O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o dosud přetrvávajících problémech. Dnes odpovídá na otázky směřující k hlavním úkolům a perspektivám letošního roku. Pane starosto, co mohou nájemníci obecních bytů očekávat v letošním roce? Myslím si, že zásadní informací pro všechny nájemce je fakt, že výše nájemného se v roce 2014 nezmění. Již v loňském roce, kdy jsme sazbu nájemného zafixovali, jsme tyto kroky činili s vědomím velmi složité sociální a ekonomické situace v celé naší republice. Slatina není výjimkou, a to jsou fakta, která jsme zohlednili. Každá mince má ovšem dvě strany, a tou druhou je skutečnost, že budeme naprosto nekompromisní vůči dlužníkům, kteří hledají skulinky v zákoně jak se vyhnout výpovědi z bytu, ale přitom průběžně účelně dluží určitou výši nájemného. To, že se dostane rodina s dětmi, nebo kdokoliv jiný někdy do finančních potíží, je v dnešní době naprosto běžné a pochopitelné. S lidmi, kteří přijdou situaci řešit, například dočasným splátkovým kalendářem, neschovávají se a nekličkují, tak s těmito lidmi budeme i nadále hledat cestu k vyřešení jejich aktuální složité životní situace. Ve většině případů se nám to daří, dnešní doba není jednoduchá a každý si zaslouží dostat šanci, aby se podařilo věci dát do pořádku. K těm, kteří ale opravdu zneužívají obecní bydlení, například tzv. černým podnájmem, nebo průběžným, záměrným a vypočítavým prodlužováním platby za nájemné, bude postup radnice nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat v investicích do našich domů, a to ať výměnou elektroinstalace, zateplením nástaveb, nebo i postupnou opravou společných prostor v domech. Doprava na území naší městské části zůstává stále jedním z hlavních problémů. V jaké fázi se nachází jednání o obchvatu Slatiny, nebo odklonění dopravy z průmyslové zóny mimo ulice Slatiny? V loňském roce byli opětovně vyzváni k jednání všichni vlastníci jednotlivých pozemků, které je třeba vykoupit pro výstavbu obchvatu. Asi polovina z oslovených na výzvu nereagovala a většina těch vlastníků, kteří se vyjádřili, mají představy o cenách za výkup pozemků zcela mimo reálnou hodnotu a finanční možnosti jak města Brna, tak Jihomoravského kraje. Je velmi smutné, že nemálo z nich jsou občané Slatiny a blokují tak vědomě výstavbu tolik potřebné komunikace, která by významně odlehčila provoz v naší městské části. V tuto chvíli se jeví jako jedna z možných variant použít některá zákonná opatření, která zváží míru veřejné prospěšnosti této stavby, což ovšem není v rukou naší radnice, ale vyšších orgánů. Již od doby zahájení výstavby průmyslové zóny se Slatina potýká se stále narůstající dopravou zejména na ulici Řípská, Tuřanka, Obrázky ze Slatinských vánoc na straně 2. Krejčího, Matlachova, ale i v jiných ulicích. Při přetížení dopravy si auta hledají přirozeně cestu i jinudy. Jediným účinným řešením je dle mého názoru vybudování přímého napojení průmyslové zóny na dálnici D1, a to v souladu s platným územním plánem, tedy v místě přemostění D1 po cestě do sousední městské části Tuřany. V současné době je územní řízení pro tuto stavbu přerušeno. V posledních dvou měsících probíhá intenzivní jednání z úrovně Magistrátu města Brna se společností CTP Invest, spol. s r.o. s Ředitelstvím silnic a dálnic a Ministerstvem dopravy ČR o možnosti zrealizovat zmiňovaný sjezd. Samotný developer působící na průmyslové zóně, CTP Invest, spol. s r.o., je v souvislosti s aktuálně potenciálním rozšířením provozu na Černovické terase zainteresován do výstavby potřebného napojení na D1. Naše občany budu prostřednictvím Aktualit informovat ihned po posunu nebo významném vývoji situace v dané věci. Víme také například, že občané z lokality ulic Šmahova, Kikrleho, Za kostelem, a Ráj volají po změně dopravního značení. Dočkají se v letošním roce? pokračování na straně 2 Městská část Brno Slatina Vás srdečně zve na 10. SPOLEČENSKÝ PLES pořádaný 24. ledna 2014 od hodin v hotelu Sluneční dvůr, Přemyslovo nám 26. K tanci a poslechu hrají Tom Sawyer Band a cimbálová muzika z Milotic s primášem Petrem Škrahulkem. Předprodej vstupenek s místenkami na MČ Brno Slatina, Budínská 2. Cena vstupenky 150 Kč. Srdečně Vás zvou pořadatelé Vážení občané Slatiny, využívám příležitosti Vám popřát do nového roku Přeji Vám ze srdce to nejcennější co může být, a to je pe vné zdra ví. Přeji Vám mnoho sil do řešení osobních i pracovních záležitostí. Přeji Vám úspěšný rok Jiří Ides, Váš starosta

2 pokračování ze strany 1 Pravdou je, že radnice v loňském roce obdržela petici občanů z těchto ulic. Petice se týkala žádosti o změnu dopravního značení v celé lokalitě za účelem zklidnění dopravy a bezpečnější průjezdnosti vozidel a pohybu chodců. Tento požadavek samozřejmě naprosto chápu a plně respektuji. Radnice se již v minulosti snažila některá dílčí opatření v tomto směru realizovat, ale pravomoc pro umísťování dopravních značek na celém území města Brna nemají radnice městských částí, nýbrž dopravní inspektorát MMB. Podali jsme tedy podnět na řešení dopravních změn v dané lokalitě prostřednictvím spol. Brněnské komunikace, a.s., a to po upřesnění již podruhé, v blízké době tedy očekáváme vyjádření a věříme, že bude s kladným výsledkem. Dopravní inženýři upozornili ve svém prvním vyjádření na to, že nestačí v dané lokalitě pouze změnit dopravní značení, nýbrž je nezbytné provést některé stavební úpravy v křižovatkách, zejména jejich vyvýšením. Snažím se vše vysvětlit z toho důvodu, aby nebyla navozena atmosféra, že radnice snad nechce tento problém řešit. Mohu všechny s čistým svědomím ubezpečit, že děláme kroky, kterými chceme dosáhnout bezpečnějšího provozu. Věřím, že snad v nějakém blízkém čísle Aktualit budu moci informovat občany o tom, že věc se zdařila. ZE SLATINSKÝCH VÁNOC Co čeká Slatinu ve smyslu oprav a investic na území naší obce? Jak se již stalo tradicí, značnou pozornost budeme věnovat opravám chodníků a komunikací. Jednáme také s majitelem nákupního domu Slatinka o opravě tohoto objektu, který nám hyzdí krásné centrum obce. Dále také vypracováváme studii na oživení plácků na hraní pro děti ve vnitroblocích v sídlišti a najdeme-li dostatek financí v rozpočtu, tak i na ně se občané mohou těšit. I v Černovičkách vyroste slibované hřiště pro děti a stejnou možnost prověřujeme při ulici Podstránské. Jistě se budeme snažit dokončit dlouholetou práci na kamerovém systému, který je tak potřebný pro Slatinu. Věřím také, že již definitivně vyřešíme přesun a modernizaci sběrného střediska na ulici Zemanova. I letošní rok bude tedy ve Slatině rušno, a to je dobré znamení o tom, že je naše městská část stále v dobré kondici. V jaké oblasti v tomto roce očekáváte největší problémy? Nejvíce Slatinu trápí již mnoho let doprava, a to je oblast, které budeme muset věnovat značnou pozornost. Například při řešení vybudování obchvatu a sjezdu z průmyslové zóny na D1 nás nebudou čekat lehká jednání, ale jsem věčný optimista a věřím, že se jistě významně posuneme dál. Je také velmi pravděpodobné, že dojde z důvodů zvýšení kapacity dopravy k přebudování křižovatky u kasáren na kruhový objezd. Dočasně ale budeme muset všichni od března do června vydržet problémy související s neprůjezdností křižovatky, takže tady moc prosím všechny o trpělivost. Bez komplikací v plynulosti dopravy není nikdy možné stavbu tohoto typu zvládnout. Zkapacitnění křižovatky je nezbytné a vypočítané dopravními odborníky z důvodu budoucího nového života, který již vzniká v místě bývalých kasáren. Výstavba cca 500 bytů, nákupního a zábavního centra a administrativní budovy, přirozeně vyvolala tuto potřebu přebudovat křižovatku a já věřím, že bude v budoucnu prospěšná všem. Na závěr jaký by měl být rok 2014 z pohledu starosty a současně i řadového občana Slatiny? Já bych rád ze srdce všem popřál, aby se uměli při každodenním shonu, který nebude v tomto roce o nic menší, občas zastavit, vypnout, odpočinout si a relaxovat. Je to nesmírně důležité, i když někdy se to zdá být nemožné. Přál bych si také, aby se nám všem, u nás doma ve Slatině, spokojeně žilo a bydlelo. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman Foto: Štěpán Cenek 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V dnešním rozhovoru klademe otázky slečně Kláře Šikulové, hlavní vedoucí mládeže Sboru dobrovolných hasičů Brno Slatina. Pravidelná první otázka ve Slatině žijete i pracujete? Ve Slatině bydlím teprve od roku Pracuji mimo Slatinu pro jednu firmu jako referentka E-shopu. Ve svém volném čase se věnujete mladým slatinským hasičům, co vás k této aktivitě přivedlo? Byla jste také mladá hasička? Mladá hasička jsem bohužel nebyla, ale jsem sportovní člověk a rodiče mě vedli k bojovému sportu, a to ke karate, kde jsem byla úspěšná, ale po pěti letech jsem z rodinných důvodů tento sport ukončila. Dále jsem hrála florbal - 1.ligu žen. Tento koníček jsem opustila po dokončení školy, v pracovním nasazení to již nebylo možné. Až v roce 2008 mě kamarád přivedl k hasičům u jiného sboru, kde jsem nějakou dobu vedla mladé hasiče. V roce 2009 jsem se přestěhovala do Slatiny, a protože mě práce s dětmi chyběla, požádala jsem o členství v SDH Brno - Slatina. Co je hlavní náplní činnosti mladých hasičů ve Slatině? S mladými hasiči se scházíme pravidelně dvakrát týdně, kde se učíme poznávat různé značky hasičské techniky, zdravovědu, uzly, práci s buzolou, střelbu ze vzduchovky a mnohé další. V létě trénujeme požární útok a další disciplíny. Pro děti také mimo pravidelných schůzek připravujeme různé akce jako spaní na hasičce, karneval, výlety, exkurze, soustředění a další. Nejvíce se samozřejmě zaměřujeme na různé soutěže hlavně v požárním útoku v Brně a okolí, na které v průběhu sezony o víkendech jezdíme. Ve slatinských Aktualitách často informujeme o vaší účasti v různých hasičských soutěžích, jakých úspěchů jste dosáhli v roce 2013? S tímto rokem jsem moc spokojena. Dosáhli jsme skvělých úspěchů a největší úspěch bylo umístění starších žáků na 1. místě a mladších žáků na 2. místě u nás doma ve Slatině. O dalších úspěších budu v Aktualitách ještě informovat. Je mezi slatinskou mládeží zájem o zapojení do činnosti ve družstvech mladých hasičů? Spíše není, což je jistě škoda. Máme však děti, které účast v kroužcích baví, za což jsem strašně ráda. Je to ale jen kolem dvaceti dětí, myslím, že je to na Slatinu málo. Snažíme se stále aby jich bylo více a více. Potřebujeme mladou generaci, která bude pokračovat v naší dobrovolné práci. Jak je tento kroužek náročný pro vás jako vedoucí a chtěla byste ještě něco dodat? Ano, chtěla bych říct, že hodně lidí si myslí, že jsme jako vedoucí za tuto aktivitu placení. Ale není to tak, děláme to opravdu jen čistě dobrovolně a zcela zadarmo. Stalo se mi, že si někteří rodiče mysleli, že mám i hasičský telefon, z kterého píši a volám rodičům, když je na příklad před závody, ale tak to opravdu není. Je to skutečně dobrovolné a někdy musíme investovat i vlastní peníze. Na závody jezdíme osobními auty, ale zapojují se a pomáhají i rodiče. Jsem moc ráda, že nám pomáhají a podporují děti jak to jen jde. A jestli je to náročné? Ano, hlavně časově. Máme pravidelné schůzky 2x do týdne, vždy po práci. Přes léto i o víkendech trénujeme nebo jezdíme na závody, či organizujeme další akce pro děti. Někdy je potřeba vzít si i dovolenou, abychom mohli být s dětmi a něco zorganizovat. Je pořád co pro děti vymýšlet a vzdát se toho samozřejmě nechceme. Náš cíl je mít v kroužku stále více dětí a mít jim co nabídnout. A když pak na soutěži zvítězíme, je to pro nás obrovská radost. Tato práce s dětmi mě velice baví, jinak by ji člověk nemohl dělat. Také podpora ostatních je velmi důležitá. Proto bych touto cestou ráda poděkovala našemu sboru, který nás ve všech směrech podporuje, dále MČ Brno- Slatina, především panu starostovi Jiřímu Idesovi, sponzorům Restaurace na Mlatech, Dotchi, AZT s.r.o., Reda, HEMZ s.r.o., Gym blue Sun a samozřejmě také rodičům. Chtěla bych také poděkovat skvělým vedoucím, kterými jsou Soňa Pelikánová, Zdeněk Krytinář a Monika Stonáčková, za jejich práci a úsilí při vedení kroužku mladých hasičů. Jako vždy poslední otázka směřuje do vašeho soukromí jak se vám ve Slatině žije? Jsem moc ráda, že před nějakou dobou jsem si vybrala ke svému životu právě Slatinu a chtěla bych tu samozřejmě již zůstat. Děkuji za rozhovor. Jiří Toman VEŘEJNÁ PODPORA MALÉHO ROZSAHU (DE MINIMIS) z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2014 Vážení občané, oznamujeme Vám, že si můžete vyzvednout Žádosti o veřejnou podporu malého rozsahu (de minimis) z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2014 s Pravidly pro poskytování veřejné podpory na sekretariátu ÚMČ Brno-Slatina, paní Jurníčková Andrea, Budínská 2, a to Po 08:00 11:30 hod. 12:30 17:00 hod. a St 8:00 11:30 hod. 12:30 17:30 hod. nebo na našich internetových stránkách Žádosti se podávají v termínu do tohoto roku. Žádosti došlé po tomto termínu nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednání v orgánech MČ. Žádosti lze zaslat poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo podat osobně v pracovní době na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, případně prostřednictvím informačního systému datových schránek. Projednány budou pouze ty žádosti, které budou splňovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování Veřejné podpory de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina. O veřejnou podporu de minimis z rozpočtu MČ Brno- Slatina mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají své sídlo nebo místo podnikání na území MČ Brno-Slatina nebo jejichž činnost je zaměřena k obyvatelům MČ Brno- Slatina. Žadatel nesmí mít vůči Statutárnímu městu Brnu, MČ Brno-Slatina nebo jí zřízeným organizacím nevypořádané závazky, přičemž za nevypořádaný závazek se považuje rovněž nedodané či neprůkazné vyúčtování veřejné podpory z předešlého roku nebo jejich použití pro jiný než smluvený účel. Žadatelem o veřejnou podporu de minimis na provoz nemůže být organizace zřízená MČ Brno-Slatina. OPRAVA V prosincovém čísle Aktualit o Slatině došlo k chybě v informaci o provozu ÚMČ Brno-Slatina v začátku roku Běžná provozní doba začíná od čtvrtka 2. ledna, nikoliv od 20. ledna, jak bylo nesprávně uvedeno. Čtenářům se omlouváme. Redakce PODĚKOVÁNÍ Městská část Brno Slatina děkuje rodině Továrkové z Hviezdoslavovy ulice za darovaný smrk ze své zahrádky, který nyní zdobí jako vánoční strom slatinské Přemyslovo náměstí. ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Na dnešním snímku ze seriálu málo známých slatinských ulic je krátká ulice spojující Tilhonovu s Černozemní, po jedné straně je jen několik domů a jmenuje se Zemanova. Pro lepší orientaci v pozadí je restaurace U Vedrů na Tilhonově ulici. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ POHODU A ÚSPĚCH VE VŠECH ROČNÍCH OBDOBÍCH V ROCE 2014 VÁM PŘEJE Vánoční dílny byly spojeny s výrobou dárků a přípravou vánoční výzdoby. VZORNÁ REPREZENTACE Ve středu 27. listopadu se naši žáci Markéta Mitášová a Antonín Vašák zúčastnili finálového závodu ve šplhu na ZŠ Novoměstská. Markéta se do finále kvalifikovala z prvního místa v obvodním kole a zde opět nenašla přemožitelku a zvítězila. Stala se tak přebornicí města Brna ve šplhu v kategorii třetích tříd. Antonín Vašák opět bojoval z plných sil, a i když na medailové umístění těsně nedosáhl, zaslouží si stejně jako Markéta velké poděkování za vzornou reprezentaci. B. Štěrbáček NOVOMĚSTSKÝ POHÁR Dne 2. prosince se žáci naší školy zúčastnili florbalového poháru na ZŠ Novoměstská. V prvním zápase jsme porazili družstvo ze ZŠ Náměstí míru 9:0. Ve druhém utkání jsme nastoupili proti čtyřnásobnému vítězi poháru ze ZŠ Vejrostova. V nesmírně dramatickém utkání jsme neudrželi vedení 3:1 a odešli poraženi 3:4. I když nám postup do finálové části velmi těsně unikl, zaslouží všichni hráči pochvalu. BRNĚNSKÝ DRÁČEK 2013 Osmnáct žáků prvního stupně se zúčastnilo I. ročníku celoměstské akce Brněnský dráček. V hotelu Santon na přehradě se potkali s dětmi z dalších deseti škol. Co je čekalo? 1. Kvíz o Brně (památky, sport, osobnosti, pověsti, kultura) 2. Veršování o Brně ze šesti slov 3. Výtvarná aktivita (koláže z papíru, malování, kresba, kombinovaná technika) 4. Manipulativní dovednost (skládání puzzle) Děti se učily spolupracovat, pomáhat si, ocenit sebe i ostatní, prezentovat a obhajovat svůj názor. A to se jim podařilo! K TANCI ZAHRAJÍ KAMENÍKOVI MUZIKANTI a GEJZÍR Těšit se můžete na SKVĚLÝ VEČER PLNÝ HUDBY A ZÁBAVY VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK POLE ART DANCE (ONE2ONE STUDIO) CATERING ZAJIŠŤUJE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 2 A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ MŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 4 SRDEČNĚ ZVOU NA 4. SPOLEČENSKÝ PLES 28. ÚNORA 2014 V 19 HODIN V TĚLOCVIČNÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY Jak je vidět z obrázků, zájem o školní vánoční jarmark, který se uskutečnil v naší tělocvičně, byl mezi žáky i rodiči mimořádný. 4 AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ PŘEMYSLÁK MÁ TALENT V dnešní době jsou nám všem dobře známé různé talentové soutěže, které dnes vysílá každá televize. Nám se nejvíce líbí soutěž Česko-Slovensko má talent. Proto jsme se rozhodli udělat si vlastní verzi této soutěže a pojmenovat ji Přemyslák má talent. Tento nápad jsme realizovali spolu s každoroční akcí Spaní ve škole. A tak jsme se sešli a vše odstartovali. Během soutěže jsme viděli mnoho skvělých výstupů a čísel, a proto bylo těžké určit jen jednoho vítěze. Všichni zúčastnění byli opravdu dobří, ale zvítězit mohl pouze jeden. Po dlouhém rozhodování zaslouženě zvítězil Tonda Rous z 9. B se svým yoyováním. Celý zbytek večera se pak nesl v duchu kultury a my jsme měli na výběr z mnoha zajímavých filmů. Jak Přemyslák má talent, tak i spaní ve škole se nám všem moc líbilo a všichni si přejeme, aby i v dalším kalendářním roce následovalo mnoho dalších hezkých akcí. J.Vávra a S.Rakušanová, žáci 9.B BESEDNÍ DŮM TROCHU JINAK V měsíci listopadu jsme se s žáky naší školy podívali do Besedního domu, sídla Filharmonie Brno. Ale nebyla to klasická návštěva koncertu v sále. Čekal na nás průvodce a ten nám ukázal některé významné místnosti paláce. Mohli jsme si prohlédnout ředitelský salonek, pracovnu šéfdirigenta, velkou dvoranu či sborovou zkušebnu zvanou hlaholna. Prohlídka byla doplněna zajímavým komentářem o historii budovy, o Filharmonii a jejích významných osobnostech. Příjemným zpestřením byla hudební vystoupení s poutavým výkladem o hudebních nástrojích. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z hudebního světa. Děkujeme za skvělý nápad! Mgr. Olga Tenorová ŽÁCI NAVŠTÍVILI SOUD V rámci učiva o trestním právu, které se probírá v devátých třídách v občanské výchově, žáci navštívili soudní přelíčení. V nové budově Justičního paláce v Brně u Městského soudu mohli sledovat soudní jednání ve věci krádeže již dvanáctkrát souzeného recidivisty. Z této přínosné akce si žáci odnesli poznatky o postihování trestné činnosti a o průběhu soudního jednání. Návštěva soudu byla určitě pro všechny zajímavá a poučná. Mgr. Iva Pokorová PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ I letos školní družina pořádala pro děti z MŠ Jihomoravské náměstí 3/5 Vánoční prvňáčkovu dílnu. Předškoláčci vyráběli veselé pokladničky, keramický malovaný stromeček a zasoutěžili si v naší tělocvičně. K tomu jim zněly vánoční písničky, které si všichni společně zazpívali. Rozzářené a spokojené tváře dětí byly pro nás tou nejlepší odměnou. MY SE ČERTA NEBOJÍME Koncem listopadu děti navštívily tajuplný hrad v Dolních Kounicích, kde na ně čekalo Mikulášské čertění. V hradním podzemním pekle děti provázeli skřítci Kamílek a Danulka, anděl a půvabná čertice. Děti plnily spoustu úkolů, prohlédly si i nebe, kde si zazpívaly a zatančily s Mikulášem. Všichni odjížděli domů se sladkým dárečkem a příjemnými zážitky. Vychovatelky školní družiny Žáci prvního stupně, kteří navštěvují keramický kroužek pod vedením Mgr. Marie Doleželové a Mgr. Heleny Rozsypalové, přejí všem spolužákům, pedagogům, rodičům a slatinským občanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Vážení rodiče, protože se blíží čas, kdy se bude rozhodovat o tom, kam umístíte své dítě do 1. třídy, dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do naší školy. Základní škola Brno, Přemyslovo náměstí 1 je škola s dlouhodobou tradicí, přesto svým vybavením patří mezi nejmodernější. V naší škole pracuje kvalitní a aprobovaný pedagogický sbor. Zápis bude probíhat v těchto dnech: PÁTEK od 14 do 18 hod. SOBOTA od 9 do 12 hod. Budoucí prvňáček by měl: poznat základní barvy umět se sám oblékat a svlékat, zavazovat tkaničky, poznat svoje věci, jíst příborem, udržovat osobní hygienu sebeobsluhu orientovat se v prostoru (vpravo, vlevo, nad, pod, za ) samostatně a srozumitelně odpovídat na kladené otázky správně držet tužku nakreslit základní obrázky (postava, dům, auto ) stříhat a lepit napočítat do 5 a poznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) VÁŽENÍ RODIČE, K ZÁPISU SI S SEBOU PŘINESTE OBČANSKÝ PRŮKAZ JEDNOHO Z RODIČŮ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: PROSINEC VE FANTÁZII Každého, kdo přišel v prosinci na Fantázii, hned pohltila vánoční nálada. Celým domečkem se šířila vůně pomerančů a jedlových větví. V kroužcích se tvoření točilo kolem Vánoc, při výrobě svícnů jsme si zazpívali koledy a povídali si o vánočních zvycích. Seniorské tvoření Tradiční tvořivé odpoledne pro slatinské seniory přineslo babičkám v pátek čtyři výrobky. Nechyběla vánoční vazba, skleněný svícen z barevných písků, výroba voňavých mýdel a domov jim provoní hyacinty s vánoční přízdobou. Přejeme hodně zdraví a životní pohody. Pravidelně 1x za 14 dnů vždy v pátek odpoledne patří Fantázie seniorům. Vánoční dílna pro náctileté V sobotu od 9 hod. si přišli naši náctiletí na Fantázii vyrobit věnec na dveře, pomerančovou voničku s hřebíčkem, závěsný zvonek do okna a nechybělo i vánoční pečení. Tentokrát z vánočkového těsta jsme vytvořili moc pěkné vánoční ryby. Těsto v teple pěkně kynulo, kapři měly skoro úlovkovou velikost. Domácí kouzlo Vánoc podtrhne i jemná vůně hyacintů ve vánočních aranžích. Tvořivé dopoledne mělo švih a uteklo jako voda. Děti opět ukázaly, jak jsou zručné a jejich krásnými a dokonale sladěnými výrobky by se mohl inspirovat leckterý aranžér. 6 Tradiční workshop pro děti Páteční odpoledne a sobotní dopoledne patřila Fantázie již tradičně tvořivým dětem, které mají rády Vánoce a přišly si vyrobit drobné dárky pro svoje blízké nebo jen tak pro radost. Vznikl svícen na vánoční stůl, zdobily se perníkové komety, zdobila se taška na dárečky, přáníčko, voňavé mýdlo a nesměl chybět ani bonbónový drak. Děti odcházely s plnou náručí krásných výrobků a s pocitem, že Štědrý den už klepe na dveře a konečně se dočkají dlouho očekávaného Ježíška. Vánoce na náměstí V sobotu odpoledne jsme se s většinou z vás sešli na náměstí. Nikdo nehleděl na to, jaká je zima a všichni si vytvořili motanou svíčku z voskového plátu. Popřáli jsme si pěkné Vánoce, hodně zdraví a dobrý nový rok A protože děti z Fantázie nemyslí jen na sebe, vyrobily dárek i pro zvířátka. Lojové šišky se zobáním pro ptáčky ozdobily Vánoční strom na náměstí. A UŽ JE TU LEDEN Tak tu máme nový rok 2014 Příznivci lyžování opět odjeli do Kunčic na chatu Profesor. Motivací na zimní tábor je neobvyklý Silvestrovský týden na Havaji. Tak uvidíme, co budou říkat po návratu Lyžování si právě užívají všichni, od nejmenších až po největší a určitě se jim podařilo vyřešit i velkou Havajskou záhadu Novoroční setkání s Fantoškou (aneb pálení stromečků ) Co děláte v sobotu 11. ledna 2014? Pokud právě budete řešit kam se stromečkem, doporučujeme vám následující: Vstaňte pravou nohou, ať je den úspěšný Nikam nespěchejte, dejte si v klidu anglickou snídani, ať jste silní S odhodláním japonského samuraje se vrhněte na odzdobení stromečku, ať zvítězíte Potom s pečlivostí švýcarského hodináře najděte a vysajte každou jehličku, ať je jednou provždy hotovo Nyní máte nárok na pořádný český oběd, ať máte dobrý základ v žaludku A teď slatinští tátové, mamky, babičky, dědové i děti a zvířata, vyrazte s vánočním stromkem na Černozemní ulici! Od 14 hodin zde začíná tradiční odpolední novoroční setkání s Fantoškou! Přijďte za námi k novoročnímu ohni, odzdobený stromeček si vyměníte za buřtík, který si opečete. O oheň se budou starat slatinští hasiči, zazní kytary Bohouše, Smáži a Lumíra! Nebude chybět ani výborný čaj pro děti i dospělé. Kdo nebude mít stromeček, buřtík si může za 10,- Kč dokoupit. P.S. Už několik let čekáme na toho, kdo si přinese i kytaru a zahraje si s námi budete to právě vy? LEDNOVÁ POZVÁNKA Sobota 18. ledna 9 12 hodin. Free dílna pro náctileté, šijeme textilní tašky. Dílnu vedou Lenka Slažanská a Zdena Jemelková. Na jednotlivé dílny je třeba se přihlásit předem (omezený počet míst) a zaplatit cenu dílny 100 Kč. S sebou: přezůvky, pracovní triko. ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ FANTÁZIE Zápis na 2. pololetí školního roku 2013/14 je pro stávající členy v době od 20. do 24. ledna, noví zájemci o pravidelné zájmové kroužky se mohou přihlásit od 27. do 30. ledna Více informací o akcích, zájmových kroužcích Fantázie najdete na nebo na PROSINEC V KLUBÍČKU Mikulášsko adventní víkend Ve dnech jsme pod vedením Hanky Vondrové a Jany Kypré odjeli do Podmitrova na Mikulášsko adventní víkend. Přes den tvořily děti, večer maminky a tatínci, zazpívali jsme si koledy a hlavně jsme si užili krásné procházky po blízkém okolí, vyzkoušeli si spoustu vánočních zvyků a ozdobili stromeček pro zvířátka. A protože nás sledoval Mikuláš, tak nás za dobrý skutek odměnil taškou plnou dobrot. Hance s Janou děkujeme za krásný víkend! Mikuláš s divadlem Koráb V sobotu od 14 hodin za námi přijelo divadlo Koráb. Pohádku si děti užily, i když byly jako na trni, jestli přijde Mikuláš. Nakonec se ukázalo, že i když někdy rodiče tvrdí opak, všechny děti jsou moc hodné, každé dostalo balíček a žádné si neodnesl čert. Dílnička pro maminky s dětmi V pátek od 10 do 12 hodin přišly na Fantázii tvořit maminky s dětmi.děti si ozdobily perníček, který většina z nich hned posvačila, vytvořily si tašku na dárek, vazbu na stůl a svíčku. Všichni odcházeli spokojení a vánočně naladěni. CO NÁS ČEKÁ V LEDNU? Karneval se Šášou V sobotu od 14:00 a 16:30 hod. proběhne v sále staré radnice karneval. Lístky je možné si zakoupit na Fantázii za 70,- Kč/osoba. Děti mají vstup povolen pouze v masce, ale v masce můžou přijít i odvážní rodiče. První krůčky na lyžích V termínu odjíždí Klubíčko na hory do Stříbrnic. Tábor je určen dětem předškolního věku, které si vyzkouší první krůčky na lyžích a osvojí si začátky lyžařské techniky. A abychom pořád jen nelyžovali, užijeme si spoustu her a zábavy s motivací Sněží, sněží, už je bílo! Na Fantázii se uskutečnil Turnaj v deskových hrách. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ LEDNOVÁ VÝROČÍ 6. ledna 1829 zemřel v Brně Josef Dobrovský, přední představitel národního obrození, zakladatel slavistiky, literární historik, autor české a staroslovanské mluvnice, první, kdo pochyboval o pravosti Rukopisů. V Brně se stal novicem jezuitského řádu 9. října 1722 a svět opustil u Milosrdných bratří. Je pohřben na brněnském Ústředním hřbitově. 26. ledna 1909 se v rakouském Melku narodil Jan Navrátil. V Brně vystudoval lékařskou fakultu a od roku 1953 vedl II. Chirurgickou kliniku Masarykovy univerzity. Založil neurochirurgickou školu, centrum pro srdeční chirurgii, v roce 1956 provedl první operaci srdce v hlubokém podchlazení a v roce 1958 s využitím mimotělního oběhu. Za jeho působení v Brně bylo provedeno přes dva tisíce operací srdce. Vídeňská univerzita ho požádala o vybudování srdeční chirurgie, a tak se Jan Navrátil stal přednostou II. Chirurgické kliniky lékařské fakulty a ředitelem Ústavu pro kardiologický výzkum ve Vídni. Až 28. ledna 1919 skončilo úspěšně úsilí několika generací vědců, politiků a dalších osobností veřejného života zřídit v Brně druhou českou univerzitu přijetím zákona. Vznikla Masarykova univerzita s fakultami právnickou, přírodovědeckou, lékařskou a filozofickou. Prvním rektorem byl zvolen ekonom Karel Engliš. Za dobu existence univerzity ji absolvovalo přes 130 tisíc studentů, kteří nalezli uplatnění v mnoha oborech školství, vědy i politiky. 18. ledna 1919 byla v Paříži zahájena mírová konference za účasti 27 válčících států Dohody. Československou delegaci vedl premiér Karel Kramář, významnou úlohu sehrát tehdejší ministr zahraničí dr. Edvard Beneš. Až 28. června 1919 konference skončila podpisem mírové smlouvy s Německem. 1. ledna 1949 začal platit zákon o krajském zřízení. Tři zemské národní výbory nahradilo 16 krajských, místo velkých okresů vzniklo 364 okresů menších. ŽILI PŘED NÁMI (část 8.) V poslední části seriálu procházek po slatinském hřbitově si připomeneme osobnosti, které odešli v 21. století. Rudolf FRYDECKÝ ( ) tajemník MNV František ŠIK ( ) předseda zahrádkářů Vilém KEPERT ( ) člen divadelního souboru J.K. Tyla Rudolf SEMOTAM ( ) člen ZMČ Brno-Slatina Miloš SYSEL ( ) předseda JZD, poslanec MěNV Brno plk. v.v. Ivan MAJOR ( ) příslušník čs. vojenské jednotky v SSSR od jejího založení v Buzuluku Ladislav STREIT ( ) kostelník v kostele Povýšení sv. kříže František SKLENÁŘ ml. ( ) člen Slatinského historického klubu, aktivní účastník veřejného života Ivo KOUKOLA ( ) člen Slatinského historického klubu, Brněnského městského střeleckého sboru, Čs. napoleonské společnosti, Baterie Austerlitz Ing. Jaroslav KADLEČEK Csc., ( ) předseda občanského sdružení Přemyslovo náměstí Jan ŠTĚPÁNEK ( ) náčelník Sokola, člen Slatinského historického klubu Ladislav ŠTĚPÁNEK ( ) člen divadelního souboru J.K. Tyla Podle dostupných údajů je na slatinském hřbitově o rozloze 6022 m 2 umístěno 685 hrobů, v nichž je pohřbeno přes 2000 osob. Seriál ŽILI PŘED NÁMI jich v 8 pokračováních připomněl na 80. PŘIPOMÍNÁME SI 1. ledna je Mezinárodní den míru, Státní svátek ČR - Den obnovy samostatného českého státu, v roce 1869 se narodila Ema Pechová, matka herce Ladislava Peška, 1949 herec Pavel Zedníček, 1959 revolucionáři v čele s Fidelem Castrem dobyli Havanu, Batistův režim byl svržen, 11 zemí Evropské unie zavedlo společnou měnu EURO 3. ledna 1849 se narodil francouzský historik-bohemista Ernest Denis, 1924 zemřeli básník Jiří Wolker a Josef Barvič, první český knihkupec v Brně 4. ledna 1809 se narodil Louis Braille, francouzský vynálezce slepeckého písma, 1859 spisovatel K.V. Rais, 2004 zemřela herečka Helena Růžičková 5. ledna 1919 byla v Mnichově založena Nacionálně socialistická německá dělnická strana (NSDAP), 1994 zemřela automobilová závodnice Eliška Junková 6. ledna 1619 se narodil francouzský básník Cyrano de Bergerac a 1904 spisovatel a historik M.V. Kratochvíl 6. ledna 1884 zemřel zakladatel moderní genetiky Johann Gregor Mendel, opat starobrněnského kláštera 7. ledna 1969 zemřel spisovatel a historik František Kubka 11. ledna je Významný den ČR Den válečných veteránů 12. ledna 1924 se narodila spisovatelka Hana Bělohradská 13. ledna je Světový den migrantů a uprchlíků 15. ledna se narodili 1809 francouzský ekonom Pierre Joseph Proudhon, 1884 politik a novinář Jaroslav Stránský, 1929 bojovník za práva černochů v USA Martin Luther King, 1974 zemřel politik Josef Smrkovský 16. ledna 1889 se narodil propagátor čistoty češtiny Pavel Eisner 17. ledna 1784 zemřel architekt Dietrichsteinů František A. Grimm 17. ledna 1944 se narodil sociolog a publicista Václav Bělohradský 18. ledna 1874 se narodil spisovatel a pedagog Karel Elgart Sokol, 1934 zemřel houslový pedagog Otakar Ševčík 19. ledna je Památný den ČR výročí úmrtí studenta Jana Palacha 1969, narodili se 1809 americký spisovatel Edgar Allan Poe, 1839 francouzský malíř Paul Cézanne 20. ledna 1964 zemřel skladatel a klavírista Jan Rychlík 21. ledna 1934 se narodila jazzová zpěvačka Eva Olmerová, zemřeli 1924 ruský filozof a politik V.I. Lenin, zakladatel SSSR, 1954 skladatel Dalibor Vačkář 22. ledna se narodili 1729 německý spisovatel G.E. Lessing, 1849 švédský dramatik August Strinberg, 1929 skladatel Petr Eben 23. ledna 1879 se narodila herečka Leopolda Dostálová, zemřeli 1969 skladatel a pedagog Jaroslav Křička, 1989 španělský malíř Salvador Dali, 1999 autor románů pro mládež Jaroslav Foglar 24. ledna 1914 se narodila herečka Hana Vítová, 1974 zemřel literární vědec-anglista Otakar Vočadlo 25. ledna 1974 zemřel spisovatel, překladatel, publicista Jan Čep 27. ledna je Světový den malomocných, Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti výročí osvobození Osvětimi v roce ledna 1919 se narodil významný slovenský spisovatel a novinář Ladislav Mňačko, autor Opožděných reportáží, Smrt si říká Engelchen, atd. 30. ledna 1854 tragicky zemřel korunní princ Rudolf, syn císaře Františka Josefa 31. ledna 1854 zemřel italský spisovatel a dramatik Silvio Pellico, karbonář vězněný na Špilberku v letech ledna 1929 zemřel evangelický teolog Jan Karafiát, autor klasické knihy pro děti Broučci Stranu připravil Karel Janiš 7

8 Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s. Přemyslovo náměstí 18, BRNO 27 - Slatina Přemyslovo náměstí Brno Slatina OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 V minulém roce jsme zahájili činnost maškarním plesem pro děti, který jsme uspořádali v polovině ledna. V dubnu jsme reprizovali pohádku Popelka jak v sídle divadla, tak v Sokolovně v Telnici u Brna. V první polovině roku jsme také nastudovali premiérovou hru Osm žen (Robert Thomas) v režii Hany Málkové, jejíž premiéra však byla z důvodu nemoci odložena na neurčito. Pro doplnění programu Slatinského kulturního léta 2013 jsme nastudovali pohádku O Rumcajsovi, jejíž režie se ujala Ludmila Slancová-Slavíková, ovšem tuto krátkou pohádku potkal v létě podobný osud jako hru Osm žen - odložení premiéry, tentokrát z důvodu nepřízně počasí, kdy se koná musel v být neděli termín premiéry třikrát od změněn. 16:00 hodin Ani to nás však neodradilo od další činnosti ále staré a slatinské začali jsme připravovat radnice na premiérovou Přemyslově pohádku Utopený hastrman (režie Ludmila náměstí 18 Program: Slancová-Slavíková), POHÁDKA, NADÍLKA která DĚTEM, byla DISKOTÉKA uvedena v listopadu nejen ve Slatině, ale i ve vybraných Příjem domovech balíčků od 15:00 pro seniory hodin u pokladny a v prosinci divadla také v telnické Sokolovně. Prosinec byl dále v tradičním Vstupné: znamení děti 10 Mikulášské Kč, dospělí nadílky 20 Kč pro děti s doprovodným programem a repríz přes formulář pohádky na Mrazík (uvedeno sekce Rezervace v sídle vstupenek divadla přes a v Restauraci Hvězda v Brně - Bystrci). telefonicky Pohádka na tel. č. Mrazík patří v současnosti k nejdéle hraným divadla inscenacím od 15:00 do - 15:55 premiéra hodin byla uve- na pokladně dena v roce 2002 a od té doby ji pro velký IKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2010 vace vstupenek: j vstupenek: ručujeme rezervaci vstupenek předem! Prodej volných vstupenek bude omezen. dem nerezervovaných vstupenek nezaručujeme volná místa. Děkujeme za pochopení. zájem hrajeme pravidelně. PŘIPRAVUJEME V roce 2014 zorganizujeme opět maškarní ples pro děti, uvedeme reprízy pohádky Utopený hastrman, premiéru hry Strakonický dudák (J. K. Tyl), reprízu pohádky Mrazík a premiéru další pohádky (konkrétní titul není zatím znám). V prosinci se děti mohou těšit i na tradiční Mikulášskou nadílku s kulturním programem. DIVADLO DĚTEM, DIVADLO SENIORŮM Již tři roky vyjíždíme do lékařských zařízení a domovů pro seniory. Za dobu trvání projektu Divadlo dětem, divadlo seniorům jsme zpříjemnili chvíle dětským pacientům a klientům například v těchto organizacích (ve většině z nich i opakovaně): - Fakultní nemocnice Brno - pracoviště dětské medicíny (Dětská nemocnice), Brno - Domov pro seniory Okružní, Brno - Domov pro seniory Sokolnice - Domov pro seniory Holásecká, Brno - Domov pro seniory Kociánka, Brno - Naděje o.s., Dům Naděje, Brno - Naděje o.s., Dům pokojného stáří, Brno - Lumina, o.s., Modřice u Brna - Lumina, o.s., Domov pro seniory Norbertinum, Brno - Sociální služby Vyškov Ve všech těchto organizacích jsme hráli pro diváky bez nároku na honorář. ČLENSKÁ ZÁKLADNA V ROCE 2014 V současné době má Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině přes dvacet aktivně zapojených členů. Zkoušky probíhají pravidelně dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. Případní zájemci o členství v souboru se mohou přihlásit vždy ve výše uvedené dny a časy v sídle divadla - v sále na Přemyslově náměstí 18, kde probíhají zkoušky. REZERVACE VSTUPENEK Na všechny pořádané akce je možné si rezervovat vstupenky několika způsoby: elektronicky vyplněním formuláře na (záložka Rezervace vstupenek) em: telefonicky: (paní Kroutilová Navrátilová) Prodej vstupenek probíhá vždy na pokladně divadla před zahájením dané akce. Bližší informace o činnosti divadla jsou uvedeny na webových stránkách na vývěskách u nákupního centra Slatinka a u SK Slatina (Spartak) a v Aktualitách o Slatině. PhDr. Martin Krytinář předseda divadla Činnost divadelního souboru finančn ěpodporují: Statutární m ěsto Brno a M ČBrno Slatina Prosincová divadelní Mikulášská nadílka Z divadelní hry Utopený hastrman pořádá v sobotu 11. ledna 2014 od 14:00 hodin v sídle divadla na Přemyslově náměstí 18 (Brno Slatina) MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI Program: Soutěže pro maškary Ceny pro 3 nejlepší masky Vstupné: děti: 20,- Kč, dospělí 30,- Kč KANTÝNA ZAJIŠTĚNA Rezervaci vstupenek lze provést prostřednictvím telefonicky na čísle , případně em na Činnost divadelního souboru finančně podporují: Statutární město Brno a MČ Brno - Slatina 8 AKTUALITY O SLATINĚ

9 ZNÁTE SLATINSKÉ KLUBÍČKO? KLUBÍČKO je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1998, od roku 2000 působí v městské části Brno Slatina. Obsahem činnosti sdružení je pravidelná zájmová činnost, akce a tábory určené převážně pro rodiny s dětmi. Klubíčko svojí činností podporuje rodinu jako nezastupitelnou primární sociální skupinu, která výrazně formuje chování dítěte, stanovuje hodnotový žebříček, dává dítěti vzory chování pro další životní role. Připravované akce vedou k aktivnímu trávení volného času celé rodiny, společné zážitky rodinu stmelují. Váží si role matek, posiluje role otců, působí proti sociální a společenské izolaci rodičů na rodičovské dovolené. Akcemi sleduje i mezigenerační soužití. Mezi účastníky akcí vyhledává aktivní rodiče a vede je k zapojení do práce pro slatinskou veřejnost. Podílí se na tak na rozvoji občanské společnosti, motivuje lidi k aktivnímu přístupu k životu. Jak jinak by se mohla každoročně konat např. Podzimní burza, na které se bezplatně podílí celý víkend přes 50 lidí? KLUBÍČKO V ROCE 2013 Celkem se našich pravidelných aktivit za rok 2013 zúčastnilo 316 účastníků, příležitostných akcí a tvořivých dílen 4684 účastníků, Provázku 1144 dětí, sportovních aktivit Blechy 560 účastníků, zimních a letních táborů 176 účastníků. Jednou se služeb rodičům na rodičovské dovolené je Provázek. Jde o dopolední tvořivé hlídaní dětí v době, kdy mamka je u lékaře, na úřadě a pod. Klubíčko svoje aktivity realizuje ve volných časech Fantázie na Tilhonově ulici, v klubovně MČ Brno Slatina na Přemyslově nám., v tělocvičně ZŠ Jihomoravské nám., příměstské tábory pro děti ve věku 3 6 let na ZŠ Přemyslovo nám. S rozrůstající poptávkou rodičů a počtem aktivit jsme ve spolupráci s Městskou částí Brno-Slatina našli řešení prostorového nedostatku pro výše uvedené akce. Díky aktivnímu přístupu starosty pana Jiřího Idese můžeme užívat nové prostory OS KLUBÍČKO na ulici Křehlíkova 23. Děkujeme! Pro slatinskou veřejnost dopoledne zde funguje každý den od 8:30 do 12:30 hod. miniškolka PROVÁZEK (telefonická rezervace na tel. čísle: H. Vondrová), ve čtvrtek zde najdete zájmové kroužky pro děti do 6 let, konkrétně výtvarný Patlálek (15:30 16:30 hod.) a tvořivý Školáček (16:45 17:45 hod.) oba vede Hanka Vondrová. Od pondělí do středy a v pátek je otevřena i ODPOLEDNÍ HERNA pro maminky s dětmi, kde si děti mohou jen volně hrát, či si pod vedením lektorky tvoří. Je zde i prostor pro setkávání maminek, výměnu zkušeností apod. vždy od 15:30 do 18:00 hod. Více se dovíte na sekce KLUBÍČKO. FOTO AKTUALITY Ještě před vánočními svátky mohl nově upravený a zmodernizovaný parčík Vlnitá oznámit HOTOVO! Teď již jen musíme počkat, až se po zimě zazelená a bude oficiálně otevřen pro maminky s dětmi, sportovce i seniory. Nové pískoviště, houpačky, prolézačky a skluzavka jsou nachystané k dovádění dětí, nové lavičky pro maminky s kočárky. Na svém místě jsou již branky pro mladé fotbalisty. Na těchto dvou sedačkách nemusí dospělí i starší jen sedět, mohou si při tom pěkně zašlapat. I takové kontrasty můžete vidět ve slatinských ulicích vedle nově přestavěných a pěkně upravených rodinných domů dlouhé roky neobydlené a zdevastované stavení z kotovic. A pro ty, kteří si chtějí protáhnout svá těla, jsou připravena speciální posilovací zařízení. 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Vítám vás v novém roce 2014 a všem našim příznivcům přeji v tomto roce pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě a mnoho sil do další práce. Sportovci z našeho klubu pilně trénují v tělocvičnách a fotbalisté si ověřují svoje herní dovednosti v zimní halové lize, halových turnajích a přípravných utkáních. A co je u nás nového? Do uvolněných kanceláří v naší hlavní budově na ul. Tuřanka 1 stále hledáme nové nájemce a případnému zájemci jsme schopni připravit velmi výhodné podmínky na míru. I v tomto roce budeme pokračovat v úpravě sportovního areálu a ve zlepšení podmínek pro sportovce i naše fanoušky. Také budeme i nadále pořádat v našem areálu úspěšné Farmářské trhy a další společenské a kulturní akce pro slatinské občany. A nyní již k aktuálním zprávám z našich sportovních oddílů. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A + B po úspěšné podzimní části sezony nabírá naše první mužstvo v této fázi zimní přípravy zejména fyzičku v tělocvičně a za příznivého počasí také venku a v jednání jsou některá přípravná utkání se silnými soupeři. O výsledcích vás budeme informovat. Naše B mužstvo se rovněž pilně připravuje na jarní sezonu a trénuje hlavně pod střechou. Dorost starší a Mladší dorost se pravidelně 2x týdně připravuje v tělocvičně, v lednu a únoru tým sehraje některá přípravná utkání a halové turnaje. Přesný rozpis zatím nemáme k dispozici. Zimní příprava zaměřená především na fyzičku začne od 6. ledna a oběma týmům přejeme hodně zdaru. Starší žáci trénují pravidelně v tělocvičně ZŠ Jihomoravské nám. 2 a v případě příznivého počasí i venku. Připravuje se také tradiční halový turnaj Korčian Cup 2014 za účasti mnoha mužstev z Brna a blízkého okolí. Další informace o turnaji vám přineseme v příštím čísle Aktualit. Všem hráčům i oběma trenérům přejeme do zimní přípravy a halových turnajů mnoho úspěchů. Mladší žáci zahájili zimní přípravu účastí v Zimní halové lize mladších žáků v Ivančicích. Zatím máme výsledky 1. kola - naši kluci prohráli první tři zápasy s těmito výsledky: SK Slatina FC Medlánky 1:2, SK Slatina MFK Vyškov 1:5 a SK Slatina Tatran Kohoutovice 0:3. Do dalších kol klukům přejeme lepší výsledky a bodový zisk v dalších zápasech turnaje. Mladší přípravka má již za sebou tři kola Zimní halové ligy mladších přípravek v Brně-Komárově při ZŠ Tuháčkova. Dnes vám přinášíme průběžné výsledky po dvou kolech: v 1. kole porážka s Mor. Slavií 1:2, výhra nad Soběšicemi 13:1, nad Rosicemi 2:0 a ve 2. kole výhra nad Šlapanicemi 10:1, prohra s Líšní 2:3 a výhra nad Ivančicemi 3:2. Kluci jsou průběžně na velmi pěkném 7. místě (tabulka je zkreslená nestejným počtem zápasů). 10 Turnaj pokračuje 3. a 4. kolem, o výsledcích vás budeme včas informovat. Všem klukům z přípravek děkujeme za předvedenou hru, realizačnímu týmu velký dík za vedení týmu a do dalších bojů klukům fandíme. Starší přípravka zahájila tradiční Zimní halovou ligu starších přípravek v Brně- Komárově při ZŠ Tuháčkova. Kluci mají za sebou ve dvou kolech celkem šest zápasů s těmito výsledky: 1. kolo - porážka s Líšní 6:0, remíza se Šlapanicemi 1:1 (prohra na penalty 2:3), výhra nad Radosticemi 7:2. 2. kolo výhra nad Mor. Slavií 2:0, výhra nad Bílovicemi 2:0 a výhra nad Chrlicemi 1:0. Kluci jsou průběžně na skvělém 2. místě. Turnaj pokračuje 3. a 4. kolem, o výsledcích vás budeme průběžně informovat. Poděkování patří všem, hráčům i celému realizačnímu týmu a ve velké míře také rodičům. Starší páni se připravují jednou týdně v tělocvičně a přes zimu si chtějí udržet kondičku a připravit se na novou jarní sezonu soutěže Brněnské ligy starších pánů. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Pokračujeme v pravidelném cvičení v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 - hodiny pro ženy probíhají vždy v pondělí od 19 do 20 hodin. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let - každé pondělí od 18 do 19 hodin. Je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Kontaktní osoba Majka Konečná tel , .cz ODDÍL STOLNÍHO TENISU Pravidelné tréninky na novou sezonu pro naše žáky jsou v úterý v 15:30 hod. Trénink vede pan Jeřábek tel , trenér mládeže. Mistrovské soutěže finišují ke svému závěru a našim týmům v mužských kategoriích se daří velmi dobře. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel ODDÍL TENISU Od listopadu po celou zimu mohou zájemci o tenis využívat nafukovací halu na dvou antukových kurtech. Zájemci o pronájem kurtů v této hale se mohou hlásit u Karla Velana na tel. čísle Kontaktní osoba pro ostatní akce je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík tel ODDÍL KULTURISTIKY V přízemí budovy SK Slatina je pro vás k dispozici naše posilovna. Zveme všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví nebo si jen protáhnout tělo a nabrat fyzičku. Přijít můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Druhou lednovou neděli budeme mít také svého člena (V. Klajsnera) na startu již 47. ročníku Jizerské 50 a budeme mu držet palce. Vyzýváme každého, kdo by měl zajímavý tip na první výlet na běžkách, ať se nám určitě ozve! Třeba na takovém Kalečníku nad Hostěnicemi se dá za příznivých podmínek skvěle běžkovat a je to ze Slatiny jen kousíček. Kontaktovat můžete V. Klajsnera tel HLEDÁME zájemce o jakoukoliv pomoc u mládežnických mužstev chceme zkvalitnit naši práci s mládeží a každého zájemce rádi přivítáme. VOLEJTE na mobil !!! SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev! AKTUALITY O SLATINĚ

11 SPRÁVNÁ CESTA ODPADU Setkáváme se s ním denně, je běžnou součástí našeho života, je tu zkrátka s námi - ano je to ODPAD. Vzniká při naší každodenní činnosti a není ho málo. Každý Brňan vyprodukuje v průměru 260 kg odpadu za rok. Nalézt správnou cestu odpadu nám pomáhají pravidla, která si každá obec stanoví sama svou vlastní obecně závaznou vyhláškou. Tou brněnskou je Vyhláška č.1/2013, která nastavuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Její úplné znění naleznete na internetových stránkách města Brna v dokumentech města. Zde je popsáno, co zajišťuje město pro své občany, jaké nádoby a místa slouží k ukládání odpadu od občanů, jaké odpady a kam patří a stojí tu také, že je povinností každého z nás řídit se těmito pravidly a třídit odpady. V ulicích města mohou občané ukládat odpad do barevných kontejnerů: Žluté, drátěné a podzemní kontejnery slouží ke třídění PET lahví, nápojových kartonů (tzv. tetrapaků) a hliníkových plechovek od nápojů. Všechny odpady je dobré sešlapávat, důvod je prostý - do kontejneru se vejde více odpadu a nevozí se vzduch. A pozor nepatří sem kelímky od jogurtů, sáčky, fólie žádné jiné plasty kromě PET lahví, to je právě v Brně odlišné. Modré kontejnery jsou určené pro sběr papíru (noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly). Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Zelené kontejnery pro oddělený sběr skla čirého a barevného. Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená či pokovená skla. Bílé kontejnery slouží pro sběr čistého do igelitového pytle či tašky zabaleného textilu (oděvy, bytový textil záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky). Nepatří sem boty, tašky, koberce, matrace, molitan, znečištěný textil. Město Brno každý rok zvyšuje v ulicích počet barevných kontejnerů na tříděný odpad a v loňském roce jsme jich v Brně mohli napočítat přes 4 tisíce kusů a počet se stále navyšuje. Odpadová čísla říkají, že většina Brňanů už považuje třídění odpadu za normální. Do dalšího oběhu se díky jim dostalo tisíce tun papíru, PET materiálu, skla, hliníku a tuny nápojových kartonů. Lední medvíďata Kometa a Nanuk, narozená v brněnské ZOO, oslavila před měsícem své první narozeniny. Tato nejsledovanější dvojčata a další zvířata můžete vidět 26. ledna mezi hodinou v rámci akce Putování za zvířaty severu, při které shlédnete jejich komentované krmení a současně si můžete prohlédnout expoziční části pavilonu Beringie. BRNĚNSKÉ DĚTSKÉ DIVADLO Brněnské Dětské divadlo hledá nové členy pro doplnění souboru ve věku od 8 do 18 let. Tento divadelní soubor se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovně-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Jde o kontinuální víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou dětmi dále využívány v dalším běžném životě. Další informace lze získat na ové adrese: 11

12 85. PS Letka pořádá pro děti a mládež od 10 let LYŽOVÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH v Janských Lázních v Krkonoších, v termínu brněnských jarních prázdnin Ubytování je v Ludvíkové boudě přímo u sjezdovky pod Černou horou. V lyžařském areálu je 8-místná kabinová lanovka, čtyřsedačka, kotva i Pomy. Sjezdové tratě jsou středně náročné délky až 3 km!! Informace o SKI areálu Černá hora naleznete na Program je zaměřen na lyžování a snowboarding a pobyt dětí na horách a v přírodě Doprava tam a zpět je zajištěna autobusem. Cena pobytu 3.790,- Kč V ceně pobytu je zahrnuta doprava, plná penze, pitný režim, pojištění a ostatní náklady na pobyt. V ceně není platba za lyžařské vleky. Přihlášky a informace : 85.Pionýrská skupina Letka Dědická 17, Brno tel nebo elektronickou přihlášku najdete na stránkách: ZÁMĚR obce pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna V souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uveřejňujeme záměr města Brna - městské části Brno-Slatina pronajmout objekt č.p. 1097, adresa Černovičky 36a, část pozemku p.č. 3/1 o výměře 627 m 2 a část pozemku p.č. 2 o výměře 65 m 2 v k.ú. Slatina s těmito podmínkami: minimální výše ročního nájemného bude činit Kč, bez DPH, 1/2 ročního nájemného bude splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy, bude předplaceným nájemným, smluvní peněžní záruka splatná ke dni podpisu smlouvy bude činit Kč, bez DPH, smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce maximálně 15 let s rozvazovací podmínkou v případě uzavření kupní smlouvy mezi nájemcem a městem Brnem, lhůta pro podání nabídek je do , městská část si vyhrazuje právo zrušit záměr pronájmu bez uvedení důvodů. Své připomínky, náměty a žádosti k uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 do 60-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru. Prohlídku objektu je možné domluvit telefonicky 3 dny předem na majetkovém odboru ÚMČ Brno-Slatina, tel. č , ing. Jana Krupová. Ing. Jana Krupová vedoucí majetkového odboru Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina tel INZERCE MASÁŽE PONTIKA Strážnická 4. Tel.: , Malíř pokojů natěrač, pan Zahradníček, kvalitně, spolehlivě, poctivě. Tel.: Rychlé a férové půjčky, Tel.: Pronajmu garáž v řadové zástavbě ul. Hviezdoslavova, volná od 1/2014, 1450,- Kč/ měsíc. Tel.: Pronajmu zděnou garáž v řadové zástavbě v Brně v Černovičkách. Tel.: Pronajmu garáž ve Slatině na Langrově. Tel.: VINOTÉKA ZA KOSTELEM Šmahova 15, Brno-Slatina tel Sudová a lahvová vína od malovinařů z Jižní Moravy Sudová piva menších českých pivovarů Posezení pro cca 20 osob Nekuřácké prostory Otevírací doba: PO 16:00 20:00 hod. ÚT-ČT 16:00 21:00 hod. PÁ 16:00 22:00 hod. SO akce na domluvu případně zvonek u dveří vinotéky Nabízíme sudová vína: Chardonnay, Rulandské šedé, Veltlínské červené ranné, Sauvignon, Veltlínské zelené Kč/l Tramín 60 Kč/l Pálava Kč/l Dornfelder, Zweigeltrebe 60 Kč/l Frankovka rosé Kč/l NOVINKA Bag-in-box 5L víno Naši klienti platí jen poloviční doplatky Každý registrovaný klient Chytré lékárny platí u léků na recept pouze polovinu našeho běžného doplatku. Více informací Vám rádi sdělíme v našich lékárnách nebo telefonicky. Kde nás najdete Slovákova 11 Kobližná 2 Orlí 34 Panská 20 Těšíme se na Vaši návštěvu!

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte 1 UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více