Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006"

Transkript

1 organizátor typ zo050 zo0501/0 Pracovní právo ve zdravotnictví všechny y OS ZSP R zo0502/0 Význam ergoterapie na spinální jednotce zo0503/0 Urologická pée o pacienty na spinální jednotce zo0504/0 Ortopedické vady pátee, vetn , 10, 18, Okresní vertebrogenního syndromu a syndromu kostrového zo0505/0 Psychosociální aktivace v geriatrii - ergoterapie v geriatrii zo050/0 Onemocnní cév a jejich léení v souasnosti , 07, Domov 05, 0, 07, 08, 09, 10, 13, 15 zo0507/0 Kardipulmonární resuscitace , 0, 08, 09, 10, 15, 18, 19, Velké Hamry FN Plze zo0508/0 Chronické rány a dekubity , 07, NNP LDN Horažovice zo0509/0 Pednemocniní a neodkladná pée , 0, 08, 09, 15, 18, 19, 4,30 h 2,30 h 3 h zo0510/0 Bazální , Sušice zo0511/0 Ortopedickotraumatologický seminá , Sokolov zo0512/0 Výživa dítte , 0, 15 Sokolov zo0513/0 Infarkt myokardu a ošetovatelská pée u Krajská pacient s AIM zo0514/0 Týrané a zneužívané dti , 10, 15, 18, KÚ DD Hlinky seminá 3,30 h 22, zo0515/0 Týrané a zneužívané dti , 10, 15, 18, KÚ DD Hlinky seminá 3,30 h 22, zo051/0 Odbry biologického materiálu vyhláška. 195/2005 Sb , 0, 09 Klatovská, a.s. zo0517/0 zo0518/0 zo0519/0 zo0520/0 zo0521/0 Neodkladné stavy kardiopulmonárního pvodu, KPR, Pístrojová technika Psychomotorický vývoj dítte do 1 roku, vývoj plodu z pohledu fyzioterapeutického pracovníka Psychomotorický vývoj dítte do 1 roku, vývoj plodu z pohledu fyzioterapeutického pracovníka Zákl. techniky vyj. Praktické uplatnní zákona o zpsobilosti zdr. prac. Výmnný obrázkový komunikaní systém VOKS , 18 ZZS , 10, 15, 18,22, , 10, 15, 18, 22, seminá KÚ DD Hlinky KÚ DD Hlinky 4,4 4, , 0, 07, 09, OS ZSP R seminá 4 h 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 17, 18, 19, 20, 22, 23,, 2, 27, , 10, 22, 23, DD Burešov

2 organizátor typ zo0522/0 Zdravotnictví není jen o léb tla všechny y OS ZSP R zo0523/0 Cévní mozkové píhody , 0, 07, 10, 15, 22, 23, Fakultní 4 h zo05/0 Drogy a závislosti; Prevence agrese u klienta , 0, 07, 09, 10, 15, 19, Kyjov zo0525/0 Dermatovenerologie v klinické praxi , 09 FN zo052/0 Diabetes mellitus a její komplikace , Domov Borohrádek zo0527/0 Infekní endokorditýda Arytmologie IKS, EFVI zo0528/0 Management ošetovatelského procesu 3.4. a zo0529/0 Vedení ošetovatelské dokumentace a právní 4.5. a zodpovdnost ve zdr zo0530/0 I. Regionální - Léba a ošetovatelská pée dolních konetin zo0531/0 zo0532/0 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítte Problematika týraného dítte v rodinách a role zdravotníka Krajská , 0, 09, 10, 11, 12, 15, 37 7 h 05, 10, 15, 18, KÚ DD Hlinky 22, 05, 10, 15, 18, KÚ DD Hlinky 22, 7 h Sušice , 08, 09, 10, 12, 22, 23, , 0, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23, zo0533/0 Zákon. 500/2004 Sb. v praxi , 10, 13, 32, 28 zo0534/0 zo0535/0 Základní druhy lék a jejich aplikace; Ortopedické pomcky a jejich používání Ošet. pée u nemocných na chirurgickém odd. JIP Zvláštnosti práce setry v psych. léebn Centrum dtských ch zdravotnických služeb, p.o. FN Hygienická stanice Jihoeského , Centrum soc. služeb , 0, 08, 09, 15, eský zo053/0 Výživa pacienta sondou Krajská zo0537/0 Nejbžnjší vyšetovací metody na intern Krajská zo0538/0 Farmakologie ve stáí , 07, Domov 2 h Velké Hamry zo0539/0 Osteoporóza 5. a 05, Dtské centrum Zlín zo0540/0 Farmakologie ve stáí , 07, Domov Velké Hamry,30 h

3 zo0541/0 Chipka, souasná problematika , 0, 08, 09, 10, 15, 18, 19, zo0542/0 Nádorová onemocnní u dtí , 0, 08, 10, FN 15, 22, zo0543/0 Ortopedické vady pátee vetn , 0, 07, 08, Okresní verberogenního syndromu a syndromu 10, 18, kostrového zo0544/0 ll. Prácheský ošetovatelský den , 0, 07, 08, 09, 10, 18, zo0545/0 zo054/0 Etiopatogenéza alkohol. psych. Delirium tremens Historie ECT Samotný výkon ETC organizátor typ Okresní Okresní Krajská Krajská 4,30 7 h zo0547/0 Zdravotnictví není jen o léb tla všechny y OS ZSP R zo0548/0 Zneužívání látky a problematika toxikologického vyšetení , 0, 09, 10, 22 zo0549/0 Radianí ochrana a havarijní pipravenost , 08, 09, 21, 25, 2 zo0550/0 Konzultaní seminá v oblasti výživy , 0, 08, 09, 10, 15, 15,, prac. v hematolog. a biochemic. u zo0551/0 Problematika s pozitivními kmeny MRSA , 0, 08, 09, 10, 14, 15,, prac. v hematolog.a biochemic. u FN s FN s Sušice Sušice zo0552/0 Kardipulmonární resuscitace , 18 ZZS Prachatice EKG - seznámení s obsluhou zo0553/0 CMP - možnosti reperpuse , 18 ZZS Prachatice zo0554/0 Pediatrická probl , 18 ZZS Prachatice Horenaté stavy u dtí zo0555/0 Porod - pée o novorozence , 18 ZZS Prachatice zo055/0 Zasažení bleskem , 18 ZZS Prachatice Úrazy el. proudem zo0557/0 Polytrauma , 18 ZZS Prachatice zo0558/0 Vybrané poznatky z plastické chirurgie , 07, 08, 09, 10, 22 zo0559/0 Koncepní pée o pacienta s NCMP , 0, 07, 08, 09, 10, 15, 19, FNs T.G.M. Hodonín 8 h

4 zo050/0 zo051/0 zo052/0 zo053/0 Kardipulmonární resuscitace l. seminá ZZS Správné postupy pi zavádní periferních žilních kanil Pravidla zákl. hyg. po záplavách Ptaí chipka Plicní embolie Arteriální hypertenze organizátor typ , 18, 35 ZZS , 0, 08,4 eský , 09, 10, 13, 15, 2, 28 Zdrav. ústav eské Budjovice Krajská zo054/0 asté chyby u pacient s míšní lézí , 3 Krajská zo055/0 2. seminá ZZS , 18, 35 ZZS zo05/0 3. seminá ZZS , 18, 35 ZZS zo057/0 4. seminá ZZS , 18, 35 ZZS 4 h zo058/0 Hojení chronických a akutních ran , 0 seminá 4 h Písek zo059/0 Léba získaných koagulopatií , 0, 09 Klatovská nem. a.s. zo0570/0 Desinfekce, hygiena 2. názor etický a praktický Domov inovaní 2 h zo0571/0 Aktuální informace o výskytu ptaí chipky , 09, 10, 13, 15, 2, 28 Hrubá voda Zdrav. ústav se sídlem v es. B. zo0572/0 Diabetes mellitus a její komplikace , 07, Domov Velké Hamry zo0573/0 Radianí ochrana v radiaci , 08, 09, 13, Fakultní 1, 20, 21, 25, 27, 28 Plze 2 zo0574/0 Respiraní onemocnní u dtí Kada zo0575/0 Spolupráce lžkového odd. interny se sociální službou KNL zo057/0 Provoz centrální interní ambulance a ch poraden všeobecné interny Krajská zo0577/0 Píprava k akreditaci , 0, 08, 09, 10, 15, 19, 23, zo0578/0 Pednemocniní a neodkladná pomoc, úloha sociální sestry v zaízen pée. a , 0, 08, 09, 10, 18 Písek Perov seminá 2,30 zo0579/0 ínská medicína v porodnictví - ošet. proces , 0 Kada zo0580/0 Praktické uplatnní zák. o zpsob. zdrav. prac , Gerontocentru CV neléka zdrav. m Hostinné zo0581/0 Páte, naše záda a náš život , Gerontocentru m Hostinné

5 zo0582/0 Novinky v KPCR; Ošetovatelské postupy ZZS , 18 ZZS Teplice a Ústí nad Labem zo0583/0 zo0584/0 Sledování jakosti vody pro koupání Ochrana veejného zdraví ped hlukem Zobrazovací a léebné metody na prac. se zdroji IZ ve FN Plze , 09, 13, 28, , 08, 09, 20, 21, 25, 27 organizátor typ seminá 3,30 h KHS Jihoeského FN Plze 1 zo0585/0 Chronická bolest , 0 SZZ Krnov zo058/0 Historie chirurgie 19. a 20. st , 0, 07, 08, NsP Karviná 09, 10, 18, Ráj zo0587/0 Enureza , 0, 07, 08, Dtské centrum 09, 10, 15, 19, Zlín 20, 21, 22, 23, 2, zo0588/0 Epilepsie , 07, Domov zo0589/0 Smíšené poruchy vnitního prostedí , 0, 09, 2, 27 zo0590/0 Nádorové markeri v klinické praxi , 0, 09, 2, 27 Velké Hamry Klatovská, a.s. 4 h h Klatovská, a.s. zo0591/0 Práce setry na operaním sále , 0, 09 Klatovská,a.s zo0592/0 MRSA Krajská zo0593/0 Resuscitace a farmakoterapie , 07, 08, 09, 15, 18, následné pée LDN Horažovice zo0594/0 Systém kvality v centru hygienických laboratoí , 2 ZÚ se sídlem v seminá 4 h uplatnní zabezp. a zlepšování Ostrav zo0595/0 Problematika MRSA , 0, 08, 09, Okresní 10, 15, 18, 19, zo059/0 zo0597/0 zo0598/0 zo0599/0 Spontánní porod Úloha PA ve všech dobách porodních Páte - vyšetení, diferenciální diagnostika, léba Specifika ošet. starých a dlouhodob nemocných pacient Pracovní právo v hygienické služb a zdrav. ústavech zo05100/0 Náhlé postižení krevního obhu v podmínkách PNP , 0 eský , eské Budjovice, a.s , 0, 08, 09, 10, 15, 18, 19, Okresní všechny y Fakultní , 18 ZZS Ústeckého 4, seminá 3,30 h zo05101/0 Základy imunofenotypizace v hematoonkologii , 09 léka v Kongu seminá 2,30

6 zo05102/0 Vývoj ei v ranném vku , 0, 07, 08, Centrum 09, 10, 22, 23, dtských odbor. 2, zdrav. služeb, p.o. zo05103/0 Úskalí práce s hem. analyzátorem , 09 Krajská hygienická stanice a okr. h. s. zo05104/0 Národní rodinná pée , 0, 10, 22, Dtské centrum 23, Zlín zo05105/0 Nejnovjší postupy u neodkladné pednemocniní pée u resuscitovaného pacienta zo0510/0 Resuscitace 3. tisíciletí Novinky v anesteziologii zo05107/0 Antikoncepce, arometerapie, pée o pacienty se sociálním problémem, pée v DD zo05108/0 Aplikace zákona. 108/200 Sb. o soc. sl. do praxe zo05109/0 Diabetes mellitus zo05110/0 Dechová rehabilitace , Centrum dtských odbo. zdrav. služeb, p.o , 0, 07, 08, 09, 10, 15, 19, 22, , 0, 07, 10, 15, zo05111/0 Vybrané poznatky z urgentního píjmu , 08, 09, 10, 23, zo05112/0 Postavení radioterapie v souasnosti, její trendy do budoucnosti organizátor typ FN s s Karviná - Ráj 4 h.7.0 všechny y OS ZSP R seminá 4 h 14. a , 09 Dtské centrum seminá 3,30 h Zlín 9. a 05, 23, Dtské centrum seminá 3,30 h Zlín FN s , 0, 08, 09,10, 15, 22, 25, zo05113/0 ll. Regionální konf. ošetovatelství , 0, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, FN s Sušice zo05114/0 Nemocniní nákazy Krajská zo05115/0 Komplexní pée a pomoc v dialyzaním programu , T.G.M. Hodonín zo0511/0 Pée o pacienty s plicní embolií a fibrilací sémí , 0, 08, 18, Okresní zo05117/0 Endoskopické výkony pacient s ant. lébou Krajská zo05118/0 Specifika ošetování ger. pacient , 07, 09, 15, 22, zo05119/0 Volnoasové aktivity pro pacienty sociálního zaízení zo05120/0 Klienti se zvláštními potebami v zaízeních sociální pée zo05121/0 Kardipulmonární resuscitace - urgentní stav u dtí Psychiatrická léebna Dobany , 07, DD Velké Hamry , 07, DD Velké Hamry , 0, 08, 09, 10, 12, 22, 23, Policejní akademie O. T. 7 h

7 zo05122/0 DMO, léba dtí a dosplých pacient s touto diag., jejich rehabilitace a socializace organizátor typ , Jánské Lázn 2,15 zo05123/0 Úloha sestry v ambulantní praxi z pohledu dnešní medicíny zo051/0 Cyklické školení kardiopulmonární , 0, 17 Studentský zdrav. ústav Spálená, Pha všechny y Fakultní Plze zo05125/0 Psychické poteby nemocných všechny y OS ZSP R 4,30 h zo0512/0 Chirurgický pohled na poruchy výživy , 0, 09, 10, 15, 22 zo05127/0 Diabetes mellitus , 07, 09, 15, 18, FN s Horažovice seminá 2,15 zo05128/0 Legislativa ES ve vztahu k u hygiena výživy zo05129/0 Monitoring a odeet kivky CTG porodní asistentkou ízení menstruaního cyklu zo05130/0 Prevence demence Prevence dalších chorob stáí , 09, 13, 32, 28 Krajská hyg. stanice Jihoeského , 0 Nem. eský 4 h CSS zo05131/0 Bolesti hrudi, aktuální stavy v kardiochirurgii , 18 ZZS zo05132/0 Prevence stresu na pracovišti, komunikace, mobbing 11. a , 0, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 18, 19 zo05133/0 Slinivka bišní a její onemocnní , 0, 09, 10, 15,, 2 zo05134/0 Traumatologie CNS a periferních nerv zo05135/0 Dlouhodobé petžování a jeho vliv na lidský organismus prevence a pedcházení zo0513/0 Etický kodex všeob. sestry, jeho význam a využití v praxi, osamocení Nem. Perov FNs 4,30 h 05, 08, 23, FNPlze 10 h KÚ DD Hlinky seminá 3, , 10, 15, 22, , 0 eský zo05137/0 Rehabilitace v orofaciální oblasti , 0, 08, 09, 10, 14, 15, 23,, logoped. asistent, odb. prac. v hematolog. a biochem. u zo05138/0 Ošetovatelská pée v akutní psychiatrii , 07, 09, 10, 15, 22, zo05139/0 Stres, dsledky a prevence , 0, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 18, 19, 25 Sušice Psychiatrická léebna Dobany Prostjov, p.o.,30 h 4 h

8 zo05140/0 Zobrazovací lé. metody na prac. se zdroji IZ ve FN Plze organizátor typ , 08, 09, 20, FN Plze h 21, 27 zo05141/0 Právní pedpisy ve zdravotnictví , 07, 08, 09, 10, 15, 18, LDN Horažovice zo05142/0 Ošet. pée o pac. s pozit. gestózou Pozdní gestóza , 0 Nem. eský zo05143/0 VVV plodu - indukce PG, psych. pístup ošt , 0 pée o pacientku eský Patologie torfoblastu zo05144/0 Ošetovatelská problematika dekubit Psychiatrická léebna zo05145/0 Modelové situace ešení neodkladné pée , 18 ZZS OK Šumperk zo0514/0 Co jsme se nauili v základním u bazální , 0, Okresní zo05147/0 Zákon o sociálních službách 7.- všechny y OS ZSP R zo05148/0 Vyšetovací metody na Radiol. odd , 08 Krajská nem. vyšetovací metody na rad. zo05149/0 Logopedie u dtí, poruchy ei , 0, 07, 22, Dtské centrum 23, Zlín zo05150/0 Polytraumata a traumatický šok v PNP ZZS zo05151/0 Dít v ústavní péi - biologická rodina, adopce nebo NRP? zo05152/0 Prevence pochybení v lékaské a ošetovatelské praxi 1. a zo05153/0 Biologická léba Revmatologie zo05154/0 Komplexní pée a pomoc v diabetem. léení inzulinem zo05155/0 Léebná a ošetovatelská pée na JIP chir. odd , 10, 15, 22, 23, KÚ DD Hlinky , 0, 08, 09, CDZS 10, 12, 22, 23,, Krajská nem Krajská nem. 05, 0, 09, Klatovská,a.s seminá 2,15 seminá 4 h seminá zo0515/0 Seminá sester / , 0, 08, 09, Oblastní nem. 10, 15, 18, 19, Mladá 22,, 2 Boleslav, nem. Mlník zo05157/0 Alergie v dtském vku , 0, 15, 18, ON zo05158/0 Problematika úniku moi v dtském vku , 0 eská léka. spol., ON zo05159/0 BOZP - manipulace s bemeny run, za pomoci zvedacích pomcek, transparentní pomcky zo0510/0 Naše pedsudky a onkologie, výživa , 0, 08, 09, 15, 18, Prac. soc. služeb Benešov FN Plze 4,30 h 4,30 h 5,4 zo0511/0 Významné potraviny v život lovka ve zdraví i v medicín , 0, 10, 15, 19, 22, 28 FN s

9 zo0512/0 Vyšetení NUT, naklonná rakovina Krajská zo0513/0 2. Strakonický seminá Okresní zo0514/0 Psychologická problematika umírání a smrti , 07, 08, Domov Velké Hamry zo0515/0 Aplikace vybraných ustanovení nového ,09,13,28 KHS stavebního pedpisu v innosti orgánu ochrany Jihoeského veejného zdraví zo051/0 eský léka Xl , 08 Atlas, a.s. zo0517/0 Základy optimální komunikace , 10, 15, 22, Kojenecký ústav a dtský domov - Hlinky zo0518/0 Setkání s pacientem , 07, 08, 09, 10, 22, 23, zo0519/0 Dstojné stáí Edukace senior Zlepšování kvality života zo05170/0 Dtské oddlení na poátku 21. století ,0,08,09,1 5,19, organizátor typ s Orlová , 07, 10, s Orlová zo05171/0 Drogová závislost ,0,07,08,0 9,10,15, T.G.M. Hodonín s Karviná Ráj zo05172/0 Standardizace nutriní pée ,0,15 T.G.M. Hodonín zo05173/0 Zázrané léky "SIMDAX" a "COROTROP", nebli živá voda pi léb akutního srdeního selhání ,3,42 Krajská zo05174/0 Infekce, prevence nozokomiálních nákaz ,0,07,08,0 9,10,15,19,20 Krajská Zlín h 4h 4,30 h 4,30 h seminá 3h zo05175/0 Trombofilní stavy, leukémie-pehled, význam vyšetení, léba, spolupráce sestry, krevní deriváty-pehled, indikace, spolupráce sestry , seminá 2h zo0517/0 Zákon 9/2004 Sb (zákon o nelékaských zdravotnických povoláních) všechna nelékaská zdravotnická povolání FNSP zo05177/0 Intoxikace v PNP ,18 ZZS zo05178/0 Nukleární medicína a pacient ,0,08,25 zo05179/0 Hemokoagulace ,09,2 zo05180/0 Podávání lék , Krajská seminá 2,15h seminá 2h seminá 2h seminá 2h seminá 2h

10 organizátor typ zo05181/0 Paprsky života i smrti ,08,15 seminá 2h Atlas, a. s. Zlín zo05182/0 Dekubity ,08,15 seminá 2h Atlas, a. s. Zlín zo090. zo0902/0 zo0903/0 zo0904/0 Mení a hodnocení fyzikálních faktor v prac. mimoprac. prostedí Pitná voda, individuální zdroje, asanace po záplavách Pracovní právo v hygienické služb a zdrav. ústavech , 13, 2 Krajská hygienická stanice eské Budjovice , 09,13, 2 Zdravotní ústav 3,30 h , 13, 2, 28 OS ZSP R zo0905/0 Laboratorní vyšetovací metody T.G.M. Hodonín zo zo01801/0 Bezpená sanitka , 18 OS ZSP R h zo zo0701/0 Bolesti ramenního pletence v praxi, diagnostika prevence z pohledu rehabilitace , Písek 4,30 h zo0702/0 Nový koncept manuální terapie - Vadné postavení pánve a jeho diferenciální diagnostika zo0703/0 Nový koncept MT,. 4 Horní konetina zo0704/0 Nový koncept MT,. 4 Dolní konetina Krajská eské Budjovice 07, eské Budjovice 07, eské Budjovice zo0 zo01/0 Problematika inkontinence Písek 14 h seminá seminá 14h,30 h jo90.. jo0901/0 Bezpenost práce a hygiena v mikrobiologické laboratoi jo0902/0 Analytika MERCK. a jo0903/0 Problematika persistentních ougon. látek (POP) v R a Stockholmská , 2, mikrobiolog 09, 2, mikrobiolog, prac. v analýze ŽP , 2 Zdravotní ústav Merck, s.r.o. seminá 3,30 Merck, s.r.o. seminá 3,30 10 jo0904/0 Monitoring pdy hracích ploch v MŠM , 2 Zdravotní ústav jo0905/0 Kontrola úinnosti steril. pístr. výsledky , 2 Institut Bazální 2005 seminá 2,30 seminá 2,30 jo090/0 Problematika mení komunálního hluku a jeho hodnocení , 2 Zdravotní ústav seminá 2,30

11 jo0907/0 BIOAEROSOLY - pehled, rizikový potenciál aerosol, metody vzorkování, hodnocení organizátor typ ,2 Zdravotní seminá 2,30 ústav jo0502/0 Regionální Bazální v ošetovatelské péi jo0908/0 Vnjší prostedí, zneištní vnjšího prostedí v , 2 Zdravotní Ostrav ústav jo0909/0 Senzorické posuzování , 13, 28 Zdravotní.11.0 ústav jo0910/0 Imunochemické metody v biomonitoringu - Zdravotní stanovení SPMA metodou Elisa ,2 ústav jo 50. jo0501/0 Základní neodkladná resuscitace podle ERC , 07, 08, 09, Guidelismus 15, 18, Hustopee , 0, 07, 10, 22, 23, Institut Bazální seminá 2,30 seminá 3 dny seminá 2,30h seminá 2,40 1 den jo0503/0 Bazální v ošetovatelské péi , 0, 07, 10, 22, 23, Institut Bazální seminá 3 dny jo0504/0 Kompletní léba lymfedému , Národní centrum ošetovatelství a nelékaských zdravotnických 14 dn jo0505/0 Nový koncept manuální medicíny - Konetinové klouby , Národní centrum ošetovatelství a nelékaských zdravotnických jo050/0 Etika a právo v ošetovatelské praxi , 07, 08, 09, 15, 18, Hustopee jo0507/0 Bazální v ošetovatelské péi.- 05, 0, 07, 10, NCO NZO , 23, seminá 2,20 1 den jo0508/0 Bazální v ošetovatelské péi , 0, 07, 10, 22, 23, Institut Bazální 3 dny jo0509/0 Vedeni ošetovatelské dokumentace v DD a ÚSP v R a zahranií jo0510/0 Úvod do koncepce bazální , , 0, 10 NCO NZO 05, 0, 07, 10, Institut Bazální 22, 23, 3 dny seminá 3 jo0511/0 Bazální v ošetovatelské péi jo0512/0 Bazální v ošetovatelské péi jo0513/0 Vlll.esko-slovenské dialogy a bolesti jo0514/0 Procesy poskytování kvality ošet. pée, závady a postupy pi odborném vyšetení 05, 0, 07, 10, 22, 23, 05, 0, 07, 10, 22, 23, Institut Bazální Institut Bazální 05, 0, eské Budjovice , 0, 07, 08, 09, 15, 18, 19, Hospitals Daice kongres 1 den dny

12 jo0515/0 Sestra je také jen lovk , 0, 07, 08, 09, 10, 18, 19, 21, 22, pedagog na SZŠ jo051/0 Kardipulmonární resuscitace , 0, 08, 09, 15, 18, organizátor typ NCO NZO Nymburk 7,30 5 jo0517/0 Nejastjší akutní stavy na JIP, prezentace chirurgické JIP a interní JIP jo... jo01/0 Funkní manuál medicíny ,0,07,09,2 4, 15,18,19 Daice 08, O.S. Contigue Praha jo02/0 RHB v kardiologii NCO NZO jo03/0 Víkendový - Metoda Brunhow 15.- NCO NZO jo04/0 Hiporehabilitace.10.0 až NCO NZO jo05/0 Víkendový - v neinvazivní laserové terapii NCO NZO jo0/0 Víkendový - Nový koncept manual NCO NZO medicíny - 1. ást - osový orgán jo07/0 Manuál lymfodrenáž.11.- NCO NZO jo08/0 Víkendový - škola zad NCO NZO 200 jo09/0 Posilovna - význam pro rehabilitaci.- NCO NZO Fitness - termín moderní spolenosti jo10/0 Vadné postavení pánve a jeho diferenciální NCO NZO diagnostika 1.07 jo11/0 Mobilizace žeber metodou Mojžíšové NCO NZO 07 4,30h 7 dn 3 dny 3 dny 8 dn 3 dny 3 dny 2dny

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2007

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2007 (.) zo050 zo0501/0 zo0502/0 zo0503/0 zo050/0 zo0505/0 Výživa dtí do jednoho roku, výživa poškozených dtí PNP pro sestry lžkových odd. a ambulance Nozokomiální nákazy ve zdravot. zaízeních Ošetovatelský

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií

Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií Píloha. 1 Požadavky na centra: Personální, materiáln technická a organizaní kritéria pro jednotlivá centra pée o nemocné s hemofilií 1. Centrum komplexní pée (CCC) Centrum musí zajišovat: diagnostiku a

Více

Právní rámec. urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Právní rámec. urgentní medicíny a medicíny katastrof. Právní rámec urgentní medicíny a medicíny katastrof. IPVZ 20. kvtna 2008 MUDr.Dana Hlaváková Urgentní medicína ve vztahu k historickému právnímu rámci. - základní hodnoty (lidská práva) liberální demokracie

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PORODNÍ ASISTENCI

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PORODNÍ ASISTENCI Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru INTENZIVNÍ PÉE V PORODNÍ ASISTENCI 1 Cíl specializaního vzdlávání... 98 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 98 3 Uební plán... 993 3.1

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru PERIOPERANÍ PÉE Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 3 Uební plán... 5 3 3. Uební osnova základního modulu...

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace v oboru pracovní lékařství, tzn. příprava absolventa schopného

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Sociální rehabilitace. Mgr.!árka Slavíková

Sociální rehabilitace. Mgr.!árka Slavíková Sociální rehabilitace Mgr.!árka Slavíková Systém ucelené RHB :!! Lé"ebné!! Psychické (n#kte$í auto$i neuvádí)!! Sociální!! Pedagogické!! Pracovní Zú%ení pohledu na sociální rehabilitaci v nemocnici:!!

Více

Pílohy. Píloha. 1: Jak nasadit urinální kondom

Pílohy. Píloha. 1: Jak nasadit urinální kondom Seznam píloh Píloha. 1: Jak nasadit urinální kondom Píloha. 2 a): Technika hygieny rukou s použitím alkoholového dezinfekního pípravku Píloha. 2 b): Technika hygieny rukou s použitím mýdla a vody Píloha.

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43 Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 29. DUBNA 20 Cena: 485 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Tematické okruhy bakalářských prací

Tematické okruhy bakalářských prací Tematické okruhy bakalářských prací prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 1. Myelinizace v obraze MR. 2. Posttraumatická transdurální herniace míchy - kazuistika. 3. Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

1. Vybrané kapitoly z pediatrie

1. Vybrané kapitoly z pediatrie Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v klinických oborech 1. Vybrané kapitoly z pediatrie

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Karlovarský kraj 24.2.2010 Standardy kvality v sociálních službách Domov pod Kuňkou, Ráby Pardubický kraj. Ústí n.l. Ústí n.l. Ústí n.l.

Karlovarský kraj 24.2.2010 Standardy kvality v sociálních službách Domov pod Kuňkou, Ráby Pardubický kraj. Ústí n.l. Ústí n.l. Ústí n.l. Další vzdělávání dospělých Datum Název Místo Kraj 16.1.2010 Restriktivní opatření, ale i šetrná sebeobrana DpOZP Litvínov- Zátiší 177 3.2.2010 Standardy kvality v sociálních službách DPS Domov pro seniory,

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 715-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 715-I Datum Název Místo Kraj 24.1.2012 Ošetřovatelský proces a vedení zdravotnické dokumentace Centrum sociálních služeb, Česká 1175/II., Jindřichův Jihočeský kraj Hradec 3.2.2012 Standardy kvality sociálních

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdlávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializaního vzdlávání... 32 1 2 požadavky na specializaní vzdlávání... 33 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimáln 24 msíc...2

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více