Sportovní gymnázium. Táborská 28, Plzeň ROČENKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní gymnázium. Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA"

Transkript

1 Sportovní gymnázium Táborská 28, Plzeň ROČENKA

2 ROČENKA Sportovní gymnázium Ročenka SG byla vydána díky poskytnutému reklamnímu plnění Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o. Karolina Egersdorfová, Sekunda

3 Sportovní gymnázium ROČENKA Vážení čtenáři, Ročenka na konci školního roku se stala již neodmyslitelnou součástí činnosti školy. Ročenka 20/ zachytí život školy, její činnosti či důležité události tak, jak se v průběhu školního roku odehrávaly. Věřím, že každý čtenář najde v předkládané Ročence to, co ho zajímá: Někdo informaci, jiný poznání, další pomoc při rozhodování, kam by mohl jít studovat po ukončení základní školy. Obsah Ročenky vypovídá o tom, že školní rok 20/ na Sportovním gymnáziu Plzeň, Táborská 28 byl naplněn intenzivní prací. Většina členů pedagogického sboru naplňovala cíle několika projektů. Byla to práce přesahující rámec každodenních povinností, a proto si zaslouží mé velké poděkování. Díky projektu Sportovní gymnázium - škola 21. století, který jsme realizovali v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem EU peníze středním školám, jsme ve školním roce 20/ výuku dále zkvalitnili prostřednictvím nových metod a tvorbou digitálních učebních materiálů. Klíčové aktivity projektu byly zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na tvorbu vlastních výukových materiálů. V oblasti inovace vzniklo 565 nových výukových materiálů, a to prezentací pro práci s interaktivní tabulí a pracovních listů vytvořených pro žáky téměř všech ročníků gymnázia. Do tvorby moderních didaktických materiálů se v rámci tohoto projektu zapojilo 14 vyučujících. Škola zakoupila učební pomůcky, interaktivní prezenční techniku a odborné publikace. Velmi pozitivně hodnotím, že stále více pedagogických pracovníků integruje do své práce moderní vyučovací metody a využívá špičkovou didaktickou techniku, kterou máme díky plnění projektů ve škole k dispozici. To předpokládá, že naši učitelé navštěvují ve svém volném čase odborné semináře, v nichž se stále vzdělávají, aby mohli nejnovější poznatky fundovaně předávat svým žákům. V průběhu školního roku jsem měla radost z aktivit ekologického kroužku podpořeného projektem Ekologická výchova hrou mimo školní lavice s dotací z Magistrátu města Plzně a z aktivit historického kroužku podpořeného dotací z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Po celý školní rok jsme spolupracovali s jednotlivými fakultami Západočeské univerzity v Plzni. Sportovní gymnázium se stalo ve školním roce 20/ partnerem v projektu ZČU Popularizace vědy pro střední školy. Spolupráce směřovala k podpoře technického vzdělávání a jejím vyvrcholením bylo podepsání Smlouvy o partnerství se ZČU v Plzni dne Sportovní gymnázium, je jedinou státní školou svého typu v Plzeňském kraji, která zajišťuje skloubení studia gymnázia, aktivní sportovní činnosti a kvalitní přípravu ke studiu na vysoké škole. Škola je zřízena Plzeňským krajem, ale sídlí v budově Magistrátu města Plzně. Záměrem vedení Plzeňského kraje je zajistit rozvoj a stabilitu sportovního gymnázia. Proto rada Plzeňského kraje přijala na konci května usnesení o přemístění školy k z pronajatých prostor do areálu Vejprnická 56 v Plzni Skvrňanech, jehož vlastníkem je Plzeňský kraj, zřizovatel školy. V současnosti probíhají přípravy k přemístění školy. Připravují se podklady k projektu na vybudování nových sportovišť a podklady k projektu na rekonstrukci pavilonu, ve kterém bude gymnázium sídlit. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří sportovnímu gymnáziu po celý školní rok 20/ pomáhali. Děkuji také těm, kteří se na vzniku letošní Ročenky podíleli. Dovolte mi, abych vám všem, žákům i zaměstnancům školy, popřála příjemné prožití prázdnin. Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy SLOVO ÚVODEM 1

4 ROČENKA Sportovní gymnázium NAŠI BÝVALÍ ŽÁCI NA XXII. ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI Aleš Razým běh na lyžích sprint štafeta týmový sprint dvojic Dominik Suchý boby Martin Jakš běh na lyžích skiatlon 50 km štafeta týmový sprint dvojic 2

5 Sportovní gymnázium ROČENKA NAŠI BÝVALÍ ŽÁCI NA XXII. ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI 3 Valentin Papazian, Tercie Václav Růžička, Tercie

6 ROČENKA Sportovní gymnázium ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 20/ Přípravný týden Zahájení školního roku 20/ Vyučování podle rozvrhu , 16:00 h Třídní aktivy pro zákonné zástupce žáků 1.A, 1.B Podzimní zkušební období maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části - řádný termín a opravný termín Evropský den jazyků Den pro zdraví. Projektový den pro žáky tříd 1.A, 1.B, Prima, Kvinta a Podzimní prázdniny , 16:00 h Den otevřených dveří pro 1. ročník/třída A, obor vzdělání K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Pedagogická rada - 1. čtvrtletní školního roku , 16:30 h Třídní aktivy Maturitní ples Oktáva Vystoupení žáků v Městské charitě Plzeň Maturitní ples 4. B Přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a M pro uchazeče do třídy A, obor vzdělání K/41Gymnázium se sportovní přípravou Vánoční turnaj ve volejbalu mezi gymnázii Beseda se zástupci všech fakult ZČU a LF UK Plzeň - 4.A, 4.B, Oktáva Maturitní ples 4. A , 10:00 h Vyhodnocení nejlepších sportovců SG za rok 20, Plzeň, Peklo Vánoční turnaj ve fotbale a ve volejbalu pro žáky VG Vánoční prázdniny nebo (dle přihlášky) Talentové zkoušky do oboru vzdělání K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (třída A) 7. 1., 16:30 h Den otevřených dveří - 4leté gymnázium (třída B a Kvinta) 9. 1., 16:30 h Den otevřených dveří - 8leté gymnázium (třída Prima). 1. nebo Přijímací zkoušky z ČJ a M do oboru vzdělání K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (třída A) Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 20/ Pedagogická rada k 1. pololetí školního roku 20/ Ukončení 1. pololetí školního roku 20/, vydání vysvědčení Jednodenní pololetní prázdniny

7 Sportovní gymnázium ROČENKA Jarní prázdniny Lyžařský výcvikový kurz (pro třídy Sekunda, Kvinta, 1. B, atletika) Přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a M pro uchazeče do třídy B, obor vzdělání K/41Gymnázium Lyžařský výcvikový kurz (pro třídy Sekunda, Kvinta, 1. B, atletika) Přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a M pro uchazeče do třídy B, obor vzdělání K/41Gymnázium duben Den s HZS. Projektový den pro žáky nižšího stupně osmiletého gymnázia (termín bude upřesněn) Pedagogická rada - 3. čtvrtletní školního roku , 16:30 h Třídní aktivy a Velikonoční prázdniny nebo Přijímací zkoušky z ČJ a M do oboru vzdělání K/41 Gymnázium (třída B), oboru vzdělání, K/81 Gymnázium (Kvinta) a oboru vzdělání K/81 Gymnázium (Prima) Pohybové testy uchazečů do oboru vzdělání K/41 Gymnázium (třída B) oboru vzdělání, K/81 Gymnázium (Kvinta) Pohybové testy do oboru vzdělání79-41-k/81 Gymnázium (Prima) Uzavření klasifikace maturitních tříd (4. A, 4.B, Oktáva) Pedagogická rada k maturitním třídám Ukončení školního roku maturitních tříd, vydání závěrečných vysvědčení ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky Svatý týden Jarní zkušební období maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části Předání maturitních vysvědčení - aula Pedagogické fakulty ZČU (bude upřesněno) Vodácký kurz (3.B) Vodácký kurz (Septima) Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku 20/ Pedagogická rada k 2. pololetí školního roku 20/ Mimořádný aktiv pro zákonné zástupce žáků budoucí Primy (bude upřesněno) červen Sportovní dny pro žáky SG (bude upřesněno) Závěrečná pedagogická rada. Ukončení školního roku. Vydání vysvědčení Hlavní prázdniny Vyučování ve školním roce /15 bude zahájeno v pondělí

8 ROČENKA Sportovní gymnázium KÁDROVÉ OBSAZENÍ Sportovního gymnázia Plzeň VEDENÍ SG ředitelka: zástupce pro všeobecné předměty kromě TV: zástupce pro sportovní přípravu a TV: vedoucí ekonom. odd.: výchovná poradkyně: ATLETIKA Petr Konop Mgr. Ivan Hubáček Mgr. Lukáš Lintimer Mgr. Erna Linhartová Mgr. Jakub Ryba Mgr. Milena Majerová Mgr. Hana Svášková Mgr. Lukáš Lintimer Ing. Václava Matasová PhDr. Olga Šimandlová trenér trenér trenér trenérka trenér VOLEJBAL-DÍVKY Kateřina Svobodová Bc. Petra Netrvalová ODPOVĚDNÍ UČITELÉ TV Prima Miroslav Feix Sekunda Mgr. Jaroslav Bedrna Tercie Mgr. Erna Linhartová Kvarta Mgr. Pavel Hyťha Kvinta Mgr. Erna Linhartová Sexta Miroslav Feix Septima Jiří Šindelář Oktáva Mgr. Jaroslav Bedrna 1. B Mgr. Pavel Hyťha 2. B Miroslav Feix 3. B Mgr. Jaroslav Bedrna 4. B Mgr. Lukáš Lintimer trenérka trenérka 6 STŘELBA Marie Kalná JUDO Jiří Dolejš Mgr. Zbyněk Rubáš Mgr. Roman Šimsa TENIS Jiří Šindelář PLAVÁNÍ Michal Beránek Bc. Lukáš Luhový Mgr. Patrik Davídek trenérka - pušky trenér trenér trenér trenér trenér trenér trenér UČITELÉ NA GYMNÁZIU Mgr. Milena Majerová Mgr. Hana Svášková Mgr. Irena Baranová Mgr. Jaroslav Bedrna Mgr. Jana Čechurová Mgr. Václava Dlouhá Mgr. Gabriela Egersdorfová Miroslav Feix Mgr. Radka Fialová Mgr. Ivana Fryčková Mgr. Kateřina Holubová Mgr. Ivan Hubáček PhDr. Zdeňka Hůlová Mgr. Pavel Hyťha Mgr. Zbyněk Kašpar NJ, RJ M, ZTp ČJ, D TV, On Bi, Ch M, VT, Ch NJ, RJ TV, On AJ, ČJ ČJ, On AJ TV, On ČJ, D ČJ, TV, TSP FJ, D

9 Sportovní gymnázium ROČENKA Mgr. Jana Konečná Mgr. Jitka Krýslová PaedDr. Hana Kůstová Mgr. Erna Linhartová Mgr. Lukáš Lintimer Mgr. Petra Lokajíčková Mgr. Milena Marková Mgr. Marie Mašková Mgr. Jiřina Mazalová Mgr. Lucie Popovičová Mgr. Karel Prokeš Mgr. Petra Prunerová Mgr. Jan Sedlák Mgr. Jiří Siegr PhDr. Olga Šimandlová Jiří Šindelář Mgr. Jana Šlajsová Mgr. Miroslava Vejvodová Ing. Petr Vočadlo Mgr. Václava Volfová PaedDr. Alena Vondráčková PhDr. Ivana Žufanová VV, ČJ M, Fy M, Fy TV TV, TSP NJ, Psy, RV ČJ, NJ M, F D, On, RJ HV, ČJ ŠJ, ZSV AJ Z, Bi Ch, M ČJ, On TV, On ČJ, VV AJ, TV VT, Fy Bi, Ch Z, M NJ, On Miroslava Vočadlová Zdeňka Loukotová Ing. Petr Vočadlo ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI Gizela Heitz Annamma K. Mathew Aiman Al Masani vrátná vrátná správce sítě KNJ KAJ KAJ KÁDROVÉ OBSAZENÍ OSTATNÍ PRACOVNÍCI Ing. Václava Matasová Milena Matějková Marcela Jíchová Eva Pittermannová Mgr. Václav Klaus Ladislav Engler Kateřina Berglová Miroslav Kalouš Jana Lemešová Kristina Lucová ved. hospod. odd. účetní sekretářka, účetní knihovnice, uklízečka školník, údržbář školník, údržbář uklízečka uklízeč uklízečka uklízečka Kateřina Beránková, 1. A 7

10 ROČENKA Sportovní gymnázium NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI SG ZA ROK 20 8 Vyšší gymnázium: Radek Šlouf rychlostní kanoistika reprezentant ČR MS senioři (Německo, Duisburg).,14. m K2 500m, 1000m ME U23 (Polsko, Poznaň) 4.m, 7.m K4 1000m, K2 500m MČR muži 3x 1.m K2 (500, 1000, 2000) Jaroslav Snášel dráhová cyklistika reprezentant ČR MSJ (Skotsko, Glasgow) 2.m, 9.m keirin, sprint MEJ 2x 8. m sprint, keirin MČR jun. 3x 1. m, 1x 2.m keirin, team sprint, sprint Český rekord na 200m s letmým startem na otevřené dráze (10,71s) David Pulkrábek judo reprezentant ČR ME senioři (Maďarsko) 1. kolo SP muži (Polsko) 9.m MČR jun.1.m Sabina Merklová judo reprezentantka ČR MS dorostu (USA, Miami) 9.m ME dorostu (Estonsko, Talin) 9.m EYOF (Nizozemí, Utrecht) 9.m MČR žen. 3.m MČR dor. 1.m Jiří Louda badminton reprezentant ČR MSJ (Thajsko,Bangkok) 23.m, 2.kolo družstva, mix MČR jun. 2.m,3.m mix, singl MT 19, (Chorvatsko) 2.m mix Petr Běžel karting motokáry reprezentant ČR MS (USA, New Orleans) 7.m ME (Begie,Itálie,VB, Francie) 9.m 4 závody MČR 1.m 6 závodů Martin Havlík sportovní střelba reprezentant ČR MEJ (Dánsko, Kodaň) účast vzduchová puška 60 ran MZ GP Plzeň 3.m Hopes (závod OH nadějí) 10.m Český pohár juniorů 1.m vzduchová puška 60 ran Finále Českého poháru 3.m libovolná malorážka David Tolar biatlon, letní biatlon reprezentant ČR MSJ (Itálie, Forni Avoltri) 12.,15.m letní biatlon MČR jun. 1.,2.m letní biatlon EYOWF (Rumunsko) účast biatlon Barbora Ciprová moderní pětiboj reprezentantka ČR MEJ (Rusko, Petrohrad) účast Závod OH nadějí (Maďarsko) 5.m Czech Open MMČR 19 (6 států) 6.m

11 Sportovní gymnázium ROČENKA Martin David basketbal reprezentant ČR ME U16 Div.B (Bosna a Herc., Sarajevo) 5.m Extraliga U19 (Lokomotiva Plzeň) 4.m Eliška Šibrová házená reprezentantka ČR ME (U19) (Dánsko, Sanderborg) 14.m 1. liga dor. Veronika Vlčková silniční cyklistika, triatlon reprezentantka ČR MEJ (ČR, Olomouc) 20.m závod s hromadným startem Olympiáda dětí a mládeže 2.m triatlon Kateřina Svitková fotbal, futsal reprezentantka ČR ME (U17) 8.m Kval. ME (U19) postup do II.fáze Kval. MS žen 1. liga žen FC Victoria 3.m Anketa FAČR Talent roku 2.m Dominika Zachová Karolína Smolová házená reprezentantky ČR ME dorostu (Polsko, Gdaňsk) 14.m Martin Šimáček plavání reprezentant ČR EYOF (Nizozemí, Utrecht) 11.,.m 4x 100m VZP, 400m VZP 2x MU 17, (10 a 3 státy) 2x 2.m, 3., 4.m 200m VZP, 400m VZP MČR dor. 5x 1.m, 2x 2.m Alice Matějčková judo reprezentantka ČR MČR žen 2.m MČR dor. 1.m MT dor. (Ukrajina) 3.m Pavel Olič atletika reprezentant ČR MU 19 (5 států) MČR jun. 2x 1.m 3000m př., 5000m Nikola Schweinerová tenis reprezentantka ČR MČR žen 2.m dvouhra Mezinárodní turnaj žen (Řecko) 1.m čtyřhra Bundesliga (DE,Regensburg) 3.m Martin Pivoňka atletika reprezentant ČR MU 17 (4 státy) MČR dor 1.m, 2.m, 3.m 800m, 800m hala, 4x 400m Daniel Uher judo reprezentant ČR MČR dor. 1.m EP dor (Německo, Brémy) 9.m MT dor. (Ukrajina) 3.m Dominik Polcar plavání reprezentant ČR MU 17 (3 státy) 4.m MČR dor 1.m, 2x 2.m 1400, 800, 400 VZ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI SG 9

12 ROČENKA Sportovní gymnázium Jan Marek judo reprezentant ČR EYOF (Nfizozemí, Utrecht) účast EP dor. účast Petr Dvořák plavání reprezentant ČR Mezinárodní maraton (Srbsko) 6.m 19 km MČR dor. 1.m 10 km Barbora Štolková plavání reprezentantka ČR Evropský pohár (Nizozemí) 20.m dálkové plavání Nižší gymnázium: Veronika Galušková házená reprezentantka ČR ME dorostu 17 (Polsko, Gdaňsk) 19.m Olympiáda dětí a mládeže 2.m 1. liga dorostu (ČR+Slovensko) 2.m Kristýna Kališová lukostřelba reprezentantka ČR MČR staršího žactva 2x 1.m, 3x 2.m terénní a terčová lukostřelba Jan Louda badminton reprezentant ČR MČR st. žactva 2x 1.m singl, mix MČR dor 3.m debl MM Slovenska 19 3.m mix MT 15 (Německo) 1.m debl MT 15 (Švýcarsko) 1.m, 2.m debl, singl Anna Schröterová sportovní gymnastika reprezentantka ČR MZ Berlín Cup 3.m MČR 2.m Nicole Šmídová Natalie Šmídová volejbal reprezentantky ČR Turnaj OH nadějí kad. (Maďarsko) 1.m Olympiáda dětí a mládeže 3.m Extraliga kad. 4.m 10 Nejlepší sportovci s hosty

13 Sportovní gymnázium ROČENKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI SG 11

14 ROČENKA Sportovní gymnázium HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/ Třídy A ATLETIKA ATLETI NA KRAJSKÉM MISTROVSTVÍ Letošní krajské halové mistrovství se poprvé konalo jako trojutkání Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, přesto si žáci SG Plzeň odvezli celkem skvělých 23 cenných kovů (6 zlatých, 7 stříbrných a 10 bronzových). Nejvíce se dařilo běžcům na střední tratě J. Čivišovi, J. Šimsovi, L. Hřebíkové a L. Šimečkové, kteří si odvezli každý po jedné zlaté medaili. Na nejvyšší stupínek vystoupila ještě výškařka Denisa Majerová a sprinter Jakub Ledvina. Všechny výkony jmenovaných závodníků patří v současnosti mezi top 8 výkonů republikových tabulek. Největší sbírku medailí získala N. Rubášová (3 x bronzová) následovaná D. Majerovou a J. Ledvinou (oba 1 x zlatá a 1 x stříbrná). Doufejme, že všichni potvrdí výbornou sportovní formu i na následujícím mistrovství republiky. Jakub Ryba, trenér atletiky a prestižní utkání družstev sportovních gymnázií z celé ČR. Konkurenci družstvům domácích atletů a atletek tak dělaly týmy z Ostravy, Prahy, Brna, Jablonce, Českých Budějovic, Pardubic, Jihlavy, Nového Města na Moravě a Kladna. Soutěžilo se v 11 atletických disciplínách a za umístění atleti získávali body pro svá družstva. V nabité konkurenci se naše dívky ani chlapci rozhodně neztratili, a dokonce naše očekávání předčili. 12 POHÁR HEJTMANA V ATLETICE V úterý se uskutečnilo úvodní kolo krajské soutěže vyhlášené hejtmanem Plzeňského kraje v atletickém trojboji, který se skládal u děvčat z běhu na 60 m, skoku dalekého a běhu na 800 m. Chlapci se museli vyrovnat se sprintem na 100 m, skokem dalekým a během na 1500 m. Obě naše družstva se umístila na nejvyšším stupínku. Družstvo žen se účastnilo ve složení K. Benešová, A. Jirsová, V. Chukhno a S. Sumegová, která v této kategorii zvítězila. V mužském družstvu nastoupili P. Olič, J. Šimsa, D. Nový a pozdější vítěz J. Čiviš. Všem patří dík za vzornou reprezentaci školy. Jakub Ryba, trenér atletiky ÚSPĚCH ATLETŮ NA STŘEDOŠKOLSKÉM POHÁRU SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ Sportovní gymnázium Plzeň pořádalo v úterý. 5. na městském atletickém stadiónu tradiční Družstvo dívek nechalo za sebou všechny soupeřky a zaslouženě zvítězilo! Také chlapcům se poměrně dařilo a v těžké konkurenci obsadili s nevelikou ztrátou 5. místo. V hlavní soutěži, ve které se sečetly bodové zisky družstev chlapců a dívek a vyhlašovalo se celkové pořadí gymnázií, jsme nestačili pouze na vítězné pražské sportovní gymnázium a 2. místo je naším největším úspěchem v dlouholeté historii tohoto klání. V jednotlivých disciplínách se umístěními na medailových postech o celkový úspěch zasloužili tito závodníci a závodnice: 1. místo: Jan Bielik (2000 m př.), Lucie Šimečková (1000 m), Jan Čiviš (1000 m), Bára Kreidlová (1500 m př.) 2. místo: Denisa Majerová (výška, 100m př.), Viky Chukhno (1500 m př.), Tomáš Plojhar (2000 m př.), Josef Šimsa (1000 m)

15 Sportovní gymnázium ROČENKA 3. místo: Katka Štychová (výška), štafeta 4x 100m hoši (Fau, Ledvina, Čiviš, Pivoňka), štafeta 4x 100m dívky (Rubášová, Adlerová, Majerová, Jonášová) Kompletní výsledky naleznete na: Také po organizační stránce se závody podařily, o čemž svědčily pozitivní ohlasy účastníků. Lukáš Lintimer, SG Plzeň JUNIOŘI SG PLZEŇ OVLÁDLI STŘEDNÍ TRATĚ NA MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE Hostitelem letošního mistrovství mládeže se stal vzdálený Třinec, a tak na naše závodníky čekali nejen zdatní soupeři, ale i náročné cestování. Nejlépe si vedli naši běžci. První den soutěží si pro druhé místo a pozvánku na mezistátní utkání doběhl Josef Šimsa v běhu na 1500 m. Následující den vypukla hned dvojnásobná radost pro žáky SG, když v běhu na 800 m, po velmi dobře takticky zvládnutém závodě, zvítězil Jan Čiviš před Martinem Pivoňkou. Oba závodnicí byli také členy štafety AC Domažlice na 4x400 m, která získala bronzovou medaili. Jen těsně pod stupněm vítězů skončila ve vrhu koulí Aneta Dobrsteinová. Potěšitelné je, že většina účastníků z naší školy se probojovala do užšího finále. Byli to: 5. m Denisa Majerová výška 6.m Sára Sumegová 400 m 7.m Aneta Dobrsteinová kladivo 7.m Marie Konopová koule 7.m Lucie Hřebíková 800 m 8.m Jan Ledvina 100 m Děkujeme všem za vzornou reprezentaci. Jakub Ryba,trenér atletiky HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 JUDO ČP USK PRAHA V Praze se konal Český pohár USK Praha, kterého se účastnily týmy z Rakouska a Slovenska. Z judistů JC Plzeň si nejlépe vedli Matěj Galdun, Daniel Uher a Markéta Havlíčková, kteří obsadili bronzové pozice. Výsledky: 3. místo Matěj Galdun, 81 kg 3. místo Daniel Uher, kg 3. místo Markéta Havlíčková, 57 kg 4. místo Sabina Merklová, 70 kg 7. místo Jan Marek, 66 kg 7. místo Jiří Petrášek, 73 kg Zbyněk Rubáš, trenér juda ČESKÝ POHÁR JUDISTŮ - OSTRAVA V Ostravě se za účasti týmů z Běloruska, Polska, Rakouska a Slovenska konal Český pohár žáků, dorostenců a juniorů. Z judistů JC Plzeň a sportovního gymnázia si nejlépe vedli Daniel Uher, Markéta

16 ROČENKA Sportovní gymnázium Havlíčková a Sabina Merklová, kteří své váhové kategorie vyhráli. Výsledky: Junioři: 1. místo Markéta Havlíčková, 57 kg 1. místo Sabina Merklová, 63 kg 3. místo Jan Marek, 66 kg 5. místo Jiří Petrášek, 73 kg Dorostenci: 1. místo Daniel Uher, kg 2. místo Dominik Morong, 60 kg 2. místo Alice Matějčková, 70 kg 5. místo Matyáš Melichar, 73 kg Starší a mladší žáci: 7. místo David Hradil, 38 kg 9. místo Pavlína Marešová, 36 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň Výsledky: 3. místo Daniel Uher, + 90 kg 3. místo Markéta Paulusová, + 70 kg 9. místo Alice Matějčková, 70 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň JUDISTA DANIEL UHER BRONZOVÝ! EP Coimbra, V portugalské Coimbře se konal Evropský pohár judistů v kategorii dorostenců a dorostenek. Za účasti 415 závodníků z 21 zemí se plzeňští závodníci neztratili. 14 Daniel Uher vybojoval 3. místo v kategorii nad 90 kg a Alice Matějčková v kategorii do 70 kg obsadila 9. místo. Oba žáci sportovního gymnázia se tak přiblížili k nominaci na Evropský šampionát, který se koná v červnu v Řecku. Třetí příčku přivezla Markéta Paulusová, budoucí žákyně sportovního gymnázia, která bronz vybojovala v kategorii nad 70 kg.

17 Sportovní gymnázium ROČENKA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ A ŽEN V JUDU Mistrovství České republiky mužů a žen v judu Výsledky: 3. místo Dominik Řeháček, 66 kg 2. místo Markéta Havlíčková, 57 kg 3. místo Sabina Merklová, 63 kg 2. místo Alice Matějčková, 78 kg 3. místo Dominika Hálková, 78 kg 9. místo Jiří Petrášek, 73 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň JUDISTKA MERKLOVÁ 9. NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V MIAMI Za účasti 530 závodníků ze 77 zemí se konalo v americkém Miami Mistrovství světa dorostenců a dorostenek. V kategorii do 63 kilogramů vybojovala studentka sportovního gymnázia Sabina Merklová krásné 9. místo. STŘELBA SPORTOVNÍ STŘELBA - GP NISA, VC STRÁŽE N/NISOU LIBEREC, V rozbíhající se halové sezoně proběhly v Liberci první dva sledované závody a velmi dobře si vedla mezi ženami Míša Novotná. Obsadila 5. místo výkonem 388 bodů /405,4 b. na desetiny/. Výborně závodil také letošní absolvent Martin Havlík, který po oba dva dny mezi muži obsadil 3. místo s 589 a 588 body. Pozvolný nárůst výkonnosti v kategorii dorostu prokázal Jirka Hauer. Vyrovnanými výsledky 377 a 379 bodů obsadil 8. místo. Pochvalu zaslouží i dorostenka Kačka Davidová za nedělní výkon 380 bodů. Ve stejném termínu startoval v Nitře v závodě HO- PES s juniorským reprezentačním týmem ČR Petr Sváček a ve vzduchové pušce na 60 ran obsadil 12. místo výkonem 609,9 bodu. Marie Kalná, trenérka SG Sabina porazila domácí reprezentantku Papadakis a ve druhém kole narazila na Francouzku Prevot. S pozdější finalistkou svedla Sabina velmi vyrovnaný boj a podlehla velmi těsně na pasivitu. Obsadila tak konečné 9. místo, stejně jako její reprezentační kolegyně ve váze do 57 kilogramů Adéla Szarzecová. Výsledky ČR reprezentace: 9. místo Sabina Merklová, 63 kg 9. místo Adéla Szarzecová, 57 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň STŘELCI SE NEZTRATILI NA GP RAPID PLZEŇ VE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍCH GP Rapid Plzeň byl druhým nominačním závodem pro lednovou mezinárodní GP Plzeň ve sportovní střelbě. Mezi juniory si vedl dobře Petr Sváček v sobotu 4.m. (612,2+160,1 fin.), v neděli 5.místo (612,5 + 8,7 fin.). V juniorkách má pro nominaci dobře našlápnuto i Míša Novotná (395,6 + 1,6 fin.) celkově 6. místo. V kategorii dorostu obsadil mezi 34 startujícími Jirka Hauer dvakrát 4.místo ve vyrovnaném osobním rekordu 383 b. a v novém osobáčku na desetiny 400,5 b. Finále tato kategorie nestřílí. Nové osobní rekordy si utvořily i Katka Davidová na 5. místě s 384 b. a Zuzana Macanová s 378 b. Marie Kalná, trenérka SG Plzeň HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 15

18 ROČENKA Sportovní gymnázium 16 MISTROVSTVÍ ČR ZE VZDUCHO- VÝCH ZBRANÍ V polovině března proběhlo na Armádním střeleckém stadionu halové M ČR ve vzduchovkách. V kategorii dorostenců do 18 let vystoupil na stříbrný stupínek Jirka Hauer z II.ročníku výkonem 399,5 b. a v kat.dorostenek se Zuzana Macanová na 8. místě nástřelem 397,4 b. vešla ještě do finálové osmičky. Mezi juniory do 20 let obsadil Petr Sváček ve finále III.místo výkonem 616,9+182,9 b. V rozstřelu KO na jednu ránu bojoval ještě o stříbro, ale soupeř byl šťastnější. Monika Polletová na osmém místě v základu 398,9 b.mezi juniorkami absolvovala své první finále a v něm výkonem 115,5 b. postoupila na konečné 6.místo. Marie Kalná, trenérka STŘELECKÝ MEMORIÁL JARDY MOTÁKA - VC DUKLY PLZEŇ Do finále Memoriálu se probojovalo naše trio puškařek Polletová, Macanová a Davidová. Monika Polletová nastupovala do finále ze základního závodu v novém osobním rekordu z 2. pozice, kterou se jí nepodařilo udržet, a skončila na 5. místě, Kačka Davidová se z 8. místa probojovala na konečnou 6. příčku a Zuzana Macanová skončila celkově 7. Pro všechny tři to bylo první závodní finále, které absolvovaly. Marie Kalná, trenérka SG HOPES - ZÁVOD OH NADĚJÍ VE STŘELBĚ Na konci června proběhl na plzeňské střelnici již 24. ročník závodu OH nadějí do 20 let za účasti 22 států. Mezi juniory si výborně vedl letošní absolvent Petr Sváček, který v disciplině LM 60 l obsadil 16.místo z 99 startujících v novém osobním rekordu 617,4 b. a 17.místo ve standardu 3x40 ran. Benjamínkem v družstvu ČR byl Jirka Hauer, který se v disciplině LM 60 / 21.m./blýskl výborným osobákem 616,4 b. a zároveň si vylepšil i osobní maximum ve vzduchové pušce 60. Za Regionální sportovní centrum Plzeň dostaly možnost startu i Monika Polletová ve vzduchovce a Zuzana Macanová na 60 ran leže. I když nedosáhly na přední umístění, vylepšily si obě svá osobní maxima. Marie Kalná, trenérka ISSF JUNIOR CUP - SUHL Světový pohár v juniorských kategoriích se stejně jako v loňském roce uskutečnil v Suhlu /Německo/. Do reprezentačního družstva juniorů ČR se na poslední chvíli nominoval náš letošní absolvent Petr Sváček na základě výborných výsledků z mezinárodních závodů GP of Liberation a Českého poháru, kde zvítězil kvalitními osobními výkony v libovolné malorážce 3x40 ran. V Suhlu střelce provázely velmi nízké teploty, které výsledky částečně ovlivňovaly, ale i v nich družstvo ČR ve složení Sváček, Nymburský, Cipro dokázalo v disciplině 60 ran leže zvítězit o 0,5 b. nad týmem Francie. V jednotlivcích na LM 3x40 Petr obsadil mezi 79 startujícími 23. místo nástřelem 19 b. Marie Kalná, trenérka

19 Sportovní gymnázium ROČENKA TENIS ZPRÁVA Z KONDIČNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ TENISTŮ V termínu se sedm žáků, tenistů Sportovního gymnázia Plzeň, Táborská 28, zúčastnilo kondičního soustředění na Šumavě. Ubytováni byli v Železné Rudě v penzionu Valmi. Dopolední příprava byla zaměřena na rozvoj rychlosti a koordinace, odpolední na vytrvalost formou výjezdů na kole a vytrvalostním během. Tenisté během soustředění využívali krásné trasy v Bavorském lese, kde navštívili,,haus zur Wildnis. Při této návštěvě úspěšně konverzovali v německém jazyce. Během soustředění byl čas i na regeneraci. Vlastním automobilem byl zajištěn dovoz sportovních potřeb. Soustředění proběhlo bez zranění. Jiří Šindelář, trenér Adéla Heinová HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 ZÁPADOČESKÝ OBLASTNÍ PŘEBOR Ve dnech se konal Západočeský oblastní přebor jednotlivců pro rok v kategorii dospělých. Tento turnaj byl též nominačním turnajem na MČR žen. Velkým úspěchem byla výhra Adély Heinové ve dvouhře, kde ve finále porazila první nasazenou Dagmar Dudlákovou. A. Heinová byla úspěšná také ve čtyřhře. Ve finále porazila společně s Terezou Polanskou pár Dudláková, Říčanová 6:3, 6:3. Jiří Šindelář, trenér Tereza Polanská 17

20 ROČENKA Sportovní gymnázium PLAVÁNÍ PLAVCI NA VYSOKOHORSKÉM SOUSTŘEDĚNÍ Na přelomu září a října se plavci našeho gymnázia opět zúčastnili vysokohorského soustředění v italském středisku Val Senales (2034 m n. m.) Celkem absolvovali 17 tréninkových plaveckých jednotek a 12 jednotek suché přípravy. Součástí soustředění byl i celodenní výšlap do výšky necelých 3000 m n. m. osobních rekordů a to je pozitivní příslib do další části zimní plavecké sezóny, která vyvrcholí mistrovstvím republiky na přelomu listopadu a prosince opět v bazénu na Slovanech. Lukáš Luhový, trenér plavání M. ŠIMÁČEK STARTOVAL NA MEZISTÁTNÍM UTKÁNÍ V ŘECKU O víkendu dubna se konalo v řeckém Alexandroupolisu plavecké mezistátní utkání starších juniorů. 18 Soustředění bylo součástí dlouhodobější přípravy na prosincové mistrovství republiky v plavání, které se bude konat v bazénu na Slovanech. Celé soustředění proběhlo bez zranění a ke spokojenosti všech zúčastněných. Lukáš Luhový, trenér plavání ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ OPĚT V PLZNI Víkend byl dalším dílem podniku Českého poháru v plavání. V pořadí šesté kolo bylo tradičně uspořádáno v Plzni v bazénu na Slovanech pod názvem Plzeňské sprinty 20. Zúčastnila se většina plavců sportovního gymnázia, pro které to byl první start do krátké zimní sezóny. Jak bývá zvykem, plzeňský bazén patří mezi nejrychlejší v republice a na předvedených výkonech to bylo znát. Odpolední finálovou účast si v kategorii open vyplavali Eliška Balíková, Roman Bischof, Martin Šimáček, Dominik Polcar a Adéla Lukešová. Nejen u finalistů, ale také u ostatních plavců našeho gymnázia došlo k překonání jejich V konkurenci 12 zemí hájil barvy České republiky i náš student Martin Šimáček. Jakožto mladší z dvojročníku si vedl velice dobře. V disciplíně 200 metrů volným způsobem obsadil výborné 5. místo a ve většině svých startů si vytvořil nové osobní maximum. Lukáš Luhový, trenér plavání MISTROVSTVÍ ČR V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ NA 5KM Poslední víkendovou neděli v lednu se v pardubickém bazénu uskutečnilo mistrovství republiky v dálkovém plavání na 5 km ve všech věkových kategoriích. Na start se postavili i dva žáci našeho sportovního gymnázia Barbora Štolková, která obsadila ve své kategorii 2. místo, a Petr Dvořák doplaval ve stejné kategorii staršího dorostu na konečném 3. místě. Lukáš Luhový, trenér plavání

21 Sportovní gymnázium ROČENKA KVARTETO PLZEŇSKÝCH PLAVCŮ PŘEKONALO ČESKÝ REKORD DOROSTU NA 4X200 VZ Dorostenecké Mistrovství České republiky na dlouhém bazénu se uskutečnilo v ústeckém bazénu. Plavci plzeňské Slávie VŠ odjeli na toto mistrovství v rekordním počtu 32 plavců, kteří celkem získali 23 cenných kovů. Nejvíce titulů získal krauler Dominik Polcar, a to celkem 4 na 200vz, 400vz, 800vz a 1500vz. Spolehlivým sběratelem medailí byl také Roman Bischof s celkovým počtem 6. Třikrát bronzovým byl ještě plzeňský plavec Martin Šimáček a dalšími medailisty Barbora Štolková, Michaela Ulipová, Kateřina Beránková a Nikol Žůrková. V závodě štafet přišel vrchol celého mistrovství v podobě nového dorosteneckého rekordu v disciplíně 4x200vz, o který se postarala právě naše plzeňská štafeta ve složení Dominik Polcar, Roman Bischof, Petr Dvořák, Martin Šimáček. Lukáš Luhový, PK Slávia VŠ Plzeň MČR V PODOLÍ července se konalo letní MČR dospělých v Praze Podolí. Žáci SG, většinou věkem ještě dorostenci a junioři, se probojovávali do finálových závodů a ve štafetách bojovali o medaile. Výsledky z MČR: Šimáček - 5.místo 200vz, Kosobudová - 6. místo 100vz, Beránková - 6. místo 100 m štafety: 4x200vz 2. místo (Šimáček, Polcar, Bischof, Šefl) 2. místo (Kosobudová, Štolková, Škardová, Laudová) 4x100pz 2. místo (Šefl, Kutil, Bischof, Šimáček) 3. místo (Kosobudová, Nová, Beránková, Laudová) 4x100vz 3. místo (Šimáček, Bischof, Polcar, Šefl) 3. místo (Kosobudová, Záhoříková, Škardová, Laudová) Lukáš Lintimer, trenér HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 VOLEJBAL - DÍVKY ÚSPĚŠNÝ VÍKEND VOLEJBALISTEK SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA V sobotu se hrála důležitá utkání, ve kterých se utkaly kadetky VK Slavia VŠ Plzeň s vedoucím družstvem tabulky PVK Olymp Praha. V prvním utkání hráčky podaly výborný kolektivní výkon a zaslouženě zvítězily 3:1. Přesto, že ve druhém zápase podlehly Olympu 3:0, předchozí vítězství jim zajistilo třetí příčku v tabulce. Hráčky mají za sebou první část soutěže a díky dobrému umístění budou mít možnost bojovat o medaile v extralize kadetek. Studentky SG: Nicole Šmídová, Natálie Šmídová, Kateřina Hipčová, Karolína Paulová, Marie Říhová. Ve stejný hrací den se utkaly naše juniorky s týmem Žižkov Praha. V obou zápasech dokázaly zvítězit, a to 3:1 a 3:0. Tato vítězství dala našemu družstvu velkou naději umístit se mezi třemi nejlepšími kluby, jelikož jsme se třetímu Žižkovu přiblížili na rozdíl pouhých dvou bodů. O konečném pořadí první části soutěže se tedy rozhodne v posledním kole, které se hraje příští víkend. Studentky SG: Daniela Urešová, Karolína Valtová, Lenka Hanzlíčková, Michaela Jandová, Barbora Sveinertová, Nicole Šmídová, Karolína Paulová. V neděli se v Domažlicích konalo třetí kolo Krajského přeboru starších žákyň. Hráčky VK Slavia VŠ Plzeň dokázaly zvítězit ve všech utkáních. Nejtěžším soupeřem pro nás byly hráčky z TJ Lokomotiva Plzeň, které jsme porazily až ve třetím 19

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 třídu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Zpracoval: Mgr. Boris Neuwirt Připraveno dle Učebních osnov pro 1. 4. ročník SŠ, schválených MŠ ČSR dne 12. 10. 1984

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Sportovní gymnázium. Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA

Sportovní gymnázium. Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA Sportovní gymnázium Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA ROČENKA Sportovní gymnázium Ročenka SG byla vydána díky sponzorskému příspěvku Advokátní kancelář JUDr. Robert Varga Lucka Vinklárková, prima Sportovní

Více

2. Hodnocení výkonnosti a výsledků v RTC 2013-14

2. Hodnocení výkonnosti a výsledků v RTC 2013-14 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Zpracoval: Mgr. Boris Neuwirt Připraveno dle Učebních osnov pro 1. 4. ročník SŠ, schválených MŠ ČSR dne 12. 10. 1984

Více

Sportovní Gymnázium Pardubice

Sportovní Gymnázium Pardubice Sportovní Gymnázium Pardubice Závodní plavání Sportovní Gymnázium - Sportovní škola v Pardubicích vznikla v roce 1985. Časem se transformovala do dnešní podoby jako čtyřleté sportovní gymnázium. V současné

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

Trenéři : Tomáš Neterda a Jiří Jedlička st. (2002-2007), Ing. Jaroslav Strnad (2007-2010) Studoval na Sportovním gymnáziu v letech

Trenéři : Tomáš Neterda a Jiří Jedlička st. (2002-2007), Ing. Jaroslav Strnad (2007-2010) Studoval na Sportovním gymnáziu v letech Sportovní Gymnázium Pardubice Závodní plavání Sportovní Gymnázium Sportovní škola v Pardubicích vznikla v roce 1985. Časem se transformovala do dnešní podoby jako čtyřleté sportovní gymnázium. V současné

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í turnaj top12 mužů a žen 6. 7. prosince 2011 Kongresový sál Park Hotelu Plzeň 6. 12. od 10:00 zápasy

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ČT SPORT XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ZOH SOČI DATUM ČAS DISCIPLÍNA AKCE ČT 6. 2. 2014 15:00 JÍZDA V BOULÍCH kvalifikace 15:45 SNOWBOARDING, KVALIFIKACE SLOPESTYLE 16:30

Více

2013/2014. Hodnocení sezóny. Výroční zpráva o sportovní a organizátorské činnosti Sport Clubu Plzeň, o.s.

2013/2014. Hodnocení sezóny. Výroční zpráva o sportovní a organizátorské činnosti Sport Clubu Plzeň, o.s. 2013/2014 Hodnocení sezóny Výroční zpráva o sportovní a organizátorské činnosti Sport Clubu Plzeň, o.s. Sport Club Plzeň, 2014 strana 2 Poděkování hlavním partnerům klubu za podporu klubu za podporu pořádaných

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního vzdělání s přípravou budoucích vrcholových závodníků. vytváříme

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předpokládaný počet účastníků LODM 2015: 2 436 sportovců 462 trenérů 28 vedoucích výprav cca 250 VIP hostů Celkem 3 176 Krajské výpravy: všech 14 krajů

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT Ve dnech 12.2. 28.2.2010 se v kanadském Vancouveru konaly XXI. Zimní olympijské hry. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací servis na programech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN SPORTOVEC ROKU 2008 JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK ZÁKLADNÍ INFORMACE Harmonogram projektu: 10.12.08 tisková konference I. - výsledky 1. kola 11:00 hod. hlasování

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Sportovní Gymnázium Pardubice

Sportovní Gymnázium Pardubice Sportovní Gymnázium Pardubice Sekce plavání a triatlonu Michael Phelps : Činy jsou víc než slova jak prosté. Tak pojďme jeho slova naplnit. Máte rádi sport, sportujete a chcete sportovat dál? Přijďte mezi

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Nástup střelců ke slavnostnímu zahájení. Pořadatelé, rozhodčí a ředitel soutěže vítají účastníky

Nástup střelců ke slavnostnímu zahájení. Pořadatelé, rozhodčí a ředitel soutěže vítají účastníky Sportovní střelnice v Hradci Králové - Třebši se 7. září 2013 stala dějištěm konání Mistrovství České republiky ve střelbě malorážkou na mizivé cíle do 50 metrů s puškohledem a s otevřenými mířidly. Organizačně

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Atletický klub AHA Vyškov, IČ 60553006, www.ahavyskov.cz

Atletický klub AHA Vyškov, IČ 60553006, www.ahavyskov.cz Atletický klub AHA Vyškov, IČ 60553006, www.ahavyskov.cz Královna sportu atletika patří k tradičním sportům ve Vyškově, má zde více jak devadesátiletou tradici. Sportovní výsledky atletů a atletek AK AHA

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

30. letní olympijské hry

30. letní olympijské hry 30. letní olympijské hry Čest pořádat 30. letní olympijské hry v roce 2012 velmi symbolicky připadlo již po třetí na město Londýn ve Velké Británii. Londýn je prvním městem, kde se letní olympijské hry

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8 1 leš Valenta získal zlatou na OH 2002 ve sportu akrobatické lyžování hokej skoky na lyžích 2 mistr Evropy z roku 1976 ntonín Panenka byl hokejista florbalista fotbalista 3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr

Více

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014 // Sportovní centrum mládeže Šumperk // 2014 Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2014 PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi (časy vysílání přímých přenosů a záznamů jsou orientační a mohou být aktuálně měněny) PÁTEK 12.2. 2010 DEN 1 SO 13.2. 2010 2:00 STUDIO SO 13.2. 2010

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např.

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např. KARTA AKCE (Admin) DATUM A ČAS AKCE: 29.9. 31.9. 2009 (popř. interval od XY do ZŽ) možnost volby intervalu myší v kalendáři MÍSTO AKCE: Lignano, Itálie NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 turnaj 4 ZEMÍ ŽEN & U-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 Vážení futsaloví příznivci! Jsem rád, že se po roce koná opět v Ostravě akce vrcholového futsalu. Po loňském Joma Cupu zde přivítáme Turnaj 4 zemí.

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009

Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009 Tisková zpráva Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009 PRAHA, 9. února 2010 - Český paralympijský výbor (ČPV) vyhlásil v pražském TOP Hotelu nejlepší handicapované sportovce České

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku. Provozování Sportovního centra dětí Pražské oblasti v orientačním běhu v roce 2014

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku. Provozování Sportovního centra dětí Pražské oblasti v orientačním běhu v roce 2014 Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Provozování Sportovního centra dětí Pražské oblasti v orientačním běhu v roce 2014 Praha, listopad 2014 1 OBSAH 1. Název projektu... 3 2. Příjemce projektu...

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

PLZEŇ 29. - 31.1.2013

PLZEŇ 29. - 31.1.2013 PLZEŇ 29. - 31.1.2013 KCTM Vysočina ročník 1998 Mistrovství České republiky krajů 2013 Termín: 29. - 31. ledna 2013 Místo: Plzeň - Košutka, Kooperativa Aréna Pořadatel: ČSLH ve spolupráci s Sport Bohemia,

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel 3. Řešitel projektu 4. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2011 5. Seznam členů SCM v roce

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Tým kadetek 92/93 - ME kadetek 10. místo Tým juniorek 92/93

Tým kadetek 92/93 - ME kadetek 10. místo Tým juniorek 92/93 Jméno a příjmení: Marie Toufarová Datum narození: 19.6.1992 Číslo dresu: 1 Začínala s volejbalem: 10 letech, v oddíle VK Královo Pole Brno Oddíl / trenér: VK Královo Pole Brno, Aleš Novák dětská olympiáda

Více

SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN

SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN TISKOVÁ ZPRÁVA 28. 11. 2013 SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN 55. ROČNÍK NOVINÁŘSKÉ ANKETY ZÁKLADNÍ INFORMACE 28.11.13 tisková zpráva výsledky 1. kola hlasování v anketě Sportovec roku 2013 04.12.13

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2015 Leden HALA 3. Župní přebor ve skoku o tyči

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

1.12.2010, 23:00 hod. Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS

1.12.2010, 23:00 hod. Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS Sportovní kalendář ČPV-ČSNS 1.12.2010, 23:00 hod svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS zpracovala: Marcela Hyklová datum typ akce sport akce propozice pořadatel místo konání poznámka Svaz hodnocení LEDEN

Více

Termínová listina sportovních akcí PSK/SKP pro rok 2015

Termínová listina sportovních akcí PSK/SKP pro rok 2015 1 Termínová listina sportovních akcí PSK/SKP pro rok 2015 leden 12. - 13.1 Běh na lyžích Klíny SKP Most 20. 1. Běžecké lyžování Bedřichov SKP Rapid Praha 24. 1. Střelba VzPi, VzPu Plzeň Lobzy SKP Psohlavec

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 www.bobteam.cz Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 1. Úvod Přesně 120 let od založení SK Slavia Praha

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více