IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY OKTÓBER 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY 11.-13. OKTÓBER 2007"

Transkript

1 IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY OKTÓBER 2007 Registrácia: štvrtok piatok hod hod. Slávnostné zahájenie kongresu Príhovory predsedov spoločností Organizačné pokyny 11.október 2007 štvrtok hod. VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY PREDSEDNÍCTVO: Kulichová M., Kozák, J. WHAT IS NEW IN INTRATHECAL PAIN TREATMENT? 30min. Kress H.G, Dept. of Special Anaesthesia and Pain Treatment, Medical University /AKH Vienna, Austria INTRASPINÁLNÍ BLOKÁDY V LÉČBĚ CHRONICKÉ BOLESTI 20min Ševčík,P., Hakl,M., Hřib,R., KARIM FN a LF MU Brno hod. ZÁKLADNÝ VÝSKUM BOLESTI PREDSEDNÍCTVO: Rokyta,R., Yamamotová,A. MĚNÍ SE VNÍMÁNÍ BOLESTI S ROČNÍ DOBOU? Yamamotová,A. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3.LF UK, Praha VLIV CHRONICKÉ BOLESTI NA PRAHY BOLESTI U EXPERIMENTÁLNÍCH MODELŮ Vaculín,Š., Franěk,M., Yamamotová,A., Rokyta,R. UK, 3. LF, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha OVLIVŇUJE U POTKANA ZNAČENÍ KONČETIN TETOVÁŽÍ VÝSLEDKY TERMICKÝCH NOCICEPČNÍCH TESTŮ? Franěk M., Vaculín Š., Yamamotová A., Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha ZMĚNY VOLNÝCH RADIKÁLŮ U RŮZNÝCH DRUHŮ PREMEDIKACE U CHIRURGICKÝCH OPERACÍ Fricová J. 1, Vejražka M. 2, Stopka,P. 3, Křížová J. 3, Hálová J. 3, Hrabanek J. 4, Rokyta R. 4, 1. Univerzita Karlova, 1.Lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 2. Ústav Lékařské chemie a biochemie, Praha 3. Akademie věd ČR, Ústav anorganické chemie, Řež 4. 3.Lékařská fakulta, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha REAKCE MAKROFÁGŮ NA KOMPRESI SPINÁLNÍCH KOŘENŮ JAKO PŘEDPOKLAD ROZVOJE RADIKULÁRNÍ NEUROPATICKÉ BOLESTI Jančálek,R., Dubový,P., Novák,Z. Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno ÚČINOK GABAPENTÍNU NA HLADINU SUBSTANCIE P PO POŠKODENÍ PERIFÉRNEHO NERVU U POTKANA. Jergová, S., Mariášová,M., Neurobiologický ústav SAV, Košice hod. Prestávka s občerstvením 1

2 hod. Sympózium firmy MUNDIPHARMA PREDSEDNÍCTVO: Kulichová,M., Martuliak,I hod. SYMPÓZIUM firmy CSC PREDSEDNÍCTVO: Hasarová,D., Lukáč,J hod. Prestávka hod. OBTIAŽNE LIEČITEĽNÁ NÁDOROVÁ BOLESŤ PREDSEDNÍCTVO: Vondráčková,D., Nemčíková,Ľ. CHRONICKÁ BOLEST A LÉKOVÁ ZÁVISLOST Vondráčková,D. Klinické centrum léčby bolesti, FN Na Bulovce, Praha PRELOMOVÁ BOLESŤ, KLASIFIKÁCIA, HODNOTENIE, LIEČBA. Hasarová,D., Jakubíková,H., ACHB, KAIM, FNsP J.A.Reimana, Prešov JAK LÉČIT BOLEST U ZÁVISLÝCH PACIENTŮ Vondráčková,D. Klinické centrum léčby bolesti, FN Na Bulovce, Praha PROBLÉMY PRI LIEČBE NÁDOROVEJ BOLESTI Dančíková,T., Neupauerová,V., OAIM Ambulancia bolesti, VNsP Levoča a.s hod. SYMPÓZIUM firmy Janssen Cilag PREDSEDNÍCTVO: Martuliak I hod. Plenárna schôdza SSŠLB Spoločenský večer sponzorovaný firmou JANSSEN CILAG hod. SEKCIA ALGEZIOLOGICKÝCH SESTIER PREDSEDNÍCTVO: Snopková,J., Kulhánková,I. MANAŽMENT BOLESTI, ETICKÉ PRINCÍPY Rybárová,D. KAIM, FNsP J.A.Reimana, Prešov ŠPECIFIKÁ PRÁCE SESTRY NA ALGEZIOLOGICKEJ KLINIKE Jandurová,A. Algeziologická klinika, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica AKÁ JE ÚLOHA ALGEZIOLOGICKEJ SESTRY V AKÚTNOM SERVISE POOPERAČNEJ BOLESTI? Cígerová,D., Machlicová,V., Kulichová,M. ACHB-KAIM, MFN a JLF UK, Martin MONITORACE BOLESTI U PACIENTŮ PO OPERACÍCH PLIC Čočková,L., Chlumská,N. Oddělení intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem PCA V KRAJSKÉ NEMOCNICI LIBEREC Máchalová,H., Hanková,Z., Hájková,M. ARO - Anestezie, Krajská nemocnice, Liberec FAIL BACK SURGERY SYNDROME - (FBSS), NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZA V AMBULANCI CHRONICKÉ BOLESTI Šrámová P., Máchalová H. ARO - Anestezie, Nemocnice Liberec 2

3 hod. Prestávka s občerstvením hod. SEKCIA ALGEZIOLOGICKÝCH SESTIER PREDSEDNÍCTVO: Rybárová D., Machlicová,V. NEUROSTIMULAČNÍ METODY NA PRACOVIŠTI LÉČBY BOLESTI Kulhánková,I., Gavendová L. Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2. LF UK, FN v Motole, Praha ASISTENCIA SESTRY PRI PODÁVANÍ DO IMPLANTOVATELNEJ LIEKOVEJ PUMPY Snopková,J., Martuliak,. Algeziologická klinika FNsP FDR Banská Bystrica ÚLOHA SESTRY V PRIMÁRNÍ PÉČI V PREVENCI BOLESTÍ ZAD U ADOLESCENTŮ Machová,A. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství, České Budějovice ÚLOHA SESTRY PŘI LÉČBĚ NÁDOROVÉ BOLESTI VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TYPU HOSPIC Weinerová J., Machová A., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství NAŠE PRVÉ DNI Jagelková Ľ., Dratva R., Makáňová M. Hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra BOLESŤ A SÚČASNÉ OŠETROVATEĽSTVO Kaščáková,M., Cínová,J., Šantová,T. Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, PU Prešov ******************************** 12. október piatok hod. Pešia túra na Popradské Pleso resp. fakultatívne výlety podľa výberu účastníkov hod. obed v hoteli Patria hod SYMPÓZIUM firmy OZONE Laboratories PREDSEDNÍCTVO: Onderčanin,M., Martuliak,I hod. AKÚTNA BOLESŤ PREDSEDNÍCTVO: Salamonová,E., Bystřický,Z. PARECOXIB V LÉČBĚ AKUTNÍ BOLESTI PO OPERACÍCH PÁTEŘE Bláha,M 1., Kukla,R. 2, Bednář,M. 3, Kozák,J. 4, Bláhová,D. 5, Bednářová,M. 1,6, Tichý,M. 1, Neurochirurgické oddělení 1, KARIM 2, Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů 4 FN Motol, ARO, CLINICUM a.s., Nemocnice Vysočany 3, Anesteziologicko-resuscitační klinika FTNsP 5, Praha, SZŠ Mladá Boleslav 6 3

4 AUDIT PORODNICKÉ ANALGÉZIE V LKH HORN V LETECH Bystřický,Z., Sláma,L. Landesklinikum Waldviertel Horn, Rakúsko VÝSKYT POSTPUNKČNÍCH BOLESTÍ HLAVY A JEJICH MANAGEMENT PORODNICKÉM ODDĚLENÍ Popperová,N., Dasari,S., Siri,S. Department of anaesthetics, North Middlesex University Hospital, London, UK MIDAZOLAM ZESÍLÍ ÚČINEK EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE BUPIVACAINEM A SUFENTANILEM PO HRUDNÍCH OPERACÍCH PILOTNÍ STUDIE Procházka,J. Centrální JIP, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem THE INCIDENCE OF HEADACHE AFTER INHALATIONAL GENERAL ANESTHESIA Khosravi,A., Karimi,Z., Rostaminezhad,A., Ashrafi, S. Rashid hospital - Trauma centre - Dubai THE EFFECT OF SUPPOSITORY DICLOFENRAC, NA ON POST-OPERATIVE SHIVERING IN ELECTIVE CESARIAN SECTION SURGERIES Rostaminejad, A., Khosravi A., Karimi Z., Yasouj University of Medical Sciences PREVENCIA FANTÓMOVEJ BOLESTI Galová,M., Kulichová, M., ACHB, KAIM, MFN a JLF UK, Martin DEXMEDETOMIDIN VÝZNAMNĚ POTENCUJE ÚČINKY FENTANYLU A MIDAZOLAMU Málek,J., Hess,L., Mareček,F., Jandová.J., Votava.M. Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze a FNKV, Praha NEOPIODNÁ ANALGETIKA A PCA Z POHLEDU EBM V LÉČBĚ AKUTNÍ BOLESTI Krch,J., ARO, Krajská nemocnica Liberec VZNIK DOPORUČENÍ ČSARIM PRO LÉČBU AKUTNÍ POOPERAČNÍ BOLESTI Pracovní skupina pro doporučení léčby pooperační bolesti při ČSARIM Málek,J., Klinika anesteziologie a resuscitace, 3.LF UK Praha a FNKV, Praha hod. CHRONICKÁ NENÁDOROVÁ BOLESŤ PREDSEDNÍCTVO: Opavský,J., Turčániová,Z. BOLEST ORGANICKÉHO A NEORGANICKÉHO PŮVODU, UMÍME JÍ ODLIŠIT? Kozák,J., Petrová,N., Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2.LF UK, FN v Motole, Praha LIŠÍ SE LÉČBA MIGRÉNY NA RŮZNÝCH TYPECH PRACOVIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE? Opavský,J., Opavská,H., Výbor sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti, RRR Centrum léčby bolesti a Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc TOPICKÁ APLIKACE MESOCAINU PODLE HODIN V LÉČBĚ CHRONICKÉ NENÁDOROVÉ BOLESTI Neradilek,F. Oddělení rehabilitace a léčby bolesti, Poliklinika Prosek, Praha 9 BOLESŤ, RÔZNE TYPY SEDOV A ICH OVPLYVNENIE DYNAMIZÁCIOU. Hornáček,K., Čepíková,M., Adamcová,N., Hlavačka,F. FRO - Ružinovská poliklinika, a.s., Bratislava SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ LÉČBY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM HERPES ZOSTER A ROZVINUTOU POSTHERPETICKOU NEURALGIÍ Machart,S., Lejčko,J., Bejvančický,Š., Moravcová,I., Šestáková.B., Týblová,I. CLB, ARK, FN Plzeň CHRONICKÁ BOLEST, MUSKULOSKELETÁRNÍ POSTIŽENÍ A UMĚLECKÉ PROFESE KASUISTIKA. Machartová,V., Klinika pracovního lékařství LFUK a FN Plzeň 4

5 PÔVOD CHRONICKEJ NEMALÍGNEJ BOLESTI U DETÍ A MOŽNOSTI JEJ OVPLYVNENIA Kollerová,A., Ivanič,B., Gašparec,P. DKAIM, DFNsP, Bratislava FBSS V AMBULANCI LÉČBY BOLESTI Bělík,Z., ALB nemocnice, Orlová FIBROMYALGIA - KAZUISTIKA Kollerová,A., Ivanič,B. DKAIM, DFNsP, Bratislava hod PALIATÍVNA MEDICÍNA PREDSEDNÍCTVO: Fabuš,S., Križanová,K. PSYCHOTERAPIE A ZVLÁDÁNÍ STRACHU Z BOLESTI A SMRTI U NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ Raudenská,J., Kozák,J., Hilliová,I. Oddělení klinické psychologie, Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2.LF UK a FN v Motole Praha, Výukové pracoviště paliativní medicíny a léčby bolesti IPVZ Praha LIEČBA NEVYLIEČITEĽNÝCH NA SLOVENSKU Fabuš,S. 1, Kulichová,M. 2, Ondrová,L. 2, Hospice o.z, Martin 1, ACHB, KAIM, MFN a JLF UK Martin 2 PALIATÍVNA SEDATÍVNA LIEČBA Križanová,K., Škripeková,A. Národný onkologický ústav, Bratislava PALIATIVNÍ PÉČE - RODINNÝ POKOJ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Němcová,V. Hospicové hnutí Vysočina a Ambulance bolesti Nové Město na Moravě HOSPIC HESTIA V LUČENCI -NAŠE PRVÉ SKÚSENOSTI Slivková,E., Miadoková,J., Kubišová,J. Vš.NsP n.o.lučenec -ACHB, Hospic Hestia Lučenec HOSPIC MATKY TEREZY V BARDEJOVE PRÍNOS V PALIATÍVNEJ LIEČBE ONKOLOGICKY CHORÝCH Chovanec, J., POKO NsP sv.jakuba, n.o., Bardejov hod. Sympózium firmy GRUNENTHAL PREDSEDNÍCTVO: Kulichová M., Hasarová D hod. Posedenie pri ľudovej hudbe s pohostením v hoteli Patria Sponzoruje firma Grunenthal ******************************** 5

6 13. október sobota hod. Sympózium firmy ZENTIVA PREDSEDNÍCTVO: Hasarová D., Marková J., Skoupá J., Jakubíková H hod. INVAZÍVNE POSTUPY V LIEČBE BOLESTI PREDSEDNÍCTVO: Martuliak,I., Vrba,I. NAŠE ZKUŠENOSTI S NEUROSTIMULAČNÍMI ANALGETICKÝMI SYSTÉMY Vrba,I., Kozák,J., Štětkářová,I. ARO Nemocnice na Homolce, Praha NEUROMODULACE SEDMILETÉ ZKUŠENOSTI Hakl,M., Hřib,R., Neudertová,H., CPLB ARK, FN u sv. Anny, Brno POSTUP NAŠEHO PRACOVIŠTĚ PŘI EPIDURÁLNÍM PODÁNÍ KORTIKOIDU Hřib,R., Hakl,M., Ševčík,P. CPLB ARK, FN u sv. Anny, Brno KVALITA ŽIVOTA U PACIENTŮ S NEUROMODULAČNÍ LÉČBOU Neudertová,H., Hakl,M., Hřib,R. Oddělení klinické psychologie, CPLB ARK, Brno VENTRÁLNÍ SUBDURÁLNÍ MALPOZICE - VELMI VZÁCNÁ KOMPLIKACE DLOUHODOBÉ KATETRIZACE LUMBÁLNÍHO EPIDURÁLNÍHO PROSTORU. Cvrček P., Ambulance bolesti ARO,Nemocnice Jihlava EFEKTIVITA RADIOFREKVENČNÍ HORNÍ HRUDNÍ SYMPATEKTOMIE V LÉČBĚ RAYNAUDOVA FENOMÉNU Gabrhelík,T., Pieran,M., Michálek, Ambulance pro léčbu bolesti, KAR FN a LF UP Olomouc BOLEST PROVOKUJÍCÍ DIAGNOSTICKÁ DISKOGRAFIE FUNKČNÍ TEST U BOLESTÍ BEDERNÍ PÁTEŘE Pádr,R., Bláha,M. 2, Kozák,J. 3, Bednář,M. 4, Tichý,M. 2, 1 Klinika zobrazovacích metod, 2 Neurochirurgické oddělení, 3 Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol, 4 ARO, CLINICUM a.s., Nemocnice Vysočany, Praha PULZNÍ RADIOFREKVENČNÍ TERAPIE RADIKULÁRNÍ BOLESTI Pieran,M., Gabrhelík,T., Michálek,P. Ambulance pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie a resuscitace FN a LF UP Olomouc ARACHNOIDÁLNÍ CYSTA DORSÁLNÍ ČÁSTI III.KOMORY JAKO PŘÍČINA NEZVLADATELNÝCH CEFALGIÍ PATOFYZIOLOGICKÝ ROZBOR A OPERAČNÍ ŘEŠENÍ Novák,Z. 1, Chrastina,J. 1, Feitová,V. 2 1 Neurochirurgická klinika LF MU FN u sv.anny v Brně 2 Klinika zobrazovacích metod LF MU FN u sv.anny v Brně MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE MOZKOVÝCH NERVU- ÚČINEK A RIZIKA LÉČBY Masopust, V., Häckel M. Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IPVZ a ÚVN Praha hod. VARIA PREDSEDNÍCTVO: Mičiaková,K., Broďani,D. MESOCAIN A AKUPUNKTÚRA Solár,G., Centrum akupunktúry, Bratislava 20min INTERPRETACE BOLESTI A KDO MÁ PRAVDU? 6

7 Šestáková,B., Lejčko,J., Machart,S., Týblová,I., Bejvančický,Š. Fakultní nemocnice, Anesteziologickoresuscitační klinika Centrum pro léčbu bolesti, Plzeň DYSFUNKCE NOHY JAKO PŘÍČINA BOLESTI ZAD Šnoplová,A., Toppischová,M. Ambulance léčebné rehabilitace, Pardubice FUNKCE NOHY Toppischová,M., Šnoplová A., Ambulance léčebné rehabilitace, Ústí nad Orlicí ÚSKALIA LIEČBY BOLESTI V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA Bezáková,D., Ambulancia PLD, Zemianske Kostoľany POUŽITIE KETAMÍNU V LIEČBE BOLESTI Verbovská,J. ACHB, KAIM PU a SZU FNsP J.A. Reimana, Prešov ANTIDEPRESÍVA V LIEČBE REUMATICKEJ BOLESTI Ogurčáková, D., Šujanová, A., ALGMED s.r.o., Ambulancia chronickej bolesti, Košice VYUŽITIE MIKROSYSTEMU RUKY (SU JOK) PRI DIAGNOSTIKE A LIEČBE BOLESTI Pukluš,J., NZZ, Spišská Nová Ves AKUPUNKTÚRA NIE JE REFLEXNÁ LIEČBA BOLESTI Mochnáč, T., chirurgická ambulancia Duslo a.s. Šaľa, akupunktúrna ambulancia ZS Močenok ******************************** POSTERY PŘÍNOS NEUROSTIMULACE U NEMOCNÉHO S LIPOMATÓZOU PÁTEŘNÍHO KANÁLU Haklová,O., Hakl,L., Hakl,M., Hakl,R. FN Brno, odd. léčby bolesti, Brno, ČR ÚČINOK GABAPENTÍNU NA HLADINU SUBSTANCIE P PO POŠKODENÍ PERIFÉRNEHO NERVU U POTKANA Jergová,S., Mariášová,M. Neurobiologický ústav SAV, Košice, SR DĚTSKÁ ORTOPEDIE-POOPERAČNÍ ANALGEZIE, SKÓROVACÍ SCHÉMATA Marešová,D., Blažková,J, Šimáček,P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN v Motole, Praha, ČR ČTVRT STOLETÍ S REBOXEM A CO DÁLE? Slovák,P., Jíra,J., Tomanová,M. Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha, ČR hod. Slávnostné ukončenie kongresu 7

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Stanislav Voháňka (ed.): II. Spinální kongres 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Vydavatel:

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 44 Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 45 POSTERY Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby byl první

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 www.unbr.cz /Spinální jednotka Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové Vážení

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů.

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů. PRESKRIPČNÍ ZVYKLOSTI LÉČBY BOLESTI V PRVNÍ LINII Skoupá J. 1, Gajdošík J. 2, Grešová I. 3, Černá V. 1 1 Pharma Projects, s.r.o., 2 Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, 3 Health Promotion, s.r.o.

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

PATOFYZIOLOGIE BOLESTI VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ

PATOFYZIOLOGIE BOLESTI VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ PATOFYZIOLOGIE I VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ R. ROKYTA KLÍÈOVÁ SLOVA bolest stáří měření bolesti patofyziologické změny klinické změny léčba KEY WORDS pain elder age pain measurement pathophysiological changes

Více

Silné opioidy. klinické použití pro léčbu chronické. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Silné opioidy. klinické použití pro léčbu chronické. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Silné opioidy klinické použití pro léčbu chronické bolesti výhody a rizika Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Chronická bolest - metody analgezie farmakoterapie 90-95 % invazivní metody 5-10 % rehabilitační

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava Hereditárny IBD: doporučené angioedém postupyako príčina bolestí brucha doi: 10.14735/amgh201512 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více