Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz"

Transkript

1 Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých vlastních studentských let. Je to nesporně překrásné a vzrušující období zakončené první, těžkou životní zkouškou, kterou bezesporu maturita je. Asi jako pro současné studenty to tehdy byla první úspěšná zkouška, která mě hodně posílila, ale já tenkrát pouze tušil, že asi přijdou další, ale vůbec jsem nepředpokládal, že budou o tolik těžší a komplikovanější. Přemýšlím, jestli bych se v minulosti rozhodoval jinak, kdybych měl současné zkušenosti, a přitom dobře vím, že by to nebylo dobré, protože mnohé životní zkušenosti se dají převyprávět, ale ty skutečně důležité si musí každý prožít sám. Také trochu lituji toho částečně promarněného času během studentských let, protože ta jsou pro každého obdobím permanentních, životních, případových studií, kdy si člověk může vyzkoušet nanečisto téměř všechny životní situace, aniž by musel draze platit za neznalosti a chyby, protože nejinak je tomu v reálném životě. Na druhou stranu alespoň chvíli neprožít zhýralý studentský život plný přátelství a prvních lásek mi přijde být o hodně ochuzen. Přál bych si, aby všichni mladí prachatičtí studenti nikdy nezapomněli, že všechny významné životní úspěchy budou prožívat v okruhu mnoha lidí a že ti, kteří je nikdy neopustí ani v případě velkých proher, budou pouze rodiče, vlastní rodina nebo skuteční přátelé. Je nesmírně důležité být připraven na částečný neúspěch, ale přitom neustále věřit tomu, že když si člověk určí vysoké, ale realistické cíle, je ochoten hodně obětovat, tak se cíle a sny často naplní. Přeji všem maturantům úspěšný vstup do života a prosím je, aby nikdy nezapomněli na Prachatice, kde prožili studentská léta a získali základy svého vzdělání. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Červen v Prachaticích: Festival Dnů duchovní hudby a tradiční Slavnosti solné Zlaté stezky (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Nejmladší vedoucí odboru Mgr. Růžena Štemberková si váží vzdělaných a rovných lidí (str. 3) Odvodněná komunikace ochrání část města před zatopením (str. 4) Prachatická a vimperská radnice vyhlásily společně soutěž Talent okresu Prachatice (str. 5) Skutečnost, jak se u nás umírá, dává odpověď na otázku Proč hospic? (str. 6) Co chystá letní kino? Kameňák na úvod a Post coitum (str. 7) Rozjaření studenti prachatického gymnázia v ulicích města aneb poslední zvonění jako symbol blížících se maturit. Štěstí u maturity přeje připraveným Pan starosta to moc hezky a procítěně napsal ve svém Sloupku. K jeho osobnímu vyznání tedy přidáme několik řádků o konci školního roku na prachatických školách. Vedení města každoročně věnuje pozornost novým žáčkům, kteří usedají v lavicích prvních ročníků základních škol. V den, kdy poprvé překračují práh jednotlivých škol, dostávají upomínkový list, který jim připomíná jejich první školní den. V letošním roce jsme se rozhodli, že připravíme i upomínkový list pro absolventy základních škol a tím i povinné školní docházky. Ústředním motivem byla zvolena Písecká brána města Prachatice od Hanse Nachlingera. Premiéra slavnostního předání zmíněných upomínkových listů se uskuteční 29. června v Radničním sále města Prachatice, informovala vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Růžena Štemberková. Konec školního roku na Sově se nese v duchu závěrečných zkoušek, kterým předcházely písemné maturitní zkoušky v denních i maturitních oborech. Žáci třetího ročníku SOU se připravují na závěrečné zkoušky, které jsou zaměřeny k ukončení jednotlivých oborů technického i potravinářského směru. Pro zdárný průběh zkoušek mají žáci vytvořeny podmínky i na pracovištích odborného výcviku pod vedením zkušených mistrů. Naše škola zareagovala na výzvu společnosti Kappa People a 16. až 24. května se aktivně připojila k dalším školám na chmelové brigádě v Žatci. Na závěr roku se pořádá každoroční sportovně turistický kurz v Českých Žlebech, který prověří fyzickou zdatnost mládeže. Další akce začíná těsně na konci roku projížďkou po cyklotrase okolo Dunaje a je naplánovaná na 27. a 29. června. U příležitosti předání vysvědčení je poděkováno žákům, kteří úspěšně reprezentovali školu na soutěžích Automechanik Junior 04 a Tradice století aneb česky umíme psát a vařit pořádaných v rámci kraje, informoval Petr Chum ze Soukromé obchodní akademie a středním odborném učilišti služeb s. r. o. Na Gymnáziu Prachatice odstartovala maturitní mumraj oktáva, a to 10. května. Protože jedné studentce se nepodařilo uzavřít ročník, před maturitní komisi předstoupilo rovných dvacet studentů. Devět z nich prospělo s vyznamenáním, dva neúspěšní si zkoušku dospělosti zopakují v září. Obdobně dopadl i jeden student čtyřletého oboru gymnázia ze 4. B. Z této třídy prospělo z celkového počtu čtyřiadvaceti u maturitní zkoušky šest studentů s vyznamenáním. Ze 4. A pak rovná polovina studentů, tedy deset, bilancoval ředitel gymnázia Alexandr Zikmund, který důrazně odmítl skeptický názor, že studenti jsou čím dál horší a méně zodpovědní. Mně študáci připadají pořád stejní, pořád stejně vynikající, usmál se pod vousy s dovětkem, že úroveň všech maturantů byla velmi dobrá. Spoléhat na štěstí se zpravidla vyplácí jen připraveným, dodal. Na gymnáziu se povinně maturuje ze čtyř předmětů z rodného jazyka českého, z cizího jazyka (poměr mezi angličtinou a němčinou vyznívá nerozhodně), zbývající dva předměty si studenti mohou vybrat z celého spektra vyučovaných předmětů. A jaký má ředitel prachatického gymnázia předprázdninový vzkaz pro studenty? Už se těším, až je v září zase uvidím v plném zdraví, plné elánu. Těm, kteří se z naší školy rozprchnou do světa, přeji, aby se jim splnilo vše, po čem touží, ale aby nezapomínali, že se o to musí sami přičinit. Pro dvě třídy Střední pedagogické školy v Prachaticích začaly maturity 24. května. Jak uspěli studenti této školy, to se dozvíte v příštím čísle Radničního listu. Text a foto Václav Malina

2 červen 2004 Radniční list Červen v Prachaticích: Festival Dnů duchovní hudby a tradiční Slavnosti Po zahájení hlavní turistické sezóny se vždy během měsíce června společně setkáváme při zajímavých městských slavnostech a akcích. V letošním roce jsme pro vás připravili, doufáme, že opět zajímavé kulturně společenské akce. Začátkem června budeme mít tu čest přivítat ve městě Prachatice významného sochaře moderního umění pana Olbrama Zoubka. Umělec bude mít u nás ve městě jeho jedinou výstavu v České republice v roce 2004 a představí svá nejnovější díla, která jsou z velké části ovlivněná antickou mytologií, případně se jedná o podobizny jeho rodinných příslušníků. Tato výstava skýtá ještě jeden primát: jedná se o historicky první výstavu v Prachaticích, kde jsou propojeny interiérové a exteriérové prostory pro jeden výstavnický účel. Slavnostní vernisáž proběhne 3. června v hodin. Ani v letošním roce nebude chybět již IX. Festival Dnů duchovní hudby, který bude zahájen prvním koncertem od hodin v kostele sv. Jakuba. Nad IX. ročníkem přezval záštitu českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour a starosta města Prachatice Ing. Jan Bauer. Další koncerty se uskuteční ve dnech , 17.6 a poslední koncert, který letošní festival uzavře, 3. 7., je organizován ve spolupráci s Festspiele Europäische Wochen Passau a při něm se budeme moci zaposlouchat do houslového recitálu Pavla Šporcla. Samozřejmě, že v letošním roce nebude chybět ani pouť k sv. Janu Nepomuku Neumannovi, která se uskuteční v kostele sv. Jakuba. V Prachaticích jistě přivítáme poutníky z celé českobudějovické diecéze. Vyvrcholením červnového měsíce zajisté budou opět slavnosti Zlaté stezky, jejichž XIV. ročník budeme letos slavit. Jedná se o první slavnosti konané Billboardy zvou na výstavu Olbrama Zoubka Propagace města Prachatice byla v minulém roce realizována formou informativních zvacích tabulí podél významných komunikací v rámci Jihočeského kraje (Strakonicko, Český Krumlov, Písecko, Soumarský most, Strážný). Ohledně dalších upoutávek si myslím, že v rámci Jihočeského kraje je propagace formou zvacích tabulí dostatečná. Z hlediska efektivní reklamy jsem zjišťovala možnosti pronájmu billboardů podél dálnic či komunikací I. třídy. Tato forma reklamy našeho města mi přijde jako velice efektivní v lokalitách mimo Jihočeský kraj. Na konci května a v první polovině června proběhne rekonstrukce střechy Staré radnice. Opravu v hodnotě 932 tisíc korun provede firma Famax z Bělče. Akce je zařazena do Programu regenerace městské památkové rezervace. Město získá 450 tisíc korun od Ministerstva kultury ČR. Oprava navazuje na již dříve provedené opravy. Během rekonstrukce fasády v předminulém roce jsme zjistili, že krytina je na konci své životnosti a je nutné ji Stará radnice dostane novou střechu Pronájem billboardů bych směřovala do doby hlavní, tedy letní sezóny. Realizace tohoto záměru proběhne od května do konce července. Lokality jsou voleny při příjezdových komunikacích do České republiky, v metropoli Jihočeského kraje a jedna podél dálnice Praha Brno. V rozpočtu města pro rok 2004 je vyčleněna částka 40 tisíc korun na upoutávky města při silnicích. Motiv je navržen pro propagaci Kulturního centra O. H. Hajeka a nové aktuální a zároveň jediné výstavy sochaře Olbrama Zoubka v České republice. Mgr. Růžena Štemberková Svazek obcí Prachaticko chce téměř půldruhého milionu dotací Volby do Evropského parlamentu (EP) se budou na území České republiky konat ve dnech 11. a 12. června Dne 11. června 2004 (pátek) se bude hlasovat od hodin do hodin a 12. června 2004 (sobota) od 8.00 hodin do hodin. Občan ČR má právo volit v těchto volbách za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva, např. zbavení způsobilosti k právním úkonům. Volič hlasuje ve volební místnosti ve volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Město Prachatice má zřízeno devět volebních okrsků. Občané se informace o tom, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků i adresy volebních místností, dozvědí prostřednictvím oznámení starosty na úřední desce, kabelové televize a prostřednictvím tisku nebo kdykoli dotázáním na Městském úřadu Prachatice. Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude se ve dny voleb zdržovat v místě svého trvalého bydliště, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Ten jej opravňuje hlasovat v jakékoli volební místnosti na území celé České republiky. Ve volební místnosti volič prokazuje svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. Hlasování nebude rovněž umožněno voliči, který se neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději tři dny přede pod modro žlutou vlajkou EU. I z tohoto důvodu organizátoři usilovali o zopakování soumarského tažení z německého Passau do Prachatic, které potrvá od 20. do 25. června. V družině bude 15 českých a 15 německých soumarů, kteří budou dohlížet, aby bílé zlato, které do Prachatic povezou, nenavlhlo a jeho kvalita nebyla jinak zmařena. Při samotných slavnostech se máme na co těšit. Návštěvníci slavností budou mít možnost ucházet se o prachatickou superstar v soutěži karaoke. Pro umocnění zážitku bude po oba dva dny ve večerních hodinách promítáno dvěma kamerami z dějišť slavností na velkoplošné plátno, nebude chybět ohňostroj na završení slavností. Závěrem bychom určitě neměli zapomenout zmínit připravené novinky pro návštěvníky. Jedná o jednotné vstupné mezi Galerií Dolní Brána a Kulturním centrem O. H. Hajeka. Otevírací doby Informačního centra, Galerie Dolní brána a Kulturního centra O. H. Hajeka byly přizpůsobeny ostatním kulturním zařízením ve městě, což jistě poslouží k lepší orientaci občanů samotných, stejně jako přijíždějících turistů. Mgr. Růžena Štemberková Vstupné na slavnosti mírně podraží Loni stálo vstupné pro dospělého návštěvníka šedesát korun, letos zaplatí osmdesát. Důchodci, zdravotně postižení a děti od 6 do 15 let budou mít vstup za dvacet korun. Děti mladší šesti let a všichni, kteří přijdou v dobových kostýmech, si užijí slavností zadarmo. V předprodeji stojí dospělá vstupenka šedesát korun. (vam) Vstupem České republiky do Evropské unie se přiblížila možnost čerpání ze strukturálních fondů EU. Kromě podnikatelů budou moci čerpat finančních prostředky též obce. Nicméně některé dotační prostředky lze čerpat pouze prostřednictvím svazků obcí. Prachatice jsou členem svazku obcí Prachaticko (spolu s Husincem, Chroboly, Ktiší, Nebahovy a Žernovicemi). Svazek v těchto dnech schválil rozpočet na rok 2004 v rozsahu Kč. Z toho Kč je určeno na zajištění chodu svazku a Kč je předpokládaná hodnota získaných dotací, které jednotlivé obce chtějí realizovat na svém území. Ing. Vladimír Hrabák, tajemník svazku obcí Volby do Evropského parlamentu: nejasnosti vysvětlí městský úřad nebo modrá linka dnem voleb. Ve volební místnosti vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na něm může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Závěrem ještě dvě důležité informace. Jestliže volič v době po 2. květnu 2004 změnil trvalý pobyt přestěhováním, bude volit ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu. Chce-li ale volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději do 27. května 2004 požádat u obecního úřadu, kde je veden v seznamu voličů pro volby do EP, o vydání voličského průkazu. Ten jej, jak již bylo řečeno, opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území ČR, tedy i v místě, kam se přestěhoval Na telefonním čísle jsme zřídili informační modrou linku k červnovým volbám do Evropského parlamentu. Operátoři na lince jsou připraveni poskytovat občanům České republiky základní informace o volbách každý den včetně víkendu od 8.00 do hodin. Volání mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy zodpovězeny operátory během následujícího dne. V případě nutnosti jsme připraveni provozní hodiny prodloužit. Linka bude v provozu ještě několik dní po ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání, uvedl vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze Dr. Bernd Kunzmann. Bc. Zdeněk Filip, (vam) vyměnit. A to přesto, že oprava střechy proběhla na počátku devadesátých let 20. století. Sklízíme tím důsledky nekvalitní výroby pálených tašek bobrovek v této době. Dnešní bobrovky jsou již podstatně kvalitnější a předpokládáme, že vydrží několik desítek let. Z bezpečnostních důvodů bude nutné během opravy zahradit část náměstí před radnicí, aby se zabránilo zranění chodců či poškození vozidel, kdyby při opravě střechy náhodou spadl nějaký předmět. Ing. Vladimír Hrabák strana druhá

3 Radniční list Koncem května se ve sportovním areálu slavilo fotbalové hřiště s umělým povrchem Jedním z prioritních projektů Města Prachatice v oblasti rozvoje sportu a cestovního ruchu byla oprava fotbalového hřiště poničeného při povodních v roce Podařilo se získat grant na realizaci spodní části stavby včetně drenážního systému. Stavbu na základě výběrového řízení prováděla od července roku 2003 firma Prima Strakonice s celkovým nákladem 2,487 mil. Kč. V rámci uvedeného grantu bylo 75 % finančních prostředků uhrazeno z programu CBC Phare Společného fondu malých projektů v regionu Šumava. Společně s touto akcí firma ODYS vybudovala nové veřejné osvětlení za 1,146 mil. Kč. Toto opatření umožní využití hřiště po celý kalendářní rok i ve večerních hodinách. Druhá etapa představovala položení vlastního umělého povrchu. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Lubryco. Celkové náklady na tuto část stavby činily 6,093 mil. Kč (dotace ze státního rozpočtu 4,7 milionu). Ing. Karel Pašek, foto Ing. Václav Malina Nový povrch si pochvalovali i žáci ZŠ Zlatá stezka a Vodňanská. PŘEDSTAVUJEME: Nejmladší vedoucí odboru si váží vzdělaných a rovných lidí Mgr. Růžena Štemberková vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Prachatice Datum narození: 3. května 1977 v Prachaticích Rodinný stav: vdaná, manžel Josef Dosažené vzdělání: Základní škola Vodňanská Prachatice ( ), Gymnázium Prachatice ( ), Západočeská univerzita v Plzni, pedagogická fakulta učitelství pro III. stupeň, obor geografie germanistika ( ), certifikát ZOP Goethe institut (2004) Dosavadní kariéra: Po ukončení fakulty (říjen 2000) nastoupila jako odborný asistent do kanceláře prachatického starosty (mezinárodní vztahy, projekty, organizace kulturních akcí, příprava tiskových konferencí ). Od vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu Prachatice. V letech externě vyučovala na Gymnáziu Prachatice. Koníčky: cestování, turistika, cyklistika, zimní sporty (sjezdování, běžkování) Jste nejmladší vedoucí odboru na prachatické radnici. Existuje recept, jak spojit zdravé ambice mládí a respekt ke spolupracovníkům a nadřízeným? Myslím, že nejlepším receptem jsou vědomosti a dosud získané zkušenosti, které člověk pro danou oblast může nabídnout. Pokud je vám taková možnost dána, hraje hlavní úlohu kvalita a množství odváděné práce. Respekt a uznání si není možné vydobýt. Na jeho získání se pracuje velmi dlouho, mnohdy i celý život. Já jsem někde na začátku cesty. Vážím si upřímných, vzdělaných a rovných lidí. Takové lidi ctím a jsou pro mne vzorem. Kolik lidí, a jakých profesí, řídíte? Přímo řídím čtyři pracovníky. Dva v oddělení kultury a cestovního ruchu a dva v oddělení školství. Dále řídím a zodpovídám za Kulturní a informační služby a Městskou knihovnu. V neposlední řadě tři základní školy a jednu mateřskou školu se třemi odloučenými pracovišti. Nepřímo řízených pracovníků je tedy více než sto. Která z oblastí kultura, školství a cestovní ruch je vám nejbližší? Nedá se říci která. V tomto spojení se dá váš dotaz doplnit ještě o oblast mezinárodních vztahů a částečně také o sport. Mám všechny sekce svého odboru stejně ráda. Každá nabízí velké množství pro rozvíjení projektů a ostatních zkušeností a inspirací. Na druhé straně každá z nich má svá velká úskalí. Nejdůležitější a nejzásadnější je samozřejmě oblast školství, která je také mou vystudovanou profesí. Uskuteční-li se o jednu kulturní akci více či méně, nehraje to takovou roli. Často cestujete do zahraničí, čemu se ve vám svěřených oblastech musí vaši podřízení i vy sama nejvíce učit? Při návštěvách a jednáních v zahraničí s napětím očekávám nové inspirace a informace. Po několika diskusích však člověk poznává, že možná organizace toho, či onoho sektoru je odlišná, ale problémy a lidi jsou všude stejní. Co se musí zlepšit ve vztahu k veřejnosti, k návštěvníkům města či příznivcům kultury? Vstřícnost, laskavost, flexibilita, pohotovost a trpělivost, které je v takové oblasti zapotřebí. Dále je nutná jazyková vybavenost minimálně v německém a anglickém jazyce, to kvůli podání srozumitelných informaci. Ochota věnovat svůj volný čas ve prospěch města platí obzvlášť pro tuto oblast a v neposlední řadě i pochopení ze strany rodiny. Nutná je také spolupráce se zahraničními subjekty a kontakty, díky kterým je možno získat zajímavé a atraktivní nabídky pro naše město Nedávno se projednávalo zefektivnění činnosti Kulturních informačních služeb města, provozu městské knihovny. S jakými závěry? Snažíme se spolu s kolegyněmi z Městské knihovny a KISu vytvářet větší a kvalitnější nabídku pro občany našeho města i návštěvníky. Bylo již nasnadě ujednotit otevírací doby kulturních stánků ve městě Prachatice (Galerie Dolní brána, Kulturní centrum O. H. Hajeka s Prachatickým muzeem a Muzeem krajky). K 1. říjnu se zruší směnárna v Galerii Dolní brána, která do této síně nepatří a není svým provozem rentabilní. Ambicemi Městské knihovny je nabízet nové služby, které potřebují dobrou organizaci ze strany vedení a všech pracovníků knihovny. Hlavní účel jednotlivých příspěvkových organizací zní: nezanedbávat nové služby, které musí být zajišťovány se stejným počtem pracovníků. Hodně se mluví o budoucnosti stálého kina. Jaké jsou vize prachatické radnice? Ohledně kina v Prachaticích jsem získala již značný přehled, neboť jsem minulý rok zpracovávala koncepci kina v našem městě. Nelze jistě přehlédnout, že problémy se samotným provozováním, financováním a návštěvností kina se v Prachaticích datují od samého jeho vzniku. Je známé, že Město Prachatice dotuje tuto kulturní službu. O budoucnosti kina rozhodne zastupitelstvo na červnovém zasedání, jak bylo usneseno v prosince Velmi citlivou oblastí je školství. Chystáte nějaké novinky? Školství je v současné době mediálně zmítané téma. Novinky této oblasti v letošním roce jsou: Premiérově jsme nechali vyrobit grafické listy ke slavnostnímu ukončení povinné školní docházky. Novinkou je také produkt nazvaný Dětský prázdninový pas aneb Kam za dobrodružstvím o prázdninách. Jedná se o nabídku využití volného času pro děti od 6 do 17 let během letních prázdnin (podrobnosti na str. 7). Otázka byla určitě mířena i na oblast investic. V letošním roce bude dokončena III. etapa zateplení MŠ Skalka. Nutné zvelebování prostor i budov školních i předškolního zařízení je plánováno i v budoucích letech. Co slučování základních škol kvůli nízkému počtu žáků, přesun mateřské školy z nevyhovujícího objektu v České ulici atd.? Je zatím nadčasové mluvit o slučování základních škol kvůli nízkému počtu žáků, i když se tento trend nevyhýbá ani našemu městu či spádové oblasti. V prosinci 2003 zastupitelstvo města vzalo na vědomí analýzu školství ve městě. V současné době čekáme na schválení nové školské legislativy. Můžeme odhadovat budoucí vývoj spádové oblasti, který musí být nutně vzat v potaz při vytváření koncepce školství v Prachaticích. Ohledně přesunu MŠ Česká z nevyhovujícího objektu, mohu říci tolik, že byla zpracována studie proveditelnosti, která nabízí několikeré možnosti. I v tomto případě čekáme na schválení školské legislativy. Teprve následně, po konzultaci s odborem investic a ve školské komisi, mohou být navrženy varianty pro radu města a zastupitelstvo města. Prozradíte, kteří vzácní hosté přijedou na letošní Slavnosti solné Zlaté stezky? Jsem ráda, že se nám opět podařilo zajistit významné hosty z řad oblíbených umělců. Samozřejmě, že tyto osobnosti nebudou těmi, kteří jen krátce pozdraví občany našeho města a návštěvníky, ale potěší je svým umem stejně jako při loňských, pro náš odbor premiérových slavnostech. Především bych chtěla poděkovat všem sponzorům, podnikatelům za jejich štědrost. Bez jejich pomoci bychom nemohli takové bohaté a pestré slavnosti zorganizovat. Na letošním ročníku Zlaté stezky kromě profesionálních hudebních kapel ze zahraničí uvidíme komentátory Markétu Majerovou a Slávka Bouru. Vystoupí Ilona Csáková a David Mattioli. Kdo bude sedět v kočáře, zůstane, doufám, překvapením. Vyptával se Václav Malina strana třetí červen 2004

4 červen 2004 Co nabídne divákům ve dnech 4. a 5. června 2004 první ročník Rallye Prachatice? První ročník Rallye Prachatice je součástí Českomoravského poháru v rallye. Velkou podívanou slibují čtyři třídy soudobých automobilů a čtyři třídy historických automobilů. Centrem dění bude Horní náměstí v Prachaticích se startovní rampou, pódiem a servisní zónou. Rychlostní zkoušky se pojedou v okolí Prachatic. V pátek večer posádky vyrazí do první rychlostní zkoušky. Budou startovat v Chlumanech na rozcestí, pojedou přes Budkov do Vlachovo Březí, kde bude cíl první RZ. Ty se v pátek uskuteční tři. Druhá bude startovat ve Vitějovicích a přes Žitnou, Radniční list Odvodněná komunikace ochrání část města před zatopením Město Prachatice dokončuje investiční akci Odvodnění komunikace II/143 protipovodňová opatření Fefrovský potok Prachatice. Jedná se o řešení preventivních protipovodňových opatření, jejichž smyslem je ochrana ucelené části města před zatopením a odklonění přívalových vod Fefrovského potoka mimo zástavbu v lokalitě ulic U Stadionu Krumlovská. Akce byla rozdělena do tří etap a mimo Města Prachatice se na ní podílel i Jihočeský kraj, a to jednak formou dotace na realizaci uvedené akce a jednak realizací zpěvnění svahu u přemostění silnice II/141 přes silnici II/143 prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Na slovíčko s Karlem Švecem, ředitelem a hlavním organizátorem 1. ročníku Rallye Prachatice V rámci uvedené akce došlo k úpravě koryta a vodoteče v úseku od počátku zatrubnění Fefrovského potoka, tj. od ulice Pod Lázněmi okolo přeložky Volarská, až k opevnění svahu u viaduktu, samotnému zpevnění svahu u přemostění silnice II/141 přes silnici II/143, úpravě chodníku v ulici Krumlovská, odvodnění komunikace Krumlovská do stávající odlehčovací šachty a následně vybudování kanalizace DN 1000 mm pro odvedení vod do Živného potoka v lokalitě za areálem závodu Jitona a. s. Uvedenou akci realizovala na základě výběrového řízení firma Čestmír Buriánek BI STAV, Prachatice. Celkové náklady na realizaci akce činily 3,1 milionu korun, dotace Jihočeského kraje 2 miliony korun. (epo) Dětské hřiště v ulici Pod Lázněmi se dočkalo rekonstrukce V souvislosti s dokončením výše uvedené akce Odvodnění komunikace II/143 protipovodňová opatření Fefrovský potok Prachatice dochází k rekonstrukci hřiště v ulici Pod Lázněmi, které bylo zcela zdevastováno po povodních v srpnu Finanční prostředky na rekonstrukci hřiště REGENERACE 2004: Nejvíc peněz spolyká fasáda Nové radnice Městské zastupitelstvo rozdělilo finační prostředky v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. Město od Ministerstva kultury získalo celkem Kč. Z toho 900 tisíc korun rozdělilo mezi 12 soukromníků a dalších 343 tisíc těmto soukromníků přispěje ze svého rozpočtu (10% podíl města na nákladech obnovy památek je podmínkou pro čerpání dotace ze státního rozpočtu). Zbývající Kč si město ponechává pro opravu památek ve svém ve výši přibližně 75 tisíc korun byly uvolněny z rozpočtu města v rámci oprav dětských hřišť, sportovišť a doplňování mobiliáře. Bc. Ivana Jeřábková vlastnictví. Nejvíce finančních prostředků spolyká oprava zbývající části fasády Nové radnice směřující na Velké náměstí. Další finanční prostředky směřují na opravu střechy Staré radnice a restaurátorskou údržbu atiky a římsy na Prachatickém muzeu. Kromě programu regenerace se snažíme získat finanční prostředky i z dalších zdrojů (granty Jihočeského kraje, různé nadace atd.). Ing. Vladimír Hrabák Mladí cyklisté předvedli své znalosti i praktické dovednosti Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů se pod záštitou komise BESIP MěÚ Prachatice konalo na dopravním hřišti u areálu SVIS. Čtyřčlenná smíšená družstva ze základních škol soutěžila ve znalostech silničního provozu v rovině teoretické i praktické, v jízdě zručnosti, ale také v zásadách poskytování první pomoci. Jak trefně poznamenal rozhodčí Jan Moulík (na snímku s účastníky ze ZŠ Čkyně), smyslem soutěže není, aby školáci jako cvičené opičky jezdili na dopravním hřišti, ale snížit nehodovost a počet mrtvých dětí na silnicích. Současná generace je zdatnější v pravidlech silničního provozu, ale agresivnější při ježdění, srovnal počínání mladých cyklistů s jejich předchůdci. Pokud si aspoň desetinu toho, co se při dopravních soutěžích naučí, budou pamatovat i jako dospělí účastníci silničního provozu, je to v každém případě ku prospěchu věci v dnešní džungli, která na silnicích panuje, přidal vedoucí služby Dopravní policie okresního ředitelství v Prachaticích Martin Grožaj. Nějaké chybičky se našly, ale oni se příští rok polepší, slibovala po jízdě svých svěřenců učitelka ZŠ Zlatá stezka Petra Stuchelová s tím, že svoji roli jistě hrála nervozita. Žáci ZŠ Šumavské Hoštice v soutěži opět potvrdili suverenitu. Zvítězili v obou kategoriích družstev, i ve všech kategoriích jednotlivců. Vítězná družstva postoupila do krajského kola soutěže v Českém Krumlově. Text a foto Václav Malina Prachatický místostarosta Jan Beran je členem předsednictva Euroregionu Šumava Jihozápadní Čechy. V tomto dobrovolném sdružení obcí, měst, jejich sdružení a dalších právnických osob působí současně jako předseda komise pro hospodářský rozvoj. Spolu s netolickým starostou Oldřichem Petráškem v orgánech zájmového sdružení zastupuje Prachaticko. Pokud se dá víc obcí dohromady, snáze se dostanou k penězům ze všech možných fondů Evropské unie. Šance pochopitelně mají především projekty přeshraniční spolupráce, odvětil Jan Beran na otázku, v čem vidí smysluplnost Euroregionu. Potvrdil tak základní tezi Vrbici a Oboru budou závodníci vyjíždět u zámku Kratochvíle. Na třetí je časoměřiči změří mezi odbočkou na Křišťanovice, Záblatím, Kratušínem a cílem za obcí Švihov. Od sobotního rána je čeká celkem 9 rychlostních zkoušek. Každou z těch, které jsem vyjmenoval, posádky během dne absolvují třikrát. Podrobný rozpis zájemci najdou na Pokud nenastanou komplikace, vítěze bychom měli vyhlásit po 19. hodině. Součástí rallye bude kulturní program. Moderátorka a zpěvačka Michaela Linková na pódium na někdejším buzerplace v bývalých prachatických kasárnách pozve skupinu Abraxas a své kolegy Bohuše Matuše a Richarda Sachera. Podívanou doplní předváděcí auta a velkoplošná projekce. Pokud vše klapne, návštěvníky čeká velká show, při které si přijdou na své nejen příznivci automobilového sportu. (vam) Euroregion rozhodně má smysl, tvrdí místostarosta fungování Euroregionu Šumava, který je programově a účelově zaměřen na mezinárodní spolupráci s městy, obcemi a vyššími správními celky pohraničních regionů východního Bavorska (SRN) a Mühlviertelu (Horní Rakousko). Pracovníci Euroregionu a Regionální rozvojové agentury jsou ochotni pomoci s vypracováním projektů, což je důležité zejména pro menší a malé obce, která by si s ním samy nevěděly rady, poznamenal Jan Beran s dovětkem, že členové Euroregionu si Prachatice tak oblíbili, že po zasedání předsednictva sem nedávno svolali také valnou hromadu sdružení. (vam) strana čtvrtá

5 Radniční list Prachatická a vimperská radnice vyhlásily společně soutěž Talent okresu Město Prachatice, odbor kultury, školství a cestovního ruchu, ve spolupráci s odborem školství, kultury a cestovního ruchu města Vimperk vyhlašuje soutěž o titul Talent roku pro školní rok 2003/2004 v rámci okresu Prachatice. Vyhodnocení přihlášek a vyhlášení výsledků proběhne v říjnu 2004 v pěti kategoriích: umělecká, technická, sportovní, humanitní, přírodovědná. Soutěž je určena pro věkové kategorie let a let ze základních a středních škol. Mezi kritéria hodnocení patří umístění v okresních a vyšších kolech soutěží a přehlídek či výsledky a umístění v dalších aktivitách. Podmínky účasti pouze jednotlivci ve věku let studující na školách okresu Prachatice. Návrhy podává písemně škola a zasílá je na adresu: Odbor kultury, školství a cestovního ruchu, Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice. Na obálce je nadepsáno: Talent okresu Prachatice. Uzávěrka přihlášek je Slavnostní vyhlášení proběhne do O udílení cen Talent okresu Prachatice rozhoduje odborná komise jmenovaná vyhlašovateli soutěže, v níž budou zastoupena obě města a samozřejmě odborníci v daném oboru. (ruš) Skupina Naskok zahrála na setkání mládeže V táborském gymnáziu u Jordánu se konalo setkání mládeže z celé jihočeské diecéze. Cyklus přednášek, besed a jiných aktivit byl doprovázen hudební skupinou Naskok z Prachatic. Od Sušice až po Pelhřimov přijelo na 300 lidí dychtících si pohovořit a družit se, rozjímat a pozastavit se na několik chvil. Po dopolední mši následovalo vystoupení čtveřice muzikantů (Jakub Weiss, Maruška Weissová, Martina Pivoňková, Slávka Tomešová), se kterými si všichni rádi zazpívali. Po polední pizze na břehu Jordánu, se konalo divadelní vystoupení Víti Marčíka a jeho Mysterií. Hudba zněla i na závěr, než se všichni rozutekli do svých domovů. Počasí přálo a nálada? Báječná... (wena) Šumavský ochotnický spolek se raduje! I když Milan Pospíšil na fotografii z představení, které Šumavský ochotnický spolek sehrál ke 100. výročí založení Prachatického muzea, zvedá ruce z úplně jiného důvodu, dokonale předvádí radost členů spolku z postupu na Jiráskův Hronov. Prachatičtí divadelníci se totiž vrátili z přehlídky Divadelní Třebíč s přímou nominací na celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla s mezinárodní účastí pod záštitou České komise pro UNESCO. Při premiéře hry Nahniličko v podání Šumavského ochotnického spolku se její autor Jan Kraus smál. ŠOSáci doufají, že stejně dopadne i publikum na prestižní přehlídce Jiráskův Hronov začátkem srpna. Naposledy se prachatičtí ochotníci zúčastnili 57. Jiráskova Hronova v roce 1987 se hrou Grigorije Gorina Thyl Ullenspiegel. Text a foto Václav Malina Důchodci si pochvalovali setkání Na Kovárně V pořadí čtvrté setkání seniorů ze Starých Prachatic, Ostrova a Městské Lhotky se podle předsedy osadního výboru René Mouna vydařilo. Sešlo se nás na pětačtyřicet. Zavzpomínali jsme na ty, kteří už nejsou mezi námi. Bylo poměrně dost dotazů na paní místostarostku Rabenhauptovou, která poinformovala o tom, co lze ve věcech péče o důchodce čekat od městského úřadu. (vam) Co se týká onoho procesí také mě napadla myšlenka jít k začátku křížové cesty v nějakém průvodu, mohlo by to být hezké a naznačovalo by to duchovní jednotu zúčastněných, kteří tak demonstrují společný životní směr. Ale aby to bylo slavnostní, bylo by potřeba i hudby (nejlépe kapely), korouhví a hlavně dostatečný počet účastníků a tím bych se nebyl jistý. Nakonec je možná dobře, že celá slavnost bude mít skromnější charakter. I při slavnostním odhalení a posvěcení deskových obrazů u kříže v bráně ve čtvrtek 22. dubna nás bylo pár. Ke kříži se prostě moc lidí nehrne a nějaká okázalá sláva by se k němu ani moc nehodila. Kříž i křížová cesta připomínají utrpení a myslím, že před ním bychom nejraději zavřeli oči. Je jen málo nadšenců, kteří pro něj naopak oči sobě i druhým otevřít chtějí. Ne, nejde o zálibu v bolesti ale o soucit, o uvědomění si: kolem mě procházejí desítky lidí svou křížovou životní cestu, jak se zachovám? Lhostejně, nebo jim kříž pomohu nést? Vznik rozjímání o 14 zastaveních na cestě Krista, který nese kříž, a putování kolem jeho zobrazení byl motivován poutěmi do Jeruzaléma na místa Ježíšova utrpení. Každý tuto cestu nemohl absolvovat, proto se napodobeniny Vysázenou zeleň ničí vandalové Město Prachatice prostřednictvím odboru komunálních služeb a dopravy a odborné firmy Bc. Jitky Pöschlové loni vysázelo novou zeleň. Převážně na V. a VI. bytovém okrsku v ulicích Italská, Národní a Budovatelská bylo vysazeno celkem 10 ks jasanů, na Parkáně jeden kaštan. Ten ovšem podle vedoucí odboru KSD Bc. Ivany Jeřábkové vandalové ulámali a zničili Keřová výsadba se týkala rozlohy zhruba 360 m 2 v různých lokalitách města sídliště, Parkán, park v Hradební ulici. V jarních měsících tohoto roku bylo zrušeno nevyužívané pískoviště v parku v Hradební ulici. Uvedené místo bylo upraveno a došlo k vysazení prvního letošního jarního stromu Acer platanoides Emerald Queen (středně vzrůstná odrůda javoru). V rámci péče o zeleň odborná firma provedla zdravotní řezy stromů a keřů a bylo zahájeno sečení travnatých ploch, které pro město zajišťují firmy Technické služby Prachatice, Bc. Jitka Pöschlová, INTERSTYL a firma Emil Laci. (vam) Jak vnímám procesí k Patriarchovi a vysvěcení křížové cesty? Ježíšovy cesty na vrch Golgota stavěly doma, a to nejprve především v přírodě. Šlo totiž o připomínku důležitosti putování. Poutě byly kdysi velmi časté a vyjadřovaly, že by člověk neměl stát na místě ale jít vpřed. Z dnešních poutí si vozíme (anebo druhým) srdce. Je to pozůstatek původního duchovního účelu pouti najít srdce. Přivézt nové srdce lásku svým drahým. Takto vnímám putování kolem obrazů křížové cesty. A co říci k té naší? Vede k Patriarchovi, ke kapli sv. Filipa Neri. Ve slově patriarcha zaznívá řecké pater otec a arché počátek. Jako by v tom zaznívala myšlenka návratu k Počátku, k obnově, k původním ideálům. Celé to místo je silně symbolické kaple byla poničena, nyní se obnovuje; pod jejím prahem vytéká léčivý pramen vody, místo je v lese A Filip Neri, jehož jméno kaple nese, to byl muž plný radosti. Jakoby to vše promlouvalo v tomto smyslu: přes sdílené utrpení na křížové cestě Člověka k prameni radosti a uzdravení světa. Svěcení je symbolický úkon děje se vodou a vyjadřuje touhu po spojení s pravým Životem. Kéž by tedy ožily i tyto obrazy v našich srdcích. Pavel Šimák, prachatický kaplan strana pátá červen 2004

6 Umírání a vše, co je s tím spojené to není zrovna populární téma v dnešní společnosti, která zná jen úspěch a pohodlí a před touto skutečností zavírá oči, i když je smrt nevyhnutelná jako nic jiného. Teprve s příchodem nemoci nebo stáří u sebe nebo svých blízkých se začínáme touto skutečností zabývat a začínáme přemýšlet jaké to bude, až budu umírat, kde to bude, kdo bude se mnou v té poslední chvíli, bude to bolet a co bude potom? A nutno říci, že palčivost těchto otázek je zde v Česku docela oprávněná, jak dokazuje nedávná studie občanského sdružení Cesta domů, z které vyplývá, že lidé nechtějí většinou umírat v nemocnici, v léčebnách dlouhodobě nemocných, či v domově důchodců. A proč? Protože mají strach, že je bude trápit bolest, samota či odloučení od svých bližních a nedostatek zájmu ochoty a psychické podpory od ošetřujícího personálu. Je totiž známa skutečnost, že ošetřující personál není na poslední stádium života připraven, neboť tomuto problému se zdravotnické školy a fakulty nevěnují a samy cítí, že je potřeba se v této oblasti hodně zlepšovat, podotýká lékařka Marie Svatošová zakladatelka hospicového hnutí v ČR. My se totiž k umírajícím nedokážeme přiměřeně chovat, neboť v dnešní společnosti se setkáváme se smrtí oproti minulým dobám minimálně. Jednak se podstatně snížila úmrtnost, prodloužil se věk a naše soudobé nemoci si vyžadují často dlouhodobou odbornou péči s pobytem ve výše zmiňovaných institucích. A zde také končí svůj život 7 z 10 lidí, což je rozdíl od dob, kdy se běžně umíralo doma a většinou krátce. Smrt byla spojena s příslušnými rituály a byla brána jako nevyhnutelná část života. Dnes ve svém prostředí umírá velice málo lidí, neboť péče o svého blízkého naráží na mnoho problémů, od uvolnění ze zaměstnání, přes veškeré náklady spojené s ošetřováním, problémy s odbornou pomocí při červen 2004 Radniční list Skutečnost, jak se u nás umírá, dává odpověď na otázku Proč hospic? Na hospic přispěli i žáci z Vodňanské Besedy s MUDr. Koptíkem a katechetkou p. Hanžlovou pro žáky 8. a 9. tříd zakončily na ZŠ Vodňanská dlouhodobý projekt Hospic. Vedl nejen k uspořádání akcí na finanční podporu výstavby hospice v Prachaticích s následným předáním částky šest tisíc korun žákovskou radou, ale též k účasti jejích členů na samotném zahájení stavby.tento akt zanechal na žáky hluboký dojem, který závěrečné besedy jenom umocnily. (haw) Nejpilnější sběrače starého papíru čeká raut Sběr starého papíru se koná na ZŠ Národní v Prachaticích od roku 1993, tradičně dvoukolově během školního roku. V prvním roce se sebralo celkem 4600 kg. Od té doby se odevzdané množství podstatně zvýšilo. V posledních třech letech se odvážejí ročně do sběrny zhruba 24 tuny starých novin, časopisů a kartonů. V součtu od roku 1993 už to dělá jen obtížně představitelných kilogramů. Pro školu tato aktivita znamená i finanční přínos proměňovaný ve sportovní nadstandardní vybavení určené pro žáky, ale i pomoc potřebným. Zakoupili jsme například venkovní tenisový stůl, poslali částku na pomoc při záplavách, sponzorovali muflona v ZOO Hluboká. Pro vítěze sběrových akcí připravujeme lákavé ceny. V loňském roce shlédli film v českobudějovickém multikině, letošní výherce čeká raut spojený s ukázkami stolování. Mgr. Jarmila Brůžková Na výuku v terénu se nezapomíná Vztah k přírodě se snažíme budovat i u nás v ZŠ Vodňanská. Vytváříme si pomocí projektů Mláďata i Les pěkné vztahy k našemu okolí a také vstřícné vztahy jeden k druhému. Poděkování patří především panu Veverkovi a panu Poskočilovi, kteří nám umožňují nahlédnout do jejich malé zoologické zahrady v Rumpálově ulici a také panu Štěrbovi, jednateli Městských lesů, který nás vtáhl příjemnou formou do zákulisí své práce do lesa a do lesní školky u Feferského rybníčku. Výuka v terénu má totiž jednu velkou přednost. Na tu se snad nezapomíná. Mgr. A. Bísková zvládání bolesti, až po možné psychické i fyzické vyčerpání ošetřujícího. Problém důstojného umírání s ucelenou péčí o umírajícího se snaží řešit u nás ještě ne příliš zaběhnutá hospicová péče. Co je to hospic a jak funguje? Hospic není nemocnice, rehabilitační zařízení, LDN ani domov důchodců, ale přichází na řadu ve chvíli, kdy moderní medicína již vyčerpala veškeré cesty k vyléčení a zároveň není možná nebo již nestačí domácí péče. Je příkladem tzv. paliativní medicíny, která se soustřeďuje na doprovázení, komunikaci, sdílení a zejména zachování lidské důstojnosti. Samozřejmostí je zabránit nesnesitelným bolestem, které jsou zejména u onkologických pacientů velice kruté. Myšlenka hospice sice vychází z prostředí charitativní péče o nemocné, která je spojena hlavně s církevními řády, ale je třeba zdůraznit, že hospic je otevřen naprosto dle možností každému potřebnému bez ohledu na to, zda je či není věřící. Je jistě v této skutečnosti potěšující nejen pro Prachatice, ale i pro celý Jihočeský kraj, že právě v našem městě vznikla a nyní je postupně naplňována myšlenka vybudování hospice z bývalého domova důchodců v Neumannově ulici, v budově patřící Kongregaci milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Nutná rekonstrukce již započala a zprovoznění hospice se plánuje na rok Finanční prostředky i pro tento rok stále potřebujeme. Číslo konta je /0600. Za dosavadní pomoc všem, kteří toto dílo podpořili a stále podporují, patří velký dík, neboť jak pravil již Cicero: Není smrtelníka, jejž by se netkla bolest a smrt. Hedvika Říhová Informace převzaty z článku Kateřiny Svobodové (časopis Týden) a z výroční zprávy Občanského sdružení sv. J. N. Neumanna. Právě startuje druhý ročník soutěže Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov Město Prachatice zve ke spolupráci na zvelebení prostředí ve městě všechny občany bez rozdílu věku a vyhlašuje pro ně II. ročník soutěže Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov. Soutěž proběhne v termínu v kategoriích: I. Nejhezčí okno, II. Nejhezčí balkon, III. Nejhezčí předzahrádka Přihlaste do soutěže své okno, balkon, předzahrádku, které jsou ozdobeny zelení a květinami. Do této soutěže se mohou zapojit i podnikatelé, kteří vyzdobí svou výlohu nebo předzahrádku. Odborná komise výzdobu vyfotografuje a vyhodnotí. Přihlásit se můžete telefonicky na tel. č u Marty Zifčákové, případně mailem v přihlášce uveďte jméno, adresu, telefon, kategorii, do které se hlásíte a uveďte nejvhodnější dobu, kdy může hodnotitelská komise vyfotografovat vaši květinovou výzdobu. Oceněni budou tři nejlepší v každé kategorii, z vybraných fotografií bude uspořádána výstava. (maz) Které změny musí hlásit příjemce příspěvku na provoz motorového vozidla? Obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují jednorázový finanční příspěvek na provoz motorového vozidla, který je přiznán na období kalendářního roku. Tento příspěvek je poskytován těžce zdravotně postiženým občanům, kteří jsou držiteli mimořádných výhod II. nebo III. stupně, nebo jde o rodiče nezaopatřeného dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. Výše příspěvku se liší podle typu vozidla a stupně mimořádných výhod: a) mimořádné výhody II. stupně: jednostopá vozidla 2170, Kč, ostatní vozidla 5624, Kč b) mimořádné výhody III. stupně: jednostopá vozidla 3920, Kč, ostatní vozidla 9124, Kč V případě poskytování více příspěvků na jedno motorové vozidlo se výše druhého a každého dalšího příspěvku snižuje o 420 Kč u jednostopého vozidla a o 2124 Kč u ostatních vozidel. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je písemný závazek občana, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku, pokud přestane plnit podmínky pro jeho přiznání. Příjemce příspěvku je povinen nahlásit jakékoli změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na výplatu příspěvku na provoz motorového vozidla, a to především: nové provedení technické kontroly, prodej vozidla, vyřazení vozidla z provozu, skutečnost, že se motorové vozidlo stalo nepojízdným (např. nezpůsobilé provozu) nebo bylo dáno do soustavného užívání jiné osobě nebo bylo uloženo do depozita u odboru dopravy městského úřadu. V případech nové technické kontroly a změny motorového vozidla je nutné dodržovat, aby termíny na sebe navazovali. Městským úřadem Prachatice, odborem sociálních věcí, bylo v roce 2003 celkem vyplaceno 7,409 milionu korun, a to 1387 občanům. Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí strana šestá

7 Jubilea v červnu 75 let a více Paroubková Marie Rafajová Růžena Lencová Anna Poláčková Anežka Rothbauerová Anna Kovářová Božena Sýkora Adolf Nováková Anna Pokorná Věra Lang Adolf Minařík Josef Brabec Jan Pernekrová Marie Lochová Kateřina Jakšová Božena Nachlingerová Pavla Marek Augustin Sláma Oldřich Záveská Ludmila Faifrová Věra Jiroušková Aloisie Oliva Jan Ludačková Marie Šrámková Anežka Pohan Zdeněk Rokůsková Marie Součková Anna Machala Jan Osvald Karel Nusko Ladislav Novotná Marie Vlčková Marie Urbánková Marie Dušák Jan Šobr Vladislav Olzinger Vilém Podlešáková Marie Brožová Jaroslava Holešovská Emílie Fröhlichová Marie Weber František Děti narozené v NsP Prachatice od do * Škulinová Jana Jakešová Veronika Kotlíková Tereza Talafous Ondřej Žít Petr Caisová Marika Jubilantům gratulujeme. Uhlíková Sandra Procházková Hedvika Štarmannová Ester Petrášek Viktor Kaiml Štěpán Vítáme dodatečně i prachatického občánka Jiřího Jůzka, který se narodil v březnu a nedopatřením nebyl v Radničním listu uveden. * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Důležitá oznámení Jazzofilové pozor! První ročník minifestivalu Jazz za hradbami se uskuteční v Prachaticích na parkáně. (jaz) Kulturní a informační služby města přijímají přihlášky do kurzu společenského tance a výchovy. Přihlašuje se v páru, chlapci mohou i jednotlivě. Děvčata bez partnera budou přijata až podle počtu přihlášených chlapců. Zahájení 18. září v sále Národního domu. Přihlášky do kurzu a případné další informace obdrží zájemci v městském divadle u Hany Tesařové, tel (kis) I v tomto roce se odbor kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu v Prachaticích snažil připravit dětem ve městě a okolí zajímavý dárek k jejich svátku (1. června). Výsledkem několikaměsíčního snažení je tzv. dětský prázdninový pas neboli nabídka využití volného času během letních prázdnin. Při přípravě tohoto produktu byly osloveny nejrůznější organizace ve městě Prachatice, a to z toho důvodu, aby se děti v případě, že zrovna nejsou na dovolených s rodiči či na prázdninách u prarodičů, seznámily s jednotlivými organizacemi ve městě hravou formou. Okruh poptaných organizací není ani náhodou uzavřen. Počítáme s tím, že se každým rokem Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník VI., číslo 6. Uzávěrka 17. května Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Radniční list Co chystá letní kino? Kameňák na úvod a Post coitum Blíží se červenec a s ním znovu otevře brány návštěvníkům letní kino. Jako v loňském roce a stejně jako v kinokavárně jsou promítacími dny pondělky a čtvrtky. V nabídce budou zastoupeny filmy americké, francouzské, kanadské, britské a hlavně české, vážnější, dobrodružné, kreslená komedie pro dospělé a množství komedií, a tak si na své snad přijdou všichni milovníci filmového umění. Po zahajujícím Kameňáku 2 (1. července) následuje film z naprosto odlišného soudku psychologické drama Dogville režiséra Larse von Thier (Tanec v temnotách), promítneme samozřejmě oscarové filmy Pán prstenů: Návrat krále, Invaze barbarů či Ztraceno v překladu. Milovníci dobrodružství jistě navštíví Posledního samuraje s Tomem Cruisem, mládež se může těšit na pokračování Spidermena, z komedií nabízíme příjemnou policajstkou srandu Starsky a Hutch, skvělé Monty Pythony (Svatý grál a Smysl života), doporučujeme báječnou kreslenou francouzskou komedii Trio z Belleville. České filmy tvoří téměř polovinu letní nabídky. I tady je škála nabídky rozmanitá: nejrůznější druhy komedií jako již zmíněný Kameňák 2, zombie komedie Chocking Hazard, hořká komedie Silný kafe, Post coitum, Mazaný Filip, potěší jistě obnovená premiéra dnes již kultovního filmu Jízda s Radkem Pastrňákem, Jakubem Špalkem a Aňou Gaislerovou, skvělí Mistři či očekávaná rodinná komedie, která jistě může oslovit diváky všech generací, Pánská jízda s Martinem Dejdarem a Josefem Abrhámem. Nezapomeňte tedy, že začínáme ve čtvrtek 1. července ve hodin. (jav) Oslavám 100. výročí dominuje éra za císaře pána Jubilejní výstava Muzeum za císaře pána potrvá do 3. října Na jejích přípravách spolupracoval Státní okresní archiv. Výstava bude návštěvníky provádět po celém muzeu, jejím cílem je navodit atmosféru sklonku rakousko uherské monarchie, tedy doby, kdy muzeum vzniklo, až do vypuknutí 1. světové války. Dalším cílem je ukázat návštěvníkům způsob muzejní prezentace té doby v kontrastu se způsobem dnešním. Při příležitosti XIV. ročníku Slavností solné Zlaté stezky srdečně zveme na již tradiční předváděcí akce lidových řemesel. Ty se uskuteční v průběhu slavností. Termíny jednotlivých předváděných řemesel budou uvedeny v tisku, na zvláštních plakátech a pozvánkách. Také budou zveřejněny na našich internetových stránkách. Výrobky bude možno zakoupit v pokladně muzea. Červnový program muzea doplní od 17 hodin přednáška Marka Parkmana České země v pravěku I. část (Starší a střední doba kamenná). Věra Škopková Společný pobyt se stal motivací pro další studium Koncem dubna se uskutečnil společný pobyt partnerských škol prachatické ZŠ Vodňanská a Hauptschule Neureichenau na Dobré Vodě. Program setkání byl velmi bohatý. Společná výuka probíhala v ekologickém centru Dřípatka a také na ubytovně, kde se žáci navzájem seznamovali se životem ve svých školách a městech. Také společně navštívili zámek Kratochvíle, zámek a muzea v Českém Krumlově a vystoupili na rozhlednu Libín. Žáci z partnerské školy si prohlédli naši školu i naše město. Hodně času bylo věnováno sportu. Proběhla společná utkání v kopané, odbíjené, košíkové a ve stolním tenise. Příjemná byla společná turistická vycházka do okolí Dobré Vody. Cílem pobytu bylo uplatnit a prohloubit komunikativní dovednosti v německém jazyce, což se povedlo. Žáci navázali nová přátelství a už teď se těší na další setkání, protože byli tímto pobytem přímo nadšeni. Tento společný pobyt partnerských škol byl velkou motivací pro další studium německého jazyka. Mgr. Věra Sedláčková, Mgr. Marie Kuralová Jednou větou Zastupitelstvo města se koná 21. června 2004 od 13 hodin v Radničním sále. Dětský prázdninový pas má přispět ke smysluplnému využití volného času bude rozšiřovat i v návaznosti na poptávku ze stran dětí, příp. rodičů. Přivítáme, pokud se organizace do tohoto produktu samy přihlásí. Prázdninový pas bude slavnostně předán dětem, žákům a veřejnosti právě 1. června. Všechny informace včetně tištěné brožury budou k získání v Infocentru města Prachatice, na odboru kultury, školství a cestovního ruchu, stejně jako na místních základních školách. Doufáme, že i když se jedná o první, respektive nultý ročník této akce, přispějeme k efektivnímu využití volného času mládeže stejně jako k částečnému zamezení sociálně patologických jevů ve společnosti. Mgr. Růžena Štemberková Dny evropského dědictví: Letos na téma Hudba probouzí památky Hudba probouzí památky je národní téma letošních Dnů evropského dědictví, které se uskuteční v září. Téma se odvíjí od programu Česká hudba 2004, který vyhlásilo Ministerstvo kultury pro hudební aktivity v ČR i zahraničí zaměřené na českou hudbu zejména výročí hudebních skladatelů a muzikantů. Národní zahájení ve dnech 10. a 11. září se uskuteční v Táboře. V Prachaticích chystáme Dny evropského dědictví Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Rediguje: Václav Malina, ČRo. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Hana Rabenhauptová, Růžena Štemberková, Alena Vandlíčková. Reg. MK ČR E Sazba AWA, s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá červen 2004 (kap) na 16. a 17. září. Kromě otevřených památek se návštěvníci nohou těšit na několik hudebních bonbónků, které připravujeme se ZUŠ Prachatice a dalšími subjekty. Více informací o celostátní přípravě na a o dění v Prachaticích na. Připravuje se rovněž vydání multimediálního CD k této příležitosti na místo katalogu vydávaného v minulých letech. Ing. Vladimír Hrabák

8 Kulturní a společenský servis na červen 2004 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Otevřeno: Út pá So, ne Olbram Zoubek Výstava přední osobnosti českého výtvarného umění sochaře O. Zoubka. Vernisáž: v hodin. FOYER MĚSTSKÉHO DIVADLA Do Hledání Výstava fotografií krajiny očima Pavla Lebedy, člena fotoklubu F 2,8, Prachatice. MĚSTSKÉ DIVADLO (18.00) Děti dětem, děti rodičům Přehlídka činnosti DDM SVIS Prachatice (17.00) Akademie ZŠ Národní České dějiny ve významných datech (17.00) Akademie ZŠ Zlatá Stezka Přehlídka dovedností žáků školy (19.30) Don Juan Premiéra představení prachatického Šumavského ochotnického spolku. Vstupné: 50 Kč. SKLEPY STARÉ RADNICE (19.30) Koncert posluchačů Jihočeské konzervatoře Koncert vážné hudby v podání Ivana Boreše (kytara), Jana Krcha (housle) a Jana Jírů (flétna). Program z děl Bacha, Telemanna, Sora, Koškina, Boreše a Somra. Vstupné: 30 Kč. CHRÁM SV. JAKUBA IX. FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY (19.00) slavnostní zahájení festivalu. V koncertním programu z děl J. S. Bacha, H. Purcella, G. F. Händela, J. K. Kuchaře, W. A. Mozarta, L. Boellmanna, A. Dvořáka a C. Francka vystoupí Hana Francová (varhany) a Anna Vršínská (zpěv). Vstupné: 50 Kč (19.00) v druhém koncertním večeru vystoupí Apollon kvartet ve složení P. Kudelásek (housle), R. Křižanovský (housle), P. Ciprys (viola) a P. Verner (violoncello). Na programu je smyčcový kvartet F. J. Haydna Posledních sedm slov vykupitelových. Vstupné: 50 Kč (19.00) ve třetím koncertním večeru vystoupí Pěvecký sbor Dyškanti (ČB) a soubor zobcových fléten Harmonia (Vodňany). Zazní díla J. C. Vodňanského, A. Banchieriho, K. Hecyruse, J. Vaeta, J. de Kerleho, C. Moralese, G. Frescobaldiho, J. Depreze, H. Isaaca, G. Langeho, O. di Lossa, J. Maršálka, O Gibbonse, O. Chrysoponuse a J. P. Sweelincka. Vstupné: 50 Kč (15.00) slavnostní závěrečný koncert. Houslový virtuos Pavel Šporcl zahraje díla J. S. Bacha, E. A. Ysaea, A. Schnittkeho a M. Milsteina. Koncertní vystoupení v rámci Festspiele Europäische Wochen Passau. Vstupné: 150 Kč. ARKÁDY STARÉ RADNICE (16.00) DEN HUDBY Zahrají žáci flétnové třídy ZUŠ K. Nagyové a školní kapela ZŠ Vodňanská vedená kapelníkem J. Weissem (18.00) Ivan Boreš klasická kytara. XIV. SLAVNOSTI SOLNÉ ZLATÉ STEZKY ročník tradičních městských slavností, sledujte zvláštní plakáty! INFOCENTRUM tel , (i fax), e mail: info.cz Po pá So ne KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA tel Galerie světoznámého německého výtvarníka. út pá so ne STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV e mail: Tel. na badatelnu: Po a st PRACHATICKÉ MUZEUM Tel e mail: contact.cz Návštěvní doba: po zavírací den út pá so ne Hlavní sezóna se ponese v duchu oslav 100. výročí založení muzea. (více na str. 7) MUZEUM KRAJKY Po zavřeno Út pá So Ne Výstava ručně paličkované krajky G. Grohmann výběr z tvorby MěO SVAZU DŮCHODCŮ (15.00) Bezpečnost seniorů Beseda s J. Zoubkem. Klubovna Na Sadech Polodenní zájezd Autobusem na Včelnou (prohlídka sbírky p. Nusky), jízda k obnovenému loveckému zámečku, návštěva loveckého muzea v Zátoni. RNDr. Peleška. Odjezd z Malého nám. ve hodin. Jízdné: 55 Kč Odpolední vycházka k Patriarchu s výkladem Od Gymnázia PT ve 13 hodin Exkurze do pivovaru Samson v Č. Budějovicích a supermarketu Globus. Odjezd z Malého nám. ve hodin. Jízdné: 55 Kč Společná návštěva Prachatického muzea Sraz na Velkém nám. ve hodin ČAJOVNA U HRUŠKY (18.00) Jan Kryl Koncert písničkáře (zazní jak autorské skladby, tak písně Janova bratra Karla) Vstupné: 60 Kč, studenti a důchodci polovic (19.00) Eva Henychová Koncert folkové písničkářky. Vstupné: 60 Kč (19.00) Jana Bezpalcová Koncert hráčky na akordeon, studentky výmarské Lisztovy akademie. Zazní mimo jiné skladby G. Frescobaldiho, J. S. Bacha, B. Martinů, L. Kayslera a T. Lundquista. Vstupné dobrovolné. MĚSTSKÁ KNIHOVNA tel , , e mail: pt.cz Výpůjční doba Oddělení pro dospělé, hudební oddělení, čítárna a studovna: po zavřeno út pá so Oddělení pro děti a mládež, Husova 70: Po zavřeno út pá so Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018: út a čt Akce: Do výstava kresleného humoru J. Nováka a J. Skoupého Náš dům zní smíchem II. Oddělení pro děti a mládež připravilo na odpoledne věnované dětem k jejich svátku. Příznivce také jistě potěší nová obměna výměnného fondu německé literatury a periodik z Freyungu. Knihovna upozorňuje na možnost získání aktuálních informací na internetové adrese pt.cz. KINOKAVÁRNA HOTEL PARK Není li uvedeno jinak, začátky představení od hodin (17.00) Petr Pan (USA) (20.00) Baba na zabití (USA) Riskni to s Polly (USA) Strašidelný dům (USA) Návrat do Cold Mountain (USA/GB/ It/Rumunsko) Král zlodějů (ČR/SR/SRN/A/F) Ohnivý oceán (USA) Bolero (ČR) Chocking hazard (ČR) KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Vimperk Pravětín Naučná stezka Boubínem Zátoň Lenora (20 km) Odjezd: BUS 8.10 hod. Návrat: do hod Český Krumlov Malotín Slavkov Světlík Muckov Černá v Poš. (21 km) Odjezd: ČD 7.40 hod. Návrat: hod Zájezd do Alp: Ennstaler Alpen, Grabnerstein. Odjezd: Malé nám hod Cyklovýlet: Nové Údolí Schwarzenberg Černý Kříž (65 km) Odjezd: ČD hod. Návrat: hod. Soumarské putování z Pasova do Prachatic: (Společná akce Města Prachatice, Prachatického muzea a KČT) Slavnostní zahájení v Pasově Pasov Oberhaus Fischhaus Füsteneck (20 km) Füsteneck Röhrnbach Waldkirchen (19 km) Waldkirchen Grainet Bischofsreut (22 km) Bischofsreut České Žleby Volary (20 km) Volary L. Sedlo Prachatice (17 km) Slavnosti soli v Prachaticích ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ do Skleněná Archa Výstava dokumentující pouť symbolické Skleněné archy krajinou Bavorska a Pošumaví Zlatá stezka Výstava prací žáků keramické dílny ZUŠ PT. VINÁRNA NAD BRANOU od Výstava fotografií z divadelního prostředí prachatického autora V. Maliny KLUB VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ Zájezd: Červená Lhota Pelhřimov Kámen. Odjezd: Malé nám hod. Cena zájezdu: 200 Kč. PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba: po pá so, ne KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM U Stadionu 397, Prachatice tel.: Po čt Pá KATOLICKÁ CÍRKEV /farnost

9 Rada po projednání a hlasování: souhlasí s pronájmem nebytových prostor v č. p. 130, ul. Horní (celkem 108,41 m 2 ) panu Václavu Hesovi, bytem Vilémova 1140, Prachatice zřízení prodejny spodního prádla (nadměrné velikosti) po uplynutí výpovědní lhůty. Za nájem: 800, Kč/m 2 /rok. Žádá: Václav Hes, Vilémova 1140, Prachatice souhlasí s pronájmem stavební parcely KN číslo 504, dílu a, o výměře 51 m 2, k. ú. Prachatice za účelem vybudování nebytového prostoru navazujícího na dům č. p. 236 ul. Družstevní, Prachatice s podmínkou dokončení stavby do 2 let od sepsání smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že do dalšího jednání rady města bude žadatelem předložen rozpočet stavby. Za cenu: v případě pronájmu po dobu výstavby 20, Kč/m 2 /rok, po dokončení stavby nebytového prostoru 800, Kč/m 2 /rok. Žádá: Romana Markytánová, Družstevní 236, Prachatice souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Nemocniční 204, Prachatice po MUDr. Anně Špičkové (ordinace 56 m 2, ostatní 19,54 m 2, celkem 75,54 m 2 ) po uplynutí tříměsíční lhůty provozování oční ambulance. Za cenu: 400, Kč/m 2 /rok. Žádá: MUDr. Jitka Housková, Nemocniční 204, Prachatice souhlasí s pokládkou kabelu a podvrtem komunikace na parcele KN číslo 1550, k. ú. Prachatice pro napojení objektu STK, Vodňanská ul., Prachatice. Žádá: Zajíček Doležal, Energosítě, Ing. Luboš Doležal, Dlouhá 93, Prachatice v zastoupení JČE a. s. nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v č. p. 44 na Velkém náměstí v Prachaticích pro prodejnu Achát (klenoty). Na dobu do roku Žádá: ZOP Stanislav Žák, Velké náměstí 10, Prachatice bere na vědomí informaci o výpovědi z nájmu nebytových prostor z důvodu prodeje domu č. p. 79, Husova ulice, Prachatice. Výpověď dává: Zlata Turková, Kaštanová 814, Prachatice a) bere na vědomí vklad podniku fyzické osoby František Hejtmánek do obchodní firmy František Hejtmánek s. r. o., IČO , se sídlem Sídliště Hájky č. p. 448, Vlachovo Březí b) souhlasí se změnou nájemce Skládky TKO Libínské Sedlo, uvedeného v nájemní smlouvě uzavřené dne , z Františka Hejtmánka na František Hejtmánek s. r. o., IČO , se sídlem Sídliště Hájky č.p. 448, Vlachovo Březí červen 2004 Radniční list Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice ze dne 21. dubna 2004 Rada města po projednání a hlasování souhlasí s pronájmem nebytových prostor v č. p. 214, ul. Nemocniční v Prachaticích (dílna 41 m 2, kancelář 13 m 2, ostatní 12,4 m 2, celkem 66,40 m 2 ) od Za nájem: 400, Kč/m 2 /rok. Výpověď dává: Wanner s. r. o., Nemocniční 214, Prachatice O pronájem žádá: Aquaterm, Jaroslav Šandera, Těšovice 48 a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části parcely KN číslo 943/1, k. ú. Prachatice. Za cenu: 50, Kč/m 2. b) souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části parcely KN číslo 943/1, k. ú. Prachatice. Za cenu: 1, Kč/m 2 /rok. Žádají: manželé Karel a Zdena Kůsovi, Jabloňová 549, Prachatice bere na vědomí informaci o prodeji bytových domů: č. p. 432, ul. Hradební se stavební parcelou KN číslo 732 o výměře 154 m 2, k. ú. Prachatice č. p. 459, ul. Krumlovská se stavební parcelou KN číslo 799/1 o výměře 244 m 2, k.ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2004 ze dne č. p. 576, ul. Černohorská se stavební parcelou KN číslo 1166 o výměře 171 m 2, k.ú. Prachatice stávajícím nájemcům v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Prachatice číslo 6/2003 ze dne , která stanoví postup při převodech movitého a nemovitého majetku s tím, že prodej bude projednán na dalším jednání Zastupitelstva města Prachatice. doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 180, ul. Horní v Prachaticích včetně stavební parcely KN číslo 50/1 o výměře 162 m 2, k. ú. Prachatice za cenu dle ocenění v tržní ceně vypracovaného soudním znalcem , Kč s tím, že před projednáním zveřejnění záměru prodeje v zastupitelstvu města bude vyhotoven na náklady žadatele geometrický plán. Žádá: MUDr. Ludmila Dušková, Budovatelská 1000, PT doporučuje zastupitelstvu města schválit investice (stavební úpravy nebytových prostor v č. p. 196, ul. Pivovarská výměna výkladců, prodejna Jokr sport) jako naturální plnění nájmu do výše předloženého rozpočtu, tj , Kč s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nájmu ze strany nájemce bude neodbydlená část vložených investic převedena darovací smlouvou na Město Prachatice. Žádá: Mgr. Josef Kroh, Mírová 1011, Prachatice a) bere na vědomí informaci o výpovědi z pronájmu parkovacího místa doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 navržené rozpočtová opatření č beze změn. bere na vědomí informaci o reklamačním řízení bytový dům Zlatá stezka čp. 134 Štadvín. bere na vědomí informaci o jednání kasárny I. etapa Vilémova čp. 1140/1141. ukládá Ing. Karlu Paškovi, tajemníkovi MěÚ, prostřednictvím příslušných odborů a po konzultaci s ředitelkou městské knihovny připravit podklady pro zadání investičního záměru rekonstrukce Městské knihovny Prachatice v Husově ulici čp. 70 a 71. bere na vědomí zprávu o využití pozemku p. č. 1113/6 k. ú. v Jánské ulici; doporučuje odboru KSD zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2005 vybudování parkoviště v této lokalitě. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zpracování: Projektové dokumentace Sportovní areál veřejné koupaliště Hulák ; souhlasí s pořadím uchazečů navrženým komisí; doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření s navýšením rozpočtové částky ve výši 450 tis. Kč; ukládá Jaromíru Markytánovi, vedoucímu odboru investic, připravit podklady pro uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace. souhlasí: s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1139/18 a sklep č. 1138/39, v ulici Vilémova, Prachatice s panem Jaroslavem Popem, bytem Česká 680, Prachatice; se stanoveným náhradníkem pro uzavření nájemní smlouvy na byt paní Věra Ogurková, Mírová 1013, Prachatice. schvaluje finanční příspěvky 37 předloženým projektům (Žádost o příspěvek pro rok 2004) v celkové výši , Kč; ukládá Hance Rabenhauptové, místostarostce, a ing. Martinu Malému, vedoucímu finančního odboru, připravit smlouvy k poskytnutí dotace; pověřuje Hanku Rabenhauptovou, místostarostku města, připravením materiálu pro vyhlášení druhého kola Žádost o příspěvek pro rok Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 5. května 2004 v halových garážích v bývalých kasárnách box č. 3, místo č. 3; b) souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu parkovacího místa v halových garážích v bývalých kasárnách box č. 3, místo č. 3. Za nájem 500, Kč/měsíc. Výpověď dává: Karel Krása, Těšovice 13 souhlasí se stavbou schodiště na části parcely KN číslo 291/8, k. ú. Staré Prachatice dle vyznačené situace. Žádá: Jindřich Parus, Voda plyn topení, s. r. o. Zlatá stezka 167, Prachatice bere na vědomí informaci o pronájmu Skládky TKO Libínské Sedlo. bere na vědomí informaci o smlouvě na vypracování projektové dokumentace; ukládá Mgr. Haně Mrázové, ředitelce Městské knihovny Prachatice, ve spolupráci s odborem investic MěÚ Prachatice postupovat podle varianty A) s tím, že budou zachována stávající dispoziční a provozní řešení v čp. 70 a čp. 71, ve kterých je umístěna městská knihovna a provést v tomto roce pouze opatření, která povedou k odstranění závad, které brání bezpečnému užívání knihovny v rozsahu schválených rozpočtových prostředků. souhlasí s převodem výtěžku z plesu Města Prachatice ze dne na účet Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. schvaluje udělení patronátu ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 nad Kaštanovou alejí včetně umístění 2 ks informačních tabulí. schvaluje jednotné vstupné pro Kulturní centrum O. H. Hajeka a galerii Dolní brána ve výši 25, Kč pro dospělé, 10, Kč pro děti od 10 do 15 let. Pro děti do 10 let, občany nad 70 let, ZTP a ZTP/P je vstup zdarma. bere na vědomí zprávu o založení zákaznického účtu pro bezplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí; souhlasí s filozofií označování památek v majetku města předloženou odborem stavebně správním a regionálního rozvoje; pověřuje ing. Jana Bauera, starostu města, podpisem smlouvy o spolupráci s Národním památkovým ústavem při jednotném označování státem chráněných nemovitých kulturních památek. schvaluje podání návrhu k soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu Martině Jiraňové (Burianové) pro porušení ustanovení 719 občanského zákoníku; schvaluje podání návrhu k soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu pokračování na příloze II příloha I

10 Radniční list č. 4, čp. 1136, ul. Vokova, ve smyslu 711 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku, pro nájemce obecního bytu paní Vladimíru Sklenářovou a pana Romana Sklenáře; schvaluje zajištění přístřeší nebo bytové náhrady přidělením holobytu: Pavlu Geierovi, Ladislavu Korandovi, Josefu Grametbauerovi, Marii Biharyové, Martině Skoumalové červen 2004 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 5. května 2004 dokončení z přílohy I Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí s prodejem parcely KN číslo 291/15 o výměře 122 m 2, k. ú. Staré Prachatice dle geometrického plánu číslo /2003 ze dne s tím, že kupující se zaváže umožnit vstup na parcelu za účelem opravy sítí procházejících pod pozemkem. Za cenu: 50, Kč/m 2. Žádá: Zdeněk Beneš, Husinecká 15, Prachatice souhlasí s prodejem parcely KN číslo 1151/51 o výměře 352 m 2, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2003 ze dne k rozšíření zahrady. Za cenu 50, Kč/m 2. Žádají: Martin a Světlana Dostálovi, Dělnická 343, Prachatice souhlasí s prodejem parcely KN číslo 346/26 o výměře 1361 m 2, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2004 ze dne s tím, že v případě převodu žadatel přebírá závazky vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené s firmou Prima Agri. Za cenu 50, Kč/m 2. Žádají: Alena a Karel Dejmkovi, Nebahovská 930, Prachatice souhlasí se směnou parcel dle geometrického plánu číslo / 2004 ze dne : dílu b o výměře 25 m 2, odděleného z parcely KN číslo 58, k. ú. Prachatice v majetku Města Prachatice za díl c o výměře 3 m 2, odděleného z parcely KN číslo 28/1, k. ú. Prachatice v majetku manž. Boškových s tím, že rozdíl ve výměrách (tj. 22 m 2 ) bude manžely Boškovými doplacen ve výši 150, Kč/m 2. Žádají: manželé Boškovi, nám. Přátelství 688, Prachatice schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 2176 o výměře 1472 m 2, k. ú. Prachatice v areálu bývalých kasáren. Za cenu: 150, Kč/m 2. Žádá: Stanislav Žák, LAVINA s. r. o., Strážný 1 schvaluje bezúplatný převod parcely KN číslo 857/19 o výměře 1398 m 2, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo / 2003 se zaměřenými věcnými břemeny z majetku Města Prachatice do majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že bude zřízeno bezplatné věcné břemeno práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby vodovodu, teplovodu a kanalizace. a) neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí parcel GP číslo 1132/1 díl 4 o výměře 992 m 2 (tj. část parcely KN číslo 1069/2), a GP číslo 1132/1 díl 5 o výměře 740 m 2 (část parcely KN číslo 1134/2), k. ú. Prachatice. Za cenu 150, Kč/m 2. b) nesouhlasí s tím, aby finanční odbor zajistil vyhotovení geometrického plánu na odměření pozemků. Žádá: M. M. K. Martin a Milan Kukulíkovi, Mírová 1013, Prachatice neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části parcely KN číslo 1113/6 a objektu bývalých staviv se stavební parcelou KN číslo 2444 o výměře 131 m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu: pozemek: 400, Kč/m 2, stavba dle znaleckého posudku v tržní ceně. Žádají: Martin Kukulík, Milan Kukulík, Mírová 1013, Prachatice a) neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemků parcely PK číslo 1535 díl 1 (308 m 2 ) v majetku Města Prachatice za parcelu GP číslo 338/1 (365 m 2 ) v majetku ČSAD Jihotrans a. s., Pekárenská 255/77, České Budějovice. b) schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely PK číslo 1535 díl 1 (308 m 2 ) v majetku Města Prachatice. Za cenu 400, Kč/m 2. Žádá: ČSAD Jihotrans a. s., Pekárenská 255/77, České Budějovice schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely PK číslo 1613/4 díl 4 o výměře 74 m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu 50, Kč/m 2. Žádají: Alois a Vlasta Schneedörflerovi, Krumlovská 459, Prachatice Marie Kovaříková, U Stadionu 19, Prachatice schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely PK číslo 216/0/2 o výměře 50 m 2, a dílu c odděleného z parcely PK číslo 217/0/1 o výměře 163 m 2 dle Geometrického plánu číslo /2003 ze dne , obě k. ú. Staré Prachatice. Za cenu: 50, Kč/m 2. Žádá: Pavel Žemlička, Staré Prachatice 38 souhlasí s prodejem bytových domů v Prachaticích č. p. 466, ul. U Stadionu se stavební parcelou KN číslo 839 o výměře 173 m 2 a skladu se stav. parcelou KN číslo 2263 o výměře 20 m 2 č. p. 130, ul. Za Baštou se st. parcelou KN číslo 718 o výměře 216 m 2 č. p. 429, ul. Liliová se stavební parcelou KN číslo 729 o výměře 186 m 2 č.p. 411 a 412, ul. Sokolovská se stavebními parcelami KN číslo 745, o výměře 140 m 2 a KN číslo 744 o výměře 140 m 2, všechny k. ú. Prachatice stávajícím nájemcům v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Prachatice číslo 6/2003 ze dne , která stanoví postup při převodech movitého a nemovitého majetku. bere na vědomí materiál týkající se úhrady za údržbu veřejné zeleně ve městě Prachatice v souvislosti s předpokládanými dopady zvýšení DPH. souhlasí s vyhlášením druhého kola podávání žádostí o finanční příspěvek pro rok 2004, které se bude konat od do Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice dne 3. května 2004 schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcel: stavební KN číslo 2180 o výměře 1680 m 2 (pozemek pod stavbou) KN číslo 830/7 o výměře 205 m 2, KN číslo 830/8 o výměře 247 m 2 KN číslo 830/9 o výměře 411 m 2, KN číslo 830/11 o výměře 2025 m 2 KN číslo 830/17 o výměře 467 m 2, KN číslo 830/18 o výměře 142 m 2 KN číslo 830/19 o výměře 981 m 2 všechny k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2003 ze dne s tím, že bude zřízeno bezplatné věcné břemeno práva vedení, údržby a výměny teplovodního kanálu na parcelách KN číslo 830/11 a 830/19, k. ú. Prachatice. Za cenu: pozemek pod stavbou 150, Kč/m 2, ostatní 100, Kč/m 2. Žádá: VISHAY ELECTRONIC s. r. o., Ing. Jiří Velkoborský jednatel, Mlýnská 1095, Přeštice schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 899/8, o výměře 37 m 2, k.ú. Prachatice zřízení zahrady. Za cenu: 100, Kč/m 2. Žádají: Ing. P. Makovička, L. Makovičková, Vítkova 1138, Prachatice schvaluje vyřazení likusového pavilonu Volovická ulice, Prachatice z majetku Města Prachatice a jeho bezúplatný převod firmě Jiří Křišťan, Hejdukova 344, Strakonice s tím, že firma Jiří Křišťan, Hejdukova 344, Strakonice provede demolici, zajistí odvoz a likvidaci demontovaného objektu na své náklady. souhlasí s bezúplatným převodem budovy č. p. 164, ul. Horní v Prachaticích včetně stavební parcely KN číslo 2 o výměře 531 m 2, k. ú. Prachatice z majetku státu do majetku Města Prachatice za podmínek uvedených v příloze č. 2 z usnesení vlády ze dne , číslo souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice pro: paní Marii Kovaříkovou, pana Jana Kušníra, manžele Jiřího a Alenu Kneiflovy, manžele Jaromíra a Hanu Jiráňovy, U Stadionu 19, Prachatice, všem ve výši: , Kč, za účelem opravy střešního pláště domu č. p. 19, ul. U Stadionu, Prachatice. souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši , Kč za účelem výměny oken domu č. p. 531, ulice Šeříková v Prachaticích. Žádá: Miroslav Ludačka, Šeříková 531, Prachatice souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši , Kč za účelem výměny oken domu č. p. 393, ulice Nádražní v Prachaticích. Žádá: Augustin a Vlasta Jakšovi, Nádražní 393, Prachatice bere na vědomí předložený návrh smlouvy o spolupráci mezi obcemi při likvidaci nebezpečných odpadů s připomínkami k bodu VI. v prvním odstavci opravit Smlouvu na smlouvu ; druhý odstavec přeformulovat na: Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její text přečetly a pochopily, a že ji uzavírají opravdu o své vůli, což stvrzují svými podpisy ; souhlasí s uzavřením takto upravené smlouvy o spolupráci mezi Městem Prachatice a obcí Žernovice při likvidaci nebezpečných odpadů. bere na vědomí informaci o stavu projektové přípravy přeložky silnice II/141 Prachatice úsek Nádražní ul. Nebahovská a mimoúrovňového křížení silnic II/141 a II/145 v Těšovicích. schvaluje návrh na rozdělení finančních příspěvků vlastníkům níže uvedených nemovitostí v tomto rozsahu s tím, že dotčení vlastníci splní veškeré podmínky pro udělení státní dotace a že přislíbená dotace ve výši 3640 tis. Kč bude doručena na příslušný účet města Prachatice z rozpočtu města z dotace MK čp. 12 pí. Čapková , Kč , Kč čp. 17 p. Šrámek , Kč , Kč čp. 33 pí. Stránská , Kč , Kč čp. 41 firma DOZER , Kč , Kč čp. 47 společnost Zdraví PT , Kč , Kč čp. 52 p. Jaksch , Kč , Kč čp. 59 p. Štádler , Kč , Kč čp. 76 pí. Holznerová , Kč , Kč čp. 96 p. Mráz , Kč , Kč čp. 105 p. Novotný , Kč , Kč čp. 111 pí. Žáková , Kč , Kč čp. 145 p. Hejnal , Kč , Kč Celkem , Kč , Kč schvaluje předložený rozpočet dobrovolného svazku obcí Prachaticko pro rok příloha II

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 cena 15 Kč Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci Brány hradu Sovince se mimofiádnû otevfiou i o Vánocích ročník XIV. ibeniãní studánka na Strálecké ulici byla

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Naší říjnovou osobností je bubeník jubilující brněnské skupiny Synkopy 61, která v tomto měsíci připomene

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více