Sportovní gymnázium. Táborská 28, Plzeň ROČENKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní gymnázium. Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA"

Transkript

1 Sportovní gymnázium Táborská 28, Plzeň ROČENKA

2 ROČENKA Sportovní gymnázium Ročenka SG byla vydána díky poskytnutému reklamnímu plnění Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o. Karolina Egersdorfová, Sekunda

3 Sportovní gymnázium ROČENKA Vážení čtenáři, Ročenka na konci školního roku se stala již neodmyslitelnou součástí činnosti školy. Ročenka 20/ zachytí život školy, její činnosti či důležité události tak, jak se v průběhu školního roku odehrávaly. Věřím, že každý čtenář najde v předkládané Ročence to, co ho zajímá: Někdo informaci, jiný poznání, další pomoc při rozhodování, kam by mohl jít studovat po ukončení základní školy. Obsah Ročenky vypovídá o tom, že školní rok 20/ na Sportovním gymnáziu Plzeň, Táborská 28 byl naplněn intenzivní prací. Většina členů pedagogického sboru naplňovala cíle několika projektů. Byla to práce přesahující rámec každodenních povinností, a proto si zaslouží mé velké poděkování. Díky projektu Sportovní gymnázium - škola 21. století, který jsme realizovali v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem EU peníze středním školám, jsme ve školním roce 20/ výuku dále zkvalitnili prostřednictvím nových metod a tvorbou digitálních učebních materiálů. Klíčové aktivity projektu byly zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na tvorbu vlastních výukových materiálů. V oblasti inovace vzniklo 565 nových výukových materiálů, a to prezentací pro práci s interaktivní tabulí a pracovních listů vytvořených pro žáky téměř všech ročníků gymnázia. Do tvorby moderních didaktických materiálů se v rámci tohoto projektu zapojilo 14 vyučujících. Škola zakoupila učební pomůcky, interaktivní prezenční techniku a odborné publikace. Velmi pozitivně hodnotím, že stále více pedagogických pracovníků integruje do své práce moderní vyučovací metody a využívá špičkovou didaktickou techniku, kterou máme díky plnění projektů ve škole k dispozici. To předpokládá, že naši učitelé navštěvují ve svém volném čase odborné semináře, v nichž se stále vzdělávají, aby mohli nejnovější poznatky fundovaně předávat svým žákům. V průběhu školního roku jsem měla radost z aktivit ekologického kroužku podpořeného projektem Ekologická výchova hrou mimo školní lavice s dotací z Magistrátu města Plzně a z aktivit historického kroužku podpořeného dotací z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Po celý školní rok jsme spolupracovali s jednotlivými fakultami Západočeské univerzity v Plzni. Sportovní gymnázium se stalo ve školním roce 20/ partnerem v projektu ZČU Popularizace vědy pro střední školy. Spolupráce směřovala k podpoře technického vzdělávání a jejím vyvrcholením bylo podepsání Smlouvy o partnerství se ZČU v Plzni dne Sportovní gymnázium, je jedinou státní školou svého typu v Plzeňském kraji, která zajišťuje skloubení studia gymnázia, aktivní sportovní činnosti a kvalitní přípravu ke studiu na vysoké škole. Škola je zřízena Plzeňským krajem, ale sídlí v budově Magistrátu města Plzně. Záměrem vedení Plzeňského kraje je zajistit rozvoj a stabilitu sportovního gymnázia. Proto rada Plzeňského kraje přijala na konci května usnesení o přemístění školy k z pronajatých prostor do areálu Vejprnická 56 v Plzni Skvrňanech, jehož vlastníkem je Plzeňský kraj, zřizovatel školy. V současnosti probíhají přípravy k přemístění školy. Připravují se podklady k projektu na vybudování nových sportovišť a podklady k projektu na rekonstrukci pavilonu, ve kterém bude gymnázium sídlit. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří sportovnímu gymnáziu po celý školní rok 20/ pomáhali. Děkuji také těm, kteří se na vzniku letošní Ročenky podíleli. Dovolte mi, abych vám všem, žákům i zaměstnancům školy, popřála příjemné prožití prázdnin. Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy SLOVO ÚVODEM 1

4 ROČENKA Sportovní gymnázium NAŠI BÝVALÍ ŽÁCI NA XXII. ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI Aleš Razým běh na lyžích sprint štafeta týmový sprint dvojic Dominik Suchý boby Martin Jakš běh na lyžích skiatlon 50 km štafeta týmový sprint dvojic 2

5 Sportovní gymnázium ROČENKA NAŠI BÝVALÍ ŽÁCI NA XXII. ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI 3 Valentin Papazian, Tercie Václav Růžička, Tercie

6 ROČENKA Sportovní gymnázium ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 20/ Přípravný týden Zahájení školního roku 20/ Vyučování podle rozvrhu , 16:00 h Třídní aktivy pro zákonné zástupce žáků 1.A, 1.B Podzimní zkušební období maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části - řádný termín a opravný termín Evropský den jazyků Den pro zdraví. Projektový den pro žáky tříd 1.A, 1.B, Prima, Kvinta a Podzimní prázdniny , 16:00 h Den otevřených dveří pro 1. ročník/třída A, obor vzdělání K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Pedagogická rada - 1. čtvrtletní školního roku , 16:30 h Třídní aktivy Maturitní ples Oktáva Vystoupení žáků v Městské charitě Plzeň Maturitní ples 4. B Přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a M pro uchazeče do třídy A, obor vzdělání K/41Gymnázium se sportovní přípravou Vánoční turnaj ve volejbalu mezi gymnázii Beseda se zástupci všech fakult ZČU a LF UK Plzeň - 4.A, 4.B, Oktáva Maturitní ples 4. A , 10:00 h Vyhodnocení nejlepších sportovců SG za rok 20, Plzeň, Peklo Vánoční turnaj ve fotbale a ve volejbalu pro žáky VG Vánoční prázdniny nebo (dle přihlášky) Talentové zkoušky do oboru vzdělání K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (třída A) 7. 1., 16:30 h Den otevřených dveří - 4leté gymnázium (třída B a Kvinta) 9. 1., 16:30 h Den otevřených dveří - 8leté gymnázium (třída Prima). 1. nebo Přijímací zkoušky z ČJ a M do oboru vzdělání K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (třída A) Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 20/ Pedagogická rada k 1. pololetí školního roku 20/ Ukončení 1. pololetí školního roku 20/, vydání vysvědčení Jednodenní pololetní prázdniny

7 Sportovní gymnázium ROČENKA Jarní prázdniny Lyžařský výcvikový kurz (pro třídy Sekunda, Kvinta, 1. B, atletika) Přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a M pro uchazeče do třídy B, obor vzdělání K/41Gymnázium Lyžařský výcvikový kurz (pro třídy Sekunda, Kvinta, 1. B, atletika) Přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a M pro uchazeče do třídy B, obor vzdělání K/41Gymnázium duben Den s HZS. Projektový den pro žáky nižšího stupně osmiletého gymnázia (termín bude upřesněn) Pedagogická rada - 3. čtvrtletní školního roku , 16:30 h Třídní aktivy a Velikonoční prázdniny nebo Přijímací zkoušky z ČJ a M do oboru vzdělání K/41 Gymnázium (třída B), oboru vzdělání, K/81 Gymnázium (Kvinta) a oboru vzdělání K/81 Gymnázium (Prima) Pohybové testy uchazečů do oboru vzdělání K/41 Gymnázium (třída B) oboru vzdělání, K/81 Gymnázium (Kvinta) Pohybové testy do oboru vzdělání79-41-k/81 Gymnázium (Prima) Uzavření klasifikace maturitních tříd (4. A, 4.B, Oktáva) Pedagogická rada k maturitním třídám Ukončení školního roku maturitních tříd, vydání závěrečných vysvědčení ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky Svatý týden Jarní zkušební období maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části Předání maturitních vysvědčení - aula Pedagogické fakulty ZČU (bude upřesněno) Vodácký kurz (3.B) Vodácký kurz (Septima) Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku 20/ Pedagogická rada k 2. pololetí školního roku 20/ Mimořádný aktiv pro zákonné zástupce žáků budoucí Primy (bude upřesněno) červen Sportovní dny pro žáky SG (bude upřesněno) Závěrečná pedagogická rada. Ukončení školního roku. Vydání vysvědčení Hlavní prázdniny Vyučování ve školním roce /15 bude zahájeno v pondělí

8 ROČENKA Sportovní gymnázium KÁDROVÉ OBSAZENÍ Sportovního gymnázia Plzeň VEDENÍ SG ředitelka: zástupce pro všeobecné předměty kromě TV: zástupce pro sportovní přípravu a TV: vedoucí ekonom. odd.: výchovná poradkyně: ATLETIKA Petr Konop Mgr. Ivan Hubáček Mgr. Lukáš Lintimer Mgr. Erna Linhartová Mgr. Jakub Ryba Mgr. Milena Majerová Mgr. Hana Svášková Mgr. Lukáš Lintimer Ing. Václava Matasová PhDr. Olga Šimandlová trenér trenér trenér trenérka trenér VOLEJBAL-DÍVKY Kateřina Svobodová Bc. Petra Netrvalová ODPOVĚDNÍ UČITELÉ TV Prima Miroslav Feix Sekunda Mgr. Jaroslav Bedrna Tercie Mgr. Erna Linhartová Kvarta Mgr. Pavel Hyťha Kvinta Mgr. Erna Linhartová Sexta Miroslav Feix Septima Jiří Šindelář Oktáva Mgr. Jaroslav Bedrna 1. B Mgr. Pavel Hyťha 2. B Miroslav Feix 3. B Mgr. Jaroslav Bedrna 4. B Mgr. Lukáš Lintimer trenérka trenérka 6 STŘELBA Marie Kalná JUDO Jiří Dolejš Mgr. Zbyněk Rubáš Mgr. Roman Šimsa TENIS Jiří Šindelář PLAVÁNÍ Michal Beránek Bc. Lukáš Luhový Mgr. Patrik Davídek trenérka - pušky trenér trenér trenér trenér trenér trenér trenér UČITELÉ NA GYMNÁZIU Mgr. Milena Majerová Mgr. Hana Svášková Mgr. Irena Baranová Mgr. Jaroslav Bedrna Mgr. Jana Čechurová Mgr. Václava Dlouhá Mgr. Gabriela Egersdorfová Miroslav Feix Mgr. Radka Fialová Mgr. Ivana Fryčková Mgr. Kateřina Holubová Mgr. Ivan Hubáček PhDr. Zdeňka Hůlová Mgr. Pavel Hyťha Mgr. Zbyněk Kašpar NJ, RJ M, ZTp ČJ, D TV, On Bi, Ch M, VT, Ch NJ, RJ TV, On AJ, ČJ ČJ, On AJ TV, On ČJ, D ČJ, TV, TSP FJ, D

9 Sportovní gymnázium ROČENKA Mgr. Jana Konečná Mgr. Jitka Krýslová PaedDr. Hana Kůstová Mgr. Erna Linhartová Mgr. Lukáš Lintimer Mgr. Petra Lokajíčková Mgr. Milena Marková Mgr. Marie Mašková Mgr. Jiřina Mazalová Mgr. Lucie Popovičová Mgr. Karel Prokeš Mgr. Petra Prunerová Mgr. Jan Sedlák Mgr. Jiří Siegr PhDr. Olga Šimandlová Jiří Šindelář Mgr. Jana Šlajsová Mgr. Miroslava Vejvodová Ing. Petr Vočadlo Mgr. Václava Volfová PaedDr. Alena Vondráčková PhDr. Ivana Žufanová VV, ČJ M, Fy M, Fy TV TV, TSP NJ, Psy, RV ČJ, NJ M, F D, On, RJ HV, ČJ ŠJ, ZSV AJ Z, Bi Ch, M ČJ, On TV, On ČJ, VV AJ, TV VT, Fy Bi, Ch Z, M NJ, On Miroslava Vočadlová Zdeňka Loukotová Ing. Petr Vočadlo ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI Gizela Heitz Annamma K. Mathew Aiman Al Masani vrátná vrátná správce sítě KNJ KAJ KAJ KÁDROVÉ OBSAZENÍ OSTATNÍ PRACOVNÍCI Ing. Václava Matasová Milena Matějková Marcela Jíchová Eva Pittermannová Mgr. Václav Klaus Ladislav Engler Kateřina Berglová Miroslav Kalouš Jana Lemešová Kristina Lucová ved. hospod. odd. účetní sekretářka, účetní knihovnice, uklízečka školník, údržbář školník, údržbář uklízečka uklízeč uklízečka uklízečka Kateřina Beránková, 1. A 7

10 ROČENKA Sportovní gymnázium NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI SG ZA ROK 20 8 Vyšší gymnázium: Radek Šlouf rychlostní kanoistika reprezentant ČR MS senioři (Německo, Duisburg).,14. m K2 500m, 1000m ME U23 (Polsko, Poznaň) 4.m, 7.m K4 1000m, K2 500m MČR muži 3x 1.m K2 (500, 1000, 2000) Jaroslav Snášel dráhová cyklistika reprezentant ČR MSJ (Skotsko, Glasgow) 2.m, 9.m keirin, sprint MEJ 2x 8. m sprint, keirin MČR jun. 3x 1. m, 1x 2.m keirin, team sprint, sprint Český rekord na 200m s letmým startem na otevřené dráze (10,71s) David Pulkrábek judo reprezentant ČR ME senioři (Maďarsko) 1. kolo SP muži (Polsko) 9.m MČR jun.1.m Sabina Merklová judo reprezentantka ČR MS dorostu (USA, Miami) 9.m ME dorostu (Estonsko, Talin) 9.m EYOF (Nizozemí, Utrecht) 9.m MČR žen. 3.m MČR dor. 1.m Jiří Louda badminton reprezentant ČR MSJ (Thajsko,Bangkok) 23.m, 2.kolo družstva, mix MČR jun. 2.m,3.m mix, singl MT 19, (Chorvatsko) 2.m mix Petr Běžel karting motokáry reprezentant ČR MS (USA, New Orleans) 7.m ME (Begie,Itálie,VB, Francie) 9.m 4 závody MČR 1.m 6 závodů Martin Havlík sportovní střelba reprezentant ČR MEJ (Dánsko, Kodaň) účast vzduchová puška 60 ran MZ GP Plzeň 3.m Hopes (závod OH nadějí) 10.m Český pohár juniorů 1.m vzduchová puška 60 ran Finále Českého poháru 3.m libovolná malorážka David Tolar biatlon, letní biatlon reprezentant ČR MSJ (Itálie, Forni Avoltri) 12.,15.m letní biatlon MČR jun. 1.,2.m letní biatlon EYOWF (Rumunsko) účast biatlon Barbora Ciprová moderní pětiboj reprezentantka ČR MEJ (Rusko, Petrohrad) účast Závod OH nadějí (Maďarsko) 5.m Czech Open MMČR 19 (6 států) 6.m

11 Sportovní gymnázium ROČENKA Martin David basketbal reprezentant ČR ME U16 Div.B (Bosna a Herc., Sarajevo) 5.m Extraliga U19 (Lokomotiva Plzeň) 4.m Eliška Šibrová házená reprezentantka ČR ME (U19) (Dánsko, Sanderborg) 14.m 1. liga dor. Veronika Vlčková silniční cyklistika, triatlon reprezentantka ČR MEJ (ČR, Olomouc) 20.m závod s hromadným startem Olympiáda dětí a mládeže 2.m triatlon Kateřina Svitková fotbal, futsal reprezentantka ČR ME (U17) 8.m Kval. ME (U19) postup do II.fáze Kval. MS žen 1. liga žen FC Victoria 3.m Anketa FAČR Talent roku 2.m Dominika Zachová Karolína Smolová házená reprezentantky ČR ME dorostu (Polsko, Gdaňsk) 14.m Martin Šimáček plavání reprezentant ČR EYOF (Nizozemí, Utrecht) 11.,.m 4x 100m VZP, 400m VZP 2x MU 17, (10 a 3 státy) 2x 2.m, 3., 4.m 200m VZP, 400m VZP MČR dor. 5x 1.m, 2x 2.m Alice Matějčková judo reprezentantka ČR MČR žen 2.m MČR dor. 1.m MT dor. (Ukrajina) 3.m Pavel Olič atletika reprezentant ČR MU 19 (5 států) MČR jun. 2x 1.m 3000m př., 5000m Nikola Schweinerová tenis reprezentantka ČR MČR žen 2.m dvouhra Mezinárodní turnaj žen (Řecko) 1.m čtyřhra Bundesliga (DE,Regensburg) 3.m Martin Pivoňka atletika reprezentant ČR MU 17 (4 státy) MČR dor 1.m, 2.m, 3.m 800m, 800m hala, 4x 400m Daniel Uher judo reprezentant ČR MČR dor. 1.m EP dor (Německo, Brémy) 9.m MT dor. (Ukrajina) 3.m Dominik Polcar plavání reprezentant ČR MU 17 (3 státy) 4.m MČR dor 1.m, 2x 2.m 1400, 800, 400 VZ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI SG 9

12 ROČENKA Sportovní gymnázium Jan Marek judo reprezentant ČR EYOF (Nfizozemí, Utrecht) účast EP dor. účast Petr Dvořák plavání reprezentant ČR Mezinárodní maraton (Srbsko) 6.m 19 km MČR dor. 1.m 10 km Barbora Štolková plavání reprezentantka ČR Evropský pohár (Nizozemí) 20.m dálkové plavání Nižší gymnázium: Veronika Galušková házená reprezentantka ČR ME dorostu 17 (Polsko, Gdaňsk) 19.m Olympiáda dětí a mládeže 2.m 1. liga dorostu (ČR+Slovensko) 2.m Kristýna Kališová lukostřelba reprezentantka ČR MČR staršího žactva 2x 1.m, 3x 2.m terénní a terčová lukostřelba Jan Louda badminton reprezentant ČR MČR st. žactva 2x 1.m singl, mix MČR dor 3.m debl MM Slovenska 19 3.m mix MT 15 (Německo) 1.m debl MT 15 (Švýcarsko) 1.m, 2.m debl, singl Anna Schröterová sportovní gymnastika reprezentantka ČR MZ Berlín Cup 3.m MČR 2.m Nicole Šmídová Natalie Šmídová volejbal reprezentantky ČR Turnaj OH nadějí kad. (Maďarsko) 1.m Olympiáda dětí a mládeže 3.m Extraliga kad. 4.m 10 Nejlepší sportovci s hosty

13 Sportovní gymnázium ROČENKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI SG 11

14 ROČENKA Sportovní gymnázium HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/ Třídy A ATLETIKA ATLETI NA KRAJSKÉM MISTROVSTVÍ Letošní krajské halové mistrovství se poprvé konalo jako trojutkání Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, přesto si žáci SG Plzeň odvezli celkem skvělých 23 cenných kovů (6 zlatých, 7 stříbrných a 10 bronzových). Nejvíce se dařilo běžcům na střední tratě J. Čivišovi, J. Šimsovi, L. Hřebíkové a L. Šimečkové, kteří si odvezli každý po jedné zlaté medaili. Na nejvyšší stupínek vystoupila ještě výškařka Denisa Majerová a sprinter Jakub Ledvina. Všechny výkony jmenovaných závodníků patří v současnosti mezi top 8 výkonů republikových tabulek. Největší sbírku medailí získala N. Rubášová (3 x bronzová) následovaná D. Majerovou a J. Ledvinou (oba 1 x zlatá a 1 x stříbrná). Doufejme, že všichni potvrdí výbornou sportovní formu i na následujícím mistrovství republiky. Jakub Ryba, trenér atletiky a prestižní utkání družstev sportovních gymnázií z celé ČR. Konkurenci družstvům domácích atletů a atletek tak dělaly týmy z Ostravy, Prahy, Brna, Jablonce, Českých Budějovic, Pardubic, Jihlavy, Nového Města na Moravě a Kladna. Soutěžilo se v 11 atletických disciplínách a za umístění atleti získávali body pro svá družstva. V nabité konkurenci se naše dívky ani chlapci rozhodně neztratili, a dokonce naše očekávání předčili. 12 POHÁR HEJTMANA V ATLETICE V úterý se uskutečnilo úvodní kolo krajské soutěže vyhlášené hejtmanem Plzeňského kraje v atletickém trojboji, který se skládal u děvčat z běhu na 60 m, skoku dalekého a běhu na 800 m. Chlapci se museli vyrovnat se sprintem na 100 m, skokem dalekým a během na 1500 m. Obě naše družstva se umístila na nejvyšším stupínku. Družstvo žen se účastnilo ve složení K. Benešová, A. Jirsová, V. Chukhno a S. Sumegová, která v této kategorii zvítězila. V mužském družstvu nastoupili P. Olič, J. Šimsa, D. Nový a pozdější vítěz J. Čiviš. Všem patří dík za vzornou reprezentaci školy. Jakub Ryba, trenér atletiky ÚSPĚCH ATLETŮ NA STŘEDOŠKOLSKÉM POHÁRU SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ Sportovní gymnázium Plzeň pořádalo v úterý. 5. na městském atletickém stadiónu tradiční Družstvo dívek nechalo za sebou všechny soupeřky a zaslouženě zvítězilo! Také chlapcům se poměrně dařilo a v těžké konkurenci obsadili s nevelikou ztrátou 5. místo. V hlavní soutěži, ve které se sečetly bodové zisky družstev chlapců a dívek a vyhlašovalo se celkové pořadí gymnázií, jsme nestačili pouze na vítězné pražské sportovní gymnázium a 2. místo je naším největším úspěchem v dlouholeté historii tohoto klání. V jednotlivých disciplínách se umístěními na medailových postech o celkový úspěch zasloužili tito závodníci a závodnice: 1. místo: Jan Bielik (2000 m př.), Lucie Šimečková (1000 m), Jan Čiviš (1000 m), Bára Kreidlová (1500 m př.) 2. místo: Denisa Majerová (výška, 100m př.), Viky Chukhno (1500 m př.), Tomáš Plojhar (2000 m př.), Josef Šimsa (1000 m)

15 Sportovní gymnázium ROČENKA 3. místo: Katka Štychová (výška), štafeta 4x 100m hoši (Fau, Ledvina, Čiviš, Pivoňka), štafeta 4x 100m dívky (Rubášová, Adlerová, Majerová, Jonášová) Kompletní výsledky naleznete na: Také po organizační stránce se závody podařily, o čemž svědčily pozitivní ohlasy účastníků. Lukáš Lintimer, SG Plzeň JUNIOŘI SG PLZEŇ OVLÁDLI STŘEDNÍ TRATĚ NA MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE Hostitelem letošního mistrovství mládeže se stal vzdálený Třinec, a tak na naše závodníky čekali nejen zdatní soupeři, ale i náročné cestování. Nejlépe si vedli naši běžci. První den soutěží si pro druhé místo a pozvánku na mezistátní utkání doběhl Josef Šimsa v běhu na 1500 m. Následující den vypukla hned dvojnásobná radost pro žáky SG, když v běhu na 800 m, po velmi dobře takticky zvládnutém závodě, zvítězil Jan Čiviš před Martinem Pivoňkou. Oba závodnicí byli také členy štafety AC Domažlice na 4x400 m, která získala bronzovou medaili. Jen těsně pod stupněm vítězů skončila ve vrhu koulí Aneta Dobrsteinová. Potěšitelné je, že většina účastníků z naší školy se probojovala do užšího finále. Byli to: 5. m Denisa Majerová výška 6.m Sára Sumegová 400 m 7.m Aneta Dobrsteinová kladivo 7.m Marie Konopová koule 7.m Lucie Hřebíková 800 m 8.m Jan Ledvina 100 m Děkujeme všem za vzornou reprezentaci. Jakub Ryba,trenér atletiky HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 JUDO ČP USK PRAHA V Praze se konal Český pohár USK Praha, kterého se účastnily týmy z Rakouska a Slovenska. Z judistů JC Plzeň si nejlépe vedli Matěj Galdun, Daniel Uher a Markéta Havlíčková, kteří obsadili bronzové pozice. Výsledky: 3. místo Matěj Galdun, 81 kg 3. místo Daniel Uher, kg 3. místo Markéta Havlíčková, 57 kg 4. místo Sabina Merklová, 70 kg 7. místo Jan Marek, 66 kg 7. místo Jiří Petrášek, 73 kg Zbyněk Rubáš, trenér juda ČESKÝ POHÁR JUDISTŮ - OSTRAVA V Ostravě se za účasti týmů z Běloruska, Polska, Rakouska a Slovenska konal Český pohár žáků, dorostenců a juniorů. Z judistů JC Plzeň a sportovního gymnázia si nejlépe vedli Daniel Uher, Markéta

16 ROČENKA Sportovní gymnázium Havlíčková a Sabina Merklová, kteří své váhové kategorie vyhráli. Výsledky: Junioři: 1. místo Markéta Havlíčková, 57 kg 1. místo Sabina Merklová, 63 kg 3. místo Jan Marek, 66 kg 5. místo Jiří Petrášek, 73 kg Dorostenci: 1. místo Daniel Uher, kg 2. místo Dominik Morong, 60 kg 2. místo Alice Matějčková, 70 kg 5. místo Matyáš Melichar, 73 kg Starší a mladší žáci: 7. místo David Hradil, 38 kg 9. místo Pavlína Marešová, 36 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň Výsledky: 3. místo Daniel Uher, + 90 kg 3. místo Markéta Paulusová, + 70 kg 9. místo Alice Matějčková, 70 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň JUDISTA DANIEL UHER BRONZOVÝ! EP Coimbra, V portugalské Coimbře se konal Evropský pohár judistů v kategorii dorostenců a dorostenek. Za účasti 415 závodníků z 21 zemí se plzeňští závodníci neztratili. 14 Daniel Uher vybojoval 3. místo v kategorii nad 90 kg a Alice Matějčková v kategorii do 70 kg obsadila 9. místo. Oba žáci sportovního gymnázia se tak přiblížili k nominaci na Evropský šampionát, který se koná v červnu v Řecku. Třetí příčku přivezla Markéta Paulusová, budoucí žákyně sportovního gymnázia, která bronz vybojovala v kategorii nad 70 kg.

17 Sportovní gymnázium ROČENKA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ A ŽEN V JUDU Mistrovství České republiky mužů a žen v judu Výsledky: 3. místo Dominik Řeháček, 66 kg 2. místo Markéta Havlíčková, 57 kg 3. místo Sabina Merklová, 63 kg 2. místo Alice Matějčková, 78 kg 3. místo Dominika Hálková, 78 kg 9. místo Jiří Petrášek, 73 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň JUDISTKA MERKLOVÁ 9. NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V MIAMI Za účasti 530 závodníků ze 77 zemí se konalo v americkém Miami Mistrovství světa dorostenců a dorostenek. V kategorii do 63 kilogramů vybojovala studentka sportovního gymnázia Sabina Merklová krásné 9. místo. STŘELBA SPORTOVNÍ STŘELBA - GP NISA, VC STRÁŽE N/NISOU LIBEREC, V rozbíhající se halové sezoně proběhly v Liberci první dva sledované závody a velmi dobře si vedla mezi ženami Míša Novotná. Obsadila 5. místo výkonem 388 bodů /405,4 b. na desetiny/. Výborně závodil také letošní absolvent Martin Havlík, který po oba dva dny mezi muži obsadil 3. místo s 589 a 588 body. Pozvolný nárůst výkonnosti v kategorii dorostu prokázal Jirka Hauer. Vyrovnanými výsledky 377 a 379 bodů obsadil 8. místo. Pochvalu zaslouží i dorostenka Kačka Davidová za nedělní výkon 380 bodů. Ve stejném termínu startoval v Nitře v závodě HO- PES s juniorským reprezentačním týmem ČR Petr Sváček a ve vzduchové pušce na 60 ran obsadil 12. místo výkonem 609,9 bodu. Marie Kalná, trenérka SG Sabina porazila domácí reprezentantku Papadakis a ve druhém kole narazila na Francouzku Prevot. S pozdější finalistkou svedla Sabina velmi vyrovnaný boj a podlehla velmi těsně na pasivitu. Obsadila tak konečné 9. místo, stejně jako její reprezentační kolegyně ve váze do 57 kilogramů Adéla Szarzecová. Výsledky ČR reprezentace: 9. místo Sabina Merklová, 63 kg 9. místo Adéla Szarzecová, 57 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň STŘELCI SE NEZTRATILI NA GP RAPID PLZEŇ VE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍCH GP Rapid Plzeň byl druhým nominačním závodem pro lednovou mezinárodní GP Plzeň ve sportovní střelbě. Mezi juniory si vedl dobře Petr Sváček v sobotu 4.m. (612,2+160,1 fin.), v neděli 5.místo (612,5 + 8,7 fin.). V juniorkách má pro nominaci dobře našlápnuto i Míša Novotná (395,6 + 1,6 fin.) celkově 6. místo. V kategorii dorostu obsadil mezi 34 startujícími Jirka Hauer dvakrát 4.místo ve vyrovnaném osobním rekordu 383 b. a v novém osobáčku na desetiny 400,5 b. Finále tato kategorie nestřílí. Nové osobní rekordy si utvořily i Katka Davidová na 5. místě s 384 b. a Zuzana Macanová s 378 b. Marie Kalná, trenérka SG Plzeň HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 15

18 ROČENKA Sportovní gymnázium 16 MISTROVSTVÍ ČR ZE VZDUCHO- VÝCH ZBRANÍ V polovině března proběhlo na Armádním střeleckém stadionu halové M ČR ve vzduchovkách. V kategorii dorostenců do 18 let vystoupil na stříbrný stupínek Jirka Hauer z II.ročníku výkonem 399,5 b. a v kat.dorostenek se Zuzana Macanová na 8. místě nástřelem 397,4 b. vešla ještě do finálové osmičky. Mezi juniory do 20 let obsadil Petr Sváček ve finále III.místo výkonem 616,9+182,9 b. V rozstřelu KO na jednu ránu bojoval ještě o stříbro, ale soupeř byl šťastnější. Monika Polletová na osmém místě v základu 398,9 b.mezi juniorkami absolvovala své první finále a v něm výkonem 115,5 b. postoupila na konečné 6.místo. Marie Kalná, trenérka STŘELECKÝ MEMORIÁL JARDY MOTÁKA - VC DUKLY PLZEŇ Do finále Memoriálu se probojovalo naše trio puškařek Polletová, Macanová a Davidová. Monika Polletová nastupovala do finále ze základního závodu v novém osobním rekordu z 2. pozice, kterou se jí nepodařilo udržet, a skončila na 5. místě, Kačka Davidová se z 8. místa probojovala na konečnou 6. příčku a Zuzana Macanová skončila celkově 7. Pro všechny tři to bylo první závodní finále, které absolvovaly. Marie Kalná, trenérka SG HOPES - ZÁVOD OH NADĚJÍ VE STŘELBĚ Na konci června proběhl na plzeňské střelnici již 24. ročník závodu OH nadějí do 20 let za účasti 22 států. Mezi juniory si výborně vedl letošní absolvent Petr Sváček, který v disciplině LM 60 l obsadil 16.místo z 99 startujících v novém osobním rekordu 617,4 b. a 17.místo ve standardu 3x40 ran. Benjamínkem v družstvu ČR byl Jirka Hauer, který se v disciplině LM 60 / 21.m./blýskl výborným osobákem 616,4 b. a zároveň si vylepšil i osobní maximum ve vzduchové pušce 60. Za Regionální sportovní centrum Plzeň dostaly možnost startu i Monika Polletová ve vzduchovce a Zuzana Macanová na 60 ran leže. I když nedosáhly na přední umístění, vylepšily si obě svá osobní maxima. Marie Kalná, trenérka ISSF JUNIOR CUP - SUHL Světový pohár v juniorských kategoriích se stejně jako v loňském roce uskutečnil v Suhlu /Německo/. Do reprezentačního družstva juniorů ČR se na poslední chvíli nominoval náš letošní absolvent Petr Sváček na základě výborných výsledků z mezinárodních závodů GP of Liberation a Českého poháru, kde zvítězil kvalitními osobními výkony v libovolné malorážce 3x40 ran. V Suhlu střelce provázely velmi nízké teploty, které výsledky částečně ovlivňovaly, ale i v nich družstvo ČR ve složení Sváček, Nymburský, Cipro dokázalo v disciplině 60 ran leže zvítězit o 0,5 b. nad týmem Francie. V jednotlivcích na LM 3x40 Petr obsadil mezi 79 startujícími 23. místo nástřelem 19 b. Marie Kalná, trenérka

19 Sportovní gymnázium ROČENKA TENIS ZPRÁVA Z KONDIČNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ TENISTŮ V termínu se sedm žáků, tenistů Sportovního gymnázia Plzeň, Táborská 28, zúčastnilo kondičního soustředění na Šumavě. Ubytováni byli v Železné Rudě v penzionu Valmi. Dopolední příprava byla zaměřena na rozvoj rychlosti a koordinace, odpolední na vytrvalost formou výjezdů na kole a vytrvalostním během. Tenisté během soustředění využívali krásné trasy v Bavorském lese, kde navštívili,,haus zur Wildnis. Při této návštěvě úspěšně konverzovali v německém jazyce. Během soustředění byl čas i na regeneraci. Vlastním automobilem byl zajištěn dovoz sportovních potřeb. Soustředění proběhlo bez zranění. Jiří Šindelář, trenér Adéla Heinová HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 ZÁPADOČESKÝ OBLASTNÍ PŘEBOR Ve dnech se konal Západočeský oblastní přebor jednotlivců pro rok v kategorii dospělých. Tento turnaj byl též nominačním turnajem na MČR žen. Velkým úspěchem byla výhra Adély Heinové ve dvouhře, kde ve finále porazila první nasazenou Dagmar Dudlákovou. A. Heinová byla úspěšná také ve čtyřhře. Ve finále porazila společně s Terezou Polanskou pár Dudláková, Říčanová 6:3, 6:3. Jiří Šindelář, trenér Tereza Polanská 17

20 ROČENKA Sportovní gymnázium PLAVÁNÍ PLAVCI NA VYSOKOHORSKÉM SOUSTŘEDĚNÍ Na přelomu září a října se plavci našeho gymnázia opět zúčastnili vysokohorského soustředění v italském středisku Val Senales (2034 m n. m.) Celkem absolvovali 17 tréninkových plaveckých jednotek a 12 jednotek suché přípravy. Součástí soustředění byl i celodenní výšlap do výšky necelých 3000 m n. m. osobních rekordů a to je pozitivní příslib do další části zimní plavecké sezóny, která vyvrcholí mistrovstvím republiky na přelomu listopadu a prosince opět v bazénu na Slovanech. Lukáš Luhový, trenér plavání M. ŠIMÁČEK STARTOVAL NA MEZISTÁTNÍM UTKÁNÍ V ŘECKU O víkendu dubna se konalo v řeckém Alexandroupolisu plavecké mezistátní utkání starších juniorů. 18 Soustředění bylo součástí dlouhodobější přípravy na prosincové mistrovství republiky v plavání, které se bude konat v bazénu na Slovanech. Celé soustředění proběhlo bez zranění a ke spokojenosti všech zúčastněných. Lukáš Luhový, trenér plavání ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ OPĚT V PLZNI Víkend byl dalším dílem podniku Českého poháru v plavání. V pořadí šesté kolo bylo tradičně uspořádáno v Plzni v bazénu na Slovanech pod názvem Plzeňské sprinty 20. Zúčastnila se většina plavců sportovního gymnázia, pro které to byl první start do krátké zimní sezóny. Jak bývá zvykem, plzeňský bazén patří mezi nejrychlejší v republice a na předvedených výkonech to bylo znát. Odpolední finálovou účast si v kategorii open vyplavali Eliška Balíková, Roman Bischof, Martin Šimáček, Dominik Polcar a Adéla Lukešová. Nejen u finalistů, ale také u ostatních plavců našeho gymnázia došlo k překonání jejich V konkurenci 12 zemí hájil barvy České republiky i náš student Martin Šimáček. Jakožto mladší z dvojročníku si vedl velice dobře. V disciplíně 200 metrů volným způsobem obsadil výborné 5. místo a ve většině svých startů si vytvořil nové osobní maximum. Lukáš Luhový, trenér plavání MISTROVSTVÍ ČR V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ NA 5KM Poslední víkendovou neděli v lednu se v pardubickém bazénu uskutečnilo mistrovství republiky v dálkovém plavání na 5 km ve všech věkových kategoriích. Na start se postavili i dva žáci našeho sportovního gymnázia Barbora Štolková, která obsadila ve své kategorii 2. místo, a Petr Dvořák doplaval ve stejné kategorii staršího dorostu na konečném 3. místě. Lukáš Luhový, trenér plavání

21 Sportovní gymnázium ROČENKA KVARTETO PLZEŇSKÝCH PLAVCŮ PŘEKONALO ČESKÝ REKORD DOROSTU NA 4X200 VZ Dorostenecké Mistrovství České republiky na dlouhém bazénu se uskutečnilo v ústeckém bazénu. Plavci plzeňské Slávie VŠ odjeli na toto mistrovství v rekordním počtu 32 plavců, kteří celkem získali 23 cenných kovů. Nejvíce titulů získal krauler Dominik Polcar, a to celkem 4 na 200vz, 400vz, 800vz a 1500vz. Spolehlivým sběratelem medailí byl také Roman Bischof s celkovým počtem 6. Třikrát bronzovým byl ještě plzeňský plavec Martin Šimáček a dalšími medailisty Barbora Štolková, Michaela Ulipová, Kateřina Beránková a Nikol Žůrková. V závodě štafet přišel vrchol celého mistrovství v podobě nového dorosteneckého rekordu v disciplíně 4x200vz, o který se postarala právě naše plzeňská štafeta ve složení Dominik Polcar, Roman Bischof, Petr Dvořák, Martin Šimáček. Lukáš Luhový, PK Slávia VŠ Plzeň MČR V PODOLÍ července se konalo letní MČR dospělých v Praze Podolí. Žáci SG, většinou věkem ještě dorostenci a junioři, se probojovávali do finálových závodů a ve štafetách bojovali o medaile. Výsledky z MČR: Šimáček - 5.místo 200vz, Kosobudová - 6. místo 100vz, Beránková - 6. místo 100 m štafety: 4x200vz 2. místo (Šimáček, Polcar, Bischof, Šefl) 2. místo (Kosobudová, Štolková, Škardová, Laudová) 4x100pz 2. místo (Šefl, Kutil, Bischof, Šimáček) 3. místo (Kosobudová, Nová, Beránková, Laudová) 4x100vz 3. místo (Šimáček, Bischof, Polcar, Šefl) 3. místo (Kosobudová, Záhoříková, Škardová, Laudová) Lukáš Lintimer, trenér HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 VOLEJBAL - DÍVKY ÚSPĚŠNÝ VÍKEND VOLEJBALISTEK SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA V sobotu se hrála důležitá utkání, ve kterých se utkaly kadetky VK Slavia VŠ Plzeň s vedoucím družstvem tabulky PVK Olymp Praha. V prvním utkání hráčky podaly výborný kolektivní výkon a zaslouženě zvítězily 3:1. Přesto, že ve druhém zápase podlehly Olympu 3:0, předchozí vítězství jim zajistilo třetí příčku v tabulce. Hráčky mají za sebou první část soutěže a díky dobrému umístění budou mít možnost bojovat o medaile v extralize kadetek. Studentky SG: Nicole Šmídová, Natálie Šmídová, Kateřina Hipčová, Karolína Paulová, Marie Říhová. Ve stejný hrací den se utkaly naše juniorky s týmem Žižkov Praha. V obou zápasech dokázaly zvítězit, a to 3:1 a 3:0. Tato vítězství dala našemu družstvu velkou naději umístit se mezi třemi nejlepšími kluby, jelikož jsme se třetímu Žižkovu přiblížili na rozdíl pouhých dvou bodů. O konečném pořadí první části soutěže se tedy rozhodne v posledním kole, které se hraje příští víkend. Studentky SG: Daniela Urešová, Karolína Valtová, Lenka Hanzlíčková, Michaela Jandová, Barbora Sveinertová, Nicole Šmídová, Karolína Paulová. V neděli se v Domažlicích konalo třetí kolo Krajského přeboru starších žákyň. Hráčky VK Slavia VŠ Plzeň dokázaly zvítězit ve všech utkáních. Nejtěžším soupeřem pro nás byly hráčky z TJ Lokomotiva Plzeň, které jsme porazily až ve třetím 19

TABULKY 2013 SOKOL KOLÍN ATLETIKA

TABULKY 2013 SOKOL KOLÍN ATLETIKA TABULKY 2013 SOKOL KOLÍN ATLETIKA Na Tabulkách 2013 spolupracovali Mgr. Barbora Glaserová, Mgr. Antonín Morávek, Mgr. Ondřej Pařík, Mgr. Stanislav Plešinger, Mgr. Ratislav Šedina, Mgr. Jana Šedinová, Mgr.

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

70 let atletiky v Hranicích 1940 2010

70 let atletiky v Hranicích 1940 2010 70 let atletiky v Hranicích 1940 2010 U příležitosti oslavy výročí 70 let organizované atletiky v Hranicích a 50 let existence oddílu atletiky SK Hranice, rozhodl se výbor oddílu vydat publikaci, která

Více

VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9

VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9 VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9 Obsah 2 Obsah : I. ČÁST str. Český svaz tělesné výchovy... 6 Představitelé ČSTV... 7 23.VH ČSTV, 24. VH ČSTV... 8 Evropský rok dobrovolnictví 2011 a ČSTV... 9 Držitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Červenec 2011 č. 13 Ročník XXI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město spustilo farmářské trhy Zájem předčil veškerá očekávání. Tak by se dala stručně shrnout

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem ROČENKA aneb ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 Slovo úvodem Tato ROČENKA si klade za cíl shrnout a představit školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků Gymnázia Česká Lípa ve školním roce 2012-2013

Více

Bc. Jaroslav Neuvirth předseda AC Kablo Kladno

Bc. Jaroslav Neuvirth předseda AC Kablo Kladno Vážení sportovní přátelé právě jste otevřeli brožuru, ve které se dozvíte vše o tom, co jsme v loňské sezóně dělali a čeho jsme dosáhli. Každoroční součástí této ročenky je také toto úvodní slovo, kterého

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

Atletický klub AC SLOVAN LIBEREC

Atletický klub AC SLOVAN LIBEREC Atletický klub AC SLOVAN LIBEREC ROČENKA 2006 ATLETICKÝ KLUB AC Slovan Liberec KLUBOVÁ ROČENKA 2006 Obsah: Naši sponzoři v roce 2006 2 Zpráva o činnosti klubu v roce 2006. 3 (předseda klubu ing.jiří Oehl)

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Činnost sdružení v roce 2006

Činnost sdružení v roce 2006 Vznik sdružení Občanské sdružení Atletika vozíčkářů bylo založeno dne 24. dubna 2005, během atletického soustředění vozíčkářů ve Sportovním centru v Nymburce. Ustanovující schůze se zúčastnilo sedmnáct

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

KRONIKA KOLÍNA MĚSTA. Schváleno radou MěstNV Kolín. dne 28.4.87 usnesení čq135

KRONIKA KOLÍNA MĚSTA. Schváleno radou MěstNV Kolín. dne 28.4.87 usnesení čq135 KRONIKA MĚSTA KOLÍNA 1985 Schváleno radou MěstNV Kolín dne 28.4.87 usnesení čq135 l; "'u ti- ';... ' 20. SPORT A T:ĚLÓV1CHOVA Sportovní a tělovýchovná činnost v Kolíně byla v roce 1985 tak bohatá, rdznorodá

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Nabídková soutěž s Fortunou o tréninkovou jednotku s hráči Sparty zná svého výherce!

Nabídková soutěž s Fortunou o tréninkovou jednotku s hráči Sparty zná svého výherce! Nabídková soutěž s Fortunou o tréninkovou jednotku s hráči Sparty zná svého výherce! Hned dvě velké a radostné události se staly v životě třináctiletého žáčka Slavoje Podolí Milana Worsche. Nejen že úspěšně

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Kategorie Sportovní talent okresu Vyškov roku 2014

Kategorie Sportovní talent okresu Vyškov roku 2014 Kategorie Sportovní talent okresu Vyškov roku 2014 1. místo KLÁRA ZMRZLÁ (2001), plavání, Klub plaveckých sportů Vyškov - na mistrovství republiky staršího žactva v padesátimetrovém bazénu v Pardubicích

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více