Sportovní gymnázium. Táborská 28, Plzeň ROČENKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní gymnázium. Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA"

Transkript

1 Sportovní gymnázium Táborská 28, Plzeň ROČENKA

2 ROČENKA Sportovní gymnázium Ročenka SG byla vydána díky poskytnutému reklamnímu plnění Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o. Karolina Egersdorfová, Sekunda

3 Sportovní gymnázium ROČENKA Vážení čtenáři, Ročenka na konci školního roku se stala již neodmyslitelnou součástí činnosti školy. Ročenka 20/ zachytí život školy, její činnosti či důležité události tak, jak se v průběhu školního roku odehrávaly. Věřím, že každý čtenář najde v předkládané Ročence to, co ho zajímá: Někdo informaci, jiný poznání, další pomoc při rozhodování, kam by mohl jít studovat po ukončení základní školy. Obsah Ročenky vypovídá o tom, že školní rok 20/ na Sportovním gymnáziu Plzeň, Táborská 28 byl naplněn intenzivní prací. Většina členů pedagogického sboru naplňovala cíle několika projektů. Byla to práce přesahující rámec každodenních povinností, a proto si zaslouží mé velké poděkování. Díky projektu Sportovní gymnázium - škola 21. století, který jsme realizovali v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem EU peníze středním školám, jsme ve školním roce 20/ výuku dále zkvalitnili prostřednictvím nových metod a tvorbou digitálních učebních materiálů. Klíčové aktivity projektu byly zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na tvorbu vlastních výukových materiálů. V oblasti inovace vzniklo 565 nových výukových materiálů, a to prezentací pro práci s interaktivní tabulí a pracovních listů vytvořených pro žáky téměř všech ročníků gymnázia. Do tvorby moderních didaktických materiálů se v rámci tohoto projektu zapojilo 14 vyučujících. Škola zakoupila učební pomůcky, interaktivní prezenční techniku a odborné publikace. Velmi pozitivně hodnotím, že stále více pedagogických pracovníků integruje do své práce moderní vyučovací metody a využívá špičkovou didaktickou techniku, kterou máme díky plnění projektů ve škole k dispozici. To předpokládá, že naši učitelé navštěvují ve svém volném čase odborné semináře, v nichž se stále vzdělávají, aby mohli nejnovější poznatky fundovaně předávat svým žákům. V průběhu školního roku jsem měla radost z aktivit ekologického kroužku podpořeného projektem Ekologická výchova hrou mimo školní lavice s dotací z Magistrátu města Plzně a z aktivit historického kroužku podpořeného dotací z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Po celý školní rok jsme spolupracovali s jednotlivými fakultami Západočeské univerzity v Plzni. Sportovní gymnázium se stalo ve školním roce 20/ partnerem v projektu ZČU Popularizace vědy pro střední školy. Spolupráce směřovala k podpoře technického vzdělávání a jejím vyvrcholením bylo podepsání Smlouvy o partnerství se ZČU v Plzni dne Sportovní gymnázium, je jedinou státní školou svého typu v Plzeňském kraji, která zajišťuje skloubení studia gymnázia, aktivní sportovní činnosti a kvalitní přípravu ke studiu na vysoké škole. Škola je zřízena Plzeňským krajem, ale sídlí v budově Magistrátu města Plzně. Záměrem vedení Plzeňského kraje je zajistit rozvoj a stabilitu sportovního gymnázia. Proto rada Plzeňského kraje přijala na konci května usnesení o přemístění školy k z pronajatých prostor do areálu Vejprnická 56 v Plzni Skvrňanech, jehož vlastníkem je Plzeňský kraj, zřizovatel školy. V současnosti probíhají přípravy k přemístění školy. Připravují se podklady k projektu na vybudování nových sportovišť a podklady k projektu na rekonstrukci pavilonu, ve kterém bude gymnázium sídlit. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří sportovnímu gymnáziu po celý školní rok 20/ pomáhali. Děkuji také těm, kteří se na vzniku letošní Ročenky podíleli. Dovolte mi, abych vám všem, žákům i zaměstnancům školy, popřála příjemné prožití prázdnin. Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy SLOVO ÚVODEM 1

4 ROČENKA Sportovní gymnázium NAŠI BÝVALÍ ŽÁCI NA XXII. ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI Aleš Razým běh na lyžích sprint štafeta týmový sprint dvojic Dominik Suchý boby Martin Jakš běh na lyžích skiatlon 50 km štafeta týmový sprint dvojic 2

5 Sportovní gymnázium ROČENKA NAŠI BÝVALÍ ŽÁCI NA XXII. ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI 3 Valentin Papazian, Tercie Václav Růžička, Tercie

6 ROČENKA Sportovní gymnázium ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 20/ Přípravný týden Zahájení školního roku 20/ Vyučování podle rozvrhu , 16:00 h Třídní aktivy pro zákonné zástupce žáků 1.A, 1.B Podzimní zkušební období maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části - řádný termín a opravný termín Evropský den jazyků Den pro zdraví. Projektový den pro žáky tříd 1.A, 1.B, Prima, Kvinta a Podzimní prázdniny , 16:00 h Den otevřených dveří pro 1. ročník/třída A, obor vzdělání K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Pedagogická rada - 1. čtvrtletní školního roku , 16:30 h Třídní aktivy Maturitní ples Oktáva Vystoupení žáků v Městské charitě Plzeň Maturitní ples 4. B Přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a M pro uchazeče do třídy A, obor vzdělání K/41Gymnázium se sportovní přípravou Vánoční turnaj ve volejbalu mezi gymnázii Beseda se zástupci všech fakult ZČU a LF UK Plzeň - 4.A, 4.B, Oktáva Maturitní ples 4. A , 10:00 h Vyhodnocení nejlepších sportovců SG za rok 20, Plzeň, Peklo Vánoční turnaj ve fotbale a ve volejbalu pro žáky VG Vánoční prázdniny nebo (dle přihlášky) Talentové zkoušky do oboru vzdělání K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (třída A) 7. 1., 16:30 h Den otevřených dveří - 4leté gymnázium (třída B a Kvinta) 9. 1., 16:30 h Den otevřených dveří - 8leté gymnázium (třída Prima). 1. nebo Přijímací zkoušky z ČJ a M do oboru vzdělání K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (třída A) Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 20/ Pedagogická rada k 1. pololetí školního roku 20/ Ukončení 1. pololetí školního roku 20/, vydání vysvědčení Jednodenní pololetní prázdniny

7 Sportovní gymnázium ROČENKA Jarní prázdniny Lyžařský výcvikový kurz (pro třídy Sekunda, Kvinta, 1. B, atletika) Přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a M pro uchazeče do třídy B, obor vzdělání K/41Gymnázium Lyžařský výcvikový kurz (pro třídy Sekunda, Kvinta, 1. B, atletika) Přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a M pro uchazeče do třídy B, obor vzdělání K/41Gymnázium duben Den s HZS. Projektový den pro žáky nižšího stupně osmiletého gymnázia (termín bude upřesněn) Pedagogická rada - 3. čtvrtletní školního roku , 16:30 h Třídní aktivy a Velikonoční prázdniny nebo Přijímací zkoušky z ČJ a M do oboru vzdělání K/41 Gymnázium (třída B), oboru vzdělání, K/81 Gymnázium (Kvinta) a oboru vzdělání K/81 Gymnázium (Prima) Pohybové testy uchazečů do oboru vzdělání K/41 Gymnázium (třída B) oboru vzdělání, K/81 Gymnázium (Kvinta) Pohybové testy do oboru vzdělání79-41-k/81 Gymnázium (Prima) Uzavření klasifikace maturitních tříd (4. A, 4.B, Oktáva) Pedagogická rada k maturitním třídám Ukončení školního roku maturitních tříd, vydání závěrečných vysvědčení ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky Svatý týden Jarní zkušební období maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části Předání maturitních vysvědčení - aula Pedagogické fakulty ZČU (bude upřesněno) Vodácký kurz (3.B) Vodácký kurz (Septima) Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku 20/ Pedagogická rada k 2. pololetí školního roku 20/ Mimořádný aktiv pro zákonné zástupce žáků budoucí Primy (bude upřesněno) červen Sportovní dny pro žáky SG (bude upřesněno) Závěrečná pedagogická rada. Ukončení školního roku. Vydání vysvědčení Hlavní prázdniny Vyučování ve školním roce /15 bude zahájeno v pondělí

8 ROČENKA Sportovní gymnázium KÁDROVÉ OBSAZENÍ Sportovního gymnázia Plzeň VEDENÍ SG ředitelka: zástupce pro všeobecné předměty kromě TV: zástupce pro sportovní přípravu a TV: vedoucí ekonom. odd.: výchovná poradkyně: ATLETIKA Petr Konop Mgr. Ivan Hubáček Mgr. Lukáš Lintimer Mgr. Erna Linhartová Mgr. Jakub Ryba Mgr. Milena Majerová Mgr. Hana Svášková Mgr. Lukáš Lintimer Ing. Václava Matasová PhDr. Olga Šimandlová trenér trenér trenér trenérka trenér VOLEJBAL-DÍVKY Kateřina Svobodová Bc. Petra Netrvalová ODPOVĚDNÍ UČITELÉ TV Prima Miroslav Feix Sekunda Mgr. Jaroslav Bedrna Tercie Mgr. Erna Linhartová Kvarta Mgr. Pavel Hyťha Kvinta Mgr. Erna Linhartová Sexta Miroslav Feix Septima Jiří Šindelář Oktáva Mgr. Jaroslav Bedrna 1. B Mgr. Pavel Hyťha 2. B Miroslav Feix 3. B Mgr. Jaroslav Bedrna 4. B Mgr. Lukáš Lintimer trenérka trenérka 6 STŘELBA Marie Kalná JUDO Jiří Dolejš Mgr. Zbyněk Rubáš Mgr. Roman Šimsa TENIS Jiří Šindelář PLAVÁNÍ Michal Beránek Bc. Lukáš Luhový Mgr. Patrik Davídek trenérka - pušky trenér trenér trenér trenér trenér trenér trenér UČITELÉ NA GYMNÁZIU Mgr. Milena Majerová Mgr. Hana Svášková Mgr. Irena Baranová Mgr. Jaroslav Bedrna Mgr. Jana Čechurová Mgr. Václava Dlouhá Mgr. Gabriela Egersdorfová Miroslav Feix Mgr. Radka Fialová Mgr. Ivana Fryčková Mgr. Kateřina Holubová Mgr. Ivan Hubáček PhDr. Zdeňka Hůlová Mgr. Pavel Hyťha Mgr. Zbyněk Kašpar NJ, RJ M, ZTp ČJ, D TV, On Bi, Ch M, VT, Ch NJ, RJ TV, On AJ, ČJ ČJ, On AJ TV, On ČJ, D ČJ, TV, TSP FJ, D

9 Sportovní gymnázium ROČENKA Mgr. Jana Konečná Mgr. Jitka Krýslová PaedDr. Hana Kůstová Mgr. Erna Linhartová Mgr. Lukáš Lintimer Mgr. Petra Lokajíčková Mgr. Milena Marková Mgr. Marie Mašková Mgr. Jiřina Mazalová Mgr. Lucie Popovičová Mgr. Karel Prokeš Mgr. Petra Prunerová Mgr. Jan Sedlák Mgr. Jiří Siegr PhDr. Olga Šimandlová Jiří Šindelář Mgr. Jana Šlajsová Mgr. Miroslava Vejvodová Ing. Petr Vočadlo Mgr. Václava Volfová PaedDr. Alena Vondráčková PhDr. Ivana Žufanová VV, ČJ M, Fy M, Fy TV TV, TSP NJ, Psy, RV ČJ, NJ M, F D, On, RJ HV, ČJ ŠJ, ZSV AJ Z, Bi Ch, M ČJ, On TV, On ČJ, VV AJ, TV VT, Fy Bi, Ch Z, M NJ, On Miroslava Vočadlová Zdeňka Loukotová Ing. Petr Vočadlo ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI Gizela Heitz Annamma K. Mathew Aiman Al Masani vrátná vrátná správce sítě KNJ KAJ KAJ KÁDROVÉ OBSAZENÍ OSTATNÍ PRACOVNÍCI Ing. Václava Matasová Milena Matějková Marcela Jíchová Eva Pittermannová Mgr. Václav Klaus Ladislav Engler Kateřina Berglová Miroslav Kalouš Jana Lemešová Kristina Lucová ved. hospod. odd. účetní sekretářka, účetní knihovnice, uklízečka školník, údržbář školník, údržbář uklízečka uklízeč uklízečka uklízečka Kateřina Beránková, 1. A 7

10 ROČENKA Sportovní gymnázium NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI SG ZA ROK 20 8 Vyšší gymnázium: Radek Šlouf rychlostní kanoistika reprezentant ČR MS senioři (Německo, Duisburg).,14. m K2 500m, 1000m ME U23 (Polsko, Poznaň) 4.m, 7.m K4 1000m, K2 500m MČR muži 3x 1.m K2 (500, 1000, 2000) Jaroslav Snášel dráhová cyklistika reprezentant ČR MSJ (Skotsko, Glasgow) 2.m, 9.m keirin, sprint MEJ 2x 8. m sprint, keirin MČR jun. 3x 1. m, 1x 2.m keirin, team sprint, sprint Český rekord na 200m s letmým startem na otevřené dráze (10,71s) David Pulkrábek judo reprezentant ČR ME senioři (Maďarsko) 1. kolo SP muži (Polsko) 9.m MČR jun.1.m Sabina Merklová judo reprezentantka ČR MS dorostu (USA, Miami) 9.m ME dorostu (Estonsko, Talin) 9.m EYOF (Nizozemí, Utrecht) 9.m MČR žen. 3.m MČR dor. 1.m Jiří Louda badminton reprezentant ČR MSJ (Thajsko,Bangkok) 23.m, 2.kolo družstva, mix MČR jun. 2.m,3.m mix, singl MT 19, (Chorvatsko) 2.m mix Petr Běžel karting motokáry reprezentant ČR MS (USA, New Orleans) 7.m ME (Begie,Itálie,VB, Francie) 9.m 4 závody MČR 1.m 6 závodů Martin Havlík sportovní střelba reprezentant ČR MEJ (Dánsko, Kodaň) účast vzduchová puška 60 ran MZ GP Plzeň 3.m Hopes (závod OH nadějí) 10.m Český pohár juniorů 1.m vzduchová puška 60 ran Finále Českého poháru 3.m libovolná malorážka David Tolar biatlon, letní biatlon reprezentant ČR MSJ (Itálie, Forni Avoltri) 12.,15.m letní biatlon MČR jun. 1.,2.m letní biatlon EYOWF (Rumunsko) účast biatlon Barbora Ciprová moderní pětiboj reprezentantka ČR MEJ (Rusko, Petrohrad) účast Závod OH nadějí (Maďarsko) 5.m Czech Open MMČR 19 (6 států) 6.m

11 Sportovní gymnázium ROČENKA Martin David basketbal reprezentant ČR ME U16 Div.B (Bosna a Herc., Sarajevo) 5.m Extraliga U19 (Lokomotiva Plzeň) 4.m Eliška Šibrová házená reprezentantka ČR ME (U19) (Dánsko, Sanderborg) 14.m 1. liga dor. Veronika Vlčková silniční cyklistika, triatlon reprezentantka ČR MEJ (ČR, Olomouc) 20.m závod s hromadným startem Olympiáda dětí a mládeže 2.m triatlon Kateřina Svitková fotbal, futsal reprezentantka ČR ME (U17) 8.m Kval. ME (U19) postup do II.fáze Kval. MS žen 1. liga žen FC Victoria 3.m Anketa FAČR Talent roku 2.m Dominika Zachová Karolína Smolová házená reprezentantky ČR ME dorostu (Polsko, Gdaňsk) 14.m Martin Šimáček plavání reprezentant ČR EYOF (Nizozemí, Utrecht) 11.,.m 4x 100m VZP, 400m VZP 2x MU 17, (10 a 3 státy) 2x 2.m, 3., 4.m 200m VZP, 400m VZP MČR dor. 5x 1.m, 2x 2.m Alice Matějčková judo reprezentantka ČR MČR žen 2.m MČR dor. 1.m MT dor. (Ukrajina) 3.m Pavel Olič atletika reprezentant ČR MU 19 (5 států) MČR jun. 2x 1.m 3000m př., 5000m Nikola Schweinerová tenis reprezentantka ČR MČR žen 2.m dvouhra Mezinárodní turnaj žen (Řecko) 1.m čtyřhra Bundesliga (DE,Regensburg) 3.m Martin Pivoňka atletika reprezentant ČR MU 17 (4 státy) MČR dor 1.m, 2.m, 3.m 800m, 800m hala, 4x 400m Daniel Uher judo reprezentant ČR MČR dor. 1.m EP dor (Německo, Brémy) 9.m MT dor. (Ukrajina) 3.m Dominik Polcar plavání reprezentant ČR MU 17 (3 státy) 4.m MČR dor 1.m, 2x 2.m 1400, 800, 400 VZ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI SG 9

12 ROČENKA Sportovní gymnázium Jan Marek judo reprezentant ČR EYOF (Nfizozemí, Utrecht) účast EP dor. účast Petr Dvořák plavání reprezentant ČR Mezinárodní maraton (Srbsko) 6.m 19 km MČR dor. 1.m 10 km Barbora Štolková plavání reprezentantka ČR Evropský pohár (Nizozemí) 20.m dálkové plavání Nižší gymnázium: Veronika Galušková házená reprezentantka ČR ME dorostu 17 (Polsko, Gdaňsk) 19.m Olympiáda dětí a mládeže 2.m 1. liga dorostu (ČR+Slovensko) 2.m Kristýna Kališová lukostřelba reprezentantka ČR MČR staršího žactva 2x 1.m, 3x 2.m terénní a terčová lukostřelba Jan Louda badminton reprezentant ČR MČR st. žactva 2x 1.m singl, mix MČR dor 3.m debl MM Slovenska 19 3.m mix MT 15 (Německo) 1.m debl MT 15 (Švýcarsko) 1.m, 2.m debl, singl Anna Schröterová sportovní gymnastika reprezentantka ČR MZ Berlín Cup 3.m MČR 2.m Nicole Šmídová Natalie Šmídová volejbal reprezentantky ČR Turnaj OH nadějí kad. (Maďarsko) 1.m Olympiáda dětí a mládeže 3.m Extraliga kad. 4.m 10 Nejlepší sportovci s hosty

13 Sportovní gymnázium ROČENKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI SG 11

14 ROČENKA Sportovní gymnázium HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/ Třídy A ATLETIKA ATLETI NA KRAJSKÉM MISTROVSTVÍ Letošní krajské halové mistrovství se poprvé konalo jako trojutkání Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, přesto si žáci SG Plzeň odvezli celkem skvělých 23 cenných kovů (6 zlatých, 7 stříbrných a 10 bronzových). Nejvíce se dařilo běžcům na střední tratě J. Čivišovi, J. Šimsovi, L. Hřebíkové a L. Šimečkové, kteří si odvezli každý po jedné zlaté medaili. Na nejvyšší stupínek vystoupila ještě výškařka Denisa Majerová a sprinter Jakub Ledvina. Všechny výkony jmenovaných závodníků patří v současnosti mezi top 8 výkonů republikových tabulek. Největší sbírku medailí získala N. Rubášová (3 x bronzová) následovaná D. Majerovou a J. Ledvinou (oba 1 x zlatá a 1 x stříbrná). Doufejme, že všichni potvrdí výbornou sportovní formu i na následujícím mistrovství republiky. Jakub Ryba, trenér atletiky a prestižní utkání družstev sportovních gymnázií z celé ČR. Konkurenci družstvům domácích atletů a atletek tak dělaly týmy z Ostravy, Prahy, Brna, Jablonce, Českých Budějovic, Pardubic, Jihlavy, Nového Města na Moravě a Kladna. Soutěžilo se v 11 atletických disciplínách a za umístění atleti získávali body pro svá družstva. V nabité konkurenci se naše dívky ani chlapci rozhodně neztratili, a dokonce naše očekávání předčili. 12 POHÁR HEJTMANA V ATLETICE V úterý se uskutečnilo úvodní kolo krajské soutěže vyhlášené hejtmanem Plzeňského kraje v atletickém trojboji, který se skládal u děvčat z běhu na 60 m, skoku dalekého a běhu na 800 m. Chlapci se museli vyrovnat se sprintem na 100 m, skokem dalekým a během na 1500 m. Obě naše družstva se umístila na nejvyšším stupínku. Družstvo žen se účastnilo ve složení K. Benešová, A. Jirsová, V. Chukhno a S. Sumegová, která v této kategorii zvítězila. V mužském družstvu nastoupili P. Olič, J. Šimsa, D. Nový a pozdější vítěz J. Čiviš. Všem patří dík za vzornou reprezentaci školy. Jakub Ryba, trenér atletiky ÚSPĚCH ATLETŮ NA STŘEDOŠKOLSKÉM POHÁRU SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ Sportovní gymnázium Plzeň pořádalo v úterý. 5. na městském atletickém stadiónu tradiční Družstvo dívek nechalo za sebou všechny soupeřky a zaslouženě zvítězilo! Také chlapcům se poměrně dařilo a v těžké konkurenci obsadili s nevelikou ztrátou 5. místo. V hlavní soutěži, ve které se sečetly bodové zisky družstev chlapců a dívek a vyhlašovalo se celkové pořadí gymnázií, jsme nestačili pouze na vítězné pražské sportovní gymnázium a 2. místo je naším největším úspěchem v dlouholeté historii tohoto klání. V jednotlivých disciplínách se umístěními na medailových postech o celkový úspěch zasloužili tito závodníci a závodnice: 1. místo: Jan Bielik (2000 m př.), Lucie Šimečková (1000 m), Jan Čiviš (1000 m), Bára Kreidlová (1500 m př.) 2. místo: Denisa Majerová (výška, 100m př.), Viky Chukhno (1500 m př.), Tomáš Plojhar (2000 m př.), Josef Šimsa (1000 m)

15 Sportovní gymnázium ROČENKA 3. místo: Katka Štychová (výška), štafeta 4x 100m hoši (Fau, Ledvina, Čiviš, Pivoňka), štafeta 4x 100m dívky (Rubášová, Adlerová, Majerová, Jonášová) Kompletní výsledky naleznete na: Také po organizační stránce se závody podařily, o čemž svědčily pozitivní ohlasy účastníků. Lukáš Lintimer, SG Plzeň JUNIOŘI SG PLZEŇ OVLÁDLI STŘEDNÍ TRATĚ NA MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE Hostitelem letošního mistrovství mládeže se stal vzdálený Třinec, a tak na naše závodníky čekali nejen zdatní soupeři, ale i náročné cestování. Nejlépe si vedli naši běžci. První den soutěží si pro druhé místo a pozvánku na mezistátní utkání doběhl Josef Šimsa v běhu na 1500 m. Následující den vypukla hned dvojnásobná radost pro žáky SG, když v běhu na 800 m, po velmi dobře takticky zvládnutém závodě, zvítězil Jan Čiviš před Martinem Pivoňkou. Oba závodnicí byli také členy štafety AC Domažlice na 4x400 m, která získala bronzovou medaili. Jen těsně pod stupněm vítězů skončila ve vrhu koulí Aneta Dobrsteinová. Potěšitelné je, že většina účastníků z naší školy se probojovala do užšího finále. Byli to: 5. m Denisa Majerová výška 6.m Sára Sumegová 400 m 7.m Aneta Dobrsteinová kladivo 7.m Marie Konopová koule 7.m Lucie Hřebíková 800 m 8.m Jan Ledvina 100 m Děkujeme všem za vzornou reprezentaci. Jakub Ryba,trenér atletiky HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 JUDO ČP USK PRAHA V Praze se konal Český pohár USK Praha, kterého se účastnily týmy z Rakouska a Slovenska. Z judistů JC Plzeň si nejlépe vedli Matěj Galdun, Daniel Uher a Markéta Havlíčková, kteří obsadili bronzové pozice. Výsledky: 3. místo Matěj Galdun, 81 kg 3. místo Daniel Uher, kg 3. místo Markéta Havlíčková, 57 kg 4. místo Sabina Merklová, 70 kg 7. místo Jan Marek, 66 kg 7. místo Jiří Petrášek, 73 kg Zbyněk Rubáš, trenér juda ČESKÝ POHÁR JUDISTŮ - OSTRAVA V Ostravě se za účasti týmů z Běloruska, Polska, Rakouska a Slovenska konal Český pohár žáků, dorostenců a juniorů. Z judistů JC Plzeň a sportovního gymnázia si nejlépe vedli Daniel Uher, Markéta

16 ROČENKA Sportovní gymnázium Havlíčková a Sabina Merklová, kteří své váhové kategorie vyhráli. Výsledky: Junioři: 1. místo Markéta Havlíčková, 57 kg 1. místo Sabina Merklová, 63 kg 3. místo Jan Marek, 66 kg 5. místo Jiří Petrášek, 73 kg Dorostenci: 1. místo Daniel Uher, kg 2. místo Dominik Morong, 60 kg 2. místo Alice Matějčková, 70 kg 5. místo Matyáš Melichar, 73 kg Starší a mladší žáci: 7. místo David Hradil, 38 kg 9. místo Pavlína Marešová, 36 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň Výsledky: 3. místo Daniel Uher, + 90 kg 3. místo Markéta Paulusová, + 70 kg 9. místo Alice Matějčková, 70 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň JUDISTA DANIEL UHER BRONZOVÝ! EP Coimbra, V portugalské Coimbře se konal Evropský pohár judistů v kategorii dorostenců a dorostenek. Za účasti 415 závodníků z 21 zemí se plzeňští závodníci neztratili. 14 Daniel Uher vybojoval 3. místo v kategorii nad 90 kg a Alice Matějčková v kategorii do 70 kg obsadila 9. místo. Oba žáci sportovního gymnázia se tak přiblížili k nominaci na Evropský šampionát, který se koná v červnu v Řecku. Třetí příčku přivezla Markéta Paulusová, budoucí žákyně sportovního gymnázia, která bronz vybojovala v kategorii nad 70 kg.

17 Sportovní gymnázium ROČENKA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ A ŽEN V JUDU Mistrovství České republiky mužů a žen v judu Výsledky: 3. místo Dominik Řeháček, 66 kg 2. místo Markéta Havlíčková, 57 kg 3. místo Sabina Merklová, 63 kg 2. místo Alice Matějčková, 78 kg 3. místo Dominika Hálková, 78 kg 9. místo Jiří Petrášek, 73 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň JUDISTKA MERKLOVÁ 9. NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V MIAMI Za účasti 530 závodníků ze 77 zemí se konalo v americkém Miami Mistrovství světa dorostenců a dorostenek. V kategorii do 63 kilogramů vybojovala studentka sportovního gymnázia Sabina Merklová krásné 9. místo. STŘELBA SPORTOVNÍ STŘELBA - GP NISA, VC STRÁŽE N/NISOU LIBEREC, V rozbíhající se halové sezoně proběhly v Liberci první dva sledované závody a velmi dobře si vedla mezi ženami Míša Novotná. Obsadila 5. místo výkonem 388 bodů /405,4 b. na desetiny/. Výborně závodil také letošní absolvent Martin Havlík, který po oba dva dny mezi muži obsadil 3. místo s 589 a 588 body. Pozvolný nárůst výkonnosti v kategorii dorostu prokázal Jirka Hauer. Vyrovnanými výsledky 377 a 379 bodů obsadil 8. místo. Pochvalu zaslouží i dorostenka Kačka Davidová za nedělní výkon 380 bodů. Ve stejném termínu startoval v Nitře v závodě HO- PES s juniorským reprezentačním týmem ČR Petr Sváček a ve vzduchové pušce na 60 ran obsadil 12. místo výkonem 609,9 bodu. Marie Kalná, trenérka SG Sabina porazila domácí reprezentantku Papadakis a ve druhém kole narazila na Francouzku Prevot. S pozdější finalistkou svedla Sabina velmi vyrovnaný boj a podlehla velmi těsně na pasivitu. Obsadila tak konečné 9. místo, stejně jako její reprezentační kolegyně ve váze do 57 kilogramů Adéla Szarzecová. Výsledky ČR reprezentace: 9. místo Sabina Merklová, 63 kg 9. místo Adéla Szarzecová, 57 kg Zbyněk Rubáš, trenér SG Plzeň STŘELCI SE NEZTRATILI NA GP RAPID PLZEŇ VE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍCH GP Rapid Plzeň byl druhým nominačním závodem pro lednovou mezinárodní GP Plzeň ve sportovní střelbě. Mezi juniory si vedl dobře Petr Sváček v sobotu 4.m. (612,2+160,1 fin.), v neděli 5.místo (612,5 + 8,7 fin.). V juniorkách má pro nominaci dobře našlápnuto i Míša Novotná (395,6 + 1,6 fin.) celkově 6. místo. V kategorii dorostu obsadil mezi 34 startujícími Jirka Hauer dvakrát 4.místo ve vyrovnaném osobním rekordu 383 b. a v novém osobáčku na desetiny 400,5 b. Finále tato kategorie nestřílí. Nové osobní rekordy si utvořily i Katka Davidová na 5. místě s 384 b. a Zuzana Macanová s 378 b. Marie Kalná, trenérka SG Plzeň HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 15

18 ROČENKA Sportovní gymnázium 16 MISTROVSTVÍ ČR ZE VZDUCHO- VÝCH ZBRANÍ V polovině března proběhlo na Armádním střeleckém stadionu halové M ČR ve vzduchovkách. V kategorii dorostenců do 18 let vystoupil na stříbrný stupínek Jirka Hauer z II.ročníku výkonem 399,5 b. a v kat.dorostenek se Zuzana Macanová na 8. místě nástřelem 397,4 b. vešla ještě do finálové osmičky. Mezi juniory do 20 let obsadil Petr Sváček ve finále III.místo výkonem 616,9+182,9 b. V rozstřelu KO na jednu ránu bojoval ještě o stříbro, ale soupeř byl šťastnější. Monika Polletová na osmém místě v základu 398,9 b.mezi juniorkami absolvovala své první finále a v něm výkonem 115,5 b. postoupila na konečné 6.místo. Marie Kalná, trenérka STŘELECKÝ MEMORIÁL JARDY MOTÁKA - VC DUKLY PLZEŇ Do finále Memoriálu se probojovalo naše trio puškařek Polletová, Macanová a Davidová. Monika Polletová nastupovala do finále ze základního závodu v novém osobním rekordu z 2. pozice, kterou se jí nepodařilo udržet, a skončila na 5. místě, Kačka Davidová se z 8. místa probojovala na konečnou 6. příčku a Zuzana Macanová skončila celkově 7. Pro všechny tři to bylo první závodní finále, které absolvovaly. Marie Kalná, trenérka SG HOPES - ZÁVOD OH NADĚJÍ VE STŘELBĚ Na konci června proběhl na plzeňské střelnici již 24. ročník závodu OH nadějí do 20 let za účasti 22 států. Mezi juniory si výborně vedl letošní absolvent Petr Sváček, který v disciplině LM 60 l obsadil 16.místo z 99 startujících v novém osobním rekordu 617,4 b. a 17.místo ve standardu 3x40 ran. Benjamínkem v družstvu ČR byl Jirka Hauer, který se v disciplině LM 60 / 21.m./blýskl výborným osobákem 616,4 b. a zároveň si vylepšil i osobní maximum ve vzduchové pušce 60. Za Regionální sportovní centrum Plzeň dostaly možnost startu i Monika Polletová ve vzduchovce a Zuzana Macanová na 60 ran leže. I když nedosáhly na přední umístění, vylepšily si obě svá osobní maxima. Marie Kalná, trenérka ISSF JUNIOR CUP - SUHL Světový pohár v juniorských kategoriích se stejně jako v loňském roce uskutečnil v Suhlu /Německo/. Do reprezentačního družstva juniorů ČR se na poslední chvíli nominoval náš letošní absolvent Petr Sváček na základě výborných výsledků z mezinárodních závodů GP of Liberation a Českého poháru, kde zvítězil kvalitními osobními výkony v libovolné malorážce 3x40 ran. V Suhlu střelce provázely velmi nízké teploty, které výsledky částečně ovlivňovaly, ale i v nich družstvo ČR ve složení Sváček, Nymburský, Cipro dokázalo v disciplině 60 ran leže zvítězit o 0,5 b. nad týmem Francie. V jednotlivcích na LM 3x40 Petr obsadil mezi 79 startujícími 23. místo nástřelem 19 b. Marie Kalná, trenérka

19 Sportovní gymnázium ROČENKA TENIS ZPRÁVA Z KONDIČNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ TENISTŮ V termínu se sedm žáků, tenistů Sportovního gymnázia Plzeň, Táborská 28, zúčastnilo kondičního soustředění na Šumavě. Ubytováni byli v Železné Rudě v penzionu Valmi. Dopolední příprava byla zaměřena na rozvoj rychlosti a koordinace, odpolední na vytrvalost formou výjezdů na kole a vytrvalostním během. Tenisté během soustředění využívali krásné trasy v Bavorském lese, kde navštívili,,haus zur Wildnis. Při této návštěvě úspěšně konverzovali v německém jazyce. Během soustředění byl čas i na regeneraci. Vlastním automobilem byl zajištěn dovoz sportovních potřeb. Soustředění proběhlo bez zranění. Jiří Šindelář, trenér Adéla Heinová HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 ZÁPADOČESKÝ OBLASTNÍ PŘEBOR Ve dnech se konal Západočeský oblastní přebor jednotlivců pro rok v kategorii dospělých. Tento turnaj byl též nominačním turnajem na MČR žen. Velkým úspěchem byla výhra Adély Heinové ve dvouhře, kde ve finále porazila první nasazenou Dagmar Dudlákovou. A. Heinová byla úspěšná také ve čtyřhře. Ve finále porazila společně s Terezou Polanskou pár Dudláková, Říčanová 6:3, 6:3. Jiří Šindelář, trenér Tereza Polanská 17

20 ROČENKA Sportovní gymnázium PLAVÁNÍ PLAVCI NA VYSOKOHORSKÉM SOUSTŘEDĚNÍ Na přelomu září a října se plavci našeho gymnázia opět zúčastnili vysokohorského soustředění v italském středisku Val Senales (2034 m n. m.) Celkem absolvovali 17 tréninkových plaveckých jednotek a 12 jednotek suché přípravy. Součástí soustředění byl i celodenní výšlap do výšky necelých 3000 m n. m. osobních rekordů a to je pozitivní příslib do další části zimní plavecké sezóny, která vyvrcholí mistrovstvím republiky na přelomu listopadu a prosince opět v bazénu na Slovanech. Lukáš Luhový, trenér plavání M. ŠIMÁČEK STARTOVAL NA MEZISTÁTNÍM UTKÁNÍ V ŘECKU O víkendu dubna se konalo v řeckém Alexandroupolisu plavecké mezistátní utkání starších juniorů. 18 Soustředění bylo součástí dlouhodobější přípravy na prosincové mistrovství republiky v plavání, které se bude konat v bazénu na Slovanech. Celé soustředění proběhlo bez zranění a ke spokojenosti všech zúčastněných. Lukáš Luhový, trenér plavání ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ OPĚT V PLZNI Víkend byl dalším dílem podniku Českého poháru v plavání. V pořadí šesté kolo bylo tradičně uspořádáno v Plzni v bazénu na Slovanech pod názvem Plzeňské sprinty 20. Zúčastnila se většina plavců sportovního gymnázia, pro které to byl první start do krátké zimní sezóny. Jak bývá zvykem, plzeňský bazén patří mezi nejrychlejší v republice a na předvedených výkonech to bylo znát. Odpolední finálovou účast si v kategorii open vyplavali Eliška Balíková, Roman Bischof, Martin Šimáček, Dominik Polcar a Adéla Lukešová. Nejen u finalistů, ale také u ostatních plavců našeho gymnázia došlo k překonání jejich V konkurenci 12 zemí hájil barvy České republiky i náš student Martin Šimáček. Jakožto mladší z dvojročníku si vedl velice dobře. V disciplíně 200 metrů volným způsobem obsadil výborné 5. místo a ve většině svých startů si vytvořil nové osobní maximum. Lukáš Luhový, trenér plavání MISTROVSTVÍ ČR V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ NA 5KM Poslední víkendovou neděli v lednu se v pardubickém bazénu uskutečnilo mistrovství republiky v dálkovém plavání na 5 km ve všech věkových kategoriích. Na start se postavili i dva žáci našeho sportovního gymnázia Barbora Štolková, která obsadila ve své kategorii 2. místo, a Petr Dvořák doplaval ve stejné kategorii staršího dorostu na konečném 3. místě. Lukáš Luhový, trenér plavání

21 Sportovní gymnázium ROČENKA KVARTETO PLZEŇSKÝCH PLAVCŮ PŘEKONALO ČESKÝ REKORD DOROSTU NA 4X200 VZ Dorostenecké Mistrovství České republiky na dlouhém bazénu se uskutečnilo v ústeckém bazénu. Plavci plzeňské Slávie VŠ odjeli na toto mistrovství v rekordním počtu 32 plavců, kteří celkem získali 23 cenných kovů. Nejvíce titulů získal krauler Dominik Polcar, a to celkem 4 na 200vz, 400vz, 800vz a 1500vz. Spolehlivým sběratelem medailí byl také Roman Bischof s celkovým počtem 6. Třikrát bronzovým byl ještě plzeňský plavec Martin Šimáček a dalšími medailisty Barbora Štolková, Michaela Ulipová, Kateřina Beránková a Nikol Žůrková. V závodě štafet přišel vrchol celého mistrovství v podobě nového dorosteneckého rekordu v disciplíně 4x200vz, o který se postarala právě naše plzeňská štafeta ve složení Dominik Polcar, Roman Bischof, Petr Dvořák, Martin Šimáček. Lukáš Luhový, PK Slávia VŠ Plzeň MČR V PODOLÍ července se konalo letní MČR dospělých v Praze Podolí. Žáci SG, většinou věkem ještě dorostenci a junioři, se probojovávali do finálových závodů a ve štafetách bojovali o medaile. Výsledky z MČR: Šimáček - 5.místo 200vz, Kosobudová - 6. místo 100vz, Beránková - 6. místo 100 m štafety: 4x200vz 2. místo (Šimáček, Polcar, Bischof, Šefl) 2. místo (Kosobudová, Štolková, Škardová, Laudová) 4x100pz 2. místo (Šefl, Kutil, Bischof, Šimáček) 3. místo (Kosobudová, Nová, Beránková, Laudová) 4x100vz 3. místo (Šimáček, Bischof, Polcar, Šefl) 3. místo (Kosobudová, Záhoříková, Škardová, Laudová) Lukáš Lintimer, trenér HODNOCENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 20/14 VOLEJBAL - DÍVKY ÚSPĚŠNÝ VÍKEND VOLEJBALISTEK SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA V sobotu se hrála důležitá utkání, ve kterých se utkaly kadetky VK Slavia VŠ Plzeň s vedoucím družstvem tabulky PVK Olymp Praha. V prvním utkání hráčky podaly výborný kolektivní výkon a zaslouženě zvítězily 3:1. Přesto, že ve druhém zápase podlehly Olympu 3:0, předchozí vítězství jim zajistilo třetí příčku v tabulce. Hráčky mají za sebou první část soutěže a díky dobrému umístění budou mít možnost bojovat o medaile v extralize kadetek. Studentky SG: Nicole Šmídová, Natálie Šmídová, Kateřina Hipčová, Karolína Paulová, Marie Říhová. Ve stejný hrací den se utkaly naše juniorky s týmem Žižkov Praha. V obou zápasech dokázaly zvítězit, a to 3:1 a 3:0. Tato vítězství dala našemu družstvu velkou naději umístit se mezi třemi nejlepšími kluby, jelikož jsme se třetímu Žižkovu přiblížili na rozdíl pouhých dvou bodů. O konečném pořadí první části soutěže se tedy rozhodne v posledním kole, které se hraje příští víkend. Studentky SG: Daniela Urešová, Karolína Valtová, Lenka Hanzlíčková, Michaela Jandová, Barbora Sveinertová, Nicole Šmídová, Karolína Paulová. V neděli se v Domažlicích konalo třetí kolo Krajského přeboru starších žákyň. Hráčky VK Slavia VŠ Plzeň dokázaly zvítězit ve všech utkáních. Nejtěžším soupeřem pro nás byly hráčky z TJ Lokomotiva Plzeň, které jsme porazily až ve třetím 19

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH (družstvo Pavláska) Jan Braun Kategorie: Junior Největší úspěchy v sezóně 2010/2011: 3. místo v Šumavském skimaratónu Nejoblíbenější předmět: Zeměpis Moje hobby: sport,

Více

Sportovec města Třebíče 2016

Sportovec města Třebíče 2016 Sportovec města Třebíče 2016 Jednotlivci dospělí: Ondřej Benda, fotbal, HFK Třebíč defenzivní záložník, přístupem a pílí je vzorem pro ostatní Michal Dočekal, fotbal, HFK Třebíč rychlonohý a důrazný útočník,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU

ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU Za rok 2004 Stanislava MRÁZOVÁ, TSC Turnov, Sport pro všechny, in memoriam Dlouholetá obětavá cvičitelka v oddíle Sport pro všechny v Turnově II, kde vedla kolektiv

Více

Výsledky nejlepších sportovců v sezóně 2014/2015

Výsledky nejlepších sportovců v sezóně 2014/2015 Výsledky nejlepších sportovců v sezóně 2014/2015 Dunovský Jan - atletika - junioři MČR - 1. místo tyč 2. místo tyč hala Trenér - Miroslav Nosek Flamíková Pavlína - veslování - junioři MEJ - 4. místo párová

Více

ROČENKA 2013 Přehled výsledků sportovců Centra sportu MV ČR v roce 2013

ROČENKA 2013 Přehled výsledků sportovců Centra sportu MV ČR v roce 2013 ROČENKA 2013 Přehled výsledků sportovců Centra sportu MV ČR v roce 2013 MISTROVSTVÍ SVĚTA 1. místo Martina Sáblíková rychlobruslení jednotlivé tratě, 5000 m 1. místo Jitka Landová letní biatlon stíhací

Více

Výsledky nejlepších sportovců a studentů v sezóně 2015/2016

Výsledky nejlepších sportovců a studentů v sezóně 2015/2016 Výsledky nejlepších sportovců a studentů v sezóně 2015/2016 Brožek Lukáš - basketbal - junioři MEJ - 8. místo U18 Trenér - Dušan Bohunický, Jan Procházka Česák Josef - hokejbal - muži MSU20-3. místo MČR

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

HISTORIE TÝMU odchovanec týmu Ondřej Cink mistrem světa i Evropy, úspěšný účastník OH v Londýně 2012

HISTORIE TÝMU odchovanec týmu Ondřej Cink mistrem světa i Evropy, úspěšný účastník OH v Londýně 2012 2017 HISTORIE TÝMU 1996 - založení triatlonového a cyklistického oddílu 2004 -zahájení práce s mládeží 2005 - první úspěchy na regionální úrovni - první stupně vítězů v Českém poháru 2008-1. mistrovský

Více

ROČENKA LAGUNY PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Klub vodních sportů LAGUNA Nový Jičín Rok 2009

ROČENKA LAGUNY PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Klub vodních sportů LAGUNA Nový Jičín Rok 2009 2009 ROČENKA LAGUNY PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Klub vodních sportů LAGUNA Nový Jičín Rok 2009 Klub vodních sportů LAGUNA Nový Jičín - ploutvaři Úspěchy roku 2009 Rok 2009 je z hlediska vítězství v týmových národních

Více

Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí)

Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí) Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí) 1. ADAM ONDRA, TJ Tesla Brno Lezec, který jako první v historii dosáhl titulu mistra světa v kategorii bouldering a v lezení na obtížnost.

Více

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2017 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 14. až Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 15.1.2017 17.1.2017 Athletics Indoor

Více

KOPANÁ : září 2006 / květen místo v Krajském finále Plzeňského kraje. PŘESPOLNÍ BĚH : říjen HOKEJBAL : říjen 2006

KOPANÁ : září 2006 / květen místo v Krajském finále Plzeňského kraje. PŘESPOLNÍ BĚH : říjen HOKEJBAL : říjen 2006 KOPANÁ : září 2006 / květen 2007 Mladší žáci ( hoši ) : 10. místo v okrese ( 20 týmů ) Starší žáci ( hoši ) : 1. místo v okrskovém kole 1. místo v okrese / titul Mistři okresu ( 20 týmů ) D. Fehér T. Vrba,

Více

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914 Název projektu Projekt Podkrkonošského sportovního centra mládeže v orientačním běhu (dále PSCM) Příjemce projektu Orientační klub OK Jilemnice Masarykovo náměstí 12 514 01 Jilemnice IČO 49294288 Garant

Více

Seznam oceněných je dlouhý, nejvíce je oceněných atletů. Překvapivě se však nedostalo na některé opravdu úspěšné sportovce

Seznam oceněných je dlouhý, nejvíce je oceněných atletů. Překvapivě se však nedostalo na některé opravdu úspěšné sportovce Město Třebíč ocení nejlepší sportovce roku 2010. Vedením města bude vyznamenáno 29 osob a 6 družstev. V loňském roce dosáhli výborných výsledku a vzorně reprezentovali město. Všichni se umístili na medailových

Více

Návrhy na nejúspěšnější sportovce okresu Liberec 2013 Jednotlivci dospělí Bernátová Kristýna (Sport Aerobic Liberec), aerobik. Vicemistryně ČR 2013 v kategorii jednotlivkyň, vítězka 1. kola Poháru federací

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 třídu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Více

Remerx Merida Team Kolín.

Remerx Merida Team Kolín. Remerx Merida Team Kolín Shrnutí sezóny 2013 Závodníci Remerx-Merida Teamu Kolín se opět výrazně prosadili na vrcholných domácích soutěžích, za poslední rok získali 18 medailí z MČR ve všech cyklistických

Více

Úspěchy moderních gymnastek a dosažené výsledky

Úspěchy moderních gymnastek a dosažené výsledky Úspěchy moderních gymnastek a dosažené výsledky - studentek GON v Č. Budějovicích do r. 2011 - studentek Gymnázia Česká a Olympijských nadějí od roku 2012 Dominika Červenková roč. 1988 Eva Pavelková, roč.

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013

Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013 Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013 1. Závod na 2*50 a 2*100m v.zp. se poplave na konci druhého půldne VC Chomutova, přibližně tedy v sobotu 28. 9. v cca 18.00. Závod je určen všem subjektům,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

VESECKÝ. zpravodaj 2015-2016. TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl - B A D M I N TO N. www.badmintonvesec.cz

VESECKÝ. zpravodaj 2015-2016. TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl - B A D M I N TO N. www.badmintonvesec.cz VESECKÝ zpravodaj 2015-2016 TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl Adresa: Česká ul. 374, Liberec 25, 463 12 IČO: 46744681 Číslo účtu: 0980720379/0800 Email: info@badmintonvesec.cz, www.badmintonvesec.cz

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2010-2011 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích MEJ Bělehrad Srbsko, MSJ Lima

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014 Object 1 Program OH v Soči - pátek 7. února 2014 17:00 Slavnostní zahajovací ceremoniál na olympijském stadionu Fisht čas je již přepočítaný na středoevropský (SEČ), tento den neprobíhají žádné sportovní

Více

TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015

TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015 TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015 HME v poz. hokeji divize A (M) Praha leden 2016 FIS SP v běhu na lyžích Nové Město leden 2016 FIS SP

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Sport : TENIS Klub : LTC Mladá Boleslav z.s.

Sport : TENIS Klub : LTC Mladá Boleslav z.s. Sport : TENIS Klub : LTC Mladá Boleslav z.s. anketa : SPORTOVEC MLADOBOLESLAVSKA ROKU 2014 Navržení sportovci do kategorií : JEDNOTLIVEC DOSPĚLÍ Eva Válková narozena 26.3.1985 Eva je odchovankyně tenisu

Více

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM)

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Adresát: VR ČSKe Atletická 100/2 160 17 Praha 6, Strahov Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Tímto podává sportovní klub karate ( dále jen SK) Kamura ryu shotokan Ústí nad Labem žádost

Více

SPORTOVEC ROKU 2014 I. kolo ankety KSN

SPORTOVEC ROKU 2014 I. kolo ankety KSN TISKOVÁ ZPRÁVA 1. 12. 2014 SPORTOVEC ROKU 2014 I. kolo ankety KSN 56. ROČNÍK NOVINÁŘSKÉ ANKETY ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.12.14 tisková zpráva výsledky 1. kola hlasování v anketě Sportovec roku 2014 08.12.14

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Rekordní vítězství na závěr

Rekordní vítězství na závěr Rekordní vítězství na závěr Poslední letošní ligové kolo se uskutečnilo v sobotu 24. srpna v Hradci Králové za příjemného atletického počasí. Zřejmě vlivem prázdnin a hezkého počasí se na startu objevil

Více

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA 22. - 23. 11. 2015

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA 22. - 23. 11. 2015 VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA. - 3.. 05... 05 ČESKÝ POHÁR JUNIOREK HRADEC KRÁLOVÉ Ve dnech... 05 pokračoval po předešlé kvalifikaci Český pohár juniorek prvním kolem. Pořadatelem je Slávia Hradec Králové,

Více

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích 50 let oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích U příležitosti setkání na Kolibě v Litoměřicích 10. října 2014 1 Ohlédnutí za 50 lety existence oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích-Pokraticích

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium otevírá pro školní rok 2016/2017 třídu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou atletika,

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Regionální sdružení České unie sportu v Opavě

Regionální sdružení České unie sportu v Opavě Regionální sdružení České unie sportu v Opavě Vodárenská 2736/18, 747 05 Opava Registrace u MV ČR: VS/1-22270/93-R ze dne 08.11.1993 IČ: 00436062 www.cusopava.cz e-mail: cus@cusopava.cz tel.: +420 553

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

* Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je

* Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je * Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího i vyššího

Více

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí 85 Rok 2005 Rok 2005 jsme zahájili znovuobnovením tradice pořádání hasičských plesů. Z důvodu malé kapacity společenského sálu našeho obecního úřadu jsme plesy uspořádali hned dva, a to 29. ledna a 5.

Více

Projekt reprezentace DP na období verze

Projekt reprezentace DP na období verze Projekt reprezentace DP na období 2016-7 2.1 verze Mgr. Jan Srb N O M I N A C E D O R E P R E Z E N T A Č N Í H O D R U Ž S T V A 1. senioři A tým: přímí kvalifikanti na OH nebo plavci s umístěním do 8.

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se

Více

Halové soutěže Libereckého KAS 2015

Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Obsah Termínová listina Soutěžní řád KP jednotlivců Rozpisy krajských přeborů jednotlivců Rozpisy veřejných halových závodů Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého

Více

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga Soutěže v roce 2017 Pro lepší plánování závodní činnosti Vám přinášíme přehled soutěží všech družstev. U našich mladších závodníků i přehled všech závodů, které pro jejich kategorii pořádáme nebo se jich

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015 V roce 2015 bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska registrováno 54 794 dětí a mládeže ve věku 3 18 let. Zajímavý je rovněž ukazatel zapojení

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

BSK TJ Jičín Žákovská liga žákyň U Kč

BSK TJ Jičín Žákovská liga žákyň U Kč Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání 18. března 2013 schválilo usnesením č. ZK/4/198/2013 přidělení finanční podpory formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SPORTOVEC ROKU 2015 slavnostní vyhlášení výsledků ankety

TISKOVÁ ZPRÁVA SPORTOVEC ROKU 2015 slavnostní vyhlášení výsledků ankety TISKOVÁ ZPRÁVA 21.12. 2015 SPORTOVEC ROKU 2015 slavnostní vyhlášení výsledků ankety SPORTOVEC ROKU 2015 PRAHA 21. prosince 2015 - Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety Sportovec roku 2015 proběhlo

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ:

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ: 1. Reprezentační družstvo mladších juniorů Projekt přípravy reprezentačního družstva mladších juniorů na sezónu 2017 18 vychází z aktuálních podmínek v českém plavání. Cílem tohoto projektu je vytvořit

Více

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016 Brněnského svazu malé kopané, z. s. Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zpráva o činnosti Atletického klubu AHA Vyškov v roce 2015

Zpráva o činnosti Atletického klubu AHA Vyškov v roce 2015 Atletický klub AHA Vyškov, z. s., Tyršova 694/15B, 682 01 Vyškov Předměstí, E-mail:jm.aha@atlas.cz Zpráva o činnosti Atletického klubu AHA Vyškov v roce 2015 A. Tréninkový proces www.ahavyskov.cz A. Tréninkový

Více

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005 Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005 Partneři Okresního sdružení českého svazu tělesné výchovy Opava při vyhlášení ankety Statutární město Opava Moravskoslezské cukrovary

Více

Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec Nominace 2015

Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec Nominace 2015 Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec Nominace 2015 Dospělí jednotlivci BANK ONDŘEJ (Dukla Liberec), alpské lyžování. 3. místo v superkombinaci Světového poháru v Kitzbühelu, 7. místo ve sjezdu na mistrovství

Více

PROGRAM I - Sportovní reprezentace ČR

PROGRAM I - Sportovní reprezentace ČR PROGRAM I - Sportovní reprezentace ČR v tis. Kč 361 509,0 CELKEM 2014 Po odečtu TOP Dodané 0,0 0,0 2 0 1 4 Dotace 2014 Pořadí 1-12 žádosti Náklady Požadavek zaokrouh. 2 0 1 3 69 SAM AEROBIC Ano 2 228,0

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Asi každý trénoval během měsíce září, jak se dalo, aby se ukázal ve své nejlepší formě na závěrečném pátém kole soutěže STIMAX CUP 2015. V sobotu 26. září 2015 se na stadion v Krupce sjeli jednotlivci

Více

VÝSLEDKY SPORTOVCŮ CENTRA SPORTU MV V TÝDNU OD DO ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2010 VANCOUVER

VÝSLEDKY SPORTOVCŮ CENTRA SPORTU MV V TÝDNU OD DO ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2010 VANCOUVER VÝSLEDKY SPORTOVCŮ CENTRA SPORTU MV V TÝDNU OD 15. 2. DO 21.2.2010 ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2010 VANCOUVER 12.-28.2. 15.2. Běžecké lyžování ženy 10 km volně - Janečková, Nývltová 32. místo Janečková 55. místo

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA NA GJVJ

TĚLESNÁ VÝCHOVA NA GJVJ TĚLESNÁ VÝCHOVA NA GJVJ CO ZDOBÍ TĚLESNOU VÝCHOVU NA GJVJ? Velké množství sportovních kurzů a akcí ve velmi zajímavých destinacích, jak v ČR tak i v cizině Mnoho úspěchů na meziškolníchsoutěžích, jak na

Více

OBSAH: Top ČT4 ...2 ...3. Top ČT4 bez atletiky ...4. Top ČT2 ...5. Ceremoniály, české medaile ...6. České zlaté medaile - grafy podílu na publiku

OBSAH: Top ČT4 ...2 ...3. Top ČT4 bez atletiky ...4. Top ČT2 ...5. Ceremoniály, české medaile ...6. České zlaté medaile - grafy podílu na publiku OBSAH: Shrnutí...1 Top Top bez atletiky Top Ceremoniály, české medaile České zlaté medaile - grafy podílu na publiku České stříbrné medaile - grafy podílu na publiku České bronzové medaile - grafy podílu

Více

Obří slalom Špičák

Obří slalom Špičák Další ročník Šumavského pohárku zahájen. Ve dnech 12. a 13. 1. 2013 se odjely dva závody obřího slalomu zařazené do seriálu pro nejmladší závodníky- sjezdaře tradičně nazývaného Šumavský pohárek. Pořadatelem

Více

Zpráva o činnosti Plaveckého oddílu Laguna Třebíč za rok 2013

Zpráva o činnosti Plaveckého oddílu Laguna Třebíč za rok 2013 Zpráva o činnosti Plaveckého oddílu Laguna Třebíč za rok 2013 1. Plavecký oddíl Laguna Třebíč Plavecký oddíl Laguna Třebíč v roce 2013 měl celkem 118 členů / z tohoto počtu bylo 46 aktivních plavců,kteří

Více

Výsledky 47. ročníku ankety Sportovec města Třebíče

Výsledky 47. ročníku ankety Sportovec města Třebíče Výsledky 47. ročníku ankety Sportovec města Třebíče Sportovní akce roku dle komise: 1. ME v baseballu do 12 let, Nuclears Třebíč, 52 bodů 2. Silvestrovský běh na Klučovku, Atletic Třebíč, 60 bodů 3. Utkání

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Kategorie NEKMENOVÝ SPORTOVEC

Kategorie NEKMENOVÝ SPORTOVEC Kategorie NEKMENOVÝ SPORTOVEC BERAN Tomáš Třída: 3.D Sport: Jiu-Jitsu Trenéři: Ing. Pavel Čech, Aleš Hrách DiS. : ME fedarace ISA Junioři 1. místo MR Plzeň Junioři - 1.místo 3.kolo fightingová liga Plzeň

Více

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í turnaj top12 mužů a žen 6. 7. prosince 2011 Kongresový sál Park Hotelu Plzeň 6. 12. od 10:00 zápasy

Více

Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014

Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014 Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014 Projekt reprezentace ČR seniorů a juniorů v dálkovém plavání na sezónu 2013 2014 má za cíl vytvořit reprezentantům vhodné podmínky pro přípravu a úspěšnou reprezentaci

Více

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Malí fotbalisté FK Ústí nad Labem ovládli první kvalifikaci turnaje E.ON Junior Cup. Během 10 zápasů inkasovali

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Jaroslav Černý, šéftrenér FSCM Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1.

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIV. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & VI. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 18. října 2003 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIV. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & VI. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 18. října 2003 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIV. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & VI. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 18. října 2003 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 20.5.2016 Datum a místo: Přítomni: 20.5.2016 Praha Linert Martin, Bajger Jiří, Protiva Martin, Steffek Pavel, Zlámal Jaromír (DR ČAST) Omluveni: Jányš Ondřej, Svoboda Libor

Více

JUDO KANOISTIKA KRASOBRUSLENÍ LEDNÍ HOKEJ LUKOSTŘELBA LYŽOVÁNÍ MODERNÍ GYMNASTIKA MODERNÍ PĚTIBOJ PLAVECKÉ SPORTY PLÁŽOVÝ VOLEJBAL POZEMNÍ HOKEJ

JUDO KANOISTIKA KRASOBRUSLENÍ LEDNÍ HOKEJ LUKOSTŘELBA LYŽOVÁNÍ MODERNÍ GYMNASTIKA MODERNÍ PĚTIBOJ PLAVECKÉ SPORTY PLÁŽOVÝ VOLEJBAL POZEMNÍ HOKEJ Obsah Úvod I. MEDAILE Z OH, MS A ME, VÍTĚZOVÉ ANKET, SVĚTOVÝCH A EVROPSKÝCH POHÁRŮ ATLETIKA BASKETBAL BIATLON BOX CURLING CYKLISTIKA FOTBAL HÁZENÁ JACHTING JUDO KANOISTIKA KRASOBRUSLENÍ LEDNÍ HOKEJ LYŽOVÁNÍ

Více

TJ Dobřany : TJ Jiskra Hazlov

TJ Dobřany : TJ Jiskra Hazlov Výsledkový servis: TJ Dobřany - TJ Jiskra Hazlov 6:2 1151-1039 14.02. TJ Jiskra Šabina - SKK Rokycany 7:1 1082-1019 14.02. TJ Baník Stříbro - TJ Slovan Karlovy Vary 8:0 1219-1155 14.02. TJ Lokomotiva Cheb

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

PLAVECKÉHO ODDÍLU Duben 2013

PLAVECKÉHO ODDÍLU Duben 2013 Praskačová v trojboji druhá za Barborou Závadovou Karviná (16. března 2013) - V březnu se v Karviné se uskutečnil 15. ročník Karvinského motýlkářského trojboje, na kterém startovalo i sedmnáct prostějovských

Více

prographichouse. All rights reserved.

prographichouse. All rights reserved. prographichouse. All rights reserved. Lyžařský oddíl TJ Jsme nejstarší lyžařský klub v Praze založen 1974. Člen Svazu lyžařů České republiky a České unie sportu Řadíme se k největším a nejúspěšnějším lyžařským

Více