DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce"

Transkript

1 DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce 1955 učitelkou Ludmilou Stuchlíkovou při Základní škole ve Starém Městě, kde působí dodnes. Během existence souboru se v něm vystřídalo několik generací mladých tanečníků a zpěváků i vedoucích. V současné době tvoří soubor převážně děti ze Starého Města, ale také z nedalekých vesnic. Ve třech skupinách pracuje přibližně 80 dětí ve věku od 3-18 let, z nichž většina navštěvuje místní základní školu. V dětském souboru Dolinečka vyrůstají mladí tanečníci a zpěváci jako nositelé lidových tradic, ale také budoucí členové folklórního souboru Dolina. Soubor doprovází cimbálová muzika Dolinečka. Primášem je Tomáš Vavřík. S dětmi se zpracovává lidová slovesnost (říkadla, písničky, rozpočítadla) a lidové hry. Učí se správnému držení těla a taneční chůzi. Větší děti se učí tančit vířivé, kolové nebo párové tance. Taneční materiál se vždy zpracovává podle regionálních oblastí (Staroměstsko, Hradišťsko, Strání, Korytná, Bílovské). V Dolinečce se děti od útlého věku vedou k dodržování lidových zvyků a obyčejů. Snaží se uchovávat lidové tradice (vynášení Mařeny, fašank, dožínky, hody, vánoční koledování). Dolinečka se schází v pronajaté tělocvičně 1.stupně ZŠ. Každoročně vystupuje ke Dni matek, účastní se hodů, Vánočního zpívání, na Bambiriádě, oblastní přehlídce dětských národopisných souborů v Uherském Brodě a mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Pořádá vánoční koncert v kostele. Obveseluje svým vystoupením obyvatele Domova důchodců, ale také Domu s pečovatelskou službou. Práce souboru vždy vyvrcholí závěrečným premiérovým vystoupením všech skupinek. Finanční příspěvek získávají od Městského úřadu Staré Město. Soubor navštěvují děti z Jalubí, Velehradu, Kostelan, Polešovic, Zlechova, Huštěnovic a Uherského Hradiště. Nové členy získávají náborem ve školách. Naše město reprezentuje na různých folklorních festivalech nejen v České republice (např. Frenštátě pod Radhoštěm, Písku), ale i v zahraničí (např. v hlavním městě Maroka v Rabatu v roce 2004, v Očové na Slovensku.). Mezi největší úspěchy členů souboru patří několikanásobné vítězství Ondřeje Bazaly, Jana Pluhaře a Pavla Dovrtěla na verbířských soutěžích v rámci MDFF Kunovské léto. Dívčí zpěvy si také získaly mnohá ocenění, především v podání Hany Pavlišové a Barbory Vaculíkové. Na posledním festivalu Kunovské léto (2007) získali významné ocenění za choreografii a jevištní zpracování pásma Škádlení.

2 Dle věkových kategorií se dělí na skupinky: Dolinečka I Navštěvují ji děti od 3 7 let převážně ze Starého Města. Při zpracování dětského a tanečního folklóru se soubor orientuje především na oblast Starého Města a uherskohradišťského Dolňácka. Zpracovává ale také oblast Moravských Kopanic. V současnosti ji navštěvuje 39 dětí. Setkávají se každý čtvrtek. Hodina je rozdělena na tři části. V první části u klavíru, kde se učí říkanky, básničky, říkadla, lidové písničky. Procvičují rytmiku. Děti se snaží správně vnímat rytmus, ale také spojit zpěv s používáním rytmických nástrojů (nejčastěji ozvučná dřívka ) nebo částí vlastního těla ( ruce, ramena, nohy ) k udávání tempa. Pro zpestření se vkládají hudební hry na procvičení hlasivek, ale zároveň i na odreagování. Vedoucí jim vysvětlují některé lidové tradice, zvyky, obyčeje a svátky, které se slaví v průběhu roku ( advent, sv. Lucie, sv. Mikuláš, sv. Martin, sv. Řehoř, sv. Michael ). Popřípadě objasňují lidovou slovesnost ( co znamenají některá slova z nářečí, proč se vyslovují jinak než spisovně apod.). Poté následují dvě části v tělocvičně. První je věnovaná zahřátí organizmu kdy hrají různé pohybové hry. Poté se učí správnému držení těla, taneční chůzi, běhu a různým tanečním prvkům ( přísunný krok, polka, valčík ). Následuje procvičení a protažení jednotlivých částí těla. Využívají se také cviky k posílení zádového svalstva, které se spojují s říkankami proto, aby si děti lépe zapamatovaly dané texty a aby se naučily vykonávat dvě činnosti najednou, což je v budoucnu pro potřeby folklorního souboru potřebné. V poslední části se věnují zdokonalování taneční průpravy a nácviku pásem na vystoupení. V současné době nacvičují na vystoupení pásmo Na dvoře, přesněji slepice a kohouty. Proto v každé hodině nesmí chybět nácvik typické slepičí a kohoutí chůze. Na závěr každého nácviku zařazují taneční hru spojenou se zpěvem. Dolinečka II Navštěvují děti od 5 12 let. Schází se každé úterý. Programem skupinky je předávat dětem tradice a úctu k lidovému umění. Zaměřují se na tanec a zpěv. Základním cílem je, aby se děti bavily a měly radost z činnosti, kterou dělají. Zaměřují se na zvládnutí jednotlivých fází nacvičovaného celku. Náplň hodiny: 1) Přivítání (prezence) 2) Rozcvička:

3 a) pohybová (honička na zahřátí svalů, protažení a rozcvičení kloubů) b) taneční základní kroky použité v nacvičovaném pásmu 3) Vlastní nácvik: a) náslech melodie b) nácvik písničky c) nácvik tance po etapách 4) Přestávka 5) Nácvik: d) opakování dosud nacvičeného e) choreografie 6) Hry (snaží se vyhledávat lidové hry, které děti neznají, pro jejich osvojení je začleňují do pásem) 7) Blahopřání (společně popřejí dětem, které v tomto týdnu slaví svátek nebo narozeniny, dostanou malý dáreček - omalovánky, tužku apod.) 8) Rozloučení Dolinečka III Zaměřené na děti od 7 do 11 let. Páteční hodiny mají podobnou strukturu a náplň jako v předešlých zmiňovaných skupinkách. MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Místní organizace vznikla Byla založena 30 občany Starého Města. Programovou náplní organizace je zejména sdružovat občany k výkonu rybářského práva v rybářských revírech ve smyslu právních předpisů o rybářství. Dále se podílí na ochraně přírody a životního prostředí, rozvíjí a popularizují rybářský sport. Vychovávají děti a mládež na úseku rybářství, ochrany přírody a životního prostředí. Organizace sídlí v areálu na Širůchu. Klubovna a hospodářská budova se nachází na malém poloostrůvku, obklopeném vodou jednoho z chovných rybníků. Hospodaří na celkem asi 2,9 ha rybniční plochy. Jedná se o rybníky Širůch (0,6 ha), Baraňák (1,7 ha), Havaj (0,5 ha), Antoníček (0,1 ha). Specializují se především na odchov kapra, amura a štiky k zarybnění vlastních revírů. Nabízí volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. Počet členů organizace je 563 a 29 žáků. Tedy celkem 592 členů. Spolupracuje se všemi organizacemi v rámci Moravského rybářského svazu. Pořádá každoročně rybářské závody na rameni Čerťák.

4 Kroužek mládeže (viz foto č. 4) je určen pro děti a mládež od 8 15 let. Schází se jednou za 14 dní v pondělí v klubovně na Širůchu.. Činnost je rozdělena na dvě etapy. V první etapě tj. období do března se seznamují s rybářskými zákony a předpisy, druhy ryb a rostlin, s vázáním uzlů a háčků, sestavováním udic k lovu, výrobou splávků ze špuntů... V první etapě žáci pobývají v učebně, kde se střídá výklad učiva s hrami. Hrají rybářské pexeso, kvarteto, karty nebo stolní tenis. Také navštěvují místní prodejnu rybářských potřeb. V druhé etapě se učí rybářským dovednostem v terénu, ale i ochranu životního prostředí v revíru (sběr odpadků). Žáci si přinesou udice a trénuje se jejich ovládání na suchu, tzn. soutěže se 7g závažím na prutu. Učí se nadhazovat a strefovat do ležícího terče. Disciplíny soutěží s terčem Aremberg (plachta 2x2m) položený na zemi, hod do dálky se závažím. Pak se přechází k rybníku či k slepým ramenům řeky Moravy a žáci se učí přikrmovat a chytat ryby. Cyklus výuky v učebně i terénu je ukončen závody na konci školního roku. Děti po předvedení svých znalostí a praktické části získávají povolenky k lovu. Organizace v budoucí době chce i nadále se podílet na ochraně životního prostředí. Financování probíhá z vlastních zdrojů. Organizace je propagována na webových stránkách OREL Jednota Orla ve Starém Městě byla založena v roce 1912 místním kaplanem Josefem Pospíšilem, který byl také prvním starostou Orla. Spolu s dalšími 18ti jednotami patří do župy Velehradské. Cílem Orla je provozování a organizování sportů, tj. tělovýchovných, duchovních, kulturních a sociálně výchovných aktivit i dalších významných projevů lidské kultury vychovávat své členy, především děti a mládež na základě křesťanských, zvláště katolických zásad. Základními pilíři činnosti je tělovýchova a kultura založená na duchovních tradicích křesťanství. Sídlí na Náměstí Hrdinů č.p. 264, kde je možnost cvičit v sále tělocvičny nebo na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem a osvětlením. Sál byl postaven v roce a víceúčelové hřiště bylo zbudováno v roce Orel je otevřená organizace, takže zde cvičí nejen členové, ale i široká veřejnost. Nabízí rozsáhlou škálu využití volného času od věku 1,5 až po seniory. Členskou základnu tvoří 182 členů. Z tohoto počtu je 64 dětí a mládeže a zbytek tvoří dospělí a senioři.

5 Jednota Orla reprezentuje Staré Město na úrovni místní, župní (krajské) a ústřední (celostátní) úrovni. Spolupracuje s ostatními jednotami nejen župy Velehradské, ale i okolními župami. Zúčastňuje se akcí pořádaných Městem Staré Město např. Osvobození republiky, Den Matek, Vznik republiky, Vánoční zpívání, Tříkrálová sbírka V rámci organizace pořádá pravidelně soutěžní Odpoledne plné her pro všechny děti, táborák na ukončení sezóny cvičení a otevřené turnaje v malé kopané a ve florbalu. Nabízí pravidelná cvičení pro dospělé v oddílech Aerobik, Kondiční cvičení, Florbal, Malá kopaná, Posilovna a Stolní tenis. Pro děti a mládež nabízí Cvičení rodičů s dětmi, Pohybové hry a cvičení, Rekreační sporty a Florbal. Cvičení se konají od pondělí do pátku. Ve cvičebních hodinách se všeobecně oddíly zaměřují na rozvoj pohybových schopností a dovedností, rozvoj a posílení fyzické zdatnosti i jemné motoriky s pomocí názorných pomůcek. Plánují rozšíření členské základny, obnovu a modernizaci vybavení nářadím a náčiním a vyškolení nových trenérů a cvičitelů. Organizace je odkázána na financování příspěvků města, ústředí Orla, grantů a nadací. Členové platí členské příspěvky dle věkových kategorií schválenými výroční členskou schůzí. Nové členy získávají náborem ve školách, na otevřených akcích např. Staroměstském dni, Odpoledne plné her atd. Členem jednoty Orla jsou i lidé z okolí Starého Města. Svoji činnost propagují jednak na veřejných akcích a vystoupeních, v časopisech Orla, Staroměstských novinách, vývěsce, plakátech a na webových stránkách Organizační struktura: ústředí župy jednoty Oddíly věkových kategorií mladšího školnímu věku: Oddíl Pohybové hry a cvičení Je určen pro děti od 6 10 let. Pravidelná cvičení probíhají každý pátek. V oddíle se učí a zdokonalují v základních gymnastických dovednostech (kotouly, přemety, přeskoky ) a v atletických disciplínách. Cvičí na nářadí a hrají míčové i jiné hry. Hodina se skládá z úvodu (seznámení s obsahem hodiny), rušné části (rozehřátí organismu pomocí honičky), rozcvička (posílení a protahování jednotlivých svalových partií), nácviku, výcviku a relaxační části.

6 Oddíl Rekreační sporty Je zaměřen na věkovou kategorii od 10 let. Schází se každý pátek. Hrají vybíjenou, přehazovanou, ringo, ultimate, sálový softball a volejbal. Tyto sporty se střídají během celého roku. Hodina je rozdělena na rušnou, průpravnou a hlavní část. Oddíl Florbalu Věková kategorie pro žáky od 10 let se zabývá hrou florbalu jeho zdokonalením a trénováním herní taktiky. Pro zpestření cvičí na nářadí (opičí dráhy). Hodina je rozdělena na průpravnou část, nácvik a hru. Trénují ve středu a pátek. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Je začleněn do Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor dobrovolných hasičů zastřešuje členy od 6 let do důchodového věku (mladé členy, řádné členy od 18 let a výše, přispívající členové, kteří se nezúčastňují činnosti, ale přispívají na chod sboru). Vznik se datuje od roku Založila ho skupinka s pány Kroča, Zbořil, Hradil, Bříštěla, Kaláb a Vítek. Založení sboru bylo potvrzeno a uloženo na zakládajících listinách v archivu. Byl založen proto, aby ve Starém Městě existovali hasiči, kteří budou pomáhat lidem v nouzi (četné požáry).po celou dobu činnosti sboru se vždy vychovávali mladí lidé, aby se tradice předávala dál. Programovou všeobecnou náplní je výchova pomoci lidem v nouzi. V zásahové jednotce jsou členové od 18 let do 60 let zdravotně způsobilí, proškolení a fyzicky zdatní. Zúčastňují se pomocných a záchranných prací. Ostatní členové, kteří nejsou zdatní (ženy, důchodci a mladí) vytváří zázemí organizace a pomáhají v kultuře při pořádání plesů, sportovních činnostech, fotbalových turnajích a přípravě soutěží. Do budoucnosti plánují udržet stav, aby dospělá jednotka byla vždy akceschopná, tzn. vychovávat mladé členy (dorost) na doplnění jednotky. Do členské základny získávají členy pomocí inzerátů ve Staroměstských novinách, otevřených březnových dnů pro veřejnost. Oddíly navštěvují pouze místní. Na tréninky jezdí okolní sbory dle domluvy. Sbor dobrovolných hasičů Starého Města má své webové stránky: Články o činnosti píší do okresního zpravodaje a zpravodaje hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se distribuuje do sborů. Struktura organizace SDH: Ústřední výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

7 Krajské sdružení Okresní výkonný orgán Sbory Kroužky mladých hasičů vznikly v roce 1991, které bez přerušení pracují až do dnešní doby. Dělí se na oddíly: Mladí hasiči a Hasiči dorostenci. Oddíl Mladých hasičů Věková kategorie od 6 do 15 let se schází v pondělí a ve čtvrtek. V pondělních hodinách pracují podle brožurky vydané Ústřední radou mládeže. Kde ve stanovách je dán předpis směrnice kolektivu mladých hasičů. Čtvrtky jsou vyhrazeny k posilování fyzické kondice v tělocvičně ZŠ. Zapojují se do okresní soutěžní hry Plamen. Cílem hry je rozvoj dětských znalostí, vědomostí a dovedností a získávání návyků v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Účastní se závodů hasičské všestrannosti (braný závod, trať v členitém terénu, 2 2,5 km dlouhá, se 6 kontrolními stanovištěm s plnění úkolů: střelba na špalíčky ze zbraně, určování prostředků na druh hašeného požáru, zdravověda přenesení raněného, vázání uzlů, topografie práce s buzolou a mapou, určování topografických značek, silová disciplína ručkování přes vodorovně natažené lano). Dále soutěže běhání štafet (požární dvojice, 4 x 60m s požárními překážkami, štafeta dle mezinárodních pravidel). Ve sportovní činnosti soutěží na nižší úrovni (okrsek, okres, kraj) i na vyšší (mistrovství republiky). Mimo tyto aktivity mají stanovenou celoroční činnost, která obsahuje výlety, besedy, muzea, odpracované brigádnické hodiny a sběr surovin, práce výtvarné či články, kulturní program na valnou hromadu a sportovní utkání.. Za splnění úkolů v oblasti teoretické i praktické získávají odznak odbornosti kronikář, preventista, strojník, cvičitel a velitel. Tyto specializace jsou hasičské. Pod dozorem lektorů a zkušebních komisařů z okresní odborné rady skládají děti zkoušky. Po zdárném složení zkoušky dostanou příslušný odznak na uniformu. SKAUT Zakladatelem Skautu ve Starém Městě v roce 1999 je Milan Hrabinec. Svou základnu mají skauti U Čerťáku (slepé rameno Moravy), kde si opravili buňky. Programovou náplní je orientace ve městě i v přírodě, sportování i dovednosti z přírody. Důraz se klade na orientaci,

8 umět se o sebe postarat i poradit si v přírodě. Činnost se zaměřuje nejen na tradiční skautské dovednosti jako táboření a poznávání přírody, ale i rukodělná činnost a akce pro veřejnost. Skauting je zaměřen na všechny věkové kategorie. Děti od 6 do 10 let se nazývají Vlčata či Světlušky, od let Skauti a Skautky. Později se stávají Rovery a Rangers, ti mají vlastní program a zajišťují věci pro chod oddílu. Staroměstský oddíl Permoníci spadá pod Hradišťskou dvojku. Má kolem 30 členů. Skládá se z těchto družin: Orlové (pro 6-10leté), Rackové (11-12leté), Kondoři (13-15leté) a Delfíni (16-19leté, již vedoucí). Reprezentuje Staré Město v závodech Rikitanův a Vlčat, jsou to krajské závody. Spolupracuje se skauty z Modré, Uh. Hradiště, Suché Lozi. V rámci schůzky se pořádá oddílový závod z různých družin ve formě orientačního běhu. Plnění úkolů probíhá v okolí Čerťáku. Mezi nejznámější akce patří Závody na stragule, jízda zručnosti na kolech, Den dobré vůle, Kapka naděje, Drakiáda a Betlémské světlo. Posledních 5 let pořádají tábor na Drškové u Zlína. Prezentují se na akcích Staroměstský den, akce 100 let skautingu a Skautském vaření na Modré. Článečky i fotky vkládají do vývěsky firmy p. Hrabince ve Starém Městě a v Uh. Hradišti na autobusovém nádraží, dále píší do celorepublikového časopisu Junák a do Staroměstských novinách. Nábor členů probíhá na ZŠ ve Starém Městě, v jednotlivých třídách. Do budoucna plánují rozšířit členskou základnu a prezentaci oddílů na veřejnosti. Skautský oddíl se představuje na internetových stránkách St. Města a na webu Struktura organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR: střediska oddíly družiny Družina Orlové Věková kategorie 6 10 let se setkávají ve čtvrtek. Na schůzkách se učí základům skautské teorie a praxe (vázání uzlů, morseovka, zdravověda, šifry, rukodělné práce, střelba z luku..) Na začátku schůzky se spočítají body za přinesení svých pomůcek (zápisník, tužka, uzlovačka, KPZ, papírové míčky), které se započítávají do celoroční soutěže(ta se vyhodnocuje na skautském táboře). Poté si zahrají hru, následuje teorie s opakováním z minulé hodiny a hry na závěr i s procvičováním teorie.

9 Družina Rackové Je určena věkové kategorii od 11 do 12 let. Schůzky se konají v pondělí. Skautská schůzka probíhá podobně jako u družiny Orlů. SK ŠACHOVÝ KLUB Programovou náplní sportovního klubu Šachový klub je hra šachu. Zaměřujeme se na děti, mládež i dospělé. Děti získávají morální volné vlastnost (trpělivost, čestnost, duch fair play). Sídlí ve Společensko kulturním centru v šachové místnosti. Šachový klub pracoval pod TJ Jiskrou. V současné době je samostatný právní subjekt zaregistrovaný pod Ministerstvo vnitra ČR. Organizace má 150 členů z toho 106 aktivních členů. Dětí do 18 let je 60. Od 6 do 11 let je 30 členů. Každý člen je zaregistrován na Českém šachovém svazu v centrální evidenci. Činnost je zaměřena od začátečníku po silné šachisty. Dospělí hráči jsou známí i v republice (nejlepší se pohybuje kolem 20 místa v žebříčku). Staré Město reprezentují na okresních i celostátních přeborech. V 80. letech pořádal Memoriál Vladimíra Minaříka, na jehož počest se hrával turnaj, kde se sdružovali hráči na okresní i krajské úrovni, později i z celé republiky. Před pěti lety se začal pořádat mezinárodní šachový turnaj Fide open Staré Město. Tento turnaj se řadí mezi 5 největších turnajů v ČR. Mezi zahraniční účastníky patří Slováci, Rusi, Němci, Švédi, Angličani i Američané. Turnaj se pořádal v hale na Širůchu, nyní v sálech Společensko kulturního centra. V rámci šachového růstu se šachisté sdružují do větších oddílů, kde hrají nejvyšší turnaje. Ve Starém Městě se hraje celostátní extraliga, liga, 2. liga, krajské a regionální přebory. Staré Město má v současnosti 10 družstev. Za účelem získávání nových členů znovu obnovují turnaje pro děti a posílají oběžníky se svojí nabídkou do škol. Plánují postup do extraligy. Finance na činnost čerpají od ČSTV, městského úřadu, Zlínského kraje a od sponzorů. Členové jsou nejen místní, ale i z okolí Starého Města. Šachový klub uveřejňuje zprávy o své činnosti ve Staroměstských novinách, na webových stránkách: ale i v regionálních denících a šachových časopisech jako Československý šach a Šach info. Výsledky mezinárodního turnaje se vyhlašují i v regionálních televizních zprávách.

10 Družstvo dětí a mládeže Věková kategorie od 6 do 18 let se schází ve čtvrtek a pátek. V hodinách se děti postupně seznamují s fázemi šachové hry. Ta se skládá ze zahájení, střední hry a koncovky. Trenéři využívají knížky a manuály či sledují materiály na internetu a snaží se dětem přednášet novou látku. Zaměřují se na cvičení schématických pozic a paměti, na zdokonalení taktiky a strategie i rozvoj logiky. SK ŠERMÍŘI Sportovní klub Šermíři vznikl v roce 2001 oddělením od Uherského Hradiště založil ji Ludvík Trubačík a Michal Trubačík. Programovou náplní je výchova mládeže a dělání šermu na špičkové úrovni. Oddíl nabízí využití volného času pro děti, mládež i dospělé. Členem klubu se mohou stát děti až od 8 let. Klub sídlí a cvičí ve Společensko kulturním centru. Šerm provozují na celostátní i mezinárodní úrovni. Šermují fleretem i šavlí (ve fleretu se bodá, zásahová plocha trup a v šavli se bodá i seká, zásahová plocha od pasu nahoru). Úspěchy: Michal Trubačík je nejlepším českým i československým šermířem v jedné zbrani v počtu získaných titulů. Má 7 titulů seniorské, 4 juniorské a žákovské. Mistrní republiky je Lucie Honsová 4 seniorské tituly. Vojtěch Štulír mistr republiky 4 tituly. Táňa Vrtalová získala bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Na závody jezdí po celé České republice (Liberec, Praha, Lešno, Zlín, Uh. Hradiště ). Spolupracují se šermířskými organizaci (rady, zakoupení materiálu ). Činnost oddílu se řídí dle kalendáře šermířského svazu (šerm.cz). V rámci organizace pořádají místní přebory v šermu a celostátní závody. Trénink probíhá v pondělí, středu, čtvrtek a pátek. Vize do budoucnosti - vychovat si zástupce, aby oddíl fungoval, udržet a vypracovat výkonnost mládeže. Organizace je financována z města, sponzorů a členských oddílových příspěvek. Prezentaci provádějí v periodikách Staroměstské noviny, Dobrý den s Kurýrem a v regionální televizi. S nábory nových členů nemají dobré zkušenosti, protože šerm je náročný sport. Některé děti nevydrží tvrdost výcviku a pohybovou i fyzickou náročnost. Vydrží jen ti nejlepší. Šermířský klub nemá samostatné oddíly pro děti, mládež a dospělé. Výcvik probíhá se všemi najednou (smíšené dvojice). Členové oddílu jsou nejen ze Starého Města, ale i ze Stříbrnic, Spytihněvi a Uh. Hradiště.

11 Struktura organizace: Český šermířský svaz kluby SVČ KLUBKO Organizace vznikla v roce 1981 jako Městský dům pionýrů a mládeže, pak se přejmenovala na Dům dětí a mládeže a od roku 2007 přešla pod Město Staré Město. Středisko volného času KLUBKO Staré Město je příspěvkovou organizací zřízenou ke dni městem Staré Město jako nástupnická organizace Domu dětí a mládeže Staré Město. Již od r existuje jako zařízení pro zájmové vzdělávání, které nabízí účelné, všestranné a hodnotné vzdělávání ve volném čase dětem, mládeži, dospělým i rodičům s dětmi formou pravidelných kroužků, kurzů, seminářů, soutěží, turnajů, přehlídek, výletů, exkurzí, expedic, besed, přednášek, jednorázových víkendových akcí ve všech zájmových oblastech. Dále pořádají každoročně soustředění kroužků a letní tábory příměstské i pobytové. Sídlí v areálu bývalé MŠ v ulici U Školky č.p Pro SVČ Klubko Staré Město je specifické Centrum ekologické výchovy Žabka, které se věnuje ekologické a environmentální výchově formou výukových programů a akcí pro MŠ, ZŠ a SŠ celého Zlínského kraje. Dále rodinné centrum Čtyřlístek zaměřující svou činnost na rodiny s dětmi. SVČ Klubko pořádá dlouholeté vodácké tábory a jiné kvalitní letní tábory. Nabízí odborné semináře keramiky, tvořivých dílen a zejména výukových programů z oblasti ekologie a přírodovědy a též nabídku aktivit pro celou rodinu. Ve školním roce 2005/2006 zajišťovali chod organizace zaměstnanci, a to 4 interní pedagogičtí pracovníci, 18 externích, 2 interní THP (účetní a uklizečka ) a 1 externista (topič). Svou propagaci rozšiřují pomocí plakátů, letáků a brožurky s nabídkou kroužků. Dále se zviditelňují na webových stránkách, na Staroměstském dni a v periodikách Staroměstské noviny, Slovácké noviny, Dobrý den s Kurýrem, zpravodajem ICM UH, dále v Informačním centru Starého Města a kabelovou televizí UH. V roce 2007 SVČ Klubko mělo 520 členů. Organizace se prezentuje ve výtvarných soutěží, aerobiku, tanečních kroužcích, leteckém modelářství a břišních tancích. Zúčastňují se mnoha soutěží, nejvýznamnější aerobik vítězství jednotlivců i skupin v krajském kole s postupem do celostátního kola. Prezentuje se na Bambiriádě ve Zlíně i Uh. Hradišti. Spolupracujeme se školou a Kovosteelem.

12 Vyhlašuje a pořádá soutěž v recitaci (místní kolo v recitaci), dopravní soutěž a dále soutěže, které vyhlašují sami (Kouzla paní Zimy, ekologické, jednorázové, i celoroční), akce pro veřejnost: setkání po táborech, Mikuláš, vánoční dílny, karneval, Dny Země, slet čarodějnic, den dětí, galerie představí se všechny kroužky pro rodiče. Zaměřuje se na podchycení zájmu dětí a rozvoj celoživotního koníčka, který se může stát i budoucím povoláním. Dále rozvíjí komunikaci, sociální vazby (pomoc starších mladším). Dnešní prostory jsou omezené a již nevyhovují požadavkům a nárůstu zájemců o nabízené aktivity. Proto do budoucnosti plánují nové prostory, které by vyhovovaly provozu. Provoz je financován Městem, mzdy od MŠMT přes Zlínský kraj a snaží se získávat další finance z grantů a projektů (např. ČEZ grand s Kovosteelem, Zlínský kraj v oblasti ekologické výchovy). Středisko navštěvuje 40-50% lidí z okolních vesnic (Velehrad, Modrá, Jalubí, Zlechov, Tupesy, Boršice u Buchlovic, Buchlovice, Břestek, Babice, Huštěnovice, Jarošov a Uh. Hradiště). Seznam jednotlivých kroužků pro děti, mládež i dospělé nalezneme na webových stánkách RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSEK při SVČ Klubko St. Město Centrum vzniklo v březnu roku Založily ho 4 aktivní maminky na mateřské dovolené, hlavní iniciátorkou byla Alena Chlupová. Hlavním posláním rodinných center je, aby maminky s dětmi neseděly jen doma, ale aby se setkávaly s ostatními maminkami, protože si mohou vyměňovat zkušenosti, recepty A hlavně se odpoutají od kolotoče v domácnosti (úklid, vaření, praní ). Programy pro děti se zaměřují na psychický, fyzický a sociální rozvoj, obohacování slovní zásoby a zapojení dětí do kolektivu (snadnější začlenění dětí v MŠ). Čtyřlístek sídlí v bývalé budově družiny v areálu školy na Brněnské ulici. Činnost je zaměřena na mladší děti od 3 měsíců do 4 let s maminkami v dopoledních kroužcích, v odpoledních kroužcích pro maminky s dětmi do 7 let. Počet členů se pohybuje kolem 120 dospělých a 120 dětí. Pořádá i sezónní akce pro maminky s dětmi (např. Těšíme se na Vánoce, Tříkrálová neděle, Rodinné neděle ). Také se zde konají besedy s odborníky (např. s psycholožkou, kosmetičkou, o zdravé výživě..).

13 Rodinné centrum spolufinancuje Město Staré Město a Zlínský kraj. Svou činnost propagují ve Staroměstských novinách, chystají plakáty, které rozmisťují v informačních centrech, obchodech, školách a školkách. TJ JISKRA Asi po 10tiletém přerušení v roce 2001 se obnovil fotbalový klub. Programovou náplní je rozvoj obratnosti, vytrvalosti a fotbalových dovedností. Je zaměřena na děti od 5 let až po dospělé. TJ Jiskru navštěvuje 40 dospělých a 90 dětí. Trénují v areálu Na Rybníčku patřící Městu Staré Město. Fotbalový klub je rozdělen na oddíly Žáci M, Žáci S, Dorost a Muži. Během celého týdne se na hřišti vystřídají všechny fotbalové oddíly. O víkendech jezdí na fotbalové zápasy. Fotbalové zápasy probíhají 2x týdně, a to hlavně v sobotu a neděli. Úspěchy ve fotbale jsou každý týden zveřejněny ve výsledkovém servisu v regionálních i celostátních novinách, též na internetu Organizace je financována z městského rozpočtu, dále z příspěvků od ČMFS, drobných sponzorů a od rodičů. Navštěvují ji i mladí hráči i z okolních obcí. Organizace TJ Jiskra je propagována v regionálních i celostátních novinách a na webových stránkách viz výše. Oddíl Žáci M Děti mladšího školního věku trénují v pondělí a ve středu. Hodina je rozdělena na zahřívací část (honičky), rozcvičení s míčem a trénink přihrávek a útoku nebo samotný fotbalový zápas. TJ SOKOL V roce 1862 byl založen Sokol jako tělocvičný a vlastenecký spolek v Praze dr. Miroslavem Tyršem. Organizace ve Starém Městě vznikla v roce Založila ji skupina sympatizantů Vlachynský, Němeček První ustavující schůze ve Starém Městě se konala v místním sále hospody Na Lapači, kde se i cvičilo. Pak se cvičení přesunula do sálu hospody Na Špici. V roce byla uspořádaná sbírka a z výtěžků zakoupeno velké prostranství Na Špitálce jako cvičiště. Stavba Sokolovny byla započata v roce Slavnostní otevření Sokolovny se konalo 8. září Po 2. světové válce byla činnost obnovena v roce 1945 a zakázaná. V roce 1990 bylo potvrzení registrace Tělocvičné jednoty Sokol Staré Město v centrální evidenci organizačního

14 oddělení České obce sokolské v Tyršově domě v Praze. Od roku 1991 obnovení pravidelného cvičení TJ, turistické akce, divadlo, šibřinky. V rámci restituce jsou spoluvlastníky Sokolovny TJ Jiskra a Sokol. Stavba Sokolovny byla fyzicky rozdělena na starou a nová část. Starou část vlastnil Sokol a nová část patřila sportovním klubům. V letech ukončen převod nemovitosti do majetku Města Staré Město na 50 let. Činnost TJ Sokol i nadále probíhá v prostorách Sokolovny, nyní je přejmenována na Společenské a kulturní centrum. Programovou náplní je sport a kultura ochotnické divadlo. Činnost organizace je zaměřena na věkovou kategorii od 2 let po seniorský věk. Celkový počet členů je 175, z toho 120 dospělých a 55 dětí a mládeže. Cvičení v jednotě pro dospělé jóga, rytmická gymnastika s náčiním. Cvičení předškolních dětí probíhá ve školní tělocvičně a je zaměřeno na hry a cvičení na nářadí. Pro mladší žákyně probíhá nářaďová a rytmická gymnastika. Organizace se prezentuje na celostátní divadelních přehlídkách, reprízy divadelních představení v regionu. Účastní se všesokolských sletů, krajský sokolský dnů ve Zlíně, župní sokolské sletů v Uh. Brodě a Veselí nad Moravou, Bambiriády a Uherskobrodského máje. Spolu s jinými jednotami pořádají soutěže sokolské všestrannosti (gymnastika, atletika, plavání). Účastní se místních a župních akcí. V hodinách se zaměřují na všestrannost, cvičení prostná, gymnastika na nářadí a míčové hry. V budoucnu by rádi dále vedli pravidelná cvičení, pobyty v přírodě, společenské akce. Finance získávají z dotací ČOS (tzn. MŠMT a Sazka), z finanční podpory Městského úřadu St. Město a členské příspěvky. O své činnosti píší do Staroměstských novin. Okolí informujeme pomocí informační skříňky. Organizaci navštěvují lidé z Kostelan a v divadelním oboru z Modré, Uh. Hradiště, Velehrad a Salaš. Struktura organizace: ústředí župy jednoty Oddíl Rodiče s dětmi Cvičení probíhá každé pondělí, navštěvují jej děti od 2 do 6 let. Cvičí na 1. stupni ZŠ. Zaměřují se na cvičení na nářadí, hry a gymnastické prvky za pomocí básniček. Hodina je složena z rušné, průpravné, hlavní a závěrečné části.

15 Oddíl Mladší žákyně Ve čtvrtek navštěvují žákyně od 10 let do 15 let hodinu, kde trénují rytmickou a nářaďovou gymnastiku. AUTOKLUB STARÉ MĚSTO Autoklub Staré Město vznikl rozpadem klubu Svazarm v roce Od tohoto roku byla založena motorickými organizacemi a navázala na předválečnou organizaci Československý automotoklub se sídlem Opletalova 29, Praha 1. Autoklub St. Město je součástí Československého autoklubu. Programovou náplní celostátně je hlavně pomoc motoristům na cestách. V klubu se zaměřují na rekreační vyžití našich členů v autocampu Velehrad. Klub se schází v klubovně na Hradbách 653 ve St. Městě, a to převážně v pondělí, činnost je pouze schůzovní. Věková hranice není pro ně omezující, stát se členem může školák i důchodce. V současné době má 41 členů. Klub je financován z příjmu služeb autocampu Velehrad. V budoucnu by chtěli dokončit chaty a oplocení v autocampu. ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE STARÉHO MĚSTA Místní organizace Českého zahrádkářského svazu vznikla v roce Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů byl založen poválečným sjezdem konaným v Praze. Ve Starém Městě vznikla místní organizace v roce 1957 a prvním předsedou byl přítel Vincenc Němec. Bylo to několik let po založení JZD Dolina. Tomuto předcházelo násilné odebírání základních výrobních prostředků rolníkům, hospodařících po staletí na půdě v tomto katastru. Místní komunističtí funkcionáři Vlk, Černý, Dostálek a další s předsedou JZD Aloisem Grebeníčkem nevybíravě všemi prostředky nutili soukromě hospodařící rolníky k dobrovolnému vstupu do JZD, tím k odevzdání polností, zvířat a mechanizace, a tak byl zlikvidován rolnický stav v naší obci i v celé vlasti (předpisované neúnosně vysoké státní dodávky, odebírání obdělané vlastní půdy a přidělování zanedbané a neúrodné půdy k hospodaření,m věznění, perzekuce mužů i dětí z rolnických rodin při studiu i hledání zaměstnání, odvod na vojenskou službu k PTP, vojenské cvičení v době sezónních

16 prací atd.). Zemědělská výroba byla centrálně plánována po stranické linie KSČ, odborná hlediska nerozhodovala, nutně se projevovaly nedostatky v zásobování potravinami. Ke žňovým pracím bylo povoláno vojsko (bylo umístěno na dovře základní školy), byli nuceni se zapojit i členové tzv. Národní fronty. Proto bylo povoleno vzniknout novému zájmovému uskupení Českému svazu zahrádkářů a ovocnářů- místní organizaci ve Starém Městě. První prostor, kde začalo hospodaření na 4 arech pozemků pro asi 50 členů, bylo pole pod Cukrovarem u ramene Moravy. Jednalo se pouze o zeleninářskou sekci. Tzv. trvalé porosty nebyly povoleny i tak to byl velký pokrok. Jedním ze zkušených pěstitelů byl pan Genčo (původem z Bulharska). Později vznikly podle zájmu sekce vinařská, ovocnářská a další květiny, léčivky kaktusy. Zde je však třeba říci, že se jen navazovalo na dočasně zpřetrhanou linii pěstitelství a šlechtitelství, kterou v našem národě zavedli prvotně mnišské řády, z nichž pak zejména cisterciáci, po jejich zrušení pak v 19. století jednotlivci z řad kněží, učitelstva a další pokrokoví nadšenci. Učili mládež lásce k přírodě, pěstění rostlin, šlechtitelství, včelaření. Také je nutné vzpomenout pokrokové šlechty, která na svých majetcích zbudovala dodnes obdivované krajinné i okrasné parky, oranžérie, obory a vzorová lesní hospodářství, z těchto původně šlechtických a církevních hospodářství znárodněním ve 20. století vznikly pozdější odborné podniky. Programovou náplní místní organizace je spojení členů, pro které není práce na zahrádce jenom koníčkem, ale také láskou k přírodě a prostorem pro využití volného času. Získávají dovednosti v oblasti roubování, očkování dřevin a jiných porostů. Šlechtěním ovocných stromů a vyhledáváním rezistentních odrůd směřují k získávání tzv. bio potravin pro své blízké, přebytky pak pro trh. Sídlo místní organizace je v budově čp. 89 na ulici Hradišťská ve St. Městě. Organizace se zaměřuje na věkovou kategorii od žáků až po stáří. Řádných členů je 91 dospělých, k tomu číslu je nutno připočíst rodinné příslušníky a příznivce (uživatele služeb pod hlavičkou místní organizace). Výpěstky se pravidelně objevují na výstavách ovoce, zeleniny a květin, a to jak na Základní škole ve St. Městě, tak v okresním měřítku (Uherské Hradiště i oblasti Olomoucka). Kresby se zahrádkářskou tématikou od dětí ze ZŠ se mimo základní školu dostaly na celostátní výstavu v Praze. Spolupracují se Základní školou St. Město, se spolkem včelařů a pro veřejnost poskytujeme tyto služby: lisování ovoce, sušení ovoce, pro občanskou veřejnost pak poradenství.

17 Práce na zahrádce se vyznačuje pokorou a uznáním zákonitostí a řádu přírody a obdivem k danému. Pomocí přednášek zvyšují odbornou úroveň svých členů v tak obsáhlé činnosti, jakou bezesporu zahrádkaření je. Usilují získat nemovité prostředky do vlastnictví spolku. Finanční prostředky jsou získávány z členských příspěvků a z pronájmu nemovitosti. Propagace místí organizace je osobním stykem se žáky základní školy, výstavami ovoce, zeleniny a květin. Aktuality ve vývěsce v sídle místní organizace a v neposlední řadě články ve Staroměstských novinách. FK STARÉ MĚSTO o.s. Občanské sdružení vzniklo v roce Bylo založeno fanoušky a příznivci fotbalového klubu 1.FC Slovácko, který v té době sídlil ve Starém Městě a jeho domovským hřištěm byl stadion na Širůchu. Po zániku jednotné tělovýchovné organizace pro roce 1989 dochází ke změnám také v tělovýchovných jednotách. Ve Starém Městě došlo k oddělení fotbalového klubu od tělovýchovné jednoty Jiskra a vytvoření samostatné organizace. Při delimitaci majetku TJ Jiskra připadla fotbalovému klubu sportoviště, budovy a pozemky u sportovišť, na kterých provádí svou činnost. Majitelem se stalo občanské sdružení. Během několika let došlo ke zvelebení areálu Širůch. Prostředky byly získány hlavně od firmy Synot, sponzorů, nadace, ze státního rozpočtu... STAROMĚSTSKÁ KAPELA Kapela vznikla v roce Zakladatel není znám. První zmínka o staroměstské kapele je z r. 1920, kdy hrála na pohřbu velehradského kněze, p. Stojana. V 70. letech se jmenovala Zevesanka, podle zřizovatele, fy Zevos. Po povodních v r uvítala pomoc obecního úřadu Staré Město a vrátila se k původnímu názvu Staroměstská kapela. V r vydala svůj první samostatný nosič, pod názvem Vinohrad krásně voní.

18 Náplní organizace je dávat lidem radost z hudby, kterou produkují. Schází se v areálu Střední odborné školy a gymnázia ve Starém Městě. Činnost je zaměřena na všechny věkové kategorie. Organizaci navštěvuje 18 dospělých členů. Za úspěch považují vydání CD s jejich hudbou. Soutěží se zatím nezúčastnili a asi o to ani nebudou usilovat, protože jsou amatéři a nemají potřebu se měřit s profesionály. Každý rok pořádají Festival dechovek v Archeoskanzenu na Modré. Na hodinách se zaměřují na kvalitu hry a zpěvu. Nemají vyhrazený den v týdnu na schůzky. Vizí do budoucna je snaha o udržení dechovky v dnešní moderní době, kdy o ni klesá zájem. Organizaci financuje skromně Městský úřad St. Město, jinak ze svých zdrojů. Členy do kapely získávají z prořídlých řad žáků místní Základní umělecké školy. Kapela je navštěvována členy i okolních vesnic, neboť pouze z města by se nedala dohromady. Propagace kapely je pomocí vystoupení na společenských i kulturních akcí a novinovými články. SHŠ MORRIGAN Supina historického šermu Morrigan vznikla v roce Založil ji Pavel Hořák, po přestěhování ze Šumperku, kde působil v šermířké skupině Moravští rytíři, spolu s Vratislavem Hubíkem a Bohumilem Višenkou. Zabývá se oživlou historií obdobím století našeho letopočtu a odkazy našich předků, řemesly, dobovými hrami, šermem, lukostřelbou a práci s dětmi na dětských dnech. Okrajově se zabývá šermem doby Lucemburské a vrcholné gotiky 15. století. Od roku 2007 pořádá lukostřelecký turnaj "Chřibský krkavec" pod hradem Buchlov v rámci Moravské ligy. Organizace sídlí ve Starém Městě a scházíme se u řeky Moravy v místě zvaném "Havaj". Jejich program je zaměřen pro všechny věkové kategorie. V současné době mají pět stálých a sedm externích dospělých členů. Organizace pořádá dětské dny pro školy, podniky a města. Zúčastňuje se a spolupořádá lukostřeleckých turnajů v rámci Moravské ligy. V roce 2007 se umístili na celkovém druhém a čtvrtém místě. V rámci jednotlivých turnajů obsadili jednou první, jednou druhé a třikrát třetí místo.

19 Dále se zúčastňují akcí po celé republice, při představování historických událostí v rámci našeho programu (Archeoskanzen Letovice, dobová tvrz v Horním Vítkově u Chrastavy, Zámek Rosice, hradiště ve Staré Kouřimi, dočasné ležení v Jihlavě, v Okříškách, v Kolíně, v Tečovicích, v Uherském Brodě a v jiných městech). Spolupracují s lukostřeleckým spolkem Sagittae Veloces, Šermířským spolkem Zábřeh a o.s. Stribog, společnost pro živou historii při pořádání lukostřeleckých turnajů "Moravská liga". Pořádají jeden ze čtyř turnajů. Při trénincích se zaměřují na střelbu z luku, šerm jeden a půl ručním mečem a šerm mečem a štítem. Domlouvají výrobu doplňků pro další vybavení tábora, zbrojí, zbraní a předvedení historických řemesel a her. Členové se setkávají vždy v neděli na dvě až tři hodiny. V rámci našich tréninků v zimním období jezdí do Sudkova u Postřelmova na šermírnu spolu se šermíři z Moravské Třebové a Šumperku. Do budoucna chtějí pokračovat ve spolupořádání dětských dnů, pořádání dalších ročníků lukostřeleckého turnaje "Chřibský krkavec" a uskutečnění zimního přechodu Chřibů v dobovém oblečení, vaření dobových jídel a táboření. Organizace je dosud financována především z vlastních prostředků a z dotací Města. Nové členy získávají prezentací své činnosti v novinách, na internetu a při účasti na akcích například "Staroměstský den", pořádáním lukostřeleckého turnaje, atd. Skupina historického šermu má své internetové stránky: A prezentuje se na plakátech, v rozhlase i tisku a hlavně pořádáním turnaje Chřibský krkavec. ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ Organizace vznikla v roce Založila ji skupina ve složení Martinák, Kafka, Kopřiva, Štancl a Slavotínek. Na Slovácku se včelařilo již od pradávna, ale velmi primitivně. Teprve z rozvojem zemědělství se začalo povznášet i včelařství. Zvyšoval se zájem o něj a začaly růst i řady včelařů na Staroměstsku a okolních dědinách. Rok 1865 přinesl s sebou v té věci částečné organizování a usměrňování včelařů pro Moravu v Brně (zahájení spolkového života). Tam se hlavní a přední včelaři z okolí Uherského Hradiště sjížděli (Štancl lékárník, Slavotínek, Martinák ze St. Města, Kopřiva, Kafka Ferdinand).

20 V roce 1907 se vyskytla myšlenka založit spolek včelařů pro Uh. Hradiště a okolí, tzn. dostatečný počet včelařů, kteří by se mohli spojit v jeden celek a takto včelařství na okrese povznést. Ve stanovách i v programu odboru byly stanoveny hlavní pilíře práce včelařských organizacích: Včelařské spolky se měly věnovat zejména rozvoji odborných znalostí svých členů a práci s mladou generací včelařů, vysazování a ošetřování ovocných stromů, péči o kvalitu včelí pastvy, ale také působení učitelů včelařství na včelařskou veřejnost, šíření osvěty a publikací odborných článků. Zcela bez nadsázky je možno říci, že podstata a náplň práce vytyčena pro včelařské organizace před 150 lety je stále aktuální. Bylo by od nás součastníků velmi nezodpovědné, kdybychom tuto tradici dále nerozvíjeli. Český svaz včelařů je občanským sdružením, které sdružuje fyzické i právnické osoby jako chovatele včel. Vedle zájmové činnosti má chov včel i celospolečenský význam, který měřítky tržní ekonomiky nelze ani hodnotit, neboť v zemědělské a lesnické výrobě má nezastupitelné místo. Nepřímá produkce včel je mnohonásobně vyšší než přímé včelí produkty. Hlavní význam chovu včel proto spočívá v působení ekologickém, v opylení kulturních i planě rostoucích květin a stromů. Bez medonosných včel by se v krátkém čase vytratilo asi 20 tisíc druhů rostlin. Při vědomí těchto faktů by měl chov včel prožívat rozkvět. Opak je však pravdou a včelařů a včelstev v poslední době rapidně ubývá. Ošetřování včel se kloubí s domácím kutilstvím, a to se v panelácích a hustě zastavěných zahrádkách provozovat nedá, nebo jen velmi omezeně. Tento aspekt vyřazuje ze včelaření velkou část populace. Nemalou příčinou je i včelí žihadlo. Někdy až panický strach nebo jen obava z včelího bodnutí potenciální adepty včelaření od úlů přímo odhánějí. V poslední době také přibývá alergií na včelí jed a krádeže včel i celého zařízení, které je ve volné přírodě. I ve středověku byl med považování za vzácnou a drahou potravinu i lék. Jak vysoká byla jeho cena nejlépe dokazuje skutečnost, že v některých zemích byla krádež úlu se včelami trestána smrtí nebo useknutím ruky. Programem organizace je zvyšovat stavy včelstev, provádět preventivní prohlídky včel pro potlačování nebezpečných chorob, provádět preventivní léčení chorob, provádět pravidelné schůze, uskutečňovat zájezdy - exkurze k vyhlášeným včelařům a do muzeí pro pouční, vědomosti (přednášky)od kvalifikovaných učitelů. Organizace je spojena s organizací v Uh. Hradišti, kde se také pravidelně schází na schůzích, ale i na hodnotných přenáškách učitelů včelařství. Jednou z nepříjemností jsou nepravidelná místa v Uh. Hradišti pro provedení těchto akcí.

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Program a organizace ČOS

Program a organizace ČOS Program a organizace ČOS Školení cvičitelů III. třídy, jóga 16. 1. 2015, Tyršův dům Mgr. Martin Chlumský Cíle Vysvětlit strukturu ČOS a zařazení cvičitele v ČOS Orientovat se v obsahu cvičebních programů

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla župy Sedlákovy za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla župy Sedlákovy za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla župy Sedlákovy za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b. Výkaz zisku a

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež.

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež. Tab. č. 17 GVČ-001/15 Český rybářský svaz, místní organizace Přerov Ano Přerov, Přerov I - Město, U rybníka 1034/13 IČ: 18050387 Činnost místní organizace rybářského svazu Přerov 30 000 24 000 80 6 000

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas je nedílnou součástí každodenního života člověka. Je to čas, v němž

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. Čl. 1. Název a sídlo Název: ZÁŽEH - zdravý životní styl a harmonie, o. s. Sídlo: Frýdek-Místek, Pavlíkova 277, 738 01 Čl. 2. Statut

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

SK Řetězárna, Sportovní 284, Česká Ves IČO , DIČ CZ

SK Řetězárna, Sportovní 284, Česká Ves IČO , DIČ CZ SK Řetězárna, Sportovní 284, 790 81 Česká Ves IČO 16626923, DIČ CZ16626923 SK Řetězárna, Sportovní 284, 790 81 Česká Ves IČO 16626923, DIČ CZ16626923 http://www.cstv.cz/jesenik/svazy/04_tj_retezarna_ceska_ves.htm

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Praha,

Praha, Praha, 24. 11. 2016 1 Malá městská část (8500 obyvatel). Sídlo správního obvodu (20 tis. obyvatel). Rozkládá se na levém břehu Berounky. Leží na jihozápadě Prahy. 2 Celkový pohled na Radotín 3 4 Školství

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Příspěvky spolkům a organizacím 2014 návrh Sociální Komise

Příspěvky spolkům a organizacím 2014 návrh Sociální Komise Příspěvky spolkům a organizacím 2014 návrh Sociální Komise Sokol Velký Osek 50.000,- Osecká Naděje o.p.s. 25.000,- Viktorie Velký Osek 33.000,- Korálek 17.000,- FŠ Velký Osek 40.000,- Májovci 5.000,- Sokol

Více

STRATEGIE A POSTUP PRO DALŠÍ ROZVOJ TENISOVÉHO KLUBU TK SPARTA KUTNÁ HORA

STRATEGIE A POSTUP PRO DALŠÍ ROZVOJ TENISOVÉHO KLUBU TK SPARTA KUTNÁ HORA STRATEGIE A POSTUP PRO DALŠÍ ROZVOJ TENISOVÉHO KLUBU TK SPARTA KUTNÁ HORA 1. POSLÁNÍ TENISOVÉHO KLUBU SPARTA KUTNÁ HORA Pokračovat v dlouholeté tradici sportovního klubu, který staví na iniciativě a zájmu

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b.

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y I. Název, sídlo a účel spolku 1) Název Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 2) Sídlo Praha 3) Účel Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y podpora mladých a začínajících včelařů a rozvoj včelařství

Více

Evidence žádostí o granty

Evidence žádostí o granty 1. 2015 Český rybářský svaz, MO Přelouč Konání akcí Rybářské závody Bohdanečská vydra 6 000 Kč 2 000 Kč 1. 2015 Klub rodičů a přátel školy při MŠ Konání akcí MATEŘINKA rozloučení s předškoláky 10 000 Kč

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/...

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/... Page 1 of 10 Tráví vaše děti mnoho času u televize či PC? Je tu čas na změnu! Pro začínající malé rybáře organizuje ČRS rybářské kroužky mládeže. Získávají zde nejen vztah k přírodě, ale i praxi v různých

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příspěvky do 25 tis. Kč: ROK

Příspěvky do 25 tis. Kč: ROK Příspěvky do 25 tis. Kč: ROK 10. 10. 2013 TJ MORAVA Velké Losiny 788 14 Petrov nad Desnou, Terezín 32 IČ: 27022277 Účel: kompenzační příspěvek k udržení existence TJ MORAVA v roce 2013 110 000 Kč Libor

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění okresního kola Celostátní hry PLAMEN 2015/2016 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 43. ročník Celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče na okrese Šumperk. Soutěž bude probíhat

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ). 2. Sídlo spolku:

Více

Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ

Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením občanů, provozujících tělovýchovu, sport, turistiku a nezbytnou hospodářskou

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

Předávací protokol. MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz. Fiche č. 1 - Rozvoj infrastruktury obcí na Východním Slovácku

Předávací protokol. MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz. Fiche č. 1 - Rozvoj infrastruktury obcí na Východním Slovácku Částka (Kč) 898 118 Rekonstrukce kulturního domu a chodníků v Bystřici pod 491 861 Dětské hřiště na Orelském stadionu 1 035 482 Renovace sociálního zařízení v ZŠ Josefa Bublíka 1 422 443 Sportovní areál

Více