ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Drakiáda 18. středisko Junáka Žebětín vás zve v sobotu na tradiční Drakiádu. Přihlásit se můžete od do hodin na louce nad ulicí Ostrovačickou. Start bude ve hodin. Soutěžit budeme v kategoriích: drak nejdéle letící, největší, nejkrásnější, s nejdelším ocasem. Přednost mají draci vlastnoručně vyrobení. Dědeček Zveme Vás na herecký medailonek Václava Bauera, životní běh divadelní, filmové a rozhlasové umělecké činnosti dlouholetého externího spolupracovníka Radia Proglas. Seznámení s jeho vlastní autorskou prací nabídneme v divadelní aktovce typu malých jevištních forem s názvem Dědeček. V závěru bude prostor pro otázky obecenstva. Spoluúčinkuje Zuzana Kučerová. Představení se bude konat v neděli 16. října 2011 v 16 hodin v sále Katolického domu v Žebětíně. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve výbor kultury * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * archiv, Ing. Kurt Barták, Hana Havlíčková, DiS., Václav Kříž, Petra Malcovská, Pavel Nečas, Mgr. Petra Prokopová, Mgr. Lenka Staníčková, Mgr. Adriana Jarkovská, Mgr. Martina Petrželová * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Našim dětem: Nové předměty ve škole? Zdá se, že ve škole máte nové předměty. Nebo jsou to ty obvyklé, jenom se jim přeházely slabiky? Zkuste je seřadit správně! KATETIMA MA JAKÝ ZYKČES KAPRUVO LESNÁ CHOTĚVÝVA DOVĚROPŘÍDA VADEBNÍ VÝHUCHO DAVĚTIVLAS ANZYK GLICJAKÝ ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 21/2011 Jednou z tradic, která u nás neumírá, ba naopak je stále oblíbená, je podzimní pouštění draků. Je to zvyk spjatý zvláště z vesnickým prostředím, jak nám krásně znázornil ve svých malebných scenériích z Hrusic Josef Lada. Tento zvyk má však mnohem starší původ než v 19. století, v době narození a dětství Josefa Lady. Pouštění draků na celém světě má původ v Číně, kde se podle písemných údajů sestrojovali první draci, napodobeniny ptáků, již v 5. století př. n. l.. Původně se vyráběli z bambusu a dřeva, po vynalezení papíru ve 2. stol. př. n. l. se začaly kostry potahovat papírem. Bohatší zákazníci papír nahrazovali tenkým hedvábím. Teprve ve středověku a novověku se dostali draci prostřednictvím holandských, portugalských a anglických kupců z dálného Východu přes arabské země do Evropy, kde se tato oblíbená kratochvíle větrného počasí drží dodnes. Ř Í J E N ČÍSLO 10 Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky Pokud byste si chtěli vyrobit vlastního draka, tak vězte, že ideálním materiálem na kostru draka je bambus. Jelikož v našich podmínkách ho na poli běžně nenasbíráte, můžete jej vypreparovat ze starých násad koš at, nebo zakoupit v zahradnických potřebách bambusové tyče či trubky a ty pak naštípat na lišty. Bambus lze nahradit i smrkovými lištami, které jsou k mání v modelářských obchůdcích. Jako potahový materiál lze použít tenký papír, nebo mnohem nákladnější hedvábí. Jako šňůra se používá rybářský vlasec s průměrem asi 0,5 mm. Na internetu i v knížkách najdete návody na vytvoření draků, počínaje jednoduchými exempláři a konče náročnými konstrukcemi, které připomínají malé rogalo. A pak už vesele vyběhnout na strniště a nechat opírat vítr do draka! Zdroj: Wikipedia; J. Balej a kol., Postavte si čínského draka. Praha mč

2 [ OBSAH ] 1 Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky 2 Mše v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně 3 Ze života v obci 4 Školství 5 Informace pro podnikatele Jednotné kontaktní místo 5 Nové Poradenské centrum městské policie 6 Na slovíčko s 7 Hluk škodí zdraví 7 Přij te se bát 7 Koutek úsměvů 8 Program KMK na říjen 8 Cvoček v říjnu 9 Fandíme SK Žebětín 9 Akce Autodromu 9 Vítání občánků 9 Podzimní výstava 9 Zoo v říjnu 10 Neprodraží se Vám Vaše zapomnětlivost? 10 Město pro děti.cz na Brno nezapomíná 11 Festival Milujeme stromy přinese Duška i rekord 11 Sběratelské bleší trhy v Líšni 12 Fejeton: Trocha filosofie nikoho nezabije 13 Akce občanského sdružení Ženy Centrum pro rodinu a sociální péči 14 Pomáháme žít naplno 15 Sběr žactva pro charitní šatník 15 Drakiáda 15 Dědeček 15 Našim dětem ŽIVOTNÍ STYL Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně Václavské hody 2011 [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Na devadesát krojovaných včetně dětí slavilo v Žebětíně Václavské hody. A již účastí v průvodu nebo tancem pod májí na náměstí, anebo na hodové zábavě v sále Katolického domu. K dobré náladě přispělo nejen slunečné počasí, ale i tři harmonikáři a dechová kapela Br ovská šestka. Václav Kříž Polská návštěva na radnici V září se v Brně uskutečnila konference o odpadech, na které byl představen projekt kompostování, do něhož je naše městská část zapojena. Hosty z Poznaně informace zaujala natolik, že se do Žebětína vypravili. Měli možnost shlédnout kompostéry a kompostování v praxi a seznámit se s fungováním střediska separovaného odpadu (všech svatých) v 18 hodin (Dušičky) v 18 hodin 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ ŠKOLSTVÍ ] [ INFORMACE ] Škola v přírodě Kutiny 2011 Na školu přírodě nejezdí žáci jen s létem nadcházejícím, ale někdy se spolu s učiteli rozhodnou objevovat krásy léta babího. Tak tomu bylo i v případě žáků a učitelů tříd 2.A, 2.B a 4.A. Od 19. do 23. září 2011 strávili všichni společně několik pěkných dní ve středisku Kutiny na Tišnovsku. Nedočkavé děti se teprve na místě dozvěděly, že se mají vydat po stopách slavného lovce Pampaliniho, překonávat nastražené překážky, zvládat zadané úkoly a nakonec získat drahocenný diamant. Do Expedice Adaptační pobyt Letos poprvé jsme se s našimi prvňáčky vydali na třídenní adaptační pobyt, kde jsme měli spoustu příležitostí k stmelení nového kolektivu. Děti našly nové kamarády, poznaly lépe svou paní učitelku a užily si spoustu zábavy. Pampea II bylo zapojeno téměř 50 dětí, které v osmi skupinách postupovaly po vytyčené cestě směrem k vrcholu. Některé úkoly byly obtížnější, o to však bylo větší úsilí všech dětí. Odměnou jim pak bylo nakupování v Pampaliniho bazaru, opékání špekáčků a závěrečné vyhlášení výsledků expedice s udělováním diplomů. Všichni účastníci odjížděli domů spokojení a usměvaví. Cíle expedice bylo dosaženo. Podzimní škola v přírodě v Kutinách se vydařila a líbila. Martina Petrželová Také paní učitelky měly možnost vidět děti jinak než ve škole, a všichni tak využili příležitosti ke vzájemnému poznání jeden druhého. Všem se nám to moc líbilo a určitě pojedeme příště znovu! Lenka Staníčková Informace pro podnikatele Jednotné kontaktní místo Nové Poradenské centrum městské policie Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna služba pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání pod názvem Jednotné kontaktní místo (JKM). Cílem JKM je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání na území ČR a v dalších zemích Evropské unie, EHS (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarsku. Pomoc se zahájením podnikání v uvedených zemích je poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu. Tzv. přeshraniční poskytování služeb souvisí s volným pohybem služeb; v jeho rámci může podnikatel na základě oprávnění získaného v jednom členském státě dočasně a příležitostně poskytovat své služby i v jiném státě bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění k podnikání, nicméně při splnění jiných podstatných formalit. Poradenská činnost JKM je zaměřena na zahájení podnikání na území ČR i na základě jiného než živnostenského oprávnění např. činnost agentury práce, zřízení nestátního zdravotnického zařízení atd. JKM může v těchto případech zprostředkovat také předání žádosti o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění kompetentnímu úřadu v ČR. Klienti JKM mají největší zájem o informace týkající se podnikání v sousedních státech (zejména Rakousku, Německu a Slovensku), a to především v řemeslných činnostech (např. zednictví, zámečnictví, truhlářství), ale i v jiných druzích služeb (např. masérství, kosmetické služby, tělovýchovné služby, péče o seniory, výuka jazyků). Jednotné kontaktní místo Magistrát města Brna Živnostenský úřad města Brna Malinovského nám. 3, Brno tel.: Brněnská městská policie slavnostně otevřela nové Poradenské centrum v Křenové ulici. Pracoviště nabízí rozsáhlé spektrum poradenství v oblasti prevence kriminality a pomoci obětem trestné činnosti, zajištění bezpečí a majetku, orientaci v sociálních službách. Slouží jako distribuční místo pro informační letáky, brožury a publikace vydané Městskou policií i dalšími subjekty. Svou činnost zde mohou prezentovat organizace zabývající se problematikou prevence (BESIP, Bílý kruh bezpečí, Sdružení obrany spotřebitelů, Hasičský záchranný sbor). K dipozici jsou zde informace o projektech realizovaných Městskou policií Brno, je možno zde kontaktovat Senior linku bezpečí (tel.: ) a získat například informace o tzv. neobjednaných službách (ověřit si, zda není případná návštěva zástupců energetických společností, vodáren, České pošty ad. pokusem podvodníků dostat se do bytu). Součástí centra je i Knihovna bezpečí, kterou mohou využívat absolventi Senior akademie, s publikacemi z psychologie, práva, sociologie i technických věd. Předností centra je bezbariérový přístup, dlouhá otevírací doba a možnost parkování. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE ] [ OSTATNÍ ] Na slovíčko s paní Bc. Alenou Procházkovou Oběma se nám nechce věřit, že od našeho posledního rozhovoru pro občasník uplynulo pět let! Tehdy jsme si ovšem povídali především o naší mateřské škole, dnes mám za úkol představit Vás jako naši zastupitelku. I když na školku zákonitě dojde také... Začínám obvyklou otázkou: jak dlouho máte trvalé bydliště v Žebětíně? Od roku 2006, kdy jsme si tu s manželem přistavěli byt v patře domku, který původně sloužil manželovi, profesí automechanikovi, pouze jako dílna. Předtím jsem bydlela nedaleko, v Bystrci. Prozra te čtenářům něco za svého soukromí. Odkud pocházíte, školy, praxe, rodina... Narodila jsem se v Chrudimi, kde jsem chodila na základní školu. Střední pedagogickou školu jsem absolvovala v Litomyšli a na své první pracovní místo jsem nastoupila do mateřské školy ve svém rodišti. Další praxe už byla v mateřských školách v Brně, od roku 1986 až dodnes v Žebětíně. Jsem vdaná, mám dva dospělé syny. První je právník, druhý stavební inženýr. Ten je momentálně daleko pracuje na Novém Zélandu. Před pár lety jsem se stala opět tak trochu studentkou, absolvovala jsem studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ředitelkou naší mateřské školy jsem od roku K téhle náročné funkci Vám přibyla ještě práce zastupitele... Ano, už druhé volební období. Po založení místní organizace ODS v roce 2006 jsem byla vybrána na její kandidátku a zvolena do zastupitelstva. To se opakovalo i v posledních volbách. Předpokládám, že Vaše práce v zastupitelstvu se týká především školství. Ano, ale nejen jeho. Jsem místostarostkou pro oblast školství, zdravotnictví a sociální věci a také předsedkyní výboru školství a sociální péče. To představuje řadu úkolů, činností a mnohá jednání. Můžete alespoň některé z úkolů jmenovat? Je to například kontrola činností školských zařízení a zájmových sdružení, účast na kontrolních dnech výstavby ZŠ Otevřená, spolupráce v oblasti plánování využití hřiště budoucí školy i dětmi z MŠ, spolupráce se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území Brna aj. A v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví jde o spolupráci s občanskými sdruženími, včetně agendy s přidělováním dotací, péči o starší občany (výročí, gratulace, ale i krizové situace), spolupráci s obvodní lékařkou a další. A te prosím přece jen o pár informací z mateřské školy, kterou řídíte. Co je nového, jak začal školní rok? Přijali jsme 53 nových žáčků, žádostí bylo téměř dvakrát tolik, ale vyhovět všem nejde. Kapacita školy, čtyři oddělení po 28 dětech je plná, tedy 112 žáků. Situace by se přece jen měla zlepšit od příštího září, kdy vznikne ještě jedna třída a počet dětí se bude moci zvýšit na 137. Současný počet osmi pedagogů se také navýší. A na závěr obligátní otázka: jak trávíte volný čas, pokud nějaký máte? Není ho moc, ve všední dny po práci odpočívám domácími pracemi, ale o víkendech podnikáme často s manželem poznávací výlety za památkami a přírodou. A jsem také docela pilná čtenářka. Takže čtete i náš občasník? Samozřejmě, vždy do něj i někdy přispíváme zprávičkami o školce. V posledních číslech mě pobavila dětská anketa, bylo by zajímavé udělat podobnou mezi dospělými obyvateli Žebětína. Hluk škodí zdraví Přij te se bát! Všechny děti z Bystrce, Žebětína a okolí zveme na hrůzostrašnou Upíří stezku. Čeká vás děsivá procházka setmělým lesem, na níž vás k smrti vystraší příšery, přízraky a démoni. Na konci budou ti nejodvážnější odměněni kouskem z tajného pokladu starého upíra. Upíří stezkou se vydáme v pátek 21. října od 18 hodin, start bude u dětského hřiště Koutek úsměvů Promyslíme to. Ale te děkuji za rozhovor, přeji hodně úspěchů na pracovišti i v zastupitelstvu. A krásné zážitky na výletech! F. Zacharník Přibývá hlukové zátěže a současně onemocnění ze stresu vysoký tlak, nervové poruchy, poruchy sluchu, nevýkonnost z nevyspání. Nejvíce bývají postiženi lidé pracující s hlučnými stroji. Proto je třeba vybrat stroje málo hlučné, nejlépe elektrické, pracovat s nimi co nejméně a dodržovat vyhlášku hlučné práce provozovat jen mezi hod., v neděli zachovávat klid. Na noc zavírejme hlučné psy, protože sousedé jdou ráno do práce nebo mohou být nemocní. Chraňme své zdraví i životní prostředí naší obce. Zdeněk Šustr, lékař člen výboru školství a sociální péče na Štouračově ulici v Bystrci, GPS: 49 12'55.614"N, 16 31'4.662"E, ukončení u Eliotu. Koná se za každého počasí, funkční baterka nezbytná! Vhodné pro děti do 15 let, menší děti raději v doprovodu rodičů. Akci pro vás připravil Klub rodičů při ZŠ Heyrovského 32 v Bystrci; podrobnosti najdete na Nemocnice: Kýla jako hrom! Co jste dělal člověče? Chtěl jsem si zvednout životní úroveň " 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Program KMK na říjen Setkání probíhá každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v tělocvičně Katolického domu (Křivánkovo nám 35, Žebětín) Podzimní koláž (s sebou vylisované listí, kůru) v 16 hodin přijede MATÝSEK - český výrobce bavlněného textilu Klub maminek zve tak jako každý rok i letos na podzimní procházku Žebětínem s lampionky nazvanou hrajeme si na světlušky, sraz v pátek v hodin před Katolickým domem na Křivánkově náměstí. S sebou lampionek. Na závěr čeká děti poklad. Na setkání se těší Krteček a Broučci. Za deštivého počasí akce odpadá! Cvoček v říjnu V polovině září proběhl zápis do zájmových kroužků pro děti i dospělé. Aktuální rozvrh kroužků je vyvěšen na stránkách cvocek.navolno.cz pokud máte ještě zájem o činnost v některém kroužku, kontaktujte přímo vedoucí a domluvte se, třeba je ještě volné místo. Kroužky probíhají v klubovně na Křivánkově náměstí 15, pokud není uvedeno jinak. V říjnu nás čekají dvě akce pořádné v přírodě: Kdo si hraje, nezlobí velké rodinné setkání nejen pro účastníky našich táborů (letos jich bylo opět více než dvě stě), ale i pro všechny další, kteří se rádi hýbou a dovádějí na čerstvém vzduchu. Hravé sportovní odpoledne bude probíhat na oblíbené táborové louce Za Ohradou v sobotu od hod. Spolupráce s firmami Odysea-hry a Cyklospeciality nám umožní vyzkoušet si, co bychom si jinde nevyzkoušeli, připravte si drobné na vstupné. Kromě jiného předpokládáme i udržování opékacího ohníčku (bude-li na to počasí drobné občerstvení zajištěno, chcete-li buřtíky, doneste si vlastní) a rozdávání CD s fotkami z našich táborů (později bude možné po domluvě vyzvednutí i v klubovně). V neděli se uskuteční tradiční Dýňování začátek u klubovny na Křivánkově náměstí 15 mezi a hod. Letos vyhlašujeme novinku pokud už budete mít doma hotovou vlastnoručně vydlabanou dýni, přineste ji s sebou do Soutěže o nejkrásnější dýni (po předvedení si ji zase můžete odnést). Jako každý rok i letos čeká na malé i velké spousta úkolů, komu se podaří jich dost splnit, může se těšit nejen na dýňové koláčky, ale i na závěrečnou pohádku a další překvapení. Na našich stránkách už je rovněž přihláška na zimní lyžařský pobyt v Čenkovicích. Ivana Nanjo Kolaříková tel.: , ŽIVOTNÍ STYL Fandíme SK Žebětín Mladší přípravka SK Žebětín Svratka Starý Lískovec SK Žebětín SK Žebětín ČAFC Kohoutovice SK Žebětín Muži A SK Žebětín Únanov Jaroslavice SK Žebětín SK Žebětín Zastávka Horní Kounice SK Žebětín Muži B SK Žebětín B Lokomotiva B Řečkovice B SK Žebětín B SK Žebětín B Jundrov Svratka B SK Žebětín B Akce Automotodromu Mimořádný termín volných jízd pro motorkáře Invicta Epilog Brno Circuit Inline 2011 maraton na inline bruslích, vytrvalostní závod na in-line bruslích Vítání občánků Zveme Vás na podzimní vítání občánků, které je plánováno na druhou listopadovou neděli. Abychom Vám mohli pozvánku zaslat, musíte o ni projevit zájem. Jak? Dostavit se s rodnými listem dítěte na Oddělení sociální péče ÚMČ Brno-Žebětín v pondělí nebo ve středu (8 17 hod.), nejpozději do Podzimní výstava ovoce, zeleniny, květin, dušičkových vazeb atd. se uskuteční v Katolickém domě v sobotu od 14 do 18 hod. a v neděli od 10 do 17 hod.. Klub důchodů Žebětín Zoo v říjnu Halloweenská zoo, , hodin Soutěžní helloweenská stezka po zoo a dlabání dýní. Díla budou použita na výzdobu areálu zoo. 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Neprodraží se Vám Vaše zapomětlivost? Město pro děti.cz na Brno nezapomíná! V září začal správce daně vyměřovat nedoplatky na místním poplatku za letošní rok spolu s navýšením za nedodržení lhůty splatnosti, které dle zákona o místních poplatcích může činit až trojnásobek nedoplatku. Důrazně doporučujeme všem, kterým bylo vyměřeno, aby uhradili celou vyměřenou částku, včetně navýšení. Neučiní-li tak, jejich nedoplatek se tak po uplynutí náhradní lhůty splatnosti stanovené v rozhodnutí stává bez dalšího vymahatelným. Další novinkou pro dlužníky může být i způsob vyměření. Správci daně umožnila novela zákona o místních poplatcích vyměřit také hromadným předpisným seznamem, který se doručuje veřejnou vyhláškou, nikoli tedy adresně každému do jeho schránky, kde bydlí. Dlužník se tak může dozvědět o probíhajícím vymáhacím řízení až ve chvíli, kdy má zablokovaný účet nebo když mu srazí zaměstnavatel částku ze mzdy, příp. když přijde kromě částky odpovídající dluhu také o úroky ze stavebního spoření, nebo když dostane nižší důchod a v neposlední řadě, když ho navštíví soudní vykonavatel za účelem prodeje movitých či nemovitých věcí dlužníka. Dlužníkovo opomenutí se tak může řádně prodražit a vyměřené navýšení nemusí být nakonec ta nejbolavější sankce, která je spojena s nesplněním jeho poplatkové povinnosti. Vymáhacímu řízení se vyhnete bezodkladnou úhradou Vašich nedoplatků na účet č /5400, variabilní symbol Vaše rodné číslo. Platit můžete mj. i v hotovosti na pokladně Šumavská 33, 9. patro (po, st: a hodin; út: a , čt: a , pá: ). Nová právní úprava již neumožňuje správcům poplatku prominout nebo snížit nedoplatek na základě žádosti poplatníka. Není tudíž možné o případné žádosti rozhodnout, nebo je tato posuzována jako nepřípustné podání. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro Jste z Brna a váháte, kam vyrazit s dětmi za zábavou? Nevíte, kterou knihu, CD či DVD vašim ratolestem koupit či jakou společenskou hru si s nimi zahrát? Pak určitě nahlédněte na webové stránky Web byl zřízen za účelem co nejkomplexnějšího zmapování české kultury, aktivit a zábavy pro děti ve věku od 3 do 15 let. Jednotlivé rubriky webu představují ucelený přehled filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižních a herních aktualit. Je doplněn o nezávislé recenze a články, které vám pomohou lépe se zorientovat v nepřeberném množství akcí a titulů. Web Město pro děti.cz pro vás denně aktualizuje tým profesionálních redaktorů s bohatými zkušenostmi v oblasti kultury v České republice. Festival Milujeme stromy přinese Duška i rekord Od 20. do 28. října pořádá Nadace Partnerství v Brně festival Milujeme stromy věnovaný tématu stromů. Připraven je devítidenní program plný divadla, hudby, pohybu, kreativity, poznání a také vyhlášení výsledků ankety Strom roku Festival 28. října zakončí pokus o český rekord v sázení stromů. Ve dnech 20. až 28. října Brno ožije stromy. Nadace Partnerství spolu s dalšími 25 brněnskými organizacemi totiž pořádá jedinečný festival Milujeme Sběratelské bleší trhy v Líšni Dovolujeme si Vás pozvat na nedělní sběratelské bleší trhy (buzry) v Líšni. Přij te prodat, koupit či vyměnit předměty všech sběratelských oborů od 7 do 11 hodin ráno ve dnech , , do sálu Dělňáku v Brně-Líšni, Klajdovská 28. Pokud to půjde budou trhy pravidelně každou druhou neděli v měsíci. Staré pohlednice, dekorace, starožitnosti, numismatika, militaria, staré hračky, panenky, rádia, platidla, bankovky, zlaté mince, filatelie, známky, sklo, porcelán, rámy, výtvarné umění, odznaky, pivní lahve, modely, repliky, kalendáříky, fosilie, magnetofony, gramodesky, gramofony, náboženské předměty, nábytek, sošky, náhradní díly, motorky, bicykly, plakáty, sportovní sbírky, vstupenky, svaté obrázky, pohlednice, fotografie, odznaky, řády, vyznamenání, knoflíky, telefonní karty, staré knihy, literatura, časopisy, medaile, nášivky, samolepky, fotoaparáty, obrazy, hodiny, hračky, kinder vajíčka, vlajky a vlaječky, vláčky, autíčka, figurky, autogramy, kuriozity a jiné. stromy plný divadla, hudby, tvůrčích dílen, seminářů, přednášek, výstav, komentovaných prohlídek parků a dalších akcí spojených se stromy. Návštěvníci festivalu se mimo jiné mohou těšit na improvizaci Jaroslava Duška s Vizitou, vyhlášení vítěze ankety Strom roku 2011, Stromové odpoledne v Lužánkách, benefiční bazárek šperků i celorepublikový rekord v sázení stromů. Výtěžek festivalu bude věnován na výsadbu a ochranu stromů v ČR. 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ POZVÁNKA ] Trocha filozofie nikoho nezabije... Pravda, Jiří Suchý to zpívá o poezii, ale já věřím, že ani filozofické pojednání, o kterém bude řeč, nezabíjí. Poslal mi ho z Kanady jeden dobrý přítel, ale zřejmě pochází z naší otčiny a někteří jste ho třeba dostali už dávno přede mnou. (Já právě dnes od jednoho pilného žebětínského spoluobčana.) Stejně vám ty filozofické myšlenky zkráceně ocituji, protože mi připadají docela moudré. Ale ještě více proto, abych vám něco sdělil o onom příteli, se kterým si čile píšu od doby, kdy odjel za moře. Tenhle pan docent, odborník na film, divadlo a kumšt vůbec se před třemi lety odstěhoval se do Vancouveru za svými blízkými. Hned tam začal navštěvovat, jako nejstarší žák, jazykový kurz, aby se ještě více zdokonalil, dál hraje tenis a stal se brzy přeborníkem Ontaria ve své věkové kategorii, spolupracuje s českým ochotnickým souborem a dopisuje do krajanských tiskovin. Píše nám, starým kamarádům často, protože se zajímá o kulturu a sport ve staré vlasti. A tuhle mi poslal tenhle filozofický traktát: Jistý profesor filozofie přišel do třídy, vzal nádobu a naplnil ji po okraj kameny. Zeptal se studentů, zda je nádoba plná. Když souhlasili, vzal krabičku s menšími kamínky, vysypal je do nádoby s kameny, zatřepal s ní a kamínky si našly místo mezi těmi velkými. Opět se zeptal, zda studenti soudí, že je nádoba plná. Když opět souhlasili, vzal krabičku s velmi jemným pískem, nasypal ho do nádoby a písek vyplnil poslední mezery mezi velkými a malými kameny. Te teprve vypadala nádoba opravdu plná. Pan profesor pokračoval sdělením, že život je něco jako ta použitá nádoba. Kameny znázorňují ty nejdůležitější životní věci, jako je rodina, partner, zdraví, děti, tedy vše nejpodstatnější. Kamínky představují ostatní, méně důležité záležitosti, jako je zaměstnání, dům, majetek apod. A písek je vše ostatní, drobnosti, které v životě přicházejí a odcházejí, materiální věci, pomíjející maličkosti. Když dáte písek do nádoby jako první, nezůstane místo pro kameny. Proto bychom neměli v životě věnovat veškerou energii na drobnosti, věci ryze materiální, ale upřednostňovat to, co je opravdu pro život důležité, tedy ony základní kameny, dokončil studentům výklad onen moudrý filozof... Tak to by mohl být konec, jenže není. Také proto, že chci ještě pokračovat o Zdenkovi, tak se náš přítel jmenuje. Píšu náš, protože nás bylo víc, kdo jsme se pravidelně v jedné hospůdce scházeli a scházíme dál, i bez pana docenta. Sešlost je to zajímavá, složená z lidí, kteří se celý život pohybovali v různých sférách umění, především divadla, filmu, televize či literatury. Z toho už vyplývá, o čem se zpravidla mluvívá. Ale dojde taky na politiku i sport. Dáváme si někdo kofolu, někdo jedno, dvě piva. A te se dá dobře dokončit onen filozofický traktát. Jeden ze studentů se totiž zeptal přednášejícího profesora, zda myslí, že je nádoba po předvedeném experimentu zcela plná. Když ten odvětil, že ano, vzal provokující student půllitr piva a vlil ho do nádoby. A to se tam skutečně vešlo! Z toho plyne jedno poučení: Na pivo se vždycky místo najde!!! Uznejte, že tahle pointa docela hezky zlehčila vážné filozofické mudrování, které by jí mohlo už opravdu končit. Jenže já mám v zásobě ještě jednu pointu, která se váže k našemu příteli. Věřte-nevěřte, ale on se za moře odstěhoval krátce po svých osmdesátých! narozeninách, takže už tři roky provozuje v Kanadě všechny výše zmíněné aktivity, poznává nádhernou Akce občanského sdružení Ženy50 Přednášky na Anenské 10, čtvrtky hod., vstupné 80 Kč/členky 60 Kč, není potřeba se hlásit předem 6. října 2011 Umím nakládat se svými penězi? (Gabriela Linhartová) Co je to finanční gramotnost a inteligence, jak zacházet se svými penězi, čemu věřit, jak se nesmyslně nezadlužit atd. 13. října 2011 Jak na nemoci a jiné bezmoci (JUDr. Monika Dostálová) Medicína klasická nebo čínská? Homeopatie, ajurvéda, akupresura nebo akupunktura? Lékař nebo léčitel? Medikace nebo meditace? Přij te si vyměnit zkušenosti, názory, získat nové informace, podněty k zamyšlení. 20. října 2011 Umění čínských zahrad v dnešní moderní Číně (Ing. Eva Homolová) Umění krajinomalby, krajinářská poezie versus největší technické divy, ale především návštěva HOR A ŘEK v klasické čínské zahradě. SPORT (je potřeba se hlásit předem, ) přírodu nové vlasti, těší se z úspěchů svých blízkých, prostě žije dál na plný plyn. Není to potěšující příklad pro nás, starší a staré, že nikdy není pozdě, nikdy není třeba házet flintu do žita? Že život nekončí odchodem do důchodu? Tohle závěrečné filozoficko-optimistické polínko jsem si dovolil přiložit já sám s nadějí, že vás dnešní vážně-nevážné filozofování opravdu nezabije. A co tě nezabije, to tě posílí, říkává se přece... F. Zacharník 22. října 2011, hod. Návštěvní dopoledne v AC Fitness (PaedDr. Hana Toufarová) Průřez aktivit fitness centra vhodných pro ženy 50+. Průvodkyní nám bude paní Hana Toufarová. Seznámí nás např. s Flexi-barem (proti bolesti zad), zmírní náš strach z posilovny ukázkou komplexního posilování, aby tělo správně fungovalo. Neopomene ani důležitost relaxace a další. Cena: 150 Kč / členky 130 Kč Fotosoutěž Úhel pohledu V září 2011 vyhlásilo sdružení Ženy50 ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB a pod záštitou starosty MČ Brno-střed pana Mgr. Libora Š ástky 4. ročník fotosoutěže Úhel pohledu, která má za cíl zviditelnit ženy ve věku 50+. Soutěžit je možné ve dvou kategoriích: Kategorie A: mohou se zúčastnit osoby bez omezení věku, profese, pohlaví. V této kategorii musí fotografie zachycovat ženy 50+ v situacích, jež vyjadřují jejich aktivní přístup k životu i chvilky odpočinku a snění (zábava, sport, volný čas, zdraví, vzdělávání, umění a kultura...). Kategorie B: Autorkami fotografií mohou být pouze ženy ve věku 50+. Téma není omezeno. Uzávěrka fotosoutěže je 30. března Bližší informace a přihláška jsou na webu sdružení Do 15. října 2011 probíhá v URBAN CENTRU výstava nejlepších snímků z prvních dvou ročníků. Informace: tel.: S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) Centrum pro rodinu a sociální péči Vás zve na kurzy angličtiny a němčiny. Kurzy jsou děleny dle pokročilosti na několik skupin a jsou určeny každému, kdo chce komunikovat v cizím jazyce, vyhovuje mu menší kolektiv účastníků, poklidnější tempo bez tlaku na výkon a pohodová atmosféra. K výuce se nepoužívá žádná učebnice, pouze materiály, které každý obdrží od lektorky, takže odpadají další výdaje za drahé učebnice. Kurzy jsou vedeny co nepraktičtěji, s cílem naučit klienty rozumět a reagovat, bez ohledu na míru jejich jazykové pokročilosti. Po domluvě je možno navštívit ukázkovou lekci zdarma. Předporodní pobytový kurz čekáme miminko je určen párům, které čekají narození miminka od konce listopadu 2011 do konce února Místo konání: Tři Studně, hotel u Loubů, plná penze, pokoj s vlastním sociálním zařízením a TV. Termín konání: Kompletní příprava na porod a pobyt v porodnici, včetně tištěných materiálů a instruktážního DVD o kojení, nácvik technik k zmírnění bolestí a usnadnění porodu apod. Plavání a cvičení vedené fyzioterapeutkou, fitness centrum a volejbalové hřiště, čas k procházkám a relaxaci. Zveme maminky miminek na cvičení a masáže kojenců (v 5 lekcích, pro děti 2 5 měsíců), volné termíny a , a na cvičení po porodu pro maminky s malými dětmi v termínu , vždy pondělí Hravá a tvořivá dopoledne pro děti od 1,5 do 4 let a pro jejich zvídavé rodiče i prarodiče, zkrátka pro celou rodinu. Co vše se může stát hračkou. Zásoba her a nápadů. Praktické ukázky, jak zabavit dítě kdekoliv a kdykoliv. Dne od hodin. Více informací ke všem akcím osobně na recepci CRSP, Josefská 1, na stránkách nebo telefonicky na Pomáháme žít naplno Nová služba FILIP Osobní asistence umožňuje lidem se zdravotním postižením prožívat plnohodnotný život. Nepostradatelná služba Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Brno pro lidi se zdravotním postižením z města Brna. Cílem je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v domácím nebo společenském prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života. Služba je poskytována dětem od sedmi let, dospělým a seniorům do 80 let. Osobní asistenti pomáhají zejména při zvládání sebeobsluhy, při osobní hygieně, při zajištění stravy a údržbě domácnosti. Dále doprovázejí k lékaři, na úřady a další instituce, do škol, zaměstnání, na kulturní a volnočasové aktivity. Zajiš ují také podporu pečující rodině a poskytují základní sociální poradenství. Služba osobní asistence co nejvíce podporuje a rozvíjí schopnosti klientů. To znamená, že asistenti sice pomáhají klientům, ale ne tak, že by dělali vše za ně. Naopak se snaží vést je k co největší samostatnosti a podněcovat je k aktivitě a vlastnímu rozhodování o průběhu osobní asistence. Zájemci o službu Osobní asistence mohou získat informace na webu nebo na telefonním čísle Tam tazatelům zároveň zodpoví všechny dotazy a poskytnou informace o možnostech služby. 14 S T R A N A S T R A N A 15

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Naší říjnovou osobností je bubeník jubilující brněnské skupiny Synkopy 61, která v tomto měsíci připomene

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

zpravodaj Z obsahu Vánoce na Zelňáku se po roce vrátí do Brna městská část osobnost měsíce Fotogalerie z Drakiády str. 4 a 5

zpravodaj Z obsahu Vánoce na Zelňáku se po roce vrátí do Brna městská část osobnost měsíce Fotogalerie z Drakiády str. 4 a 5 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2010 Ročník XIX městská část zpravodaj osobnost měsíce Fotogalerie z Drakiády str. 4 a 5 Brněnská rodačka, moderátorka České televize Barbora Černošková,

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR www.ligavozic.cz 2 2010 XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR Přepřahání je periodikem registrovaným MK ÈR pod èíslem E 6250

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk MOZAIKA PIONÝRA 8 duben 2011 Kamínka zahřála i pobavila reportáž 67 Sami o sobě zprávy ze sdružení 1213 Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk 18 Znáte rostliny? kvíz 15 Clona má vítěze

Více

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com 2 2014 XXIII. ROÈNÍK Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ

Více