Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013"

Transkript

1 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Ing. Karel Kořený Ing. Dalibor Bárta

2 OBSAH A. PENÍZE A CENY FORMY PENĚZ FUNKCE PENĚZ ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ INFLACE DOPADY INFLACE, MĚŘENÍ INFLACE...17 B. BANKOVNÍ SYSTÉM CENTRÁLNÍ BANKA OBCHODNÍ BANKY PLATEBNÍ STYK...44 C. FINANČNÍ PRODUKTY ŠEKY, SMĚNKY, PLATEBNÍ KARTY SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, KONTOKORENT HYPOTÉKA STAVEBNÍ SPOŘENÍ...86 D. FINANČNÍ TRH PENZIJNÍ FONDY CENNÉ PAPÍRY, BURZA A RM-SYSTÉM PODÍLOVÉ FONDY POJIŠŤOVNY E. OSOBNÍ FINANCE HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE

3 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE A. PENÍZE A CENY 1. FORMY PENĚZ 1. CÍLE pochopit historii vzniku současných peněz rozlišovat hotovostní a bezhotovostní formy peněz a jejich použití v současném každodenním životě 2. KLÍČOVÁ SLOVA Barterové obchody, zbožové peníze, hotovostní peníze, bezhotovostní peníze 3. TEORIE - POJMY ETAPY VÝVOJE PENĚZ 1. Směna zboží za zboží tzv. barterové obchody Jednalo se o přímou směnu zboží za zboží bez zapojení některého všeobecného prostředku směny. Barterový způsob obchodování byl široce využíván ještě v koloniální éře a dodnes jej nelze považovat pouze za překonaný historický jev. 2. Zbožové peníze (všeobecné ekvivalenty) Vyčlenění určitého druhu zboží (např. olej, plátno, kožešiny, dobytek, med), které bylo používáno jako platidlo. Nevýhodou všeobecných ekvivalentů byla jejich těžká dělitelnost, skladovatelnost a někdy také malá trvanlivost. 3. Kovové mince (kovové peníze) - od cca 7 až 6 stol. před naším letopočtem S rozšiřující se výrobou a dělbou práce dochází ke vzniku mincí, které byly nejprve vyrobeny z obecných kovů a byly neumělé (měly jiný tvar). Teprve později byly vytvořeny z drahých kovů a měly jednotnou podobu. Byla zákonem stanovena podoba, hmotnost, hodnota, obsah drahého kovu. 4. Časem společnost nahradila kovové peníze papírovými penězi, které byly kryty zlatem = tzv. zlatý standard 5. Vznik státovek stát vydává státovky ke krytí svých potřeb. To jsou papírové peníze, které nejsou kryty zlatem. PLATIDLA NA NAŠEM ÚZEMÍ duhovky keltské platidlo s duhovým leskem denáry raženy Boleslavem I. brakteáty vydával Přemysl Otakar I. a Přemysl Otakar II. groše raženy v Kutné Hoře tolary stříbrné platidlo ražené Jáchymem Šikem v Jáchymově krejcary od vzniku Habsburské monarchie roku 1526 koruny korunová měna vyhlášena

4 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 1. Hotovostní FORMY PENĚZ Mezi hotovostí formy peněz patří kovové mince a papírové peníze (bankovky), které výlučně emitují (vydávají) centrální banky (u nás Česká národní banka = ČNB) Občané platí za běžné nákupy zpravidla hotovými penězi (případně bezhotovostně platební kartou). Při běžném placení v obchodech nebo podnicích služeb je dobré převzít a zkontrolovat doklad o prodeji (paragon). Doklad je třeba uložit pro případnou pozdější reklamaci. Podnikatelé používají hotovostní placení výjimečně. Platí mezi sebou zpravidla větší částky, neplatí ihned při dodání zboží nebo služeb. Od roku 2004 musí být platby větších částek (nad EUR a pro tuzemské platby ekvivalent v Kč podle aktuálního kurzu) podle zákona prováděny bezhotovostně. Hotovostní placení se uskutečňuje při platbách z ruky do ruky (v obchodech, při placení služeb obyvatelstvem) nebo prostřednictvím dokladů (šeky, poštovní poukázky, dokladů bank pro vklady na účty (pokladních složenek) a dokladů pro výběry z účtů (výběrní lístky). Při výběru nebo vkladu větších částek se vyplňuje tzv. výčetka platidel. Poznamenejme, že výběr peněz hotově na přepážce v bance bývá nevýhodný, protože banky si často účtují poměrně vysoký poplatek. 2. Bezhotovostní Rozvoj ekonomiky, rozšíření směny a růst trhu si vynutil vznik méně nákladné formy peněz bezhotovostních peněz. Obíhají v ekonomice, aniž by reálně existovaly v podobě mincí nebo bankovek. Mají většinou podobu vkladů u bank. Mezi bezhotovostní peníze řadíme: - depozitní peníze, které v nabídce bank převažují (depozita = vklady na účtech) a mají vysokou míru likvidity (jak rychle lze peníze na účtech změnit v hotovost) - skoropeníze (near-money) mají nižší stupeň likvidity než předchozí a patří zde úročené úspory a termínované vklady = termínovaná depozita (peníze, které jsou vázány na určitou dobu v bance), a určité druhy cenných papírů (např. státní dluhopisy) - plastikové peníze (platební karty) 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení Každý žák nabídne na výměnu nějaký předmět, který má u sebe. Cenou tohoto předmětu je jiný předmět, za který ho dokáže vyměnit. Proč některé předměty nezměnily majitele? 3

5 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 2. cvičení Poznej své peníze V určeném časovém limitu popsat a vysvětlit, co (kdo) z české historie a kultury je zobrazeno na rubu bankovek. Bez pohledu do peněženky popsat běžné mince. 3. cvičení K odpovědi na tuto otázku uvádíme následující údaje: Dolary se platí v 51 zemích světa: např. USA, Kanada, Austrálie, Grenada, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Ostrov sv. Vincenta. Jakou měnou se platí v následujících státech: Dánsko Polsko - Slovensko Rusko Velká Británie Vietnam Chorvatsko Japonsko Maďarsko Rumunsko Švýcarsko Bulharsko - 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..) 1) 2) 3) 4) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna ) Peníze a měnová politika: Josef Jílek, Grada ) Peněžní ekonomie (Finanční trhy): Oldřich Rejnuš, VÚT v Brně, SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Co jsou to barterové obchody? Můžeme platit v hotovosti jakoukoliv částku? Při platbě v hotovosti si máme dát pozor na co? Je levnější vybírat hotovost přímo na přepážce v bance nebo z bankomatu? Proč je levnější vybírat peníze z bankomatu? Co znamená pojem Near money. Co je charakterizuje? Vyjmenujte alespoň 4 platidla, kterými se platilo v českých zemích v minulosti. Co znamená pojem termínovaná depozita? 4

6 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 2. FUNKCE PENĚZ 1. CÍLE názorně ilustrovat ochranné prvky peněz rozlišuje jednotlivé funkce peněz (umí vysvětlit) pochopit důvody pro držbu peněz 2. KLÍČOVÁ SLOVA Funkce peněz, motivy držby peněz, ochranné prvky 3. TEORIE - POJMY FUNKCE PENĚZ 1. prostředek směny - peníze jako prostředek směny odstraňují problém dvojité shody potřeb, který vzniká při barterových obchodech - jsou prakticky jediným aktivem, který přijme každá firma, domácnost nebo vláda jako platidlo - tím, že se jejich používáním spoří čas a transakční náklady (náklady spojené se směnou, realizovatelnou na všech druzích trhů), podporují významně ekonomickou efektivnost a tím i ekonomický růst - vychází ze schopnosti peněz zprostředkovat směnné akty a je založena na ochotě všech ekonomických subjektů přijímat peníze k úhradě závazků - tuto úlohu plní oběživo (bankovky, mince) a bankovní peníze 2. zúčtovací jednotka (měřítko oceňování) - vyjadřuje schopnost peněz působit jako míra ocenění všech ostatních statků a služeb, aktiv a pasiv - stávají se nástrojem srovnávání hodnot statků a služeb - jako zúčtovací jednotka omezují počet nezbytně nutných cen v ekonomice, čímž snižují transakční náklady - bez existence peněz by totiž musely být ceny všech druhů zboží a služeb navzájem poměřovány směnnými koeficienty, což je velice obtížné - peníze jsou proto nazývány monetární jednotkou (jeden druh zboží, v různých státech různě pojmenovaný), který má vzhledem k sobě samé vždy konstantní cenu, přičemž ceny všech ostatních druhů zboží a služeb, jakož i ceny všech ostatních finančních aktiv a peněžních toků jsou vždy vyjádřeny v jejich násobcích - peníze tak umožňují převádět do peněžní podoby celý ekonomický koloběh 3. uchovatel hodnoty - vyplývá z toho, že peníze umožňují udržovat hodnoty v čase nemusíme je utratit hned, můžeme je odložit na pozdější nákupy - z toho vyplývá, že je lze uchovat jako úspory buď v hotovosti (v podobě bankovek nebo mincí) nebo ve formě bankovních vkladů - peníze držené v hotovosti jsou sice vysoce likvidní, ale nenesou žádný úrok - co se týče držby bankovních vkladů, ty sice nějaký úrok přinášejí, avšak za cenu částečného snížení jejich likvidity - z toho vyplývá, že ve srovnání s ostatními finančními aktivy peníze nejvíce podléhají inflaci, takže plnění funkce uchovatele hodnoty nebývá (zejména při vyšších mírách inflace) příliš dokonalé 5

7 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE MOTIVY DRŽBY PENĚZ (VYPLÝVAJÍ Z PENĚŽNÍCH FUNKCÍ A URČUJÍ POPTÁVKU PO PENĚZÍCH) 1. transakční - vychází z nutnosti zajišťovat směnné akty či transakce v ekonomice - vzniká na základě přímé závislosti poptávky po penězích na vývoji nominálního HDP (na vývoji ekonomiky země) - vychází z funkce peněz jako prostředku směny 2. opatrnostní - snaha vytvořit si určitou peněžní zásobu pro případ neočekávaných události vyžadujících určité finanční zdroje (nemoc, nezaměstnanost, živelné pohromy ) 3. finanční (majetkový, spekulační) - peníze představují pro ekonomické subjekty jednu z forem bohatství - subjekty volí podobu bohatství na základě porovnání výhod likvidity (držby peněz) s výhodami a riziky držby různých cenných papírů - díky finančnímu motivu vzniká závislost poptávky po penězích na úrokové sazby, závislost je nepřímo úměrná (čím vyšší úroková sazba, tím menší zájem držet peníze v podobě hotovosti) OCHRANNÉ PRVKY 1. Vodoznak Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho vždy portrét osobnosti vyobrazené na bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému. 2. Ochranný okénkový proužek Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, který na lícní straně vystupuje vždy po 5 mm na povrch papíru. Okénka stříbřité barvy jsou dlouhá rovněž 5 mm a je na nich zdola nahoru čitelný negativní Mikrotext označující nominální hodnotu bankovky. 6

8 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 3. Ochranná vlákna V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky. 4. Soutisková značka Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová a na vzorech bankovek z let 1993 až 1996 ji tvoří písmeno "C", ve kterém je vloženo písmeno "S". Počínaje bankovkou 1000 Kč vzoru 1996 tvoří sout. značku písmena "ČR". 5. Skrytý obrazec Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícních stranách bankovek v ornamentech na rameni portrétu, popř. nad ním. 6. Opticky proměnlivá barva Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu. Segment vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. Barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu na bankovku, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zcela jinou, např. zlatá na zelenou. 7. Iridiscentní pruh Tzv. ochranný iridiscentní pruh (iridiscentní znamená duhově proměnlivý) o šířce cca 20 mm je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako průhledný, slabě okrově zbarvený pruh, při sklopení bankovky proti světlu získává slabý barevný nádech s kovovým odleskem. 8. Mikrotext Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Jeho umístění u jednotlivých bankovek je individuální, na lícní straně bývá ve velkém hodnotovém čísle, v podtisku textů na levé straně, kolem portrétu apod. Na všech bankovkách je vždy na lícní straně v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje skryt Mikrotext číselně označující hodnotu bankovky, na rubové straně rovněž v pruhu základní barvy u pravého okraje je skryt Mikrotext slovně nebo číselně označující hodnotu bankovky. 4. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Vyjmenujte a popište jednotlivé funkce peněz? Jak poznáte padělek? (demonstrujte názorně na bankovce) Bankovky o jaké nominální hodnotě mají vyšší míru ochrany v ČR? 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..) 1) 2) 3) 4) nference_projevy/vystoupeni_projevy/download/rezabek_ _nova_500. pdf 5) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna ) Peníze a měnová politika: Josef Jílek, Grada ) Peněžní ekonomie (Finanční trhy): Oldřich Rejnuš, VÚT v Brně,

9 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 3. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ 1. CÍLE pochopit, že hodnota peněz se mění v čase umět převést budoucí příjem peněz na současnou hodnotu spočítat budoucí hodnotu peněz při investování (spoření) rozlišovat reálnou a nominální hodnotu peněz 2. KLÍČOVÁ SLOVA současná hodnota peněz, budoucí hodnota peněz, úrok, reálná hodnota, nominální hodnota, jednoduché úročení, složené úročení 3. TEORIE - POJMY Koncept ČASOVÉ HODNOTY PENĚZ (time value of money) je základem moderní teorie financí. Znamená, že peníze mají v čase různou hodnotu, že svou hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnávat různé investiční (nebo úvěrové) příležitosti s platbami v rozdílných časových okamžicích. Základním předpokladem teto metody je fakt, že jedna koruna (nebo jakákoli jiná peněžní jednotka) dnes má větší hodnotu než jedna koruna zítra. Odměna za dočasné poskytnutí kapitálu jiné osobě se nazývá úrok. Právě výše tohoto úroku přímo ovlivňuje hodnotu peněz v čase. Úročení kapitálu vychází z předpokladu, že vlastník by jej mohl investovat jinde a mít z něj užitek, zohledňuje znehodnocení peněz v důsledku inflace a také určitou míru rizika, že částka nebude vrácena včas nebo v plné výší. Současná hodnota (present value) vyjadřuje dnešní hodnotu peněz, hodnotu peněz v současnosti. Budoucí hodnota (future value) vyjadřuje hodnotu peněz v budoucnosti. Mezi oběma pojmy je úzký vztah. Chci-li např. za 4 roky koupit auto za Kč (budoucí hodnota), pak musím dnes vložit do banky asi Kč při úrokové míře (sazbě) 2 % ročně (současná hodnota). Můžeme říci: a) současná hodnota Kč, které dostanu za 4 roky, je Kč, je-li úroková míra (cena peněz) 2 % ročně. b) budoucí hodnota dnešních Kč za 4 roky při ceně peněz 2 % p. a. je Kč. c) Kč dnes je totéž jako Kč za 4 roky při ceně peněz 2 % p. a. Vztah mezi budoucí a současnou hodnotou můžeme vyjádřit matematicky: BH SH * 1 i t 8

10 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE BH budoucí hodnota SH současná hodnota i úroková míra, cena peněz t čas, počet let mezi současnou a budoucí hodnotou Opačný vztah mezi současnou a budoucí hodnotou lze jednoduše odvodit: SH BH 1 i t Takto upravený vzorec budeme používat při dalších výpočtech. Nejčastější chyby, které domácnosti z neznalosti časové hodnoty peněz dělají: hodnotí výhodnost leasingu auta na základě leasingového koeficientu, u hypoték se rozhodují podle zásady o kolik úvěr přeplatím na úrocích, podceňují vliv inflace v dlouhodobém horizontu (uvažují podle šablony: za 20 let mi skončí penzijní připojištění, budu tam mít naspořeno 600 tisíc, což mi bude stačit Místo toho, aby si kladli otázku a co si za těch 600 tisíc za 20 let koupím? ) POCHOPENÍ ČASOVÉ HODNOTY PENĚZ Časová hodnota peněz říká, že desetikoruna dnes představuje větší jmění než desetikoruna v budoucnosti. Pokud dnes vložím nějakou částku (jistinu) na spořící účet, získám odměnou za poskytnutí peněžní částky úrok. Jestliže dnes investuji Kč na spořicí účet s úrokovou sazbou 1,7 %, měl bych mít za rok k dispozici částku ,75 Kč. (Výpočet předpokládá, že úrok 255 Kč je zdaněn 15% daní.) čistý úrok = jistina * úroková míra * koeficient zdanění = * 0,017 * 0,85 Pokud bych se měl rozhodnout pro získání Kč dnes nebo až za rok, bude pro mne lepší dostat peníze teď dostávám větší hodnotu, než kterou bych dostal za rok. V opačném případě, pokud si dnes půjčím Kč na nákup pračky, budu muset v budoucnu vrátit více. Při 15% roční úrokové míře budu muset zaplatit Kč. Jak časová hodnota peněz ovlivňuje rozhodování? Hodnota peněz, které mám k dispozici v současném okamžiku, není stejná jako hodnota peněz, které budu mít za půl roku nebo jinak dlouhé období. Časovou hodnotu peněz tedy musím při rozhodování zvažovat. POROZUMĚNÍ EFEKTU SLOŽENÉHO ÚROKOVÁNÍ Dopad složeného úrokování je často přehlížený. Uvažujme, že jsme dnes vložili Kč na spořící účet s roční úrokovou sazbou 3 %. Za jeden rok bude mít investice hodnotu Kč. jistina po prvním roce = ( * 0,03) = Kč Ve druhém roce bude mít stejná investice hodnotu ,5 Kč. jistina po druhém roce = ( * 0,03) = ,5 Kč Po čtyřech letech bude jistina rovna Kč, po deseti letech pak Kč. 9

11 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Složené úrokování se ovšem také uplatňuje, když si dnes půjčíte. Dejme tomu, že jste si dnes půjčili Kč na pořízení televizoru. Půjčka je na pět let, úroková sazba 10 % a měsíční splátka 333 Kč. Když propočítáte, kolik za pět let zaplatíte, vychází vám částka Kč. Vypadá to, že jste zaplatili Kč za to, že jste utratili peníze, ještě než jste je ve skutečnosti vlastnili. Na celou situaci se podívejme podle jiného scénáře. Uvažujme, že budeme částku 333 Kč měsíčně ukládat na spořící účet s úrokovou mírou 1,7 %. Po pěti letech takového spoření můžeme mít, při úrokové míře 1,7 % a 15% dani z úroku, naspořeno Kč. Na nákup televizoru v ceně Kč takto naspoříme za tři roky a osm měsíců. Nyní můžeme srovnat oba výše uvedené scénáře: a) koupit televizor nyní splátkovým prodejem b) nebo tři roky a osm měsíců spořit a koupit televizor po uplynutí této doby. V prvním případě zaplatíme bance Kč za půjčení peněz, zatímco ve druhém případě na úrocích získáme 404 Kč. Náklady ušlé příležitosti první možnosti oproti druhé představují rozdíl Kč (404 Kč příjem oproti výdaji Kč). Odložením koupě o tři roky a osm měsíců tedy získáme 5000 Kč. REÁLNÁ A NOMINÁLNÍ HODNOTA PENĚZ Reálná (skutečná) hodnota dnešních patnácti tisíc korun může být srovnatelná s pěti tisíci před patnácti lety. To, že se každý rok kupní síla peněz snižuje, způsobuje inflace. Bude-li existovat inflace, znamená to, že když v určitém roce zakoupíme určitý koš zboží, příští rok tento koš zboží zakoupíme za vyšší částku, zvýšenou právě o inflaci. Existuje-li inflace, dochází z hlediska delšího období k všeobecnému růstu cen zboží a služeb, který vede k poklesu reálné hodnoty peněz, a tedy i poklesu jejich kupní síly. Cenová nestabilita a vyšší míra inflace zvyšuje nejistotu ohledně budoucího vývoje cen i hodnoty uspořených prostředků. Co znamená inflace pro osobní finance? Inflace snižuje skutečnou hodnotu dluhu (pohledávek) a snižuje skutečnou (reálnou) výši úroků. Inflaci a reálnou hodnotu peněz je proto zapotřebí zvažovat, a to zejména při dlouhodobějším rozhodování. 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení - časová hodnota peněz a) Jste na brigádě a majitel firmy vám nabízí vyplatit mzdu ihned po skončení brigády nebo stejnou částku až po měsíci. (firma je solventní, majitel spolehlivý, nehrozí riziko, že vám za měsíc nezaplatí) Co si vyberete? b) Proč chcete raději peníze hned? c) Dílčí závěr: Lidé preferují peníze, které obdrží dříve, před penězi, které dostanou později. 10

12 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE d) Uvažujme teď přímo s čísly. Na brigádě jste si vydělali Kč. Majitel firmy vám vyplatí Kč, když počkáte s výplatou 1 měsíc. Kdo z vás by teď ten 1 měsíc počkal? Budete mít 100 Kč zdarma! e) A co když vám nabídne hned nebo za měsíc? Kdo by už počkal? 2. cvičení - Termínovaný vklad vs. dluhopisy Otovi Opatrnému skončilo stavební spoření. Dostal vyplaceno Kč. Peníze nepotřebuje, a tak je chce uložit na termínovaný vklad v bance s výnosem 1 % ročně nebo za ně koupit dluhopisový fond s očekávaným výnosem 5 % ročně. Zjistěte, jak by se vyvíjela hodnota Otovy investice na termínovaném vkladu a v dluhopisovém fondu během let (viz tabulka): Termínovaný vklad Dluhopisový fond Rozdíl 1 % p.a. 5 % p.a. 1 rok 2 roky 3 roky 5 let 10 let 20 let 30 let Doplňující otázky a) Proč nemá Ota za 2 roky na termínovaném vkladu rovných Kč, ale o 10 Kč více? Co to je těch 10 Kč navíc? b) Kolik jsou úroky z úroků na termínovaném vkladu za 30 let? c) Kolik jsou úroky z úroků (přesněji výnosy z výnosů) u dluhopisového fondu za 2 roky? d) Kolik jsou výnosy z výnosů u dluhopisového fondu za 30 let? e) Proč není rozdíl mezi oběma investicemi za 2 roky rovných Kč, ale Kč? f) Jak byste vysvětlili obrovský rozdíl mezi oběma investicemi za 30 let? Je více jak 2x větší než částka na termínovaném vkladu. 3. cvičení (příklady k procvičení) Př. 1 Akciová společnost předpokládá, že se pokusí zajistit pravidelný růst dividendy o 5 % ročně. Stávající dividenda, kterou a. s. vyplácí akcionářům je nyní Kč 140,--. Vypočítejte, jaká bude výše dividendy ve čtvrtém roce (za 4 roky) Př. 2 Firma prodala zahraničnímu odběrateli na dvouletý úvěr stroj v hodnotě Kč ,--. Odběratel zaplatit směnkou se splatností 2 roky. Firma uvažuje, že by směnku okamžitě eskontovala. Banka si účtuje při eskontu úrok ve výši 10 % p. a. a) Vypočítejte, kolik by banka firmě zaplatila. b) Proč se firma spokojí s méně penězi? Proč je pro ni výhodnější mít o Kč méně? 11

13 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Př. 3 Věřitelé mají možnost získat při likvidaci podniku zpeněžením majetku buď ihned 50 mil. Kč, nebo po 2 letech 65 mil. Kč. Vypočítejte: a) jaká je budoucí hodnota 50 mil. Kč po 2 letech při úrokové míře 7 % p.a. b) kolik % ročně by nám musela dát banka, aby se ihned zpeněžený majetek zhodnotil po 2 letech na částku 65 mil. Kč Př. 4 Jakou částku budete při 14% inflaci preferovat: 1000 Kč hned nebo 2000 Kč za 6 let? Př. 5 Jste vlastníkem pozemku. Plánujete tento pozemek do měsíce zrekultivovat a vysadit sazenice borovic. Tato investice vás dnes stojí 4 mil. Kč s tím, že za 10 let plánujete prodat les za cenu 8 mil. Kč. Jaká je vaše implicitní očekávaná výnosová míra? 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE.) 1) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna ) Peníze a měnová politika: Josef Jílek, Grada ) Peněžní ekonomie (Finanční trhy): Oldřich Rejnuš, VÚT v Brně, ) 5) 6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Jaký je rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením, které je výhodnější pro klienta, který má peníze uložené v bance? Co je to úrok? Řekněte dva důvody, proč je lepší mít Kč dnes než třeba za rok Čím se liší reálná a nominální hodnota peněz? Co potřebujeme vědět, abychom spočítali budoucí hodnotu dnešních peněžních prostředků? 12

14 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 4. INFLACE 1. CÍLE pochopit pojmy inflace, deflace, dezinflace a hyperinflace uvědomit si vliv inflace na kupní sílu peněz rozlišit příčiny vzniku a druhy inflace 2. KLÍČOVÁ SLOVA Inflace, deflace, hyperinflace, pádivá inflace, mírná inflace, nabídková inflace, poptávková inflace, importní inflace, deflační past 3. TEORIE - POJMY CO JE INFLACE Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Inflace je zpravidla pojímána a definována jako zvyšování cenové hladiny, které má za následek snižování kupní síly peněz. (nejvíce postihuje držitele hotovostních peněz). Inflace je opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje. Je-li v ekonomice přítomna inflace, pak na koupi téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země. Dvouciferná inflace doprovázena stagnací růstu je stagflací. Opakovaný pokles většiny cen v ekonomice se považuje za deflaci. Pokles inflace je označován jako dezinflace. DEFLACE Deflace je absolutní meziroční pokles cenové hladiny v hospodářství. Obvykle se měří indexem spotřebitelských cen. Opakem deflace je inflace. Na rozdíl od inflace k deflaci dochází velmi zřídka; většinou ve velmi vyspělých zemích a pouze v krátkých časových obdobích. Během krátkodobé deflace nemusí docházet v ekonomice k nepříznivým jevům. Během deflace spotřebitelé za zboží a služby platí méně, avšak pro výrobce a prodejce se jedná o nevýhodnou pozici - podstatně nižším inkasem za poskytované výrobky a služby. K deflaci dochází, když ve světové či specificky orientované národní ekonomice je příliš mnoho konkrétního zboží či služeb a dojde k absenci peněz, které mohou být využity pro nákup tohoto zboží či služeb. Ke krátkodobé deflaci může dojít také poklesem cen dovozu (tzv. dovezená deflace). Ke vzniku deflace přispívá také regulace - jednak snížením tempa změny regulovaných cen v příslušném odvětví (dáno administrativně), příp. ukončením regulace v příslušném odvětví a připuštěním konkurence (tlačí výrazně na snížení cen). Pokud krátkodobá deflace trvá příliš dlouho, může se rozvinout až v deflační spirálu či deflační past. Průběh je pak následující - klesají ceny, což vede ke snížení tržeb a příp. zisků podnikatelské sféry, která tak musí snižovat náklady. Ovšem snížení nákladů vede k růstu nezaměstnanosti (propouštění lidské síly) nebo ke snížení mzdy zaměstnanců. Oba tyto faktory - růst nezaměstnanosti i pokles mzdy pak sníží poptávku domácnosti po zboží a službách, což tlačí na trhu opět ke snižování cen atd. ve spirále ve stále rychlejším tempu. 13

15 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE INFLACI ROZLIŠUJEME (PODLE VELIKOSTÍ MÍRY INFLACE): 1) mírná inflace do 10% (jednociferná) 2) pádivá inflace dvojciferná, lidé začínají preferovat stabilnější cizí měnu, nakupují zlato, nemovitosti, CP 3) hyperinflace trojciferná, ceny se zvyšují natolik, že dochází k chaosu (období převratů, válek) V tržních ekonomikách je za přijatelnou považována inflace 2 4%. PŘÍČINY INFLACE Cenová hladina vyjadřuje vztah mezi celkovým množstvím peněz a celkovým objemem statků a služeb, peněžně oceněných, za které jsou směňovány. Nerovnováha je vyjadřována pojmem inflace nebo deflace. Růst nebo pokles cenové hladiny ovlivňuje řada víceméně významných faktorů. Na množství peněz má velkou měrou vliv rozhodování centrální banky, množství zboží a služeb je ovlivňováno v zásadě jen tržními silami a produkčními schopnostmi hospodářství. Dá se říci, že tyto dva vlivy působí protichůdně. Faktory působící na rovnováhu cenové hladiny mají svůj původ na straně poptávky nebo nabídky. 1) Příčiny na straně poptávky (poptávková inflace) Základními příčinami na straně poptávky je růst množství peněz při stejné velikosti trhu a růst trhu tzn. poptávajících, při neměnném množství peněz. Na množství peněz mají v novodobých dějinách vliv pouze centrální banky. Množství oběživa je zvyšováno emisí nových peněz, snižováno stahováním peněz z oběhu. Stejný princip uplatňuje banka na množství bezhotovostních peněz zvyšováním a snižováním úrokových sazeb. Zdá se, že dlouhodobě ve všech zemích světa, kde je instituce centrální banky zavedena, objem peněžních prostředků více méně setrvale roste. Na velikost trhu působí populační růst nebo příliv zahraničních investorů. Populační růst/pokles působí většinou velmi zvolna, v řádu procent. Příliv a odliv investorů ovlivní poptávku a tedy i cenovou hladinu výrazně až skokově. K významným psychologickým vlivům patří očekávání. Pokud totiž spotřebitelé očekávají, že se jejich situace bude zlepšovat, pak jejich poptávka roste. Existuje ještě jeden vliv, který dlouhodobě ovlivňuje cenovou hladinu, a sice poptávka po držení peněžních zůstatků. Pokud si lidé přejí náhle z nějakého důvodu držet větší zásobu hotovosti, vede to k růstu kupní síly jednotky peněz, protože lidé více prodávají zboží a služby, zatímco jsou méně ochotni nakupovat. Relativní převis nabídky nad poptávkou sníží ceny. Naopak pokles ochoty lidí držet peníze vede k inflaci, protože poptávka převyšuje nabídku a ceny všeobecně rostou. Drobné změny v poptávce po penězích obvykle nejsou příliš významné, protože legislativní vymezení zákonného platidla znemožňuje lidem používat jinou měnu, jsou-li s tou svou nespokojeni. Pokud ale měnová politika centrální banky je nezodpovědná a růst množství peněz je rychlý, lidé se snaží i za cenu velkých obtíží zbavovat svých peněžních zůstatků, utíkají k reálným hodnotám, čímž se inflace ještě více prohlubuje. V závěrečné fázi hyperinflace dojde k naprostému zhroucení peněžního oběhu právě proto, že lidé se snaží naprosto zbavit všech svých peněz a jejich cena padá nezadržitelně k nule. 14

16 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 2) Příčiny na straně nabídky (nabídková inflace) K základním příčinám patří především růst produktivity práce, například z důvodů technického a technologického pokroku. Mezi nezanedbatelné příčiny patří růst cen materiálových zdrojů z důvodu jejich postupného vyčerpávání a horší výtěžnosti. Na straně nabídky také významně působí populační vliv, a to změna poměr produktivních ku neproduktivním členům společnosti. Vzroste-li podíl neproduktivních složek společnosti (dětí a důchodců) na úkor produktivních, při zanedbání ostatních vlivů, dochází k poklesu nabídky (relativně k poptávce). Růst produktivity působí protiinflačně až deflačně. Trvalý vzestup množství služeb a statků, které jsou nabízeny na trhu, vede k tomu, že tatáž peněžní jednotka je schopna koupit více. Čím rychleji roste produktivita, tím rychleji roste kupní síla peněz. Proto před zřízením centrálních bank byla deflace běžným jevem. V dnešní době je obvykle celá ekonomika natolik přizpůsobena aktuální míře produkce peněz, že v okamžiku jejího skokového snížení by došlo k citelnému šoku, kdy by se většina makroekonomických ukazatelů propadla dolů (např. hrubý domácí produkt). V této souvislosti se proto hovoří o ceně dezinflace. Na stranu nabídky působí výpadky produkčních kapacit z důvodů rozsáhlých přírodních katastrof, zničení technické infrastruktury (energetické a dopravní sítě), dlouhodobého výpadku internetu v důsledku masivního výskytu nových virů, ap. Z krátkodobých příčin inflace můžeme jmenovat lokální přírodní katastrofy (obnova zničených statků) nebo skokové změny ceny nějaké významné komodity, jako je ropa. Po čase se však ekonomika vždy vzpamatovává, přizpůsobuje se změně dostupnosti suroviny, nebo se zotavuje ze škod způsobených přírodními živly. Proto takové šoky neovlivňují cenovou hladinou trvale, ale pouze krátkodobě. Dlouhodobý účinek na inflaci nemůže mít ani růst spotřebitelských výdajů. Není proveditelné, aby lidé dlouhodobě vydávali víc, než kolik činí jejich příjem, takže brzy jejich poptávka poklesne na udržitelnou úroveň. 3) Importní inflace (dovážená) Vzniká tehdy, když roste cena dováženého zboží (především v době, kdy Kč oslabuje vůči cizím měnám). Roli hraje úloha centrální banky a ekonomika státu. Např. když Kč oslabí z 24,80 na 25,60 Kč/EUR, tak při dovozu za EUR zdraží dovážené zboží o Kč (celá zásilka), tím pádem dovozce musí zdražit zboží (aby neprodělal). 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení Na animovaných grafech vidíme koupěschopnost průměrné mzdy na jednotlivé komodity v časových řadách od roku

17 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Otázka ke grafu: V roce 1985 stála průměrná vstupenka do divadla 24 Kč, průměrný plat v té době byl Kč. V roce 1997 stála vstupenka už 86,2 Kč, ale průměrný plat byl Kč. V roce 2009 stála vstupenka do divadla už 204,4 Kč a průměrný plat stoupl na Kč. Jak na tom byl průměrný člověk z hlediska koupěschopnosti své průměrné mzdy? Byl na tom líp v roce 1985, 1997 nebo 2009? Dokažte výpočtem. Proč na tom jsme v tomto druhu zboží (vstupenky do divadla) nejhůře v roce 2009? 2. cvičení: Panu Novotnému přidají v práci od nového roku na výplatu Kč (Doposud měl výplatu Kč. Bude na tom příští rok lépe či hůře, když bude inflace příští rok: (spočítejte, netipujte) a) 3% b) 5% c) 7% 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE.) 1) Finanční gramotnost (obsahy a příklady z praxe škol): NÚOZ, Praha, ) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna ) 4) 5) 6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Když Kč posílí z 25 Kč na 24 Kč, jaký to bude mít dopad na inflaci? Co je pro ekonomiku lepší např. 3 roky za sebou inflace 5% nebo naopak 3 roky za sebou deflace 5%? Co se děje v ekonomice při hyperinflaci a znáte nějaké případy z historie? Kdo je ve výhodě při neočekávané a vyšší inflaci věřitel nebo dlužník? Zdůvodněte. Znáte nějaké výrobky, které dlouhodobě podléhají deflaci? Co byste dělali s penězi, které máte doma, kdybyste věděli, že příští rok stoupne inflace o desítky procent? 16

18 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 4.1 DOPADY INFLACE, MĚŘENÍ INFLACE 1. CÍLE pochopit pojmy měsíční míra inflace, meziroční míra inflace, roční míra inflace naučit se rozlišovat mezi různými způsoby měření inflace uvědomit si jak dopadá inflace na různé subjekty působící na trhu jak reagovat v době rostoucí inflace 2. KLÍČOVÁ SLOVA spotřebitelský koš, Index spotřebitelských cen, Český statistický úřad, měření inflace, valorizace, inflační spirála 3. TEORIE - POJMY DOPADY INFLACE Inflace vede k přerozdělování bohatství. V okamžiku, kdy jsou nově vytvořené peníze vpuštěny do oběhu, všichni držitelé hotovosti ztrácejí. Ti, kdo se však k novým penězům dostávají první, naopak na jejich úkor získají, protože mohou za staré ceny nakupovat novými penězi. Za běžných okolností každá bankovka odpovídá nějaké službě, kterou její současný majitel musel předchozímu poskytnout, aby ji získal. Může to být například mzda, která je vyplácena za poskytnutí pracovní síly. Nové peníze však nemusel jejich majitel nijak pracně získávat na trhu, namísto toho byly pro něho vytvořeny prakticky odnikud. Jsou kryty právě prací všech držitelů hotovosti. Jak peníze prostupují ekonomikou, lidé si uvědomují, že došlo ke změně jejich hodnoty, že ztrácejí hodnotu. Ti, ke kterým dospějí jako k posledním, ztrácejí nejvíce, protože už po jistou dobu byli nuceni platit nové vyšší ceny, zatímco jejich příjmy se ještě nezvýšily na novou úroveň. Toto přerozdělování je proto velmi nerovnoměrně a nelze přesně předvídat, kdo jím bude nejvíce obohacen. DŮSLEDKY INFLACE 1) Klesá kupní síla peněz jestliže roste míra inflace, pak za stejné množství peněz získáme méně zboží a služeb Příklad: Stál-li rohlík 2 Kč a díky inflaci se jeho cena průměrně zvýšila na 3 Kč, pak za 100 Kč jsme si původně koupili 50 rohlíků, ale nyní jen 33 rohlíků. 2) Inflace postihuje především občany se stálými příjmy jde např. o důchodce nebo státní zaměstnance. Výše příjmů těchto obyvatel se nemění, ale jejich reálná hodnota klesá. Příklad: Jestliže státní zaměstnanec bude mít plat Kč a roční míra inflace bude 5%, pak za svůj plat si za rok koupí průměrně o 5% výrobků a služeb méně. Jinak řečeno, za Kč si za rok koupí tolik výrobků a služeb, jako letos za Kč 17

19 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 3) Inflace znehodnocuje vklady a úvěry například je-li míra inflace 9 % a úroková sazba z vkladů 5 %, pak hodnota vkladu reálně poklesne. Právě tak inflace postihuje věřitele, kteří poskytli úvěr s pevnou úrokovou sazbou. Na druhé straně ovšem nahrává dlužníkům, kteří tak reálně vracejí menší částky. Banky proto při zvyšující se inflaci zvyšují úrokové sazby. V případě úvěrů je to proto, aby jejich poskytování nebylo ztrátové. Zvyšují se i úrokové sazby vkladů, aby se hodnota úspor nesnižovala a obyvatelé úspory nevybírali. Příklad: Předpokládejme, že roční míra inflace bude 5 %. Jestliže náš vklad je úročen 3% p. a., pak jeho hodnota reálně klesla o 2 %. Pokud nám příbuzný bezúročně půjčil Kč a my je vrátíme za rok, vrátili jsme mu vlastně o 5 % reálně méně, než nám půjčil. Jak reagují na inflaci obyvatelé a podniky 1. Obyvatelé usilují o to, aby hodnota jejich příjmů nebo majetku reálně neklesla: a) nejprve doporučíme ukládat finanční prostředky do produktů, jejichž výnos je vyšší než míra inflace (tomu se věnuje především kapitola finanční trhy) b) jinak obvykle se obyvatelé snaží dosáhnout toho, aby vzrostl jejich příjem a tím se vyrovnal pokles hodnoty peněz. Vyvíjejí proto buď sami, nebo prostřednictvím odborů tlak na zvyšování mezd a dalších druhů příjmů. Často se setkáme s pojmem valorizace příjmů. Znamená, že pokud míra inflace dosáhne určité hodnoty, navyšují se příjmy. Obvyklá je u příjmů, které vyplácí stát starobní důchody, sociální dávky. Může se však stát, že díky tlaku na růst mezd obyvatelé způsobí další růst inflace. Je to tím, že pro podniky bude růst mezd znamenat růst nákladů, který se budou snažit vyrovnat zvýšením cen svých produktů. Na to budou obyvatelé reagovat dalším tlakem na zvyšování mezd, což může opět přinést v dalším kole zvýšení cen zboží atd. vzniká tzv. inflační spirála. c) je-li míra inflace vysoká (cca více než 10 %), obyvatelé nakupují hmotný majetek (cenné předměty, nemovitosti apod.), vyměňují peníze za cennější předměty, které spíše uchovají hodnotu. Příklad: Můžeme to dokumentovat například na růstu cen obrazů. Do dnešního dne dosáhla cena Picassova obrazu Postavy 75 mil. Kč. A dá se předpokládat, že nadále poroste. 2. Banky reagují na inflaci tím, že zvyšují úrokové sazby z vkladů a z úvěrů. Sazby z vkladů zvyšují proto, aby se hodnota úspor nesnižovala a lidé neztratili zájem peníze ukládat, případně aby je nevybírali. A sazby z úvěrů proto, aby poskytování úvěrů pro ně nebylo ztrátové. 3. Podniky v době inflace často zdražují své výrobky a služby. Činí tak zejména tehdy, rostou-li ceny materiálu či energie, které tak zvyšují náklady na konečný výrobek. Tímto zvyšováním cen samozřejmě způsobují další inflaci. Opět se tak může roztočit inflační spirála, kterou jsme zmínili výše v souvislosti se mzdami. 18

20 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE A proč tedy inflace neroste do nekonečna? Jednak proto, že ceny nemohou růst neomezeně, protože koupěschopnost obyvatelstva není neomezená, a tak ani podniky nemohou neomezeně zvyšovat své ceny. A jednak proto, že stát prostřednictvím centrální banky dokáže inflaci regulovat. Nejtvrději inflace dopadá na lidi, kteří z nějakého důvodu nemohou změnit podmínky smluv, které uzavřeli. Mohou to být například penzisté, kterým nejsou důchody zvyšovány spolu s inflací. Též různé dlouhodobé smlouvy, ve kterých při podpisu nebyla zabudována inflační doložka, mohou přinést jedné straně ztrátu. Ochraně proti takovým změnám se říká indexace cen. Z toho také plyne, že negativní dopad má zejména neočekávaná inflace. Čím méně ji jednotlivé subjekty na trhu předpokládají a čím méně tedy přizpůsobují své počínání inflaci, tím horší jsou pro ně její následky. Inflace způsobuje, že cenový systém přestává plnit svou roli. Jsou to právě ceny, které informují každý subjekt na trhu o relativní vzácnosti různých statků. Inflace tyto signály narušuje. JAK SE INFLACE POČÍTÁ? Pro měření inflace je nejčastěji používán index spotřebitelských cen, index cen výrobců a deflátor hrubého národního produktu (HNP). Index spotřebitelských cen (Consumer price index, CPI) měří náklady tzv. tržního koše výrobků a služeb. Každé položce je přiřazena fixní váha, odpovídající důležitosti v rozpočtech výdajů domácnosti. Index cen výrobců (Producer price index, PPI) je založen na cenách komodit, zahrnujících ceny potravin, zpracovatelského a těžebního průmyslu. Fixní váhy jsou založeny na čistých dodávkách či prodejích komodit. Deflátor HDP se měří jako poměr nominálního a reálného HDP. Tento index používá variabilní váhy a vychází se z účtů národního produktu a důchodu. Inflaci u nás počítá Český statistický úřad jako vážený průměr celkem 775 položek. Vahou je významnost (důležitost) položky na celkové spotřebě domácnosti. Jednotlivé položky souhrnně nazýváme spotřebitelský koš. Ze všech položek je 117 tzv. regulovaných. Spotřebitelský koš k (pouze skupiny) 1 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 149, % 2 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 96, ,6 % 3 ODÍVÁNÍ A OBUV 35, ,6 % 4 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA, BYT. VYBAVENÍ.. 280, % 5 OPRAVY, BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI 57, ,8 % 6 ZDRAVÍ 23, ,3 % 7 DOPRAVA 105, ,5 % 8 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 36, ,6 % 9 REKREACE A KULTURA 90, ,0 % 10 VZDĚLÁVÁNÍ 7, ,8 % 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 48, ,9 % 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 69, ,9 % 1000,

21 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Spotřebitelský koš k PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení (na základě spotřebního koše) Odpovězte na následující otázky: a) za co české domácnosti vynakládají nejvíce peněz? Jmenujte položky větší než 10%. b) Jestliže má rodina Průměrných měsíční příjem Kč, kolik ji v průměru měsíčně stojí bydlení, voda, energie a paliva? c) Kolik měsíčně zaplatí rodina Průměrných za potraviny a nealko nápoje? d) Kolik rodina Průměrných každý měsíc prokouří a propije (za alkoholické nápoje)? e) Kolik průměrně měsíčně utratí za boty oblečení? 20

22 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 2. cvičení 1) Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců. Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů apod. Rok ,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3? Rok Měsíc ,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 3, ,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4, ,6 4,6 4,6 4,5 4,3 3,9 3,5 3,1 2,7 2,4 2,1 1, ,5 1,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0, ,3 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 2, ,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1, ,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,7 2,6 2, ,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 2,5 2, ,4 3,9 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,1 6,4 6,6 6,5 6, ,9 5,4 5,0 4,6 4,1 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6 1,3 1, ,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1, ,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1, ,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3, ,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou cenovou úroveň, která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávají vždy stejné měsíce. Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období. Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod.. Rok Měsíc ,4 3,7 3,8 3,4 3,7 4,1 3,9 4,1 4,1 4,4 4,3 4, ,2 4,0 4,1 4,6 5,0 5,5 5,9 5,5 4,7 4,4 4,2 4, ,7 3,9 3,7 3,2 2,5 1,2 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 0, ,4-0,4-0,4-0,1 0,0 0,3-0,1-0,1 0,0 0,4 1,0 1, ,3 2,3 2,5 2,3 2,7 2,9 3,2 3,4 3,0 3,5 2,9 2, ,7 1,7 1,5 1,6 1,3 1,8 1,7 1,7 2,2 2,6 2,4 2, ,9 2,8 2,8 2,8 3,1 2,8 2,9 3,1 2,7 1,3 1,5 1, ,3 1,5 1,9 2,5 2,4 2,5 2,3 2,4 2,8 4,0 5,0 5, ,5 7,5 7,1 6,8 6,8 6,7 6,9 6,5 6,6 6,0 4,4 3, ,2 2,0 2,3 1,8 1,3 1,2 0,3 0,2 0,0-0,2 0,5 1, ,7 0,6 0,7 1,1 1,2 1,2 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2, ,7 1,8 1,7 1,6 2,0 1,8 1,7 1,7 1,8 2,3 2,5 2, ,5 3,7 3,8 3,5 3,2 3,5 3,1 3,3 3,4 3,4 2,7 2, ,9 1,7 1,7 1,7 1,3 21

23 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 3) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci. Rok Měsíc ,2 0,3 0,1 0,6 0,1 1,2 3,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0, ,0 0,6 0,1 0,3 0,1 0,3 1,9-0,2 0,1-0,2-0,2-0, ,8 0,0-0,2 0,3-0,1 0,2 0,8 0,1-0,1 0,0 0,2 0, ,7 0,2 0,0-0,1 0,2 0,6 0,6 0,2 0,0 0,3 0,1 0, ,9 0,0 0,1 0,4 0,6 1,0 1,0-0,2-0,7 0,0-0,1 0, ,5 0,2-0,1-0,1-0,1-0,3 0,5-0,2-0,5-0,3-0,2 0, ,6 0,2-0,1 0,2 0,0 0,0 0,1-0,2-0,5 0,1 0,5 0, ,8 0,2 0,1 0,0 0,4 0,2 0,4 0,0-0,8 0,5-0,1 0, ,7 0,2-0,1 0,1 0,2 0,6 0,3 0,0-0,3 0,9-0,3-0, ,4 0,1-0,1 0,1 0,5 0,3 0,4 0,2-0,7-0,5-0,1 0, ,0 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3 0,4 0,3-0,3 0,6 0,9 0, ,0 0,3-0,1 0,4 0,5 0,2 0,5-0,1-0,2 0,0-0,5-0, ,5 0,1 0,2-0,1 0,0 0,0-0,4-0,2-0,4-0,2 0,2 0, ,2 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0 0,3-0,3-0,3-0,2 0,2 0, ,7 0,1 0,1 0,3 0,5-0,2 0,3-0,3-0,2 0,3 0,4 0, ,8 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2-0,1-0,1-0,1 0,2-0,2 0, ,3 0,1 0,1 0,1-0,2 Jaký je mezi těmito čísly rozdíl? V čem se liší? V 1. tabulce najdete číslo 3,2 %. Toto číslo znamená, že ceny za období únor 2012 leden 2013 vzrostly o 3,2 % proti únoru 2011 lednu Ve 2. tabulce je číslo 1,9 %. Znamená, že ceny v lednu 2013 jsou vyšší o 1,9 % proti lednu tabulka porovnává meziměsíční míru inflace. Najdete v ní číslo 1,3 %. Toto číslo znamená, že ceny od prosince 2012 do ledna 2013 vzrostly o 1,3 %. Doplňující otázky k tabulkám: a) Ve kterém roce byla v ČR nejnižší meziroční inflace? b) Byla někdy v ČR deflace? Ve které tabulce budete hledat? c) Ve kterém měsíci v roce bývají nejčastěji největší cenové nárůsty? d) Proč bývá lednová inflace tak vysoká? 22

24 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 3. cvičení Máme 3 rodiny. Bohatí, Průměrní a Chudí. Bohatí mají měsíční příjmy Kč, Průměrní Kč, Chudí Kč. Mimo jiné položky utratí za následující položky spotřebitelského koše tyto výdaje. Položka Bohatí % Průměrní % Chudí % Potraviny Odívání Bydlení Rekreace a kultura Stravování Spočítejte a doplňte tabulku (kolik % jednotlivé rodiny utratí za dané skupiny). Otázky k doplněné tabulce: Na kterou rodinu dopadne nejvíce zvýšení dolní sazby DPH (potraviny)? Na kterou rodinu dopadne nejvíce zvýšení dolní sazby DPH (vstupenky do divadla a dalších kulturních zařízení, knihy)? Na kterou rodinu dopadne nejvíce zvýšení dolní sazby DPH (pokud zdraží stravování v restauracích)? Komu nejvíce pomůže, pokud dojde ke snížení cen (díky deregulaci) nájemného a nákladů spojených s bydlením? 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE.) 1) Finanční gramotnost (obsahy a příklady z praxe škol): NÚOZ, Praha, ) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna ) 4) 5) 6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Jak reagují banky na zvýšenou inflaci? Na koho nejvíce dopadá inflace (na které skupiny obyvatel a proč?) Za co nejvíce utrácí průměrná domácnost? Co znamená pojem valorizace a čeho se týká? Jak vzniká inflační spirála? Jak často se zveřejňuje inflace v ČR, kdo ji zveřejňuje a na kolik desetinných míst se zaokrouhluje? Když se zveřejní inflace např. 5%, znamená to, že rostly všechny ceny? Na které skupiny domácností bude mít největší dopad, pokud se inflace zvedne hlavně díky zdražujícím potravinám? Jak na tom budou lidé, kteří si vezmou hypotéku? Jak se bude díky inflaci měnit výše jejich dluhu? Bude pro ně po 10 letech těžší nebo lehčí hypotéku splácet? 23

25 A. PENÍZE A CENY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Křížovka ke kapitole A ochranný prvek bankovek viditelný proti světlu (je na něm většinou portrét osobnosti vyznačené na bankovce) 2. jedna z funkcí peněz (peníze umožní udržovat hodnotu v čase) 3. směně zboží za zboží se říká. 4. dnešní hodnotu peněz vyjadřuje..hodnota 5. vietnamská měna 6. co zapříčiňuje snížení hodnoty peněz? 7. vyčlenění určitého množství zboží jako platidlo (např. kůže) 8. Near-money (mají nižší míru likvidity) 9. stříbrné platidlo ražené Jáchymem Šikem v Jáchymově 10. nejmenší položkou spotřebitelského koše v CPI je (0,8%). 11. nákladem za půjčení peněz je 12. inflaci ve stovkách či tisících procent se říká 24

26 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE B. BANKOVNÍ SYSTÉM 5. CENTRÁLNÍ BANKA 1. CÍLE charakterizovat hlavní činnosti centrální banky aplikovat dopady nástrojů ČNB na ekonomiku země orientovat se v zákoně o ČNB 2. KLÍČOVÁ SLOVA expanzivní a restriktivní monetární politika, diskontní sazba, repo sazba, povinné minimální rezervy, konverze, swapy 3. TEORIE - POJMY CENTRÁLNÍ BANKA V ČR je centrální bankou ČNB, která vznikla 1. ledna 1993 po zániku společného československého státu rozdělením Státní banky československé. V období po roce 1948 však funkce CB postupně ustupovala do pozadí, Státní banka československá s rozsáhlou sítí svých poboček představovala fakticky jedinou významnou banku pro financování ve všech oblastech ekonomiky (výjimkou je ČSOB, která se specializovala na zahraniční obchod). Pro občany fungovala Československá spořitelna. Změna nastala až po roce 1989, kdy se Státní banka československá v tehdejším federálním státě stala skutečnou moderní CB a byla pověřena dohledem nad rychle rostoucím počtem obchodních bank. V EU plní roli CB Evropská centrální banka (ECB), která je završením evropského systému centrálních bank. Národní CB členských států předávají ECB své pravomoci, současně však, prostřednictvím přímého zastoupení v řídících orgánech, se podílejí na rozhodování ECB. Po zavedení jednotné měny euro od (funguje v hotovostní podobě) ve většině členských států EU význam ECB stoupl. HLAVNÍ ČINNOSTI CENTRÁLNÍ BANKY 1. vydává (emituje) peníze - nejstarší funkce CB - ČNB stanoví nominální hodnotu, vzhled a ochranné prvky - může být ukončena platnost určitého platidla, které bývá prostřednictvím obchodních bank stahováno z oběhu a nahrazováno zákonným (platným) oběživem - bankovky se tisknou na zvláštním papíru s vodoznakem viditelným proti světlu a mají další ochranné prvky (viz. kapitola Funkce peněz) - za padělání peněz může být člověk odsouzen k trestnému činu v horní hranici až 15 let odnětí svobody - kromě běžných mincí, vydává ČNB pamětní mince v nominální hodnotě od 100 Kč do Kč, které jsou raženy ze stříbrné nebo zlaté slitiny a obchoduje se s nimi 25

27 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE 2. provádění měnové politiky - hlavním cílem je cenová stabilita, kterou se rozumí udržení optimální výše inflace tj. růstu cen v ekonomice státu (optimální inflace dle ČNB je 2-4% - inflační cíl ČNB) - základním požadavkem pro plnění měnových cílu je nezávislost CB - CB sleduje svými rozhodnutími dlouhodobé cíle, které přesahují horizont krátkodobých cílů vládnoucích politických sil (vláda se před volbami zadlužuje atd.) Nezávislost je dána zákonem: a) existence nezávislosti je zakotvena v ústavě, lze do její činnosti zasahovat pouze zákonem b) v jejím čele stojí 7členná bankovní rada jmenována prezidentem republiky (guvernérem ČNB je Miroslav Singer) c) člen bankovní rady může být odvolán jen z důvodu stanovených zákonem (viz. zákon o ČNB) d) ČNB nesmí přijímat žádné pokyny od vlády - provádění měnové politiky slouží ČNB měnové nástroje - úkol: zjistěte na stránkách ČNB všechny členy bankovní rady (dopište níže) - členové bankovní rady: banka bank - centrální banky vystupují vůči obchodním bankám ve funkci jejich bankéřů - vede jednotlivým obchodním bankám účty, přijímá od nich vklady a poskytuje jim úvěry - působí i ve funkci věřitele v poslední instanci, což znamená, že vystupují jako poslední možné zdroje peněz, z nichž mohou obchodní banky v případech, že se dostanou do vážných potíží s likviditou, čerpat peníze - hlavním důvodem této funkce je zajištění kvalitní činnosti bankovního systému, protože při úpadku jedné nebo několika obchodních bank, to může vést k lavinovitému úpadku dalších bank a k následnému kolapsu celého bankovního systému - prostřednictvím obchodních bank uvádí do oběhu oběživo a stahuje z oběhu poškozené a opotřebované bankovky a mince 4. banka státu - ČNB vede účty státního rozpočtu a další účty státních institucí a státních úřadů - spravuje státní dluh (je to činnost spojena s poskytování a splácením úvěru státu, platbou úroků, emisi pokladničních poukázek a dluhopisů) - nesmí poskytovat úvěry státu a ani dalším subjektům napojeným na veřejné rozpočty 5. správa měnových rezerv - udržuje dostatečné zásoby rezerv ve formě cizích měn a zlata k zabezpečení finanční bezpečnosti země - měnové rezervy ochraňuje na bezpečných místech, ale také s nimi obchoduje (intervenuje na devizových trzích k zajištění stability cen a kurzu domácí měny) 26

28 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE 6. regulace a dohled - v ekonomicky vyspělých zemích je pro sektor bankovnictví typická podstatně přísnější regulace než v ostatních odvětvích ekonomiky a to především z těchto důvodů: - banky vedou účty velkému množství různých ekonomických subjektů, které jsou na penězích uložených na těchto účtech většinou přímo existenčně závislé - banky obchodují převážně s cizími peněžními prostředky, které je potřeba jejich skutečným vlastníkům chránit - peněžní oběh tvoří základ existence fungující tržní ekonomiky a každá porucha peněžního oběhu se tedy prakticky ihned přenáší do systému ekonomického Termín bankovní regulace znamená stanovení pravidel a podmínek pro založení a činnost obchodních bank, naproti tomu bankovním dohledem se rozumí kontrola dodržování těchto pravidel obchodními bankami, jakož i přijímání opatření k nápravě v případě jejich nedodržování. MĚNOVÁ POLITIKA A NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY Měnová politika je součástí a nástrojem hospodářské politiky. Je souhrnem opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Monetární politika je nástroj v rukou centrální banky a jejím základním cílem je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz inflace. Centrální banka se zaměřuje především na: kontrolu množství peněz v ekonomice regulaci úrokových měr stanovení podmínek úvěrování Monetární politika může být v zásadě: expanzivní zvyšování nabídky peněz v ekonomice (např. snížení PMR, nákup CP, snížení úrokové sazby diskontní, repo ) restriktivní snižování nabídky peněz v ekonomice (např. zvýšení PMR, prodej CP, zvýšení úrokových sazeb diskontní, repo ) NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY Nástroje centrální banky, kterými ovlivňuje reálnou ekonomiku směrem dosažení svých cílů (cenové stability při dostatečné zaměstnanosti) můžeme rozdělit na: Přímé nástroje jsou většinou administrativními nařízeními, které z určitého zorného úhlu narušují volné tržní fungování bankovního sektoru. Měly by proto být využívány pouze v nutných případech a krátkodobě Nepřímé nástroje využívají zákonů trhu a jako takové mohou být využívány pro monetární politiku bez omezení času. 27

29 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE PŘÍMÉ NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY Přímé nástroje jsou většinou administrativními nařízeními omezující volný bankovní trh, v tržní ekonomice jsou proto méně časté a bývají používány na přechodnou dobu. Zařadíme sem především: Pravidla likvidity jedná se o nástroj ve všech tržních ekonomikách především z důvodu zajištění likvidity obchodních bank. Pokud se týká vlivu na monetární regulaci, není příliš významný, avšak prokazatelně existuje. Záleží na tom, zda se případná změna pravidel likvidity bude vztahovat na všechny obchodní banky daného bankovního systému, nebo zda je stanovena pouze vůči určité obchodní bance, jejíž činnost centrální banka zamýšlí pomocí tohoto nástroje bankovní regulace usměrnit. Pravidla likvidity mohou být jednotlivým obchodním bankám určována různými formami: Buď stanovením závazné struktury aktiv a pasiv nebo formou některých vzájemných vazeb mezi nimi. Případné nedodržování těchto pravidel může vést k různým sankčním opatřením, a to od omezení některých činností banky přes zavedení nucené správy až po odejmutí bankovní licence. Úvěrové kontingenty jedná se o vůbec nejtvrdší, avšak vysoce účinný nástroj centrálních bank, spočívající v direktivním stanovování limitů úvěrů, resp. úvěrových stropů. Vzhledem ke své tvrdosti bývají tyto nástroje plošně používány pouze v mimořádných situacích, kdy to situace v bankovním systému nutně vyžaduje. Jinak se jich využívá spíše k usměrňování činnosti jednotlivých obchodních bank. Úvěrové kontingenty mohou mít dvojí podobu, takže se může jednat o: Relativní úvěrový kontingent Relativní úvěrový kontingent představuje maximální výši úvěru, kterou je centrální banka příslušné obchodní bance ochotna poskytnout. Absolutní úvěrový kontingent Stanovuje maximální celkovou výši úvěru, kterou může konkrétní obchodní banka poskytnout svým klientům. Úvěrové kontingenty, zejména pokud se jedná o absolutní úvěrový kontingent, jsou vysoce účinné, ale jelikož přestavují přímé zasahování do činností bank, jsou používány pouze výjimečně. Spíše je používán postup, a to zejména u větších úvěrů, že jejich poskytnutí bývá podmíněno předchozí konzultaci, případně souhlasem centrální banky. /3/ Povinné vklady povinné vedení běžných účtů státních institucí u CB (např. účty celní správy, účty finančních úřadů ) Doporučení, výzvy, dohody (gentleman s agreements) - častokráte nepsaná pravidla mezi CB a obchodními bankami 28

30 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE NEPŘÍMÉ NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY Nepřímé nástroje využívají tržních zákonů a působí nikoliv adresně, ale plošně na všechny subjekty finančního trhu. Zařadíme sem především: a) regulace výše diskontu - diskontní sazba V první polovině 20. století byla diskontní sazba hojně využívána jako základní úroková sazba, za kterou si mohly obchodní banky půjčit peníze od centrální banky. Tato sazba tedy určovala základní hodnotu peněz na peněžních trzích a úroky obchodních bank se od ní odvíjely. Dnes je změna diskontu používána především jako signál, kam chce centrální banka směřovat svou měnovou politiku. Dopady změny diskontní sazby jako nástroje monetární politiky: 1. zvýšením diskontu dochází ke zdražení peněz, obchodní banky si půjčují méně, zpomalení oběhu peněz protiinflační restriktivní monetární politika 2. snížením diskontu zlevňují peníze, dochází k nárůstu úvěrů, načerpávání peněz do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz expanzivní politika úkol: zjistěte, kolik v současné době činí diskontní sazba v ČR b) reeskont směnek repo sazba Obchodní banky mohou eskontovat (odkoupit) směnky (krátkodobý cenný papír) před uplynutím doby jejich splatnosti od svých klientů. Když však potřebují rychle peníze, mohou směnky nabídnout CB (reeskont směnky centrální bankou). Úroková sazba u této operace se nazývá repo sazba (refinanční sazba, repo), bývá o něco vyšší než diskontní sazba a reeskont je většinou na krátkou dobu (na 14 dní apod.). V současné době činí repo sazba..%. Dopady změny repo sazby jako nástroje monetární politiky: 1. zvýšením repo sazby dochází ke zdražení peněz, obchodní banky si půjčují méně, zpomalení oběhu peněz protiinflační restriktivní monetární politika 2. snížením repo sazby zlevňují peníze, dochází k nárůstu úvěrů, načerpávání peněz do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz expanzivní politika c) lombardní úvěr lombardní sazba Obchodní banky si mohou půjčit u CB peníze oproti zástavě cenných papírů (lombardní úvěr). Lombardní sazba bývá nejvyšší (vyšší než diskontní sazba i repo sazba). Dopady změny lombardní sazby jako nástroje monetární politiky: 1. zvýšením lombardní sazby dochází ke zdražení peněz, obchodní banky si půjčují méně, zpomalením oběhu peněz protiinflační restriktivní monetární politika 2. snížením lombardní sazby zlevňují peníze, dochází k nárůstu úvěrů, načerpávání peněz do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz expanzivní politika úkol: zjistěte kolik činí v současné době v ČR lombardní sazba d) operace na volném trhu cenných papírů Centrální banka nakupuje a prodává na volném peněžním trhu státní cenné papíry (převážně státní pokladniční poukázky, popř. státní dluhopisy). Obchodní banky si také mohou půjčit u ČNB peníze tím, že prodají své cenné papíry a dohodnou se na budoucím zpětném odkupu (repo obchod), nebo může jít o obchod bez budoucích ujednání (promptní obchod). 29

31 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE Dopady obchodů na volném trhu jako nástroje monetární politiky: 1. ČNB prodává státní cenné papíry dochází k odčerpávání peněz z obchodních bank, a tím i z ekonomiky, zpomalení oběhu peněz protiinflační restriktivní monetární politika 2. ČNB nakupuje státní cenné papíry dochází k načerpávání peněz z obchodních bank, a tím i do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz expanzivní politika e) regulace povinných minimálních rezerv (PMR) ČNB nařizuje obchodním bankám, že mají povinnost určité % primárních vkladů uložit u ČNB jako rezervu. Tím ČNB omezuje úvěrovou schopnost obchodních bank (tyto aktiva, ač patří obchodní bance a ta z nich platí vkladateli úroky, nemůže banka použít ke svému podnikání, tedy půjčit je jako úvěr svým klientům). PMR tvrdě zasahují do hospodaření bank a přímo ovlivňují výši úroků z úvěrů (obchodní banky si někde musí vydělat). Proto jsou změny PMR poměrně málo časté, aby se banky mohly včas na nové podmínky aklimatizovat. Dopady změn PMR jako nástroje monetární politiky: 1. zvýšením PMR dochází ke zdražení peněz, zpomalení oběhu peněz protiinflační restriktivní monetární politika 2. snížením PMR dochází ke zlevněni peněz, zrychlení oběhu peněz expanzivní politika f) konverze a swapy Centrální banka nakupuje a prodává cizí měny za koruny obchodním bankám. Obchod má dvě podoby: promptní obchod bez následných zpětných operací (konverze) teď prodám (nakoupím) v aktuálním kurzu kombinace promptního obchodu s následnou zpětnou operací (swap) teď prodám (nakoupím) za aktuální kurz a zároveň uzavírám smlouvu o budoucím zpětném odkupu (prodeji) za předem dohodnutý kurz Dopady konverzí a swapů jako nástroje monetární politiky: 1. prodej deviz centrální bankou dochází ke stahování českých korun z oběhu, zpomalení oběhu peněz - protiinflační restriktivní monetární politika 2. nákup deviz centrální bankou dochází k vhánění českých korun do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz expanzivní politika g) Intervence ve prospěch (neprospěch) devizového kurzu Intervence ve prospěch (neprospěch) devizového kurzu vlastně znamenají záměrné ovlivňování vývoje devizového kurzu domácí měny centrální bankou, a to buď vzhledem k jedné, několika nebo i všem cizím měnám zároveň. Záměrem provádění uvedených intervencí totiž bývá dočasné zhodnocení (znehodnocení) devizového kurzu domácí měny, přičemž konkrétními důvody bývají nejčastěji snahy ovlivnit vývoj obchodní bilance a míru inflace. 30

32 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení multiplikovaná expanze bankovních depozit V bankovním systému se objeví depozita Kč. CB stanovila původně PMR na 4%, později je snížila na polovinu tedy na 2%. Vypočtěte, jakou měrou se toto opatření projevilo v nabídce peněz. 1) Obchodní banka má depozita , min. míra rezerv je 4 %. 2) depozita jsou , PMR je 2% 2. cvičení - práce se zákonem o ČNB Zjistěte si v zákonu o ČNB a doplňte: Jaký je hlavní cíl ČNB? Kdo je nejvyšším orgánem ČNB a co je v její kompetenci Vše o bankovní radě (jak je jmenována, kolik členů má, kdo se může stát jejím členem, na jak dlouho, kdy může být odvolán..) Jakým způsobem jedná bankovní rada jak se hlasuje. Jakým způsobem se provádí výměna bankovek a mincí ČNB Jak se zachází s padělanými bankovkami a mincemi? Jaká max. výši mohou mít povinné minimální rezervy Jaké cenné papíry může ČNB nakupovat případně prodávat obchodním bankám? Může ČNB poskytovat úvěry obchodním bankám? Jaké pravomoci má ČNB v devizovém hospodářství? Nad jakými institucemi vykonává ČNB dohled a co dohled zahrnuje? Jaké správní delikty existují a jaké pokuty může ČNB uložit? Jaká pravidla musí ČNB dodržovat při svém hospodaření? 31

33 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE 3. cvičení vliv změn nepřímých nástrojů ČNB na ekonomiku země (doplňte šipky rostoucí vliv nebo klesající vliv) pokud CB sníží úrokové sazby = > úvěry a půjčky = > investice = > zaměstnanosti (klesne nezaměstnanost) = > produkce = > zisky (daně) = > tempo růstu HDP = > ukazatel ekonomického růstu = > cenová hladina (negativní jev snížení úrokových sazeb) = > je to expanzivní monetární politika (provádí se v době ekonomického útlumu a nízké inflace či hrozící deflace) pokud CB zvýší úrokové sazby = > úvěry a půjčky = > investice = > zaměstnanosti (roste nezaměstnanost)= > koupěschopné poptávky = > produkce = > zisky (daně) = > tempo růstu HDP (zpomalí se ekonomický růst) = > hladina míry inflace = > je to restriktivní monetární politika = > provádí se v době, kdy hrozí, že bude vysoká inflace (většinou když je ekonomika v silném růstu) Stejný dopad bude, když se sníží (zvýší) PMR, ČNB nakoupí (prodá) CP, ČNB nakoupí nebo prodá devizy od obchodních bank 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..) 1) 2) 3) akon_o_cnb.pdf 4) Peněžní ekonomie (Finanční trhy): Oldřich Rejnuš,VÚT v Brně, ) Peníze a měnová politika: Josef Jílek, Grada ) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Co znamená pojem banka bank? Co znamená pojem banka státu? Uveď alespoň 3 příklady, jakým způsobem může ČNB provádět protiinflační restriktivní monetární politiku. Vysvětli pojem úvěrové kontingenty. Co znamená pojem bankovní regulace? Napište 3 způsoby, jak může ČNB provádět tzv. expanzivní monetární politiku. Co je to diskontní sazba a jaká je její výše? Co je to repo sazba a jaká je její výše? Vyjmenujte členy současné bankovní rady ČNB. Kdy bude provádět ČNB expanzivní politiku? Kdy bude provádět ČNB restriktivní politiku? Jak může ČNB intervenovat na devizových trzích? 32

34 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE 6. OBCHODNÍ BANKY 1. CÍLE rozlišit jednotlivé druhy obchodních bank sestavit bilanci obchodních bank vypočítat ukazatele ROE, ROA a PM orientovat se v pasivních a aktivních obchodech bank (pochopit na čem banky vydělávají) 2. KLÍČOVÁ SLOVA aktivní operace, pasivní operace, bilance banky, výkaz zisku a ztráty, výnosnost kapitálu, výnosnost aktiv, ziskové rozpětí, CAMEL, bankovní licence, praní špinavých peněz, bankovní rizika, bankovní a nebankovní registr dlužníků 3. TEORIE - POJMY OBCHODNÍ BANKY Banky jsou typem finančních zprostředkovatelů, který umožňuje tok peněz mezi věřitelem na straně jedné a dlužníkem na straně druhé. Banky (podle směrnice EU) jsou podniky, jejichž činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na jeho vlastní účet. Podle zákona č. 21/1992 Sb. jsou banky právnické osoby se sídlem v ČR založené jako akciové společnosti, které přijímají vklady od veřejnosti, poskytují úvěry, a které mají ke své činnosti povolení působit jako banka (bankovní licenci uděluje ČNB) Obchodní banky plní 4 dílčí funkce: 1. banka získává volný kapitál od věřitelů a sama rozhoduje, kde tento volný kapitál umístit (jak ho zhodnotit) 2. obchodní banky emitují bezhotovostní peníze 3. banka zprostředkovává platební a zúčtovací styk 4. banka zprostředkovává finanční investování na peněžním a kapitálovém trhu ČINNOSTI OBCHODNÍCH BANK - MŮŽEME ROZDĚLIT NA 3 DRUHY 1. aktivní poskytování půjček a úvěrů (banka vystupuje v pozici věřitele) 2. pasivní - přijímání vkladů nebo prodej cenných papírů (banka vystupuje v pozici dlužníka) 3. neutrální (mimobilanční) směnárenské operace (získává z těchto operací výnosy ve formě poplatků) VALUTA hotovost v cizích měnách DEVIZA cizí měna na účtech 33

35 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE ČLENĚNÍ OBCHODNÍCH BANK Rozhodujícím znakem pro určení druhu banky je statut (zřizovací listina), ve kterém jsou vymezeny druhy činností, které může banka provádět. Členění podle vlastnictví: - státní (ČNB) - soukromé (tzv. privátní banky např. J&T banka, PPF banka nejsou určeny pro širokou veřejnost) - akciové (všechny banky dle zákona musí mít formu a.s.) - družstevní (kampeličky, družstevní záložny) - se zahraniční majetkovou účastí (ČSOB, KB, ČS většina bank v ČR má zahraniční vlastníky) Členění podle činností: - univerzální poskytují veškerou činnost, mají plnou bankovní licenci (KB, ČSOB, ČS, Raiffeisen banka,.) - specializované a) produktově (nabízejí určitou činnost, např. hypotéční úvěry Hypotéční banka) b) zákaznicky (orientují se na určitou vrstvu zákazníků) c) teritoriálně (operují na určitém území, dříve Union banka, typické spíše ve velkých zemích jako je USA, Německo ) DRUHY BANK 1. obchodní banky provádějí veškerou činnost, ale jsou zaměřeny především na přijímání vkladů a poskytování úvěrů (depozitní a úvěrové operace), např. ČS, KB 2. spořitelní banky (retail banky) soustřeďují se na drobnou klientelu, na přijímání vkladu a poskytování spotřebitelských úvěrů (ČS, Poštovní spořitelna) 3. hypotekární banky soustřeďují se na poskytování hypotéčních úvěrů a zabezpečují emisi hypotéčních zástavních listů (Hypotéční banka, ČS, ČSOB,.) 4. investiční banky specializují se na operace s cennými papíry a poskytují investiční úvěry (KB, ČSOB, ) 5. rozvojové banky specializují se na financování a úvěrování rozvojových investic, v řadě zemí jsou zakládány státem za účelem financování drobného a středního podnikání v dané oblasti (Českomoravská záruční a rozvojová banka) 6. komunální banky jsou to většinou malé banky, které poskytují služby v daném regionu (dříve Union banka, Plzeňská banka, v současné době nefungují) 7. zemědělské banky zaměřují se na zemědělskou klientelu a potravinářský průmysl (dříve Agrobanka, v současné době nefungují) 8. konsorciální banky jsou zakládány skupinami bank pro poskytování rozsáhlých úvěrů, členství je výhodné zvláště pro malé banky, které tak mohou provádět operace na rozsáhlém trhu (hlavně v USA) 9. bankovní holdingové společnosti jsou založeny velkými průmyslovými a finančními podniky a korporacemi, jsou velmi silné a disponují rozsáhlým kapitálem (Citibank) 10. zahraniční banky působí v zemi, ve které nemají hlavní sídlo, pobočky velkých bank 34

36 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE BILANCE BANKY Bankovní obchody se člení podle toho, v jakém vztahu je při provádění operace banka vůči klientovi. Pokud se jedná o aktivní operace, banka je ve věřitelské pozici a z aktivních obchodů ji plynou úroky (pokladní hotovost, vkladu u CB, poskytování úvěrů, nákup cenných papírů). Při pasivních operacích je banka při provádění operací v dlužnické pozici a naopak musí klientům hradit úroky (přijímání vkladů, úvěry od CB, rezervy, emise vlastních obligací). Pasiva se dělí na cizí a vlastní kapitál. Mimo bilanci banky stojí neutrální (mimobilanční) operace, které se pro banku stávají zdrojem poplatků za služby a výnosy z kurzových rozdílů (diferenciací). Výnosy z kurzových diferenciací je rozdíl mezi kurzem nákup a kurzem prodej. Neutrální operace: provádění platebního styku, zprostředkování emise CP, provádění devizových obchodů a depotní obchody (úschova cenností) Zjednodušená bilance (rozvaha) banky Aktiva Hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Koupené cenné papíry Účasti v dceřiných společnostech Účasti v přidružených společnostech Hmotný majetek Nehmotný majetek Ostatní aktiva Pasiva Závazky Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Emitované dluhové cenné papíry Rezervy Ostatní závazky Kapitál Základní kapitál Emisní ážio Rezervní a kapitálové fondy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let Zisk nebo ztráta z běžného období Platí zásada, že suma aktiv se rovná sumě pasiv. Čistá aktiva = aktiva banky závazky Aktiva banky Hotovost o oběživo (bankovky a mince) o banka je drží ve svých pokladnách, trezorech, či bankomatech o jedná se i o hotovost v cizích měnách o hotovost v širším pojetí: vklady u CB a dále vklady u bank, které jsou splatné na požádání, nebo do 24 hodin 35

37 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE Pohledávky za bankami o mají různou formu o představují poskytnuté úvěry či poskytnuté vklady Pohledávky za klienty o např. poskytnuté úvěry, pohledávky vzniklé plněním ze záruk a akreditivů, pohledávky z faktoringu nebo finančního leasingu o dělí se na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1 5 let), dlouhodobé (nad 5 let) Koupené cenné papíry o členíme je na dluhové CP (dluhopisy a směnky), účastnické CP (akcie a zatímní listy) a podílové listy Účasti v dceřiných společnostech o často jsou taky nazývány jako účasti s rozhodujícím vlivem, nebo podíly v ovládaných osobách o vykonávání finančních činností nepřímo prostřednictvím dceřiných společností je dnes u bank velice časté, zejména v případě poskytování hypotéčních úvěrů, investičních služeb, pojištění, leasingu nebo faktoringu Účasti v přidružených společnostech o nemají ve společnostech rozhodující vliv (mají pouze podstatný vliv nad 20 % na ZK nebo hlasovacích právech) Hmotný majetek o doba použitelnosti nad 1 rok o např. pozemky a budovy, zabezpečovací a energetické zařízení, výpočetní technika, kancelářská technika, dopravní prostředky, nábytek a příslušenství o tento majetek členíme dále na odpisovaný a neodpisovaný (pozemky) Nehmotný majetek o zahrnujeme zde především software, autorská práva, koupené ochranné známky a goodwill, který může bance vzniknout při fúzích a akvizicích Ostatní aktiva o především pohledávky z prodeje vyřazeného hmotného majetku a pohledávky související s daňovými povinnostmi ZÁVAZKY Pasiva banky Závazky vůči bankám o může jít o úvěry či vklady přijaté od jiných bank Závazky vůči klientům o přijaté vklady od fyzických a právnických, které nejsou bankou o přijímat vklady mohou pouze banky a družstevní záložny a je k tomu nutná licence o z hlediska splatnosti se závazky z vkladů člení na vklady splatné na požádání, vklady se splatností a vklady s výpovědní lhůtou o z hlediska formy je možné tyto závazky rozdělit na vklady na běžných účtech, úsporné vklady a termínové vklady 36

38 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE o o do úsporných vkladů dnes banky zahrnují jen vklady na vkladních knížkách a stavební spoření některé banky vystavují vkladové certifikáty a vkladové listy, které ale v ČR nejsou považovány za cenné papíry Emitované dluhové CP o z hlediska splatnosti dělíme na krátkodobé (splatnost do 1 roku) a dlouhodobé (splatnost nad 1 rok) o z hlediska právní formy se jedná o dluhopisy listinné nebo zaknihované či o směnky vlastní nebo akceptované (cizí) o dluhopisy se z hlediska způsobu realizace úrokového výnosu člení na dluhopisy s kuponem a bezkuponové dluhopisy (diskontované) Rezervy o představují závazky, které banka bude muset pravděpodobně plnit, ale ještě nezná okamžik plnění ani přesnou výši o např. rezerva na odstupné Ostatní závazky o zahrnují se zde především závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, zdravotní pojišťovně KAPITÁL Základní kapitál o je to kapitál banky zapsaný v OR (min. 500 mil. Kč) o v případě, že banka koupí vlastní akcie, nezahrne je do aktiv, ale vykáže je jako položku snižující základní kapitál Emisní ážio o vyjadřuje rozdíl vzniklý při emisi akcií za jinou než jmenovitou hodnotu o podle obchodního zákoníku obchodní společnost může vydat pouze akcie s emisní cenou, která se rovná jmenovité hodnotě, nebo jmenovitou hodnotu převyšuje, v takové případě se vzniklý rozdíl zahrnuje do kapitálu od ostatních složek pasiv jako emisní ážio Rezervní fondy o tvoří je ze zisku nebo vznikají příspěvkem od akcionářů banky o podle obchodního zákoníku jsou povinné Kapitálové fondy o jsou fondy, tvořené z jiného zdroje než účetního zisku, např. bezplatným nabytím majetku nebo dotací 37

39 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY BANKY Další nedílnou součástí účetní závěrky banky je výkaz zisku a ztráty (často označován jako výsledovka). Na rozdíl od rozvahy, která zachycuje veličiny stavové, výkaz zisku a ztráty obsahuje veličiny tokové. ZJEDNODUŠENÝ PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ BANKY NÁKLADY VÝNOSY Nákladové úroky Výnosové úroky Náklady na poplatky a provize Výnosy z poplatků a provizí Ztráta z obchodování s CP Zisk z obchodování s CP Ztráta z prodeje pohledávek Zisk z devizových operací Ztráta z prodeje účastí Zisk z prodeje pohledávek Správní náklady Zisk z prodeje účastí Odpisy DM Náklady na daň z příjmů Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Rozhodující podíl tvoří výnosy a náklady z finančních činností, tzn. úroky, poplatky, výsledky z obchodování s CP, a cizí měnou. Kromě finančních činností HV banky ovlivňuje i vlastní provoz banky, jako u jakéhokoli jiného podnikatele. V nákladech banky jsou tudíž zahrnuty správní náklady mzdové náklady, náklady na SP a ZP, náklady na nakupované služby (spotřeba energie, pohonných hmot, telekomunikační poplatky, ostraha, reklama, marketing ), náklady na odpisy dlouhodobého majetku, ostatní provozní výnosy zisky z prodeje pohledávek, dceřiných či přidružených společností. Výsledek hospodaření také ovlivňují daňové náklady. FINANČNÍ UKAZATELE Základem hodnocení finanční situace banky jsou poměrové finanční ukazatele vztahující se k zisku, především výnosnost kapitálu, výnosnost aktiv a ziskové rozpětí. 1) výnosnost kapitálu (ROE return on equity) ROE = čistý zisk * 100 kapitál Výsledek představuje % výnos z jedné peněžní jednotky kapitálu. Pokud neuvažujeme tržní zhodnocení akcie, výsledek představuje celkovou výnosnost investice pro akcionáře. 2) výnosnost aktiv (ROA return on assets) ROA = zisk * 100 aktiva Výsledek říká, jak velký hrubý zisk vydělala jedna peněžní jednotka aktiv. ROA a ROE jsou stavové veličiny k určitému okamžiku. 38

40 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE 3) ziskové rozpětí (PM profit margin) PM = zisk * 100 výnosy Ziskové rozpětí napovídá o schopnosti bank vytvářet zisk. Banka, která má vyšší ziskové rozpětí, provádí na jedné straně finanční činnosti s vyšší přidanou hodnotou, na druhé straně však může podstupovat vyšší rizika spojená se svým podnikáním. Vyšší zisk banky nemusí být jen výsledkem vyšších výnosů banky. Při zachování stejné úrovně výnosů banka může dospět k vyššímu zisku snížením nákladů, či se může projevit vliv snížení daňových povinností. BANKOVNÍ LICENCE Zákon ukládá každému, kdo chce přijímat vklady, aby požádal o licenci. Bankovní dohled udělí licenci pouze a. s., jejíž ZK je vyšší než 500 mil. Kč. Smyslem posuzování ZK je snaha zabránit pronikání tzv. špinavých peněz, tedy peněz pocházejících z trestné činnosti do bankovního podnikání, neboť s těmito penězi by do podnikání přišly i nekalé praktiky jejich vlastníků. Nároky na řídící funkce v bankách jsou: - odborná způsobilost (dostatečné vzdělání a praxe) - důvěryhodnost (čistý trestní rejstřík) - zkušenost ZÁNIK BANKOVNÍ LICENCE 1) Odejmutím bankovní licence (může jen ČNB) - pokud banka porušuje stanovené právní předpisy - pokud banka nezačne svoji činnost do 12 měsíců od povolení působit jako banka, nebo nezačne do 6 měsíců přijímat vklady od veřejnosti - přetrvávají závažné nedostatky v hospodaření banky - licence byla udělena na základě nepravdivých údajů 2) Zrušením banky a likvidací - př. pokles kapitálové přiměřenosti pod 1/3 3) Rozhodnutím valné hromady 4) Výmazem banky z obchodního rejstříku 39

41 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE OBEZŘETNOSTNÍ PRAVIDLA Klienti, kteří vstupují s bankou do dlouhodobého vztahu a poskytují své bance peníze, jsou zainteresováni na tom, aby s nimi banka řádně hospodařila a mohla dostat svým závazkům. Přímo v zákoně o bankách je zakotvený zákaz uzavírat obchody pro banku nevýhodné. Pravidla pro bankovní podnikání obezřetnostní pravidla slouží bance jako návod ke snižování rizik spojených s jednotlivými bankovními obchody. Při svých obchodech je banka vystavena především těmto rizikům: 1) úvěrové riziko to je spojeno s nebezpečím, že poskytnutý úvěr nebude řádně splacen 2) tržní riziko spočívá ve změně podmínek na trhu např. pokles cen akcií, do kterých banka investovala, riziko plynoucí z makroekonomických jevů jakými jsou inflace nebo deflace 3) likvidní riziko představuje pro banku hrozbu, že nedokáže uspokojit požadavky svých klientů na výplaty z jejich účtů 4) operační riziko může zahrnovat nebezpečí plynoucí z určitých strategických rozhodnutí např. zaměření na určitý produkt, o který klienti neprojeví zájem Nejvýznamnější je opatření: - o kapitálové přiměřenosti ukazatel kapitálové přiměřenosti je poměr kapitálu banky (tvoří ho vlastní a dodatkový kapitál) k rizikově váženým aktivům, měl by být minimálně 8% BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ Známým institutem ochrany zájmů klienta je bankovní tajemství (v zákoně o bankách). V zákoně jsou stanoveny všechny případy, kdy je banka povinna některé informace o svých klientech, i bez jejich souhlasu, sdělovat jiným subjektům. Bankovním tajemstvím se rozumí ochrana všech údajů o klientovi a jeho obchodních vztazích s bankou před jinými osobami. Banka nesmí bez souhlasu klienta sdělovat informace o tom, kdo je její klient, jaké má u ní uloženy vklady, jaké mu byly poskytnuty úvěry, popř. jaké jiné obchody klient s bankou uskutečňuje. Zákonem stanovené průlomy do bankovního tajemství umožňují, aby v případech, kdy je na tom veřejný zájem, byly údaje o klientovi sděleny uvedeným subjektům, i když k tomu klient nedá svůj souhlas. Jedná se především o orgány činné v trestním řízení (státní zastupitelství, policie, soudy), soudy ve věcech občansko-právních (dědické řízení, náhrady škody, exekuce na majetek), daňové orgány v řízení s daňovým dlužníkem apod. Banky si mohou vzájemně sdělovat informace o klientech prostřednictvím klientských registrů. Banky mají zájem o informaci o bonitě klienta, aby mohli bezpečněji provádět své obchody. Bonitou se rozumí hodnocení schopnosti klienta splácet své závazky. Hodnotí se nejen jeho majetkové poměry, podnikatelské aktivity, ale i jeho platební morálka v minulosti. K tomu slouží centrální registr úvěrů, ve kterém jsou evidovány všechny subjekty, které si vzaly úvěr v bance. Existuje i nebankovní registr dlužníků (splátkové společnosti, leasingové firmy ). 40

42 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Zvláštní povinností banky, která vyplývá nejen ze zákona o bankách, ale i ze zvláštního zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, je povinnost banky identifikovat svého klienta, to je zjistit si o FO nebo PO takové údaje, podle kterých ji lze jednoznačně určit. U FO to je jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště. U PO firma, sídlo, IČ, popř. údaje o jejích orgánech (představenstvo, jednatelé apod.). Musí se to provést u všech obchodů, jejichž hodnota přesahuje Kč. Identifikovat klienta musí vždy při otevření jakéhokoli typu účtu nebo prodeji některého z produktů, kterým potvrzuje přijetí vkladu. Identifikaci banka provádí i u všech aktivních obchodů, to je zejména tehdy, poskytuje-li úvěr. Banky jsou povinny sledovat podezřelé operace a hlásit je Finančnímu a analytickému útvaru MF. 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení bilance banky Příklad: Rozdělte pasiva na vlastní a cizí zdroje, vypočítejte nerozdělený zisk (ztrátu). Sestavte rozvahu banky z těchto údajů (údaje jsou v mil. Kč): státní pokladniční poukázky (cenné papíry) 900 Úvěry zákazníkům Závazky vůči ČNB rezervní fond vklady a pohledávky u jiných bank CP a účasti závazky vůči bankám vklady od klientů ostatní aktiva budovy a zařízení vlastní emise obligací ZK směnky pokladní hotovost ostatní pasiva nerozdělený zisk z minulých let? Hrubý zisk z tohoto roku je mil Kč. A čistý zisk po zdanění mil Kč. Celkové výnosy banky jsou mil Kč. Vypočítejte ukazatele ROA, ROE a ziskové rozpětí v %. Výsledky zaokrouhlujte na 2 desetinná místa. 41

43 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE Aktiva Vlastní kapitál Pasiva Cizí zdroje celkem celkem ROE = ROA = PM = 2. cvičení směnárenské operace Jednou z činností obchodních bank jsou směnárenské operace, kde obchodní banka vydělává jednak na rozdílu mezi nákupním a prodejním kurzem, a také na poplatcích za směnu. V následujících dvou příkladech nebereme v úvahu poplatky za směnu. Př. 1 Výsledky příkladů zaokrouhlujte na celá čísla. Měna množství nákup prodej HRK (chorvatská kuna) 1 3,24 3,38 HUF (maďarský forint) 100 9,77 9,92 IDR (indonéská rupie) ,64 1,73 a) Maďarský turista potřebuje CZK. Kolik HUF si musí zaplatit za CZK? b) Jedeme na služební cestu a potřebujeme IDR. Kolik musíme zaplatit za rupie CZK? c) Vrátili jste se z Chorvatska, kde jste byli na dovolené a zůstalo vám 480 HRK, kolik za ně dostanete? d) Jedete na dovolenou do Maďarska a potřebujete vyměnit CZK, kolik za ně dostaneme HUF? 42

44 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE Př. 2 Výsledky příkladů zaokrouhlujte na celá čísla. Měna množství nákup prodej EUR (euro) 1 24,47 24,68 KES (keňský šilink) ,37 24,51 BYR (běloruský rubl) ,35 7,48 a) Německý turista potřebuje CZK. Kolik EUR si musí zaplatit za CZK? b) Jedeme na služební cestu a potřebujeme vyměnit CZK. Kolik dostaneme běloruských rublů za CZK? c) Vrátili jste se z Keni, kde jste byli na dovolené a zůstalo vám KES, kolik za ně dostanete CZK? d) Jedeme na víkend do Paříže a potřebujeme 345 EUR, kolik musíme zaplatit CZK za výměnu? 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE.) 1) 2) 3) Peněžní ekonomie (Finanční trhy): Oldřich Rejnuš,VÚT v Brně, ) Peníze a měnová politika: Josef Jílek, Grada ) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Co patří do neutrálních operací banky (alespoň 3 příklady)? Uveď alespoň 3 příklady ostatních závazků banky? Kam do rozvahy patří pohledávky za klienty (kdy a z jakých důvodů mohou vznikat?) Co je to ziskové rozpětí, jak se vypočítá a co nám řekne výsledek? Co je to tzv. retail banka (na co se zaměřuje)? Uveď alespoň 3 příklady výnosů banky? Napište alespoň 3 dílčí funkce obchodních bank. Jak může banka vydělat při výměně valut a deviz? Jaký je minimální základní kapitál bank? Kdy může ČNB odebrat licenci obchodní bance? Co znamená pojem praní špinavých peněz? Co je to např. úvěrové, inflační riziko? Jaké opatření musí mimo jiné dodržovat proti praní špinavých peněz? K čemu slouží úvěrové registry - bankovní, nebankovní? 43

45 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE 7. PLATEBNÍ STYK 1. CÍLE orientace na bankovním trhu při založení běžného účtu rozeznávat různé formy a způsoby placení za zboží a služby schopnost vyplnit příkazy k úhradě a složenky pochopit základní způsoby bezhotovostního zahraničního platebního styku 2. KLÍČOVÁ SLOVA Běžný účet, příkaz k úhradě, variabilní symbol, konstantní symbol, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, výběrní lístek, poštovní poukázka, SIPO 3. TEORIE - POJMY HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK Hotovostní platební styk se uskutečňuje mezi podniky nebo mezi podniky a obyvatelstvem s použitím hotových peněz. Běžnější je bezhotovostní platební styk, některé subjekty však prodávají převážně za hotové (obchod, osobní doprava, služby provozované individuálními podnikateli), takže je u nich hotovostní platební styk rozšířenější. Při výběru hotovosti na přepážce banky vyhotovuje bankovní ústav doklad pro výběr tzv. výběrní lístek, jehož součástí je výčetka platidel. Výběrní lístek slouží jako doklad o tom, jakou částku jsme vybrali hotově z banky. Poznamenejme, že výběr peněz hotově na přepážce bývá nevýhodný, protože banky si často účtují poměrně vysoký poplatek. 44

46 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE POŠTOVNÍ POUKÁZKY Poštovní poukázky se při hotovostních platbách používají často při platbách mezi podnikateli a obyvatelstvem. Placení zprostředkuje Česká pošta, s.p. Používají se různé druhy podle poštovních předpisů: Poukázka A používá se pro odeslání hotovosti na účet v bance. Platí tak občané různým organizacím např. pojistné, nájemné, obědy ve škole, školné v jazykové nebo jiné škole. Poukázka A doklad V používá se velmi často Firmy, které jsou příjemci peněz, uzavírají s poštou smlouvu, na jejímž základě jim pošta fakturuje cenu za tuto službu. Odesílatel za tuto službu neplatí. Poukázka B slouží k proplacení hotovosti z účtů u bank. Občané tak dostávají např. přeplatky elektřiny, plynu, žáci peníze od rodičů z jejich účtu. Na poukázce je vytištěn plátce odesílatel peněz. Částku v hotovosti si vybírá příjemce na poště. Musí se prokázat průkazem totožnosti. Poukázka C slouží k proplacení peněz zaslaných hotově od jiného plátce. Nemá předtištěné údaje o plátci ani příjemci. 45

47 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE Česká pošta poskytuje také službu SIPO. SIPO umožňuje provádět všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, pojistné, elektřina) jednou platbou na základě přiděleného spojovacího čísla. Platbu lze uskutečnit: bezhotovostně inkasem z účtu jednorázovým příkazem k úhradě hotově u přepážky na poště u doručovatele TUZEMSKÝ BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK V platebním styku dochází k přesunům peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem platby, přičemž značný objem těchto přesunů probíhá mezi nimi přímo předáním bankovek a mincí. Provádění platebního styku a zúčtování je jednou ze základních činností bank, která je předpokladem k výkonu dalších bankovních služeb a obchodů. Platební styk je regulován ČNB. BANKOVNÍ ÚČET a) běžný účet b) vkladový účet (slouží k ukládání peněžních prostředků na sjednanou dobu za účelem dosažení úrokového výnosu) c) devizový účet (je veden v cizí měně) Co je to běžný účet? BĚŽNÝ ÚČET Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu vašich financí. Jeho primárním účelem je umožnit vám hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého z bankovních domů tedy bezhotovostně. Neměl by jen sloužit k prostému skladování peněz, ale spíše přispět k snadnější manipulaci. Bez běžného účtu se obejdete jen těžko, protože snad již všichni zaměstnavatelé vyžadují jeho číslo k zasílání výplat. Účet tedy slouží jako důležitá adresa, na kterou vám mohou peníze zasílat třetí osoby (přátelé, rodina, pracovní partneři). Samozřejmě i vy můžete vkládat na BÚ své finance a zajistit tak jejich větší bezpečnost ať už z krátkodobého hlediska (ztráta hotovosti), tak i částečně z dlouhodobého (ztráta jejich hodnoty). 46

48 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE Je základem pro zprostředkování platebního styku. Banka přijímá na běžný účet peněžní prostředky v hotovostní i bezhotovostní formě, provádí z běžného účtu domácí a zahraniční platby i výplaty v hotovosti. Skrytá funkce běžného účtu Běžný účet však v dnešní době vnímáme především jako odrazový můstek pro mnoho dalších služeb. Počínaje elektronickým bankovnictvím, pokračuje lepším přístupem k dalším produktům a konče třeba platebními kartami, které k účtu dostanete. Je velmi důležité si vybrat vhodnou banku a účet, protože jeho následná změna není úplně jednoduchá. Praktické využití běžného účtu Peníze můžete na účet vkládat v hotovosti na přepážce banky, nebo převodem z jiného účtu. Prostředky lze obdobně z účtu získat zpět, existují v podstatě tři základní způsoby užití: výběr hotovosti z bankomatu či na přepážce, platba kartou při nákupu a bezhotovostní převod na jiný účet (spořící účet, účet penzijního připojištění, účet podílového fondu, nebo třeba účet firmy, u které nakupujete po internetu) Z praktického hlediska jsou u běžných účtů využívány především platby kartami a zadávání příkazů k úhradě, inkasu, svolení k inkasu či SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva) v rámci bezhotovostního platebního styku. Oblíbené je rovněž používání trvalých příkazů nebo i v případě potřeby zahraničního platebního styku. Samostatné běžné účty jsou dnes téměř na ústupu. Většina bank vám nabídne balíčky služeb, zvané často konta. V rámci těchto kont získáte v závislosti na jejich ceně různé nadstandardní služby bez dalších poplatků nebo minimálně s cenovým zvýhodněním. Jedná se třeba o kreditní kartu, zvýhodněné úročení, výběry z bankomatu zdarma apod. V případě měsíčního paušálu je dobré si spočítat, zda se vám balíček vůbec vyplatí. Standardem všech účtů je některý produkt z oblasti přímého bankovnictví (telebanking, GSM banking, internet banking a homebanking). Právě díky přímému bankovnictví můžete svůj účet spravovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. PŘI HLEDÁNÍ VHODNÉHO ÚČTU SE VYPLATÍ POSTUPOVAT NÁSLEDOVNĚ: Vyberte si banku Běžný účet není vhodným nástrojem pro uchovávání velkého objemu peněžních prostředků. I přes to je pochopitelná obava mnohých potenciálních klientů o dostatečnou stabilitu jimi vybrané banky. Naštěstí lze konstatovat, že doba rychlých příchodů a odchodů bankovních domů je pravděpodobně už za námi. Ke konci roku 2007 jsou banky působící na území ČR včleněny do velkých finančních skupin, případně mají v zádech silné zahraniční akcionáře. O ztrátu finančních prostředků na BÚ z důvodu krachu banky se není třeba tedy strachovat. Pro obzvláště obezřetné zájemce o BÚ lze doporučit: nahlédnout do přístupných zpráv bank o výsledcích hospodaření. Tam můžete zjistit, jestli banka dosahuje zisku, případně jestli si vede lépe nebo hůře, než v uplynulých letech; dalším ukazatelem stability banky může být nízká (a pokud možno klesající) výše klasifikovaných úvěrů. To jsou úvěry, které v sobě skrývají určitý stupeň rizika, pokud 47

49 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE jde o jejich nesplacení. Takové úvěry byly v minulosti poskytovány řadě českých podniků a nebyly přesně spláceny. Některé banky registrovaly takovou výši špatných úvěrů, že jim musel významně pomoci stát. V kontextu relativní stability na bankovním trhu se jeví téměř jako důležitější další kritéria. Pokud potřebujete občas navštívit bankovní pobočku, zjistěte si, kolik se jich nachází v místech vašeho nejčastějšího výskytu a jaká je otevírací doba. Dobré je i zajít se podívat přímo na některou z nich. Uvidíte, zda jsou pracovníci ochotní a schopni vám kvalifikovaně a poradit. Pokud banku téměř nikdy nenavštěvujete, možná vás bude zase zajímat počet bankomatů a úroveň přímého bankovnictví. Jak platit z běžného účtu? Běžný účet si zřizujeme, abychom mohli využívat bezhotovostního styku s různými institucemi. Bezhotovostním stykem myslíme pohyb peněz pomocí převodů na běžné účty. Máme dvě formy bezhotovostního styku: Úhradová - jedná se o platby z příkazu plátce Inkasní - jedná se o platby z příkazu příjemce Při platebním styku se využívají tyto formuláře: příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, hromadný příkaz k úhradě, trvalý příkaz k platbě SIPO, trvalý příkaz k úhradě, trvalý příkaz k inkasu. Jejich vyplnění bývá obdobné. Jak příkazy vyplnit? Ve speciálním formuláři banky vyplňujete zejména: název banky a její pobočku (pokud nemáte formulář přímo od banky) datum splatnosti, bankovní spojení (číslo účtu) a kód banky plátce bankovní spojení a kód banky příjemce částku v příslušné měně případně symboly platby (variabilní, konstantní a specifický symbol) Pokud symboly neznáte, pracovnice banky je doplní za vás. Variabilní a specifický symbol slouží k bližší identifikaci platby. Často se používá rodné číslo nebo IČO společnosti. Příjemce potom pozná, že je platba zrovna od vás. Pro ještě bližší identifikaci platby slouží kolonka údaj pro vnitřní potřebu příkazce, zde může být například poznámka "nájem za 11/2004" a vy pak hned víte, co jste tímto příkazem platili nebo inkasovali. Hromadný příkaz k úhradě se liší od klasického jednorázového pouze tím, že zde vyplňujete několik plateb najednou. Nemusíte vyplňovat pro pět plateb pět příkazů k úhradě. Odlišnost trvalých příkazů je v tom, že tato platba nebo inkaso je opakující se (trvalé), a to až do doby než ho zrušíte. Zde se ještě zadává datum, od kdy platí a může se i stanovit k jakému datu bude trvalý příkaz zrušen. 48

50 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE Zadávání příkazu k platbě: Klient dává své bance příkaz k platbě: písemnou formou na formuláři podepsaném podle tzv. podpisového vzoru uloženého u banky některou z forem přímého bankovnictví telefonem (phonebanking), mobilním telefonem (GSM banking), internetem (internetbanking) nebo přímým spojením spojením s bankou pomocí speciálního softwaru (homebaning). Přímé bankovnictví vyžaduje důkladné zabezpečení heslem, certifikátem, zašifrovaným přenášením údajů, potvrzovací či autorizační SMS ústně u přepážky platí se však vyšší poplatek Při bezhotovostním placení se používá úhradová forma a inkasní forma. (viz skripta BAF) Zánik smlouvy, zrušení běžného účtu Smlouva o běžném účtu může v souladu s obchodním zákoníkem zaniknout: a) uplynutím doby, pokud byla sjednána na dobu určitou b) dohodou smluvních stran c) výpovědí ze strany klienta majitele účtu i ze strany banky Banka je povinna před uzavřením účtu vypořádat všechny pohledávky a závazky na běžném účtu. Především odepíše peněžní prostředky, které byly již předem zaplaceny prostřednictvím šeků a platebních karet. Banka si může započítat své splatné pohledávky související s vedením účtu, např. úhradu cen za služby. Od majitele účtu si banka vyžádá vrácení platebních prostředků, které měl k dispozici např. platebních karet, nebo šeků. Poté banka běžný účet zruší a jeho zůstatek bezhotovostně převede nebo vyplatí v hotovosti podle dispozice bývalého majitele. Stává se, že banka tuto dispozici neobdrží, pak zůstatek převede na vnitřní evidenční účet popř. do úschovy, kde jej uchovává do promlčení pohledávky. Banka písemně oznamuje klientovi den, k němuž byl běžný účet zrušen. Všechny doklady, které byly součástí dokumentace klienta, banka převede do tzv. neplatné dokumentace a uchovává je nejméně 10 let po zániku smlouvy o běžném účtu (opatření proti praní peněz ). 49

51 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK Platební podmínky jsou jednou z nejdůležitějších náležitostí kupní smlouvy. Prodávající se snaží prosadit takovou platební podmínku, která mu zaručí, že kupující zboží převezme a zaplatí za něj (splní závazky z kupní smlouvy). Platební podmínky jsou ovlivněny: vzájemnými vztahy partnerů (zda už spolu obchodovali) druhem zboží (zda se platí najednou nebo po částech situací na trhu (konkurence) situací v zemi (politické záležitosti) Nástroje, které se používají v platebním styku, můžeme rozdělit do dvou skupin: 1. nedokumentární tzv. hladké platby realizují se pouze v případě inkasa a úhrady transakce je provedena pokud existuje mezi bankami korespondenský účet (nebo s tímto účtem disponuje další banka, která se stává prostředníkem transakcí) loro účet zahraniční banka má účet u naší banky nostro účet naše banka má účet v zahraničí obchodní úhrady zejména za zboží, poskytované služby, dopravu, leasingové splátky neobchodní úhrady za cestovní a turistické výlohy, penze, alimenty, soudní a arbitrážní výlohy ze sporů. 2. dokumentární operace součástí peněžního vypořádání je i zaslání dokladů (dokumentů) reprezentantem těchto operací je: dokumentární inkaso dokumentární akreditiv Dokumenty používané při dokumentárních platbách: dopravní dokumenty prokazují dopravu zboží z místa odeslání na místo určení, patří mezi ně zejména letecký nákladní list, železniční nákladní list, silniční nákladní list, námořní konosament, říční nákladní list, stvrzenky pojistné dokumenty slouží jako doklad o uzavření pojistné smlouvy, vyskytují se ve dvou formách, a to jako pojistka a pojistný certifikát skladovací dokumenty vyjadřují písemné potvrzení o převzetí zboží skladníkem, nejznámější je skladištní list a zemědělský skladní list obchodní dokumenty mezi které patří faktury, balicí list, vážní list, osvědčení o původu zboží, osvědčení o jakosti zboží, zdravotní osvědčení DOKUMENTÁRNÍ INKASO Dokumentární inkaso je bezzávazkový platební instrument, používaný běžně v zemích rozvinuté tržní ekonomiky. Z pohledu banky představuje zprostředkovatelskou činnost, který je prováděna pouze na základě žádosti klienta. 50

52 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE Dokumentární inkaso používají obchodní partneři pokud se jedná o dlouhodobý a zavedený obchodní styk a dodavatel nechce akceptovat úhradu za zboží nebo službu až po jeho dodávce. Dokumentární inkaso však neznamená pro dodavatele jistotu, že bude zaplacena inkasní částka nebo zboží bude odběratelem převzato. Účastníky dokumentárního inkasa jsou tyto subjekty: dodavatel (prodávající, vývozce, příkazce) vysílající banka (banka vývozce) předkládající (inkasní) banka (banka dovozce) odběratel (kupující, trasát, dovozce) vývozce (dodavatel) odešle zásilku a zároveň předá doklady své bance s inkasním příkazem banka vývozce zasílá doklady bance dovozce (bance inkasní) banka dovozce uvědomí dovozce, že obdržela doklady a může je dovozci předat dovozce zaplatí bance (nebo akceptuje směnku) a obdrží doklady banka dovozce převede úhradu bance vývozce, která ji připíše ve prospěch účtu vývozce 1. Dodavatel 3.a Odběratel 3.c Banka dodavatel e 4.b 4.a 5. Banka odběratel e 3.b dokumenty peníze. zboží 1. podpis kontraktu 2. dodávka zboží 3.a předložení dokumentů 3.b zaslání dokumentů a obstarání inkasa 3.c avizování došlých dokumentů 4.a úhrada (nebo akcept směnky) 4.b předání dokumentů 5. provedení platby 6. finanční vyrovnání 51

53 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV Vychází z jednotných mezinárodních pravidel a pokynů pro dokumentární akreditiv, který byl vydán mezinárodní obchodní komorou v roce 1983 a novelizován v roce Dokumentární akreditiv zajišťuje vývozci zaplacení zboží, pokud splní podmínky stanovené kupujícím akreditivu (předloží včas požadované dokumenty a zašle zboží) a dovozci dává jistotu, že zboží nebude zaplaceno, dokud nebudou splněny podmínky akreditivu. Účastníky dokumentárního akreditivu jsou tyto subjekty: dovozce (výstavce) banka dovozce (otevírající akreditiv) banka vývozce (beneficienta) avizující akreditiv vývozce (beneficient) dovozce předá podmínky akreditivu své bance označení dovozce a vývozce (jméno nebo obchodní firma) sídlo firmy, bydliště název banky vývozce i dovozce, bankovní spojení předmět obchodu (označení zboží) dodací podmínky požadované doklady (FA, pojistka, dodací list.) druh, číslo a hodnota akreditivu platnost, termín dodání zboží a dokladů způsob platby jestli bude doprava kombinovaná a jestli bude zboží zasíláno najednou nebo v dílčích dodávkách výlohy banka zablokuje 110 % částky akreditivu na účtu klienta (10 % na poplatky a kursové diferenciace) banka tuto částku rovněž zablokuje i v devizách banka zpracuje podmínky akreditivu a avizuje je zahraniční bance, a to těmito formami komunikace swiftová zpráva (družicový přenos dat) dálnopis (na základě dálnopisného klíče) telegram (do vzdálenějších zemí) banka vývozce seznámí s podmínkami akreditivu vývozce vývozce po přijetí podmínek akreditivu může požádat o změnu podmínek (požádá o ni dovozce), změna se může týkat délky splatnosti, snížení nebo zvýšení ceny, změny množství, změny dokladů dovozce oficiálně přes svou banku vystaví změnu a avizuje ji zahraniční bance vývozce zasílá zboží a předává doklady své bance, banka je důkladně zkontroluje pokud doklady nejsou v pořádku vyzve banka vývozce, aby je upravil pokud to není možné, může to být důvod k nezaplacení akreditivu, snížení ceny anebo dovozce zboží převezme i přes chyby v dokladech, protože ho potřebuje banka vývozce zašle doklady bance dovozce, ta je opět důkladně zkontroluje, a jestliže jsou v pořádku, uvědomí dovozce a ten musí vydat pokyn k zaplacení po vyúčtování výloh jsou peníze zaslány na účet banky vývozce, ta rovněž odečte výlohy, pokud jsou stanoveny v podmínkách a výslednou částku připíše na účet vývozce 52

54 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE 1.a Dovozce Vývozce b 4. 3.c Banka dovozce 1.d 3.a 4. Banka vývozce 3.b 1.c dokumenty peníze. zboží 1.a podpis kontraktu 3.b kontrola zaslání dokumentů 1.b žádost o otevření akreditivu 3.c předání dokumentů po kontrole 1.c otevření akreditivu 4. finanční vyrovnání, 1.d avizování akreditivu 2. dodávka zboží 3.a prezentace dokumentů Druhy akreditivu 1. odvolatelný musí to v něm být uvedeno jen u obchodních partnerů, kteří se dobře znají může být kdykoliv pozměněn či zrušen vystavující bankou na základě instrukcí dovozce bez souhlasu vývozce nepředstavuje tak právní závazek banky zaplatit 2. neodvolatelný není-li uveden údaj, o jaký akreditiv se jedná, pak je neodvolatelný vytváří pevný závazek vystavující banky, že zaplatí, pokud budou splněny podmínky akreditivní podmínky mohou být měněny jen se souhlasem obou zúčastněných stran 3. nepotvrzený (avizovaný) je to akreditiv vystavující banky, který druhá banka vývozci pouze avizuje nevchází tak v právní závazek 4. potvrzený jde o neodvolatelný akreditiv, kdy vývozci banka vývozce akreditiv potvrdí na příkaz vystavující banky 53

55 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE tím na sebe obě banky berou přímý závazek zaplatit, zvyšuje se tak zajištění akreditivu a potvrzující banka musí závazek zaplatit v případě, že není schopen plnit dovozce ani jeho banka banka vývozce však může potvrzení odmítnout 5. rembourzní je kryt směnkou, která je po určité době proplacena 6. revolvingový obnovuje se vždy po určitém období stále za stejných podmínek představuje úsporu času i výloh 7. převoditelný musí to v něm být uvedeno může být převeden pouze jednou, přičemž podmínky nesmějí být měněny 8. krytý blokace vázána na účtu přikazující banky 9. nekrytý většina akreditivů nedochází k úhradě krytí při otevření akreditivu, ale při předložení dokladů 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení Na co si dát pozor při placení různými způsoby Na co je dobré si dát pozor při platbě následujícími způsoby: hotově převodem z účtu inkaso platba na dobírku 2. cvičení Jak lze platit za různé druhy zboží a služeb noviny ve stánku potraviny v hypermarketu kredit do mobilního telefonu měsíční paušál za mobilní telefon platba opraváři pračky platba za nákup televize přes internet koupě osobního automobilu 3. cvičení Kalkulátor bankovních poplatků 4. cvičení Vystavte příkaz k úhradě na základě těchto údajů: Přišla Vám faktura za telefon od Telefoniky O2, číslo účtu: /2700, variabilní symbol je , konstantní symbol je 0308, částka je 654 Kč, datum splatnosti faktury je 54

56 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE za 14 dní od dnešního dne. Váš účet je veden u Komerční banky v Ostravě, číslo účtu je /0100 BANCE. P Ř Í K A Z K Ú H R A D Ě POBOČCE datum splatnosti bankovní spojení číslo účtu plátce kód banky měna symboly platby číslo účtu příjemce kód banky částka variabilní konstantní specifický doplňující údaj banky údaj pro vnitřní potřebu příkazce místo a datum vystavení podpis(y), razítko příkazce 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna ) Finanční gramotnost: Národní ústav odborného vzdělávání, Praha ) Finanční a ekonomická gramotnost: M. Skořepa, E. Skořepová, Scientia SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY K čemu slouží variabilní symbol u příkazu k úhradě? Jak byste postupovali, kdybyste chtěli přejít a změnit banku? Co je to SIPO a k čemu slouží? Jaká poštovní poukázka Vám přijde, v případě přeplatku za elektřinu? Pokud budu chtít poslat např. peníze své sestře v Praze, která nemá ještě účet, jakou použiji poštovní poukázku Jaký je rozdíl mezi dokumentárním inkasem a dokumentárním akreditivem? Jaké dokumenty kolují při zahraničním platebním styku? Pokud si budete chtít založit běžný účet, na co nejvíce se budete zaměřovat? 55

57 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE Zjistili jste na stránkách které banky jsou tzv. nízkonákladové (mají nižší poplatky)? Jaký je rozdíl mezi příkazem k inkasu a příkazem k úhradě? Kdy je vhodný trvalý příkaz k úhradě? 56

58 B. BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNICTVÍ A FINANCE Křížovka ke kapitole B nákup a prodej deviz ČNB s cílem ovlivnit kurz Kč vůči jiným měnám se říká měnová 2. bezhotovostním cizím měně na účtu se říká.. 3. bankovní riziko, které vzniká např. tím, že banky mají ve svém portfoliu akcie, kterým klesá kurz 4. monetární politika ČNB když ČNB například zvyšuje repo sazbu 5. (čistý zisk/vlastní kapitál) x 100 je vzoreček se zkratkou.. 6. pasiva v bilanci banky dělíme na závazky a. 7. kontrola dodržování pravidel obchodních bank ČNB se nazývá bankovní 8. naše banka má účet v zahraničí (zahraniční platební styk hladké platby) 9. ochrana údajů o klientovi v bankách se nazývá bankovní 10. úroková sazba, kterou stanovuje ČNB a je nejvyšší z těch tří, které ČNB stanovuje 11. přijímání vkladů u obchodních bank je činností příjmení současného guvernéra ČNB 13. riziko bank, kdy banky z různých důvodů nemohou dostat svým závazkům 14. druh podvodu, kdy podvodník sestaví softwarový program, který se po internetu sám, bez vědomí zákazníka banky, se nainstaluje do jeho počítače 57

59 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE C. FINANČNÍ PRODUKTY 8. ŠEKY, SMĚNKY, PLATEBNÍ KARTY 1. CÍLE umět vyhotovit vlastní a cizí směnku zvládnout používání platebních karet rozeznávat různé druhy šeků rozlišovat debetní a kreditní platební kartu 2. KLÍČOVÁ SLOVA kreditní karta, debetní karta, bankovní šek, soukromý šek, cestovní šek, vlastní směnka, cizí směnka, bezúročné období, co-branded karta 3. TEORIE - POJMY SMĚNKY Směnka je dluhový CP, který obsahuje zákonem stanovené podstatné náležitosti. Směnkou se jedna či více určitých osob, která se označuje směnečník, zavazuje zaplatit oprávněnému majiteli směnky směnečnou částku. CIZÍ SMĚNKA Směnka začíná slovy za tuto směnku zaplaťte. Výstavce směnky přikazuje směnečníkovi (dlužníkovi) zaplatit částku osobě na směnce uvedenou (osobou může být i sám výstavce). Směnečník se zavazuje zaplatit tím, že provádí akcept směnky připojením tzv. akceptační doložky, např. slovy zaplatím, nebo přijato a připojení vlastnoručního podpisu. Akcept směnky musí být umístěn na směnce. Akceptem směnky se směnečník zavazuje zaplatit za směnku v době splatnosti a souhlasí se všemi náležitostmi směnky. U směnky cizí se vyskytují 3 osoby 2) výstavce vystavuje směnku a přikazuje směnečníkovi zaplatit směnečnou částku buď sobě, nebo ve prospěch remitenta (3. osoby) 3) směnečník (dlužník, trasát) akceptuje směnku a zavazuje se zaplatit směnečnou částku remitentovi 4) remitent je jméno toho, komu nebo na jehož řad má být zaplaceno Podstatné náležitosti cizí směnky označení jako směnka v textu listiny, a to v jazyce, v němž je vyhotovena bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou částku (směnečnou sumu) jméno toho, kdo má platit (směnečník, trasát) určení splatnosti směnky údaj místa, kde má být placeno uvedení jména směnečného věřitele (remitenta) datum a místo vystavení směnky vlastnoruční podpis výstavce 58

60 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE VLASTNÍ SMĚNKA Směnka začíná slovy za tuto směnku zaplatím. Výstavce se sám zavazuje zaplatit určitou částku ve prospěch určité osoby (remitenta) ve stanovenou dobu. Hlavním směnečním dlužníkem je sám výstavce a závazek ze směnky mu vzniká předáním podepsané směnky remitentovi. Podstatné náležitosti vlastní směnky označení jako směnka v textu listiny, a to v jazyce, v němž je vyhotovena bezpodmínečný slib zaplatit určitou částku (směnečnou sumu) určení splatnosti směnky údaj místa, kde má být placeno uvedení jména směnečného věřitele (remitenta) datum a místo vystavení směnky vlastnoruční podpis výstavce SPLATNOST SMĚNKY splatnost v určitý den (směnka denní nebo fixní) např. zaplaťte splatnost na viděnou nebo při předložení (vistasměnka) musí být předložena k placení do 1 roku od vystavení splatnost za určitý čas po datu vystavení (lhůtní směnka, datosměnka) např. zaplaťte za 3 měsíce splatnost určitý čas po viděné (lhůtní vistasměnka) např. zaplaťte 4 týdny po viděné Př. Směnka cizí splatná v určitý čas po předložení (v určitý čas po viděné) V Kuchaři dne Směnka Směnka na Kč = ,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) Tímto přikazuji směnečníku panu Janovi Snídalovi, r.č /0007, bytem Synkova 24, Praha 8, PSČ: , aby za tuto směnku zaplatil panu Václavu Kovalovi, datum narození , bytem Malinová 25, Solopysky, PSČ: , bez protestu částku ,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) na adrese Synkova 24, Praha 8, PSČ: , a to 1 měsíc po předložení této směnky (po viděné) směnečníku, přičemž lhůta pro předložení směnky k placení je 1 rok od jejího vystavení. Podpis Karla Nováka Karel Novák r.č /1111, trvale bytem Slunečná 18, Kuchař, PSČ: , místem podnikání Slunečná 18, Kuchař, PSČ: , výstavce 59

61 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Př. Směnka vlastní splatná v určitý den V Kuchaři dne Směnka Směnka na Kč = ,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) Za tuto směnku zaplatím panu Václavu Kopalovi, datum narození , bytem Malinová 25, Solopysky, PSČ: , bez protestu dne na adrese Slunečná 18, Kuchař, PSČ: , částku ,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Podpis Karla Nováka Karel Novák r.č /1111, trvale bytem Slunečná 18, Kuchař, PSČ: , místem podnikání Slunečná 18, Kuchař, PSČ: , výstavce ŠEKY Šek je cenný papír, kterým majitel účtu dává příkaz své bance, aby osobě (společnosti) uvedené na šeku zaplatila určitou částku. Nejběžnější formou jsou cestovní a bankovní šeky. Lze s nimi platit služby bezhotovostním způsobem za služby v hotelích, na letišti, platit za zboží v obchodech. Za nákup šeků se platí obvykle poplatek ve výši 1 nebo 2 % z částky šeku. Pozor však na minimální poplatky, které má banka stanoveny za nákup šeků. Pohybují se od několika desítek až do tisíců korun. V zahraničí není neobvyklé dostat k běžnému účtu i šeky. Například ve Spojených státech je to samozřejmostí. NÁLEŽITOSTI ŠEKŮ Podstatné náležitosti šeku jsou takové náležitosti, bez níž nemůže být tato listina považována za šek. označení, že jde o šek bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou šekovou částku jméno (název) toho, kdo má platit (šekovník, tj. banka) údaj místa, kde má být placeno datum a místo vystavení šeku podpis výstavce šeku Na šeku bývají uváděny i další tzv. nepodstatné náležitosti, jako je: bankovní spojení číslo šeku údaj osoby, které má být šek proplacen částka slovy Jejich nepřítomnost neznamená neplatnost šeku, jsou však potřebné pro zúčtování v bance nebo pro určité kontroly. 60

62 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE DRUHY ŠEKŮ a) členění podle osoby výstavce šeku soukromý šek (šek je vystaven nebankovním subjektem na banku, která vede jeho účet) bankovní šek (výstavcem šeku je banka, jedná se o kvalitní šek, který je vždy krytý, neboť ho banka vystavuje za předpokladu blokace krytí peněžních prostředků klienta na svém účtu) b) členění podle toho, v čí prospěch je šek vystaven šek na řad (rubrika komu obsahuje přesné označení osoby, které má být ze šeku placeno, k přesnému označení osoby může být šek navíc opatřen doložkou na řad, běžně se převádí indosamentem-rubopisem) šek na jméno (obsahuje přesné označení osoby, které má být ze šeku placeno a je navíc opatřen doložkou nikoliv na řad nebo jinou doložku stejného významu, nesmí být převeden na další osobu rubopisem-indosamentem) šek na majitele-doručitele (rubrika komu obsahuje text majiteli nebo podobný text, nebo není vyplněna, šek může být proplacen libovolnému předložitelidoručiteli, lze je převést pouhým předáním) c) zvláštní druhy šeků Cestovní šeky Cestovní šeky můžete využít při výjimečných cestách do zahraničí, když nevlastníte zahraniční platební kartu. Šek lze proměnit v bankách či směnárnách za valuty. Ale můžete s nimi platit v hotelích, restauracích a obchodech po celém světě. Cestovní šeky neprodávají jen banky, ale také některé cestovní kanceláře, směnárny a pošty (zahraniční). Při proplácení tohoto šeku je nutné šek znovu podepsat, a to za přítomnosti pokladního, který zkontroluje správnost podpisu. Když cestovní šeky ztratíte nebo Vám je ukradnou, obdržíte v zákaznickém centru dané společnosti, která šek vydala, náhradní šeky. Cestovní šeky se vydávají v různých měnách a nominálních hodnotách. Pro cesty do Evropy můžete využít šek v měně EURO. Pokud jezdíte do zahraničí častěji, doporučujeme pořídit si platební kartu, kterou lze používat i v zahraničí. Ukázka cestovního šeku 61

63 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE VYSTAVOVÁNÍ ŠEKŮ Banka vydává majiteli účtu tiskopisy soukromých šeků pro účely disponování s peněžními prostředky na účtu. Tiskopis šeku dosud není vyplněn. Teprve když výstavce vyplní na tento tiskopis všechny podstatné náležitosti podle zákona, vystaví šek jako platební instrument. Banky před vydáním tiskopisy šeků personalizují, tj. opatřují je bankovním spojením klienta, popř. jeho jménem či názvem a platebním místem (názvem pobočky). Klient nesmí vystavit nekrytý šek, na jehož proplacení není dostatek peněžních prostředků na účtu. Vystavení nekrytého šeku může mít za následek i trestní postih (podvod). Šek vystavený na řad určité fyzické nebo právnické osoby může být převeden na jinou osobu rubopisem, jinak též indosamentem (pokud není opatřen doložkou nikoliv na řad ). Rubopisem (indosací šeku) převádí majitel šeku šeková práva na jinou osobu. Šek může obsahovat libovolný počet indosamentů. Rozlišují se: a) blankoindosament kdy majitel šeku se podepisuje na rubu šeku (na zadní straně) a pokud předá šek jiné osobě, stává se tato osoba majitelem šeku (podepisuji čistý šek a po předání další osobě je pak proplacen) b) vyplněný indosament, kdy majitel šeku uveden ke slovům za mne na řad jméno konkrétní osoby, které má být šek proplacen, a opatří šek svým podpisem PŘEDLOŽENÍ A PLACENÍ ŠEKŮ Šek je splatný na viděnou (při předložení k proplacení). Šek musí být krytý, obsahovat všechny náležitosti a být předložen v zákonné lhůtě. Šek musí být předložen k placení v těchto lhůtách: ve lhůtě 8 kalendářních dnů po datu vystavení, pokud je vystavený a splatný v témže státě ve lhůtě 20 kalendářních dnů po datu vystavení, pokud místo vystavení a místo placení je v různých státech stejného kontinentu ve lhůtě 70 kalendářních dnů po datu vystavení, pokud místo vystavení a místo placení je v různých státech jiného kontinentu Během těchto lhůt nelze šek odvolat. Po uplynutí zákonné lhůty pro předložení šeku může výstavce šek odvolat, tím zakazuje, aby šek byl proplacen jeho majiteli. Nebyl-li šek odvolán, může ho šekovník (banka) proplatit i po uplynutí lhůty pro předložení šeku. Majitel šeku může předložit šek k proplacení přímo šekovníkovi. Častěji však předkládá šek své bance (která obvykle není šekovníkem) s žádostí o zprostředkování inkasa šeku. Banka přijímá šek k nezávaznému inkasu tzn., že připíše šekovou částku na účet klienta až poté, kdy obdrží částku od šekovníka. Bankovní šek (zejména vystavený bonitní bankou) banka odkupuje od klienta a zpravidla promptně mu uhradí šekovou částku, až poté zasílá šek šekovníkovi k proplacení. Jedná se o eskont (odkup) bankovního šeku. Banka, která přejímá šek od klienta, provádí tzv. cenzuru šeku, kdy ověřuje podstatné i nepodstatné náležitosti šeku i jejich soulad se zákonem a podmínkami banky. Dále kontroluje, zda není šek padělán, poškozen, znečištěn, údaje na něm nejsou škrtány, přepisovány, mazány apod. 62

64 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Jestliže šek byl předložen v zákonné lhůtě a nebyl proplacen, může majitel šeku podle zákona vykonat postih pro neplacení proti výstavci šeku a jiným osobám zavázaným ze šeku. Předpokladem je protestace šeku (protest šeku). Protest je úřední zjištění, že šek byl včas předložen a nebyl proplacen. Provádějí jej soudy, notáři a obecní úřady formou sepsání protestní listiny. Ztrátu nebo odcizení šeku, tiskopisu šeku nebo šekové knížky je klient povinen ohlásit bezodkladně své bance. V tomto případě může výstavce šeku, majitel účtu, nebo majitel šeku požádat šekovníka o zastavení placení šeku (stop payment). Stop payment bývá oznamován dalším bankám, které by mohly šek proplatit. Používá se především v mezinárodním platebním styku. Ukázka šeku od České spořitelny PLATEBNÍ KARTY Platební karta je významným pomocníkem v hospodaření s vašimi penězi. Přednost platebních karet je v jejich bezpečí. Zatímco ukradenou hotovost již nejspíše nikdy neuvidíte, platební kartu snadno zablokujete a případné následky můžete eliminovat pojištěním. Platební karta je také nástroj, se kterým se kdykoli dostanete k vlastním nebo půjčeným finančním prostředkům. Může být vydaná k bankovnímu účtu, úvěrovému účtu nebo fungovat jako karta předplacená. Platební karty nejčastěji vydávají banky, nicméně dnes už nejsou výhradními vydavateli karet. Licenci k vydávání platebních karet může vlastnit i družstevní záložna nebo úvěrová společnost. Typy platebních karet Platební karty můžeme rozdělit do několika typů: 1. Podle typu provedení karty Embosované karty mají na sobě vyražené, tzv. vroubkované písmo (embossing) Lze s nimi platit na mechanických snímačích nazývaných sprintery Elektronické karty zcela hladké karty určené pouze pro elektronicky provedené transakce v platebních terminálech a sprinterech Virtuální karty platební karty určené k platbám na internetu nebo k transakcím bez přítomnosti karty. Nejčastěji dostanete pouze číslo platební karty, které může být vytištěno např. jen na papíře, přijde vám formou SMS zprávy nebo jej uvidíte pouze v náhledu internetové aplikace 63

65 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 2. Podle zabezpečení karty Karty magnetické platební karta je vybavena pouze magnetickým proužkem Karty čipové platební karta má pouze čip, magnetický proužek chybí Karty hybridní platební karta obsahuje čip i magnetický proužek Karty bezkontaktní platební karta obsahuje bezkontaktní technologii umožňující na dálku přenášet transakční údaje (do určité částky není nutné zadávat PIN, zrychlí se odbavení kupujících zabezpečení (můžeme si nastavit kolikrát denně lze, atd.) PIN může být i při platbě do 500 Kč požadován obsluhou 3. Podle formy vyúčtování transakcí Debetní karty transakce je zúčtována neprodleně po obdržení informace o její výši. V praxi jde v průměru o 3 5 dnů. Tyto karty jsou vydávány pouze k bankovním účtům. Klient vybírá své peníze z bankovního účtu. Kreditní karty při platbě kartou je možné využívat bezúročné období. Po obdržení výpisu transakcí kartou máte dvě možnosti: buď vše plně uhradíte a nebudete platit úroky, nebo uhradíte alespoň povinnou minimální splátku. Jsou vydávány k úvěrovým účtům. Klient si půjčuje peníze banky, které bude muset později splatit. Charge karty jde o karty s odloženou splatností. Po obdržení výpisu transakcí kartou musíte své závazky bezpodmínečně uhradit v plné výši. Karta je obdobou faktury: využíváte služby, přijde výpis a do data splatnosti jej zaplatíte. Účet v bance až na výjimky není podmínkou. Předplacené karty nejprve vložíte na platební kartu finanční prostředky a teprve poté s ní můžete platit. Není nutný účet v bance, platební karty mohou být i anonymní nebo sloužit jako dárky. S některými kartami jsou spojeny různé služby (cestovní pojištění, asistenční služby pro automobilisty). Banky také vydávají tzv. Co-branded platební karty, které jsou vydávány ve spolupráci mezi bankou a nějakým obchodníkem (např. telefonní operátor + banka). Využíváním služeb obchodníka máte různé slevy u banky a naopak. Většina karet má mezinárodní platnost. Platby v cizině jsou pro majitele karet výhodné, protože cizí měna se přepočítává při platbě kartou kurzem střed. Platební karty jsou zabezpečeny proti zneužití osobním identifikačním číslem (tzv. PIN Personal Identification Number). Při výběru hotovosti z bankomatu platební kartou je nutno zadat PIN. Při bezhotovostní platbě v obchodě se zadává buď PIN, nebo se podepisuje účtenka z pokladny podle podpisového vzoru na kartě. Při nákupu v obchodech nemusíte platit v hotovosti, můžete zaplatit platební kartou. Pak Vám pokladní vydá k paragonu další doklad o platbě kartou. Částka platby se převede bezhotovostně z Vašeho účtu na účet prodávajícího. Jedná se o bezhotovostní platbu, která je pro Vás výhodná, protože neplatíte za tuto operaci žádný poplatek. Poplatek platí bance prodávající. A jak se bránit proti zneužití platební karty? Platíme-li v obchodě kartou či vybíráme-li hotovost z bankomatu, je užitečné vzít si potvrzení a uschovat ho. Až nám přijde výpis, zkontrolujeme si, zda skutečně bylo z našeho účtu strženo tolik, kolik strženo být mělo. PIN chrání naši kartu, a tak pokud si ho spolehlivě nepamatujeme, uschováme ho odděleně od karty. Ztratíme-li kartu, zavoláme do příslušné banky a necháme ji zablokovat. Protože ale vždy uplyne určitá doba, než k tomu dojde, můžeme si přímo v bance dojednat pojištění proti zneužití karty za roční poplatek kolem 300 Kč. 64

66 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Placení platební kartou na internetu Kartou lze platit také přes internet. Internetová platba probíhá tak, že zákazník po výběru produktu zadá základní údaje o kartě (zejména číslo karty a datum její platnosti), na základě těchto údajů banka zaplatí obchodníkovi a zákazník obdrží daný produkt. Důležité při placení kartou na internetu je přesvědčit se o tom, že obchodník používá zabezpečené platby. 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení dodavatel X odběratel (vystavení směnky) 2. cvičení bezpečnostní pravidla při nakládání s platební kartou 3. cvičení diskuse ohledně placení přes internet a používání platebních karet 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Finanční gramotnost: Národní ústav odborného vzdělávání, Praha SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Čím se liší debetní a kreditní platební karta? Jaký je rozdíl mezi vlastní a cizí směnkou? K čemu slouží cestovní šek? Jaká je splatnost šeku? Co je to Co-branded karta? Co je to bezúročné období u platebních karet a na co se vztahuje? Co je to tzv. protest šeku? Na co si dát pozor při placení platební kartou? Na co si dát pozor při výběru z bankomatu? Při cestování do zahraniční je výhodnější placení kartou přímo nebo výběr z bankomatu a následné placení hotovostí? Kdy je vhodné použít směnku? 65

67 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 9. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, KONTOKORENT 1. CÍLE orientovat se v postupech, které banka používá, než půjčí finanční prostředky rozlišit spotřebitelský úvěr a kontokorent a vybrat vhodnější variantu při různých situacích vyjmenovat hlavní výhody a nevýhody spotřebitelského úvěru a kontokorentu pochopit pojem roční procentní sazba nákladů uvědomit si rizika spojená s nebankovními půjčkami 2. KLÍČOVÁ SLOVA spotřebitelský úvěr, kontokorent, RPSN, výhody a nevýhody, úrokové sazby, poplatky, bankovní rizika, zkouška úvěrové způsobilosti, limitování úvěru, úvěrová bankovní kontrola, nebankovní půjčky 3. TEORIE - POJMY ÚVĚRY OBECNĚ (= Z POHLEDU BANKY, NE Z POHLEDU OBČANA) Poskytování úvěrů patří k aktivním operacím banky (banka z těchto operací tvoří většinu zisku). Zajištění úvěru zahrnuje různá opatření a nástroje, jimiž se banka chrání před nepříznivými důsledky, které pro ně vyplývají z úvěrových rizik. Zásadní nebezpečí spočívá v tom, že klient nesplatí úvěr ani úroky. Úvěrová rizika trvají během celého úvěrového vztahu. Do popředí se dostává posuzování dnešní a budoucí bonity dlužníka. Pro banky hrozí tyto rizika: 1) z hlediska věřitele (nedostatečné zhodnocení bonity dlužníka) 2) inflační riziko (zmenšení reálné hodnoty dlouhodobých úvěrových aktiv) 3) riziko kursové (mají-li úvěrová aktiva formu devizových pohledávek) 4) úrokové riziko (když na finančním trhu dochází k vzestupu úrokových sazeb a banka si musí k financování pořídit dražší peněžní zdroje) 5) může se zhoršit rentabilita kapitálu dlužníka, ten se pak dostává do platebních obtíží a ztrácí schopnost řádně splácet poskytnuté úvěry Zmírnění (eliminací) uvedených rizik přijímá banka opatření, která jsou nazvána jako zajištění úvěru. 1) zkouška úvěrové způsobilosti dlužníka 2) limitování úvěru 3) úvěrová kontrola dlužníka 4) úvěrové zajištění BANKA POUŽÍVÁ TYTO POSTUPY: ad 1) ZKOUŠKA ÚVĚROVÉ ZPŮSOBILOSTI DLUŽNÍKA Účelem je komplexně zhodnotit veškerá rizika, která pro banku vznikají se vznikem úvěrového vztahu. Podle jejich výsledku se banka rozhodne, zda úvěr poskytne, za jakých podmínek a v jaké výši. 66

68 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Obsahuje: a) zkouška právních poměrů žadatele o úvěr hospodářské subjekty prokazují svou způsobilost PO výpis z OR, popis stanov zřizovací listiny, potvrzení o registraci FO opis živnostenského listu nebo koncesní listiny soukromá FO dva průkazy totožnosti důležité je stanovení majetkových poměrů dlužníka (manželů) důležitým kritériem je oprávněnost k právním úkonům a kompetentnost k zastupování podniku b) zkouška osobní důvěryhodnosti žadatele vyplývá z dosavadních zkušeností, které mají banky se svým klientem a z údajů o jeho hospodaření věcnými znaky důvěryhodnosti dlužníka jsou: stabilita finančního hospodaření (rentabilita) včasné plnění smluvních závazků věrohodnost předkládaných účetních výkazů minimální reklamace na dodané zboží stálost při volbě banky dostatečný zůstatek na BÚ v době, kdy nepožaduje úvěr u soukromých osob je brána stálost zaměstnání a spořádanost rodinných poměrů, což nejsou znak příliš objektivní, ale ve vyspělých zemích uznávané c) zkouška jeho hospodářské situace představuje klíčovou část komplexní zkoušky jejím cílem je posoudit skutečné hospodářské poměry žadatele Je nutno zjistit: proč dlužník žádá o úvěr zda mu může být úvěr poskytnut za jakých podmínek (úrok, splatnost ) tato zkouška se řídí obecnými postupy (ČNB), principy, které si stanoví peněžní ústav sám podle situace náročnější kritéria jsou stanovena, je-li úvěr bankou poskytován poprvé, menšímu podniku, s delší lhůtou splatnosti a vyšší částkou při této zkoušce se vychází z finanční analýzy podniku, kde za základní kritérium je považována efektivnost hospodaření (rentabilita) K tomu slouží následující podklady: výsledovka účetní rozvaha stanovy zřizovací listina soupis majetku vývoj zakázek investiční a finanční plán podniku průzkum trhu větší banky si opatřují výsledky analýzy samy, menší banky tuto činnost zadávají firmám, které se tím zabývají 67

69 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Podle výsledku hospodaření se dlužníci děli do 3 skupin: 1) úvěrově způsobilí, kteří hospodaří průměrně až podprůměrně, může jim být poskytnuta požadovaná výše úvěru za výhodných podmínek (úrokovou sazbu) 2) rizikoví, kteří hospodaří podprůměrně s občasnými platebními obtížemi, úvěr je jím redukován (snížen) a poskytnut za vyšší úr. sazbu 3) úvěrově nezpůsobilí, kteří hospodaří s většími platebními obtížemi, a úvěr jim není poskytnut ad 2) LIMITOVÁNÍ ÚVĚRU Rozumí se jím stanovení nejvyšší částky úvěru, který banka hodlá poskytnout jednomu klientovi. Banka je takto chráněna před úvěrovými riziky zákonem a v řadě vyspělých zemí je stanoveno % úvěru, které může banka poskytnout ze svých finančních zdrojů jednomu klientovi, % kapitálu banky, které může banka vyčlenit pro úvěry. K limitování úvěru banku vede: 1) výsledek komplexní zkoušky hospodářské způsobilosti dlužníka 2) zdrojové (finanční) možnosti banky Úvěrový limit má podobu absolutního limitu. Ten je odvozen od stavu úvěrového objektu. U krátkodobého úvěru dochází k vázanosti na oběžný majetek, u dlouhodobého úvěru dochází k vázanosti na dlouhodobý majetek. Absolutní limit je odvozen od plánované rozpočtové ceny DM a je čerpán v čase. U soukromých FO bývá odvozen (např. u spotřebitelských úvěrů) od důchodových možností žadatele (výše příjmů). ad 3) ÚVĚROVÁ BANKOVNÍ KONTROLA Po skutečném poskytnutí úvěru bude banka sledovat plnění a vývoj dlužníka. K tomu může několikrát opakovat zkoušku hospodářské způsobilosti. Její cíle směřují: k zjištění, zda nedochází k zhoršení finanční postavení dlužníka zda nedochází k zmenšování podnikem poskytovaných jistot zda byl úvěr použit na sjednaný účel ad 4) ÚVĚROVÉ ZAJIŠTĚNÍ Jelikož se může během období, na které je úvěr poskytnut, podstatně změnit hospodářská a platební situace dlužníka, činí banka opatření, které ji umožňuje předejít ztrátám a je označováno jako zajištění úvěru. FORMY ZAJIŠTĚNÍ: I. OSOBNÍ 1) ručení (rukojemství, záruky, garance) ručením přejímá na sebe FO či PO závazek, že uspokojí nároky věřitele v případě selhání dlužníka smlouva musí být písemně Ručení se může vztahovat: na částečný nebo celý dluh na vzniklé nebo budoucí závazky 68

70 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Formy ručení na hlavní dluh (omezeno částkou a formou) Abstraktní (na staré i nové závazky dlužníka) zpětné záruky (dlužník, v případě nesolventnosti, se obrací na ručitele) 2) směnečné zajištění nutný podpis směnky s udáním osoby, za kterou se zaručuje jistota z hlediska vymáhání podoba směnky je depozitní (úložná u banky), jistí úvěr, po uhrazení závazku je vrácena nazpět sólo směnka vystavená dlužníkem ve prospěch banky směnečný akcept banka vystaví směnku na vlastní řad a dlužník ji akceptuje vhodné je, aby směnka měla delší dobu splatnosti než úvěr Záruky: za závazek dlužníka může ručit i několik rukojmí (za celý závazek ručí každý) když je požádán, musí kterýkoliv z ručitelů zaplatit celý závazek a teprve pak jej požadovat po ostatních záruky může poskytovat i stát a stávají se nástrojem hospodářské politiky u menších podnikatelů jsou zakládány úvěrové záruční společnosti, které ručí za úvěry poskytované i jejím členům 3) připuštění závazku je přejímán závazek třetích osob, obvykle toto poskytuje mateřská společnost své dceřiné, pokud požaduje úvěr podobné prohlášení může být i v příbuzenských nebo obchodně partnerských vztazích II. REÁLNÉ 1) zástava může být movitá věc nebo právo, které dlužník předá bance k zajištění pohledávky dlužník musí zastavenou věc fakticky předat, sjednat k ní přístup a nemůže jí dál používat zástavou může být také CP (skladní list, konosament, životní pojistka, autorská a patentní práva) 2) převedení věci do vlastnictví věřitele je to obdoba zástavy je v zájmu obou stran, aby věci neležely ladem, ale byly používány v hospodářské činnosti proto dlužník musí uzavřít smlouvu o pronájmu věci 3) postoupení pohledávky k zajištění úvěru může sloužit pohledávka dlužníka vůči třetím osobám na rozdíl od předchozích způsobů, zde dochází k rychlejšímu opatření finančních prostředků, je jednodušší a nezávislá na platební schopnosti dlužníka důležitým hlediskem se stává pro banku bonita odběratele souvisí s bonitou úvěrových pohledávek za splácení úvěru však stále zodpovídá dlužník 69

71 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Druhy cesí: tichá cese (odběratel není informován, že byl jeho závazek postoupen) zjevná cese (odběratel je informován o cesi a je mu stanoveno, kam má provádět úhradu faktury) individuální cese (postoupení pouze jedné pohledávky) generální cese (dlužník postupuje bance všechny pohledávky) při zástavě zahraniční pohledávky banky požadují ještě záruku nebo směnečný akcept SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Spotřebitelské úvěry poskytují banky v různých podobách klientům na řešení jejich finančních potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí. ČLENĚNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ 1. podle účelovosti účelové úvěry - jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup spotřebního zboží, automobilu, atd.) bezúčelové (neúčelové) úvěry - záleží na klientovi, na co poskytnutý úvěr použije. Cenou za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba. 2. podle typu výplaty hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti bezhotovostní úvěru - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet 3. podle zajištění zajištěné úvěry - banka vyžaduje jištění věcí movitou např. automobilem či nemovitostí nezajištěné úvěry - společnosti je poskytují pouze svým "top" prvotřídním klientům 4. podle doby splatnosti krátkodobé úvěry střednědobé úvěry dlouhodobé úvěry Dále lze samozřejmě úvěry dělit i podle dalších hledisek např. podle čerpání (jednorázové, postupné), podle frekvence splácení (měsíční, čtvrtletní...) atd. Tyto všechny kategorie se mohou mezi sebou navzájem kombinovat. Podle těchto kriterií jsou potom jednotlivým typům úvěrů přiřazeny různě vysoké úrokové sazby a např. také různé požadavky na zajištění úvěru. Při nižších částkách nemusí banka požadovat žádné jištění, při vyšších částkách je jištění úvěru povinné. JAKÁ JE ÚROKOVÁ SAZBA? Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů (např. zdali je úvěr poskytovaný jako účelový nebo neúčelový), na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které instituce při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. Úroková sazba neúčelových spotřebitelských úvěrů se pohybuje kolem 15 % p. a., úroková sazba účelových úvěrů pak kolem 10 % p. a. 70

72 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE POPLATKY Poplatky, které banky vybírají od klientů lze rozdělit do dvou skupin: jednorázové: poplatky za posouzení a zpracování úvěru opakující se: poplatek za vedení či správu úvěru Některé banky vybírají poplatek již při podání žádosti o úvěr (jeho výše je určena % z požadované výše, nebo pevně danou částkou). Tento poplatek banky většinou klientovi nevrací, ani při zamítnutí jeho žádosti o spotřebitelský úvěr. Jiné provádějí posouzení úvěru bezplatně a poplatek inkasují od klienta až v případě kladného vyřízení jeho žádosti o úvěr (výše poplatku je určena obdobně). Dalším typem poplatku je poplatek za vedení nebo správu účtu (úvěru). Tento poplatek u některých úvěrů není vybírán. VÝHODY A NEVÝHODY SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ Jednoznačnou a největší výhodou spotřebitelského úvěru je okamžité uspokojení vašich současných potřeb bez nutnosti dlouhodobě spořit. Jde tedy o rozdělení jednorázové platby na několik menších částí. Ale spotřebitelský úvěr má i své nevýhody, kterými jsou: zaplatíte více, než si půjčíte (půjčená částka + úrok) většinou musíte prokázat pravidelný příjem a jeho výši vyřízení trvá delší dobu banky obvykle vyžadují spoustu různých potvrzení a dokladů někdy si musíte sehnat ručitele, nebo se zaručit jiným majetkem zadlužovat se na spotřebu není příliš moudré Co je to často zmiňované RPSN? RPSN (ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ) RPSN je někdy vykládáno jako jinými slovy úrok, vyšší úrok, interní ukazatel banky apod. Všechny tyto výklady jsou však chybné. Pro účely našeho vysvětlení lze říci, že RPSN, tedy Roční Procentní Sazba Nákladů, udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s tou kterou půjčkou spojeny. Zde tedy vidíme rozdíl mezi úrokem a RPSN. Úrok ukazuje pouze a jen cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm tedy zahrnuty ostatní náklady, kdežto RPSN v sobě nese veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené.. A které náklady to mohou, kromě úroku, který je pochopitelně tím nákladem nejvyšším, být? Jsou to například: poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky), poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, poplatky za převody peněžních prostředků, první navýšená splátka (ne zcela správně nazývaná akontace), pojištění schopnosti splácet apod. 71

73 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE KONTOKORENTNÍ ÚVĚR Kontokorentní úvěr, zkráceně kontokorent, je možnost jít do mínusu poskytovaná bankovními domy jako doplněk k běžnému účtu. Některé banky nenabízí přímo kontokorent, ale například povolené přečerpání běžného účtu. Ať tak či tak, jedná se o úvěry, které lze čerpat a splácet kdykoli. Hlavní výhoda kontokorentu spočívá v posílení vaší platební schopnosti. Vaše pravidelné a povinné platby (např. SIPO, inkaso, pojistné) odejdou v pořádku, kdyby se z jakýchkoliv důvodů na vašem účtu nenacházely dostatečné finanční prostředky. Úrokové sazby se aktuálně pohybují od 10 do 22 % p. a. s tím, že ročně uváděná úroková sazba je často zdražována měsíčním strháváním úroků. Přidělovaná úroková sazba se liší u podnikatelů - ti mohou dosáhnout ještě na nižší úroky, a zároveň na vyšší úvěrový rámec. Ten se u nepodnikajících fyzických osob obvykle nachází v rozmezí korun a dvojnásobku čistého měsíčního příjmu. Jak kontokorent funguje? Kontokorentní úvěr se může opakovat. Jakmile "půjčku" splatíte (čili navýšíte stav účtu na částku, kterou jste si půjčili plus úrok), můžete z principu revolvingu opět čerpat do mínusu. Pozor ale na jednu věc! Banky určují limitní částku, do které můžete ze svého účtu čerpat. Pokud hranici překročíte, počítejte s vysokými penále kolem 25 % p. a. Když vám však na účet dojde jakákoliv platba, zpravidla výplata, úvěr bude zcela nebo částečně splacen. Poté můžete kontokorent opět kdykoliv využít, a to vždy až do bankou stanoveného limitu. Jeho splácení probíhá příchozími platbami. Kontokorentní úvěr je poskytován ve dvou podobách Zajištěný debet - ručí se většinou termínovaným vkladem ve stejné částce (nebo vyšší), jako je úvěrový rámec; Nezajištěný debet - zde nemusí být žádné jištění. Pozor! Některé banky nezajištěný kontokorent vůbec neposkytují. SHRNUTÍ NA ZÁVĚR - TEDY KONTOKORENT NEBO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR? V průběhu let 2000 až 2010 se objem kontokorentních úvěrů ztrojnásobil a objem spotřebitelských úvěrů zvýšil téměř osmkrát. Kdy je vhodné zvolit spotřebitelský úvěr a kdy kontokorent? Stále častěji mnoho z nás potřebuje překlenout určité časové období, ve kterém se mu nedostává takového objemu peněžních prostředků, jaké by opravdu potřeboval. Jaké je v této situaci nejlepší řešení? Kdo jsou klienti Většina bank nerozeznává velký rozdíl mezi osobami, kterým poskytuje spotřebitelský úvěr, to jak už účelový nebo neúčelový, a kontokorent. Převážná část poskytovatelů těchto financí si do podmínek dává pouze plnoletost, tedy věk nad 18 let, české státní občanství nebo trvalý pobyt v České republice. 72

74 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Rozdíl je především v čerpané částce a délce trvání Hlavní rozdíl mezi spotřebitelskými úvěry a kontokorentem je ve výši půjčované částky peněz. V případě spotřebitelských úvěrů se minimální částka pohybuje většinou okolo 30 tisíc (na neúčelové úvěry) a maximální částka může dosahovat i několik miliónů (to však na účelový), u některých bank dokonce není omezena vůbec. U kontokorentních úvěrů je minimální částka podstatně nižší, v převážných případech se u bank spodní hranice pohybuje okolo 5 tisíc korun, maximální částka je částka okolo 200 tisíc, v případě splnění dalších podmínek může kontokorent dosahovat u určitých bank až čtvrt milionu korun. Kontokorentní úvěry na rozdíl od spotřebitelských úvěrů slouží pouze k překlenovacímu, většinou krátkodobějšímu účelu, lze je však čerpat opakovaně. U většiny bank je nutné jednou za čas, obvykle maximálně jednou do roka, splatit celou půjčenou částku kontokorentu či vykázat kladný zůstatek na bankovním účtu. U kontokorentních úvěrů není nutné dokládat účel čerpání. Podmínky jednotlivých úvěrů V současné době je nutné jak u bankovních spotřebitelských úvěrů, tak i u žádosti o kontokorent, předložit potvrzení o výši mzdy. Pokud žadatelům o úvěr chodí mzda na účet banky, není to nutností. U podnikatelů banky vyžadují daňové přiznání za předchozí rok, někdy doklad o zaplacení daně. U důchodců se banky spokojí s důchodovým výměrem. Spotřebitelské úvěry mívají z pravidla pevně stanovenou úrokovou sazbu, která je po celou dobu splácení neměnná. U kontokorentních úvěrů se zase platí úrok jen v období, kdy se kontokorent čerpá a to z dlužné částky na konci zúčtovacího období. Hotovost je tak na účtu k dispozici kdykoliv a to až do výše dohodnuté s bankou. Kontokorent lze čerpat kdykoliv průběžně, splácen je z příchozích plateb na účtu. Výše sazeb u těchto dvou variant úvěrů je velmi rozdílná, v případě kontokorentů se pohybuje minimální sazba lehce pod hranicí 20% p. a. a horní okolo 22% p. a., ale platí se pouze z dlužné částky. U spotřebitelských úvěrů začínají úrokové sazby okolo 6% p. a., v případě že je sjednaný úvěr na dobu více let, tím se předpokládá okolo 6 let, v případě jednoročního spotřebitelského úvěru je úroková sazba jen o něco málo nižší než u kontokorentů. Jakou volit variantu? Kdy je tedy vhodné zvolit spotřebitelský úvěr a kdy kontokorent? Pokud potřebujeme jednorázově sumu peněz spíše na delší období, je rozhodně lepší variantou spotřebitelský úvěr. Pokud ale chceme částku čerpat opakovaně, volíme kontokorent. Nesmíme však nikdy zapomenout, že tato opakovaná forma úvěru je za předem dané časové období také splatná. To, že obliba v půjčování peněz stále roste, dokládají i údaje České národní banky. V průběhu let 2000 až 2010 se objem kontokorentních úvěrů ztrojnásobil a objem spotřebitelských úvěrů zvýšil téměř osmkrát. 73

75 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE A RADA NA ZÁVĚR? Žadatel o úvěr, a to ať o kontokorentní nebo spotřebitelský, si vždy musí uvědomit, zda je schopen danou částku splácet. Pokud potřebujete pouze překlenout přechodný nedostatek financí, je vhodnější variantou kontokorent. Při dlouhodobější finanční potřebě volíme spotřebitelský úvěr. NEBANKOVNÍ PŮJČKY V České republice je finanční produkt ve formě úvěru poměrně hojně využíván. Nicméně jeho získání není vždy jednoduché. Problém může nastat například v případě, má-li klient nedostatečné příjmy nebo zápis v registru dlužníků. To je pro banku důvod, aby žadateli úvěr neposkytla. V takovém případě můžete využít nabídku nebankovních institucí. Nebankovní půjčky jsou, jak už název napovídá, poskytovány nebankovními subjekty, většinou soukromými finančními institucemi. S nabídkami od těchto institucí se můžete setkat prakticky kdekoli na ulici, na internetu, v bankách, v obchodech, u finančních společností atd. Jejich klientelu tvoří převážně rizikoví občané, není se tudíž čemu divit, že si tyto společnosti nastavují mnohem vyšší úrokové sazby než banky. Pro poskytnutí nebankovní půjčky stačí splnit dvě základní podmínky být starší 18 let a být občanem České republiky. Mohou o ni zažádat jak fyzické osoby, tak i podnikatelé nebo třeba i nezaměstnaní občané. Nebankovní půjčky jsou často využívány lidmi v bezvýchodné kritické finanční situaci, ve které jim z důvodu rizikovosti žádný bankovní subjekt nepůjčí. Dosáhne na ni prakticky každý. Půjčka je vyřízena a poskytnuta ihned. Její výše se pohybuje v rozmezí od do korun. Doba splatnosti se pohybuje mezi pár měsíci až několika lety. Nebankovní půjčky bez registru Jsou určeny pro žadatele, kteří mají negativní záznam v bankovním registru. Tedy pro problémové žadatele, kterým by bankovní subjekty nepůjčily. Vyřízení půjčky je rychlé a není potřeba ručitel. Vzhledem k velkému riziku pro subjekty poskytující půjčku jsou většinou poskytovány menší finanční částky. Nebankovní půjčky bez potvrzení příjmu Mohou o ně žádat např. ženy na mateřské dovolené nebo nezaměstnaní. Ručí se nemovitostí, movitým majetkem nebo směnkou. I u těchto typů půjček je poměrně velké riziko budoucí neschopnosti závazky splácet. V tom případě dochází velmi rychle k zabavení majetku, kterým bylo ve smlouvě ručeno. Půjčky bez potvrzení příjmu často využívají také začínající podnikatelé, kteří ještě nemohou doložit své příjmy daňovým přiznáním. Nebankovní půjčky do 24 hodin (půjčky on-line) Poskytující subjekty nenahlíží do registru a nevyžadují ručitele. Bývají vyřízeny velmi rychle maximálně do 24 hodin. Sjednat je lze po internetu nebo po telefonu. U těchto druhů půjček hrozí pro žadatele riziko neinformovanosti o všech podmínkách smlouvy. 74

76 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE VÝHODY NEBANKOVNÍCH PŮJČEK: nenahlíží se do bankovních registrů rychlé vyřízení u většiny společnosti není potřeba dokládat příjem většina půjček je bez ručitele a nutnosti ručení bez vědomí manžela či manželky bez nutnosti uvádění účelu jednoduchá administrativa při vyřízení NEVÝHODY NEBANKOVNÍCH PŮJČEK: vysoké úroky a RPSN (úrok ve výši 10%-30%, RPSN může dosahovat až 400%!) vysoké poplatky (za vedení účtu, uzavření smlouvy, za převod peněz, za předčasné splacení a další) rizikovost obchodu (pochybné společnosti, nedostatečná informovanost žadatelů) při neplnění závazků rychlé odebrání majetku, kterým bylo ve smlouvě ručeno V České republice působí v současné době mnoho nebankovních subjektů poskytujících půjčky. Patří mezi ně například: CETELEM ČR, a.s., COFIDIS s.r.o., ESSOX s.r.o., HOME CREDIT a.s., Provident Financial s.r.o. a další. Pakliže jste se rozhodli pro využití nebankovní půjčky, dodržujte základní bezpečností pravidla: nepodepisujte smlouvu ihned v kanceláři společnosti, vždy si ji v klidu pročtěte doma (hlavně to, co je psáno ve smlouvě nejmenším písmem) porovnejte nabídky více společností, preferujte spíše známé společnosti ujasněte si výši RPSN, úrokové sazby, počet splátek a celkově zaplacenou sumu informujte se o všech závazcích a pravidlech, např. zda jde půjčka splatit předem neplaťte žádné poplatky před poskytnutím půjčky 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení Vypůjčíme si Kč na 2 roky. Banka nám sdělí, že budeme měsíčně splácet Kč. Kolik teda za 2 roky bance vrátíme? Jaká je roční úroková sazba? Kolik bance vrátíme v případě, že si banka vybírá 300 Kč ročně za vedení úvěrového účtu a při uzavření úvěru jednorázový poplatek Kč a kolik bude teď činit RPSN? 2. cvičení Ukažme si splácení na příkladu úvěru ve výši Kč, který má úrokovou sazbu 17% a je poskytnut na dobu 6 měsíců. Pak splátky probíhají tak, že v každé je započtena část na splácení úroku a část na splácení vlastního úvěru (tzv. úmoru). 75

77 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 3. cvičení Pan Koukal si chce koupit domácí kino za cenu Kč, potřebné peníze ale nemá a chce je získat v podobě úvěru (s jistinou ve výši Kč). V první bance dostal tyto dvě nabídky: úvěr A: úrok Kč, splatnost 2 roky (měsíční splátka Kč) úvěr B: úrok Kč, splatnost 2 roky (měsíční splátka Kč) Který úvěr je výhodnější a proč? V druhé bance dostal tyto dvě nabídky: úvěr C: úrok Kč, splatnost 2 roky (měsíční splátka Kč) úvěr D: úrok Kč, splatnost 4 roky (měsíční splátka Kč) Který úvěr je výhodnější a proč? Teď už zbývá jen porovnat výhodnější z obou úvěrů nabízených v první bance s výhodnějším z obou úvěrů nabízených v druhé bance? Abychom mohli kterákoli dvě pasiva porovnat z hlediska jejich nákladnosti, musíme úroky, které z nich plynou, převést do srovnatelné podoby. Tento výpočet provedeme ve 2 krocích: 76

78 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 1) Jaký úrok bychom museli zaplatit v případě, že bychom si půjčili jen 1 Kč, neboli jaká je míra úroku (úrok vydělíme jistinou): Úrok (Kč) Jistina (Kč) Úroková míra (%) Úvěr A Úvěr B Úvěr C Úvěr D 2) Jaký úrok bychom museli zaplatit v případě, že bychom si půjčili jen 1 Kč na rok, neboli jaká je roční úroková míra. Úvěr je tím výhodnější, čím je roční úroková míra nižší. Úroková míra (%) Splatnost (měsíce) Roční úroková míra (%) Úvěr A Úvěr B Úvěr C Úvěr D Který úvěr je nejvýhodnější, tj. nejméně nákladný a proč? 4. cvičení Petrovi Novákovi se pokazila lednička. Jelikož neměl žádnou hotovost, tak si vybral půjčku od nebankovního poskytovatele Provident. Vzal si půjčku Kč, ve smlouvě se zavázal platit 45 týdnů s tím, že týdenní splátka bude 767 Kč nebo může stejnou částku splácet 60 týdnů s tím, že by každý týden zaplatil 612 Kč. Spočítejte, kolik přeplatí za půjčku Kč v Kč i v %, o kolik procent přeplatí obě varianty? 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..) 1) 2) 3) 4) 5) Finanční a ekonomická gramotnost: M. Skořepa, E. Skořepová, Scientia SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Co je to kontokorentní úvěr Co je to RPSN? Vyjmenujte alespoň 3 nevýhody spotřebitelského úvěru? Kdy je pro banku nebezpečné kurzové riziko a kdy naopak pro klienta? ) Vyjmenujte 4 věcné znaky důvěryhodnosti dlužníka Co je nutno zjistit při zkoušce hospodářské situace klienta? Jak se dělí dlužníci podle zkoušky hospodářské situace klienta? Co je to limitování úvěru?. Co je to individuální cese? Jaká je hlavní výhoda kontokorentu? Kdy je vhodné zvolit spotřebitelský úvěr a kdy kontokorent? Co je to nebankovní půjčka a jaké jsou hlavní výhody a nevýhody? Proč jsou u nebankovních půjček tak vysoké úroky a RPSN? Co znamená, že je úvěr reálně zajištěn? Co znamená, že úvěr je zajištěn osobně? 77

79 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 10. HYPOTÉKA 1. CÍLE rozlišovat mezi klasickou hypotékou a americkou hypotékou pochopit smysl fixace úrokové sazby znát výhody a nevýhody tohoto způsobu financování bydlení (případně něčeho jiného u americké hypotéky) sestavit splátkový (úvěrový) kalendář (při anuitním splácení) 2. KLÍČOVÁ SLOVA hypotéka, americká hypotéka, fixace úrokové sazby, vinkulace pojištění, zástava nemovitosti, anuita, předhypotéční úvěr 3. TEORIE - POJMY Hypotéky jsou primárně určeny na financování bydlení. Hypotéka je dlouhodobý úvěr na vysoké částky, proto se vyplatí věnovat jejímu výběru hodně pozornosti. Před květnem 2004 bylo možné hypoteční úvěry poskytovat pouze na investice do nemovitostí na území ČR, na jejich výstavbu či pořízení, a zajistit jeho splacení zástavním právem k nemovitosti. Nyní již tato podmínka zákonem daná není a hypoteční úvěry jsou vlastně všechny úvěry zajištěné nemovitostí. Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: hypotéky, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti a tzv. americké hypotéky na cokoli. Platí, že klasické hypotéky mají lepší parametry než ty neúčelové. Hypoteční úvěry může poskytovat jakákoliv banka, pokud vydá hypoteční zástavní listy a výnosy z nich použije k financování hypotečních úvěrů. V současné době poskytují hypoteční úvěry tyto banky: Citibank Europe plc., Česká spořitelna, Česká pojišťovna, ČSOB, Ge Money Bank, ING Bank, mbank, Komerční banka, LBBW Bank CZ, Oberbank AG, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, UniCredit Bank, Waldviertler Sparkasse von 1842 a Wüstenrot hypoteční banka. POUŽITÍ ÚČELOVÉ HYPOTÉKY koupě nemovitosti do vlastnictví (bytu, rodinného domu, pozemku) financování výstavby nemovitosti, případně i nástavby, vestavby, přístavby financování rekonstrukcí, modernizace nemovitostí a oprav koupě podílu nemovitostí za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických podílů splacení dříve poskytnutých úvěrů a půjček použitých k investicím do nemovitostí ZPŮSOB ČERPÁNÍ jednorázově či postupně, a to v závislosti na konkrétním účelu vždy až po zápisu zástavního práva k zastavené nemovitosti ve prospěch banky ÚROKOVÁ SAZBA je stanovena na základě aktuální úrokové sazby v době podpisu úvěrové smlouvy banky dávají na výběr mezi: a) fixní sazbou, která je obvykle fixována na 1 až 15 let; po tuto dobu banka garantuje výši úroků a státní podpory, která platila v době uzavření smlouvy; nelze však provést žádné změny ani předčasně splatit úvěr, aniž by se uhradil sankční poplatek b) pohyblivou sazbou, která se mění v závislosti na pohybu úrokových sazeb na trhu a vývoji výše státní podpory 78

80 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE DOBA FIXACE Banky stanovují časová období, po kterých lze úvěr jednorázově splatit. Po toto období je zároveň zaručena neměnná úroková sazba. U krátkého období bude úroková sazba nižší. Většinou se období fixace stanovuje mezi jedním rokem až pěti lety, ale hodně bank nabízí i období dlouhé 10-15, výjimečně 20 let. V souvislosti s uplynutím doby fixace se klientům nabízí možnost zvážení výhodnosti podmínek u současného poskytovatele hypotečního úvěru. Banky navrhují klientovi po uplynutí fixační doby novou úrokovou sazbu. Často se stává, že nově nabídnutá sazba je vyšší než původní. Pro takovéto případy existuje možnost refinancování stávající hypotéky hypotečním úvěrem poskytnutým jinou bankou. Klient si zřídí hypotéku u jiné banky a čerpanou částku použije na splacení stávajícího úvěru. Zřízení hypotečního úvěru za účelem refinancování jiného již není tolik administrativně náročné a mnohdy se tak dají ušetřit nemalé peníze. POPLATKY za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr; jedná se obvykle o procento z požadované výše úvěru se stanovenou minimální a maximální částkou; poplatek je nevratný, proto banky nabízejí předběžnou konzultaci poplatek odhadci nemovitosti poplatky katastrálnímu úřadu měsíční poplatek za vedení úvěru (obvykle Kč/měsíc) případný poplatek za změnu podmínek pojištění nemovitosti ZPŮSOB SPLÁCENÍ v měsíčních splátkách nejčastěji anuitním způsobem (celková měsíční splátka je po celou dobu splácení stejná, přičemž v počátečním období splácení převažuje podíl úroku, ke konci splácení hypotečního úvěru je naopak vyšší podíl jistiny - úmoru) některé banky nabízejí i degresivní (klesající), nebo progresivní (rostoucí) splátky současně s měsíční splátkou hradíte také paušální poplatek za správu, a pokud jste si sjednali, tak také pojištění hypotéky banky stanovují sankce za předčasné splacení ve výši ušlých výnosů z úroků, tomuto poplatku je možné se vyhnout, pokud klient splatí úvěr dříve v době změny pevné úrokové sazby (stanovena ve smlouvě - např. pět let) POJIŠTĚNÍ vždy musí být pojištěna zastavená nemovitost individuálně může být vyžadováno životní či jiné pojištění a. kapitálové životní pojištění: používá se pro případ, že by majitel nemovitosti nemohl splácet, ale i pro zvláštní způsob splácení úvěru; je poměrně finančně náročné, zvyšuje měsíční splátku úvěru až o několik tisíc korun b. rizikové pojištění: sjednává se pro případ neschopnosti splácet úvěr například z důvodu nemoci či smrti a v budoucnu i ztráty zaměstnání částka pojistného plnění musí být vinkulována ve prospěch banky 79

81 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE HLAVNÍ VÝHODY HYPOTÉKY dnes již snadné, dostupné a efektivní řešení financování bydlení pro každého hypotéku lze někdy získat i bez doložení příjmu hypotéku amerického typu lze použít dokonce na financování čehokoli stávající hypotéku můžete snadno refinancovat u konkurence za výhodnějších podmínek financování hypotékou může být výhodnější, než placení běžného nájmu hypotéku lze použít i jako investiční nástroj při koupi nemovitosti dostupná výše od Kč do neomezené výše doba splácení od 1 roku do 45 let vysoká konkurence na trhu má za následek výhodné podmínky pro klienty můžete se pojistit proti nesplácení úvěru z důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu nebo smrti možnost odečíst si od základu daně z příjmu zaplacené úroky z hypotéčního úvěru (částka až 300 tis. ročně MF uvažuje o jeho budoucím snížení) DEJTE SI POZOR NA: poplatek za vyřízení úvěru před jeho schválením odlišnou (horší) úrokovou sazbu pro nové a stávající klienty příliš dlouhou dobu fixace bez možnosti předčasného splacení bez poplatku nátlak vlastní banky na jedinou výhodnou hypotéku vaše reálné finanční možnosti před pořízením hypotéky PŘEDHYPOTEČNÍ ÚVĚR je úvěr, kdy klient má v úmyslu nemovitost pořídit výstavbou a nemá jinou nemovitost do zástavy. Stejně jako u doplňkového úvěru je tento úvěr až do přefinancování zajišťován jinými prostředky než zástavním právem k nemovitosti. obvykle je poskytován na jeden až dva roky; je vázán na příslib banky o poskytnutí hypotečního úvěru a je jištěn jako běžná hypotéka; úročení je však vyšší AMERICKÁ HYPOTÉKA - NEÚČELOVÝ HYPOTEČNÍ ÚVĚR Americká hypotéka je s klasickou hypotékou velice podobná, ale nejdůležitější rozdíl je v její bezúčelovosti, někdy je tato hypotéka také nazývána bezúčelovou, protože není potřeba nijak dokládat účel, ke kterému se hypotéka vztahuje. Jinak všechny okolnosti jsou naprosto stejné zástavou musí být nemovitost, která je v klientově vlastnictví, úvěr je možné poskytnout pouze do 70% výše ceny nemovitosti, musí se dokládat příjmy, což bude podrobněji popsáno níže v postupu získání americké hypotéky, kdy použiji postup, který aplikuje Hypoteční banka, ale je většinou totožný s ostatními bankami, které americké hypotéky poskytují. V současné době je americká hypotéka i v České republice poměrně notně využívaná a už se nejedná o produkt, o kterém se dá slyšet pouze v amerických filmech. Americká hypotéka je většinou opravdu neúčelová a banku ani nezajímá, na co poskytnuté peníze klient využije, ale lze se setkat i s bankou, která účel chce znát. Ale přesto si může klient svobodně vybrat, jestli si za získané peníze koupí nové auto, začne s nimi podnikat nebo pojede na luxusní dovolenou. Je zde poměrně velká volnost, navíc americká hypotéka má i výhody oproti ostatním produktům většinou má nižší úrokové sazby než spotřebitelský úběr a zároveň oproti klasické hypotéce je možné americkou splatit obvykle bez postihu i jednorázovou platbou. 80

82 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE CHARAKTERISTIKY AMERICKÉ HYPOTÉKY získané peníze lze použít na jakýkoli účel úroková sazba je výhodnější než u spotřebitelských úvěrů, což je dáno hlavně zástavou ve formě nemovitosti úvěr je možné splatit kdykoli, aniž by došla k jakémukoli postihu nemovitost s americkou hypotékou je možno kdykoliv prodat poplatek za zpracování úvěru je hrazen jen v případě schválení úvěru Americká hypotéka má jistě své výhody, což má však každý produkt, ale pokud klient potřebuje větší peníze a je vlastníkem nemovitosti, je rozhodně nejsnazším způsobem, jak tyto finance získat, pokud není osoba podnikatelem a může si dovolit jiný druh úvěru. KDO MÁ NA AMERICKOU HYPOTÉKU NÁROK Na hypotéku má nárok každá fyzická osoba, občan České republiky či osoba s povolením pobytu, pokud již dosáhla věku 18 let (u GE Money je to 21 let). Banky určují i horní věkovou hranici, kdy je to 70 let věku, respektive americkou hypotéku může uzavřít osoba, které bude v době konečné splatnosti maximálně 70 let. NA CO LZE FINANCE POUŽÍT Jak již bylo řečeno, finance lze použít na jakýkoli účel, Hypoteční banka, ani ČSOB či GE Money nevyžadují znát účel, na který budou finance použity. Peníze jsou většinou bezhotovostně převedeny na účet klienta, který si s nimi může doslova dělat, co chce. Důležité je samozřejmě poté splácet. KOLIK SI LZE PŮJČIT Opět se banky od sebe liší, ale dá se říci, že obecně lze půjčit maximálně 70% ceny nemovitosti, i když například Česká spořitelna poskytuje Americkou hypotéku až do výše 90%. Korunové omezení je obvykle od Kč (u České spořitelny) až do Kč, ale ani toto není žádné dogma stanovené zákonem. Například GE Money poskytuje půjčky pouze do výše Kč, naopak Česká spořitelna poskytuje až do výše 90%, částkou zde není půjčka nijak omezena. Česká spořitelna si toto může dovolit hlavně proto, že se jedná o největší banku na našem trhu. Samozřejmě je výše úvěru také omezena schopností klient splácet. SPLÁCENÍ ÚVĚRU U splatnosti je důležité hlavně to, jak dlouho se bude hypotéka splácet. Většinou je stanovena maximální doba na 20 let, banky se ve své nabídce liší pouze v minimální době, kdy Hypoteční banka a ČSOB nabízejí hypotéku již na 3 roky, ale GE Money až od 5 let. Jsou stanoveny úrokové sazby i anuitní splátky, ovšem s tím, jak již bylo zmíněno, že bez jakýchkoli následků je možné splatit úvěr jednorázovou platbou v průběhu jejího periodického splácení. RUČENÍ Ručí se samozřejmě nemovitostí (bytová jednotka, rodinný dům či bytový dům zapsané v katastru nemovitostí), na kterou nesmí být již uvaleno zástavní právo. Nemovitost musí stát na území České republiky. Je samozřejmě vyžadováno pojištění nemovitosti s vinkulací ve prospěch úvěrující banky. 81

83 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení zdroj: ministerstvo pro místní rozvoj Otázky ke grafu: 1. Proč v roce 2008 došlo k poklesu objemu poskytnutých hypoték? 2. Proč v roce 2009 byl objem hypotéčních úvěrů na historickém minimu? Rok 2010 proč hypotéky opět rostou 3. Odhadněte, jak se bude vyvíjet graf v roce 2011 Obecně otázka na úvahu: 1. Co přispívá k tomu, že objem poskytnutých hypoték roste? 2. Které faktory nejvíce ovlivňují poskytování hypoték? 3. Kdy naopak bude klesat poskytování hypoték? 2. cvičení Otázky na úvahu: 1. Kdy bude výhodné předčasně splatit hypotéku nebo její část? 2. Kdy naopak nebude vhodné umořovat hypotéku nebo její část? Anuita Jistina i (1i) n 1 i 1 n 82

84 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 3. cvičení: Pan Novák si vzal hypotéku na 20 let ve výši Kč, úroková sazba je 4,5 %, fixace na 5 let. Spočítejte anuitní splátku a sestavte umořovací plán (pro zjednodušení počítejte s roční anuitou). Jaký bude jeho dluh vůči bance po 5 letech splácení? Po 5 letech na trhu prudce vzrostou úrokové sazby na 7,2%, pan Novák se rozhodne splatit část hypotéky z dědictví, které získal během té doby a zůstane mu závazek ve výši Kč, které se zaváže splatit za 5 let, sestavte jeho nový umořovací plán a vypočítejte novou výši anuity (roční). Pro zjednodušení zaokrouhlujte matematicky na celá čísla. První období, úrok 4,5%, 20 let splácení Období anuita úrok úmor zůstatek úvěru Odpovězte na tyto otázky: 1) Jaká bude anuita při ročních splátkách? 2) Kolik by zaplatil pan Novák, kdyby platil roční anuitu celých 20 et bez změn podmínek? 3) Kolik by za těch 20 let přeplatil na úrocích při splácení roční anuitní splátkou? ( 4) Jaká by byla anuita při měsíčním splácení? 5) Kolik by zaplatil za hypotéku celkově, pokud by splácel měsíčně po dobu 20 let bez změn podmínek? 6) Kolik by za těch 20 let přeplatil na úrocích při splácení měsíční anuitní splátkou? 7) Jak moc by přeplatil, pokud by hypotéku na 20 let splácel roční anuitou místo měsíční) 8) Proč přeplatí na roční anuitě více než na měsíční? (aspoň dva důvody) Druhé období, úrok 7,2 %, nastaveno na 5 let, Kč. Období anuita úrok úmor zůstatek úvěru ) Jaká by byla anuitní splátka při měsíčním splácení? 2) Kolik zaplatí za 5 let při roční anuitní splátce? 3) Kolik přeplatí na úrocích při roční anuitní splátce za 5 let? 4) Kolik by zaplatil celkem za 5 let, pokud by splácel měsíční anuitní splátkou? 5) Kolik přeplatí na úrocích při měsíční anuitní splátce za 5 let? 83

85 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 4. cvičení Pan Novák si vzal hypotéku na 30 let ve výši Kč, úroková sazba je 4,2%, fixace na 5 let. Spočítejte anuitní splátku a sestavte umořovací plán (pro zjednodušení počítejte s roční anuitou). Jaký bude jeho dluh vůči bance po 5 letech splácení? Po 5 letech na trhu prudce vzrostou úrokové sazby na 6,6 %, pan Novák se rozhodne splatit část hypotéky z dědictví, které získal během té doby a zůstane mu závazek ve výši Kč, které se zaváže splatit za 5 let, sestavte jeho nový umořovací plán a vypočítejte novou výši anuity (roční). Pro zjednodušení zaokrouhlujte matematicky na celá čísla. První období, úrok 4,2 %, 30 let splácení Období anuita úrok úmor zůstatek úvěru Odpovězte na tyto otázky: 1) Jaká bude anuita při ročních splátkách? 2) Kolik by zaplatil pan Novák, kdyby platil roční anuitu celých 30 et bez změn podmínek? 3) Kolik by za těch 30 let přeplatil na úrocích při splácení roční anuitní splátkou? 4) Jaká by byla anuita při měsíčním splácení? 5) Kolik by zaplatil za hypotéku celkově, pokud by splácel měsíčně po dobu 30 let bez změn podmínek? 6) Kolik by za těch 30 let přeplatil na úrocích při splácení měsíční anuitní splátkou? 7) Jak moc by přeplatil, pokud by hypotéku na 30 let splácel roční anuitou místo měsíční? 8) Proč přeplatí na roční anuitě více než na měsíční? (aspoň dva důvody) Druhé období, úrok 6,6 %, nastaveno na 5 let Období anuita úrok úmor zůstatek úvěru ) Jaká by byla anuitní splátka při měsíčním splácení? 2) Kolik zaplatí za 5 let při roční anuitní splátce? 3) Kolik přeplatí na úrocích při roční anuitní splátce za 5 let? 4) Kolik by zaplatil celkem za 5 let, pokud by splácel měsíční anuitní splátkou? 5) Kolik přeplatí na úrocích při měsíční anuitní splátce za 5 let? 84

86 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..) 1) 2) 3) 4) 5) krátké video, které vysvětluje základní pojmy o hypotéčním úvěru 6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Co je to hypotéka? Co je to anuita? Co je to fixace úrokové sazby a jaký má význam? Co je to americká hypotéka? Můžu si koupit družstevní byt na hypotéku? Na co lze použít americkou hypotéku Lze splatit hypotéku předčasně? Jaké jsou největší výhody hypotéky? Co považujete za nevýhodu hypoték? Co je to předhypotéční úvěr? Na jakou dobu byste fixovali úrokové sazby v současnosti (zdůvodněte své rozhodnutí) 85

87 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 11. STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. CÍLE pochopit filozofii stavebního spoření seznámit se s historií stavebního spoření pochopit roli stavebního spoření v rodinném portfoliu orientovat se v rozdílu mezi řádným a překlenovacím úvěrem seznámit se se základními parametry stavebního spoření v ČR pochopit výhody a nevýhody stavebního spoření 2. KLÍČOVÁ SLOVA stavební spoření, hodnotící číslo, řádný úvěr, překlenovací úvěr, historie stavebního spoření, filozofie stavebního spoření, cílová částka, státní příspěvek, výnosnost stavebního spoření, výhody a nevýhody, stavební spořitelny 3. TEORIE - POJMY Stavební spoření je jedním z nástrojů jednak slušného zhodnocení prostředků a také možností jednoho z nejdostupnějších úvěrů na bytové potřeby. Na našem trhu působí pět stavebních spořitelen. Stavební spoření zahrnuje fázi spoření a následně nároku na úvěr. Další prostředky poskytují stavební spořitelny pomocí tzv. meziúvěru (jinak překlenovacího úvěru). Ten je méně výhodný, ale je dostupný velmi brzo. Slouží tak žadatelům, kteří nemají naspořeno dostatek vlastních peněz a přesto chtějí své bydlení financovat. Poté oznamte dnešní téma hodiny: jak a kdy vzniklo stavební spoření. Myšlenku, jak vzniklo stavební spoření, si ukážeme na příkladu. Pan Adamec by si rád pořídil domek za 2 mil. Kč. Je schopen si spořit 100 tisíc korun ročně. Jeho sen by si tak sám mohl splnit až za 20 let. pan Dlouhý a pan Erban. Všem by trvalo 20 let, než by si sami na své sny našetřili. Stejně tak pan Bílý by si rád pořídil domek za 2 milióny a může dávat bokem taky 100 tisíc ročně. A taky by musel čekat 20 let, než si peníze naspoří. Stejně tak pan Cibulka, Jestliže ale dají své úspory dohromady, tak už po 4 letech budou mít dohromady potřebné 2 milióny a pan Adamec může bydlet ve svém. Pan Adamec samozřejmě dále bude platit 100 tisíc korun ročně, tentokrát jako splátku půjčky od pana Bílého Cibulky, Dlouhého a Erbana. Ti samozřejmě také dále spoří. 86

88 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Po 8 letech budou mít další 2 milióny a svůj sen si může splnit pan Bílý. Po 12 letech může bydlet i pan Cibulka, po 16 letech pan Dlouhý a za 20 let poslední z nich, pan Erban. Kdyby spořili samostatně, každý by bydlel až za 20 let. Ale díky společnému spoření na tom nikdo z pánů není hůře, než kdyby spořili samostatně. Většina z nich je na tom dokonce lépe někdo bydlí již za 4 roky, někdo za 8, 12 nebo 16 let. HISTORIE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Stavební spoření vzniklo v Německu po první světové válce. Za jeho zakladatele je považován Georg Krapp, jenž v roce 1921 inicioval vznik sdružení, které za příspěvky vybírané od svých členů začalo stavět rodinné domy a byty. Kvůli nedostatku peněz byly byty ve sdružení zpočátku přidělovány losem - až po větším rozšíření ideje stavebního spoření začalo být toto spoření nabízeno bankami v podobě, kterou známe dnes, a začalo být podporováno státem. STAVEBNÍ SPOŘENÍ: VKLADOVÝ NEBO ÚVĚROVÝ PRODUKT? Produkt stavební spoření byl primárně určen jako podpora bydlení pomocí výhodných úvěrů. Punc spořícího produktu se státní podporou, získal až v následujících letech. Lidé začali využívat masivně stavebního spoření ke zhodnocování peněz, které pak šly na bydlení jen zřídkakdy. Úvěrová část produktu byla nějakou dobu využívána poskrovnu, aby se začala o své slovo hlásit znovu jako konkurence hypotečních úvěrů. Už nějaký rok však vnímáme stavební spoření v celé jeho síle: jako kombinaci spoření a účelového úvěru na bydlení se státní podporou. KDO POSKYTUJE STAVEBNÍ SPOŘENÍ? Stavebních spořitelen funguje v České republice pět. Jedná se o banky, které mohou vykonávat pouze činnosti povolené v bankovní licenci. Samotné spořitelny jsou obvykle součástí finančních skupin. Modrá pyramida patří ke Komerční bance, Buřinka k České spořitelně či Liška k ČSOB. U zbývajících dvou, Raiffeisen stavební spořitelny a Wüstenrot - stavební spořitelny vyplývají jejich kořeny přímo z názvu. UZAVÍRÁNÍ SPOŘENÍ Při uzavírání spoření je dobré tušit, zda chcete peníze pouze zhodnocovat nebo stavební spoření později využít na úvěr. Ve smlouvě, kterou budete podepisovat, musí být uvedena úroková sazba z vkladů a úroková sazba z řádného úvěru ze stavebního spoření. Zákon stanovuje, že rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření může činit nejvýše 3 procentní body. Odtud tedy pochází i výsledné podmínky, že když uzavřete úvěrový tarif úročený 1 %, získáte nižší úročení úvěru, než kdybyste měli úročení vkladů 2 %. Ve smlouvě žádáte rovněž o státní podporu, která je vám pak připsána ke konci každého roku. 87

89 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE ZLATÁ STÁTNÍ PODPORA Na smlouvy založené před rokem 2004 šlo získat od státu až 4500 Kč ročně (25 % z Kč). Na smlouvy založené v roce 2004 a později vyplácel stát až 3000 Kč (15 % ze Kč.) Státní příspěvek za rok 2010 byl zdaněn 50% daní, ale rozhodnutím Ústavního soudu muselo Ministerstvo financí odvedenou daň občanům vrátit. Výnosy z úroků byly však stále osvobozeny. Platilo pro všechny smlouvy. Od roku 2011 a dále je přiznávána podpora ve výši až 2000 Kč (10 % ze Kč). Výnosy z úroků jsou zdaněny 15% srážkovou daní. VÍCE SMLUV Pokud má účastník, fyzická osoba, uzavřeno více smluv v jednom kalendářním roce, přísluší mu státní podpora na ty smlouvy, u kterých si o přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory z uspořených částek u dříve uzavřených smluv. Celkový součet záloh ke všem smlouvám nesmí momentálně překročit hranici 2000 Kč. Částka nad Kč se převádí do následujícího roku v případě, že smlouva obsahuje prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit. Státní podporu může získat: občan České republiky; občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky; fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky CÍLOVÁ ČÁSTKA Dalším bodem, který je vhodné zvážit, je výše cílové částky. Cílová částka představuje celkovou částku, kterou bude mít účastník při splnění podmínek spořitelny k dispozici k řešení bytových potřeb. Výše cílové částky tedy nepředstavuje - jak se někdy všeobecně věří - výši úspor účastníka na konci stavebního spoření. Úspory, resp. úspory a státní podpora, představují obvykle pouhých 40 až 50 % cílové částky - zbývajících 50 až 60 % cílové částky představuje prostor pro čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření. Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory sníženému o úhrady účtované stavební spořitelnou. Podle cílové částky se rovněž odvíjí vstupní poplatek (obvykle 1 % z CČ s horním ohraničením). Sympatické je, pokud spořitelna shora poplatky limituje. Například u Buřinky zaplatíte max Kč. Tedy pokud byste si stanovovali cílovou částku nad Kč, nebudete za to navíc platit. Třeba Hypo stavební spořitelna, která přešla pod Raiffeisen stavební spořitelnu, však omezení poplatku vůbec neměla. To dokumentuje i důležitost výběru spořitelny vzhledem k výši cílové částky. Spořitelny často nabízejí slevy za uzavření v raném věku nebo akční nabídky až 50 % dolů. Během samotného spoření pak platíte za vedení účtu kolem 300 korun ročně. Výši cílové částky volíte podle toho, kolik a jak dlouho chcete spořit. Pokud uzavíráte spoření s úmyslem vzít si poté úvěr, je vhodné cílovou částku nadsadit. 88

90 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE ŘÁDNÝ ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Hlavní podstatou stavebního spoření je levný úvěr, úročený 3,0 6 %, na který má klient ze zákona nárok při splnění tří následujících podmínek. Dosažením určité výše hodnoticího čísla (dle podmínek konkrétní stavební spořitelny), které se odvíjí od toho, kolik a jak často klient spoří, splněním naspoření určitého procenta z cílové částky (kolem 40 %) a také spořením po určitou dobu (obyčejně minimálně kolem 2 let). Samozřejmě musí ale také splnit schopnost splácet úvěr, tedy tzv. bonitu a dostatečné zajištění (dle výše a typu úvěru někdy bez zajištění, zpravidla však ručiteli nebo se stavební spořitelně dává do zástavy nemovitost). MEZIÚVĚR (PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR) Pokud však klient potřebuje prostředky na financování bydlení dříve, než splní tyto podmínky, i tato situace se dá řešit. Jde o tzv. meziúvěr neboli překlenovací úvěr. Na jeho přidělení ale klient nemá nárok ze zákona, vše závisí na posouzení stavební spořitelny. Úroková sazba tohoto druhu úvěru je ale vyšší, než klasického úvěru ze stavebního spoření, klient splácí úroky z výše meziúvěru (ale nesplácí jistinu) a dále také dospořuje, aby splnil podmínku naspoření určitého procenta vlastních prostředků z cílové částky a byl mu přidělen řádný úvěr ze stavebního spoření, čímž by začal splácet i jistinu (musí ale splnit i ostatní podmínky pro přidělení úvěru) a skladba splátky by se změnila: místo úroků z meziúvěru a dospořování bude hradit úrok z přiděleného úvěru a umořovat jistinu (zbývající dluh). Produkt bývá nastaven tak, aby se celkové finanční zatížení klienta před přidělením cílové částky a po něm příliš nelišilo. Doba do přidělení tedy bývá při poskytnutí překlenovacího úvěru delší, než při samotném spoření. Klient může vyššími úložkami tuto dobu ovlivnit (zkrátit). Úroky z úvěru ze stavebního spoření je možné si odečíst od základu daně a to až do výše Kč na rodinu ročně (Ministerstvo financí uvažuje do budoucna o snížení této částky). 89

91 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE Použití peněz ze stavebního spoření Naspořené peníze lze po uplynutí vázací doby použít bez jakéhokoliv omezení, částku získanou jako úvěr pouze na účely stanovené zákonem jako koupi, výstavbu či opravy ubytovacích prostor či jejich pevně vestavěného vybavení (např. ústředního topení). Prostředky získané úvěrem smí klient využít na stanovené účely i ve prospěch osoby blízké (viz ustanovení zákona). Ministerstvo financí zvažuje, že i naspořená částka bude v budoucnu účelově vázána výhradně na bytové potřeby klienta (respektive připsána státní podpora bude muset být využita na bytové účely). Předčasný výběr finančních prostředků Pokud se klient rozhodne stavební spoření ukončit před uplynutím vázací doby a vybrat peníze, může tak učinit, ale ztrácí veškerou státní podporu a případně musí zaplatit i pokutu ve výši 0,5 % z cílové částky. Tato situace je pro klienta značně nevýhodná. VÝHODY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Nižší a pevně daná úroková míra po celou dobu splácení řádného i překlenovacího úvěru Státní podpora 10 % z naspořené částky, maximálně 2 tis. Kč ročně. Tvoří hlavní část výsledného zhodnocení Je možné bez sankcí posílat mimořádné splátky nebo kdykoliv úvěr zcela splatit. Stavebním spořením lze financovat pořízení nemovitosti i do výše 100 % její ceny, i když takový úvěr bývá dražší Výnosy nepodléhají dani z příjmu (do r. 2010) Nízké riziko, vklady jsou pojištěny do výše 100% (max EUR) Vyšší výnos oproti běžným účtům či termínovaným vkladům NEVÝHODY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Nízká výnosnost stavebního spoření v delším časovém horizontu, nevyplatí se k dlouhodobému spoření Státní podpora je jednorázová, proto v čase klesá i celkový výnos smlouvy Omezená možnost výběru vkladů. Pokud klient potřebuje jen část vkladů, které má na účtu stavebního spoření, musí si vybrat celou částku a spoření ukončit Nižší likvidita naspořených prostředků (nutno spořit minimálně 6 let, abychom mohli bez sankcí peníze použít) V případě výběru naspořených prostředků před uplynutím šestileté lhůty je klientovi účtována sankce a není vyplacena státní dotace Poplatek za sjednání stavebního spoření (1% z cílové částky), poplatky za vedení účtu 90

92 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení Počet nově uzavřených smluv stavebního spoření a) Co znamenají sloupce v grafu? b) Počet uzavřených smluv od roku 1999 do roku 2001 rostl. Proč v roce 2002 došlo k poklesu zájmu lidí o stavební spoření? c) Proč došlo v následujícím roce (2003) k prudkému nárůstu počtu uzavřených smluv (přes 2 mil. nových smluv)? d) Proč došlo v dalším roce, 2004, k obrovskému poklesu počtu uzavřených smluv? e) V dalších letech se opět postupně oživuje zájem o stavební spoření. Proč ale došlo od roku 2009 k dalšímu poklesu zájmu, když zákon (= podmínky) je stále stejný? 91

93 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 2. cvičení staré stavební spoření Pan Strouhal uzavřel v roce 2000 smlouvu o stavebním spoření. Vkládal koncem každého roku Kč. a) Kolik dostával pan Strouhal od státu (jak vysoký měl státní příspěvek)? b) Jakou minimální dobu musel pan Strouhal spořit, aby měl nárok na státní příspěvek? c) Kolik měl po 5 letech naspořeno? (Použijte tabulky nebo finanční kalkulačku) d) Kolika % byly vklady pana Strouhala zhodnocovány? e) Zhodnoťte stavební spoření pana Strouhala podle očekávaného výnosu, rizika a likvidity. Je stavební spoření pro pana Strouhala výhodné? 3. cvičení nové stavební spoření Paní Strouhalová, manželka pana Strouhala, uzavřela smlouvu o stavebním spoření až v roce Koncem každého roku vkládala stejnou částku jako její manžel: Kč. a) Kolik dostávala paní Strouhalová od státu (jak vysoký byl státní příspěvek)? b) Jakou minimální dobu musela paní Strouhalová spořit, aby měla nárok na státní příspěvek? c) Kolik měla po 6 letech naspořeno, připisovala-li stavební spořitelna stejnou úrokovou sazbu jako jejímu manželovi, tj. 3 % p. a.? Použijte tabulky nebo finanční kalkulačku. d) Jak je možné, že má naspořeno více, než její manžel, když má nižší státní příspěvek? e) Kolika % jsou vklady paní Strouhalové zhodnocovány? 4. cvičení duel hypotéka X stavební spoření Závěrečné otázky k debatě (duelu): 1. Kdy bude výhodnější bydlet v nájmu? 2. V čem vidíte největší přednosti úvěru ze stavebního spoření oproti hypotékám 3. V čem spatřujete největší přednosti hypotéky oproti úvěru ze stavebního spoření případně nájemnímu bydlení? 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..) 1) 2) 3) 4) 92

94 C. FINANČNÍ PRODUKTY BANKOVNICTVÍ A FINANCE 6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY Bytové družstvo chce vyměnit okna a zateplit panelový dům. Může využít stavebního spoření?. Kolik korun může každý člověk maximálně ročně dostat na státním příspěvku? Můžeme na stavební spoření vkládat např Kč měsíčně, tj Kč ročně?. Kolik by účastníci dostali v českých korunách, kdyby zkrachovala stavební spořitelna? Kolik Kč je ? V jaké zákoně a najdete zmínku o tom, že úroky z úvěru ze stavebního spoření jsou odčitatelnou položkou od základu daně? Kdy je možné získat řádný úvěr ze stavebního spoření? Co je to cílová částka? Co je to překlenovací úvěr? Je možno splatit úvěr ze stavebního spoření předem? Co je to státní podpora a jaká je její výše? Vyjmenujte všechny fungující stavební spořitelny na území ČR. Jak dlouho musím spořit, abych si mohl peníze vyzvednout a použít na cokoliv? Můžu vybrat naspořené příspěvky dříve než za těch 6 let? Křížovka ke kapitole C plastový obdélník s čipem 2. úvěr zajištěný nemovitostí 3. finanční ústav 4. spořitelna poskytující úvěry na bydlení 5. částka, která představuje celkovou částku, kterou bude mít účastník při splnění podmínek spořitelny k dispozici pro řešení bytových potřeb. 6. spotřebitelský úvěr můžeme členit na střednědobý, dlouhodobý a 7. k zajištění hypotéky slouží 8. Pokud klient potřebuje prostředky na financování bydlení od stavební spořitelny dříve, než splní podmínky, i tato situace se dá řešit a to pomocí 9. doba, po kterou se u hypotéky nemění úroková sazba 10. % podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku 11. úvěr na nákup spotřebního zboží 93

95 D. FINANČNÍ TRH BANKOVNICTVÍ A FINANCE D. FINANČNÍ TRH 12. PENZIJNÍ FONDY 1. CÍLE naučit se číst a interpretovat grafy, poznat skutečnost, že stát se o dnešní mladé lidi nebude schopen starat v jejich postproduktivním věku tak, jako o dnešní seniory. pochopit nutnost postupně během svého produktivního věku si budovat svůj majetek naučit se číst a interpretovat grafy poznat penzijní fondy a jejich výsledky v ČR 2. KLÍČOVÁ SLOVA demografie, počet obyvatel ČR, pracující, děti, senioři, důchodci, demografická situace do roku 2060, penzijní připojištění v ČR, penzijní fondy, zhodnocení prostředků účastníků, počet účastníků, věková struktura účastníků, portfolio penzijních fondů. 3. TEORIE - POJMY Demografická situace v nejbližších desetiletích neumožní takovou míru solidarity lidí v produktivním věku s lidmi v postproduktivním věku jako dnes. Budoucí důchodci se tak budou muset mnohem více spoléhat na své úspory než dnešní důchodci. Dotazy: 1) Tipněte si, kolik pracujících pracovalo na začátku 20. století, před 1. světovou válkou, na 1 důchodce? 2) A jaký byl podíl pracujících a důchodců na začátku tohoto století, v roce 2000? 3) Co z toho vyplývá, co se změnilo? Následující graf nám ukazuje současnou věkovou strukturu obyvatel ČR. 94

96 D. FINANČNÍ TRH BANKOVNICTVÍ A FINANCE Dotazy: 1) Ve kterém sloupci jste vy, žáci/studenti? 2) Proč mají sloupce 3 různé barvy? Co vyjadřují? 3) Proč jsou sloupce různě vysoké? 4) A proč červené sloupce klesají? 5) Co znamená číslo 1,66 vpravo nahoře? Jak se situace změní za 50 let? Dotazy: 1) Ve kterém sloupci budete vy, žáci/studenti? 2) Proč jsou zelené a modré sloupce nižší než před 50 lety, v roce 2010? 3) Proč jsou červené sloupce vyšší a vyrovnané než nyní, v roce 2050? 4) Co znamená číslo 0,87 vpravo nahoře? 5) Bude se moci stát starat o důchodce stejně, jako dnes? 1) Co vyjadřuje číslo 3,6 vpravo nahoře? 95

97 D. FINANČNÍ TRH BANKOVNICTVÍ A FINANCE 1) Všimli jste si nějaké změny v tomto grafu oproti předchozím? 2) Kolik budete mít v té době let? 1) Kolik budete mít let v roce 2060? 2) Kolik pracujících vám bude moci přispívat na důchod? 3) Tak jaký bude podíl pracujících a důchodců v roce 2060 VÝVOJ POČTU PENZIJNÍCH FONDŮ K roku 1994 se datuje vznik penzijního připojištění u nás. V roce 1994 obdržely první penzijní fondy licence k poskytování penzijního připojištění se státním příspěvkem v ČR. Česká republika se tak stala první zemí bývalého východního bloku, která zavedla doplňkový penzijní pilíř na kapitálovém principu. Již během roku 1994 a 1995 vzniklo celkem 44 penzijních fondů a v roce 1997 další 2 fondy. Dnes jich však zůstalo pouhých deset. Převážná část penzijních fondů (20) zanikla v rámci fúzí s ostatními penzijními fondy. Tři penzijní fondy zanikly bez účastníků a dva fondy zanikly s plnou náhradou vložených prostředků. Pět fondů bylo likvidováno s částečnou náhradou vložených prostředků, objem 96

98 D. FINANČNÍ TRH BANKOVNICTVÍ A FINANCE vložených prostředků však reprezentoval méně jak 0,5 % z vložených prostředků v roce 2003 a méně jak 2 % z celkového počtu účastníků v roce Během roku 2010 aktivně působilo na trhu 10 penzijních fondů. Do likvidace nevstoupil v loňském roce žádný penzijní fond. Dohled ČNB nebyl nucen přijmout žádné rozhodnutí o likvidaci již od roku Do konce roku 2001 skončilo v likvidaci celkem 12 penzijních fondů. Jejich podíl na trhu byl však malý a v dané době postihl necelá 2 % účastníků. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Zabezpečují jej penzijní fondy, a to pro ty, kteří se nechtějí či nemohou spokojit s výší starobního či invalidního důchodu, který se vyplácí ze zákonného pojištění. Připojištění je založeno na pravidelných (nejčastěji měsíčních) úložkách. K nim stát poskytuje příspěvek. V současnosti je státní příspěvek poskytován ve výši 90 až 230 Kč měsíčně (tedy max Kč ročně) při úložce 300 až Kč. Lze ukládat i větší částky, ale státní příspěvek se pak již nezvyšuje, činí max. uvedených 230 Kč. Je-li měsíční příspěvek vyšší než Kč, můžeme získat jinou výhodu, neboť v tom případě se nám částečně snižuje daň z příjmů. Na penzijní připojištění nám také může přispívat zaměstnavatel. Aby byl zachován nárok na státní příspěvek, musí činit doba ukládání minimálně pět let a částka může být vybrána teprve po dosažení určitého věku. Ten činí u starobního důchodu 60 let, odlišně je sjednán u dalších druhů důchodu. Úložky a příspěvky státu jsou penzijním fondem investovány. Tyto investice zhodnocují vložené prostředky, přičemž různé penzijní fondy mají různé výsledky, a vyplácejí tak poněkud odlišnou výši penzí. Přitom zhodnocují jak naše úložky, tak i poskytnuté státní příspěvky. Uložené a zhodnocené prostředky včetně státní podpory lze získat třemi způsoby. Patří mezi ně: jednorázové vyrovnání vyplácí se najednou v době, kdy jsou splněny podmínky pro výplatu, tedy doba pojištění a dosažení věku penze vyplácí se průběžně po splnění podmínek pro výplatu. Tuto penzi je možné dostávat doživotně nebo po dobu, která byla sjednána ve smlouvě. Na rozdíl od jednorázového vyrovnání je část prostředků nadále uložena u penzijního fondu, což znamená, že dosud nevyplacené prostředky se dále zhodnocují. odbytné přichází v úvahu tehdy, jestliže účastník penzijního připojištění požádá o výplatu dříve, než uplyne stanovená doba spoření, nebo nedosáhne-li stanoveného věku. Ztrácí však nárok na státní příspěvek a jeho zhodnocení. 97

99 D. FINANČNÍ TRH BANKOVNICTVÍ A FINANCE Zákon v současné době rozlišuje 4 druhy penzí. Patří mezi ně: starobní penze je základní dávkou. Vyplácí se nejdříve v 60 letech a nejkratší doba trvání je stanovena na 5 let. Pokud se požádá o výplatu dříve, zaniká nárok na státní příspěvek. výsluhová penze má umožnit klientovi, aby si vybral část prostředků dříve, než vznikne nárok na penzi starobní. Musí o ni ovšem samostatně požádat. Momentálně zákon stanoví, že nárok vznikne, spoří-li klient alespoň 15 let. invalidní penze vyplácí se, pokud se klient stal v průběhu spoření plně invalidním, a nebude tedy moci nadále spořit na starobní penzi. Tuto penzi ovšem účastník musí sjednat předem. Navíc fond stanoví, po jaké době spoření by na tuto penzi vznikl nárok. Zákon stanoví minimální dobu spoření 3 roky. pozůstalostní penze zemře-li klient, který měl ve smlouvě sjednánu i pozůstalostní penzi, dostávají ji po stanovenou dobu pozůstalí. Zákon stanoví podmínku, aby minimální doba spoření byla 3 roky. Hlavní nevýhodou investic do penzijního připojištění je jejich velmi dlouhodobý časový horizont. Po celou dobu penzijního připojištění jsou peněžní prostředky vázány v penzijním fondu a účastník je nemá k dispozici. V případě dřívějšího ukončení smlouvy účastník ztrácí nárok na stání příspěvky a výnosy z nich (obdobně jako u stavebního spoření). VÝHODY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Penzijní připojištění je v současné době nejvýhodnější státem podporovanou formou spoření. Tento finanční produkt je podporován vysokými státními příspěvky a umožňuje využít výrazných daňových úlev pro jednotlivce i jejich zaměstnavatele. Výhody penzijního připojištění jsou: Státní příspěvek na penzijní připojištění ve výši až 230 Kč měsíčně. Úspora na daních daňově odečitatelná položka ve výši až Kč ročně. Zhodnocení finančních prostředků, které nemůže být záporné. Možnost získání příspěvků na penzijní připojištění od zaměstnavatele. Flexibilita. Možnost kdykoliv provádět změny na Vašem penzijním připojištění (např. výše platby). Polovinu naspořených prostředků lze vybrat dříve než v 60 letech (nejdříve po 15 letech od počátku smlouvy). Možnost sjednání pozůstalostní a invalidní penze. Možnost volby způsobu výplaty naspořených prostředků při řádném ukončení smlouvy. Výhody penzijního připojištění pro zaměstnavatele Od je platná novela zákona, díky které si může zaměstnavatel zaměstnancům přispívat ročně částkou až korun. Tento příspěvek je pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmu. Zaměstnavatel může přispět zaměstnanci částkou Kč na penzijní připojištění nebo ji může rozdělit v libovolném poměru mezi životní pojištění a penzijní připojištění. Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnavateli částkou vyšší než Kč, tyto příspěvky přesahující povolený limit, a již nejsou pro zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a pro zaměstnavatele nejsou daňovým nákladem. Navíc podléhají všem předepsaným platbám na veřejnoprávní pojištění. 98

100 D. FINANČNÍ TRH BANKOVNICTVÍ A FINANCE TŘETÍ PILÍŘ: STÁTNÍ PODPORA Od 1. ledna 2013 se měnily podmínky třetího pilíře penzijního připojištění, státní podpora se vyplácí až od částky 300 Kč měsíčně (předtím stačila 100 Kč). Tímto krokem se snaží státní instituce motivovat účastníky penzijního připojištění k ukládání vyšších měsíčních částek. úložka státní příspěvek Do 2012 Od Kč 50 Kč 0 Kč 200 Kč 90 Kč 0 Kč 300 Kč 120 Kč 90 Kč 400 Kč 140 Kč 110 Kč 500 Kč 150 Kč 130 Kč 600 Kč 150 Kč 150 Kč 700 Kč 150 Kč 170 Kč 800 Kč 150 Kč 190 Kč 900 Kč 150 Kč 210 Kč 1000 Kč a více 150 Kč 230 K Zdroj: TŘETÍ PILÍŘ: DAŇOVÝ ODPOČET 2013 Před rokem 2013 byla z hlediska daňových úspor optimální částka spoření Kč/měsíčně, což bylo Kč/ročně. Při této částce si mohl účastník snížit základ daně z příjmu o Kč. Od roku 2013 si také může odečíst příspěvky na penzijní připojištění odečíst od základu daně, ale aby využil maximální odpočet ( Kč), musí ročně investovat Kč (2 000 Kč/měsíčně) Měsíční úložka Nezdanitelná položka Do 1000 Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zdroj: 99

101 D. FINANČNÍ TRH BANKOVNICTVÍ A FINANCE 4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY) 1. cvičení penzijní fondy Díky této tabulce by měli studenti pochopit, že výše výnosů penzijních fondů je různá. Liší se jak u fondů mezi sebou, tak i u stejného fondu v různých letech. Dotazy: 1) Ve kterých letech měly PF vysoké výnosy a proč? 2) Ve kterých letech měly PF nízké výnosy a jaká byla v té době míra inflace? 3) Proč v roce 2008 fondy připsaly tak nízké výnosy a přitom byla inflace 6,3 %? Vývoj počtu účastníků penzijního připojištění se stát. příspěvkem včetně účastníků, kterým přispívá pouze zaměstnavatel (podle odhadu APF ČR) v tis. Kč Je 4,5 miliónu lidí, kteří využívají penzijní připojištění v ČR hodně nebo málo? 100

102 D. FINANČNÍ TRH BANKOVNICTVÍ A FINANCE Věková struktura účastníků penzijních připojištění se státním příspěvkem v % Dotazy: 1) Lidé v jakém věku nejčastěji využívají penzijní připojištění? 2) Penzijní připojištění je hlavně určeno pro dlouhodobé spoření mladých lidí. Proč převažují lidé mezi roky? 3) Proč penzijní připojištění využívají i lidé nad 60 let? 4) Kolik mladých lidí využívá PP? 5) Proč tak málo mladých lidí využívá PP? 6) Pro koho je PP hlavně určeno? Kdo by si měl hlavně penzijně spořit? Složení portfolia PF v procentním vyjádření k (podle podkladů členů APF ČR) Dotazy: 1) Co nejvíce kupují penzijní fondy? Co tvoří největší část jejich majetku? 2) Penzijní fondy mohou podle zákona investovat až 25 % do akcií. Nakolik je tento zákonný limit svazuje? 3) Kolik % tvoří nemovitosti? 4) Jakou část portfolia tvoří málo rizikové cenné papíry? 5) Když vy mladí začnete za pár let spořit do penzijních fondů, jaké zhodnocení můžete od penzijních fondů v dlouhodobém horizontu očekávat? 2. cvičení Horymír Hora má 55 let a začal vkládat 500 Kč měsíčně do penzijního fondu (zaměstnavatel mu nepřispívá). Průměrné zhodnocení penzijního fondu očekává ve výši 4 % p.a. a) kolik bude mít pravděpodobně naspořeno ve svých 60 letech (za 5 let)? b) Jaké bude jeho jednorázové vyrovnání po odvedení daně? c) jaké bude průměrné zhodnocení vkladů Horymíra Hory (zjistěte efektivní úrok)? 101

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE Základy pokladní služby - organizace pokladní služby, dotace

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali?

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? Pracovní list č. 1 1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? 2. Jaké vlastnosti by podle vás měli splňovat peníze? 3. Jak si představujete peníze dalšího věku? 4. Jaké ochranné prvky

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků:

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: 1. Logo a název banky jedná se o firemní označení banky, která poskytuje

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim14 Vypracoval, Dne

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Základy ekonomie II Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014 Inflace Průvodce inflací pro rok 201 V následujících pěti stranách si stručně ale obsažně vysvětlíme velkou část informací o inflaci, její působení na současnou světovou ekonomiku, ale i katastrofické

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost Workshop Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb

Více

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Peníze Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Bez peněz by byl život trudný, aneb dvojí náhoda směny Bez peněz by se lidé nespecializovali. Peníze vznikly spontánně jako prostředek směny.

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více