organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy"

Transkript

1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2013

2 organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy - 3 -

3 - 4 -

4 Vážené kolegyně a vážení kolegové Předkládáme vám Katalog vzdělávacích aktivit pro rok Najdete v něm úplný přehled všech kurzů i nabídek OS KOVO. Tento program jsme připravovali s přihlédnutím k nárokům a nápadům těch, kdo na kurzy v posledních letech přijeli. Z anket, které každý dostane po absolvování semináře, vybíráme připomínky a názory. Při koncipování obsahu kurzů pak reagujeme bezprostředně na aktuální potřeby našich členů. Všímáme si právních, ekonomických a daňových oblastí, neustále prohlubujeme informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a finanční gramotnosti. V tématech s psychologickou problematikou usilujeme o zvýšení schopností našich členů v tom, aby lépe vyjednávali, uměli argumentovat v krizových situacích, naučili se hájit zájmy odborů a chápali sociální vazby, v nichž se momentálně nacházejí. Postihujeme i oblast kolektivního vyjednávání, kde trénují frekventanti techniky a strategii jednání. Soustavně sledujeme a také zvažujeme pozici odborů na veřejnosti a i v tomto smyslu se snažíme pomáhat členům v získávání dalších kolegů. Naše v veřejnost se totiž mění stejně, jako doba, v níž žijeme. Musíme tedy přemýšlet o budoucnosti odborů a jejich síle v dalších letech. Pro vedení kurzů vybíráme osvědčené lektory, kteří vnímají odborovou problematiku a delší čas se v ní pohybují. Požadujeme užívání co nejlepší techniky a využití moderních učebních metod výuky pro dospělé. Zaručujeme vám tak nejsprávnější interpretaci obsahu i to, že neoznačíte pobyt na kurzu za ztracený čas. Některé kurzy jsme připravili tak, aby navazovaly další stejná témata, která budou prohlubovat informace a rozšíří obsah. V červnu 2013 bude sjezd OS KOVO, kde budeme bilancovat práci minulých čtyř let a hodnotit výsledky předsevzatých záměrů. Věříme, že vzdělávání bude mít při jednání své místo a sjezd vymezí směřování v příštím období. Přeji vám všem úspěchy v práci a těším se na shledanou Jaromír Endlicher místopředseda OS KOVO - 5 -

5 - 6 -

6 Cíle vzdělávání v rámci OS KOVO Vzdělávací program je již tradičně připraven tak, aby podstatné činnosti odborových funkcionářů byly podporovány informacemi z oblasti práva, ekonomiky a bezpečnosti práce. Zároveň jsou zařazeny kurzy, jejichž obsah vede účastníky k sebevzdělávání a zlepšování osobnostních kvalit. Cílem je rozvíjení schopností jednat úspěšně s lidmi, starat se o rozrůstání organizace, úspěšně vést kolektivní vyjednávání. Pro toto vše je důležitý trénink dovedností. Ten bude preferován i našimi lektory. Kdokoliv může být zasažen neúspěchem nebo nepříjemnou událostí (ztráta zaměstnání, úraz, delší nemoc). Členové odborů se mohou spolehnout na svou organizaci v tom smyslu, že jim bude poskytována v takových případech pomoc. V tomto smyslu je důležité, aby odboroví funkcionáři znali postupy a právní předpisy. Zkušenosti prokázaly, že manažerské dovednosti odborového funkcionáře zkvalitňují chod odborové práce ve velkých organizacích. Techniky vyjednávání i přesvědčování pro sociální angažovanost v rámci odborů do jisté míry ovlivňují i získávání nových členů a hlavně zlepšování vnímání pozice odborů v naší veřejnosti. Systém vzdělávání OS KOVO Volné semináře Střední stupeň vícedenní vzdělávací akce - rozšiřující základní stupeň Základní stupeň - regionální vzdělávání Vzdělávací moduly doporučené pro funkcionáře ZO OS KOVO - 7 -

7 - 8 -

8 OBSAH: Organizační pokyny pro účastníky seminářů 10 Termínová listina vzdělávacích akcí Regionální pracoviště OS KOVO 12 Celkový termínový kalendář vícedenní vzdělávací akce 15 Semináře středního stupně 17 Školicí střediska Zotavovna VS České republiky Praha 4 Na Květnici 42 Zotavovna VS České republiky Pracov 43 Penzion Sedlácký dvůr Jiřice 44 Hotel BEZDĚZ Staré Splavy 45 Hotel Šedý vlk Harrachov 46 Penzion Balloon, Horní Věstonice 47 Mlýnhotel Vílanec u Jihlavy 48 Formuláře přihlášek

9 Organizační pokyny pro účastníky seminářů Závaznou přihlášku posílejte na adresu: OS KOVO Organizační úsek vzdělávání nám. W.Churchilla Praha 3 Přihlášky je možné zaslat: - poštou - nejlépe prostřednictvím internetu: Odesílejte přihlášky ihned po svém rozhodnutí zúčastnit se kurzu. Nejpozději však 10 dní před jeho začátkem. Potvrzení o zaplacení registračního poplatku přivezte s sebou. Registrační poplatek posílejte bezhotovostně až po obdržení potvrzení o zařazení do kurzu. Přihlášky po uzávěrce, konzultujte telefonicky a em: č , Mgr. Jiří Šuráň., Na jedné přihlášce můžete uvést více posluchačů, včetně všech náležitostí. Zájemce evidujeme podle data doručených přihlášek. Na každý kurz posílejte samostatnou přihlášku. Stornovací podmínky: Veškeré změny a případné odhlášení přijímáme pouze písemně. Registrační poplatek je vratný jen v případě zrušení kurzu ze strany organizátora. Dle potřeby můžete vyslat náhradníka, jeho jméno však nahlaste před zahájením kurzu. Organizační změny: Vyhrazujeme si právo změny lektora, data i místa konání, či případné zrušení vzdělávací akce z důvodů malého počtu přihlášených účastníků nebo jiných organizačních příčin. Veškeré změny vám dáme včas na vědomí písemně, telefonicky nebo em. Ubytování: Pobytová místa volíme s ohledem na dopravní dostupnost, rozložení členské základny a tak, aby byly splněny nároky středního standardu ubytování. Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme splnit. Upozornění: Absolventi kurzů označených symbolem Sp mají přednost v přihlášení do akreditovaného kurzu MŠMT Manažer. Kurzy Na klíč Vzhledem k tíživé situaci, kterou v organizacích vyvolává ekonomická krize, nabízí OS KOVO koncepci tzv. kurzů na klíč. Podle aktuálních problémů a potřeb, pošleme lektory za vámi. Každý kurz uvedený v Katalogu vzdělávání 2013, může být produkován v místě vaší organizace, pro vámi vybranou skupinu členů OS KOVO, pro celý výbor, pro vyjednávací tým apod. Pokud se nejedná o kurzy katalogové, které jsou zahrnuté v rozpočtu, jdou náklady na kurzy na klíč k tíži sjednávacího subjektu ZO. Dále je třeba počítat s finanční spoluúčastí objednavatele pro uhrazení části nákladů spojených s činností lektora. Objednání kurzu musí provést předseda ZO přímým dopisem místopředsedovi OS KOVO kol. J. Endlicherovi, který za vzdělávání v našem odborovém svazu odpovídá. Je třeba jednat v dostatečném předstihu

10 Regionální vzdělávání - základní stupeň vzdělávání Vzdělávání v regionech tvoří důležitou součást činnosti regionálních pracovišť, která nejsnáze postihnou aktuální potřeby a vyberou patřičná vzdělávací témata. Regionální pracoviště OS KOVO provádí vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO I. základní moduly určené pro členy výboru ZO II. moduly specifické pro podmínky regionu III. I. Vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO Organizace odborů, řízení OS KOVO, základní dokumenty. Ekonomický modul - hospodaření ZO, účetnictví, majetek, daně odpovědnost předsedy ZO. Právní modul - zákoník práce a postup při vymáhání a dodržování pracovního práva. BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP. Příprava a průběh postupu kolektivního vyjednávání. Finanční gramotnost. II. Základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP na pracovištích. Pracovní právo základní informace a postup při vymáhání dodržování pracovního práva. Kolektivní vyjednávání základní postup při vyjednávání. Hospodaření, daně a účetnictví. Finanční gramotnost. III. Moduly specifické pro podmínky regionu Obsah určí RP podle aktuálních problémů a požadavků ZO

11 TERMÍNOVÁ LISTINA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ RP OS KOVO RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj 2013 nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Žižkov Fiala školicí středisko termín téma lektor DOS Zas. 22 leden Školení KV a mzdy Kreslová DOS Zas. 22 únor Exekuce Plachta Bude určeno únor Základní kurz PC pro funkc VZO Bude určen DOS Velká zased březen Školení hospodářů Plesníková DOS Zas. 22 duben Školení BOZP Brožík Ivo DOS Zas. 14 květen Školení k ZP Stodolová DOS Zas. 22 září Školení KV a mzdy Kreslová DOS Zas. 22 říjen Školení k ZP Stodolová DOS Velká zased listopad Školení hospodářů Plesníková RP OS KOVO České Budějovice 2013 Senovážné náměstí 2, České Budějovice vedoucí: školicí středisko termín téma lektor Groz-Beckert, Č. Budějovice Školení hospodářek /-řů ZO téma: daně + daňové přiznání Plesníková Groz-Beckert, Č. Budějovice leden Školení předsedů - stanovy OS KOVO, základní dokumenty ZO, BOZP RP České Budějovice leden/únor Nábor členů (zkušenosti předsedů ZO v praxi) OS KOVO, ZO České Budějovice únor Co nového v legislativě RP + externista Groz-Beckert, Č. Budějovice březen Sociální oblast Hříbalová Groz-Beckert, Č. Budějovice duben Školení zástupců ZO pro BOZP RP Groz-Beckert, Č. Budějovice květen Školení hospodářek /-řů ZO + DaRK ZO téma: účetnictví ZO OS KOVO Rataje n.sázavou.- Pikovice červenec/srpen 2-denní BOZP z hlediska pracovních úrazů, první pomoci na pracovišti OS KOVO Rekreační zařízení Jč. kraje září / 2-denní Pracovněprávní předpisy + KV, hospodaření OS KOVO Ing. Marek Jiří + RP Schneider Electric, a.s. Písek září Školení VZO téma: ZP+ KV RP Groz-Beckert, Č. Budějovice prosinec S čím novým se setkáme v roce 2014 v oblasti ZP + KV RP České Budějovice prosinec Školení na téma správné odpočívání / relaxace / předcházení stresu OS KOVO RP OS KOVO Plzeň 2013 Pobřežní 8, Plzeň Kastl školicí středisko termín téma lektor Plzeň únor Daně a hospodaření ZO Plesníková Plzeň únor Mzdové systémy a ekonomika podniku Kužel Plzeň duben Pracovně právní předpisy a vliv EÚna ČR Štich Plzeň květen Obsluha PC- základní kurz externí lektor Plzeň červen Vybraná témata z oblasti BOZP Pelc + externí lektor Plzeň září Pracovně- právní změny a dopad do práce ZO Štich Plzeň listopad Kolektivní vyjednávání 2014, směr po VI.sjezdu Kužel Plzeň prosinec Kampaň BOZP, výstupy a přínosy pro ZO Pelc

12 RP OS KOVO Ústí nad Labem 2013 Brněnská 4, pošt. př. 155, Ústí nad Labem Zákon školicí středisko termín téma lektor Racek, Úštěk únor Hospodaření ZO Plesníková Racek, Úštěk únor Účetní závěrka, daňové přiznání Plesníková Racek, Úštěk duben Interní dokumenty ZO Friml, Chudárek Racek, Úštěk duben Stanovy OS KOVO, struktura OS KOVO Zákon, Švec Racek, Úštěk červen Zajištění dopravních cest a komunikací Fürst Racek, Úštěk červen OOPP, nápoje Fürst Jana, Horní Podluží září Finanční a mzdová analýza firem Horák, Friml Jana, Horní Podluží září Finanční gramotnost Hartvich, Plachta Racek, Úštěk říjen Podání stížností a podnětů na OIP, KHS Fürst, Švec Racek, Úštěk říjen Provádění kontrol BOZP Fürst Koliba, Litoměřice prosinec Změny v účetních a daňových předpisech Plesníková RP OS KOVO Hradec Králové 2013 Gočárova ulice 1620, Hradec Králové Šamánek školicí středisko termín téma lektor Pardubice únor -1 Hospodaření ZO Plesníková Hájenka Seč Březen -2 Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP Chata Deštná březen -2 Hospodaření ZO Plesníková Chata Deštná duben -2 Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP DOS Hradec Králové duben -1 Školení Insolvence - Finanční gramotnost Plachta - Hartwich Pardubice květen -1 Školení KS HK a PK v BOZP Dalecký Hradec Králové květen -2 Školení KS HK základy PC externí TRIM Pardubice červen -2 Školení ekonomika a analýza firmy Horák, Šamánek, Procházka AGS Jičín červen -1 Školení BOZP pro VO Český ráj Dalecký Chata Deštná říjen -2 Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP Pardubice říjen -2 Školení KS Pardubického kraje základy PC externí Šubířov listopad -2 Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP bude určeno prosinec -1 Školení BOZP (VO Trutnov) Dalecký Zámecká - Slatiňany prosinec -1 Školení BOZP (VO Pardubice-Chrudim) Dalecký RP OS KOVO Jihlava 2013 Tolstého 2, Jihlava Muzikář školicí středisko termín téma lektor DKO Jihlava leden Změny legislativy specialisté OS KOVO DKO Jihlava leden Daně a hospodaření ZO Plesníková DKO Jihlava březen Seminář BOZP Novotný RZ ŽĎAS Zubří duben - 2 Školení hospodářů a členů DaRK specialisté OS KOVO RZ ŽĎAS Zubří duben - 2 Školení nových funkcionářů specialisté OS KOVO DKO Jihlava květen Finanční gramotnost Hartvich, Plachta Sázava červenec - 3 Setkání mladých kováků + seminář BOZP specialisté OS KOVO RZ ŽĎAS Zubří září - 2 Kolektivní vyjednávání+ekonomika podniku specialisté OS KOVO DKO Jihlava říjen Seminář Finanční analýza podniku Horák DKO Jihlava říjen Seminář BOZP Novotný DKO Jihlava říjen KV 2014 koordinační setkání zástupců ZO RP Jihlava + Rada KS

13 RP OS KOVO Brno 2013 Malinovského nám. 4, Brno Grim školicí středisko termín téma lektor DOS Brno leden Hospodaření ZO, daně Plesníková Brno únor Práce s počítačem externí DOS Brno březen Důchody, sociální pojištění Hříbalová DOS Brno duben BOZP Kaláb Brno květen Práce s počítačem externí DOS Brno červenec Stanovy OS KOVO, vnitřní předpisy OS KOVO zam. RP Brno Horní Věstonice září Kolektivní vyjednávání, ZP 2x zam. RP Brno Horní Věstonice říjen Kolektivní vyjednávání, ZP zam. RP Brno DOS Brno říjen Finanční gramotnost zam. OS KOVO DOS Brno listopad BOZP Kaláb RP OS KOVO Olomouc 2013 Denisova 2, Olomouc Pazdera školicí středisko termín téma lektor Olomouc únor Účetnictví a hospodaření ZO Plesníková Olomouc duben BOZP v činnosti ZO Šmíd Stanislav Olomouc květen Zákoník práce, pracovněprávní předpisy Dohnalová Olomouc září Kolektivní vyjednávání, mzdy Grmelová Olomouc listopad Finanční gramotnost zaměstnanci OS KOVO RP OS KOVO Ostrava 2013 U Tiskárny 1, č.p. 578, Ostrava Přívoz Kozel školicí středisko termín téma lektor DOS Ostrava únor Základní dokumenty ZO Kozel RS Retaso H. Bečva březen Ekonomika, daně a hospodaření ZO Plesníková Ostrava - Vítkovice březen Základy práce s PC (World, Excel,internet) externí lektor RS Beskydka duben Školení BOZP Šmíd + externí lektoři DOS Ostrava květen Finanční gramotnost Šuláková BRANS M. Morávka září Kolektivní vyjednávání 2014 kolektiv RP Ostrava RS Retaso H. Bečva říjen Školení BOZP Šmíd + externí lektoři DOS Ostrava listopad Hospodaření ZO Plesníková RP OS KOVO Zlín 2013 Dům kultury, Gahurova Zlín Blažek školicí středisko termín téma lektor RRS Jelenovská Účetnictví ZO, Daně, Sociální zákony Plesníková, Hříbalová RRS Jelenovská Finanční gramotnost Hartvich, Plachta RRS Jelenovská Seminář BOZP Kaláb RRS Jelenovská Zákoník práce, Kolektivní vyjednávání Grim, Šrott Dům kultury Zlín Školení BOZP Kaláb Přesné termíny a místo konání vzdělávacích akcí stanoví vedoucí regionálního pracoviště podle aktuální situace v regionu

14 Celkový termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce I. pololetí 2013 číslo akce termín počet šk. dní název vzdělávací akce Základní kurz KV, minimum o vyjednávání I. leden počet posl. školicí středisko lektor 20 Praha 4, Na Květnici Nohejl, Kolář Odboráři v zátěžových situacích a jak odhadnout lidi I. únor 20 Praha 4, Na Květnici Hořejšová, Šuráň Daně v ZO, práce RK 30 Praha 4, Na Květnici Plesníková Sp Vše o odborech pro mladé a začínající funkcionáře I. Rétorika a komunikační obratnost a její význam v praxi odboráře březen 20 Praha 4, Na Květnici 15 Praha 4, Na Květnici Hořejšová Endlicher, Kolář, Hříbalová, Paukrtová Pracovní právo v praxi 30 Pracov Dohnalová Odškodňování pracovních úrazů I. 30 Pracov Heinzová Finanční gramotnost duben Jak se připravit na kolektivní vyjednávání II. 20 Staré Splavy Hotel Bezděz Horní Věstonice Penzion Balloon Hartvich, Plachta Nohejl, Kolář Sp Vše o odborech pro mladé a začínající funkcionáře II. 20 Aplikace nové legislativy BOZP v praxi základních organizací I. 30 květen Odboráři v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi - II. červen Hospodaření ZO + majetek ZO 30 Pracov 20 Vílanec u Jihlavy, Mlýnhotel Staré Splavy Hotel Bezděz Vílanec u Jihlavy Mlýnhotel Plesníková, Dohnalová, Hořejšová, Šuráň Matouš Hořejšová, Šuráň Plesníková, Slavětinská Jak účinně vyjednat kolektivní smlouvu III. Jak prezentovat výsledky KV a jak pracovat do doby dalšího kolektivního vyjednávání 20 Pracov Nohejl 20 Pracov Nohejl

15 Celkový termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce II. pololetí 2013 číslo akce termín počet šk.dní název vzdělávací akce září Odboráři v zátěžových situacích a nebo jak je řešit III. počet posl. 20 školicí středisko Harrachov Hotel Šedý vlk lektor Hořejšová, Šuráň Základní kurz o efektivní propagaci v podmínkách ZO 20 Harrachov Hotel Šedý vlk Nohejl M Manažer - akreditovaný MŠMT 15 Praha 4, Na Květnici Peterka říjen Odškodňování pracovních úrazů II Finanční gramotnost 25 Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Heinzová Hartvich, Plachta M Manažer - akreditovaný MŠMT 15 Praha 4, Na Květnici Peterka listopad M Manažer - akreditovaný MŠMT 15 Praha 4, Na Květnici Peterka Asertivita jako optimální forma jednání Součinnost zaměstnavatele a ZO OS KOVO v zajišťování optimální úrovně BOZP II Horní Věstonice Penzion Balloon Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce M Manažer - akreditovaný MŠMT 15 Praha 4, Na Květnici prosinec Základní kurz pro umění získávat nové členy Hořejšová, Šuráň Matouš 15 Praha 4, Na Květnici Nohejl Dohnalová, Paukrtová, Hříbalová M Manažer - akreditovaný MŠMT 15 Praha 4, Na Květnici Peterka, Procházka

16 Střední stupeň vícedenní kurzy a semináře Pracoviště centrály OS KOVO zajišťuje: organizaci vzdělávacích vícedenních modulů koordinaci činnosti mezi centrálou a regiony metodické působení vůči regionům a ZO Cíle středního stupně: Rozšířit vědomosti posluchače získané v základním stupni na úrovni regionů. Podat informace z dalších vědních disciplín, které jsou z hlediska vzdělávacího procesu pro odboráře významné. Kromě výcviku v rozšiřujících disciplínách vytvořit podmínky pro vzájemné poznání odlišností odborové práce v regionech, které by vedlo k utváření společných názorů. Témata modulů středního stupně podmíněná absolvováním základního stupně na úrovni regionálního pracoviště OS KOVO: Zákoník práce a jeho uplatnění v běžném odborovém životě. BOZP informace rozšiřující základní rozsah znalostí. Problémy kolektivního vyjednávání

17 K 1 Základní kurz kolektivního vyjednávání minimum o vyjednávání - I. Kód kurzu: Místo konán: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů ZO, úsekovým důvěrníkům, vedoucím odborových kolektivů. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl, Zdeněk Kolář Obsah: Vymezení pojmu KV Kolektivní vyjednávání v mezinárodních dokumentech. Úprava KV v legislativě ČR. Strategie OS KOVO v KV vyjednávání PKS, vyjednávání KSVS, harmonogram KV. Metodická pomůcka pro KV v podnikové sféře. Vyhodnocení výsledků KV hodnocení PKS, analýza mezd na základě výkazů o mzdách v OS KOVO. Příprava kolektivního vyjednávání. Vlastní průběh kolektivního vyjednávání. Prezentace výsledků kolektivního vyjednávání. Kontrola působení kolektivního vyjednávání. Posluchači si vymění zkušenosti s ostatními účastníky. Posluchači budou konzultovat s lektorem a kolegy problémy z praxe, které nastaly nebo mohou nastat. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účastníků semináře. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje K8, K12, K 13 Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

18 K 2 Odboráři v zátěžových situacích a jak odhadnout lidi I. Kód kurzu: Místo konán: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Funkcionářům, vyjednávačům kolektivních smluv, všem členům OS KOVO, zejména mladým funkcionářům. Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň Obsah: Osobnost jedince, typologie osobnosti, sebereflexe. Povahové rysy jednotlivých typů osobnosti a jejich vliv na vznik zátěžových situací. Naše reakce na jednotlivé typy jednání. Skupinová práce z aspektu mezilidských vazeb. Styly jednání jednotlivých typů osobností v dílčích rolích. Výcvik při modelových situacích v projevech pasivity, asertivity a agresivity. Konflikty a jejich zákonitosti. Mobbing, bossing, stalking. Charakteristika zátěžových situací při denních kontaktech v pracovní i mimopracovní oblasti. Akcent na stresory a vyvolávání stresových situací. Zpětná vazba: kontrolní test pro zjištění stabilizovaných znalostí. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje K 4, K 10, K 14, K 18. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účastníků semináře. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

19 K 3 Daně v ZO, práce DaRK Kód kurzu: Místo konán: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Hospodářům a hospodářkám ZO OS KOVO. Přednáší: Jindřiška Plesníková Obsah: 1) novinky v daňové legislativě; 2) daňové povinnosti základní organizace: - daň z příjmů, - daň darovací, - daň z nemovitosti, - daň silniční, - daň z převodu nemovitosti; 3) práce revizních komisí: - obsah kontrol, - postup při provádění revizí; 4) dotazy na daná témata; Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Výměna názorů. Samostatné práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

20 Sp 1 Vše o odborech pro začínající funkcionáře I. Kód kurzu: Místo konán: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Začínajícím a zejména mladým funkcionářům a členům OS KOVO. Program: Pondělí: Odpol. Základní informace o OS KOVO. Organizační a řídicí práce - Jaromír Endlicher místopředseda OS KOVO Úterý: Dopol. Odpol. Středa: Dopol. Základy kolektivního vyjednávání Zdeněk Kolář. Mzdová oblast v kolektivním vyjednávání Ing.Bc.Alena Paukrtová. Sociální oblast důchodový systém Ing. Marcela Hříbalová. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje Sp 2. Upozornění: Absolventi kurzů označených symbolem Sp mají přednost v přihlášení do akreditovaného kurzu MŠMT Manažer. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

21 K 4 Rétorika a komunikační obratnost a jejich význam v praxi odboráře Kód kurzu: Místo konán: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Vyjednávači kolektivních smluv, funkcionáři, členové OS KOVO. Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Obsah: Komunikační schopnosti a dovednosti. Neverbální a verbální techniky. Argumentace a její formy. Pasivní a aktivní formy řeči. Cvičení technik aktivní řeči a pohotovosti vyjadřování. Rétorika, spojení s mimoslovními technikami. Neverbální signály pro a proti řečníkovi. CO je zárukou úspěchu při vyjednávání. Formy jednání agresivita, asertivita, pasivita. Stavba vystoupení. Tréma jako zábrana při jednání i vystupování. Příčiny trémy, techniky odcvičení. Trenink soustavné osobní reflexe vlastního projevu. Modelové situace a nácvik příprav. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje K10, K 14, K 18. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

22 K 5 Pracovní právo v praxi Kód kurzu: Místo konán: RS VS ČR Pracov u Tábora Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO, úsekovým důvěrníkům. Přednáší: Mgr. Dana Dohnalová Obsah: Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů, pracovní poměr vznik, změna, skončení, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, překážky v práci, dovolená. Vymezení zástupců zaměstnanců se zaměřením na postavení odborové organizace. Příklady z praxe. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup do 8.00 hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

23 K 6 Odškodňování pracovních úrazů I. Kód kurzu: Místo konán: RS VS ČR Pracov u Tábora Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Pro nové a začínající funkcionáře. Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová Obsah: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance. Předcházení škodám. Odpovědnost zaměstnance za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Projednání odškodnění a uzavírání dohod o odškodnění. Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele. Druhy náhrad s konkrétním výkladem. Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance. Změna poměrů odškodňovaného zaměstnance. Sankce zaměstnavateli v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Řešení konkrétních případů z praxe. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Modelová cvičení, řešení případových studií. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje K 16. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

24 K 7 Finanční gramotnost Kód kurzu: Místo konán: Staré Splavy, Hotel Bezděz Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Zejména mladým funkcionářům a členům OS KOVO. Přednáší: Ing. Jiří Hartvich, Mgr. Vladimír Plachta Obsah: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti. Informační gramotnost v rámci finanční gramotnosti. Elektronická komunikace mezi státem a občany. Ochrana spotřebitele. Peněžní gramotnost. Bankovní a nebankovní sektor. Cenová gramotnost. Veřejné finance, poplatky, odvody. Rozpočtová gramotnost. Osobní, rodinný rozpočet. Právní gramotnost. Uzavírání smluv o poskytnutí peněžních prostředků. Co je to exekuce? Kdo je to exekutor? Účastníci řízení. Společné jmění manželů a exekuce. Návrh na nařízení exekuce. Žádost exekutora o pověření k provedení exekuce. Nařízení exekuce a pověření exekutora k provedení exekuce. Součinnost třetích osob. Usnesení o nařízení exekuce. odvolání proti usnesení o nařízení exekuce. povinnosti povinného po nařízení exekuce. Výjimky ze zákazu nakládání s majetkem. Postup při exekuci. Výzva ke splnění vymáhané povinnosti. Exekuční příkaz. Součinnost oprávněného a povinného. Odklad exekuce. Zastavení exekuce. Odvolání proti rozhodnutí exekutora. Způsoby provedení exekuce. Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Základní nezabavitelná částka. Srážka ze mzdy, příklady. Postup při srážkách. Pohledávky. Exekuce prodejem movitých věcí. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

25 K 8 Jak se připravit na kolektivní vyjednávání od sběru dat po sestavení vyjednávacího týmu II. Kód kurzu: Místo konán: Horní Věstonice, Penzion Balloon - Pálava Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO, úsekovým důvěrníkům. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Zdokonalit se v přípravě KS a KV. Sběr informací. Analýza informací. Formulace a předání kolektivní smlouvy. Výměna zkušenosti s ostatními účastníky. Konzultace s lektorem a kolegy problémů z praxe, které nastaly nebo mohou nastat. Osvojení si praktické a doporučené techniky. Získávání dovedností prakticky, a to na případových studiích vycházejících z konkrétních případů posluchačů. Doporučení na tento kurz tématicky navazuje K 12, K 13. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

26 Sp 2 Vše o odborech pro začínající funkcionáře II. Kód kurzu: Místo konán: Mlýnhotel, Vílanec u Jihlavy Termín: Rozsah: 28 hodin Určeno: Začínajícím a zejména mladým funkcionářům a členům OS KOVO. Program: Pondělí: Odpol. Hospodaření ZO + Daňové povinnosti Plesníková. Úterý: Dopol. Odpol. Středa: Dopol. Legislativní rámec práce ZO I. - Dohnalová. Legislativní rámec práce ZO II. - Dohnalová. Zásady efektivní komunikace Hořejšová, Šuráň. Upozornění: Absolventi kurzů označených symbolem Sp mají přednost v přihlášení do akreditovaného kurzu MŠMT Manažer. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

KURZY a školení OS KOVO 2014 - vícedenní kurzy

KURZY a školení OS KOVO 2014 - vícedenní kurzy O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2014 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Jako každoročně vám předkládám Katalog

Více

KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy

KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Otevřeli jste Katalog vzdělávání připravený

Více

Katalog vzdělávacích akcí

Katalog vzdělávacích akcí Katalog vzdělávacích akcí 2011 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2011 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Otevřeli

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2016 Informace o kurzech a seminářích najdete také na INTRANETU OS KOVO, na adrese INTERNETU http://www.oskovo.cz a na stránkách našeho časopisu KOVÁK. ODBOROVÝ SVAZ KOVO organizačně

Více

KURZY a školení OS KOVO 2015

KURZY a školení OS KOVO 2015 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2015 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2015-3 - Vážené kolegyně, vážení kolegové! Otvíráte nový Katalog vzdělávání

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA HOTEL IRIS *** Pálava - Pavlov Lokalita OREA Hotel IRIS stojí uprostřed vinařské vesnice Pavlov, rozložené na úpatí Pálavy, 60 km jižně od Brna směr Mikulov. Kapacita

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2017 - ZABEZPEČENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE V

Více

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu JUDr. Jitka Hejduková ředitelka Sekce zaměstnavatelské, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Aktivity jejich

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

BS - Registrační formulář pro ubytovatele

BS - Registrační formulář pro ubytovatele BS - Registrační formulář pro ubytovatele 1. Sídlo firmy / provozovna Název firmy: Obec: Ulice: IČO: Č. orientační Č. popisné VAT ID (DIČ): Číslo účtu: PSČ: Regionální zatřídění: E-mail: Tel.: Fax: Poskytované

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ SEMINÁŘ BOZP aktuálně: povinnosti

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2017 Informace o kurzech a seminářích najdete na adrese Internetu OS KOVO http://www.oskovo.cz a také na Intranetu OS KOVO a na stránkách našeho časopisu KOVÁK. ODBOROVÝ SVAZ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2. ročník vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce 9. 11. 8. 12. 2017 Pořádá: Účetní Portál a.s. se sídlem v Bohuňovicích,

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás O nás Nesuchyně je vesnička ležící mezi královskými městy Rakovník a Slaný a je v polovině cesty mezi Prahou a lázeňským městem Karlovy Vary. Nachází se ve velmi pohostinné a klidné krajině s velkými možnostmi

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 14. 11. 10. 12. 2016 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 11. 8. 12. 2017 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice č. t.: 466 026 191, 466 026 329 e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz fax : 466 026 129 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A k účasti

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice č. t.: 466 026 191, 466 026 329 e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz fax : 466 026 129 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A k účasti

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop JAK MOTIVOVAT ZAMĚSTNANCE KE ZLEPŠOVÁNÍ, K EFEKTIVNÍ PRÁCI? ANEB ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Mnoho manažerů

Více

KONGRESOVÉ AKCE, INCENTIVNÍ AKCE

KONGRESOVÉ AKCE, INCENTIVNÍ AKCE Hotel Špindlerova bouda, Špindlerův Mlýn 108, 54351 Tel./Fax +420 499 433 342 +420 499 329 200 e-mail: info@spindlerovabouda.cz Hotel Špindlerova bouda *** se nachází v krásném prostředí Krkonoš pod úpatím

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

PAPY METODIKA A SKLADBA ÚČETNICTVÍ 2014 PO ZMĚNÁCH K

PAPY METODIKA A SKLADBA ÚČETNICTVÍ 2014 PO ZMĚNÁCH K Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2016

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Získávání kvalitních

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení.

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Flexibilní řešení Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Školicí středisko je určeno k pořádání odborných školicích akcí, seminářů, kurzů, konferencí apod. Nabízíme vám Přednáškový sál a učebny vybavené

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3 IČ

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3 IČ Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3 IČ 48551813 V ý p i s číslo 11 z jednání Koordinačního výboru OS konaného ve dnech 10. 11.12.2015 v Zásadě v penzionu LUMKA Program:

Více

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 25.5.2018 VSTOUPÍ V PLATNOST NAŘÍZENÍ, KTERÉ ZNAMENÁ DOSUD NEJVĚTŠÍ ZMĚNY

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ WORKSHOP ZEMINY JAKO ODPADY

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak asertivně ustát svoje práva + trénink. Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na

Více