Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1"

Transkript

1 DUBEN 2011 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Ujíždění Každý z nás v sobě chová lásku k něčemu, co když může, velmi rád činí. Zkrátka na tom ujíždí. Jsou dámy, které si nedovedou představit, že by alespoň část peněz neutratily za krásné věci na sebe, pánové, kteří kupují stále nové lyže nebo golfové hole, i když vědí, že pro nedostatek času si jich moc neužijí, a jsou zase jiní, kteří převážnou část volného času tráví v hospodě nebo v různých galeriích nekonečnými diskusemi nad pravým smyslem toho, co chtěl umělec vyjádřit. Já osobně ujíždím na dobré muzice, která mi pomáhá k dobrému odreagování. Zkrátka všechna tato ujíždění nám přinášejí radost a sílu do dalších stresujících dnů. Jsou však i ujíždění jiného druhu, která nám místo radosti přinášejí pocity, které oscilující od nechápajícího údivu až k naprostému zoufalství a bezmoci. Asi už tušíte, kam mířím a nemýlíte se. Jdu takhle jednoho rána ulicí a přemýšlím, co napsat do úvodníku. A to byla zásadní chyba, protože otupění mé pozornosti vyvolalo fatální následek. Ano, ujel jsem na tom. Leželo to na chodníku a bylo to docela Pavel Čech má rád tajemství čerstvé, což jsem poznal podle toho, že to klouzalo téměř bez jakéhokoliv tření. Kolemjdoucím jsem předvedl několik piruet a už jsem se viděl, jak se do toho pokládám zády. Naštěstí se mi podařilo rovnováhu udržet. Viděl jsem pobavené pohledy přítomných a já, ač jsem byl rád, že publikum vzalo mým číslem zavděk, jsem začal řešit problém, jak se té nepříjemně zapáchající věci na obuvi zbavit. Ano, místo, abych byl rád, že jsem se v tom nevyválel, byl jsem vzteklý, že nemohu nikam mezi lidi, dokud to nebude pryč. Tak jsem šoupal nohou po trávníku pln obav, aby mne městská policie nepokutovala za jeho znečišťování, a bavil tím další a další občany. Po deseti minutách jsem usoudil, že už to asi lepší nebude a pokračoval v cestě. Vím, že většina pejskařů po svých miláčcích uklízí, ale ta menšina se nám ještě pořád stará o to, abychom byli neustále ve střehu a z chodníku nespouštěli oči. Činnost je to jistě záslužná, ale co když se zamyslíme, jako třeba zrovna nedávno já, nebo se chceme ohlédnout po krásné ženě, či si jen tak prohlížet okolí? Mohli byste, milí pejskaři, s sebou nosit pár mikrotenových pytlíků a to nadělení po vašem čtyřnohém kamarádovi uklidit? Není to zase tak těžké, zkuste se zeptat těch, kteří tak již činí. Přeji vám krásné jarní dny, hodně slunce, rozkvetlých květin místo hromádek, a abyste ujížděli jen na tom, co vám přináší radost. Daniel Valenta, 1. místostarosta MČ Brno-Královo Pole Radujme se tedy aneb Proč máme rádi U3V? Stavba nových objektů pokračuje Koncert v Malé královopolské galerii I když v úterý 22. února zbýval do příchodu meteorologického jara necelý týden a do příchodu jara astronomického dokonce měsíc, do Malé královopolské galerie, která se nachází v předsálí obřadní síně naší radnice na Husitské 1, již vesna polehoučku nahlédla prostřednictvím obrazů, fotografií a hudby. Právě probíhající výstava s názvem Příroda zvenku i zevnitř nabízela návštěvníkům obrazy malíře Svatopluka Drápala, člena Sdružení umělců Moravy a Slezska a Uměleckého sdružení Parnas, vyjadřující krásu přírody zpodobením krajin, převážně z okolí Biskoupek u Oslavan (mj. Údolí Jihlavky, Předjaří, Lesní cesta) a květin (Mečíky, Slunečnice, Květ kaštanu), k pohledu zevnitř pak bezejmenné, tajuplné obrazce pletiv, jedinečné, půvabné mikroskopické snímky řezů rostlin, jejichž autorem je vysokoškolský učitel a vedoucí oddělení botaniky Ústavu přírodních léčiv Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. A právě k této části výstavy připravil Klub přátel MK galerie pěvecký koncert nazvaný Vnitřní krása rostlin a hudby. Na koncertě se představil Petr Babula, tentokrát v roli pěvce, interpreta árií Verdiho oper, doprovázel ho i sólově vystoupil klavírista MgA. Richard Pohl, doktorand na JAMU v Brně a hostující klavírista, který doprovází významné české i zahraniční operní sólisty. Hudební událost zahájila sólová klavírní předehra k opeře Don Giovanni W. A. Mozarta, následovala árie Dona Carla z Verdiho opery Síla osudu a další, produkci zakončil Richard Pohl klavírní skladbou Ference Liszta Šumění lesa. Áriím v podání sytého barytonu Petra Babuly a mistrovské hře Richarda Pohla aplaudovali početní návštěvníci, mezi kterými byli i starosta Králova Pole Ing. Ivan Kopečný a zástupci VFU v Brně rektor univerzity prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA a emeritní rektor prof. RNDr. Dr.h.c. Václav Suchý, DrSc. Hudba, při jejímž plynutí jasné odpoledne za širokými okny galerie pozvolna přešlo do soumraku, vzácně doplnila dojmy z vystavených obrazů a fotografií, dojmy prozářené svitem křišťálových lustrů galerie a pokropené probouzejícími se pouličními světly i prchavými záblesky reflektorů projíždějících aut, prolnula s nimi a zmocnila se obrazů, barev i srdcí posluchačů. Jana Novotná, foto: autorka Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na setkání zastupitelů MČ Královo Pole s občany, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti ve středu od hodin. Rovněž Vás zveme na jednání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole, jež proběhne tamtéž v pondělí od hod. Hezké prožití velikonočních svátků přeje všem svým čtenářům redakce Motto měsíce: Nic vás tak nepřesvědčí o improvizaci lidské existence jako nedokončená píseň. Nebo starý adresář. Carson McCullersová KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Zasedání RMČ Rada městské části Brno-Královo Pole na svém 4. zasedání ze dne 7. února 2011 mimo jiné: schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p. č o výměře 21 m 2 odstranění zchátralého dřevěného objektu zahradní chatky o výměře cca 14 m 2 postavené na pozemku p. č. 263 v k. ú. Sadová na náklady MČ dání výpovědi pronájemci bytu Kociánka 14, Brno, i pozemku p. č. 251/0 v k.ú. Sadová postup při výměně plynových a elektrických spotřebičů v bytech u domů určených k prodeji žádost o odpuštění úhrady nájemného z důvodu havarijní opravy ležaté kanalizace ve dvorním traktu bytového domu Štefánikova 66 uzavření dodatku č. 36 se společností Šimek 96, spol. s r. o., ke Smlouvě o výkonu správy, zajišťování provozu a údržby domovního a bytového fondu ze dne uzavření dodatku č. 40 se společností Ager, spol. s r. o., ke Smlouvě o výkonu správy, zajišťování provozu a údržby domovního a bytového fondu ze dne zařazení neinvestičních akcí do rozpočtu MČ Brno-Královo Pole v roce 2011 pronájem obecního standard bytu č. 8, 2+1, 4. NP, v bytovém domě Palackého tř. 136 podnájem obecního standard bytu 2+1, v bytovém domě Botanická 61 uzavření společné nájemní smlouvy na standard byt 2+1 v bytovém domě Palackého tř. 2 a bytu 2+1 v bytovém domě Chodská 7 uzavření nájemní smlouvy na pronájem užívaného obecního standard bytu 2+1, v bytovém domě Palackého tř. 138 a bytu 2+1 v bytovém domě Herčíkova 35 finanční plány příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) na rok 2011 použití výnosu z provozu výherních hracích přístrojů přijatých do rozpočtu MČ Brno-Královo Pole v roce 2011 na údržbu veřejné zeleně Městské části Brno-Královo Pole v roce 2011 rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 v rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2011 uzavření smlouvy o převzetí a odstranění odpadu z veřejných ploch MČ Královo Pole neschválila změnu nájmu bytu z doby určité na dobu neurčitou v nájemní smlouvě na pronájem standard bytu 2+1, v bytovém domě Kosmova 5 žádosti firmy TRIKAYA Czech Republic o umístění kamene s cedulkou či vytesaným nápisem v parku doporučila kompetentním orgánům schválit svěření pozemků p. č. 460/7, p. č. 460/17, p. č. 460/19 a p. č. 460/20 v k. ú. Ponava, a to městské části Brno- Královo Pole za účelem pronájmu výjimku z Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor. Předmětem výjimky by byl odprodej bytového domu Srbská 34a odpis pohledávky na nájemném a úhradách za služby poskytované s užíváním bytu v domě Pionýrská 11a to z důvodu úmrtí nájemce vzorovou Kupní smlouvu na pozemky pod bytovým domem Chodská 1 doporučila kompetentním orgánům neschválit pronájem pozemku p. č. 1084/6 o výměře m 2 v k. ú. Ponava za účelem pronájmu pozemku k provozování veřejného parkoviště vzala na vědomí rozpis schváleného rozpočtu hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2011 výsledek inventarizace majetku a závazků MČ Brno-Královo Pole ke dni Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ Poplatek za komunální odpad Pro úhradu místního poplatku v hotovosti jsou v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a také i nadále na Šumavské 33. Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek. Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce případné dotazy odpovíme na tel.: Velikonoce 2011 v Královì Poli Kostel Nejsvětější Trojice, Božetěchova 2a Zelený čtvrtek obřady v 18 hod Velký pátek obřady v 18 hod., skladby s tematikou Svatého týdne, zazpívá chrámový sbor Bílá sobota ve 20 hod. Velikonoční vigilie Vzkříšení Páně křest dospělých Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Hod Boží velikonoční mše sv. v 7.30, 9.30, hod. Při mši sv. v 9.30 zazpívá chr. sbor se sólisty a s doprovodem orchestru Pondělí velikonoční mše sv. v 7.30, 9.30 hod. Církev československá husitská Husův sbor, Svatopluka Čecha 35a Velký pátek v 16 hod. pašije Hod Boží velikonoční v 8.30 hod. bohoslužby Evangelická církev augsburského vyznání Husův sbor, Sv. Čecha 35a Velký pátek v 18 hod. pašije Hod Boží velikonoční v hod. velikonoční bohoslužby Městská část Brno - Královo Pole a agentura GLANC, s.r.o. pořádají pro děti ve čtvrtek v 16:00 hod. PÁLENÍ ČARODĚJNIC s vyhlášením soutěže o Miss čarodějnice Akce se koná v zahradě Kulturního centra Semilasso (v případě nepříznivého počasí v sále KC Semilasso), kde bude pro děti připravena malá diskotéka a soutěže s Písničkovými tetinami Klotyldou a Matyldou Za asistence členů Sboru dobrovolných hasičů Králova Pole se budou v 17 hod. opékat špekáčky (cena špekáčku, chleba, hořčice 10 K č). Vstup volný. StaroÏitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá rûïe, zastávka tr.: 9, 12) IHNED proplácíme ve keré staroïitnosti V HOTOVOSTI Zejména: nábytek obrazy rámy hodiny kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci, hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011

3 Pavel Èech má rád tajemství Má rád zarostlé zahrady, pohled na hvězdné nebe, motýly a brouky, lidi s dobrým srdcem, vůni lesních jablek a borového lesa, toulání, oprýskané zdi, indiány, Rychlé šípy, písničku Andělská, pouštění draka, knihy Michala Ajvaze, zrezavělé klíče, stará kina, čistou vodu, tajemství a pokouší se to namalovat na plátno anebo o tom psát a kreslit knížky. Řeč je o Pavlu Čechovi. Narodil se v bouřlivém roce 1968 v Brně. Prvních pár let žil se svými rodiči coby jedináček na Starém Brně na Celní ulici. Ale pak se celá rodina od jeho třetí třídy přestěhovala do Komína a tam žije dodnes. Podle vlastních slov nikdy nechodil do žádné ZUŠ výtvarného směru. Přesto však postupně zjistil, že ho moc baví kreslení a malování. Po základní škole začal studovat na stavební průmyslovce, ale nešla mu deskriptivní geometrie, tak přešel na učiliště a vyučil se zámečníkem. Po vyučení nastoupil do Královopolské strojírny, kde pět let opravoval stroje, poté začal pracovat na stejném místě jako hasič a vydržel tam 15 let. Ve svém volném čase maloval obrazy, kreslil komiksy, psal a ilustroval si své vlastní knížky. Od roku 2004 je výtvarníkem na volné noze. Svůj ateliér má už několik let v Králově Poli na Srbské ulici. Je autorem desítek obrazů; jako techniku využívá převážně olejové barvy na plátno. Kromě obrazů je rovněž tvůrcem trojrozměrných objektů doplněných malbami. Napsal a sám ilustroval několik knih. První byla kniha O čertovi (2002), dále O zahradě (2005), O mráčkovi (2005), O klíči (2007), Tajemství ostrova za prkennou ohradou (2009). Za poslední jmenovanou knihu získal v roce 2010 sošku Muriel za nejlepší původní český komiks. V lednu 2011 byly vydány nejnovější autorovy knihy Dobrodružství pavouka Čendy a Dědečkové. Dědečky mu vydal Albatros, známé nakladatelství pro děti a mládež. Knížka vznikla na počest všech dědečků, současných i budoucích, a jako vzpomínka na jejich vyprávění, procházky a pomoc při hrách. Jedná se o komiksový soubor devíti na sobě nezávislých příběhů a je beze slov. Ilustroval také knihy jiných autorů, jako například Čaroknihu Harryho Pottera (Edi Vesco), Druhé město (Michal Ajvaz), Muž, který sázel stromy (Jean Giono) a další. V neposlední řadě tvoří i komiksy. Můžete se s nimi setkat v časopisech jako Aargh, Zkrat, Bobří stopou Sdružení přátel Jaroslava Foglara a v dalších. Pavel Čech je ženatý a má dvě děti. Staršímu Jirkovi bude 10 let a mladší oslaví letos na jaře šesté narozeniny. Oba kluci také rádi kreslí, ale v poslední době dávají spíše přednost sportu. Jeho milovaná žena Sabina, zvaná Tonička (podle Toničky Sedlářové, jedné z mála ženských postav v příbězích o Rychlých Šípech Jaroslava Foglara), vystudovala v Brně na Filozofické fakultě anglický a francouzský jazyk. Po skončení mateřské dovolené pracuje doma jako soukromá překladatelka. Pavlovi rodiče umí také pěkně kreslit, avšak maminka umí dle jeho slov jenom princezny, zato však výborně. Od dětství prý nechtěla kreslit nic jiného, a tak se v kreslení princezen vypracovala na vysokou úroveň. Pavlův tatínek kreslil svému synkovi plno klukovských potřebných věcí jako tajné plánky k pokladu, kresby indiánů, krajinky. Kreslení mu zůstalo koníčkem. Pavel Čech má také foglarovskou přezdívku jako jeho žena. Říká se mu Jarka Metelka. Tento slavný člen neméně slavného klubu Rychlých šípů zastával roli klubovního kronikáře. Pavel Čech měl sám podobnou partu spřízněných duší. Rád vzpomíná na dobu, kdy s kamarádem objevili knihu E. T. Setona Dva divoši. Dělali podle ní spoustu věcí. V lesích za jejich sídlištěm v Komíně stavěli týpí sešité z prostěradel, šili mokasíny, vyráběli luky, učili se znát ptáky, rostliny. Do jeho obrazů, kreseb a knížek se tak často dostávají různé foglarovské atributy, jako třeba ježek v kleci ale i různé jiné symboly chlapectví a dětství vůbec staré klíče patřící jistě k tajuplným dveřím, záhadné plánky a naleznuvší zaprášené dopisy z let minulých, zrezivělé branky a dvířka vedoucí do tajemných zarostlých zahrad, prastaré dětské časopisy a knížky s dobrodružnými obrázky, kuličky na jarní cvrnkání, létající draci kouzelná dětská představivost. Ve svém volném čase, když zrovna nemaluje, se Pavel Čech snaží být hlavně se svou rodinou. S kluky chodí plavat, sáňkovat, pouštět draka, čtou si, povídají si. Největším odreagováním od práce a starostí mu přináší setkávání s lidmi z Ligy lesní moudrosti. Čím je starší, tím víc je mu filozofie tohoto hnutí bližší. Vzpomínky na krásné dny strávené na táborech mu dávají energii a nadšení na celý rok. Více informací o tvorbě Pavla Čecha naleznete na internetové adrese Eva Žabka Poláková, foto: archiv Pavla Čecha!SLEVA 100,- Kč NA SERVIS S TÍMTO KUPÓNEM! Autorizovaný prodejce a servis počítačů Prodej notebooků, LCD, tiskáren, tonerů a doplňků Opravy a odvirování PC a notebooků Instalace software, přestavby PC Tel: Štefánikova 48, Brno, Po-Pá 9-18 Montáž datových sítí a WiFi Poradíme s výběrem nejvhodnějšího produktu pro Vás KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 3

4 Bezbariérové divadlo BARKA program duben 2011 Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, telefonické rezervace , ové rezervace: SUUD: ROCKY HORROR SHOW SUUD: ROCKY HORROR SHOW Jiří Voskovec + Jan Werich BALADA Z HADRŮ Poustevník SUUD: ROCKY HORROR SHOW NOCHE FLAMENCA LA QUADRILLA (Brno) Solange Schifferdecker (CH) a Florian Tilzer (A) LAS CAMES DE URSULA DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO VYLOŽENĚ RODINNÁ HISTORIE Premiéra! DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO VYLOŽENĚ RODINNÁ HISTORIE Jana Blažková Mr. MISS OLYMP Premiéra! Martin Dvořák: Company ProART GISELE: Revenge Doppel L Jura Soyfer ASTORIA Premiéra! Gruppe07 Felix Mitterer TÖDLICHE SÜNDEN Premiéra! Jiří Voskovec + Jan Werich BALADA Z HADRŮ Poustevník SEMILASSO duben Královopolka Bohuš Matuš a hosté Horkýže slíže Horkýže slíže Večer legend David Koller Jazz fest Jazz fest Student párty Jazz fest SLADE Královopolka Megakoncert Stanislav Hložek & Petr Kotvald Š E L E P O V A N 1 PLÁN AKCÍ DUBEN BRNO Šelepova 1, tel.: , každý pátek a sobotu od 20 hodin STAROBRNO OLDIES PARTY (60 s & 90 s party), hrají přední čeští a slovenští diskžokejové, VELKOPLOŠNÁ DVD PROJEKCE LACO DECZI & CELULA NEW YORK KARLOS BAND ZÁVIŠ NEBE PLNÉ HVĚZD MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a h. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Skládanky a stříhanky ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno-Královo Pole ( ). Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Akce ZUŠ na duben: 6. a V koncertním a divadelním sále Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje koncertní sál ZUŠ Koncert posluchačů Konzervatoře koncertní sál ZUŠ Koncert k významnému výročí J. Mráčkové koncertní sál ZUŠ Žákovský koncert koncertní sál ZUŠ Oborový koncert smíšeného oddělení koncertní sál ZUŠ Koncert SBM foyer Mahenova divadla Vernisáž výstavy žáků VO koncertní sál ZUŠ Oborový koncert pěveckého oddělení Přírodní zahrada u smrku Časové rytmy Země beseda Zpíváme zahradě a ona nám. děti i dospělí hrají, zpívají a tančí Za vůněmi do zahrady happening nevidových Malí zahradníci děti MŠ pracují se zemí Večer rituálu ohně pálení čarodějnic KALENDÁØ Purkyòova 105, Brno Otevøeno: út ne 9 17 hod., v pondìlí zavøeno, tel.: Program na mìsíc duben 2011 EXPOZICE Vodní motory a Památník Viktora Kaplana; Parní motory; Historická vozidla; Historická stereovize; Nožířství; Kovolitectví; Železářství; Salon mechanické hudby; Od tamtamu k internetu; Letecká historie a plastikové modelářství; Kultura nevidomých; Ulička řemesel; Čas nad námi a kolem nás; Kabinet elektronové mikroskopie, Technická herna STEREOVIZE Evropské baroko (staré snímky) VÝSTAVY: Tajemství depozitářů aneb Co jste možná ještě neviděli (do ) Bylo tu není tu plakáty na plotu (do ) 20 let vzniku společnosti organizace Tyfloservis cesta k samostatnosti (do ) AKCE Velikonoční pomlázka (Otloukej se, píšťaličko) (Kovárna v Těšanech) Den otevřených dveří v depozitáři MHD Řečkovice VÝTVARNĚ-TECHNICKÁ DÍLNA Velikonoční dílna (objednávkový režim; podrobnosti na Tato akce probíhá za podpory města Brna TECHNICKÉ PAMÁTKY Areál čs. opevnění Šatov: duben, květen, říjen: so, ne, svátky 9 17, jindy na objednávku, červen září: út ne, svátky 9 17 (tel.: ); prohlídka každou celou hodinu až do 16 hodin, polední pauza hodin Kovárna v Těšanech: duben, květen, říjen: so, ne, svátky 9 17, jindy na objednávku, červen září: út ne, svátky 9 17 (tel.: ); Stará huť u Adamova: duben říjen: út ne, svátky 9 17 (tel.: ) Větrný mlýn v Kuželově: duben, květen, říjen: so, ne, svátky 9 17, jindy na objednávku, červen září: út ne, svátky 9 17 (tel.: ) Vodní mlýn ve Slupi: duben říjen: út ne, svátky 9 17 (prohlídky každou celou hodinu až do 16 hodin, polední pauza hodin), tel.: JSTE PODNIKATEL A NEVÍTE, KDE SE ZBAVIT NEPOTŘEBNÉHO ODPADU? V novém sběrném dvoře ASTV, s.r.o. v Brně na Líšeňské 15, rozumíme potřebám menších živnostníků i velkých firem, a proto máme otevřeno sedm dní v týdnu! Provozní doba: Po So: 7:00 17:00, Ne: 8:00 14:00 Můžete zde odevzdat objemný odpad, odpad stavební i komunální, elektroodpad nebo staré pneumatiky. Pro více informací volejte , nebo pište na 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011

5 Radujme se tedy aneb Proč máme rádi U3V Slovní spojení třetí věk se používá pro označení životního období, které nazýváme seniorské. Senioři jsou lidé, kteří mají již řadu profesních a životních zkušeností za sebou a ve zdravě fungující společnosti by se měli těšit zvláštní úctě. Jaké životní podmínky dnes seniorům nabídneme, jak bude vypadat mezigenerační komunikace a spolupráce, oceníme jednou všichni, bez ohledu na to, zda žijeme sami nebo s potomky. Jednou z oblastí, která starším lidem pomáhá, je celoživotní vzdělávání, v tomto případě zejména program univerzit třetího věku, zasvěceně označovaný U3V, jehož garanty jsou různé vysoké školy. V Králově Poli je to například Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a v jejím rámci Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, který vede doktor Mirko Treu a o organizační záležitosti U3V se stará pedagogická referentka Klára Holešovská. Velmi milí lidé. Než jsem si zašla na jednu z přednášek, abych se potkala se studenty, položila jsem první otázky právě jim. Kdy projekt U3V na Vaší škole začal a co mu předcházelo? Mirko Treu: Projektu předcházela diskuse navazující na podněty řady mezinárodních a republikových programů (např. Národní program přípravy na stárnutí), ale především založení Asociace univerzit třetího věku ČR, která vznikla tady v Brně. Roku 2001 začal projekt i na naší univerzitě (rozuměj VFU), a letos na podzim budeme slavit již deset let jeho trvání. Jak vypadá program, které obory je možné v rámci U3V na vaší škole studovat a jakým způsobem se připravuje jejich obsah? Klára Holešovská: Garanty výuky jsou naše tři fakulty Fakulta veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie a Farmaceutická fakulta. Z toho logicky vyplývá v tuto chvíli nabídka tří oborů, a to Člověk a zvíře, Člověk a zdravé potraviny a Zdraví a léky. Po absolvování některého z těchto modulů máme ještě jeden nabídkový, více specifický, který se jmenuje Farmacie a veterinární medicína v ČR a EU. Jednotlivé fakulty připraví sylaby oboru, tedy jakousi osnovu programu, a potom zajišťují přednášející. KANCELÁØE K PRONAJMUTÍ V našem objektu Srbská 53 nabízíme: Volné kanceláøe ihned k pronajmutí s nepøetržitým provozem Nepøetržitá vrátní služba a ostraha objektu, poštovní služba Možnost trvalého pøipojení na internetovou síť Spolehlivost, solidnost pøi sjednávání nájemního vztahu Možnost zøízení své firmy Klidné prostøedí, bezproblémové parkování Více na Telefon: , Kolik máte v současnosti studentů U3V a jak výuka probíhá? Klára Holešovská: Počet studentů je v zásadě limitovaný kapacitou naší velké posluchárny, která má asi 200 míst pro jeden obor. Zájemce se musí přihlásit, a to buď vyplněním formuláře na internetu, nebo osobně na škole a zaplatí 150 korun na semestr. Program jednoho oboru je rozvržen do čtyř semestrů, probíhá asi jednou za dva týdny, jednotlivá přednáška trvá hodinu a půl. Ke splnění studia je nutná alespoň 75procentní účast. Posluchači mají kartu s čipem, která je opravňuje ke vstupu do knihovny i multimediální studovny, pořádáme pro ně exkurze související s jejich oborem, jako např. návštěva Lednice, lékárny v Kuksu, zoologické zahrady atd. Studenti dostávají zadarmo studijní materiály a také vánoční dárečky, třeba vitamíny. Studium je zakončeno promocí, slavnostním aktem v naší aule za přítomnosti akademických hodnostářů a samozřejmě za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur (Radujme se tedy). Informací o programu i škole jsem dostala mnoho, ale byl čas zajít do posluchárny a vyzpovídat ty, kterých se program týká nejvíce. Studenty. V naplněném sále to šumělo, švitořilo, dojídaly se svačiny. Dole u pultu si přednášející ještě kontroloval materiál, za ním bylo nachystané projekční plátno. Zbyla chvilka času na otázku pro posluchače: Co vás sem přivedlo a jak Vaši iniciativu vnímá okolí? Paní Eva: Hlavně zájem něco se dovědět, je to tu fajn, informace, které získám, mi navíc slouží i v praktickém životě. Vím, co si mám koupit a na co se ve svém věku zaměřit. Pan Jaroslav: Celý život jsem toužil po lepším vzdělání a z mnoha důvodů to nešlo. Teď si svůj sen splňuji. Mám už za sebou několik oborů a jsem spokojený. Kvalitu zdejších přednášek hodnotím velmi vysoko, přednáší nejlepší odborníci. Reakce okolí je pozitivní, i ze strany mladých studentů. Nezkouší se, ale měla byste vidět tu pozornost. Velice krásné je zakončení studia, promoce. Člověk až uroní slzičku dojetím. Pan František: Já dojíždím z nedaleké obce u Brna, celé dva týdny se těším, pak se pěkně obléknu. No, musím říci, že se někteří moji sousedé podivují, prý jestli to mám ještě zapotřebí pořád chodit do školy, taky jsem se dozvěděl, že mě snad už několikrát vyhodili (pan František se pobaveně směje), ale já se nenechám otrávit. Šidí sami sebe, když zůstávají sedět doma a závidí. Asi má pravdu. V některých případech se šidíme jen vlastním výběrem. Univerzita třetího věku je jednou z možností, jak se radovat v každém věku, jak nevtíravým způsobem komunikovat, získávat informace, zapojit se do společenského života ekonomicky nenáročným způsobem a být třeba i prospěšný radou ostatním. Někdo se raději zavře za dveřmi svého domova, možná rád, možná jen příliš brzy rezignuje a odepře si nějaký zásadní okamžik svého života. Krásná poznání přicházejí i tehdy, když už to vůbec nečekáme. Jana Bros Svobodová Slavnostní křest knihy V úterý 1. března se v Mahenově knihovně v Brně na Kobližné 4, v sále oddělení knihovny pro nevidomé a slabozraké, uskutečnil slavnostní křest knihy těžce zrakově postiženého autora Jiřího Maršálka. Povídkovou knihu Humorné příběhy 2 aneb Když človíček blázní vydalo královopolské TyfloCentrum o. p. s. za podpory Magistrátu města Brna a díky přispění dalších dárců a firem. Každý výtisk je vybaven i CD se zvukovou podobou knihy. Jiří Maršálek se na křest knihy spojený s autogramiádou dostavil i se svým vodícím psem, zlatým retrívrem Cézarem, a prozradil, že tato knížka je již jeho pátým titulem a volně navazuje na jeho první knihu Humorné příběhy aneb Človíčku, človíčku, žij naplno a nedej se vesměs že se jedná o trapasy s dobrým koncem. K tomu můžeme jen dodat, že čtenáři mohou v příbězích útlé knížky prožít spolu s autorem příběhy, popsané s odzbrojující samozřejmostí, lehkostí, nadhledem a vtipem člověkem, jehož vnímání světa ovlivnila těžká vada zraku. Jedním ze tří kmotrů knihy se stal Borek Kapitančik, moderátor rádia Kiss Hády, který je též autorem audio nahrávky knihy. Událost byla výjimečná též v souvislosti s připomenutím si 10. výročí založení brněnského Tyflo- Centra a 90. výročí založení Knihovny Jiřího Mahena. Jana Novotná, foto: autorka KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 5

6 ŘÁDKOVÁ INZERCE CHCETE další příjem do rodinného rozpočtu? Volejte tel.: CVČ Mateřídouška, Gromešova 1, tel.: , , Novinky: kytara, Broučci děti od 0,5 roku Jarní dílničky, Jižní Amerika, Den pro ženy a dívky viz web Čarodějnice. Letní tábory. MATEŘSKÁ školka s výukou angličtiny CREATIVE KIDS zahajuje zápis dětí na školní rok 2011/2012. Rodinné prostředí, individuální přístup, lokalita Královo Pole. Tel , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , Platba hotově = 250 Kč. SLEVA! NABÍZÍME kanceláře k pronajmutí, nepřetržitá vrátní služba, spolehlivé jednání, klidné prostředí, bezproblémové parkování v Králově Poli, Srbská 53, Tel.: MALÍŘ pokojů, tel.: , AUTOKLEMPÍRNA veškeré opravy. Tel.: OCEŇOVÁNÍ nemovitostí. Ing. Kocián RÁMOVÁNÍ obrazů Metodějova 9a, tel.: KOUPÍM BYT 2 3+1, ne přízemí a poslední patro. Tel.: SPOUŠTĚCÍ GARNÝŽE pohodlně spustíte kolejnice se záclonami a závěsy do potřebné výše a po zavěšení čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž je možná i do stávajících garnýží. Fa. Venyš tel.: , mobil KOUPÍM byt 2+1 (nebo větší 1+1) v Kr. Poli. Tel.: SALON pro psy-stříhání, koupání, trimování, Božetěchova 83, Královo Pole. Tel.: DĚTSKÉ TÁBORY taneční, výtvarné, sportovní, pro rodiče s dětmi. Tel.: , MALBY, nátěry Onderka, tel.: , , OZNÁMENÍ všem zákaznicím z kadeřnictví Tábor 50 a. Kadeřnice Vladimíra Fialová nyní pracuje ve studiu NEA na ulici Palackého 106, Brno. Objednat se můžete na tel.: NABÍZÍM dovoz potravin i dalšího zboží až k Vám domů. Cena: 90 Kč, slevy dle dohody. Tel.: , ZVEME vás do prodejny výtvarných potřeb v Brně Řečkovicích ul. Vážného 16 kousek od konečné tramvaje č. 1 KOUPÍM byt, OV, 2+1, bez RK, Maximálně Kč, balkon, sklep, klidná lokalita. Tel.: WESTERNOVÉ JEŽDĚNÍ na koních, příměstské tábory, tel.: KOUPÍM pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: HLEDÁM zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: KOUPÍM garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: KOUPÍM rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: Klub seniorů při DPS Štefánikova-Kartouzská Pravidelné schůzky každou středu ve 14 hodin Program na duben: Naše práva jako pacienta, Kvíz, kdo ví, Proč Kounicova ulice a Kounicovy koleje, Vzpomínka na květen Klub seniorů Štefánikova-Kartouzská Zveme seniory, kteří chtějí aktivně trávit volný čas, do klubu Přátelé senioři na Štefánikově 63a. Klub je každé pondělí od hod. do 16 hod. Program klubu na duben: Velikonoce, Policie, Písek Klub seniorů pořádá pro zájemce 10. dubna zájezd do termálních lázní Gyor v Maďarsku. Cena je 260 Kč, celodenní vstupné do lázní asi 2000 forintů pro seniory a 2600 forintů pro dospělé. Odjezd je od Městské policie, Štefánkova v 6.30 hod. Zájezd se platí v pondělí v klubu Informace tel.: po 19 hod. ZBAVTE SE OBJEMNÉHO ODPADU Dřív nám sloužily a teď překážejí: nábytek, koberec, matrace, stará lednička nebo myčka, zkrátka objemný odpad. Teď se ho můžete zbavit jedním telefonátem na a firma SAKO Brno, a.s. si jej vyzvedne přímo u Vašeho domu. Cena za jeden odvoz takového odpadu (do délky 3 m a objemu 1 m 3 ) je 250 Kč. JARO JE TU A S NÍM I KAŽDOROČNÍ JARNÍ ÚKLID. NEVÍTE, KAM SE VZNIKLÝM ODPADEM? Odložte jej ve sběrném středisku! Rádi se ekologicky postaráme o Vámi nechtěné. Kdy a kam můžete odpad odnést nejblíže Vašemu bydlišti? SSO Okružní Po 14:00-18:00 Út-Pá 9:00-13:00 14:00 18:00 So 8:00-12:00 SMO Veveří Po 12:00 16:00 Út Pá 8:00 16:00 So 8:00 12: Po 13:00 17:00 Út Pá 8:00 12:00 13:00 17:00 So 8:00 12:00 Tel: Tel: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011

7 Contours fitness POUZE pro ženy Určitě to všechny znáte. Chtěla byste začít cvičit, ale řeknete si: To už pro mne není, mám jiné starosti. Máme pro vás odpověď: Nikdy není pozdě začít. Kde najít čas a chuť na zlepšení zdraví a kondice? Contours má pro vás elegantní řešení. Speciální posilovna jen pro ženy nabízí vše, co potřebujete k tomu, abyste zlepšily fyzickou kondici, odreagovaly se, měly lepší náladu a aktivně podpořily svůj život. Cvičení založené na kruhovém tréninku vám zabere jen třicet minut (skutečně!) a výsledky na sobě uvidíte velmi brzy. Contours to je fitness trochu jinak, systém cvičení s vlastní trenérkou určený výhradně pro ženy. Pro ženy bez ohledu na věk a váhu. Pojďte si zacvičit, ať jste studentka, maminka na mateřské, podnikatelka, zaměstnaná žena, nebo babička. Cvičení může trvat jen 30 minut včetně zahřátí a strečinku (2 okruhy), cvičit Však můžete, jak dlouho chcete a přijít můžete kdykoli bez plánování a objednávání. (S výjimkou první návštěvy fitness Contours. Na první hodinu se prosím předem telefonicky objednejte na určitý čas. V první hodině Vám naše trenérka Vše pečlivě ukáže a vysvětlí). Stroje jsou vyvinuty speciálně pro ženy. Cvičení u nás je výborná prevence proti osteoporóze, kardiovaskulárním nemocem, rakovině prsu (zakoupením členství podpoříte Nadaci proti rakovině prsu), bolestem pohybového aparátu S ohledem na vaši kondici a případná zdravotní omezení s vámi vypracuje plán cvičení naše zkušená trenérka, která je vám k dispozici po celou dobu vaší návštěvy. Nabízíme vám útulné komorní prostředí a ryze ženskou společnost při plnění vašich cílů. Známý odborník na životní styl, Dr. Fořt doporučuje Contours. Koncept cvičení v Contours považuji pro ženy za velmi účinný. Contours vám pomůže zhubnout, zlepšit kondici, zpevnit zdraví a uvidíte, že s tím přijde také lepší nálada, vyšší sebevědomí a snadnější zdolávání každodenních překážek. Pro čtenářky Královopolských listů týden cvičení zdarma, včetně zaškolení od trenérky. Pro využití týdne zdarma se, prosíme, telefonicky objednejte a uveďte heslo: Královopolské listy. Fitness centrum Contours Kr. Pole, Božetěchova 2843/97a, Brno, Tel.: Tenisová škola Tallent Připravuje JARNÍ TRIMEST tenisových kurzů, který začíná Pro všechny předškoláky, školáky i dorost jsme již nyní připravili zdarma ukázkovou hodinu. (termín vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech). V Králově Poli trénujeme na ZŠ Košinova a s výukou dětí máme bohaté zkušenosti. Jde nám především o zapojení všech svěřenců do cvičení a her po celou dobu tréninku. Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair-play, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti. Tím nejlepším co můžeme našim dětem dát, je pohyb, a pokud vaše dítě není na kolektivní sporty, tenis je ideální alternativou. Kromě tenisových kurzů jsme pro všechny holky a kluky bez ohledu na věk, ale i celé rodiny, připravili program na celé léto v podobě příměstských táborů, tenisových táborů a campů. Např. tenis a moře, tenis a horská kola a další. Informace získáte na: nebo na tel.: , Příhraniční slavnosti Již posedmé se rozeznějí sady Národního odboje park před klubem Šelepova No. 1 hudbou a zpěvem na památku těch, kteří se podepsali pod naši svobodu. Koncert Nebe plné hvězd, jehož součástí jsou také Příhraniční slavnosti městských částí Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky, začíná 30. dubna v hodin. V hudební části se představí Eva Pilarová, GUSTAV BROM COMBO, Synkopy 61 a další. Po položení kytic na místo, kde stál koncentrační tábor Pod kaštany, se otevřou nově zrekonstruované sady Národního odboje. Vstup do parku je i díky podpoře MČ Brno-Královo Pole volný! (red) Maškarní ples na Kociánce Dne 17. února se v atriu Domova pro seniory Kociánka konal maškarní ples. Všichni přítomní senioři a zaměstnanci strávili příjemné odpoledne u tance a poslechu při živé hudbě. Na účastníky plesu čekala na konec i bohatá tombola. Zdeněk Brázda st. KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 7

8 Stavba nových objektů pokračuje V areálu kampusu VUT v Brně Pod Palackého vrchem je v plném proudu výstavba nových objektů T12, T14 a čtyřpodlažního, částečně podzemního parkovacího domu pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (FEKT). Stavba objektu T12 probíhá od listopadu Komplex se skládá ze sedmi částí (dvou až sedmipodlažních), provozně na sebe navazujících. Bude sídlem výukových, laboratorních a kancelářských prostorů sedmi ústavů FEKT. Dominantním objektem komplexu se stane moderní aula kupolovitého tvaru pro tři sta padesát posluchačů. V listopadu 2010 bylo započato se zpracováním projektu objektu T14. Ten se skládá ze dvou jednopodlažních, na sebe navazujících částí, určených pro vědu, výzkum a administrativu. Po celkovém dokončení stavby, plánovaném na rok 2012, se po padesáti třech letech existence fakulty soustředí všechny její ústavy s výukovými, výzkumnými a kancelářskými prostory na jedno místo. Objekt T14, situovaný mezi komplexem T12 a objekty KaM (Koleje a menzy v Brně), ponese název Vědecko-technický park profesora Lista. Prof. Dr. Ing. Vladimír List ( ), který působil na elektrotechnické fakultě Vysoké školy technic- ké (dnes Vysoké učení technické v Brně), byl významnou osobností české elektrotechniky. V jeho osobě se spojily mimořádné vědecké, pedagogické a organizační schopnosti. Jako vědec a pedagog se význačně podílel na rozvoji elektrotechniky, jako organizátor měl zásluhy o institucionální základnu československé normalizace (tvorba norem) a o její rozvoj, významná byla též jeho činnost publikační. Do té patří na šest set položek monografie, učebnice a skripta, odborné knihy, praktické příručky a řada publikací s normalizační tematikou. Podílel se na řadě význačných projektů, připomeňme alespoň projekty rozvoje elektrizační soustavy v Čechách a na Moravě. Řada jeho publikací je používána dodnes. Jana Novotná, foto: autorka Královo Pole očima výtvarníka Kostel Nejsvětější Trojice Z královopolských památek patří k nejstarším areál královopolského kláštera Nejsvětější Trojice s kostelem (Cella Trinitatis). Založil jej v r markrabě Jan Jindřich s chotí a syny a daroval mu svoji tvrz a vše, co k ní v Králově Poli patřilo. Brzy nato zemřel. Kostel, který snad vznikl o něco dříve, než klášterní areál, byl kostelem klášterním, tedy veřejnosti nepřístupným. Obyvatelstvu sloužil starší kostelík sv. Víta původně oratoř na dnešním Mojmírově náměstí. Ta byla přestavěna na kostelík vysvěcen byl v r a stal se filiálním kostelem fary sv. Jakuba v Brně. Když v r Josef II. královopolský kostel zrušil, stal se klášterní chrám Nejsvětější Trojice kostelem farním a kostelík sv. Víta byl zbořen. Dnes stojí na jeho místě na Mojmírově náměstí kamenný kříž. Chrámová budova je prostá, jednolodní. Při stavebních úpravách v letech dostala však nové rokokové průčelí s půvabnou sanctusovou věžičkou, které jsou dodnes ozdobou chrámu. Sochařská výzdoba průčelí i v interiéru chrámu (např. oltář z roku 1763) je dílem v Brně známého umělce Ondřeje Schweigla ( ). Z malířů tu jsou zastoupeni např. prof. Jos. Zelený (učitel kreslení Alf. Muchy), J. M. Schmidt z Kremže aj., o vytvoření nových a zrestaurování starších fresek se zasloužili Fr. Ant. Maulbertsch, Jos. Stern, ve 20 stol. pak Frant. Sysel. Chrám má tři kaple. Z nich tzv. Švédská kaple (podle Švédy prostříleného obra- VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI Ostré jarní sluníčko odhaluje šrámy na čistotě v naší městské části. Zvláště je to patrné kolem popelnic a kontejnerů. Tam vedle obvyklého nepořádku, způsobeného tím, že někteří lidé vysypou odpadkový koš vedle přeplněné nádoby, aniž by použili pytle, a vítr potom smetí rozfouká, jsou tu a tam vidět věci, které k popelnicím nepatří odložené ledničky, sporáky, umyvadla, televizory. Proč je jejich majitelé nedopraví (nebo nenechají dopravit) tam, kam patří, tedy do příslušných sběrných středisek? Alice Staří a nemocní majitelé rodinných domků děkují za zimní údržbu chodníků ze strany MČ Brno-Královo Pole. Občané zu P. Marie) byla přistavěna v 18. stol. Druhá Kaple Andělů je dnes místem posledního odpočinku nejmladšího syna Jana Jindřicha Prokopa, který po tříletém vězení králem Zikmundem na Špilberku zemřel v r Původně byl však pohřben v hlavní lodi chrámu, kdy byl hrob objeven v r při obnově dlažby. Dodatečně byla v chrámu vestavěna hudební kruchta (kartuziánská liturgie totiž zcela vylučovala chrámovou hudbu na nástroj a varhany (v r. 1950). Památkou na starý kostelík je někdejší oltářní obraz sv. Víta ve zpovědní síni. Mgr. Jarmila Rejnušová, kresba: Mgr. Oldřich Rejnuš Čištění parkovišť Blok č B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova 17, Herčíkova, Palackého (za Zágrebem) Blok č Vodova, Purkyňova (od Dobrovského po Skácelova), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před pol. domem Eden) Blok č Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby), Tábor, Chodská Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu ÚNOR 2012 ČÍSLO 2 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Když něco končí tak něco začíná Rozloučí se fotbal s Královým Polem? Regenerace obytného domu Stavební dílo Dobrovského 1 15 je dokonèeno

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Přednášel v Moskvě i Erfurtu. Dnes si užívá penzi v Čakovicích, str. 12 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Přednášel v Moskvě i Erfurtu. Dnes si užívá penzi v Čakovicích, str. 12 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC únor 2014 Přednášel v Moskvě i Erfurtu. Dnes si užívá penzi v Čakovicích, str. 12 strana 4 Pražský okruh. Ano či ne? strana 14 Životní

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

zpravodaj Z obsahu Vánoce na Zelňáku se po roce vrátí do Brna městská část osobnost měsíce Fotogalerie z Drakiády str. 4 a 5

zpravodaj Z obsahu Vánoce na Zelňáku se po roce vrátí do Brna městská část osobnost měsíce Fotogalerie z Drakiády str. 4 a 5 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2010 Ročník XIX městská část zpravodaj osobnost měsíce Fotogalerie z Drakiády str. 4 a 5 Brněnská rodačka, moderátorka České televize Barbora Černošková,

Více

zpravodaj Centrem Brna zněla během léta živá hudba díky radničnímu projektu Music point městská část osobnost měsíce Soutěž Face&Charm na straně 12

zpravodaj Centrem Brna zněla během léta živá hudba díky radničnímu projektu Music point městská část osobnost měsíce Soutěž Face&Charm na straně 12 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Soutěž Face&Charm na straně 12 Centrem Brna zněla během léta živá hudba díky radničnímu projektu Music

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. mob.: 777 857 739

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. mob.: 777 857 739 www.monitor-bk.cz 19. ročník, číslo 16/2013 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Kousek přírody u vás doma - str. 4 Na víno jedině k Brázdům

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA SRPEN 2012 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 DOMY KOLEM NÁS...7 SPOLEČENSKÁ

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Za tajemstvím ulic Nový historický seriál o osobnostech, po kterých nesou jména žižkovské adresy. Čtěte na straně 7. Lipanská 9 hotovo!

Za tajemstvím ulic Nový historický seriál o osobnostech, po kterých nesou jména žižkovské adresy. Čtěte na straně 7. Lipanská 9 hotovo! RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 ROČNÍK 16 2 0 0 7 Č Í S L O 2 Z D A R M A L I S T Y M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 3 w w w. p r a h a 3. c z Rozhovor o školách Představy místostarosty Jiřího Matuška o budoucnosti

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Naší říjnovou osobností je bubeník jubilující brněnské skupiny Synkopy 61, která v tomto měsíci připomene

Více