Ruští zákazníci chtějí naše odlitky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ruští zákazníci chtějí naše odlitky"

Transkript

1 Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/213, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Nový soustruh GEORG na Obrobně str. 5 Str. 4 Projekt KVALITA pokračuje Hlavním posláním projektu, do něhož bylo nominováno celkem 4 zaměstnanců DSO, je delegování pravomocí a zodpovědností s maximálním zvýšením osobní angažovanosti každého pracovníka za kvalitu odvedené práce, a tak dosáhnout zvýšení úrovně konkurenceschopnosti firmy. Str. 3 Ruští zákazníci chtějí naše odlitky Lité ocelové části turbín s provedením veškerých zkoušek a opracováním na hotovo toto je přesný popis ideální zakázkové náplně pro Divizi Slévárna odlitků. A právě takovou referenční dodávku se nám podařilo zrealizovat v červenci tohoto roku pro našeho nového zákazníka, kterým je Uralskij turbinnyj závod v Rusku. Str. 3 Duplexní oceli Moderní duplexní materiály jsou programem projektu PT35, který se zabývá vývojem a implementací vysocelegovaných korozivzdorných materiálů do výroby společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. První tavba duplexní oceli proběhla , kdy byly postupně odlity zkušební bloky pro testování tepelných režimů a mechanických hodnot, svařovací deska pro ověření způsobu svařování a zkušební odlitek pro porovnání reálných mechanických hodnot a strukturních složek.

2 Hospodářské výsledky Ekonomické ukazatele společnosti za 1 8/213 Při pohledu na graf a čísla společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. můžeme kostatovat, že plníme jak objem výroby a prodeje, tak i sledované ukazatele. Další dva grafy znázorňují, že uvedené plnění se děje díky překračovaní objemu výroby a prodeje na Divizi Slévárna válců. Na Divizi Slévárna odlitků se nám podařilo dosáhnout pozitívní hospodářský výsledek v měsíci srpnu, ale od počátku roku vzhledem k přetrvávající situaci na trhu se nám nedaří zabezpečit požadovaný objem výroby složitejších odlitků, který by nám zabezpečil požadované výsledky trvale. VS DSV DSO Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Stav pracovníků Vyrobené množství (tuny) Prodané množství (tuny) Přidaná hodnota (tis. Kč) Výkony (tis. Kč) Divize Slévárna válců Vítkovické slévárny, spol. s r.o Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota DSV Plán DSV Skutečnost Divize Slévárna odlitků Výkony Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota VS Plán VS Skutečnost Výkony Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota DSO Plán DSO Skutečnost Výkony Miroslav Herda Ředitel Útvaru Finance a účetnictví lidské zdroje jednou větou PRODLUŽOVACÍ AUDIT TÜV NORD Prodlužovací audit TÜV NORD se zaměřením na systém managementu dle ISO 91:28 proběhne ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. v měsíci říjnu 213. BOZP V průběhu prázdnin se na našich pracovištích stal 1 pracovní úraz s pracovní neschopností delší jak 3 dny. Od začátku roku do poloviny měsíce září jsme evidovali 3 pracovní úrazy, což je snížení oproti loňskému roku 1 úraz méně. FOTBALOVÝ TURNAJ Dne se uskuteční fotbalový turnaj pro zaměstnance společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Šest týmů bude hrát tentokrát ve sportovním areálu v kryté hale na Varenské ulici. Přivítáme zástupkyně něžného pohlaví FC Dívčí kopaná Vítkovice pod vedením Petra Sokola a zástupce FC Inkognito pod vedením Jana Mokrého a naše zdatné fotbalisty za VS. Přijďte podpořit své favority, první zápas zahájíme v 15. hodin. MIKULÁŠ PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ Na naše děti nemůžeme zapomenout. Letos se můžou těšit na Mikulášskou nadílku od 1. hod. v Kulturním domě K-TRIO v Ostravě Hrabůvce. ZAMĚSTNANEC ROKU Slavnostní vyhlášení deseti nejlepších zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol.s r.o se uskuteční v Café Industrial dne ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ Na základě požadavků a podnětů zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a ostatních strávníků v jídelně změnila firma EUREST sortiment nabídky. Z důvodu malého odběru byla zrušena nabídka denního tisku a bylo zrušeno výčepní zařízení, které se zprovozní jen v průběhu letních měsíců. K nápojům bude zařazen černý neslazený čaj. Rozšířil se salátový bar, ve kterém si zákazník míchá ingredience dle vlastní chuti. V nabídce se častěji objeví jídla luštěninová a byla přislíbena lepší kvalita polévek. Zástupci EURESTU připraví anketu oblíbenosti jídel a spokojenosti strávníků, ve které se budete moct vyjádřit ke kvalitě nabízených jídel a služeb vyvařujícího závodu. 2 Připravujeme cílené vzdělávání pro střední management mistry a vedoucí útvarů Vedení společnosti si uvědomuje význam středního managementu při efektivním a výkonném řízení firmy a v návaznosti na Plán vzdělávání na rok 213 a 214 se rozhodlo připravit pro střední management cílené vzdělávání Akademii mistrů. Hlavním cílem připravovaného vzdělávacího programu Akademie mistrů bude získání potřebných návyků, znalostí a dovedností pro řešení typických problémových situací při vedení lidí, zaváděných změnách ve výrobě a zefektivňování výrobního procesu. V této souvislosti proběhne v průběhu měsíce října krátké dotazníkové šetření u mistrů a vedoucích útvarů na téma spokojenosti a identifikace vzdělávacích potřeb. Na základě těchto výsledků bude připraveno cílené vzdělávání pro střední management mistry a vedoucí útvarů zaměřeno na zvládání konfliktů, vedení, hodnocení a motivaci zaměstnanců a na klíčovou roli mistra v systému řízení firmy. Na realizaci vzdělávání Akademie mistrů jsme získali dotaci z Úřadu práce v Ostravě. Vzdělávání bude realizováno do konce února 214. Petra Brožová Manažerka Útvaru Lidské zdroje Hlavním cílem připravovaného vzdělávacího programu Akademie mistrů bude získání potřebných návyků, znalostí a dovedností pro řešení typických problémových situací při vedení lidí, zaváděných změnách ve výrobě a zefektivňování výrobního procesu.

3 obchod Ruští zákazníci chtějí naše odlitky Lité ocelové části turbín s provedením veškerých zkoušek a opracováním na hotovo toto je přesný popis ideální zakázkové náplně pro Divizi Slévárna odlitků. A právě takovou referenční dodávku se nám podařilo zrealizovat v červenci tohoto roku pro našeho nového zákazníka, kterým je Uralskij turbinnyj závod v Rusku. A výsledkem je pozitivní odezva naše odlitky se zákazníku líbí po stránce kvality, dodacího termínu a jsou dodány za akceptovatelnou cenu. Spolupráce s Uralským turbínovým závodem začala na podzim roku 212, těsně poté kdy byl náš Útvar Obchod posílen o spolupráci s novým zástupcem pro ruský trh. Smlouva na dodávku odlitků byla podepsána v prosinci 212 a od tohoto data dostává naše společnost tzv. Specifikace, což jsou v podstatě odvolávky, na základě kterých vyrábíme a dodáváme odlitky pro tento závod. Fakt, že se jedná o velmi úspěšnou akvizici, potvrzuje nejen obrat již dnes přesahující 3/4 milionu EUR, ale také zájem našeho ruského partnera o další výrobky, jako jsou větší a složitější odlitky, výkovky a montované celky. V srpnu letošního roku jsme byli navíc zařazeni mezi strategické dodavatele, čímž se mění vztah naší společnosti s ruskou firmou UTZ na partnerskou spolupráci. Naše akviziční činnost na ruském trhu však pro nás neznamená pouze jednoho získaného zákazníka. Mimo Uralský turbínový závod začala naše spolupráce také se společností Silovije Mašiny, která je největším výrobcem parních a vodních turbín v Rusku. Další úspěšnou akvizicí letošního roku je dodávka pecních podložek pro nově zřizovaný závod výrobce kovaných armatur nedaleko Moskvy. Obchodní jednání probíhají i s dalšími výrobci energetických zařízení, avšak každá nová akvizice vyžaduje mnoho trpělivosti a práce při vystavování cenových nabídek a komunikaci před uzavřením nového obchodu. Obecně lze po nedlouhé době aktivity na ruském trhu konstatovat, že se jedná o trh administrativně velmi náročný, avšak stále skýtající velký potenciál pro výrobky DSO. Zcela jistě se ale nejedná o trh, který akceptuje jakoukoliv kvalitu výrobku. Kvalita a termín jsou zde hlavními kritérii hodnocení dodavatele a rozhodování o dalších zakázkách a záleží jen na nás, zda na tomto trhu obstojíme. Vít Paděra Ředitel Útvaru Obchod Výzkum a vývoj Adheze či koheze? Pevnost formovacích směsí je výsledkem interakce pojivo-ostřivo. Tak touto větou začíná kapitola ve slévárenských formovacích směsích prof. Petra Jelínka pevnost formovacích směsí jako výsledek adhezně kohézních sil. Pracovníci přípravy výroby na Divizi Slévárna válců aktuálně řeší zlepšení rozpadavosti formovacích směsí po odlití. Tento úkol je zaměřen na formovací směsi pojené vodním sklem. Ve směsi vodní sklo křemenný písek vytváří vodní sklo pojivové mosty, které po vytvrzení dávají směsi výslednou pevnost. Pro destrukci tohoto pojivového mostu je nutné překonat tzv. kohézní síly, tedy síly vzájemného působení mezi stejnorodými atomy, molekuly. Výše zmíněná fyzikální zákonitost říká: Chceme vyšší pevnosti směsi? Dejme větší podíl pojiva. Ale! Vyšší podíl pojiva zároveň znamená zhoršenou rozpadavost formy, vyšší zbytkové pevnosti formy. Řešení se nabízí v moderních tzv. geopolymerních vodních sklech. Pevnost systému křemenný písek geopolymer je závislá na vazbě mezi povrchem zrna a pojivem. Tuto vazbu tvoří síly adhezní, tedy souhrn sil chemických, fyzikálních a mechanických projevující se v molekulárních vzdálenostech. Tyto síly způsobují přilnutí dvou látek k sobě. To znamená dosažení požadovaných pevností formovacích směsí při menším množství pojiva a snížení zbytkové pevnosti. Ve spolupráci s firmou SAND TEAM, spol. s r. o., která je výrobcem gepolymerního vodního skla byly provedeny provozní zkoušky. Byly zkušebně zaformovány formy čepů. Změna pojivové složky formovací směsi neměla nežádoucí vliv na kvalitu povrchu odlitku (čepů), a naopak byla zaznamenána zlepšená rozpadavost formy. V provozních zkouškách se bude pokračovat, tak aby bylo možné vyhovět požadavkům na zlepšení rozpadavosti směsi. Tomáš Válek Metalurg Adhezní destrukce pojivového mostu. Na snímku vidíme písková zrna, pojivovou obálku. Duplexní oceli materiálová budoucnost Když jsme před pár lety na oddělení Technologické přípravy výroby poprvé zaznamenali zmínku o ocelích s přívlastkem duplexní, jednalo se o krátký článek v zahraničním časopise, který informoval o nové skupině materiálů s vysokými užitnými vlastnosti a obrovskou přidanou hodnotou obsahující minimální procento uhlíku a vysoký obsah chromu, niklu, molybdenu a dusíku. Na základě tohoto zjištění jsme se oblastí duplexních ocelí začali zabývat podrobněji, avšak k našemu zklamání jsme se dozvěděli, že v podmínkách našeho provozu tyto materiály není možno vyrábět. Jelikož se jednalo o informaci z akademické půdy, neměli jsme důvod o této informaci pochybovat a na delší dobu jsme se těmto materiálům přestali věnovat. Složku s označením DUPLEX jsme znovu otevřeli až na konci roku 211 se založením projektového týmu PT 35, který se zabýval, přesněji se stále zabývá, vývojem a implementací vysocelegovaných korozivzdorných materiálů do naší výroby. Na začátku projektu byly téměř nulové znalosti o moderních duplexních materiálech, avšak postupnými kroky, které znamenaly pomalý, ale kontinuální posun ve vývoji těchto materiálů, jsme se za dobu téměř dvou let od založení projektu dostali do bodu, kdy můžeme našemu zákazníkovi říct, že součástí našeho výrobního portfolia jsou i vysocelegované duplexní oceli. První tavba duplexní oceli (GX2CrNiMoN22-5-3) proběhla , kdy byly postupně odlity zkušební bloky pro testování tepelných režimů a mechanických hodnot, dále pak svařovací deska pro ověření způsobu svařování a zkušební odlitek pro porovnání reálných mechanických hodnot a strukturních složek. Bezprostředně po odlití této tavby jsme si ověřili, že materiál svým složením odpovídá předepsané normě zvolené oceli, avšak zdali se opravdu jedná o ocel duplexní, bylo možné zjistit až z následných mechanických a především metalografických zkoušek materiálu. Označení duplexní může nést ocel jen tehdy, pokud obsahuje přesně určité procento dané strukturní složky. Základní kovová matrice je tvořena austenitem a feritem, který musí být v přesně daném poměru (min. 4 % a max. 6 % feritu), v opačném případě nelze materiál označit za duplexní, s čímž souvisí nižší užitné vlastnosti a nižší přidaná hodnota. Testy však potvrdily správnost stanoveného výrobního postupu a my mohli konstatovat, že první duplexní ocel odlita ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. je na světě. Ačkoli bylo toto tavení a následné zpracování materiálu úspěšné, čeká nás nyní nová výzva v podobě osvojení si dalších jakostí duplexních ocelí a následně především vývoj materiálů s označením super duplexní. Už teď ale můžeme říct, že jsme před částí konkurence získali nemalou výhodu, na jejímž růstu se musí neustále pracovat. V dnešním tvrdém konkurenčním boji tuzemských i zahraničních sléváren uspěje totiž jen ten, kdo bude umět nabídnout něco, co ostatní ne. Jan Mokrý Metalurg 3

4 Projekt kvalita Bude kvalita na Divizi Slévárna odlitků naší konkurenční výhodou? Rychleji, levněji a v požadované kvalitě, to je program změny, který nastartoval strategický Projektový tým PT 46 s názvem "Kvalita na DSO jako základ naší konkurenceschopnosti". Hlavním posláním projektu, do něho bylo nominováno celkem 4 zaměstnanců naší divize, je delegováním pravomocí a zodpovědností s maximálním zvýšením osobní angažovanosti každého pracovníka za kvalitu odvedené práce dosáhnout zvýšení úrovně konkurenceschopnosti firmy. Vedoucím projektu byl ustaven Ing. Mokrý, který řídí a koordinuje činnost jednotlivých Pracovních týmů. Očekávaným přínosem z realizace projektu, jehož ukončení bylo stanoveno na konec roku 213, je: 1) zvýšení hodnoty člověka řízeného vnitřní odpovědností namísto příkazů a zákazů 2) nový motivační předpis postavený na základech zásluhového odměňování 3) termínové plnění zakázek se zvýšením standardů hodnocení spolehlivosti dodavatele 4) snížením výrobních nákladů se zvýšením výkonnosti a eliminací příčin vzniku vad a možných reklamací zlepšit HV DSO měsíčně o 3 Kč. Jaký je aktuální stav a co se nám již povedlo? Založili jsme sedm Pracovních týmů, které si rozdělily jednotlivé úkoly k naplnění cílů projektu. Pracovní tým č. 1 Popis činnosti v kontrolních místech (vedoucí p. Bartusek) tým má za úkol zpracovat Popisy kontrolní činnosti pro všechny profese a to tak, aby v jednoduché podobě na maximálně dvou stránkách byl zpracován jasný a zjednodušený popis a souhrn všech povinností vyplývajících z DTP a jiných řídících dokumentů. Všechny popisy byly členy týmu již zpracovány a v současné době probíhá připomínkové řízení před vydáním Pravidla č. 2 pro Slévárnu odlitků včetně Modelárny a Pravidlo č. 12 pro Odstředivé lití. Pracovní tým č. 2 Motivační systém (vedoucí Ing. Brožová) hlavním úkolem týmu je nastavit nová pravidla hodnocení a odměňování zaměstnanců na základě jimi dosažených výsledků a přínosů pro společnost. Tým zpracoval metodiku a pravidla k přiznání výše osobního ohodnocení na základě čtyř kritérií s možností měsíčního hodnocení nadřízeným pracovníkem. Dále je v týmu projednávána otázka změn Prémiového řádu společnosti s cílem dosažení konkrétního hodnocení pracovníků a jimi dosahovaných a ovlivnitelných výsledků. Pracovní tým č. 3 Reporting vývoje nejakosti (vedoucí p. Bartusek) tým má za úkol zavedení nového způsobu sledování a vyhodnocování vývoje a druhu příčin vzniku nejakosti formou reportingu dle jednotlivých útvarů na DSO. Tým zavedl sběr dat a realizoval první vyhodnocení dle třídníku slévárenských vad za období 8/213. Analýzy a příčiny interních vad se zavedením evidence vlastních neshod na jednotlivých útvarech začínají sloužit k definici nápravných opatření vedoucích k eliminaci opakovaně se vyskytujících vad. Pracovní tým č. 4 Formovna (vedoucí Ing. Sokol) řešena je problematika vzniku neshod na Formovně. Tým zpracoval potřeby k realizaci změn a nyní společně i s externími spolupracovníky, včetně dodavatelů surovin, postupně zavádí změny vedoucí k zlepšování daných procesů. K analýze stavu a jako podnět pro zlepšování využívá rozbor Ztrát z nekvality dle třídníku vad a denní kontrolu a hodnocení kvality forem. K snížení nákladů a ke zkvalitnění separace a regenerace formovacích směsí probíhají jednání s dodavateli k zlepšení technického stavu nebo k případnému doplnění a dovybavení daného zařízení. Pracovní tým č. 5 Tavírna (vedoucí Ing. Gebauer) tým se zabývá zvyšováním jakosti vyráběného kovu, optimalizací vsázky s cílem snížit cenu tekutého kovu a snížením energetické náročnosti při tavení. Aktuálně je řešena logistika materiálu pří sázení pecí a legování. Minimalizací prostojů a prodlev mezi jednotlivými úkony se snažíme dosáhnout úspory elektrické energie při tavení. Pracovní tým č. 6 Čistírna (vedoucí p. Šaulík) tým řeší problematiku zlepšování jednotlivých pracovišť a činností na Čistírně. Jako příklad lze uvést vypracování manuálu pro optimalizaci procesu broušení, z něhož byli pracovníci proškolení a zároveň poskytli zpětnou vazbu k dalšímu zlepšování. Obdobně je tomu i u ostatních apretačních činností. Druhým významným úkolem týmu je snížení nákladů na tepelné zpracování odlitků a válců a na předehřev odlitků před pálením nálitků. Dále se hledá optimální řešení možnosti skloubit jednotlivé tepelné režimy k dosažení optimálního vytížení žíhacích pecí. Ověřují se možnosti udržení teploty při opravě vad svařováním a předehřátých odlitků k pálení. Rovněž jsou prováděny konstrukční úpravy na tryskacích kabinách CKM a byla ověřena možnost opětovného zprovoznění závěsného tryskače. Pracovní tým č. 7 Administrace změn (vedoucí Ing. Puchová, Ph.D.) tým slouží ostatním pracovním týmům jako systémová podpora k zavádění změn. Tým se zabývá vizualizací postupu řešení jednotlivých Pracovních týmů, prezentací našich výrobků a podobně. Činnost jednotlivých Pracovních týmů je týdně kontrolována Řídícím týmem, kde jsou projednávány potřeby jednotlivých Pracovních týmů a kde je konzultován a upřesňován další postup při plnění cílů projektu. Na DSO je stále ještě co zlepšovat. Každou minutou nejakosti se efekt z našeho úsilí o co nejlepší hospodářský výsledek snižuje v průměru o 2 Kč. Sami si spočítejte, kolik nás tato nejakost v měsíčním a především ročním součtu stojí. Mírně spokojeni můžeme být nyní s faktem, že v měsíci srpnu jsme oproti červenci na jednu tunu odlitků realizovali o 8 % víceprací méně, avšak současná situace na DSO jednoznačně velí, abychom v hledání způsobu zlepšení stavu nepolevili, a vynakládané úsilí proměnili v lepší hospodářský výsledek s přínosy pro společnost a zaměstnance, kteří se aktivně do procesu zlepšování zapojí. Jan Mokrý Metalurg Pracovní tým č. 4 Formovna Časové ztráty z nejakostní výroby za 8/213 Vada Připečeniny Zatekliny Trhliny Nekov. Tryskání Nepravidelnost Chybějící vměstky povrchu povrchu část Bubliny Staženiny Vícepráce v min Rozdělení nejakostní výroby za 8/213 Ztráty z nekvality dle vady (min.) min % Připečeniny Bubliny Nekovové vměstky Trhliny Nepravidelnosti povrchu Chybějící část odlitku Zatekliny Tryskání Staženiny 4

5 Technologie Dokončena instalace soustruhu GEORG V posledním čísle loňského Zpravodaje jsme Vás v článku pana Tomáše Dolby informovali o dokončení výstavby základů pro CNC soustruh GEORG GWD 155/8/3 ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., na Útvaru Obrobna. Ve spolupráci s firmou STAMONT POZEMNÍ STA- VITELSTVÍ, s.r.o. byla realizace dokončena dokonce s mírným předstihem. V letošním roce pokračovaly práce na instalaci samotného soustruhu na výrobu inovovaných válců z materiálu HSS (KV5M), který dodala firma Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik z německého Kreuztalu. Tato investiční akce je spolufinancována z operačního programu Evropské unie Podnikání a inovace (OPPI). Pan Ladislav Slíva nám podal přesný technický popis stroje a objasnil technologické možnosti soustruhu. Velmi tuhá konstrukce stroje umožňuje obrábění široké škály materiálů. Hlavní přednosti tohoto soustruhu je jeho vysoká přesnost a tuhost. Na stroji lze odebrat velké množství materiálu v krátkém čase. Hloubka řezu dosahuje až 15 mm což umožňuje snížení průměru o 3 mm na jeden průjezd. Technologické možnosti stroje pokrývají velmi široké využití od jednoduchých ploch až po složité a velmi přesné tvarové plochy. Pro lepší představivost uvádím některá technická data, maximální délka obrobku je 8 mm, maximální průměr nad ložem a suportem je 1 6/1 55 mm. Hmotnost obrobku 3 t. Ke zvýšení tuhosti stroje přispívá výraznou mírou kompenzátor řezných sil, který vyrovnává osový tlak. Stroj je osazen lunetami 5 3 mm a 25 6 mm, které rozšiřují základní technologické možnosti, např. vrtání, vnitřní obrábění a jiné. Příkon hlavního pohonu 152 kw je plynule regulovatelný ve dvou stupních ot/min 1. Kroutící moment na I. převodový stupeň dosahuje 66 Nm. Hlavní ložisko má průměr 4/54 mm. Přestavení lunet a kompenzátoru řezných sil je zajištěno pneumatickým pohonem. Mazání vedení suportu v osách X a Z je hydrostatické. Olejová nádrž a čerpadla jsou zapuštěna a uzavřená pod podlahou. Soustruh je vybaven moderním řídicím systémem Sinumerik 84 D SL. Měření je zajištěno pomocí systému měření délek Heidenhain a otočným snímačem absolutního měření, fotoelektrickým snímáním. K rozměrové kontrole obrobku slouží obrobková sonda, která měří průměry a délky. Hodnoty jsou automaticky přeneseny do paměti stroje a následně můžou být vytištěny jako rozměrový protokol. K samotnému obrábění slouží kazetový systém, který je upnut v lamelách o šířce 7 mm a 15 mm. Lamely mají 3 polohy pro zajištění lepší tuhosti při obrábění. Automatickým měřením nástrojů v suportu odpadá nutnost předběžného seřízení nástroje. Dopravník třísek má šířku 4 mm a délku 12 m. Celý proces obrábění je velice šetrný k životnímu prostředí. Obrábění probíhá suchou metodou, a proto zde odpadá manipulace s chladícím médiem a jeho únik do oko- lí, tzv. rozprašováním. V neposlední řadě je třeba připomenout i problematickou likvidaci těchto látek. Na suportu stroje je umístěno výkonné odsávání prachu. Celkový tlak tohoto zařízení je 4 25 Pa, filtrační jednotka má plochu 9,6 m, sací výkon 2 1 m 3 /h. Podobné odsávání prachu bude nainstalováno i v třískové jámě pod dopravníkem třísek. Hladina hluku tohoto zařízení je menší než 8 db. Pro lepší představivost je přiložena fotodokumentace, kde je postupný průběh výstavby soustruhu GEORG. Ladislav Slíva Vedoucí Útvaru Obrobna BOZP Ochranné nápoje mimořádně teplé dny již za námi S velkým zájmem se setkal Den zdraví, který se uskutečnil ve středu 22. května v areálu společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Možnost podstoupit bezplatná vyšetření a poradit se o svém zdravotním stavu s odborníky využily desítky našich zaměstnanců. Máme za sebou neobvyklé období mimořádně teplých dnů. V letošních měsících a to v červnu, červenci a srpnu jich bylo celkem 16, kdy teplota přestoupila 3 C. Mimořádné teploty, které byly v některých dnech až extrémní, potrápila řadu našich zaměstnanců. Nejlépe na tom byli ti, co v těchto dnech mohli čerpat dovolenou. Podle našich předpisů mají naši zaměstnanci pracující v riziku tepelné zátěže nárok na druhý ochranný nápoj nealkoholické pivo. Ostatní zaměstnanci mají nárok při mimořádně teplých dnech na,7 l ochranného nápoje. Nezapomínejme, že naši zaměstnanci mají ale výhodu, protože všem dostupné jsou sodobary, kde si zaměstnanci mohli odebrat mnohem více nápoje, než je dáno legislativou v ČR. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Z tohoto důvodu dostávají zaměstnanci na provozech vitamínové doplňky. Na letošní mimořádné období jsme pro naše zaměstnance připravili změnu a to v inovaci vitamínových tablet od firmy MaxPharma. Multivitaminové tablety jsou obohacené o extrakt z guarany, kterému se připisují blahodárné účinky na nervovou a svalovou soustavu (pomáhá proti únavě) denní dávka v jedné tabletě je 1 mg. U výrobku s vápníkem došlo ke změně složení tak, že se navýšila denní dávka vápníku na 4 mg (což je 5% denní dávky), hořčíku a vitamin C byl nahrazen vitamin D3. Vitamin D3 pomáhá zvyšovat absorpci vápníku ze střev, čímž se zvyšuje účinnost výrobku. Doufáme, že naši zaměstnanci tuto změnu uvítali. Irena Martinů Bezpečnostní technik Tomáš Folta Manažer Útvaru Nákup 5

6 a na závěr Fotosoutěž Fotosoutěž Život v pohybu POKRAČUJE! Pro všechny zaměstnance, kteří rádi fotografují. Redakční rada obdržela již spoustu zajímavých snímků, proto neváhejte a posílejte fotky z dovolené, fotografujte sport, sportovce, sebe, zvířata nebo přírodu v pohybu a pošlete fotky na adresu nebo přineste osobně na USB či CD na Útvar LZaK. Fotografie zasílejte do konce října 213. Odborná porota členů Redakční rady vyhodnotí nejlepší snímky a výherce odmění zajímavými cenami. Naši sportovci v závodu Beskydská sedmička Marek Moravec a Jiří Seles se zúčastnili dalšího ročníku extrémního závodu Mistrovství ČR v horském maratonu dvojic. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. naše sportovce stejně jako v loňském roce finančně podpořily. Gratulujeme ke skvělým výsledkům a přejeme hodně zdaru a úspěchů v dalších závodech. Umění Italská umělkyně poprvé vystavuje v Ostravě Úspěšná umělkyně Cristina Fiorenza (*1973) pocházející z jižní Itálie, žijící ve Vídni, představí svá díla v České republice vůbec poprvé na výstavě s názvem Escape without leaving (únik bez odcházení) v INDUSTRIAL Gallery, Zahradní 1, Ostrava. Sportujete rádi a pravidelně? Pokud ano, je následující nabídka určená právě vám. Firma Multisport Benefit, Vítkovické s.r.o. ve spolupráci se slévárny společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o připravila pro naše zaměstnance speciální nabídku využití sportovních zařízení za zvýhodněné ceny. Spousta z vás již tuto nabídku aktivně využívá, následující informace jsou pro ty, kteří ještě váhají. Za pouhých 5 Kč měsíčně můžete navštívit každý den jedno smluvní zařízení, kde už při vstupu žádný poplatek neplatíte. Pouze předložíte kartu s Vaším jménem. Při cenách za nejrůznější sportovní akvitity jako bazén, badminton, tenis, fitcentra, posilovny, sauny apod. je to nabídka opravdu velmi výhodná a ušetříte při pravidlených návštěvách nemálo peněz. Seznam smluvních partnerů je uveden na webových stránkách Do programu se můžete přihlásit např. jen na jeden měsíc, Hodně štěstí na dva měsíce, nebo na půl roku dopředu, záleží na Vašich finančních možnostech. Další výhodou je, že platbu je možno hradit z Vašeho osobního účtu vedeného v naší společnosti, stačí se jen přihlásit na Útvaru LZaK a my za vás vše potřebné již vyřídíme. Pokud na osobním účtu nemáte příslušný obnos, doplatíte částku v hotovosti. V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte osobně na Útvaru LZaK, em: cz nebo telefonicky kolo bowlingu 213 Blahopřejeme! Program MultiSport = volný vstup do více než 5 sportovišť po ČR! V období červenec až září 213 oslavili pracovní výročí Flexibilita - nejste vázáni k jednomu centru, ale můžete je libovolně střídat v rámci celé ČR. Neomezený přístup - můžete navštěvovat sportovní centra neomezeně, tzn. každý den. tito zaměstnanci: Široká nabídka služeb - více než 4 sportovních aktivit ve více než 5 objektech. Prezentace programu MultiSport - Pro všechny zaměstnance Vítkovických sléváren Informace o využití sportovního a relaxačního programu MultiSport ve spolupráci s vašim zaměstnavatelem. Vaše dotazy a náměty. Místo konání: Termín: Individuální řešení vašich sportovních potřeb (návrhy nových sportovišť). BOWLING PARK čtvrtek : hod., 6 dráh Kdy: od h Kde: : jídelna EURESTU Vítkovické Mjr. Nováka 149 čtvrtek : hod., 6 dráh Ostrava-Hrabůvka slévárny Kapitáni, nahlaste své týmy do ! FINÁLE BOWLINGU Turnaj Dolní oblasti Více informací naleznete na V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na V každém soutěžním kole bude vybrána hra s nejvyšším počtem bodů (musí být celá odehraná) a sčítají se tyto hry za jednotlivá soutěžní kola. Po 3. soutěžním kole bude vyhodnoceno 6 družstev, která podle počtů nasbíraných bodů postupují do finále. Zbylá družstva po 3. soutěžním kole hru opouští, finále odehraje 6 týmů. Finále je bodováno samostatně. O vítěžství ve finále rozhoduje vyšší součet bodů ze dvou odehraných her. V případě rovnosti odehrají hráči 1 3 další hody (dle zbývajícího času). Rozhoduje nejvyšší součet bodů celého družstva za odehrané hody. Vítěz postupuje do Turnaje firem Dolní oblasti, který proběhne 4. prosince let ve společnosti Pan Matušík Josef, Nástrojař, Obrobna 4 let ve společnosti Pan Pospěch Bernard, Žíhač, DSV 35 let ve společnosti Pan Šimánek Jan, Obsluha CNC, Obrobna Pan Olszar Jaroslav, Mistr expedice, Útvar Čistírna Paní Gelnarová Stanislava, Referent plánování, DSO Paní Dudková Miroslava, Řidič, Modelárna Umělecká díla Fiorenzy jsou silně ovlivněna zkoumáním kultury bydlení. Autorka tak vytváří nové situace, které jsou v každodenním životě běžné, právě inspirované nomádstvím, křehkými stavbami starověkých kočovníků, migranty, nadměrné urbanizace a vztahy mezi velkými městy a přírodou. Tuto problematiku infiltruje do své tvorby. Křehkou a citlivě promyšlenou kresbu staví do kontrastu právě pohybu a dynamiky dopravních prostředků, ať jsou to plavidla, zvířata nebo létající balóny. Vyobrazené cesty a obydlí Fiorenzy jsou velmi pozitivní, křehké jako by se odehrávaly ve snu, plné naděje a upřímného přání k plnění si svých tužeb a svobodného jednání. Výstava potrvá do konce října. Galerie je otevřena ve všední dny od 1 18 hod. 3 let ve společnosti Pan Heczko Jan, Seřizovač, Modelárna 25 let ve společnosti Pan Bezděk Michal, Tavič, DSO Pan Hamáček Stanislav, Útvar Odstředivé lití 2 let ve společnosti Pan Kotásek Jaroslav, Kalkulant, Modelárna Pan Balarin Josef, Žíhač, DSO Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Petra Brožová, Jan Mokrý, Petr Albert, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Michal Světlík, Irena Martinů, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Jana Sněhotová, Daniel Ščurek Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 294/1, 76 2 Ostrava-Vítkovice, Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. Náklad 5 ks, neprodejné.

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

ZLÍNTERM, spol. s r. o.

ZLÍNTERM, spol. s r. o. 3 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč Firma ZLÍNTERM, spol. s r. o., Otrokovice byla založena v roce 1992 a v průběhu 20 let existence se stala významnou firmou ve Zlínském kraji. Zabezpečuje komplexní realizace:

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více