Číslo 2, ročník XVI, únor, březen Pokračuje realizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační a sportovní zóna u Areálu zdraví Všechny stavby pokračují dle harmonogramu i v zimním období. Na hale se podařilo zakrýt střechu, namontovat okna a vnější dveře. Probíhají práce na provádění tepelných izolací, vzduchotechnice a stavbě vnitřních příček. Vizualizace Areál zdraví

2 Na akci Relaxační a sportovní zóna u Areálu zdraví byla provedena skrývka ornice v místech budoucího jezírka a chodníků. Bagrování budoucího jezírka bude zahájeno v průběhu několika příštích dnů. Revitalizace centra obce a lázeňská promenáda Realizací projektu bude rekonstruováno území mezi zdravotním střediskem, lázeňskou budovou Knížecí a domem služeb. Stromy a zeleň budou upraveny, některé odstraněny a vysázena nová zeleň. Uprostřed stávajícího parčíku bude odpočinková zóna s lavičkami, vodním prvkem a plochou pro pořádání veřejných vystoupení, koncertů, slavností a podobně. Lázeňskou promenádou bude zrekonstruovaná ul. Komenského podél lázeňského parku, kde nyní otevřený příkop bude zatrubněn, komunikace rozšířena a na straně parku bude vybudován chodník. Žádost o dotaci na tuto akci je právě v poslední etapě řízení a připravuje se podpis smlouvy o přidělení dotace. Po výběrovém řízení na zhotovitele stavby předpokládáme zahájení prací asi v II. pololetí letošního roku. MŠ Sluníčko - stavební úpravy a přístavba V současné době je stavba přerušena, protože po odstranění podlah a části omítek byly na budově zjištěny závažné statické nedostatky v obvodovém zdivu a klenbách stropů. Byl vypracován odborný posudek statika a zhotovitel s projektantem řeší varianty dalšího postupu stavby. Předpokládáme zahájení prací v průběhu března. -Vl. Kopal- Regenerace veřejné zeleně Obec Velké Losiny nechala zpracovat projekt na regeneraci veřejné zeleně ve vybraných lokalitách obce: Lokalita Popis Cesta na Chlumek Výsadba nové aleje v délce cca 400 m (jednostranně podél komunikace k vyhlídce) Hřbitov Velké Losiny obnova stromořadí 7 lip před vchodem ul. Rudé armády, nová výsadba Hřbitov Velké Losiny obnova stromořadí 4 lip na ul. Maršíkovské,nová výsadba Hřbitov Velké Losiny obnova aleje od vchodu z ulice Rudé armády ke hřbitovní kapli, oboustranně v délce cca 50 m Mateřská škola II, Lázeňská ulice kácení nebezpečných stromů, nová výsadba, rozsah cca m² Zámecká ulička Velké Losiny kácení nebezpečných stromů, hloubkové ošetření stromů vysokého stáří a velkého vzrůstu, rozsah cca 80 dřevin. 2

3 Na ošetření, příp. obnovu starých stromů ve vybraných lokalitách obce zpracovala firma Safe Trees projekt, který byl použit jako podklad pro žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu životního prostředí. Žádost podala Obec Velké Losiny v červenci 2011 v rámci výzvy č. 27 na Státní fond životního prostředí. Rozhodnutím ministra životního prostředí byla naší obci přidělena podpora na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí. Projekt umožní ošetření starých a nebezpečných stromů, případně jejich náhradu výsadbou nových stromů v rozsahu, který by si jinak obec nemohla z důvodu vysokých nákladů dovolit (předpokládané náklady na realizaci projektu jsou , Kč, z prostředků Státního fondu životního prostředí je možno čerpat až 90 % uznatelných nákladů na regeneraci veřejné zeleně). V rámci projektu bude v jednotlivých lokalitách pokáceno celkem 36 nebezpečných stromů, zdravotním řezem bude ošetřeno 95 vzrostlých stromů, výchovným řezem bude ošetřeno 8 stromů, frézováním bude odstraněno celkem 55 pařezů a vysazeno bude celkem 85 nových stromů. V 1. fázi dojde ke kácení nebezpečných stromů (březen 2013) a následně v průběhu dubna a května 2013 k ošetření vybraných stromů a výsadbě nových dřevin. Realizací projektu Regenerace vybraných lokalit lázeňské obce Velké Losiny pomůžeme obnově veřejné zeleně v obci a zvýšíme bezpečnost občanů a turistů pohybujících se v naší obci i dětí v mateřské školce Veverka. E. K. Změna splatnosti poplatku za odpady Změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, došlo s platností od ke změně v povinnosti úhrady a vybírání poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na základě změn v zákoně o místních poplatcích byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vzhledem k zásadní změně proti dosavadní praxi bylo nutno prověřit všechny poplatníky (současné i nové), čímž došlo k posunu termínu tisku a distribuce složenek za odpady. Složenky budou distribuovány v tomto týdnu, splatnost poplatků za odpady za I. pololetí 2013 bude posunuta do E. K. 3

4 4

5 Upozornění občanům Žádáme občany, kteří doposud neuhradili nájemné za pronajaté pozemky ve vlastnictví Obce Velké Losiny na rok 2013, aby úhradu provedli co nejdříve, a to nejlépe v hotovosti v úřední dny, tj. pondělí a ve středu v době od 07, 00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 17,00 hod. na pokladně Obecního úřadu Velké Losiny. Termín splatnosti poplatku je vždy do 31. března příslušného roku. Josef Tůma, úsek výstavby 5

6 Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz komunálního odpadu v obci Velké Losiny Pondělí 25. března úterý 26. března 2013 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice odstavná plocha u kulturního domu Maršíkov prodejna potravin Středa 27. března čtvrtek 28. března 2013 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, stavební suť, nebezpečné odpady, kovový odpad, veškerá elektrozařízení a pod. E. K. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 23. března 2013 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, pneumatiky a pod. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 6

7 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice (autobus. zastávka - točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní :20-11:30 Velké Losiny základní škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí ) a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a.s. Upozorňujeme občany, že svoz nebezpečných odpadů NENÍ určen pro sběr dosloužilých elektrozařízení (televizory, rozhlasové přijímače, PC a monitory, fény, vrtačky, mikrovlnky, elektrické sporáky, ledničky, mrazáky, zářivkové trubice, úsporné žárovky atd.). Pro zpětný odběr elektrozařízení je určen tzv. E domek, který je umístěn v zadní části areálu základní školy Velké Losiny u točny autobusu (otevírací doba E-domku: úterý a čtvrtek 15:00 17:00 hod., sobota 9:00 11:00 hod.). Děkujeme za pochopení. E. K. Demografický vývoj obce Velké Losiny v roce 2012 Velké Losiny Počet obyvatel Bukovice Maršíkov Žárová celkem a Ludvíkov K Vývoj počtu obyvatel v průběhu roku 2012 Počet narozených Počet zemřelých

8 Počet přistěhovaných Počet odstěhovaných Ke stěhování občanů došlo i mezi jednotlivými částmi obce. Celkem se v rámci obce přestěhovalo 39 občanů. Po těchto změnách je počet obyvatel v jednotlivých částech obce následující: K K žije v obci Velké Losiny celkem občanů přihlášených k trvalému pobytu. Dospělých je 2366, z toho 1177 mužů a 1189 žen. Dětí do 15-ti let je 325, z toho 160 chlapců a 165 dívek. Průměrný věk občana naší obce je 43 let. Nejnižší věkový průměr má Maršíkov (41,3), následuje Ludvíkov (42 let), Bukovice (42,2), Žárová (43) a Velké Losiny (43,4). V průběhu loňského roku v obci ubylo 45 občanů. Tento úbytek je dán tím, že počet odstěhovaných občanů značně převyšuje počet přistěhovaných a počet zemřelých je oproti počtu narozených dětí dvojnásobný. V obci nyní žije 97 občanů ve věku let, 11 občanů je nad touto věkovou hranicí. Nejstarší občanka v únoru t.r. oslavila 100. narozeniny, nejstaršímu muži letos bude 97 let. Z celkového počtu zemřelých bylo 20 mužů a 10 žen. Narodilo se 9 chlapců a 6 holčiček. Občané Velkých Losin uzavřeli 15 sňatků, z toho ve 2 případech byli oba snoubenci z naší obce, u ostatních sňatků to byl jen jeden ze snoubenců. V matričním obvodu Velké Losiny bylo v loňském roce uzavřeno celkem 50 sňatků, 4 sňatky byly církevní. Ve Velkých Losinách dne Zpracovala: M. Jedelská 8

9 9,

10 Výsledná tabulka Tříkrálové sbírky 2013 Charita Šumperk Ve Velkých Losinách bylo zapečetěno celkem 13 kasiček a vykoledováno bylo celkem , Kč. Pro srovnání s loňskem: při Tříkrálové sbírce 2012 bylo zapečetěno celkem 13 kasiček a vykoledováno bylo , Kč. Poděkování patří místní asistentce, všem vedoucím skupinek a tříkrálovým koledníkům a samozřejmě všem štědrým dárcům, kteří Tři krále přijali do svých domovů a obdarovali. Název obce Částka v Kč Počet skupinek Bludov ,- 11 ks Bohdíkov ,- 10 ks Bohutín ,- 4 ks Bratrušov ,- 2 ks Bušín ,- 4 ks Dolní Studénky ,- 7 ks Hanušovice ,- 17 ks Hraběšice 3.501,- 1 ks Jindřichov ,- 4 ks Kopřivná 4.744,- 2 ks Loučná nad Desnou ,- 6 ks Nový Malín ,- 18 ks Olšany ,- 3 ks Rapotín ,- 16 ks Rejchartice 1.927,- 1 ks Ruda nad Moravou ,- 14 ks Sobotín ,- 6 ks 10

11 Staré Město ,- 8 ks Šumperk ,- 32 ks Farnost ,- 14 ks Školy ,- 12 ks ŠDS Motýli ,- 6 ks Velké Losiny ,- 13 ks Vikýřovice ,- 11 ks Celkem ,- 190 ks Charita Šumperk ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Sněhobílý leden v Mateřské škole Sluníčko V lednu se budoucí školáci již pomalu chystají k blížícímu se zápisu do 1. třídy, proto jsme 8. ledna 2013 do naší mateřské školy pozvali paní Mgr. Ivu Doubravovou z pedagogicko-psychologické poradny, aby zjistila úroveň školní zralosti našich předškoláků. Provedla tzv. screenig a poradila, v čem by se ještě měly děti zdokonalovat. V polovině ledna nás zima k naší spokojenosti zahalila sněhovým závojem, tudíž jsme mohli pro děti zrealizovat lyžařský výcvik. V pondělí 14. ledna 2013 děti naskákaly do skibusu, který nás odvezl do skiareálu Kouty. Díky profesionálním instruktorům s citlivým přístupem si děti záhy osvojily lyžařskou techniku a tento sport si velmi oblíbily. Každý den se těšily na to, jaký zábavný program si pro ně strejdové zase vymyslí. Na konci každé lekce si děti mohly za odměnu zaskotačit na lyžařském kolotoči. Čas oběda jsme trávili v hotelu Musil, kde se děti dosytosti najedly a odpočinuly. Touto cestou bychom chtěli velice poděkovat rodičům Musilovým za vstřícný, nadstandardní a štědrý přístup. Velký dík patří také panu Tomáši Hochovi, který nás tam i zpět ochotně dopravoval skibusem a byl nám vždy k dispozici. Z lyžařského kurzu si děti neodvezly jen nezapomenutelné zážitky, ale také inspiraci pro výtvarné práce a náměty do keramické dílny, kde si z hlíny vymodelovaly lyžaře a snowboarďáky. 11

12 V úterý 22. ledna 2013 naše cesta směřovala do velké tělocvičny. Tentokrát ne za sportem, ale na divadelní představení, které ovládli dva bílí ušatí kamarádi z večerníčku Bob a Bobek. Spolu Lyžařský výcvik v Koutech nad Desnou. (foto Ivona Johnová) s nimi jsme procestovali celý svět a zasmáli se jejich povedeným kouskům. Poslední týden v lednu naši zem zasáhl příval sněhových vloček, stejně jako v jedné z Čapkových pohádek z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, proto jsme neváhali a 28. ledna 2013 přijali pozvání do místního kina, kde jsme měli příležitost zhlédnout stejnojmenné pásmo pohádek. Ivona Johnová, učitelka MŠ Sluníčko Z divadelního vystoupení Králíci z klobouku. (foto Ivona Johnová) 12

13 Přípravy školního plesu skončily fiaskem Dvacátý první školní ples se měl konat v sobotu 2. února 2013 v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Stručná rekapitulace stavu příprav k 30. lednu Hudba: skupina Gama ze Šternberka nachystána; předtančení v podání žákyň školy: nacvičeno; doprava tam i zpět: nasmlována; finanční sponzorské dary od rodičů a přátel školy: předány a převzaty; bohatá tombola: zabalena a připravena k losování; prodané vstupenky: 35 ks (z toho cca 25 v držení zaměstnanců základní školy). Stručný závěr: nepořádat. Přes tento historický nezdar děkujeme všem finančním (peněžní dary od rodičů žáků školy byly s poděkováním bezezbytku vráceny) i věcným (dary s limitovanou dobou trvanlivosti byly donátorům vráceny, ostatní dary byly uloženy snad pro příští ročník plesu) sponzorům školního plesu. Za finanční sponzorství školy děkujeme paní Veronice Trofimové (výroba krytů pískovišť a karnevalových masek Velké Losiny). Za exkluzivní ceny do tomboly, které byly škole ponechány i přes nekonání plesu, děkujeme vedení Termálních lázní Velké Losiny, s. r. o. Jiří Ševčík, ředitel školy Christophorus Velikonoce Za čtyři týdny budeme prožívat Velikonoce, největší křesťanské svátky. Pojďme si připomenout si jejich smysl. Květná neděle - brána do Svatého týdne. Zahajuje a je připomínkou slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, kterým zároveň začalo jeho utrpení. Žehnáním ratolestí (kočiček) a průvodem si připomeneme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Při mši svaté se čte evangelium o umučení Pána Ježíše Krista (pašije). Zelený čtvrtek - je posledním dnem doby postní. Světí se oleje používané k udílení svátostí. Původ označení zelený není přesně znám. Může jít o vliv židovské velikonoční liturgie: v podvečer pojídají zelené hořké byliny s velikonočním beránkem a vínem na znamení otroctví a odchodu z Egypta. Večerní mše svatá začíná v 17:00 hod, po ní následuje bdění v Getsemanské zahradě, v našem kostele to bude v Žerotínské kapli, která bude pro tento účel upravena. Velký pátek - je dnem, kdy si připomínáme Ježíšovo odsouzení a ukřižování. Je to den hlubokého rozjímání a smutku, ale zároveň naděje a očekávání zmrtvýchvstání, je uložen přísný půst. Liturgie začíná v hod. Bílá sobota - je to den smutku, kdy církev bdí na motlitbách u Božího hrobu a rozjímá o jeho umučení a smrti. 13

14 Neděle Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční) je největším svátkem liturgického roku. Je prvním dnem doby velikonoční. Zmrtvýchvstání je obratem. Obratem tmy ke světlu, od strachu, marnosti a nesmyslnosti noci k novému úkolu, nové naději, nové budoucnosti. Kdekoliv Ježíš vstoupí na břeh našeho života, tam začíná nové ráno. Liturgie Zmrtvýchvstání začíná již v sobotu v 19:00hod tak, jak ji po západu slunce slavili již první křesťané (nový den začínal již západem slunce a ne až o půlnoci jako dnes). Mše svatá v neděli začíná v 8:15hod. Ilustrační snímek z r Začátek liturgie Zmrtvýchvstání. Po požehnání ohně budou označeny a zapáleny paškály, které nesou zástupci jednotlivých farností, Velkých Losin, Sobotína a Loučné. Ty budou v jednotlivých kostelích rozsvěcovány ve velikonoční době při každé mši sv. Rozsvěcet se budou také při křtu sv. každého dítěte či dospělého. Ilustrační snímek z roku D. Ponížilová 14

15 Velikonoce kostel sv. Jana Křtitele květná neděle 8:15 hod. mše sv zelený čtvrtek 17:00 hod. mše sv VELKÝ PÁTEK 15:00 hod. křížová cesta 17:00 hod. liturgie, uctění kříže BÍLÁ SOBOTA 9:00 14:00 hod. otevřen kostel k modlitbě u Božího hrobu. 19:00 hod. - slavnost Veliké noci začíná slavností světla. Následuje bohoslužba slova, obřad křtu a eucharistie NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 8:15 hod. mše svatá spojená se žehnáním pokrmů mše sv. Žárová, kostel sv. Martina VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 8:15 hod. mše sv. + žehnání pomlázek (tatarů) TJ Sokol Lázně Velké Losiny šachový oddíl Aktuality, soutěžní přehled V měsíci lednu a únoru 2013 pokračovaly všechny rozehrané šachové soutěže v České republice. Naše,,A družstvo šachového oddílu nečekaně vyhrálo nad vedoucím mužstvem druholigové soutěže skupiny,,d TJ ŠO Chrudim 5:3 a upevnilo si 4. místo z 12-ti účastníků soutěže. Z 9 utkání, 5 výher, 2 remízi, 2 prohry 17 bodů. 15

16 2. ligu skupiny,,d i přes porážku od našeho družstva vedou právě chrudimští s 24 body před ŠK Vysoké Mýto s náskokem 1 bodu. 2 kola před skončením soutěže není tedy rozhodnuto o postupujícím do 1. ligy. Ze tří zástupců Olomouckého kraje, kteří jsou v druholigové soutěži, si právě náš oddíl TJ Sokol vede nejlépe. Jak Garde Calcio Olomouc, tak i TJ Sokol Šumperk jsou zatím za naším družstvem, přičemž TJ Sokol Šumperk se ocitá v pásmu sestupu a se svými 7 body s největší pravděpodobností společně s dalšími dvěma oddíly spadne do krajského přeboru (TJ Náchod, TJ Lokomotiva Česká Třebová).,,B družstvo šachového oddílu v přeboru Olomouckého kraje, rovněž jako nováček je z 12-ti členného startovního pole zatím na velmi pěkném 5. místě. Prozatímní stav: 7 utkání, 4 vítězství, 0 remíz, 3 prohry 12 bodů. Přebor vede ŠK Přemyslovice před ŠK Prostějov, kde naše,,b družstvo bude právě v příštím týdnu hrát.,,c družstvo šachového oddílu v přeboru okresu Šumperk z 5-ti družstev soutěže vede bez ztráty kytičky před Libinou,,B a TJ SDH Stavenice. Rovněž příští týden zajíždí do Libiny a jakýkoliv bodový zisk přinese v předstihu přeborníka pro rok 2012/2013. V měsíci březnu se uskuteční v Koutech nad Desnou, v hotelovém areálu DS, mistrovství republiky juniorů, juniorek a mládeže v klasickém šachu pro rok Náš oddíl má na tomto mistrovství ČR svá dvě želízka v ohni, v kategorii U 18 pana Stárka Stanislava a v kategorii U 20 pana Malého Petra. Oba se do finále mistrovství ČR kvalifikovali z polofinále, kde obsadili slibná umístění. Uvidíme, zda svou formu zúročí v medailové ohodnocení. O to, aby náš oddíl měl stále více talentů, kteří to dotáhnou až k samotné reprezentaci a možné účasti na mistrovství ČR v šachu, se stará pan Libor Lužík, který vede školní mládež z Velkých Losin v počtu 7 10 zájemců k prvním šachovým kombinacím. Zájemce o královskou šachovou hru v našem oddíle vždy rádi přivítáme! Aktuální informace o výsledcích našich mužstev v soutěžích i o tom, jak se kulo mládežnické šachové železo na mistrovství v Koutech nad Desnou sdělíme příště! Za šachový oddíl TJ Sokol Lázně Velké Losiny Klézl František vr., Bureš Vladimír vr. Zpráva z Valné hromady a výroční členské schůze TJ Sokol Lázně Velké Losiny, konané dne Účastníci Valné hromady TJ Sokol Lázně Velké Losiny byli seznámeni s činností výboru a finančním hospodařením TJ. 16

17 V následujícím bodě jednání byl jednohlasně zvolen staronový výbor ve složení: předseda TJ: Vladislav Černoch členové výboru: Jana Miličková (hospodářka), Eduard Novotný, Jiří Žák, Petr Viktorin V další části vystoupili vedoucí jednotlivých oddílů sdružených v TJ a podali zprávy o činnosti svých oddílů: Šachy Mužstvo A hraje v současnosti II. ligu a po vítězství nad vedoucí Chrudimí je na velmi pěkném 4. místě. Vedoucím mužstva A je p. Libor Lužík, který se současně stará o žákovské družstvo. Mužstvo B pod vedením p. Petra Viktorina bojuje v přeboru Olomouckého kraje o klidný střed tabulky. Mužstvo C pod vedením p. Františka Klézla suverénně vede tabulku okresního přeboru Šumperk. Ženy Ženy pod vedením p. Marie Tonové se schází 2x týdně v tělocvičně, jedna cvičební skupina je zaměřena na aerobik a jedna na cvičení s míči. Bojové umění Oddíl bojových umění pod vedením p. Petra Lukáše se schází 1x týdně v tělocvičně, kromě dospělých cvičí také mládež (18 22 členů). Soft tenis Oddíl soft tenisu vede p. Havlíček a schází se 2x týdně v tělocvičně. Stolní tenis Stolní tenisté pod vedením p. Eduarda Novotného trénují 2x týdně v tělocvičně. Mužstvo A je účastníkem krajského přeboru a pod vedením kapitána E. Novotného zatím drží 3. místo. Mužstvo B hraje okresní přebor, kapitánem je p. Vl. Bureš ml. a zatím vede tabulku na 1. místě Mužstvo C se účastní regionálního přeboru pod vedením kapitána p. J. Berky, mužstvo se zatím drží na 5. místě. Kopaná Oddíl kopané má v této době zimní přestávku a probíhá příprava na jarní část soutěže. Mužstvo I. pod vedením p. J. Miky trénuje 3x týdně. Starší žáky vede p. Kocourek a trénují 2x týdně. 17

18 Mladší žáky vede p. M. Ševčík a trénují 2x týdně v tělocvičně. Přípravka pod vedením trenérů p. Vl. Bureše st. a p. K. Kareše trénuje 2x týdně v tělocvičně. Oddíl Starých pánů, kteří zaštiťují chod TJ, se schází především v pátek na hřišti, někteří členové v úterý a v pátek v tělocvičně. Výbor TJ děkuje všem trenérům a vedoucím oddílů za jejich práci a obětavost. Poděkování patří také Obci Velké Losiny za významnou finanční podporu. Zveme všechny občany Velkých Losin a okolí: Přijďte mezi nás a rozšiřte naše řady! Za Výbor TJ Vladislav Černoch SDH Velké Losiny Sběr kovového šrotu Ve dnech 19. a 20. dubna 2013 uspořádá SDH Velké Losiny sběr kovového šrotu. Pátek od 15:00 do 18:00 hodin Sobota od 8:00 do 12:00 hodin Prosíme občany, aby chystali hromádky těsně před akcí. Děkujeme. Zbyněk Orel, starosta SDH Velké Losiny SDH Maršíkov informuje 10. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise V sobotu se konal ve Společenském domě v Maršíkově tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise pořádaný místními hasiči s hlavním pořadatelem Janem Vaculíkem st. a ve spolupráci s Obcí Velké Losiny. Již 10. ročník tohoto turnaje byl poprvé rozdělen na dvě kategorie, a to na registrované hráče (16 hráčů) a na amatérskou kategorii (20 hráčů). 18 Kategorie registrovaní.

19 Každá kategorie měla své vítěze a také ceny, které jsme dostali jak od Obce Velké Losiny, tak od sponzorů, jako jsou Kadeřnictví Liba Rapotín, manželé Florovi Velké Losiny a firma Energotis s.r.o.. Tímto hasiči z Maršíkova děkují jmenovaným za sponzorské dary. V kategorii registrovaných byl na 1. místě Novotný Eduard, na 2. místě Cikryt Petr a na Kategorie amatérské. 3. místě Bureš Vladimír. V kategorii amatérské byl na 1. místě Bartoš Milan, na 2. místě Gobel Jan a na 3. místě Svozil Zdenek. Všem jmenovaným tímto ještě jednou gratulujeme. Aby nám hráči neumřeli hlady na 6 hodinovém bojišti, tak jsme jim připravili k posilnění guláš, klobásy a k pití nechybělo točené pivo, nealko a další nápoje. Věříme, že se Vám na turnaji líbilo a těšíme se s Vámi na další ročník Vánočního turnaje. Hasiči Maršíkov I přes zimní vrtkavé počasí hlásí informační centrum dobrou návštěvnost. V současné době probíhají postupně v jednotlivých krajích jarní prázdniny a hosté termálních lázní, hotelů a ubytovacích zařízení přímo v obci nebo v okolí využívají našich služeb. Do informačního centra přicházejí lidé především pro tipy, co by si ve Velkých Losinách a okolí neměli nechat ujít, požadují informace o trasách na běžky, kam na sjezdovky, jak u nás jezdí skibusy, ve kterém skiareálu funguje lyžařská škola, půjčovna nebo skiservis, kde se mohou dobře najíst. Nejčastější dotaz se týká možnosti koupání v termálním bazénu. Někteří již nyní hledají inspiraci pro plánování letní dovolené. Pro všechny návštěvníky je v informačním centru připraveno dostatek propagačních materiálů, katalogů lázeňských a wellness proce- 19

20 dur, přehledy o ubytování, katalogy skiareálů, zimní průvodce Olomouckého kraje, běžkařské trasy, mapy, letáky s informacemi o památkách. Zájem je i o pohlednice, drobné suvenýry, sběratelské turistické známky a vizitky, magnetky, plyšové losy, bylinné likéry a pálenky. V současné době připravuje informační centrum s vydavatelem novou turistickou vizitku (TV) Termální lázně Velké Losiny. Nyní máme 5 druhů TV: Zámek Velké Losiny, Muzeum papíru ve Velkých Losinách, Ruční papírna ve Velkých Losinách, Kostel sv. Michaela v Maršíkově a Kostel sv. Martina v Žárové. Informační centrum se podílí na přípravě a zajištění celé řady kulturních akcí. Pokud jste se nezúčastnili maršíkovského masopustního průvodu, můžete jen litovat. Byla legrace, krásné masky a večer pro všechny připravena zábava s občerstvením a muzikou. Blíží se termín vyprodaného zájezdu na muzikál Děti ráje do Prahy, jarního Velikonočního pochodu Maršíkovem s programem pro děti i dospělé a také se upřesňuje program 11. ročníku Svatojánských slavností. Otevírací doba do konce dubna: Pondělí pátek , hod. Tel.: , Informace ze schůzky Komise cestovního ruchu RO Jako zástupci infocentra jsme se 28. ledna zúčastnili v restauraci Termálních lázní Velké Losiny schůzky ubytovatelů, kterou svolala Komise cestovního ruchu RO Velké Losiny v čele s panem Davidem Křepským (předsedou komise) a paní Janou Fialovou (členka). Již v prosinci minulého roku byly rozeslány pozvánky na tuto schůzku, v lednovém čísle Velkolosinských pramenů byla tato pozvánka otištěna, avšak účast tomu zdaleka neodpovídala. Nicméně sešli se lidé, kteří mají zájem spolupracovat s infocentrem, s obcí Velké Losiny a s ostatními podnikatelskými subjekty v obci. Hlavními tématy byl rozvoj a podpora cestovního ruchu a jakými způsoby těchto cílů dosáhnout, společná propagace obce, lázeňské a ubytovací poplatky dle OZV obce. Následovala volná diskuze, která se týkala především nadcházející letní sezóny a s ní spojená přestavba venkovního termálního koupaliště. Tato situace se dočasně dotkne všech subjektů podnikajících na území obce a samozřejmě ovlivní celý region. Naštěstí tato situace bude trvat pouze jednu sezónu a díky velké investici vlastníků lázní do výstavby nového krytého termálního komplexu vznikne v obci jedinečný vodní park s celoročním provozem, který dosud v České republice neexistuje. 20

21 Pan Křepský, také jako zástupce Termálních lázní Velké Losiny předeslal, že lázně jsou připraveny nabídnout ubytovatelům možnosti využití vnitřního termálního bazénu, aby alespoň částečně vykompenzovali chybějící termální koupaliště. V diskuzi měli ubytovatelé různé připomínky, vznesli nové náměty, také dotazy na obecní rozhlas nebo budoucí areál zdraví. Každý z účastníků dostal informaci o možnosti propagace svého ubytovacího zařízení jak ve fyzické formě, tak ve formě odkazů na webových stránkách informačního centra. Zastaralá data a informace jsou postupně aktualizována ke spokojenosti obou stran. Vyzýváme ostatní ubytovatele, kteří se nemohli dostavit na zmíněnou schůzku, jsme tu pro Vás, budeme rádi, když navštívíte naše infocentrum a domluvíme se na propagaci vašeho ubytovacího zařízení. -Jana Rotterová ml. březen 2013 Neděle :00 Nanga Parbat vstupné 45 Kč De 2010 Dobrodružný, 104, přístupno, titulky Bratři Reinhold a Günter Messnerovi si už v dětství stanovili vysoký cíl - vylézt na Nanga Parbat, přes 8000 metrů vysokou Nahou horu v Himalájích. V roce 1970 je to pro tehdy 25 a 23 let staré bratry stále daleko. Pod vedením šéfa expedice Karla Marii Herrligkoffera chtěla elita mezinárodních horolezců dobýt vrchol. Výstupová cesta vedla legendární Rupálskou stěnou, nejvyšší skalní stěnou na světě. Navzdory špatné předpovědi počasí se Reinhold (Florian Stetter) rozhodl lézt sám na vrchol. Méně zkušený Günter (Andreas Tobias) následoval staršího bratra. Poté dostal výškovou nemoc a se sestupem začal boj o život. Režie: Joseph Vilsmaier Hrají: Florian Stetter, Karl Markovics, Sebastian Bezzel, Volker Bruch, Matthias Habich 21 Telefonická rezervace vstupenek

22 Neděle :00 96 hodin: Odplata vstupné 45 Kč Fr 2012 Akční drama, 98, příst. od 12, titulky Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě v Istanbulu překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho. Lenore je přímo před zraky Bryana unesena. Kim se snaží před pronásledovateli uniknout. Bryan pochopí, že vyjednávání s únosci nemá naději na úspěch. Hlavou gangu je totiž Murad, otec jednoho ze zločinců, které Bryan zabil. Jediné, po čem Murad touží, je krvavá odplata. Pro Bryana začíná neúprosný závod s časem. Musí využít veškeré své znalosti a schopnosti, aby ochránil svou rodinu. Režie: Olivier Megaton Hrají: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Jansen a další Neděle :00 Safe vstupné 45 Kč USA 2012 Krimi, 96, příst. od 12, titulky Desetiletá čínská dívka Mei je matematický génius. Jednoho dne je násilně odvedena do New Yorku, kde má při vyděračských kšeftech sloužit jako počítadlo. Luke Wright (Jason Statham), zápasník bojových umění z New Jersey, zpacká zmanipulovaný zápas a ruská mafie pro výstrahu zavraždí jeho ženu a každého, s kým se pokusí navázat jakékoli přátelství či vztah. A tak se Luke, bez domova, prostředků a naprosto izolovaný od společnosti, potuluje ulicemi a balancuje na pokraji sebevraždy. Náhle však jeho cestu zkříží malá vyděšená Číňanka pronásledovaná ruskými gangstery. Luke v mžiku stojí před zásadní otázkou: Pokračovat po vlastní ose vedoucí do záhuby nebo se vrátit zpět a bojovat s mafiánským podsvětím za záchranu malé dívky, kterou nikdy dříve nepotkal? Režie: Boaz Yakin Hrají: Jason Statham, Chris Sarandon, James Hong, Anson Mount, Robert John Burke, Reggie Lee, Joseph Sikora, Jennifer Butler, Danny Hoch, Jay Giannone, Jack Gwaltney, Igor Žižikin, Matt O Toole, James Colby Pondělí MŠ Švec a čert vstupné 20 Kč Připravujeme: Bourneův odkaz, Norman a duchové, Méďa, Svatá čtveřice, Kamarádi z televize 22 Telefonická rezervace vstupenek

23 Aktuálně z Termálních lázní Velké Losiny V současné době probíhají velmi důležitá jednání se zdravotními pojišťovnami o nasmlouvání léčebných indikací, které se budou v termálních lázních léčit. Díky léčebné síle losinské termální vody již v tuto chvíli víme, že zůstane zachována léčba onemocnění pohybového aparátu a neurologických onemocnění, spektrum léčby se rozšíří o léčbu onemocnění kůže. Všechny léčebné programy jsou určeny pro dospělé i děti. Odbornými garanty léčby jsou specialisté šumperské nemocnice. Stále více klientů absolvuje v Lázeňském sanatoriu Šárka intenzivní a velmi úspěšnou léčbu po operacích kyčlí a kolen. Na měsíce březen a duben jsme pro klienty zdravotních pojišťoven připravili Balíček výhod. Ti, kteří v lázních absolvují příspěvkovou lázeňskou péči, hradí při14denním pobytu pouhých 11 dní a při 21denním pobytu pouhých 17 dní. Jednolůžkové pokoje na Šárce nabízíme v těchto měsících bez příplatku. Vzhledem k tomu, že komplexní lázeňská léčba se zkrátila na 21 dní, poskytujeme klientům možnost dokoupit si další léčbu formou samopláteckého pobytu, kdy si klient hradí pouze léčbu a stravu a ubytování má zdarma. Hitem letošního roku se stane rekonstrukce venkovního termálního koupaliště. I v těchto, na počasí nepříliš příznivých dnech, byly zahájeny přípravné práce. Letní sezona bude sice ochuzena o požitek z koupání v plaveckém termálním bazénu, ale o to více se budeme těšit na příští zimní sezonu, kdy si budeme moci zaplavat v krytém i venkovním termálním bazénu a užít si luxusního prostředí nového termálního parku. O průběhu rekonstrukce vás budeme informovat na našich webových stránkách. Pro rok 2013 přiravuje také Wellness hotel Diana Velké Losiny postupnou rekonstrukci, jejímž cílem je zvýšení kvality ubytování, konferenčního a wellness zázemí. Součástí rozšíření nabídky budou zastřešené tenisové kurty a Moravská koliba, která bude ideální pro pořádání rodinných oslav, firemních večírků a společenských akcí v soukromí, přitom v těsné blízkosti hotelu. Výši rekonstrukce nyní odhadujeme na 30 mil. Kč. 23

24 Stále věší oblibu si získávají lyžařské pobyty, které nabízejí aktivní dovolenou a využití blízkých lyžařských areálů s odpočinkem při zahřívacích procedurách. Na každý měsíc připravují lázně i Diana speciální a cenově výhodnou nabídku. Například v měsíci březnu nabízíme v lázních pobytové balíčky za nejvýhodnější zimní ceny. Wellness hotel Diana Vás zve na intenzivní krátkodobý relax, který si můžete naplánovat i po pracovní době. Wellness odpoledne s Dianou nabízí dvě wellness procedury (aroma masáž částečnou a přísadovou koupel nebo dynatermový zábal), dále volný vstup do sauny whirlpoolu nebo bazénu s nealko občerstvením a na závěr kulinářský zážitek při večeři pro dva, doplněnou ovocem v hodnotě 5oo Kč. Cena tohoto balíčku pro obě osoby je Kč. Takto příjemně strávené odpoledne může být i dobrým tipem na dárek formou dárkového poukazu pro Vaše blízké. -obch. odd.- Významné životní jubileum v měsíci únoru slaví tito naši spoluobčané: Irma Kašíková Vladimíra Filipová Jiří Král Jaroslav Jelínek Augustin Huf Rostislav Dragoun Terezie Jelínková Miloslava Martišková Pavel Šťastný Marie Hufová Jaromír Bartoš Ludmila Juráňová Jiřina Fialová Františka Hanáková Světlana Hošková Jaroslav Schejbal Ludmila Keclíková Lenka Víznerová Marie Liďáková Eduard Franc Marie Fialová Stanislav Zoufal Josef Ševčík Všem výše jmenovaným přejeme hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do dalších let. Za komisi pro občanské záležitosti: předsedkyně komise Mgr. Jana Kocmanová Starosta obce: Ing. Norbert Pfeffer Místostarostka: Mgr. Ivana Blažková 24

25 Kroniky Velkých Losin na internetu Státní okresní archiv Šumperk koncem loňského roku digitalizoval všechny obecní kroniky Velkých Losin, které jsou v archivu uloženy. Následně byly digitální kopie kronik vyvěšeny na internetových stránkách Zemského archivu v Opavě, pod nějž šumperský okresní archiv patří. Nyní tak máte možnost si v klidu a pohodlí domova na počítači prohlédnout a přečíst sedm velkolosinských kronik z let Zpracovány jsou také kronika Žárové z let a předválečná fotoalba Žárové a Horního Bohdíkova. Kroniky najdete na kde si otevřete Digitální archiv a dále budete pokračovat v sekci Archivní fondy. Ve Výběru archivu zatrhnete Státní okresní archiv Šumperk, ve Výběru databází označíte Kroniky, v Určení místa zadáte Velké Losiny (případně Žárová nebo Horní Bohdíkov) a dáte Vyhledat. Objeví se seznam kronik, na jehož pravé straně najdete u každého záznamu ikonku s lupou, přes kterou se dostanete k podrobnějším informacím o kronice, kde bude zároveň malý náhled na zkušební stránku kroniky. Po kliknutí na tento náhled se objeví všechny stránky kroniky. Na stránky kroniky se můžete dostat také přímo ze seznamu vybraných kronik přes ikonku s obrázkem vedle ikony s lupou. Jednotlivé stránky kroniky si pak můžete pro lepší čtení přiblížit, čímž se zvětší písmo a zlepší ostrost obrazu. Pokud při výběru kronik necháte Určení místa nevyplněno, objeví se seznam všech digitalizovaných kronik okresu Šumperk. Kromě kronik okresní archiv digitalizoval několik set pohlednic a fotografií, a má také zdigitalizováno téměř dvě stě pečetí z listin uložených ve svých fondech. Vše si můžete prohlédnout na webových stránkách Zemského archivu v Opavě, pouze ve Výběru databází označíte buď Fotografické dokumenty, nebo Pečetě. Jana Lněničková Vaříme pečeme Domácí paštika 1 kg bůčku syrového, 1 kg bůčku upečeného (se šťávou s cibulkou i česnekem), 1 kg bůčku syrového, 30 dkg syrových vepřových nebo kuřecích jater, 6 vajec, 5 usmažených cibulí na sádle, česnek podle chuti, sklenice plnotučné hořčice, sůl, pepř, majoránka, drcený kmín,.(dle chuti) Vše pomlít, smíchat, ochutit. Naplnit do ¾ skleničky a 2 hodiny zavařovat na 100 C. -zdroj www- 25

26 Vydává: Obec Velké Losiny. Rudé armády 321, Velké Losiny, tel.: , IČ: Vychází 12x ročně. Toto číslo bylo vydáno Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E Na tvorbě tohoto čísla se podíleli: Mgr. Ivana Blažková (-IB-), Marie Jedelská (-MJ-), Mgr. Jiří Ševčík, Mgr. Jiřina Vavrysová, Mgr. Miloš Teplý, Jana Rotterová ml., Emil Kapusta (-EK-), Mgr. Jana Kocmanová, Vladimír Kopal, (-VK-). Redakční rada: Vedoucí redakční rady Mgr. Ivana Blažková; člen Mgr. Jiří Ševčík. Grafická úprava, sazba a tisk tiskárna Reprotisk s. r. o. Šumperk, vyšlo v nákladu 1350 ks. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Přehled akcí pořádaných SDH Obce Loučná nad Desnou 30. března Velikonoční zábava ve Skleníku začátek 20: července Nnoční hasičská soutěž, Memoriál Hynka Vaňatky - požární útok muži + ženy, místo konání - hasičský areál u rybníka Kocián, start prvního družstva ve 22: srpna Letní karneval Open Air v hasičském areálu u rybníka Kocián, začátek ve 20: září Šumperská liga TFA v hasičském pětiboji v dýchací technice, místo konání - hasičský areál u rybníka Kocián, začátek ve 13:00. Martin Přidalík, starosta SDH Loučná nad Desnou 31

32 M. R. Štefánika 318/1 Šumperk telefon: fax: cz www. reprotisk. cz Rychlý a kvalitní tisk vizitek letáků vstupenek stravenek katalogů brožur kalendářů knih Potisk obálek složek včetně výseku číslování laminace lakování. Díky novým technologiím instalovaným v minulých letech můžeme nabídnout vysoce kvalitní ofsetový tisk i do 24 hodin! Prepress Tisk Řezání papíru Lepená vazba 32

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma teplice zdarma 2014/VO1/110/05/0696 2014 6 www.zitteplice.cz Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANA 11 Základna mistrů světa na krupském sídlišti STRANY 8 9 KULTURA více na www.zitteplice.cz

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více