2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ"

Transkript

1 2/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Vydejme se na cesty za poznáním SVATÁ ZEMĚ MAPA HVOZDNÉ S NOVÝMI NÁZVY ULIC SISTER CITY HVOZDNÁ MAROKO PRO OKO II.

2 2úvodník Svatí Cyril a Metoděj V letošním roce si připomínáme významnou událost, která nejen že byla velmi důležitá pro naši historii, ale svým způsobem stále ovlivňuje i současnost. Uběhlo již 1150 let od doby, kdy na Velkou Moravu přišli na přání knížete Rastislava bratři Konstantin s Metodějem, aby zde hlásali křesťanskou víru. I když byly Rastislavovy pohnutky motivovány především mocenskými zájmy, cyrilometodějská misie tento záměr ve svém důsledku překonala v mnoha směrech. Při své cestě na Velkou Moravu měli bratři původně pouze zjistit zdejší situaci a vychovat si nové žáky, oba však svoji misii pojali v mnohem širším měřítku, než vůbec mohli tušit kníže Rastislav i císař Michal III, který je na Velkou Moravu vyslal. Oba bratři patřili mezi významné učence své Ukázka Proglasu psaného hlaholicí doby, kteří již měli bohaté zkušenosti s misijní činností mezi Araby nebo Chazary. Na svoje působení mezi Slovany se tedy důkladně připravili. Ještě v Byzanci vytvořil Konstantin hlaholici. Šlo o písmo, které bylo schopné zaznamenat slovanský jazyk. Z jihoslovanských dialektů také vytvořili nový jazyk, staroslověnštinu. Společně s Metodějem do ní pak přeložili nejen knihy potřebné pro svoji misijní činnost, ale také část Bible. Tento překlad byl dokonalý jak po stránce jazykové, tak i stylistické, byl opravdu přesný a výstižný. Konstantin ještě k překladu přidal báseň Proglas, která je vlastně chvalozpěvem na Písmo svaté, na slovanský národ a na Boha. Slovanský jazyk tak dostal pro svůj rozvoj vlastní písmo, základy gramatiky a také mnoho nových výrazů, kterými jej bratři obohatili, aby byli schopni přeložit náročné církevní texty. Vytvoření staroslověnského jazyka a písma mělo obrovský význam nejen pro rozšíření křesťanství, ale především pro šíření vzdělanosti a kultury na našem území. Bratři se však neomezili jen na překlad písma a kázání. Metodějovo právnické vzdělání jim umožnilo nahradit stávající zvykové právo jednoduchým právem psaným, které shrnuli v civilním zákoníku (Zákon sudnyj ljudem). Byla to první sbírka obecně platných zákonů na našem území, kde byly mimo jiné stanoveny tresty za těžké zločiny, byly zde zahrnuty i články týkající se soudních svědků, práva azylu v kostelích a nerozlučitelnosti manželství. Asi největší obdiv si však zaslouží samotná podoba jejich misijní činnosti. V době církevních bojů mezi východem a západem o nadřazenost stáli Konstantin s Metodějem mezi těmito znesvářenými stranami, aby hájili zájmy národa, ke kterému byli vysláni. Jejich nestrannost a odvaha prosazovat svoji myšlenku byla v té době jedinečná a právě díky tomu bychom si jejich stále živý odkaz měli připomínat i po více než tisíci letech. V rámci oslav tohoto významného výročí se v letošním roce koná nejen u nás, ale i po celém světě mnoho kulturních akcí. Ty byly zahájeny v květnu 2012 v Římě a vyvrcholí července 2013 na Velehradě. Kateřina Bergerová Výstava v Brně: Kalendář akcí k výročí:

3 Venkovský učitel s kytarou... škola Můžeš se nám úvodem představit? Jmenuji se Marek Havelka jsem 33 let mlád a bydlím ve Zlíně. Po absolvování Střední pedagogické školy v Kroměříži jsem vystudoval Speciální pedagogiku pro předškolní věk na Univerzitě Palackého v Olomouci. V minulosti jsi pracoval asi 15 let ve speciálním školství. Liší se hodně práce s handicapovanými dětmi a tzv. zdravými dětmi v MŠ? V MŠ jsou u dětí poměrně rychle se dostavující a viditelné výsledky práce. Ve speciálním školství jde vše pomalu, ale děti jsou v zásadě všude stejné. Vidět učit v MŠ muže je celkem nezvyklé, u nás v republice je asi jenom 50 učitelů v MŠ. Jak Tě napadlo zkusit právě mateřinky? Hledal jsem prostě alternativu ke speciálnímu školství. Kolik bylo chlapců, když jsi studoval střední školu v ročníku? Byl jsi sám? Pokud je mi známo tak jsme byli vůbec nejsilnější ročník v historii školy, bylo nás osm. Jak na Tebe zpočátku reagovali rodiče a hlavně děti? Myslím, že jak děti, tak maminky byly chvilku zaskočené, ale zvláště děti si zvykly velice rychle. Ovšem kdybychom se vrátili o sto i méně let zpátky, tak by se všichni podivovali nad tím, že děti vyučuje žena. Je nějaký patrný rozdíl mezi městskými a venkovskými dětmi Nemám srovnání s ostatními venkovskými dětmi, takže těžko říct. Rozhodně ve Hvozdné obdivuhodně funguje spolupráce s rodiči a obecní život vůbec. Něco takového ve městě není. Často hraješ dětem na kytaru. Baví je to? Učíš je třeba hrát nějaké písničky? Na kytaru hraju docela často, každý měsíc se naučíme nějaké nové písničky, zpíváme dětem, co mají narozeniny a po odpoledním spaní probouzím děti kytarou. Kytarou je také doprovázím při pěveckých soutěžích. Liší se program dne ve školce, když učí pan učitel nebo když učí paní učitelka? Hraješ s nimi třeba fotbal? Fotbal zrovna ne, ale do míče kopeme. S kolegyní Bárou nemáme činnosti nijak rozdělené na mužské a ženské, jen je možná pojímáme každý trošku jinak. Jakou roli hraje mužský prvek ve výchově malých dětí? Dosti podstatnou, zvlášť v dnešní době nejsou často schopni tatínkové, ale nejen oni, věnovat svým dětem dostatek času a školství je bohužel hlavně ženskou doménou. Mužský vzor a styl jednání pak dětem jednoznačně chybí. Jak relaxuješ ve volných chvílích? Hodně času trávím procházkami se psem a dále se věnuji hudbě, deskovým hrám (např. Osadníci z Katanu, Citadela, Dixit...) a archeologii. Archeologie není ani tak koníček jako spíš kůň, dlouhodobě spolupracuji s několika archeologickými pracovišti, účastním se výzkumů, dělám pro muzea povrchové sběry apod. Baví mě také fotografování. Snažím se fotit i různé akce ve školce, fotky si pak rodiče můžou prohlédnout na webu školy. Za redakci magazínu Ti přeji pevné nervy s našimi nejmenšími dětmi, optimismus a hodně spokojenosti v osobním životě. Rozhovor připravila Jarmila Nečasová 3

4 škola Slet čarodějů a čarodějnic Pálení čarodějnic patří k velmi populárním lidovým zvykům na vesnici. Magická filipojakubská noc 30. dubna patřila mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než jindy. Čarodějnice se potíraly kouzelnými malé i velké čarodějnice a čaroděje pak pasovala do řádu Homo megeres obludus. Saxana také vyhrála soutěž Miss ohava senior. Odměněna byla půllitrem pravého hvozdenského čarodějnického moku. Dalším vesnickým zvykem koncem dubna bývá stavění májky. Také naše děti si jednu takovou májku pod vedením Radka Holeňáka nazdobily svými krepovými mašlemi. Čarodějnický večer byl zakončen slavnostním zapálením vatry a upálením vyrobené čarodějnice. Sdružení čarodějnic děkuje Mysliveckému sdružení za ochotné zapůjčení areálu a také všem ostatním, kteří pomohli s přípravou sletu. Tak velký zájem nás opravdu překvapil. Velké díky patří panu starostovi, který bez rozpaků přijal roli Saxany a aspoň na chvíli vyměnil svůj úřednický talár za veselejší, čarodějnický... mastmi, aby mohly létat. Také nad naši obec v tento čas vzlétlo velké množství čarodějnic a čarodějů. Létali nejen na dobře seřízeném koštěti, ale i na obyčejné metle či mopu. Odpoledne čarodějnice a čarodějové přistáli před divadlem, odkud pod dohledem policie odletěli na tajemnou chatu Lovka. U rybníka připravilo Sdružení čarodějnic při zdejší škole několik zajímavých her a také občerstvení za opravdu čarodějnické ceny. Soutěžilo se např. v hodu škrpálem na zavěšené myšky, v namotávání škrpálu na dřevěný kolík, ve slalomu s koštětem, v přeskakování koštěte... Na tento mejdan čarodějnic přijala pozvání také naše nejznámější pohádková čarodějnice Saxana jako nejvyšší představitelka naší obce. Tentokráte nepřiletěla na koštěti, ale v dnešním moderním světě přijela ve velkém stylu na své Jawě 350. Všechny Už teď jste všichni srdečně zváni na náš další slet v dubnu Ber si koště, přidej plyn, přidej se k nám ostatním... Za Sdružení čarodějnic Jarmila Nečasová 4

5 Trnková Mapa Hvozdné s novými názvy ulic obec Projekt Pojmenování ulic ve Hvozdné Vážení občané, jak jsme vás již informovali v loňském červnovém čísle magazínu obce, pokračujeme dále s projektem Pojmenování ulic ve Hvozdné. Konečně se nám podařilo v jednáních s Českou Poštou pro Hvozdnou dořešit přidělení samostatného vlastního PSČ - jinak řečeno - poštovního směrovacího čísla. Nic už nebrání tomu, abychom mohli spustit dokončení projektu a vyřešit pojmenování ulic a celý projekt dovést do realizace. Na následujících stránkách magazínu se k vám dostává první návrh pojmenování ulic ve Hvozdné. Ulice pro jednotlivý dům se určuje podle orientace jeho vchodu. Zavedením názvů ulic se stane naše obec přehlednější jak pro místní obyvatele, tak hlavně pro návštěvníky, turisty, veřejnou správu, zásilkovou službu, ale hlavně pro záchranný systém, hasiče a pod. Za přípravnou komisi tohoto projektu vás prosím o následující spolupráci. Prohlédněte si uvedené názvy ulic a pokud byste našli pro danou ulici lepší či výstižnější název, prosím, doručte do vaše připomínky, návrhy či náměty na obec. Písemně je možné zaslat připomínky též mailem na adresu Postup pojmenování ulic jsme popsali již v minulém článku a tak jen připomenu, že názvy částečně vychází i z historického pojmenování lokalit, historických míst, budov, tratí apod. v naší obci. Také jsme se nechali inspirovat názvy ulic z ostatních měst a obcí. Tento návrh je již všem občanům, složkám, komisím a výborům obce k dispozici v tištěné podobě na OÚ, ale také v elektronické verzi na našich webových stránkách obce www. hvozdna.cz. Návrh projektu Pojmenování ulic ve Hvozdné bude k připomínkování vystaven do Potom komise vyhodnotí došlé připomínky a následně je předloží k projednání na schůzi zastupitelstva obce. Za přípravnou komisi Miroslav Válek, starosta A B C 5

6 K Větř ŠTÍPA obec NÁVRH POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1a Horní (křižovatka Osmek až po křižovatku u Divadla) 2 Osmek 3 K Větřáku 4 Kusalka 6 U Vodojemu 5 Družstevní 7 Záhumení 14 Větrná 32 Sokolská 33 Spojovací 34 Lipová 35 Višňová 36 Trnková 38 Ořechová 39 Polní 40 Zahradní 41 Luční 42 Hájka 43 Smrková 44 Dubová 45 Borová 46 Úzká 50 Úvoz Polní Zahradní Luční Větrná Ořechová Lipová Sokolská Úvoz 6 Horní Ž

7 áku A OSTRATA obec Hájka Višňová Trnková Smrková Lipová Dubová Borová Osmek Jabloňová Horní U Vodojemu Kusalka Spojovací Úzká Kusalka Družstevní Záhumení SLUŠOVICE ELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ VESELÁ 7

8 obec NÁVRH POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1a Horní (křižovatka Osmek až po křižovatku u Divadla) 1b Školní (křižovatka u Divadla až po křižovatku pod Kostelem ) 1c Dolní (křižovatka pod kostelem až po dolní konec obce) 7 Záhumení 8 Pod Školou 9 K Pálenici 10 Rybníček 11 Sadová 12 Na Kopci 13 Boří 14 Větrná 15 Korábek 16 Mikulovka 17 Dubičí 26 Příkrá 27 Fojtská 28 Hřbitovní 29 U Obrázku 30 Nad Zbrojnicí 31 Strmá 47 Ječná 48 Žitná 49 Žleb 51 Nad Divadlem Dubičí Dubičí Mikulovka Fojtská U Obrázku U Obrázku Korábek Hřbitovní Příkrá Dolní K Pálenici 8 Dubičí ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ Sadová

9 Strmá Horní OSTRATA B obec Větrná Nad Divadlem Ječná Nad Zbrojnicí Mikulovka Školní Záhumení Žitná Pod Školou Žleb Záhumení Dolní Na Kopci Rybníček Boří Boří 9

10 obec C Nivy U Rybníka Nivy Dolní Pod Hrází Pod Hrází ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ 10

11 Nivka Dubičí Dubičí Fojtská OSTRATA Rybníček Boří obec Příkrá Dolní K Pálenici Dubičí Sadová Myslivecká Háje Háje NÁVRH POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1c Dolní (křižovatka pod kostelem až po dolní konec obce) 9 K Pálenici 10 Rybníček 11 Sadová 13 Boří 17 Dubičí 18 Nivy 19 U Rybníka 20 Pod Hrází 21 Myslivecká 22 Háje 23 Nivka 26 Příkrá 27 Fojtská 11

12 obec Sister city Hvozdná Opět se po čtyřech letech schylovalo k odjezdu na západ za moře, kde na nás netrpělivě čekalo texaské sesterské městečko East Bernard. Všech 18 účastníků hvozdenské výpravy se 20. února nemohlo dočkat odjezdu, ať už za starými přáteli, nebo za novými dobrodružstvími. Před námi však nestála pouze náročná cesta. Hvozdná se s námi loučila sněhovou nadílkou a mrazivým počasím, kdežto Texas nás měl přivítat teplým letním sluncem. Úspěšně jsme zvládli rozdíl podnebí i první jednatřicetihodinový den. Při příjezdu do East Bernard nás vítali nejen naši američtí přátelé, u kterých jsme byli hosty při minulé návštěvě, nebo kteří nám ukazovali krásy Texasu, ale nesmíme zapomenout ani na ceduli s nápisem SISTER CITY, HVOZ- DNÁ, CZECH REPUBLIC, která stojí u vjezdu do města. Mnohokrát zazněl český pozdrav Jak se máš, s lehkým texaským přízvukem. Po vřelém přijetí jsme se ubytovali v hostitelských rodinách. S dorozuměním nebyly problémy, jazykové bariéry byly minimální, většinou někdo z domácích uměl česky nebo někdo z naší skupiny anglicky. První den pobytu jsme navštívili místní ma- teřskou a základní školu, kde jsme předali výtvarná dílka žáků naší školy. Při vstupu do tříd nás vítalo žáků nejrůznějšího původu, v lavicích seděli běloši, černoši, ale také hispánci. Překvapením bylo, že mnohé učitelky nás česky nejen vítaly, ale také na dotazy odpovídaly naší mateřštinou. Později jsme se dozvěděli, že během dětství s nimi rodiče doma běžně mluvili česky, proto pro ně čeština nebyla ani nyní cizí. Na gymnáziu jsme poznali výuku pro farmáře. Ta představuje renovaci starých traktorů a zemědělských strojů, a taky stavbu nových autopřívěsů. Odpoledne jsme stihli navštívit muzeum s expozicí myslivosti a místní historie v okresním městě Wharton. V předvečer proběhlo oficiální přivítání starostou města na radnici. Tam jsme také předali 11 obrazů a uměleckých děl od sdružení Valašský názor jako dar obce Hvozdná pro město East Bernard. Pozdravit a pobavit se s námi navíc přišlo mnoho přátel, kterým velmi zachutnala naše valašská slivovice. Jeden týden pobytu jsme si vyhradili na výlet lodí do Karibiku, kde jsme navštívili ostrovy států Honduras, Belize a Mexika. Tady jsme získali mnoho nezapomenutelných zážitků s tropickou přírodou a koupáním v moři. Šnorchlování daleko od pobřeží nás uchvátilo natolik, že jedna hodina uběhla jako několik málo minut. I přesto jsme měli možnost vidět hejna exotických ryb, rostlin a korálů na jednom z největších útesů světa. Velký dojem na nás udělal také ostrov velikosti fotbalového hřiště čnící asi 1 m nad hladinou moře. Jeho osamělost a pustost nám dala pocítit, jaké to je být zoufalým trosečníkem. Projížděli jsme se také na kajaku mezi ostrůvky rostlin, vyrůstajících z moře, které nejsou k vidění jinde než právě v Karibiku. Při koupání u tohoto nevelkého ostrova jsme byli svědky vzrušující, ale na první pohled nebezpečné scény. Dva plavce z naší výpravy totiž začal pronásledovat delfín, který zpočátku působil jako 12

13 Zasloužený odpočinek po náročném rodeu žralok, jelikož nad vodou byla vidět jen hřbetní ploutev. Jsem si jistý, že tak rychle naši přátelé ještě nikdy neplavali a nejspíš už ani nebudou. Týden plavby po Karibiku uběhl jako voda a my jsme se vrátili na poslední 3 dny do East Bernard. Jedním z nejpříjemnějších zážitků posledních dnů byla party v mexickém stylu na soukromém ranči kamaráda Davida Vasuta. Projeli jsme celou jeho rozlehlou farmu na trajleru sedíce na naložených balících sena. Fascinující bylo, že tento trajler byl zapřáhnutý za historickým tříkolovým traktorem. Cestu nám hrou na harmoniku zpestřoval náš kamarád a hudebník Chris Rybak, který vhodně volil texaské a moravské písně. K dokonalosti nechybělo ani pivo a slivovice, která navíc podezřele rychle ubývala. K tomu všemu jsme se na party potkali s mnoha lidmi s českým původem a se zájmem o naši zemi a kulturu. Den před odjezdem jsme strávili na zemědělské výstavě ve městě Houston, která je spojená s největším rodeem na světě. Výstava byla sestavena tak, aby odpovídala požadavkům jak laické, tak odborně vzdělané veřejnosti. Na své si přišly také děti, které program seznamoval se životem na farmě. Mohly například zhlédnout nafilmované, ale i skutečné záběry narození zvířat, což bylo asi největším lákadlem. Jedním z vystavovatelů byl i pan Shoppa, náš dlouholetý přítel čes- kého původu, který byl v minulosti jedním z našich hostitelů. Skutečný zážitek však byla až návštěva rodea. Jako mezinárodní návštěvníci jsme se přímo účastnili zahajovacího ceremoniálu na ploše stadionu, přičemž někteří z nás seděli na alegorických vozech, na nichž jsme objeli celý stadion a zdravili asi 80 tisíc diváků. Nejrůznější disciplíny, které k rodeu nezaměnitelně patří, jsme sledovali přímo nebo na velkoplošných obrazovkách. Mezi ně patří chytání mladých býčků lasem a jejich znehybnění na čas, překážková jízda dívek na koních na čas, jízda kovbojů na rodeových koních, závod několika koňských čtyřspřeží s vozy a jiné. Nejnáročnější disciplínou byla samozřejmě jízda kovbojů na rodeových býcích. Naopak úsměvný byl úkol, při kterém měla skupina čtyřiceti chlapců a dívek pochytat stejný počet mladých býčků. Závěr rodea patřil vystoupení jedné z nejpopulárnějších pop country skupin v USA, Lady Antebellum, která svůj talent předvedla na otáčivém jevišti a ozvláštnila zpěv světelnými efekty. Celá show byla zakončena obrovským ohňostrojem. Pro nás bylo největší ctí, když nám zástupce starosty udělil čestné občanství města Houston. Poslední den pobytu měli někteří z výpravy čest setkat se podruhé se starostou města East Bernard. Ten nás zasvětil do tajů práce na radnici, odhalil plány na výstavbu a seznámil se samotným životem města. Abychom se s touto problematikou setkali osobně, rozhodli jsme se projet průmyslovou zónu, kde působí několik místních firem. Stihli jsme ještě prodiskutovat místní veřejné osvětlení a srovnat ho s osvětlením naší vesnice. Pak bohužel nastal čas loučení. V odpoledních hodinách jsme poděkovali našim hostitelským rodinám a dalším přátelům za jejich pohostinnost, starostlivou péči a společně strávené chvíle. Rozloučení skončilo předsevzetím, že se určitě ještě uvidíme, ať už ve Hvozdné nebo opět v Texasu! Miroslav Válek, Miroslav Sovadina, Eliška Hrbáčková obec 13

14 obec Kořenová čistírna V posledním čísle loňského Hvozdenského magazínu jsme Vás informovali o studii Odkanalizování obce Hvozdná, která popisovala 3 možné varianty odkanalizování obce.následně pak zastupitelé obce jednohlasně schválili na svém zasedání dne , že budeme pokračovat cestou kanalizačního přivaděče do Průmyslové zóny Zlín - Příluky. Na dalším jednání zastupitelstva obce dne byl vznesen dotaz z řad občanů, zda obec Hvozdná posuzovala během svého rozhodování o koncepci odkanalizování obce i variantu použití kořenové čistírny odpadních vod (KČOV). Dříve, než Vám na tuto otázku odpovím, dovolte mi pár řádků k popisu a provozu KČOV. Princip KČOV Princip čištění odpadních vod v kořenové čistírně patří ke starým osvědčeným extenzivním metodám čištění vod. V podstatě se jedná o kopírování přírodního samovolného čistícího procesu, kdy při gravitačním průtoku vhodně konfigurovaným terénem, který disponuje značným, atmosféricky provzdušněným objemem (štěrkové sutě, silniční příkopy, lesní terén atd. ) a vhodnou vegetací, dochází k samovolnému nárůstu kultury čistících aerobních mikroorganizmů. Při optimální rovnováze množství přitékajících odpadních vod, živin v nich obsažených, patřičném provzdušnění a potřebném časovém zdržení v uvedeném systému, dochází k výraznému čistícímu, resp. v přírodních podmínkách samočistícímu efektu. Typická skladba KČOV Kořenová čistírna má na svém vstupu vždy velkokapacitní septik či štěrbinovou (usazovací) nádrž pro separaci nerozpuštěných látek, vlastní kořenová pole následují za ní. Vzhledem k typu kanalizace v obci Hvozdná (jednotná kanalizace, do níž jsou zaústěny i kanalizační vpusti ze silnic a místních komunikací) je nezbytné předřazení hrubých a jemných česlí a dostatečných lapáků štěrku a písku. Vlastní návrh by pak ještě řešil případnou nutnost stavby lapáku tuků, protože ty se podobně jako štěrk a písek nesmějí do KČOV za žádných okolností dostat. Nezbytnou součástí pak jsou vstupní šachta, rozdělovací objekt, regulační a revizní šachty atd. Kořenová pole se navrhují v ploše 10 m 2 /obyvatele (dříve 5 m 2 /obyvatele), s hloubkou filtračního lože cca cm, včetně nátokového, rozvodného a sběrného potrubí. Osazují se zpravidla rákosem obecným a chrasticí rákosovitou. Uvedené bahenní rostliny rostou nad vodní hladinou, zatímco jejich kořeny vyžadují trvalé ponoření ve vodě. Nadzemní část rostlin dopravuje kyslík do kořenové části, kde se kyslík uvolňuje. Nutná velikost KČOV pro obec Hvozdnou o velikosti EO (ekvivalentních obyvatel): x 10 = m 2, tj. plocha kořenových polí cca 150 x 100 m. Po připočtení předřazených zařízení a prostoru nutného pro obsluhu KČOV se dají předpokládat rozměry KČOV: 200 x 150 m = m 2. Ochranné pásmo kolem KČOV pak je 50 m od nejbližší bytové zástavby, takže pod nejnižším rodinným domem pana R. Divily máme v katastru obce Hvozdná k dispozici pouze cca m 2, což je více než 6 x méně, než bychom pro stavbu potřebovali. Hlavní výhody KČOV - zpravidla estetický vzhled a vhodné začle nění do krajiny, - nezávislost na el. energii, - KČOV umí odstranit organické znečištění a nerozpuštěné látky. Hlavní nevýhody KČOV - plošná náročnost daleko vyšší než u stan dardní mechanicko/biologické ČOV, - v zimním (mimovegatačním) období dochá zí ke značnému poklesu čistícího efektu, - během postupného zanášení filtračního lože dochází k chronickému nedostatku kyslíku v systému a návazně k rozvoji anaerob- 14 6

15 ních procesů a nárůstu sirných baktérií, což spolu s provozováním velkokapacitního septiku na vstupu vede ke vzniku značného zápachu, - filtrační lože je nutno každých cca 6 let vy měnit. To je dle současné legislativy považováno za nebezpečný odpad a musí se tedy skládkovat (nelze jej použít na komunikace, základy staveb apod.). Náklady na skládkování nezbytného objemu filtračního lože činí dle současného ceníku okolních skládek cca 138 mil. Kč!, a to bez nákladů na dopravu - KČOV nedokáže odstraňovat žádné formy dusíku ani celkový fosfor, což je nutný požadavek současné legislativy, protože zcela chybí denitrifikační část čištění odpadních vod. Z výše uvedených vlastností KČOV logicky vyplývá nesouhlas vodoprávních úřadů s povolováním kořenových čistíren v České republice z důvodu jejich nedostatečného čistícího efektu. KČOV tak nejsou ani součástí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací zlínského kraje (PRVKZK) a není možno na ně získat žádný dotační titul. Možnosti nasazení KČOV Kořenové ČOV mají své uplatnění v případě letních rekreačních středisek, sezónních letních táborů, samot nebo plošně rozsáhlejších rodinných domků. Zde může kombinace mokřadu s kameny, dřevěnými architektonickými prvky a s případným stylovým oplocením připomínat vzhled japonských zahrad a působit velice pozitivně při zachování své primární funkce. Odpověď na otázku, zda obec Hvozdná zvažovala možnost použití KČOV? ANO, zvažovala! Z článku je však zřejmé, že kořenová čistírna jednoznačně není vhodným řešením pro odkanalizování naší obce Hvozdná. Vzhledem k tomu, že nesplňuje ani základní parametry čištění OV požadované legislativou ČR, nemáme dostatečný prostor na její umístění v naší obci a její provoz je extrémně nákladný, nebyla tato varianta do vlastní Studie odkanalizování obce Hvozdná zpracovávané v roce 2012 vůbec zahrnuta! Ing. Vladimír Jonášek Úspora za energie Podobně jako jiné obce i obec Hvozdná se rozhodla snížit náklady za plyn a elektřinu pro své občany. Jak? Prostřednictvím elektronické aukce, kterou pro nás bude organizovat fy B4F (zavedená fy na našem trhu). Sdružením mnoha jednotlivých domácností našich občanů vytvoříme pro dodavatele velmi zajímavý objem, který ještě navíc spojíme s dalšími obcemi. O tento balík se v elektronické aukci dodavatelé energií doslova poperou. Tímto způsobem lze získat nejnižší ceny na trhu a očekávat úspory v řádech %. Možnost ušetřit na cenách elektřiny či plynu jsme se rozhodli nabídnout i našim občanům. Obec Hvozdná bude fungovat jako nezávislý prostředník, poskytne Vám informační servis a prostor k setkání se zástupcem odborné firmy. Naši občané se touto cestou vyhnou jednání s podomními prodejci, kteří jim nabízejí mezi dveřmi často nejasné a nevýhodné smlouvy. Vítězný, předem neznámý dodavatel osloví po aukci občany s nově vysoutěženými cenami. Ti s ním pak mají možnost uzavírat nové smlouvy na dodávky elektřiny nebo plynu. Občané, kteří se aukce zúčastní, nic neriskují. Jen si vyplní s odborníkem jednoduchou a nezávaznou poptávku. Po zjištění vítězného dodavatele s nejlevnější cenou energie se lehce vypočte Vaše úspora a poté se teprve rozhodnete, zda podepíšete smlouvu s novým dodavatelem. Čím více občanů se zapojí do aukce, tím více odběrů se nasčítá a dodavatelé budou soutěžit o velký, pro ně zajímavý objem. Využijte této příležitosti ke svému nákupu energií. Zájemci o účast v aukci, dostavte se do budovy Obecního úřadu a vezměte s sebou roční vyúčtování a platné smlouvy se stávajícím dodavatelem, a to na elektřinu i plyn. KDY: každé pondělí a středu, od 1. července do 12. července, od 15 do 17 h a mimořádně v sobotu od 9:00 do 12:00 h. Miroslav Válek, starosta a fy B4F obec 715

16 historie hvozdenských rodů 16 Stěhování do Hvozdné V tomto díle našeho putování po historii hvozdenských rodů se přesuneme o kousek dále. 100 km od Hvozdné, v severní části Drahanské vrchoviny, západně od Prostějova, se nachází obec Horní Štěpánov. A s touto obcí jsou spojeny hned tři vzájemně pokrevně spřízněné rody vyskytující se v současnosti ve Hvozdné. 18. ledna 1785 se v Horním Štěpánově v rodině domkáře Augustina Rupy (psáno i Roppa, nebo Roupa) narodil syn Fabián. Fabián vyrůstal v Horním Štěpánově a zde se také oženil s Eleonorou Langerovou a založil s ní rodinu. V roce 1813 přichází zásadní rozhodnutí v životě rodiny a Fabián, Eleonora a dvě jejich Horní Štěpánov na historické mapě děti se stěhují do vzdálené vesničky Hvozdná. Jaký byl důvod jejich přesunu do tak vzdáleného místa a jak se vůbec o Hvozdné dozvěděli, to se zřejmě již nikdy nedozvíme. Víme však, že se usadili v č. 47 a jejich rodina se dále rozrůstala. Ke dvěma dětem narozeným v Horním Štěpánově přibylo ještě pět dalších. Prvním Rupou, který se narodil ve Hvozdné, byl Jan, a to v roce Kromě dvou potomků, kteří zemřeli v dětském věku, všichni potomci Fabiána a Eleonory našli své drahé protějšky ve Hvozdné nebo v okolních vesnicích a pokračovali v rozšiřování rodu a udržová- Marie ( ), pravnučka Fabiána Rupy z Horního Štěpánova, provdaná Bobalová ní příjmení Rupa. První Rupa ve Hvozdné, Fabián, umírá roku Rod Rupů existuje ve Hvozdné již 200 let. Rod Langerů pochází také z Horního Štěpánova a pozorní čtenáři si jistě všimli, že byl spřízněn s rodinou Rupů. Je tedy zřejmé, že poté, co Rupovi obhlédli situaci ve Hvozdné, informovali Langerovi a ti je v přestěhování následovali. Vyloučeno není ani to, že Rupovi a Langerovi přišli společně. Přesný rok příchodu se nicméně nepodařilo zjistit, jisté je, že prvním Langerem ve Hvozdné byl Josef se svou manželkou Barborou Čížkovou z Kořence (vesnička u Horního Štěpánova). Rodina se usadila na č. 62 a roku 1841 je již veden jako majitel syn zakladatele rodu Langerů ve Hvozdné, Josef Langer ml. Josef a Barbora měli celkem 4 syny, jejichž potomci ve Hvozdné žijí dosud a to i na původním čísle 62. Rod Langerů existuje ve Hvozdné určitě více než 172 let, pravděpodobně zhruba tak dlouho jako Rupovi. Dalším rodem, který následoval rodiny Rupů a Langerů z Horního Štěpánova byli Vodákovi. Zakladatelem rodu Vodáků ve Hvozdné byl Tomáš, syn Tomáše Vodáka a Mariany Langerové z Horního Štěpánova. V roce 1842 je již veden jako majitel domu č. 76, možné ale je, že se do Hvozdné přistěhoval již dříve. Rod Vodáků existuje ve Hvozdné, podobně jako rod Langerů více než 171 let, pravděpodobně však zhruba tak dlouho jako Rupovi. Jaromír Štach

17 Ke hře Kubb jsem se dostal už tak před 10 lety díky mým sousedům, kteří ji získali od svých příbuzných ze Švédska. Za pár let se nám ji podařilo sehnat i u nás. Jedná se o dávnou Vikingskou hru, v níž se utkávají dva týmy. Kubb spočívá v přesném házení dřevěných kolíků na soupeřovy,,kubby ve snaze je shodit a získat tak nad soupeřem výhodu do dalších herních situací. Herní plocha je vymezena plochou 5 x 8 metrů. Kubb se nejčastěji hraje na ploše rovné a travnaté, ovšem fantazii se meze nekladou a dá se hrát i na alternativních místech. V zimních měsících využíváme na tréninky zamrzlou hladinu rybníku Argalaška. Hráli jsme a hrajeme především pro radost. Podařilo se nám rozšířit Kubb mezi přátele a strávit tak mnoho příjemných volných chvil i díky tomu, že je to hra pro jakoukoliv věkovou skupinu. Postupem času jsme však dostali chuť vyzkoušet si hru na turnajové úrovni. Vytvořili jsme tým s názvem Skröl ve složení: Michal Juřík, Radek Holeňák a Jakub Dostál a přihlásili se na Mistrovství ČR v Kubbu. To se konalo na podzim loňského roku v Brně. Byl to náš první turnaj, od kterého jsme očekávali hlavně to, že budeme moci KUBB pro radost vidět, jak hrají jiné týmy a jaké způsoby a strategie ve hře používají. Turnaj probíhal na ploše fotbalového hřiště, kde bylo přichystáno na více jak dvě desítky hřišť. Nejprve jsme museli absolvovat 4 utkání v základní skupině. Z té následoval postup do hlavní hry a pak pomocí systému pavouk jsme se postupně probojovali dál. Na turnaji panovala velice příjemná nálada a krásné počasí tuto pohodu jen podpořilo. Následovalo náročných 6 utkání, z nichž některé trvaly déle jak hodinu a chvílemi už nám, oběma týmům, bylo z důvodu absence sil celkem jedno, kdo dané utkání vyhraje. Nakonec jsme se umístili na, pro nás neuvěřitelném, děleném místě, z celkového počtu 38 týmů. Byl to pro nás nečekaný úspěch. Cestou na turnaj nás ani nenapadla možnost se jakkoliv umístit. Jeli jsme čistě ze zvědavosti a vyklubal se z toho téměř výkon na profesionální úrovni. Toto umístění nám alespoň na chvíli přineslo pocit úspěšných a talentovaných sportovců. Sice hry, kterou vlastně skoro nikdo v naší zemi nezná, i přesto můžeme prohlásit, že tým z Hvozdné patří mezi 12 nejlepších v republice. Po tomto úspěchu bychom chtěli s hrou seznámit širší veřejnost. Momentálně nás drží myšlenka uspořádání Hvozdenského Kubb turnaje. Snad se to podaří a budete si ji moci vyzkoušet i vy. Hráli jsme a hrajeme především pro radost. Skröl tým naše zájmy 17

18 divadlo Nové pohádky Taneček přes dvě pekla V pohádce Taneček před dvě pekla, od mladé režisérky Terezy Řeháčkové, se sešli ochotníci všech věkových kategorií. Pravidelné zkoušky při takovém počtu herců (25) jsou velmi organizačně náročné. Pokud se ale všichni úspěšně setkají buď při zkoušce, anebo při samotném představení, skvělá atmosféra je vždy zajištěna. Přáli bychom si, aby tato pohádka byla podívanou pro malé i velké diváky a z představení si odnesli jen ty nejlepší dojmy. Šmoulí pohádka Dětské představení Šmoulí pohádka je debutem začínající režisérky Aleny Herman, která scénář napsala sama dle pohádkové předlohy Šmoulové. Malí Šmoulové se dostanou do velikého nebezpečí a musí porazit nejen zlého čaroděje Gargamela a jeho podlého kocoura Azraela, ale také ospalost Matky Přírody, která prodlužuje vládu zimy a nedovolí jarním paprskům zahnat chlad a mráz. Malí hrdinové se ale nezaleknou žádného nebezpečí a s velkým hrdinstvím v srdcích se postaví všem protivenstvím a porazí zlá kouzla a také probudí Matku Přírodu z hlubokého šmorůvkového spánku. Představení Šmoulové je krásnou ukázkou výborné práce dětských herců ve věku od 5 do 13 let, kteří se na každé představení nesmírně těší, a i my starší herci si můžeme vzít příklad z jejich nadšení, se kterým hrají každé představení a vydají ze sebe naprosto vše. Samotná práce s malými herci je krásná a naplňující, a i když některé děti rády zazlobí, svou upřímností a snahou vše napraví. Své umění děti naposledy ukázaly 31. května u našich sousedů ve slovenském Makově, kde měly velký úspěch, a 2. června, když hrály ve Hvozdné opět před vyprodaným sálem. Doufejme jen, že Alenka Herman nezůstane 18

19 u prvního představení a bude psát a režírovat dál, nejen pro naše nejmenší. Lenka Murčeková Slovo režisérky Kroužek divadelních ochotníků v příštím roce oslaví své 105. narozeniny. Takové číslo je pro každou organizaci závazkem, aby v její tradici bylo pokračováno. Nikdy by se tak ovšem nestalo bez výchovy mladé generace. Bylo krásné nechat se inspirovat dětmi při tvorbě scénáře a následně při režii. Každá z postav během zkoušek získávala své osobité kouzlo a půvab dětství. Mým prvotním záměrem bylo vytvořit veselou pohádku, která si získá nejen malého diváka, ale taky dospělé. Velkým oceněním nejen pro mě, ale také pro malé i velké herce bylo získání prvního místa při letošní divadelní přehlídce. Na prknech našeho divadla se pohybuji v různých divadelních rolích 25 let, ale ještě nikdy jsem si nezkusila roli režisérky. Byl to tedy můj první počin v takové pozici, který ve mně ovšem Misantrop S divadelní hrou Misantrop jsme vyrazili mimo naši domácí scénu a to hned na dvě divadelní přehlídky. První z nich byla přehlídka Divadelní Vsetín Zároveň to byla první repríza v novém prostoru a před neznámým divákem a odbornou porotou. Představení se vydařilo a ve Vsetíně jsme získali čtyři čestná uznání (Zuzana Mrvová, Michal Juřík, Jan Polach, inscenace), dvě ceny (David Langer, Matěj Randár) a doporučení na celostátní divadelní přehlídku ve Volyni. Užším výběrem na tuto přehlídku se už představení Misantrop neprobojovalo. Druhá přehlídka byla divadlo zanechal jen ty nejhezčí dojmy. Práce s malými a dovolím si říct velice nadějnými herci, je pro mě velkou inspirací, ale i závazkem do další práce. Alena Herman v Kroměříži a to Divadelní festival Ludmily Cápkové. Na této přehlídce byla porota složena ze zástupců soutěžících divadelních spolků. Naše divadlo reprezentovala po celou dobu Markéta Válková. Každý porotce musel absolvovat až tři divadelní představení denně, jejich rozbory a následně rozhodnout o ocenění. Ani odtud jsme neodjeli s prázdnou a cenu za dramaturgický výběr hry si odvezl režisér Matěj Randár. Michal Juřík 19

20 galerie mladých Nejdříve levou a pak pravou Představujeme vám Stanislava Dostála (*1991), gólmana druholigového fotbalového klubu FC Fastav Zlín. Po ukončení Střední školy polytechnické Management strojírenství, se stal profi brankářem. Od roku 2008 má trvalý pobyt na Hvozdné na I. Záhumení. Jak jsi se dostal k fotbalu? Fotbal hraji od pěti let, přivedli mě k němu moji rodiče. Celou svoji dosavadní karieru jsem strávil ve Zlíně, od přípravky až po muže. iontové nápoje a doplňky stravy. Jsi držitelem českého rekordu. O jaký rekord jde? Jde o rekord Gambrinus ligy, kterou jsem chytal jako nejmladší gólman, který v ní kdy nastoupil. Bylo to v 17 letech a překonal jsem o 14 dní i Petra Čecha. Proč chráníš právě fotbalovou svatyni a nejsi třeba v útoku nebo záloze? Kdo tě do ní postavil? V přípravkách jsem začínal jako hráč na levém kraji obrany, ale začalo mě to táhnout do brány a po několika trénincích si asi trenéři řekli, že to bude lepší volba, tak už jsem tam zůstal. Vždycky mě bavilo spíš gólům zabraňovat, než je dávat, přišlo mi to jednodušší. Kolikrát týdně máš trénink a jak probíhá? Trénuji každý den dvakrát denně, máme dvoufázové tréninky. Ale záleží i na tom, který den v týdnu hrajeme zápas. Kromě individuálních tréninků s trenérem brankářů, mám také tréninky v posilovně, které se týkají odrazové síly a dynamiky. Samozřejmě také síly jako takové. Máš nějak speciálně upravený jídelníček? Jídelníček přes týden nějak zvlášť upravený nemám, pocházím z Valašska, takže jsem naučený jíst vše a musím se přiznat, že mám jídlo hrozně rád. Samozřejmě před zápasem se jídelníček liší, řekl bych, že na mě až moc, ale v tomto ohledu to naprosto chápu a respektuji. Samozřejmě musím i doplňovat energii, před zápasem jsou to energetické nápoje a během týdenního cyklu tréninku to jsou 20

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

2/2013. v tomto čísle: Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika. Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí

2/2013. v tomto čísle: Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika. Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí 2/2013 v tomto čísle: Z obecního úřadu Co se dělo ve školách Z činnosti spolků Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ÚNOR 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Lyžařský kurz 2013 V termínu 12. 19. ledna 2013 se téměř padesát žáků rousínovské základní školy zúčastnilo lyžařského kurzu. Stejně jako v letech minulých,

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012 Vážení spoluobčané, čtvrt roku od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje opět rychle uteklo a myslím, že z pohledu dění v Nedvědici je opět vhodné mnohé

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVI. n 3 / 2008 Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl 2 OBSAH 4 JEDNOU TU

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 ČEZ za 10 let obcím stovky milionů Díky pro dobrovolníky z elektrárny Všeteč oslavila 100 let školy Dříteň ENERGIE CUP 2009 2 OBSAH 4 ČEZ -

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více