Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo"

Transkript

1 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Březen 2012: Vršany atakovaly absolutní měsíční rekord v těžbě skrývky str. 2 Aktuálně Ohrožují špinavé povolenky energetické investice? Vyplatí se nám stavět další jaderné bloky v Temelíně a novou jadernou elektrárnu na jiném místě? Záporné odpovědi se nám zatím vždy dostávalo téměř výhradně od zastánců alternativních zdrojů energie, kteří tak nějak programově s výjimkou slunce, větru a zemního plynu bojují v energetice (a nejen v ní) proti všemu ostatnímu. Výstražný prst nyní ale zvedají i analytici a odborníci včetně samotného investora společnosti ČEZ. Co se přihodilo? Začátek příběhu má původ v evropské myšlence ochrany ovzduší. V boji proti skleníkovému efektu (oteplování Země) došlo k zavedení systému emisních povolenek, které měly postupně vést k útlumu špinavých technologií a výstavbě nových čistých zdrojů. Od jejich zavedení v roce 2005 se s nimi také čile obchoduje. Tedy přesněji řečeno ve vztahu k dnešnímu stavu, obchodovalo. Před sedmi až čtyřmi lety a dvěmi hospodářskými krizemi se totiž vyrábělo více, vyšší byla i spotřeba elektřiny, Pokračování na straně 2 zeptali jsme se... Poptávkový systém, který přináší úspory Na podzim loňského roku se připravovalo spuštění objednávání služeb prostřednictvím elektronického poptávkového systému. Podařilo se objednávání služeb v systému zprovoznit? Ještě na sklonku loňského roku byly před námi dvě velké výběrové akce na dodavatele stravování a úklidu. Obě se nám díky elektronickému systému podařilo úspěšně dotáhnout do konce. Jednalo se o významné zakázky v poměrně značném finančním objemu a dá se říci, že díky elektronickému systému se nám povedlo dosáhnout pro skupinu Czech Coal výrazné Odborářský sněm zvolí nové vedení str. 5 str. 7 str. 11 O nás O nás Z regionu Z regionu Nákup materiálu a nově také služeb pro společnosti skupiny Czech Coal zajišťuje prostřednictvím elektronického poptávkového systému odbor nákupu a skladování Coal Services. Objednávání služeb bylo jednou z novinek, které bylo zapotřebí vyzkoušet. Jak se podařilo a na další možnosti využití systému, jsme se zeptali Tomáše Škalouda, vedoucího odboru nákupu a skladování Coal Services. úspory v řádu několika milionů korun. Znamená to tedy, že systém už funguje v plném provozu i pro objednávání služeb? Přesně tak, díky těmto zakázkám jsme si ověřili například i to, že není vždy bezpodmínečně nutné změnit dodavatele služeb, abychom dosáhli úspor. V jednom případě se dodavatel skutečně změnil, ve druhém došlo k dohodě za výrazně lepších podmínek pro skupinu Czech Coal. V tuto chvíli se tedy dá obecně říci, že elektronický poptávkový systém je plně funkční a lze ho využít pro Pokračování na straně 2 Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo K54 vrátí naplno do provozu, bude odtěženou zeminu zakládat právě tento zakladač. Důvodem, proč jeho odstávka začíná až s odstupem od generální opravy skrývkového rypadla, byly jednak báňské potřeby a koordinace činností s ohledem na kapacity Krušnohorských strojíren Komořany, které jsou stejně jako v případě velkostroje K54 generálním dodavatelem, vysvětlil technický ředitel Vršanské uhelné Petr Procházka. Na obou velkostrojích proběhly generální opravy v roce V obou případech bylo cílem zajistit jejich provozování do roku Jak u skrývkového stroje, tak u zakladače byla generální Grant Spolužití pro Litvínov již pomohl sportu i vzdělávání předškoláků oprava zaměřena na oblast elektro. Po stránce strojní se jednalo pouze o rozšířené roční revize. Proto se nyní soustředíme na opravy strojní části, a to na části, které nelze opravovat v rámci běžné roční revize. Bude se jednat o opravy, kde je zapotřebí delší čas na demontáž a opravy jednotlivých částí stroje, doplnil specialista projektů úseku technického ředitele Vršanské uhelné Lubomír Kaftan. Během následujících měsíců proto u zakladače dojde například k výměně všech lanových závěsů výložníku s opravou vrátku zdvihu výložníku a lanových kladek ve věži a vzpěře, opravě kolových V Louce nadělili házenkářům k oslavám nové sportoviště Na začátku dubna odstartovala ve Vršanské uhelné další střední oprava kolejového zakladače ZD2100/1-Z73. Jedná se již o unikátní stroj, protože patří mezi poslední kolejové zakladače v Severočeské hnědouhelné pánvi. Vršanská uhelná má ještě jeden stroj tohoto typu - zakladač ZD1800.2/Z59, který ho po dobu opravy nahradí. Podrobnosti o této důležité opravě najdete v tomto vydání Důlních novin. Další velkostroj Vršanské uhelné čeká oprava a výměna řídicího systému Kolejový zakladač ZD2100/1-Z73 je druhým z velkostrojů Vršanské uhelné, který v jarních měsících projde opravami. Od počátku dubna do konce července jej čeká střední oprava, zejména strojní části. podvozků včetně převodovek, opravě otoče stroje s opravou převodovky a revizí kulové dráhy, nabíracího soustrojí a převodovky, žlabu, korečkového řetězu a kolejového i housenicového kabelového vozu. Celkové náklady na opravy včetně investice se pohybují kolem čtyřiceti milionů korun. Hlavní investicí je výměna řídicího systému stroje, připomněl technický ředitel s tím, že tato část opravy se týká postupného sjednocení řídicích systémů u všech velkostrojů a skrývkových pasových dopravníků v rámci přechodu na řídicí systém Siemens. V současné době už je veškerá skrývková technologie pokryta novým řídicím systémem. Jedinou výjimkou je zakladač Z86, u nějž by mělo Pokračování na straně 2

2 2 O nás Důlní noviny 5. dubna 2012 Březen 2012: Vršany atakovaly absolutní měsíční rekord v těžbě skrývky Velkostroj KU800.11/K84 zakončil březen rekordními těžbami. Rypadlo KU 800 nasazené na lokalitě Vršany, závodové označení K 84, zakončilo měsíc březen rekordní měsíční těžbou ve své třicetileté historii. Rypadlo vytěžilo m 3 při měsíčním plánovaném výkonu m 3. Současně se jedná o druhý největší objem vytěžený jedním rypadlem za kalendářní měsíc v historii lokality Vršany. Absolutní rekord v měsíční těžbě m 3 drží odstavené rypadlo závodové označení K 92 (také typ KU 800) z listopadu 2006 (viz tabulka). Měsíční výkon přesahující jeden milion kubíků je svým způsobem mimořádný a v historii lokality Vršany byl překonán teprve popatnácté. Přitom ještě v únoru, po transportu K 84 z druhého na první skrývkový řez, nic nenasvědčovalo tomu, že se zde takového výkonu podaří dosáhnout. Rypadlo mělo značné problémy s lepivostí materiálu ve skluzu kolesa a následným vybočováním pasu na kolesovém výložníku. Hodinový průměr sotva přesahoval m 3. Po technických opatřeních jako byla výměna zubových korečků za upravené korečky s rohovými břity, úpravách girland a obložení skluzu katchemitovými deskami se hodinový výkon postupně zvyšoval, takže v březnu dosáhl v průměru přes m 3 /hodinu, rekapituluje vedoucí provozního úseku skrývky Vladimír Kohout. Zásluhu na tomto vynikajícím výsledku mají všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na provozu technologického celku i na jeho údržbě. Foto: Archiv DN V březnu se na technologickém celku vyskytlo minimum poruch a kromě plánovaných preventivních oprav došlo k výpadku provozu pouze v souvislosti s překráčením zakladače Z86 mezi pasovými dopravníky. To všechno, společně s příznivým počasím přispělo k tomu, že už 28. března byl miliontý kubík vytěžen a ve statistikách jsme se s každým dalším dnem posunovali výš, zakončil ohlédnutí za právě uplynulým měsícem vedoucí úseku. Vedení společnosti Vršanská uhelná děkuje všem zaměstnancům, kteří se podílejí na provozu technologického celku řady TC2, na jeho údržbě a opravách i zaměstnancům obslužných dceřiných společností za březnový mimořádný výkon. (red) Pořadí Velkostroj Skrývka Uhlí Těžené hmoty tis. m 3 tis. t tis. m 3 Měsíc Rok 1 K K K K K K K K K K K K K K K Aktuálně Pokračování ze strany 1 čemuž odpovídal též objem Evropskou komisí vydaných povolenek. Pokles produkce logicky znamenal i přebytek rozdaných ekologických odpustků a pokles jejich tržní ceny. Ta se dostala na současnou úroveň mezi 7 9 eury za tunu emisí. Přestal tak fungovat smysl jejich zavedení tlak na pokles emisí, útlum starších a investice do nových technologií. Nyní se vyplatí zaplatit nízkou cenu za vypouštění škodlivin ze starších zdrojů než investovat peníze do modernějších, k atmosféře šetrnějších. A jak v tisku poznamenala poradenská společnost ENA: Hranice, od které systém začíná fungovat, je 15 až 20 eur. Teprve při ceně nad 20 eur se vyplácí nahrazovat hnědouhelné zdroje zdroji na plyn. A klesne-li cena pod 15 eur je údajně problematická návratnost investic do jaderných elektráren. Pomiňme nyní snahy Evropské unie o kroky vedoucí k podpoře opětovného růstu cen povolenek. Odhlédněme i od rozboru jejich smysluplnosti, když téměř celý svět snahy našeho kontinentu v této oblasti ignoruje. Stranou ponechme i problémy, které způsobují konkurenceschopnosti nejen českého průmyslu, případně snahy ČEZ pojistit si stavbu nového jádra garancemi státu, ať už za úvěry nebo za výkupní ceny. Ano. V této fázi zatím stále není nic definitivní. Netušíme, nakolik jde o skutečné hrozby nebo zda si jen někdo sonduje prostřednictvím médií reakce trhu a rozhodujících lidí. Vyplývá z toho ale, aby se při této konstelaci vyplatilo investovat do výstavby jaderné elektrárny, musí se někde pohnout s cenou. Že by zlevnili dodavatelé technologií se v této chvíli moc věřit nechce a možná to ani nejde. Druhou možností je pak růst cen elektřiny. Jako plátci faktur za elektrickou energii, ať už z pozice firmy nebo jako fyzické osoby, bychom proto i my měli minimálně sledovat, jestli za daných podmínek něco takového chceme a potřebujeme. A zároveň se i ptát existuje lepší (rozuměj hlavně cenově přijatelná a pokud možno levnější) alternativa? Pokud ano, neměli bychom se jí vyhýbat a dávat od ní ruce pryč. Karel Marek, konzultant v oblasti energetiky Další velkostroj Vršanské uhelné čeká oprava... Pokračování ze strany 1 dojít k výměně v rámci plánované generální opravy, doplnil P. Procházka. Zakladač Z73 patří rovněž k unikátním velkostrojům, patří mezi poslední kolejové zakladače v severočeské hnědouhelné pánvi. zeptali jsme se... Poptávkový systém, který přináší úspory Pokračování ze strany 1 nákup jakéhokoli materiálu nebo služeb pro skupinu Czech Coal. Jeho využití je možné i k odprodeji zbytného majetku. Jak takový prodej prostřednictvím elektronického systému probíhá? Zjednodušeně řečeno jako elektronická aukce. My vyhlásíme nejnižší požadovanou cenu za daný produkt. Následně oslovíme specializované odběratele, o nichž víme, že by mohli mít o daný produkt zájem. Vzhledem Vršanská uhelná má dva stroje tohoto typu, kromě Z73 ještě zakladač ZD /59. Právě tento stroj nahradí po dobu odstávky zakladač Z73. V případě potřeby je pro zakládání aglomerátů k dispozici ještě lopatové rypadlo typu E7. (red) k tomu ale, že je systém přístupný na webových stránkách skupiny Czech Coal, může se zapojit prakticky kdokoli z externího trhu. Jaké jsou prozatím zkušenosti s elektronickým poptávkovým systémem? Podařilo se splnit hlavní cíl, kterým bylo zjednodušit a ztransparentnit objednávání materiálu, stejně jako zlepšit informovanost žadatele o stavu jeho požadavku. Objednávání materiálu pokračuje ve standardním režimu a i první zkušenosti s objednáváním služeb jsou velmi pozitivní. (red)

3 Důlní noviny 5. dubna 2012 O nás 3 Slevové kupony pro zaměstnance Provoz o Velikonočním pondělí lokalita ČSA těžební klid k poukázkám Flexi Pass NS3 a USK2 provozní klid Skupina Czech Coal ve spolupráci se společností Sodexo připravila dodatečně na letošní rok pro zaměstnance společností Vršanská uhelná, Litvínovská uhelná, Coal Services, Krušnohorské strojírny, Humeco, Renogum, DTS Vrbenský a Infotea výhody a příjemné slevy na vybrané služby hrazené poukázkami Flexi Pass. Seznam jednotlivých akcí a kuponů je uveden na barevném letáku, který zaměstnanci uvedených společností obdrží společně s výplatní páskou za měsíc březen. Pro uplatnění slevy musí zaměstnanec předložit při platbě poukázkami Flexi Pass svou zaměstnaneckou kartu a předat vybraný vystřižený kupon z druhé strany letáku. lokalita DJŠ lokalita VRŠANY Centrum ÚUK NZ Hrabák + USK3 + USK1 ZKD Těžba skrývky těžební klid těžební klid těžební klid provozní klid provozní klid 24h provozní klid bez aglomerátů VUAS K84 24h provoz LUAS provoz všech TC Provoz uhelné výroby o státních svátcích 1. a 8. května 2012 Slevové kupony pro zam stnance Czech Coal Slevové kupony pro zaměstnance Czech Coal Společnost Skupina Czech Coal Coal ve ve spolupráci se Sodexo pro vás připravila výhody a příjemné slevy na vybrané služby. lokalita ČSA oba dny těžební klid NS3 a USK2 oba dny těžební klid lokalita DJŠ těžební klid těžební klid lokalita VRŠANY oba dny těžební klid Centrum oba dny těžební klid ÚUK oba dny provozní klid NZ Hrabák + USK3 + USK1 oba dny 24h provoz na EPČ + Cheza bez ČD ZKD Skrývka LUAS Skrývka VUAS dopravní obslužnost EPČ + Cheza (včetně aglomerátů) provozní klid provoz 3xTC jen v noční směně provoz 3xTC 24h provoz 1xTC 24h provozní klid Podrobnosti nabídek najdete na druhé straně. Akce lze uplatnit při platbě poukázkami Flexi Pass. Pro uplatnění předložte svou zaměstnaneckou svou kartu kartu Czech a Coal předejte a předejte vystřižený vystřižený kupon. kupon. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Sodexo na Zákaznické lince Sodexo Infolinka: Řešení pro 435 motivaci Radlická 2, Praha Zákaznická linka: upozornění pro zaměstance Nevyzvednuté poukázky z programu Zdraví / Aktiv si mohou zaměstnanci společností Vršanská uhelná, Litvínovská uhelná, Coal services, a Krušnohorské strojírny Komořany vyzvednout v Zaměstnaneckém centru pouze do 30. dubna OZS normy VNITROAKCIOVÉ NORMY VYDANÉ v týdnu r. 2012: LUAS Př GŘ 2/2012 Organizační řád Př GŘ 3/2012 Vyhlášení organizační změny v rámci Litvínovské uhelné a.s. VUAS PVAŘ Zásady pro poskytování rekreační péče zaměstnancům Vršanské uhelné a.s. OZL 124/12/1 Řád prohlídek, údržby a revizí pro elektrická zařízení OZL 132/12/1 Pokyny k zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení OZL 141/12/1 Plnění podmínek Rozhodnutí o povolení hornické činnosti Výše uvedené normy naleznete v nabídce Start / Aplikace / Normy / ISON. (voř) vzkazy a nabídky Prodám byt 3+1, 2. patro (komora, sklep, zasklená lodžie). Dům je po celkové rekonstrukci. Byt má novou kuchyňskou linku, zděnou koupelnu, plovoucí podlahu, dlažbu a je stavebně upraven. Odprodej možný i s nábytkem. Cena Kč. Tel. spojení

4 4 O nás Důlní noviny 5. dubna 2012 JÍDELNÍČEK teplá a chlazená jídla Pondělí PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ Úterý Polévka: Česneková 1. Vepřový perkelt, těstoviny 2. Drůbeží rizoto se sýrem 3. Dušená zelenina na másle, brambory 4. Vepřový řízek s anglickou slaninou, hranolky, obloha 5. Fazolový guláš s hovězím masem, chléb 6. Vepřový perkelt, kynuté knedlíky Středa Polévka: Kuřecí s čínskými nudlemi 1. Pečené kuře, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Boloňské špagety se sýrem 3. Zeleninový talíř s turistickým salámem, chléb 4. Vepřový plátek na zeleném pepři, americké brambory, obloha 5. Domácí koláče, čaj 6. Pečené kuře, slaninové knedlíky, dušené zelí Čtvrtek Polévka: Kulajda 1. Cikánský vepřový plátek, dušená rýže 2. Přírodní mletý řízek, brambory, tatarská omáčka 3. Vařené vejce, hráškové pyré, okurka 4. Střapaté kuře, těstovinový salát 5. Tortilly s kuřecí směsí Fajitas 6. Cikánský vepřový plátek, kynuté knedlíky Pátek Polévka: Hovězí s masovou rýží 1. Hovězí plec v hořčicové omáčce, dušená rýže 2. Vepřová krkovice uzená, bramborová kaše 3. Piškotové řezy s krémem, čaj 4. Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka 5. Zapékané brambory s vepřovým masem a hráškem 6. Hovězí plec v hořčicové omáčce, bramborové knedlíky s houskou Pondělí Polévka: Francouzská 1. Pivní guláš, dušená rýže 2. Uzené maso, fazole po bretaňsku 3. Chlupaté knedlíky s cibulkou, hlávkové zelí 4. Vepřový kotlet s chilli, hranolky, obloha 5. Králičí soté se zeleninou, brambory 6. Pivní guláš, kynuté knedlíky Úterý Polévka: Rajská s ovesnými vločkami 1. Vepřový bok uzený, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Kuřecí maso na žampionech, dušená rýže 3. Zapékaný květák s nivou, brambory 4. Krůtí plátek se šunkou, opékané brambory, obloha 5. Maďarský perkelt, halušky 6. Vepřový bok uzený, kynuté knedlíky, dušené zelí Středa Polévka: Hovězí vývar s kapustou a rýží 1. Vepřová kýta na paprice, kynuté knedlíky 2. Pečené kuře, špagety se slaninou 3. Zeleninový talíř se šunkovým salámem, tmavé pečivo 4. Vepřové žebírko na pomeranči, hranolky, obloha 5. Bramborový závin s klobásou, dušené zelí 6. Vepřová kýta na paprice, dušená rýže Čtvrtek Polévka: Zelná s uzeným masem 1. Vepřová srdíčka na slanině, dušená rýže 2. Čevapčiči, brambory, obloha 3. Domácí buchty s tvarohem, čaj 4. Vepřové ražniči se slaninou, opékané brambory, zel. salát 5. Itaská pasta Capriciosa 6. Vepřová srdíčka na slanině, kynuté knedlíky Pátek Polévka: Kuřecí s těstovinami 1. Vepřová krkovička na kari, těstoviny 2. Domácí jitrnice, brambory, dušené zelí 3. Vařené vejce, koprová omáčka, kynuté knedlíky 4. Pečené srnčí maso, bramborové šištičky, hl.červené zelí 5. Tagliatelle s kuřecím masem a zeleninou 6. Vepřová krkovička na kari, kynuté knedlíky mražená jídla Pondělí Velikonoční pondělí Úterý Vepřový perkelt, těstoviny / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Drůbeží rizoto se sýrem Středa Pečené kuře, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Boloňské špagety se sýrem 3. Vepřový plátek na zeleném pepři, hranolky Čtvrtek Cikánský vepřový plátek, dušená rýže / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Přírodní mletý řízek, bramborová kaše 3. Tortilly s kuřecí směsí Fajitas Pátek Hovězí plec v hořčicové omáčce, dušená rýže 2. Zapékané brambory s vepřovým masem a hráškem Pondělí Pivní guláš, dušená rýže / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Uzené maso, fazole po bretaňsku Úterý Vepřový bok uzený, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Kuřecí maso na žampiónech, dušená rýže 3. Maďarský perkelt, těstoviny Středa Vepřová kýta na paprice, kynuté knedlíky 2. Pečené kuře, špagety se slaninou 3. Přesnídávková polévka: Gulášová, chléb Čtvrtek Vepřová srdíčka na slanině, dušená rýže / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Čevapčiči, brambory 3. Italská pasta Capriciosa Pátek Vepřová krkovička na kari, těstoviny / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Domácí jitrnice, brambory, dušené zelí PROGRAM ZDRAVÍ Seznam provozoven, kde můžete na Mostecku uplatnit poukázky Flexi Pass Název Ulice Obec Typ Telefon Poznámka FACTORY GYM aerobic Valdštejnská 2117 Litvínov Aerobic a jiné FACTORY GYM posilovna Valdštejnská 2117 Litvínov Kardiozóna, posilovna FACTORY GYM spinning Valdštejnská 2117 Litvínov Aerobic a jiné Při nákupu permanentky iontový nápoj zdarma. Součástí posilovny jsou spinning, aerobic a masáže. Při nákupu permanentky iontový nápoj zdarma. Součástí posilovny jsou spinning, aerobic a masáže. Při nákupu permanentky iontový nápoj zdarma. Součástí posilovny jsou spinning, aerobic a masáže. FIKOW a.s. Budovatelů 382/3075 Most Cestovní kancelář FIRO-tour a.s. Budovatelů 3275 Most Cestovní kancelář Fit club Linda J. A. Komenského 474 Most Kardiozóna, posilovna Fitness Antonína Dvořáka 2455 Most Kardiozóna, posilovna Fitness centrum FLORA Kostelní 376 Litvínov Kardiozóna, posilovna Fitness centrum zimák masáže Rudolická 1700 Most Rehabilitace, masáže Fitness centrum zimák mobilizace Rudolická 1700 Most Kardiozóna, posilovna Fitness centrum zimák posilovna Rudolická 1700 Most Kardiozóna, posilovna Fitness centrum zimák vířivá vana Rudolická 1700 Most Kardiozóna, posilovna Fitness club Sports life I. Zdeňka Fibicha 2866 Most Kardiozóna, posilovna Fitness club Sports life II. spinning, flowin, bosu, jóga Albrechtická 1075 Most Spinning Fitness DYNAMIC CENTRUM aerobic Hamerská 262 Litvínov Kardiozóna, posilovna Pokračování příště

5 Důlní noviny 5. dubna 2012 O nás 5 Odborářský sněm zvolí nové vedení Čtyřiadvacátý volební sněm Sdružení odborových organizací Czech Coal Group se uskuteční 17. dubna na chatě Barbora v Českém Jiřetíně. Sněm zvolí nové vedení a obsazení revizní komise. Za zaměstnavatele byli pozváni generální ředitelé Luboš Pavlas z Czech Coal, Petr Kolman z Litvínovské uhelné, Vladimír Rouček z Vršanské uhelné a personální ředitel Czech Coal Petr Mrvík. Pozvání na sněm obdrželi také zástupci Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu předseda Jan Sábel, místopředseda Jaromír Pytlík a odstupující místopředseda svazu František Nekola, informoval předseda SOO Czech Coal Group Jaromír Franta. Hosté budou hodnotit uplynulý rok a hovořit o výhledu na letošek. Očekáváme diskusi o nové státní energetické koncepci, hlavně v návaznosti na budoucnost těžby na lokalitě Československá armáda Litvínovské uhelné. Čeká se i diskuse o budoucnosti Vršanské uhelné ve vztahu k elektrárně Počerady, doplnil J. Franta s tím, že sněm bude mít standardní program. Jeho součástí jsou například zpráva o činnosti sdružení, informace o kolektivním vyjednávání, z vašich fotoarchivů Letošní sněm Sdružení odborových organizací Czech Coal Group bude volební a jeho účastníci se sejdou tentokrát v Českém Jiřetíne v chatě Barbora. Foto: Archiv DN schválení rozpočtu za rok 2011, návrh rozpočtu na rok Na sněmu dojde k volbě vedení SOO Czech Coal Group a revizní komise. Kandidáty do vedení sdružení navrhují jednotlivé odborové organizace, které mají možnost navrhovat také změny v dokumentech sdružení a počet místopředsedů. Kompletní kandidátní listina bude zveřejněna minimálně deset dní před konáním sněmu, doplnil předseda SOO. Sdružení odborových organizací Czech Coal Group sdružuje deset odborových organizací působících ve společnostech skupiny Czech Coal, ale i mimo skupinu. Organizovanost zaměstnanců skupiny Czech Coal v odborech se v současné době pohybuje kolem 45 %. Čtyřiadvacátého volebního sněmu Sdružení odborových organizací Czech Coal Group by se mělo zúčastnit zhruba padesát účastníků včetně hostů. (red) Zatímco ve Vršanské uhelné se rozběhly opravy na dalším z velkostrojů, Litvínovská uhelná plánuje opravy technologie až na podzimní měsíce. Nebude se jednat o zásadní generální opravy. Pravidelná revize čeká zdejší největší stroj - skrývkové rypadlo RK 5000/R10. Jediný velkostroj svého druhu v Česku, který těží skrývku a je konstruován tak, aby mohl prostřednictvím korečkového řetězu těžit i v těch nejtěžších geologických podmínkách. Naposledy tento velkostroj prošel střednědobou opravou na podzim loňského roku. Právě dobývací části stroje potřebují pravidelné opravy, protože jsou vystavené největší zátěži. Dispečer kolejové dopravy Libor Kundrát, který nám fotografie poskytl, na snímku přibližně z roku Tehdy působil v pozici revírníka PÚ doprava. L. Kundrát zapózoval v kolejišti u odstavných kolejí mezi hradly A9 a A10 lomu Československá armáda. Foto: Archiv L. Kundráta Fotografie zhruba ze sedmdesátých let minulého století zachycuje situaci na posledním skrývkovém řezu lomu ČSA. Vlevo je korečkové rypadlo DO 800, neboli nová osmistovka, která se rovněž značila D5. Od starých osmistovek s označením D3 a D5 se lišilo tím, že po spodním hrabání (zachyceném na snímku) bylo schopné zvednout korečkový řetěz, otočit se o 180 stupňů a hrabat dovrchu, to vše zhruba za 45 minut. Pod ním už jsou viditelné uhelné řezy, kde těžila kolesová rypadla K1, K2 a K3. Na zoulu vyuhlovalo lopatové rýpadlo R 159. V pozadí je vidět dnes již zaniklá elektrárna Ervěnice, vpravo vyčnívá komín komořanské teplárny. Text a foto: Libor Kundrát

6 6 Sport Důlní noviny 5. dubna 2012 krátce ze sportu Rozhodující utkání play out se hraje v pátek V pátek 6. dubna čeká extraligové hokejisty HC Verva Litvínov rozhodující utkání ve skupině play out o to, kdo nakonec spadne do baráže a sehraje další zápasy se soupeřem z I. ligy. Litvínov v přímém souboji hostí Mladou Boleslav. Klub podle zprávy na webu zve fanoušky do ochozů za symbolické vstupné 20 a 10 korun. (eš) Krušnoman odstartuje opět na Klínech Závod FORD Krušnoman Long Distance Duathlon 2012, který je součástí mistrovství ČR jednotlivců, se opět uskuteční v Klínech 5. května. Jedná se již o 8. ročník. Závodit se bude na distancích: 5km běhu 75 km cyklistiky 15 km běhu. Závod je zároveň součástí Českého Poháru v dlouhém triatlonu. Přihlášeni jsou i závodníci ze Slovenska, Německa, Polska a Itálie. (eš) Fotbalisté změří síly se Zlínem Po těsné porážce ve Varnsdorfu 2:1 se druholigoví fotbalisté Baníku Most opět představí na domácím hřišti. V sobotu 7. dubna nastoupí k utkání 22. kola na Stadionu Josefa Masopusta proti celku Tescoma Zlín. Začátek utkání je v hodin. (eš) Litvínov i Horní Jiřetín hrají doma V dalším kole krajského přeboru dospělých se oba naši zástupci představí na domácím hřišti. Litvínov přivítá vedoucí Litoměřice. Hraje se v sobotu od hodin na letním stadioně. Horní Jiřetín změří síly s FK Havran Kryry. Hraje se v Horním Jiřetíně od hodin. (eš) Házenkářky DHK Baník Most se rozloučily se základní částí interligy výhrou nad Šaľou. Černí andělé se loučili s interligou vítězstvím nad Šaľou Foto: (eš) turnaje SOO CCG Tradiční Turnaj v kuželkách o pohár personálního ředitele Litvínovské uhelné pořádá pro zaměstnance společností skupiny Czech Coal a KSK Sdružení odborových organizací Czech Coal Group. Akce se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna od hodin v kuželně hotelového komplexu Širák v Mostě. Soutěžit budou tříčlenná družstva v mužské kategorii, ženy změří síly jednotlivě ve zvláštní soutěži. Prezence účastníků bude provedena v místě konání turnaje. Bližší informace zájemcům podá pořadatel turnaje Pavel Černošek na tel: Povinnou výbavou každého účastníka turnaje je čistá sportovní obuv se světlou podrážkou, identifikační karta zaměstnance nebo potvrzení zaměstnavatele. Na požádání pořadatele bude povinen tyto doklady předložit. Zaměstnanec, který se těmito doklady neprokáže, se nebude moci turnaje zúčastnit. Sdružení odborových organizací Czech Coal Group pořádá TRADIČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ O pohár generálního ředitele Litvínovské uhelné a.s. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do Lukáši Šístkovi na tel nebo mobil. č Hlásit se mohou mužstva v maximálním počtu 18 účastníků. Účastníci musí být zaměstnanci Czech Coal Group + KSK a.s. Na požádání pořadatele turnaje předloží účastníci své ID karty. Vítězné domácí loučení házenkářek. I tak by se dalo nazvat vystoupení Černých andělů v posledním utkání základní části interligy před svým publikem ve sportovní hale v Mostě. Házenkářky Baníku v duelu se slovenskou Šaľou uspěly, když vyhrály 28:26. Tým Černých andělů rozhodl o své výhře až v hektickém závěru utkání. Dlouhodobou fázi soutěže Baník zakončí 14. dubna v Olomouci a potom už jej budou čekat boje ve skupině o udržení. V souboji se slovenským celkem a po vyrovnaném poločase, který skončil 12:12, se domácím hráčkám vůbec nedařilo. Po deseti minutách druhé půle měly na svém kontě dokonce šestigólové manko, Ve sportovní hale v Litvínově u Koldomu uspořádala FŠ Litvínov turnaj nejmladších fotbalových přípravek. Hrálo se ve třech skupinách na třech hřištích současně a v turnaji se představilo celkem 13 týmů. Vítězem turnaje skupiny A se stal Baník Souš A. Turnaj ve skupině B vyhrála Fotbalová škola Most. Skupinu C ovládly Novosedlice. když prohrávaly 14:20. Naštěstí to Mostečanky nezabalily, ztrátu začaly smazávat a osm minut před koncem šly opět do vedení. Závěr zápasu už vyzněl pro Baník, který si připsal cenný skalp předního týmu WHIL. Čtyřicet pět minut jsem byl z výkonu holek rozladěný a hlavně naštvaný, konstatoval trenér Tomáš Kuťka, který s největší pravděpodobností po sezoně u týmu žen skončí. Házená se ale hraje šedesát minut a za posledních sedmnáct minut musím holky opravdu pochválit. Projevily velkou vůli po vítězství a daly do zápasu více než svůj um, vložily do něj i srdce. Pro diváky to musel být velice atraktivní zápas. Pro mne ale už méně, protože v mém věku Skupina A: Baník Most - Souš 3:5, Litvínov 05 - Osek 6:8, Souš - Osek 5:2, Litvínov 05 - Baník Most 9:0, Souš - Litvínov 05 4:1, Osek - Baník Most 14:1. Konečné pořadí: 1. Baník Souš, 2. FŠ Litvínov 05, 3. Baník Osek, 4. Baník Most. Skupina B: Baník Most B - FŠ Most 2:9, Litvínov 05B - Litvínov 06 4:4, Baník Most B - Litvínov 05B 0:17, Litvínov 06 - FŠ Most 2:5, Baník Most B - Litvínov 06 1:8, Litvínov 05B - FŠ Most 3:3. podobné situace zavánějí infarktem. Vyhráli jsme zaslouženě, i když kuriózním způsobem, ale i to k házené patří, dodal trenér Baníku. DHK Baník Most - HK Slovan Duslo Šaľa 28:26. Sestava a branky domácích: Müllnerová, Machová, Kantůrková Martinková 8, M. Vysloužilová 6, Kylarová 5, Ryšánková 3, Tomášková 2, Beňušková 2, Dvořáková 1, Weisenbilderová 1, Crhová, K. Vysloužilová. Nejvíce branek hostů: Bérešová 7, Vidiečanová 7, Porubská 5/1. Rozhodčí: Válek, Opava. Vyloučení: 2:2. Sedmičky: 1/0-2/1. Diváci: 980. Poločas: 12:12. (eš) Nejmenší fotbalové přípravky sbíraly body v Litvínově Konečné pořadí: 1. FŠ Most, 2. FŠ Litvínov 05B, 3. FŠ Litvínov 06, 4. Baník Most B. Skupina C: Litvínov 06B - Litvínov C 5:1, Souš B - Osek B 0:1, Novosedlice - Litvínov C 7:0, Souš B - Litvínov 06B 1:3, Litvínov C - Osek B 0:0, Osek B - Litvínov 06B 2:0, Litvínov C - Souš B 2:0, Novosedlice - Litvínov 06B 4:0, Osek B - Novosedlice 0:6. Konečné pořadí: 1. FK Novosedlice, 2. Baník Osek B, 3. FŠ Litvínov 06B, 4. FŠ Litvínov C, 5. Baník Souš B. (eš) Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Ředitelka pro regionální politiku skupiny Czech Coal Liběna Novotná. Redakce: Jan Pimper. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: NEW IN PRODUCTION, Šrobárova 24, Praha 10, Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 5. dubna 2012.

7 Házenkáři v Louce mají nové sportoviště str.11 Příloha Důlních novin Ročník XV číslo 7 Grant Spolužití pro Litvínov již pomohl sportu i vzdělávání předškoláků Přerušená partnerská spolupráce mezi těžaři a litvínovskou radnicí nezastavila podporu místním organizacím, spolkům, zájmovým sdružením. Když došlo loni k vypovězení dlouholeté partnerské smlouvy, zrodil se grant Spolužití pro Litvínov, kterým Litvínovská uhelná pomáhá projektům z oblasti vzdělávání, kultury a sportu na území Litvínova. Grant okamžitě oslovil řadu zájemců a Litvínovská uhelná mnohé z nich již podpořila. Loňská zhruba dvoumilionová poskytnutá podpora se letos ještě zvýší. K žadatelům, kteří uspěli a získali finanční příspěvek na svou činnost, patří například florbalový klub SK Bivoj, Sokol Litvínov nebo Základní škola a Mateřská škola v Ruské ulici. Litvínovský Bivoj je nejlepším florbalovým klubem v Ústeckém kraji Po 12 letech své existence se SK Bivoj Litvínov stal nejúspěšnějším florbalovým klubem Ústeckého kraje a patří mezi 15 největších klubů v ČR. S ohledem na úspěšnou práci s mládeží je nezbytné neustále zkvalitňovat a rozšiřovat tréninkové zázemí klubu, jak po materiální tak personální stránce. SK Bivoj Litvínov proto aktivně spolupracuje se vzdělávacími instituty v Litvínově i v Mostě a oslovuje případné partnery a sponzory klubu. Na provoz získal finanční podporu z grantu Spolužití pro Litvínov ve výši 20 tisíc korun. Předseda klubu Tomáš Arazim se zastavil u počátků klubu a prozradil, jaké sportovní mety nyní dosahují. Kdo stojí za založením sportovního klubu a jak se klub do současnosti rozvíjel? Klub jsme založili ještě jako studenti VŠ v roce Zakládajícími členy byli Karel Hejkal, Karel Homola, Radim Hanzlík a já. Několik let jsme úspěšně organizovali i Gymnaziální florbalovou ligu, která se stala páteřním zdrojem našich členů. V nejlepších letech se jí účastnilo 16 mužských a pět dívčích týmů. Pravidelně jsme tak organizovali sportovní vyžití pro více než 100 lidí. První družstvo Bivoje byla hrstka nejodvážnějších z GFL. Dnes po 12 letech máme více než 250 aktivních členů a jsme největším a výkonnostně nejlepším klubem v Ústeckém kraji v mužském i ženském florbale. SK Bivoj Litvínov se stal nejúspěšnějším florbalovým klubem Ústeckého kraje. Foto: (mae) Pro koho je florbal vhodným sportem. Jakým způsobem pořádáte nábory? Florbal je velice atraktivní a dynamický sport vhodný pro chlapce a děvčata od 5 let. Začít se dá samozřejmě v každém věku, já jsem začínal v 18 letech a propracoval se až do extraligového týmu. Nábory do všech mládežnických oddílů probíhají průběžně a spíše než na začátek školního roku se vážou na různé školní sportovní akce. Dá se mluvit o primitivní formě skautingu, protože dětí je aktuálně málo ve všech sportovních oddílech. Dětem nabízíme nejen zábavu, ale i perspektivu, kvalitní tréninkové zázemí a možnost výkonnostního růstu až do nejvyšších pater tohoto sportu. Vychovali jsme zde hráče pro extraligu i reprezentaci, ale zároveň nezapomínáme ani na kluky a holky, kteří takové ambice nemají a jde jim spíše o pohyb a zábavu nebo mají florbal jako doplněk k jiné zájmové činnosti. Jak finančně náročným je florbal pro hráče a pro rodiče členů. Jak je činnost SK Bivoj financována? Florbal patří mezi levnější sporty na rozdíl od hokeje nebo tenisu. Kvalitní vybavení se pohybuje v řádech stovek korun stejně tak měsíční členské příspěvky. Financování sportovní činnosti klubu má tři hlavní pilíře. Dotace od SSK Litvínov, sponzorské dary jiných ekonomických subjektů a členské příspěvky, kterými financujeme asi polovinu našich výdajů. Jaké máte sportovní výsledky a jaké ambice v národních soutěžích? Jak jsem řekl, jsme výkonnostně nejlepším klubem v ženském i mužském florbale. Oba seniorské A týmy hrají dlouhodobě 1. ligu, muži již bojovali v roce 2006 v baráži o extraligu. V sezoně 2009/2010 hrála i všechna mládežnická družstva nejvyšší možné soutěže - junioři extraligu, juniorky 1. ligu s účastí na závěrečném turnaji o Mistra ČR, dorost 1. ligu. žáčci a elevové hrají nejvyšší krajské soutěže. Udržet se na špici není jednoduché, ale i nějaký ten sestup a postup není občas na škodu. Naše hráčky a hráči se musejí naučit i prohrávat, aby mohli opět vítězit a mít z dosažených výsledků opravdovou radost. Sokol má v Litvínově více než stoletou tradici Česká obec Sokolská je v České republice čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením, jehož 180 tisíc členů se věnuje sportu, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti, kulturní a společenské činnosti. V Litvínově byl Sokol založen 30. srpna Na ustavující valné hromadě se tenkrát sešlo 44 Sokolů. Na první schůzi Tělocvičné jednoty Sokol Litvínov v roce 1991 byl počet členů rovněž 44. Dnes se činnosti v Sokolu věnuje 171 lidí. Starosta Tělocvičné jednoty Sokol Litvínov Lom Miroslav Skořepa věří, že Sokol má v Litvínově budoucnost. Obává se pouze financování tělocvičné jednoty. Vítá proto každou finanční podporu. Na činnost, úhradu výdajů spojených s nácvikem XV. Všesokolského sletu v Praze, na nákup cvičebních pomůcek a počítače Tělocvičná jednota Sokol Litvínov Lom získala 30 tisíc korun z grantu Spolužití pro Litvínov. Tělocvičná jednota Sokol Litvínov Lom vznikla v době, kdy ve 400 domech ve městě žilo Němců a 400 Čechů. Ustavující valná hromada byla svolána do hostince u Vycpálků. Cvičit se začalo v témže hostinci. Přes všechny nesnáze, které sebou ostré česko-německé národnostní spory přinášely, se život v tělocvičné jednotě rozvíjel až do I. světové války. Činnost Sokola pokračovala v meziválečném období. Poválečná euforie a osidlování příhraničí přivedly během roku 1945 do sokolských řad velký počet nových zájemců. Rok 1946 byl pro Sokoly velmi úspěšný. Zakončen byl odhalením památníku T. G. Masaryka. Období let znamenalo největší rozmach sokolstva v Litvínově. Před úkol obnovit činnost jsme byli postaveni po roce Na tomto úkolu pracujeme dodnes, rekapituluje Miroslav Skořepa. V současné době se Sokol věnuje především skupinám lidí, kteří věkově stojí na obou pólech populace - předškolním dětem a seniorům. Pro ostatní skupiny obyvatel Litvínova je ve městě podle M. Skořepy dostatečně pestré sportovní vyžití. O malé děti a seniory ale sportovní oddíly nemají zájem. V současné době má litvínovský Sokol 171 členů. Pro porovnání v roce 1998 to bylo 198 členů. Věnuje se dvě hodiny týdně cvičení rodičů s dětmi, na které někdy dochází i 80 cvičenců. Dvakrát v týdnu cvičí Sokolky. Součástí tělocvičné jednoty je také oddíl šachistů. Ženy se scházejí v Dámském klubu. Funguje také Tyršův klub. Kromě pravidelného cvičení a setkání v klubech se konají také nepravidelné akce. Sokolové se účastní řady sportovních i společenských Součástí TJ Sokol Litvínov je také oddíl šachistů. akcí v Litvínově. Pořádají každoročně Šibřinky, tematicky zaměřený maškarní ples. Občasné jsou i přednášky s odborníky například z oblasti zdravotnictví, historie nebo bezpečnosti. Litvínovský Sokol dostává každoročně zanedbatelné příspěvky z České obce sokolské. V minulosti nás nepravidelně a pro potřebný rozvoj užitečné sokolské činnosti nedostatečně Foto: (mae) podporovalo město Litvínov i Lom. V současnosti se snažíme získat odškodné za ústrky, kterými jsme byli častováni již od devadesátých let minulého století. Pokud získáme dotaci, jako od Litvínovské uhelné, využijeme ji na nákup cvičebních pomůcek, sletových úborů, ale i na úhradu nájemného ve školních tělocvičnách. Pokračování na straně 8

8 8 Z regionu Region 5. dubna 2012 Děti se ve školce učí poznávat řemesla, vztahu k přírodě i pohybu Pokračování ze strany7 Zajímavé projekty, které dětem zpestří pobyt v mateřské škole a zároveň je zábavnou formou naučí něčemu novému, připravuje Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská Ve všech třech odloučených pracovištích, která k mateřské škole patří, se zaměstnanci věnují 265 dětem. Na mimořádné projekty ale ve školství nezbývají peníze. Škola proto přihlásila tři projekty mateřských škol do grantu Spolužití pro Litvínov a uspěla. Na vzdělávání předškolních dětí získala dotaci 115 tisíckorun. Projekt Řemesla utváří dětem pozitivní vztah k práci Mateřská škola Čapkova připravila s podporou Litvínovské uhelné pro své děti projekt Řemesla. Cílem projektu je poznat různé druhy řemesel, získávat kladný vztah k práci a vést děti k utváření správných lidských hodnot. Naučit děti chápat, že každý člověk je jiný a každý také umí něco jiného. Naučit se, jak dobré je spolupracovat. Vztah k práci se utváří už od raného dětství a přetrvává do dospělosti. Dnešní děti ale už téměř neznají klasická řemesla, jak to bylo samozřejmé Farmářské trhy se vrátily na hipodrom Sezona farmářských trhů na hipodromu odstartovala poslední březnovou sobotu (31. 3.). Počasí nepřálo, po několika už téměř letních dnech přišlo výrazné ochlazení, což se podepsalo na účasti návštěvníků hipodromu a částečně i na účasti prodejců. I přes silný vítr a téměř mrazivé počasí nabídly farmářské trhy vše, co jejich organizátoři slíbili, tedy čerstvé ovoce a zeleninu, pečivo, mléčné výrobky, ale také sazenice a květiny. Nechyběl ani kulturní program, jehož součástí byly soutěže pro děti. Pro návštěvníky byla stejně jako v uplynulém roce připravena kyvadlová doprava z centra Mostu. Sortiment farmářských trhů by se měl s postupující sezonou nadále rozšiřovat. Organizátoři si v loňském roce ověřili, o co je mezi nakupujícími největší zájem. V celém kraji od Děčína po Most je dostatek zemědělců a producentů kvalitních potravin a potěšilo nás, že si sem lidé našli cestu a že se podařilo navázat pro děti v minulých generacích. Díky projektu se během půl roku seznámí s rozličnými řemesly. Chceme jim předvést, co kdo dělá a čím se který řemeslník zabývá. Součástí projektu je návštěva Střední odborné školy Litvínov Hamr a seznámení s řemesly, která se na této škole učí, jako je truhlář, čalouník, kadeřník, švadlena. Na besedy budeme zvát rodiče dětí, kteří představí svou práci, své řemeslo. Navštívíme poštu, nádraží, obchod, truhlářskou dílnu, autoopravárenskou dílnu. Půjdeme na místa, kde budou Prvním farmářským trhům na mosteckém hipodromu příliš nepřálo počasí, ale některé návštěvníky neodradil ani silný vítr. kontakt mezi lidmi a konkrétními prodejci. Z loňských zkušeností víme, že mezi návštěvníky byla největší poptávka po zelenině a uzenářských výrobcích, uvedl Adam Weber z pořadatelského sdružení Český um - Artificium Bohemicum, které pořádá Severočeské farmářské trhy v Ústeckém kraji pod záštitou hejtmanky Jany Vaňhové. Na mostecký hipodrom se farmářské trhy vrátí opět v dubnu, konkrétně v sobotu Součástí projektu Stanu se sportovcem jsou nejrůznější sportovní činnosti. Foto: (mae) moci děti vidět řemesla v praxi. V jednom týdnu bude každý den věnován jinému řemeslu. Celý projekt dětem ozvláštníme také tvořivou hrou Postav dům, což je soutěž o nejhezčí dům z písku, popsala projekt Miroslava Soukupová, vedoucí učitelka mateřské školy. Projekt bude probíhat od února do června. Z dotace Litvínovské uhelné byly zakoupeny tvořivé hračky s vazbou na řemesla, jako jsou míchačky, dětské zednické soupravy, kadeřnický salón, přebalovací pult, dětský pracovní ponk. Farmářské trhy ale nebudou jediným lákadlem, které by mělo přimět k návštěvě hipodromu i mimo dostihové dny. Už v květnu by mělo být zprovozněno piknikové centrum, na jehož vzniku nedaleko dětského centra, kde se konají i farmářské trhy, se v současné době pracuje. Jeho otevření bude doprovázet i soutěžní akce, o které vás budeme informovat v dalších vydáních Důlních novin. (red) Projekt Stanu se sportovcem podporuje chuť k pohybovým aktivitám Další projekt, který za podpory Litvínovské uhelné připravila pro děti mateřská škola Čapkova, nese název Stanu se sportovcem. Cílem projektu je přirozenou cestou podporovat kladný vztah ke sportu, seznámit s různými druhy sportu a poznat sportoviště v Litvínově a jeho okolí. V dnešní uspěchané době televizí a počítačových her je pohyb velmi důležitou součástí zdravého životního stylu. Kladný vztah ke sportu je nutné utvářet už od dětství. Ideální je předškolní věk, kdy je pohyb pro dítě příjemnou přirozenou činností. V rámci projektu seznámíme děti nenásilnou formou s různými druhy sportovní činnosti. Navštívíme sportoviště v Litvínově. Každý měsíc připravíme pro děti turnaj tříd v jiném sportu. V zimních měsících to bylo například bobování, v březnu jsme připravili závod na koloběžkách, v dubnu proběhne šestiboj na školní zahradě, uvedla k projektu Stanu se sportovcem vedoucí učitelka mateřské školy Miroslava Soukupová. kam za kulturou Projekt Zahrada místo pro hru a poznání prohlubuje kontakt s přírodou Mateřská škola v Soukenické ulici chce prostřednictvím projektu změnit svou zahradu na místo, které dětem bude poskytovat prostor nejen pro zábavu, ale také k získávání nových poznatků. Z podpory Litvínovské uhelné vybudují zahradní altán s lavicemi a stoly. Díky přirozenému pohybu dětí v přírodě se podporuje tělesná zdatnost, pohybová a zdravotní kultura, rozvíjejí manipulační dovednosti, sebeobslužné dovednosti a zdravé životní návyky a postoje. Předškolní věk je nejvhodnějším obdobím pro probouzení zájmu o učení a poznávání okolního světa. Nejpřirozenějším způsobem jak dětem poskytnout zdravý rozvoj je kontakt s přírodou. Dlouhodobě ale bojujeme s nevyhovujícím vybavením školních zahrad. Nové herní prvky na zahrady jsou hodně drahé. Chtěli bychom, aby zahrada poskytovala dětem prostor pro zábavu, sport, zkoumání, pozorování, rozvíjení znalostí, dovedností, estetické vnímání, ale i příjemnou relaxaci. Proto chceme na zahradě postavit altán s lavicemi a stolem, představila projekt vedoucí učitelka mateřské školy Martina Horová. Knihovna nabízí filmy, které jinde neuvidíte Čtyři německé filmy, které v televizi ani v českých kinech nejsou často k vidění, nabízí divákům mostecká městská knihovna ve svém kinosále od 2. do 30. dubna. V rámci festivalu Kino Brücke a ve spolupráci s ústeckou společností Collegium Bohemicum představí divákům současné německé filmy. Režisérem všech čtyř snímků je Fatih Akin, který se narodil v Hamburku tureckým imigrantům. S dramatem Proti zdi dosáhl na nejvyšší příčku na mezinárodním festivalu v Berlíně. Následně zabodoval i v Cannes s volným pokračováním nazvaným Na druhé straně. Diváci se mohou do konce dubna těšit na filmy Proti zdi (16. 4.), Zvuk Istanbulu (23. 4.) a Na druhé straně (30. 4.). Další podrobnosti lze najít na webu mostecké knihovny (red) Přijďte si zatančit s pohádkovými postavami Tradiční dětský karneval připravilo pro malé i velké zájemce litvínovské Docela velké divadlo. Děti i jejich rodiče budou mít šanci si zatančit už podvanácté s pohádkovými postavami. Akce se uskuteční v sobotu 14. dubna od hodin, vstupné činí 80 korun. (red) Festivalovou sezonu zakončí Dvořák na přání Vyvrcholením letošní festivalové sezony orchestru Petra Macka bude v pondělí 16. dubna Galakoncert hudby Antonína Dvořáka s podtitulem Závěrečný večer na přání. Návštěvníci Městského divadla v Mostě se od hodin mohou těšit na Koncert h moll op. 104 pro violoncello a orchestr a na výběr Slovanských tanců se sólistou Jiřím Bártou. Během večera zazní také hudba P. I Čajkovského. Doprovázet a spoluúčinkovat bude už tradičně Festivalový orchestr Petra Macka s dirigentem Davidem Švecem. (red)

9 Koho podpoříme, rozhodnete právě Vy! 1. kategorie ZŠ 1 ZŠ Most, Václava Talicha 2 ZŠ a MŠ 3 ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 4 Mobilní interaktivní učebna nemusí být Litvínov, Ruská jen sen Fyzikální pokusy ve výuce Vybavení tříd 2. stupně interaktivními tabulemi ZŠ Meziboří Nač si přijdu sám, to si lépe zapamatuji aneb věda v praxi 5 ZŠ Most, 6 ZŠ Most, 7 ZŠ Obrnice 8 U Stadionu Zdeňka Štěpánka Moderní učebna Nápravy jsou radost, učení je radost Podpora technických oborů přírodních věd ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny Cizí jazyky - brána do světa otevřená 9 ZŠ Most, 10 ZŠ Litvínov Hamr, 11 ZŠ s rozšířenou výukou 12 J. A. Komenského Mládežnická jazyků a MŠ Litvínov Cesty za poznáním Chemie a fyzika hravě a zdravě S počítačem hravě i vážně za poznáním Sportovní soukromá ZŠ Moderními prostředky ke zkvalitnění a zvýšení efektivnosti výuky 2. kategorie SŠ a VŠ 13 SOŠ InterDACT, 14 VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ 15 Most, s.r.o. Most Digitální učebna Moderní chemická laboratoř Podkrušnohorské gymnázium Most Odborné centrum geografie 16 Střední průmyslová škola 17 Most Projektové studio SOŠ podnikatelská, Most, s.r.o. Multimediální učebna pro cizojazyčnou výuku odborných předmětů 18 SŠ technická Most Velebudice Studentské STOP kriminalitě Hornicko-geologická fakulta VŠB TU Ostrava (Most) Cesta surovin ke každodenní spotřebě Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Multimediální jazyková učebna 21 VŠ finanční a správní, o.p.s. Zřízení a zahájení provozu laboratoře empirických studií LES Most Chytré hlavy pro Sever Skupina Czech Coal vyhlašuje již třetí ročník grantového programu. Program je určen pro střední a vysoké školy a nově i pro základní školy z regionu Mostecko. Hlasujte do na či prostřednictvím SMS na číslo: ve tvaru: HLAVYmezeraCISLOPROJEKTUmezeraPRIJMENImezeraJMENOmezeraADRESA a vyberte projekt který bude podpořen. (Příklad: HLAVY 01 NOVAK JAN FIBICHA 2789 MOST)

10 10 Z médií Region 5. dubna 2012 Přečetli jsme Výběr toho nejzajímavějšího (ve zkrácené podobě), co se za poslední dobu objevilo nejen v českých médiích na téma energetika. Vyplatí se dál těžit, anebo skončit? V současné chvíli existuje jen několik málo finančních údajů, které s limity těžby souvisí. Firma Czech Coal, jež má zájem limity prolomit, dlouhodobě uvádí, že má na pokračování těžby 20 miliard. Odborníci z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy vyčíslili část negativních dopadů prolomení limitů na zdraví lidí a životní prostředí na 1,33 bilionu korun. Czech Coal v té souvislosti uvedl, že ukončení těžby do roku 2065 by stát přišlo na více než 750 miliard. Z těchto i dalších údajů by ale šla sestavit komplexní studie, která posoudí naprostou většinu nákladů a přínosů různých variant další těžby. Podílet by se na ní mohly města Litvínov a Horní Jiřetín i firma Czech Coal, tedy dosud znesvářené strany sporu. Ta myšlenka je zajímavá. Myslím, že bychom na takovou studii přispěli, uvedl Vladimír Buřt, místostarosta Jiřetína. Zatím tyto úvahy nemají konkrétní podobu, ale uvidíme po pracovním jednání zastupitelstva s Czech Coal, uvedl litvínovský starosta Milan Šťovíček. Studie může být základem pro diskusi o tom, zda pokračování těžby je, či není v zájmu občanů Česka a regionu. Aby bylo možné ji vést, je nutné analyzovat stejně pečlivě všechny přínosy i náklady různých variant dalšího vývoje, nebrání se této aktivitě ani Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí Czech Coal. MfD, 29. března Jan Dienstl: Bez zisku vydržíme i deset let Spolumajitel společnosti Czech Coal maluje krizový scénář: Omezíme těžbu uhlí, horníkům dáme náhradní práci a začneme stavět svoji vlastní elektrárnu. Kam až ve sporu o uhlí chcete zajít? Přerušíte těžbu? Nechtěl bych tomu říkat spor, alespoň co se týče jednání s ČEZ o dodávkách uhlí z našeho lomu Vršany do jejich elektrárny v Počeradech. Z mého pohledu jsou to pořád obchodní jednání, přestože tvrdá. Naše filozofie je jednoznačná: Nechceme uzavírat desetiletý kontrakt, byť bychom se na něm asi domluvili snáze. To nic neřeší, za 10 let se vytěží jen asi pětina vršanského lomu. My chceme, aby kontrakt byl buď čtyřicetiletý, nebo abychom si k Vršanům elektrárnu přikoupili. Nechceme nic jiného, než aby náš důl měl zajištěnu budoucnost na celou dobu svého fungování, do roku 2055 či Proč chcete kromě Počerad od ČEZ kupovat i elektrárnu Chvaletice? Prostě proto, že je nyní na trhu k mání, ČEZ pro ni nemá uhlí. A my to uhlí máme a nemáme zase žádnou elektrárnu. Varianta, že naopak vy prodáte firmě ČEZ důl Vršany, pro vás v úvahu nepřipadá? Určitě ne. My jsme do Mostu přišli s filozofií být tady 10, 20 či 30 let. Pro nás to není obchodní případ typu koupím, nalakuji, prodám. Nákupem dolů jsme přijali sázku na hnědé uhlí. A věřte, že to bylo velmi těžké rozhodování. Ale když už jsme se pro doly rozhodli, nebudeme je prodávat jen proto, že nám za ně někdo dává o 10 či 20 procent víc. Co když se s ČEZ na žádném řešení nedohodnete? Pošlete horníky na pracák? Když to budu bagatelizovat, podepsat novou smlouvu s ČEZ je otázkou jediného dne a do konce roku je tak stále relativně dost času. A když nepodepíšeme dlouhodobý kontrakt, nikde není psáno, že na překlenovací období nemůžeme uzavřít čtvrtletní či půlroční. I kdyby se cokoli stalo, lidí z Vršan se určitě zbavovat nebudeme. Pro příští rok máme nakontrahován odběr asi čtyř milionů tun uhlí. S tímto objemem nebudeme sice tvořit žádný zisk, ale náklady pokryjeme. Neříkám, že by v nějakém okamžiku nemohli nějací zaměstnanci z firmy odejít, ale obživu jsme schopni zajistit. Můžeme pracovat na skrývkách a dalších vedlejších činnostech, což je investice do budoucna, a to vydržíme i 10 let. Podle našich propočtů ale máte na příští rok nasmlouván odběr pouze asi 2,3 milionu tun. Uzavřeli jste snad nyní nějaké nové smlouvy? Na spadnutí je třeba nový kontrakt s Unipetrolem. Trvají kontrakty s Elektrárnami Opatovice, s Třineckými železárnami, s teplárnou ve Strakonicích plus nějaké menší kontrakty. K tomu samozřejmě je třeba připočíst milion tun tříděného uhlí, které jsme schopni vyrobit a o které je na trhu velký zájem. Směřuje do lokálních výtopen. Jak dlouho jste ochotni v tomto neziskovém režimu fungovat? Dlouho. Nemáme žádné dluhy a máme povolení na stavbu nového energetického zdroje na kraji lomu Vršany s instalovaným výkonem 660 MW. Prostě bychom si počkali, až budeme mít svou vlastní elektrárnu, a v ní bychom pak spalovali vlastní uhlí. Ekonom, 22. března křížovka o ceny Správné znění tajenky z minulého čísla DN: Tajenka zněla: Politici schvalují zákony, které sami nedodržují. Výherci jsou E. Mihal, dispečink uhlí ČSA, LUAS; Jiří Žirovnický, RK 5000, ČSA, LUAS; Michal Werschnik, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit: Křížovka) nebo nadiktovat na záznamník DN. Nezapomeňte uvést PŘESNOU adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru zaslat. NAPOVÍME: Adams,Rea, Rohan,Otín, rh,ka,ska. Podzemní ãást domu Druh prezident USA ( ) Jméno donátorky Mládkové Znaãka cizího pracího prá ku Dlouhá zpûvná slabika HomérÛv epos Loìka Závodní veslice Jamajsk hudební styl Ona Jméno hereãky Gajerové Místo Napoleonova vûznûní Zakladatelka íma Jeho osoba Chrlit lávu Vandrák Je itnost Minerál Africk stát ZAâÁTEK TAJENKY PfiestoÏe âajov alkaloid Spisy Úhor Îenské jméno Pfiítok Dunaje Sbírky známek Karibsk ostrov Podnosy Palec Emílie (domácky) Krátké kabáty Bodalky Stokoruny (obecnû) Vesny Kolibfiík Hmotnost obalu Pst Obilniny Klany V raz pfiekvapení Z toho dûvodu Noãní pták Kolega kanoisty imka Hádka (kniïnû) Biblické mûsto Semité Sportovní klub (zkratka) âirá kapalina ProtoÏe Brazilsk ofiech Rodinn dûm Ústecká fieka V sledek dûlení Porota Lidé upravující struny Fr. zpûvák (Jacques) Malá fordka Podhorská bylina Hlubok muïsk hlas Pfiístav (z angliãtiny) Povel koãího Hlídat ovce Slovensky proã Kouzlo Upfiení zraku Ëukat Zkratka krevního faktoru Rozmoãená hlína Citoslovce Ïáby Chemická zn.kryptonu Slovinské jezero Nemoc kloubû Javor Anglicky to krábat Záhady Obec u Tachova ST ED TAJENKY KONEC TAJENKY Odli nû Jinak zvan Otipování situace Onen CC Pfiedtext: Tajenku této kfiíïovky tvofií v rok K.H.Borovského. Tajenka: Kde má láska zelenou, tam se líãka ãervenají.

11 Region 5. dubna 2012 Z regionu 11 V Louce nadělili házenkářům k oslavám nové sportoviště Velmi milý dárek dostali házenkáři v Louce u Litvínova k oslavám 45 let zdejšího Sportovního klubu národní házené. Zástupci obce jim v pátek 30. března předali zcela nové hřiště. Nový sportovní areál vyšel obec na zhruba tři miliony korun, a i když využila sponzorských příspěvků, většinu nákladů hradila z vlastního rozpočtu. Házená má v Louce dlouholetou tradici a má zde své pevné místo. Hrají tu nejen dospělí, ale fungují i mládežnické oddíly, takže jsme chtěli, aby měli dostatečné zázemí, jaké si doopravdy zaslouží, uvedla starostka Louky u Litvínova Milana Štveráčková a dodala, že další významnou část prací, zejména na rekonstrukci zázemí sportoviště, šaten a klubovny odvedli i sami sportovci. Areál, který by podle slov zúčastněných měl sloužit hlavně házenkářům, budou využívat i ostatní sportovci z Louky. Slavnostní otevření sportovního areálu bylo jen jednou částí oslav 45 let SK NH Louka. Oslavy pokračovaly dvěma pátečními utkáními mezi staršími žačkami a rodiči a následně mezi dorostenci SK NH Louka proti Mostu. První den oslav vyvrcholil posezením v klubovně. Sobotní program byl složen z turnaje mužů, předávání ocenění v rámci oslav, ale také z utkání starých gard a legend severočeské házené. Nechyběla taneční zábava v kulturním domě. Dopolední turnaj mladších žaček zakončil v neděli oslavy národní házené v Louce. Svůj podíl na oslavách házené v Louce měla i Litvínovská uhelná. Peníze, které jsme v loňském roce získali v rámci spolupráce mezi obcí a těžební společností, jsme použili na zakoupení vybavení ať už přímo na sportoviště nebo pro házenkářský klub, uvedla starostka. Louka u Litvínova patří mezi dvanáct obcí Mostecka a Litvínovska, které smluvně spolupracují s těžebními společnostmi skupiny Czech Coal. V loňském roce mezi ně Vršanská uhelná a Litvínovská uhelná rozdělily více než 4,3 milionu korun. V Louce využili finanční příspěvky od Litvínovské uhelné v uplynulých letech například při rekonstrukci kulturního domu nebo při opravách kaple sv. Antonína Paduánského. (red) Hlavní náplní oslav 45 let SK NH Louka byla samozřejmě sportovní utkání. Nové hřiště si vyzkoušeli muži i mladší žačky. V Mostě se představí nejlepší mladá česká divadla Festival Young for Young nabídne v Mostě od 10. do 14. dubna to nejlepší ze současné české divadelní scény. Festival Young for Young není určený jen mladým divákům a příznivcům divadla. Jeho podtitul zní festival mladých divadel pro mladé diváky nejen věkem. Snažili jsme se do Mostu přinést skutečnou špičku toho, co současná mladá divadelní scéna nabízí, takže tu v průběhu festivalu diváci budou moci vidět 19 titulů, z nich 17 bude dovozových představení, připravené jsou tři výstavy, pět koncertů, uvedla ředitelka festivalu Ivana Bonaventurová. Nechybí velmi bohatý doprovodný program, který je navíc zcela zdarma. Přichystali jsme i několik úplných novinek, například noční představení činohry mosteckého divadla. Snažili jsme se zavítat i na netradiční místa, takže na středu 11. dubna je naplánován happening nazvaný Dole v dole, který se uskuteční v Podkrušnohorském technickém muzeu v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III. Novinkami v programu jsou i afterparty v mostecké Gamahospodě, ale také sobotní workshopy, kde za dvacetikorunu budou moci návštěvníci absolvovat školu šermu nebo se naučit stavbu gagu, doplnila ředitelka festivalu. Hrát se ale bude na nejrůznějších místech a scénách. V městském divadle to budou kromě velké a komorní scény také například scéna pod točnou, ve zkušebně, před budovou divadla, ve foyeru a samozřejmě na scéně Divadla rozmanitostí. Dá se vlastně říci, že během festivalu se bude každé odpoledne v divadle něco dít, takže vlastně každý kdo půjde kolem, se tu může zastavit a něco z programu si vybrat. Na představení festivalu Young for Young počítáme se speciálním festivalovým vstupným, k dispozici jsou studentské zvýhodněné vstupenky a navíc, doprovodný program festivalu je zcela zdarma, doplnila I. Bonaventurová. Během pěti dnů se v Mostě představí celá řada souborů, mezi nimi například Činoherní studio Ústí nad Labem, Naivní divadlo Liberec, Divadlo Vosto5, loňský vítěz Divadlo Letí Praha a celá řada dalších. Už od počátku jsme se snažili, aby se festival stal mezinárodním a letos už se nám to částečně podařilo, protože vrcholem přehlídky bude vystoupení Cirku la Putyka, který zde společně s finským A Circo Aero předvede svou novinku Slapstick Sonata, dodal ředitel Městského divadla v Mostě Jiří Rumpík. Celý program festivalu bude sledovat studentská porota, která vybere vítěze, ale cenu budou udělovat i diváci. Navíc jejich anketní lístky budou slosovatelné a na někoho z diváků tak bude čekat cena v podobě vstupenky na některé z představení mostecké činohry. Ceny diváků i studentské poroty budou vítězům předány na nejbližší premiéře činohry Městského divadla v Mostě v následujícím měsíci. Zapomenout bychom ale neměli ani na cenu Forever Young, která se předává už během festivalu. Letos ji převezme herečka Květa Fialová, uzavřela ředitelka festivalu. Podrobný program festivalu Young for Young najdete na webových stránkách Městského divadla v Mostě (red) Happening Dole v dole ukáže pracovní den horníka Unikátní happening v bývalém dole Julius III v Podkrušnohorském technickém muzeu doplní divadelní festival Young for Young. Vystoupí na něm členové Divadla rozmanitostí i zástupci mostecké činohry. Bohuslav Patzelt v roli vzpomínajícího horníka, éterická Karolína Herzinová a rozverní pánové Beneš, Herzina a Ráček co nejhumornějším způsobem, postaveným na improvizaci a herecké brilanci, zahrají o obyčejně-neobyčejném pracovním dni jednoho horníka. Režisér Ondruch označil happening Dole v dole za dokumentární črtu plnou komické pantomimy, písní a poezie na hornické téma, takže se návštěvníci mají na co těšit. Jeďte se podívat 11. dubna v 15 hodin do Podkrušnohorského technického muzea. Vstupné dobrovolné! Pro nemotorizované odjezd od divadla ve hodin. Jízdné stojí 20 korun. (red) Divadelní happening Dole v dole se uskuteční v rámci festivalu Young for Young v Podkrušnohorském technickém muzeu, v areálu dolu Julius III na místě, kde obvykle probíhají oslavy Dne dětí. Ty se tu uskuteční i v letošním roce. Foto. Archiv DN

12 12 Společnost Region 5. dubna 2012 První farmářské trhy, které se v sobotu 31. března konaly na mosteckém hipodromu, se nesly v duchu nadcházejících velikonočních svátků. Těch se týkal i doprovodný program. Divadlo VeTři připravilo pro děti pohádku O popleteném velikonočním vajíčku. A ve výtvarné soutěži děti malovaly velikonoční vajíčko. Nejhezčí výtvory byly odměněny. Nepříznivé počasí sice část návštěvníků farmářských trhů na hipodromu odradilo, přesto si sem zájemci o kvalitní potraviny od regionálních výrobců cestu našli. Mezi nimi i náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková s chotěm. Velikonoce si připomínají v litvínovské galerii Radniční sklípek, kde až do neděle 8. dubna probíhá výstava, která má být hlavně inspirací pro návštěvníky na velikonoční výzdobu. Její součástí je i výstava velikonočních řetězů dětí z mateřských, základních a středních škol. Výstavu zahájili litvínovský farář, který přiblížil význam těchto křesťanských svátků, a místostarostka Erika Sedláčková (vpravo). Dny Frankofonie, akci na podporu studia francouzštiny uspořádalo v březnu Podkrušnohorské gymnázium v Mostě. Odstartovala 19. března výstavou fotografií Provence, sedmadvacátého března pokračovala přednáškou Jean-Marií Isoarda (sedící vlevo) na téma Provence spojenou s promítáním fotografií z Provence a na závěr malou ochutnávkou provensálských produktů. Přednášku v nové učebně Základů společenských věd, kterou střední škola vybudovala z grantu Chytré hlavy pro Sever, zahájil 1. rada francouzského velvyslanectví Nicolas de Lacoste (uprostřed). Také výstavu a rovněž mezinárodní připravili v litvínovském Gymnáziu T. G. Masaryka studenti litvínovské školy a jejich kolegové z Německa, nese název Gymnázia Litvínov a Olbernhau tvoří II. Výstavu za účasti pedagogů z německé školy zahájil ředitel litvínovského gymnázia Jan Novák. Nový sportovní areál pro házenkáře v Louce pokřtili velmi netradičním způsobem starosta Meziboří Petr Červenka, rodák z Louky a zdejší starostka Milana Štveráčková, kteří si vyzkoušeli roli brankářů, když si na nich jedna ze zakladatelek házené v Louce a nynější zastupitelka Dobromila Trnková vyzkoušela trestný hod. Zajímavého hosta přivítali 2. dubna v mostecké Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole. Na přednášku a následný workshop sem v rámci projektu IVOŠ Možnosti řešení konfliktů v občanské společnosti přijel předseda a ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití Ostrava Sri Kumar Vishwanathan, aktivista pedagog a sociální pracovník indického původu, který se od roku 1997 věnuje v Česku romské menšině a jejímu soužití s majoritní společností. Foto: Archiv školy

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 2.3.2015 1 Zeleninový talíř sýrovo-šunkový v jogurtové zálivce 350 g 3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Drůbeží směs, rýže 63 g 1 4 Vaječné krokety,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem Pondělí Polévka Bulharská fazolová polévka 3.3.2014 Oběd 5 Bulharský guláš, knedlík 75 g Oběd 3 Džuveč 63 g Oběd 4 Bulharská musaka 63 g Oběd 6 Balkánské filé, rýže 120 g Minutka 7 Kuřecí plátek po bulharsku,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Italská 1,7 3.7.2017 1 Zeleninový talíř se smaženým květákem 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec šumavská, knedlíky 63 g 1,3,7,9,10 4 Sýrové lívance, dušená zelenina 220 g 1,3,7 5 Plovdivské maso,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

Jídelní lístek - PROSINEC 2017

Jídelní lístek - PROSINEC 2017 Jídelní lístek - PROSINEC 2017 Pátek 1.12. Hrstková s uzeným masem Špenátová s jáhlami *(7) 3 Vepřová játra na španěl. způsob, rýže, salát (paprika, rajčata, pasta česnek.) *(1) 4 Králičí maso na zelenině,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 3.10.2016 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs, rýže 63 g 1,9 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Uzené maso, zelí, knedlíky 75 g 1,3,7,12

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02..27 do 31..27 Pondělí 2.1.27 Úterý 3.1.27 Středa 4.1.27 Čtvrtek 5.1.27 Pátek 6.1.27 Polévka květáková (A:,, ) Polévka slepičí s těstovinou (A:,, ) Rizoto těstovinové, okurka steril., džus ananas (A:,,

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao středa 1.10.2008 Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj Čočková s párkem Buchtičky s krémem Mexický guláš, rýže Piškot s ovocem týden 1.10. až 5.10. čtvrtek 2.10.2008 Svačina: Loupáček, puding s ovocem,

Více

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím Hrachová 30.11 1,9 1,3,7 1,3,7 1 Italská s rýží 1.12 1,9 1,3,7 1,3,7 1 2.12 1,3,7 1,3,7 1 1,3,7 Bulharská 3.12 9 1,3,7 1,6 1,3,7,9 Uherské kuře, Hovězí s domácím drobením Krupková zasmažená Zapečené těstoviny

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ 01062016 do 30062016 Středa 162016 cizrnová Znojemská omáčka, Houskové knedlíky (kynuté), Čaj s citrónem, Mléko,09,10 Špecle s mákem, Čaj s citrónem, Mléko obsahuje alergeny: 01,03,06,07 Čtvrtek 262016

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 18.09.2017 do 22.09.2017 Pondělí 18.9.2017 Úterý 19.9.2017 Středa 20.9.2017 Čtvrtek 21.9.2017 Pátek 22.9.2017 tmavé pečivo, rama, džem, ovoce, kakao (A: 01) Polévka zeleninová se strouháním, Omáčka játrová,

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2017 31.12.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 3.3.2017 Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Zabíjačkový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 1. 3. 2017 Čaj, citronová voda středa Oběd č. 2: Musaka s mletým

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 2 Středa 4.1.2017 2 Čtvrtek 5.1.2017 2 Pátek 6.1.2017 2 Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Med, máslo, chléb, rohlík, kakao / čaj (A: 01,03,07,12) Kmínová s kapáním (A:

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:30 hod

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:30 hod Pondělí 17. března Fazolová polévka s paprikou Hovězí maso na česneku, podávané se zadělávanou kapustou a vařenými bramborami Smažená kuřecí křidýlka v mandlové strouhance, servírovaná s bramborovými hranolkami

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 30.1.2017 Úterý 31.1.2017 Středa 1.2.2017 Čtvrtek 2.2.2017 Pátek 3.2.2017 zeleninová se sýrovým kapáním obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13 Kuře na paprice, obilná příloha Asijská směs s jidášovým

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Pol. slepičí s nudlemi, kuřecí stehno pečené, dušená rýže, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK Pol. slepičí s nudlemi, kuřecí stehno pečené, dušená rýže, salát 25. 9. 1. 10. 2017 1. 10. Pol. slepičí s nudlemi, kuřecí stehno pečené, dušená rýže, salát Pol. slepičí s nudlemi, vepřová hamburská kýta, knedlík 2. 10. 2. 10. 8. 10. 2017 Pol. zeleninová, vepřové nudličky

Více

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015 Čtvrtek..25 Masová s kapáním/dušená játra, rýže, jogurt, čaj, voda s citronem (obsahuje al. :,,,, ) Masová s kapáním/vepřová kotleta přírodní, brambory, zeleninová obloha, jogurt, čaj, voda s citronem

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ČERVENEC 2014 Týdenní menu 1.7. 4.7.2014 Úterý: 1.7. Polévka: 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a rýží Menu č.1: 100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše,

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 Jídelna CSOP Sámova, Sámova 7, Praha 10

Jídelníček od do Stránka č. 1 Jídelna CSOP Sámova, Sámova 7, Praha 10 Neděle 31. 12. 2017 Pondělí 1. 1. 2018 Jídelníček od 31. 12. 2017 do 21. 1. 2018 Stránka č. 1 Polévka 1: Květáková (obsahuje alergeny:1a) Polévka 2: Hovězí vývar s těstovinou (obsahuje alergeny:1a,03,09)

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 2. 1. 6. 1. 2017,Pondělí Prázdniny Úterý Snídaně Ovocný jogurt, pečivo, mléko Polévka Kulajda I. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát II. Kuřecí maso po indicku, dušená rýže Minutka Roštěná na

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 1. 1. 6. 1. 2017 Pondělí: 2. 1. 2017 Snídaně Rohlík, pomazánkové máslo, čaj, kakao 1,3,7 Oběd Hrstková polévka 1,3,7,9 Těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem 1,3,7 Svačina Drožďová pomazánka,

Více

Denní polední nabídka (od 10:30 do 14:00 hodin)

Denní polední nabídka (od 10:30 do 14:00 hodin) Denní polední nabídka (od 10:30 do 14:00 hodin) Jídla určená na rozvoz 50. týden jsou zvýrazněna : STŘEDA 14.12.2016 (Lýdie) 0,33 l Hovězí vývar s rýží a masem 20,- Kč (9) 0,33 l Zeleninová polévka krémová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 3. 10. - 9. 10. 2016 3. 10. Pol. zeleninová, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát 4. 10. Pol. zabíjačková, jitrnicový prejt, brambory,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ÚNOR 2014 Týdenní menu 3.3. 7.3. 2014 Pondělí: 3.3. Polévka: 0,2l Hovězí s těstovinou Menu č.1: 100g Květákový mozeček, vařený brambor Menu č:2: 360g

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 2.9.2016 1.9.2016 čtvrtek Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík 1,3,7,9 Zelenina ( meloun ), nápoj 2.9.2016 pátek Brokolicová 1,7,9 Kuřecí masová

Více

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Jídelní lístek MŠ DĚTEM JE KAŽDÝ DEN PODÁVÁN OVOCNÝ TALÍŘ období: 2.10. - 6.10.2017 Polévka: Hrstková,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor,9 2.10.2017 pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Přesnídávka:

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Leden týden 1.1. až 4.1. čtvrtek pátek Slavíme Nový rok 2009! Vánoční prázdniny!

Leden týden 1.1. až 4.1. čtvrtek pátek Slavíme Nový rok 2009! Vánoční prázdniny! týden 1.1. až 4.1. čtvrtek 1.1.2009 pátek 2.1.2009 Slavíme Nový rok 2009! Vánoční prázdniny! změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.jidelna-masarova.cz pondělí 5.1.2009 Svačina: Chléb, pomazánka

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.6.-2.6.2017 Polévka: Celerová 1,7,9 Oběd č. 1: Maminčino kuře (kuře, těstoviny, játra, žampiony) 1,3,7,9 1.6.2017 Doplněk: Ledový salát, sirup, voda čtvrtek Oběd č. 2: Vídeňská

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 3.1.2018 Čtvrtek 4.1.2018 Pátek 5.1.2018 zeleninová se sýrovým kapáním Vepřový guláš, Těstoviny, Čaj se sirupem, Jogurtové mléko vločková Vepřové plátek na kmíně, Rýže dušená, Čaj s citrónem, Mléčný

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu 30. 9. - 4. 10. 2013 Pondělí: 30.9. Polévka: 0,2l Kuřecí s těstovinou Menu č.1: 100g Kapustové karbanátky, brambor Menu č.2: 100g

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 6. 12. 2. 2017 6. 2. Pol. kmínová s mlhovinou, vepřový vrabec, dušená kapusta, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát 7. 2. Pol. zeleninová, kuřecí medailonky s

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

JÍDELNÍČEK Vývařovna Rudolf Volf Blansko

JÍDELNÍČEK Vývařovna Rudolf Volf Blansko od 28.11.2016 do 4.12.2016 Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 VÁHY PŘÍLOH 28.11 1a,7 1a,1b,7 1a,7 Koprová 29.11 Houbová s mlékem Provensálský vepřový plátek, Pečené kuřecí stehno, jasmínová 1a,7 Zeleninový

Více

Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015

Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015 Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Vepřové maso pečené, brambory. Duš. zelenina. Pomazánka z Nivy,

Více

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Vítáme Vás v naší restauraci Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Nabízíme: rodinné oslavy svatební hostiny promoce smuteční

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný Pondělí 2.5.2016 Z vaječné jíšky,09 Lovecká vepřová kýta, houskový knedlík, rýže obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,10 Trhané saláty s tuňákem a kuskusem, vícezrnná houska obsahuje alergeny: 01a,01b,04,11

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 2. 8. 1. 2017 2. 1. Pol. s krupicovými nočky, vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny 3. 1. Pol. selská, španělský ptáček, dušená

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Bramborová polévka (obsahuje al.: 01, 09) Zeleninové rizoto sypané sýrem, mix salát (obsahuje al.: Chlazený jahodový čaj, přírodní mléko (obsahuje

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22 Pondělí 1. 1. 2018 Jídelníček od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 Stránka č. 1 Úterý 2. 1. 2018 Středa 3. 1. 2018 Polévka: Polévka hovězí s domácími nudlemi (obsahuje alergeny:01,03,09) Menu 1: Vepřové na paprice,

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1 1 2 3 Káva bílá Čaj ledový 1-l. krupicová s vejcem Limo Guláš bramborový Chléb chlupatý Jablko 1-Jitrnicový prejt Rohlík s máslem Rohlík Houska 1-Brambory - příloha Čaj se sirupem Salám turistický,drůbeží,šunk.

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015 ..25 do 30..25 Pondělí 2..25 Úterý 3..25 Středa 4..25 Čtvrtek 5..25 Pátek 6..25 čočková (obsahuje al. : ) Nudle s mákem, tvarohem, Čaj s citrónem (obsahuje al. :, ) zeleninová se sýrovým kapáním (obsahuje

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.3.2017 Čtvrtek 2.3.2017 Pátek 3.3.2017 frankfurtská,06,07 Knedlíky s jahodami sypané tvarohem, ochucené mléko, Čaj hovězí se šunkovými knedlíčky Vepřové maso s chilli kon carne, rýže, čaj, ovocný

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1 1 2 3 Út 4 St 5 Čt 6 Pá 7 Čaj s citronem Ovoce 1-l. hovězí s kapáním Ovoce Vajíčkový salát Chléb s máslem 1-Vepřové žebírka přírodní Sušenka Brambory - příloha Džem 1-Rýže dušená Chléb s máslem 1-kompot

Více

J í d e l n í l í s t e k

J í d e l n í l í s t e k Týden: 22. od: 30.5. do: 3.6. Po Polévka: Kmínová s kapáním Domácí koláč Hlavní jídlo: Kuřecí řízek smažený Nápoj: Kakao Nápoj: Čaj/ džus Nápoj: Čaj/džus Polévka: Kuřecí vývar s hvězdičkami Út Ovocná přesnídávka

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7,

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, chléb

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 4. 9. 8. 9. 2017 Pondělí Polévka Hovězí vývar s těstovinou I. Vepřové soté, hranolky, obloha Minutka Vepřový plátek zapečený s ananasem, bramborové krokety Večeře Špagety s mletým masem, sypané sýrem Úterý

Více