seminář ; 9:00 16:00 MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI Ing. Růžena Klímová 12. seminář ; 9:00 16:00 VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT Ing. Růžena Klímová Po skončení výuky TEST IES. Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. Účastníte-li se celého cyklu MZDOVÝ AUDIT a vyplníte-li hodnotící dotazník, dostanete se do losování o POUKAZ NA VÍKENDOVÝ POBYT S POLOPENZÍ PRO 2 OSOBY v Hotelu ASTRA ve Špindlerově Mlýně (čerpání do ). KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč bez DPH při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za certifikát Mzdový auditor / Mzdová auditorka) 22

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

Katalog vzdělávacích akcí

Katalog vzdělávacích akcí Katalog vzdělávacích akcí Červenec 2015 leden 2016 Červenec 2015 Vážení a milí účetní profesionálové, Komora certifikovaných účetních (KCÚ) působí v České republice od roku 1999 jako profesní organizace

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více