O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o dosud přetrvávajících problémech. Dnes odpovídá na otázky směřující k hlavním úkolům a perspektivám letošního roku. Pane starosto, co mohou nájemníci obecních bytů očekávat v letošním roce? Myslím si, že zásadní informací pro všechny nájemce je fakt, že výše nájemného se v roce 2014 nezmění. Již v loňském roce, kdy jsme sazbu nájemného zafixovali, jsme tyto kroky činili s vědomím velmi složité sociální a ekonomické situace v celé naší republice. Slatina není výjimkou, a to jsou fakta, která jsme zohlednili. Každá mince má ovšem dvě strany, a tou druhou je skutečnost, že budeme naprosto nekompromisní vůči dlužníkům, kteří hledají skulinky v zákoně jak se vyhnout výpovědi z bytu, ale přitom průběžně účelně dluží určitou výši nájemného. To, že se dostane rodina s dětmi, nebo kdokoliv jiný někdy do finančních potíží, je v dnešní době naprosto běžné a pochopitelné. S lidmi, kteří přijdou situaci řešit, například dočasným splátkovým kalendářem, neschovávají se a nekličkují, tak s těmito lidmi budeme i nadále hledat cestu k vyřešení jejich aktuální složité životní situace. Ve většině případů se nám to daří, dnešní doba není jednoduchá a každý si zaslouží dostat šanci, aby se podařilo věci dát do pořádku. K těm, kteří ale opravdu zneužívají obecní bydlení, například tzv. černým podnájmem, nebo průběžným, záměrným a vypočítavým prodlužováním platby za nájemné, bude postup radnice nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat v investicích do našich domů, a to ať výměnou elektroinstalace, zateplením nástaveb, nebo i postupnou opravou společných prostor v domech. Doprava na území naší městské části zůstává stále jedním z hlavních problémů. V jaké fázi se nachází jednání o obchvatu Slatiny, nebo odklonění dopravy z průmyslové zóny mimo ulice Slatiny? V loňském roce byli opětovně vyzváni k jednání všichni vlastníci jednotlivých pozemků, které je třeba vykoupit pro výstavbu obchvatu. Asi polovina z oslovených na výzvu nereagovala a většina těch vlastníků, kteří se vyjádřili, mají představy o cenách za výkup pozemků zcela mimo reálnou hodnotu a finanční možnosti jak města Brna, tak Jihomoravského kraje. Je velmi smutné, že nemálo z nich jsou občané Slatiny a blokují tak vědomě výstavbu tolik potřebné komunikace, která by významně odlehčila provoz v naší městské části. V tuto chvíli se jeví jako jedna z možných variant použít některá zákonná opatření, která zváží míru veřejné prospěšnosti této stavby, což ovšem není v rukou naší radnice, ale vyšších orgánů. Již od doby zahájení výstavby průmyslové zóny se Slatina potýká se stále narůstající dopravou zejména na ulici Řípská, Tuřanka, Obrázky ze Slatinských vánoc na straně 2. Krejčího, Matlachova, ale i v jiných ulicích. Při přetížení dopravy si auta hledají přirozeně cestu i jinudy. Jediným účinným řešením je dle mého názoru vybudování přímého napojení průmyslové zóny na dálnici D1, a to v souladu s platným územním plánem, tedy v místě přemostění D1 po cestě do sousední městské části Tuřany. V současné době je územní řízení pro tuto stavbu přerušeno. V posledních dvou měsících probíhá intenzivní jednání z úrovně Magistrátu města Brna se společností CTP Invest, spol. s r.o. s Ředitelstvím silnic a dálnic a Ministerstvem dopravy ČR o možnosti zrealizovat zmiňovaný sjezd. Samotný developer působící na průmyslové zóně, CTP Invest, spol. s r.o., je v souvislosti s aktuálně potenciálním rozšířením provozu na Černovické terase zainteresován do výstavby potřebného napojení na D1. Naše občany budu prostřednictvím Aktualit informovat ihned po posunu nebo významném vývoji situace v dané věci. Víme také například, že občané z lokality ulic Šmahova, Kikrleho, Za kostelem, a Ráj volají po změně dopravního značení. Dočkají se v letošním roce? pokračování na straně 2 Městská část Brno Slatina Vás srdečně zve na 10. SPOLEČENSKÝ PLES pořádaný 24. ledna 2014 od hodin v hotelu Sluneční dvůr, Přemyslovo nám 26. K tanci a poslechu hrají Tom Sawyer Band a cimbálová muzika z Milotic s primášem Petrem Škrahulkem. Předprodej vstupenek s místenkami na MČ Brno Slatina, Budínská 2. Cena vstupenky 150 Kč. Srdečně Vás zvou pořadatelé Vážení občané Slatiny, využívám příležitosti Vám popřát do nového roku Přeji Vám ze srdce to nejcennější co může být, a to je pe vné zdra ví. Přeji Vám mnoho sil do řešení osobních i pracovních záležitostí. Přeji Vám úspěšný rok Jiří Ides, Váš starosta

2 pokračování ze strany 1 Pravdou je, že radnice v loňském roce obdržela petici občanů z těchto ulic. Petice se týkala žádosti o změnu dopravního značení v celé lokalitě za účelem zklidnění dopravy a bezpečnější průjezdnosti vozidel a pohybu chodců. Tento požadavek samozřejmě naprosto chápu a plně respektuji. Radnice se již v minulosti snažila některá dílčí opatření v tomto směru realizovat, ale pravomoc pro umísťování dopravních značek na celém území města Brna nemají radnice městských částí, nýbrž dopravní inspektorát MMB. Podali jsme tedy podnět na řešení dopravních změn v dané lokalitě prostřednictvím spol. Brněnské komunikace, a.s., a to po upřesnění již podruhé, v blízké době tedy očekáváme vyjádření a věříme, že bude s kladným výsledkem. Dopravní inženýři upozornili ve svém prvním vyjádření na to, že nestačí v dané lokalitě pouze změnit dopravní značení, nýbrž je nezbytné provést některé stavební úpravy v křižovatkách, zejména jejich vyvýšením. Snažím se vše vysvětlit z toho důvodu, aby nebyla navozena atmosféra, že radnice snad nechce tento problém řešit. Mohu všechny s čistým svědomím ubezpečit, že děláme kroky, kterými chceme dosáhnout bezpečnějšího provozu. Věřím, že snad v nějakém blízkém čísle Aktualit budu moci informovat občany o tom, že věc se zdařila. ZE SLATINSKÝCH VÁNOC Co čeká Slatinu ve smyslu oprav a investic na území naší obce? Jak se již stalo tradicí, značnou pozornost budeme věnovat opravám chodníků a komunikací. Jednáme také s majitelem nákupního domu Slatinka o opravě tohoto objektu, který nám hyzdí krásné centrum obce. Dále také vypracováváme studii na oživení plácků na hraní pro děti ve vnitroblocích v sídlišti a najdeme-li dostatek financí v rozpočtu, tak i na ně se občané mohou těšit. I v Černovičkách vyroste slibované hřiště pro děti a stejnou možnost prověřujeme při ulici Podstránské. Jistě se budeme snažit dokončit dlouholetou práci na kamerovém systému, který je tak potřebný pro Slatinu. Věřím také, že již definitivně vyřešíme přesun a modernizaci sběrného střediska na ulici Zemanova. I letošní rok bude tedy ve Slatině rušno, a to je dobré znamení o tom, že je naše městská část stále v dobré kondici. V jaké oblasti v tomto roce očekáváte největší problémy? Nejvíce Slatinu trápí již mnoho let doprava, a to je oblast, které budeme muset věnovat značnou pozornost. Například při řešení vybudování obchvatu a sjezdu z průmyslové zóny na D1 nás nebudou čekat lehká jednání, ale jsem věčný optimista a věřím, že se jistě významně posuneme dál. Je také velmi pravděpodobné, že dojde z důvodů zvýšení kapacity dopravy k přebudování křižovatky u kasáren na kruhový objezd. Dočasně ale budeme muset všichni od března do června vydržet problémy související s neprůjezdností křižovatky, takže tady moc prosím všechny o trpělivost. Bez komplikací v plynulosti dopravy není nikdy možné stavbu tohoto typu zvládnout. Zkapacitnění křižovatky je nezbytné a vypočítané dopravními odborníky z důvodu budoucího nového života, který již vzniká v místě bývalých kasáren. Výstavba cca 500 bytů, nákupního a zábavního centra a administrativní budovy, přirozeně vyvolala tuto potřebu přebudovat křižovatku a já věřím, že bude v budoucnu prospěšná všem. Na závěr jaký by měl být rok 2014 z pohledu starosty a současně i řadového občana Slatiny? Já bych rád ze srdce všem popřál, aby se uměli při každodenním shonu, který nebude v tomto roce o nic menší, občas zastavit, vypnout, odpočinout si a relaxovat. Je to nesmírně důležité, i když někdy se to zdá být nemožné. Přál bych si také, aby se nám všem, u nás doma ve Slatině, spokojeně žilo a bydlelo. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman Foto: Štěpán Cenek 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V dnešním rozhovoru klademe otázky slečně Kláře Šikulové, hlavní vedoucí mládeže Sboru dobrovolných hasičů Brno Slatina. Pravidelná první otázka ve Slatině žijete i pracujete? Ve Slatině bydlím teprve od roku Pracuji mimo Slatinu pro jednu firmu jako referentka E-shopu. Ve svém volném čase se věnujete mladým slatinským hasičům, co vás k této aktivitě přivedlo? Byla jste také mladá hasička? Mladá hasička jsem bohužel nebyla, ale jsem sportovní člověk a rodiče mě vedli k bojovému sportu, a to ke karate, kde jsem byla úspěšná, ale po pěti letech jsem z rodinných důvodů tento sport ukončila. Dále jsem hrála florbal - 1.ligu žen. Tento koníček jsem opustila po dokončení školy, v pracovním nasazení to již nebylo možné. Až v roce 2008 mě kamarád přivedl k hasičům u jiného sboru, kde jsem nějakou dobu vedla mladé hasiče. V roce 2009 jsem se přestěhovala do Slatiny, a protože mě práce s dětmi chyběla, požádala jsem o členství v SDH Brno - Slatina. Co je hlavní náplní činnosti mladých hasičů ve Slatině? S mladými hasiči se scházíme pravidelně dvakrát týdně, kde se učíme poznávat různé značky hasičské techniky, zdravovědu, uzly, práci s buzolou, střelbu ze vzduchovky a mnohé další. V létě trénujeme požární útok a další disciplíny. Pro děti také mimo pravidelných schůzek připravujeme různé akce jako spaní na hasičce, karneval, výlety, exkurze, soustředění a další. Nejvíce se samozřejmě zaměřujeme na různé soutěže hlavně v požárním útoku v Brně a okolí, na které v průběhu sezony o víkendech jezdíme. Ve slatinských Aktualitách často informujeme o vaší účasti v různých hasičských soutěžích, jakých úspěchů jste dosáhli v roce 2013? S tímto rokem jsem moc spokojena. Dosáhli jsme skvělých úspěchů a největší úspěch bylo umístění starších žáků na 1. místě a mladších žáků na 2. místě u nás doma ve Slatině. O dalších úspěších budu v Aktualitách ještě informovat. Je mezi slatinskou mládeží zájem o zapojení do činnosti ve družstvech mladých hasičů? Spíše není, což je jistě škoda. Máme však děti, které účast v kroužcích baví, za což jsem strašně ráda. Je to ale jen kolem dvaceti dětí, myslím, že je to na Slatinu málo. Snažíme se stále aby jich bylo více a více. Potřebujeme mladou generaci, která bude pokračovat v naší dobrovolné práci. Jak je tento kroužek náročný pro vás jako vedoucí a chtěla byste ještě něco dodat? Ano, chtěla bych říct, že hodně lidí si myslí, že jsme jako vedoucí za tuto aktivitu placení. Ale není to tak, děláme to opravdu jen čistě dobrovolně a zcela zadarmo. Stalo se mi, že si někteří rodiče mysleli, že mám i hasičský telefon, z kterého píši a volám rodičům, když je na příklad před závody, ale tak to opravdu není. Je to skutečně dobrovolné a někdy musíme investovat i vlastní peníze. Na závody jezdíme osobními auty, ale zapojují se a pomáhají i rodiče. Jsem moc ráda, že nám pomáhají a podporují děti jak to jen jde. A jestli je to náročné? Ano, hlavně časově. Máme pravidelné schůzky 2x do týdne, vždy po práci. Přes léto i o víkendech trénujeme nebo jezdíme na závody, či organizujeme další akce pro děti. Někdy je potřeba vzít si i dovolenou, abychom mohli být s dětmi a něco zorganizovat. Je pořád co pro děti vymýšlet a vzdát se toho samozřejmě nechceme. Náš cíl je mít v kroužku stále více dětí a mít jim co nabídnout. A když pak na soutěži zvítězíme, je to pro nás obrovská radost. Tato práce s dětmi mě velice baví, jinak by ji člověk nemohl dělat. Také podpora ostatních je velmi důležitá. Proto bych touto cestou ráda poděkovala našemu sboru, který nás ve všech směrech podporuje, dále MČ Brno- Slatina, především panu starostovi Jiřímu Idesovi, sponzorům Restaurace na Mlatech, Dotchi, AZT s.r.o., Reda, HEMZ s.r.o., Gym blue Sun a samozřejmě také rodičům. Chtěla bych také poděkovat skvělým vedoucím, kterými jsou Soňa Pelikánová, Zdeněk Krytinář a Monika Stonáčková, za jejich práci a úsilí při vedení kroužku mladých hasičů. Jako vždy poslední otázka směřuje do vašeho soukromí jak se vám ve Slatině žije? Jsem moc ráda, že před nějakou dobou jsem si vybrala ke svému životu právě Slatinu a chtěla bych tu samozřejmě již zůstat. Děkuji za rozhovor. Jiří Toman VEŘEJNÁ PODPORA MALÉHO ROZSAHU (DE MINIMIS) z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2014 Vážení občané, oznamujeme Vám, že si můžete vyzvednout Žádosti o veřejnou podporu malého rozsahu (de minimis) z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2014 s Pravidly pro poskytování veřejné podpory na sekretariátu ÚMČ Brno-Slatina, paní Jurníčková Andrea, Budínská 2, a to Po 08:00 11:30 hod. 12:30 17:00 hod. a St 8:00 11:30 hod. 12:30 17:30 hod. nebo na našich internetových stránkách Žádosti se podávají v termínu do tohoto roku. Žádosti došlé po tomto termínu nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednání v orgánech MČ. Žádosti lze zaslat poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo podat osobně v pracovní době na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, případně prostřednictvím informačního systému datových schránek. Projednány budou pouze ty žádosti, které budou splňovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování Veřejné podpory de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina. O veřejnou podporu de minimis z rozpočtu MČ Brno- Slatina mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají své sídlo nebo místo podnikání na území MČ Brno-Slatina nebo jejichž činnost je zaměřena k obyvatelům MČ Brno- Slatina. Žadatel nesmí mít vůči Statutárnímu městu Brnu, MČ Brno-Slatina nebo jí zřízeným organizacím nevypořádané závazky, přičemž za nevypořádaný závazek se považuje rovněž nedodané či neprůkazné vyúčtování veřejné podpory z předešlého roku nebo jejich použití pro jiný než smluvený účel. Žadatelem o veřejnou podporu de minimis na provoz nemůže být organizace zřízená MČ Brno-Slatina. OPRAVA V prosincovém čísle Aktualit o Slatině došlo k chybě v informaci o provozu ÚMČ Brno-Slatina v začátku roku Běžná provozní doba začíná od čtvrtka 2. ledna, nikoliv od 20. ledna, jak bylo nesprávně uvedeno. Čtenářům se omlouváme. Redakce PODĚKOVÁNÍ Městská část Brno Slatina děkuje rodině Továrkové z Hviezdoslavovy ulice za darovaný smrk ze své zahrádky, který nyní zdobí jako vánoční strom slatinské Přemyslovo náměstí. ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Na dnešním snímku ze seriálu málo známých slatinských ulic je krátká ulice spojující Tilhonovu s Černozemní, po jedné straně je jen několik domů a jmenuje se Zemanova. Pro lepší orientaci v pozadí je restaurace U Vedrů na Tilhonově ulici. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ POHODU A ÚSPĚCH VE VŠECH ROČNÍCH OBDOBÍCH V ROCE 2014 VÁM PŘEJE Vánoční dílny byly spojeny s výrobou dárků a přípravou vánoční výzdoby. VZORNÁ REPREZENTACE Ve středu 27. listopadu se naši žáci Markéta Mitášová a Antonín Vašák zúčastnili finálového závodu ve šplhu na ZŠ Novoměstská. Markéta se do finále kvalifikovala z prvního místa v obvodním kole a zde opět nenašla přemožitelku a zvítězila. Stala se tak přebornicí města Brna ve šplhu v kategorii třetích tříd. Antonín Vašák opět bojoval z plných sil, a i když na medailové umístění těsně nedosáhl, zaslouží si stejně jako Markéta velké poděkování za vzornou reprezentaci. B. Štěrbáček NOVOMĚSTSKÝ POHÁR Dne 2. prosince se žáci naší školy zúčastnili florbalového poháru na ZŠ Novoměstská. V prvním zápase jsme porazili družstvo ze ZŠ Náměstí míru 9:0. Ve druhém utkání jsme nastoupili proti čtyřnásobnému vítězi poháru ze ZŠ Vejrostova. V nesmírně dramatickém utkání jsme neudrželi vedení 3:1 a odešli poraženi 3:4. I když nám postup do finálové části velmi těsně unikl, zaslouží všichni hráči pochvalu. BRNĚNSKÝ DRÁČEK 2013 Osmnáct žáků prvního stupně se zúčastnilo I. ročníku celoměstské akce Brněnský dráček. V hotelu Santon na přehradě se potkali s dětmi z dalších deseti škol. Co je čekalo? 1. Kvíz o Brně (památky, sport, osobnosti, pověsti, kultura) 2. Veršování o Brně ze šesti slov 3. Výtvarná aktivita (koláže z papíru, malování, kresba, kombinovaná technika) 4. Manipulativní dovednost (skládání puzzle) Děti se učily spolupracovat, pomáhat si, ocenit sebe i ostatní, prezentovat a obhajovat svůj názor. A to se jim podařilo! K TANCI ZAHRAJÍ KAMENÍKOVI MUZIKANTI a GEJZÍR Těšit se můžete na SKVĚLÝ VEČER PLNÝ HUDBY A ZÁBAVY VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK POLE ART DANCE (ONE2ONE STUDIO) CATERING ZAJIŠŤUJE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 2 A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ MŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 4 SRDEČNĚ ZVOU NA 4. SPOLEČENSKÝ PLES 28. ÚNORA 2014 V 19 HODIN V TĚLOCVIČNÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY Jak je vidět z obrázků, zájem o školní vánoční jarmark, který se uskutečnil v naší tělocvičně, byl mezi žáky i rodiči mimořádný. 4 AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ PŘEMYSLÁK MÁ TALENT V dnešní době jsou nám všem dobře známé různé talentové soutěže, které dnes vysílá každá televize. Nám se nejvíce líbí soutěž Česko-Slovensko má talent. Proto jsme se rozhodli udělat si vlastní verzi této soutěže a pojmenovat ji Přemyslák má talent. Tento nápad jsme realizovali spolu s každoroční akcí Spaní ve škole. A tak jsme se sešli a vše odstartovali. Během soutěže jsme viděli mnoho skvělých výstupů a čísel, a proto bylo těžké určit jen jednoho vítěze. Všichni zúčastnění byli opravdu dobří, ale zvítězit mohl pouze jeden. Po dlouhém rozhodování zaslouženě zvítězil Tonda Rous z 9. B se svým yoyováním. Celý zbytek večera se pak nesl v duchu kultury a my jsme měli na výběr z mnoha zajímavých filmů. Jak Přemyslák má talent, tak i spaní ve škole se nám všem moc líbilo a všichni si přejeme, aby i v dalším kalendářním roce následovalo mnoho dalších hezkých akcí. J.Vávra a S.Rakušanová, žáci 9.B BESEDNÍ DŮM TROCHU JINAK V měsíci listopadu jsme se s žáky naší školy podívali do Besedního domu, sídla Filharmonie Brno. Ale nebyla to klasická návštěva koncertu v sále. Čekal na nás průvodce a ten nám ukázal některé významné místnosti paláce. Mohli jsme si prohlédnout ředitelský salonek, pracovnu šéfdirigenta, velkou dvoranu či sborovou zkušebnu zvanou hlaholna. Prohlídka byla doplněna zajímavým komentářem o historii budovy, o Filharmonii a jejích významných osobnostech. Příjemným zpestřením byla hudební vystoupení s poutavým výkladem o hudebních nástrojích. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z hudebního světa. Děkujeme za skvělý nápad! Mgr. Olga Tenorová ŽÁCI NAVŠTÍVILI SOUD V rámci učiva o trestním právu, které se probírá v devátých třídách v občanské výchově, žáci navštívili soudní přelíčení. V nové budově Justičního paláce v Brně u Městského soudu mohli sledovat soudní jednání ve věci krádeže již dvanáctkrát souzeného recidivisty. Z této přínosné akce si žáci odnesli poznatky o postihování trestné činnosti a o průběhu soudního jednání. Návštěva soudu byla určitě pro všechny zajímavá a poučná. Mgr. Iva Pokorová PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ I letos školní družina pořádala pro děti z MŠ Jihomoravské náměstí 3/5 Vánoční prvňáčkovu dílnu. Předškoláčci vyráběli veselé pokladničky, keramický malovaný stromeček a zasoutěžili si v naší tělocvičně. K tomu jim zněly vánoční písničky, které si všichni společně zazpívali. Rozzářené a spokojené tváře dětí byly pro nás tou nejlepší odměnou. MY SE ČERTA NEBOJÍME Koncem listopadu děti navštívily tajuplný hrad v Dolních Kounicích, kde na ně čekalo Mikulášské čertění. V hradním podzemním pekle děti provázeli skřítci Kamílek a Danulka, anděl a půvabná čertice. Děti plnily spoustu úkolů, prohlédly si i nebe, kde si zazpívaly a zatančily s Mikulášem. Všichni odjížděli domů se sladkým dárečkem a příjemnými zážitky. Vychovatelky školní družiny Žáci prvního stupně, kteří navštěvují keramický kroužek pod vedením Mgr. Marie Doleželové a Mgr. Heleny Rozsypalové, přejí všem spolužákům, pedagogům, rodičům a slatinským občanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Vážení rodiče, protože se blíží čas, kdy se bude rozhodovat o tom, kam umístíte své dítě do 1. třídy, dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do naší školy. Základní škola Brno, Přemyslovo náměstí 1 je škola s dlouhodobou tradicí, přesto svým vybavením patří mezi nejmodernější. V naší škole pracuje kvalitní a aprobovaný pedagogický sbor. Zápis bude probíhat v těchto dnech: PÁTEK od 14 do 18 hod. SOBOTA od 9 do 12 hod. Budoucí prvňáček by měl: poznat základní barvy umět se sám oblékat a svlékat, zavazovat tkaničky, poznat svoje věci, jíst příborem, udržovat osobní hygienu sebeobsluhu orientovat se v prostoru (vpravo, vlevo, nad, pod, za ) samostatně a srozumitelně odpovídat na kladené otázky správně držet tužku nakreslit základní obrázky (postava, dům, auto ) stříhat a lepit napočítat do 5 a poznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) VÁŽENÍ RODIČE, K ZÁPISU SI S SEBOU PŘINESTE OBČANSKÝ PRŮKAZ JEDNOHO Z RODIČŮ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: PROSINEC VE FANTÁZII Každého, kdo přišel v prosinci na Fantázii, hned pohltila vánoční nálada. Celým domečkem se šířila vůně pomerančů a jedlových větví. V kroužcích se tvoření točilo kolem Vánoc, při výrobě svícnů jsme si zazpívali koledy a povídali si o vánočních zvycích. Seniorské tvoření Tradiční tvořivé odpoledne pro slatinské seniory přineslo babičkám v pátek čtyři výrobky. Nechyběla vánoční vazba, skleněný svícen z barevných písků, výroba voňavých mýdel a domov jim provoní hyacinty s vánoční přízdobou. Přejeme hodně zdraví a životní pohody. Pravidelně 1x za 14 dnů vždy v pátek odpoledne patří Fantázie seniorům. Vánoční dílna pro náctileté V sobotu od 9 hod. si přišli naši náctiletí na Fantázii vyrobit věnec na dveře, pomerančovou voničku s hřebíčkem, závěsný zvonek do okna a nechybělo i vánoční pečení. Tentokrát z vánočkového těsta jsme vytvořili moc pěkné vánoční ryby. Těsto v teple pěkně kynulo, kapři měly skoro úlovkovou velikost. Domácí kouzlo Vánoc podtrhne i jemná vůně hyacintů ve vánočních aranžích. Tvořivé dopoledne mělo švih a uteklo jako voda. Děti opět ukázaly, jak jsou zručné a jejich krásnými a dokonale sladěnými výrobky by se mohl inspirovat leckterý aranžér. 6 Tradiční workshop pro děti Páteční odpoledne a sobotní dopoledne patřila Fantázie již tradičně tvořivým dětem, které mají rády Vánoce a přišly si vyrobit drobné dárky pro svoje blízké nebo jen tak pro radost. Vznikl svícen na vánoční stůl, zdobily se perníkové komety, zdobila se taška na dárečky, přáníčko, voňavé mýdlo a nesměl chybět ani bonbónový drak. Děti odcházely s plnou náručí krásných výrobků a s pocitem, že Štědrý den už klepe na dveře a konečně se dočkají dlouho očekávaného Ježíška. Vánoce na náměstí V sobotu odpoledne jsme se s většinou z vás sešli na náměstí. Nikdo nehleděl na to, jaká je zima a všichni si vytvořili motanou svíčku z voskového plátu. Popřáli jsme si pěkné Vánoce, hodně zdraví a dobrý nový rok A protože děti z Fantázie nemyslí jen na sebe, vyrobily dárek i pro zvířátka. Lojové šišky se zobáním pro ptáčky ozdobily Vánoční strom na náměstí. A UŽ JE TU LEDEN Tak tu máme nový rok 2014 Příznivci lyžování opět odjeli do Kunčic na chatu Profesor. Motivací na zimní tábor je neobvyklý Silvestrovský týden na Havaji. Tak uvidíme, co budou říkat po návratu Lyžování si právě užívají všichni, od nejmenších až po největší a určitě se jim podařilo vyřešit i velkou Havajskou záhadu Novoroční setkání s Fantoškou (aneb pálení stromečků ) Co děláte v sobotu 11. ledna 2014? Pokud právě budete řešit kam se stromečkem, doporučujeme vám následující: Vstaňte pravou nohou, ať je den úspěšný Nikam nespěchejte, dejte si v klidu anglickou snídani, ať jste silní S odhodláním japonského samuraje se vrhněte na odzdobení stromečku, ať zvítězíte Potom s pečlivostí švýcarského hodináře najděte a vysajte každou jehličku, ať je jednou provždy hotovo Nyní máte nárok na pořádný český oběd, ať máte dobrý základ v žaludku A teď slatinští tátové, mamky, babičky, dědové i děti a zvířata, vyrazte s vánočním stromkem na Černozemní ulici! Od 14 hodin zde začíná tradiční odpolední novoroční setkání s Fantoškou! Přijďte za námi k novoročnímu ohni, odzdobený stromeček si vyměníte za buřtík, který si opečete. O oheň se budou starat slatinští hasiči, zazní kytary Bohouše, Smáži a Lumíra! Nebude chybět ani výborný čaj pro děti i dospělé. Kdo nebude mít stromeček, buřtík si může za 10,- Kč dokoupit. P.S. Už několik let čekáme na toho, kdo si přinese i kytaru a zahraje si s námi budete to právě vy? LEDNOVÁ POZVÁNKA Sobota 18. ledna 9 12 hodin. Free dílna pro náctileté, šijeme textilní tašky. Dílnu vedou Lenka Slažanská a Zdena Jemelková. Na jednotlivé dílny je třeba se přihlásit předem (omezený počet míst) a zaplatit cenu dílny 100 Kč. S sebou: přezůvky, pracovní triko. ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ FANTÁZIE Zápis na 2. pololetí školního roku 2013/14 je pro stávající členy v době od 20. do 24. ledna, noví zájemci o pravidelné zájmové kroužky se mohou přihlásit od 27. do 30. ledna Více informací o akcích, zájmových kroužcích Fantázie najdete na nebo na PROSINEC V KLUBÍČKU Mikulášsko adventní víkend Ve dnech jsme pod vedením Hanky Vondrové a Jany Kypré odjeli do Podmitrova na Mikulášsko adventní víkend. Přes den tvořily děti, večer maminky a tatínci, zazpívali jsme si koledy a hlavně jsme si užili krásné procházky po blízkém okolí, vyzkoušeli si spoustu vánočních zvyků a ozdobili stromeček pro zvířátka. A protože nás sledoval Mikuláš, tak nás za dobrý skutek odměnil taškou plnou dobrot. Hance s Janou děkujeme za krásný víkend! Mikuláš s divadlem Koráb V sobotu od 14 hodin za námi přijelo divadlo Koráb. Pohádku si děti užily, i když byly jako na trni, jestli přijde Mikuláš. Nakonec se ukázalo, že i když někdy rodiče tvrdí opak, všechny děti jsou moc hodné, každé dostalo balíček a žádné si neodnesl čert. Dílnička pro maminky s dětmi V pátek od 10 do 12 hodin přišly na Fantázii tvořit maminky s dětmi.děti si ozdobily perníček, který většina z nich hned posvačila, vytvořily si tašku na dárek, vazbu na stůl a svíčku. Všichni odcházeli spokojení a vánočně naladěni. CO NÁS ČEKÁ V LEDNU? Karneval se Šášou V sobotu od 14:00 a 16:30 hod. proběhne v sále staré radnice karneval. Lístky je možné si zakoupit na Fantázii za 70,- Kč/osoba. Děti mají vstup povolen pouze v masce, ale v masce můžou přijít i odvážní rodiče. První krůčky na lyžích V termínu odjíždí Klubíčko na hory do Stříbrnic. Tábor je určen dětem předškolního věku, které si vyzkouší první krůčky na lyžích a osvojí si začátky lyžařské techniky. A abychom pořád jen nelyžovali, užijeme si spoustu her a zábavy s motivací Sněží, sněží, už je bílo! Na Fantázii se uskutečnil Turnaj v deskových hrách. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ LEDNOVÁ VÝROČÍ 6. ledna 1829 zemřel v Brně Josef Dobrovský, přední představitel národního obrození, zakladatel slavistiky, literární historik, autor české a staroslovanské mluvnice, první, kdo pochyboval o pravosti Rukopisů. V Brně se stal novicem jezuitského řádu 9. října 1722 a svět opustil u Milosrdných bratří. Je pohřben na brněnském Ústředním hřbitově. 26. ledna 1909 se v rakouském Melku narodil Jan Navrátil. V Brně vystudoval lékařskou fakultu a od roku 1953 vedl II. Chirurgickou kliniku Masarykovy univerzity. Založil neurochirurgickou školu, centrum pro srdeční chirurgii, v roce 1956 provedl první operaci srdce v hlubokém podchlazení a v roce 1958 s využitím mimotělního oběhu. Za jeho působení v Brně bylo provedeno přes dva tisíce operací srdce. Vídeňská univerzita ho požádala o vybudování srdeční chirurgie, a tak se Jan Navrátil stal přednostou II. Chirurgické kliniky lékařské fakulty a ředitelem Ústavu pro kardiologický výzkum ve Vídni. Až 28. ledna 1919 skončilo úspěšně úsilí několika generací vědců, politiků a dalších osobností veřejného života zřídit v Brně druhou českou univerzitu přijetím zákona. Vznikla Masarykova univerzita s fakultami právnickou, přírodovědeckou, lékařskou a filozofickou. Prvním rektorem byl zvolen ekonom Karel Engliš. Za dobu existence univerzity ji absolvovalo přes 130 tisíc studentů, kteří nalezli uplatnění v mnoha oborech školství, vědy i politiky. 18. ledna 1919 byla v Paříži zahájena mírová konference za účasti 27 válčících států Dohody. Československou delegaci vedl premiér Karel Kramář, významnou úlohu sehrát tehdejší ministr zahraničí dr. Edvard Beneš. Až 28. června 1919 konference skončila podpisem mírové smlouvy s Německem. 1. ledna 1949 začal platit zákon o krajském zřízení. Tři zemské národní výbory nahradilo 16 krajských, místo velkých okresů vzniklo 364 okresů menších. ŽILI PŘED NÁMI (část 8.) V poslední části seriálu procházek po slatinském hřbitově si připomeneme osobnosti, které odešli v 21. století. Rudolf FRYDECKÝ ( ) tajemník MNV František ŠIK ( ) předseda zahrádkářů Vilém KEPERT ( ) člen divadelního souboru J.K. Tyla Rudolf SEMOTAM ( ) člen ZMČ Brno-Slatina Miloš SYSEL ( ) předseda JZD, poslanec MěNV Brno plk. v.v. Ivan MAJOR ( ) příslušník čs. vojenské jednotky v SSSR od jejího založení v Buzuluku Ladislav STREIT ( ) kostelník v kostele Povýšení sv. kříže František SKLENÁŘ ml. ( ) člen Slatinského historického klubu, aktivní účastník veřejného života Ivo KOUKOLA ( ) člen Slatinského historického klubu, Brněnského městského střeleckého sboru, Čs. napoleonské společnosti, Baterie Austerlitz Ing. Jaroslav KADLEČEK Csc., ( ) předseda občanského sdružení Přemyslovo náměstí Jan ŠTĚPÁNEK ( ) náčelník Sokola, člen Slatinského historického klubu Ladislav ŠTĚPÁNEK ( ) člen divadelního souboru J.K. Tyla Podle dostupných údajů je na slatinském hřbitově o rozloze 6022 m 2 umístěno 685 hrobů, v nichž je pohřbeno přes 2000 osob. Seriál ŽILI PŘED NÁMI jich v 8 pokračováních připomněl na 80. PŘIPOMÍNÁME SI 1. ledna je Mezinárodní den míru, Státní svátek ČR - Den obnovy samostatného českého státu, v roce 1869 se narodila Ema Pechová, matka herce Ladislava Peška, 1949 herec Pavel Zedníček, 1959 revolucionáři v čele s Fidelem Castrem dobyli Havanu, Batistův režim byl svržen, 11 zemí Evropské unie zavedlo společnou měnu EURO 3. ledna 1849 se narodil francouzský historik-bohemista Ernest Denis, 1924 zemřeli básník Jiří Wolker a Josef Barvič, první český knihkupec v Brně 4. ledna 1809 se narodil Louis Braille, francouzský vynálezce slepeckého písma, 1859 spisovatel K.V. Rais, 2004 zemřela herečka Helena Růžičková 5. ledna 1919 byla v Mnichově založena Nacionálně socialistická německá dělnická strana (NSDAP), 1994 zemřela automobilová závodnice Eliška Junková 6. ledna 1619 se narodil francouzský básník Cyrano de Bergerac a 1904 spisovatel a historik M.V. Kratochvíl 6. ledna 1884 zemřel zakladatel moderní genetiky Johann Gregor Mendel, opat starobrněnského kláštera 7. ledna 1969 zemřel spisovatel a historik František Kubka 11. ledna je Významný den ČR Den válečných veteránů 12. ledna 1924 se narodila spisovatelka Hana Bělohradská 13. ledna je Světový den migrantů a uprchlíků 15. ledna se narodili 1809 francouzský ekonom Pierre Joseph Proudhon, 1884 politik a novinář Jaroslav Stránský, 1929 bojovník za práva černochů v USA Martin Luther King, 1974 zemřel politik Josef Smrkovský 16. ledna 1889 se narodil propagátor čistoty češtiny Pavel Eisner 17. ledna 1784 zemřel architekt Dietrichsteinů František A. Grimm 17. ledna 1944 se narodil sociolog a publicista Václav Bělohradský 18. ledna 1874 se narodil spisovatel a pedagog Karel Elgart Sokol, 1934 zemřel houslový pedagog Otakar Ševčík 19. ledna je Památný den ČR výročí úmrtí studenta Jana Palacha 1969, narodili se 1809 americký spisovatel Edgar Allan Poe, 1839 francouzský malíř Paul Cézanne 20. ledna 1964 zemřel skladatel a klavírista Jan Rychlík 21. ledna 1934 se narodila jazzová zpěvačka Eva Olmerová, zemřeli 1924 ruský filozof a politik V.I. Lenin, zakladatel SSSR, 1954 skladatel Dalibor Vačkář 22. ledna se narodili 1729 německý spisovatel G.E. Lessing, 1849 švédský dramatik August Strinberg, 1929 skladatel Petr Eben 23. ledna 1879 se narodila herečka Leopolda Dostálová, zemřeli 1969 skladatel a pedagog Jaroslav Křička, 1989 španělský malíř Salvador Dali, 1999 autor románů pro mládež Jaroslav Foglar 24. ledna 1914 se narodila herečka Hana Vítová, 1974 zemřel literární vědec-anglista Otakar Vočadlo 25. ledna 1974 zemřel spisovatel, překladatel, publicista Jan Čep 27. ledna je Světový den malomocných, Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti výročí osvobození Osvětimi v roce ledna 1919 se narodil významný slovenský spisovatel a novinář Ladislav Mňačko, autor Opožděných reportáží, Smrt si říká Engelchen, atd. 30. ledna 1854 tragicky zemřel korunní princ Rudolf, syn císaře Františka Josefa 31. ledna 1854 zemřel italský spisovatel a dramatik Silvio Pellico, karbonář vězněný na Špilberku v letech ledna 1929 zemřel evangelický teolog Jan Karafiát, autor klasické knihy pro děti Broučci Stranu připravil Karel Janiš 7

8 Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s. Přemyslovo náměstí 18, BRNO 27 - Slatina Přemyslovo náměstí Brno Slatina OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 V minulém roce jsme zahájili činnost maškarním plesem pro děti, který jsme uspořádali v polovině ledna. V dubnu jsme reprizovali pohádku Popelka jak v sídle divadla, tak v Sokolovně v Telnici u Brna. V první polovině roku jsme také nastudovali premiérovou hru Osm žen (Robert Thomas) v režii Hany Málkové, jejíž premiéra však byla z důvodu nemoci odložena na neurčito. Pro doplnění programu Slatinského kulturního léta 2013 jsme nastudovali pohádku O Rumcajsovi, jejíž režie se ujala Ludmila Slancová-Slavíková, ovšem tuto krátkou pohádku potkal v létě podobný osud jako hru Osm žen - odložení premiéry, tentokrát z důvodu nepřízně počasí, kdy se koná musel v být neděli termín premiéry třikrát od změněn. 16:00 hodin Ani to nás však neodradilo od další činnosti ále staré a slatinské začali jsme připravovat radnice na premiérovou Přemyslově pohádku Utopený hastrman (režie Ludmila náměstí 18 Program: Slancová-Slavíková), POHÁDKA, NADÍLKA která DĚTEM, byla DISKOTÉKA uvedena v listopadu nejen ve Slatině, ale i ve vybraných Příjem domovech balíčků od 15:00 pro seniory hodin u pokladny a v prosinci divadla také v telnické Sokolovně. Prosinec byl dále v tradičním Vstupné: znamení děti 10 Mikulášské Kč, dospělí nadílky 20 Kč pro děti s doprovodným programem a repríz přes formulář pohádky na Mrazík (uvedeno sekce Rezervace v sídle vstupenek divadla přes a v Restauraci Hvězda v Brně - Bystrci). telefonicky Pohádka na tel. č. Mrazík patří v současnosti k nejdéle hraným divadla inscenacím od 15:00 do - 15:55 premiéra hodin byla uve- na pokladně dena v roce 2002 a od té doby ji pro velký IKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2010 vace vstupenek: j vstupenek: ručujeme rezervaci vstupenek předem! Prodej volných vstupenek bude omezen. dem nerezervovaných vstupenek nezaručujeme volná místa. Děkujeme za pochopení. zájem hrajeme pravidelně. PŘIPRAVUJEME V roce 2014 zorganizujeme opět maškarní ples pro děti, uvedeme reprízy pohádky Utopený hastrman, premiéru hry Strakonický dudák (J. K. Tyl), reprízu pohádky Mrazík a premiéru další pohádky (konkrétní titul není zatím znám). V prosinci se děti mohou těšit i na tradiční Mikulášskou nadílku s kulturním programem. DIVADLO DĚTEM, DIVADLO SENIORŮM Již tři roky vyjíždíme do lékařských zařízení a domovů pro seniory. Za dobu trvání projektu Divadlo dětem, divadlo seniorům jsme zpříjemnili chvíle dětským pacientům a klientům například v těchto organizacích (ve většině z nich i opakovaně): - Fakultní nemocnice Brno - pracoviště dětské medicíny (Dětská nemocnice), Brno - Domov pro seniory Okružní, Brno - Domov pro seniory Sokolnice - Domov pro seniory Holásecká, Brno - Domov pro seniory Kociánka, Brno - Naděje o.s., Dům Naděje, Brno - Naděje o.s., Dům pokojného stáří, Brno - Lumina, o.s., Modřice u Brna - Lumina, o.s., Domov pro seniory Norbertinum, Brno - Sociální služby Vyškov Ve všech těchto organizacích jsme hráli pro diváky bez nároku na honorář. ČLENSKÁ ZÁKLADNA V ROCE 2014 V současné době má Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině přes dvacet aktivně zapojených členů. Zkoušky probíhají pravidelně dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. Případní zájemci o členství v souboru se mohou přihlásit vždy ve výše uvedené dny a časy v sídle divadla - v sále na Přemyslově náměstí 18, kde probíhají zkoušky. REZERVACE VSTUPENEK Na všechny pořádané akce je možné si rezervovat vstupenky několika způsoby: elektronicky vyplněním formuláře na (záložka Rezervace vstupenek) em: telefonicky: (paní Kroutilová Navrátilová) Prodej vstupenek probíhá vždy na pokladně divadla před zahájením dané akce. Bližší informace o činnosti divadla jsou uvedeny na webových stránkách na vývěskách u nákupního centra Slatinka a u SK Slatina (Spartak) a v Aktualitách o Slatině. PhDr. Martin Krytinář předseda divadla Činnost divadelního souboru finančn ěpodporují: Statutární m ěsto Brno a M ČBrno Slatina Prosincová divadelní Mikulášská nadílka Z divadelní hry Utopený hastrman pořádá v sobotu 11. ledna 2014 od 14:00 hodin v sídle divadla na Přemyslově náměstí 18 (Brno Slatina) MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI Program: Soutěže pro maškary Ceny pro 3 nejlepší masky Vstupné: děti: 20,- Kč, dospělí 30,- Kč KANTÝNA ZAJIŠTĚNA Rezervaci vstupenek lze provést prostřednictvím telefonicky na čísle , případně em na Činnost divadelního souboru finančně podporují: Statutární město Brno a MČ Brno - Slatina 8 AKTUALITY O SLATINĚ

9 ZNÁTE SLATINSKÉ KLUBÍČKO? KLUBÍČKO je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1998, od roku 2000 působí v městské části Brno Slatina. Obsahem činnosti sdružení je pravidelná zájmová činnost, akce a tábory určené převážně pro rodiny s dětmi. Klubíčko svojí činností podporuje rodinu jako nezastupitelnou primární sociální skupinu, která výrazně formuje chování dítěte, stanovuje hodnotový žebříček, dává dítěti vzory chování pro další životní role. Připravované akce vedou k aktivnímu trávení volného času celé rodiny, společné zážitky rodinu stmelují. Váží si role matek, posiluje role otců, působí proti sociální a společenské izolaci rodičů na rodičovské dovolené. Akcemi sleduje i mezigenerační soužití. Mezi účastníky akcí vyhledává aktivní rodiče a vede je k zapojení do práce pro slatinskou veřejnost. Podílí se na tak na rozvoji občanské společnosti, motivuje lidi k aktivnímu přístupu k životu. Jak jinak by se mohla každoročně konat např. Podzimní burza, na které se bezplatně podílí celý víkend přes 50 lidí? KLUBÍČKO V ROCE 2013 Celkem se našich pravidelných aktivit za rok 2013 zúčastnilo 316 účastníků, příležitostných akcí a tvořivých dílen 4684 účastníků, Provázku 1144 dětí, sportovních aktivit Blechy 560 účastníků, zimních a letních táborů 176 účastníků. Jednou se služeb rodičům na rodičovské dovolené je Provázek. Jde o dopolední tvořivé hlídaní dětí v době, kdy mamka je u lékaře, na úřadě a pod. Klubíčko svoje aktivity realizuje ve volných časech Fantázie na Tilhonově ulici, v klubovně MČ Brno Slatina na Přemyslově nám., v tělocvičně ZŠ Jihomoravské nám., příměstské tábory pro děti ve věku 3 6 let na ZŠ Přemyslovo nám. S rozrůstající poptávkou rodičů a počtem aktivit jsme ve spolupráci s Městskou částí Brno-Slatina našli řešení prostorového nedostatku pro výše uvedené akce. Díky aktivnímu přístupu starosty pana Jiřího Idese můžeme užívat nové prostory OS KLUBÍČKO na ulici Křehlíkova 23. Děkujeme! Pro slatinskou veřejnost dopoledne zde funguje každý den od 8:30 do 12:30 hod. miniškolka PROVÁZEK (telefonická rezervace na tel. čísle: H. Vondrová), ve čtvrtek zde najdete zájmové kroužky pro děti do 6 let, konkrétně výtvarný Patlálek (15:30 16:30 hod.) a tvořivý Školáček (16:45 17:45 hod.) oba vede Hanka Vondrová. Od pondělí do středy a v pátek je otevřena i ODPOLEDNÍ HERNA pro maminky s dětmi, kde si děti mohou jen volně hrát, či si pod vedením lektorky tvoří. Je zde i prostor pro setkávání maminek, výměnu zkušeností apod. vždy od 15:30 do 18:00 hod. Více se dovíte na sekce KLUBÍČKO. FOTO AKTUALITY Ještě před vánočními svátky mohl nově upravený a zmodernizovaný parčík Vlnitá oznámit HOTOVO! Teď již jen musíme počkat, až se po zimě zazelená a bude oficiálně otevřen pro maminky s dětmi, sportovce i seniory. Nové pískoviště, houpačky, prolézačky a skluzavka jsou nachystané k dovádění dětí, nové lavičky pro maminky s kočárky. Na svém místě jsou již branky pro mladé fotbalisty. Na těchto dvou sedačkách nemusí dospělí i starší jen sedět, mohou si při tom pěkně zašlapat. I takové kontrasty můžete vidět ve slatinských ulicích vedle nově přestavěných a pěkně upravených rodinných domů dlouhé roky neobydlené a zdevastované stavení z kotovic. A pro ty, kteří si chtějí protáhnout svá těla, jsou připravena speciální posilovací zařízení. 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Vítám vás v novém roce 2014 a všem našim příznivcům přeji v tomto roce pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě a mnoho sil do další práce. Sportovci z našeho klubu pilně trénují v tělocvičnách a fotbalisté si ověřují svoje herní dovednosti v zimní halové lize, halových turnajích a přípravných utkáních. A co je u nás nového? Do uvolněných kanceláří v naší hlavní budově na ul. Tuřanka 1 stále hledáme nové nájemce a případnému zájemci jsme schopni připravit velmi výhodné podmínky na míru. I v tomto roce budeme pokračovat v úpravě sportovního areálu a ve zlepšení podmínek pro sportovce i naše fanoušky. Také budeme i nadále pořádat v našem areálu úspěšné Farmářské trhy a další společenské a kulturní akce pro slatinské občany. A nyní již k aktuálním zprávám z našich sportovních oddílů. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A + B po úspěšné podzimní části sezony nabírá naše první mužstvo v této fázi zimní přípravy zejména fyzičku v tělocvičně a za příznivého počasí také venku a v jednání jsou některá přípravná utkání se silnými soupeři. O výsledcích vás budeme informovat. Naše B mužstvo se rovněž pilně připravuje na jarní sezonu a trénuje hlavně pod střechou. Dorost starší a Mladší dorost se pravidelně 2x týdně připravuje v tělocvičně, v lednu a únoru tým sehraje některá přípravná utkání a halové turnaje. Přesný rozpis zatím nemáme k dispozici. Zimní příprava zaměřená především na fyzičku začne od 6. ledna a oběma týmům přejeme hodně zdaru. Starší žáci trénují pravidelně v tělocvičně ZŠ Jihomoravské nám. 2 a v případě příznivého počasí i venku. Připravuje se také tradiční halový turnaj Korčian Cup 2014 za účasti mnoha mužstev z Brna a blízkého okolí. Další informace o turnaji vám přineseme v příštím čísle Aktualit. Všem hráčům i oběma trenérům přejeme do zimní přípravy a halových turnajů mnoho úspěchů. Mladší žáci zahájili zimní přípravu účastí v Zimní halové lize mladších žáků v Ivančicích. Zatím máme výsledky 1. kola - naši kluci prohráli první tři zápasy s těmito výsledky: SK Slatina FC Medlánky 1:2, SK Slatina MFK Vyškov 1:5 a SK Slatina Tatran Kohoutovice 0:3. Do dalších kol klukům přejeme lepší výsledky a bodový zisk v dalších zápasech turnaje. Mladší přípravka má již za sebou tři kola Zimní halové ligy mladších přípravek v Brně-Komárově při ZŠ Tuháčkova. Dnes vám přinášíme průběžné výsledky po dvou kolech: v 1. kole porážka s Mor. Slavií 1:2, výhra nad Soběšicemi 13:1, nad Rosicemi 2:0 a ve 2. kole výhra nad Šlapanicemi 10:1, prohra s Líšní 2:3 a výhra nad Ivančicemi 3:2. Kluci jsou průběžně na velmi pěkném 7. místě (tabulka je zkreslená nestejným počtem zápasů). 10 Turnaj pokračuje 3. a 4. kolem, o výsledcích vás budeme včas informovat. Všem klukům z přípravek děkujeme za předvedenou hru, realizačnímu týmu velký dík za vedení týmu a do dalších bojů klukům fandíme. Starší přípravka zahájila tradiční Zimní halovou ligu starších přípravek v Brně- Komárově při ZŠ Tuháčkova. Kluci mají za sebou ve dvou kolech celkem šest zápasů s těmito výsledky: 1. kolo - porážka s Líšní 6:0, remíza se Šlapanicemi 1:1 (prohra na penalty 2:3), výhra nad Radosticemi 7:2. 2. kolo výhra nad Mor. Slavií 2:0, výhra nad Bílovicemi 2:0 a výhra nad Chrlicemi 1:0. Kluci jsou průběžně na skvělém 2. místě. Turnaj pokračuje 3. a 4. kolem, o výsledcích vás budeme průběžně informovat. Poděkování patří všem, hráčům i celému realizačnímu týmu a ve velké míře také rodičům. Starší páni se připravují jednou týdně v tělocvičně a přes zimu si chtějí udržet kondičku a připravit se na novou jarní sezonu soutěže Brněnské ligy starších pánů. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Pokračujeme v pravidelném cvičení v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 - hodiny pro ženy probíhají vždy v pondělí od 19 do 20 hodin. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let - každé pondělí od 18 do 19 hodin. Je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Kontaktní osoba Majka Konečná tel , .cz ODDÍL STOLNÍHO TENISU Pravidelné tréninky na novou sezonu pro naše žáky jsou v úterý v 15:30 hod. Trénink vede pan Jeřábek tel , trenér mládeže. Mistrovské soutěže finišují ke svému závěru a našim týmům v mužských kategoriích se daří velmi dobře. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel ODDÍL TENISU Od listopadu po celou zimu mohou zájemci o tenis využívat nafukovací halu na dvou antukových kurtech. Zájemci o pronájem kurtů v této hale se mohou hlásit u Karla Velana na tel. čísle Kontaktní osoba pro ostatní akce je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík tel ODDÍL KULTURISTIKY V přízemí budovy SK Slatina je pro vás k dispozici naše posilovna. Zveme všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví nebo si jen protáhnout tělo a nabrat fyzičku. Přijít můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Druhou lednovou neděli budeme mít také svého člena (V. Klajsnera) na startu již 47. ročníku Jizerské 50 a budeme mu držet palce. Vyzýváme každého, kdo by měl zajímavý tip na první výlet na běžkách, ať se nám určitě ozve! Třeba na takovém Kalečníku nad Hostěnicemi se dá za příznivých podmínek skvěle běžkovat a je to ze Slatiny jen kousíček. Kontaktovat můžete V. Klajsnera tel HLEDÁME zájemce o jakoukoliv pomoc u mládežnických mužstev chceme zkvalitnit naši práci s mládeží a každého zájemce rádi přivítáme. VOLEJTE na mobil !!! SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev! AKTUALITY O SLATINĚ

11 SPRÁVNÁ CESTA ODPADU Setkáváme se s ním denně, je běžnou součástí našeho života, je tu zkrátka s námi - ano je to ODPAD. Vzniká při naší každodenní činnosti a není ho málo. Každý Brňan vyprodukuje v průměru 260 kg odpadu za rok. Nalézt správnou cestu odpadu nám pomáhají pravidla, která si každá obec stanoví sama svou vlastní obecně závaznou vyhláškou. Tou brněnskou je Vyhláška č.1/2013, která nastavuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Její úplné znění naleznete na internetových stránkách města Brna v dokumentech města. Zde je popsáno, co zajišťuje město pro své občany, jaké nádoby a místa slouží k ukládání odpadu od občanů, jaké odpady a kam patří a stojí tu také, že je povinností každého z nás řídit se těmito pravidly a třídit odpady. V ulicích města mohou občané ukládat odpad do barevných kontejnerů: Žluté, drátěné a podzemní kontejnery slouží ke třídění PET lahví, nápojových kartonů (tzv. tetrapaků) a hliníkových plechovek od nápojů. Všechny odpady je dobré sešlapávat, důvod je prostý - do kontejneru se vejde více odpadu a nevozí se vzduch. A pozor nepatří sem kelímky od jogurtů, sáčky, fólie žádné jiné plasty kromě PET lahví, to je právě v Brně odlišné. Modré kontejnery jsou určené pro sběr papíru (noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly). Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Zelené kontejnery pro oddělený sběr skla čirého a barevného. Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená či pokovená skla. Bílé kontejnery slouží pro sběr čistého do igelitového pytle či tašky zabaleného textilu (oděvy, bytový textil záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky). Nepatří sem boty, tašky, koberce, matrace, molitan, znečištěný textil. Město Brno každý rok zvyšuje v ulicích počet barevných kontejnerů na tříděný odpad a v loňském roce jsme jich v Brně mohli napočítat přes 4 tisíce kusů a počet se stále navyšuje. Odpadová čísla říkají, že většina Brňanů už považuje třídění odpadu za normální. Do dalšího oběhu se díky jim dostalo tisíce tun papíru, PET materiálu, skla, hliníku a tuny nápojových kartonů. Lední medvíďata Kometa a Nanuk, narozená v brněnské ZOO, oslavila před měsícem své první narozeniny. Tato nejsledovanější dvojčata a další zvířata můžete vidět 26. ledna mezi hodinou v rámci akce Putování za zvířaty severu, při které shlédnete jejich komentované krmení a současně si můžete prohlédnout expoziční části pavilonu Beringie. BRNĚNSKÉ DĚTSKÉ DIVADLO Brněnské Dětské divadlo hledá nové členy pro doplnění souboru ve věku od 8 do 18 let. Tento divadelní soubor se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovně-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Jde o kontinuální víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou dětmi dále využívány v dalším běžném životě. Další informace lze získat na ové adrese: 11

12 85. PS Letka pořádá pro děti a mládež od 10 let LYŽOVÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH v Janských Lázních v Krkonoších, v termínu brněnských jarních prázdnin Ubytování je v Ludvíkové boudě přímo u sjezdovky pod Černou horou. V lyžařském areálu je 8-místná kabinová lanovka, čtyřsedačka, kotva i Pomy. Sjezdové tratě jsou středně náročné délky až 3 km!! Informace o SKI areálu Černá hora naleznete na Program je zaměřen na lyžování a snowboarding a pobyt dětí na horách a v přírodě Doprava tam a zpět je zajištěna autobusem. Cena pobytu 3.790,- Kč V ceně pobytu je zahrnuta doprava, plná penze, pitný režim, pojištění a ostatní náklady na pobyt. V ceně není platba za lyžařské vleky. Přihlášky a informace : 85.Pionýrská skupina Letka Dědická 17, Brno tel nebo elektronickou přihlášku najdete na stránkách: ZÁMĚR obce pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna V souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uveřejňujeme záměr města Brna - městské části Brno-Slatina pronajmout objekt č.p. 1097, adresa Černovičky 36a, část pozemku p.č. 3/1 o výměře 627 m 2 a část pozemku p.č. 2 o výměře 65 m 2 v k.ú. Slatina s těmito podmínkami: minimální výše ročního nájemného bude činit Kč, bez DPH, 1/2 ročního nájemného bude splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy, bude předplaceným nájemným, smluvní peněžní záruka splatná ke dni podpisu smlouvy bude činit Kč, bez DPH, smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce maximálně 15 let s rozvazovací podmínkou v případě uzavření kupní smlouvy mezi nájemcem a městem Brnem, lhůta pro podání nabídek je do , městská část si vyhrazuje právo zrušit záměr pronájmu bez uvedení důvodů. Své připomínky, náměty a žádosti k uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 do 60-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru. Prohlídku objektu je možné domluvit telefonicky 3 dny předem na majetkovém odboru ÚMČ Brno-Slatina, tel. č , ing. Jana Krupová. Ing. Jana Krupová vedoucí majetkového odboru Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina tel INZERCE MASÁŽE PONTIKA Strážnická 4. Tel.: , Malíř pokojů natěrač, pan Zahradníček, kvalitně, spolehlivě, poctivě. Tel.: Rychlé a férové půjčky, Tel.: Pronajmu garáž v řadové zástavbě ul. Hviezdoslavova, volná od 1/2014, 1450,- Kč/ měsíc. Tel.: Pronajmu zděnou garáž v řadové zástavbě v Brně v Černovičkách. Tel.: Pronajmu garáž ve Slatině na Langrově. Tel.: VINOTÉKA ZA KOSTELEM Šmahova 15, Brno-Slatina tel Sudová a lahvová vína od malovinařů z Jižní Moravy Sudová piva menších českých pivovarů Posezení pro cca 20 osob Nekuřácké prostory Otevírací doba: PO 16:00 20:00 hod. ÚT-ČT 16:00 21:00 hod. PÁ 16:00 22:00 hod. SO akce na domluvu případně zvonek u dveří vinotéky Nabízíme sudová vína: Chardonnay, Rulandské šedé, Veltlínské červené ranné, Sauvignon, Veltlínské zelené Kč/l Tramín 60 Kč/l Pálava Kč/l Dornfelder, Zweigeltrebe 60 Kč/l Frankovka rosé Kč/l NOVINKA Bag-in-box 5L víno Naši klienti platí jen poloviční doplatky Každý registrovaný klient Chytré lékárny platí u léků na recept pouze polovinu našeho běžného doplatku. Více informací Vám rádi sdělíme v našich lékárnách nebo telefonicky. Kde nás najdete Slovákova 11 Kobližná 2 Orlí 34 Panská 20 Těšíme se na Vaši návštěvu!

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Dlouhodobé soutěže v ORLU

Dlouhodobé soutěže v ORLU Dlouhodobé soutěže v ORLU PING PONG - MALÁ KOPANÁ - NOHEJBAL Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2009 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. Zasíláme vám nyní několik základních informací

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více