Podrobný průvodce aktualizací Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobný průvodce aktualizací Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2"

Transkript

1 Podrobný průvodce aktualizací Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2 Microsoft Corporation Autor: Anita Taylor Redaktor: Theresa Haynie Shrnutí Tento průvodce obsahuje podrobné pokyny k instalaci aktualizace Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2 (WSUS 3.0 SP2) pomocí Správce serveru Windows nebo souboru WUSSetup.exe. Průvodce také obsahuje základní pokyny k instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP2 pomocí Správce serveru Windows nebo Průvodce konfigurací serveru WSUS.

2 Informace o autorských právech Informace v tomto dokumentu včetně adres URL a dalších odkazů na web se mohou změnit bez předchozího upozornění. Pokud není uvedeno jinak, jsou názvy společností, organizací, produktů, názvy domén, ové adresy, loga, osoby, místa či události použité v příkladech smyšlené. Není zamýšleno a nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, ovou adresou, logem, osobou, místem či událostí. Povinností uživatele je dodržet všechny zákonné normy týkající se autorských práv. Bez omezení práv vyplývajících z autorských práv nesmí být žádná část tohoto dokumentu kopírována, uložena do veřejného systému ani rozšiřována jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, fotokopiemi, záznamem nebo jinak) ani za žádným účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva týkající se duševního vlastnictví, které se vztahují k předmětu tohoto dokumentu. Není-li výslovně uvedeno jinak v písemné licenční smlouvě se společností Microsoft, neposkytuje tento dokument žádnou licenci na uvedené patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Active Directory, ActiveX, Authenticode, Excel, InfoPath, Internet Explorer, MSDN, Outlook, Visual Studio, Win32, Windows, Windows Server a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

3 Obsah Podrobný průvodce aktualizací Windows Server Update Services 3.0 SP Další odkazy... 5 Krok 1: Potvrzení instalačních požadavků aktualizace WSUS 3.0 SP Požadavky na hardware a software serveru pro instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP Požadavky na software klienta... 6 Oprávnění... 6 Příprava na instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP Další krok... 7 Další zdroje informací... 7 Krok 2: Instalace serveru WSUS nebo konzoly pro správu... 8 Použití Správce serveru... 8 Použití souboru WUSSetup.exe... 8 Použití průvodce instalací aktualizace WSUS 3.0 SP Další krok Další zdroje informací Krok 3: Konfigurace síťových připojení Další krok Další zdroje informací Krok 4: Konfigurace aktualizací a synchronizace Krok 4 postupy Použití průvodce konfigurací služby Windows Server Update Services Použití konzoly pro správu služby WSUS Další krok Další zdroje informací Krok 5: Konfigurace aktualizací klienta Krok 5 postupy Další krok Další zdroje informací Krok 6: Konfigurace skupin počítačů Krok 6 postupy Další krok Další zdroje informací Krok 7: Schválení a nasazení aktualizací služby WSUS Krok 7 postupy... 20

4 Další zdroje informací... 21

5 Podrobný průvodce aktualizací Windows Server Update Services 3.0 SP2 Aktualizace Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2) poskytuje úplné řešení pro správu aktualizací v síti. Tento průvodce obsahuje pokyny k základním úkolům instalace a nasazení aktualizace WSUS 3.0 SP2 v síti. Průvodce obsahuje následující části: Krok 1: Potvrzení instalačních požadavků aktualizace WSUS 3.0 SP2 Krok 2: Instalace serveru WSUS nebo konzoly pro správu Krok 3: Konfigurace síťových připojení Krok 4: Konfigurace aktualizací a synchronizace Krok 5: Konfigurace aktualizací klienta Krok 6: Konfigurace skupin počítačů Krok 7: Schválení a nasazení aktualizací služby WSUS Další odkazy Aktualizace WSUS 3.0 SP2 je řešení správy aktualizací bohaté na funkce. Úplné informace o instalaci a použití služby WSUS naleznete v následujících tématech: Příručka pro nasazení služby WSUS na adrese (stránka může být v angličtině) Provozní příručka služby WSUS na adrese (stránka může být v angličtině) Poznámky k verzi služby WSUS na adrese (stránka může být v angličtině) Online nápověda ke konzole pro správu služby WSUS Krok 1: Potvrzení instalačních požadavků aktualizace WSUS 3.0 SP2 Před instalací nebo upgradem na aktualizaci Windows Server Upgrade Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2) potvrďte, že server i klientské počítače splňují požadavky na systém aktualizace WSUS 3.0 SP2 a že máte potřebná oprávnění k dokončení instalace. 5

6 Požadavky na hardware a software serveru pro instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP2 1. Potvrďte, že server splňuje systémové požadavky aktualizace WSUS 3.0 SP2 na hardware, operační systém a další požadovaný software. Požadavky na systém jsou uvedeny v Poznámkách k verzi aktualizace WSUS 3.0 SP2 na adrese Pokud k instalaci serveru WSUS 3.0 SP2 používáte Správce serveru, můžete potvrdit, že splňujete požadavky na systém, pomocí postupu uvedeného v části Příprava na instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP2. 2. Pokud instalujete role nebo aktualizujete software, který po dokončení instalace vyžaduje restartování serveru, restartujte server před instalací aktualizace WSUS 3.0 SP2. Požadavky na software klienta Automatické aktualizace jsou klientem služby WSUS 3.0. Automatické aktualizace nemají kromě připojení k síti žádné další požadavky na hardware. 1. Potvrďte, že počítač, ve kterém instalujete automatické aktualizace, splňuje systémové požadavky aktualizace WSUS 3.0 SP2 pro klientské počítače. Požadavky na systém jsou uvedeny v Poznámkách k verzi aktualizace WSUS 3.0 SP2 na adrese 2. Pokud instalujete aktualizace softwaru, které vyžadují restartování počítače, restartujte jej před instalací aktualizace WSUS 3.0 SP2. Oprávnění Pro zadané uživatele a adresáře jsou vyžadována následující oprávnění: 1. Účet NT Authority\Network Service potřebuje mít oprávnění Úplné řízení pro následující adresáře, aby byl modul snap-in Správa služby WSUS zobrazen správně: %windir%\microsoft.net\framework\v \temporary ASP.NET Files %windir%\temp 2. Potvrďte, že účet, který plánujete použít k instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP2, je členem místní skupiny Administrators. Příprava na instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP2 Pokud používáte systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 SP2, můžete aktualizaci WSUS 3.0 SP2 nainstalovat ze Správce serveru. Pokud používáte jiný podporovaný operační systém nebo pokud instalujete pouze konzolu pro správu služby WSUS, přejděte k další části tohoto průvodce a nainstalujte aktualizaci WSUS 3.0 SP2 pomocí souboru WUSSetup.exe. 6

7 Příprava na instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP2 pomocí Správce serveru 1. Přihlaste se k serveru, na který chcete instalovat aktualizaci WSUS 3.0 SP2, pomocí účtu, který je členem místní skupiny Administrators. 2. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a klikněte na příkaz Správce serveru. 3. V pravém podokně okna Správce serveru klikněte v části Souhrn rolí na možnost Přidat role. 4. Zobrazí-li se stránka Než začnete, klikněte na tlačítko Další. 5. Na stránce Vybrat role serveru potvrďte, že jsou vybrány možnosti Aplikační server a Webový server (IIS). Pokud byly tyto možnosti vybrány, použijte zbývající část tohoto kroku a potvrďte, že požadované služby rolí byly vybrány. V opačném případě nainstalujte podle následujícího postupu aplikační server a webový server (IIS). a. Na stránce Vybrat role serveru vyberte možnosti Aplikační server a Webový server (IIS). Klikněte na tlačítko Další. b. Pokud instalujete služby rolí aplikačního serveru, klikněte na stránce Aplikační server na tlačítko Další. Na stránce Služby rolí aplikačního serveru přijměte výchozí nastavení a potom klikněte na tlačítko Další. c. Pokud instalujete webový server IIS, klikněte na stránce Webový server (IIS) na tlačítko Další. Na stránce Služby rolí webového serveru (IIS) vyberte kromě výchozích nastavení možnosti ASP.NET, Ověřování systému Windows, Komprese dynamického obsahu a Kompatibilita správy služby IIS 6. Pokud se zobrazí okno Průvodce přidáním rolí, klikněte na tlačítko Přidat požadované služby rolí. Klikněte na tlačítko Další. d. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace klikněte na tlačítko Nainstalovat. e. Na stránce Výsledky instalace se přesvědčte, že se pro služby rolí, které jste v tomto kroku instalovali, zobrazí zpráva potvrzující úspěšnou instalaci, a potom klikněte na tlačítko Zavřít. Další krok Krok 2: Instalace serveru WSUS nebo konzoly pro správu Další zdroje informací Podrobný průvodce aktualizací Windows Server Update Services 3.0 SP2 7

8 Krok 2: Instalace serveru WSUS nebo konzoly pro správu Jakmile se ujistíte, že server splňuje minimální požadavky na systém a že byla udělena potřebná oprávnění účtu, jste připraveni k instalaci aktualizace Windows Server Upgrade Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Spusťte instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP2 pomocí postupu vhodného pro váš operační systém a druh instalace (pomocí Správce serveru nebo souboru WUSSetup.exe). Použití Správce serveru Spuštění instalace aktualizace WSUS 3.0 SP2 pomocí Správce serveru 1. Přihlaste se k serveru, na který chcete instalovat aktualizaci WSUS 3.0 SP2, pomocí účtu, který je členem místní skupiny Administrators. 2. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a klikněte na příkaz Správce serveru. 3. V pravém podokně okna Správce serveru klikněte v části Souhrn rolí na možnost Přidat role. 4. Zobrazí-li se stránka Než začnete, klikněte na tlačítko Další. 5. Na stránce Vybrat role serveru vyberte možnost Windows Server Update Services. 6. Na stránce Windows Server Update Services klikněte na tlačítko Další. 7. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace klikněte na tlačítko Nainstalovat. 8. Po spuštění průvodce instalací aktualizace WSUS 3.0 SP2 vynechejte další část a zobrazte postup Pokračování v instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP2. Použití souboru WUSSetup.exe Spuštění instalace serveru WSUS 3.0 SP2 nebo konzoly pro správu služby WSUS 3.0 SP2 pomocí souboru WUSSetup.exe 1. Přihlaste se k serveru, na který chcete instalovat aktualizaci WSUS 3.0 SP2, pomocí účtu, který je členem místní skupiny Administrators. 2. Dvakrát klikněte na instalační soubor WSUSSetup.exe. 3. Po spuštění průvodce instalací aktualizace Windows Server Update Services 3.0 SP2 zobrazte postup Pokračování v instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP2. 8

9 Použití průvodce instalací aktualizace WSUS 3.0 SP2 Průvodce instalací služby WSUS je spuštěn pomocí Správce serveru nebo pomocí souboru WUSSetup.exe. Pokračování v instalaci aktualizace WSUS 3.0 SP2 1. Na úvodní stránce průvodce instalací aktualizace Windows Server Update Services 3.0 klikněte na tlačítko Další. 2. Na stránce Výběr režimu instalace klikněte na možnost Úplná instalace na serveru včetně konzoly pro správu (pokud do počítače chcete nainstalovat server WSUS) nebo Pouze konzola pro správu (pokud chcete nainstalovat pouze konzolu pro správu). 3. Na stránce Licenční smlouva si přečtěte podmínky licenční smlouvy, klikněte na možnost S podmínkami licenční smlouvy souhlasím a potom klikněte na tlačítko Další. 4. Na stránce Vybrat zdroj aktualizace v průvodci instalací můžete určit, odkud budou klienti získávat aktualizace. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Ukládat aktualizace místně a aktualizace budou ukládány do vámi zadaného umístění na serveru WSUS. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Ukládat aktualizace místně, budou klientské počítače získávat schválené aktualizace připojením ke službě Microsoft Update. Proveďte výběr a klikněte na tlačítko Další. 5. Na stránce Možnosti databáze vyberte software používaný ke správě databáze služby WSUS 3.0. Průvodce instalací ve výchozím nastavení nabídne instalaci interní databáze systému Windows. Pokud nechcete použít interní databázi systému Windows, zadejte instanci serveru SQL pro službu WSUS výběrem možnosti Použít existující databázový server v tomto počítači nebo Použít existující databázový server ve vzdáleném počítači. Do příslušného pole zadejte název instance. Název instance se zadává ve formátu <Název_Serveru>\<Název_Instance>, kde Název_Serveru je název daného serveru a Název_Instance je název instance SQL. Proveďte výběr a klikněte na tlačítko Další. 6. Pokud jste se rozhodli připojit k serveru SQL, pokusí se služba WSUS na stránce Připojování k instanci serveru SQL připojit k příslušné instanci serveru SQL. Až připojení proběhne úspěšně, pokračujte kliknutím na tlačítko Další. 7. Na stránce Výběr webového serveru zadejte webový server, který bude služba WSUS používat. Pokud chcete používat výchozí web na portu 80, vyberte možnost Použít existující výchozí web služby IIS. Pokud web na portu 80 již existuje, můžete vytvořit alternativní web na portu 8530 výběrem možnosti Vytvořit web služby Windows Server Update Services 3.0 SP2. Klikněte na tlačítko Další. 8. Na stránce Instalace služby Microsoft Windows Server Update Services je připravena zkontrolujte vybrané možnosti a potom klikněte na tlačítko Další. 9. Na poslední stránce průvodce instalací se dozvíte, zda byla instalace služby WSUS úspěšně dokončena. Po kliknutí na tlačítko Dokončit se spustí průvodce konfigurací. 9

10 Další krok Krok 3: Konfigurace síťových připojení Další zdroje informací Podrobný průvodce aktualizací Windows Server Update Services 3.0 SP2 Krok 3: Konfigurace síťových připojení Po instalaci aktualizace Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2) se automaticky spustí průvodce konfigurací. Průvodce je možné také spustit později prostřednictvím stránky Možnosti v konzole pro správu služby WSUS. Před začátkem procesu konfigurace je třeba znát odpovědi na následující otázky: 1. Je brána firewall serveru nakonfigurována tak, že mají klienti k serveru přístup? 2. Může se tento počítač připojit k nadřazenému serveru (například k serveru Microsoft Update)? 3. Znáte název proxy serveru a máte uživatelská pověření k tomuto serveru pro případ potřeby? Ve výchozím nastavení je aktualizace WSUS 3.0 SP2 nakonfigurována tak, že místem pro získávání aktualizací je web Microsoft Update. Pokud máte v síti proxy server, můžete aktualizaci WSUS 3.0 SP2 nakonfigurovat tak, aby používala proxy server. Je-li mezi serverem WSUS a Internetem podniková brána firewall, měli byste ji pravděpodobně nakonfigurovat tak, aby služba WSUS mohla získávat aktualizace. Poznámka I když stahování aktualizací z webu Microsoft Update vyžaduje připojení k Internetu, služba WSUS nabízí možnost importovat aktualizace do sítí, které nejsou připojeny k Internetu. Krok 3 obsahuje následující postupy: Konfigurace brány firewall Určení způsobu, jakým bude tento server získávat aktualizace (buď z webu Microsoft Update, nebo z jiného serveru WSUS) Konfigurace nastavení proxy serveru tak, aby server WSUS mohl získávat aktualizace Konfigurace brány firewall Je-li mezi serverem WSUS a Internetem podniková brána firewall, pravděpodobně bude nutné ji nakonfigurovat tak, aby server WSUS mohl získávat aktualizace. Při získávání aktualizací z webu Microsoft Update používá server WSUS port 80 pro protokol HTTP a port 443 pro protokol HTTPS. Použití těchto portů nelze konfigurovat. Pokud vaše organizace nepovoluje otevření portu 80 nebo 443 pro všechny adresy, můžete omezit přístup pouze na následující domény tak, aby mohl server WSUS a 10

11 automatické aktualizace komunikovat s webem Microsoft Update: Poznámka https://*.windowsupdate.microsoft.com https://*.update.microsoft.com Tyto pokyny pro konfiguraci brány firewall jsou určeny pro podnikovou bránu firewall umístěnou mezi serverem WSUS a Internetem. Protože server WSUS spouští veškeré síťové přenosy, není nutné konfigurovat bránu Windows Firewall na serveru WSUS. Ačkoli připojení webu Microsoft Update a serveru WSUS vyžaduje, aby byly porty 80 a 443 otevřené, můžete konfigurovat několik serverů WSUS a synchronizovat je s vlastním portem. Následující dva postupy předpokládají, že používáte průvodce konfigurací. V další části tohoto kroku bude vysvětleno, jak spustit modul snap-in Správa služby WSUS a konfigurovat server na stránce Možnosti. Určení způsobu, jakým bude tento server získávat aktualizace 1. Po připojení k Programu zlepšování služby Microsoft Update klikněte v průvodci konfigurací na tlačítko Další, abyste mohli vybrat nadřazený server (server pro odesílání dat). 2. Vyberete-li synchronizaci z webu Microsoft Update, ukončíte postup na stránce Možnosti. Klikněte na tlačítko Další nebo vyberte v navigačním podokně možnost Zadat proxy server. 3. Pokud zvolíte možnost synchronizace z jiného serveru WSUS, zadejte název serveru a port, na kterém bude tento server komunikovat s nadřazeným serverem. 4. Chcete-li používat protokol SSL, zaškrtněte políčko Při synchronizaci informací o aktualizacích používat protokol SSL. V takovém případě budou servery používat pro synchronizaci port 443. (Ujistěte se, zda tento server i nadřazený server podporují protokol SSL.) 5. Jedná-li se o server repliky, zaškrtněte políčko Toto je replika serveru pro odesílání dat (tj. nadřazeného serveru). 6. Konfigurace nadřazeného serveru je tímto bodem dokončena. Klikněte na tlačítko Další 11

12 nebo vyberte v navigačním podokně možnost Zadat proxy server. Konfigurace nastavení serveru proxy 1. Na stránce Zadat server proxy průvodce konfigurací zaškrtněte políčko Při synchronizaci použít server proxy a potom zadejte do příslušných polí název serveru proxy a číslo portu (ve výchozím nastavení port 80). 2. Chcete-li se připojit k serveru proxy pomocí zvláštních uživatelských pověření, zaškrtněte políčko Pro připojení k serveru proxy použít pověření uživatele a do příslušných polí zadejte uživatelské jméno, doménu a heslo uživatele. Pokud chcete povolit základní ověřování uživatele, který se připojuje k serveru proxy, zaškrtněte políčko Povolit základní ověření (heslo je odesláno jako prostý text). 3. Konfigurace proxy serveru je tímto bodem dokončena. Kliknutím na tlačítko Další přejdete na další stránku, která umožňuje nastavení procesu synchronizace. V následujících dvou postupech se předpokládá, že při konfiguraci používáte modul snap-in Správa služby WSUS. Tyto dva postupy ukazují, jak lze spustit modul snap-in Správa služby WSUS a nakonfigurovat server na stránce Možnosti. Spuštění konzoly pro správu služby WSUS Chcete-li spustit konzolu pro správu služby WSUS, přejděte v nabídce Start na příkaz Všechny programy, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na možnost Microsoft Windows Server Update Services 3.0. Poznámka Chcete-li používat všechny funkce konzoly, přihlaste se jako člen skupiny Administrators služby WSUS nebo místní skupiny zabezpečení Administrators na serveru, na kterém je nainstalována služba WSUS. Členové skupiny zabezpečení Reporters služby WSUS mají ke konzole přístup jen pro čtení. Zadání zdroje aktualizací a serveru proxy 1. V konzole WSUS klikněte na možnost Možnosti pod názvem tohoto serveru v levém podokně a pak klikněte na možnost Zdroj aktualizací a proxy server ve středním podokně. Zobrazí se dialogové okno s kartami Zdroj aktualizací a Server proxy. 2. Na kartě Zdroj aktualizací vyberte umístění, ze kterého bude server získávat aktualizace. Pokud vyberete synchronizaci z webu Microsoft Update (výchozí nastavení), bude postup na této stránce dokončen. 3. Pokud vyberete synchronizaci z jiného serveru WSUS, je třeba zadat port, na kterém budou servery komunikovat (výchozí nastavení je port 80). Pokud vyberete jiný port, měli byste zkontrolovat, zda ho oba servery mohou používat. 4. Můžete také zadat, zda má být při synchronizaci z nadřazeného serveru WSUS použit protokol SSL. V takovém případě budou servery používat port 443 pro synchronizaci z 12

13 nadřazeného serveru. 5. Pokud je tento server replika jiného serveru WSUS, zaškrtněte políčko Tento server je replika serveru pro odesílání dat. V takovém případě je třeba všechny aktualizace schválit pouze na nadřazeném serveru WSUS. 6. Na kartě Server proxy zaškrtněte políčko Při synchronizaci použít server proxy a potom zadejte do příslušných polí název serveru proxy a číslo portu (ve výchozím nastavení je to port 80). 7. Chcete-li se připojit k serveru proxy pomocí zvláštních uživatelských pověření, zaškrtněte políčko Pro připojení k serveru proxy použít pověření uživatele a do příslušných polí zadejte uživatelské jméno, doménu a heslo uživatele. Pokud chcete pro uživatele připojujícího se k serveru proxy povolit základní ověřování, zaškrtněte políčko Povolit základní ověření (heslo je odesláno jako prostý text). 8. Nastavení uložte kliknutím na tlačítko OK. Další krok Krok 4: Konfigurace aktualizací a synchronizace. Další zdroje informací Podrobný průvodce aktualizací Windows Server Update Services 3.0 SP2 Krok 4: Konfigurace aktualizací a synchronizace Tato část popisuje způsob konfigurace sady aktualizací, které chcete stáhnout pomocí aktualizace Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Krok 4 postupy Tyto postupy lze provést pomocí průvodce konfigurací služby WSUS nebo pomocí konzoly pro správu služby WSUS. 1. Uložení a stažení informací o nadřazeném serveru (serveru pro odesílání dat) a proxy serveru 2. Volba jazyka aktualizací 3. Výběr produktů, pro které chcete získávat aktualizace 4. Volba klasifikací aktualizací 5. Určení plánu synchronizace pro tento server 13

14 Po konfiguraci připojení k síti můžete stahovat aktualizace prostřednictvím synchronizace serveru WSUS. Synchronizace je zahájena při kontaktování služby Microsoft Update serverem WSUS. Po navázání kontaktu určí server WSUS, zda jsou od poslední synchronizace k dispozici nějaké nové aktualizace. Při první synchronizaci serveru WSUS jsou k dispozici všechny aktualizace a jsou připraveny ke schválení k instalaci. Počáteční synchronizace může trvat dlouho. Postupy v této části popisují synchronizaci s výchozími nastaveními. Aktualizace WSUS 3.0 SP2 také zahrnuje možnosti, které umožňují minimalizovat během synchronizace použití šířky pásma. Použití průvodce konfigurací služby Windows Server Update Services V postupech kroku 3 jste dokončili konfiguraci nadřazeného serveru a proxy serveru. Tato další sada postupů začíná na stránce Připojit k serveru pro odesílání dat daného průvodce konfigurací. Uložení a stažení informací o nadřazeném serveru a proxy serveru 1. Na stránce Připojit k nadřazenému serveru v průvodci konfigurací klikněte na tlačítko Spustit připojování. Tímto způsobem budou uložena a odeslána vaše nastavení a shromážděny informace o dostupných aktualizacích. 2. Během připojování bude dostupné tlačítko Zastavit připojování. Dojde-li problémům s připojením, klikněte na tlačítko Zastavit připojování, odstraňte problémy a znovu spusťte připojení. 3. Po úspěšném dokončení stahování klikněte na tlačítko Další. Volba jazyků aktualizací 1. Stránka Vybrat jazyky umožňuje získat aktualizace ze všech jazyků nebo z určité dílčí sady jazyků. Výběrem jen dílčí sady jazyků lze uspořit místo na disku, je ale důležité vybrat všechny jazyky, které budou potřebovat klienti tohoto serveru WSUS. Chcete-li stahovat aktualizace pouze pro konkrétní jazyky, vyberte možnost Stahovat aktualizace pouze v těchto jazycích a vyberte jazyky, pro které chcete aktualizace. 2. Klikněte na tlačítko Další. Volba produktů aktualizací 1. Stránka Vybrat produkty umožňuje určit produkty, pro které chcete aktualizace. Můžete vybrat kategorie produktů (například Windows) nebo určité produkty (například Windows Server 2008). Výběrem kategorie produktů vyberete všechny produkty v příslušné kategorii. 2. Klikněte na tlačítko Další. 14

15 Volba klasifikací aktualizací 1. Stránka Vybrat klasifikace umožňuje určit klasifikace aktualizací, které chcete získávat. Vyberte všechny klasifikace nebo dílčí sadu. 2. Klikněte na tlačítko Další. Konfigurace plánu synchronizace 1. Na stránce Nastavit plán synchronizace můžete zvolit, zda chcete provést synchronizaci ručně nebo automaticky. Pokud vyberete možnost Synchronizovat ručně, budete muset spustit proces synchronizace z konzoly pro správu služby WSUS. Pokud vyberete možnost Synchronizovat automaticky, bude se server WSUS synchronizovat v nastavených intervalech. Nastavte čas První synchronizace a určete Počet synchronizací za den, které má tento server provést. Pokud například určíte, že za den mají proběhnout čtyři synchronizace se začátkem ve 3:00, dojde k synchronizaci ve 3:00, 9:00, 15:00 a 21: Klikněte na tlačítko Další. 3. Konzolu pro správu služby WSUS lze spustit tím, že na závěrečné stránce ponecháte zaškrtnuté políčko Spustit modul snap-in Správa služby Windows Server Update Services. První synchronizaci lze spustit tím, že ponecháte zaškrtnuté políčko Spustit počáteční synchronizaci. 4. Klikněte na tlačítko Dokončit. Důležité informace Změny konfigurace provedené během synchronizace serveru nelze uložit. Počkejte na dokončení synchronizace a poté proveďte změny. Použití konzoly pro správu služby WSUS Následující postupy vysvětlují způsob provedení kroků konfigurace pomocí konzoly pro správu služby WSUS. Výběr produktů a klasifikací aktualizací 1. V panelu Možnosti klikněte na položku Produkty a klasifikace. Zobrazí se dialogové okno s kartami Produkty a Klasifikace. 2. Na kartě Produkty vyberte kategorii produktů nebo určité produkty, pro které má tento server získávat aktualizace, případně vyberte možnost Všechny produkty. 3. Na kartě Klasifikace vyberte požadované klasifikace aktualizací, případně vyberte možnost Všechny klasifikace. 4. Vybrané možnosti uložíte kliknutím na tlačítko OK. 15

16 Výběr souborů a jazyků aktualizací 1. V panelu Možnosti klikněte na tlačítko Jazyky a soubory aktualizací. Zobrazí se dialogové okno s kartami Soubory aktualizací a Jazyky aktualizací. 2. Na kartě Soubory aktualizací můžete vybrat, zda se mají Ukládat soubory aktualizací místně na tomto serveru, nebo zda je mají všechny klientské počítače instalovat ze služby Microsoft Update. Pokud se rozhodnete ukládat soubory aktualizací na tomto serveru, můžete se rozhodnout mezi stahováním pouze schválených aktualizací nebo stahováním souborů rychlé aktualizace. 3. Pokud jsou soubory aktualizací ukládány místně, vyberte na kartě Jazyky aktualizací možnost Stáhnout aktualizace pro všechny jazyky (výchozí nastavení) nebo možnost Stahovat aktualizace pouze v určených jazycích. Má-li server WSUS podřízené servery, budou tyto servery získávat aktualizace pouze v jazycích určených nadřízeným serverem. 4. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko OK. Postup synchronizace serveru WSUS 1. V panelu Možnosti klikněte na položku Plán synchronizace. 2. Na kartě Plán synchronizace můžete zvolit, zda chcete provést synchronizaci ručně nebo automaticky. Pokud vyberete možnost Synchronizovat ručně, budete muset spustit proces synchronizace z konzoly pro správu služby WSUS. Pokud vyberete možnost Synchronizovat automaticky, bude se server WSUS synchronizovat v nastavených intervalech. Nastavte čas První synchronizace a určete Počet synchronizací za den, které má tento server provést. Pokud například určíte, že za den mají proběhnout čtyři synchronizace se začátkem ve 3:00, dojde k synchronizaci ve 3:00, 9:00, 15:00 a 21: Vybrané možnosti uložíte kliknutím na tlačítko OK. 4. V navigačním podokně konzoly pro správu služby WSUS vyberte možnost Synchronizace. 5. Klikněte pravým tlačítkem myši nebo přejděte do podokna Akce na pravé straně a potom klikněte na příkaz Synchronizovat nyní. Není-li zobrazeno podokno Akce na pravé straně konzoly, klikněte na panelu nástrojů konzoly na položku Zobrazit, klikněte na příkaz Vlastní a zaškrtněte políčko Podokno Akce. 6. Po dokončení synchronizace klikněte na tlačítko Aktualizace na levém panelu. Zobrazíte tak seznam aktualizací. Další krok Krok 5: Konfigurace aktualizací klienta 16

17 Další zdroje informací Podrobný průvodce aktualizací Windows Server Update Services 3.0 SP2 Krok 5: Konfigurace aktualizací klienta Instalační program služby WSUS v aktualizaci Windows Server Update Services 3.0 (WSUS 3.0 SP2) automaticky konfiguruje službu ISS tak, aby distribuovala nejnovější verzi automatických aktualizací pro každý klientský počítač, který kontaktuje server WSUS. Nejvhodnější způsob konfigurace automatických aktualizací závisí na síťovém prostředí. V prostředí, které používá adresářovou službu Active Directory, je možné použít stávající objekt zásad skupiny (GPO) založený na doméně nebo vytvořit nový objekt GPO. V prostředí bez služby Active Directory použijte místní objekt zásad skupiny. V tomto kroku nakonfigurujete automatické aktualizace a poté nasměrujete klientské počítače na server WSUS. U následujících postupů se předpokládá, že ve vaší síti je spuštěna služba Active Directory. U těchto postupů se také předpokládá znalost zásad skupiny a jejich používání ke správě sítě. Další informace o zásadách skupiny naleznete na webu Group Policy Tech Center (tato stránka může být v angličtině). Krok 5 postupy V kroku 4 jste dokončili konfiguraci aktualizací, které chcete stáhnout. Tuto sadu postupů použijte ke konfiguraci automatických aktualizací pro klientské počítače. 1. Konfigurace automatických aktualizací v zásadách skupiny 2. Nasměrování klientského počítače na server WSUS 3. Ruční spuštění rozpoznávání serverem WSUS První dva postupy budou provedeny na vámi zvoleném objektu GPO založeném na doméně, třetí postup bude proveden v příkazovém řádku klientského počítače. Konfigurace automatických aktualizací 1. V konzole pro správu zásad skupiny (GPMC) přejděte na objekt GPO, na kterém chcete konfigurovat službu WSUS, a potom klikněte na možnost Upravit. 2. V konzole GPMC rozbalte položku Konfigurace počítače, rozbalte položku Šablony pro správu, rozbalte položku Součásti systému Windows a potom klikněte na položku Windows Update. 3. V podokně podrobností dvakrát klikněte na položku Konfigurace automatických aktualizací. 17

18 4. Klikněte na přepínač Povoleno a potom na jednu z následujících možností: Upozorňovat na stažení i instalaci. Tato možnost upozorňuje přihlášeného uživatele s pověřením správce před stažením a před instalací aktualizací. Automaticky stahovat, upozorňovat na instalaci. Tato možnost automaticky zahajuje stahování aktualizací a potom upozorní přihlášeného uživatele s pověřením správce před instalací aktualizací. Automaticky stahovat a plánovat instalaci. Tato možnost automaticky zahájí stahování aktualizací a poté nainstaluje aktualizace ve vámi zadaném dni a čase. Povolit místnímu správci změnit nastavení. Tato možnost umožní místním správcům používat automatické aktualizace v Ovládacích panelech k výběru možností konfigurace. Mohou si například vybrat vlastní plánovanou dobu instalace. Místní správci nemohou zakázat automatické aktualizace. 5. Klikněte na tlačítko OK. Nasměrování klientského počítače na server WSUS 1. V podokně podrobností Windows Update klikněte dvakrát na položku Určení umístění intranetového serveru služby Microsoft Update. 2. Klikněte na přepínač Povoleno a zadejte adresu HTTP URL stejného serveru WSUS do pole Nastavení intranetového serveru pro zjišťování aktualizací a do pole Nastavení intranetového serveru pro statistiku. Do obou polí zadejte například a potom klikněte na tlačítko OK. Poznámka Používáte-li místní objekt zásad skupiny ke směrování počítače na server WSUS, projeví se toto nastavení ihned a tento počítač po krátké době zobrazí v konzole pro správu služby WSUS. Tento proces je možné zrychlit ručním spuštěním cyklu rozpoznávání. Poté, co klientský počítač nastavíte, bude trvat několik minut, než se zobrazí na stránce Počítače v konzole pro správu služby WSUS. V případě klientských počítačů konfigurovaných pomocí objektu zásad skupiny založeného na doméně bude aktualizace zásad skupiny (tedy použití jakýchkoli nových nastavení zásad v klientském počítači) trvat asi 20 minut. Při výchozím nastavení se zásady skupiny aktualizují na pozadí každých 90 minut s náhodným posunem od 0 do 30 minut. Pokud chcete aktualizovat zásady skupiny dříve, můžete v klientském počítači přejít do příkazového řádku a zadat příkaz gpupdate /force. U klientských počítačů konfigurovaných pomocí místního objektu zásad skupiny se zásady skupiny použijí ihned a aktualizace bude trvat asi 20 minut. Pokud spustíte rozpoznávání ručně, nemusíte čekat 20 minut, než bude klientský počítač kontaktovat server WSUS. Ruční spuštění rozpoznávání serverem WSUS 1. V klientském počítači klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na příkaz Spustit. 18

19 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klikněte na tlačítko OK. 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz wuauclt.exe /detectnow. Tato možnost příkazového řádku dává pokyn automatickým aktualizacím, aby ihned kontaktovaly server WSUS. Další krok Krok 6: Konfigurace skupin počítačů Další zdroje informací Podrobný průvodce aktualizací Windows Server Update Services 3.0 SP2 Krok 6: Konfigurace skupin počítačů Skupiny počítačů jsou důležitou částí nasazení aktualizace Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Skupiny počítačů povolují testování aktualizací a směrování aktualizací na konkrétní počítače. Existují dvě výchozí skupiny počítačů: Všechny počítače a Nezařazené počítače. Ve výchozím nastavení přidá server WSUS každý klientský počítač, který jej poprvé kontaktuje, do obou těchto skupin. Ke správě aktualizací ve vaší společnosti můžete vytvořit tolik vlastních skupin počítačů, kolik potřebujete. Nejvhodnější je vytvořit alespoň jednu skupinu počítačů k otestování aktualizací před jejich nasazením do jiných počítačů ve vaší společnosti. Krok 6 postupy 1. Vytvoření testovací skupiny počítačů 2. Přesunutí alespoň jednoho počítače do testovací skupiny Vytvoření testovací skupiny 1. V konzole pro správu služby WSUS rozbalte položku Počítače a zvolte možnost Všechny počítače. 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Všechny počítače a potom klikněte na příkaz Přidat skupinu počítačů. 3. V dialogovém okně Přidat skupinu počítačů zadejte Název nové testovací skupiny a klikněte na tlačítko Přidat. V následujícím postupu přiřadíte klientský počítač do testovací skupiny. Testovací počítač je libovolný počítač se softwarem a hardwarem konzistentním s většinou klientských počítačů v síti, 19

20 kterému zatím nebyla přiřazena důležitá role. Jakmile budou testy úspěšné, můžete schválit aktualizace pro počítače ve skupinách dle vašeho výběru. Přiřazení počítače do testovací skupiny 1. V konzole pro správu služby WSUS klikněte na možnost Počítače. 2. Klikněte na skupinu počítače, který chcete přiřadit do testovací skupiny. 3. V seznamu počítačů vyberte počítač nebo počítače, které chcete přiřadit testovací skupině. 4. Pravým tlačítkem klikněte na možnost Změnit členství. 5. V dialogovém okně Nastavit členství ve skupině počítačů vyberte testovací skupinu, kterou jste dříve vytvořili, a potom klikněte na tlačítko OK. Chcete-li vytvořit co nejvíce dalších skupin počítačů potřebných ke správě aktualizací ve vaší síti, opakujte tyto dva postupy, tzn. vytvořte skupinu a potom jí přiřaďte počítač nebo počítače. Další krok Krok 7: Schválení a nasazení aktualizací služby WSUS Další zdroje informací Podrobný průvodce aktualizací Windows Server Update Services 3.0 SP2 Krok 7: Schválení a nasazení aktualizací služby WSUS V tomto kroku schválíte aktualizaci pro jakékoli počítače v testovací skupině pro aktualizaci Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Počítače v této skupině budou během následujících 24 hodin automaticky kontaktovat server WSUS, aby získaly tuto aktualizaci. Chcete-li zjistit, zda byly tyto aktualizace nasazeny do testovacích počítačů, můžete použít funkci vytváření zpráv služby WSUS. Jakmile budou tyto testy úspěšně dokončeny, můžete aktualizace schválit pro příslušné skupiny počítačů ve vaší společnosti. Krok 7 postupy Schválení a nasazení aktualizace Kontrola stavu aktualizace Schválení a nasazení aktualizace 1. V konzole pro správu služby WSUS klikněte na tlačítko Aktualizace. Souhrnné hlášení o 20

21 stavu aktualizace je zobrazeno pro Všechny aktualizace, Kritické aktualizace, Aktualizace zabezpečení a Aktualizace služby WSUS. 2. V části Všechny aktualizace klikněte na možnost Aktualizace vyžadované počítači. 3. V seznamu aktualizací vyberte aktualizace, které chcete schválit k instalaci v testovací skupině počítačů. Informace o vybrané aktualizaci jsou k dispozici v dolním podokně panelu Aktualizace. Chcete-li vybrat více po sobě jdoucích aktualizací, při kliknutí na aktualizace držte stisknutou klávesu SHIFT. Chcete-li vybrat více aktualizací, které nejdou po sobě, držte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé aktualizace. 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr a klikněte na příkaz Schválit. 5. V dialogovém okně Schválení aktualizací vyberte testovací skupinu a potom klikněte na šipku dolů. 6. Klikněte na možnost Schváleno k instalaci a potom klikněte na tlačítko OK. 7. Zobrazí se okno Průběh schvalování, které zobrazuje průběh úkolů ovlivňujících schválení aktualizace. Jakmile bude schválení dokončeno, klikněte na tlačítko Zavřít. Po 24 hodinách můžete použít funkci vytváření zpráv služby WSUS ke zjištění, zda byly tyto aktualizace nasazeny do počítačů testovací skupiny. Kontrola stavu aktualizace 1. V navigačním podokně konzoly pro správu služby WSUS klikněte na položku Hlášení. 2. Na stránce Hlášení klikněte na hlášení Souhrnné hlášení o stavu aktualizace. Zobrazí se okno Hlášení o aktualizacích. 3. Chcete-li filtrovat seznam aktualizací, vyberte kritéria, která chcete použít (například Zahrnout aktualizace do těchto klasifikací), a potom klikněte na tlačítko Spustit hlášení na panelu nástrojů okna. 4. Zobrazí se podokno Hlášení o aktualizacích. Stav jednotlivých aktualizací můžete zkontrolovat výběrem dané aktualizace v levé části podokna. Poslední část podokna hlášení zobrazuje souhrn stavu dané aktualizace. 5. Toto hlášení můžete uložit nebo vytisknout kliknutím na příslušnou ikonu na panelu nástrojů. 6. Jakmile aktualizace otestujete, můžete je schválit k instalaci v příslušných skupinách počítačů ve vaší společnosti. Další zdroje informací Podrobný průvodce aktualizací Windows Server Update Services 3.0 SP2 Další informace o použití aktualizace WSUS 3.0 SP2 naleznete v tématech: Příručka pro nasazení služby WSUS na adrese (stránka může být v angličtině) 21

22 Provozní příručka služby WSUS na adrese (stránka může být v angličtině) 22

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Sestavení souboru žádosti o certifikát ve Windows 7... 4 Přidání modulu snap-in

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

První přihlášení k Office 365

První přihlášení k Office 365 První přihlášení k Office 365 Na webové stránce https://outlook.office365.com se přihlaste pomocí své emailové adresy (uživatelské jméno) a přiděleného hesla pro první přihlášení. Ihned po přihlášení budete

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor IceWarp Outlook konektor 4 umožňuje synchronizovat informace mezi IceWarp serverem a klientskou aplikací Outlook. Konektor přináší: Vysokou stabilitu a nízké

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nežli začnete číst tento návod, měli byste znát své přihlašovací jméno a heslo pro síť Eduroam. Tyto informace Vám poskytne Výpočetní

Více

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Vítejte Vítejte S nástrojem TomTom ecoplus Update Tool můžete aktualizovat software zařízení TomTom ecoplus pomocí zařízení TomTom LINK 3xx/510 a síťového adaptéru ecoplus. Předpoklady

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta.

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. MS Exchange informace pro uživatele Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. Tento dokument popisuje základní

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Návod pro Windows XP-OLD

Návod pro Windows XP-OLD Návod pro Windows XP-OLD Návod pro Windows XP Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows XP SP2 v české verzi pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Nefunkční podpis certifikátem

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Nefunkční podpis certifikátem Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Nefunkční podpis certifikátem Obsah... 1 1. Zjištění nastavení prohlížeče... 3 2. Reinstalace Java... 3 3. Další možnosti... 3 4. Nastavení prohlížeče Ms IE

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows Server Update Services 3.0

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Autoři: František Hůlka, duben 2006 (popis služby WSUS 2.0) Jan Krontorád, červen 2008, (úprava textu

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 2000

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 2000 Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 2000 Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Všechny virtuální servery jsou částečně předkonfigurovány. V provozu je služba Active Directory Domain Controller, díky které jsou vytvořena doména ITAcademy a subdomény SW.ITAcademy

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Lotus Notes. VC/VSE Michal Šebek

Lotus Notes. VC/VSE Michal Šebek Lotus Notes VC/VSE Michal Šebek 22.07.2004 Obsah 1 Nová instalace Lotus Notes 1 1.1 Potřebné soubory k Lotus Notes 6.5..................... 1 1.2 Instalce klienta Lotus Notes......................... 2

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více