Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s..."

Transkript

1 Almanach

2

3 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s Proč klub ASK ČR? Seznam aktivních klubů...11 Průřez kluby a jejich činností let soutěží keramických dílen...90 Mezinárodní akce a spolupráce...92 Další akce pořádané ASK ČR...94 Informační centrum pro mládež, Brno...96 Soutěž Školní časopis roku...97 Galerie Skrytá galerie mladých umělců...98 Dvacet let od smrti BIMBY...99 Plzeňský vodák Pavel Kutný

4 Almanach Slova úvodem Vážení přátelé, o úvodní slovo tohoto almanachu jsme požádali paní Blaženu Indruchovou, ženu již bohužel zesnulého zakladatele ASK ČR, Ing. Lothara Indrucha, čest jeho památce. Hned po revoluci v roce 1989 přišel Lothar Indruch s myšlenkou jak pomoci s organizací aktivit a činností pro mládež. Celý život s mládeží pracoval a znal to, co je zajímá a co chtějí dělat. Ze svého působení ve školství měl zkušenosti a znalosti o volném čase a tak se rozhodl založit Asociaci, kde by mohl společně s kolegy studentům a mládeži pomoci. V ASK ČR pracoval jako předseda 14 let a až do roku 2006 stále pomáhal a organizaci se věnoval. Vždy byl ochoten pomoci každému, kdo měl o práci s dětmi a mládeží zájem, pomoci s jeho nápady a projekty. Především díky tomu nasazení a obětování svého času se podařilo ASK ČR vybudovat základy, na nichž se Asociace mohla rozvíjet do dnešní podoby. Lothar Indruch měl sám vždy mnoho nápadů a velmi rád se uplatňoval v jejich organizaci a zabezpečení. Díky tomu byly uspořádány velké celostátní i mezinárodní akce, na které může být ASK ČR i po letech hrdá. Velmi rád dával prostor členům, aby ukázali své dovednosti a schopnosti, měl radost, když se mohli uplatit a předvést svou šikovnost na národních i mezinárodních soutěžích. Jeho práce byla i jeho koníčkem a tak zasahovala i do našeho rodinného kruhu, ale vždy jsme to všichni ho podporovali a jeho práci fandili. Blažena Induchová 4

5 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. (ASK ČR) oslavila v roce 2010 dvacet let své úspěšné existence. Za dvacet let byla dvakrát oceněna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a to udělením čestného uznání hodnotící práci a službu, kterou dětem a mládeží po celou dobu existence poskytuje. Za tuto dobu se ASK ČR nebo jednotlivé kluby zapojili do mnoha lokálních, národních, evropských i světových projektů. Naší činností prošli desítky tisíc členů a kluby fungovaly na stovkách škol po celé České republice. V rámci běžných aktivit se uskutečnili desítky táborů a stovky zahraničních výměn v rámci. V oblasti práce s dětmi a mládeží byla ASK ČR vždy hybnou silou a jednou z 10 největších organizací. Zato však jedinou, která soustavně a cíleně pracuje s mládeží nad 15 let. Toto unikání zaměření naší činnosti nám poskytuje posledních 20 let prostor pro realizaci mnoha projektů a činností, kterou jiné organizace realizovat nemohou. Přehledem této práce je tento Almanach. Věřím, že i další léta naší existence ukáží na potřebnost i smysl práce všech, kteří pod křídly ASK ČR obětují svůj volný čas, rodinný život a osobní prostředky ve prospěch členy a jejich osobnostního rozvoje. Rozvoj klíčových kompetencí a obrana proti sociálně patologickým jevům je hlavním cílem naším práce. Dovoluji si poděkovat všem našim vedoucím, dobrovolníkům a členům, kteří se podíleli na činnosti ASK ČR v průběhu dosavadní existence. Zároveň také musím poděkovat všem přispěvatelům, kteří podporují naši činnost obcím, krajům, ministerstvům, fondům, nadacím a především všem rodičům členů. S přáním příjemného listování Mgr. Zbyněk Šolc předseda ASK ČR 5

6 Almanach Evropský rok dobrovolnictví Evropský rok dobrovolníka vyhlášení Evropskou komisí na rok 2011 je ideální příležitost k propagaci mimo jiné i práce učitelů, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na mzdu věnují žákům a studentům. Toto jejich práce se velmi často zaměňuje s jejich povinnostmi a společnost si málo uvědomuje, že část jejich aktivit je jejich dobrovolná činnost. Mnoho takových učitelů, již 20 let pracuje i pro Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. a proto bychom chtěli jejich práci zpropagovat a morálně ocenit. K propagaci práce dobrovolníků na školách vydáváme almanach s přehledem jejich práce, kterou již 20 let vykonávání pro společnost v rámci ASK ČR. Almanach mapuje vývoj a rozvoj naší činnosti na středních školách, poskytne přehled o realizovaných projektech, které v rámci ASK ČR vznikly, a dobrovolníci realizovali. Evropský rok dobrovolnictví

7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Z historie organizace ASK ČR ustanovena Asociace středoškolských klubů vědeckotechnické činnosti se sídlem, nám. Rudé armády 2 (Moravské nám. 2), Brno předsedou zvolen Lotar Indruch vstup do Rady mládež ČSFR změna názvu na Asociace středoškolských klubů České republiky změna sídla Josefská 15, Brno 1995 vstup do NICEM 1995 vstup Milset a Milset Europe vstup do Kruhu otevřeno Informačního centra pro mládež vstup do České rady dětí a mládeže 2002 vstup do EFYSO listopad 2003 únor 2004 zřízení pobočky EURODESK Evropská informační síť pro mládež zřízení regionální konzultačního místa České Národní Agentury Mládež (do roku 2007) předsedou zvolen Zbyněk Šolc titul Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta změna názvu na Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s certifikát AICM pro Informační centrum pro mládež změna sídla Česká 11, Brno certifikát MŠMT pro Informační centrum pro mládež, Brno titul Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na období

8 8 Almanach

9 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. je nepolitickým mládežnickým občanským sdružením, které usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže do 26 let, vyhledávání a výchovu mladých talentů. Současně umožňuje realizaci i dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. ASK ČR je celorepublikovým sdružením s již více jak 20-ti letou tradicí. V současné době působíme na 65 školách ve všech krajích České republiky s členskou základnou přesahující členů. Členství se realizuje dle Stanov, na principu individuálního členství ve středoškolském klubu, který je základní organizační jednotkou a může se dále členit na kroužky či pracovní a zájmové skupiny. Základní jednotkou může být i studentská samospráva (rada, parlament atd.). Kluby mohou vznikat na středních školách, centrech volného času i v místě bydliště. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku jednotlivce na příslušný školní rok. Cíle ASK ČR podporovat provozování různých forem zájmové, vzdělávací, kulturní, vědecké a technické činnosti mládeže ve volném čase napomáhat a sjednocovat úsilí mládeže na zakládání klubů společenských a odborných aktivit být místem výměny zkušeností, poznatků a informací o činnosti mládeže jak v České republice, tak v zahraničí získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnosti ASK ČR a klubů zastupovat členské kluby na různých úrovních a vytvářet tak podmínky pro jejich činnost provozovat další neziskové činnosti jako např.: setkání, semináře, konference, publikační a hospodářskou a poradenskou činnost, které budou ku prospěchu činnosti sdružených klubů a jednotlivých členů realizace táborů, zahraničních výměn, stáží, a dalších aktivit podpora participace mládeže na věcech veřejných (samosprávy, parlamenty, rady) a provoz informačního centra pro mládež zajištění koordinační a poradenské činnosti evropských programů a služeb 9

10 Almanach Proč klub ASK ČR? Kluby ASK ČR slouží především pro podporu mimoškolní a volnočasové činnosti na střední škole, domově mládeže, případně při jiných subjektech a podporu práce studentských samospráv. Co to je středoškolský klub? Je to samostatný právní subjekt, který je členem Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Zastřešuje odborné i zájmové aktivity středoškolských studentů a mládeže do 26 let. Je základní organizační jednotkou, pod kterou pracují zájmové útvary (kluby, kroužky, pracovní skupiny). Základní jednotka může být i studentská samospráva. Co poskytuje ASK ČR členům? dotace pro výdaje klubu na spotřební materiál klubu a aktivit s tím souvisejících, cestovné, nájemné, služby. V případě dlouhodobé činnosti, lze pořizovat i investiční majetek dotace na dopravu při recipročních výměnách středoškolské mládeže se zahraničím; dotace na pobyt partnerských skupin v České republice; pojištění úrazu při všech akcích klubu doma i v zahraničí; dotace na pořádání táborů letní, zimní, jarní, vánoční; dotace na různé volnočasové akce pro neorganizovanou (nečlenskou) mládež; členové se mohou účastnit na zahraničních aktivitách ASK ČR (mezinárodní výměny, semináře, konference, setkání); členové se mohou účastnit různých soutěží v ČR i zahraničí Pokud jste se rozhodli založit klub, je potřeba vyplnit přihlášku a zaslat ji na Ústředí ASK ČR. 10

11 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Seznam aktivních klubů Klub Vnik Zánik SK ASK ČR při OA Znojmo 1990 SK ASK ČR při SZŠ Brno, Jaselská 1990 SK ASK ČR při OA Břeclav 1990 SK ASK ČR při EDUCA SOŠ, s.r.o. (SOU Tonak) Nový Jičín 1990 SK ASK ČR při VOŠ a SLŠ Písek 1990 SK ASK ČR při Gymnázium Říčany 1991 SK ASK ČR při Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám SK ASK ČR při OA Olomouc 1992 SK ASK ČR při Gymnázium Rychnov nad Kněžnou 1992 SK ASK ČR při SOU a SPŠ Valašské Meziříčí 1992 SK ASK ČR při Masarykovo gymnázium Vsetín 1992 SK ASK ČR IKM, Brno 1994 SK ASK ČR při Gymnázium Třeboň 1994 SK ASK ČR při SZeŠ, VOŠ, SOUo Bystřice pod Perštejnem 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Český Těšín 1995 SK ASK ČR při SOŠ a SOU Kladno 1995 SK ASK ČR při SOŠ a SOU-MŠP Letovice 1995 SK ASK ČR při SPŠ Stavební Ostrava - Zábřeh 1995 SK ASK ČR při SŠRV Jakuba Krčína Třeboň 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Zábřeh 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 1995 SK ASK ČR při SPŠE Rožnov pod Radhoštěm 1996 SK ASK ČR při Gymnázium České Budějovice, Františka Šrámka SK ASK ČR při DM Kroměříž 1997 SK ASK ČR při Tolerance Třinec - Petrklíč 1997 SK ASK ČR při ISŠ-COP Brno, Olomoucká 1997 SK ASK ČR při VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové 1997 SK ASK ČR při Gymnázium Liberec 1997 SK ASK ČR při TS Dynamic, Brno 1997 SK ASK ČR při Gymnázium Brno - Řečkovice 1998 SK ASK ČR při Gymnázium Frenštát p. Radhoštěm 1999 SK ASK ČR při Gymnázium Litovel 2000 SK ASK ČR při DM ISŠ, OU a U Ústí nad Labem

12 Almanach SK ASK ČR Japonský akademický klub, Brno 2000 SK ASK ČR při DM Vizovice 2001 SK ASK ČR při DM Brno, Jednovnická 2002 SK ASK ČR Petrklíč Česká Těšín 2004 SK ASK ČR při SPŠ Frýdek-Místek 2005 SK ASK ČR Club Sušenky, Cheb 2006 SK ASK ČR při Střední škole polytechnické, Brno 2007 SK ASK ČR při DM SOU Litovel 2007 SK ASK ČR při Sova Český Těšín 2007 SK ASK ČR při SLŠ a SOŠ soc. Šluknov 2007 SK ASK ČR při SOŠ a SOU Podbořany 2007 SK ASK ČR Břidličná 2007 SK ASK ČR Klub EDIE, Praha 2007 SK ASK ČR při Akademie VOŠ, Gymn, a SOŠUP Světlá nad Sázavou 2007 SK ASK ČR při Gymnázium České Budějovice, Jírovcova SK ASK ČR při BAG Praha SK ASK ČR M klub (při Městské knihovně), Třinec 2010 SK ASK ČR při Gymnáziu, Tišnov 2010 SK ASK ČR při Gymnázium J. V. Klatovy 2010 SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň 2010 SK ASK ČR Čajový klub Karviná 2011 SK ASK ČR při EOA Děčín 2011 SK ASK ČR při DM Vsetín 2011 SK ASK ČR Rainbow Play Club, Havířov - Bludovice 2011 SK ASK ČR AMOK Brno SK ASK ČR Casak.cz, Brno SK ASK ČR Gymnázium Přerov SK ASK ČR KČT Velehobby, Olomouc 1998 XX SK ASK ČR Klub matematiků a fyziků při IDM Praha XX XX SK ASK ČR Klub Relaks, Ústí nad Labem SK ASK ČR LIQUID Brno SK ASK ČR Parlamentní klub, Brno SK ASK ČR při Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž SK ASK ČR při DDM ANIMO Žamberk SK ASK ČR při Divadlo Tolerance Třinec SK ASK ČR při DM Rychnov nad Kněžnou SK ASK ČR při Gymnáziu Praha 6, Ústavní 400 XX 2009 SK ASK ČR při Gymnáziu Praha 9, Chodovická 2250 XX 2009 SK ASK ČR při Gymnázium Brandýs nad Labem

13 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. SK ASK ČR při Gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Křenová (klub Smažítko) SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Lerchova 1995 XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Pastviny, Komín SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Slovanské nám XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Táborská 1994 XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, tř. kapt. Jaroše SK ASK ČR při Gymnázium Břeclav SK ASK ČR při Gymnázium Český Krumlov SK ASK ČR při Gymnázium Děčín SK ASK ČR při Gymnázium Dvůr Králové SK ASK ČR při Gymnázium Litoměřice XX XX SK ASK ČR při Gymnázium Nový Jičín SK ASK ČR při Gymnázium Olomouc - Hejčín SK ASK ČR při Gymnázium Ostrava - Hrabůvka SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Horní Počernice SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Ústavní SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Zborovská (Korunní) SK ASK ČR při Gymnázium Přerov 1996 XX SK ASK ČR při Gymnázium Rožnov p. Radhoštěm 1997 XX SK ASK ČR při Gymnázium Štemberk SK ASK ČR při Gymnázium Štemberk 1999 XX SK ASK ČR při Gymnázium Šternberk XX 1999 SK ASK ČR při Gymnázium Vysoké Mýto SK ASK ČR při Gymnázium, Bystřice nad Perštejnem SK ASK ČR při Gymnázium, Kralupy nad Vltavou SK ASK ČR při Gymnázium, Litoměřice 1990 XX SK ASK ČR při Gymnázium, Praha - Libeň SK ASK ČR při Gymnázium, Žamberk 1991 XX SK ASK ČR při ISŠ (SOUs) Dobruška SK ASK ČR při ISŠ Brno, Purkyňova SK ASK ČR při ISŠ Luhačovice 1996 XX SK ASK ČR při ISŠ TE Sokolov 1999 XX SK ASK ČR při ISŠE-COP, Varnsdorf SK ASK ČR při Klasické Gymnázium Brno 1998 XX SK ASK ČR při Klub Karavana Třinec SK ASK ČR při KVIS Pohořelice 1998 XX SK ASK ČR při MA Beroun SK ASK ČR při Masarykovo gymnázium Říčany XX

14 Almanach SK ASK ČR při OA a Gymnázium Vimperk SK ASK ČR při OA Bučovice SK ASK ČR při OA Jablonec SK ASK ČR při OA Pelhřimov SK ASK ČR při OA Plzeň, TGM SK ASK ČR při OA Praha, Krupkovo nám SK ASK ČR při OA Třebíč SK ASK ČR při OA Valašské Meziříčí XX XX SK ASK ČR při Obchodní akademie Brno, Pionýrská SK ASK ČR při PPP Kroměříž SK ASK ČR při SEŠ Benešov SK ASK ČR při SOA a SOUs Prachatice SK ASK ČR při SOA Sokolov SK ASK ČR při SOŠ a SOU a U Blansko SK ASK ČR při SOŠ a SOU Luhačovice SK ASK ČR při SOŠEU a SOUt Praha, Horní Počernice SK ASK ČR při SOŠP EB Břeclav SK ASK ČR při SOU a SPŠN Rosice SK ASK ČR při SOU ABB EJF, Brno SK ASK ČR při SOU Malé Svatoňovice SK ASK ČR při SOU Nový Jičín XX XX SK ASK ČR při SOU Šenov SK ASK ČR při SOU Žamberk SK ASK ČR při SOUs a e, Brno, Trnkova SK ASK ČR při SOUŽ Valtice SK ASK ČR při SPŠ a SOU Vsetín SK ASK ČR při SPŠ Brno Kotlářská XX 1996 SK ASK ČR při SPŠ Frýdek-Místek SK ASK ČR při SPŠ Jihlava SK ASK ČR při SPŠ keramický Karlovy Vary SK ASK ČR při SPŠ sklářská, Železný Brod 1991 XX SK ASK ČR při SPŠ str. Praha XX SK ASK ČR při SPŠ strojnická, Brno 1994 XX SK ASK ČR při SPŠ strojnická, Jablonec nad Nisou SK ASK ČR při SPŠ strojnické Tábor SK ASK ČR při SPŠ Varnsdorf SK ASK ČR při SPŠE Plzeň SK ASK ČR při SPŠch Ostrava SK ASK ČR při SPŠS Brno, Sokolská

15 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. SK ASK ČR při SPŠŽ Česká Třebová SK ASK ČR při SSOŠ a SOU Roudnice nad Labem SK ASK ČR při SSOŠ Prima Rýmařov SK ASK ČR při SSOŠ Znojmo SK ASK ČR při SSPOŠ Kroměříž SK ASK ČR při SSPŠ Opava SK ASK ČR při SŠ hotelová, Velké Meziříčí 1992 XX SK ASK ČR při SŠCR a M Rýmařov SK ASK ČR při Střed. Policejní škola MV Praha 1999 XX SK ASK ČR při SVČ Labyrint Kladno 1999 XX SK ASK ČR při SZŠ, Josefa Podsedníka, Žerotínovo nám SK ASK ČR při VOŠ a SPŠ Šumperk SK ASK ČR při VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou SK ASK ČR školy Mariánské lázně (Gymnázium, Obchodní akademie, hotelová škola, 2. ZŠ) SK ASK ČR TEA Praha SK ASK ČR při VOŠ Plzeň XX 2006 SK ASK ČR Žabčice XX

16 Almanach Průřez kluby a jejich činností Název klubu: SK ASK ČR při SZŠ Jaselská Adresa: Jaselská 7/9, Brno, Vedoucího klubu: Mgr. Petra Voráčová Historie klubu: Středoškolský klub při SZŠ Jaselská funguje od roku 1991 Současnost klubu: Činnost klubu každoročně probíhá v souladu s plánem školy, jejími zájmy a záměry. Středoškolský klub se podílí především na mimoškolní zájmové činnosti mládeže (akce turistického kroužku výlety po českých krajích, výjezdy do zahraničí, víkendové a mimoškolní zájmové akce), dále také na přípravě různých kulturních vystoupení a školních akcí konaných v průběhu celého školního roku (soutěže první pomoci, vánoční posezení, Den učitelů, Den proti kouření, Slavnostní vyřazení absolventů, Drakiáda, Halloween aj.). N největší podíl na činnosti klubu nesou zájmové kroužky. Průměrný počet kroužků za posledních 5 let se každoročně pohybuje kolem 14. Všichni studenti zde mohou najít prostor pro rozvoj svých zájmů, osobnosti, zdokonalení a prohloubení znalostí v zájmových předmětech, využití volného času aj. Na začátku každého nového školního roku probíhá tzv. burza kroužků. Jedná se o prezentace činnosti jednotlivých kroužků a dalších naplánovaných aktivit pro školní rok. Z průběžné evidence činnosti jednotlivých kroužků byl patrný největší zájem o aktivity v dramatickém kroužku, kroužku první pomoci, tanečním kroužku, výtvarném a turistickém kroužku. Středoškolský klub a jeho členové vydávají také školní časopis Virus, který vychází jako čtvrtletník. Kroužky vedou dle svých zájmů a odborné erudice pedagogové naší školy, kteří se mimoškolním aktivitám věnují ve volném čase. 16

17 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Studentská výměna Pirna, Německo Kurz první pomoci Burza zájmových kroužků 17

18 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucího klubu: SK ASK ČR při ISŠ COP, Brno olomoucká 61, Brno Dagmar Vachová Historie klubu: Náš středoškolský klub byl založen 14. března 1997, počet členů je vždy přes stovku, vedoucí klubu je od založení paní Dagmar Vachová, pedagog volného času. ASK pomáhá finančně zajišťovat činnost zájmových kroužků a vybavení pro využití volného času žáků. Pro keramický kroužek zajistilo ústředí ASK ČR komorovou pec K250 a smaltovací pec v hodnotě Kč. N náš klub byl organizátorem 10. ročníků celostátních keramických soutěží D dne zájezd do muzea koncentračního tábora podzemní německé továrny RABŠTEJN D další významnou akcí byl 1. mezinárodní studentský kongres od do v rakouském Linci, kterého se zúčastnili za náš klub Martin Houdek a Petr Široký z IT 4, kteří o tom napsali úžasnou zprávu. Současnost klubu: zájezd do dělostřeleckých tvrzí Hanička a Bouda v Orlických horách návštěva historického podzemí Špilberk 20 kroužků: programování CNC strojů, RC a robotika, tvorba www stránek, satelity, historické podzemí, keramika, přátelé divadla, dramatický kroužek, plavání, posilování, poznáváme Brno, střelecký, volejbal, plážový volejbal, florbal, sálová kopaná, stolní tenis, basketbal, nohejbal a šachy 7 let činnosti studentského parlamentu D dobrovolnická činnost: 3 dny pro hrdiny, Evropské hry handicapované mládeže, adopce indického chlapce Naveena, adopce kosmana zakrslého v brněnské ZOO P S Účast klubu v projektu 4r4y projekt Blíže k participaci 3 projektové dny spolupráce s klubem SŠP Jílová, společné projekty, akce Více informací a 5000 fotek z akcí na stránkách klubu: 18

19 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. První projektový den, Koryčany Druhý projektový den, Lanové centrum Lesná Konference o volném čase ve Zlíně 19

20 Almanach Název klubu: Adresa: Dr.Veselého 343, SK ASK ČR při VOS a SOS Bystřice nad Pernštejnem Vedoucího klubu: Historie klubu: Současnost klubu: K Vladimír Beran Klub byl založen v roce 1990, prvním předsedou byl Jan Robotka, učitel matematiky. Klub byl založen při SOU zemědělském Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405. V jeho náplni byly tři kroužky počítačový, basketbalový a fotbalový V současnosti existuje výše zmíněný klub vzniknuvší po sloučení škol. Naše činnost je zaměřena na sportovní kroužky (lyžování,lední hokej, plavání, basketbal a futsal), kulturní kroužky (besedy nad knihami a besedy se spisovateli) a poznávací zájezdy klub má v současnosti 35 členů 20

21 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 21

22 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: SK ASK ČR při Střední škole polytechnické, Brno Jílová 36g, Brno bc. Lenka Pokorná klub při Střední škole polytechnické vznikl v září 2007 a od této doby se v něm pravidelně sdružuje více než 100 žáků. Od jejího založení je vedoucí klubu paní Lenka Pokorná. Členové klubu jsou organizování v jednotlivých kroužcích, vykazují pravidelnou činnost. Kroužky jsou sportovní i kulturní. Pro členy klubu pořádáme také pravidelné jednorázové akce, jako jsou např. různé sportovní soutěže, návštěvy kulturních akcí a další. Současnost klubu: V současné době má Klub při Střední škole polytechnické 111 členů, kteří pracují celkem v 9 kroužcích a to v kroužku florbalovém, posilování, plavání, lyžařském kroužku, sálové kopané, kulturně společenském kroužku, v redakční radě školního časopisu, výtvarném a hudebním kroužku. Klub během roku pořádá celou řadu doplňkových aktivit, v roce 2009 jeho členové navštívili několikrát divadelní představení, uspořádali jednodenní zájezd na lyže, hudební skupina pořádala čtyři koncerty. Dále byli pro členy i ostatní zájemce pořádány sportovní soutěže a to turnaj v šachu, florbale, stolním tenise a malé kopané. Mezi oblíbené pravidelné akce patří také slavnostní vánoční večírek, na kterém probíhá zhodnocení celoroční činnosti. Klub ASK si na Střední škole polytechnické vydobyl svoje nepostradatelné místo. 22

23 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Hudební skupina Na výletě Při sportovním odpoledni 23

24 Almanach Název klubu: SK ASK ČR při GJO Adresa: litovel, Opletalova 189 Vedoucí klubu: mgr. Marcela Barvířová Historie klubu: středoškolský klub začal na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli pracovat v roce Základní a kontinuální skupinou našeho klubu je hudební kroužek, který v každém školním roce realizuje jarní a podzimní čtyřdenní výjezdová soustředění. Dále zrealizoval pět zahraničních výjezdů, každoročně připravuje celovečerní vánoční a výroční koncerty a třikrát získal umístění ve zlatém pásmu v celorepublikovém finále celostátní hodnocené přehlídky gymnaziálních nebo středoškolských sborů. Za deset let svého působení se hudební kroužek pěvecký sbor PALORA stal nedílnou součástí nejen litovelské kulturní scény. Každým rokem rozšiřuje svou působnost na nová místa v Olomouckém kraji a získává další nové posluchače. N několik let pracoval v rámci našeho klubu také biologický kroužek, který pořádal pro své členy letní vodácké tábory. Keramický kroužek zase nabízel mládeži možnost umělecké realizace na poli výtvarném. Současnost klubu: V současné době pokračuje ve své práci pouze hudební kroužek pěvecký sbor PALORA, který v letošním roce slaví desátý rok svého působení. Ve spolupráci s Komorním orchestrem Iši Krejčího Olomouc připravil desáté jubilejní vánoční koncerty a nyní připravuje podzimní provedení rockového oratoria Eversmiling liberty pro slavnostní narozeninový podzimní koncert. Pěvecký sbor PALORA i SK ASK ČR při GJO Litovel pracuje pod vedením Mgr. Marcely Barvířové. 24

25 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 25

26 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR Petrklíč help hrabinská 33, Český Těšín mga. Petr Kantor klub funguje od roku 2004 a sdružuje žáky základních a středních škol z Těšínska. Jeho činnost se dělí do 10 sekcí (sekce doučování, sekce mladých, tvůrčí sekce keramika, filmový klub, sekce časopisů SZTUCK, Věšák, sekce Poznej, co dokážeš, sekce čaje, sekce střelby z luku, sekce go. klub v současné době čítá 160 členů. Jednotlivé sekce se pravidelně setkávají v prostorách DDM, Kongresu Poláků nebo čajovny Laja. Klub každoročně organizuje tábor s cestovatelskou tématikou. Od roku 2009 má k dispozici mongolskou jurtu, kterou používá jak pro prezentaci, tak pro stanování nebo realizaci prožitkových programů pro mládež. Členové klubu se podílejí na spoluorganizování následujících akcí: Svátek čaje, Sblížení mezinárodní festival tvorby mladých a Prožitkových víkendů 26

27 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 27

28 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při DM SOU Litovel Gemerská 506, Litovel Zdeněk Jančí sk ASK ČR při DM SOU Litovel je v rámci asociace jedním z nejmladších. Vznikl na podzim roku 2007 v rámci podpory mimoškolních aktivit ubytovaných žáků na Domově mládeže. Zpočátku byly asociací zastřešeny kroužky barmanství a turistiky. V dalších letech přibyly aktivity Filmového klubu a Bowlingového kroužku. Počet aktivních členů se po celou dobu existence klubu drží na čísle 30. Největších úspěchů dosáhli členové Barmanského klubu v rámci celostátních soutěží praktických dovedností. Díky pravidelným schůzkám a tréninkům a následnému zúročení dovedností na soutěžích v Pardubicích, Zlíně, Prostějově, Kroměříži, stáli několikrát na stupních vítězů. V současnosti, ve školním roce 2009/2010, jsou v klubu registrovaní 3 vedoucí a 26 členů, žáků SOU Litovel. Klub finančně podporuje volnočasové aktivity ubytovaných, ale i neubytovaných žáků. Všechny 4 kroužky Barmanský, Turistický, Filmový, Bowlingový pravidelně vykazují své aktivity a jsou v hojném počtu navštěvovány zapsanými žáky. Největších úspěchů dosahuje Barmanský kroužek, který se aktivně zapojil společně se SOU Litovel do Evropského projektu Škola mixologie. Za pomoci mladých barmanů tak vznikly učební publikace, výukový film a na půdě školy ukázkový výukový bar, který byl slavnostně otevřen v říjnu

29 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Barmanská učebna Trénink barmanů 29

30 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při Obchodní akademii tř. Spojenců 11, Olomouc ing. Ilona Jančí středoškolský klub při OA v Olomouci byl založen v první polovině 90.-tých let. Hlavním motivem pro zapojení školy do činnosti ASK ČR byla možnost získání dotací na zahraniční výměny žáků OA v Olomouci a žáků z německého Mosbachu. První výměna se uskutečnila v červnu Ve vedení klubu ASK se vystřídalo za dobu jeho trvání několik pedagogů Ing. Pavel Marek, Ing. Libuše Kubaláková, Ing. Hana Krejčiříková a od školního roku 2004/2005 dosud je vedoucí klubu Ing. Ilona Jančí, která je v současnosti předsedkyní revizní komise ASK ČR. Postupně se klub začal věnovat i mimoškolní činnosti žáků a za dobu členství v ASK na škole pracovala spousta kroužků např. kroužek dějepisu, kroužek italštiny, ekonomický kroužek, kroužek anglické konverzace apod. Vedoucími kroužků byli také pedagogové naší školy především Mgr. Břetislav Nevrlý, Mgr. Zdeněk Chupík, Ing. Simona Musilová, Ing. Jaroslav Mihal. V současnosti pracují na škole dva kroužky kroužek anglické konverzace pod vedením Mgr. Zdeňka Chupíka a kroužek volného času pod vedením Ing. Ilony Jančí a Mgr. Petry Lavičkové. Kroužek anglické konverzace je zaměřen hlavně na rozšíření a procvičení znalostí anglického jazyka a důraz je kladen na komunikaci v anglickém jazyce a porozumění cizímu anglicky psanému textu. Kroužek volného času se už od minulého školního roku zabývá tvorbou školního časopisu. V loňském roce vyšla dvě čísla, v tomto školním roce se podařilo vydat zatím jedno vydání před vánocemi. Mimo tvorby časopisu tento kroužek organizuje i jiné akce, především sportovního charakteru návštěvy bowlingu a aquaparku. Dále máme zažádáno o dotaci na zahraniční výměnu, která se má uskutečnit na jaře 2010 mezi OA v Olomouci a německým Nördlingenem. 30

31 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 31

32 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucího klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při SPŠ stavební v Ostravě středoškolská 3, Ostrava - Zábřeh mgr. Petr Seidler na naší škole vznikl středoškolský klub ASK v roce Tehdy nás oslovil tehdejší předseda Asociace středoškolských klubů ČR Ing. Lotar Indruch. Od té doby jsme od ASK ČR dostali mnoho peněz ve formě dotací (v řádu statisíců) a uskutečnili celou řadu volnočasových akcí pro středoškolskou mládež. V současné době u nás pracuje řada kroužků, které jsou financovány z peněz asociace. Na naší škole je také mnoho tříd, které si organizují své vlastní třídní akce, které významnou měrou financuje právě ASK. V minulých letech se nám podařilo získat také mimořádné dotace pro neorganizovanou mládež, pomocí kterých jsme zafinancovali např. dovybavení školní posilovny, zorganizovali jsme sportovní den, cykloturistický kurz a fotosoutěž. Fotosoutěž V roce 2010 uspořádala asociace fotosoutěž pro širokou veřejnost na téma Architektura městského obvodu Ostrava-Jih. Fotosoutěž byla určena pro mládež od 15 do 21 let a záštitu nad ní převzal starosta městského obvodu Ostrava - Jih Mgr. Karel Sibinský a poslanec Parlamentu ČR Bc. Adam Rykala. Z Asociace středoškolských klubů České republiky jsme na tuto akci dostali grant, díky kterému jsme mohli nejlepší fotografie nechat vytisknout a následně vystavovat. V prosinci 2010 jsme je vystavovali v Kulturním domě Akord v Ostravě - Zábřehu, v lednu 2011 probíhala výstava v Shopping parku v Ostravě - Zábřehu a od 14. února do 7. března 2011 byly fotografie vystaveny v Domě kultury města Ostravy. V roce 2011 bude probíhat již druhý ročník fotosoutěže, tentokrát na téma Architektura města Ostravy. 32

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Hodnotící zpráva. Ondrášovka. jaro 2012. Sport bez předsudků. Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Ondrášovka. jaro 2012. Sport bez předsudků. Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva jaro 2012 Ondrášovka Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hlavní cíl projektu Pravidelná organizovaná činnost by měla být součástí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více