INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002"

Transkript

1 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ICN Správní rada Dozorčí rada Výkonný ředitel Civilní služba Sekretariát Ekonom INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ PROGRAM NADACE R. BOSCHE AGENTURNÍ SERVIS Vedoucí Koordinátor Externí spolupracovníci Informační pracovník Informační pracovník Informační pracovník AIC Manažer GRANTIS Asistent Redaktor GRANTIS Externí spolupracovníci VZDĚLÁVACÍ ODDĚLENÍ Vedoucí Asistent Externí spolupracovníci Externí účetní firma Nezávislý auditor Správce sítě

3 OBSAH Obsah VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Informačního centra neziskových organizací (ICN), o. p. s. za rok I přes neblahé události, kterými byly srpnové povodně, to pro ICN byl rok, který lze hodnotit jako pozitivní. Významnou změnou bylo stěhování do nových prostor na Malém náměstí v Praze 1. ICN tak má v současné době k dispozici lépe vyhovující prostory za výhodnějších podmínek. Hlavním cílem celého týmu ICN byla i v roce 2002 spokojenost uživatelů služeb. V průběhu roku všichni zaměstnanci a externí spolupracovníci ICN intenzivně pracovali na zkvalitňování služeb, které jsou stále více využívaným a vyhledávaným produktem. Vstup do Evropské unie se rychle blíží a pokud budou chtít neziskové organizace fungovat i nadále, budou potřebovat aktuální a dostatečné informace a kvalitní vzdělávání. Celý neziskový sektor bude čelit dalším změnám, které postupně vyostří již tak nestabilní prostředí, ve kterém se neziskové organizace v České republice nacházejí. Přežijí jen dobře připravené a fungující neziskovky. V ICN se na tuto situaci již delší dobu připravujeme a věříme, že budeme všem zájemcům schopni poskytnout takové služby, které jim budou užitečné pro jejich další rozvoj. ICN neposkytuje služby jen neziskovým organizacím. Mezi našimi odběrateli jsou i pracovníci podnikatelské sféry, úřadů a médií. Pro všechny jmenované ICN připravuje nové služby, jejichž cílem je usnadnění kontaktu s neziskovými organizacemi. Na závěr mi dovolte poděkovat našim spolupracovníkům, partnerům a dárcům, bez kterých by se činnost ICN neobešla. CO JE ICN 02 Servisní centrum neziskového sektoru INFORMACE Z ICN 03 To co potřebujete k profesionální práci naleznete na HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V NEZISKOVCE? 04 Burza práce vám pomůže POTŘEBUJETE RADY ČI KONZULTACE? 04 Kontaktujte nás a více informací se dozvíte v knihovně ICN JAKÝ VÝZNAM MÁ KNIHOVNA ICN? 05 Unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě CO JE KLUB ICN? 06 Komplexní informační, vzdělávací a poradenské služby pro neziskové organizace ČASOPIS GRANTIS 07 Granty, rady, aktuální témata SPOLUPRÁCE S REGIONY část Proč a jak spolupracuje ICN s veřejnými knihovnami SPOLUPRÁCE S REGIONY část Proč a jak spolupracuje ICN s Asociací neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky SPOLUPRÁCE S REGIONY část Projekt Zpřístupnění informací o neziskovém sektoru v regionech ČR prostřednictvím internetového portálu Neziskovky.cz VZDĚLÁVÁNÍ S ICN 12 Jistá investice do budoucnosti 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 14 Téma roku: Dobrovolnictví POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ 16 Administrace grantových a dotačních programů FINANČNÍ ZPRÁVA 18 Přeji Vám všem hodně síly, nadšení, financí a úspěchů. Ing. Marek Šedivý Výkonný ředitel ICN, o. p. s. ICN 2002 // 01

4 Informace o organizaci CO JE ICN Servisní centrum neziskového sektoru ICN Informační centrum neziskových organizací, obecně prospěšná společnost (dále jen ICN), bylo založeno v roce 1993, aby sloužilo a pomáhalo v práci všem, kteří se rozhodli přispět k vytvoření fungující občanské společnosti tím, čím mohou někdo svými penězi, jiný svými znalostmi, další svým volným časem nebo svou každodenní prací. POSLÁNÍ ICN ICN podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. HLAVNÍ CÍLE ICN: ~ profesionalizace činnosti neziskových organizací ~ rozvoj a prohlubování regionální a zahraniční spolupráce neziskových organizací vzájemně i mezi jednotlivými sektory ~ osvěta a informování odborné i laické veřejnosti o neziskovém sektoru ~ napomáhání k finanční stabilitě neziskových organizací ZAMĚSTNANCI Barbora Bauerová informační pracovnice Tomáš Hrdina civilní služba Barbora Hrdličková koordinátorka projektů, ekonomka Karel Kmoch vedoucí vzdělávacího oddělení Miroslav Konečný informační pracovník Jana Popovičová manažerka časopisu GRANTIS Lucie Prachčevová vedoucí sekretariátu Kristina Rasmussenová asistentka vzdělávacího oddělení Marek Šedivý výkonný ředitel Dagmar Ševčíková koordinátorka programu Nadace Roberta Bosche Josef Šplíchal informační pracovník Marek Tatara civilní služba Jana Zahradníčková vedoucí informačního oddělení EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI David Dvořák správce sítě Martin Kvítek redaktor časopisu GRANTIS Miriam Vránová redaktorka časopisu GRANTIS SPRÁVNÍ RADA Irena Brichta členka Vladimír Lich člen Alexander Papánek člen Petr Pirochta člen Charlotte Sommer předsedkyně Jolana Turnerová členka DOZORČÍ RADA Richard Medek Tomáš Sokol Karel Winkelbauer PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU DÁRCI A SPONZOŘI CP Online, Charles Stewart Mott Foundation, Market Vision, McCann-Erickson Prague, Městský úřad Praha 1, Microsoft, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Nadace Civilia, Nadace ICN, Nadace Mariastar Humanity, Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Nadace Roberta Bosche, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, Newton IT, Nadace Open Society Fund Praha, QandA, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Vzdělávací nadace Jana Husa SPOLUPRACOVNÍCI Lektoři, konzultanti a poradci Petr Babouček, Aleš Bednařík, Roman Branberger, Finlay Craig, František Čálek, Lenka Deverová, Martin Elger, Jan Hloušek, Miloslav Hnátek, Kateřina Jurigová, Radek Kolář, Olga Konečná, Zdeňka Konečná, Romana Křížová, Františka Kulhánková, Jana Ledvinová, Olga Medlíková, Lukáš Novák, Miroslava Nováková, Blažena Petrlíková, Marek Piech, Peter Robl, Daniel Roučka, Martin Souček, Alena Strunová, Hana Vosmíková Dobrovolníci Zdeněk Borýsek, Karel Eliáš, Miroslav Konečný, Zdeňka Ornsteinová, Dušan Slepička, Tereza Žohová Další spolupracující organizace a jednotlivci, bez kterých by se ICN neobešlo Český rozhlas, Česká televize, IDOR, Nadace Roberta Bosche, Nadace Stefana Batoryho, Nadační fond Kapka naděje, Zuzana Ježková, Spiralis, Tiskárna Tobola, Simeona Zikmundová a další, kteří jsou uvedeni v textu výroční zprávy. Malé nám Praha 1 telefon: fax: // ICN 2002

5 INFORMACE Z ICN To co potřebujete k profesionální práci naleznete na Josef Šplíchal Informační služby V ICN nabízíme ucelenou kolekci informací potřebných k profesionální práci nejen neziskovek. KVALITNÍ INFORMACE ŠITÉ NA MÍRU VYUŽIJÍ: 1. NEZISKOVÉ ORGANIZACE ~ k posílení dlouhodobé finanční stability organizace ~ k profesionálnímu fungování ~ ke zvýšení konkurenceschopnosti ~ ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců 2. PRACOVNÍCI STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY ~ ke kvalitní komunikaci s neziskovými organizacemi ~ k lepší informovanosti o neziskových organizacích ~ ke zveřejňování vypsaných dotací a grantů ~ k vyhledávání partnerů pro společné projekty ~ ke zvyšování kvalifikace v oblasti neziskového sektoru 3. NOVINÁŘI A PRACOVNÍCI MÉDIÍ ~ k informovanosti o dění v neziskovém sektoru ~ k vyhledávání nových námětů na články a reportáže 4. PODNIKATELÉ A KOMERČNÍ SUBJEKTY ~ k vytipování seriózní neziskovky za účelem finanční nebo materiální podpory ~ k informovanosti o spolehlivosti jednotlivých neziskových organizací ~ k informování o svých sponzorských aktivitách ~ k vyhledávání partnerů pro společné projekty ~ ke kvalitní komunikaci s neziskovými organizacemi 5.STUDENTI ~ k získávání informací nezbytných k odbornému studiu ~ k získávání kontaktů pro absolvování odborných praxí nebo dobrovolné služby ~ k nalezení možných zahraničních studijních pobytů a stáží včetně stipendií ~ k navázání kontaktů s odbornými konzultanty diplomových prací 6. VEŘEJNOST ~ k informovanosti o významu a práci neziskových organizací ~ k vytipování seriózní neziskovky za účelem finanční nebo materiální podpory ~ k informovanosti o spolehlivosti jednotlivých neziskových organizací V ČEM JSOU NEZISKOVKY.CZ VÝJIMEČNÉ? ~ ucelený soubor informací ~ denně aktualizované zpravodajství z regionů ČR ~ informace o aktivitách neziskových organizací ~ unikátní databáze ~ aktuální informace z legislativní a účetní oblasti ~ Informace na stránkách Neziskovky.cz jsou členěny do logických tematických celků. Na počátku roku 2002 se průměrný počet denních přístupů pohyboval okolo 100, na konci roku dosahoval necelých 300. KDE A JAK NALÉZT FINANČNÍ ZDROJE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE GRANTOVÝ KALENDÁŘ ~ Obsahuje základní informace o vyhlášených uzávěrkách grantových řízení. Údaje jsou řazené podle data uzávěrek. Obsahuje informace o evropských grantech, grantech vyhlášených českými ministerstvy, krajskými a obecními úřady, nadacemi a nadačními fondy a ambasádami. ~ Grantový kalendář je poštou rozesílán neziskovým organizacím, které jsou odkázané pouze na tištěné materiály. ~ Grantový kalendář je denně aktualizován. ~ V roce 2002 bylo v Grantovém kalendáři zveřejněno 391 údajů o grantech, o 231 údajů více než v roce 2001, což činí nárůst o 144 %. ~ Grantový kalendář byl v pravidelných intervalech rozesílán 1200 zájemcům, nárůst oproti roku 2001 je o 680 odběratelů, tedy o 130 %. DATABÁZE FINANČNÍCH ZDROJŮ (DBFZ) Nový informační produkt ICN, který byl za rok 2002 nominován na cenu PROROK (projekt roku). ~ DBFZ umožňuje získávat efektivně informace o grantových programech. ~ Informace o grantech lze vyhledávat podle různých kritérií. ~ DBFZ nabízí možnost grantujícím organizacím (nadace a nadační fondy, ministerstva, krajské a městské úřady, zahraniční nadace, velvyslanectví, dárci ze zahraničí, potenciální dárci nebo sponzoři) získat zavedený a využívaný prostor ke zveřejňování své grantové politiky. ~ Na konci roku 2002 obsahovala DBFZ 600 uzávěrek a údaje o 450 programech. ~ Denně navštíví DBFZ průměrně 50 uživatelů. Databázi neziskových organizací v ČR v roce 2002 podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Charles Stewart Mott Foundation. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. ICN 2002 // 03

6 Informační služby HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V NEZISKOVCE? Burza práce vám pomůže Josef Šplíchal Burza pracovních příležitostí je zveřejněna na webových stránkách Neziskovky.cz, je pravidelnou součástí Informačního servisu Klubu ICN, časopisu GRANTIS a je také k nahlédnutí přímo v ICN. ~ Nejobsáhlejší zdroj nabídky a poptávky práce v neziskovém sektoru, včetně dobrovolné práce. ~ Burzu práce využívají neziskové organizace a zájemci o práci v neziskovém sektoru. ~ Burza má celorepublikovou působnost a je pravidelně aktualizována. ~ Inzeráty jsou uveřejňovány zdarma. V roce 2002 bylo v Burze práce uveřejněno 308 inzerátů oproti 240 v roce 2001, což činí nárůst o 28 %. POTŘEBUJETE RADY ČI KONZULTACE? Kontaktujte nás a více informací se dozvíte v knihovně ICN Josef Šplíchal ICN zprostředkovává profesionální konzultace s odborníky na právo, účetnictví, daňové a projektové poradenství neziskových organizací. POTŘEBUJETE RADY NEBO KONZULTACE? ICN jako jediná organizace poskytuje speciální poradenství zahrnující všechny oblasti důležité pro profesionální rozvoj neziskových organizací. Konzultace jsou poskytovány neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, pracovníkům státní správy a samosprávy, studentům a veřejnosti. Odborné poradenství poskytují jak pracovníci ICN, tak externí specialisté na jednotlivá témata. ICN ZPROSTŘEDKOVÁVÁ ODBORNÉ KONZULTACE V OBLASTECH: ~ právo (pracovněprávní vztahy, vznik a zánik neziskových organizací, statut a řád organizace, ) ~ daně ~ účetnictví (účtování v neziskových organizacích, vyúčtovávání dotací, ) ~ psaní projektů (projekty, žádosti o grant a dotace, ) ~ finanční zdroje pro neziskové organizace ~ neziskový sektor v ČR (obecné informace, základní statistiky, ) ~ spolupráce podnikatelského a neziskového sektoru (možnosti grantování, grantová a výběrová řízení, ) V roce 2002 se uskutečnilo 92 konzultací s externími odborníky a 194 konzultací zajištěných pracovníky ICN. Největší zájem byl o konzultace z právní oblasti a poradenství k finančním zdrojům pro neziskové organizace. Ve srovnání s rokem 2001 klesl počet konzultací o 46 %. Důvodem je spuštění webových stránek Neziskovky.cz, kde jsou k dispozici informace z oblasti legislativy, účetnictví atd. HLEDÁTE KONTAKTY Databázi neziskových organizací (DBNO) provozuje ICN od roku Od roku 2001 smluvně spolupracuje s Ministerstvem financí ČR na výměně dat mezi DBNO a informačním systémem CEDR III Centrální evidencí dotací z rozpočtu. ~ Největší a nejpoužívanější databáze neziskových organizací v ČR. ~ DBNO obsahuje aktuální a komplexní informace o neziskových organizacích v ČR. ~ DBNO je bezplatně přístupný informační zdroj o neziskových organizacích v ČR. ~ Databáze nabízí možnost přímé bezplatné registrace všem typům neziskovek. ~ V DBNO je možné vyhledávání fulltextem. ~ Databáze zahrnuje všechny obory, ve kterých neziskové organizace aktivně působí. ~ DBNO zprostředkovává informace o neziskovkách dalším cílovým skupinám: dárcům, sponzorům, partnerům, novinářům, pracovníkům úřadů státní správy a samosprávy atd. ~ Koncem roku 2002 obsahovala DBNO 2700 záznamů, od roku 2001 se jejich počet zvýšil o 208, tzn. nárůst o 8 %. ~ Celkem bylo zaznamenáno 691 aktualizací. Databázi finančních zdrojů v roce 2002 podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Nadace Open Society Fund Praha. DATABÁZE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 04 // ICN 2002

7 Informační služby JAKÝ VÝZNAM MÁ KNIHOVNA ICN? Unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě Josef Šplíchal Knihovna ICN je jedinou profesionálně budovanou knihovnou v České republice, která pokrývá všechny obory činnosti neziskových organizací. ~ Knihovnu ICN využívají pracovníci neziskových organizací, studenti, lektoři a konzultanti specializující se na obory neziskového sektoru, členové správních rad, členové statutárních orgánů neziskových organizací, státní úředníci, zájemci o neziskový sektor z řad veřejnosti atd. ~ Fond je katalogizován systémem Clavius, který umožňuje vyhledávání titulů přímo z Internetu. ~ Knihovna ICN slouží jako archiv vybraných výročních zpráv neziskových organizací z ČR i ze zahraničí. ~ Knihovna ICN funguje zároveň jako studovna, k dispozici je PC s možností připojení k Internetu. ~ Knihovna ICN je jediná knihovna v ČR, která obsahuje ucelenou kolekci literatury, zaměřenou na všechny obory týkající se neziskového sektoru. Na konci roku 2002 bylo v knihovně evidováno 3140 svazků knih, 2250 brožur a 135 titulů periodik. Knihovnu navštívilo 339 uživatelů, počet absenčních výpůjček byl 328, počet prezenčních výpůjček byl 812 publikací. Přírůstek počtu svazků knih oproti roku 2001 činil 3,5 %. Knihovnu ICN v roce 2002 finančně podpořila Městská část Praha 1. HLEDÁTE AKCE NEZISKOVEK ~ Přehled akcí pořádaných neziskovými organizacemi ve všech regionech ČR. ~ V kalendáři lze aktivně vyhledávat a filtrovat data podle zadaných podmínek. ~ Kalendář je využíván veřejností a pracovníky médií. Zvýšenou návštěvnost zaznamenáváme v době PR kampaně 30 dní pro neziskový sektor. ~ Kalendář má celorepublikovou působnost. ~ Neziskové organizace mohou své akce samy zdarma registrovat. V roce 2002 bylo zaregistrováno 920 akcí, v předešlém roce (2001) bylo od srpna (kdy byl Kalendář akcí spuštěn) do prosince zařazeno do kalendáře 252 akcí. Kalendář akcí v roce 2002 finančně podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Charles Stewart Mott Foundation. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. KALENDÁŘ AKCÍ ICN 2002 // 05

8 Informační služby CO JE KLUB ICN? Komplexní informační, vzdělávací a poradenské služby pro neziskové organizace Jana Zahradníčková Klub ICN je určen pro všechny, kteří mají zájem pravidelně získávat aktuální informace z neziskového sektoru. KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM KLUBU ICN? Členství v klubu není omezeno, členem se může stát každý, kdo má zájem o dění v neziskovém sektoru. Klub ICN je otevřený neziskovým organizacím, veřejné správě, studentům, firmám podporujícím neziskový sektor, jednotlivcům. Klub ICN je určen neziskovým organizacím, které nemají přístup k elektronické verzi Informačního servisu. Informační servis je jim zasílán poštou. PROČ SE STÁT ČLENEM KLUBU ICN? Členové klubu dostávají pravidelný Informační servis, v němž mají k dispozici nejaktuálnější informace z ICN a z ostatních neziskových organizací Výhody členství v Klubu ICN: ~ Slevy na semináře ICN. ~ Slevy na odborné konzultace, na konzultace o finančních zdrojích, na registrační poplatky konferencí a dalších akcí organizovaných ICN. ~ Slevy na publikace vydané ICN. ~ Slevy na inzerci v časopise GRANTIS. ~ Sleva ve výši 40 % na vystavení průkazu do knihovny ICN. ~ Možnost šířit informace prostřednictvím informační sítě ICN. ~ Přístup k aktuálním informacím z neziskového sektoru zařazením do rozesílek ICN. V roce 2002 měl Klub ICN 370 členů. Ve srovnání s rokem 2001 jsme zaznamenali nárůst o 12 %. Bylo rozesláno 3927 Informačních servisů neziskovým organizacím v celé ČR, ve kterých bylo zařazeno informačních materiálů. Klub ICN je určen všem neziskovým organizacím bez ohledu na region či obor, ve kterém působí. Služby Klubu ICN jsou užitečné pro všechny, kteří mají zájem o dění v neziskovém sektoru. SLUŽBY PRO ČLENY KLUBU ICN ~ Informační servis ICN měsíční informační rozesílka členům Klubu ICN s burzou práce, grantovým kalendářem, kalendářem akcí a jinými aktuálními informacemi z neziskového sektoru. ~ GRANTIS Měsíčník pro neziskový sektor ~ Sleva ve výši 10 % na semináře ICN, na odborné konzultace, na konzultace o finančních zdrojích, na registrační poplatky konferencí a dalších akcí organizovaných ICN, na publikace vydané ICN, na inzerci v časopise GRANTIS ~ Sleva 40 % na vystavení průkazu do Knihovny ICN ~ Možnost šířit informace prostřednictvím informační sítě ICN ~ Přístup k aktuálním informacím z neziskového sektoru zařazením do rozesílek ICN (důležitá oznámení, pozvánky, atd.) ~ Přístup k pravidelně aktualizovaným informacím o finančních zdrojích ELEKTRO- NICKÁ VERZE KLUBU Členové nové elektronické verze Klubu ICN získávají stejné výhody jako členové klasického Klubu, pouze Informační servis Klubu ICN je rozesílán jen v elektronické formě em a přístupný na webových stránkách ICN. Časopis GRANTIS a vybrané publikace, které nemohou být převedeny do elektronické formy jsou zasílány nadále poštou. Výhodou členství je výrazně nižší cena (z důvodu ušetřených nákladů za rozesílku) a větší flexibilita. Členům elektronické verze Klubu mohou být zasílány informace ve větším množství a častěji než prostřednictvím klasické pošty. Chceme touto novou verzí vyjít vstříc těm organizacím, které preferují rychlou, elektronickou formu proti tištěné verzi. Více informací o elektronické verzi a její ukázky naleznete na 06 // ICN 2002

9 ČASOPIS GRANTIS Granty, rady, aktuální témata Vydavatelská činnost Jana Popovičová Aktuální informace o neziskovém sektoru lze získat v časopise GRANTIS Měsíčník pro neziskový sektor. Časopis s celorepublikovou působností, zabývající se problematikou neziskového sektoru bez oborového či regionálního omezení. GRANTIS se v průběhu 11 let své existence stal nepostradatelným průvodcem občanského sektoru. V GRANTISU JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY DŮLEŽITÉ INFORMACE: Podmínky podávání žádostí o granty s termíny uzávěrek, nabídky vzdělávacích programů v České republice i v zahraničí, ekonomický a právní servis, profily neziskových organizací, anotace odborných publikací, anotace článků z českých periodik o činnosti a akcích neziskových organizací, rozhovory, informace z Úřadu vlády ČR, nabídka a poptávka pracovních míst, oznámení o významných akcích, tematické přílohy a mnoho dalších informací. CO ZAJÍMAVÉHO V GRANTISU NAJDETE? ~ V časopise jsou prezentovány názory významných osobností na neziskový sektor. ~ V časopise mají neziskové organizace možnost prezentovat svoji činnost. ~ Pro neziskové organizace přináší GRANTIS aktuální informace z neziskového prostředí: měnící se podmínky pro neziskové organizace spojené se vstupem ČR do EU, finanční zdroje, novinky z oblasti účetnictví, legislativy atd. KDO JSOU ČTENÁŘI GRANTISU? ~ GRANTIS nabízí informace o neziskovém sektoru neziskovým organizacím, veřejné správě, školám, studentům a veřejnosti. V prosinci 2001 měl GRANTIS 568 předplatitelů, k již 677 předplatitelů, což představuje nárůst o 19 %. Na začátku roku 2002 byl náklad časopisu 900 kusů, od čísla 10 již časopis vycházel v nákladu 1000 ks. Časopis GRANTIS byl v roce 2002 vydáván za finančního přispění programu Evropské unie PHARE Rozvoj občanské společnosti prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Vydávání časopisu GRANTIS v roce 2002 dále podpořily Nadace ICN, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Vzdělávací Nadace Jana Husa, Nadace Mariastar Humanity a Nadace VIA. ČASOPIS GRANTIS, MĚSÍČNÍK PRO NEZISKOVÝ SEKTOR JE CELOSTÁTNÍM PRŮŘEZOVÝM PERIODIKEM ZAMĚŘENÝM NA POTŘEBY PRACOVNÍKŮ VŠECH TYPŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ BEZ OHLEDU NA REGION ČI OBOR, VE KTERÉM JEJICH ORGANIZACE PŮSOBÍ. ~ Informace o dění v neziskovém sektoru v ČR i zahraničí Reportáže a rozhovory s pracovníky neziskových organizací z různých oborů a regionů, výsledky veřejných průzkumů, zkušenosti ~ Ekonomický a právní servis Praktické ekonomické a právní informace potřebné v každodenní práci, aktuální informace o připravované legislativě. ~ Vaše finance Rubrika o finančních zdrojích (granty, dotace) pro neziskové organizace. ~ Vzdělávání Informace o možnostech studia v zahraničí, informace o konáních kurzů, seminářů a praktických dílen. ~ Dokumenty Usnesení vlády a další důležité materiály (analýzy, návrhy zákonů apod.) týkající se neziskových organizací. ~ Burza pracovních příležitostí v neziskovém sektoru ~ Drobné zprávy Informace a oznámení o akcích neziskových organizací, recenze knih. ~ Tematické a regionální přílohy ICN 2002 // 07

10 ICN v regionech SPOLUPRÁCE S REGIONY část 1. Proč a jak spolupracuje ICN s veřejnými knihovnami Jana Zahradníčková, Josef Šplíchal ICN již dlouhodobě spolupracuje s veřejnými knihovnami v regionech ČR na poskytování informačních služeb neziskovým organizacím v příslušných regionech. Knihovny mapují existenci neziskových organizací ve svém regionu a aktivně s nimi spolupracují na pořádání akcí, poskytují jim základní poradenství v oblasti legislativy, finančních zdrojů a psaní projektů. Zároveň poskytují informace široké veřejnosti o neziskovém sektoru. S ICN také spolupracují na propagační a vzdělávací kampani 30 dní pro neziskový sektor. ICN má v tomto procesu roli metodického koordinátora: ~ Pravidelně školí pracovníky knihoven v různých tématech vztahujících se k neziskovému sektoru. ~ Měsíčně zasílá knihovnám Informační servis. ~ Průběžně doplňuje fond knihoven o publikace z neziskového sektoru. ~ Iniciuje pravidelná setkání spolupracujících knihoven, jejichž cílem je výměna zkušeností a strategické plánování další činnosti. V roce 2002 ICN spolupracovalo s 45 veřejnými knihovnami, které pokrývají všechny regiony ČR. SEZNAM KNIHOVEN Knihovna Jiřího Mahena REIS Brno, Kobližná 4 Dr. Alena Šabatová tel.: Městská knihovna Česká Lípa Náměstí TGM 170 Zdeňka Stromková tel.: Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice Lidická 1 Mgr. Jan Mareš tel.: Městská knihovna Děčín Raisova 3 Hana Štěpánková tel.: Městská knihovna Havířov Podlesí Šrámkova 2 Libuše Poliačiková tel.: Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 87 Ivana Rösslerová tel.: Knihovna města Hradce Králové Tomkova 177 Jarmila Benýšková tel.: Městská knihovna v Chebu Obrněné brigády 18 Hana Pekárková, Marie Mudrová tel.: knih-cheb.cz Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov Palackého 4995/85 Kamila Trubačová tel.: Městská knihovna Chrudim Filištínská 36 Jana Gregorová tel.: Městská knihovna Jablonec nad Nisou Dolní náměstí 1 Marie Posltová tel.: jablonec.cz Městská knihovna Jičín Denisova 400 Dana Michlová, Iva Tauchmanová tel.: mujicin.cz Městská knihovna Jihlava Masarykovo náměstí 64 Jindřiška Fabryová tel.: Městská knihovna Jindřichův Hradec Jarošovská 252/II Olga Hánová tel.: Knihovna okresu Karlovy Vary Lidická 40, budova SPgŠ Jaroslava Budíková tel.: Středočeská vědecká knihovna Kladno Generála Klapálka 1641 Eva Šenfeldová tel.: Městská knihovna Klatovy Balbínova 59 Milena Hálková tel.: Knihovna Kroměřížska Slovanské náměstí 3920, Kroměříž Soňa Bosáková tel.: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 Pavlína Dlouhá tel.: // ICN 2002

11 ICN v regionech Knihovna K. H. Máchy Litoměřice Mírové náměstí 26 Zuzana Kulichová tel.: Městská knihovna Louny Husova 2382 Vladimíra Myslivcová tel.: Knihovna města Mladá Boleslav Václava Klementa 1229 Květa Lachmanová tel.: Městská knihovna v Mostě Moskevská 12 Lenka Glücková tel.: Městská knihovna Náchod Kamenice 105 Ivana Votavová tel.: Knihovna města Olomouce Náměstí Republiky 1 Anna Vitásková tel.: Knihovna Petra Bezruče Opava Nádražní okruh 27 Naděžda Procházková tel.: Knihovna města Ostravy 28. října 2 Naděžda Pravdová tel.: Krajská knihovna Pardubice Pernštýnské náměstí 77 Šárka Hladíková tel.: pardubice.cz Městská knihovna kulturní středisko Pelhřimov Palackého 48 Nella Slavíková tel.: Knihovna města Plzně B. Smetany 13 Dr. Jana Hájková tel.: Okresní knihovna Prachatice Husova 71 Olga Seberová tel.: Městská knihovna Prostějov Skálovo náměstí 6 Mirka Vyroubalová tel.: Městská knihovna v Přerově Žerotínovo náměstí 36 Dagmar Trochtová tel.: Městská knihovna Rokycany Masarykovo náměstí 83 Anna Vitáčková tel.: Šmidingerova knihovna Strakonice Zámek 1 Dana Kotrchová tel.: Městská knihovna Šumperk 17. listopadu 6 Kamila Šeligová tel.: Městská knihovna Tábor Jiráskova 1775 Hana Pfeiferová tel.: Regionální knihovna Teplice Lipová 13 Eva Reifová tel.: Městská knihovna Třebíč Hasskova 2 Marie Dočkalová tel.: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Velká Hradební 49 Vladimíra Řeháková tel.: Městská knihovna Ústí nad Orlicí Příkopy 376 Jitka Stejskalová tel.: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Svárov 714 Marie Pokorná tel.: Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov Žižkova 1/3 Miroslava Adamcová tel.: Knihovna Františka Bartoše Zlín Třída Tomáše Bati 204 Saša Šumpelová tel.: Městská knihovna Znojmo Zámečnická 9 Zdenka Falcová tel.: ICN 2002 // 09

12 ICN v regionech SPOLUPRÁCE S REGIONY část 2. Proč a jak spolupracuje ICN s Asociací neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky Jana Zahradníčková Cílem činnosti Asociace je vytvoření efektivní sítě kooperujících neziskových organizací, které pomáhají svými službami (především informačními, vzdělávacími a konzultačními) rozvoji neziskového sektoru v regionech. V roce 1995 založilo ICN síť svých regionálních poboček. V průběhu následujících let byl na základě vlastních i zahraničních praktických zkušeností projekt sítě poboček ICN přepracován. V roce 2000 ICN iniciovalo a realizovalo vznik Asociace neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky. V roce 2002 členové Asociace spolupracovali na dvou projektech: Síťování informačních center pro neziskové organizace v regionech ČR ~ V rámci tohoto projektu poskytovali členské neziskové organizace Asociaci informační, poradenské a vzdělávací služby pro neziskové organizace v místě svého působení. Zpřístupňování informací o neziskovém sektoru v regionech České republiky prostřednictvím internetového portálu ~ V rámci tohoto projektu informovali o aktivitách neziskových organizací ve svém regionu. ~ Mapovali neziskový sektor ve svém regionu. ~ Aktivně se podíleli na doplňování Databáze neziskových organizací, Databáze finančních zdrojů a Kalendáře akcí. ~ V září 2002 proběhlo strategické plánování Asociace, kde byl dán podnět ke vzniku Asociace poradenských informačních středisek (APIS). Regionální projekt v roce 2002 podpořily Charles Stewart Mott Foundation a Nadace rozvoje občanské společnosti. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. ČLENOVÉ ASOCIACE PORADENSKÝCH INFORMAČNÍCH STŘEDISEK (APIS) EkoCentrum Brno, o. s. Zbyněk Zavadil Ponávka 2, Brno tel./fax: ICN Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. Marek Šedivý Malé nám. 12, Praha 1 tel.: fax: INKANO Vlaďka Zborníková Píseckého 131, Písek tel.: Občanské poradenské středisko, o. p. s. Zuzana Hloušková Veverkova 1343, Hradec Králové tel./fax: Sdružení Piafa ve Vyškově (IPSOA Informační a poradenské středisko občanských aktivit) Jana Podrápská V Brňanech 35, Vyškov tel./fax: Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. Jitka Doubnerová U Jezu 10, Liberec tel.: , VITA o. s. Zdeněk Jakubka Generála Janouška 4, Ostrava tel./fax: >>>>>>>>> <<<<<<<<< >>>>>>>>> FINANCE PRO NEZISKOVKY <<<<<<<<<>>>>>>>>> FIN > DATABÁZE FINANČNÍCH ZDROJŮ <<<<<<<<<>>>>>>>>> DATA DÁRCE <<<<<<<<<>>>>>>>>> KONTAKTY NA DÁRCE <<<<<<<<< ZÁVĚRKY <<<<<<<<<>>>>>>>>> GRANTY, DOTACE, UZÁVĚRKY < 10 // ICN 2002

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10 Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1 http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.cz [1] Zpracovali zaměstnanci ROMEA, o. s. Text Kolektiv ROMEA,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více