PROFESNÍ ROZCESTNÍK.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz"

Transkript

1

2

3 PROFESNÍ ROZCESTNÍK JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je zatraktivnění technických profesí a motivace žáků ke studiu na technicky zaměřených školách. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

4 OBSAH Úvodní slovo str. 4-6 RNDr. Jana Krejsová str. 4 Ing. Miroslav Dvořák str. 5 Ing. Ivan Loukota str. 6 Kapitola I Obory str E Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem str H Střední odborné vzdělání s výučním listem str L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou str M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou str Kapitola II Školy str Českobudějovicko str Českokrumlovsko str Jindřichohradecko str Písecko str Prachaticko str Strakonicko str Táborsko str Kapitola III Firmy str Českobudějovicko str Českokrumlovsko str Jindřichohradecko str Písecko str Prachaticko str Strakonicko str Táborsko str Rejstřík str

5

6 ÚVODNÍ SLOVO Vzdělání je schopnost porozumět druhým (Goethe) Vážení, od března minulého roku realizuje Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů o.p.s. projekt s názvem Impuls pro kariéru, který je podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt má dobu trvání 16 měsíců. Propagace technických oborů je propagována interaktivní formou na webovém portálu. V tištěné podobě jsou propagační letáky a další tiskoviny nasměrovány na širokou veřejnost. Cílem projektu je ukázat cestu žákům základních škol jak získat velmi kvalitní vzdělání v technických oborech na středních školách v celém regionu Jihočeského kraje. Hlavním úkolem je seznámení se s uplatněním na trhu práce po absolvování technických odborných škol v rámci jihočeského regionu. Exkurze v rámci projektu jsou zařazeny pro vzdělávání výchovných poradců, kteří na základě nových poznatků z praxe lépe poskytují kariérové poradenství v rámci své pedagogické činnosti. Do této aktivity projektu se zapojilo 25 podniků z Jihočeského kraje. Věřím, že tento projekt se vetře do povědomí nejen žáků, ale i jejich rodičů a sami se rozhodnou vstoupit do společenství odborníků ve strojírenství, stavebnictví nebo elektrotechnice. RNDr. Jana Krejsová radní Jihočeského kraje 4

7 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, vážení studenti, klesající zájem o studium technických oborů a nedostatek odborníků v technických profesích vzbuzuje obavy o budoucnost mnoha podniků a škol nejen v Jihočeském kraji. Nedokážeme-li tuto situaci změnit, náš region ztratí svou konkurenční výhodu, která spočívá právě v technicky vzdělaných lidech. Impuls pro kariéru je jedna z kampaní, kterou se snažíme dosavadní neutěšený stav v jihočeském regionu zvrátit. Jejím cílem je zatraktivnit technické obory a dostat je do povědomí už u žáků základních škol, kteří se rozhodují o výběru střední školy. Zároveň usilujeme o zvyšování odbornosti pedagogů a výchovných poradců, aby uměli mladé lidi pro techniku více nadchnout. Nezastírám, že je to studium náročné. Absolventi středních a vysokých technických škol mají ale ve firmách možnost uplatnění v mnoha profesích s jistotou lukrativního zaměstnání s obrovskou perspektivou. Já sám jsem pracovní život zasvětil právě technice. Po absolvování Střední průmyslové školy stavební a Českého vysokého učení technického v Praze jsem v roce 1986 zahájil profesní kariéru jako konstruktér v tehdejší akciové společnosti MOTOR JIKOV. Dnes sdružuje holding MOTOR JIKOV GROUP čtyři akciové společnosti, obchoduje se zeměmi celého světa a patří mezi nejvýznamnější jihočeské zaměstnavatele. Nyní z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele tohoto holdingu a předsedy představenstva Jihočeské hospodářské komory usiluji o rozvoj technických oborů a udržení tradice českého strojírenství. Průmysl je hybnou silou českého hospodářství a nedostatek technických odborníků brzdí další ekonomický rozvoj. Potřebujeme vzdělané a vysoce kvalifikované mladé lidi. Proto bych chtěl touto cestou apelovat na žáky, jejich rodiče, výchovné poradce, pedagogické pracovníky, personalisty a majitele firem, aby se pokusili tento nežádoucí trend zvrátit a přispěli tak k záchraně technických oborů. Na závěr přeji všem studentům, aby si zvolili takovou profesi, která jim umožní maximálně rozvíjet jejich potenciál a dosahovat úspěchů se všemi jistotami, které perspektivní zaměstnání přináší. Ing. Miroslav Dvořák předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory předseda představenstva a generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. 5

8 ÚVODNÍ SLOVO Technické vzdělávání jako základ pro budoucí prosperitu Jihočeského kraje Vážení, stejně tak jako v jiných krajích České republiky, dochází v Jihočeském kraji v souvislosti s demografickými změnami ke snižování počtu absolventů technických oborů. A to je určitě škoda, neboť zaměstnavatelé nabízí v technických oborech řadu volných pracovních míst. Obdobná situace bude i v dalších letech. Pokud se podíváme do sektorových analýz, které zpracoval Národní vzdělávací fond, zjistíme, že do roku 2016 budou mít největší šanci na uplatnění osoby s elektrotechnickým nebo strojírenským vzděláním, projektanti, konstruktéři, ICT specialisté a kvalifikovaní řemeslníci. Nezastírám, že studovat technické obory, je stále náročnější s ohledem na dynamický rozvoj technologií a technický pokrok. Dá se však říci, že student, který zvládne náročné vzdělání, má prakticky jistotu nalezení pracovního místa. Pokud navíc po dobu studia získá jazykové znalosti, má možnost se zaměstnat prakticky v kterékoli členské zemi Evropská unie, neboť i v těchto zemích je velká poptávka po absolventech technických oborů. A znám řadu technicky vzdělaných odborníků, kteří po několika letech práce v zahraničí se vrátili do České republiky a vytvořili si vlastní prosperující firmy. Z uvedeného vyplývá, že technické vzdělání nabízí velké možnosti a proto bych doporučoval těm, kteří přemýšlí o tom, jaké povolání si zvolit, aby volili technické obory. Ing. Ivan Loukota ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Č. Budějovicích 6

9

10 Kapitola I. OBORY V této kapitole naleznete přehled všech oborů technického zaměření, které jsou vyučovány ve středních školách a učilištích v Jihočeském kraji. Obory jsou řazeny abecedně a jsou barevně rozlišeny do čtyř kategorií podle dosaženého stupně vzdělání. Rozdělení oborů kód oboru E Dosažený stupeň vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem kód oboru H Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem kód oboru L Dosažený stupeň vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou kód oboru M Dosažený stupeň vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

11 Kapitola I. OBORY E Dosažený stupeň vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem Nižší střední odborné vzdělání. Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Absolventi získají výuční list, doba přípravy je obvykle tři roky, u několika málo oborů dva roky, po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky.

12 Malířské a natěračské práce Kód oboru: E/01 Dosažený stupeň vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru je významný vyučovací předmět praktické činnosti. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Žáci se naučí provádět jednoduché malířské a natěračské práce včetně přípravy podkladu, dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. používat technickou dokumentaci zejména materiálové a technologické listy, číst výkresy barevných řešení prostorů nebo výrobků; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, zpracovat položkový rozpočet; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací. Absolventi se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač při provádění malířských a natěračských prací. Po splnění podmínek Živnostenského zákona mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti malířství, lakýrnictví a natěračství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. 10 Školu, kde se vyučuje tento obor, naleznete na straně 91.

13 Kód oboru: E/01 Opravářské práce Dosažený stupeň vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru je významný vyučovací předmět praktické činnosti. Žáci se naučí používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost, provádět běžné operace ručního a strojního obrábění kovů, stanovit příčinu běžné poruchy zemědělských strojů a zařízení, provádět montáž a demontáž základních strojních celků, odstraňovat zjištěné závady, vykonávat údržbu a spolupracovat při seřizování mechanizačních prostředků a jejich obsluze, získají vědomosti a dovednosti potřebné pro řízení traktoru a ke svařování elektrickým obloukem. Absolventi se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání zemědělský dělník se zaměřením na výkon opravářských prací. Provádí především vlastní opravy, údržbu a seřizování strojů a zařízení, ale podílí se případně i na výrobě a renovaci součástí. Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 71, 86, 90,

14 Kód oboru: E/01 Strojírenské práce Dosažený stupeň vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru je významný vyučovací předmět praktické činnosti. Žáci si osvojí základy kování kovů, obrábění kovů, klempířských prací a údržbářských prací v autodílně. Naučí se obsluhovat základní zařízení v zámečnických dílnách, odporově svařovat kovové materiály, zacházet se zařízením pro svařování pod ochrannou atmosférou a podle výkresové dokumentace provádět strojírenské operace. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst strojírenskou technickou dokumentaci, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty, volit, používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky. Absolventi se uplatní v kovárnách v povolání strojní kovář, v obrobnách v povolání obráběč kovů, dělník v zámečnické nebo klempířské dílně nebo v autoservisu. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání. 12 Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 73, 91, 105.

15 Truhlářská a čalounická výroba Kód oboru: E/01 Dosažený stupeň vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru je významný vyučovací předmět praktické činnosti. Žáci se podle zaměření na truhlářskou nebo čalounickou výrobu naučí používat a připravovat materiály ke zpracování a podle své profilace vykonávat základní práce při výrobě a opravách truhlářských výrobků, čalouněného nábytku nebo při čalounění dopravních prostředků tj. číst jednoduché technické výkresy a zhotovovat jednoduché náčrty výrobku nebo jeho části, rozlišovat, připravovat, ošetřovat a zpracovávat běžné truhlářské nebo čalounické materiály, volit a používat vhodné pomůcky a nástroje pro jejich zpracování, obsluhovat, udržovat a seřizovat jednoduché stroje a zařízení, provádět základní práce při výrobě a montáži truhlářských výrobků, dřevěných konstrukcí nebo čalouněného nábytku a v dekoratérské výrobě, provádět jednoduché opravy a renovace výrobků, ošetřovat a skladovat materiály i výrobky, balit a připravovat k expedici hotové výrobky. Absolventi se uplatní zejména v odvětví dřevozpracující výroby, podle svého zaměření především v truhlářské, čalounické případně v dekoratérské výrobě, mohou se rovněž uplatnit při zhotovování truhlářských výrobků využívaných ve stavebnictví. Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 73, 90,

16 Kód oboru: E/01 Zednické práce Dosažený stupeň vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru je významný vyučovací předmět praktické činnosti. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Žáci se naučí provádět jednoduché i základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky, dopravit je na místo zpracování a připravit pro zpracování, betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých materiálů, osazovat prefabrikáty; provádět úpravu zdiva omítkami. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché stavební výkresy; provádět jednoduché výpočty a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací. Absolventi se uplatní v povolání zedník při provádění betonářských a zednických prací. Po splnění podmínek Živnostenského zákona mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti zednictví a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. 14 Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 73, 91, 94, 105.

17 Kapitola I. OBORY H Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední odborné vzdělání s výučním listem. Jde o klasické vyučení v učebních oborech středních odborných učilišť, doba přípravy je obvykle tři roky, vyjímečně dva roky (H5). Absolventi získají výuční list, po tříletém studiu je možno pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity.

18 Kód oboru: H/01 Autoelektrikář Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty matematika, fyzika a praktické činnosti. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno. Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrické a elektronické části motorových vozidel. Seznámí se s konstrukcí silničních motorových vozidel, s jejich jednotlivými částmi a poznají jejich funkci. Osvojí si efektivní postupy vyhledávání závad na elektrotechnických systémech vozidla, opravují a seřizují jejich části. Uplatní se při výkonu povolání autoelektrikář. Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech a autoservisech při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C. 16 Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 78, 94, 98, 103, 106.

19 Kód oboru: H/01 Autolakýrník Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty výtvarná výchova a praktické činnosti. Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání. Žáci se naučí především lakovat karosérie a skříně automobilů a dalších vozidel a jejich lakování opravovat a ošetřovat. Jde nejen o lakování dekorativní, ale také o nanášení antikorozních, antivibračních apod. povlaků. Lakování mnohdy vyžaduje i demontáž některých částí karosérií, jejich příslušenství, nebo i demontáž některých částí vozidla a jejich opětovnou montáž po lakování. Ve velkých servisech tyto činnosti provádějí karosáři; v menších firmách je však často provádí lakýrník a musí proto být s těmito pracemi také seznámen. Základem jsou práce při přípravách podkladu: odrezování, tmelení a broušení. Následuje nanášení vrstev nátěru různými způsoby, především nástřikem. Konečnými operacemi je opět broušení a leštění. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní především v dílnách a servisech v povolání autolakýrník, při povrchových úpravách karosérií a skříní automobilů a dalších vozidel. Mohou se uplatnit také v jejich výrobě. Školu, kde se vyučuje tento obor, naleznete na straně

20 Kód oboru: H/01 Čalouník Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty chemie, fyzika a praktické činnosti. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu oborů z oblasti nábytkářské výroby. Žáci se naučí dovednostem v oblasti čalounické výroby a dekoratérství, tj. pracovat s konstrukční a technologickou dokumentací, zvolit pro danou výrobní operaci vhodné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení, používat, uskladňovat a ošetřovat čalounické a dekoratérské materiály, vybrat vhodné technologické a pracovní postupy individuální a sériové čalounické výroby, zhotovovat čalounické výrobky nebo jejich části v souladu s technologickými postupy, používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků, provádět dekoratérské práce, provádět opravy a renovace současného i slohového čalouněného nábytku, ovládat a provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků. Absolventi se uplatní ve výrobě čalouněného nábytku a doplňků nebo čalounění v dopravních prostředcích, při provádění dekoratérských prací, při výrobě potahů a povlaků, při jejich opravách a renovaci. Uplatní se také v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků. 18 Školu, kde se vyučuje tento obor, naleznete na straně 73.

21 Kód oboru: H/01 Elektrikář Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty matematika, fyzika a praktické činnosti. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno. Žáci se naučí připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí elektrické instalace, instalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář a v četných příbuzných povoláních, ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení. Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 72, 87, 98, 99,

22 Kód oboru: H/02 Elektrikář - silnoproud Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty matematika, fyzika a praktické činnosti. Žáci rozlišují při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně. Naučí se připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení především v oblasti vysokého a velmi vysokého napětí. Provádějí v elektrorozvodné síti elektrické instalace, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky. Absolventi se uplatní při výkonu povolání elektrikář především se zaměřením pro silnoproud a v dalších příbuzných povoláních, ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení. 20 Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 71, 72, 84, 99, 104, 105.

23 Kód oboru: H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty matematika, fyzika a praktické činnosti. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno. Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích a testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrickému, elektronickému nebo mechatronickému zařízení dovedou určit závadu a zařízení opravit. Absolventi se uplatní v oblasti servisní péče v technických službách se zaměřením na elektrotechnická zařízení, např. spotřební elektroniku, kancelářskou techniku, zdravotnickou přístrojovou techniku, chladírenskou a klimatizační techniku, zdvihací zařízení a provozní technickou údržbu v oborech průmyslové automatizace (automatické výrobní linky a robotizovaná pracoviště). Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 72, 81, 94, 105,

24 Kód oboru: H/01 Instalatér Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty fyzika a praktické činnosti. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu stavebního zaměření nebo se zaměřením na podnikání v oboru. Žáci se naučí opracovávat veškeré materiály používané na vnitřní rozvody teplé i studené vody, kanalizace, topení a vnitřní vedení plynu, naučí se tyto materiály spojovat různými způsoby, jako například svařováním, pájením, lisováním, závitovými spoji nebo jinými moderními způsoby spojování, budou pracovat s projektovou dokumentací, naučí se ji číst a prakticky využívat při tvorbě všech druhů rozvodů, připevňovat a izolovat potrubí, montovat armatury, připojovat zařízení, osazovat zařizovací předměty jako jsou umyvadla, záchodové mísy, bidety, vany, sprchové kouty a další, připojovat výtokové baterie, kotle a další koncová zařízení. Absolventi pracují jako montéři vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení. V rámci studia mohou získat oprávnění k provádění specializovaných činností jako je svařování oceli kyslíkoacetylenovým plamenem, polyfúzní svařování plastů, kapilární pájení mědi nebo provádění lisovaných spojů na potrubí. Uplatnění najdou ve všech stavebních firmách se zaměřením na provádění vnitřních rozvodů technických zařízení budov, nebo u specializovaných topenářských firem, či firem zabývajících se rozvody vody a kanalizace, údržbou a opravami stávajících rozvodů a instalací. 22 Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 69, 82, 91, 94, 103, 105.

25 Kód oboru: H/01 Jemný mechanik Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty fyzika a praktické činnosti. Žáci se naučí především seřizovat, opravovat a provádět servis výrobků z oblasti přesné mechaniky. V dílnách, popř. v laboratořích si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství a dovednosti měření technických veličin. Výrobky přesné mechaniky jsou ovšem velmi různorodé. Jsou jimi např. optickomechanické přístroje, hodiny a jiná časoměrná zařízení, kancelářská technika, lékařské, laboratorní, kontrolní a měřicí přístroje, vážicí zařízení, zařízení k dávkování a balení výrobků, prodejní a herní automaty, šicí stroje apod.; mohou také tvořit komponenty a součásti nejrůznějších strojů. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, připravení především sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky z oblasti přesné mechaniky. Podle směrování (specializace) přípravy, uvedené v předchozí části, se mohou v praxi uplatnit jako mechanici a seřizovači strojů a zařízení, mechanici přístrojů a strojů, mechanici optických přístrojů, mechanici vah, mechanici báňské záchranné služby, hodináři, optici. Školu, kde se vyučuje tento obor, naleznete na straně

26 Kód oboru: H/02 Karosář Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty praktické činnosti a fyzika. Žáci se naučí především opravovat karosérie a skříně vozidel a montovat jejich příslušenství. Základem je práce s jemnými plechy a kovovými profily, jejich dělení, tváření a spojování (šroubovými spoji, nýtováním, lepením a svařováním). V teoretickém vyučování získají dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznají druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. Při opravách karosérií a skříní vozidel si kromě práce s plechy osvojí i dovednosti seřizování a oprav jejich uzávěrů, zámků, mechanizmů ovládání oken apod., seřizování polohy pohyblivých dílů, zasklívání oken, demontáž a montáž dekorativních výplní a čalounění, nanášení izolačních a tlumicích vrstev a drobné opravy lakování. Absolventi se uplatní především v dílnách a servisech v povolání karosář, při opravách částí karosérií a skříní silničních a kolejových vozidel, při jejich celkových opravách, montáži jejich příslušenství, jejich ošetřování a údržbě. Mohou se uplatnit také ve výrobě vozidel. 24 Školu, kde se vyučuje tento obor, naleznete na straně 78.

27 Kód oboru: H/01 Klempíř Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty fyzika a praktické činnosti. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření. Žáci se naučí zhotovovat, montovat a opravovat výrobky pro klempířské konstrukce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst a zhotovovat pomocné dílenské náčrty klempířských výrobků a částí klempířských konstrukcí, provádět pomocné výpočty rozměrů klempířských výrobků a konstrukcí a spotřeby materiálu, pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací, znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy. Obor je koncipován tak, aby bylo umožněno vytvoření specializovaného školního vzdělávacího programu klempíř stavební a klempíř strojní. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebních a strojírenských firmách při provádění odborných klempířských prací. Mohou se uplatnit i jako osoby samostatně výdělečně činné pro výkon řemeslné živnosti klempířství. Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 82, 84, 91,

28 Kód oboru: H/01 Kominík Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty praktické činnosti. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření. Žáci se naučí poskytovat kominické služby v celém širokém rozsahu od čistění spalinových cest a provádění jejich kontrol a revizí, čistění a drobných oprav spotřebičů, návrhů a provádění sanací stávajících spalinových cest, montáží a staveb nových spalinových cest až po měření spalin malých zdrojů znečistění ovzduší a vyhodnocení spalovacího procesu. Získají přehled o používaných stavebních materiálech, stavebních konstrukcích, komínových systémech a platných předpisech pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Při výuce používají moderní optickou a elektronickou techniku včetně aplikovaných programů na PC. Absolventi se uplatní v povolání kominík. Po splnění podmínek Živnostenského zákona mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti kominictví a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. 26 Školu, kde se vyučuje tento obor, naleznete na straně 69.

29 Kód oboru: H/01 Malíř a lakýrník Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty praktické činnosti. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření. Žáci se naučí provádět přípravné práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí, zařízení a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; připravovat různé druhy podkladů pro malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské práce a posuzovat pracovní podmínky pro provádění těchto prací; připravovat nátěrové hmoty a tapety k použití. Provádět odborné malířské a tapetářské práce a lakýrnické a natěračské práce ve stavebnictví a strojírenství. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. používat technickou dokumentaci, navrhovat barevná řešení prostorů nebo výrobků; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, zpracovat položkový rozpočet; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebnictví v povolání malíř, lakýrník a natěrač nebo ve strojírenství v povolání lakýrník. Po splnění podmínek Živnostenského zákona mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti malířství, lakýrnictví a natěračství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 69, 71, 82,

30 Kód oboru: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty fyzika a praktické činnosti. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem, zejména v oborech zaměřených na automobily, v oborech strojírenského zaměření, případně v oboru orientovaném na podnikání. Žáci se naučí provádět údržbu a servisní činnosti motorových vozidel. Naučí se nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel: motorů a jejich příslušenství, převodových ústrojí, podvozků, na základní úrovni i elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel. K tomu žáci získají dovednosti montážních prací, ale také znalosti jednotlivých součástí vozidel, principy jejich fungování a obvyklé závady, práci s diagnostickými přístroji. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci připravení především seřizovat, ošetřovat, opravovat a zkoušet motorová vozidla; mohou tedy pracovat jako automechanici v autoservisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod. 28 Školy, kde se vyučuje tento obor, naleznete na stranách: 78, 80, 85, 86, 90, 91, 98, 99, 103.

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

PROFESNÍ PORADCE 2011

PROFESNÍ PORADCE 2011 PROFESNÍ PORADCE 2011 FIRMA ČLENEM DOBRÝ ŘEMESLNÍK Dobrý řemeslník nemusí spoléhat na dobrého nadřízeného, aby uspěl. Naopak, každý šéf dobré výrobní fi rmy je závislý na kvalitní řemeslné práci. A je-li

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. 9. 2009 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník Zedník Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO Kontakty

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

39-41-L/01 AUTOTRONIK

39-41-L/01 AUTOTRONIK Školní vzdělávací program pro obor 39-41-L/01 AUTOTRONIK Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice Zřizovatel : Pardubický kraj Název RVP: Autotronik Název ŠVP: Autotronik

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

ZLÍNTERM, spol. s r. o.

ZLÍNTERM, spol. s r. o. 3 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč Firma ZLÍNTERM, spol. s r. o., Otrokovice byla založena v roce 1992 a v průběhu 20 let existence se stala významnou firmou ve Zlínském kraji. Zabezpečuje komplexní realizace:

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více