Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení ověřovatelů 72. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Stanislava Sobela a pana Mgr. Petra Dyszkiewicze Schválení programu 72. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 72. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednanané změny: doplněné materiály: doplnění programu č. 2 - Bytová záležitost pana Jaroslava Martínka, nájemce bytu č. 9 v domě č. p. 2053, ulice Borovského, Karviná-Mizerov Oznámení, které učinil člen RM Karviné pan Tomáš Hanzel, o střetu zájmu ve věci Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí oznámení, které učinil člen rady města pan Tomáš Hanzel, o střetu zájmu ve věci Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby. Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyloučit pana Tomáše Hanzla z projednávání a rozhodovoání ve věci Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 38

2 4130 Dražba jednotky č. 1 v domě č. p. 2019, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 78/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné převést formou dražby jednotku č. 1 v domě č. p. 2019, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu ve výši 6,88 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 1624/233 (zastavěná plocha), parc. č. 1624/885 a parc. č. 1624/860 (ostatní plochy) v katastrálním území Karviná-město, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Dražba jednotky č. 13 v domě č. p. 519, ulice Březová, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, doporučila Zastupitelstvu města Karviné převést formou dražby jednotku č. 13 v domě č. p. 519, ulice Březová, Karviná-Ráj včetně alikvotního podílu ve výši 5,46 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 499/69 (zastavěná plocha), parc. č. 499/125 a parc. č. 499/126 (ostatní plochy) v katastrálním území Ráj, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Jednostotisíc korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 534 a č. p. 535, ul. Březová, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 79/2010/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 38

3 Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z č. p. 534 a č. p. 535, ulice Březová, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/54 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Březová , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2442, se sídlem Karviná, Ráj, Březová 535/12, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydvěstěosmdesátdevěttisícjednosto korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 644, č. p. 645 a č. p. 646, ul. Haškova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 80/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z č. p. 644, č. p. 645 a č. p. 646, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/587 (ostatní plocha), parc. č. 501/586 (ostatní plocha), parc. č. 501/588 (ostatní plocha) a parc. č. 501/585 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U DVORANY, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2446, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 646/18, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyosmsetdvacetdvatisícesedmset korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 736, č. p. 737 a č. p. 738, ul. Haškova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 81/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z č. p. 736, č. p. 737 a č. p. 738, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/202 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/712 (ostatní plocha), parc. č. 501/711 (ostatní plocha), parc. č. 501/713 (ostatní plocha) a parc. č. 501/710 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo HAŠKOVA , zapsané v obchodním Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 38

4 rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2443, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 736/34, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónydevětsetosmdesátjedentisícšestset korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 82/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 499/104 (ostatní plocha), parc. č. 499/105 (ostatní plocha), parc. č. 499/106 (ostatní plocha), parc. č. 499/167 (ostatní plocha), parc. č. 499/168 (ostatní plocha), parc. č. 499/169 (ostatní plocha), parc. č. 499/170 (ostatní plocha), parc. č. 499/171 (ostatní plocha), parc. č. 499/172 (ostatní plocha), parc. č. 499/173 (ostatní plocha), parc. č. 499/174 (ostatní plocha) a parc. č. 499/175 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo V Aleji 839, 840, 841, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2421, se sídlem Karviná, Ráj, V Aleji 841/23, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Devětmiliónůšestsetpadesátčtyřitisícedevětset korun českých) Převod domu č. p. 2092, domu č. p. 2093, domu č. p a domu č. p. 2095, ul. Majakovského, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 83/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila rozhodnout převést dům č. p. 2092, dům č. p. 2093, dům č. p a dům č. p. 2095, ulice Majakovského, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/78 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/79 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/80 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 1624/81 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Majakovského 2345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2432, se sídlem Karviná, Mizerov, Majakovského 2095/22, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůdvěstěosmdesátdevěttisícsedmset korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 38

5 4137 Převod domu č. p. 2959, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 84/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 2959, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/23 (ostatní plocha), parc. č. 2780/24 (ostatní plocha), parc. č. 2780/25 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/26 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo 2959/43, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2440, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2959/43, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetdevadesátsedmtisícdevětset korun českých) Převod domu č. p. 2960, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 85/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 2960, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/27 (ostatní plocha), parc. č. 2780/28 (ostatní plocha), parc. č. 2780/29 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/30 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA 2960/41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2449, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2960/41, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetšedesáttisícjednosto korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 38

6 4139 Převod domu č. p. 2961, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 86/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 2961, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/31 (ostatní plocha), parc. č. 2780/32 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/33 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA 2961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2439, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2961/39, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetsedmdesátjedentisícpětset korun českých) Převod domu č. p. 639, domu č. p. 640, domu č. p. 641 a domu č. p. 642, ul. Haškova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 87/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 639, dům č. p. 640, dům č. p. 641 a dům č. p. 642, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/90 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/599 (ostatní plocha), parc. č. 501/91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/598 (ostatní plocha), parc. č. 501/600 (ostatní plocha), parc. č. 501/92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/597 (ostatní plocha), parc. č. 501/601 (ostatní plocha), parc. č. 501/93 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/596 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo , Haškova, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2450, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 642/10, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůjednostosedmdesáttisíctřista korun českých) Převod domu č. p. 682, domu č. p. 683 a domu č. p. 684, ul. Borovského, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 38

7 Úkol: 88/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 682, dům č. p. 683 a dům č. p. 684, ulice Borovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/47 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/652 (ostatní plocha), parc. č. 501/656 (ostatní plocha), parc. č. 501/665 (ostatní plocha), parc. č. 501/48 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/653 (ostatní plocha), parc. č. 501/655 (ostatní plocha), parc. č. 501/49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/654 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Borovského , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2441, se sídlem Karviná, Ráj, Borovského 684/42, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyčtyřistaosmdesátšesttisícjednosto korun českých) Převod domu č. p. 685, domu č. p. 686 a domu č. p. 687, ul. Sovova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 89/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 685, dům č. p. 686 a dům č. p. 687, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/32 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/679 (ostatní plocha), parc. č. 501/33 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/678 (ostatní plocha), parc. č. 501/680 (ostatní plocha), parc. č. 501/34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/677 (ostatní plocha) a parc. č. 501/681 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Kuvik 567, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2445, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 686/17, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Pětmiliónůsedmsetdevadesátjedentisíctřista korun českých) Převod domu č. p. 723, domu č. p. 724 a domu č. p. 725, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 90/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 38

8 Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 723, dům č. p. 724 a dům č. p. 725, ulice Ciolkovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/188 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/700 (ostatní plocha), parc. č. 501/189 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/699 (ostatní plocha), parc. č. 501/701 (ostatní plocha), parc. č. 501/190 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/698 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo MYSLIVNA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2430, se sídlem Karviná, Ráj, Ciolkovského 723/44, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydevětsetdevadesátčtyřitisíceosmset korun českých) Převod jednotky č. 13 v domě čp CO kryt Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 91/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné převést jednotku č nebytový prostor (CO kryt) v domě čp. 1530, ul. Jurkovičova, Karviná-Nové Město včetně alikvotního podílu ve výši 9,88 % na společných částech předmětného domu a pozemku parc. č. 3172/13 v katastrálním území Karviná-město, za cenu Kč 6.500,-- (slovy: Šesttisícpětset korun českých) do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č. 34/1530 ul. Jurkovičova, Karviná-Nové Město, , okres Karviná, IČO Převod domu č. p. 688, domu č. p. 689, domu č. p. 690 a domu č. p. 691, ul. Sovova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 92/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 688, dům č. p. 689, dům č. p. 690 a dům č. p. 691, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/35 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/676 (ostatní plocha), parc. č. 501/682 (ostatní plocha), parc. č. 501/36 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/675 (ostatní plocha), parc. č. 501/683 (ostatní plocha), parc. č. 501/37 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/674 (ostatní plocha), parc. č. 501/684 (ostatní plocha), parc. č. 501/38 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/673 (ostatní plocha) a parc. č. 501/685 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Sovova Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 38

9 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2451, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 688/13, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůdevětsetčtyřicetčtyřitisícedvěstě korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 2067, č. p a č. p. 2069, ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 93/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z č. p. 2067, č. p a č. p. 2069, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc. č. 1624/30 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Na Kopci 2067, 2068, 2069, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2444, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2069/18, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Pětmiliónůosmsettřicettřitisíce korun českých) Převod jednotky z etapy Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 94/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést nájemcům, kteří v rámci prodeje domů zařazených do etapy prodeje neakceptovali nabídku k převodu jednotky ve lhůtě stanovené v 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění a současně uplynula již i lhůta stanovená v 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, jednotku včetně příslušného alikvotního podílu na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 38

10 4148 Převod jednotek Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést nájemcům jednotky (garáže) včetně příslušných alikvotních podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Členství statutárního města Karviné v Bytovém družstvu Kosmonautů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 95/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout schválit účast statutárního města Karviné v již založené právnické osobě - Bytovém družstvu Kosmonautů se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 618/31, PSČ Základní členský vklad člena činí Kč 7.700,-- (slovy: Sedmtisícsedmset korun českých), zápisné uchazeče o členství činí Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 96/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout navrhnout jako zástupce statutárního města Karviné na členskou schůzi v Bytovém družstvu Kosmonautů se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 618/31, PSČ , paní Blanku Stoškovovu, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Kosmonautů 2299/16, Karviná-Ráj, PSČ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 97/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci zmocnění paní Blanky Stoškové, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Kosmonautů 2299/16, Karviná-Ráj, PSČ , k zastupování statutárního města Karviné v Bytovém družstvu Kosmonautů , se sídlem Kosmonautů 618/31, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 38

11 Karviná-Ráj, PSČ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 98/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout pověřit paní Blanku Stoškovovu, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Kosmonautů 2299/16, Karviná-Ráj, PSČ Karviná, k zastupování statutárního města Karviné ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Nabytí pozemku - ČR, Pozemkový fond ČR Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 99/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky, správy nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkového fondu České republiky, IČ , se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviné pozemek p. č. 1331/15 - orná půda o výměře 566 m 2 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Ráj, obec Karviná Nabytí pozemků z vlastnictví ČR - ÚZSVM Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 100/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ , pozemky p. č. 1127/8 o výměře 530 m2 a p. č. 1127/10 o výměře 152 m2, oba včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu celkem ve výši Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 38

12 Kč ,-- (slovy: Pětsetdesettisíc korun českých) Převod pozemku - InterAuto Doležal, a. s. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 101/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodla uzavřít se společností InterAuto Doležal, a. s., Hornopolní 56, Ostrava, IČ , v souladu s 86 odst. 2 písm. a) a 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu parkoviště na pozemku p. č. 3460/36 o výměře 337 m 2 a na části pozemků p. č. 3460/1 o výměře cca 356 m 2 a p. č. 3460/4 o výměře cca 10 m 2, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže zakresleno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, a to do doby vydání pravomocného stavebního povolení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 102/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: uložila Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření převáděných pozemků, které bude podkladem pro uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 103/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést pozemek p. č. 3460/36 o výměře 337 m 2 a části pozemků p. č. 3460/1 o výměře cca 356 m 2 a p. č. 3460/4 o výměře cca 10 m 2 (označení a výměry pozemků budou upřesněny geometrickým plánem), vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže zakresleno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, společnosti InterAuto Doležal, a. s., se sídlem Hornopolní 56, Ostrava, IČ , za cenu Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1m 2 převáděného pozemku, a to po vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu parkoviště. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 38

13 4153 Převod pozemku - Pavel Janota - zrušení usnesení Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 104/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout zrušit usnesení Zastupitelstva města Karviné číslo 429 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě Převod pozemku - Rostislav a Naďa Kožušníkovi Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 105/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nepřevést pozemek p. č. 642/3 o výměře 187 m 2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, z vlastnictví statutárního města Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ , do společného jmění manželů Rostislava a Nadi Kožušníkových, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Převod pozemku - Žaneta Benešová Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 106/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nepřevést do majetku p. Žanety Benešové část pozemku p. č. 411/11 o výměře cca 450 m 2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže specifikováno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, za účelem zřízení zahrady, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 38

14 4156 Převod pozemků - SEJONG Czech s.r.o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 107/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nepřevést do majetku společnosti SEJONG Czech s.r.o., Na Novém poli 385/1a, Karviná-Staré Město, IČ , pozemek p. č. 1207/3 o výměře 2234 m 2 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, který je zakreslen v příloze č. 1 k tomuto usnesení, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 108/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést do majetku společnosti SEJONG Czech s.r.o., Na Novém Poli 385/1a, Karviná-Staré Město, IČ , pozemek p. č. 1201/1 o výměře 1016 m 2 a část pozemku p. č. 1201/8 (označení a výměra pozemku budou určeny geometrickým plánem), oba v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže specifikováno v příloze č. 1 k tomuto usnesení, za kupní cenu ve výši Kč 150,-- (slovy: Jednostopadesát korun českých) za 1 m 2 převáděného pozemku za účelem rozšíření areálu společnosti. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 109/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné uložit Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření převáděných pozemků Převod pozemků - zastavěné plochy garáží Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 110/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést do vlastnictví fyzických osob pozemky dle specifikace v příloze Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 38

15 č. 1 k tomuto usnesení za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 8 m2 ve výši Kč 4.000,-- (slovy: Čtyřitisíce korun českých) Směna pozemků - Luboš Oczadly Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 111/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt z vlastnictví pana Luboše Oczadlyho do vlastnictví statutárního města Karviná pozemek p. č. 26/6 o výměře 3 m 2 v katastrálním území Darkov, obec Karviná, a převést z vlastnictví statutárního města Karviná do vlastnictví pana Luboše Oczadlyho pozemek p. č. 26/8 o výměře 3 m 2 v katastrálním území Darkov, obec Karviná, a to bezúplatně Projednání inflace za rok 2009 a návrh na upuštění od uplatňování inflační doložky uvedené v nájemních smlouvách Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 112/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout pro rok 2010 upustit od uplatňování inflační doložky uvedené v nájemních smlouvách Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 38

16 Úkol: 113/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, na základě které bude žadatelům poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) na podporu individuální bytové výstavby Projekt Technologické centrum Karviná I-III Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušila usnesení Rady města Karviné č ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné zrušit usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 801 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III předkládaného do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 114/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstu města Karviné schválit podání žádosti o dotaci pro projekt Technologické centrum Karviná I-III do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 38

17 doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu a veškerých neuznatelných nákladů projektu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit předfinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III ve výši celkových nákladů na projekt. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Technologické centrum Karviná I-III dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 115/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: vzala na vědomí vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 116/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 17 / 38

18 4163 Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací základních škol zřízených statutárním městem Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 117/2010/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke zřizovací listině níže uvedených příspěvkových organizací základních škol dle přílohy č. 1 až č. 12 k tomuto usnesení: - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Borovského, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, U Studny, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Mendelova, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvková organizace, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj Školská 432, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Karviná-Hranice, Slovenská, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím - Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka Posouzení návrhů (žádostí) na pořízení změny územního plánu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby shromážděné návrhy na pořízení změny územního plánu, dle přílohy důvodové zprávy materiálu, byly prověřeny při pořizování nového Územního plánu Karviné Návrh zadání Územního plánu Karviné Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 18 / 38

19 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání Územního plánu Karviné, které je přílohou č.1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Odboru územního plánu a stavebního řádu Magistrátu města Karviné zpracovat koncept Územního plánu Karviné, ověřující variantní řešení územního plánu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek právnických a fyzických osob, uplatněných v rámci projednání návrhu zadání Územního plánu Karviné, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy Nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 118/2010/RM Určeno: vedoucí OE Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné uzavřít s firmou PRAFIS a.s. IČ: se sídlem Spálená 96/27, Praha 1, Nové Město, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4647, smlouvu o postoupení pohledávek statutárního města Karviné ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 19 / 38

20 4167 Obecně závazná vyhláška č. x/2010 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku č. x/2010 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, v platném znění Rada města Karviné dle ustanovení 10 písm. a), b) a 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. x/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, v platném znění, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Předání osvědčení členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi Rada města Karviné dle ustanovení 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předala v souvislosti s rezignací paní MUDr. Hany Borské, podanou dne , na mandát člena Zastupitelstva města Karviné pro volební období , za volební stranu ODS, panu Mgr. Karlu Königsteinovi osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Karviné, a to dne , který nastoupil jako náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle 45 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 20 / 38

21 doporučila Zastupitelstvu města Karviné stanovit s účinností od neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi měsíční odměnu ve výši Kč 1.650,-- (slovy: Jedentisícšestsetpadesát korun českých) Nabytí majetku - Ing. Jan Zwierzyna Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 119/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodla, že je zaměrem statutárního města Karviné nabýt objekt č.p. 896 občanská vybavenost na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě postavený na pozemku p.č. 3145/24, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p. č. 3145/60, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p. č. 3145/61, budovu bez čp/če jiná st. postavenou na pozemku p. č. 3145/121 a pozemky p. č. 3145/21 o výměře 613 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/24 o výměře 192 m²- zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/59 o výměře 1171 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/60 o výměře 25 m² - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/61 o výměře 24 m² - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/84 o výměře 6470 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/121 o výměře 47 m² - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná, včetně všech součástí, příslušenství a movitých věcí z majetku Ing. Jana Zwierzyny za kupní cenu Kč ,-- (slovy: Osmmiliónůdevětsetpadesáttisíc korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 120/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodla nabýt od Ing. Jana Zwierzyny věci movité, které jsou uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení, do majetku statutárního města Karviné za kupní cenu Kč ,- (slovy: Padesáttisíc korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 121/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt objekt č. p. 896 občanská vybavenost na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě postavený na pozemku p. č. 3145/24, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p. č. 3145/60, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p. č. 3145/61, budovu bez čp/če jiná st. postavenou na pozemku p. č. 3145/121 a pozemky p. č. 3145/21 o výměře 613 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/24 o výměře 192 m²- zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/59 o výměře 1171 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/60 o Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 21 / 38

22 výměře 25 m² - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/61 o výměře 24 m² - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/84 o výměře 6470 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/121 o výměře 47 m² - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství od Ing. Jana Zwierzyny do majetku statutárního města Karviné za dohodnutou kupní cenu Kč ,-- (slovy: Osmmiliónůdevětsettisíc korun českých) Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává na dobu určitou jednoho roku s účinností od Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domě s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou Uzavření nových nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Karviné při vzájemné výměně bytů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla udělit souhlas s dohodami o výměně bytů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 22 / 38

23 ukončit nájemní vztahy v bytech ve vlastnictví statutárního města Karviné s nájemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení dohodou, a to ke dni, který bude předcházet dni, kdy nabudou účinnosti nové nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít s nájemci, uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení, v souvislosti s výměnou bytů nové nájemní smlouvy s tím, že počátek účinnosti nájemní smlouvy bude uveden v nájemní smlouvě, doby nájmů dle původních nájemních smluv zůstanou zachovány a výše nájemného bude uvedena v evidenčním listu bytu, který bude přílohou nájemních smluv Žádost Lenky Eleny Bílkové o udělení souhlasu s podnájmem Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla udělit Lence Eleně Bílkové, IČ , písemný souhlas s podnájmem části nebytového prostoru v domě č. p. 1417, nám. Budovatelů, Karviná-Nové Město na dobu trvání nájemního vztahu Žádost o umístění sídla nově zakládaných bytových družstev Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodla udělit nově zakládaným bytovým družstvům souhlas s umístěním sídla právnické osoby na dobu neurčitou, pro právnickou osobu a na adresu ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Nerealizované projektové dokumentace na regeneraci panelových domů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 122/2010/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 23 / 38

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4468 Schválení

Více

U s n e s e n í. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM

U s n e s e n í. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Karviné konané dne 3. 4. 2007 I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM 446 - HODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK ULOŽENÝCH

Více

Program ZM PRM/0085/2009

Program ZM PRM/0085/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0085/2009 PROGRAM pro 26. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 15.09.2009 Hodina PČ 1 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10605/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10603/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/085758/2008 viz program viz zápis Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2009 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 37.

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10950/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9726/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 27.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3907 Schválení

Více

Materiál ZM. Privatizace jednotek - výmaz zástavního práva. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné. MRZ/6904/2014 Poř.

Materiál ZM. Privatizace jednotek - výmaz zástavního práva. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné. MRZ/6904/2014 Poř. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6904/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/8214/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 16.11.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 2536 Schválení ověřovatelů zápisu 56. schůze RM Karviné konané dne 10.04.2013

Usnesení. 2536 Schválení ověřovatelů zápisu 56. schůze RM Karviné konané dne 10.04.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 56. schůze Rady města Karviné konané dne 10.04.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2536 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6789/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 26. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6933/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Zveřejnění poskytnutých informací dle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění poskytnutých informací dle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění poskytnutých informací dle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost č. 5/2016 ze dne 27. 1. 2016 Žádost o poskytnutí informací

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10199/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 56. schůze Rady města Karviné konané dne

Usnesení z 56. schůze Rady města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j.: MMK/055762/2009 viz program viz zápis Usnesení z 56. schůze Rady města Karviné konané dne 21.04.2009 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 3010 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 56.

Více

Rada města Karviné vydala dne tyto Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné (dále jen Zásady):

Rada města Karviné vydala dne tyto Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné (dále jen Zásady): STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné Schváleno: 23.04.2014 Účinnost: 01.05.2014 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné vydala

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 84 Schválení ověřovatelů zápisu 3. schůze RM Karviné konané dne 03.12.2014

Usnesení. 84 Schválení ověřovatelů zápisu 3. schůze RM Karviné konané dne 03.12.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 3. schůze Rady města Karviné konané dne 03.12.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 84 Schválení

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 80. schůze Rady města Karviné konané dne 14.05.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3632 Schválení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Změna OZV č. 10/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu

Změna OZV č. 10/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9263/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

Usnesení. 3190 Schválení ověřovatelů zápisu 69. schůze RM Karviné konané dne 20.11.2013

Usnesení. 3190 Schválení ověřovatelů zápisu 69. schůze RM Karviné konané dne 20.11.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 20.11.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3190 Schválení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení. 2846 Schválení ověřovatelů zápisu 62. schůze RM Karviné konané dne 24.07.2013

Usnesení. 2846 Schválení ověřovatelů zápisu 62. schůze RM Karviné konané dne 24.07.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 24.07.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2846 Schválení

Více

2486 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE 46. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 18. 11. 2008 viz zápis

2486 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE 46. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 18. 11. 2008 viz zápis STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j. MMK/156259/2008 viz program viz zápis Usnesení ze 46. schůze Rady města Karviné konané dne 18. 11. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2486 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

Rada obce Usnesením č. 24/339 schválila roční finanční odměnu ředitelce GOTIC, příspěvková organizace pí Mgr. Aleně Kolčárkové.

Rada obce Usnesením č. 24/339 schválila roční finanční odměnu ředitelce GOTIC, příspěvková organizace pí Mgr. Aleně Kolčárkové. OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 24. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 14. 12. 2015 Usnesením č. 24/338 schválila pořad 24. schůze rady obce konané dne 14. 12. 2015 Usnesením

Více

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 25. schůze Rady města Karviné konané dne 15.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1079 Schválení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9918/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 12. zasedání Zastupitelstva

Více

Zřízení služebnosti - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zřízení služebnosti - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10213/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Usnesení. 1324 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 31.01.2012

Usnesení. 1324 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 31.01.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 31.01.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7808/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 4. zasedání Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.05.2016 277/11/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10625/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 13. 10. 2016 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení. 3440 Schválení ověřovatelů zápisu 75. schůze RM Karviné konané dne 26.02.2014

Usnesení. 3440 Schválení ověřovatelů zápisu 75. schůze RM Karviné konané dne 26.02.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 75. schůze Rady města Karviné konané dne 26.02.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3440 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10200/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10196/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011 TATUTÁRNÍ MĚTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 26. schůze Rady města Karviné konané dne 29.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1128 chválení

Více

U s n e s e n í. z 12. schůze Rady města Karviné konané dne 17. 4. 2007

U s n e s e n í. z 12. schůze Rady města Karviné konané dne 17. 4. 2007 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: KP/1265/2007 viz program viz zápis U s n e s e n í z 12. schůze Rady města Karviné konané dne 17. 4. 2007 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 504 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z

Více

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 15.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3320 Schválení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 38/5/15 58/5/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 38/5/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 5.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 30. jednání rady města dne 21.05.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/30/1/2012 program jednání : 1. s c h v a l u j e program 30. jednání rady

Více

2347 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE 43. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 30. 9. 2008 viz zápis

2347 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE 43. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 30. 9. 2008 viz zápis STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j. MMK/135562/2008 viz program viz zápis Usnesení ze 43. schůze Rady města Karviné konané dne 30. 9. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2347 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9731/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 039/12/Pa U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1546/39-1570/39 Rozdělovník - členové

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6900/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Miškovičová Radka Mgr. Materiál pro 27. zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10212/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více