Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté."

Transkript

1 1992 Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod Pradědem k a fungovalo ve společné správě se základní školou. V roce, kdy škola zahájila činnost, byly současně otevřeny ve dvou ročnících čtyři třídy. Výuka probíhala v učebnách v pavilonu Základní školy na ulici Školní K se gymnázium osamostatnilo, ale vyučovalo se nadále v prostorách ZŠ. Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté Významným mezníkem se stal rok 1996, kdy bylo gymnázium v průběhu prázdnin přemístěno do dvou samostatných budov. Hlavní budova se nachází na nám. Sv. Michala 12, vedlejší budova na ulici Žižkově 577. V tomto roce začala škola provozovat i vlastní školní jídelnu s tím, že kuchyň byla umístěna v hlavní budově a výdejna s jídelnou ve vedlejší budově. Jídlo se komplikovaně převáželo Od bylo gymnázium rozhodnutím MŠMT ČR zařazeno mezi sportovní gymnázia v ČR a změnilo název na Sportovní gymnázium. Svým sportovním zaměřením na lyžování, cyklistiku, biatlon a orientační běh bylo jediné na Moravě a druhé v rámci České republiky. V tomto roce začala škola provozovat i vlastní domov mládeže v pronajatých prostorách Crystalex a.s. Nový Bor. V hlavní budově byla vybudována a vybavena odborná učebna a kabinet fyziky, byly pořízeny nové počítače a do učebny IVT instalována počítačová síť. Pro výuku biologie byl, hlavně z příspěvků rodičů, pořízen videomikroskop. Ve vedlejší budově byla rekonstruována část přízemí, ve 2. podlaží byl vybudován sklad lyžařského materiálu, kabinet pro trenéry a regenerace pro sportovce 1998 V hlavní budově byla vybavena novým nábytkem odborná učebna biologie. Na vedlejší budově byla vybudována sedlová střecha, ve 2. podlaží školní knihovna a dvě učebny, v 1. podlaží přípravna lyžařského materiálu 2000 Od změnila škola z rozhodnutí MŠMT název na Gymnázium a Sportovní gymnázium. Náplň výuky zůstala beze změny. Ve vedlejší budově byla vybavena nová učebna výtvarné výchovy, vybudováno sociální zařízení a kuchyňka pro příležitostné ubytování sportovních oddílů. Největší akcí byla stavební rekonstrukce přízemí, kam byla z hlavní budovy přestěhována školní kuchyň. V obou budovách byla instalována automatická regulace vytápění. Pro zabezpečení dopravy sportovců jsme od města získali bezúplatným převodem služební vozidlo Felicie.

2 2001 V hlavní budově byla u tělocvičny vybudována z části bývalé uhelny nová nářaďovna. Bývalá kuchyň byla rekonstruována na laboratoř, učebnu, sklad a kabinet chemie a ve druhé části přízemí byly zřízeny sklady a klubovna pro orientační běh. Pro výuku výtvarné výchovy a zájmovou činnost žáků jsme vybavili keramickou dílnu a pořídili keramickou pec V hlavní budově byla vybudována z části bývalé uhelny nová posilovna, z původní posilovny kabinet pro učitele, obnovena byla druhá žákovská šatna, která sloužila jako kabinet Tv. V rámci akce Internet do škol jsme získali nové vybavení počítačové učebny 11 pracovišť pro žáky, 1 pro učitele a tiskárnu. Prodali jsme služební Felicii a na leasing jsme pořídili devítimístné vozidlo Peugeot Boxer. Přestože bylo ojeté, významně zlepšilo podmínky pro sportovní trénink Od 1.ledna 2003 se zřizovatelem školy stal Moravskoslezský kraj, což byla doposud největší pozitivní změna v historii školy. Díky investiční dotaci kraje jsme provedli kompletní rekonstrukci podlahy v tělocvičně. V tomto roce jsme realizovali zasíťování všech učeben, kabinetů a kanceláří v hlavní budově S pomocí příspěvku ze strany města Vrbna jsme zrušili šatny a pro každého žáka pořídili šatnovou skříňku. V tomto roce jsme pořídili pro potřeby výuky první dataprojektor Díky investiční dotaci kraje byla provedena rekonstrukce střechy nad sociálními zařízeními v hlavní budově. Ve vedlejší budově jsme zahájili přípravy pro vybudování domova mládeže půdní vestavbou. Z poskytnutého grantu kraje jsme zlepšili vybavení školní knihovny, která je připojena na internet, vybavena třemi počítači, tiskárnou a kopírkou Od 1. ledna 2006 se opět změnil název školy. Vrátili jsme se k názvu Sportovní gymnázium. V hlavní budově jsme v rámci projektu ICT vybudovali novou počítačovou učebnu, kde je 16 žákovských, 1 učitelský počítač a dataprojektor. Učebna, v níž je 32 pracovních míst, je využívána pro výuku všech předmětů. Z projektu na rozvoj ICT jsme pořídili 3 dataprojektory a 2 interaktivní tabule. Z dotace projektu ESF jsme vybavili druhou jazykovou učebnu pro 16 žáků, včetně projekce a externího studia. Zahájili jsme práce na ŠVP, na jehož zpracování jsme získali finanční podporu z projektu ESF. Do keramické dílny ve vedlejší budově jsme z příspěvku Nadace ČEZ pořídili hrnčířský kruh. V závěru roku jsme realizovali regulaci otopných soustav v obou budovách a z investiční dotace kraje jsme na všechny radiátory osadili termostatické ventily. Prodali jsme dosud používaný vůz Peugeot a se souhlasem zřizovatele pořídili na leasing zánovní, opět devítimístný vůz téže značky.

3 2007 V roce 2007 jsme dokončili regulace obou otopných soustav, pořídili jsme další dva dataprojektory do učeben fyziky a biologie. Organizovali jsme bezplatné jazykové, počítačové a trenérské vzdělávací kurzy pro dospělé, podpořené projektem ESF, zahájili jsme výuku v 1. ročníku večerního studia jsme v primě zahájili výuku podle vlastního ŠVP Brána ke vzdělanosti V tomto roce jsme zahájili výuku ve druhé multimediální učebně pro 32 žáků, další učebnu jsme vybavili počítačem, dataprojektorem a plátnem. Nový nábytek jsme pořídili do učebny hudební výchovy. Z dotace EVVO jsme v učebně biologie v rámci projektu Příroda ve škole vybudovali koutek živé přírody. Pokračovali jsme v úsilí vybudovat vlastní domov mládeže jsme v kvintě zahájili výuku podle vlastního ŠVP Brána ke vzdělanosti. Svaz lyžařů ČR zřídil v nižších ročnících gymnázia sportovní třídy se zaměřením na lyžování. Přemístil se solární kolektor na střechu školy a tím se zajistila dodávka teplé vody v chlapeckých a učitelských sociálních místnostech. Na dívčí sociální zařízení byla dodávka teplé vody zajištěna z úklidových místností Od byl spuštěn projekt, který je spolufinancován ESF, Doba dřevěná, registrační číslo CZ.1.107/1.1.07/ Obecným cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání a specifickým cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových programů s důrazem na mezipředmětové vazby. Těchto cílů dosáhne zavedením e-learningové formy výuky, vytvořením nového vzdělávacího program Doba dřevěná, který bude zapracován do stávajícího ŠVP, vytvořením e-learningových výukových, testových a prezenčních materiálů, dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti zlepšení dovedností v práci s IT a problematice klíčových kompetencí a mezipředmětových vazeb. Práce žáků v jednotlivých modulech budou mít stálou expozici v atriu školy, zmodernizovaného pro tento účel také z prostředků projektu. Byla opravena střecha nad hlavním schodištěm, kde v zimních měsících pravidelně zatékalo. Dále se opravila fasáda školy a hlavní vstupní dveře Pokračovalo se v plnění cílů projektu Doba dřevěná, který je spolufinancován ESF. Do projektu byli zapojeni všichni žáci školy. Do výuky jednotlivých předmětů byly zařazeny zajímavé aktivity, které vedly k rozvoji klíčových kompetencí žáků, byl spuštěn e- learningový způsob výuky, na webových stránkách školy si rodiče mohli začít prohlížet klasifikaci svých dětí.. Od února 2011 byli žáci ubytováni v nových pronajatých prostorách domova mládeže na Žižkově ulici 134 (bývalá Škola v přírodě). Vlastníkem objektu je firma DEVAP s.r.o. se sídlem - Šubertova 1226/4, Moravská Ostrava. Byla provedena rekonstrukce jazykové učebny, došlo k výměně lavic a kabeláže pro komunikaci vyučujícího se žáky. Byla dokončena oprava fasády školy.

4 2012 Od je škola sloučena s Gymnáziem Bruntál a dál je odloučeným pracovištěm školy pod novým názvem Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace. Od se k tomuto novému celku ještě připojuje Městské osmileté gymnázium Bruntál. V rámci projektu Doba dřevěná se opravuje atrium školy, kde bude stálá expozice prací žáků školy. Atrium školy bude v letních měsících přístupné o přestávce žákům školy. Od roku 1992 do prosince 2009 byla ředitelkou školy PaedDr. Michaela Skopalová / Hradilová. Od do školu vedla Ing. Jitka Krätschmerová zástupkyně statutárního orgánu. Od , po sloučení škol, je ředitelem RNDr. Jan Votruba, ředitel původního Gymnázia Bruntál. Mgr. Martina Benedikovičová M, MI Mgr. David Čech Z, Bio, CH Bc. Jarmila Hovorková AJ, VV PaedDr. Petr Houser trenér AD Mgr. Tomáš Kočička IKT Mgr. Richard Klech trenér OB, LOB Ing. Jitka Krätschmerová CH, výchovná poradkyně školy Mgr. Miroslava Macková / Tupá Bio, CH, Z Mgr. Kristína Maderová NJ, VV, HV Mgr. Ludmila Malcová ČJ, HV Vlastimil Mlynář trenér cyklistiky Alena Mlynářová trenérka cyklistiky Mgr. Čestmír Nakládal M, MI, IKT do Dagmar Ohnoutková - vychovatelka Mgr. Miroslav Panský D od Ing. Radek Peňáz trenér BL Mgr. Jana Petlachová ČJ, AJ, KAJ Mgr. Lucie Popovičová VO, OSZ, DV Mgr. Pavel Pytela F, TV RNDr. Zuzana Svobodová M, Dg, Rý Lubomír Svrčina - vychovatel Lubomír Tomeček - regenerace Mgr. Evžen Trzaskalik Z, AJ, KAJ Mgr. Jaromír Vanča D, AJ, NJ do Mgr. Dagmar Zvědělíková NJ, RJ, D

5 Karel Drtil školník Anna Horváthová školní jídelna Helena Herodková ekonomka školy Marie Kočí školní jídelna Marcela Pavlů školní jídelna Ing. Hana Peňázová ekonomka školy mateřská dovolená Ivana Svrčinová uklizečka Soňa Vašinová uklizečka Škola se profiluje svým sportovním zaměřením na výuku čtyřletého sportovního oboru v ročnících vyššího gymnázia. Je spolu s SG Ostrava jediným takto zaměřeným gymnáziem v kraji. Současně poskytuje vzdělání i zájemcům o všeobecné studium. Zaměření školy odpovídají zařazené studijní obory. Seznam vyučovaných oborů, zařazených v síti v roce 2010/2011: Gymnázium 7941K/81 délka stud. 8 r. 0 m. denní Gymnázium 7941K/41 délka stud. 4 r. 0 m. denní Gymnázium se sportovní přípravou 7942K/41 délka stud. 4 r. 0 m. denní Gymnázium - všeobecné 7941K/401 délka stud. 4 r. 0 m. večerní Gymnázium - všeobecné 7941K/801 délka stud. 8 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Gymnázium - všeobecné 7941K/401 délka stud. 4 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Gymnázium - sportovní příprava 7942K/420 délka stud. 4 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Obor sportovní příprava je nadstandardem, který, jak bylo uvedeno již výše, naši školu odlišuje od ostatních gymnázií v našem regionu. Jako profilující sporty máme zařazeno běžecké a sjezdové lyžování, snowboarding, orientační běh a lyžařský orientační běh, biatlon a cyklistiku. Všechny tyto uvedené sporty mohou žáci studovat v Moravskoslezském kraji pouze v naší škole. SG Ostrava má zařazeny sporty zcela odlišné (volejbal, basketbal, plavání, judo, gymnastika a atletika).

6 a) Domov mládeže Domov mládeže byl během školního roku 2010 / 2011 přemístěn z objektu na ulici Sklárenské 600 do objektu na ulici Žižkova 134. Pro ubytování studentů je opět k dispozici celková kapacita 25 lůžek, které jsou rozmístěny do dvoulůžkových pokojů, třílůžkového a čtyřlůžkového pokoje. Je dbáno na oddělení chlapecké a dívčí části DM. Ubytováni jsou pouze žáci školy. Ubytování se poskytuje od pondělí do páteku. Sportovcům je poskytováno ubytování i o víkendech a v době vedlejších prázdnin v případě, že mají organizovaný trénink, výcvikový tábor (soustředění) nebo odjezdy na závody. Celodenní stravování je zajištěno v pondělí pátek, o víkendech si studenti zajišťují stravování sami. V domově je vybavená kuchyňka. b) Školní jídelna Školní jídelna je umístěna ve vedlejší budově na Žižkově ulici. Jak již bylo zmíněno výše, byla sem přestěhována z hlavní budovy po rekonstrukci v roce Na jaře 2003 jsme provedli ještě některé úpravy, takže celý stravovací komplex vyhovuje současným hygienickým požadavkům. V jídelně je u stolů celkem 80 míst. Studentům ubytovaným v domově mládeže se poskytuje celodenní stravování (snídaně, svačina, oběd, večeře a druhá večeře) v pondělí až pátek. Kuchyně dále poskytuje v rámci doplňkové činnosti stravování cizích strávníků. Je organizováno časově odděleně od stravování žáků a zaměstnanců školy. Monitorování životního prostředí v ekosystémech Tento projekt je financován Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok Projekt byl zahájen a ukončen bude Z rozpočtu MSK jsme na aktivity v rámci tohoto projektu získali ,- Kč. Prvními kroky v rámci tohoto projektu byla modernizace a rozšíření stávajícího koutku přírody, dokoupila se další terária. Koutek byl doplněn masožravými rostlinami, byla obnovena akvária s rybkami (vrubovec paví, čichavec zlatý, skalára amazonská, tlamovec chichlida, neonka obecná, krunýřovec skvrnitý) a dalšími živočichy (pestruška písečná, chameleón jemenský, pakobylka rohatá, želva nádherná, gekon prsténkovitý, sklípkan kadeřavý). O všechna zvířata se starají žáci přírodovědného kroužku. Před zimou žáci na školní zahradě instalovali ptačí krmítka, která si sami navrhli.

7 Doba dřevěná Od naše škola spustila projekt Doba dřevěná, na který získala finanční podporu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a jeho celková výše činí ,80 Kč. Ukončení a vyhodnocení projektu bude Celý projekt byl zhruba rozdělen do těchto částí: 1/ Vybavení školy další potřebnou komunikační technikou. To znamená vybavení dalšími dataprojektory, několika PC, barevnou tiskárnou, digitálním fotoaparátem. 2/ Zapracování do stávajícího ŠVP Brána ke vzdělanosti pět samostatných modulů pro jednotlivé předměty ve vzdělávací oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Matematika a její aplikace a Informatika a komunikační technologie. Jednotlivé moduly se budou týkat dřeva ve všech možných podobách. Od zpracování, výskytu, druhů stromů, až po uměleckou předlohu. V této části se také uskutečnila beseda s CHKO, žáci rovněž samostatně pracovali na jednotlivých projektech na základě využívání mezipředmětových vztahů. Jednotlivé výstupy byly zveřejňovány na stránkách školy a ve stálé expozici ve škole a po úpravě atria také tam. 3/ Vybudování intranetu, který je používán pro vzájemnou komunikaci mezi žáky a pedagogy při vypracovávání samostatných výstupů za jednotlivé ročníky. Vybudovaný intranet bude dál využíván po ukončení projektu v červnu / E-learningový způsob výuky a komunikace je opět nedílnou součástí celého projektu, který bude také využíván po ukončení projektu. Bude sloužit k výuce a prezentaci vytvořených materiálů. 5/ Přestavba a vybavení stávajícího atria školy pro stálou expozici výsledků projektu, a tím i zpřístupnění atria žákům během přestávek, hlavně v letních měsících. Tato část projektu nás nyní čeká. Žáci vypracovali návrhy na úpravu atria a v současné době již proběhly stavební úpravy. Ve vitrínách jsou postupně instalovány práce žáků. 6/ Do projektu byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali nezbytná proškolení. 7/ Poslední částí projektu byly adaptační pobyty pro nově příchozí žáky, aby byl kolektiv třídy ihned od prvních dnů v září funkční a dostatečně stmelený, což je podmínkou správné komunikace a plodné práce každého kolektivu. Pomocí tohoto projektu se škola řadí mezi moderní vzdělávací zařízení a poskytuje svým žákům ještě kvalitnější výuku a rozvoj významných klíčových kompetencí. Věříme, že i žáci získali dobrý vztah k učení a dostatek vědomostí a dovedností, které jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Do projektu byli po celou dobu zapojeni všichni žáci školy.

8 Přínos projektu: Žáci školy Účastí na aktivitách projektu žáci získali odborné kompetence a dovednosti, které budu moci využít na trhu práce při svém budoucím uplatnění. Žáci získali dovednosti a kompetence: k učení: zefektivněním přenosu a získávání informací (samostatná práce s inf. zdroji), posílení autoevaluačních schopností žáků prostřednictvím prezentace projektů k řešení problémů: schopnost žáků rozpoznat problém zadáváním projektů, individuálních a skupinových úkolů a umožněním interpretovat získané informace různými formami (školní projektové dny, prezentace na webu školy) komunikativní: liberalizací ICT prostředků uvnitř školy, zkvalitnění systému využití žákovské knihovny, povinnost prezentace prací v profilovém cizím jazyce sociální a personální: naučí se hodnotit vlastní reálné možnosti prostřednictvím skupinové metody výuky občanské: naučí se poskytovat účinnou pomoc druhým hlavně při plnění individuálních a skupinových úkolů Naučí se začleňovat znalosti do systému, rozšíří okruh znalostí a dovedností nad rámec předepsaného učiva, získá správné studijní návyky, dojde k všestrannému formování osobnosti, vzájemné spolupráce, týmové práci, rozvoji schopnosti samostatného rozhodování i schopnosti nést za svá rozhodnutí odpovědnost, k uvědomělé využívání ICT, k prohlubování vztahu k životnímu prostředí. Pracovníci školy Uplatní nové formy aktivní výuky, dokáží rozvíjet mezipředmětové vazby a výuku integrovaných obsahů, rozvinou své dovednosti v oblasti IT a týmové spolupráce. I po ukončení projektu bude škola dál pracovat na všech aktivitách projektu. Financování aktivit bude zajištěno ze zdrojů školy, resp. jejího zřizovatele. Tímto všechny zveme k prohlídce našeho upraveného atria školy, kde budou vystaveny některé práce žáků vytvořené v rámci tohoto projektu.

9 Světová škola Tento projekt byl realizován společně s organizací Člověk v tísni a zaměřoval se na světová aktuální témata s použití filmů této organizace. V naší škole začleňujeme globální témata i po skončení tohoto projektu hlavně do výuky v předmětech Výchova k občanství (nižší ročníky gymnázia prima až kvarta) a Občanskospolečenský základ (vyšší ročníky gymnázia kvinta až oktáva). Další akce pro veřejnost byly formou projektu, na kterých pracovali žáci samostatně pod vedením pedagogů. V lednu 2012 jsme již získali titul SVĚTOVÁ ŠKOLA. Již realizované projekty v minulosti 1. Velká celoměstská historická soutěž k letému výročí města grant města realizováno v září TRIVALLIS CUP grant města jedná se o seriál jednotlivých závodů (orientační běh, cyklistika, běžecké lyžování, střelba, sjezdové lyžování, přespolní běh, kolečkové brusle atd.) nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost, které se uskutečňují po celý školní rok. Ve školním roce 2011/2012 to je již 3. ročník. 3. Vidíme, změříme, zjistíme a pochopíme EVVO (environmentální výchova) projekt, financováno MSK. V rámci tohoto projektu se mohlo pokračovat v dalším vybavení koutku přírody v učebně biologie, na který si žáci hlavně nižších ročníků školy zvykli. 4. Strašidýlka Země děda Praděda grant města jednalo se o výtvarné činnosti žáků. 5. Dramatický kroužek - Grant města byl pod vedení pana Mgr. Z. Honse velice oblíbený kroužek. Žáci školy z různých ročníků nacvičovali vlastní divadelní představení, s kterými vystupovali i před veřejností Domov důchodců, mateřské školky, atd. 6. Život ve škole EVVO (environmentální výchova), financováno MŠMT. Pomocí tohoto projektu vznikl ve škole v učebně biologie koutek živé přírody. Jsou t terária pro živočichy, akvária pro rybičky. O všechny živočichy a vegetaci se starají žáci sami v rámci přírodovědného kroužku, který v současné době vede Mgr. David Čech. 7. Myslicí lidé projekt financován ESF, MŠMT. Pomocí tohoto projektu mohli být pedagogové školy finančně odměněni za vyhotovení školního vzdělávacího plánu školy, který si vyžadoval školský zákon. Tuto povinnost měly v této době všechny školy. Školní vzdělávací plány se vypracovávaly na základě centrálně vydaných Rámcových vzdělávacích plánů. ŠVP školy se jmenuje Brána ke vzdělanosti a podle něho probíhá výuka dosud. 8. Na vzdělání není nikdy pozdě projekt financován ESF, MŠMT. Tento projekt byl zaměřen na vzdělávání dospělých. Jednalo se o kurzy jazykové, počítačové a trenérské. 9. Interaktivní výuka přírodovědných předmětů projekt financován MŠMT. Tímto projektem škola mohla nakoupit pro výuku interaktivní tabule již v době, kdy se jiným školám o této technice jenom snilo. 10. Společnými aktivitami prohlubujeme přátelství projekt financován Euroregionem Praděd. Škola již mnoho let spolupracuje se školou v polských Lambinowicích a tento projekt sloužil na profinancování některých společných aktivit výuka chemie v naší školní chemické laboratoři, sportovní setkání, návštěva historického muzea v Lambinowicích a jiné. 11. Mnoho dalších menších projektů, které zpestřily výuku žákům naší školy.

10 Alpské disciplíny Tréninková skupina alpských disciplín na Sportovním gymnáziu Vrbno pod Pradědem začala pracovat pod vedením trenérky Ing. Aleny Bouzkové. První výsledky se dostavily v roce Zasloužil se o ně Jan Hvorecký ( ), který se pravidelně umísťoval na předních místech na krajských závodech. Ještě lépe se v průběhu studia prosadil jeho mladší bratr Tomáš Hvorecký ( ). Pravidelná medailová umístění na žákovských republikových klasifikačních závodech a 7. místo na neoficiálním Mistrovství světa žactva v italském Topolinu mu vynesla nominaci do družstva olympijských nadějí a následně do reprezentačního družstva juniorů ČR. Úspěšně reprezentoval ČR na závodech v zahraničí. Jeho úspěšně se rozvíjející sportovní kariéru přerušilo v roce 2002 zranění. V roce 2000 byl Tomáš Hvorecký vyhodnocen jako nejlepší sportovec okresu Bruntál. Stejné ocenění jako trenérka získala Ing. Alena Bouzková. V roce 2001 vybojoval Ondřej Chalupa v kategorii starších žáků 1. místo v Alpském poháru Svazu lyžařů Moravy a Slezska. V roce 2003 vybojovalo smíšené družstvo juniorů v sestavě T. Hvorecký, J. Dokulil, V. Herman, M. Hermanová, T. Vrečková 1. místo v Poháru Svazu lyžařů Moravy a Slezska. Sportovní gymnázium na územních a republikových závodech žactva a mezinárodních závodech FIS v ČR a zahraničí průběžně a úspěšně reprezentovali sestry Petra a Radana Onderkovy, Veronika Tejnská, Eva Drápalová, Jakub Kořistka, Tomáš Minarčík, Zuzana Zejdová, František Adámek a další. V roce 2006 vybojovala Karolína Kloučková ( ) svoji první stříbrnou - medaili na Mistrovství ČR juniorů ve slalomu a Pavel Janoszek (2005-) 8. místo v kategorii mladších žáků ve slalomu na Zimní olympiádě dětí a mládeže. Od podzimu roku 1996 pracuje ve funkci trenéra PaedDr.Petr Houser. Karolína Kloučková pravidelně vozila medaile z Mistrovství ČR juniorů a v roce 2008 byla zařazena do reprezentačního družstva juniorů ČR. Specialistka na rychlostní disciplíny absolvovala množství startů na závodech FIS v zahraničí - reprezentovala ČR v Evropském poháru a na Mistrovství světa juniorů. V roce 2007 obsadil Eduard Janoszek ( ) 3. místo ve slalomu a obřím slalomu z Přeboru Moravskoslezského kraje. Eliška Virágová (2009-) obsadila v roce místo na Přeboru Moravskoslezského kraje starších žákyň ve slalomu. Od roku 2010 pravidelně vozí medailová umístění z Mistrovství Moravy a Slezska ve slalomu a obřím slalomu juniorů a dospělých Petra Houserová (2009). Startuje na závodech FIS v ČR i zahraničí, v roce 2011 zapsala první bod Ve FIS/CIT Světovém poháru Arnolda Lunna. Po sezóně 2011/12 jí v Českém poháru patří 15. místo ve slalomu mezi juniorkami. V roce 2012 pracuje tréninková skupina alpských disciplín ve složení: Nikol Zapletalová (99) TC Praděd Eliška Virágová (98) TC Praděd Natty Rosa (96) SKG Vrbno pod Pradědem Martina Hlavatá (93) TJ Klínovec Petra Houserová (93) TC Praděd

11 Běžecké lyžování Skupina běžců na lyžích SG Vrbno p. Pradědem byla od svého vzniku vedena těmito trenéry: Mgr. Milan Horna ( ), Mgr. Zdeněk Lojkásek (únor 2000-červenec 2001), Ing. Leopold Kolář, Ing. Radek Peňáz.Asistentem trenéra byl do roku 2003 Lubomír Tomeček ml.. Od srpna 2001 do současnosti je odpovědným trenérem Ing. Radek Peňáz a asistentem Ing. Leopold Kolář. Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno : Javůrková Dana, Pospíšilová Radka, Hošáková Marcela, Pavelka Jakub, Tylečková Pavlína, Ušela Antonín, Pevelková Kateřina, Gašparíková Michaela, Kolářová Gabriela, Veningerová Pavlína, Bednaříková Štěpánka, Krätschmerová Kateřina, Sikora Petr, Cszernín Jiří, Váňa Lukáš, Metelková Zuzana, Velička Jan. V prvních letech existovala skupina ve velkém věkovém rozpětí ( prima septima). Nejúspěšnějším závodníkem byl Jakub Pavelka (zisk I. VT, umístění do 15. místa na RKZ), z děvčat dosahovala největších úspěchů Pavlína Tylečková. Tréninkové a materiální podmínky se postupně zlepšovaly až po dnešní úroveň srovnatelnou s ostatními sportovními gymnázii v republice (tělocvična, posilovna, spinningové centrum, regenerační linka, udržované tratě..). Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno : Bednaříková Štepánka, Kolářová Gabriela, Metelková Zuzana, Pavelková Kateřina, Veningerová Pavlína, Hušťavová Iva, Molinová Alena, Sikora Petr, Švrček Rostislav, Fójcik Tadeusz, Sijka Michal. Mezi nejlepší závodníky této skupiny patřili Sikora, Švrček, Bednaříková, Kolářová a Pavelková, kteří svými výkony, především na krajské úrovni, vzorně reprezentovali Sportovní gymnázium ve Vrbně pod Pradědem. Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno : Metelková Zuzana, Hušťavová Iva, Molinová Alena, Kutláková Anna, Fójcik Tadeusz, Sijka Michal, Hlobil Vladimír, Sýkora Libor, Polách Martin, Švajda Bohumil, Šablatura Jan. Vnikajících výsledků z této skupiny dosáhli tito závodníci: Vladimír Hlobil se stal v roce 2003 Mistrem republiky ve štafetě v kategorii staršího žactva, obsadil 3.místo v Českém poháru na Zadově (2003), dále 3.místo v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě (2005), 4.místo na Mistrovství ČR na Zadově (2005), 4.místo na Mistrovství ČR ve štafetě v Harrachově (2005) a 3.místo v závodu Bohemia tour na 15km volně (2006). Michal Sijka obsadil 5.místo v Českém poháru ve skiduatlonu v Novém Městě na Moravě v roce 2005, 6.místo v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě v roce 2005, stal se Mistrem Moravy a dvojnásobným krajským přeborníkem pro rok Martin Polách získal 3. místo v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě v roce 2005 (společně s Vladimírem Hlobilem). Libor Sýkora skončil 6. v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě v roce 2005 a obsadil 2.místo v Přeboru Moravy 2005.

12 V letních měsících probíhaly tréninky v blízkém okolí školy a zmapovaných prostorech v menší (postupná revize nebo úplně nově zmapováno: Sokolská, Mořské oko, Žárový vrch, Adamov, pro rok 2013 chystáme Karlovu Studánku a Mnichov ) či větší vzdálenosti (Zlaté Hory, Vidnava, Černá Voda..). Významnou pomocí v dostupnosti mapových tréninků bylo zakoupení školního mikrobusu, který je hojně využíván všemi tréninkovými skupinami. V zimních měsících trénujeme dle sněhových podmínek nejčastěji na Pradědu, Nové Vsi, Sokolské a v posledních letech při velmi příznivých sněhových podmínkách v prostorech nad hřbitovem cca 200 m od školy. Soustředění zaměřené převážně na mapovou přípravu probíhala nejčastěji o velikonočních a letních prázdninách, často spojená s cykloturistikou. Nejúspěšnější sportovci této skupiny: OB: Lubomír Tomeček, Zdeněk Rajnošek, Jan Velička, Pavlína Hrouzová, Štěpán Dlabaja, Václav Zedníček, Matěj Peths, Jiří Žaloudík, Eva Hvorecká, Eva Šperlíková, Jan Tesař, Martin Ondrusz LOB: Pavla Kolářová, Lubomír Tomeček, Dana Javůrková, Kamil Staščík, Radek Hojgr, Michaela Višňová, Kateřina Krätschmerová, Barbora Pilcová, Lukáš Váňa, Kateřina Višváderová, Filip Válek, Ivona Krätschmerová, Monika Veličková, Eva Haltofová, Jana Jančová, Vojta Matuš MTBO: Michaela Králová, Eva Haltofová Biatlon V roce 2005 došlo k zařazení biatlonu mezi kmenové sporty na naší škole jako dalšího olympijského sportu. Od počátku úzce spolupracujeme s Klubem Biatlonu v Břidličné, v jehož barvách většina našich studentů závodí. Celoroční střelecká příprava probíhá na střelnici v Břidličné (malorážky- ), mladší kategorie využívají prostorů gymnázia ke střelbě na laserové střelnici. Skupina pracovala v letech pod vedením Čestmíra Nakládala, o fyzickou přípravu se v rámci tréninku běžců na lyžích stará Radek Peňáz. V jarních a letních měsících se prezentují naši studenti na závodech letního biatlonu (pušky jsou na střelnici,závodníci běhají svou trať dle věkových kategorií), v zimních měsících sportovci absolvují převážně závody Českého poháru, který ovšem občas zavítá i na území Polska ( Jakuszyc e) a Slovenska (Osrblie). Mezi nejúspěšnější členy této skupiny řadíme: Davida Kupku, Jirku Václavíka, Vladimíra Hlobila, Andreu Prokešovou, Marka Ohnoutku a Jiřího Polcera.

13 Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno Kupka David, Thomas Patrik, Žabíček Václav, Polcer Jiří, Weissová Gabriela, Prokešová Andrea, Onderková Martina, Ohnoutka Marek, Vašina David, Knápková Michala Převážná většina členů této skupiny dominovala ve svých kategoriích v závodech Moravskoslezského kraje: Patrik Thomas se stal krajským přeborníkem v letech a zároveň 2x vyhrál Moravskoslezský pohár. Ve většině závodů moravskoslezského kraje se umisťoval na stupních vítězů. Václav Žabíček obsadil v roce místo v Moravskoslezském poháru a v roce 2012 si o jedno místo polepšil a skončil na 2.místě. Andrea Prokešová se kromě běhu na lyžích věnuje především biatlonu, ve kterém dosáhla v posledních letech výrazných úspěchů: vítězka celkového českého poháru v letním biatlonu 2010, dvojnásobná mistryně republiky v letním biatlonu V běhu na lyžích obsadila 2.místo v Krajském přeboru na Nové Vsi pro rok 2011 a 3.místo v Moravskoslezském poháru Martina Onderková se stala krajskou přebornicí v běhu na lyžích klasickou technikou v roce 2011 a obsadila celkové 2.místo v Moravskoslezském poháru Michala Knápková získala titul přebornice kraje pro rok 2012 ve volné technice na Šrubařově memoriálu na Pustevnách a v Moravskoslezském poháru byla třetí. Marek Ohnoutka patřil v kraji v letech mezi nejlepší dorostence. V krajském přeboru ve na Nové vsi obsadil 2.místo a stejné umístění získal v Moravskoslezském poháru Během období převážná většina členů skupiny absolvovala výcvikové tábory v zahraničí. V roce 2003 to bylo v rakouském Obertilliachu, dále v horském středisku Tauplitz (2006), Italském Livignu (2010) a Santa Caterine (2011) a především v Norsku Za zmínku určitě stojí soustředění v rakouském Tauplitz a hlavně v Norsku, poblíž Lillehameru v oblasti Sjusjoen. Samozřejmostí byly soustředění na Pradědu, kde se běžci na lyžích připravovali nejčastěji. Orientační sporty Orientační běh (dnes již orientační sporty sdružující letní OB, lyžařský OB a orienťák na horských kolech - MTBO) mají na SG dlouhou a úspěšnou tradici čerpající z dobré práce s mládeží ve Vrbně pod Pradědem, které má díky své poloze výborné podmínky pro provozování tohoto sportu. Prvním trenérem byl Lubomír Tomeček starší, pod jehož vedením trénovala početná skupina v prvních letech existence SG. Od roku 1998 přebírá skupinu sportovců Richard Klech a díky postupně se zlepšujícím podmínkám (regenerační linka, zmapované prostory v blízkém okolí..) se skupina rozrůstá až na 14 členů z celé Moravy. Dle individuálních schopností, dovedností a zájmu se tito jedinci prezentovali v různých druzích orientačních sportů. Předstupněm pro vstup do skupiny studentů vyššího gymnázia byla sportovní přípravka (žáci nižších ročníků gymnázia) vedená Pavlem Košárkem v letech a Lubomírem Tomečkem mladším ( ).

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014 // Sportovní centrum mládeže Šumperk // 2014 Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2014 PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 třídu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace e-mail: sgvrbno@razdva.cz tel./ fax: 554751086 IČ: 70 64 55 66 IZO: 650 018 206 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 INFORMACE: KRAJSKÉ FINÁLE: Finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního vzdělání s přípravou budoucích vrcholových závodníků. vytváříme

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

David Hrdina POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY

David Hrdina POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY David Hrdina žákyni žákovi třídy 8. A za celoroční výpomoc při sběrových i školních akcích a za příkladnou pracovnitost v pracovních činnostech Jan Klíma žákyni žákovi třídy 8. A za celoroční výpomoc při

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15.

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15. Držitel zlaté medaile z letošní Mezinárodní fyzikální olympiády Pavel Motloch navštívil čtvrté kolo Fyzikální ligy ve Frýdku-Místku. Protože jsem Pavla učil matematiku, fyziku, tak musím široké debrujárské

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Zpracoval: Mgr. Boris Neuwirt Připraveno dle Učebních osnov pro 1. 4. ročník SŠ, schválených MŠ ČSR dne 12. 10. 1984

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

2. Hodnocení výkonnosti a výsledků v RTC 2013-14

2. Hodnocení výkonnosti a výsledků v RTC 2013-14 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Zpracoval: Mgr. Boris Neuwirt Připraveno dle Učebních osnov pro 1. 4. ročník SŠ, schválených MŠ ČSR dne 12. 10. 1984

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více