Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 888 Procedurální záležitosti zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jaromír Spáčil, Mgr. Lydie Lindáková a MUDr. Radek Sušil. zvolilo ověřovatele zápisu 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , a to: pana Mgr. Romana Hamruse a Ing. Lukáše Raszyka. schválilo program 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , včetně těchto změn: Doplněné materiály: doplnění programu č. 2 - Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj. doplnění programu č. 3 - Ústní informativní zpráva k dokumentaci E.I.A. k záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. 889 Oznámení, které učinil člen ZM Mgr. Petr Juras o střetu zájmu ve věci Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj, rozhodnutí o jeho vyloučení z projednávání a rozhodování v této věci Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších vzalo na vědomí oznámení, které učinil člen ZM Mgr. Petr Juras o střetu zájmu ve věci Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Usnesení: 1 / 31

2 vyloučit Mgr. Petra Jurase z projednávání a rozhodování ve věci Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj. 890 Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne vzalo na vědomí vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne Termíny konání schůzí RM a zasedání ZM na rok 2010 vzalo na vědomí termíny konání schůzí Rady města Karviné na rok 2010, a to: , , , , , , , , , , , 22.06:, , , , a schválit termíny konání zasedání Zastupitelstva města Karviné na rok 2010, a to: , , , , a Usnesení: 2 / 31

3 892 Poskytnutí daru do Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje na výstavbu základových desek pro povodňové domky v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších poskytnout finanční dar ve výši Kč ,-- (slovy: Třistašedesáttisíc korun českých) do Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje na výstavbu základových desek pro nové domy v oblastech postižených povodněmi v roce 2009 v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína. 893 Poskytnutí peněžitého daru z Fondu primátora města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 270/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout peněžitý dar z Fondu primátora města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Sedmdesáttisíc korun českých) Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ: , za účelem vybudování základových desek pro nové domy v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína. 894 Peněžitý dar z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 271/2009/ZM Určeno: vedoucí OŽP Termín: poskytnout peněžitý dar z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ: , ve výši Kč ,-- (slovy: Sedmdesáttisíc korun českých), za účelem vybudování základových desek pro nové domy v obcích Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína. Usnesení: 3 / 31

4 895 Dotace z Fondu primátora města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 272/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout dotaci z Fondu primátora města Karviné občanskému sdružení Futsal Karviná, Slovenská 2882, Karviná-Hranice, IČ: , ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostotisíc korun českých). 896 Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 273/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj, IČ , na pořízení echokardiografické sondy pro kardiologickou ambulanci. 897 Poskytnutí finančního příspěvku Karvinské hornické nemocnici, a.s. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 274/2009/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Dvěstědevadesátdevěttisícšestsetpadesátjedna koruna Usnesení: 4 / 31

5 česká) Karvinské hornické nemocnici, a.s., Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město, IČ na pořízení bifázického defibrilátoru ZOLL Msérie pro jednotku intezivní péče oddělení chirurgie páteře. 898 Vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí okresu Karviná na spolufinancování realizace projektu Cyklotrasa Raciborz Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry" v období schválilo vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí okresu Karviná k zabezpečení spolufinancování způsobilých výdajů projektu Cyklotrasa Raciborz - Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry" v období ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací z Evropského fondu regionálního rozvoje a 100 % nezpůsobilých výdajů karvinské části projektu. Podíl Karviné na celkových nákladech na realizaci projektu činí EUR ,-- (slovy: Jedenmiliónjednostopadesáttřitisícetřistaosmdesátpět eur), tj. Kč ,-- včetně 19 % DPH (slovy: Dvacetdevětmilionůdevětsetosmdesátosmtisíc korun českých). V rámci programu se očekává podpora ve výši 90% dotace na způsobilé výdaje, tzn., že město Karviná se bude na projektu podílet částkou EUR ,50 (slovy: Jednostopatnácttisíctřistatřicetosm eur 50/100), tj. Kč ,-- včetně 19 % DPH (slovy: Dvamiliónydevětsetdevadesátosmtisícosmset korun českých). 899 Převod domu č.p. 49, ulice Karola Śliwky, Karviná-Fryštát a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 49, ulice Karola Śliwky, Karviná-Fryštát, včetně pozemků parc.č. 140/43 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 140/44 (ostatní plocha), parc.č. 140/100 (ostatní plocha), parc.č. 140/101 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Śliwky 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2367, se sídlem Karviná, Fryštát, Karola Śliwky 49/8b, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Dvanáctmiliónůjednostotřicetosmtisícdevětset korun českých). 900 Převod domu č.p. 649, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Usnesení: 5 / 31

6 a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 649, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/100 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/560 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo V Aleji 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2382, se sídlem Karviná, Ráj, V Aleji 649/33, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónypětsetpěttisícosmset korun českých). 901 Převod domu č.p. 650, ul. Sovova, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 650, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/101 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/559 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Sovova 650, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2368, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 650/1a, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónypětsetsedmdesátšesttisícčtyřista korun českých). 902 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 458 a č.p. 459, ul. V Aleji, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést jednotky v domě č.p. sestávajícím se z č.p. 458 a č.p. 459, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 529/84 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 529/83 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Ráj, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení: 6 / 31

7 903 Převod domu sestávajícího se z č.p. 678, č.p. 679, č.p. 680 a č.p. 681, ul. Horova, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 678, č.p. 679, č.p. 680 a č.p. 681, ulice Horova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/43 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/660 (ostatní plocha), parc. č. 501/661 (ostatní plocha), parc. č. 501/44 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č 501/662 (ostatní plocha), parc. č. 501/659 (ostatní plocha), parc. č. 501/45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/663 (ostatní plocha), parc. č. 501/658 (ostatní plocha), parc. č. 501/46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/664 (ostatní plocha), parc. č. 501/651 (ostatní plocha) a parc. č. 501/657 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo HOROVKA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2372, se sídlem Karviná, Ráj, Horova 681/9, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůšestsetčtyřicetdevěttisícpětset korun českých). 904 Převod domu sestávajícího se z č.p. 696 a č.p. 697, ul. Borovského, Karviná-Ráj předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 696 a č.p. 697, ulice Borovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/5 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo BOROVAN 6-7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2374, se sídlem Karviná, Ráj, Borovského 696/56, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónypětsetdvacetpěttisíctřista korun českých). 905 Převod domu sestávajícího se z č.p. 730, č.p. 731 a č.p. 732, ul. U Lesa, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 730, č.p. 731 a č.p. 732, ulice U Lesa, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc.č. 501/196 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/721 (ostatní plocha), parc. č. 501/722 (ostatní plocha), parc. č. 501/197 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/723 (ostatní plocha), parc. č. 501/725 (ostatní plocha), parc. č. 501/198 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/724 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Lesa , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2370, se sídlem Karviná, Ráj, U Lesa 731/3, IČ: , za cenu Kč ,-- Usnesení: 7 / 31

8 (slovy: Čtyřimiliónyšestsetdevadesátdevěttisícšestset korun českých). 906 Převod domu č.p. 869, ulice U Lesa, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 869, ulice U Lesa, Karviná-Ráj, včetně pozemku parc.č. 501/337 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Lesa 34b, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2379, se sídlem Karviná, Ráj, U Lesa 869/34b, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Devětmiliónůdevětsetdvacettisícdevětset korun českých). 907 Převod domu č.p. 870, ulice U Lesa, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 870, ulice U Lesa, Karviná-Ráj, včetně pozemku parc.č. 501/334 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Lesa 870, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2389, se sídlem Karviná, Ráj, U Lesa 870/34c, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Desetmiliónůtřistačtyřicettřitisícečtyřista korun českých). 908 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2131, č.p a č.p. 2133, ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2131, č.p a č.p. 2133, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/100 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/99 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 1624/98 Usnesení: 8 / 31

9 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Na Kopci , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2371, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2132/57, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónytřistadevadesátčtyřitisícečtyřista korun českých). 909 Převod domu č.p. 2155, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2155, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/4 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Čtyři duby, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2380, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2155/64, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Jedenmiliónšestsettřicetosmtisíctřista korun českých). 910 Převod domu č.p. 2152, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2152, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/8 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo U Poutní, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2378, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2152/58, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyjednostoosmdesátdvatisíceosmset korun českých). 911 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 2163, č.p. 2164, č.p a č.p. 2166, ul. Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví Usnesení: 9 / 31

10 převést jednotky v domě sestávajícím se z č.p. 2163, č.p. 2164, č.p a č.p. 2166, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. 1624/175 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/176 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/177 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/178 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Karviná-město, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 912 Převod domu sestávajícího se z č.p a č.p. 2202, ulice Stavbařů, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p a č.p. 2202, ulice Stavbařů, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/166 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/165 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Stavbařů 2201/2202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2381, se sídlem Karviná, Mizerov, Stavbařů 2202/34, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyjednostotřicetjednatisíctřista korun českých). 913 Převod domu sestávajícího se z č.p a č.p. 2205, ulice tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p a č.p. 2205, ulice tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/266 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/267 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Těreškovové , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2363, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2204/44, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónysedmsetsedmdesátdevěttisícjednosto korun českých). Usnesení: 10 / 31

11 914 Převod domu č.p. 2211, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2211, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/198 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Jaroš 2211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2373, se sídlem Karviná, Mizerov, Kpt. Jaroše 2211/2, PSČ 73401, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůpětsetdevatenácttisícpětset korun českých). 915 Převod domu č.p. 2212, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2212, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1624/199 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Čajkovského 2212, bytové družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2358, se sídlem Karviná, Mizerov, Čajkovského 2212/8, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůdvěstěšedesátjednatisícjednosto korun českých). 916 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2254, č.p. 2255, č.p a č.p. 2257, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2254, č.p. 2255, č.p a č.p. 2257, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/308 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/309 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/310 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/311 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Těreškovové , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2377, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2256/13, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůsedmsettřicettřitisícesedmset korun českých). Usnesení: 11 / 31

12 917 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2271, č.p a č.p. 2273, ul. tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2271, č.p a č.p. 2273, ulice tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/275 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/276 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/277 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Těreškovové , bytové družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2366, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2273/47, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyšestsetsedmdesátčtyřitisícejednosto korun českých). 918 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2341, č.p. 2342, č.p. 2343, č.p a č.p. 2345, ul. Centrum, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2341, č.p. 2342, č.p. 2343, č.p a č.p. 2345, ulice Centrum, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1624/320 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/319 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/318 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1624/317 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1624/316 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Karviná Centrum, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2362, se sídlem Karviná, Centrum 2343, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestnáctmiliónůpětsetpěttisícpětset korun českých). 919 Převod domu č.p. 2361, ulice Studentská, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2361, ulice Studentská, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc.č. 1105/89 (zastavěná plocha a Usnesení: 12 / 31

13 nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Studentská 2361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2383, se sídlem Karviná, Mizerov, Studentská 2361/14, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třináctmiliónůosmsetosmtisícšestset korun českých). 920 Převod domu č.p. 2363, ulice Studentská, Karviná-Mizerov a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2363, ulice Studentská, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc.č. 1105/78 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1105/77 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Pohoda 2363, bytové družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2369, se sídlem Karviná, Mizerov, Studentská 2363/16, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Jedenáctmiliónůšestsetčtyřicetdvatisícejednosto korun českých). 921 Převod domu č.p. 2801, ulice Žižkova, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům č.p. 2801, ulice Žižkova, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc.č. 2417/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 2417/141 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Žižkova 2801, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2375, se sídlem Karviná, Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtrnáctmiliónůpětsetčtyřitisícečtyřista korun českých). 922 Převod jednotek v domě č.p. 2833, ul. Einsteinova, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví Usnesení: 13 / 31

14 převést jednotky v domě č.p. 2833, ulice Einsteinova, Karviná-Hranice, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 2715/26 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2417/139 (ostatní plocha) a parc.č. 2417/140 (ostatní plocha) v katastrálním území Karviná-město, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 923 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2882, č.p. 2883, č.p. 2884, č.p. 2885, č.p. 2886, č.p. 2887, č.p. 2888, č.p a č.p. 2890, ul. Slovenská, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2882, č.p. 2883, č.p. 2884, č.p. 2885, č.p. 2886, č.p. 2887, č.p. 2888, č.p a č.p. 2890, ulice Slovenská, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2715/83 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/84 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/85 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/86 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/87 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/88 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/89 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/90 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2715/270 (ostatní plocha), parc. č. 2715/271 (ostatní plocha), parc. č. 2715/272 (ostatní plocha), parc. č. 2715/273 (ostatní plocha), parc. č. 2715/274 (ostatní plocha), parc. č. 2715/275 (ostatní plocha), parc. č. 2715/276 (ostatní plocha), parc. č. 2715/277 (ostatní plocha), parc. č. 2715/278 (ostatní plocha), parc. č. 2715/279 (ostatní plocha), parc. č. 2715/280 (ostatní plocha), parc. č. 2715/281 (ostatní plocha), parc. č. 2715/282 (ostatní plocha), parc. č. 2715/283 (ostatní plocha), parc. č. 2715/284 (ostatní plocha), parc. č. 2715/285 (ostatní plocha), parc. č. 2715/286 (ostatní plocha), parc. č. 2715/287 (ostatní plocha), parc. č. 2715/482 (ostatní plocha), parc. č. 2715/483 (ostatní plocha), parc. č. 2715/484 (ostatní plocha), parc. č. 2715/485 (ostatní plocha), parc. č. 2715/486 (ostatní plocha), parc. č. 2715/487 (ostatní plocha), parc. č. 2715/488 (ostatní plocha), parc. č. 2715/489 (ostatní plocha), parc. č. 2715/490 (ostatní plocha), parc. č. 2715/491 (ostatní plocha), parc. č. 2715/492 (ostatní plocha), parc. č. 2715/493 (ostatní plocha), parc. č. 2715/494 (ostatní plocha), parc. č. 2715/495 (ostatní plocha), parc. č. 2715/496 (ostatní plocha), parc. č. 2715/497 (ostatní plocha), parc. č. 2715/498 (ostatní plocha), parc. č. 2715/499 (ostatní plocha), parc. č. 2715/500 (ostatní plocha), parc. č. 2715/501 (ostatní plocha), parc. č. 2715/502 (ostatní plocha), parc. č. 2715/503 (ostatní plocha), parc. č. 2715/504 (ostatní plocha), parc. č. 2715/505 (ostatní plocha), parc. č. 2715/506 (ostatní plocha), parc. č. 2715/507 (ostatní plocha), parc. č. 2715/508 (ostatní plocha), parc. č. 2715/509 (ostatní plocha), parc. č. 2715/510 (ostatní plocha), parc. č. 2715/511 (ostatní plocha), parc. č. 2715/512 (ostatní plocha), parc. č. 2715/513 (ostatní plocha), parc. č. 2715/514 (ostatní plocha), a parc. č. 2715/515 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové Družstvo Slovenská 2009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2384, se sídlem Karviná, Hranice, Slovenská 2886/10, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřicetmiliónůosmsetčtrnácttisícšestset korun českých). 924 Převod domu sestávajícího se z č.p. 2930, č.p a č.p. 2932, ul. Čsl. armády, Karviná-Hranice Usnesení: 14 / 31

15 a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést dům sestávající se z č.p. 2930, č.p a č.p. 2932, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2715/114, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2715/113, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2715/112, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2715/473, ostatní plocha, parc. č. 2715/472, ostatní plocha, parc. č. 2715/471, ostatní plocha, parc. č. 2715/470, ostatní plocha, parc. č. 2715/469, ostatní plocha, parc. č. 2715/468, ostatní plocha, parc. č. 2715/467, ostatní plocha, parc. č. 2715/176, ostatní plocha, parc. č. 2715/175, ostatní plocha a parc. č. 2715/174, ostatní plocha vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2385, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2931/27, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestnáctmiliónůosmdesátčtyřitisícedvěstě korun českých). 925 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 2962, č.p a č.p. 2964, ul. Rudé armády, Karviná-Hranice a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést jednotky v domě sestávajícím se z č.p. 2962, č.p a č.p ulice Rudé armády, Karviná-Hranice, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. 2710/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2710/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2710/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2710/17 (ostatní plocha), parc.č. 2710/18 (ostatní plocha), parc.č. 2710/19 (ostatní plocha), parc.č. 2710/20 (ostatní plocha), parc.č. 2710/21 (ostatní plocha), parc.č. 2710/22 (ostatní plocha), parc.č. 2710/23 (ostatní plocha), parc.č. 2710/24 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 926 Převod jednotek v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví převést jednotky v domě sestávajícím se z č.p. 445 a č.p. 446, ulice Ciolkovského, Karviná-Ráj, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 529/62 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 529/63 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Ráj, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení: 15 / 31

16 927 Převod jednotek (garáže) převést nájemcům jednotky (garáže) včetně příslušných alikvotních podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 928 Žádost občanského sdružení SERVIS REGION o.s. o výjimku z prodeje neschválit udělení výjimky ze Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné občanskému sdružení SERVIS REGION o.s., IČ Návrh na změnu usnesení ZM Karviné č. 776 ze dne Privatizace bytového fondu - schválení záměru převodu obytných domů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné změnit usnesení ZM Karviné č. 776 ze dne tak, že se doplňuje příloha č. 1 k tomuto usnesení - Seznam domů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné určených k prodeji a to tak, že se doplňují údaje pod poř. č. 430, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení: 16 / 31

17 930 Přijetí úvěru a dotace Společenstvím pro dům č.p. 827 v Karviné-Ráji, v souvislosti s revitalizací panelového domu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č.p. 827, ul. Borovského, Karviná-Ráj s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou, a.s., subjektu Společenství pro dům č.p. 827 v Karviné-Ráji, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 931 Převod pozemku - Libuše Čagánková Úkol: 275/2009/ZM Termín: převést do vlastnictví paní Libuše Čagánkové pozemek p. č. 781/71 o výměře 3 m2 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 3 m2 ve výši Kč 1.500,-- (slovy: Jedentisícpětset korun českých). 932 Převod pozemku - Marta Nowaková Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 276/2009/ZM Termín: převést do vlastnictví paní Martě Nowakové pozemek p. č. 3435/461 o výměře 1 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy:pětset korun českých). Usnesení: 17 / 31

18 933 Nabytí pozemků - Česká republika - ÚZSVM Úkol: 277/2009/ZM Termín: nabýt z majetku České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 4/8 spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 7512/2 o výměře 124 m 2, p. č. 7512/3 o výměře 254 m 2 a pozemku p. č. 7512/4 o výměře 34 m 2, vše v katastrálním území Karviná-Doly, obec Karviná, do vlastnictví statutárního města Karviné za kupní cenu navrženou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, to je za Kč ,-- (slovy:jednostočtyřicetpěttisíc korun českých). 934 Nabytí pozemku - Vlastimil Kožej Úkol: 278/2009/ZM Termín: nabýt z vlastnictví pana Vlastimila Kožeje do vlastnictví statutárního města Karviné část pozemku parc. č v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, označenou nově dle geometrického plánu č /2009, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, jako pozemek parc. č. 1355/2 o výměře 26 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, včetně součástí a příslušenství za kupní cenu ve výši Kč ,- (slovy: Jednostoosmdesátdevěttisícjednostodevadesátpět korun českých) dle návrhu vlastníka pozemku, z toho cena pozemku činí Kč 510,-- (slovy: Pětsetdeset korun českých) za 1 m2, tj. za 26 m2 Kč ,-- (slovy: Třinácttisícdvěstěšedesát korun českých) a cena stavby Kč ,-- (slovy: Jednostosedmdesátpěttisícdevětsettřicetpět korun českých). 935 Záměr realizovat projekt Regenerace Univerzitního parku v Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 279/2009/ZM Termín: Usnesení: 18 / 31

19 si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace Univerzitního parku v Karviné předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 280/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace Univerzitního parku v Karviné předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 281/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace Univerzitního parku v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 282/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace Univerzitního parku v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. 936 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Usnesení: 19 / 31

20 Úkol: 283/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 284/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 285/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 286/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u ZŠ Mendelova z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. 937 Záměr realizovat projekt Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích Usnesení: 20 / 31

21 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 287/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 288/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 289/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 290/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. Usnesení: 21 / 31

22 938 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 291/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpry 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 292/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 293/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 294/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 22 / 31

23 939 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 295/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 296/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 297/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancovámí projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 298/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa z rozpočtu statutárního města Karviná maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 23 / 31

24 940 Záměr realizovat projekt Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 299/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblat podproy 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 300/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 301/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších Úkol: 302/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji z rozpočtu statutárního města Karviné maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 24 / 31

25 941 Záměr realizovat projekt Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 303/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 304/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpry 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 305/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 306/2009/ZM Termín: schválilo předfinancování projektu Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově z rozpočtu statutárního města Karviné maximálně ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Usnesení: 25 / 31

26 942 Záměr realizovat projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 307/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček předkládaného do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 308/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček do Operačního programu Životní prostředí , prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Úkol: 309/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 310/2009/ZM Termín: schválilo Usnesení: 26 / 31

27 předfinancování projektu Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita u MŠ Klíček z rozpočtu statutárního města Karviná v maximálníí výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. 943 Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 311/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné předkládaného do Integrovaného plánu rozvoje města pro ROP Moravskoslezsko. Úkol: 312/2009/ZM Termín: předložit žádost o dotaci na projekt Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné předkládaného do Integrovaného plánu rozvoje města pro ROP Moravskoslezsko. Úkol: 313/2009/ZM Termín: schválilo spolufinancování projektu Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 7,5 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Úkol: 314/2009/ZM Termín: Usnesení: 27 / 31

28 schválilo předfinancování projektu Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v minimální výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů. 944 Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou Cyklotrasa podél řeky Olše Úkol: 315/2009/ZM Termín: nabýt pro realizaci stavby Cyklotrasa podél řeky Olše od vlastníků do majetku statutárního města Karviné pozemky včetně součástí a příslušenství, jak je uvedeno v tabulce, která je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, s tím, že kupní cena za výkup pozemků bude činit Kč 350,-- (slovy: Třistapadesát korun českých) za 1 m 2 pozemků, jež budou dotčeny vlastní stavbou, a Kč 50,-- (slovy: Padesát korun českých) za 1 m 2 ostatních stavbou nedotčených pozemků a k uzavření příslušných smluv s jednotlivými vlastníky dojde po dokončení, kolaudaci a geometrickém zaměření dokončené stavby a na základě schválení v orgánech statutárního města Karviné. Na dobu výstavby bude s dotčenými vlastníky uzavřena smlouva o budoucí smlouvě. 945 Zplnomocnění k zastupování statutárního města Karviná při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotace do Operačního programu životní prostředí Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 316/2009/ZM Termín: si vyhradilo rozhodnutí ve věci udělení zmocnění ve věci níže uvedených projektů pro Ing. Lenku Hanuskovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, Ing. Soňu Šintajovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, Ing. Ladislava Zahradníčka, IČ: , Ing. arch. Tomáše Šonovského, IČ: k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotaci do Operačního programu životní prostředí. Usnesení: 28 / 31

29 předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 317/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. Lenku Hanuskovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, k zastupování statutáního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotaci do Operačního programu životní prostředí na tyto projekty: Regenerace sídliště Karviná-Hranice - lokalita MŠ Klíček, Regenerace sídliště Karviná-Hranice - lokalita u ZŠ Mendelova, Regenerace meziblokové zeleně mezi ulicemi Kašparova a Slovenská v Karviné-Hranicích. předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 318/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. Soňu Šintajovou, zaměstnance statutárního města Karviná zařazené do Odboru správy majetku Magistrátu města Karviná, k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádostí o dotaci do Operačního programu životní prostředí na tyto projekty: Regenerace sídliště Karviná-Ráj - 8. etapa, Regenerace sídliště Karviná-Ráj etapa, Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji. předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 319/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. Ladislava Zahradníčka, IČ: , k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí na projekt: Regenerace Univerzitního parku v Karviné. předpisů a dle ustanovení 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Úkol: 320/2009/ZM Termín: zmocnit Ing. arch. Tomáše Šonovského, IČ: , k zastupování statutárního města Karviné při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s podáváním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí na projekt: Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově. Usnesení: 29 / 31

30 946 Poskytnutí peněžitých plnění (jednorázových odměn) členům výborů Zastupitelstva města Karviné, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za práci ve výborech v roce 2009 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 321/2009/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: poskytnout peněžitá plnění (jednorázové odměny) členům výborů Zastupitelstva města Karviné, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za práci ve výborech v roce 2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 947 Informativní zpráva - Těžba OKD, a.s., září 2009 Úkol: 322/2009/ZM Určeno: vedoucí OŽP Termín: vzalo na vědomí informativní zprávu - Těžba OKD, a.s., září Informativní zpráva k dokumentaci E.I.A. k záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. vzalo na vědomí ústní informativní zprávu občana města Ing. Václava Gavlovského k dokumentaci E.I.A. k záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. Usnesení: 30 / 31

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/085758/2008 viz program viz zápis Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2009 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 37.

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 statutární město Karviná č.j.: MMK/146008/2008 viz program viz usnesení Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 5. schůze Rady města Karviné konané dne 11.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 197 Schválení

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 80. schůze Rady města Karviné konané dne 14.05.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3632 Schválení

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009

Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3895 Schválení

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 405 Schválení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 3901 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.08.2014

Usnesení. 3901 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 12.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6788/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor ekonomický oddělení rozpočtů Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení) Materiál pro

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 73. schůze Rady města Karviné konané dne 29.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3364 Schválení

Více

Usnesení. 3274 Schválení ověřovatelů zápisu 71. schůze RM Karviné konané dne 18.12.2013

Usnesení. 3274 Schválení ověřovatelů zápisu 71. schůze RM Karviné konané dne 18.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 71. schůze Rady města Karviné konané dne 18.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3274 Schválení

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 25. schůze Rady města Karviné konané dne 15.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1079 Schválení

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. 289 Schválení ověřovatelů zápisu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015

Usnesení. 289 Schválení ověřovatelů zápisu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 8. schůze Rady města Karviné konané dne 25.02.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 289 Schválení

Více

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 38. schůze Rady města Karviné konané dne 12.06.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1707 Schválení

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011 TATUTÁRNÍ MĚTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 26. schůze Rady města Karviné konané dne 29.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1128 chválení

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008

Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/094167/2008 viz program viz zápis Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2071 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 38.

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 3095 Schválení ověřovatelů zápisu 67. schůze RM Karviné konané dne 23.10.2013

Usnesení. 3095 Schválení ověřovatelů zápisu 67. schůze RM Karviné konané dne 23.10.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 67. schůze Rady města Karviné konané dne 23.10.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3095 Schválení

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011

Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 233 Schválení

Více

4. Ekonomické záležitosti Předkládá: Ing. František Struška, komentuje: Ing.Břetislav Kohut

4. Ekonomické záležitosti Předkládá: Ing. František Struška, komentuje: Ing.Břetislav Kohut Starosta Města Bruntál Nádražní 20 V Bruntále 21. 1. 2010 P O Z V Á N K A na 18. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu, které se uskuteční dne 2. 2. 2010 (úterý) ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti č.

Více

Usnesení. 139 Schválení ověřovatelů zápisu 4. schůze RM Karviné konané dne 17.12.2014

Usnesení. 139 Schválení ověřovatelů zápisu 4. schůze RM Karviné konané dne 17.12.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 4. schůze Rady města Karviné konané dne 17.12.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 139 Schválení

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 47. schůze Rady města Karviné konané dne 13.11.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2078 Schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 64. schůze Rady města Karviné konané dne 04.09.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2976 Schválení

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více