~ R. YEZNICE RÝNOVlCE AREST ,.,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ R. YEZNICE RÝNOVlCE AREST ,.,."

Transkript

1 -- C as o p s v zn - c ~ ~ R yn,.,. ov - c ~ YEZNICE RÝNOVlCE AREST

2 ÚVOD KAM PO VÝKONU TRESTU 80% odsouzených nemá vyrešenou otázku, co bude delat po výkonu trestu. Venujme proto trochu prostor pro organizace, které se venují propušteným z výkonu trestu. Zdravíme ctenáre našeho obcasníku, který bude vycházet u nás ve Veznici Rýnovice. Úvodem bychom chteli všechny odsouzené oslovit, abychom spolecne, k~žd~ svývmumem, Je duležité mít kam jít, ale také najít si nejaké uplatnení. Celá rada organizací se venuje ruzným aktivitám, které umí pomoci zaclenit se také propušteným na svobodu. Tyto organizace je dobré kontaktovat již behem výkonu trestu. Jednou z takových organizací, které v tomto císle dáváme prostor k predstavení se je spolecnost CVT Consulting, S.LO., která realizuje projekt Nový zacátek. Tento projekt je zameren na usnadnení zarazení odsouzených do aktivního života, kterým pomáhá predcházet financní tísni. prispeli k dalším císlum našeho casopisu: Vím~, že m.~tev~vý~h sta:ostl VIC nezv,dost, ale preci jen je spousta volného casu a nápadu, ktere se daji nejakym zpus?,be~ vyuzlt. Nebudeme to více rozebírat, ale budeme rádi za každého, který se toho neboji aje o~hoten se ~~ tom s námi podílet. Toto císlo je první a tedy nemáme vubec žádné zkušenosti, proto pn- Aktivity projektu Nový zacátek jsou: padná vaše kritika je na míste. Vše, co nekoho z vás nap~d~e, ~apište ~a ku: pa~íru a zanechte nám to u knihovníka, kde si to vyzvedneme. Nezbyva nez se pustit do ctelll. I. oslovení úcastníku, 2. motivacní a skupinové aktivity, 3. základní pocítacové dovednosti, OBSAH 4. specifické rekvalifikacní dovednosti, 5. pomoc poradce pri vyhledávání konkrétních pracovních príležitostí, 6. práce na zkoušku, dotovaná pracovní místa. Uvnitr tohoto vydání: 2 Úvod, obsah Projekt se zameruje na vzdelávání nictví, ekonomie a administrativy. listy. Prevážná cást kurzu probíhá Královéhradeckém a Olomouckém 3 Kam po výkonu trestu DP WORK-agenturní Zájemci se mohou obrátit na libereckou pobocku Probacní a mediacní služby, nebo oslovit pracovníky Vazební veznice v Liberci ci prímo na kontakt: SVT Consulting, S.LO., Sokolské nám. 308, Liberec 2. spolecnost Kaple, ano cí ne, Kaple v Rýnovicích Jak obdarovat blízké Jaké to je sedet x let za nevinu Historie veznice Turnaj ve stolním tenise Výstupní oddelení Veznice Rýnovice Výlet na Královku ve výpocetní technice, výuku cizích jazyku, soft-skills (mekké dovednosti), úcetkurzy jsou vedeny odbornými lektory, a to v úrovních od zacátecníku po speciav Liberci. Kurzy jsou také realizovány na pobockách v Ústeckém, Plzenském, kraji. 4-5 V príštím císle zverejllíme další orgallizaci vellujíci se odsouzellým. 6-7 ROZHOVOR Kdo jste? Jsme agenturní spolecnost, která zajištuje práci. Mohou si u vás zamestnanci kurzy? Jak dlouho už pusobíte u nás na trbu? Bude to už víc než 10 let. Kolík máte zamestnancu? Ano, nabízíme vzdelávací kurzy napr. kurz na vysokozdvižný vozík, svárecský kurz, kurz na motorovou pilu aj agenturních zamestnancu. 60 kmenových zamestnancu. Dekuji, nashledanou. dodelat nejaké NasWedanou. V jakém odvetví s lídmi pracujete? Automobilový prumysl. Redakcní rada, Soutež, V príštím císle 13 Kde sídlíte? Sidlo máme v Praze, ale máme pobocky skoro v každém kraji, napr. Bakov nad Jizerou, Vysoké mýto a Písek, atd. Jak dlouho pracujete s odsouzenými? Je to asi 5 let. Projekt je dotován EU. Arest 01/2015 1,.~.., ~...:'... - "- A_r_e_s_t_0_1/_2_0_1_:

3 DP WORK-PERSONÁLNÍ REFERENCE VZDELÁVACÍ SPOLECNOST Deve/opmcnt & pcrsona/ity Spolecnost OP WORK je soucástí skupiny OP WORK GLOBAL, jejímž cílem je vybudovat silnou mezinárodní organizaci v oblasti agenturního zamestnávání, personálních služeb, vzdelávání a specializující se predevším strední a východní na trhy Evropy. Spolecnost OP WORK se radí do TOP 10 a patrí mezi stabilní a vysoce hodnocené agentury na trhu práce v Ceské republi- Spolecnost OP WORK poskytuje služby jak mezinárodním spolecnostem, tak i ceským výrobcum, kterí zaujímají v Ceské republice prední místa ve svém oboru. OP WORK pusobí nejenom v automobilovém prumyslu, ale i v mnoha dalších odvetvích, jako napr. strojírenství, správa majetku, drevozpracující prumysl. Pracovní pozice Pomocný delník; Montážní delník-operátor linky; Obsluha drevoo~rábecí: ho stroje; Delník v lakovne; Delník ve slévárne; Delník v hsovne; Llsar plastu; Autolakýrník, lakýrník; Slévac; Lisar; Soustružník kovu; Brusic k~vu; Frézar; Svárecský delník s DR1; Svárec C02 (MIGIMAG),. TIG; Zamecník; Obsluha poloautomatických stroju; Obsluha, programator CNC stroju; Serizovac, údržbár; Elektromechanik; Bezpecnostní techmk; Kontrolor kvality; Skladník, manipulant; Ridic vysokozdvižného vozíku; Jerábník; Vazac' Lešenár' Pracovníci úklidu; Hlídac a ostraha parkovište; PracovnícI recep;e; Asist~ntské pozice; Nižší projektový v administrative; Personalistice a úcetnictví management; Reference: ŠKODA AUTO a.s., lveco Czech Republic, a.s., Faurecia Components Písek,, TRW-Carr s.r.o. - divize Seat Belts, Mahle Behr Czech s.r.o., Jaroslav Cankar a syn ATMOS, DEMOAUTOPLAST, S.r.o. BOLAS CR S.r.o. YKOVE TESTOVANI A SCREEN Pracovníci Jazyková gramotnost patrí v soucasném globalizovaném svete k základním dovednostem v rámci klícových kompetencí jedince, a to jak v profesním, tak v osobním živote. Spolecnost OP WORK má ve svém portfoliu personálních služeb též nabídku komplexního otestování znalostí cizích jazyku. Obsahem této služby je (písemné a ústní), klasifikacní vyhodnocení dle SERP (Spolecný evropský referencní rámec pro jazyky) a záverecné posouzení výsledku testování a prípadné doporucení pro další rozvoj. ce. Overované jazyky: Je to základní pozice, která se v závodech automobilového prumyslu vyskytuje. Zamestnanec na této pozici obsluhuje serízené výrobní linky' a prímo se tak podílí na výrobe finálních produktu. PozIce se vyskytuji u samotných výrobcu automobilu, ale také u jejich dodavatelu, tudíž Je uplatnení této rekvalifikace v rámci CR velmi široké. Rozdíl automobilového prumyslu oproti ostatním prumyslovým odvetvím spocívá ve z~acném množství vyrábených druhu výrobku v jednu chvíh, v rychlosti vyro- anglický jazyk nemecký jazyk francouzský, italský a španelský jazyk Forma testování: by a také v jejím objemu. Moderní výrobní závody vyrábejí presne. to, co si v danou chvíli prejí jejich zákazníci a na poptávku reagují velmi flexibilne, bez toho aniž by vyrábely na sklad. písemný test online (84 gramatických otázek v casovém limitu 45minut) ústní testování (cca min. na základe telefonického kontaktu) REKVALlFIKACNÍ KURZY PRO PRÁCI VAUTOMOBILOvtM l'romyslu Déll<a kurzu: Spolecnost OP WORK jako jediná v CR nabízí rekvalifikacní kurzy pro zájemce o práci v automobilovém prumyslu. Kurzy jsou urceny osobám, které v tomto odvetví nemají žádnou praxi ci mají praxi pouze minimální. Cílem kurzu je seznámit úcastníky s obecnými principy fungování moderních výrobních závodu a následne je pripravit na výkon konkrétních pracovních pozic. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy CR, tudíž je možné využít financování z prostredku úradu práce a pro úcastníky jsou tedy zcela zdarma. 68 X45 minut teorie = 8,5 dne 60 x 60 minut praxe = 7,5 dne 1 den zkouška Termín kurzu Kurzy jsou vypisovány prubežne celý rok. Aktuální termíny naleznete na webových stránkách nebo se je dozvíte dotazem na nekterý z kontaktu (bezplatná linka: nebo na adrese DP WORK S.r.o. Smetanova 987, Bakov nad Jizerou, Vstupní požadavky Víte, že prumerná hrubá mzda v automobílovém prumyslu v CR dosahuje více než Kc? dobrý zdravotní stav minimální vek 181et alespon ukoncené základní vzdelání Rádi Vám pomužeme: S výberem vhodného kurzu z naší nabídky na základe osobní konzultace. S vyplnením Se zajištením výhodného ubytování po dobu realizace kurzu. V rámci nekterých kurzuje dokonce poskytováno ubytování zdarma. žádosti o zvolenou rekvalifikaci pro Úrad práce.

4 KAPLE, ANO CI NE? KAPLE V RÝNOVICÍCH JEDNA Z "NEJ" Jak všichni víte, v objektu "Cáchovny", je za úzkými dvermi prostor, který se dosti vymyká bežnému vezenskému prostredí. Je to naše kaple. Dnes již naštestí nejsou vezenské kaple nicím neobvyklým. V CRjsou již jen dve veznice, které vezenskou kapli nemají, a to Nové sedlo a Ceské Budejovice. Jako hlavní kap lanka jsem ve svém funkcním období navštívíla všechny kaple a nekteré z nich také i slavnostne otevírala, mohu tedy srovnávat. Každá vezníce vychází z daných možností. Nekde jde jen o malou skromnou kaplicku zbudovanou prostou úpravou cely, jinde o umelecké dílo, jako napríklad v Teplicích. V nekterých veznicích se na realizaci kaple podíleli dokonce verící architekti z nekteré místní církve. Krásnou a honosnou kapli navrženou známým architektem Vávrou má treba veznice Svetlá nad Sázavou. A jak jsme na tom my-? Naše kaple je kdesi uprostred. Rekla bych, že slovo, které její atmosféru vyjadruje, je PRÍVETIV Á. Vše co v ní je, je práce veznu. Napr. na Mírove udelali nábytek i prostý obetní stul, zde máme kríž a svatostánek a zdejší vezen namaloval dokonce i tri pekné obrazy. Naše kaple je praktická, kolem stolu uprostred se dá pohodlne sedet a pracovat s Biblí. Na vedlejším stole je pár hrnku a rychlovamá konvice. Tolik k vybavení. Ale cím je vlastne kaple pro ty, kterí jí užívají? Kaple je místem, kde se lze dustojne zúcastnit stredecní ci nedelní bohoslužby, ale také místem, kde se ucí soustredit, ztišit se, naslouchat druhým a premýšlet o hodnotách života. A také, a to je velmi duležité, ucí se zde tvorit spolecenství, které cloveka podepre, poteší, modl itebne se za neho postaví. Cas od casu slýchám od tech, kterí kapli nenavštívili námitku: "já verím, ale do kaple nejdu, oni tam chodí úcelove. A víte 'vubec, kdo vám tam Myslím, že mámejednu z nejlépe vybavených vezenských kaplí. Príjemní duchovní, kterí za námi docházi a venují nám odsouzeným svuj cas, se nedá srovnat s žádnou jinou veznicí. Samozrejme, že nelze srovnávat naše duchovní spolecenstvi se spolecenstvím za branami. Já osobne navštevuji spolecenství,jelikož na žádném jiném míste nemohu nacerpat a udržet své duchovní zdraví. Všichni víme, že nejdejen zvedat "železo", ale musíme se také starat o svou duší, která je naší duležitou soucástí. Naši rýnovíckou kapli muže navštívit opravdu každý. Zaradít se do zdejšího duchovního spolecenství není žádný problém. Neco málo o vzniku naší kaple, která je pod vedením paní Mgr. Jakubalové již hodne let. Puvodne se zájemci o duchovní cinnost scházeli na "cáchovne", kde byly jen holé stoly a staré drevené židle. Takto to probíhalo nekolik let než se našel samostatný prostor vedle cáchovny. Malá místnost vedle skladu, která po odstranení prícky sloužíla jako kaple. 'V takto upravené místnosti ~robihal.y~aše mše, ovšem bylo tam místo sotva pro 9 lidí. Nakonec se veríci vezni dockali. Z rozhodnuti tehdejšího redítele rynovlckevezolcepana Baudyše se zacala budovat dnešní dustojná kaple s vlastní zpovednicí. Nábytek a svatostánek vyrobili vezni z Mírova. Nekolik obrazu pak zdobi zdi kaple. i Pokud máte zájem, neváhejte a prijdte se podívat, jak to vypadá v rýnovickém duchovním spolecenství. chodí..." "Úcelove" - no ano, za úcelem neco se sebou udelat, nejak zmenit svuj život, uchopit ho za lepší konec, nezustat do konce žívota stálým hostem v ceských veznicích. Taková zmena je proces, který je treba nastartovat a trvá vlastne celý život. A kdo tam chodí? Už pánu Ježíši vycítali Farizeové, že jí s celníky a hríšníky a jedna z Jeho odpovedí byla: " Vetsí radost bude v nebi zjednoho obráceného hrísníka, než z devadesáti devíti spravedlivých. " V naší kapli máme duchovní aktivity - v pondelí zamyšlení nad Biblí, ve stredu je katolická mše svatá, v pátek modlitební spolecenství a v nedeli starokatolická bohoslužba. Duchovní aktivity jsou dobrovolné, ale je nutné být na seznamu, který doplnuje a aktualizuje kaplanka veznice. Zájemci mohou požádat o zprostredkování zápisu nebo rozhovoru s kaplankou svého vychovatele. Pokud se nekdo bez omluvy 3x nedostaví na duchovní aktivitu, muže být bez upozornení ze seznamu vyškrtnut. JAK OBDAROVAT SVÉ BLÍZKÉ? -KEJ- Vetšina z nás reší také problémv dobe kdy Tento program MVS se jmenuje Andelnaši blízcí mají narozeniny nebo nejaké ský strom. Je to jeden z rady programu výrocí a svátky. I presto, že jsme se dostali do vezení za své chyby, tak i presto není MVS. Z vlastní zkušenosti mužu nct, že zarídili skvelé vánoce spouste rodin. tato záležitost prijemná, jelikož spousta Nezbývá než vyzdvihnout práci kterou z nás má doma deti které nemohou za naše chyby. Tak proc by meli prijít treba o vánoce nebo narozeníny.abychse dostal k jádru veci, existuje skvelá organizace, která již 40 let pusobí asi ve 140 zemích tato organizace odvádí. Zda máte tento problémjako vetšína z nás, využijtejejich služeb.nepotrebujetek tomu nic víc krome vyplnení dotazníku, který je v dobe vánoc k dostání u paní Mgr. Jakusveta V naši zemi není sice tak dlouho, ale balové. Potom už jen zkusit, jak kvalitní je za ní kus dobré práce. Reditelkou PFI práci odvádejí. Verím tomu, že budete (MVS)je v CR paní Gabriela Kabátováa ta maximálnespokojení. se svými spolupracovníky práve pomáhá i lidem ve výkonu trestu krome jiného tím, aby naši nejbližší nesltádali a vedeli, že na ne myslíme. Jde predevším o deti, protože kontakt s nimí je dost duležitý, aby nedoc11ázelok ješte vetšímu odcizení, k jakému došlo už tím, že jsme zde.

5 A8ELl. POMÚCKA: AVERY. CYM, I KLASTERA PREDST VENIA- INARI,ISAC ANALOGIE DOBROPIS D~IV. IPROTREDEK PROTI HMYZU SPZ OSTRAVY MEDVt:O Z KNIHY OŽUNGlÍ CHEM.ZN. HLlNlKU... mel9u pomalu, ale jiste. Ceské prísloví PODN8' (ZAST.) Žl..UTo- HNt:DÉ BARVIVO I OBINADLO NA RUKU RUSKA REKA plsmeno ~ECKE ABECEDY sraskovo JMÉNO KYJ RADOVÁ CíSLOVKA ÚTES ZOE OANSKY DRAMATIK PLETENEC VLASU - FRANC. REKA HROT ABlTURIENT SONDY IZOBAR [Ii 1EŽKÁ výsypna NÁDOBA 1. DIL TAJENKY AliANCE ZAK1.ADNl CISLOVKA OBLOHA HRBET NEVIDOMÁ CHODIDLA r- ~NERATOR --..._~.. -._---'t -- DOMÁCKY ZATíMCO - KllIÁN OBYDli ESKYMÁKU r--- OtTSKY POZDRAV NÁDOBA ZALÉvÁNi NA KRiž. KONt: A OSliCE ukázka. CHEM.ZN. YTERBIA OPICE INIC. MONTANDA VELMI UCTIVAT FINSKÉ JEZERO I VAK- r- [Ii ZA8IJAK P!.ANEK ROZTAVENÁ SOPEcNÁ HMOTA ZORHO VADLO -CITOSl. LUPNUTI 2.o1L VSTUP TAJENKY KOOKAJM. OSTROVU POHYBOVAT CHARAKTER SEOOZAOU SPZRIETI (ITÁLIE) AMERICKY CHEMIK STEJNOPIS FILOZOF FRAN ARABSKY PROZAIK

6 JAKÉ TO JE SEDET ZA NEVINU? Vánoce strávené 39krát za mrížemi Neprestal verit, že pravda vyjde najevo II Jméno: R. Jackson Jméno: J. Haley Narozen: 1957 Narozen: 1947 Neprávem si odsedí: 39 let, 3 mesíce, 8 dní Neprávem si odsedí: 39 let, 10 mesícu, 15 dní Je sychravý pátek 21. listopadu 2014 otvírají se dvere Justicního paláce v Clevelandu a R. Jackson vykrocí do svobodného sveta. Stane se tak po více než 39 letech. Krátce se obejme s B. J-1owem, svým právníkem, a pak vzhlédne k nebi.,,konecne, konecne," zašeptá "Pane Jacksone, pane Jacksone," vrhá se k nemu skupina nedockavých novináru.,"pánové," zdvihne Rycky ruce knebi, "anglictina nemá taková slova, abych mohl vyjádrit, jak se ted' cítím, " dodává Rycky, který musel za mrížemi strávit necelých 40 let, než vyšla pravda najevo. "Strašne jsem toužil mít deti, rodinu a pravidelný každodenní život. Bohužel jsem nikdy nedostal šanci. " Postežuje si 1. Haley, když po více než 39 letech opouští vezení. Ted podává žalobu proti mestu Boston, v níž uvádí, že policie zámerne zatajila duležité dukazy v jeho procesu. Haleyho obvinili, že II. cervence 1971 smrtelne pobodal Davida Myerse v jeho byte v Dorchesteru, kde bydlel se svou prítelkyní Gloriou a bývalou manželkou 1.Haleyho, Brendou. Obe ženy svedcily proti Halymu u soudu. Údajne ho videly pred vraždou, jak se potuluje v okolí, a Gloria dokonce udala; že ho videla, jak Davida zabil. HISTORIE VEZNlCE Rýnovice je úzce spjata s rozvojem automobilového prumyslu na Jablonecku. Tehdejší Národní podnik Liaz, jehož hlavní závod O I byl vystaven v jablonecké cásti Rýnovice, mel nedostatek pracovních sil a dobré zkušenosti se zamestnáváním veznu. Již od poloviny 60. let pracovali nejen v hlavním závodu, ale i v dalších 9 pobockách odsouzení z Veznice Liberec a Minkovice. Zájem o pracovní síly stoupal a bylo treba vytvorit ubytovny pro zamestnance z rad odsouzených. Od roku 1965 zacal Vojenský projektový ústav Praha pracovat na projektové dokumentaci k výstavbe ubytoven Mi- FALEŠNÉ SVEDECTVÍ R. Jackson je ve svých 18 letech obvinen, že spolu se svým kamarádem W. Bridgemanem prepadli podnikatele H. Hrankse. Meli ho polít kyselinou a Rycky jej údajne dvakrát strelil. Ješte než utece s aktovkou, vystrelí na manželku majitele prodejny, A. Robinsonovou. Jediným dukazem jejich údajného zlocinu je svedectví tehdy 12 letého E. Vemona, který vypoví, že vše videl na vlastní oci. Rycky a W. Bridgeman vyfasujou trest smrti, který jim je pozdeji zmenen na doživotí. Až v roce 2013 Vernon prizná, že nikoho nevidel, ale policie a vyšetrovatelé ho hrozbami donutili falešne svedcit. V listopadu 2014 pak u soudu popíše, jak jej policisté bili a týrali, ajak mu vyhrožovali. Není divu, že dvanáctiletý kluk podlehne takovému tlaku. OD SMRTI KE SVOBODE Po dvoudenním jednání, kdy E. Vemon bere zpet své lživé svedectví, vyhlásí prokurátor, že stát Ohio odstupuje od obžaloby, soudce pokyne smerem k Jacksonovi:,.Jste volný, váš trest se ruší." Rycky pak pozdeji prizná, že lepší vetu v živote neslyšel. Pak pred novinári zavzpomíná, jak pred necelými 40 lety uslyšel verdikt o trestu smrti a lidé se v soudní síni zacali radovat a tleskat. "Radovali se ze smrti nevinného cloveka, bylo to šílené," otrese se svobodný Rycky. Za léta strávená v kriminále jej musí stát Ohio odškodnit, cástka zatím nebyla zverejnena. Asi to nebude málo ale za 40. let života? (prepis) M. Dunka nislcrstva vnitra v areálu Národního podniku Liaz. Projektový zámer byl pripravován ve spolupráci s krajským investorským listavem a samozrejme se správou Sboru nápravne výchovného ústavu. V cervnu roku 1967 byl proveden geologický pruzkum pracovali v Liazu a v prostoru národního ttativní cást veznice nove vystavené administrativní budovy probehl zacátkem 80. let. V prubehu existence ústavu do neho byli vždy zarazováni odsouzení muži ze II. NVS. V roce 1989 bylo premísteno do veznice asi 150 odsouzených Ul. NVS z ústavu Valdice. V Rýnovicích byl pro ne pripraven experimentální výkon trestu bez celového zpusobu ubytování, který byl v tehdejší dobe pro 111.NVS typický. V roce 1990 byl experiment ukoncen a odsouzení vráceni zpet do Valdic. V roce 1991 bylo zrízeno oddelení (tzv. volné vazby), které bylo obsazováno vybranými obvinenými z veznice v Liberci. Oddelení výkonu vazby ukoncilo svou cinnost k VERIL, ŽE PRAVDA VYJDE NAJEVO V roce 2005 se 1. Haley dozví od spoluvezne, že na základe zákona státu Massachusetts si muže požádat o nahlédnuti do materiálu, které vedly k jeho odsouzení. V roce 2006 tedy požádá Haley o prístup do oficiálních protokolu, jak policejních, tak z kanceláre okresního státního zástupce. Je doslova šokován, když zjistí, že obe ženy vypovedely, že ho víc než mesíc nevidely. Okamžite požádá o revizi svého prípadu a žádá o obnovu rízení. V lednu 2008 ho propustí na kauci a o pet mesícu pozdeji Vrchní soud jeho obvinení zruší. "Vždycky jsem ríkal, že budu osvobozen. Stále jsem veril, že pravda vyjde najevo, ale doufal jsem, že to bude drív, " sdelí novinárum. "Ted už toho moc nestihnu, už jsem starý, " dodává se smutkem v Wase. V minulosti zde existovala také nekterá specializovaná oddelení. Jednalo se o oddelení protialkoholní, protidrogové a dále školské a vzdelávací stredisko, které zde pracuje dodnes. Ve veznici bylo umísteno cca 900 veznených. Z vyprávení pametníku však pocet odsouzených prekrocil i magický pocet ANI SE MU NEOMLUVILI Jan Šafránek byl odsouzen za cin, který nespáchal, a rok života strávil za mrížemi. Dlouho potom žil s povestí devianta. V roce 1992 ho policie zatkla za údajné znásilnení 171eté dívky. Šafránek se sice k cinu priznal, ale jak pozdeji uvedl, udelal to na nátlak vyšetrovatelu, kterí ho bili. I když biologická expertíza jeho vinu popírala, soud ho stejne poslal za mríže. Nakonec se policistum podarilo chytit správného pachatele. V roce 2012 žádal Šafránek odškodné 35 milionu korun. Obvodní soud pro Prahu 2 mu uznal korun za neoprávnené veznení. O dalším odškodném se zatím nerozhodlo. a zapocala výstavba ubytovny tzv." "MINI". Jednalo se o budovu pro cca 50 odsouzených, kterí tvorili tak celou jednu pracovní smenu. Lékarská péce, strava a nákupy byly zajištovány podniku. Behem 70. let byly postupne vystaveny budovy A, B, C, ošetrovna a OVKT. Adminisbyla v budove A., kde se nacházela i ubytovna pro zamestnance, sklady a strážnice. Presun do

7 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE V sobotu se v hale Elitex v 9:00-12:30 hodin uskutecnilo FINÁLE ve stolním tenise. Z predchozích skupin se tam dostaly tyto oddíly a hráci: A/S - Neuman, Lehoczki, Heverle A/6 - Kamrla, Polanecký, Conka B/3 - Danihel, Nezavdal, Malý B/4 - Fecko, Kovács CO SE KDE DEJE VÝSTUPNÍ ODDELENÍ V kvetnu zacíná nová sezóna CELOVEZENSKÝCH FOTBALOVÝCH TURNAJu A CELOVEZENSKÝCH NOHEJBALOVÝCH TURNAJu. Turnaje se budou konat na velkém vycházkovém dvore. Za nepríznivého pocasí se nohej bal bude hrát v prostorách posilovny, fotbal se posune o další týden. ní príznivých podmínek pro samostatný zpusob života, a to zpravidla šest mesícu pred ocekávaným skoncením výkonu trestu. Odsouzení se na prechod do cívilního prostredí pripravují pod vedením týmu zamestnancu veznice ve složení - sociální pracovnice, speciální pedagog, psycholog a vychovatel. Tito zamestnanci podle individuálních potreb a problému odsouzených mimo jiné zajištují dle možností základní sociální zázemi po propuštení z výkonu trestu (ubytování, kontakt s kurátorem, kontakt s rodinou, zajištení dokladu atd.), prípadne i základní vystrojení civilním odcvem ve spolupráci s ruznými charitativními i církevními organizacemi. Vybavení oddelení se blíží standardu civilních ubytoven - válendy, skríne, nocní stolky. Soucástí oddelení je také kuchynka se základním príslušenstvím, kdc si odsouzení osvojují základní dovednosti v príprave jednoduchých jídel a stolování. Ve výbave odd. je pracka se slišickou, v rámci samoobslužných cinností si ods. sami perou a žehlí a starají se o oblecení. Již toto vybavení samo Turnaj je rozdelený na 3 týdny. 1. SKUPINA "A" 2. SKUPINA "B" 3. FINÁLE Illll)Ovídá,co je hlavním úcelem výstupního odd. Je to snaha v co nejvetší možné míre narušit návyk na zpusob života Z každé skupiny postoupí vždy dva týmy, které si následne premerí svoje síly a techniky hry s ostatními týmy. Hraje se každou sobotu v týdnu. Zacátek turnaje zacíná v 9:00 hod. Konec tunjaje je cca v 12:30 hod. Prihlásit se mužou osoby s I. a Pred vlastním ukoncením výkonu trestu jsou dle stanovených zásad odsouzení umístováni do Výstupního oddelení, které bylo v naší veznici otevreno v listopadu roku 1996, pro odsouzené v oddelení s ostrahou. Do tohoto oddelení se umístují odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu delší než tri roky a odsouzení, jimž je treba pomáhat pri vytváre- n. diferencní ve vczcní a prenést zodpovednost a praktickou starost o sebe prímo na odsouzeného, vcetne dusledku ze selhání. Práv' luková situace se blíží situacím obvyklým v obcanském živote, se kterými se ods. propuštený z vezení bude muset vyporádal. S odsouzenými je provádena poradenská cinnost zamerená na život po propuštení z výkonu trestu. Tato clllnostje realizována metodou kolektivního pusobení i formou individuální prípravy aje zamerená na sociálne právni oblast a prohlubování vztahu k rodine. S vybranými odsouzenými, za úcelem seznámení se podmínkami v civilnll1l prostredí, je realizováno prerušení výkonu trestu v doprovodu zamestnance oddelení. V rámci tohoto prerušení II 'stu se odsouzený dopredu seznamuje s aktuálními podmínkami života na svobode, což se využívá zejména u dlouhodobe vcznených. Provoz výstupního oddelení urcuje jeho opodstatnení v celkovém pohledu na resocializaci odsouz,cn'ho, a to zejména u tech jedincu, kde je predpoklad problému souvisejících s ukoncením trestu odnetí svobody li prechodem do civilního života. V lednu 2006 bylo zrízeno Výstupní oddelení pro odsouzené v oddelení s dozorem. slwpinou. VllIslnl nápln cinnosti je obdobná jako ve Výstupním oddelení s ostrahou P Skóre B/4 B/ A/ OI'adí A/S Za prípravu finálového turnaje dekujeme zejména temto prípravárum: Berky Bil, LisoD Bil, Štyndl Bil, Mityska B/3, Azemi B/3, Smekal Dekujeme vychovatelum a vedení, kterí nám umožnují tyto turnaje celorocne porádat. A/S Gratulujeme vítezi tohoto turnaje!!! ~~ A_r_e_s_t_O_1_/2_0_1_5 a

8 PODMÍNKY PRO ZARAZENÍ NA VÝSTUPNÍ ODDELENÍ REDAKCNÍ RADA a) trest 3 roky a více, s koncem trestu do 6 mesícu s pretrvávajícími nedorešenými problémy spojenými s propuštením, b) nefunkcní sociální zázemí rovnež s koncem trestu do 6 mesícu (viz výše) c) odsouzení pred pp za podmínek: prednostne ti, u kterých je reálný predpoklad kladného posouzení soudem (I - 2 mesíce pred podáním PP) VÝLET NA KRÁLOVKU Dobrý den, dovolte mi, abych se predstavil, jmenuji se Jindrich Bouška a jsem na Výstupním oddelení. V rámci našeho oddílu jsem byl vybrán spolu s M. Hamplem, J. Merhautem a R. Lolem na výlet na Královku. Vycházka probehla od 8.30 do 1400 hodin. Byl krásný slunecný den, okolní prírodu, predcvším lesy jsem si vychutnával na maximum. Cesta byla pomerne nárocná, terén byl stoupající, ale naštestí jsme meli dost sil, abychom ve zdraví dorazili do cíle. Jedinou prestávku jsme meli na "Krížové ceste", která je zhruba v polovine cesty. Na míste byly lavicky, studánka s pramenitou vodou. Dokonce tam také byla malá kaplicka s vyobrazením Panny Marie. V okolí byly rovnež kamenné sloupy s vytesanými výjevy Krížové cesty, v poradí, jak to májít za scbou. Výjevy znázornovaly cestu Ježíše Krista pred jeho ukrižováním. Po prestávce jsme pokracovali ve výletu. Rovinatíl cesta se chvílemi strídala se stoupáním. Na ceste jsme potkávali turisty, cyklisty a skupinky mladých i starších lidí, casto vcetne jejich pejsku. V cíli, jsme po výstupu dorazili na Královku, kde jsme se obcerstvili a chvíli posedeli. V okolí posezení na Královce chovali Skotského skota, což je velmi zvláštní zvíre. Poté jsme šli na místní rozhlednu s krásným výhledem. Byl videt celý Jablonec nad Nisou i Liberec, opravdu nádherný výhled. Poté jsme svižnejším tempem šli zpet, nebot náš cas rychle docházel. Vedomí, že se musíme vrátit zpet do veznice bylo mírnc deprimující, nebot venku je opravdu krásne. Ovšem povzbuzující fakt je, že všichni už letos opustíme brány veznicc a bude jen na nás, jestli se sem opet nekdy vrátíme, nebo zacneme nový živol Mé pocity z vycházky jsou kladné, naprosto jsem se odreagoval, uklidnil se a nabral pro zbytek trestu sílu. Co se týce ostatních, byli úžasní, panovala mezi námi uvolnená a optimistická nálada. Chtel bych touto cestou podekovat pí. Bc. Ramischové a p. Mgr. Jirušovi, že nám umožnili tak hezké odreagování a ochutnávku budoucího života. Mejte se pekne, at vám to všem utíká, jednou se to bude týkat i vás. S pozdravem Bouška Jindrich (uklízec AB) Také je vhodné, abyste všichni vedeli, kdo vám Arest pripravuje, a proto se tímto blokem predstavíme: Redakcní rada: Soukup Lukáš, Dunka Miroslav, Živkov Martin, Kut Jirí. Pedagogický Textové recenze: dohled: speciální pedagog Ing. Jozef Micko Mgr. Miroslav Kotlár Úprava pro tisk a tisk: vychovatel Daniel Gregor Mejte se pekne. At to všem utíká co nejrychleji a brzy se opet prostrednictvím Arestu sejdeme. SOUTEŽ Vyhlašujeme soutež - "Nejhezcí obálka". Kdo má cas aje souteživý muže se zapojit! Motiv pro první soutež je "Deti". Takže, kdo umí kreslit, muže se pustit do hry o 0,5 kg kávy. Své práce zanechte u knihovníka s tím, že na papíru v obálce nechte své iniciály a oddíl. Jak jsme již uvedli, první místo vyhraje 0,5 kg kávy, 2-3 místo hraje 070 g kávy. Vítez bude ise svou prací zverejnen v príštím císle. V PRÍŠTÍM CíSLE f V príštím císle budeme pokracovat s informacemi pro nás odsouzené. Neco o dalších oddeleních v naší veznici. Také se podíváme do Polska, jak dopadla výstava, která tam probehla. A spoustu dalších vecí...

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Eliška Vavrušová Systém léčebné péče o uživatele NL ve vazbě a VTOS Poradny drogové prevence Bezdrogové zóny (standardní

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ AU PAIR Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Holandsko, Španělsko, Itálie, Německo Rakousko, Finsko, Norsko Co je Au Pair kulturně-výměnný program pro mladé, svobodné

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Stránka 1 z 12 Prezentace společnosti RE WORK-EU, s.r.o. agentura práce, Dukelská 1293 Tel. / fax: +420 326 210 650, E-mail: info@reworkeu.cz, Internet: www.reworkeu.cz Obchodní rejstřík: Městský soud

Více

A co na to knihovníci

A co na to knihovníci A co na to knihovníci Výsledky jedné malé anketky Z laskavých odpovědí knihovnic a knihovníkůčr zpracovala Zlata Houšková pro sekci Knihovna obývák města Knihovny současnosti 09, Seč u Chudimi Otázky Je

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM CZ.1.04/3.3.05/75.00247 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: lounský

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Odsouzení a jejich vztahy s rodinou

Odsouzení a jejich vztahy s rodinou Odsouzení a jejich vztahy s rodinou Jakým způsobem se projeví nezájem rodiny u odsouzených ve výkonu trestu? A jaké jsou naopak kladné odezvy na styk s rodinou? To jsou otázky, které by přiblížily základ

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU CO UDĚLAT NEŽ ZAČNU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ 1. Přečtěte si pozorně

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Příbram. Vězeňská služba ČR, Věznice Příbram

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Příbram. Vězeňská služba ČR, Věznice Příbram Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Příbram Vězeňská služba ČR, Věznice Příbram CZ 15 EHP/ NORSKO oblast 32 Budování kapacit a spolupráce v rámci justice a nápravné služby včetně

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Nájemní podmínky Bungalow.Net Trading N.V.

Nájemní podmínky Bungalow.Net Trading N.V. Nájemní podmínky Bungalow.Net Trading N.V. Všeobecné podmínky Thuiswinkel Tyto Podmínky nizozemské organizace Thuiswinkel byly vypracovány na základe konzultací s asociací zákazníku v rámci Koordinacní

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00252 Termín: 1.3.2012 28.2.2014 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení lounský region Hlavní cíl

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

A. Obsah a cíl pokusného ověřování

A. Obsah a cíl pokusného ověřování Vyhlášení pokusného ověřování individuálního výchovného plánu V Praze dne 12. července 2011 Č.j.: 16359/2011-22 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje podle 171

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

LEONARDO DA VINCI PŘENOS INOVACÍ VZDĚLÁNÍ PRO ZAMĚSTNÁNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 2008-1-CZ1-LEO05-00777 Mgr. Lenka Prokopová Bc. Eva Kalvodová ACZ, vzdělávací centrum jsou jejich obsahem. PARTNEŘI PROJEKTU Česká

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více