INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002"

Transkript

1 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ICN Správní rada Dozorčí rada Výkonný ředitel Civilní služba Sekretariát Ekonom INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ PROGRAM NADACE R. BOSCHE AGENTURNÍ SERVIS Vedoucí Koordinátor Externí spolupracovníci Informační pracovník Informační pracovník Informační pracovník AIC Manažer GRANTIS Asistent Redaktor GRANTIS Externí spolupracovníci VZDĚLÁVACÍ ODDĚLENÍ Vedoucí Asistent Externí spolupracovníci Externí účetní firma Nezávislý auditor Správce sítě

3 OBSAH Obsah VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Informačního centra neziskových organizací (ICN), o. p. s. za rok I přes neblahé události, kterými byly srpnové povodně, to pro ICN byl rok, který lze hodnotit jako pozitivní. Významnou změnou bylo stěhování do nových prostor na Malém náměstí v Praze 1. ICN tak má v současné době k dispozici lépe vyhovující prostory za výhodnějších podmínek. Hlavním cílem celého týmu ICN byla i v roce 2002 spokojenost uživatelů služeb. V průběhu roku všichni zaměstnanci a externí spolupracovníci ICN intenzivně pracovali na zkvalitňování služeb, které jsou stále více využívaným a vyhledávaným produktem. Vstup do Evropské unie se rychle blíží a pokud budou chtít neziskové organizace fungovat i nadále, budou potřebovat aktuální a dostatečné informace a kvalitní vzdělávání. Celý neziskový sektor bude čelit dalším změnám, které postupně vyostří již tak nestabilní prostředí, ve kterém se neziskové organizace v České republice nacházejí. Přežijí jen dobře připravené a fungující neziskovky. V ICN se na tuto situaci již delší dobu připravujeme a věříme, že budeme všem zájemcům schopni poskytnout takové služby, které jim budou užitečné pro jejich další rozvoj. ICN neposkytuje služby jen neziskovým organizacím. Mezi našimi odběrateli jsou i pracovníci podnikatelské sféry, úřadů a médií. Pro všechny jmenované ICN připravuje nové služby, jejichž cílem je usnadnění kontaktu s neziskovými organizacemi. Na závěr mi dovolte poděkovat našim spolupracovníkům, partnerům a dárcům, bez kterých by se činnost ICN neobešla. CO JE ICN 02 Servisní centrum neziskového sektoru INFORMACE Z ICN 03 To co potřebujete k profesionální práci naleznete na HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V NEZISKOVCE? 04 Burza práce vám pomůže POTŘEBUJETE RADY ČI KONZULTACE? 04 Kontaktujte nás a více informací se dozvíte v knihovně ICN JAKÝ VÝZNAM MÁ KNIHOVNA ICN? 05 Unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě CO JE KLUB ICN? 06 Komplexní informační, vzdělávací a poradenské služby pro neziskové organizace ČASOPIS GRANTIS 07 Granty, rady, aktuální témata SPOLUPRÁCE S REGIONY část Proč a jak spolupracuje ICN s veřejnými knihovnami SPOLUPRÁCE S REGIONY část Proč a jak spolupracuje ICN s Asociací neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky SPOLUPRÁCE S REGIONY část Projekt Zpřístupnění informací o neziskovém sektoru v regionech ČR prostřednictvím internetového portálu Neziskovky.cz VZDĚLÁVÁNÍ S ICN 12 Jistá investice do budoucnosti 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 14 Téma roku: Dobrovolnictví POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ 16 Administrace grantových a dotačních programů FINANČNÍ ZPRÁVA 18 Přeji Vám všem hodně síly, nadšení, financí a úspěchů. Ing. Marek Šedivý Výkonný ředitel ICN, o. p. s. ICN 2002 // 01

4 Informace o organizaci CO JE ICN Servisní centrum neziskového sektoru ICN Informační centrum neziskových organizací, obecně prospěšná společnost (dále jen ICN), bylo založeno v roce 1993, aby sloužilo a pomáhalo v práci všem, kteří se rozhodli přispět k vytvoření fungující občanské společnosti tím, čím mohou někdo svými penězi, jiný svými znalostmi, další svým volným časem nebo svou každodenní prací. POSLÁNÍ ICN ICN podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. HLAVNÍ CÍLE ICN: ~ profesionalizace činnosti neziskových organizací ~ rozvoj a prohlubování regionální a zahraniční spolupráce neziskových organizací vzájemně i mezi jednotlivými sektory ~ osvěta a informování odborné i laické veřejnosti o neziskovém sektoru ~ napomáhání k finanční stabilitě neziskových organizací ZAMĚSTNANCI Barbora Bauerová informační pracovnice Tomáš Hrdina civilní služba Barbora Hrdličková koordinátorka projektů, ekonomka Karel Kmoch vedoucí vzdělávacího oddělení Miroslav Konečný informační pracovník Jana Popovičová manažerka časopisu GRANTIS Lucie Prachčevová vedoucí sekretariátu Kristina Rasmussenová asistentka vzdělávacího oddělení Marek Šedivý výkonný ředitel Dagmar Ševčíková koordinátorka programu Nadace Roberta Bosche Josef Šplíchal informační pracovník Marek Tatara civilní služba Jana Zahradníčková vedoucí informačního oddělení EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI David Dvořák správce sítě Martin Kvítek redaktor časopisu GRANTIS Miriam Vránová redaktorka časopisu GRANTIS SPRÁVNÍ RADA Irena Brichta členka Vladimír Lich člen Alexander Papánek člen Petr Pirochta člen Charlotte Sommer předsedkyně Jolana Turnerová členka DOZORČÍ RADA Richard Medek Tomáš Sokol Karel Winkelbauer PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU DÁRCI A SPONZOŘI CP Online, Charles Stewart Mott Foundation, Market Vision, McCann-Erickson Prague, Městský úřad Praha 1, Microsoft, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Nadace Civilia, Nadace ICN, Nadace Mariastar Humanity, Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Nadace Roberta Bosche, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, Newton IT, Nadace Open Society Fund Praha, QandA, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Vzdělávací nadace Jana Husa SPOLUPRACOVNÍCI Lektoři, konzultanti a poradci Petr Babouček, Aleš Bednařík, Roman Branberger, Finlay Craig, František Čálek, Lenka Deverová, Martin Elger, Jan Hloušek, Miloslav Hnátek, Kateřina Jurigová, Radek Kolář, Olga Konečná, Zdeňka Konečná, Romana Křížová, Františka Kulhánková, Jana Ledvinová, Olga Medlíková, Lukáš Novák, Miroslava Nováková, Blažena Petrlíková, Marek Piech, Peter Robl, Daniel Roučka, Martin Souček, Alena Strunová, Hana Vosmíková Dobrovolníci Zdeněk Borýsek, Karel Eliáš, Miroslav Konečný, Zdeňka Ornsteinová, Dušan Slepička, Tereza Žohová Další spolupracující organizace a jednotlivci, bez kterých by se ICN neobešlo Český rozhlas, Česká televize, IDOR, Nadace Roberta Bosche, Nadace Stefana Batoryho, Nadační fond Kapka naděje, Zuzana Ježková, Spiralis, Tiskárna Tobola, Simeona Zikmundová a další, kteří jsou uvedeni v textu výroční zprávy. Malé nám Praha 1 telefon: fax: // ICN 2002

5 INFORMACE Z ICN To co potřebujete k profesionální práci naleznete na Josef Šplíchal Informační služby V ICN nabízíme ucelenou kolekci informací potřebných k profesionální práci nejen neziskovek. KVALITNÍ INFORMACE ŠITÉ NA MÍRU VYUŽIJÍ: 1. NEZISKOVÉ ORGANIZACE ~ k posílení dlouhodobé finanční stability organizace ~ k profesionálnímu fungování ~ ke zvýšení konkurenceschopnosti ~ ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců 2. PRACOVNÍCI STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY ~ ke kvalitní komunikaci s neziskovými organizacemi ~ k lepší informovanosti o neziskových organizacích ~ ke zveřejňování vypsaných dotací a grantů ~ k vyhledávání partnerů pro společné projekty ~ ke zvyšování kvalifikace v oblasti neziskového sektoru 3. NOVINÁŘI A PRACOVNÍCI MÉDIÍ ~ k informovanosti o dění v neziskovém sektoru ~ k vyhledávání nových námětů na články a reportáže 4. PODNIKATELÉ A KOMERČNÍ SUBJEKTY ~ k vytipování seriózní neziskovky za účelem finanční nebo materiální podpory ~ k informovanosti o spolehlivosti jednotlivých neziskových organizací ~ k informování o svých sponzorských aktivitách ~ k vyhledávání partnerů pro společné projekty ~ ke kvalitní komunikaci s neziskovými organizacemi 5.STUDENTI ~ k získávání informací nezbytných k odbornému studiu ~ k získávání kontaktů pro absolvování odborných praxí nebo dobrovolné služby ~ k nalezení možných zahraničních studijních pobytů a stáží včetně stipendií ~ k navázání kontaktů s odbornými konzultanty diplomových prací 6. VEŘEJNOST ~ k informovanosti o významu a práci neziskových organizací ~ k vytipování seriózní neziskovky za účelem finanční nebo materiální podpory ~ k informovanosti o spolehlivosti jednotlivých neziskových organizací V ČEM JSOU NEZISKOVKY.CZ VÝJIMEČNÉ? ~ ucelený soubor informací ~ denně aktualizované zpravodajství z regionů ČR ~ informace o aktivitách neziskových organizací ~ unikátní databáze ~ aktuální informace z legislativní a účetní oblasti ~ Informace na stránkách Neziskovky.cz jsou členěny do logických tematických celků. Na počátku roku 2002 se průměrný počet denních přístupů pohyboval okolo 100, na konci roku dosahoval necelých 300. KDE A JAK NALÉZT FINANČNÍ ZDROJE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE GRANTOVÝ KALENDÁŘ ~ Obsahuje základní informace o vyhlášených uzávěrkách grantových řízení. Údaje jsou řazené podle data uzávěrek. Obsahuje informace o evropských grantech, grantech vyhlášených českými ministerstvy, krajskými a obecními úřady, nadacemi a nadačními fondy a ambasádami. ~ Grantový kalendář je poštou rozesílán neziskovým organizacím, které jsou odkázané pouze na tištěné materiály. ~ Grantový kalendář je denně aktualizován. ~ V roce 2002 bylo v Grantovém kalendáři zveřejněno 391 údajů o grantech, o 231 údajů více než v roce 2001, což činí nárůst o 144 %. ~ Grantový kalendář byl v pravidelných intervalech rozesílán 1200 zájemcům, nárůst oproti roku 2001 je o 680 odběratelů, tedy o 130 %. DATABÁZE FINANČNÍCH ZDROJŮ (DBFZ) Nový informační produkt ICN, který byl za rok 2002 nominován na cenu PROROK (projekt roku). ~ DBFZ umožňuje získávat efektivně informace o grantových programech. ~ Informace o grantech lze vyhledávat podle různých kritérií. ~ DBFZ nabízí možnost grantujícím organizacím (nadace a nadační fondy, ministerstva, krajské a městské úřady, zahraniční nadace, velvyslanectví, dárci ze zahraničí, potenciální dárci nebo sponzoři) získat zavedený a využívaný prostor ke zveřejňování své grantové politiky. ~ Na konci roku 2002 obsahovala DBFZ 600 uzávěrek a údaje o 450 programech. ~ Denně navštíví DBFZ průměrně 50 uživatelů. Databázi neziskových organizací v ČR v roce 2002 podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Charles Stewart Mott Foundation. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. ICN 2002 // 03

6 Informační služby HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V NEZISKOVCE? Burza práce vám pomůže Josef Šplíchal Burza pracovních příležitostí je zveřejněna na webových stránkách Neziskovky.cz, je pravidelnou součástí Informačního servisu Klubu ICN, časopisu GRANTIS a je také k nahlédnutí přímo v ICN. ~ Nejobsáhlejší zdroj nabídky a poptávky práce v neziskovém sektoru, včetně dobrovolné práce. ~ Burzu práce využívají neziskové organizace a zájemci o práci v neziskovém sektoru. ~ Burza má celorepublikovou působnost a je pravidelně aktualizována. ~ Inzeráty jsou uveřejňovány zdarma. V roce 2002 bylo v Burze práce uveřejněno 308 inzerátů oproti 240 v roce 2001, což činí nárůst o 28 %. POTŘEBUJETE RADY ČI KONZULTACE? Kontaktujte nás a více informací se dozvíte v knihovně ICN Josef Šplíchal ICN zprostředkovává profesionální konzultace s odborníky na právo, účetnictví, daňové a projektové poradenství neziskových organizací. POTŘEBUJETE RADY NEBO KONZULTACE? ICN jako jediná organizace poskytuje speciální poradenství zahrnující všechny oblasti důležité pro profesionální rozvoj neziskových organizací. Konzultace jsou poskytovány neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, pracovníkům státní správy a samosprávy, studentům a veřejnosti. Odborné poradenství poskytují jak pracovníci ICN, tak externí specialisté na jednotlivá témata. ICN ZPROSTŘEDKOVÁVÁ ODBORNÉ KONZULTACE V OBLASTECH: ~ právo (pracovněprávní vztahy, vznik a zánik neziskových organizací, statut a řád organizace, ) ~ daně ~ účetnictví (účtování v neziskových organizacích, vyúčtovávání dotací, ) ~ psaní projektů (projekty, žádosti o grant a dotace, ) ~ finanční zdroje pro neziskové organizace ~ neziskový sektor v ČR (obecné informace, základní statistiky, ) ~ spolupráce podnikatelského a neziskového sektoru (možnosti grantování, grantová a výběrová řízení, ) V roce 2002 se uskutečnilo 92 konzultací s externími odborníky a 194 konzultací zajištěných pracovníky ICN. Největší zájem byl o konzultace z právní oblasti a poradenství k finančním zdrojům pro neziskové organizace. Ve srovnání s rokem 2001 klesl počet konzultací o 46 %. Důvodem je spuštění webových stránek Neziskovky.cz, kde jsou k dispozici informace z oblasti legislativy, účetnictví atd. HLEDÁTE KONTAKTY Databázi neziskových organizací (DBNO) provozuje ICN od roku Od roku 2001 smluvně spolupracuje s Ministerstvem financí ČR na výměně dat mezi DBNO a informačním systémem CEDR III Centrální evidencí dotací z rozpočtu. ~ Největší a nejpoužívanější databáze neziskových organizací v ČR. ~ DBNO obsahuje aktuální a komplexní informace o neziskových organizacích v ČR. ~ DBNO je bezplatně přístupný informační zdroj o neziskových organizacích v ČR. ~ Databáze nabízí možnost přímé bezplatné registrace všem typům neziskovek. ~ V DBNO je možné vyhledávání fulltextem. ~ Databáze zahrnuje všechny obory, ve kterých neziskové organizace aktivně působí. ~ DBNO zprostředkovává informace o neziskovkách dalším cílovým skupinám: dárcům, sponzorům, partnerům, novinářům, pracovníkům úřadů státní správy a samosprávy atd. ~ Koncem roku 2002 obsahovala DBNO 2700 záznamů, od roku 2001 se jejich počet zvýšil o 208, tzn. nárůst o 8 %. ~ Celkem bylo zaznamenáno 691 aktualizací. Databázi finančních zdrojů v roce 2002 podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Nadace Open Society Fund Praha. DATABÁZE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 04 // ICN 2002

7 Informační služby JAKÝ VÝZNAM MÁ KNIHOVNA ICN? Unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě Josef Šplíchal Knihovna ICN je jedinou profesionálně budovanou knihovnou v České republice, která pokrývá všechny obory činnosti neziskových organizací. ~ Knihovnu ICN využívají pracovníci neziskových organizací, studenti, lektoři a konzultanti specializující se na obory neziskového sektoru, členové správních rad, členové statutárních orgánů neziskových organizací, státní úředníci, zájemci o neziskový sektor z řad veřejnosti atd. ~ Fond je katalogizován systémem Clavius, který umožňuje vyhledávání titulů přímo z Internetu. ~ Knihovna ICN slouží jako archiv vybraných výročních zpráv neziskových organizací z ČR i ze zahraničí. ~ Knihovna ICN funguje zároveň jako studovna, k dispozici je PC s možností připojení k Internetu. ~ Knihovna ICN je jediná knihovna v ČR, která obsahuje ucelenou kolekci literatury, zaměřenou na všechny obory týkající se neziskového sektoru. Na konci roku 2002 bylo v knihovně evidováno 3140 svazků knih, 2250 brožur a 135 titulů periodik. Knihovnu navštívilo 339 uživatelů, počet absenčních výpůjček byl 328, počet prezenčních výpůjček byl 812 publikací. Přírůstek počtu svazků knih oproti roku 2001 činil 3,5 %. Knihovnu ICN v roce 2002 finančně podpořila Městská část Praha 1. HLEDÁTE AKCE NEZISKOVEK ~ Přehled akcí pořádaných neziskovými organizacemi ve všech regionech ČR. ~ V kalendáři lze aktivně vyhledávat a filtrovat data podle zadaných podmínek. ~ Kalendář je využíván veřejností a pracovníky médií. Zvýšenou návštěvnost zaznamenáváme v době PR kampaně 30 dní pro neziskový sektor. ~ Kalendář má celorepublikovou působnost. ~ Neziskové organizace mohou své akce samy zdarma registrovat. V roce 2002 bylo zaregistrováno 920 akcí, v předešlém roce (2001) bylo od srpna (kdy byl Kalendář akcí spuštěn) do prosince zařazeno do kalendáře 252 akcí. Kalendář akcí v roce 2002 finančně podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Charles Stewart Mott Foundation. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. KALENDÁŘ AKCÍ ICN 2002 // 05

8 Informační služby CO JE KLUB ICN? Komplexní informační, vzdělávací a poradenské služby pro neziskové organizace Jana Zahradníčková Klub ICN je určen pro všechny, kteří mají zájem pravidelně získávat aktuální informace z neziskového sektoru. KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM KLUBU ICN? Členství v klubu není omezeno, členem se může stát každý, kdo má zájem o dění v neziskovém sektoru. Klub ICN je otevřený neziskovým organizacím, veřejné správě, studentům, firmám podporujícím neziskový sektor, jednotlivcům. Klub ICN je určen neziskovým organizacím, které nemají přístup k elektronické verzi Informačního servisu. Informační servis je jim zasílán poštou. PROČ SE STÁT ČLENEM KLUBU ICN? Členové klubu dostávají pravidelný Informační servis, v němž mají k dispozici nejaktuálnější informace z ICN a z ostatních neziskových organizací Výhody členství v Klubu ICN: ~ Slevy na semináře ICN. ~ Slevy na odborné konzultace, na konzultace o finančních zdrojích, na registrační poplatky konferencí a dalších akcí organizovaných ICN. ~ Slevy na publikace vydané ICN. ~ Slevy na inzerci v časopise GRANTIS. ~ Sleva ve výši 40 % na vystavení průkazu do knihovny ICN. ~ Možnost šířit informace prostřednictvím informační sítě ICN. ~ Přístup k aktuálním informacím z neziskového sektoru zařazením do rozesílek ICN. V roce 2002 měl Klub ICN 370 členů. Ve srovnání s rokem 2001 jsme zaznamenali nárůst o 12 %. Bylo rozesláno 3927 Informačních servisů neziskovým organizacím v celé ČR, ve kterých bylo zařazeno informačních materiálů. Klub ICN je určen všem neziskovým organizacím bez ohledu na region či obor, ve kterém působí. Služby Klubu ICN jsou užitečné pro všechny, kteří mají zájem o dění v neziskovém sektoru. SLUŽBY PRO ČLENY KLUBU ICN ~ Informační servis ICN měsíční informační rozesílka členům Klubu ICN s burzou práce, grantovým kalendářem, kalendářem akcí a jinými aktuálními informacemi z neziskového sektoru. ~ GRANTIS Měsíčník pro neziskový sektor ~ Sleva ve výši 10 % na semináře ICN, na odborné konzultace, na konzultace o finančních zdrojích, na registrační poplatky konferencí a dalších akcí organizovaných ICN, na publikace vydané ICN, na inzerci v časopise GRANTIS ~ Sleva 40 % na vystavení průkazu do Knihovny ICN ~ Možnost šířit informace prostřednictvím informační sítě ICN ~ Přístup k aktuálním informacím z neziskového sektoru zařazením do rozesílek ICN (důležitá oznámení, pozvánky, atd.) ~ Přístup k pravidelně aktualizovaným informacím o finančních zdrojích ELEKTRO- NICKÁ VERZE KLUBU Členové nové elektronické verze Klubu ICN získávají stejné výhody jako členové klasického Klubu, pouze Informační servis Klubu ICN je rozesílán jen v elektronické formě em a přístupný na webových stránkách ICN. Časopis GRANTIS a vybrané publikace, které nemohou být převedeny do elektronické formy jsou zasílány nadále poštou. Výhodou členství je výrazně nižší cena (z důvodu ušetřených nákladů za rozesílku) a větší flexibilita. Členům elektronické verze Klubu mohou být zasílány informace ve větším množství a častěji než prostřednictvím klasické pošty. Chceme touto novou verzí vyjít vstříc těm organizacím, které preferují rychlou, elektronickou formu proti tištěné verzi. Více informací o elektronické verzi a její ukázky naleznete na 06 // ICN 2002

9 ČASOPIS GRANTIS Granty, rady, aktuální témata Vydavatelská činnost Jana Popovičová Aktuální informace o neziskovém sektoru lze získat v časopise GRANTIS Měsíčník pro neziskový sektor. Časopis s celorepublikovou působností, zabývající se problematikou neziskového sektoru bez oborového či regionálního omezení. GRANTIS se v průběhu 11 let své existence stal nepostradatelným průvodcem občanského sektoru. V GRANTISU JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY DŮLEŽITÉ INFORMACE: Podmínky podávání žádostí o granty s termíny uzávěrek, nabídky vzdělávacích programů v České republice i v zahraničí, ekonomický a právní servis, profily neziskových organizací, anotace odborných publikací, anotace článků z českých periodik o činnosti a akcích neziskových organizací, rozhovory, informace z Úřadu vlády ČR, nabídka a poptávka pracovních míst, oznámení o významných akcích, tematické přílohy a mnoho dalších informací. CO ZAJÍMAVÉHO V GRANTISU NAJDETE? ~ V časopise jsou prezentovány názory významných osobností na neziskový sektor. ~ V časopise mají neziskové organizace možnost prezentovat svoji činnost. ~ Pro neziskové organizace přináší GRANTIS aktuální informace z neziskového prostředí: měnící se podmínky pro neziskové organizace spojené se vstupem ČR do EU, finanční zdroje, novinky z oblasti účetnictví, legislativy atd. KDO JSOU ČTENÁŘI GRANTISU? ~ GRANTIS nabízí informace o neziskovém sektoru neziskovým organizacím, veřejné správě, školám, studentům a veřejnosti. V prosinci 2001 měl GRANTIS 568 předplatitelů, k již 677 předplatitelů, což představuje nárůst o 19 %. Na začátku roku 2002 byl náklad časopisu 900 kusů, od čísla 10 již časopis vycházel v nákladu 1000 ks. Časopis GRANTIS byl v roce 2002 vydáván za finančního přispění programu Evropské unie PHARE Rozvoj občanské společnosti prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Vydávání časopisu GRANTIS v roce 2002 dále podpořily Nadace ICN, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Vzdělávací Nadace Jana Husa, Nadace Mariastar Humanity a Nadace VIA. ČASOPIS GRANTIS, MĚSÍČNÍK PRO NEZISKOVÝ SEKTOR JE CELOSTÁTNÍM PRŮŘEZOVÝM PERIODIKEM ZAMĚŘENÝM NA POTŘEBY PRACOVNÍKŮ VŠECH TYPŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ BEZ OHLEDU NA REGION ČI OBOR, VE KTERÉM JEJICH ORGANIZACE PŮSOBÍ. ~ Informace o dění v neziskovém sektoru v ČR i zahraničí Reportáže a rozhovory s pracovníky neziskových organizací z různých oborů a regionů, výsledky veřejných průzkumů, zkušenosti ~ Ekonomický a právní servis Praktické ekonomické a právní informace potřebné v každodenní práci, aktuální informace o připravované legislativě. ~ Vaše finance Rubrika o finančních zdrojích (granty, dotace) pro neziskové organizace. ~ Vzdělávání Informace o možnostech studia v zahraničí, informace o konáních kurzů, seminářů a praktických dílen. ~ Dokumenty Usnesení vlády a další důležité materiály (analýzy, návrhy zákonů apod.) týkající se neziskových organizací. ~ Burza pracovních příležitostí v neziskovém sektoru ~ Drobné zprávy Informace a oznámení o akcích neziskových organizací, recenze knih. ~ Tematické a regionální přílohy ICN 2002 // 07

10 ICN v regionech SPOLUPRÁCE S REGIONY část 1. Proč a jak spolupracuje ICN s veřejnými knihovnami Jana Zahradníčková, Josef Šplíchal ICN již dlouhodobě spolupracuje s veřejnými knihovnami v regionech ČR na poskytování informačních služeb neziskovým organizacím v příslušných regionech. Knihovny mapují existenci neziskových organizací ve svém regionu a aktivně s nimi spolupracují na pořádání akcí, poskytují jim základní poradenství v oblasti legislativy, finančních zdrojů a psaní projektů. Zároveň poskytují informace široké veřejnosti o neziskovém sektoru. S ICN také spolupracují na propagační a vzdělávací kampani 30 dní pro neziskový sektor. ICN má v tomto procesu roli metodického koordinátora: ~ Pravidelně školí pracovníky knihoven v různých tématech vztahujících se k neziskovému sektoru. ~ Měsíčně zasílá knihovnám Informační servis. ~ Průběžně doplňuje fond knihoven o publikace z neziskového sektoru. ~ Iniciuje pravidelná setkání spolupracujících knihoven, jejichž cílem je výměna zkušeností a strategické plánování další činnosti. V roce 2002 ICN spolupracovalo s 45 veřejnými knihovnami, které pokrývají všechny regiony ČR. SEZNAM KNIHOVEN Knihovna Jiřího Mahena REIS Brno, Kobližná 4 Dr. Alena Šabatová tel.: Městská knihovna Česká Lípa Náměstí TGM 170 Zdeňka Stromková tel.: Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice Lidická 1 Mgr. Jan Mareš tel.: Městská knihovna Děčín Raisova 3 Hana Štěpánková tel.: Městská knihovna Havířov Podlesí Šrámkova 2 Libuše Poliačiková tel.: Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 87 Ivana Rösslerová tel.: Knihovna města Hradce Králové Tomkova 177 Jarmila Benýšková tel.: Městská knihovna v Chebu Obrněné brigády 18 Hana Pekárková, Marie Mudrová tel.: knih-cheb.cz Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov Palackého 4995/85 Kamila Trubačová tel.: Městská knihovna Chrudim Filištínská 36 Jana Gregorová tel.: Městská knihovna Jablonec nad Nisou Dolní náměstí 1 Marie Posltová tel.: jablonec.cz Městská knihovna Jičín Denisova 400 Dana Michlová, Iva Tauchmanová tel.: mujicin.cz Městská knihovna Jihlava Masarykovo náměstí 64 Jindřiška Fabryová tel.: Městská knihovna Jindřichův Hradec Jarošovská 252/II Olga Hánová tel.: Knihovna okresu Karlovy Vary Lidická 40, budova SPgŠ Jaroslava Budíková tel.: Středočeská vědecká knihovna Kladno Generála Klapálka 1641 Eva Šenfeldová tel.: Městská knihovna Klatovy Balbínova 59 Milena Hálková tel.: Knihovna Kroměřížska Slovanské náměstí 3920, Kroměříž Soňa Bosáková tel.: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 Pavlína Dlouhá tel.: // ICN 2002

11 ICN v regionech Knihovna K. H. Máchy Litoměřice Mírové náměstí 26 Zuzana Kulichová tel.: Městská knihovna Louny Husova 2382 Vladimíra Myslivcová tel.: Knihovna města Mladá Boleslav Václava Klementa 1229 Květa Lachmanová tel.: Městská knihovna v Mostě Moskevská 12 Lenka Glücková tel.: Městská knihovna Náchod Kamenice 105 Ivana Votavová tel.: Knihovna města Olomouce Náměstí Republiky 1 Anna Vitásková tel.: Knihovna Petra Bezruče Opava Nádražní okruh 27 Naděžda Procházková tel.: Knihovna města Ostravy 28. října 2 Naděžda Pravdová tel.: Krajská knihovna Pardubice Pernštýnské náměstí 77 Šárka Hladíková tel.: pardubice.cz Městská knihovna kulturní středisko Pelhřimov Palackého 48 Nella Slavíková tel.: Knihovna města Plzně B. Smetany 13 Dr. Jana Hájková tel.: Okresní knihovna Prachatice Husova 71 Olga Seberová tel.: Městská knihovna Prostějov Skálovo náměstí 6 Mirka Vyroubalová tel.: Městská knihovna v Přerově Žerotínovo náměstí 36 Dagmar Trochtová tel.: Městská knihovna Rokycany Masarykovo náměstí 83 Anna Vitáčková tel.: Šmidingerova knihovna Strakonice Zámek 1 Dana Kotrchová tel.: Městská knihovna Šumperk 17. listopadu 6 Kamila Šeligová tel.: Městská knihovna Tábor Jiráskova 1775 Hana Pfeiferová tel.: Regionální knihovna Teplice Lipová 13 Eva Reifová tel.: Městská knihovna Třebíč Hasskova 2 Marie Dočkalová tel.: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Velká Hradební 49 Vladimíra Řeháková tel.: Městská knihovna Ústí nad Orlicí Příkopy 376 Jitka Stejskalová tel.: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Svárov 714 Marie Pokorná tel.: Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov Žižkova 1/3 Miroslava Adamcová tel.: Knihovna Františka Bartoše Zlín Třída Tomáše Bati 204 Saša Šumpelová tel.: Městská knihovna Znojmo Zámečnická 9 Zdenka Falcová tel.: ICN 2002 // 09

12 ICN v regionech SPOLUPRÁCE S REGIONY část 2. Proč a jak spolupracuje ICN s Asociací neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky Jana Zahradníčková Cílem činnosti Asociace je vytvoření efektivní sítě kooperujících neziskových organizací, které pomáhají svými službami (především informačními, vzdělávacími a konzultačními) rozvoji neziskového sektoru v regionech. V roce 1995 založilo ICN síť svých regionálních poboček. V průběhu následujících let byl na základě vlastních i zahraničních praktických zkušeností projekt sítě poboček ICN přepracován. V roce 2000 ICN iniciovalo a realizovalo vznik Asociace neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky. V roce 2002 členové Asociace spolupracovali na dvou projektech: Síťování informačních center pro neziskové organizace v regionech ČR ~ V rámci tohoto projektu poskytovali členské neziskové organizace Asociaci informační, poradenské a vzdělávací služby pro neziskové organizace v místě svého působení. Zpřístupňování informací o neziskovém sektoru v regionech České republiky prostřednictvím internetového portálu ~ V rámci tohoto projektu informovali o aktivitách neziskových organizací ve svém regionu. ~ Mapovali neziskový sektor ve svém regionu. ~ Aktivně se podíleli na doplňování Databáze neziskových organizací, Databáze finančních zdrojů a Kalendáře akcí. ~ V září 2002 proběhlo strategické plánování Asociace, kde byl dán podnět ke vzniku Asociace poradenských informačních středisek (APIS). Regionální projekt v roce 2002 podpořily Charles Stewart Mott Foundation a Nadace rozvoje občanské společnosti. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. ČLENOVÉ ASOCIACE PORADENSKÝCH INFORMAČNÍCH STŘEDISEK (APIS) EkoCentrum Brno, o. s. Zbyněk Zavadil Ponávka 2, Brno tel./fax: ICN Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. Marek Šedivý Malé nám. 12, Praha 1 tel.: fax: INKANO Vlaďka Zborníková Píseckého 131, Písek tel.: Občanské poradenské středisko, o. p. s. Zuzana Hloušková Veverkova 1343, Hradec Králové tel./fax: Sdružení Piafa ve Vyškově (IPSOA Informační a poradenské středisko občanských aktivit) Jana Podrápská V Brňanech 35, Vyškov tel./fax: Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. Jitka Doubnerová U Jezu 10, Liberec tel.: , VITA o. s. Zdeněk Jakubka Generála Janouška 4, Ostrava tel./fax: >>>>>>>>> <<<<<<<<< >>>>>>>>> FINANCE PRO NEZISKOVKY <<<<<<<<<>>>>>>>>> FIN > DATABÁZE FINANČNÍCH ZDROJŮ <<<<<<<<<>>>>>>>>> DATA DÁRCE <<<<<<<<<>>>>>>>>> KONTAKTY NA DÁRCE <<<<<<<<< ZÁVĚRKY <<<<<<<<<>>>>>>>>> GRANTY, DOTACE, UZÁVĚRKY < 10 // ICN 2002

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více