Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat"

Transkript

1 OVB Journal ŘÍJEN 2009 Firemní komunikace Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat Cílevědomý Pavel Horák Když člověk něco chce, měl by to udělat hned Rodinný typ Antonín Rajgl Věří, že každý má svou cestu ke štěstí, jen ji najít

2 Aktivní ochrana pro aktivní život Ring úrazové pojištění all inclusive Vysoké plnění při trvalých následcích Plnění při pracovní neschopnosti od prvního dne Okamžité plnění Závažná onemocnění V případě hospitalizace v zahraničí automaticky dvojnásobné pojistné plnění bez navýšení pojistného bezplatná infolinka

3 editorial Vážení spolupracovníci, milí čtenáři, aktuální číslo OVB Journalu je, jak jste si již možná všimli, zaměřeno na firemní komunikaci a její moderní podoby. V historii lidstva se snad ještě nikdy komunikaci nevěnovala taková pozornost jako v posledních letech. A jak upozorňují odborníci, tento trend bude i nadále pokračovat. Naše branže finanční poradenství je založena na osobním přístupu ke klientům, kde má komunikace zásadní význam pro úspěch naší práce. Proto bychom na ni měli klást patřičný důraz. Komunikace v posledních letech prožívá téměř neuvěřitelný vývoj. Většina z nás ještě pamatuje dobu před mobilním telefonem stejně dobře jako dobu před všeobecně rozšířeným vysokorychlostním internetem. Široká veřejnost se naučila vnímat odlišné podněty, než tomu bylo ještě před několika málo lety, a co je podstatnější, podněty z jiných zdrojů, než jsou klasické komunikační kanály. To, co stačilo v roce 1999, dnes již na poli komunikace neobstojí a například mladší generace si již život bez nových forem komunikace nedovede představit. Proto jsme se i my rozhodli připravit pro nás všechny nový styl komunikace, který odráží nové směry a trendy a který nám pomůže v nadcházejících měsících zvýšit efektivitu naší práce a naplňovat ambiciózní cíle, které jsme si dali a kterých můžeme nejen dosáhnout, ale také je překonat. Již delší dobu pracujeme v komunikaci s externími, ale také interními cílovými skupinami prostřednictvím takzvaných metod PR 2.0, tedy pomocí komunikačních prostředků umožňujících interaktivitu. Právě na nich bude ve velké míře závislá nadcházející komunikační kampaň naší společnosti. Nikdy nebylo jednodušší oslovit potenciálního klienta a prezentovat mu naši nabídku. Nikdy nebylo snazší říci, jak si našich současných klientů vážíme a že jen díky nim jsme stále jedničkou na trhu finančního po- radenství. A přece to nikdy nebylo tak komplikované jako dnes. YouToube, Facebook, Twitter a mnoho dalších sociálních služeb umožňuje být si v současném globálním světě blíže. Smazávají hranice měst, krajů, států a dokonce i světadílů. A přece člověka člověku spíše odcizují neosobním přístupem. Pro nás jsou ale všechny tyto nástroje prostředky komunikace s klientem. Ať již tím stávajícím nebo budoucím. O našem úspěchu tak může v budoucnu rozhodovat právě to, jak se naučíme všechny již zmíněné a také mnohé další služby využívat. Nespoléhejme se ale jen na ně. Základ obchodu je od jeho vzniku před tisíci lety stále stejný a spočívá v osobním setkání toho, kdo nabízí, a toho, kdo poptává. S tímto nejjednodušším, ale stále platným pravidlem nic nenadělají ani sebemodernější technologie. Nezapomínejme proto při každodenním setkávání se s klientem či kolegou na pravidla, která nás učili již naši rodiče pozdravit a usmát se. Ano, komunikace v uplynulých letech prošla velký kus cesty a změnila se. Základem ale stále zůstávají pravidla slušného chování, příjemné vystupování, úsměv. A člověk náš zákazník se nezměnil v tom, že od nás, zcela oprávněně, bude vždy vyžadovat profesionální vystupování bez rozdílu, zda při osobním setkání, na internetové síti, či v reklamní kampani. Vážení spolupracovníci, přeji vám, ať máte stále mnoho důvodů k úsměvu vy i vaši klienti to je totiž jeden z nejprokazatelnějších důkazů úspěchu. Srdečně vaše Jaroslava Matoušková Šéfredaktorka

4 obsah OVB Info OVB tým Téma Analýzy 6 Centrální sklad už přes rok funguje jako místo, které podpoří váš prodej a ušetří váš čas 12 Cesta vzhůru: blahopřejeme manažerům povýšeným za poslední půlrok 34 Podstatná část firemní komunikace se přesouvá na web, podívali jsme se, jaké jsou nejnovější trendy 46 Čistě akciová investice nevede vždy k úspěchu, nastává čas aktivně řízených investičních fondů 4 7 Představujeme nový vizuální styl OVB i legislativní změny týkající se našeho byznysu 22 Aplaus: vyzpovídali jsme naše úspěšné spolupracovníky 38 OVB rozjíždí ve spolupráci s agenturou Lemonade novou intenzivní komunikační kampaň 50 Pojmenováváme sedm hlavních důvodů finanční krize a zamýšlíme se nad tím, jak z ní ven 28 Den s oblastním ředitelem Alešem Pixou

5 ZAOSTŘENO NA OVB v akci Partneři rozhovory 42 Vybraní manažeři předávají své zkušenosti s náborem nových spolupracovníků a vysokou proplaceností smluv 58 Desítky společenských akcí pořádaných jednotlivými zemskými ředitelstvími 71 Nový člen představenstva Allianz pojišťovny Stefan Markschies prezentuje novinky ve spolupráci s OVB 8 LD Pavel Horák s manželkou Zdeňkou tvoří skvěle sehraný pár 72 Komerční banka se přizpůsobuje potřebám klientů, poskytuje jim široké portfolio služeb 54 Antonín Rajgl si cestu od strojařiny až po regionálního ředitele OVB užívá 5 74 Soukromé zdravotní pojištění nabízené Českou pojišťovnou Zdraví je v Čechách unikátním produktem OVB Journal 2/2009 Vyšlo: v Praze, vychází 2 ročně, evidenční číslo: MK ČR E Vydavatel: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4-Michle Šéfredaktor: Jaroslava Matoušková; Náměty a dotazy: Redakce, grafická úprava, předtisková příprava: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, Praha 7 Osvit a tisk: DRJ Tiskárna Resl, s. r. o. Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.

6 OVB info TEXT: Petr Meliš FOTO: Archiv Centrální sklad Nedílná součást finančního poradenství, která podporuje profesionální obraz finančního poradce. 6 Záměrem této změny bylo zvýšení efektivity distribuce dokumentů a formulářů do prodejní sítě OVB a zjednodušení objednávek. Josef Dušek Již více než rok má za sebou provoz centrálního skladu společnosti OVB Allfinanz, a.s. Zda se nám tohoto cíle společně podařilo dosáhnout, musíte posoudit vy, spolupracovníci OVB Allfinanz. Snahou Servisního centra je reagovat na vaše připomínky a přizpůsobit provoz skladu vašim představám. Nelze se zavděčit všem a vše nelze realizovat najednou, proto se snažíme soustředit vaše jednotlivé připomínky a transformovat je pro využití celé prodejní sítě. Výsledkem by měla být Michal Podubecký optimální role centrálního skladu jako místa, jehož cílem je kvalitní podpora vašeho prodeje a hlavně úspora časových investic, které můžete využít při přípravě a realizaci obchodů. Víme, že i současný provoz centrálního skladu má své nedostatky, které chceme v blízké budoucnosti odstranit. Za prioritní úkol považujeme pro řídící pozice spolupracovníků OVB (od pozice BL výše) nastavení možnosti objednávek neplaceného materiálu, to znamená například formuláře partnerských společností, tiskopisy společnosti OVB Allfinanz apod., ve vyšších objemech, než tomu bylo dosud. Vycházíme z vašeho požadavku, aby bylo možné zásobovat a vybavovat obchodní místa spolupracovníků v dostatečném množství. S poměrně kladnou odezvou spolupracovníků se setkala možnost dodání objednaných materiálů na zvolenou adresu prostřednictvím zásilkové služby General Parcel. Pro zásilku do 40 kg je nastavena jednotná cena 189 Kč bez rozdílu místa dodání. Zásilka je doručována standardně do dvou pracovních dnů od objednávky. V této nastavené službě chceme pokračovat i nadále. Centrální sklad OVB Allfinanz, a.s. Evropská 136/810 Praha 6-Vokovice Kontaktní osoby: Michal Podubecký ( Josef Dušek ( Kontakt: Provozní doba (od ) Po Út St Čt Pá Je také důležité zmínit, že jsme tým centrálního skladu, starající se o bezproblémový chod, posílili člověkem, který má bohaté pracovní zkušenosti se skladovým hospodářstvím. Vedení společnosti od tohoto týmu očekává postupnou inovaci a profesionalizaci postupů, které povedou ke spokojenosti spolupracovníků OVB v poskytovaných službách. Závěrem nám dovolte předložit souhrnné informace týkající se centrálního skladu, včetně změny provozní doby, která je platná od

7 Sjednocujeme vizuální styl TEXT: Jaroslava Matoušková FOTO: Profimedia, archiv Vdubnu tohoto roku byl na portálu OVB uveřejněn nový Manuál jednotného vizuálního stylu shrnující pravidla používání grafických prvků pro komunikaci firemní značky na prezentačních materiálech (použití obchodního jména a značky, písma, barev, tvorba letáků apod.). Společně s manuálem byla na portálu uveřejněna také nová loga společnosti a doplňkové prvky vizuálního stylu ke stažení. Jednotný vizuální styl je jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti a jedním z mála komunikačních nástrojů, kterými lze aktivně ovlivnit její image v očích veřejnosti. Vyjadřuje základní hodnoty společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o její existenci a posiluje dojem o solidnosti a důvěryhodnosti společnosti. Děkujeme, že dodržujete pravidla jednotného vizuálního stylu, čímž velkou měrou přispíváte ke zvýšení pozitivního vnímání značky OVB. Marketingové oddělení Servisního centra je připraveno zodpovědět vaše případné dotazy. Novela zákona o penzijním připojištění TEXT: Eva Poláchová Od srpna 2009 je platná a účinná novela zákona o penzijním připojištění, která znevýhodňuje přestup klientů z jednoho fondu do druhého a bere zaměstnavatelům právo exkluzivního výběru. V rámci zákona č. 230/2009, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ji schválili poslanci a počátkem července podepsal prezident. V souvislosti s novelou zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb. dochází k zásadním změnám v systému penzijního připojištění dotýkajícím se procesu uzavření smluv. Změny znamenají mimo jiné to, že klient zaplatí až 800 korun za převod smlouvy k jinému penzijnímu fondu dříve než za pět let či za její předčasné ukončení. Zaměstnavatel nebude smět ovlivnit zaměstnance ve výběru penzijního fondu, a to ani v případě, že mu na spoření přispívá. Zaměstnavatel nebude moci přijmout od fondu žádné pobídky v podobě úplaty, odměny či nepeněžní výhody v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění. Fondy i zprostředkovatelé budou povinni písemně informovat o výši své provize, o podstatných skutečnostech týkajících se penzijního fondu nebo osoby zprostředkovatele. Fondy budou moci státní dluhopisy nakoupené do portfolia oceňovat hodnotou, kterou budou mít v době splatnosti, tedy za pořizovací cenu. Objem aktiv, která fondy spravují, dosáhl loni 192 miliard korun. 7 Světelná reklama TEXT: Jaroslava Matoušková FOTO: Profimedia, archiv Od dubna 2009 je možné v rámci poskytované marketingové podpory zažádat prostřednictvím objednávkového systému na portálu OVB o světelnou reklamu pro vaši kancelář. Stačí zaslat vyplněnou a podepsanou žádost na Servisní centrum OVB Allfinanz, a.s. Ta je obratem na základě předem určených kritérií vyhodnocena a spolupracovník je informován o výsledku. Světelnou reklamu lze vyzvednout v Praze ve skladu OVB nebo přímo u výrobce ve Zlíně. Velmi snadným způsobem tak může každý spolupracovník OVB získat pro svou kancelář účelnou a efektivní reklamu. Rozsviťme společně Českou republiku! Změny v procesu uzavírání smluv o penzijním připojištění TEXT: Eva Poláchová Všechny nové smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem s datem sjednání od musí být vybaveny ze strany OVB zprostředkovatele formulářem Informační list PF. Tento list musí obdržet klient a zároveň druhý musí být podepsán klientem a přiložen ke smlouvě. Smlouva přijatá na Servisní centrum s datem sjednání po , která nebude obsahovat tento formulář, musí být intervenována a zaslána zpět získateli. Vzhledem k tomu, že dosud nevyšla vyhláška k této novele zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, která tuto problematiku a povinnosti z ní vyplývající přesně definuje, je toto řešení pravděpodobně pouze dočasné a na základě dalšího vývoje budou vytvořeny definitivní podpůrné materiály. Pro každý z našich partnerských penzijních fondů byl vytvořen vlastní Informační list, který lze stáhnout na portále OVB v sekci product managementu nebo v sekci příslušných partnerských společností. Dostatečná zásoba je též na skladě OVB ke standardnímu objednání, rovněž můžete o dodání zažádat úsek ADSí. Většina partnerských penzijních fondů též uvedla nebo má v dohledné době v plánu uvést, v platnost nové formuláře smluv o penzijním připojištění, sledujte prosím aktuální informace.

8 8

9 rozhovor 9 Zdeňka a Pavel Horákovi Čekat je velký luxus. Když člověk něco chce, měl by to udělat hned Text: Lucie Kettnerová Foto: Michael Kratochvíl

10 10 Rozhovor mezi nimi probíhá, jako když tenisový míček létá přes síť. Nahrávají si, občas jeden druhého přátelsky pozlobí delším míčem, ale na jedno se mohou spolehnout: zákeřnou smeč na jejich stranu ten druhý nepošle. Kdy jste se poprvé setkali se společností OVB a co vás na ní zaujalo? Pavel: S OVB jsem se poprvé setkal v Plzni. Na firmě mě zaujala možnost kariérního růstu. Líbilo se mi, že součástí smlouvy je kariérní plán, v němž jsou stanoveny podmínky, které když člověk splní, tak musí být povýšen, bez ohledu na osobní vztahy. Zajímavý pro mě byl i potenciál finančního sektoru. Zdeňka: Já před osmi lety pracovala v IPB Pojišťovně, která se posléze přejmenovala na ČSOB Pojišťovnu, jako školitelka a poskytovala jsem OVB servis. Zde jsem se seznámila s Pavlem a postupem času jsme se dohodli, že budu pracovat s ním. Což se ukázalo jako dobrá strategie. Mě oslovilo, že OVB nabízí pro klienta kompletní nabídku a servis, které ho mohou provázet po celý život. Stejně jako Pavla mě zaujal kariérní růst. Ten, kdo se snaží a opravdu chce, spravedlivě postupuje na vyšší pozice. Jak funguje, Pavle, vaše ředitelství v praxi dělíte se o práci a klienty? Pavel: Se Zdeňkou jsme partneři, životní i pracovní. Já jsem v OVB oficiálně registrován a Zdeňka pracuje se mnou. Ale oba vnímáme, že jsme rovnocenní partneři půl na půl. Naše práce obnáší hlavně vedení, řízení, motivaci, rozvoj a vzdělávání týmu, ale i vlastní klientelu. A o tuto práci se dělíme napůl. Zdeňka: Kompetence nejsou u nás přesně rozdělené, ty máme oba stejné. V čem jsem lepší já, to dělám já, co umí lépe Pavel, dělá on. Ale vycházíme si vstříc a úkoly se odvíjejí také podle aktuální situace. Když jsem moc unavená, dodělá něco Pavel, a opačně. Některé činnosti nedělám ráda, a Pavlovi nevadí. Třeba nemám ráda administrativu, Pavlovi papírování nevadí a má v tom skvělý pořádek. Já raději projekty rozjíždím, Pavel je pak dotahuje. Pavel: Podařilo se nám poměrně rychle odhalit naše silnější stránky, čímž jsme eliminovali i ty slabší a přirozeně si mohli rozdělit jednotlivé činnosti. Tím jsme dosáhli obrovského nárůstu produkce. Zdeňka: Zpočátku to byl trošku boj, ale naučili jsme se řešit věci tak, že není důležité, kdo z nás má pravdu. Nejdůležitější je, aby výsledek byl nejlepší pro naše spolupracovníky. Jaká jsou pozitiva a negativa takového profesního manželství? Zdeňka: Hned na začátku jsme si stanovili priority a cíle a byli jsme pro to schopni udělat maximum. Největším úskalím asi je, že se doma nedohadujeme, kam půjdeme večer do kina, ale co budeme školit příští týden nebo jak zvýšit produkci. Takže soukromý život musí jít chvílemi stranou, ale myslím, že se to vyplatilo. Pavel: Před pěti lety jsme si řekli, že chceme vybudovat zemské ředitelství, a tomu jsme všechno po pracovní i soukromé stránce podřídili. Aby ale člověk tak vysoké pozice dosáhl, musí být extrémně cílevědomý, tvrdohlavý, jít si za svým, musí mít v sobě mix exhibicionismu s egoismem. Když se pak v partnerství sejdou takoví Podařilo se nám poměrně rychle odhalit naše silnější stránky, čímž jsme eliminovali ty slabší. dva, můžou vznikat třecí plochy. Pokud se pohádáte v práci, jste pohádaní i doma. Výhodou určitě je, že na to člověk není sám. To pak i radost z úspěchu je dvojnásobná, protože ji můžete sdílet s někým, kdo ví, jak důležitá událost to byla. Stejně tak na všechny starosti jsme dva. Když se nemáte o koho opřít, kdo je kompetentní a rozumí tomu, musí to být těžké. Pavel získal k 1. lednu 2009 pozici zemského ředitele... Pavel: My říkáme, že jsme zemské ředitelství, neboť jsme tandem. Zdeňka: Pro mě to bylo na začátku těžké rozhodnutí. Věděla jsem, že pro mě žádná oficiální pozice v našem pracovním partnerství nebude. Bála jsem se, aby to nebyl krok zpátky, protože v předchozí práci jsem si už nějakou pozici vybudovala. Ale mám obrovskou podporu lidí v týmu, u nás nikdo nepozná, jestli jsem ředitel já, nebo Pavel. Myslím, že respekt máme stejný. Pavel: Já si Zdeňčina rozhodnutí velmi vážím. Ona se v zaměstnání vypracovala na manažerskou pozici a měla před sebou slibnou kariéru. Já jsem ji přesvědčil, aby se toho vzdala a šla budovat něco, co bude naše. Nevím, jestli bych v té době dokázal všechno opustit a vstoupit do firmy se jménem Zdeňka Kottová, protože v té době jsme ani nebyli svoji. Samozřejmě bych byl ale nejšťastnější, kdyby na firemním ranglistu mohla figurovat naše jména vedle sebe. Titul zemského ředitele jste získal poměrně mladý. Jste nejmladším zemským ředitelem? Pavel: Myslím, že v České republice jsem v současné době nejmladším ředitelem na této pozici. Věřím, že dlouho to tak nezůstane. To jste musel jednotlivých pozic dosahovat velmi rychle... Pavel: Začínal jsem v roce V roce 1999 jsem byl obchodním vedoucím, na podzim 2000 jsem postoupil na oblastního vedoucího, od jsem byl jmenován oblastním ředitelem, k jsem získal pozici regionálního ředitele. Na jaře 2004 jsem začal pracovat se Zdeňkou a hned na začátku jsme spolu změnili vzdělávací systémy a dávali tomu nějaký řád. Výsledky se dostavily a náš počet jednotek začal strmě růst. Za své úsilí jsme letos získali pozici zemského ředitelství. Jaké jsou vaše další plány? Nebude vám již scházet motivace, když jste dosáhli na metu nejvyšší? Zdeňka: Ještě máme spoustu práce. Cílem každého je vychovat další zemské ředitele. To už pak produkce nebude závislá jen na nás a nebudeme muset vychovávat ty služebně nejmladší, protože o to se budou starat již jejich ředitelé. Navíc naši lidé nám pomohli dosáhnout této pozice a naší povinností je teď umožnit jim, aby se na tuto pozici dostali také. Kdo jiný by jim měl pomoci než my? Pavel: Člověk by se stal demotivovaným, kdyby dosáhl všeho, po čem toužil. Pokud jde ale jen o mezizastávku, motivace zůstává. Kromě odpovědnosti za ostatní členy týmu, jak o ní mluvila Zdeňka, jsme rádi, že nyní můžeme i více hovořit do strategie a politiky firmy a tím ovlivňovat potřeby celého ředitelství. Co je pro vás na vaší práci nejcennější? Pavel: Kromě našeho partnerství je to určitě skvělý tým profesionálních, čestných a loajálních lidí. Stejná loajalita existuje zpět i k našim lidem. Sliby, závazky a dohody, které jsme si dali, považujeme za samozřejmou věc, kterou musí-

11 Celá filozofie firmy je o dlouhodobé spolupráci a o zajištění komplexních služeb. me splnit. Našimi třemi základními kameny v ředitelství jsou naši oblastní ředitelé Karel Synek, Jan Votruba a Filip Kohl. Těm patří náš dík stejně jako všem našim dvěma stům padesáti kolegům, kteří s námi pracují. Zdeňka: Je snem každého mít práci, na kterou se těší, a já ji mám! I po těch letech se těším na každé setkání se spolupracovníky. Zdeňka: Což je u Pavla výjimečné, když nemyslí na práci. Pavel: Započítává se do těch aktivit i pivo? Zdeňka: Ano, to je kulturní vyžití v restauracích! Pavel: Taky se rád věnuji navštěvování restauračních zařízení. Zajít si s kamarády na pivo je skvělá relaxace, probere se život, manželství... Řídíte se nějakým mottem? Zdeňka: Čekat je velký luxus, to je myšlenka, kterou zmínil na jednom našem setkání Petr Křen, a ta mě opravdu oslovila. Řídím se jí dodnes, v pracovním i soukromém životě. Pavel: S tím souhlasím. Když člověk něco chce, měl by to udělat hned! Za jak důležité považujete navázání užšího vztahu s klientem? Pavel: Celá filozofie firmy není o tom, uzavřít jeden obchod, ale o dlouhodobé spolupráci a o zajištění komplexních služeb. Dlouhodobý vztah je tedy základem, v němž je ale pro nás i obrovský potenciál, neboť klient mi doporučuje další klienty a generuje další obchody. Zdeňka: Za dlouhou dobu spolupráce se stala většina klientů i mými přáteli. Řeší se mnou svoje finanční i životní situace. Můj názor je pro ně důležitý. Samozřejmě vím, že dlouhodobý vztah mi bude generovat stálé příjmy, ale pro mě je každé setkání velmi příjemné a těším se na něj. Máte ještě čas na nějaké nepracovní aktivity? Zdeňka: Relaxovat určitě potřebujeme. Mám-li chvilku volna, vezmu do ruky knížku. Miluju Harryho Pottera a jsem smutná, že jsem přečetla už poslední díl a žádný jiný už asi nebude. Mám ale ráda i filozofické a historické knihy, třeba o Egyptě. Co nečtu, jsou holčičí románky. Ty mě nebaví. Ze sportu fitness, tenis, golf nebo třeba kolečkové brusle. Pavel: Našel jsem velkou relaxaci v golfu. Na hře mě fascinovalo, že jsem nemyslel na nic jiného, než jak trefit míček, protože to pro mě bylo velmi těžké. Do té doby jsem neměl v hlavě nic jiného než práci, jak být úspěšnější, jak mít větší tým, udělat víc jednotek... Prý sponzorujete zvířata v pražské i plzeňské zoo... Zdeňka: Na sponzorství se podílí celé naše ředitelství. V Plzni jsme třeba sponzorovali krokodýla, želvu a tučňáka, v Praze máme také tučňáka, vydru a lachtana. Myslím si, že když se nám daří, tak bychom měli přispívat na charitativní účely. Zapojujeme do toho i naše spolupracovníky a skoro na každé oslavě pořádáme sbírku. Teď se nám podařilo vybrat sto padesát pět tisíc korun ve prospěch občanského sdružení Dobrý skutek, které pomáhá jednotlivcům, a celá částka, kterou jim věnujete, jde na konkrétní pomoc. Pavel: Vy si dokonce můžete i přímo vybrat, komu pomůžete. Silnější mají pomáhat slabším. Kdo dává, bude jednou dostávat. Třeba to jednou budeme potřebovat i my... Zdeňka a Pavel Horákovi Pavel začal pro OVB pracovat už při studiu vysoké školy. OVB je tedy jedinou prací, kterou poznal. Zdeňka se ve finančním sektoru pohybuje patnáct let. Pracovala pro Českomoravskou stavební spořitelnu jako obchodní zástupkyně a okresní vedoucí, v IPB Pojišťovně působila na pozici manager obchodu a manager rozvoje prodeje, kde školila střední management. Se společností OVB se setkala jako manager ČSOB Pojišťovny pro významné partnery. Zde poznala Pavla. Z jejich životního partnerství vzniklo i partnerství profesní. 11

12 cesta vzhůru Nově povýšení manažeři v OVB Povýšení v období Ing. Zoubek Martin oblastní ředitel BD regionální ředitel RD (LD Slezák) Horák Pavel regionální ředitel RD zemský ředitel LD (SLD Šafr) Kohl Filip oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Horák) Hegenbarth Leoš oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SSLD Žemlička)

13 Mgr. Horká Hana oblastní vedoucí BL oblastní ředitelka BD (SSLD Žemlička) Ing. Hrdlička Jan oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SSLD Mucha) 13 Najman Pavel oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SLD Křen) Daňková Věra oblastní vedoucí BL oblastní ředitelka BD (LD Slezák)

14 cesta vzhůru Hlousek Jan oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Slezák) 14 Ing. Zajíc Ladislav oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SSLD Žemlička) Kozubík Roman oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SLD Slezáková) Strnka Petr oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SLD Slezáková)

15 Uhrová Marta obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Benáčková) Trs Aleš obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) 15 Ing. Vysloužilová Šárka obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) Gavor Roman obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) Bc. Belza Zdeněk obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Mucha)

16 Chaloupský Rostislav obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) 16 Ing. Bláha Václav obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) Karlíček Martin obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Benáčková) Ing. Sovinská Eva obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Benáčková)

17 Řiháček Jan obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) Radovský Jan obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) 17 Ettler Jiří obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) Topinková Alena obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SLD Slezáková)

18 Mikšíčková Eva obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) 18 Lačný Matěj obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) Ing. Martynenka Zhanna obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) Tůma Luboš obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Havel) Jindrová Petra obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička)

19 Farská Ester obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) 19 Hamrníková Jana obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SLD Křen) Matoušek Radek obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) Bednářová Iveta obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SLD Slezáková)

20 Nově povýšení spolupracovníci na pozici GST Povýšení v období LD Dana benáčková Pokorná Petra reprezentant GST Gárská Anna reprezentant GST Bc. Tupálková Jana reprezentant GST Krönerová Blanka reprezentant GST Bc. Pavlas Josef reprezentant GST Bc. Kozarcová Michaela reprezentant GST Brokeš Pavel reprezentant GST Králíková Jitka reprezentant GST Klimentová Štěpánka reprezentant GST Bártová Šárka reprezentant GST Ing. Gášpar Ivan reprezentant GST Šubrtová Ivana reprezentant GST Ing. Vavřinová Jitka reprezentant GST LD PETR HAVEL Vojáčková Ivana reprezentant GST Adam Richard reprezentant GST Rys Jan reprezentant GST Vyhlídal Michael reprezentant GST Flachs Martin reprezentant GST SLD PETR KŘEN Ing. Schulzová Kateřina reprezentant GST Marek Miroslav reprezentant GST Tománková Lenka reprezentant GST Šmolík Ondřej reprezentant GST Svoboda Petr reprezentant GST Nedbal Miroslav reprezentant GST Švamberková Iveta reprezentant GST SSLD petr MUCHA Málková Lucie reprezentant GST Tomíšek Martin reprezentant GST Kašpar Petr reprezentant GST Veverka Jakub reprezentant GST LD Pavel HORÁK Rejmon David reprezentant GST Havlík Zdeněk reprezentant GST Valenta Tomáš reprezentant GST

21 SLD hana SLEZÁKOVÁ Zemánek David reprezentant GST Skovajsa Martin reprezentant GST Macalík Karel reprezentant GST Žáček Pavel reprezentant GST Ing. Dvořáková Lenka reprezentant GST LD Pavel Slezák Heinrich Jaroslav reprezentant GST Ing. Hák Jiří reprezentant GST Roztočil Jan reprezentant GST Rampas Tomáš reprezentant GST Bc. Zasadil Adam reprezentant GST Galiová Zdeňka reprezentant GST Jasovský Martin reprezentant GST Pleshkova Polina reprezentant GST Peštová Marie reprezentant GST Cepek Jakub reprezentant GST Šesták Ondřej reprezentant GST Ing. Hlousek Miroslav reprezentant GST Fiala Tomáš reprezentant GST Kopalová Simona reprezentant GST Pěchová Lucie reprezentant GST Bc. Novotný Petr reprezentant GST Mareš Jiří reprezentant GST Bc. Stříteřský Milan reprezentant GST Procházková Kateřina reprezentant GST Kubišta Zdeněk reprezentant GST Merc Miroslav reprezentant GST Bc. Hudeček Tomáš reprezentant GST Lichtenberk Lukáš reprezentant GST Svoboda Miroslav reprezentant GST Bc. Sládek Maxim reprezentant GST Nývlt David reprezentant GST Kala Jaromír reprezentant GST Bc. Lekeš Ladislav reprezentant GST Slámová Simona reprezentant GST Hák Ondřej reprezentant GST Němeček Jan reprezentant GST Karlík Stanislav reprezentant GST Oborník Zdeněk reprezentant GST Kuhnová Veronika reprezentant GST Shubovskaya Alena reprezentant GST Košková Martina reprezentant GST Kovářík Michal reprezentant GST SLD MIROSLAV ŠAFR Bc. Dadák Alexandr reprezentant GST Brabec Milan reprezentant GST Mgr. Kopačka Martin reprezentant GST SSLD Miroslav Žemlička Mikulová Radka reprezentant GST Ing. Domecký Ivan reprezentant GST Šimek Zdeněk reprezentant GST Pazdera Jan reprezentant GST Petřík Marek reprezentant GST Biňovcová Soňa reprezentant GST Hoppeová Darina reprezentant GST Nováková Hana reprezentant GST Ing. Malčicová Jitka reprezentant GST Brychová Ivana reprezentant GST Bártová Danuše reprezentant GST Mühlhandl David reprezentant GST Dolejší Tomislav reprezentant GST Hegenbarthová Nelly reprezentant GST Bc. Doležalová Ivana reprezentant GST Hlubuček Václav reprezentant GST Rouča Roman reprezentant GST 21

22 aplaus Představujeme spolupracovníky 22 Ing. Jan Hrdlička Oblastní ředitel (SSLD Petr Mucha) Datum narození: 21. března 1980 Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze): Nezávislý Beran. Jsem srdečný chlapík, který miluje moc a nebezpečí. Na podřízeném místě jsem nesvůj a nudím se, neboť potřebuji prostor, v němž uplatňuji iniciativu, osobní vliv, kde jednám podle své hlavy. Rád vedu a rozhoduji. Stav: ženatý Děti: žádné Původní povolání: management, marketing a logistika v dopravě V OVB od: května 2004 Proč pracujete pro OVB: Cítím se zde vnitřně motivován a věřím v to, co dělám. Řídím se především svými pocity a touhami. V této práci vidím smysl, mohu jí přisoudit hodnotu a důležitost. Mohu se zde prosazovat a uplatňovat své schopnosti, což je pro mě životní potřebou, nezbytností. První klient: Samozřejmě kamarád. Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Samostatnost. Na většinu klíčových věcí jsem musel přijít sám. Podpora. Ukázalo se, že ne všichni lidé v nejbližším okolí byli nadšeni touto prací tak jako já. Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Nejvíce si cením úspěchů všech svých spolupracovníků. To je pro mě ten největší úspěch. Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: motivace, kreativita, cílevědomost, podpora Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: Aby se každý můj spolupracovník stal zemským ředitelem Koníčky: práce (jsem workoholik), kulečník, aktivní domácí odpočinek Na co byste se nejraději nechal pozvat: Na oběd s Robertem T. Kiyosakim. Na které místo na světě byste se rád podíval: Brazílie a Srí Lanka Oblíbená historická postava: Napoleon. Byl malý, rychle postupoval v kariéře, byl respektovaný, výjimečný (jako já), jen tedy nechci dopadnout jako on. Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Moje babička. Životní krédo: Čím jsme, záleží na tom, co si o sobě myslíme a s kým se stýkáme. Jan Řiháček Oblastní vedoucí (LD Pavel Slezák) Datum narození: 26. srpna 1983 Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze): Panna nesnesitelný puntičkář, který zbožňuje svou práci. Stav: před pěti měsíci ještě svobodný, teď již ženatý a oddaný své ženě Děti: zatím žádné Původní povolání: shop assistant T-Mobile, a. s. prodavač telefonů ve značkové prodejně V OVB od: 3. března 2006 Proč pracujete pro OVB: Jsem velmi soutěživý typ člověka, který rád překonává překážky, aby se dostal až na vrchol. Ten se ve společnosti OVB dá neustále posouvat. První klient: spolužák ze střední IŽP na 1000 korun Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Na pozici R1 vytvořit kanceláře a učit se tam vše metodou pokus omyl. Mám za sebou hodně neúspěchů a jsem za to rád. Velice dobrá škola. Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Toho, že jsem byl vyhlášen jako 3. GST v ČR za rok 2008 (stál jsem na pódiu společně s mým GST Matějem Lačným, který byl dokonce 2). Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Nikdy nejít přes mrtvoly Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: Velice mě motivuje pozice SLD, a to nejen v ČR. Koníčky: OVB, jakýkoli sport Na co byste se nejraději nechal pozvat: Na koncert Michaela Jacksona, ale to už mi nikdo nesplní. Na které místo na světě byste se rád podíval: do Mexika Oblíbená historická postava: není Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: maminka Životní krédo: Ještě ho hledám.

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

Zpravodaj č. 21 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/

Zpravodaj č. 21 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/ MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 21 10.3.2015 SK Škoda VS Plzeň C - SKK Dobřany 10:6 2382-2320 09.03. Sokol Plzeň V B - TJ Přeštice A 6:10 2488-2583

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 5

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 5 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 5 14.10.2014 Po tomto kole se do čela dostávají TJ Dobřany B po zcela bezchybném výkonu ( osobně nepamatuji takový výsledek

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině Výtvarný projekt Můj životní cíl pro děti z dětských domovů na Vysočině Projekt Můj životní cíl Určený pro děti z dětských domovů: DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty, DD Náměšť nad Oslavou Seznam výtvarných

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

VÝSLEDKY. V. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY Brno 2006 PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Termín: 04. května Místo: BRNO, TJ Tesla, 25m, 6 drah elektronické

VÝSLEDKY. V. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY Brno 2006 PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Termín: 04. května Místo: BRNO, TJ Tesla, 25m, 6 drah elektronické VÝSLEDKY V. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Termín: 04. května 2006 Místo: BRNO, TJ Tesla, 25m, 6 drah elektronické Vrchní rozhodčí: Zdeněk SKRUŽNÝ SBOR ROZHODČÍCH Vrchní rozhodčí : Zdeněk SKRUŽNÝ

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 2

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 2 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 2 23.9.2014 TJ Slavoj Plzeň C - TJ Dobřany B 0:16 2272-2468 22.09. Sokol Plzeň V B - TJ Slavoj Plzeň D 12:4 2516-2396

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys CÍLEM JE ÚSPĚCH lidí ve firmě Petr Hrubý V roce 1998 založil společnost Broker Consulting, z níž se za 17 let stal přední hráč na tuzemském trhu finančních konzultantů. Dnes přichází firma na trh s projektem

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 14 14. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Rudná D 14:2 2436-2139 12.01. VSK ČVUT Praha B - KK Dopravní podniky Praha B 4:12

Více

Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013

Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013 Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013 UMÍSTĚNÍ VE VÝSLEDKOVÉ LISTINĚ XIX. MISTROVSTVÍ ČR V ZIMNÍM PLAVÁNÍ - volný způsob - 2013 750 m : muži 18-39 let Datum: 09. února 2013 1. Petr Tomášek

Více

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví - 1 - Oddíl I. Obvodní soud pro Prahu l a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu JUDr. Petr Hochman JUDr. Roman Hochman JUDr. Bohdan Hallada JUDr. Jarmila Humpolcová JUDr. Miroslav Novák

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

www.insolvencnispravce.info

www.insolvencnispravce.info Insolvenční správce Informační newsletter ze světa vašeho software Nová verze informačního systému Insolvenční správce vyjde na začátku listopadu 2012 Na začátek listopadu 2012 jsme pro vás, naše zákazníky,

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Žádám

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně ( , 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84

BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně ( , 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84 BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně (... 2008, 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84 Blaňár Patrik 79 Široký Ondřej 76 Plaček Nikolas 74 Litinský

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 8 03.11.2015 TJ Přeštice B - Sokol Plzeň V C 3:5 2326-2371 (12:12) 30.10. CB Dobřany B - TJ Baník Stříbro E 1:7 2760-3039

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia FSv ČVUT v Praze na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví K126

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia FSv ČVUT v Praze na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví K126 Komise č. 1 zasedá dne 2.9.2008 Od 9:00 č. místnosti B 473 Ing. Renáta Heralová Schneiderová, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Ing. Iveta Střelcová Ing. Jaroslav Synek Ing. Malila Noori, Ph.D. Ing. Lucie

Více

City Triathlon Karlovy Vary

City Triathlon Karlovy Vary Místo konání: Karlovy Vary Datum konání: 16/08/2014 Kategorie: Dívky do 3 let Poř. St. č. Příjmení Jméno City Triathlon Karlovy Vary Oficiální výsledková listina Ročník Země Oddíl Duathlon 50m - 100m -

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Něco o naší společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Jednička na trhu

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_ 01.04.2011 Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1 Řehoř Klimeš * cca 1620 př. 1699 Markéta? * cca 1630 po_ 19-07-1699 2 Matouš Klimeš * cca 1660 Uršyla? * cca 1660 bef 1716 Magdalena? 15.06.1716 * cca 1690

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, Bruntál finanční odbor Čj. FIN/58377-09/99002-2009/fia V Bruntále dne 22.07.2009 Vyřizuje: Radka Fialová Telefon:554 706 333 Fax: 554

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 23 23.03.2016 SK Škoda VS Plzeň D - CB Dobřany B 5:3 3066-2895 (15:9) Sokol Plzeň V C - TJ Slavoj Plzeň C 5:3 2434-2380

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 22 15.03.2016 SK Škoda VS Plzeň C - SKK Dobřany 6:2 2859-2730 (14:10) Sokol Plzeň V B - TJ Dobřany B 2:6 2530-2540 (10:14)

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Oficiální výsledková listina týmů

Oficiální výsledková listina týmů Místo konání: Praha - Velká Chuchle dostihové závodiště Datum konání: 25/07/2015 Kategorie týmů: Oficiální výsledková listina týmů Název týmu: Sulkovic Čas týmu: 00:47:03.9 Pořadí týmu: 1 1 3 3229 Dominik

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

8: (11:1) TJ - TJ

8: (11:1) TJ - TJ TJ Dynamo České Budějovice - KK Český Krumlov 8:0 2499-2318 (11:1) 31.01. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Chotoviny B 7,5:0,5 2543-2388 (9:3) 05.02. TJ Kunžak A - TJ Dynamo Č: Budějovice 6:2 2577-2497

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16. Zpravodaj č. 7

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16. Zpravodaj č. 7 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 7 27.10.2015 TJ Přeštice A - Sokol Plzeň V B 5:3 2535-2491 (13,5:10,5)23.10. SKK Dobřany - TJ Baník Stříbro D 3:5 2784-2990

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013

ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013 ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013 1 Mejsnar František Sokol Semily 21-60. Pfeifer Miroslav Spartak Rokytnice n.j. 2 Bělovský Josef Sokol Semily Řepík Petr Orel Studenec 3 Šír Milan Sokol Jablonec n.j. Strnad

Více

Mladší žákyně. 7 závodnic

Mladší žákyně. 7 závodnic Mladší žáci 16 závodníků 1. Vít Filip KOBU Mladá Boleslav Podroužek Libor SK Kesl Ryu Slanař Jakub SK Kesl Ryu Broda David KK Amfora tým 1 tým 1. KK Písek kumite -30 kg 3 závodníci 1. Kostrhon Jan NED

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 5 5. kolo: KK Konstruktiva Praha E - SK Uhelné sklady Praha D 14:2 2438-2311 06.10. Slavoj Velké Popovice B - KK Dopravní podniky Praha

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11. Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11.  Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11 Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Lenka Kohoutová Luděk Zelenka Květa Vypiorová www.odspraha11.cz Josef Masopust

Více

Úvodní slovo. Podle odbytu ve 170ti zemích celého světa je společnost Hankook Tire řazena na sedmé místo v globálním žebříčku příjmů z prodeje.

Úvodní slovo. Podle odbytu ve 170ti zemích celého světa je společnost Hankook Tire řazena na sedmé místo v globálním žebříčku příjmů z prodeje. Úvodní slovo Hankook Tire je jedním z největších a nejrychleji se vyvíjejících výrobců pneumatik na světě. Zaměřuje se na výrobu radiálních pneumatik pro osobní auta, malá i velká nákladní auta a autobusy.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje 09. 01. 2016 Kompletní Výsledky Benjamínci D (50m) 1 Anežka Halasová (56) Orel Vyškov 0:13.430 2 Michaela Žáková (1) Obec

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více