Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s..."

Transkript

1 Almanach

2

3 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s Proč klub ASK ČR? Seznam aktivních klubů...11 Průřez kluby a jejich činností let soutěží keramických dílen...90 Mezinárodní akce a spolupráce...92 Další akce pořádané ASK ČR...94 Informační centrum pro mládež, Brno...96 Soutěž Školní časopis roku...97 Galerie Skrytá galerie mladých umělců...98 Dvacet let od smrti BIMBY...99 Plzeňský vodák Pavel Kutný

4 Almanach Slova úvodem Vážení přátelé, o úvodní slovo tohoto almanachu jsme požádali paní Blaženu Indruchovou, ženu již bohužel zesnulého zakladatele ASK ČR, Ing. Lothara Indrucha, čest jeho památce. Hned po revoluci v roce 1989 přišel Lothar Indruch s myšlenkou jak pomoci s organizací aktivit a činností pro mládež. Celý život s mládeží pracoval a znal to, co je zajímá a co chtějí dělat. Ze svého působení ve školství měl zkušenosti a znalosti o volném čase a tak se rozhodl založit Asociaci, kde by mohl společně s kolegy studentům a mládeži pomoci. V ASK ČR pracoval jako předseda 14 let a až do roku 2006 stále pomáhal a organizaci se věnoval. Vždy byl ochoten pomoci každému, kdo měl o práci s dětmi a mládeží zájem, pomoci s jeho nápady a projekty. Především díky tomu nasazení a obětování svého času se podařilo ASK ČR vybudovat základy, na nichž se Asociace mohla rozvíjet do dnešní podoby. Lothar Indruch měl sám vždy mnoho nápadů a velmi rád se uplatňoval v jejich organizaci a zabezpečení. Díky tomu byly uspořádány velké celostátní i mezinárodní akce, na které může být ASK ČR i po letech hrdá. Velmi rád dával prostor členům, aby ukázali své dovednosti a schopnosti, měl radost, když se mohli uplatit a předvést svou šikovnost na národních i mezinárodních soutěžích. Jeho práce byla i jeho koníčkem a tak zasahovala i do našeho rodinného kruhu, ale vždy jsme to všichni ho podporovali a jeho práci fandili. Blažena Induchová 4

5 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. (ASK ČR) oslavila v roce 2010 dvacet let své úspěšné existence. Za dvacet let byla dvakrát oceněna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a to udělením čestného uznání hodnotící práci a službu, kterou dětem a mládeží po celou dobu existence poskytuje. Za tuto dobu se ASK ČR nebo jednotlivé kluby zapojili do mnoha lokálních, národních, evropských i světových projektů. Naší činností prošli desítky tisíc členů a kluby fungovaly na stovkách škol po celé České republice. V rámci běžných aktivit se uskutečnili desítky táborů a stovky zahraničních výměn v rámci. V oblasti práce s dětmi a mládeží byla ASK ČR vždy hybnou silou a jednou z 10 největších organizací. Zato však jedinou, která soustavně a cíleně pracuje s mládeží nad 15 let. Toto unikání zaměření naší činnosti nám poskytuje posledních 20 let prostor pro realizaci mnoha projektů a činností, kterou jiné organizace realizovat nemohou. Přehledem této práce je tento Almanach. Věřím, že i další léta naší existence ukáží na potřebnost i smysl práce všech, kteří pod křídly ASK ČR obětují svůj volný čas, rodinný život a osobní prostředky ve prospěch členy a jejich osobnostního rozvoje. Rozvoj klíčových kompetencí a obrana proti sociálně patologickým jevům je hlavním cílem naším práce. Dovoluji si poděkovat všem našim vedoucím, dobrovolníkům a členům, kteří se podíleli na činnosti ASK ČR v průběhu dosavadní existence. Zároveň také musím poděkovat všem přispěvatelům, kteří podporují naši činnost obcím, krajům, ministerstvům, fondům, nadacím a především všem rodičům členů. S přáním příjemného listování Mgr. Zbyněk Šolc předseda ASK ČR 5

6 Almanach Evropský rok dobrovolnictví Evropský rok dobrovolníka vyhlášení Evropskou komisí na rok 2011 je ideální příležitost k propagaci mimo jiné i práce učitelů, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na mzdu věnují žákům a studentům. Toto jejich práce se velmi často zaměňuje s jejich povinnostmi a společnost si málo uvědomuje, že část jejich aktivit je jejich dobrovolná činnost. Mnoho takových učitelů, již 20 let pracuje i pro Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. a proto bychom chtěli jejich práci zpropagovat a morálně ocenit. K propagaci práce dobrovolníků na školách vydáváme almanach s přehledem jejich práce, kterou již 20 let vykonávání pro společnost v rámci ASK ČR. Almanach mapuje vývoj a rozvoj naší činnosti na středních školách, poskytne přehled o realizovaných projektech, které v rámci ASK ČR vznikly, a dobrovolníci realizovali. Evropský rok dobrovolnictví

7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Z historie organizace ASK ČR ustanovena Asociace středoškolských klubů vědeckotechnické činnosti se sídlem, nám. Rudé armády 2 (Moravské nám. 2), Brno předsedou zvolen Lotar Indruch vstup do Rady mládež ČSFR změna názvu na Asociace středoškolských klubů České republiky změna sídla Josefská 15, Brno 1995 vstup do NICEM 1995 vstup Milset a Milset Europe vstup do Kruhu otevřeno Informačního centra pro mládež vstup do České rady dětí a mládeže 2002 vstup do EFYSO listopad 2003 únor 2004 zřízení pobočky EURODESK Evropská informační síť pro mládež zřízení regionální konzultačního místa České Národní Agentury Mládež (do roku 2007) předsedou zvolen Zbyněk Šolc titul Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta změna názvu na Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s certifikát AICM pro Informační centrum pro mládež změna sídla Česká 11, Brno certifikát MŠMT pro Informační centrum pro mládež, Brno titul Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na období

8 8 Almanach

9 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. je nepolitickým mládežnickým občanským sdružením, které usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže do 26 let, vyhledávání a výchovu mladých talentů. Současně umožňuje realizaci i dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. ASK ČR je celorepublikovým sdružením s již více jak 20-ti letou tradicí. V současné době působíme na 65 školách ve všech krajích České republiky s členskou základnou přesahující členů. Členství se realizuje dle Stanov, na principu individuálního členství ve středoškolském klubu, který je základní organizační jednotkou a může se dále členit na kroužky či pracovní a zájmové skupiny. Základní jednotkou může být i studentská samospráva (rada, parlament atd.). Kluby mohou vznikat na středních školách, centrech volného času i v místě bydliště. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku jednotlivce na příslušný školní rok. Cíle ASK ČR podporovat provozování různých forem zájmové, vzdělávací, kulturní, vědecké a technické činnosti mládeže ve volném čase napomáhat a sjednocovat úsilí mládeže na zakládání klubů společenských a odborných aktivit být místem výměny zkušeností, poznatků a informací o činnosti mládeže jak v České republice, tak v zahraničí získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnosti ASK ČR a klubů zastupovat členské kluby na různých úrovních a vytvářet tak podmínky pro jejich činnost provozovat další neziskové činnosti jako např.: setkání, semináře, konference, publikační a hospodářskou a poradenskou činnost, které budou ku prospěchu činnosti sdružených klubů a jednotlivých členů realizace táborů, zahraničních výměn, stáží, a dalších aktivit podpora participace mládeže na věcech veřejných (samosprávy, parlamenty, rady) a provoz informačního centra pro mládež zajištění koordinační a poradenské činnosti evropských programů a služeb 9

10 Almanach Proč klub ASK ČR? Kluby ASK ČR slouží především pro podporu mimoškolní a volnočasové činnosti na střední škole, domově mládeže, případně při jiných subjektech a podporu práce studentských samospráv. Co to je středoškolský klub? Je to samostatný právní subjekt, který je členem Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Zastřešuje odborné i zájmové aktivity středoškolských studentů a mládeže do 26 let. Je základní organizační jednotkou, pod kterou pracují zájmové útvary (kluby, kroužky, pracovní skupiny). Základní jednotka může být i studentská samospráva. Co poskytuje ASK ČR členům? dotace pro výdaje klubu na spotřební materiál klubu a aktivit s tím souvisejících, cestovné, nájemné, služby. V případě dlouhodobé činnosti, lze pořizovat i investiční majetek dotace na dopravu při recipročních výměnách středoškolské mládeže se zahraničím; dotace na pobyt partnerských skupin v České republice; pojištění úrazu při všech akcích klubu doma i v zahraničí; dotace na pořádání táborů letní, zimní, jarní, vánoční; dotace na různé volnočasové akce pro neorganizovanou (nečlenskou) mládež; členové se mohou účastnit na zahraničních aktivitách ASK ČR (mezinárodní výměny, semináře, konference, setkání); členové se mohou účastnit různých soutěží v ČR i zahraničí Pokud jste se rozhodli založit klub, je potřeba vyplnit přihlášku a zaslat ji na Ústředí ASK ČR. 10

11 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Seznam aktivních klubů Klub Vnik Zánik SK ASK ČR při OA Znojmo 1990 SK ASK ČR při SZŠ Brno, Jaselská 1990 SK ASK ČR při OA Břeclav 1990 SK ASK ČR při EDUCA SOŠ, s.r.o. (SOU Tonak) Nový Jičín 1990 SK ASK ČR při VOŠ a SLŠ Písek 1990 SK ASK ČR při Gymnázium Říčany 1991 SK ASK ČR při Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám SK ASK ČR při OA Olomouc 1992 SK ASK ČR při Gymnázium Rychnov nad Kněžnou 1992 SK ASK ČR při SOU a SPŠ Valašské Meziříčí 1992 SK ASK ČR při Masarykovo gymnázium Vsetín 1992 SK ASK ČR IKM, Brno 1994 SK ASK ČR při Gymnázium Třeboň 1994 SK ASK ČR při SZeŠ, VOŠ, SOUo Bystřice pod Perštejnem 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Český Těšín 1995 SK ASK ČR při SOŠ a SOU Kladno 1995 SK ASK ČR při SOŠ a SOU-MŠP Letovice 1995 SK ASK ČR při SPŠ Stavební Ostrava - Zábřeh 1995 SK ASK ČR při SŠRV Jakuba Krčína Třeboň 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Zábřeh 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 1995 SK ASK ČR při SPŠE Rožnov pod Radhoštěm 1996 SK ASK ČR při Gymnázium České Budějovice, Františka Šrámka SK ASK ČR při DM Kroměříž 1997 SK ASK ČR při Tolerance Třinec - Petrklíč 1997 SK ASK ČR při ISŠ-COP Brno, Olomoucká 1997 SK ASK ČR při VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové 1997 SK ASK ČR při Gymnázium Liberec 1997 SK ASK ČR při TS Dynamic, Brno 1997 SK ASK ČR při Gymnázium Brno - Řečkovice 1998 SK ASK ČR při Gymnázium Frenštát p. Radhoštěm 1999 SK ASK ČR při Gymnázium Litovel 2000 SK ASK ČR při DM ISŠ, OU a U Ústí nad Labem

12 Almanach SK ASK ČR Japonský akademický klub, Brno 2000 SK ASK ČR při DM Vizovice 2001 SK ASK ČR při DM Brno, Jednovnická 2002 SK ASK ČR Petrklíč Česká Těšín 2004 SK ASK ČR při SPŠ Frýdek-Místek 2005 SK ASK ČR Club Sušenky, Cheb 2006 SK ASK ČR při Střední škole polytechnické, Brno 2007 SK ASK ČR při DM SOU Litovel 2007 SK ASK ČR při Sova Český Těšín 2007 SK ASK ČR při SLŠ a SOŠ soc. Šluknov 2007 SK ASK ČR při SOŠ a SOU Podbořany 2007 SK ASK ČR Břidličná 2007 SK ASK ČR Klub EDIE, Praha 2007 SK ASK ČR při Akademie VOŠ, Gymn, a SOŠUP Světlá nad Sázavou 2007 SK ASK ČR při Gymnázium České Budějovice, Jírovcova SK ASK ČR při BAG Praha SK ASK ČR M klub (při Městské knihovně), Třinec 2010 SK ASK ČR při Gymnáziu, Tišnov 2010 SK ASK ČR při Gymnázium J. V. Klatovy 2010 SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň 2010 SK ASK ČR Čajový klub Karviná 2011 SK ASK ČR při EOA Děčín 2011 SK ASK ČR při DM Vsetín 2011 SK ASK ČR Rainbow Play Club, Havířov - Bludovice 2011 SK ASK ČR AMOK Brno SK ASK ČR Casak.cz, Brno SK ASK ČR Gymnázium Přerov SK ASK ČR KČT Velehobby, Olomouc 1998 XX SK ASK ČR Klub matematiků a fyziků při IDM Praha XX XX SK ASK ČR Klub Relaks, Ústí nad Labem SK ASK ČR LIQUID Brno SK ASK ČR Parlamentní klub, Brno SK ASK ČR při Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž SK ASK ČR při DDM ANIMO Žamberk SK ASK ČR při Divadlo Tolerance Třinec SK ASK ČR při DM Rychnov nad Kněžnou SK ASK ČR při Gymnáziu Praha 6, Ústavní 400 XX 2009 SK ASK ČR při Gymnáziu Praha 9, Chodovická 2250 XX 2009 SK ASK ČR při Gymnázium Brandýs nad Labem

13 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. SK ASK ČR při Gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Křenová (klub Smažítko) SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Lerchova 1995 XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Pastviny, Komín SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Slovanské nám XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Táborská 1994 XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, tř. kapt. Jaroše SK ASK ČR při Gymnázium Břeclav SK ASK ČR při Gymnázium Český Krumlov SK ASK ČR při Gymnázium Děčín SK ASK ČR při Gymnázium Dvůr Králové SK ASK ČR při Gymnázium Litoměřice XX XX SK ASK ČR při Gymnázium Nový Jičín SK ASK ČR při Gymnázium Olomouc - Hejčín SK ASK ČR při Gymnázium Ostrava - Hrabůvka SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Horní Počernice SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Ústavní SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Zborovská (Korunní) SK ASK ČR při Gymnázium Přerov 1996 XX SK ASK ČR při Gymnázium Rožnov p. Radhoštěm 1997 XX SK ASK ČR při Gymnázium Štemberk SK ASK ČR při Gymnázium Štemberk 1999 XX SK ASK ČR při Gymnázium Šternberk XX 1999 SK ASK ČR při Gymnázium Vysoké Mýto SK ASK ČR při Gymnázium, Bystřice nad Perštejnem SK ASK ČR při Gymnázium, Kralupy nad Vltavou SK ASK ČR při Gymnázium, Litoměřice 1990 XX SK ASK ČR při Gymnázium, Praha - Libeň SK ASK ČR při Gymnázium, Žamberk 1991 XX SK ASK ČR při ISŠ (SOUs) Dobruška SK ASK ČR při ISŠ Brno, Purkyňova SK ASK ČR při ISŠ Luhačovice 1996 XX SK ASK ČR při ISŠ TE Sokolov 1999 XX SK ASK ČR při ISŠE-COP, Varnsdorf SK ASK ČR při Klasické Gymnázium Brno 1998 XX SK ASK ČR při Klub Karavana Třinec SK ASK ČR při KVIS Pohořelice 1998 XX SK ASK ČR při MA Beroun SK ASK ČR při Masarykovo gymnázium Říčany XX

14 Almanach SK ASK ČR při OA a Gymnázium Vimperk SK ASK ČR při OA Bučovice SK ASK ČR při OA Jablonec SK ASK ČR při OA Pelhřimov SK ASK ČR při OA Plzeň, TGM SK ASK ČR při OA Praha, Krupkovo nám SK ASK ČR při OA Třebíč SK ASK ČR při OA Valašské Meziříčí XX XX SK ASK ČR při Obchodní akademie Brno, Pionýrská SK ASK ČR při PPP Kroměříž SK ASK ČR při SEŠ Benešov SK ASK ČR při SOA a SOUs Prachatice SK ASK ČR při SOA Sokolov SK ASK ČR při SOŠ a SOU a U Blansko SK ASK ČR při SOŠ a SOU Luhačovice SK ASK ČR při SOŠEU a SOUt Praha, Horní Počernice SK ASK ČR při SOŠP EB Břeclav SK ASK ČR při SOU a SPŠN Rosice SK ASK ČR při SOU ABB EJF, Brno SK ASK ČR při SOU Malé Svatoňovice SK ASK ČR při SOU Nový Jičín XX XX SK ASK ČR při SOU Šenov SK ASK ČR při SOU Žamberk SK ASK ČR při SOUs a e, Brno, Trnkova SK ASK ČR při SOUŽ Valtice SK ASK ČR při SPŠ a SOU Vsetín SK ASK ČR při SPŠ Brno Kotlářská XX 1996 SK ASK ČR při SPŠ Frýdek-Místek SK ASK ČR při SPŠ Jihlava SK ASK ČR při SPŠ keramický Karlovy Vary SK ASK ČR při SPŠ sklářská, Železný Brod 1991 XX SK ASK ČR při SPŠ str. Praha XX SK ASK ČR při SPŠ strojnická, Brno 1994 XX SK ASK ČR při SPŠ strojnická, Jablonec nad Nisou SK ASK ČR při SPŠ strojnické Tábor SK ASK ČR při SPŠ Varnsdorf SK ASK ČR při SPŠE Plzeň SK ASK ČR při SPŠch Ostrava SK ASK ČR při SPŠS Brno, Sokolská

15 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. SK ASK ČR při SPŠŽ Česká Třebová SK ASK ČR při SSOŠ a SOU Roudnice nad Labem SK ASK ČR při SSOŠ Prima Rýmařov SK ASK ČR při SSOŠ Znojmo SK ASK ČR při SSPOŠ Kroměříž SK ASK ČR při SSPŠ Opava SK ASK ČR při SŠ hotelová, Velké Meziříčí 1992 XX SK ASK ČR při SŠCR a M Rýmařov SK ASK ČR při Střed. Policejní škola MV Praha 1999 XX SK ASK ČR při SVČ Labyrint Kladno 1999 XX SK ASK ČR při SZŠ, Josefa Podsedníka, Žerotínovo nám SK ASK ČR při VOŠ a SPŠ Šumperk SK ASK ČR při VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou SK ASK ČR školy Mariánské lázně (Gymnázium, Obchodní akademie, hotelová škola, 2. ZŠ) SK ASK ČR TEA Praha SK ASK ČR při VOŠ Plzeň XX 2006 SK ASK ČR Žabčice XX

16 Almanach Průřez kluby a jejich činností Název klubu: SK ASK ČR při SZŠ Jaselská Adresa: Jaselská 7/9, Brno, Vedoucího klubu: Mgr. Petra Voráčová Historie klubu: Středoškolský klub při SZŠ Jaselská funguje od roku 1991 Současnost klubu: Činnost klubu každoročně probíhá v souladu s plánem školy, jejími zájmy a záměry. Středoškolský klub se podílí především na mimoškolní zájmové činnosti mládeže (akce turistického kroužku výlety po českých krajích, výjezdy do zahraničí, víkendové a mimoškolní zájmové akce), dále také na přípravě různých kulturních vystoupení a školních akcí konaných v průběhu celého školního roku (soutěže první pomoci, vánoční posezení, Den učitelů, Den proti kouření, Slavnostní vyřazení absolventů, Drakiáda, Halloween aj.). N největší podíl na činnosti klubu nesou zájmové kroužky. Průměrný počet kroužků za posledních 5 let se každoročně pohybuje kolem 14. Všichni studenti zde mohou najít prostor pro rozvoj svých zájmů, osobnosti, zdokonalení a prohloubení znalostí v zájmových předmětech, využití volného času aj. Na začátku každého nového školního roku probíhá tzv. burza kroužků. Jedná se o prezentace činnosti jednotlivých kroužků a dalších naplánovaných aktivit pro školní rok. Z průběžné evidence činnosti jednotlivých kroužků byl patrný největší zájem o aktivity v dramatickém kroužku, kroužku první pomoci, tanečním kroužku, výtvarném a turistickém kroužku. Středoškolský klub a jeho členové vydávají také školní časopis Virus, který vychází jako čtvrtletník. Kroužky vedou dle svých zájmů a odborné erudice pedagogové naší školy, kteří se mimoškolním aktivitám věnují ve volném čase. 16

17 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Studentská výměna Pirna, Německo Kurz první pomoci Burza zájmových kroužků 17

18 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucího klubu: SK ASK ČR při ISŠ COP, Brno olomoucká 61, Brno Dagmar Vachová Historie klubu: Náš středoškolský klub byl založen 14. března 1997, počet členů je vždy přes stovku, vedoucí klubu je od založení paní Dagmar Vachová, pedagog volného času. ASK pomáhá finančně zajišťovat činnost zájmových kroužků a vybavení pro využití volného času žáků. Pro keramický kroužek zajistilo ústředí ASK ČR komorovou pec K250 a smaltovací pec v hodnotě Kč. N náš klub byl organizátorem 10. ročníků celostátních keramických soutěží D dne zájezd do muzea koncentračního tábora podzemní německé továrny RABŠTEJN D další významnou akcí byl 1. mezinárodní studentský kongres od do v rakouském Linci, kterého se zúčastnili za náš klub Martin Houdek a Petr Široký z IT 4, kteří o tom napsali úžasnou zprávu. Současnost klubu: zájezd do dělostřeleckých tvrzí Hanička a Bouda v Orlických horách návštěva historického podzemí Špilberk 20 kroužků: programování CNC strojů, RC a robotika, tvorba www stránek, satelity, historické podzemí, keramika, přátelé divadla, dramatický kroužek, plavání, posilování, poznáváme Brno, střelecký, volejbal, plážový volejbal, florbal, sálová kopaná, stolní tenis, basketbal, nohejbal a šachy 7 let činnosti studentského parlamentu D dobrovolnická činnost: 3 dny pro hrdiny, Evropské hry handicapované mládeže, adopce indického chlapce Naveena, adopce kosmana zakrslého v brněnské ZOO P S Účast klubu v projektu 4r4y projekt Blíže k participaci 3 projektové dny spolupráce s klubem SŠP Jílová, společné projekty, akce Více informací a 5000 fotek z akcí na stránkách klubu: 18

19 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. První projektový den, Koryčany Druhý projektový den, Lanové centrum Lesná Konference o volném čase ve Zlíně 19

20 Almanach Název klubu: Adresa: Dr.Veselého 343, SK ASK ČR při VOS a SOS Bystřice nad Pernštejnem Vedoucího klubu: Historie klubu: Současnost klubu: K Vladimír Beran Klub byl založen v roce 1990, prvním předsedou byl Jan Robotka, učitel matematiky. Klub byl založen při SOU zemědělském Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405. V jeho náplni byly tři kroužky počítačový, basketbalový a fotbalový V současnosti existuje výše zmíněný klub vzniknuvší po sloučení škol. Naše činnost je zaměřena na sportovní kroužky (lyžování,lední hokej, plavání, basketbal a futsal), kulturní kroužky (besedy nad knihami a besedy se spisovateli) a poznávací zájezdy klub má v současnosti 35 členů 20

21 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 21

22 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: SK ASK ČR při Střední škole polytechnické, Brno Jílová 36g, Brno bc. Lenka Pokorná klub při Střední škole polytechnické vznikl v září 2007 a od této doby se v něm pravidelně sdružuje více než 100 žáků. Od jejího založení je vedoucí klubu paní Lenka Pokorná. Členové klubu jsou organizování v jednotlivých kroužcích, vykazují pravidelnou činnost. Kroužky jsou sportovní i kulturní. Pro členy klubu pořádáme také pravidelné jednorázové akce, jako jsou např. různé sportovní soutěže, návštěvy kulturních akcí a další. Současnost klubu: V současné době má Klub při Střední škole polytechnické 111 členů, kteří pracují celkem v 9 kroužcích a to v kroužku florbalovém, posilování, plavání, lyžařském kroužku, sálové kopané, kulturně společenském kroužku, v redakční radě školního časopisu, výtvarném a hudebním kroužku. Klub během roku pořádá celou řadu doplňkových aktivit, v roce 2009 jeho členové navštívili několikrát divadelní představení, uspořádali jednodenní zájezd na lyže, hudební skupina pořádala čtyři koncerty. Dále byli pro členy i ostatní zájemce pořádány sportovní soutěže a to turnaj v šachu, florbale, stolním tenise a malé kopané. Mezi oblíbené pravidelné akce patří také slavnostní vánoční večírek, na kterém probíhá zhodnocení celoroční činnosti. Klub ASK si na Střední škole polytechnické vydobyl svoje nepostradatelné místo. 22

23 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Hudební skupina Na výletě Při sportovním odpoledni 23

24 Almanach Název klubu: SK ASK ČR při GJO Adresa: litovel, Opletalova 189 Vedoucí klubu: mgr. Marcela Barvířová Historie klubu: středoškolský klub začal na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli pracovat v roce Základní a kontinuální skupinou našeho klubu je hudební kroužek, který v každém školním roce realizuje jarní a podzimní čtyřdenní výjezdová soustředění. Dále zrealizoval pět zahraničních výjezdů, každoročně připravuje celovečerní vánoční a výroční koncerty a třikrát získal umístění ve zlatém pásmu v celorepublikovém finále celostátní hodnocené přehlídky gymnaziálních nebo středoškolských sborů. Za deset let svého působení se hudební kroužek pěvecký sbor PALORA stal nedílnou součástí nejen litovelské kulturní scény. Každým rokem rozšiřuje svou působnost na nová místa v Olomouckém kraji a získává další nové posluchače. N několik let pracoval v rámci našeho klubu také biologický kroužek, který pořádal pro své členy letní vodácké tábory. Keramický kroužek zase nabízel mládeži možnost umělecké realizace na poli výtvarném. Současnost klubu: V současné době pokračuje ve své práci pouze hudební kroužek pěvecký sbor PALORA, který v letošním roce slaví desátý rok svého působení. Ve spolupráci s Komorním orchestrem Iši Krejčího Olomouc připravil desáté jubilejní vánoční koncerty a nyní připravuje podzimní provedení rockového oratoria Eversmiling liberty pro slavnostní narozeninový podzimní koncert. Pěvecký sbor PALORA i SK ASK ČR při GJO Litovel pracuje pod vedením Mgr. Marcely Barvířové. 24

25 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 25

26 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR Petrklíč help hrabinská 33, Český Těšín mga. Petr Kantor klub funguje od roku 2004 a sdružuje žáky základních a středních škol z Těšínska. Jeho činnost se dělí do 10 sekcí (sekce doučování, sekce mladých, tvůrčí sekce keramika, filmový klub, sekce časopisů SZTUCK, Věšák, sekce Poznej, co dokážeš, sekce čaje, sekce střelby z luku, sekce go. klub v současné době čítá 160 členů. Jednotlivé sekce se pravidelně setkávají v prostorách DDM, Kongresu Poláků nebo čajovny Laja. Klub každoročně organizuje tábor s cestovatelskou tématikou. Od roku 2009 má k dispozici mongolskou jurtu, kterou používá jak pro prezentaci, tak pro stanování nebo realizaci prožitkových programů pro mládež. Členové klubu se podílejí na spoluorganizování následujících akcí: Svátek čaje, Sblížení mezinárodní festival tvorby mladých a Prožitkových víkendů 26

27 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 27

28 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při DM SOU Litovel Gemerská 506, Litovel Zdeněk Jančí sk ASK ČR při DM SOU Litovel je v rámci asociace jedním z nejmladších. Vznikl na podzim roku 2007 v rámci podpory mimoškolních aktivit ubytovaných žáků na Domově mládeže. Zpočátku byly asociací zastřešeny kroužky barmanství a turistiky. V dalších letech přibyly aktivity Filmového klubu a Bowlingového kroužku. Počet aktivních členů se po celou dobu existence klubu drží na čísle 30. Největších úspěchů dosáhli členové Barmanského klubu v rámci celostátních soutěží praktických dovedností. Díky pravidelným schůzkám a tréninkům a následnému zúročení dovedností na soutěžích v Pardubicích, Zlíně, Prostějově, Kroměříži, stáli několikrát na stupních vítězů. V současnosti, ve školním roce 2009/2010, jsou v klubu registrovaní 3 vedoucí a 26 členů, žáků SOU Litovel. Klub finančně podporuje volnočasové aktivity ubytovaných, ale i neubytovaných žáků. Všechny 4 kroužky Barmanský, Turistický, Filmový, Bowlingový pravidelně vykazují své aktivity a jsou v hojném počtu navštěvovány zapsanými žáky. Největších úspěchů dosahuje Barmanský kroužek, který se aktivně zapojil společně se SOU Litovel do Evropského projektu Škola mixologie. Za pomoci mladých barmanů tak vznikly učební publikace, výukový film a na půdě školy ukázkový výukový bar, který byl slavnostně otevřen v říjnu

29 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Barmanská učebna Trénink barmanů 29

30 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při Obchodní akademii tř. Spojenců 11, Olomouc ing. Ilona Jančí středoškolský klub při OA v Olomouci byl založen v první polovině 90.-tých let. Hlavním motivem pro zapojení školy do činnosti ASK ČR byla možnost získání dotací na zahraniční výměny žáků OA v Olomouci a žáků z německého Mosbachu. První výměna se uskutečnila v červnu Ve vedení klubu ASK se vystřídalo za dobu jeho trvání několik pedagogů Ing. Pavel Marek, Ing. Libuše Kubaláková, Ing. Hana Krejčiříková a od školního roku 2004/2005 dosud je vedoucí klubu Ing. Ilona Jančí, která je v současnosti předsedkyní revizní komise ASK ČR. Postupně se klub začal věnovat i mimoškolní činnosti žáků a za dobu členství v ASK na škole pracovala spousta kroužků např. kroužek dějepisu, kroužek italštiny, ekonomický kroužek, kroužek anglické konverzace apod. Vedoucími kroužků byli také pedagogové naší školy především Mgr. Břetislav Nevrlý, Mgr. Zdeněk Chupík, Ing. Simona Musilová, Ing. Jaroslav Mihal. V současnosti pracují na škole dva kroužky kroužek anglické konverzace pod vedením Mgr. Zdeňka Chupíka a kroužek volného času pod vedením Ing. Ilony Jančí a Mgr. Petry Lavičkové. Kroužek anglické konverzace je zaměřen hlavně na rozšíření a procvičení znalostí anglického jazyka a důraz je kladen na komunikaci v anglickém jazyce a porozumění cizímu anglicky psanému textu. Kroužek volného času se už od minulého školního roku zabývá tvorbou školního časopisu. V loňském roce vyšla dvě čísla, v tomto školním roce se podařilo vydat zatím jedno vydání před vánocemi. Mimo tvorby časopisu tento kroužek organizuje i jiné akce, především sportovního charakteru návštěvy bowlingu a aquaparku. Dále máme zažádáno o dotaci na zahraniční výměnu, která se má uskutečnit na jaře 2010 mezi OA v Olomouci a německým Nördlingenem. 30

31 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 31

32 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucího klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při SPŠ stavební v Ostravě středoškolská 3, Ostrava - Zábřeh mgr. Petr Seidler na naší škole vznikl středoškolský klub ASK v roce Tehdy nás oslovil tehdejší předseda Asociace středoškolských klubů ČR Ing. Lotar Indruch. Od té doby jsme od ASK ČR dostali mnoho peněz ve formě dotací (v řádu statisíců) a uskutečnili celou řadu volnočasových akcí pro středoškolskou mládež. V současné době u nás pracuje řada kroužků, které jsou financovány z peněz asociace. Na naší škole je také mnoho tříd, které si organizují své vlastní třídní akce, které významnou měrou financuje právě ASK. V minulých letech se nám podařilo získat také mimořádné dotace pro neorganizovanou mládež, pomocí kterých jsme zafinancovali např. dovybavení školní posilovny, zorganizovali jsme sportovní den, cykloturistický kurz a fotosoutěž. Fotosoutěž V roce 2010 uspořádala asociace fotosoutěž pro širokou veřejnost na téma Architektura městského obvodu Ostrava-Jih. Fotosoutěž byla určena pro mládež od 15 do 21 let a záštitu nad ní převzal starosta městského obvodu Ostrava - Jih Mgr. Karel Sibinský a poslanec Parlamentu ČR Bc. Adam Rykala. Z Asociace středoškolských klubů České republiky jsme na tuto akci dostali grant, díky kterému jsme mohli nejlepší fotografie nechat vytisknout a následně vystavovat. V prosinci 2010 jsme je vystavovali v Kulturním domě Akord v Ostravě - Zábřehu, v lednu 2011 probíhala výstava v Shopping parku v Ostravě - Zábřehu a od 14. února do 7. března 2011 byly fotografie vystaveny v Domě kultury města Ostravy. V roce 2011 bude probíhat již druhý ročník fotosoutěže, tentokrát na téma Architektura města Ostravy. 32

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Výroční zpráva CA-JB (Centra AMAVET Junior Brno) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů MSV/IMT Brno 2012 Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů Svaz strojírenské technologie organizoval letos již čtvrtý ročník soutěže mladých strojařů v programování

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Hodnotící zpráva. Ondrášovka. jaro 2012. Sport bez předsudků. Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Ondrášovka. jaro 2012. Sport bez předsudků. Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva jaro 2012 Ondrášovka Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hlavní cíl projektu Pravidelná organizovaná činnost by měla být součástí

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

SECONDARY SCHOOL CLUBS ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

SECONDARY SCHOOL CLUBS ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 SECONDARY SCHOOL CLUBS ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Asociace středoškolských klubů České republiky, www.askcr.cz, Josefská 15, Brno 602 00, askcr@askcr.cz Obsah a zaměření Asociace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010 z p r á v ý r o a 2 0 0 8 č ní Základní údaje: Název sdružení: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo: Česká 11, 602 00 Brno IČ: 00531413 Telefon a fax: +420 542

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více