Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku"

Transkript

1 Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ Bohdíkov Tel: Fax: Suché a zdravé domy

2 Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk ta ka edá struktura ks / paleta / ks Spotfieba: 2,44 ks / m 2 ãerná m 2 / paleta / 2 m ãervená rustikální ãervená zelená h n d á m o d r á Hfiebenáã kulat mal edá struktura / krabice / ks Spotfieba: 2,63 ks / m ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Hfiebenáã kulat mal 3 modul edá struktura / krabice 42 2 / ks Spotfieba: 0,88 ks / m ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Hfiebenáã kulat velk edá struktura / krabice / ks Spotfieba: 2,63 ks / m ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Hfiebenáã kulat velk 3 modul edá struktura / krabice / ks Spotfieba: 0,88 ks / m ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Ukonãení hfiebenáãe malé edá struktura / krabice 9 6 / ks ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Ukonãení hfiebenáãe edá struktura / krabice 8 1 / ks ploché malé ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Ukonãení hfiebenáãe kulaté velké edá struktura / krabice 275 / ks ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá

3 Isola Powertekk Nordic Ukonãení hfiebenáãe edá struktura / krabice 8 5 / ks ploché velké ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Úhlov hfiebenáã edá struktura / krabice / ks Spotfieba: 0,87 ks / m ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Ukonãovací li ta pravá /levá edá struktura / / krabice / ks Spotfieba: 0,9 ks / m ãerná / ãervená / rustikální ãervená / zelená / modrá / hnûdá / Krajová ta ka pravá /levá edá struktura / / krabice / ks Spotfieba: 2,71 ks / m ãerná / ãervená / rustikální ãervená / zelená / modrá / hnûdá / Lemování boãních stûn pravé /levé edá struktura / / krabice / ks Spotfieba: 0,9 ks / m ãerná / ãervená / rustikální ãervená / zelená / modrá / hnûdá / ,5 Okapní plech edá struktura / krabice 20 4 / ks Spotfieba: 0,83 ks / m ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá ÚÏlabí (Plastisol) edá struktura / krabice / ks Spotfieba: 0,87 ks / m ãerná ãervená zelená modrá hnûdá ÚÏlabí s posypem edá struktura / krabice / ks Spotfieba: 0,87 ks / m ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá

4 Isola Powertekk Nordic Tûsnicí li ta edá struktura / krabice / ks ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Plech s posypem edá struktura / krabice 277 / ks ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Základová ta ka edá struktura / krabice 86 2 / ks ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá âelní stûnová li ta edá struktura / krabice / ks Spotfieba: 0,83 ks / m ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá ,5 450 Ta ka s prostupem edá struktura / krabice / ks ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Y hfiebenáã edá struktura / krabice / ks 80 ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Y hfiebenáã edá struktura / krabice / ks 60 ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá Stfie ní vûtrák 75 edá struktura / krabice / ks ãerná ãervená rustikální ãervená zelená modrá hnûdá

5 Isola Powertekk Nordic Vûtrák pro zdravotní edá struktura / krabice / ks techniku âerná âervená Rustikální ãervená Zelená Modrá Hnûdá Odvûtrávaã par edá struktura / / krabice / ks / âerná / âervená / Rustikální ãervená / Zelená / Modrá / Hnûdá / Vûtrací hfiebenov pás âerná / krabice / rl âervená Stfie ní ta ka prûhledná / krabice 67 1 / ks 2 modul Isoflex P x 300 edá struktura / krabice 46 5 / ks âerná âervená Rustikální ãervená Zelená Modrá Hnûdá Opravná sada edá struktura / krabice / ks âerná âervená Rustikální ãervená Zelená Modrá Hnûdá V lezové okno edá struktura / krabice / ks pravé a levé âerná otvírání âervená otvor pro v lez Rustikální ãervená x 550 Zelená Modrá Hnûdá

6 Isola Powertekk CC Isola Powertekk ta ka antracitová ãerná ks/palet a 1 4 3, 8 5 /ks Spotfieba: 2,44 ks/m 2 ãerná m 2 /paleta 3 51 /m 2 ãervená zelená modrá hnûdá Hfiebenáã kulat mal antracitová ãerná /krabice 1 0 0/ks Spotfieba: 2,63 ks/m ãerná ãervená zelená modrá hnûdá Hfiebenáã kulat velk antracitová ãerná /krabice 11 5/ks Spotfieba: 2,63 ks/m ãerná ãervená zelená modrá hnûdá Ukonãení hfiebenáãe ploché malé antracitová ãerná /krabice 60/ks ãerná ãervená zelená modrá hnûdá Ukonãení hfiebenáãe ploché velké antracitová ãerná /krabice 6 6/ks ãerná ãervená zelená modrá hnûdá Úhlov hfiebenáã antracitová ãerná /krabice 2 1 1/ks Spotfieba: 0,87 ks/m ãerná ãervená zelená modrá hnûdá Ukonãovací li ta pravá/levá antracitová ãerná / /krabice 1 9 9/ks 115 Spotfieba: 0,9 ks/m ãerná / ãervená / zelená / modrá / hnûdá / Krajová ta ka pravá/levá antracitová ãerná / /krabice 1 9 3/ks Spotfieba: 2,71 ks/m ãerná / ãervená / zelená / modrá / hnûdá / Lemování boãních stûn pravé/levé antracitová ãerná / /krabice 1 9 9/ks Spotfieba: 0,9 ks/m ãerná / ãervená / zelená / modrá / hnûdá / ,

7 Isola Powertekk CC Okapní plech antracitová ãerná /krabice 15 4/ks Spotfieba: 0,83 ks/m ãerná ãervená zelená modrá hnûdá ÚÏlabí antracitová ãerná /krabice 217/ks Spotfieba: 0,87 ks/m ãerná ãervená zelená modrá hnûdá Rovn plech antracitová ãerná /krabice 2 1 7/ks ãerná ãervená zelená modrá hnûdá Základová ta ka antracitová ãerná /krabice 64 7/ks ãerná ãervená zelená modrá hnûdá Stfie ní ta ka prûhledná /krabice 675/ks 3 modul Stfie ní vûtrák 75 antracitová ãerná /krabice 530/ks Ploch vûtrák ãerná s vûtracím otvorem ãervená cm 2 zelená modrá hnûdá Univent 200 antracitová ãerná /krabice 9 8 0/ks Kombinovan vûtrák ãerná s vûtracím otvorem 200 cm 2 ãervená ( napojení 160, 150,, zelená , 110, 100) modrá hnûdá Opravná sada antracitová ãerná /krabice 1 5 8/krabice ãerná ãervená zelená modrá hnûdá Isoflex P x 300 mm ãerná /krabice 240/ks ãervená hnûdá

8 Isola Powertekk Nordic + CC TOP m 2 /rl 44/m 2 Paropropustná pojistná izolace rouby 4,2 x 35 mm ãerná / krabice / krabice ãervená Hfieb 3,0 x 50 mm ãerná / krabice / krabice ãervená Hfieb páskovan 2,7 x 50 mm ãerná / coil 400 / coil ãervená Isoflex ãerná / krabice 950 / rl 0,30 x 5 m ãervená hnûdá Stfie ní Ïebfiík, 3 stupnû ãerná / krabice 710 / ks ãervená Stfie ní Ïebfiík, 2 stupnû ãerná / krabice 410 / ks ãervená Instalaãní balíãek pro stfie ní Ïebfiík ãerná / krabice 490 / ks vodící li ta, 2 ks ãervená pfiipevàovací li ta, 2 ks podpûrná li ta, 1 ks kompletní sada roubû DrÏák pro snûhovou ãerná / krabice 190 / ks zábranu ãervená Snûhová zábrana 1,2 m ãerná / krabice 98 / ks ãervená Lávka ãerná / krabice 1070 / ks vãetnû instalaãního balíãku 260 x 825 mm, ãervená moïno pouïít pro v echny sklony stfiech

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017 www.plechovestrechy.cz STŘEŠNÍ KRYTINY Z PLECHU MAXIDEK - velkoformátová plechová krytina jedn. cena za jedn. bez DPH cena za jedn. s DPH Profilovaná

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

kapitola 11 - systémy podlahového vytápění

kapitola 11 - systémy podlahového vytápění kapitola systémy podlahového vytápění 201 Systém CLASSIC podlahová lišta okrajový dilatační lem podlaha betonová vrstva s aditivem kovové pletivo (kari síť) trubka COBRAPEX izolační deska PE fólie podlahová

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Ruč ní nář adí. VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pouze u našeho DisTRiBuTORa 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena. 480 x 360 x 185 2.60kg -2650K 11091.

Ruč ní nář adí. VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pouze u našeho DisTRiBuTORa 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena. 480 x 360 x 185 2.60kg -2650K 11091. skupina 593 kufry na nář adí Kufr hliníkový profesionální Robustní nárazuvzdorný kufr se zesílenými hranami a panty. Dva panely s pružnými poutky pro upevnění nářadí na pevných závěsech. Dvě nastavitelné

Více

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Ceník GIACOMINI platný od 1.1.2014

Ceník GIACOMINI platný od 1.1.2014 KÓD TYP ROZMĚR NÁZEV Poznámka bez DPH včetně DPH skup 310Y004 310 15x15 GIACOSUN - spojka pro měděné trubky 77,00 93,17 a 310Y006 310 22x22 GIACOSUN - spojka pro měděné trubky 128,00 154,88 a 310Y007 310

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více