Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 1 Zpravodaj mûsta

2 Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale nenabídla žádnou blízkost. Žijeme v takové době. Obklopeni všemožnými sdělovacími a komunikačními prostředky snadno zapomínáme, že pár metrů od nás třeba žije člověk, kterému (a vlastně i nám samotným) víc než dokonalá aparatura domácího kina chybí prosté povídání si z očí do očí. I proto jsem rád, že se na půdě svazku obcí Dolní Povltaví zrodil nápad se jednou ročně v jedné z obcí svazku setkávat na kus řeči, trochu toho sportování a společné zábavy. Po loňských Máslovicích se letos stala hostitelem Vodolka. Jak to všechno dopadlo, jste měli možnost osobně prožít v sobotu 23. května A také jste nejspíš prožili. (To podle počtu přítomných ve sportovním areálu, na volejbalovém hřišti v Malém háji a v Klubu Aero - tady všude se něco dělo. A nebylo toho zrovna málo!) Pro ty méně šťastné nebo v tu dobu zaneprázdněné přikládám pár fotografií. (Daleko více jich je k vidění na městských internetových stránkách!) Je mi ctí tlumočit poděkování paní starostky Evy Odehnalové všem, kteří přispěli ke zdaru sousedského setkání, za obětavou pomoc a spolupráci a samozřejmě místním sportovním týmům a jednotlivcům za výbornou reprezentaci Vodolky. Klobouk dolů před jejich nasazením a výkony! No a příští rok na viděnou ve Vodochodech! Protentokrát stručně, abych přemírou textu nepřehlušil daleko výmluvnější obrazovou dokumentaci. Roman Straka Foto: P. Novotný

3 Hedvika Krejčí Kolik životů v písku bdělo kolik krajin prošlo mojí rukou zelené stromy, ryby, hadi moře je znovu, znovu hladí. Na písku stárnem pomaloučku rýč slunce vrásečky nám hloubí než pták svým letem protne keř můj hrad se sluncem rozpadne stín parku poledne si koupí zavlaje ještě náš rychlý běh. V červnu oslavili významná životní jubilea tito občané: Sedmdesátiny paní Věra Kymrová pan Alois Šťastný Osmdesátiny paní Pavla Jandová pan Čestmír Černý Jedenaosmdesátiny paní Jarmila Korunková pan Jindřich Kahaj paní Daniela Prášková paní Anna Bydžovská pan Jindřich Šiška Čtyřiaosmdesátiny pan Josef Král paní Milada Polanská Šestaosmdesátiny pan Antonín Komrska Osmaosmdesátiny pan Matěj Krepuš Děti na písku K moři nás touha stále vábí už příliv něžně přikryl náš dech a moc nezabolí to ani až si nás kdosi proseje dlaní smích v hrstích, přelézání plotu květiny, auta, cirkus, noty voda má svoji pravdu v moři vlny ji znovu, znovu boří. Gratulujeme Dolínek Dolínek V červenci oslaví významná životní jubilea tito občané: Sedmdesátiny paní Marie Kačerová pan Jaroslav Mazánek Osmdesátiny paní Květoslava Nádvorníková pan Jaroslav Zeman Jedenaosmdesátiny paní Magdalena Růžencová Třiaosmdesátiny paní Ludmila Mokrá Čtyřiaosmdesátiny paní Zdeňka Berendová Pětaosmdesátiny pan Miloslav Hoch Pětadevadesátiny paní Marta Samková Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) MEDOVÉ TROJHRÁNKY Vítězný recept soutěže o Vodolský vdolek autorka paní Kamila Rubešová z Kozomína Potřebujeme: Na těsto: 100 g hladké mouky, 50 g škrobu, 150 g tuku, 70 g cukru moučka, 1 vejce Zpracujeme těsto, které necháme asi 30 minut odležet Foto: Vl. Hendrych v chladu. Na směs potřebujeme: 150 g ořechů nasekaných nahrubo, 150 g ořechů mletých, 150 g sušeného ovoce (rozinky, křížaly, sušené hrušky, kandované ovoce), 3 lžíce tekutého medu, 50 g cukru Ořechy opražíme na pánvi, přidáme ovoce a cukr, zalijeme medem a necháme lehce zkaramelizovat. Těsto položíme na plech, vyložený pečicím papírem. Potřeme džemem, směsí a pečeme. Po upečení krájíme na trojhránky.

4 Obsah Slovo starostky Zprávy z radnice Plánované investiční akce Odbor samosprávy Nová zeleň na Vodolce Třídíme odpad Policie informuje Přívozy v pražské integrované dopravě Výběr z nových knih Vrch Špičák Vědomostní prázdninové rozptýlení II. kolo Velké ceny 2008 v požárním útoku Vodolkou se přehnali husité Dětský den Muzejní noc v rodném domku V. Hálka Historie časopisu Odolen Botanickou špičku hostila škola v Odoleně Vodě Sport Dětské centrum Sluníčko a AERO Vodochody a.s. v pohádkovém lese Foto titulní strana: Jan Kouba Milí čtenáři, jako dárek na dovolenou jsme se vám rozhodli věnovat letní dvojčíslo našeho městského zpravodaje. Doufám, že naši stálí čtenáři jej přijmou jako poděkování za přízeň a že si i touto cestou najdeme čtenáře nové. V letošním roce jsme pro vás připravili řadu novinek. Těší nás, že se nám schází stále větší množství příspěvků a dá kolikrát hodně práce vše do 28 stránek vtěsnat. Nicméně děláme to pro vás a věřte, že tak činíme rádi. Snažíme se ve spolupráci svedením města informovat o dění ve městě, zprostředkovávat vám průběh různých nejen kulturních, ale i sportovních akcí a ukázat vám, že je zde spoustu šikovných lidí, kteří tráví svůj volný čas většinou nezištnou prací pro město. Hlavně nově přistěhované obyvatele našeho městečka chceme přesvědčit, že je zde pěkné místo k životu, což však závisí i na jejich aktivním přístupu. Za celou redakční radu vám přeji příjemné a pohodové léto, klidnou dovolenou a abyste vždy měli dostatek času na to, co je opravdu podstatné. Barbora Měchurová Pozn. Omezený počet výtisků tohoto čísla je v prodeji na podatelně městského úřadu. Odolen vychází vždy první den v měsíci a za 10,- Kč si jej můžete zakoupit (mimo tohoto čísla) na prodejních místech: Potraviny Materna - Horní náměstí, Večerka - Horní náměstí, Novinový stánek u školy, Potraviny Dvořák - Dolní náměstí, Novinový stánek - Dolní náměstí a Papírnictví PeRa - Dolní náměstí. Další informace o našem zpravodaji včetně těch pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. ODOLEN Vydává MěÚ, Dolní nám. č.14, jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E IČO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek, N. Střelbová, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk: Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, nebo poslat na a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin. Textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Podrobné informace pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. Toto 198. číslo bylo vydáno: 30/6/2008 Cena 10,- Kč

5 Slovo starostky Vážení čtenáři, dostáváte do rukou dvojčíslo Odolenu, které jeho redakční rada připravila jako prezentaci své práce a je distribuován do všech stránek v Odoleně Vodě zdarma. Ráda využívám nabídnutého prostoru, abych vám v několika málo řádcích prezentovala činnost města a jeho zastupitelů. Zastupitelstvo města je 15-ti členné a po volbách jsou v něm zastoupeny strany ODS, ČSSD, KSČM, ODH, SNK ED, Nezávislí, Zelení a Sdružení za lepší Odolena Vodu. Všechna zásadní rozhodnutí týkající se rozvoje města musí být zastupitelstvem projednána a schválena. Část zastupitelů se i aktivně podílí na přípravě podkladů, pracuje v komisích rady a výborech zastupitelstva. Co mi však chybí, je aktivnější přístup některých zastupitelů při prosazování i jejich vlastních volebních programů. Mimo jiné deklarovali, že umí čerpat státní a evropské dotace, zatím však v této oblasti neprojevili žádnou iniciativu a ani nenabídli pomoc při náročné přípravě a zpracování projektů nebo žádostí. I při společenských akcích města, kde by jej měli zastupovat, je jejich účast velmi sporadická. K důležitým bodům jsou často svolávána pracovní jednání, na které si však také nenacházejí čas a jednání zastupitelstva jsou pak zbytečně zdlouhavá díky jejich nepřipravenosti. Naopak si velice vážím všech, kteří nezištně, pouze za symbolickou odměnu a ve svém volném čase pracují pro město. Dovolte mi, abych jim touto cestou poděkovala. Ať už je to redakční rada Odolenu, kde není ani jediný profesionál, a přesto již pravidelně 19 let vychází 11 čísel ročně. Od zajištění obsahu, po distribuci je vše plně v jejich režii. Město neprovozuje kulturní zařízení a nemá profesionály pro zajištění kulturních akcí, a přesto kulturní komise připraví každý měsíc zajímavý program. Mnohé z vás při životním jubileu navštívily členky komise pro občanské záležitosti, které nezapomínají ani na naše seniory v domovech důchodců. Kromě tradičního setkání s důchodci v předvánočním čase pořádají i vítání občánků. Spoustu práce odvádí stavební komise, která minimálně 2x v měsíci posuzuje a připravuje podklady pro jednání rady města týkající se všech stavebních záměrů. Nemohu vynechat dopravní komisi, která má veliký podíl na četnosti spojů autobusové dopravy a mimo jiné pro vás už mnoho let navíc připravuje kapesní jízdní řád. Stejně tak i v dalších komisích: pro životní prostředí, sportovní, sociální, škodní a likvidační, pro seniory a bytové pracuje mnoho jejich členů ve svém osobním volnu. Ne vše se daří zrealizovat tak, jak bych si já a jistě i mnozí z vás představovali. Priorit je mnoho a finanční možnosti města jsou značně omezené. Připravujeme projekty, které bez financování z dotačních peněz nejsou realizovatelné např. rekonstrukce a rozšíření ZŠ a MŠ, doodkanalizování dolní části města a Čenkova. Investiční komise dostala od rady za úkol přípravu harmonogramu prací pro rekonstrukci Dolního náměstí. Privatizací bytových domů a prodejem části majetku města chceme zajistit nezbytné vlastní finanční zdroje na spolufinancování těchto projektů, které je podmínkou získání dotací. Na rekonstrukce a výstavbu komunikací a chodníků, které buď chybí, nebo jsou ve špatném stavu, je získání dotací téměř nemožné. Tyto práce musí plně hradit město. Již třetí rok se nám daří vždy alespoň nejfrekventovanější úseky opravit - např. část ulice Revoluční, chodník Komenského a v letošním roce je to ulice Smetanova. Výměna místního rozhlasu za moderní bezdrátový systém, na kterou jsme získali dotaci, se potýká s problémy při seřizování slyšitelnosti, ale její význam pro zapojení do varovného systému obyvatelstva je nedocenitelný. Z dotace byl také zbudován mladými využívaný skatepark. S finanční podporou společnosti Aero Vodochody a.s. byla již loni zahájena oprava dětských hřišť, rekonstrukcí hřiště na Dolním náměstí. A letos probíhá rekonstrukce dětského hřiště Pod Tvrzí. Podle dohody s Aerem budeme v této spolupráci pokračovat i v dalších letech. Dovolte mi, abych se na vás obrátila s jednou prosbou. Mnozí z našich nových spoluobčanů si při přistěhování nemění své trvalé bydliště. Pro město tak rostou ztráty jak na příjmu do rozpočtu ze sdílených daní - cca 7 400,- Kč/1 obyvatele a 3

6 rok, tak i na poplatku za odpad, který jsou povinni ze zákona platit zase jenom občané s trvalým pobytem. Tyto prostředky pak v obecní pokladně citelně chybí. Proto se tímto obracím na všechny, kteří na Vodolce bydlí, mají tady své bydliště, aby se zde na matričním úřadě přihlásili. Mnohé z vás zajímá budoucí rozvoj letiště Aero Vodochody a vznik průmyslové zóny na katastru Vodolky u Úžic. V současné chvíli probíhá tzv. EIA - tzn. posouzení záměru na zbudování mezinárodního veřejného letiště z hlediska vlivu na životní prostředí. Územní plán města má schválenou průmyslovou zónu pouze v lokalitě mezi Aerem Vodochody a dálnicí. Jakákoliv další průmyslová zóna musí být nejdříve projednána a schválena novým územním plánem. Práce na jeho tvorbě budou zahájeny počátkem příštího roku a spolu se Strategickým plánem rozvoje města, který bude zastupitelstvo schvalovat v září a na jehož tvorbě se podílelo mnoho z vás, se jedná o dokumenty, které městu určí na dobu minimálně 10-ti let směr jeho budoucího růstu a rozvoje. Ráda se s vámi setkám osobně na neformálních tvz. Setkáních se starostkou, které pořádám přibližně jednou za tři měsíce. Podněty z těchto setkání jsou pro mě velkou inspirací do další práce. Přeji vám všem krásné léto, prázdniny plné pohody a dovolenou přesně podle vašich přání. Eva Odehnalová starostka Zprávy z radnice Výtah ze zápisu z jednání samosprávných orgánů města Rada města 20. května 2008 Projekt na rekonstrukci sportovního areálu RM schválila projektovou dokumentaci na rekonstrukci Sportovního areálu v Odoleně Vodě předloženou Ing. arch. Navrátilem, architektonický ateliér Praha 6. Město opět požádá o dotaci Ministerstvo financí ČR na realizaci tohoto záměru. Plán oprav městských domů RM z předloženého plánu Centry na opravu bytových domů v majetku města pro rok 2008 schválila následující položky: nutné běžné opravy a odstranění havarijních stavů ( ,- Kč) provedení nutných revizí ( ,- Kč ) ostatní náklady spojené se správou domů ( ,- Kč). Rada města č. 8/2008 rozšířila plán oprav o tyto body: oprava oken v čp. 395 úprava sklepních prostor v čp. 253 (cca ,- Kč) Rada dále uložila společnosti Centra zadat poptávkové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro revitalizaci bytových domů v majetku města čp , , , včetně vestavby půdních bytů v čp , Výsledky výběrových řízení V souladu s doporučením hodnotící komise RM schválila výsledky zadávacích řízení na veřejné zakázky: Výměna oken a vchodových dveří v budově Městského úřadu, kde byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy VEKRA spol. s r.o., Lázně Toušeň - dodávka a montáž plastových oken za celkovou cenu ,- Kč, dodávka a montáž eurooken za celkovou cenu ,- Kč. Město ale stále ještě zvažuje možnost repase oken původních. Rekonstrukce střešního pláště na části Sportovní haly v Odoleně Vodě. Smlouva o dílo bude uzavřena s az.profil, s.r.o., Praha 5 za celkovou cenu ,- Kč včetně 19 % DPH. Hlavními kritérii výběru nebyla jen nabízená cena, ale i poskytovaná záruka. Jednoduchý projektový návrh řešení na rekonstrukci dětského hřiště Pod Tvrzí v Odoleně Vodě. Vítězem se stala firma TR Antoš, s.r.o., Turnov s návrhem ve variantě I za celkovou maximální cenu ,- Kč včetně 19% DPH.

7 Nová okna v městském bytě RM vydala souhlasné stanovisko žádosti o výměnu stávajících dřevěných oken za plastová v městském bytě v ulici Komenského. Okna však musí být vzhledově stejná a náklady na jejich výměnu nebudou uplatňovány na městu. Výsledky zápisu do MŠ RM vzala na vědomí zprávu paní ředitelky Mateřské školy o průběhu zápisu. Všechny děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a mají trvalé bydliště v našem městě, byly do školky přijaty. Město si je však vědomo zvyšujícího se počtu narozených dětí, a proto vypsalo výzvu na projekt na rozšíření MŠ nástavbou na její hospodářské budově, která musela být vzhledem ke změně právních předpisů pozastavena. Rozšíření MŠ bude řešeno společně s rekonstrukcí a rozšířením ZŠ. Rada města 12. června 2008 Kulturní nástěnkový portál Kulturní komise požádala RM o poskytnutí obecní vitríny na Horním námětí vedle informační tabule městského úřadu pro využití jako nástěnkový informační portál, kde budou soustředěny informace o kulturních, společenských a sportovních akcích konaných v našem městě. RM tuto žádost schválila. Všichni, kteří pořádají různé akce, budou tak moci tuto vývěsku využívat. Dotace z evropských fondů RM schválila výsledek výběrového řízení na Zabezpečení činností spojených se získáním dotací z evropských strukturálních fondů pro zajištění finančních prostředků na výstavbu doodkanalizování města a rozšíření ČOV. V této záležitosti bude město jednat s firmou Technoexport Czech Republic, která předložila nejlepší nabídku. Prodejna Železářství-elektro na Horním náměstí opět k pronájmu Firma Železářství u Rotta, která byla vybrána na základě své nabídky na pronájem těchto prostor, od svého záměru odstoupila. RM proto schválila další zveřejnění záměru na pronájem prodejny bez uvedení předmětu podnikání a s tím, že případně bude zvažována možnost tyto prostory stavebně upravit na dvě provozovny. Kritériem pro vyhodnocení nabídky bude podnikatelský záměr. Spořitelna ruší bankomat Česká spořitelna koncem srpna ruší bankomat v domě čp. 395 v ulici Pod Tvrzí. Ve městě bude v provozu již pouze jeden bankomat a to na Horním náměstí 255. Další body z jednání městské rady najdete v plném znění na: Z podkladů města zpracovala Barbora Měchurová Plánované investiční akce Město bude v červnu, červenci a srpnu 2008 realizovat následující investiční akce: Rekonstrukce asfaltového povrchu a chodníku v ulici Smetanova v Dolínku Rekonstrukce střešního pláště na části Sportovní haly v Odoleně Vodě Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Větrná Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Pod Tvrzí Dva nové přechody pro chodce a rekonstrukce dvou stávajících: 3x v Dolínku na náměstí Vítězslava Hálka 1x na Dolním náměstí v Odoleně Vodě Výměna nebo repase oken v budově Městského úřadu čp.14 Instalace informačního měřiče rychlosti v ulici Pražská Dále budou probíhat běžné opravy budov základní a mateřské školy. Ing. Jindřich Sochůrek tajemník 5

8 Nový seriál odbory se představují Jednotlivé odbory našeho městského úřadu pro vás připravily 5-ti dílný seriál, v němž vám představí nejen své zaměstnance, ale hlavně přiblíží svou práci. V první části se seznámíte s činností odboru samosorávy, který je velmi často našimi občany oslovován. V dalších dílech bude následovat odbor tajemníka, sociálněsprávní odbor, finanční odbor a stavební úřad. Redakční rada I. část ODBOR SAMOSPRÁVY Vedoucí odboru: pí Soňa Muzikářová, tel Samostatný referent: pí Jana Bubeníčková, tel p. Pavel Halva, tel Tento odbor má ve své pracovní náplni především: Správa majetku města zajišťuje evidenci nemovitostí ve vlastnictví města včetně jejich správy ve spolupráci s právníkem připravuje návrhy smluv na pronájem nemovitostí ve vlastnictví města, odpovídá za kontrolu plnění nájemních smluv, zajišťuje převody vlastnických práv k nemovitostem eviduje a vyřizuje podané žádosti o zřízení věcného břemene na pozemky v majetku města zajišťuje přípravu materiálů v rámci samostatné působnosti města k projednání v radě města zajišťuje veškeré úkony ohledně hospodaření s byty v majetku města Správa místních a správních poplatků je správcem daní a poplatků u místních poplatků na základě obecně závazných vyhlášek města (za užívání veřejného prostranství; za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů; ze psů; ze vstupného) vydává rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů Investiční činnost spolupracuje při přípravě investičních záměrů města zabezpečuje technickou dokumentaci a potřebná geodetická měření Vedle výše uvedených dále ještě například: zabezpečuje evidenci provozu veřejného pohřebiště, uzavírá smlouvy o nájmu hrobových míst vykonává přenesenou působnost o pozemních komunikacích zajišťuje pojištění majetku, včetně ohlášení pojistných událostí zajišťuje činnost při řešení změn dopravního značení na území města spolupracuje se správcem místních komunikací a sportovního areálu, spolupracuje s MěP a Policií ČR zajišťuje součinnost fyzických a právnických osob při investiční činnosti na území města připravuje zadávací řízení v rozsahu samostatné působnosti. Pokračování příště Pozvánka do minigalerie 6

9 Víte, že... je na Vodolce nová zeleň? Dokončením úpravy veřejného prostranství před Klubem Aero vznikla na Vodolce nová zelená oáza s lavičkami, která zpříjemňuje nejen čekání na autobus. Hlavně, aby nám to vydrželo! Dolní náměstí V ulici Smetanova bylo loni vysázeno 10 stromů. Na upravené ploše ještě časem přibude další chodník vedoucí z lesa přímo do ulice Smetanova. Díky instalovaným osázeným truhlíkům prokoukla i ulice V Malém háji před panelovým domem u kotelny. Pod travnatým pásem tam vede teplovod, a proto byl zvolen tento způsob úpravy. Město má od komise pro životní prostředí zpracovaný návrh na výsadbu nové zeleně, takže se ještě postupem času dočkáme dalších úprav. Za fotografie patří poděkování panu Pavlu Novotnému do kapsy - II. aktualizované vydání Dobrá zpráva pro všechny, kteří si tuto skládačku oblíbili a používají ji. Konečně se podařilo najít čas pro aktualizaci informací, kontaktů, odkazů. Zkrátka je hotovo a skládačka s novou titulní fotkou už se tiskne. V prodeji bude v červenci na obvyklých prodejních místech za 20 Kč. O přesném termínu zahájení prodeje vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek a hlášením místního rozhlasu. Redakční rada Vážení čtenáři, v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. jsme pro vás připravili nový seriál o třídění odpadů. V několika dalších číslech Odolenu budu pro vás vybírat to nejzajímavější z článků krajského úřadu o této problematice. Věřím, že tak zodpovíme mnohé z vašich dotazů. Podrobnosti o odpadovém hospodářství v našem městě včetně zajímavých odkazů a dalších informací naleznete na v sekci Třídění opadů. Barbora Měchurová Třídíme odpad 1. díl - Co stojí odvoz a zpracování odpadů Všichni platíme za odpady a celá řada z nás si klade otázku, proč platit za něco, co vyhazuji? Na druhou stranu je třeba říci, že produkce odpadů k lidské společnosti neoddělitelně patří, vždyť odpadní jámy existovaly už v pravěku. Každý z nás produkuje odpad a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval a aby se neválel okolo domů a měst. A protože odpady se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se s nimi v rámci ochrany zdraví a přírody nakládalo bezpečně a podle zákona, je nutné za tuto službu platit. Pro správné nakládání s odpady je nezbytná celá řada na sebe navazujících technických zařízení, od sběrných nádob přes svozová vozidla po zařízení pro odstraňování nebo úpravu a recyklaci odpadů. Všechna tato zařízení obsluhují lidé, 7

10 kteří musí být za svoji, mnohdy velmi náročnou práci, placeni. Jen pro vaši představu - pořízení popelniční nádoby na směsný odpad stojí okolo 600 Kč, kontejner na třídění odpadů nestojí méně než Kč. Svozové vozidlo, které bude odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony korun. Auto jezdí na nyní již drahou naftu a většinou ho obsluhuje tříčlenná posádka. Skládka, kam se odpady vozí, musí splňovat celou řadu zákonných a technických norem a její výstavba stojí v řádech stovek milionů korun, spalovna odpadů v řádu miliard. Z každé tuny odpadu uloženého na skládku se navíc odvádějí zákonné poplatky, které se každé dva roky zvyšují o 100 Kč za tunu. Třídicí linka na separovaný odpad vyjde sice levněji, jen v řádech milionů, ale rozhodně nedokáže vyřešit problém směsného komunálního odpadu. A provoz třídírny, která zaměstnává nejméně desítku zaměstnanců, také není zadarmo. Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, která se dá obchodovat, příjmy z prodeje surovin nestačí pokrýt náklady spojené se sběrem, svozem a úpravou odpadů. Dnes již prakticky ve všech městech a obcích platí, že poplatek vybíraný od občanů, nejčastěji ve výši kolem 500 Kč na osobu za rok, pokryje jen 60 až 80 % nákladů obce na odpadové hospodářství. Zbytek musí obec či město doplatit ze svého rozpočtu. Sečteno a podtrženo, nakládání s odpady je náročná, zodpovědná a taky nákladná záležitost, bez které se ale neobejdeme. Nezapomeňte, ukládání odpadů na skládky je každé dva roky dražší. Proto třiďme odpady, ať jich na skládkách končí co nejméně. Pokračování příště A kolik za svoz odpadů zaplatilo město v loňském roce? Na poplatcích od obyvatel města vybráno ,- Kč (492,- Kč na 1 obyvatele) Odměna za třídění odpadů ,- Kč Dotace města do systému ,- Kč (192,- Kč na 1 obyvatele) Celkové náklady za odvoz odpadů ,- Kč 8 Policie informuje Dva případy odcizených mobilních telefonů objasněny Vkvětnu se policistům obvodního oddělení PČR podařilo objasnit dva případy odcizených mobilních telefonů. Z první krádeže je podezřelý 25letý muž z Odoleny Vody, který mobilní telefon odcizil mladé dívce pod záminkou zatelefonování. Když mu dívka telefon zapůjčila, neváhal ani vteřinu a s mobilním telefonem utekl. Z druhého případu je podezřelý 19letý mladík z Odoleny Vody, který se mobilního telefonu zmocnil, když si dvě kamarádky hrály v parku a mobil v hodnotě 4 000,- Kč nechaly položený na lavičce. Když procházel okolo, tak jej sebral a začal utíkat pryč. Dívky přitom byly od lavičky vzdálené jen pár metrů. V prvním případě se pachatel dopustil přestupku proti majetku a jeho skutek bude odeslán k projednání na přestupkovou komisi, ve druhém se jedná o trestný čin, neboť mladík již byl za poslední tři roky za obdobný skutek vyšetřován a dopustil se tak trestného činu krádeže. Věc bude proto řešena v trestním řízení. Krádež pečiva V noci ze 30. na 31. května došlo v našem městě k odcizení bedny s pečivem. Hladového zloděje nejspíše přilákala vůně čerstvého pečiva. Na otevření obchodu však nečekal. Po odjezdu dodávkového vozu zničil kovovou petlici bedny a odcizil čerstvé rohlíky, housky a bochníky chleba. Způsobená škoda nepřesáhla částku jeden tisíc korun. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení PČR jako podezření z trestného činu krádeže. Z internetových stránek PČR zpracoval František Podskalský

11 Prázdninový jízdní řád V době školních prázdnin dojde k několika málo změnám v autobusovém JŘ Ropidu ve spojení mezi Odolenou Vodou a Prahou. Ve směru do Prahy bude mezi 6. a 7. hodinou snížen počet spojů o jeden. Ostatní spoje však budou rozloženy takovým způsobem, aby nevznikly velké intervaly mezi nimi. Ve směru z Prahy do Odoleny Vody pojede mezi 6. a 7. hodinou o 2 spoje méně a mezi 7. a 8. hodinou o 1 spoj méně. Protože i v ostatních hodinách dojde někdy k minutovým posunům, je prázdninový jízdní řád s platností od 30. června do 29. srpna zveřejněn na internetových stránkách města (www.odolenavoda.cz). Na obvyklých prodejních místech zakoupíte také malý kapesní JŘ. Všechny výše zmiňované změny se týkají pouze linky 370. Za dopravní komisí Milan Šimonek Přívozy v pražské integrované dopravě Zajímavou nabídkou, hlavně v letních měsících, je jistě provoz přívozů, které mohou zpříjemnit cestování. Tarifní podmínky Na všech uvedených přívozech platí Tarif PID. Jízdní kolo je přepravováno zdarma. Na přívozech neplatí SMS jízdenka, ani nepřestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu. Přívoz P1: Sedlec - Zámky Sedlecký přívoz zajišťuje spojení Sedlce a Zámků na severním okraji Prahy, které je atraktivní pro výlety vltavským údolím (např. okruh Stromovka - Troja - Zámky - Sedlec - Podbaba - Stromovka) i pro běžné denní cesty. Spojení veřejnou dopravou z Bohnic na Suchdol přes Holešovice dnes trvá cca 60 minut, s využitím přívozu se tato doba může zkrátit na polovinu. Ještě výhodněji vychází spojení z Bohnic na Prahu 6 a do Roztok nebo Kralup nad Vltavou. Přívoz je výhodný pro dopravu na jízdním kole, kdy lze cestu z Bohnic na Suchdol uskutečnit za méně než 20 minut. Přívoz P2: V Podbabě - Podhoří Lysolajský přívoz spojuje vltavské břehy mezi vyústěním Šáreckého údolí a Podhořím. Tato trasa je atraktivní zejména pro spojení oblastí Prahy 6 a Troje pro rekreační i běžné denní cesty. Pro srovnání je uváděno, že cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes 30 minut, s využitím přívozu se tato doba zkrátí na polovinu. A navíc je cesta přívozem zajímavější, než obyčejná cesta tramvají a autobusem, popř. metrem. Přívoz P3: Lihovar - Dvorce-Žluté lázně Přívoz se sezónním provozem od dubna do října nabízí atraktivní spojení oblasti Podolí a Zlíchova, a to včetně výhodných návazností linek pozemní dopravy v zastávkách Lihovar a Dvorce (především l. 118 a 124 ke stanici metra Budějovická). Umístění pravobřežního přístaviště přímo v areálu Žlutých lázní je výhodou pro jejich návštěvníky a ani do Plaveckého stadionu Podolí to není daleko. Vodní i pozemní cesta jsou časově srovnatelné, ale z hladiny řeky je pohled jistě zajímavější. Provozní podmínky Informace o provozu přívozů naleznete na nebo je lze též získat na následujících telefonech: přívoz P1: , přívoz P2: , přívoz P3: U přívozů jsou v jízdním řádu uvedeny pravidelné plavby, další plavby jsou možné, mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu, na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Z tiskových zpráv společnosti ROPID zpracovala Naďa Střelbová Dopravní firma ČSAD Střední Čechy, a.s. přijme řidiče autobusů pro oblast Odoleny Vody a Mělnicka. Nabízíme náborový příspěvek. Informace na tel. čísle:

12 Výběr z nových knih Pro děti Joachim Massanek: Fotbaloví divoši - Leon Mistr kliček První příběh party kamarádů, kteří ze všeho nejraději hrají fotbal. Pro čtenáře od 9 let. Vojtěch Steklač: Dvojčata v akci - Liga starších džentlemanů Poklad hraběte Domanína Dobrodružné příběhy sourozenců Andrey a Martina. Jiří Žáček: Aprílová škola Vtipné básničky pro všechny děti. Iva Procházková: Myši patří do nebe Fantaskní příběh s nečekanou a nápaditou pointou, humorný příběh o dvou kamarádech. Pro čtenáře od 7 let. Beletrie Kevin J. Anderson: Z ohně a noci Sci-fi román, pátá část rozsáhlé galaktické ságy. Robert Ludlum: Agent bez minulosti Nové vydání Ludlumova nejslavnějšího románu Bourneova totožnost. Cormac McCarthy: Cesta Sci-fi román, který získal v roce 2007 Pulitzerovu cenu, vypráví vizi o naší zemi po blíže neurčené katastrofě. Cormac McCarthy: Tahle země není pro starý Netradiční detektivní příběh z texasko-mexické hranice. Podle románu byl natočen stejnojmenný film, který získal 2 Zlaté glóby a 4 Oskary. Peter James: Muž v černé kukle Kombinace thrilleru s hororem, v němž hrají důležitou úlohu paranormální jevy. Julie Garwood: Tanec stínů Milostný román pro ženy. Danielle Steel: Její královská výsost Příběh mladé lichtenštejnské princezny. Patricia Cornwellová: V ohrožení Detektivní novela ze zákulisí politického světa. Odborná literatura Boros Anikó: Okrasné stromy, keře a popínavé rostliny Vyvážená harmonie zeleně v našich zahradách. Naďa Střelbová 10

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.04.2014 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,50 hod. Přítomni členové

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Město Odolena Voda Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání č. 7/2009 dne 30. listopadu 2009 usnesením č... schválilo vydat v souladu s ustanovením

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5300000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 73000,00 1113 Daň příjmu fyzických

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více