Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň"

Transkript

1 Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň

2 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. 15. výročí si pracovníci a příznivci charity připomněli slavnostní bohoslužbou v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni 4. listopadu Caritas, to je láska. Jsem velice vděčný všem, kdo pracují ve jménu lásky. Mons. František Radkovský biskup plzeňský

3 Obsah Slovo biskupa Mons. Františka Radkovského...2 Slovo spirituála a ředitele DCHP...3 Základní údaje (DCHP)...4 Dobrovolné Charity...5 Přehled profesionálních služeb poskytovaných Charitami v rámci DCHP...6 Adresář Charit DCHP...8 Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice...10 Domov pokojného stáří sv. Alžběty...11 Domov pro seniory Bor...12 Středisko sociální rehabilitace...13 Terénní krizová služba...14 Intervenční centrum Plzeňského kraje...14 Poradna pro cizince a uprchlíky...15 Charitní pečovatelská služba DCHP...16 Terénní sociální práce pro rodiny s dětmi a mládeží ohrožené sociálním vyloučením...16 Adopce na dálku...17 Humanitární pomoc do zahraničí...18 Terénní služba a Volnočasové kluby DUHA v Domažlicích...19 Služby DCHP v Chebu...20 Projekty zahájené v roce 2008 a Tříkrálová sbírka...22 Poděkování dárcům...24 Hospodaření...26 Zpráva auditora

4 Úvod SLOVO BISKUPA Milí bratři a sestry, vážení přátelé Charity, v nové výroční zprávě se opět dočtete, kolik dobrého se za pomoci pracovníků a dobrovolníků Diecézní charity Plzeň podařilo vykonat pro potřebné v uplynulém roce Jistě nelze ani zdaleka zachytit všechno a myslím si, že nejenom ten, kdo je s Charitou v bližším kontaktu, ale každý, kdo má trochu citlivé srdce, si dokáže uvědomit, s kolika potřebnými se každý den setkává a kolik práce by bylo třeba pro ně udělat. Díky Bohu, existuje celá řada institucí a také státních zařízení, které se věnují sociální péči, a svou práci se určitě snaží vykonávat co nejlépe. Čím se však od nich liší Charita jakožto křesťanská instituce? Je něco, co my jako křesťané můžeme nabídnout navíc? Ježíš v Lukášově evangeliu vypráví krásné podobenství o milosrdném Samaritánu, na němž výmluvně ukazuje, jaký má být můj postoj k bližnímu, a podle toho také má služba (srov. Lk 10,25-37). Ve světle Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání musím mít pozitivní pohled, a i přesto, že společnost může vidět mého bližního jako polomrtvého, já se na něho musím dívat Božíma očima a vidět ho více jako položivého. V jeho trápení a bolestech mu musím stále vlévat naději a pomáhat mu, aby i on měl pozitivní pohled. A víme, že naděje, kterou dává Kristus neklame (srov. Ř 5,5); nejde o nějakou iluzi, o útěk před realitou Náš Bůh má moc vše obnovit, přinést nový život tam, kde se zdá být na odchodu, a právě nás si k tomu používá jako své nástroje. Tím, že známe Jeho a Jeho lásku, jsme hnuti opravdovým soucitem. Poté, co svému bližnímu ošetříme rány olejem a vínem milosrdenství a obvážeme je porozuměním, neopustíme ho, ale jako Samaritán ho doprovázíme a jsme mu nablízku. Největším uzdravením pro ty poslední je totiž jejich začlenění do společenství, kde mohou prožívat přátelství, otevírat své srdce a nalézat pochopení. Vážení přátelé, děkuji ze srdce Vám všem za veškeré úsilí a lásku, s jakou se stále staráte o všechny potřebné a nedopustíte, aby v jakékoliv podobě a oblasti jejich života zůstali na své cestě ležet polomrtví. Všem Vám v Pánu žehnám! František Radkovský, biskup plzeňský 2

5 SLOVO SPIRITUÁLA DCHP Vážení přátelé, rok 2008 byl rokem, ve kterém se po dlouholetém snažení podařilo formulovat kodex Charity jako souhrn základních postojů charitní služby, jejíž základ je postaven na křesťanském způsobu života a na křesťanských hodnotách. Předností tohoto kodexu je, že není napsán jako teologické odůvodnění činnosti Charity, ale že je srozumitelným textem pro všechny, kteří se chtějí podílet na službě potřebným, která je přirozenou součástí působení katolické církve. Oporou tohoto kodexu je encyklika Benedikta XVI. Deus caritas est /Bůh je láska/, ve které se mimo jiné píše:...láska potřebuje také organizaci jakožto předpoklad uspořádané komunitní služby. Církev nabízí v charitní činnosti pro společnost alternativy řešení různých sociálních problémů, které sama vyhledává, a chodí často neprošlapanými cestami. Příkladem může být pomoc cizincům, kteří pracují na území naší diecéze, kterou Diecézní charita realizovala mnohem dříve než společnost zaznamenala problémy těchto lidí díky ekonomické krizi. Křesťanství a charitní služba nabízí společnosti jiný úhel pohledu na přístup k řešení sociálních problémů, a může tak doplnit postupy politických řešení anebo může tato řešení inspirovat. Abbé Pierre, vlasním jménem Henri Antoine Groués, francouzký katolický kněz a zakladatel sdružení Emauzy, které pomahá bezdomovcům a opuštěným lidem, vyjádřil tento křesťanský přístup k sociálním problémům jednoduchou větou : Nespravedlivá není nerovnost, ale nespravedlivá je neochota dělit se o to, co mám. Tato věta může poskytnout duchovní sílu každému člověku, který se chce podílet na řešení sociálních problémů nejen v jeho bezprostřední blízkosti, ale také na řešení problémů lidí, jejichž bolest vnímáme, i když žijí daleko od nás. K tomuto kroku je jedna nutná podmínka, učit se mít rád druhé lidi tak, jako mám rád sebe. Ladislav Lego, spirituál DCHP SLOVO ŘEDITELE DCHP Drazí přátelé, již po 15 let předkládá DCHP přehled o svém životě, práci, naplněných očekáváních, svědectví lidí z řad zaměstnanců, dobrovolníků, dárců a dobrodinců. Jsem velmi vděčný za každé i sebemenší dílo, které pomůže druhému a ulehčí mu jeho úděl. Ano, moji drazí, vnímám skutečnost, že Charita jako Boží dar je společenstvím lidí dobré vůle, kteří mají tu milost přijmout roli ŠIMONA na KŘÍŽOVÉ CESTĚ JEŽÍŠE KRISTA, a tím ulehčit bolesti lidí strádajících na duchu či těle. Věřím, že při čtení této výroční zprávy pochopíte, o čem píši v těchto slovech. Děkuji všem, kdož se podíleli aktivně na naplnění roku života Diecézní charity Plzeň. Děkuji i všem, kteří za naši službu obětují svoje utrpení a bolest a modlí se za růst našeho společenství. Děkuji otci biskupovi Františkovi, Mons. Bornovi, Mons. Žákovi, Bc. Legovi a všem duchovním otcům, kteří nás svoji láskou a službou povzbuzují a vedou správnou cestou k naplnění poslání Charity. A možná ještě závěrem malé přání, aby LÁSKA CARITAS byla vždy v souladu slov a skutků našich životů. S nadějí a vděčností Jiří Lodr, ředitel DCHP 3

6 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň (DCHP) Statut: církevní právnická osoba (CPO) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: biskup Mons. František Radkovský, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, Plzeň Datum zřízení: Poslání: pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti Působnost: plzeňská diecéze (zhruba území Plzeňského a Karlovarského kraje) Statutární adresa: Sady 5. května 8, Plzeň Kontaktní adresa: Hlavanova 16, Plzeň Telefon: , (+fax a záznamník) WEB: IČO: Konto: ČSOB Plzeň / 0300, UniCredit Bank /2700 Orgány DCHP Rada DCHP (poradní orgán ředitele): předseda - ředitel DCHP Ing. Jiří Lodr, členové - Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Marie Malkusová, Ing. Alena Drlíková, Ing. Jiří Novák, Mons. Vladimír Born, Bc. Ladislav Lego Revizní komise: Ing. Ludmila Čtvrtníková, Ing. Věra Flídrová, Marie Kojzarová Prezident: Mons. Vladimír Born Viceprezident a spirituál: Bc. Ladislav Lego, Ředitel: Ing. Jiří Lodr, zástupce ředitele pro projekty DCHP v Chebu: Pavel Barták, vedoucí kanceláře ředitele: Ing. Marie Krondlová, vedoucí ekonomického oddělení: Jana Hýblová, asistent ředitele pro SF EU a fundraising, správce sítě: Ing. Petr Sýkora, asistentka ředitele pro sociální projekty: Ing. Bc. Jitka Pišlová, vztahy s veřejností a médii, PR : Mgr. Alena Ouředníková, 4

7 Činnost střediska DCHP a) řídící, koordinační a servisní centrum pro Charity v diecézi při přípravě nových projektů, koordinace Tříkrálové sbírky, vyhledávání finančních zdrojů a organizace humanitárních sbírek, vztahy s veřejností a médii, zahraniční kontakty b) přímé řízení provozů a projektů (podrobně viz dále ve zprávě): Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni; Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice; Domov pro seniory Bor; Charitní pečovatelská služba DCHP Blovice a Spálené Poříčí; Noclehárna Betlém Cheb; Projekt Zpět do práce v Chebu 2 od Středisko sociální rehabilitace Cheb; Nízkoprahové denní centrum Cheb od Azylový dům Betlém Cheb; Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň; Středisko sociální rehabilitace Plzeň; Terénní krizová služba; Intervenční centrum Plzeňského kraje; Terénní sociální práce pro rodiny s dětmi a mládež ohrožené sociálním vyloučením ukončeno ke ; Terénní sociální služba a Volnočasové kluby Duha pro domažlický region; Adopce na dálku do Bolívie a Paraquaye; humanitární pomoc do zahraničí - domácí péče v Guymri (Arménie); Ke dni měla DCHP počet 40 profesionálních projektů, o které se staralo 359 zaměstnanců, a dále bylo do projektů zapojeno 340 dobrovolníků a v době Tříkrálové sbírky až Dobrovolné Charity Slovo charita (latinsky caritas) znamená lásku k bližnímu, solidaritu, vstřícnost, nezištnost. Podstatou charity obecně je ochota věnovat lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času, prostředků, znalostí a dovedností. Na práci dobrovolných pracovníků - pomáhajících podle svých možností a znalostí místních potřeb je založena činnost Charity jako organizace. Působení dobrovolníků, kteří jsou zapojeni prakticky do všech charitních společenství a provozů DCHP, je nezbytnou součástí charitní služby. Za to patří všem veliký obdiv a dík. Na území Plzeňské diecéze pracuje 20 Charit vedených dobrovolníky: FCH Blovice, OCH Bor, FCH Dolní Bělá, FCH Domažlice, FCH Druztová, FCH Horšovský Týn, FCH Cheb, FCH Chlum sv. Maří, FCH Chodov, FCH Jáchymov (činnost pozastavena), FCH Kraslice, FCH Luby, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Sokolov, FCH Staňkov, FCH Stráž u Tachova, OCH Teplá, FCH Zbiroh a další 4 plzeňské farní Charity- u sv. Bartoloměje, u sv. Martina a Prokopa, u Panny Marie Růžencové a Severní předměstí (spadají pod Městskou charitu Plzeň, ale vedené jsou dobrovolníky). Příklady jejich aktivit jsou: kontaktní místa pro lidi hledající pomoc, základní poradenství, provozování šatníků, sběr a odesílání šatstva do humanitárních skladů, návštěvní služba a drobná pečovatelská služba u nemocných, postižených a osamělých, občanská výpomoc (př.: odvoz autem, drobné opravy apod.), gratulace a drobné dárky jubilantům, organizování klubů pro seniory, sbírkové akce finanční a materiálové pomoci pro lidi postižené válkami či živelnými pohromami, organizování Tříkrálové sbírky, podpora vzdělávání dětí ze slabých sociálních vrstev v rámci projektu adopce na dálku, pořádání přednášek, kulturních a společenských akcí především pro seniory a děti, podpora misií, benefiční akce, asistence u zdravotně postižených, půjčování kompenzačních pomůcek nebo invalidních vozíků, zajištění pohřbu osamnělým a pomoc s vyklízením bytů, spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR a v cizině, poskytování jednorázové hmotné pomoci v případě akutní nouze, dopisování si s vězni, na doporučení sociálního pracovníka zasílání základních hygienických potřeb a civilního oblečení vězňům atd. 5

8 Přehled profesionálních služeb Charitami v rámci DCHP DCHP zastřešuje provoz kolem 40 profesionálních projektů. Projeky řízené přímo DCHP zde nejsou uvedeny záměrně, neboť jejich podrobný popis je součástí této výroční zprávy. Níže uvedené služby jsou rozepsány ve výročních zprávách příslušných Charit. Kontakty na jednotlivé služby jsou v adresáři Charit na Azylové domy a noclehárny pro lidi v nouzi - Domov sv. Františka v Plzni (azylový dům pro muže a noclehárny pro muže a ženy - MCHP), azylový byt sv. Lukáše v Rokycanech (OCH Rokycany) poskytují nouzové přístřeší, základní sociální zázemí, psychosociální poradenství i možnost zapojení se do pracovních programů. Ve spolupráci s klienty je napomáháno jejich začlenění do společnosti. Centrum pro rodinu Vinice v Plzni (MCHP) - základní ideou projektu je vytvořit prostor, ve kterém se mohou realizovat jak maminky s malými dětmi, tak větší děti a mládež ze sídliště. Centrum nabízí také bohatou škálu aktivit (vzdělávacích, kulturních či sportovních) pro širokou veřejnost od dětí po seniory. Domovy pro matky s dětmi v tísni - v Aši (FCH Aš), Karlových Varech (FCH K.Vary), Klatovech (OCH Klatovy) a v Plzni (MCHP) nabízejí dočasné přístřeší a individuální resocializační programy zaměřené na vedení maminek k samostatnosti a návykům v komplexní péči o dítě a domácnost, rozvoj dětí, zlepšení citových vazeb mezi matkou a dítětěm. Dům na půl cesty sv. Josefa - v Karlových Varech (FCH K.Vary) zaměřuje se na mladé lidi, kteří po dosažení plnoletosti končí pobyt v ústavech a dětských domovech, nemají vhodné zázemí a dostatečné zkušenosti a jsou ochotni spolupracovat na svém osamostatnění. Charitní ošetřovatelská nebo pečovatelská služba - Plzeňsko, Tachovsko, Stříbrsko (MCH Plzeň), Klatovsko, Plánicko, Švihovsko, Chudenicko (OCH Klatovy) jedná se o poskytování ošetřovatelských, pečovatelských a sociálních služeb přímo v rodinách či bytech klientů s cílem všestranně uspokojit jejich oprávněné potřeby. Denní a týdenní stacionáře pro seniory a občany se zdravotním postižením - v Karlových Varech (FCH K.Vary), Ostrově (OCH Ostrov), Plzni (MCHP) a Stříbře (FCH Stříbro) poskytují komplexní péči včetně odborného ošetření klientů, u nichž není nutná jejich hospitalizace, ale nemohou zůstat bez pomoci. Domovy pro seniory - DPS sv. Jiří v Plzni (MCHP), DPS bl. Hroznaty v Hroznětíně (OCH Ostrov), DPS Naší Paní v Klatovech (OCH Klatovy) zabezpečují trvalý pobyt a klidný závěr života v ovzduší porozumění a bez změny prostředí v případě ztráty schopnosti sebeobsluhy. Krizové centrum pro ženy - v Rokycanech (OCH Rokycany) a Krizová pomoc pro ženy a mladé lidi do 26 let - v Karlových Varech (FCH K. Vary) zařízení nabízejí dočasné ubytování a širokou psychosociální pomoc ženám, eventuálně matkám s dětmi či mladým lidem do 26 let, kteří se ocitli v krizové situaci. Klub Chapadlo-nízkoprahové zařízení pro mládež od 15 do 23 let - v Klatovech (OCH Klatovy) posláním klubu je nabídnout dospívající mládeži na Klatovsku možnosti aktivního trávení volného času a dostupné poradenství, které by podporovalo pozitivní změny v jejich životním stylu. 6

9 poskytovaných Nízkoprahové denní centrum v Plzni (MCHP Domov sv. Františka) - cílem je ve vymezené době během dne umožnit osobám bez přístřeší nebo v krizi odpočinek a poskytnout zázemí pro hygienu a přípravu stravy. Současně platí nabídka základní materiální, psychické a duchovní podpory a sociálního poradenství. Odlehčovací služba - v Karlových Varech (FCH K.Vary) služba při denním stacionáři nabízí dočasné převzetí péče o potřebné osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícímu nezbytný odpočinek. Osobní asistence pro těžce zdravotně postižené Sociální ubytovna - v Plzni (MCHP Plzeň) Krizové a sociální centrum Vochov - Vochov (MCH Plzeň) zařízení umožňují rodinám překlenout tíživou životní situaci (povodně, živelné či technické katastrofy, nehody, mimořádné sociální problémy atp.) po časově omezené období. Tísňová péče v Plzni - (MCH Plzeň) Sociální služba zajišťuje klientům non stop nepřetržitou telefonickou pomoc díky tísňovému tlačítku umístěnému na náramku na ruce dotyčné osoby. Uživatelům a jejich rodinám tak dodává pocit bezpečí a jistoty v případě pádu, krizových situací a dalších stavů ohrožení. - v Plzni (MCHP), v Klatovech (OCH Klatovy), v Rokycanech (OCH Rokycany) asistenční služba umožňuje lidem s handicapem žít plnohodnotný život ve spolupráci s rodinami a organizacemi zdravotně postižených v domácím prostředí. Sociální poradny - v Karlových Varech (FCH K.Vary), v Klatovech (OCH Klatovy) prostřednictvím poskytovaných informací, rad a další pomoci nabízejí uživatelům podporu v obtížných životních situacích. Pohotovostní asistenční služba - v Plzni (MCH Plzeň) Projekt poskytuje adresnou, individuálně směřovanou pomoc, která umožňuje i těžce zdravotně postiženým občanům žít přirozeným způsobem, obvyklým u jejich zdravých vrstevníků. Pohotovostní asistenční služba s dispečinkem je poskytována v bezbariérovém domě v Kaznějovské ulici a blízkém okolí sedm dní v týdnu u občanů v domácnostech. 7

10 Adresář Charit DCHP Údaje v adresáři jsou aktualizovány k Diecézní charita Plzeň sdružuje 27 Charit, z toho 13 Charit s vlastní právní subjektivitou - FCH Aš, OCH Bor u Tachova, FCH Cheb, FCH Chodov, FCH Karlovy Vary, OCH Klatovy, FCH Kraslice, OCH Ostrov, MCH Plzeň, OCH Rokycany, FCH Stráž u Tachova, OCH Teplá, FCH Stříbro Charity Aš, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Ostrov, Plzeň, Rokycany a Stříbro vydávají vlastní výroční zprávu 14 Charit bez právní subjektivity - FCH Blovice, FCH Dolní Bělá, FCH Domažlice, FCH Druztová, FCH Horšovský Týn, FCH Chlum Svaté Maří, FCH Jáchymov, FCH Luby, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Sokolov, FCH Staňkov, FCH Zbiroh DCHP zastřešuje provoz více než čtyř desítek profesionálních projektů v celé diecézi, ve kterých v roce 2008 pracovalo 382 profesionálních zaměstnanců a 312 dobrovolníků. Dalších 2400 dobrovolníků bylo zapojeno do Tříkrálové sbírky. Název, adresa, PSČ, telefon, , ředitel, hlavní činnost, počet dobrovolníků (D) + zaměstnanců (Z) FCH Aš, Klicperova 4, , Tel.: , , Ing. Jan Šanovec, Domov pro matky s dětmi v tísni, charitní šatník, 5Z OCH Bor u Tachova, 5. května 31, , , Marie Macošková, kulturní akce, humanitární pomoc, dítě v adopci na dálku, 5D FCH Blovice, Americká 53, , kontaktní adresa: Husova 273, Blovice, , Irena Velhartická, akce pro seniory, drobná návštěvní služba, dítě v adopci na dálku - Indie 10D FCH Dolní Bělá, čp.41, , (byt řed.) Halina Vetenglová, drobná péče a návštěvy osamělých a nemocných lidí, dětí z dětských domovů, 7D FCH Domažlice, Náměstí 136, , , Marie Šindelářová, nouzový šatník jen pro výdej, drobná pečovatelská služba, dvě děti v adopci na dálku, 7D FCH Druztová, činnost pozastavena FCH Horšovský Týn, Nám. Republiky 3, , , Jitka Drábková, Tříkrálová sbírka, programy s dětmi nejen z farnosti, 20 D FCH Cheb, Kostelní nám. 15, , , Web: farnostcheb.cz P. Petr Hruška, Dobrovolnické centrum, Kontaktní místo Charity, Škola sv. Anežky, svépomocná skupina Sasanka, péče o staré a nemocné, 35D FCH Chlum Sv. Maří, nám. J. W. Goetha 1, , (FÚ), , Marie Josefová, drobná pečovatelská a návštěvní služba, provoz šatníku, 2D FCH Chodov, Nám. Míru 38, , tel.: (byt ředitele), , Karel Krassa, šatník, provoz sběrného centra a skladu humanitární pomoci, 4D FCH Jáchymov (činnost byla k pozastavena) FCH Karlovy Vary, Svobodova 743/ 12, , tel.: , fax: , , Ing. Jiří Novák, Denní a týdenní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, Denní stacionář pro mentálně postižené, Poradna s kontaktním místem České Alzheimerovské společnosti, Domov pro matky s dětmi v tísni, Dům na půl cesty, Odlehčovací služba při denním stacionáři pro staré a zdravotně postižené občany, Dům na půl cesty, Krizová pomoc Domu na půl cesty a Sociálně terapeutické dílny, 4D + 30 Z OCH Klatovy, Měchurova 317, , kontaktní adresa: Klatovy, Václavská 12, , , Bc. Marie Malkusová, Charitní ošetřovatelská služba Klatovy, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Klatovy, Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy, Pečovatelská služba Plánicko, Švihovsko, Chudenicko, Měčínsko a Janovicko, Sociální poradna, Osobní asistence těžce tělesně postižených, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Chapadlo, 15D+47Z FCH Kraslice, kap. Jaroše 321/2, , , Eva Němečková, šatník v adopci na dálku 5 dětí, 2D 8

11 FCH Luby, Kostelní 166, činnost pozastavena FCH Mariánské Lázně, Nehrova 26, , , Daniela Waagnerová, velké humanitární sbírky, Klub seniorů, šatník, spolupráce s humanit. organizací AWO Bad-Doberan, drobná pečovatelská služba, dítě v adopci na dálku, kulturní a společenské akce, 29D OCH Ostrov, Mírové nám. 733, PS 89, , , (i fax), , Mgr. Tomáš Fexa, Domov pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně, Stacionář pro seniory, rozsáhlá Pečovatelská a sociální služba Tereza, velký šatník Veronika, Kontaktní místo sv. Vojtěcha, 25D +22Z FCH Plasy, Žebnická 559, , Mgr. Daniel Váhala, návštěvy nemocných, návštěvy odsouzených ve věznici Oráčov, organizace Tříkrálové sbírky, 6D MCH Plzeň, Plzenecká 13, Plzeň, (i fax), , , Mgr. Pavel Janouškovec, Charitní ošetřovatelská služba (Plzeň, Stříbro, Bor u Tachova, Tachov), Charitní pečovatelská služba (Plzeň, Dýšina), Denní stacionář pro seniory a ZP (Plzeň), Týdenní stacionář pro seniory a ZP (Plzeň), Domov sv. Františka: azylový dům, nízkoprahové denní centrum a noclehárny; Osobní asistence pro těžce tělesně postižené, Domov pro matky s dětmi v tísni (Plzeň a Radobyčice), Pohotovostní asistenční služba, Tísňová péče, Domov pro seniory sv. Jiří, Sociální ubytovna, Krizové a sociální centrum Vochov, Centrum pro rodinu Vinice, Poradna Čs. Alzheimerovské společnosti, práce s dobrovolníky, kulturní a společenské akce, sociální pomoc lidem ve výkonu trestu, 142 Z + 90D + 65 zam. na dohodu FCH Sokolov, J. K. Tyla 4, , , Jitka Odehnalová, sběr šatstva, péče o imobilní osobu, adopce na dálku 1 studenta z Bolívie, návštěvní služba seniorů a nemocných, finanční a věcné dary pro Azyl Sokolov, Nízkoprahové centrum pro bezdomovce Sokolov, Domov pro matky a děti K.Vary, příspěvky na sbírky vyhlášené DCHP a charit. organizacemi při živelných a válečných pohromách, podpora nemajetných dětí příspěvky na Letní dětské tábory, 11D FCH Staňkov, B. Němcové 3/2, , (byt řed.), Ludmila Petrašovská, šatník, drobná návštěvní služba, dvě děti v adopci na dálku, kulturně-společenské akce, sociální pomoc, 8D FCH Stráž u Tachova, čp. 100, , (byt řed.) Ludmila Váchalová, velký šatník, zasílání humanitární pomoci, návštěvní služba, podpora projektu v Boru, dítě v adopci na dálku, 4D FCH Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78, , , Ing. Teresa Kupcová, Týdenní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, krizový byt, drobná pečovatel. služba, kult. akce, dvě děti v adopci na dálku, šatník, půjčování inv. vozíků a zdravotní pomůcek, 8D +16Z FCH Zbiroh, Zbiroh 133, , (byt řed.) Ing. Hana Skalková, adopce na dálku, dobročinné akce, 2D FCH Přeštice, Hlávkova 30, , , Ludmila Sekerková, drobná pečovatelská a návštěvní služba, humanitární sbírky, dítě v adopci na dálku, podpora misií, kulturní a společenské akce, 17D OCH Rokycany, Kozlerova 791/II, , , , Ing. Alena Drlíková, Azylový byt sv. Lukáše pro muže bez domova noclehárna, Krizové centrum pro ženy (oběti domácího násilí, matky s dětmi v tísni), Osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaných postižením,, 0D+13Z 9

12 Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice Adresa: Havlovice Domažlice Tel.: , Vedoucí: Dagmar Řezáčová Provoz: nepřetržitý Služba je registrovaná podle 57 zákona č. 108/2008 Sb. o sociálních službách jako azylový dům. Posláním domova je pomoc matkám s dětmi, nezletilým matkám a těhotným ženám, které se ocitly v tíživé situaci (domácí násilí, ztráta domova). Tento domov matkám v krizi nabízí ubytování, sociálně právní poradenství, každodenní pomoc a podporu při výchově a péči o děti i při vedení domácnosti. Cílem domova je pomoci matkám získat základní vědomosti a dovednosti, aby byly schopny vyřešit svoji situaci včetně zajištění péče o děti. Většinou se jedná o sociálně handicapované ženy, které samy nezažily normálně prosperující rodinu. Snahou personálu je předejít opakování podobné situace v další generaci. Individuální programy vedou matku k samostatnosti v péči o dítě a domácnost a podporují rozvoj jejich vzájemných citových vazeb. U dětí se dbá na docházku a přípravu do školy, na rozvoj schopností a odreagování se od stresů, kterým byly většinou pod vlivem kritické sociální situace v rodině vystaveny. Těhotným ženám dává zařízení možnost připravit se v bezpečí na porod a ponechat si dítě ve své péči po dobu, než se podaří najít jiné vhodné zázemí. Během roku 2008 poskytlo zařízení pomoc a podporu 22 maminkám s 40 dětmi. Aktivity, které proběhly v roce 2008 pod záštitou DMD Havlovice: maškarní zábava v rámci zařízení, oslava Dne matek, Dne dětí - hry pro děti, zpívání atd., táborové akce za příznivého počasí - opékání, zpívání, Mikulášská akce - náštěva čertů a Mikuláše, vánoční posezení - zpívání, povídání, nadílka. Dům pro občany bez vlastního bytu Adresa: U Pily 706, Mariánské Lázně Tel.: Vedoucí: Ing. Jan Havel Návštěvní hodiny: denně hod. Diecézní charita Plzeň od 1. ledna 2009 ve spolupráci s městem Mariánské Lázně provozuje Dům pro občany bez vlastního bytu. Toto zařízení slouží jako útočiště pro mariánskolázeňské občany, kteří se dostali do bytové nouze a nejsou schopni si vlastními silami obstarat ubytování. Město Mariánské Lázně poskytuje materiální zázemí, diecézní charita pak nabízí klientům administrativní, aktivizační a sociálněprávní pomoc při řešení jejich situace a působí i v roli supervizora v oblasti dodržování pravidel stanovených pro ubytované osoby. V současné době využívá služeb tohoto zařízení dvanáct osob. Od počátku letošního roku se oproti minulému období podstatně zvýšila úroveň ubytování. Byla provedena řada renovačních a udržovacích prací, ve spolupráci se střediskem DCHP v Chebu byly obytné místnosti vybaveny novým nábytkem, klientům je k dispozici automatická pračka. 10

13 Domov pokojného stáří sv. Alžběty Adresa: Hlavanova 15 a 17, Plzeň Tel.: , Vedoucí: Eliška Fundová Provoz: nepřetržitý Služba je registrovaná podle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako domov pro seniory. Posláním zařízení je snaha vytvořit uživatelům služeb optimální prostředí, které co nejvíce připomíná pobyt ve vlastním domově. Poskytujeme komplexní odbornou péči ošetřovatelskou, pečovatelskou, ergoterapeutickou, asistenční, duchovní i sociální podporu plnohodnotného života našich seniorů. Pro přijetí do péče Domova je nutné, aby žadatel byl držitelem nejméně II. stupně příspěvku na péči dle zákona 108/2006 Sb. Na doporučení lékařů je klientům poskytována odborná ošetřovatelská péče (podání léků, převazy, prevence proleženin atd.). Pečovatelská služba navíc nabízí pomoc při individuálních potřebách klientů (osobní hygieně, přípravě a podání stravy, nákupech, praní a žehlení prádla, úklidu atd.). Přesto hlavní snahou zůstává, aby člověk byl co nejdéle podporován v přirozené aktivitě svého života a tedy ve všem, co dokáže zvládnout sám. Denní rytmus je ovlivněn individuálním přáním, momentální potřebou či zdravotním stavem klientů. Za klienty pravidelně dochází pedikérka, masér a kadeřnice. Díky zajištění celodenní komplexní péče mohou klienti plnohodnotně trávit svůj volný čas a podle chuti a možností též využívat nabídky podpůrných motivačních a aktivačních programů, např. ergoterapie, společného cvičení trénování paměti, kanisterapie. V Domově jsou zajištěna všecha práva uživatelů služeb. Pro věřící klienty je sloužena jednou týdně mše svatá a je zajištěno duchovní doprovázení. Všechny tyto činnosti viditelně přispívají ke vzájemné přátelské atmosféře, toleranci a udržování dobrých sociálních vztahů. Ke společnému setkávání, kulturním akcím i odpočinku je k dispozici kulturní místnost a přilehlý dvorek s altánkem a venkovním grilem. Domov také dbá na kontakty s vnějším společenským prostředím. Pravidelně jej navštěvují děti z mateřských a základních škol, sportovního gymnázia i základní umělecké školy. 89. MŠ dokonce získala za spolupráci s naším domovem od ÚMO 2 zlato za příkladnou spolupráci se seniory. V současné době též probíhá družba našich klientů se seniory postiženými zemětřesením v roce 1988 v Arménii, kterou zprostředkovává humanitární sdružení ARCHA. Kapacita domova pro seniory je 26 lůžek. Další 4 lůžka jsou jsou vyhrazena občanům města Plzně postiženým povodněmi v roce Jednotlivé byty jsou řešeny jako jednolůžkové a dvoulůžkové garsoniery a klienti si je mohou vybavit vlastním zařízením. Domov vede pořadník zájemců o pobyt, jelikož zájem několikanásobně přesahuje možnosti Domova. Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova sv. Alžběty nebo na Diecézní charitě Plzeň, popřípadě na V roce 2008 čerpalo péči 31 klientů. 11

14 Domov pro seniory Bor Adresa: Přimdská 501, Bor Telefon: , Vedoucí: Marie Macošková Provoz: nepřetržitý Posláním domova pro seniory v Boru je poskytování sociálních služeb klientům, zejména chronicky nemocným a osamělým seniorům, kteří nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí při zachování plnohodnotného života. Hlavním cílem je zajistit kvalitní poskytování ošetřovatelských, pečovatelských a sociálních služeb. Všechny poskytované služby jsou zaměřeny hlavně na udržení, popřípadě zlepšení stávajícího stavu klienta. Služby jsou naplňovány podle standardů poskytovaných sociálních služeb, které byly v průběhu roku propracovávány a zdokonalovány. Hlavním cílem je poskytování služeb na základě potřeb klientů, které se provádí na základě individuálního plánování poskytovaných služeb. Každý klient má zpracovaný osobní plán služeb a přiděleného klíčového pracovníka. Zaměstnanci plánují společně s klientem průběh poskytovaných služeb s ohledem na možnosti klienta a společně hodnotí, zda jsou osobní cíle naplňovány. Jsou respektovány názory a přání klienta, personál reaguje pružně na změny v potřebách klienta, aktivizace přináší kladný výsledek. Domov pro seniory je umístěn v budově polikliniky, to napomáhá k včasnému zajištění lékařské péče, návštěv odborných lékařů, využívání služeb rehabilitace. Kadeřnice a pedikérka docházejí přímo ke klientům do Domova, služby jsou využívány pravidelně. Kapacita zařízení je 15 klientů, ubytování je poskytováno v pěti jednolůžkových a pěti dvoulůžkových pokojích, se společným sociálním zařízením. Věkový průměr klientů v roce 2008 byl 78 let. V průběhu roku bylo obnovováno zařízení společných prostor v Domově nové lavice na chodby, nábytek do společenské místnosti. Klientům byly vyrobeny na pokoje nové uzamykatelné skříně. Hlavní snahou zařízení zůstává, aby klienti byli co nejdéle aktivní a soběstační, průběh služeb je podřízen individuálním přáním, momentálním potřebám a zdravotnímu stavu klientů. V roce 2008 využilo služeb Domova pro seniory v Boru 18 klientů. 12

15 Středisko sociální rehabilitace (do Středisko pracovní rehabilitace) Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Telefon: , Vedoucí projektu: Josef Pechmann Provozní doba: pondělí: úterý: středa: čtvrtek: pátek: Provozní doba humanitárního skladu pro veřejnost: sociální den pro jednotlivce: středa: 9 12 hod. sociální den pro matky s dětmi: pátek: 8 12 hod. Pro ostatní veřejnost: pondělí, středa, čtvrtek: 9 12, hod. úterý: 9 12, hod. pátek: 8 12 hod. Služba je registrovaná podle 70 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. jako sociální rehabilitace. Od došlo ke změně názvu projektu ze Střediska pracovní rehabilitace na Středisko sociální rehabilitace (SSR). Projekt je určen lidem bez přístřeší a dlouhodobě nezaměstnaným. Usiluje o jejich uplatnění na trhu práce, minimalizování rizika sociálního vyloučení prostřednictvím jejich přímého zaměstnávání a socioterapeutické podpory. Cíle projektu jsou definovány jako realizace nebo obnova pracovních, případně také psychosociálních návyků uživatelů služby. Dále usilujeme o rozvoj schopnosti rozhodovat se ve vlastních záležitostech informovaně a samostatně, o zvýšení sebedůvěry, obnovení motivace, zejména k přijetí závazků z vlastní minulosti (exekuce, dluhy) a snaze tyto závazky řešit. Snažíme se rozvíjet schopnost uživatele sladit vlastní požadavky a potřeby s realitou a s okolím, zlepšovat komunikační dovednosti, podpořit rozvíjení uváženého nakládání s finančními prostředky apod. Během roku 2008 se do projektu zapojilo 30 uživatelů + 5 dobrovolníků. 24 bylo úspěšných, tj. 80%. 12 uživatelů pokračuje v programu i v letošním roce. Náplní práce uživatelů SPR je úklid tramvajových zastávek a doprovod zdravotně postižených osob v bezbariérové přepravě ve spolupráci PMDP, a. s. a činnosti související s provozem Humanitárního skladu DCHP (svozy a rozvozy nábytku, příjem darů, třídění textilního materiálu, řezání a lisování textilního odpadu apod.). 46 osobám, bez doporučení 563 osobám. Celkem bylo vydáno 991 kusů nábytku. Formou potravinové pomoci bylo vydáno jednotlivcům a dalším organizacím kg hladké mouky a kg těstovin. Na příjmu byly přebrány dary od dárců. Pracovníci SPR dále spravují zdravotní pomůcky (polohovací lůžka, chodítka, vozíky apod.), které jsou půjčovány osobám v nouzi. Dům sv. Vincence v Plzni - Koterově Dům sv. Vincence darovalo město Plzeň a byl praven z dotací EU a dárců, je v provozu od října Osobám v nouzi je zde k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsonier a 2 byty velikosti 1+1. Cílovou skupinu tvoří úspěšní uživatelé různých charitních projektů (Střediska sociální rehabilitace, AD sv. Františka atd.). Od října 2007 k dnešnímu dni se v domě vystřídalo 8 osob. Jeden z bytů je trvale k dispozici Terenní krizové službě Diecézní charity Plzeň pro případ náhlé krizové situace, při které je nutné uživatele služby ubytovat. Projekt SPR spolupracuje s Domovem sv. Františka pro lidi v nouzi. V průběhu roku 2008 vstoupilo do projektu SSR 9 jeho uživatelů, z nichž 4 v projektu pokračují i v současnosti. Návaznou službu představuje další z projektů DCHP, chráněné bydlení Dům sv. Vincence v Plzni Koterově, ve kterém byli prozatím ubytováni 3 uživatelé SPR. Součástí SPR je také Humanitární sklad DCHP poskytující materiální pomoc (ošacení, nábytek, zdravotní pomůcky atd) sociálně potřebným osobám. Za rok 2008 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 373 osobám kusů ošacení na doporučení sociálního úřadu. Nábytek byl bezplatně na doporučení soc. úřadu vydán 13

16 Terénní krizová služba Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Telefon: (pohotovost), (vedoucí) Vedoucí: Mgr. Jan Jung Provoz: nonstop pohotovost na telefonu Projekt Terénní krizové služby (TKS) pomáhá lidem v krizové životní situaci (tj. v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou v danou chvíli řešit vlastními silami, zejména v situaci ohrožení života a zdraví). Lidem zasaženým mimořádnou událostí (přímo zasažení, příbuzní a blízcí, pomáhající, obyvatelé zasažené lokality a lidé v jiném vztahu k události) pomáhá zvládat sebe a svůj život, zpracovat prožitek, začlenit se a otevřít budoucnosti. Služba je poskytována na území Plzeňského kraje po 24 hodin denně. Pětičlenný profesionální tým poskytuje na žádost složek Integrovaného záchranného systému, partnerských organizací nebo přímo uživatelů služeb první psychickou pomoc a krizovou intervenci, sociálně právní poradenství, dále pomáhá při jednání s úřady, zprostředkovává důležité informace, kontakty nebo následnou pomoc dle potřeby. V nutných případech zajišťuje rovněž nezbytnou materiální pomoc (potravinový a hygienický servis, pomoc při zajištění náhradního ubytování, pomůcky na likvidaci škod, pracovní, ochranné a čistící prostředky, kamna, vysoušeče apod). Důležitou součástí týmu je proto také 20 proškolených a pojištěných dobrovolníků. Po zacvičení se zapojují formou manuální práce nebo naslouchání postiženým nejen do následné pomoci při rozsáhlých událostech, ale spolu s profesionály i do pohotovostních služeb. TKS řešila v roce 2008 celkem 132 případů, poskytla celkem 308 služeb a 293 intervencí. Ve 45% se jednalo o osobní krize nejrůznějšího charakteru, mezi nejčastější patří vztahové problémy a problémy s bydlením. V 31% vyjížděli pracovníci TKS k mimořádným událostem, z nichž bylo 20 požárů. Pomoc lidem, do jejichž života zasáhlo tragické úmrtí blízkých, byla poskytnuta v 12 případech (9%). V 11% případů (15) poskytla TKS na žádost Cizinecké policie ČR humanitární pomoc cizincům a uprchlíkům. Kromě přímé intervenční činnosti se TKS DCHP zaměřila na prohlubování spolupráce krizových služeb na území města Plzně. Pokračovala spolupráce s Linkou důvěry a psychologické pomoci a krizového centra SOS Archa. Vedoucí TKS se dále podílí na vytváření standardů Psychosociální krizové pomoci při GŘ HZS MV ČR, ve spolupráci s Městskou charitou Plzeň se podílí na vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti krizové intervence a psychosociální krizové pomoci. Na webových stránkách DCHP (www.dchp.cz/krize) jsou rovněž ke stažení informační materiály pro různé krizové životní situace. Intervenční centrum Plzeňského kraje Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Telefon: (pohotovost), (vedoucí) Vedoucí: Mgr. Jan Jung Provoz: Po St : 8 12 a hod. Čt Pá : 8 16 hod. Služba je registrovaná podle 60 a) Sb. o sociální službách jako intervenční centrum. Intervenční centrum (IC) pro osoby ohrožené domácím násilím Diecézní charity Plzeň poskytuje sociální služby, které se zaměřují na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím žijícím v Plzeňském kraji. Pomoc IC je poskytována zejména v souvislosti s možností vykázaní problémových osob Policií České republiky. IC rovněž nabízí služby na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se dozví o ohrožení osoby násilným chováním. Pracovníci centra oběť domácího násilí kontaktují, pomohou jí s orientací v situaci a informují o možnostech a možných dalších řešeních. Poskytnou také základní sociálně právní poradenství, zprostředkují návazné odborné služby (např.: psychologické, právní, lékařské, atd.), doprovod při jednáních na úřadech či při vyšetřování, nebo v případě potřeby zajistí azylové ubytování. Neméně důležitou aktivitou je také úzká spolupráce s Policí ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí, azylovými domy a dalšímy službami určenými pro osoby ohrožené domácím násilím. IC řešilo v roce 2008 celkem 93 případů domácího násilí, z čehož bylo 21 případů vykázání Policií ČR. IC poskytlo osobám ohroženým domácím násilím celkem 283 služeb. Ve 49% případů se jednalo o domácí násilí mezi manžely a v 73 případech byli u domácího násilí přítomné děti. 14

17 Poradna pro cizince a uprchlíky Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Telefon: (pohotovost), (vedoucí) Vedoucí: Mgr. Helena Duchková Konzultační hodiny: PO, ÚT, ČT 8 12 hod. a hod. ST 8 12 hod. a hod. PÁ 8 12 hod. a hod. Služba je registrována podle 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako sociální poradenství. Posláním Poradny pro cizince a uprchlíky (PCU) je poskytování sociálního a právního poradenství na území Plzeňské diecéze cizincům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Jedná se například o asistenci při hledání zaměstnání či ubytování, doprovody na úřady a instituce, psaní úředních písemností, odvolání a žalob, zajištění zdravotní péče, zprostředkování tlumočnických a duchovních služeb aj. Posláním PCU je dále utváření a rozvoj vztahů mezi cizinci a většinovou společností a zvyšování jejich informovanosti. Poradna také poskytuje doplňkové typy služeb v souvislosti s odůvodněnými zájmy a potřebami cizinců (materiální, potravinová a krizová pomoc, vzdělávací služby). V roce 2008 se na poradnu obrátili uživatelé služby v 631 případech. Prvními třemi nejpočetnějšími skupinami uživatelů služeb se stali Slováci, Mongolové a Ukrajinci. DALŠÍ AKTIVITY PCU Cyklus besed V roce 2008 se uskutečnil další ročník cyklu interaktivních besed se studenty plzeňských základních a středních škol. Bylo realizováno celkem 12 besed. Cílem projektu je přispět k překonávání bariér mezi cizinci a Čechy a prevence tohoto stavu. Multikulturní centrum Multikulturní centrum (MKC) si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky a prostor pro sociálně kulturní integraci cizinců. V rámci MKC Plzeň se v roce 2008 uskutečnilo 8 multikulturních akcí pro děti azylantů, azylanty a trvale usazené cizince - novoroční setkání cizinců, výlet azylantů a jejich dětí do Dinoparku v plzeňské ZOO, letní zahradní slavnost s grilováním a zpěvem mongolských lidových písní, výlet do Mariánských lázní spojený s prohlídkou kláštera v Teplé, účast a prezentace na večerech festivalu národních kultur cizinců žijících v Plzni, organizování průběhu programu pro děti cizinců co mne baví v Salesiánském středisku mládeže, vánoční setkání cizinců a zaměstnanců PCU. Kurzy češtiny pro cizince K činnosti PCU patřilo rovněž pravidelné organizování nízkoprahových jazykových kurzů pro cizince. V roce 2008 došlo pro velký zájem cizinců k rozšíření těchto kurzů a rozdělení skupiny na začátečníky a pokročilé. Asistenční centrum pro pracovní migranty z Ukrajiny Poradna působila též jako Asistenční centrum pro pracovní migranty z Ukrajiny v rámci veřejné zakázky MPSV a programu MV. Cílem veřejné zakázky bylo informovat o systému legálního zaměstnávání v ČR a podílet se na snižování závislosti ukrajinských pracovníků na nelegálních zprostředkovatelských sítích. Od počátku programu bylo na Ukrajinu nabídnuto 260 volných pracovních míst a zprostředkována účast v programu 26 občanům Ukrajiny. Tato veřejná zakázka byla ukončena v červnu

18 Charitní pečovatelská služba DCHP Adresa: 5. května 663, Blovice Telefon: ; Vedoucí: Markéta Kaslová Služba je registrována podle 40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovatelská služba. Poskytujeme pečovatelskou službu ve dvou domech s pečovatelskou službou v Blovicích a ve Vlčicích, a v terénu pro občany Blovic, Spáleného Poříčí a okolních obcí. Zajišťujeme jim rozvoz obědů, základní úkony péče a některé doplňkové činnosti, ke kterým v loňském roce přibyly pedikérské služby. Snažíme se, aby naši senioři žili plnohodnotný život ve svém domácím prostředí, a byli co nejdéle aktivní. Také jsme koncem loňského roku rozběhli aktivizační činnosti pro naše seniory. Od městského úřadu v Blovicích jsme získali k užívání společenskou místnost v suterénu DPS, kterou zařizujeme a chystáme zde další akce a mimo jiné i společné akce s dětmi ze základní školy. V roce 2008 jsme se starali o 60 klientů (15 mužů a 45 žen) ve věkovém rozmezí let. Navíc pro dalších 50 osob jsme zajišťovali dovoz obědů a dalším 40 lidem jsme poskytli sociální poradenství. Děkujeme za spolupráci a podporu městu Blovice. Terénní sociální práce pro rodiny s dětmi a mládež ohrožené sociálním vyloučením Projekt ukončen ke dni Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Vedoucí: Mgr. Iva Pellarová Služba registrovaná podle 69 zákona 108/2006 Sb. jako terénní programy u Krajského úřadu Plzeňského kraje. Bezplatná služba. Posláním služby byla podpora rodin s dětmi a mládeže, které z důvodu nízkého vzdělání nebo dlouhodobé nezaměstnanosti ocitli v chudobě a byly ohroženy sociálním vyloučením a společenskými předsudky. Služba byla poskytována na území měst Plzeň a okolí, Horní Bříza a okolí, Spálené Poříčí a okolí a Rokycany. Tato služba motivovala a pomáhala uživatelům k zodpovědnému konání ve vlastních záležitostech a přispívala k jejich informovanému rozhodování. Poskytováním informací a odborného poradenství se předcházelo prohlubování nepříznivé sociální situace cílové skupiny a zároveň se tím pomáhalo zlepšovat jejich životní podmínky, čímž se přispělo i k začleňování do společnosti. V roce 2008 se spolupracovalo s 89 rodinami (498 osob) a to v rodinách ohrožených sociálním vyloučením, tak i v lokalitách již sociálně vyloučených. 16

19 Adopce na dálku do Bolívie a Paraquaye Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Telefon: , Vedoucí: Pablo Chacón Gil Konto: / 2700 (UniCredit Bank) Web: / adopce na dálku Cílem projektu Adopce na dálku do Bolívie a Paraguaye je podpora vzdělání dětí z nejslabších sociálních vrstev těchto latinskoamerických zemí. Finanční podporou se významně zvyšují šance i nejchudších dětí uplatnit se ve společnosti. Diecézní charita Plzeň koordinuje již šestým rokem pomoc do Bolívie a pátým do Paraguaye. Bolívii jsou do projektu zařazovány děti pocházející z oblasti Beni, kde se hlavně indiánské obyvatelstvo potýká s nedostatkem pracovních příležitostí. Hlavním zdrojem obživy většinou velmi početných rodin jsou malá políčka. Ta sice poskytují základní potraviny, ale neumožňují vydělat hotové peníze. A to je spolu s velkými vzdálenostmi a nízkou hustotou osídlení hlavní překážkou přístupu ke vzdělání i zlepšení životní úrovně. Naše partnerská organizace Pastoral Social Caritas Beni, která sídlí v Trinidadu, zařazuje do projektu jak děti žijící ve vzdálených vesnicích, tak děti z nejchudších rodin v samotném Trinidadu. Děti z odlehlých osad žijí v internátech poblíž školy. V současné době je těchto zařízení osm. Celkem je v současné době adoptováno 56 paraguayských dětí. Výše ročního příspěvku je v případě obou zemí 6600 Kč. S prostředky nehospodaří rodiče dětí, ale místní partnerské organizace, které garantují jejich využití ve prospěch konkrétního dítěte. V roce 2008 byla na podporu provozu tohoto projektu věnována z humanitárního fondu Tříkrálové sbírky CHČR částka Kč. Během roku 2008 došlo ve středisku Adopce na dálku k personálním změnám v současné době pro projekt pracují dva stálí zaměstnanci a dále skupina dobrovolníků, kteří pomáhají zejména s překlady dopisů a dále například s organizací dalších aktivit byl v krásných prostorách malého sálu Měšťanské Besedy v Plzni uspořádán benefiční koncert na podporu projektu s názvem Písničkou k úsměvu. Svým hudebním vystoupením nás, bez nároku na honorář, podpořili brněnská kapela Svítání a Wabi Daněk v doprovodu Miloše Dvořáčka. Výtěžek koncertu po zdvojnásobení Nadací Divoké husy činil ,-. Koncert byl uspořádán za účelem prezentace projektu a získání finančních prostředků k podpoře projektu. Na podporu bolivijských dětí bylo v roce 2008 odesláno Kč. V témže roce bylo adoptováno 26 dětí. Celkem je v současné době adoptováno 192 bolivijských dětí. Paraguayské děti vybrané do projektu pocházejí z chudinských čtvrtí hlavního města Asunción. Většina z nich se musí svou prací podílet na příjmech rodiny. Rodiče se často živí tříděním odpadků na skládkách, pouličním prodejem, v některých případech i prostitucí. Je to další rozměr bídy, který zasahuje do života dětí a znevýhodňuje je při získávání vzdělání. V roce 2008 bylo na podporu paraguayských dětí odesláno Kč. V témže roce bylo adoptováno 18 dětí. V létě roku 2008 navštívil Bolívii a Paraguay Pavel Šembera jako dobrovolník DCHP. Setkal se s koordinátory projektu v Asunciónu a Trinidadu a získal pro nás velmi cenné informace např. v podobě aktualizace fotografií adoptovaných dětí. 17

20 Humanitární pomoc do zahraničí Projekt Domácí péče v arménské Gyumri Projekt s pracovním názvem Mám babičku/dědečka v Arménii je realizován ve spolupráci Diecézní charity Plzeň, občanského sdružení Archa a dobrovolníků z České i Arménské republiky ve městě Gyumri, v oblasti, kde vládne zvláště složitá sociální situace. Město bylo v roce 1988 postiženo katastrofálním zemětřesením, při němž zahynulo více než lidí. Další desetitisíce zůstaly zraněny nebo jinak těžce poznamenány. Podstata projektu spočívá v tom, že si jednotliví dárci adoptují babičku nebo dědečka z města Gyumri. Klienty pravidelně navštěvují dobrovolníci a distribuují jim balíček s potravinami a hygienickými potřebami, pohovoří s nimi o jejich aktuálních problémech, event. obstarají příspěvek na léky či zprostředkují návštěvu lékaře. V roce 2008 bylo díky štědrosti dárců umožněno vybavit dobrovolníky přenosným vysavačem, pračkou, sadou nářadí a jedním notebookem s připojením na internet. Jednou až dvakrát ročně odjíždí do Arménie skupina dobrovolníků (na své náklady) navštívit seniory a pomoci jim s opravami jejich obydlí. Senioři ze zařízení Diecézní charity Plzeň si se svými vrstevníky v Arménii vyměňují dopisy. Po jejich vzoru tak začali činit i další dárci. V současné době je podporováno 30 seniorů. Rok 2008 byl sedmým rokem trvání projektu. Z prostředků zahraničního humanitárního fondu Tříkrálové sbírky bylo na tento projekt uvolněno Kč. Pomoc Peru Diecézní charita Plzeň koordinuje v rámci Charity ČR humanitární pomoc v zemích Jižní Ameriky. V srpnu roku 2007 došlo v jihozápadní oblasti Peru k ničivému zemětřesení. V prosinci 2008 odeslala DCHP na účet Cáritas Perú Kč (14,792 EUR) vybraných na konto CHČR na projekt rekonstrukce jedné z učeben vzdělávací instituce Nuestra Seňora del Rosario ve vesnici Pampa de Tate v regionu Ica, která byla též těžce postižena zmíněným zemětřesením. Garantem využití prostředků je Caritas Peru, která se velmi aktivně zapojila do odstranění ničivých následků živelné katastrofy. 18

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více