2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ"

Transkript

1 2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Vydejme se na cesty za poznáním SVATÁ ZEMĚ MAPA HVOZDNÉ S NOVÝMI NÁZVY ULIC SISTER CITY HVOZDNÁ MAROKO PRO OKO II.

2 2úvodník Svatí Cyril a Metoděj V letošním roce si připomínáme významnou událost, která nejen že byla velmi důležitá pro naši historii, ale svým způsobem stále ovlivňuje i současnost. Uběhlo již 1150 let od doby, kdy na Velkou Moravu přišli na přání knížete Rastislava bratři Konstantin s Metodějem, aby zde hlásali křesťanskou víru. I když byly Rastislavovy pohnutky motivovány především mocenskými zájmy, cyrilometodějská misie tento záměr ve svém důsledku překonala v mnoha směrech. Při své cestě na Velkou Moravu měli bratři původně pouze zjistit zdejší situaci a vychovat si nové žáky, oba však svoji misii pojali v mnohem širším měřítku, než vůbec mohli tušit kníže Rastislav i císař Michal III, který je na Velkou Moravu vyslal. Oba bratři patřili mezi významné učence své Ukázka Proglasu psaného hlaholicí doby, kteří již měli bohaté zkušenosti s misijní činností mezi Araby nebo Chazary. Na svoje působení mezi Slovany se tedy důkladně připravili. Ještě v Byzanci vytvořil Konstantin hlaholici. Šlo o písmo, které bylo schopné zaznamenat slovanský jazyk. Z jihoslovanských dialektů také vytvořili nový jazyk, staroslověnštinu. Společně s Metodějem do ní pak přeložili nejen knihy potřebné pro svoji misijní činnost, ale také část Bible. Tento překlad byl dokonalý jak po stránce jazykové, tak i stylistické, byl opravdu přesný a výstižný. Konstantin ještě k překladu přidal báseň Proglas, která je vlastně chvalozpěvem na Písmo svaté, na slovanský národ a na Boha. Slovanský jazyk tak dostal pro svůj rozvoj vlastní písmo, základy gramatiky a také mnoho nových výrazů, kterými jej bratři obohatili, aby byli schopni přeložit náročné církevní texty. Vytvoření staroslověnského jazyka a písma mělo obrovský význam nejen pro rozšíření křesťanství, ale především pro šíření vzdělanosti a kultury na našem území. Bratři se však neomezili jen na překlad písma a kázání. Metodějovo právnické vzdělání jim umožnilo nahradit stávající zvykové právo jednoduchým právem psaným, které shrnuli v civilním zákoníku (Zákon sudnyj ljudem). Byla to první sbírka obecně platných zákonů na našem území, kde byly mimo jiné stanoveny tresty za těžké zločiny, byly zde zahrnuty i články týkající se soudních svědků, práva azylu v kostelích a nerozlučitelnosti manželství. Asi největší obdiv si však zaslouží samotná podoba jejich misijní činnosti. V době církevních bojů mezi východem a západem o nadřazenost stáli Konstantin s Metodějem mezi těmito znesvářenými stranami, aby hájili zájmy národa, ke kterému byli vysláni. Jejich nestrannost a odvaha prosazovat svoji myšlenku byla v té době jedinečná a právě díky tomu bychom si jejich stále živý odkaz měli připomínat i po více než tisíci letech. V rámci oslav tohoto významného výročí se v letošním roce koná nejen u nás, ale i po celém světě mnoho kulturních akcí. Ty byly zahájeny v květnu 2012 v Římě a vyvrcholí července 2013 na Velehradě. Kateřina Bergerová Výstava v Brně: Kalendář akcí k výročí:

3 Venkovský učitel s kytarou... škola Můžeš se nám úvodem představit? Jmenuji se Marek Havelka jsem 33 let mlád a bydlím ve Zlíně. Po absolvování Střední pedagogické školy v Kroměříži jsem vystudoval Speciální pedagogiku pro předškolní věk na Univerzitě Palackého v Olomouci. V minulosti jsi pracoval asi 15 let ve speciálním školství. Liší se hodně práce s handicapovanými dětmi a tzv. zdravými dětmi v MŠ? V MŠ jsou u dětí poměrně rychle se dostavující a viditelné výsledky práce. Ve speciálním školství jde vše pomalu, ale děti jsou v zásadě všude stejné. Vidět učit v MŠ muže je celkem nezvyklé, u nás v republice je asi jenom 50 učitelů v MŠ. Jak Tě napadlo zkusit právě mateřinky? Hledal jsem prostě alternativu ke speciálnímu školství. Kolik bylo chlapců, když jsi studoval střední školu v ročníku? Byl jsi sám? Pokud je mi známo tak jsme byli vůbec nejsilnější ročník v historii školy, bylo nás osm. Jak na Tebe zpočátku reagovali rodiče a hlavně děti? Myslím, že jak děti, tak maminky byly chvilku zaskočené, ale zvláště děti si zvykly velice rychle. Ovšem kdybychom se vrátili o sto i méně let zpátky, tak by se všichni podivovali nad tím, že děti vyučuje žena. Je nějaký patrný rozdíl mezi městskými a venkovskými dětmi Nemám srovnání s ostatními venkovskými dětmi, takže těžko říct. Rozhodně ve Hvozdné obdivuhodně funguje spolupráce s rodiči a obecní život vůbec. Něco takového ve městě není. Často hraješ dětem na kytaru. Baví je to? Učíš je třeba hrát nějaké písničky? Na kytaru hraju docela často, každý měsíc se naučíme nějaké nové písničky, zpíváme dětem, co mají narozeniny a po odpoledním spaní probouzím děti kytarou. Kytarou je také doprovázím při pěveckých soutěžích. Liší se program dne ve školce, když učí pan učitel nebo když učí paní učitelka? Hraješ s nimi třeba fotbal? Fotbal zrovna ne, ale do míče kopeme. S kolegyní Bárou nemáme činnosti nijak rozdělené na mužské a ženské, jen je možná pojímáme každý trošku jinak. Jakou roli hraje mužský prvek ve výchově malých dětí? Dosti podstatnou, zvlášť v dnešní době nejsou často schopni tatínkové, ale nejen oni, věnovat svým dětem dostatek času a školství je bohužel hlavně ženskou doménou. Mužský vzor a styl jednání pak dětem jednoznačně chybí. Jak relaxuješ ve volných chvílích? Hodně času trávím procházkami se psem a dále se věnuji hudbě, deskovým hrám (např. Osadníci z Katanu, Citadela, Dixit...) a archeologii. Archeologie není ani tak koníček jako spíš kůň, dlouhodobě spolupracuji s několika archeologickými pracovišti, účastním se výzkumů, dělám pro muzea povrchové sběry apod. Baví mě také fotografování. Snažím se fotit i různé akce ve školce, fotky si pak rodiče můžou prohlédnout na webu školy. Za redakci magazínu Ti přeji pevné nervy s našimi nejmenšími dětmi, optimismus a hodně spokojenosti v osobním životě. Rozhovor připravila Jarmila Nečasová 3

4 škola Slet čarodějů a čarodějnic Pálení čarodějnic patří k velmi populárním lidovým zvykům na vesnici. Magická filipojakubská noc 30. dubna patřila mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než jindy. Čarodějnice se potíraly kouzelnými malé i velké čarodějnice a čaroděje pak pasovala do řádu Homo megeres obludus. Saxana také vyhrála soutěž Miss ohava senior. Odměněna byla půllitrem pravého hvozdenského čarodějnického moku. Dalším vesnickým zvykem koncem dubna bývá stavění májky. Také naše děti si jednu takovou májku pod vedením Radka Holeňáka nazdobily svými krepovými mašlemi. Čarodějnický večer byl zakončen slavnostním zapálením vatry a upálením vyrobené čarodějnice. Sdružení čarodějnic děkuje Mysliveckému sdružení za ochotné zapůjčení areálu a také všem ostatním, kteří pomohli s přípravou sletu. Tak velký zájem nás opravdu překvapil. Velké díky patří panu starostovi, který bez rozpaků přijal roli Saxany a aspoň na chvíli vyměnil svůj úřednický talár za veselejší, čarodějnický... mastmi, aby mohly létat. Také nad naši obec v tento čas vzlétlo velké množství čarodějnic a čarodějů. Létali nejen na dobře seřízeném koštěti, ale i na obyčejné metle či mopu. Odpoledne čarodějnice a čarodějové přistáli před divadlem, odkud pod dohledem policie odletěli na tajemnou chatu Lovka. U rybníka připravilo Sdružení čarodějnic při zdejší škole několik zajímavých her a také občerstvení za opravdu čarodějnické ceny. Soutěžilo se např. v hodu škrpálem na zavěšené myšky, v namotávání škrpálu na dřevěný kolík, ve slalomu s koštětem, v přeskakování koštěte... Na tento mejdan čarodějnic přijala pozvání také naše nejznámější pohádková čarodějnice Saxana jako nejvyšší představitelka naší obce. Tentokráte nepřiletěla na koštěti, ale v dnešním moderním světě přijela ve velkém stylu na své Jawě 350. Všechny Už teď jste všichni srdečně zváni na náš další slet v dubnu Ber si koště, přidej plyn, přidej se k nám ostatním... Za Sdružení čarodějnic Jarmila Nečasová 4

5 Trnková Mapa Hvozdné s novými názvy ulic obec Projekt Pojmenování ulic ve Hvozdné Vážení občané, jak jsme vás již informovali v loňském červnovém čísle magazínu obce, pokračujeme dále s projektem Pojmenování ulic ve Hvozdné. Konečně se nám podařilo v jednáních s Českou Poštou pro Hvozdnou dořešit přidělení samostatného vlastního PSČ - jinak řečeno - poštovního směrovacího čísla. Nic už nebrání tomu, abychom mohli spustit dokončení projektu a vyřešit pojmenování ulic a celý projekt dovést do realizace. Na následujících stránkách magazínu se k vám dostává první návrh pojmenování ulic ve Hvozdné. Ulice pro jednotlivý dům se určuje podle orientace jeho vchodu. Zavedením názvů ulic se stane naše obec přehlednější jak pro místní obyvatele, tak hlavně pro návštěvníky, turisty, veřejnou správu, zásilkovou službu, ale hlavně pro záchranný systém, hasiče a pod. Za přípravnou komisi tohoto projektu vás prosím o následující spolupráci. Prohlédněte si uvedené názvy ulic a pokud byste našli pro danou ulici lepší či výstižnější název, prosím, doručte do vaše připomínky, návrhy či náměty na obec. Písemně je možné zaslat připomínky též mailem na adresu Postup pojmenování ulic jsme popsali již v minulém článku a tak jen připomenu, že názvy částečně vychází i z historického pojmenování lokalit, historických míst, budov, tratí apod. v naší obci. Také jsme se nechali inspirovat názvy ulic z ostatních měst a obcí. Tento návrh je již všem občanům, složkám, komisím a výborům obce k dispozici v tištěné podobě na OÚ, ale také v elektronické verzi na našich webových stránkách obce www. hvozdna.cz. Návrh projektu Pojmenování ulic ve Hvozdné bude k připomínkování vystaven do Potom komise vyhodnotí došlé připomínky a následně je předloží k projednání na schůzi zastupitelstva obce. Za přípravnou komisi Miroslav Válek, starosta A B C 5

6 K Větř ŠTÍPA obec NÁVRH POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1a Horní (křižovatka Osmek až po křižovatku u Divadla) 2 Osmek 3 K Větřáku 4 Kusalka 6 U Vodojemu 5 Družstevní 7 Záhumení 14 Větrná 32 Sokolská 33 Spojovací 34 Lipová 35 Višňová 36 Trnková 38 Ořechová 39 Polní 40 Zahradní 41 Luční 42 Hájka 43 Smrková 44 Dubová 45 Borová 46 Úzká 50 Úvoz Polní Zahradní Luční Větrná Ořechová Lipová Sokolská Úvoz 6 Horní Ž

7 áku A OSTRATA obec Hájka Višňová Trnková Smrková Lipová Dubová Borová Osmek Jabloňová Horní U Vodojemu Kusalka Spojovací Úzká Kusalka Družstevní Záhumení SLUŠOVICE ELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ VESELÁ 7

8 obec NÁVRH POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1a Horní (křižovatka Osmek až po křižovatku u Divadla) 1b Školní (křižovatka u Divadla až po křižovatku pod Kostelem ) 1c Dolní (křižovatka pod kostelem až po dolní konec obce) 7 Záhumení 8 Pod Školou 9 K Pálenici 10 Rybníček 11 Sadová 12 Na Kopci 13 Boří 14 Větrná 15 Korábek 16 Mikulovka 17 Dubičí 26 Příkrá 27 Fojtská 28 Hřbitovní 29 U Obrázku 30 Nad Zbrojnicí 31 Strmá 47 Ječná 48 Žitná 49 Žleb 51 Nad Divadlem Dubičí Dubičí Mikulovka Fojtská U Obrázku U Obrázku Korábek Hřbitovní Příkrá Dolní K Pálenici 8 Dubičí ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ Sadová

9 Strmá Horní OSTRATA B obec Větrná Nad Divadlem Ječná Nad Zbrojnicí Mikulovka Školní Záhumení Žitná Pod Školou Žleb Záhumení Dolní Na Kopci Rybníček Boří Boří 9

10 obec C Nivy U Rybníka Nivy Dolní Pod Hrází Pod Hrází ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ 10

11 Nivka Dubičí Dubičí Fojtská OSTRATA Rybníček Boří obec Příkrá Dolní K Pálenici Dubičí Sadová Myslivecká Háje Háje NÁVRH POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1c Dolní (křižovatka pod kostelem až po dolní konec obce) 9 K Pálenici 10 Rybníček 11 Sadová 13 Boří 17 Dubičí 18 Nivy 19 U Rybníka 20 Pod Hrází 21 Myslivecká 22 Háje 23 Nivka 26 Příkrá 27 Fojtská 11

12 obec Sister city Hvozdná Opět se po čtyřech letech schylovalo k odjezdu na západ za moře, kde na nás netrpělivě čekalo texaské sesterské městečko East Bernard. Všech 18 účastníků hvozdenské výpravy se 20. února nemohlo dočkat odjezdu, ať už za starými přáteli, nebo za novými dobrodružstvími. Před námi však nestála pouze náročná cesta. Hvozdná se s námi loučila sněhovou nadílkou a mrazivým počasím, kdežto Texas nás měl přivítat teplým letním sluncem. Úspěšně jsme zvládli rozdíl podnebí i první jednatřicetihodinový den. Při příjezdu do East Bernard nás vítali nejen naši američtí přátelé, u kterých jsme byli hosty při minulé návštěvě, nebo kteří nám ukazovali krásy Texasu, ale nesmíme zapomenout ani na ceduli s nápisem SISTER CITY, HVOZ- DNÁ, CZECH REPUBLIC, která stojí u vjezdu do města. Mnohokrát zazněl český pozdrav Jak se máš, s lehkým texaským přízvukem. Po vřelém přijetí jsme se ubytovali v hostitelských rodinách. S dorozuměním nebyly problémy, jazykové bariéry byly minimální, většinou někdo z domácích uměl česky nebo někdo z naší skupiny anglicky. První den pobytu jsme navštívili místní ma- teřskou a základní školu, kde jsme předali výtvarná dílka žáků naší školy. Při vstupu do tříd nás vítalo žáků nejrůznějšího původu, v lavicích seděli běloši, černoši, ale také hispánci. Překvapením bylo, že mnohé učitelky nás česky nejen vítaly, ale také na dotazy odpovídaly naší mateřštinou. Později jsme se dozvěděli, že během dětství s nimi rodiče doma běžně mluvili česky, proto pro ně čeština nebyla ani nyní cizí. Na gymnáziu jsme poznali výuku pro farmáře. Ta představuje renovaci starých traktorů a zemědělských strojů, a taky stavbu nových autopřívěsů. Odpoledne jsme stihli navštívit muzeum s expozicí myslivosti a místní historie v okresním městě Wharton. V předvečer proběhlo oficiální přivítání starostou města na radnici. Tam jsme také předali 11 obrazů a uměleckých děl od sdružení Valašský názor jako dar obce Hvozdná pro město East Bernard. Pozdravit a pobavit se s námi navíc přišlo mnoho přátel, kterým velmi zachutnala naše valašská slivovice. Jeden týden pobytu jsme si vyhradili na výlet lodí do Karibiku, kde jsme navštívili ostrovy států Honduras, Belize a Mexika. Tady jsme získali mnoho nezapomenutelných zážitků s tropickou přírodou a koupáním v moři. Šnorchlování daleko od pobřeží nás uchvátilo natolik, že jedna hodina uběhla jako několik málo minut. I přesto jsme měli možnost vidět hejna exotických ryb, rostlin a korálů na jednom z největších útesů světa. Velký dojem na nás udělal také ostrov velikosti fotbalového hřiště čnící asi 1 m nad hladinou moře. Jeho osamělost a pustost nám dala pocítit, jaké to je být zoufalým trosečníkem. Projížděli jsme se také na kajaku mezi ostrůvky rostlin, vyrůstajících z moře, které nejsou k vidění jinde než právě v Karibiku. Při koupání u tohoto nevelkého ostrova jsme byli svědky vzrušující, ale na první pohled nebezpečné scény. Dva plavce z naší výpravy totiž začal pronásledovat delfín, který zpočátku působil jako 12

13 Zasloužený odpočinek po náročném rodeu žralok, jelikož nad vodou byla vidět jen hřbetní ploutev. Jsem si jistý, že tak rychle naši přátelé ještě nikdy neplavali a nejspíš už ani nebudou. Týden plavby po Karibiku uběhl jako voda a my jsme se vrátili na poslední 3 dny do East Bernard. Jedním z nejpříjemnějších zážitků posledních dnů byla party v mexickém stylu na soukromém ranči kamaráda Davida Vasuta. Projeli jsme celou jeho rozlehlou farmu na trajleru sedíce na naložených balících sena. Fascinující bylo, že tento trajler byl zapřáhnutý za historickým tříkolovým traktorem. Cestu nám hrou na harmoniku zpestřoval náš kamarád a hudebník Chris Rybak, který vhodně volil texaské a moravské písně. K dokonalosti nechybělo ani pivo a slivovice, která navíc podezřele rychle ubývala. K tomu všemu jsme se na party potkali s mnoha lidmi s českým původem a se zájmem o naši zemi a kulturu. Den před odjezdem jsme strávili na zemědělské výstavě ve městě Houston, která je spojená s největším rodeem na světě. Výstava byla sestavena tak, aby odpovídala požadavkům jak laické, tak odborně vzdělané veřejnosti. Na své si přišly také děti, které program seznamoval se životem na farmě. Mohly například zhlédnout nafilmované, ale i skutečné záběry narození zvířat, což bylo asi největším lákadlem. Jedním z vystavovatelů byl i pan Shoppa, náš dlouholetý přítel čes- kého původu, který byl v minulosti jedním z našich hostitelů. Skutečný zážitek však byla až návštěva rodea. Jako mezinárodní návštěvníci jsme se přímo účastnili zahajovacího ceremoniálu na ploše stadionu, přičemž někteří z nás seděli na alegorických vozech, na nichž jsme objeli celý stadion a zdravili asi 80 tisíc diváků. Nejrůznější disciplíny, které k rodeu nezaměnitelně patří, jsme sledovali přímo nebo na velkoplošných obrazovkách. Mezi ně patří chytání mladých býčků lasem a jejich znehybnění na čas, překážková jízda dívek na koních na čas, jízda kovbojů na rodeových koních, závod několika koňských čtyřspřeží s vozy a jiné. Nejnáročnější disciplínou byla samozřejmě jízda kovbojů na rodeových býcích. Naopak úsměvný byl úkol, při kterém měla skupina čtyřiceti chlapců a dívek pochytat stejný počet mladých býčků. Závěr rodea patřil vystoupení jedné z nejpopulárnějších pop country skupin v USA, Lady Antebellum, která svůj talent předvedla na otáčivém jevišti a ozvláštnila zpěv světelnými efekty. Celá show byla zakončena obrovským ohňostrojem. Pro nás bylo největší ctí, když nám zástupce starosty udělil čestné občanství města Houston. Poslední den pobytu měli někteří z výpravy čest setkat se podruhé se starostou města East Bernard. Ten nás zasvětil do tajů práce na radnici, odhalil plány na výstavbu a seznámil se samotným životem města. Abychom se s touto problematikou setkali osobně, rozhodli jsme se projet průmyslovou zónu, kde působí několik místních firem. Stihli jsme ještě prodiskutovat místní veřejné osvětlení a srovnat ho s osvětlením naší vesnice. Pak bohužel nastal čas loučení. V odpoledních hodinách jsme poděkovali našim hostitelským rodinám a dalším přátelům za jejich pohostinnost, starostlivou péči a společně strávené chvíle. Rozloučení skončilo předsevzetím, že se určitě ještě uvidíme, ať už ve Hvozdné nebo opět v Texasu! Miroslav Válek, Miroslav Sovadina, Eliška Hrbáčková obec 13

14 obec Kořenová čistírna V posledním čísle loňského Hvozdenského magazínu jsme Vás informovali o studii Odkanalizování obce Hvozdná, která popisovala 3 možné varianty odkanalizování obce.následně pak zastupitelé obce jednohlasně schválili na svém zasedání dne , že budeme pokračovat cestou kanalizačního přivaděče do Průmyslové zóny Zlín - Příluky. Na dalším jednání zastupitelstva obce dne byl vznesen dotaz z řad občanů, zda obec Hvozdná posuzovala během svého rozhodování o koncepci odkanalizování obce i variantu použití kořenové čistírny odpadních vod (KČOV). Dříve, než Vám na tuto otázku odpovím, dovolte mi pár řádků k popisu a provozu KČOV. Princip KČOV Princip čištění odpadních vod v kořenové čistírně patří ke starým osvědčeným extenzivním metodám čištění vod. V podstatě se jedná o kopírování přírodního samovolného čistícího procesu, kdy při gravitačním průtoku vhodně konfigurovaným terénem, který disponuje značným, atmosféricky provzdušněným objemem (štěrkové sutě, silniční příkopy, lesní terén atd. ) a vhodnou vegetací, dochází k samovolnému nárůstu kultury čistících aerobních mikroorganizmů. Při optimální rovnováze množství přitékajících odpadních vod, živin v nich obsažených, patřičném provzdušnění a potřebném časovém zdržení v uvedeném systému, dochází k výraznému čistícímu, resp. v přírodních podmínkách samočistícímu efektu. Typická skladba KČOV Kořenová čistírna má na svém vstupu vždy velkokapacitní septik či štěrbinovou (usazovací) nádrž pro separaci nerozpuštěných látek, vlastní kořenová pole následují za ní. Vzhledem k typu kanalizace v obci Hvozdná (jednotná kanalizace, do níž jsou zaústěny i kanalizační vpusti ze silnic a místních komunikací) je nezbytné předřazení hrubých a jemných česlí a dostatečných lapáků štěrku a písku. Vlastní návrh by pak ještě řešil případnou nutnost stavby lapáku tuků, protože ty se podobně jako štěrk a písek nesmějí do KČOV za žádných okolností dostat. Nezbytnou součástí pak jsou vstupní šachta, rozdělovací objekt, regulační a revizní šachty atd. Kořenová pole se navrhují v ploše 10 m 2 /obyvatele (dříve 5 m 2 /obyvatele), s hloubkou filtračního lože cca cm, včetně nátokového, rozvodného a sběrného potrubí. Osazují se zpravidla rákosem obecným a chrasticí rákosovitou. Uvedené bahenní rostliny rostou nad vodní hladinou, zatímco jejich kořeny vyžadují trvalé ponoření ve vodě. Nadzemní část rostlin dopravuje kyslík do kořenové části, kde se kyslík uvolňuje. Nutná velikost KČOV pro obec Hvozdnou o velikosti EO (ekvivalentních obyvatel): x 10 = m 2, tj. plocha kořenových polí cca 150 x 100 m. Po připočtení předřazených zařízení a prostoru nutného pro obsluhu KČOV se dají předpokládat rozměry KČOV: 200 x 150 m = m 2. Ochranné pásmo kolem KČOV pak je 50 m od nejbližší bytové zástavby, takže pod nejnižším rodinným domem pana R. Divily máme v katastru obce Hvozdná k dispozici pouze cca m 2, což je více než 6 x méně, než bychom pro stavbu potřebovali. Hlavní výhody KČOV - zpravidla estetický vzhled a vhodné začle nění do krajiny, - nezávislost na el. energii, - KČOV umí odstranit organické znečištění a nerozpuštěné látky. Hlavní nevýhody KČOV - plošná náročnost daleko vyšší než u stan dardní mechanicko/biologické ČOV, - v zimním (mimovegatačním) období dochá zí ke značnému poklesu čistícího efektu, - během postupného zanášení filtračního lože dochází k chronickému nedostatku kyslíku v systému a návazně k rozvoji anaerob- 14 6

15 ních procesů a nárůstu sirných baktérií, což spolu s provozováním velkokapacitního septiku na vstupu vede ke vzniku značného zápachu, - filtrační lože je nutno každých cca 6 let vy měnit. To je dle současné legislativy považováno za nebezpečný odpad a musí se tedy skládkovat (nelze jej použít na komunikace, základy staveb apod.). Náklady na skládkování nezbytného objemu filtračního lože činí dle současného ceníku okolních skládek cca 138 mil. Kč!, a to bez nákladů na dopravu - KČOV nedokáže odstraňovat žádné formy dusíku ani celkový fosfor, což je nutný požadavek současné legislativy, protože zcela chybí denitrifikační část čištění odpadních vod. Z výše uvedených vlastností KČOV logicky vyplývá nesouhlas vodoprávních úřadů s povolováním kořenových čistíren v České republice z důvodu jejich nedostatečného čistícího efektu. KČOV tak nejsou ani součástí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací zlínského kraje (PRVKZK) a není možno na ně získat žádný dotační titul. Možnosti nasazení KČOV Kořenové ČOV mají své uplatnění v případě letních rekreačních středisek, sezónních letních táborů, samot nebo plošně rozsáhlejších rodinných domků. Zde může kombinace mokřadu s kameny, dřevěnými architektonickými prvky a s případným stylovým oplocením připomínat vzhled japonských zahrad a působit velice pozitivně při zachování své primární funkce. Odpověď na otázku, zda obec Hvozdná zvažovala možnost použití KČOV? ANO, zvažovala! Z článku je však zřejmé, že kořenová čistírna jednoznačně není vhodným řešením pro odkanalizování naší obce Hvozdná. Vzhledem k tomu, že nesplňuje ani základní parametry čištění OV požadované legislativou ČR, nemáme dostatečný prostor na její umístění v naší obci a její provoz je extrémně nákladný, nebyla tato varianta do vlastní Studie odkanalizování obce Hvozdná zpracovávané v roce 2012 vůbec zahrnuta! Ing. Vladimír Jonášek Úspora za energie Podobně jako jiné obce i obec Hvozdná se rozhodla snížit náklady za plyn a elektřinu pro své občany. Jak? Prostřednictvím elektronické aukce, kterou pro nás bude organizovat fy B4F (zavedená fy na našem trhu). Sdružením mnoha jednotlivých domácností našich občanů vytvoříme pro dodavatele velmi zajímavý objem, který ještě navíc spojíme s dalšími obcemi. O tento balík se v elektronické aukci dodavatelé energií doslova poperou. Tímto způsobem lze získat nejnižší ceny na trhu a očekávat úspory v řádech %. Možnost ušetřit na cenách elektřiny či plynu jsme se rozhodli nabídnout i našim občanům. Obec Hvozdná bude fungovat jako nezávislý prostředník, poskytne Vám informační servis a prostor k setkání se zástupcem odborné firmy. Naši občané se touto cestou vyhnou jednání s podomními prodejci, kteří jim nabízejí mezi dveřmi často nejasné a nevýhodné smlouvy. Vítězný, předem neznámý dodavatel osloví po aukci občany s nově vysoutěženými cenami. Ti s ním pak mají možnost uzavírat nové smlouvy na dodávky elektřiny nebo plynu. Občané, kteří se aukce zúčastní, nic neriskují. Jen si vyplní s odborníkem jednoduchou a nezávaznou poptávku. Po zjištění vítězného dodavatele s nejlevnější cenou energie se lehce vypočte Vaše úspora a poté se teprve rozhodnete, zda podepíšete smlouvu s novým dodavatelem. Čím více občanů se zapojí do aukce, tím více odběrů se nasčítá a dodavatelé budou soutěžit o velký, pro ně zajímavý objem. Využijte této příležitosti ke svému nákupu energií. Zájemci o účast v aukci, dostavte se do budovy Obecního úřadu a vezměte s sebou roční vyúčtování a platné smlouvy se stávajícím dodavatelem, a to na elektřinu i plyn. KDY: každé pondělí a středu, od 1. července do 12. července, od 15 do 17 h a mimořádně v sobotu od 9:00 do 12:00 h. Miroslav Válek, starosta a fy B4F obec 715

16 historie hvozdenských rodů 16 Stěhování do Hvozdné V tomto díle našeho putování po historii hvozdenských rodů se přesuneme o kousek dále. 100 km od Hvozdné, v severní části Drahanské vrchoviny, západně od Prostějova, se nachází obec Horní Štěpánov. A s touto obcí jsou spojeny hned tři vzájemně pokrevně spřízněné rody vyskytující se v současnosti ve Hvozdné. 18. ledna 1785 se v Horním Štěpánově v rodině domkáře Augustina Rupy (psáno i Roppa, nebo Roupa) narodil syn Fabián. Fabián vyrůstal v Horním Štěpánově a zde se také oženil s Eleonorou Langerovou a založil s ní rodinu. V roce 1813 přichází zásadní rozhodnutí v životě rodiny a Fabián, Eleonora a dvě jejich Horní Štěpánov na historické mapě děti se stěhují do vzdálené vesničky Hvozdná. Jaký byl důvod jejich přesunu do tak vzdáleného místa a jak se vůbec o Hvozdné dozvěděli, to se zřejmě již nikdy nedozvíme. Víme však, že se usadili v č. 47 a jejich rodina se dále rozrůstala. Ke dvěma dětem narozeným v Horním Štěpánově přibylo ještě pět dalších. Prvním Rupou, který se narodil ve Hvozdné, byl Jan, a to v roce Kromě dvou potomků, kteří zemřeli v dětském věku, všichni potomci Fabiána a Eleonory našli své drahé protějšky ve Hvozdné nebo v okolních vesnicích a pokračovali v rozšiřování rodu a udržová- Marie ( ), pravnučka Fabiána Rupy z Horního Štěpánova, provdaná Bobalová ní příjmení Rupa. První Rupa ve Hvozdné, Fabián, umírá roku Rod Rupů existuje ve Hvozdné již 200 let. Rod Langerů pochází také z Horního Štěpánova a pozorní čtenáři si jistě všimli, že byl spřízněn s rodinou Rupů. Je tedy zřejmé, že poté, co Rupovi obhlédli situaci ve Hvozdné, informovali Langerovi a ti je v přestěhování následovali. Vyloučeno není ani to, že Rupovi a Langerovi přišli společně. Přesný rok příchodu se nicméně nepodařilo zjistit, jisté je, že prvním Langerem ve Hvozdné byl Josef se svou manželkou Barborou Čížkovou z Kořence (vesnička u Horního Štěpánova). Rodina se usadila na č. 62 a roku 1841 je již veden jako majitel syn zakladatele rodu Langerů ve Hvozdné, Josef Langer ml. Josef a Barbora měli celkem 4 syny, jejichž potomci ve Hvozdné žijí dosud a to i na původním čísle 62. Rod Langerů existuje ve Hvozdné určitě více než 172 let, pravděpodobně zhruba tak dlouho jako Rupovi. Dalším rodem, který následoval rodiny Rupů a Langerů z Horního Štěpánova byli Vodákovi. Zakladatelem rodu Vodáků ve Hvozdné byl Tomáš, syn Tomáše Vodáka a Mariany Langerové z Horního Štěpánova. V roce 1842 je již veden jako majitel domu č. 76, možné ale je, že se do Hvozdné přistěhoval již dříve. Rod Vodáků existuje ve Hvozdné, podobně jako rod Langerů více než 171 let, pravděpodobně však zhruba tak dlouho jako Rupovi. Jaromír Štach

17 Ke hře Kubb jsem se dostal už tak před 10 lety díky mým sousedům, kteří ji získali od svých příbuzných ze Švédska. Za pár let se nám ji podařilo sehnat i u nás. Jedná se o dávnou Vikingskou hru, v níž se utkávají dva týmy. Kubb spočívá v přesném házení dřevěných kolíků na soupeřovy,,kubby ve snaze je shodit a získat tak nad soupeřem výhodu do dalších herních situací. Herní plocha je vymezena plochou 5 x 8 metrů. Kubb se nejčastěji hraje na ploše rovné a travnaté, ovšem fantazii se meze nekladou a dá se hrát i na alternativních místech. V zimních měsících využíváme na tréninky zamrzlou hladinu rybníku Argalaška. Hráli jsme a hrajeme především pro radost. Podařilo se nám rozšířit Kubb mezi přátele a strávit tak mnoho příjemných volných chvil i díky tomu, že je to hra pro jakoukoliv věkovou skupinu. Postupem času jsme však dostali chuť vyzkoušet si hru na turnajové úrovni. Vytvořili jsme tým s názvem Skröl ve složení: Michal Juřík, Radek Holeňák a Jakub Dostál a přihlásili se na Mistrovství ČR v Kubbu. To se konalo na podzim loňského roku v Brně. Byl to náš první turnaj, od kterého jsme očekávali hlavně to, že budeme moci KUBB pro radost vidět, jak hrají jiné týmy a jaké způsoby a strategie ve hře používají. Turnaj probíhal na ploše fotbalového hřiště, kde bylo přichystáno na více jak dvě desítky hřišť. Nejprve jsme museli absolvovat 4 utkání v základní skupině. Z té následoval postup do hlavní hry a pak pomocí systému pavouk jsme se postupně probojovali dál. Na turnaji panovala velice příjemná nálada a krásné počasí tuto pohodu jen podpořilo. Následovalo náročných 6 utkání, z nichž některé trvaly déle jak hodinu a chvílemi už nám, oběma týmům, bylo z důvodu absence sil celkem jedno, kdo dané utkání vyhraje. Nakonec jsme se umístili na, pro nás neuvěřitelném, děleném místě, z celkového počtu 38 týmů. Byl to pro nás nečekaný úspěch. Cestou na turnaj nás ani nenapadla možnost se jakkoliv umístit. Jeli jsme čistě ze zvědavosti a vyklubal se z toho téměř výkon na profesionální úrovni. Toto umístění nám alespoň na chvíli přineslo pocit úspěšných a talentovaných sportovců. Sice hry, kterou vlastně skoro nikdo v naší zemi nezná, i přesto můžeme prohlásit, že tým z Hvozdné patří mezi 12 nejlepších v republice. Po tomto úspěchu bychom chtěli s hrou seznámit širší veřejnost. Momentálně nás drží myšlenka uspořádání Hvozdenského Kubb turnaje. Snad se to podaří a budete si ji moci vyzkoušet i vy. Hráli jsme a hrajeme především pro radost. Skröl tým naše zájmy 17

18 divadlo Nové pohádky Taneček přes dvě pekla V pohádce Taneček před dvě pekla, od mladé režisérky Terezy Řeháčkové, se sešli ochotníci všech věkových kategorií. Pravidelné zkoušky při takovém počtu herců (25) jsou velmi organizačně náročné. Pokud se ale všichni úspěšně setkají buď při zkoušce, anebo při samotném představení, skvělá atmosféra je vždy zajištěna. Přáli bychom si, aby tato pohádka byla podívanou pro malé i velké diváky a z představení si odnesli jen ty nejlepší dojmy. Šmoulí pohádka Dětské představení Šmoulí pohádka je debutem začínající režisérky Aleny Herman, která scénář napsala sama dle pohádkové předlohy Šmoulové. Malí Šmoulové se dostanou do velikého nebezpečí a musí porazit nejen zlého čaroděje Gargamela a jeho podlého kocoura Azraela, ale také ospalost Matky Přírody, která prodlužuje vládu zimy a nedovolí jarním paprskům zahnat chlad a mráz. Malí hrdinové se ale nezaleknou žádného nebezpečí a s velkým hrdinstvím v srdcích se postaví všem protivenstvím a porazí zlá kouzla a také probudí Matku Přírodu z hlubokého šmorůvkového spánku. Představení Šmoulové je krásnou ukázkou výborné práce dětských herců ve věku od 5 do 13 let, kteří se na každé představení nesmírně těší, a i my starší herci si můžeme vzít příklad z jejich nadšení, se kterým hrají každé představení a vydají ze sebe naprosto vše. Samotná práce s malými herci je krásná a naplňující, a i když některé děti rády zazlobí, svou upřímností a snahou vše napraví. Své umění děti naposledy ukázaly 31. května u našich sousedů ve slovenském Makově, kde měly velký úspěch, a 2. června, když hrály ve Hvozdné opět před vyprodaným sálem. Doufejme jen, že Alenka Herman nezůstane 18

19 u prvního představení a bude psát a režírovat dál, nejen pro naše nejmenší. Lenka Murčeková Slovo režisérky Kroužek divadelních ochotníků v příštím roce oslaví své 105. narozeniny. Takové číslo je pro každou organizaci závazkem, aby v její tradici bylo pokračováno. Nikdy by se tak ovšem nestalo bez výchovy mladé generace. Bylo krásné nechat se inspirovat dětmi při tvorbě scénáře a následně při režii. Každá z postav během zkoušek získávala své osobité kouzlo a půvab dětství. Mým prvotním záměrem bylo vytvořit veselou pohádku, která si získá nejen malého diváka, ale taky dospělé. Velkým oceněním nejen pro mě, ale také pro malé i velké herce bylo získání prvního místa při letošní divadelní přehlídce. Na prknech našeho divadla se pohybuji v různých divadelních rolích 25 let, ale ještě nikdy jsem si nezkusila roli režisérky. Byl to tedy můj první počin v takové pozici, který ve mně ovšem Misantrop S divadelní hrou Misantrop jsme vyrazili mimo naši domácí scénu a to hned na dvě divadelní přehlídky. První z nich byla přehlídka Divadelní Vsetín Zároveň to byla první repríza v novém prostoru a před neznámým divákem a odbornou porotou. Představení se vydařilo a ve Vsetíně jsme získali čtyři čestná uznání (Zuzana Mrvová, Michal Juřík, Jan Polach, inscenace), dvě ceny (David Langer, Matěj Randár) a doporučení na celostátní divadelní přehlídku ve Volyni. Užším výběrem na tuto přehlídku se už představení Misantrop neprobojovalo. Druhá přehlídka byla divadlo zanechal jen ty nejhezčí dojmy. Práce s malými a dovolím si říct velice nadějnými herci, je pro mě velkou inspirací, ale i závazkem do další práce. Alena Herman v Kroměříži a to Divadelní festival Ludmily Cápkové. Na této přehlídce byla porota složena ze zástupců soutěžících divadelních spolků. Naše divadlo reprezentovala po celou dobu Markéta Válková. Každý porotce musel absolvovat až tři divadelní představení denně, jejich rozbory a následně rozhodnout o ocenění. Ani odtud jsme neodjeli s prázdnou a cenu za dramaturgický výběr hry si odvezl režisér Matěj Randár. Michal Juřík 19

20 galerie mladých Nejdříve levou a pak pravou Představujeme vám Stanislava Dostála (*1991), gólmana druholigového fotbalového klubu FC Fastav Zlín. Po ukončení Střední školy polytechnické Management strojírenství, se stal profi brankářem. Od roku 2008 má trvalý pobyt na Hvozdné na I. Záhumení. Jak jsi se dostal k fotbalu? Fotbal hraji od pěti let, přivedli mě k němu moji rodiče. Celou svoji dosavadní karieru jsem strávil ve Zlíně, od přípravky až po muže. iontové nápoje a doplňky stravy. Jsi držitelem českého rekordu. O jaký rekord jde? Jde o rekord Gambrinus ligy, kterou jsem chytal jako nejmladší gólman, který v ní kdy nastoupil. Bylo to v 17 letech a překonal jsem o 14 dní i Petra Čecha. Proč chráníš právě fotbalovou svatyni a nejsi třeba v útoku nebo záloze? Kdo tě do ní postavil? V přípravkách jsem začínal jako hráč na levém kraji obrany, ale začalo mě to táhnout do brány a po několika trénincích si asi trenéři řekli, že to bude lepší volba, tak už jsem tam zůstal. Vždycky mě bavilo spíš gólům zabraňovat, než je dávat, přišlo mi to jednodušší. Kolikrát týdně máš trénink a jak probíhá? Trénuji každý den dvakrát denně, máme dvoufázové tréninky. Ale záleží i na tom, který den v týdnu hrajeme zápas. Kromě individuálních tréninků s trenérem brankářů, mám také tréninky v posilovně, které se týkají odrazové síly a dynamiky. Samozřejmě také síly jako takové. Máš nějak speciálně upravený jídelníček? Jídelníček přes týden nějak zvlášť upravený nemám, pocházím z Valašska, takže jsem naučený jíst vše a musím se přiznat, že mám jídlo hrozně rád. Samozřejmě před zápasem se jídelníček liší, řekl bych, že na mě až moc, ale v tomto ohledu to naprosto chápu a respektuji. Samozřejmě musím i doplňovat energii, před zápasem jsou to energetické nápoje a během týdenního cyklu tréninku to jsou 20

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 27.9. až 5.10. 2014 - CHORVATSKO - ostrov MALI LOŠINJ Ve dnech 27.9.2014 až 5.10.2014 proběhl v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj seminář moderního sportovního karate

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Telefonní seznam - oprava

Telefonní seznam - oprava 66 1998 Prosinec Výprava Telefonní seznam - oprava Tiskařský šotek bydlí zřejmě všude. V minulém čísle například způsobil přestěhování Martina Kubína k Báře, za což se mu (Martinovi, Báře a Gleškovi )

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více