ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ TRATI 5 STANOVIŠTĚ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 9

2 DUBEN 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU Na březnovém jednání rady se radní sešli dvakrát. Řádné jednání se uskutečnilo dne za přítomnosti všech radních. Prvním bodem jednání byly majetkoprávní operace, jejichž body byly prodeje pozemků, záměry budoucí směny pozemků a stanoviska k výjezdu na komunikaci. Radní odsouhlasili i šest věcných břemen pro žádající organizace a občany. Radou byla schválena i dotace pro TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou na rok Vedoucí odboru kultury, školství a sportu připravila několik bodů k projednání. Byla schválena smlouva s firmou MA- FRA, a. s., která poskytne inzertní plochu pro akce Kulturního centra VRATISLAVICE Dále byla navázána spolupráce s firmou STRATEGIC CONSULTING, která se taktéž bude podílet na propagaci kulturního centra v časopisech a svých online titulech. Členové rady se po dlouhé diskusi vyjádřili k pravidlům pro udělování cen městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou u příležitosti významných výročí a tím je i odsouhlasili. Tento materiál ale bude starostou předložen na jednání zastupitelstva. Radní schválili i provozní řád tržiště, který vyplývá z Tržního řádu č. 1/2013 statutárního města Liberec. Tak jako každoročně, tak i letos připravil městský obvod pro děti v době letních prázdnin příměstský tábor, kdy byl radou na základě výběrového řízení vybrán Spolek HRAVÉ PRÁZDNINY, který zabezpečí kvalitní, bezpečné a zábavné využití volného času pro ty nejmenší. Městský obvod bude na každé dítě s trvalým bydlištěm v k. ú. Vratislavice přispívat částkou 800 Kč. Radní vzali na vědomí i připravovanou akci Vratislavické velikonoce, spojené s burzou knih dne Vedoucí technického odboru připravil 15 bodů k jednání. Mezi nejdůležitější patřila informace o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku na dodávku traktorové sekačky pro TS Vratislavice nad Nisou, která jistě přispěje k efektivnější a rychlejší údržbě katastru. Radní vzali na vědomí i předložené varianty stavebně-technického řešení investičního záměru mateřská škola Nová Ruda, kdy bylo uloženo vedoucímu technického odboru dopracovat územní studii varianty dřevostavba a tuto variantu znovu předložit k jednání rady. Byl odsouhlasen i plán jarního úklidu komunikací a rozmístění velkoobjemových kontejnerů a svoz nebezpečného odpadu. Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách městského obvodu, na úřední desce a ve zpravodaji. Byl vytvořen i plán oprav výtluků komunikací a chodníků na rok 2013, který vzali radní na vědomí a dále bude předložen k jednání zastupitelům. Radní schválili i předloženou výzvu k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku rekonstrukce koupaliště Sluníčko, včetně zajištění inženýrské činnosti i administrativního zajištění. Mezi další důležité body jednání patřilo schválení výzvy k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace na rekonstrukci fotbalového hřiště TJ Jiskra Vratislavice, včetně inženýrské činnosti a administrativního zajištění. Členové rady vzali na vědomí informaci o vyhlášení výzvy z operačního programu životního prostředí na snižování spotřeby energie (zateplení veřejných budov), kdy bylo vedoucímu technického odboru uloženo zjistit podmínky pro podání žádosti. Radní odsouhlasili i prodej traktorového valníku OHLER TDK 120, který se stal z důvodu nevyužití na technickém středisku nepotřebným. Dále byl odsouhlasen program 3. zasedání zastupitelstva dne , včetně vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z únorového zasedání. Radě byly předloženy i zápisy z jednání komise redakční rady, životního prostředí a komise sociální, zdraví a SPOZ. Dále se radní po diskusi vyjádřili ke změnám jednacího řádu zastupitelstva, které bude předloženo na dubnovém jednání zastupitelstva. V rámci připravované modernizace tramvajové tratě Liberec Jablonec nad Nisou v úseku Nová Ruda Výhybna došlo ke schválení zřízení věcného břemene pro společnost Telefónica Czech Republic, a. s. Dále rada schválila a uložila starostovi podepsat smlouvy s firmami Gastron, MCU Koloseum, o. p. s., Centrem zdravotní a sociální péče Liberec a příspěvkovou organizací Diakonie Beránek, o. s., na příspěvek ve výši 10 Kč k dovozu obědů pro občany, kteří dosáhli věkové hranice 70 let, jsou občany Vratislavic nad Nisou anebo jsou držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Vedoucí technického odboru připravil do jednání také několik důležitých materiálů. Radní po projednání schválili cenovou nabídku společnosti TEWI- KO systems, s. r. o. na výstavbu třech dvorců pro plážový volejbal a uložili starostovi podepsat příslušnou smlouvu. Avizovaná školka na Nové Rudě se již schválením výzvy k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu přiblížila o kousek ke zdárnému cíli. U příležitosti 120 let motorismu ve střední Evropě je uspořádána akce DĚDEČEK AUTOMOBIL 2013 mistrovství ČR historických vozidel. Na základě žádosti předsedy představenstva Mobile muzeum ČR klub v AČR bylo schváleno použití znaku městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou a dále rada odsouhlasila poskytnutí reklamních předmětů na tuto akci. Jarmila Jedličková, tajemnice redakční rady NOVÝ JEDNACÍ ŘÁD NEBUDE V zájmu zlepšení efektivity a komunikace na zasedání zastupitelstva městského obvodu jsme připravili návrh nového jednacího řádu. Přišlo nám, že zasedání jsou leckdy zdlouhavá a netýkají se projednávaných témat. I přes to, že jednotlivé úpravy s úspěchem fungují například v Libereckém kraji, statutárním městě Liberec a Semilech, setkal se návrh s negativním postojem ze strany opozičních zastupitelů. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli vyjít opozici vstříc a novinky neprosazovat. Zájmy naší obce jsou pro nás jednoznačnou prioritou a v tuto chvíli potřebujeme řešit důležité záležitosti, jako např. rekonstrukci koupaliště Sluníčko, výstavbu nové mateřské školky nebo možnost zlevnění energií pro občany prostřednictvím elektronické aukce. Díky projednávání nového jednacího řádu hrozilo, že se tyto body zbytečně pozdrží. Pro opozici by to měl být také signál, že jejich názorům nasloucháme a respektujeme je. Dále bych rád ještě více posílil komunikaci s občany a rozhodl jsem se zavést dny otevřených dveří v kanceláři starosty (více informací zde ve zpravodaji). Lukáš Pohanka, starosta DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KANCELÁŘI STAROSTY KAŽDÁ PRVNÍ STŘEDA V MĚSÍCI OD DO HODIN JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT KONTAKT: JARMILA JEDLIČKOVÁ, SEKRETARIÁT 2

3 MILÍ VRATISLAVIČÁCI, jaro si letos dává opravdu na čas, to ale neznamená, že bychom nebyli připraveni, až k nám do Vratislavic konečně zavítá. Je mi potěšením informovat Vás o nových projektech, které pro Vás připravujeme. Po více jak dvouletých přípravách budou v prostoru nad základní školou zahájeny stavební práce na vybudování tří beachvolejbalových kurtů. Mělo by tak vzniknout kvalitní zázemí pro sportování žáků základní školy, ale také pro aktivity místního beachvolejbalového oddílu. Vratislavičtí beachvolejbalisté mají za sebou již mnoho úspěchů, mimo jiné třetí místo z mistrovství ČR nebo první místo z mistrovství Evropy univerzit. Naše odchovankyně se navíc každoročně probojují na finálový turnaj MČR žákyň. Pro trénink má ovšem oddíl, jehož členskou základnu tvoří poslední tři roky stabilně kolem 90 dětí, k dispozici v současnosti pouze jedno hřiště. Doufám tedy, že moderní podmínky, které jim vytvoříme, jim dopomohou k ještě lepším výkonům a k reprezentaci Vratislavic v širokém okolí. Dalším projektem, na kterém usilovně pracujeme, je rekonstrukce koupaliště Sluníčko. Vratislavické koupaliště má více než vizualizace rekonstrukce koupaliště Sluníčko stoletou historii, ty tam jsou však časy, kdy se v jeho prostorách konaly i významné plavecké závody. Generální oprava proběhla v letech a v posledních letech je koupaliště v neutěšeném stavu. Připravili jsme tedy projekt na jeho rekonstrukci, který bude soutěžit o získání finanční dotace v rámci programu Integrovaný plán rozvoje města Liberec. V projektu se počítá nejenom s rekonstrukcí stávajících plaveckých nádrží, ale také s modernizací a rozšířením sociálního zázemí nebo vybudováním kvalitních a bezpečných atrakcí pro děti. Mělo by tak vzniknout místo pro aktivní relaxaci nejenom pro vratislavické občany a jejich ratolesti. V současnosti v podstatě každá domácnost negativně pociťuje dopad neustálého zvyšování cen plynu a elektřiny. Rádi bychom jim nabídli pomocnou ruku zprostředkováním elektronické aukce energií. Domácnosti jsou oproti velkým firmám ve vztahu ke svým dodavatelům velmi slabé, a platí jim proto za energie mnohem vyšší částky. Pokud se tedy domácnosti prostřednictvím elektronické aukce sdruží, stávají se pro dodavatele mnohem zajímavějším zákazníkem a tím pádem mají možnost si vyjednat mnohem lepší ceny. Samotnou aukci přitom řeší specializovaná společnost a domácnosti se kromě přihlášení nemusí o nic dalšího starat. V tuto chvíli jednáme se společností, která elektronické aukce připravuje po celé ČR. Připravujeme do rady návrh na poskytnutí prostor pro vytvoření dočasného kontaktního místa, kde by tato společnost mohla aukci pro občany připravit. Poslední dubnový den proběhne již tradiční akce s názvem Lampionový průvod. Těšit se můžete na soutěže o nejkrásnější lampion, nejoriginálnější masku, pálení čarodějnic nebo závěrečný ohňostroj. Jsem rád, že právě tyto akce jsou příležitostí k osobnímu setkání, proto Vás všechny srdečně zvu na shledání u večerního táboráku. Váš starosta Lukáš Pohanka VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: Technické středisko Vratislavice n. N. tel.: nebo KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLĚNÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 4/2013 Vyšlo: Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Mgr. Ivana Pokorná místopředsedkyně, Mgr. Libor Rygál, Aleš Preisler, Eva Mužíková Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Náklad: výtisků Uzávěrka příštího zpravodaje: Více informací naleznete na webu 3

4 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 I v tomto roce navazujeme na tradici příměstského tábora, jehož cílem je zprostředkování kvalitní náplně volného času v době letních prázdnin. Městský obvod odsouhlasil i pro letošní rok poskytnutí finanční dotace na jeho realizaci. Příměstský tábor je určen výhradně pro žáky ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC VRATI- SLAVICE NAD NISOU, příspěvkové organizace, nebo pro děti, které mají trvalé bydliště ve Vratislavicích nad Nisou (případně jejich rodiče). Kapacita jednoho týdenního turnusu příměstského tábora je stanovena maximálně na 22 dětí. Pro účastníky je připraven program plný her, závodů, tvořivých soutěží, koupání a výletů. Zkušení lektoři budou využívat zázemí základní školy, sportovního areálu Na Rozcestí, vratislavického lesoparku či koupaliště Sluníčko. Zajištěno je stravování ve formě svačiny, oběda a celodenního pitného režimu. ROZDĚLENÍ GRANTŮ Podrobné informace a přihlášky na tábor budou k dispozici od 10. dubna 2013 na nebo na podatelně úřadu městského obvodu. Je možno si vybrat z pěti termínů turnusů (pondělí pátek): Cena příměstského tábora je Kč. Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou přispívá 800 Kč na účastníka. Zákonní zástupci dítěte tedy hradí Kč na účet realizátora tábora. Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu Zastupitelstvo městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na svém zasedání schválilo rozdělení finančních příspěvků v rámci 1. kola dotací ze Sportovního a kulturního fondu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Níže uvádíme žadatele, kterým byly přiznány dotace, a jejich výše. Dále si dovolujeme připomenout dalším zájemcům možnost podání žádostí o poskytnutí dotací v rámci následujících dvou grantových kol. Druhé kolo grantů pro realizaci projektů od do s uzávěrkou žádostí k a 3. kolo grantů pro realizaci projektů od do s uzávěrkou žádostí k Více informací o grantech a dotacích včetně potřebných formulářů naleznete na Jsme rádi, že můžeme finančně pomoci organizacím, které dlouhodobě pracují s dětmi, mládeží či seniory. Tímto všem děkujeme a přejeme úspěšnou realizaci podpořených aktivit. Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu KULTURNÍ FOND ŽADATEL Základní škola Vratislavice Místní organizace svazu důchodců Vratislavice Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace SDH Vratislavice nad Nisou SPORTOVNÍ FOND ŽADATEL Základní škola Vratislavice TJ Jiskra ZÁMĚR PRODEJE DOMU Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou informuje o záměru prodeje domu č. p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX na parcele p. č. 248 v k. ú. Vratislavice nad Nisou. Jedná se o patrový bytový dům s šesti byty (o velikosti 1x 1+1, 3x 2+1 a 2x 3+1) a jedním nebytovým prostorem, který byl používán jako sklad. Dům je napojen na veřejnou vodovodní, kanalizační a plynovodní síť a na rozvod elektrické energie. 4 DUBEN 2013 Prodej se uskuteční formou výběrového řízení, minimální prodejní cena je stanovena na Kč. Informace o prodeji získáte na Úřadě městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou (technický odbor správa majetku) nebo na stránkách www. vratislavice.cz (úřední deska). Michaela Dorníková, technický odbor INFORMACE O PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Ve Vratislavicích nad Nisou proběhne veřejná beseda v Kulturním centru VRATISLAVICE dne 23. dubna 2013 od 17 hodin za přítomnosti odpovědných pracovníků statutárního města Liberec a projektantů územního plánu z firmy SAUL. Komplexní beseda pro celé území Liberce proběhne dne 6. června 2013 od 17 hodin na Magistrátu města Liberec. Veřejné projednání podle stavebního zákona proběhne v Kulturním domě v Liberci dne 13. června 2013 od 16 hodin. Termín odevzdání připomínek a námitek k návrhu územního plánu proběhne od 2. dubna 2013 do 20. června Námitky a připomínky můžete odevzdávat na Magistrátu města Liberec od do Telefonní kontakt na uvedenou kancelář je Bližší časové informace zveřejníme v příštím čísle zpravodaje. Jarmila Jedličková, sekretariát starosty NÁZEV AKCE Zájezd Po stopách Cyrila a Metoděje Kulturní, společenské a turistické akce seniorů Senior estrády Kulturní léto seniorů: letní slavnost, zahradní slavnost Hasičské odpoledne ke Dni dětí NÁZEV AKCE Florbal pro mladší děti nákup hokejek Příspěvek na aerobic oddílové soupravy NAVRŽENÁ DOTACE Kč Kč Kč Kč Kč NAVRŽENÁ DOTACE Kč Kč

5 HOLA, HOLA, CLEAN UP VOLÁ! Opět plánujeme úklidovou akci v naší obci. V předchozích kolech jsme společnými silami (technické služby MO, komise ŽP, dobrovolníci) uklidili lesopark Pod Rušičkou a okolí pivovarských rybníků. Toto jaro se chceme zaměřit na cestu k Mojžíšovu prameni, která je využívána hlavně lidmi venčícími psy a dětmi. Vzhledem k tomu, že se zima ještě stále snaží znepříjemnit nám život bílými vločkami a blátem, zvolili jsme termín v druhé polovině dubna, kdy už snad bude teplé jarní počasí a odpadky od našich spoluobčanů nebudou skryty pod sněhem. Sraz bude v sobotu 20. dubna v 9.30 hodin u cukrárny Kafíčko. Apelujeme tedy na vás všechny, abyste se opět přidali a pomohli nám v rámci celosvětové kampaně vyčistit naši přírodu od věcí, které do ní nepatří. Eva Millerová, členka komise životního prostředí LESOPARK BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ Bydlíte v ulici U Sila, Krajní, Seniorů, Křížová, Ořechová, Pod Rušičkou, Východní, Kozácká, nebo Donská? Právě vás by mohlo zajímat, jakým způsobem by se mohlo utvářet vaše okolí. Chtěli bychom vám představit projektové záměry lesoparku v údolí při ulici Seniorů a hřiště v ulici Krajní. Veřejné představení projektů a diskuze s vámi se uskuteční v pátek v Domově seniorů dům Marta od 16 hodin. Seznámíme vás s projekty a rádi uslyšíme vaše podněty či připomínky. Ing. Jiří Mejsnar, zastupitel, tel: ÚPRAVA LESOPARKU PŘI ULICI SENIORŮ V současné době probíhají práce na vyřezání popadaných stromů, drobných náletových dřevin z bývalých luk a stromů ve špatném zdravotním stavu. Nad vším dohlíží dendrolog (odborník na dřeviny), který zároveň navrhne dosadby nových vhodných dřevin. Po letošním úklidu by měl být prostor přehlednější (tedy i bezpečnější) a uklizený od bezdomoveckých doupat. Dobrovolnický úklid, který jsme společně provedli na jaře 2012, byl bohužel bez probírky vegetace a vytěsnění bezdomovců jen krátkodobým řešení. Projekt bude řešit provedení průchozí cesty se souvisejícím drobným mobiliářem, dále vykácení poškozených dřevin a následné dosadby nových stromů, keřů apod. Městský obvod plánuje na den veřejné projednání záměru od 16 do hodin v domově důchodců Marta. Ing. Jiří Mejsnar, zastupitel a předseda komise životního prostředí VRATISLAVICKÉ STUDÁNKY Nalézt ve správnou chvíli v přírodě pramínek čisté vody je mnohdy malý zázrak, ten úžasný pocit ostatně zná každý poutník, který se kdy znaven a žízniv trmácel krajinou. To platilo od pradávna, zkušenosti dávných lovců, zemědělců i cestovatelů si neseme v sobě, a tak ani v dnešní době nepřekvapí, že krásná studánka je ozdobou leckterého koutu naší přírody, na který mnozí vzpomínají ještě po mnoho let. V moderní uspěchané době, kdy je prý na vodu nejlepší umělohmotná láhev, však význam přírodních zdrojů vody pomalu zaniká. Po staletí udržované studánky pustnou a praménky se ztrácejí v bahně. Je to velká škoda, voda do krajiny patří, a to nejen pro lidi, ale i pro veškeré živočichy. Pojďte s námi hledat a do budoucna podchytit všechny ty krásné přírodní zdroje vody, aby i další generace věděly, kde se rodí potůčky a potoky, společně je obnovme, společně VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ je udržujme a chraňme. Napište nám, kde jsou zapomenuté studánky, a společně vymysleme, co s nimi. Ing. Jiří Mejsnar, komise životního prostředí PROJEKT MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ TRATI LIBEREC JABLONEC N. N. V ÚSEKU NOVÁ RUDA VRATISLAVICE VÝHYBNA V současné době finišují poslední přípravné práce na projektu Modernizace tramvajové trati Liberec Jablonec nad Nisou v úseku Nová Ruda Vratislavice výhybna, který připravuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. Důvodem pro realizaci je současný stavebně technický stav tramvajové trati, který je na hranici životnosti a nevyhovuje současným potřebám a bezpečnosti provozu. Jedná se zcela nepochybně o jeden z největších projektů poslední doby a pro vratislavické občany je mimořádně zajímavý. Stavba zahrnuje částečné zdvojkolejnění trati v úseku Nová Ruda Lékárna a č. p. 63 Vratislavice výhybna, které zajistí zvýšení kapacity, komfortu a bezpečnosti přepravy. Bude provedena celková výměna konstrukce tramvajového svršku a celá konstrukce se skládá z antivibračních desek, které zajistí ztišení provozu. Budou vyměněny trakční stožáry, zrekonstruován chodník podél trati a provedeny rekonstrukce přechodů pro chodce u fary, pošty a na křižovatce ulic Tanvaldská Rochlická. Nově bude vybudován nový přechod pro chodce v místě výhybny. Projekt řeší i zkapacitnění křižovatky ulic Tanvaldská Rochlická o rozšíření odbočovacího pruhu tak, aby zajistil bezpečný průjezd křižovatkou bez toho, aby docházelo k nemožnosti odbočení vozidel, přesto, že mají signalizačním zařízením stanovený průjezd, tedy zelenou. Celý projekt musí být dokončen do a předpoklad zahájení prací je 07/2013. Bude vypracován podrobný harmonogram výstavby s určením jednotlivých úseků a s tím souvisejících opatření. Se všemi aktuálními informacemi vás budeme průběžně informovat. Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru 5

6 DUBEN 2013 DUBEN VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ Vážení čtenáři, přestože březen měsíc čtenářů je již za námi, knihovna si pro vás i v měsíci dubnu pečlivě vybrala nové knihy, které jistě potěší čtenáře všech věkových kategorií. Přijďte se podívat do prostor knihovny a jistě si vyberete z bohaté nabídky knih, časopisů i mluveného slova. Z novinek na měsíc duben vybírám: Magické hory knížka, kde Květa Fialová a Václav Cílek během putování po českých a moravských horách vyprávějí příběhy o krajině, životě hor a lidí, kteří je postupně obývali, a o jejich smyslu pro člověka. Spasitel, Jo Nesbo norského autora krimirománů jistě nemusím čtenářům představovat. Jeho nejnovější román nás přenese do adventní atmosféry v Oslo, kde je největší mráz za posledních čtyřiadvacet let. Armáda spásy pořádá na náměstí předvánoční koncerty a rozdává polévku chudým. Do zvuků hudby se ozve výstřel. Voják stojící u kotle s polévkou padá k zemi Nedej se zastavit 10 způsobů, jak se vznášet životem, od světově uznávaného spisovatele Dr. Wayne W. Dyera. Knížka je určená pro děti a rodiče. V deseti lekcích autor ukazuje nejen dětem, jak si mohou užívat každý okamžik svého života, jak zvládnout stres a úzkosti, jak nezapadnout a jen se přizpůsobit. Ukazuje, jak jít za svým cílem a naplňovat svoje sny. Dále zve knihovna po úspěšných převánočních rukodělných dílnách, kdy jsme vytvářeli podnos z pedigu, na: Jarní rukodělné dílny ve vratislavické knihovně v pátek od 17 hodin do cca 20 hodin. Tentokrát budeme plést ošatku z pedigu s pleteným dnem a jednoduchou uzavírkou. Dílna bude vedena opět v duchu přátelského posezení, při kterém si odpočinete od každodenních starostí, naučíte se něco nového a nakonec si odnesete výrobek, který si sami vyrobíte. Vstupné 150 Kč. Akce je vhodná pro všechny od cca 15 let. Opět je počet míst omezen max. 8 účastníků. Nutná rezervace a bližší informace předem v knihovně v rámci otevírací doby, nejdéle do čtvrtka Markéta Fizková, knihovnice ČINNOST STRÁŽNÍKA OKRSKÁŘE V PRVNÍM ČTVRTLETÍ ROKU 2013 Okrskář městského obvodu Vratislavice nad Nisou ve svém teritoriu řeší celou řadu obvyklých i méně obvyklých přestupků a oznámení. Při jejich řešení úzce spolupracuje s městským obvodem Vratislavice nad Nisou a místním obvodním oddělením Policie ČR. V prvních třech měsících roku 2013 zaznamenal okrskář Městské policie Liberec několik nepovolených skládek, které oznámil příslušnému orgánu MO. Tam také předal podezření na autovrak a nalezené registrační značky vozidla. Při pochůzkové činnosti také mj. kontroluje schůdnost chodníků v zimním období a zaměřuje se na dodržování městské vyhlášky č. 4/2009 o problematice venčení psů. V rámci preventivní činnosti provádí v době školního vyučování pravidelný dozor na přechodu pro chodce v ulici Nad Školou naproti kulturnímu středisku a zároveň také dohlíží na odvoz dětí ze školy školním autobusem. V prvním čtvrtletí roku 2013 řešil 26 přestupků. Jednalo se mj. o nepovolené stání na chodníku, porušení zákazu zastavení nebo stání na vyhrazených parkovištích. Ve čtyřech případech pak projednal venčení psa bez vodítka. Celková částka vybraných pokut činí Kč. str. Bc. Daniela Bušková, tisková mluvčí Městské policie Liberec NEZVLÁDÁ VÝCHOVU SVÉHO SYNA Naši policisté řešili případ, kdy na přelomu ledna a února letošního roku kontrolou mezi místními bezdomovci ve stanovém přístřešku zjistili výskyt 49letého muže se svým nezletilým synem. Otec se se svým synem několik dní a nocí toulal v mrazivém počasí po Liberci a nezajistil mu základní životní potřeby. Syn neměl možnost pokrýt své základní hygienické potřeby. Stravovali se odpadky z popelnic. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se nejedná o první případ a chlapec má ve škole několik neomluvených hodin. Tímto svým jednáním mu otec umožnil vést zahálčivý život a naši policisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte a případ byl předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci. NEPODCENIT POČASÍ Vážení řidiči, v posledních dnech dochází k výrazným výkyvům teplot. Nepodlehněte hned několika slunečným okamžikům a vyčkejte s výměnou letních pneumatik. Pamatujte, že zimní pneumatiky nejsou určené jen na sníh, ale také do nižších teplot povrchu vozovky. komisař npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení HASIČI VRATISLAVICE NAD NISOU VÝJEZDY JEDNOTKY ÚNOR (17.31) ul. Sametová požár panelového domu (08.02) ul. U Jezu požár budovy Krajského úřadu planý poplach (11.18) ul. K Mojžíšovu prameni odstranění stromu spadlého přes komunikaci (18.47) ul. Heyrovského požár pece ve výrobní hale fi. Denso (19.25) ul. Boženy Němcové požár objektu bývalých tiskáren (07.06) ul. Nezvalova požár nízkého objektu JPO nezasahovala (19.10) ul. 28.října požár komínového tělesa JPO nezasahovala 6

7 HASIČI RADÍ OBČANŮM KDYŽ ZAZNÍ ZVUK SIRÉNY Vážení občané, městskému obvodu byl předán k užívání monitorovací protipovodňový systém. V rámci katastru je 92 zařízení, přes které budou občané Vratislavic nad Nisou informováni o důležitých informacích, které bude hlásit nejen městský obvod, ale také i hasičský záchranný sbor. Tato zařízení slouží také k tomu, aby Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje svolal dobrovolnou jednotku hasičů Vratislavice nad Nisou k výjezdu. Tímto odpovídáme i na dotazy občanů, kteří se na městský obvod obracejí s žádostí o podání informací. V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí velké materiální a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných látek. Abychom byli v případě vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv. jednotný systém varování a vyrozumění. Ten sestává z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových prvků varování. Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým výstupem) a místní informační systémy neboli obecní rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany nejdůležitější, neboť varují svým pronikavým zvukem před nastalým nebezpečím. Pro případ vzniku mimořádné události je v naší republice zaveden jediný varovný signál Všeobecná výstraha. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 3minutových intervalech. Tam, kde jsou sirény elektronické nebo místní informační systémy, následuje po varovném signálu doprovodné hlášení o hrozícím nebezpečí. tvar varovného signálu Se zvukem sirény se setkáváme nejčastěji první středu v měsíci, kdy probíhá celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin jsou spuštěny sirény v celé republice, aby byla prověřena jejich funkčnost. Uslyšíte Zkušební tón pro akustickou zkoušku. Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy následně ohlásí: Zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén. tvar zkušebního tónu Posledním signálem, který může siréna ohlašovat, je Požární poplach. Tímto signálem jsou svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón po dobu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). tvar požárního poplachu Koncové prvky varování spouští ve většině případů Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, lze je však spustit i centrálně z Prahy. Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, všechny nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb varování v jednotlivých oblastech VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ (např. záplavová území, okolí výrobních subjektů zpracovávajících nebezpečné látky, zóny havarijního plánování atd.). Po zaznění varovného signálu bude vždy následovat informace o konkrétním nebezpečí. Tam, kde jsou pouze rotační sirény, budou občané verbálně informováni pomocí výstražných rozhlasových zařízení na vozech Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, městské nebo obecní policie nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Dále bude informace uveřejněna v místním rozhlasem a regionálními rozhlasovými a televizními stanicemi. DRUHY VERBÁLNÍCH INFORMACÍ Z elektronických sirén nebo z místních informačních systémů lze po jejich doznění slyšet jednu ze sedmi předem nahraných verbálních informací. 1. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, 2. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, 3. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, ohrožení zátopovou vlnou, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, 4. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie, ohrožení únikem škodlivin, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie, 5. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie, ohrožení únikem radioaktivních látek, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie, 6. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu, 7. Požární poplach, požární poplach, požární poplach, svolání hasičů, svolání hasičů, byl vyhlášen požární poplach, požární poplach. POKRYTÍ ÚZEMÍ LIBERCE A LIBERECKÉHO KRAJE VAROVNÝM SIGNÁLEM Na území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 286 koncových prvků varování, z toho je 236 sirén rotačních, 19 sirén elektronických a 31 místních informačních systémů. Další místní informační systémy se budou v rámci čerpání dotací ještě realizovat. Území Libereckého kraje je pokryto signálem z cca 85 %. A CO DĚLAT, KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA? Uslyšíte-li signál Všeobecná výstraha, ukryjte se co nejrychleji v nejbližší budově. Zavřete okna, dveře, vypněte ventilaci, uhaste oheň. Zapněte televizi, nalaďte si rádio. Informace o tom, proč byla spuštěna siréna, co se stalo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích sdělovacích prostředků nebo z rozhlasových vozů policie či hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Protože siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů, neukrývejte se ve sklepě nebo na půdě. Pokud vidíte místo havárie s únikem nebezpečné látky, ukryjte se na odvrácené straně budovy a snažte se na sebe upozornit zasahující složky. V případě, že byl spuštěn signál Všeobecná výstraha v důsledku povodně, je nutné co nejrychleji zabezpečit svůj majetek, zvířectvo a v případě prodlení se rychle evakuovat. Další informace naleznete na kpt. Mgr. Michal Dvořák, vedoucí pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva HZS Libereckého kraje 7

8 DUBEN 2013 HASIČSKÁ ZÁBAVA V pátek 22. března 2013 se v Kulturním centru VRATISLAVICE konala hasičská zábava pořádaná místním sborem dobrovolných hasičů. O tuto pravidelnou akci je každoročně velký zájem a i v letošním roce se jí zúčastnilo přes 140 osob. K poslechu a tanci opět skvěle zahrála skupina Basic. Na hosty čekala navíc bohatá tombola s 300 věcnými dary. Postaraly se o ně sponzorské firmy, kterým touto cestou ještě jednou moc děkujeme. Jedná se o městský obvod Vratislavice n. N., Elitronic, s. r. o., Řeznictví David Šoukal, Auto Enge Liberec, Pekárna Liberec 30, Kavárna , Květinářství Pro flor, Associated Weavers, s. r. o., Provident financial, s. r. o., Prem textil, Door financial, s. r. o., Lékárna Mgr. L. Malá, Studio Diamonds Liberec, Lottmann, Krajský úřad Liberec, J+J Hazi, Expreska, s. r. o., Heineken ČR, a. s. Závěrem lze zhodnotit, že zábava se velmi vydařila, a nám nezbývá, než se těšit na příští rok. Děkujeme všem hostům za jejich účast a podporu v naší dobrovolnické činnosti. SDH Vratislavice n. N. ČESKÝ POHÁR JUNIORKY OBSADILY 13. MÍSTO V ČR Petra Charyparová, Lucie Pokorná, Terka Stašáková, Terka Kvapilová, Bára Svobodová, Adriana Glaserová, Nikol Patzaková a věkem ještě žákyně Kája Adamcová reprezentovaly Vratislavice v závěrečném turnaji ČP juniorek ve volejbalu. Turnaj se konal v Přerově od pátku do neděle. Závěrem zde byly vyhlášeny celkové výsledky celé soutěže, o které se za náš tým zasloužily i hráčky toho času nemocné nebo v rekonvalescenci, Anička Bartoňová a Gábi Vazačová. ČP se hraje systémem kvalifikace a následných čtyř turnajů od října do března, tzn. zhruba jeden turnaj měsíčně. Každý turnaj se hraje přes celý víkend a každý tým odehraje minimálně sedm těžkých utkání ve dvou dnech. Hned druhý turnaj se nám zranila naše opora a nejlepší hráčka Anička Bartoňová a bohužel do dnešního dne není zcela zdravá. Toto dlouhodobé zranění kolena zásadně ovlivnilo naši hru, a tak celkové 13. místo v této náročné a dlouhodobé soutěži lze hodnotit jako úspěch. Je potěšující sledovat, jak Vratislavice úspěšně pronikají do širokého volejbalového podvědomí, zvláště přístupem a bojovností našich děvčat. Celkové vítězství vybojoval TJ Červený Kostelec, druhý skončil tým VK Slavia VŠ Plzeň, třetí TJ Junior Brno. Z našeho kraje nás předstihl jen TJ Turnov na 10. místě. Za námi skončily týmy např. Slavia Kometa Praha, Pardubice ad. Děkujeme všem za podporu a těšíme se na další ročníky. Mgr. Jan Kvapil JARNÍ SCHŮZE KLUBU CYKLISTŮ PIVOVAR VRATISLAVICE V sobotu 16. března 2013 se sešli členové a příznivci Klubu cyklistů Pivovar Vratislavice k zahájení letošní cyklistické sezóny. Přestože dosavadní počasí cyklistům příliš nepřeje, sešlo se přes třicet členů, jejich rodinných příslušníků a příznivců klubu, aby projednali především kalendář blížících se cyklistických závodů. Letošní sezóna bude zahájena 14. dubna závodem Jarní XC okolo pivovaru, určeným pro milovníky horských kol, bikery a bikerky všech věkových kategorií. Před startem tohoto závodu proběhnou soutěže pro nejmladší účastníky a uskuteční se i závody pro handicapované sportovce s mentálním postižením. Celá akce proběhne v areálu vratislavického pivovaru. Členové klubu touto cestou zvou všechny příznivce cyklistiky na zajímavou podívanou. Další akce klubu v letošním roce se uskuteční v následujících termínech: Časovka na Milíře závod do vrchu Tour de Malá Skála 41. ročník silničního závodu zařazeného do celostátního seriálu Extraliga Masters Časovka na Slovanku závod do vrchu VC Kaiser Josef P2P závod na horských kolech Do vrchu Ještěd silniční závod zařazený do celostátního seriálu Extraliga Masters Všichni členové klubu již netrpělivě čekají na to pravé cyklistické počasí a těší se na úspěšnou a bezpečnou sezónu bez úrazů a zranění. Ing. Jaroslav Čech NÁVŠTĚVA DINOPARKU A IQPARKU Mladí hasiči z Vratislavic n. N. na svém pravidelném kroužku bojovali po dobu 10 týdnů o získání odznaků specializací, které jsou součástí povinného okruhu Plamen. Jejich zápolení dosáhnout na technika, kutila, kuchaře, střelce, radistu, spojku, průzkumníka, zdravotníka, záchranáře či táborníka bylo nelehké. Přesto to většina mladých hasičů zvládala s velkým úsilím a na konci února jim dle jejich píle bylo slavnostně předáno celkem 110 odznaků. Odměnou poté pro všechny byla návštěva Dinoparku nebo iqparku. Akce jsme se zúčastnili společně, abychom utužili naše kolektivní vztahy. Ti nejmladší členi z naší přípravky, vyrazili v počtu 12 dětí a 3 vedoucích do Dinoparku ve středu Ostatní, od mladších žáků po dorosťáky vyrazili hromadně do iqparku v pátek Akce se zúčastnilo 18 mládežníků a 4 dospělí. Oba výlety jsme si hezky užili a doufáme, že se budeme moci tak pěkně odměňovat častěji. Mgr. Daniela Petrová, vedoucí kolektivu MH autor: Ondřej Marčák VÍTÁNÍ JARA ANEB VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE V sobotu 23. března 2013 se již tradičně konaly Vratislavické Velikonoce v prostoru Kulturního centra VRATISLAVICE Mrazivé, avšak slunečné počasí přilákalo velkou spoustu návštěvníků, kteří měli možnost si v patnácti stáncích zakoupit velikonoční výzdobu, pomlázky, textilní a keramické výrobky či perníčky v prostoru atria. Zde byly připraveny také velikonoční dílničky, kde si děti mohly uplést pomlázku, ozdobit perníčky či vyrobit papírovou velikonoční výzdobu. Dílničky obětavě připravilo Mateřské centrum Kamínek a členové komise kultury, školství a tělovýchovy, za což jim patří srdečné poděkování. Ve foyer kulturního centra probíhal již druhý ročník úspěšné burzy knih, kde si mohli návštěvníci za přijatelnou cenu zakoupit některou ze široké škály knih a obohatit tak svou domácí knihovničku. Na základě ohlasu ze strany prodejců i kupujících rádi tuto akci zopakujeme i v budoucnu. Z důvodu nezvykle chladného březnového počasí se doprovodný program uskutečnil v hlavním sále kulturního centra. S jarním pásmem písniček, básniček a tanečky vystoupily děti všech vratislavických mateřských škol. Početnému publiku zejména z řad rodičů a prarodičů představily to, čemu se pod svědomitým vedením učitelek a ředitelek naučily. Zhlédli jsme tedy vydařená vystoupení a také hip hop, aerobic či zumbu. Milým zpestřením bylo i vystoupení Danča bandu, ke kterému se během produkce spontánně připojil bývalý žák mateřské školy Lísteček Martin Šplíchal a doprovodil band dospěláků hrou na kytaru. Celý doprovodný program symbolicky uzavřelo cvičení rodičů s dětmi Sluníčka a podtrhlo tak skutečnost, že celé velikonoční odpoledne patřilo nejen vítání jara, ale zejména dětem a jejich rodičům. Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu 8

9 INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL V březnovém vydání zpravodaje jsme vás informovali o termínech pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ve vratislavických mateřských školách. Ty jsou stanoveny jednotně pro všechny tři mateřské školy na 14. května 2013 od 8.30 do 11 a od 13 do 16 hodin. Uvádíme kritéria přijímání pro následující školní rok. Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně: 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území obce Liberec 30 Vratislavice nad Nisou. 2. K dítě dosáhne 3 let, má místo trvalého pobytu na území obce Liberec 30 Vratislavice nad Nisou, v mateřské škole se již vzdělává sourozenec, který se bude vzdělávat i nadále. PLESÍČEK Čas od ledna do března je každoročně obdobím plesové sezóny. Dospělí si je umí užívat, ale děti nemají představu, jak to na takovém opravdovém plese vypadá. Proto jsme pro děti z MŠ Lísteček, Poštovní a Tanvaldská jednu plesovou zkušenost připravili. Nejprve jsme si ve školkách o plesu povídali a vysvětlovali si společenská pravidla. Pak už přišel den D. Děti i paní učitelky slavnostně oblečené, některá děvčátka dokonce lehce nalíčená, kluci vonící tatínkovou kolínskou, se vypravily do Kulturního centra prožít si své první plesíčkové dopoledne na vlastní kůži. Program s hudbou vedla paní Inka Rybářová se svým partnerem panem Rybičkou a děti s nimi s chutí a dobrou náladou spolupracovaly. Dopoledne rychle uteklo, rozloučili jsme se s kamarády a po velkém focení se vrátili do MŠ. Teď už děti budou vědět, jaký zážitek je návštěva společenského plesu. za MŠ Lísteček, Poštovní a Tanvaldská Jana Dlouhá, učitelka PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉHO SEMÍNKA Velice často využíváme výukové programy vzdělávacího centra Divizna. Máme s nimi dobré zkušenosti, neboť připravené programy jsou nápadité, pestré, tvořivé a dětem přinášejí mnoho nových poznatků. Tak tomu bylo i při naší poslední březnové výpravě za poznáním. Tentokrát bylo téma skutečně předjarní Příběh neobyčejného semínka. A tak jsme se dozvěděli, jak se vlastně semínko dostane do země, poznali jsme některé druhy semen a jejich názvy, zahráli jsme si na Popelky a semínka třídili dle druhu. Nejvíce nás však zaujala praktická část od semínka ke chlebu. Nejprve jsme umleli mouku, kterou jsme přesili, poté přidali olej, vodu, špetku soli a vypracovali těsto. Z těsta jsme vytvořili placičky a ty na pánvičce upekli. Nevěřili byste, jak nám všem chutnaly. Byly voňavé a pěkně křupaly. Už se těšíme na další návštěvu za poznáním. děti z MŠ Tanvaldská a Irena Šramarová, třídní učitelka 3. K dítě dosáhne 3 let, má místo trvalého pobytu na území obce Liberec 30 Vratislavice nad Nisou. Z hlediska tohoto kritéria budou děti řazeny od nejstaršího k nejmladšímu. Uzavření MŠ v době letních prázdnin MŠ SÍDLIŠTĚ: MŠ LÍSTEČEK: MŠ TANVALDSKÁ: MŠ POŠTOVNÍ: Všechny MŠ ve Vratislavicích budou uzavřeny od do V tomto termínu lze využít možnosti umístění dítěte na příměstský tábor Aktivní prázdninová babička, o kterém jsme informovali v minulém čísle zpravodaje a který je finančně podporován městským obvodem Liberec Vratislavice. po poradě ředitelek zpracovala Iva Muzikářová DOVOZ ULICE MÍSTO ODVOZ VKO VKO pátek pátek VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ JARNÍ SVOZ 2013 NA K. Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU ROZPIS STANOVIŠŤ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 1) Na Břehu (u č. p. 99) 2) Skloněná 3) Sídliště Zelené údolí (u č. p. 1204) 4) Májová (parkoviště u prodejny) 5) Dopravní (u č. p. 544) 6) Východní (cesta k č. p. 178) 7) Východní (u 49. MŠ) 8) Pod Skalkou (p. Lašák č. p. 201 p. Pospíšilová č. p ) 1) Lesopark (Pobočná Rumburská) 2) Východní Sladovnická 3) Kořenovská (křižovatka) 4) Pivovarská 5) Prosečská Za Kinem (spojka od č. p. 777) 6) Svornosti (umístění u modřínu) 7) Vnitřní 8) Za Mlýnem u č. p ) Za Tratí u č. p ) ul. Krajní pondělí pondělí

10 JAK PROBÍHÁ AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE SML Od výzvy k podávání námětů na zkvalitnění života v souvislosti s aktualizací strategie rozvoje města uveřejněné v březnovém zpravodaji proběhlo několik aktivit. Byl vytvořen Projektový plán pro aktualizaci strategie rozvoje města, který shrnuje všechny podstatné informace o procesu tvorby strategie rozvoje a který je dostupný na webových stránkách města pod projektovými dokumenty: Z hlediska komunikace s veřejností byla s cílem oslovit co největší počet obyvatel založena stránka na Facebooku Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec Pro veřejnost byly vyhlášeny v souvislosti se strategií rozvoje dvě soutěže: soutěž Motto statutárního města Liberec (v okamžiku distribuce dubnového vydání zpravodaje by již měl být výherce uveřejněn na webových stránkách města) V našem zpravodaji proběhla zpráva o úspěchu naší Michaely Kvapilové na akademickém Mistrovství Evropy 2012, kde spolu s Karolínou Řeháčkovou obsadily úžasné 1. místo. Úspěch ze španělské Cordoby, kde reprezentovaly VŠE Praha, korunovaly dalšími tituly a úspěšně zakončily loňskou sezonu. Míša Kvapilová získala titul mistryně Evropské ligy žen (šestkový volejbal) a Karolína Řeháčková se stala mistryní ČR v beachvolejbalu žen (spoluhráčka Michaela Vorlová). Nedávno jsem se dozvěděl, že v nastávající sezoně budou úspěšné studentky VŠE hrát plážový volejbal spolu a reprezentovat Vratislavice nad Nisou. Rozhodl jsem se, že při této příležitosti představím přicházející posilu, a pozval jsem ji k rozhovoru. Karolíno, co tě vedlo ke změně spoluhráčky? Po šesti letech úspěšného působení v beachvolejbale jsem se stala mistryní České republiky, přestože v končícím týmu nebyla ani jedna z nás blokařka. Obě máme výkonnostně kam růst, domluvily jsme se tedy jednoduše na změně spoluhráček. Míša Kvapilová blokařkou je, a tak po úspěchu v Cordobě nebylo co řešit. (Smích.) Jaké to je pohybovat se mezi nejlepšími? Odpovědné. Za vším stojí odříkání, dřina a podpora okolí. V kolika letech jsi začínala s volejbalem? Asi v 10 letech, dva roky přípravka, potom šestkový volejbal a posledních šest let se specializuji na plážový volejbal. Jaké máte tréninkové nasazení? Před sezonou od konce listopadu do konce ledna probíhá čistě fyzická příprava, atletické tréninky a tréninky v posilovně čtyřikrát až pětkrát týdně. V lednu začíná příprava i na písku. Ze začátku třikrát týdně posilovna a dvakrát týdně písek, od konce února třikrát týdně písek a dvakrát posilovna. V dubnu a výtvarná soutěž pro žáky základních škol Liberec v roce Výtvarná díla žáků budou v termínu vyvěšena v prostorách nového magistrátu a výherci budou vyhlášeni při příležitosti veřejného setkání, o kterém vás budeme ještě informovat. V souvislosti s aktualizací strategie byla vypsána výběrová řízení na dvě veřejné zakázky malého rozsahu: Koordinátor komunikace aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec s veřejností a Zpracování analýz v rámci aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec. Soutěž byla uzavřena v radě města dne , výsledky jsou zveřejněné na webových stránkách města a budou rovněž součástí příštího vydání zpravodaje. Stále je možné podávat náměty na zlepšení kvality života. Dosud jsme obdrželi několik desítek návrhů, které jsme zařadili do naší BEACHVOLEJBAL VRATISLAVICE ROSTE 10 DUBEN 2013 jezdíme na 14 20denní zahraniční soustředění a v květnu začíná sezona. Úžasné. Kde hrajete? Cestujete hodně? Na začátku sezony jsme natěšené na nové destinace, ke konci sezony už bývá nadšení z každé noci v naší posteli s naším polštářem. Doma je doma. Je pravda, že máme procestovaný pořádný kus světa, ale na památky a prohlížení krásných míst, kde hrajeme turnaje, není skoro vůbec čas. Většinu turnajů hrajeme ve velkých vedrech a na přímém sluníčku, což je velmi náročné na pitný režim, životosprávu a ochranu proti slunci. Většinou hrajeme v kšiltu a obě přes léto prakticky nesundáme z nosu sluneční brýle. Co vaše sportovní nářadí? Herní a zároveň naše trénovací beachvolejbalové balony jsou od japonské značky Mikasa, se kterými se hraje světový, evropský okruh a většina národních soutěží. V Čechách se hraje ještě s balonem českého databáze. Přímo k podání námětu byli vyzváni pracovníci magistrátu, neziskové organizace, konzultanti z řad veřejnosti, komise a příspěvkové organizace města. Námět lze podat online zde: cz/cz/mesto-samosprava/strategicke-do- kumenty/strategie-rozvoje/aktualizace- -strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec /ankety/anketa-online. html, příslušné formuláře v papírové podobě jsou dostupné na recepci radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1) nebo u informačního pultu nového magistrátu (Frýdlantská 183/4, Liberec 1), odevzdat ho lze tamtéž. Informace týkající se aktualizace strategie rozvoje města najdete na webových stránkách cz/aktualizace-strategie/. Pavlína Prášilová, , zleva Karolina Řeháčková a Míša Kvapilová výrobce Gala. (Úsměv) Karolíno, jste spolu s Míšou nový tým, připravujete novou sezonu. Jaké máte plány? V současné době vrcholí příprava nové české tour organizované s pomocí nového sponzora. Půjde o pět turnajů s mezinárodní účastí, koncipovaných podobně jako v zahraničí. Rády bychom tuto českou tour objely a pomohly zviditelnit Vratislavice na domácí scéně. Dále se budeme chtít pravidelně kvalifikovat do soutěže světového poháru. Karolíno, tímto ti chci poděkovat za rozhovor a přeji mnoho úspěchů. Věřím, že s Míšou budete tvořit skvělý beachvolejbalový pár a budete nás Vratislavičáky tímto úspěšně reprezentovat. Také děkuji za rozhovor a i my doufáme, že se nám vše podaří dle našich představ. rozhovor připravil David Doležal, místostarosta MO Vratislavice nad Nisou

11 SEZONA NA HŘIŠTI NA ROZCESTÍ OPĚT ZAČÍNÁ Vážení sportovní přátelé, ani velké mrazy a množství napadaného sněhu v letošních zimních měsících nezastavily chod sportovního areálu Na Rozcestí. Na fotbalovém hřišti s umělou trávou, jehož plocha byla vždy dobře připravena, se střídaly fotbalové party, které zde měří své síly pravidelně a jsou našimi stálými návštěvníky, s mužstvy připravujícími se na jarní fotbalové mistrovské soutěže. Své dovednosti zde zdokonalovaly týmy Jiskry Vratislavice nad Nisou, a to od nejmenších žáčků a dorostu až po dospělé. Nacvičování herních činností zde prováděla mužstva Sokola Tesla Stráž nad Nisou a Sokola Ruprechtice. Letos poprvé se nám podařilo na vnitřní ploše hokejového hřiště vytvořit přírodní led. Zájem jednotlivých bruslařů i celých hokejových mužstev byl velký, bohužel počasí stálo proti nám a neumožnilo nám udržovat, a tím využívat plochu po delší dobu. Věříme, že letošní zkušenost s vytvořením přírodního ledu využijeme i v dalších zimách. V nastávajících měsících proběhne v areálu Na Rozcestí mnoho sportovních akcí. Měsíc TAKÉ SPOLUOBČANÉ Jak jsem již několikrát uvedla v tomto zpravodaji, patřím k občanům, kteří si váží zdejšího životního prostředí. Prostředí, které nám ve spolupráci s námi zodpovědnými vytvářejí pracovníci technických služeb. Čisté a udržované silnice, chodníky, travnaté plochy okolo domů a především zdejší lesopark by těžko hledaly konkurenci v celém Liberci. O to více mne zaráží bezohledné chování některých spoluobčanů, kteří všechno to, co jiní vytvořili, ničí. Nechápu, ať se snažím sebevíc, co to je za lidi, co je vede k tomu, aby nám ostatním otravovali život. Když téměř denně procházím lesoparkem, nacházím rozlámané a převrácené odpadkové koše, které v zimním období z důvodu špatného přístupu techniky nejsou tak často vyváženy. Nacházím ulámané informační tabule na poli vedle lesoparku, které někteří rádoby sportovci používají k zimním radovánkám místo bobů a sáněk. Nacházím nesmyslně rozlámané orientační tabule, starý sušák na prádlo a sedačku z auta těsně vedle prolézačky pro děti. Nacházím spoustu odhozených odpadků na parkovištích vedle osobních aut, které některým jejich majitelům po ukončení jízdy uvnitř auta zřejmě překážejí. Majitel(ka) dlouhosrstého psa si asi nechce dělat nepořádek doma, tak jej v době línání několikrát po sobě vyčesává v horní části parku. Nic proti tomu, jen jaksi zapomíná chuchvalce vyčesané srsti uklidit do pár metrů vzdáleného koše. Zrovna tak si asi někteří pejskaři myslí, že v zimě nemusí po svých miláčcích uklízet exkrementy, neboť sníh všechno schová? Je nechutné vidět v době tání všude se povalující tyto hromádky, které si řada z nás k velké radosti nejednou VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ duben započne rozehráním dalšího ročníku Vratislavické fotbalové ligy. Následovat bude již tradiční Čermák CUP. Setkáme se zde s žáčky základních tříd, kteří se střetnou v bojích o vítěze okresního fotbalového kola McDonald s Cup. Na hokejové ploše bude odehrán turnaj v pozemním hokeji. Navštívit a zhlédnout můžete již tradiční turnaj O pohár starosty obce Vratislavice v kopané. Nejen ke sledování těchto akcí, ale i k vašemu aktivnímu sportování vás zve sportovní areál. Ovládání míče a kličky si můžete zkusit na fotbalovém hřišti, smeče a rybičky na beachvolejbalovém hřišti. K házení na koš, nohejbalové finesy a dělová tenisová podání vás zve víceúčelové hřiště. Stolní tenis nebo populární obíhačku si zahrajete na pingpongovém stole, hokej a střelbu na branku je možno provádět na hokejovém hřišti. S přáteli se můžete bavit při hře zvané petanque. I na vaše malé ratolesti je u nás pamatováno, hrady z písku a bábovičky si mohou stavět na pískovišti v areálu. A když jste již tím vším sportováním unaveni, k občerstvení vás pozve příjemné prostředí terasy, která vám nabídne i sledování sportovních přenosů v TV. Pro posezení s rodinou a přáteli a opečení si vuřtů je vám připraveno ohniště v malebném zákoutí areálu. Vážení sportovní přátelé, není zanedbatelné, že ceny za využití těchto sportovišť se oproti minulému roku nezměnily. Možnost objednání jednotlivých sportovišť naleznete na internetových stránkách Na setkání s vámi při sportovních aktivitách se těší zaměstnanci sportovního areálu Na Rozcestí. Jirouš Pavel, vedoucí sportovního areálu přinese na své obuvi až domů. Volně se pohybující zdejší psi bez doprovodu či psi opuštění se také občas objevují v našich ulicích. O tom by mohl vyprávět správce zdejšího hřbitova, který již několikrát za zdmi našel vyhozeného pejska či kočku. Naposledy před čtrnácti dny, kdy jsme společně zajišťovali umístění jednoho žalostně vypadajícího psa do útulku. Tento týden jeden černý volně se pohybující pes bez doprovodu majitele pokousal dvě malé děti! Co to pro rodiče znamená, všichni víme. Jelikož není důkaz o tom, zda je pes očkovaný proti vzteklině, nastávají nutná lékařská opatření. ZBYTEČNĚ, jen kvůli lidské bezohlednosti! Dalo by se toho najít ještě daleko více, co nás slušné občany trápí. Nejhorší ale na tomto je, že není možné bez přímých důkazů či asistence policie takovéto jedince potrestat. Využívají toho a zřejmě mají i pocit velkého hrdinství, když se jim jakýkoliv z výše uvedených činů povede. Nenechme se, prosím, otrávit, vědomí, že nás slušných je většina, ať je nadějí, že společnými silami si naše hezké životní prostředí zachováme i do budoucnosti. Eva Mužíková VELIKONOČNÍ VESELICE Další tradiční akcí, kterou dne 21. března 2013 uspořádala komise komunitního plánování pro vratislavické seniory, byla odpolední Velikonoční veselice. Úderem šestnácté hodiny se sálem rozezněla svižná polka, která během malé chvíle přilákala na parket první tanečníky. Sešlo se nás tentokrát okolo sedmdesáti, všichni byli mile překvapení hezkou úpravou stolů na téma Velikonoce. Nechybělo občerstvení a soutěž o nejhezčí výrobek s velikonoční tématikou. Bylo jich celkem osm, jeden hezčí nežli druhý. Členky komise měly proto těžkou úlohu vybrat tři nejlepší. Jejich autorky obdržely po vyhlášení dárkové certifikáty v hodnotě 200 Kč do wellness studia, ostatní poukaz do solné jeskyně. Snaha soutěžících byla po vyhlášení výsledku oceněna velkým potleskem všech seniorů v sále. Zábava se díky hudební skupině pana Voslaře rozproudila, rychlé melodie střídaly ty oddechové, takže parket byl celé dvě hodiny zaplněn. Když zazněla skladba na rozloučenou, rozcházeli jsme se docela neradi. Bylo to opravdu vydařené setkání, za které patří díky všem přítomných členkám pořádající komise. Díky, děvčata, byla jste jako vždy skvělá. Eva Mužíková 11

12 DUBEN 2013 JAK TEN ČAS LETÍ Tuto skutečnost si uvědomuji při prohlížení nového ročního plánu turistických akcí svazu seniorů ve Vratislavicích nad Nisou. Za pár týdnů, kdy se den opravdu prodlouží, se začneme scházet opět v dopoledních hodinách, abychom začali ukrajovat první jarní kilometry. Zimní odpolední turistické akce měly samozřejmě také své kouzlo, zvláště když jsme se promrzlí a občas i vyčerpaní chůzí po zledovatělých cestách zastavili ve vyhřáté hospůdce na konci trasy. Někdo se posilnil silnou polévkou, jiný horkým čajem či grogem. Samozřejmě došlo i na nezbytné pivečko, které na výletě do Radčic dne 6. března 2013 měl snahu okusit i čtyřnohý kamarád Bertík. Nejsem si ale jistá, co jej tenkrát lákalo více, zda talířek s pivem, či náruč naší paní předsedkyně. Náruč zvítězila! Nutno dodat, že i přes občasnou nepřízeň počasí byl o tyto zimní akce velký zájem. Naposledy se sejdeme v odpoledních hodinách 24. dubna 2013, kdy vyrazíme pod vedením pana Třešňáka na Císařský kámen. A pak rádi odhodíme zimní bundy, rukavice i kulichy a vystavíme své zimou vyčerpané tělesné schránky jarnímu sluníčku. Eva Mužíková JUBILANTI V měsíci únoru 2013 oslavili svá jubilea: 70 let Jaroslava Kyselová Miroslav Urbánek 75 let Blanka Kadlecová Miloš Málek 80 let Bedřich Jirka Stanislav Červinka Werner Hartig Zdeněk Pavlíček 85 let Jan Prantl Marie Fialová 90 let Růžena Adamcová Jarmila Sklenářová Anna Emingerová 92 let Ludmila Kurešová Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. JARNÍ SETKÁNÍ V úterý 26. března 2013 se úderem patnácté hodiny zaplnila restaurace Centrum Králův Háj do posledního místa. Tentokrát návštěvníky tvořili seniorky a senioři z Vratislavic nad Nisou, kteří se zde sešli k tradičnímu jarnímu posezení. Po krátkém přivítání nových členů bylo provedeno vyhodnocení zimní turistiky a poděkování vedoucím, kteří jednotlivé turistické trasy připravovali. Následně byl dán prostor pro diskusní příspěvky, kterého využilo jen několik přítomných. V průběhu setkání bylo podáváno občerstvení. Kuřecí Středa 10. dubna Vedoucí Josef Janků povede účastníky na trase z Lidových sadů ve směru na Harcov. Ze stanice tramvají v Liberci odjíždí poslední vůz ve 13 hodin. Středa 17. dubna Ing. Robert Jokl povede zájemce o výlet opět z Lidových sadů kolem lesního koupaliště a dále. Odjezd tramvají opět ve 13 hodin. Středa 24. dubna Luboš Třešňák si vyzvedne účastníky pochodu ve 12 hodin před budovou Úřadu městského obvodu Vratislavice n. N. na trasu Milíře Císařský kámen a dále. řízek s bramborovou kaší, zákusek a kávu nikdo neodmítl. Po skončení oficiální části nastala tradiční taneční zábava. Na parket tentokrát všechny přítomné pozvala hudební skupina, kterou tvořili samotní senioři. Všem se změna moc líbila, jejich vystoupení bylo mnohokrát odměněno velkým potleskem. Rozcházeli jsme se domů v podvečer s myšlenkou, že si hezké setkání rádi zopakujeme. Třeba někde venku, jen tak, na jarním slunci u ohýnku. Eva Mužíková POZVÁNKA NA VÝŠLAPY DO JARNÍ PŘÍRODY GRATULACE STAROSTY Čas běží a léta přibývají nám všem. Komise sociální a zdravotní včetně Sboru pro občanské záležitosti navštěvuje všechny oslavence od 70 let výše s přáním k narozeninám a poukázkou do lékárny Dr. Max. Středa 1. května Nový vedoucí pan Heřman naplánoval na tento sváteční den trasu Oldřichov v Hájích a jeho okolí. Vlak z Liberce odjíždí v 8.31 hodin. Neděle 5. května Výletní trasa vytyčená z Rychnova u Jablonce n. N. do okolí Malé Skály bude dlouhá cca 11 km, vedoucím je Luboš Třešňák. Vlak do Rychnova odjíždí z Liberce v 8.31 hodin. Miloslav Špidlen (redakčně kráceno) I pan starosta v rámci svých pracovních možností si zve na městský obvod oslavence, aby jim popřál ještě hodně zdraví, štěstí a síly do dalších let. Pokud jim to zdravotní stav nedovoluje, navštíví je v jejich bydlišti. Tak tomu bylo i v měsíci březnu, kdy pan starosta navštívil v bytě paní Libuši Fritscheovou u příležitosti jejích 80. narozenin. Pana starostu na městském obvodu pak osobně navštívil pan Stanislav Červinka a pan Ivan Popel. Jarmila Jedličková, sekretariát starosty 12

13 BŘEZEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Měsíc březen je, jak všichni víme, měsícem knihy. Děti v dnešní přetechnizované době stále méně čtou. Z těchto důvodů se snažíme v naší školní družině dětem knihy více přiblížit. Každé oddělení jednou měsíčně navštěvuje knihovnu. Dětem je po obědě pravidelně čteno a kolektivem vychovatelek jsou stále připravovány jednorázové akce na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Během celého měsíce děti nosily do školní družiny ukázat své oblíbené knihy a četly z nich krátké úryvky. Společně jsme hráli pohádkové soutěže, kvízy a malovaly postavičky z pohádek. Abychom děti nepřesytili, realizujeme i akce na rozvoj jiných kompetencí. Zde bych zmínila návštěvu kouzelníka Tomáše Holého. S ním děti zažily veselou hodinku plnou překvapení. Děti měly možnost se dokonce aktivně zapojit do kouzlení. V závěru měsíce naší družinu navštívily se svým programem členky občanského sdružení Delfíno. Jednalo se o interaktivní představení zaměřené na prohloubení vědomostí o podmořském světě. Průvodcem nám byla hlavní postava z dětských knih Horace Dobbse Delfín Dilo. V návaznosti na tento program aplikovaly členky program MISP (Masáže ve školách) aneb děti dětem. Masáže ve školách přinášejí dětem to, co nám všem bytostně chybí, a to dotek. Program bude pokračovat i v měsíci dubnu. Na závěr bych ráda poděkovala kouzelníkovi Tomáši Holému a členkám občanského sdružení Delfíno za příjemně strávené chvíle. Iveta Mrázková, vedoucí vychovatelka ŠKOLA V PŘÍRODĚ V ZIMĚ? PROČ NE! ŠKOLNÍ VOLEJBAL STARŠÍ ŽÁKYNĚ BRONZOVÉ V neděli se v hale TU Liberec Harcov konal finálový turnaj krajského přeboru 2012/2013 kategorie starších žákyň. VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ My, žáci 2.D ze ZŠ Vratislavice, jsme se v únoru vydali na netradiční školu v přírodě. Vzhledem k dosavadní výborné spolupráci s ekocentrem Střevlík při jednodenních akcích jsme ani vteřinu neváhali s několikadenním pobytem. Ve Střevlíku jsme už totiž byli na konci první třídy na projektovém dni Člověk a kůň. Pro neznalé je Střevlík celým názvem Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj a nachází se v Oldřichově v Hájích (13 km od Liberce). Hlavní činností ekocentra je environmentální výchova dětí a mládeže. Ve Střevlíku nás čekal projekt Zima na statku. Zažili jsme spousty dobrodružství. Od báječných lektorek jsme se hravou formou dozvěděli mnoho nových informací. A hlavně! Všechno jsme viděli na vlastní oči a mohli jsme si vše vlastníma rukama osahat. A to nemluvě o tom, že jsme také přiložili ruku k dílu. Už víme, že bez práce nejsou koláče, jak hospodařili naši předkové, jak podojit kozu, jak podestlat koním, jak zpracovat vlnu, jak upéci housky, jak se rodí jehňátka, proč kůň stříhá ušima, jak si hrály dříve děti, když nebyl počítač a nebyly peníze na hračky, jak se orientovat v zimní přírodě, k čemu jsou tradice Za ten týden jsme díky novým poznatkům a zkušenostem o tolik bohatší! Kromě toho všeho jsme více poznali jeden druhého a jsme všichni ještě více kamarádi, než tomu bylo před pobytem. A toho si opravdu vážíme. Děkujeme všem ve Střevlíku, kteří se o nás vzorně starali a přispěli tak k našemu osobnímu i týmovému posunu vpřed. Zdraví a děkuje 2. D. s podporou 2. D napsala Mgr. Markéta Čtveráková, třídní učitelka 2. D O nejlepší umístění bojovalo celkem sedm týmů (TU Liberec A a B, SK Ještědská Liberec, Česká Lípa, Nový Bor, BV Vratislavice a Torik Doksy). V celoroční soutěži se děvčata už v prvním kole překvapivě dostala mezi první čtyři týmy v kraji a tam se udržela až do konce soutěže. Radost z konečného 3. místa je obrovským úspěchem a odměnou za dlouhodobou tvrdou práci hráček trenéra Jaroslava Bocheňského, které nehrají volejbal dlouho, ale trénují naplno a hrají srdcem. Gratulujeme bronzovým medailistkám: Káje Adamcové, Katce Vackové, Míše Kocourové, Johy Bocheňské, Jitce Pavlatové, Katce Šolcové, Káje Smolíkové, Báře Podzimkové a trenérům. Krajským přeborníkem se stala TU Liberec A, druhým SK Ještědská Liberec, třetím Beach Volley Vratislavice. KRAJSKÉ FINÁLE MINIVOLEJBALU V BARVÁCH Závěrečný turnaj se odehrál v sobotu ve sportovní hale v Novém Boru. Každý, kdo se umístnil do 7. místa včetně, postupuje do celostátního finále. Všem zúčastněným míčovkám děkujeme za reprezentaci Vratislavic, školy a beach volley klubu i podporu jejich rodičů. V krajském finále se účastnili a umístili: Michal Knoll a Kristýnka Ptuchová v přehazované, Jitka Doubravová s Leonkou Šimůnkovou (celkově 5. místo), Deni Franzová s Adélkou Dlouhou (celkově 6. místo), Vendy Mráčková s Dančou Glaserovou (7. místo), Eliška Mihočková s Verčou Havrdovou (8. místo) a Lucka Pavlatová s Verčou Frankovou (10. místo) v oranžovém minivolejbalu a Lenka Máchalová s Nikol Valentovou (celkově 8. místo) a Vendy Drechslerová s Dendou Janečkovou (10. místo) v červeném minivolejbalu. Těší nás zápal a radost, se kterou děti trénují a hrají. Mgr. Jan Kvapil 13

14 DUBEN 2013 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE ČTYŘI POHÁDKY OD DIVADLA ŠUS Umělecké profesionální divadlo ŠUS přichází do Desítek s netradičním zpracováním čtyř klasických veršovaných pohádek, které jistě každý zná. Kuřátko a obilí, Otesánek, O veliké řepě, Zvířátka a loupežníci. To je výběr čtyř pohádek, jejichž verše jsou hudebně zpracovány na motivy Hrubínova textu a obohaceny doprovodem kytary. Originálně hudebně a výtvarnicky zpracované představení, které nadchne jak děti mateřských a základních škol, tak dospělé. Neděle od 10 hodin. Vstupné je 50 Kč CHANTAL POULLAIN & ŠTĚPÁN MARKOVIČ TRIO (ŠANSON/JAZZ) Chantal Poullain v doprovodu tria nejvýraznějšího českého jazzmana Štěpána Markoviče představí koncertní projekt složený ze slavných francouzských šansonů. Chantal Poullain je oblíbená česko-francouzská filmová a divadelní herečka. Vystudovala divadelní akademii v Ženevě, poté studovala v Anglii, hrála v několika francouzských a švýcarských televizních filmech. Je zakladatelkou a prezidentkou nadace Archa Chantal. Jazzman Štěpán Markovič patří k výrazným osobnostem současné jazzové scény. Spolupracoval s řadou tuzemských i zahraničních hvězd. Za zmínku jistě stojí spolupráce s Ray Charlesem či Lizou Minneli nebo album s prezidentem Billem Clintonem Markovičovo trio doplňuje pianista Ondřej Kabrna a kontrabasista Vít Švec. Koncert, který slibuje atmosféru s nádechem Francie... Pondělí v hodin. Náhradní termín za lednový neuskutečněný koncert. Vstupné: 240 Kč v předprodeji a 270 Kč v den akce. PŘEDNÁŠKA Z KALIFORNIE DO WOODSTOCKU V cyklu přednášek o historii moderní hudby se představí PhDr. J. Prchal, tentokrát na téma Z Kalifornie do Woodstocku aneb flower power. Přeneseme se do roku 1969, do doby květinové generace hippies, kdy se konal legendární festival ve Woodstocku, který započal velkou kulturní revoluci. Do údolí poblíž města Woodstock tenkrát směřovaly tisíce mladých lidí z celé Ameriky. Účastnili se ho jedni z nejslavnějších umělců tehdejší rockové scény, jako například The Who, Janis Joplin nebo kytarový mág Jimi Hendrix. Všichni svou účastí demonstrovali svůj nesouhlas s tehdejší válkou ve Vietnamu. Přednáška o památném místě všech rockových fanoušků je nejen pro hudební nadšence a pamětníky 60. let. Všichni jste srdečně zváni! Čtvrtek Vstupné 50 Kč v předprodeji, 70 Kč v den akce. PŘEDNÁŠKA EXPEDICE ALTIPLANO Monika a Jiří Vackovi přednášejí o dobrodružné cestě, kterou podnikli po Jižní Americe. Manželé Vackovi vyprávějí: Start expedice byl 5. září 2009 v Bogotě. Projeli jsme na kolech tzv. na těžko 9 zemí jihoamerického kontinentu, udělali osmidenní plavbu po Galapágách, Vánoce strávili i s našimi koly na Velikonočním ostrově a naprostým vrcholem naší cesty byla desetidenní plavba na Antarktidu. Fyzickým vrcholem expedice byl přejezd rozsáhlé náhorní plošiny oddělující západní a východní Andy Altiplana. Průměrná jeho nadmořská výška je m. Hlavní část leží na území Bolívie a Peru a zasahuje i do Chile a na sever Argentiny. Teploty zde přes den dosahovaly i 30 C a přes noc padaly pod 0 C. Neméně náročný byl i průjezd Patagonií, kde nás bičoval silný protivítr a na chilské straně déšť. Projeli jsme velkou část legendární Carretery Austral a sjeli přes Ohňovou zemi do nejjižnějšího města světa Ushuaya. Následoval přejezd úžasné Uruguaje a opět návrat do Argentiny, kde jsme ve státě Misiones v městečku Oberá navštívili Český dům. V Paraguayi jsme viděli nádherné jezuitské památky ataké největší vodní elektrárnu světa Itaipú, kterou provozují společně s Brazílií. Prolétli jsme se helikoptérou nad vodopády a NP Iguazú a přes brazilské státy Paraná, Sao Paulo a Rio de Janeiro dojeli po 255 dnech do cíle expedice, do Rio de Janeira. Přijďte na poutavé zážitky doplněné nádhernými fotografiemi z cest. Čtvrtek v malém sále od hodin. Vstupné v předprodeji 50 Kč, v den akce 70 Kč. POHÁDKA ČERT A KÁČA Kdo by neznal příběh o rázné Káče, kterou si na zádech přinese do pekla čert. S inscenací na námět lidové pohádky Boženy Němcové k nám do vratislavických Desítek přichází divadlo DUHA Polná. Pohádka Čert a Káča pobaví a svým vtipem zaujme nejen dětské publikum. Přijďte se v neděli v 10 hodin podívat na pohádku o Káče, která by tak ráda tancovala, třeba i s čertem! Vstupné: 50 Kč BÁRA HRZÁNOVÁ A KAREL HYNEK MÁCHA MÁJ POZOR! ZMĚNA TERMÍNU! Vzhledem k mimořádným pracovním úkolům herečky se termín představení přesouvá na (Původní termín 2. 5.) Pokud už máte zakoupené vstupenky i rezervace vše platí. Více informací získáte na telefonním čísle nebo na ové adrese: ČESKÉ A SVĚTOVÉ EVERGREENY V TÓNECH HOUSLÍ A ZPĚVU V programu houslisty Františka Lamače České a světové evergreeny zazní skladby slavných klasiků, jako je A. Vivaldi, G. Pucinni, A. Dvořák, známé melodie z operet F. Lehára, J. Strausse, R. Frimla, písně z muzikálů My Fair Lady, Cats. Hudba z filmů Dr. Živago, Tenkrát na západě a další slavné melodie. Kdo si oblíbil nádhernou hudbu v úpravě pro housle a zpěv, ten zažije příjemný večer. Jako host vystoupí zpěvačka Ivana Koupilová. Úterý v malém sále v hodin. Vstupné v předplatném 100 Kč, v den akce 120 Kč. BESEDA S JOSEFEM KLÍMOU Josef Klíma vystudoval Fakultu žurnalistiky UK, spoluzakládal týdeník Reflex a český televizní investigativní pořad Na vlastní oči, ve kterém působil do jeho ukončení jako reportér a moderátor. Je nositelem novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky (2006) a Ceny Jana Beneše (2009). V Kulturním centru VRATISLAVICE máte možnost navštívit besedu a připravit si různé dotazy na tohoto zajímavého hosta. Zároveň se představí také jako hudebník, neboť málokdo ví, že J. Klíma vydal také hudební CD s názvem Na vlastní uši. Čtvrtek v malém sále v hodin. Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč. 14

15 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Od dubna natáčíme nový seriál o všech hradech a zámcích v Libereckém kraji. Dáme vám tipy, kam vyrazit na jaře na výlet, poradíme s dopravou. Denně si zveme k mikrofonu zajímavé osobnosti z našeho kraje. Po ránu každých 20 minut uslyšíte aktuální zprávy, počasí a plno pěkných písniček. Na Českém rozhlasu Sever vysíláme nové Dobré ráno z Liberce, mluveným slovem vás provedou moderátoři Tomáš Beneš nebo Honza Žíla. Vstávejte s námi časně, začínáme v 5 hodin ráno. Od 5 do 8 hodin vysíláme nejrůznější reportáže z terénu z Liberecka, Jablonecka a blízkého okolí. Po 8. hodině se můžete zapojit do našeho nového kontaktního pořadu Slovo do pranice, kde řešíme téma dne a vaše názory. Po 13. hodině si nalaďte Pohodové odpoledne z Liberce s Ivetou Kalátovou. Dvouhodinový blok je plný soutěží, zajímavých informací, pozvánek na různé akce v regionu. Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci. V Liberci nás naladíte na 91,3 FM nebo 102,3 FM, v Jablonci nad Nisou stačí přepnout na 102,3 FM, ve Frýdlantě v Čechách a okolí nalaďte 97,4 FM. V Tanvaldu, Harrachově a okolí nás uslyšíte na 107,9 FM. Český rozhlas Sever CVÍČO S NIKOU Koná se v prostorách malé tělocvičny ZŠ Vratislavice ve středu od 19 do hodin a v neděli od 18 do hodin. Čeká vás 90 minut zumby a bodyformu, které si nejen užijete, ale nezapomenete na ně ani druhý den. A co s sebou? Postačí pití, podložka a dobrá nálada. Více informací na či na tel Veronika Bartošová STUDIO K Chcete vyzkoušet něco nového, zajímavého a inspirativního? Nejste rozený sportovec, vaše pohybová průprava není nijak excelentní, ale milujete tanec a hudbu? Seznamte se se světovou taneční novinkou Port De Bras. Koná se každé úterý od 18 do 19 hodin v prostorách malé tělocvičny ZŠ Vratislavice n. N. Port De Bras je cvičební program, který vznikl spojením klasického tance, posturálních technik a strečinku. Plynulé sekvence pohybů vám protáhnou zkrácené svaly, uvolní a zmobilizují páteř a kloubní spojení, zlepší koordinaci a ovlivní ladnost pohybů. Kompenzační lekce vycházejí z klasického i moderního tance přizpůsobeného běžné veřejnosti, takže se nemusíte bát, že byste toto cvičení nezvládli. Jeho tvůrci neopomněli zařadit posturální techniky, které významně přispívají k harmonizaci těla a mysli. Kateřina Bachmanová, , PROGRAM MC KAMÍNEK NA DUBEN Milé maminky, v dubnu vás zveme na přednášku pod názvem Jak zvládat temperamenty svých dětí. Přednáška bude zaměřena na rozpoznání a význam temperamentů pro výchovu dětí. Přednášet budou manželé ThMgr. Igor Maduda a Mirka Madudová Výtvarničení kornout na bonbóny Malí muzikanti Pohádka O poslušných kůzlátkách Výtvarničení zvířátko Výjezd MC V termínu od do se MC Kamínek nekoná z důvodu výjezdu MC do Hrabětic. KARNEVALOVÝ REJ ZVÍŘAT Ve cvičení rodičů s dětmi,,sluníčka se dne ve velké tělocvičně ZŠ Vratislavice konal karneval, kde se sešla všechna zvířata dle fantazie našich dětí a jejich rodičů. Tělocvičnu jsme vyzdobili pestrobarevnými papírovými řetězy a nafukovacími balónky. Velké kouzlo masek bylo v tom, že většina z nich byla vyrobena ručně doma. Nutno dodat, že nápady rodičů jsou opravdu úžasné, zúčastnila se spousta zvířat všeho druhu, jako například krokodýli, drůbež, V měsíci březnu jsme neměli ani jednu volnou sobotu. Cyklická příprava velitelů a strojníků byla Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje naplánovaná na 2., 9., 16. a Školení proběhlo v libereckých kasárnách a bylo zaměřeno na povinná témata pro letošní rok jako např. dopravní nehoda automobilu s pohonem CNG a LPG, vozidla s hybridním pohonem, požáry fotovoltaických systémů, zásahy na plynová zařízení, sebejištění, základní prvky sebezáchrany (včetně nouzových způsobů slanění), použití základních uzlů, použití základních prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou atd. V sobotu se vybraní členové jednotky na vodní nádrži Starý Harcov v Liberci zúčastnili cvičení složek IZS z celého okolí. Dle námětu cvičení se zde při bruslení propadlo několik osob, které bylo třeba z ledové vody zachránit. Na místě tak bylo vytvořeno několik stanovišť, kde se účastníci zapojili do nácviku záchrany ze zaledněné vodní plochy. Všichni tak měli možnost si vyzkoušet zvládnutí specifických za MC Kamínek Renata Zítová berušky, myši, žabička, prasátko, motýlek, kočičky a mnoho dalších. Karneval zahájila můra s pomocí chobotnice, kočky a tygřice. Soutěžilo se v skládání vět, prolézaní pod nohama, přetahování. Konaly se piškotová soutěž, trakaře a plno tancování, které plni energie jak děti, tak rodiče plnili na,,plné pecky. Rodiče pokryli společný stůl spoustami dobrot sladkými, slanými, zdravými i na hlad. Vyhlásili jsme tři nejlepší masky malinkých dětí, tři masky velkých dětí a tři rodinné masky. Poté byly odměněny všechny krásné masky kufříky s motivem Honzíkova cesta a uvnitř ještě děti našly hračku (malé zvířátko) a sladkou odměnou. Jsme pyšné na naše děti i jejich rodiče, je s nimi výborná spolupráce, vždy se nadšeně zapojí a rádi pomohou. Celé odpoledne se úžasně vydařilo, všichni jsme se výborně pobavili. Děkujeme,,Sluníčkům a jejich rodičům. Děkujeme za skvělou pomoc panu Žežulkovi a v neposlední řadě Městskému obvodu ve Vratislavicích. za cvičení rodičů s dětmi,,sluníčka Martina, Zuzka, Štěpánka a Věrka ŠKOLENÍ A VÝCVIK ČLENŮ JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VRATISLAVICE N. N. záchranných technik, např. záchranu pomocí žebříku, pomocí záchranných smyček, dvoulanovou a jednolanovou techniku. Na jednotlivých stanovištích se vystřídali jak profesionální, tak dobrovolní hasiči. Své prostředky předvedli také záchranáři z Water RESCUE Liberec o. s. a nechyběla ani záchrana osob z prolomeného ledu za použití vrtulníku LZS. Procvičení společného zásahu v neposlední řadě připravila ZZS LK a Vodní potápěčská záchranná služba Liberec, jejichž členové jsou členy našeho SDH. Oproti minulému výcviku naši členové využili takzvané suché obleky, které byly pořízeny z dotace městského obvodu Vratislavice n. N., a zasahující hasiči zůstali během zásahu nepromočení a neriskovali svoje zdraví. Zúčastněné jednotky: HZS LK PS Liberec, HZS LK PS Jablonec nad Nisou, HZSp SŽDC Liberec, dobrovolné: Liberec Vratislavice nad Nisou, Liberec Vesec, Liberec Karlinky, Liberec Krásná Studánka, Hrádek nad Nisou, Chotyně. SDH Vratislavice n. N. 15

16 Kulturní centrum VRATISLAVICE Nad Školou 1675, Liberec 30 Vstupenky v prodeji v síti Změny programu vyhrazeny. DUBEN P 60 Kč D 80 Kč Přednáška DOMŮ DO IRSKA Přednáší Karel Tampier, zpěvem doprovází Věra Klásková P 330 Kč D 350 Kč DON QUIJOTE Oldřich Kaiser a Jiří Lábus v komedii Divadla Kalich PD 50 Kč ČTYŘI POHÁDKY podle Františka Hrubína Pohádky pro děti hraje divadlo ŠUS P 240 Kč D 270 Kč CHANTAL POULLAIN a Štěpán Markovič Trio Koncert známé herečky a šansoniérky P 50 Kč D 70 Kč Přednáška Z KALIFORNIE DO WOODSTOCKU J. Prchal ve 2. cyklu přednášek o historii moderní hudby PD dobrovolné Hudba v kavárně: BIT MAP COLLECTIVE Hudební produkce v Kavárně PD zdarma Jarní koncert ZŠ VRATISLAVICE Vystoupení žáků nejenom pro rodiče a přátele školy P 50 Kč D 70 Kč Přednáška EXPEDICE ALTIPLANO Monika a Jiří Vackovi přednáší o cestě po Jižní Americe PD 50 Kč ČERT A KÁČA Oblíbenou pohádku hraje Divadlo Polná. KVĚTEN P 200 Kč D 230 Kč BÁRA HRZÁNOVÁ Známá herečka a zpěvačka recituje Máchův Máj P 100 Kč D 120 Kč KONCERT VÁŽNÉ I NEVÁŽNÉ HUDBY Slavné skladby v podání houslisty F. Lamače P 120 Kč D 150 Kč JOSEF KLÍMA Beseda s investigativním novinářem a scénáristou PD 50 Kč Pohádka PRINCEZNA NA HRÁŠKU Hraje Sváťovo dividlo P 100 Kč D 130 Kč CHARLEYOVA TETA Hraje divadlo Vojan Hrádek nad Nisou PD zdarma Jarní koncert MŠ TANVALDSKÁ Vystoupení žáků nejenom pro rodiče a přátele školy P 250 Kč D 280 Kč JAN BUDAŘ a ELIŠČIN BAND Koncert populárního herce a osobitého zpěváka PD zdarma Jarní koncert MŠ LÍSTEČEK Vystoupení žáků nejenom pro rodiče a přátele školy PD 60 Kč POHÁDKY DO KAPSY Martin Písařík v hlavních rolích pohádek pro děti P 100 Kč D 130 Kč DAVID WILLIAMSON - Urvi to Hořkou komedii hraje Divadlo Sokolov. cena v předprodeji cena v den akce VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2013

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Ministerstvo ivotního prost edí Státní fond ivotního prost edí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz SYSTÉM

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

KONANÉ DNE 25. 05. 2015

KONANÉ DNE 25. 05. 2015 Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 25. 05. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_10 Název materiálu: Ochrana obyvatel Test znalostí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní docházku či absolvovaly přípravný ročník na základní škole.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

5. září. sobota. prezentace pro vystavovatele

5. září. sobota. prezentace pro vystavovatele 5. září sobota prezentace pro vystavovatele PŘEDSTAVENÍ VELETRHU SPORT LIVE 2015 je největší sportovní veletrh svého druhu v severních Čechách věnovaný všem milovníkům sportu a zdravého životního stylu.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více