~ R. YEZNICE RÝNOVlCE AREST ,.,.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ R. YEZNICE RÝNOVlCE AREST ,.,."

Transkript

1 -- C as o p s v zn - c ~ ~ R yn,.,. ov - c ~ YEZNICE RÝNOVlCE AREST

2 ÚVOD KAM PO VÝKONU TRESTU 80% odsouzených nemá vyrešenou otázku, co bude delat po výkonu trestu. Venujme proto trochu prostor pro organizace, které se venují propušteným z výkonu trestu. Zdravíme ctenáre našeho obcasníku, který bude vycházet u nás ve Veznici Rýnovice. Úvodem bychom chteli všechny odsouzené oslovit, abychom spolecne, k~žd~ svývmumem, Je duležité mít kam jít, ale také najít si nejaké uplatnení. Celá rada organizací se venuje ruzným aktivitám, které umí pomoci zaclenit se také propušteným na svobodu. Tyto organizace je dobré kontaktovat již behem výkonu trestu. Jednou z takových organizací, které v tomto císle dáváme prostor k predstavení se je spolecnost CVT Consulting, S.LO., která realizuje projekt Nový zacátek. Tento projekt je zameren na usnadnení zarazení odsouzených do aktivního života, kterým pomáhá predcházet financní tísni. prispeli k dalším císlum našeho casopisu: Vím~, že m.~tev~vý~h sta:ostl VIC nezv,dost, ale preci jen je spousta volného casu a nápadu, ktere se daji nejakym zpus?,be~ vyuzlt. Nebudeme to více rozebírat, ale budeme rádi za každého, který se toho neboji aje o~hoten se ~~ tom s námi podílet. Toto císlo je první a tedy nemáme vubec žádné zkušenosti, proto pn- Aktivity projektu Nový zacátek jsou: padná vaše kritika je na míste. Vše, co nekoho z vás nap~d~e, ~apište ~a ku: pa~íru a zanechte nám to u knihovníka, kde si to vyzvedneme. Nezbyva nez se pustit do ctelll. I. oslovení úcastníku, 2. motivacní a skupinové aktivity, 3. základní pocítacové dovednosti, OBSAH 4. specifické rekvalifikacní dovednosti, 5. pomoc poradce pri vyhledávání konkrétních pracovních príležitostí, 6. práce na zkoušku, dotovaná pracovní místa. Uvnitr tohoto vydání: 2 Úvod, obsah Projekt se zameruje na vzdelávání nictví, ekonomie a administrativy. listy. Prevážná cást kurzu probíhá Královéhradeckém a Olomouckém 3 Kam po výkonu trestu DP WORK-agenturní Zájemci se mohou obrátit na libereckou pobocku Probacní a mediacní služby, nebo oslovit pracovníky Vazební veznice v Liberci ci prímo na kontakt: SVT Consulting, S.LO., Sokolské nám. 308, Liberec 2. spolecnost Kaple, ano cí ne, Kaple v Rýnovicích Jak obdarovat blízké Jaké to je sedet x let za nevinu Historie veznice Turnaj ve stolním tenise Výstupní oddelení Veznice Rýnovice Výlet na Královku ve výpocetní technice, výuku cizích jazyku, soft-skills (mekké dovednosti), úcetkurzy jsou vedeny odbornými lektory, a to v úrovních od zacátecníku po speciav Liberci. Kurzy jsou také realizovány na pobockách v Ústeckém, Plzenském, kraji. 4-5 V príštím císle zverejllíme další orgallizaci vellujíci se odsouzellým. 6-7 ROZHOVOR Kdo jste? Jsme agenturní spolecnost, která zajištuje práci. Mohou si u vás zamestnanci kurzy? Jak dlouho už pusobíte u nás na trbu? Bude to už víc než 10 let. Kolík máte zamestnancu? Ano, nabízíme vzdelávací kurzy napr. kurz na vysokozdvižný vozík, svárecský kurz, kurz na motorovou pilu aj agenturních zamestnancu. 60 kmenových zamestnancu. Dekuji, nashledanou. dodelat nejaké NasWedanou. V jakém odvetví s lídmi pracujete? Automobilový prumysl. Redakcní rada, Soutež, V príštím císle 13 Kde sídlíte? Sidlo máme v Praze, ale máme pobocky skoro v každém kraji, napr. Bakov nad Jizerou, Vysoké mýto a Písek, atd. Jak dlouho pracujete s odsouzenými? Je to asi 5 let. Projekt je dotován EU. Arest 01/2015 1,.~.., ~...:'... - "- A_r_e_s_t_0_1/_2_0_1_:

3 DP WORK-PERSONÁLNÍ REFERENCE VZDELÁVACÍ SPOLECNOST Deve/opmcnt & pcrsona/ity Spolecnost OP WORK je soucástí skupiny OP WORK GLOBAL, jejímž cílem je vybudovat silnou mezinárodní organizaci v oblasti agenturního zamestnávání, personálních služeb, vzdelávání a specializující se predevším strední a východní na trhy Evropy. Spolecnost OP WORK se radí do TOP 10 a patrí mezi stabilní a vysoce hodnocené agentury na trhu práce v Ceské republi- Spolecnost OP WORK poskytuje služby jak mezinárodním spolecnostem, tak i ceským výrobcum, kterí zaujímají v Ceské republice prední místa ve svém oboru. OP WORK pusobí nejenom v automobilovém prumyslu, ale i v mnoha dalších odvetvích, jako napr. strojírenství, správa majetku, drevozpracující prumysl. Pracovní pozice Pomocný delník; Montážní delník-operátor linky; Obsluha drevoo~rábecí: ho stroje; Delník v lakovne; Delník ve slévárne; Delník v hsovne; Llsar plastu; Autolakýrník, lakýrník; Slévac; Lisar; Soustružník kovu; Brusic k~vu; Frézar; Svárecský delník s DR1; Svárec C02 (MIGIMAG),. TIG; Zamecník; Obsluha poloautomatických stroju; Obsluha, programator CNC stroju; Serizovac, údržbár; Elektromechanik; Bezpecnostní techmk; Kontrolor kvality; Skladník, manipulant; Ridic vysokozdvižného vozíku; Jerábník; Vazac' Lešenár' Pracovníci úklidu; Hlídac a ostraha parkovište; PracovnícI recep;e; Asist~ntské pozice; Nižší projektový v administrative; Personalistice a úcetnictví management; Reference: ŠKODA AUTO a.s., lveco Czech Republic, a.s., Faurecia Components Písek,, TRW-Carr s.r.o. - divize Seat Belts, Mahle Behr Czech s.r.o., Jaroslav Cankar a syn ATMOS, DEMOAUTOPLAST, S.r.o. BOLAS CR S.r.o. YKOVE TESTOVANI A SCREEN Pracovníci Jazyková gramotnost patrí v soucasném globalizovaném svete k základním dovednostem v rámci klícových kompetencí jedince, a to jak v profesním, tak v osobním živote. Spolecnost OP WORK má ve svém portfoliu personálních služeb též nabídku komplexního otestování znalostí cizích jazyku. Obsahem této služby je (písemné a ústní), klasifikacní vyhodnocení dle SERP (Spolecný evropský referencní rámec pro jazyky) a záverecné posouzení výsledku testování a prípadné doporucení pro další rozvoj. ce. Overované jazyky: Je to základní pozice, která se v závodech automobilového prumyslu vyskytuje. Zamestnanec na této pozici obsluhuje serízené výrobní linky' a prímo se tak podílí na výrobe finálních produktu. PozIce se vyskytuji u samotných výrobcu automobilu, ale také u jejich dodavatelu, tudíž Je uplatnení této rekvalifikace v rámci CR velmi široké. Rozdíl automobilového prumyslu oproti ostatním prumyslovým odvetvím spocívá ve z~acném množství vyrábených druhu výrobku v jednu chvíh, v rychlosti vyro- anglický jazyk nemecký jazyk francouzský, italský a španelský jazyk Forma testování: by a také v jejím objemu. Moderní výrobní závody vyrábejí presne. to, co si v danou chvíli prejí jejich zákazníci a na poptávku reagují velmi flexibilne, bez toho aniž by vyrábely na sklad. písemný test online (84 gramatických otázek v casovém limitu 45minut) ústní testování (cca min. na základe telefonického kontaktu) REKVALlFIKACNÍ KURZY PRO PRÁCI VAUTOMOBILOvtM l'romyslu Déll<a kurzu: Spolecnost OP WORK jako jediná v CR nabízí rekvalifikacní kurzy pro zájemce o práci v automobilovém prumyslu. Kurzy jsou urceny osobám, které v tomto odvetví nemají žádnou praxi ci mají praxi pouze minimální. Cílem kurzu je seznámit úcastníky s obecnými principy fungování moderních výrobních závodu a následne je pripravit na výkon konkrétních pracovních pozic. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy CR, tudíž je možné využít financování z prostredku úradu práce a pro úcastníky jsou tedy zcela zdarma. 68 X45 minut teorie = 8,5 dne 60 x 60 minut praxe = 7,5 dne 1 den zkouška Termín kurzu Kurzy jsou vypisovány prubežne celý rok. Aktuální termíny naleznete na webových stránkách nebo se je dozvíte dotazem na nekterý z kontaktu (bezplatná linka: nebo na adrese DP WORK S.r.o. Smetanova 987, Bakov nad Jizerou, Vstupní požadavky Víte, že prumerná hrubá mzda v automobílovém prumyslu v CR dosahuje více než Kc? dobrý zdravotní stav minimální vek 181et alespon ukoncené základní vzdelání Rádi Vám pomužeme: S výberem vhodného kurzu z naší nabídky na základe osobní konzultace. S vyplnením Se zajištením výhodného ubytování po dobu realizace kurzu. V rámci nekterých kurzuje dokonce poskytováno ubytování zdarma. žádosti o zvolenou rekvalifikaci pro Úrad práce.

4 KAPLE, ANO CI NE? KAPLE V RÝNOVICÍCH JEDNA Z "NEJ" Jak všichni víte, v objektu "Cáchovny", je za úzkými dvermi prostor, který se dosti vymyká bežnému vezenskému prostredí. Je to naše kaple. Dnes již naštestí nejsou vezenské kaple nicím neobvyklým. V CRjsou již jen dve veznice, které vezenskou kapli nemají, a to Nové sedlo a Ceské Budejovice. Jako hlavní kap lanka jsem ve svém funkcním období navštívíla všechny kaple a nekteré z nich také i slavnostne otevírala, mohu tedy srovnávat. Každá vezníce vychází z daných možností. Nekde jde jen o malou skromnou kaplicku zbudovanou prostou úpravou cely, jinde o umelecké dílo, jako napríklad v Teplicích. V nekterých veznicích se na realizaci kaple podíleli dokonce verící architekti z nekteré místní církve. Krásnou a honosnou kapli navrženou známým architektem Vávrou má treba veznice Svetlá nad Sázavou. A jak jsme na tom my-? Naše kaple je kdesi uprostred. Rekla bych, že slovo, které její atmosféru vyjadruje, je PRÍVETIV Á. Vše co v ní je, je práce veznu. Napr. na Mírove udelali nábytek i prostý obetní stul, zde máme kríž a svatostánek a zdejší vezen namaloval dokonce i tri pekné obrazy. Naše kaple je praktická, kolem stolu uprostred se dá pohodlne sedet a pracovat s Biblí. Na vedlejším stole je pár hrnku a rychlovamá konvice. Tolik k vybavení. Ale cím je vlastne kaple pro ty, kterí jí užívají? Kaple je místem, kde se lze dustojne zúcastnit stredecní ci nedelní bohoslužby, ale také místem, kde se ucí soustredit, ztišit se, naslouchat druhým a premýšlet o hodnotách života. A také, a to je velmi duležité, ucí se zde tvorit spolecenství, které cloveka podepre, poteší, modl itebne se za neho postaví. Cas od casu slýchám od tech, kterí kapli nenavštívili námitku: "já verím, ale do kaple nejdu, oni tam chodí úcelove. A víte 'vubec, kdo vám tam Myslím, že mámejednu z nejlépe vybavených vezenských kaplí. Príjemní duchovní, kterí za námi docházi a venují nám odsouzeným svuj cas, se nedá srovnat s žádnou jinou veznicí. Samozrejme, že nelze srovnávat naše duchovní spolecenstvi se spolecenstvím za branami. Já osobne navštevuji spolecenství,jelikož na žádném jiném míste nemohu nacerpat a udržet své duchovní zdraví. Všichni víme, že nejdejen zvedat "železo", ale musíme se také starat o svou duší, která je naší duležitou soucástí. Naši rýnovíckou kapli muže navštívit opravdu každý. Zaradít se do zdejšího duchovního spolecenství není žádný problém. Neco málo o vzniku naší kaple, která je pod vedením paní Mgr. Jakubalové již hodne let. Puvodne se zájemci o duchovní cinnost scházeli na "cáchovne", kde byly jen holé stoly a staré drevené židle. Takto to probíhalo nekolik let než se našel samostatný prostor vedle cáchovny. Malá místnost vedle skladu, která po odstranení prícky sloužíla jako kaple. 'V takto upravené místnosti ~robihal.y~aše mše, ovšem bylo tam místo sotva pro 9 lidí. Nakonec se veríci vezni dockali. Z rozhodnuti tehdejšího redítele rynovlckevezolcepana Baudyše se zacala budovat dnešní dustojná kaple s vlastní zpovednicí. Nábytek a svatostánek vyrobili vezni z Mírova. Nekolik obrazu pak zdobi zdi kaple. i Pokud máte zájem, neváhejte a prijdte se podívat, jak to vypadá v rýnovickém duchovním spolecenství. chodí..." "Úcelove" - no ano, za úcelem neco se sebou udelat, nejak zmenit svuj život, uchopit ho za lepší konec, nezustat do konce žívota stálým hostem v ceských veznicích. Taková zmena je proces, který je treba nastartovat a trvá vlastne celý život. A kdo tam chodí? Už pánu Ježíši vycítali Farizeové, že jí s celníky a hríšníky a jedna z Jeho odpovedí byla: " Vetsí radost bude v nebi zjednoho obráceného hrísníka, než z devadesáti devíti spravedlivých. " V naší kapli máme duchovní aktivity - v pondelí zamyšlení nad Biblí, ve stredu je katolická mše svatá, v pátek modlitební spolecenství a v nedeli starokatolická bohoslužba. Duchovní aktivity jsou dobrovolné, ale je nutné být na seznamu, který doplnuje a aktualizuje kaplanka veznice. Zájemci mohou požádat o zprostredkování zápisu nebo rozhovoru s kaplankou svého vychovatele. Pokud se nekdo bez omluvy 3x nedostaví na duchovní aktivitu, muže být bez upozornení ze seznamu vyškrtnut. JAK OBDAROVAT SVÉ BLÍZKÉ? -KEJ- Vetšina z nás reší také problémv dobe kdy Tento program MVS se jmenuje Andelnaši blízcí mají narozeniny nebo nejaké ský strom. Je to jeden z rady programu výrocí a svátky. I presto, že jsme se dostali do vezení za své chyby, tak i presto není MVS. Z vlastní zkušenosti mužu nct, že zarídili skvelé vánoce spouste rodin. tato záležitost prijemná, jelikož spousta Nezbývá než vyzdvihnout práci kterou z nás má doma deti které nemohou za naše chyby. Tak proc by meli prijít treba o vánoce nebo narozeníny.abychse dostal k jádru veci, existuje skvelá organizace, která již 40 let pusobí asi ve 140 zemích tato organizace odvádí. Zda máte tento problémjako vetšína z nás, využijtejejich služeb.nepotrebujetek tomu nic víc krome vyplnení dotazníku, který je v dobe vánoc k dostání u paní Mgr. Jakusveta V naši zemi není sice tak dlouho, ale balové. Potom už jen zkusit, jak kvalitní je za ní kus dobré práce. Reditelkou PFI práci odvádejí. Verím tomu, že budete (MVS)je v CR paní Gabriela Kabátováa ta maximálnespokojení. se svými spolupracovníky práve pomáhá i lidem ve výkonu trestu krome jiného tím, aby naši nejbližší nesltádali a vedeli, že na ne myslíme. Jde predevším o deti, protože kontakt s nimí je dost duležitý, aby nedoc11ázelok ješte vetšímu odcizení, k jakému došlo už tím, že jsme zde.

5 A8ELl. POMÚCKA: AVERY. CYM, I KLASTERA PREDST VENIA- INARI,ISAC ANALOGIE DOBROPIS D~IV. IPROTREDEK PROTI HMYZU SPZ OSTRAVY MEDVt:O Z KNIHY OŽUNGlÍ CHEM.ZN. HLlNlKU... mel9u pomalu, ale jiste. Ceské prísloví PODN8' (ZAST.) Žl..UTo- HNt:DÉ BARVIVO I OBINADLO NA RUKU RUSKA REKA plsmeno ~ECKE ABECEDY sraskovo JMÉNO KYJ RADOVÁ CíSLOVKA ÚTES ZOE OANSKY DRAMATIK PLETENEC VLASU - FRANC. REKA HROT ABlTURIENT SONDY IZOBAR [Ii 1EŽKÁ výsypna NÁDOBA 1. DIL TAJENKY AliANCE ZAK1.ADNl CISLOVKA OBLOHA HRBET NEVIDOMÁ CHODIDLA r- ~NERATOR --..._~.. -._---'t -- DOMÁCKY ZATíMCO - KllIÁN OBYDli ESKYMÁKU r--- OtTSKY POZDRAV NÁDOBA ZALÉvÁNi NA KRiž. KONt: A OSliCE ukázka. CHEM.ZN. YTERBIA OPICE INIC. MONTANDA VELMI UCTIVAT FINSKÉ JEZERO I VAK- r- [Ii ZA8IJAK P!.ANEK ROZTAVENÁ SOPEcNÁ HMOTA ZORHO VADLO -CITOSl. LUPNUTI 2.o1L VSTUP TAJENKY KOOKAJM. OSTROVU POHYBOVAT CHARAKTER SEOOZAOU SPZRIETI (ITÁLIE) AMERICKY CHEMIK STEJNOPIS FILOZOF FRAN ARABSKY PROZAIK

6 JAKÉ TO JE SEDET ZA NEVINU? Vánoce strávené 39krát za mrížemi Neprestal verit, že pravda vyjde najevo II Jméno: R. Jackson Jméno: J. Haley Narozen: 1957 Narozen: 1947 Neprávem si odsedí: 39 let, 3 mesíce, 8 dní Neprávem si odsedí: 39 let, 10 mesícu, 15 dní Je sychravý pátek 21. listopadu 2014 otvírají se dvere Justicního paláce v Clevelandu a R. Jackson vykrocí do svobodného sveta. Stane se tak po více než 39 letech. Krátce se obejme s B. J-1owem, svým právníkem, a pak vzhlédne k nebi.,,konecne, konecne," zašeptá "Pane Jacksone, pane Jacksone," vrhá se k nemu skupina nedockavých novináru.,"pánové," zdvihne Rycky ruce knebi, "anglictina nemá taková slova, abych mohl vyjádrit, jak se ted' cítím, " dodává Rycky, který musel za mrížemi strávit necelých 40 let, než vyšla pravda najevo. "Strašne jsem toužil mít deti, rodinu a pravidelný každodenní život. Bohužel jsem nikdy nedostal šanci. " Postežuje si 1. Haley, když po více než 39 letech opouští vezení. Ted podává žalobu proti mestu Boston, v níž uvádí, že policie zámerne zatajila duležité dukazy v jeho procesu. Haleyho obvinili, že II. cervence 1971 smrtelne pobodal Davida Myerse v jeho byte v Dorchesteru, kde bydlel se svou prítelkyní Gloriou a bývalou manželkou 1.Haleyho, Brendou. Obe ženy svedcily proti Halymu u soudu. Údajne ho videly pred vraždou, jak se potuluje v okolí, a Gloria dokonce udala; že ho videla, jak Davida zabil. HISTORIE VEZNlCE Rýnovice je úzce spjata s rozvojem automobilového prumyslu na Jablonecku. Tehdejší Národní podnik Liaz, jehož hlavní závod O I byl vystaven v jablonecké cásti Rýnovice, mel nedostatek pracovních sil a dobré zkušenosti se zamestnáváním veznu. Již od poloviny 60. let pracovali nejen v hlavním závodu, ale i v dalších 9 pobockách odsouzení z Veznice Liberec a Minkovice. Zájem o pracovní síly stoupal a bylo treba vytvorit ubytovny pro zamestnance z rad odsouzených. Od roku 1965 zacal Vojenský projektový ústav Praha pracovat na projektové dokumentaci k výstavbe ubytoven Mi- FALEŠNÉ SVEDECTVÍ R. Jackson je ve svých 18 letech obvinen, že spolu se svým kamarádem W. Bridgemanem prepadli podnikatele H. Hrankse. Meli ho polít kyselinou a Rycky jej údajne dvakrát strelil. Ješte než utece s aktovkou, vystrelí na manželku majitele prodejny, A. Robinsonovou. Jediným dukazem jejich údajného zlocinu je svedectví tehdy 12 letého E. Vemona, který vypoví, že vše videl na vlastní oci. Rycky a W. Bridgeman vyfasujou trest smrti, který jim je pozdeji zmenen na doživotí. Až v roce 2013 Vernon prizná, že nikoho nevidel, ale policie a vyšetrovatelé ho hrozbami donutili falešne svedcit. V listopadu 2014 pak u soudu popíše, jak jej policisté bili a týrali, ajak mu vyhrožovali. Není divu, že dvanáctiletý kluk podlehne takovému tlaku. OD SMRTI KE SVOBODE Po dvoudenním jednání, kdy E. Vemon bere zpet své lživé svedectví, vyhlásí prokurátor, že stát Ohio odstupuje od obžaloby, soudce pokyne smerem k Jacksonovi:,.Jste volný, váš trest se ruší." Rycky pak pozdeji prizná, že lepší vetu v živote neslyšel. Pak pred novinári zavzpomíná, jak pred necelými 40 lety uslyšel verdikt o trestu smrti a lidé se v soudní síni zacali radovat a tleskat. "Radovali se ze smrti nevinného cloveka, bylo to šílené," otrese se svobodný Rycky. Za léta strávená v kriminále jej musí stát Ohio odškodnit, cástka zatím nebyla zverejnena. Asi to nebude málo ale za 40. let života? (prepis) M. Dunka nislcrstva vnitra v areálu Národního podniku Liaz. Projektový zámer byl pripravován ve spolupráci s krajským investorským listavem a samozrejme se správou Sboru nápravne výchovného ústavu. V cervnu roku 1967 byl proveden geologický pruzkum pracovali v Liazu a v prostoru národního ttativní cást veznice nove vystavené administrativní budovy probehl zacátkem 80. let. V prubehu existence ústavu do neho byli vždy zarazováni odsouzení muži ze II. NVS. V roce 1989 bylo premísteno do veznice asi 150 odsouzených Ul. NVS z ústavu Valdice. V Rýnovicích byl pro ne pripraven experimentální výkon trestu bez celového zpusobu ubytování, který byl v tehdejší dobe pro 111.NVS typický. V roce 1990 byl experiment ukoncen a odsouzení vráceni zpet do Valdic. V roce 1991 bylo zrízeno oddelení (tzv. volné vazby), které bylo obsazováno vybranými obvinenými z veznice v Liberci. Oddelení výkonu vazby ukoncilo svou cinnost k VERIL, ŽE PRAVDA VYJDE NAJEVO V roce 2005 se 1. Haley dozví od spoluvezne, že na základe zákona státu Massachusetts si muže požádat o nahlédnuti do materiálu, které vedly k jeho odsouzení. V roce 2006 tedy požádá Haley o prístup do oficiálních protokolu, jak policejních, tak z kanceláre okresního státního zástupce. Je doslova šokován, když zjistí, že obe ženy vypovedely, že ho víc než mesíc nevidely. Okamžite požádá o revizi svého prípadu a žádá o obnovu rízení. V lednu 2008 ho propustí na kauci a o pet mesícu pozdeji Vrchní soud jeho obvinení zruší. "Vždycky jsem ríkal, že budu osvobozen. Stále jsem veril, že pravda vyjde najevo, ale doufal jsem, že to bude drív, " sdelí novinárum. "Ted už toho moc nestihnu, už jsem starý, " dodává se smutkem v Wase. V minulosti zde existovala také nekterá specializovaná oddelení. Jednalo se o oddelení protialkoholní, protidrogové a dále školské a vzdelávací stredisko, které zde pracuje dodnes. Ve veznici bylo umísteno cca 900 veznených. Z vyprávení pametníku však pocet odsouzených prekrocil i magický pocet ANI SE MU NEOMLUVILI Jan Šafránek byl odsouzen za cin, který nespáchal, a rok života strávil za mrížemi. Dlouho potom žil s povestí devianta. V roce 1992 ho policie zatkla za údajné znásilnení 171eté dívky. Šafránek se sice k cinu priznal, ale jak pozdeji uvedl, udelal to na nátlak vyšetrovatelu, kterí ho bili. I když biologická expertíza jeho vinu popírala, soud ho stejne poslal za mríže. Nakonec se policistum podarilo chytit správného pachatele. V roce 2012 žádal Šafránek odškodné 35 milionu korun. Obvodní soud pro Prahu 2 mu uznal korun za neoprávnené veznení. O dalším odškodném se zatím nerozhodlo. a zapocala výstavba ubytovny tzv." "MINI". Jednalo se o budovu pro cca 50 odsouzených, kterí tvorili tak celou jednu pracovní smenu. Lékarská péce, strava a nákupy byly zajištovány podniku. Behem 70. let byly postupne vystaveny budovy A, B, C, ošetrovna a OVKT. Adminisbyla v budove A., kde se nacházela i ubytovna pro zamestnance, sklady a strážnice. Presun do

7 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE V sobotu se v hale Elitex v 9:00-12:30 hodin uskutecnilo FINÁLE ve stolním tenise. Z predchozích skupin se tam dostaly tyto oddíly a hráci: A/S - Neuman, Lehoczki, Heverle A/6 - Kamrla, Polanecký, Conka B/3 - Danihel, Nezavdal, Malý B/4 - Fecko, Kovács CO SE KDE DEJE VÝSTUPNÍ ODDELENÍ V kvetnu zacíná nová sezóna CELOVEZENSKÝCH FOTBALOVÝCH TURNAJu A CELOVEZENSKÝCH NOHEJBALOVÝCH TURNAJu. Turnaje se budou konat na velkém vycházkovém dvore. Za nepríznivého pocasí se nohej bal bude hrát v prostorách posilovny, fotbal se posune o další týden. ní príznivých podmínek pro samostatný zpusob života, a to zpravidla šest mesícu pred ocekávaným skoncením výkonu trestu. Odsouzení se na prechod do cívilního prostredí pripravují pod vedením týmu zamestnancu veznice ve složení - sociální pracovnice, speciální pedagog, psycholog a vychovatel. Tito zamestnanci podle individuálních potreb a problému odsouzených mimo jiné zajištují dle možností základní sociální zázemi po propuštení z výkonu trestu (ubytování, kontakt s kurátorem, kontakt s rodinou, zajištení dokladu atd.), prípadne i základní vystrojení civilním odcvem ve spolupráci s ruznými charitativními i církevními organizacemi. Vybavení oddelení se blíží standardu civilních ubytoven - válendy, skríne, nocní stolky. Soucástí oddelení je také kuchynka se základním príslušenstvím, kdc si odsouzení osvojují základní dovednosti v príprave jednoduchých jídel a stolování. Ve výbave odd. je pracka se slišickou, v rámci samoobslužných cinností si ods. sami perou a žehlí a starají se o oblecení. Již toto vybavení samo Turnaj je rozdelený na 3 týdny. 1. SKUPINA "A" 2. SKUPINA "B" 3. FINÁLE Illll)Ovídá,co je hlavním úcelem výstupního odd. Je to snaha v co nejvetší možné míre narušit návyk na zpusob života Z každé skupiny postoupí vždy dva týmy, které si následne premerí svoje síly a techniky hry s ostatními týmy. Hraje se každou sobotu v týdnu. Zacátek turnaje zacíná v 9:00 hod. Konec tunjaje je cca v 12:30 hod. Prihlásit se mužou osoby s I. a Pred vlastním ukoncením výkonu trestu jsou dle stanovených zásad odsouzení umístováni do Výstupního oddelení, které bylo v naší veznici otevreno v listopadu roku 1996, pro odsouzené v oddelení s ostrahou. Do tohoto oddelení se umístují odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu delší než tri roky a odsouzení, jimž je treba pomáhat pri vytváre- n. diferencní ve vczcní a prenést zodpovednost a praktickou starost o sebe prímo na odsouzeného, vcetne dusledku ze selhání. Práv' luková situace se blíží situacím obvyklým v obcanském živote, se kterými se ods. propuštený z vezení bude muset vyporádal. S odsouzenými je provádena poradenská cinnost zamerená na život po propuštení z výkonu trestu. Tato clllnostje realizována metodou kolektivního pusobení i formou individuální prípravy aje zamerená na sociálne právni oblast a prohlubování vztahu k rodine. S vybranými odsouzenými, za úcelem seznámení se podmínkami v civilnll1l prostredí, je realizováno prerušení výkonu trestu v doprovodu zamestnance oddelení. V rámci tohoto prerušení II 'stu se odsouzený dopredu seznamuje s aktuálními podmínkami života na svobode, což se využívá zejména u dlouhodobe vcznených. Provoz výstupního oddelení urcuje jeho opodstatnení v celkovém pohledu na resocializaci odsouz,cn'ho, a to zejména u tech jedincu, kde je predpoklad problému souvisejících s ukoncením trestu odnetí svobody li prechodem do civilního života. V lednu 2006 bylo zrízeno Výstupní oddelení pro odsouzené v oddelení s dozorem. slwpinou. VllIslnl nápln cinnosti je obdobná jako ve Výstupním oddelení s ostrahou P Skóre B/4 B/ A/ OI'adí A/S Za prípravu finálového turnaje dekujeme zejména temto prípravárum: Berky Bil, LisoD Bil, Štyndl Bil, Mityska B/3, Azemi B/3, Smekal Dekujeme vychovatelum a vedení, kterí nám umožnují tyto turnaje celorocne porádat. A/S Gratulujeme vítezi tohoto turnaje!!! ~~ A_r_e_s_t_O_1_/2_0_1_5 a

8 PODMÍNKY PRO ZARAZENÍ NA VÝSTUPNÍ ODDELENÍ REDAKCNÍ RADA a) trest 3 roky a více, s koncem trestu do 6 mesícu s pretrvávajícími nedorešenými problémy spojenými s propuštením, b) nefunkcní sociální zázemí rovnež s koncem trestu do 6 mesícu (viz výše) c) odsouzení pred pp za podmínek: prednostne ti, u kterých je reálný predpoklad kladného posouzení soudem (I - 2 mesíce pred podáním PP) VÝLET NA KRÁLOVKU Dobrý den, dovolte mi, abych se predstavil, jmenuji se Jindrich Bouška a jsem na Výstupním oddelení. V rámci našeho oddílu jsem byl vybrán spolu s M. Hamplem, J. Merhautem a R. Lolem na výlet na Královku. Vycházka probehla od 8.30 do 1400 hodin. Byl krásný slunecný den, okolní prírodu, predcvším lesy jsem si vychutnával na maximum. Cesta byla pomerne nárocná, terén byl stoupající, ale naštestí jsme meli dost sil, abychom ve zdraví dorazili do cíle. Jedinou prestávku jsme meli na "Krížové ceste", která je zhruba v polovine cesty. Na míste byly lavicky, studánka s pramenitou vodou. Dokonce tam také byla malá kaplicka s vyobrazením Panny Marie. V okolí byly rovnež kamenné sloupy s vytesanými výjevy Krížové cesty, v poradí, jak to májít za scbou. Výjevy znázornovaly cestu Ježíše Krista pred jeho ukrižováním. Po prestávce jsme pokracovali ve výletu. Rovinatíl cesta se chvílemi strídala se stoupáním. Na ceste jsme potkávali turisty, cyklisty a skupinky mladých i starších lidí, casto vcetne jejich pejsku. V cíli, jsme po výstupu dorazili na Královku, kde jsme se obcerstvili a chvíli posedeli. V okolí posezení na Královce chovali Skotského skota, což je velmi zvláštní zvíre. Poté jsme šli na místní rozhlednu s krásným výhledem. Byl videt celý Jablonec nad Nisou i Liberec, opravdu nádherný výhled. Poté jsme svižnejším tempem šli zpet, nebot náš cas rychle docházel. Vedomí, že se musíme vrátit zpet do veznice bylo mírnc deprimující, nebot venku je opravdu krásne. Ovšem povzbuzující fakt je, že všichni už letos opustíme brány veznicc a bude jen na nás, jestli se sem opet nekdy vrátíme, nebo zacneme nový živol Mé pocity z vycházky jsou kladné, naprosto jsem se odreagoval, uklidnil se a nabral pro zbytek trestu sílu. Co se týce ostatních, byli úžasní, panovala mezi námi uvolnená a optimistická nálada. Chtel bych touto cestou podekovat pí. Bc. Ramischové a p. Mgr. Jirušovi, že nám umožnili tak hezké odreagování a ochutnávku budoucího života. Mejte se pekne, at vám to všem utíká, jednou se to bude týkat i vás. S pozdravem Bouška Jindrich (uklízec AB) Také je vhodné, abyste všichni vedeli, kdo vám Arest pripravuje, a proto se tímto blokem predstavíme: Redakcní rada: Soukup Lukáš, Dunka Miroslav, Živkov Martin, Kut Jirí. Pedagogický Textové recenze: dohled: speciální pedagog Ing. Jozef Micko Mgr. Miroslav Kotlár Úprava pro tisk a tisk: vychovatel Daniel Gregor Mejte se pekne. At to všem utíká co nejrychleji a brzy se opet prostrednictvím Arestu sejdeme. SOUTEŽ Vyhlašujeme soutež - "Nejhezcí obálka". Kdo má cas aje souteživý muže se zapojit! Motiv pro první soutež je "Deti". Takže, kdo umí kreslit, muže se pustit do hry o 0,5 kg kávy. Své práce zanechte u knihovníka s tím, že na papíru v obálce nechte své iniciály a oddíl. Jak jsme již uvedli, první místo vyhraje 0,5 kg kávy, 2-3 místo hraje 070 g kávy. Vítez bude ise svou prací zverejnen v príštím císle. V PRÍŠTÍM CíSLE f V príštím císle budeme pokracovat s informacemi pro nás odsouzené. Neco o dalších oddeleních v naší veznici. Také se podíváme do Polska, jak dopadla výstava, která tam probehla. A spoustu dalších vecí...

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 21. října 2015 2 Situace na trhu práce podíl

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji

Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Bc. Jana Smetanová Členka Rady Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost 26.5.2006 1 Koncepční materiály Koncepce

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 12.2.2015 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

A co na to knihovníci

A co na to knihovníci A co na to knihovníci Výsledky jedné malé anketky Z laskavých odpovědí knihovnic a knihovníkůčr zpracovala Zlata Houšková pro sekci Knihovna obývák města Knihovny současnosti 09, Seč u Chudimi Otázky Je

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 17. Agentury práce a jejich činnosti Mgr. Zuzana Válková

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk KROUŽEK DESKOVÝCH HER Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk V našem kroužku deskových her se schází především žáci 1. stupně. Jako Kroužek deskových her jsme začali pracovat v roce 2005, kdy jsme uzavřeli

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

LEONARDO DA VINCI PŘENOS INOVACÍ VZDĚLÁNÍ PRO ZAMĚSTNÁNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 2008-1-CZ1-LEO05-00777 Mgr. Lenka Prokopová Bc. Eva Kalvodová ACZ, vzdělávací centrum jsou jejich obsahem. PARTNEŘI PROJEKTU Česká

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Program CZ15» Název programu: Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

ADMINISTRATIVNÍ DOVEDNOSTI

ADMINISTRATIVNÍ DOVEDNOSTI ADMINISTRATIVNÍ DOVEDNOSTI URČENO PRO PEDAGOGICKÉ I NEPEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MGR. YVONA KANIOVÁ ESF projekt OP VK - Opatření 2.2 Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0176 ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ AU PAIR Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Holandsko, Španělsko, Itálie, Německo Rakousko, Finsko, Norsko Co je Au Pair kulturně-výměnný program pro mladé, svobodné

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008 Projekt Podaná ruka- zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008 Kdo je B.P.T. spol. s r.o.? Jsme zaměstnavatelem, který zaměstnává více jak 50%

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544 PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ Základní škola Vsetín, Luh 1544 PŘEDSTAVENÍ A OMLUVA OMLUVA ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Petr Kořenek Dobrý den, omlouvám se za nepřítomnost a děkuji za spolupráci. Školství

Více

Důvodná žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a dohled na výkon MSZ ve věci 5 Zn 1341/2011

Důvodná žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a dohled na výkon MSZ ve věci 5 Zn 1341/2011 Krajské státní zastupitelství v Brně Mozartova 3 601 52 Brno Důvodná žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a dohled na výkon MSZ ve věci 5 Zn 1341/2011 Žádám Krajské státní zastupitelství v Brně,

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa Fax: 950 108 402, e-mail: posta@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Příbram. Vězeňská služba ČR, Věznice Příbram

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Příbram. Vězeňská služba ČR, Věznice Příbram Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Příbram Vězeňská služba ČR, Věznice Příbram CZ 15 EHP/ NORSKO oblast 32 Budování kapacit a spolupráce v rámci justice a nápravné služby včetně

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězeňské populace v České republice za měsíc Září 2013

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězeňské populace v České republice za měsíc Září 2013 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 67/a, P.O.Box 3, 4 67 Praha Tel.: 44 4 83 Fax: 44 4 843 www.vscr.cz V Praze dne 9..3 I N F O R A C E o stavu a složení vězeňské populace v České

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků Výstupy z pracovních skupin zpracoval: Mgr. Petr Antoni i. Kdo má/může být iniciátor jednání o individuálním vzdělávacím plánu? Jedna pracovní skupina uvádí

Více

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27)

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27) Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2008 Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět

Více