organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy"

Transkript

1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2013

2 organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy - 3 -

3 - 4 -

4 Vážené kolegyně a vážení kolegové Předkládáme vám Katalog vzdělávacích aktivit pro rok Najdete v něm úplný přehled všech kurzů i nabídek OS KOVO. Tento program jsme připravovali s přihlédnutím k nárokům a nápadům těch, kdo na kurzy v posledních letech přijeli. Z anket, které každý dostane po absolvování semináře, vybíráme připomínky a názory. Při koncipování obsahu kurzů pak reagujeme bezprostředně na aktuální potřeby našich členů. Všímáme si právních, ekonomických a daňových oblastí, neustále prohlubujeme informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a finanční gramotnosti. V tématech s psychologickou problematikou usilujeme o zvýšení schopností našich členů v tom, aby lépe vyjednávali, uměli argumentovat v krizových situacích, naučili se hájit zájmy odborů a chápali sociální vazby, v nichž se momentálně nacházejí. Postihujeme i oblast kolektivního vyjednávání, kde trénují frekventanti techniky a strategii jednání. Soustavně sledujeme a také zvažujeme pozici odborů na veřejnosti a i v tomto smyslu se snažíme pomáhat členům v získávání dalších kolegů. Naše v veřejnost se totiž mění stejně, jako doba, v níž žijeme. Musíme tedy přemýšlet o budoucnosti odborů a jejich síle v dalších letech. Pro vedení kurzů vybíráme osvědčené lektory, kteří vnímají odborovou problematiku a delší čas se v ní pohybují. Požadujeme užívání co nejlepší techniky a využití moderních učebních metod výuky pro dospělé. Zaručujeme vám tak nejsprávnější interpretaci obsahu i to, že neoznačíte pobyt na kurzu za ztracený čas. Některé kurzy jsme připravili tak, aby navazovaly další stejná témata, která budou prohlubovat informace a rozšíří obsah. V červnu 2013 bude sjezd OS KOVO, kde budeme bilancovat práci minulých čtyř let a hodnotit výsledky předsevzatých záměrů. Věříme, že vzdělávání bude mít při jednání své místo a sjezd vymezí směřování v příštím období. Přeji vám všem úspěchy v práci a těším se na shledanou Jaromír Endlicher místopředseda OS KOVO - 5 -

5 - 6 -

6 Cíle vzdělávání v rámci OS KOVO Vzdělávací program je již tradičně připraven tak, aby podstatné činnosti odborových funkcionářů byly podporovány informacemi z oblasti práva, ekonomiky a bezpečnosti práce. Zároveň jsou zařazeny kurzy, jejichž obsah vede účastníky k sebevzdělávání a zlepšování osobnostních kvalit. Cílem je rozvíjení schopností jednat úspěšně s lidmi, starat se o rozrůstání organizace, úspěšně vést kolektivní vyjednávání. Pro toto vše je důležitý trénink dovedností. Ten bude preferován i našimi lektory. Kdokoliv může být zasažen neúspěchem nebo nepříjemnou událostí (ztráta zaměstnání, úraz, delší nemoc). Členové odborů se mohou spolehnout na svou organizaci v tom smyslu, že jim bude poskytována v takových případech pomoc. V tomto smyslu je důležité, aby odboroví funkcionáři znali postupy a právní předpisy. Zkušenosti prokázaly, že manažerské dovednosti odborového funkcionáře zkvalitňují chod odborové práce ve velkých organizacích. Techniky vyjednávání i přesvědčování pro sociální angažovanost v rámci odborů do jisté míry ovlivňují i získávání nových členů a hlavně zlepšování vnímání pozice odborů v naší veřejnosti. Systém vzdělávání OS KOVO Volné semináře Střední stupeň vícedenní vzdělávací akce - rozšiřující základní stupeň Základní stupeň - regionální vzdělávání Vzdělávací moduly doporučené pro funkcionáře ZO OS KOVO - 7 -

7 - 8 -

8 OBSAH: Organizační pokyny pro účastníky seminářů 10 Termínová listina vzdělávacích akcí Regionální pracoviště OS KOVO 12 Celkový termínový kalendář vícedenní vzdělávací akce 15 Semináře středního stupně 17 Školicí střediska Zotavovna VS České republiky Praha 4 Na Květnici 42 Zotavovna VS České republiky Pracov 43 Penzion Sedlácký dvůr Jiřice 44 Hotel BEZDĚZ Staré Splavy 45 Hotel Šedý vlk Harrachov 46 Penzion Balloon, Horní Věstonice 47 Mlýnhotel Vílanec u Jihlavy 48 Formuláře přihlášek

9 Organizační pokyny pro účastníky seminářů Závaznou přihlášku posílejte na adresu: OS KOVO Organizační úsek vzdělávání nám. W.Churchilla Praha 3 Přihlášky je možné zaslat: - poštou - nejlépe prostřednictvím internetu: Odesílejte přihlášky ihned po svém rozhodnutí zúčastnit se kurzu. Nejpozději však 10 dní před jeho začátkem. Potvrzení o zaplacení registračního poplatku přivezte s sebou. Registrační poplatek posílejte bezhotovostně až po obdržení potvrzení o zařazení do kurzu. Přihlášky po uzávěrce, konzultujte telefonicky a em: č , Mgr. Jiří Šuráň., Na jedné přihlášce můžete uvést více posluchačů, včetně všech náležitostí. Zájemce evidujeme podle data doručených přihlášek. Na každý kurz posílejte samostatnou přihlášku. Stornovací podmínky: Veškeré změny a případné odhlášení přijímáme pouze písemně. Registrační poplatek je vratný jen v případě zrušení kurzu ze strany organizátora. Dle potřeby můžete vyslat náhradníka, jeho jméno však nahlaste před zahájením kurzu. Organizační změny: Vyhrazujeme si právo změny lektora, data i místa konání, či případné zrušení vzdělávací akce z důvodů malého počtu přihlášených účastníků nebo jiných organizačních příčin. Veškeré změny vám dáme včas na vědomí písemně, telefonicky nebo em. Ubytování: Pobytová místa volíme s ohledem na dopravní dostupnost, rozložení členské základny a tak, aby byly splněny nároky středního standardu ubytování. Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme splnit. Upozornění: Absolventi kurzů označených symbolem Sp mají přednost v přihlášení do akreditovaného kurzu MŠMT Manažer. Kurzy Na klíč Vzhledem k tíživé situaci, kterou v organizacích vyvolává ekonomická krize, nabízí OS KOVO koncepci tzv. kurzů na klíč. Podle aktuálních problémů a potřeb, pošleme lektory za vámi. Každý kurz uvedený v Katalogu vzdělávání 2013, může být produkován v místě vaší organizace, pro vámi vybranou skupinu členů OS KOVO, pro celý výbor, pro vyjednávací tým apod. Pokud se nejedná o kurzy katalogové, které jsou zahrnuté v rozpočtu, jdou náklady na kurzy na klíč k tíži sjednávacího subjektu ZO. Dále je třeba počítat s finanční spoluúčastí objednavatele pro uhrazení části nákladů spojených s činností lektora. Objednání kurzu musí provést předseda ZO přímým dopisem místopředsedovi OS KOVO kol. J. Endlicherovi, který za vzdělávání v našem odborovém svazu odpovídá. Je třeba jednat v dostatečném předstihu

10 Regionální vzdělávání - základní stupeň vzdělávání Vzdělávání v regionech tvoří důležitou součást činnosti regionálních pracovišť, která nejsnáze postihnou aktuální potřeby a vyberou patřičná vzdělávací témata. Regionální pracoviště OS KOVO provádí vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO I. základní moduly určené pro členy výboru ZO II. moduly specifické pro podmínky regionu III. I. Vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO Organizace odborů, řízení OS KOVO, základní dokumenty. Ekonomický modul - hospodaření ZO, účetnictví, majetek, daně odpovědnost předsedy ZO. Právní modul - zákoník práce a postup při vymáhání a dodržování pracovního práva. BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP. Příprava a průběh postupu kolektivního vyjednávání. Finanční gramotnost. II. Základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP na pracovištích. Pracovní právo základní informace a postup při vymáhání dodržování pracovního práva. Kolektivní vyjednávání základní postup při vyjednávání. Hospodaření, daně a účetnictví. Finanční gramotnost. III. Moduly specifické pro podmínky regionu Obsah určí RP podle aktuálních problémů a požadavků ZO

11 TERMÍNOVÁ LISTINA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ RP OS KOVO RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj 2013 nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Žižkov Fiala školicí středisko termín téma lektor DOS Zas. 22 leden Školení KV a mzdy Kreslová DOS Zas. 22 únor Exekuce Plachta Bude určeno únor Základní kurz PC pro funkc VZO Bude určen DOS Velká zased březen Školení hospodářů Plesníková DOS Zas. 22 duben Školení BOZP Brožík Ivo DOS Zas. 14 květen Školení k ZP Stodolová DOS Zas. 22 září Školení KV a mzdy Kreslová DOS Zas. 22 říjen Školení k ZP Stodolová DOS Velká zased listopad Školení hospodářů Plesníková RP OS KOVO České Budějovice 2013 Senovážné náměstí 2, České Budějovice vedoucí: školicí středisko termín téma lektor Groz-Beckert, Č. Budějovice Školení hospodářek /-řů ZO téma: daně + daňové přiznání Plesníková Groz-Beckert, Č. Budějovice leden Školení předsedů - stanovy OS KOVO, základní dokumenty ZO, BOZP RP České Budějovice leden/únor Nábor členů (zkušenosti předsedů ZO v praxi) OS KOVO, ZO České Budějovice únor Co nového v legislativě RP + externista Groz-Beckert, Č. Budějovice březen Sociální oblast Hříbalová Groz-Beckert, Č. Budějovice duben Školení zástupců ZO pro BOZP RP Groz-Beckert, Č. Budějovice květen Školení hospodářek /-řů ZO + DaRK ZO téma: účetnictví ZO OS KOVO Rataje n.sázavou.- Pikovice červenec/srpen 2-denní BOZP z hlediska pracovních úrazů, první pomoci na pracovišti OS KOVO Rekreační zařízení Jč. kraje září / 2-denní Pracovněprávní předpisy + KV, hospodaření OS KOVO Ing. Marek Jiří + RP Schneider Electric, a.s. Písek září Školení VZO téma: ZP+ KV RP Groz-Beckert, Č. Budějovice prosinec S čím novým se setkáme v roce 2014 v oblasti ZP + KV RP České Budějovice prosinec Školení na téma správné odpočívání / relaxace / předcházení stresu OS KOVO RP OS KOVO Plzeň 2013 Pobřežní 8, Plzeň Kastl školicí středisko termín téma lektor Plzeň únor Daně a hospodaření ZO Plesníková Plzeň únor Mzdové systémy a ekonomika podniku Kužel Plzeň duben Pracovně právní předpisy a vliv EÚna ČR Štich Plzeň květen Obsluha PC- základní kurz externí lektor Plzeň červen Vybraná témata z oblasti BOZP Pelc + externí lektor Plzeň září Pracovně- právní změny a dopad do práce ZO Štich Plzeň listopad Kolektivní vyjednávání 2014, směr po VI.sjezdu Kužel Plzeň prosinec Kampaň BOZP, výstupy a přínosy pro ZO Pelc

12 RP OS KOVO Ústí nad Labem 2013 Brněnská 4, pošt. př. 155, Ústí nad Labem Zákon školicí středisko termín téma lektor Racek, Úštěk únor Hospodaření ZO Plesníková Racek, Úštěk únor Účetní závěrka, daňové přiznání Plesníková Racek, Úštěk duben Interní dokumenty ZO Friml, Chudárek Racek, Úštěk duben Stanovy OS KOVO, struktura OS KOVO Zákon, Švec Racek, Úštěk červen Zajištění dopravních cest a komunikací Fürst Racek, Úštěk červen OOPP, nápoje Fürst Jana, Horní Podluží září Finanční a mzdová analýza firem Horák, Friml Jana, Horní Podluží září Finanční gramotnost Hartvich, Plachta Racek, Úštěk říjen Podání stížností a podnětů na OIP, KHS Fürst, Švec Racek, Úštěk říjen Provádění kontrol BOZP Fürst Koliba, Litoměřice prosinec Změny v účetních a daňových předpisech Plesníková RP OS KOVO Hradec Králové 2013 Gočárova ulice 1620, Hradec Králové Šamánek školicí středisko termín téma lektor Pardubice únor -1 Hospodaření ZO Plesníková Hájenka Seč Březen -2 Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP Chata Deštná březen -2 Hospodaření ZO Plesníková Chata Deštná duben -2 Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP DOS Hradec Králové duben -1 Školení Insolvence - Finanční gramotnost Plachta - Hartwich Pardubice květen -1 Školení KS HK a PK v BOZP Dalecký Hradec Králové květen -2 Školení KS HK základy PC externí TRIM Pardubice červen -2 Školení ekonomika a analýza firmy Horák, Šamánek, Procházka AGS Jičín červen -1 Školení BOZP pro VO Český ráj Dalecký Chata Deštná říjen -2 Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP Pardubice říjen -2 Školení KS Pardubického kraje základy PC externí Šubířov listopad -2 Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP bude určeno prosinec -1 Školení BOZP (VO Trutnov) Dalecký Zámecká - Slatiňany prosinec -1 Školení BOZP (VO Pardubice-Chrudim) Dalecký RP OS KOVO Jihlava 2013 Tolstého 2, Jihlava Muzikář školicí středisko termín téma lektor DKO Jihlava leden Změny legislativy specialisté OS KOVO DKO Jihlava leden Daně a hospodaření ZO Plesníková DKO Jihlava březen Seminář BOZP Novotný RZ ŽĎAS Zubří duben - 2 Školení hospodářů a členů DaRK specialisté OS KOVO RZ ŽĎAS Zubří duben - 2 Školení nových funkcionářů specialisté OS KOVO DKO Jihlava květen Finanční gramotnost Hartvich, Plachta Sázava červenec - 3 Setkání mladých kováků + seminář BOZP specialisté OS KOVO RZ ŽĎAS Zubří září - 2 Kolektivní vyjednávání+ekonomika podniku specialisté OS KOVO DKO Jihlava říjen Seminář Finanční analýza podniku Horák DKO Jihlava říjen Seminář BOZP Novotný DKO Jihlava říjen KV 2014 koordinační setkání zástupců ZO RP Jihlava + Rada KS

13 RP OS KOVO Brno 2013 Malinovského nám. 4, Brno Grim školicí středisko termín téma lektor DOS Brno leden Hospodaření ZO, daně Plesníková Brno únor Práce s počítačem externí DOS Brno březen Důchody, sociální pojištění Hříbalová DOS Brno duben BOZP Kaláb Brno květen Práce s počítačem externí DOS Brno červenec Stanovy OS KOVO, vnitřní předpisy OS KOVO zam. RP Brno Horní Věstonice září Kolektivní vyjednávání, ZP 2x zam. RP Brno Horní Věstonice říjen Kolektivní vyjednávání, ZP zam. RP Brno DOS Brno říjen Finanční gramotnost zam. OS KOVO DOS Brno listopad BOZP Kaláb RP OS KOVO Olomouc 2013 Denisova 2, Olomouc Pazdera školicí středisko termín téma lektor Olomouc únor Účetnictví a hospodaření ZO Plesníková Olomouc duben BOZP v činnosti ZO Šmíd Stanislav Olomouc květen Zákoník práce, pracovněprávní předpisy Dohnalová Olomouc září Kolektivní vyjednávání, mzdy Grmelová Olomouc listopad Finanční gramotnost zaměstnanci OS KOVO RP OS KOVO Ostrava 2013 U Tiskárny 1, č.p. 578, Ostrava Přívoz Kozel školicí středisko termín téma lektor DOS Ostrava únor Základní dokumenty ZO Kozel RS Retaso H. Bečva březen Ekonomika, daně a hospodaření ZO Plesníková Ostrava - Vítkovice březen Základy práce s PC (World, Excel,internet) externí lektor RS Beskydka duben Školení BOZP Šmíd + externí lektoři DOS Ostrava květen Finanční gramotnost Šuláková BRANS M. Morávka září Kolektivní vyjednávání 2014 kolektiv RP Ostrava RS Retaso H. Bečva říjen Školení BOZP Šmíd + externí lektoři DOS Ostrava listopad Hospodaření ZO Plesníková RP OS KOVO Zlín 2013 Dům kultury, Gahurova Zlín Blažek školicí středisko termín téma lektor RRS Jelenovská Účetnictví ZO, Daně, Sociální zákony Plesníková, Hříbalová RRS Jelenovská Finanční gramotnost Hartvich, Plachta RRS Jelenovská Seminář BOZP Kaláb RRS Jelenovská Zákoník práce, Kolektivní vyjednávání Grim, Šrott Dům kultury Zlín Školení BOZP Kaláb Přesné termíny a místo konání vzdělávacích akcí stanoví vedoucí regionálního pracoviště podle aktuální situace v regionu

14 Celkový termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce I. pololetí 2013 číslo akce termín počet šk. dní název vzdělávací akce Základní kurz KV, minimum o vyjednávání I. leden počet posl. školicí středisko lektor 20 Praha 4, Na Květnici Nohejl, Kolář Odboráři v zátěžových situacích a jak odhadnout lidi I. únor 20 Praha 4, Na Květnici Hořejšová, Šuráň Daně v ZO, práce RK 30 Praha 4, Na Květnici Plesníková Sp Vše o odborech pro mladé a začínající funkcionáře I. Rétorika a komunikační obratnost a její význam v praxi odboráře březen 20 Praha 4, Na Květnici 15 Praha 4, Na Květnici Hořejšová Endlicher, Kolář, Hříbalová, Paukrtová Pracovní právo v praxi 30 Pracov Dohnalová Odškodňování pracovních úrazů I. 30 Pracov Heinzová Finanční gramotnost duben Jak se připravit na kolektivní vyjednávání II. 20 Staré Splavy Hotel Bezděz Horní Věstonice Penzion Balloon Hartvich, Plachta Nohejl, Kolář Sp Vše o odborech pro mladé a začínající funkcionáře II. 20 Aplikace nové legislativy BOZP v praxi základních organizací I. 30 květen Odboráři v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi - II. červen Hospodaření ZO + majetek ZO 30 Pracov 20 Vílanec u Jihlavy, Mlýnhotel Staré Splavy Hotel Bezděz Vílanec u Jihlavy Mlýnhotel Plesníková, Dohnalová, Hořejšová, Šuráň Matouš Hořejšová, Šuráň Plesníková, Slavětinská Jak účinně vyjednat kolektivní smlouvu III. Jak prezentovat výsledky KV a jak pracovat do doby dalšího kolektivního vyjednávání 20 Pracov Nohejl 20 Pracov Nohejl

15 Celkový termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce II. pololetí 2013 číslo akce termín počet šk.dní název vzdělávací akce září Odboráři v zátěžových situacích a nebo jak je řešit III. počet posl. 20 školicí středisko Harrachov Hotel Šedý vlk lektor Hořejšová, Šuráň Základní kurz o efektivní propagaci v podmínkách ZO 20 Harrachov Hotel Šedý vlk Nohejl M Manažer - akreditovaný MŠMT 15 Praha 4, Na Květnici Peterka říjen Odškodňování pracovních úrazů II Finanční gramotnost 25 Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Heinzová Hartvich, Plachta M Manažer - akreditovaný MŠMT 15 Praha 4, Na Květnici Peterka listopad M Manažer - akreditovaný MŠMT 15 Praha 4, Na Květnici Peterka Asertivita jako optimální forma jednání Součinnost zaměstnavatele a ZO OS KOVO v zajišťování optimální úrovně BOZP II Horní Věstonice Penzion Balloon Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce M Manažer - akreditovaný MŠMT 15 Praha 4, Na Květnici prosinec Základní kurz pro umění získávat nové členy Hořejšová, Šuráň Matouš 15 Praha 4, Na Květnici Nohejl Dohnalová, Paukrtová, Hříbalová M Manažer - akreditovaný MŠMT 15 Praha 4, Na Květnici Peterka, Procházka

16 Střední stupeň vícedenní kurzy a semináře Pracoviště centrály OS KOVO zajišťuje: organizaci vzdělávacích vícedenních modulů koordinaci činnosti mezi centrálou a regiony metodické působení vůči regionům a ZO Cíle středního stupně: Rozšířit vědomosti posluchače získané v základním stupni na úrovni regionů. Podat informace z dalších vědních disciplín, které jsou z hlediska vzdělávacího procesu pro odboráře významné. Kromě výcviku v rozšiřujících disciplínách vytvořit podmínky pro vzájemné poznání odlišností odborové práce v regionech, které by vedlo k utváření společných názorů. Témata modulů středního stupně podmíněná absolvováním základního stupně na úrovni regionálního pracoviště OS KOVO: Zákoník práce a jeho uplatnění v běžném odborovém životě. BOZP informace rozšiřující základní rozsah znalostí. Problémy kolektivního vyjednávání

17 K 1 Základní kurz kolektivního vyjednávání minimum o vyjednávání - I. Kód kurzu: Místo konán: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů ZO, úsekovým důvěrníkům, vedoucím odborových kolektivů. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl, Zdeněk Kolář Obsah: Vymezení pojmu KV Kolektivní vyjednávání v mezinárodních dokumentech. Úprava KV v legislativě ČR. Strategie OS KOVO v KV vyjednávání PKS, vyjednávání KSVS, harmonogram KV. Metodická pomůcka pro KV v podnikové sféře. Vyhodnocení výsledků KV hodnocení PKS, analýza mezd na základě výkazů o mzdách v OS KOVO. Příprava kolektivního vyjednávání. Vlastní průběh kolektivního vyjednávání. Prezentace výsledků kolektivního vyjednávání. Kontrola působení kolektivního vyjednávání. Posluchači si vymění zkušenosti s ostatními účastníky. Posluchači budou konzultovat s lektorem a kolegy problémy z praxe, které nastaly nebo mohou nastat. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účastníků semináře. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje K8, K12, K 13 Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

18 K 2 Odboráři v zátěžových situacích a jak odhadnout lidi I. Kód kurzu: Místo konán: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Funkcionářům, vyjednávačům kolektivních smluv, všem členům OS KOVO, zejména mladým funkcionářům. Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň Obsah: Osobnost jedince, typologie osobnosti, sebereflexe. Povahové rysy jednotlivých typů osobnosti a jejich vliv na vznik zátěžových situací. Naše reakce na jednotlivé typy jednání. Skupinová práce z aspektu mezilidských vazeb. Styly jednání jednotlivých typů osobností v dílčích rolích. Výcvik při modelových situacích v projevech pasivity, asertivity a agresivity. Konflikty a jejich zákonitosti. Mobbing, bossing, stalking. Charakteristika zátěžových situací při denních kontaktech v pracovní i mimopracovní oblasti. Akcent na stresory a vyvolávání stresových situací. Zpětná vazba: kontrolní test pro zjištění stabilizovaných znalostí. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje K 4, K 10, K 14, K 18. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účastníků semináře. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

19 K 3 Daně v ZO, práce DaRK Kód kurzu: Místo konán: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Hospodářům a hospodářkám ZO OS KOVO. Přednáší: Jindřiška Plesníková Obsah: 1) novinky v daňové legislativě; 2) daňové povinnosti základní organizace: - daň z příjmů, - daň darovací, - daň z nemovitosti, - daň silniční, - daň z převodu nemovitosti; 3) práce revizních komisí: - obsah kontrol, - postup při provádění revizí; 4) dotazy na daná témata; Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Výměna názorů. Samostatné práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

20 Sp 1 Vše o odborech pro začínající funkcionáře I. Kód kurzu: Místo konán: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Začínajícím a zejména mladým funkcionářům a členům OS KOVO. Program: Pondělí: Odpol. Základní informace o OS KOVO. Organizační a řídicí práce - Jaromír Endlicher místopředseda OS KOVO Úterý: Dopol. Odpol. Středa: Dopol. Základy kolektivního vyjednávání Zdeněk Kolář. Mzdová oblast v kolektivním vyjednávání Ing.Bc.Alena Paukrtová. Sociální oblast důchodový systém Ing. Marcela Hříbalová. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje Sp 2. Upozornění: Absolventi kurzů označených symbolem Sp mají přednost v přihlášení do akreditovaného kurzu MŠMT Manažer. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

21 K 4 Rétorika a komunikační obratnost a jejich význam v praxi odboráře Kód kurzu: Místo konán: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Vyjednávači kolektivních smluv, funkcionáři, členové OS KOVO. Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Obsah: Komunikační schopnosti a dovednosti. Neverbální a verbální techniky. Argumentace a její formy. Pasivní a aktivní formy řeči. Cvičení technik aktivní řeči a pohotovosti vyjadřování. Rétorika, spojení s mimoslovními technikami. Neverbální signály pro a proti řečníkovi. CO je zárukou úspěchu při vyjednávání. Formy jednání agresivita, asertivita, pasivita. Stavba vystoupení. Tréma jako zábrana při jednání i vystupování. Příčiny trémy, techniky odcvičení. Trenink soustavné osobní reflexe vlastního projevu. Modelové situace a nácvik příprav. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje K10, K 14, K 18. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

22 K 5 Pracovní právo v praxi Kód kurzu: Místo konán: RS VS ČR Pracov u Tábora Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO, úsekovým důvěrníkům. Přednáší: Mgr. Dana Dohnalová Obsah: Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů, pracovní poměr vznik, změna, skončení, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, překážky v práci, dovolená. Vymezení zástupců zaměstnanců se zaměřením na postavení odborové organizace. Příklady z praxe. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup do 8.00 hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

23 K 6 Odškodňování pracovních úrazů I. Kód kurzu: Místo konán: RS VS ČR Pracov u Tábora Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Pro nové a začínající funkcionáře. Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová Obsah: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance. Předcházení škodám. Odpovědnost zaměstnance za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Projednání odškodnění a uzavírání dohod o odškodnění. Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele. Druhy náhrad s konkrétním výkladem. Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance. Změna poměrů odškodňovaného zaměstnance. Sankce zaměstnavateli v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Řešení konkrétních případů z praxe. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Modelová cvičení, řešení případových studií. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje K 16. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

24 K 7 Finanční gramotnost Kód kurzu: Místo konán: Staré Splavy, Hotel Bezděz Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Zejména mladým funkcionářům a členům OS KOVO. Přednáší: Ing. Jiří Hartvich, Mgr. Vladimír Plachta Obsah: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti. Informační gramotnost v rámci finanční gramotnosti. Elektronická komunikace mezi státem a občany. Ochrana spotřebitele. Peněžní gramotnost. Bankovní a nebankovní sektor. Cenová gramotnost. Veřejné finance, poplatky, odvody. Rozpočtová gramotnost. Osobní, rodinný rozpočet. Právní gramotnost. Uzavírání smluv o poskytnutí peněžních prostředků. Co je to exekuce? Kdo je to exekutor? Účastníci řízení. Společné jmění manželů a exekuce. Návrh na nařízení exekuce. Žádost exekutora o pověření k provedení exekuce. Nařízení exekuce a pověření exekutora k provedení exekuce. Součinnost třetích osob. Usnesení o nařízení exekuce. odvolání proti usnesení o nařízení exekuce. povinnosti povinného po nařízení exekuce. Výjimky ze zákazu nakládání s majetkem. Postup při exekuci. Výzva ke splnění vymáhané povinnosti. Exekuční příkaz. Součinnost oprávněného a povinného. Odklad exekuce. Zastavení exekuce. Odvolání proti rozhodnutí exekutora. Způsoby provedení exekuce. Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Základní nezabavitelná částka. Srážka ze mzdy, příklady. Postup při srážkách. Pohledávky. Exekuce prodejem movitých věcí. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

25 K 8 Jak se připravit na kolektivní vyjednávání od sběru dat po sestavení vyjednávacího týmu II. Kód kurzu: Místo konán: Horní Věstonice, Penzion Balloon - Pálava Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO, úsekovým důvěrníkům. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Zdokonalit se v přípravě KS a KV. Sběr informací. Analýza informací. Formulace a předání kolektivní smlouvy. Výměna zkušenosti s ostatními účastníky. Konzultace s lektorem a kolegy problémů z praxe, které nastaly nebo mohou nastat. Osvojení si praktické a doporučené techniky. Získávání dovedností prakticky, a to na případových studiích vycházejících z konkrétních případů posluchačů. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje K 12, K 13. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

26 Sp 2 Vše o odborech pro začínající funkcionáře II. Kód kurzu: Místo konán: Mlýnhotel, Vílanec u Jihlavy Termín: Rozsah: 28 hodin Určeno: Začínajícím a zejména mladým funkcionářům a členům OS KOVO. Program: Pondělí: Odpol. Hospodaření ZO + Daňové povinnosti Plesníková. Úterý: Dopol. Odpol. Středa: Dopol. Legislativní rámec práce ZO I. - Dohnalová. Legislativní rámec práce ZO II. - Dohnalová. Zásady efektivní komunikace Hořejšová, Šuráň. Upozornění: Absolventi kurzů označených symbolem Sp mají přednost v přihlášení do akreditovaného kurzu MŠMT Manažer. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více