Konec roku se blíží. PF 2013 přeje redakce. Tuplák noviny, které si tvoří zaměstnanci sami. prosinec / 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konec roku se blíží. PF 2013 přeje redakce. Tuplák noviny, které si tvoří zaměstnanci sami. prosinec / 2012"

Transkript

1 Tuplák Konec roku se blíží Máme tu poslední měsíc v roce. Prosinec. Často bývá obdobím jakéhosi bilancování. O svátcích či o Silvestru si mnozí z nás zavzpomínají na své zážitky a činy právě finišujícího roku. Proč? Čas od času je zapotřebí shrnout vše, v čem jsme zazářili nebo kde jsme naopak chybovali. Své úspěchy můžeme sdílet s ostatními a měli bychom je i nadále sledovat a rozvíjet. Ze svých chyb se můžeme poučit a napříště se jich vyvarovat. A tak i my bilancujeme nad Tuplákem. Přejeme si, abychom Vám v příštím roce přinášeli přinejmenším stejně zajímavé, stejně obsažné a stejně zábavné články. Pokud vše půjde jak má, budeme s Vaší vydatnou pomocí ještě lepší. Užijte si vánoční číslo Tupláku a prožijte nádherné svátky. Těšíme se na setkání s Vámi v novém roce a do něj Vám čtenářům přejeme hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Redakce Na Vánoce v novém roce na konci je třináctka, tak ať lidem nejen v Česku chutná naše dvanáctka. Máme projekt Obstát v boji, konkurence ať se bojí, extra hořký Nošovice, k tomu Kozel Popovice, Na závěr roku jsme každému z našich funkčních ředitelů položili dvě otázky a zde vám přinášíme jejich odpovědi a přání do roku Doug Brodman generální ředitel Jak obstála společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., v boji s konkurencí na českém trhu? Společnost PPAS si v konkurenčním tržním prostředí vedla dobře. Díky inovacím, lepší realizaci prodejních aktivit, ale i díky vytváření silnější hodnoty našich klíčových značek se nám podařilo udržet silnou pozici z hlediska tržního podílu tváří v tvář konkurenčním cenám. Spotřebitelé v dnešní době hledají nabídky přinášející hodnotu, méně konzumují v restauracích a hospodách a více šetří. Je tedy třeba, abychom i nadále pracovali na budování zdravých značek, které budou pro spotřebitele atraktivní. Rád bych všem našim zaměstnancům popřál šťastné a ve zdraví prožité sváteční dny v kruhu rodinném. Těším se na úspěšný nový rok Pracujeme totiž společnými silami na tom, aby Plzeňský Prazdroj byl rychle se rozvíjející společností, obdivovanou našimi zákazníky, spotřebiteli i zaměstnanci. Doug Brodman pokračování na str. 4 Dej Bůh štěstí ještě pivo z Gambrinusu, zisky jistě budou v plusu. Jak se prodá po zdražení to je velká otázka, tak ať lidem nejen v Česku chutná naše dvanáctka. Citáty a slovní hříčky jsou tak trochu nadsázka, tak ať lidem nejen v Česku chutná naše dvanáctka. Povídání pod stromečkem není žádná urážka, tak ať lidem nejen v Česku chutná naše dvanáctka. Šťastný nový rok s třináctkou na konci Vám přeje redakce PF 2013 přeje redakce 1

2 Hospoda / II. setkání zástupců sociálního dialogu Hospoda Pojďme vyjádřit své názory na dění kolem nás, pojďme si vytvořit místo, kde se rozumnou a slušnou formou můžeme bavit, o čem zrovna my chceme! Kde nás nikdo nevyvede z míry a kde se chceme odreagovat. Kde jinde tohle funguje než v Hospodě! Pozvání do Hospody přijal manažer služeb technického úseku Ing. Rudolf Šlehofer. Závodní stravování Do Vaší kompetence spadají dvě velice sledované oblasti, a to závodní stravování a BOZP. Ano. Jak se projevily do spokojenosti strávníků změny v závodním stravování po výběrovém řízení? Spokojenost strávníků je něco, co se velmi obtížně měří a standard, který naši strávníci vyžadují, je opravdu vysoký. Troufám si dokonce říct, že kterýkoli partner, který nám tu kdy služby závodního stravování poskytoval, byl našimi strávníky donucen se výrazně rozvíjet a nabyté poznatky pak mohl aplikovat i jinde. Z reakcí, které sbírám od kolegů, usuzuji, že strávníci jsou spokojenější. Vezměte si například, jakou proměnou prošel interiér všech našich kantýn, jak se proměnil jídelníček nebo kolik akcí pro zpestření jídel nyní pořádáme, a to vše je velmi pozitivně přijímáno. Stravování je bohužel zili na připomínky další skupiny strávníků, že se před tepelnou úpravou), ale vzápětí jsme nara- oblast, kde se nemůžeme zavděčit všem, důležitá je dlouhodobě spokojená většina. gramů před tepelnou úpravou). Nyní opět za- jedná o hotové jídlo (zde je váhový limit 120 řazujeme řízek do hotovek a na základě reakcí vyhodnotíme, zda je to z pohledu strávníků Po bouřlivé diskuzi se vaše oddělení zavázalo přijmout opatření k nápravě (nefungující portál, stravovací komise, přesun správný krok. hotových jídel do minutkových). Proč ještě Blíží se období Vánoc. Jaký jídelníček máte nejsou realizovány? připravený pro strávníky? Bouřlivé? Já bych neřekl bouřlivé, ale věcné, Na období Vánoc a Nového roku Eurest připraví pro naše zaměstnance oblíbená a tra- a většina opatření realizována již byla. Jsme si vědomi zpoždění u námi plánovaného spuštění portálu. Toto zpoždění je způsobeno změnadiční jídla jako například: mi v struktuře portálu v rámci celé společnosti a současně dodávkou aplikace od dodavatele stravovacích služeb. Zkušební provoz portálu bude spuštěn v lednu Na druhou stranu jsem rád, že se kolegům podařilo v termínu zprovoznit touch screeny ve všech lokalitách pro lepší informovanost strávníků. V práci stravovacích komisí já osobně nevidím z naší strany žádný problém. Stravovací komise se již od začátku kontraktu pravidelně setkává. A i zastoupení jednotlivých oddělení v komisi je dostatečně pestré. Členy komise jsou zástupci administrativní i výrobní části společnosti, jsou zde zastoupeny odbory, dále management dodavatele stravovacích služeb a členové mého týmu z oddělení facility. Veškeré zápisy z jednání stravovací komise jsou komunikovány zúčastněným členům a jsou zveřejněny na portálu. Pokud má kdokoli jakýkoli podnět houbový kuba s červenou řepou, smažená i pečená vinnoá klobása, smažený kapr k práci stravovací komise nebo se chtěl účastnit jejího zasedání, ať se na mne obrátí, vítám s bramborovým salátem, kapr na černo, vánoční rybí polévka, novoroční čočka na kyselo všechny podněty. Co se týče přesunu hotových jídel do minutkových, je situace mnohdy s vejcem a podobně. složitá. Typickým příkladem takovéhoto jídla je řízek, který byl v minulosti v hotovkách a nyní Jak bude postaráno o zaměstnance, kteří je nabízen jako minutka. Vyšli jsme tímto krokem vstříc žádostem o větší porce (150 gramů pečují chod o vánočních svátcích a Novém roce zabez- závodu? II. setkání zástupců sociálního dialogu Sociální dialog v Plzeňském Prazdroji pokračoval ve dnech 7. a 8. listopadu v závodu Plzeň. Cílem tohoto setkání bylo nejen informovat zástupce zaměstnanců o aktivitách, které se bezprostředně dotýkají zaměstnanců, ale i o projektech, které více či méně souvisejí se strategií firmy. Audit Rodina a zaměstnání byl vysvětlen v širším kontextu, jak doplňuje již probíhající projekt Diversita. Odborové organizace byly rovněž informovány o závěrech jednání etické komise. Hlavní náplní jednání však byla kontrola dodržování kolektivní smlouvy a zejména variabilní složky mzdy. V souvislosti s tím se diskutovalo i o přesčasové práci, vybírání náhradního volna a vazbě na udržení zaměstnanosti. Obecně lze říci, že mzdové otázky a ostatní pracovně právní ukazatele se prolínaly jednáním jako zlatá, někdy zelená, ale mnohdy i červená nit. Však také oba dny jednání časově přesáhly stanovený programový rámec. Nedílnou součástí sociálního dialogu bylo hodnocení závodního stravování a BOZP. V obou oblastech patří Plzeňský Prazdroj ke špičkám v České republice. Nicméně i přesto je společným dlouhodobým cílem jejich trvalý rozvoj a zlepšování. V závěru jednání se obě strany shodly na uspořádání III. jednání v únoru příštího roku a jeho hlavní náplní bude jednání o možných dodatcích kolektivní smlouvy. Zároveň také kvitovaly nezpochybnitelnost současné kolektivní smlouvy platné na 2 roky. Dodatkem budou řešeny otázky, které obě strany budou pokládat za nevyhnutelné, vzhledem k časovému období uzavřené kolektivní smlouvy. Sociální dialog má v Plzeňském Prazdroji již tradici a dalo by se říci i ustálenou politickou kulturu. To však neznamená, že jednání probíhají v rukavičkách. Mnohdy padají ostré výměny názorů, mnohdy se jednání musejí i přerušit. Vše je ale vedeno s cílem vzájemného poskytnutí zpětné vazby, dohody a hlavně zlepšení starostlivosti o zaměstnance. To se daří a myslím, že sociální dialog vedený v Plzeňském Prazdroji nám mohou mnohde závidět. Milan Koza Pro sváteční směny máme stálou nabídku chlazených i mražených jídel (dle lokality) a dle platné kolektivní smlouvy obdrží potravinový balíček v hodnotě 150, Kč všichni zaměstnanci, kterým začíná pracovní směna dne a kterým pracovní směna dne zasáhne do doby po 18. hodině. Mé oddělení poskytuje podporu kolegům z HR, kteří mají balíčky na starosti. Připravujete pro rok 2013 nějaké změny nebo novinky v závodním stravování? V roce 2013 připravuje dodavatel služeb rozšíření zahraničních kuchyní připravovaných rodilými kuchaři. Bude již oblíbená čínská, thajská, mexická, arabská, ale i indická kuchyně. Jsou plánované Gastronomické dny zaměřené na českou klasiku, oblíbené speciality regionálních kuchyní, akce Cooking Live, Palačinky, Tortily a Panniny. Bude rozšířená nabídka teplého bufetu, jako je Zdravý bar, Sladký koutek, Smažené speciality, Bramborové speciality, Také se můžete těšit v únoru na zabíjačku a na Posvícenské dny. BOZP Jak hodnotíte celkovou úroveň BOZP ve všech oblastech? Pokud budu hodnotit podle dosažených výsledků, tak velmi dobře. Daří se nám snižovat počty úrazů, za posledních 18 měsíců se nám podařilo implementovat změny, které byly předtím obtížně prosaditelné, a to vše je vidět. Přesto budu kritický, nepodařilo se nám zatím změnit myšlení všech zaměstnanců a často je vidět, že dodržování pravidel BOZP je výsledkem donucení a ne výsledkem přirozené obavy o své zdraví a zdraví svých kolegů. Bohužel jsme stále svědky toho, že pro některé zaměstnance, a je jedno, na jakém postavení ve společnosti jsou, není BOZP a snižování rizika při práci přirozené a někdy je pro ně dokonce obtěžující. Víte, co je nejsmutnější? Řekněme, že se stane úraz a vy pak slyšíte: Jo, jo, o tomhle riziku víme, podobné věci se tady stávají Otázkou pro mne zůstává, proč to tak je. Skutečně jsme sami k sobě tak lhostejní? Podařilo se Vám sjednotit postup při řešení pracovních úrazů (složení komisí a odškodňování pracovních úrazů)? Na tuhle otázku se mi neodpovídá nejlépe. Ano, máme nastavený systém a jednotný postup, jak řešit pracovní úrazy, ale ne ve všech případech byly jejich exekuce příkladné. Co byste popřál zaměstnancům společnosti Plzeňský Prazdroj do roku 2013? Zdraví a štěstí v osobním životě. Pracovní úspěchy mohou tyto dvě základní věci pouze příjemně okořenit. Dej Bůh štěstí!! Děkujeme za rozhovor. Redakce 2

3 Historie pivovarů Historie pivovarů III. V posledním díle našeho seriálu jsme se přehoupli do třicátých let 20. století. Dochází k fúzi největších plzeňských pivovarů a vzniká akciová společnost Plzeňské akciové pivovary PAP, která je schopná čelit postupující hospodářské krizi. Krize nekončí Krize ještě zdaleka nekončila a hospodářské problémy se přes veliké úsilí nevyhnuly ani pivovarům PAP. Rok 1933 bývá v historii velké hospodářské krize, která od konce dvacátých let minulého století zasáhla postupně celý svět, označen za nejtěžší. Pro zajímavost uveďme několik dobových statistických čísel, která ukazují zásadní zvrat na pivním trhu nejen v tehdejším Československu, ale na celém světě světová výroba piva 130 mil. hl v roce 1929 to bylo 240 mil. hl dnes je to 1,8 mld. hl Spotřeba na hlavu v roce 1933 byla 53 l v roce 1929 to bylo 80l dnes ČR 145l Výroba piva v akciové společnosti PAP a PP, a.s hl piva hl piva ,9 mil. hl Díky zmírnění prohibičních předpisů v USA sice došlo ke znovuotevření významného odbytiště piva, nicméně jeho povolená stupňovitost na 3,2 znemožnila Měšťanskému pivovaru podílet se na tomto trhu, neboť se obával o dobrou pověst svého kvalitního piva. Samotná technologie výroby 3,2 stupňového piva a následný vývoz nebyl totiž prakticky na tak velkou vzdálenost možný. Spojení plzeňský pivovarů Ještě před započetím hospodářské krize se konkurenční boj mezi plzeňskými pivovary velmi přiostřil. Nejsilnější a nejslavnější z nich Měšťanský pivovar, se rozhodl konsolidovat poměry v plzeňském pivovarnictví. Pod vedením JUDr. Richarda Krofty, předsedy správní rady Měšťanského pivovaru a vlivného plzeňského patriota, došlo k řadě fúzí, které vyvrcholily v roce 1933 spojením Měšťanského pivovaru a pivovaru Gambrinus. V roce 1933 odchází ze správní rady její předseda Dr. Richard Krofta. Sjednocení plzeňských pivovarů ho stálo mnoho sil a zdaleka ne všichni s tímto krokem souhlasili. Až pozdější vývoj společnosti dal Dr. Kroftovi za pravdu. Blýskání na lepší časy Po odchodu Dr. Krofty bylo zapotřebí najít nástupce, který by sjednotil akcionáře a konsolidoval novou společnost. Takovou osobností se stal Dr. Bernt Guldener, jemuž se podařilo uklidnit vztahy v podílnictví a napomoci k úspěšnému překonání důsledků hospodářské a odbytové krize PAP. V roce 1935 kupuje pivovar pro rozvoz piva 4 elektromobily, které byly oblíbené pro svou nenáročnost, jednoduché nabíjení nočním proudem a úsporný provoz. V témže roce pivovar usiluje o zvýšení prodejů a na podnět Dr. Jahna oživuje zájem o kvasnicové pivo, které se těší velké oblibě. V sousedním Německu, kam pivovar vyváží velkou část své produkce, platí kontingent (neboli přesně stanovený počet hl) na dovoz piva, v rámci kterého musejí Plzeňské pivovary nakupovat i jiné a mnohdy nepotřebné německé zboží, aby se docílilo navýšení obchodu a tím i exportu piva. Ve válečném stavu Postupně vzrůstající výstav Plzeňských pivovarů i zlepšující se kondice společnosti však brzy ovlivnila blížící se II. světová válka. V důsledku politických změn v Československu na podzim roku 1938 a osamostatnění Slovenska o rok později došlo k velikému odlivu obyvatel do vnitrozemí, což ovlivnilo i odbyt piva v pohraničí a na Slovensku, kde kvůli zhoršujícím se podmínkám přerušil pivovar roku 1944 veškeré obchodování. Vznik Protektorátu Čechy a Morava měl další nepříznivé důsledky na odbyt piva, a to od úpravy stupňovitosti vyvážené mladiny 8,7 9,3 pro výčepní pivo a 10,7 11,3 pro ležáky až po bojkot plzeňského piva v USA, které zde začalo být neprávem považováno za německý výrobek. V roce 1940 nastupuje do pivovaru důvěrník říšského protektora Dr. Gerd Eilers s právem účastnit se všech důležitých jednání představenstva a valné hromady. Veškeré podíly právovárečníků z židovských a smíšených rodin byly převedeny na Dr. Eilerse a mnoho zaměstnanců pivovaru bylo totálně nasazeno na práce pro Velkoněmeckou říši. Na konci války, kdy byla Plzeň intenzivně bombardována, došlo k poničení některých budov pivovaru. Prazdroj byl poškozen již chybnými manévry při náletech spojenců koncem roku K nemalým škodám došlo v místech, kde dnes stojí budova nových stoků a také velká část sladovny I. Pivovar Gambrinus byl nejvíce postižen náletem dne 17. dubna Život v socialismu Po 2. světové válce přichází další nepříliš slavná etapa Plzeňských pivovarů, které byly znárodněny hned v první vlně znárodňování v roce Začala se tak psát historie národního podniku Plzeňské pivovary, přeměněného v roce 1964 na Západočeské pivovary a Plzeňský Prazdroj. Vybudovat ztracené pozice v poválečné době se zdálo jako nesplnitelný úkol. Situaci komplikovalo nejprve poválečné hospodářství a o tři roky později i komunistický převrat v Československu, kdy zásadním a protěžovaným odvětvím se místo potravinářství stalo především hornictví, hutnictví a těžké strojírenství. Takřka zázrakem byla v té době obnovena výroba v pivovaru Gambrinus, na čemž se z velké části podílel tehdejší ředitel pivovaru Ing. František Hlaváček. Pivovary však v té době nepatřily k prioritním podnikům, což se projevilo např. na výši platů zaměstnanců. Důsledkem byl úbytek tolik potřebných kvalifikovaných pracovníků. Zatímco jinde ve světě směřoval vývoj k modernizaci provozů a k výrobě hluboce prokvašených ležáků, v Československu se naopak investice do pivovarnictví zastavily, což vedlo k zastarávání po technické i technologické stránce. Možná díky tomu zůstaly zachovány původní analytické a senzorické znaky piva a tím i nezaměnitelná chuť. I přes stálý nedostatek finančních prostředků se přece jen podařilo získat do plzeňských pivovarských provozů některé nezbytné investice. V prosinci 1967 byla otevřena nová stáčírna lahví, která dodnes slouží jako stáčírna KEG sudů a 5l soudků, v roce 1976 byla dokončena výstavba nové varny Prazdroje a v revolučním roce 1989 spustila svůj provoz i nová sladovna. I přes úskalí totalitní éry si plzeňské pivo dokázalo ve světě udržet dobrou pověst a zaznamenalo nemalé úspěchy. Mezi jedny z největších patří zvýšení výstavu Plzeňského Prazdroje v roce 1965 na hranici 1 milionu hektolitrů a o deset let později získání i vysokého evropského ocenění, Zlatého Merkura. V roce 1970 Západočeské pivovary exportovaly neuvěřitelný 1 milion hektolitrů piva, za což ho západoněmečtí importéři ocenili Zlatým soudkem, který je uložen jako velmi cenný exponát v Pivovarském muzeu v Plzni. Opět svobodný Výrazné změny k lepšímu nastaly v hospodaření podniku až díky sametové revoluci. Přetransformované Plzeňské pivovary byly včleněny do první skupiny kupónové privatizace, v rámci které přešly akcie z Fondu národního majetku do držení podílových a investičních fondů. Na konci 90. let přichází silný investor v podobě společnosti SAB, později SAB Miller, která s sebou přináší nové investice i novou budoucnost. Krátce po revoluci začaly být vkládány do plzeňského pivovarnictví výrazné investiční prostředky. V roce 1993 byly postaveny nové, moderní a rozsahem zcela výjimečné CK tanky. O čtyři roky později následovala nová stáčírna lahví, plechovek, doplněná nedávno o stáčecí linku do PET obalů, unikátní membránová filtrace piva a nová varna Prazdroje v roce Vždy byl ale brán ohled na zachování původní a jedinečné chuti plzeňského piva. Díky tradičním postupům a neměnné chuti roste stále export našich piv, předně pak sudového Prazdroje, který je výjimečným mezi ležáky celého světa. V závěru našeho historického cyklu popřejme letošnímu jubilantovi ke 170. narozeninám hodně obchodních i ekonomických úspěchů, aby se rozvíjel tak, jak si nejznámější pivovar světa zaslouží. Aby jeho milovníci mohli vždy hrdě pozdvihnout sklenici oroseného Prazdroje ke svým rtům a pochutnat si na jedinečnosti tohoto piva. Milý jubilante, dej Bůh štěstí! Pavel Zítek a Vlastislav Štrunc 3

4 Odpovědi ředitelů Grant McKenzie marketingový ředitel Pivo Gambrinus je hlavním sponzorem fotbalové ligy a národního mužstva. Liga čelí podezření z korupce a hru národního týmu a reakci vedení vnímá sportovní veřejnost velice negativně. Co s tím uděláte? Značka Gambrinus je s fotbalem pevně spjata a rádi bychom v tomto svazku pokračovali. Důležité je, abychom fanouškům, našim spotřebitelům, nabízeli atraktivní akce, které budou odrážet jejich vášeň pro fotbal a které nám pomohou budovat nadšení pro značku Gambrinus. V uplynulých letech velmi úspěšně běžel náš program Kopeme za fotbal, ve kterém chceme pokračovat a zdokonalovat ho. Fotbalově zaměřené akce kolem našich značek budeme stále více soustřeďovat na fanoušky a jejich vášeň pro tuto hru, aby bylo zřejmé, že Gambrinus podporuje fotbal a české fotbalové fanoušky. Co se týká sponzorování fotbalu, setkali jsme se se zástupci Fotbalové asociace ČR a s jejich partnery a vyjádřili jsme naše zklamání a obavy v souvislosti s negativním obrazem současné situace v médiích. Jsme samozřejmě znepokojeni touto situací, i tím, že hodnota prostředků, které investujeme (do ligy i do národního mužstva), je posledním vývojem oslabena. Rádi bychom vyjednali podmínky, které budou přinášet opravdovější hodnotu investovaným prostředkům a které budou limitovat rizika na naší straně a přinášet nám, coby partnerovi fotbalu, příležitosti k budování pozitivního svazku. Rok 2013 očekávám s nadšením. Z pohledu firmy to bude rok náročný, věřím však, že dokážeme společně posilovat naše značky v srdcích i myslích spotřebitelů, i co se týká jejich nákupních zvyklostí. Naše společnost si může být jistá, že já i můj tým budeme pracovat na plný plyn na přípravě zajímavých programů. Osobně pak doufám, že si vylepším svůj handicap v golfu a že uběhnu pražský maraton pod 1 h a 40 min!!! Věřím, že rok 2013 bude pro Českou republiku rokem úspěšným a že se obyvatelům této země vrátí důvěra v budoucnost. Všem našim zaměstnancům přeji v nadcházejícím roce pevné zdraví a štěstí a těším se na jejich podporu našich skvělých značek. Grant McKenzie Tiarnán Ó haimhirgín ředitel obchodu Organizační struktura obchodu doznala podstatných změn. Jak se projevily na prodejích našich značek? V uplynulém roce došlo v obchodním modelu k několika výrazným změnám s cílem přinést nám na trhu konkurenční výhodu. Tou nejvýznamnější z nich byl vznik oddělení telefonického prodeje (Telesales) v Plzni. Realizace této změny byla provedena velmi profesionálním způsobem a já mohu zodpovědně prohlásit, že náš provoz Telesales a zákaznických služeb, kdy týdenní počet telefonátů našim zákazníkům převyšuje , je na špičkové úrovni. Od prvního dne provozu týmu Telesales jsme byli schopni podchytit 100% zákaznických objednávek v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Původní obavy z toho, že tuto změnu naši zákazníci neuvítají, se nepotvrdily výsledky posledních průzkumů (Teletrim) ukazují stejnou úroveň zákaznické spokojenosti jako před realizací změny. Zavedení organizace Telesales nám umožnilo změnit roli našich obchodních zástupců pro On-Trade z přijímání objednávek na týdenní bázi do role specialistů rozvoje obchodu, zaměřených na rozvoj byznysu s našimi zákazníky. Centralizované oddělení Telesales nám umožňuje velmi pružně oslovovat naše zákazníky s novými produkty a nabídkami, ale i s průzkumy prováděnými s cílem zmapovat jejich potřeby. V současnosti běží náš první projekt, kdy operátoři Telesales aktivně podporují specialisty rozvoje obchodu při získávání nového byznysu tím, že volají do provozoven konkurence, představují portfolio Plzeňského Prazdroje a v případě zájmu domlouvají pro specialisty rozvoje obchodu schůzku. Další význačnou změnou z hlediska pracovníků obchodu byl přesun obchodních týmů pro Off-Trade přímo do oddělení klíčových zákazníků. Tato změna vedla k výraznému nárůstu naší schopnosti realizovat plány u klíčových zákazníků v místě prodeje. Takže letos tým zvládl úspěšně uvést na trh širokou řadu novinek a nových obalů a zároveň rozšířit náš podíl primární i sekundární prodejní plochy. Dalšími dvěma oblastmi, v nichž došlo ke změnám v kontaktování zákazníků, bylo vytvoření specializovaných týmů zaměřených na klíčové zákazníky v On-Trade a na velkoobchodníky, což nám umožnilo lépe porozumět těmto důležitým zákaznickým skupinám. Nyní usilovně pracujeme na vytvoření správných nástrojů k rozvoji byznysu na obou stranách. Celkově lze říci, že změny obchodního modelu nám umožnily přiblížit se našim zákazníkům a lépe porozumět a podpořit jejich podnikání. Nový obchodní model v tomto roce prokázal svoji schopnost flexibilně realizovat obchodní agendu plnou nových značek a obalů. S ohledem na oslabenou ekonomiku a na nižší úroveň spotřebitelské důvěry, negativně ovlivňující naše současné obchodní výsledky, jsem přesvědčen, že obchodně-provozní model Plzeňského Prazdroje nám přináší trvale udržitelnou výhodu nad našimi konkurenty. Osobně doufám, že v roce 2013 budu i nadále pilovat svoji češtinu, že si budu stále stejně vychutnávat život zde v České republice a že se konečně naučím, jak vyvažovat radosti spojené s naším báječným pivem a skvělým českým jídlem tou správnou dávkou pohybu. Pro svoji rodinu a přátele, ale i pro všechny kolegy v Prazdroji, si přeji do nového roku mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. Tiarnán Ó haimhirgín Ivan Balogh ředitel oddělení lidského kapitálu V Zaměstnavateli roku jsme obsadili 2. místo v ČR a 1. místo v regionu. Jak se nám to podařilo a jaká jsou hodnotící kritéria soutěže? Pokusím se shrnout odpovědi na obě otázky do jedné. Letošní umístění je nejlepší v celém desetiletém trvání historie této soutěže. Je to potvrzení našeho přístupu k zaměstnancům podle základní filozofie, kterou se již řadu let řídíme. A to, že největším kapitálem pro naši společnost jsou naši zaměstnanci. Každým rokem se snažíme zvednout pomyslnou laťku péče o zaměstnance o trochu výše a možná to je i jedna z příčin našeho úspěchu. Soutěž je založena na srovnání výsledků mnoha firem. Naše výsledky patří mezi nejlepší. Velmi dobře si vedeme nejen v hospodářských ukazatelích, ale i personálních, jako jsou míra fluktuace, absence nebo množství benefitů. Bodujeme i na poli ukazatelů společenské odpovědnosti. K tomu, jaká jsou kritéria pro hodnocení soutěže. Podrobná analýza je v tomto případě těžká, protože hodnocení je založeno na více než 30 kritériích. Vítězem je ten, kdo má nejlepší celkový výsledek. Zmíněných více než 30 hospodářských a personálních ukazatelů je soustředěno do několika kategorií, jako například pracovní síla, finanční ukazatele, odměňování a benefity nebo společenská odpovědnost. Vyhodnocení zajišťuje mezinárodní auditorská firma PwC s použitím tzv. metodologie Saratoga. Tím je zaručena anonymita, bezpečnost dat i správnost zpracování. Bez našich lidí by takový úspěch samozřejmě nebyl možný. Ale rád bych zdůraznil, umístění v jakékoli soutěži není naším prvořadým cílem. Je vždy jen výsledkem naší dlouhodobé práce a péče, v tomto případě o naše lidi. I když se často používá označení lidský kapitál, všichni víme, že se za tím skrývá každý jednotlivý zaměstnanec, který je součástí pracovního týmu a celé naší prazdrojácké rodiny. Ano, získali jsme nejlepší ocenění za posledních deset let, ale v tomto bodě se nesmíme zastavit a opájet se úspěchem, že jsme vyhráli v době, kdy je celý svět v recesi. Důležité je pokračovat v naší strategii práce s lidmi, dál pracovat na jejich férovém odměňování, benefitech. Ale také na tom, aby věděli, jak oni mohou sami přispět k výsledkům firmy. Není to jen o řízení výkonu a kultuře vysokého výkonu, ale i o příležitostech k profesionálnímu růstu našich lidí. A v neposlední řadě musíme pokračovat v sociálním dialogu, který máme dobře nastavený. I když jsme kolektivní smlouvu nastavili na tři roky, průběžný dialog mezi zaměstnanci a vedením je zárukou, že v rychle se měnícím prostředí se nám daří přizpůsobovat se změnám. A to hlavně díky komunikaci, která napomáhá lepšímu pochopení všech změn. Jsme rádi, že v naší společnosti vládne atmosféra, kdy práce není jen o penězích a benefitech, ale i o podmínkách pro další uspokojivé fungování našich lidí a pro to, aby se v Prazdroji dobře cítili. A to je i moje přání do nového roku, a aby stejné pocity mělo co nejvíce našich lidí. Ivan Balogh 4

5 Odpovědi ředitelů Drahomíra Mandíková ředitelka firemních vztahů a komunikace Jak se nám daří v oblasti trvale udržitelného rozvoje? Naše dlhoročné systematické úsilie rozvíjať podnikanie tým správnym spôsobom bolo v posledných mesiacoch ocenené na viacerých medzinárodných aj domácich fórach. V novembri sme boli ocenení v súťaži Český energetický a ekologický projekt za energetické využitie odvodneného pivovarského mláta v Plzni. Rovnako v novembri sme sa v rámci súťaže European Business Award prebojovali do ďalšieho kola súťaže v oblasti trvalo udržaťelného rozvoja medzi 8 národných šampiónov. Príjemným prekvapením bolo aj potvrdenie ceny z roku 2011 v prestížnej súťaži TOP zodpovedná firma, ktorú vyhlasuje platforma Byznys pre spoločnosť. Porota rozhodla, že Plzeňský Prazdroj si udrží titul Najzodpovednejšej veľkej firmy aj v roku Tieto ocenenia patria všetkým zamestnancom zapojeným do aktivít v oblasti firemnej zodpovednosti a ja by som sa im za to rada poďakovala. Dostať takéto ocenenia je príjemné, no je to zároveň aj záväzok do budúcnosti pre nás všetkých, aby sme sa rozvoju zodpovedného podnikania aj naďalej systematicky venovali vo všetkých oblastiach našich firemných aktivít. popřála zaměstnancům do nového roku? Prajem všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a všetko dobré v novom roku Nech sa Vám darí v súkromí aj v práci, aby ste mali chuť a energiu zdolávať akékoľvek prekážky a užívali si každodenné životné radosti. Drahomíra Mandíková Marek Prach ředitel Business Insight and Commercial Operations Jak pokračuje realizace projektu Runway, zejména části týkající se distribuce, a kdy bude dokončen? Co přinese tento projekt Plzeňskému Prazdroji? Cílem projektu Runway v oblasti logistiky bylo reorganizovat ji tak, abychom zefektivnili náklady a přitom udrželi úroveň zákaznického servisu. Za jeden a půl roku realizace projektu se podařilo několik zásadních kroků. Za prvé, oddělením od obchodu jsme vytvořili specializovaný logistický útvar a přeobsadili pozice některých manažerů a supervizorů. Výsledkem je velmi silný logistický tým schopný vést program změn. Za druhé, výrazně jsme pokročili s programem outsourcingu našich regionálních skladů. K začátku prosince přešlo na nový model obsluhy skladů už sedm našich regionálních skladů a chtěl bych tímto poděkovat projektovému týmu za obrovský kus práce, který odvedli. Za třetí, vylepšili jsme řadu procesů a systémů optimalizovali jsme například distribuční regiony, zavedli nový systém nakládky nákladních aut nebo systém sledovaní výše zásob u vybraných řetězců. Daří se nám dodávat očekávané přínosy podařilo se snížit náklady našeho logistického systému a zároveň je variabilizovat, daří se nám úspěšně spolupracovat na zákaznickém servisu s obchodními týmy a týmem telesales a daří se nám budovat nové logistické dovednosti nutné pro řízení našeho nového systému. Moje přání do roku 2013 je, aby se nám všem v Prazdroji dařilo naplňovat naši ambici lídra trhu a budovat skutečně moderní pivní kategorii, která bude oslovovat potřeby našich zákazníků a spotřebitelů. Úspěch naší firmy je úspěchem nás všech a myslím, že úspěšní chceme být všichni. Bude to rozhodně výzva, protože ekonomická situace bude i v příštím roce složitá, ale jsem přesvědčený, že Prazdroj je jednou z firem, která má i v tomto prostředí šanci uspět a budovat dalších 170 let úspěchů. Marek Prach Andrew Bailey finanční ředitel Jaké očekáváte vyhodnocení finančních ukazatelů? Stávající fiskální rok F13 se ukazuje být velmi náročný. Můžeme být hrdí na to, jak dobře jsme zvládli realizaci našeho programu inovací, nabízející spotřebitelům nové možnosti výběru a Prazdroji pak nové možnosti, jak konkurenčně obstát. Neuspokojivým aspektem je fakt, že se toto v plné míře neprojevilo v dosahování našich finančních cílů. Komunikace ohledně STIs z hlediska zisku pro 1. pololetí již proběhla a potvrdilo se, že v tomto ohledu jsme zůstali za plánem pro toto období. Jednou z hlavních příčin je současná ekonomická situace a také nízká úroveň spotřebitelské důvěry, co se týká utrácení prostředků. Výhled na potenciální výsledek celého roku je tedy takový, že pokud nedojde ke změně tržního prostředí a k zotavení spotřebitelských výdajů, je stále větší pravděpodobnost, že na plánovaný roční zisk nedosáhneme. Máte nějaké přání do roku 2013, a co byste popřál zaměstnancům k Vánocům a do nového roku? Období Vánoc a Nového roku, to je výjimečné období roku. Je příležitostí pro setkání s rodinou i přáteli. Pod stromečkem najdeme fantastické dárky, ale také dárky hrozné (ty se většinou nešťastnou náhodou rozbijí). Ten pohled na dětské tváře, když rozbalují dárky, většinou natěšené a šťastné, tedy pokud dostaly ten dárek, který ale opravdu moc chtěly! Společné jídlo a vyprávění oblíbených historek, kdy s každým dalším vyprávěním je ten který příběh delší a lepší než posledně. Vánoce znamenají pro každého z nás něco jiného. Pro mě, kdo vyrůstal na Novém Zélandu, jsou Vánoce spojeny s létem, s plaváním a plážemi, s grilováním a pivem! Myslím, že letošní Vánoce budou o sněhu, vyhřáté hospůdce a o setkání s přáteli. Přeji vám všem veselé Vánoce a věřím, že nový rok bude ve znamení úspěchu a štěstí pro každého z nás. Andrew Bailey 5

6 Rad y, tipy be ne f it y / Ne j k r ás ně j š í p e r ní č e k RADY, TIPY BENEFITY Jakou platnost budou mít poukázky Ticket Chtěl bych si nakoupit prostřednictvím e- Platnost peněžních prostředků, popř. bodů, které máte nahrané v Benefit Shopu, zjistíte 2 způsoby: Multi, které si objednám v lednu 2013? -shopu Lekarna.cz. Můžete mi poradit, jak Kliknutím na odkaz bodů, který je umístěn vpravo od Vašeho jména v horním menu Rozhodné datum pro platnost poukázek to mám udělat a zda si musím dobít kartu? je květen. Všechny poukázky objednané/vy- Přesný postup, jak nakoupit přes e-shop robené po 1. květnu mají platnost do konce Lekarna.cz naleznete v Benefit Shopu následujícího roku (viz tabulka dále). Užitečné odkazy (pravé menu) Manuál. Přes Můj profil (horní menu) a záložku bodové konto Tento manuál obsahuje nejen podrobný postup k nákupu přes e-shopy, ale i základní informace o členění benefitů v Benefit Shopu. Pro nákup přes tuto lékárnu je zapotřebí mít dostatečný počet peněžních prostředků v Benefit Shopu. Zatím bohužel není možné provést platbu kartou Ticket Benefits anebo poukázkami Ticket Multi. Nicméně se snažíme zajistit i tuto možnost platby. Jakou platnost má e-ticket? Platnost e-ticketů je 6 měsíců od jejich objednání. Tato platnost se týká všech e-ticketů objednaných prostřednictvím Benefit Shopu, tj. na exkurzi, poukázky na naše značky i na ostatní benefity, u kterých vyplňujete Veronika Šedivcová pole Hodnota CZK. Nejkrásnější perníček v Pivovarském muzeu Parkovací místo pro matky s dětmi Parkovací místo pro matky s dětmi, které jsme vytvořili v Plzni za budovou GŘ. Je určené pro naše zaměstnankyně na MD/RD, které si přijedou Soutěž o nejkrásnější perníček patří mezi tradiční adventní události v Pivovarském muzeu. Letos zařídit záležitosti do práce. Podnět se bude konat již po deváté a soutěžit se bude ve třech kategoriích. Čtyřčlenná porota bude vy- podala jedna z maminek Lenka bírat nejzdařilejší perníčky v kategoriích Tradiční perníček, Perníkový model a Dětský výrobek. Zedníková v rámci Prazdroj Idea. A co je potřeba pro zařazení vašeho perníčku do soutěže? Přineste vaše perníčky nejpozději do 18. prosince do Pivovarského muzea (otevřeno hod.), kde porota bude vybírat ty nej- Tatiana Balintova krásnější. Výherci budou pozváni na slavnostní vyhlášení 19. prosince, a tak jako každoročně si odnesou hodnotné ceny. Na vaše perníčky se těší team T&H Vánoční nabídka pro zaměstnance Na pulty knihkupectví v celé ČR byla uvedena kniha o 170leté historii piva Pilsner Urquell a naší společnosti. Pro zaměstnance je kniha k nahlédnutí i zakoupení ve všech našich prodejnách a na e-shopu. Zvýhodněná cena pro zaměstnance je 250 Kč. Více o našich produktech, vánočních kolekcích a speciálních akcích pro zaměstnance se dozvíte v některé z našich prodejen nebo na e-shopu Plzeňského Prazdroje. Na e-shopu se nezapomeňte přihlásit a získat tak výhodnější zaměstnanecké ceny. Pro přihlášení do aplikace e-shop používejte vaše osobní číslo jako login. Objednané zboží si samozřejmě můžete osobně vyzvednout v prodejně v Plzni. Tuplák noviny, které si tvoří zaměstnanci sami 6

7 Odbory vás informují / Zvýhodněné nabídky 0dbory vás informují Silvestrovské rubriky a jejich obsah vám mohou něco připomínat, ale důrazně upozorňujeme na to, že je to podobnost čistě náhodná. TUPLÁK za to nemůže. Citáty o managementu Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné. Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník udělat sám. Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko. BYZNYS SLOVÍČEK aneb srozumitelné překlady významu cizích slov do češtiny Atraktivní pekyč Balíček výhod k platu. Zamilovaný výraz lidí z ejčár, kteří se jeho nadužíváním v náborových inzerátech snaží zastřít skutečnost, že nedostanete zrovna moc keš. Badžet Rozpočet. Musí to být ta nejmenší věc na světě, protože ať už přijdete s jakýmkoliv nápadem, do badžetu se nikdy nic nevejde. Autsorsing Pitva firmy za živa. Nucený výsek fungujícího oddělení a jeho nahrazení externí partou šéfových kamarádů, kteří budou dělat tu samou práci, jen trošku dráž a pomaleji. Marketing Skupina halasících lidiček, kteří jsou ambiciózní, ale nechtělo se jim studovat obtížnou školu. Ejčár (HR) Lidské zdroje. Jediné oddělení, které bere práci ještě ležérněji než marketing. Midi menedžment Střední menažerie. Lidé, kteří mají tak vysoké splátky na hypotéku, že pro svou kariéru musí udělat cokoli-bez ohledu na páteř a centrální nervovou soustavu. zlatá linka zaměstnanců dobrý den Plzeň: Nošovice: Velké Popovice: nikdy není utržené a je tu pro Vás ZVÝHODĚNÉ NABÍDKY Všichni zaměstnanci Plzeňského Prazdroje mají možnost využít zvýhodněných nabídek od našich partnerů. Seznam všech nabídek naleznete v Benefit Shopu NABÍDKY A SLEVY (pravé menu) Zvýhodněné nabídky. V detailu každého partnera je uvedena výše slevy a postup, jak slevu využít. Využijte některou z nabídek a udělejte svým blízkým radost nejen na Vánoce. Redakce Výhradně pro zaměstnance Plzeňského Prazdroje. Sleva 10 % na veškerý sortiment nábytku v showroomech Jitona. HLÁŠKY V ROCE 2012 Z DOMOVA Oznámení, že kolektivní smlouva je podepsaná na dva roky. To si odboráři vzali dovolenou na dva roky. Zaměstnanecké pivo se bude odebírat v Makru Toho, kdo to rozhodl, bych doporučil na Zlatý Prazdroj Benefity a vysvětlování, jak objednávat v systému Každý má takové zprávy, jaké si zaslouží. Nabídka dovolené v Tupláku Nám je jedno, kam pojedeme, ale nekrachne ta cestovka? Výběrová řízení Tam, kde pracoval jeden schopný, budou pracovat dva průměrní. Nebylo by lepší přejmenovat výběrová řízení na účelová řízení? To byla výběrová řízení? Tady se na nějakou korunu nekoukalo. Ohlasy štamgastů na Gambrinus Originál Proboha, co jsme to pili před tím?! Jsme druhým nejlepším zaměstnavatelem v ČR Mzdy se zamrazily, prémie nevyplácí, přesčasy neproplácí. Jak to asi vypadá u zaměstnavatelů, kteří jsou za námi?! ZE SVĚTA Co může být horší než hra národního týmu ve fotbale? Sex s manželkou po čtyřiceti letech. Posezení v baru za prohibice. Pracovat jako svačinář v hladomorně. Praha Soběslav Plzeň Brno Zlín Ostrava Michelle pokračování na straně 8 Přání voliče před volbami Nahrabali jste si již dost, opusťte svá místa. My chceme taky legálně krást. A JE TO TADY!! Podle nařízení Evropské Unie se s účinností od musí používat pouze třívrstvý toaletní papír. Evropská Unie totiž na každé h o vyžaduje dvě kopie. Bohumír Matas inzerát Jitona-Prazdroj A5.indd :57 7

8 Z výhod ně né n a bí dk y PROSINEC / 2012 Mimořádná nabídka pro zaměstnance Plzeňského Prazdroje 30% SLEVA proti běžným cenám na trhu Vitaminový balíček za akční cenu 400 Kč vč. DPH orientační cena balíčku v lékárně 560 Kč vč. DPH Pastilky Farmax - ŠALVĚJ ECHINACEA 12 tablet Vitamín C complex mini 60 tablet Vitamín C s postupným uvolňováním 500 mg tablet zdarma Revital multi, příchuť pomeranče a mandarinky 20 šumivých tablet Zinek 15 mg 30 tablet Revital Nachlazení a imunita, příchuť citron, pomeranč 36 šumivých tablet Energit hroznový cukr, jahoda 17 ks Cool fresch Extra strong mint 25 tablet inzerat_prazdroj_koloseum:sestava :39 Stránka 2 Zacvičte si a zrelaxujte v moderním, zrekonstruovaném sport centru Koloseum. Využít můžete maximálně vybavenou posilovnu, kardio zónu, horolezeckou stěnu s boulderem (vstup v rámci fitness - neplatíte nic navíc), sál na box, indoor cycling, aerobní sál, dva kurty na squash a v neposlední řadě také tři extra silná solária a finskou saunu s možností soukromého pronájmu. Otevřeno pro Vás máme 365 dní v roce, již od 6 do 22 hodin. S naší permanentkou získáváte okamžité slevy u našich partnerů: Rock point, Židle Peška, Original Store... Pro více informací, podrobný rozpis jednotlivých cvičení a seznam partnerů navštivte náš web 7 *Ëƽ+ +"ƕč "+"Ƥ1: (1"/č µ* 2ø"1 Ö Â 0 7'"!+,!2øøÖ đ&3,19 Objednávejte na Speciální ceny kolekce 170 let pro zaměstnance Vyberte produkt, první týden dodávky, platbu na fakturu a do poznámky uveďte Prazdroj Už nemusíte nakupovat a vymýšlet co k večeři! My to za vás vyřešíme. Dodáváme lahodné a rychlé recepty na 4 večeře společně se všemi potřebnými surovinami až do domu. Tričko PU 170 let pánské nebo dámské za 170 Kč Zpříjemněte si všední den s výbornou, nutričně vyváženou večeří a ušetřete čas, který můžete věnovat sobě, či své rodině. Dodáváme pouze kvalitní potraviny a nápadité, námi prověřené recepty.?<ŀ ƹ"3 + -/3+Ö ƚ!µ3(2 =Aŀ ƹ"3 Krýgl PU 170 let s krabičkou za 60 Kč +,ƽ 1+Ö ƚ!µ3(69 Sleva platí po předložení poukazu, poukaz je přenosný. Slevy se nesčítají. Poukaz lze uplatnit na celý jednorázový nákup. Platnost poukazu do Stříbrná pamětní medaile za 1350 Kč a další Limitovaná kolekce ke 170. výročí na e-shopu! Vážené kolegyně, vážení kolegové, už jste navštívili náš pivovarský e-shop? Za zvýhodněné ceny zde nakoupíte dárkové zboží většiny našich značek. Nově je v nabídce e-shopu i limitovaná kolekce zboží vyrobená ke 170. výročí naší společnosti. K dostání pouze na uživatelské jméno: Vaše osobní číslo (je uvedeno na zaměstnanecké kartičce); heslo: Vaše osobní číslo (doporučujeme změnit po prvním přihlášením). Detaily přihlášení zjistíte na portále pod odkazem E-shop nebo na tel.: Nabídka platí do vyprodání zásob. Poukaz na slevu Využij te dárkov vánoční é se sle poukazy vou 25 %. Platí Po Předložení tohoto Poukazu na veškerý sortiment v naší optice Při nákupu kompletních brýlí měření zraku zdarma Akceptujeme i poukazy EDENRED TICKET MULTI Jsme tu pro Vás. Váš E-shop. Domažlice, Kostelní 168, HoRažĎoVice, Ševčíkova 38, HoRŠoVSKÝ TÝN, J. Jindřicha 280, cheb, Tř. Svobody 547/19, KaRloVy VaRy, Moskevská 22, KDyNě, Náměstí 313, KlaToVy, náměstí Míru 65, , Pražská 26, ostrov NaD ohří, Hroznětínská 350, písek, Velké náměstí 2, plzeň, B. Smetany 1, příbram, Pražská 149, SoKoloV, Staré náměstí 137, , Rokycanova 1756, STRaKoNice, Bezděkovská 30, plakat (v4).indd :59 Vydávají odborové organizace působící v Plzeňském Prazdroji, a.s., ve spolupráci s úsekem lidského kapitálu Redakční rada: šéfredaktor Bohumír Matas tel , zástupce Milan Koza tel , členové Hana Jirásková tel , Petr Bauer tel , Pavel Zítek tel , Dagmar Pittnerová tel , Veronika Šedivcová tel , Vlastislav Štrunc / Kontaktní / DTP: Grafické studio VLADO / Tisk: Kavka Print Vydáno: / Příští číslo vyjde:

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Čerstvý sortiment: kvalita na vlně. Země textilu zaslíbené. Vůně podporují. Snídaňové trendy českého. Nepodceňujte důležitost detailu

Čerstvý sortiment: kvalita na vlně. Země textilu zaslíbené. Vůně podporují. Snídaňové trendy českého. Nepodceňujte důležitost detailu ročník III., www.retailinfo.cz Čerstvý sortiment: kvalita na vlně populismu str. 14 Země textilu zaslíbené str. 20 Vůně podporují prodej str. 26 Snídaňové trendy českého zákazníka str. 30 Nepodceňujte

Více

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem FÓRUM PROSINEC 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Airbnb na českém trhu Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem Pivovary

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Vladimír Mikel: Staneme se šiřiteli myšlenek zodpovědného podnikání. Muž, který ví, co chce

Vladimír Mikel: Staneme se šiřiteli myšlenek zodpovědného podnikání. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce duben 2015 Osobnosti tohoto vydání: Vladimír Mikel Miroslav Kotík Jiří Halbrštát Pavel Kusý Tým redakční rady Prosperita Věra Krumphanzlová Vladimír Mikel: Staneme

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

Na pseudoinovace nesázejte! str. 12. Inovace na druhou. Cenová citlivost českých nakupujících str. 18. Odkud se berou? str. 24

Na pseudoinovace nesázejte! str. 12. Inovace na druhou. Cenová citlivost českých nakupujících str. 18. Odkud se berou? str. 24 ročník I., www.retailinfo.cz Na pseudoinovace nesázejte! str. 12 Inovace na druhou str. 14 Cenová citlivost českých nakupujících str. 18 Odkud se berou? str. 24 Jak získat regionální značku kvality? str.

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost?

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? 2013 e-trend Spolehlivé tipy pro váš e-shop Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? Editorial Obsah Trendy E-commerce 2013 pohledem Tomáše Hájka Zeptali jsme se Předních osobností

Více