Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno"

Transkript

1 Číslo: 7 ročník: července 2014 cena: 10 Kč Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Přestřižení pásky při slavnostním otevření hřiště provedli starosta města Jaroslav Král, majitelé firmy GEMA MB s. r. o. Josef Dufek (vlevo) a Ing. František Petrtýl (vpravo) Majitelé firmy GEMA MB s. r. o. darovali žákům z benáteckých základních škol fotbalové míče Nová tribuna na fotbalovém hřišti 130 let TJ Sokol Benátky nad Jizerou Sokolská akademie se uskutečnila v sobotu 21. června více najdete na straně 26 a 27 Přestřižení pásky provedli: zprava Jaroslav Král, starosta města, víceprezident FK Mladá Boleslav Ing. František Petrtýl a předseda benáteckého fotbalového klubu Marek Mařík Benátečtí fotbalisté, postupující po 71 letech do divize, převzali z rukou starosty města Jaroslava Krále šek od města Benátky nad Jizerou v hodnotě Kč Cvičná výstavba mobilní protipovodňové hráze Vyhlášení památného stromu Rozhovor s Vojtěchem Loudínem Dovolená v ordinacích lékařů Historie benáteckého cukrovaru 130 let TJ Sokol

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Zhotovitel: GEMA MB s. r. o. V prvním týdnu měsíce června došlo k položení nového povrchu z umělé trávy, byla dokončena montáž ochranných sítí kolem hřiště a v brankách, došlo k instalaci basketbalových košů. Ve čtvrtek bylo hřiště slavnostně otevřeno a předáno do užívání. Prvními hráči byli žáci ZŠ Husovo náměstí a ZŠ Pražská Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: Kč Termín realizace: 03/ /2014 Zhotovitel: GEMA MB s. r. o., Blahoslavova 186, Mladá Boleslav Projekt: Sportprojekta, Jindřišská 30, Praha 1 Universální hrací plocha (umělý trávník s pískovým zásypem) umožní hraní fotbalu, nohejbalu a basketbalu, rozměry hřiště cca 20 x 38 m, celý areál hřiště je oplocen Nová tribuna na fotbalovém hřišti Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: Kč Termín realizace: 11/ /2014 Zhotovitel: GEMA MB s. r. o., Blahoslavova 186, Mladá Boleslav Projekt: Ing. Arch. Miroslav Pelcl, Morseova 243, Praha 10 - Petrovice Důvodem rekonstrukce tribuny vybudované v roce 1965 byl její havarijní stav (střecha a střešní konstrukce) a také zlepšení pohledu diváků na sportovní utkání. Nová tribuna má hlediště s kapacitou 322 sedících diváků. Vyhlášení památného stromu Český svaz ochránců přírody základní organizace ORLICE Hradec Králové podala dne 22. dubna 2014 podnět Městskému úřadu Benátky nad Jizerou na vyhlášení památného stromu. Jedná se o buk lesní u stadionu v Benátkách nad Jizerou. Tato dřevina má obvod kmene ve výšce 130 cm 242 cm, výška stromu je 32 m, výška koruny taktéž 32 m, šířka koruny 15 m a stáří cca 150 let. Jedná se o statný, zdravý strom, který se zde vyskytuje pouze v několika exemplářích a z těchto exemplářů je tento strom v nejlepším zdravotním stavu. Mimo to jsou na území parku vyhlášeny již dva památné stromy a to Jinan dvoulaločný (Ginko biloba) a Mahalebka (Prunus mahaleb). Dne Rada města na svém zasedání s tímto návrhem souhlasila a předložila návrh Zastupitelstvu města ke schválení. Dne souhlasilo i Zastupitelstvo města a nic již tedy nebrání tomu, aby zmiňovaný buk lesní byl vyhlášen za památný strom. Oprava chodníků v ulici Dražická Koncem měsíce května bylo vypsáno výběrové řízení na akci Oprava chodníků v ulici Dražická. Ve výběrovém řízení uspěla firma Jiří Toman opravy komunikací, Kbel. Předmětem opravy, která bude realizována na etapy, budou opravy chodníků na obou stranách podél Dražické ulice od prodejny JIST až k vodojemu. Rekonstrukce ulice Fr. Adámka V průběhu měsíce června bylo vypsáno výběrové řízení na akci Rekonstrukce ulice Františka Adámka. Ve výběrovém řízení uspěla firma ZETA Benátky s. r. o. Předmětem rekonstrukce budou komunikace pro pěší a automobilovou dopravu, vybudování fungujícího odvodnění, veřejné osvětlení a rozhlas. Akce bude zahájena zřejmě až na jaře příštího roku. Interiér kostela Narození Panny Marie Zhotovitel: Dalibor Frňka, Frýdek - Místek Kamenné náhrobníky jsou zrestaurovány, tzn. že byly drobně doplněny chybějící součásti a provedeno zpevnění a barevná retuš. Začalo se s restaurováním kamenných ostění oken. Zde budou pouze doplněny chybějící části, kamenná ostění se nebudou obnažovat a zůstanou zakryta malbou. Elektroinstalace je hotova, rovněž bylo v celém kostele provedeno nové zabezpečovací zařízení, protože staré bylo nefunkční. Starosta města přijal žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku s vyznamenáním Dne byli v obřadní síni Městského úřadu Benátky nad Jizerou starostou města Jaroslavem Králem přijati žáci benáteckých základních škol, kteří ukončili povinnou školní docházku s vyznamenáním. ZŠ Pražská blahopřání starosty s předáním upomínky na slavnostní okamžiky Město Benátky nad Jizerou chce touto cestou ocenit úspěšné ukončení povinné školní docházky a vyslovit zároveň poděkování pedagogickému sboru. Slavnostního obřadu, který byl zahájen v 9:00 hodin, se zúčastnili žáci Základní školy Pražská, a to sedm žáků z 9. A s třídním učitelem Mgr. Jaroslavem Fröhlichem a sedm žáků 9. B s třídní učitelkou Mgr. Janou Nejedlou. Slavnostního obřadu se rovněž zúčastnil ředitel školy Mgr. Jiří Novotný. Od 10:00 hodin se zúčastnili slavnostního přijetí žáci Základní školy Husovo náměstí, a to deset žáků 9. B s třídní učitelkou Markétou Vyhnánkovou a ředitelem školy Mgr. Radkem Dostálem. Vyznamenaným žákům byl předán knižní dárek s pamětním listem a květinou jako vzpomínka na tento den. ZŠ Pražská slavnostní okamžiky v obřadní síni ZŠ Husovo náměstí podpis do pamětní knihy ZŠ Pražská - po ukončení slavnostního obřadu pokračovala akce besedou se starostou města v malé zasedací místnosti. Zprava třídní učitelka Mgr. Jana Nejedlá, starosta města Jaroslav Král, ředitel školy Mgr. Jiří Novotný, třídní učitel Mgr. Jaroslav Fröhlich ZŠ Husovo náměstí obřadní síň, vzadu ředitel školy Mgr. Radek Dostál a třídní učitelka Markéta Vyhnánková ZŠ Husovo náměstí blahopřání a předání upomínky starostou města Zpravodaj Benátecka 2

3 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE City park Zhotovitel: Gardenline, s. r. o., Litoměřice V současné době jsou již hotové asfaltové povrchy a připravuje se akrylátový povrch pro in-linovou a cyklistickou dráhu. Dokončuje se napojení 390 ks zemních svítidel a nadále probíhá výstavba umělé závlahy od firmy Aquastart s. r. o, Mratín. Velmi zajímavým prvkem budou v odpočinkové části sluneční hodiny. Ty budou zhotoveny z materiálu CORTEN, což laicky přeloženo znamená, že jejich vzhled bude rezavý. Jedná se o plech, který je speciálně upraven a má proto nádech rezu. Přitom je velmi odolný povětrnostním vlivům a jedná se o materiál budoucnosti. Sluneční hodiny budou mít tvar části elipsy s průměrem cca 8 m a jedná se o tzv. lidské hodiny, kdy se člověk postaví na určené místo, zvedne ruku a slunce ukáže čas na římských číslicích, které budou vypáleny laserem. I nadále žádáme občany, aby dodržovali zákaz vstupu na staveniště, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním, případně škodám na majetku. uvolněné části spadnou na chodník. Zároveň budou na některých oknech nainstalovány ochrany proti holubům. Stavební úpravy v mateřských školkách V mateřských školkách Jizerka a Poupátko začaly stavební úpravy, které se musí provést z důvodu navýšení kapacity dětí. Ze skladových prostor vzniknou obytné prostory, bude provedena částečná rekonstrukce sociálního zařízení a šatny a kuchyňky budou vybaveny novým nábytkem. Všechny práce by měly být ukončeny v měsíci červenci, aby nebyl narušen provoz školek. Úprava ulice Červíčkova Zhotovitel: COLAS a. s., Praha V průběhu měsíce června byla dokončena montáž nového veřejného osvětlení. Dále byly položeny na obou stranách komunikace nové obrubníky a byla zahájena pokládka nové zámkové dlažby na chodnících. Cvičná výstavba mobilní protipovodňové hráze V našem městě byla vybudována a zkolaudována protipovodňová opatření, která mají ochránit zastavěné území před zaplavením při povodňových stavech v Jizeře. Úroveň ochrany je navržena na tzv. stoletou vodu s navýšením o bezpečnostní rezervu 0,3 m. Nadzemní část stavby, která zabraňuje přímému rozlivu řeky, tvoří pohledově upravená železobetonová stěna nebo sypaná zemní hráz. V místech přístupu k řece a křížení stávajících komunikací je navrženo mobilní hrazení. Dne 10. června 2014 od 7:00 hod. byla zahájena cvičná výstavba tohoto mobilního protipovodňového hrazení. Účastnili se jí zaměstnanci Technických služeb města, Správy městských lesů, Správy sportovních zařízení a jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Zhruba 33 lidí bylo rozděleno do 4 pracovních skupin, které od časných ranních hodin stavěly mobilní hráze v úseku od sodovkárny po ČOV. V ulici Červíčkova probíhá pokládka zámkové dlažby na chodnících Výstavba City parku pokračuje Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou - II. etapa Zhotovitel: H-INTES s. r. o., Ml. Boleslav V měsíci červnu došlo k položení nového asfaltového krytu komunikace v části ulice Raabova dolů na Urbanovku. Za mostem od Urbanovky, směrem do Olšin ke slepému ramenu došlo k položení obrubníků po obou stranách stezky, k hutnění podkladních vrstev a poslední červnový víkend došlo i k položení asfaltového krytu komunikace v této části stezky. V trase stezky od Urbanovky až ke konci stezky u vjezdu do areálu společnosti Carborundum Electrite probíhalo položení kabelu veřejného osvětlení. Za mostem od Urbanovky směrem do Olšin byl položen asfaltový povrch nové stezky ZŠ Husovo náměstí Od začátku prázdnin probíhá oprava fasády na budově ZŠ Husovo náměstí. V předstihu byly odstraněny vrstvy nátěrů z kamenného soklu, kde zůstane obnažený kámen. V ploše fasády budou opravena poškozená místa a zejména hlavní střešní římsy, u kterých hrozí, že Zajištění skalní stěny Zhotovitel: firma CTB a. s., Praha V měsíci červnu probíhalo vrtání a instalace kotev a následné zavěšování sítí pro ochranu před pádem kamenů. Stavba je rozdělena na dva úseky. V prvním úseku v ulici Pod Remízkem byla zavěšena nejprve jemnější síť pro zachycení drobných kamínků, přes ni se pak natáhla silnější síť s velkými oky pro zachycení velkých balvanů, které by se mohly z vysoké stěny uvolnit. V druhém úseku v ulici Pickova nehrozí pád velkých balvanů, proto se zde zavěsila pouze jemná síť. Po zalití všech kotev budou postupně shora sítě vypínány a připevňovány šrouby ke kotvám tak, aby kopírovaly terén. V červenci by měla být stavba dokončena. Po zalití všech kotev budou postupně shora sítě vypínány V případě povodní by asi nejvíce ohrožená oblast byla v ulici Dělnická. Zde dosahovala výška mobilního hrazení téměř 4 metry a musela být stavěna za pomoci výškové techniky. Veškeré mobilní hrazení je uloženo v šesti velkoobjemových kontejnerech v areálu Technických služeb města. Celková výstavba trvala zhruba 5 hodin, což je velmi dobrý výsledek. Doufejme jen, že zůstane pouze u cvičných výstaveb a nedojde k potřebě stavět toto hrazení tzv. naostro v případě povodní. Fotografie na této dvoustraně a titulní straně: emje, Zdeněk langšádl, Městský úřad, František Stýblo 3 8. července 2014

4 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Demontáž bývalého letního kina Vojnarka V průběhu měsíce června provedla firma ECO- -RETEL s. r. o., Mladá Boleslav odtěžení spodních betonů v bývalém letním kině Vojnarka Přátelské posezení v červnu K červnovému Přátelskému posezení se benátečtí senioři sešli v Kulturně vzdělávacím centru Záložna ve čtvrtek 19. června Starosta města Jaroslav Král přinesl čerstvé informace ze života v našem městě, se svým programem vystoupila taneční skupina Kbelské kočky velké i malé. Poprvé zde k tanci i poslechu vyhrávala kapela Jiřího Šlaufa. V teplém červnovém dni přišlo k chuti připravené občerstvení. Pořadatelé přejí seniorům příjemné prožití letních měsíců a těší se na shledání ve čtvrtek 18. září Vystoupení taneční skupiny malých Kbelských koček mělo velký úspěch Informacím starosty města věnují všichni vždy velkou pozornost Tanec je u seniorů stále ve velké oblibě UPOZORNĚNÍ Anketa BUDE V NAŠEM MĚSTĚ BAZÉN? bude ukončena Anketní lístky jsou k dispozici: podatelna MěÚ, Informační centrum v areálu zámku, Městská knihovna (Lidická 43), červnové číslo Zpravodaje Benátecka a Par. Pol. Název Rok 2014 v Kč Rozpočtové opatření č. 1/2014 Změna +/ Poplatek za užívání veř. prostr , , , Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0, , ,00 Daňové příjmy - rozpočtové změny celkem , , , Přijaté sankční platby - ostatní správa v zemědělství 0, , , Nebytové hospodářství , , , Příjmy - WC zámek u družiny 0, , ,00 Nedaňové příjmy - rozpočtové změny celkem , , , Ostatní investiční příjmy - stavba II/272 Benátky n. J.-Zdětín - proj. dokum. 0, , , Příjmy z prodeje ostatního DHM 0, , , Příjmy z finančních operací - příjmy z prodeje akcií 0, , ,00 Kapitálové příjmy - rozpočtové změny celkem 0, , , Neinvestiční dotace - volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 Dotace - rozpočtové změny celkem 0, , ,00 Celkem příjmy - rozpočtové změny , , , Ostatní financování - investiční záměry , , ,00 Celkem financování - rozpočtové změny , , ,00 Celkem příjmy s financováním - rozpočtové změny , , ,00 Celkem schválené příjmy s financováním , , ,00 Schválené rozpočtové opatření č. 1/ Výdaje - změny Par. Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2013 Hospodaření města Benátky nad Jizerou v roce 2013 skončilo schodkem ve výši: ,83 Kč Rozdíl příjmů a výdajů: Financování z let minulých bylo použito ve výši: ,83 Kč Příjmy činily: ,57 Kč Výdaje činily: ,40 Kč V průběhu roku 2013 schválilo Zastupitelstvo města tři rozpočtová opatření. Celé znění Závěrečného účtu města Benátky nad Jizerou za rok 2013 je vyvěšeno na stránkách města. Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou 2013 byl projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne Projednání Závěrečného účtu za rok se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů). Schválené rozpočtové opatření č. 1/ Příjmy - změny Název Rok 2014 v Kč Rozpočtové opatření č. 1/2014 Změna +/ Nový pilíř elektroměření , , , Komunikace ostatní - investice, opravy , , , Rekonstrukce ulice Červíčkova , , , "Podpora cyklodopravy v BnJ - II. etapa" , , , Opravy radaru , ,00 500, Pitná voda - studna Obodř , , , Odvodňovací a závlahové zařízení- City park 0, , , Opravy a investice MŠ , , , Opravy, investice ZŠ Husovo náměstí , , , Základní škola 17. listopadu , , , Knihovna, Informační středisko , , , Opravy, investice , , , Opravy kulturních památek , , , Dům dětí , , , Revize dětských hřišť, herní prvky , , , Přístavba polikliniky , , , Ostatní nebytové prostory , , , Vzdělávací centrum (býv. FÚ) - viz Záložna ,00 0, , Hotel Venezia - "Multifunkční centrum" , , , VO - "Podpora Cyklodopravy v BnJ II. etapa" 0, , , Areál letního kina na Vojnarce - demontáž 0, , , Protipovodňová opatření, varovný systém , , , Městské centrum kom. péče - investice, opravy , , , Domov U Anežky , , , Zastupitelské orgány , , , Volby do Evropského parlamentu 0, , , Správa , , , Správa - investice , , ,00 Celkem výdaje - rozpočtové změny , , ,00 Celkem schválené výdaje , , ,00 Zpravodaj Benátecka 4

5 ZPRAVODAJSTVÍ Pokračujeme v cyklu rozhovorů s názvem ZOH v Soči očima Benátčanů Dalším naším hostem v cyklu rozhovorů ZOH v Soči 2014 pohledem Benátčanů je Vojtěch Loudín, rychlobruslař na krátké dráze a člen KSB Benátky nad Jizerou. Před samotným rozhovorem vám Vojtu stručně představíme. S rychlobruslením začal už ve svých devíti letech v Benátkách nad Jizerou, od prvních okamžiků na ledě ho rychlobruslení velice bavilo a už jako žák dělal velké pokroky. Dřel v posilovně i na ledě a postupně se propracovával mezi širší českou špičku a účastnil se závodů i v zahraničí. V letech 2005 až 2010 byl členem juniorské reprezentace ČR, od roku 2010 reprezentant ČR v seniorech. Je několikanásobným mistrem republiky a držitelem čtyř českých rekordů na tratích 500 m, 1000 m, 1500 m a 3000 m. V roce 2010 půl roku pobýval a intenzívně trénoval v kanadském městě Calgary. Zúčastnil se celé řady Světových pohárů a MS (v Číně, Korei, Taiwanu, USA, Kanadě, Japonsku, Rusku, Rakousku...). Většinou trénuje na ZS v Benátkách nad Jizerou, ale jezdí i na tréninkové kempy do Bormia (Itálie) a na Štrbské Pleso. Jeho dosavadními největšími sportovními úspěchy je 11. místo na MS ve Vídni v roce 2009 na trati 1500 m, celkové 8. místo na Alta Valtelina Bormio v Itálii v roce 2012, 18. místo na Světovém poháru v Drážďanech v roce 2013 na trati 1500 m. Ale jeho největší úspěch vůbec a zároveň i splněný životní sen, byla kvalifikace na ZOH do Soči. Sám o kvalifikaci říká: Závody Světového poháru v italském Turíně byly zároveň i kvalifikací na ZOH v Soči. Další potom probíhaly v ruském městě Kolomna. V Turíně jsem obsadil na 1000 m a 1500 m shodně 31. místo, což pro kvalifikaci sice stačilo, ale bylo nutné výsledek ještě potvrdit v Kolomně. Byl jsem tam docela nervózní měl jsem trošku problém s nožema, led také zrovna nebyl podle mého gusta a ani závody se mi nepovedly podle mých představ. Takže jsme s mým trenérem Jarmilem Hrůzou začali počítat kvalifikační tabulku, zda bude dosažený výsledek bodově stačit. Nakonec to vyšlo, i když, bohužel, jenom na jednu trať, ale i tak jsem měl obrovskou radost. S jakým časovým předstihem jsi začal postupně plnit svůj sen tedy účast na OH, kdy jsi věnoval tréninku maximum svého času? Určitě tak minimálně rok. Celý rok 2013 určitě. Byl jsem až 24 hodin týdně na ledě, denně v průměru tak tři hodiny. Pak ještě hodně posilovna, ta hlavně mimo ledovou sezonu. Odešel jsem ze zaměstnání a veškerý čas jsem věnoval tvrdé přípravě a svému vysněnému cíli. Finančně je to hodně náročné peníze na závody, hotely, dopravu, soustředění... Sponzora jsem nesehnal, finančně mi hodně pomohl táta. Takže motivaci jsem měl hned dvojí: účast na olympiádě a také nezklamat tátu, který stoprocentně věřil, že to dokážu. A nějaký jiný doplňkový sport? To bylo hlavně to posilování, kondice, trénování rovnováhy. A už přeskočíme do Soči. Jak jsi byl spokojený s ubytováním? Byl jsem na olympiádě poprvé, takže na rozdíl třeba od Kateřiny nemám s čím porovnávat, ale mně se olympijský park a vesnice strašně líbily. Pokoje byly velké a prostorné, chyběla na nich snad jenom televize. To ale nebylo podstatné, dalo se dojít jinam. Do haly to nebylo daleko, hodně jsem jako dopravní prostředek používal kolo. Tréninkové možnosti byly skvělé, existovaly rozpisy ledu, podle nichž měl každý dostatek prostoru. Měl jsi obavy o bezpečnost? No, přiznám se, že před odjezdem a zpočátku jsem obavy měl. Ne snad konkrétně o sebe, ale určitě ovlivněn zprávami a informacemi v médiích... tak nějak všeobecně. Časem se ale ukázalo, že vůbec nebylo třeba se něčeho obávat, žádné nebezpečí jsem nezaznamenal. Jak ti v Soči chutnalo? Mně chutnalo moc ruská i asijská kuchyně. Hodně jsem si také v italském koutku dával pizzu. Viděl jsi i nějaké jiné závody? Ano. Viděl jsem úžasné závody Martiny Sáblíkové, pak také krasobruslaře Tomáše Vernera a Michala Březinu, i některé zápasy našich hokejistů. Můžeš nám něco říct o dopingových zkouškách? To je běžné na všech sportovních akcích, že dopingoví komisaři chodí po sportovištích a odebírají sportovcům vzorky krve a moči. Zjistí si dle databáze, kdo a v jakém časovém rozmezí by se měl kde vyskytovat. Zajímavé je, že když by tam toho konkrétního člověka nezastihli, bere se to jako pozitivní test. To se mi ale stává i doma, že si zjistí, kdy mě kde zastihnou a dostaví se k odebrání vzorků. Jak jsi spokojen se svým vystoupením v Soči? Jak jsem už řekl, kvalifikoval jsem se pouze na jednu trať, a to na 1500 m. Zajímavostí je, že jsem byl v historii vůbec první český zástupce v rychlobruslení na krátké dráze v mužském olympijském závodě (poznámka redakce: tato zvláštní disciplína rychlobruslení se na ZOH objevila poprvé jako oficiální olympijský sport v Albertville v roce 1992). Jednotlivých rozjížděk bylo šest, byly šestičlenné a z každé postupovali do semifinále tři závodníci. Přestože jsem v rozjížďce obsadil nepostupové 5. místo, vůbec si nemyslím, že to byl propadák, jsem spokojený. Předvedl jsem, co jsem mohl a časem 2:14,906 jsem při své olympijské premiéře vytvořil nový český rekord. Ten čas by mi přitom ve čtyřech jiných rozjížďkách k postupu stačil..., ale sport je sport a neplatí v něm žádné kdyby. Celkově jsem obsadil 26. místo. Jaké jsou tvé sportovní plány do budoucna? Jelikož se mi zatím nedaří sehnat sponzora, přestávám s profesionálním sportem a nastupuji do zaměstnání. Jsem rád, že se mohu vrátit na své původní místo v Milovicích v logistice, kde jsem byl spokojený a líbilo se mi tam. Bruslit a trénovat bych chtěl dál, ale jakým způsobem, kde a s kým v tom zatím ještě jasno nemám a to vše ukáže čas. H. Sloupová Zdravotnictví Dovolená v ordinačních hodinách lékařů v letních měsících Dětský lékař MUDr. Hana Volfová, Osvobozených politických vězňů 302, tel , mob , Od ordinace v budově Polikliniky. DOVOLENÁ: , V akutních případech zastupuje MUDr. Lojdová ve svých ordinačních hodinách. MUDr. Zdenka Lojdová, Osvobozených politických vězňů 302 tel , Od ordinace v budově Polikliniky. DOVOLENÁ: , , V akutních případech zastupuje MUDr. Volfová ve svých ordinačních hodinách. MUDr. Lenka Horálková, Zámek 50, tel , , mudr-lenka-horalkova.modernilekar.cz, DOVOLENÁ: Letní provoz. Lékař: Po, St, Pá - 7:30-10:00, Út a Čt 11:00-14:00. Sestra: denně 7:30-14:00. Dětská pohotovost, ul. Boženy Němcové, Mladá Boleslav, tel Praktický lékař v Benátkách nad Jizerou MUDr. Michaela Jirků, Ladislava Vágnera 83/20, tel , tel. do ordinace v Městském centru komplexní péče: , DOVOLENÁ: , , Sestra v ordinaci. MUDr. Igor Karen, Poliklinika, Osvobozených pol. vězňů 241 tel., fax.: DOVOLENÁ: Ordinace Kbel 163, MUDr. Igor Karen, MUDr. Tomáš Hlaváček, MUDr. Ludmila Pohlová DOVOLENÁ: Ordinace Předměřice nad Jizerou, MUDr. Jitka Havlisová tel , DOVOLENÁ: MUDr. Kadlecová Lenka, Horky - Brodce n. J. 314 tel , , DOVOLENÁ: Prázdninový provoz bez omezení. MUDr. Michaela Kovaříková, ordinace Karbo, Benátky nad Jizerou tel , DOVOLENÁ: , zástup MUDr. Michaela Jirků Oční ambulance, Osvobozených politických vězňů 407, tel DOVOLENÁ: , Do odvolání ordinační hodiny v pátek zrušeny. Rehabilitace Rehabilitace Na Zámku s. r. o., Zámek 50 tel , DOVOLENÁ: Prázdninový provoz bez omezení. Fyzioterapie Pražská 679, Benátky nad Jizerou II, Blanka Šmehlíková, DiS., Bc. Lenka Brynychová, DiS., tel , cz, DOVOLENÁ: Prázdninový provoz bez omezení. Fotografie na této dvoustraně: Městský úřad, emje 5 8. července 2014

6 ZPRAVODAJSTVÍ / ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Zubní lékař Dentální hygiena, Poliklinika, Osvobozených pol. vězňů 241 tel DOVOLENÁ: Prázdninový provoz bez omezení. MUDr. Štifterová Miluše, ordinace: Smetanova 25, tel DOVOLENÁ: MUDr. Lenka Draková st., Poliklinika, Osvobozených pol. vězňů 241 tel DOVOLENÁ: Prázdninový provoz bez omezení. MUDr. Závorová Lucie, Husovo náměstí 41, tel , DOVOLENÁ: MUDr. Závora Tomáš, Husovo náměstí 41, tel , DOVOLENÁ: Prázdninový provoz bez omezení. MUDr. Cerhová Zdeňka, Husovo náměstí 41, tel DOVOLENÁ: Dentální hygiena Lenka Zimová, Dis., Smetanova 25 v ordinaci MUDr. Štifterové, tel Ordinační hodiny dále dle dohody MUDr. Lenka Draková ml., Poliklinika, Osvobozených pol. vězňů 241 tel DOVOLENÁ: Prázdninový provoz bez omezení. Odborní lékaři a ambulance v poliklinice Chirurgická ambulance, lékaři se střídají, tel DOVOLENÁ: Páteční ordinační hodiny do odvolání zrušeny. Ortopedická ambulance, MUDr. Michal Mužíček, MUDr. Jiří Volavka tel DOVOLENÁ: , Objednání nutné! Akutní stav bez objednání. Urologie, MUDr. Pabišta Richard, MUDr. Zaplatílek Jan, tel DOVOLENÁ: , Psychiatrická ambulance, MUDr. Ivana Široká, tel DOVOLENÁ: Popřípadě zástup PN Kosmonosy. Gynekologie, MUDr. Koutník Dobroslav, tel DOVOLENÁ: informace bude uveřejněna na Kožní ambulance, MUDr. Marčeková Jana, tel DOVOLENÁ: V červenci zavřeno. V srpnu klasický provoz - pouze dovolená. Zástup: kožní ambulance Modrá hvězda Mladá Boleslav. ORL ambulance, MUDr. Blažek Libor, tel DOVOLENÁ: Přes prázdniny zavřeno. Interní ambulance EKG, MUDr. Hronová Julie, tel DOVOLENÁ: , , Diabetologická ambulance, MUDr. Nožičková Eva, tel DOVOLENÁ: SONO, tel V době hlavních prázdnin se neordinuje. Provoz zajišťuje SONO nemocnice Mladá Boleslav. Pohotovost - pouze v Mladé Boleslavi, Laurinova 333, naproti nemocniční lékárně Pondělí - pátek: 17:00-22:00 hodin So, Ne, svátek: 8:00-21:00 hodin Telefon v ordinačních hodinách: Telefon mimo ordinační hodiny: Rychlá zdravotnická pomoc - telefon 155 Poliklinika Osvobozených politický vězňů 241, Benátky nad Jizerou II Zdravotní laboratoř - zdravotní laborantka: Dana Dvořáková tel Prázdninový provoz bez omezení. Pracoviště RTG, tel DOVOLENÁ: Odběry krve - sestra: Petra Winterlingová, tel Červenec - pátky zrušeny. Odběry krve v provozu pouze každé pondělí. Srpen - klasický provoz pondělí i pátek. Pouze od dovolená. Zástup: odběrová ambulance Klaudiánova nemocnice. Lékárny DOVOLENÁ: Přes prázdniny neomezený provoz. Veterinární lékař MVDr. Bohumil Votoupal ordinace: Bratří Bendů 416 tel , , DOVOLENÁ: ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Závěr školního roku na ZŠ Husovo náměstí Letošní školní rok skončil k velké radosti žáků i všech ostatních již v pátek 27. června. Na zasloužené prázdniny se rozeběhlo ze ZŠ na Husově náměstí 330 žáků. Naposled se s naší školou na slavnostním vyřazení rozloučilo 14 dívek a 23 chlapců z devátých ročníků, z nichž 10 s vyznamenáním na závěrečném vysvědčení přijal starosta města Jaroslav Král. O tom, že v tomto ročníku byly děti chytré svědčí to, že jich 8 odchází studovat na gymnázia, 15 na střední odborné školy a 11 na střední odborná učiliště. Školu opouští také dvě žákyně z pátého ročníku, které budou pokračovat ve vzdělávání na osmiletém gymnáziu. Další tři žáci odchází do odborných učilišť z osmého ročníku. Nejen odcházejícím, ale i všem ostatním přejeme krásné a spokojené prázdniny. Mgr. Alena Machová, ZŘŠ Rozloučit se se školním rokem 2013/2014 v ZŠ Husovo náměstí přišli ve čtvrtek v hojném počtu i rodiče a prarodiče žáků, známí a přátelé Absolventi ZŠ Husovo náměstí se loučili se svojí školou a také se svými kamarády - prvňáčky Česko sportuje - olympijská hlídka Olympijský víceboj je nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Má dlouhodobý potenciál a svým charakterem se zaměřuje především na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků základních škol do šesti měřitelných disciplín. Téměř 550 základních škol z celé České republiky se zaregistrovalo do Olympijského víceboje. Přesně školáků se tak během dubna a května pustilo do šesti disciplín. Soutěží se ve výdrži ve shybu, v hlubokém předklonu, v běhu na 60 m, ve skoku do dálky z místa, v hodu kriketovým míčkem a ve vytrvalostním běhu na 500 m pro první stupeň a v běhu na 1000 m pro druhý stupeň. Žáci prvního stupně soutěžili během atletického dopoledne, druhý stupeň plnil disciplíny v hodinách tělesné výchovy. Doplňková disciplína s názvem Olympijský víceboj u nás ve škole je dobrovolná, ale v případě shody zapojení žáků do projektu rozhodne o vítězi. Obrazové zaznamenání samotného průběhu Olympijského víceboje na naší škole dostal na starosti Michal Motygin z 9. B. S pomocí Adély Karasové točili rozhovory, pořizovali fotografie, které dokumentují plnění disciplín. Na konci dubna bylo průběžně vyhodnoceno 15 nejaktivnějších škol, mezi které patří i naše škola. 26. května nás navštívila Olympijská hlídka, s hvězdnými sportovci. Besedu s celou naší školou moderoval En.dru (vlastním jménem Ondřej Havlík), kterého můžete znát z pořadů České televize. Z olympioniků dorazil veslař Oldřich Svojanovský, který se svým bratrem získal stříbrnou a bronzovou medaili na olympijských hrách. Druhým olympionikem byla biatlonistka a stříbrná medailistka z letošních olympijských her Veronika Vítková. Celohodinový program obsahoval besedu s olympioniky, vybraní sportovci si mohli změřit své síly s Veronikou Vítkovou ve skoku z místa a ve člunkovém běhu. Program obsahoval i sportovní znalostní kvíz, společné fotografování a samozřejmě autogramiádu. Akci natáčela i Česká televize. Fotogalerii a odkazy na vzniklé video a spot Zpráviček ČTD naleznete na webu školy, Bc. Barbora Doušová Zpravodaj Benátecka 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Vlevo: Děti vybrané k soutěžení v člunkovém běhu spolu s Veronikou Vítkovou, Oldřichem Svojanovským a maskotem. Vpravo: Celým programem provázel moderátor Ondřej Havlík alias En.dru. Dobrodružný výlet šestých tříd Už večer jsme pravděpodobně nikdo nemohl usnout. Vždyť se druhý den až jede na školní výlet. Cestovali jsme vlakem i autobusem. Ale na Malou Skálu jsme dorazili. Ubytovali jsme se v karavanech v kempu Ostrov a vyrazili jsme na raftech po řece Jizeře. Ujeli jsme 9 km, někteří z nás se i koupali. Hladové žaludky jsme naplnili v místní pizzerii a k úplné sytosti jsme večer na ohni upekli špekáčky. Volné chvilky jsme využívali k hraní fotbalu a vybíjené. Druhý den se ti odvážní vydali do lanového centra, kde překonávali náročné překážky. To jsme si užili opravdu hodně. Je těžké rozhodnout, co se nám na výletě líbilo nejvíce. Na raftech a v lanovém centru to bylo opravdu zábavné. Celý výlet byl moc hezký, děkujeme za něj paní učitelce Blance Šlapákové a Jindře Ulahelové. Žáci 6. A a 6. B Společné fotografovani na besedě 26. května, kdy ZŠ Husovo náměstí navštivila Olympijska hlidka s hvězdnými sportovci Výlet do Šestajovic do svíčkárny RODAS Dne se třídy 4. A a 5. A vydali do Šestajovic do voskárny. V 8:00 jsme sedli do autobusu a vyjeli. Když jsme dorazili na místo, nasvačili jsme se a poté nás rozdělili do dvou skupin. První šla barvit svíčky, mohli jsme využít až 9 barev. Druhá skupina šla vyrábět voskovky v podobě zvířátek jakékoliv barvy. Při schnutí zvířátek jsme si vyrobili růžovou trojhrannou voskovku. Poté jsme k tomu dostali sadu voskovek. Když všichni měli vše vyrobeno, mohli jsme si dojít do krámku dovytvořit či koupit např. mýdla, koupelové soli, svíčky, pohledy Nakonec jsme exkurzi zakončili dobrou zmrzlinou či cukrovou vatou v místní mini ZOO, kde jsme mohli vidět: čínská prasata, chlupaté slepice, výra velkého, kozy, ovce, poníky, krocana a krůty, kachny, holubice, králíky Bylo to úžasné vidět, jak se dělají voskovky a svíčky a k tomu slunečný den, přímo skvělé. Zkrátka, výlet se moc vydařil a všem se líbil! Matěj Sahula, Barbara Cinnerová, Kateřina Jíchová, Marie Puchernová, 5. A Celý výlet na konci školního roku na Malou Skálu byl moc hezký Školní výlet 8. A Dne 5. června se uskutečnil dlouho slibovaný výlet na Máchovo jezero. V devět hodin jsme se sešli na nádraží v Chotětově, odkud jsme s mírným zpožděním vyrazili do Starých Splavů. Vystoupili jsme asi 4 kilometry od našeho kempu Borný. Po asi hodině jsme dorazili na místo. Postavili jsme stany, vybalili jsme a pak už následovaly tři soutěže družstev. První byl beach volejbal, druhé byly vědomostní otázky a jako třetí jsme měli postavit co největší stožár ze špejlí. Za odměnu jsme se šli vykoupat do Máchova jezera. Mezi další kempové aktivity patřila šlapadla a trampolíny. Šlapadla nás bavila asi ze všeho nejvíce. Po všech zmiňovaných aktivitách nám paní učitelka zaplatila večeři. Potom následovalo večerní koupání pro ty, kteří měli zájem. Když jsme se ráno probudili, sbalili jsme si všechny věci a šli jsme opět na oblíbená šlapadla. Pak už následovala jen jízda parníkem a cesta domů. Tento výlet byl i přes všechny nepříjemnosti skvělý. Alena Koniakovská a Adéla Kronbergová Ve voskárně v Šestajovicích jsme si mohli zkusit barvení svíček Výpomoc v Centru komplexní péče Téměř každou středu se vydali dobrovolníci ze Základní školy Husovo náměstí do Centra komplexní péče. V polovině druhého pololetí třída 8. A. přijala nabídku od paní Kalové zajít na exkurzi. Viděli jsme téměř celé centrum. Když paní Megličová, která se stará o aktivity obyvatel centra, viděla, jak se o tuto exkurzi zajímáme, rozhodla se nám dát nabídku. Každou středu jsme se měli (byli jsme ve dvojicích) v jednu hodinu sejít v centru. Když bylo pěkné počasí, šli jsme se s babičkami a dědečky projít okolo Benátek. Když pršelo, měli jsme jiné aktivity, například zpívání a procvičování paměti. Takto to probíhalo celé dva měsíce a zúčastnilo se jí z naší třídy 11 děvčat a 1 chlapec: Ema Kalová, Alena Koniakovská, Nikola Kredbová, Adéla Kronbergová, Petra Petriková, Denisa Roudnická, Kateřina Soumarová, Sabina Stránská, Michaela Švarcová, Hana Vernerová, Nikola Krejčíková a Vojta Trhoň. Doufáme, že bude šance setkávat se i nadále, v příštím školním roce. Kateřina Soumarová, Adéla Kronbergová, Alena Koniakovská 7 8. července 2014 U Máchova jezera to bylo skvělé... Výlet do Hradce Králové se třídy 5. A a 4. A vydaly na výlet do Hradce Králové. V 8:00 jsme sedli do autobusu a vyjeli. Když jsme dorazili na místo, rozdělili jsme se do skupinek a vyrazili na akci: Hrajeme si i hlavou. Byly tam různé úkoly, např. projít laserovým bludištěm, chodit poslepu nebo přejít po laně, různé chemické a fyzikální pokusy, seznámili jsme se s nástroji z Afriky, s počtem balonků, které nás jsou schopny unést, jak se vyrábí domácí modelína, atd. Za každý splněný úkol jsme dostali kartičku hlavouna, za které jsme si mohli vyměnit různé ceny. Poté jsme Fotografie na této dvoustraně: František Stýblo, ZŠ Husovo náměstí

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ - ZŠ PRAŽSKÁ šli na prohlídku vodní elektrárny Hučák. Tam jsme se dozvěděli, jak to vše funguje, jak vypadá turbína, zde nám seznámili i s různými obnovitelnými zdroji energie. Celý den se mi líbil! Marie Puchernová, 5. A Prohlédli jsme si vodní elektrárnu Hučák Výlet do Prahy V pondělí, , jeli nejlepší žáci z naší školy za odměnu na výlet do Prahy, kde navštívili ČT a Království železnic. Ráno, v 8:00 hodin, jsme si dali sraz před školou, kde nás paní učitelky přepočítaly, aby zkontrolovaly, jestli jsme opravdu všichni a vyrazili jsme autobusem do Prahy. Zde jsme nejdříve navštívili Království železnic. Ve skupinách jsme si prohlédli miniaturní modely různých vagonů, lokomotiv a dalších železničních strojů. Bylo to tam opravdu moc hezké. Po prohlídce Království jsme opět nasedli do autobusu, který nás převezl na Kavčí hory do České televize. V areálu ČT si nás převzal pan průvodce, který nás provedl jednotlivými studii. Například jsme viděli, kde se natáčí Kouzelná školka, Studio kamarád, Planeta YO a pořad pro ženy Sama doma. My jsme mohli být ve studiu, které bylo čerstvě po dotočení pořadu Sama doma, a také jsme byli ve studiu, kde se v době naší návštěvy natáčela Kouzelná školka s Majdou. Výlet byl opravdu super. Děkujeme paní učitelce Urbanové, která pro nás tento výlet zorganizovala. V České televizi na Kavčích horách jsme se seznámili s jednotlivými studii V Praze jsme navštívili Království železnic ZŠ PRAŽSKÁ Exkurze do Terezína Ve středu jsme byli na exkurzi v Terezíně Ve středu jsme se zúčastnili výletu do Terezína. Jelikož cesta byla delší, odjezd jsme měli v 7:15 od Komerční banky. Do Terezína jsme přijeli asi kolem 9. hodiny. Po vstupu do Malé pevnosti Terezín jsme se rozdělili na dvě skupiny. Náš průvodce nám nejprve řekl něco o historii pevnosti Terezín a pak jsme se vydali na samotnou prohlídku. Nejprve jsme prošli dvorem, ve kterém jsme mohli nahlédnout do různých prostorů jako byla přijímací kancelář nebo místnost sloužící k výslechům. Dále jsme navštívili místnosti, kde bydleli vězni. Každý z nás jsme si dovedl představit, jak strašné to muselo být, jestliže měli na cele jen dřevěné postele, pár poliček, jednu toaletu a jeden stůl. V těchto celách bylo přes 100 lidí. Dále jsme šli do,,odvšivárny, kde byly,,čištěny oděvy a lidé tam byli zbaveni vlasů. Prošli jsme si také provizorní koupelny, kotelnu a pak nás pan průvodce provedl úzkými podzemními chodbami, které měří celkem 53 km, ale my šli pouze půl kilometru. Když jsme úspěšně prošli chodbou, vydali jsme se dál. Viděli jsme například šibenici, nově odkrytý masový hrob nebo dům, kde bydleli velitelé a dozorci. Když byla naše prohlídka u konce, náš pan průvodce se s námi rozloučil a nás čekal ještě krátký film, který se promítal přímo v místním kině. Naši exkurzi jsme zakončili v muzeu, kde bylo plno zajímavých věcí, ale to už nás moc nebavilo. Exkurze ale jinak byla velmi zajímavá. Eliška Judová S prvňáky v ZOO Náš poslední výlet byl s našimi prvňáky do liberecké ZOO Na náš poslední výlet jsme se vydali s našimi nejmenšími kamarády z 1. třídy do liberecké ZOO. Jeli jsme ve čtvrtek od Komerční banky. Cesta trvala asi hodinu. Natěšení jsme se všichni vydali na zvířátka. Každý jsme si hlídali svého prvňáka a postupně si prohlíželi klece se zvířaty. V půl jedenácté jsme měli sraz u lachtanů, kde mělo proběhnout jejich krmení, ale, bohužel, krmení z chovatelských důvodů nebylo. Měli jsme možnost vidět např. mytí slonů, lachtany pod vodou nebo dominantu liberecké ZOO tygra bílého. Po svačině a seřazení u občerstvení jsme šli pomalu k autobusu. Všichni vyčerpaní jsme v autobusu odpočívali a po návratu kolem půl jedné jsme si mohli dojít ještě na oběd. Výlet se mi líbil. Eliška Judová Školní liga 2013/14 Tak nám skončilo celoroční klání třídních kolektivů. V průběhu roku třídy soutěžily ve florbale, přetahované, házené. Soutěže vyvrcholily 3. a 10. června posledním turnajem v kopané. Na místní, velmi dob- Zpravodaj Benátecka 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ ře připravené, Pasienky naběhli nejdříve borci 6. a 7. tříd. Nejlépe si vedli žáci 7. A, kteří se stali zároveň celkovým vítězem mladší kategorie. V úterý 10. června byl připraven turnaj 8. a 9. tříd. Zde byla situace velmi vyrovnaná, takže se rozhodovalo v každém zápase. Toto klání ovládli plejeři 8. B, kteří se stali celkovými vítězi školní ligy. Obě třídy obdrží v závěru roku vítězné dorty. Děkuji všem za předvedené výkony a hlavně za soudržnost v průběhu celé ligy. Výsledky školní ligy 2013/ ročník ročník A 29 bodů B 26 bodů B 27 bodů B 22 bodů B 13 bodů A 13 bodů A 3 body A 10 bodů Závěrem bych rád pogratuloval vítězným třídám (na konci školního roku byly odměněny dortem). Nejen jim, ale i třídním učitelům za přípravu tříd a samozřejmě všem aktivním reprezentantům tříd. Malá statistika na závěr dokumentuje, že většina žáků na 2. stupni má chuť se hýbat - během 4 kol se na palubovce naší krásné sportovní haly vystřídalo přes 500 sportovců z 2. stupně. A to je vedle semknutí třídy hlavním smyslem Školní ligy. Mgr. Vladislav Nejedlý Školní výlet 7. B Trojboj Celkové pořadí škol 2014 Škola počet bodů pořadí ZŠ Pražská 135, Benátky n. J. 2924, ZŠ Mladá Boleslav 2762, ZŠ Mladá Boleslav 2717,0 3. ZŠ Březno 2682,0 4. ZŠ Předměřice 2568,0 5. ZŠ Bělá pod Bezdězem 2535,5 6. ZŠ Luštěnice 2493,0 7. ZŠ Kněžmost 2469,5 8. ZŠ Bezno 2430,0 9. ZŠ Čachovice 2398,0 10. ZŠ Husovo nám., Benátky n. J. 2236,5 11. Vítězné družstvo trojboje Výlet 8. B V pondělí jsme se s naší třídou po dlouhém plánování vydali na školní výlet na kolách. Vyjížděli jsme v osm hodin od haly v doprovodu našeho třídního pana učitele Nejedlého a pana školníka. Náš cíl byl dojet do Káraného na soutok Labe a Jizery. Po cestě tam se sice vyskytly menší problémy, ale my jsme byli vybavení, a tak se nám všechny problémy podařilo vyřešit a bez problémů dojet. V Káraném jsme si dali menší pauzu u malého obchůdku s občerstvením a nabrali směr na Tuřice. My, jakožto statní žáci, jsme omylem přejeli odbočku na Tuřice, a tak jsme si vyšlápli kopec, který nás i přes nabrané síly trochu vyčerpal. U Tuřic jsme se dostali na malou cestičku, která vedla k Sezonce. Když jsme dorazili k Sezonce, zjistili jsme, že je zavřeno, ale paní na nás byla hodná a otevřela kvůli nám. Asi na půl hodiny jsme si tam sedli a odpočívali. Kolem 12. hodiny jsme se zvedli a jeli do Benátek, kam jsme dojeli kolem 13. hodiny a na tachometru nám to ukazovalo 40 km. Pan učitel nás ještě pochválil a mohli jsme se každý vydat domů. Výlet se nám líbil, a i když bylo velké teplo, velice jsme si ho užili. Kateřina Matějková Krajské kolo atletického čtyřboje Krajské kolo atletického čtyřboje, do kterého postoupilo družstvo starších dívek, se letos konalo v Houštce ve Staré Boleslavi. Družstvo ve složení Tereza Folová, Kačka Matějková, Denisa Jelínková, Lucka Šulcová a Eliška Spanilá závodilo ve čtyřech disciplínách: běh na 60 m a na 800 m a poté buď dálka nebo výška, koule nebo kriket. Díky počasí, které se nám celkem vydařilo, jsme si závody užily a odvezly si krásné 6. místo. Eliška Spanilá Dravci s prvňáčky V pátek jsme se spolu s našimi prvňáčky šli podívat na přednášku o dravcích na fotbalový stadion. Nejprve jsme si došli pro prvňáky a ze školy jsme vyrazili kolem 8. hodiny. Na stadionu bylo připraveno několik desítek ptáků. Ze začátku nám pověděli něco o dravcích, poté o sovách a řekli nám také hodně zajímavostí, třeba jaký je nejrychlejší pták. A nakonec přišla ukázka letu, také ukázali, jak ptáci loví kořist atd. Potom jsme odvedli prvňáčky zpátky do školy a my jsme si sedli do učebny a pěkně jsme se nasvačili. Přednáška se mi velmi líbila, a i když to byla moje poslední takováto akce na této škole, tak doufám, že jich tu bude více a více. Tomáš Kocián Společný výlet 1. A a 9. A kemp Sobotka Jedny z posledních dnů, prozatím jako žáci základní školy, jsme se rozhodli strávit s našimi svěřenci z 1. A. Ráno v úterý jsme se všichni sešli před školou, kde se naložila zavazadla. Potom si každý deváťák našel svého prvňáka a už jsme byli na cestě na Chrást, odkud nás po půlhodinovém čekání vlak odvezl na hlavní nádraží v Mladé Boleslavi. Tam jsme přesedli na jiný vlak, který nás už vysadil v Sobotce, odkud jsme šli na hrad Kost. Areál hradu nabízel občerstvení, a tak jsme volný čas před prohlídkou strávili odpočinkem v místním bufetu a nákupem sladkých dobrot. Kostí nás provedla princezna, která nám podala zajímavý výklad o různých částech hradu a přilehlém okolí. A prvňáci měli mimo jiné i možnost zasoutěžit si v hádání pohádek. Po prohlídce jsme se vydali na cestu do našeho kempu v Sobotce. Když jsme tam konečně dorazili, prvňáci se šli ubytovat do svých pokojů v hlavní budově a my deváťáci do chatek. Potom, co jsme si všichni rozebrali svá zavazadla a ubytovali se v našich nových dočasných příbytcích, na nás už čekala teplá večeře v podobě holandského řízku a brambor. Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Husovo náměstí, ZŠ Pražská 9 8. července 2014

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - PRAŽSKÁ Druhý den, asi v sedm hodin, jsme se probudili do velmi chladného rána. Po snídani, při níž si každý mohl vybrat ze slaného či sladkého, jsme dostali svačinu a oběd a vyrazili jsme na horolezeckou stěnu, která byla nedaleko od našeho kempu. Na místě jsme se rozdělili na dvě skupiny, přičemž jedna skupina se věnovala lezení a druhá skupina si krátila čas hraním beach volejbalu nebo badmintonu. Výška stěny se pohybovala kolem 7-8 m. Po našem sportovním vyžití jsme vyrazili opět za kulturou, a to na přilehlý zámek Humprecht, kde nám paní průvodkyně vyložila odbornou historii zámku. Po prohlídce jsme se vrátili do kempu, kde jsme si pro prvňáky po večeři připravili stopovanou, kterou si, jak doufáme, prvňáci náležitě užili. Poté jsme si u táborového ohně opekli špekáčky a zazpívali pár písniček. Ve čtvrtek po brzkém ranním budíčku jsme se museli sbalit a po snídani jsme vyrazili na cestu na vlak, který odjížděl z Libošovic. Cestou jsme hráli různé hry, prošli jsme údolím Plakánek a opět jsme se ocitli na hradě Kost, kde jsme načerpali energii, a potom to do Libošovic byl už jen kousek. Stejně tak jako v úterý nás vlak odvezl nejprve do Mladé Boleslavi, kde jsme museli přestupovat na vlak, který mířil na Chrást. Tam už si prvňáky a nás přebrali rodiče a náš výlet byl u konce. Denisa Jelínková, 9. A Náš výlet do Liberce Společný výlet 9. A a 1. A Výlet do lesa Seindra Raisa Sportovec školy a Sportovec roku 2013/2014 Sportovec školy 2013/2014 Sportovec roku 2013/2014 Chlapci Chlapci 1. Čermák Michal 1. Závora Jan 2. Zettel Albert 2. Hladík Štěpán 3. Neuman Martin 3. Burda Jan 4. Spanilý Tomáš 4. Malý Ondřej 5. Haspeklo Filip 5. Němeček Václav 6. Novák Petr 6. Štumf Tomáš 7. Mansfeld Adam 8. Stey Marek 9. Šimek Ondřej 10. Šípek Jakub Dívky Dívky 1. Folová Tereza 1. Horáková Lucie 2. Matějková Kateřina 2. Kadlecová Hana 3. Jelínková Denisa 3. Havlínová Tereza 4. Šulcová Lucie 4. Maděrová Jana 5. Hollová Nikola 5. Cinklová Tereza 6. Spanilá Eliška 6. Kepková Žaneta Rozhovor s ředitelem školy Na konci školního roku 2013/2014 poskytl ředitel ZŠ Pražská Mgr. Jiří Novotný pro červencové číslo Zpravodaje Benátecka několik informací: Školní rok 2013/2014 skončil a se základní školou se rozloučili žáci devátých tříd kolik to bylo žáků a žákyň? Se školou se rozloučilo 50 žáků 9. ročníků, z toho 24 dívek. Každý rok probíhá slavnostní přijetí nejlepších žáků devátých tříd s představiteli našeho města kolik vycházejících žáků to v tomto školním roce bylo? Slavnostního setkání s představiteli města se zúčastnilo 14 žáků. Kolik žáků bude pokračovat ve vzdělávání na středních školách, kolik zvolilo jinou formu dalšího vzdělání? Na gymnázia se přihlásilo 5 žáků, 34 na střední odborné školy a 11 na střední odborná učiliště. Zpravodaj Benátecka 10

11 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ / MATEŘSKÁ ŠKOLA Jak hodnotíte uplynulý školní rok? Uplynulý školní rok lze považovat vcelku za úspěšný. Výsledky srovnávacích testů 5. a 9. ročníků dopadly velmi dobře. Žáci uspěli tradičně ve sportovních soutěžích a v předmětových olympiádách na úrovni okresu i kraje. Učitelé připravili pro děti velké množství exkurzí navazujících na výuku (včetně zahraničí - Berlín). Pochvalu zaslouží deváťáci za celoroční péči o prvňáky. Vzhledem k účasti veřejnosti byl úspěšný tradiční "Vánoční jarmark", letos doplněný charitativní aukcí žákovských prací. Úroveň příspěvku města na provoz školy nám umožnila její další rozvoj po stránce materiální. Podrobnější informace získáte na Rostoucí počet zapsaných dětí vedl k nutnosti navýšit kapacitu školy a školní družiny. Zároveň bylo nutné přijmout i nepopulární opatření - spojování tříd (od 1. září 2014 dojde k organizační změně v prvních třídách ze šk. roku 2013/2014, žáci 1. C budou rozděleni do třídy 1. A a 1. B). Děkuji za poskytnuté informace a přeji hezké prázdniny. emje Společné foto z výletu 8. A a 1. C do ZOO Liberec Malování na zeď V dubnu začaly některé žačky z 9. A a 9. B pod vedením paní učitelky Šmídové, zkrášlovat venkovní stěny šatny u basketbalového hřiště, jako památku na svoje třídy. Z mnoha návrhů si pan ředitel nakonec vybral jeden od každé třídy. Tyto dva nápady malířky spojily dohromady a vznikl z toho jeden společný. Malování trvalo s přestávkami asi tři měsíce, ale stálo to za to. Stěnu teď zdobí různobarevné květiny a motýli rozličných tvarů od 9. B. 9. A zvolila fantastické tvory a bytosti, které určitě ocení i žáci prvního stupně. Obě třídy odvedly pořádný kus práce a přispěly tak ke zvelebení venkovního areálu. Společná píseň 9. B zazněla ve čtvrtek při slavnostním rozloučení se školou Prvňáčci byli se svými kamarády z 9. A třídy v čase loučení se školou ve čtvrtek Společný výlet do ZOO Liberec Výlet do ZOO v Liberci dne byl poslední společnou akcí letošních žáků 8. A a 1. C. Tradičně mají patronát nad prvními třídami deváté ročníky, ale protože byly v letošním školním roce otevřeny první třídy tři, velmi rádi jsme se ujali patronátu již coby osmáci. Tento úkol přijali všichni velmi nadšeně a zodpovědně a po celý rok za mladšími kamarády docházeli a věnovali se jim při všech akcích, ať již šlo o společné tvoření ve výtvarných dílnách, při sportovních akcích či na výletech. Na tento liberecký budeme všichni rádi vzpomínat, protože proběhl za krásného počasí a viděli jsme spoustu zajímavého jako například mytí slonů nebo krmení a cvičení lachtanů. Zkrátka jsme si výlet užili. Těšíme se zároveň, že příští rok, coby již deváťáci, budeme mít stejně úžasné prvňáčky. Třída 8. A a 1. C července 2014 Žačky devátých tříd přispěly ke zvelebení venkovního areálu Mateřská škola Výlet MŠ Pampeliška V Muzeu hraček se děti nemohly odtrhnout od mašinek, panenek, medvídků... Dne se MŠ Pampeliška vydala na celodenní výlet po okolí Benátek nad Jizerou. Ve školce jsme dostali řízek s chlebem a vyrazili na výlet. Samozřejmě jsme zamířili rovnou na zámek do muzea hraček. Snad hodinu se děti nemohly odtrhnout od mašinek, panenek, medvídků... Jenže to před námi bylo ještě tolik zážitků. Pozdravili jsme se s p. starostou Králem na nádvoří. Pokračovali jsme parkem a cyklostezkou kolem čističky na hřiště u Poupátka. Tam jsme s chutí snědli ten výborný řízek co nám připravily paní kuchařky. Po dobrém obědě jsme si odpočinuli pod stromem a bylo to i s legrační pohádkou, kterou nám vyprávěla p. uč. Martinka. Po nabrání sil nás čekala u Merhautů točená šmoulí zmrzlina a pak hurá do Jungle. Benátky, Benátky překrásné město... Kolektiv MŠ Pampeliška Konec školního roku v MŠ Poupátko MŠ Poupátko se připravila na ukončení školního roku vyřazením budoucích školáků, kteří si připravili program pro rodiče. Výkony dětí jen trochu pokazilo ohromné vedro, takže, bohužel, nevydrželo publikum a po produkci svých dětí odcházelo. Děti ale vydržely a podaly maximální výkony. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že předškoláci jsou samostatní, sebevědomí a čeká na ně slibná budoucnost ve škole. Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Pražská, Mateřská škola města

12 MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZPRAVODAJSTVÍ Hezké prožitky si děti přivezly i ze školního výletu, počasí přálo, svačiny chutnaly a výlet dopadl na jedničku. MŠ Poupátko MŠ Pampeliška Vlevo: Budoucí prvňáčci ze třídy Dráčků Vpravo: S mateřskou školou se loučily i děti ze třídy Motýlků Vlevo: Do první třídy základní školy míří i tyto Berušky Vpravo: Výlet na konci školního roku byl plný zajímavých zážitků Dravci na stadionu Dne se sešly všechny MŠ z Benátek na přehlídce dravých ptáků na stadionu. Viděli jsme poštolky, sovy, orly, výry a také Supa bělohlavého. Zhlédli jsme zajímavé souboje dravců s uměle nastraženými kořistmi. Také jsme mohli soutěžit. Ti, co vyhráli, si domů odnesli krásně zbarvené pírko. Počasí nám sice moc nepřálo, občas jsme se klepali zimou, ale zajímavý zážitek nám to nezkazilo. Za MŠ Benátky nad Jizerou, Michaela Teplá Dětem z Pampelišky se moc líbilo baletní vystoupení "Královna loutek" v podání ZUŠ J. A. Bendy, které se uskutečnilo v Kulturně vzdělávacím centru Záložna. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. A. BENDY Zuška očima diváků Základní umělecká škola J. A. Bendy v Benátkách n. J. pořádala ve středu 28. května 2014 od 17:30 hodin v Kulturně vzdělávacím centru Záložna Večer tanečního oboru. Program byl rozdělen na dvě části. V první polovině předvedl každý ročník své vystoupení, většina účinkujících vystupovala za doprovodu českých lidových písní. Tančily slečny i malé děti, viděli jsme také tanec hrnce a pokličky. Druhá polovina patřila baletní pohádce o třech obrazech Královna loutek od Josefa Bayera, kde vystupovaly děti ze všech ročníků. Bylo to velmi podařené, všichni podali maximální výkon a pro nás diváky to byl báječný kulturní zážitek. Velké poděkování patří oběma učitelkám Lence Kudlové a Jitce Holečkové za skvělou choreografii a velkou trpělivost při nacvičovaní, paní ředitelce Janě Czikraiové za překrásné kostýmy, paní Olze Hlávkové za výtvarnou spolupráci a Lence Hýblové za fotky. Za všechny rodiče, prarodiče i další diváky ještě jednou všem děkuji a přeji do dalšího školního roku kvanta dobrých nápadů a stále dobrou náladu a všem krásné slunečné prázdniny. S. Svítilová Z přehlídky dravých ptáků na benáteckém stadionu Taneční obor Královna loutek Babi, mohla bys dnes vyzvednout Klárku z tanečků?, zavolala snacha. Samozřejmě, a už jsem si před 16. hodinou sedla v benátecké Lidušce v 1. patře na židli a poslouchala tlumenou hudbu a ji kopírující kroky a poskoky malých tanečníků a tanečnic. Prostředí a poslech mě uvedly o 25 let zpět Sedím téměř na stejné židli, na téže chodbě, zdáli poslouchám povely p. učitele Czikraie a klavír paní ředitelky. Tenkrát jsem tam na tanečky vodila svou dceru, dnes tu čekám na svou vnučku. Mohu tedy na chvíli srovnávat. Hodně se toho za čtvrtstoletí změnilo, ale co je pořád stejné a v této budově stále cítit? Ten zápal a cit pro krásno v provedení barev, hudby, pohybu, ty natěšené oči malých umělců, to švitoření v šatnách a posléze i trocha trémy z vystoupení Je středa 28. května 2014, sál Záložna je zaplněn. Klárka prý nemohla dospat, asi jako její teta tenkrát. Opona hudba - začátek Děti tančí, smějí se, vyzařuje z nich nelíčená radost. Lidé tleskají a v očích většiny z nich jsou vidět i slzy. Díky vám všem, co jste tento večer připravili, od scénáře přes choreografii až po dekorace a kostýmy. Díky vám všem, že rozvíjíte v našich dětech jejich talent, učíte je lásce ke krásnu a tím rozšiřujete jejich obzory, odtrháváte je od obrazovek televizorů a počítačů a učíte je rozdávat ostatním radost ze života. Osušila jsem si oči, předala své malé tanečnici kytičku a pomyslnou velkou kytici alespoň očima rozhodila všem pedagogům na poslední děkovačce tohoto večera. Již teď se těším na další... Babička Jana Dobrý den, paní ředitelko, chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce Mgr. Radce Kotrbové za její práci s dětmi v komorním souboru Bendíci. Pro děti má účast na koncertech souboru velký význam. Odnášejí si cenné zkušenosti ze spolupráce s ostatními nejen profesionálními hudebníky. Jejich vystoupení je vždy na velmi vyso- Zpravodaj Benátecka 12

13 ZPRAVODAJSTVÍ ké úrovni a rozhodně se ani mezi těmi profesionály neztratí. Paní učitelka dětem věnuje spoustu ze svého volného času a děkuji i za její nekonečnou trpělivost s nimi. Příkladem může být jejich sobotní vystoupení v Jabkenicích v rámci oslav hudby Bedřicha Smetany, kde komorní soubor Bendíci jistě patřil k tomu nejlepšímu, co jsme mohli slyšet. Děkuji, Trhoňová Orchestr ZUŠ J. A. Bendy Závěr školního roku v ZUŠ J. A. Bendy Je čas vysvědčení, hodnocení a ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Letošní rok patřil k těm úspěšným. V průběhu května reprezentoval Vojtěch Hýbl v recitaci na celostátní soutěži. Tam obsadil ve své kategorii druhé místo. Na celostátní taneční soutěži s mezinárodní účastí v Hradci Králové obsadila pak Ludmila Jará krásné 3. místo. Ale ani ostatní žáci nezaháleli. Vždyť naše hudebka má na svém kontě v tomto školním roce 45 koncertů a vystoupení, a to nejsou započítány třídní přehrávky a soutěže. O vzrůstajícím zájmu o vzdělávání v ZUŠ svědčí i počet žáků, který činí 294. Do plné kapacity tak chybí pouze 6 míst. A co nás čeká v následujícím školním roce? Nově jsme pro vaše děti otevřeli oddělení bicích nástrojů. Chystáme množství koncertů a vystoupení, mezi jinými také koncert k roku české hudby nebo koncert k významnému výročí W. Shakespeara. Těšíme se, že se v záři opět shledáme s žáky stávajícími, ale i na žáky nové. Milan Kolář obdivoval její trpělivost při práci. Vzpomínám si na válec, který měla propíchán špendlíky, špatně na to viděla, trápila ji cukrovka, ale pořád pracovala. Co mne dále upoutalo, bylo vystoupení mažoretek. Ptáte-li se, zda jsem i já měl kdysi nějakou zálibu, tak nebyla vyloženě kreativní, ale bylo to rybaření a s manželkou houbaření. Paní Lída Novotná: Dávám především velký plus tomu, že jsme byli na výstavě brzy, měli jsme možnost si výrobky v klidu prohlédnout. Upoutaly mne vkusně naaranžované výlohy. Výrobků tolik, že jsem nevěděla na co se dříve zaměřit. Líbilo se mi všechno. Zaujaly mne praktické věci, líbí se mi věci, které jsou originální a mohou se upotřebit. Jednou jsem využila možnosti a nechala si změřit tlak. Čas rychle utekl, jeli jsme brzy domů. Já jsem nikdy na kreativní činnost zručná nebyla, já jsem vždycky jen četla, proto to velmi obdivuji. Paní Milada Zumrová: Na výstavě jsem byla také v loňském roce, ale tentokrát to bylo mohutnější. Obdivovala jsem nápady, upoutalo mne, jaký zájem vystavovatelé projevili o zvířátka, když je zpracovávali do svých děl. Ještě jsme na tom světě my, ti starší, a umíme něco vytvořit. Různé úžasné vzory, že člověk jen žasne, co je možné udělat. Regály krásně naaranžovány, vkusně připraveno. Výstava byla překvapivě nápaditá. Měla jsem možnost poslechnout si jiné účastníky výstavy, kteří výrobky obdivovali. Každý výrobek měl svůj ráz. Nejvíce mne upoutala labuť z benáteckého Klubu seniorů. Měla jsem dojem, že letos jsem si toho užila více. Když si vzpomenu na mladší léta, když jsem mohla, dělávala jsem pletené šály, čepice, rukavice, vyšívala jsem a donedávna jsem šila malé nákupní tašky ze zbytků látek. Bc. Emilie Kalová, ředitelka Vlevo: Ludmila Jará obsadila v celostátní taneční soutěži 3. místo Vpravo: Vojta Hýbl se v celostátní recitační soutěži umístil na 2. místě Městské centrum komplexní péče Pohled klienta MěCKP na proběhlou výstavu Senior Handicap v Lysé nad Labem Výstaviště Lysá nad Labem nás ve dnech června 2014 pozvalo na několik výstav Senior- handicap: aktivní život, Růžová zahrada, Šikovné ruce našich seniorů a Lázeňský veletrh. Nedílnou součástí výstavy Senior Handicap se stala samostatná a naprosto výjimečná výstava ze soutěže Šikovné ruce našich seniorů. V letošním roce se jednalo již o 15. ročník, ve kterém se prezentovalo necelých výrobků. Vystavovatelé z Čech, Moravy a Slovenska měli možnost předvést své schopnosti, dovednosti, kreativitu, originalitu, či fantazii. Naše zařízení se soutěže též zúčastnilo a o tom, jak se našim klientům na výstavě líbilo, co je zaujalo nejvíce, vám povědí sami Pan Karel Šikal: Výstavy jsem měl možnost se zúčastnit zcela poprvé. Pamatuji se, že klienti si na jedné společenské akci o této výstavě povídali, ale nedovedl jsem si zcela představit, jak je výstava rozsáhlá. Skutečná výstava předčila mé očekávání, hlavně její rozsah. Takovou spoustu výrobků jsem vůbec nečekal, byl jsem uchvácen. Říci, který výrobek mne upoutal nejvíce, na to nedovedu odpovědět, výrobků bylo tolik, že jsem neměl šanci je vnímat. Vůbec jsem netušil, že člověk ve věku nad 80 let může být tak šikovný a v tomto pokročilém věku udělat nádherné dílo. Když bych sám byl na místě porotce, inklinoval bych k háčkovanému či paličkovanému obrazu. Manželka tyto výrobky také sama tvořila. Vždy jsem Klienti MěCKP na výstavě ručních prací v Lysé nad Labem Městské centrum komplexní péče p. o. Domov pro seniory Vážení čtenáři, v tomto čísle Zpravodaje bychom vás rádi seznámili s naším Domovem pro seniory MěCKP, poskytovatelem pobytových sociálních služeb pro seniory. Seznámí vás s ním člověk nejpovolanější - vrchní sestra Jana Březinová, která v zařízení pracuje prakticky od jeho založení od roku 1994, nejprve jako všeobecná sestra v sociálních službách, od ve funkci vrchní sestry. Domov pro seniory funguje pod tímto názvem od roku 2007, kdy byl schválen zákon č. 108/2006 Sb. Do té doby bylo naše zařízení nazýváno a vedeno jako Penzion pro důchodce. V té době při zhoršení zdravotního stavu seniora neboli uživatele, musel být přestěhován do Domova důchodců, jelikož nebyla dostupná 24 hodinová péče. Nyní z důvodu poskytování 24 hodinové péče sedm dní v týdnu, zůstávají senioři ve svém známém domácím prostředí i při zhoršení deficitu soběstačnosti, což vítají. Domov pro seniory zajišťuje našim uživatelům sociální a komplexní ošetřovatelskou péči na odborné úrovni a to především tehdy, když nestačí, nebo není možná péče v rodině za pomocí rodinných příslušníků či našich terénních služeb Pečovatelské služby a Domácí zdravotní péče. Sociální služby obstarává personál přímé péče a sociální pracovnice, kdežto zdravotní ošetřovatelskou péči přebírají registrované všeobecné sestry. V oblasti lékařské péče navštěvuje naše seniory dvakrát v týdnu praktická lékařka MUDr. Michaela Jirků a jednou za čtrnáct dní psychiatr MUDr. Ivana Široká. Obě lékařky poskytují našim klientům a seniorům, kteří bydlí v okolí MěCKP, přímo nadstandartní a obětavou péči a patří jim velký dík. V našem zařízení je uživatelům Domova pro seniory k dispozici 20 bytů jednolůžkových a 10 bytů dvoulůžkových. Obecně řečeno, tato služba je určena seniorům, kteří nejsou schopni provádět adekvátní sebepéči, ať už z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, úrazu, poruchy soběstačnosti, nebo právě i nepříznivého psychického stavu. Tito lidé tudíž potřebují pomoc druhé osoby, aby byla zajištěna péče v oblastech, kde je porušená nezávislost či soběstačnost. A právě v tuto chvíli jsme tu my, abychom potřebnou pomoc poskytli. Maximální možnou výši plateb za pobyt a péči v Domově pro seniory upravuje zákon o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. Díky podpoře zřizovatele města Benátky nad Jizerou, jsme nemuseli Fotografie na této dvoustraně: Mateřská škola města, Lenka Hýblová, MěCKP července 2014

14 ZPRAVODAJSTVÍ sáhnout po maximální možné cenové hranici plateb za pobyt, ale mohli jsme ceny nastavit pro uživatele příznivěji. Platba za péči se u jednotlivých klientů rovná výši pobíraného příspěvku na péči. Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle Všem uživatelům MěCKP se snažíme poskytnout nejen dobré zázemí a příjemné prostředí, ale také klid, možnost společenského vyžití a především komunikaci. Senioři se velmi často cítí osamocení a bezmocní, proto je potřeba pečovat i o jejich duševní, duchovní a psychickou stránku. Na seniora, ovšem jako na každého člověka, pohlížíme jako na bytost bio-psycho-sociální. Zaměřujeme se proto nejen na stránku biologickou, ale také psychickou a sociální. V oblasti kultury a společenského dění nabízíme aktivní cvičení, procvičování paměti, promítání filmů, keramiku, tvoření výrobků, výstavy, akce s dětmi, besídky a mnoho jiného. O seniory pečujeme s veškerou úctou a důstojností. Respektujeme jeho práva a potřeby. Snažíme se, aby senioři u nás byli spokojeni a nic jim nechybělo. Jana Březinová Základní škola 17. listopadu Od rozšíření nabídky vzdělávání Od rozšiřujeme nabídku vzdělávání žáků o základní školu speciální pro žáky se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. V základní škole speciální je snaha vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí poskytující pocit jistoty a bezpečí, uspokojení základních potřeb žáků. Cílem našeho ŠVP Škola pro život (pro ZŠ speciální) je, aby si žáci vytvořili návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob, byli schopni zapojit se do společenského života. To vše bude vyžadovat velkou trpělivost ze strany učitelů a značnou pedagogickou tvořivost v individuálním přístupu k jednotlivým žákům. Prvořadým úkolem nejen pro školní rok 2014/2015 je vytvoření takového klima, ve kterém se žáci mohou rozvíjet dle individuálních možností a svým individuálním tempem. Mgr. Ludmila Doležalová, ředitelka školy a pedagogický kolektiv Malé ohlédnutí za školním rokem v ZŠ 17. listopadu Vlevo: Z divadelního představení Zvířata na dvoře Vpravo: Dopravní soutěž mladých cyklistů Vlevo: Soutěž Mladý zdravotník ve spolupráci s Červeným křížem Vpravo: Soutěž v pracovní výchově chlapců - Klíč Vlevo: Soutěž v pracovní výchově chlapců - Klíč Vpravo: Soutěž ve vybíjené Vitamínový pohár Vánoční tvoření Knihovna ZŠ Bezno Povídání na téma pověsti děti velmi zajímalo Na závěr školního roku jsme v knihovně přivítali děti z nedaleké ZŠ Bezno. S mladšími dětmi jsme si představili spisovatele Ondřeje Sekoru a jednu z jeho nejznámějších knižních postaviček Ferdu mravence, který se objevuje v řadě jeho děl. Děti se dozvěděly řadu zajímavostí nejen ze života spisovatele, ale také i o vzniku Ferdy mravence. Se staršími dětmi jsme si povídali o mýtech, legendách, pohádkách a pověstech. Povídání jsme si doplnili ukázkami knih z našeho knižního fondu a poutavými video ukázkami. Josef Lada V rodných Hrusicích nedaleko Prahy prožil Josef Lada pohádkové mládí venkovského kluka. Při pastvě hus, vepříků a koz, s kterými si vyprávěl, tady také slyšel ještě troubit ponocného, na vrbě možná zahlédl i hastrmana. A co viděl, potom kreslil. Jeho život poznamenal v dětství také úraz, nešťastně upadl a přišel o pravé oko, to potom poznamenalo i způsob jeho kresby. Životní mezníky a nejznámější díla Josefa Lady jsme si připomněli s dětmi ze 3. tříd ZŠ Pražská. Povídání jsme obohatili o ukázky knížek od Josefa Lady z knižního fondu MěK. Zvířátka a jejich mláďata Červen je měsíc rozkvetlých luk, strání a též okrajů lesů a lesních mýtin. Je také měsícem myslivosti a ochrany přírody. Mláďata ztrácejí svou jarní divokost a dospívají, rostliny zrají a vše, co na jaře probíhalo velikou rychlostí, se nyní zpomaluje. V červnu většina Děti z MŠ Jizerka v Městské knihovně ptačích pěvců vyvádí první mláďata. Spatřit můžeme i srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata. Na téma zvířátka a jejich mláďata jsme si povídali s dětmi z MŠ Jizerka, Poupátko a Mateřídouška. Děti byly velice šikovné, poznávaly zvířátka a jejich mláďátka nejen na obrázcích, ale i podle zvuku. Odměnou pro ně byly pohádky se zvířátky. Pohádkové rozloučení s MŠ V měsíci červnu jsme se pohádkovou formou rozloučili se školním rokem s dětmi z MŠ Poupátko, Mateřídouška a Jizerka. Těšíme se na další setkávání po prázdninách! Zpravodaj Benátecka 14

15 ZPRAVODAJSTVÍ koženou upomínku a 3 z 5 dokonce medaile za nejlepší lukostřelbu. Pěkně unavené jsme nasedly do vlaku a odjely domů, cestou jsme si daly ještě pár bonbónků na zahnání žalu, ale už jsme docela pospíchaly za rodiči. Děkuji světluškám za skvělou reprezentaci! A dále Míšovi a Nice, že se na tuto dalekou cestu vydali se mnou. Týna Dětem z MŠ Jizerka se pohádky líbily Provoz Městské knihovny o letních prázdninách ZAVŘENO Ostatní prázdninové dny běžný provoz. Internet, kopírování, skenování, fax v době uzavření Městské knihovny k dispozici v Infocentru v areálu zámku v Benátkách nad Jizerou! Knižní novinky Vážení čtenáři, pro první prázdninový měsíc jsme z nových knížek fondu MěK Benátky nad Jizerou vybrali titul Posedlost. Autorkou je Helena Longinová (nar. 1930). Dětství paní Longinová prožila v jižních Čechách, v roce 1949 maturovala v Jindřichově Hradci. Od téhož roku začala žít trvale v Praze. Tam také vystudovala obor germanistika čeština na FF UK a přijala místo profesorky na jazykové škole. Spisovatelské dráze se začala věnovat až ve zralém věku. Je úspěšnou autorkou povídek, fejetonů, románů, divadelních a rozhlasových her. Její tvorbu často inspirují zážitky z dětství a vzpomínky na malebnost rodného kraje. Příběhy píše paní Longinová s nadhledem a nádechem humoru. V knize Posedlost najdeme dva příběhy, které mají stejný námět a to posedlost láskou. V prvním hledá hlavní hrdinka Nataša toho pravého partnera pro společný život. Na cestě za vysněnou láskou však často vůbec nerozlišuje mezi zamilovaností, touhou po sexu a vypočítavostí. Vlastně ve vztazích stále jen tápe a prožívá mnoho milostných eskapád a životních kotrmelců. Ve druhém příběhu poznáváme mladého muže, o kterého i v dospělosti pečuje jeho matka tak, jako by byl stále tím malým roztomilým chlapečkem. Ten si tak užívá pohodlí a domácí servis. Velmi ho však zasáhne velká láska ke zbožňované krasavici, která nakonec dovede Richarda ke zklamání a potácení se mezi snem a realitou Dále z knižních novinek můžeme nabídnout např.: Deník Gréty Kaiserové (Klára Janečková), Do skonání času (Danielle Steel), Dlouhé stíny (Leila Meacham), Pekelný ostrov (Matthew Reilly), Rasputinův stín (Raymond Khoury), Instinkt dravce (Thomas Enger). Přejeme příjemné prožití prázdnin a dovolených. MěK Skautské středisko Povodeň Krajské kolo závodu světlušek, Dobřichovice 2014 Jednoho krásného pátečního odpoledne jsme nasedly ve Zdětíně do vlaku, který měl patnáctiminutové zpoždění a vyrazily jsme vstříc dvaceti šesti nejlepším světluškovským týmům v našem kraji. Možná si říkáte proč? O víkendu května se totiž konalo Krajské kolo závodu světlušek v Dobřichovicích, kam postoupily nejlepší týmy z okresů. My jsme se jely poprat za okres Mladá Boleslav. Po dvou hodinách poklidné jízdy vlakem, která byla doprovázena hromy a blesky jsme dojely na místo. Ubytovaly jsme se, najedly jsme se a šly jsme se připravit na slavnostní zahajovací oheň, který nakonec nebyl, protože pršelo. Zahájení jsme si ale užily i v sokolovně, kam se na nás přišla podívat šamanka, za kterou se v závodě hledala náhrada. Po krátkém představení alespoň základních informací jsme se vydaly do spacáčků s velkým očekáváním soboty. Sobota ráno. Přípravy. Stres. Hledání a balení věcí. Snídaně, která je následovaná nástupem, kde si hlídky vytáhly svá startovní čísla. Benátecké Sojky běží jako sedmnácté z dvaceti sedmi hlídek. Čekalo je mnoho disciplín, při kterých ukázaly svoje přednosti. Přemýšlím, co nám šlo nejlépe? Hledání ve slovnících, zdravověda, připravování svačinky nebo snad logické myšlení při šifrách? Máme po závodě, ještě si s místními pohazujeme fresbee a čekáme na výsledky. Říkám si, i když budeme poslední, tak už jsme přece na kraji. Máme krásných 75 bodů a jsme první od konce, ale nevadí nám to, svělušky si odvážejí Vlevo: Soutěžní hlídka Světlušek v krajském kole Vpravo: Světlušky při krajském kole závodu Závody vlčat a světlušek Základní kolo vlčata+světlušky A je to tu zase! Závody! My se zase nestihli nic naučit, říkám si. Balíme se do aut a spolu s vlčaty vyrážíme směr Kněžmost. Vyplnit registraci, odevzdat registraci, zaplatit startovné a předat poslední informace naší hlídce. A taháme čísla.. Vlčata mají 9 a 16, světlušky až 21, tak to tu budeme až do zítra. Hlídky pomaličku, polehoučku startují, a my zatím doufáme, že se benátecké družiny dobře poperou s tratí, kde se testuje manuální zručnost, schopnost připravit si sváču, ošetřit zranění nebo rozpoznávání kytiček. Po návratu dětí si opékáme buřty a čekáme, čekáme a znovu čekáme. Dobíhají poslední hlídky. Opět čekáme, teď už ale na výsledky. Je to tady, uvidíme, jak jsou naše děti šikovné. První se vyhlašují světlušky. Máme zvýšený tep vždy, když se vyhlašuje družina začínající na písmenko S, ale stále čekáme. Benátecké Sojky, šikovné jsou holky! Vyhrály! A postupují na kraj. Pokračujeme vlčaty. Mladší z benáteckých hlídek se umístila na dvanáctém místě, ale je na nich vidět, že si závody užili. Čekáme dál. Celých 10 hlídek už bylo vyhlášeno, zbývají poslední dvě. Ano! Naše vlčata jsou druhá a tím pádem také postupová. Naši šikulové dostávají diplomy, ceny, poháry, nakonec si ještě uděláme pár foteček a s dobrým pocitem a natěšeností na krajské kolo odjíždíme domů. Gratulujeme všem hlídkám a držíme palce na krajském kole! Světluškám v Dobřichovicích a vlčatům v domácím prostředí! Týna, Nika Vlevo: Radost po oznámení výsledků okresního kola Vpravo: Světlušky a vlčata soutěžící v okresním kole Skautské středisko Povodeň hledá: kluky a holky, co mají rádi dobrodružství, rádi se učí něčemu novému a hlavně rádi poznávají nové kamarády. Jsi jedním z nich? Je ti mezi 6 15 lety? A máš čas 27. a 28. srpna? Tak se přijď podívat mezi nás. Poznej jaké to je být skautem a získávat nové zážitky a zkušenosti. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Kdy: 27. a , 9:00 18:00 hodin Kde: areál skautské klubovny (třída Politických vězňů 158 naproti tenisovým kurtům a okolí) Za kolik: Registrovaní členové Junáka zdarma Ostatní: 100 Kč / den Přihlašovat se, popřípadě získat bližší informace, můžete na tel. č.: nebo na u a to nejpozději do Fotografie na této dvoustraně: ZŠ 17. listopadu, Městská knihovna, Skautské středisko Povodeň července 2014

16 ZPRAVODAJSTVÍ / HISTORIE Krajské kolo závodu vlčat V sobotu se do Benátek sjelo přes 150 vlčat - šesti až desetiletých kluků z celého Středočeského kraje, aby se utkali v závodě, který prověřoval jejich skautské znalosti a dovednosti. Jelikož se jednalo už o krajské kolo, do kterého se kvalifikovaly jen ty nej- Týmová spolupráce lepší hlídky z jednotlivých okresů, byla konkurence velmi silná. Děti měly v závodě za úkol například rozdělat oheň, orientovat se na mapě, poznávat zvířata a rostliny, řešit hlavolamy, atp. Pro děti připravili benátečtí skauti kromě samotného závodu bohatý doprovodný program - když zrovna nebyly děti na trati závodu, mohly se projet na raftech po Jizeře, navštívit zámeckou věž a muzeum, vyrobit si upomínkový předmět v indiánském tee-pee nebo se pokusit zdolat lanové překážky v parku pod zámkem. A jak závod vlastně dopadl? Celkem odstartovalo 26 hlídek, mezi nimi i jedna benátecká. Vlčata z Benátek v silné konkurenci statečně bojovala, nakonec se umístila na krásném 17. místě. Vítězi se stala vlčata z Benešova a zaslouženě postoupila do celostátního kola, které se bude konat na podzim v Kutné Hoře. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci závodu, a také sponzorům - firmám Atmos Bělá pod Bezdězem, Pokrývačství Dědek Benátky nad Jizerou, OKNA Benátky Karel Štýs, ČEZ, TYPUS a SEAT. Děkuji také MěÚ Benátky nad Jizerou za vstřícný přístup k akci a za umožnění vstupu dětí do muzea a na věž. Michal Děti si prohlédly i zámecké sklepení Děti z MŠ Růženka v benáteckém muzeu Jak nám to sluší v historickém oblečení? Tolik nás tu bylo Muzeum Benátecké školky v muzeu Muzeum Benátky je otevřeno nejen velkým a dospělým spoluobčanům, ale i úplně těm nejmenším. Nedávno na své půdě přivítalo benátecké děti ze školky Růženka. Jako první přišla třída Medvídků, týden nato pak přišla třída Koťat. Dětem byl zrušen původně naplánovaný autobusový výlet na Staré Hrady a benátecké muzeum jim nabídlo tuto náhradní možnost. Děti si nejprve prohlédly celé muzeum ve druhém patře zámku, přírodu s vycpanými zvířaty, zkameněliny a archeologické nálezy, Tychonovo planetárium i novou expozici Merkur. Mohly si zkusit postavit skládačky, přestrojit se do šatů, vymalovat erby nebo si okovat dřevěného koníka. Čekalo na ně i nejedno překvapení. Pracovníci muzea se převlékli do historických kostýmů a doprovodili je do zámeckého sklepení, do lapidária. Tam si děti prohlížely originály soch z původní zámecké výzdoby, nebály se podívat i do těch nejhlubších míst zámeckého sklepení, kde je vystaven soubor sošek trpaslíků - karikatur bývalého zámeckého služebnictva. V jednom ze sklípků pak na děti čekala Bílá paní a starý převlečený rytíř. Děti za odměnu dostaly i omalovánky princezen a strašidýlek a plny zážitků se vrátily zpět. Ostatní školky jsou vítány v muzeu též, vstupné mají zcela zdarma, stačí se předem ohlásit na telefonu. Muzeum Historie Historie benáteckého cukrovaru Stavba cukrovaru ve Starých Benátkách spadá do období na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století, kdy vypukla v Čechách druhá vlna zakládání podniků na výrobu cukru. Z první vlny, jež začala po roce 1830 a končila v šedesátých letech, zbyly na Mladoboleslavsku pouze cukrovary v Dobrovici (jako jediný funguje i v současnosti) a v Kropáčově Vrutici, u jejichž zrodu stáli příslušníci rodiny Thurn-Taxisů. Právě jejich podnikatelské aktivity přiměily tehdejšího majitele panství Nové Benátky Leopolda Bohumila Thun-Hohensteina k záměru postavit na levém břehu Jizery, přibližně v místech proti novobenáteckému zámku, zcela novou továrnu na zpracování cukrové řepy, jejíž pěstování se na okolních velkostatcích rychle šířilo. Stavební práce dle plánů F. J. Müllera byly zahájeny v březnu 1869 v místech bývalé hájovny zvané Ptáčník. Materiál byl dovážen přes provizorní dřevěný most výhradně z vlastních panských lesů, z nedávno zřízené panské cihelny na okraji Benátek a z nově založeného lomu, rovněž součásti panství, v místě pozdější vinice. Moderní strojní zařízení dodaly pražské firmy Müller&Haube a Gallauner&Stabenow. K 7. listopadu 1869 byla výstavba cukrovaru, jenž měl podle původních plánů zpracovat během kampaně až q řepy, zcela dokončena. Ihned po vysvěcení továrny tehdejším benáteckým děkanem J. Srbem byla zahájena výroba, a to pod vedením technického ředitele Lenze a kontrolována samotným majitelem panství a jeho sekretářem A. Fischerem. Výsledek první kampaně byl spíše podprůměrný, tehdy moderní difuzní metodou bylo vyrobeno a také 4875 q bílého zboží, tj. rafinovaného cukru. Zpravodaj Benátecka 16

17 HISTORIE / ZPRAVODAJSTVÍ / DOPISY Díky postupnému rozšiřování a modernizaci technologického zařízení došlo v dalších letech k rozšíření produkce, což však na druhé straně přinášelo i průběžné zvyšování nákladů. Podnik se tak neustále pohyboval v červených číslech, tedy ve finanční ztrátě. Nepříliš úspěšným pokusem o řešení neutěšené situace se v roce 1873 stalo pronajmutí cukrovaru bance Credit Finanz, která usilovala zejména o navýšení výroby bílého cukru. Zavedení složité a finančně náročné rafinérské technologie však znamenalo další náklady, a tak se ekonomický stav podniku nejen nezlepšoval, ale naopak spíše zhoršoval. Hrabě Thun-Hohenstein se proto po třech letech rozhodl převzít cukrovar zpět do svých rukou. V následujících letech pak investoval do rozvoje firmy další desetitisíce zlatých, které směřovaly nejen k modernizaci strojního zařízení, ale také a zejména na stavbu železniční vlečky z cukrovaru ke stanici Chrástecký dvůr (dnes Zdětín) na Kralupsko-turnovské dráze. Trasa přípojky byla vytrasována již ve druhé polovině roku 1877, ale stavební práce mohly být zahájeny až po vydání všech potřebných úředních povolení v květnu Pak už šlo všechno hladce a 11. srpna 1878 byla vlečka uvedena do pravidelného provozu. Dopravní situaci v regionu a zejména podmínky pro dovoz řepy a distribuci cukru se majitel panství navíc pokusil vylepšit také budováním místních silnic. Přes jeho velké úsilí však hospodářské výsledky cukrovaru i nadále padaly do minusu. Není tedy divu, že v roce 1886 přešel cukrovar do rukou jednoho z největších věřitelů, Hospodářské úvěrní banky, která ji po roce prodala vídeňské Zemské bance (Länderbank). Nově dosazené vedení firmy ihned přikročilo ke zrušení ztrátové výroby bílého cukru a v dalších letech prosadilo nové investice za účelem zkvalitnění výrobního procesu. V roce 1892 byla v cukrovaru zavedena elektřina, zatím pouze k osvětlení provozů a kanceláří (elektrický pohon strojního zařízení byl zřízen až krátce před 1. světovou válkou). Veškeré rekonstrukční práce řídil až do roku 1919 ředitel Jiří Mühlbeck, jedna z výrazných postav v historii továrny. Vzhledem ke skutečnosti, že ani Zemské bance se nepodařilo dosáhnout zásadního obratu v ekonomickém rozvoji podniku, přenechala jej v roce 1904 Rudolfu Ferdinandu Kinskému, který krátce předtím zakoupil i celé novobenátecké panství a zanedlouho se stal také majitelem sousedního statku Lysá nad Labem. Nový vlastník věnoval značné úsilí i mnoho peněz do modernizace cukrovaru, nicméně zásadní obrat v jeho vývoji tím nepřivodil. Několik málo ziskových kampaní bylo i v dalších letech zastíněno většinou těch ztrátových. Továrna tak s potížemi přečkala 1. světovou válku, poté se však její situace stávala stále více neúnosnou. V roce 1924 proto hrabě Kinský cukrovar prodal akciové společnosti Rosicko-oslavanská rafinerie cukru, která jej po čtyřech letech přenechala další firmě, Rafinerii cukru Krásné Březno a.s.. Posledním soukromým majitelem továrny se během nacistické okupace stala Labsko-kostelecká rafinerie cukru a.s.. V roce 1945 pak byl cukrovar znárodněn a o čtyři roky později v něm byla výroba cukru definitivně zrušena z důvodů neúměrně vysokých nákladů a také pod záminkou produkce nezapadající do celostátního plánu. K 1. lednu 1950 byl celý areál začleněn do Spojených závodů na výrobu karborunda a elektritu, tedy proslulého benáteckého Karba. Historie cukrovarnické výroby v Benátkách tím definitivně skončila. PhDr. Luděk Beneš je. Při grafickém zpracování CD vzniklo tolik pěkných návrhů a podkladů k tisku, že jsme rádi, že díky těm přidaným a vloženým textům v bookletu - můžeme ukázat kompletní zpracované návrhy, které se tímto zúročily a vše se tak použilo v tisku. Spojení obal, text, potisk placky, obsah placky - no, to by se dalo tentokráte tak trochu víc přirovnat k slovu ART. Mohl by to být symbol a význam. Mohlo by to tak fungovat, protože CD je celkem celistvé, je určitě tvůrčí, nekomerční a fotky na obalu jsou v podobném duchu. Závěrečná skladba je instrumentální a je to takový náš malý dík kapelám jako byl třeba starý dobrý Modrý efekt, když hrával a vydával CD 33 a Svět hledačů a nám se tím rozšiřoval obzor a také vkus. Jak dlouho trvá natočit takové CD? Dělali jsme na tom celý rok. Nejdříve se točily základy a to jsou bicí nástroje. Pak se to kompletovalo o basu, kytary, klávesy a průběžně se natáčely zpěvy. Výsledný zvuk je zase o kus dál než minulé CD, jsme spokojeni a rok práce je prostě za námi. Máme dojem, že je to komlexní záležitost, působí to vše jako by to na sebe navazovalo. Skladba Kameny nemá nic společného s Rolling Stones, je to taková malá výpověď o našem harcování rockovou scénou ČR od roku Co křest CD, jak rozumět tomu "tichý"?... Teď jsme pár let dělali velké projekty - 25, 30 let kapely, což obsahovalo 2x DVD a 2x CD a dále minulý rok CD Muzikantská duše. Akce se dopředu připravovaly a hledali se hosté - KMOTŘI... Přijde nám to teď v pohodě, když upustíme od velké noblesy a uděláme jen skromný přípitek CD. Jde nám spíše o to, aby se to vědělo mezi fanoušky. Když nám z Loděnice navrhli hraní v létě na Pivobraní ještě s jinými kapelami, věděli jsme, že takhle to bude v pohodě. Složení EX 05 v současnosti? Jirka Rákosník - kytara a zpěv, Zdeněk Tvrdík - klávesy, Honza Frumar - basa a já (Milan Frumar) - bicí nástroje. Od roku 2010 jsme v této sestavě a udělali pár projektů společně. I kdyby toto CD mělo být posledním počinem EX let EX 05, Muzikantská duše a tohle nové CD jsou na světě a už je nikdo nevymaže a z toho mám obrovskou radost. Byla to krásná práce. Vzkážete něco čtenářům Zpravodaje Benátecka? Ano, jistě. Zveme vás s kapelou na Loděnici v sobotu 12. července Budeme tam večer po 21. hodině hrát a pokřtíme své nové CD. Toto CD si můžete koupit přímo na akci, kde se bude již od 13 hodin prodávat na place. Těšíme se na vás. zb Vlevo: Cukrovar v Benátkách nad Jizerou v roce 1900 Vpravo: Benátecký cukrovar rok 1967 Nové CD skupiny EX 05 má název Kameny Benátecká rocková kapela bude mít, nebo už vlastně má, své nové CD. Jmenuje se KAMENY a obsahuje 19 skladeb. Hudebníci CD v těchto chvílích, což je konec června, předávají do firmy Fermáta v Čelákovicích, kde se bude album strojově lisovat. Kapela nechce dělat nějaké velké okázalosti kolem vydání CD ve velkém stylu. Naopak se chystá pokřtít placku symbolicky bez velkých "řečí" na PIVOBRANÍ v Loděnici v sobotu dne 12. července 2014, jen tak při svém vystoupení, aby se vědělo, že je CD na světě a aby se mohlo prodávat a tím pustit do oběhu mezi fanoušky kapely. Co je jinak než jindy v CD i kolem něho? Jiná je koncepce obalu. Tentokrát jsme do bookletu dali kompletní texty, aby si je posluchač mohl přečíst a srovnat si pak ve své hlavě, o čem CD Zleva: Zdeněk Tvrdík, Jan Frumar, Milan Frumar, Jiří Rákosník Dopisy Benátecké veršování: Čtyřlístková víla Štěstí, když najdeš ji. Štěstí, když vidíš ji. Sukýnku zelenou, čtyřmi lístky zdobenou, načechranou. Kam asi zasela zelená štěstíčka? Na meze, luka a políčka. napsala: Ludmila Vitoušková nakreslila: Irena Vitoušková Fotografie na této dvoustraně: Skautské středisko Povodeň, Muzeum Benátky nad Jizerou, Hudební skupina EX července 2014

18 DOPISY Blahopřejeme Benátečtí dobrovolní hasiči blahopřejí paní Z d ě n c e S o k o l o v é, která je nejdlouhodobější členkou SDH Benátky nad Jizerou a která dne oslavila v plné svěžesti 85 let. Zlatá svatba Dne 22. července 2014 oslaví 50 let společného života manželé Ing. Eva Šimanová a Václav Šimana. Hodně dalších společně prožitých šťastných let přeje rodina. Pozor, pozor! Vojíni, četaři, důstojníci, generálové a příznivci našeho sdružení. Hlásím, že Dětský Army den v Mordové Rokli proběhl velmi úspěšně!!! Hojná účast, nadšení a radost dětí, které se dychtivě pustily do plnění bojových úkolů, jsou toho důkazem. Některé z vojenských dovedností si vyzkoušeli i dospělí. Dle reakcí všech, kteří dosáhli povýšení na GENERÁLA, usuzujeme, že se akce líbila. Těm z vás, kteří se nemohli zúčastnit, přiblížím atmosféru celé akce. Všechny děti, které se dostavily na start, získaly jako první trofej vojenskou kravatu. Vstoupily do vojenského prostoru bez hodnosti a po každé zdárně absolvované disciplíně jim byly prostřednictvím odznáčků udělovány hodnosti typu vojín, četař, rotný, desátník atd. Na koncové metě, v generálním štábu, získaly odznak a hodnost generála a za snahu byly odměněny vojenskou malou polní. Věřím, že tuto vojenskou výbavu o prázdninách využijí nebo si ji ponechají jako příjemnou vzpomínku na naši akci. Nejednalo se pouze o plnění disciplín vojenské zdatnosti. Záměrem bylo představit i další možné volnočasové aktivity členů neziskových organizací či spolků. Největší poděkování patří Klubu přátel historických vojenských jednotek a jeho členům, kteří nám umožnili využít prostor Mordové Rokle a aktivně se zapojili do samotného dění. Pan Aleš Mašín, hlavní vozataj vojenské techniky, zajistil dětem i dospělým vzrušující terénní jízdu legendárním gazíkem. Pan Dolejš, alias Lachtan, velel vzduchovkové střelnici. Děti si mohly vystřílet odměnu za správnou mušku například ve formě Lega. Pan Viktor Moch oslnil přítomné svými vědomostmi v rámci prohlídky podzemí, dokázal zodpovědět všechny zvídavé dotazy. Pan Jiří Novák zajistil bezpečnost zázemí a chod elektrocentrály. Pan Jan Vojáček se osvědčil jako skvělý vypravěč. Spolupráce byla vynikající, můžeme vřele doporučit - Klub nabízí pronájem prostor Mordové Rokle i pro soukromé akce. Informace k aktivitám a možnostem Klubu naleznete na Překvapením ze strany KVH Brodce byla přítomnost lukostřelců. Lukostřelba je sportovní odvětví, jehož tradice je stará desítky tisíc let. Cílem bylo střílet co nejpřesněji z různých vzdáleností do různých terčů a získat co nejvíce bodů. Pro ty nejmenší byl připraven i lov rybiček či hod míčkem na terč. O čichový zážitek a vyzkoušení kvality čichových vjemů se postaraly členky Spolku Benátky sobě. Děti měly za úkol poznat vůni kokosu, kávy, pepře atd. Dalším smyslem, který zkoušely, byl hmat. Jedním z mnoha cílů Spolku je ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí, ochrana veřejného zdraví, osvěta mezi dětmi o zdravém životním stylu a environmentální výchova. Více informací o spolku, který má v hledáčku i naftalenovou kauzu v Benátkách nad Jizerou, najdete na Díky dobrovolníkům oblastního spolku Českého červeného kříže Mladá Boleslav si děti mohly vyzkoušet poskytnutí první pomoci umělé dýchání a masáž srdce na figuríně, fixaci zlomeniny ruky či nohy neposedného medvěda. Důležitá byla též informace o správném volání na nouzová telefonní čísla 112 (Integrovaný záchranný systém), 150 (Hasičský záchranný sbor), 155 (Zdravotnická záchranná služba). O aktivitách ČČK v našem okrese se více dozvíte na Zajímavé stanoviště zajistila skupina historického šermu Artus Bohemia z Prahy a její ošlehaní šermíři - K dispozici i jemným dívčím rukám byla výzbroj rytířů, dobové zbraně a jiné rekvizity válečnického umění. Děti vrhaly oštěpem na divoké prase, chytaly mečem kroužky. Skupina Artus Bohemia předvedla i ukázku gotických šarvátek. Cestou vojenským prostorem se děti setkaly i se šikovnými velitelkami stanovišť mažoretkami Kbelské Kočky. Dětem pomohly namaskovat obličej tak, aby byly v přírodě neviditelné, zajistily stanoviště hodu granátem na cíl. V závěrečné části zatančily tematický tanec ve stylových vojenských uniformách viz video: https://www.youtube.com/watch?v=rywfwm1vp3c&feature=youtu.be Na dalších stanovištích děti zkoušely svoje vědomosti o tom, co do lesa nepatří, plazily se pod překážkou, absolvovaly opičí dráhu a vojenský dril, který na nich nenechal nit suchou, respektive nit od písku. Všichni, kterým byl zavelen povel k zemi, se s radostí svalili a užívali si navezeného plážového sluncem vyhřátého písku. Tuto disciplínu už absolvovaly děti v hodnosti ostřílených plukovníků, takže jim vojenské povely nedělaly žádný problém. Dokonce i paní ředitelka MŠ Jana Pucandlová neváhala a pro jistotu všechny povely generála Štorkána uposlechla! Za věcné ceny na stanovištích a také za přípravu celé akce vděčíme paní Andree Štorkánové Papírnictví U Anky, které se pro vaši informaci od přesouvá na novou adresu Na Burse (proti České spořitelně). Pro účastníky Army dne byly připraveny poukazy se slevou na nákup školního batohu Topgal. Proto neváhejte a přijďte si vybrat. Paní majitelka už se na vás těší! Všem pomocníkům, dobrovolníkům i samotným účastníkům patří velký dík za jejich nezištnou investici času a prostředků ve prospěch dětí. V neposlední řadě patří velký dík všem členkám O. S. Rodičů a přátel při MŠ Benátky nad Jizerou a také jejich tolerantním a aktivním manželům, kteří se zapojili a pomáhali na stanovištích, s přípravou i s obsluhou v občerstvení. Dětičky i rodiče využili jejich pohostinnosti a jedli a jedli grilované klobásy, masíčko, buřtíky - byly vynikající. Pánové, děkujeme a těšíme se příště zas! V závěru tohoto shrnutí bych ráda uvedla, že všichni výše uvedení se do akce zapojili i v dnešní uspěchané a financemi motivované době bez odměny - za to jim patří velký obdiv! Občanské sdružení Rodičů a přátel při MŠ Benátky nad Jizerou uspořádalo ojedinělou netradiční akci v okrese Mladá Boleslav, umožnilo díky Army dnu strávit příjemné odpoledne dětem a rodičům nejenom z Benátek nad Jizerou. Mnohým obyvatelům Benátek nad Jizerou rozšířilo obzory, týkající se možností výletů do blízkého okolí a také nahlédnout do vojenské historie nejenom Mordové rokle. Co říci na závěr? Platí, že v jednotě je síla a v případě spojení dobrého úmyslu a pozitivně smýšlejících lidí je dobrý výsledek vždy zaručen. Proto věříme i v úspěch dalších akcí občanského sdružení. Vaše dojmy uvítáme na u Fotografie naleznete na facebookové stránce O. S. nebo na idnes.cz/detsky_army_den_ _mordove_rokle/, kam ty své můžete také samostatně vkládat. O dalších aktivitách budete informováni na našich stránkách www. msbenatky-rodice.estranky.cz, případně na nástěnkách MŠ města Benátky nad Jizerou. Přejeme vám krásné prožití letních prázdnin s vašimi ratolestmi, těšíme se na další setkání. PS: Nezapomeňte přes léto střádat papír, v září proběhne sběrová akce, z výtěžku budou zakoupeny konkrétní dárky pro jednotlivé třídy! S pozdravem Radka Jakimczuk, předsedkyně sdružení Vlevo: Děti si mohly vyzkoušet poskytnutí první pomoci Vpravo: Odměna za dobrou mušku byla např. stavebnice Lego Vlevo: Vojenské povely nedělaly dětem žádné problémy Vpravo: A sem si děti chodily pro odměnu a povýšení La Bárka aneb živá galerie La Bárka aneb živá galerie pod širým nebem je umělecko-řemeslný festival, který v 10:00 připlul do Benátek na Husovo náměstí. Na palubě vezl divadlo, hudbu, spoustu knih a kouzelníka. To vše pod dohledem kapitána a moderátora Ondry Lechnýře alias Offce. Celou akci kormidloval spolek Kulturní Benátky za podpory města Benátky nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 18

19 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA / DOPISY / POLICIE / INZERCE SPOLEČENSKÁ NABÍDKA , 20:00, Klub Loděnice, Pivobraní: Miloš Kuna a přátelé, vstup zdarma, pořádá: Klub Loděnice , 13:00, Klub Loděnice, Pivobraní: Srdeční záležitost, Artes, EX 05, Seven a DJ Radek Houška, vstupné Kč 100,-, děti do 15 let zdarma, více informací na pořádá: Klub Loděnice , 20:00, Klub Loděnice, Krucipüsk, Backfist, Jalapeňos, více informací na www. klublodenice.cz, pořádá: Klub Loděnice , 10:00, Klub Loděnice, Sportovní pětiboj (tříčlenná družstva) střelba, jízda lodí, ping-pong, plavání, přetahování lanem, přihlásit se lze na telefonním čísle , více informací na pořádá: Klub Loděnice , les Okrouhlík, Příměstský tábor, pořádá: O.s. Mondík , Hájovna Okrouhlík, Příměstský tábor v Okrouhlíku, pořádá: KDM Benátky nad Jizerou ve spolupráci s Benáteckým čtyřlístkem 9. 8., 20:00, Klub Loděnice, Sto zvířat, Alepak Ska, Maradona Jazz, vstupné Kč 180,-, více informací na cz, pořádá: Klub Loděnice , 21:00 hod., Husovo náměstí, Filmové léto Kinematografu bratří Čadíků, pořádá: město Benátky nad Jizerou , 14:30 hod., nádvoří zámku, Zámecké slavnosti ročník, pořádá: město Benátky nad Jizerou Cínaři vyrábějí své zboží způsobem, který se za celá staletí nezměnil Vzduch provoněný lipovými květy, nebe bez mráčku, řemeslníci, umělci, hudba, divadlo a tvořivé dílny pro širokou veřejnost - takový byl oficíální první ročník festivalu La bárka. Šlo nám o to, vytvořit prostor, kde se budou prolínat řemesla a umění napříč časem," říká organizátorka festivalu Naďa Vodstrčilová. Takže nejen k vidění byli kováři, řezbáři, nožíři, sedlář, malíři, cínařka, košíkářka, přadlena, ale také air -brush (Beneš), graffiti, malování mandal, recyklační dílna nebo tvorba originálních placek. Navíc opravdu velkou většinu těchto aktivit si mohl každý vyzkoušet. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si vernisáž obrazů v kavárně Altar Caffé, osvěžit se v Čajovně, či si v klidu posedět nad knihou v pojizdné knihovně, která se nacházela v podloubí. Bonbonkem bylo venkovní piano v prostorách kavárny přístupné veřejnosti. Benátky nad Jizerou za vstřícnou podporu, diky které se mohl festival La Bárka uskutečnit. Vřelé díky pak patří především zúčastněným a návštěvníkům, ale hlavně ochotným doborovolníkům, kteří se na akci podíleli. Kulturní Benátky Vlevo: Pro děti přijel začarovat kouzelnik Tomaš Holý Vpravo: Na prvním ročníku La Bárky byly k vidění různé řemeslné výrobky Benátky mají spoustu malých generálů!!! Během červnového sobotního odpoledne (14. 6.) získalo spousta dětských vojáků hodnost GENERÁL. V Mordové Rokli se konal Army den, pořádaný Radkou Jakimczuk a OS Rodičů a přátel při MŠ Benátky n. J. Byli jsme rádi, že náš spolek Benátky sobě se mohl této akce také aktivně účastnit. Děti plnily úkoly na různých stanovištích (zdravověda, maskování, hod granátem, určování pachových látek,..). Při splnění úkolu získávaly postupně vojenské hodnosti, kdo úspěšně dorazil do cíle, byl ohodnocen GENERÁLEM. Atmosféra byla výborná, zvědavost a nadšení v dětských očích vypovídaly za vše. Přejme si více takových akcí, kdy mohou celé rodiny vyrazit do přírody a strávit aktivně příjemný den. Úsměvy a radost těch nejmenších jsou odměnou všem. Mgr. Sylva Buriánová, Benátky sobě, Vlevo: Pro návštěvníky byl připraven pestrý program Vpravo: Čajovna pod lípou Nedílnou součástí festivalu byl také její hudební a divadelní program. Vystoupily divadelní spolky Rolnička a pražští Squadra Sua, které pobavily publikum svým představením Soldates. Pro děti přijel začarovat kouzelník Tomáš Holý. Představila se místní kapela La sociedad de pilotos muertos. K večeru už se z podloubí rozeznívaly libé tóny kapely The Brownies a na závěr zahrálo duo Hey!Rabbit z Chicaga. V rámci akce probíhala dobrovolná sbírka kol pro neziskovou organizaci Kola pro Afriku. Tradičně se také uskutečnila dražba uměleckých děl zhotovených v průběhu dne, jejíž výtěžek (9 870 Kč) poputoval na konto této organizace. I přestože návštěvnost nebyla nadmíru vysoká, atmosféra byla po celý den příjemná a uvolněná. Rády bychom tak poděkovaly všem sponzorům: Stavebniny Tradix - Edasen, Toman - oprava komunikací, cukrárna Fiala, Beneta, Rengl, Boleslavský deník, BMW vrakoviště Chotětov, Alico, Signál Radio a městu Řádková inzerce Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel: Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru? Zahradník se sklizně nedočká Bleskový zásah kriminalistů může přivést muže do vězení. V úterý provedli experti na drogy z mladoboleslavské kriminálky v okrajové části města úspěšný zásah. Devětadvacetiletý muž se tam rozhodl zahájit provoz pěstírny konopí, které chtěl prodávat. V prvním podlaží domu si ve dvou místnostech vyrobil téměř profesionální pěstírnu. Nechyběla mu zde vzduchotechnika, sodíkové výbojky, ani speciální hnojiva. Díky práci kriminalistů se zahradník nedočkal ani první sklizně. Při úterním zásahu nezapíral, ke svým úmyslům se přiznal, a dobrovolně kriminalistům vydal celou pěstírnu. Ještě odpoledne ho vyšetřovatelka obvinila z pokusu trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za ten mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. komisař por. David Schön, tiskový mluvčí Policie ČR Mladá Boleslav Výstaviště Lysá nad Labem Od 10. do 13. července na výstavišti v Lysé nad Labem proběhne osmnáctý ročník výstavy Květy 2014, který nabídne návštěvníkům květinové aranžmá, kterému bude vévodit královna všech letních květin lilie. Fotografie na této dvoustraně: SDH Benátky nad Jizeroou, O. S. Rodičů a přátel MŠ města, Kulturní Benátky července 2014

20 INZERCE AUTOŠKOLA PLICKA Nabízí kurz k získání řidičského oprávnění skupiny B s částečným výcvikem po Mladé Boleslavi a rychlostních komunikacích nyní za 7.900,- Telefon Více na: Hospůdka Šťastný hroch je otevřena denně od 11:30 do 24:00 hodin i po dobu rekonstrukce Raabovy ulice. obědy večeře posezení v zahrádce dětský koutek příznivé ceny Raabova 108, Benátky nad Jizerou Nové telefonní číslo kancelář Benátky nad Jizerou Pražská 68 Pondělí až čtvrtek 8-16 hodin Pátek 8-14 hodin nonstop služba na tel: Obec Kropáčova Vrutice vyhlašuje KONKURS NA FUNKCI ŘEDITELE/KY MATEŘSKÉ ŠKOLY KROPÁČOVA VRUTICE. Přihlášky je možné doručit na Obecní úřad Kropáčova Vrutice nejpozději do pátku Úplné znění konkursu je vyvěšeno na internetových stránkách obce Kropáčova Vrutice Zpravodaj Benátecka 20

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL číslo 6 červen 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL Více informací o úspěchu mladších žáků TJ Snack Dobřany se dozvíte na straně 12. PODČÁRNÍK

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Červenec 2011 č. 13 Ročník XXI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město spustilo farmářské trhy Zájem předčil veškerá očekávání. Tak by se dala stručně shrnout

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více