Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1"

Transkript

1 DUBEN 2011 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Ujíždění Každý z nás v sobě chová lásku k něčemu, co když může, velmi rád činí. Zkrátka na tom ujíždí. Jsou dámy, které si nedovedou představit, že by alespoň část peněz neutratily za krásné věci na sebe, pánové, kteří kupují stále nové lyže nebo golfové hole, i když vědí, že pro nedostatek času si jich moc neužijí, a jsou zase jiní, kteří převážnou část volného času tráví v hospodě nebo v různých galeriích nekonečnými diskusemi nad pravým smyslem toho, co chtěl umělec vyjádřit. Já osobně ujíždím na dobré muzice, která mi pomáhá k dobrému odreagování. Zkrátka všechna tato ujíždění nám přinášejí radost a sílu do dalších stresujících dnů. Jsou však i ujíždění jiného druhu, která nám místo radosti přinášejí pocity, které oscilující od nechápajícího údivu až k naprostému zoufalství a bezmoci. Asi už tušíte, kam mířím a nemýlíte se. Jdu takhle jednoho rána ulicí a přemýšlím, co napsat do úvodníku. A to byla zásadní chyba, protože otupění mé pozornosti vyvolalo fatální následek. Ano, ujel jsem na tom. Leželo to na chodníku a bylo to docela Pavel Čech má rád tajemství čerstvé, což jsem poznal podle toho, že to klouzalo téměř bez jakéhokoliv tření. Kolemjdoucím jsem předvedl několik piruet a už jsem se viděl, jak se do toho pokládám zády. Naštěstí se mi podařilo rovnováhu udržet. Viděl jsem pobavené pohledy přítomných a já, ač jsem byl rád, že publikum vzalo mým číslem zavděk, jsem začal řešit problém, jak se té nepříjemně zapáchající věci na obuvi zbavit. Ano, místo, abych byl rád, že jsem se v tom nevyválel, byl jsem vzteklý, že nemohu nikam mezi lidi, dokud to nebude pryč. Tak jsem šoupal nohou po trávníku pln obav, aby mne městská policie nepokutovala za jeho znečišťování, a bavil tím další a další občany. Po deseti minutách jsem usoudil, že už to asi lepší nebude a pokračoval v cestě. Vím, že většina pejskařů po svých miláčcích uklízí, ale ta menšina se nám ještě pořád stará o to, abychom byli neustále ve střehu a z chodníku nespouštěli oči. Činnost je to jistě záslužná, ale co když se zamyslíme, jako třeba zrovna nedávno já, nebo se chceme ohlédnout po krásné ženě, či si jen tak prohlížet okolí? Mohli byste, milí pejskaři, s sebou nosit pár mikrotenových pytlíků a to nadělení po vašem čtyřnohém kamarádovi uklidit? Není to zase tak těžké, zkuste se zeptat těch, kteří tak již činí. Přeji vám krásné jarní dny, hodně slunce, rozkvetlých květin místo hromádek, a abyste ujížděli jen na tom, co vám přináší radost. Daniel Valenta, 1. místostarosta MČ Brno-Královo Pole Radujme se tedy aneb Proč máme rádi U3V? Stavba nových objektů pokračuje Koncert v Malé královopolské galerii I když v úterý 22. února zbýval do příchodu meteorologického jara necelý týden a do příchodu jara astronomického dokonce měsíc, do Malé královopolské galerie, která se nachází v předsálí obřadní síně naší radnice na Husitské 1, již vesna polehoučku nahlédla prostřednictvím obrazů, fotografií a hudby. Právě probíhající výstava s názvem Příroda zvenku i zevnitř nabízela návštěvníkům obrazy malíře Svatopluka Drápala, člena Sdružení umělců Moravy a Slezska a Uměleckého sdružení Parnas, vyjadřující krásu přírody zpodobením krajin, převážně z okolí Biskoupek u Oslavan (mj. Údolí Jihlavky, Předjaří, Lesní cesta) a květin (Mečíky, Slunečnice, Květ kaštanu), k pohledu zevnitř pak bezejmenné, tajuplné obrazce pletiv, jedinečné, půvabné mikroskopické snímky řezů rostlin, jejichž autorem je vysokoškolský učitel a vedoucí oddělení botaniky Ústavu přírodních léčiv Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. A právě k této části výstavy připravil Klub přátel MK galerie pěvecký koncert nazvaný Vnitřní krása rostlin a hudby. Na koncertě se představil Petr Babula, tentokrát v roli pěvce, interpreta árií Verdiho oper, doprovázel ho i sólově vystoupil klavírista MgA. Richard Pohl, doktorand na JAMU v Brně a hostující klavírista, který doprovází významné české i zahraniční operní sólisty. Hudební událost zahájila sólová klavírní předehra k opeře Don Giovanni W. A. Mozarta, následovala árie Dona Carla z Verdiho opery Síla osudu a další, produkci zakončil Richard Pohl klavírní skladbou Ference Liszta Šumění lesa. Áriím v podání sytého barytonu Petra Babuly a mistrovské hře Richarda Pohla aplaudovali početní návštěvníci, mezi kterými byli i starosta Králova Pole Ing. Ivan Kopečný a zástupci VFU v Brně rektor univerzity prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA a emeritní rektor prof. RNDr. Dr.h.c. Václav Suchý, DrSc. Hudba, při jejímž plynutí jasné odpoledne za širokými okny galerie pozvolna přešlo do soumraku, vzácně doplnila dojmy z vystavených obrazů a fotografií, dojmy prozářené svitem křišťálových lustrů galerie a pokropené probouzejícími se pouličními světly i prchavými záblesky reflektorů projíždějících aut, prolnula s nimi a zmocnila se obrazů, barev i srdcí posluchačů. Jana Novotná, foto: autorka Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na setkání zastupitelů MČ Královo Pole s občany, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti ve středu od hodin. Rovněž Vás zveme na jednání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole, jež proběhne tamtéž v pondělí od hod. Hezké prožití velikonočních svátků přeje všem svým čtenářům redakce Motto měsíce: Nic vás tak nepřesvědčí o improvizaci lidské existence jako nedokončená píseň. Nebo starý adresář. Carson McCullersová KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Zasedání RMČ Rada městské části Brno-Královo Pole na svém 4. zasedání ze dne 7. února 2011 mimo jiné: schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p. č o výměře 21 m 2 odstranění zchátralého dřevěného objektu zahradní chatky o výměře cca 14 m 2 postavené na pozemku p. č. 263 v k. ú. Sadová na náklady MČ dání výpovědi pronájemci bytu Kociánka 14, Brno, i pozemku p. č. 251/0 v k.ú. Sadová postup při výměně plynových a elektrických spotřebičů v bytech u domů určených k prodeji žádost o odpuštění úhrady nájemného z důvodu havarijní opravy ležaté kanalizace ve dvorním traktu bytového domu Štefánikova 66 uzavření dodatku č. 36 se společností Šimek 96, spol. s r. o., ke Smlouvě o výkonu správy, zajišťování provozu a údržby domovního a bytového fondu ze dne uzavření dodatku č. 40 se společností Ager, spol. s r. o., ke Smlouvě o výkonu správy, zajišťování provozu a údržby domovního a bytového fondu ze dne zařazení neinvestičních akcí do rozpočtu MČ Brno-Královo Pole v roce 2011 pronájem obecního standard bytu č. 8, 2+1, 4. NP, v bytovém domě Palackého tř. 136 podnájem obecního standard bytu 2+1, v bytovém domě Botanická 61 uzavření společné nájemní smlouvy na standard byt 2+1 v bytovém domě Palackého tř. 2 a bytu 2+1 v bytovém domě Chodská 7 uzavření nájemní smlouvy na pronájem užívaného obecního standard bytu 2+1, v bytovém domě Palackého tř. 138 a bytu 2+1 v bytovém domě Herčíkova 35 finanční plány příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) na rok 2011 použití výnosu z provozu výherních hracích přístrojů přijatých do rozpočtu MČ Brno-Královo Pole v roce 2011 na údržbu veřejné zeleně Městské části Brno-Královo Pole v roce 2011 rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 v rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2011 uzavření smlouvy o převzetí a odstranění odpadu z veřejných ploch MČ Královo Pole neschválila změnu nájmu bytu z doby určité na dobu neurčitou v nájemní smlouvě na pronájem standard bytu 2+1, v bytovém domě Kosmova 5 žádosti firmy TRIKAYA Czech Republic o umístění kamene s cedulkou či vytesaným nápisem v parku doporučila kompetentním orgánům schválit svěření pozemků p. č. 460/7, p. č. 460/17, p. č. 460/19 a p. č. 460/20 v k. ú. Ponava, a to městské části Brno- Královo Pole za účelem pronájmu výjimku z Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor. Předmětem výjimky by byl odprodej bytového domu Srbská 34a odpis pohledávky na nájemném a úhradách za služby poskytované s užíváním bytu v domě Pionýrská 11a to z důvodu úmrtí nájemce vzorovou Kupní smlouvu na pozemky pod bytovým domem Chodská 1 doporučila kompetentním orgánům neschválit pronájem pozemku p. č. 1084/6 o výměře m 2 v k. ú. Ponava za účelem pronájmu pozemku k provozování veřejného parkoviště vzala na vědomí rozpis schváleného rozpočtu hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2011 výsledek inventarizace majetku a závazků MČ Brno-Královo Pole ke dni Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ Poplatek za komunální odpad Pro úhradu místního poplatku v hotovosti jsou v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a také i nadále na Šumavské 33. Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek. Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce případné dotazy odpovíme na tel.: Velikonoce 2011 v Královì Poli Kostel Nejsvětější Trojice, Božetěchova 2a Zelený čtvrtek obřady v 18 hod Velký pátek obřady v 18 hod., skladby s tematikou Svatého týdne, zazpívá chrámový sbor Bílá sobota ve 20 hod. Velikonoční vigilie Vzkříšení Páně křest dospělých Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Hod Boží velikonoční mše sv. v 7.30, 9.30, hod. Při mši sv. v 9.30 zazpívá chr. sbor se sólisty a s doprovodem orchestru Pondělí velikonoční mše sv. v 7.30, 9.30 hod. Církev československá husitská Husův sbor, Svatopluka Čecha 35a Velký pátek v 16 hod. pašije Hod Boží velikonoční v 8.30 hod. bohoslužby Evangelická církev augsburského vyznání Husův sbor, Sv. Čecha 35a Velký pátek v 18 hod. pašije Hod Boží velikonoční v hod. velikonoční bohoslužby Městská část Brno - Královo Pole a agentura GLANC, s.r.o. pořádají pro děti ve čtvrtek v 16:00 hod. PÁLENÍ ČARODĚJNIC s vyhlášením soutěže o Miss čarodějnice Akce se koná v zahradě Kulturního centra Semilasso (v případě nepříznivého počasí v sále KC Semilasso), kde bude pro děti připravena malá diskotéka a soutěže s Písničkovými tetinami Klotyldou a Matyldou Za asistence členů Sboru dobrovolných hasičů Králova Pole se budou v 17 hod. opékat špekáčky (cena špekáčku, chleba, hořčice 10 K č). Vstup volný. StaroÏitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá rûïe, zastávka tr.: 9, 12) IHNED proplácíme ve keré staroïitnosti V HOTOVOSTI Zejména: nábytek obrazy rámy hodiny kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci, hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011

3 Pavel Èech má rád tajemství Má rád zarostlé zahrady, pohled na hvězdné nebe, motýly a brouky, lidi s dobrým srdcem, vůni lesních jablek a borového lesa, toulání, oprýskané zdi, indiány, Rychlé šípy, písničku Andělská, pouštění draka, knihy Michala Ajvaze, zrezavělé klíče, stará kina, čistou vodu, tajemství a pokouší se to namalovat na plátno anebo o tom psát a kreslit knížky. Řeč je o Pavlu Čechovi. Narodil se v bouřlivém roce 1968 v Brně. Prvních pár let žil se svými rodiči coby jedináček na Starém Brně na Celní ulici. Ale pak se celá rodina od jeho třetí třídy přestěhovala do Komína a tam žije dodnes. Podle vlastních slov nikdy nechodil do žádné ZUŠ výtvarného směru. Přesto však postupně zjistil, že ho moc baví kreslení a malování. Po základní škole začal studovat na stavební průmyslovce, ale nešla mu deskriptivní geometrie, tak přešel na učiliště a vyučil se zámečníkem. Po vyučení nastoupil do Královopolské strojírny, kde pět let opravoval stroje, poté začal pracovat na stejném místě jako hasič a vydržel tam 15 let. Ve svém volném čase maloval obrazy, kreslil komiksy, psal a ilustroval si své vlastní knížky. Od roku 2004 je výtvarníkem na volné noze. Svůj ateliér má už několik let v Králově Poli na Srbské ulici. Je autorem desítek obrazů; jako techniku využívá převážně olejové barvy na plátno. Kromě obrazů je rovněž tvůrcem trojrozměrných objektů doplněných malbami. Napsal a sám ilustroval několik knih. První byla kniha O čertovi (2002), dále O zahradě (2005), O mráčkovi (2005), O klíči (2007), Tajemství ostrova za prkennou ohradou (2009). Za poslední jmenovanou knihu získal v roce 2010 sošku Muriel za nejlepší původní český komiks. V lednu 2011 byly vydány nejnovější autorovy knihy Dobrodružství pavouka Čendy a Dědečkové. Dědečky mu vydal Albatros, známé nakladatelství pro děti a mládež. Knížka vznikla na počest všech dědečků, současných i budoucích, a jako vzpomínka na jejich vyprávění, procházky a pomoc při hrách. Jedná se o komiksový soubor devíti na sobě nezávislých příběhů a je beze slov. Ilustroval také knihy jiných autorů, jako například Čaroknihu Harryho Pottera (Edi Vesco), Druhé město (Michal Ajvaz), Muž, který sázel stromy (Jean Giono) a další. V neposlední řadě tvoří i komiksy. Můžete se s nimi setkat v časopisech jako Aargh, Zkrat, Bobří stopou Sdružení přátel Jaroslava Foglara a v dalších. Pavel Čech je ženatý a má dvě děti. Staršímu Jirkovi bude 10 let a mladší oslaví letos na jaře šesté narozeniny. Oba kluci také rádi kreslí, ale v poslední době dávají spíše přednost sportu. Jeho milovaná žena Sabina, zvaná Tonička (podle Toničky Sedlářové, jedné z mála ženských postav v příbězích o Rychlých Šípech Jaroslava Foglara), vystudovala v Brně na Filozofické fakultě anglický a francouzský jazyk. Po skončení mateřské dovolené pracuje doma jako soukromá překladatelka. Pavlovi rodiče umí také pěkně kreslit, avšak maminka umí dle jeho slov jenom princezny, zato však výborně. Od dětství prý nechtěla kreslit nic jiného, a tak se v kreslení princezen vypracovala na vysokou úroveň. Pavlův tatínek kreslil svému synkovi plno klukovských potřebných věcí jako tajné plánky k pokladu, kresby indiánů, krajinky. Kreslení mu zůstalo koníčkem. Pavel Čech má také foglarovskou přezdívku jako jeho žena. Říká se mu Jarka Metelka. Tento slavný člen neméně slavného klubu Rychlých šípů zastával roli klubovního kronikáře. Pavel Čech měl sám podobnou partu spřízněných duší. Rád vzpomíná na dobu, kdy s kamarádem objevili knihu E. T. Setona Dva divoši. Dělali podle ní spoustu věcí. V lesích za jejich sídlištěm v Komíně stavěli týpí sešité z prostěradel, šili mokasíny, vyráběli luky, učili se znát ptáky, rostliny. Do jeho obrazů, kreseb a knížek se tak často dostávají různé foglarovské atributy, jako třeba ježek v kleci ale i různé jiné symboly chlapectví a dětství vůbec staré klíče patřící jistě k tajuplným dveřím, záhadné plánky a naleznuvší zaprášené dopisy z let minulých, zrezivělé branky a dvířka vedoucí do tajemných zarostlých zahrad, prastaré dětské časopisy a knížky s dobrodružnými obrázky, kuličky na jarní cvrnkání, létající draci kouzelná dětská představivost. Ve svém volném čase, když zrovna nemaluje, se Pavel Čech snaží být hlavně se svou rodinou. S kluky chodí plavat, sáňkovat, pouštět draka, čtou si, povídají si. Největším odreagováním od práce a starostí mu přináší setkávání s lidmi z Ligy lesní moudrosti. Čím je starší, tím víc je mu filozofie tohoto hnutí bližší. Vzpomínky na krásné dny strávené na táborech mu dávají energii a nadšení na celý rok. Více informací o tvorbě Pavla Čecha naleznete na internetové adrese Eva Žabka Poláková, foto: archiv Pavla Čecha!SLEVA 100,- Kč NA SERVIS S TÍMTO KUPÓNEM! Autorizovaný prodejce a servis počítačů Prodej notebooků, LCD, tiskáren, tonerů a doplňků Opravy a odvirování PC a notebooků Instalace software, přestavby PC Tel: Štefánikova 48, Brno, Po-Pá 9-18 Montáž datových sítí a WiFi Poradíme s výběrem nejvhodnějšího produktu pro Vás KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 3

4 Bezbariérové divadlo BARKA program duben 2011 Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, telefonické rezervace , ové rezervace: SUUD: ROCKY HORROR SHOW SUUD: ROCKY HORROR SHOW Jiří Voskovec + Jan Werich BALADA Z HADRŮ Poustevník SUUD: ROCKY HORROR SHOW NOCHE FLAMENCA LA QUADRILLA (Brno) Solange Schifferdecker (CH) a Florian Tilzer (A) LAS CAMES DE URSULA DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO VYLOŽENĚ RODINNÁ HISTORIE Premiéra! DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO VYLOŽENĚ RODINNÁ HISTORIE Jana Blažková Mr. MISS OLYMP Premiéra! Martin Dvořák: Company ProART GISELE: Revenge Doppel L Jura Soyfer ASTORIA Premiéra! Gruppe07 Felix Mitterer TÖDLICHE SÜNDEN Premiéra! Jiří Voskovec + Jan Werich BALADA Z HADRŮ Poustevník SEMILASSO duben Královopolka Bohuš Matuš a hosté Horkýže slíže Horkýže slíže Večer legend David Koller Jazz fest Jazz fest Student párty Jazz fest SLADE Královopolka Megakoncert Stanislav Hložek & Petr Kotvald Š E L E P O V A N 1 PLÁN AKCÍ DUBEN BRNO Šelepova 1, tel.: , každý pátek a sobotu od 20 hodin STAROBRNO OLDIES PARTY (60 s & 90 s party), hrají přední čeští a slovenští diskžokejové, VELKOPLOŠNÁ DVD PROJEKCE LACO DECZI & CELULA NEW YORK KARLOS BAND ZÁVIŠ NEBE PLNÉ HVĚZD MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a h. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Skládanky a stříhanky ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno-Královo Pole ( ). Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Akce ZUŠ na duben: 6. a V koncertním a divadelním sále Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje koncertní sál ZUŠ Koncert posluchačů Konzervatoře koncertní sál ZUŠ Koncert k významnému výročí J. Mráčkové koncertní sál ZUŠ Žákovský koncert koncertní sál ZUŠ Oborový koncert smíšeného oddělení koncertní sál ZUŠ Koncert SBM foyer Mahenova divadla Vernisáž výstavy žáků VO koncertní sál ZUŠ Oborový koncert pěveckého oddělení Přírodní zahrada u smrku Časové rytmy Země beseda Zpíváme zahradě a ona nám. děti i dospělí hrají, zpívají a tančí Za vůněmi do zahrady happening nevidových Malí zahradníci děti MŠ pracují se zemí Večer rituálu ohně pálení čarodějnic KALENDÁØ Purkyòova 105, Brno Otevøeno: út ne 9 17 hod., v pondìlí zavøeno, tel.: Program na mìsíc duben 2011 EXPOZICE Vodní motory a Památník Viktora Kaplana; Parní motory; Historická vozidla; Historická stereovize; Nožířství; Kovolitectví; Železářství; Salon mechanické hudby; Od tamtamu k internetu; Letecká historie a plastikové modelářství; Kultura nevidomých; Ulička řemesel; Čas nad námi a kolem nás; Kabinet elektronové mikroskopie, Technická herna STEREOVIZE Evropské baroko (staré snímky) VÝSTAVY: Tajemství depozitářů aneb Co jste možná ještě neviděli (do ) Bylo tu není tu plakáty na plotu (do ) 20 let vzniku společnosti organizace Tyfloservis cesta k samostatnosti (do ) AKCE Velikonoční pomlázka (Otloukej se, píšťaličko) (Kovárna v Těšanech) Den otevřených dveří v depozitáři MHD Řečkovice VÝTVARNĚ-TECHNICKÁ DÍLNA Velikonoční dílna (objednávkový režim; podrobnosti na Tato akce probíhá za podpory města Brna TECHNICKÉ PAMÁTKY Areál čs. opevnění Šatov: duben, květen, říjen: so, ne, svátky 9 17, jindy na objednávku, červen září: út ne, svátky 9 17 (tel.: ); prohlídka každou celou hodinu až do 16 hodin, polední pauza hodin Kovárna v Těšanech: duben, květen, říjen: so, ne, svátky 9 17, jindy na objednávku, červen září: út ne, svátky 9 17 (tel.: ); Stará huť u Adamova: duben říjen: út ne, svátky 9 17 (tel.: ) Větrný mlýn v Kuželově: duben, květen, říjen: so, ne, svátky 9 17, jindy na objednávku, červen září: út ne, svátky 9 17 (tel.: ) Vodní mlýn ve Slupi: duben říjen: út ne, svátky 9 17 (prohlídky každou celou hodinu až do 16 hodin, polední pauza hodin), tel.: JSTE PODNIKATEL A NEVÍTE, KDE SE ZBAVIT NEPOTŘEBNÉHO ODPADU? V novém sběrném dvoře ASTV, s.r.o. v Brně na Líšeňské 15, rozumíme potřebám menších živnostníků i velkých firem, a proto máme otevřeno sedm dní v týdnu! Provozní doba: Po So: 7:00 17:00, Ne: 8:00 14:00 Můžete zde odevzdat objemný odpad, odpad stavební i komunální, elektroodpad nebo staré pneumatiky. Pro více informací volejte , nebo pište na 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011

5 Radujme se tedy aneb Proč máme rádi U3V Slovní spojení třetí věk se používá pro označení životního období, které nazýváme seniorské. Senioři jsou lidé, kteří mají již řadu profesních a životních zkušeností za sebou a ve zdravě fungující společnosti by se měli těšit zvláštní úctě. Jaké životní podmínky dnes seniorům nabídneme, jak bude vypadat mezigenerační komunikace a spolupráce, oceníme jednou všichni, bez ohledu na to, zda žijeme sami nebo s potomky. Jednou z oblastí, která starším lidem pomáhá, je celoživotní vzdělávání, v tomto případě zejména program univerzit třetího věku, zasvěceně označovaný U3V, jehož garanty jsou různé vysoké školy. V Králově Poli je to například Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a v jejím rámci Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, který vede doktor Mirko Treu a o organizační záležitosti U3V se stará pedagogická referentka Klára Holešovská. Velmi milí lidé. Než jsem si zašla na jednu z přednášek, abych se potkala se studenty, položila jsem první otázky právě jim. Kdy projekt U3V na Vaší škole začal a co mu předcházelo? Mirko Treu: Projektu předcházela diskuse navazující na podněty řady mezinárodních a republikových programů (např. Národní program přípravy na stárnutí), ale především založení Asociace univerzit třetího věku ČR, která vznikla tady v Brně. Roku 2001 začal projekt i na naší univerzitě (rozuměj VFU), a letos na podzim budeme slavit již deset let jeho trvání. Jak vypadá program, které obory je možné v rámci U3V na vaší škole studovat a jakým způsobem se připravuje jejich obsah? Klára Holešovská: Garanty výuky jsou naše tři fakulty Fakulta veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie a Farmaceutická fakulta. Z toho logicky vyplývá v tuto chvíli nabídka tří oborů, a to Člověk a zvíře, Člověk a zdravé potraviny a Zdraví a léky. Po absolvování některého z těchto modulů máme ještě jeden nabídkový, více specifický, který se jmenuje Farmacie a veterinární medicína v ČR a EU. Jednotlivé fakulty připraví sylaby oboru, tedy jakousi osnovu programu, a potom zajišťují přednášející. KANCELÁØE K PRONAJMUTÍ V našem objektu Srbská 53 nabízíme: Volné kanceláøe ihned k pronajmutí s nepøetržitým provozem Nepøetržitá vrátní služba a ostraha objektu, poštovní služba Možnost trvalého pøipojení na internetovou síť Spolehlivost, solidnost pøi sjednávání nájemního vztahu Možnost zøízení své firmy Klidné prostøedí, bezproblémové parkování Více na Telefon: , Kolik máte v současnosti studentů U3V a jak výuka probíhá? Klára Holešovská: Počet studentů je v zásadě limitovaný kapacitou naší velké posluchárny, která má asi 200 míst pro jeden obor. Zájemce se musí přihlásit, a to buď vyplněním formuláře na internetu, nebo osobně na škole a zaplatí 150 korun na semestr. Program jednoho oboru je rozvržen do čtyř semestrů, probíhá asi jednou za dva týdny, jednotlivá přednáška trvá hodinu a půl. Ke splnění studia je nutná alespoň 75procentní účast. Posluchači mají kartu s čipem, která je opravňuje ke vstupu do knihovny i multimediální studovny, pořádáme pro ně exkurze související s jejich oborem, jako např. návštěva Lednice, lékárny v Kuksu, zoologické zahrady atd. Studenti dostávají zadarmo studijní materiály a také vánoční dárečky, třeba vitamíny. Studium je zakončeno promocí, slavnostním aktem v naší aule za přítomnosti akademických hodnostářů a samozřejmě za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur (Radujme se tedy). Informací o programu i škole jsem dostala mnoho, ale byl čas zajít do posluchárny a vyzpovídat ty, kterých se program týká nejvíce. Studenty. V naplněném sále to šumělo, švitořilo, dojídaly se svačiny. Dole u pultu si přednášející ještě kontroloval materiál, za ním bylo nachystané projekční plátno. Zbyla chvilka času na otázku pro posluchače: Co vás sem přivedlo a jak Vaši iniciativu vnímá okolí? Paní Eva: Hlavně zájem něco se dovědět, je to tu fajn, informace, které získám, mi navíc slouží i v praktickém životě. Vím, co si mám koupit a na co se ve svém věku zaměřit. Pan Jaroslav: Celý život jsem toužil po lepším vzdělání a z mnoha důvodů to nešlo. Teď si svůj sen splňuji. Mám už za sebou několik oborů a jsem spokojený. Kvalitu zdejších přednášek hodnotím velmi vysoko, přednáší nejlepší odborníci. Reakce okolí je pozitivní, i ze strany mladých studentů. Nezkouší se, ale měla byste vidět tu pozornost. Velice krásné je zakončení studia, promoce. Člověk až uroní slzičku dojetím. Pan František: Já dojíždím z nedaleké obce u Brna, celé dva týdny se těším, pak se pěkně obléknu. No, musím říci, že se někteří moji sousedé podivují, prý jestli to mám ještě zapotřebí pořád chodit do školy, taky jsem se dozvěděl, že mě snad už několikrát vyhodili (pan František se pobaveně směje), ale já se nenechám otrávit. Šidí sami sebe, když zůstávají sedět doma a závidí. Asi má pravdu. V některých případech se šidíme jen vlastním výběrem. Univerzita třetího věku je jednou z možností, jak se radovat v každém věku, jak nevtíravým způsobem komunikovat, získávat informace, zapojit se do společenského života ekonomicky nenáročným způsobem a být třeba i prospěšný radou ostatním. Někdo se raději zavře za dveřmi svého domova, možná rád, možná jen příliš brzy rezignuje a odepře si nějaký zásadní okamžik svého života. Krásná poznání přicházejí i tehdy, když už to vůbec nečekáme. Jana Bros Svobodová Slavnostní křest knihy V úterý 1. března se v Mahenově knihovně v Brně na Kobližné 4, v sále oddělení knihovny pro nevidomé a slabozraké, uskutečnil slavnostní křest knihy těžce zrakově postiženého autora Jiřího Maršálka. Povídkovou knihu Humorné příběhy 2 aneb Když človíček blázní vydalo královopolské TyfloCentrum o. p. s. za podpory Magistrátu města Brna a díky přispění dalších dárců a firem. Každý výtisk je vybaven i CD se zvukovou podobou knihy. Jiří Maršálek se na křest knihy spojený s autogramiádou dostavil i se svým vodícím psem, zlatým retrívrem Cézarem, a prozradil, že tato knížka je již jeho pátým titulem a volně navazuje na jeho první knihu Humorné příběhy aneb Človíčku, človíčku, žij naplno a nedej se vesměs že se jedná o trapasy s dobrým koncem. K tomu můžeme jen dodat, že čtenáři mohou v příbězích útlé knížky prožít spolu s autorem příběhy, popsané s odzbrojující samozřejmostí, lehkostí, nadhledem a vtipem člověkem, jehož vnímání světa ovlivnila těžká vada zraku. Jedním ze tří kmotrů knihy se stal Borek Kapitančik, moderátor rádia Kiss Hády, který je též autorem audio nahrávky knihy. Událost byla výjimečná též v souvislosti s připomenutím si 10. výročí založení brněnského Tyflo- Centra a 90. výročí založení Knihovny Jiřího Mahena. Jana Novotná, foto: autorka KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 5

6 ŘÁDKOVÁ INZERCE CHCETE další příjem do rodinného rozpočtu? Volejte tel.: CVČ Mateřídouška, Gromešova 1, tel.: , , Novinky: kytara, Broučci děti od 0,5 roku Jarní dílničky, Jižní Amerika, Den pro ženy a dívky viz web Čarodějnice. Letní tábory. MATEŘSKÁ školka s výukou angličtiny CREATIVE KIDS zahajuje zápis dětí na školní rok 2011/2012. Rodinné prostředí, individuální přístup, lokalita Královo Pole. Tel , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , Platba hotově = 250 Kč. SLEVA! NABÍZÍME kanceláře k pronajmutí, nepřetržitá vrátní služba, spolehlivé jednání, klidné prostředí, bezproblémové parkování v Králově Poli, Srbská 53, Tel.: MALÍŘ pokojů, tel.: , AUTOKLEMPÍRNA veškeré opravy. Tel.: OCEŇOVÁNÍ nemovitostí. Ing. Kocián RÁMOVÁNÍ obrazů Metodějova 9a, tel.: KOUPÍM BYT 2 3+1, ne přízemí a poslední patro. Tel.: SPOUŠTĚCÍ GARNÝŽE pohodlně spustíte kolejnice se záclonami a závěsy do potřebné výše a po zavěšení čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž je možná i do stávajících garnýží. Fa. Venyš tel.: , mobil KOUPÍM byt 2+1 (nebo větší 1+1) v Kr. Poli. Tel.: SALON pro psy-stříhání, koupání, trimování, Božetěchova 83, Královo Pole. Tel.: DĚTSKÉ TÁBORY taneční, výtvarné, sportovní, pro rodiče s dětmi. Tel.: , MALBY, nátěry Onderka, tel.: , , OZNÁMENÍ všem zákaznicím z kadeřnictví Tábor 50 a. Kadeřnice Vladimíra Fialová nyní pracuje ve studiu NEA na ulici Palackého 106, Brno. Objednat se můžete na tel.: NABÍZÍM dovoz potravin i dalšího zboží až k Vám domů. Cena: 90 Kč, slevy dle dohody. Tel.: , ZVEME vás do prodejny výtvarných potřeb v Brně Řečkovicích ul. Vážného 16 kousek od konečné tramvaje č. 1 KOUPÍM byt, OV, 2+1, bez RK, Maximálně Kč, balkon, sklep, klidná lokalita. Tel.: WESTERNOVÉ JEŽDĚNÍ na koních, příměstské tábory, tel.: KOUPÍM pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: HLEDÁM zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: KOUPÍM garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: KOUPÍM rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: Klub seniorů při DPS Štefánikova-Kartouzská Pravidelné schůzky každou středu ve 14 hodin Program na duben: Naše práva jako pacienta, Kvíz, kdo ví, Proč Kounicova ulice a Kounicovy koleje, Vzpomínka na květen Klub seniorů Štefánikova-Kartouzská Zveme seniory, kteří chtějí aktivně trávit volný čas, do klubu Přátelé senioři na Štefánikově 63a. Klub je každé pondělí od hod. do 16 hod. Program klubu na duben: Velikonoce, Policie, Písek Klub seniorů pořádá pro zájemce 10. dubna zájezd do termálních lázní Gyor v Maďarsku. Cena je 260 Kč, celodenní vstupné do lázní asi 2000 forintů pro seniory a 2600 forintů pro dospělé. Odjezd je od Městské policie, Štefánkova v 6.30 hod. Zájezd se platí v pondělí v klubu Informace tel.: po 19 hod. ZBAVTE SE OBJEMNÉHO ODPADU Dřív nám sloužily a teď překážejí: nábytek, koberec, matrace, stará lednička nebo myčka, zkrátka objemný odpad. Teď se ho můžete zbavit jedním telefonátem na a firma SAKO Brno, a.s. si jej vyzvedne přímo u Vašeho domu. Cena za jeden odvoz takového odpadu (do délky 3 m a objemu 1 m 3 ) je 250 Kč. JARO JE TU A S NÍM I KAŽDOROČNÍ JARNÍ ÚKLID. NEVÍTE, KAM SE VZNIKLÝM ODPADEM? Odložte jej ve sběrném středisku! Rádi se ekologicky postaráme o Vámi nechtěné. Kdy a kam můžete odpad odnést nejblíže Vašemu bydlišti? SSO Okružní Po 14:00-18:00 Út-Pá 9:00-13:00 14:00 18:00 So 8:00-12:00 SMO Veveří Po 12:00 16:00 Út Pá 8:00 16:00 So 8:00 12: Po 13:00 17:00 Út Pá 8:00 12:00 13:00 17:00 So 8:00 12:00 Tel: Tel: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011

7 Contours fitness POUZE pro ženy Určitě to všechny znáte. Chtěla byste začít cvičit, ale řeknete si: To už pro mne není, mám jiné starosti. Máme pro vás odpověď: Nikdy není pozdě začít. Kde najít čas a chuť na zlepšení zdraví a kondice? Contours má pro vás elegantní řešení. Speciální posilovna jen pro ženy nabízí vše, co potřebujete k tomu, abyste zlepšily fyzickou kondici, odreagovaly se, měly lepší náladu a aktivně podpořily svůj život. Cvičení založené na kruhovém tréninku vám zabere jen třicet minut (skutečně!) a výsledky na sobě uvidíte velmi brzy. Contours to je fitness trochu jinak, systém cvičení s vlastní trenérkou určený výhradně pro ženy. Pro ženy bez ohledu na věk a váhu. Pojďte si zacvičit, ať jste studentka, maminka na mateřské, podnikatelka, zaměstnaná žena, nebo babička. Cvičení může trvat jen 30 minut včetně zahřátí a strečinku (2 okruhy), cvičit Však můžete, jak dlouho chcete a přijít můžete kdykoli bez plánování a objednávání. (S výjimkou první návštěvy fitness Contours. Na první hodinu se prosím předem telefonicky objednejte na určitý čas. V první hodině Vám naše trenérka Vše pečlivě ukáže a vysvětlí). Stroje jsou vyvinuty speciálně pro ženy. Cvičení u nás je výborná prevence proti osteoporóze, kardiovaskulárním nemocem, rakovině prsu (zakoupením členství podpoříte Nadaci proti rakovině prsu), bolestem pohybového aparátu S ohledem na vaši kondici a případná zdravotní omezení s vámi vypracuje plán cvičení naše zkušená trenérka, která je vám k dispozici po celou dobu vaší návštěvy. Nabízíme vám útulné komorní prostředí a ryze ženskou společnost při plnění vašich cílů. Známý odborník na životní styl, Dr. Fořt doporučuje Contours. Koncept cvičení v Contours považuji pro ženy za velmi účinný. Contours vám pomůže zhubnout, zlepšit kondici, zpevnit zdraví a uvidíte, že s tím přijde také lepší nálada, vyšší sebevědomí a snadnější zdolávání každodenních překážek. Pro čtenářky Královopolských listů týden cvičení zdarma, včetně zaškolení od trenérky. Pro využití týdne zdarma se, prosíme, telefonicky objednejte a uveďte heslo: Královopolské listy. Fitness centrum Contours Kr. Pole, Božetěchova 2843/97a, Brno, Tel.: Tenisová škola Tallent Připravuje JARNÍ TRIMEST tenisových kurzů, který začíná Pro všechny předškoláky, školáky i dorost jsme již nyní připravili zdarma ukázkovou hodinu. (termín vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech). V Králově Poli trénujeme na ZŠ Košinova a s výukou dětí máme bohaté zkušenosti. Jde nám především o zapojení všech svěřenců do cvičení a her po celou dobu tréninku. Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair-play, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti. Tím nejlepším co můžeme našim dětem dát, je pohyb, a pokud vaše dítě není na kolektivní sporty, tenis je ideální alternativou. Kromě tenisových kurzů jsme pro všechny holky a kluky bez ohledu na věk, ale i celé rodiny, připravili program na celé léto v podobě příměstských táborů, tenisových táborů a campů. Např. tenis a moře, tenis a horská kola a další. Informace získáte na: nebo na tel.: , Příhraniční slavnosti Již posedmé se rozeznějí sady Národního odboje park před klubem Šelepova No. 1 hudbou a zpěvem na památku těch, kteří se podepsali pod naši svobodu. Koncert Nebe plné hvězd, jehož součástí jsou také Příhraniční slavnosti městských částí Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky, začíná 30. dubna v hodin. V hudební části se představí Eva Pilarová, GUSTAV BROM COMBO, Synkopy 61 a další. Po položení kytic na místo, kde stál koncentrační tábor Pod kaštany, se otevřou nově zrekonstruované sady Národního odboje. Vstup do parku je i díky podpoře MČ Brno-Královo Pole volný! (red) Maškarní ples na Kociánce Dne 17. února se v atriu Domova pro seniory Kociánka konal maškarní ples. Všichni přítomní senioři a zaměstnanci strávili příjemné odpoledne u tance a poslechu při živé hudbě. Na účastníky plesu čekala na konec i bohatá tombola. Zdeněk Brázda st. KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 7

8 Stavba nových objektů pokračuje V areálu kampusu VUT v Brně Pod Palackého vrchem je v plném proudu výstavba nových objektů T12, T14 a čtyřpodlažního, částečně podzemního parkovacího domu pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (FEKT). Stavba objektu T12 probíhá od listopadu Komplex se skládá ze sedmi částí (dvou až sedmipodlažních), provozně na sebe navazujících. Bude sídlem výukových, laboratorních a kancelářských prostorů sedmi ústavů FEKT. Dominantním objektem komplexu se stane moderní aula kupolovitého tvaru pro tři sta padesát posluchačů. V listopadu 2010 bylo započato se zpracováním projektu objektu T14. Ten se skládá ze dvou jednopodlažních, na sebe navazujících částí, určených pro vědu, výzkum a administrativu. Po celkovém dokončení stavby, plánovaném na rok 2012, se po padesáti třech letech existence fakulty soustředí všechny její ústavy s výukovými, výzkumnými a kancelářskými prostory na jedno místo. Objekt T14, situovaný mezi komplexem T12 a objekty KaM (Koleje a menzy v Brně), ponese název Vědecko-technický park profesora Lista. Prof. Dr. Ing. Vladimír List ( ), který působil na elektrotechnické fakultě Vysoké školy technic- ké (dnes Vysoké učení technické v Brně), byl významnou osobností české elektrotechniky. V jeho osobě se spojily mimořádné vědecké, pedagogické a organizační schopnosti. Jako vědec a pedagog se význačně podílel na rozvoji elektrotechniky, jako organizátor měl zásluhy o institucionální základnu československé normalizace (tvorba norem) a o její rozvoj, významná byla též jeho činnost publikační. Do té patří na šest set položek monografie, učebnice a skripta, odborné knihy, praktické příručky a řada publikací s normalizační tematikou. Podílel se na řadě význačných projektů, připomeňme alespoň projekty rozvoje elektrizační soustavy v Čechách a na Moravě. Řada jeho publikací je používána dodnes. Jana Novotná, foto: autorka Královo Pole očima výtvarníka Kostel Nejsvětější Trojice Z královopolských památek patří k nejstarším areál královopolského kláštera Nejsvětější Trojice s kostelem (Cella Trinitatis). Založil jej v r markrabě Jan Jindřich s chotí a syny a daroval mu svoji tvrz a vše, co k ní v Králově Poli patřilo. Brzy nato zemřel. Kostel, který snad vznikl o něco dříve, než klášterní areál, byl kostelem klášterním, tedy veřejnosti nepřístupným. Obyvatelstvu sloužil starší kostelík sv. Víta původně oratoř na dnešním Mojmírově náměstí. Ta byla přestavěna na kostelík vysvěcen byl v r a stal se filiálním kostelem fary sv. Jakuba v Brně. Když v r Josef II. královopolský kostel zrušil, stal se klášterní chrám Nejsvětější Trojice kostelem farním a kostelík sv. Víta byl zbořen. Dnes stojí na jeho místě na Mojmírově náměstí kamenný kříž. Chrámová budova je prostá, jednolodní. Při stavebních úpravách v letech dostala však nové rokokové průčelí s půvabnou sanctusovou věžičkou, které jsou dodnes ozdobou chrámu. Sochařská výzdoba průčelí i v interiéru chrámu (např. oltář z roku 1763) je dílem v Brně známého umělce Ondřeje Schweigla ( ). Z malířů tu jsou zastoupeni např. prof. Jos. Zelený (učitel kreslení Alf. Muchy), J. M. Schmidt z Kremže aj., o vytvoření nových a zrestaurování starších fresek se zasloužili Fr. Ant. Maulbertsch, Jos. Stern, ve 20 stol. pak Frant. Sysel. Chrám má tři kaple. Z nich tzv. Švédská kaple (podle Švédy prostříleného obra- VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI Ostré jarní sluníčko odhaluje šrámy na čistotě v naší městské části. Zvláště je to patrné kolem popelnic a kontejnerů. Tam vedle obvyklého nepořádku, způsobeného tím, že někteří lidé vysypou odpadkový koš vedle přeplněné nádoby, aniž by použili pytle, a vítr potom smetí rozfouká, jsou tu a tam vidět věci, které k popelnicím nepatří odložené ledničky, sporáky, umyvadla, televizory. Proč je jejich majitelé nedopraví (nebo nenechají dopravit) tam, kam patří, tedy do příslušných sběrných středisek? Alice Staří a nemocní majitelé rodinných domků děkují za zimní údržbu chodníků ze strany MČ Brno-Královo Pole. Občané zu P. Marie) byla přistavěna v 18. stol. Druhá Kaple Andělů je dnes místem posledního odpočinku nejmladšího syna Jana Jindřicha Prokopa, který po tříletém vězení králem Zikmundem na Špilberku zemřel v r Původně byl však pohřben v hlavní lodi chrámu, kdy byl hrob objeven v r při obnově dlažby. Dodatečně byla v chrámu vestavěna hudební kruchta (kartuziánská liturgie totiž zcela vylučovala chrámovou hudbu na nástroj a varhany (v r. 1950). Památkou na starý kostelík je někdejší oltářní obraz sv. Víta ve zpovědní síni. Mgr. Jarmila Rejnušová, kresba: Mgr. Oldřich Rejnuš Čištění parkovišť Blok č B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova 17, Herčíkova, Palackého (za Zágrebem) Blok č Vodova, Purkyňova (od Dobrovského po Skácelova), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před pol. domem Eden) Blok č Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby), Tábor, Chodská Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihy 46867 Negativy 14101 Pozitivy 110 Stereodiapozitivy 9700 Mapy 761 Filmy 478 MGF-Video 279 Rukopisy 249 Firemní literatura 4806 CD-R 306 Plakáty 784 Celkem 78441

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal Zápis 70. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 9. ledna 2017 v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 16.-23.7.2016 2. Příměstský tábor 1.-5.8.2016 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Masarykova Univerzita Pedagogická Fakulta

Masarykova Univerzita Pedagogická Fakulta Masarykova Univerzita Pedagogická Fakulta týden výtvarné kultury > Týden dialogů s výtvarným uměním v Brně Muzea, galerie a další instituce se z podnětu Masarykovy univerzity spojily a během Týdne výtvarné

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 1.1.2014-31.12.2014 235.000,00 Kč 1. 006/2.1/2014 Klub přátel OSS Luscinia Podpora činnosti opavského středoškolského sboru Luscinia při MG 66144302 50 000,00

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 12.-19.7.2015 2. Příměstský tábor 3.-7.8.2015 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro ZÁŘÍ 2009 S VÝHLEDEM DO ŘÍJNA C O N Á S Č E K Á A N E M I N E TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT EVA TORNOVÁ A JEJÍ PŘÁTELÉ Zahájení koncertní sezóny Sobota 13.10. louka před ÚMC Praha 17 BABÍ LÉTO Účast Domova

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více