Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat"

Transkript

1 OVB Journal ŘÍJEN 2009 Firemní komunikace Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat Cílevědomý Pavel Horák Když člověk něco chce, měl by to udělat hned Rodinný typ Antonín Rajgl Věří, že každý má svou cestu ke štěstí, jen ji najít

2 Aktivní ochrana pro aktivní život Ring úrazové pojištění all inclusive Vysoké plnění při trvalých následcích Plnění při pracovní neschopnosti od prvního dne Okamžité plnění Závažná onemocnění V případě hospitalizace v zahraničí automaticky dvojnásobné pojistné plnění bez navýšení pojistného bezplatná infolinka

3 editorial Vážení spolupracovníci, milí čtenáři, aktuální číslo OVB Journalu je, jak jste si již možná všimli, zaměřeno na firemní komunikaci a její moderní podoby. V historii lidstva se snad ještě nikdy komunikaci nevěnovala taková pozornost jako v posledních letech. A jak upozorňují odborníci, tento trend bude i nadále pokračovat. Naše branže finanční poradenství je založena na osobním přístupu ke klientům, kde má komunikace zásadní význam pro úspěch naší práce. Proto bychom na ni měli klást patřičný důraz. Komunikace v posledních letech prožívá téměř neuvěřitelný vývoj. Většina z nás ještě pamatuje dobu před mobilním telefonem stejně dobře jako dobu před všeobecně rozšířeným vysokorychlostním internetem. Široká veřejnost se naučila vnímat odlišné podněty, než tomu bylo ještě před několika málo lety, a co je podstatnější, podněty z jiných zdrojů, než jsou klasické komunikační kanály. To, co stačilo v roce 1999, dnes již na poli komunikace neobstojí a například mladší generace si již život bez nových forem komunikace nedovede představit. Proto jsme se i my rozhodli připravit pro nás všechny nový styl komunikace, který odráží nové směry a trendy a který nám pomůže v nadcházejících měsících zvýšit efektivitu naší práce a naplňovat ambiciózní cíle, které jsme si dali a kterých můžeme nejen dosáhnout, ale také je překonat. Již delší dobu pracujeme v komunikaci s externími, ale také interními cílovými skupinami prostřednictvím takzvaných metod PR 2.0, tedy pomocí komunikačních prostředků umožňujících interaktivitu. Právě na nich bude ve velké míře závislá nadcházející komunikační kampaň naší společnosti. Nikdy nebylo jednodušší oslovit potenciálního klienta a prezentovat mu naši nabídku. Nikdy nebylo snazší říci, jak si našich současných klientů vážíme a že jen díky nim jsme stále jedničkou na trhu finančního po- radenství. A přece to nikdy nebylo tak komplikované jako dnes. YouToube, Facebook, Twitter a mnoho dalších sociálních služeb umožňuje být si v současném globálním světě blíže. Smazávají hranice měst, krajů, států a dokonce i světadílů. A přece člověka člověku spíše odcizují neosobním přístupem. Pro nás jsou ale všechny tyto nástroje prostředky komunikace s klientem. Ať již tím stávajícím nebo budoucím. O našem úspěchu tak může v budoucnu rozhodovat právě to, jak se naučíme všechny již zmíněné a také mnohé další služby využívat. Nespoléhejme se ale jen na ně. Základ obchodu je od jeho vzniku před tisíci lety stále stejný a spočívá v osobním setkání toho, kdo nabízí, a toho, kdo poptává. S tímto nejjednodušším, ale stále platným pravidlem nic nenadělají ani sebemodernější technologie. Nezapomínejme proto při každodenním setkávání se s klientem či kolegou na pravidla, která nás učili již naši rodiče pozdravit a usmát se. Ano, komunikace v uplynulých letech prošla velký kus cesty a změnila se. Základem ale stále zůstávají pravidla slušného chování, příjemné vystupování, úsměv. A člověk náš zákazník se nezměnil v tom, že od nás, zcela oprávněně, bude vždy vyžadovat profesionální vystupování bez rozdílu, zda při osobním setkání, na internetové síti, či v reklamní kampani. Vážení spolupracovníci, přeji vám, ať máte stále mnoho důvodů k úsměvu vy i vaši klienti to je totiž jeden z nejprokazatelnějších důkazů úspěchu. Srdečně vaše Jaroslava Matoušková Šéfredaktorka

4 obsah OVB Info OVB tým Téma Analýzy 6 Centrální sklad už přes rok funguje jako místo, které podpoří váš prodej a ušetří váš čas 12 Cesta vzhůru: blahopřejeme manažerům povýšeným za poslední půlrok 34 Podstatná část firemní komunikace se přesouvá na web, podívali jsme se, jaké jsou nejnovější trendy 46 Čistě akciová investice nevede vždy k úspěchu, nastává čas aktivně řízených investičních fondů 4 7 Představujeme nový vizuální styl OVB i legislativní změny týkající se našeho byznysu 22 Aplaus: vyzpovídali jsme naše úspěšné spolupracovníky 38 OVB rozjíždí ve spolupráci s agenturou Lemonade novou intenzivní komunikační kampaň 50 Pojmenováváme sedm hlavních důvodů finanční krize a zamýšlíme se nad tím, jak z ní ven 28 Den s oblastním ředitelem Alešem Pixou

5 ZAOSTŘENO NA OVB v akci Partneři rozhovory 42 Vybraní manažeři předávají své zkušenosti s náborem nových spolupracovníků a vysokou proplaceností smluv 58 Desítky společenských akcí pořádaných jednotlivými zemskými ředitelstvími 71 Nový člen představenstva Allianz pojišťovny Stefan Markschies prezentuje novinky ve spolupráci s OVB 8 LD Pavel Horák s manželkou Zdeňkou tvoří skvěle sehraný pár 72 Komerční banka se přizpůsobuje potřebám klientů, poskytuje jim široké portfolio služeb 54 Antonín Rajgl si cestu od strojařiny až po regionálního ředitele OVB užívá 5 74 Soukromé zdravotní pojištění nabízené Českou pojišťovnou Zdraví je v Čechách unikátním produktem OVB Journal 2/2009 Vyšlo: v Praze, vychází 2 ročně, evidenční číslo: MK ČR E Vydavatel: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4-Michle Šéfredaktor: Jaroslava Matoušková; Náměty a dotazy: Redakce, grafická úprava, předtisková příprava: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, Praha 7 Osvit a tisk: DRJ Tiskárna Resl, s. r. o. Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.

6 OVB info TEXT: Petr Meliš FOTO: Archiv Centrální sklad Nedílná součást finančního poradenství, která podporuje profesionální obraz finančního poradce. 6 Záměrem této změny bylo zvýšení efektivity distribuce dokumentů a formulářů do prodejní sítě OVB a zjednodušení objednávek. Josef Dušek Již více než rok má za sebou provoz centrálního skladu společnosti OVB Allfinanz, a.s. Zda se nám tohoto cíle společně podařilo dosáhnout, musíte posoudit vy, spolupracovníci OVB Allfinanz. Snahou Servisního centra je reagovat na vaše připomínky a přizpůsobit provoz skladu vašim představám. Nelze se zavděčit všem a vše nelze realizovat najednou, proto se snažíme soustředit vaše jednotlivé připomínky a transformovat je pro využití celé prodejní sítě. Výsledkem by měla být Michal Podubecký optimální role centrálního skladu jako místa, jehož cílem je kvalitní podpora vašeho prodeje a hlavně úspora časových investic, které můžete využít při přípravě a realizaci obchodů. Víme, že i současný provoz centrálního skladu má své nedostatky, které chceme v blízké budoucnosti odstranit. Za prioritní úkol považujeme pro řídící pozice spolupracovníků OVB (od pozice BL výše) nastavení možnosti objednávek neplaceného materiálu, to znamená například formuláře partnerských společností, tiskopisy společnosti OVB Allfinanz apod., ve vyšších objemech, než tomu bylo dosud. Vycházíme z vašeho požadavku, aby bylo možné zásobovat a vybavovat obchodní místa spolupracovníků v dostatečném množství. S poměrně kladnou odezvou spolupracovníků se setkala možnost dodání objednaných materiálů na zvolenou adresu prostřednictvím zásilkové služby General Parcel. Pro zásilku do 40 kg je nastavena jednotná cena 189 Kč bez rozdílu místa dodání. Zásilka je doručována standardně do dvou pracovních dnů od objednávky. V této nastavené službě chceme pokračovat i nadále. Centrální sklad OVB Allfinanz, a.s. Evropská 136/810 Praha 6-Vokovice Kontaktní osoby: Michal Podubecký ( Josef Dušek ( Kontakt: Provozní doba (od ) Po Út St Čt Pá Je také důležité zmínit, že jsme tým centrálního skladu, starající se o bezproblémový chod, posílili člověkem, který má bohaté pracovní zkušenosti se skladovým hospodářstvím. Vedení společnosti od tohoto týmu očekává postupnou inovaci a profesionalizaci postupů, které povedou ke spokojenosti spolupracovníků OVB v poskytovaných službách. Závěrem nám dovolte předložit souhrnné informace týkající se centrálního skladu, včetně změny provozní doby, která je platná od

7 Sjednocujeme vizuální styl TEXT: Jaroslava Matoušková FOTO: Profimedia, archiv Vdubnu tohoto roku byl na portálu OVB uveřejněn nový Manuál jednotného vizuálního stylu shrnující pravidla používání grafických prvků pro komunikaci firemní značky na prezentačních materiálech (použití obchodního jména a značky, písma, barev, tvorba letáků apod.). Společně s manuálem byla na portálu uveřejněna také nová loga společnosti a doplňkové prvky vizuálního stylu ke stažení. Jednotný vizuální styl je jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti a jedním z mála komunikačních nástrojů, kterými lze aktivně ovlivnit její image v očích veřejnosti. Vyjadřuje základní hodnoty společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o její existenci a posiluje dojem o solidnosti a důvěryhodnosti společnosti. Děkujeme, že dodržujete pravidla jednotného vizuálního stylu, čímž velkou měrou přispíváte ke zvýšení pozitivního vnímání značky OVB. Marketingové oddělení Servisního centra je připraveno zodpovědět vaše případné dotazy. Novela zákona o penzijním připojištění TEXT: Eva Poláchová Od srpna 2009 je platná a účinná novela zákona o penzijním připojištění, která znevýhodňuje přestup klientů z jednoho fondu do druhého a bere zaměstnavatelům právo exkluzivního výběru. V rámci zákona č. 230/2009, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ji schválili poslanci a počátkem července podepsal prezident. V souvislosti s novelou zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb. dochází k zásadním změnám v systému penzijního připojištění dotýkajícím se procesu uzavření smluv. Změny znamenají mimo jiné to, že klient zaplatí až 800 korun za převod smlouvy k jinému penzijnímu fondu dříve než za pět let či za její předčasné ukončení. Zaměstnavatel nebude smět ovlivnit zaměstnance ve výběru penzijního fondu, a to ani v případě, že mu na spoření přispívá. Zaměstnavatel nebude moci přijmout od fondu žádné pobídky v podobě úplaty, odměny či nepeněžní výhody v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění. Fondy i zprostředkovatelé budou povinni písemně informovat o výši své provize, o podstatných skutečnostech týkajících se penzijního fondu nebo osoby zprostředkovatele. Fondy budou moci státní dluhopisy nakoupené do portfolia oceňovat hodnotou, kterou budou mít v době splatnosti, tedy za pořizovací cenu. Objem aktiv, která fondy spravují, dosáhl loni 192 miliard korun. 7 Světelná reklama TEXT: Jaroslava Matoušková FOTO: Profimedia, archiv Od dubna 2009 je možné v rámci poskytované marketingové podpory zažádat prostřednictvím objednávkového systému na portálu OVB o světelnou reklamu pro vaši kancelář. Stačí zaslat vyplněnou a podepsanou žádost na Servisní centrum OVB Allfinanz, a.s. Ta je obratem na základě předem určených kritérií vyhodnocena a spolupracovník je informován o výsledku. Světelnou reklamu lze vyzvednout v Praze ve skladu OVB nebo přímo u výrobce ve Zlíně. Velmi snadným způsobem tak může každý spolupracovník OVB získat pro svou kancelář účelnou a efektivní reklamu. Rozsviťme společně Českou republiku! Změny v procesu uzavírání smluv o penzijním připojištění TEXT: Eva Poláchová Všechny nové smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem s datem sjednání od musí být vybaveny ze strany OVB zprostředkovatele formulářem Informační list PF. Tento list musí obdržet klient a zároveň druhý musí být podepsán klientem a přiložen ke smlouvě. Smlouva přijatá na Servisní centrum s datem sjednání po , která nebude obsahovat tento formulář, musí být intervenována a zaslána zpět získateli. Vzhledem k tomu, že dosud nevyšla vyhláška k této novele zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, která tuto problematiku a povinnosti z ní vyplývající přesně definuje, je toto řešení pravděpodobně pouze dočasné a na základě dalšího vývoje budou vytvořeny definitivní podpůrné materiály. Pro každý z našich partnerských penzijních fondů byl vytvořen vlastní Informační list, který lze stáhnout na portále OVB v sekci product managementu nebo v sekci příslušných partnerských společností. Dostatečná zásoba je též na skladě OVB ke standardnímu objednání, rovněž můžete o dodání zažádat úsek ADSí. Většina partnerských penzijních fondů též uvedla nebo má v dohledné době v plánu uvést, v platnost nové formuláře smluv o penzijním připojištění, sledujte prosím aktuální informace.

8 8

9 rozhovor 9 Zdeňka a Pavel Horákovi Čekat je velký luxus. Když člověk něco chce, měl by to udělat hned Text: Lucie Kettnerová Foto: Michael Kratochvíl

10 10 Rozhovor mezi nimi probíhá, jako když tenisový míček létá přes síť. Nahrávají si, občas jeden druhého přátelsky pozlobí delším míčem, ale na jedno se mohou spolehnout: zákeřnou smeč na jejich stranu ten druhý nepošle. Kdy jste se poprvé setkali se společností OVB a co vás na ní zaujalo? Pavel: S OVB jsem se poprvé setkal v Plzni. Na firmě mě zaujala možnost kariérního růstu. Líbilo se mi, že součástí smlouvy je kariérní plán, v němž jsou stanoveny podmínky, které když člověk splní, tak musí být povýšen, bez ohledu na osobní vztahy. Zajímavý pro mě byl i potenciál finančního sektoru. Zdeňka: Já před osmi lety pracovala v IPB Pojišťovně, která se posléze přejmenovala na ČSOB Pojišťovnu, jako školitelka a poskytovala jsem OVB servis. Zde jsem se seznámila s Pavlem a postupem času jsme se dohodli, že budu pracovat s ním. Což se ukázalo jako dobrá strategie. Mě oslovilo, že OVB nabízí pro klienta kompletní nabídku a servis, které ho mohou provázet po celý život. Stejně jako Pavla mě zaujal kariérní růst. Ten, kdo se snaží a opravdu chce, spravedlivě postupuje na vyšší pozice. Jak funguje, Pavle, vaše ředitelství v praxi dělíte se o práci a klienty? Pavel: Se Zdeňkou jsme partneři, životní i pracovní. Já jsem v OVB oficiálně registrován a Zdeňka pracuje se mnou. Ale oba vnímáme, že jsme rovnocenní partneři půl na půl. Naše práce obnáší hlavně vedení, řízení, motivaci, rozvoj a vzdělávání týmu, ale i vlastní klientelu. A o tuto práci se dělíme napůl. Zdeňka: Kompetence nejsou u nás přesně rozdělené, ty máme oba stejné. V čem jsem lepší já, to dělám já, co umí lépe Pavel, dělá on. Ale vycházíme si vstříc a úkoly se odvíjejí také podle aktuální situace. Když jsem moc unavená, dodělá něco Pavel, a opačně. Některé činnosti nedělám ráda, a Pavlovi nevadí. Třeba nemám ráda administrativu, Pavlovi papírování nevadí a má v tom skvělý pořádek. Já raději projekty rozjíždím, Pavel je pak dotahuje. Pavel: Podařilo se nám poměrně rychle odhalit naše silnější stránky, čímž jsme eliminovali i ty slabší a přirozeně si mohli rozdělit jednotlivé činnosti. Tím jsme dosáhli obrovského nárůstu produkce. Zdeňka: Zpočátku to byl trošku boj, ale naučili jsme se řešit věci tak, že není důležité, kdo z nás má pravdu. Nejdůležitější je, aby výsledek byl nejlepší pro naše spolupracovníky. Jaká jsou pozitiva a negativa takového profesního manželství? Zdeňka: Hned na začátku jsme si stanovili priority a cíle a byli jsme pro to schopni udělat maximum. Největším úskalím asi je, že se doma nedohadujeme, kam půjdeme večer do kina, ale co budeme školit příští týden nebo jak zvýšit produkci. Takže soukromý život musí jít chvílemi stranou, ale myslím, že se to vyplatilo. Pavel: Před pěti lety jsme si řekli, že chceme vybudovat zemské ředitelství, a tomu jsme všechno po pracovní i soukromé stránce podřídili. Aby ale člověk tak vysoké pozice dosáhl, musí být extrémně cílevědomý, tvrdohlavý, jít si za svým, musí mít v sobě mix exhibicionismu s egoismem. Když se pak v partnerství sejdou takoví Podařilo se nám poměrně rychle odhalit naše silnější stránky, čímž jsme eliminovali ty slabší. dva, můžou vznikat třecí plochy. Pokud se pohádáte v práci, jste pohádaní i doma. Výhodou určitě je, že na to člověk není sám. To pak i radost z úspěchu je dvojnásobná, protože ji můžete sdílet s někým, kdo ví, jak důležitá událost to byla. Stejně tak na všechny starosti jsme dva. Když se nemáte o koho opřít, kdo je kompetentní a rozumí tomu, musí to být těžké. Pavel získal k 1. lednu 2009 pozici zemského ředitele... Pavel: My říkáme, že jsme zemské ředitelství, neboť jsme tandem. Zdeňka: Pro mě to bylo na začátku těžké rozhodnutí. Věděla jsem, že pro mě žádná oficiální pozice v našem pracovním partnerství nebude. Bála jsem se, aby to nebyl krok zpátky, protože v předchozí práci jsem si už nějakou pozici vybudovala. Ale mám obrovskou podporu lidí v týmu, u nás nikdo nepozná, jestli jsem ředitel já, nebo Pavel. Myslím, že respekt máme stejný. Pavel: Já si Zdeňčina rozhodnutí velmi vážím. Ona se v zaměstnání vypracovala na manažerskou pozici a měla před sebou slibnou kariéru. Já jsem ji přesvědčil, aby se toho vzdala a šla budovat něco, co bude naše. Nevím, jestli bych v té době dokázal všechno opustit a vstoupit do firmy se jménem Zdeňka Kottová, protože v té době jsme ani nebyli svoji. Samozřejmě bych byl ale nejšťastnější, kdyby na firemním ranglistu mohla figurovat naše jména vedle sebe. Titul zemského ředitele jste získal poměrně mladý. Jste nejmladším zemským ředitelem? Pavel: Myslím, že v České republice jsem v současné době nejmladším ředitelem na této pozici. Věřím, že dlouho to tak nezůstane. To jste musel jednotlivých pozic dosahovat velmi rychle... Pavel: Začínal jsem v roce V roce 1999 jsem byl obchodním vedoucím, na podzim 2000 jsem postoupil na oblastního vedoucího, od jsem byl jmenován oblastním ředitelem, k jsem získal pozici regionálního ředitele. Na jaře 2004 jsem začal pracovat se Zdeňkou a hned na začátku jsme spolu změnili vzdělávací systémy a dávali tomu nějaký řád. Výsledky se dostavily a náš počet jednotek začal strmě růst. Za své úsilí jsme letos získali pozici zemského ředitelství. Jaké jsou vaše další plány? Nebude vám již scházet motivace, když jste dosáhli na metu nejvyšší? Zdeňka: Ještě máme spoustu práce. Cílem každého je vychovat další zemské ředitele. To už pak produkce nebude závislá jen na nás a nebudeme muset vychovávat ty služebně nejmladší, protože o to se budou starat již jejich ředitelé. Navíc naši lidé nám pomohli dosáhnout této pozice a naší povinností je teď umožnit jim, aby se na tuto pozici dostali také. Kdo jiný by jim měl pomoci než my? Pavel: Člověk by se stal demotivovaným, kdyby dosáhl všeho, po čem toužil. Pokud jde ale jen o mezizastávku, motivace zůstává. Kromě odpovědnosti za ostatní členy týmu, jak o ní mluvila Zdeňka, jsme rádi, že nyní můžeme i více hovořit do strategie a politiky firmy a tím ovlivňovat potřeby celého ředitelství. Co je pro vás na vaší práci nejcennější? Pavel: Kromě našeho partnerství je to určitě skvělý tým profesionálních, čestných a loajálních lidí. Stejná loajalita existuje zpět i k našim lidem. Sliby, závazky a dohody, které jsme si dali, považujeme za samozřejmou věc, kterou musí-

11 Celá filozofie firmy je o dlouhodobé spolupráci a o zajištění komplexních služeb. me splnit. Našimi třemi základními kameny v ředitelství jsou naši oblastní ředitelé Karel Synek, Jan Votruba a Filip Kohl. Těm patří náš dík stejně jako všem našim dvěma stům padesáti kolegům, kteří s námi pracují. Zdeňka: Je snem každého mít práci, na kterou se těší, a já ji mám! I po těch letech se těším na každé setkání se spolupracovníky. Zdeňka: Což je u Pavla výjimečné, když nemyslí na práci. Pavel: Započítává se do těch aktivit i pivo? Zdeňka: Ano, to je kulturní vyžití v restauracích! Pavel: Taky se rád věnuji navštěvování restauračních zařízení. Zajít si s kamarády na pivo je skvělá relaxace, probere se život, manželství... Řídíte se nějakým mottem? Zdeňka: Čekat je velký luxus, to je myšlenka, kterou zmínil na jednom našem setkání Petr Křen, a ta mě opravdu oslovila. Řídím se jí dodnes, v pracovním i soukromém životě. Pavel: S tím souhlasím. Když člověk něco chce, měl by to udělat hned! Za jak důležité považujete navázání užšího vztahu s klientem? Pavel: Celá filozofie firmy není o tom, uzavřít jeden obchod, ale o dlouhodobé spolupráci a o zajištění komplexních služeb. Dlouhodobý vztah je tedy základem, v němž je ale pro nás i obrovský potenciál, neboť klient mi doporučuje další klienty a generuje další obchody. Zdeňka: Za dlouhou dobu spolupráce se stala většina klientů i mými přáteli. Řeší se mnou svoje finanční i životní situace. Můj názor je pro ně důležitý. Samozřejmě vím, že dlouhodobý vztah mi bude generovat stálé příjmy, ale pro mě je každé setkání velmi příjemné a těším se na něj. Máte ještě čas na nějaké nepracovní aktivity? Zdeňka: Relaxovat určitě potřebujeme. Mám-li chvilku volna, vezmu do ruky knížku. Miluju Harryho Pottera a jsem smutná, že jsem přečetla už poslední díl a žádný jiný už asi nebude. Mám ale ráda i filozofické a historické knihy, třeba o Egyptě. Co nečtu, jsou holčičí románky. Ty mě nebaví. Ze sportu fitness, tenis, golf nebo třeba kolečkové brusle. Pavel: Našel jsem velkou relaxaci v golfu. Na hře mě fascinovalo, že jsem nemyslel na nic jiného, než jak trefit míček, protože to pro mě bylo velmi těžké. Do té doby jsem neměl v hlavě nic jiného než práci, jak být úspěšnější, jak mít větší tým, udělat víc jednotek... Prý sponzorujete zvířata v pražské i plzeňské zoo... Zdeňka: Na sponzorství se podílí celé naše ředitelství. V Plzni jsme třeba sponzorovali krokodýla, želvu a tučňáka, v Praze máme také tučňáka, vydru a lachtana. Myslím si, že když se nám daří, tak bychom měli přispívat na charitativní účely. Zapojujeme do toho i naše spolupracovníky a skoro na každé oslavě pořádáme sbírku. Teď se nám podařilo vybrat sto padesát pět tisíc korun ve prospěch občanského sdružení Dobrý skutek, které pomáhá jednotlivcům, a celá částka, kterou jim věnujete, jde na konkrétní pomoc. Pavel: Vy si dokonce můžete i přímo vybrat, komu pomůžete. Silnější mají pomáhat slabším. Kdo dává, bude jednou dostávat. Třeba to jednou budeme potřebovat i my... Zdeňka a Pavel Horákovi Pavel začal pro OVB pracovat už při studiu vysoké školy. OVB je tedy jedinou prací, kterou poznal. Zdeňka se ve finančním sektoru pohybuje patnáct let. Pracovala pro Českomoravskou stavební spořitelnu jako obchodní zástupkyně a okresní vedoucí, v IPB Pojišťovně působila na pozici manager obchodu a manager rozvoje prodeje, kde školila střední management. Se společností OVB se setkala jako manager ČSOB Pojišťovny pro významné partnery. Zde poznala Pavla. Z jejich životního partnerství vzniklo i partnerství profesní. 11

12 cesta vzhůru Nově povýšení manažeři v OVB Povýšení v období Ing. Zoubek Martin oblastní ředitel BD regionální ředitel RD (LD Slezák) Horák Pavel regionální ředitel RD zemský ředitel LD (SLD Šafr) Kohl Filip oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Horák) Hegenbarth Leoš oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SSLD Žemlička)

13 Mgr. Horká Hana oblastní vedoucí BL oblastní ředitelka BD (SSLD Žemlička) Ing. Hrdlička Jan oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SSLD Mucha) 13 Najman Pavel oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SLD Křen) Daňková Věra oblastní vedoucí BL oblastní ředitelka BD (LD Slezák)

14 cesta vzhůru Hlousek Jan oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Slezák) 14 Ing. Zajíc Ladislav oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SSLD Žemlička) Kozubík Roman oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SLD Slezáková) Strnka Petr oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (SLD Slezáková)

15 Uhrová Marta obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Benáčková) Trs Aleš obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) 15 Ing. Vysloužilová Šárka obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) Gavor Roman obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) Bc. Belza Zdeněk obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Mucha)

16 Chaloupský Rostislav obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) 16 Ing. Bláha Václav obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) Karlíček Martin obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Benáčková) Ing. Sovinská Eva obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Benáčková)

17 Řiháček Jan obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) Radovský Jan obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) 17 Ettler Jiří obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) Topinková Alena obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SLD Slezáková)

18 Mikšíčková Eva obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) 18 Lačný Matěj obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) Ing. Martynenka Zhanna obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Slezák) Tůma Luboš obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Havel) Jindrová Petra obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička)

19 Farská Ester obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) 19 Hamrníková Jana obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SLD Křen) Matoušek Radek obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Žemlička) Bednářová Iveta obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SLD Slezáková)

20 Nově povýšení spolupracovníci na pozici GST Povýšení v období LD Dana benáčková Pokorná Petra reprezentant GST Gárská Anna reprezentant GST Bc. Tupálková Jana reprezentant GST Krönerová Blanka reprezentant GST Bc. Pavlas Josef reprezentant GST Bc. Kozarcová Michaela reprezentant GST Brokeš Pavel reprezentant GST Králíková Jitka reprezentant GST Klimentová Štěpánka reprezentant GST Bártová Šárka reprezentant GST Ing. Gášpar Ivan reprezentant GST Šubrtová Ivana reprezentant GST Ing. Vavřinová Jitka reprezentant GST LD PETR HAVEL Vojáčková Ivana reprezentant GST Adam Richard reprezentant GST Rys Jan reprezentant GST Vyhlídal Michael reprezentant GST Flachs Martin reprezentant GST SLD PETR KŘEN Ing. Schulzová Kateřina reprezentant GST Marek Miroslav reprezentant GST Tománková Lenka reprezentant GST Šmolík Ondřej reprezentant GST Svoboda Petr reprezentant GST Nedbal Miroslav reprezentant GST Švamberková Iveta reprezentant GST SSLD petr MUCHA Málková Lucie reprezentant GST Tomíšek Martin reprezentant GST Kašpar Petr reprezentant GST Veverka Jakub reprezentant GST LD Pavel HORÁK Rejmon David reprezentant GST Havlík Zdeněk reprezentant GST Valenta Tomáš reprezentant GST

21 SLD hana SLEZÁKOVÁ Zemánek David reprezentant GST Skovajsa Martin reprezentant GST Macalík Karel reprezentant GST Žáček Pavel reprezentant GST Ing. Dvořáková Lenka reprezentant GST LD Pavel Slezák Heinrich Jaroslav reprezentant GST Ing. Hák Jiří reprezentant GST Roztočil Jan reprezentant GST Rampas Tomáš reprezentant GST Bc. Zasadil Adam reprezentant GST Galiová Zdeňka reprezentant GST Jasovský Martin reprezentant GST Pleshkova Polina reprezentant GST Peštová Marie reprezentant GST Cepek Jakub reprezentant GST Šesták Ondřej reprezentant GST Ing. Hlousek Miroslav reprezentant GST Fiala Tomáš reprezentant GST Kopalová Simona reprezentant GST Pěchová Lucie reprezentant GST Bc. Novotný Petr reprezentant GST Mareš Jiří reprezentant GST Bc. Stříteřský Milan reprezentant GST Procházková Kateřina reprezentant GST Kubišta Zdeněk reprezentant GST Merc Miroslav reprezentant GST Bc. Hudeček Tomáš reprezentant GST Lichtenberk Lukáš reprezentant GST Svoboda Miroslav reprezentant GST Bc. Sládek Maxim reprezentant GST Nývlt David reprezentant GST Kala Jaromír reprezentant GST Bc. Lekeš Ladislav reprezentant GST Slámová Simona reprezentant GST Hák Ondřej reprezentant GST Němeček Jan reprezentant GST Karlík Stanislav reprezentant GST Oborník Zdeněk reprezentant GST Kuhnová Veronika reprezentant GST Shubovskaya Alena reprezentant GST Košková Martina reprezentant GST Kovářík Michal reprezentant GST SLD MIROSLAV ŠAFR Bc. Dadák Alexandr reprezentant GST Brabec Milan reprezentant GST Mgr. Kopačka Martin reprezentant GST SSLD Miroslav Žemlička Mikulová Radka reprezentant GST Ing. Domecký Ivan reprezentant GST Šimek Zdeněk reprezentant GST Pazdera Jan reprezentant GST Petřík Marek reprezentant GST Biňovcová Soňa reprezentant GST Hoppeová Darina reprezentant GST Nováková Hana reprezentant GST Ing. Malčicová Jitka reprezentant GST Brychová Ivana reprezentant GST Bártová Danuše reprezentant GST Mühlhandl David reprezentant GST Dolejší Tomislav reprezentant GST Hegenbarthová Nelly reprezentant GST Bc. Doležalová Ivana reprezentant GST Hlubuček Václav reprezentant GST Rouča Roman reprezentant GST 21

22 aplaus Představujeme spolupracovníky 22 Ing. Jan Hrdlička Oblastní ředitel (SSLD Petr Mucha) Datum narození: 21. března 1980 Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze): Nezávislý Beran. Jsem srdečný chlapík, který miluje moc a nebezpečí. Na podřízeném místě jsem nesvůj a nudím se, neboť potřebuji prostor, v němž uplatňuji iniciativu, osobní vliv, kde jednám podle své hlavy. Rád vedu a rozhoduji. Stav: ženatý Děti: žádné Původní povolání: management, marketing a logistika v dopravě V OVB od: května 2004 Proč pracujete pro OVB: Cítím se zde vnitřně motivován a věřím v to, co dělám. Řídím se především svými pocity a touhami. V této práci vidím smysl, mohu jí přisoudit hodnotu a důležitost. Mohu se zde prosazovat a uplatňovat své schopnosti, což je pro mě životní potřebou, nezbytností. První klient: Samozřejmě kamarád. Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Samostatnost. Na většinu klíčových věcí jsem musel přijít sám. Podpora. Ukázalo se, že ne všichni lidé v nejbližším okolí byli nadšeni touto prací tak jako já. Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Nejvíce si cením úspěchů všech svých spolupracovníků. To je pro mě ten největší úspěch. Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: motivace, kreativita, cílevědomost, podpora Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: Aby se každý můj spolupracovník stal zemským ředitelem Koníčky: práce (jsem workoholik), kulečník, aktivní domácí odpočinek Na co byste se nejraději nechal pozvat: Na oběd s Robertem T. Kiyosakim. Na které místo na světě byste se rád podíval: Brazílie a Srí Lanka Oblíbená historická postava: Napoleon. Byl malý, rychle postupoval v kariéře, byl respektovaný, výjimečný (jako já), jen tedy nechci dopadnout jako on. Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Moje babička. Životní krédo: Čím jsme, záleží na tom, co si o sobě myslíme a s kým se stýkáme. Jan Řiháček Oblastní vedoucí (LD Pavel Slezák) Datum narození: 26. srpna 1983 Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze): Panna nesnesitelný puntičkář, který zbožňuje svou práci. Stav: před pěti měsíci ještě svobodný, teď již ženatý a oddaný své ženě Děti: zatím žádné Původní povolání: shop assistant T-Mobile, a. s. prodavač telefonů ve značkové prodejně V OVB od: 3. března 2006 Proč pracujete pro OVB: Jsem velmi soutěživý typ člověka, který rád překonává překážky, aby se dostal až na vrchol. Ten se ve společnosti OVB dá neustále posouvat. První klient: spolužák ze střední IŽP na 1000 korun Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Na pozici R1 vytvořit kanceláře a učit se tam vše metodou pokus omyl. Mám za sebou hodně neúspěchů a jsem za to rád. Velice dobrá škola. Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Toho, že jsem byl vyhlášen jako 3. GST v ČR za rok 2008 (stál jsem na pódiu společně s mým GST Matějem Lačným, který byl dokonce 2). Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Nikdy nejít přes mrtvoly Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: Velice mě motivuje pozice SLD, a to nejen v ČR. Koníčky: OVB, jakýkoli sport Na co byste se nejraději nechal pozvat: Na koncert Michaela Jacksona, ale to už mi nikdo nesplní. Na které místo na světě byste se rád podíval: do Mexika Oblíbená historická postava: není Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: maminka Životní krédo: Ještě ho hledám.

penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá

penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá OVB Journal duben 2008 Pro OVB penzijní reforma již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá Všichni žijeme pod jednou oblohou Rozhovor se zemskou ředitelkou Danou

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

LÉTO 2015. Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění

LÉTO 2015. Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění LÉTO 2015 Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění Rozhovor Petr Borkovec a Martin Hrůša: nový systém servisu klientů Třicet. Pro někoho věk, kdy mu

Více

www.jsmepartners.cz Speciál 2012

www.jsmepartners.cz Speciál 2012 www.jsmepartners.cz Speciál 2012 2011 Rok úspěchů Spuštění dvou exkluzivních novinek v životním pojištění Allianz F1 a Uniqa Logika. Letošní reklamní kampaň Partners ve znamení animace a internetu. TV

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

TOP 2011 ZNÁME JMÉNA VÍTĚZŮ

TOP 2011 ZNÁME JMÉNA VÍTĚZŮ Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. duben 2012 ročník III TOP 2011 ZNÁME JMÉNA VÍTĚZŮ OK Life nový exkluzivní produkt v segmentu OK Zabezpečení 3

Více

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13 k v ě t e n 2 0 1 0 / 5 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Na špičce jazyka Eva Brixi Hana Krbcová Na špičce jazyka Cítím tvé

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

Téma. Cestovatel Tomáš Ujfaluši se vrátil do Gambrinus ligy:

Téma. Cestovatel Tomáš Ujfaluši se vrátil do Gambrinus ligy: Číslo 2 Ročník 1 Podzim 2013 99 Kč Téma Generální ředitel, tiskový mluvčí, správce stadionu. Jak fungují kluby Gambrinus ligy? Darida, Kadlec, Krejčí Kolik stojí fotbalové naděje v Gambrinus lize? Slavní

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011 navigátor AKTUALITY HLAVNÍ TÉMA ROZVOJ ZAUJALO NÁS K ZAMYŠLENÍ NOVÉ TVÁŘE 4/2011 Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP

Více

Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. Petr Kopecký. Začíná éra nezávislosti

Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. Petr Kopecký. Začíná éra nezávislosti Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. únor 2012 ročník III Petr Kopecký Začíná éra nezávislosti Evropská penze PREMIUM Exkluzivní produkt pro Broker

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 1 Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 2

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

Development v Praze znovu ožívá

Development v Praze znovu ožívá hkp Miminka Babies na Kampě 4/2012 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Development v Praze znovu ožívá Nebojte se změn, jděte jim vstříc! Gender aktuální společenské téma Kamerový systém

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více