Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s..."

Transkript

1 Almanach

2

3 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s Proč klub ASK ČR? Seznam aktivních klubů...11 Průřez kluby a jejich činností let soutěží keramických dílen...90 Mezinárodní akce a spolupráce...92 Další akce pořádané ASK ČR...94 Informační centrum pro mládež, Brno...96 Soutěž Školní časopis roku...97 Galerie Skrytá galerie mladých umělců...98 Dvacet let od smrti BIMBY...99 Plzeňský vodák Pavel Kutný

4 Almanach Slova úvodem Vážení přátelé, o úvodní slovo tohoto almanachu jsme požádali paní Blaženu Indruchovou, ženu již bohužel zesnulého zakladatele ASK ČR, Ing. Lothara Indrucha, čest jeho památce. Hned po revoluci v roce 1989 přišel Lothar Indruch s myšlenkou jak pomoci s organizací aktivit a činností pro mládež. Celý život s mládeží pracoval a znal to, co je zajímá a co chtějí dělat. Ze svého působení ve školství měl zkušenosti a znalosti o volném čase a tak se rozhodl založit Asociaci, kde by mohl společně s kolegy studentům a mládeži pomoci. V ASK ČR pracoval jako předseda 14 let a až do roku 2006 stále pomáhal a organizaci se věnoval. Vždy byl ochoten pomoci každému, kdo měl o práci s dětmi a mládeží zájem, pomoci s jeho nápady a projekty. Především díky tomu nasazení a obětování svého času se podařilo ASK ČR vybudovat základy, na nichž se Asociace mohla rozvíjet do dnešní podoby. Lothar Indruch měl sám vždy mnoho nápadů a velmi rád se uplatňoval v jejich organizaci a zabezpečení. Díky tomu byly uspořádány velké celostátní i mezinárodní akce, na které může být ASK ČR i po letech hrdá. Velmi rád dával prostor členům, aby ukázali své dovednosti a schopnosti, měl radost, když se mohli uplatit a předvést svou šikovnost na národních i mezinárodních soutěžích. Jeho práce byla i jeho koníčkem a tak zasahovala i do našeho rodinného kruhu, ale vždy jsme to všichni ho podporovali a jeho práci fandili. Blažena Induchová 4

5 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. (ASK ČR) oslavila v roce 2010 dvacet let své úspěšné existence. Za dvacet let byla dvakrát oceněna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a to udělením čestného uznání hodnotící práci a službu, kterou dětem a mládeží po celou dobu existence poskytuje. Za tuto dobu se ASK ČR nebo jednotlivé kluby zapojili do mnoha lokálních, národních, evropských i světových projektů. Naší činností prošli desítky tisíc členů a kluby fungovaly na stovkách škol po celé České republice. V rámci běžných aktivit se uskutečnili desítky táborů a stovky zahraničních výměn v rámci. V oblasti práce s dětmi a mládeží byla ASK ČR vždy hybnou silou a jednou z 10 největších organizací. Zato však jedinou, která soustavně a cíleně pracuje s mládeží nad 15 let. Toto unikání zaměření naší činnosti nám poskytuje posledních 20 let prostor pro realizaci mnoha projektů a činností, kterou jiné organizace realizovat nemohou. Přehledem této práce je tento Almanach. Věřím, že i další léta naší existence ukáží na potřebnost i smysl práce všech, kteří pod křídly ASK ČR obětují svůj volný čas, rodinný život a osobní prostředky ve prospěch členy a jejich osobnostního rozvoje. Rozvoj klíčových kompetencí a obrana proti sociálně patologickým jevům je hlavním cílem naším práce. Dovoluji si poděkovat všem našim vedoucím, dobrovolníkům a členům, kteří se podíleli na činnosti ASK ČR v průběhu dosavadní existence. Zároveň také musím poděkovat všem přispěvatelům, kteří podporují naši činnost obcím, krajům, ministerstvům, fondům, nadacím a především všem rodičům členů. S přáním příjemného listování Mgr. Zbyněk Šolc předseda ASK ČR 5

6 Almanach Evropský rok dobrovolnictví Evropský rok dobrovolníka vyhlášení Evropskou komisí na rok 2011 je ideální příležitost k propagaci mimo jiné i práce učitelů, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na mzdu věnují žákům a studentům. Toto jejich práce se velmi často zaměňuje s jejich povinnostmi a společnost si málo uvědomuje, že část jejich aktivit je jejich dobrovolná činnost. Mnoho takových učitelů, již 20 let pracuje i pro Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. a proto bychom chtěli jejich práci zpropagovat a morálně ocenit. K propagaci práce dobrovolníků na školách vydáváme almanach s přehledem jejich práce, kterou již 20 let vykonávání pro společnost v rámci ASK ČR. Almanach mapuje vývoj a rozvoj naší činnosti na středních školách, poskytne přehled o realizovaných projektech, které v rámci ASK ČR vznikly, a dobrovolníci realizovali. Evropský rok dobrovolnictví

7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Z historie organizace ASK ČR ustanovena Asociace středoškolských klubů vědeckotechnické činnosti se sídlem, nám. Rudé armády 2 (Moravské nám. 2), Brno předsedou zvolen Lotar Indruch vstup do Rady mládež ČSFR změna názvu na Asociace středoškolských klubů České republiky změna sídla Josefská 15, Brno 1995 vstup do NICEM 1995 vstup Milset a Milset Europe vstup do Kruhu otevřeno Informačního centra pro mládež vstup do České rady dětí a mládeže 2002 vstup do EFYSO listopad 2003 únor 2004 zřízení pobočky EURODESK Evropská informační síť pro mládež zřízení regionální konzultačního místa České Národní Agentury Mládež (do roku 2007) předsedou zvolen Zbyněk Šolc titul Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta změna názvu na Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s certifikát AICM pro Informační centrum pro mládež změna sídla Česká 11, Brno certifikát MŠMT pro Informační centrum pro mládež, Brno titul Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na období

8 8 Almanach

9 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. je nepolitickým mládežnickým občanským sdružením, které usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže do 26 let, vyhledávání a výchovu mladých talentů. Současně umožňuje realizaci i dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. ASK ČR je celorepublikovým sdružením s již více jak 20-ti letou tradicí. V současné době působíme na 65 školách ve všech krajích České republiky s členskou základnou přesahující členů. Členství se realizuje dle Stanov, na principu individuálního členství ve středoškolském klubu, který je základní organizační jednotkou a může se dále členit na kroužky či pracovní a zájmové skupiny. Základní jednotkou může být i studentská samospráva (rada, parlament atd.). Kluby mohou vznikat na středních školách, centrech volného času i v místě bydliště. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku jednotlivce na příslušný školní rok. Cíle ASK ČR podporovat provozování různých forem zájmové, vzdělávací, kulturní, vědecké a technické činnosti mládeže ve volném čase napomáhat a sjednocovat úsilí mládeže na zakládání klubů společenských a odborných aktivit být místem výměny zkušeností, poznatků a informací o činnosti mládeže jak v České republice, tak v zahraničí získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnosti ASK ČR a klubů zastupovat členské kluby na různých úrovních a vytvářet tak podmínky pro jejich činnost provozovat další neziskové činnosti jako např.: setkání, semináře, konference, publikační a hospodářskou a poradenskou činnost, které budou ku prospěchu činnosti sdružených klubů a jednotlivých členů realizace táborů, zahraničních výměn, stáží, a dalších aktivit podpora participace mládeže na věcech veřejných (samosprávy, parlamenty, rady) a provoz informačního centra pro mládež zajištění koordinační a poradenské činnosti evropských programů a služeb 9

10 Almanach Proč klub ASK ČR? Kluby ASK ČR slouží především pro podporu mimoškolní a volnočasové činnosti na střední škole, domově mládeže, případně při jiných subjektech a podporu práce studentských samospráv. Co to je středoškolský klub? Je to samostatný právní subjekt, který je členem Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Zastřešuje odborné i zájmové aktivity středoškolských studentů a mládeže do 26 let. Je základní organizační jednotkou, pod kterou pracují zájmové útvary (kluby, kroužky, pracovní skupiny). Základní jednotka může být i studentská samospráva. Co poskytuje ASK ČR členům? dotace pro výdaje klubu na spotřební materiál klubu a aktivit s tím souvisejících, cestovné, nájemné, služby. V případě dlouhodobé činnosti, lze pořizovat i investiční majetek dotace na dopravu při recipročních výměnách středoškolské mládeže se zahraničím; dotace na pobyt partnerských skupin v České republice; pojištění úrazu při všech akcích klubu doma i v zahraničí; dotace na pořádání táborů letní, zimní, jarní, vánoční; dotace na různé volnočasové akce pro neorganizovanou (nečlenskou) mládež; členové se mohou účastnit na zahraničních aktivitách ASK ČR (mezinárodní výměny, semináře, konference, setkání); členové se mohou účastnit různých soutěží v ČR i zahraničí Pokud jste se rozhodli založit klub, je potřeba vyplnit přihlášku a zaslat ji na Ústředí ASK ČR. 10

11 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Seznam aktivních klubů Klub Vnik Zánik SK ASK ČR při OA Znojmo 1990 SK ASK ČR při SZŠ Brno, Jaselská 1990 SK ASK ČR při OA Břeclav 1990 SK ASK ČR při EDUCA SOŠ, s.r.o. (SOU Tonak) Nový Jičín 1990 SK ASK ČR při VOŠ a SLŠ Písek 1990 SK ASK ČR při Gymnázium Říčany 1991 SK ASK ČR při Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám SK ASK ČR při OA Olomouc 1992 SK ASK ČR při Gymnázium Rychnov nad Kněžnou 1992 SK ASK ČR při SOU a SPŠ Valašské Meziříčí 1992 SK ASK ČR při Masarykovo gymnázium Vsetín 1992 SK ASK ČR IKM, Brno 1994 SK ASK ČR při Gymnázium Třeboň 1994 SK ASK ČR při SZeŠ, VOŠ, SOUo Bystřice pod Perštejnem 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Český Těšín 1995 SK ASK ČR při SOŠ a SOU Kladno 1995 SK ASK ČR při SOŠ a SOU-MŠP Letovice 1995 SK ASK ČR při SPŠ Stavební Ostrava - Zábřeh 1995 SK ASK ČR při SŠRV Jakuba Krčína Třeboň 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Zábřeh 1995 SK ASK ČR při Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 1995 SK ASK ČR při SPŠE Rožnov pod Radhoštěm 1996 SK ASK ČR při Gymnázium České Budějovice, Františka Šrámka SK ASK ČR při DM Kroměříž 1997 SK ASK ČR při Tolerance Třinec - Petrklíč 1997 SK ASK ČR při ISŠ-COP Brno, Olomoucká 1997 SK ASK ČR při VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové 1997 SK ASK ČR při Gymnázium Liberec 1997 SK ASK ČR při TS Dynamic, Brno 1997 SK ASK ČR při Gymnázium Brno - Řečkovice 1998 SK ASK ČR při Gymnázium Frenštát p. Radhoštěm 1999 SK ASK ČR při Gymnázium Litovel 2000 SK ASK ČR při DM ISŠ, OU a U Ústí nad Labem

12 Almanach SK ASK ČR Japonský akademický klub, Brno 2000 SK ASK ČR při DM Vizovice 2001 SK ASK ČR při DM Brno, Jednovnická 2002 SK ASK ČR Petrklíč Česká Těšín 2004 SK ASK ČR při SPŠ Frýdek-Místek 2005 SK ASK ČR Club Sušenky, Cheb 2006 SK ASK ČR při Střední škole polytechnické, Brno 2007 SK ASK ČR při DM SOU Litovel 2007 SK ASK ČR při Sova Český Těšín 2007 SK ASK ČR při SLŠ a SOŠ soc. Šluknov 2007 SK ASK ČR při SOŠ a SOU Podbořany 2007 SK ASK ČR Břidličná 2007 SK ASK ČR Klub EDIE, Praha 2007 SK ASK ČR při Akademie VOŠ, Gymn, a SOŠUP Světlá nad Sázavou 2007 SK ASK ČR při Gymnázium České Budějovice, Jírovcova SK ASK ČR při BAG Praha SK ASK ČR M klub (při Městské knihovně), Třinec 2010 SK ASK ČR při Gymnáziu, Tišnov 2010 SK ASK ČR při Gymnázium J. V. Klatovy 2010 SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň 2010 SK ASK ČR Čajový klub Karviná 2011 SK ASK ČR při EOA Děčín 2011 SK ASK ČR při DM Vsetín 2011 SK ASK ČR Rainbow Play Club, Havířov - Bludovice 2011 SK ASK ČR AMOK Brno SK ASK ČR Casak.cz, Brno SK ASK ČR Gymnázium Přerov SK ASK ČR KČT Velehobby, Olomouc 1998 XX SK ASK ČR Klub matematiků a fyziků při IDM Praha XX XX SK ASK ČR Klub Relaks, Ústí nad Labem SK ASK ČR LIQUID Brno SK ASK ČR Parlamentní klub, Brno SK ASK ČR při Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž SK ASK ČR při DDM ANIMO Žamberk SK ASK ČR při Divadlo Tolerance Třinec SK ASK ČR při DM Rychnov nad Kněžnou SK ASK ČR při Gymnáziu Praha 6, Ústavní 400 XX 2009 SK ASK ČR při Gymnáziu Praha 9, Chodovická 2250 XX 2009 SK ASK ČR při Gymnázium Brandýs nad Labem

13 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. SK ASK ČR při Gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Křenová (klub Smažítko) SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Lerchova 1995 XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Pastviny, Komín SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Slovanské nám XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, Táborská 1994 XX SK ASK ČR při Gymnázium Brno, tř. kapt. Jaroše SK ASK ČR při Gymnázium Břeclav SK ASK ČR při Gymnázium Český Krumlov SK ASK ČR při Gymnázium Děčín SK ASK ČR při Gymnázium Dvůr Králové SK ASK ČR při Gymnázium Litoměřice XX XX SK ASK ČR při Gymnázium Nový Jičín SK ASK ČR při Gymnázium Olomouc - Hejčín SK ASK ČR při Gymnázium Ostrava - Hrabůvka SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Horní Počernice SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Ústavní SK ASK ČR při Gymnázium Praha, Zborovská (Korunní) SK ASK ČR při Gymnázium Přerov 1996 XX SK ASK ČR při Gymnázium Rožnov p. Radhoštěm 1997 XX SK ASK ČR při Gymnázium Štemberk SK ASK ČR při Gymnázium Štemberk 1999 XX SK ASK ČR při Gymnázium Šternberk XX 1999 SK ASK ČR při Gymnázium Vysoké Mýto SK ASK ČR při Gymnázium, Bystřice nad Perštejnem SK ASK ČR při Gymnázium, Kralupy nad Vltavou SK ASK ČR při Gymnázium, Litoměřice 1990 XX SK ASK ČR při Gymnázium, Praha - Libeň SK ASK ČR při Gymnázium, Žamberk 1991 XX SK ASK ČR při ISŠ (SOUs) Dobruška SK ASK ČR při ISŠ Brno, Purkyňova SK ASK ČR při ISŠ Luhačovice 1996 XX SK ASK ČR při ISŠ TE Sokolov 1999 XX SK ASK ČR při ISŠE-COP, Varnsdorf SK ASK ČR při Klasické Gymnázium Brno 1998 XX SK ASK ČR při Klub Karavana Třinec SK ASK ČR při KVIS Pohořelice 1998 XX SK ASK ČR při MA Beroun SK ASK ČR při Masarykovo gymnázium Říčany XX

14 Almanach SK ASK ČR při OA a Gymnázium Vimperk SK ASK ČR při OA Bučovice SK ASK ČR při OA Jablonec SK ASK ČR při OA Pelhřimov SK ASK ČR při OA Plzeň, TGM SK ASK ČR při OA Praha, Krupkovo nám SK ASK ČR při OA Třebíč SK ASK ČR při OA Valašské Meziříčí XX XX SK ASK ČR při Obchodní akademie Brno, Pionýrská SK ASK ČR při PPP Kroměříž SK ASK ČR při SEŠ Benešov SK ASK ČR při SOA a SOUs Prachatice SK ASK ČR při SOA Sokolov SK ASK ČR při SOŠ a SOU a U Blansko SK ASK ČR při SOŠ a SOU Luhačovice SK ASK ČR při SOŠEU a SOUt Praha, Horní Počernice SK ASK ČR při SOŠP EB Břeclav SK ASK ČR při SOU a SPŠN Rosice SK ASK ČR při SOU ABB EJF, Brno SK ASK ČR při SOU Malé Svatoňovice SK ASK ČR při SOU Nový Jičín XX XX SK ASK ČR při SOU Šenov SK ASK ČR při SOU Žamberk SK ASK ČR při SOUs a e, Brno, Trnkova SK ASK ČR při SOUŽ Valtice SK ASK ČR při SPŠ a SOU Vsetín SK ASK ČR při SPŠ Brno Kotlářská XX 1996 SK ASK ČR při SPŠ Frýdek-Místek SK ASK ČR při SPŠ Jihlava SK ASK ČR při SPŠ keramický Karlovy Vary SK ASK ČR při SPŠ sklářská, Železný Brod 1991 XX SK ASK ČR při SPŠ str. Praha XX SK ASK ČR při SPŠ strojnická, Brno 1994 XX SK ASK ČR při SPŠ strojnická, Jablonec nad Nisou SK ASK ČR při SPŠ strojnické Tábor SK ASK ČR při SPŠ Varnsdorf SK ASK ČR při SPŠE Plzeň SK ASK ČR při SPŠch Ostrava SK ASK ČR při SPŠS Brno, Sokolská

15 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. SK ASK ČR při SPŠŽ Česká Třebová SK ASK ČR při SSOŠ a SOU Roudnice nad Labem SK ASK ČR při SSOŠ Prima Rýmařov SK ASK ČR při SSOŠ Znojmo SK ASK ČR při SSPOŠ Kroměříž SK ASK ČR při SSPŠ Opava SK ASK ČR při SŠ hotelová, Velké Meziříčí 1992 XX SK ASK ČR při SŠCR a M Rýmařov SK ASK ČR při Střed. Policejní škola MV Praha 1999 XX SK ASK ČR při SVČ Labyrint Kladno 1999 XX SK ASK ČR při SZŠ, Josefa Podsedníka, Žerotínovo nám SK ASK ČR při VOŠ a SPŠ Šumperk SK ASK ČR při VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou SK ASK ČR školy Mariánské lázně (Gymnázium, Obchodní akademie, hotelová škola, 2. ZŠ) SK ASK ČR TEA Praha SK ASK ČR při VOŠ Plzeň XX 2006 SK ASK ČR Žabčice XX

16 Almanach Průřez kluby a jejich činností Název klubu: SK ASK ČR při SZŠ Jaselská Adresa: Jaselská 7/9, Brno, Vedoucího klubu: Mgr. Petra Voráčová Historie klubu: Středoškolský klub při SZŠ Jaselská funguje od roku 1991 Současnost klubu: Činnost klubu každoročně probíhá v souladu s plánem školy, jejími zájmy a záměry. Středoškolský klub se podílí především na mimoškolní zájmové činnosti mládeže (akce turistického kroužku výlety po českých krajích, výjezdy do zahraničí, víkendové a mimoškolní zájmové akce), dále také na přípravě různých kulturních vystoupení a školních akcí konaných v průběhu celého školního roku (soutěže první pomoci, vánoční posezení, Den učitelů, Den proti kouření, Slavnostní vyřazení absolventů, Drakiáda, Halloween aj.). N největší podíl na činnosti klubu nesou zájmové kroužky. Průměrný počet kroužků za posledních 5 let se každoročně pohybuje kolem 14. Všichni studenti zde mohou najít prostor pro rozvoj svých zájmů, osobnosti, zdokonalení a prohloubení znalostí v zájmových předmětech, využití volného času aj. Na začátku každého nového školního roku probíhá tzv. burza kroužků. Jedná se o prezentace činnosti jednotlivých kroužků a dalších naplánovaných aktivit pro školní rok. Z průběžné evidence činnosti jednotlivých kroužků byl patrný největší zájem o aktivity v dramatickém kroužku, kroužku první pomoci, tanečním kroužku, výtvarném a turistickém kroužku. Středoškolský klub a jeho členové vydávají také školní časopis Virus, který vychází jako čtvrtletník. Kroužky vedou dle svých zájmů a odborné erudice pedagogové naší školy, kteří se mimoškolním aktivitám věnují ve volném čase. 16

17 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Studentská výměna Pirna, Německo Kurz první pomoci Burza zájmových kroužků 17

18 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucího klubu: SK ASK ČR při ISŠ COP, Brno olomoucká 61, Brno Dagmar Vachová Historie klubu: Náš středoškolský klub byl založen 14. března 1997, počet členů je vždy přes stovku, vedoucí klubu je od založení paní Dagmar Vachová, pedagog volného času. ASK pomáhá finančně zajišťovat činnost zájmových kroužků a vybavení pro využití volného času žáků. Pro keramický kroužek zajistilo ústředí ASK ČR komorovou pec K250 a smaltovací pec v hodnotě Kč. N náš klub byl organizátorem 10. ročníků celostátních keramických soutěží D dne zájezd do muzea koncentračního tábora podzemní německé továrny RABŠTEJN D další významnou akcí byl 1. mezinárodní studentský kongres od do v rakouském Linci, kterého se zúčastnili za náš klub Martin Houdek a Petr Široký z IT 4, kteří o tom napsali úžasnou zprávu. Současnost klubu: zájezd do dělostřeleckých tvrzí Hanička a Bouda v Orlických horách návštěva historického podzemí Špilberk 20 kroužků: programování CNC strojů, RC a robotika, tvorba www stránek, satelity, historické podzemí, keramika, přátelé divadla, dramatický kroužek, plavání, posilování, poznáváme Brno, střelecký, volejbal, plážový volejbal, florbal, sálová kopaná, stolní tenis, basketbal, nohejbal a šachy 7 let činnosti studentského parlamentu D dobrovolnická činnost: 3 dny pro hrdiny, Evropské hry handicapované mládeže, adopce indického chlapce Naveena, adopce kosmana zakrslého v brněnské ZOO P S Účast klubu v projektu 4r4y projekt Blíže k participaci 3 projektové dny spolupráce s klubem SŠP Jílová, společné projekty, akce Více informací a 5000 fotek z akcí na stránkách klubu: 18

19 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. První projektový den, Koryčany Druhý projektový den, Lanové centrum Lesná Konference o volném čase ve Zlíně 19

20 Almanach Název klubu: Adresa: Dr.Veselého 343, SK ASK ČR při VOS a SOS Bystřice nad Pernštejnem Vedoucího klubu: Historie klubu: Současnost klubu: K Vladimír Beran Klub byl založen v roce 1990, prvním předsedou byl Jan Robotka, učitel matematiky. Klub byl založen při SOU zemědělském Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405. V jeho náplni byly tři kroužky počítačový, basketbalový a fotbalový V současnosti existuje výše zmíněný klub vzniknuvší po sloučení škol. Naše činnost je zaměřena na sportovní kroužky (lyžování,lední hokej, plavání, basketbal a futsal), kulturní kroužky (besedy nad knihami a besedy se spisovateli) a poznávací zájezdy klub má v současnosti 35 členů 20

21 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 21

22 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: SK ASK ČR při Střední škole polytechnické, Brno Jílová 36g, Brno bc. Lenka Pokorná klub při Střední škole polytechnické vznikl v září 2007 a od této doby se v něm pravidelně sdružuje více než 100 žáků. Od jejího založení je vedoucí klubu paní Lenka Pokorná. Členové klubu jsou organizování v jednotlivých kroužcích, vykazují pravidelnou činnost. Kroužky jsou sportovní i kulturní. Pro členy klubu pořádáme také pravidelné jednorázové akce, jako jsou např. různé sportovní soutěže, návštěvy kulturních akcí a další. Současnost klubu: V současné době má Klub při Střední škole polytechnické 111 členů, kteří pracují celkem v 9 kroužcích a to v kroužku florbalovém, posilování, plavání, lyžařském kroužku, sálové kopané, kulturně společenském kroužku, v redakční radě školního časopisu, výtvarném a hudebním kroužku. Klub během roku pořádá celou řadu doplňkových aktivit, v roce 2009 jeho členové navštívili několikrát divadelní představení, uspořádali jednodenní zájezd na lyže, hudební skupina pořádala čtyři koncerty. Dále byli pro členy i ostatní zájemce pořádány sportovní soutěže a to turnaj v šachu, florbale, stolním tenise a malé kopané. Mezi oblíbené pravidelné akce patří také slavnostní vánoční večírek, na kterém probíhá zhodnocení celoroční činnosti. Klub ASK si na Střední škole polytechnické vydobyl svoje nepostradatelné místo. 22

23 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Hudební skupina Na výletě Při sportovním odpoledni 23

24 Almanach Název klubu: SK ASK ČR při GJO Adresa: litovel, Opletalova 189 Vedoucí klubu: mgr. Marcela Barvířová Historie klubu: středoškolský klub začal na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli pracovat v roce Základní a kontinuální skupinou našeho klubu je hudební kroužek, který v každém školním roce realizuje jarní a podzimní čtyřdenní výjezdová soustředění. Dále zrealizoval pět zahraničních výjezdů, každoročně připravuje celovečerní vánoční a výroční koncerty a třikrát získal umístění ve zlatém pásmu v celorepublikovém finále celostátní hodnocené přehlídky gymnaziálních nebo středoškolských sborů. Za deset let svého působení se hudební kroužek pěvecký sbor PALORA stal nedílnou součástí nejen litovelské kulturní scény. Každým rokem rozšiřuje svou působnost na nová místa v Olomouckém kraji a získává další nové posluchače. N několik let pracoval v rámci našeho klubu také biologický kroužek, který pořádal pro své členy letní vodácké tábory. Keramický kroužek zase nabízel mládeži možnost umělecké realizace na poli výtvarném. Současnost klubu: V současné době pokračuje ve své práci pouze hudební kroužek pěvecký sbor PALORA, který v letošním roce slaví desátý rok svého působení. Ve spolupráci s Komorním orchestrem Iši Krejčího Olomouc připravil desáté jubilejní vánoční koncerty a nyní připravuje podzimní provedení rockového oratoria Eversmiling liberty pro slavnostní narozeninový podzimní koncert. Pěvecký sbor PALORA i SK ASK ČR při GJO Litovel pracuje pod vedením Mgr. Marcely Barvířové. 24

25 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 25

26 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR Petrklíč help hrabinská 33, Český Těšín mga. Petr Kantor klub funguje od roku 2004 a sdružuje žáky základních a středních škol z Těšínska. Jeho činnost se dělí do 10 sekcí (sekce doučování, sekce mladých, tvůrčí sekce keramika, filmový klub, sekce časopisů SZTUCK, Věšák, sekce Poznej, co dokážeš, sekce čaje, sekce střelby z luku, sekce go. klub v současné době čítá 160 členů. Jednotlivé sekce se pravidelně setkávají v prostorách DDM, Kongresu Poláků nebo čajovny Laja. Klub každoročně organizuje tábor s cestovatelskou tématikou. Od roku 2009 má k dispozici mongolskou jurtu, kterou používá jak pro prezentaci, tak pro stanování nebo realizaci prožitkových programů pro mládež. Členové klubu se podílejí na spoluorganizování následujících akcí: Svátek čaje, Sblížení mezinárodní festival tvorby mladých a Prožitkových víkendů 26

27 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 27

28 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při DM SOU Litovel Gemerská 506, Litovel Zdeněk Jančí sk ASK ČR při DM SOU Litovel je v rámci asociace jedním z nejmladších. Vznikl na podzim roku 2007 v rámci podpory mimoškolních aktivit ubytovaných žáků na Domově mládeže. Zpočátku byly asociací zastřešeny kroužky barmanství a turistiky. V dalších letech přibyly aktivity Filmového klubu a Bowlingového kroužku. Počet aktivních členů se po celou dobu existence klubu drží na čísle 30. Největších úspěchů dosáhli členové Barmanského klubu v rámci celostátních soutěží praktických dovedností. Díky pravidelným schůzkám a tréninkům a následnému zúročení dovedností na soutěžích v Pardubicích, Zlíně, Prostějově, Kroměříži, stáli několikrát na stupních vítězů. V současnosti, ve školním roce 2009/2010, jsou v klubu registrovaní 3 vedoucí a 26 členů, žáků SOU Litovel. Klub finančně podporuje volnočasové aktivity ubytovaných, ale i neubytovaných žáků. Všechny 4 kroužky Barmanský, Turistický, Filmový, Bowlingový pravidelně vykazují své aktivity a jsou v hojném počtu navštěvovány zapsanými žáky. Největších úspěchů dosahuje Barmanský kroužek, který se aktivně zapojil společně se SOU Litovel do Evropského projektu Škola mixologie. Za pomoci mladých barmanů tak vznikly učební publikace, výukový film a na půdě školy ukázkový výukový bar, který byl slavnostně otevřen v říjnu

29 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Barmanská učebna Trénink barmanů 29

30 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucí klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při Obchodní akademii tř. Spojenců 11, Olomouc ing. Ilona Jančí středoškolský klub při OA v Olomouci byl založen v první polovině 90.-tých let. Hlavním motivem pro zapojení školy do činnosti ASK ČR byla možnost získání dotací na zahraniční výměny žáků OA v Olomouci a žáků z německého Mosbachu. První výměna se uskutečnila v červnu Ve vedení klubu ASK se vystřídalo za dobu jeho trvání několik pedagogů Ing. Pavel Marek, Ing. Libuše Kubaláková, Ing. Hana Krejčiříková a od školního roku 2004/2005 dosud je vedoucí klubu Ing. Ilona Jančí, která je v současnosti předsedkyní revizní komise ASK ČR. Postupně se klub začal věnovat i mimoškolní činnosti žáků a za dobu členství v ASK na škole pracovala spousta kroužků např. kroužek dějepisu, kroužek italštiny, ekonomický kroužek, kroužek anglické konverzace apod. Vedoucími kroužků byli také pedagogové naší školy především Mgr. Břetislav Nevrlý, Mgr. Zdeněk Chupík, Ing. Simona Musilová, Ing. Jaroslav Mihal. V současnosti pracují na škole dva kroužky kroužek anglické konverzace pod vedením Mgr. Zdeňka Chupíka a kroužek volného času pod vedením Ing. Ilony Jančí a Mgr. Petry Lavičkové. Kroužek anglické konverzace je zaměřen hlavně na rozšíření a procvičení znalostí anglického jazyka a důraz je kladen na komunikaci v anglickém jazyce a porozumění cizímu anglicky psanému textu. Kroužek volného času se už od minulého školního roku zabývá tvorbou školního časopisu. V loňském roce vyšla dvě čísla, v tomto školním roce se podařilo vydat zatím jedno vydání před vánocemi. Mimo tvorby časopisu tento kroužek organizuje i jiné akce, především sportovního charakteru návštěvy bowlingu a aquaparku. Dále máme zažádáno o dotaci na zahraniční výměnu, která se má uskutečnit na jaře 2010 mezi OA v Olomouci a německým Nördlingenem. 30

31 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 31

32 Almanach Název klubu: Adresa: Vedoucího klubu: Historie klubu: Současnost klubu: SK ASK ČR při SPŠ stavební v Ostravě středoškolská 3, Ostrava - Zábřeh mgr. Petr Seidler na naší škole vznikl středoškolský klub ASK v roce Tehdy nás oslovil tehdejší předseda Asociace středoškolských klubů ČR Ing. Lotar Indruch. Od té doby jsme od ASK ČR dostali mnoho peněz ve formě dotací (v řádu statisíců) a uskutečnili celou řadu volnočasových akcí pro středoškolskou mládež. V současné době u nás pracuje řada kroužků, které jsou financovány z peněz asociace. Na naší škole je také mnoho tříd, které si organizují své vlastní třídní akce, které významnou měrou financuje právě ASK. V minulých letech se nám podařilo získat také mimořádné dotace pro neorganizovanou mládež, pomocí kterých jsme zafinancovali např. dovybavení školní posilovny, zorganizovali jsme sportovní den, cykloturistický kurz a fotosoutěž. Fotosoutěž V roce 2010 uspořádala asociace fotosoutěž pro širokou veřejnost na téma Architektura městského obvodu Ostrava-Jih. Fotosoutěž byla určena pro mládež od 15 do 21 let a záštitu nad ní převzal starosta městského obvodu Ostrava - Jih Mgr. Karel Sibinský a poslanec Parlamentu ČR Bc. Adam Rykala. Z Asociace středoškolských klubů České republiky jsme na tuto akci dostali grant, díky kterému jsme mohli nejlepší fotografie nechat vytisknout a následně vystavovat. V prosinci 2010 jsme je vystavovali v Kulturním domě Akord v Ostravě - Zábřehu, v lednu 2011 probíhala výstava v Shopping parku v Ostravě - Zábřehu a od 14. února do 7. března 2011 byly fotografie vystaveny v Domě kultury města Ostravy. V roce 2011 bude probíhat již druhý ročník fotosoutěže, tentokrát na téma Architektura města Ostravy. 32

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více