INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002"

Transkript

1 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ICN Správní rada Dozorčí rada Výkonný ředitel Civilní služba Sekretariát Ekonom INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ PROGRAM NADACE R. BOSCHE AGENTURNÍ SERVIS Vedoucí Koordinátor Externí spolupracovníci Informační pracovník Informační pracovník Informační pracovník AIC Manažer GRANTIS Asistent Redaktor GRANTIS Externí spolupracovníci VZDĚLÁVACÍ ODDĚLENÍ Vedoucí Asistent Externí spolupracovníci Externí účetní firma Nezávislý auditor Správce sítě

3 OBSAH Obsah VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Informačního centra neziskových organizací (ICN), o. p. s. za rok I přes neblahé události, kterými byly srpnové povodně, to pro ICN byl rok, který lze hodnotit jako pozitivní. Významnou změnou bylo stěhování do nových prostor na Malém náměstí v Praze 1. ICN tak má v současné době k dispozici lépe vyhovující prostory za výhodnějších podmínek. Hlavním cílem celého týmu ICN byla i v roce 2002 spokojenost uživatelů služeb. V průběhu roku všichni zaměstnanci a externí spolupracovníci ICN intenzivně pracovali na zkvalitňování služeb, které jsou stále více využívaným a vyhledávaným produktem. Vstup do Evropské unie se rychle blíží a pokud budou chtít neziskové organizace fungovat i nadále, budou potřebovat aktuální a dostatečné informace a kvalitní vzdělávání. Celý neziskový sektor bude čelit dalším změnám, které postupně vyostří již tak nestabilní prostředí, ve kterém se neziskové organizace v České republice nacházejí. Přežijí jen dobře připravené a fungující neziskovky. V ICN se na tuto situaci již delší dobu připravujeme a věříme, že budeme všem zájemcům schopni poskytnout takové služby, které jim budou užitečné pro jejich další rozvoj. ICN neposkytuje služby jen neziskovým organizacím. Mezi našimi odběrateli jsou i pracovníci podnikatelské sféry, úřadů a médií. Pro všechny jmenované ICN připravuje nové služby, jejichž cílem je usnadnění kontaktu s neziskovými organizacemi. Na závěr mi dovolte poděkovat našim spolupracovníkům, partnerům a dárcům, bez kterých by se činnost ICN neobešla. CO JE ICN 02 Servisní centrum neziskového sektoru INFORMACE Z ICN 03 To co potřebujete k profesionální práci naleznete na HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V NEZISKOVCE? 04 Burza práce vám pomůže POTŘEBUJETE RADY ČI KONZULTACE? 04 Kontaktujte nás a více informací se dozvíte v knihovně ICN JAKÝ VÝZNAM MÁ KNIHOVNA ICN? 05 Unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě CO JE KLUB ICN? 06 Komplexní informační, vzdělávací a poradenské služby pro neziskové organizace ČASOPIS GRANTIS 07 Granty, rady, aktuální témata SPOLUPRÁCE S REGIONY část Proč a jak spolupracuje ICN s veřejnými knihovnami SPOLUPRÁCE S REGIONY část Proč a jak spolupracuje ICN s Asociací neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky SPOLUPRÁCE S REGIONY část Projekt Zpřístupnění informací o neziskovém sektoru v regionech ČR prostřednictvím internetového portálu Neziskovky.cz VZDĚLÁVÁNÍ S ICN 12 Jistá investice do budoucnosti 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 14 Téma roku: Dobrovolnictví POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ 16 Administrace grantových a dotačních programů FINANČNÍ ZPRÁVA 18 Přeji Vám všem hodně síly, nadšení, financí a úspěchů. Ing. Marek Šedivý Výkonný ředitel ICN, o. p. s. ICN 2002 // 01

4 Informace o organizaci CO JE ICN Servisní centrum neziskového sektoru ICN Informační centrum neziskových organizací, obecně prospěšná společnost (dále jen ICN), bylo založeno v roce 1993, aby sloužilo a pomáhalo v práci všem, kteří se rozhodli přispět k vytvoření fungující občanské společnosti tím, čím mohou někdo svými penězi, jiný svými znalostmi, další svým volným časem nebo svou každodenní prací. POSLÁNÍ ICN ICN podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. HLAVNÍ CÍLE ICN: ~ profesionalizace činnosti neziskových organizací ~ rozvoj a prohlubování regionální a zahraniční spolupráce neziskových organizací vzájemně i mezi jednotlivými sektory ~ osvěta a informování odborné i laické veřejnosti o neziskovém sektoru ~ napomáhání k finanční stabilitě neziskových organizací ZAMĚSTNANCI Barbora Bauerová informační pracovnice Tomáš Hrdina civilní služba Barbora Hrdličková koordinátorka projektů, ekonomka Karel Kmoch vedoucí vzdělávacího oddělení Miroslav Konečný informační pracovník Jana Popovičová manažerka časopisu GRANTIS Lucie Prachčevová vedoucí sekretariátu Kristina Rasmussenová asistentka vzdělávacího oddělení Marek Šedivý výkonný ředitel Dagmar Ševčíková koordinátorka programu Nadace Roberta Bosche Josef Šplíchal informační pracovník Marek Tatara civilní služba Jana Zahradníčková vedoucí informačního oddělení EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI David Dvořák správce sítě Martin Kvítek redaktor časopisu GRANTIS Miriam Vránová redaktorka časopisu GRANTIS SPRÁVNÍ RADA Irena Brichta členka Vladimír Lich člen Alexander Papánek člen Petr Pirochta člen Charlotte Sommer předsedkyně Jolana Turnerová členka DOZORČÍ RADA Richard Medek Tomáš Sokol Karel Winkelbauer PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU DÁRCI A SPONZOŘI CP Online, Charles Stewart Mott Foundation, Market Vision, McCann-Erickson Prague, Městský úřad Praha 1, Microsoft, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Nadace Civilia, Nadace ICN, Nadace Mariastar Humanity, Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Nadace Roberta Bosche, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, Newton IT, Nadace Open Society Fund Praha, QandA, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Vzdělávací nadace Jana Husa SPOLUPRACOVNÍCI Lektoři, konzultanti a poradci Petr Babouček, Aleš Bednařík, Roman Branberger, Finlay Craig, František Čálek, Lenka Deverová, Martin Elger, Jan Hloušek, Miloslav Hnátek, Kateřina Jurigová, Radek Kolář, Olga Konečná, Zdeňka Konečná, Romana Křížová, Františka Kulhánková, Jana Ledvinová, Olga Medlíková, Lukáš Novák, Miroslava Nováková, Blažena Petrlíková, Marek Piech, Peter Robl, Daniel Roučka, Martin Souček, Alena Strunová, Hana Vosmíková Dobrovolníci Zdeněk Borýsek, Karel Eliáš, Miroslav Konečný, Zdeňka Ornsteinová, Dušan Slepička, Tereza Žohová Další spolupracující organizace a jednotlivci, bez kterých by se ICN neobešlo Český rozhlas, Česká televize, IDOR, Nadace Roberta Bosche, Nadace Stefana Batoryho, Nadační fond Kapka naděje, Zuzana Ježková, Spiralis, Tiskárna Tobola, Simeona Zikmundová a další, kteří jsou uvedeni v textu výroční zprávy. Malé nám Praha 1 telefon: fax: // ICN 2002

5 INFORMACE Z ICN To co potřebujete k profesionální práci naleznete na Josef Šplíchal Informační služby V ICN nabízíme ucelenou kolekci informací potřebných k profesionální práci nejen neziskovek. KVALITNÍ INFORMACE ŠITÉ NA MÍRU VYUŽIJÍ: 1. NEZISKOVÉ ORGANIZACE ~ k posílení dlouhodobé finanční stability organizace ~ k profesionálnímu fungování ~ ke zvýšení konkurenceschopnosti ~ ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců 2. PRACOVNÍCI STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY ~ ke kvalitní komunikaci s neziskovými organizacemi ~ k lepší informovanosti o neziskových organizacích ~ ke zveřejňování vypsaných dotací a grantů ~ k vyhledávání partnerů pro společné projekty ~ ke zvyšování kvalifikace v oblasti neziskového sektoru 3. NOVINÁŘI A PRACOVNÍCI MÉDIÍ ~ k informovanosti o dění v neziskovém sektoru ~ k vyhledávání nových námětů na články a reportáže 4. PODNIKATELÉ A KOMERČNÍ SUBJEKTY ~ k vytipování seriózní neziskovky za účelem finanční nebo materiální podpory ~ k informovanosti o spolehlivosti jednotlivých neziskových organizací ~ k informování o svých sponzorských aktivitách ~ k vyhledávání partnerů pro společné projekty ~ ke kvalitní komunikaci s neziskovými organizacemi 5.STUDENTI ~ k získávání informací nezbytných k odbornému studiu ~ k získávání kontaktů pro absolvování odborných praxí nebo dobrovolné služby ~ k nalezení možných zahraničních studijních pobytů a stáží včetně stipendií ~ k navázání kontaktů s odbornými konzultanty diplomových prací 6. VEŘEJNOST ~ k informovanosti o významu a práci neziskových organizací ~ k vytipování seriózní neziskovky za účelem finanční nebo materiální podpory ~ k informovanosti o spolehlivosti jednotlivých neziskových organizací V ČEM JSOU NEZISKOVKY.CZ VÝJIMEČNÉ? ~ ucelený soubor informací ~ denně aktualizované zpravodajství z regionů ČR ~ informace o aktivitách neziskových organizací ~ unikátní databáze ~ aktuální informace z legislativní a účetní oblasti ~ Informace na stránkách Neziskovky.cz jsou členěny do logických tematických celků. Na počátku roku 2002 se průměrný počet denních přístupů pohyboval okolo 100, na konci roku dosahoval necelých 300. KDE A JAK NALÉZT FINANČNÍ ZDROJE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE GRANTOVÝ KALENDÁŘ ~ Obsahuje základní informace o vyhlášených uzávěrkách grantových řízení. Údaje jsou řazené podle data uzávěrek. Obsahuje informace o evropských grantech, grantech vyhlášených českými ministerstvy, krajskými a obecními úřady, nadacemi a nadačními fondy a ambasádami. ~ Grantový kalendář je poštou rozesílán neziskovým organizacím, které jsou odkázané pouze na tištěné materiály. ~ Grantový kalendář je denně aktualizován. ~ V roce 2002 bylo v Grantovém kalendáři zveřejněno 391 údajů o grantech, o 231 údajů více než v roce 2001, což činí nárůst o 144 %. ~ Grantový kalendář byl v pravidelných intervalech rozesílán 1200 zájemcům, nárůst oproti roku 2001 je o 680 odběratelů, tedy o 130 %. DATABÁZE FINANČNÍCH ZDROJŮ (DBFZ) Nový informační produkt ICN, který byl za rok 2002 nominován na cenu PROROK (projekt roku). ~ DBFZ umožňuje získávat efektivně informace o grantových programech. ~ Informace o grantech lze vyhledávat podle různých kritérií. ~ DBFZ nabízí možnost grantujícím organizacím (nadace a nadační fondy, ministerstva, krajské a městské úřady, zahraniční nadace, velvyslanectví, dárci ze zahraničí, potenciální dárci nebo sponzoři) získat zavedený a využívaný prostor ke zveřejňování své grantové politiky. ~ Na konci roku 2002 obsahovala DBFZ 600 uzávěrek a údaje o 450 programech. ~ Denně navštíví DBFZ průměrně 50 uživatelů. Databázi neziskových organizací v ČR v roce 2002 podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Charles Stewart Mott Foundation. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. ICN 2002 // 03

6 Informační služby HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V NEZISKOVCE? Burza práce vám pomůže Josef Šplíchal Burza pracovních příležitostí je zveřejněna na webových stránkách Neziskovky.cz, je pravidelnou součástí Informačního servisu Klubu ICN, časopisu GRANTIS a je také k nahlédnutí přímo v ICN. ~ Nejobsáhlejší zdroj nabídky a poptávky práce v neziskovém sektoru, včetně dobrovolné práce. ~ Burzu práce využívají neziskové organizace a zájemci o práci v neziskovém sektoru. ~ Burza má celorepublikovou působnost a je pravidelně aktualizována. ~ Inzeráty jsou uveřejňovány zdarma. V roce 2002 bylo v Burze práce uveřejněno 308 inzerátů oproti 240 v roce 2001, což činí nárůst o 28 %. POTŘEBUJETE RADY ČI KONZULTACE? Kontaktujte nás a více informací se dozvíte v knihovně ICN Josef Šplíchal ICN zprostředkovává profesionální konzultace s odborníky na právo, účetnictví, daňové a projektové poradenství neziskových organizací. POTŘEBUJETE RADY NEBO KONZULTACE? ICN jako jediná organizace poskytuje speciální poradenství zahrnující všechny oblasti důležité pro profesionální rozvoj neziskových organizací. Konzultace jsou poskytovány neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, pracovníkům státní správy a samosprávy, studentům a veřejnosti. Odborné poradenství poskytují jak pracovníci ICN, tak externí specialisté na jednotlivá témata. ICN ZPROSTŘEDKOVÁVÁ ODBORNÉ KONZULTACE V OBLASTECH: ~ právo (pracovněprávní vztahy, vznik a zánik neziskových organizací, statut a řád organizace, ) ~ daně ~ účetnictví (účtování v neziskových organizacích, vyúčtovávání dotací, ) ~ psaní projektů (projekty, žádosti o grant a dotace, ) ~ finanční zdroje pro neziskové organizace ~ neziskový sektor v ČR (obecné informace, základní statistiky, ) ~ spolupráce podnikatelského a neziskového sektoru (možnosti grantování, grantová a výběrová řízení, ) V roce 2002 se uskutečnilo 92 konzultací s externími odborníky a 194 konzultací zajištěných pracovníky ICN. Největší zájem byl o konzultace z právní oblasti a poradenství k finančním zdrojům pro neziskové organizace. Ve srovnání s rokem 2001 klesl počet konzultací o 46 %. Důvodem je spuštění webových stránek Neziskovky.cz, kde jsou k dispozici informace z oblasti legislativy, účetnictví atd. HLEDÁTE KONTAKTY Databázi neziskových organizací (DBNO) provozuje ICN od roku Od roku 2001 smluvně spolupracuje s Ministerstvem financí ČR na výměně dat mezi DBNO a informačním systémem CEDR III Centrální evidencí dotací z rozpočtu. ~ Největší a nejpoužívanější databáze neziskových organizací v ČR. ~ DBNO obsahuje aktuální a komplexní informace o neziskových organizacích v ČR. ~ DBNO je bezplatně přístupný informační zdroj o neziskových organizacích v ČR. ~ Databáze nabízí možnost přímé bezplatné registrace všem typům neziskovek. ~ V DBNO je možné vyhledávání fulltextem. ~ Databáze zahrnuje všechny obory, ve kterých neziskové organizace aktivně působí. ~ DBNO zprostředkovává informace o neziskovkách dalším cílovým skupinám: dárcům, sponzorům, partnerům, novinářům, pracovníkům úřadů státní správy a samosprávy atd. ~ Koncem roku 2002 obsahovala DBNO 2700 záznamů, od roku 2001 se jejich počet zvýšil o 208, tzn. nárůst o 8 %. ~ Celkem bylo zaznamenáno 691 aktualizací. Databázi finančních zdrojů v roce 2002 podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Nadace Open Society Fund Praha. DATABÁZE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 04 // ICN 2002

7 Informační služby JAKÝ VÝZNAM MÁ KNIHOVNA ICN? Unikátní zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě Josef Šplíchal Knihovna ICN je jedinou profesionálně budovanou knihovnou v České republice, která pokrývá všechny obory činnosti neziskových organizací. ~ Knihovnu ICN využívají pracovníci neziskových organizací, studenti, lektoři a konzultanti specializující se na obory neziskového sektoru, členové správních rad, členové statutárních orgánů neziskových organizací, státní úředníci, zájemci o neziskový sektor z řad veřejnosti atd. ~ Fond je katalogizován systémem Clavius, který umožňuje vyhledávání titulů přímo z Internetu. ~ Knihovna ICN slouží jako archiv vybraných výročních zpráv neziskových organizací z ČR i ze zahraničí. ~ Knihovna ICN funguje zároveň jako studovna, k dispozici je PC s možností připojení k Internetu. ~ Knihovna ICN je jediná knihovna v ČR, která obsahuje ucelenou kolekci literatury, zaměřenou na všechny obory týkající se neziskového sektoru. Na konci roku 2002 bylo v knihovně evidováno 3140 svazků knih, 2250 brožur a 135 titulů periodik. Knihovnu navštívilo 339 uživatelů, počet absenčních výpůjček byl 328, počet prezenčních výpůjček byl 812 publikací. Přírůstek počtu svazků knih oproti roku 2001 činil 3,5 %. Knihovnu ICN v roce 2002 finančně podpořila Městská část Praha 1. HLEDÁTE AKCE NEZISKOVEK ~ Přehled akcí pořádaných neziskovými organizacemi ve všech regionech ČR. ~ V kalendáři lze aktivně vyhledávat a filtrovat data podle zadaných podmínek. ~ Kalendář je využíván veřejností a pracovníky médií. Zvýšenou návštěvnost zaznamenáváme v době PR kampaně 30 dní pro neziskový sektor. ~ Kalendář má celorepublikovou působnost. ~ Neziskové organizace mohou své akce samy zdarma registrovat. V roce 2002 bylo zaregistrováno 920 akcí, v předešlém roce (2001) bylo od srpna (kdy byl Kalendář akcí spuštěn) do prosince zařazeno do kalendáře 252 akcí. Kalendář akcí v roce 2002 finančně podpořily Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu Phare Evropské unie a Charles Stewart Mott Foundation. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. KALENDÁŘ AKCÍ ICN 2002 // 05

8 Informační služby CO JE KLUB ICN? Komplexní informační, vzdělávací a poradenské služby pro neziskové organizace Jana Zahradníčková Klub ICN je určen pro všechny, kteří mají zájem pravidelně získávat aktuální informace z neziskového sektoru. KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM KLUBU ICN? Členství v klubu není omezeno, členem se může stát každý, kdo má zájem o dění v neziskovém sektoru. Klub ICN je otevřený neziskovým organizacím, veřejné správě, studentům, firmám podporujícím neziskový sektor, jednotlivcům. Klub ICN je určen neziskovým organizacím, které nemají přístup k elektronické verzi Informačního servisu. Informační servis je jim zasílán poštou. PROČ SE STÁT ČLENEM KLUBU ICN? Členové klubu dostávají pravidelný Informační servis, v němž mají k dispozici nejaktuálnější informace z ICN a z ostatních neziskových organizací Výhody členství v Klubu ICN: ~ Slevy na semináře ICN. ~ Slevy na odborné konzultace, na konzultace o finančních zdrojích, na registrační poplatky konferencí a dalších akcí organizovaných ICN. ~ Slevy na publikace vydané ICN. ~ Slevy na inzerci v časopise GRANTIS. ~ Sleva ve výši 40 % na vystavení průkazu do knihovny ICN. ~ Možnost šířit informace prostřednictvím informační sítě ICN. ~ Přístup k aktuálním informacím z neziskového sektoru zařazením do rozesílek ICN. V roce 2002 měl Klub ICN 370 členů. Ve srovnání s rokem 2001 jsme zaznamenali nárůst o 12 %. Bylo rozesláno 3927 Informačních servisů neziskovým organizacím v celé ČR, ve kterých bylo zařazeno informačních materiálů. Klub ICN je určen všem neziskovým organizacím bez ohledu na region či obor, ve kterém působí. Služby Klubu ICN jsou užitečné pro všechny, kteří mají zájem o dění v neziskovém sektoru. SLUŽBY PRO ČLENY KLUBU ICN ~ Informační servis ICN měsíční informační rozesílka členům Klubu ICN s burzou práce, grantovým kalendářem, kalendářem akcí a jinými aktuálními informacemi z neziskového sektoru. ~ GRANTIS Měsíčník pro neziskový sektor ~ Sleva ve výši 10 % na semináře ICN, na odborné konzultace, na konzultace o finančních zdrojích, na registrační poplatky konferencí a dalších akcí organizovaných ICN, na publikace vydané ICN, na inzerci v časopise GRANTIS ~ Sleva 40 % na vystavení průkazu do Knihovny ICN ~ Možnost šířit informace prostřednictvím informační sítě ICN ~ Přístup k aktuálním informacím z neziskového sektoru zařazením do rozesílek ICN (důležitá oznámení, pozvánky, atd.) ~ Přístup k pravidelně aktualizovaným informacím o finančních zdrojích ELEKTRO- NICKÁ VERZE KLUBU Členové nové elektronické verze Klubu ICN získávají stejné výhody jako členové klasického Klubu, pouze Informační servis Klubu ICN je rozesílán jen v elektronické formě em a přístupný na webových stránkách ICN. Časopis GRANTIS a vybrané publikace, které nemohou být převedeny do elektronické formy jsou zasílány nadále poštou. Výhodou členství je výrazně nižší cena (z důvodu ušetřených nákladů za rozesílku) a větší flexibilita. Členům elektronické verze Klubu mohou být zasílány informace ve větším množství a častěji než prostřednictvím klasické pošty. Chceme touto novou verzí vyjít vstříc těm organizacím, které preferují rychlou, elektronickou formu proti tištěné verzi. Více informací o elektronické verzi a její ukázky naleznete na 06 // ICN 2002

9 ČASOPIS GRANTIS Granty, rady, aktuální témata Vydavatelská činnost Jana Popovičová Aktuální informace o neziskovém sektoru lze získat v časopise GRANTIS Měsíčník pro neziskový sektor. Časopis s celorepublikovou působností, zabývající se problematikou neziskového sektoru bez oborového či regionálního omezení. GRANTIS se v průběhu 11 let své existence stal nepostradatelným průvodcem občanského sektoru. V GRANTISU JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY DŮLEŽITÉ INFORMACE: Podmínky podávání žádostí o granty s termíny uzávěrek, nabídky vzdělávacích programů v České republice i v zahraničí, ekonomický a právní servis, profily neziskových organizací, anotace odborných publikací, anotace článků z českých periodik o činnosti a akcích neziskových organizací, rozhovory, informace z Úřadu vlády ČR, nabídka a poptávka pracovních míst, oznámení o významných akcích, tematické přílohy a mnoho dalších informací. CO ZAJÍMAVÉHO V GRANTISU NAJDETE? ~ V časopise jsou prezentovány názory významných osobností na neziskový sektor. ~ V časopise mají neziskové organizace možnost prezentovat svoji činnost. ~ Pro neziskové organizace přináší GRANTIS aktuální informace z neziskového prostředí: měnící se podmínky pro neziskové organizace spojené se vstupem ČR do EU, finanční zdroje, novinky z oblasti účetnictví, legislativy atd. KDO JSOU ČTENÁŘI GRANTISU? ~ GRANTIS nabízí informace o neziskovém sektoru neziskovým organizacím, veřejné správě, školám, studentům a veřejnosti. V prosinci 2001 měl GRANTIS 568 předplatitelů, k již 677 předplatitelů, což představuje nárůst o 19 %. Na začátku roku 2002 byl náklad časopisu 900 kusů, od čísla 10 již časopis vycházel v nákladu 1000 ks. Časopis GRANTIS byl v roce 2002 vydáván za finančního přispění programu Evropské unie PHARE Rozvoj občanské společnosti prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Vydávání časopisu GRANTIS v roce 2002 dále podpořily Nadace ICN, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Vzdělávací Nadace Jana Husa, Nadace Mariastar Humanity a Nadace VIA. ČASOPIS GRANTIS, MĚSÍČNÍK PRO NEZISKOVÝ SEKTOR JE CELOSTÁTNÍM PRŮŘEZOVÝM PERIODIKEM ZAMĚŘENÝM NA POTŘEBY PRACOVNÍKŮ VŠECH TYPŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ BEZ OHLEDU NA REGION ČI OBOR, VE KTERÉM JEJICH ORGANIZACE PŮSOBÍ. ~ Informace o dění v neziskovém sektoru v ČR i zahraničí Reportáže a rozhovory s pracovníky neziskových organizací z různých oborů a regionů, výsledky veřejných průzkumů, zkušenosti ~ Ekonomický a právní servis Praktické ekonomické a právní informace potřebné v každodenní práci, aktuální informace o připravované legislativě. ~ Vaše finance Rubrika o finančních zdrojích (granty, dotace) pro neziskové organizace. ~ Vzdělávání Informace o možnostech studia v zahraničí, informace o konáních kurzů, seminářů a praktických dílen. ~ Dokumenty Usnesení vlády a další důležité materiály (analýzy, návrhy zákonů apod.) týkající se neziskových organizací. ~ Burza pracovních příležitostí v neziskovém sektoru ~ Drobné zprávy Informace a oznámení o akcích neziskových organizací, recenze knih. ~ Tematické a regionální přílohy ICN 2002 // 07

10 ICN v regionech SPOLUPRÁCE S REGIONY část 1. Proč a jak spolupracuje ICN s veřejnými knihovnami Jana Zahradníčková, Josef Šplíchal ICN již dlouhodobě spolupracuje s veřejnými knihovnami v regionech ČR na poskytování informačních služeb neziskovým organizacím v příslušných regionech. Knihovny mapují existenci neziskových organizací ve svém regionu a aktivně s nimi spolupracují na pořádání akcí, poskytují jim základní poradenství v oblasti legislativy, finančních zdrojů a psaní projektů. Zároveň poskytují informace široké veřejnosti o neziskovém sektoru. S ICN také spolupracují na propagační a vzdělávací kampani 30 dní pro neziskový sektor. ICN má v tomto procesu roli metodického koordinátora: ~ Pravidelně školí pracovníky knihoven v různých tématech vztahujících se k neziskovému sektoru. ~ Měsíčně zasílá knihovnám Informační servis. ~ Průběžně doplňuje fond knihoven o publikace z neziskového sektoru. ~ Iniciuje pravidelná setkání spolupracujících knihoven, jejichž cílem je výměna zkušeností a strategické plánování další činnosti. V roce 2002 ICN spolupracovalo s 45 veřejnými knihovnami, které pokrývají všechny regiony ČR. SEZNAM KNIHOVEN Knihovna Jiřího Mahena REIS Brno, Kobližná 4 Dr. Alena Šabatová tel.: Městská knihovna Česká Lípa Náměstí TGM 170 Zdeňka Stromková tel.: Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice Lidická 1 Mgr. Jan Mareš tel.: Městská knihovna Děčín Raisova 3 Hana Štěpánková tel.: Městská knihovna Havířov Podlesí Šrámkova 2 Libuše Poliačiková tel.: Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 87 Ivana Rösslerová tel.: Knihovna města Hradce Králové Tomkova 177 Jarmila Benýšková tel.: Městská knihovna v Chebu Obrněné brigády 18 Hana Pekárková, Marie Mudrová tel.: knih-cheb.cz Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov Palackého 4995/85 Kamila Trubačová tel.: Městská knihovna Chrudim Filištínská 36 Jana Gregorová tel.: Městská knihovna Jablonec nad Nisou Dolní náměstí 1 Marie Posltová tel.: jablonec.cz Městská knihovna Jičín Denisova 400 Dana Michlová, Iva Tauchmanová tel.: mujicin.cz Městská knihovna Jihlava Masarykovo náměstí 64 Jindřiška Fabryová tel.: Městská knihovna Jindřichův Hradec Jarošovská 252/II Olga Hánová tel.: Knihovna okresu Karlovy Vary Lidická 40, budova SPgŠ Jaroslava Budíková tel.: Středočeská vědecká knihovna Kladno Generála Klapálka 1641 Eva Šenfeldová tel.: Městská knihovna Klatovy Balbínova 59 Milena Hálková tel.: Knihovna Kroměřížska Slovanské náměstí 3920, Kroměříž Soňa Bosáková tel.: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 Pavlína Dlouhá tel.: // ICN 2002

11 ICN v regionech Knihovna K. H. Máchy Litoměřice Mírové náměstí 26 Zuzana Kulichová tel.: Městská knihovna Louny Husova 2382 Vladimíra Myslivcová tel.: Knihovna města Mladá Boleslav Václava Klementa 1229 Květa Lachmanová tel.: Městská knihovna v Mostě Moskevská 12 Lenka Glücková tel.: Městská knihovna Náchod Kamenice 105 Ivana Votavová tel.: Knihovna města Olomouce Náměstí Republiky 1 Anna Vitásková tel.: Knihovna Petra Bezruče Opava Nádražní okruh 27 Naděžda Procházková tel.: Knihovna města Ostravy 28. října 2 Naděžda Pravdová tel.: Krajská knihovna Pardubice Pernštýnské náměstí 77 Šárka Hladíková tel.: pardubice.cz Městská knihovna kulturní středisko Pelhřimov Palackého 48 Nella Slavíková tel.: Knihovna města Plzně B. Smetany 13 Dr. Jana Hájková tel.: Okresní knihovna Prachatice Husova 71 Olga Seberová tel.: Městská knihovna Prostějov Skálovo náměstí 6 Mirka Vyroubalová tel.: Městská knihovna v Přerově Žerotínovo náměstí 36 Dagmar Trochtová tel.: Městská knihovna Rokycany Masarykovo náměstí 83 Anna Vitáčková tel.: Šmidingerova knihovna Strakonice Zámek 1 Dana Kotrchová tel.: Městská knihovna Šumperk 17. listopadu 6 Kamila Šeligová tel.: Městská knihovna Tábor Jiráskova 1775 Hana Pfeiferová tel.: Regionální knihovna Teplice Lipová 13 Eva Reifová tel.: Městská knihovna Třebíč Hasskova 2 Marie Dočkalová tel.: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Velká Hradební 49 Vladimíra Řeháková tel.: Městská knihovna Ústí nad Orlicí Příkopy 376 Jitka Stejskalová tel.: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Svárov 714 Marie Pokorná tel.: Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov Žižkova 1/3 Miroslava Adamcová tel.: Knihovna Františka Bartoše Zlín Třída Tomáše Bati 204 Saša Šumpelová tel.: Městská knihovna Znojmo Zámečnická 9 Zdenka Falcová tel.: ICN 2002 // 09

12 ICN v regionech SPOLUPRÁCE S REGIONY část 2. Proč a jak spolupracuje ICN s Asociací neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky Jana Zahradníčková Cílem činnosti Asociace je vytvoření efektivní sítě kooperujících neziskových organizací, které pomáhají svými službami (především informačními, vzdělávacími a konzultačními) rozvoji neziskového sektoru v regionech. V roce 1995 založilo ICN síť svých regionálních poboček. V průběhu následujících let byl na základě vlastních i zahraničních praktických zkušeností projekt sítě poboček ICN přepracován. V roce 2000 ICN iniciovalo a realizovalo vznik Asociace neziskových organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech České republiky. V roce 2002 členové Asociace spolupracovali na dvou projektech: Síťování informačních center pro neziskové organizace v regionech ČR ~ V rámci tohoto projektu poskytovali členské neziskové organizace Asociaci informační, poradenské a vzdělávací služby pro neziskové organizace v místě svého působení. Zpřístupňování informací o neziskovém sektoru v regionech České republiky prostřednictvím internetového portálu ~ V rámci tohoto projektu informovali o aktivitách neziskových organizací ve svém regionu. ~ Mapovali neziskový sektor ve svém regionu. ~ Aktivně se podíleli na doplňování Databáze neziskových organizací, Databáze finančních zdrojů a Kalendáře akcí. ~ V září 2002 proběhlo strategické plánování Asociace, kde byl dán podnět ke vzniku Asociace poradenských informačních středisek (APIS). Regionální projekt v roce 2002 podpořily Charles Stewart Mott Foundation a Nadace rozvoje občanské společnosti. Část nákladů byla hrazena z prostředků ICN. ČLENOVÉ ASOCIACE PORADENSKÝCH INFORMAČNÍCH STŘEDISEK (APIS) EkoCentrum Brno, o. s. Zbyněk Zavadil Ponávka 2, Brno tel./fax: ICN Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. Marek Šedivý Malé nám. 12, Praha 1 tel.: fax: INKANO Vlaďka Zborníková Píseckého 131, Písek tel.: Občanské poradenské středisko, o. p. s. Zuzana Hloušková Veverkova 1343, Hradec Králové tel./fax: Sdružení Piafa ve Vyškově (IPSOA Informační a poradenské středisko občanských aktivit) Jana Podrápská V Brňanech 35, Vyškov tel./fax: Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. Jitka Doubnerová U Jezu 10, Liberec tel.: , VITA o. s. Zdeněk Jakubka Generála Janouška 4, Ostrava tel./fax: >>>>>>>>> <<<<<<<<< >>>>>>>>> FINANCE PRO NEZISKOVKY <<<<<<<<<>>>>>>>>> FIN > DATABÁZE FINANČNÍCH ZDROJŮ <<<<<<<<<>>>>>>>>> DATA DÁRCE <<<<<<<<<>>>>>>>>> KONTAKTY NA DÁRCE <<<<<<<<< ZÁVĚRKY <<<<<<<<<>>>>>>>>> GRANTY, DOTACE, UZÁVĚRKY < 10 // ICN 2002

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Krajský koordinátor environmentálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více