2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ"

Transkript

1 2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Vydejme se na cesty za poznáním SVATÁ ZEMĚ MAPA HVOZDNÉ S NOVÝMI NÁZVY ULIC SISTER CITY HVOZDNÁ MAROKO PRO OKO II.

2 2úvodník Svatí Cyril a Metoděj V letošním roce si připomínáme významnou událost, která nejen že byla velmi důležitá pro naši historii, ale svým způsobem stále ovlivňuje i současnost. Uběhlo již 1150 let od doby, kdy na Velkou Moravu přišli na přání knížete Rastislava bratři Konstantin s Metodějem, aby zde hlásali křesťanskou víru. I když byly Rastislavovy pohnutky motivovány především mocenskými zájmy, cyrilometodějská misie tento záměr ve svém důsledku překonala v mnoha směrech. Při své cestě na Velkou Moravu měli bratři původně pouze zjistit zdejší situaci a vychovat si nové žáky, oba však svoji misii pojali v mnohem širším měřítku, než vůbec mohli tušit kníže Rastislav i císař Michal III, který je na Velkou Moravu vyslal. Oba bratři patřili mezi významné učence své Ukázka Proglasu psaného hlaholicí doby, kteří již měli bohaté zkušenosti s misijní činností mezi Araby nebo Chazary. Na svoje působení mezi Slovany se tedy důkladně připravili. Ještě v Byzanci vytvořil Konstantin hlaholici. Šlo o písmo, které bylo schopné zaznamenat slovanský jazyk. Z jihoslovanských dialektů také vytvořili nový jazyk, staroslověnštinu. Společně s Metodějem do ní pak přeložili nejen knihy potřebné pro svoji misijní činnost, ale také část Bible. Tento překlad byl dokonalý jak po stránce jazykové, tak i stylistické, byl opravdu přesný a výstižný. Konstantin ještě k překladu přidal báseň Proglas, která je vlastně chvalozpěvem na Písmo svaté, na slovanský národ a na Boha. Slovanský jazyk tak dostal pro svůj rozvoj vlastní písmo, základy gramatiky a také mnoho nových výrazů, kterými jej bratři obohatili, aby byli schopni přeložit náročné církevní texty. Vytvoření staroslověnského jazyka a písma mělo obrovský význam nejen pro rozšíření křesťanství, ale především pro šíření vzdělanosti a kultury na našem území. Bratři se však neomezili jen na překlad písma a kázání. Metodějovo právnické vzdělání jim umožnilo nahradit stávající zvykové právo jednoduchým právem psaným, které shrnuli v civilním zákoníku (Zákon sudnyj ljudem). Byla to první sbírka obecně platných zákonů na našem území, kde byly mimo jiné stanoveny tresty za těžké zločiny, byly zde zahrnuty i články týkající se soudních svědků, práva azylu v kostelích a nerozlučitelnosti manželství. Asi největší obdiv si však zaslouží samotná podoba jejich misijní činnosti. V době církevních bojů mezi východem a západem o nadřazenost stáli Konstantin s Metodějem mezi těmito znesvářenými stranami, aby hájili zájmy národa, ke kterému byli vysláni. Jejich nestrannost a odvaha prosazovat svoji myšlenku byla v té době jedinečná a právě díky tomu bychom si jejich stále živý odkaz měli připomínat i po více než tisíci letech. V rámci oslav tohoto významného výročí se v letošním roce koná nejen u nás, ale i po celém světě mnoho kulturních akcí. Ty byly zahájeny v květnu 2012 v Římě a vyvrcholí července 2013 na Velehradě. Kateřina Bergerová Výstava v Brně: Kalendář akcí k výročí:

3 Venkovský učitel s kytarou... škola Můžeš se nám úvodem představit? Jmenuji se Marek Havelka jsem 33 let mlád a bydlím ve Zlíně. Po absolvování Střední pedagogické školy v Kroměříži jsem vystudoval Speciální pedagogiku pro předškolní věk na Univerzitě Palackého v Olomouci. V minulosti jsi pracoval asi 15 let ve speciálním školství. Liší se hodně práce s handicapovanými dětmi a tzv. zdravými dětmi v MŠ? V MŠ jsou u dětí poměrně rychle se dostavující a viditelné výsledky práce. Ve speciálním školství jde vše pomalu, ale děti jsou v zásadě všude stejné. Vidět učit v MŠ muže je celkem nezvyklé, u nás v republice je asi jenom 50 učitelů v MŠ. Jak Tě napadlo zkusit právě mateřinky? Hledal jsem prostě alternativu ke speciálnímu školství. Kolik bylo chlapců, když jsi studoval střední školu v ročníku? Byl jsi sám? Pokud je mi známo tak jsme byli vůbec nejsilnější ročník v historii školy, bylo nás osm. Jak na Tebe zpočátku reagovali rodiče a hlavně děti? Myslím, že jak děti, tak maminky byly chvilku zaskočené, ale zvláště děti si zvykly velice rychle. Ovšem kdybychom se vrátili o sto i méně let zpátky, tak by se všichni podivovali nad tím, že děti vyučuje žena. Je nějaký patrný rozdíl mezi městskými a venkovskými dětmi Nemám srovnání s ostatními venkovskými dětmi, takže těžko říct. Rozhodně ve Hvozdné obdivuhodně funguje spolupráce s rodiči a obecní život vůbec. Něco takového ve městě není. Často hraješ dětem na kytaru. Baví je to? Učíš je třeba hrát nějaké písničky? Na kytaru hraju docela často, každý měsíc se naučíme nějaké nové písničky, zpíváme dětem, co mají narozeniny a po odpoledním spaní probouzím děti kytarou. Kytarou je také doprovázím při pěveckých soutěžích. Liší se program dne ve školce, když učí pan učitel nebo když učí paní učitelka? Hraješ s nimi třeba fotbal? Fotbal zrovna ne, ale do míče kopeme. S kolegyní Bárou nemáme činnosti nijak rozdělené na mužské a ženské, jen je možná pojímáme každý trošku jinak. Jakou roli hraje mužský prvek ve výchově malých dětí? Dosti podstatnou, zvlášť v dnešní době nejsou často schopni tatínkové, ale nejen oni, věnovat svým dětem dostatek času a školství je bohužel hlavně ženskou doménou. Mužský vzor a styl jednání pak dětem jednoznačně chybí. Jak relaxuješ ve volných chvílích? Hodně času trávím procházkami se psem a dále se věnuji hudbě, deskovým hrám (např. Osadníci z Katanu, Citadela, Dixit...) a archeologii. Archeologie není ani tak koníček jako spíš kůň, dlouhodobě spolupracuji s několika archeologickými pracovišti, účastním se výzkumů, dělám pro muzea povrchové sběry apod. Baví mě také fotografování. Snažím se fotit i různé akce ve školce, fotky si pak rodiče můžou prohlédnout na webu školy. Za redakci magazínu Ti přeji pevné nervy s našimi nejmenšími dětmi, optimismus a hodně spokojenosti v osobním životě. Rozhovor připravila Jarmila Nečasová 3

4 škola Slet čarodějů a čarodějnic Pálení čarodějnic patří k velmi populárním lidovým zvykům na vesnici. Magická filipojakubská noc 30. dubna patřila mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než jindy. Čarodějnice se potíraly kouzelnými malé i velké čarodějnice a čaroděje pak pasovala do řádu Homo megeres obludus. Saxana také vyhrála soutěž Miss ohava senior. Odměněna byla půllitrem pravého hvozdenského čarodějnického moku. Dalším vesnickým zvykem koncem dubna bývá stavění májky. Také naše děti si jednu takovou májku pod vedením Radka Holeňáka nazdobily svými krepovými mašlemi. Čarodějnický večer byl zakončen slavnostním zapálením vatry a upálením vyrobené čarodějnice. Sdružení čarodějnic děkuje Mysliveckému sdružení za ochotné zapůjčení areálu a také všem ostatním, kteří pomohli s přípravou sletu. Tak velký zájem nás opravdu překvapil. Velké díky patří panu starostovi, který bez rozpaků přijal roli Saxany a aspoň na chvíli vyměnil svůj úřednický talár za veselejší, čarodějnický... mastmi, aby mohly létat. Také nad naši obec v tento čas vzlétlo velké množství čarodějnic a čarodějů. Létali nejen na dobře seřízeném koštěti, ale i na obyčejné metle či mopu. Odpoledne čarodějnice a čarodějové přistáli před divadlem, odkud pod dohledem policie odletěli na tajemnou chatu Lovka. U rybníka připravilo Sdružení čarodějnic při zdejší škole několik zajímavých her a také občerstvení za opravdu čarodějnické ceny. Soutěžilo se např. v hodu škrpálem na zavěšené myšky, v namotávání škrpálu na dřevěný kolík, ve slalomu s koštětem, v přeskakování koštěte... Na tento mejdan čarodějnic přijala pozvání také naše nejznámější pohádková čarodějnice Saxana jako nejvyšší představitelka naší obce. Tentokráte nepřiletěla na koštěti, ale v dnešním moderním světě přijela ve velkém stylu na své Jawě 350. Všechny Už teď jste všichni srdečně zváni na náš další slet v dubnu Ber si koště, přidej plyn, přidej se k nám ostatním... Za Sdružení čarodějnic Jarmila Nečasová 4

5 Trnková Mapa Hvozdné s novými názvy ulic obec Projekt Pojmenování ulic ve Hvozdné Vážení občané, jak jsme vás již informovali v loňském červnovém čísle magazínu obce, pokračujeme dále s projektem Pojmenování ulic ve Hvozdné. Konečně se nám podařilo v jednáních s Českou Poštou pro Hvozdnou dořešit přidělení samostatného vlastního PSČ - jinak řečeno - poštovního směrovacího čísla. Nic už nebrání tomu, abychom mohli spustit dokončení projektu a vyřešit pojmenování ulic a celý projekt dovést do realizace. Na následujících stránkách magazínu se k vám dostává první návrh pojmenování ulic ve Hvozdné. Ulice pro jednotlivý dům se určuje podle orientace jeho vchodu. Zavedením názvů ulic se stane naše obec přehlednější jak pro místní obyvatele, tak hlavně pro návštěvníky, turisty, veřejnou správu, zásilkovou službu, ale hlavně pro záchranný systém, hasiče a pod. Za přípravnou komisi tohoto projektu vás prosím o následující spolupráci. Prohlédněte si uvedené názvy ulic a pokud byste našli pro danou ulici lepší či výstižnější název, prosím, doručte do vaše připomínky, návrhy či náměty na obec. Písemně je možné zaslat připomínky též mailem na adresu Postup pojmenování ulic jsme popsali již v minulém článku a tak jen připomenu, že názvy částečně vychází i z historického pojmenování lokalit, historických míst, budov, tratí apod. v naší obci. Také jsme se nechali inspirovat názvy ulic z ostatních měst a obcí. Tento návrh je již všem občanům, složkám, komisím a výborům obce k dispozici v tištěné podobě na OÚ, ale také v elektronické verzi na našich webových stránkách obce www. hvozdna.cz. Návrh projektu Pojmenování ulic ve Hvozdné bude k připomínkování vystaven do Potom komise vyhodnotí došlé připomínky a následně je předloží k projednání na schůzi zastupitelstva obce. Za přípravnou komisi Miroslav Válek, starosta A B C 5

6 K Větř ŠTÍPA obec NÁVRH POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1a Horní (křižovatka Osmek až po křižovatku u Divadla) 2 Osmek 3 K Větřáku 4 Kusalka 6 U Vodojemu 5 Družstevní 7 Záhumení 14 Větrná 32 Sokolská 33 Spojovací 34 Lipová 35 Višňová 36 Trnková 38 Ořechová 39 Polní 40 Zahradní 41 Luční 42 Hájka 43 Smrková 44 Dubová 45 Borová 46 Úzká 50 Úvoz Polní Zahradní Luční Větrná Ořechová Lipová Sokolská Úvoz 6 Horní Ž

7 áku A OSTRATA obec Hájka Višňová Trnková Smrková Lipová Dubová Borová Osmek Jabloňová Horní U Vodojemu Kusalka Spojovací Úzká Kusalka Družstevní Záhumení SLUŠOVICE ELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ VESELÁ 7

8 obec NÁVRH POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1a Horní (křižovatka Osmek až po křižovatku u Divadla) 1b Školní (křižovatka u Divadla až po křižovatku pod Kostelem ) 1c Dolní (křižovatka pod kostelem až po dolní konec obce) 7 Záhumení 8 Pod Školou 9 K Pálenici 10 Rybníček 11 Sadová 12 Na Kopci 13 Boří 14 Větrná 15 Korábek 16 Mikulovka 17 Dubičí 26 Příkrá 27 Fojtská 28 Hřbitovní 29 U Obrázku 30 Nad Zbrojnicí 31 Strmá 47 Ječná 48 Žitná 49 Žleb 51 Nad Divadlem Dubičí Dubičí Mikulovka Fojtská U Obrázku U Obrázku Korábek Hřbitovní Příkrá Dolní K Pálenici 8 Dubičí ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ Sadová

9 Strmá Horní OSTRATA B obec Větrná Nad Divadlem Ječná Nad Zbrojnicí Mikulovka Školní Záhumení Žitná Pod Školou Žleb Záhumení Dolní Na Kopci Rybníček Boří Boří 9

10 obec C Nivy U Rybníka Nivy Dolní Pod Hrází Pod Hrází ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ 10

11 Nivka Dubičí Dubičí Fojtská OSTRATA Rybníček Boří obec Příkrá Dolní K Pálenici Dubičí Sadová Myslivecká Háje Háje NÁVRH POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1c Dolní (křižovatka pod kostelem až po dolní konec obce) 9 K Pálenici 10 Rybníček 11 Sadová 13 Boří 17 Dubičí 18 Nivy 19 U Rybníka 20 Pod Hrází 21 Myslivecká 22 Háje 23 Nivka 26 Příkrá 27 Fojtská 11

12 obec Sister city Hvozdná Opět se po čtyřech letech schylovalo k odjezdu na západ za moře, kde na nás netrpělivě čekalo texaské sesterské městečko East Bernard. Všech 18 účastníků hvozdenské výpravy se 20. února nemohlo dočkat odjezdu, ať už za starými přáteli, nebo za novými dobrodružstvími. Před námi však nestála pouze náročná cesta. Hvozdná se s námi loučila sněhovou nadílkou a mrazivým počasím, kdežto Texas nás měl přivítat teplým letním sluncem. Úspěšně jsme zvládli rozdíl podnebí i první jednatřicetihodinový den. Při příjezdu do East Bernard nás vítali nejen naši američtí přátelé, u kterých jsme byli hosty při minulé návštěvě, nebo kteří nám ukazovali krásy Texasu, ale nesmíme zapomenout ani na ceduli s nápisem SISTER CITY, HVOZ- DNÁ, CZECH REPUBLIC, která stojí u vjezdu do města. Mnohokrát zazněl český pozdrav Jak se máš, s lehkým texaským přízvukem. Po vřelém přijetí jsme se ubytovali v hostitelských rodinách. S dorozuměním nebyly problémy, jazykové bariéry byly minimální, většinou někdo z domácích uměl česky nebo někdo z naší skupiny anglicky. První den pobytu jsme navštívili místní ma- teřskou a základní školu, kde jsme předali výtvarná dílka žáků naší školy. Při vstupu do tříd nás vítalo žáků nejrůznějšího původu, v lavicích seděli běloši, černoši, ale také hispánci. Překvapením bylo, že mnohé učitelky nás česky nejen vítaly, ale také na dotazy odpovídaly naší mateřštinou. Později jsme se dozvěděli, že během dětství s nimi rodiče doma běžně mluvili česky, proto pro ně čeština nebyla ani nyní cizí. Na gymnáziu jsme poznali výuku pro farmáře. Ta představuje renovaci starých traktorů a zemědělských strojů, a taky stavbu nových autopřívěsů. Odpoledne jsme stihli navštívit muzeum s expozicí myslivosti a místní historie v okresním městě Wharton. V předvečer proběhlo oficiální přivítání starostou města na radnici. Tam jsme také předali 11 obrazů a uměleckých děl od sdružení Valašský názor jako dar obce Hvozdná pro město East Bernard. Pozdravit a pobavit se s námi navíc přišlo mnoho přátel, kterým velmi zachutnala naše valašská slivovice. Jeden týden pobytu jsme si vyhradili na výlet lodí do Karibiku, kde jsme navštívili ostrovy států Honduras, Belize a Mexika. Tady jsme získali mnoho nezapomenutelných zážitků s tropickou přírodou a koupáním v moři. Šnorchlování daleko od pobřeží nás uchvátilo natolik, že jedna hodina uběhla jako několik málo minut. I přesto jsme měli možnost vidět hejna exotických ryb, rostlin a korálů na jednom z největších útesů světa. Velký dojem na nás udělal také ostrov velikosti fotbalového hřiště čnící asi 1 m nad hladinou moře. Jeho osamělost a pustost nám dala pocítit, jaké to je být zoufalým trosečníkem. Projížděli jsme se také na kajaku mezi ostrůvky rostlin, vyrůstajících z moře, které nejsou k vidění jinde než právě v Karibiku. Při koupání u tohoto nevelkého ostrova jsme byli svědky vzrušující, ale na první pohled nebezpečné scény. Dva plavce z naší výpravy totiž začal pronásledovat delfín, který zpočátku působil jako 12

13 Zasloužený odpočinek po náročném rodeu žralok, jelikož nad vodou byla vidět jen hřbetní ploutev. Jsem si jistý, že tak rychle naši přátelé ještě nikdy neplavali a nejspíš už ani nebudou. Týden plavby po Karibiku uběhl jako voda a my jsme se vrátili na poslední 3 dny do East Bernard. Jedním z nejpříjemnějších zážitků posledních dnů byla party v mexickém stylu na soukromém ranči kamaráda Davida Vasuta. Projeli jsme celou jeho rozlehlou farmu na trajleru sedíce na naložených balících sena. Fascinující bylo, že tento trajler byl zapřáhnutý za historickým tříkolovým traktorem. Cestu nám hrou na harmoniku zpestřoval náš kamarád a hudebník Chris Rybak, který vhodně volil texaské a moravské písně. K dokonalosti nechybělo ani pivo a slivovice, která navíc podezřele rychle ubývala. K tomu všemu jsme se na party potkali s mnoha lidmi s českým původem a se zájmem o naši zemi a kulturu. Den před odjezdem jsme strávili na zemědělské výstavě ve městě Houston, která je spojená s největším rodeem na světě. Výstava byla sestavena tak, aby odpovídala požadavkům jak laické, tak odborně vzdělané veřejnosti. Na své si přišly také děti, které program seznamoval se životem na farmě. Mohly například zhlédnout nafilmované, ale i skutečné záběry narození zvířat, což bylo asi největším lákadlem. Jedním z vystavovatelů byl i pan Shoppa, náš dlouholetý přítel čes- kého původu, který byl v minulosti jedním z našich hostitelů. Skutečný zážitek však byla až návštěva rodea. Jako mezinárodní návštěvníci jsme se přímo účastnili zahajovacího ceremoniálu na ploše stadionu, přičemž někteří z nás seděli na alegorických vozech, na nichž jsme objeli celý stadion a zdravili asi 80 tisíc diváků. Nejrůznější disciplíny, které k rodeu nezaměnitelně patří, jsme sledovali přímo nebo na velkoplošných obrazovkách. Mezi ně patří chytání mladých býčků lasem a jejich znehybnění na čas, překážková jízda dívek na koních na čas, jízda kovbojů na rodeových koních, závod několika koňských čtyřspřeží s vozy a jiné. Nejnáročnější disciplínou byla samozřejmě jízda kovbojů na rodeových býcích. Naopak úsměvný byl úkol, při kterém měla skupina čtyřiceti chlapců a dívek pochytat stejný počet mladých býčků. Závěr rodea patřil vystoupení jedné z nejpopulárnějších pop country skupin v USA, Lady Antebellum, která svůj talent předvedla na otáčivém jevišti a ozvláštnila zpěv světelnými efekty. Celá show byla zakončena obrovským ohňostrojem. Pro nás bylo největší ctí, když nám zástupce starosty udělil čestné občanství města Houston. Poslední den pobytu měli někteří z výpravy čest setkat se podruhé se starostou města East Bernard. Ten nás zasvětil do tajů práce na radnici, odhalil plány na výstavbu a seznámil se samotným životem města. Abychom se s touto problematikou setkali osobně, rozhodli jsme se projet průmyslovou zónu, kde působí několik místních firem. Stihli jsme ještě prodiskutovat místní veřejné osvětlení a srovnat ho s osvětlením naší vesnice. Pak bohužel nastal čas loučení. V odpoledních hodinách jsme poděkovali našim hostitelským rodinám a dalším přátelům za jejich pohostinnost, starostlivou péči a společně strávené chvíle. Rozloučení skončilo předsevzetím, že se určitě ještě uvidíme, ať už ve Hvozdné nebo opět v Texasu! Miroslav Válek, Miroslav Sovadina, Eliška Hrbáčková obec 13

14 obec Kořenová čistírna V posledním čísle loňského Hvozdenského magazínu jsme Vás informovali o studii Odkanalizování obce Hvozdná, která popisovala 3 možné varianty odkanalizování obce.následně pak zastupitelé obce jednohlasně schválili na svém zasedání dne , že budeme pokračovat cestou kanalizačního přivaděče do Průmyslové zóny Zlín - Příluky. Na dalším jednání zastupitelstva obce dne byl vznesen dotaz z řad občanů, zda obec Hvozdná posuzovala během svého rozhodování o koncepci odkanalizování obce i variantu použití kořenové čistírny odpadních vod (KČOV). Dříve, než Vám na tuto otázku odpovím, dovolte mi pár řádků k popisu a provozu KČOV. Princip KČOV Princip čištění odpadních vod v kořenové čistírně patří ke starým osvědčeným extenzivním metodám čištění vod. V podstatě se jedná o kopírování přírodního samovolného čistícího procesu, kdy při gravitačním průtoku vhodně konfigurovaným terénem, který disponuje značným, atmosféricky provzdušněným objemem (štěrkové sutě, silniční příkopy, lesní terén atd. ) a vhodnou vegetací, dochází k samovolnému nárůstu kultury čistících aerobních mikroorganizmů. Při optimální rovnováze množství přitékajících odpadních vod, živin v nich obsažených, patřičném provzdušnění a potřebném časovém zdržení v uvedeném systému, dochází k výraznému čistícímu, resp. v přírodních podmínkách samočistícímu efektu. Typická skladba KČOV Kořenová čistírna má na svém vstupu vždy velkokapacitní septik či štěrbinovou (usazovací) nádrž pro separaci nerozpuštěných látek, vlastní kořenová pole následují za ní. Vzhledem k typu kanalizace v obci Hvozdná (jednotná kanalizace, do níž jsou zaústěny i kanalizační vpusti ze silnic a místních komunikací) je nezbytné předřazení hrubých a jemných česlí a dostatečných lapáků štěrku a písku. Vlastní návrh by pak ještě řešil případnou nutnost stavby lapáku tuků, protože ty se podobně jako štěrk a písek nesmějí do KČOV za žádných okolností dostat. Nezbytnou součástí pak jsou vstupní šachta, rozdělovací objekt, regulační a revizní šachty atd. Kořenová pole se navrhují v ploše 10 m 2 /obyvatele (dříve 5 m 2 /obyvatele), s hloubkou filtračního lože cca cm, včetně nátokového, rozvodného a sběrného potrubí. Osazují se zpravidla rákosem obecným a chrasticí rákosovitou. Uvedené bahenní rostliny rostou nad vodní hladinou, zatímco jejich kořeny vyžadují trvalé ponoření ve vodě. Nadzemní část rostlin dopravuje kyslík do kořenové části, kde se kyslík uvolňuje. Nutná velikost KČOV pro obec Hvozdnou o velikosti EO (ekvivalentních obyvatel): x 10 = m 2, tj. plocha kořenových polí cca 150 x 100 m. Po připočtení předřazených zařízení a prostoru nutného pro obsluhu KČOV se dají předpokládat rozměry KČOV: 200 x 150 m = m 2. Ochranné pásmo kolem KČOV pak je 50 m od nejbližší bytové zástavby, takže pod nejnižším rodinným domem pana R. Divily máme v katastru obce Hvozdná k dispozici pouze cca m 2, což je více než 6 x méně, než bychom pro stavbu potřebovali. Hlavní výhody KČOV - zpravidla estetický vzhled a vhodné začle nění do krajiny, - nezávislost na el. energii, - KČOV umí odstranit organické znečištění a nerozpuštěné látky. Hlavní nevýhody KČOV - plošná náročnost daleko vyšší než u stan dardní mechanicko/biologické ČOV, - v zimním (mimovegatačním) období dochá zí ke značnému poklesu čistícího efektu, - během postupného zanášení filtračního lože dochází k chronickému nedostatku kyslíku v systému a návazně k rozvoji anaerob- 14 6

15 ních procesů a nárůstu sirných baktérií, což spolu s provozováním velkokapacitního septiku na vstupu vede ke vzniku značného zápachu, - filtrační lože je nutno každých cca 6 let vy měnit. To je dle současné legislativy považováno za nebezpečný odpad a musí se tedy skládkovat (nelze jej použít na komunikace, základy staveb apod.). Náklady na skládkování nezbytného objemu filtračního lože činí dle současného ceníku okolních skládek cca 138 mil. Kč!, a to bez nákladů na dopravu - KČOV nedokáže odstraňovat žádné formy dusíku ani celkový fosfor, což je nutný požadavek současné legislativy, protože zcela chybí denitrifikační část čištění odpadních vod. Z výše uvedených vlastností KČOV logicky vyplývá nesouhlas vodoprávních úřadů s povolováním kořenových čistíren v České republice z důvodu jejich nedostatečného čistícího efektu. KČOV tak nejsou ani součástí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací zlínského kraje (PRVKZK) a není možno na ně získat žádný dotační titul. Možnosti nasazení KČOV Kořenové ČOV mají své uplatnění v případě letních rekreačních středisek, sezónních letních táborů, samot nebo plošně rozsáhlejších rodinných domků. Zde může kombinace mokřadu s kameny, dřevěnými architektonickými prvky a s případným stylovým oplocením připomínat vzhled japonských zahrad a působit velice pozitivně při zachování své primární funkce. Odpověď na otázku, zda obec Hvozdná zvažovala možnost použití KČOV? ANO, zvažovala! Z článku je však zřejmé, že kořenová čistírna jednoznačně není vhodným řešením pro odkanalizování naší obce Hvozdná. Vzhledem k tomu, že nesplňuje ani základní parametry čištění OV požadované legislativou ČR, nemáme dostatečný prostor na její umístění v naší obci a její provoz je extrémně nákladný, nebyla tato varianta do vlastní Studie odkanalizování obce Hvozdná zpracovávané v roce 2012 vůbec zahrnuta! Ing. Vladimír Jonášek Úspora za energie Podobně jako jiné obce i obec Hvozdná se rozhodla snížit náklady za plyn a elektřinu pro své občany. Jak? Prostřednictvím elektronické aukce, kterou pro nás bude organizovat fy B4F (zavedená fy na našem trhu). Sdružením mnoha jednotlivých domácností našich občanů vytvoříme pro dodavatele velmi zajímavý objem, který ještě navíc spojíme s dalšími obcemi. O tento balík se v elektronické aukci dodavatelé energií doslova poperou. Tímto způsobem lze získat nejnižší ceny na trhu a očekávat úspory v řádech %. Možnost ušetřit na cenách elektřiny či plynu jsme se rozhodli nabídnout i našim občanům. Obec Hvozdná bude fungovat jako nezávislý prostředník, poskytne Vám informační servis a prostor k setkání se zástupcem odborné firmy. Naši občané se touto cestou vyhnou jednání s podomními prodejci, kteří jim nabízejí mezi dveřmi často nejasné a nevýhodné smlouvy. Vítězný, předem neznámý dodavatel osloví po aukci občany s nově vysoutěženými cenami. Ti s ním pak mají možnost uzavírat nové smlouvy na dodávky elektřiny nebo plynu. Občané, kteří se aukce zúčastní, nic neriskují. Jen si vyplní s odborníkem jednoduchou a nezávaznou poptávku. Po zjištění vítězného dodavatele s nejlevnější cenou energie se lehce vypočte Vaše úspora a poté se teprve rozhodnete, zda podepíšete smlouvu s novým dodavatelem. Čím více občanů se zapojí do aukce, tím více odběrů se nasčítá a dodavatelé budou soutěžit o velký, pro ně zajímavý objem. Využijte této příležitosti ke svému nákupu energií. Zájemci o účast v aukci, dostavte se do budovy Obecního úřadu a vezměte s sebou roční vyúčtování a platné smlouvy se stávajícím dodavatelem, a to na elektřinu i plyn. KDY: každé pondělí a středu, od 1. července do 12. července, od 15 do 17 h a mimořádně v sobotu od 9:00 do 12:00 h. Miroslav Válek, starosta a fy B4F obec 715

16 historie hvozdenských rodů 16 Stěhování do Hvozdné V tomto díle našeho putování po historii hvozdenských rodů se přesuneme o kousek dále. 100 km od Hvozdné, v severní části Drahanské vrchoviny, západně od Prostějova, se nachází obec Horní Štěpánov. A s touto obcí jsou spojeny hned tři vzájemně pokrevně spřízněné rody vyskytující se v současnosti ve Hvozdné. 18. ledna 1785 se v Horním Štěpánově v rodině domkáře Augustina Rupy (psáno i Roppa, nebo Roupa) narodil syn Fabián. Fabián vyrůstal v Horním Štěpánově a zde se také oženil s Eleonorou Langerovou a založil s ní rodinu. V roce 1813 přichází zásadní rozhodnutí v životě rodiny a Fabián, Eleonora a dvě jejich Horní Štěpánov na historické mapě děti se stěhují do vzdálené vesničky Hvozdná. Jaký byl důvod jejich přesunu do tak vzdáleného místa a jak se vůbec o Hvozdné dozvěděli, to se zřejmě již nikdy nedozvíme. Víme však, že se usadili v č. 47 a jejich rodina se dále rozrůstala. Ke dvěma dětem narozeným v Horním Štěpánově přibylo ještě pět dalších. Prvním Rupou, který se narodil ve Hvozdné, byl Jan, a to v roce Kromě dvou potomků, kteří zemřeli v dětském věku, všichni potomci Fabiána a Eleonory našli své drahé protějšky ve Hvozdné nebo v okolních vesnicích a pokračovali v rozšiřování rodu a udržová- Marie ( ), pravnučka Fabiána Rupy z Horního Štěpánova, provdaná Bobalová ní příjmení Rupa. První Rupa ve Hvozdné, Fabián, umírá roku Rod Rupů existuje ve Hvozdné již 200 let. Rod Langerů pochází také z Horního Štěpánova a pozorní čtenáři si jistě všimli, že byl spřízněn s rodinou Rupů. Je tedy zřejmé, že poté, co Rupovi obhlédli situaci ve Hvozdné, informovali Langerovi a ti je v přestěhování následovali. Vyloučeno není ani to, že Rupovi a Langerovi přišli společně. Přesný rok příchodu se nicméně nepodařilo zjistit, jisté je, že prvním Langerem ve Hvozdné byl Josef se svou manželkou Barborou Čížkovou z Kořence (vesnička u Horního Štěpánova). Rodina se usadila na č. 62 a roku 1841 je již veden jako majitel syn zakladatele rodu Langerů ve Hvozdné, Josef Langer ml. Josef a Barbora měli celkem 4 syny, jejichž potomci ve Hvozdné žijí dosud a to i na původním čísle 62. Rod Langerů existuje ve Hvozdné určitě více než 172 let, pravděpodobně zhruba tak dlouho jako Rupovi. Dalším rodem, který následoval rodiny Rupů a Langerů z Horního Štěpánova byli Vodákovi. Zakladatelem rodu Vodáků ve Hvozdné byl Tomáš, syn Tomáše Vodáka a Mariany Langerové z Horního Štěpánova. V roce 1842 je již veden jako majitel domu č. 76, možné ale je, že se do Hvozdné přistěhoval již dříve. Rod Vodáků existuje ve Hvozdné, podobně jako rod Langerů více než 171 let, pravděpodobně však zhruba tak dlouho jako Rupovi. Jaromír Štach

17 Ke hře Kubb jsem se dostal už tak před 10 lety díky mým sousedům, kteří ji získali od svých příbuzných ze Švédska. Za pár let se nám ji podařilo sehnat i u nás. Jedná se o dávnou Vikingskou hru, v níž se utkávají dva týmy. Kubb spočívá v přesném házení dřevěných kolíků na soupeřovy,,kubby ve snaze je shodit a získat tak nad soupeřem výhodu do dalších herních situací. Herní plocha je vymezena plochou 5 x 8 metrů. Kubb se nejčastěji hraje na ploše rovné a travnaté, ovšem fantazii se meze nekladou a dá se hrát i na alternativních místech. V zimních měsících využíváme na tréninky zamrzlou hladinu rybníku Argalaška. Hráli jsme a hrajeme především pro radost. Podařilo se nám rozšířit Kubb mezi přátele a strávit tak mnoho příjemných volných chvil i díky tomu, že je to hra pro jakoukoliv věkovou skupinu. Postupem času jsme však dostali chuť vyzkoušet si hru na turnajové úrovni. Vytvořili jsme tým s názvem Skröl ve složení: Michal Juřík, Radek Holeňák a Jakub Dostál a přihlásili se na Mistrovství ČR v Kubbu. To se konalo na podzim loňského roku v Brně. Byl to náš první turnaj, od kterého jsme očekávali hlavně to, že budeme moci KUBB pro radost vidět, jak hrají jiné týmy a jaké způsoby a strategie ve hře používají. Turnaj probíhal na ploše fotbalového hřiště, kde bylo přichystáno na více jak dvě desítky hřišť. Nejprve jsme museli absolvovat 4 utkání v základní skupině. Z té následoval postup do hlavní hry a pak pomocí systému pavouk jsme se postupně probojovali dál. Na turnaji panovala velice příjemná nálada a krásné počasí tuto pohodu jen podpořilo. Následovalo náročných 6 utkání, z nichž některé trvaly déle jak hodinu a chvílemi už nám, oběma týmům, bylo z důvodu absence sil celkem jedno, kdo dané utkání vyhraje. Nakonec jsme se umístili na, pro nás neuvěřitelném, děleném místě, z celkového počtu 38 týmů. Byl to pro nás nečekaný úspěch. Cestou na turnaj nás ani nenapadla možnost se jakkoliv umístit. Jeli jsme čistě ze zvědavosti a vyklubal se z toho téměř výkon na profesionální úrovni. Toto umístění nám alespoň na chvíli přineslo pocit úspěšných a talentovaných sportovců. Sice hry, kterou vlastně skoro nikdo v naší zemi nezná, i přesto můžeme prohlásit, že tým z Hvozdné patří mezi 12 nejlepších v republice. Po tomto úspěchu bychom chtěli s hrou seznámit širší veřejnost. Momentálně nás drží myšlenka uspořádání Hvozdenského Kubb turnaje. Snad se to podaří a budete si ji moci vyzkoušet i vy. Hráli jsme a hrajeme především pro radost. Skröl tým naše zájmy 17

18 divadlo Nové pohádky Taneček přes dvě pekla V pohádce Taneček před dvě pekla, od mladé režisérky Terezy Řeháčkové, se sešli ochotníci všech věkových kategorií. Pravidelné zkoušky při takovém počtu herců (25) jsou velmi organizačně náročné. Pokud se ale všichni úspěšně setkají buď při zkoušce, anebo při samotném představení, skvělá atmosféra je vždy zajištěna. Přáli bychom si, aby tato pohádka byla podívanou pro malé i velké diváky a z představení si odnesli jen ty nejlepší dojmy. Šmoulí pohádka Dětské představení Šmoulí pohádka je debutem začínající režisérky Aleny Herman, která scénář napsala sama dle pohádkové předlohy Šmoulové. Malí Šmoulové se dostanou do velikého nebezpečí a musí porazit nejen zlého čaroděje Gargamela a jeho podlého kocoura Azraela, ale také ospalost Matky Přírody, která prodlužuje vládu zimy a nedovolí jarním paprskům zahnat chlad a mráz. Malí hrdinové se ale nezaleknou žádného nebezpečí a s velkým hrdinstvím v srdcích se postaví všem protivenstvím a porazí zlá kouzla a také probudí Matku Přírodu z hlubokého šmorůvkového spánku. Představení Šmoulové je krásnou ukázkou výborné práce dětských herců ve věku od 5 do 13 let, kteří se na každé představení nesmírně těší, a i my starší herci si můžeme vzít příklad z jejich nadšení, se kterým hrají každé představení a vydají ze sebe naprosto vše. Samotná práce s malými herci je krásná a naplňující, a i když některé děti rády zazlobí, svou upřímností a snahou vše napraví. Své umění děti naposledy ukázaly 31. května u našich sousedů ve slovenském Makově, kde měly velký úspěch, a 2. června, když hrály ve Hvozdné opět před vyprodaným sálem. Doufejme jen, že Alenka Herman nezůstane 18

19 u prvního představení a bude psát a režírovat dál, nejen pro naše nejmenší. Lenka Murčeková Slovo režisérky Kroužek divadelních ochotníků v příštím roce oslaví své 105. narozeniny. Takové číslo je pro každou organizaci závazkem, aby v její tradici bylo pokračováno. Nikdy by se tak ovšem nestalo bez výchovy mladé generace. Bylo krásné nechat se inspirovat dětmi při tvorbě scénáře a následně při režii. Každá z postav během zkoušek získávala své osobité kouzlo a půvab dětství. Mým prvotním záměrem bylo vytvořit veselou pohádku, která si získá nejen malého diváka, ale taky dospělé. Velkým oceněním nejen pro mě, ale také pro malé i velké herce bylo získání prvního místa při letošní divadelní přehlídce. Na prknech našeho divadla se pohybuji v různých divadelních rolích 25 let, ale ještě nikdy jsem si nezkusila roli režisérky. Byl to tedy můj první počin v takové pozici, který ve mně ovšem Misantrop S divadelní hrou Misantrop jsme vyrazili mimo naši domácí scénu a to hned na dvě divadelní přehlídky. První z nich byla přehlídka Divadelní Vsetín Zároveň to byla první repríza v novém prostoru a před neznámým divákem a odbornou porotou. Představení se vydařilo a ve Vsetíně jsme získali čtyři čestná uznání (Zuzana Mrvová, Michal Juřík, Jan Polach, inscenace), dvě ceny (David Langer, Matěj Randár) a doporučení na celostátní divadelní přehlídku ve Volyni. Užším výběrem na tuto přehlídku se už představení Misantrop neprobojovalo. Druhá přehlídka byla divadlo zanechal jen ty nejhezčí dojmy. Práce s malými a dovolím si říct velice nadějnými herci, je pro mě velkou inspirací, ale i závazkem do další práce. Alena Herman v Kroměříži a to Divadelní festival Ludmily Cápkové. Na této přehlídce byla porota složena ze zástupců soutěžících divadelních spolků. Naše divadlo reprezentovala po celou dobu Markéta Válková. Každý porotce musel absolvovat až tři divadelní představení denně, jejich rozbory a následně rozhodnout o ocenění. Ani odtud jsme neodjeli s prázdnou a cenu za dramaturgický výběr hry si odvezl režisér Matěj Randár. Michal Juřík 19

20 galerie mladých Nejdříve levou a pak pravou Představujeme vám Stanislava Dostála (*1991), gólmana druholigového fotbalového klubu FC Fastav Zlín. Po ukončení Střední školy polytechnické Management strojírenství, se stal profi brankářem. Od roku 2008 má trvalý pobyt na Hvozdné na I. Záhumení. Jak jsi se dostal k fotbalu? Fotbal hraji od pěti let, přivedli mě k němu moji rodiče. Celou svoji dosavadní karieru jsem strávil ve Zlíně, od přípravky až po muže. iontové nápoje a doplňky stravy. Jsi držitelem českého rekordu. O jaký rekord jde? Jde o rekord Gambrinus ligy, kterou jsem chytal jako nejmladší gólman, který v ní kdy nastoupil. Bylo to v 17 letech a překonal jsem o 14 dní i Petra Čecha. Proč chráníš právě fotbalovou svatyni a nejsi třeba v útoku nebo záloze? Kdo tě do ní postavil? V přípravkách jsem začínal jako hráč na levém kraji obrany, ale začalo mě to táhnout do brány a po několika trénincích si asi trenéři řekli, že to bude lepší volba, tak už jsem tam zůstal. Vždycky mě bavilo spíš gólům zabraňovat, než je dávat, přišlo mi to jednodušší. Kolikrát týdně máš trénink a jak probíhá? Trénuji každý den dvakrát denně, máme dvoufázové tréninky. Ale záleží i na tom, který den v týdnu hrajeme zápas. Kromě individuálních tréninků s trenérem brankářů, mám také tréninky v posilovně, které se týkají odrazové síly a dynamiky. Samozřejmě také síly jako takové. Máš nějak speciálně upravený jídelníček? Jídelníček přes týden nějak zvlášť upravený nemám, pocházím z Valašska, takže jsem naučený jíst vše a musím se přiznat, že mám jídlo hrozně rád. Samozřejmě před zápasem se jídelníček liší, řekl bych, že na mě až moc, ale v tomto ohledu to naprosto chápu a respektuji. Samozřejmě musím i doplňovat energii, před zápasem jsou to energetické nápoje a během týdenního cyklu tréninku to jsou 20

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič

HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič Hřiště a koupaliště nás zaujala pro svou schopnost vytáhnout lidi ze zahrádek a Hřiště a koupaliště nás zaujala pro svou schopnost vytáhnout lidi ze zahrádek a gaučů,

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Můj koníček - fotbal. Jméno a příjmení: Filip Rejda Třída: 5. A

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Můj koníček - fotbal. Jméno a příjmení: Filip Rejda Třída: 5. A Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Můj koníček - fotbal Jméno a příjmení: Filip Rejda Třída: 5. A Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 21. 3. 2016 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 12 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Heidenreichstein, Tagesstätte Zuversicht 0,1 0,1 Heidenreichstein, Güterweg Altmanns 1,4 1,3 Altmanns, Altmannser

Více

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf BOUDOIR fotografie Michal Mikláš fotograf www.michalmiklas.cz Už dlouho jsem chtěla nafotit fotky ve stylu boudoir a Michal pro mě byl jasná volba. Jeho fotky, styl focení, to, jak zachycuje důležité okamžiky

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 51. červenec 2014. Cyril a Metoděj

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 51. červenec 2014. Cyril a Metoděj Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 51. červenec 2014 Zámecké listy Cyril a Metoděj 5. červenec je slaven jako Státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Výlet do Nesebru Výlet autobusem do architektonické rezervace se starobylými kostely a chrámy, která je zahrnuta do seznamu UNESCO od

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní Ahoj! Dne 12. 4. 2017 naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní město Holandska, Amsterdam. Rozhodli jsme se vám tady

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC Když jsem zjistil, že se do naší školy hlásí loňský vítěz Silového čtyřboje ZŠ Pavel ŠVEC ze Základní školy v Židlochovicích, který před rokem v naší tělocvičně dokázal udělat

Více

Reportáž ze studentské konference Jelenovská

Reportáž ze studentské konference Jelenovská Reportáž ze studentské konference Jelenovská Úvodem Autoři textu: Petra Horáková a Marek Holášek Autorka fotografií: Nikola Linhartová Jak bývá každý rok v jarním semestru na Ústavu hudební vědy Filozofické

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více