Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011"

Transkript

1 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

2 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Výroční zpráva školní rok: Škola: ZŠ Zábřeh Školská 406/ Zábřeh Zřizovatel: Město Zábřeh Masarykovo náměstí Zábřeh Ředitel školy: Mgr. Miloš Lachnit Strejcova Zábřeh Odloučené pracoviště školy: Zábřeh Školská 349/9 Škola sdružuje: 1. ZŠ. IZO: Školní družina a školní klub. IZO: Školní jídelna.izo:

3 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní údaje o subjektu školní rok 2009/2010 Název organizace: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Sídlo organizace: Zábřeh, Školská 11 orientační č.: 406 PSČ: IČ organizace: DIČ: CZ Statutární orgán: Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Zástupce statutárního orgánu: Jan Zimmermann zástupce ředitele Identifikátor školy v síti škol : REDIZO IZO v síti škol: Základní škola -typ školy Školní družina - typ ŠD Školní klub - typ ŠK Školní jídelna - typ ŠJ Telefon: , Mobil: Tel. škol.jídelna: Fax: Internet.stránka: Bankovní spojení: ČSOB Zábřeh běžný účet: /0300 FKSP: /0300 Právní forma: příspěvková organizace Města Zábřehu č.3120, CZ-NACE:801020, III.obec-správní obvod 7113, CZ COFOG 0921 Zábřeh-postavení obce-m, č.obce-zúj , ÚTJ Statistika pořadové číslo zpravodajské jednotky PČJ 154 Střední zdroj znečištění č Resort: školství 333 odvětví 85 okres CZ 0715 kraj CZ 0710 zřizovatel 2 Typ školy: ZŠ typ.řed. 20 plně organizovaná- 1 vyučovací jazyk český Náplň činnosti: výchovně vzdělávací činnost zabezpečování základního vzdělání obor vzdělávání Základní škola C/01, speciální škola B/01 (dys. třídy) Zřizovatel: Město Zábřeh obec ZUJ: IČ: Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh PSČ: Součásti školy: Základní škola kapacita 616 žáků Školní družina kapacita 130 žáků Školní klub kapacita 20 žáků Školní jídelna kapacita 900 jídel, počet míst Umístění tříd: Zábřeh Školská 349/9 4, Školská 406/11 16, Školská 406/10 4 Počet zaměstnanců: hlavní činnost fyzický - 59 přepočtený - 54,715 Počet tříd: 24 1.stupeň 12 2.stupeň 12 dyslektické 5 ŠD 4 ŠK - 1 Počet žáků: stupeň stupeň 292 ŠD 120 ŠK 35 ŠJ 425ž 52D dyslektické 68 (1.stupeň-26, 2.stupeň-42) Integrovaní 56 (1.stupeň - 26, 2.stupeň 30) Počty hodin učební plány 1.stupeň stupeň 369 celkem 656 dělené hodiny 1.stupeň 14 2.stupeň 36 celkem 53 nepovinné předměty 1.stupeň 19 2.stupeň 10 celkem 29 celkem hod. na škole 1.stupeň stupeň 418 celkem 738 volitelné předměty 1.stupeň 0 2.stupeň 49 celkem 49 přespočetné hodiny 1.stupeň 1 2.stupeň 0 celkem 1 učitelé 2.stupně na 1.stupni 24 hod. 2.stupeň 400 hod. celkem 424 hod. učitelé 1.stupně na 1.stupni 296 hod. 2.stupeň 0 hod. celkem 1 hod. V Zábřehu ředitel školy:

4 Charakteristika školy: Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT (vzdělávací program,,základní škola ) a podle školního vzdělávacího programu,,naše škola. Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk má 3 budovy. K dispozici je tělocvična, aula a venkovní hřiště. Ve škole jsou zřízeny třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení (2.-9.ročník). Školská rada: Školská rada při Základní škole Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk byla zřízena usnesením schůze RM Zábřeh ze dne pod číslem 05/057/07/03/01. Členové školské rady: Mgr. Radek Kozák (předseda) Ing. Martin Strouhal Mgr. Martin Paclík Mgr. Ladislava Gembalová Lukáš Neruda Jiří Žanda

5 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Informační leták o činnosti školy pro rodiče žáků i širokou veřejnost PŘEDSTAVUJEME SE Název: Adresa: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk ZŠ Školská 11, Zábřeh Kontaktní osoby: Ředitel školy Mgr. Miloš Lachnit Statutární zástupce ředitele Radek Kozák Pedagogický zástupce ředitele Mgr.HrdinováMilena Pedagogický zástupce ředitele Mgr. Jiří Sobotík Výchovná poradkyně Mgr.HanaJedonková Metodik prevence PhDr. Petra Tichá Metodik ICT Mgr. Radek Kozák Zaměření školy: Zajímavosti na škole: Škola pro všechny - dyslektické třídy, rozšířená výuka jazyků, zaměření na informatiku, výtvarnou a hudební výchovu, alternativní metody výuky. školní vzdělávací program NAŠE ŠKOLA Pěvecký sbor Slavík, přípravný sbor Slavíček. Od 8.ročníku volitelné předměty. Nepovinné předměty sportovního a výtvarného zaměření, dramatická výchova. Jazykové tábory. Projektové vyučování v přírodě - 1.stupeň. Logopedie. Učebna přírodopisu se stěnou akvarií a terarií. Počítačové učebny. Pitný režim. Posilovna. Spolupráce s rodiči a veřejností: Třídní schůzky (4 x ročně - 15:30-17:00 hod.) hospitace rodičů koncerty pro rodiče (vánoční,jarní), výstavy (vánoční, velikonoční) burza ošacení a sportovních potřeb (prosinec) společné zájezdy rodičů a žáků setkání s rodiči budoucích prvňáčků (červen) loučení vycházejících žáků se školou (červen) společenský ples (březen) pronájem prostor školy pro sportovní a společenské akce humanitární akce (Vánoční hvězda, sbírky atd.) Více poznáte, když školu navštívíte. Jste srdečně zváni, budete přivítáni a budete mít možnost do života školy nejen více proniknout, ale také se případně IHNED ZAPOJIT.

6 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Třídnictví - učební dokumenty školní rok 2010/ A Šoustalová Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1.B Skopalová Jana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 2.A Hrdinová Vladimíra 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 2.B Lavičková Marcela 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 3.A Doubravová Eliška 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 3.B Vodičková Veronika 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.A Pekařová Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.B Žandová Lenka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.C Gembalová Ladislava 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky 5.A Vítová Jitka /96-2 Základní škola 5.B Čulíková Miloslava /96-2 Základní škola 5.C Hrdinová Renata /96-2 Základní škola - třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 6.A Tichá Petra 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 6.B Kleiblová Miluše 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.A Fritscher Zdeněk 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.B Marcinková Monika 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.C Kolomazníková Zden. 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 8.A Zbořil Jaroslav 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 8.B Bezděková Vlasta 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 8.C Hanousková Dagmar 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 9.A Pařízková Jolana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.B Vít Jaroslav 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.C Žandová Miroslava 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 9.D Hamplová Lenka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

7 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Personální zabezpečení činnosti Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk je příspěvková organizace poskytující vzdělávací služby, vystupující v právních vztazích svým jménem. 1. Vedoucí zaměstnanci: 124, odst. 1 ZP a) ředitel školy - Mgr. Miloš Lachnit statutární orgán řídí organizaci a jedná v právních vztazích jejím jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Řídí a kontroluje všechny zaměstnance školy. Je ředitelem organizace s právy a povinnostmi vyplývajících z této funkce v souladu s pracovně právními předpisy. Zodpovídá za provoz školy a výsledky výchovně vzdělávací činnosti. b) statutární zástupce ředitele Mgr. Radek Kozák zástupce statutárního orgánu. Zastupuje ředitele školy v plném rozsahu. Řídí a kontroluje provozní a technicko-hospodářský útvar školy a jeho zaměstnance, kontroluje všechny zaměstnance školy. Zabezpečuje ekonomickou, personální a hospodářskou činnost školy. Řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Řídí, organizuje a zabezpečuj přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku. c) zástupce ředitele Mgr. Jiří Sobotík zástupce ředitele pro pedagogickou práci, řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Zabezpečuje přidělenou pedagogickou agendu školy a pedagogickou činnost učitelů a vychovatelů. Řídí,organizuje a zabezpečuje přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku. d) provozář, školník údržbář Meixner Ladislav řídí, organizuje a kontroluje práci provozních zaměstnanců. Stanovuje úkoly, organizuje činnost provozního úseku školy, zajišťuje jeho materiálně technické zabezpečení, hodnotí práci zaměstnanců. e) vedoucí školní jídelny Vrbková Eva řídí organizační jednotku školní jídelna. Zajišťuje komplexní provoz školní jídelny. Řídí, kontroluje a hodnotí práci zaměstnanců školní jídelny, zajišťuje personální, materiálně technické a ekonomické podmínky pro činnost školní jídelny. 2. Zaměstnanci oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci dalších zaměstnanců: 124, odst.4 ZP - mají právo ukládat úkoly, kontrolovat jejich práci a vydávat závazné pokyny a) vedoucí vychovatelka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci vychovatelek školní družiny a škol.klubu b) vedoucí kuchařka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci zaměstnanců kuchyně. c) hlavní účetní - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci technicko-hospodářských pracovníků 3. Stanovení organizačních jednotek provozů organizace I) Základní škola II) Školní jídelna 4. Stanovení provozních útvarů organizace: I) Základní škola a) vedení školy ředitel, zástupci ředitele, provozář, vedoucí školní jídelny b) 1.stupeň ZŠ pedagogičtí pracovníci učitelé c) 2.stupeň ZŠ pedagogičtí pracovníci učitelé d) školní družina, školní klub - pedagogičtí pracovníci, vychovatelky e) provozní útvar provozář, školník údržbář, uklízečky, topič f) technicko-hospodářský útvar odborní ekonomičtí pracovníci II) Školní jídelna a) technicko-hospodářský útvar vedoucí školní jídelny, administrativní pracovnice, skladnice b) kuchyň kuchařky, pomocné kuchařky, zaměstnanci provozu Tato organizační struktura Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk se stanovuje na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem V Zábřehu ředitel školy:

8 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Přehled zaměstnanců A. kategorie fyzic.os. přepoč.os. úpl.úvazky neúpl.úvazky učitelé - 1.stupeň 15 15, ,000 učitelé - 2.stupeň 24 21, ,772 učitelé-celkem 39 36, ,772 vychovatelé 4 2, ,857 ped.prac.-celkem (40) 43 39, ,629 THP 3 2, ,500 provozní 7 6, ,400 obchodně provozní 7 6, ,000 celkem (56) 60 54, ,529 B. kategorie fyzické přep.stav fyzické přep.stav fyzické přep.stav fyzické přep.stav muži ženy důchodci celkem učitelé 8 7, ,636 2ž-2 0, ,772 vychovatelé ,857 1ž-1 0, ,857 pedag.pracovníci 8 7, ,493 3ž-2 0, ,629 THP , ,500 provozní 2 1, , ,400 obchodně provozní , ,000 celkem 10 8, ,793 3ž-2 0, ,529 Snížené úvazky ředitel 5 hod. - 1,0 vyučující 1.třídy 20-1,0 zástupce 1 9 hod. - 1,0 vyučující 1.třídy 20-1,0 zástupce 2 11 hod. - 1,0 celkem učitelé metodik inf.technol hod.- 1,0 vedoucí vychovatelka 23-1 metodik inf.technol hod. - 1,0 celkem ped.pracovníci výchovný poradce 1 19 hod. - 1,0 výchovný poradce 2 21 hod. - 1,0 Neúplné úvazky 1) Učitelé 1.-5.r. 0,0 2) Učitelé ,772 Zimmermann J. 5,45-0,136 3) Vychovatelky 2-0,857 Holubová A. 9-0,409 Souralová H 14-0,500 Krmelová B. 5-0,227 Krmelová B. 10-0,357 5) Provozní 2-1,400 4) THP 1-0,500 Doleželová M. 0,800 Souralová H. 0,500 Meixner L.-topič 0,600 6) Obchodně - provozní 2-1,000 7) Vedlejší pracovní poměry -3 Bednárková H. 0,500 Krmelová B. - vychovatelka Bednárková H. 0,500 Meixner L. - topič Souralová H. - vychovatelka 8) Neúplné úvazky celkem HČ zaměstnanců 10 9) Nekvalifikovaní - 1 úvazky 4, r. - Škrottová J. - učitelka - Kordošová P. 10) Souběžné prac.poměry - 3 Meixner L. Souralová H. Krmelová B. - provozář + topič - THP + vychovatelka - učitelka + vychovatelka V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

9

10

11

12 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o přijímacím řízení 1.třídy: Zápis do 1.ročníků se uskutečnil 10.a 11.února K zápisu se dostavilo 78 dětí, z nichž 14 dostalo odklad povinné školní docházky. Zapsáno bylo 64 dětí. Do školy bylo přijato 60 dětí. 2.třída pro žáky s vývojovými poruchami učení: Třída pro žáky s SVPU nebyla v tomto školním roce otevřena. Žáci odcházející z nižších ročníků: Z 5. Ročníků odešli Paclík, Holec, Bartoň, Císařová, Benk a Baníková na osmileté studium v Gymnázium Zábřeh (celkem 6 žáků). Vycházející žáci: V 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 92 žáků. Z vycházejících žáků 8. A 9. Ročníků bylo 59 přijato na studijní obory a 35 na učební obory. Počet žáků a umístění do škol- viz. následující stránky.

13

14

15

16

17

18 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V oblasti výchovy a vzdělávání se řídili pedagogičtí pracovníci školy školním vzdělávacím programem pro Základní vzdělávání Naše škola V a Ročníku, v 5. ročníku osnovami Základní škola. Všichni učitelé zpracovali pro jednotlivé třídy a předměty tématické plány. Pro zabezpečení kvalitní odborné činnosti prováděli pedagogičtí pracovníci vlastní přípravy na vyučování, popřípadě na výchovnou činnost. Významnou roli v práci školy zaujímá projektové vyučování, které má podobu menších projektů a dále projektů realizovaných v týdenní podobě mimo sídlo školy, přičemž není výjimkou vytváření různých seskupení tříd (dyslektické třídy, různé ročníky atd.). Tyto týdenní projekty mají zpravidla denní výstupy a jsou uzavřeny dosažením určitého předem stanoveného cíle. Po skončení projektu následuje ve škole výstava vyrobených či získaných předmětů, fotografií, promítání videokazet o průběhu projektu atd. Dokumentace o realizaci jednotlivých projektů je k dispozici u ředitele školy. Uskutečnily se následující rozsáhlejší projekty: - projekt poznáváme země EU- Na pozvání chameleona Nikoláose a jeho kamarádů do řecka - jazykový kurz Kunčice u Starého města - projekt Celé Česko čte dětem (spolupráce s MŠ Strejcova Zábřeh) - projekt ŠD Cesta za pokladem - projekt My se písmen nebojíme II. (v rámci Týdne dyslexie) - projekt ŠD Cesta do vesmíru - projekt Řemesla včera i dnes - projekt Svátky jara - projekt Mezinárodní rok lesů projekt Kdy vlastně ožívají vánoční skřítci - projekt GO Rozumíme Ezopovi - projekt Holocaust- KT Osvětim - projekt Májová veselice s pohádkovými bytostmi - projekt Vodá základ života - projekt Dny jablíčkové vůně - projekt Bílá zima - projekt Dny padajícího listí Škola realizovala v průběhu února 2011 lyžařské kurzy v rozsahu 6 dní přednostně pro žáky 7. Ročníků. Zúčastnili se i žáci 8. a 9. třídy. Rovněž pro žáky 1. Stupně byl v únoru připraven lyžařský kurz v rozsahu 5 dní. V měsíci květnu proběhl cykloturistický kurz v oblasti Osoblahy a slezské Hané. Zúčastnili se ho žáci 2. stupně školy. Plavecký výcvik na plaveckém bazénu v Zábřehu absolvovali žáci 3. Ročníku. V prvními ve druhém pololetí se uskutečnil jednodenní pobyt v přírodě se zaměřením na prvky branné výchovy. Celkově lze konstatovat na základě výše uvedených skutečností a následně uvedených údajů, že škola naplňuje cíle stanovené školním vzdělávacím programem. Škola důsledně dbá na dodržování rovného přístupu ke vzdělání. Systematicky vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Pro nadané žáky byl zřízen kroužek deskových her, Tito žáci se zúčastňovali také různých soutěží pro nadané žáky. Ve škole jsou vytvořeny vhodné podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdravý vývoj žáků. Důslednou primární prevenci, školními a mimoškolními aktivitami se škola snaží eliminovat výskyt sociálně patologických jevů. Organizace výuky, volby vzdělávacích cílů, adekvátních metod a forem práce umožňují žákům získávat potřebné vědomosti, podporují rozvoj klíčových kompetencí a osobnosti žáků.

19 Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk Účast na soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2010/2011 byli naši žáci přihlášeni do většiny nabízených soutěží a olympiád, které byly organizovány na úrovni města, oblasti, okresu, kraje a v postupových soutěžích i republiky. Žáci se zúčastnili rovněž velkého množství soutěží, které byly korespondenčně pořádány organizacemi z celé republiky. Z mnoha úspěchů uvádíme jen ty nejvýraznější: Český jazyk Recitační soutěž (okresní kolo) Š. Hejlová (7. A), D. Tichá (6. B), A. Bártová (9. B) Olympiáda českého jazyka D. Zemánková (9. A), Z. Indra (8. B) Moje kniha 2. Místo- Š. Minářová (9. D) 3. místo- M. Křupka (8. C) Anglický jazyk Konverzace v AJ (školní kolo) I A- K. Bezděková (9. A) II A- N. Zlochová (7. B) Postup do okresního kola 1. místo- K. Bezděková (9. A) 5. místo- N. Zlochová (7. B) Postup do krajského kola 5. místo- K. Bezděková (9. A) Dějepis Dějepisná olympiáda (školní kolo) M. Žváčková (9. A) Historiáda 3. Místo- M. Žváčková (9. A), V Machálková (9. B), M. Polách (7. B), M. Kubíček (7. A) Přírodopis Okresní kolo Bio kat. D Místo- M. Spanilý (7. B) 10. místo- T. Rollerová (7. A) 16. místo- M. Pumprlová (7. B) 20. místo- H. Jedelská (6. B) Okresní kolo Bio kat. C 15. Místo- Z. Indra (8. B) 21. místo- Š. Minářová (9. D) Matematika Matematická olympiáda (školní kolo) T. Žváček (6. A), F. Schon (6. A), D. Tichá (6. B), J. Římský (6. B), P. Šturm (6. B), Černý F. (7. A), A. Rýznarová (9. A), K. Bezděková (9. A), P. Chamlarová (9. D) Pythagoriáda F. Černý (7. A), J. Plhák (7. B), M. Pumprlová (7. B), M. Huf (7. B), V Machálková (8. B) Postup do okresního kola 8. místo- J. Plhák (7. B) Klokan 1. místo- B. Kvapilová (6. A) 1. místo- J Vernerová (7. B) 1. místo- Z. Indra (8. A) 1. místo- A. Rýznarová (9. A)

20 Tělesná výchova 1.stupeň Šplh 2. třídy- 1. místo 3. třídy- 1. místo 4. třídy- 1. místo 5. třídy- 1. Místo 2. třídy- 1. místo 3. třídy- 2. místo 4. třídy- 2. místo 5. třídy- 2. Místo 1. místo jednotlivci- O. Ozorovský (2. tř.) J. Nagl (3. tř.) N. Pavlů (4. tř.) 2. místo jednotlivci- A. Potěšilová (3. tř) Vybíjená Minikopaná McDonald s Cup chlapci- okrskové kolo- 2. místo dívky- okrskové kolo- 2. místo okresní kolo- 2. místo okrskové kolo- duben třídy- 2. místo okresní kolo- květen místo okrskové kolo- duben třídy- 1. místo okresní kolo- květen 2011 Atletika krajské kolo- květen místo okresní kolo- červen :0 pro němčinu postup do Prahy Tělesná výchova 2.stupeň Okresní přebory škol: Přespolní běh Florbal Florbal Malá kopaná Pohár rozhlasu Mohelnická laťka Evropský plavecký den 2. místo- mladší žáci 2. místo- mladší žáci 2. místo- starší žáci 7. místo- mladší žáci 3. místo- mladší žáci postup do krajského kola- 6. místo- mladší žáci mladší žáci 1. místo- N. Reichlová 2. místo. L. Dolečková 1. místo- P. Bittner 2. místo- D. Motejzík starší žáci 4. místo- J. Sedmera E. Palničková- nejlepší výkon Svatojánské slavnosti: Plavání Překážková dráha V.Švorčík, E. Štanclová, B. Ohrablová, V. Marada, M. Vepřek 1. místo- N. Faitová, M. Uncajtik 2. místo- L. Dolečková, J. Indra

21 Chemie Chemická olympiáda (školní kolo) 1. místo- I. Podhorná (9. D) 2.místo-M.Mikoljková(9. D) 3. místo- P. Chamlarová (9.D) postup do okresního kola M. Mikolajková, I. Pohorná Výtvarná výchova Čtyři roční období 1. místo- 2. kategorie- 7. A

22

23

24 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Početní stavy žáků 2010/2011 Stupeň: 1 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 1. A Šoustalová Eva B Skopalová Jana Celkem v 1. ročníku Ročník: 2 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 2. A Hrdinová Vladimíra B Lavičková Marcela Celkem v 2. ročníku Ročník: 3 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 3. A Doubravová Eliška B Vodičková Veronika Celkem v 3. ročníku Ročník: 4 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 4. A Pekařová Eva B Žandová lenka C Gembalová Ladislava Celkem v 4. ročníku Ročník: 5 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 5. A Vítová Jitka B Čulíková Miloslava C Hrdinová Renata Celkem v 5. ročníku Celkem na 1. stupni:

25 Stupeň: 2 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Početní stavy žáků 2010/2011 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 6. A Tichá Petra B Kleiblová Miluše Celkem v 6. ročníku Ročník: 7 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 7. A Fritscher Zdeněk B Marcinková Monika C Kolomazníková Zdenka Celkem v 7. ročníku Ročník: 8 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 8. A Zbořil Jaroslav B Bezděková Vlasta C Hanousková Dagmar Celkem v 8. ročníku Ročník: 9 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 9. A Pařízková Jolana B Vít Jaroslav C Žandová Miroslava D Hamplová Lenka Celkem v 9. ročníku Celkem na 2. stupni: Celkem na škole:

26 Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk Počty místních a dojíždějících žáků- rozpis dle obcí školní rok 2010/2011 V Zábřehu Obec Počet žáků Brníčko 2 Drozdov 16 Hanušovice 1 Hoštejn 15 Hrabová 2 Hynčina 2 Jedlí 3 Jestřebí 5 Kamenná 2 Kolšov 4 Kosov 19 Krasíkov 1 Lesnice 12 Leština 6 Lukavice 1 Maletín 1 Mohelnice 1 Nemile 8 Olšany 1 Oskava 1 Pobučí 1 Postřelmov 9 Postřelmůvek 2 Rájec 3 Rohle 2 Rovensko 30 Slavoňov 3 Dsudkov 3 Svébohov 16 Šumperk 1 Tatenice 2 Vyšehoří 3 Zábřeh 381 Zborov 2 Zvole 5 Celkem žáků na škole 566

27 Sumarizace žáků evidovaných v postižených stav k datu sluchové postižení- středně těžké 1 tělesné postižení- středně těžké 2 vady řeči- středně těžké 2 vývojové poruchy chování 1 vývojové poruchy učení 102

28 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Počty integrovaných žáků podle tříd školní rok 2010/2011 třída počet 2. A 2 2. B 5 3. A 5 3. B 2 4. A 3 4. B 2 5. A 5 5. B 2 6. A 5 6. B 4 7. A 5 7. B 2 8. A 3 8. B 5 9. B 3 9. D 3 Celkem 56 V Zábřehu ředitel školy:

29 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok Ředitel školy byl seznámen s MPP v září Seznámení kolegů s filozofií programu a jejich zaangažování proběhlo v září 2010 Třídní učitelé byli zapojeni do akcí, které se uskutečnily v rámci plnění MPP. V rámci výuky jednotlivých předmětů probíhalo i další plnění programu. 3. Průběžná spolupráce s výchovným poradcem byla zajištěna již v přípravném týdnu. Výchovný poradce se podílel na startovacím kurzu pro 6. ročník, dále se podílel na řešení šikany v některých třídách a pracoval i s žáky, kteří měli neomluvené hodiny. 4. Cíle minimálního preventivního programu - Ve třídách jsme průběžně řešili problémy související se šikanou, nebo jiným agresivním chováním - V rámci besed a výuky jsme žákům zprostředkovali důležité informace o návykových látkách a platných zákonech, které s nimi souvisí - Ve spolupráci se školní družinou a školním klubem jsme zprostředkovali dětem informace o zdravém životním stylu - Žáci celého druhého stupně se zapojili do organizace aktivit pro mladší spolužáky i pro rodiče - Poskytovali jsme kolegům potřebné informace (zejména v oblasti řešení šikany, záškoláctví, zdravého životního stylu, ) Ještě bychom rádi zajistili dostatek informací o kyberšikana. 5. Aktivity pro žáky - V rámci výuky předmětů a vzdělávacích oborů se na prevenci sociálně patologických jevů podíleli vyučující pedagogové, - Během roku byly zapsány rekordy do školní knihy rekordů (zelený den, den bez riflí, pohádkový den).

30

31

32

33 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k použitá a kontrole účelově vázaných finančních prostředků na DVPP č. j / byl zpracován plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy pro školní rok 2010/2011. Tento plán vycházel jednak z potřeb školy formulovaných ředitelem, z požadavků předmětových komisí i z plánů, které pro sebe sestavili jednotlivý učitelé. Hlavní důraz byl kladen na prohloubení odbornosti učitelů, na realizaci školního vzdělávacího programu a studium cizích jazyků. Vedení školy se zúčastnilo kurzů a školení managementu. Učitelé, kteří pracují ve speciálních třídách nebo s integrovanými žáky se účastnili speciálně pedagogických či psychologických kurzů a školení. Seznam vzdělávacích aktivit je na dalších stránkách výroční zprávy.

34 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2010/2011 Jméno Benešová Jarmila Čulíková Miloslava Fritscher Zdeněk Gembalová Ladislava Hamplová Lenka Hrdinová Renata Kleiblová Miluše Kozák Radek Lachnit Miloš Marcinková Monika Pařízková Jolana Pekařová Eva Skopalová Jana Sobotík Jiří Šoustalová Eva Švecová Alice Tichá Petra Seminář- Živá abeceda /Šumperk Seminář- Konference Mensa/Praha Druh vzdělávání/ organizátor Seminář- Školení učitelů fyziky/olomouc Seminář- Komunikace ve výuce fyziky/olomouc Školení zdravotníků/šumperk Seminář- Vzdělávání pro udržování rozvoje/olomouc Seminář- Ekopolis/Olomouc Mezinárodní konference k nadaným dětem/šumperk Seminář- EU peníze školám/olomouc Seminář- Zákoník práce ve školské praxi/olomouc Seminář- Platové předpisy/olomouc Seminář- Personalistika/Olomouc Seminář- Software- Bakaláři/Hradec Králové, Pardubice Seminář- Aktuální stav školské legislativy/praha Seminář- PedCup2011/Prostějov Seminář- Pracovněprávní vztahy/praha Seminář- EU peníze školám/praha Seminář- Konference Mensa/Praha Seminář- Anglický jazyk/olomouc Seminář- Zvyšování odbornosti učiva AJ/Olomouc Seminář- Čtenářská dovednost v hodinách/ Šumperk Auditivní technika ve výuce cizího jazyka/šumperk Seminář- Živá abeceda/šumperk Seminář Tv- Kondiční příprava hrou/šumperk Seminář- PedCup2011/Prostějov Seminář- Software- Bakaláři/Pardubice Seminář- Živá abeceda/šumperk Seminář- Matematika 1. ročník/šumperk Seminář- Živá abeceda/šumperk Setkání vychovatelů/praha Dotační program pro oblast prevence/brno Seminář- Vzdělávání pro udržování rozvoje/olomouc

35 Vít Jaroslav Vítová Jitka Zbořil Jaroslav Zimmermann Jan Žandová Miroslava Seminář- jak vyučovat o holocaustu/praha Seminář- Čtenářská dovednost v hodinách/šumperk Seminář- Škola pro život II/Olomouc Seminář- Platové předpisy/olomouc Seminář- Chemické látky a odpady/šumperk Seminář- Efektivní tvorba PC prezentace/šumperk

36 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Každoročně se škola prezentuje na veřejnosti spoustou akcí. Tyto akce jsou pořádány pro žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost. Seznam akcí pro veřejnost ve školním roce 2010/2011: Září: - slavnostní přivítání žáků 1. tříd - týden dyslexie (akce v rámci mezinárodního programu) Říjen: - den otevřených dveří v dyslektických třídách Listopad: - zájezd pro zaměstnance a rodiče žáků do Polska -vánoční dílna pro děti a rodiče Prosinec: - humanitární akce pro širokou veřejnost- Vánoční hvězda - zájezd pro zaměstnance na lední revue Olomouc - zájezd pro zaměstnance do Prahy - koncert pěveckého sboru Slavík na zábřežském náměstí - vánoční besídka ve spolupráci s MŠ Strejcova - čertovská nadílka pro žáky 1. třídy a jejich rodiče - adventní koncert pěveckého sboru Slavík - vánoční zpívání pro pacienty v nemocnici Zábřeh - zpívání na schodech (škly) pro zábřežské občany - vánoční besídka pro děti a rodiče ŠD - vánoční koncert pěveckých školních sborů Leden: - praxe studentky UP Olomouc Únor: - praxe studentky - projekt MŠ Strejcova,,Čtení pohádek - přednáška o kouření- Poradna zdraví Březen: - školní ples - maškarní karneval - pasování prvňáčků v Městské knihovně Duben: - přednáška pro dospívající dívky - zájezd pro zaměstnance a rodiče žáků do Polska - slavnostní koncert 40. výročí sboru Slavík Květen: - pořad pro maminky ke Dni matek v aule školy -,,pálení čarodějnic Červen: - akce v rámci Dne dětí - schůzka s rodiči budoucích žáků 1. tříd - vystoupení pěveckých sborů na schodech školy - akce pro rodiče Rozloučení se žáky 9. tříd - týden čtení dětem - Česko čte dětem

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2012 2013

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2012 2013 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2012 2013 V Zábřehu 3. 9. 2013 Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Výroční

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více