Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté."

Transkript

1 1992 Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod Pradědem k a fungovalo ve společné správě se základní školou. V roce, kdy škola zahájila činnost, byly současně otevřeny ve dvou ročnících čtyři třídy. Výuka probíhala v učebnách v pavilonu Základní školy na ulici Školní K se gymnázium osamostatnilo, ale vyučovalo se nadále v prostorách ZŠ. Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté Významným mezníkem se stal rok 1996, kdy bylo gymnázium v průběhu prázdnin přemístěno do dvou samostatných budov. Hlavní budova se nachází na nám. Sv. Michala 12, vedlejší budova na ulici Žižkově 577. V tomto roce začala škola provozovat i vlastní školní jídelnu s tím, že kuchyň byla umístěna v hlavní budově a výdejna s jídelnou ve vedlejší budově. Jídlo se komplikovaně převáželo Od bylo gymnázium rozhodnutím MŠMT ČR zařazeno mezi sportovní gymnázia v ČR a změnilo název na Sportovní gymnázium. Svým sportovním zaměřením na lyžování, cyklistiku, biatlon a orientační běh bylo jediné na Moravě a druhé v rámci České republiky. V tomto roce začala škola provozovat i vlastní domov mládeže v pronajatých prostorách Crystalex a.s. Nový Bor. V hlavní budově byla vybudována a vybavena odborná učebna a kabinet fyziky, byly pořízeny nové počítače a do učebny IVT instalována počítačová síť. Pro výuku biologie byl, hlavně z příspěvků rodičů, pořízen videomikroskop. Ve vedlejší budově byla rekonstruována část přízemí, ve 2. podlaží byl vybudován sklad lyžařského materiálu, kabinet pro trenéry a regenerace pro sportovce 1998 V hlavní budově byla vybavena novým nábytkem odborná učebna biologie. Na vedlejší budově byla vybudována sedlová střecha, ve 2. podlaží školní knihovna a dvě učebny, v 1. podlaží přípravna lyžařského materiálu 2000 Od změnila škola z rozhodnutí MŠMT název na Gymnázium a Sportovní gymnázium. Náplň výuky zůstala beze změny. Ve vedlejší budově byla vybavena nová učebna výtvarné výchovy, vybudováno sociální zařízení a kuchyňka pro příležitostné ubytování sportovních oddílů. Největší akcí byla stavební rekonstrukce přízemí, kam byla z hlavní budovy přestěhována školní kuchyň. V obou budovách byla instalována automatická regulace vytápění. Pro zabezpečení dopravy sportovců jsme od města získali bezúplatným převodem služební vozidlo Felicie.

2 2001 V hlavní budově byla u tělocvičny vybudována z části bývalé uhelny nová nářaďovna. Bývalá kuchyň byla rekonstruována na laboratoř, učebnu, sklad a kabinet chemie a ve druhé části přízemí byly zřízeny sklady a klubovna pro orientační běh. Pro výuku výtvarné výchovy a zájmovou činnost žáků jsme vybavili keramickou dílnu a pořídili keramickou pec V hlavní budově byla vybudována z části bývalé uhelny nová posilovna, z původní posilovny kabinet pro učitele, obnovena byla druhá žákovská šatna, která sloužila jako kabinet Tv. V rámci akce Internet do škol jsme získali nové vybavení počítačové učebny 11 pracovišť pro žáky, 1 pro učitele a tiskárnu. Prodali jsme služební Felicii a na leasing jsme pořídili devítimístné vozidlo Peugeot Boxer. Přestože bylo ojeté, významně zlepšilo podmínky pro sportovní trénink Od 1.ledna 2003 se zřizovatelem školy stal Moravskoslezský kraj, což byla doposud největší pozitivní změna v historii školy. Díky investiční dotaci kraje jsme provedli kompletní rekonstrukci podlahy v tělocvičně. V tomto roce jsme realizovali zasíťování všech učeben, kabinetů a kanceláří v hlavní budově S pomocí příspěvku ze strany města Vrbna jsme zrušili šatny a pro každého žáka pořídili šatnovou skříňku. V tomto roce jsme pořídili pro potřeby výuky první dataprojektor Díky investiční dotaci kraje byla provedena rekonstrukce střechy nad sociálními zařízeními v hlavní budově. Ve vedlejší budově jsme zahájili přípravy pro vybudování domova mládeže půdní vestavbou. Z poskytnutého grantu kraje jsme zlepšili vybavení školní knihovny, která je připojena na internet, vybavena třemi počítači, tiskárnou a kopírkou Od 1. ledna 2006 se opět změnil název školy. Vrátili jsme se k názvu Sportovní gymnázium. V hlavní budově jsme v rámci projektu ICT vybudovali novou počítačovou učebnu, kde je 16 žákovských, 1 učitelský počítač a dataprojektor. Učebna, v níž je 32 pracovních míst, je využívána pro výuku všech předmětů. Z projektu na rozvoj ICT jsme pořídili 3 dataprojektory a 2 interaktivní tabule. Z dotace projektu ESF jsme vybavili druhou jazykovou učebnu pro 16 žáků, včetně projekce a externího studia. Zahájili jsme práce na ŠVP, na jehož zpracování jsme získali finanční podporu z projektu ESF. Do keramické dílny ve vedlejší budově jsme z příspěvku Nadace ČEZ pořídili hrnčířský kruh. V závěru roku jsme realizovali regulaci otopných soustav v obou budovách a z investiční dotace kraje jsme na všechny radiátory osadili termostatické ventily. Prodali jsme dosud používaný vůz Peugeot a se souhlasem zřizovatele pořídili na leasing zánovní, opět devítimístný vůz téže značky.

3 2007 V roce 2007 jsme dokončili regulace obou otopných soustav, pořídili jsme další dva dataprojektory do učeben fyziky a biologie. Organizovali jsme bezplatné jazykové, počítačové a trenérské vzdělávací kurzy pro dospělé, podpořené projektem ESF, zahájili jsme výuku v 1. ročníku večerního studia jsme v primě zahájili výuku podle vlastního ŠVP Brána ke vzdělanosti V tomto roce jsme zahájili výuku ve druhé multimediální učebně pro 32 žáků, další učebnu jsme vybavili počítačem, dataprojektorem a plátnem. Nový nábytek jsme pořídili do učebny hudební výchovy. Z dotace EVVO jsme v učebně biologie v rámci projektu Příroda ve škole vybudovali koutek živé přírody. Pokračovali jsme v úsilí vybudovat vlastní domov mládeže jsme v kvintě zahájili výuku podle vlastního ŠVP Brána ke vzdělanosti. Svaz lyžařů ČR zřídil v nižších ročnících gymnázia sportovní třídy se zaměřením na lyžování. Přemístil se solární kolektor na střechu školy a tím se zajistila dodávka teplé vody v chlapeckých a učitelských sociálních místnostech. Na dívčí sociální zařízení byla dodávka teplé vody zajištěna z úklidových místností Od byl spuštěn projekt, který je spolufinancován ESF, Doba dřevěná, registrační číslo CZ.1.107/1.1.07/ Obecným cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání a specifickým cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových programů s důrazem na mezipředmětové vazby. Těchto cílů dosáhne zavedením e-learningové formy výuky, vytvořením nového vzdělávacího program Doba dřevěná, který bude zapracován do stávajícího ŠVP, vytvořením e-learningových výukových, testových a prezenčních materiálů, dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti zlepšení dovedností v práci s IT a problematice klíčových kompetencí a mezipředmětových vazeb. Práce žáků v jednotlivých modulech budou mít stálou expozici v atriu školy, zmodernizovaného pro tento účel také z prostředků projektu. Byla opravena střecha nad hlavním schodištěm, kde v zimních měsících pravidelně zatékalo. Dále se opravila fasáda školy a hlavní vstupní dveře Pokračovalo se v plnění cílů projektu Doba dřevěná, který je spolufinancován ESF. Do projektu byli zapojeni všichni žáci školy. Do výuky jednotlivých předmětů byly zařazeny zajímavé aktivity, které vedly k rozvoji klíčových kompetencí žáků, byl spuštěn e- learningový způsob výuky, na webových stránkách školy si rodiče mohli začít prohlížet klasifikaci svých dětí.. Od února 2011 byli žáci ubytováni v nových pronajatých prostorách domova mládeže na Žižkově ulici 134 (bývalá Škola v přírodě). Vlastníkem objektu je firma DEVAP s.r.o. se sídlem - Šubertova 1226/4, Moravská Ostrava. Byla provedena rekonstrukce jazykové učebny, došlo k výměně lavic a kabeláže pro komunikaci vyučujícího se žáky. Byla dokončena oprava fasády školy.

4 2012 Od je škola sloučena s Gymnáziem Bruntál a dál je odloučeným pracovištěm školy pod novým názvem Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace. Od se k tomuto novému celku ještě připojuje Městské osmileté gymnázium Bruntál. V rámci projektu Doba dřevěná se opravuje atrium školy, kde bude stálá expozice prací žáků školy. Atrium školy bude v letních měsících přístupné o přestávce žákům školy. Od roku 1992 do prosince 2009 byla ředitelkou školy PaedDr. Michaela Skopalová / Hradilová. Od do školu vedla Ing. Jitka Krätschmerová zástupkyně statutárního orgánu. Od , po sloučení škol, je ředitelem RNDr. Jan Votruba, ředitel původního Gymnázia Bruntál. Mgr. Martina Benedikovičová M, MI Mgr. David Čech Z, Bio, CH Bc. Jarmila Hovorková AJ, VV PaedDr. Petr Houser trenér AD Mgr. Tomáš Kočička IKT Mgr. Richard Klech trenér OB, LOB Ing. Jitka Krätschmerová CH, výchovná poradkyně školy Mgr. Miroslava Macková / Tupá Bio, CH, Z Mgr. Kristína Maderová NJ, VV, HV Mgr. Ludmila Malcová ČJ, HV Vlastimil Mlynář trenér cyklistiky Alena Mlynářová trenérka cyklistiky Mgr. Čestmír Nakládal M, MI, IKT do Dagmar Ohnoutková - vychovatelka Mgr. Miroslav Panský D od Ing. Radek Peňáz trenér BL Mgr. Jana Petlachová ČJ, AJ, KAJ Mgr. Lucie Popovičová VO, OSZ, DV Mgr. Pavel Pytela F, TV RNDr. Zuzana Svobodová M, Dg, Rý Lubomír Svrčina - vychovatel Lubomír Tomeček - regenerace Mgr. Evžen Trzaskalik Z, AJ, KAJ Mgr. Jaromír Vanča D, AJ, NJ do Mgr. Dagmar Zvědělíková NJ, RJ, D

5 Karel Drtil školník Anna Horváthová školní jídelna Helena Herodková ekonomka školy Marie Kočí školní jídelna Marcela Pavlů školní jídelna Ing. Hana Peňázová ekonomka školy mateřská dovolená Ivana Svrčinová uklizečka Soňa Vašinová uklizečka Škola se profiluje svým sportovním zaměřením na výuku čtyřletého sportovního oboru v ročnících vyššího gymnázia. Je spolu s SG Ostrava jediným takto zaměřeným gymnáziem v kraji. Současně poskytuje vzdělání i zájemcům o všeobecné studium. Zaměření školy odpovídají zařazené studijní obory. Seznam vyučovaných oborů, zařazených v síti v roce 2010/2011: Gymnázium 7941K/81 délka stud. 8 r. 0 m. denní Gymnázium 7941K/41 délka stud. 4 r. 0 m. denní Gymnázium se sportovní přípravou 7942K/41 délka stud. 4 r. 0 m. denní Gymnázium - všeobecné 7941K/401 délka stud. 4 r. 0 m. večerní Gymnázium - všeobecné 7941K/801 délka stud. 8 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Gymnázium - všeobecné 7941K/401 délka stud. 4 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Gymnázium - sportovní příprava 7942K/420 délka stud. 4 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Obor sportovní příprava je nadstandardem, který, jak bylo uvedeno již výše, naši školu odlišuje od ostatních gymnázií v našem regionu. Jako profilující sporty máme zařazeno běžecké a sjezdové lyžování, snowboarding, orientační běh a lyžařský orientační běh, biatlon a cyklistiku. Všechny tyto uvedené sporty mohou žáci studovat v Moravskoslezském kraji pouze v naší škole. SG Ostrava má zařazeny sporty zcela odlišné (volejbal, basketbal, plavání, judo, gymnastika a atletika).

6 a) Domov mládeže Domov mládeže byl během školního roku 2010 / 2011 přemístěn z objektu na ulici Sklárenské 600 do objektu na ulici Žižkova 134. Pro ubytování studentů je opět k dispozici celková kapacita 25 lůžek, které jsou rozmístěny do dvoulůžkových pokojů, třílůžkového a čtyřlůžkového pokoje. Je dbáno na oddělení chlapecké a dívčí části DM. Ubytováni jsou pouze žáci školy. Ubytování se poskytuje od pondělí do páteku. Sportovcům je poskytováno ubytování i o víkendech a v době vedlejších prázdnin v případě, že mají organizovaný trénink, výcvikový tábor (soustředění) nebo odjezdy na závody. Celodenní stravování je zajištěno v pondělí pátek, o víkendech si studenti zajišťují stravování sami. V domově je vybavená kuchyňka. b) Školní jídelna Školní jídelna je umístěna ve vedlejší budově na Žižkově ulici. Jak již bylo zmíněno výše, byla sem přestěhována z hlavní budovy po rekonstrukci v roce Na jaře 2003 jsme provedli ještě některé úpravy, takže celý stravovací komplex vyhovuje současným hygienickým požadavkům. V jídelně je u stolů celkem 80 míst. Studentům ubytovaným v domově mládeže se poskytuje celodenní stravování (snídaně, svačina, oběd, večeře a druhá večeře) v pondělí až pátek. Kuchyně dále poskytuje v rámci doplňkové činnosti stravování cizích strávníků. Je organizováno časově odděleně od stravování žáků a zaměstnanců školy. Monitorování životního prostředí v ekosystémech Tento projekt je financován Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok Projekt byl zahájen a ukončen bude Z rozpočtu MSK jsme na aktivity v rámci tohoto projektu získali ,- Kč. Prvními kroky v rámci tohoto projektu byla modernizace a rozšíření stávajícího koutku přírody, dokoupila se další terária. Koutek byl doplněn masožravými rostlinami, byla obnovena akvária s rybkami (vrubovec paví, čichavec zlatý, skalára amazonská, tlamovec chichlida, neonka obecná, krunýřovec skvrnitý) a dalšími živočichy (pestruška písečná, chameleón jemenský, pakobylka rohatá, želva nádherná, gekon prsténkovitý, sklípkan kadeřavý). O všechna zvířata se starají žáci přírodovědného kroužku. Před zimou žáci na školní zahradě instalovali ptačí krmítka, která si sami navrhli.

7 Doba dřevěná Od naše škola spustila projekt Doba dřevěná, na který získala finanční podporu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a jeho celková výše činí ,80 Kč. Ukončení a vyhodnocení projektu bude Celý projekt byl zhruba rozdělen do těchto částí: 1/ Vybavení školy další potřebnou komunikační technikou. To znamená vybavení dalšími dataprojektory, několika PC, barevnou tiskárnou, digitálním fotoaparátem. 2/ Zapracování do stávajícího ŠVP Brána ke vzdělanosti pět samostatných modulů pro jednotlivé předměty ve vzdělávací oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Matematika a její aplikace a Informatika a komunikační technologie. Jednotlivé moduly se budou týkat dřeva ve všech možných podobách. Od zpracování, výskytu, druhů stromů, až po uměleckou předlohu. V této části se také uskutečnila beseda s CHKO, žáci rovněž samostatně pracovali na jednotlivých projektech na základě využívání mezipředmětových vztahů. Jednotlivé výstupy byly zveřejňovány na stránkách školy a ve stálé expozici ve škole a po úpravě atria také tam. 3/ Vybudování intranetu, který je používán pro vzájemnou komunikaci mezi žáky a pedagogy při vypracovávání samostatných výstupů za jednotlivé ročníky. Vybudovaný intranet bude dál využíván po ukončení projektu v červnu / E-learningový způsob výuky a komunikace je opět nedílnou součástí celého projektu, který bude také využíván po ukončení projektu. Bude sloužit k výuce a prezentaci vytvořených materiálů. 5/ Přestavba a vybavení stávajícího atria školy pro stálou expozici výsledků projektu, a tím i zpřístupnění atria žákům během přestávek, hlavně v letních měsících. Tato část projektu nás nyní čeká. Žáci vypracovali návrhy na úpravu atria a v současné době již proběhly stavební úpravy. Ve vitrínách jsou postupně instalovány práce žáků. 6/ Do projektu byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali nezbytná proškolení. 7/ Poslední částí projektu byly adaptační pobyty pro nově příchozí žáky, aby byl kolektiv třídy ihned od prvních dnů v září funkční a dostatečně stmelený, což je podmínkou správné komunikace a plodné práce každého kolektivu. Pomocí tohoto projektu se škola řadí mezi moderní vzdělávací zařízení a poskytuje svým žákům ještě kvalitnější výuku a rozvoj významných klíčových kompetencí. Věříme, že i žáci získali dobrý vztah k učení a dostatek vědomostí a dovedností, které jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Do projektu byli po celou dobu zapojeni všichni žáci školy.

8 Přínos projektu: Žáci školy Účastí na aktivitách projektu žáci získali odborné kompetence a dovednosti, které budu moci využít na trhu práce při svém budoucím uplatnění. Žáci získali dovednosti a kompetence: k učení: zefektivněním přenosu a získávání informací (samostatná práce s inf. zdroji), posílení autoevaluačních schopností žáků prostřednictvím prezentace projektů k řešení problémů: schopnost žáků rozpoznat problém zadáváním projektů, individuálních a skupinových úkolů a umožněním interpretovat získané informace různými formami (školní projektové dny, prezentace na webu školy) komunikativní: liberalizací ICT prostředků uvnitř školy, zkvalitnění systému využití žákovské knihovny, povinnost prezentace prací v profilovém cizím jazyce sociální a personální: naučí se hodnotit vlastní reálné možnosti prostřednictvím skupinové metody výuky občanské: naučí se poskytovat účinnou pomoc druhým hlavně při plnění individuálních a skupinových úkolů Naučí se začleňovat znalosti do systému, rozšíří okruh znalostí a dovedností nad rámec předepsaného učiva, získá správné studijní návyky, dojde k všestrannému formování osobnosti, vzájemné spolupráce, týmové práci, rozvoji schopnosti samostatného rozhodování i schopnosti nést za svá rozhodnutí odpovědnost, k uvědomělé využívání ICT, k prohlubování vztahu k životnímu prostředí. Pracovníci školy Uplatní nové formy aktivní výuky, dokáží rozvíjet mezipředmětové vazby a výuku integrovaných obsahů, rozvinou své dovednosti v oblasti IT a týmové spolupráce. I po ukončení projektu bude škola dál pracovat na všech aktivitách projektu. Financování aktivit bude zajištěno ze zdrojů školy, resp. jejího zřizovatele. Tímto všechny zveme k prohlídce našeho upraveného atria školy, kde budou vystaveny některé práce žáků vytvořené v rámci tohoto projektu.

9 Světová škola Tento projekt byl realizován společně s organizací Člověk v tísni a zaměřoval se na světová aktuální témata s použití filmů této organizace. V naší škole začleňujeme globální témata i po skončení tohoto projektu hlavně do výuky v předmětech Výchova k občanství (nižší ročníky gymnázia prima až kvarta) a Občanskospolečenský základ (vyšší ročníky gymnázia kvinta až oktáva). Další akce pro veřejnost byly formou projektu, na kterých pracovali žáci samostatně pod vedením pedagogů. V lednu 2012 jsme již získali titul SVĚTOVÁ ŠKOLA. Již realizované projekty v minulosti 1. Velká celoměstská historická soutěž k letému výročí města grant města realizováno v září TRIVALLIS CUP grant města jedná se o seriál jednotlivých závodů (orientační běh, cyklistika, běžecké lyžování, střelba, sjezdové lyžování, přespolní běh, kolečkové brusle atd.) nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost, které se uskutečňují po celý školní rok. Ve školním roce 2011/2012 to je již 3. ročník. 3. Vidíme, změříme, zjistíme a pochopíme EVVO (environmentální výchova) projekt, financováno MSK. V rámci tohoto projektu se mohlo pokračovat v dalším vybavení koutku přírody v učebně biologie, na který si žáci hlavně nižších ročníků školy zvykli. 4. Strašidýlka Země děda Praděda grant města jednalo se o výtvarné činnosti žáků. 5. Dramatický kroužek - Grant města byl pod vedení pana Mgr. Z. Honse velice oblíbený kroužek. Žáci školy z různých ročníků nacvičovali vlastní divadelní představení, s kterými vystupovali i před veřejností Domov důchodců, mateřské školky, atd. 6. Život ve škole EVVO (environmentální výchova), financováno MŠMT. Pomocí tohoto projektu vznikl ve škole v učebně biologie koutek živé přírody. Jsou t terária pro živočichy, akvária pro rybičky. O všechny živočichy a vegetaci se starají žáci sami v rámci přírodovědného kroužku, který v současné době vede Mgr. David Čech. 7. Myslicí lidé projekt financován ESF, MŠMT. Pomocí tohoto projektu mohli být pedagogové školy finančně odměněni za vyhotovení školního vzdělávacího plánu školy, který si vyžadoval školský zákon. Tuto povinnost měly v této době všechny školy. Školní vzdělávací plány se vypracovávaly na základě centrálně vydaných Rámcových vzdělávacích plánů. ŠVP školy se jmenuje Brána ke vzdělanosti a podle něho probíhá výuka dosud. 8. Na vzdělání není nikdy pozdě projekt financován ESF, MŠMT. Tento projekt byl zaměřen na vzdělávání dospělých. Jednalo se o kurzy jazykové, počítačové a trenérské. 9. Interaktivní výuka přírodovědných předmětů projekt financován MŠMT. Tímto projektem škola mohla nakoupit pro výuku interaktivní tabule již v době, kdy se jiným školám o této technice jenom snilo. 10. Společnými aktivitami prohlubujeme přátelství projekt financován Euroregionem Praděd. Škola již mnoho let spolupracuje se školou v polských Lambinowicích a tento projekt sloužil na profinancování některých společných aktivit výuka chemie v naší školní chemické laboratoři, sportovní setkání, návštěva historického muzea v Lambinowicích a jiné. 11. Mnoho dalších menších projektů, které zpestřily výuku žákům naší školy.

10 Alpské disciplíny Tréninková skupina alpských disciplín na Sportovním gymnáziu Vrbno pod Pradědem začala pracovat pod vedením trenérky Ing. Aleny Bouzkové. První výsledky se dostavily v roce Zasloužil se o ně Jan Hvorecký ( ), který se pravidelně umísťoval na předních místech na krajských závodech. Ještě lépe se v průběhu studia prosadil jeho mladší bratr Tomáš Hvorecký ( ). Pravidelná medailová umístění na žákovských republikových klasifikačních závodech a 7. místo na neoficiálním Mistrovství světa žactva v italském Topolinu mu vynesla nominaci do družstva olympijských nadějí a následně do reprezentačního družstva juniorů ČR. Úspěšně reprezentoval ČR na závodech v zahraničí. Jeho úspěšně se rozvíjející sportovní kariéru přerušilo v roce 2002 zranění. V roce 2000 byl Tomáš Hvorecký vyhodnocen jako nejlepší sportovec okresu Bruntál. Stejné ocenění jako trenérka získala Ing. Alena Bouzková. V roce 2001 vybojoval Ondřej Chalupa v kategorii starších žáků 1. místo v Alpském poháru Svazu lyžařů Moravy a Slezska. V roce 2003 vybojovalo smíšené družstvo juniorů v sestavě T. Hvorecký, J. Dokulil, V. Herman, M. Hermanová, T. Vrečková 1. místo v Poháru Svazu lyžařů Moravy a Slezska. Sportovní gymnázium na územních a republikových závodech žactva a mezinárodních závodech FIS v ČR a zahraničí průběžně a úspěšně reprezentovali sestry Petra a Radana Onderkovy, Veronika Tejnská, Eva Drápalová, Jakub Kořistka, Tomáš Minarčík, Zuzana Zejdová, František Adámek a další. V roce 2006 vybojovala Karolína Kloučková ( ) svoji první stříbrnou - medaili na Mistrovství ČR juniorů ve slalomu a Pavel Janoszek (2005-) 8. místo v kategorii mladších žáků ve slalomu na Zimní olympiádě dětí a mládeže. Od podzimu roku 1996 pracuje ve funkci trenéra PaedDr.Petr Houser. Karolína Kloučková pravidelně vozila medaile z Mistrovství ČR juniorů a v roce 2008 byla zařazena do reprezentačního družstva juniorů ČR. Specialistka na rychlostní disciplíny absolvovala množství startů na závodech FIS v zahraničí - reprezentovala ČR v Evropském poháru a na Mistrovství světa juniorů. V roce 2007 obsadil Eduard Janoszek ( ) 3. místo ve slalomu a obřím slalomu z Přeboru Moravskoslezského kraje. Eliška Virágová (2009-) obsadila v roce místo na Přeboru Moravskoslezského kraje starších žákyň ve slalomu. Od roku 2010 pravidelně vozí medailová umístění z Mistrovství Moravy a Slezska ve slalomu a obřím slalomu juniorů a dospělých Petra Houserová (2009). Startuje na závodech FIS v ČR i zahraničí, v roce 2011 zapsala první bod Ve FIS/CIT Světovém poháru Arnolda Lunna. Po sezóně 2011/12 jí v Českém poháru patří 15. místo ve slalomu mezi juniorkami. V roce 2012 pracuje tréninková skupina alpských disciplín ve složení: Nikol Zapletalová (99) TC Praděd Eliška Virágová (98) TC Praděd Natty Rosa (96) SKG Vrbno pod Pradědem Martina Hlavatá (93) TJ Klínovec Petra Houserová (93) TC Praděd

11 Běžecké lyžování Skupina běžců na lyžích SG Vrbno p. Pradědem byla od svého vzniku vedena těmito trenéry: Mgr. Milan Horna ( ), Mgr. Zdeněk Lojkásek (únor 2000-červenec 2001), Ing. Leopold Kolář, Ing. Radek Peňáz.Asistentem trenéra byl do roku 2003 Lubomír Tomeček ml.. Od srpna 2001 do současnosti je odpovědným trenérem Ing. Radek Peňáz a asistentem Ing. Leopold Kolář. Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno : Javůrková Dana, Pospíšilová Radka, Hošáková Marcela, Pavelka Jakub, Tylečková Pavlína, Ušela Antonín, Pevelková Kateřina, Gašparíková Michaela, Kolářová Gabriela, Veningerová Pavlína, Bednaříková Štěpánka, Krätschmerová Kateřina, Sikora Petr, Cszernín Jiří, Váňa Lukáš, Metelková Zuzana, Velička Jan. V prvních letech existovala skupina ve velkém věkovém rozpětí ( prima septima). Nejúspěšnějším závodníkem byl Jakub Pavelka (zisk I. VT, umístění do 15. místa na RKZ), z děvčat dosahovala největších úspěchů Pavlína Tylečková. Tréninkové a materiální podmínky se postupně zlepšovaly až po dnešní úroveň srovnatelnou s ostatními sportovními gymnázii v republice (tělocvična, posilovna, spinningové centrum, regenerační linka, udržované tratě..). Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno : Bednaříková Štepánka, Kolářová Gabriela, Metelková Zuzana, Pavelková Kateřina, Veningerová Pavlína, Hušťavová Iva, Molinová Alena, Sikora Petr, Švrček Rostislav, Fójcik Tadeusz, Sijka Michal. Mezi nejlepší závodníky této skupiny patřili Sikora, Švrček, Bednaříková, Kolářová a Pavelková, kteří svými výkony, především na krajské úrovni, vzorně reprezentovali Sportovní gymnázium ve Vrbně pod Pradědem. Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno : Metelková Zuzana, Hušťavová Iva, Molinová Alena, Kutláková Anna, Fójcik Tadeusz, Sijka Michal, Hlobil Vladimír, Sýkora Libor, Polách Martin, Švajda Bohumil, Šablatura Jan. Vnikajících výsledků z této skupiny dosáhli tito závodníci: Vladimír Hlobil se stal v roce 2003 Mistrem republiky ve štafetě v kategorii staršího žactva, obsadil 3.místo v Českém poháru na Zadově (2003), dále 3.místo v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě (2005), 4.místo na Mistrovství ČR na Zadově (2005), 4.místo na Mistrovství ČR ve štafetě v Harrachově (2005) a 3.místo v závodu Bohemia tour na 15km volně (2006). Michal Sijka obsadil 5.místo v Českém poháru ve skiduatlonu v Novém Městě na Moravě v roce 2005, 6.místo v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě v roce 2005, stal se Mistrem Moravy a dvojnásobným krajským přeborníkem pro rok Martin Polách získal 3. místo v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě v roce 2005 (společně s Vladimírem Hlobilem). Libor Sýkora skončil 6. v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě v roce 2005 a obsadil 2.místo v Přeboru Moravy 2005.

12 V letních měsících probíhaly tréninky v blízkém okolí školy a zmapovaných prostorech v menší (postupná revize nebo úplně nově zmapováno: Sokolská, Mořské oko, Žárový vrch, Adamov, pro rok 2013 chystáme Karlovu Studánku a Mnichov ) či větší vzdálenosti (Zlaté Hory, Vidnava, Černá Voda..). Významnou pomocí v dostupnosti mapových tréninků bylo zakoupení školního mikrobusu, který je hojně využíván všemi tréninkovými skupinami. V zimních měsících trénujeme dle sněhových podmínek nejčastěji na Pradědu, Nové Vsi, Sokolské a v posledních letech při velmi příznivých sněhových podmínkách v prostorech nad hřbitovem cca 200 m od školy. Soustředění zaměřené převážně na mapovou přípravu probíhala nejčastěji o velikonočních a letních prázdninách, často spojená s cykloturistikou. Nejúspěšnější sportovci této skupiny: OB: Lubomír Tomeček, Zdeněk Rajnošek, Jan Velička, Pavlína Hrouzová, Štěpán Dlabaja, Václav Zedníček, Matěj Peths, Jiří Žaloudík, Eva Hvorecká, Eva Šperlíková, Jan Tesař, Martin Ondrusz LOB: Pavla Kolářová, Lubomír Tomeček, Dana Javůrková, Kamil Staščík, Radek Hojgr, Michaela Višňová, Kateřina Krätschmerová, Barbora Pilcová, Lukáš Váňa, Kateřina Višváderová, Filip Válek, Ivona Krätschmerová, Monika Veličková, Eva Haltofová, Jana Jančová, Vojta Matuš MTBO: Michaela Králová, Eva Haltofová Biatlon V roce 2005 došlo k zařazení biatlonu mezi kmenové sporty na naší škole jako dalšího olympijského sportu. Od počátku úzce spolupracujeme s Klubem Biatlonu v Břidličné, v jehož barvách většina našich studentů závodí. Celoroční střelecká příprava probíhá na střelnici v Břidličné (malorážky- ), mladší kategorie využívají prostorů gymnázia ke střelbě na laserové střelnici. Skupina pracovala v letech pod vedením Čestmíra Nakládala, o fyzickou přípravu se v rámci tréninku běžců na lyžích stará Radek Peňáz. V jarních a letních měsících se prezentují naši studenti na závodech letního biatlonu (pušky jsou na střelnici,závodníci běhají svou trať dle věkových kategorií), v zimních měsících sportovci absolvují převážně závody Českého poháru, který ovšem občas zavítá i na území Polska ( Jakuszyc e) a Slovenska (Osrblie). Mezi nejúspěšnější členy této skupiny řadíme: Davida Kupku, Jirku Václavíka, Vladimíra Hlobila, Andreu Prokešovou, Marka Ohnoutku a Jiřího Polcera.

13 Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno Kupka David, Thomas Patrik, Žabíček Václav, Polcer Jiří, Weissová Gabriela, Prokešová Andrea, Onderková Martina, Ohnoutka Marek, Vašina David, Knápková Michala Převážná většina členů této skupiny dominovala ve svých kategoriích v závodech Moravskoslezského kraje: Patrik Thomas se stal krajským přeborníkem v letech a zároveň 2x vyhrál Moravskoslezský pohár. Ve většině závodů moravskoslezského kraje se umisťoval na stupních vítězů. Václav Žabíček obsadil v roce místo v Moravskoslezském poháru a v roce 2012 si o jedno místo polepšil a skončil na 2.místě. Andrea Prokešová se kromě běhu na lyžích věnuje především biatlonu, ve kterém dosáhla v posledních letech výrazných úspěchů: vítězka celkového českého poháru v letním biatlonu 2010, dvojnásobná mistryně republiky v letním biatlonu V běhu na lyžích obsadila 2.místo v Krajském přeboru na Nové Vsi pro rok 2011 a 3.místo v Moravskoslezském poháru Martina Onderková se stala krajskou přebornicí v běhu na lyžích klasickou technikou v roce 2011 a obsadila celkové 2.místo v Moravskoslezském poháru Michala Knápková získala titul přebornice kraje pro rok 2012 ve volné technice na Šrubařově memoriálu na Pustevnách a v Moravskoslezském poháru byla třetí. Marek Ohnoutka patřil v kraji v letech mezi nejlepší dorostence. V krajském přeboru ve na Nové vsi obsadil 2.místo a stejné umístění získal v Moravskoslezském poháru Během období převážná většina členů skupiny absolvovala výcvikové tábory v zahraničí. V roce 2003 to bylo v rakouském Obertilliachu, dále v horském středisku Tauplitz (2006), Italském Livignu (2010) a Santa Caterine (2011) a především v Norsku Za zmínku určitě stojí soustředění v rakouském Tauplitz a hlavně v Norsku, poblíž Lillehameru v oblasti Sjusjoen. Samozřejmostí byly soustředění na Pradědu, kde se běžci na lyžích připravovali nejčastěji. Orientační sporty Orientační běh (dnes již orientační sporty sdružující letní OB, lyžařský OB a orienťák na horských kolech - MTBO) mají na SG dlouhou a úspěšnou tradici čerpající z dobré práce s mládeží ve Vrbně pod Pradědem, které má díky své poloze výborné podmínky pro provozování tohoto sportu. Prvním trenérem byl Lubomír Tomeček starší, pod jehož vedením trénovala početná skupina v prvních letech existence SG. Od roku 1998 přebírá skupinu sportovců Richard Klech a díky postupně se zlepšujícím podmínkám (regenerační linka, zmapované prostory v blízkém okolí..) se skupina rozrůstá až na 14 členů z celé Moravy. Dle individuálních schopností, dovedností a zájmu se tito jedinci prezentovali v různých druzích orientačních sportů. Předstupněm pro vstup do skupiny studentů vyššího gymnázia byla sportovní přípravka (žáci nižších ročníků gymnázia) vedená Pavlem Košárkem v letech a Lubomírem Tomečkem mladším ( ).

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

berounského gymnázia 1910 2010

berounského gymnázia 1910 2010 berounského gymnázia 1910 2010 ISBN 978-80-904318-5-0 Obsah I. Škola má narozeniny Stovka se má oslavit... 6 Přání studentů... 7 II. Škola 2000 2010 Desetiletí 2000 2010 v kostce...12 Když se škola stěhuje...14

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více