Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011"

Transkript

1 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

2 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Výroční zpráva školní rok: Škola: ZŠ Zábřeh Školská 406/ Zábřeh Zřizovatel: Město Zábřeh Masarykovo náměstí Zábřeh Ředitel školy: Mgr. Miloš Lachnit Strejcova Zábřeh Odloučené pracoviště školy: Zábřeh Školská 349/9 Škola sdružuje: 1. ZŠ. IZO: Školní družina a školní klub. IZO: Školní jídelna.izo:

3 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní údaje o subjektu školní rok 2009/2010 Název organizace: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Sídlo organizace: Zábřeh, Školská 11 orientační č.: 406 PSČ: IČ organizace: DIČ: CZ Statutární orgán: Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Zástupce statutárního orgánu: Jan Zimmermann zástupce ředitele Identifikátor školy v síti škol : REDIZO IZO v síti škol: Základní škola -typ školy Školní družina - typ ŠD Školní klub - typ ŠK Školní jídelna - typ ŠJ Telefon: , Mobil: Tel. škol.jídelna: Fax: Internet.stránka: Bankovní spojení: ČSOB Zábřeh běžný účet: /0300 FKSP: /0300 Právní forma: příspěvková organizace Města Zábřehu č.3120, CZ-NACE:801020, III.obec-správní obvod 7113, CZ COFOG 0921 Zábřeh-postavení obce-m, č.obce-zúj , ÚTJ Statistika pořadové číslo zpravodajské jednotky PČJ 154 Střední zdroj znečištění č Resort: školství 333 odvětví 85 okres CZ 0715 kraj CZ 0710 zřizovatel 2 Typ školy: ZŠ typ.řed. 20 plně organizovaná- 1 vyučovací jazyk český Náplň činnosti: výchovně vzdělávací činnost zabezpečování základního vzdělání obor vzdělávání Základní škola C/01, speciální škola B/01 (dys. třídy) Zřizovatel: Město Zábřeh obec ZUJ: IČ: Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh PSČ: Součásti školy: Základní škola kapacita 616 žáků Školní družina kapacita 130 žáků Školní klub kapacita 20 žáků Školní jídelna kapacita 900 jídel, počet míst Umístění tříd: Zábřeh Školská 349/9 4, Školská 406/11 16, Školská 406/10 4 Počet zaměstnanců: hlavní činnost fyzický - 59 přepočtený - 54,715 Počet tříd: 24 1.stupeň 12 2.stupeň 12 dyslektické 5 ŠD 4 ŠK - 1 Počet žáků: stupeň stupeň 292 ŠD 120 ŠK 35 ŠJ 425ž 52D dyslektické 68 (1.stupeň-26, 2.stupeň-42) Integrovaní 56 (1.stupeň - 26, 2.stupeň 30) Počty hodin učební plány 1.stupeň stupeň 369 celkem 656 dělené hodiny 1.stupeň 14 2.stupeň 36 celkem 53 nepovinné předměty 1.stupeň 19 2.stupeň 10 celkem 29 celkem hod. na škole 1.stupeň stupeň 418 celkem 738 volitelné předměty 1.stupeň 0 2.stupeň 49 celkem 49 přespočetné hodiny 1.stupeň 1 2.stupeň 0 celkem 1 učitelé 2.stupně na 1.stupni 24 hod. 2.stupeň 400 hod. celkem 424 hod. učitelé 1.stupně na 1.stupni 296 hod. 2.stupeň 0 hod. celkem 1 hod. V Zábřehu ředitel školy:

4 Charakteristika školy: Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT (vzdělávací program,,základní škola ) a podle školního vzdělávacího programu,,naše škola. Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk má 3 budovy. K dispozici je tělocvična, aula a venkovní hřiště. Ve škole jsou zřízeny třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení (2.-9.ročník). Školská rada: Školská rada při Základní škole Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk byla zřízena usnesením schůze RM Zábřeh ze dne pod číslem 05/057/07/03/01. Členové školské rady: Mgr. Radek Kozák (předseda) Ing. Martin Strouhal Mgr. Martin Paclík Mgr. Ladislava Gembalová Lukáš Neruda Jiří Žanda

5 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Informační leták o činnosti školy pro rodiče žáků i širokou veřejnost PŘEDSTAVUJEME SE Název: Adresa: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk ZŠ Školská 11, Zábřeh Kontaktní osoby: Ředitel školy Mgr. Miloš Lachnit Statutární zástupce ředitele Radek Kozák Pedagogický zástupce ředitele Mgr.HrdinováMilena Pedagogický zástupce ředitele Mgr. Jiří Sobotík Výchovná poradkyně Mgr.HanaJedonková Metodik prevence PhDr. Petra Tichá Metodik ICT Mgr. Radek Kozák Zaměření školy: Zajímavosti na škole: Škola pro všechny - dyslektické třídy, rozšířená výuka jazyků, zaměření na informatiku, výtvarnou a hudební výchovu, alternativní metody výuky. školní vzdělávací program NAŠE ŠKOLA Pěvecký sbor Slavík, přípravný sbor Slavíček. Od 8.ročníku volitelné předměty. Nepovinné předměty sportovního a výtvarného zaměření, dramatická výchova. Jazykové tábory. Projektové vyučování v přírodě - 1.stupeň. Logopedie. Učebna přírodopisu se stěnou akvarií a terarií. Počítačové učebny. Pitný režim. Posilovna. Spolupráce s rodiči a veřejností: Třídní schůzky (4 x ročně - 15:30-17:00 hod.) hospitace rodičů koncerty pro rodiče (vánoční,jarní), výstavy (vánoční, velikonoční) burza ošacení a sportovních potřeb (prosinec) společné zájezdy rodičů a žáků setkání s rodiči budoucích prvňáčků (červen) loučení vycházejících žáků se školou (červen) společenský ples (březen) pronájem prostor školy pro sportovní a společenské akce humanitární akce (Vánoční hvězda, sbírky atd.) Více poznáte, když školu navštívíte. Jste srdečně zváni, budete přivítáni a budete mít možnost do života školy nejen více proniknout, ale také se případně IHNED ZAPOJIT.

6 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Třídnictví - učební dokumenty školní rok 2010/ A Šoustalová Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1.B Skopalová Jana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 2.A Hrdinová Vladimíra 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 2.B Lavičková Marcela 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 3.A Doubravová Eliška 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 3.B Vodičková Veronika 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.A Pekařová Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.B Žandová Lenka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.C Gembalová Ladislava 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky 5.A Vítová Jitka /96-2 Základní škola 5.B Čulíková Miloslava /96-2 Základní škola 5.C Hrdinová Renata /96-2 Základní škola - třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 6.A Tichá Petra 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 6.B Kleiblová Miluše 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.A Fritscher Zdeněk 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.B Marcinková Monika 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.C Kolomazníková Zden. 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 8.A Zbořil Jaroslav 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 8.B Bezděková Vlasta 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 8.C Hanousková Dagmar 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 9.A Pařízková Jolana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.B Vít Jaroslav 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.C Žandová Miroslava 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 9.D Hamplová Lenka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

7 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Personální zabezpečení činnosti Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk je příspěvková organizace poskytující vzdělávací služby, vystupující v právních vztazích svým jménem. 1. Vedoucí zaměstnanci: 124, odst. 1 ZP a) ředitel školy - Mgr. Miloš Lachnit statutární orgán řídí organizaci a jedná v právních vztazích jejím jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Řídí a kontroluje všechny zaměstnance školy. Je ředitelem organizace s právy a povinnostmi vyplývajících z této funkce v souladu s pracovně právními předpisy. Zodpovídá za provoz školy a výsledky výchovně vzdělávací činnosti. b) statutární zástupce ředitele Mgr. Radek Kozák zástupce statutárního orgánu. Zastupuje ředitele školy v plném rozsahu. Řídí a kontroluje provozní a technicko-hospodářský útvar školy a jeho zaměstnance, kontroluje všechny zaměstnance školy. Zabezpečuje ekonomickou, personální a hospodářskou činnost školy. Řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Řídí, organizuje a zabezpečuj přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku. c) zástupce ředitele Mgr. Jiří Sobotík zástupce ředitele pro pedagogickou práci, řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Zabezpečuje přidělenou pedagogickou agendu školy a pedagogickou činnost učitelů a vychovatelů. Řídí,organizuje a zabezpečuje přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku. d) provozář, školník údržbář Meixner Ladislav řídí, organizuje a kontroluje práci provozních zaměstnanců. Stanovuje úkoly, organizuje činnost provozního úseku školy, zajišťuje jeho materiálně technické zabezpečení, hodnotí práci zaměstnanců. e) vedoucí školní jídelny Vrbková Eva řídí organizační jednotku školní jídelna. Zajišťuje komplexní provoz školní jídelny. Řídí, kontroluje a hodnotí práci zaměstnanců školní jídelny, zajišťuje personální, materiálně technické a ekonomické podmínky pro činnost školní jídelny. 2. Zaměstnanci oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci dalších zaměstnanců: 124, odst.4 ZP - mají právo ukládat úkoly, kontrolovat jejich práci a vydávat závazné pokyny a) vedoucí vychovatelka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci vychovatelek školní družiny a škol.klubu b) vedoucí kuchařka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci zaměstnanců kuchyně. c) hlavní účetní - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci technicko-hospodářských pracovníků 3. Stanovení organizačních jednotek provozů organizace I) Základní škola II) Školní jídelna 4. Stanovení provozních útvarů organizace: I) Základní škola a) vedení školy ředitel, zástupci ředitele, provozář, vedoucí školní jídelny b) 1.stupeň ZŠ pedagogičtí pracovníci učitelé c) 2.stupeň ZŠ pedagogičtí pracovníci učitelé d) školní družina, školní klub - pedagogičtí pracovníci, vychovatelky e) provozní útvar provozář, školník údržbář, uklízečky, topič f) technicko-hospodářský útvar odborní ekonomičtí pracovníci II) Školní jídelna a) technicko-hospodářský útvar vedoucí školní jídelny, administrativní pracovnice, skladnice b) kuchyň kuchařky, pomocné kuchařky, zaměstnanci provozu Tato organizační struktura Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk se stanovuje na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem V Zábřehu ředitel školy:

8 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Přehled zaměstnanců A. kategorie fyzic.os. přepoč.os. úpl.úvazky neúpl.úvazky učitelé - 1.stupeň 15 15, ,000 učitelé - 2.stupeň 24 21, ,772 učitelé-celkem 39 36, ,772 vychovatelé 4 2, ,857 ped.prac.-celkem (40) 43 39, ,629 THP 3 2, ,500 provozní 7 6, ,400 obchodně provozní 7 6, ,000 celkem (56) 60 54, ,529 B. kategorie fyzické přep.stav fyzické přep.stav fyzické přep.stav fyzické přep.stav muži ženy důchodci celkem učitelé 8 7, ,636 2ž-2 0, ,772 vychovatelé ,857 1ž-1 0, ,857 pedag.pracovníci 8 7, ,493 3ž-2 0, ,629 THP , ,500 provozní 2 1, , ,400 obchodně provozní , ,000 celkem 10 8, ,793 3ž-2 0, ,529 Snížené úvazky ředitel 5 hod. - 1,0 vyučující 1.třídy 20-1,0 zástupce 1 9 hod. - 1,0 vyučující 1.třídy 20-1,0 zástupce 2 11 hod. - 1,0 celkem učitelé metodik inf.technol hod.- 1,0 vedoucí vychovatelka 23-1 metodik inf.technol hod. - 1,0 celkem ped.pracovníci výchovný poradce 1 19 hod. - 1,0 výchovný poradce 2 21 hod. - 1,0 Neúplné úvazky 1) Učitelé 1.-5.r. 0,0 2) Učitelé ,772 Zimmermann J. 5,45-0,136 3) Vychovatelky 2-0,857 Holubová A. 9-0,409 Souralová H 14-0,500 Krmelová B. 5-0,227 Krmelová B. 10-0,357 5) Provozní 2-1,400 4) THP 1-0,500 Doleželová M. 0,800 Souralová H. 0,500 Meixner L.-topič 0,600 6) Obchodně - provozní 2-1,000 7) Vedlejší pracovní poměry -3 Bednárková H. 0,500 Krmelová B. - vychovatelka Bednárková H. 0,500 Meixner L. - topič Souralová H. - vychovatelka 8) Neúplné úvazky celkem HČ zaměstnanců 10 9) Nekvalifikovaní - 1 úvazky 4, r. - Škrottová J. - učitelka - Kordošová P. 10) Souběžné prac.poměry - 3 Meixner L. Souralová H. Krmelová B. - provozář + topič - THP + vychovatelka - učitelka + vychovatelka V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

9

10

11

12 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o přijímacím řízení 1.třídy: Zápis do 1.ročníků se uskutečnil 10.a 11.února K zápisu se dostavilo 78 dětí, z nichž 14 dostalo odklad povinné školní docházky. Zapsáno bylo 64 dětí. Do školy bylo přijato 60 dětí. 2.třída pro žáky s vývojovými poruchami učení: Třída pro žáky s SVPU nebyla v tomto školním roce otevřena. Žáci odcházející z nižších ročníků: Z 5. Ročníků odešli Paclík, Holec, Bartoň, Císařová, Benk a Baníková na osmileté studium v Gymnázium Zábřeh (celkem 6 žáků). Vycházející žáci: V 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 92 žáků. Z vycházejících žáků 8. A 9. Ročníků bylo 59 přijato na studijní obory a 35 na učební obory. Počet žáků a umístění do škol- viz. následující stránky.

13

14

15

16

17

18 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V oblasti výchovy a vzdělávání se řídili pedagogičtí pracovníci školy školním vzdělávacím programem pro Základní vzdělávání Naše škola V a Ročníku, v 5. ročníku osnovami Základní škola. Všichni učitelé zpracovali pro jednotlivé třídy a předměty tématické plány. Pro zabezpečení kvalitní odborné činnosti prováděli pedagogičtí pracovníci vlastní přípravy na vyučování, popřípadě na výchovnou činnost. Významnou roli v práci školy zaujímá projektové vyučování, které má podobu menších projektů a dále projektů realizovaných v týdenní podobě mimo sídlo školy, přičemž není výjimkou vytváření různých seskupení tříd (dyslektické třídy, různé ročníky atd.). Tyto týdenní projekty mají zpravidla denní výstupy a jsou uzavřeny dosažením určitého předem stanoveného cíle. Po skončení projektu následuje ve škole výstava vyrobených či získaných předmětů, fotografií, promítání videokazet o průběhu projektu atd. Dokumentace o realizaci jednotlivých projektů je k dispozici u ředitele školy. Uskutečnily se následující rozsáhlejší projekty: - projekt poznáváme země EU- Na pozvání chameleona Nikoláose a jeho kamarádů do řecka - jazykový kurz Kunčice u Starého města - projekt Celé Česko čte dětem (spolupráce s MŠ Strejcova Zábřeh) - projekt ŠD Cesta za pokladem - projekt My se písmen nebojíme II. (v rámci Týdne dyslexie) - projekt ŠD Cesta do vesmíru - projekt Řemesla včera i dnes - projekt Svátky jara - projekt Mezinárodní rok lesů projekt Kdy vlastně ožívají vánoční skřítci - projekt GO Rozumíme Ezopovi - projekt Holocaust- KT Osvětim - projekt Májová veselice s pohádkovými bytostmi - projekt Vodá základ života - projekt Dny jablíčkové vůně - projekt Bílá zima - projekt Dny padajícího listí Škola realizovala v průběhu února 2011 lyžařské kurzy v rozsahu 6 dní přednostně pro žáky 7. Ročníků. Zúčastnili se i žáci 8. a 9. třídy. Rovněž pro žáky 1. Stupně byl v únoru připraven lyžařský kurz v rozsahu 5 dní. V měsíci květnu proběhl cykloturistický kurz v oblasti Osoblahy a slezské Hané. Zúčastnili se ho žáci 2. stupně školy. Plavecký výcvik na plaveckém bazénu v Zábřehu absolvovali žáci 3. Ročníku. V prvními ve druhém pololetí se uskutečnil jednodenní pobyt v přírodě se zaměřením na prvky branné výchovy. Celkově lze konstatovat na základě výše uvedených skutečností a následně uvedených údajů, že škola naplňuje cíle stanovené školním vzdělávacím programem. Škola důsledně dbá na dodržování rovného přístupu ke vzdělání. Systematicky vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Pro nadané žáky byl zřízen kroužek deskových her, Tito žáci se zúčastňovali také různých soutěží pro nadané žáky. Ve škole jsou vytvořeny vhodné podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdravý vývoj žáků. Důslednou primární prevenci, školními a mimoškolními aktivitami se škola snaží eliminovat výskyt sociálně patologických jevů. Organizace výuky, volby vzdělávacích cílů, adekvátních metod a forem práce umožňují žákům získávat potřebné vědomosti, podporují rozvoj klíčových kompetencí a osobnosti žáků.

19 Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk Účast na soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2010/2011 byli naši žáci přihlášeni do většiny nabízených soutěží a olympiád, které byly organizovány na úrovni města, oblasti, okresu, kraje a v postupových soutěžích i republiky. Žáci se zúčastnili rovněž velkého množství soutěží, které byly korespondenčně pořádány organizacemi z celé republiky. Z mnoha úspěchů uvádíme jen ty nejvýraznější: Český jazyk Recitační soutěž (okresní kolo) Š. Hejlová (7. A), D. Tichá (6. B), A. Bártová (9. B) Olympiáda českého jazyka D. Zemánková (9. A), Z. Indra (8. B) Moje kniha 2. Místo- Š. Minářová (9. D) 3. místo- M. Křupka (8. C) Anglický jazyk Konverzace v AJ (školní kolo) I A- K. Bezděková (9. A) II A- N. Zlochová (7. B) Postup do okresního kola 1. místo- K. Bezděková (9. A) 5. místo- N. Zlochová (7. B) Postup do krajského kola 5. místo- K. Bezděková (9. A) Dějepis Dějepisná olympiáda (školní kolo) M. Žváčková (9. A) Historiáda 3. Místo- M. Žváčková (9. A), V Machálková (9. B), M. Polách (7. B), M. Kubíček (7. A) Přírodopis Okresní kolo Bio kat. D Místo- M. Spanilý (7. B) 10. místo- T. Rollerová (7. A) 16. místo- M. Pumprlová (7. B) 20. místo- H. Jedelská (6. B) Okresní kolo Bio kat. C 15. Místo- Z. Indra (8. B) 21. místo- Š. Minářová (9. D) Matematika Matematická olympiáda (školní kolo) T. Žváček (6. A), F. Schon (6. A), D. Tichá (6. B), J. Římský (6. B), P. Šturm (6. B), Černý F. (7. A), A. Rýznarová (9. A), K. Bezděková (9. A), P. Chamlarová (9. D) Pythagoriáda F. Černý (7. A), J. Plhák (7. B), M. Pumprlová (7. B), M. Huf (7. B), V Machálková (8. B) Postup do okresního kola 8. místo- J. Plhák (7. B) Klokan 1. místo- B. Kvapilová (6. A) 1. místo- J Vernerová (7. B) 1. místo- Z. Indra (8. A) 1. místo- A. Rýznarová (9. A)

20 Tělesná výchova 1.stupeň Šplh 2. třídy- 1. místo 3. třídy- 1. místo 4. třídy- 1. místo 5. třídy- 1. Místo 2. třídy- 1. místo 3. třídy- 2. místo 4. třídy- 2. místo 5. třídy- 2. Místo 1. místo jednotlivci- O. Ozorovský (2. tř.) J. Nagl (3. tř.) N. Pavlů (4. tř.) 2. místo jednotlivci- A. Potěšilová (3. tř) Vybíjená Minikopaná McDonald s Cup chlapci- okrskové kolo- 2. místo dívky- okrskové kolo- 2. místo okresní kolo- 2. místo okrskové kolo- duben třídy- 2. místo okresní kolo- květen místo okrskové kolo- duben třídy- 1. místo okresní kolo- květen 2011 Atletika krajské kolo- květen místo okresní kolo- červen :0 pro němčinu postup do Prahy Tělesná výchova 2.stupeň Okresní přebory škol: Přespolní běh Florbal Florbal Malá kopaná Pohár rozhlasu Mohelnická laťka Evropský plavecký den 2. místo- mladší žáci 2. místo- mladší žáci 2. místo- starší žáci 7. místo- mladší žáci 3. místo- mladší žáci postup do krajského kola- 6. místo- mladší žáci mladší žáci 1. místo- N. Reichlová 2. místo. L. Dolečková 1. místo- P. Bittner 2. místo- D. Motejzík starší žáci 4. místo- J. Sedmera E. Palničková- nejlepší výkon Svatojánské slavnosti: Plavání Překážková dráha V.Švorčík, E. Štanclová, B. Ohrablová, V. Marada, M. Vepřek 1. místo- N. Faitová, M. Uncajtik 2. místo- L. Dolečková, J. Indra

21 Chemie Chemická olympiáda (školní kolo) 1. místo- I. Podhorná (9. D) 2.místo-M.Mikoljková(9. D) 3. místo- P. Chamlarová (9.D) postup do okresního kola M. Mikolajková, I. Pohorná Výtvarná výchova Čtyři roční období 1. místo- 2. kategorie- 7. A

22

23

24 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Početní stavy žáků 2010/2011 Stupeň: 1 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 1. A Šoustalová Eva B Skopalová Jana Celkem v 1. ročníku Ročník: 2 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 2. A Hrdinová Vladimíra B Lavičková Marcela Celkem v 2. ročníku Ročník: 3 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 3. A Doubravová Eliška B Vodičková Veronika Celkem v 3. ročníku Ročník: 4 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 4. A Pekařová Eva B Žandová lenka C Gembalová Ladislava Celkem v 4. ročníku Ročník: 5 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 5. A Vítová Jitka B Čulíková Miloslava C Hrdinová Renata Celkem v 5. ročníku Celkem na 1. stupni:

25 Stupeň: 2 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Početní stavy žáků 2010/2011 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 6. A Tichá Petra B Kleiblová Miluše Celkem v 6. ročníku Ročník: 7 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 7. A Fritscher Zdeněk B Marcinková Monika C Kolomazníková Zdenka Celkem v 7. ročníku Ročník: 8 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 8. A Zbořil Jaroslav B Bezděková Vlasta C Hanousková Dagmar Celkem v 8. ročníku Ročník: 9 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 9. A Pařízková Jolana B Vít Jaroslav C Žandová Miroslava D Hamplová Lenka Celkem v 9. ročníku Celkem na 2. stupni: Celkem na škole:

26 Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk Počty místních a dojíždějících žáků- rozpis dle obcí školní rok 2010/2011 V Zábřehu Obec Počet žáků Brníčko 2 Drozdov 16 Hanušovice 1 Hoštejn 15 Hrabová 2 Hynčina 2 Jedlí 3 Jestřebí 5 Kamenná 2 Kolšov 4 Kosov 19 Krasíkov 1 Lesnice 12 Leština 6 Lukavice 1 Maletín 1 Mohelnice 1 Nemile 8 Olšany 1 Oskava 1 Pobučí 1 Postřelmov 9 Postřelmůvek 2 Rájec 3 Rohle 2 Rovensko 30 Slavoňov 3 Dsudkov 3 Svébohov 16 Šumperk 1 Tatenice 2 Vyšehoří 3 Zábřeh 381 Zborov 2 Zvole 5 Celkem žáků na škole 566

27 Sumarizace žáků evidovaných v postižených stav k datu sluchové postižení- středně těžké 1 tělesné postižení- středně těžké 2 vady řeči- středně těžké 2 vývojové poruchy chování 1 vývojové poruchy učení 102

28 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Počty integrovaných žáků podle tříd školní rok 2010/2011 třída počet 2. A 2 2. B 5 3. A 5 3. B 2 4. A 3 4. B 2 5. A 5 5. B 2 6. A 5 6. B 4 7. A 5 7. B 2 8. A 3 8. B 5 9. B 3 9. D 3 Celkem 56 V Zábřehu ředitel školy:

29 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok Ředitel školy byl seznámen s MPP v září Seznámení kolegů s filozofií programu a jejich zaangažování proběhlo v září 2010 Třídní učitelé byli zapojeni do akcí, které se uskutečnily v rámci plnění MPP. V rámci výuky jednotlivých předmětů probíhalo i další plnění programu. 3. Průběžná spolupráce s výchovným poradcem byla zajištěna již v přípravném týdnu. Výchovný poradce se podílel na startovacím kurzu pro 6. ročník, dále se podílel na řešení šikany v některých třídách a pracoval i s žáky, kteří měli neomluvené hodiny. 4. Cíle minimálního preventivního programu - Ve třídách jsme průběžně řešili problémy související se šikanou, nebo jiným agresivním chováním - V rámci besed a výuky jsme žákům zprostředkovali důležité informace o návykových látkách a platných zákonech, které s nimi souvisí - Ve spolupráci se školní družinou a školním klubem jsme zprostředkovali dětem informace o zdravém životním stylu - Žáci celého druhého stupně se zapojili do organizace aktivit pro mladší spolužáky i pro rodiče - Poskytovali jsme kolegům potřebné informace (zejména v oblasti řešení šikany, záškoláctví, zdravého životního stylu, ) Ještě bychom rádi zajistili dostatek informací o kyberšikana. 5. Aktivity pro žáky - V rámci výuky předmětů a vzdělávacích oborů se na prevenci sociálně patologických jevů podíleli vyučující pedagogové, - Během roku byly zapsány rekordy do školní knihy rekordů (zelený den, den bez riflí, pohádkový den).

30

31

32

33 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k použitá a kontrole účelově vázaných finančních prostředků na DVPP č. j / byl zpracován plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy pro školní rok 2010/2011. Tento plán vycházel jednak z potřeb školy formulovaných ředitelem, z požadavků předmětových komisí i z plánů, které pro sebe sestavili jednotlivý učitelé. Hlavní důraz byl kladen na prohloubení odbornosti učitelů, na realizaci školního vzdělávacího programu a studium cizích jazyků. Vedení školy se zúčastnilo kurzů a školení managementu. Učitelé, kteří pracují ve speciálních třídách nebo s integrovanými žáky se účastnili speciálně pedagogických či psychologických kurzů a školení. Seznam vzdělávacích aktivit je na dalších stránkách výroční zprávy.

34 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2010/2011 Jméno Benešová Jarmila Čulíková Miloslava Fritscher Zdeněk Gembalová Ladislava Hamplová Lenka Hrdinová Renata Kleiblová Miluše Kozák Radek Lachnit Miloš Marcinková Monika Pařízková Jolana Pekařová Eva Skopalová Jana Sobotík Jiří Šoustalová Eva Švecová Alice Tichá Petra Seminář- Živá abeceda /Šumperk Seminář- Konference Mensa/Praha Druh vzdělávání/ organizátor Seminář- Školení učitelů fyziky/olomouc Seminář- Komunikace ve výuce fyziky/olomouc Školení zdravotníků/šumperk Seminář- Vzdělávání pro udržování rozvoje/olomouc Seminář- Ekopolis/Olomouc Mezinárodní konference k nadaným dětem/šumperk Seminář- EU peníze školám/olomouc Seminář- Zákoník práce ve školské praxi/olomouc Seminář- Platové předpisy/olomouc Seminář- Personalistika/Olomouc Seminář- Software- Bakaláři/Hradec Králové, Pardubice Seminář- Aktuální stav školské legislativy/praha Seminář- PedCup2011/Prostějov Seminář- Pracovněprávní vztahy/praha Seminář- EU peníze školám/praha Seminář- Konference Mensa/Praha Seminář- Anglický jazyk/olomouc Seminář- Zvyšování odbornosti učiva AJ/Olomouc Seminář- Čtenářská dovednost v hodinách/ Šumperk Auditivní technika ve výuce cizího jazyka/šumperk Seminář- Živá abeceda/šumperk Seminář Tv- Kondiční příprava hrou/šumperk Seminář- PedCup2011/Prostějov Seminář- Software- Bakaláři/Pardubice Seminář- Živá abeceda/šumperk Seminář- Matematika 1. ročník/šumperk Seminář- Živá abeceda/šumperk Setkání vychovatelů/praha Dotační program pro oblast prevence/brno Seminář- Vzdělávání pro udržování rozvoje/olomouc

35 Vít Jaroslav Vítová Jitka Zbořil Jaroslav Zimmermann Jan Žandová Miroslava Seminář- jak vyučovat o holocaustu/praha Seminář- Čtenářská dovednost v hodinách/šumperk Seminář- Škola pro život II/Olomouc Seminář- Platové předpisy/olomouc Seminář- Chemické látky a odpady/šumperk Seminář- Efektivní tvorba PC prezentace/šumperk

36 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Každoročně se škola prezentuje na veřejnosti spoustou akcí. Tyto akce jsou pořádány pro žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost. Seznam akcí pro veřejnost ve školním roce 2010/2011: Září: - slavnostní přivítání žáků 1. tříd - týden dyslexie (akce v rámci mezinárodního programu) Říjen: - den otevřených dveří v dyslektických třídách Listopad: - zájezd pro zaměstnance a rodiče žáků do Polska -vánoční dílna pro děti a rodiče Prosinec: - humanitární akce pro širokou veřejnost- Vánoční hvězda - zájezd pro zaměstnance na lední revue Olomouc - zájezd pro zaměstnance do Prahy - koncert pěveckého sboru Slavík na zábřežském náměstí - vánoční besídka ve spolupráci s MŠ Strejcova - čertovská nadílka pro žáky 1. třídy a jejich rodiče - adventní koncert pěveckého sboru Slavík - vánoční zpívání pro pacienty v nemocnici Zábřeh - zpívání na schodech (škly) pro zábřežské občany - vánoční besídka pro děti a rodiče ŠD - vánoční koncert pěveckých školních sborů Leden: - praxe studentky UP Olomouc Únor: - praxe studentky - projekt MŠ Strejcova,,Čtení pohádek - přednáška o kouření- Poradna zdraví Březen: - školní ples - maškarní karneval - pasování prvňáčků v Městské knihovně Duben: - přednáška pro dospívající dívky - zájezd pro zaměstnance a rodiče žáků do Polska - slavnostní koncert 40. výročí sboru Slavík Květen: - pořad pro maminky ke Dni matek v aule školy -,,pálení čarodějnic Červen: - akce v rámci Dne dětí - schůzka s rodiči budoucích žáků 1. tříd - vystoupení pěveckých sborů na schodech školy - akce pro rodiče Rozloučení se žáky 9. tříd - týden čtení dětem - Česko čte dětem

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2009 2010

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2009 2010 V Zábřehu 1.9.2010 Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Výroční zpráva školní rok: 2009 2010 Škola: ZŠ Zábřeh Školská 406/11 789 01 Zábřeh Zřizovatel: Město Zábřeh Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy ( )

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy ( ) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2016 2017) V Zábřeze dne 19. 9. 2016 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více