~ R. YEZNICE RÝNOVlCE AREST ,.,.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ R. YEZNICE RÝNOVlCE AREST ,.,."

Transkript

1 -- C as o p s v zn - c ~ ~ R yn,.,. ov - c ~ YEZNICE RÝNOVlCE AREST

2 ÚVOD KAM PO VÝKONU TRESTU 80% odsouzených nemá vyrešenou otázku, co bude delat po výkonu trestu. Venujme proto trochu prostor pro organizace, které se venují propušteným z výkonu trestu. Zdravíme ctenáre našeho obcasníku, který bude vycházet u nás ve Veznici Rýnovice. Úvodem bychom chteli všechny odsouzené oslovit, abychom spolecne, k~žd~ svývmumem, Je duležité mít kam jít, ale také najít si nejaké uplatnení. Celá rada organizací se venuje ruzným aktivitám, které umí pomoci zaclenit se také propušteným na svobodu. Tyto organizace je dobré kontaktovat již behem výkonu trestu. Jednou z takových organizací, které v tomto císle dáváme prostor k predstavení se je spolecnost CVT Consulting, S.LO., která realizuje projekt Nový zacátek. Tento projekt je zameren na usnadnení zarazení odsouzených do aktivního života, kterým pomáhá predcházet financní tísni. prispeli k dalším císlum našeho casopisu: Vím~, že m.~tev~vý~h sta:ostl VIC nezv,dost, ale preci jen je spousta volného casu a nápadu, ktere se daji nejakym zpus?,be~ vyuzlt. Nebudeme to více rozebírat, ale budeme rádi za každého, který se toho neboji aje o~hoten se ~~ tom s námi podílet. Toto císlo je první a tedy nemáme vubec žádné zkušenosti, proto pn- Aktivity projektu Nový zacátek jsou: padná vaše kritika je na míste. Vše, co nekoho z vás nap~d~e, ~apište ~a ku: pa~íru a zanechte nám to u knihovníka, kde si to vyzvedneme. Nezbyva nez se pustit do ctelll. I. oslovení úcastníku, 2. motivacní a skupinové aktivity, 3. základní pocítacové dovednosti, OBSAH 4. specifické rekvalifikacní dovednosti, 5. pomoc poradce pri vyhledávání konkrétních pracovních príležitostí, 6. práce na zkoušku, dotovaná pracovní místa. Uvnitr tohoto vydání: 2 Úvod, obsah Projekt se zameruje na vzdelávání nictví, ekonomie a administrativy. listy. Prevážná cást kurzu probíhá Královéhradeckém a Olomouckém 3 Kam po výkonu trestu DP WORK-agenturní Zájemci se mohou obrátit na libereckou pobocku Probacní a mediacní služby, nebo oslovit pracovníky Vazební veznice v Liberci ci prímo na kontakt: SVT Consulting, S.LO., Sokolské nám. 308, Liberec 2. spolecnost Kaple, ano cí ne, Kaple v Rýnovicích Jak obdarovat blízké Jaké to je sedet x let za nevinu Historie veznice Turnaj ve stolním tenise Výstupní oddelení Veznice Rýnovice Výlet na Královku ve výpocetní technice, výuku cizích jazyku, soft-skills (mekké dovednosti), úcetkurzy jsou vedeny odbornými lektory, a to v úrovních od zacátecníku po speciav Liberci. Kurzy jsou také realizovány na pobockách v Ústeckém, Plzenském, kraji. 4-5 V príštím císle zverejllíme další orgallizaci vellujíci se odsouzellým. 6-7 ROZHOVOR Kdo jste? Jsme agenturní spolecnost, která zajištuje práci. Mohou si u vás zamestnanci kurzy? Jak dlouho už pusobíte u nás na trbu? Bude to už víc než 10 let. Kolík máte zamestnancu? Ano, nabízíme vzdelávací kurzy napr. kurz na vysokozdvižný vozík, svárecský kurz, kurz na motorovou pilu aj agenturních zamestnancu. 60 kmenových zamestnancu. Dekuji, nashledanou. dodelat nejaké NasWedanou. V jakém odvetví s lídmi pracujete? Automobilový prumysl. Redakcní rada, Soutež, V príštím císle 13 Kde sídlíte? Sidlo máme v Praze, ale máme pobocky skoro v každém kraji, napr. Bakov nad Jizerou, Vysoké mýto a Písek, atd. Jak dlouho pracujete s odsouzenými? Je to asi 5 let. Projekt je dotován EU. Arest 01/2015 1,.~.., ~...:'... - "- A_r_e_s_t_0_1/_2_0_1_:

3 DP WORK-PERSONÁLNÍ REFERENCE VZDELÁVACÍ SPOLECNOST Deve/opmcnt & pcrsona/ity Spolecnost OP WORK je soucástí skupiny OP WORK GLOBAL, jejímž cílem je vybudovat silnou mezinárodní organizaci v oblasti agenturního zamestnávání, personálních služeb, vzdelávání a specializující se predevším strední a východní na trhy Evropy. Spolecnost OP WORK se radí do TOP 10 a patrí mezi stabilní a vysoce hodnocené agentury na trhu práce v Ceské republi- Spolecnost OP WORK poskytuje služby jak mezinárodním spolecnostem, tak i ceským výrobcum, kterí zaujímají v Ceské republice prední místa ve svém oboru. OP WORK pusobí nejenom v automobilovém prumyslu, ale i v mnoha dalších odvetvích, jako napr. strojírenství, správa majetku, drevozpracující prumysl. Pracovní pozice Pomocný delník; Montážní delník-operátor linky; Obsluha drevoo~rábecí: ho stroje; Delník v lakovne; Delník ve slévárne; Delník v hsovne; Llsar plastu; Autolakýrník, lakýrník; Slévac; Lisar; Soustružník kovu; Brusic k~vu; Frézar; Svárecský delník s DR1; Svárec C02 (MIGIMAG),. TIG; Zamecník; Obsluha poloautomatických stroju; Obsluha, programator CNC stroju; Serizovac, údržbár; Elektromechanik; Bezpecnostní techmk; Kontrolor kvality; Skladník, manipulant; Ridic vysokozdvižného vozíku; Jerábník; Vazac' Lešenár' Pracovníci úklidu; Hlídac a ostraha parkovište; PracovnícI recep;e; Asist~ntské pozice; Nižší projektový v administrative; Personalistice a úcetnictví management; Reference: ŠKODA AUTO a.s., lveco Czech Republic, a.s., Faurecia Components Písek,, TRW-Carr s.r.o. - divize Seat Belts, Mahle Behr Czech s.r.o., Jaroslav Cankar a syn ATMOS, DEMOAUTOPLAST, S.r.o. BOLAS CR S.r.o. YKOVE TESTOVANI A SCREEN Pracovníci Jazyková gramotnost patrí v soucasném globalizovaném svete k základním dovednostem v rámci klícových kompetencí jedince, a to jak v profesním, tak v osobním živote. Spolecnost OP WORK má ve svém portfoliu personálních služeb též nabídku komplexního otestování znalostí cizích jazyku. Obsahem této služby je (písemné a ústní), klasifikacní vyhodnocení dle SERP (Spolecný evropský referencní rámec pro jazyky) a záverecné posouzení výsledku testování a prípadné doporucení pro další rozvoj. ce. Overované jazyky: Je to základní pozice, která se v závodech automobilového prumyslu vyskytuje. Zamestnanec na této pozici obsluhuje serízené výrobní linky' a prímo se tak podílí na výrobe finálních produktu. PozIce se vyskytuji u samotných výrobcu automobilu, ale také u jejich dodavatelu, tudíž Je uplatnení této rekvalifikace v rámci CR velmi široké. Rozdíl automobilového prumyslu oproti ostatním prumyslovým odvetvím spocívá ve z~acném množství vyrábených druhu výrobku v jednu chvíh, v rychlosti vyro- anglický jazyk nemecký jazyk francouzský, italský a španelský jazyk Forma testování: by a také v jejím objemu. Moderní výrobní závody vyrábejí presne. to, co si v danou chvíli prejí jejich zákazníci a na poptávku reagují velmi flexibilne, bez toho aniž by vyrábely na sklad. písemný test online (84 gramatických otázek v casovém limitu 45minut) ústní testování (cca min. na základe telefonického kontaktu) REKVALlFIKACNÍ KURZY PRO PRÁCI VAUTOMOBILOvtM l'romyslu Déll<a kurzu: Spolecnost OP WORK jako jediná v CR nabízí rekvalifikacní kurzy pro zájemce o práci v automobilovém prumyslu. Kurzy jsou urceny osobám, které v tomto odvetví nemají žádnou praxi ci mají praxi pouze minimální. Cílem kurzu je seznámit úcastníky s obecnými principy fungování moderních výrobních závodu a následne je pripravit na výkon konkrétních pracovních pozic. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy CR, tudíž je možné využít financování z prostredku úradu práce a pro úcastníky jsou tedy zcela zdarma. 68 X45 minut teorie = 8,5 dne 60 x 60 minut praxe = 7,5 dne 1 den zkouška Termín kurzu Kurzy jsou vypisovány prubežne celý rok. Aktuální termíny naleznete na webových stránkách nebo se je dozvíte dotazem na nekterý z kontaktu (bezplatná linka: nebo na adrese DP WORK S.r.o. Smetanova 987, Bakov nad Jizerou, Vstupní požadavky Víte, že prumerná hrubá mzda v automobílovém prumyslu v CR dosahuje více než Kc? dobrý zdravotní stav minimální vek 181et alespon ukoncené základní vzdelání Rádi Vám pomužeme: S výberem vhodného kurzu z naší nabídky na základe osobní konzultace. S vyplnením Se zajištením výhodného ubytování po dobu realizace kurzu. V rámci nekterých kurzuje dokonce poskytováno ubytování zdarma. žádosti o zvolenou rekvalifikaci pro Úrad práce.

4 KAPLE, ANO CI NE? KAPLE V RÝNOVICÍCH JEDNA Z "NEJ" Jak všichni víte, v objektu "Cáchovny", je za úzkými dvermi prostor, který se dosti vymyká bežnému vezenskému prostredí. Je to naše kaple. Dnes již naštestí nejsou vezenské kaple nicím neobvyklým. V CRjsou již jen dve veznice, které vezenskou kapli nemají, a to Nové sedlo a Ceské Budejovice. Jako hlavní kap lanka jsem ve svém funkcním období navštívíla všechny kaple a nekteré z nich také i slavnostne otevírala, mohu tedy srovnávat. Každá vezníce vychází z daných možností. Nekde jde jen o malou skromnou kaplicku zbudovanou prostou úpravou cely, jinde o umelecké dílo, jako napríklad v Teplicích. V nekterých veznicích se na realizaci kaple podíleli dokonce verící architekti z nekteré místní církve. Krásnou a honosnou kapli navrženou známým architektem Vávrou má treba veznice Svetlá nad Sázavou. A jak jsme na tom my-? Naše kaple je kdesi uprostred. Rekla bych, že slovo, které její atmosféru vyjadruje, je PRÍVETIV Á. Vše co v ní je, je práce veznu. Napr. na Mírove udelali nábytek i prostý obetní stul, zde máme kríž a svatostánek a zdejší vezen namaloval dokonce i tri pekné obrazy. Naše kaple je praktická, kolem stolu uprostred se dá pohodlne sedet a pracovat s Biblí. Na vedlejším stole je pár hrnku a rychlovamá konvice. Tolik k vybavení. Ale cím je vlastne kaple pro ty, kterí jí užívají? Kaple je místem, kde se lze dustojne zúcastnit stredecní ci nedelní bohoslužby, ale také místem, kde se ucí soustredit, ztišit se, naslouchat druhým a premýšlet o hodnotách života. A také, a to je velmi duležité, ucí se zde tvorit spolecenství, které cloveka podepre, poteší, modl itebne se za neho postaví. Cas od casu slýchám od tech, kterí kapli nenavštívili námitku: "já verím, ale do kaple nejdu, oni tam chodí úcelove. A víte 'vubec, kdo vám tam Myslím, že mámejednu z nejlépe vybavených vezenských kaplí. Príjemní duchovní, kterí za námi docházi a venují nám odsouzeným svuj cas, se nedá srovnat s žádnou jinou veznicí. Samozrejme, že nelze srovnávat naše duchovní spolecenstvi se spolecenstvím za branami. Já osobne navštevuji spolecenství,jelikož na žádném jiném míste nemohu nacerpat a udržet své duchovní zdraví. Všichni víme, že nejdejen zvedat "železo", ale musíme se také starat o svou duší, která je naší duležitou soucástí. Naši rýnovíckou kapli muže navštívit opravdu každý. Zaradít se do zdejšího duchovního spolecenství není žádný problém. Neco málo o vzniku naší kaple, která je pod vedením paní Mgr. Jakubalové již hodne let. Puvodne se zájemci o duchovní cinnost scházeli na "cáchovne", kde byly jen holé stoly a staré drevené židle. Takto to probíhalo nekolik let než se našel samostatný prostor vedle cáchovny. Malá místnost vedle skladu, která po odstranení prícky sloužíla jako kaple. 'V takto upravené místnosti ~robihal.y~aše mše, ovšem bylo tam místo sotva pro 9 lidí. Nakonec se veríci vezni dockali. Z rozhodnuti tehdejšího redítele rynovlckevezolcepana Baudyše se zacala budovat dnešní dustojná kaple s vlastní zpovednicí. Nábytek a svatostánek vyrobili vezni z Mírova. Nekolik obrazu pak zdobi zdi kaple. i Pokud máte zájem, neváhejte a prijdte se podívat, jak to vypadá v rýnovickém duchovním spolecenství. chodí..." "Úcelove" - no ano, za úcelem neco se sebou udelat, nejak zmenit svuj život, uchopit ho za lepší konec, nezustat do konce žívota stálým hostem v ceských veznicích. Taková zmena je proces, který je treba nastartovat a trvá vlastne celý život. A kdo tam chodí? Už pánu Ježíši vycítali Farizeové, že jí s celníky a hríšníky a jedna z Jeho odpovedí byla: " Vetsí radost bude v nebi zjednoho obráceného hrísníka, než z devadesáti devíti spravedlivých. " V naší kapli máme duchovní aktivity - v pondelí zamyšlení nad Biblí, ve stredu je katolická mše svatá, v pátek modlitební spolecenství a v nedeli starokatolická bohoslužba. Duchovní aktivity jsou dobrovolné, ale je nutné být na seznamu, který doplnuje a aktualizuje kaplanka veznice. Zájemci mohou požádat o zprostredkování zápisu nebo rozhovoru s kaplankou svého vychovatele. Pokud se nekdo bez omluvy 3x nedostaví na duchovní aktivitu, muže být bez upozornení ze seznamu vyškrtnut. JAK OBDAROVAT SVÉ BLÍZKÉ? -KEJ- Vetšina z nás reší také problémv dobe kdy Tento program MVS se jmenuje Andelnaši blízcí mají narozeniny nebo nejaké ský strom. Je to jeden z rady programu výrocí a svátky. I presto, že jsme se dostali do vezení za své chyby, tak i presto není MVS. Z vlastní zkušenosti mužu nct, že zarídili skvelé vánoce spouste rodin. tato záležitost prijemná, jelikož spousta Nezbývá než vyzdvihnout práci kterou z nás má doma deti které nemohou za naše chyby. Tak proc by meli prijít treba o vánoce nebo narozeníny.abychse dostal k jádru veci, existuje skvelá organizace, která již 40 let pusobí asi ve 140 zemích tato organizace odvádí. Zda máte tento problémjako vetšína z nás, využijtejejich služeb.nepotrebujetek tomu nic víc krome vyplnení dotazníku, který je v dobe vánoc k dostání u paní Mgr. Jakusveta V naši zemi není sice tak dlouho, ale balové. Potom už jen zkusit, jak kvalitní je za ní kus dobré práce. Reditelkou PFI práci odvádejí. Verím tomu, že budete (MVS)je v CR paní Gabriela Kabátováa ta maximálnespokojení. se svými spolupracovníky práve pomáhá i lidem ve výkonu trestu krome jiného tím, aby naši nejbližší nesltádali a vedeli, že na ne myslíme. Jde predevším o deti, protože kontakt s nimí je dost duležitý, aby nedoc11ázelok ješte vetšímu odcizení, k jakému došlo už tím, že jsme zde.

5 A8ELl. POMÚCKA: AVERY. CYM, I KLASTERA PREDST VENIA- INARI,ISAC ANALOGIE DOBROPIS D~IV. IPROTREDEK PROTI HMYZU SPZ OSTRAVY MEDVt:O Z KNIHY OŽUNGlÍ CHEM.ZN. HLlNlKU... mel9u pomalu, ale jiste. Ceské prísloví PODN8' (ZAST.) Žl..UTo- HNt:DÉ BARVIVO I OBINADLO NA RUKU RUSKA REKA plsmeno ~ECKE ABECEDY sraskovo JMÉNO KYJ RADOVÁ CíSLOVKA ÚTES ZOE OANSKY DRAMATIK PLETENEC VLASU - FRANC. REKA HROT ABlTURIENT SONDY IZOBAR [Ii 1EŽKÁ výsypna NÁDOBA 1. DIL TAJENKY AliANCE ZAK1.ADNl CISLOVKA OBLOHA HRBET NEVIDOMÁ CHODIDLA r- ~NERATOR --..._~.. -._---'t -- DOMÁCKY ZATíMCO - KllIÁN OBYDli ESKYMÁKU r--- OtTSKY POZDRAV NÁDOBA ZALÉvÁNi NA KRiž. KONt: A OSliCE ukázka. CHEM.ZN. YTERBIA OPICE INIC. MONTANDA VELMI UCTIVAT FINSKÉ JEZERO I VAK- r- [Ii ZA8IJAK P!.ANEK ROZTAVENÁ SOPEcNÁ HMOTA ZORHO VADLO -CITOSl. LUPNUTI 2.o1L VSTUP TAJENKY KOOKAJM. OSTROVU POHYBOVAT CHARAKTER SEOOZAOU SPZRIETI (ITÁLIE) AMERICKY CHEMIK STEJNOPIS FILOZOF FRAN ARABSKY PROZAIK

6 JAKÉ TO JE SEDET ZA NEVINU? Vánoce strávené 39krát za mrížemi Neprestal verit, že pravda vyjde najevo II Jméno: R. Jackson Jméno: J. Haley Narozen: 1957 Narozen: 1947 Neprávem si odsedí: 39 let, 3 mesíce, 8 dní Neprávem si odsedí: 39 let, 10 mesícu, 15 dní Je sychravý pátek 21. listopadu 2014 otvírají se dvere Justicního paláce v Clevelandu a R. Jackson vykrocí do svobodného sveta. Stane se tak po více než 39 letech. Krátce se obejme s B. J-1owem, svým právníkem, a pak vzhlédne k nebi.,,konecne, konecne," zašeptá "Pane Jacksone, pane Jacksone," vrhá se k nemu skupina nedockavých novináru.,"pánové," zdvihne Rycky ruce knebi, "anglictina nemá taková slova, abych mohl vyjádrit, jak se ted' cítím, " dodává Rycky, který musel za mrížemi strávit necelých 40 let, než vyšla pravda najevo. "Strašne jsem toužil mít deti, rodinu a pravidelný každodenní život. Bohužel jsem nikdy nedostal šanci. " Postežuje si 1. Haley, když po více než 39 letech opouští vezení. Ted podává žalobu proti mestu Boston, v níž uvádí, že policie zámerne zatajila duležité dukazy v jeho procesu. Haleyho obvinili, že II. cervence 1971 smrtelne pobodal Davida Myerse v jeho byte v Dorchesteru, kde bydlel se svou prítelkyní Gloriou a bývalou manželkou 1.Haleyho, Brendou. Obe ženy svedcily proti Halymu u soudu. Údajne ho videly pred vraždou, jak se potuluje v okolí, a Gloria dokonce udala; že ho videla, jak Davida zabil. HISTORIE VEZNlCE Rýnovice je úzce spjata s rozvojem automobilového prumyslu na Jablonecku. Tehdejší Národní podnik Liaz, jehož hlavní závod O I byl vystaven v jablonecké cásti Rýnovice, mel nedostatek pracovních sil a dobré zkušenosti se zamestnáváním veznu. Již od poloviny 60. let pracovali nejen v hlavním závodu, ale i v dalších 9 pobockách odsouzení z Veznice Liberec a Minkovice. Zájem o pracovní síly stoupal a bylo treba vytvorit ubytovny pro zamestnance z rad odsouzených. Od roku 1965 zacal Vojenský projektový ústav Praha pracovat na projektové dokumentaci k výstavbe ubytoven Mi- FALEŠNÉ SVEDECTVÍ R. Jackson je ve svých 18 letech obvinen, že spolu se svým kamarádem W. Bridgemanem prepadli podnikatele H. Hrankse. Meli ho polít kyselinou a Rycky jej údajne dvakrát strelil. Ješte než utece s aktovkou, vystrelí na manželku majitele prodejny, A. Robinsonovou. Jediným dukazem jejich údajného zlocinu je svedectví tehdy 12 letého E. Vemona, který vypoví, že vše videl na vlastní oci. Rycky a W. Bridgeman vyfasujou trest smrti, který jim je pozdeji zmenen na doživotí. Až v roce 2013 Vernon prizná, že nikoho nevidel, ale policie a vyšetrovatelé ho hrozbami donutili falešne svedcit. V listopadu 2014 pak u soudu popíše, jak jej policisté bili a týrali, ajak mu vyhrožovali. Není divu, že dvanáctiletý kluk podlehne takovému tlaku. OD SMRTI KE SVOBODE Po dvoudenním jednání, kdy E. Vemon bere zpet své lživé svedectví, vyhlásí prokurátor, že stát Ohio odstupuje od obžaloby, soudce pokyne smerem k Jacksonovi:,.Jste volný, váš trest se ruší." Rycky pak pozdeji prizná, že lepší vetu v živote neslyšel. Pak pred novinári zavzpomíná, jak pred necelými 40 lety uslyšel verdikt o trestu smrti a lidé se v soudní síni zacali radovat a tleskat. "Radovali se ze smrti nevinného cloveka, bylo to šílené," otrese se svobodný Rycky. Za léta strávená v kriminále jej musí stát Ohio odškodnit, cástka zatím nebyla zverejnena. Asi to nebude málo ale za 40. let života? (prepis) M. Dunka nislcrstva vnitra v areálu Národního podniku Liaz. Projektový zámer byl pripravován ve spolupráci s krajským investorským listavem a samozrejme se správou Sboru nápravne výchovného ústavu. V cervnu roku 1967 byl proveden geologický pruzkum pracovali v Liazu a v prostoru národního ttativní cást veznice nove vystavené administrativní budovy probehl zacátkem 80. let. V prubehu existence ústavu do neho byli vždy zarazováni odsouzení muži ze II. NVS. V roce 1989 bylo premísteno do veznice asi 150 odsouzených Ul. NVS z ústavu Valdice. V Rýnovicích byl pro ne pripraven experimentální výkon trestu bez celového zpusobu ubytování, který byl v tehdejší dobe pro 111.NVS typický. V roce 1990 byl experiment ukoncen a odsouzení vráceni zpet do Valdic. V roce 1991 bylo zrízeno oddelení (tzv. volné vazby), které bylo obsazováno vybranými obvinenými z veznice v Liberci. Oddelení výkonu vazby ukoncilo svou cinnost k VERIL, ŽE PRAVDA VYJDE NAJEVO V roce 2005 se 1. Haley dozví od spoluvezne, že na základe zákona státu Massachusetts si muže požádat o nahlédnuti do materiálu, které vedly k jeho odsouzení. V roce 2006 tedy požádá Haley o prístup do oficiálních protokolu, jak policejních, tak z kanceláre okresního státního zástupce. Je doslova šokován, když zjistí, že obe ženy vypovedely, že ho víc než mesíc nevidely. Okamžite požádá o revizi svého prípadu a žádá o obnovu rízení. V lednu 2008 ho propustí na kauci a o pet mesícu pozdeji Vrchní soud jeho obvinení zruší. "Vždycky jsem ríkal, že budu osvobozen. Stále jsem veril, že pravda vyjde najevo, ale doufal jsem, že to bude drív, " sdelí novinárum. "Ted už toho moc nestihnu, už jsem starý, " dodává se smutkem v Wase. V minulosti zde existovala také nekterá specializovaná oddelení. Jednalo se o oddelení protialkoholní, protidrogové a dále školské a vzdelávací stredisko, které zde pracuje dodnes. Ve veznici bylo umísteno cca 900 veznených. Z vyprávení pametníku však pocet odsouzených prekrocil i magický pocet ANI SE MU NEOMLUVILI Jan Šafránek byl odsouzen za cin, který nespáchal, a rok života strávil za mrížemi. Dlouho potom žil s povestí devianta. V roce 1992 ho policie zatkla za údajné znásilnení 171eté dívky. Šafránek se sice k cinu priznal, ale jak pozdeji uvedl, udelal to na nátlak vyšetrovatelu, kterí ho bili. I když biologická expertíza jeho vinu popírala, soud ho stejne poslal za mríže. Nakonec se policistum podarilo chytit správného pachatele. V roce 2012 žádal Šafránek odškodné 35 milionu korun. Obvodní soud pro Prahu 2 mu uznal korun za neoprávnené veznení. O dalším odškodném se zatím nerozhodlo. a zapocala výstavba ubytovny tzv." "MINI". Jednalo se o budovu pro cca 50 odsouzených, kterí tvorili tak celou jednu pracovní smenu. Lékarská péce, strava a nákupy byly zajištovány podniku. Behem 70. let byly postupne vystaveny budovy A, B, C, ošetrovna a OVKT. Adminisbyla v budove A., kde se nacházela i ubytovna pro zamestnance, sklady a strážnice. Presun do

7 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE V sobotu se v hale Elitex v 9:00-12:30 hodin uskutecnilo FINÁLE ve stolním tenise. Z predchozích skupin se tam dostaly tyto oddíly a hráci: A/S - Neuman, Lehoczki, Heverle A/6 - Kamrla, Polanecký, Conka B/3 - Danihel, Nezavdal, Malý B/4 - Fecko, Kovács CO SE KDE DEJE VÝSTUPNÍ ODDELENÍ V kvetnu zacíná nová sezóna CELOVEZENSKÝCH FOTBALOVÝCH TURNAJu A CELOVEZENSKÝCH NOHEJBALOVÝCH TURNAJu. Turnaje se budou konat na velkém vycházkovém dvore. Za nepríznivého pocasí se nohej bal bude hrát v prostorách posilovny, fotbal se posune o další týden. ní príznivých podmínek pro samostatný zpusob života, a to zpravidla šest mesícu pred ocekávaným skoncením výkonu trestu. Odsouzení se na prechod do cívilního prostredí pripravují pod vedením týmu zamestnancu veznice ve složení - sociální pracovnice, speciální pedagog, psycholog a vychovatel. Tito zamestnanci podle individuálních potreb a problému odsouzených mimo jiné zajištují dle možností základní sociální zázemi po propuštení z výkonu trestu (ubytování, kontakt s kurátorem, kontakt s rodinou, zajištení dokladu atd.), prípadne i základní vystrojení civilním odcvem ve spolupráci s ruznými charitativními i církevními organizacemi. Vybavení oddelení se blíží standardu civilních ubytoven - válendy, skríne, nocní stolky. Soucástí oddelení je také kuchynka se základním príslušenstvím, kdc si odsouzení osvojují základní dovednosti v príprave jednoduchých jídel a stolování. Ve výbave odd. je pracka se slišickou, v rámci samoobslužných cinností si ods. sami perou a žehlí a starají se o oblecení. Již toto vybavení samo Turnaj je rozdelený na 3 týdny. 1. SKUPINA "A" 2. SKUPINA "B" 3. FINÁLE Illll)Ovídá,co je hlavním úcelem výstupního odd. Je to snaha v co nejvetší možné míre narušit návyk na zpusob života Z každé skupiny postoupí vždy dva týmy, které si následne premerí svoje síly a techniky hry s ostatními týmy. Hraje se každou sobotu v týdnu. Zacátek turnaje zacíná v 9:00 hod. Konec tunjaje je cca v 12:30 hod. Prihlásit se mužou osoby s I. a Pred vlastním ukoncením výkonu trestu jsou dle stanovených zásad odsouzení umístováni do Výstupního oddelení, které bylo v naší veznici otevreno v listopadu roku 1996, pro odsouzené v oddelení s ostrahou. Do tohoto oddelení se umístují odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu delší než tri roky a odsouzení, jimž je treba pomáhat pri vytváre- n. diferencní ve vczcní a prenést zodpovednost a praktickou starost o sebe prímo na odsouzeného, vcetne dusledku ze selhání. Práv' luková situace se blíží situacím obvyklým v obcanském živote, se kterými se ods. propuštený z vezení bude muset vyporádal. S odsouzenými je provádena poradenská cinnost zamerená na život po propuštení z výkonu trestu. Tato clllnostje realizována metodou kolektivního pusobení i formou individuální prípravy aje zamerená na sociálne právni oblast a prohlubování vztahu k rodine. S vybranými odsouzenými, za úcelem seznámení se podmínkami v civilnll1l prostredí, je realizováno prerušení výkonu trestu v doprovodu zamestnance oddelení. V rámci tohoto prerušení II 'stu se odsouzený dopredu seznamuje s aktuálními podmínkami života na svobode, což se využívá zejména u dlouhodobe vcznených. Provoz výstupního oddelení urcuje jeho opodstatnení v celkovém pohledu na resocializaci odsouz,cn'ho, a to zejména u tech jedincu, kde je predpoklad problému souvisejících s ukoncením trestu odnetí svobody li prechodem do civilního života. V lednu 2006 bylo zrízeno Výstupní oddelení pro odsouzené v oddelení s dozorem. slwpinou. VllIslnl nápln cinnosti je obdobná jako ve Výstupním oddelení s ostrahou P Skóre B/4 B/ A/ OI'adí A/S Za prípravu finálového turnaje dekujeme zejména temto prípravárum: Berky Bil, LisoD Bil, Štyndl Bil, Mityska B/3, Azemi B/3, Smekal Dekujeme vychovatelum a vedení, kterí nám umožnují tyto turnaje celorocne porádat. A/S Gratulujeme vítezi tohoto turnaje!!! ~~ A_r_e_s_t_O_1_/2_0_1_5 a

8 PODMÍNKY PRO ZARAZENÍ NA VÝSTUPNÍ ODDELENÍ REDAKCNÍ RADA a) trest 3 roky a více, s koncem trestu do 6 mesícu s pretrvávajícími nedorešenými problémy spojenými s propuštením, b) nefunkcní sociální zázemí rovnež s koncem trestu do 6 mesícu (viz výše) c) odsouzení pred pp za podmínek: prednostne ti, u kterých je reálný predpoklad kladného posouzení soudem (I - 2 mesíce pred podáním PP) VÝLET NA KRÁLOVKU Dobrý den, dovolte mi, abych se predstavil, jmenuji se Jindrich Bouška a jsem na Výstupním oddelení. V rámci našeho oddílu jsem byl vybrán spolu s M. Hamplem, J. Merhautem a R. Lolem na výlet na Královku. Vycházka probehla od 8.30 do 1400 hodin. Byl krásný slunecný den, okolní prírodu, predcvším lesy jsem si vychutnával na maximum. Cesta byla pomerne nárocná, terén byl stoupající, ale naštestí jsme meli dost sil, abychom ve zdraví dorazili do cíle. Jedinou prestávku jsme meli na "Krížové ceste", která je zhruba v polovine cesty. Na míste byly lavicky, studánka s pramenitou vodou. Dokonce tam také byla malá kaplicka s vyobrazením Panny Marie. V okolí byly rovnež kamenné sloupy s vytesanými výjevy Krížové cesty, v poradí, jak to májít za scbou. Výjevy znázornovaly cestu Ježíše Krista pred jeho ukrižováním. Po prestávce jsme pokracovali ve výletu. Rovinatíl cesta se chvílemi strídala se stoupáním. Na ceste jsme potkávali turisty, cyklisty a skupinky mladých i starších lidí, casto vcetne jejich pejsku. V cíli, jsme po výstupu dorazili na Královku, kde jsme se obcerstvili a chvíli posedeli. V okolí posezení na Královce chovali Skotského skota, což je velmi zvláštní zvíre. Poté jsme šli na místní rozhlednu s krásným výhledem. Byl videt celý Jablonec nad Nisou i Liberec, opravdu nádherný výhled. Poté jsme svižnejším tempem šli zpet, nebot náš cas rychle docházel. Vedomí, že se musíme vrátit zpet do veznice bylo mírnc deprimující, nebot venku je opravdu krásne. Ovšem povzbuzující fakt je, že všichni už letos opustíme brány veznicc a bude jen na nás, jestli se sem opet nekdy vrátíme, nebo zacneme nový živol Mé pocity z vycházky jsou kladné, naprosto jsem se odreagoval, uklidnil se a nabral pro zbytek trestu sílu. Co se týce ostatních, byli úžasní, panovala mezi námi uvolnená a optimistická nálada. Chtel bych touto cestou podekovat pí. Bc. Ramischové a p. Mgr. Jirušovi, že nám umožnili tak hezké odreagování a ochutnávku budoucího života. Mejte se pekne, at vám to všem utíká, jednou se to bude týkat i vás. S pozdravem Bouška Jindrich (uklízec AB) Také je vhodné, abyste všichni vedeli, kdo vám Arest pripravuje, a proto se tímto blokem predstavíme: Redakcní rada: Soukup Lukáš, Dunka Miroslav, Živkov Martin, Kut Jirí. Pedagogický Textové recenze: dohled: speciální pedagog Ing. Jozef Micko Mgr. Miroslav Kotlár Úprava pro tisk a tisk: vychovatel Daniel Gregor Mejte se pekne. At to všem utíká co nejrychleji a brzy se opet prostrednictvím Arestu sejdeme. SOUTEŽ Vyhlašujeme soutež - "Nejhezcí obálka". Kdo má cas aje souteživý muže se zapojit! Motiv pro první soutež je "Deti". Takže, kdo umí kreslit, muže se pustit do hry o 0,5 kg kávy. Své práce zanechte u knihovníka s tím, že na papíru v obálce nechte své iniciály a oddíl. Jak jsme již uvedli, první místo vyhraje 0,5 kg kávy, 2-3 místo hraje 070 g kávy. Vítez bude ise svou prací zverejnen v príštím císle. V PRÍŠTÍM CíSLE f V príštím císle budeme pokracovat s informacemi pro nás odsouzené. Neco o dalších oddeleních v naší veznici. Také se podíváme do Polska, jak dopadla výstava, která tam probehla. A spoustu dalších vecí...

Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh

Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh Záznam ze semináře Seminář pořádaný Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR dne 13. března 2012 v Zaháňském salónku

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři,

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, ŠANCE NEVRÁTIT SE Václav Havel kdysi řekl. Vyjít z vězení je možná ještě těžší než do něj nastoupit Projekt ŠANCE vymyslela skupina lidí, která si vzala za cíl pomoci vám s návratem do

Více

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR 1/2013 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Amnestie Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem Psychologické pracoviště VS ČR Desetiletí oddělení pro matky s dětmi Dohnalem str.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů 7 zaměstnaných příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů Obsah Úvodní slovo 54 Kontext 6 57 O projektu Aktivizace Tréninkové zaměstnávání Podporované

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 1 Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 2

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Žďár má rozpočet na příští rok

Žďár má rozpočet na příští rok KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY tel.: 739 045 634 www.rasyguard-facility.cz Po ádek d lá p átele z09-rasygz Vadí jim nepořádek Nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad se nelíbí starostovi Žďáru nad Sázavou

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem FÓRUM PROSINEC 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Airbnb na českém trhu Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem Pivovary

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více