Řasy a sinice v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řasy a sinice v praxi"

Transkript

1 Řasy a sinice v praxi bloková přednáška pro studenty bak/mag programu Přírodovědecká fakulta UK RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň Mgr. Petr Pumann Státní zdravotní ústav, Praha RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. Povodí Vltavy s.p., Plzeň

2 CV - RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D MSc. PřF UK Kat.botaniky Benátská Praha, Systematika bezcévných rostlin BU AV ČR Brno (Ph.D PřF MU) BU AV ČR - Odd.experimentální fykologie a ekotoxikologie, Taxonomie, ekologie a toxicita vodních květů sinic; Čištění OV řasami Popularizace oboru; Organizace kurzů, seminářů a konferencí 2012 MBU AV ČR Třeboň Laboratoř řas.biotechnologie Kvalita potravina a udržitelné hospodaření s energií Tř. Eustigmatophyceae Lipidy, Omega mastné kyseliny

3 Mikrobiologický ústav AV ČR, Opatovický mlýn v Třeboni Centrum řasových biotechnologií - Algatech OP VaVpI CZ 1.05/2.1.00/

4 Opatovický mlýn v Třeboni - mezníky ve vývoji ½ 13st (16.st. největší z mlýnů ČK) 1962 AV ČR RNDr. Ivan Šetlík, CSc Algatech Děkuji za pozornost Botanický ústav Akademie věd Č R O ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity REC ET O X V ýzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace

5

6 Související přednášky Katedra Botaniky & Ekologie Botanika bezcévných rostlin (LS, Prášil): ekologie, taxonomie sinic a řas + determinace praktika Algologie I, II (ZS,LS, Škaloud et all.): podrobná taxonomie sinic a řas + determinace praktika. Děkuji za pozornost Ekologie sinic a řas (ZS, Nedbalová, Neustupa): Fytobentos a bioindikace prostředí. Eutrofizace. Vodní květy. Vodní ekosystémy (LS, Černý): Přehled organismů sladkovodních lotických a lentických systémů. Botanický ústav Akademie věd Č R O ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity REC ET O X V ýzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace

7 Související přednášky - ÚŽP Hygiena (ZS, Prof. Bencko): Požadavky na kvalitu pitné vody; Způsoby zajištění pitné vody pro obyvatelstvo; Biologické metody monitorování znečištění životního prostředí. Limnologie (ZS, Doc. Stuchlík): koloběh vody, trofizace, acidifikace Děkuji za pozornost Znečišťování a ochrana vod (LS, Ing. Benešová): Pitná voda,požadavky na kvalitu, úpravárenství, zdravotní zabezpečení pitné vody. Environmentální mikrobiologie (LS, RNDr. Novotný): Mikroorganismy ve vodním prostředí: plankton, benthos, stratifikovaná mikrobní společenství. Botanický ústav Akademie věd Č R O ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity REC ET O X V ýzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace

8 Basic research X Aplikace vědy Význam naší přednášky propojení Praha x Brno

9 Chci jít do praxe - jaké mám mít znalosti a zkušenosti Determinace Univerzita systém sinic a řas, praktické určování DP a Ph.D. Ekologie sinic a řas: kultura vs. ekosystém (nároky na světlo, teplo, vztah k živinám a znečištění, způsob přezimování a faktory způsobující rozvoj, predátoři) Kvantifikace Znalosti o produkci toxinů, slizů, odorů aj. jednotlivými zástupci a jejich účincích Výhodou řidičský průkaz Hlavní je motivace

10 1. Úvod do problematiky proč jsou řasy a sinice běžnou součástí praxe + Biotechnologie + Děkuji za pozornost + Bioindikace + + Ekotoxikologie + - Vodárenství a rekreace - Botanický ústav Akademie věd Č R O ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity REC ET O X V ýzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace

11 2. Vodní květy sinic (VKS) = sinice s aerotopy (vznášení na hladině) Optimální podmínky rozvoje: - trofizace (P) - životní strategie a ŽC (aerotopy, přezimování, reinvaze, predace) - dlouhé zdržení vody v nádrži - mechanismy proti predaci (sliz, velké kolonie, cyanotoxiny?) Komplikace - Ekosystém: nic to nežere, zastínění, snížení diverzity nádrže, bioakumulace cyanotoxinů v potravní pyramidě atd. - Rekreace: dermatotoxicita, neurotoxicita - Vodárenství: detekce a odstranění cyanotoxinů - Determinace a kvantifikace: časově náročná, vyžaduje praxi Děkuji za pozornost Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny - BU AV ČR Brno Botanický ústav Akademie věd Č R O ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity REC ET O X V ýzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace

12 Proč jsou sinice VK tak úspešné? 1) Trofizace 2) Gas vezicles 65nm

13 Na jaké znaky se při určování sinic musíme zaměřit Při určování sinic si musíme být vědomi: - sinice jsou staré organizmy prokaryotního typu, jsou proto mimořádně adaptabilní a to je spojeno s jejich širokou morfologickou variabilitou v rámci jednoho druhu - není zde pohlavní rozmnožování NUTNÉ prohlédnout co nejvíce kolonií nebo vláken v populaci a buňky měřit! - určovat KOMBINACÍ více ZNAKŮ, tzv. trvalých U kokální typů: U vláknitých typů: - velikost a tvar buněk - přímé/spirální vlákno - tvar kolonií - velikost a tvar buněk - uspořádání buněk v koloniích - míra zaškrcování vláken na přepážkách - šířka a forma slizu - vlákna jsou samostatná nebo tvoří shluky - přítomnost heterocytů a akinet (jejich tvar a umístění ve vlákně) - tvar koncových buněk Dobře určený druh (morfospecies): - musí odpovídat všem znakům, které jsou uvedeny v charakteristice druhu - pokud se vyskytnou sebemenší odchylky od charakteristiky druhu, je mnohem správnější k druhovému označení přiřadit cf. (znamená srovnej=confer) nebo za rod vložit pouze zkratku sp., než populaci označit nesprávným jménem

14 Nejčastější rody sinic tvořící vodní květy Kokální: Microcystis Woronichinia Vláknité: Aphanizomenon Dolichospermum (Anabaena) Planktothrix

15 Vodní květy sinic zastoupení v systému Řád Typ stélky Heterocyty Akinety Zástupci Chroococcales kokální NE NE Microcystis,Chroococcus, Woronichinia Oscillatoriales Vláknitá nevětvená NE NE Planktothrix,Oscillatoria, Phormidium, Spirulina Trichodesmium Nostocales vláknitá nevětvená nebo s nepravým větvením ANO ANO Nostoc, Anabeana, Aphanizomenon, Tolypothrix Gloeotrichia Stigonematales Vláknitá s pravým větvením ANO ANO Hapalosiphon, Stigonema

16 Microcystis Rozšíření: sladké eutrofní vody celý svět (kromě pólů) výhradně plankton (pouze klidová stádia bentos) Počet druhů: svět cca 20 z toho 9 známo pouze z tropů (např. M. protocystis) některé kosmpolitní (např. M. aeruginosa, M.wesenbergii) ČR 4. (prý 10) poměrně uniformních Tvar a uspořádání buněk: kulovité buňky ve slizových koloniích Sliz: homogenní, bezbarvý, rozplývavý (M.aer.) či ohraničený (M.wes.) Velikost kolonií: mikro- i makroskopické práškovitý vodní květ Tvar kolonií: kulovité, laločnaté, děrované Rozmnožování: rozpadem kolonií Vnitřní struktury viditelné svět. mikr.: aerotopy

17 Určování Microcystis - molekulárně jsou všechny druhy rodu Microcystis jeden cluster - V PRAXI je lze ale dobře definovat morfologicky MORFOTOPY souvisí s nimi toxicita! Komplikace při určování:! - prokaryotní velmi staré organismy - chybí pohlavní rozmnožování - mimořádně adaptabilní některé znaky velice variabilní - různé fáze ŽC!!! NUTNÉ URČOVAT KOMBINACÍ VÍCE ZNAKŮ 1. Velikost b. 2. Tvar (forma) kolonií 3. Struktura slizu 4. Nahuštění b. v kolonii

18 Microcystis M. aeruginosa M. wesenbergii M. viridis M. ichtyoblabe

19 Kombinace znaků při určování morfotypů Microcystis A Vel. b.(um) Tvar kolonií Sliz Nahuštění b. Morfotyp/toxicita 2 3,2 nepravidelně sférické rozplývavý, nezřetelný pravidelně rovnoměrně, zprvu velice hustě SILNĚ TOXICKÝ M. ichtyoblabe B 4 7 krychlovité kopíruje okraje skupin b. nepravidelně Balíčkovité shluky TOXICKÝ M. viridis C 4 6 laločnaté, otvory rozplývavý pravidelně rovnoměrně TOXICKÝ M. aeruginosa D 5 9 laločnaté, otvory zřetelně náhodně hraničený, rozmístěné b. oddálen od b. NETOXICKÝ M. wesenbergii

20 Microcystis ichtyoblabe

21 Microcystis aeruginosa

22 Microcystis viridis

23 Microcystis wesenbergii

24

25 Různé fáze životního cyklu = různá morfologie u stejného morfotypu (druhu) Microcystis

26 Microcystis Studium faktorů pro přezimování a reinvazi v mikrokosmech GAČR - Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží - projekt NAZVa QH81012

27 Microcystis dlouhodobá kultura ztráta GV, rozpad do jednotlivých buněk

28 slizové stopky Woronichinia naegeliana

29 Microcystis vs. Woronichinia Forma slizu Tvar buněk Uspořádání buněk

30 A. flos-aquae tradiční Anabaena A. sigmoidea A. planctonica A. smithii

31 ROD ANABAENA Bory ex Bornet et Flahault 1888 Recentní taxonomické revize v tradičním rodě Anabaena: ANABAENA DOLICHOSPERMUM (WACKLIN ET AL. 2009) SPHAEROSPERMOPSIS (ZAPOMĚLOVÁ ET AL. 2009) CHRYSOSPORUM (ANABAENA BERGII + APHANIZOMENON OVALISPO (STÜKEN ET AL. 2009, BALLOT ET AL. 2011; ZAPOMĚLOVÁ ET AL. 2012) ANABAENA planktonní - aerotopy bentické, perifytické, půdní bez aerotopů Zapomělová E. (2012)

32 Zapomělová E. (2012) Dolichospermum

33 Zapomělová E. (2012) Dolichospermum velké morfotypy Dolichospermum ML tree 16S rrna gene 1414 bp ML/NJ bootstraps (Zapomělová et al. in prep.)

34 Zapomělová E. (2012) D. planctonicum vs. D. viguieri Šířka vlákna (7.7) 8-15 m Akinety x 9-21 m Šířka vlákna (4.6) 5-7 (9) m Akinety x m D. planctonicum D. viguieri ( Komárek 1958, Kiselev in Kondraťeva 1968, M. Watanabe 1992) ( Denis, Frémy in Geitler 1932, Nygaard 1949, Komárek 1958, M. Watanabe 1992)

35 Zapomělová E. (2012) D. planctonicum vs. D. viguieri D. viguieri Lipno reservoir, Czech Republic Mařka fishpond, Czech Republic D. planctonicum Nechranice reservoir, Czech Republic Mařka fishpond, Czech Republic

36 Zapomělová E. (2012) D. flos-aquae vs. D. spiroides D. flos-aquae ( Komárek 1958, Kondraťeva 1968) ( Komárek 1958) D. spiroides Šířka vlákna 4-7 (8.3) m Akinety (12)15-24 (35) x (5) (14) m Šířka vlákna 6-8 (9) m Akinety x 9-14 m

37 Zapomělová E. (2012) D. flos-aquae vs. D. spiroides D. flos-aquae Opatovický fishpond, Czech Republic D. spiroides Byňov fishpond, Czech Republic Vajgar fishpond, Czech Republic Svět fishpond, Czech Republic Dehtář fishpond, Czech Republic Švarcenberk fishpond, Czech Republic Římov reservoir, Czech Republic

38 Aphanizomenon Cylindrospermopsis

39 Fylogeneze Zapomělová E. (2012) Chrysosporum (Zapomělová et al. in prep.) Dolichospermum spp. + Aphanizomenon spp. ML tree 16S rrna gene 1414 bp ML/NJ bootstraps Cuspidothrix issatschenkoi Sphaerospermopsis spp.

40 Zapomělová E. (2012) Aphanizomenon pravý svazečky vláken diferencované koncové buňky: - protáhlé - hyalinní - někdy zúžené

41 Aphanizomenon flos-aquae Šířka vlákna m Akinety x m Novohradské Mts., Czech Republic photo by P. Znachor Rod fishpond, Czech Republic (Komárek 1958)

42 Planktothrix

43 Monitoring vodních květů sinic v ČR

44

45

46 Organizace MVKS - historie Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny BU AV ČR Brno 1. Odběr r Prof. Ing. B.Maršálek, CSc. Determinace: J.+J. Komárkovi Finanční zázemí: Sdružení flos-aquae 2. Odběr r Rozšíření počtu lokalit (125) a vzorků (189) Navíc analýzy Mcyst 3. Od 2004 každoroční monitoring

47 Česká republika frekvence výskytu jednotlivých skupin fytoplanktonu hnědé řasy 64,4% zelené řasy 77,5% sinice 96,8% Anabaena 42,8% Aphanisomenon 46,8% Cylindrospermopsis 2,3% Microcystis 67,1% Planktothrix 27,9% Woronichinia 43,7% frekvence výskytu = v kolika % vzorků byly jednotlivé skupiny nalezeny

48 Metody stanovení cyanotoxinů 1. HPLC kapalinová chromatografie (obr.) 2. ELISA imunochemická metoda 3. MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie

49 BU AV ČR Brno,

50 3.Ekotoxikologické biotesty Ekotoxikologie interdisciplinární vědní obor kombinující poznatky: ekosystémy a interakce chemických látek Ekologie Děkuji za pozornost Toxikologie Cíl: poznání interakcí mezi živými organismy a chemickými/toxickými látkami v prostředí na všech úrovních (molekula populace) Botanický ústav Akademie věd Č R O ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity REC ET O X V ýzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace

51 Koncept ekotoxikologie Interakce TOXICKÁ L./ŽIVÝ SYSTÉM - Vstupuje do prostředí - Specifická distribuce (voda x vzduch x půda x organismy) - Specifický osud (reaktivita x transformace x (bio)degrace vznik nových látek) INTERAKCE ŽIVÝ SYSTÉM - ne všechny l. jsou organismům dostupné vazby na složky v prostředí, nerozpustnost - některé l. se mohou v org. kumulovat Expozice = míra kontaktu LÁTKA/ŽIVÝ ORG. (dávka, délka, doba jednorázová, opakovaná, dlouhodobá)

52 Koncept ekotoxikologie Interakce TOXICKÁ L./ŽIVÝ SYSTÉM Chem.l. studium toxicity 1) In vitro biochemické studie, univerzální pro všechny organismy (př. mutagen) 2) Testy toxicity s jednotlivými organismy - poznání efektů na různých trofických úrovních - akutní toxicita - chronická toxicita: reprodukční toxicita, imunotoxicita 3) Ekotoxikologie populací, společenstev Producenti sinice, řasy, VR Konzumenti Destruenti

53 Účinky na fotoautotrofní organismy studium interakcí s cizorodými látkami, citlivosti druhů Zelené řasy (Chlorophyta) Rozsivky (Chromophyta) Skrytěnky (Cryptophyta) Sinice (Cyanophyta) Vyšší rostliny

54 Organismy používané pro ekotoxikologické biotesty - konzumenti Daphnia magna Hrotnatka velká Potamopyrgus antipodarum Písečník novozélandský Pakomáři rodu Chironomus Tubifex tubifex Nitěnka obecná Artemia salina Thamnocephalus platyurus Test s vajíčky obojživelníků (drápatky) Spolupráce s VFU a MZLU - experimenty s rybami Spolupráce s VFU - experimenty s ptáky

55 Lethal dose (LD) LD50 -dávka látky, která způsobí úhyn 50 % testovaných org. do 24 hodin od expozice. Udává se v mg/kg živé hmotnosti

56 Účinky na obratlovce Úhyny ryb spojené především se snížením obsahu kyslíku Hromadné úhyny ptáků v různých částech světa spojovány s masovými rozvoji sinic nejednoznačné důkazy Většinou souhrn více faktorů paraziti, UV, sinice, patogeny oslabení populací

57 Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, MU Brno, Bioakumulace microcystinu-lr v rybí tkáni Babica P. (2005) Bioakumulace MICROCYSTINU

58 4. Řasy a sinice jako bioindikátory Princip bioindikace - sledování kvality (druhové složení, diverzita), kvantity, deformací, fyziologických, biochemických změn bioty jedinec, populace: Fytoplankton Zooplankton Fytobentos Zoobentos Makrofyta Ryby Děkuji za pozornost Výhody bioindikace (x chemicko-fyzikální parametry) - odraz dlouhodobějšího stavu lokality (365dní, 24h denně) - záznam impaktů interakcí faktorů ( např. polutantů) Botanický ústav Akademie věd Č R O ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity REC ET O X V ýzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace

59 Bioindikace PovVod v ČR a EU dnes Rámcová směrnice WFD EU 2000 (Water Framework Directive) cíl: dosažení dobrého ekologického stavu všech vodních útvarů (3 markery sledování: biologické, hydromorfologické, chemicko-fyzikální parametry) ČR projekt ARROW - Akční plán MŽP - implementace WFD Výzkumný a vodohospodářský ústav (VUV) vytvoření metodik: odběrů a zpracování dat výběr referenčních lokalit sledování a hodnocení stavu Tradice makroozoobentos (VUV) Fytoplankton, fytobentos - pracná implementace v ČR (RNDr. Petr Marvan) (determinace - zkušenosti)

60 Fytoplankton, fytobentos - implemetace WFD v ČR Metodiky Marvan, Kozáková (2006): Metodika odběru a zpracování fytobentosu stojatých vod. VUV, TGM. Marvan, Heteša (2006): Metodika odběru a zpracování fytobentosu stojatých vod. VUV, TGM. Komárková (2006): Metodika odběru a zpracování fytoplanktonu stojatých vod. VUV, TGM. Marvan, Heteša (2006): Metodika odběru a zpracování fytoplanktonu tekoucích vod. VUV, TGM. Výběr a charakterizace referenčních lokalit Revize indikačních seznamů (synonymika úú) Podklad saprobitní index - Sládečkovi 1996, 1997 Situační monitoring Povodí, VUV Hodnocení: software Omnidia (Francie)? různé indexy trofie, saprobity, salinity, kyslíku, ph, diverzity (ČR: SLA, ± ROTTův index Tr. Sap. Rakousko)!!! Typologie toků (podloží, n.m.v.)

61 IBD IPS TDI MDIAT IDG CEE Rottovy indexy Geriš R. (2013)

62 Bioindikace - fytoplankton Tekoucí vody - omezení: pouze dolní toky řek s omezeným uplatněním fytobentosu a ve výjimečných případech (ovlivnění toku stojatými vodami) Stojaté vody - kvalitativní a kvantitativní rozbor

63 Bioindikace - fytobentos Tekoucí voda - větší výpovědní hodnota než fytoplankton Stojaté vody kombinace s fytoplanktonem - využití při algicidních zásazích k hodnocení změn ekologického stavu nádrže (Mgr. Rodan Geriš, Povodí Moravy s.p. Brno

64 Chladící věže elektráren - biofilmy Zelené vláknité řasy (Cladophora, Microspora) přirůstající na podklad, tvoří velké biomasy, na povrchu stélek epifytické rozsivky rodů Cocconeis, Fragilaria, Rhoicosphaenia, Gophonema

65 Bioindikace fytobentos - rozbory hodnocení Pleurosira laevis indikace zvýšené salinity

66 Program Omnidia hodnocení kvality vody rozsivky

67

68 Lokalita se zvýšenou trofií a saprobitou - hodnocení Omnidia povlaky sinic ř. Chroococcales, Oscillatoriales Navicula goepertiana indikátor zvýšené trofie i saprobity

69

70

71 Van Dam 1994 ph Catégories ph requirements Trophic state Oxygen requirements 1 acidobiontic ph optimum <5,5 1 oligotroaphentic 1 continuously high (100% sat.) 2 acidophilic ph optimum 5,5<pH<7 2 oligo-mésotraphentic 2 fairly high (>75% sat.) 3 neutrophile ph optimum about 7 3 mésotraphentic 3 moderate (>50% sat.) 4 alkaliphilous mainly occurring at ph >7 4 méso - eutroaphentic 4 Low (above 30% sat.) 5 alkalibiontic exclusively occurring at ph >7 5 eutraphentic 5 very low (about 10% sat.) 6 indifférent No apparent optimum 6 hypereutraphentic 7 indifférent Salinity Cl- (mgl-1) Salinity( ) N-Hétérotrophy ([N] orga.) MOISTURE 1 fresh <100 <0,2 1 Sensitive N-autotrophic 1 Strictly aquatic 2 fresh brackish <500 <0,9 2 Tolerant N-heterotrophic 2 mainly occurring in water bodies 3 brackish fresh ,9-1,8 3 Facultative N-heterotrophic 3 regularly on wet and moist places 4 brckish ,8-9,0 4 Obligately N-heterotrophic 45 moist exclusively or temporarely outside water dry places bodies Saprobity Oxyg. sat.(%) BOD 5 (mgl-1) 1 oligosaprobous >85 <2 2 ß-mésosaprobous alpha-mésosaprobous alpha-méso - polysaprobous polysaprobous <10 >22 diatoms from the Netherlands. Netherl. J.Aquat. Ecol. Classification proposée par Van Dam & al 1994 Van DAM, H., A. MERTENS & J. SINKELDAM (1994 A coded checklist and ecological indicator values of freshwate 28(1):

72 Index trofie Index trofie ROTTův (st.0,3-3,9) oblast v grafu 2,8 3,3 eutrofie 3,4 Trofie ROTTtr. 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2, směr hypertrofie vzorky

73 saprobní index Saprobní index - Sládečkův (0-4) a ROTTův (1-3,8) 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Saprobita červená linie hranice α-meso-poly-saprobie (Van Dam) SLA - index ROTTsp - index vzorky

74 index kyslíku Index kyslíku a salinity Van Dam (1994) Indexy kyslíku low 30% sat. moderate 50% sat. fairly hight 75%sat. 1 acidobiontic ph optimum <5,5 1 oli 2 acidophilic ph optimum 5,5<pH<7 2 oli Index salinity ph Catégories ph requirements vzorky 3 neutrophile ph optimum about 7 3 mé 4 alkaliphilous mainly occurring at ph >7 4 mé 5 alkalibiontic exclusively occurring at ph >7 5 eut 6 indifférent No apparent optimum 6 hy Salinity Cl- (mgl-1) Salinity( ) 7 ind 1 fresh <100 <0,2 1 Sen 2 fresh brackish <500 <0,9 2 Tol 3 brackish fresh ,9-1,8 3 Fac 4 brckish ,8-9,0 4 Ob Saprobity Oxyg. sat.(%) BOD 5 (mgl-1) Odborníci v oboru využití rozsivek pro bioindikaci v ČR: 1 oligosaprobous >85 <2 RNDr. Petr Marvan, Mgr. Jana Veselá Ph.D., Mgr. Markéta Kozáková, Ph.D. 2 ß-mésosaprobous N-Hé Cl

75 5. Sinice a řasy v potravě člověka Děkuji za pozornost Botanický ústav Akademie věd Č R O ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity REC ET O X V ýzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace

76

77

78

79

80 Porphyra (Rhodophyta) stélka tvořená jedinou vrstvou buněk praktika UK Výskyt: na libovolném substrátu v přílivové zóně (litorálu). Mnoho druhů rodu Porphyra má široké využití ve východoasijské kuchyni. Sušené stélky se pod japonským jménem nori prodávají jako polotovar na výrobu suši.

81 Gigartina Výskyt: v litorálu a sublitorálu, zejména na místech se silným vlnobitím, hojně rozšířené. Gelidium Využití: z polysacharidů buněčné stěny se prů-myslově extrahuje AGAR rody Gelidium a Gracilaria - potra-vinářství, mikrobiologie. KARAGEN rody Gigartina a Chondrus - potravinářství. praktika UK

82 6. Biotechnologie se zaměřením na zelenou řasu Chlorella Sluneční laboratoř 1960 Děkuji za pozornost Botanický ústav Akademie věd Č R O ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity REC ET O X V ýzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace

83 1960s golden age of algal biotechnology in Třeboň m 2

84 1970s political pressure, stagnation Plans for mass production factory abandoned Units operating in Bulgaria, Cuba, Greece 1978 Interkosmos - Salyut 6 The first algal experiments in space growth of Chlorella cultures in microgravity

85 Thin-layer, sloping cascades - one of the most efficient systems for production of microalgal biomass about 1.5 metric tons of high-quality biomass per year mostly used as human and animal food supplement Excellent experimental system Microalgae grow in thin layer on smooth surface (~ 6 mm) High productivity (per area & per volume) Surface/volume ratio >100 m -1 Current applications several units operating using waste flue gas (biogas, municipal waste, ethanol producers) Photo-optimized cultures maximum performance & productivity

86

87 zelená řasa Chlorella MBU AV ČR Třeboň - autotrofní a heterotrofní kultivace v tis.l, desintegrace b.st., sprejové sušení Děkuji za pozornost Botanický ústav Akademie věd Č R O ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity REC ET O X V ýzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace

88 Tubular photobioreactors based on Fresnel lens solar concentrators Low-irradiance vertical unit High-irradiance exposure in high-irradiance roof unit - up to 6,000 micromol photon m -2 s - 1 contact: Dr.Jiri Masojidek

89 Determinační semináře a kurzy Determinační semináře Vědecké čtvrtky v Opatovickém mlýně na MBU ve Třeboni Determinační kurzy - fytobentos, fytoplankton SZU Praha Mgr. Petr Pumann, přes Českou algologickou společnost

90 Děkuji Vám za pozornost RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Laboratoř řasové biotechnologie Sektor fototrofních mikroorganismů Mikrobiologický ústav AV ČR Novohradská Třeboň - Opatovický mlýn

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ: Rhodophyta TŘÍDA: Bangiophyceae ŘÁD: Bangiales Porphyra (HB) TŘÍDA: Florideophyceae ŘÁD: Gelidiales Gelidium (HB) ŘÁD: Gigartinales

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2014 5.-6.2.2014, Praha Standardní metodiky pro mikroskopickou kvantifikaci sinic a předpisy

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,

Více

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem Determinační kurz 2013 Bohuslavice, 10.-13.6.2013 Petr Pumann Moto: Pro posouzení rizika nezáleží na tom, zda je napočítáno např. 191 360 buněk/ml nebo odhadnuto

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Žádáme o registraci na dobu 5 let (do konce roku 2008) pro nakládání s dvěma VRT - toxiny cyanobakterií - microcystin a anatoxin.

Žádáme o registraci na dobu 5 let (do konce roku 2008) pro nakládání s dvěma VRT - toxiny cyanobakterií - microcystin a anatoxin. --------------------VZOR--------------------- Pro: Státní úřad pro jadernou bezpečnost RNDr. Karin Šedivá, OKZCHBZ Senovážné nám. 9 110 00 Praha 1 Věc: Žádost o registraci pro nakládání s VRT Vážení přátelé,

Více

Řasy a sinice ve vodárenství

Řasy a sinice ve vodárenství Řasy a sinice ve vodárenství Sinice a řasy ve vodárenské a hygienické praxi Přírodovědecká fakulta UK, 28.-29.3.2009 Petr Pumann, Rizikové faktory v pitné vodě Je dobré uvědomit, že sinice a řasy nejsou

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/5/2013 21.11.2013 upraveno pro zveřejnění

Více

SINICE. Kde se vzaly? Co jsou to sinice? cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích. důsledek eutrofizace.

SINICE. Kde se vzaly? Co jsou to sinice? cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích. důsledek eutrofizace. Kde se vzaly? SINICE charakteristika cyanotoxiny prevence masového rozvoje možnosti jeho omezení odstraňování cyanotoxinů vodárenskými technologiemi cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé. RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.

Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé. RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Děkuji za pozorn Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň Botanický ústav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Petr Pumann, Lenka Šejnohová Determinační schůzka CCT 15.5.2009, Brno upraveno pro publikaci na internetu Metody pro stanovení fytoplanktonu mikroskopické

Více

NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD

NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství CEN/TC 164 Vodárenství CEN/TC 165 Kanalizace CEN/TC 230 Rozbor vod CEN/TC 308 Charakterizace

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Základní výzkum a aplikace v botanice: dvě větve téhož stromu Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace

Více

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17043, REG. Č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY Klára Kobetičová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav chemie ochrany prostředí Centralizovaný

Více

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD Ing. Lenka Fremrová 1 Prověření ČSN a TNV v roce 2010 ČSN 75 7712 Jakost vod Biologický rozbor Stanovení biosestonu ČSN 75 7713 Jakost vod Biologický rozbor

Více

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014 Rybářství 4 Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) V biosféře

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007)

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpracovala: RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. Moravské zemské muzeum Zelný trh 6, 659 37 Brno Luží u Lovětína: odběry 11.8.2006

Více

Algologie ve výuce biologie a přírodopisu

Algologie ve výuce biologie a přírodopisu Algologie ve výuce biologie a přírodopisu Petra Vágnerová, Plzeň Algologie je věda, která zkoumá sinice a řasy. Tyto skupiny nejsou v rámci biologie a přírodopisu probírány jako jeden tematický celek,

Více

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Ročenka 2007/2008 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 ROZVOJ FYTOPLANKTONU V JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH...

Více

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů: 9. Ekosystém Ve starších učebnicích nalezneme mnoho názvů, které se v současnosti jednotně synonymizují se slovem ekosystém: mikrokosmos, epigén, ekoid, biosystém, bioinertní těleso. Nejčastěji užívaným

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1 NOVÝ PŘÍSTUP KE SLEDOVÁNÍ MICROCYSTINŮ VE VODĚ - VÝVOJ A OPTIMALIZACE PASIVNÍHO VZORKOVAČE Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1 1 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, Botanický ústav

Více

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ)

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) INSTITUTE OF MICROBIOLOGY, ASCR IČ: 61388971 5. sekce věd HS: MBÚ adresa: telefon: 296 441 111 Vídeňská 1083 fax: 244 471 286 142 20 Praha 4 e-mail: mbu@biomed.cas.cz

Více

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2012 14.6.2012 Státní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1013

CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 30. 12. 2012 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_269 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna

Více

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM) Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AM) 1 Přírodní organické látky NM (Natural rganic Matter) - významná součást povrchových vod dělení podle velikosti částic: rozpuštěné - DM (Dissolved

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

Mikrokosmy&mezokosmy. BM pro MU

Mikrokosmy&mezokosmy. BM pro MU Mikrokosmy&mezokosmy BM pro MU Klasifikace Nejednotná Mikrokosmy 1-13.000litrů Mezokosmy 13 (15) 000 a více litrů (FAO 1.000litrů) Otevřené (vždy, výjimky pouze CO 2 pokusy) Dno umělé/přírodní- rostlé

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

slouží k hodnocení odchylek od normálu jako nepřímých ukazatelů stavu a vývoje prostředí

slouží k hodnocení odchylek od normálu jako nepřímých ukazatelů stavu a vývoje prostředí Biodiagnostika slouží k hodnocení odchylek od normálu jako nepřímých ukazatelů stavu a vývoje prostředí využívá znalostí o zákonitých vazbách mezi: kolísáním výskytu (bioindikátorů) chováním tělesnou kondicí

Více

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta TŘÍDA: Dinophyceae ŘÁD: Gonyaulacales Ceratium (TP) ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků (EHP-CZ02-OV-1-007-2014)

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků (EHP-CZ02-OV-1-007-2014) (EHP-CZ02-OV-1-007-2014) Jednání řídícího výboru č. II Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway Libuše Opatřilová, VÚV TGM, v.v.i.

Více

Klára Kobetičová 12.12.2012. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Klára Kobetičová 12.12.2012. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3rd SETAC CEE Annual Meeting 2012 Školení účastníků projektu Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských oborech akreditovaných na FTOP VŠCHT Praha Klára Kobetičová 12.12.2012 Pořadatel 17.-19.9.2012

Více

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14. Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0016 Kapitoly z biologie sinic a řas Petr Hašler Katedra

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme?

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme? SINICE METODICKÝ LIST PRO UČITELE (STŘEDNÍ ŠKOLY) řešení doplňující otázky/úkolu z pracovního listu doplňující informace k tomu, co žáci uvidí v mikroskopu a je vhodné je na to upozornit doplňující informace,

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky

Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky Ing. Bohdana Krčová Ing. Radka Hušková Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 Hostivař, e-mail: bohdana.krcova@pvk.cz;

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (i) Nadmořská

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají nové a nové rody. Stavbou stélek a rozmnožováním i ekologií

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

Eutrofizace Acidifikace

Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Eutrofizace Atkins (1923), Juday (1926), Fischer (1924) fosfor limitujícím prvkem, přidání způsobilo vzestup rybí produkce X dusík, draslík 60. léta 20. století vodní

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU Your Name and Company Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz kominkova@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického

Více

Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce č. 252/2004 Sb. STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Datum: 31.5.2005 Naše čís. jednací: Vaše čís. jednací: CHŽP-326/05 Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce

Více

Případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody

Případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody Případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody Alena Sládečková, Petr Pumann Vodárenská biologie 2010 3.-4.2.2010, Praha Hlavní rozdíl mezi současně používaným

Více

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Třída: RAPHIDOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: RAPHIDOPHYCEAE Celková charakteristika Malá skupina jednobuněčných bičíkovců zahrnuje jen devět rodů. Jejich buňky jsou poměrně velké (až 100 µm). Žijí jak ve sladké vodě, tak i v

Více

Botanika - bezcévné rostliny PRAKTICKÉ CVIČENÍ

Botanika - bezcévné rostliny PRAKTICKÉ CVIČENÍ Botanika - bezcévné rostliny PRAKTICKÉ CVIČENÍ Program cvičení byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ v roce 2004 na oddělení bezcévných rostlin katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK Praha. Na přípravě

Více

CMAS SPECIÁLNÍ KURZ "MOŘSKÁ BIOLOGIE"

CMAS SPECIÁLNÍ KURZ MOŘSKÁ BIOLOGIE CMAS - kurz Mořská biologie 1. CMAS SPECIÁLNÍ KURZ "MOŘSKÁ BIOLOGIE" Návrh prof. Willi E. R. Xylandera, presidenta Komise pro biologii a ochranu přírody CMASu, diskutováno a přijato Vědeckým komitétem

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

Nárostová společenstva řas a sinic ve vodních ekosystémech I. Jana Veselá Přírodovědecká fakulta UK Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny

Nárostová společenstva řas a sinic ve vodních ekosystémech I. Jana Veselá Přírodovědecká fakulta UK Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Nárostová společenstva řas a sinic ve vodních ekosystémech I. Jana Veselá Přírodovědecká fakulta UK Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Rozsivky Bacillariophyta, Diatoms, Kieselalgen Kam patří v

Více

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr Hašler: Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb 1 Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr H a š l e r Algologická laboratoř, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého

Více

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER OVĚŘENÍ POUŽITÍ FLOTACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ FYTOPLANKTONU V PROCESU ÚPRAVY PITNÉ VODY EVA KYNCLOVÁ POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER ABSTRAKT Biologické

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY Jaroslav Lev 1, Jana Říhová Ambrožová 2, Marie Karásková 3, Lubomír Kubáč 3, Jiří Palčík 1, Marek Holba 1,4

Více

Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas

Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas Pavla Loučková, Jana Říhová Ambrožová, Eva Bezděková, Jana ekovářová VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Marie Karásková,

Více

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524006 (IDPFVK) (m) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE TREBOUXIOPHYCEAE TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída je zatím nejméně jasnou skupinou v novém systému zelených řas. Podle fragmentárních poznatků jsou do třídy Pleurastrophyceae řazeny kokální a vláknité

Více

Biologické metody v technických normách. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s.

Biologické metody v technických normách. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Biologické metody v technických normách Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. CEN/TC 230 Rozbor vod Ad hoc WG 1 Fyzikální a chemické metody WG 2 Biologické metody a metody pro hodnocení ekologického

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více