Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006"

Transkript

1 organizátor typ zo050 zo0501/0 Pracovní právo ve zdravotnictví všechny y OS ZSP R zo0502/0 Význam ergoterapie na spinální jednotce zo0503/0 Urologická pée o pacienty na spinální jednotce zo0504/0 Ortopedické vady pátee, vetn , 10, 18, Okresní vertebrogenního syndromu a syndromu kostrového zo0505/0 Psychosociální aktivace v geriatrii - ergoterapie v geriatrii zo050/0 Onemocnní cév a jejich léení v souasnosti , 07, Domov 05, 0, 07, 08, 09, 10, 13, 15 zo0507/0 Kardipulmonární resuscitace , 0, 08, 09, 10, 15, 18, 19, Velké Hamry FN Plze zo0508/0 Chronické rány a dekubity , 07, NNP LDN Horažovice zo0509/0 Pednemocniní a neodkladná pée , 0, 08, 09, 15, 18, 19, 4,30 h 2,30 h 3 h zo0510/0 Bazální , Sušice zo0511/0 Ortopedickotraumatologický seminá , Sokolov zo0512/0 Výživa dítte , 0, 15 Sokolov zo0513/0 Infarkt myokardu a ošetovatelská pée u Krajská pacient s AIM zo0514/0 Týrané a zneužívané dti , 10, 15, 18, KÚ DD Hlinky seminá 3,30 h 22, zo0515/0 Týrané a zneužívané dti , 10, 15, 18, KÚ DD Hlinky seminá 3,30 h 22, zo051/0 Odbry biologického materiálu vyhláška. 195/2005 Sb , 0, 09 Klatovská, a.s. zo0517/0 zo0518/0 zo0519/0 zo0520/0 zo0521/0 Neodkladné stavy kardiopulmonárního pvodu, KPR, Pístrojová technika Psychomotorický vývoj dítte do 1 roku, vývoj plodu z pohledu fyzioterapeutického pracovníka Psychomotorický vývoj dítte do 1 roku, vývoj plodu z pohledu fyzioterapeutického pracovníka Zákl. techniky vyj. Praktické uplatnní zákona o zpsobilosti zdr. prac. Výmnný obrázkový komunikaní systém VOKS , 18 ZZS , 10, 15, 18,22, , 10, 15, 18, 22, seminá KÚ DD Hlinky KÚ DD Hlinky 4,4 4, , 0, 07, 09, OS ZSP R seminá 4 h 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 17, 18, 19, 20, 22, 23,, 2, 27, , 10, 22, 23, DD Burešov

2 organizátor typ zo0522/0 Zdravotnictví není jen o léb tla všechny y OS ZSP R zo0523/0 Cévní mozkové píhody , 0, 07, 10, 15, 22, 23, Fakultní 4 h zo05/0 Drogy a závislosti; Prevence agrese u klienta , 0, 07, 09, 10, 15, 19, Kyjov zo0525/0 Dermatovenerologie v klinické praxi , 09 FN zo052/0 Diabetes mellitus a její komplikace , Domov Borohrádek zo0527/0 Infekní endokorditýda Arytmologie IKS, EFVI zo0528/0 Management ošetovatelského procesu 3.4. a zo0529/0 Vedení ošetovatelské dokumentace a právní 4.5. a zodpovdnost ve zdr zo0530/0 I. Regionální - Léba a ošetovatelská pée dolních konetin zo0531/0 zo0532/0 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítte Problematika týraného dítte v rodinách a role zdravotníka Krajská , 0, 09, 10, 11, 12, 15, 37 7 h 05, 10, 15, 18, KÚ DD Hlinky 22, 05, 10, 15, 18, KÚ DD Hlinky 22, 7 h Sušice , 08, 09, 10, 12, 22, 23, , 0, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23, zo0533/0 Zákon. 500/2004 Sb. v praxi , 10, 13, 32, 28 zo0534/0 zo0535/0 Základní druhy lék a jejich aplikace; Ortopedické pomcky a jejich používání Ošet. pée u nemocných na chirurgickém odd. JIP Zvláštnosti práce setry v psych. léebn Centrum dtských ch zdravotnických služeb, p.o. FN Hygienická stanice Jihoeského , Centrum soc. služeb , 0, 08, 09, 15, eský zo053/0 Výživa pacienta sondou Krajská zo0537/0 Nejbžnjší vyšetovací metody na intern Krajská zo0538/0 Farmakologie ve stáí , 07, Domov 2 h Velké Hamry zo0539/0 Osteoporóza 5. a 05, Dtské centrum Zlín zo0540/0 Farmakologie ve stáí , 07, Domov Velké Hamry,30 h

3 zo0541/0 Chipka, souasná problematika , 0, 08, 09, 10, 15, 18, 19, zo0542/0 Nádorová onemocnní u dtí , 0, 08, 10, FN 15, 22, zo0543/0 Ortopedické vady pátee vetn , 0, 07, 08, Okresní verberogenního syndromu a syndromu 10, 18, kostrového zo0544/0 ll. Prácheský ošetovatelský den , 0, 07, 08, 09, 10, 18, zo0545/0 zo054/0 Etiopatogenéza alkohol. psych. Delirium tremens Historie ECT Samotný výkon ETC organizátor typ Okresní Okresní Krajská Krajská 4,30 7 h zo0547/0 Zdravotnictví není jen o léb tla všechny y OS ZSP R zo0548/0 Zneužívání látky a problematika toxikologického vyšetení , 0, 09, 10, 22 zo0549/0 Radianí ochrana a havarijní pipravenost , 08, 09, 21, 25, 2 zo0550/0 Konzultaní seminá v oblasti výživy , 0, 08, 09, 10, 15, 15,, prac. v hematolog. a biochemic. u zo0551/0 Problematika s pozitivními kmeny MRSA , 0, 08, 09, 10, 14, 15,, prac. v hematolog.a biochemic. u FN s FN s Sušice Sušice zo0552/0 Kardipulmonární resuscitace , 18 ZZS Prachatice EKG - seznámení s obsluhou zo0553/0 CMP - možnosti reperpuse , 18 ZZS Prachatice zo0554/0 Pediatrická probl , 18 ZZS Prachatice Horenaté stavy u dtí zo0555/0 Porod - pée o novorozence , 18 ZZS Prachatice zo055/0 Zasažení bleskem , 18 ZZS Prachatice Úrazy el. proudem zo0557/0 Polytrauma , 18 ZZS Prachatice zo0558/0 Vybrané poznatky z plastické chirurgie , 07, 08, 09, 10, 22 zo0559/0 Koncepní pée o pacienta s NCMP , 0, 07, 08, 09, 10, 15, 19, FNs T.G.M. Hodonín 8 h

4 zo050/0 zo051/0 zo052/0 zo053/0 Kardipulmonární resuscitace l. seminá ZZS Správné postupy pi zavádní periferních žilních kanil Pravidla zákl. hyg. po záplavách Ptaí chipka Plicní embolie Arteriální hypertenze organizátor typ , 18, 35 ZZS , 0, 08,4 eský , 09, 10, 13, 15, 2, 28 Zdrav. ústav eské Budjovice Krajská zo054/0 asté chyby u pacient s míšní lézí , 3 Krajská zo055/0 2. seminá ZZS , 18, 35 ZZS zo05/0 3. seminá ZZS , 18, 35 ZZS zo057/0 4. seminá ZZS , 18, 35 ZZS 4 h zo058/0 Hojení chronických a akutních ran , 0 seminá 4 h Písek zo059/0 Léba získaných koagulopatií , 0, 09 Klatovská nem. a.s. zo0570/0 Desinfekce, hygiena 2. názor etický a praktický Domov inovaní 2 h zo0571/0 Aktuální informace o výskytu ptaí chipky , 09, 10, 13, 15, 2, 28 Hrubá voda Zdrav. ústav se sídlem v es. B. zo0572/0 Diabetes mellitus a její komplikace , 07, Domov Velké Hamry zo0573/0 Radianí ochrana v radiaci , 08, 09, 13, Fakultní 1, 20, 21, 25, 27, 28 Plze 2 zo0574/0 Respiraní onemocnní u dtí Kada zo0575/0 Spolupráce lžkového odd. interny se sociální službou KNL zo057/0 Provoz centrální interní ambulance a ch poraden všeobecné interny Krajská zo0577/0 Píprava k akreditaci , 0, 08, 09, 10, 15, 19, 23, zo0578/0 Pednemocniní a neodkladná pomoc, úloha sociální sestry v zaízen pée. a , 0, 08, 09, 10, 18 Písek Perov seminá 2,30 zo0579/0 ínská medicína v porodnictví - ošet. proces , 0 Kada zo0580/0 Praktické uplatnní zák. o zpsob. zdrav. prac , Gerontocentru CV neléka zdrav. m Hostinné zo0581/0 Páte, naše záda a náš život , Gerontocentru m Hostinné

5 zo0582/0 Novinky v KPCR; Ošetovatelské postupy ZZS , 18 ZZS Teplice a Ústí nad Labem zo0583/0 zo0584/0 Sledování jakosti vody pro koupání Ochrana veejného zdraví ped hlukem Zobrazovací a léebné metody na prac. se zdroji IZ ve FN Plze , 09, 13, 28, , 08, 09, 20, 21, 25, 27 organizátor typ seminá 3,30 h KHS Jihoeského FN Plze 1 zo0585/0 Chronická bolest , 0 SZZ Krnov zo058/0 Historie chirurgie 19. a 20. st , 0, 07, 08, NsP Karviná 09, 10, 18, Ráj zo0587/0 Enureza , 0, 07, 08, Dtské centrum 09, 10, 15, 19, Zlín 20, 21, 22, 23, 2, zo0588/0 Epilepsie , 07, Domov zo0589/0 Smíšené poruchy vnitního prostedí , 0, 09, 2, 27 zo0590/0 Nádorové markeri v klinické praxi , 0, 09, 2, 27 Velké Hamry Klatovská, a.s. 4 h h Klatovská, a.s. zo0591/0 Práce setry na operaním sále , 0, 09 Klatovská,a.s zo0592/0 MRSA Krajská zo0593/0 Resuscitace a farmakoterapie , 07, 08, 09, 15, 18, následné pée LDN Horažovice zo0594/0 Systém kvality v centru hygienických laboratoí , 2 ZÚ se sídlem v seminá 4 h uplatnní zabezp. a zlepšování Ostrav zo0595/0 Problematika MRSA , 0, 08, 09, Okresní 10, 15, 18, 19, zo059/0 zo0597/0 zo0598/0 zo0599/0 Spontánní porod Úloha PA ve všech dobách porodních Páte - vyšetení, diferenciální diagnostika, léba Specifika ošet. starých a dlouhodob nemocných pacient Pracovní právo v hygienické služb a zdrav. ústavech zo05100/0 Náhlé postižení krevního obhu v podmínkách PNP , 0 eský , eské Budjovice, a.s , 0, 08, 09, 10, 15, 18, 19, Okresní všechny y Fakultní , 18 ZZS Ústeckého 4, seminá 3,30 h zo05101/0 Základy imunofenotypizace v hematoonkologii , 09 léka v Kongu seminá 2,30

6 zo05102/0 Vývoj ei v ranném vku , 0, 07, 08, Centrum 09, 10, 22, 23, dtských odbor. 2, zdrav. služeb, p.o. zo05103/0 Úskalí práce s hem. analyzátorem , 09 Krajská hygienická stanice a okr. h. s. zo05104/0 Národní rodinná pée , 0, 10, 22, Dtské centrum 23, Zlín zo05105/0 Nejnovjší postupy u neodkladné pednemocniní pée u resuscitovaného pacienta zo0510/0 Resuscitace 3. tisíciletí Novinky v anesteziologii zo05107/0 Antikoncepce, arometerapie, pée o pacienty se sociálním problémem, pée v DD zo05108/0 Aplikace zákona. 108/200 Sb. o soc. sl. do praxe zo05109/0 Diabetes mellitus zo05110/0 Dechová rehabilitace , Centrum dtských odbo. zdrav. služeb, p.o , 0, 07, 08, 09, 10, 15, 19, 22, , 0, 07, 10, 15, zo05111/0 Vybrané poznatky z urgentního píjmu , 08, 09, 10, 23, zo05112/0 Postavení radioterapie v souasnosti, její trendy do budoucnosti organizátor typ FN s s Karviná - Ráj 4 h.7.0 všechny y OS ZSP R seminá 4 h 14. a , 09 Dtské centrum seminá 3,30 h Zlín 9. a 05, 23, Dtské centrum seminá 3,30 h Zlín FN s , 0, 08, 09,10, 15, 22, 25, zo05113/0 ll. Regionální konf. ošetovatelství , 0, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, FN s Sušice zo05114/0 Nemocniní nákazy Krajská zo05115/0 Komplexní pée a pomoc v dialyzaním programu , T.G.M. Hodonín zo0511/0 Pée o pacienty s plicní embolií a fibrilací sémí , 0, 08, 18, Okresní zo05117/0 Endoskopické výkony pacient s ant. lébou Krajská zo05118/0 Specifika ošetování ger. pacient , 07, 09, 15, 22, zo05119/0 Volnoasové aktivity pro pacienty sociálního zaízení zo05120/0 Klienti se zvláštními potebami v zaízeních sociální pée zo05121/0 Kardipulmonární resuscitace - urgentní stav u dtí Psychiatrická léebna Dobany , 07, DD Velké Hamry , 07, DD Velké Hamry , 0, 08, 09, 10, 12, 22, 23, Policejní akademie O. T. 7 h

7 zo05122/0 DMO, léba dtí a dosplých pacient s touto diag., jejich rehabilitace a socializace organizátor typ , Jánské Lázn 2,15 zo05123/0 Úloha sestry v ambulantní praxi z pohledu dnešní medicíny zo051/0 Cyklické školení kardiopulmonární , 0, 17 Studentský zdrav. ústav Spálená, Pha všechny y Fakultní Plze zo05125/0 Psychické poteby nemocných všechny y OS ZSP R 4,30 h zo0512/0 Chirurgický pohled na poruchy výživy , 0, 09, 10, 15, 22 zo05127/0 Diabetes mellitus , 07, 09, 15, 18, FN s Horažovice seminá 2,15 zo05128/0 Legislativa ES ve vztahu k u hygiena výživy zo05129/0 Monitoring a odeet kivky CTG porodní asistentkou ízení menstruaního cyklu zo05130/0 Prevence demence Prevence dalších chorob stáí , 09, 13, 32, 28 Krajská hyg. stanice Jihoeského , 0 Nem. eský 4 h CSS zo05131/0 Bolesti hrudi, aktuální stavy v kardiochirurgii , 18 ZZS zo05132/0 Prevence stresu na pracovišti, komunikace, mobbing 11. a , 0, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 18, 19 zo05133/0 Slinivka bišní a její onemocnní , 0, 09, 10, 15,, 2 zo05134/0 Traumatologie CNS a periferních nerv zo05135/0 Dlouhodobé petžování a jeho vliv na lidský organismus prevence a pedcházení zo0513/0 Etický kodex všeob. sestry, jeho význam a využití v praxi, osamocení Nem. Perov FNs 4,30 h 05, 08, 23, FNPlze 10 h KÚ DD Hlinky seminá 3, , 10, 15, 22, , 0 eský zo05137/0 Rehabilitace v orofaciální oblasti , 0, 08, 09, 10, 14, 15, 23,, logoped. asistent, odb. prac. v hematolog. a biochem. u zo05138/0 Ošetovatelská pée v akutní psychiatrii , 07, 09, 10, 15, 22, zo05139/0 Stres, dsledky a prevence , 0, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 18, 19, 25 Sušice Psychiatrická léebna Dobany Prostjov, p.o.,30 h 4 h

8 zo05140/0 Zobrazovací lé. metody na prac. se zdroji IZ ve FN Plze organizátor typ , 08, 09, 20, FN Plze h 21, 27 zo05141/0 Právní pedpisy ve zdravotnictví , 07, 08, 09, 10, 15, 18, LDN Horažovice zo05142/0 Ošet. pée o pac. s pozit. gestózou Pozdní gestóza , 0 Nem. eský zo05143/0 VVV plodu - indukce PG, psych. pístup ošt , 0 pée o pacientku eský Patologie torfoblastu zo05144/0 Ošetovatelská problematika dekubit Psychiatrická léebna zo05145/0 Modelové situace ešení neodkladné pée , 18 ZZS OK Šumperk zo0514/0 Co jsme se nauili v základním u bazální , 0, Okresní zo05147/0 Zákon o sociálních službách 7.- všechny y OS ZSP R zo05148/0 Vyšetovací metody na Radiol. odd , 08 Krajská nem. vyšetovací metody na rad. zo05149/0 Logopedie u dtí, poruchy ei , 0, 07, 22, Dtské centrum 23, Zlín zo05150/0 Polytraumata a traumatický šok v PNP ZZS zo05151/0 Dít v ústavní péi - biologická rodina, adopce nebo NRP? zo05152/0 Prevence pochybení v lékaské a ošetovatelské praxi 1. a zo05153/0 Biologická léba Revmatologie zo05154/0 Komplexní pée a pomoc v diabetem. léení inzulinem zo05155/0 Léebná a ošetovatelská pée na JIP chir. odd , 10, 15, 22, 23, KÚ DD Hlinky , 0, 08, 09, CDZS 10, 12, 22, 23,, Krajská nem Krajská nem. 05, 0, 09, Klatovská,a.s seminá 2,15 seminá 4 h seminá zo0515/0 Seminá sester / , 0, 08, 09, Oblastní nem. 10, 15, 18, 19, Mladá 22,, 2 Boleslav, nem. Mlník zo05157/0 Alergie v dtském vku , 0, 15, 18, ON zo05158/0 Problematika úniku moi v dtském vku , 0 eská léka. spol., ON zo05159/0 BOZP - manipulace s bemeny run, za pomoci zvedacích pomcek, transparentní pomcky zo0510/0 Naše pedsudky a onkologie, výživa , 0, 08, 09, 15, 18, Prac. soc. služeb Benešov FN Plze 4,30 h 4,30 h 5,4 zo0511/0 Významné potraviny v život lovka ve zdraví i v medicín , 0, 10, 15, 19, 22, 28 FN s

9 zo0512/0 Vyšetení NUT, naklonná rakovina Krajská zo0513/0 2. Strakonický seminá Okresní zo0514/0 Psychologická problematika umírání a smrti , 07, 08, Domov Velké Hamry zo0515/0 Aplikace vybraných ustanovení nového ,09,13,28 KHS stavebního pedpisu v innosti orgánu ochrany Jihoeského veejného zdraví zo051/0 eský léka Xl , 08 Atlas, a.s. zo0517/0 Základy optimální komunikace , 10, 15, 22, Kojenecký ústav a dtský domov - Hlinky zo0518/0 Setkání s pacientem , 07, 08, 09, 10, 22, 23, zo0519/0 Dstojné stáí Edukace senior Zlepšování kvality života zo05170/0 Dtské oddlení na poátku 21. století ,0,08,09,1 5,19, organizátor typ s Orlová , 07, 10, s Orlová zo05171/0 Drogová závislost ,0,07,08,0 9,10,15, T.G.M. Hodonín s Karviná Ráj zo05172/0 Standardizace nutriní pée ,0,15 T.G.M. Hodonín zo05173/0 Zázrané léky "SIMDAX" a "COROTROP", nebli živá voda pi léb akutního srdeního selhání ,3,42 Krajská zo05174/0 Infekce, prevence nozokomiálních nákaz ,0,07,08,0 9,10,15,19,20 Krajská Zlín h 4h 4,30 h 4,30 h seminá 3h zo05175/0 Trombofilní stavy, leukémie-pehled, význam vyšetení, léba, spolupráce sestry, krevní deriváty-pehled, indikace, spolupráce sestry , seminá 2h zo0517/0 Zákon 9/2004 Sb (zákon o nelékaských zdravotnických povoláních) všechna nelékaská zdravotnická povolání FNSP zo05177/0 Intoxikace v PNP ,18 ZZS zo05178/0 Nukleární medicína a pacient ,0,08,25 zo05179/0 Hemokoagulace ,09,2 zo05180/0 Podávání lék , Krajská seminá 2,15h seminá 2h seminá 2h seminá 2h seminá 2h

10 organizátor typ zo05181/0 Paprsky života i smrti ,08,15 seminá 2h Atlas, a. s. Zlín zo05182/0 Dekubity ,08,15 seminá 2h Atlas, a. s. Zlín zo090. zo0902/0 zo0903/0 zo0904/0 Mení a hodnocení fyzikálních faktor v prac. mimoprac. prostedí Pitná voda, individuální zdroje, asanace po záplavách Pracovní právo v hygienické služb a zdrav. ústavech , 13, 2 Krajská hygienická stanice eské Budjovice , 09,13, 2 Zdravotní ústav 3,30 h , 13, 2, 28 OS ZSP R zo0905/0 Laboratorní vyšetovací metody T.G.M. Hodonín zo zo01801/0 Bezpená sanitka , 18 OS ZSP R h zo zo0701/0 Bolesti ramenního pletence v praxi, diagnostika prevence z pohledu rehabilitace , Písek 4,30 h zo0702/0 Nový koncept manuální terapie - Vadné postavení pánve a jeho diferenciální diagnostika zo0703/0 Nový koncept MT,. 4 Horní konetina zo0704/0 Nový koncept MT,. 4 Dolní konetina Krajská eské Budjovice 07, eské Budjovice 07, eské Budjovice zo0 zo01/0 Problematika inkontinence Písek 14 h seminá seminá 14h,30 h jo90.. jo0901/0 Bezpenost práce a hygiena v mikrobiologické laboratoi jo0902/0 Analytika MERCK. a jo0903/0 Problematika persistentních ougon. látek (POP) v R a Stockholmská , 2, mikrobiolog 09, 2, mikrobiolog, prac. v analýze ŽP , 2 Zdravotní ústav Merck, s.r.o. seminá 3,30 Merck, s.r.o. seminá 3,30 10 jo0904/0 Monitoring pdy hracích ploch v MŠM , 2 Zdravotní ústav jo0905/0 Kontrola úinnosti steril. pístr. výsledky , 2 Institut Bazální 2005 seminá 2,30 seminá 2,30 jo090/0 Problematika mení komunálního hluku a jeho hodnocení , 2 Zdravotní ústav seminá 2,30

11 jo0907/0 BIOAEROSOLY - pehled, rizikový potenciál aerosol, metody vzorkování, hodnocení organizátor typ ,2 Zdravotní seminá 2,30 ústav jo0502/0 Regionální Bazální v ošetovatelské péi jo0908/0 Vnjší prostedí, zneištní vnjšího prostedí v , 2 Zdravotní Ostrav ústav jo0909/0 Senzorické posuzování , 13, 28 Zdravotní.11.0 ústav jo0910/0 Imunochemické metody v biomonitoringu - Zdravotní stanovení SPMA metodou Elisa ,2 ústav jo 50. jo0501/0 Základní neodkladná resuscitace podle ERC , 07, 08, 09, Guidelismus 15, 18, Hustopee , 0, 07, 10, 22, 23, Institut Bazální seminá 2,30 seminá 3 dny seminá 2,30h seminá 2,40 1 den jo0503/0 Bazální v ošetovatelské péi , 0, 07, 10, 22, 23, Institut Bazální seminá 3 dny jo0504/0 Kompletní léba lymfedému , Národní centrum ošetovatelství a nelékaských zdravotnických 14 dn jo0505/0 Nový koncept manuální medicíny - Konetinové klouby , Národní centrum ošetovatelství a nelékaských zdravotnických jo050/0 Etika a právo v ošetovatelské praxi , 07, 08, 09, 15, 18, Hustopee jo0507/0 Bazální v ošetovatelské péi.- 05, 0, 07, 10, NCO NZO , 23, seminá 2,20 1 den jo0508/0 Bazální v ošetovatelské péi , 0, 07, 10, 22, 23, Institut Bazální 3 dny jo0509/0 Vedeni ošetovatelské dokumentace v DD a ÚSP v R a zahranií jo0510/0 Úvod do koncepce bazální , , 0, 10 NCO NZO 05, 0, 07, 10, Institut Bazální 22, 23, 3 dny seminá 3 jo0511/0 Bazální v ošetovatelské péi jo0512/0 Bazální v ošetovatelské péi jo0513/0 Vlll.esko-slovenské dialogy a bolesti jo0514/0 Procesy poskytování kvality ošet. pée, závady a postupy pi odborném vyšetení 05, 0, 07, 10, 22, 23, 05, 0, 07, 10, 22, 23, Institut Bazální Institut Bazální 05, 0, eské Budjovice , 0, 07, 08, 09, 15, 18, 19, Hospitals Daice kongres 1 den dny

12 jo0515/0 Sestra je také jen lovk , 0, 07, 08, 09, 10, 18, 19, 21, 22, pedagog na SZŠ jo051/0 Kardipulmonární resuscitace , 0, 08, 09, 15, 18, organizátor typ NCO NZO Nymburk 7,30 5 jo0517/0 Nejastjší akutní stavy na JIP, prezentace chirurgické JIP a interní JIP jo... jo01/0 Funkní manuál medicíny ,0,07,09,2 4, 15,18,19 Daice 08, O.S. Contigue Praha jo02/0 RHB v kardiologii NCO NZO jo03/0 Víkendový - Metoda Brunhow 15.- NCO NZO jo04/0 Hiporehabilitace.10.0 až NCO NZO jo05/0 Víkendový - v neinvazivní laserové terapii NCO NZO jo0/0 Víkendový - Nový koncept manual NCO NZO medicíny - 1. ást - osový orgán jo07/0 Manuál lymfodrenáž.11.- NCO NZO jo08/0 Víkendový - škola zad NCO NZO 200 jo09/0 Posilovna - význam pro rehabilitaci.- NCO NZO Fitness - termín moderní spolenosti jo10/0 Vadné postavení pánve a jeho diferenciální NCO NZO diagnostika 1.07 jo11/0 Mobilizace žeber metodou Mojžíšové NCO NZO 07 4,30h 7 dn 3 dny 3 dny 8 dn 3 dny 3 dny 2dny

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace 1 leden / únor 2014 ročník X. odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky 63 Kč / 3 pro předplatitele 58 Kč O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR Předsterilizační příprava a sterilizace bezpečí

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více