Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s..."

Transkript

1 Almanach

2

3 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s Proč klub ASK ČR? Seznam aktivních klubů...11 Průřez kluby a jejich činností let soutěží keramických dílen...90 Mezinárodní akce a spolupráce...92 Další akce pořádané ASK ČR...94 Informační centrum pro mládež, Brno...96 Soutěž Školní časopis roku...97 Galerie Skrytá galerie mladých umělců...98 Dvacet let od smrti BIMBY...99 Plzeňský vodák Pavel Kutný

4 Almanach Slova úvodem Vážení přátelé, o úvodní slovo tohoto almanachu jsme požádali paní Blaženu Indruchovou, ženu již bohužel zesnulého zakladatele ASK ČR, Ing. Lothara Indrucha, čest jeho památce. Hned po revoluci v roce 1989 přišel Lothar Indruch s myšlenkou jak pomoci s organizací aktivit a činností pro mládež. Celý život s mládeží pracoval a znal to, co je zajímá a co chtějí dělat. Ze svého působení ve školství měl zkušenosti a znalosti o volném čase a tak se rozhodl založit Asociaci, kde by mohl společně s kolegy studentům a mládeži pomoci. V ASK ČR pracoval jako předseda 14 let a až do roku 2006 stále pomáhal a organizaci se věnoval. Vždy byl ochoten pomoci každému, kdo měl o práci s dětmi a mládeží zájem, pomoci s jeho nápady a projekty. Především díky tomu nasazení a obětování svého času se podařilo ASK ČR vybudovat základy, na nichž se Asociace mohla rozvíjet do dnešní podoby. Lothar Indruch měl sám vždy mnoho nápadů a velmi rád se uplatňoval v jejich organizaci a zabezpečení. Díky tomu byly uspořádány velké celostátní i mezinárodní akce, na které může být ASK ČR i po letech hrdá. Velmi rád dával prostor členům, aby ukázali své dovednosti a schopnosti, měl radost, když se mohli uplatit a předvést svou šikovnost na národních i mezinárodních soutěžích. Jeho práce byla i jeho koníčkem a tak zasahovala i do našeho rodinného kruhu, ale vždy jsme to všichni ho podporovali a jeho práci fandili. Blažena Induchová 4

5 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. (ASK ČR) oslavila v roce 2010 dvacet let své úspěšné existence. Za dvacet let byla dvakrát oceněna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a to udělením čestného uznání hodnotící práci a službu, kterou dětem a mládeží po celou dobu existence poskytuje. Za tuto dobu se ASK ČR nebo jednotlivé kluby zapojili do mnoha lokálních, národních, evropských i světových projektů. Naší činností prošli desítky tisíc členů a kluby fungovaly na stovkách škol po celé České republice. V rámci běžných aktivit se uskutečnili desítky táborů a stovky zahraničních výměn v rámci. V oblasti práce s dětmi a mládeží byla ASK ČR vždy hybnou silou a jednou z 10 největších organizací. Zato však jedinou, která soustavně a cíleně pracuje s mládeží nad 15 let. Toto unikání zaměření naší činnosti nám poskytuje posledních 20 let prostor pro realizaci mnoha projektů a činností, kterou jiné organizace realizovat nemohou. Přehledem této práce je tento Almanach. Věřím, že i další léta naší existence ukáží na potřebnost i smysl práce všech, kteří pod křídly ASK ČR obětují svůj volný čas, rodinný život a osobní prostředky ve prospěch členy a jejich osobnostního rozvoje. Rozvoj klíčových kompetencí a obrana proti sociálně patologickým jevům je hlavním cílem naším práce. Dovoluji si poděkovat všem našim vedoucím, dobrovolníkům a členům, kteří se podíleli na činnosti ASK ČR v průběhu dosavadní existence. Zároveň také musím poděkovat všem přispěvatelům, kteří podporují naši činnost obcím, krajům, ministerstvům, fondům, nadacím a především všem rodičům členů. S přáním příjemného listování Mgr. Zbyněk Šolc předseda ASK ČR 5

6 Almanach Evropský rok dobrovolnictví Evropský rok dobrovolníka vyhlášení Evropskou komisí na rok 2011 je ideální příležitost k propagaci mimo jiné i práce učitelů, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na mzdu věnují žákům a studentům. Toto jejich práce se velmi často zaměňuje s jejich povinnostmi a společnost si málo uvědomuje, že část jejich aktivit je jejich dobrovolná činnost. Mnoho takových učitelů, již 20 let pracuje i pro Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. a proto bychom chtěli jejich práci zpropagovat a morálně ocenit. K propagaci práce dobrovolníků na školách vydáváme almanach s přehledem jejich práce, kterou již 20 let vykonávání pro společnost v rámci ASK ČR. Almanach mapuje vývoj a rozvoj naší činnosti na středních školách, poskytne přehled o realizovaných projektech, které v rámci ASK ČR vznikly, a dobrovolníci realizovali. Evropský rok dobrovolnictví

7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Z historie organizace ASK ČR ustanovena Asociace středoškolských klubů vědeckotechnické činnosti se sídlem, nám. Rudé armády 2 (Moravské nám. 2), Brno předsedou zvolen Lotar Indruch vstup do Rady mládež ČSFR změna názvu na Asociace středoškolských klubů České republiky změna sídla Josefská 15, Brno 1995 vstup do NICEM 1995 vstup Milset a Milset Europe vstup do Kruhu otevřeno Informačního centra pro mládež vstup do České rady dětí a mládeže 2002 vstup do EFYSO listopad 2003 únor 2004 zřízení pobočky EURODESK Evropská informační síť pro mládež zřízení regionální konzultačního místa České Národní Agentury Mládež (do roku 2007) předsedou zvolen Zbyněk Šolc titul Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta změna názvu na Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s certifikát AICM pro Informační centrum pro mládež změna sídla Česká 11, Brno certifikát MŠMT pro Informační centrum pro mládež, Brno titul Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na období

8 8 Almanach

9 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. je nepolitickým mládežnickým občanským sdružením, které usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže do 26 let, vyhledávání a výchovu mladých talentů. Současně umožňuje realizaci i dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. ASK ČR je celorepublikovým sdružením s již více jak 20-ti letou tradicí. V současné době působíme na 65 školách ve všech krajích České republiky s členskou základnou přesahující členů. Členství se realizuje dle Stanov, na principu individuálního členství ve středoškolském klubu, který je základní organizační jednotkou a může se dále členit na kroužky či pracovní a zájmové skupiny. Základní jednotkou může být i studentská samospráva (rada, parlament atd.). Kluby mohou vznikat na středních školách, centrech volného času i v místě bydliště. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku jednotlivce na příslušný školní rok. Cíle ASK ČR podporovat provozování různých forem zájmové, vzdělávací, kulturní, vědecké a technické činnosti mládeže ve volném čase napomáhat a sjednocovat úsilí mládeže na zakládání klubů společenských a odborných aktivit být místem výměny zkušeností, poznatků a informací o činnosti mládeže jak v České republice, tak v zahraničí získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnosti ASK ČR a klubů zastupovat členské kluby na různých úrovních a vytvářet tak podmínky pro jejich činnost provozovat další neziskové činnosti jako např.: setkání, semináře, konference, publikační a hospodářskou a poradenskou činnost, které budou ku prospěchu činnosti sdružených klubů a jednotlivých členů realizace táborů, zahraničních výměn, stáží, a dalších aktivit podpora participace mládeže na věcech veřejných (samosprávy, parlamenty, rady) a provoz informačního centra pro mládež zajištění koordinační a poradenské činnosti evropských programů a služeb 9

10 Almanach Proč klub ASK ČR? Kluby ASK ČR slouží především pro podporu mimoškolní a volnočasové činnosti na střední škole, domově mládeže, případně při jiných subjektech a podporu práce studentských samospráv. Co to je středoškolský klub? Je to samostatný právní subjekt, který je členem Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Zastřešuje odborné i zájmové aktivity středoškolských studentů a mládeže do 26 let. Je základní organizační jednotkou, pod kterou pracují zájmové útvary (kluby, kroužky, pracovní skupiny). Základní jednotka může být i studentská samospráva. Co poskytuje ASK ČR členům? dotace pro výdaje klubu na spotřební materiál klubu a aktivit s tím souvisejících, cestovné, nájemné, služby. V případě dlouhodobé činnosti, lze pořizovat i investiční majetek dotace na dopravu při recipročních výměnách středoškolské mládeže se zahraničím; dotace na pobyt partnerských skupin v České republice; pojištění úrazu při všech akcích klubu doma i v zahraničí; dotace na pořádání táborů letní, zimní, jarní, vánoční; dotace na různé volnočasové akce pro neorganizovanou (nečlenskou) mládež; členové se mohou účastnit na zahraničních aktivitách ASK ČR (mezinárodní výměny, semináře, konference, setkání); členové se mohou účastnit různých soutěží v ČR i zahraničí Pokud jste se rozhodli založit klub, je potřeba vyplnit přihlášku a zaslat ji na Ústředí ASK ČR. 10

11 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Seznam aktivních klubů Klub Vnik Zánik SK ASK ČR při OA Znojmo 1990 SK ASK ČR při SZŠ Brno, Jaselská 1990 SK ASK ČR při OA Břeclav 1990 SK ASK ČR při EDUCA SOŠ, s.r.o. (SOU Tonak) Nový Jičín 1990 SK ASK ČR při VOŠ a SLŠ Písek 1990 SK ASK ČR při Gymnázium Říčany 1991 SK ASK ČR při Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám SK ASK ČR při OA Olomouc 1992 SK ASK ČR při Gymnázium Rychnov nad Kněžnou 1992 SK ASK ČR při SOU a SPŠ Valašské Meziříčí 1992 SK ASK ČR při Masarykovo gymnázium Vsetín 1992 SK ASK ČR IKM, Brno 1994 SK ASK ČR při Gymnázium Třeboň 1994 SK ASK ČR při SZeŠ, VOŠ, SOUo Bystřice pod Perštejnem 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Český Těšín 1995 SK ASK ČR při SOŠ a SOU Kladno 1995 SK ASK ČR při SOŠ a SOU-MŠP Letovice 1995 SK ASK ČR při SPŠ Stavební Ostrava - Zábřeh 1995 SK ASK ČR při SŠRV Jakuba Krčína Třeboň 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Zábřeh 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 1995 SK ASK ČR při SPŠE Rožnov pod Radhoštěm 1996 SK ASK ČR při Gymnázium České Budějovice, Františka Šrámka SK ASK ČR při DM Kroměříž 1997 SK ASK ČR při Tolerance Třinec - Petrklíč 1997 SK ASK ČR při ISŠ-COP Brno, Olomoucká 1997 SK ASK ČR při VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové 1997 SK ASK ČR při Gymnázium Liberec 1997 SK ASK ČR při TS Dynamic, Brno 1997 SK ASK ČR při Gymnázium Brno - Řečkovice 1998 SK ASK ČR při Gymnázium Frenštát p. Radhoštěm 1999 SK ASK ČR při Gymnázium Litovel 2000 SK ASK ČR při DM ISŠ, OU a U Ústí nad Labem

12 Almanach SK ASK ČR Japonský akademický klub, Brno 2000 SK ASK ČR při DM Vizovice 2001 SK ASK ČR při DM Brno, Jednovnická 2002 SK ASK ČR Petrklíč Česká Těšín 2004 SK ASK ČR při SPŠ Frýdek-Místek 2005 SK ASK ČR Club Sušenky, Cheb 2006 SK ASK ČR při Střední škole polytechnické, Brno 2007 SK ASK ČR při DM SOU Litovel 2007 SK ASK ČR při Sova Český Těšín 2007 SK ASK ČR při SLŠ a SOŠ soc. Šluknov 2007 SK ASK ČR při SOŠ a SOU Podbořany 2007 SK ASK ČR Břidličná 2007 SK ASK ČR Klub EDIE, Praha 2007 SK ASK ČR při Akademie VOŠ, Gymn, a SOŠUP Světlá nad Sázavou 2007 SK ASK ČR při Gymnázium České Budějovice, Jírovcova SK ASK ČR při BAG Praha SK ASK ČR M klub (při Městské knihovně), Třinec 2010 SK ASK ČR při Gymnáziu, Tišnov 2010 SK ASK ČR při Gymnázium J. V. Klatovy 2010 SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň 2010 SK ASK ČR Čajový klub Karviná 2011 SK ASK ČR při EOA Děčín 2011 SK ASK ČR při DM Vsetín 2011 SK ASK ČR Rainbow Play Club, Havířov - Bludovice 2011 SK ASK ČR AMOK Brno SK ASK ČR Casak.cz, Brno SK ASK ČR Gymnázium Přerov SK ASK ČR KČT Velehobby, Olomouc 1998 XX SK ASK ČR Klub matematiků a fyziků při IDM Praha XX XX SK ASK ČR Klub Relaks, Ústí nad Labem SK ASK ČR LIQUID Brno SK ASK ČR Parlamentní klub, Brno SK ASK ČR při Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž SK ASK ČR při DDM ANIMO Žamberk SK ASK ČR při Divadlo Tolerance Třinec SK ASK ČR při DM Rychnov nad Kněžnou SK ASK ČR při Gymnáziu Praha 6, Ústavní 400 XX 2009 SK ASK ČR při Gymnáziu Praha 9, Chodovická 2250 XX 2009 SK ASK ČR při Gymnázium Brandýs nad Labem

13 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. SK ASK ČR při Gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Křenová (klub Smažítko) SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Lerchova 1995 XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Pastviny, Komín SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Slovanské nám XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Táborská 1994 XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, tř. kapt. Jaroše SK ASK ČR při Gymnázium Břeclav SK ASK ČR při Gymnázium Český Krumlov SK ASK ČR při Gymnázium Děčín SK ASK ČR při Gymnázium Dvůr Králové SK ASK ČR při Gymnázium Litoměřice XX XX SK ASK ČR při Gymnázium Nový Jičín SK ASK ČR při Gymnázium Olomouc - Hejčín SK ASK ČR při Gymnázium Ostrava - Hrabůvka SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Horní Počernice SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Ústavní SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Zborovská (Korunní) SK ASK ČR při Gymnázium Přerov 1996 XX SK ASK ČR při Gymnázium Rožnov p. Radhoštěm 1997 XX SK ASK ČR při Gymnázium Štemberk SK ASK ČR při Gymnázium Štemberk 1999 XX SK ASK ČR při Gymnázium Šternberk XX 1999 SK ASK ČR při Gymnázium Vysoké Mýto SK ASK ČR při Gymnázium, Bystřice nad Perštejnem SK ASK ČR při Gymnázium, Kralupy nad Vltavou SK ASK ČR při Gymnázium, Litoměřice 1990 XX SK ASK ČR při Gymnázium, Praha - Libeň SK ASK ČR při Gymnázium, Žamberk 1991 XX SK ASK ČR při ISŠ (SOUs) Dobruška SK ASK ČR při ISŠ Brno, Purkyňova SK ASK ČR při ISŠ Luhačovice 1996 XX SK ASK ČR při ISŠ TE Sokolov 1999 XX SK ASK ČR při ISŠE-COP, Varnsdorf SK ASK ČR při Klasické Gymnázium Brno 1998 XX SK ASK ČR při Klub Karavana Třinec SK ASK ČR při KVIS Pohořelice 1998 XX SK ASK ČR při MA Beroun SK ASK ČR při Masarykovo gymnázium Říčany XX

14 Almanach SK ASK ČR při OA a Gymnázium Vimperk SK ASK ČR při OA Bučovice SK ASK ČR při OA Jablonec SK ASK ČR při OA Pelhřimov SK ASK ČR při OA Plzeň, TGM SK ASK ČR při OA Praha, Krupkovo nám SK ASK ČR při OA Třebíč SK ASK ČR při OA Valašské Meziříčí XX XX SK ASK ČR při Obchodní akademie Brno, Pionýrská SK ASK ČR při PPP Kroměříž SK ASK ČR při SEŠ Benešov SK ASK ČR při SOA a SOUs Prachatice SK ASK ČR při SOA Sokolov SK ASK ČR při SOŠ a SOU a U Blansko SK ASK ČR při SOŠ a SOU Luhačovice SK ASK ČR při SOŠEU a SOUt Praha, Horní Počernice SK ASK ČR při SOŠP EB Břeclav SK ASK ČR při SOU a SPŠN Rosice SK ASK ČR při SOU ABB EJF, Brno SK ASK ČR při SOU Malé Svatoňovice SK ASK ČR při SOU Nový Jičín XX XX SK ASK ČR při SOU Šenov SK ASK ČR při SOU Žamberk SK ASK ČR při SOUs a e, Brno, Trnkova SK ASK ČR při SOUŽ Valtice SK ASK ČR při SPŠ a SOU Vsetín SK ASK ČR při SPŠ Brno Kotlářská XX 1996 SK ASK ČR při SPŠ Frýdek-Místek SK ASK ČR při SPŠ Jihlava SK ASK ČR při SPŠ keramický Karlovy Vary SK ASK ČR při SPŠ sklářská, Železný Brod 1991 XX SK ASK ČR při SPŠ str. Praha XX SK ASK ČR při SPŠ strojnická, Brno 1994 XX SK ASK ČR při SPŠ strojnická, Jablonec nad Nisou SK ASK ČR při SPŠ strojnické Tábor SK ASK ČR při SPŠ Varnsdorf SK ASK ČR při SPŠE Plzeň SK ASK ČR při SPŠch Ostrava SK ASK ČR při SPŠS Brno, Sokolská

15 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. SK ASK ČR při SPŠŽ Česká Třebová SK ASK ČR při SSOŠ a SOU Roudnice nad Labem SK ASK ČR při SSOŠ Prima Rýmařov SK ASK ČR při SSOŠ Znojmo SK ASK ČR při SSPOŠ Kroměříž SK ASK ČR při SSPŠ Opava SK ASK ČR při SŠ hotelová, Velké Meziříčí 1992 XX SK ASK ČR při SŠCR a M Rýmařov SK ASK ČR při Střed. Policejní škola MV Praha 1999 XX SK ASK ČR při SVČ Labyrint Kladno 1999 XX SK ASK ČR při SZŠ, Josefa Podsedníka, Žerotínovo nám SK ASK ČR při VOŠ a SPŠ Šumperk SK ASK ČR při VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou SK ASK ČR školy Mariánské lázně (Gymnázium, Obchodní akademie, hotelová škola, 2. ZŠ) SK ASK ČR TEA Praha SK ASK ČR při VOŠ Plzeň XX 2006 SK ASK ČR Žabčice XX

16 Almanach Průřez kluby a jejich činností Název klubu: SK ASK ČR při SZŠ Jaselská Adresa: Jaselská 7/9, Brno, Vedoucího klubu: Mgr. Petra Voráčová Historie klubu: Středoškolský klub při SZŠ Jaselská funguje od roku 1991 Současnost klubu: Činnost klubu každoročně probíhá v souladu s plánem školy, jejími zájmy a záměry. Středoškolský klub se podílí především na mimoškolní zájmové činnosti mládeže (akce turistického kroužku výlety po českých krajích, výjezdy do zahraničí, víkendové a mimoškolní zájmové akce), dále také na přípravě různých kulturních vystoupení a školních akcí konaných v průběhu celého školního roku (soutěže první pomoci, vánoční posezení, Den učitelů, Den proti kouření, Slavnostní vyřazení absolventů, Drakiáda, Halloween aj.). N největší podíl na činnosti klubu nesou zájmové kroužky. Průměrný počet kroužků za posledních 5 let se každoročně pohybuje kolem 14. Všichni studenti zde mohou najít prostor pro rozvoj svých zájmů, osobnosti, zdokonalení a prohloubení znalostí v zájmových předmětech, využití volného času aj. Na začátku každého nového školního roku probíhá tzv. burza kroužků. Jedná se o prezentace činnosti jednotlivých kroužků a dalších naplánovaných aktivit pro školní rok. Z průběžné evidence činnosti jednotlivých kroužků byl patrný největší zájem o aktivity v dramatickém kroužku, kroužku první pomoci, tanečním kroužku, výtvarném a turistickém kroužku. Středoškolský klub a jeho členové vydávají také školní časopis Virus, který vychází jako čtvrtletník. Kroužky vedou dle svých zájmů a odborné erudice pedagogové naší školy, kteří se mimoškolním aktivitám věnují ve volném čase. 16

17 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Studentská výměna Pirna, Německo Kurz první pomoci Burza zájmových kroužků 17

18 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucího klubu: SK ASK ČR při ISŠ COP, Brno olomoucká 61, Brno Dagmar Vachová Historie klubu: Náš středoškolský klub byl založen 14. března 1997, počet členů je vždy přes stovku, vedoucí klubu je od založení paní Dagmar Vachová, pedagog volného času. ASK pomáhá finančně zajišťovat činnost zájmových kroužků a vybavení pro využití volného času žáků. Pro keramický kroužek zajistilo ústředí ASK ČR komorovou pec K250 a smaltovací pec v hodnotě Kč. N náš klub byl organizátorem 10. ročníků celostátních keramických soutěží D dne zájezd do muzea koncentračního tábora podzemní německé továrny RABŠTEJN D další významnou akcí byl 1. mezinárodní studentský kongres od do v rakouském Linci, kterého se zúčastnili za náš klub Martin Houdek a Petr Široký z IT 4, kteří o tom napsali úžasnou zprávu. Současnost klubu: zájezd do dělostřeleckých tvrzí Hanička a Bouda v Orlických horách návštěva historického podzemí Špilberk 20 kroužků: programování CNC strojů, RC a robotika, tvorba www stránek, satelity, historické podzemí, keramika, přátelé divadla, dramatický kroužek, plavání, posilování, poznáváme Brno, střelecký, volejbal, plážový volejbal, florbal, sálová kopaná, stolní tenis, basketbal, nohejbal a šachy 7 let činnosti studentského parlamentu D dobrovolnická činnost: 3 dny pro hrdiny, Evropské hry handicapované mládeže, adopce indického chlapce Naveena, adopce kosmana zakrslého v brněnské ZOO P S Účast klubu v projektu 4r4y projekt Blíže k participaci 3 projektové dny spolupráce s klubem SŠP Jílová, společné projekty, akce Více informací a 5000 fotek z akcí na stránkách klubu: 18

19 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. První projektový den, Koryčany Druhý projektový den, Lanové centrum Lesná Konference o volném čase ve Zlíně 19

20 Almanach Název klubu: Adresa: Dr.Veselého 343, SK ASK ČR při VOS a SOS Bystřice nad Pernštejnem Vedoucího klubu: Historie klubu: Současnost klubu: K Vladimír Beran Klub byl založen v roce 1990, prvním předsedou byl Jan Robotka, učitel matematiky. Klub byl založen při SOU zemědělském Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405. V jeho náplni byly tři kroužky počítačový, basketbalový a fotbalový V současnosti existuje výše zmíněný klub vzniknuvší po sloučení škol. Naše činnost je zaměřena na sportovní kroužky (lyžování,lední hokej, plavání, basketbal a futsal), kulturní kroužky (besedy nad knihami a besedy se spisovateli) a poznávací zájezdy klub má v současnosti 35 členů 20

21 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 21

22 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: SK ASK ČR při Střední škole polytechnické, Brno Jílová 36g, Brno bc. Lenka Pokorná klub při Střední škole polytechnické vznikl v září 2007 a od této doby se v něm pravidelně sdružuje více než 100 žáků. Od jejího založení je vedoucí klubu paní Lenka Pokorná. Členové klubu jsou organizování v jednotlivých kroužcích, vykazují pravidelnou činnost. Kroužky jsou sportovní i kulturní. Pro členy klubu pořádáme také pravidelné jednorázové akce, jako jsou např. různé sportovní soutěže, návštěvy kulturních akcí a další. Současnost klubu: V současné době má Klub při Střední škole polytechnické 111 členů, kteří pracují celkem v 9 kroužcích a to v kroužku florbalovém, posilování, plavání, lyžařském kroužku, sálové kopané, kulturně společenském kroužku, v redakční radě školního časopisu, výtvarném a hudebním kroužku. Klub během roku pořádá celou řadu doplňkových aktivit, v roce 2009 jeho členové navštívili několikrát divadelní představení, uspořádali jednodenní zájezd na lyže, hudební skupina pořádala čtyři koncerty. Dále byli pro členy i ostatní zájemce pořádány sportovní soutěže a to turnaj v šachu, florbale, stolním tenise a malé kopané. Mezi oblíbené pravidelné akce patří také slavnostní vánoční večírek, na kterém probíhá zhodnocení celoroční činnosti. Klub ASK si na Střední škole polytechnické vydobyl svoje nepostradatelné místo. 22

23 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Hudební skupina Na výletě Při sportovním odpoledni 23

24 Almanach Název klubu: SK ASK ČR při GJO Adresa: litovel, Opletalova 189 Vedoucí klubu: mgr. Marcela Barvířová Historie klubu: středoškolský klub začal na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli pracovat v roce Základní a kontinuální skupinou našeho klubu je hudební kroužek, který v každém školním roce realizuje jarní a podzimní čtyřdenní výjezdová soustředění. Dále zrealizoval pět zahraničních výjezdů, každoročně připravuje celovečerní vánoční a výroční koncerty a třikrát získal umístění ve zlatém pásmu v celorepublikovém finále celostátní hodnocené přehlídky gymnaziálních nebo středoškolských sborů. Za deset let svého působení se hudební kroužek pěvecký sbor PALORA stal nedílnou součástí nejen litovelské kulturní scény. Každým rokem rozšiřuje svou působnost na nová místa v Olomouckém kraji a získává další nové posluchače. N několik let pracoval v rámci našeho klubu také biologický kroužek, který pořádal pro své členy letní vodácké tábory. Keramický kroužek zase nabízel mládeži možnost umělecké realizace na poli výtvarném. Současnost klubu: V současné době pokračuje ve své práci pouze hudební kroužek pěvecký sbor PALORA, který v letošním roce slaví desátý rok svého působení. Ve spolupráci s Komorním orchestrem Iši Krejčího Olomouc připravil desáté jubilejní vánoční koncerty a nyní připravuje podzimní provedení rockového oratoria Eversmiling liberty pro slavnostní narozeninový podzimní koncert. Pěvecký sbor PALORA i SK ASK ČR při GJO Litovel pracuje pod vedením Mgr. Marcely Barvířové. 24

25 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 25

26 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR Petrklíč help hrabinská 33, Český Těšín mga. Petr Kantor klub funguje od roku 2004 a sdružuje žáky základních a středních škol z Těšínska. Jeho činnost se dělí do 10 sekcí (sekce doučování, sekce mladých, tvůrčí sekce keramika, filmový klub, sekce časopisů SZTUCK, Věšák, sekce Poznej, co dokážeš, sekce čaje, sekce střelby z luku, sekce go. klub v současné době čítá 160 členů. Jednotlivé sekce se pravidelně setkávají v prostorách DDM, Kongresu Poláků nebo čajovny Laja. Klub každoročně organizuje tábor s cestovatelskou tématikou. Od roku 2009 má k dispozici mongolskou jurtu, kterou používá jak pro prezentaci, tak pro stanování nebo realizaci prožitkových programů pro mládež. Členové klubu se podílejí na spoluorganizování následujících akcí: Svátek čaje, Sblížení mezinárodní festival tvorby mladých a Prožitkových víkendů 26

27 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 27

28 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při DM SOU Litovel Gemerská 506, Litovel Zdeněk Jančí sk ASK ČR při DM SOU Litovel je v rámci asociace jedním z nejmladších. Vznikl na podzim roku 2007 v rámci podpory mimoškolních aktivit ubytovaných žáků na Domově mládeže. Zpočátku byly asociací zastřešeny kroužky barmanství a turistiky. V dalších letech přibyly aktivity Filmového klubu a Bowlingového kroužku. Počet aktivních členů se po celou dobu existence klubu drží na čísle 30. Největších úspěchů dosáhli členové Barmanského klubu v rámci celostátních soutěží praktických dovedností. Díky pravidelným schůzkám a tréninkům a následnému zúročení dovedností na soutěžích v Pardubicích, Zlíně, Prostějově, Kroměříži, stáli několikrát na stupních vítězů. V současnosti, ve školním roce 2009/2010, jsou v klubu registrovaní 3 vedoucí a 26 členů, žáků SOU Litovel. Klub finančně podporuje volnočasové aktivity ubytovaných, ale i neubytovaných žáků. Všechny 4 kroužky Barmanský, Turistický, Filmový, Bowlingový pravidelně vykazují své aktivity a jsou v hojném počtu navštěvovány zapsanými žáky. Největších úspěchů dosahuje Barmanský kroužek, který se aktivně zapojil společně se SOU Litovel do Evropského projektu Škola mixologie. Za pomoci mladých barmanů tak vznikly učební publikace, výukový film a na půdě školy ukázkový výukový bar, který byl slavnostně otevřen v říjnu

29 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Barmanská učebna Trénink barmanů 29

30 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při Obchodní akademii tř. Spojenců 11, Olomouc ing. Ilona Jančí středoškolský klub při OA v Olomouci byl založen v první polovině 90.-tých let. Hlavním motivem pro zapojení školy do činnosti ASK ČR byla možnost získání dotací na zahraniční výměny žáků OA v Olomouci a žáků z německého Mosbachu. První výměna se uskutečnila v červnu Ve vedení klubu ASK se vystřídalo za dobu jeho trvání několik pedagogů Ing. Pavel Marek, Ing. Libuše Kubaláková, Ing. Hana Krejčiříková a od školního roku 2004/2005 dosud je vedoucí klubu Ing. Ilona Jančí, která je v současnosti předsedkyní revizní komise ASK ČR. Postupně se klub začal věnovat i mimoškolní činnosti žáků a za dobu členství v ASK na škole pracovala spousta kroužků např. kroužek dějepisu, kroužek italštiny, ekonomický kroužek, kroužek anglické konverzace apod. Vedoucími kroužků byli také pedagogové naší školy především Mgr. Břetislav Nevrlý, Mgr. Zdeněk Chupík, Ing. Simona Musilová, Ing. Jaroslav Mihal. V současnosti pracují na škole dva kroužky kroužek anglické konverzace pod vedením Mgr. Zdeňka Chupíka a kroužek volného času pod vedením Ing. Ilony Jančí a Mgr. Petry Lavičkové. Kroužek anglické konverzace je zaměřen hlavně na rozšíření a procvičení znalostí anglického jazyka a důraz je kladen na komunikaci v anglickém jazyce a porozumění cizímu anglicky psanému textu. Kroužek volného času se už od minulého školního roku zabývá tvorbou školního časopisu. V loňském roce vyšla dvě čísla, v tomto školním roce se podařilo vydat zatím jedno vydání před vánocemi. Mimo tvorby časopisu tento kroužek organizuje i jiné akce, především sportovního charakteru návštěvy bowlingu a aquaparku. Dále máme zažádáno o dotaci na zahraniční výměnu, která se má uskutečnit na jaře 2010 mezi OA v Olomouci a německým Nördlingenem. 30

31 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 31

32 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucího klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při SPŠ stavební v Ostravě středoškolská 3, Ostrava - Zábřeh mgr. Petr Seidler na naší škole vznikl středoškolský klub ASK v roce Tehdy nás oslovil tehdejší předseda Asociace středoškolských klubů ČR Ing. Lotar Indruch. Od té doby jsme od ASK ČR dostali mnoho peněz ve formě dotací (v řádu statisíců) a uskutečnili celou řadu volnočasových akcí pro středoškolskou mládež. V současné době u nás pracuje řada kroužků, které jsou financovány z peněz asociace. Na naší škole je také mnoho tříd, které si organizují své vlastní třídní akce, které významnou měrou financuje právě ASK. V minulých letech se nám podařilo získat také mimořádné dotace pro neorganizovanou mládež, pomocí kterých jsme zafinancovali např. dovybavení školní posilovny, zorganizovali jsme sportovní den, cykloturistický kurz a fotosoutěž. Fotosoutěž V roce 2010 uspořádala asociace fotosoutěž pro širokou veřejnost na téma Architektura městského obvodu Ostrava-Jih. Fotosoutěž byla určena pro mládež od 15 do 21 let a záštitu nad ní převzal starosta městského obvodu Ostrava - Jih Mgr. Karel Sibinský a poslanec Parlamentu ČR Bc. Adam Rykala. Z Asociace středoškolských klubů České republiky jsme na tuto akci dostali grant, díky kterému jsme mohli nejlepší fotografie nechat vytisknout a následně vystavovat. V prosinci 2010 jsme je vystavovali v Kulturním domě Akord v Ostravě - Zábřehu, v lednu 2011 probíhala výstava v Shopping parku v Ostravě - Zábřehu a od 14. února do 7. března 2011 byly fotografie vystaveny v Domě kultury města Ostravy. V roce 2011 bude probíhat již druhý ročník fotosoutěže, tentokrát na téma Architektura města Ostravy. 32

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2016/2017:

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2016/2017: Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2016/2017: 1. Corny lehká atletika 2. Kopaná Pořadatel: AC Atletika Brno Pořadatel: SPŠ stavební,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

2. místo Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše. 4. místo ZŠ Milénova

2. místo Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše. 4. místo ZŠ Milénova Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 16. a 18. února 2016 Termín: 8.

13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 16. a 18. února 2016 Termín: 8. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2015/2016: 13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

3. Kopaná Pohár J. Masopusta VI. B kategorie

3. Kopaná Pohár J. Masopusta VI. B kategorie Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2015/2016 1. Corny atletický pohár 2. Přespolní běh V. kategorie Organizátor: AC Atletika Brno

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více