Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011"

Transkript

1 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

2 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Výroční zpráva školní rok: Škola: ZŠ Zábřeh Školská 406/ Zábřeh Zřizovatel: Město Zábřeh Masarykovo náměstí Zábřeh Ředitel školy: Mgr. Miloš Lachnit Strejcova Zábřeh Odloučené pracoviště školy: Zábřeh Školská 349/9 Škola sdružuje: 1. ZŠ. IZO: Školní družina a školní klub. IZO: Školní jídelna.izo:

3 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní údaje o subjektu školní rok 2009/2010 Název organizace: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Sídlo organizace: Zábřeh, Školská 11 orientační č.: 406 PSČ: IČ organizace: DIČ: CZ Statutární orgán: Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Zástupce statutárního orgánu: Jan Zimmermann zástupce ředitele Identifikátor školy v síti škol : REDIZO IZO v síti škol: Základní škola -typ školy Školní družina - typ ŠD Školní klub - typ ŠK Školní jídelna - typ ŠJ Telefon: , Mobil: Tel. škol.jídelna: Fax: Internet.stránka: Bankovní spojení: ČSOB Zábřeh běžný účet: /0300 FKSP: /0300 Právní forma: příspěvková organizace Města Zábřehu č.3120, CZ-NACE:801020, III.obec-správní obvod 7113, CZ COFOG 0921 Zábřeh-postavení obce-m, č.obce-zúj , ÚTJ Statistika pořadové číslo zpravodajské jednotky PČJ 154 Střední zdroj znečištění č Resort: školství 333 odvětví 85 okres CZ 0715 kraj CZ 0710 zřizovatel 2 Typ školy: ZŠ typ.řed. 20 plně organizovaná- 1 vyučovací jazyk český Náplň činnosti: výchovně vzdělávací činnost zabezpečování základního vzdělání obor vzdělávání Základní škola C/01, speciální škola B/01 (dys. třídy) Zřizovatel: Město Zábřeh obec ZUJ: IČ: Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh PSČ: Součásti školy: Základní škola kapacita 616 žáků Školní družina kapacita 130 žáků Školní klub kapacita 20 žáků Školní jídelna kapacita 900 jídel, počet míst Umístění tříd: Zábřeh Školská 349/9 4, Školská 406/11 16, Školská 406/10 4 Počet zaměstnanců: hlavní činnost fyzický - 59 přepočtený - 54,715 Počet tříd: 24 1.stupeň 12 2.stupeň 12 dyslektické 5 ŠD 4 ŠK - 1 Počet žáků: stupeň stupeň 292 ŠD 120 ŠK 35 ŠJ 425ž 52D dyslektické 68 (1.stupeň-26, 2.stupeň-42) Integrovaní 56 (1.stupeň - 26, 2.stupeň 30) Počty hodin učební plány 1.stupeň stupeň 369 celkem 656 dělené hodiny 1.stupeň 14 2.stupeň 36 celkem 53 nepovinné předměty 1.stupeň 19 2.stupeň 10 celkem 29 celkem hod. na škole 1.stupeň stupeň 418 celkem 738 volitelné předměty 1.stupeň 0 2.stupeň 49 celkem 49 přespočetné hodiny 1.stupeň 1 2.stupeň 0 celkem 1 učitelé 2.stupně na 1.stupni 24 hod. 2.stupeň 400 hod. celkem 424 hod. učitelé 1.stupně na 1.stupni 296 hod. 2.stupeň 0 hod. celkem 1 hod. V Zábřehu ředitel školy:

4 Charakteristika školy: Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT (vzdělávací program,,základní škola ) a podle školního vzdělávacího programu,,naše škola. Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk má 3 budovy. K dispozici je tělocvična, aula a venkovní hřiště. Ve škole jsou zřízeny třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení (2.-9.ročník). Školská rada: Školská rada při Základní škole Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk byla zřízena usnesením schůze RM Zábřeh ze dne pod číslem 05/057/07/03/01. Členové školské rady: Mgr. Radek Kozák (předseda) Ing. Martin Strouhal Mgr. Martin Paclík Mgr. Ladislava Gembalová Lukáš Neruda Jiří Žanda

5 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Informační leták o činnosti školy pro rodiče žáků i širokou veřejnost PŘEDSTAVUJEME SE Název: Adresa: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk ZŠ Školská 11, Zábřeh Kontaktní osoby: Ředitel školy Mgr. Miloš Lachnit Statutární zástupce ředitele Radek Kozák Pedagogický zástupce ředitele Mgr.HrdinováMilena Pedagogický zástupce ředitele Mgr. Jiří Sobotík Výchovná poradkyně Mgr.HanaJedonková Metodik prevence PhDr. Petra Tichá Metodik ICT Mgr. Radek Kozák Zaměření školy: Zajímavosti na škole: Škola pro všechny - dyslektické třídy, rozšířená výuka jazyků, zaměření na informatiku, výtvarnou a hudební výchovu, alternativní metody výuky. školní vzdělávací program NAŠE ŠKOLA Pěvecký sbor Slavík, přípravný sbor Slavíček. Od 8.ročníku volitelné předměty. Nepovinné předměty sportovního a výtvarného zaměření, dramatická výchova. Jazykové tábory. Projektové vyučování v přírodě - 1.stupeň. Logopedie. Učebna přírodopisu se stěnou akvarií a terarií. Počítačové učebny. Pitný režim. Posilovna. Spolupráce s rodiči a veřejností: Třídní schůzky (4 x ročně - 15:30-17:00 hod.) hospitace rodičů koncerty pro rodiče (vánoční,jarní), výstavy (vánoční, velikonoční) burza ošacení a sportovních potřeb (prosinec) společné zájezdy rodičů a žáků setkání s rodiči budoucích prvňáčků (červen) loučení vycházejících žáků se školou (červen) společenský ples (březen) pronájem prostor školy pro sportovní a společenské akce humanitární akce (Vánoční hvězda, sbírky atd.) Více poznáte, když školu navštívíte. Jste srdečně zváni, budete přivítáni a budete mít možnost do života školy nejen více proniknout, ale také se případně IHNED ZAPOJIT.

6 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Třídnictví - učební dokumenty školní rok 2010/ A Šoustalová Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1.B Skopalová Jana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 2.A Hrdinová Vladimíra 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 2.B Lavičková Marcela 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 3.A Doubravová Eliška 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 3.B Vodičková Veronika 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.A Pekařová Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.B Žandová Lenka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.C Gembalová Ladislava 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky 5.A Vítová Jitka /96-2 Základní škola 5.B Čulíková Miloslava /96-2 Základní škola 5.C Hrdinová Renata /96-2 Základní škola - třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 6.A Tichá Petra 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 6.B Kleiblová Miluše 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.A Fritscher Zdeněk 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.B Marcinková Monika 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.C Kolomazníková Zden. 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 8.A Zbořil Jaroslav 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 8.B Bezděková Vlasta 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 8.C Hanousková Dagmar 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 9.A Pařízková Jolana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.B Vít Jaroslav 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.C Žandová Miroslava 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 9.D Hamplová Lenka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

7 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Personální zabezpečení činnosti Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk je příspěvková organizace poskytující vzdělávací služby, vystupující v právních vztazích svým jménem. 1. Vedoucí zaměstnanci: 124, odst. 1 ZP a) ředitel školy - Mgr. Miloš Lachnit statutární orgán řídí organizaci a jedná v právních vztazích jejím jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Řídí a kontroluje všechny zaměstnance školy. Je ředitelem organizace s právy a povinnostmi vyplývajících z této funkce v souladu s pracovně právními předpisy. Zodpovídá za provoz školy a výsledky výchovně vzdělávací činnosti. b) statutární zástupce ředitele Mgr. Radek Kozák zástupce statutárního orgánu. Zastupuje ředitele školy v plném rozsahu. Řídí a kontroluje provozní a technicko-hospodářský útvar školy a jeho zaměstnance, kontroluje všechny zaměstnance školy. Zabezpečuje ekonomickou, personální a hospodářskou činnost školy. Řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Řídí, organizuje a zabezpečuj přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku. c) zástupce ředitele Mgr. Jiří Sobotík zástupce ředitele pro pedagogickou práci, řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Zabezpečuje přidělenou pedagogickou agendu školy a pedagogickou činnost učitelů a vychovatelů. Řídí,organizuje a zabezpečuje přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku. d) provozář, školník údržbář Meixner Ladislav řídí, organizuje a kontroluje práci provozních zaměstnanců. Stanovuje úkoly, organizuje činnost provozního úseku školy, zajišťuje jeho materiálně technické zabezpečení, hodnotí práci zaměstnanců. e) vedoucí školní jídelny Vrbková Eva řídí organizační jednotku školní jídelna. Zajišťuje komplexní provoz školní jídelny. Řídí, kontroluje a hodnotí práci zaměstnanců školní jídelny, zajišťuje personální, materiálně technické a ekonomické podmínky pro činnost školní jídelny. 2. Zaměstnanci oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci dalších zaměstnanců: 124, odst.4 ZP - mají právo ukládat úkoly, kontrolovat jejich práci a vydávat závazné pokyny a) vedoucí vychovatelka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci vychovatelek školní družiny a škol.klubu b) vedoucí kuchařka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci zaměstnanců kuchyně. c) hlavní účetní - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci technicko-hospodářských pracovníků 3. Stanovení organizačních jednotek provozů organizace I) Základní škola II) Školní jídelna 4. Stanovení provozních útvarů organizace: I) Základní škola a) vedení školy ředitel, zástupci ředitele, provozář, vedoucí školní jídelny b) 1.stupeň ZŠ pedagogičtí pracovníci učitelé c) 2.stupeň ZŠ pedagogičtí pracovníci učitelé d) školní družina, školní klub - pedagogičtí pracovníci, vychovatelky e) provozní útvar provozář, školník údržbář, uklízečky, topič f) technicko-hospodářský útvar odborní ekonomičtí pracovníci II) Školní jídelna a) technicko-hospodářský útvar vedoucí školní jídelny, administrativní pracovnice, skladnice b) kuchyň kuchařky, pomocné kuchařky, zaměstnanci provozu Tato organizační struktura Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk se stanovuje na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem V Zábřehu ředitel školy:

8 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Přehled zaměstnanců A. kategorie fyzic.os. přepoč.os. úpl.úvazky neúpl.úvazky učitelé - 1.stupeň 15 15, ,000 učitelé - 2.stupeň 24 21, ,772 učitelé-celkem 39 36, ,772 vychovatelé 4 2, ,857 ped.prac.-celkem (40) 43 39, ,629 THP 3 2, ,500 provozní 7 6, ,400 obchodně provozní 7 6, ,000 celkem (56) 60 54, ,529 B. kategorie fyzické přep.stav fyzické přep.stav fyzické přep.stav fyzické přep.stav muži ženy důchodci celkem učitelé 8 7, ,636 2ž-2 0, ,772 vychovatelé ,857 1ž-1 0, ,857 pedag.pracovníci 8 7, ,493 3ž-2 0, ,629 THP , ,500 provozní 2 1, , ,400 obchodně provozní , ,000 celkem 10 8, ,793 3ž-2 0, ,529 Snížené úvazky ředitel 5 hod. - 1,0 vyučující 1.třídy 20-1,0 zástupce 1 9 hod. - 1,0 vyučující 1.třídy 20-1,0 zástupce 2 11 hod. - 1,0 celkem učitelé metodik inf.technol hod.- 1,0 vedoucí vychovatelka 23-1 metodik inf.technol hod. - 1,0 celkem ped.pracovníci výchovný poradce 1 19 hod. - 1,0 výchovný poradce 2 21 hod. - 1,0 Neúplné úvazky 1) Učitelé 1.-5.r. 0,0 2) Učitelé ,772 Zimmermann J. 5,45-0,136 3) Vychovatelky 2-0,857 Holubová A. 9-0,409 Souralová H 14-0,500 Krmelová B. 5-0,227 Krmelová B. 10-0,357 5) Provozní 2-1,400 4) THP 1-0,500 Doleželová M. 0,800 Souralová H. 0,500 Meixner L.-topič 0,600 6) Obchodně - provozní 2-1,000 7) Vedlejší pracovní poměry -3 Bednárková H. 0,500 Krmelová B. - vychovatelka Bednárková H. 0,500 Meixner L. - topič Souralová H. - vychovatelka 8) Neúplné úvazky celkem HČ zaměstnanců 10 9) Nekvalifikovaní - 1 úvazky 4, r. - Škrottová J. - učitelka - Kordošová P. 10) Souběžné prac.poměry - 3 Meixner L. Souralová H. Krmelová B. - provozář + topič - THP + vychovatelka - učitelka + vychovatelka V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

9

10

11

12 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o přijímacím řízení 1.třídy: Zápis do 1.ročníků se uskutečnil 10.a 11.února K zápisu se dostavilo 78 dětí, z nichž 14 dostalo odklad povinné školní docházky. Zapsáno bylo 64 dětí. Do školy bylo přijato 60 dětí. 2.třída pro žáky s vývojovými poruchami učení: Třída pro žáky s SVPU nebyla v tomto školním roce otevřena. Žáci odcházející z nižších ročníků: Z 5. Ročníků odešli Paclík, Holec, Bartoň, Císařová, Benk a Baníková na osmileté studium v Gymnázium Zábřeh (celkem 6 žáků). Vycházející žáci: V 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 92 žáků. Z vycházejících žáků 8. A 9. Ročníků bylo 59 přijato na studijní obory a 35 na učební obory. Počet žáků a umístění do škol- viz. následující stránky.

13

14

15

16

17

18 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V oblasti výchovy a vzdělávání se řídili pedagogičtí pracovníci školy školním vzdělávacím programem pro Základní vzdělávání Naše škola V a Ročníku, v 5. ročníku osnovami Základní škola. Všichni učitelé zpracovali pro jednotlivé třídy a předměty tématické plány. Pro zabezpečení kvalitní odborné činnosti prováděli pedagogičtí pracovníci vlastní přípravy na vyučování, popřípadě na výchovnou činnost. Významnou roli v práci školy zaujímá projektové vyučování, které má podobu menších projektů a dále projektů realizovaných v týdenní podobě mimo sídlo školy, přičemž není výjimkou vytváření různých seskupení tříd (dyslektické třídy, různé ročníky atd.). Tyto týdenní projekty mají zpravidla denní výstupy a jsou uzavřeny dosažením určitého předem stanoveného cíle. Po skončení projektu následuje ve škole výstava vyrobených či získaných předmětů, fotografií, promítání videokazet o průběhu projektu atd. Dokumentace o realizaci jednotlivých projektů je k dispozici u ředitele školy. Uskutečnily se následující rozsáhlejší projekty: - projekt poznáváme země EU- Na pozvání chameleona Nikoláose a jeho kamarádů do řecka - jazykový kurz Kunčice u Starého města - projekt Celé Česko čte dětem (spolupráce s MŠ Strejcova Zábřeh) - projekt ŠD Cesta za pokladem - projekt My se písmen nebojíme II. (v rámci Týdne dyslexie) - projekt ŠD Cesta do vesmíru - projekt Řemesla včera i dnes - projekt Svátky jara - projekt Mezinárodní rok lesů projekt Kdy vlastně ožívají vánoční skřítci - projekt GO Rozumíme Ezopovi - projekt Holocaust- KT Osvětim - projekt Májová veselice s pohádkovými bytostmi - projekt Vodá základ života - projekt Dny jablíčkové vůně - projekt Bílá zima - projekt Dny padajícího listí Škola realizovala v průběhu února 2011 lyžařské kurzy v rozsahu 6 dní přednostně pro žáky 7. Ročníků. Zúčastnili se i žáci 8. a 9. třídy. Rovněž pro žáky 1. Stupně byl v únoru připraven lyžařský kurz v rozsahu 5 dní. V měsíci květnu proběhl cykloturistický kurz v oblasti Osoblahy a slezské Hané. Zúčastnili se ho žáci 2. stupně školy. Plavecký výcvik na plaveckém bazénu v Zábřehu absolvovali žáci 3. Ročníku. V prvními ve druhém pololetí se uskutečnil jednodenní pobyt v přírodě se zaměřením na prvky branné výchovy. Celkově lze konstatovat na základě výše uvedených skutečností a následně uvedených údajů, že škola naplňuje cíle stanovené školním vzdělávacím programem. Škola důsledně dbá na dodržování rovného přístupu ke vzdělání. Systematicky vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Pro nadané žáky byl zřízen kroužek deskových her, Tito žáci se zúčastňovali také různých soutěží pro nadané žáky. Ve škole jsou vytvořeny vhodné podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdravý vývoj žáků. Důslednou primární prevenci, školními a mimoškolními aktivitami se škola snaží eliminovat výskyt sociálně patologických jevů. Organizace výuky, volby vzdělávacích cílů, adekvátních metod a forem práce umožňují žákům získávat potřebné vědomosti, podporují rozvoj klíčových kompetencí a osobnosti žáků.

19 Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk Účast na soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2010/2011 byli naši žáci přihlášeni do většiny nabízených soutěží a olympiád, které byly organizovány na úrovni města, oblasti, okresu, kraje a v postupových soutěžích i republiky. Žáci se zúčastnili rovněž velkého množství soutěží, které byly korespondenčně pořádány organizacemi z celé republiky. Z mnoha úspěchů uvádíme jen ty nejvýraznější: Český jazyk Recitační soutěž (okresní kolo) Š. Hejlová (7. A), D. Tichá (6. B), A. Bártová (9. B) Olympiáda českého jazyka D. Zemánková (9. A), Z. Indra (8. B) Moje kniha 2. Místo- Š. Minářová (9. D) 3. místo- M. Křupka (8. C) Anglický jazyk Konverzace v AJ (školní kolo) I A- K. Bezděková (9. A) II A- N. Zlochová (7. B) Postup do okresního kola 1. místo- K. Bezděková (9. A) 5. místo- N. Zlochová (7. B) Postup do krajského kola 5. místo- K. Bezděková (9. A) Dějepis Dějepisná olympiáda (školní kolo) M. Žváčková (9. A) Historiáda 3. Místo- M. Žváčková (9. A), V Machálková (9. B), M. Polách (7. B), M. Kubíček (7. A) Přírodopis Okresní kolo Bio kat. D Místo- M. Spanilý (7. B) 10. místo- T. Rollerová (7. A) 16. místo- M. Pumprlová (7. B) 20. místo- H. Jedelská (6. B) Okresní kolo Bio kat. C 15. Místo- Z. Indra (8. B) 21. místo- Š. Minářová (9. D) Matematika Matematická olympiáda (školní kolo) T. Žváček (6. A), F. Schon (6. A), D. Tichá (6. B), J. Římský (6. B), P. Šturm (6. B), Černý F. (7. A), A. Rýznarová (9. A), K. Bezděková (9. A), P. Chamlarová (9. D) Pythagoriáda F. Černý (7. A), J. Plhák (7. B), M. Pumprlová (7. B), M. Huf (7. B), V Machálková (8. B) Postup do okresního kola 8. místo- J. Plhák (7. B) Klokan 1. místo- B. Kvapilová (6. A) 1. místo- J Vernerová (7. B) 1. místo- Z. Indra (8. A) 1. místo- A. Rýznarová (9. A)

20 Tělesná výchova 1.stupeň Šplh 2. třídy- 1. místo 3. třídy- 1. místo 4. třídy- 1. místo 5. třídy- 1. Místo 2. třídy- 1. místo 3. třídy- 2. místo 4. třídy- 2. místo 5. třídy- 2. Místo 1. místo jednotlivci- O. Ozorovský (2. tř.) J. Nagl (3. tř.) N. Pavlů (4. tř.) 2. místo jednotlivci- A. Potěšilová (3. tř) Vybíjená Minikopaná McDonald s Cup chlapci- okrskové kolo- 2. místo dívky- okrskové kolo- 2. místo okresní kolo- 2. místo okrskové kolo- duben třídy- 2. místo okresní kolo- květen místo okrskové kolo- duben třídy- 1. místo okresní kolo- květen 2011 Atletika krajské kolo- květen místo okresní kolo- červen :0 pro němčinu postup do Prahy Tělesná výchova 2.stupeň Okresní přebory škol: Přespolní běh Florbal Florbal Malá kopaná Pohár rozhlasu Mohelnická laťka Evropský plavecký den 2. místo- mladší žáci 2. místo- mladší žáci 2. místo- starší žáci 7. místo- mladší žáci 3. místo- mladší žáci postup do krajského kola- 6. místo- mladší žáci mladší žáci 1. místo- N. Reichlová 2. místo. L. Dolečková 1. místo- P. Bittner 2. místo- D. Motejzík starší žáci 4. místo- J. Sedmera E. Palničková- nejlepší výkon Svatojánské slavnosti: Plavání Překážková dráha V.Švorčík, E. Štanclová, B. Ohrablová, V. Marada, M. Vepřek 1. místo- N. Faitová, M. Uncajtik 2. místo- L. Dolečková, J. Indra

21 Chemie Chemická olympiáda (školní kolo) 1. místo- I. Podhorná (9. D) 2.místo-M.Mikoljková(9. D) 3. místo- P. Chamlarová (9.D) postup do okresního kola M. Mikolajková, I. Pohorná Výtvarná výchova Čtyři roční období 1. místo- 2. kategorie- 7. A

22

23

24 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Početní stavy žáků 2010/2011 Stupeň: 1 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 1. A Šoustalová Eva B Skopalová Jana Celkem v 1. ročníku Ročník: 2 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 2. A Hrdinová Vladimíra B Lavičková Marcela Celkem v 2. ročníku Ročník: 3 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 3. A Doubravová Eliška B Vodičková Veronika Celkem v 3. ročníku Ročník: 4 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 4. A Pekařová Eva B Žandová lenka C Gembalová Ladislava Celkem v 4. ročníku Ročník: 5 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 5. A Vítová Jitka B Čulíková Miloslava C Hrdinová Renata Celkem v 5. ročníku Celkem na 1. stupni:

25 Stupeň: 2 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Početní stavy žáků 2010/2011 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 6. A Tichá Petra B Kleiblová Miluše Celkem v 6. ročníku Ročník: 7 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 7. A Fritscher Zdeněk B Marcinková Monika C Kolomazníková Zdenka Celkem v 7. ročníku Ročník: 8 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 8. A Zbořil Jaroslav B Bezděková Vlasta C Hanousková Dagmar Celkem v 8. ročníku Ročník: 9 Třída Třídní učitel Poč. žáků Poč. hochů Poč. dívek 9. A Pařízková Jolana B Vít Jaroslav C Žandová Miroslava D Hamplová Lenka Celkem v 9. ročníku Celkem na 2. stupni: Celkem na škole:

26 Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk Počty místních a dojíždějících žáků- rozpis dle obcí školní rok 2010/2011 V Zábřehu Obec Počet žáků Brníčko 2 Drozdov 16 Hanušovice 1 Hoštejn 15 Hrabová 2 Hynčina 2 Jedlí 3 Jestřebí 5 Kamenná 2 Kolšov 4 Kosov 19 Krasíkov 1 Lesnice 12 Leština 6 Lukavice 1 Maletín 1 Mohelnice 1 Nemile 8 Olšany 1 Oskava 1 Pobučí 1 Postřelmov 9 Postřelmůvek 2 Rájec 3 Rohle 2 Rovensko 30 Slavoňov 3 Dsudkov 3 Svébohov 16 Šumperk 1 Tatenice 2 Vyšehoří 3 Zábřeh 381 Zborov 2 Zvole 5 Celkem žáků na škole 566

27 Sumarizace žáků evidovaných v postižených stav k datu sluchové postižení- středně těžké 1 tělesné postižení- středně těžké 2 vady řeči- středně těžké 2 vývojové poruchy chování 1 vývojové poruchy učení 102

28 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Počty integrovaných žáků podle tříd školní rok 2010/2011 třída počet 2. A 2 2. B 5 3. A 5 3. B 2 4. A 3 4. B 2 5. A 5 5. B 2 6. A 5 6. B 4 7. A 5 7. B 2 8. A 3 8. B 5 9. B 3 9. D 3 Celkem 56 V Zábřehu ředitel školy:

29 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok Ředitel školy byl seznámen s MPP v září Seznámení kolegů s filozofií programu a jejich zaangažování proběhlo v září 2010 Třídní učitelé byli zapojeni do akcí, které se uskutečnily v rámci plnění MPP. V rámci výuky jednotlivých předmětů probíhalo i další plnění programu. 3. Průběžná spolupráce s výchovným poradcem byla zajištěna již v přípravném týdnu. Výchovný poradce se podílel na startovacím kurzu pro 6. ročník, dále se podílel na řešení šikany v některých třídách a pracoval i s žáky, kteří měli neomluvené hodiny. 4. Cíle minimálního preventivního programu - Ve třídách jsme průběžně řešili problémy související se šikanou, nebo jiným agresivním chováním - V rámci besed a výuky jsme žákům zprostředkovali důležité informace o návykových látkách a platných zákonech, které s nimi souvisí - Ve spolupráci se školní družinou a školním klubem jsme zprostředkovali dětem informace o zdravém životním stylu - Žáci celého druhého stupně se zapojili do organizace aktivit pro mladší spolužáky i pro rodiče - Poskytovali jsme kolegům potřebné informace (zejména v oblasti řešení šikany, záškoláctví, zdravého životního stylu, ) Ještě bychom rádi zajistili dostatek informací o kyberšikana. 5. Aktivity pro žáky - V rámci výuky předmětů a vzdělávacích oborů se na prevenci sociálně patologických jevů podíleli vyučující pedagogové, - Během roku byly zapsány rekordy do školní knihy rekordů (zelený den, den bez riflí, pohádkový den).

30

31

32

33 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k použitá a kontrole účelově vázaných finančních prostředků na DVPP č. j / byl zpracován plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy pro školní rok 2010/2011. Tento plán vycházel jednak z potřeb školy formulovaných ředitelem, z požadavků předmětových komisí i z plánů, které pro sebe sestavili jednotlivý učitelé. Hlavní důraz byl kladen na prohloubení odbornosti učitelů, na realizaci školního vzdělávacího programu a studium cizích jazyků. Vedení školy se zúčastnilo kurzů a školení managementu. Učitelé, kteří pracují ve speciálních třídách nebo s integrovanými žáky se účastnili speciálně pedagogických či psychologických kurzů a školení. Seznam vzdělávacích aktivit je na dalších stránkách výroční zprávy.

34 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2010/2011 Jméno Benešová Jarmila Čulíková Miloslava Fritscher Zdeněk Gembalová Ladislava Hamplová Lenka Hrdinová Renata Kleiblová Miluše Kozák Radek Lachnit Miloš Marcinková Monika Pařízková Jolana Pekařová Eva Skopalová Jana Sobotík Jiří Šoustalová Eva Švecová Alice Tichá Petra Seminář- Živá abeceda /Šumperk Seminář- Konference Mensa/Praha Druh vzdělávání/ organizátor Seminář- Školení učitelů fyziky/olomouc Seminář- Komunikace ve výuce fyziky/olomouc Školení zdravotníků/šumperk Seminář- Vzdělávání pro udržování rozvoje/olomouc Seminář- Ekopolis/Olomouc Mezinárodní konference k nadaným dětem/šumperk Seminář- EU peníze školám/olomouc Seminář- Zákoník práce ve školské praxi/olomouc Seminář- Platové předpisy/olomouc Seminář- Personalistika/Olomouc Seminář- Software- Bakaláři/Hradec Králové, Pardubice Seminář- Aktuální stav školské legislativy/praha Seminář- PedCup2011/Prostějov Seminář- Pracovněprávní vztahy/praha Seminář- EU peníze školám/praha Seminář- Konference Mensa/Praha Seminář- Anglický jazyk/olomouc Seminář- Zvyšování odbornosti učiva AJ/Olomouc Seminář- Čtenářská dovednost v hodinách/ Šumperk Auditivní technika ve výuce cizího jazyka/šumperk Seminář- Živá abeceda/šumperk Seminář Tv- Kondiční příprava hrou/šumperk Seminář- PedCup2011/Prostějov Seminář- Software- Bakaláři/Pardubice Seminář- Živá abeceda/šumperk Seminář- Matematika 1. ročník/šumperk Seminář- Živá abeceda/šumperk Setkání vychovatelů/praha Dotační program pro oblast prevence/brno Seminář- Vzdělávání pro udržování rozvoje/olomouc

35 Vít Jaroslav Vítová Jitka Zbořil Jaroslav Zimmermann Jan Žandová Miroslava Seminář- jak vyučovat o holocaustu/praha Seminář- Čtenářská dovednost v hodinách/šumperk Seminář- Škola pro život II/Olomouc Seminář- Platové předpisy/olomouc Seminář- Chemické látky a odpady/šumperk Seminář- Efektivní tvorba PC prezentace/šumperk

36 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Každoročně se škola prezentuje na veřejnosti spoustou akcí. Tyto akce jsou pořádány pro žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost. Seznam akcí pro veřejnost ve školním roce 2010/2011: Září: - slavnostní přivítání žáků 1. tříd - týden dyslexie (akce v rámci mezinárodního programu) Říjen: - den otevřených dveří v dyslektických třídách Listopad: - zájezd pro zaměstnance a rodiče žáků do Polska -vánoční dílna pro děti a rodiče Prosinec: - humanitární akce pro širokou veřejnost- Vánoční hvězda - zájezd pro zaměstnance na lední revue Olomouc - zájezd pro zaměstnance do Prahy - koncert pěveckého sboru Slavík na zábřežském náměstí - vánoční besídka ve spolupráci s MŠ Strejcova - čertovská nadílka pro žáky 1. třídy a jejich rodiče - adventní koncert pěveckého sboru Slavík - vánoční zpívání pro pacienty v nemocnici Zábřeh - zpívání na schodech (škly) pro zábřežské občany - vánoční besídka pro děti a rodiče ŠD - vánoční koncert pěveckých školních sborů Leden: - praxe studentky UP Olomouc Únor: - praxe studentky - projekt MŠ Strejcova,,Čtení pohádek - přednáška o kouření- Poradna zdraví Březen: - školní ples - maškarní karneval - pasování prvňáčků v Městské knihovně Duben: - přednáška pro dospívající dívky - zájezd pro zaměstnance a rodiče žáků do Polska - slavnostní koncert 40. výročí sboru Slavík Květen: - pořad pro maminky ke Dni matek v aule školy -,,pálení čarodějnic Červen: - akce v rámci Dne dětí - schůzka s rodiči budoucích žáků 1. tříd - vystoupení pěveckých sborů na schodech školy - akce pro rodiče Rozloučení se žáky 9. tříd - týden čtení dětem - Česko čte dětem

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více