Ruští zákazníci chtějí naše odlitky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ruští zákazníci chtějí naše odlitky"

Transkript

1 Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/213, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Nový soustruh GEORG na Obrobně str. 5 Str. 4 Projekt KVALITA pokračuje Hlavním posláním projektu, do něhož bylo nominováno celkem 4 zaměstnanců DSO, je delegování pravomocí a zodpovědností s maximálním zvýšením osobní angažovanosti každého pracovníka za kvalitu odvedené práce, a tak dosáhnout zvýšení úrovně konkurenceschopnosti firmy. Str. 3 Ruští zákazníci chtějí naše odlitky Lité ocelové části turbín s provedením veškerých zkoušek a opracováním na hotovo toto je přesný popis ideální zakázkové náplně pro Divizi Slévárna odlitků. A právě takovou referenční dodávku se nám podařilo zrealizovat v červenci tohoto roku pro našeho nového zákazníka, kterým je Uralskij turbinnyj závod v Rusku. Str. 3 Duplexní oceli Moderní duplexní materiály jsou programem projektu PT35, který se zabývá vývojem a implementací vysocelegovaných korozivzdorných materiálů do výroby společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. První tavba duplexní oceli proběhla , kdy byly postupně odlity zkušební bloky pro testování tepelných režimů a mechanických hodnot, svařovací deska pro ověření způsobu svařování a zkušební odlitek pro porovnání reálných mechanických hodnot a strukturních složek.

2 Hospodářské výsledky Ekonomické ukazatele společnosti za 1 8/213 Při pohledu na graf a čísla společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. můžeme kostatovat, že plníme jak objem výroby a prodeje, tak i sledované ukazatele. Další dva grafy znázorňují, že uvedené plnění se děje díky překračovaní objemu výroby a prodeje na Divizi Slévárna válců. Na Divizi Slévárna odlitků se nám podařilo dosáhnout pozitívní hospodářský výsledek v měsíci srpnu, ale od počátku roku vzhledem k přetrvávající situaci na trhu se nám nedaří zabezpečit požadovaný objem výroby složitejších odlitků, který by nám zabezpečil požadované výsledky trvale. VS DSV DSO Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Stav pracovníků Vyrobené množství (tuny) Prodané množství (tuny) Přidaná hodnota (tis. Kč) Výkony (tis. Kč) Divize Slévárna válců Vítkovické slévárny, spol. s r.o Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota DSV Plán DSV Skutečnost Divize Slévárna odlitků Výkony Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota VS Plán VS Skutečnost Výkony Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota DSO Plán DSO Skutečnost Výkony Miroslav Herda Ředitel Útvaru Finance a účetnictví lidské zdroje jednou větou PRODLUŽOVACÍ AUDIT TÜV NORD Prodlužovací audit TÜV NORD se zaměřením na systém managementu dle ISO 91:28 proběhne ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. v měsíci říjnu 213. BOZP V průběhu prázdnin se na našich pracovištích stal 1 pracovní úraz s pracovní neschopností delší jak 3 dny. Od začátku roku do poloviny měsíce září jsme evidovali 3 pracovní úrazy, což je snížení oproti loňskému roku 1 úraz méně. FOTBALOVÝ TURNAJ Dne se uskuteční fotbalový turnaj pro zaměstnance společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Šest týmů bude hrát tentokrát ve sportovním areálu v kryté hale na Varenské ulici. Přivítáme zástupkyně něžného pohlaví FC Dívčí kopaná Vítkovice pod vedením Petra Sokola a zástupce FC Inkognito pod vedením Jana Mokrého a naše zdatné fotbalisty za VS. Přijďte podpořit své favority, první zápas zahájíme v 15. hodin. MIKULÁŠ PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ Na naše děti nemůžeme zapomenout. Letos se můžou těšit na Mikulášskou nadílku od 1. hod. v Kulturním domě K-TRIO v Ostravě Hrabůvce. ZAMĚSTNANEC ROKU Slavnostní vyhlášení deseti nejlepších zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol.s r.o se uskuteční v Café Industrial dne ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ Na základě požadavků a podnětů zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a ostatních strávníků v jídelně změnila firma EUREST sortiment nabídky. Z důvodu malého odběru byla zrušena nabídka denního tisku a bylo zrušeno výčepní zařízení, které se zprovozní jen v průběhu letních měsíců. K nápojům bude zařazen černý neslazený čaj. Rozšířil se salátový bar, ve kterém si zákazník míchá ingredience dle vlastní chuti. V nabídce se častěji objeví jídla luštěninová a byla přislíbena lepší kvalita polévek. Zástupci EURESTU připraví anketu oblíbenosti jídel a spokojenosti strávníků, ve které se budete moct vyjádřit ke kvalitě nabízených jídel a služeb vyvařujícího závodu. 2 Připravujeme cílené vzdělávání pro střední management mistry a vedoucí útvarů Vedení společnosti si uvědomuje význam středního managementu při efektivním a výkonném řízení firmy a v návaznosti na Plán vzdělávání na rok 213 a 214 se rozhodlo připravit pro střední management cílené vzdělávání Akademii mistrů. Hlavním cílem připravovaného vzdělávacího programu Akademie mistrů bude získání potřebných návyků, znalostí a dovedností pro řešení typických problémových situací při vedení lidí, zaváděných změnách ve výrobě a zefektivňování výrobního procesu. V této souvislosti proběhne v průběhu měsíce října krátké dotazníkové šetření u mistrů a vedoucích útvarů na téma spokojenosti a identifikace vzdělávacích potřeb. Na základě těchto výsledků bude připraveno cílené vzdělávání pro střední management mistry a vedoucí útvarů zaměřeno na zvládání konfliktů, vedení, hodnocení a motivaci zaměstnanců a na klíčovou roli mistra v systému řízení firmy. Na realizaci vzdělávání Akademie mistrů jsme získali dotaci z Úřadu práce v Ostravě. Vzdělávání bude realizováno do konce února 214. Petra Brožová Manažerka Útvaru Lidské zdroje Hlavním cílem připravovaného vzdělávacího programu Akademie mistrů bude získání potřebných návyků, znalostí a dovedností pro řešení typických problémových situací při vedení lidí, zaváděných změnách ve výrobě a zefektivňování výrobního procesu.

3 obchod Ruští zákazníci chtějí naše odlitky Lité ocelové části turbín s provedením veškerých zkoušek a opracováním na hotovo toto je přesný popis ideální zakázkové náplně pro Divizi Slévárna odlitků. A právě takovou referenční dodávku se nám podařilo zrealizovat v červenci tohoto roku pro našeho nového zákazníka, kterým je Uralskij turbinnyj závod v Rusku. A výsledkem je pozitivní odezva naše odlitky se zákazníku líbí po stránce kvality, dodacího termínu a jsou dodány za akceptovatelnou cenu. Spolupráce s Uralským turbínovým závodem začala na podzim roku 212, těsně poté kdy byl náš Útvar Obchod posílen o spolupráci s novým zástupcem pro ruský trh. Smlouva na dodávku odlitků byla podepsána v prosinci 212 a od tohoto data dostává naše společnost tzv. Specifikace, což jsou v podstatě odvolávky, na základě kterých vyrábíme a dodáváme odlitky pro tento závod. Fakt, že se jedná o velmi úspěšnou akvizici, potvrzuje nejen obrat již dnes přesahující 3/4 milionu EUR, ale také zájem našeho ruského partnera o další výrobky, jako jsou větší a složitější odlitky, výkovky a montované celky. V srpnu letošního roku jsme byli navíc zařazeni mezi strategické dodavatele, čímž se mění vztah naší společnosti s ruskou firmou UTZ na partnerskou spolupráci. Naše akviziční činnost na ruském trhu však pro nás neznamená pouze jednoho získaného zákazníka. Mimo Uralský turbínový závod začala naše spolupráce také se společností Silovije Mašiny, která je největším výrobcem parních a vodních turbín v Rusku. Další úspěšnou akvizicí letošního roku je dodávka pecních podložek pro nově zřizovaný závod výrobce kovaných armatur nedaleko Moskvy. Obchodní jednání probíhají i s dalšími výrobci energetických zařízení, avšak každá nová akvizice vyžaduje mnoho trpělivosti a práce při vystavování cenových nabídek a komunikaci před uzavřením nového obchodu. Obecně lze po nedlouhé době aktivity na ruském trhu konstatovat, že se jedná o trh administrativně velmi náročný, avšak stále skýtající velký potenciál pro výrobky DSO. Zcela jistě se ale nejedná o trh, který akceptuje jakoukoliv kvalitu výrobku. Kvalita a termín jsou zde hlavními kritérii hodnocení dodavatele a rozhodování o dalších zakázkách a záleží jen na nás, zda na tomto trhu obstojíme. Vít Paděra Ředitel Útvaru Obchod Výzkum a vývoj Adheze či koheze? Pevnost formovacích směsí je výsledkem interakce pojivo-ostřivo. Tak touto větou začíná kapitola ve slévárenských formovacích směsích prof. Petra Jelínka pevnost formovacích směsí jako výsledek adhezně kohézních sil. Pracovníci přípravy výroby na Divizi Slévárna válců aktuálně řeší zlepšení rozpadavosti formovacích směsí po odlití. Tento úkol je zaměřen na formovací směsi pojené vodním sklem. Ve směsi vodní sklo křemenný písek vytváří vodní sklo pojivové mosty, které po vytvrzení dávají směsi výslednou pevnost. Pro destrukci tohoto pojivového mostu je nutné překonat tzv. kohézní síly, tedy síly vzájemného působení mezi stejnorodými atomy, molekuly. Výše zmíněná fyzikální zákonitost říká: Chceme vyšší pevnosti směsi? Dejme větší podíl pojiva. Ale! Vyšší podíl pojiva zároveň znamená zhoršenou rozpadavost formy, vyšší zbytkové pevnosti formy. Řešení se nabízí v moderních tzv. geopolymerních vodních sklech. Pevnost systému křemenný písek geopolymer je závislá na vazbě mezi povrchem zrna a pojivem. Tuto vazbu tvoří síly adhezní, tedy souhrn sil chemických, fyzikálních a mechanických projevující se v molekulárních vzdálenostech. Tyto síly způsobují přilnutí dvou látek k sobě. To znamená dosažení požadovaných pevností formovacích směsí při menším množství pojiva a snížení zbytkové pevnosti. Ve spolupráci s firmou SAND TEAM, spol. s r. o., která je výrobcem gepolymerního vodního skla byly provedeny provozní zkoušky. Byly zkušebně zaformovány formy čepů. Změna pojivové složky formovací směsi neměla nežádoucí vliv na kvalitu povrchu odlitku (čepů), a naopak byla zaznamenána zlepšená rozpadavost formy. V provozních zkouškách se bude pokračovat, tak aby bylo možné vyhovět požadavkům na zlepšení rozpadavosti směsi. Tomáš Válek Metalurg Adhezní destrukce pojivového mostu. Na snímku vidíme písková zrna, pojivovou obálku. Duplexní oceli materiálová budoucnost Když jsme před pár lety na oddělení Technologické přípravy výroby poprvé zaznamenali zmínku o ocelích s přívlastkem duplexní, jednalo se o krátký článek v zahraničním časopise, který informoval o nové skupině materiálů s vysokými užitnými vlastnosti a obrovskou přidanou hodnotou obsahující minimální procento uhlíku a vysoký obsah chromu, niklu, molybdenu a dusíku. Na základě tohoto zjištění jsme se oblastí duplexních ocelí začali zabývat podrobněji, avšak k našemu zklamání jsme se dozvěděli, že v podmínkách našeho provozu tyto materiály není možno vyrábět. Jelikož se jednalo o informaci z akademické půdy, neměli jsme důvod o této informaci pochybovat a na delší dobu jsme se těmto materiálům přestali věnovat. Složku s označením DUPLEX jsme znovu otevřeli až na konci roku 211 se založením projektového týmu PT 35, který se zabýval, přesněji se stále zabývá, vývojem a implementací vysocelegovaných korozivzdorných materiálů do naší výroby. Na začátku projektu byly téměř nulové znalosti o moderních duplexních materiálech, avšak postupnými kroky, které znamenaly pomalý, ale kontinuální posun ve vývoji těchto materiálů, jsme se za dobu téměř dvou let od založení projektu dostali do bodu, kdy můžeme našemu zákazníkovi říct, že součástí našeho výrobního portfolia jsou i vysocelegované duplexní oceli. První tavba duplexní oceli (GX2CrNiMoN22-5-3) proběhla , kdy byly postupně odlity zkušební bloky pro testování tepelných režimů a mechanických hodnot, dále pak svařovací deska pro ověření způsobu svařování a zkušební odlitek pro porovnání reálných mechanických hodnot a strukturních složek. Bezprostředně po odlití této tavby jsme si ověřili, že materiál svým složením odpovídá předepsané normě zvolené oceli, avšak zdali se opravdu jedná o ocel duplexní, bylo možné zjistit až z následných mechanických a především metalografických zkoušek materiálu. Označení duplexní může nést ocel jen tehdy, pokud obsahuje přesně určité procento dané strukturní složky. Základní kovová matrice je tvořena austenitem a feritem, který musí být v přesně daném poměru (min. 4 % a max. 6 % feritu), v opačném případě nelze materiál označit za duplexní, s čímž souvisí nižší užitné vlastnosti a nižší přidaná hodnota. Testy však potvrdily správnost stanoveného výrobního postupu a my mohli konstatovat, že první duplexní ocel odlita ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. je na světě. Ačkoli bylo toto tavení a následné zpracování materiálu úspěšné, čeká nás nyní nová výzva v podobě osvojení si dalších jakostí duplexních ocelí a následně především vývoj materiálů s označením super duplexní. Už teď ale můžeme říct, že jsme před částí konkurence získali nemalou výhodu, na jejímž růstu se musí neustále pracovat. V dnešním tvrdém konkurenčním boji tuzemských i zahraničních sléváren uspěje totiž jen ten, kdo bude umět nabídnout něco, co ostatní ne. Jan Mokrý Metalurg 3

4 Projekt kvalita Bude kvalita na Divizi Slévárna odlitků naší konkurenční výhodou? Rychleji, levněji a v požadované kvalitě, to je program změny, který nastartoval strategický Projektový tým PT 46 s názvem "Kvalita na DSO jako základ naší konkurenceschopnosti". Hlavním posláním projektu, do něho bylo nominováno celkem 4 zaměstnanců naší divize, je delegováním pravomocí a zodpovědností s maximálním zvýšením osobní angažovanosti každého pracovníka za kvalitu odvedené práce dosáhnout zvýšení úrovně konkurenceschopnosti firmy. Vedoucím projektu byl ustaven Ing. Mokrý, který řídí a koordinuje činnost jednotlivých Pracovních týmů. Očekávaným přínosem z realizace projektu, jehož ukončení bylo stanoveno na konec roku 213, je: 1) zvýšení hodnoty člověka řízeného vnitřní odpovědností namísto příkazů a zákazů 2) nový motivační předpis postavený na základech zásluhového odměňování 3) termínové plnění zakázek se zvýšením standardů hodnocení spolehlivosti dodavatele 4) snížením výrobních nákladů se zvýšením výkonnosti a eliminací příčin vzniku vad a možných reklamací zlepšit HV DSO měsíčně o 3 Kč. Jaký je aktuální stav a co se nám již povedlo? Založili jsme sedm Pracovních týmů, které si rozdělily jednotlivé úkoly k naplnění cílů projektu. Pracovní tým č. 1 Popis činnosti v kontrolních místech (vedoucí p. Bartusek) tým má za úkol zpracovat Popisy kontrolní činnosti pro všechny profese a to tak, aby v jednoduché podobě na maximálně dvou stránkách byl zpracován jasný a zjednodušený popis a souhrn všech povinností vyplývajících z DTP a jiných řídících dokumentů. Všechny popisy byly členy týmu již zpracovány a v současné době probíhá připomínkové řízení před vydáním Pravidla č. 2 pro Slévárnu odlitků včetně Modelárny a Pravidlo č. 12 pro Odstředivé lití. Pracovní tým č. 2 Motivační systém (vedoucí Ing. Brožová) hlavním úkolem týmu je nastavit nová pravidla hodnocení a odměňování zaměstnanců na základě jimi dosažených výsledků a přínosů pro společnost. Tým zpracoval metodiku a pravidla k přiznání výše osobního ohodnocení na základě čtyř kritérií s možností měsíčního hodnocení nadřízeným pracovníkem. Dále je v týmu projednávána otázka změn Prémiového řádu společnosti s cílem dosažení konkrétního hodnocení pracovníků a jimi dosahovaných a ovlivnitelných výsledků. Pracovní tým č. 3 Reporting vývoje nejakosti (vedoucí p. Bartusek) tým má za úkol zavedení nového způsobu sledování a vyhodnocování vývoje a druhu příčin vzniku nejakosti formou reportingu dle jednotlivých útvarů na DSO. Tým zavedl sběr dat a realizoval první vyhodnocení dle třídníku slévárenských vad za období 8/213. Analýzy a příčiny interních vad se zavedením evidence vlastních neshod na jednotlivých útvarech začínají sloužit k definici nápravných opatření vedoucích k eliminaci opakovaně se vyskytujících vad. Pracovní tým č. 4 Formovna (vedoucí Ing. Sokol) řešena je problematika vzniku neshod na Formovně. Tým zpracoval potřeby k realizaci změn a nyní společně i s externími spolupracovníky, včetně dodavatelů surovin, postupně zavádí změny vedoucí k zlepšování daných procesů. K analýze stavu a jako podnět pro zlepšování využívá rozbor Ztrát z nekvality dle třídníku vad a denní kontrolu a hodnocení kvality forem. K snížení nákladů a ke zkvalitnění separace a regenerace formovacích směsí probíhají jednání s dodavateli k zlepšení technického stavu nebo k případnému doplnění a dovybavení daného zařízení. Pracovní tým č. 5 Tavírna (vedoucí Ing. Gebauer) tým se zabývá zvyšováním jakosti vyráběného kovu, optimalizací vsázky s cílem snížit cenu tekutého kovu a snížením energetické náročnosti při tavení. Aktuálně je řešena logistika materiálu pří sázení pecí a legování. Minimalizací prostojů a prodlev mezi jednotlivými úkony se snažíme dosáhnout úspory elektrické energie při tavení. Pracovní tým č. 6 Čistírna (vedoucí p. Šaulík) tým řeší problematiku zlepšování jednotlivých pracovišť a činností na Čistírně. Jako příklad lze uvést vypracování manuálu pro optimalizaci procesu broušení, z něhož byli pracovníci proškolení a zároveň poskytli zpětnou vazbu k dalšímu zlepšování. Obdobně je tomu i u ostatních apretačních činností. Druhým významným úkolem týmu je snížení nákladů na tepelné zpracování odlitků a válců a na předehřev odlitků před pálením nálitků. Dále se hledá optimální řešení možnosti skloubit jednotlivé tepelné režimy k dosažení optimálního vytížení žíhacích pecí. Ověřují se možnosti udržení teploty při opravě vad svařováním a předehřátých odlitků k pálení. Rovněž jsou prováděny konstrukční úpravy na tryskacích kabinách CKM a byla ověřena možnost opětovného zprovoznění závěsného tryskače. Pracovní tým č. 7 Administrace změn (vedoucí Ing. Puchová, Ph.D.) tým slouží ostatním pracovním týmům jako systémová podpora k zavádění změn. Tým se zabývá vizualizací postupu řešení jednotlivých Pracovních týmů, prezentací našich výrobků a podobně. Činnost jednotlivých Pracovních týmů je týdně kontrolována Řídícím týmem, kde jsou projednávány potřeby jednotlivých Pracovních týmů a kde je konzultován a upřesňován další postup při plnění cílů projektu. Na DSO je stále ještě co zlepšovat. Každou minutou nejakosti se efekt z našeho úsilí o co nejlepší hospodářský výsledek snižuje v průměru o 2 Kč. Sami si spočítejte, kolik nás tato nejakost v měsíčním a především ročním součtu stojí. Mírně spokojeni můžeme být nyní s faktem, že v měsíci srpnu jsme oproti červenci na jednu tunu odlitků realizovali o 8 % víceprací méně, avšak současná situace na DSO jednoznačně velí, abychom v hledání způsobu zlepšení stavu nepolevili, a vynakládané úsilí proměnili v lepší hospodářský výsledek s přínosy pro společnost a zaměstnance, kteří se aktivně do procesu zlepšování zapojí. Jan Mokrý Metalurg Pracovní tým č. 4 Formovna Časové ztráty z nejakostní výroby za 8/213 Vada Připečeniny Zatekliny Trhliny Nekov. Tryskání Nepravidelnost Chybějící vměstky povrchu povrchu část Bubliny Staženiny Vícepráce v min Rozdělení nejakostní výroby za 8/213 Ztráty z nekvality dle vady (min.) min % Připečeniny Bubliny Nekovové vměstky Trhliny Nepravidelnosti povrchu Chybějící část odlitku Zatekliny Tryskání Staženiny 4

5 Technologie Dokončena instalace soustruhu GEORG V posledním čísle loňského Zpravodaje jsme Vás v článku pana Tomáše Dolby informovali o dokončení výstavby základů pro CNC soustruh GEORG GWD 155/8/3 ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., na Útvaru Obrobna. Ve spolupráci s firmou STAMONT POZEMNÍ STA- VITELSTVÍ, s.r.o. byla realizace dokončena dokonce s mírným předstihem. V letošním roce pokračovaly práce na instalaci samotného soustruhu na výrobu inovovaných válců z materiálu HSS (KV5M), který dodala firma Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik z německého Kreuztalu. Tato investiční akce je spolufinancována z operačního programu Evropské unie Podnikání a inovace (OPPI). Pan Ladislav Slíva nám podal přesný technický popis stroje a objasnil technologické možnosti soustruhu. Velmi tuhá konstrukce stroje umožňuje obrábění široké škály materiálů. Hlavní přednosti tohoto soustruhu je jeho vysoká přesnost a tuhost. Na stroji lze odebrat velké množství materiálu v krátkém čase. Hloubka řezu dosahuje až 15 mm což umožňuje snížení průměru o 3 mm na jeden průjezd. Technologické možnosti stroje pokrývají velmi široké využití od jednoduchých ploch až po složité a velmi přesné tvarové plochy. Pro lepší představivost uvádím některá technická data, maximální délka obrobku je 8 mm, maximální průměr nad ložem a suportem je 1 6/1 55 mm. Hmotnost obrobku 3 t. Ke zvýšení tuhosti stroje přispívá výraznou mírou kompenzátor řezných sil, který vyrovnává osový tlak. Stroj je osazen lunetami 5 3 mm a 25 6 mm, které rozšiřují základní technologické možnosti, např. vrtání, vnitřní obrábění a jiné. Příkon hlavního pohonu 152 kw je plynule regulovatelný ve dvou stupních ot/min 1. Kroutící moment na I. převodový stupeň dosahuje 66 Nm. Hlavní ložisko má průměr 4/54 mm. Přestavení lunet a kompenzátoru řezných sil je zajištěno pneumatickým pohonem. Mazání vedení suportu v osách X a Z je hydrostatické. Olejová nádrž a čerpadla jsou zapuštěna a uzavřená pod podlahou. Soustruh je vybaven moderním řídicím systémem Sinumerik 84 D SL. Měření je zajištěno pomocí systému měření délek Heidenhain a otočným snímačem absolutního měření, fotoelektrickým snímáním. K rozměrové kontrole obrobku slouží obrobková sonda, která měří průměry a délky. Hodnoty jsou automaticky přeneseny do paměti stroje a následně můžou být vytištěny jako rozměrový protokol. K samotnému obrábění slouží kazetový systém, který je upnut v lamelách o šířce 7 mm a 15 mm. Lamely mají 3 polohy pro zajištění lepší tuhosti při obrábění. Automatickým měřením nástrojů v suportu odpadá nutnost předběžného seřízení nástroje. Dopravník třísek má šířku 4 mm a délku 12 m. Celý proces obrábění je velice šetrný k životnímu prostředí. Obrábění probíhá suchou metodou, a proto zde odpadá manipulace s chladícím médiem a jeho únik do oko- lí, tzv. rozprašováním. V neposlední řadě je třeba připomenout i problematickou likvidaci těchto látek. Na suportu stroje je umístěno výkonné odsávání prachu. Celkový tlak tohoto zařízení je 4 25 Pa, filtrační jednotka má plochu 9,6 m, sací výkon 2 1 m 3 /h. Podobné odsávání prachu bude nainstalováno i v třískové jámě pod dopravníkem třísek. Hladina hluku tohoto zařízení je menší než 8 db. Pro lepší představivost je přiložena fotodokumentace, kde je postupný průběh výstavby soustruhu GEORG. Ladislav Slíva Vedoucí Útvaru Obrobna BOZP Ochranné nápoje mimořádně teplé dny již za námi S velkým zájmem se setkal Den zdraví, který se uskutečnil ve středu 22. května v areálu společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Možnost podstoupit bezplatná vyšetření a poradit se o svém zdravotním stavu s odborníky využily desítky našich zaměstnanců. Máme za sebou neobvyklé období mimořádně teplých dnů. V letošních měsících a to v červnu, červenci a srpnu jich bylo celkem 16, kdy teplota přestoupila 3 C. Mimořádné teploty, které byly v některých dnech až extrémní, potrápila řadu našich zaměstnanců. Nejlépe na tom byli ti, co v těchto dnech mohli čerpat dovolenou. Podle našich předpisů mají naši zaměstnanci pracující v riziku tepelné zátěže nárok na druhý ochranný nápoj nealkoholické pivo. Ostatní zaměstnanci mají nárok při mimořádně teplých dnech na,7 l ochranného nápoje. Nezapomínejme, že naši zaměstnanci mají ale výhodu, protože všem dostupné jsou sodobary, kde si zaměstnanci mohli odebrat mnohem více nápoje, než je dáno legislativou v ČR. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Z tohoto důvodu dostávají zaměstnanci na provozech vitamínové doplňky. Na letošní mimořádné období jsme pro naše zaměstnance připravili změnu a to v inovaci vitamínových tablet od firmy MaxPharma. Multivitaminové tablety jsou obohacené o extrakt z guarany, kterému se připisují blahodárné účinky na nervovou a svalovou soustavu (pomáhá proti únavě) denní dávka v jedné tabletě je 1 mg. U výrobku s vápníkem došlo ke změně složení tak, že se navýšila denní dávka vápníku na 4 mg (což je 5% denní dávky), hořčíku a vitamin C byl nahrazen vitamin D3. Vitamin D3 pomáhá zvyšovat absorpci vápníku ze střev, čímž se zvyšuje účinnost výrobku. Doufáme, že naši zaměstnanci tuto změnu uvítali. Irena Martinů Bezpečnostní technik Tomáš Folta Manažer Útvaru Nákup 5

6 a na závěr Fotosoutěž Fotosoutěž Život v pohybu POKRAČUJE! Pro všechny zaměstnance, kteří rádi fotografují. Redakční rada obdržela již spoustu zajímavých snímků, proto neváhejte a posílejte fotky z dovolené, fotografujte sport, sportovce, sebe, zvířata nebo přírodu v pohybu a pošlete fotky na adresu nebo přineste osobně na USB či CD na Útvar LZaK. Fotografie zasílejte do konce října 213. Odborná porota členů Redakční rady vyhodnotí nejlepší snímky a výherce odmění zajímavými cenami. Naši sportovci v závodu Beskydská sedmička Marek Moravec a Jiří Seles se zúčastnili dalšího ročníku extrémního závodu Mistrovství ČR v horském maratonu dvojic. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. naše sportovce stejně jako v loňském roce finančně podpořily. Gratulujeme ke skvělým výsledkům a přejeme hodně zdaru a úspěchů v dalších závodech. Umění Italská umělkyně poprvé vystavuje v Ostravě Úspěšná umělkyně Cristina Fiorenza (*1973) pocházející z jižní Itálie, žijící ve Vídni, představí svá díla v České republice vůbec poprvé na výstavě s názvem Escape without leaving (únik bez odcházení) v INDUSTRIAL Gallery, Zahradní 1, Ostrava. Sportujete rádi a pravidelně? Pokud ano, je následující nabídka určená právě vám. Firma Multisport Benefit, Vítkovické s.r.o. ve spolupráci se slévárny společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o připravila pro naše zaměstnance speciální nabídku využití sportovních zařízení za zvýhodněné ceny. Spousta z vás již tuto nabídku aktivně využívá, následující informace jsou pro ty, kteří ještě váhají. Za pouhých 5 Kč měsíčně můžete navštívit každý den jedno smluvní zařízení, kde už při vstupu žádný poplatek neplatíte. Pouze předložíte kartu s Vaším jménem. Při cenách za nejrůznější sportovní akvitity jako bazén, badminton, tenis, fitcentra, posilovny, sauny apod. je to nabídka opravdu velmi výhodná a ušetříte při pravidlených návštěvách nemálo peněz. Seznam smluvních partnerů je uveden na webových stránkách Do programu se můžete přihlásit např. jen na jeden měsíc, Hodně štěstí na dva měsíce, nebo na půl roku dopředu, záleží na Vašich finančních možnostech. Další výhodou je, že platbu je možno hradit z Vašeho osobního účtu vedeného v naší společnosti, stačí se jen přihlásit na Útvaru LZaK a my za vás vše potřebné již vyřídíme. Pokud na osobním účtu nemáte příslušný obnos, doplatíte částku v hotovosti. V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte osobně na Útvaru LZaK, em: cz nebo telefonicky kolo bowlingu 213 Blahopřejeme! Program MultiSport = volný vstup do více než 5 sportovišť po ČR! V období červenec až září 213 oslavili pracovní výročí Flexibilita - nejste vázáni k jednomu centru, ale můžete je libovolně střídat v rámci celé ČR. Neomezený přístup - můžete navštěvovat sportovní centra neomezeně, tzn. každý den. tito zaměstnanci: Široká nabídka služeb - více než 4 sportovních aktivit ve více než 5 objektech. Prezentace programu MultiSport - Pro všechny zaměstnance Vítkovických sléváren Informace o využití sportovního a relaxačního programu MultiSport ve spolupráci s vašim zaměstnavatelem. Vaše dotazy a náměty. Místo konání: Termín: Individuální řešení vašich sportovních potřeb (návrhy nových sportovišť). BOWLING PARK čtvrtek : hod., 6 dráh Kdy: od h Kde: : jídelna EURESTU Vítkovické Mjr. Nováka 149 čtvrtek : hod., 6 dráh Ostrava-Hrabůvka slévárny Kapitáni, nahlaste své týmy do ! FINÁLE BOWLINGU Turnaj Dolní oblasti Více informací naleznete na V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na V každém soutěžním kole bude vybrána hra s nejvyšším počtem bodů (musí být celá odehraná) a sčítají se tyto hry za jednotlivá soutěžní kola. Po 3. soutěžním kole bude vyhodnoceno 6 družstev, která podle počtů nasbíraných bodů postupují do finále. Zbylá družstva po 3. soutěžním kole hru opouští, finále odehraje 6 týmů. Finále je bodováno samostatně. O vítěžství ve finále rozhoduje vyšší součet bodů ze dvou odehraných her. V případě rovnosti odehrají hráči 1 3 další hody (dle zbývajícího času). Rozhoduje nejvyšší součet bodů celého družstva za odehrané hody. Vítěz postupuje do Turnaje firem Dolní oblasti, který proběhne 4. prosince let ve společnosti Pan Matušík Josef, Nástrojař, Obrobna 4 let ve společnosti Pan Pospěch Bernard, Žíhač, DSV 35 let ve společnosti Pan Šimánek Jan, Obsluha CNC, Obrobna Pan Olszar Jaroslav, Mistr expedice, Útvar Čistírna Paní Gelnarová Stanislava, Referent plánování, DSO Paní Dudková Miroslava, Řidič, Modelárna Umělecká díla Fiorenzy jsou silně ovlivněna zkoumáním kultury bydlení. Autorka tak vytváří nové situace, které jsou v každodenním životě běžné, právě inspirované nomádstvím, křehkými stavbami starověkých kočovníků, migranty, nadměrné urbanizace a vztahy mezi velkými městy a přírodou. Tuto problematiku infiltruje do své tvorby. Křehkou a citlivě promyšlenou kresbu staví do kontrastu právě pohybu a dynamiky dopravních prostředků, ať jsou to plavidla, zvířata nebo létající balóny. Vyobrazené cesty a obydlí Fiorenzy jsou velmi pozitivní, křehké jako by se odehrávaly ve snu, plné naděje a upřímného přání k plnění si svých tužeb a svobodného jednání. Výstava potrvá do konce října. Galerie je otevřena ve všední dny od 1 18 hod. 3 let ve společnosti Pan Heczko Jan, Seřizovač, Modelárna 25 let ve společnosti Pan Bezděk Michal, Tavič, DSO Pan Hamáček Stanislav, Útvar Odstředivé lití 2 let ve společnosti Pan Kotásek Jaroslav, Kalkulant, Modelárna Pan Balarin Josef, Žíhač, DSO Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Petra Brožová, Jan Mokrý, Petr Albert, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Michal Světlík, Irena Martinů, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Jana Sněhotová, Daniel Ščurek Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 294/1, 76 2 Ostrava-Vítkovice, Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. Náklad 5 ks, neprodejné.

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. 1 SLÉVÁRENSTVÍ ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. PRINCIP Tavenina se vlije nebo vtlačí do formy, jejíž dutina má tvar a velikost odlitku.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné obrábění forem a náročných kontur - Vysokorychlostní obrábění 12.000 20.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST GF Machining Solutions Mikron MILL P 800 U ST Mikron MILL P 800 U ST Soustružení. Hrubování. Dokončování. Jediná upínací operace. Mikron MILL P 800 U ST pro simultánní soustružení je nové řešení, založené

Více

ANALÝZA RIZIK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ANALÝZA RIZIK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ANALÝZA RIZIK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Turza Lukáš turza@unmz.cz www.unmz.cz Úvod Analýza rizik Metodiky a informace Praxe Závěr Právní předpisy ČR Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA Jiří Stanislav Bodycote HT, CZ 1. Úvod Tepelné zpracování nástrojových ocelí pro práci za tepla patří k nejnáročnějším disciplinám oboru.

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM)

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Professionals in Cooperation www.ismm.cz ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. Platnost: 17. 12. 2015 Úvod Naše dodavatele považujeme

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU Sledování nákladů pomocí nákladového modelu PAF Co jsou náklady na kvalitu Náklady vynaložené výrobcem, uživatelem a společností, spojené s kvalitou výrobku a nebo služby Suma

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

COMBI U7 CNC frézovací centrum

COMBI U7 CNC frézovací centrum COMBI U7 CNC frézovací centrum - Univerzální frézovací hlava - Masivní litinová konstrukce - Ergonomický design a komfortní obsluha - Otáčky 8000 až 24000 ot/min - Minimální zástavbová plocha - 2-stupňová

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Tř ebešíně 2299 p ř íspě vková organizace zř ízená HMP

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Tř ebešíně 2299 p ř íspě vková organizace zř ízená HMP 1.4 Vymezení cílů Popis výroby odlitku ve slévárenské výrobě, včetně přípravy modelu, odlévací směsi, výrobní formy až po laboratorní zkoušky materiálu. Dále vytvoření 3D modelu odlitku v programu SolidWorks

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

3. Holečkova konference

3. Holečkova konference Standardní a nestandardní kontrolní metody při výrobě pěnokeramických filtrů VUKOPOR Ing.Vojtěch Sehnal Kontrola při výrobě filtrů VUKOPOR: Kontrola vstupních surovin: - granulometrie - ph - viskozita-konzistence

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Slévárenský dělník operátor výtluk (roštu)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Slévárenský dělník operátor výtluk (roštu) Formovna Rošt Slévárenský dělník operátor výtluk (roštu) Vykonává práce související se slévárenskou výrobou. Délka směny 7,5 hod. + 0,5 neplacená přestávka. Vyučení Pečlivost, Samostatnost Práce s hydraulickými

Více

Odpovědi na dodatečné dotazy č.3 k Zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka: Snížení prašnosti pálících a svařovacích boxů na Slévárně odlitků

Odpovědi na dodatečné dotazy č.3 k Zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka: Snížení prašnosti pálících a svařovacích boxů na Slévárně odlitků Odpovědi na dodatečné dotazy č.3 k Zadávací dokumentaci Veřejná zakázka: Snížení prašnosti pálících a svařovacích boxů na Slévárně odlitků Identifikační údaje zadavatele Název Vítkovické slévárny, spol.

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Pravidla hodnocení MÚ Moravská Třebová

Pravidla hodnocení MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla hodnocení MÚ Moravská

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA PØEDSTAVENÍ STROJE FCW ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy, podporované

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI zákazníků společnosti OLTERM&TD Olomouc, a.s. Společnost OLTERM&TD Olomouc, a.s., se dlouhodobě snaží být spolehlivým partnerem svým dodavatelům, zákazníkům i olomoucké veřejnosti..

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM CNC soustruhy řady SF - s vodorovným ložem Stroje tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 (X, Z) i ve 3 (X, Z, C) osách souvisle řízené soustruhy s vodorovným ložem a jsou určeny

Více

KONCENTRACE ZA VOLANTEM

KONCENTRACE ZA VOLANTEM KONCENTRACE ZA VOLANTEM Mgr. Stanislav Huml, V.V.V. Expert a.s. Dopravní statistiky EXPERTNÍ ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY www.expertas expertas.cz Mgr. Stanislav Huml, V.V.V. Expert a.s. Zdroj Policie

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky SLÉVÁRNY A KOVÁRNA Naši slévárenskou a kovárenskou produkci zajišťují dvě slévárny a jedna kovárna

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Jaké jsou reálné možnosti využití dotací na snižování energetické náročnosti?

Jaké jsou reálné možnosti využití dotací na snižování energetické náročnosti? EUro Finance Consulting EUFC CZ s.r.o. Jaké jsou reálné možnosti využití dotací na snižování náročnosti? Daniel Mayer, MBA EUFC CZ s.r.o. Večer s českou chemií 2013 V Praze dne 26. 9. 2013 Obsah 1) Naše

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více