~ R. YEZNICE RÝNOVlCE AREST ,.,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ R. YEZNICE RÝNOVlCE AREST ,.,."

Transkript

1 -- C as o p s v zn - c ~ ~ R yn,.,. ov - c ~ YEZNICE RÝNOVlCE AREST

2 ÚVOD KAM PO VÝKONU TRESTU 80% odsouzených nemá vyrešenou otázku, co bude delat po výkonu trestu. Venujme proto trochu prostor pro organizace, které se venují propušteným z výkonu trestu. Zdravíme ctenáre našeho obcasníku, který bude vycházet u nás ve Veznici Rýnovice. Úvodem bychom chteli všechny odsouzené oslovit, abychom spolecne, k~žd~ svývmumem, Je duležité mít kam jít, ale také najít si nejaké uplatnení. Celá rada organizací se venuje ruzným aktivitám, které umí pomoci zaclenit se také propušteným na svobodu. Tyto organizace je dobré kontaktovat již behem výkonu trestu. Jednou z takových organizací, které v tomto císle dáváme prostor k predstavení se je spolecnost CVT Consulting, S.LO., která realizuje projekt Nový zacátek. Tento projekt je zameren na usnadnení zarazení odsouzených do aktivního života, kterým pomáhá predcházet financní tísni. prispeli k dalším císlum našeho casopisu: Vím~, že m.~tev~vý~h sta:ostl VIC nezv,dost, ale preci jen je spousta volného casu a nápadu, ktere se daji nejakym zpus?,be~ vyuzlt. Nebudeme to více rozebírat, ale budeme rádi za každého, který se toho neboji aje o~hoten se ~~ tom s námi podílet. Toto císlo je první a tedy nemáme vubec žádné zkušenosti, proto pn- Aktivity projektu Nový zacátek jsou: padná vaše kritika je na míste. Vše, co nekoho z vás nap~d~e, ~apište ~a ku: pa~íru a zanechte nám to u knihovníka, kde si to vyzvedneme. Nezbyva nez se pustit do ctelll. I. oslovení úcastníku, 2. motivacní a skupinové aktivity, 3. základní pocítacové dovednosti, OBSAH 4. specifické rekvalifikacní dovednosti, 5. pomoc poradce pri vyhledávání konkrétních pracovních príležitostí, 6. práce na zkoušku, dotovaná pracovní místa. Uvnitr tohoto vydání: 2 Úvod, obsah Projekt se zameruje na vzdelávání nictví, ekonomie a administrativy. listy. Prevážná cást kurzu probíhá Královéhradeckém a Olomouckém 3 Kam po výkonu trestu DP WORK-agenturní Zájemci se mohou obrátit na libereckou pobocku Probacní a mediacní služby, nebo oslovit pracovníky Vazební veznice v Liberci ci prímo na kontakt: SVT Consulting, S.LO., Sokolské nám. 308, Liberec 2. spolecnost Kaple, ano cí ne, Kaple v Rýnovicích Jak obdarovat blízké Jaké to je sedet x let za nevinu Historie veznice Turnaj ve stolním tenise Výstupní oddelení Veznice Rýnovice Výlet na Královku ve výpocetní technice, výuku cizích jazyku, soft-skills (mekké dovednosti), úcetkurzy jsou vedeny odbornými lektory, a to v úrovních od zacátecníku po speciav Liberci. Kurzy jsou také realizovány na pobockách v Ústeckém, Plzenském, kraji. 4-5 V príštím císle zverejllíme další orgallizaci vellujíci se odsouzellým. 6-7 ROZHOVOR Kdo jste? Jsme agenturní spolecnost, která zajištuje práci. Mohou si u vás zamestnanci kurzy? Jak dlouho už pusobíte u nás na trbu? Bude to už víc než 10 let. Kolík máte zamestnancu? Ano, nabízíme vzdelávací kurzy napr. kurz na vysokozdvižný vozík, svárecský kurz, kurz na motorovou pilu aj agenturních zamestnancu. 60 kmenových zamestnancu. Dekuji, nashledanou. dodelat nejaké NasWedanou. V jakém odvetví s lídmi pracujete? Automobilový prumysl. Redakcní rada, Soutež, V príštím císle 13 Kde sídlíte? Sidlo máme v Praze, ale máme pobocky skoro v každém kraji, napr. Bakov nad Jizerou, Vysoké mýto a Písek, atd. Jak dlouho pracujete s odsouzenými? Je to asi 5 let. Projekt je dotován EU. Arest 01/2015 1,.~.., ~...:'... - "- A_r_e_s_t_0_1/_2_0_1_:

3 DP WORK-PERSONÁLNÍ REFERENCE VZDELÁVACÍ SPOLECNOST Deve/opmcnt & pcrsona/ity Spolecnost OP WORK je soucástí skupiny OP WORK GLOBAL, jejímž cílem je vybudovat silnou mezinárodní organizaci v oblasti agenturního zamestnávání, personálních služeb, vzdelávání a specializující se predevším strední a východní na trhy Evropy. Spolecnost OP WORK se radí do TOP 10 a patrí mezi stabilní a vysoce hodnocené agentury na trhu práce v Ceské republi- Spolecnost OP WORK poskytuje služby jak mezinárodním spolecnostem, tak i ceským výrobcum, kterí zaujímají v Ceské republice prední místa ve svém oboru. OP WORK pusobí nejenom v automobilovém prumyslu, ale i v mnoha dalších odvetvích, jako napr. strojírenství, správa majetku, drevozpracující prumysl. Pracovní pozice Pomocný delník; Montážní delník-operátor linky; Obsluha drevoo~rábecí: ho stroje; Delník v lakovne; Delník ve slévárne; Delník v hsovne; Llsar plastu; Autolakýrník, lakýrník; Slévac; Lisar; Soustružník kovu; Brusic k~vu; Frézar; Svárecský delník s DR1; Svárec C02 (MIGIMAG),. TIG; Zamecník; Obsluha poloautomatických stroju; Obsluha, programator CNC stroju; Serizovac, údržbár; Elektromechanik; Bezpecnostní techmk; Kontrolor kvality; Skladník, manipulant; Ridic vysokozdvižného vozíku; Jerábník; Vazac' Lešenár' Pracovníci úklidu; Hlídac a ostraha parkovište; PracovnícI recep;e; Asist~ntské pozice; Nižší projektový v administrative; Personalistice a úcetnictví management; Reference: ŠKODA AUTO a.s., lveco Czech Republic, a.s., Faurecia Components Písek,, TRW-Carr s.r.o. - divize Seat Belts, Mahle Behr Czech s.r.o., Jaroslav Cankar a syn ATMOS, DEMOAUTOPLAST, S.r.o. BOLAS CR S.r.o. YKOVE TESTOVANI A SCREEN Pracovníci Jazyková gramotnost patrí v soucasném globalizovaném svete k základním dovednostem v rámci klícových kompetencí jedince, a to jak v profesním, tak v osobním živote. Spolecnost OP WORK má ve svém portfoliu personálních služeb též nabídku komplexního otestování znalostí cizích jazyku. Obsahem této služby je (písemné a ústní), klasifikacní vyhodnocení dle SERP (Spolecný evropský referencní rámec pro jazyky) a záverecné posouzení výsledku testování a prípadné doporucení pro další rozvoj. ce. Overované jazyky: Je to základní pozice, která se v závodech automobilového prumyslu vyskytuje. Zamestnanec na této pozici obsluhuje serízené výrobní linky' a prímo se tak podílí na výrobe finálních produktu. PozIce se vyskytuji u samotných výrobcu automobilu, ale také u jejich dodavatelu, tudíž Je uplatnení této rekvalifikace v rámci CR velmi široké. Rozdíl automobilového prumyslu oproti ostatním prumyslovým odvetvím spocívá ve z~acném množství vyrábených druhu výrobku v jednu chvíh, v rychlosti vyro- anglický jazyk nemecký jazyk francouzský, italský a španelský jazyk Forma testování: by a také v jejím objemu. Moderní výrobní závody vyrábejí presne. to, co si v danou chvíli prejí jejich zákazníci a na poptávku reagují velmi flexibilne, bez toho aniž by vyrábely na sklad. písemný test online (84 gramatických otázek v casovém limitu 45minut) ústní testování (cca min. na základe telefonického kontaktu) REKVALlFIKACNÍ KURZY PRO PRÁCI VAUTOMOBILOvtM l'romyslu Déll<a kurzu: Spolecnost OP WORK jako jediná v CR nabízí rekvalifikacní kurzy pro zájemce o práci v automobilovém prumyslu. Kurzy jsou urceny osobám, které v tomto odvetví nemají žádnou praxi ci mají praxi pouze minimální. Cílem kurzu je seznámit úcastníky s obecnými principy fungování moderních výrobních závodu a následne je pripravit na výkon konkrétních pracovních pozic. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy CR, tudíž je možné využít financování z prostredku úradu práce a pro úcastníky jsou tedy zcela zdarma. 68 X45 minut teorie = 8,5 dne 60 x 60 minut praxe = 7,5 dne 1 den zkouška Termín kurzu Kurzy jsou vypisovány prubežne celý rok. Aktuální termíny naleznete na webových stránkách nebo se je dozvíte dotazem na nekterý z kontaktu (bezplatná linka: nebo na adrese DP WORK S.r.o. Smetanova 987, Bakov nad Jizerou, Vstupní požadavky Víte, že prumerná hrubá mzda v automobílovém prumyslu v CR dosahuje více než Kc? dobrý zdravotní stav minimální vek 181et alespon ukoncené základní vzdelání Rádi Vám pomužeme: S výberem vhodného kurzu z naší nabídky na základe osobní konzultace. S vyplnením Se zajištením výhodného ubytování po dobu realizace kurzu. V rámci nekterých kurzuje dokonce poskytováno ubytování zdarma. žádosti o zvolenou rekvalifikaci pro Úrad práce.

4 KAPLE, ANO CI NE? KAPLE V RÝNOVICÍCH JEDNA Z "NEJ" Jak všichni víte, v objektu "Cáchovny", je za úzkými dvermi prostor, který se dosti vymyká bežnému vezenskému prostredí. Je to naše kaple. Dnes již naštestí nejsou vezenské kaple nicím neobvyklým. V CRjsou již jen dve veznice, které vezenskou kapli nemají, a to Nové sedlo a Ceské Budejovice. Jako hlavní kap lanka jsem ve svém funkcním období navštívíla všechny kaple a nekteré z nich také i slavnostne otevírala, mohu tedy srovnávat. Každá vezníce vychází z daných možností. Nekde jde jen o malou skromnou kaplicku zbudovanou prostou úpravou cely, jinde o umelecké dílo, jako napríklad v Teplicích. V nekterých veznicích se na realizaci kaple podíleli dokonce verící architekti z nekteré místní církve. Krásnou a honosnou kapli navrženou známým architektem Vávrou má treba veznice Svetlá nad Sázavou. A jak jsme na tom my-? Naše kaple je kdesi uprostred. Rekla bych, že slovo, které její atmosféru vyjadruje, je PRÍVETIV Á. Vše co v ní je, je práce veznu. Napr. na Mírove udelali nábytek i prostý obetní stul, zde máme kríž a svatostánek a zdejší vezen namaloval dokonce i tri pekné obrazy. Naše kaple je praktická, kolem stolu uprostred se dá pohodlne sedet a pracovat s Biblí. Na vedlejším stole je pár hrnku a rychlovamá konvice. Tolik k vybavení. Ale cím je vlastne kaple pro ty, kterí jí užívají? Kaple je místem, kde se lze dustojne zúcastnit stredecní ci nedelní bohoslužby, ale také místem, kde se ucí soustredit, ztišit se, naslouchat druhým a premýšlet o hodnotách života. A také, a to je velmi duležité, ucí se zde tvorit spolecenství, které cloveka podepre, poteší, modl itebne se za neho postaví. Cas od casu slýchám od tech, kterí kapli nenavštívili námitku: "já verím, ale do kaple nejdu, oni tam chodí úcelove. A víte 'vubec, kdo vám tam Myslím, že mámejednu z nejlépe vybavených vezenských kaplí. Príjemní duchovní, kterí za námi docházi a venují nám odsouzeným svuj cas, se nedá srovnat s žádnou jinou veznicí. Samozrejme, že nelze srovnávat naše duchovní spolecenstvi se spolecenstvím za branami. Já osobne navštevuji spolecenství,jelikož na žádném jiném míste nemohu nacerpat a udržet své duchovní zdraví. Všichni víme, že nejdejen zvedat "železo", ale musíme se také starat o svou duší, která je naší duležitou soucástí. Naši rýnovíckou kapli muže navštívit opravdu každý. Zaradít se do zdejšího duchovního spolecenství není žádný problém. Neco málo o vzniku naší kaple, která je pod vedením paní Mgr. Jakubalové již hodne let. Puvodne se zájemci o duchovní cinnost scházeli na "cáchovne", kde byly jen holé stoly a staré drevené židle. Takto to probíhalo nekolik let než se našel samostatný prostor vedle cáchovny. Malá místnost vedle skladu, která po odstranení prícky sloužíla jako kaple. 'V takto upravené místnosti ~robihal.y~aše mše, ovšem bylo tam místo sotva pro 9 lidí. Nakonec se veríci vezni dockali. Z rozhodnuti tehdejšího redítele rynovlckevezolcepana Baudyše se zacala budovat dnešní dustojná kaple s vlastní zpovednicí. Nábytek a svatostánek vyrobili vezni z Mírova. Nekolik obrazu pak zdobi zdi kaple. i Pokud máte zájem, neváhejte a prijdte se podívat, jak to vypadá v rýnovickém duchovním spolecenství. chodí..." "Úcelove" - no ano, za úcelem neco se sebou udelat, nejak zmenit svuj život, uchopit ho za lepší konec, nezustat do konce žívota stálým hostem v ceských veznicích. Taková zmena je proces, který je treba nastartovat a trvá vlastne celý život. A kdo tam chodí? Už pánu Ježíši vycítali Farizeové, že jí s celníky a hríšníky a jedna z Jeho odpovedí byla: " Vetsí radost bude v nebi zjednoho obráceného hrísníka, než z devadesáti devíti spravedlivých. " V naší kapli máme duchovní aktivity - v pondelí zamyšlení nad Biblí, ve stredu je katolická mše svatá, v pátek modlitební spolecenství a v nedeli starokatolická bohoslužba. Duchovní aktivity jsou dobrovolné, ale je nutné být na seznamu, který doplnuje a aktualizuje kaplanka veznice. Zájemci mohou požádat o zprostredkování zápisu nebo rozhovoru s kaplankou svého vychovatele. Pokud se nekdo bez omluvy 3x nedostaví na duchovní aktivitu, muže být bez upozornení ze seznamu vyškrtnut. JAK OBDAROVAT SVÉ BLÍZKÉ? -KEJ- Vetšina z nás reší také problémv dobe kdy Tento program MVS se jmenuje Andelnaši blízcí mají narozeniny nebo nejaké ský strom. Je to jeden z rady programu výrocí a svátky. I presto, že jsme se dostali do vezení za své chyby, tak i presto není MVS. Z vlastní zkušenosti mužu nct, že zarídili skvelé vánoce spouste rodin. tato záležitost prijemná, jelikož spousta Nezbývá než vyzdvihnout práci kterou z nás má doma deti které nemohou za naše chyby. Tak proc by meli prijít treba o vánoce nebo narozeníny.abychse dostal k jádru veci, existuje skvelá organizace, která již 40 let pusobí asi ve 140 zemích tato organizace odvádí. Zda máte tento problémjako vetšína z nás, využijtejejich služeb.nepotrebujetek tomu nic víc krome vyplnení dotazníku, který je v dobe vánoc k dostání u paní Mgr. Jakusveta V naši zemi není sice tak dlouho, ale balové. Potom už jen zkusit, jak kvalitní je za ní kus dobré práce. Reditelkou PFI práci odvádejí. Verím tomu, že budete (MVS)je v CR paní Gabriela Kabátováa ta maximálnespokojení. se svými spolupracovníky práve pomáhá i lidem ve výkonu trestu krome jiného tím, aby naši nejbližší nesltádali a vedeli, že na ne myslíme. Jde predevším o deti, protože kontakt s nimí je dost duležitý, aby nedoc11ázelok ješte vetšímu odcizení, k jakému došlo už tím, že jsme zde.

5 A8ELl. POMÚCKA: AVERY. CYM, I KLASTERA PREDST VENIA- INARI,ISAC ANALOGIE DOBROPIS D~IV. IPROTREDEK PROTI HMYZU SPZ OSTRAVY MEDVt:O Z KNIHY OŽUNGlÍ CHEM.ZN. HLlNlKU... mel9u pomalu, ale jiste. Ceské prísloví PODN8' (ZAST.) Žl..UTo- HNt:DÉ BARVIVO I OBINADLO NA RUKU RUSKA REKA plsmeno ~ECKE ABECEDY sraskovo JMÉNO KYJ RADOVÁ CíSLOVKA ÚTES ZOE OANSKY DRAMATIK PLETENEC VLASU - FRANC. REKA HROT ABlTURIENT SONDY IZOBAR [Ii 1EŽKÁ výsypna NÁDOBA 1. DIL TAJENKY AliANCE ZAK1.ADNl CISLOVKA OBLOHA HRBET NEVIDOMÁ CHODIDLA r- ~NERATOR --..._~.. -._---'t -- DOMÁCKY ZATíMCO - KllIÁN OBYDli ESKYMÁKU r--- OtTSKY POZDRAV NÁDOBA ZALÉvÁNi NA KRiž. KONt: A OSliCE ukázka. CHEM.ZN. YTERBIA OPICE INIC. MONTANDA VELMI UCTIVAT FINSKÉ JEZERO I VAK- r- [Ii ZA8IJAK P!.ANEK ROZTAVENÁ SOPEcNÁ HMOTA ZORHO VADLO -CITOSl. LUPNUTI 2.o1L VSTUP TAJENKY KOOKAJM. OSTROVU POHYBOVAT CHARAKTER SEOOZAOU SPZRIETI (ITÁLIE) AMERICKY CHEMIK STEJNOPIS FILOZOF FRAN ARABSKY PROZAIK

6 JAKÉ TO JE SEDET ZA NEVINU? Vánoce strávené 39krát za mrížemi Neprestal verit, že pravda vyjde najevo II Jméno: R. Jackson Jméno: J. Haley Narozen: 1957 Narozen: 1947 Neprávem si odsedí: 39 let, 3 mesíce, 8 dní Neprávem si odsedí: 39 let, 10 mesícu, 15 dní Je sychravý pátek 21. listopadu 2014 otvírají se dvere Justicního paláce v Clevelandu a R. Jackson vykrocí do svobodného sveta. Stane se tak po více než 39 letech. Krátce se obejme s B. J-1owem, svým právníkem, a pak vzhlédne k nebi.,,konecne, konecne," zašeptá "Pane Jacksone, pane Jacksone," vrhá se k nemu skupina nedockavých novináru.,"pánové," zdvihne Rycky ruce knebi, "anglictina nemá taková slova, abych mohl vyjádrit, jak se ted' cítím, " dodává Rycky, který musel za mrížemi strávit necelých 40 let, než vyšla pravda najevo. "Strašne jsem toužil mít deti, rodinu a pravidelný každodenní život. Bohužel jsem nikdy nedostal šanci. " Postežuje si 1. Haley, když po více než 39 letech opouští vezení. Ted podává žalobu proti mestu Boston, v níž uvádí, že policie zámerne zatajila duležité dukazy v jeho procesu. Haleyho obvinili, že II. cervence 1971 smrtelne pobodal Davida Myerse v jeho byte v Dorchesteru, kde bydlel se svou prítelkyní Gloriou a bývalou manželkou 1.Haleyho, Brendou. Obe ženy svedcily proti Halymu u soudu. Údajne ho videly pred vraždou, jak se potuluje v okolí, a Gloria dokonce udala; že ho videla, jak Davida zabil. HISTORIE VEZNlCE Rýnovice je úzce spjata s rozvojem automobilového prumyslu na Jablonecku. Tehdejší Národní podnik Liaz, jehož hlavní závod O I byl vystaven v jablonecké cásti Rýnovice, mel nedostatek pracovních sil a dobré zkušenosti se zamestnáváním veznu. Již od poloviny 60. let pracovali nejen v hlavním závodu, ale i v dalších 9 pobockách odsouzení z Veznice Liberec a Minkovice. Zájem o pracovní síly stoupal a bylo treba vytvorit ubytovny pro zamestnance z rad odsouzených. Od roku 1965 zacal Vojenský projektový ústav Praha pracovat na projektové dokumentaci k výstavbe ubytoven Mi- FALEŠNÉ SVEDECTVÍ R. Jackson je ve svých 18 letech obvinen, že spolu se svým kamarádem W. Bridgemanem prepadli podnikatele H. Hrankse. Meli ho polít kyselinou a Rycky jej údajne dvakrát strelil. Ješte než utece s aktovkou, vystrelí na manželku majitele prodejny, A. Robinsonovou. Jediným dukazem jejich údajného zlocinu je svedectví tehdy 12 letého E. Vemona, který vypoví, že vše videl na vlastní oci. Rycky a W. Bridgeman vyfasujou trest smrti, který jim je pozdeji zmenen na doživotí. Až v roce 2013 Vernon prizná, že nikoho nevidel, ale policie a vyšetrovatelé ho hrozbami donutili falešne svedcit. V listopadu 2014 pak u soudu popíše, jak jej policisté bili a týrali, ajak mu vyhrožovali. Není divu, že dvanáctiletý kluk podlehne takovému tlaku. OD SMRTI KE SVOBODE Po dvoudenním jednání, kdy E. Vemon bere zpet své lživé svedectví, vyhlásí prokurátor, že stát Ohio odstupuje od obžaloby, soudce pokyne smerem k Jacksonovi:,.Jste volný, váš trest se ruší." Rycky pak pozdeji prizná, že lepší vetu v živote neslyšel. Pak pred novinári zavzpomíná, jak pred necelými 40 lety uslyšel verdikt o trestu smrti a lidé se v soudní síni zacali radovat a tleskat. "Radovali se ze smrti nevinného cloveka, bylo to šílené," otrese se svobodný Rycky. Za léta strávená v kriminále jej musí stát Ohio odškodnit, cástka zatím nebyla zverejnena. Asi to nebude málo ale za 40. let života? (prepis) M. Dunka nislcrstva vnitra v areálu Národního podniku Liaz. Projektový zámer byl pripravován ve spolupráci s krajským investorským listavem a samozrejme se správou Sboru nápravne výchovného ústavu. V cervnu roku 1967 byl proveden geologický pruzkum pracovali v Liazu a v prostoru národního ttativní cást veznice nove vystavené administrativní budovy probehl zacátkem 80. let. V prubehu existence ústavu do neho byli vždy zarazováni odsouzení muži ze II. NVS. V roce 1989 bylo premísteno do veznice asi 150 odsouzených Ul. NVS z ústavu Valdice. V Rýnovicích byl pro ne pripraven experimentální výkon trestu bez celového zpusobu ubytování, který byl v tehdejší dobe pro 111.NVS typický. V roce 1990 byl experiment ukoncen a odsouzení vráceni zpet do Valdic. V roce 1991 bylo zrízeno oddelení (tzv. volné vazby), které bylo obsazováno vybranými obvinenými z veznice v Liberci. Oddelení výkonu vazby ukoncilo svou cinnost k VERIL, ŽE PRAVDA VYJDE NAJEVO V roce 2005 se 1. Haley dozví od spoluvezne, že na základe zákona státu Massachusetts si muže požádat o nahlédnuti do materiálu, které vedly k jeho odsouzení. V roce 2006 tedy požádá Haley o prístup do oficiálních protokolu, jak policejních, tak z kanceláre okresního státního zástupce. Je doslova šokován, když zjistí, že obe ženy vypovedely, že ho víc než mesíc nevidely. Okamžite požádá o revizi svého prípadu a žádá o obnovu rízení. V lednu 2008 ho propustí na kauci a o pet mesícu pozdeji Vrchní soud jeho obvinení zruší. "Vždycky jsem ríkal, že budu osvobozen. Stále jsem veril, že pravda vyjde najevo, ale doufal jsem, že to bude drív, " sdelí novinárum. "Ted už toho moc nestihnu, už jsem starý, " dodává se smutkem v Wase. V minulosti zde existovala také nekterá specializovaná oddelení. Jednalo se o oddelení protialkoholní, protidrogové a dále školské a vzdelávací stredisko, které zde pracuje dodnes. Ve veznici bylo umísteno cca 900 veznených. Z vyprávení pametníku však pocet odsouzených prekrocil i magický pocet ANI SE MU NEOMLUVILI Jan Šafránek byl odsouzen za cin, který nespáchal, a rok života strávil za mrížemi. Dlouho potom žil s povestí devianta. V roce 1992 ho policie zatkla za údajné znásilnení 171eté dívky. Šafránek se sice k cinu priznal, ale jak pozdeji uvedl, udelal to na nátlak vyšetrovatelu, kterí ho bili. I když biologická expertíza jeho vinu popírala, soud ho stejne poslal za mríže. Nakonec se policistum podarilo chytit správného pachatele. V roce 2012 žádal Šafránek odškodné 35 milionu korun. Obvodní soud pro Prahu 2 mu uznal korun za neoprávnené veznení. O dalším odškodném se zatím nerozhodlo. a zapocala výstavba ubytovny tzv." "MINI". Jednalo se o budovu pro cca 50 odsouzených, kterí tvorili tak celou jednu pracovní smenu. Lékarská péce, strava a nákupy byly zajištovány podniku. Behem 70. let byly postupne vystaveny budovy A, B, C, ošetrovna a OVKT. Adminisbyla v budove A., kde se nacházela i ubytovna pro zamestnance, sklady a strážnice. Presun do

7 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE V sobotu se v hale Elitex v 9:00-12:30 hodin uskutecnilo FINÁLE ve stolním tenise. Z predchozích skupin se tam dostaly tyto oddíly a hráci: A/S - Neuman, Lehoczki, Heverle A/6 - Kamrla, Polanecký, Conka B/3 - Danihel, Nezavdal, Malý B/4 - Fecko, Kovács CO SE KDE DEJE VÝSTUPNÍ ODDELENÍ V kvetnu zacíná nová sezóna CELOVEZENSKÝCH FOTBALOVÝCH TURNAJu A CELOVEZENSKÝCH NOHEJBALOVÝCH TURNAJu. Turnaje se budou konat na velkém vycházkovém dvore. Za nepríznivého pocasí se nohej bal bude hrát v prostorách posilovny, fotbal se posune o další týden. ní príznivých podmínek pro samostatný zpusob života, a to zpravidla šest mesícu pred ocekávaným skoncením výkonu trestu. Odsouzení se na prechod do cívilního prostredí pripravují pod vedením týmu zamestnancu veznice ve složení - sociální pracovnice, speciální pedagog, psycholog a vychovatel. Tito zamestnanci podle individuálních potreb a problému odsouzených mimo jiné zajištují dle možností základní sociální zázemi po propuštení z výkonu trestu (ubytování, kontakt s kurátorem, kontakt s rodinou, zajištení dokladu atd.), prípadne i základní vystrojení civilním odcvem ve spolupráci s ruznými charitativními i církevními organizacemi. Vybavení oddelení se blíží standardu civilních ubytoven - válendy, skríne, nocní stolky. Soucástí oddelení je také kuchynka se základním príslušenstvím, kdc si odsouzení osvojují základní dovednosti v príprave jednoduchých jídel a stolování. Ve výbave odd. je pracka se slišickou, v rámci samoobslužných cinností si ods. sami perou a žehlí a starají se o oblecení. Již toto vybavení samo Turnaj je rozdelený na 3 týdny. 1. SKUPINA "A" 2. SKUPINA "B" 3. FINÁLE Illll)Ovídá,co je hlavním úcelem výstupního odd. Je to snaha v co nejvetší možné míre narušit návyk na zpusob života Z každé skupiny postoupí vždy dva týmy, které si následne premerí svoje síly a techniky hry s ostatními týmy. Hraje se každou sobotu v týdnu. Zacátek turnaje zacíná v 9:00 hod. Konec tunjaje je cca v 12:30 hod. Prihlásit se mužou osoby s I. a Pred vlastním ukoncením výkonu trestu jsou dle stanovených zásad odsouzení umístováni do Výstupního oddelení, které bylo v naší veznici otevreno v listopadu roku 1996, pro odsouzené v oddelení s ostrahou. Do tohoto oddelení se umístují odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu delší než tri roky a odsouzení, jimž je treba pomáhat pri vytváre- n. diferencní ve vczcní a prenést zodpovednost a praktickou starost o sebe prímo na odsouzeného, vcetne dusledku ze selhání. Práv' luková situace se blíží situacím obvyklým v obcanském živote, se kterými se ods. propuštený z vezení bude muset vyporádal. S odsouzenými je provádena poradenská cinnost zamerená na život po propuštení z výkonu trestu. Tato clllnostje realizována metodou kolektivního pusobení i formou individuální prípravy aje zamerená na sociálne právni oblast a prohlubování vztahu k rodine. S vybranými odsouzenými, za úcelem seznámení se podmínkami v civilnll1l prostredí, je realizováno prerušení výkonu trestu v doprovodu zamestnance oddelení. V rámci tohoto prerušení II 'stu se odsouzený dopredu seznamuje s aktuálními podmínkami života na svobode, což se využívá zejména u dlouhodobe vcznených. Provoz výstupního oddelení urcuje jeho opodstatnení v celkovém pohledu na resocializaci odsouz,cn'ho, a to zejména u tech jedincu, kde je predpoklad problému souvisejících s ukoncením trestu odnetí svobody li prechodem do civilního života. V lednu 2006 bylo zrízeno Výstupní oddelení pro odsouzené v oddelení s dozorem. slwpinou. VllIslnl nápln cinnosti je obdobná jako ve Výstupním oddelení s ostrahou P Skóre B/4 B/ A/ OI'adí A/S Za prípravu finálového turnaje dekujeme zejména temto prípravárum: Berky Bil, LisoD Bil, Štyndl Bil, Mityska B/3, Azemi B/3, Smekal Dekujeme vychovatelum a vedení, kterí nám umožnují tyto turnaje celorocne porádat. A/S Gratulujeme vítezi tohoto turnaje!!! ~~ A_r_e_s_t_O_1_/2_0_1_5 a

8 PODMÍNKY PRO ZARAZENÍ NA VÝSTUPNÍ ODDELENÍ REDAKCNÍ RADA a) trest 3 roky a více, s koncem trestu do 6 mesícu s pretrvávajícími nedorešenými problémy spojenými s propuštením, b) nefunkcní sociální zázemí rovnež s koncem trestu do 6 mesícu (viz výše) c) odsouzení pred pp za podmínek: prednostne ti, u kterých je reálný predpoklad kladného posouzení soudem (I - 2 mesíce pred podáním PP) VÝLET NA KRÁLOVKU Dobrý den, dovolte mi, abych se predstavil, jmenuji se Jindrich Bouška a jsem na Výstupním oddelení. V rámci našeho oddílu jsem byl vybrán spolu s M. Hamplem, J. Merhautem a R. Lolem na výlet na Královku. Vycházka probehla od 8.30 do 1400 hodin. Byl krásný slunecný den, okolní prírodu, predcvším lesy jsem si vychutnával na maximum. Cesta byla pomerne nárocná, terén byl stoupající, ale naštestí jsme meli dost sil, abychom ve zdraví dorazili do cíle. Jedinou prestávku jsme meli na "Krížové ceste", která je zhruba v polovine cesty. Na míste byly lavicky, studánka s pramenitou vodou. Dokonce tam také byla malá kaplicka s vyobrazením Panny Marie. V okolí byly rovnež kamenné sloupy s vytesanými výjevy Krížové cesty, v poradí, jak to májít za scbou. Výjevy znázornovaly cestu Ježíše Krista pred jeho ukrižováním. Po prestávce jsme pokracovali ve výletu. Rovinatíl cesta se chvílemi strídala se stoupáním. Na ceste jsme potkávali turisty, cyklisty a skupinky mladých i starších lidí, casto vcetne jejich pejsku. V cíli, jsme po výstupu dorazili na Královku, kde jsme se obcerstvili a chvíli posedeli. V okolí posezení na Královce chovali Skotského skota, což je velmi zvláštní zvíre. Poté jsme šli na místní rozhlednu s krásným výhledem. Byl videt celý Jablonec nad Nisou i Liberec, opravdu nádherný výhled. Poté jsme svižnejším tempem šli zpet, nebot náš cas rychle docházel. Vedomí, že se musíme vrátit zpet do veznice bylo mírnc deprimující, nebot venku je opravdu krásne. Ovšem povzbuzující fakt je, že všichni už letos opustíme brány veznicc a bude jen na nás, jestli se sem opet nekdy vrátíme, nebo zacneme nový živol Mé pocity z vycházky jsou kladné, naprosto jsem se odreagoval, uklidnil se a nabral pro zbytek trestu sílu. Co se týce ostatních, byli úžasní, panovala mezi námi uvolnená a optimistická nálada. Chtel bych touto cestou podekovat pí. Bc. Ramischové a p. Mgr. Jirušovi, že nám umožnili tak hezké odreagování a ochutnávku budoucího života. Mejte se pekne, at vám to všem utíká, jednou se to bude týkat i vás. S pozdravem Bouška Jindrich (uklízec AB) Také je vhodné, abyste všichni vedeli, kdo vám Arest pripravuje, a proto se tímto blokem predstavíme: Redakcní rada: Soukup Lukáš, Dunka Miroslav, Živkov Martin, Kut Jirí. Pedagogický Textové recenze: dohled: speciální pedagog Ing. Jozef Micko Mgr. Miroslav Kotlár Úprava pro tisk a tisk: vychovatel Daniel Gregor Mejte se pekne. At to všem utíká co nejrychleji a brzy se opet prostrednictvím Arestu sejdeme. SOUTEŽ Vyhlašujeme soutež - "Nejhezcí obálka". Kdo má cas aje souteživý muže se zapojit! Motiv pro první soutež je "Deti". Takže, kdo umí kreslit, muže se pustit do hry o 0,5 kg kávy. Své práce zanechte u knihovníka s tím, že na papíru v obálce nechte své iniciály a oddíl. Jak jsme již uvedli, první místo vyhraje 0,5 kg kávy, 2-3 místo hraje 070 g kávy. Vítez bude ise svou prací zverejnen v príštím císle. V PRÍŠTÍM CíSLE f V príštím císle budeme pokracovat s informacemi pro nás odsouzené. Neco o dalších oddeleních v naší veznici. Také se podíváme do Polska, jak dopadla výstava, která tam probehla. A spoustu dalších vecí...

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 21. října 2015 2 Situace na trhu práce podíl

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

PROJEKT ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH VĚZNICE VINAŘICE,

PROJEKT ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH VĚZNICE VINAŘICE, PROJEKT ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH VĚZNICE VINAŘICE, 29. 8. 2016 Co se dnes dozvíte a kdo bude hovořit Projekt zaměstnávání odsouzených společně představí: Robert Pelikán, ministr spravedlnosti Martin Kučera,

Více

Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji

Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Bc. Jana Smetanová Členka Rady Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost 26.5.2006 1 Koncepční materiály Koncepce

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 12.2.2015 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Situace na trhu práce v Jihočeském kraji

Situace na trhu práce v Jihočeském kraji Situace na trhu práce v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 23. října 2017 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (v %) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (v %) Podíl nezaměstnaných

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI

SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI 11/2/2016 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UPOL WWW.SPCR.CZ PÁTRÁME, HLEDÁME 2/3 průmyslových firem má nedostatek vysokoškoláků 1/2 firem postrádá

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 8.8.2016 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 7.4.2015 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 11.1.2016 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

A co na to knihovníci

A co na to knihovníci A co na to knihovníci Výsledky jedné malé anketky Z laskavých odpovědí knihovnic a knihovníkůčr zpracovala Zlata Houšková pro sekci Knihovna obývák města Knihovny současnosti 09, Seč u Chudimi Otázky Je

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov )

Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov ) Příloha č. 2 Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov ) Jméno a příjmení: Jak si přejete být v Domově oslovován? Příjmením Jménem s vykáním

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Program CZ15» Název programu: Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ AU PAIR Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Holandsko, Španělsko, Itálie, Německo Rakousko, Finsko, Norsko Co je Au Pair kulturně-výměnný program pro mladé, svobodné

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544 PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ Základní škola Vsetín, Luh 1544 PŘEDSTAVENÍ A OMLUVA OMLUVA ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Petr Kořenek Dobrý den, omlouvám se za nepřítomnost a děkuji za spolupráci. Školství

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Eliška Vavrušová Systém léčebné péče o uživatele NL ve vazbě a VTOS Poradny drogové prevence Bezdrogové zóny (standardní

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTE SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTE SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 03. 2017 Změny ve

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Důvodná žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a dohled na výkon MSZ ve věci 5 Zn 1341/2011

Důvodná žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a dohled na výkon MSZ ve věci 5 Zn 1341/2011 Krajské státní zastupitelství v Brně Mozartova 3 601 52 Brno Důvodná žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a dohled na výkon MSZ ve věci 5 Zn 1341/2011 Žádám Krajské státní zastupitelství v Brně,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo Příloha 3 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Aktuálně nabízíme tyto volné pozice:

Aktuálně nabízíme tyto volné pozice: Aktuálně nabízíme tyto volné pozice: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: CELÁ ČR V případě, že Vás některá z nabízených pozic zaujala NEVÁHEJTE a KONTAKTUJTE naší HR Konzultantku Marii Szekerešovou na tel.: +420 773 220

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka celková...

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka celková... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Obsah Základní údaje... 2 Personální obsazení... 3 Naše činnost v r. 2016... 4 Finanční zpráva... 6 1. Rozvaha... 6 2. Výsledovka celková... 8 3. Výsledovka hlavní činnost... 9 4. Výsledovka

Více

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví.

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): adelka Zásady trestného řízeni, subjekty Zásady trestného řízení Zásada stíhání jen ze zák. důvodů Někoho stíhat lze jen způsobem

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2008 NAŘÍZENÍ č. 44 o organizaci duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 212 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 17. Agentury práce a jejich činnosti Mgr. Zuzana Válková

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více