IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY OKTÓBER 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY 11.-13. OKTÓBER 2007"

Transkript

1 IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY OKTÓBER 2007 Registrácia: štvrtok piatok hod hod. Slávnostné zahájenie kongresu Príhovory predsedov spoločností Organizačné pokyny 11.október 2007 štvrtok hod. VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY PREDSEDNÍCTVO: Kulichová M., Kozák, J. WHAT IS NEW IN INTRATHECAL PAIN TREATMENT? 30min. Kress H.G, Dept. of Special Anaesthesia and Pain Treatment, Medical University /AKH Vienna, Austria INTRASPINÁLNÍ BLOKÁDY V LÉČBĚ CHRONICKÉ BOLESTI 20min Ševčík,P., Hakl,M., Hřib,R., KARIM FN a LF MU Brno hod. ZÁKLADNÝ VÝSKUM BOLESTI PREDSEDNÍCTVO: Rokyta,R., Yamamotová,A. MĚNÍ SE VNÍMÁNÍ BOLESTI S ROČNÍ DOBOU? Yamamotová,A. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3.LF UK, Praha VLIV CHRONICKÉ BOLESTI NA PRAHY BOLESTI U EXPERIMENTÁLNÍCH MODELŮ Vaculín,Š., Franěk,M., Yamamotová,A., Rokyta,R. UK, 3. LF, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha OVLIVŇUJE U POTKANA ZNAČENÍ KONČETIN TETOVÁŽÍ VÝSLEDKY TERMICKÝCH NOCICEPČNÍCH TESTŮ? Franěk M., Vaculín Š., Yamamotová A., Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha ZMĚNY VOLNÝCH RADIKÁLŮ U RŮZNÝCH DRUHŮ PREMEDIKACE U CHIRURGICKÝCH OPERACÍ Fricová J. 1, Vejražka M. 2, Stopka,P. 3, Křížová J. 3, Hálová J. 3, Hrabanek J. 4, Rokyta R. 4, 1. Univerzita Karlova, 1.Lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 2. Ústav Lékařské chemie a biochemie, Praha 3. Akademie věd ČR, Ústav anorganické chemie, Řež 4. 3.Lékařská fakulta, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha REAKCE MAKROFÁGŮ NA KOMPRESI SPINÁLNÍCH KOŘENŮ JAKO PŘEDPOKLAD ROZVOJE RADIKULÁRNÍ NEUROPATICKÉ BOLESTI Jančálek,R., Dubový,P., Novák,Z. Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno ÚČINOK GABAPENTÍNU NA HLADINU SUBSTANCIE P PO POŠKODENÍ PERIFÉRNEHO NERVU U POTKANA. Jergová, S., Mariášová,M., Neurobiologický ústav SAV, Košice hod. Prestávka s občerstvením 1

2 hod. Sympózium firmy MUNDIPHARMA PREDSEDNÍCTVO: Kulichová,M., Martuliak,I hod. SYMPÓZIUM firmy CSC PREDSEDNÍCTVO: Hasarová,D., Lukáč,J hod. Prestávka hod. OBTIAŽNE LIEČITEĽNÁ NÁDOROVÁ BOLESŤ PREDSEDNÍCTVO: Vondráčková,D., Nemčíková,Ľ. CHRONICKÁ BOLEST A LÉKOVÁ ZÁVISLOST Vondráčková,D. Klinické centrum léčby bolesti, FN Na Bulovce, Praha PRELOMOVÁ BOLESŤ, KLASIFIKÁCIA, HODNOTENIE, LIEČBA. Hasarová,D., Jakubíková,H., ACHB, KAIM, FNsP J.A.Reimana, Prešov JAK LÉČIT BOLEST U ZÁVISLÝCH PACIENTŮ Vondráčková,D. Klinické centrum léčby bolesti, FN Na Bulovce, Praha PROBLÉMY PRI LIEČBE NÁDOROVEJ BOLESTI Dančíková,T., Neupauerová,V., OAIM Ambulancia bolesti, VNsP Levoča a.s hod. SYMPÓZIUM firmy Janssen Cilag PREDSEDNÍCTVO: Martuliak I hod. Plenárna schôdza SSŠLB Spoločenský večer sponzorovaný firmou JANSSEN CILAG hod. SEKCIA ALGEZIOLOGICKÝCH SESTIER PREDSEDNÍCTVO: Snopková,J., Kulhánková,I. MANAŽMENT BOLESTI, ETICKÉ PRINCÍPY Rybárová,D. KAIM, FNsP J.A.Reimana, Prešov ŠPECIFIKÁ PRÁCE SESTRY NA ALGEZIOLOGICKEJ KLINIKE Jandurová,A. Algeziologická klinika, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica AKÁ JE ÚLOHA ALGEZIOLOGICKEJ SESTRY V AKÚTNOM SERVISE POOPERAČNEJ BOLESTI? Cígerová,D., Machlicová,V., Kulichová,M. ACHB-KAIM, MFN a JLF UK, Martin MONITORACE BOLESTI U PACIENTŮ PO OPERACÍCH PLIC Čočková,L., Chlumská,N. Oddělení intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem PCA V KRAJSKÉ NEMOCNICI LIBEREC Máchalová,H., Hanková,Z., Hájková,M. ARO - Anestezie, Krajská nemocnice, Liberec FAIL BACK SURGERY SYNDROME - (FBSS), NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZA V AMBULANCI CHRONICKÉ BOLESTI Šrámová P., Máchalová H. ARO - Anestezie, Nemocnice Liberec 2

3 hod. Prestávka s občerstvením hod. SEKCIA ALGEZIOLOGICKÝCH SESTIER PREDSEDNÍCTVO: Rybárová D., Machlicová,V. NEUROSTIMULAČNÍ METODY NA PRACOVIŠTI LÉČBY BOLESTI Kulhánková,I., Gavendová L. Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2. LF UK, FN v Motole, Praha ASISTENCIA SESTRY PRI PODÁVANÍ DO IMPLANTOVATELNEJ LIEKOVEJ PUMPY Snopková,J., Martuliak,. Algeziologická klinika FNsP FDR Banská Bystrica ÚLOHA SESTRY V PRIMÁRNÍ PÉČI V PREVENCI BOLESTÍ ZAD U ADOLESCENTŮ Machová,A. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství, České Budějovice ÚLOHA SESTRY PŘI LÉČBĚ NÁDOROVÉ BOLESTI VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TYPU HOSPIC Weinerová J., Machová A., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství NAŠE PRVÉ DNI Jagelková Ľ., Dratva R., Makáňová M. Hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra BOLESŤ A SÚČASNÉ OŠETROVATEĽSTVO Kaščáková,M., Cínová,J., Šantová,T. Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, PU Prešov ******************************** 12. október piatok hod. Pešia túra na Popradské Pleso resp. fakultatívne výlety podľa výberu účastníkov hod. obed v hoteli Patria hod SYMPÓZIUM firmy OZONE Laboratories PREDSEDNÍCTVO: Onderčanin,M., Martuliak,I hod. AKÚTNA BOLESŤ PREDSEDNÍCTVO: Salamonová,E., Bystřický,Z. PARECOXIB V LÉČBĚ AKUTNÍ BOLESTI PO OPERACÍCH PÁTEŘE Bláha,M 1., Kukla,R. 2, Bednář,M. 3, Kozák,J. 4, Bláhová,D. 5, Bednářová,M. 1,6, Tichý,M. 1, Neurochirurgické oddělení 1, KARIM 2, Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů 4 FN Motol, ARO, CLINICUM a.s., Nemocnice Vysočany 3, Anesteziologicko-resuscitační klinika FTNsP 5, Praha, SZŠ Mladá Boleslav 6 3

4 AUDIT PORODNICKÉ ANALGÉZIE V LKH HORN V LETECH Bystřický,Z., Sláma,L. Landesklinikum Waldviertel Horn, Rakúsko VÝSKYT POSTPUNKČNÍCH BOLESTÍ HLAVY A JEJICH MANAGEMENT PORODNICKÉM ODDĚLENÍ Popperová,N., Dasari,S., Siri,S. Department of anaesthetics, North Middlesex University Hospital, London, UK MIDAZOLAM ZESÍLÍ ÚČINEK EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE BUPIVACAINEM A SUFENTANILEM PO HRUDNÍCH OPERACÍCH PILOTNÍ STUDIE Procházka,J. Centrální JIP, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem THE INCIDENCE OF HEADACHE AFTER INHALATIONAL GENERAL ANESTHESIA Khosravi,A., Karimi,Z., Rostaminezhad,A., Ashrafi, S. Rashid hospital - Trauma centre - Dubai THE EFFECT OF SUPPOSITORY DICLOFENRAC, NA ON POST-OPERATIVE SHIVERING IN ELECTIVE CESARIAN SECTION SURGERIES Rostaminejad, A., Khosravi A., Karimi Z., Yasouj University of Medical Sciences PREVENCIA FANTÓMOVEJ BOLESTI Galová,M., Kulichová, M., ACHB, KAIM, MFN a JLF UK, Martin DEXMEDETOMIDIN VÝZNAMNĚ POTENCUJE ÚČINKY FENTANYLU A MIDAZOLAMU Málek,J., Hess,L., Mareček,F., Jandová.J., Votava.M. Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze a FNKV, Praha NEOPIODNÁ ANALGETIKA A PCA Z POHLEDU EBM V LÉČBĚ AKUTNÍ BOLESTI Krch,J., ARO, Krajská nemocnica Liberec VZNIK DOPORUČENÍ ČSARIM PRO LÉČBU AKUTNÍ POOPERAČNÍ BOLESTI Pracovní skupina pro doporučení léčby pooperační bolesti při ČSARIM Málek,J., Klinika anesteziologie a resuscitace, 3.LF UK Praha a FNKV, Praha hod. CHRONICKÁ NENÁDOROVÁ BOLESŤ PREDSEDNÍCTVO: Opavský,J., Turčániová,Z. BOLEST ORGANICKÉHO A NEORGANICKÉHO PŮVODU, UMÍME JÍ ODLIŠIT? Kozák,J., Petrová,N., Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2.LF UK, FN v Motole, Praha LIŠÍ SE LÉČBA MIGRÉNY NA RŮZNÝCH TYPECH PRACOVIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE? Opavský,J., Opavská,H., Výbor sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti, RRR Centrum léčby bolesti a Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc TOPICKÁ APLIKACE MESOCAINU PODLE HODIN V LÉČBĚ CHRONICKÉ NENÁDOROVÉ BOLESTI Neradilek,F. Oddělení rehabilitace a léčby bolesti, Poliklinika Prosek, Praha 9 BOLESŤ, RÔZNE TYPY SEDOV A ICH OVPLYVNENIE DYNAMIZÁCIOU. Hornáček,K., Čepíková,M., Adamcová,N., Hlavačka,F. FRO - Ružinovská poliklinika, a.s., Bratislava SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ LÉČBY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM HERPES ZOSTER A ROZVINUTOU POSTHERPETICKOU NEURALGIÍ Machart,S., Lejčko,J., Bejvančický,Š., Moravcová,I., Šestáková.B., Týblová,I. CLB, ARK, FN Plzeň CHRONICKÁ BOLEST, MUSKULOSKELETÁRNÍ POSTIŽENÍ A UMĚLECKÉ PROFESE KASUISTIKA. Machartová,V., Klinika pracovního lékařství LFUK a FN Plzeň 4

5 PÔVOD CHRONICKEJ NEMALÍGNEJ BOLESTI U DETÍ A MOŽNOSTI JEJ OVPLYVNENIA Kollerová,A., Ivanič,B., Gašparec,P. DKAIM, DFNsP, Bratislava FBSS V AMBULANCI LÉČBY BOLESTI Bělík,Z., ALB nemocnice, Orlová FIBROMYALGIA - KAZUISTIKA Kollerová,A., Ivanič,B. DKAIM, DFNsP, Bratislava hod PALIATÍVNA MEDICÍNA PREDSEDNÍCTVO: Fabuš,S., Križanová,K. PSYCHOTERAPIE A ZVLÁDÁNÍ STRACHU Z BOLESTI A SMRTI U NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ Raudenská,J., Kozák,J., Hilliová,I. Oddělení klinické psychologie, Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2.LF UK a FN v Motole Praha, Výukové pracoviště paliativní medicíny a léčby bolesti IPVZ Praha LIEČBA NEVYLIEČITEĽNÝCH NA SLOVENSKU Fabuš,S. 1, Kulichová,M. 2, Ondrová,L. 2, Hospice o.z, Martin 1, ACHB, KAIM, MFN a JLF UK Martin 2 PALIATÍVNA SEDATÍVNA LIEČBA Križanová,K., Škripeková,A. Národný onkologický ústav, Bratislava PALIATIVNÍ PÉČE - RODINNÝ POKOJ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Němcová,V. Hospicové hnutí Vysočina a Ambulance bolesti Nové Město na Moravě HOSPIC HESTIA V LUČENCI -NAŠE PRVÉ SKÚSENOSTI Slivková,E., Miadoková,J., Kubišová,J. Vš.NsP n.o.lučenec -ACHB, Hospic Hestia Lučenec HOSPIC MATKY TEREZY V BARDEJOVE PRÍNOS V PALIATÍVNEJ LIEČBE ONKOLOGICKY CHORÝCH Chovanec, J., POKO NsP sv.jakuba, n.o., Bardejov hod. Sympózium firmy GRUNENTHAL PREDSEDNÍCTVO: Kulichová M., Hasarová D hod. Posedenie pri ľudovej hudbe s pohostením v hoteli Patria Sponzoruje firma Grunenthal ******************************** 5

6 13. október sobota hod. Sympózium firmy ZENTIVA PREDSEDNÍCTVO: Hasarová D., Marková J., Skoupá J., Jakubíková H hod. INVAZÍVNE POSTUPY V LIEČBE BOLESTI PREDSEDNÍCTVO: Martuliak,I., Vrba,I. NAŠE ZKUŠENOSTI S NEUROSTIMULAČNÍMI ANALGETICKÝMI SYSTÉMY Vrba,I., Kozák,J., Štětkářová,I. ARO Nemocnice na Homolce, Praha NEUROMODULACE SEDMILETÉ ZKUŠENOSTI Hakl,M., Hřib,R., Neudertová,H., CPLB ARK, FN u sv. Anny, Brno POSTUP NAŠEHO PRACOVIŠTĚ PŘI EPIDURÁLNÍM PODÁNÍ KORTIKOIDU Hřib,R., Hakl,M., Ševčík,P. CPLB ARK, FN u sv. Anny, Brno KVALITA ŽIVOTA U PACIENTŮ S NEUROMODULAČNÍ LÉČBOU Neudertová,H., Hakl,M., Hřib,R. Oddělení klinické psychologie, CPLB ARK, Brno VENTRÁLNÍ SUBDURÁLNÍ MALPOZICE - VELMI VZÁCNÁ KOMPLIKACE DLOUHODOBÉ KATETRIZACE LUMBÁLNÍHO EPIDURÁLNÍHO PROSTORU. Cvrček P., Ambulance bolesti ARO,Nemocnice Jihlava EFEKTIVITA RADIOFREKVENČNÍ HORNÍ HRUDNÍ SYMPATEKTOMIE V LÉČBĚ RAYNAUDOVA FENOMÉNU Gabrhelík,T., Pieran,M., Michálek, Ambulance pro léčbu bolesti, KAR FN a LF UP Olomouc BOLEST PROVOKUJÍCÍ DIAGNOSTICKÁ DISKOGRAFIE FUNKČNÍ TEST U BOLESTÍ BEDERNÍ PÁTEŘE Pádr,R., Bláha,M. 2, Kozák,J. 3, Bednář,M. 4, Tichý,M. 2, 1 Klinika zobrazovacích metod, 2 Neurochirurgické oddělení, 3 Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol, 4 ARO, CLINICUM a.s., Nemocnice Vysočany, Praha PULZNÍ RADIOFREKVENČNÍ TERAPIE RADIKULÁRNÍ BOLESTI Pieran,M., Gabrhelík,T., Michálek,P. Ambulance pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie a resuscitace FN a LF UP Olomouc ARACHNOIDÁLNÍ CYSTA DORSÁLNÍ ČÁSTI III.KOMORY JAKO PŘÍČINA NEZVLADATELNÝCH CEFALGIÍ PATOFYZIOLOGICKÝ ROZBOR A OPERAČNÍ ŘEŠENÍ Novák,Z. 1, Chrastina,J. 1, Feitová,V. 2 1 Neurochirurgická klinika LF MU FN u sv.anny v Brně 2 Klinika zobrazovacích metod LF MU FN u sv.anny v Brně MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE MOZKOVÝCH NERVU- ÚČINEK A RIZIKA LÉČBY Masopust, V., Häckel M. Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IPVZ a ÚVN Praha hod. VARIA PREDSEDNÍCTVO: Mičiaková,K., Broďani,D. MESOCAIN A AKUPUNKTÚRA Solár,G., Centrum akupunktúry, Bratislava 20min INTERPRETACE BOLESTI A KDO MÁ PRAVDU? 6

7 Šestáková,B., Lejčko,J., Machart,S., Týblová,I., Bejvančický,Š. Fakultní nemocnice, Anesteziologickoresuscitační klinika Centrum pro léčbu bolesti, Plzeň DYSFUNKCE NOHY JAKO PŘÍČINA BOLESTI ZAD Šnoplová,A., Toppischová,M. Ambulance léčebné rehabilitace, Pardubice FUNKCE NOHY Toppischová,M., Šnoplová A., Ambulance léčebné rehabilitace, Ústí nad Orlicí ÚSKALIA LIEČBY BOLESTI V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA Bezáková,D., Ambulancia PLD, Zemianske Kostoľany POUŽITIE KETAMÍNU V LIEČBE BOLESTI Verbovská,J. ACHB, KAIM PU a SZU FNsP J.A. Reimana, Prešov ANTIDEPRESÍVA V LIEČBE REUMATICKEJ BOLESTI Ogurčáková, D., Šujanová, A., ALGMED s.r.o., Ambulancia chronickej bolesti, Košice VYUŽITIE MIKROSYSTEMU RUKY (SU JOK) PRI DIAGNOSTIKE A LIEČBE BOLESTI Pukluš,J., NZZ, Spišská Nová Ves AKUPUNKTÚRA NIE JE REFLEXNÁ LIEČBA BOLESTI Mochnáč, T., chirurgická ambulancia Duslo a.s. Šaľa, akupunktúrna ambulancia ZS Močenok ******************************** POSTERY PŘÍNOS NEUROSTIMULACE U NEMOCNÉHO S LIPOMATÓZOU PÁTEŘNÍHO KANÁLU Haklová,O., Hakl,L., Hakl,M., Hakl,R. FN Brno, odd. léčby bolesti, Brno, ČR ÚČINOK GABAPENTÍNU NA HLADINU SUBSTANCIE P PO POŠKODENÍ PERIFÉRNEHO NERVU U POTKANA Jergová,S., Mariášová,M. Neurobiologický ústav SAV, Košice, SR DĚTSKÁ ORTOPEDIE-POOPERAČNÍ ANALGEZIE, SKÓROVACÍ SCHÉMATA Marešová,D., Blažková,J, Šimáček,P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN v Motole, Praha, ČR ČTVRT STOLETÍ S REBOXEM A CO DÁLE? Slovák,P., Jíra,J., Tomanová,M. Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha, ČR hod. Slávnostné ukončenie kongresu 7

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

P R O G R A M. 11,30 13,00 ODBORNÝ PROGRAM Předsedové: I. Martuliak, R. Rokyta R.

P R O G R A M. 11,30 13,00 ODBORNÝ PROGRAM Předsedové: I. Martuliak, R. Rokyta R. P R O G R A M Čtvrtek, 2. října 2008 10,00 11,00 ZAHÁJENÍ Přednáška visiting prof. IASP uvede prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Gender differences in the genetic and hormonal interactions in pain and pain

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 21. 22. března 2014 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/sad2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 21. 22. 3. 2014, Clarion Congress Hotel Špitálské

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru paliativní medicína a léčba bolesti je získání specializované způsobilosti

Více

11. ANESTEZIOLOGICKÉ DNY NA HOMOLCE

11. ANESTEZIOLOGICKÉ DNY NA HOMOLCE 11. ANESTEZIOLOGICKÉ DNY NA HOMOLCE 25. 26. října 2012 Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Praha 5 PROGRAM KONGRESU 11. ANESTEZIOLOGICKÉ DNY NA HOMOLCE pořádá ARO Nemocnice Na Homolce a Česká společnost

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 22. duben 2016 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 22. 4. 2016 / 9.00 17.00 hodin 8.00 9.00: Registrace BLOK I.: 9.00 10.00 Nutriční

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

10. Anesteziologické dny Na Homolce 26. 27. října 2010

10. Anesteziologické dny Na Homolce 26. 27. října 2010 ORIENTAČNÍ MAPKA Cesty do Nemocnice Na Homolce včetně spojů MHD 10. Anesteziologické dny Na Homolce 26. 27. října 2010 DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického

Více

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave,

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

ÈTVRTEK, 7. ØÍJNA 2010 09.00 09.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (SÁL A - PEGASUS, PØÍZEMÍ) 09.30 10.55 NOVÉ POZNATKY V ALGEZIOLOGII

ÈTVRTEK, 7. ØÍJNA 2010 09.00 09.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (SÁL A - PEGASUS, PØÍZEMÍ) 09.30 10.55 NOVÉ POZNATKY V ALGEZIOLOGII ÈTVRTEK, 7. ØÍJNA 2010 09.00 09.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (SÁL A - PEGASUS, PØÍZEMÍ) 09.30 10.55 NOVÉ POZNATKY V ALGEZIOLOGII Program 10.55 11.15 PØESTÁVKA Pøedsedající: Richard Rokyta, Marta Kulichová MELZACKOVA

Více

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010 Společnost pracovního lékařství ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií OU Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Státní zdravotní ústav Praha 1. Lékařská

Více

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz IV. Hirschův den Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz Srdečně vás zveme

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu.

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu. XXIII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hotel AMBASSADOR Národní Dům Karlovy Vary 6. 7. 11. 2015 Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu Varia Program konference: Místo

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

9. Anesteziologické dny Na Homolce

9. Anesteziologické dny Na Homolce www.homolka.cz 9. Anesteziologické dny Na Homolce 13. 14. listopad 2008 Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Praha 5 Kongresový sál Ústřední vojenské nemocnice, Praha 6 www.homolka.cz/9arodny 2. informace

Více

Bolesti zad PROGRAM. Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 MEDICAL & PHARMA PROMOTION. www.mppromotion.cz

Bolesti zad PROGRAM. Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 MEDICAL & PHARMA PROMOTION. www.mppromotion.cz Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádají multioborové sympozium na téma: Bolesti zad Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 PROGRAM MEDICAL & PHARMA PROMOTION www.mppromotion.cz Čtvrtek

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Pátek 23.5.2008 Kongresový sál A 09.00-09.20 Slavnostní zahájení kongresu 09.20 12.10 Svalové choroby I. Předsedající: Voháňka S., Špalek P. 1. Therapeutic Possibilities in

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I.

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I. ÚTERÝ, 26.01.2016 Dopoledne 08:30-12:00 13. Sympozium NOVINKY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

VII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM

VII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM FINÁLNÍ INFORMACE pořádá VII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 26. 27. září 2013 Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA KLINIKA TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ A REHABILITACE LF MU KATEDRA FYZIOTERAPIE LF MU A FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ POŘÁDAJÍ VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 2. 3. října 2015 Mikulov,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Projekty ÚZIS OPZ DRG Restart & Centrum NZIS

Projekty ÚZIS OPZ DRG Restart & Centrum NZIS Projekty ÚZIS OPZ DRG Restart & Centrum NZIS Principiální cíle a smysl projektů Ladislav Dušek Rámcové termíny a šance na řešení? 2014 Implementace metodik 2015 2016 2017 Metodický vývoj Metodiky vyvineme??

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí FINÁLNÍ INFORMACE Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí pořádá V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Organizační

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

SCHÙZE VÝBORU SSLB 20. 10. 2004

SCHÙZE VÝBORU SSLB 20. 10. 2004 SCHÙZE VÝBORU SSLB 20. 10. 2004 Kódy diagnóz pro algeziologii MUDr. Vondráèková odeslala èlenùm výboru e-mailem. Soudní znalci v oboru léèby bolesti a paliativní medicíny je tøeba registrace na krajském

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Farmakoterapie bolesti Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Zdroje: Doporučené postupy pro farmakoterapii

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy

PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy 15. - 17. května 2008 Equitana Hotel Resort Martinice PÁTEK 16.KVĚTNA 2008 08:00 Zahájení konference, úvodní slovo Ing. J. Mašín,

Více