ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Drakiáda 18. středisko Junáka Žebětín vás zve v sobotu na tradiční Drakiádu. Přihlásit se můžete od do hodin na louce nad ulicí Ostrovačickou. Start bude ve hodin. Soutěžit budeme v kategoriích: drak nejdéle letící, největší, nejkrásnější, s nejdelším ocasem. Přednost mají draci vlastnoručně vyrobení. Dědeček Zveme Vás na herecký medailonek Václava Bauera, životní běh divadelní, filmové a rozhlasové umělecké činnosti dlouholetého externího spolupracovníka Radia Proglas. Seznámení s jeho vlastní autorskou prací nabídneme v divadelní aktovce typu malých jevištních forem s názvem Dědeček. V závěru bude prostor pro otázky obecenstva. Spoluúčinkuje Zuzana Kučerová. Představení se bude konat v neděli 16. října 2011 v 16 hodin v sále Katolického domu v Žebětíně. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve výbor kultury * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * archiv, Ing. Kurt Barták, Hana Havlíčková, DiS., Václav Kříž, Petra Malcovská, Pavel Nečas, Mgr. Petra Prokopová, Mgr. Lenka Staníčková, Mgr. Adriana Jarkovská, Mgr. Martina Petrželová * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Našim dětem: Nové předměty ve škole? Zdá se, že ve škole máte nové předměty. Nebo jsou to ty obvyklé, jenom se jim přeházely slabiky? Zkuste je seřadit správně! KATETIMA MA JAKÝ ZYKČES KAPRUVO LESNÁ CHOTĚVÝVA DOVĚROPŘÍDA VADEBNÍ VÝHUCHO DAVĚTIVLAS ANZYK GLICJAKÝ ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 21/2011 Jednou z tradic, která u nás neumírá, ba naopak je stále oblíbená, je podzimní pouštění draků. Je to zvyk spjatý zvláště z vesnickým prostředím, jak nám krásně znázornil ve svých malebných scenériích z Hrusic Josef Lada. Tento zvyk má však mnohem starší původ než v 19. století, v době narození a dětství Josefa Lady. Pouštění draků na celém světě má původ v Číně, kde se podle písemných údajů sestrojovali první draci, napodobeniny ptáků, již v 5. století př. n. l.. Původně se vyráběli z bambusu a dřeva, po vynalezení papíru ve 2. stol. př. n. l. se začaly kostry potahovat papírem. Bohatší zákazníci papír nahrazovali tenkým hedvábím. Teprve ve středověku a novověku se dostali draci prostřednictvím holandských, portugalských a anglických kupců z dálného Východu přes arabské země do Evropy, kde se tato oblíbená kratochvíle větrného počasí drží dodnes. Ř Í J E N ČÍSLO 10 Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky Pokud byste si chtěli vyrobit vlastního draka, tak vězte, že ideálním materiálem na kostru draka je bambus. Jelikož v našich podmínkách ho na poli běžně nenasbíráte, můžete jej vypreparovat ze starých násad koš at, nebo zakoupit v zahradnických potřebách bambusové tyče či trubky a ty pak naštípat na lišty. Bambus lze nahradit i smrkovými lištami, které jsou k mání v modelářských obchůdcích. Jako potahový materiál lze použít tenký papír, nebo mnohem nákladnější hedvábí. Jako šňůra se používá rybářský vlasec s průměrem asi 0,5 mm. Na internetu i v knížkách najdete návody na vytvoření draků, počínaje jednoduchými exempláři a konče náročnými konstrukcemi, které připomínají malé rogalo. A pak už vesele vyběhnout na strniště a nechat opírat vítr do draka! Zdroj: Wikipedia; J. Balej a kol., Postavte si čínského draka. Praha mč

2 [ OBSAH ] 1 Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky 2 Mše v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně 3 Ze života v obci 4 Školství 5 Informace pro podnikatele Jednotné kontaktní místo 5 Nové Poradenské centrum městské policie 6 Na slovíčko s 7 Hluk škodí zdraví 7 Přij te se bát 7 Koutek úsměvů 8 Program KMK na říjen 8 Cvoček v říjnu 9 Fandíme SK Žebětín 9 Akce Autodromu 9 Vítání občánků 9 Podzimní výstava 9 Zoo v říjnu 10 Neprodraží se Vám Vaše zapomnětlivost? 10 Město pro děti.cz na Brno nezapomíná 11 Festival Milujeme stromy přinese Duška i rekord 11 Sběratelské bleší trhy v Líšni 12 Fejeton: Trocha filosofie nikoho nezabije 13 Akce občanského sdružení Ženy Centrum pro rodinu a sociální péči 14 Pomáháme žít naplno 15 Sběr žactva pro charitní šatník 15 Drakiáda 15 Dědeček 15 Našim dětem ŽIVOTNÍ STYL Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně Václavské hody 2011 [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Na devadesát krojovaných včetně dětí slavilo v Žebětíně Václavské hody. A již účastí v průvodu nebo tancem pod májí na náměstí, anebo na hodové zábavě v sále Katolického domu. K dobré náladě přispělo nejen slunečné počasí, ale i tři harmonikáři a dechová kapela Br ovská šestka. Václav Kříž Polská návštěva na radnici V září se v Brně uskutečnila konference o odpadech, na které byl představen projekt kompostování, do něhož je naše městská část zapojena. Hosty z Poznaně informace zaujala natolik, že se do Žebětína vypravili. Měli možnost shlédnout kompostéry a kompostování v praxi a seznámit se s fungováním střediska separovaného odpadu (všech svatých) v 18 hodin (Dušičky) v 18 hodin 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ ŠKOLSTVÍ ] [ INFORMACE ] Škola v přírodě Kutiny 2011 Na školu přírodě nejezdí žáci jen s létem nadcházejícím, ale někdy se spolu s učiteli rozhodnou objevovat krásy léta babího. Tak tomu bylo i v případě žáků a učitelů tříd 2.A, 2.B a 4.A. Od 19. do 23. září 2011 strávili všichni společně několik pěkných dní ve středisku Kutiny na Tišnovsku. Nedočkavé děti se teprve na místě dozvěděly, že se mají vydat po stopách slavného lovce Pampaliniho, překonávat nastražené překážky, zvládat zadané úkoly a nakonec získat drahocenný diamant. Do Expedice Adaptační pobyt Letos poprvé jsme se s našimi prvňáčky vydali na třídenní adaptační pobyt, kde jsme měli spoustu příležitostí k stmelení nového kolektivu. Děti našly nové kamarády, poznaly lépe svou paní učitelku a užily si spoustu zábavy. Pampea II bylo zapojeno téměř 50 dětí, které v osmi skupinách postupovaly po vytyčené cestě směrem k vrcholu. Některé úkoly byly obtížnější, o to však bylo větší úsilí všech dětí. Odměnou jim pak bylo nakupování v Pampaliniho bazaru, opékání špekáčků a závěrečné vyhlášení výsledků expedice s udělováním diplomů. Všichni účastníci odjížděli domů spokojení a usměvaví. Cíle expedice bylo dosaženo. Podzimní škola v přírodě v Kutinách se vydařila a líbila. Martina Petrželová Také paní učitelky měly možnost vidět děti jinak než ve škole, a všichni tak využili příležitosti ke vzájemnému poznání jeden druhého. Všem se nám to moc líbilo a určitě pojedeme příště znovu! Lenka Staníčková Informace pro podnikatele Jednotné kontaktní místo Nové Poradenské centrum městské policie Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna služba pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání pod názvem Jednotné kontaktní místo (JKM). Cílem JKM je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání na území ČR a v dalších zemích Evropské unie, EHS (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarsku. Pomoc se zahájením podnikání v uvedených zemích je poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu. Tzv. přeshraniční poskytování služeb souvisí s volným pohybem služeb; v jeho rámci může podnikatel na základě oprávnění získaného v jednom členském státě dočasně a příležitostně poskytovat své služby i v jiném státě bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění k podnikání, nicméně při splnění jiných podstatných formalit. Poradenská činnost JKM je zaměřena na zahájení podnikání na území ČR i na základě jiného než živnostenského oprávnění např. činnost agentury práce, zřízení nestátního zdravotnického zařízení atd. JKM může v těchto případech zprostředkovat také předání žádosti o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění kompetentnímu úřadu v ČR. Klienti JKM mají největší zájem o informace týkající se podnikání v sousedních státech (zejména Rakousku, Německu a Slovensku), a to především v řemeslných činnostech (např. zednictví, zámečnictví, truhlářství), ale i v jiných druzích služeb (např. masérství, kosmetické služby, tělovýchovné služby, péče o seniory, výuka jazyků). Jednotné kontaktní místo Magistrát města Brna Živnostenský úřad města Brna Malinovského nám. 3, Brno tel.: Brněnská městská policie slavnostně otevřela nové Poradenské centrum v Křenové ulici. Pracoviště nabízí rozsáhlé spektrum poradenství v oblasti prevence kriminality a pomoci obětem trestné činnosti, zajištění bezpečí a majetku, orientaci v sociálních službách. Slouží jako distribuční místo pro informační letáky, brožury a publikace vydané Městskou policií i dalšími subjekty. Svou činnost zde mohou prezentovat organizace zabývající se problematikou prevence (BESIP, Bílý kruh bezpečí, Sdružení obrany spotřebitelů, Hasičský záchranný sbor). K dipozici jsou zde informace o projektech realizovaných Městskou policií Brno, je možno zde kontaktovat Senior linku bezpečí (tel.: ) a získat například informace o tzv. neobjednaných službách (ověřit si, zda není případná návštěva zástupců energetických společností, vodáren, České pošty ad. pokusem podvodníků dostat se do bytu). Součástí centra je i Knihovna bezpečí, kterou mohou využívat absolventi Senior akademie, s publikacemi z psychologie, práva, sociologie i technických věd. Předností centra je bezbariérový přístup, dlouhá otevírací doba a možnost parkování. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE ] [ OSTATNÍ ] Na slovíčko s paní Bc. Alenou Procházkovou Oběma se nám nechce věřit, že od našeho posledního rozhovoru pro občasník uplynulo pět let! Tehdy jsme si ovšem povídali především o naší mateřské škole, dnes mám za úkol představit Vás jako naši zastupitelku. I když na školku zákonitě dojde také... Začínám obvyklou otázkou: jak dlouho máte trvalé bydliště v Žebětíně? Od roku 2006, kdy jsme si tu s manželem přistavěli byt v patře domku, který původně sloužil manželovi, profesí automechanikovi, pouze jako dílna. Předtím jsem bydlela nedaleko, v Bystrci. Prozra te čtenářům něco za svého soukromí. Odkud pocházíte, školy, praxe, rodina... Narodila jsem se v Chrudimi, kde jsem chodila na základní školu. Střední pedagogickou školu jsem absolvovala v Litomyšli a na své první pracovní místo jsem nastoupila do mateřské školy ve svém rodišti. Další praxe už byla v mateřských školách v Brně, od roku 1986 až dodnes v Žebětíně. Jsem vdaná, mám dva dospělé syny. První je právník, druhý stavební inženýr. Ten je momentálně daleko pracuje na Novém Zélandu. Před pár lety jsem se stala opět tak trochu studentkou, absolvovala jsem studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ředitelkou naší mateřské školy jsem od roku K téhle náročné funkci Vám přibyla ještě práce zastupitele... Ano, už druhé volební období. Po založení místní organizace ODS v roce 2006 jsem byla vybrána na její kandidátku a zvolena do zastupitelstva. To se opakovalo i v posledních volbách. Předpokládám, že Vaše práce v zastupitelstvu se týká především školství. Ano, ale nejen jeho. Jsem místostarostkou pro oblast školství, zdravotnictví a sociální věci a také předsedkyní výboru školství a sociální péče. To představuje řadu úkolů, činností a mnohá jednání. Můžete alespoň některé z úkolů jmenovat? Je to například kontrola činností školských zařízení a zájmových sdružení, účast na kontrolních dnech výstavby ZŠ Otevřená, spolupráce v oblasti plánování využití hřiště budoucí školy i dětmi z MŠ, spolupráce se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území Brna aj. A v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví jde o spolupráci s občanskými sdruženími, včetně agendy s přidělováním dotací, péči o starší občany (výročí, gratulace, ale i krizové situace), spolupráci s obvodní lékařkou a další. A te prosím přece jen o pár informací z mateřské školy, kterou řídíte. Co je nového, jak začal školní rok? Přijali jsme 53 nových žáčků, žádostí bylo téměř dvakrát tolik, ale vyhovět všem nejde. Kapacita školy, čtyři oddělení po 28 dětech je plná, tedy 112 žáků. Situace by se přece jen měla zlepšit od příštího září, kdy vznikne ještě jedna třída a počet dětí se bude moci zvýšit na 137. Současný počet osmi pedagogů se také navýší. A na závěr obligátní otázka: jak trávíte volný čas, pokud nějaký máte? Není ho moc, ve všední dny po práci odpočívám domácími pracemi, ale o víkendech podnikáme často s manželem poznávací výlety za památkami a přírodou. A jsem také docela pilná čtenářka. Takže čtete i náš občasník? Samozřejmě, vždy do něj i někdy přispíváme zprávičkami o školce. V posledních číslech mě pobavila dětská anketa, bylo by zajímavé udělat podobnou mezi dospělými obyvateli Žebětína. Hluk škodí zdraví Přij te se bát! Všechny děti z Bystrce, Žebětína a okolí zveme na hrůzostrašnou Upíří stezku. Čeká vás děsivá procházka setmělým lesem, na níž vás k smrti vystraší příšery, přízraky a démoni. Na konci budou ti nejodvážnější odměněni kouskem z tajného pokladu starého upíra. Upíří stezkou se vydáme v pátek 21. října od 18 hodin, start bude u dětského hřiště Koutek úsměvů Promyslíme to. Ale te děkuji za rozhovor, přeji hodně úspěchů na pracovišti i v zastupitelstvu. A krásné zážitky na výletech! F. Zacharník Přibývá hlukové zátěže a současně onemocnění ze stresu vysoký tlak, nervové poruchy, poruchy sluchu, nevýkonnost z nevyspání. Nejvíce bývají postiženi lidé pracující s hlučnými stroji. Proto je třeba vybrat stroje málo hlučné, nejlépe elektrické, pracovat s nimi co nejméně a dodržovat vyhlášku hlučné práce provozovat jen mezi hod., v neděli zachovávat klid. Na noc zavírejme hlučné psy, protože sousedé jdou ráno do práce nebo mohou být nemocní. Chraňme své zdraví i životní prostředí naší obce. Zdeněk Šustr, lékař člen výboru školství a sociální péče na Štouračově ulici v Bystrci, GPS: 49 12'55.614"N, 16 31'4.662"E, ukončení u Eliotu. Koná se za každého počasí, funkční baterka nezbytná! Vhodné pro děti do 15 let, menší děti raději v doprovodu rodičů. Akci pro vás připravil Klub rodičů při ZŠ Heyrovského 32 v Bystrci; podrobnosti najdete na Nemocnice: Kýla jako hrom! Co jste dělal člověče? Chtěl jsem si zvednout životní úroveň " 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Program KMK na říjen Setkání probíhá každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v tělocvičně Katolického domu (Křivánkovo nám 35, Žebětín) Podzimní koláž (s sebou vylisované listí, kůru) v 16 hodin přijede MATÝSEK - český výrobce bavlněného textilu Klub maminek zve tak jako každý rok i letos na podzimní procházku Žebětínem s lampionky nazvanou hrajeme si na světlušky, sraz v pátek v hodin před Katolickým domem na Křivánkově náměstí. S sebou lampionek. Na závěr čeká děti poklad. Na setkání se těší Krteček a Broučci. Za deštivého počasí akce odpadá! Cvoček v říjnu V polovině září proběhl zápis do zájmových kroužků pro děti i dospělé. Aktuální rozvrh kroužků je vyvěšen na stránkách cvocek.navolno.cz pokud máte ještě zájem o činnost v některém kroužku, kontaktujte přímo vedoucí a domluvte se, třeba je ještě volné místo. Kroužky probíhají v klubovně na Křivánkově náměstí 15, pokud není uvedeno jinak. V říjnu nás čekají dvě akce pořádné v přírodě: Kdo si hraje, nezlobí velké rodinné setkání nejen pro účastníky našich táborů (letos jich bylo opět více než dvě stě), ale i pro všechny další, kteří se rádi hýbou a dovádějí na čerstvém vzduchu. Hravé sportovní odpoledne bude probíhat na oblíbené táborové louce Za Ohradou v sobotu od hod. Spolupráce s firmami Odysea-hry a Cyklospeciality nám umožní vyzkoušet si, co bychom si jinde nevyzkoušeli, připravte si drobné na vstupné. Kromě jiného předpokládáme i udržování opékacího ohníčku (bude-li na to počasí drobné občerstvení zajištěno, chcete-li buřtíky, doneste si vlastní) a rozdávání CD s fotkami z našich táborů (později bude možné po domluvě vyzvednutí i v klubovně). V neděli se uskuteční tradiční Dýňování začátek u klubovny na Křivánkově náměstí 15 mezi a hod. Letos vyhlašujeme novinku pokud už budete mít doma hotovou vlastnoručně vydlabanou dýni, přineste ji s sebou do Soutěže o nejkrásnější dýni (po předvedení si ji zase můžete odnést). Jako každý rok i letos čeká na malé i velké spousta úkolů, komu se podaří jich dost splnit, může se těšit nejen na dýňové koláčky, ale i na závěrečnou pohádku a další překvapení. Na našich stránkách už je rovněž přihláška na zimní lyžařský pobyt v Čenkovicích. Ivana Nanjo Kolaříková tel.: , ŽIVOTNÍ STYL Fandíme SK Žebětín Mladší přípravka SK Žebětín Svratka Starý Lískovec SK Žebětín SK Žebětín ČAFC Kohoutovice SK Žebětín Muži A SK Žebětín Únanov Jaroslavice SK Žebětín SK Žebětín Zastávka Horní Kounice SK Žebětín Muži B SK Žebětín B Lokomotiva B Řečkovice B SK Žebětín B SK Žebětín B Jundrov Svratka B SK Žebětín B Akce Automotodromu Mimořádný termín volných jízd pro motorkáře Invicta Epilog Brno Circuit Inline 2011 maraton na inline bruslích, vytrvalostní závod na in-line bruslích Vítání občánků Zveme Vás na podzimní vítání občánků, které je plánováno na druhou listopadovou neděli. Abychom Vám mohli pozvánku zaslat, musíte o ni projevit zájem. Jak? Dostavit se s rodnými listem dítěte na Oddělení sociální péče ÚMČ Brno-Žebětín v pondělí nebo ve středu (8 17 hod.), nejpozději do Podzimní výstava ovoce, zeleniny, květin, dušičkových vazeb atd. se uskuteční v Katolickém domě v sobotu od 14 do 18 hod. a v neděli od 10 do 17 hod.. Klub důchodů Žebětín Zoo v říjnu Halloweenská zoo, , hodin Soutěžní helloweenská stezka po zoo a dlabání dýní. Díla budou použita na výzdobu areálu zoo. 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Neprodraží se Vám Vaše zapomětlivost? Město pro děti.cz na Brno nezapomíná! V září začal správce daně vyměřovat nedoplatky na místním poplatku za letošní rok spolu s navýšením za nedodržení lhůty splatnosti, které dle zákona o místních poplatcích může činit až trojnásobek nedoplatku. Důrazně doporučujeme všem, kterým bylo vyměřeno, aby uhradili celou vyměřenou částku, včetně navýšení. Neučiní-li tak, jejich nedoplatek se tak po uplynutí náhradní lhůty splatnosti stanovené v rozhodnutí stává bez dalšího vymahatelným. Další novinkou pro dlužníky může být i způsob vyměření. Správci daně umožnila novela zákona o místních poplatcích vyměřit také hromadným předpisným seznamem, který se doručuje veřejnou vyhláškou, nikoli tedy adresně každému do jeho schránky, kde bydlí. Dlužník se tak může dozvědět o probíhajícím vymáhacím řízení až ve chvíli, kdy má zablokovaný účet nebo když mu srazí zaměstnavatel částku ze mzdy, příp. když přijde kromě částky odpovídající dluhu také o úroky ze stavebního spoření, nebo když dostane nižší důchod a v neposlední řadě, když ho navštíví soudní vykonavatel za účelem prodeje movitých či nemovitých věcí dlužníka. Dlužníkovo opomenutí se tak může řádně prodražit a vyměřené navýšení nemusí být nakonec ta nejbolavější sankce, která je spojena s nesplněním jeho poplatkové povinnosti. Vymáhacímu řízení se vyhnete bezodkladnou úhradou Vašich nedoplatků na účet č /5400, variabilní symbol Vaše rodné číslo. Platit můžete mj. i v hotovosti na pokladně Šumavská 33, 9. patro (po, st: a hodin; út: a , čt: a , pá: ). Nová právní úprava již neumožňuje správcům poplatku prominout nebo snížit nedoplatek na základě žádosti poplatníka. Není tudíž možné o případné žádosti rozhodnout, nebo je tato posuzována jako nepřípustné podání. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro Jste z Brna a váháte, kam vyrazit s dětmi za zábavou? Nevíte, kterou knihu, CD či DVD vašim ratolestem koupit či jakou společenskou hru si s nimi zahrát? Pak určitě nahlédněte na webové stránky Web byl zřízen za účelem co nejkomplexnějšího zmapování české kultury, aktivit a zábavy pro děti ve věku od 3 do 15 let. Jednotlivé rubriky webu představují ucelený přehled filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižních a herních aktualit. Je doplněn o nezávislé recenze a články, které vám pomohou lépe se zorientovat v nepřeberném množství akcí a titulů. Web Město pro děti.cz pro vás denně aktualizuje tým profesionálních redaktorů s bohatými zkušenostmi v oblasti kultury v České republice. Festival Milujeme stromy přinese Duška i rekord Od 20. do 28. října pořádá Nadace Partnerství v Brně festival Milujeme stromy věnovaný tématu stromů. Připraven je devítidenní program plný divadla, hudby, pohybu, kreativity, poznání a také vyhlášení výsledků ankety Strom roku Festival 28. října zakončí pokus o český rekord v sázení stromů. Ve dnech 20. až 28. října Brno ožije stromy. Nadace Partnerství spolu s dalšími 25 brněnskými organizacemi totiž pořádá jedinečný festival Milujeme Sběratelské bleší trhy v Líšni Dovolujeme si Vás pozvat na nedělní sběratelské bleší trhy (buzry) v Líšni. Přij te prodat, koupit či vyměnit předměty všech sběratelských oborů od 7 do 11 hodin ráno ve dnech , , do sálu Dělňáku v Brně-Líšni, Klajdovská 28. Pokud to půjde budou trhy pravidelně každou druhou neděli v měsíci. Staré pohlednice, dekorace, starožitnosti, numismatika, militaria, staré hračky, panenky, rádia, platidla, bankovky, zlaté mince, filatelie, známky, sklo, porcelán, rámy, výtvarné umění, odznaky, pivní lahve, modely, repliky, kalendáříky, fosilie, magnetofony, gramodesky, gramofony, náboženské předměty, nábytek, sošky, náhradní díly, motorky, bicykly, plakáty, sportovní sbírky, vstupenky, svaté obrázky, pohlednice, fotografie, odznaky, řády, vyznamenání, knoflíky, telefonní karty, staré knihy, literatura, časopisy, medaile, nášivky, samolepky, fotoaparáty, obrazy, hodiny, hračky, kinder vajíčka, vlajky a vlaječky, vláčky, autíčka, figurky, autogramy, kuriozity a jiné. stromy plný divadla, hudby, tvůrčích dílen, seminářů, přednášek, výstav, komentovaných prohlídek parků a dalších akcí spojených se stromy. Návštěvníci festivalu se mimo jiné mohou těšit na improvizaci Jaroslava Duška s Vizitou, vyhlášení vítěze ankety Strom roku 2011, Stromové odpoledne v Lužánkách, benefiční bazárek šperků i celorepublikový rekord v sázení stromů. Výtěžek festivalu bude věnován na výsadbu a ochranu stromů v ČR. 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ POZVÁNKA ] Trocha filozofie nikoho nezabije... Pravda, Jiří Suchý to zpívá o poezii, ale já věřím, že ani filozofické pojednání, o kterém bude řeč, nezabíjí. Poslal mi ho z Kanady jeden dobrý přítel, ale zřejmě pochází z naší otčiny a někteří jste ho třeba dostali už dávno přede mnou. (Já právě dnes od jednoho pilného žebětínského spoluobčana.) Stejně vám ty filozofické myšlenky zkráceně ocituji, protože mi připadají docela moudré. Ale ještě více proto, abych vám něco sdělil o onom příteli, se kterým si čile píšu od doby, kdy odjel za moře. Tenhle pan docent, odborník na film, divadlo a kumšt vůbec se před třemi lety odstěhoval se do Vancouveru za svými blízkými. Hned tam začal navštěvovat, jako nejstarší žák, jazykový kurz, aby se ještě více zdokonalil, dál hraje tenis a stal se brzy přeborníkem Ontaria ve své věkové kategorii, spolupracuje s českým ochotnickým souborem a dopisuje do krajanských tiskovin. Píše nám, starým kamarádům často, protože se zajímá o kulturu a sport ve staré vlasti. A tuhle mi poslal tenhle filozofický traktát: Jistý profesor filozofie přišel do třídy, vzal nádobu a naplnil ji po okraj kameny. Zeptal se studentů, zda je nádoba plná. Když souhlasili, vzal krabičku s menšími kamínky, vysypal je do nádoby s kameny, zatřepal s ní a kamínky si našly místo mezi těmi velkými. Opět se zeptal, zda studenti soudí, že je nádoba plná. Když opět souhlasili, vzal krabičku s velmi jemným pískem, nasypal ho do nádoby a písek vyplnil poslední mezery mezi velkými a malými kameny. Te teprve vypadala nádoba opravdu plná. Pan profesor pokračoval sdělením, že život je něco jako ta použitá nádoba. Kameny znázorňují ty nejdůležitější životní věci, jako je rodina, partner, zdraví, děti, tedy vše nejpodstatnější. Kamínky představují ostatní, méně důležité záležitosti, jako je zaměstnání, dům, majetek apod. A písek je vše ostatní, drobnosti, které v životě přicházejí a odcházejí, materiální věci, pomíjející maličkosti. Když dáte písek do nádoby jako první, nezůstane místo pro kameny. Proto bychom neměli v životě věnovat veškerou energii na drobnosti, věci ryze materiální, ale upřednostňovat to, co je opravdu pro život důležité, tedy ony základní kameny, dokončil studentům výklad onen moudrý filozof... Tak to by mohl být konec, jenže není. Také proto, že chci ještě pokračovat o Zdenkovi, tak se náš přítel jmenuje. Píšu náš, protože nás bylo víc, kdo jsme se pravidelně v jedné hospůdce scházeli a scházíme dál, i bez pana docenta. Sešlost je to zajímavá, složená z lidí, kteří se celý život pohybovali v různých sférách umění, především divadla, filmu, televize či literatury. Z toho už vyplývá, o čem se zpravidla mluvívá. Ale dojde taky na politiku i sport. Dáváme si někdo kofolu, někdo jedno, dvě piva. A te se dá dobře dokončit onen filozofický traktát. Jeden ze studentů se totiž zeptal přednášejícího profesora, zda myslí, že je nádoba po předvedeném experimentu zcela plná. Když ten odvětil, že ano, vzal provokující student půllitr piva a vlil ho do nádoby. A to se tam skutečně vešlo! Z toho plyne jedno poučení: Na pivo se vždycky místo najde!!! Uznejte, že tahle pointa docela hezky zlehčila vážné filozofické mudrování, které by jí mohlo už opravdu končit. Jenže já mám v zásobě ještě jednu pointu, která se váže k našemu příteli. Věřte-nevěřte, ale on se za moře odstěhoval krátce po svých osmdesátých! narozeninách, takže už tři roky provozuje v Kanadě všechny výše zmíněné aktivity, poznává nádhernou Akce občanského sdružení Ženy50 Přednášky na Anenské 10, čtvrtky hod., vstupné 80 Kč/členky 60 Kč, není potřeba se hlásit předem 6. října 2011 Umím nakládat se svými penězi? (Gabriela Linhartová) Co je to finanční gramotnost a inteligence, jak zacházet se svými penězi, čemu věřit, jak se nesmyslně nezadlužit atd. 13. října 2011 Jak na nemoci a jiné bezmoci (JUDr. Monika Dostálová) Medicína klasická nebo čínská? Homeopatie, ajurvéda, akupresura nebo akupunktura? Lékař nebo léčitel? Medikace nebo meditace? Přij te si vyměnit zkušenosti, názory, získat nové informace, podněty k zamyšlení. 20. října 2011 Umění čínských zahrad v dnešní moderní Číně (Ing. Eva Homolová) Umění krajinomalby, krajinářská poezie versus největší technické divy, ale především návštěva HOR A ŘEK v klasické čínské zahradě. SPORT (je potřeba se hlásit předem, ) přírodu nové vlasti, těší se z úspěchů svých blízkých, prostě žije dál na plný plyn. Není to potěšující příklad pro nás, starší a staré, že nikdy není pozdě, nikdy není třeba házet flintu do žita? Že život nekončí odchodem do důchodu? Tohle závěrečné filozoficko-optimistické polínko jsem si dovolil přiložit já sám s nadějí, že vás dnešní vážně-nevážné filozofování opravdu nezabije. A co tě nezabije, to tě posílí, říkává se přece... F. Zacharník 22. října 2011, hod. Návštěvní dopoledne v AC Fitness (PaedDr. Hana Toufarová) Průřez aktivit fitness centra vhodných pro ženy 50+. Průvodkyní nám bude paní Hana Toufarová. Seznámí nás např. s Flexi-barem (proti bolesti zad), zmírní náš strach z posilovny ukázkou komplexního posilování, aby tělo správně fungovalo. Neopomene ani důležitost relaxace a další. Cena: 150 Kč / členky 130 Kč Fotosoutěž Úhel pohledu V září 2011 vyhlásilo sdružení Ženy50 ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB a pod záštitou starosty MČ Brno-střed pana Mgr. Libora Š ástky 4. ročník fotosoutěže Úhel pohledu, která má za cíl zviditelnit ženy ve věku 50+. Soutěžit je možné ve dvou kategoriích: Kategorie A: mohou se zúčastnit osoby bez omezení věku, profese, pohlaví. V této kategorii musí fotografie zachycovat ženy 50+ v situacích, jež vyjadřují jejich aktivní přístup k životu i chvilky odpočinku a snění (zábava, sport, volný čas, zdraví, vzdělávání, umění a kultura...). Kategorie B: Autorkami fotografií mohou být pouze ženy ve věku 50+. Téma není omezeno. Uzávěrka fotosoutěže je 30. března Bližší informace a přihláška jsou na webu sdružení Do 15. října 2011 probíhá v URBAN CENTRU výstava nejlepších snímků z prvních dvou ročníků. Informace: tel.: S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) Centrum pro rodinu a sociální péči Vás zve na kurzy angličtiny a němčiny. Kurzy jsou děleny dle pokročilosti na několik skupin a jsou určeny každému, kdo chce komunikovat v cizím jazyce, vyhovuje mu menší kolektiv účastníků, poklidnější tempo bez tlaku na výkon a pohodová atmosféra. K výuce se nepoužívá žádná učebnice, pouze materiály, které každý obdrží od lektorky, takže odpadají další výdaje za drahé učebnice. Kurzy jsou vedeny co nepraktičtěji, s cílem naučit klienty rozumět a reagovat, bez ohledu na míru jejich jazykové pokročilosti. Po domluvě je možno navštívit ukázkovou lekci zdarma. Předporodní pobytový kurz čekáme miminko je určen párům, které čekají narození miminka od konce listopadu 2011 do konce února Místo konání: Tři Studně, hotel u Loubů, plná penze, pokoj s vlastním sociálním zařízením a TV. Termín konání: Kompletní příprava na porod a pobyt v porodnici, včetně tištěných materiálů a instruktážního DVD o kojení, nácvik technik k zmírnění bolestí a usnadnění porodu apod. Plavání a cvičení vedené fyzioterapeutkou, fitness centrum a volejbalové hřiště, čas k procházkám a relaxaci. Zveme maminky miminek na cvičení a masáže kojenců (v 5 lekcích, pro děti 2 5 měsíců), volné termíny a , a na cvičení po porodu pro maminky s malými dětmi v termínu , vždy pondělí Hravá a tvořivá dopoledne pro děti od 1,5 do 4 let a pro jejich zvídavé rodiče i prarodiče, zkrátka pro celou rodinu. Co vše se může stát hračkou. Zásoba her a nápadů. Praktické ukázky, jak zabavit dítě kdekoliv a kdykoliv. Dne od hodin. Více informací ke všem akcím osobně na recepci CRSP, Josefská 1, na stránkách nebo telefonicky na Pomáháme žít naplno Nová služba FILIP Osobní asistence umožňuje lidem se zdravotním postižením prožívat plnohodnotný život. Nepostradatelná služba Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Brno pro lidi se zdravotním postižením z města Brna. Cílem je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v domácím nebo společenském prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života. Služba je poskytována dětem od sedmi let, dospělým a seniorům do 80 let. Osobní asistenti pomáhají zejména při zvládání sebeobsluhy, při osobní hygieně, při zajištění stravy a údržbě domácnosti. Dále doprovázejí k lékaři, na úřady a další instituce, do škol, zaměstnání, na kulturní a volnočasové aktivity. Zajiš ují také podporu pečující rodině a poskytují základní sociální poradenství. Služba osobní asistence co nejvíce podporuje a rozvíjí schopnosti klientů. To znamená, že asistenti sice pomáhají klientům, ale ne tak, že by dělali vše za ně. Naopak se snaží vést je k co největší samostatnosti a podněcovat je k aktivitě a vlastnímu rozhodování o průběhu osobní asistence. Zájemci o službu Osobní asistence mohou získat informace na webu nebo na telefonním čísle Tam tazatelům zároveň zodpoví všechny dotazy a poskytnou informace o možnostech služby. 14 S T R A N A S T R A N A 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Fotosoutěž Úhel pohledu

Fotosoutěž Úhel pohledu Fotosoutěž Úhel pohledu Smyslem tohoto projektu je zviditelnění žen ve věku 50+. Proto má být na fotografiích žena ve věku po padesátce. Úkolem fotografa je pokusit se vystihnout její vnitřní život, o

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně.

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně. SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT v Brně SPORTing 2009 2010 Vážení zaměstnanci, VUT v Brně jako moderní technická univerzita s dlouholetou tradicí vytváří pro svoje zaměstnance v rozsahu svých možností podmínky

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Lenka Klumpnerová ředitelka Vesny. Těšíme se na shledanou! Marie Šigutová, PhDr.Libuše Kodešová

Lenka Klumpnerová ředitelka Vesny. Těšíme se na shledanou! Marie Šigutová, PhDr.Libuše Kodešová VESNOVINY 1/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 12. 2014 ----------------------------------------------- Vážení příznivci Vesny, s novým rokem jsme pro Vás připravili spoustu

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Vážení přátelé a příznivci Vesny,

Vážení přátelé a příznivci Vesny, VESNOVINY 1/2014 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 3. 1. 2014 -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení přátelé a příznivci

Více

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MOST PRO o. p. s. Obecně prospěšná společnost 2013 (o. s. Most pro lidská práva 1998 ) odborné sociální poradenství (2007) CÍLOVÁ SKUPINA PORADNA PRO CIZINCE

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Co by Vás mohlo zajímat

Co by Vás mohlo zajímat Co by Vás mohlo zajímat Jak začne první školní den? V pondělí 2. září 2013 se sejdeme v 8 hodin před školou. Rádi přivítáme rodiče a další příbuzné našich prvňáčků. Nezapomeňte na fotoaparát nebo kameru.

Více

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 1. 3. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Cíle a Opatření všechny PS Program: Před zahájením

Více

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání:

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání: P R O G R A M Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006 Termín konání: 4. 10. 7. 10. 2006 06 4.10.2006 (středa ( středa) Příjezd hostů, transport t z letiště, ubytování Odpovědnost za organizaci: manažer

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013.

připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013. VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY 2012/2013 připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013. Na následujících stránkách najdete zájmové, vzdělávací a společenské aktivity, které budeme realizovat

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více