Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky"

Transkript

1 Únanovské novinky Čtvrtletník obce Únanov 1/2013 Březen Slovo starosty V letošním roce se zaměříme na zpracování rozvojových dokumentů, které naznačí další směr rozvoje naší obce. Nejdůležitější z těchto dokumentů je územní plán. V současné době se projednává návrh zadání. Z řad občanů a podnikatelů nám bylo dosud doručeno patnáct požadavků na zapracování do územního plánu obce. Dalším naším cílem je řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, které se nacházejí před Orlovnou a pod fotbalovým hřištěm. Máme také zájem dořešit ideální spoluvlastnictví k pozemkům, které vlastní obec a další majitelé. Ing. Vojtěch Fabík starosta obce Příjemné prožití svátků velikonočních přejí zaměstnanci Obecního úřadu Únanov. 1/2013 Únanovské novinky strana 1

2 Ze zasedání zastupitelstva obce V úvodu březnového zasedání zastupitelstva seznámila zastupitele místostarostka obce Ludmila Pilařová s činností rady obce za předcházející období. Následně bylo projednáno hospodaření obce v minulém roce, výsledek hospodaření obce je přebytkový. Také v dalším bodu programu se jednalo o fi nančních prostředcích, a to konkrétně o dotacích. Zastupitelé jednohlasně schválili podpořit v letošním roce činnost Jednoty Orla, fotbalistů a hasičů celkovou částkou 465 tisíc korun. Zastupitelé také vzali na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok V závěru jednání se zastupitelé obce věnovali majetkoprávním otázkám. Zrušili usnesení, kterým byl schválen odprodej stavebního pozemku parcela č. 5914/7 a schválili uplatnění předkupního práva na pozemek parcela č. 5914/4. Po delší diskusi byl také schválen záměr výkupu pozemků pod fotbalovým hřiště a před orlovnou za cenu schválenou znaleckým posudkem, zvýšenou maximálně o dvacet procent. Škola bude mít nového ředitele Snížení prašnosti v obci Únanov I když dotace na tento projekt byla schválena v prosinci minulého roku, písemné vyrozumění ministra životního prostředí jsme obdrželi v závěru února. Následně byla podepsána smlouva o administraci zadávacího řízení a dotačním managementu. V současné době se připravují zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele zametací techniky. Po schválení zadávacích podmínek Státním fondem životní- Dotace Pravidelně sledujeme vyhlašování různých dotačních titulů. V minulých dnech jsme podali na Krajský úřad Jihomoravského kraje dvě žádosti o poskytnutí dotace. První žádost je na zpracování územního plánu obce a dotace by mohla pokrýt až 50% nákladů. Cílem zpracování nového územního plánu je vytvořit předpoklad pro výstavbu a udržitelný rozvoj území V měsíci únoru jsme obdrželi oznámení ředitelky školy Mgr. Marie Gregorové o odchodu do starobního důchodu k 18. březnu letošního roku. I když původní dohoda byla, že paní ředitelka dokončí letošní školní rok, zdravotní stav odchod do důchodu uspíšil. Situací se zabývala rada obce na březnovém zasedání. Schválila vypsat na místo ředitele konkursní řízení. Současně jmenovala konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na pracovní místo ředitele. V komisi zasednou dva zástupci obce, jeden zástupce krajského úřadu, školní inspektor, pedagogický pracovník naší školy, člen únanovské školské rady a jeden odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství. První zasedání komise se uskuteční v druhé polovině dubna a komise posoudí přihlášky jednotlivých uchazečů. Na druhém ho prostředí může být veřejnou soutěží vybrán dodavatel techniky. Samotný nákup komunálního stroje se zametací nástavbou, vybavený čtyřmi zametacími kartáči s vodním skrápěním, předpokládáme v závěru letošního roku. Stroj bude využíván na čištění místních komunikací na území obce Únanov a na zimní údržbu chodníků. Celkové náklady na zakoupení techniky se předpokládají ve výši tis. korun, z toho tis. Kč bude uhrazeno z poskytnuté dotace. Ing. Vojtěch Fabík starosta obce s přihlédnutím k veřejným a soukromým zájmům na rozvoj území a ochranu krajiny. Územní plán bude zpracován v tištěné i digitální podobě. Druhá žádost se týká úpravy zásahového vozidla našich hasičů. Do vozidla bude instalováno vysokotlaké zařízení s možností hašení vodou a pěnou. Třicet procent nákladů na přestavbu může být hrazeno z dotace. V případě schválení obou žádostí obdrží obec dotaci ve výši tři sta tisíc korun. zasedání komise posoudí vhodnost uchazečů pro výkon činností ředitele. Z vhodných uchazečů pak sestaví výsledné pořadí, které předseda komise bez zbytečného odkladu vyhlásí přítomným uchazečům. Ředitele školy jmenuje rada obce, pořadí uchazečů stanovené konkursní komisí má pro radu doporučující charakter. Nový ředitel školy by tak mohl být jmenován na přelomu měsíce května a června. Ing. Vojtěch Fabík starosta obce strana 2 Únanovské novinky 1/2013

3 Kaplička Záměr výstavby kapličky schválilo zastupitelstvo obce v červnu roku Bude postavena v následujících měsících při výjezdu z obce směrem na Hluboké Mašůvky. Kaplička (poklona) je navržena jako betonový základ s monolitickou platformou a montovaným skeletem z pohledového betonu. Je oplechována z titanzinkového plechu a v průhledu doplněna prosklením - vitráží. Vnitřní prostor je opatřen stěrkovou omítkou a natřen bílou barvou. Vnitřní čelní stěny budou opatřeny výzdobou. Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Petr Weiss z Lechovic. Kaple bude zasvěcena Janu Pavlu II., který měl ve velké úctě Pannu Marii. Zadní části vzpínající se k nebi symbolizují osoby Panny Marie (vyšší) a Jana Pavla II (nižší). Na ně navazuje uvnitř i vitráž modrá a bílá atributy (barevné vyjádření) Panny Marie a bílá a žlutá symboly papežství. Celá stavba je na pomyslných schodech, symbolizující stoupání k nebi, nespoutání se ze zemí. Konečná cena stavby byla stanovena výběrovým řízením na částku přesahující půl miliónu korun. Termín dokončení stavby včetně přilehlých sadových úprav je polovina května letošního roku. Ing. Vojtěch Fabík starosta obce Poděkování K poslednímu rozloučení se zesnulými již několik desítek let slouží v našem kostele máry, které pochází ještě z bývalé truhlářské dílny vynikajícího místního nábytkáře pana Františka Semeráda. Jejich nedobrý technický stav nás přiměl oslovit místního podnikatele pana Vladimíra Trávníčka s prosbou, o zhotovení már nových. Pan Trávníček naší žádosti vyhověl a navíc nové máry věnoval obci darem. Tímto mu za jeho vstřícnost děkujeme. Ing. Vojtěch Fabík starosta obce Stavba roku Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pod záštitou Jihomoravského kraje pravidelně vyhlašuje soutěž Stavba Jihomoravského kraje. Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců široké laické i odborné veřejnosti. Naše obec do soutěže přihlásila stavbu obecního úřadu. Výsledky soutěže budou vyhlášeny při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2013 a budou zveřejněny v odborném a regionálním tisku. Otevření rekreačního areálu v roce 2013 Tenisové kurty 15. dubna Víceúčelové hřiště 15. dubna Autocamp 15. dubna Otevření koupaliště 25. května Provozní doba v měsících duben, květen, září a říjen: pondělí pátek od 14:00 do 19:00 hod. sobota neděle od 10:00 do 19:00 hod. V měsíci červen: pondělí pátek od 14:00 do 20:00 hod. sobota neděle od 10:00 do 20:00 hod. V měsících červenec a srpen: pondělí neděle od 10:00 do 20:00 hod. Slevy na koupališti Pohoda Sleva na pronájem tenisových kurtů a víceúčelového hřiště na koupališti v měsících duben, květen, září a říjen Tenisový kurt Víceúčelové hřiště 70,- Kč/hod. - do 15 let 20,- Kč/hod. - nad 15 let 70,- Kč/hod. Permanentní vstupné na koupaliště Prodej pouze v předprodeji. Cena: osoby nad 145 cm 400,- Kč osoby do 145 cm 150,- Kč Permanentky jsou na 10 vstupů a lze je použít i pro více osob v jeden den. Objednávky přijímá obecní úřad osobně, telefonicky ( ) nebo em do 19. dubna Prodej objednaných permanentek od 9. května do 20. května 2013 v kanceláři obecního úřadu. Platnost permanentek na rok 2012 se prodlužuje do Jednotlivé vstupné na koupaliště v roce 2013 Osoby nad 145 cm: celodenní 70,- Kč (10:00-20:00) odpolední 60,- Kč (14:00-20:00) večerní 30,- Kč (17:00-20:00) Osoby do 145 cm: celodenní 50,- Kč (10:00-20:00) odpolední 40,- Kč (14:00-20:00) večerní 10,- Kč (17:00-20:00) Děti do 3 let mají vstup zdarma! 1/2013 Únanovské novinky strana 3

4 Kalendář obce Občané si mohou na obecním úřadě zakoupit ve slevě kalendář obce Únanov na letošní rok. Cena 50,- Kč/ks. Tříkrálová sbírka V první polovině ledna proběhl na Znojemsku třináctý ročník Tříkrálové sbírky. Do této sbírky se zapojilo 418 skupinek koledníků, kterým se podařilo vykoledovat na Znojemsku částku ,- Kč. V obci Únanov se Tříkrálové sbírky zúčastnilo 6 skupinek koledníků, které vykoledovaly částku ,- Kč. Za fi nanční příspěvky občanům děkujeme. Upozornění na splatnost poplatků: Poplatek ze psa do (50,- Kč/psa staršího 3 měsíce) Poplatek za odvoz komunálního odpadu do (300,- Kč/osobu) Poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě u paní Klempové. Při vyslovení slova KAT naskakuje většině z nás husí kůže, přestože jsme se s ním zcela jistě nikdy nikdo osobně nesetkali. Představa svalnatého hromotluka, který přikrývajíc svojí tvář krvavě rudou kápí bez řečí vykonává i ta nejbrutálnější rozhodnutí svých chlebodárců, nevěstí o tomto prastarém povolání nic dobrého. Ve středověku patřili kati neboli mistři popravčí mezi osoby nízké stojící mimo společnost. Jejich příbytky - katovny stávaly většinou za městskými branami. Pro vstup do města měli kati svou zvláštní bránu. V kostele i v hospodě jim byl vyčleněn vyhrazený prostor. Lidé se katů stranili a ruku jim podal jen málokdo. Kromě povinností řemesla, tedy mučení a vykonávání poprav, měli kati i další nezáviděníhodné úkoly. Odklízeli například mrtvoly sebevrahů, sbírali zdechliny zvířat, likvidovali toulavé psy a v některých městech dokonce i čistili záchody. Na druhé straně byli ale vyhledávanými ranhojiči a pomáhali napravovat zlámané kosti. Katovské povolání bylo vcelku výnosné a po materiální stránce své provozovatele velice slušně KAT MYDLÁŘ zajišťovalo. Řemeslo se dědilo z otce na syna. Mezi nejznámější katy patřili například Antonín Nimburský mistr popravčí z Písku, Karel Huss z Chebu, Jan Křtitel Piperger popravčí mistr Království českého a legendární Jan Mydlář, jehož příběh známý po celé Evropě se stal námětem mnoha literárních i divadelních adaptací. Jan Mydlář se narodil v roce 1572 v Chrudimi. Podle některých zdrojů studoval v Praze na Karlově univerzitě medicínu. Kvůli nešťastné lásce však studia přerušil a stal se holomkem u chrudimského kata. Jeho další cesta vedla do katovny staroměstské, tedy do obydlí nejvyššího popravčího Koruny české Václava Jaroše, Mistra ostrého meče Starého Města pražského. Zde se Jan, coby katův pacholek, učil všem katovským dovednostem a mnohé z nich pak dále zdokonaloval už jako staroměstský kat. Oženil se s Alžbětou Špetlovou, dcerou slánského kata Jáchyma Špetle. Jan Mydlář byl vykonavatelem rozsudku a hlavní postavu staroměstských poprav 27 českých rytířů a měšťanů 21. června V roce 1632 odchází na zasloužený odpočinek a řemeslo předává svému synovi Janu Václavovi. V tradici katovské dynastie Mydlářů pokračují i vnuci Jan a Daniel. Jan Mydlář zemřel 14. března 1664 v Praze. Další informace lze získat např. na Kat Mydlář se stal nedílnou součástí jedné z kapitol českých dějin. Dramatický, mýty i předsudky opředený a vždy inspirující příběh kata Jana Mydláře zaujal i novodobé tvůrce. Hitmaker Michal David společně s textařem Lou Fanánkem Hagenem napsali původní český muzikál KAT MYDLÁŘ, který měl svoji premiéru v pražském Divadle Broadway již Od té doby bylo toto představení uvedeno téměř ve stopadesáti reprízách. Na letošní jaro připravilo divadlo Broadway 15 nových uvedení. Muzikál plný hvězd, nádherných melodií, originálních kostýmů a scénografi í s mnoha scénickými efekty jistě zaujme všechny diváky. Na rozdíl od historiků se tvůrci nemuseli striktně držet faktů. Na pozadí fi ktivně vytvořeného barvitého příběhu odkrývají skryté a neznámé osudy reálných i vymyšlených postav. Hlavní pozornost je ovšem zaměřena na strana 4 Únanovské novinky 1/2013

5 dějství kolem osoby Jana Mydláře, odehrávající se na podkladě možné či jen tušené reality. Kulturní a sportovní komise Obce Únanov pořádá v sobotu 11. května 2013 na tento muzikál zájezd. Akce je realizována pod záštitou Obce Únanov. Cena jedné vstupenky činí 550,- Kč na osobu. Doprava bude hrazena z kulturního fondu obce. Návštěva divadla může být spojena s individuální prohlídkou hlavního města. Časový plán akce: Odjezd účastníků zájezdu - 9:00 hod. od autobusové zastávky Únanov náves. Příjezd do Prahy 12:00 hod. Začátek představení v divadle Broadway 18:00 hod. Plánovaný odjezd z Prahy 21:00 hod. Předpokládaný návrat do Únanova 24:00 hod. Za Kulturní a sportovní komisi Obce Únanov Mgr. Jindřich Bulín Čarodějnice 2013 I v letošním roce se na konci měsíce dubna sejdeme na oslavu Filipojakubské noci - pálení čarodějnic. Termín 30. dubna má většina malých i velkých Čechů a Moravanů spojený právě s touto lidovou tradicí. Také u nás v Únanově se snažíme tento starobylý zvyk upevňovat a obohacovat novými prvky ke spokojenosti dětí i dospělých. Kulturní a sportovní komise Obce Únanov ve spolupráci s SDH Únanov připravují na tento den v lokalitě loňskou akcí prověřené /hřiště nad garážemi v Kolíně směr Přímětice/ zábavný večerní program. Akce bude zahájena v 18:00 hod. sletem a přehlídkou čarodějnic. Nejoriginálnější čarodějnice budou odměněny. Následovat budou hromadné soutěže nejen pro děti, ale i dospělé. Kolem 19:00 hod. bude zapálena vatra, na níž budou připravené čarodějnice symbolicky upáleny. Večerem nás budou živě provázet písně oblíbené folk&- coutry kapely Havajbend. Chuťové pohárky účastníků a věčně hladové či žíznivé krky jistě uspokojí občerstvení, které i letos zajišťuje pan Martin Gregor. Samozřejmě bude dána možnost všem, kteří si chtějí špekáčky nad ohněm opéct vlastními silami. Za pořádající KSK Obce Únanov a SDH Únanov všechny srdečně zve Mgr. Jindřich Bulín Po loňském úspěchu oslavy Dne dětí se Kulturní a sportovní komise Obce Únanov, Kynologický klub Ajax, SDH Únanov a Fotbalový oddíl. A.S.A. ES Únanov opět domluvili na společné organizaci sportovně zábavného odpoledne. Akce se uskuteční v sobotu 1. června 2013 od 14:00 hod. v areálu kynologického Dětský den 2013 klubu v Losolosech. Pro všechny účastníky bude opět připravena spousta soutěží, zábavy, ukázek činnosti jednotlivých spolků, občerstvení a mnoho dalšího. Za KSK Obce Únanov a všechny spolupořádající spolky Mgr. Jindřich Bulín MiniFest Pohoda 2013 V sobotu 25. května 2013 bude slavnostně zahájena již 12. sezóna na místním koupališti Pohoda. Brány koupaliště se veřejnosti otevřou ve 14:00 hod. odpoledne za účasti zástupců obce a pozvaných hostů. Cena vstupného pro tento den je ve výši loňského odpoledního vstupného: tedy 60,- Kč osoby nad 145 cm, 40,- Kč osoby do 145 cm a děti do 3 let zdarma. Připraveny budou všechny místní atrakce a spor- toviště. U příležitosti 10. výročí provozu spojeného areálu autokempu a koupaliště Pohoda se obec rozhodla rozšířit využití tohoto příjemného prostředí nedaleko Znojma o další možnost kulturně - společenského vyžití a setkávání lidí napříč generacemi a uspořádat v tomto areálu 1. ročník hudebního festivalu MiniFest Pohoda Tímto počinem bychom chtěli založit tradici pro další léta. Pro účast na 1. ročníku MiniFestu Pohoda bylo osloveno a vybráno 5 kapel, které se svojí tvorbou řadí k rockovému proudu a které jsou vedeny jako kapely regionální, tedy znojemské. Chtěli jsme, aby prostor k prezentaci dostaly party hudebníků, které toho na místních pódiích prozatím moc nenahrály, kapely, které lze řadit do kategorie mladé či nové. Zároveň jsme se ale 1/2013 Únanovské novinky strana 5

6 snažili vybrat soubory slušně a zajímavě hrající i znějící. Potvrzenou účast máme od kapel Maniac Floor, The Reall, Durman Durman, Cochise a jako host večera vystoupí uznávaný KISS Revival Czech Republic. /Více na Koncertní vystoupení skupin jsou naplánována od 15 do cca 22 hodin. Poté bude následovat taneční zábava s oblíbeným duem Carrie. Na akci nebude vybíráno samostatné vstupné. Vstup bude v ceně odpolední vstupenky do areálu koupaliště. Občerstvení a další doprovodný program akce bude zajištěn. Za Kulturní a sportovní komisi Obce Únanov Mgr. Jindřich Bulín Připravujeme svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu obdobným způsobem, jako v minulých letech. Nebezpečné odpady sobota 27. dubna a 28. září 10:00 10:30 hod. náves 10:30 11:00 hod. pošta 11:00 11:30 hod. Kolín, ořechový sad Občané mohou v uvedený termín na těchto místech předat následující odpady: barvy a ředidla (v plechovkách a v lahvích), oleje, olejové fi ltry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky, hnojiva). Velkoobjemový odpad sobota 4. května, 29. června, 5. října. Stanoviště kontejnerů: Náves, Na sadech, Kolín ořechový sad, Pošta, U kostela Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu 27. dubna Občané si mohou železný šrot nachystat k odvozu před své rodinné domky. Novinky ze školy Po poklidném adventním období čeká vždy na žáky náročný měsíc leden, který se nese ve znamení uzavírání klasifi kace za první pololetí. Vždyť kdo by nechtěl mít na vysvědčení samé jedničky. Dobrý učitel ale musí být spravedlivý, a tak nedává nikomu výborné hodnocení zadarmo. Kdo se snažil a učení nešidil, byl jistě se svým vysvědčením spokojený a mohl se všem pochlubit. Rozzářené tváře prvňáčků svědčily o tom, že byli šikovní a pracovití, za což si ze školy pyšně odnášeli samé jedničky. Však se také ihned společně s paní ředitelkou vydali do mateřské školy, aby svá vysvědčení ukázali paním učitelkám a kamarádům. Jistě je potěšili a stali se vzorem pro děti, na které škola teprve čeká. Velkou radost nám udělali naši loňští absolventi, když se přišli pochlubit s pololetním vysvědčením z nové školy. Jejich výsledky byly opravdu výborné. Už jen to, že se za námi občas přijdou podívat, je pro nás jejich bývalé učitele, příjemné. Když ale vidíme, že naše společné snažení přináší takové sladké ovoce v podobě pěkných známek, vlévá nám to čerstvou krev do žil a chuť do další práce. Současně je to i pádný argument proti těm, kteří se domnívají, že naše malá vesnická škola jejich děti nedokáže dobře připravit pro druhý stupeň. Děkujeme všem našim bývalým žákům za to, že na svou první školu nezapomínají a dělají jí svými výsledky dobré jméno. Čas ale nelze zastavit. Páťáci odcházejí a jejich místa zaujmou současní předškoláci. U zápisu nám všech třináct dětí dokázalo, že jsou na školu připraveni a už se nemohou dočkat, až v září zasednou do lavic a začnou poznávat první písmenka, z nich postupně vytvářet slabiky, slova a nakonec celé věty. Čeká je i psaní, počítání, zpívání, malování a mnoho dalších zajímavých činností. Všichni se už na jejich příchod moc těšíme. Od nového roku jsme si také výuku začali zpestřovat návštěvami Městského divadla ve Znojmě. Znojemská Beseda připravila celkem šest kvalitních představení, takže bude určitě na co koukat. Děti s výtvarným talentem se zapojily do soutěže Toulky za zvěří a několik hochů z pátého ročníku se dobrovolně rozhodlo napsat příspěvky do soutěže literární. Konkrétně se jednalo o mezinárodní soutěž v psaní dopisů na téma: Proč je voda tak drahocenná. O jejich výborné úrovni se může každý přesvědčit na školních webových stránkách, kde jsme soutěžní práce hrdě vystavili. Vůbec nezáleží na tom, jestli nakonec dostanou nějakou cenu poroty, protože již teď si ocenění zaslouží. Další z viditelných výsledků společného projektu žáků s názvem Naše vesnice, je k vidění ve školní hale. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale skrývá se za ním mnoho hodin poctivé a usilovné práce. Mladší děti strana 6 Únanovské novinky 1/2013

7 vyrobily z krabic a barevných papírů různé stavby a páťáci z nich vytvořili nádhernou náves i se zatravněným parkem, lavičkami a kašnou. Inspirací jim prý byla zrekonstruovaná a pěkně upravená náves naší obce. Všichni si zaslouží kromě jedniček i velkou pochvalu. Po náročné školní práci je ale potřeba si dopřát odpočinku a zábavy. Té si nadmíru děti užily při masopustním karnevalu v tělocvičně. Rozmanité masky tam tančily a soutěžily v nejrůznějších disciplínách za doprovodu veselých písniček různých žánrů. Díky sponzorskému daru rodičů nechybělo ani vydatné občerstvení a tombola, takže i jim patří naše poděkování. Kromě rodičů nás mile potěšili i zástupci SDH Únanov a KSK Obce Únanov, kteří nám předali výtěžek z dětského karnevalu. Finanční prostředky využijeme při organizování akcí, které Zápis předškoláků nás v nejbližší době čekají například: pěvecká soutěž Únanovský slavíček, Velikonoční dílna a další. O tom, jak všechno dopadlo, budeme informovat čtenáře v příštím vydání zpravodaje. Za žáky a zaměstnance ZŠ Mgr. Rostislav Koc Okénko mateřské školy V novém roce 2013 jsme si ve školce popřáli všechno hezké, ať jsme hodně zdraví, a slíbili jsme si, že budeme kamarádi a budeme se mít rádi. Na začátku ledna navštívily děti naposled Ježíška v jesličkách v kostele sv. Prokopa a zazpívaly si za doprovodu kostelních varhan vánoční koledy; uskutečnily tříkrálovou koledu jako vždy v restauraci U Molíků, na obecním úřadu, v obchodě U Brabců a v základní škole. Sladkosti, které si vykoledovaly, si spravedlivě rozdělily. Měsíc leden byl měsíc předškoláků děti si nejprve vyzkoušely ve škole zápis nanečisto. Učitelé ze školy si s dětmi povídali a formou hry si je vyzkoušeli ze znalostí a dovedností, které k zápisu patří. Myslíme, že děti uspěly, a že snadněji a bez obav absolvovaly skutečný zápis do 1. třídy ZŠ. Letos je 14 předškoláků. Pro rodiče jsme připravili besedu s psycholožkou z pedagogicko psychologické poradny ze Znojma. Velice pěkně a obsáhle hovořila o vývoji dítěte během celého předškolního období; o úskalích a možných problémech ve vývoji i ve výchově. Poradila, jak probouzet a upevňovat v dětech tu správnou zvídavost a chtivost za poznáním, jak u dětí rozvíjet smyslová vnímání, jak děti připravit a usnadnit jim vstup do 1. třídy ZŠ. Beseda byla zajímavá a velice přínosná nejen pro rodiče, ale i pro učitelky. Škoda, že se zúčastnilo tak málo rodičů. Děti i v lednu navštívily znojemské divadlo, kde shlédly pohádku O Sněhurce, v únoru O Nebojsovi. I za ostatními dětmi přijelo do školky Divadlo manželů Horákových z Hodonína s pohádkou Krtek a Třeštipírko. Kouzelník pobavil děti svými kouzly, a také je jedno kouzlo naučil. Nejvíce se určitě dětem líbil masopustní průvod po vesnici. V maskách, které jim připravily maminky, se vydaly navštívit restauraci U Molíků, kamarády ve škole, předvedly se v obchodě U Brabců i v Jednotě. A letos děti pozvala i paní Tumpachová, která jim na občerstvení usmažila koblížky, za něž děkujeme. To se dětem určitě zamlouvalo. Ve škole děti poděkovaly paní kuchařce Marcele Kinské za výborné vaření. Zazpívaly jí písničku, přednesly poděkování a předaly Řád zlaté vařečky. (Nápěv: Prší, prší) Mňam, mňam, mňam, mňam, to se máme, každý den si pochutnáme. My jsme dobří jedlíci, nic nenecháme na lžíci. 1/2013 Únanovské novinky Komupak se všechno daří? A kdo nám tak dobře vaří? JE TO PANÍ KUCHAŘKA!!!!!!!!! Musíme ji pochválit, popřát: Ať je stále fit! Poděkování: Milá paní kuchařko, vařte nám tak stále dobře, jako dosud vaříte. Za polévky, buchty, řízky a za bramborovou kašičku zasloužíte si vařečku. Ale ne tak ledajakou, Tady máte vařečku zlatou. Za to velké snažení a výborné vaření! Řád Zlaté vařečky od dětí z mateřské školičky! Ve školce byly ale i krušné chvilky. Četné nemoci dětí, úraz paní učitelky Balíkové a teď se postarat o tolik dětí. Četné nemoci dětí trochu počty snížily a také přišly vhod jarní prázdniny. Ale po prázdninách už byla školka zase plná dětí. Proto děkuji touto cestou všem pracovnicím školky, že po dobu mé dlouhodobé nepřítomnosti zvládly zajistit chod mateřské školy. A co nás ještě ve školce čeká příjemného? strana 7

8 Vynášení Smrtky vítání jara, Velikonoce; asi poprvé v životě se děti setkají s opravdovým dudákem a uvidí skutečné dudy; na Den Země malování na chodníku na návsi; pálení čarodějnic; navštívíme prvňáčky ve škole; školní družinu; místní knihovnu; připravíme Den nejen pro maminky, ale i pro tatínky; pro děti i rodiči připraví pan Komárek (myslivec) z Výrovic odpoledne v přírodě v lese. Nesmíme zapomenout na důležité besedy s hasiči, s policisty a s kynologem. Děti čekají i medové dny, vycházky do lesa, pozorování přírody. Navštívíme ještě dvakrát divadlo ve Znojmě, přijede divadélko do školky, oslavíme Den dětí a nakonec se rozloučíme s našimi předškoláky. Hlavně ať nás nic nesouží a zdravíčko nám slouží. Za kolektiv Mateřské školy Únanov Balíková Vlasta, učitelka MŠ Kristus vstal z mrtvých a zůstává stále s tebou Jako kdyby mávnul proutkem a už je před námi slavnost Kristova zmrtvýchvstání. Prožíváme poslední dny a chvíle postní doby, kdy se připravujeme k oslavě této slavnosti. Výzva Popeleční středy: Obraťte se a věřte evangeliu, se tak za chvíli změní ve slavné velikonoční Aleluja plné radosti z Kristova vítězství nad smrtí a nad hříchem. I když větší část postní doby je už za námi, přesto slova výzvy k obrácení platí stále. Je to výzva ke změně smýšlení, jednání i celého způsobu života člověka. Obrácení, o kterém je zde řeč tak znamená jasné odmítnutí či zřeknutí se zla a hříchu a současně nové rozhodnutí pro lásku, dobro, spravedlnost a tím i samotného Krista. Že výzva k takovému obrácení zůstává stále živá a aktuální nám ukazují i obřady Velikonoční vigilie. V jejich průběhu máme možnost obnovy křestního slibu znovu se s plným vědomím rozhodnout pro Krista a zaměřit svůj život k Němu. Tak je nám nabídnuta možnost současně se Kristu svěřit i odevzdat. Tomu, který vstal z mrtvých a zůstává stále s námi až do konce světa. Přeji vám všem i sobě, ať nás milost Kristova vítězství stále proměňuje, naplňuje pokojem a Kristova blízkost je každému z nás stálou posilou v každém dobrém úsilí. Přijměte prosím i mé osobní pozvání ke společnému slavení velikonočních událostí Kristova života i slavnosti Zmrtvýchvstání v našem kostele sv. Prokopa. Zároveň přeji všem farníkům i čtenářům hojnost Božího požehnání, pokoje a radosti z Kristova zmrtvýchvstání. S přáním Božího požehnání P. Stanislav Váša Řád Zlaté vařečky pro paní kuchařku Jaro ťuká na dveře Sluníčko Usmějem se na sebe, koukneme se na nebe. Pozdravíme sluníčko, potom mrknem maličko. Vytáhnem se ještě víc, to je všechno a už nic! Pořad bohoslužeb o velikonocích v kostele sv. Prokopa v Únanově Květná neděle 24. března mše sv. v 8.00 hod., křížová cesta po mši sv., v hod. mše sv. v Plavči. Při každé mši sv. žehnání ratolestí. Od hodin příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi, přijedou cizí zpovědníci. Zelený čtvrtek 28. března v 9.00 hodin missa chrismatis Brno-katedrála. V hod. mše sv. společně s hrkači na památku večeře Páně, po mši sv. krátká společná adorace. Velký pátek 29. března 2013 den přísného postu. - od hod. adorace v Getsemanech (rozpis), v hod. křížová cesta, v hodin velkopáteční obřady. Bílá sobota 30. března od hod. adorace u Božího hrobu, v křížová cesta, ve hodin velikonoční vigilie. Boží Hod Velikonoční neděle 31. března 2013 mše sv. v 8.00 hod. s žehnáním pokrmů. V hodin mše sv. v Plavči s žehnáním pokrmů. Ve hod. v Únanově Te Deum a svátostné požehnání. Pondělí Velikonoční 1. dubna 2013 v 8.00 hod. mše svatá. Hrkání Zelený čtvrtek setkání hrkačů v kostele v hodin, po mši sv. první hrkání. Velký pátek v 6.00 hod., hod., hod., hod., Bílá sobota v 6.00 hod., hodin. Prosím hrkače o slušnost ve slovech, ohleduplnost k nejmenším hrkačům, spravedlnost při rozdělování koledy. strana 8 Únanovské novinky 1/2013

9 Předjaří v Únanově Málokoho by napadlo, že se po tak vydatné sněhové nadílce v posledních únorových dnech objeví na obloze slunce a bude tak intenzívně hřát, že sníh rychle roztaje a nám se bude zdát, že jaro už je nadosah. Nedejme se však ošálit. Ne nadarmo lidové rčení říká: Březen, za kamna ještě vlezem. Je to pravda. Ačkoliv ve dne začíná být teplo, noci jsou chladné a někdy se voda pod povrchem hlíny promění v led. O to víc mě stále udivuje, jak přes veškeré teplotní změny se jaro rychle blíží. Vše jakoby se prosvětluje, ptáci se začínají více ozývat. Jsou vidět a slyšet všude. Poskakují v keřích z větévky na větévku a vesele štěbetají. Při vycházce za vesnici jsem pozorně poslouchala, zda neuslyším skřivana. Bohužel, ačkoliv skřivani a špačci přilétají hodně brzy, neměla jsem to štěstí, abych jejich zpěv uslyšela. Zato jsem viděla pár zajíců a také jednoho pěkně tlustého, zřejmě zaječici. Asi brzy přivítá ve svém pelíšku zajíčky březňáčky. A měla jsem i další štěstí na malém kopečku mezi kamínky se objevila kupka ještě nerozkvetlého podbělu. Hlavičky kvítků byly sklopené, jakoby se ostýchaly a bály, že ještě přijde zima. Některé keře podél cesty si však s květy už pospíšily jívy nám rozkvetly do kočiček a lísky se oblékly do jehněd a vypadají tak krásně. Při pohledu zblízka z proutků lísek visí pružné šedavé ocásky a když se jich dotkneš, vysype se z nich obláček pylu. A když se podíváš ještě blíže, najdeš ve větévkách lísky i jiné malé kvítky podobající se pupenům a z nich vykukují dvě růžové nitky blizny, které se po opýlení během vegetačního období promění v oříšky. Dokonce se u nich objevily včelky, které se vydaly na průzkum, ale vypadaly tak trochu opile. Také zahrádky na vesnici se začaly proměňovat jsou vidět první sněženky a dokonce začínají vystrkovat špičky svých lístků krokusy, narcisy a v teplém zákoutí i hyacinty. Každý rok žasnu nad tímto zázrakem přírody. Jakou sílu musí vyvinout semínka a hlízy květin, aby své lístky protlačily přes hlínu na světlo! To že se jaro blíží je vidět i na lidech dokončují stříhání vinné révy a dokonce už někteří vyhrabávají trávu, aby se pod ní země provzdušnila a prokypřila. Předjaří je krásné je to doba, kdy se příroda probouzí k novému životu, je to doba čekání na to pravé jaro s plně rozkvetlými květy, svěže zelenými stromy a keři. Je to doba, kdy i lidé jakoby měli k sobě blíž. Přeji všem krásné jaro, které je pro mě to nejkrásnější období celého roku. Jaro, jaro, zima už je pryč, sníh se mění na sněženky, Slunce sype z peněženky na Zem tisíc zlatých dukátů. Vítězslava Sýkorová Poděkování Letošní zima byla hodně bohatá na sníh. Pro nás starší o to horší, že chůze po sněhu a ledu je velmi nebezpečná. Proto chceme poděkovat panu Ivanu Vyskočilovi za vzorný úklid sněhu a posyp v naší ulici. Rodiny Gwozdzova, Slatinských a Borošova Okénko do obecní knihovny v Únanově Milí čtenáři, přeji Vám všem krásné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku. Novinky: Ottova všeobecná encyklopedie Dějiny Evropy Jako bychom dnes zemřít měli (drama života číhošťského faráře P.J.Toufara) Malá dětská bible Jak beránci zabloudili Z. Nováková Rady začínající hospodyňce I. Muzikářová Novinky z výměnného fondu: Dějiny zemí koruny české I. a II. díl Léčivá síla z klášterní zahrady Vzpomínky na zítřek Cecilia Ahernová Hrobka Kate Mosse Pravda Robert Mucha More Zář Alexandra Adornettová Pohádky na dobrou noc Tony Wolf a mnoho dalších. Přijďte se podívat. Anděla Mrkvičková, knihovnice 1/2013 Únanovské novinky strana 9

10 Projekt Added Value - soutěž Znojemský regionální rozvoj, o.p.s. v rámci ekologického projektu Added value vyhlašuje soutěž pro žáky základních škol v okrese Znojmo na téma Doprava a životní prostředí se zaměřením na: cykloturistiku pěší zóny ekologické dopravní prostředky škodlivý vliv dopravy na životní prostředí Podmínky soutěže: Vánoční turnaj v karetní hře -66- V předvánočním čase se v místním hostinci Na besedě uskutečnil během měsíce prosince 2012 Vánoční turnaj v karetní hře Do turnaje se přihlásili nejen stálí hosté, ale i štamgasti ostatních restaurací. Ovšem zkušenosti a profesionalita místních štamgastů rozhodla o vítězství domácích. Na prvním místě se umístil zkušený karetní odborník pan Milan Wiezner st., který poslední hrou ve dne vyhlášení výsledků porazil jednoho z účastníků a tím potvrdil své vítězství. Druhé místo kvalitní hrou obsadil pan Vladimír Bulín s těsným výsledkem a za ním na třetím krásném místě skončil pan Josef Janda.Turnaj byl sponzorován pořadatelem a zároveň majitelem hostince panem Martinem Gregorem s organizační pomocí pana Ivana Vyskočila, ze kterého si vítězové odnesli krásné ceny. Zakončení turnaje proběhlo v přátelském duchu s hodnocením hry při gulášku a vychlazeném pivním moku. Za účast v turnaji děkujeme všem příznivcům této hry a budeme se těšit na druhý ročník oblíbené karetní hry, kterou všichni po celý rok u pivečka trénujeme. Za hostinec Na besedě Martin Gregor Soutěže se zúčastňuje základní škola jako celek. Soutěží se v kategoriích: nejhezčí malba, max formátu A2, počet zaslaných obrázků není omezen, všechny obrázky budou vystaveny nejlepší úvaha, max 1 strana A4, v tištěné podobě, možno navíc zaslat na a nejlepší práce budou zveřejněny na internetových stránkách. Soutěž probíhá od 1. listopadu Vánoce skončily, nový rok začal a u našich hasičů začíná nová sezóna! 2012 do 30. dubna Nejlepší škola v dané kategorii bude oceněna a získá věcnou cenu. Každá zúčastněná škola obdrží hodnotné dárky pro žáky. Veškeré práce jednorázové zasílejte nebo předávejte osobně od dubna 2013 na adresu: Znojemský regionální rozvoj, o. p. s. Dolní Česká Znojmo Tel: Důležitá telefonní čísla Hasiči: 150 Policie: 158 Zdravotnická záchranná služba: 155 Policejní inspektoři pro Únanov: praporčíci Lubomír Mikulášek a Marek Změlík Poruchy: - plynu: elektrického proudu: vody: , telekomunikačního provozu: Pro začátek několik slov k dění u SDH k závěru roku V pátek 21. prosince 2012 se konala výroční valná hromada SDH Únanov. Všech 31 zúčastněných členů a 3 hosté hodnotili činnost SDH v roce Na základě úspěchů a zkušeností byly také stanoveny cíle roku Vrcholem zasedání však byla volba nového vedení sboru. Stávající vedení dostalo opět značnou podporu valné hromady, to znamená, že osazení funkcí zůstává stejné jak loňský rok s výjimkou postu náměstkyně starosty. Stávající náměstkyně sl. Jana Bulínová z osobních důvodů již strana 10 Únanovské novinky 1/2013

11 nemohla pokračovat v činnosti a tak byla na tento post zvolena pí. Ilona Piknerová. Ta bude mít v této funkci na starosti mimo jiné činnost žen hasiček a organizaci některých kulturně-sportovních akcí. Na tomto místě bych rád poděkoval Janě Bulínové za výrazný přínos pro SDH a také popřál Iloně Piknerové hodně zdaru v budoucí práci. Valná hromada v rámci plánu činností stanovila úkol zorganizovat tradiční Masopust. V sobotu 9. února ráno se sešlo na 25 masopustních masek, které pak společně vyrazily na masopustní rej po vesnici. Veselou náladu navodila nejen veselá hudba, ale hlavně zamaskovaní malí hasiči, kteří si akci náležitě užívali. V rámci tohoto pochodu masek se po vesnici rozdávaly pozvánky na podvečerní akci. V 17:00 hod. se konalo tradiční, byť v Únanově prozatím netradiční, pohřbívání basy. Proslov kněze jedné z masek masopustního veselí, pochování basy a tryzna s koblížky a svařeným vínem. To vše bylo součástí tohoto sobotního podvečera. Smutečnímu ceremoniálu přihlíželo na několik desítek spoluobčanů. I když se tato akce konala poprvé, troufáme si říci, že se akce líbila. Proto jsme se rozhodli, že pohřbívání basy v programu Masopustu určitě nebude chybět ani příští rok. Masopustní neděle pak byla tradičně ve znamení dětského karnevalu. Ve spolupráci s Kulturní a sportovní komisí obce Únanov jsme připravili karneval, na který budou děti snad dlouho vzpomínat. Z cca. stovky zúčastněných dětí jsme za pomoci rodičů vybrali 4 nejlepší masky. Dále pak jsme prověřili fyzické schopnosti i znalosti našich nejmenších spoluobčanů v pěti soutěžích. Nejlepší děti byly náležitě odměněny. S kulturní a sportovní komisí jsme se dohodli na tom, že veškeré výnosy z této akce budou věnovány na potřeby ZŠ a MŠ Únanov. Celkově jsme tak mohli věnovat ,- Kč na realizaci kulturního pořadu nebo poznávacího zájezdu pro žáky ZŠ a MŠ Únanov. Na tomto místě je nutné poděkovat všem, kdo finančně nebo organizačně pomohli při přípravě této akce obzvláště Obci Únanov, členům KSK, SDH Únanov a rodičům dětí. Důležité je říci, že sportovní sezóna hasičů je také již těsně před začátkem. Proto je i správný čas pro nábor nových členů. Pokud máš zájem stát se hasičem nebo mladým hasičem, pak napiš na informaci o svém zájmu a my ti obratem pošleme termín našeho nejbližšího setkání. Na závěr bychom vás rádi upozornili na rychle se blížící soutěže. Začínáme již v sobotu 11. května v Kuchařovicích (soutěž mužů a žen) a 18. května ve Výrovicích (okresní kolo hry Plamen pro mladé hasiče)! Za všechny členy SDH Únanov se na Vaši podporu ve sportovní sezóně 2013 těší Lukáš Tomášek starosta SDH Únanov Z činnosti JPO obce Únanov v roce 2012 Jednotka požární ochrany obce Únanov v roce 2012 zasahovala při těchto mimořádných situacích nebo se účastnila těchto akcí pro veřejnost, příp. školení: Datum Akce Požární dohled: pálení čarodějnic na malém kopci (pod vodárnou) Prezentace hasičské činnosti a techniky pro MŠ a ZŠ v Únanově + ukázka zásahového vozidla MAN z HZS Znojmo na návsi Dětský den, lokalita Losolosy - ukázka zásahu ve spolupráci s JSDH Nový Šaldorf Požár: zahašení úmyslně zapálené matrace na Rudě, spolupráce s HZS Znojmo Technická pomoc: odstranění tří stromů spadlých po vichřici na vozovku Technická pomoc: vyčerpání studny v areálu koupaliště na žádost správce Požár: požár uloženého odpadu na skládce, spolupráce s HZS Znojmo, SDH Mikulovice a SDH Běhařovice Technická pomoc: čištění fasády na budově školy, odstraňování vlaštovčích hnízd 1/2013 Únanovské novinky strana 11

12 Technická pomoc: dálková doprava vody, čerpání nádrže z objektu fy Keramika do fy Nevoga Požární dohled: drakiáda na velkém kopci Školení: obsluha a práce členů JPO s dýchacím přístrojem U žádného ze zásahů nedošlo ke zranění zasahujících členů ani ohrožených občanů. Díky podpoře vedení obce Únanov se stále rozšiřují technické možnosti JPO Únanov. Pro rok 2013 je v plánu vestavba vysokotlakého čerpadla do zásahového automobilu AVIA. Po tomto kroku bude naše jednotka mít plnohodnotnou výbavu pro rychlý zásah při požárech domů, dopravních prostředků aj. Rychlost zásahu je velmi nutná pro ochranu občanů, zvířat i majetku. Proto věříme, že relativně nízké náklady na přestavbu zásahového automobilu jsou vynikající investicí do bezpečnosti obce Únanov. V závěru mi dovolte poděkovat všem členům zásahové jednotky i členům SDH Únanov za práci, kterou v roce 2012 vykonali. Vladislav Illek velitel JPO obce Únanov Obsluha a práce členů JPO s dýchacím přístrojem Pozvánka na 15. ročník putovního poháru starosty obce Únanova Blíží se jaro a to doba, kdy zima končí svoji nadvládu a k nám se vrací sluníčko, které začíná hřát. Dny se prodlužují a nám se zvedá nálada po zimě, která byla opravdu dlouhá a připravila nám nejedno překvapení. Zima a opravdu ta letošní nás kynology omezila v přípravě na náš vrchol. Tím je putovní pohár, na kterém se snažíme předvést ten nejlepší výkon, abychom co nejlépe uspěli. Sice jsme se připravovali i když padal sníh nebo mrzlo. Zažil jsem i výcvik, kdy mrzlo a pršelo, což je vůbec náročné. Pachové práce jsme začali trénovat až tento týden, ale na tom jsou všichni naši potencionální soupeři při poháru stejně. Letošní klání našeho již 15. ročníku se bude konat od 8:00 hod., kdy pan rozhodčí Hammer, který byl na závod delegován, zahájí toto oblíbené kláni, které láká příznivce z řad závodníků od Znojma až po Brno. Jsme rádi, že Ti co u nás byli se rádi vracejí. Letošní ročník byl vypsán v kategoriích ZVV1 a ZVV2 což je potěšitelné, že jsme po čtyřech letech mohli zase otevřít kategorii ZVV2, která na moc závodech není. Pro letošní ročník jsme připravili čtyři pejsky, kteří se budou pokoušet, aby pohár zůstal doma. Bude to tak jako každý ročník těžké. Je to sport a tak nám jde o to, aby ten, kdo se závodu zúčastní, byl se svým výkonem spokojen a mohl si říci, že udělal v přípravě vše proto, aby co nejlépe uspěl. Smyslem takové akce je setkávání a předávání si zkušeností v rámci ušlechtilé záliby, čím kynologie určitě je. Na závěr Vážení spoluobčané mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na 15. ročník Putovního poháru starosty obce Únanova ve sportovním výcviku psů a 9. ročník memoriálu Karla Matušince o nejlepší stopu. Závod se bude konat 6. dubna od 8:00 hod. na cvičišti v Losolosích. Rádi Vás u nás uvítáme. Za K.K.Ajax Únanov Vlastimil Karpíšek strana 12 Únanovské novinky 1/2013

13 Z orelského života Stolní tenis, soutěže Tabulková houpačka v soutěži KS II B pokračuje a vyvrcholí našim posledním domácím dvojzápasem s mužstvy Agrotec Hustopeče C a SKST Hodonín C. V případě plného bodového zisku máme šanci obsadit konečné druhé místo a postoupit do vyšší soutěže. Opravdu to chceme? A je v silách našich hráčů to dokázat? V době čtení této zprávy již výsledek znát budeme. Do rozjeté druhé části soutěže přestoupil do týmu Petr Nechvátal z Hostěradic a ujal se role dvojky kádru. Bezkonkurenční jedničkou je Michael Frühauf, který zároveň bezpečně vede úspěšnost jednotlivců soutěže. V posledních zápasech tyto dva hráče doplňují František Koc, Jaroslav Zimek a Pavel Adorko. Ke střídání jsou připraveni Josef Kovář, Petr Hruška a Roman Tuhý. Vyvrcholení okresní soutěže, kde hraje naše B mužstvo je stále ve hvězdách. Dlouhodobá část se vlastně až na pár výjimek odehrála spíše na papíře než na stolech a tak o všem rozhodnou (možná) zápasy play off. Pro přátele fotbalu uvádím perličku. Hráči Moravského Krumlova Bíla Jindřich, Veber Marek, Polak Jaromír nastupují nejen v krajských soutěžích divize a I. třídy, ale jsou psáni i v zápasech regionálního (okresního) přeboru a plánují si vyhrát její play off. Dokonale tak předčili i stratégy z TTC Znojmo. Soutěžní řád kterého ještě sportu tuhle frašku dovoluje?... Hráče Tuhého, Hrušku a Kováře doplňuje Aleš Richter Organizace Play off, kde mají hrát na dva vítězné zápasy nejlepší čtyři mužstva základní soutěže je stále nejasná. Její vítěz má přímo postoupit do vyšší soutěže a díky výše uvedeným informacím se situace jeví v podivném světle. Vzepřou se tomu naši hráči? Třetí mužstvo hraje v odborářské MONA Lize a umísťuje se ve 4. divizi na 2. místě a nestačí pouze na mužstvo Jevišovic. Mužstvo tvoří hráči Otto Pěnčík, Petr Plotzer, Marek Tunka, Zbyněk Fantal. V sobotu 30. března se od ranních hodin uskuteční v sále orlovny další ročník Velké ceny Únanova, kterého se účastní hráči všech soutěží MONA Ligy. Organizátoři zvou příznivce stolního tenisu povzbudit a zhlédnout nejlepší hráče tohoto typu soutěže. Posilovna Posilovna je nadále v provozu v pondělí a ve čtvrtek vždy od do hodin. Josef Pilař starosta Orla FO.A.S.A. ES Únanov Zimní příprava A mužstva začala 11. ledna. V zimním období při nabírání fyzické kondice, která je nezbytná pro všechny hráče, bylo naplánováno 12 zápasů na umělé trávě v Jevišovicích. Vytrvalostní část jsme převážně prováděli v okolí Únanova. Zpříjemněním zimní přípravy byly tréninky na UT v Jevišovicích. Některé tréninkové jednotky na vytrvalost se uskutečnily v okolí Jevišovic. Po velice solidním přístupu p. Macháčka a oddílu nám bylo umožněno trénovat kvalitně i na UT. Některé výsledky v odehraných zápasech odpovídají složení mužstva. Část mužstva měla studijní 1/2013 Únanovské novinky a část mužstva pracovní povinnosti. Přesto si myslím, že účast hráčů může a musí být větší! A mužstvo jsme doplňovali hráči dorostu : Vlk Martin, Binder Karel, Dočekal Filip a nově i Jelínek Tomáš. Kluci pracují dobře. Zkoušeli jsme i nové hráče jako Princ, Cakl J. a Vaněk P. Dále zkoušíme brankáře Saidla F. i z důvodu zranění Svatušky L. (operace ruky) a Pikarta V. - také operace. Vojta Pikart se vrací do tréninkového procesu. Lukáš Svatuška věřím, že brzy taky. Do začátku soutěže zbývají ještě 3 týdny. Od hráčů jako je R. Stuchlík, L. Bulín a P. Diviš čekám, že tým povedou správným směrem. Dobře se jeví R. Janda, L. Diviš a V. Kratochvil. strana 13

14 O Zdeňkovi Siverovi není potřeba mluvit. Na zkoušce v divizních Tasovicích je R. Čapoun a já i vedení mu moc přejeme, aby uspěl a posunul se tak dál ve své kariéře. Moc si přeji, aby se uzdravil Jirka Dočekal, který je nedílnou součástí týmu a pořád mu má co dát. Děkuji za podzimní podporu všem fanouškům a věřím, že dál budou tým Unany podporovat! Začátek jarní soutěže se Žabětínem. vedoucí Karel Štěpánek trenér Roman Dočekal Dorost Zimní přípravu jsme zahájili Fyzičku nabíráme v okolí Únanova nebo na umělce ve Znojmě. Tréninková účast je zatím uspokojivá i ze strany žáků. Máme odehráno pět přípravných utkání. V těchto utkáních jsme neokusili hořkost porážky. Hlavně výhra s dospělými z Těšetic, které hraje III. třídu s výsledkem 10 : 2 pro Únanov. Tato utkání jsme odehráli na umělce v Jevišovicích. vedoucí Stehlík Petr trenér Stehlík Libor MUŽI "A" - 1.B. třída - skupina B - jarní část sezony 2012/2013 A.S.A. ES ÚNANOV Kolo den datum začátek utkání sraz odjezd 15 NE :30 ÚNANOV A - Žabětín 14:30 16 NE :30 Slovan Rosice - ÚNANOV A 13:15 13:30 17 NE :00 ÚNANOV A - Tuřany 15:00 18 NE :00 MFK Modřice - ÚNANOV A 13:45 14:00 19 NE :00 ÚNANOV A - H.Kounice 15:00 20 SO :30 Přímětice - ÚNANOV A 15:00 15:15 21 NE :30 ÚNANOV A - Cvrčovice 15:30 22 SO :30 SK Chrlice - ÚNANOV A 14:15 14:30 23 NE :30 ÚNANOV A - Slatina 14:45 15:00 24 NE :30 Šatov A - ÚNANOV A 15:30 25 SO :30 MS Brno - ÚNANOV A 14:15 14:30 26 NE :30 ÚNANOV A - Blížkovice A 15:30 14 SO :30 Zastávka - ÚNANOV A 14:15 14:30 MUŽI "B" - IV. Třída - skupina A - jarní část sezony 2012/2013 A.S.A. ES ÚNANOV Kolo den datum začátek utkání sraz odjezd 15 SO Přímětice B - ÚNANOV B 12:00 12:15 16 NE :15 ÚNANOV B - Slatina 9:30 17 SO :00 Chvalovice B - ÚNANOV B 14:30 14:45 18 NE :15 ÚNANOV B - Hluboké Mašůvky 9:30 19 NE :00 Šatov B - ÚNANOV B 14:30 14:45 20 NE :15 ÚNANOV B - Pavlice 9:30 21 NE :30 Konice - ÚNANOV B 15:15 15:30 22 NE :15 ÚNANOV B - Křepice 9:30 23 NE :30 Vranov n. D. - ÚNANOV B 15:00 15:15 24 NE :15 ÚNANOV B - Olbramkostel 9:30 25 NE :15 ÚNANOV B - IE Znojmo C 9:30 26 NE :30 Grešlové Mýto - ÚNANOV B 15:00 15:15 DOROST - 1.třída - skupina B - jarní část sezony 2012/2013 A.S.A.ES ÚNANOV Kolo den datum začátek utkání sraz odjezd 15 NE :30 Přímětice - ÚNANOV 9:00 9:15 16 SO :30 ÚNANOV - Rosice NE :45 Zbýšov - ÚNANOV 11:30 11:45 18 SO :00 ÚNANOV - Dobšice 15:00 19 SO :00 IE Znojmo - ÚNANOV 14:30 14:45 20 NE :30 ÚNANOV - Prosiměřice 15:30 21 SO :15 Zastávka - ÚNANOV 12:00 12:15 22 NE :30 ÚNANOV - Hustopeče 15:30 23 NE :15 Miroslav - ÚNANOV 12:30 12:45 24 SO :30 ÚNANOV - Oslavany 15:30 strana 14 Únanovské novinky 1/2013

15 25 NE :30 ÚNANOV - Tasovice 15:30 26 NE :00 H.Kounice - ÚNANOV 11:15 11:30 14 NE :30 ÚNANOV - Pohořelice 15:30 ŽÁCI - Okresní přebor - jarní část sezony 2012/ A.S.A. ES ÚNANOV Kolo den datum začátek utkání sraz odjezd 15 NE :30 ÚNANOV - Dobšice 12:45 16 NE :30 Mikulovice - ÚNANOV 12:15 12:30 17 NE :00 ÚNANOV - Šatov 13:15 18 SO :00 Šanov - ÚNANOV 12:15 12:30 19 NE :00 ÚNANOV - volný los 13:15 20 NE :30 Prosiměřice - ÚNANOV 13:15 13:30 14 ST :15 Miroslav - ÚNANOV 8:45 9:00 21 NE :30 Štítary - ÚNANOV 13:00 13:15 22 NE :15 ÚNANOV - Višňové 7:30 23 NE :00 Tasovice - ÚNANOV 12:45 13:00 24 NE :15 ÚNANOV - IE Znojmo 7:30 25 NE :30 Božice - ÚNANOV 13:00 13:15 26 NE :30 ÚNANOV - Jevišovice 13:45 PŘÍPRAVKA - Okr.soutěž sk.a jarní část sezony 2012/2013 A.S.A. ES ÚNANOV kolo den datum začátek utkání Hřiště 12 SO :30 ÚNANOV A - Štítary B Únanov 12 SO :25 ÚNANOV B - Štítary A Únanov 12 SO :30 ÚNANOV B - Štítary B Únanov 12 SO :25 ÚNANOV A - Štítary A Únanov 13 SO :30 1.SC Znojmo C - ÚNANOV B 1.SC Znojmo 13 SO :25 1.SC Znojmo D - ÚNANOV A 1.SC Znojmo 13 SO :30 1.SC Znojmo D - ÚNANOV B 1.SC Znojmo 13 SO :25 1.SC Znojmo C - ÚNANOV A 1.SC Znojmo 14 SO :30 ÚNANOV A - Jevišovice B Únanov 14 SO :25 ÚNANOV B - Jevišovice A Únanov 14 SO :30 ÚNANOV B - Jevišovice B Únanov 14 SO :25 ÚNANOV A - Jevišovice A Únanov 15 SO :30 ÚNANOV A - Suchohrdly Únanov 15 SO :25 ÚNANOV B - Vranov n. D. Únanov 15 SO :30 ÚNANOV B - Suchohrdly Únanov 15 SO :25 ÚNANOV A -Vranov n. D. Únanov 16 NE :30 Štítary A - ÚNANOV B Štítary 16 NE :25 Štítary B - ÚNANOV A Štítary 16 NE :30 Štítary B - ÚNANOV B Štítary 16 NE :25 Štítary A - ÚNANOV A Štítary 17 SO :30 ÚNANOV A - 1.SC Znojmo D Únanov 17 SO :25 ÚNANOV B - 1.SC Znojmo C Únanov 17 SO :30 ÚNANOV B - 1.SC Znojmo D Únanov 17 SO :25 ÚNANOV A - 1.SC Znojmo C Únanov 18 NE :30 Jevišovice A - ÚNANOV B Jevišovice 18 NE :25 Jevišovice B - ÚNANOV A Jevišovice 18 NE :30 Jevišovice B - ÚNANOV B Jevišovice 18 NE :25 Jevišovice A - ÚNANOV A Jevišovice 19 NE :30 Vranov n. D. - ÚNANOV B Vranov n. D. 19 NE :25 Suchohrdly - ÚNANOV A Vranov n. D. 19 NE :30 Suchohrdly - ÚNANOV B Vranov n. D. 19 NE :25 Vranov n. D. - ÚNANOV A Vranov n. D. 20 SO :00 ÚNANOV A - ÚNANOV B Únanov 20 SO :00 ÚNANOV A - ÚNANOV B Únanov 1/2013 Únanovské novinky strana 15

16 Zimní výcvik psů Skupinky únanovských koledníků Tříkrálové sbírky Dětský karneval Masopustní st karneval žáků v tělocvičně Únanovské novinky č. 1/2013 (toto číslo vyšlo v březnu 2013) povoleno Ministerstvem kultury ČR pod reg. MK ČR E vydavatel Obec Únanov, Únanov 463, IČO , odp. vedoucí Ing. Vojtěch Fabík, místo vydání OÚ Únanov, tel , fax , Vychází čtvrtletně. Uzávěrka příštího čísla 15. června Náklad 480 ks. Grafi ka a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu některých příspěvků. strana 16 Únanovské novinky 1/2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1

Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1 ŽĎÁRSKÉ LISTY oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1 Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává první číslo obecního zpravodaje

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2017

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2017 O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2017 Termín Název akce Organizátor Místo konání LEDEN 31. prosince 2016 Oslava nového roku Klub zábavy Parčík na Černovském

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více