DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce"

Transkript

1 DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce 1955 učitelkou Ludmilou Stuchlíkovou při Základní škole ve Starém Městě, kde působí dodnes. Během existence souboru se v něm vystřídalo několik generací mladých tanečníků a zpěváků i vedoucích. V současné době tvoří soubor převážně děti ze Starého Města, ale také z nedalekých vesnic. Ve třech skupinách pracuje přibližně 80 dětí ve věku od 3-18 let, z nichž většina navštěvuje místní základní školu. V dětském souboru Dolinečka vyrůstají mladí tanečníci a zpěváci jako nositelé lidových tradic, ale také budoucí členové folklórního souboru Dolina. Soubor doprovází cimbálová muzika Dolinečka. Primášem je Tomáš Vavřík. S dětmi se zpracovává lidová slovesnost (říkadla, písničky, rozpočítadla) a lidové hry. Učí se správnému držení těla a taneční chůzi. Větší děti se učí tančit vířivé, kolové nebo párové tance. Taneční materiál se vždy zpracovává podle regionálních oblastí (Staroměstsko, Hradišťsko, Strání, Korytná, Bílovské). V Dolinečce se děti od útlého věku vedou k dodržování lidových zvyků a obyčejů. Snaží se uchovávat lidové tradice (vynášení Mařeny, fašank, dožínky, hody, vánoční koledování). Dolinečka se schází v pronajaté tělocvičně 1.stupně ZŠ. Každoročně vystupuje ke Dni matek, účastní se hodů, Vánočního zpívání, na Bambiriádě, oblastní přehlídce dětských národopisných souborů v Uherském Brodě a mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Pořádá vánoční koncert v kostele. Obveseluje svým vystoupením obyvatele Domova důchodců, ale také Domu s pečovatelskou službou. Práce souboru vždy vyvrcholí závěrečným premiérovým vystoupením všech skupinek. Finanční příspěvek získávají od Městského úřadu Staré Město. Soubor navštěvují děti z Jalubí, Velehradu, Kostelan, Polešovic, Zlechova, Huštěnovic a Uherského Hradiště. Nové členy získávají náborem ve školách. Naše město reprezentuje na různých folklorních festivalech nejen v České republice (např. Frenštátě pod Radhoštěm, Písku), ale i v zahraničí (např. v hlavním městě Maroka v Rabatu v roce 2004, v Očové na Slovensku.). Mezi největší úspěchy členů souboru patří několikanásobné vítězství Ondřeje Bazaly, Jana Pluhaře a Pavla Dovrtěla na verbířských soutěžích v rámci MDFF Kunovské léto. Dívčí zpěvy si také získaly mnohá ocenění, především v podání Hany Pavlišové a Barbory Vaculíkové. Na posledním festivalu Kunovské léto (2007) získali významné ocenění za choreografii a jevištní zpracování pásma Škádlení.

2 Dle věkových kategorií se dělí na skupinky: Dolinečka I Navštěvují ji děti od 3 7 let převážně ze Starého Města. Při zpracování dětského a tanečního folklóru se soubor orientuje především na oblast Starého Města a uherskohradišťského Dolňácka. Zpracovává ale také oblast Moravských Kopanic. V současnosti ji navštěvuje 39 dětí. Setkávají se každý čtvrtek. Hodina je rozdělena na tři části. V první části u klavíru, kde se učí říkanky, básničky, říkadla, lidové písničky. Procvičují rytmiku. Děti se snaží správně vnímat rytmus, ale také spojit zpěv s používáním rytmických nástrojů (nejčastěji ozvučná dřívka ) nebo částí vlastního těla ( ruce, ramena, nohy ) k udávání tempa. Pro zpestření se vkládají hudební hry na procvičení hlasivek, ale zároveň i na odreagování. Vedoucí jim vysvětlují některé lidové tradice, zvyky, obyčeje a svátky, které se slaví v průběhu roku ( advent, sv. Lucie, sv. Mikuláš, sv. Martin, sv. Řehoř, sv. Michael ). Popřípadě objasňují lidovou slovesnost ( co znamenají některá slova z nářečí, proč se vyslovují jinak než spisovně apod.). Poté následují dvě části v tělocvičně. První je věnovaná zahřátí organizmu kdy hrají různé pohybové hry. Poté se učí správnému držení těla, taneční chůzi, běhu a různým tanečním prvkům ( přísunný krok, polka, valčík ). Následuje procvičení a protažení jednotlivých částí těla. Využívají se také cviky k posílení zádového svalstva, které se spojují s říkankami proto, aby si děti lépe zapamatovaly dané texty a aby se naučily vykonávat dvě činnosti najednou, což je v budoucnu pro potřeby folklorního souboru potřebné. V poslední části se věnují zdokonalování taneční průpravy a nácviku pásem na vystoupení. V současné době nacvičují na vystoupení pásmo Na dvoře, přesněji slepice a kohouty. Proto v každé hodině nesmí chybět nácvik typické slepičí a kohoutí chůze. Na závěr každého nácviku zařazují taneční hru spojenou se zpěvem. Dolinečka II Navštěvují děti od 5 12 let. Schází se každé úterý. Programem skupinky je předávat dětem tradice a úctu k lidovému umění. Zaměřují se na tanec a zpěv. Základním cílem je, aby se děti bavily a měly radost z činnosti, kterou dělají. Zaměřují se na zvládnutí jednotlivých fází nacvičovaného celku. Náplň hodiny: 1) Přivítání (prezence) 2) Rozcvička:

3 a) pohybová (honička na zahřátí svalů, protažení a rozcvičení kloubů) b) taneční základní kroky použité v nacvičovaném pásmu 3) Vlastní nácvik: a) náslech melodie b) nácvik písničky c) nácvik tance po etapách 4) Přestávka 5) Nácvik: d) opakování dosud nacvičeného e) choreografie 6) Hry (snaží se vyhledávat lidové hry, které děti neznají, pro jejich osvojení je začleňují do pásem) 7) Blahopřání (společně popřejí dětem, které v tomto týdnu slaví svátek nebo narozeniny, dostanou malý dáreček - omalovánky, tužku apod.) 8) Rozloučení Dolinečka III Zaměřené na děti od 7 do 11 let. Páteční hodiny mají podobnou strukturu a náplň jako v předešlých zmiňovaných skupinkách. MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Místní organizace vznikla Byla založena 30 občany Starého Města. Programovou náplní organizace je zejména sdružovat občany k výkonu rybářského práva v rybářských revírech ve smyslu právních předpisů o rybářství. Dále se podílí na ochraně přírody a životního prostředí, rozvíjí a popularizují rybářský sport. Vychovávají děti a mládež na úseku rybářství, ochrany přírody a životního prostředí. Organizace sídlí v areálu na Širůchu. Klubovna a hospodářská budova se nachází na malém poloostrůvku, obklopeném vodou jednoho z chovných rybníků. Hospodaří na celkem asi 2,9 ha rybniční plochy. Jedná se o rybníky Širůch (0,6 ha), Baraňák (1,7 ha), Havaj (0,5 ha), Antoníček (0,1 ha). Specializují se především na odchov kapra, amura a štiky k zarybnění vlastních revírů. Nabízí volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. Počet členů organizace je 563 a 29 žáků. Tedy celkem 592 členů. Spolupracuje se všemi organizacemi v rámci Moravského rybářského svazu. Pořádá každoročně rybářské závody na rameni Čerťák.

4 Kroužek mládeže (viz foto č. 4) je určen pro děti a mládež od 8 15 let. Schází se jednou za 14 dní v pondělí v klubovně na Širůchu.. Činnost je rozdělena na dvě etapy. V první etapě tj. období do března se seznamují s rybářskými zákony a předpisy, druhy ryb a rostlin, s vázáním uzlů a háčků, sestavováním udic k lovu, výrobou splávků ze špuntů... V první etapě žáci pobývají v učebně, kde se střídá výklad učiva s hrami. Hrají rybářské pexeso, kvarteto, karty nebo stolní tenis. Také navštěvují místní prodejnu rybářských potřeb. V druhé etapě se učí rybářským dovednostem v terénu, ale i ochranu životního prostředí v revíru (sběr odpadků). Žáci si přinesou udice a trénuje se jejich ovládání na suchu, tzn. soutěže se 7g závažím na prutu. Učí se nadhazovat a strefovat do ležícího terče. Disciplíny soutěží s terčem Aremberg (plachta 2x2m) položený na zemi, hod do dálky se závažím. Pak se přechází k rybníku či k slepým ramenům řeky Moravy a žáci se učí přikrmovat a chytat ryby. Cyklus výuky v učebně i terénu je ukončen závody na konci školního roku. Děti po předvedení svých znalostí a praktické části získávají povolenky k lovu. Organizace v budoucí době chce i nadále se podílet na ochraně životního prostředí. Financování probíhá z vlastních zdrojů. Organizace je propagována na webových stránkách OREL Jednota Orla ve Starém Městě byla založena v roce 1912 místním kaplanem Josefem Pospíšilem, který byl také prvním starostou Orla. Spolu s dalšími 18ti jednotami patří do župy Velehradské. Cílem Orla je provozování a organizování sportů, tj. tělovýchovných, duchovních, kulturních a sociálně výchovných aktivit i dalších významných projevů lidské kultury vychovávat své členy, především děti a mládež na základě křesťanských, zvláště katolických zásad. Základními pilíři činnosti je tělovýchova a kultura založená na duchovních tradicích křesťanství. Sídlí na Náměstí Hrdinů č.p. 264, kde je možnost cvičit v sále tělocvičny nebo na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem a osvětlením. Sál byl postaven v roce a víceúčelové hřiště bylo zbudováno v roce Orel je otevřená organizace, takže zde cvičí nejen členové, ale i široká veřejnost. Nabízí rozsáhlou škálu využití volného času od věku 1,5 až po seniory. Členskou základnu tvoří 182 členů. Z tohoto počtu je 64 dětí a mládeže a zbytek tvoří dospělí a senioři.

5 Jednota Orla reprezentuje Staré Město na úrovni místní, župní (krajské) a ústřední (celostátní) úrovni. Spolupracuje s ostatními jednotami nejen župy Velehradské, ale i okolními župami. Zúčastňuje se akcí pořádaných Městem Staré Město např. Osvobození republiky, Den Matek, Vznik republiky, Vánoční zpívání, Tříkrálová sbírka V rámci organizace pořádá pravidelně soutěžní Odpoledne plné her pro všechny děti, táborák na ukončení sezóny cvičení a otevřené turnaje v malé kopané a ve florbalu. Nabízí pravidelná cvičení pro dospělé v oddílech Aerobik, Kondiční cvičení, Florbal, Malá kopaná, Posilovna a Stolní tenis. Pro děti a mládež nabízí Cvičení rodičů s dětmi, Pohybové hry a cvičení, Rekreační sporty a Florbal. Cvičení se konají od pondělí do pátku. Ve cvičebních hodinách se všeobecně oddíly zaměřují na rozvoj pohybových schopností a dovedností, rozvoj a posílení fyzické zdatnosti i jemné motoriky s pomocí názorných pomůcek. Plánují rozšíření členské základny, obnovu a modernizaci vybavení nářadím a náčiním a vyškolení nových trenérů a cvičitelů. Organizace je odkázána na financování příspěvků města, ústředí Orla, grantů a nadací. Členové platí členské příspěvky dle věkových kategorií schválenými výroční členskou schůzí. Nové členy získávají náborem ve školách, na otevřených akcích např. Staroměstském dni, Odpoledne plné her atd. Členem jednoty Orla jsou i lidé z okolí Starého Města. Svoji činnost propagují jednak na veřejných akcích a vystoupeních, v časopisech Orla, Staroměstských novinách, vývěsce, plakátech a na webových stránkách Organizační struktura: ústředí župy jednoty Oddíly věkových kategorií mladšího školnímu věku: Oddíl Pohybové hry a cvičení Je určen pro děti od 6 10 let. Pravidelná cvičení probíhají každý pátek. V oddíle se učí a zdokonalují v základních gymnastických dovednostech (kotouly, přemety, přeskoky ) a v atletických disciplínách. Cvičí na nářadí a hrají míčové i jiné hry. Hodina se skládá z úvodu (seznámení s obsahem hodiny), rušné části (rozehřátí organismu pomocí honičky), rozcvička (posílení a protahování jednotlivých svalových partií), nácviku, výcviku a relaxační části.

6 Oddíl Rekreační sporty Je zaměřen na věkovou kategorii od 10 let. Schází se každý pátek. Hrají vybíjenou, přehazovanou, ringo, ultimate, sálový softball a volejbal. Tyto sporty se střídají během celého roku. Hodina je rozdělena na rušnou, průpravnou a hlavní část. Oddíl Florbalu Věková kategorie pro žáky od 10 let se zabývá hrou florbalu jeho zdokonalením a trénováním herní taktiky. Pro zpestření cvičí na nářadí (opičí dráhy). Hodina je rozdělena na průpravnou část, nácvik a hru. Trénují ve středu a pátek. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Je začleněn do Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor dobrovolných hasičů zastřešuje členy od 6 let do důchodového věku (mladé členy, řádné členy od 18 let a výše, přispívající členové, kteří se nezúčastňují činnosti, ale přispívají na chod sboru). Vznik se datuje od roku Založila ho skupinka s pány Kroča, Zbořil, Hradil, Bříštěla, Kaláb a Vítek. Založení sboru bylo potvrzeno a uloženo na zakládajících listinách v archivu. Byl založen proto, aby ve Starém Městě existovali hasiči, kteří budou pomáhat lidem v nouzi (četné požáry).po celou dobu činnosti sboru se vždy vychovávali mladí lidé, aby se tradice předávala dál. Programovou všeobecnou náplní je výchova pomoci lidem v nouzi. V zásahové jednotce jsou členové od 18 let do 60 let zdravotně způsobilí, proškolení a fyzicky zdatní. Zúčastňují se pomocných a záchranných prací. Ostatní členové, kteří nejsou zdatní (ženy, důchodci a mladí) vytváří zázemí organizace a pomáhají v kultuře při pořádání plesů, sportovních činnostech, fotbalových turnajích a přípravě soutěží. Do budoucnosti plánují udržet stav, aby dospělá jednotka byla vždy akceschopná, tzn. vychovávat mladé členy (dorost) na doplnění jednotky. Do členské základny získávají členy pomocí inzerátů ve Staroměstských novinách, otevřených březnových dnů pro veřejnost. Oddíly navštěvují pouze místní. Na tréninky jezdí okolní sbory dle domluvy. Sbor dobrovolných hasičů Starého Města má své webové stránky: Články o činnosti píší do okresního zpravodaje a zpravodaje hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se distribuuje do sborů. Struktura organizace SDH: Ústřední výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

7 Krajské sdružení Okresní výkonný orgán Sbory Kroužky mladých hasičů vznikly v roce 1991, které bez přerušení pracují až do dnešní doby. Dělí se na oddíly: Mladí hasiči a Hasiči dorostenci. Oddíl Mladých hasičů Věková kategorie od 6 do 15 let se schází v pondělí a ve čtvrtek. V pondělních hodinách pracují podle brožurky vydané Ústřední radou mládeže. Kde ve stanovách je dán předpis směrnice kolektivu mladých hasičů. Čtvrtky jsou vyhrazeny k posilování fyzické kondice v tělocvičně ZŠ. Zapojují se do okresní soutěžní hry Plamen. Cílem hry je rozvoj dětských znalostí, vědomostí a dovedností a získávání návyků v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Účastní se závodů hasičské všestrannosti (braný závod, trať v členitém terénu, 2 2,5 km dlouhá, se 6 kontrolními stanovištěm s plnění úkolů: střelba na špalíčky ze zbraně, určování prostředků na druh hašeného požáru, zdravověda přenesení raněného, vázání uzlů, topografie práce s buzolou a mapou, určování topografických značek, silová disciplína ručkování přes vodorovně natažené lano). Dále soutěže běhání štafet (požární dvojice, 4 x 60m s požárními překážkami, štafeta dle mezinárodních pravidel). Ve sportovní činnosti soutěží na nižší úrovni (okrsek, okres, kraj) i na vyšší (mistrovství republiky). Mimo tyto aktivity mají stanovenou celoroční činnost, která obsahuje výlety, besedy, muzea, odpracované brigádnické hodiny a sběr surovin, práce výtvarné či články, kulturní program na valnou hromadu a sportovní utkání.. Za splnění úkolů v oblasti teoretické i praktické získávají odznak odbornosti kronikář, preventista, strojník, cvičitel a velitel. Tyto specializace jsou hasičské. Pod dozorem lektorů a zkušebních komisařů z okresní odborné rady skládají děti zkoušky. Po zdárném složení zkoušky dostanou příslušný odznak na uniformu. SKAUT Zakladatelem Skautu ve Starém Městě v roce 1999 je Milan Hrabinec. Svou základnu mají skauti U Čerťáku (slepé rameno Moravy), kde si opravili buňky. Programovou náplní je orientace ve městě i v přírodě, sportování i dovednosti z přírody. Důraz se klade na orientaci,

8 umět se o sebe postarat i poradit si v přírodě. Činnost se zaměřuje nejen na tradiční skautské dovednosti jako táboření a poznávání přírody, ale i rukodělná činnost a akce pro veřejnost. Skauting je zaměřen na všechny věkové kategorie. Děti od 6 do 10 let se nazývají Vlčata či Světlušky, od let Skauti a Skautky. Později se stávají Rovery a Rangers, ti mají vlastní program a zajišťují věci pro chod oddílu. Staroměstský oddíl Permoníci spadá pod Hradišťskou dvojku. Má kolem 30 členů. Skládá se z těchto družin: Orlové (pro 6-10leté), Rackové (11-12leté), Kondoři (13-15leté) a Delfíni (16-19leté, již vedoucí). Reprezentuje Staré Město v závodech Rikitanův a Vlčat, jsou to krajské závody. Spolupracuje se skauty z Modré, Uh. Hradiště, Suché Lozi. V rámci schůzky se pořádá oddílový závod z různých družin ve formě orientačního běhu. Plnění úkolů probíhá v okolí Čerťáku. Mezi nejznámější akce patří Závody na stragule, jízda zručnosti na kolech, Den dobré vůle, Kapka naděje, Drakiáda a Betlémské světlo. Posledních 5 let pořádají tábor na Drškové u Zlína. Prezentují se na akcích Staroměstský den, akce 100 let skautingu a Skautském vaření na Modré. Článečky i fotky vkládají do vývěsky firmy p. Hrabince ve Starém Městě a v Uh. Hradišti na autobusovém nádraží, dále píší do celorepublikového časopisu Junák a do Staroměstských novinách. Nábor členů probíhá na ZŠ ve Starém Městě, v jednotlivých třídách. Do budoucna plánují rozšířit členskou základnu a prezentaci oddílů na veřejnosti. Skautský oddíl se představuje na internetových stránkách St. Města a na webu Struktura organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR: střediska oddíly družiny Družina Orlové Věková kategorie 6 10 let se setkávají ve čtvrtek. Na schůzkách se učí základům skautské teorie a praxe (vázání uzlů, morseovka, zdravověda, šifry, rukodělné práce, střelba z luku..) Na začátku schůzky se spočítají body za přinesení svých pomůcek (zápisník, tužka, uzlovačka, KPZ, papírové míčky), které se započítávají do celoroční soutěže(ta se vyhodnocuje na skautském táboře). Poté si zahrají hru, následuje teorie s opakováním z minulé hodiny a hry na závěr i s procvičováním teorie.

9 Družina Rackové Je určena věkové kategorii od 11 do 12 let. Schůzky se konají v pondělí. Skautská schůzka probíhá podobně jako u družiny Orlů. SK ŠACHOVÝ KLUB Programovou náplní sportovního klubu Šachový klub je hra šachu. Zaměřujeme se na děti, mládež i dospělé. Děti získávají morální volné vlastnost (trpělivost, čestnost, duch fair play). Sídlí ve Společensko kulturním centru v šachové místnosti. Šachový klub pracoval pod TJ Jiskrou. V současné době je samostatný právní subjekt zaregistrovaný pod Ministerstvo vnitra ČR. Organizace má 150 členů z toho 106 aktivních členů. Dětí do 18 let je 60. Od 6 do 11 let je 30 členů. Každý člen je zaregistrován na Českém šachovém svazu v centrální evidenci. Činnost je zaměřena od začátečníku po silné šachisty. Dospělí hráči jsou známí i v republice (nejlepší se pohybuje kolem 20 místa v žebříčku). Staré Město reprezentují na okresních i celostátních přeborech. V 80. letech pořádal Memoriál Vladimíra Minaříka, na jehož počest se hrával turnaj, kde se sdružovali hráči na okresní i krajské úrovni, později i z celé republiky. Před pěti lety se začal pořádat mezinárodní šachový turnaj Fide open Staré Město. Tento turnaj se řadí mezi 5 největších turnajů v ČR. Mezi zahraniční účastníky patří Slováci, Rusi, Němci, Švédi, Angličani i Američané. Turnaj se pořádal v hale na Širůchu, nyní v sálech Společensko kulturního centra. V rámci šachového růstu se šachisté sdružují do větších oddílů, kde hrají nejvyšší turnaje. Ve Starém Městě se hraje celostátní extraliga, liga, 2. liga, krajské a regionální přebory. Staré Město má v současnosti 10 družstev. Za účelem získávání nových členů znovu obnovují turnaje pro děti a posílají oběžníky se svojí nabídkou do škol. Plánují postup do extraligy. Finance na činnost čerpají od ČSTV, městského úřadu, Zlínského kraje a od sponzorů. Členové jsou nejen místní, ale i z okolí Starého Města. Šachový klub uveřejňuje zprávy o své činnosti ve Staroměstských novinách, na webových stránkách: ale i v regionálních denících a šachových časopisech jako Československý šach a Šach info. Výsledky mezinárodního turnaje se vyhlašují i v regionálních televizních zprávách.

10 Družstvo dětí a mládeže Věková kategorie od 6 do 18 let se schází ve čtvrtek a pátek. V hodinách se děti postupně seznamují s fázemi šachové hry. Ta se skládá ze zahájení, střední hry a koncovky. Trenéři využívají knížky a manuály či sledují materiály na internetu a snaží se dětem přednášet novou látku. Zaměřují se na cvičení schématických pozic a paměti, na zdokonalení taktiky a strategie i rozvoj logiky. SK ŠERMÍŘI Sportovní klub Šermíři vznikl v roce 2001 oddělením od Uherského Hradiště založil ji Ludvík Trubačík a Michal Trubačík. Programovou náplní je výchova mládeže a dělání šermu na špičkové úrovni. Oddíl nabízí využití volného času pro děti, mládež i dospělé. Členem klubu se mohou stát děti až od 8 let. Klub sídlí a cvičí ve Společensko kulturním centru. Šerm provozují na celostátní i mezinárodní úrovni. Šermují fleretem i šavlí (ve fleretu se bodá, zásahová plocha trup a v šavli se bodá i seká, zásahová plocha od pasu nahoru). Úspěchy: Michal Trubačík je nejlepším českým i československým šermířem v jedné zbrani v počtu získaných titulů. Má 7 titulů seniorské, 4 juniorské a žákovské. Mistrní republiky je Lucie Honsová 4 seniorské tituly. Vojtěch Štulír mistr republiky 4 tituly. Táňa Vrtalová získala bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Na závody jezdí po celé České republice (Liberec, Praha, Lešno, Zlín, Uh. Hradiště ). Spolupracují se šermířskými organizaci (rady, zakoupení materiálu ). Činnost oddílu se řídí dle kalendáře šermířského svazu (šerm.cz). V rámci organizace pořádají místní přebory v šermu a celostátní závody. Trénink probíhá v pondělí, středu, čtvrtek a pátek. Vize do budoucnosti - vychovat si zástupce, aby oddíl fungoval, udržet a vypracovat výkonnost mládeže. Organizace je financována z města, sponzorů a členských oddílových příspěvek. Prezentaci provádějí v periodikách Staroměstské noviny, Dobrý den s Kurýrem a v regionální televizi. S nábory nových členů nemají dobré zkušenosti, protože šerm je náročný sport. Některé děti nevydrží tvrdost výcviku a pohybovou i fyzickou náročnost. Vydrží jen ti nejlepší. Šermířský klub nemá samostatné oddíly pro děti, mládež a dospělé. Výcvik probíhá se všemi najednou (smíšené dvojice). Členové oddílu jsou nejen ze Starého Města, ale i ze Stříbrnic, Spytihněvi a Uh. Hradiště.

11 Struktura organizace: Český šermířský svaz kluby SVČ KLUBKO Organizace vznikla v roce 1981 jako Městský dům pionýrů a mládeže, pak se přejmenovala na Dům dětí a mládeže a od roku 2007 přešla pod Město Staré Město. Středisko volného času KLUBKO Staré Město je příspěvkovou organizací zřízenou ke dni městem Staré Město jako nástupnická organizace Domu dětí a mládeže Staré Město. Již od r existuje jako zařízení pro zájmové vzdělávání, které nabízí účelné, všestranné a hodnotné vzdělávání ve volném čase dětem, mládeži, dospělým i rodičům s dětmi formou pravidelných kroužků, kurzů, seminářů, soutěží, turnajů, přehlídek, výletů, exkurzí, expedic, besed, přednášek, jednorázových víkendových akcí ve všech zájmových oblastech. Dále pořádají každoročně soustředění kroužků a letní tábory příměstské i pobytové. Sídlí v areálu bývalé MŠ v ulici U Školky č.p Pro SVČ Klubko Staré Město je specifické Centrum ekologické výchovy Žabka, které se věnuje ekologické a environmentální výchově formou výukových programů a akcí pro MŠ, ZŠ a SŠ celého Zlínského kraje. Dále rodinné centrum Čtyřlístek zaměřující svou činnost na rodiny s dětmi. SVČ Klubko pořádá dlouholeté vodácké tábory a jiné kvalitní letní tábory. Nabízí odborné semináře keramiky, tvořivých dílen a zejména výukových programů z oblasti ekologie a přírodovědy a též nabídku aktivit pro celou rodinu. Ve školním roce 2005/2006 zajišťovali chod organizace zaměstnanci, a to 4 interní pedagogičtí pracovníci, 18 externích, 2 interní THP (účetní a uklizečka ) a 1 externista (topič). Svou propagaci rozšiřují pomocí plakátů, letáků a brožurky s nabídkou kroužků. Dále se zviditelňují na webových stránkách, na Staroměstském dni a v periodikách Staroměstské noviny, Slovácké noviny, Dobrý den s Kurýrem, zpravodajem ICM UH, dále v Informačním centru Starého Města a kabelovou televizí UH. V roce 2007 SVČ Klubko mělo 520 členů. Organizace se prezentuje ve výtvarných soutěží, aerobiku, tanečních kroužcích, leteckém modelářství a břišních tancích. Zúčastňují se mnoha soutěží, nejvýznamnější aerobik vítězství jednotlivců i skupin v krajském kole s postupem do celostátního kola. Prezentuje se na Bambiriádě ve Zlíně i Uh. Hradišti. Spolupracujeme se školou a Kovosteelem.

12 Vyhlašuje a pořádá soutěž v recitaci (místní kolo v recitaci), dopravní soutěž a dále soutěže, které vyhlašují sami (Kouzla paní Zimy, ekologické, jednorázové, i celoroční), akce pro veřejnost: setkání po táborech, Mikuláš, vánoční dílny, karneval, Dny Země, slet čarodějnic, den dětí, galerie představí se všechny kroužky pro rodiče. Zaměřuje se na podchycení zájmu dětí a rozvoj celoživotního koníčka, který se může stát i budoucím povoláním. Dále rozvíjí komunikaci, sociální vazby (pomoc starších mladším). Dnešní prostory jsou omezené a již nevyhovují požadavkům a nárůstu zájemců o nabízené aktivity. Proto do budoucnosti plánují nové prostory, které by vyhovovaly provozu. Provoz je financován Městem, mzdy od MŠMT přes Zlínský kraj a snaží se získávat další finance z grantů a projektů (např. ČEZ grand s Kovosteelem, Zlínský kraj v oblasti ekologické výchovy). Středisko navštěvuje 40-50% lidí z okolních vesnic (Velehrad, Modrá, Jalubí, Zlechov, Tupesy, Boršice u Buchlovic, Buchlovice, Břestek, Babice, Huštěnovice, Jarošov a Uh. Hradiště). Seznam jednotlivých kroužků pro děti, mládež i dospělé nalezneme na webových stánkách RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSEK při SVČ Klubko St. Město Centrum vzniklo v březnu roku Založily ho 4 aktivní maminky na mateřské dovolené, hlavní iniciátorkou byla Alena Chlupová. Hlavním posláním rodinných center je, aby maminky s dětmi neseděly jen doma, ale aby se setkávaly s ostatními maminkami, protože si mohou vyměňovat zkušenosti, recepty A hlavně se odpoutají od kolotoče v domácnosti (úklid, vaření, praní ). Programy pro děti se zaměřují na psychický, fyzický a sociální rozvoj, obohacování slovní zásoby a zapojení dětí do kolektivu (snadnější začlenění dětí v MŠ). Čtyřlístek sídlí v bývalé budově družiny v areálu školy na Brněnské ulici. Činnost je zaměřena na mladší děti od 3 měsíců do 4 let s maminkami v dopoledních kroužcích, v odpoledních kroužcích pro maminky s dětmi do 7 let. Počet členů se pohybuje kolem 120 dospělých a 120 dětí. Pořádá i sezónní akce pro maminky s dětmi (např. Těšíme se na Vánoce, Tříkrálová neděle, Rodinné neděle ). Také se zde konají besedy s odborníky (např. s psycholožkou, kosmetičkou, o zdravé výživě..).

13 Rodinné centrum spolufinancuje Město Staré Město a Zlínský kraj. Svou činnost propagují ve Staroměstských novinách, chystají plakáty, které rozmisťují v informačních centrech, obchodech, školách a školkách. TJ JISKRA Asi po 10tiletém přerušení v roce 2001 se obnovil fotbalový klub. Programovou náplní je rozvoj obratnosti, vytrvalosti a fotbalových dovedností. Je zaměřena na děti od 5 let až po dospělé. TJ Jiskru navštěvuje 40 dospělých a 90 dětí. Trénují v areálu Na Rybníčku patřící Městu Staré Město. Fotbalový klub je rozdělen na oddíly Žáci M, Žáci S, Dorost a Muži. Během celého týdne se na hřišti vystřídají všechny fotbalové oddíly. O víkendech jezdí na fotbalové zápasy. Fotbalové zápasy probíhají 2x týdně, a to hlavně v sobotu a neděli. Úspěchy ve fotbale jsou každý týden zveřejněny ve výsledkovém servisu v regionálních i celostátních novinách, též na internetu Organizace je financována z městského rozpočtu, dále z příspěvků od ČMFS, drobných sponzorů a od rodičů. Navštěvují ji i mladí hráči i z okolních obcí. Organizace TJ Jiskra je propagována v regionálních i celostátních novinách a na webových stránkách viz výše. Oddíl Žáci M Děti mladšího školního věku trénují v pondělí a ve středu. Hodina je rozdělena na zahřívací část (honičky), rozcvičení s míčem a trénink přihrávek a útoku nebo samotný fotbalový zápas. TJ SOKOL V roce 1862 byl založen Sokol jako tělocvičný a vlastenecký spolek v Praze dr. Miroslavem Tyršem. Organizace ve Starém Městě vznikla v roce Založila ji skupina sympatizantů Vlachynský, Němeček První ustavující schůze ve Starém Městě se konala v místním sále hospody Na Lapači, kde se i cvičilo. Pak se cvičení přesunula do sálu hospody Na Špici. V roce byla uspořádaná sbírka a z výtěžků zakoupeno velké prostranství Na Špitálce jako cvičiště. Stavba Sokolovny byla započata v roce Slavnostní otevření Sokolovny se konalo 8. září Po 2. světové válce byla činnost obnovena v roce 1945 a zakázaná. V roce 1990 bylo potvrzení registrace Tělocvičné jednoty Sokol Staré Město v centrální evidenci organizačního

14 oddělení České obce sokolské v Tyršově domě v Praze. Od roku 1991 obnovení pravidelného cvičení TJ, turistické akce, divadlo, šibřinky. V rámci restituce jsou spoluvlastníky Sokolovny TJ Jiskra a Sokol. Stavba Sokolovny byla fyzicky rozdělena na starou a nová část. Starou část vlastnil Sokol a nová část patřila sportovním klubům. V letech ukončen převod nemovitosti do majetku Města Staré Město na 50 let. Činnost TJ Sokol i nadále probíhá v prostorách Sokolovny, nyní je přejmenována na Společenské a kulturní centrum. Programovou náplní je sport a kultura ochotnické divadlo. Činnost organizace je zaměřena na věkovou kategorii od 2 let po seniorský věk. Celkový počet členů je 175, z toho 120 dospělých a 55 dětí a mládeže. Cvičení v jednotě pro dospělé jóga, rytmická gymnastika s náčiním. Cvičení předškolních dětí probíhá ve školní tělocvičně a je zaměřeno na hry a cvičení na nářadí. Pro mladší žákyně probíhá nářaďová a rytmická gymnastika. Organizace se prezentuje na celostátní divadelních přehlídkách, reprízy divadelních představení v regionu. Účastní se všesokolských sletů, krajský sokolský dnů ve Zlíně, župní sokolské sletů v Uh. Brodě a Veselí nad Moravou, Bambiriády a Uherskobrodského máje. Spolu s jinými jednotami pořádají soutěže sokolské všestrannosti (gymnastika, atletika, plavání). Účastní se místních a župních akcí. V hodinách se zaměřují na všestrannost, cvičení prostná, gymnastika na nářadí a míčové hry. V budoucnu by rádi dále vedli pravidelná cvičení, pobyty v přírodě, společenské akce. Finance získávají z dotací ČOS (tzn. MŠMT a Sazka), z finanční podpory Městského úřadu St. Město a členské příspěvky. O své činnosti píší do Staroměstských novin. Okolí informujeme pomocí informační skříňky. Organizaci navštěvují lidé z Kostelan a v divadelním oboru z Modré, Uh. Hradiště, Velehrad a Salaš. Struktura organizace: ústředí župy jednoty Oddíl Rodiče s dětmi Cvičení probíhá každé pondělí, navštěvují jej děti od 2 do 6 let. Cvičí na 1. stupni ZŠ. Zaměřují se na cvičení na nářadí, hry a gymnastické prvky za pomocí básniček. Hodina je složena z rušné, průpravné, hlavní a závěrečné části.

15 Oddíl Mladší žákyně Ve čtvrtek navštěvují žákyně od 10 let do 15 let hodinu, kde trénují rytmickou a nářaďovou gymnastiku. AUTOKLUB STARÉ MĚSTO Autoklub Staré Město vznikl rozpadem klubu Svazarm v roce Od tohoto roku byla založena motorickými organizacemi a navázala na předválečnou organizaci Československý automotoklub se sídlem Opletalova 29, Praha 1. Autoklub St. Město je součástí Československého autoklubu. Programovou náplní celostátně je hlavně pomoc motoristům na cestách. V klubu se zaměřují na rekreační vyžití našich členů v autocampu Velehrad. Klub se schází v klubovně na Hradbách 653 ve St. Městě, a to převážně v pondělí, činnost je pouze schůzovní. Věková hranice není pro ně omezující, stát se členem může školák i důchodce. V současné době má 41 členů. Klub je financován z příjmu služeb autocampu Velehrad. V budoucnu by chtěli dokončit chaty a oplocení v autocampu. ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE STARÉHO MĚSTA Místní organizace Českého zahrádkářského svazu vznikla v roce Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů byl založen poválečným sjezdem konaným v Praze. Ve Starém Městě vznikla místní organizace v roce 1957 a prvním předsedou byl přítel Vincenc Němec. Bylo to několik let po založení JZD Dolina. Tomuto předcházelo násilné odebírání základních výrobních prostředků rolníkům, hospodařících po staletí na půdě v tomto katastru. Místní komunističtí funkcionáři Vlk, Černý, Dostálek a další s předsedou JZD Aloisem Grebeníčkem nevybíravě všemi prostředky nutili soukromě hospodařící rolníky k dobrovolnému vstupu do JZD, tím k odevzdání polností, zvířat a mechanizace, a tak byl zlikvidován rolnický stav v naší obci i v celé vlasti (předpisované neúnosně vysoké státní dodávky, odebírání obdělané vlastní půdy a přidělování zanedbané a neúrodné půdy k hospodaření,m věznění, perzekuce mužů i dětí z rolnických rodin při studiu i hledání zaměstnání, odvod na vojenskou službu k PTP, vojenské cvičení v době sezónních

16 prací atd.). Zemědělská výroba byla centrálně plánována po stranické linie KSČ, odborná hlediska nerozhodovala, nutně se projevovaly nedostatky v zásobování potravinami. Ke žňovým pracím bylo povoláno vojsko (bylo umístěno na dovře základní školy), byli nuceni se zapojit i členové tzv. Národní fronty. Proto bylo povoleno vzniknout novému zájmovému uskupení Českému svazu zahrádkářů a ovocnářů- místní organizaci ve Starém Městě. První prostor, kde začalo hospodaření na 4 arech pozemků pro asi 50 členů, bylo pole pod Cukrovarem u ramene Moravy. Jednalo se pouze o zeleninářskou sekci. Tzv. trvalé porosty nebyly povoleny i tak to byl velký pokrok. Jedním ze zkušených pěstitelů byl pan Genčo (původem z Bulharska). Později vznikly podle zájmu sekce vinařská, ovocnářská a další květiny, léčivky kaktusy. Zde je však třeba říci, že se jen navazovalo na dočasně zpřetrhanou linii pěstitelství a šlechtitelství, kterou v našem národě zavedli prvotně mnišské řády, z nichž pak zejména cisterciáci, po jejich zrušení pak v 19. století jednotlivci z řad kněží, učitelstva a další pokrokoví nadšenci. Učili mládež lásce k přírodě, pěstění rostlin, šlechtitelství, včelaření. Také je nutné vzpomenout pokrokové šlechty, která na svých majetcích zbudovala dodnes obdivované krajinné i okrasné parky, oranžérie, obory a vzorová lesní hospodářství, z těchto původně šlechtických a církevních hospodářství znárodněním ve 20. století vznikly pozdější odborné podniky. Programovou náplní místní organizace je spojení členů, pro které není práce na zahrádce jenom koníčkem, ale také láskou k přírodě a prostorem pro využití volného času. Získávají dovednosti v oblasti roubování, očkování dřevin a jiných porostů. Šlechtěním ovocných stromů a vyhledáváním rezistentních odrůd směřují k získávání tzv. bio potravin pro své blízké, přebytky pak pro trh. Sídlo místní organizace je v budově čp. 89 na ulici Hradišťská ve St. Městě. Organizace se zaměřuje na věkovou kategorii od žáků až po stáří. Řádných členů je 91 dospělých, k tomu číslu je nutno připočíst rodinné příslušníky a příznivce (uživatele služeb pod hlavičkou místní organizace). Výpěstky se pravidelně objevují na výstavách ovoce, zeleniny a květin, a to jak na Základní škole ve St. Městě, tak v okresním měřítku (Uherské Hradiště i oblasti Olomoucka). Kresby se zahrádkářskou tématikou od dětí ze ZŠ se mimo základní školu dostaly na celostátní výstavu v Praze. Spolupracují se Základní školou St. Město, se spolkem včelařů a pro veřejnost poskytujeme tyto služby: lisování ovoce, sušení ovoce, pro občanskou veřejnost pak poradenství.

17 Práce na zahrádce se vyznačuje pokorou a uznáním zákonitostí a řádu přírody a obdivem k danému. Pomocí přednášek zvyšují odbornou úroveň svých členů v tak obsáhlé činnosti, jakou bezesporu zahrádkaření je. Usilují získat nemovité prostředky do vlastnictví spolku. Finanční prostředky jsou získávány z členských příspěvků a z pronájmu nemovitosti. Propagace místí organizace je osobním stykem se žáky základní školy, výstavami ovoce, zeleniny a květin. Aktuality ve vývěsce v sídle místní organizace a v neposlední řadě články ve Staroměstských novinách. FK STARÉ MĚSTO o.s. Občanské sdružení vzniklo v roce Bylo založeno fanoušky a příznivci fotbalového klubu 1.FC Slovácko, který v té době sídlil ve Starém Městě a jeho domovským hřištěm byl stadion na Širůchu. Po zániku jednotné tělovýchovné organizace pro roce 1989 dochází ke změnám také v tělovýchovných jednotách. Ve Starém Městě došlo k oddělení fotbalového klubu od tělovýchovné jednoty Jiskra a vytvoření samostatné organizace. Při delimitaci majetku TJ Jiskra připadla fotbalovému klubu sportoviště, budovy a pozemky u sportovišť, na kterých provádí svou činnost. Majitelem se stalo občanské sdružení. Během několika let došlo ke zvelebení areálu Širůch. Prostředky byly získány hlavně od firmy Synot, sponzorů, nadace, ze státního rozpočtu... STAROMĚSTSKÁ KAPELA Kapela vznikla v roce Zakladatel není znám. První zmínka o staroměstské kapele je z r. 1920, kdy hrála na pohřbu velehradského kněze, p. Stojana. V 70. letech se jmenovala Zevesanka, podle zřizovatele, fy Zevos. Po povodních v r uvítala pomoc obecního úřadu Staré Město a vrátila se k původnímu názvu Staroměstská kapela. V r vydala svůj první samostatný nosič, pod názvem Vinohrad krásně voní.

18 Náplní organizace je dávat lidem radost z hudby, kterou produkují. Schází se v areálu Střední odborné školy a gymnázia ve Starém Městě. Činnost je zaměřena na všechny věkové kategorie. Organizaci navštěvuje 18 dospělých členů. Za úspěch považují vydání CD s jejich hudbou. Soutěží se zatím nezúčastnili a asi o to ani nebudou usilovat, protože jsou amatéři a nemají potřebu se měřit s profesionály. Každý rok pořádají Festival dechovek v Archeoskanzenu na Modré. Na hodinách se zaměřují na kvalitu hry a zpěvu. Nemají vyhrazený den v týdnu na schůzky. Vizí do budoucna je snaha o udržení dechovky v dnešní moderní době, kdy o ni klesá zájem. Organizaci financuje skromně Městský úřad St. Město, jinak ze svých zdrojů. Členy do kapely získávají z prořídlých řad žáků místní Základní umělecké školy. Kapela je navštěvována členy i okolních vesnic, neboť pouze z města by se nedala dohromady. Propagace kapely je pomocí vystoupení na společenských i kulturních akcí a novinovými články. SHŠ MORRIGAN Supina historického šermu Morrigan vznikla v roce Založil ji Pavel Hořák, po přestěhování ze Šumperku, kde působil v šermířké skupině Moravští rytíři, spolu s Vratislavem Hubíkem a Bohumilem Višenkou. Zabývá se oživlou historií obdobím století našeho letopočtu a odkazy našich předků, řemesly, dobovými hrami, šermem, lukostřelbou a práci s dětmi na dětských dnech. Okrajově se zabývá šermem doby Lucemburské a vrcholné gotiky 15. století. Od roku 2007 pořádá lukostřelecký turnaj "Chřibský krkavec" pod hradem Buchlov v rámci Moravské ligy. Organizace sídlí ve Starém Městě a scházíme se u řeky Moravy v místě zvaném "Havaj". Jejich program je zaměřen pro všechny věkové kategorie. V současné době mají pět stálých a sedm externích dospělých členů. Organizace pořádá dětské dny pro školy, podniky a města. Zúčastňuje se a spolupořádá lukostřeleckých turnajů v rámci Moravské ligy. V roce 2007 se umístili na celkovém druhém a čtvrtém místě. V rámci jednotlivých turnajů obsadili jednou první, jednou druhé a třikrát třetí místo.

19 Dále se zúčastňují akcí po celé republice, při představování historických událostí v rámci našeho programu (Archeoskanzen Letovice, dobová tvrz v Horním Vítkově u Chrastavy, Zámek Rosice, hradiště ve Staré Kouřimi, dočasné ležení v Jihlavě, v Okříškách, v Kolíně, v Tečovicích, v Uherském Brodě a v jiných městech). Spolupracují s lukostřeleckým spolkem Sagittae Veloces, Šermířským spolkem Zábřeh a o.s. Stribog, společnost pro živou historii při pořádání lukostřeleckých turnajů "Moravská liga". Pořádají jeden ze čtyř turnajů. Při trénincích se zaměřují na střelbu z luku, šerm jeden a půl ručním mečem a šerm mečem a štítem. Domlouvají výrobu doplňků pro další vybavení tábora, zbrojí, zbraní a předvedení historických řemesel a her. Členové se setkávají vždy v neděli na dvě až tři hodiny. V rámci našich tréninků v zimním období jezdí do Sudkova u Postřelmova na šermírnu spolu se šermíři z Moravské Třebové a Šumperku. Do budoucna chtějí pokračovat ve spolupořádání dětských dnů, pořádání dalších ročníků lukostřeleckého turnaje "Chřibský krkavec" a uskutečnění zimního přechodu Chřibů v dobovém oblečení, vaření dobových jídel a táboření. Organizace je dosud financována především z vlastních prostředků a z dotací Města. Nové členy získávají prezentací své činnosti v novinách, na internetu a při účasti na akcích například "Staroměstský den", pořádáním lukostřeleckého turnaje, atd. Skupina historického šermu má své internetové stránky: A prezentuje se na plakátech, v rozhlase i tisku a hlavně pořádáním turnaje Chřibský krkavec. ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ Organizace vznikla v roce Založila ji skupina ve složení Martinák, Kafka, Kopřiva, Štancl a Slavotínek. Na Slovácku se včelařilo již od pradávna, ale velmi primitivně. Teprve z rozvojem zemědělství se začalo povznášet i včelařství. Zvyšoval se zájem o něj a začaly růst i řady včelařů na Staroměstsku a okolních dědinách. Rok 1865 přinesl s sebou v té věci částečné organizování a usměrňování včelařů pro Moravu v Brně (zahájení spolkového života). Tam se hlavní a přední včelaři z okolí Uherského Hradiště sjížděli (Štancl lékárník, Slavotínek, Martinák ze St. Města, Kopřiva, Kafka Ferdinand).

20 V roce 1907 se vyskytla myšlenka založit spolek včelařů pro Uh. Hradiště a okolí, tzn. dostatečný počet včelařů, kteří by se mohli spojit v jeden celek a takto včelařství na okrese povznést. Ve stanovách i v programu odboru byly stanoveny hlavní pilíře práce včelařských organizacích: Včelařské spolky se měly věnovat zejména rozvoji odborných znalostí svých členů a práci s mladou generací včelařů, vysazování a ošetřování ovocných stromů, péči o kvalitu včelí pastvy, ale také působení učitelů včelařství na včelařskou veřejnost, šíření osvěty a publikací odborných článků. Zcela bez nadsázky je možno říci, že podstata a náplň práce vytyčena pro včelařské organizace před 150 lety je stále aktuální. Bylo by od nás součastníků velmi nezodpovědné, kdybychom tuto tradici dále nerozvíjeli. Český svaz včelařů je občanským sdružením, které sdružuje fyzické i právnické osoby jako chovatele včel. Vedle zájmové činnosti má chov včel i celospolečenský význam, který měřítky tržní ekonomiky nelze ani hodnotit, neboť v zemědělské a lesnické výrobě má nezastupitelné místo. Nepřímá produkce včel je mnohonásobně vyšší než přímé včelí produkty. Hlavní význam chovu včel proto spočívá v působení ekologickém, v opylení kulturních i planě rostoucích květin a stromů. Bez medonosných včel by se v krátkém čase vytratilo asi 20 tisíc druhů rostlin. Při vědomí těchto faktů by měl chov včel prožívat rozkvět. Opak je však pravdou a včelařů a včelstev v poslední době rapidně ubývá. Ošetřování včel se kloubí s domácím kutilstvím, a to se v panelácích a hustě zastavěných zahrádkách provozovat nedá, nebo jen velmi omezeně. Tento aspekt vyřazuje ze včelaření velkou část populace. Nemalou příčinou je i včelí žihadlo. Někdy až panický strach nebo jen obava z včelího bodnutí potenciální adepty včelaření od úlů přímo odhánějí. V poslední době také přibývá alergií na včelí jed a krádeže včel i celého zařízení, které je ve volné přírodě. I ve středověku byl med považování za vzácnou a drahou potravinu i lék. Jak vysoká byla jeho cena nejlépe dokazuje skutečnost, že v některých zemích byla krádež úlu se včelami trestána smrtí nebo useknutím ruky. Programem organizace je zvyšovat stavy včelstev, provádět preventivní prohlídky včel pro potlačování nebezpečných chorob, provádět preventivní léčení chorob, provádět pravidelné schůze, uskutečňovat zájezdy - exkurze k vyhlášeným včelařům a do muzeí pro pouční, vědomosti (přednášky)od kvalifikovaných učitelů. Organizace je spojena s organizací v Uh. Hradišti, kde se také pravidelně schází na schůzích, ale i na hodnotných přenáškách učitelů včelařství. Jednou z nepříjemností jsou nepravidelná místa v Uh. Hradišti pro provedení těchto akcí.

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ÚNOR 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Lyžařský kurz 2013 V termínu 12. 19. ledna 2013 se téměř padesát žáků rousínovské základní školy zúčastnilo lyžařského kurzu. Stejně jako v letech minulých,

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA SRPEN 2012 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 DOMY KOLEM NÁS...7 SPOLEČENSKÁ

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více