Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 1 Zpravodaj mûsta

2 Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale nenabídla žádnou blízkost. Žijeme v takové době. Obklopeni všemožnými sdělovacími a komunikačními prostředky snadno zapomínáme, že pár metrů od nás třeba žije člověk, kterému (a vlastně i nám samotným) víc než dokonalá aparatura domácího kina chybí prosté povídání si z očí do očí. I proto jsem rád, že se na půdě svazku obcí Dolní Povltaví zrodil nápad se jednou ročně v jedné z obcí svazku setkávat na kus řeči, trochu toho sportování a společné zábavy. Po loňských Máslovicích se letos stala hostitelem Vodolka. Jak to všechno dopadlo, jste měli možnost osobně prožít v sobotu 23. května A také jste nejspíš prožili. (To podle počtu přítomných ve sportovním areálu, na volejbalovém hřišti v Malém háji a v Klubu Aero - tady všude se něco dělo. A nebylo toho zrovna málo!) Pro ty méně šťastné nebo v tu dobu zaneprázdněné přikládám pár fotografií. (Daleko více jich je k vidění na městských internetových stránkách!) Je mi ctí tlumočit poděkování paní starostky Evy Odehnalové všem, kteří přispěli ke zdaru sousedského setkání, za obětavou pomoc a spolupráci a samozřejmě místním sportovním týmům a jednotlivcům za výbornou reprezentaci Vodolky. Klobouk dolů před jejich nasazením a výkony! No a příští rok na viděnou ve Vodochodech! Protentokrát stručně, abych přemírou textu nepřehlušil daleko výmluvnější obrazovou dokumentaci. Roman Straka Foto: P. Novotný

3 Hedvika Krejčí Kolik životů v písku bdělo kolik krajin prošlo mojí rukou zelené stromy, ryby, hadi moře je znovu, znovu hladí. Na písku stárnem pomaloučku rýč slunce vrásečky nám hloubí než pták svým letem protne keř můj hrad se sluncem rozpadne stín parku poledne si koupí zavlaje ještě náš rychlý běh. V červnu oslavili významná životní jubilea tito občané: Sedmdesátiny paní Věra Kymrová pan Alois Šťastný Osmdesátiny paní Pavla Jandová pan Čestmír Černý Jedenaosmdesátiny paní Jarmila Korunková pan Jindřich Kahaj paní Daniela Prášková paní Anna Bydžovská pan Jindřich Šiška Čtyřiaosmdesátiny pan Josef Král paní Milada Polanská Šestaosmdesátiny pan Antonín Komrska Osmaosmdesátiny pan Matěj Krepuš Děti na písku K moři nás touha stále vábí už příliv něžně přikryl náš dech a moc nezabolí to ani až si nás kdosi proseje dlaní smích v hrstích, přelézání plotu květiny, auta, cirkus, noty voda má svoji pravdu v moři vlny ji znovu, znovu boří. Gratulujeme Dolínek Dolínek V červenci oslaví významná životní jubilea tito občané: Sedmdesátiny paní Marie Kačerová pan Jaroslav Mazánek Osmdesátiny paní Květoslava Nádvorníková pan Jaroslav Zeman Jedenaosmdesátiny paní Magdalena Růžencová Třiaosmdesátiny paní Ludmila Mokrá Čtyřiaosmdesátiny paní Zdeňka Berendová Pětaosmdesátiny pan Miloslav Hoch Pětadevadesátiny paní Marta Samková Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) MEDOVÉ TROJHRÁNKY Vítězný recept soutěže o Vodolský vdolek autorka paní Kamila Rubešová z Kozomína Potřebujeme: Na těsto: 100 g hladké mouky, 50 g škrobu, 150 g tuku, 70 g cukru moučka, 1 vejce Zpracujeme těsto, které necháme asi 30 minut odležet Foto: Vl. Hendrych v chladu. Na směs potřebujeme: 150 g ořechů nasekaných nahrubo, 150 g ořechů mletých, 150 g sušeného ovoce (rozinky, křížaly, sušené hrušky, kandované ovoce), 3 lžíce tekutého medu, 50 g cukru Ořechy opražíme na pánvi, přidáme ovoce a cukr, zalijeme medem a necháme lehce zkaramelizovat. Těsto položíme na plech, vyložený pečicím papírem. Potřeme džemem, směsí a pečeme. Po upečení krájíme na trojhránky.

4 Obsah Slovo starostky Zprávy z radnice Plánované investiční akce Odbor samosprávy Nová zeleň na Vodolce Třídíme odpad Policie informuje Přívozy v pražské integrované dopravě Výběr z nových knih Vrch Špičák Vědomostní prázdninové rozptýlení II. kolo Velké ceny 2008 v požárním útoku Vodolkou se přehnali husité Dětský den Muzejní noc v rodném domku V. Hálka Historie časopisu Odolen Botanickou špičku hostila škola v Odoleně Vodě Sport Dětské centrum Sluníčko a AERO Vodochody a.s. v pohádkovém lese Foto titulní strana: Jan Kouba Milí čtenáři, jako dárek na dovolenou jsme se vám rozhodli věnovat letní dvojčíslo našeho městského zpravodaje. Doufám, že naši stálí čtenáři jej přijmou jako poděkování za přízeň a že si i touto cestou najdeme čtenáře nové. V letošním roce jsme pro vás připravili řadu novinek. Těší nás, že se nám schází stále větší množství příspěvků a dá kolikrát hodně práce vše do 28 stránek vtěsnat. Nicméně děláme to pro vás a věřte, že tak činíme rádi. Snažíme se ve spolupráci svedením města informovat o dění ve městě, zprostředkovávat vám průběh různých nejen kulturních, ale i sportovních akcí a ukázat vám, že je zde spoustu šikovných lidí, kteří tráví svůj volný čas většinou nezištnou prací pro město. Hlavně nově přistěhované obyvatele našeho městečka chceme přesvědčit, že je zde pěkné místo k životu, což však závisí i na jejich aktivním přístupu. Za celou redakční radu vám přeji příjemné a pohodové léto, klidnou dovolenou a abyste vždy měli dostatek času na to, co je opravdu podstatné. Barbora Měchurová Pozn. Omezený počet výtisků tohoto čísla je v prodeji na podatelně městského úřadu. Odolen vychází vždy první den v měsíci a za 10,- Kč si jej můžete zakoupit (mimo tohoto čísla) na prodejních místech: Potraviny Materna - Horní náměstí, Večerka - Horní náměstí, Novinový stánek u školy, Potraviny Dvořák - Dolní náměstí, Novinový stánek - Dolní náměstí a Papírnictví PeRa - Dolní náměstí. Další informace o našem zpravodaji včetně těch pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. ODOLEN Vydává MěÚ, Dolní nám. č.14, jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E IČO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek, N. Střelbová, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk: Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, nebo poslat na a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin. Textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Podrobné informace pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. Toto 198. číslo bylo vydáno: 30/6/2008 Cena 10,- Kč

5 Slovo starostky Vážení čtenáři, dostáváte do rukou dvojčíslo Odolenu, které jeho redakční rada připravila jako prezentaci své práce a je distribuován do všech stránek v Odoleně Vodě zdarma. Ráda využívám nabídnutého prostoru, abych vám v několika málo řádcích prezentovala činnost města a jeho zastupitelů. Zastupitelstvo města je 15-ti členné a po volbách jsou v něm zastoupeny strany ODS, ČSSD, KSČM, ODH, SNK ED, Nezávislí, Zelení a Sdružení za lepší Odolena Vodu. Všechna zásadní rozhodnutí týkající se rozvoje města musí být zastupitelstvem projednána a schválena. Část zastupitelů se i aktivně podílí na přípravě podkladů, pracuje v komisích rady a výborech zastupitelstva. Co mi však chybí, je aktivnější přístup některých zastupitelů při prosazování i jejich vlastních volebních programů. Mimo jiné deklarovali, že umí čerpat státní a evropské dotace, zatím však v této oblasti neprojevili žádnou iniciativu a ani nenabídli pomoc při náročné přípravě a zpracování projektů nebo žádostí. I při společenských akcích města, kde by jej měli zastupovat, je jejich účast velmi sporadická. K důležitým bodům jsou často svolávána pracovní jednání, na které si však také nenacházejí čas a jednání zastupitelstva jsou pak zbytečně zdlouhavá díky jejich nepřipravenosti. Naopak si velice vážím všech, kteří nezištně, pouze za symbolickou odměnu a ve svém volném čase pracují pro město. Dovolte mi, abych jim touto cestou poděkovala. Ať už je to redakční rada Odolenu, kde není ani jediný profesionál, a přesto již pravidelně 19 let vychází 11 čísel ročně. Od zajištění obsahu, po distribuci je vše plně v jejich režii. Město neprovozuje kulturní zařízení a nemá profesionály pro zajištění kulturních akcí, a přesto kulturní komise připraví každý měsíc zajímavý program. Mnohé z vás při životním jubileu navštívily členky komise pro občanské záležitosti, které nezapomínají ani na naše seniory v domovech důchodců. Kromě tradičního setkání s důchodci v předvánočním čase pořádají i vítání občánků. Spoustu práce odvádí stavební komise, která minimálně 2x v měsíci posuzuje a připravuje podklady pro jednání rady města týkající se všech stavebních záměrů. Nemohu vynechat dopravní komisi, která má veliký podíl na četnosti spojů autobusové dopravy a mimo jiné pro vás už mnoho let navíc připravuje kapesní jízdní řád. Stejně tak i v dalších komisích: pro životní prostředí, sportovní, sociální, škodní a likvidační, pro seniory a bytové pracuje mnoho jejich členů ve svém osobním volnu. Ne vše se daří zrealizovat tak, jak bych si já a jistě i mnozí z vás představovali. Priorit je mnoho a finanční možnosti města jsou značně omezené. Připravujeme projekty, které bez financování z dotačních peněz nejsou realizovatelné např. rekonstrukce a rozšíření ZŠ a MŠ, doodkanalizování dolní části města a Čenkova. Investiční komise dostala od rady za úkol přípravu harmonogramu prací pro rekonstrukci Dolního náměstí. Privatizací bytových domů a prodejem části majetku města chceme zajistit nezbytné vlastní finanční zdroje na spolufinancování těchto projektů, které je podmínkou získání dotací. Na rekonstrukce a výstavbu komunikací a chodníků, které buď chybí, nebo jsou ve špatném stavu, je získání dotací téměř nemožné. Tyto práce musí plně hradit město. Již třetí rok se nám daří vždy alespoň nejfrekventovanější úseky opravit - např. část ulice Revoluční, chodník Komenského a v letošním roce je to ulice Smetanova. Výměna místního rozhlasu za moderní bezdrátový systém, na kterou jsme získali dotaci, se potýká s problémy při seřizování slyšitelnosti, ale její význam pro zapojení do varovného systému obyvatelstva je nedocenitelný. Z dotace byl také zbudován mladými využívaný skatepark. S finanční podporou společnosti Aero Vodochody a.s. byla již loni zahájena oprava dětských hřišť, rekonstrukcí hřiště na Dolním náměstí. A letos probíhá rekonstrukce dětského hřiště Pod Tvrzí. Podle dohody s Aerem budeme v této spolupráci pokračovat i v dalších letech. Dovolte mi, abych se na vás obrátila s jednou prosbou. Mnozí z našich nových spoluobčanů si při přistěhování nemění své trvalé bydliště. Pro město tak rostou ztráty jak na příjmu do rozpočtu ze sdílených daní - cca 7 400,- Kč/1 obyvatele a 3

6 rok, tak i na poplatku za odpad, který jsou povinni ze zákona platit zase jenom občané s trvalým pobytem. Tyto prostředky pak v obecní pokladně citelně chybí. Proto se tímto obracím na všechny, kteří na Vodolce bydlí, mají tady své bydliště, aby se zde na matričním úřadě přihlásili. Mnohé z vás zajímá budoucí rozvoj letiště Aero Vodochody a vznik průmyslové zóny na katastru Vodolky u Úžic. V současné chvíli probíhá tzv. EIA - tzn. posouzení záměru na zbudování mezinárodního veřejného letiště z hlediska vlivu na životní prostředí. Územní plán města má schválenou průmyslovou zónu pouze v lokalitě mezi Aerem Vodochody a dálnicí. Jakákoliv další průmyslová zóna musí být nejdříve projednána a schválena novým územním plánem. Práce na jeho tvorbě budou zahájeny počátkem příštího roku a spolu se Strategickým plánem rozvoje města, který bude zastupitelstvo schvalovat v září a na jehož tvorbě se podílelo mnoho z vás, se jedná o dokumenty, které městu určí na dobu minimálně 10-ti let směr jeho budoucího růstu a rozvoje. Ráda se s vámi setkám osobně na neformálních tvz. Setkáních se starostkou, které pořádám přibližně jednou za tři měsíce. Podněty z těchto setkání jsou pro mě velkou inspirací do další práce. Přeji vám všem krásné léto, prázdniny plné pohody a dovolenou přesně podle vašich přání. Eva Odehnalová starostka Zprávy z radnice Výtah ze zápisu z jednání samosprávných orgánů města Rada města 20. května 2008 Projekt na rekonstrukci sportovního areálu RM schválila projektovou dokumentaci na rekonstrukci Sportovního areálu v Odoleně Vodě předloženou Ing. arch. Navrátilem, architektonický ateliér Praha 6. Město opět požádá o dotaci Ministerstvo financí ČR na realizaci tohoto záměru. Plán oprav městských domů RM z předloženého plánu Centry na opravu bytových domů v majetku města pro rok 2008 schválila následující položky: nutné běžné opravy a odstranění havarijních stavů ( ,- Kč) provedení nutných revizí ( ,- Kč ) ostatní náklady spojené se správou domů ( ,- Kč). Rada města č. 8/2008 rozšířila plán oprav o tyto body: oprava oken v čp. 395 úprava sklepních prostor v čp. 253 (cca ,- Kč) Rada dále uložila společnosti Centra zadat poptávkové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro revitalizaci bytových domů v majetku města čp , , , včetně vestavby půdních bytů v čp , Výsledky výběrových řízení V souladu s doporučením hodnotící komise RM schválila výsledky zadávacích řízení na veřejné zakázky: Výměna oken a vchodových dveří v budově Městského úřadu, kde byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy VEKRA spol. s r.o., Lázně Toušeň - dodávka a montáž plastových oken za celkovou cenu ,- Kč, dodávka a montáž eurooken za celkovou cenu ,- Kč. Město ale stále ještě zvažuje možnost repase oken původních. Rekonstrukce střešního pláště na části Sportovní haly v Odoleně Vodě. Smlouva o dílo bude uzavřena s az.profil, s.r.o., Praha 5 za celkovou cenu ,- Kč včetně 19 % DPH. Hlavními kritérii výběru nebyla jen nabízená cena, ale i poskytovaná záruka. Jednoduchý projektový návrh řešení na rekonstrukci dětského hřiště Pod Tvrzí v Odoleně Vodě. Vítězem se stala firma TR Antoš, s.r.o., Turnov s návrhem ve variantě I za celkovou maximální cenu ,- Kč včetně 19% DPH.

7 Nová okna v městském bytě RM vydala souhlasné stanovisko žádosti o výměnu stávajících dřevěných oken za plastová v městském bytě v ulici Komenského. Okna však musí být vzhledově stejná a náklady na jejich výměnu nebudou uplatňovány na městu. Výsledky zápisu do MŠ RM vzala na vědomí zprávu paní ředitelky Mateřské školy o průběhu zápisu. Všechny děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a mají trvalé bydliště v našem městě, byly do školky přijaty. Město si je však vědomo zvyšujícího se počtu narozených dětí, a proto vypsalo výzvu na projekt na rozšíření MŠ nástavbou na její hospodářské budově, která musela být vzhledem ke změně právních předpisů pozastavena. Rozšíření MŠ bude řešeno společně s rekonstrukcí a rozšířením ZŠ. Rada města 12. června 2008 Kulturní nástěnkový portál Kulturní komise požádala RM o poskytnutí obecní vitríny na Horním námětí vedle informační tabule městského úřadu pro využití jako nástěnkový informační portál, kde budou soustředěny informace o kulturních, společenských a sportovních akcích konaných v našem městě. RM tuto žádost schválila. Všichni, kteří pořádají různé akce, budou tak moci tuto vývěsku využívat. Dotace z evropských fondů RM schválila výsledek výběrového řízení na Zabezpečení činností spojených se získáním dotací z evropských strukturálních fondů pro zajištění finančních prostředků na výstavbu doodkanalizování města a rozšíření ČOV. V této záležitosti bude město jednat s firmou Technoexport Czech Republic, která předložila nejlepší nabídku. Prodejna Železářství-elektro na Horním náměstí opět k pronájmu Firma Železářství u Rotta, která byla vybrána na základě své nabídky na pronájem těchto prostor, od svého záměru odstoupila. RM proto schválila další zveřejnění záměru na pronájem prodejny bez uvedení předmětu podnikání a s tím, že případně bude zvažována možnost tyto prostory stavebně upravit na dvě provozovny. Kritériem pro vyhodnocení nabídky bude podnikatelský záměr. Spořitelna ruší bankomat Česká spořitelna koncem srpna ruší bankomat v domě čp. 395 v ulici Pod Tvrzí. Ve městě bude v provozu již pouze jeden bankomat a to na Horním náměstí 255. Další body z jednání městské rady najdete v plném znění na: Z podkladů města zpracovala Barbora Měchurová Plánované investiční akce Město bude v červnu, červenci a srpnu 2008 realizovat následující investiční akce: Rekonstrukce asfaltového povrchu a chodníku v ulici Smetanova v Dolínku Rekonstrukce střešního pláště na části Sportovní haly v Odoleně Vodě Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Větrná Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Pod Tvrzí Dva nové přechody pro chodce a rekonstrukce dvou stávajících: 3x v Dolínku na náměstí Vítězslava Hálka 1x na Dolním náměstí v Odoleně Vodě Výměna nebo repase oken v budově Městského úřadu čp.14 Instalace informačního měřiče rychlosti v ulici Pražská Dále budou probíhat běžné opravy budov základní a mateřské školy. Ing. Jindřich Sochůrek tajemník 5

8 Nový seriál odbory se představují Jednotlivé odbory našeho městského úřadu pro vás připravily 5-ti dílný seriál, v němž vám představí nejen své zaměstnance, ale hlavně přiblíží svou práci. V první části se seznámíte s činností odboru samosorávy, který je velmi často našimi občany oslovován. V dalších dílech bude následovat odbor tajemníka, sociálněsprávní odbor, finanční odbor a stavební úřad. Redakční rada I. část ODBOR SAMOSPRÁVY Vedoucí odboru: pí Soňa Muzikářová, tel Samostatný referent: pí Jana Bubeníčková, tel p. Pavel Halva, tel Tento odbor má ve své pracovní náplni především: Správa majetku města zajišťuje evidenci nemovitostí ve vlastnictví města včetně jejich správy ve spolupráci s právníkem připravuje návrhy smluv na pronájem nemovitostí ve vlastnictví města, odpovídá za kontrolu plnění nájemních smluv, zajišťuje převody vlastnických práv k nemovitostem eviduje a vyřizuje podané žádosti o zřízení věcného břemene na pozemky v majetku města zajišťuje přípravu materiálů v rámci samostatné působnosti města k projednání v radě města zajišťuje veškeré úkony ohledně hospodaření s byty v majetku města Správa místních a správních poplatků je správcem daní a poplatků u místních poplatků na základě obecně závazných vyhlášek města (za užívání veřejného prostranství; za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů; ze psů; ze vstupného) vydává rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů Investiční činnost spolupracuje při přípravě investičních záměrů města zabezpečuje technickou dokumentaci a potřebná geodetická měření Vedle výše uvedených dále ještě například: zabezpečuje evidenci provozu veřejného pohřebiště, uzavírá smlouvy o nájmu hrobových míst vykonává přenesenou působnost o pozemních komunikacích zajišťuje pojištění majetku, včetně ohlášení pojistných událostí zajišťuje činnost při řešení změn dopravního značení na území města spolupracuje se správcem místních komunikací a sportovního areálu, spolupracuje s MěP a Policií ČR zajišťuje součinnost fyzických a právnických osob při investiční činnosti na území města připravuje zadávací řízení v rozsahu samostatné působnosti. Pokračování příště Pozvánka do minigalerie 6

9 Víte, že... je na Vodolce nová zeleň? Dokončením úpravy veřejného prostranství před Klubem Aero vznikla na Vodolce nová zelená oáza s lavičkami, která zpříjemňuje nejen čekání na autobus. Hlavně, aby nám to vydrželo! Dolní náměstí V ulici Smetanova bylo loni vysázeno 10 stromů. Na upravené ploše ještě časem přibude další chodník vedoucí z lesa přímo do ulice Smetanova. Díky instalovaným osázeným truhlíkům prokoukla i ulice V Malém háji před panelovým domem u kotelny. Pod travnatým pásem tam vede teplovod, a proto byl zvolen tento způsob úpravy. Město má od komise pro životní prostředí zpracovaný návrh na výsadbu nové zeleně, takže se ještě postupem času dočkáme dalších úprav. Za fotografie patří poděkování panu Pavlu Novotnému do kapsy - II. aktualizované vydání Dobrá zpráva pro všechny, kteří si tuto skládačku oblíbili a používají ji. Konečně se podařilo najít čas pro aktualizaci informací, kontaktů, odkazů. Zkrátka je hotovo a skládačka s novou titulní fotkou už se tiskne. V prodeji bude v červenci na obvyklých prodejních místech za 20 Kč. O přesném termínu zahájení prodeje vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek a hlášením místního rozhlasu. Redakční rada Vážení čtenáři, v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. jsme pro vás připravili nový seriál o třídění odpadů. V několika dalších číslech Odolenu budu pro vás vybírat to nejzajímavější z článků krajského úřadu o této problematice. Věřím, že tak zodpovíme mnohé z vašich dotazů. Podrobnosti o odpadovém hospodářství v našem městě včetně zajímavých odkazů a dalších informací naleznete na v sekci Třídění opadů. Barbora Měchurová Třídíme odpad 1. díl - Co stojí odvoz a zpracování odpadů Všichni platíme za odpady a celá řada z nás si klade otázku, proč platit za něco, co vyhazuji? Na druhou stranu je třeba říci, že produkce odpadů k lidské společnosti neoddělitelně patří, vždyť odpadní jámy existovaly už v pravěku. Každý z nás produkuje odpad a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval a aby se neválel okolo domů a měst. A protože odpady se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se s nimi v rámci ochrany zdraví a přírody nakládalo bezpečně a podle zákona, je nutné za tuto službu platit. Pro správné nakládání s odpady je nezbytná celá řada na sebe navazujících technických zařízení, od sběrných nádob přes svozová vozidla po zařízení pro odstraňování nebo úpravu a recyklaci odpadů. Všechna tato zařízení obsluhují lidé, 7

10 kteří musí být za svoji, mnohdy velmi náročnou práci, placeni. Jen pro vaši představu - pořízení popelniční nádoby na směsný odpad stojí okolo 600 Kč, kontejner na třídění odpadů nestojí méně než Kč. Svozové vozidlo, které bude odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony korun. Auto jezdí na nyní již drahou naftu a většinou ho obsluhuje tříčlenná posádka. Skládka, kam se odpady vozí, musí splňovat celou řadu zákonných a technických norem a její výstavba stojí v řádech stovek milionů korun, spalovna odpadů v řádu miliard. Z každé tuny odpadu uloženého na skládku se navíc odvádějí zákonné poplatky, které se každé dva roky zvyšují o 100 Kč za tunu. Třídicí linka na separovaný odpad vyjde sice levněji, jen v řádech milionů, ale rozhodně nedokáže vyřešit problém směsného komunálního odpadu. A provoz třídírny, která zaměstnává nejméně desítku zaměstnanců, také není zadarmo. Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, která se dá obchodovat, příjmy z prodeje surovin nestačí pokrýt náklady spojené se sběrem, svozem a úpravou odpadů. Dnes již prakticky ve všech městech a obcích platí, že poplatek vybíraný od občanů, nejčastěji ve výši kolem 500 Kč na osobu za rok, pokryje jen 60 až 80 % nákladů obce na odpadové hospodářství. Zbytek musí obec či město doplatit ze svého rozpočtu. Sečteno a podtrženo, nakládání s odpady je náročná, zodpovědná a taky nákladná záležitost, bez které se ale neobejdeme. Nezapomeňte, ukládání odpadů na skládky je každé dva roky dražší. Proto třiďme odpady, ať jich na skládkách končí co nejméně. Pokračování příště A kolik za svoz odpadů zaplatilo město v loňském roce? Na poplatcích od obyvatel města vybráno ,- Kč (492,- Kč na 1 obyvatele) Odměna za třídění odpadů ,- Kč Dotace města do systému ,- Kč (192,- Kč na 1 obyvatele) Celkové náklady za odvoz odpadů ,- Kč 8 Policie informuje Dva případy odcizených mobilních telefonů objasněny Vkvětnu se policistům obvodního oddělení PČR podařilo objasnit dva případy odcizených mobilních telefonů. Z první krádeže je podezřelý 25letý muž z Odoleny Vody, který mobilní telefon odcizil mladé dívce pod záminkou zatelefonování. Když mu dívka telefon zapůjčila, neváhal ani vteřinu a s mobilním telefonem utekl. Z druhého případu je podezřelý 19letý mladík z Odoleny Vody, který se mobilního telefonu zmocnil, když si dvě kamarádky hrály v parku a mobil v hodnotě 4 000,- Kč nechaly položený na lavičce. Když procházel okolo, tak jej sebral a začal utíkat pryč. Dívky přitom byly od lavičky vzdálené jen pár metrů. V prvním případě se pachatel dopustil přestupku proti majetku a jeho skutek bude odeslán k projednání na přestupkovou komisi, ve druhém se jedná o trestný čin, neboť mladík již byl za poslední tři roky za obdobný skutek vyšetřován a dopustil se tak trestného činu krádeže. Věc bude proto řešena v trestním řízení. Krádež pečiva V noci ze 30. na 31. května došlo v našem městě k odcizení bedny s pečivem. Hladového zloděje nejspíše přilákala vůně čerstvého pečiva. Na otevření obchodu však nečekal. Po odjezdu dodávkového vozu zničil kovovou petlici bedny a odcizil čerstvé rohlíky, housky a bochníky chleba. Způsobená škoda nepřesáhla částku jeden tisíc korun. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení PČR jako podezření z trestného činu krádeže. Z internetových stránek PČR zpracoval František Podskalský

11 Prázdninový jízdní řád V době školních prázdnin dojde k několika málo změnám v autobusovém JŘ Ropidu ve spojení mezi Odolenou Vodou a Prahou. Ve směru do Prahy bude mezi 6. a 7. hodinou snížen počet spojů o jeden. Ostatní spoje však budou rozloženy takovým způsobem, aby nevznikly velké intervaly mezi nimi. Ve směru z Prahy do Odoleny Vody pojede mezi 6. a 7. hodinou o 2 spoje méně a mezi 7. a 8. hodinou o 1 spoj méně. Protože i v ostatních hodinách dojde někdy k minutovým posunům, je prázdninový jízdní řád s platností od 30. června do 29. srpna zveřejněn na internetových stránkách města (www.odolenavoda.cz). Na obvyklých prodejních místech zakoupíte také malý kapesní JŘ. Všechny výše zmiňované změny se týkají pouze linky 370. Za dopravní komisí Milan Šimonek Přívozy v pražské integrované dopravě Zajímavou nabídkou, hlavně v letních měsících, je jistě provoz přívozů, které mohou zpříjemnit cestování. Tarifní podmínky Na všech uvedených přívozech platí Tarif PID. Jízdní kolo je přepravováno zdarma. Na přívozech neplatí SMS jízdenka, ani nepřestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu. Přívoz P1: Sedlec - Zámky Sedlecký přívoz zajišťuje spojení Sedlce a Zámků na severním okraji Prahy, které je atraktivní pro výlety vltavským údolím (např. okruh Stromovka - Troja - Zámky - Sedlec - Podbaba - Stromovka) i pro běžné denní cesty. Spojení veřejnou dopravou z Bohnic na Suchdol přes Holešovice dnes trvá cca 60 minut, s využitím přívozu se tato doba může zkrátit na polovinu. Ještě výhodněji vychází spojení z Bohnic na Prahu 6 a do Roztok nebo Kralup nad Vltavou. Přívoz je výhodný pro dopravu na jízdním kole, kdy lze cestu z Bohnic na Suchdol uskutečnit za méně než 20 minut. Přívoz P2: V Podbabě - Podhoří Lysolajský přívoz spojuje vltavské břehy mezi vyústěním Šáreckého údolí a Podhořím. Tato trasa je atraktivní zejména pro spojení oblastí Prahy 6 a Troje pro rekreační i běžné denní cesty. Pro srovnání je uváděno, že cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes 30 minut, s využitím přívozu se tato doba zkrátí na polovinu. A navíc je cesta přívozem zajímavější, než obyčejná cesta tramvají a autobusem, popř. metrem. Přívoz P3: Lihovar - Dvorce-Žluté lázně Přívoz se sezónním provozem od dubna do října nabízí atraktivní spojení oblasti Podolí a Zlíchova, a to včetně výhodných návazností linek pozemní dopravy v zastávkách Lihovar a Dvorce (především l. 118 a 124 ke stanici metra Budějovická). Umístění pravobřežního přístaviště přímo v areálu Žlutých lázní je výhodou pro jejich návštěvníky a ani do Plaveckého stadionu Podolí to není daleko. Vodní i pozemní cesta jsou časově srovnatelné, ale z hladiny řeky je pohled jistě zajímavější. Provozní podmínky Informace o provozu přívozů naleznete na nebo je lze též získat na následujících telefonech: přívoz P1: , přívoz P2: , přívoz P3: U přívozů jsou v jízdním řádu uvedeny pravidelné plavby, další plavby jsou možné, mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu, na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Z tiskových zpráv společnosti ROPID zpracovala Naďa Střelbová Dopravní firma ČSAD Střední Čechy, a.s. přijme řidiče autobusů pro oblast Odoleny Vody a Mělnicka. Nabízíme náborový příspěvek. Informace na tel. čísle:

12 Výběr z nových knih Pro děti Joachim Massanek: Fotbaloví divoši - Leon Mistr kliček První příběh party kamarádů, kteří ze všeho nejraději hrají fotbal. Pro čtenáře od 9 let. Vojtěch Steklač: Dvojčata v akci - Liga starších džentlemanů Poklad hraběte Domanína Dobrodružné příběhy sourozenců Andrey a Martina. Jiří Žáček: Aprílová škola Vtipné básničky pro všechny děti. Iva Procházková: Myši patří do nebe Fantaskní příběh s nečekanou a nápaditou pointou, humorný příběh o dvou kamarádech. Pro čtenáře od 7 let. Beletrie Kevin J. Anderson: Z ohně a noci Sci-fi román, pátá část rozsáhlé galaktické ságy. Robert Ludlum: Agent bez minulosti Nové vydání Ludlumova nejslavnějšího románu Bourneova totožnost. Cormac McCarthy: Cesta Sci-fi román, který získal v roce 2007 Pulitzerovu cenu, vypráví vizi o naší zemi po blíže neurčené katastrofě. Cormac McCarthy: Tahle země není pro starý Netradiční detektivní příběh z texasko-mexické hranice. Podle románu byl natočen stejnojmenný film, který získal 2 Zlaté glóby a 4 Oskary. Peter James: Muž v černé kukle Kombinace thrilleru s hororem, v němž hrají důležitou úlohu paranormální jevy. Julie Garwood: Tanec stínů Milostný román pro ženy. Danielle Steel: Její královská výsost Příběh mladé lichtenštejnské princezny. Patricia Cornwellová: V ohrožení Detektivní novela ze zákulisí politického světa. Odborná literatura Boros Anikó: Okrasné stromy, keře a popínavé rostliny Vyvážená harmonie zeleně v našich zahradách. Naďa Střelbová 10

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

ODRAZ 5/2011. měsíčník Roztok a Žalova. Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků. Nevšední všední život M. Nechvátala

ODRAZ 5/2011. měsíčník Roztok a Žalova. Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků. Nevšední všední život M. Nechvátala ODRAZ 5/2011 měsíčník Roztok a Žalova V sobotu 4. června se na vás děti těším na pohádkové trase v Tichém údolí Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků Nevšední všední život M. Nechvátala Ekologické

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4 Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 Rozhovor s ředitelkou školy 14 1. 9. Dětský den 16 Kriminalita v Psárech

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve Dnes v čísle: Hasiči vloni absolvovali přes dvě stě zásahů (str. 2) Lábus s Kaiserem ovládnou jeviště kulturního domu (str. 4) Putovní pohár Tatry kořistí Getafe (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více