OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz"

Transkript

1 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK Duben 2015

2 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti. Redakční uzávěrka všech příspěvků včetně do květnového čísla je 14. dubna. Příspěvky došlé po tomto datu už nemusí být otištěny. Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Press Group a. s., Cyrilská 14, Brno Grafická úprava programových stránek Domu kultury: Martina Pavlasová Distribuce: Česká pošta s. p., Hlavní 800, Ostrov Šéfredaktorka, editorka: Irena Janečková Korektury: Irena Janečková (Korektury se netýkají ani graficky zpracovaných textů od přispěvatelů.) Redakční rada (a z): Pavlína Lišková, Martina Pavlasová, Ing. Josef Železný Názory přispěvatelů se nemusí shodovat se stanoviskem redakční rady. Příspěvky zasílejte na: (nebo případně doručte do Infocentra DK Ostrov, tel , Upozornění: Pod příspěvek se vždy podepište celým jménem. Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. Inzerce: posílejte na (nebo nebo se obraťte na Infocentrum DK Ostrov, tel , Registrační značka: MK ČR E Webové stránky měsíčníku: - zde najdete všechny příspěvky, které z praktických důvodů nebylo možné otisknout v měsíčníku. Titulní fotografie: Bílá brána, autor: David Papánek VERNISÁŽ PŘEDSTAVILA PŘESHRANIČNÍ PROJEKT V rámci projektu Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko, spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj, se 19. února uskutečnilo páté přeshraniční sympózium a vernisáž výstavy nazvané Setkáváme se Výstava představuje jak samotný projekt, tak obě zrekonstruované historické budovy: ostrovský zámek a Wiesenthaler K3 s muzeem, knihovnou a infocentrem. Rekonstrukce vnitřního nádvoří (Dvorany) byla realizována a spolufinancována právě z tohoto projektu a vyžádala si náklady 1,6 milionu eur. V průběhu sympózia se návštěvníci mohli seznámit nejen s výstavami ve Dvoraně, ale i s expozicemi v podkroví a sala terreně zámku. Mgr. Zdenka Čepeláková se starostou Kurort Oberwiesenthalu Dipl.-Ing. Mirko Ernstem a Evou Blaschke z muzea Wiesenthaler K3. Foto: Zuzana Železná Kurátorka výstav Miluše Kobesová pohovořila o působení rodu Šliků v regionu a nejzajímavějších exponátech, např. šlikovské pokladnici. V sala terreně se pak hosté, mezi kterými byli hlavně studenti gymnázia, dozvěděli více o rudném dolování v Krušných horách. Program pokračoval opět ve Dvoraně vystoupením Pěveckého sboru Gymnázia Ostrov a souboru ZUŠ Písk-Písk. Akce se zúčastnil i starosta města Kurort Oberwiesenthal Mirko Ernst, pracovnice muzea Wiesenthaler K3 Eva Blaschke, starosta města Ostrova Pavel Čekan, zastupitelka a kronikářka Walburga Mikešová, tajemnice MěÚ Jana Punčochářová a historička Zdenka Čepeláková. Zuzana Železná, OKS MěÚ (kráceno, více na: AKTUALITY Z MĚSTA ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL Po dohodě zřizovatele s vedením ostrovských mateřských škol proběhne 22. a 23. dubna vždy od do hod. a od do hod. zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od ve všech mateřských školách v Ostrově. Žádáme rodiče, aby navštívili při zápisu pouze jednu mateřskou školu a s sebou přinesli: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče), cizinci potvrzení o pobytu dítěte na území ČR; u zápisu se domluví na termínu předložení potvrzení od dětského lékaře. Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před začátkem povinné školní docházky, děti s trvalým pobytem na území města, sourozenci již zapsaných dětí a podle věku děti až do naplnění kapacity jednotlivých mateřských škol. Děti, kterým k září 2015 ještě nebudou tři roky, mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, v jakém budou žádosti do mateřských škol doručeny. Bližší informace na webových stránkách jednotlivých MŠ. Názvy mateřských škol v Ostrově, web adresy: Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, Ing. Bc. Dagmar Hríňová, Odbor kancelář starosty PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: týdnů. Cena ,- Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: v sobotu 11. dubna 2015 Ostrov u čerp. stanice Benzina hod. Případné bližší informace: Po-Pá hod., tel , , Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky 2 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN 2015

3 REGULACE HAZARDU V OSTROVĚ Ostrovští zastupitelé projednali 9. února problematiku regulace hazardu ve městě. V Ostrově platí dvě obecně závazné vyhlášky, lokalizující a časově omezující provoz výherních hracích přístrojů. Dle dlouhodobého monitorování ze strany policie nemá provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních video-loterijních terminálů takový společenský, sociální a ekonomický dopad, jak se obecně předpokládá. Palčivějším problémem je distribuce a užívání drog a požívání alkoholu. Každoroční příjmy z hazardu do rozpočtu města nejsou zanedbatelné (2014 cca tis. Kč). Z těchto prostředků se podporují neziskové organizace v oblasti sportu, kultury, soc. služeb, zdravotnictví ad. Z pracovního setkání zastupitelů vzešly určité výstupy: 1) Nezakazovat provozování hazardních her na území města. 2) Vyčkat, jak se vyvine situace po účinnosti zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (leden 2016). 3) Při zpracování návrhu nové vyhlášky vzít v potaz Stanovisko ÚOHS k regulaci provozu loterií a podobných her obcemi. 4) Zavést povinnost umístit do provozoven monitorovací zařízení. 5) Zapojit od účinnosti nového zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her do problematiky právní úpravy hazardu na území města i majitele, provozovatele hracích přístrojů a interaktivních video-loterijních terminálů a uzavřít společné memorandum. 6) Zvýšit kontroly policie a intenzívně spolupracovat s úřadem práce v termínech vyplácení soc. dávek, příp. omezení doby provozu hazardních her. 7) Zohlednit v návrhu obecně závazné vyhlášky sjednocení času provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních video-loterijních terminálů. (Více na: TZ ) PODAŘÍ SE ZMĚNIT VYHLÁŠKU O HRACÍCH AUTOMATECH? Poslední dobou jsme svědky toho, jak jedno město za druhým mění obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu. Všechna bez výjimky těmito novelizacemi zpřísňují pravidla pro existenci hazardu na svém území (např. město Chomutov hrací automaty úplně zakázalo). Naše město bylo jedno z prvních, které využilo tehdejšího nového zákonného zmocnění (2003) a zakázalo provoz výherních hracích přístrojů na Starém městě, Jáchymovské a Hlavní ul. Všude jinde musí být automaty po 22. hodině (o víkendech po půlnoci) vypnuty. Tehdy nás k tomu vedl především masivní nárůst nových heren a s ním spojený růst kriminality. I vlastníci automatů přiznávali, že naše vyhláška je férová, nikoho nezvýhodňuje. Ale pokrok nelze zastavit, od té doby vznikly nové, mnohem nebezpečnější hrací stroje. Vedle klasických automatů, kam hráči hází jen mince, byly do provozu uvedeny interaktivní video-loterijní terminály, kde lze během chvíle prosázet celou výplatu. Na ně se naše současná vyhláška nevztahuje, proto nejsou omezeny místně ani časově. Zcela paradoxně tam, kde klasický automat vůbec nesmí být, video-loterijní terminál může jet nonstop. Současná vyhláška je evidentně zastaralá, jelikož vycházela z technické podoby automatů před 12 lety, a zejména také z tehdy platných zákonů. Současná legislativa je zcela jiná a pravomoc, kde a kdy může být provozován hazard, má v rukou město. K této problematice se v únoru pracovně sešlo Zastupitelstvo města Ostrova. Ocenili jsme možnost neoficiálně záležitost prodiskutovat a při té příležitosti získat informace z oblasti bezpečnosti ve městě. Informováni jsme ale byli i o dalším nárůstu zmíněných interaktivních video-loterijních terminálů v Ostrově, kterých je dnes povoleno 69. Nejvíc je jich nově U Kulaté báby. Bohužel, vedení města prý novelizaci původní vyhlášky nechystá. Jedním z důvodů je připravovaný zákon o loteriích, který má vejít v platnost v lednu Podle našich informací, které jsme si ověřili u odpovědných pracovníků Ministerstva financí, nový zákon nijak nezmění pravomoci obcí rozhodovat, kde hazard omezen bude a kde ne. Tato pravomoc a odpovědnost bude obcím i do budoucna zachována. Není tedy na co čekat, a proto jsme se rozhodli na nejbližším zastupitelstvu předložit společný návrh aktualizované vyhlášky. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud jsme jednou v Ostrově řekli, že chceme hazard regulovat, měli bychom nástroje udržovat aktuální a funkční. Jsme si vědomi, že město bude mít z hazardu menší příjem do rozpočtu, ale i tak se domníváme, že to za to stojí. Ing. Jan Bureš (zastupitelský klub ODS); Ing. Marek Poledníček (zastupitelský klub Ostrováci.cz); Jitka Samáková (zastupitelský klub STAN) PODNIKATELSKÉ FÓRUM Zastupitelé města se v únoru sešli s jednateli a zástupci firem působících na území Ostrova. Podnikatelské fórum se pořádá z iniciativy vedení města již pátým rokem. V posledních letech byla ke spolupráci přizvána i Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, se kterou město Ostrov uzavřelo loni smlouvu o vzájemné spolupráci. Přivítání se ujal starosta města Pavel Čekan. Pro účastníky byly připraveny tyto přednášky: Smlouva a nový občanský zákoník (Libor Čihák, společnost První rekodifikační o.p.s), Strategie a projekty Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje 2015 (ředitel Krajské hospodářské komory KK Stanislav Kříž), Přehled změn v daňových a účetních předpisech (vedoucí kontrolního oddělení FÚ Karlovarského kraje Lukáš Mrázek), Aktuální novinky z oblasti živnostenského podnikání (Vladimíra Žlutická, vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Ostrov). Přes nepříliš velký zájem ze strany ostrovských podnikatelů bude město pokračovat v této aktivitě i v následujících letech. (Podle TZ , více na: NOVÁ CISTERNA PRO HASIČE Ostrovští hasiči dostali v únoru novou cisternovou automobilovou stříkačku. Karlovarský kraj na ni přispěl dotací jeden milion korun, město Ostrov doplnilo zbývajících Kč. Slavnostního uvedení vozidla do provozu se zúčastnili ostrovští zastupitelé v čele se starostou Pavlem Čekanem, ředitel HZS Karlovarského kraje Václav Klemák, náměstek pro integrovaný záchranný systém AKTUALITY Z MĚSTA Ostrovským hasičům slouží nová stříkačka. Foto: Archiv MěÚ Ostrov a operační řízení Oldřich Volf, ředitel územního odboru Karlovy Vary Roman Krumphanzl a pracovníci KÚ Manfred Kraus a Jana Pavlíková. Klíčky od vozidla převzal od starosty velitel JSDH Ostrov, Josef Černý ml. (Více na: TZ ) OSTROVŠTÍ HASIČI V ÚNORU V únoru si naši pomoc vyžádala záchranná služba z Jáchymova, když bylo ve třech případech nutno otevřít byt (v Ostrově v ul. Májová, Masarykova a v jáchymovském domově důchodců). Dvakrát jsme pomáhali ZZS Jáchymov s transportem pacienta do sanity (ul. S. K. Neumanna a Masarykova) a byli jsme nápomocni při vyzvednutí imobilního pacienta z vany. U pěti dopravních nehod jsme zasahovali společně s jednotkou HZS Karlovy Vary. Nehoda dvou osobních aut se stala na silnici mezi Stráží nad Ohří a Bočí, další na abertamské křižovatce, kde se srazila dvě osobní auta, dodávka a traktor; na místě zasahovala i Horská služba Boží Dar. Další tři nehody se staly v Ostrově na křižovatkách Hlavní třída-komenského, Jáchymovská a Štúrova. Požár plastového kontejneru jsme likvidovali v Luční ulici. V Masarykově ul. jsme pomocí výškové techniky z KV zachraňovali kočku ze stromu. STĚHOVÁNÍ ČR + EVROPA chle bře tel./fax: mobil: Milan Kuna, JSDH Ostrov evně OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN

4 AKTUALITY Z MĚSTA KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zkrácený seznam poskytovatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb a aktivit zajišťovaných zájmovými organizacemi ve městě Ostrov a obcích v působnosti města pro rok 2015 Činnosti vyplývající ze zákonů a vyhlášek ČR zajišťované státní správou ČR, sociální a zdravotní oblast: Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, tel , fax , Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ved. Miroslava Světlíková, tel , Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Ostrov, Klínovecká 1407, Ostrov, tel (Podatelna), fax , ved. Dana Macolová, tel , Sociální a sociálně zdravotní služby a zájmové aktivity pro občany ostrovského regionu: Agentura Katka, Na kopci 1237, Ostrov, tel (záznamník), zdravotní terénní služba Centrum pro zdravotně postižené KK, Sokolovská 54, Karlovy Vary, , , ambulantní a terénní služby, centrumprozdravotnepostizenekarlovarskehokraje Člověk v tísni, Programy sociální integrace, Nádražní 544, Sokolov, koordinátor služeb Markéta Kavalíková, DiS, tel , sokolov Oblastní charita, ředitel Mgr. Tomáš Fexa, tel , , cz, kontaktní místo charitních služeb: Lidická 1036, Ostrov, Charitní šatník Veronika. Dobrovolnická služba Tereza. Kontaktní místo sv. Vojtěcha. Humanitární sklad použitého nábytku. Multifunkční místnost. Náhradním rodinám nabízí, Brigádnická 706, Ostrov, tel , Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Národní rada osob se zdravotním postižením, Jugoslávská 3/1706, Karlovy Vary, krajská koordinátora a předsedkyně Ing. Jitka Líkařová, tel , NIPI bezbariérové prostředí, konzultační středisko, Jugoslávská 3/1706, Karlovy Vary, vedoucí Hana Skopová, tel , Nemos Plus, U Nemocnice 1161, Ostrov, zdravotně-sociální pracovnice Leona Schenková, DiS, tel , , pobytová služba, Občanské sdružení Res Vitae Karlovy Vary, Blahoslavova 659/18, Karlovy Vary, jednatelka Eva Andrejsková, tel , Pečovatelská služba. Rodinná poradna. Krizové centrum. Linka důvěry; Občanské sdružení Světlo Kadaň, manažer sekce adiktologických služeb Mgr. Lucie Halouzková, tel , Terénní program pro uživatele návykových látek a pro sociálně vyloučené lokality. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Ostrůvek, o. s., rodinné centrum (Aktivity pro všechny generace), Lidická 1036, Ostrov, jednatelka Pavlína Lišková, tel , Planeta neslyšících, Horská 873/14, Ostrov, Miroslav Plachý, tel , Svaz diabetiků ČR, Lidická 1036, Ostrov, předseda Judita Ilková, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Kollárova 1122/3, Ostrov, předseda Františka Meissnerová, tel Svaz tělesně postižených v ČR, Lidická 1253, Ostrov, předseda Ing. Jiří Žemlička, tel , , poradenská činnost, TyfloCentrum Karlovy Vary, Hlavní třída 1365, Ostrov, Pavlína Lišková, , , ambulantní a terénní služba, Vialin, provozovna, Vojkovice, Mgr. Zdeněk Kubálek, tel , zdravotní a sociální rehabilitace a společenská integrace zdravotně postižených osob, Zájmová skupina důchodců, Klínovecká 1204, Ostrov, předseda Josef Musil, tel , Zdravotnické potřeby Petričko, Brigádnická 706, Ostrov, tel , Sklad a centrála; Reha-Tech, Krušnohorská 790, Ostrov, tel , , Pobytové služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mariánská 2, Jáchymov, Ostrov, ředitel Ing. Pavel Novák, tel , , Domov pro seniory, Nádražní 268, Pernink, ředitel Bc. Alfréd Hlušek, tel , Domov pro seniory Květinka, Krušnohorská 788, Ostrov, ředitelka Sabina Fialková, tel , Dům s pečovatelskou službou, Na Slovanech 1053, Jáchymov, správce František Mandlík, tel Oblastní charita, ředitel Mgr. Tomáš Fexa, tel , , cz; Pobytové služby v Hroznětíně, pobytové a ambulantní služby v Ostrově. Kontaktní místo charitních služeb: Lidická 1036, Ostrov REHOS Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, Perninská 975, Nejdek, ředitelka Olga Pokorná, DiS, tel , , pobytová služba, Zpracovala Zdenka Bučková, MěÚ Ostrov; (více na stránka pro KPSS Ostrov) ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE 2. února hod. Občan v Lidické ul. slyšel souseda volat o pomoc. Hlídka s mužem mluvila přes zamčené dveře a zjistila, že 81letý muž upadl a nemůže se zvednout. Zakrátko přišel jeho vnuk a byt otevřel. Ležící muž si stěžoval na bolest prsou, že se mu špatně dýchá. Hlídka jej uložila do stabilizované polohy a přivolala záchrannou službu 4. února 0.49 hod. Žena oznámila, že její spolubydlící chce spáchat sebevraždu. Hlídka neprodleně vyjela na místo, kde po bytě pobíhal zmatený muž a vykřikoval, že se oběsí. Hlídka muži domluvila a ten si sebevraždu rozmyslel. Poté jej převezli na psychiatrické oddělení nemocnice. 14. února 3.41 hod. Muž z Vančurovy ul. volal, že na něj stále někdo zvoní a tvrdí, že zde bydlí. Byl to podnapilý, který si spletl zvonek. Muž se hlídce i oznamovateli omluvil a strážníci jej pak nasměrovali do správného bytu. 16. února hod. V Severní ul. ležel na ulici 66letý muž, který měl problémy s chůzí, při návratu z procházky upadl a nedokázal se zvednout. Hlídka mu pomohla a doprovodila jej domů, kde si ho převzal syn. 19. února hod. Starosta města Pavel Čekan oznámil, že u autobusové zastávky u Městského úřadu někdo poškodil plechovou výlepovou plochu. Hlídka ze záznamu kamerového systému zjistila, že dva mladíci, posíleni alkoholem, vyzvali na souboj výlepovou tabuli. Po četných kopech a ranách pěstí uspěli a spokojeni odešli neznámo kam. Strážníci, díky znalosti katastru města, muže vypátrali a udělili jim blokovou pokutu v maxim. výši. Jeden mladík požádal, aby si mohl způsobenou škodu odpracovat. Tuto možnost mu ředitel DK Ostrov poskytne. 24. února 9.07 hod. Na hlídku MP se obrátila žena, že se nemůže dovolat 87leté mamince a má obavu o její zdraví. Hlídka ihned vyjela do bytu matky, ale ta uvedla, že jí telefon nezvonil. Strážníci zjistili, že žena má odpojený kabel z telefonní linky, kabel zapojili a ověřili funkčnost telefonu. Poté situaci vysvětlili dceři ženy. Ladislav Martínek, ZVMP Ostrov 4 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN 2015

5 JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA Blokové čištění se bude provádět vždy v době od 7.00 do hod. Duben (ulice) 1. dubna: Kollárova; 2. dubna: Severní; 7. dubna: Masarykova (Hlavní Severní); 8. dubna: Májová (Kollárova Luční); 9. dubna: Hlavní (Jáchymovská Luční), za policií; 14. dubna: Hlavní (Luční penzion), penzion; 15. dubna: Štúrova, Palackého; 16. dubna: bývalá kulatá drogerie, za poštou; 21. dubna: Jungmannova, Šafaříkova; 22. dubna: Družební, Zahradní; 23. dubna: Lidická (Jáchymovská Masarykova); 28. dubna: Masarykova (Lidická Krušnohorská), Seifertova; 29. dubna: Lidická (od Klínovecké); 30. dubna: Lidická horní, Lidická (Klínovecká Masarykova). Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané k stálému parkování) budou čištěny bez celodenních uzavírek. TEPLOFIKACE 4. ETAPA Šárka Vaňková Výkopové práce ve městě zahájeny Akce: Snížení emisí v Ostrově, Teplofikace 4. etapa, Horkovodní přivaděč do města včetně hlavní VS na zdroji, dotované v rámci dotací Státního fondu životního prostředí. V březnu byly zahájeny práce v ul. Dukelských hrdinů, kde došlo k prvním dopravním omezením. Schéma ukazuje situaci v ul. Nádražní a Dukelských hrdinů v té bude uzavřen úsek od kruhového objezdu v Nádražní k odbočce do Čapkovy ul. do 5. dubna. Od do zde bude povolen jednosměrný provoz ve směru od Krušnohorské. V části ul. Dukelských hrdinů je už zaveden jednosměrný provoz ve stejném směru; takto se zde bude jezdit do Nádražní ul. bude uzavřena v úseku mezi kruhovým objezdem a Hornickou od do Termíny dopravních omezení jsou sice jen předběžné, ale neočekáváme, že by se výrazně lišily od skutečnosti. Více na: a v kabelové TV. Ing. Michal Tajer, Ostrovská teplárenská, a.s. AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV Absolventům kvalifikačního kurzu bylo slavnostně předáno Osvědčení pro výkon povolání sanitář. Kurzu se zúčastnilo 23 zájemců (21 zaměstnanců nemocnice, dva externí účastníci). Absolventi prošli praktickými a teoretickými zkouškami, kde museli prokázat znalosti a dovednosti poskytování ošetřovatelské péče a teoretické vědomosti potřebné pro výkon profese sanitář. V současnosti probíhá další kvalifikační kurz Sanitář (ukončení ). Po úspěšném složení teoretických a praktických zkoušek získají účastníci akreditaci platnou pro všechna zdravotnická zařízení v ČR. Cílem kurzu je připravit účastníky k výkonu povolání sanitáře, aby byli schopni zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout první pomoc a psychologicky přistupovat k nemocnému. Absolvent získá schopnosti respektovat materiální a finanční zdroje a získá předpoklady k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví. Odborným garantem kurzu a kontaktní osobou je Helena Piškaninová, náměstek pro ošetřovatelskou péči NO, Předporodní kurzy Nyní právě probíhají předporodní kurzy pro nastávající maminky. Cena je 500 Kč, kurz trvá sedm týdnů. Je vhodný pro ženy od ukončeného 24. týdne těhotenství. Součástí je prohlídka porodního sálu ostrovské nemocnice a mj. možnost konzultace s porodníkem, anesteziologem, pediatrem a zdravotní sestrou novorozeneckého oddělení. Lekce jsou každé úterý AKTUALITY Z MĚSTA hod. pod vedením porodní asistentky. Přihlásit se je možné i během již probíhajícího kurzu. V případě absolvování a řádného uhrazení předporodního kurzu je doprovod u porodu zdarma. Schéma odborných přednášek: Prenatální období, fyziologický porod, nefyziologický porod, šestinedělí, kojení, péče o novorozence a kojence, závěrečná lekce. Objednávky a informace: tel Začátek dalšího předporodního kurzu je v úterý 7. dubna. Andrea Zvolánková, PR specialista NO PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL Dle usnesení Rady města bude v době letních prázdnin pro děti z mateřských škol, jejichž rodiče jim nemohou zajistit péči po celou dobu uzavření MŠ, ve které mají dítě zapsané, zajištěn provoz takto: Od 1. do 31. července: Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766 bude zajišťovat provoz pro své vlastní děti a děti z Mateřské školy Ostrov, Masarykova Od 1. do 31. července: Mateřská škola Ostrov, Halasova 765 bude zajišťovat provoz pro své vlastní děti včetně dětí z Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045 a ZŠ J. V. Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996. Od 3. do 31. srpna: v Mateřské škole Ostrov, Palackého Bližší informace získají rodiče u ředitelky/ředitele své mateřské školy. V ostatních uzavřených školách budou probíhat opravy a rekonstrukce. POČET OBYVATEL MĚSTA OSTROVA Ing. Bc. Dagmar Hríňová, Odbor kancelář starosty K datu 1. března evidujeme počet občanů města Ostrova (celkový počet obyvatel včetně cizinců s trvalým pobytem je ). V roce 2014 se narodilo v ostrovské porodnici 535 dětí a na území Ostrova 320 osob zemřelo (údaje o narozených a zemřelých osobách jsou souhrnné, bez možnosti určení příslušnosti k našemu městu). Ladislav Jiskra, Odbor dopravně správní SERVIS / VÝKUP PRODEJ / PROTIÚČET HELP FINANCIAL s.r.o. Servis telefonů a tabletů, aplikace fólií 250 nových a použitých telefonů skladem výkup za super ceny - garantované ceníkem Půjčíme Vám od 5 do ,- Kč zvýhodněný protiúčet - nový za starý Lidická 180 bývalý zverimex Aquaterra Otevřeno: Pondělí - Pátek 9:00-12:00, 13:00-17:00 Tel.: 773 mobtel ( ) e-m.: QR vizitka Volejte obchodního zástupce Mobil: OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN

6 PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY GYMNAZISTŮ Sportovní hvězda gymnázia Anna Zekuciová Foto: Archiv Gymnázia Ostrov V souladu s ideálem starořeckého principu kalokagathie, rovnováhy mezi rozvojem těla a duše, se vyučující tělesné výchovy snaží vychovat gymnazisty k lásce k pohybu a sportu, nejen při tradičním vyučování, ale i ve sportovních kroužcích či na lyžařském nebo cykloturistickém výcviku. Nejlepším důkazem, že se jim práce daří, jsou nemalé sportovní úspěchy, jež studenti každoročně dosahují. Z aktuálních je to úspěch chlapeckého týmu florbalistů vyššího gymnázia, který po vítězství v okresním i krajském kole postoupil do předkola republikového finále, z něhož si odnesl bronzovou medaili. Studentům nižšího gymnázia se daří v házené. Dívky po 2. místě v okresním kole získaly bronz v kole krajském a chlapci se po vítězství v krajském kole probojovali do předkola republikového finále. Stejně tak se dařilo chlapeckému týmu sálové kopané, který se prvním místem v okresním kole kvalifikoval do kola krajského (další výsledky na Největší sportovní hvězdou, kterou se může ostrovské gymnázium chlubit, je bezesporu Anna Zekuciová z oktávy A, která koncem února na halovém mistrovství ČR v lehké atletice obsadila vynikající 4. místo v halovém víceboji! Výsledek o to cennější, že to byl její první velký závod v nejvyšší ženské kategorii. Andulce gratulujeme, držíme jí palce u maturity, která ji čeká, a všem sportovcům gymnázia i jejich trenérům a učitelům přejeme nejen spoustu medailí a překonaných rekordů, ale hlavně hodně radosti ze sportu a pohybu vůbec. ZŠ MÁJOVÁ OSTROV Mgr. Jiří Fresser Další soutěž MSO (florbal) se odehrála 12. března. Družstvo dívek i chlapců se utkalo v turnaji s vrstevníky z dalších škol ve skupině okresního kola. Chlapci skončili na třetím místě, děvčata předvedla bezchybný výkon a ve své kategorii zvítězila. Tím získala postup do okresního finále v Nejdku. Za reprezentaci děkujeme florbalistům ze třetí, čtvrté a pátých tříd. Jmenovitě soutěžili: Matěj Orava, Jakub Nekvinda, Kryštof Kalina, Jakob Kraus, Šimon Albrecht, David Berka, Filip Přerost, Vilém Šmídl, Zuzana Syptáková, Tereza Brožová, Nikol Ederová, Nikol Mašková, Tereza Foto: Z archivu školy Herbánszká, Kateřina Báchorová, Adéla Krchová. V březnu se žáci I. st. rozloučili se zimním stadionem, kam pravidelně docházeli bruslit. V dubnu načerpáme síly o velikonočním volnu a budeme držet palce páťákům a deváťákům, kteří skládají přijímací zkoušky na střední školy (více na ZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ OSTROV I přesto, že si děti v březnu užily jarní prázdniny, stihly se zúčastnit několika soutěží a splnily úkol zadaný školním parlamentem. Úkol spočíval v hledání symbolů po celé škole, vyluštění tajné zprávy a výrobě tibetských lungt, které nyní zdobí téměř každou třídu. Na I. stupni probíhají besedy s městskou policií, která děti seznamuje s nebezpečím drog a osobním bezpečím na ulicích. Žáci ročníků se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea. Zatím proběhlo školní kolo, finále se uskuteční 29. dubna. Foto: Z archivu školy Mgr. Michaela Budaiová Matěj Klouda a Leona Tomcová opět obsadili 1. a 2. místo v krajském kole olympiády v ruském jazyce a v okresním kole zeměpisné olympiády se Tomáš Wenclowský umístil na 3. místě. Všem třem děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Nesmíme zapomenout na Viktorku Uhlíkovou z 2. C, která si vyzpívala 3. místo v okresním kole soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu. Děti ze všech oddělení školní družiny si užily Masopustní karneval s diskotékou, soutěžemi a nákupem dobrot ve stánku za vyhrané žetony. Mgr. Zdena Nováková MDDM OSTROV VOLNÝ ČAS 43. výročí založení Domu dětí 1. dubna hod. K výročí nadělíme všem příchozím v tento den vstup zdarma na všechna hřiště MDDM a do heren ricochetu, stolního tenisu a do posilovny. Velikonoční tvoření 2. dubna hod. Tvůrčí dopoledne s velikonoční a jarní tematikou pro děti i dospělé pořádané s OS Benjamin, lektory kurzů uměleckých řemesel a květinářstvím v Dlouhé ul. Vyrábění jarních zápichů, pletení pomlázek, aranžování a výroba věnců, zdobení perníčků, malování vajec ad. Přineste si vyfouknutá nebo vařená vejce a přezůvky. Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže 2. dubna hod. Vyhlášení vítězů velikonoční soutěže ve třech kategoriích na téma Velikonoční pomlázka. Výstava všech prací bude ke zhlédnutí do v Domu dětí. Velikonoční florbalový turnaj 3. dubna hod., modré hřiště u MDDM Otevřený turnaj pro čtyřčlenná družstva kamarádů či spolužáků ve věku 9 až 15 let. Hra na čtyři hráče v poli, bez brankáře, na malé branky. Přihlaste se nejpozději do v kanceláři Domu dětí nebo na: Jarní výlet do ZOO Plzeň 18. dubna Celodenní výlet pro rodiče s dětmi a samotné děti od 8 let organizovaný s OS Benjamin. Doprava autobusem a vstupné pro děti zdarma (poplatek 140 Kč za vstup uhradí pouze dospělí). Přihlášky od 7. do 15. dubna v MDDM. Více na tel Sportovní přenocování dubna Tradiční přenocování v Domě dětí pro školní děti od 6 let, tentokrát ve sportovním duchu. Tradiční i méně známé sportovní hry a soutěže, sporty individuální i kolektivní. Přihlášky od 9. do v MDDM. Cena 120 Kč Slet čarodějnic a čarodějů 30. dubna hod., Dětská letní scéna Tradiční slet čarodějnic připravený ve spolupráci s OS Benjamin a EC. Čarodějnice a čarodějové absolvují výuku v čarodějné škole Alamíry Paznechtové: tanec, čarování, věštění, zaklínání a ovládání koštěte. Zvolíme královnu sabatu a zaletíme si do Ekocentra symbolicky upálit nejošklivější čarodějnici a opéct vuřty. Děti v maskách mají občerstvení zdarma, ostatní si vuřty přinesou. Sportovní hřiště, minigolf V dubnu budou všechna sportoviště v areálu MDDM otevřena ve všední dny hod., o víkendech hod. Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: všední dny tel Informace k akcím a kroužkům: všední dny hod. na tel , Bc. Dagmar Gburová, ved. Oddělení nepravid. činnosti 6 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN 2015

7 EKOCENTRUM Velikonoční prázdninová dílna 3. dubna hod. Vyrábění velikonočních zápichů a dalších dekorací z pedigu. Přezůvky s sebou. Vstup zdarma. Zvířátka z odpadu aneb Recyklujeme kreativně Do 17. dubna se můžete zapojit do výtvarné rukodělné soutěže Zvířátka z odpadu, v kategoriích: předškoláci, školáci do 10 a nad 10 let. Tvořit lze z jakéhokoli odpadového materiálu. Výrobky označte jménem, věkem, školou a tel. kontaktem a odevzdejte v kanceláři EC. Vítěze vyhlásíme v rámci Dne Země. Den otevřených dveří Ekocentra 22. dubna hod. V rámci Dne Země zveme širokou veřejnost a všechny děti ostrovských MŠ a ZŠ k návštěvě. Den Země 22. dubna hod. Oslavy světového Dne Země letos nově. Přiblížíme Zemi jako matku života a zdroj obživy. Program byl připraven s MDDM, OS Benjamin, Lesy ČR, Statkem Bor a SZeŠ Dalovice: soutěže, úkoly, sázení rostlinek, ochutnávka čaje z babiččiny zahrádky, dojení kravičky, poznávání bylinek, čistění potoka, ukázky kovářství, prodej produktů Statku Bor ZEOS spol. s r.o., domácí sladkosti, jízdy na ponících, vyhlášení vítězů výtvarné soutěže aj. Vstup zdarma. Poznej a chraň duben až listopad Každý týden najdete na nástěnce ve vstupní hale EC otázku týkající se našich zvířátek nebo zvířat ve volné přírodě. Do soutěže se může přihlásit kdokoli vyplněním soutěžní kartičky. Uveďte své jméno, příjmení, adresu a telefon. Vždy na konci měsíce vylosujeme čtyři výherce a jména uveřejníme i v OM. Návštěvní hodiny v dubnu: denně hod. Přijďte si prohlédnout zvířátka uvnitř i venku, nyní i o víkendech. Dopoledne rádi přivítáme děti z MŠ, ZŠ i SŠ, jimž nabízíme prohlídky s odborným výkladem. Vstup zdarma. Děkujeme všem, kteří zvířátkům nosí tvrdé pečivo, konzervy, krmení pro ptáky, zeleninu, vaječné skořápky, zrní pro hlodavce aj. Budeme velice rádi za další takovou podporu. Informace k akcím a kroužkům: všední dny hod. na tel , JARNÍ DĚTSKÁ BURZA Petra Žlutická, vedoucí EC Ve spolupráci s Domem kultury Ostrov pořádáme oblíbenou burzu Vše pro děti od 0 do 12 let (oblečení, hračky, kočárky, autosedačky apod.). Prodej v sobotu 25. dubna od do hod. v prvním patře v DK. Číslo prodávajícího a další informace obdržíte na u: Za tým burzy se na vás těší Dáša Machková. MĚSTSKÁ KNIHOVNA V DUBNU 4. až 6. dubna bude knihovna uzavřena! Fotíme jaro až do 30. dubna Soutěž pro amatérské fotografy, stačí zaslat nám fotografii našeho města na: iqrace 1. dubna až 30. května Soutěž pro děti a mládež v hledání QR kódů, správných odpovědí a sbírání bodů (více na: Účast v soutěži je zahrnuta do Knoflíkování, akce Oddělení pro mládež. Sbírej nejen qr kódy, ale také knoflíky. Aprílový mazanec, učebna, vstupné zdarma 1. a 2. dubna hod. Upečte nejlepší velikonoční mazanec, přineste jej do knihovny a vyhrajte kuchařku! Své vypečené výrobky noste od 1. do 2. dubna do hod., odpoledne ochutná mazance porota. Výherci budou obeznámeni. Jana Hasmana Matoušková, výstava obrazů 1. až 30. dubna Přijďte si k nám prohlédnout velikonoční dekorace, vyrobené handicapovanými občany; zakoupením výrobků podpoříte kreativní aktivity klientů TyfloCentra Karlovy vary o.p.s. Velikonoční dílnička, Oddělení pro mládež 2. dubna hod. Tvořivá dílna pro malé čtenáře. Přijďte si vyrobit velikonočního zajíce nebo nazdobit kraslici Šperk ve stylu art deco, učebna, kurzovné 100 Kč 8. dubna hod. V tvůrčí dílně Zdeňky Bílkové si vyrobíte šperk s typickým geometrickým ornamentem. Vybrat si můžete kůži nebo pěnovou gumu (moosgummi). Veškerý materiál bude k dispozici. Beseda o bylinkách a jejich zpracování 9. dubna hod., učebna, vstupné 20 Kč Beseda s bylinkářkou Hankou Urbánkovou, spojená s ukázkou a ochutnávkou FESTIVAL OSTROVSKÉ SOUKÁNÍ VOLNÝ ČAS Závěrečné promítání amatérské filmové kroniky 13. dubna hod., učebna, vstupné zdarma Promítání amatérských dokumentů z Ostrova a okolí. Program: 1. sv. válka ve fotografiích, poslední cvičení Lidových milic, Tour de Kolečko (3. část), z vystoupení taneční skupiny Mirákl a z odpoledne mezi siláky. Autor: Stanislav Churý Tajuplné objevy 14. dubna hod., Oranžerie Václava Havla, vstupné 100 Kč Přednáška spisovatele, cestovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka plná fascinujících tajemství, dokazujících, že ve vesmíru realita předčí každou fantazii. Kurz filcování 18. dubna hod., Oranžerie Václava Havla, kurzovné 2050 Kč Kurz pro veřejnost. Přijďte si vyrobit unikátní kabelku z ovčí vlny pro nadcházející jaro. Veškerý materiál bude k dispozici, potřebovat budete jen malý a velký starý ručník, mýdlo a svačinu. Den s poslankyní 27. dubna hod., Oranžerie Václava Havla Beseda s poslankyní za Karlovarský kraj Bc. Markétou Wernerovou Na sever od slunce 29. dubna hod., učebna Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování za polární noci i běžného pobytu na norské pláži spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci. Zároveň si však oba cestovatelé musí zajistit základní podmínky k přežití. V únoru skončilo 1. kolo fotosoutěže Město Ostrov očima fotografa. V internetovém hlasování vyhrála fotografie Brána autora Davida Papánka (viz titulní strana OM). Cenu poroty získala Iva Matulová za fotografii Nad střechami Starého města. Výherci se mohou těšit ze zajímavých cen (USB flash disk, možnost výstavy v Oranžerii, roční registraci v knihovně aj.). Gratulujeme! Nejlepší čtenáři roku 2014 Dospělí: Miroslav Chmelík, Jaroslava Hücklová, Stanislav Zmeškal. Děti: Sára Kotlánová, Jakub Krejčí, Adéla Lukášová. Ocenění v kategorii čtenář roku - TÁTA získal Pavel Vítek. Slavnostní předání cen proběhlo Od května plánujeme promítání dokumentů o Ostrově a okolí pro seniory, jednou měsíčně vždy v pondělí. Čas přizpůsobíme jízdnímu řádu MHD. Min. počet účastníků je 10. Je nutné se přihlásit v předstihu (telefonicky nebo v knihovně). Místa jsou stále volná! V případě malého zájmu musíme akce rušit (více na Dotazy, náměty posílejte na: tel Mgr. Jana Múčková 10. mezinárodní divadelní festival Ostrovské soukání se koná 6. až 10. května. Dětské a mládežnické soubory z Čech i evropských zemí se představí na ostrovských jevištích, v průvodu i na odborných uměleckých dílnách. Více v příštím čísle OM. Hana Vaculíková, ZUŠ Ostrov OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN

8 VOLNÝ ČAS ZAŠÍVÁRNA JE TU PRO VÁS! Klínovecká 998, tel , Program: 1. dubna ; hod. Ukecaná středa, téma: Zdraví 3. dubna ; hod. Hudební klub 6. dubna ; hod. Klub pro šikovné ruce 8. dubna ; hod. Ukecaná středa, téma: Mezinárodní den Romů 10. dubna ; hod. Muzikoterapie 13. dubna ; hod. Klub pro šikovné ruce 15. dubna ; hod. Ukecaná středa, Dámský a pánský klub 17. dubna ; hod. Sportovní klub 20. dubna ; hod. Klub pro šikovné ruce 22. dubna ; hod. Ukecaná středa, téma: Den Země 24. dubna ; hod. Filmový klub 27. dubna ; hod. Klub pro šikovné ruce 29. dubna ; hod. Ukecaná středa, Dámský a pánský klub Služby pro děti od šesti do 14 let financuje ze svého rozpočtu město Ostrov. Celý projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. AKTUALITY Z KNIHOVNY Bibliobox je dárek čtenářům Za vstupem do parku je u bočního vchodu knihovny umístěn nový bibliobox, sloužící k vracení knih. Slouží 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Chystáte se v neděli na procházku a máte přečtené knihy? Nestíháte se dostat do knihovny v provozní době? Pak vám přijde bibliobox vhod. Vložíte knihy do dvířek biblioboxu, knihy sjedou do sběrného boxu a následující pracovní den je knihovnice odepíší z vašeho konta. V době provozu knihovny je bibliobox zamčen a po konci provozní doby zas odemčen. Upozorňujeme, že se v něm knihy nemohou poničit, tudíž čtenáři, kteří zničili knihu doma a doufají, že ji nebudou muset nahradit, se mýlí. Bibliobox je dárkem nejen od nás, ale především od města Ostrov, které na jeho pořízení přispělo značnou částkou. Počítač pro nevidomé a slabozraké Příslušenství nového PC umožňuje práci i nevidomým a slabozrakým. Pro držitele ZTP je zdarma a je umístěn v čítárně-studovně, stačí se nahlásit pracovnici oddělení. Po předchozí domluvě nabízíme i zaškolení. PC je částečně dotován Ministerstvem kultury ČR za účelem zpřístupnění elektronických zdrojů zrakově postiženým (více na: Mgr. Jana Múčková (tel , ZA KAPLIČKAMI V OKOLÍ MĚSTA Letošní únor nás obdařil slunečnými dny. Kdo mohl, vydal se ven s holemi i bez nich, sám nebo s přáteli na zvolenou trasu. I my, skupina žen, jsme tak učinily a vydaly se na tematický výlet. Rády bychom vám doporučily jeden okruh, byť ho mnozí znají. My jsme ho však obohatily o zastávky u kapliček. Po známé cyklistické stezce projdete Květnovou až na křižovatku s chomutovskou silnicí a pokračujete do Maroltova. Asi po 200 m spatříte kapli na nevelké návsi. Chystá se na rekonstrukci a bude jistě ozdobou obce. Na sedlové střeše nese půvabný sanktusník (věžičku s pěkně vytvarovaným zakončením). Kaple je označena leto- počtem Odtud se vrátíte zpět na křižovatku a namíříte do Vykmanova. Rušná silnice je však nebezpečná. Zvolily jsme náhradní cestu po poli vedle příkopu. Tak pokračujete až k místu, kde vychází cesta z Květnové na polní vykmanovskou. Nejhorší úsek máte za sebou. Projdete Vykmanovem a zastavíte se u vězeňského areálu. Zde se vám naskytne žalostný pohled na torzo barokní kapličky, která se u zdi krčí za objemnými kmeny lip. Je z lomového kamene s barokním štítem, bez střechy, bez dveří. Stojíte a nemůžete se porovnat s myšlenkami. Proč? Tato kaplička sem bytostně patří, je protipólem toho, co se za zdmi věznice v 50. letech odehrávalo. Naproti, kousek od ní, je Rudá věž smrti, kde se děly hrůzné věci, lidé trpěli, umírali. Kaplička by se měla stát mementem, pamětníkem té doby. Doufejme, že zvítězí rozum a cit. Pojďme dál do Dolního Žďáru. A ejhle! Pravá část kdysi rozlehlého statku je zbořená. My však půjdeme podél ní do obce. Před sebou vidíme další kapli, která nemůže za svůj osud. Je celá šedivá, se zaslepenými, kdysi krásnými okny. Dáte se vlevo kolem zadní zdi statku a po pár krocích na konci cesty ční do výše kamenný sloup boží muka. Kdo by je zde hledal? Sloup je z doby, kdy byl Dolní Žďár součástí ostrovského panství vévody Julia Jindřicha Sasko-Lauenburského. Na podstavci je patrný jeho znak a nápis: Diese Marter aufgericht 1. Juli Ao (Tato boží muka zřízena 1. července 1658). A to je konec naší naučné stezky Po kapličkách. Cestu domů už znáte. S pozdravem: Hodně hezkých výletů! LETOHRÁDEK OSTROV Zdeňka Janischová, Spolek přátel města Ostrova Otevírací doba: úterý-neděle hod., první středu v měsíci vstup zdarma Otevřeno bude od 7. května. V Letohrádku probíhá II. etapa rekonstrukce elektroinstalace. Přesto už kurátorky chystají na novou sezónu (zahájení 7. května v hod.) výstavu tvorby Luboše Vetengla nazvanou Makabrózní idylka. Tradiční Zahradní slavnost 16. května hod. bude určena především dětem. Mgr. Božena Vachudová 8 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN 2015

9 KULTURNÍ AKCE JARNÍ VÍTÁNÍ MIMINEK Obřadní síň Staré radnice patřila druhou březnovou neděli našim nejmenším. Pan starosta společně se sudičkami z rodinného centra Ostrůvek přivítali malé ostrovské občánky: Nelu Kazdovou, Elišku Nežatickou, Elianu Lauru Hanušovou, Tobiáše Kyncla, Dominiku Kocifajovou, Michaela Zelenku, Martina Trafinu, Sofii Liškovou, Lauru Grohovou, Dominiku Pavelkovou, Jindřicha Slovjaka, Sabinu Humňalovou, Julii Chalupovou a Simonku Hrůzovou. Každé miminko obdrželo pamětní list, maminky kytičku a drobné dárečky od našich sponzorů: Koruny Pralines, kavárny Caffíčko a manželů Čekanových. Jedinečnou atmosféru zachytili fotograf i kameraman a rodiče se mohou těšit na sadu pamětních fotografií a videozáznam z vítání miminek. Na další miminka se těšíme již 31. května (více na: Pavlína Lišková, RC Ostrůvek KALENDÁŘ ZUŠ OSTROV 14. dubna hod., Koncertní sál školy Interní koncert 30. dubna hod., Koncertní sál školy Interní koncert Akce mimo Ostrov 19. dubna Soutěž České taneční organizace, Mistrovství Čech, Chomutov, soubor Mirákl dubna Krajské kolo recitátorů Dětské scény Karlovy Vary 25. dubna Otevírání Ohře, Amfiteátr Loket, Drum band Františka Zemana 25. dubna Taneční skupina roku, Mistrovství Čech, Praha, soubor Mirákl dubna Krajské kolo souborů Dětské scény Dobřany, soubor HOP-HOP Přehlídka Soubor sobě a hosté ÚSPĚCHY Okresní kolo ZUŠ ve zpěvu 2. místo Pavel Hořejš, 3. místo Viktorie Ulíková, 3. místo Lucie Stehlíková (vyučující Kateřina Bodláková) Okresní kolo ZUŠ ve hře na dechové hudební nástroje Hra na zobcovou flétnu: Ludmila Nesrstová, 1. místo s postupem do krajského kola; Leona Tomcová, 2. místo; Alena Opichalová, 3. místo (vyučující Jiří Klauko) Hra na trubku: Jiří Svačina, 1. místo s postupem do krajského kola (vyučující Jiří Novotný) Hra na klarinet: Ondřej Tölg, 1. místo s postupem do krajského kola (vyučující Vlastislav Mareš) Hra na příčnou flétnu: Sabina Belecká, 1. místo s postupem do krajského kola; Andrea Mamráková, 1. místo s postupem do krajského kola (vyučující Štěpánka Hamar) Hra na fagot: Ondřej Vomočil, 1. místo s postupem do krajského kola (vyučující Mgr. Alexandr Šťastný, dipl. um.) Hra na saxofon: Jan Matuštík, 1. místo s postupem do krajského kola (vyučující Jaroslav Chmelík); Vendula Chmelíková, 2. místo (vyučující Vlastislav Mareš) Okresní kolo tanečních oborů ZUŠ Postup do krajského kola 1. kategorie choreografie Holka modrooká (ocenění poroty za hravost a nápaditost) 2. kategorie choreografie Wintonovy vlaky (ocenění poroty za choreografii a interpretaci) 3. kategorie duet Tumbalalajka (Marta Šafářová, Anna Flesarová) (vyučující Mgr. Andrea Burešová) Foto: Archiv ZUŠ Setkání dramatických souborů Divadelní přehlídka SOUBOR SOBĚ A HOSTÉ se uskutečnila ve dnech 20. a 21. února v prostorách Domu kultury i v MINIDIVadélku ZUŠ Ostrov. Každoročně ji pořádá divadelní soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI pod vedením Lucie Veličkové. Během dvou dnů se představili všichni členové ostrovského divadelního souboru s novými uměleckými přednesy, nechybělo ani divadelní představení. Letos to byla premiéra scénické koláže brněnského básníka Tomáše Přidala Tam, kde šplouná. Nedílnou součástí přehlídky bývají i představení pozvaných hostů. Diváci tak mohli zhlédnout pohádku Ukradený mlýnek divadelního souboru ZUŠ Biskupská Praha. Ve společném pořadu Poetická kavárna se s uměleckými přednesy představili žáci z pražské i ostrovské ZUŠ. Nejvýznamnější částí divadelní přehlídky byl komponovaný pořad Český rok, který členové souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI nastudovali společně s klienty Denního stacionáře Mateřídouška Chodov. Děkujeme za možnost vystupovat společně s žáky ZUŠ Ostrov. Pro klienty Denního stacionáře Mateřídouška to byla zajímavá zkušenost, říká ředitelka centra Věra Bráborcová. I pro nás to byl hluboký a nepřenosný zážitek, dodává umělecká vedoucí souboru Lucie Veličková. V dalších ročnících divadelní přehlídky SOU- BOR SOBĚ A HOSTÉ i nadále půjde zejména o otevírání pomyslných dveří inspirace a spolupráce nad rámec bohaté činnosti divadelního souboru. Ve spolupráci s kolegy připravila Hana Vaculíková OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN

10 KULTURNÍ AKCE OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN 2015

11 KULTURNÍ AKCE 5 0 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN

12 KULTURNÍ AKCE MALÍŘSKÉ SETKÁNÍ NA STARÉ RADNICI Foto: Z archivu Ludmily Pekařové Ludmila Pekařová, Lumír Ficek a Jiřina Romová Tři malíři, které ostrovští milovníci umění znají již dlouhá léta, vytvořili výstavu s názvem Setkání. Setkání nejen tří malířských osobností, ale hlavně setkání s vámi, návštěvníky. Výstava bude slavnostně zahájena 3. dubna v hod. O podrobnější představení jsem požádala organizátorku výstavy, Emu Brázdovou. Na co se můžeme těšit? Bude to setkání tří malířů, tří různých stylů, rukopisů a témat. Uvidíte abstraktní obrazy většího formátu, oleje na plátně, krajinky, zátiší, herbářové květiny i akty. Můžete nám blíže představit aktéry výstavy? Ludmila Pekařová (nar v Ústí nad Labem) vystudovala keramickou školu, obor hrnčírna. Malířský talent zdědila po mamince, spolu se rozhodly malovat si herbář. Tentokrát budeme na radnici vystavovat hlavně její krajiny a zátiší, herbářových květin bude méně. Lumír Ficek (nar v Opavě) začal malovat až ve svých 55 letech na základě doporučení otce, který také maloval. V Ostrově Ficek navštěvoval kurz, který vedl učitel a malíř Jiří Zavoral. Po jeho smrti se začal spoléhat především sám na sebe a štětce nahradil malířskými špachtlemi. Časem dosáhl v této technice naprosté virtuozity. Jiřina Romová je sice mladší, ale také neleží na kanapi. Nejenže maluje a vystavuje, ale je velmi aktivní i ve své galerii Ja.Ro. ve Vejprtech. Vede ji, pořádá výstavy a organizuje nejrůznější výtvarné akce. Náročná jsou především týdenní malířská sympózia. Jak Vás napadlo spojit dohromady právě tyto tři malíře? Byla to vlastně souhra náhod. Prvně jsem byla oslovena, zda bych neuspořádala výstavu obrázků Ludmily Pekařové. Při té příležitosti jsem si vzpomněla na Lumíra Ficka, který by si, podle mého názoru, svou výstavu též zasloužil. A také vím, že se tito dva malíři pravidelně setkávají s Jiřinou Romovou a vyměňují si malířské zkušenosti a zážitky. Všichni tři jsou navíc Ostrovským dobře známí, nevystavují v našem městě poprvé. S přípravou výstavy mi pomáhali jak sami vystavující a jejich příbuzní, tak i ostrovské malířky z Ateliéru malby Jany Matouškové, Jana Matoušková a Vlasta Wasyluková. Všem velice děkuji! Výstava je prodejní, takže si každý bude moci, kromě jedinečného zážitku, odnést domů i vlastnoručně vybraný obraz. Výstava potrvá do 26. dubna. S Emou Brázdovou hovořila Lena Pintnerová IZER OPĚT V OSTROVĚ Ilustrační foto agentury Zdeněk Izer v zábavné show, která nenechá vaše bránice ani na chvíli v klidu! To je podtitulek zábavného programu Furtluftdurch tour populárního baviče Zdeňka Izera, kde se diváci setkají s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. Opět přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie televizních pořadů a imitování řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Zkrátka těžký útok na vaši bránici, který si rozhodně nenechte ujít! Partnerkou Zdeňka Izera bude zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar, Šárka Vaňková. Martina Pavlasová, DK Ostrov NA LECHTIVÉ TÉMA S HUMOREM Radek Volf jako farář v aktovce Rozmarná žena Foto: Lena Pintnerová Divadelní scéna při DK Ostrov představí 21. dubna v hod. svou novou premiéru, tentokrát to budou dvě aktovky: Rozmarná žena a Svatební noc. Společným tématem jsou trochu lechtivé situace, padlé děvy, chtiví muži i vtipná zápletka. Aktovku Rozmarná žena jste již mohli vidět na I. ročníku Noci divadel v Točně, ovšem od té doby se na ni prášilo a bylo třeba ji znovu probudit k životu; k tomu se výborně hodila další aktovka, Svatební noc. Spojením těchto her vzniklo představení, nabízející divákům hlavně odpočinkový zážitek obohacený smíchem. V hlavních rolích se představí oblíbení herci Václav Novotný, Lenka Novotná, Radek Volf, Lena Pintnerová a Petr Po- 12 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN 2015

13 KULTURNÍ AKCE korný, kteří jsou již stálým a kvalitním hereckým inventářem souboru. O režisérské křeslo se dělí Petr Pokorný s Janem Marešem. Zda bylo dobrým nápadem zkombinovat dvě aktovky dohromady a zvolit žánr lechtivé komedie, se přijďte přesvědčit do Domu kultury osobně, vstupenky jsou již v předprodeji v IC Domu kultury nebo online na ČTVRTLETNÍ KULTURNÍ KALENDÁŘ BRASSBAND.CZ POPRVÉ V OSTROVĚ Martina Pavlasová Dům kultury připravil kalendář tzv. do kapsy. Na jeho tvorbě se dále podíleli: město Ostrov, MDDM, ZUŠ, Městská knihovna, Horní hrad, Marek Poledníček, Vladimír Kříž, Výletní kavárna Větrný Vrch aj. Za Dům kultury děkuji všem, kdo v šibeničním termínu zvládli poslat informace o svých akcích a pomohli tak vzniku kalendáře, který vyšel v nákladu 750 ks. Je k vyzvednutí v Infocentrech Ostrova, další distribuce se projednává. Nový kapesní kalendář chystáme na červenec, srpen, září; chcete-li do něj svou akcí přispět, pište na: Martina Pavlasová Dixielandová kapela s mezinárodními zkušenostmi Brassband.cz zavítá do Domu kultury Ostrov a zahraje na Společenském sále 29. dubna. Repertoár tvoří dobové šlágry hrané po vzoru starých mistrů, čistě akusticky včetně zpěvu do megafonu nebo se sborovým zpěvem. Zaměřením je ortodoxní dixieland neboli neworleanský jazz, jak se hrával ve letech v kolébce jazzu. Tomu odpovídá nástrojové obsazení: trumpeta, trombon, klarinet, bendžo, tuba a historická bicí souprava. Charakteristickým znakem kapely je vzrušující pojetí vystoupení, humorně laděné vlastní i převzaté texty, různé kostýmy (od námořnických uniforem po fraky) a hlavně neutuchající dobrá nálada. Kapela uspěla na evropských dixielandových festivalech, kde hraje i pro půl milionu návštěvníků. KINOTIP NA DUBEN Ilustrační foto agentury Cesta naděje: Oscarový Russell Crowe se v novém výpravném filmu vydává na dobrodružnou pouť napříč neklidným Tureckem po I. sv. válce, kde pátrá po osudu tří synů, kteří se nevrátili z bitvy. Inspirací pro film se stala věta z dopisu skutečného plukovníka, který po I. sv. válce dohlížel na obnovu bitevního pole Gallipoli. Prostá věta jako svědectví obrovské bolesti i lásky: Jeden starší chlapík se sem nějak dostal až z Austrálie a chtěl najít hroby svých synů. Epický silný příběh plný odhodlání je osobním projektem Russella Crowea, vedle hlavní role zarputilého otce totiž snímek i režíroval. V Ostrově jej uvidíte 2. nebo 4. dubna. Ilustrační foto agentury Lovci a oběti: České akční drama ze současnosti natočené podle skutečnosti. Osud hlavního hrdiny (Martin Kraus) je poznamenán finančními problémy i drogovou minulostí blízkých. Ve filmu se střídají tragické momenty s vtipnými dialogy, protkanými slangovými výrazy dnešní mládeže. Děj dokreslují songy různých žánrů, které nazpívali účinkující. Jak některé zápletky dopadnou, se dozvíte i z komiksů. Film zachycuje životní příběhy a problémy dnešních mladých lidí. Tento snímek vám změní pohled na život. Jste připraveni vidět svět takový, jaký je? Film v Ostrově uvidíte 9. nebo 11. dubna. Ilustrační foto agentury Chappie: Nový sci-fi snímek představí myslícího robota Chappieho, který se stane hrozbou pro celou civilizaci. Jeho příběh navždy změní způsob, jakým svět hodnotí roboty: první robot, který dokáže myslet a cítit sám za sebe. Ve filmu se objeví Hugh Jackman a Sigourney Weaver. Snímek v Ostrově uvidíte 23. nebo 24. dubna. Celý přehled filmů najdete v příloze ostrovského kina v OM. Vstupenky zakoupíte v ostrovských infocentrech nebo online: LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV A.S. Program na duben: čtvrtek hod., Radium Palace, 130 Kč Paříž plná světových šansonů Večer francouzských šansonů v originále (Svatava Luhanová Jiroušková zpěv, Martina Mudrová Reichová klavír) čtvrtek hod., Radium Palac, 130 Kč Vivat Popular Classic Koncert pražských umělců: soprán Eva Štruplová, flétna Dana Mimrová, klavír Jan Petr. Zazní známé i méně známé skladby inspirované jazzem čtvrtek hod., Radium Palace, 130 Kč Operetní koncert Líbám ženy vás tak rád Sólisté z Prahy a Mar. Lázní: Julie Meixnerová sopranistka, Roman Krebs tenor, Martin Marek klavír úterý hod., kavárna Curie, 90 Kč Slavné písně a melodie, které máte rádi Písně předních světových interpretů populární hudby 20. stol. v podání nevidomého Honzy Jareše, mimořádného zpěváka a výborného klavíristy, přináší ojedinělý zážitek čtvrtek hod., Radium Palace, 130 Kč Večer muzikálových melodií Zpěváky Zuzanu Seibertovou a Jakuba Šmída (absolventy pražské konzervatoře) doprovodí na klavír Jan Kubeš. (Více na: kde se můžete i zaregistrovat k odběru novinek.) Ostrovská teplárenská, a.s. NABÍZÍ K PRONÁJMU TYTO NEBYTOVÉ PROSTORY VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC: Kapela Brassband.cz v Drážďanech Foto: Archiv skupiny Chystá se i na 45. ročník dixielandového festivalu května v Drážďanech. Vstupenky na ostrovské vystoupení jsou v prodeji v IC Ostrova nebo online na: Martina Pavlasová VS USNV LIDICKÁ 1293 Místnost v objektu samostatné budovy výměníkové stanice. Přístup samostatným vchodem, do prostoru je přivedena přípojka studené vody. Rozměr místnosti d x š x v: 8,4 x 5,7 x 5,5 m. NABÍZENÉ PROSTORY JSOU PO REKONSTRUKCI A JSOU VYBAVENY PŘÍVODEM EL. ENERGIE. Více informací na tel p. Opatová nebo OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN

14 ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY JAK PŘIJÍT O OBLÍBENÉ HODINKY Mému otci je 81 let, v prosinci si dal opravit do hodinářství na Starém náměstí své dvoje letité hodinky. Oprava měla trvat měsíc, proto mi dal doklad, abych mu je vyzvedla (špatně chodí a bydlí daleko). Zašla jsem tedy 16. ledna pro hodinky. Nejprve je majitel hodinářství nemohl najít, a když přišla prodavačka, sdělila mi, že hodinky jsou u kolegy a budou hotovy 15. února. Nechala jsem jim čas do 19. února, ovšem jaké mě čekalo překvapení, když mi prodavačka sdělila, že tam má pouze jedny hodinky a ty druhé nemůže najít, a tak si myslí, že je již mému otci vydala, přestože doklad na vydání byl u mě v peněžence. Ujistila jsem ji, že můj otec zde nemohl být, neboť nikam nechodí a takovou dálku by určitě nešel. Dohadovaly jsme se několik minut s tím, že přijdu v pondělí. Přes víkend jsem s otcem mluvila a ověřila si, že nikde nebyl a hodinky doma skutečně nemá. V pondělí už byla připravená prodavačka i majitel s tvrzením, že hodinky mému otci vydala, že si vše pamatuje, ale opravu neplatil. Jak zvláštní, že paní vydá hodinky a zákazník za opravu neplatí. Vzala jsem si hodinky, které tam zbyly, zaplatila a po velmi ošklivém jednání s oběma jsem odešla. Můj otec je moc smutný; nejenže nemá hodinky, které dostal od svého bratra, takže se jednalo o srdeční záležitost a památku, ale ještě je zklamaný z takového chování, protože až dosud nic podobného nezažil. Hodinář a prodavačka se ani neomluvili, ani nenabídli náhradu. Doufám, že budou mít stále méně práce, protože když si někdo dá do opravy hodinky, jistě je ještě chce nosit. Je smutné, že tato opravna při takovém způsobu jednání se zákazníky stále ještě funguje. Jana Suchá MODELÁŘI SE MAJÍ ČÍM CHLUBIT Mezi lidi šikovné, trpělivé i obětavé nesporně patří modeláři, ať už mašinkáři, loďaři i ti, kdo staví modely vojenských tanků či transportérů. Výsledkem jejich práce je skutečná pastva pro oči dětí, ale i nás, dospělých. Až dosud jsme téměř nic nevěděli o modelářích letadel (dnes i vrtulníků). To se podařilo změnit organizátorům březnového Leteckého odpoledne v Klášterním areálu. Návštěvníky přivítal a program uvedl pan Bělohoubek, který poukázal na některé zajímavé modely. Potěšilo mě, že převážná většina modelů byla práce ostrovských modelářů. My, kdo jsme se programu zúčastnili, jsme viděli podstatnou část modelů letadel, známých z historie letectví. Není zde možné vyjmenovat desítky vystavených modelů, ale rád bych přiblížil modely stíhaček; anglický Spitfire, s nímž létali naši piloti v bitvě o Británii, německý Messerschmitt i japonské Zero. Tyto stíhačky sehrály ve II. sv. válce dosahovanými rychlostmi km v hodině nezane- Děti shazují papírové vlaštovky do přízemí. Foto: Eliška Failová dbatelnou úlohu. Na výstavě se bylo na co dívat! Osobně si cením i toho, že organizátoři připravili pro děti možnost udělat si z papíru vlaštovky, které pak děti z balkónu shodily na nás do přízemí. Nejpříjemnějším překvapením byly ukázky prací modelářů v praxi, ve vzduchu. Řada z nás se divila, co modelář s takovým letadélkem dokáže. Zářivé oči dětí, tatínků, dědečků, ale i maminek, doprovázejících děti, včetně řádného potlesku, byly jistě největší odměnou za všechno, co pro nás ostrovští letečtí modeláři připravili. Protože to, co jsme o skromném Leteckém odpoledni viděli, předpokládá hodně obětavosti, iniciativy, dobrovolné práce i aktivní souhru mozků a rukou. Za nás za všechny velký dík. Vladimír Fišer NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI BUDOU ZASE SVIŠTI Sobota 25. dubna od 10.00, vstup volný Foto: Archiv RC Ostrůvek Po loňském úspěchu bude opět otevřeno dopravní hřiště u Základní školy J. V. Myslbeka (5. ZŠ) pro veřejnost. Rodinné centrum Ostrůvek, strážníci Městské policie i jejich čtyřnohý kamarád se těší na sobotu 25. dubna Od hod. bude připravena jízda zručnosti pro všechny malé řidiče i řidičky, aby si mohli prodloužit platnost svých miniřidičáků, a pro ty, co je nemají, budou nachystány nové. Nebudou chybět sladkosti, prohlídka zásahového vozu a ukázka dovedností služebního psa. Za RC Ostrůvek vás zvou lektoři Pavlína Blattnerová a Miloslav Liška. Miloslav Liška 14 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN 2015

15 ÚSPĚCHY OSTROVSKÝCH ATLETŮ Naši atleti získali na krajských halových mistrovstvích 17 medailí! Nejvýrazněji byla tradičně vidět Anna Zekuciová, která jen těsně na mistrovství ČR v pětiboji nezískala medaili a umístila se čtvrtá i přesto, že se na víceboj nespecializuje. Za dva týdny doběhla v nabitém republikovém finále na 60 m překážek šestá, když si předtím v rozběhu vylepšila osobní rekord na 8,59 s a ve skoku dalekém skončila výkonem 5,64 m jako devátá. Na mistrovství KK vybojovali Ostrovští dohromady 17 umístění na bedně. Zekuciová obsadila čtyřikrát první místo: v běhu na 60 m překážek a na 200 m, ve skoku dalekém a skoku do výšky. Úspěšná byla i sprinterka Valerie Pelcová: v kategorii ml. žákyň získala zlato na tratích 60 a 150 m časy 8,69 s a 21,66 s. Tomáš Sova byl v kategorii mužů nejdřív druhý v běhu na 60 m, pak první na stopadesátce. Dvě bronzové medaile si odvezla starší žákyně Patricie Tóthová: z běhu na 150 m a z dálky, bronzový dabl vybojoval i Honza Karchňák v bězích na 400 a 800 m. Na půlce starších žákyň má zlato Kristýna Sedlecká a bronz Veronika Burešová, v kategorii st. žáků doběhl na stejné trati třetí Adam Pinc a pro stříbro si v dálce skočila žákyně Karolína Štěrbová. V atletické přípravce se na společném mistrovství Karlovarského a Plzeňského kraje v běhu na 600 m umístila jako třetí Johana Nováčková. Atleti se již připravují na hlavní sezónu na dráze, která startuje koncem dubna. Eva Pavelková, Atletika Ostrov Nováčková; Čechová Kőnigsmarková (Prosek B. Hora), Černá Hlavatá (Hamr) Mix: 1. Nesveda Nesvedová (Nejdek); 2. Slabý Kőnigsmarková (USK Plzeň B. Hora); Martin Nevečeřal Dragounová (Proboštov), Beznoska Čechová (Prosek) Jiří Mácha, Oddíl badmintonu TJ Ostrov OSTROVŠTÍ ATLETI NA HALOVÉM MISTROVSTVÍ Halové mistrovství Evropy atletů v Praze poskytlo v napínavých soutěžích množství kvalitních výkonů i rekordů; i naši atleti dosáhli výrazných úspěchů. Podobný podnik vyžaduje velké úsilí organizátorů a zapojení celého štábu spolupracovníků. Nejen v zákulisí Halového ME se tak objevili i tři členové našeho atletického oddílu. Jan Pavelka byl na pozici tzv. atašé: po dobu šampionátu měl na starosti výpravu švédských atletů. Znamenalo KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SPORT dit. Eva Navrátilová zastávala podobnou funkci v trenérské sekci hlediště, byla k dispozici pro zajištění potřeb trenérů doprovázejících své svěřence během vystoupení na ploše. Třetí z našich atletů, podílejících se na úspěšném průběhu mistrovství, byla Eva Pavelková; byla jednou z rozhodčích, majících na starosti chod svolavatelny, kde probíhá soustředění závodníků před nástupem na plochu haly k vlastnímu závodu. Povinností rozhodčích ve svolavatelně je kontrola dodržování pravidel stran reklamy, obuvi, dresu, čísel atd., a tak se naše nadějná rozhodčí dostala do kontaktu se všemi hvězdami mistrovství. Je vidět, že i bývalí atleti se mohou zapojit do zajímavé činnosti v rámci (nejen české) atletiky. Petr Pavelka, Oddíl atletiky TJ MDDM Ostrov 4. dubna: Z Aše do Bad Elster podél Bílého Halštrova 6. dubna: Oloví, rozhledna Cibulka 7. dubna: Itálie, Ligurie (Janov), do 13. dubna 11. dubna: Toulky v okolí Hor u Karlových Varů 18. dubna: K. Vary, Jarní setkání turistů na Dianě 25. dubna: Cesta sv. Víta u Třech Seker 30. dubna: Novohradsko a Vitorazsko, do 3. května TURNAJ V BADMINTONU Turnaj GPC dospělých pořádal náš oddíl jako IV. ročník Memoriálu Ed. Jurašky st. Spadá do akcí k 50. výročí založení oddílu, působícího v Ostrově nepřetržitě od r Při slavnostním zahájení byli přítomní seznámeni se založením oddílu a významem osoby, jejíž jméno je v názvu turnaje. Do haly TJ Ostrov se sjelo 35 účastníků ze sedmi krajů, z toho rekordních 15 žen. Z naší oblasti byla nejúspěšnější Marcela Nesvedová z Nejdku, když s bratrem Adamem získala zlato v mixu, stříbro pak ve čtyřhře s Nováčkovou z BaC Kladno. Ve dvouhře podlehla až ve finále ve dvou setech karlovarské odchovankyni Panochové, hrající za S. St. Most. Sehráno bylo 57 zápasů. V mužích byl suverénem nadějný 16letý Ondřej Král; dvouhru vyhrál přesvědčivě a porazil i hráče, umístěné mnohem výš na žebříčku ČR. Turnaj zakončilo vyhlášení výsledků, rozdělení pohárů, diplomů a cen. Poděkování patří pořadatelskému týmu, který tradičně dobře zvládl průběh a přijímal kladná ocenění i od všech hráčů. Výsledky Dvouhra: 1. Ondřej Král (B. Most); 2. Krajča (Prosek Praha); Jiří Král (B. Most), Oros (Proboštov); 1. Panochová (S. St. Most); 2. Nesvedová (Nejdek); Ondrášková (S. St. Most), Nováčková (BaC Kladno) Čtyřhra: 1. Martin a Lukáš Nevečeřalovi (Proboštov); 2. Jiří a Ondřej Královi (B. Most); Port Oros (Proboštov), Bláha Rombald (Hamr Praha). 1. Panochová Ondrášková; 2. Nesvedová Eva a Jan Pavelkovi s maskotem HME v Praze Foto: Archiv Jana Pavelky to zajišťovat vše týkající se ubytování, akreditace, vyřizovat požadavky na kulturní a jiný program včetně doprovodu po celou dobu pobytu výpravy. Podstatnou část času strávil v hledišti spolu se švédskými atlety, a tak byl rozpolcen, komu fan- Navštivte naši prodejnu Jedině u nás zařídíte: Aktivace nového tarifu V karibské džungli na Kubě nedaleko Baracoa Bližší informace jsou k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém nám. u autobusové zastávky na Karlovy Vary. Více na: Neomezené volání a SMS za 749,- Kč měsíčně Prodloužení vaší smlouvy Dobití kreditu, platba faktur OD Mírové náměstí OSTROV, Brigádnická 709 Text a foto: RNDr. František Wohlmuth Partnerská prodejna Aktivace satelitní televize Internet na doma až 40 Mb/s Bezdrátový internet až 42 Mb/s Po -Pá So tel : OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN

16 VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA O CENY NEVŠEDNÍ OBRAZY A HUDBA V KLÁŠTEŘE Nabízíme vám tvorbu dvou významných umělců, kteří svým věhlasem překročili hranice naší země na poli výtvarném a hudebním. Zdeněk Hajný Český malíř, grafik a psycholog se dlouhodobě zabýval psychologií tvořivosti, multimediálním působením umění, psychotronickými, mezilidskými fenomény tvorby. Jeho obrazy s duchovní, kosmickou tematikou byly vystaveny v mnoha prestižních prostorách. S americkým spisovatelem Robertem Fulghumem otevřel r galerii Cesty ke světlu, která se stala novodobým výtvarným chrámem, místem pro harmonii, naději a ukotvení proti bolesti, depresi a stresu moderní doby. Právě ve spolupráci s touto galerií uvádíme od 1. dubna výstavu Krajiny netušené v kostele Zvěstování Panny Marie. Jeho interiér nabízí příznivcům Hajného jedinečnou kombinaci kulis osiřelých oltářů (v minulém století zdevastovaných) a obrazů, jež podněcují vstoupit na cestu duševní i duchovní regenerace a harmonie. Na vernisáži bude přítomna Ema Hajná, žena zesnulého autora; o jeho díle promluví spisovatel a dlouholetý přítel malíře, Martin Petiška. Poté zazní meditativní hudba tria Primitivové neznámé kultury. Výstava potrvá do 14. června Zdeněk Hajný: z cyklu Póly života Foto: Galerie Cesty ke světlu TAJENKA KŘÍŽOVKY Znění tajenky z minulého čísla: Zábavný večer s vyhlášením Sportovce roku v DK. Ze správných odpovědí byla vylosována Lenka Petriláková z Karlových Varů, která vyhrála dvě vstupenky na zábavnou divadelní show Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové, nazvanou Furtluftdurch tour (v DK Ostrov 22. dubna hod.). Výherkyni gratulujeme. Odpovědi se zněním dubnové tajenky zasílejte na: nebo doručte do IC Domu kultury nejpozději do 14. dubna. Ze správných odpovědí opět vylosujeme výherce, který získá vstupenky na některou z akcí DK. Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s.r.o. PODĚKOVÁNÍ POCTIVÉMU NÁLEZCI Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Uhlíkovi, který nalezl a hlavně odevzdal do infocentra můj ztracený snubní prstýnek. Je vidět, že to s námi ještě není tak špatné a poctiví lidé jsou stále mezi námi. Ještě jednou veliký dík za radost, kterou mně i mé manželce nálezce udělal. Ladislav Martínek Ondřej Smeykal Český profesionální hráč na didgeridoo přináší nezaměnitelný, podmanivý zvuk australského domorodého nástroje. Didgeridoo nachází příležitost jako exotický doprovodný nástroj v nejrůznějších hudebních žánrech a získává srdce posluchačů celého světa. Jeho zvuk můžeme slyšet v plejádě variací od rytmických nástrojů po symfonický orchestr. Ondřej Smeykal unikátním a svérázným projevem objevuje dosud neprobádané oblasti hry na didgeridoo a posunutím zvukových možností nástroje o několik řádů dál představuje pro současné interprety velkou výzvu; svým pojetím vytvořil vlastní kategorii. Především díky této umělecké variabilitě byl Smeykal označen americkou organizací Didge Project jako jeden z nejlepších neaboriginských hráčů didgeridoo na světě. V posledních letech brázdí svým sólovým projektem kluby Česka, Slovenska, Polska, Německa, Francie, Portugalska, Anglie, potkáte jej na festivalech napříč žánry po celém světě. Jeho osobitý styl hry lze nazvat také alternativním. Věříme, že koncert Ondřej Smeykal Didgeridoo solo v kulisách obrazů Zdeňka Hajného a jedinečná akustika kostela přinesou nezapomenutelný zážitek všem fanouškům tohoto hudebního nástroje. Na koncert vás srdečně zveme 29. dubna v hodin. Eliška Failová, vedoucí Kláštera Ostrov 16 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK DUBEN 2015

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Mělnické kulturní PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Neděle 2. února v 15.00 hodin - divadelní sál MKD ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Nedělní pohádka pro děti v rámci festivalu Divadlo dětem. Hrají členové divadla Karla Čapka

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY NOVINKY PRO VAŠE RODINKY Školní rok 2012/2013 Číslo 1 webové stránky: msts-hostinne.cz MŠ SE PŘEDSTAVUJE Adresa školy: Mateřská škola Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné číslo telefonu: 499 44 12 80 e-mail:

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Občanské sdružení Lounští Lounským. Mírové náměstí č. 1. 440 01 Louny IČO: 63152118. Číslo účtu:275425680227/0100

Občanské sdružení Lounští Lounským. Mírové náměstí č. 1. 440 01 Louny IČO: 63152118. Číslo účtu:275425680227/0100 Výroční zpráva občanského sdružení za rok 2011 Občanské sdružení Lounští Lounským Mírové náměstí č. 1 440 01 Louny IČO: 63152118 Číslo účtu:275425680227/0100 Kdo jsme, jaké je naše poslání 1. prioritou

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Příjemce dotace se sídlem zastoupená Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, v popředí zájmu vedení města je starost o naše seniory, osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní jinak sociálně oslabené občany. K péči o naše občany slouží poskytování

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více