Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté."

Transkript

1 1992 Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod Pradědem k a fungovalo ve společné správě se základní školou. V roce, kdy škola zahájila činnost, byly současně otevřeny ve dvou ročnících čtyři třídy. Výuka probíhala v učebnách v pavilonu Základní školy na ulici Školní K se gymnázium osamostatnilo, ale vyučovalo se nadále v prostorách ZŠ. Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté Významným mezníkem se stal rok 1996, kdy bylo gymnázium v průběhu prázdnin přemístěno do dvou samostatných budov. Hlavní budova se nachází na nám. Sv. Michala 12, vedlejší budova na ulici Žižkově 577. V tomto roce začala škola provozovat i vlastní školní jídelnu s tím, že kuchyň byla umístěna v hlavní budově a výdejna s jídelnou ve vedlejší budově. Jídlo se komplikovaně převáželo Od bylo gymnázium rozhodnutím MŠMT ČR zařazeno mezi sportovní gymnázia v ČR a změnilo název na Sportovní gymnázium. Svým sportovním zaměřením na lyžování, cyklistiku, biatlon a orientační běh bylo jediné na Moravě a druhé v rámci České republiky. V tomto roce začala škola provozovat i vlastní domov mládeže v pronajatých prostorách Crystalex a.s. Nový Bor. V hlavní budově byla vybudována a vybavena odborná učebna a kabinet fyziky, byly pořízeny nové počítače a do učebny IVT instalována počítačová síť. Pro výuku biologie byl, hlavně z příspěvků rodičů, pořízen videomikroskop. Ve vedlejší budově byla rekonstruována část přízemí, ve 2. podlaží byl vybudován sklad lyžařského materiálu, kabinet pro trenéry a regenerace pro sportovce 1998 V hlavní budově byla vybavena novým nábytkem odborná učebna biologie. Na vedlejší budově byla vybudována sedlová střecha, ve 2. podlaží školní knihovna a dvě učebny, v 1. podlaží přípravna lyžařského materiálu 2000 Od změnila škola z rozhodnutí MŠMT název na Gymnázium a Sportovní gymnázium. Náplň výuky zůstala beze změny. Ve vedlejší budově byla vybavena nová učebna výtvarné výchovy, vybudováno sociální zařízení a kuchyňka pro příležitostné ubytování sportovních oddílů. Největší akcí byla stavební rekonstrukce přízemí, kam byla z hlavní budovy přestěhována školní kuchyň. V obou budovách byla instalována automatická regulace vytápění. Pro zabezpečení dopravy sportovců jsme od města získali bezúplatným převodem služební vozidlo Felicie.

2 2001 V hlavní budově byla u tělocvičny vybudována z části bývalé uhelny nová nářaďovna. Bývalá kuchyň byla rekonstruována na laboratoř, učebnu, sklad a kabinet chemie a ve druhé části přízemí byly zřízeny sklady a klubovna pro orientační běh. Pro výuku výtvarné výchovy a zájmovou činnost žáků jsme vybavili keramickou dílnu a pořídili keramickou pec V hlavní budově byla vybudována z části bývalé uhelny nová posilovna, z původní posilovny kabinet pro učitele, obnovena byla druhá žákovská šatna, která sloužila jako kabinet Tv. V rámci akce Internet do škol jsme získali nové vybavení počítačové učebny 11 pracovišť pro žáky, 1 pro učitele a tiskárnu. Prodali jsme služební Felicii a na leasing jsme pořídili devítimístné vozidlo Peugeot Boxer. Přestože bylo ojeté, významně zlepšilo podmínky pro sportovní trénink Od 1.ledna 2003 se zřizovatelem školy stal Moravskoslezský kraj, což byla doposud největší pozitivní změna v historii školy. Díky investiční dotaci kraje jsme provedli kompletní rekonstrukci podlahy v tělocvičně. V tomto roce jsme realizovali zasíťování všech učeben, kabinetů a kanceláří v hlavní budově S pomocí příspěvku ze strany města Vrbna jsme zrušili šatny a pro každého žáka pořídili šatnovou skříňku. V tomto roce jsme pořídili pro potřeby výuky první dataprojektor Díky investiční dotaci kraje byla provedena rekonstrukce střechy nad sociálními zařízeními v hlavní budově. Ve vedlejší budově jsme zahájili přípravy pro vybudování domova mládeže půdní vestavbou. Z poskytnutého grantu kraje jsme zlepšili vybavení školní knihovny, která je připojena na internet, vybavena třemi počítači, tiskárnou a kopírkou Od 1. ledna 2006 se opět změnil název školy. Vrátili jsme se k názvu Sportovní gymnázium. V hlavní budově jsme v rámci projektu ICT vybudovali novou počítačovou učebnu, kde je 16 žákovských, 1 učitelský počítač a dataprojektor. Učebna, v níž je 32 pracovních míst, je využívána pro výuku všech předmětů. Z projektu na rozvoj ICT jsme pořídili 3 dataprojektory a 2 interaktivní tabule. Z dotace projektu ESF jsme vybavili druhou jazykovou učebnu pro 16 žáků, včetně projekce a externího studia. Zahájili jsme práce na ŠVP, na jehož zpracování jsme získali finanční podporu z projektu ESF. Do keramické dílny ve vedlejší budově jsme z příspěvku Nadace ČEZ pořídili hrnčířský kruh. V závěru roku jsme realizovali regulaci otopných soustav v obou budovách a z investiční dotace kraje jsme na všechny radiátory osadili termostatické ventily. Prodali jsme dosud používaný vůz Peugeot a se souhlasem zřizovatele pořídili na leasing zánovní, opět devítimístný vůz téže značky.

3 2007 V roce 2007 jsme dokončili regulace obou otopných soustav, pořídili jsme další dva dataprojektory do učeben fyziky a biologie. Organizovali jsme bezplatné jazykové, počítačové a trenérské vzdělávací kurzy pro dospělé, podpořené projektem ESF, zahájili jsme výuku v 1. ročníku večerního studia jsme v primě zahájili výuku podle vlastního ŠVP Brána ke vzdělanosti V tomto roce jsme zahájili výuku ve druhé multimediální učebně pro 32 žáků, další učebnu jsme vybavili počítačem, dataprojektorem a plátnem. Nový nábytek jsme pořídili do učebny hudební výchovy. Z dotace EVVO jsme v učebně biologie v rámci projektu Příroda ve škole vybudovali koutek živé přírody. Pokračovali jsme v úsilí vybudovat vlastní domov mládeže jsme v kvintě zahájili výuku podle vlastního ŠVP Brána ke vzdělanosti. Svaz lyžařů ČR zřídil v nižších ročnících gymnázia sportovní třídy se zaměřením na lyžování. Přemístil se solární kolektor na střechu školy a tím se zajistila dodávka teplé vody v chlapeckých a učitelských sociálních místnostech. Na dívčí sociální zařízení byla dodávka teplé vody zajištěna z úklidových místností Od byl spuštěn projekt, který je spolufinancován ESF, Doba dřevěná, registrační číslo CZ.1.107/1.1.07/ Obecným cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání a specifickým cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových programů s důrazem na mezipředmětové vazby. Těchto cílů dosáhne zavedením e-learningové formy výuky, vytvořením nového vzdělávacího program Doba dřevěná, který bude zapracován do stávajícího ŠVP, vytvořením e-learningových výukových, testových a prezenčních materiálů, dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti zlepšení dovedností v práci s IT a problematice klíčových kompetencí a mezipředmětových vazeb. Práce žáků v jednotlivých modulech budou mít stálou expozici v atriu školy, zmodernizovaného pro tento účel také z prostředků projektu. Byla opravena střecha nad hlavním schodištěm, kde v zimních měsících pravidelně zatékalo. Dále se opravila fasáda školy a hlavní vstupní dveře Pokračovalo se v plnění cílů projektu Doba dřevěná, který je spolufinancován ESF. Do projektu byli zapojeni všichni žáci školy. Do výuky jednotlivých předmětů byly zařazeny zajímavé aktivity, které vedly k rozvoji klíčových kompetencí žáků, byl spuštěn e- learningový způsob výuky, na webových stránkách školy si rodiče mohli začít prohlížet klasifikaci svých dětí.. Od února 2011 byli žáci ubytováni v nových pronajatých prostorách domova mládeže na Žižkově ulici 134 (bývalá Škola v přírodě). Vlastníkem objektu je firma DEVAP s.r.o. se sídlem - Šubertova 1226/4, Moravská Ostrava. Byla provedena rekonstrukce jazykové učebny, došlo k výměně lavic a kabeláže pro komunikaci vyučujícího se žáky. Byla dokončena oprava fasády školy.

4 2012 Od je škola sloučena s Gymnáziem Bruntál a dál je odloučeným pracovištěm školy pod novým názvem Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace. Od se k tomuto novému celku ještě připojuje Městské osmileté gymnázium Bruntál. V rámci projektu Doba dřevěná se opravuje atrium školy, kde bude stálá expozice prací žáků školy. Atrium školy bude v letních měsících přístupné o přestávce žákům školy. Od roku 1992 do prosince 2009 byla ředitelkou školy PaedDr. Michaela Skopalová / Hradilová. Od do školu vedla Ing. Jitka Krätschmerová zástupkyně statutárního orgánu. Od , po sloučení škol, je ředitelem RNDr. Jan Votruba, ředitel původního Gymnázia Bruntál. Mgr. Martina Benedikovičová M, MI Mgr. David Čech Z, Bio, CH Bc. Jarmila Hovorková AJ, VV PaedDr. Petr Houser trenér AD Mgr. Tomáš Kočička IKT Mgr. Richard Klech trenér OB, LOB Ing. Jitka Krätschmerová CH, výchovná poradkyně školy Mgr. Miroslava Macková / Tupá Bio, CH, Z Mgr. Kristína Maderová NJ, VV, HV Mgr. Ludmila Malcová ČJ, HV Vlastimil Mlynář trenér cyklistiky Alena Mlynářová trenérka cyklistiky Mgr. Čestmír Nakládal M, MI, IKT do Dagmar Ohnoutková - vychovatelka Mgr. Miroslav Panský D od Ing. Radek Peňáz trenér BL Mgr. Jana Petlachová ČJ, AJ, KAJ Mgr. Lucie Popovičová VO, OSZ, DV Mgr. Pavel Pytela F, TV RNDr. Zuzana Svobodová M, Dg, Rý Lubomír Svrčina - vychovatel Lubomír Tomeček - regenerace Mgr. Evžen Trzaskalik Z, AJ, KAJ Mgr. Jaromír Vanča D, AJ, NJ do Mgr. Dagmar Zvědělíková NJ, RJ, D

5 Karel Drtil školník Anna Horváthová školní jídelna Helena Herodková ekonomka školy Marie Kočí školní jídelna Marcela Pavlů školní jídelna Ing. Hana Peňázová ekonomka školy mateřská dovolená Ivana Svrčinová uklizečka Soňa Vašinová uklizečka Škola se profiluje svým sportovním zaměřením na výuku čtyřletého sportovního oboru v ročnících vyššího gymnázia. Je spolu s SG Ostrava jediným takto zaměřeným gymnáziem v kraji. Současně poskytuje vzdělání i zájemcům o všeobecné studium. Zaměření školy odpovídají zařazené studijní obory. Seznam vyučovaných oborů, zařazených v síti v roce 2010/2011: Gymnázium 7941K/81 délka stud. 8 r. 0 m. denní Gymnázium 7941K/41 délka stud. 4 r. 0 m. denní Gymnázium se sportovní přípravou 7942K/41 délka stud. 4 r. 0 m. denní Gymnázium - všeobecné 7941K/401 délka stud. 4 r. 0 m. večerní Gymnázium - všeobecné 7941K/801 délka stud. 8 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Gymnázium - všeobecné 7941K/401 délka stud. 4 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Gymnázium - sportovní příprava 7942K/420 délka stud. 4 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Obor sportovní příprava je nadstandardem, který, jak bylo uvedeno již výše, naši školu odlišuje od ostatních gymnázií v našem regionu. Jako profilující sporty máme zařazeno běžecké a sjezdové lyžování, snowboarding, orientační běh a lyžařský orientační běh, biatlon a cyklistiku. Všechny tyto uvedené sporty mohou žáci studovat v Moravskoslezském kraji pouze v naší škole. SG Ostrava má zařazeny sporty zcela odlišné (volejbal, basketbal, plavání, judo, gymnastika a atletika).

6 a) Domov mládeže Domov mládeže byl během školního roku 2010 / 2011 přemístěn z objektu na ulici Sklárenské 600 do objektu na ulici Žižkova 134. Pro ubytování studentů je opět k dispozici celková kapacita 25 lůžek, které jsou rozmístěny do dvoulůžkových pokojů, třílůžkového a čtyřlůžkového pokoje. Je dbáno na oddělení chlapecké a dívčí části DM. Ubytováni jsou pouze žáci školy. Ubytování se poskytuje od pondělí do páteku. Sportovcům je poskytováno ubytování i o víkendech a v době vedlejších prázdnin v případě, že mají organizovaný trénink, výcvikový tábor (soustředění) nebo odjezdy na závody. Celodenní stravování je zajištěno v pondělí pátek, o víkendech si studenti zajišťují stravování sami. V domově je vybavená kuchyňka. b) Školní jídelna Školní jídelna je umístěna ve vedlejší budově na Žižkově ulici. Jak již bylo zmíněno výše, byla sem přestěhována z hlavní budovy po rekonstrukci v roce Na jaře 2003 jsme provedli ještě některé úpravy, takže celý stravovací komplex vyhovuje současným hygienickým požadavkům. V jídelně je u stolů celkem 80 míst. Studentům ubytovaným v domově mládeže se poskytuje celodenní stravování (snídaně, svačina, oběd, večeře a druhá večeře) v pondělí až pátek. Kuchyně dále poskytuje v rámci doplňkové činnosti stravování cizích strávníků. Je organizováno časově odděleně od stravování žáků a zaměstnanců školy. Monitorování životního prostředí v ekosystémech Tento projekt je financován Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok Projekt byl zahájen a ukončen bude Z rozpočtu MSK jsme na aktivity v rámci tohoto projektu získali ,- Kč. Prvními kroky v rámci tohoto projektu byla modernizace a rozšíření stávajícího koutku přírody, dokoupila se další terária. Koutek byl doplněn masožravými rostlinami, byla obnovena akvária s rybkami (vrubovec paví, čichavec zlatý, skalára amazonská, tlamovec chichlida, neonka obecná, krunýřovec skvrnitý) a dalšími živočichy (pestruška písečná, chameleón jemenský, pakobylka rohatá, želva nádherná, gekon prsténkovitý, sklípkan kadeřavý). O všechna zvířata se starají žáci přírodovědného kroužku. Před zimou žáci na školní zahradě instalovali ptačí krmítka, která si sami navrhli.

7 Doba dřevěná Od naše škola spustila projekt Doba dřevěná, na který získala finanční podporu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a jeho celková výše činí ,80 Kč. Ukončení a vyhodnocení projektu bude Celý projekt byl zhruba rozdělen do těchto částí: 1/ Vybavení školy další potřebnou komunikační technikou. To znamená vybavení dalšími dataprojektory, několika PC, barevnou tiskárnou, digitálním fotoaparátem. 2/ Zapracování do stávajícího ŠVP Brána ke vzdělanosti pět samostatných modulů pro jednotlivé předměty ve vzdělávací oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Matematika a její aplikace a Informatika a komunikační technologie. Jednotlivé moduly se budou týkat dřeva ve všech možných podobách. Od zpracování, výskytu, druhů stromů, až po uměleckou předlohu. V této části se také uskutečnila beseda s CHKO, žáci rovněž samostatně pracovali na jednotlivých projektech na základě využívání mezipředmětových vztahů. Jednotlivé výstupy byly zveřejňovány na stránkách školy a ve stálé expozici ve škole a po úpravě atria také tam. 3/ Vybudování intranetu, který je používán pro vzájemnou komunikaci mezi žáky a pedagogy při vypracovávání samostatných výstupů za jednotlivé ročníky. Vybudovaný intranet bude dál využíván po ukončení projektu v červnu / E-learningový způsob výuky a komunikace je opět nedílnou součástí celého projektu, který bude také využíván po ukončení projektu. Bude sloužit k výuce a prezentaci vytvořených materiálů. 5/ Přestavba a vybavení stávajícího atria školy pro stálou expozici výsledků projektu, a tím i zpřístupnění atria žákům během přestávek, hlavně v letních měsících. Tato část projektu nás nyní čeká. Žáci vypracovali návrhy na úpravu atria a v současné době již proběhly stavební úpravy. Ve vitrínách jsou postupně instalovány práce žáků. 6/ Do projektu byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali nezbytná proškolení. 7/ Poslední částí projektu byly adaptační pobyty pro nově příchozí žáky, aby byl kolektiv třídy ihned od prvních dnů v září funkční a dostatečně stmelený, což je podmínkou správné komunikace a plodné práce každého kolektivu. Pomocí tohoto projektu se škola řadí mezi moderní vzdělávací zařízení a poskytuje svým žákům ještě kvalitnější výuku a rozvoj významných klíčových kompetencí. Věříme, že i žáci získali dobrý vztah k učení a dostatek vědomostí a dovedností, které jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Do projektu byli po celou dobu zapojeni všichni žáci školy.

8 Přínos projektu: Žáci školy Účastí na aktivitách projektu žáci získali odborné kompetence a dovednosti, které budu moci využít na trhu práce při svém budoucím uplatnění. Žáci získali dovednosti a kompetence: k učení: zefektivněním přenosu a získávání informací (samostatná práce s inf. zdroji), posílení autoevaluačních schopností žáků prostřednictvím prezentace projektů k řešení problémů: schopnost žáků rozpoznat problém zadáváním projektů, individuálních a skupinových úkolů a umožněním interpretovat získané informace různými formami (školní projektové dny, prezentace na webu školy) komunikativní: liberalizací ICT prostředků uvnitř školy, zkvalitnění systému využití žákovské knihovny, povinnost prezentace prací v profilovém cizím jazyce sociální a personální: naučí se hodnotit vlastní reálné možnosti prostřednictvím skupinové metody výuky občanské: naučí se poskytovat účinnou pomoc druhým hlavně při plnění individuálních a skupinových úkolů Naučí se začleňovat znalosti do systému, rozšíří okruh znalostí a dovedností nad rámec předepsaného učiva, získá správné studijní návyky, dojde k všestrannému formování osobnosti, vzájemné spolupráce, týmové práci, rozvoji schopnosti samostatného rozhodování i schopnosti nést za svá rozhodnutí odpovědnost, k uvědomělé využívání ICT, k prohlubování vztahu k životnímu prostředí. Pracovníci školy Uplatní nové formy aktivní výuky, dokáží rozvíjet mezipředmětové vazby a výuku integrovaných obsahů, rozvinou své dovednosti v oblasti IT a týmové spolupráce. I po ukončení projektu bude škola dál pracovat na všech aktivitách projektu. Financování aktivit bude zajištěno ze zdrojů školy, resp. jejího zřizovatele. Tímto všechny zveme k prohlídce našeho upraveného atria školy, kde budou vystaveny některé práce žáků vytvořené v rámci tohoto projektu.

9 Světová škola Tento projekt byl realizován společně s organizací Člověk v tísni a zaměřoval se na světová aktuální témata s použití filmů této organizace. V naší škole začleňujeme globální témata i po skončení tohoto projektu hlavně do výuky v předmětech Výchova k občanství (nižší ročníky gymnázia prima až kvarta) a Občanskospolečenský základ (vyšší ročníky gymnázia kvinta až oktáva). Další akce pro veřejnost byly formou projektu, na kterých pracovali žáci samostatně pod vedením pedagogů. V lednu 2012 jsme již získali titul SVĚTOVÁ ŠKOLA. Již realizované projekty v minulosti 1. Velká celoměstská historická soutěž k letému výročí města grant města realizováno v září TRIVALLIS CUP grant města jedná se o seriál jednotlivých závodů (orientační běh, cyklistika, běžecké lyžování, střelba, sjezdové lyžování, přespolní běh, kolečkové brusle atd.) nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost, které se uskutečňují po celý školní rok. Ve školním roce 2011/2012 to je již 3. ročník. 3. Vidíme, změříme, zjistíme a pochopíme EVVO (environmentální výchova) projekt, financováno MSK. V rámci tohoto projektu se mohlo pokračovat v dalším vybavení koutku přírody v učebně biologie, na který si žáci hlavně nižších ročníků školy zvykli. 4. Strašidýlka Země děda Praděda grant města jednalo se o výtvarné činnosti žáků. 5. Dramatický kroužek - Grant města byl pod vedení pana Mgr. Z. Honse velice oblíbený kroužek. Žáci školy z různých ročníků nacvičovali vlastní divadelní představení, s kterými vystupovali i před veřejností Domov důchodců, mateřské školky, atd. 6. Život ve škole EVVO (environmentální výchova), financováno MŠMT. Pomocí tohoto projektu vznikl ve škole v učebně biologie koutek živé přírody. Jsou t terária pro živočichy, akvária pro rybičky. O všechny živočichy a vegetaci se starají žáci sami v rámci přírodovědného kroužku, který v současné době vede Mgr. David Čech. 7. Myslicí lidé projekt financován ESF, MŠMT. Pomocí tohoto projektu mohli být pedagogové školy finančně odměněni za vyhotovení školního vzdělávacího plánu školy, který si vyžadoval školský zákon. Tuto povinnost měly v této době všechny školy. Školní vzdělávací plány se vypracovávaly na základě centrálně vydaných Rámcových vzdělávacích plánů. ŠVP školy se jmenuje Brána ke vzdělanosti a podle něho probíhá výuka dosud. 8. Na vzdělání není nikdy pozdě projekt financován ESF, MŠMT. Tento projekt byl zaměřen na vzdělávání dospělých. Jednalo se o kurzy jazykové, počítačové a trenérské. 9. Interaktivní výuka přírodovědných předmětů projekt financován MŠMT. Tímto projektem škola mohla nakoupit pro výuku interaktivní tabule již v době, kdy se jiným školám o této technice jenom snilo. 10. Společnými aktivitami prohlubujeme přátelství projekt financován Euroregionem Praděd. Škola již mnoho let spolupracuje se školou v polských Lambinowicích a tento projekt sloužil na profinancování některých společných aktivit výuka chemie v naší školní chemické laboratoři, sportovní setkání, návštěva historického muzea v Lambinowicích a jiné. 11. Mnoho dalších menších projektů, které zpestřily výuku žákům naší školy.

10 Alpské disciplíny Tréninková skupina alpských disciplín na Sportovním gymnáziu Vrbno pod Pradědem začala pracovat pod vedením trenérky Ing. Aleny Bouzkové. První výsledky se dostavily v roce Zasloužil se o ně Jan Hvorecký ( ), který se pravidelně umísťoval na předních místech na krajských závodech. Ještě lépe se v průběhu studia prosadil jeho mladší bratr Tomáš Hvorecký ( ). Pravidelná medailová umístění na žákovských republikových klasifikačních závodech a 7. místo na neoficiálním Mistrovství světa žactva v italském Topolinu mu vynesla nominaci do družstva olympijských nadějí a následně do reprezentačního družstva juniorů ČR. Úspěšně reprezentoval ČR na závodech v zahraničí. Jeho úspěšně se rozvíjející sportovní kariéru přerušilo v roce 2002 zranění. V roce 2000 byl Tomáš Hvorecký vyhodnocen jako nejlepší sportovec okresu Bruntál. Stejné ocenění jako trenérka získala Ing. Alena Bouzková. V roce 2001 vybojoval Ondřej Chalupa v kategorii starších žáků 1. místo v Alpském poháru Svazu lyžařů Moravy a Slezska. V roce 2003 vybojovalo smíšené družstvo juniorů v sestavě T. Hvorecký, J. Dokulil, V. Herman, M. Hermanová, T. Vrečková 1. místo v Poháru Svazu lyžařů Moravy a Slezska. Sportovní gymnázium na územních a republikových závodech žactva a mezinárodních závodech FIS v ČR a zahraničí průběžně a úspěšně reprezentovali sestry Petra a Radana Onderkovy, Veronika Tejnská, Eva Drápalová, Jakub Kořistka, Tomáš Minarčík, Zuzana Zejdová, František Adámek a další. V roce 2006 vybojovala Karolína Kloučková ( ) svoji první stříbrnou - medaili na Mistrovství ČR juniorů ve slalomu a Pavel Janoszek (2005-) 8. místo v kategorii mladších žáků ve slalomu na Zimní olympiádě dětí a mládeže. Od podzimu roku 1996 pracuje ve funkci trenéra PaedDr.Petr Houser. Karolína Kloučková pravidelně vozila medaile z Mistrovství ČR juniorů a v roce 2008 byla zařazena do reprezentačního družstva juniorů ČR. Specialistka na rychlostní disciplíny absolvovala množství startů na závodech FIS v zahraničí - reprezentovala ČR v Evropském poháru a na Mistrovství světa juniorů. V roce 2007 obsadil Eduard Janoszek ( ) 3. místo ve slalomu a obřím slalomu z Přeboru Moravskoslezského kraje. Eliška Virágová (2009-) obsadila v roce místo na Přeboru Moravskoslezského kraje starších žákyň ve slalomu. Od roku 2010 pravidelně vozí medailová umístění z Mistrovství Moravy a Slezska ve slalomu a obřím slalomu juniorů a dospělých Petra Houserová (2009). Startuje na závodech FIS v ČR i zahraničí, v roce 2011 zapsala první bod Ve FIS/CIT Světovém poháru Arnolda Lunna. Po sezóně 2011/12 jí v Českém poháru patří 15. místo ve slalomu mezi juniorkami. V roce 2012 pracuje tréninková skupina alpských disciplín ve složení: Nikol Zapletalová (99) TC Praděd Eliška Virágová (98) TC Praděd Natty Rosa (96) SKG Vrbno pod Pradědem Martina Hlavatá (93) TJ Klínovec Petra Houserová (93) TC Praděd

11 Běžecké lyžování Skupina běžců na lyžích SG Vrbno p. Pradědem byla od svého vzniku vedena těmito trenéry: Mgr. Milan Horna ( ), Mgr. Zdeněk Lojkásek (únor 2000-červenec 2001), Ing. Leopold Kolář, Ing. Radek Peňáz.Asistentem trenéra byl do roku 2003 Lubomír Tomeček ml.. Od srpna 2001 do současnosti je odpovědným trenérem Ing. Radek Peňáz a asistentem Ing. Leopold Kolář. Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno : Javůrková Dana, Pospíšilová Radka, Hošáková Marcela, Pavelka Jakub, Tylečková Pavlína, Ušela Antonín, Pevelková Kateřina, Gašparíková Michaela, Kolářová Gabriela, Veningerová Pavlína, Bednaříková Štěpánka, Krätschmerová Kateřina, Sikora Petr, Cszernín Jiří, Váňa Lukáš, Metelková Zuzana, Velička Jan. V prvních letech existovala skupina ve velkém věkovém rozpětí ( prima septima). Nejúspěšnějším závodníkem byl Jakub Pavelka (zisk I. VT, umístění do 15. místa na RKZ), z děvčat dosahovala největších úspěchů Pavlína Tylečková. Tréninkové a materiální podmínky se postupně zlepšovaly až po dnešní úroveň srovnatelnou s ostatními sportovními gymnázii v republice (tělocvična, posilovna, spinningové centrum, regenerační linka, udržované tratě..). Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno : Bednaříková Štepánka, Kolářová Gabriela, Metelková Zuzana, Pavelková Kateřina, Veningerová Pavlína, Hušťavová Iva, Molinová Alena, Sikora Petr, Švrček Rostislav, Fójcik Tadeusz, Sijka Michal. Mezi nejlepší závodníky této skupiny patřili Sikora, Švrček, Bednaříková, Kolářová a Pavelková, kteří svými výkony, především na krajské úrovni, vzorně reprezentovali Sportovní gymnázium ve Vrbně pod Pradědem. Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno : Metelková Zuzana, Hušťavová Iva, Molinová Alena, Kutláková Anna, Fójcik Tadeusz, Sijka Michal, Hlobil Vladimír, Sýkora Libor, Polách Martin, Švajda Bohumil, Šablatura Jan. Vnikajících výsledků z této skupiny dosáhli tito závodníci: Vladimír Hlobil se stal v roce 2003 Mistrem republiky ve štafetě v kategorii staršího žactva, obsadil 3.místo v Českém poháru na Zadově (2003), dále 3.místo v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě (2005), 4.místo na Mistrovství ČR na Zadově (2005), 4.místo na Mistrovství ČR ve štafetě v Harrachově (2005) a 3.místo v závodu Bohemia tour na 15km volně (2006). Michal Sijka obsadil 5.místo v Českém poháru ve skiduatlonu v Novém Městě na Moravě v roce 2005, 6.místo v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě v roce 2005, stal se Mistrem Moravy a dvojnásobným krajským přeborníkem pro rok Martin Polách získal 3. místo v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě v roce 2005 (společně s Vladimírem Hlobilem). Libor Sýkora skončil 6. v Českém poháru ve sprintu dvojic v Novém Městě na Moravě v roce 2005 a obsadil 2.místo v Přeboru Moravy 2005.

12 V letních měsících probíhaly tréninky v blízkém okolí školy a zmapovaných prostorech v menší (postupná revize nebo úplně nově zmapováno: Sokolská, Mořské oko, Žárový vrch, Adamov, pro rok 2013 chystáme Karlovu Studánku a Mnichov ) či větší vzdálenosti (Zlaté Hory, Vidnava, Černá Voda..). Významnou pomocí v dostupnosti mapových tréninků bylo zakoupení školního mikrobusu, který je hojně využíván všemi tréninkovými skupinami. V zimních měsících trénujeme dle sněhových podmínek nejčastěji na Pradědu, Nové Vsi, Sokolské a v posledních letech při velmi příznivých sněhových podmínkách v prostorech nad hřbitovem cca 200 m od školy. Soustředění zaměřené převážně na mapovou přípravu probíhala nejčastěji o velikonočních a letních prázdninách, často spojená s cykloturistikou. Nejúspěšnější sportovci této skupiny: OB: Lubomír Tomeček, Zdeněk Rajnošek, Jan Velička, Pavlína Hrouzová, Štěpán Dlabaja, Václav Zedníček, Matěj Peths, Jiří Žaloudík, Eva Hvorecká, Eva Šperlíková, Jan Tesař, Martin Ondrusz LOB: Pavla Kolářová, Lubomír Tomeček, Dana Javůrková, Kamil Staščík, Radek Hojgr, Michaela Višňová, Kateřina Krätschmerová, Barbora Pilcová, Lukáš Váňa, Kateřina Višváderová, Filip Válek, Ivona Krätschmerová, Monika Veličková, Eva Haltofová, Jana Jančová, Vojta Matuš MTBO: Michaela Králová, Eva Haltofová Biatlon V roce 2005 došlo k zařazení biatlonu mezi kmenové sporty na naší škole jako dalšího olympijského sportu. Od počátku úzce spolupracujeme s Klubem Biatlonu v Břidličné, v jehož barvách většina našich studentů závodí. Celoroční střelecká příprava probíhá na střelnici v Břidličné (malorážky- ), mladší kategorie využívají prostorů gymnázia ke střelbě na laserové střelnici. Skupina pracovala v letech pod vedením Čestmíra Nakládala, o fyzickou přípravu se v rámci tréninku běžců na lyžích stará Radek Peňáz. V jarních a letních měsících se prezentují naši studenti na závodech letního biatlonu (pušky jsou na střelnici,závodníci běhají svou trať dle věkových kategorií), v zimních měsících sportovci absolvují převážně závody Českého poháru, který ovšem občas zavítá i na území Polska ( Jakuszyc e) a Slovenska (Osrblie). Mezi nejúspěšnější členy této skupiny řadíme: Davida Kupku, Jirku Václavíka, Vladimíra Hlobila, Andreu Prokešovou, Marka Ohnoutku a Jiřího Polcera.

13 Složení družstva běžců na lyžích SG Vrbno Kupka David, Thomas Patrik, Žabíček Václav, Polcer Jiří, Weissová Gabriela, Prokešová Andrea, Onderková Martina, Ohnoutka Marek, Vašina David, Knápková Michala Převážná většina členů této skupiny dominovala ve svých kategoriích v závodech Moravskoslezského kraje: Patrik Thomas se stal krajským přeborníkem v letech a zároveň 2x vyhrál Moravskoslezský pohár. Ve většině závodů moravskoslezského kraje se umisťoval na stupních vítězů. Václav Žabíček obsadil v roce místo v Moravskoslezském poháru a v roce 2012 si o jedno místo polepšil a skončil na 2.místě. Andrea Prokešová se kromě běhu na lyžích věnuje především biatlonu, ve kterém dosáhla v posledních letech výrazných úspěchů: vítězka celkového českého poháru v letním biatlonu 2010, dvojnásobná mistryně republiky v letním biatlonu V běhu na lyžích obsadila 2.místo v Krajském přeboru na Nové Vsi pro rok 2011 a 3.místo v Moravskoslezském poháru Martina Onderková se stala krajskou přebornicí v běhu na lyžích klasickou technikou v roce 2011 a obsadila celkové 2.místo v Moravskoslezském poháru Michala Knápková získala titul přebornice kraje pro rok 2012 ve volné technice na Šrubařově memoriálu na Pustevnách a v Moravskoslezském poháru byla třetí. Marek Ohnoutka patřil v kraji v letech mezi nejlepší dorostence. V krajském přeboru ve na Nové vsi obsadil 2.místo a stejné umístění získal v Moravskoslezském poháru Během období převážná většina členů skupiny absolvovala výcvikové tábory v zahraničí. V roce 2003 to bylo v rakouském Obertilliachu, dále v horském středisku Tauplitz (2006), Italském Livignu (2010) a Santa Caterine (2011) a především v Norsku Za zmínku určitě stojí soustředění v rakouském Tauplitz a hlavně v Norsku, poblíž Lillehameru v oblasti Sjusjoen. Samozřejmostí byly soustředění na Pradědu, kde se běžci na lyžích připravovali nejčastěji. Orientační sporty Orientační běh (dnes již orientační sporty sdružující letní OB, lyžařský OB a orienťák na horských kolech - MTBO) mají na SG dlouhou a úspěšnou tradici čerpající z dobré práce s mládeží ve Vrbně pod Pradědem, které má díky své poloze výborné podmínky pro provozování tohoto sportu. Prvním trenérem byl Lubomír Tomeček starší, pod jehož vedením trénovala početná skupina v prvních letech existence SG. Od roku 1998 přebírá skupinu sportovců Richard Klech a díky postupně se zlepšujícím podmínkám (regenerační linka, zmapované prostory v blízkém okolí..) se skupina rozrůstá až na 14 členů z celé Moravy. Dle individuálních schopností, dovedností a zájmu se tito jedinci prezentovali v různých druzích orientačních sportů. Předstupněm pro vstup do skupiny studentů vyššího gymnázia byla sportovní přípravka (žáci nižších ročníků gymnázia) vedená Pavlem Košárkem v letech a Lubomírem Tomečkem mladším ( ).

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH (družstvo Pavláska) Jan Braun Kategorie: Junior Největší úspěchy v sezóně 2010/2011: 3. místo v Šumavském skimaratónu Nejoblíbenější předmět: Zeměpis Moje hobby: sport,

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

HISTORIE TÝMU odchovanec týmu Ondřej Cink mistrem světa i Evropy, úspěšný účastník OH v Londýně 2012

HISTORIE TÝMU odchovanec týmu Ondřej Cink mistrem světa i Evropy, úspěšný účastník OH v Londýně 2012 2017 HISTORIE TÝMU 1996 - založení triatlonového a cyklistického oddílu 2004 -zahájení práce s mládeží 2005 - první úspěchy na regionální úrovni - první stupně vítězů v Českém poháru 2008-1. mistrovský

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2015/2016 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo (pouze 1. 10. místo) okresní kolo (pouze 1. 5. místo) Chemická

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914 Název projektu Projekt Podkrkonošského sportovního centra mládeže v orientačním běhu (dále PSCM) Příjemce projektu Orientační klub OK Jilemnice Masarykovo náměstí 12 514 01 Jilemnice IČO 49294288 Garant

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Remerx Merida Team Kolín.

Remerx Merida Team Kolín. Remerx Merida Team Kolín Shrnutí sezóny 2013 Závodníci Remerx-Merida Teamu Kolín se opět výrazně prosadili na vrcholných domácích soutěžích, za poslední rok získali 18 medailí z MČR ve všech cyklistických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995

Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995 Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 Skoro všichni účastníci M ČR v alpském lyžování ČSNS 2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2013

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2013 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Závěrečná zpráva za rok 2013 Obsah závěrečné zprávy: A) Název projektu B) Příjemce projektu C) Řešitel projektu D) Cíle projektu E) Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína.

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína. 1953 V tomto roce vznikla při TJ Zbrojovka Vsetín sportovní škola gymnastického dorostu. Jiří Junek byl členem reprezentace dorostu a vítěz závodů v tehdejší Německé demokratické republice. Mezi další

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2015 2016)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2015 2016) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2015 2016) V Zábřeze dne 1. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012

Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012 Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2011 2012 Zlín dne 15. 12. 2012 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2015

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2015 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2015 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2013 2014)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2013 2014) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2013 2014) V Zábřeze dne 2. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Sportovní třídy Českého svazu triatlonu Hodnocení činnosti za rok 2006 Zpracoval: Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Předkládá: Český svaz triatlonu Atletická 100/2

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2012

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2012 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2012 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

ICT plán školy na školní rok

ICT plán školy na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace, Adolfovice 170, 790 01 Jeseník ICT plán školy na školní rok 2016 2017 1 Stávající stav...2 1.1 Údaje o škole...2 1.1.1 Počet žáků...2

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Sport Camp nabídne celodenní sportovní vyžití pro všechny děti, které mají rády sport.

Sport Camp nabídne celodenní sportovní vyžití pro všechny děti, které mají rády sport. Co je to SPORT CAMP Letní tábor, který nabídne rozmanité sportovní vyžití a všeobecnou sportovní přípravu pro děti od 8 do 14 let. Děti budou mít možnost vyzkoušet si různé sporty nebo si vybrat sportovní

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy ( )

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy ( ) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2016 2017) V Zábřeze dne 19. 9. 2016 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ocenění Broumov, 20. října 2009 Stará radnice

Ocenění Broumov, 20. října 2009 Stará radnice Ocenění 2009 Broumov, 20. října 2009 Stará radnice školní rok 2008/2009 NOMINACE kategorie sport Martina Routková,kvarta za úspěšnou reprezentaci školy ve sportu především v různých atletických soutěžích

Více

Školní rok 2012-2013. - Škola pokračovala v realizaci řady grantů. Projekt UNIV 2, UNIV 3. Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací

Školní rok 2012-2013. - Škola pokračovala v realizaci řady grantů. Projekt UNIV 2, UNIV 3. Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací Školní rok 2012-2013 - v únoru 2013 byla Českou školní inspekcí provedena komplexní inspekční kontrola. Ve všech sled - Škola pokračovala v realizaci řady grantů Projekt UNIV 2, UNIV 3 Rozvoj dalšího vzdělávání

Více

Budujeme školu, která připravuje žáky pro vysokoškolské vzdělávání. Školu, do které žáci, pedagogičtí pracovníci i rodiče chodí rádi.

Budujeme školu, která připravuje žáky pro vysokoškolské vzdělávání. Školu, do které žáci, pedagogičtí pracovníci i rodiče chodí rádi. Budujeme školu, která připravuje žáky pro vysokoškolské vzdělávání. Školu, do které žáci, pedagogičtí pracovníci i rodiče chodí rádi. I. Hlavní cíl Hlavním cílem školy je poskytnout kvalitní gymnaziální

Více