Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení ověřovatelů 72. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Stanislava Sobela a pana Mgr. Petra Dyszkiewicze Schválení programu 72. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 72. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednanané změny: doplněné materiály: doplnění programu č. 2 - Bytová záležitost pana Jaroslava Martínka, nájemce bytu č. 9 v domě č. p. 2053, ulice Borovského, Karviná-Mizerov Oznámení, které učinil člen RM Karviné pan Tomáš Hanzel, o střetu zájmu ve věci Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí oznámení, které učinil člen rady města pan Tomáš Hanzel, o střetu zájmu ve věci Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby. Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyloučit pana Tomáše Hanzla z projednávání a rozhodovoání ve věci Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 38

2 4130 Dražba jednotky č. 1 v domě č. p. 2019, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 78/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné převést formou dražby jednotku č. 1 v domě č. p. 2019, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu ve výši 6,88 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 1624/233 (zastavěná plocha), parc. č. 1624/885 a parc. č. 1624/860 (ostatní plochy) v katastrálním území Karviná-město, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Dražba jednotky č. 13 v domě č. p. 519, ulice Březová, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, doporučila Zastupitelstvu města Karviné převést formou dražby jednotku č. 13 v domě č. p. 519, ulice Březová, Karviná-Ráj včetně alikvotního podílu ve výši 5,46 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 499/69 (zastavěná plocha), parc. č. 499/125 a parc. č. 499/126 (ostatní plochy) v katastrálním území Ráj, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Jednostotisíc korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 534 a č. p. 535, ul. Březová, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 79/2010/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 38

3 Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z č. p. 534 a č. p. 535, ulice Březová, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/54 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Březová , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2442, se sídlem Karviná, Ráj, Březová 535/12, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydvěstěosmdesátdevěttisícjednosto korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 644, č. p. 645 a č. p. 646, ul. Haškova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 80/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z č. p. 644, č. p. 645 a č. p. 646, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/587 (ostatní plocha), parc. č. 501/586 (ostatní plocha), parc. č. 501/588 (ostatní plocha) a parc. č. 501/585 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U DVORANY, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2446, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 646/18, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyosmsetdvacetdvatisícesedmset korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 736, č. p. 737 a č. p. 738, ul. Haškova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 81/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z č. p. 736, č. p. 737 a č. p. 738, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/202 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/712 (ostatní plocha), parc. č. 501/711 (ostatní plocha), parc. č. 501/713 (ostatní plocha) a parc. č. 501/710 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo HAŠKOVA , zapsané v obchodním Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 38

4 rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2443, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 736/34, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónydevětsetosmdesátjedentisícšestset korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 82/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 499/104 (ostatní plocha), parc. č. 499/105 (ostatní plocha), parc. č. 499/106 (ostatní plocha), parc. č. 499/167 (ostatní plocha), parc. č. 499/168 (ostatní plocha), parc. č. 499/169 (ostatní plocha), parc. č. 499/170 (ostatní plocha), parc. č. 499/171 (ostatní plocha), parc. č. 499/172 (ostatní plocha), parc. č. 499/173 (ostatní plocha), parc. č. 499/174 (ostatní plocha) a parc. č. 499/175 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo V Aleji 839, 840, 841, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2421, se sídlem Karviná, Ráj, V Aleji 841/23, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Devětmiliónůšestsetpadesátčtyřitisícedevětset korun českých) Převod domu č. p. 2092, domu č. p. 2093, domu č. p a domu č. p. 2095, ul. Majakovského, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 83/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila rozhodnout převést dům č. p. 2092, dům č. p. 2093, dům č. p a dům č. p. 2095, ulice Majakovského, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/78 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/79 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/80 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 1624/81 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Majakovského 2345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2432, se sídlem Karviná, Mizerov, Majakovského 2095/22, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůdvěstěosmdesátdevěttisícsedmset korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 38

5 4137 Převod domu č. p. 2959, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 84/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 2959, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/23 (ostatní plocha), parc. č. 2780/24 (ostatní plocha), parc. č. 2780/25 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/26 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo 2959/43, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2440, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2959/43, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetdevadesátsedmtisícdevětset korun českých) Převod domu č. p. 2960, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 85/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 2960, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/27 (ostatní plocha), parc. č. 2780/28 (ostatní plocha), parc. č. 2780/29 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/30 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA 2960/41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2449, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2960/41, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetšedesáttisícjednosto korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 38

6 4139 Převod domu č. p. 2961, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 86/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 2961, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/31 (ostatní plocha), parc. č. 2780/32 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/33 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA 2961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2439, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2961/39, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetsedmdesátjedentisícpětset korun českých) Převod domu č. p. 639, domu č. p. 640, domu č. p. 641 a domu č. p. 642, ul. Haškova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 87/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 639, dům č. p. 640, dům č. p. 641 a dům č. p. 642, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/90 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/599 (ostatní plocha), parc. č. 501/91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/598 (ostatní plocha), parc. č. 501/600 (ostatní plocha), parc. č. 501/92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/597 (ostatní plocha), parc. č. 501/601 (ostatní plocha), parc. č. 501/93 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/596 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo , Haškova, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2450, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 642/10, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůjednostosedmdesáttisíctřista korun českých) Převod domu č. p. 682, domu č. p. 683 a domu č. p. 684, ul. Borovského, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 38

7 Úkol: 88/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 682, dům č. p. 683 a dům č. p. 684, ulice Borovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/47 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/652 (ostatní plocha), parc. č. 501/656 (ostatní plocha), parc. č. 501/665 (ostatní plocha), parc. č. 501/48 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/653 (ostatní plocha), parc. č. 501/655 (ostatní plocha), parc. č. 501/49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/654 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Borovského , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2441, se sídlem Karviná, Ráj, Borovského 684/42, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyčtyřistaosmdesátšesttisícjednosto korun českých) Převod domu č. p. 685, domu č. p. 686 a domu č. p. 687, ul. Sovova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 89/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 685, dům č. p. 686 a dům č. p. 687, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/32 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/679 (ostatní plocha), parc. č. 501/33 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/678 (ostatní plocha), parc. č. 501/680 (ostatní plocha), parc. č. 501/34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/677 (ostatní plocha) a parc. č. 501/681 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Kuvik 567, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2445, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 686/17, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Pětmiliónůsedmsetdevadesátjedentisíctřista korun českých) Převod domu č. p. 723, domu č. p. 724 a domu č. p. 725, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 90/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 38

8 Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 723, dům č. p. 724 a dům č. p. 725, ulice Ciolkovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/188 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/700 (ostatní plocha), parc. č. 501/189 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/699 (ostatní plocha), parc. č. 501/701 (ostatní plocha), parc. č. 501/190 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/698 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo MYSLIVNA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2430, se sídlem Karviná, Ráj, Ciolkovského 723/44, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydevětsetdevadesátčtyřitisíceosmset korun českých) Převod jednotky č. 13 v domě čp CO kryt Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 91/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné převést jednotku č nebytový prostor (CO kryt) v domě čp. 1530, ul. Jurkovičova, Karviná-Nové Město včetně alikvotního podílu ve výši 9,88 % na společných částech předmětného domu a pozemku parc. č. 3172/13 v katastrálním území Karviná-město, za cenu Kč 6.500,-- (slovy: Šesttisícpětset korun českých) do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č. 34/1530 ul. Jurkovičova, Karviná-Nové Město, , okres Karviná, IČO Převod domu č. p. 688, domu č. p. 689, domu č. p. 690 a domu č. p. 691, ul. Sovova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 92/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 688, dům č. p. 689, dům č. p. 690 a dům č. p. 691, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/35 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/676 (ostatní plocha), parc. č. 501/682 (ostatní plocha), parc. č. 501/36 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/675 (ostatní plocha), parc. č. 501/683 (ostatní plocha), parc. č. 501/37 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/674 (ostatní plocha), parc. č. 501/684 (ostatní plocha), parc. č. 501/38 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/673 (ostatní plocha) a parc. č. 501/685 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Sovova Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 38

9 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2451, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 688/13, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůdevětsetčtyřicetčtyřitisícedvěstě korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 2067, č. p a č. p. 2069, ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 93/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z č. p. 2067, č. p a č. p. 2069, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc. č. 1624/30 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Na Kopci 2067, 2068, 2069, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2444, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2069/18, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Pětmiliónůosmsettřicettřitisíce korun českých) Převod jednotky z etapy Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviná, Úkol: 94/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést nájemcům, kteří v rámci prodeje domů zařazených do etapy prodeje neakceptovali nabídku k převodu jednotky ve lhůtě stanovené v 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění a současně uplynula již i lhůta stanovená v 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, jednotku včetně příslušného alikvotního podílu na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 38

10 4148 Převod jednotek Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést nájemcům jednotky (garáže) včetně příslušných alikvotních podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Členství statutárního města Karviné v Bytovém družstvu Kosmonautů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 95/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout schválit účast statutárního města Karviné v již založené právnické osobě - Bytovém družstvu Kosmonautů se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 618/31, PSČ Základní členský vklad člena činí Kč 7.700,-- (slovy: Sedmtisícsedmset korun českých), zápisné uchazeče o členství činí Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 96/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout navrhnout jako zástupce statutárního města Karviné na členskou schůzi v Bytovém družstvu Kosmonautů se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 618/31, PSČ , paní Blanku Stoškovovu, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Kosmonautů 2299/16, Karviná-Ráj, PSČ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 97/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci zmocnění paní Blanky Stoškové, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Kosmonautů 2299/16, Karviná-Ráj, PSČ , k zastupování statutárního města Karviné v Bytovém družstvu Kosmonautů , se sídlem Kosmonautů 618/31, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 38

11 Karviná-Ráj, PSČ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 98/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout pověřit paní Blanku Stoškovovu, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Kosmonautů 2299/16, Karviná-Ráj, PSČ Karviná, k zastupování statutárního města Karviné ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Nabytí pozemku - ČR, Pozemkový fond ČR Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 99/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky, správy nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkového fondu České republiky, IČ , se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviné pozemek p. č. 1331/15 - orná půda o výměře 566 m 2 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Ráj, obec Karviná Nabytí pozemků z vlastnictví ČR - ÚZSVM Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 100/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ , pozemky p. č. 1127/8 o výměře 530 m2 a p. č. 1127/10 o výměře 152 m2, oba včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu celkem ve výši Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 38

12 Kč ,-- (slovy: Pětsetdesettisíc korun českých) Převod pozemku - InterAuto Doležal, a. s. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 101/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodla uzavřít se společností InterAuto Doležal, a. s., Hornopolní 56, Ostrava, IČ , v souladu s 86 odst. 2 písm. a) a 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu parkoviště na pozemku p. č. 3460/36 o výměře 337 m 2 a na části pozemků p. č. 3460/1 o výměře cca 356 m 2 a p. č. 3460/4 o výměře cca 10 m 2, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže zakresleno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, a to do doby vydání pravomocného stavebního povolení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 102/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: uložila Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření převáděných pozemků, které bude podkladem pro uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 103/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést pozemek p. č. 3460/36 o výměře 337 m 2 a části pozemků p. č. 3460/1 o výměře cca 356 m 2 a p. č. 3460/4 o výměře cca 10 m 2 (označení a výměry pozemků budou upřesněny geometrickým plánem), vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže zakresleno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, společnosti InterAuto Doležal, a. s., se sídlem Hornopolní 56, Ostrava, IČ , za cenu Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1m 2 převáděného pozemku, a to po vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu parkoviště. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 38

13 4153 Převod pozemku - Pavel Janota - zrušení usnesení Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 104/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout zrušit usnesení Zastupitelstva města Karviné číslo 429 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě Převod pozemku - Rostislav a Naďa Kožušníkovi Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 105/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nepřevést pozemek p. č. 642/3 o výměře 187 m 2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, z vlastnictví statutárního města Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ , do společného jmění manželů Rostislava a Nadi Kožušníkových, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Převod pozemku - Žaneta Benešová Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 106/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nepřevést do majetku p. Žanety Benešové část pozemku p. č. 411/11 o výměře cca 450 m 2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže specifikováno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, za účelem zřízení zahrady, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 38

14 4156 Převod pozemků - SEJONG Czech s.r.o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 107/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nepřevést do majetku společnosti SEJONG Czech s.r.o., Na Novém poli 385/1a, Karviná-Staré Město, IČ , pozemek p. č. 1207/3 o výměře 2234 m 2 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, který je zakreslen v příloze č. 1 k tomuto usnesení, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 108/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést do majetku společnosti SEJONG Czech s.r.o., Na Novém Poli 385/1a, Karviná-Staré Město, IČ , pozemek p. č. 1201/1 o výměře 1016 m 2 a část pozemku p. č. 1201/8 (označení a výměra pozemku budou určeny geometrickým plánem), oba v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže specifikováno v příloze č. 1 k tomuto usnesení, za kupní cenu ve výši Kč 150,-- (slovy: Jednostopadesát korun českých) za 1 m 2 převáděného pozemku za účelem rozšíření areálu společnosti. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 109/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné uložit Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření převáděných pozemků Převod pozemků - zastavěné plochy garáží Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 110/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést do vlastnictví fyzických osob pozemky dle specifikace v příloze Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 38

15 č. 1 k tomuto usnesení za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 8 m2 ve výši Kč 4.000,-- (slovy: Čtyřitisíce korun českých) Směna pozemků - Luboš Oczadly Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 111/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt z vlastnictví pana Luboše Oczadlyho do vlastnictví statutárního města Karviná pozemek p. č. 26/6 o výměře 3 m 2 v katastrálním území Darkov, obec Karviná, a převést z vlastnictví statutárního města Karviná do vlastnictví pana Luboše Oczadlyho pozemek p. č. 26/8 o výměře 3 m 2 v katastrálním území Darkov, obec Karviná, a to bezúplatně Projednání inflace za rok 2009 a návrh na upuštění od uplatňování inflační doložky uvedené v nájemních smlouvách Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 112/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout pro rok 2010 upustit od uplatňování inflační doložky uvedené v nájemních smlouvách Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 38

16 Úkol: 113/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, na základě které bude žadatelům poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) na podporu individuální bytové výstavby Projekt Technologické centrum Karviná I-III Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušila usnesení Rady města Karviné č ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné zrušit usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 801 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III předkládaného do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 114/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstu města Karviné schválit podání žádosti o dotaci pro projekt Technologické centrum Karviná I-III do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 38

17 doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu a veškerých neuznatelných nákladů projektu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit předfinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III ve výši celkových nákladů na projekt. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Technologické centrum Karviná I-III dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 115/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: vzala na vědomí vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 116/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 17 / 38

18 4163 Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací základních škol zřízených statutárním městem Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 117/2010/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke zřizovací listině níže uvedených příspěvkových organizací základních škol dle přílohy č. 1 až č. 12 k tomuto usnesení: - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Borovského, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, U Studny, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Mendelova, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvková organizace, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj Školská 432, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Karviná-Hranice, Slovenská, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím - Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka Posouzení návrhů (žádostí) na pořízení změny územního plánu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby shromážděné návrhy na pořízení změny územního plánu, dle přílohy důvodové zprávy materiálu, byly prověřeny při pořizování nového Územního plánu Karviné Návrh zadání Územního plánu Karviné Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 18 / 38

19 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání Územního plánu Karviné, které je přílohou č.1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Odboru územního plánu a stavebního řádu Magistrátu města Karviné zpracovat koncept Územního plánu Karviné, ověřující variantní řešení územního plánu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek právnických a fyzických osob, uplatněných v rámci projednání návrhu zadání Územního plánu Karviné, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy Nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 118/2010/RM Určeno: vedoucí OE Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné uzavřít s firmou PRAFIS a.s. IČ: se sídlem Spálená 96/27, Praha 1, Nové Město, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4647, smlouvu o postoupení pohledávek statutárního města Karviné ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 19 / 38

20 4167 Obecně závazná vyhláška č. x/2010 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku č. x/2010 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, v platném znění Rada města Karviné dle ustanovení 10 písm. a), b) a 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. x/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, v platném znění, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Předání osvědčení členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi Rada města Karviné dle ustanovení 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předala v souvislosti s rezignací paní MUDr. Hany Borské, podanou dne , na mandát člena Zastupitelstva města Karviné pro volební období , za volební stranu ODS, panu Mgr. Karlu Königsteinovi osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Karviné, a to dne , který nastoupil jako náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle 45 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 20 / 38

21 doporučila Zastupitelstvu města Karviné stanovit s účinností od neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi měsíční odměnu ve výši Kč 1.650,-- (slovy: Jedentisícšestsetpadesát korun českých) Nabytí majetku - Ing. Jan Zwierzyna Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 119/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodla, že je zaměrem statutárního města Karviné nabýt objekt č.p. 896 občanská vybavenost na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě postavený na pozemku p.č. 3145/24, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p. č. 3145/60, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p. č. 3145/61, budovu bez čp/če jiná st. postavenou na pozemku p. č. 3145/121 a pozemky p. č. 3145/21 o výměře 613 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/24 o výměře 192 m²- zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/59 o výměře 1171 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/60 o výměře 25 m² - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/61 o výměře 24 m² - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/84 o výměře 6470 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/121 o výměře 47 m² - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná, včetně všech součástí, příslušenství a movitých věcí z majetku Ing. Jana Zwierzyny za kupní cenu Kč ,-- (slovy: Osmmiliónůdevětsetpadesáttisíc korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 120/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodla nabýt od Ing. Jana Zwierzyny věci movité, které jsou uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení, do majetku statutárního města Karviné za kupní cenu Kč ,- (slovy: Padesáttisíc korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 121/2010/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt objekt č. p. 896 občanská vybavenost na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě postavený na pozemku p. č. 3145/24, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p. č. 3145/60, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p. č. 3145/61, budovu bez čp/če jiná st. postavenou na pozemku p. č. 3145/121 a pozemky p. č. 3145/21 o výměře 613 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/24 o výměře 192 m²- zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/59 o výměře 1171 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/60 o Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 21 / 38

22 výměře 25 m² - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/61 o výměře 24 m² - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3145/84 o výměře 6470 m² - ostatní plocha, p. č. 3145/121 o výměře 47 m² - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství od Ing. Jana Zwierzyny do majetku statutárního města Karviné za dohodnutou kupní cenu Kč ,-- (slovy: Osmmiliónůdevětsettisíc korun českých) Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává na dobu určitou jednoho roku s účinností od Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domě s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou Uzavření nových nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Karviné při vzájemné výměně bytů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla udělit souhlas s dohodami o výměně bytů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 22 / 38

23 ukončit nájemní vztahy v bytech ve vlastnictví statutárního města Karviné s nájemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení dohodou, a to ke dni, který bude předcházet dni, kdy nabudou účinnosti nové nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít s nájemci, uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení, v souvislosti s výměnou bytů nové nájemní smlouvy s tím, že počátek účinnosti nájemní smlouvy bude uveden v nájemní smlouvě, doby nájmů dle původních nájemních smluv zůstanou zachovány a výše nájemného bude uvedena v evidenčním listu bytu, který bude přílohou nájemních smluv Žádost Lenky Eleny Bílkové o udělení souhlasu s podnájmem Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla udělit Lence Eleně Bílkové, IČ , písemný souhlas s podnájmem části nebytového prostoru v domě č. p. 1417, nám. Budovatelů, Karviná-Nové Město na dobu trvání nájemního vztahu Žádost o umístění sídla nově zakládaných bytových družstev Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodla udělit nově zakládaným bytovým družstvům souhlas s umístěním sídla právnické osoby na dobu neurčitou, pro právnickou osobu a na adresu ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Nerealizované projektové dokumentace na regeneraci panelových domů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 122/2010/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 23 / 38

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/085758/2008 viz program viz zápis Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2009 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 37.

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 80. schůze Rady města Karviné konané dne 14.05.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3632 Schválení

Více

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 25. schůze Rady města Karviné konané dne 15.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1079 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009

Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3895 Schválení

Více

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011 TATUTÁRNÍ MĚTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 26. schůze Rady města Karviné konané dne 29.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1128 chválení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 405 Schválení

Více

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 5. schůze Rady města Karviné konané dne 11.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 197 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení. 3274 Schválení ověřovatelů zápisu 71. schůze RM Karviné konané dne 18.12.2013

Usnesení. 3274 Schválení ověřovatelů zápisu 71. schůze RM Karviné konané dne 18.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 71. schůze Rady města Karviné konané dne 18.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3274 Schválení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Usnesení. 3901 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.08.2014

Usnesení. 3901 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 12.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Usnesení. 289 Schválení ověřovatelů zápisu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015

Usnesení. 289 Schválení ověřovatelů zápisu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 8. schůze Rady města Karviné konané dne 25.02.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 289 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 38. schůze Rady města Karviné konané dne 12.06.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1707 Schválení

Více

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013 Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013 Věc: Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 8/13 - Kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008

Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/094167/2008 viz program viz zápis Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2071 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 38.

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení. 493 Schválení ověřovatelů zápisu 12. schůze RM Karviné konané dne 22.04.2015

Usnesení. 493 Schválení ověřovatelů zápisu 12. schůze RM Karviné konané dne 22.04.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 12. schůze Rady města Karviné konané dne 22.04.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 493 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Usnesení. 3095 Schválení ověřovatelů zápisu 67. schůze RM Karviné konané dne 23.10.2013

Usnesení. 3095 Schválení ověřovatelů zápisu 67. schůze RM Karviné konané dne 23.10.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 67. schůze Rady města Karviné konané dne 23.10.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3095 Schválení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 73. schůze Rady města Karviné konané dne 29.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3364 Schválení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7037/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení provozu a údržby majetku Hübnerová Nataša Materiál pro mimořádné

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009

Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j.: MMK/069071/2009 viz program viz zápis Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 3150 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 58.

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. 139 Schválení ověřovatelů zápisu 4. schůze RM Karviné konané dne 17.12.2014

Usnesení. 139 Schválení ověřovatelů zápisu 4. schůze RM Karviné konané dne 17.12.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 4. schůze Rady města Karviné konané dne 17.12.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 139 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 2712 Schválení ověřovatelů zápisu 59. schůze RM Karviné konané dne 29.05.2013

Usnesení. 2712 Schválení ověřovatelů zápisu 59. schůze RM Karviné konané dne 29.05.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 29.05.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2712 Schválení

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3759 Schválení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 statutární město Karviná č.j.: MMK/146008/2008 viz program viz usnesení Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 47. schůze Rady města Karviné konané dne 13.11.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2078 Schválení

Více

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více