INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002"

Transkript

1 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ICN Správní rada Dozorčí rada Výkonný ředitel Civilní služba Sekretariát Ekonom INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ PROGRAM NADACE R. BOSCHE AGENTURNÍ SERVIS Vedoucí Koordinátor Externí spolupracovníci Informační pracovník Informační pracovník Informační pracovník AIC Manažer GRANTIS Asistent Redaktor GRANTIS Externí spolupracovníci VZDĚLÁVACÍ ODDĚLENÍ Vedoucí Asistent Externí spolupracovníci Externí účetní firma Nezávislý auditor Správce sítě

3 OBSAH Obsah VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Informačního centra neziskových organizací (ICN), o. p. s. za rok I přes neblahé události, kterými byly srpnové povodně, to pro ICN byl rok, který lze hodnotit jako pozitivní. Významnou změnou bylo stěhování do nových prostor na Malém náměstí v Praze 1. ICN tak má v současné době k dispozici lépe vyhovující prostory za výhodnějších podmínek. Hlavním cílem celého týmu ICN byla i v roce 2002 spokojenost uživatelů služeb. V průběhu roku všichni zaměstnanci a externí spolupracovníci ICN intenzivně pracovali na zkvalitňování služeb, které jsou stále více využívaným a vyhledávaným produktem. Vstup do Evropské unie se rychle blíží a pokud budou chtít neziskové organizace fungovat i nadále, budou potřebovat aktuální a dostatečné informace a kvalitní vzdělávání. Celý neziskový sektor bude čelit dalším změnám, které postupně vyostří již tak nestabilní prostředí, ve kterém se neziskové organizace v České republice nacházejí. Přežijí jen dobře připravené a fungující neziskovky. V ICN se na tuto situaci již delší dobu připravujeme a věříme, že budeme všem zájemcům schopni poskytnout takové služby, které jim budou užitečné pro jejich další rozvoj. ICN neposkytuje služby jen neziskovým organizacím. Mezi našimi odběrateli jsou i pracovníci podnikatelské sféry, úřadů a médií. Pro všechny jmenované ICN připravuje nové služby, jejichž cílem je usnadnění kontaktu s neziskovými organizacemi. Na závěr mi dovolte poděkovat našim spolupracovníkům, partnerům a dárcům, bez kterých by se činnost ICN neobešla. CO JE ICN 02 Servisní centrum neziskového sektoru INFORMACE Z ICN 03 To co potřebujete k profesionální práci naleznete na HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V NEZISKOVCE? 04 Burza práce vám pomůže POTŘEBUJETE RADY ČI KONZULTACE? 04 Kontaktujte nás a více informací se dozvíte v knihovně ICN JAKÝ VÝZNAM MÁ KNIHOVNA ICN? 05 Unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě CO JE KLUB ICN? 06 Komplexní informační, vzdělávací a poradenské služby pro neziskové organizace ČASOPIS GRANTIS 07 Granty, rady, aktuální témata SPOLUPRÁCE S REGIONY část Proč a jak spolupracuje ICN s veřejnými knihovnami SPOLUPRÁCE S REGIONY část Proč a jak spolupracuje ICN s Asociací neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky SPOLUPRÁCE S REGIONY část Projekt Zpřístupnění informací o neziskovém sektoru v regionech ČR prostřednictvím internetového portálu Neziskovky.cz VZDĚLÁVÁNÍ S ICN 12 Jistá investice do budoucnosti 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 14 Téma roku: Dobrovolnictví POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ 16 Administrace grantových a dotačních programů FINANČNÍ ZPRÁVA 18 Přeji Vám všem hodně síly, nadšení, financí a úspěchů. Ing. Marek Šedivý Výkonný ředitel ICN, o. p. s. ICN 2002 // 01

4 Informace o organizaci CO JE ICN Servisní centrum neziskového sektoru ICN Informační centrum neziskových organizací, obecně prospěšná společnost (dále jen ICN), bylo založeno v roce 1993, aby sloužilo a pomáhalo v práci všem, kteří se rozhodli přispět k vytvoření fungující občanské společnosti tím, čím mohou někdo svými penězi, jiný svými znalostmi, další svým volným časem nebo svou každodenní prací. POSLÁNÍ ICN ICN podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. HLAVNÍ CÍLE ICN: ~ profesionalizace činnosti neziskových organizací ~ rozvoj a prohlubování regionální a zahraniční spolupráce neziskových organizací vzájemně i mezi jednotlivými sektory ~ osvěta a informování odborné i laické veřejnosti o neziskovém sektoru ~ napomáhání k finanční stabilitě neziskových organizací ZAMĚSTNANCI Barbora Bauerová informační pracovnice Tomáš Hrdina civilní služba Barbora Hrdličková koordinátorka projektů, ekonomka Karel Kmoch vedoucí vzdělávacího oddělení Miroslav Konečný informační pracovník Jana Popovičová manažerka časopisu GRANTIS Lucie Prachčevová vedoucí sekretariátu Kristina Rasmussenová asistentka vzdělávacího oddělení Marek Šedivý výkonný ředitel Dagmar Ševčíková koordinátorka programu Nadace Roberta Bosche Josef Šplíchal informační pracovník Marek Tatara civilní služba Jana Zahradníčková vedoucí informačního oddělení EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI David Dvořák správce sítě Martin Kvítek redaktor časopisu GRANTIS Miriam Vránová redaktorka časopisu GRANTIS SPRÁVNÍ RADA Irena Brichta členka Vladimír Lich člen Alexander Papánek člen Petr Pirochta člen Charlotte Sommer předsedkyně Jolana Turnerová členka DOZORČÍ RADA Richard Medek Tomáš Sokol Karel Winkelbauer PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU DÁRCI A SPONZOŘI CP Online, Charles Stewart Mott Foundation, Market Vision, McCann-Erickson Prague, Městský úřad Praha 1, Microsoft, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Nadace Civilia, Nadace ICN, Nadace Mariastar Humanity, Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Nadace Roberta Bosche, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, Newton IT, Nadace Open Society Fund Praha, QandA, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Vzdělávací nadace Jana Husa SPOLUPRACOVNÍCI Lektoři, konzultanti a poradci Petr Babouček, Aleš Bednařík, Roman Branberger, Finlay Craig, František Čálek, Lenka Deverová, Martin Elger, Jan Hloušek, Miloslav Hnátek, Kateřina Jurigová, Radek Kolář, Olga Konečná, Zdeňka Konečná, Romana Křížová, Františka Kulhánková, Jana Ledvinová, Olga Medlíková, Lukáš Novák, Miroslava Nováková, Blažena Petrlíková, Marek Piech, Peter Robl, Daniel Roučka, Martin Souček, Alena Strunová, Hana Vosmíková Dobrovolníci Zdeněk Borýsek, Karel Eliáš, Miroslav Konečný, Zdeňka Ornsteinová, Dušan Slepička, Tereza Žohová Další spolupracující organizace a jednotlivci, bez kterých by se ICN neobešlo Český rozhlas, Česká televize, IDOR, Nadace Roberta Bosche, Nadace Stefana Batoryho, Nadační fond Kapka naděje, Zuzana Ježková, Spiralis, Tiskárna Tobola, Simeona Zikmundová a další, kteří jsou uvedeni v textu výroční zprávy. Malé nám Praha 1 telefon: fax: // ICN 2002

5 INFORMACE Z ICN To co potřebujete k profesionální práci naleznete na Josef Šplíchal Informační služby V ICN nabízíme ucelenou kolekci informací potřebných k profesionální práci nejen neziskovek. KVALITNÍ INFORMACE ŠITÉ NA MÍRU VYUŽIJÍ: 1. NEZISKOVÉ ORGANIZACE ~ k posílení dlouhodobé finanční stability organizace ~ k profesionálnímu fungování ~ ke zvýšení konkurenceschopnosti ~ ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců 2. PRACOVNÍCI STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY ~ ke kvalitní komunikaci s neziskovými organizacemi ~ k lepší informovanosti o neziskových organizacích ~ ke zveřejňování vypsaných dotací a grantů ~ k vyhledávání partnerů pro společné projekty ~ ke zvyšování kvalifikace v oblasti neziskového sektoru 3. NOVINÁŘI A PRACOVNÍCI MÉDIÍ ~ k informovanosti o dění v neziskovém sektoru ~ k vyhledávání nových námětů na články a reportáže 4. PODNIKATELÉ A KOMERČNÍ SUBJEKTY ~ k vytipování seriózní neziskovky za účelem finanční nebo materiální podpory ~ k informovanosti o spolehlivosti jednotlivých neziskových organizací ~ k informování o svých sponzorských aktivitách ~ k vyhledávání partnerů pro společné projekty ~ ke kvalitní komunikaci s neziskovými organizacemi 5.STUDENTI ~ k získávání informací nezbytných k odbornému studiu ~ k získávání kontaktů pro absolvování odborných praxí nebo dobrovolné služby ~ k nalezení možných zahraničních studijních pobytů a stáží včetně stipendií ~ k navázání kontaktů s odbornými konzultanty diplomových prací 6. VEŘEJNOST ~ k informovanosti o významu a práci neziskových organizací ~ k vytipování seriózní neziskovky za účelem finanční nebo materiální podpory ~ k informovanosti o spolehlivosti jednotlivých neziskových organizací V ČEM JSOU NEZISKOVKY.CZ VÝJIMEČNÉ? ~ ucelený soubor informací ~ denně aktualizované zpravodajství z regionů ČR ~ informace o aktivitách neziskových organizací ~ unikátní databáze ~ aktuální informace z legislativní a účetní oblasti ~ Informace na stránkách Neziskovky.cz jsou členěny do logických tematických celků. Na počátku roku 2002 se průměrný počet denních přístupů pohyboval okolo 100, na konci roku dosahoval necelých 300. KDE A JAK NALÉZT FINANČNÍ ZDROJE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE GRANTOVÝ KALENDÁŘ ~ Obsahuje základní informace o vyhlášených uzávěrkách grantových řízení. Údaje jsou řazené podle data uzávěrek. Obsahuje informace o evropských grantech, grantech vyhlášených českými ministerstvy, krajskými a obecními úřady, nadacemi a nadačními fondy a ambasádami. ~ Grantový kalendář je poštou rozesílán neziskovým organizacím, které jsou odkázané pouze na tištěné materiály. ~ Grantový kalendář je denně aktualizován. ~ V roce 2002 bylo v Grantovém kalendáři zveřejněno 391 údajů o grantech, o 231 údajů více než v roce 2001, což činí nárůst o 144 %. ~ Grantový kalendář byl v pravidelných intervalech rozesílán 1200 zájemcům, nárůst oproti roku 2001 je o 680 odběratelů, tedy o 130 %. DATABÁZE FINANČNÍCH ZDROJŮ (DBFZ) Nový informační produkt ICN, který byl za rok 2002 nominován na cenu PROROK (projekt roku). ~ DBFZ umožňuje získávat efektivně informace o grantových programech. ~ Informace o grantech lze vyhledávat podle různých kritérií. ~ DBFZ nabízí možnost grantujícím organizacím (nadace a nadační fondy, ministerstva, krajské a městské úřady, zahraniční nadace, velvyslanectví, dárci ze zahraničí, potenciální dárci nebo sponzoři) získat zavedený a využívaný prostor ke zveřejňování své grantové politiky. ~ Na konci roku 2002 obsahovala DBFZ 600 uzávěrek a údaje o 450 programech. ~ Denně navštíví DBFZ průměrně 50 uživatelů. Databázi neziskových organizací v ČR v roce 2002 podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Charles Stewart Mott Foundation. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. ICN 2002 // 03

6 Informační služby HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V NEZISKOVCE? Burza práce vám pomůže Josef Šplíchal Burza pracovních příležitostí je zveřejněna na webových stránkách Neziskovky.cz, je pravidelnou součástí Informačního servisu Klubu ICN, časopisu GRANTIS a je také k nahlédnutí přímo v ICN. ~ Nejobsáhlejší zdroj nabídky a poptávky práce v neziskovém sektoru, včetně dobrovolné práce. ~ Burzu práce využívají neziskové organizace a zájemci o práci v neziskovém sektoru. ~ Burza má celorepublikovou působnost a je pravidelně aktualizována. ~ Inzeráty jsou uveřejňovány zdarma. V roce 2002 bylo v Burze práce uveřejněno 308 inzerátů oproti 240 v roce 2001, což činí nárůst o 28 %. POTŘEBUJETE RADY ČI KONZULTACE? Kontaktujte nás a více informací se dozvíte v knihovně ICN Josef Šplíchal ICN zprostředkovává profesionální konzultace s odborníky na právo, účetnictví, daňové a projektové poradenství neziskových organizací. POTŘEBUJETE RADY NEBO KONZULTACE? ICN jako jediná organizace poskytuje speciální poradenství zahrnující všechny oblasti důležité pro profesionální rozvoj neziskových organizací. Konzultace jsou poskytovány neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, pracovníkům státní správy a samosprávy, studentům a veřejnosti. Odborné poradenství poskytují jak pracovníci ICN, tak externí specialisté na jednotlivá témata. ICN ZPROSTŘEDKOVÁVÁ ODBORNÉ KONZULTACE V OBLASTECH: ~ právo (pracovněprávní vztahy, vznik a zánik neziskových organizací, statut a řád organizace, ) ~ daně ~ účetnictví (účtování v neziskových organizacích, vyúčtovávání dotací, ) ~ psaní projektů (projekty, žádosti o grant a dotace, ) ~ finanční zdroje pro neziskové organizace ~ neziskový sektor v ČR (obecné informace, základní statistiky, ) ~ spolupráce podnikatelského a neziskového sektoru (možnosti grantování, grantová a výběrová řízení, ) V roce 2002 se uskutečnilo 92 konzultací s externími odborníky a 194 konzultací zajištěných pracovníky ICN. Největší zájem byl o konzultace z právní oblasti a poradenství k finančním zdrojům pro neziskové organizace. Ve srovnání s rokem 2001 klesl počet konzultací o 46 %. Důvodem je spuštění webových stránek Neziskovky.cz, kde jsou k dispozici informace z oblasti legislativy, účetnictví atd. HLEDÁTE KONTAKTY Databázi neziskových organizací (DBNO) provozuje ICN od roku Od roku 2001 smluvně spolupracuje s Ministerstvem financí ČR na výměně dat mezi DBNO a informačním systémem CEDR III Centrální evidencí dotací z rozpočtu. ~ Největší a nejpoužívanější databáze neziskových organizací v ČR. ~ DBNO obsahuje aktuální a komplexní informace o neziskových organizacích v ČR. ~ DBNO je bezplatně přístupný informační zdroj o neziskových organizacích v ČR. ~ Databáze nabízí možnost přímé bezplatné registrace všem typům neziskovek. ~ V DBNO je možné vyhledávání fulltextem. ~ Databáze zahrnuje všechny obory, ve kterých neziskové organizace aktivně působí. ~ DBNO zprostředkovává informace o neziskovkách dalším cílovým skupinám: dárcům, sponzorům, partnerům, novinářům, pracovníkům úřadů státní správy a samosprávy atd. ~ Koncem roku 2002 obsahovala DBNO 2700 záznamů, od roku 2001 se jejich počet zvýšil o 208, tzn. nárůst o 8 %. ~ Celkem bylo zaznamenáno 691 aktualizací. Databázi finančních zdrojů v roce 2002 podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Nadace Open Society Fund Praha. DATABÁZE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 04 // ICN 2002

7 Informační služby JAKÝ VÝZNAM MÁ KNIHOVNA ICN? Unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě Josef Šplíchal Knihovna ICN je jedinou profesionálně budovanou knihovnou v České republice, která pokrývá všechny obory činnosti neziskových organizací. ~ Knihovnu ICN využívají pracovníci neziskových organizací, studenti, lektoři a konzultanti specializující se na obory neziskového sektoru, členové správních rad, členové statutárních orgánů neziskových organizací, státní úředníci, zájemci o neziskový sektor z řad veřejnosti atd. ~ Fond je katalogizován systémem Clavius, který umožňuje vyhledávání titulů přímo z Internetu. ~ Knihovna ICN slouží jako archiv vybraných výročních zpráv neziskových organizací z ČR i ze zahraničí. ~ Knihovna ICN funguje zároveň jako studovna, k dispozici je PC s možností připojení k Internetu. ~ Knihovna ICN je jediná knihovna v ČR, která obsahuje ucelenou kolekci literatury, zaměřenou na všechny obory týkající se neziskového sektoru. Na konci roku 2002 bylo v knihovně evidováno 3140 svazků knih, 2250 brožur a 135 titulů periodik. Knihovnu navštívilo 339 uživatelů, počet absenčních výpůjček byl 328, počet prezenčních výpůjček byl 812 publikací. Přírůstek počtu svazků knih oproti roku 2001 činil 3,5 %. Knihovnu ICN v roce 2002 finančně podpořila Městská část Praha 1. HLEDÁTE AKCE NEZISKOVEK ~ Přehled akcí pořádaných neziskovými organizacemi ve všech regionech ČR. ~ V kalendáři lze aktivně vyhledávat a filtrovat data podle zadaných podmínek. ~ Kalendář je využíván veřejností a pracovníky médií. Zvýšenou návštěvnost zaznamenáváme v době PR kampaně 30 dní pro neziskový sektor. ~ Kalendář má celorepublikovou působnost. ~ Neziskové organizace mohou své akce samy zdarma registrovat. V roce 2002 bylo zaregistrováno 920 akcí, v předešlém roce (2001) bylo od srpna (kdy byl Kalendář akcí spuštěn) do prosince zařazeno do kalendáře 252 akcí. Kalendář akcí v roce 2002 finančně podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Charles Stewart Mott Foundation. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. KALENDÁŘ AKCÍ ICN 2002 // 05

8 Informační služby CO JE KLUB ICN? Komplexní informační, vzdělávací a poradenské služby pro neziskové organizace Jana Zahradníčková Klub ICN je určen pro všechny, kteří mají zájem pravidelně získávat aktuální informace z neziskového sektoru. KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM KLUBU ICN? Členství v klubu není omezeno, členem se může stát každý, kdo má zájem o dění v neziskovém sektoru. Klub ICN je otevřený neziskovým organizacím, veřejné správě, studentům, firmám podporujícím neziskový sektor, jednotlivcům. Klub ICN je určen neziskovým organizacím, které nemají přístup k elektronické verzi Informačního servisu. Informační servis je jim zasílán poštou. PROČ SE STÁT ČLENEM KLUBU ICN? Členové klubu dostávají pravidelný Informační servis, v němž mají k dispozici nejaktuálnější informace z ICN a z ostatních neziskových organizací Výhody členství v Klubu ICN: ~ Slevy na semináře ICN. ~ Slevy na odborné konzultace, na konzultace o finančních zdrojích, na registrační poplatky konferencí a dalších akcí organizovaných ICN. ~ Slevy na publikace vydané ICN. ~ Slevy na inzerci v časopise GRANTIS. ~ Sleva ve výši 40 % na vystavení průkazu do knihovny ICN. ~ Možnost šířit informace prostřednictvím informační sítě ICN. ~ Přístup k aktuálním informacím z neziskového sektoru zařazením do rozesílek ICN. V roce 2002 měl Klub ICN 370 členů. Ve srovnání s rokem 2001 jsme zaznamenali nárůst o 12 %. Bylo rozesláno 3927 Informačních servisů neziskovým organizacím v celé ČR, ve kterých bylo zařazeno informačních materiálů. Klub ICN je určen všem neziskovým organizacím bez ohledu na region či obor, ve kterém působí. Služby Klubu ICN jsou užitečné pro všechny, kteří mají zájem o dění v neziskovém sektoru. SLUŽBY PRO ČLENY KLUBU ICN ~ Informační servis ICN měsíční informační rozesílka členům Klubu ICN s burzou práce, grantovým kalendářem, kalendářem akcí a jinými aktuálními informacemi z neziskového sektoru. ~ GRANTIS Měsíčník pro neziskový sektor ~ Sleva ve výši 10 % na semináře ICN, na odborné konzultace, na konzultace o finančních zdrojích, na registrační poplatky konferencí a dalších akcí organizovaných ICN, na publikace vydané ICN, na inzerci v časopise GRANTIS ~ Sleva 40 % na vystavení průkazu do Knihovny ICN ~ Možnost šířit informace prostřednictvím informační sítě ICN ~ Přístup k aktuálním informacím z neziskového sektoru zařazením do rozesílek ICN (důležitá oznámení, pozvánky, atd.) ~ Přístup k pravidelně aktualizovaným informacím o finančních zdrojích ELEKTRO- NICKÁ VERZE KLUBU Členové nové elektronické verze Klubu ICN získávají stejné výhody jako členové klasického Klubu, pouze Informační servis Klubu ICN je rozesílán jen v elektronické formě em a přístupný na webových stránkách ICN. Časopis GRANTIS a vybrané publikace, které nemohou být převedeny do elektronické formy jsou zasílány nadále poštou. Výhodou členství je výrazně nižší cena (z důvodu ušetřených nákladů za rozesílku) a větší flexibilita. Členům elektronické verze Klubu mohou být zasílány informace ve větším množství a častěji než prostřednictvím klasické pošty. Chceme touto novou verzí vyjít vstříc těm organizacím, které preferují rychlou, elektronickou formu proti tištěné verzi. Více informací o elektronické verzi a její ukázky naleznete na 06 // ICN 2002

9 ČASOPIS GRANTIS Granty, rady, aktuální témata Vydavatelská činnost Jana Popovičová Aktuální informace o neziskovém sektoru lze získat v časopise GRANTIS Měsíčník pro neziskový sektor. Časopis s celorepublikovou působností, zabývající se problematikou neziskového sektoru bez oborového či regionálního omezení. GRANTIS se v průběhu 11 let své existence stal nepostradatelným průvodcem občanského sektoru. V GRANTISU JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY DŮLEŽITÉ INFORMACE: Podmínky podávání žádostí o granty s termíny uzávěrek, nabídky vzdělávacích programů v České republice i v zahraničí, ekonomický a právní servis, profily neziskových organizací, anotace odborných publikací, anotace článků z českých periodik o činnosti a akcích neziskových organizací, rozhovory, informace z Úřadu vlády ČR, nabídka a poptávka pracovních míst, oznámení o významných akcích, tematické přílohy a mnoho dalších informací. CO ZAJÍMAVÉHO V GRANTISU NAJDETE? ~ V časopise jsou prezentovány názory významných osobností na neziskový sektor. ~ V časopise mají neziskové organizace možnost prezentovat svoji činnost. ~ Pro neziskové organizace přináší GRANTIS aktuální informace z neziskového prostředí: měnící se podmínky pro neziskové organizace spojené se vstupem ČR do EU, finanční zdroje, novinky z oblasti účetnictví, legislativy atd. KDO JSOU ČTENÁŘI GRANTISU? ~ GRANTIS nabízí informace o neziskovém sektoru neziskovým organizacím, veřejné správě, školám, studentům a veřejnosti. V prosinci 2001 měl GRANTIS 568 předplatitelů, k již 677 předplatitelů, což představuje nárůst o 19 %. Na začátku roku 2002 byl náklad časopisu 900 kusů, od čísla 10 již časopis vycházel v nákladu 1000 ks. Časopis GRANTIS byl v roce 2002 vydáván za finančního přispění programu Evropské unie PHARE Rozvoj občanské společnosti prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Vydávání časopisu GRANTIS v roce 2002 dále podpořily Nadace ICN, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Vzdělávací Nadace Jana Husa, Nadace Mariastar Humanity a Nadace VIA. ČASOPIS GRANTIS, MĚSÍČNÍK PRO NEZISKOVÝ SEKTOR JE CELOSTÁTNÍM PRŮŘEZOVÝM PERIODIKEM ZAMĚŘENÝM NA POTŘEBY PRACOVNÍKŮ VŠECH TYPŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ BEZ OHLEDU NA REGION ČI OBOR, VE KTERÉM JEJICH ORGANIZACE PŮSOBÍ. ~ Informace o dění v neziskovém sektoru v ČR i zahraničí Reportáže a rozhovory s pracovníky neziskových organizací z různých oborů a regionů, výsledky veřejných průzkumů, zkušenosti ~ Ekonomický a právní servis Praktické ekonomické a právní informace potřebné v každodenní práci, aktuální informace o připravované legislativě. ~ Vaše finance Rubrika o finančních zdrojích (granty, dotace) pro neziskové organizace. ~ Vzdělávání Informace o možnostech studia v zahraničí, informace o konáních kurzů, seminářů a praktických dílen. ~ Dokumenty Usnesení vlády a další důležité materiály (analýzy, návrhy zákonů apod.) týkající se neziskových organizací. ~ Burza pracovních příležitostí v neziskovém sektoru ~ Drobné zprávy Informace a oznámení o akcích neziskových organizací, recenze knih. ~ Tematické a regionální přílohy ICN 2002 // 07

10 ICN v regionech SPOLUPRÁCE S REGIONY část 1. Proč a jak spolupracuje ICN s veřejnými knihovnami Jana Zahradníčková, Josef Šplíchal ICN již dlouhodobě spolupracuje s veřejnými knihovnami v regionech ČR na poskytování informačních služeb neziskovým organizacím v příslušných regionech. Knihovny mapují existenci neziskových organizací ve svém regionu a aktivně s nimi spolupracují na pořádání akcí, poskytují jim základní poradenství v oblasti legislativy, finančních zdrojů a psaní projektů. Zároveň poskytují informace široké veřejnosti o neziskovém sektoru. S ICN také spolupracují na propagační a vzdělávací kampani 30 dní pro neziskový sektor. ICN má v tomto procesu roli metodického koordinátora: ~ Pravidelně školí pracovníky knihoven v různých tématech vztahujících se k neziskovému sektoru. ~ Měsíčně zasílá knihovnám Informační servis. ~ Průběžně doplňuje fond knihoven o publikace z neziskového sektoru. ~ Iniciuje pravidelná setkání spolupracujících knihoven, jejichž cílem je výměna zkušeností a strategické plánování další činnosti. V roce 2002 ICN spolupracovalo s 45 veřejnými knihovnami, které pokrývají všechny regiony ČR. SEZNAM KNIHOVEN Knihovna Jiřího Mahena REIS Brno, Kobližná 4 Dr. Alena Šabatová tel.: Městská knihovna Česká Lípa Náměstí TGM 170 Zdeňka Stromková tel.: Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice Lidická 1 Mgr. Jan Mareš tel.: Městská knihovna Děčín Raisova 3 Hana Štěpánková tel.: Městská knihovna Havířov Podlesí Šrámkova 2 Libuše Poliačiková tel.: Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 87 Ivana Rösslerová tel.: Knihovna města Hradce Králové Tomkova 177 Jarmila Benýšková tel.: Městská knihovna v Chebu Obrněné brigády 18 Hana Pekárková, Marie Mudrová tel.: knih-cheb.cz Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov Palackého 4995/85 Kamila Trubačová tel.: Městská knihovna Chrudim Filištínská 36 Jana Gregorová tel.: Městská knihovna Jablonec nad Nisou Dolní náměstí 1 Marie Posltová tel.: jablonec.cz Městská knihovna Jičín Denisova 400 Dana Michlová, Iva Tauchmanová tel.: mujicin.cz Městská knihovna Jihlava Masarykovo náměstí 64 Jindřiška Fabryová tel.: Městská knihovna Jindřichův Hradec Jarošovská 252/II Olga Hánová tel.: Knihovna okresu Karlovy Vary Lidická 40, budova SPgŠ Jaroslava Budíková tel.: Středočeská vědecká knihovna Kladno Generála Klapálka 1641 Eva Šenfeldová tel.: Městská knihovna Klatovy Balbínova 59 Milena Hálková tel.: Knihovna Kroměřížska Slovanské náměstí 3920, Kroměříž Soňa Bosáková tel.: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 Pavlína Dlouhá tel.: // ICN 2002

11 ICN v regionech Knihovna K. H. Máchy Litoměřice Mírové náměstí 26 Zuzana Kulichová tel.: Městská knihovna Louny Husova 2382 Vladimíra Myslivcová tel.: Knihovna města Mladá Boleslav Václava Klementa 1229 Květa Lachmanová tel.: Městská knihovna v Mostě Moskevská 12 Lenka Glücková tel.: Městská knihovna Náchod Kamenice 105 Ivana Votavová tel.: Knihovna města Olomouce Náměstí Republiky 1 Anna Vitásková tel.: Knihovna Petra Bezruče Opava Nádražní okruh 27 Naděžda Procházková tel.: Knihovna města Ostravy 28. října 2 Naděžda Pravdová tel.: Krajská knihovna Pardubice Pernštýnské náměstí 77 Šárka Hladíková tel.: pardubice.cz Městská knihovna kulturní středisko Pelhřimov Palackého 48 Nella Slavíková tel.: Knihovna města Plzně B. Smetany 13 Dr. Jana Hájková tel.: Okresní knihovna Prachatice Husova 71 Olga Seberová tel.: Městská knihovna Prostějov Skálovo náměstí 6 Mirka Vyroubalová tel.: Městská knihovna v Přerově Žerotínovo náměstí 36 Dagmar Trochtová tel.: Městská knihovna Rokycany Masarykovo náměstí 83 Anna Vitáčková tel.: Šmidingerova knihovna Strakonice Zámek 1 Dana Kotrchová tel.: Městská knihovna Šumperk 17. listopadu 6 Kamila Šeligová tel.: Městská knihovna Tábor Jiráskova 1775 Hana Pfeiferová tel.: Regionální knihovna Teplice Lipová 13 Eva Reifová tel.: Městská knihovna Třebíč Hasskova 2 Marie Dočkalová tel.: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Velká Hradební 49 Vladimíra Řeháková tel.: Městská knihovna Ústí nad Orlicí Příkopy 376 Jitka Stejskalová tel.: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Svárov 714 Marie Pokorná tel.: Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov Žižkova 1/3 Miroslava Adamcová tel.: Knihovna Františka Bartoše Zlín Třída Tomáše Bati 204 Saša Šumpelová tel.: Městská knihovna Znojmo Zámečnická 9 Zdenka Falcová tel.: ICN 2002 // 09

12 ICN v regionech SPOLUPRÁCE S REGIONY část 2. Proč a jak spolupracuje ICN s Asociací neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky Jana Zahradníčková Cílem činnosti Asociace je vytvoření efektivní sítě kooperujících neziskových organizací, které pomáhají svými službami (především informačními, vzdělávacími a konzultačními) rozvoji neziskového sektoru v regionech. V roce 1995 založilo ICN síť svých regionálních poboček. V průběhu následujících let byl na základě vlastních i zahraničních praktických zkušeností projekt sítě poboček ICN přepracován. V roce 2000 ICN iniciovalo a realizovalo vznik Asociace neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky. V roce 2002 členové Asociace spolupracovali na dvou projektech: Síťování informačních center pro neziskové organizace v regionech ČR ~ V rámci tohoto projektu poskytovali členské neziskové organizace Asociaci informační, poradenské a vzdělávací služby pro neziskové organizace v místě svého působení. Zpřístupňování informací o neziskovém sektoru v regionech České republiky prostřednictvím internetového portálu ~ V rámci tohoto projektu informovali o aktivitách neziskových organizací ve svém regionu. ~ Mapovali neziskový sektor ve svém regionu. ~ Aktivně se podíleli na doplňování Databáze neziskových organizací, Databáze finančních zdrojů a Kalendáře akcí. ~ V září 2002 proběhlo strategické plánování Asociace, kde byl dán podnět ke vzniku Asociace poradenských informačních středisek (APIS). Regionální projekt v roce 2002 podpořily Charles Stewart Mott Foundation a Nadace rozvoje občanské společnosti. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. ČLENOVÉ ASOCIACE PORADENSKÝCH INFORMAČNÍCH STŘEDISEK (APIS) EkoCentrum Brno, o. s. Zbyněk Zavadil Ponávka 2, Brno tel./fax: ICN Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. Marek Šedivý Malé nám. 12, Praha 1 tel.: fax: INKANO Vlaďka Zborníková Píseckého 131, Písek tel.: Občanské poradenské středisko, o. p. s. Zuzana Hloušková Veverkova 1343, Hradec Králové tel./fax: Sdružení Piafa ve Vyškově (IPSOA Informační a poradenské středisko občanských aktivit) Jana Podrápská V Brňanech 35, Vyškov tel./fax: Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. Jitka Doubnerová U Jezu 10, Liberec tel.: , VITA o. s. Zdeněk Jakubka Generála Janouška 4, Ostrava tel./fax: >>>>>>>>> <<<<<<<<< >>>>>>>>> FINANCE PRO NEZISKOVKY <<<<<<<<<>>>>>>>>> FIN > DATABÁZE FINANČNÍCH ZDROJŮ <<<<<<<<<>>>>>>>>> DATA DÁRCE <<<<<<<<<>>>>>>>>> KONTAKTY NA DÁRCE <<<<<<<<< ZÁVĚRKY <<<<<<<<<>>>>>>>>> GRANTY, DOTACE, UZÁVĚRKY < 10 // ICN 2002

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio 2011 zpráva Občanské sdružení Madio vydává pravidelně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2011. Madio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho základního cíle:

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Rodina v komunitním plánování sociálních služeb

Rodina v komunitním plánování sociálních služeb Rodina v komunitním plánování sociálních služeb Praha 28. dubna 2004 PhDr. Vladana Vasková Odbor sociálních služeb MPSV Rok 2004 10. Výročí Mezinárodního roku rodiny OSN - výzva státům mezinárodního společenstvík:

Více