Otazníky kolem nemocnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otazníky kolem nemocnice"

Transkript

1 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a radní krajského úřadu představili problematiku a plány ve svých resortech. Následující diskuze se věnovala zejména dopravě. V příspěvcích často zaznívala kritika společnosti Poved, která pro kraj organizuje veřejnou dopravu. Starostové byli nespokojeni s komunikací, kdy např. dochází k rušení spojů bez vědomí obcí, kterých se to týká. Starosta Bc. Petr Mottl vystoupil s dotazem, v jaké fázi jsou přípravy na avizovaný obchvat obce Brod. V odpovědi zaznělo, že se s tímto řešením počítá, letos bude zadáno zpracování studie a realizace proběhne cca do roku Hejtman Šlais uvedl, že tento obchvat je důležitý z hlediska dostupnosti a zlepšení zaměstnanosti na Sušicku. Radní Ivo Grüner kritizoval zpoždění v přípravě fondů EU na aktuální plánovací období, kdy čerpání bude možné až v příštím roce. Navíc směrování fondů se míjí s potřebami obcí i kraje a např. využití na opravy komunikací, kanalizace atp. bude téměř nemožné. V Písku se uskutečnilo setkání představitelů měst Sušice, Horažďovic, Strakonic a Písku. Na programu byla spolupráce v mnoha oblastech. Zástupce města Písek velmi zajímal rozvoj Sušice v posledních letech, plánují nové cyklostezky i bazén a chtěli by se k nám přijet inspirovat, doplnil starosta Mottl. Za Sušici se valné hromady Euroregionu, která se uskuteční 9. dubna v Prachaticích, zúčastní starosta Petr Mottl. Bude se volit předseda a měnit organizační struktura Dispozičního fondu. -red- 26. ročník Otazníky kolem nemocnice Aktuální vyjádření k situaci sušické nemocnice zaslala Sušickým novinám Ing. Milena Stárková a na tento názor reaguje starosta města Bc. Petr Mottl. POMŮŽE PLZEŇSKÝ KRAJ SUŠICKÉ NEMOCNICI? Sto dní hájení je pryč Když jsem v prosinci loňského roku přijala nabídku na funkci krajské radní pro zdravotnictví, věděla jsem, že půjde o křest ohněm. Jsem ekonomka a po dvacetileté práci v bance to byla příležitost začít něco úplně jiného. Dnes už vím, že nezávislý pohled na problémy ve zdravotnictví zvenčí je užitečný. Slíbila jsem mimo jiné, že prověřím práci Zdravotnického holdingu. Je to akciová společnost, která řídí všech šest nemocnic, zřizovaných Plzeňským krajem (Klatovská nemocnice, a. s., Domažlická nemocnice, a. s., Stodská nemocnice, a. s., Rokycanská nemocnice, a. s., Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o., Nemocnice následné péče Svatá Anna, s. r. o. v Plané). Zjistila jsem nedostatky a dnes již má holding nové vedení. Záchranka v Sušici a na Modravě Kromě toho, že kraj spravuje svých šest nemocnic, zodpovídá za provoz Zdravotnické záchranné služby, což je organizace o více než 500 lidech. Záchranka má 20 výjezdních stanovišť a jednáme o dalším v Boru u Tachova. Šumaváci jistě přivítali otevření stanoviště ZZS na Modravě. Spolu s výjezdním místem v Sušici zajišťuje pro kraj tuto službu Nemocnice Sušice, o. p. s. a za to dostává od kraje měsíčně 2 mil. korun a k tomu ještě sanitky pro potřebný provoz. Kdo co komu hradí? Občané našeho města jsou mylně informováni, že... všechny ostatní nemocnice v Plzeňském kraji jsou napojeny na rozpočet Plzeňského kraje, který hradí veškeré ztráty těchto nemocnic, a to v řádu Cena 7,00 Kč Uvnitř čísla najdete PhDr. Jan Lhoták vysvětluje posuzování objektů bývalého Sola z pohledu historika str. 4 stamilionů korun. Pravda je následující: V našem kraji je celkem 17 lůžkových zařízení a pouze šest z nich je ve vlastnictví kraje (viz výše). Ostatní jsou buď státní (Fakultní nemocnice Plzeň, léčebna Dobřany a Janov) nebo soukromá (Primaved, Mulačova nemocnice, Hospic sv. Lazara, Swiss Med Clinic,...) a Nemocnice Sušice, která je založena městem. Plzeňský kraj hradí ztráty pouze svým nemocnicím, nikomu jinému nepřispívá! Pokud by totiž poskytl finanční nebo jiný dar např. sušické nemocnici, pak by zcela logicky požadovaly totéž i ostatní, a to by znamenalo velký zásah do rozpočtu na úkor jiných oblastí. Další zavádějící tvrzení je, že... 65% péče je v naší nemocnici poskytováno mimosušickým občanům, a to bez jakékoliv finanční kompenzace z rozpočtu Plzeňského kraje. Zjednodušeně řečeno, město Sušice sponzoruje Plzeňský kraj (oba citáty převzaty z volebních novin ODS 2014). A já k tomu uvádím: Občan využívá služeb různých nemocnic podle svého uvážení. Mnozí Sušičtí jedou do nemocnice ve Strakonicích, což je v Jihočeském kraji. V soukromých plzeňských nemocnicích se neléčí jen obyvatelé Plzně, ale i vysoké procento obyvatel z celého kraje. Nikdo nikomu nic nehradí, protože máme všichni svobodnou volbu nemocnice. Proč tohle všechno vysvětluji? Protože se stále setkávám s lidmi, kteří nerozumějí tomu, jak je nemocnice financována a kdo je za ni odpovědný. Nemocnice Sušice, o. p. s. je založena městem Sušice a její orgány (správní a dozorčí rada) jsou voleny Zastupitelstvem města Sušice. Budoucnost sušické nemocnice Jako zastupitelka města nemám již delší dobu žádné oficiální informace o hospodaření naší nemocnice. Začátkem března t. r. jsem obdržela od zástupců vedení nemocnice dopis, v němž žádají Plzeňský kraj o personální výpomoc na oddělení interna, ARO a chirurgie, kde je akutní nedostatek lékařů. Zarazila mě naléhavost prosby. Dopis jsem samozřejmě předala všem ředitelům krajských nemocnic. Avšak i tyto nemocnice mají personální problémy, které musejí neustále ře- šit, chybějí lékaři i zdravotní sestry. V Nemocnici Sušice, o. p. s. pracuje více než 200 lidí, je to největší místní zaměstnavatel. S provozem nemocnice souvisí i např. činnost prádelny, lékárny a dalších podnikatelských subjektů. Domnívám se, že pokud zástupci nemocnice a města dojdou k přesvědčení, že bez pomoci Plzeňského kraje chod nemocnice neudrží, měli by začít jednat. Výsledek takového jednání by měl přinést pozitiva oběma stranám. Milena Stárková (ČSSD) zastupitelka města Sušice, radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje REAKCE STAROSTY SUŠICE Rád bych reagoval na některá vyjádření zastupitelky našeho města a radní pro oblast zdravotnictví Plzeňského kraje, paní Mileny Stárkové. Je jistě dobře, že Plzeňský kraj konečně naplnil svou zákonnou povinnost ohledně dojezdových časů Zdravotnické záchranné služby (ZZS) v kraji a zřídil nám na Šumavě nové výjezdové stanoviště. Jde o počin, který ocení nejen Šumaváci, ale i mnoho návštěvníků našeho krásného regionu. Nemalý dík za otevření výjezdového stanoviště patří však obci Modrava, která ze svého rozpočtu tento objekt postavila a bez jejíhož přičinění bychom možná stále ještě nové výjezdové stanoviště neměli. Škoda jen, že když při otevírání výjezdového stanoviště vyjmenovával bývalý ředitel ZZS všechny, jimž patří dík za jeho otevření, nebyli zmíněni i zaměstnanci a management Nemocnice Sušice o. p. s., kteří věnovali mnoho dnů tomu, aby mohlo být stanoviště zprovozněno. A jak je to s tím dostáváním 2 mil. Kč? Provozovatel výjezdového stanoviště Sušice a nově i Modrava je každoročně vybírán výběrovým řízením. Zaměstnanci Plzeňského kraje i ZZS mají mou plnou důvěru v tom, že vybírají tak, aby ušetřili finanční prostředky v krajském rozpočtu, jinými slovy, že Nemocnice Sušice o. p. s. je vybírána proto, že provozuje výjezdové stanoviště tak, že to v konečném důsledku znamená úsporu prostředků patřících nám všem. To, co Nemocnice Sušice o. p. s. od kraje za provozování dostane, je samozřejmě vysoutěžená platba na pokrytí mzdových nejvzdálenější). Když čtu vyjádření paní radní o tom, že Nikdo nikomu nic nehradí maně mne napadá, proč se tím tedy neřídí? A že paní zastupitelka města nemá informace o hospodaření naší nemocnice? Pominu-li skutečnost, že toto tvrzení považuji za nepravdivé, mohu ubezpečit paní kolegyni, že hospodaření sušické nemocnice je stabilní a dlouhodobě lepší, než hospodaření krajských nemocnic. Zdůrazňuji, a to za posledních 8 let již snad po sté, že problémem naší nemocnice nejsou finance, ale nestabilní personální situace. To, že tomuto zásadnímu argumentu nebyla věnována pozornost, a že problematika nemocnice v Sušici byla v minulosti populisticky využívána jako politické téma a naprosto nesmyslně spojována například s výstavbou bazénu, však není moje chyba. Chci též upozornit paní zastupitelku, že výroční zpráva nemocnice je k dispozici vždy v červnu a je zveřejňována na stránkách nemocnice, kde se s ní mohou všichni seznámit. Problematika nemocnice je rovněž několikrát ročně zmiňována na zastupitelstvu a je na každém zastupiteli, aby se případně tázal a chtěl další informace, pokud má pocit, že jich nemá dostatek. Paní Stárkové bylo nabízeno místo ve správní radě nemocnice, aby měla všechny informace průběžně k dispozici a mohla případně i ovlivňovat chod nemocnice. Proč tuto nabídku odmítla, ví jen ona sama. A že nebyla informována o tom, že došlo ke dvěma náhlým zdravotním problémům lekářů, což se přiřadilo k očekávanému odchodu lékaře do důchodu a mateřství, je snad přirozené. Management nemocnice zareagoval standardně, tedy informoval správní radu, bylo rozhodnuto o dalších krocích, mj. o informování krajské radní pro oblast zdravotnictví se žádostí o výpomoc, se situací byla seznámena rada města a brzy s ní bude seznámeno i zastupitelstvo. Existuje postup, který je zapotřebí dodržet, a který zabere určitý čas, jenž nikdo neurychlí. A to, že v tomto konkrétním případě byla paní Stárková, co by krajská radní informována dříve, než paní Stárková zastupitelka města, je snad i podle ní správně. A že zástupci zakladatele i provozovatele nemocnice jednají je zřejmé i z toho, že článek paní Stárkové vznikl, pokud by nejednali, nebylo by o čem psát. Na závěr si dovolím odpovědět na otázku v titulku článku paní zastupitelky, zda pomůže Plzeňský kraj sušické nemocnici? Odpověď zní NE. Petr Mottl starosta města, člen správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. nákladů, provozních výdajů, pojištění atd., tedy žádný dar nemocnici, žádné pokrytí ztráty z běžné činnosti, ale čistě platba na pokrytí nákladů, které nutně s provozem ZZS souvisejí. Pokud jde o zdravotnická zařízení v kraji, tak těch je samozřejmě celé spektrum. Je ovšem rozdíl mezi nemocnicí, tak jak ji většina z nás chápe, a lůžkovým zařízením. Když si zlomíte nohu nebo budete mít akutní zánět slepého střeva, v psychiatrické léčebně či léčebně respiračních onemocnění sice možná bude volné lůžko, ale přesto do nich nejspíš směřovat nebudete. Samozřejmě má paní radní pravdu v tom, že Fakultní nemocnice Plzeň není financována krajem (je řízena přímo ministerstvem zdravotnictví), což považuji za natolik obecně známou informaci, že jsem jí neuváděl a samozřejmě má paní radní pravdu i v tom, že mimo Nemocnice Sušice o. p. s. jsou v kraji i soukromá zdravotnická zařízení, která rovněž ukazují, že jde fungovat i bez masivních provozních dotací. Celé, tzv. SOHZ (služby obecného hospodářského zájmu) se všemi dopady do veřejné podpory je ale téma na velkou diskuzi, kterou nemá cenu rozvíjet na pár řádcích. Zásadní rozdíl mezi soukromými nemocnicemi a sušickou nemocnicí však je, že právě naši nemocnici provozuje tzv. obecně prospěšná společnost založená městem, která je ze své podstaty nezisková! Paní radní má pravdu i v tom, že občan má právo využívat služeb všech zdravotnických zařízení. Všichni platíme daně státu, proto všichni zcela samozřejmě využíváme služeb Fakultní nemocnice napojené na státní rozpočet. Z daní nás všech jdou platby do obecních i krajských rozpočtů. Město Sušice přispívá z daní svých občanů zejména na investice v Nemocnici Sušice o. p. s. a neřeší, že jsou za to léčeni i občané ze zbytku kraje, potažmo z celé republiky. V neporovnatelně vyšším měřítku Plzeňský kraj používá daně občanů města Sušice např. k tomu, aby si Sušičané mohli zajet na CT do Rokycan či měli uklizenou nemocnici ve Stodu (tímto vyjádřením se nechci jakkoliv dotknout jmenovaných nemocnic, byly vybrány úmyslně, pro dokreslení vyjádření, coby geograficky

2 strana 2 DEN ŘEMESEL Kaleidoskop Městem bylo přivítáno 20 nových občánků Vojtěch Čácha, Viktor Mikuš, Gabriela Veithová, Martin Žák, Matyáš Pajer Štěpán Sűveges, Šimon Sűveges, Pavel Turek, Viktor Novotný, Elen Kohoušková Matěj Rajtmajer, Sofie Brožová Na Praktické škole, která je odloučeným pracovištěm ZŠ T. G. Masaryka, se stalo tradicí pořádání tzv. Dnů řemesel, kdy děti tvoří něco zajímavého. A tak pátek 27. března byl celý den zasvěcen vyrábění. V letošním roce probíhal Den řemesel ve spolupráci s pátým ročníkem základní školy a děti si tedy mohly vybrat z více možností, kterým se mohly věnovat. Všechny činnosti byly zaměřeny na jaro, na Velikonoce. V jedné třídě děti vyráběly pomocí techniky patchwork, polystyrenových vajíček a žluté stuhy roztomilá střapatá kuřátka. Patchwork je speciální textilní technika. Jedná se o sešívání či zasouvání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory, či nějaký obrázek. Ač se zdá být technika náročná, tak všichni tuto techniku zvládli. Děti zasouvaly do vajíček jen část stuhy, aby zbytek stuhy tvořil tělíčko kuřátka. Kuřátko sloužilo jako zápich např. do květináče nebo jako ozdoba stolu. Další skupina na téma Jarní náměty vystřihovala z kartonu králíky, které pomalovala, ozdobila a připevnila ke špalíčku ze dřeva. Protože všem šla práce pěkně od ruky, stačili si ještě nápaditě ozdobit vyfouklá vajíčka a vyrobit jednoduchý košíček z proutí, kam vajíčka naaranžovali. V jiné pracovní dílně děti vyráběly pomocí korálkování náramky na ruku. V této dílně byly nejen dívky, ale i chlapci, kteří náramky vyráběli pro své nejmilejší. Náramky se moc povedly a dívky se s nimi hned ozdobily. Také si stihli všichni vyrobit zajímavě zdobená velikonoční vajíčka pomocí novin a ubrousků. Druhá skupina tvořila pomocí krabičky od vajíček a polystyrenové koule roztomilou slepičku a ozdobila pomocí různých technik mnoho krásných vajíček. V letošním roce byla pro děti, hlavně pro chlapce, připravena i vyloženě chlapská dílna, kde chlapci pracovali s pilkou, hoblíkem, smirkovým papírem, svěrákem a jinými pomůckami. Šikovní řemeslníci si vyrobili záložku, naviják, ba i náročný příložník. Velmi oblíbenou činností v Den řemesel je vaření, kdy se všichni přítomní na chvíli promění v kuchaře. I zde vládla jarní velikonoční nálada, neboť děti si upekly jarní nádivku z čerstvých kopřiv. I když počasí zatím moc nepřálo, přesto děti nadšeně ve svém volném čase hledaly první kopřivy, aby je mohly na Den řemesel přinést a díky nim upéct výbornou a určitě zdravou nádivku dochucenou uzeným masem. Všichni měli radost z povedeného dne, z úspěšného zvládnutí nového neznámého. Snad se jim bude získaná vědomost, zručnost hodit v budoucím životě. Hanka Habartová Obřadní síň sušické radnice se stala opět místem prvního setkání nejmladších vrstevníků. Nedávno narozená miminka a jejich rodiče i prarodiče přivítala na městem pořádané tradiční akci Vítání Žáci SOŠ a SOU Sušice ukázali, že svařovat umí Ve čtvrtek se konalo ve Střední škole v Rokycanech krajské kolo již XIII. ročníku soutěže ve svařování Zlatý pohár Linde. Soutěžilo se ve věkové kategorii let, žáci ukazovali dovednosti ve dvou metodách, a to ve svařování plamenem a svařování v ochranné atmosféře. Účastníci musejí absolvovat část teoretickou, ve které vyplňují testy bezpečnosti a technologie, a část praktickou, v níž se hodnotí kvalita různých druhů svárů. SOŠ a SOU Sušice reprezentoval Radim Janota z třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů. Ve velké konkurenci dokázal vybojovat krásné 2. místo za domácím soutěžícím Jiřím Šůsem v metodě svařování v ochranné atmosféře. občánků matrikářka Alice Primasová, za Sbor pro občanské záležitosti k přítomným promluvila Jaroslava Holečková a veselé písničky zazpívaly děti z MŠ Smetanova. -red-, foto 5 x Michal Fišer Marie Pitelová, Samuel Hrabý, Eliška Jíchová, Karolína Chmelenská, Václav Chmelenský Tereza Dachová, Lukáš Potužník, Sebastián Petřík Drátky, svícny a bolavé prsty Je úterý odpoledne, 17. března. Čas na přípravu jarní výzdoby, a nebo je čas přijmout pozvání paní vychovatelky Mirky Pokorné a přijít do IV. družiny ZŠ Lechova vyzkoušet si vlastní rukou přeměnit drátek ve výrobek. Do družiny za svými dětmi přišlo několik maminek, ale i tatínků. Setkání bylo věnováno výrobě drátěných svícnů. Práce to není vůbec jednoduchá, chvíli trvá, než se drát v rukou trochu poddá a změkne. Po práci zůstávají velmi citlivé prsty, ale při pohledu na ty naše výtvory, musím paní vychovatelce poděkovat, že s obětavostí jí vlastní s námi strávila pozdní odpoledne a přiměla naše ruce, aby vytvořily něco originálního. Každý svícen byl úplně jiný a s doplněním o velké korále vypadaly skvěle. Někdo si svícen dá na chalupu, do okna, jiný do obýváku na stůl. Myslím, že všechny zúčastněné děti, maminky i tatínkové se již teď, i přes ty bolavé prsty, těší na další odpolední posezení u drátků, příště prý při výrobě šperků. Petr Holeček Tento výsledek mohl žák školy dosáhnout díky kvalitní přípravě na své budoucí povolání ve velmi dobře materiálně vybavené svářečské škole a díky kvalitní práci pedagogických pracovníků školy. Svářečská škola při SOŠ a SOU Sušice je schopna v současné době zajistit žákům a ostatním zájemcům z řad veřejnosti a firem základní a Evropské kurzy v různých metodách a pro různé materiály včetně hliníku a nerezu. Soutěž se uskutečnila za podpory Plzeňského kraje a byla sponzorována firmou LINDE. Díky těmto organizovaným soutěžím mohou talentovaní žáci poměřit svou šikovnost a naučené praktiky. Snadněji pak získávají zaměstnání u prosperujících firem a tím dokazují, že řemeslo má zlaté dno. Ing. Jaromír Kolář, ředitel ZEDNÍK Tento obor je tradiční pro oblast podhůří Šumavy. Dříve se zedničinou živilo mnoho lidí a odcházeli za prací do světa. I v současné době je o absolventy oboru ze strany firem velký zájem. Změnila se ale výrazně struktura oboru. V současné době již není obor tak fyzicky namáhavý, protože se výrazně změnily používané materiály a technologie. Přesto tyto práce nemůže zvládnout každý a je proto potřeba kvalitní přípravy. Na naší škole má vyučování oboru Zedník dlouholetou tradici. Škola spolupracuje s celou řadou firem, kde mohou žáci najít po ukončení studia kvalitní dobře placenou práci. Při výuce klademe důraz na praxi tak, aby každý Sušické noviny 7/2015 Představujeme obory SOŠ a SOU Sušice vychovává nejlepší zedníky náš absolvent si mohl vybrat, bude-li chtít pracovat na živnostenský list a nebo se nechá zaměstnat. K tomu samozřejmě potřebuje kvalitní znalosti a dovednosti. V současné době mají absolventi možnost najít práci bez velkých problémů. Dá se říci, že na rozdíl od některých humanitních oborů, zde nehrozí nezaměstnanost. O absolventy je zájem i v sousedním Německu. Pokud si současní absolventi devátých tříd chtějí vybrat perspektivní a dobře placený obor, jsou manuálně zruční a baví je práce, kde je vidět výsledek jejich snažení, tak si mohou na tento obor ještě zaslat přihlášku v dalším kole přijímacího řízení. Ing. Jaromír Kolář, ředitel Porovnat znalosti a dovednosti učňů, vyměnit si zkušenosti mezi učilišti, představit současné moderní způsoby práce a ukázat šikovné začínající řemeslníky to jsou hlavní důvody vzniku nové soutěže v rámci odborných učilišť Plzeňského kraje. Myšlenka na uspořádání takové akce se zrodila právě v sušickém učilišti. Představitelé školy oslovili firmy Hasit a Bögl-Krýsl a ti se na projektu podíleli jako sponzoři a porotci. Dalším členem poroty se stal zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje. 1. ročník soutěže proběhl v areálu SOŠ a SOU Sušice 25. března za účasti pěti škol, které vyučují obor Zedník (36-67-H/01). Soutěže se zúčastnily tyto školy: Střední odborné učiliště stavební Plzeň, SOŠ a SOU Sušice, SOŠ a SOU Horšovský Týn, SŠ Horní Bříza, ISŠTE Sokolov. Každou školu zastupovala dvojice soutěžících které byla přidělena stejná plocha rovné stěny a příslušný materiál. Úkolem bylo co nejlépe obložit plochu stěny keramickými obklady. Dále byl na pořadu test, který prověřil teoretické znalosti. Výsledky práce zhodnotila odborná nezávislá porota, aniž by věděla, kdo posuzovanou stěnu obkládal. Všichni soutěžící prokázali, že byli vybráni jako schopní zástupci své školy, a že s nabytými dovednostmi jistě najdou dobré uplatnění ve svém oboru. Slavnostního vyhlášení výsledků a předávání cen se zúčastnili JUDr. Zdeňka Lišková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic, majetku a centrálního nákupu Krajského úřadu Plzeňského kraje, senátor Jan Látka, místostarostka Sušice Ing. Věra Marešová, vedoucí úřadu práce Mgr. Dagmar Karlíková, člen školské rady Mgr. Radovan Sloup, ředitel školy Ing. Jaromír Kolář, učitelé a další hosté. JUDr. Lišková zdůraznila dobré uplatnění absolventů tohoto oboru a senátor Látka poděkoval sušickému učilišti za nápad, přípravu a realizaci soutěže. Ocenění získaly dvojice ze všech zúčastněných škol. Na třetím místě byli ohodnoceni žáci Střední školy Horní Bříza, druhé místo získali soutěžící ze SOŠ a SOU Horšovský Týn a vítězi se stali žáci Jan Marek a Miroslav Strnad ze SOŠ a SOU Sušice. Hosté si pak také prohlédli soutěžní práce a mohli posoudit, že verdikt rozhodčích odpovídal skutečnosti. Doufejme, že jsme založili dobrou tradici soutěže zednických učňů. Věříme, že porovnání znalostí žáků a výměna zkušeností pomáhá k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce a díky medializaci se zvýší zájem o studium tohoto oboru. Je škoda, že žáci málo využívají jeho možností. Materiály, technologie i způsob práce urazily velký kus cesty vpřed. Navíc dnes je nedostatek dobrých řemeslníků, přitom naše škola má veškeré vybavení a možnosti moderní výuky pro přípravu dobrých zedníků. Jsem rád, že to potvrdil i výsledek soutěže, zhodnotil situaci ředitel Ing. Jaromír Kolář a dodává: Je stále možnost přihlásit se na naši školu ke studiu tohoto oboru. text a foto Eduard Lískovec Ředitel školy Ing. Jaromír Kolář, JUDr. Zdeňka Lišková z krajského úřadu a senátor Jan Látka předávali ocenění vítězům soutěže.

3 Sušické noviny 7/2015 strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 23. března 2015 Rada města schválila zkušební období květen červen provozu linky pro osoby starší 65 let zdarma. Po jeho vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším postupu. Rada města vzala na vědomí zprávu ředitele Nemocnice Sušice o. p. s. o personální situaci v Nemocnici Sušice, o. p. s. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit obnovu kulturní památky městského domu č. p. 115/II, ul. T. G. Masaryka v Sušici k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok Rada města schvaluje navržené finanční částky na podporu obnovy objektu umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: Městský dům č.p. 115/II, ul. T. G. Masaryka v Sušici oprava střechy (výměna střešní krytiny, laťování, klempířských prvků, podbití, oprava krovové konstrukce, oprava komínů, oprava podstřešních říms) v celkové sumě Kč s DPH Příspěvek z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Kč Příspěvek z rozpočtu města Sušice Kč Podíl vlastníka Kč Rada města schválila Smlouvu o dílo na akci Sušice, Otavská oprava povrchu komunikace s firmou EUROVIA Silba, a. s., Lobezská 1191/74, Plzeň Lobzy s cenou ,75 Kč bez DPH, tj ,84 Kč včetně 21% DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města schválila Smlouvu o dílo na akci Sušice, Chelčického oprava povrchu komunikace s firmou Swietelsky stavební s. r. o., Pražská 495, České Budějovice, s cenou Kč bez DPH, tj Kč včetně 21% DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu rozhledny na Sedle do majetku města Sušice. Rada města pověřila Odbor majetku a rozvoje města řešit právní vztah k pozemku pod stavbou rozhledny na Sedle a věcné břemeno přístupu k ní ještě před převodem na město. Rada města schválila přidělení grantů v 1. kole 2015 Grantového programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání podle přílohy. Město Sušice se připojilo k projektu Česko svítí modře a ukládá společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. zajistit osvětlení na Andělíčku v termínu od 20. do 30. dubna Kompletní usnesení z jednání rady města najdete na Zasedání zastupitelstva bude v 16 hod. Návštěva partnerského města Bad Kötzting Sazometnou středu v rámci svatého týdne před velikonočními svátky strávila delegace města Sušice v partnerském městě Sušice německém Bad Kötztingu. Zástupci města Sušice v čele se starostou Bc. Petrem Mottlem a místostarostkou Ing. Věrou Marešovou se zde setkali s představiteli města Bad Kötzting, starostou Markusem Hofmannem a radním Wolfgangem Kerscherem a obdarovali je typickými českými velikonočními produkty. Hlavním tématem společného setkání bylo 20. výročí česko-německého partnerství měst Sušice a Bad Kötzting, které bylo uzavřeno 7. října Oslavy dvou desítek let trvajícího partnerství proběhnou ve dnech Součástí oslav by měla být sportovní utkání, kulturní představení a společenský večer. Z partnerského města se kromě oficiální delegace zúčastní oslav sportovní kluby a kulturní spolky. K významnému výročí by měl být vytvořen i společný propagační materiál v obou jazycích. Kromě návštěvy radnice měla delegace ze Sušice možnost projít areál bývalých kasáren v Bad Kötztingu. Sušičtí zástupci ocenili, jakým způsobem se město Bad Kötzting vypořádalo s kdysi opuštěným areálem a našlo zde uplatnění pro sportovní a spolkovou činnost. Starosta města Bad Kötzting Markus Hofmann byl velmi otevřený vzájemné spolupráci a novým projektům. Společné setkání proběhlo ve velmi příjemné a milé atmosféře a vzešly z něj zajímavé podněty pro budoucí přeshraniční spolupráci. Eva Beníšková Město Sušice oznamuje, že zápisy do mateřských škol se konají ve středu dne 15. dubna 2015 od 8.00 hodin do hodin v kanceláři ředitelky MŠ Smetanova a v zasedací místnosti hospodářského pavilonu MŠ Tylova. Zápisy se uskuteční i pro ty rodiče, kteří chtějí umístit svoje dítě do MŠ ve školním roce 2015/2016, a to během celého školního roku. Prosíme rodiče, aby s sebou vzali rodný list dítěte. Aktuality Sušické sirkárny budou kulturní památkou? Nově nastalé skutečnosti ohledně zpamátnění Sola získávají další dimenzi palcové titulky v několika časopisech a novinách přinesly kategorické tvrzení, že sušické sirkárny památkou nebudou! Ministr kultury totiž navzdory odbornému doporučení svého rezortu rozhodl dosavadní řízení zrušit a zahájit ho nově s přihlédnutím ke dvěma problémům: 1) zda je pro prohlašované objekty smysluplné využití, 2) zda jsou objekty v adekvátním stavebně-technickém stavu. Jde z hlediska dosavadní památkové praxe o přinejmenším netradiční rozhodnutí, jež na tomto místě nechci teoreticky rozebírat. Za nosnější považuji jinou věc: z dosavadního jednání ministerstva je evidentní, že památková hodnota areálu (anebo minimálně jeho vybraných částí) je nezpochybnitelná a jednoznačně to stvrdila stanoviska naprosté většiny odborníků z oblasti industriální architektury a památkové péče. Navzdory tomu zůstává otázkou, zda sirkárenské památky budou památkově chráněné, jinými slovy zda budou mít garanci šetrného zacházení a jejich zachování pro budoucí generace. Příslušným zaklínadlem tu je otázka budoucího využití. Nejprve krátká analogie z historie. Abychom nechodili daleko, vezměme si sušické památky, které ve své době rovněž využití nenašly anebo se na ně v místním prostředí jako na památky ani nenahlíželo: v první polovině 19. století se pro zbytnost odstranily tři městské brány, v 60. letech 19. století se ve Vodní ulici demoloval sušický pivovar čp. 52/I (odstraněn kvůli údajnému havarijnímu stavu) a synagoga z roku 1859 (využití měla po válce jen dočasně jako skladiště PAPu). Místo nich vyrostly tehdy společensky poptávané panelové bytové domy a prodejna (později výrobna LSD Jednota). S odstupem 50 let toto racionální zákoutí vyloženě kazí celkový dojem z historického jádra Sušice a nepřestávají se objevovat názory na jeho nové řešení. A můžeme k problému přistoupit i z opačného konce: dlouho osiřelý objekt Staré lékárny čp. 48/I město zakoupilo v uplynulém roce, aniž by v daný moment vědělo, jakým způsobem ho využít. Mělo snad namísto toho usilovat o demolici a vznik zařízení, které bude mít momentální ekonomický efekt? Mluvíme-li o stavebně-technickém stavu celého sirkárenského areálu, nepůjde jistě zpochybnit, že za stávající situace objekty chátrají. Nelze však paušálně tvrdit, že všechny budovy jsou v natolik beznadějném stavu, že jsou využitelné jedině k demolici (nezapomeňme, že se před několika lety aktivně využívaly). Není to konečně výsledkem činnosti ani města Sušice, ani příznivců zpamátnění, nýbrž jedině a pouze vlastníků. Jejich přístup k zájmům Sušice není od začátku jejich expanze do jihozápadních Čech aktivistický, ale konečně, není ani divu. Nejpodstatnějším je pro ně přirozeně ekonomický zisk, což ovšem nelze zazlívat a naopak je nutno to chápat. Jinou věcí je, že v takovém případě nemá smysl ukrývat se pod pláštík údajného ušlechtilého úsilí městu prospět a zbavit ho bolestivého vředu výstavbou uniformního hypermarketu. Rovněž společnost Fuertes Development není rozhodně poháněna potřebou zaostalé Sušici zprostředkovávat osvícené ideje podnikatelského baroka a budovat tu zařízení, která zachrání místní pracovní trh (přehlédněme přitom, že Sušice není zdaleka jediné místo, kde postupy této korporace vzbudily odpor místního obyvatelstva, jak dokladuje příklad výstavby Bauhausu v Brně-Ivanovicích i podezřelé petice, která výstavbu měla podpořit). S trochou invence by společnost mohla začít zvažovat případnou intervenci jiným směrem, neboť s vědomím, že v České republice velmi pravděpodobně skončí Tesco, se otevírají i v Sušici nové a zajímavé dimenze. A konečně, je zde neochvějná jistota, že Kaufland nepostihne za 15 či 20 let stejný osud jako Tesco a Billu? Nedojde k tomu, že tu bude stát prázdný objekt, pro který se bude s ohledem na jeho účelovost v populačně limitované Sušici jen stěží hledat využití? Demolice v takovém případě bolet nebude, protože nebude smazávat bezmála 200 let sušické historie, ale jen několik let jepičího života obchodního řetězce, pro nějž není Česká republika (a Sušice už vůbec ne) cílovou stanicí, nýbrž jen krátkodobou epizodou v tažení za ekonomickým profitem napříč Evropou. Jan Lhoták Obec Dlouhá Ves vyhlašuje v samostatné působnosti jako zřizovatel škol a školských zařízení KONKURZ na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Dlouhá Ves Dlouhá Ves 107, Sušice, IČO Předpoklady pro výkon činnosti ředitele Odpovídající pedagogické vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, znalost školské ekonomiky a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školy/školského zařízení je 6 let. Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do na adresu: Obec Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 155, Sušice Obálku nadepište KONKURZ NEOTVÍRAT K přihlášce doložte: Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe, životopis (psaný vlastní rukou), koncepci rozvoje Základní školy a mateřské školy Dlouhá Ves (maximální rozsah 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku) nebo doklad o jeho vyžádání, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce. Ing. Ivana Vítovcová, starostka obce Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1 a 4+1 Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Volšovská, čp. 903, Sušice. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,52 m 2, 1. pokoj 16,55 m 2, 2. pokoj 16,30 m 2, 3. pokoj 12,14 m 2, předsíň 5,87 m 2, WC 1,08 m 2, koupelna 2,35 m 2, šatna 1,70 m 2, komora mimo byt 1,12 m 2, sklep 1,10 m 2. Celková rozloha bytu 66,73 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.00 do 9.10 hod. Byt č. 6, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Nerudova, č. p. 1055, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,10 m 2, 1. pokoj 18,00 m 2, 2. pokoj 11,05 m 2, 3. pokoj 13,02 m 2, 4. pokoj 8,99 m 2, předsíň 7,67 m 2, spíž 1,41 m 2, šatna 1,30 m 2, koupelna 2,63 m 2, WC 1,43 m 2, balkon 6,08 m 2, sklep 14,49 m 2. Celková rozloha bytu 94,17 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.20 do 9.30 hod. Byt č. 18, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. V Rybníčkách, č. p. 716, Sušice. Byt se nachází v šestém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m 2, 1. pokoj 20,46 m 2, 2. pokoj 12,12 m 2, 3. pokoj 16,30 m 2, předsíň 8,41 m 2, koupelna 2,88 m 2, WC 1,04 m 2, balkon 4,37 m 2, sklep 2,53 m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.40 do 9.50 hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky: musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům nesmí být dlužníkem města nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m 2 /měsíc) Nabídka musí být podána nejpozději: v zalepené obálce s nápisem neotvírat nabídka na pronájem bytu + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za 1 m 2 /měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů. Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle lk- konané pod záštitou starosty města Sušice Bc. Petra Mottla při příležitosti 125 let Klubu českých turistů odboru Sušice. Termín konání: Místo konání: Sušice Setkání se uskuteční jako putování z různě zvolených míst od startu nebo do cíle v sokolovně v Sušici, která bude otevřena od 8.30 do hodin. Doporučované trasy a jejich výchozí body jsou uvedeny na další straně propozic. Účastnický poplatek: základní 30 Kč členové KČT 20 Kč držitelé karet ISIC, ITIC, ALIVE 20 Kč mládež do 15 let 10 Kč V ceně poplatku je zahrnut pamětní list a drobný suvenýr. Informace: Alena Švarcová, tel.: (večer) Antonín Skolek, tel.: Další možnosti: Návštěva muzea s mechanickým betlémem spuštění v 10.00, 10.30, 11.00, a hodin. Návštěva Městského informačního centra na náměstí v budově radnice možnost výstupu na radniční věž (9 14 hodin). Návštěva kaple Anděla Strážce na vrchu Stráž (10 12 hodin). Setkání je zařazeno do akce Vystup na svůj vrchol SVATOBOR 845 m n. m. (výtěžek z akce bude poukázán na dostavbu chaty na Lysé hoře). Pochod je také zařazen do akce Plzeňských 2015 km let KČT ODBOR SUŠICE (Omlouváme se za nevytištění pořádajících organizací v minulém čísle SN. -red-)

4 strana 4 Eva Holubová vyprávěla o divadle a indiánech Na velkém pódiu sokolovny se objevila drobná žena a usedla na židli k titěrnému stolku. Jakmile však promluvila, rázem zaplnila celý sál. V úterý 24. března večer v Sušici vystoupila známá herečka Eva Holubová. Akci pořádala Stálá divadelní scéna Klatovy. Před představením mohli návštěvníci pořadu u vchodu do sálu napsat své dotazy a herečka se po příchodu na jeviště bez okolků vrhla na odpovědi. Každá otázka jí byla odrazovým můstkem ke sdělení mnoha a mnoha dalších historek ze svého aktivního života. Z odpovědí se posluchači dozvěděli, že Eva Holubová si divadlo zamilovala už v mládí. Na gymnáziu se angažovala asi v pěti ochotnických souborech a studiem se příliš nezabývala. Chtěla se stát herečkou, navíc DAMU byla jediná škola, kde na přijímacích zkouškách nebyl prospěch až tak podstatný. Ovšem, i když si jí vybral prof. Nedbal, nebylo lehké se tam dostat. Podařilo se jí to až na potřetí. A to bylo nakonec možná dobře, protože studovala společně s Ivanou Chýlkovou, která se stala její dobrou kamarádkou. Z té doby povyprávěla mnohé veselé zážitky. S velkým zaujetím přiblížila svojí cestu za indiány do Peru. Vypravila se tam s režisérkou Olgou Sommerovou, aby poznala indiánské děti, kterým mohou lidé od nás přispívat na vzdělání. Prostý život indiánů, jejich bezprostřednost a schopnost radovat se z každé maličkosti na ní hluboce zapůsobily. Nadané děti, které vystudují pak mohou zlepšit Druhý koncert letošní abonentní řady Kruhu přátel hudby přilákal do sálu Muzea Šumavy téměř sto dvacet posluchačů. Mladý soubor Sedláčkovo kvarteto, ověnčený několika mezinárodními soutěžními úspěchy, přednesl na úvod koncertu působivé dílo současného skladatele Slavomíra Hořínky s názvem Rosarium. Barevná skladba, ve které se zvukomalebné části střídají s ostrými a drásajícími tóny, byla vhodným kontrastem k další hudbě večera. Stěžejní částí programu bylo dramatické dílo hudebního skladatele Josepha Haydna Sedm slov Vykupitelových na kříži, které připomíná poslední okamžiky pozemského života Ježíše Krista. Intimní dílo plné vnitřní dramatičnosti dává posluchači HOLOCAUST NESMÍ BÝT ZAPOMENUT! Jom ha-šoa mezinárodní den vzpomínání na oběti holocaustu proběhne v Sušici již potřetí. Letošní rok se nese ve znamení oslav 70. výročí osvobození a konce druhé světové války. Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky Jom ha- Šoa, který letos připadá na čtvrtek 16. dubna, proběhne nejen v Sušici, ale i v Praze, Brně, Olomouci, Liberci, Kutné Hoře, Kolíně a Blatné pod společným tématem Návraty a nenávraty. PŘIPOJTE SE K NÁM přečtením několika jmen mužů, žen a dětí, životní podmínky celé vesnické komunity. Její noví kamarádi a koordinátoři nadace později dokonce přijeli do Prahy na návštěvu. Deset středoškoláků a vysokoškoláků tak v naprosté spokojenosti spalo u nich v pokojíku a poznávalo zdejší kraj a mrav. (Např. je vzali do našich nejvyšších hor, do Krkonoš: A kde jsou ty hory? ptali se indiáni, když tam dorazili...) Dalším bohatým zdrojem zajímavých situací jsou Eviny veselé historky z natáčení. Holubová excelovala v mnoha filmech a zejména na Pelíšky ráda vzpomíná. Zmínila např. slavnou scénu s Jaroslavem Duškem, která byla zakončena v ložnici...(a poodhalila, co všechno se za těmito třemi tečkami může skrývat). Velkým kamarádem herečky je Bohumil Klepl. S ním už prožila několik divadelních a filmových manželství (např. Účastníci zájezdu). Poznala ho jako čistotu milovného člověka a zmínila jeho zvláštní slabost pro vysávání, kterou už prý realizuje i na trávníku před domem. Zmínila se i o dalších hercích a filmech a příjemný komorní večer zakončila povídáním o Sklepě, divadle z počátků její herecké kariéry. text a foto Eduard Lískovec kteří byli během druhé světové války pronásledováni a zavražděni pouze kvůli svému původu. Možností oslavit památku těchto lidí budete mít během celého dne prostřednictvím následujícího programu kulturního spolku Rašelina: KINO SUŠICE Beseda pro školy i veřejnost s pamětnicí Helgou Weissovou Hoškovou Tradiční komentovaná procházka městem s Mgr. Michalem Chmelenským NÁMĚSTÍ SVOBODY Vzpomínkový pietní akt čtení Kulturní aktuality Sedláčkovo kvarteto a Jan Potměšil možnost nahlédnout smysl oběti Božího Syna, která se jeho smrtí stává naším vykoupením. V devíti slovem oddělených částech, které přednesl člen divadelního spolku Kašpar herec Jan Potměšil, se s velkou citlivostí pro téma představili všichni členové kvarteta. Jako obvykle obdrželi návštěvníci u vchodu do kinosálu leták s mapou a základními informacemi o daném území. Pavel Šustr, autor další cestovatelské přednášky ještě přidal plánky svých výprav. Tento zoolog (např. autor knihy Jelenovití na Šumavě) a cestovatel žijící na Šumavě před více než rokem cyklus cestovatelských přednášek zahajoval Skandinávií a letos si připravil povídání o Nepálu. Obecenstvu byly představeny nejvyšší hory světa, nepálská města i tropická džungle. Mnozí si ještě pamatují na nedávnou podzimní tragédii pod Annapurnou, kdy po neočekávaně silné sněhové bouři zahynulo přes čtyřicet trekařů a mnoho dalších zůstalo uvězněno v hlubokém sněhu. Tehdy mezi nimi měl být i Pavel Šustr. Na výpravu k Annapurně se chtěl vypravit s cílem zachytit pomocí fotopastí levharta sněžného. S touto pomůckou ovšem na celnici narazil na problémy a následné zdržení mu změnilo plány, takže se nejprve vydal pod Mt. Everest. Předtím ještě prozkoumal hlavní město Kathmándú a diváci v sušickém kině mohli na promítaných fotkách obdivovat architekturu chrámů, posvátných staveb i život prostých lidí. V Nepálu se střetávají dvě kultury a náboženství hinduismus z Indie a buddhismus z Tibetu. Svatyně obou jsou ve městě promíchané a lidé těchto kultur se tolerují a některé svatyně mají dokonce společné. Je tam spousta soch Buddhů a spousta opic, které turistům kradou svačiny, přibližuje situaci Šustr. Pohyb se doporučuje pouze přes den, město má chaotický půdorys a neexistuje tam noční veřejné osvětlení. Z civilizace se cestovatel přesunul letecky do Národního parku Sagarmatha pod Everestem. Nevšedním zážitkem bylo přistání v Lukle na nejnebezpečnějším letišti světa, kde krátká šikmá přistávací dráha končí na jedné straně vysokou skálou a na druhé propastí. Odtud by se dala vzdálenost k hoře urazit za 4 dny, ale je třeba počítat také s nastoupanými metry (max. 800 výškových metrů denně), aby se tělo aklimatizovalo. Cesta s množstvím lanových mostů do výšky přes m n. m. musí tedy trvat nejméně týden. Kromě turistů a šerpů tam také potkával buddhistické mnichy a vysokohorské tury jaky. Pod Everestem ještě stihl vyhlídku na nejvyšší horu světa, pak ale vzhledem k zlověstným mračnům zahájil rychlý sestup do údolí, což se ukázalo velmi prozíravé, neboť v těchto partiích pak napadlo za dva dny přes metr sněhu. (To byla právě ta meteorologiská situace, která způsobila neštěstí pod Annapurnou.) Dále ještě prošel několik údolí a znovu přes Kathmándú se vypravil do tropického národního parku Chitwan. Jaky vystřídali sloni a dokonce i krokodýli, nosorožci a termiti. Část cesty zde absolvoval lodí po řece a zbytek džunglí pěšky i na slonu. Nakonec pobytu v Nepálu se přece jen vypravil autobusem do údolí pod Sušické noviny 7/2015 Pavel Šustr: Džunglí a ledovcem Nepálu Umělci byli pozorným publikem odměněni dlouhým potleskem. Všichni přijali s pochopením, že po tak závažném díle není možné přidávat a rozešli se plni dojmů do večerní atmosféry pátého dne svatého týdne a předvečera velikonočního tridua. KPH seznamu jmen obětí holocaustu za zpěvu části sušického sboru Svatobor KAFE SIRKUS Poetické pásmo na téma Návraty a nenávraty TRADIČNÍ KLOUB! Koncert tradiční židovské hudby vystoupí prague klezmer band Trombenik Více informací o akci a kompletní program naleznete na webových stránkách Na vaší účast se těší organizátorka akce Sarah Sofia Huikari Ve středu 25. března se v místním kině sjelo celkem osm souborů z Klatovska, aby se vzájemně podělily o výsledky svého divadelního snažení. Sušický Tajtrlík je již zavedená oblastní přehlídka dětských divadelních souborů s možností postoupit do krajského kola, které se každoročně koná v Dobřanech pod záštitou kulturního centra JOHAN. Porota ve složení Jakub Doubrava a Ivana Faltusová měla obtížné rozhodování, ale nakonec do kraje poslala tři soubory dva z klatovské ZUŠky s představením Momo a ukradený čas v podání souboru Korálky a inscenaci Zakázaný holky, již zahrál soubor Týnom Tánom. Jako třetí pojedou do Dobřan místní divadelníci ze souboru Tik ťak 1 s příběhem Ajoga. Do širšího výběru porota zařadila dvě divadla shodou okolností obě o Karkulce. Soubor Rebelové z horažďovické ZUŠ zajímavě ztvárnil motivy klasické pohádky do své vlastní improvizace jak by to všelijak mohlo být, když se změní okolnosti. Dlouhoveský loutkový kroužek přivezl Červenou karkulku podle Svěráka a dostal od poroty ocenění za perfektní vodění loutek zejména vlka. Výrazná osobnost přehlídky, jež obdržela čestné uznání, se vyskytovala v představení Lakomá Barka místního Tik ťaku 2. Byla to role pana učitele v podání Tadeáše Nováka. Toto představení ale do Dobřan nepostoupilo, jak sama vedoucí uvedla, je na něm ještě spousta práce. Mezi soubory, které letos nepostoupí do kraje, patří Duchové ze Annapurnou. Souhlasil, že se ještě kus cesty sveze s nepálským kolegou v jeepu. To už bych nikdy ale neudělal, nejnebezpečnější letiště světa bylo proti této jízdě zcela bezpečnou záležitostí, říká zkušený dobrodruh a dodává: V autě jsme se řítili na uzounké silničce s koly mnohokrát těsně nad propastí. Pěšky pak pokračovali až k vesničce Manang (3 500 m n. m.), kde se sněžný levhart vyskytuje. A opravdu objevili mnoho aktuálních stop jeho přítomnosti a Pavel Šustr divákům ukázal i fotku šelmy, kterou jeho nepálský kolega pořídil ze svých loňských fotopastí. Na závěr cestu do Nepálu průvodce Šustr doporučil: Jen na dopravu je třeba si dát pozor, ale Nepálci jsou milí lidé a příjemní hostitelé. ED, foto z cest Pavel Šustr Sušický Tajtrlík potřetí ZUŠ Horažďovice. Zahráli vlastní improvizaci na téma Robinson. Jejich krátké, ale nápadité dílko si vysloužilo čestné uznání za schopnost beze slov přesvědčit diváka o své hře. Soubor Velhartičtí světáci se letos na přehlídce objevil poprvé a porota pevně věří, že nikoliv naposledy. Jejich ztvárnění klasické pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících neslo prvky typického školního divadla a od poroty si Velhartičtí vysloužili pochvalu v podobě čestného uznání za soudržnost souboru a následné čisté provedení. Přehlídku perfektně připravila Jitka Doubravová se svými spolupracovníky. Všem patří velký dík a přání zdaru do dalších ročníků nejen Tajtrlíka. Za porotu sepsala Ivana Faltusová, foto ED

5 Sušické noviny 7/2015 Přehled akcí strana 5 Sušice 10. dubna od 16 hod. Kinokavárna Sirkus Autorské čtení poezie Začínající autoři, sdružení v neformální Skupině básníků. Hudební doprovod V. Bartoš. 10. dubna od 18 hod. Galerie Sirkus vernisáž výstavy Michaela Petruse viz. str dubna od 9 hod. ZŠ Lerchova Tvořivá sobota: Ježibaba na koštěti Výroba vlastní dekorační Ježibaby. Na akci je nutné se přihlásit do 9. dubna 2015 na tel.: p. Ptáčková 11. dubna od 20 hod. KD Sokolovna Na stojáka VYPRODÁNO 12. dubna od 15 hod. KD Sokolovna 16. dubna od 18 hod. Kinokavárna SIRKUS Návraty a nenávraty čtení z deníku Helgy Weissové Hoškové, která zažila na vlastní kůži jako malé děvče hrůzy holocaustu. Recitace poezie Jiřího Daniela a předčítání z dobových materiálů vztahujících se k židovské komunitě v Sušici a okolí 16. dubna od 20 hod. Tradiční KlOUb! Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: po pá 8 16 hod., so ne hod. ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí pátek hod. sobota hod. neděle hod. GALERIE SIRKUS výstava str. 9 po čt hod., pá hod., hod. polední pauza hod. so hod., ne hod dubna Živit se komiksem Michael Petrus viz. str. 9 KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek , hod. Region Horažďovice 10. a 11. dubna od 20 hod. Kino Otava Dva dny, jedna noc Belgie, Francie, Itálie Mimořádně lidský a silný příběh. Vstupné 95 Kč. 18. dubna od 21 hod. Vinárna pod věží 12. dubna od 16 hod. kostel sv. Václava Velikonoční koncert pořádá ČKA viz. str dubna od 19 hod. KD Sokolovna Sušická tančírna viz. str dubna od 19 hod. Kino Sušice 18. dubna od 8.30 hod. KD Sokolovna Jarní setkání turistů Plzeňského kraje viz. str dubna od hod. Ostrov Santos Sušický horský běh dubna od 20 hod. Tradiční KlOUb! Tradiční KlOUb! březen duben Šumák v Kloubu výstava fotografií Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax Otevírací doba od ledna do března 2015 út so: 10 12, / ne, po: zavřeno duben zavřeno Městské informační centrum budova radnice tel , otevřeno po pá , přestávka Radnice Sušice 6. patro po pá: 9 16 hod. Výstava fotografií PERU Tomáš Mašek Žihobce MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA tel Prohlídkové okruhy denně Naučná stezka Netopýřím parkem Od 6. dubna 9 16 hod. Karty zdobí Žihobce Tamara Voldřichová výstava: hrací karty a kvarteta Od 10. dubna 9 16 hod. Extravagance šumavské krajiny Jan Kavale fotografie známého šumavského fotografa zcela jinak GALERIE NETOPÝR Les a jeho fauna a flóra v dílech malířů 19. a 20. století do 30. června 11. dubna od 19 hod. Divadlo Žihobce Koncert skupiny Faux Pas vystoupení dívčí skupiny ze Sušice s jejich hosty ve stylu 30., 50, 60. let PŘIPRAVUJEME: 28. dubna od hod. KD Sokolovna 17. dubna od 18 hod. Zámek v Žihobcích Módní přehlídka oděvů z dílny Aničky Kratochvílové z Horažďovic 18. dubna od 21 hod. PDA Sušice The Shower Oldies&revival band Pětihodinový oldies maraton s kapelou The Shower 25. dubna od 8.30 hod. KD Sokolovna Sušický prak 9. ročník Mistrovství ČR Srdečně zveme všechny příznivce dřevěné vidlice na závod ve střelbě z praku. Střelivo a občerstvení zajištěno. 11. dubna od hod. Velhartice 25. dubna od hod. Smetanův sál gymnázia Sušický a Tachovský dětský sbor koncert viz. str dubna od hod. Kino Sušice Lenka Dusilová koncert viz. str dubna od 14 hod. Náměstí Svobody, kino, Kloub 25. a a 8 12 hod. KD Sokolovna šatna předplatné skupiny S/1 30. dubna od 16 hod. Ostrov Santos Slet ježibab 2015 tradiční jarní akce Gymnázia v Sušici předtančení, soutěže, volba Miss ježibaby a podvečerní překvapení 30. dubna od 21 hod. PDA Sušice PEPINO Party historicky nejúspěšnější party od KOTN & TOO.SEXY zavítá i do Sušice! 30. května od 20 hod. - Kostel sv. Václava v Sušici Rabí 10. dubna Kulturní dům Rabí Koncert skupiny Parkán Autobus svoz: Sušice nábřeží nad lávkou, zpět 1.30 Horažďovice U Hlaváčků, zpět 2.00 Na stránkách SKC lze stáhnout aktuální kulturní plakát na daný měsíc pod odkazem

6 strana 6 Vzpomínky Dne 5. dubna by se dožila 90 let paní Marie Bělohoubková ze Štěpanic. S láskou vzpomínají děti s rodinami. Dne 9. dubna uplynul jeden rok, co nás opustil pan Jaroslav Melich ze Sušice. Vzpomínají děti s rodinami. Kdo tě znal, vzpomene si, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 13. dubna uplynou dva roky, kdy od nás navždy odešla paní Alena Kämpfová. S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami. Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 14. dubna uplyne 20 let od úmrtí paní Marie Sporkové z Dlouhé Vsi, Stále vzpomíná manžel s dětmi, rodinami a ostatní příbuzní. Dne 16. dubna tomu bude 40 let, co zemřel pan Emanuel Uher, profesor gymnasia. S vděčností a láskou vzpomíná rodina i jeho bývalí studenti. Léta plynou a vzpomínka za vzpomínkou se vrací. Dne 20. dubna si připomeneme čtvrté smutné výročí, kdy nás opustil pan Josef Polauf ze Sušice. S láskou vzpomíná manželka, dcery, vnuci, ostatní příbuzní a kamarádi. Opustili nás... Karel Kadlec r. 1944, Antonín Dolejš r. 1944, Růžena Tůmová r. 1925, Milena Novotná r. 1934, Jan Kovárna r. 1921, Božena Brejchová r E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ SOŠ a SOU Sušice jde s dobou a iniciativně reaguje na nejnovější koncepty zdokonalující pedagogické postupy a technologie. E-learning je jedním z nejoblíbenějších produktů moderní pedagogiky, a proto bychom Vám rádi nabídli náš vlastní koncept e-learningové výuky. On-line škola je ideálním pomocníkem pro ty z Vás, kteří se chtějí zdokonalovat v oborech Cestovní ruch a Sociální činnost a to v následujících modulech. E-learningový kurz Cestovní ruch Základy podnikání a finanční gramotnosti v cestovním ruchu Zákl. průvodcovství a animačních služeb na Šumavě a v Českém lese Německý jazyk v cestovním ruchu Anglický jazyk v cestovním ruchu Kontakt: tel.: E-learningový kurz Sociální činnost Základy gerontologie a sociální terapie Základní terapie v přímé péči o klienta a komunikační techniky Kontakt: tel.: Proč si vybrat e-learningový kurz? nemusíte nikam jezdit a ušetříte tak čas a peníze, potřebujete jen PC studujete, kdy se vám zachce, a sami si určujete tempo ke studijním materiálům se můžete opakovaně vracet kurz je vám k dispozici nonstop 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pouze na hodiny praxe a na závěrečné zkoušky se dostavíte do SOŠ A SOU Sušice můžete komunikovat s tutorem (učitelem), nepřijdete o zpětnou vazbu Kdy? od nebo podle zájmu účastníků Za kolik? Je možné studovat všechny moduly jednotlivého kurzu nebo si vybrat jen jeden modul. Cena jednoho modulu každého kurzu je Kč. Pokud si zvolíte dva moduly, zaplatíte jen Kč. U kurzu Cestovního ruch doporučujeme zvolit si jeden modul a jeden cizí jazyk. Absoloventi obdrží osvědčení o absolvování. Společenská kronika Blahopřání Dne 5. dubna oslavil 93. narozeniny pan Stanislav Valdman ze Sušice. Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přeje syn Josef s rodinou. Římskokatolická farnost Hůrka vás zve na POUTNÍ MŠI SV. PŘI PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. VINCENCE FERRERSKÉHO 11. dubna od 2015 ve hod. na Hůrce u Prášil mši sv. celebruje P. Slávek Holý Tanec pro ženy TVOŘIVOST Milé ženy, srdečně vás zveme k dalšímu prožitkovému setkání, tentokrát s tématem naší tvořivosti. Skrze spontanní tanec, meditace i relaxace uvolníme naše tělo i mysl, a tak se propojíme s naší tvořivou silou v nás. Účast na předchozích dílnách není nutná. Kdy: od 10 do 13 hod. Kde: velký sál komunitního centra Káčko (2. p), Klostermannova 1330, Sušice Lektorka: Iveta Králová http.//zivotvtele.cz/ Organizace: Kristýna Pítrová Cena: 300 Kč Bližší informace a přihlášení: nebo na tel.: Těšíme se na vás. Středisko volného času pořádá: 1. Letní pobytový tábor v Novém Městečku od soboty do soboty Téma: Šumavské dračí doupě II Místo: autocamping Annín Nové Městečko Ubytování: chatky pro 4 osoby Stravování: 5x denně + celodenní pitný režim Cena tábora: Kč pro členy zájmových kroužků Kč pro ostatní zájemce V ceně je zahrnuta strava 5x denně, 7x ubytování, výlety, jízdné, vstupné, odměny za soutěže. Věková skupina: 9 14 let Kapacita: max. 16 dětí Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři SVČ Sušice a je nutné je odevzdat vyplněné nejpozději do 7. května Platba tábora: v hotovosti nebo převodem na účet do Informace na tel.: nebo Letní příměstský tábor od do denně od 8.00 do hodin Téma: Cesty za poznáním Program: Hrajeme si celý den Výlet na hrad Švihov Výlet za krokodýly Toulky Šumavou Vycházka na Svatobor Oběd a pitný režim bude zajištěn. Na začátku tábora děti obdrží rozpis akcí na celý týden. Cena tábora: 1000 Kč / týden. Přihlásit se můžete osobně v SVČ Sušice do tábor je nutné zaplatit do Kapacita je max. 20 dětí. Informace na tel.: nebo Pojeďte s námi... Sušické noviny 7/ dubna MÝDLOVÝ PRINC muzikál Praha Muzikálová novinka, jejíž děj je zasazen do současnosti a zavede diváky mezi amatérské herce v malebném prostředí Šumavy. Celým dílem budou provázet známé hity Václava Neckáře. OBSAZENO! Vstupenky jsou k vyzvednutí v KD Sokolovna. 16. května SKANZEN BAVORSKÉHO LESA TITTLING největší evropský skanzen lidové architektury ENGELHARTSZELL prohlídka jediného trapistického kláštera Rakouska s možností ochutnávky a zakoupení klášterního likéru, projížďka po Dunaji nejkrásnější lodí KRISTALLSCHIFF, procházka historickou části Pasova k soutoku tří řek. OBSAZENO! 26. června Český Krumlov otáčivé hlediště PES BASKERVILLSKÝ detektivní komedie Nejslavnější případ Sherlocka Holmese v režii Petra Zelenky. Sherlock Holmes přichází! Bát se bude i váš pes! OBSAZENO! 18. července BERCHTESGADEN ORLÍ HNÍZDO KÖNIGSSEE Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky GRASSL ochutnávka a možnost zakoupení likérů, odp. projížďka lodí po jezeře Königssee. OBSAZENO 15. srpna Český Krumlov otáčivé hlediště BARON PRÁŠIL dobrodružná fantasy komedie pro celou rodinu Vítejte ve světě barona Prášila. Dějí se v něm věci zázračné, neslýchané, neobyčejné Považte, láska a dobro vítězí a zlo nemá sebemenší šanci. Vítejte ve světě nejslavnějšího lháře všech dob, do něhož lze vstoupit jen v čase, kdy zpívají drozdi. Pohotové lži. Vtipné lži. Dokonalé lži. Lži pro celou rodinu. Počet vstupenek omezen! 22. srpna NEUSCHWANSTEIN, MNICHOV Prohlídka nejnavštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského krále Ludvíka II. v bavorských Alpách. Odpoledne prohlídka historické části Mnichova. 16. října ALEXANDROVCI Turné k příležitosti 70. výročí osvobození a konce 2. světové války Koncert slavného ruského armádního souboru v Budvar Aréně v Českých Budějovicích. OBSAZENO! Vstupenky jsou k vyzvednutí v KD Sokolovna. 6. prosince VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY Pojeďte načerpat vánoční atmosféru do překrásně vyzdobené německé metropole. Procházka historickým centrem města s možností nákupu vánočních dárků. VELIKONOČNÍ KONCERT 12. dubna v 16 hod Česká křesťanská akademie zve všechny v neděli 12.dubna na VELIKONOČNÍ koncert v 16 hod do kostela sv. Václava v Sušici. Vystoupí chrámový sbor z Tábora se svým dramaturgem a varhaníkem Ladislavem Šotkem, který varhany rozeznívá už od mladých let a je ve svém oboru mistrem. Od roku 1972 také zajišťuje varhanní doprovod při svatbách v Táboře. Vzpomíná, že někdy to bylo svateb během jedné soboty, rekord byl 19 svateb v jednom dnu. Po roce 1989 začal i s varhanními koncerty nejen v Táboře a okolí, ale také v zahraničí (Francie, Německo, Rakousko). Při koncertu zazní skladby G.F.Händela, F. Schuberta, A.Dvořáka i dalších autorů. Zazní také skladby mistra L. Šotka a možná i jeho varhanní improvizace. Nenechte si ujít krásný sváteční zážitek. -dv- Program: h. příjezd a přihlášení, účastnický poplatek 100 Kč za Avii u hasičárny ve Volšovech h. slavnostní nástup a zahájení srazu h. hodnocení Avií s možností prohlídky interiéru h. soutěže pro dobrou náladu h. vyhodnocení soutěže o nej... Avii Večer od zábava s hudbou k tanci i poslechu. Po celou dobu srazu možnost občerstvení klobásy, maso, pivo, malinovka,... Předběžné přihlášení účasti na srazu do Kontaktní osoba Robin Michalik: mob , Úklid Svatoboru Kdy: v 9.30 hod. Kde: Sraz u Kapličky, kde budou rozděleny trasy a pytle s ochrannými rukavicemi Pro koho: Pro všechny dobrovolníky, co mají chuť se projít po Svatoboru a zároveň mu ulehčit od odpadků a černých skládek Co za to: Dobrý pocit s prospěšné práce, společné posezení u ohně Co sebou: Cokoliv, co se dá upéci na ohni a hlavně dobrou náladu Letošní úklid je pod záštitou celorepublikové akce Ukliďme Česko a s podporou Ministerstva životního prostředí. Velice se těším na všechny dobrovolníky. Organizátor: Lucie Hrabová, mob.:

7 Sušické noviny 7/2015 Inzerce strana 7

8 strana 8 Muži zvítězili a pohár zůstal doma Zleva: Mirka Křížová, Zdeňka Sachrová, Renata Černíková, Marie Kopelentová, Jarka Havránková, Zuzana Kankrlíková Vyvrcholením halové volejbalové sezony v Sušici je každým rokem velký turnaj mužů a žen O POHÁR MĚSTA SUŠICE pro týmy z celé republiky. Letos se 28. března uskutečnil již XXII. ročník. Zápasy se odehrály v hale a tělocvičně ZŠ Lerchova. Už s ranním příchodem to ve škole hučelo jako v úle. V patře se probouzely děti po Noci s Andersenem a v přízemí muži Zleva: Čestmír Kříž ml., Bohouš Hána, Luděk Naglmüller, František Pekhart, Dan Foltýn, Jaroslav Sachr řešili nejvhodnější taktiku na své volejbalové soupeře a ženy probíraly všechno, navíc tam byl i tým Vosín. V obou kategoriích měla Sušice dokonce dvojí zastoupení. V ženské části turnaje na poslední chvíli odřekly Horažďovice, a tak se o pohár utkalo ve vzájemných soubojích pět družstev. Na první pohled nejlépe působily štíhlé vysoké mladé gazely týmu Chicas Sušice. Perfektně zvládaly dílčí volejbalové činnosti (podání, příjem, náhra, smeč, bloky), ovšem chybí jim zatím zkušenosti. Nezískaly ani set a skončily páté. (Každý zápas turnaje se hrál na dva sety). Sokol Klatovy předváděl zkušený volejbal, ale porazil jen sušická děvčata a obsadil 4. místo. Třetí místo vybojovaly domácí hráčky TJ Sušice A. Komplexní tým disponoval mládím i zkušeností, nechyběla mu ani obětavost, v přímém dramatickém souboji o 2. místo však těsně podlehl Vosínu ze Šlapanic. Hráčky z městečka u Brna jezdily ve svých pruhovaných černožlutých dresech Sportoviště města Sušice Hledáme brigádníky na tyto pozice: Úklidový pracovník/pracovnice Podmínky: spolehlivý, pracovitý, čistotný, časově flexibilní Instruktor plavání Podmínky: kladný vztah k dětem a k vodě, plavec (není nutný certifikát, proškolení provedeme), chuť učit se nové věci. Pedagogické minimum výhodou Dlouhodobé brigády na DPP. Nástup ihned. Životopisy posílejte na nebo na recepci bazénu Sušice Oznamujeme, že od bude opět v provozu umělá letní plocha na zimním stadionu (in-line, florbal, tenis, volejbal atd.) Rezervace na Naučte své děti bruslit v bezpečí a klidu s hrazdičkami na kolečkách, bez vyhýbání se psům a lidem na cyklostezce, bez nerovností a nezávisle na počasí VEŘEJNÉ IN-LINE BRUSLENÍ na zimním stadionu vždy v pátek začínáme vyhrazeno pro rodiče s dětmi (hrazdičky) veřejné in-line bruslení pro všechny Oznamujeme, že od je platná změna provozní doby saun NOVĚ jsou rozšířeny otevírací hodiny o víkendech sobota relaxační hodiny neděle režim dva v jednom Více informací najdete na opravdu jako vosy a vybzučely si stříbrnou pozici. Hlincovka České Budějovice byl od pohledu nenápadný tým, ovšem tyto mladé hráčky celkem nevolejbalových postav předcházela úctyhodná pověst. Prý, že hrají celostátní 2. ženskou ligu a chtěli by postoupit do první ligy. A pověst opravdu nelhala. Děvčata byla snad u každého míče a neochvějně sbírala jeden bod za druhým. S přehledem si poradila se všemi týmy a jednoznačně zvítězila. Družstvo trénuje odchovanec sušického volejbalu Luděk Naglmüller, který hrál v tomto turnaji za sušické áčko. Muži začali souboji ve dvou základních skupinách. Sušické áčko složené z perspektivních mladých hráčů a s hrajícím kapitánem Františkem Pekhartem prokázalo i zkušenost a ve skupině ztratilo pouze jeden set s klatovskými Bobry. TJ Sušice B se hned v prvním zápase utkala s odvěkými rivaly ze Šlapanic a byl to boj největší, bohužel opět těsně zvítězil Vosín. Ve druhém utkání si Sušičtí profesorsky smlsli na Oldies Praha Suchdol, kteří pak v zápase o 5. místo podlehli týmu ARBO Velhartice. Ve finálové skupině hrály proti sobě týmy, které se ještě v turnaji nestřetly. TJ Sušice B uhrála stejně jako áčko proti Bobrům set, ovšem v sušickém souboji jasně dominovalo A a B obsadilo celkově 4. místo. Bobři Klatovy se pouze vyšším počtem získaných míčů nerozhodného utkání s Vosínem prosmečovali na 2. místo. Z vítězství se zaslouženě radovali mladíci TJ Sušice A, kteří si poradili i s 3. Vosínem Šlapanice. Přívětivou atmosféru turnaje dotvářel tradiční bufet pana školníka, sponzorské kolosální koláče Pekařství Rendl a Růženčiny pikantní utopenci. Závěrečné zhodnocení, zpívání a rozloučení proběhlo v salonku hostince Na Bouchalce. text a foto Eduard Lískovec Sport Sušické noviny 7/2015 K FOTBALISTŮM SE VRÁTIL STANĚK S novým trenérem přišlo první vítězství Čas na záchranu rychle mizí, body je třeba sbírat co nejrychleji. V Sušici se proto rozhodli k radikálnímu řešení. V týdnu po zápase na Doubravce (0:2) se k diviznímu týmu po více než půlroční pauze vrátil Jan Staněk. Staronový kouč, který nahradil Jaroslava Voříška, na lavičce sledoval první jarní výhru (1:0 s Čížovou), bohužel druhý duel na Aritmě už mužstvu výsledkově nevyšel (2:4). Tým přes veškerou snahu vstoupil do divizního jara katastrofálně. Sušice prohrála na Malši Roudné, s Tachovem i na Doubravce. Propast na posledním místě v tabulce narůstá, myšlenky na sestup vypadají čím dál reálněji. V Sušici tak museli něco udělat. Špatné výsledky nakonec vyústily k odvolání trenéra Jaroslava Voříška. V pátek, tři dny před zápasem s Čížovou, mužstvo převzal Jan Staněk. Muž, který tým přes krajský přebor vytáhl až do divize, nakonec nabídku přijal a po více jak půlroční pauze si znovu stoupl na sušickou střídačku. Proti Čížové se potvrdilo, že změna trenéra může zafungovat. Sušičtí hráči stejně jako v minulých zápasech poctivě pracovali, mužstvu nechyběla nezměrná snaha. Navíc, což bylo klíčové, se tentokrát vyvarovalo hrubých chyb v defenzivě. Na umělé trávě před zraky dvou stovek domácích příznivců nakonec Sušice slavila důležité vítězství. O třech bodech rozhodla branka Ondřeje Skrka, který hlavou uklidil míč do sítě po rozehraném přímém kopu. Hráli jsme poctivě dozadu a nedostali jsme gól, což je vzhledem k tomu, že Sušice inkasovala v celé soutěži přes šedesát branek, ZŠ Sušice, Lerchova ul. ve spolupráci s KAerobic klubem Plzeň a za finanční podpory Města Sušice pořádají jubilejní X. ročník soutěže v aerobiku pro děti a mládež AEROBIC MASTER CLASS Datum konání: pondělí Místo konání: ZŠ Sušice, Lerchova ul. velká tělocvična Časový harmonogram pro kategorie třída, třída prezence 8.55 zahájení soutěže základní kolo kategorie tř finále kategorie tř základní kolo kategorie tř finále kategorie tř vyhlášení výsledků obou kategorií Časový harmonogram pro kategorie třída, třída prezence základní kolo kategorie tř základní kolo kategorie tř finále kategorie tř finále kategorie tř vyhlášení výsledků konec soutěže Informace: Alice Golová, velké pozitivum, pochvaloval si v rozhovoru pro Klatovský deník Jan Staněk. S přístupem hráčů jsem spokojený, ale fotbalově je rozhodně co zlepšovat. Nejdůležitější ale je, že hráči mají snahu, chtějí něco zlepšit, dodal kouč Sušice. Staněk většinu hráčů velmi dobře zná, adaptace k týmu byla velmi jednoduchá. V nelehké době prý sami hráči přišli za trenérem s tím, aby je ve zbytku sezony trénoval a pokusil se s týmem o záchranu. Snažil jsem se dát mužstvo za velice krátkou dobu psychicky dohromady. Kluci přistoupili k zápasu hodně zodpovědně a snaživě, poznamenal zkušený trenér. Sušici se bohužel dobrý výsledek nepodařilo zopakovat v dalším kole. Na hřišti Aritmy Praha přitom zápas měli víc než slušně rozehraný. Ještě v 53. minutě po brankách Vrhela a Linharta vedli 2:0 a měli namířeno k další výhře. Bohužel pak přišly dva rychlé inkasované góly a domácí srovnali. Radek Kočí v minulém zápase s Tachovem Sušická liga hokeje 2014/2015 Tak jako již řadu let, probíhala na zimním stadionu každý týden, vždy v úterý, středu a čtvrtek, dlouhodobá Sušická liga hokeje. V letošní sezoně nastoupilo 7 mužstev. Hlavňovice, Hrádek, Old stars, Otavstroj, Silnice, Stavební a Týnec. Kompletní výsledky je možné sledovat na stránkách www. susickaligahokeje.wbs.cz. Stránky byly v průběhu sezony průběžně aktualizovány. Konečná tabulka: Rozhodující údery pak přišly v 88. a 92. minutě, kdy Aritma rozhodla o výhře 4:2. Do 53. minuty, kdy jsme vstřelili druhý gól, jsme byli lepším týmem. Poté jsme se uspokojili s výsledkem a domácí nás začali přehrávat. Na koně je dostaly dva slepené góly, smutnil sušický záložník Martin Krejčí. Sušice tak v divizní tabulce zůstává poslední s pětibodovou ztrátou na Mariánské Lázně. V dalším kole na domácím hřišti hostí Zličín (neděle 12. dubna 16.30). -jon- Vítězem letošního ročníku se stalo mužstvo Old stars, před Týncem a Otavstrojem. V kanadském bodování zvítězil bezkonkurenčně Zdeněk Koryťák (Old stars) s 49 body před Jiřím Benešem s 34 body a Martinem Jůnem st. s 31 bodem. Nejlepším střelcem byl rovněž Zdeněk Koryťák s 22 body, před Jáchymem Ptašnikem s 21 body a Jakubem Kutilem, který nastřílel 16 branek. Jiří Čámský

9 Sušické noviny 7/2015 Kultura strana 9 GALERIE SIRKUS SUŠICE V pátek 10. dubna od 18 hodin vás zveme na zahájení výstavy klatovského ilustrátora, komiksového kreslíře a storyboardisty Michaela Petruse. Přijďte se podívat na moderní druh knižní, časopisecké i komerční ilustrace. Objevte v Michaelově tvorbě co znamená komiks 21. století jako médium zpracovávající příběhy pro vzdělávací i zábavní účely, jak pro mladší, tak pro dospělé a náročné čtenáře. Milým hostem pátečního podvečera bude muzikant, hráč na saxofon Štěpán Potužák, absolvent sušické ZUŠ Františka Stupky. Těšíme se na vás. Za Galerii Sirkus zdraví Mirela Tůmová. KNIHOVNA HRAVÁ ANGLIČTINA V knihovně se mohli předškoláci hravou formou naučit základní anglická slovíčka. Kurzík angličtiny probíhal během měsíce února a března, celkem ve čtyřech lekcích, v odpoledních hodinách. První lekce byla zaměřená na počítání. Děti se učily pomocí obrázkových dalmatinů počítat puntíky a seznámily se postupně s dalšími slovíčky. V druhé lekci se naučily poznávat zvířátka. Naučené číslovky a slovíčka spojovaly do krátkých vět. Třetí lekce byla barevná. Barvičky vládly nejen zvířátkům, ale i srdíčkům, kytičkám a bonbonům. Čtvrtá lekce byla písničková. V rytmu melodie se děti naučily další nová slovíčka. One, two, jedna, dvě angličtina už nám jde. -mk- NOC S ANDERSENEM A KNIHOVNA V pátek 27. března probíhala celorepubliková akce Noc s Andersenem. K této akci se připojila i Městská knihovna v Sušici prostřednictvím doprovodného programu. Maskot knihovny duch KIDD ve večerních hodinách navštívil ZŠ Lerchova, kde ve třídách nocovalo téměř 80 dětí. Jeho úkolem bylo dětem přečíst pohádku, pobavit je a pronést zaklínadlo, aby se dětem dobře spalo. Některé se KIDDA možná trošku bály, ale všichni dobře vědí, že nemusejí, protože je hrozně hodný. Po přečtení pohádky o Sněhové královně se KIDD rozloučil veselým ahooooj, popřál dětem krásné sny a letěl si přečíst další pohádky. I v samotné knihovně byla andersenovská návštěva. Šestnáct nocležníků z Domečku přišlo na připravené hry a soutěže. Na začátku se děti pomocí hry seznámily, aby si zapamatovaly svá jména. Poté je čekalo hádání pohádek, luštění hřebenovky nebo hraní živého pexesa. -mk- OKÉNKO POMOCI Program Fokusu Pobočka Sušice Nuželická 60 Po, 13. dubna, h Malování, kreslení Út, 14. dubna, 9 12 h Decoupage (přineste si cokoliv co byste si chtěli ozdobit ubrousky), h Úklid a podle počasí vycházka Čt, 16. dubna, 9 12 h Společná tvorba programu, h Výlet do Volenic (odjezd od Fokusu nebudeme jezdit) Pá, , 9 12 h Keramika ve Strakonicích (sraz v 7.45 h na Nábřeží) Kontakty: mob.: , pisek.cz, www. fokus pisek.cz, pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková Otevírací doba: Po: hod., út a čt: 9 12 a hod., pá: 9 12 h. pátek 10 sobota Popelka USA, 105 min., 110 Kč, dab. neděle 12 pondělí 13 úterý 14 středa 15 čtvrtek 16 pátek 17 sobota 18 neděle 19 pondělí 20 úterý 21 středa 22 čtvrtek 23 pátek 24 sobota 25 OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Ovečka Shaun ve filmu GBR/FRA, 85 min., 100 Kč, dab Ovečka Shaun ve filmu GBR/FRA, 85 min., 100 Kč, dab Promítání pro nejmenší Dvanáct měsíčků II. ČR, 50 min., 40 Kč Chappie USA, 121 min., 120 Kč, titulky Konečně doma (3D) USA, 92 min., 120/140 Kč, dab. Rychle a zběsile 7 USA, 140 min., 120 Kč, titulky Druhý báječný hotel Marigold USA/GBR, 122 min., 110 Kč, titulky Škrtněte si, prosím 120 min., 100 Kč Americký sniper USA, 133 min., 100 Kč, titulky Jom ham shoa 90 min., vstup dobrovolný Svatý Mikuláš ČR, 60 min., 100 Kč Čarovný les USA, 125 min., 100 Kč, titulky Spongebob ve filmu: Houba na suchu USA, 94 min., 100/80 Kč, dab. Noční běžec USA 114 min., 100 Kč, titul. Neutečeš USA, 100 min., 110 Kč, titulky Zimní pohádka GBR, 180 min., 220 Kč Noční běžec USA 114 min., 100 Kč, titulky Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě SWE/NOR/DAN/FRA/GER, 101 min., 100/80 Kč, titulky Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Do 12 let nevhodné Koncert Ghoul (3D) ČR, 87 min., 120 Kč Nezlomný USA, 137 min., 100 Kč, titulky Čarovný les USA, 125 min., 100 Kč, titulky Lenka Dusilová Akustické turné 90 min., 220 Kč předprodej/250 Kč na místě Seniorská projekce Cestovatelské přednášky Divadelní a umělecká představení Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Ghoul Petr Jákl ml. Ghoul vypráví o trojici filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem kanibala Andreje Čikatila a odhalují se zneklidňující skutečnosti. Společně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se vše odehrálo. V opuštěném stavení uprostřed ukrajinských lesů se ale z filmařů a jejich doprovodu brzy stanou vězni. Ze záměru natočit dokument se stane děsivý boj o život nikdo ale netuší, kdo je TAM VENKU... Nezlomný Angelina Jolie Neuvěřitelný životní příběh slavného amerického běžce Louise Zamperiniho. Nejprve zazářil na berlínské olympiádě v roce 1936, pak jako letec v armádě své země za druhé světové války, než se zřítil do Pacifiku a skončil v japonském zajateckém táboře, kde mu jako celebritě připravili peklo na zemi. Ovečka Shaun ve filmu Mark Burton, Richard Starzack Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. Den ale nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal, když věci naberou nečekané obrátky. Kombinace farmáře, karavanu a velmi strmého kopce zavede všechny do velkoměsta a bude jen na Shaun a jeho stádu, aby se všichni dostali bezpečně zpátky na rodné pastviny. Rychle a zběsile 7 James Wan Další díl jedné z nejpopulárnějších filmových sérií bude opět cítit benzínem, spálenými pneumatikami a střelným prachem. Poslední film Paula Walkera, který se premiéry nedočkal. Druhý báječný hotel Marigold John Madden Báječný hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a v předchozím filmu se stal útočištěm sedmi trochu noblesních a trochu potrhlých britských penzistů, které si s gustem zahrála elita britského herectví. Teď už je Báječný hotel Marigold plně obsazen stálými hosty a jeho manažerka Muriel (Maggie Smith) i majitel Sonny (Dev Patel) chtějí své podnikání rozšířit. Mají totiž velký sen, který se jmenuje Druhý báječný hotel Marigold. Mezitím si ostatní členové jejich party užívají v Indii nejen znovunalezenou chuť do života, ale také nová přátelství a lásky. Americký sniper Clint Eastwood Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, a když se rozšíří pověsti o jeho odvážných husarských kouscích, vyslouží si přezdívku Legenda. Avšak jeho pověst se donese až za nepřátelské linie a na jeho hlavu je vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců. Jom ham shoa Chappie Neil Blompkamp Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. První robot se schopností samostatného myšlení a vnímání. To je nebezpečný koncept a je to také výzva, jejíž vinou bude Chappie nucen čelit mocným a ničivým silám, které se pokoušejí zajistit, aby byl současně také posledním robotem svého druhu. Čarovný les Ronb Marshall Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla kletbu. Noční běžec Jaume Collet-Serra Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy Conlon (Neeson), kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. Nyní 55letého Jimmyho, dlouholetého nejlepšího přítele mafiánského bosse Shawna Maguirea (Harris), pronásleduje kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv (D Onofrio), který byl celých 30 let vždy o krok pozadu za Jimmym. V poslední době se však zdá, že Jimmy nachází jedinou životní útěchu na dně sklenky whisky. Ale když se terčem stane Mike (Kinnaman), Jimmyho syn, kterého celá léta neviděl, musí se Jimmy rozhodnout mezi zločineckou rodinou, kterou si vybral dobrovolně, a skutečnou rodinou, kterou kdysi dávno opustil. Neutečeš David Robert Mitchell Jay je jen další středoškolačkou poflakující se společně s kamarády a toužící po atraktivním amantovi na večerní rande. To však netuší, že se pro ni jednoho večera celý svět obrátí vzhůru nohama a ona se stane obětí putujícího prokletí. Dívku začnou stíhat démonické přízraky lačnící po jejím životě. Její starosti se tak zmenší na pouhou nutnost neustále se ohlížet za záda, aby se přesvědčila, zda ji někdo nepronásleduje. Zimní pohádka Záznam baletu z Royal Theatre of London Promítání pro nejmenší Dvanáct měsíčků II. Výběr z animovaných pohádek a večerníčků tentokrát nabízí pohádky Sněhulák, Dvanáct měsíčků, Krakonoš a mist Jehlička a Uršula a trpaslíci. Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě Roy Andersson Film, který nám ukáže krásu jednotlivých momentů lidského života, malichernost druhých, humor i tragédii, které se skrývají uvnitř každého z nás, majestátnost života či lidské slabiny. S panoramatickým výhledem poukazuje holub ze své ptačí perspektivy na lidský stav. Opeřenec je ohromen lidmi jejich aktivitami, pošetilostmi, pýchami a nervozitou, kterým se snaží porozumět a pochopit je. Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě je třetím závěrečným filmem Anderssonovy trilogie o lidském bytí, ve které se tvůrce snažil vytvořit napětí mezi banalitami a podstatnými věcmi, mezi komickým a tragickým ukázat protichůdnost a dynamickou povahu existence, zatímco formuje myšlenku, že lidský druh potenciálně směřuje k apokalypse, ale také že její výsledek máme ve svých rukách. Svatý Mikuláš Petr Smazal Film, který natočili sami herci. Režisér Petr Smazal uvádí nezávislý snímek, který se žánrově pohybuje mezi hraným dokumentem a hororem. Skupina studentů FAMU natáčí absolventský dokument o bývalém sanatoriu u Svatého Mikuláše. Ovšem dostat se z ústavu nebude tak snadné, jako bylo dostat se dovnitř. Film vznikl jako klubové dílko mezi přáteli bez podpory producentů a distributorů v ČR. Nabízí tak alternativní pohled na to, jak může vzniknout film v oblíbeném žánru Found Footage bez velkého budgetu a bez profesionálního štábu. Jako hlavní lokace, sanatorium u Svatého Mikuláše, posloužila budova bývalé sušické porodnice, kde se odehrává většina interiérových scén. Jako dík sušickým divákům přinášíme od premiérový večer filmu Svatý Mikuláš do kina Sušice za účasti tvůrců posezení v kinokavárně s koncertem sušické kapely UG Strýčkova zahrádka úvodní slovo režiséra, pozvánka na film Film závěrečná beseda s tvůrci

10 strana 10 Inzerce Řádková inzerce Sušické noviny 7/2015 PRODEJ Prodej palivového dřeva štípané, dovoz zajištěn. Tel Prodám: Elektrické polohovací masážní křeslo s podložkou pod nohy. Elektrický mrazák 50l. Elektrický kufříkový šicí stroj značky VERITAS. Vše funkční. Tel Prodám novou čelní desku za dvoupostel nebo válendy s textilním potahem oranžový cena 800 Kč; pokojový lustr žlutý kov dřevo, pětiramenný, kornouty bílé cena 500 Kč. Tel Výprodej nových tažných zařízení na starší ročníky aut od 500 Kč/ks včetně typových a záručních listů. Tel Prodám málo používanou el. sekačku na trávu zn. VIKING ME 443 motor 230V 1,4 kw. Šířka sekání 41 cm, objem koše 60 l ve výborném stavu cena Kč. Tel Prodám 2x letní pneu zn. Kormoran Impulser 175/70 R13, vzorek 4,5 mm hl. (např. Felicie) 500 Kč za obě. Tel Prodám palandy s matracemi 2 x 1 m. Cena Kč. Tel Prodám náhradní díly na kotel Novoterm 22 KW 4 ks roštů (komplet), komínovou klapku, veškerá dvířka + lit. kryt. Šamotové cihly + plechové opláštění. Cena dohodou. Sušice. Telefonovat po 17 hod. Tel Prodám: Jablečný mošt 15 l. Tel Prodám skleník polykarbonátový 4x2 m, výška 2,2 m konstrukce ocel.-pozink. za Kč. Dutinkový polykarbonát různé druhy. Tel Prodám čtvrtky housle za Kč. Tel Prodám zánovní kytaru španělku + vystužené pouzdro. Cena 2600 Kč. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2, svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 4900 Kč. Tel KOUPĚ Koupím cirkulárku s podáváním s stolem fabrickou, míchačkou malty na 1 3 kolečka, 220V či 380V a ještě koupím babetu jedno či dvou rychlostní či nějakou starší motorku. Tel Koupím: Nové či zánovní litinové radiátory výška 60 cm, 90 cm, šířka 11 cm nebo 16 cm, délka nerozhoduje. Tel Koupím obytný př ívěs starší i odhlášený. Stav nerozhoduje. Tel Koupím auto pick-up jakýkoliv raději nafta, není podmínkou. Stavba. Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu! Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím MF-70 s lištovou sekačkou nebo frézu Vari systém s orbou či oráním, ještě bych koupil motorku (Jawu nebo Čezetu) i v horším stavu bez SPZ do lesa na houby. Tel BYTY NEMOVITOSTI Vyměním byt 3+1 Vojtěška za menší 1+1 nebo garsonka. Tel Koupím menší rodinný dům v Sušici. I ve špatném stavu. Volejte, prosím, na tel Koupím starší menší mobilheim. Sušicko. Tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice. Tel RŮZNÉ Hledám místo chůvy nebo vychovatelky. V Sušici. Tel Nabízím zajímavou pracovní příležitost u zahraniční společnosti. Věk nerozhoduje, nadprůměrnné výdělky. Tel Výuka českého jazyka pro cizince. Tel Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude ve 12 hod. Doučování pro žáky 1. stupně ZŠ speciální pedagog. Tel Přijmu řidiče na Tatru 815 na DPP spolehlivého s částečnou znalostí stavebních prací, práce na odpoledne a so, ne firma je ve Strašíně. Tel Potřebujete uklidit dům, či domácnost? Možno výpomoc v restauraci, penzionu. Víkendy nebo po domluvě. Tel Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné zkoušky. Individuální přístup pro děti s ADHD a poruchami učení. Tel Kočičky hledají nový domov u hodných lidí. Jsou kastrované, čistotné, vhodné domů i ven. Zatím bydlí v Žíkově 5 km od Sušice vpravo za Františ. Vsí. Tel , seznam.cz, Přijďte se podívat! Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel Nabízím moderování kulturních a sportovních akcí, hraní oslavy rock + pop léta, ozvučení vlastní aparaturou, laser show. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Šestiletý pejsek plemene čivava se ztratil v Sušici v Nádražní ulici před starými soláky. Je důvěřivý, slyší na jméno Juky. Prosíme, kdo by ho měl u sebe nebo ho viděl nebo o něm měl jakoukoliv informaci, ozvěte se na tel , nebo na seznam.cz, rovněž můžete informovat Městskou policii Sušice.

11 Sušické noviny 7/2015 Příspěvky dopisovatelů strana 11 Očima Martina Mejstříka O mediálním boji, kolaborantech, smrti i vzkříšení a pápěrkách v povětří Posledně jsem zde s trochou obavy zmiňoval mediální boj, který se rozhořel ohledně průjezdu konvoje obrněných vozidel americké armády Českou republikou. Po cvičeních v Polsku, Estonsku a Litvě se vojenské jednotky vracely trasou více než 1800 km dlouhou do svého původního stanoviště v hornofalckém Vilseku. Proti akci se nebouřili jen komunisté, kteří se nikdy nesmíří s tím, že se postupně stáváme demokratickou zemí, ale třeba i Petr Hájek, věrný to poradce Václava Klause. Pro ruský webový portál Sputnik uvedl, že průjezd kolony je šokující ukázkou imperialistického chování USA a obvinil NATO, že připravuje válku s Ruskem. Nyní už víme, jak vše dopadlo člověk mohl při pohledu na ty stovky a tisíce lidí vítajících v dešti a fujavici americké vojáky cítit po dlouhé době hrdost na to, že je Čech. A že se náš národ nedal oblbnout putinovskou propagandou. Avizované protesty komunistů: před ruzyňskými kasárnami 2 lidé, v Plzni 13. A nic na tom nezměnila ani TV NOVA, která těch 13 zoufalců vydávala za řadu protestujících občanů. Potěšilo mě, že občanské aktivity, samozřejmě vedle všech těch, kdo průjezd dragounů republikou zajišťovali, ocenil i ministr obrany Martin Stropnický: Myslím, že jsme obstáli. A jestli jsem snad na někoho ve svém výčtu poděkování zapomněl, odpusťte mi a věřte, že můj dík patří všem, kteří jsou hrdi na svou zem a jsou ochotni pro ni něco udělat. ( ) Největší dík patří všem těm tisícům lidí, kteří podél silnic stejně jako v jednotlivých městech konvoj spontánně vítali. A komunisté? Poprávu si vysloužili další pokus o postavení mimo zákon: Komunistická strana Čech a Moravy se stala frontmanem českého kolaborantského prokremelského hnutí, což je výrazným ohrožením bezpečnosti našeho státu a dalším porušením ústavních principů naší země, píše premiéru Sobotkovi europoslanec Jaromír Štětina. Proto si Vás dovoluji požádat, abyste inicioval usnesení Vlády ČR, které by ( ) vydalo pokyn ke zpracování správní žaloby na KSČM. A byly Velikonoce. Už je to za námi, ten smutný, tragický příběh Beránka i slavného Vzkříšení, ale doznívat bude dlouho. Miluji ten příběh. Je v něm vše. Láska, pokora, zrada, zapření, strach, oběť, opuštění, smrt, totální prázdnota, malověrnost mužů a víra žen, vzkříšení, nový život, světlo Příběh na půl stránky. A v něm celá historie, přítomnost i budoucnost lidstva. Končil půst, bylo těsně před Velkým pátkem i bylo třeba nachystat se na radostný Hod Boží. Šel jsem na dvůr, zabil husičku. Její život byl naplněn. Navečer zašel jsem na jedno. Kdes tak dlouho? Řeknu. Škubals? Budeš drát? V očích trochu znuděných štamgastů klimbajících nad rozpitými půllitry rozsvítily se drobné jiskřičky. Tváře rozzářily se vzpomínkami. Dětství. Pamatujete jak se drávalo u nás na vsi? No jéje! Báby se sešly ve světnici, těch pápěrek co lítalo všady! Ty příběhy strašidelné! Bože, jak ty báby uměly vyprávět, svíčky hořely, stíny po zdech, já se tak bál! A na konec buchty selka napekla, párečky, párečky a slivovička, to muselo být, to nesmělo na žádné doderné chybět! Bývalo tak veselo Poslouchal jsem tiše. Teď báby z chlup nevylezou, leda tak do samoobsluhy. Škoda těch časů. Těžce se pracovalo, těžce vydělávalo na chléb. Ale zdá se mi, bylo veseleji. Lidštěji. Žije se nám snadněji. Ale jsme-li šťastnější, Pán Bůh ví. Krásné jarní dny přeji, přátelé.. Velký pátek, 3. dubna 2015 A jak skončí Laguna? V minulých dnech byl Na Fufernách na přelivu z řeky do tzv. Laguny vyměněn betonový chodník za zámkovou dlažbu. Je chvályhodné, že město napírá svou činnost nejen do budovatelského úsilí, ale že se také věnuje údržbě již existující vybavenosti. Betonový chodník na přelivu byl místy popraskaný a bezesporu si drobnou údržbu zasloužil. Je však otázkou, zda by místo kompletní výměny chodníku nestačila pouze drobná oprava, neboť jeho stav nebyl překážkou pohodlné a bezpečné chůze, a místo toho raději neopravit třeba schody Na špici (na začátku Santosu proti vodě), po nichž se nedá chodit už ani s určitou pozorností. Tato otázka je o to naléhavější, že spolu s výměnou chodníku nebyla upravena Laguna, která na svou revitalizaci čeká již šestnáct let, a dokonce ani vlastní přeliv, který drobné, bodové opravy již potřebuje. Laguna je zajímavou součástí Fuferen a její zkultivování by bezpochyby obohatilo možnosti rekreačního využití Fuferen (o estetickém efektu nemluvě). Revitalizační projekt, který je připraven již zmíněných šestnáct let, dosud realizován nebyl a zřejmě hned tak realizován ani nebude. Revitalizace totiž počítala s dotací Laguny vodou z řeky právě v místě ukončení přelivu a nyní zřejmě nebude vůle ten zbrusu nový chodník zase rozkopat. Je škoda, že při plánování oprav město nesleduje i širší vazby a nepojímá opravy komplexně chodník na přelivu totiž není osamoceným objektem, ale je integrální součástí celé mikrolokality, která měla být upravena jako celek. Takhle vše vypadá poněkud polovičatě. Doufám jen, že se jedná pouze o nešťastné nedopatření, že byl pouze vyměněn chodník, a že se nepočítá s likvidací (budoucí) rekreační funkce Laguny. Tak tedy: Jak skončí Laguna? Vladimír Říha Odpovídá Ing. Vladimír Marek, vedoucí odboru majetku a rozvoje města: Co se týče otázky technologie při provádění opravy nejen chodníku na Fufernách, vždy se dělá Básníkovo poselství Dne 11. dubna letošního roku uplynou již dvě desítky let od úmrtí řimskokatolického kněze a básníka Msgre. Františka Daniela Mertha, působícího od roku 1970 ve Strašíně. Básník, píšící duchovní, meditativní poezii ve sbírce A zůstává domov anonymizoval sám sebe takto: Ač ten den už není, přece žije jako tehdy žil / Jen neztratit vzdor / Běžec z Thermopyl /Maratónec opuštěných hor. Přestože jeho dílo je značně rozsáhlé (16 básnických sbírek), čtenářům jeho poezie jsou ke škodě věci známé jen některé z nich. Od Refrigeria (1947) počínaje, přes Orančinu píseň (1970), Ne krví býků (1992) až po Sedm písní (1994). Za své celoživotní dílo obdržel čestné uznání České biskupské konference v roce 1994 a o rok později mu byla udělena Cena Jana Zahradníčka za poezii. Jeho přítel Věroslav Mertl to ve vzpomínkovém článku Básník odešel, poezie trvá, napsal velmi výstiž- Spirituál kvintet opět v Kašperských Horách Spirituál kvintet je jedna z prvních českých folkových skupin, která byla založena v roce 1960 a kterou není potřeba více představovat. Má mnoho příznivců ze všech věkových kategorií. Po vyprodaném koncertě v létě 2014 znovu zavítají do nádherného středověkého kostela sv. Mikuláše v Kašperských Horách, protože se jim u nás moc líbilo. V pátek 22. května 2015 ve 20 hod. se můžete těšit na romantický dva další koncerty jsou totiž právě pro vás! V sobotu v 10 hodin dopoledne vystoupí ve Smetanově sále hlavně mladší pěvci: Klubíčko z MŠ Tylova, Sluníčka SDS, Včelky SDS a jejich hosté z ČK Medvíďata. Na večerním koncertě od 19 hodin pak vystoupí především starší zpěváci: Včelky SDS, Medvíďata Český Krumlov, Hlavní sbor SDS a jejich host Tachovský dětský sbor. Vstupenky na sobotní vystoupení budou v prodeji půl hodiny před začátky daných koncertů přímo v gymnáziu u Smetanova sálu. Všichni, jež se nemohou dočkat slunečných dnů, mohou načerpat energii na zmíněných jarních koncertech, takže jste všichni srdečně zváni! -hptkoncert při svíčkách. Uslyšíte krásné tradicionály a skladby např. v provedení Jiřího Holoubka, Jiřího Cerhy a Dušana Vančury. Není nutné podotýkat, že je vhodné si lístky obstarat včas. Jedná se o benefiční koncert ve prospěch opravy střechy kostela sv. Mikuláše a kaple sv. Anny v hodnotě cca Kč, na kterou jsme nedostali žádnou dotaci. Kdo chce může přispět i na místě. Tentokrát jsou tato ně: Věrnost Bohu i básnickému poslání se tak v Merthově případě jeví jako jedno z velkých lidských dramat naší doby. Není pochyb, že F. D. Merth je jako básník prožíval krutě, nicméně jako kněz si byl vědom jeho dobrého konce. Soubytí kněze a básníka může být mezi lidskými příběhy krásnějšího? Vzhledem k tomu, že v říjnu uplyne sto let od básníkova narození, rozhodně se k jeho životu a dílu vrátíme. Ivan Nikl prodejní místa: KINO Sušice ( ), KD Sokolovna ( ), pokladna kina ( ), Informační středisko Kašperské Hory ( ), On-line: Vstupenky se liší podle sektoru a jsou nečíslované (předprodej na místě): 1. sektor Kč, 2. sektor Kč, 3. sektor Kč. Kostel bude otevřen v hod. P. Tomas van Zavrel podrobný průzkum ještě před zahájením opravy. Na základě takto získaných podkladů se pak zvolí odpovídající způsob opravy. Tak, jako pan Říha, tak i naši technici a místní stavitelé mají různé názory a pohledy na věc. Proto si myslím, že po názorové diskuzi nakonec odvedeme práci způsobem, který uspokojí většinu vyslovených požadavků. Do diskuze na téma revitalizace laguny se bohužel nemůžeme zapojit, protože nikdo z nás zde nepracuje tak dlouhou dobu, aby byl s tímto projektem seznámen. V rámci časových možností jsme nahlédli do archívu, ale s negativním výsledkem. Mrzí nás, že se pan Říha zabývá existencí projektu až po šestnácti letech a netázal se na jeho realizaci v době jeho aktuálnosti. Je totiž otázkou, zda by se tento projekt nechal po takové době ještě vůbec realizovat. V průběhu doby došlo k zásadním změnám legislativy, změnily se majetkové poměry. Neposlední otázkou je, jaký cíl vlastně revitalizace měla. Pokud bylo cílem změnit lagunu do podoby volnočasové atrakce, před pár lety zde podobný záměr byl, a vůbec se nesetkal s kladnou odezvou. Laguna slouží zejména svojí funkcí k odlehčení toku při zvýšené hladině vody, tedy z hlediska bezpečnosti není možné do tohoto prostoru cokoliv umisťovat, ani měnit jeho odtokové poměry. Jediné, co je možné, je provést zpevnění břehů a podobné údržbové práce. To ale pan Říha ví, protože při návštěvě na odboru majetku mu tyto záměry investiční technik sdělil. Laguna bude vyčištěna a břehy budou v rámci možností opraveny. Na závěr zbývá otázka schodů na Santosu. Zde majetky města Sušice nejsou, takže jakákoliv snaha Tentokráte přišla odezva na fotografii v SN 6/2015. Pan redaktor SN Eduard Lískovec, pan Miloslav Zeiner a pan Emil Kintzl se shodují v tom, že se jedná o Kvildu. Pohled na obec je z louky od Vilémova a zobrazené stromořadí na ní je u silnice vedoucí na Filipovu Huť. Tímto bych chtěl pánům poděkovat a vám čtenářům opět blíže přiblížit historii samotné obce. Kvilda je horská obec, (při nadmořské výšce 1065 m nejvýše položenou obcí v České republice), která se nachází uprostřed Kvildských plání u soutoku Teplé Vltavy s Kvildským potokem. Obec byla založena Němci na přelomu 15. a 16. století jako dřevařská osada. Uvádí se, že již dříve v minulosti se zde lidé snažili rýžovat zlato. Na toto dodnes dokazují četné sejpy podél okolních potoků. V roce 1794 vznikla v Kvildě sklárna, která proslula zejména v 19. století lidovými obrázky malovanými na skle. Dále zde počátkem o realizaci schodů (odpovídající normám) nebude jednoduchou záležitostí. Protože se nacházíme v teritoriu povodí, připomenu jen akci přesunu autobusové zastávky u pekařství Rendl, prostě banalita. Ale z důvodu možnosti zvýšené hladiny vody v místě zastávky a protože zastávka představuje určitou překážku proudící vodě, museli jsme zajišťovat několik posudků Jarní tralalá Příroda se všemožně snaží rozkvést, ale neústupná zima jí to nechce jen tak dovolit. Všem příznivcům dětského zpěvu, ale může vykvést úsměv na rtech rázem. Stačí, když vyrazí na některý z jarních koncertů, na něž se každoročně připravují sušičtí zpěváčci. Letos budou hned tři. První, výchovný koncert, který bude již v pátek dopoledne, je pořádán pouze pro kamarády či spolužáky zpěváků a vystoupí na něm Klubíčko, Broučci a hosté z Horažďovic. Nejen Horažďovičtí však budou o tomto víkendu hosty v Sušici. Za našimi Včelkami dorazí jejich kamarádi z Českého Krumlova, za Hlavním sborem zpěváci z Tachova a ti všichni budou na jarních koncertech sobotních rozdávat radost. Oba Poznáváte? na její umístění, mezi nimi i statický posudek, že ji voda neodnese a nezpůsobí tak pohromu někde jinde. Tak mi napadá, zda by ty schody neměly mít zábradlí... Panu Říhovi i ostatním občanům děkuji za konkrétní podněty k opravám majetku města Sušice. Veškeré tyto podněty projednáváme a podle situace a možností také realizujeme. 19. století byly v provozu čtyři hamry. Významnou památkou obce je novogotický kostel sv. Štěpána z roku 1894, který je zajímavý tím, že jeho kamenné zdivo je podobně jako na mnohých šumavských chalupách obloženo šindelem, to aby byl lépe chráněn před nepřízní zdejšího počasí. Za kostelem leží pietně upravený hřbitov s několika navrácenými německými náhrobky a při zdi kostela můžeme vidět několik pěkně vyřezávaných umrlčích prken. V obci se zachovaly krásné ukázky typických šumavských stavení. Obyvatelstvo Kvildy (něm. Aussergefild) bylo až do roku 1945 téměř výhradně německé. Dohledal jsem, že např. v roce 1930 žilo v obci včetně okolních osad 1090 Němců, 34 Čechů. (Dnes zde žije přibližně 160 stálých obyvatel.) Po Mnichovské dohodě Kvildu opustila většina českých obyvatel, němečtí muži začali odcházet na frontu. Německé úřady tehdy organizovaly přísun válečných zajatců, kteří zde pomáhali těžit rašelinu. Bylo zřízeno několik zajateckých táborů. Po válce byla většina německého obyvatelstva odsunuta, od roku 1951 ležela Kvilda dokonce uvnitř přísně střeženého hraničního pásma a sídlil tu útvar pohraniční stráže. Celkově docházelo k úpadku obce. Kvilda je dnes především turistickým centrem. Je výchozím místem pěších túr a cyklovýletů do okolních plání. Na jižním okraji obce začíná naučná stezka Nelesní krajina. Nedaleko odtud je také několik rašelinišť např. Jezerní, Mezilesní a Horskokvildská slať nebo 7 km vzdálený pramen Vltavy. V zimě tady můžete využít několik lyžařských vleků a nesčetné množství upravovaných běžeckých tratí. Následně bych chtěl čtenáře požádat o pomoc při identifikaci další přiložené fotografie. Vaše postřehy prosím zasílejte na Předem děkuji. M. Buršík

12 strana 12 Banda tupých hláv si podmanila sokolovnu Zajímavosti Sušické noviny 7/2015 Benefiční ples sušických škol V sobotu 21. března 2015 v sušické sokolovně tančili učitelé. Proč jsme se rozhodli uspořádat ples? Chtěli jsme si udělat sváteční večer, sejít se, pobavit se spolu, zatančit si a výtěžkem z plesu podpořit odloučené pracoviště Diakonie ČCE Merklín Speciální školu v Sušici. Ples jsme začali připravovat včas, díky tomu jsme mohli zapojit žáky do příprav charitativní akce. Žáci ZŠ Lerchova uplatnili své znalosti a dovednosti z hodin informatiky a vytvořili grafické návrhy na vstupenky a plakáty. Děti ve školní družině vyráběly dekorační předměty z keramiky do tomboly a pomáhaly s výzdobou. Slané i sladké pohoštění připravili žáci kuchařských oborů Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Sušici a Horažďovicích. Ples zahájilo předtančení Tanečního klubu Fialka, mladí tanečníci na parketu předvedli mix moderních a latinskoamerických tanců a vysloužili si veliký potlesk. Jejich příklad pak následovali plesoví hosté, kteří tančili bez přestávky až do půlnoci, kdy začala dražba stylizovaných obrazů vybraných sušických učitelů a učitelek. Dražbu, jejíž výdělek byl určen na charitativní účely, svižně a vtipně vedl moderátor celého plesu Karel Sedlecký. V příštích dnech předají organizátoři plesu šek na 7000 Kč ředitelce Speciální školy v Sušici, paní Ivě Fišerové. Děkujeme ředitelům škol, že tuto akci podpořili. Vážíme si také všech sponzorů, kteří přispěli na ceny do bohaté tomboly. Děkujeme i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě plesu, který se podle ohlasu hostů rozhodně vydařil. Příští rok bychom chtěli na ples navázat a opět pomoci tam, kde je to potřeba. Jana Švelchová, foto ED další foto na V Česku dobře známá punkrocková slovenská kapela Horkýže Slíže zavítala poprvé po více než dvaceti letech své existence do Sušice. Z nitranské punkové party se během let stal svébytný hudební celek, který svými trefnými parodiemi a vtipnými texty zaujal široké publikum i v České republice. Horkýže Slíže vydali deset řadových alb, mnohokrát se objevili ve standardní televizi a některé jejich songy zlidověly. Jáj, banda tupých hláv, poviem bez obáv, nasadili nás známe rádiá... zpívali ve stejnojmenné písni i sušické sokolovně. Svižný rockový večer 27. března načala mladá, ale zkušená sušická kapela Sirkyskon. Zaslouženě má v domácím prostředí širokou fanouškovskou základnu a poprvé tak sklidila bouřlivý aplaus ve velkém sále. Své osvědčené hity (Pomeranč, Rádio, atp.) tentokrát mladíci podpořili mohutným zvukem a výsledek byl vynikající. Pak se na pódiu objevila letuška a seznámila obecenstvo s použitím ochranných pomůcek v případě letové nouze. Ještě ani nevyzkoušela kyslíkovou masku a na jeviště vtrhl nažehlený kapitán Hrivňák se svojí neuniformovanou posádkou (Sabo, Viršík, Štefánik) a pustili do lidí neutuchající energii sbalenou do písňových útvarů. Co skladba to vyšlechtěná symbióza myšlenky a zvuku, bohužel textům nebylo často rozumět. Ne snad, že by Češi nevládli po slovensky, ale přílišná hlasitost dávala vyniknout spíše rytmu než slovům. Postupem doby přestal být rozeznatelný i kapitánův stejnokroj a když velitel odhodil i čepici, čas koncertu se naplnil. Na závěr ještě v přídavcích zazněly hity nejznámější (např. Malá Žužu, R n B Soul). Frontman Peter Hrivňák si udělal chvilku čas a přeložil pro Sušické noviny nejen název kapely: Slíže jsou nudle a horkýže je staroslovensky kděže kdepak a celé je to taková rýmovačka jako tůdle nůdle, ale je to náš výmysl, normálně se to neužívá. Za názvem známého alba Kýže sliz pak stojí dojemný romantický příběh: Měli jsme raz jeden koncert, kdy se místo vstupenek dávali iba na tělo razítka s názvem kapely. Přišla taky jedna baba, měla takovou malou okrouhlou ruku a přečetla mi, co se jí tam obtisklo: Kýže sliz. Rok s rokem sa stretol a já sa stretol s tou babou, ona mi to připomněla a tak jsme sa do seba zaĺubili. Pak nám robila manažerku a nakonec jsem si jí vzal za manželku. Jak na vás působí čeština? Pekný jazyk, ale pro mě je to celkem normální. Často se tady vyskytuji a mám tu i švagra. V dnešní době se ale setkávám s mladými, kteří už po slovensky nerozumí. Vnímáte nějaký rozdíl mezi slovenským a českým publikem? Rozdíl žádný není, možno Slováci mají radši ty starší písničky, protože na nich vyrostli a Češi zase chtějí ty novější, které jsou tu známější. Pořád hrajete naplno, kde čerpáte energii a jak odpočíváte? Zpočátku to nebylo třeba, to nás nabíjeli koncerty a svět se točil hlavně kolem muziky. Takové dobíjení vzniklo až později, když jsme se oženili a přišly děti... takže v rodinách se dobíjíme. Děkuji za rozhovor. text a foto Eduard Lískovec další foto na Morana, Mařena, stará stařena Říká se, že Morana, také Mařena je stará stařena královna zimy. U nás ve školní družině Pampeliška je už letitou tradicí, že chodíme Moranu utopit do řeky, abychom se rozloučili se zimou a nastoupila Vesna, královna jara. Když se královna zimy utopí, nebude škodit, zbavíme se všech neduhů a nemocí, naše tělo se očistí, lidé na sebe budou hodní. I my jsme ten den byli na sebe hodní a byli jsme odměněni hrou na dětském hřišti. Morana se nám zachytila po vhození do vody o kameny, paní vychovatelka ji vyprostila. Plavala, plavala, ale opět se zachytila uprostřed řeky. I po opětovném bombardování kameny se nepohnula. Nevadí, rozpustí se a jaro přijde. Také druhý den nám svítilo sluníčko. Děti ze ŠD Pampeliška Lerchovka, foto Michal Fišer Střípky ze zrcadla Sněhové královny ŠD Pampeliška se minulý víkend rozbitím zrcadla proměnila v Ledové království a tím se již tradičně připojila k celosvětové akci Noc s Andersenem, kterou pořádá Klub dětských knihoven SKIP ČR. V pátek v 18 hodin přišla dítka ze čtyř oddělení do svých družin v Lerchohradu, kde se převlékla do kostýmů ledních medvědů, Kájů, Gerd, sněhových víl či vloček, neboť hlavním motivem noci byla pohádka H.CH.A. Sněhová královna. Místnosti si děti během března vyzdobily vlastními silami, takže hosté, přicházející zanedlouho do školy číst, se rázem ocitli ve skutečné pohádce. Za vynikající atmosféru a vstřícnou spolupráci na zábavném večeru pro děti mnohokrát děkujeme paní místostarostce, řediteli školy, zástupkyni ředitele, třídním učitelkám dětí, redaktorce sušického informačního webu, redaktorovi místních novin a v neposlední řadě i KIDDOVI z naší městské knihovny, který kromě zapůjčení knih děti začaroval do pohádky, kde plnily úkoly. Celý večer se četlo z knížek: Pohádky H.CH.A, pohádky od J. Drdy, pohádky se zimní tematikou: V lednici je medvěd, Kuba Kubikula či pohádky o strašidlech. Po dobrodružné četbě se podepsali všichni do naší andersenovské kroniky. Malí nocležníci kromě zaujatého poslechu pohádek tančili, pěli, soutěžili, malovali či vyráběli sněhové čelenky. Po splnění všech úkolů byly děti pozvány na svatební královskou hostinu, kterou připravily jejich obětavé a šikovné maminky. Pak už jen zbývalo naplnit bříška, nebojácně najít správnou cestu podle svíček tajuplnými nočními chodbami Lerchohradu, nevylekat se skrytých strašáků a po důkladném vydrhnutí zoubků ulehnout do spacáků k dalšímu čtení a spaní. Ráno, po honosné snídani, se děti vydaly ke stromu Andersenovníku, kde si připomněly, kdo byl pan Andersen a poté se vydaly hledat poklad v podobě svítících hvězdiček, vločkových knoflíčků, pohlednic NSA, omalovánek, sladkostí, Pamětních knížek s logem NSA, města Sušice a logem školy pro každého hrdinu dobrodružné noci, ve kterých byla pohádka O sněhové královně, seznam malých účastníků, fotografie z noci, obrázek stromu Andersenovníku s podepsanými hosty, pamětní list a řád zlaté vařečky pro maminky za přípravu krmě na hostinu. Během nadšeného prohlížení všech dárečků za dětmi ještě zavítal méďa Sněhůlek, který se s dětmi pomazlil a rozloučil. Noc s Andersenem se nám i dětem moc líbila, o čemž svědčila především usměvavá očka našich malých nocležníků, kteří odcházeli domů plni dojmů v sobotu dopoledne. Městu Sušice děkujeme za finanční podporu a firmám Matypo a Foto Fišer za výbornou spolupráci! Na další ročník NSA se těší Sněhové královny Helenka, Renatka, Vendulka a Mirunka foto ED jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: , , Odpovědný redaktor: Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 16. dubna 2015 ve hod.

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143 Telefon: 495 212 569

102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143 Telefon: 495 212 569 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR Střední odborná škola Pražská 1279/18 a Střední odborné učiliště 102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, Wilsonova 405, příspěvková organizace a zřizovatel Jihočeský kraj VYHLAŠUJÍ CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělávání 41 55 H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Město Klatovy zastoupené společností

Město Klatovy zastoupené společností Město Klatovy zastoupené společností Dobrovského 148, 339 01 Klatovy II tel: 376 311 786, fax: 376 311 309 IČ 26383161 II. KOLO OBÁLKOVÉ METODY Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola,

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, Kraj Vysočina a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, VYHLAŠUJE CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělání OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ ČZA v Humpolci, střední škola, pracoviště Světlá

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do výběrového řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací, stravovací a školící prostory pro účastníky v rámci projektu Rozvoj sítě pražských inovujících

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více