Nová mateřská škola otevřena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová mateřská škola otevřena"

Transkript

1 Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se ze všech sil s malým počtem zaměstnanců MěÚ udržet obecní komunikace a chodníky sjízdné, schůdné a pokud možno bez náledí. Dá se říci že se nám to s vypětím sil daří a daří se to tak že mnozí občané tvrdí, že se u nás ve městě, na rozdíl od okolních měst a obcí, nechá jezdit a chodit. Na úklidu veřejných prostor se podílí i někteří občané za což jim patří dík, ale na druhé straně jsou občané, kteří svým bezohledným parkováním a stáním svých vozidel znemožňují a ztěžují zimní údržbu. A vzhledem k tomu, že dle dlouhodobé předpovědi zima ještě nekončí, apeluji na všechny majitele automobilů a hlavně řidiče, aby svá vozidla nechávali pouze na vyhrazených místech a hlavně pokud možno na svých dvorech a zahradách. A důrazně je žádám aby nenechávali vozidla stát na ulicích, kde není dostatečná šířka zbylé komunikace tak, aby tam projela dvě vozidla v obou směrech. Toto ukládá i zákon o provozu na pozemních komunikacích. V současné době vzhledem k množství sněhu jsou ulice po obou stranách obklopeny zmrzlými barierami sněhu, které nelze odhrnout a v případě dalšího sněžení se bude průjezd i nadále zužovat a aby mohla technika údržby vůbec projet některými ulicemi není možné, aby v ní stály odstavené automobily. Může dojít touto technikou k jejich poškození. Všem ukázněným řidičům děkuji za spolupráci. A ještě jedna důležitá informace: Náklady na likvidaci sněhové kalamity jsou již téměř 400 tisíc korun. Je to velmi vysoká částka a to zima ještě nekončí a musíme počítat s dalšími náklady. Naštěstí v závěru minulého roku jsme do rozpočtu získali částku přes 700 tisíc, což je polovina platby, kterou zaplatila firma LORETA invest a.s. za vynětí pozemků pro budoucí golfové hřiště ze zemědělského půdního fondu. Stanislav Vosický starosta města 93 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na Nová mateřská škola otevřena (více se dočtete uvnitř listu) web Benešovsko.info Internetové stránky Benešovsko.info (www.benesovsko.info) přinášejí každý den informace z měst a obcí v regionu. Čtenáři si kromě článků a diskusí z Benešovska mohou prohlédnout i pozvánky na kulturní akce v okolí nebo si najít kontakty na firmy či řemeslníky. Benešovsko.info funguje již jeden rok. V prosinci získaly stránky nový grafický kabát a funkce. Na zajímavé služby pro každodenní život se mohou čtenáři, živnostníci i firmy těšit na Benešovsko.info také v roce 2010, říká provozovatel Jan Ambrož. Odvoz odpadu S množstvím sněhu souvisí i vývoz popelnic. Popelnice jsou v mnohých případech zapadány sněhem a není možné je z něj vyprostit. Proto vás žádáme o přistavení popelnice na takové místo kde popeláři budou moci popelnice vysypat a nebudou je muset dobývat ze sněhu. Je důležité popelnice vyndat na co nejkratší dobu a po vývozu je co nejdříve uklidit, aby nepřekážely v průjezdu ostatních vozidel. V tomto počasí se může stát, že vaše popelnice nebudou včas vyvezeny, v takovém případě můžete ukládat odpad do pytlů a ty přiložit k popelnici. V případě, že nebudou popelnice vyvezeny delší dobu a odpadu budete mít nadbytek, kontaktujte MěÚ a my zařídíme odvoz. Děkujeme MÚ 1

2 z městského úřadu Mateřská škola Pyšely Vážení občané, vzhledem k velmi špatnému stavu naší mateřské školy a její malé kapacitě jsme započali již v roce 2005 s přípravou její celkové rekonstrukce. V tomto roce byl namalován projekt a vyřízeno územní rozhodnutí a stavební povolení. Následovalo to hlavní na rekonstrukci sehnat finanční prostředky. Od roku 2005 až do roku loňského nebyl vypsán žádný dotační titul, z kterého by bylo možné žádat o potřebné finanční prostředky. Až v loňském roce byl otevřen dotační titul Středočeského kraje pod názvem FROM Fond rozvoje měst a obcí. Maximální výše dotace do 10 milionů na jeden projekt (akci). Vzhledem k tomu, že na zpracování žádosti, úpravu projektu a přepočet nákladů na stavbu byla krátká doba, začal na městském úřadu velký zápas s časem. A zde je na místě poděkovat paní Pášové, že se velmi věnovala zpracování žádosti pro FROM. Tato žádost včetně všech příloh byla podána na krajský úřad dne a zanedlouho byla z krajského úřadu podána informace o přidělení dotace. Ještě jsme však nevěděli v jaké výši. Rozhodnutí o skutečném přidělení dotace a její výši nám bylo sděleno v červnu a to v nejvyšší možné výši tedy 10 miliónů. Vlastní smlouva o dotaci byla podepsána v červenci Současně při zpracování žádosti o dotaci bylo nutno vyřešit problém kam s našimi malými dětmi po dobu rekonstrukce MŠ. Řešení se našlo a děti jsme umístili do přízemních prostor městského úřadu, kde se jim velmi líbilo a přečkaly zde až do otevření nové školky. Umístění dětí na MěÚ vypadá jednoduše, ale tak jednoduché to nebylo, neboť jsme museli požádat dodavatele stavby rekonstrukce náměstí, aby ještě k této stavbě přibral rekonstrukci přízemí MěÚ, kterého se netýkal projekt a do tace na rekonstrukci náměstí. Jednalo se o vestavbu sociálního zařízení, kuchyně a celkovou rekonstrukci dvou zasedacích místností. Firma Sládek Group toto zrekonstruovala v požadovaném termínu ve velmi dobré kvalitě, o čemž svědčí i kladné vyjádření rodičů, kteří do prozatimní školky 1.září přivedli své děti. Ještě bych chtěl poděkovat panu Mgr. Paclíkovi, řediteli ZŠ, který nám pomohl vyřešit problém se stravováním dětí z MŠ v naší základní škole. Stavba rekonstrukce MŠ pokračovala svižným tempem a byla ještě před vánocemi předána dodavatelem k užívání městu. Dále byla zkolaudována a v 15 hodin slavnostně předána veřejnosti tj. dětem a rodičům. Rekonstrukce MŠ tak, aby byla pro naše děti zdravá a krásná a aby pokryla pokud možno 2

3 z městského úřadu požadovanou kapacitu dětí, to je 70 z předchozích 45 dětí, stála město více jak 12 miliónů korun, včetně příjezdové komunikace. 10 miliónů byly tedy dotace, 2 milióny z rozpočtu města a dále na veřejné osvětlení a dovybavení školky přispěli někteří rodiče a občané Pyšel. Těm patří můj velký dík a dovolím si je zde jmenovat: Jan Sládek, František Havlíček (Zaječice), Štěpánka Bednářová, manželé Holubářovi (Zaječice), paní Arbesová (Lipová ulice), manželé Horákovi, Pavel Svoboda, Václav Zoubek, paní Breburdová, pan Matějka, paní Vilímovská, manželé Kordíkovi, Peškovi, Karáskovi, Slavíkovi, Kreibichovi, Gondíkovi, Balatovi, Kasalovi, Vaisovi, Zoubkovi, Štropovi, Boušovi, Foxovi, Bartíkovi dále paní Peřinková, Nekovářová, Havránková, Gbelcová, Krupičková, Šebková, pan Maruška, Brožík, Pirochta, Dvořák, Žákovec. Dále patří poděkovaní panu Jaroslavu Chalupovi za bezplatnou demontáž a montáž stávajícího nábytku školky, upevnění věšáků a nástěnek a panu Filipu Vosickému za bezplatné zhotovení části zeleně u mateřské školy včetně zasazení malé jedle, která bude další léta sloužit jako venkovní vánoční strom. Ještě musím poděkovat panu Jaroslavu Červenkovi, který po dobu stavby bezplatně uskladnil nábytek v prostorách bývalého obchodního domu. A na závěr ještě patří nemalé poděkování všem rodičům, kteří se zúčastnili vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení. Přeji všem dětem, aby si v nové mateřské školce hrály, učily a prožívaly samé krásné a šťastné dny. Stanislav Vosický, starosta města 3

4 z městského úřadu Demografie 2009 Ke konci roku 2009 bylo v našem městě přihlášeno k trvalému pobytu 1580 občanů (žen 812, mužů 768). Borová Lhota má 76 obyvatel, Kovářovice 28, Nová Ves 70, Pyšely 1134 a Zaječice 275. Průměrný věk je 39,7 let, u mužů je 38 u žen 41,3. V roce 2009 se přihlásilo k trvalému pobytu 87 nových občanů. Narodilo se 24 dětí, 14 děvčátek a 10 chlapců. Sňatků jsme zaznamenali 5, rozvody 2. Zemřelo 31 občanů, z toho 19 klientů Domova pro seniory. Z Pyšel se odstěhovalo 21 občanů. Nárůst počtu trvale žijících obyvatel je dlouhodobý a trvalý. Souvisí s výstavbou nových rodinných domů. V Pyšelích máme přiděleno již 432 čísel popisných, v Zaječicích 129, v Kovářovicích 18, Nová Ves má již 29 domů a Borová Lhota 26. M.Pášová Jubilejní rok Jako na jiné roky připadá i na ten letošní řada jubileí, která se týkají Pyšel a jejich obyvatel. Následující výčet ukazuje, že jich není málo první písemná zpráva o Pyšelích. Je v ní uváděn Předbor z Pyšel zdejší farář Jan byl vyšetřován kvůli kázání o vzdoropapeži jako majitel panství se uvádí Čeněk z Pyšel Karel Mracký z Dubé, majitel panství, zde na zámku hostil zimního krále Fridricha Falckého v bitvě u Jankova padl Karel Eusebius Mracký z Dubé, poslední mužský potomek rodu, kterému patřívaly i Pyšely majitelem panství se stal František Antonín Halleweil po dlouhé přestávce se znovu připomíná zdejší kostel první zmínka o zdejší škole. Učil zde tehdy Jan Adam Khaml Nyzumburský část zdejších poddaných se připojila k velkému selskému povstání. Chalupník Václav Platil z Řehenic ho zaplatil životem zemřel hrabě Antonín Josef Voračický z Paběnic, majitel zdejšího panství řádila tu epidemie neštovic. Padlo jí za oběť 15 dětí. - Jan Antonín Voračický prodal zdejší panství pražskému kupci Ignáci Falkovi vyhořela část Pyšel, deset domů včetně radnice byla postavena nová školní budova na náměstí (dnes Městský úřad) majitelkou pyšelského panství se stala hraběnka Isabela Auerspergová začalo se dláždit pyšelské náměstí poté, co ukončily svou činnost vrchnostenské úřady, byl zde sestaven první obecní úřad v čele s V. Doležalem - Pyšely a okolní vsi těžce postihla epidemie cholery. Podlehla jí řada lidí, mezi nimi také František Václav Pokorný, zdejší kronikář. - vyhořelo několik domů v Zakoutech byl zřízen zdejší zdravotní lékařský obvod sčítání, které v tomto roce proběhlo, odhalilo v Pyšelích 819 obyvatel v 94 domech. 812 obyvatel se hlásilo k českému jazyku, 7 k německému podle sčítání stoupl počet obyvatel Pyšel na 874, domů bylo napočteno 113. Nová Ves měla 64 obyvatel v deseti domech, Borová Lhota 40 obyvatel a sedm domů nacistická tajná policie, Gestapo, zde zatklo ředitele školy A. Nováka a učitele K. Pláteníka. - byla vydlážděna silnice od rybníka Sádky přes náměstí několik zdejších občanů padlo v boji s nacisty. - Rudá armáda v Pyšelích rozsáhlé zatýkání odpůrců komunistického režimu - ze zámku byly vystěhovány staré a nemocné jeptišky, které tu měly zotavovnu. - řádové sestry byly přinuceny opustit i zdejší Útulek - byla zrušena místní stanice Sboru národní bezpečnosti po zrušení říčanského okresu Pyšely připadly k okresu Praha-východ byla zde zrušena obřadní síň na Místním národním výboru bylo zde vybudováno nové veřejné osvětlení - byla dostavěna nová hasičská zbrojnice proběhly oslavy 700. výročí nejstarší zprávy o Pyšelích. Připomíná ho i publikace Pyšely senioři PhDr. Jiří Chvojka Klub seniorů Členové Klubu seniorů se setkávají pravidelně každou první středu v měsíci a to ve 13,30 hodin. Na každé setkání mají připraven program. Na jaro členové výboru plánují posezení při hudbě (březen), dále návštěvy divadelních představení v Benešově a jeden celodenní výlet. Schůzka v březnu se uskuteční mimořádně o týden později, tedy Od 13 hodin bude příprava na slavnostní posezení, zajištění občerstvení a od 14 hodin zahrají k poslechu, zpěvu i tanci hudebníci (housle, harmonika, buben). Chcete se stát členem Klubu? Není nic snazšího než přijít na pravidelné setkání, budete vítáni. 4

5 společenská kronika Paní Věra Platilová z Borové Lhoty oslavila 26. ledna své 85 narozeniny. K tomuto životnímu jubileu jí celá rodina, přátelé a sousedé přejí do dalších let života hodně spokojenosti, zdraví, štěstí a pohody. V lednu tohoto roku oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané Pan Miroslav Dauth z Pyšel Paní Anežka Veselá z Pyšel Paní Miluška Večerová z Pyšel Paní Miloslava Mauchová klientka Domova pro seniory V únoru se narodili tito jubilanti Paní Jaroslava Kalibová klientka Domova pro seniory Pan Ladislav Novák z Pyšel Pan Jiří Podroužek z Nové Vsi Připojujeme se ke gratulantům s přáním pevného zdraví, hodně spokojenosti a pohody do dalších let jejich života. Vítáme nové občánky Lucinka Hovorková ze Zaječic se narodila rodičům Haně Hruškové a Davidu Hovorkovi. Dne 12. prosince 2009 se narodila Adélka Tiefenbachová z Pyšel. Velkou radost z ní mají rodiče Lucie a Martin i bráška Lukášek. Laura to je krásné jméno, které dali své dceři rodiče Veronika Sadecká a Constantin Daciu z Kovářovic. Laura se narodila Kateřina a Josef Lehečkovi s Pyšel se radují ze své prvorozené dcery Veroniky. Ta se narodila již v letošním roce a to 21. ledna. Všem mladým rodinám k této krásné události blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z děťátka. Deska cti Je nám ctí na tomto místě poděkovat JUDr. Ivo Koudelkovi za velký přínos a zvelebování našeho města Pyšely a hlavně její části Nová Ves. Nádherná kaplička s lesoparkem a rybníčkem jsou toho všeho důkazem. Dále pak vybudování chodníků, vysazování a následná údržba zeleně nejen kolem nich. Vážíme si jeho žurnalistických schopností, se kterými jsme se mohli seznámit zde na těchto stránkách, pomoc při vydání všech publikací týkajících se Pyšel. Jak jistě víte, je toho mnoho... Velice mu tímto děkujeme a jsme rádi, že tu s námi žije a naše okolí dělá pro nás krásnější! Mrzí nás, že jsou mezi námi i tací, kteří si toho neváží a toto vše krásné dokážou zničit. Chtěli jsme Vám z celého srdce poděkovat, vážíme si Vašeho nemalého úsilí, které jste vynaložil pro nás a naše další generace! Máte náš obdiv. Občané Nové Vsi Myslivci Zvěř v zimě Letošní zima je svými teplotami, délkou trvání i sněhovou nadílkou oproti posledním obdobím opravdu zimní. Zejména pro nás myslivce je náročná tím, abychom zvěři všechny zmíněné extrémy nahradili zvýšenou péčí. Jen díky této péči nebudeme na konci zimního období počítat zvýšené úhyny na zvěři drobné i spárkaté. Očekáváme, že i ostatní občané se zamyslí a nebudou svým chováním letošní zimu zvěři ještě více komplikovat. Nám myslivcům postačí, že občané budou na svých procházkách přírodou respektovat obecné zásady chování v přírodě. Předpokládáme, že všichni, kteří mají své čtyřnohé miláčky, je nenechávají volně pobíhat zejména v odlehlých místech v přírodě, kde zvěř odpočívá a střádá svou energii. Obracíme se proto na Vás, kdy po několikerém ústním upozornění se setkáváme se skutečností, že vaši pejskové zvěři nedávají klid a dokonce ji vyhánějí ze svých zálehů. Pro psa je to pochopitelné, méně je však pochopitelné, když jeho pán nedokáže tyto vrozené vlastnosti zejména v této době omezit. Chápejte prosím naše upozornění jako možnost připomenout tuto skutečnost a snahu předejít případným dalším krokům, které nám umožňuje naše legislativa v takovýchto opakujících se případech. S pozdravem J. Nádvorník, Myslivecká stráž HS Pyšely 5

6 domov pro seniory Dne dopoledne jsme se rozhodli, že chlebíčků a kupovaných rolád už máme dost a že bychom se na odpolední kavárnu pokusili něco upéct sami. Vybrali jsme perník. Příprava je velice jednoduchá: obsah sáčku se směsí vsypeme do mísy, přidáme olej, vodu, vše smícháme a pečeme. To snad zvládneme, říkáme si. Ale kolik těch sáčků je vlastně potřeba pro 60 lidí? Tak 6, plech v kuchyni je obrovský a ať je perník pěkný. A tak jsme sehnali všechny suroviny a vydali se najít někoho z vás, klientů, kdo by si chtěl vyzkoušet jak se peče v dnešní moderní době. Nakonec nás bylo docela dost: paní Berková, paní Čejková, paní Vejvodová, paní Marešová, paní Příhodová a paní Špilmanová. Všechny zkušené kuchařky. Suroviny i s potřebnými nádobami jsme si odnesli na 1. patro, kde na nás ještě dohlíželi paní Tučková, pan Novák a další, kdo byli přítomni v denní místnosti. Postupně jsme smíchali všechny suroviny tak, jak to bylo uvedené v návodu a pořádně jsme vzniklou řidší hmotu prošlehali. V místnosti to krásně vonělo. Při přípravě těsta se na nás přišla podívat i Dáša, která nás potom s radostí fotila. Hodné kuchařky v kuchyni nám plech s těstem daly do trouby a perník voněl celým domovem. Když jsme přinesli perník na kavárnu a rozkrájeli ho, nikdo nešetřil chválou. Takový perník s kafíčkem po dobrém obědě je k nezaplacení. L. Sobotková 6 dětský domov Zámecké pečení Co se událo v dětském domově Vážení a milí, po delší odmlce se opět hlásí s příspěvkem do Pyšelských listů informátor z dětského domova. Nedali jsme o sobě vědět půl roku. Jako bychom tady ani nebyli. Jsme tady a žijeme život plný běžných radostí a starostí. Proběhla celá řada akcí. Některé z nich jste měli možnost prožít s námi. Vzpomeňme na 2.adventní neděli, kdy jsme se společně sešli na náměstí a zazpívali koledy, které si děti připravily. Nechyběly ani vánoční říkanky, čaj a štrúdl. Děkujeme všem, kteří nám pomohli toto vystoupení uskutečnit jste nás mohli navštívit v dětském domově u příležitosti Dne otevřených dveří. Potěšila nás hojná účast místních i přespolních. K vidění byly prostory dětského domova a zajímavé ohlédnutí do minulostí. Osobními fotografiemi přispěla paní Andulka Benešová a pan Pepa Soustružník. Děkujeme proběhla v dětském domově vánoční besídka, která měla opět velmi vysokou úroveň a na které jsme přivítali významné a nám milé hosty. Jsme rádi, že nás navštívil pan starosta Vosický, paní Blanarovičová a další. Věřím, že se všem u nás líbilo jsme se opět sešli společně, a to na tradičním koncertě pro dětský domov, na kterém jsme slyšeli krom žesťového kvintetu Brass five Vlastu Horváta, sopranistku Štěpánku Heřmánkovou, děti ze školy i děti z dětského domova. Milým pohlazením bylo mluvené slovo pana Viktora Preisse. Celá akce probíhá již po několikáté díky krásnému finančnímu přispění pana Jarolímka. Všem, kteří na koncert přišli, děkujeme. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 8889,- Kč jsme předvedli svoje umění v domově pro seniory. I babičky a dědečkové dostali perníček, který vyráběla teta Květa Hostašová s dětmi. Pokračování na straně 7

7 dětský domov Pokračování ze strany byly děti na výletě v Choceradech a jsme měli tu čest zazpívat v Poslanecké sněmovně ČR na vánoční akci diplomatického sboru. Bylo krásné, že si někteří přítomní zazpívali s námi. Byl to zážitek. Pan předseda Vlček nás provedl zasedací místnosti a my jsme mu pak za doprovodu flétničky Janičky Svaškové rádi zazpívali. Toto období bylo hektické, ale i nesmírně krásné. Proběhla řada nových setkání a milých rozhovorů, děti měly velkou radost z dárků, které dostaly a i ty, které neměly možnost odjet domů, si užily krásné Vánoce v pohodě a klidu v dětském domově. Tety a strejdové se opravdu moc snažili a za to jim také patří velké poděkování. Celým tímto nezapomenutelným obdobím nás provázelo světlo vánočního stromu, který jsme letos dostali od pana Svaška. Děkujeme. Děkujeme zároveň všem, kterým není osud dětí bez domova lhostejný. A všem dodatečně přejeme krásný rok Mgr.Hana Juřenová mateřská škola Ať je mráz a nebo zima, na sněhu je vždycky prima. To je krása! Tolik sněhu, jdeme ven. S radostí jsme se oblékli a každý si bělostné nadílky užíval jinak. Někdo koulel na sněhuláčka, jiný svištěl na jezdítku Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl- může za to. BUM- sněhulák spadl budem počítat : 1,2,3 - tys to byl, tys ho špatně postavil. Těším se již do školy, zvládnu všechny úkoly Stejně jako vloni, jdeme se podívat do školy. Čeká nás zápis do 1.třídy Základní školy v Pyšelích a my chceme vědět, jaké to tam je a jaké budou paní učitelky. Už se všichni moc těšíme i na kamarády, které známe ze školky a na to, co nás ve škole čeká 7

8 8 škola Co mohou rodiče udělat pro školu v Pyšelích? Rád bych informoval rodiče o aktivitě třídních důvěrníků ZŠ. Třídní důvěrníci jednotlivých tříd se začali scházet, aby koordinovali své informace a požadavky se zástupci rodičů ve školské radě a s vedením školy. Školská rada jako taková má totiž dle školského zákona velké pravomoci (viz níže). Cíle těchto schůzek: zvýšit informovanost o dění ve škole iniciovat řešení problémů poskytovat podněty zástupcům rodičů ve školské radě a řediteli školy poskytovat podporu vedení školy podpořit komunikaci mezi rodiči, školou a obcí. Společným zájmem rodičů i školy je: poskytnutí kvalitního vzdělání žákům aby děti chodily do školy rády. Podněty k řešení s vedením školy: Pomoc škole při hledání finančních zdrojů, např. dotačních titulů a dárcovských příspěvků na účely rekonstrukce a zkulturnění školy a rozvoje žáků (např. pro úpravu WC a školního hřiště). Zvýšit informovanost rodičů a žáků o možnostech přestupu žáků na víceletá gymnázia po 5. třídě Zvýšit informovanost rodičů o podaných žádostech o dotace z fondů EU a o jejich úspěchu. Nabídka rodičů škole: zorganizování pomoci rodičů dle potřeb školy zorganizování pomoci pří získávání dotací a dárcovských příspěvků. Rádi bychom nabídli rodičům, aby v případě zájmu přišli na některou z našich schůzek. O termínu a místě konání schůzky Vás bude rád informovat Váš třídní důvěrník. Kontakty najdete níže: Třída Jméno mobil 1 Martin Bednář Klára Kodua Hana Šebková Lenka Sobotková Lucie Papírníková Andrea Vrabcová Markéta Podroužková Lenka Černá Školská rada Co tedy je školská rada? Školská rada je orgán, jehož 1/3 tvoří zástupci obce, jakožto zřizovatele školy, 1/3 tvoří zástupci rodiče žáků a 1/3 zástupci pedagogického sboru. Dle 168 školského zákona školská rada: a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení žáků, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům. Martin Bednář Předvánoční setkání Vánoce jsou poměrně mladým křesťanským svátkem, přesto patří k nejkrásnějším svátkům v roce. V těchto chvílích, naplněných láskou a porozuměním, mnohem silněji vnímáme hřejivé slůvko domov. Slůvko znamenající nejen příbytek, ale i rodinu, bytosti našemu srdci blízké. K těm, kteří svůj domov a novou rodinu našli v našem městě, spolužákům z dětského domova a seniorům z pyšelského zámečku, každoročně v této předvánoční době přicházejí žáci naší školy. Jedenáctého prosince jsme navštívili naše spolužáky v dětském domově. V přízemí, v prostorách tělocvičny, jsme měli možnost shlédnout výstavu historických fotografií a filmovou projekci ze života v Dětském domově v Pyšelích. Po budově nás provázela teta Heřmanová. Děti se pak svým spolužákům pochlubily nápaditou vánoční výzdobou a vzorně uklizenými pokojíčky. Pokračování na straně 9

9 škola Pokračování ze strany 8 Vzájemné setkání bylo radostné pro všechny zúčastněné. Loučili jsme se s pocitem, že k sobě patříme. Ve středu 16. prosince děti z první, třetí a osmé třídy se svými vyučujícími navštívily seniory v pyšelském domově. Ve společenské místnosti byly již očekávány bábinkami a dědoušky. Pod vedením paní učitelky Freyové vystoupili se svým pásmem říkadel a básniček naši prvňáčkové. Za doprovodu kytary paní učitelky Linhartové zazněly z úst třeťáků a osmáků krásné vánoční písně a koledy. V závěru společného slavnostního setkání předali osmáci seniorům vlastnoručně upečené vánoční cukroví. Tato sváteční atmosféra citlivě zapůsobila nejen na obdarované seniory, ale i na samotné žáky. Mgr. Jitka Bartošová Vánoční setkání 2009 Vánoce čas radosti, veselosti, světu nastal nyní Mnoho jsme se těšili, děti i paní učitelky, až se zase po roce sejdeme u příležitosti Vánoc a dlouho před stanoveným datumem jsme plánovali, připravovali, učili se a secvičovali všechny koledy, písně, básně, povídání, říkanky a hraní na nástroje. A už je tady 16. prosinec 2009, dvě hodiny po poledni a rodiče, prarodiče, kamarádi a přátelé vstupují do Sokolovny, aby zhlédli program námi sestavený. A že bylo na co se dívat! Prvňáčkové měli krásně roztomilý program plný říkanek a básniček a také píseň a dlužno říci, že se ta jejich premiéra na světových prknech pyšelské sokolovny hodně povedla. Druháci, ti už jsou zkušení v tomto oboru, zahájili zvesela svůj program písní Vánoce, Vánoce přicházejí a připravili si řadu básniček, které postihovaly celé období podzimu, adventu, Vánoc, koledy a konce roku. Třeťáci a čtvrťáci vystoupili společně, neboť řadě z nich nevydrželo zdraví a jejich řady značně prořídly. Dokázali upravit narychlo svůj program a snad jen zasvěcení to rozpoznali a oni i přes tento handicap sklidili velký potlesk. A konečně páťáci s úsměvy pro všechny a další nadílka básní a říkadel o Vánocích. Zazpívali jsme si krásné písničky, na kytaru doprovázela paní učitelka Linhartová a tu poslední V jeslích dítě spinká si s námi společně zazpívalo i obecenstvo. Stromečku vstávej, ovoce dávej, umyj se ustroj se je Štědrý den mohli jsme si řící, když jsme si mezi sebou přáli štědrých nadělení a klidných svátků vánočních. PaedDr. Ilona Vaculíková 9

10 škola Staré pověsti české Pražský komorní balet Do divadla jezdíme moc rádi! Tentokráte se na Tři krále 2010 vydal společně celý první stupeň a jelo se do Prahy do Divadla v Dlouhé. Přišli jsme v hojném počtu devadesáti dětí vesměs krásně slavnostně oblečených. Cesta uběhla velmi rychle a prošli jsme se kouskem starobylé Prahy přímo do divadla. Ještě malá svačinka v podloubí, šatna a již nás uvedli na naše místa na balkóně. Červeně polstrovaná vysoká sedadla nás přijmula, ještě pár slov se sousedem a už se zhasnulo. Opona se rozevřela a před námi se během hodiny roztancovaly staré pověsti. Vše začalo v šeru dějin, tanečníci jen spoře osvětlení i odění zobrazili tancem stvoření a osídlení Země. Světlo zesílilo a objevila se skupinka lidí s praotcem Čechem a s Lechem. Tancem i rozhovorem nám osvětlili, jak se rozhodli jít k hoře Řípu, jak Lech odešel do Polska a jak se jim v hojnosti dařilo. Další taneční obraz popsal vládu Krokovu, jak si získal lid a jak moudrý byl, posléze jeho tři dcery, Kazi, Tetu a Libuši i jeho smrt. Asi nejvíce jsme se vnořili do děje a tance, když Bivoj bojoval s kancem, neboť pozorovatel viděl jen velké oči dětí a pootevřená ústa Naštěstí Bivoj slavně zvítězil, dostal za manželku Kazi, která se věnovala bylinkám a léčení. Vládkyní se stala Libuše, vládla se vší svou moudrostí, když ale se jí vysmáli, že je žena dlouhých vlasů a krátkého rozumu, poslala si pro Přemysla Oráče a vládli moudře spolu. Zvonec a pověstem je konec! A přece jen ještě tanečníci vystoupili a velmi šikovně zopakovali celé pověsti slovem znovu. Brali si k sobě na jeviště děti, aby jim pomáhaly a odpovídaly na otázky. Jediná vada na kráse bylo to krátké! Ale to je jen zdání, to vám tak rychle uběhl čas! Tančil: Pražský komorní balet Pavla Šmoka, Režie: Lucie Holánková, Kostýmy: Tonda Soukup PaedDr. Ilona Vaculíková Hodina zpěvu Se třídou jsme byli v Kamenici na vystoupení Jaroslava Uhlíře. Zpívali jsme hodně písniček (Řeč zvířat; Statistika; Není nutno; Skřítkové, tesaři; Dělání, dělání; Severní vítr; Skálo, skálo; Narozeninová atd.) Během představení jsme plnili různé úkoly a soutěže. Museli jsme třeba uhodnout, jakou písničku pan Uhlíř hraje, zvukař nám pustil deset zvuků a opět jsme hádali, co to je, nebo zavolal Zdeňku Svěrákovi: S.: Jak je? U.: No, je to špatný, jsem v háji. S.: Jó, tam je krásně, tam často jezdim. Nebyla zácpa? U.: Né, nebyla, ale nemám ani vindru. S.: Jó, tak to ti přeju, to je krásný. Nebo jsme zazpívali Haničce, která dnes měla narozeniny, narozeninovou písničku a nakonec jsme zpívali Není nutno a přitom jsme rapovali a tancovali (prostě byla diskoška). PS: Byla to zábava a legrace!! Napsali: O. Chalupa, H. Tomková a A. Matys z 5. třídy 10 Ski-areál Monínec Ve čtvrtek jsme navštívili se školou Ski-areál Monínec. Jeli tam žáci z druhého i někteří z prvního stupně a paní učitelka Pěkná a Freyová + přátelé zimního lyžování. Po příjezdu na parkoviště a důkladné přípravě na zdolání sjezdovek na místě, jsme zakoupili permanentky a hurá na kopec. První jízdu jsme absolvovali společně a následující jízdy jsme pak jezdili ve skupinkách, které jsme si udělali a které nám vyhovovaly. Téměř vždy po hodině jsme si dali sraz a kdo chtěl, mohl si jít oddechnout do tamějšího bistra, kde je možnost dát si čaj a nějaké jídlo. Bylo hezké počasí, sněhové podmínky výborné a se svými spolužáky jsme si to tam všichni pěkně užili. Kolem třetí hodiny paní učitelka Pěkná zavelela k odchodu. Všichni určitě v duchu odporovali, ale paní učitelka Pěkná byla neoblomná. Vydali jsme se tedy k přistavenému autobusu, který nás odvezl zpět k pyšelské škole. Všichni se opět těšíme na další takovouto zdařilou akci. (Napsali zúčastnění žáci)

11 Novoroční florbalový turnaj škola Žáci florbalového kroužku se zúčastnili novoročního turnaje. Původně měl být vánoční, ale vzhledem k velké nemocnosti žáků byl odložen na začátek roku. Zúčastnilo se celkem 13 žáků (12 chlapců, 1 dívka). Někteří žáci hrají florbal pouhé čtyři měsíce a dělají úžasné pokroky. Byla utvořena tři družstva, která svedla urputný boj o každý gól. Vítěz může být jen jeden, ale sladká odměna čekala na všechny malé bojovníky. Myslím, že to pro malé florbalisty byl pěkný zážitek. Iva Pěkná zajíček Co se děje v Zaječicích aneb Z deníčku jedné maminky Bydlíme v Zaječicích přesně 3 roky. Miluju to tady. Kromě jiného i proto, že se tu stále něco děje. Rozhodně jsme velmi aktivní vesnice. Každým rokem se zde odehrává a koná stále víc a víc akcí. Do přípravy akcí se zapojuje stále více lidí, což je fajn. Můžeme si užít srandu při přípravě, trochu trémy ale i legrace při realizaci a také bezstarostnou zábavu, když jsme v roli pouhého účastníka. Napadlo mě tedy, si se začátkem roku (trochu opožděně) sesumírovat, co se to tu vlastně děje a co nás čeká. Všechny akce jsou a budou uvedeny v PYKULCE a aktuálně i inzerovány na plakátech, takže když jsem něco opomněla nebo se vylíhne něco zcela nového, určitě se to dozvíte. A na všechny akce jste samozřejmě srdečně zváni. Některé akce jsou jednorázové. Konají se téměř náhodně v závislosti, kdy někoho napadne nějaký zajímavý a realizovatelný nápad. Do této kategorie patří například... Velké muzicírování pro malé v neděli , 15:30 17:30, RC Zajíček. Na programu je benefiční vystoupení klavírní sólistky Jitky Čechové, hry a tancování pro děti a divadélko O bubínku, housličkách a neposlušném Budulínkovi. Některé akce jsou pravidelné. Jedná se především o kreativní středeční večery v Zajíčku. Nejbližší tři jsou (drátkování ozdob z korálky), (ubrouskování neboli decoupage) a (velikonoční výzdoba). Pro další koukněte na Některé proběhlé akce se již staly každoroční tradicí. Například Vynášení Morany, Drakiáda, Lampiónový průvod, Čarodějnice, Mikulášská, Vánoce v létě. Něco pořádá RC Zajíček, jiné OS za zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí a další Sokol. A něco společně. Pálení čarodejnic Pokračování na straně 12 11

12 zajíček Pokračování ze strany 11 A o některých akcích věříme, že se tradicí stanou. Například Den pro maminky, Kočárková štafeta, Jarní úklid vesnice, Letní slavnosti nebo třeba... Loučení s prázdninami pro děti a pro dospělé A do této kategorie patří i nově připravovaný MASOPUST s dopoledním programem pro celou rodinu a večerní zábavou pro dospělé. S celou rodinou, maskami, bruslemi a boby budete vítáni 20. února 2010 v 9,30 u nádrže směrem na Kovářovice a večer pak od 20,00 žlutě naladěni na 60. léta v zaječické hospodě (radši už bez dětí). Zrovna mám rozečtenou knížku úvah od Roberta Fulghuma. (Je to mimochodem skvělé počtení.) Dneska mě tam zvlášť oslovila věta, která mi k tomu všemu pasuje... nalézt nevyčíslitelnou hodnotu v nejtriviálnějších maličkostech každodenního života. No, možná zas až tak nepasuje a vlastně to ani není věta, ale je to podnětné, ne? Těším se s vámi na shledanou Petra Krupičková Pozvánky Pyšelské slepice malují kraslice. Galerie u Marie pořádá již potřetí velikonoční výstavu Pyšelské slepice malují kraslice. Přijďte se podívat na malované kraslice Zuzky Chalupové a Jany Soprové, keramiku Lucky Papírníkové a pastely dospělých, kteří v galerii navštěvují výtvarné soboty. Výstava, která potrvá od do bude ještě doplněna keramickými vázami Lucky Papírníkové, které pastely vyzdobila Marie Kolářová. Též si můžete prohlédnout šperky Báry Olmrové. Otevřeno bude v pátek 15.3o 18.oo hod a v sobotu 9.oo 12.oo hod. I mimo tuto dobu vám rádi otevřeme, budeme-li doma. Nebojte se zaklepat či zatelefonovat / /.Těší se na vás M.K. 12 Milé dámy, zdravím Vás v novém roce Doufám, že jste vánoční svátky prožily v pohodě bez větších či menších katastrof. Přesto předpokládám, že se toho mnohé událo a Vy teď řešíte, kdy si najdete čas na setkání s kamarádkou, abyste mohly vše potřebné prodiskutovat. Nebo jen tak sedíte doma a říkáte si, že by neuškodilo zajít si na skleničku či poznat konečně tu sousedku, kterou vídáte tak často, ale ještě nikdy jste neměly příležitost se seznámit. Proč teda nezačít novou tradici pyšelského klábosení? Proč se nesejít takhle jednou navečer a přijít si popovídat a seznámit se? Pro některé z nás to bude příjemné i v tom, že doma necháme manželům své milované děti, které určitě v té době budou vzorně uloženy ve svých postýlkách a my vyrazíme samy (těm, kterých se to týká, jistě nemusím blíže vysvětlovat potěšení, které taková možnost skýtá). Pokračování na straně 13

13 pozvánky Pokračování ze strany 12 Neznamená to ale, že se touto cestou obracím jenom na ostatní maminky. I my samy uvítáme možnost popovídat si s někým, kdo se stále netočí v jednom kuse v domácích povinnostech a starostech o naše nejbližší. Takže pokud jen máte náladu, přijďte ve středu 17. února ve 20h do nově zrekonstruované pyšelské Sokolovny. Na začátek pro zahřátí a dobrou náladu si můžete dát skleničku něčeho dobrého a pak už záleží jen na nás, jak s nabídnutým časem naložíme. Těším se na Vás všechny Michaela Mairichová (z organizačních důvodů bych Vás ráda požádala, zda je možné mi případnou účast potvrdit mailem na seznam.cz. Pokud nemáte tu možnost tak neklesejte na mysli a prostě přijďte!) Běh Pepíka Chalupeckého Ptáte se, co je to za akci? Je to pro někoho procházka, pro někoho běh z Pyšel na Pyšelku. Myšlenka se zrodila na jednom večírku, kde nám Pepík Chalupecký vyprávěl, že za svých studentských let běhal tuto trasu na vlak za neuvěřitelných devět minut. A to byla pro nás výzva. Proto jsme vymysleli tuto akci s tím, že nemusí být pouze pro závodníky, ale i pro ty, co se chtějí projít a oživit si vzpomínky na cestu, po které chodívala půlka Pyšel, a dnes sotva kdo. Na Pyšelce bude čekat sám Pepa Chalupecký a odmění nás diplomem a medailí. Tam se všichni občerstvíme a pak posilnění něčím dobrým vyrazíme zpět. Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Potěší nás, když přijdete i v dobovém oblečení šedesátých let. Sraz bude před restaurací Sokolovna v hod. v den, kdy má svátek Josef, Máte-li chuť přijít, přihlaste se prosím na tel , nebo - Těší se na vás kulturní komise MěÚ Pyšely. Argo Pomník čtyřnohého hrdiny Michal DLOUHÝ Jednou z řady obětí zločinců byl vůdce služebního psa 26 let starý strážmistr Alois Tauber z Četnické pátrací stanice v Plzni. Dne 1. srpna 1931 spáchal Josef Kondr, 21 let starý syn rolníka a vyučený elektromontér z Koterova vražedný útok na veliteli četnické stanice ve Starém Plzenci vrchním strážmistru Václavu Hrabačkovi. O Kondrovi se všeobecně vědělo, že je výtržník a rváč a výborný střelec. Tradovalo se o něm, že od boku trefí do vzduchu vyhozenou minci. Jen díky selhání Kondrova browningu nedošlo k dokonání vraždy. Poté pachatel uprchl na svém motocyklu do Koterova do statku svých rodičů v čísle popisném 3, kde motocykl odkázal svému bratrovi, vyhnal všechny osoby ze stavení, zabarikádoval se na půdě a vyhrožoval četníkům, že je postřílí. Soustředěné četnictvo z plzeňské pátrací stanice a z tamní četnické stanice ještě v noci obklíčilo statek. Aby se podařilo zjistit, ve které části objektu se Kondr ukrývá, nařídil o čtvrté hodině ranní dne 2. srpna 1931 okresní četnický velitel prohledání půdy služebním psem, německým ovčákem, jménem Argo. Jeho vůdce strážmistr Alois Tauber otevřel dveře a zpoza rohu posílal psa po schodech na půdu. Když Argo opakovaně vyběhl nahoru a poté se opět vrátil, vstoupil jeho vůdce mezi dveře ve snaze poslat psa zpět nahoru. V tom třeskla rána a strážmistr Tauber se po krátkém vzpřímení skácel dozadu, upadl do hnojiště a okamžitě skonal. Druhá rána zasáhla Arga, který ještě vyběhl ze statku na náves a po zásahu do srdce rovněž klesl mrtev. Ještě po dlouhých šest hodin trvalo obléhání vraha a po tuto dobu se ostatní četníci nemohli ani přiblížit ke svému zastřelenému kolegovi. Až kolem desáté hodiny se strážmistru Šedivcovi, rovněž z plzeňské pátrací stanice, podařilo zpozorovat místo úkrytu pachatele, kterého vyzval ke vzdání se. Namísto toho se z půdy ozvala střelba, která byla četníky opakována. Kondr byl zasažen do prsou a do pravé ruky. Ačkoliv byl okamžitě převezen do plzeňské nemocnice, po několika hodinách zemřel. Major Josef Povondra, jeden ze zakladatelů četnické pátrací služby, v nekrologu charakterizoval 26 letého strážmistra Aloise Taubra následovně: Poznal jsem strážmistra Taubra, když na jaře 1930 přišel do Pyšel s přiděleným mu služebním psem do výcviku. Vysoký, štíhlý, vždy v pečlivém ústroji, mírný, ke kamarádům družný, ve společnosti příjemný a veselý, vzorného chování, služebních povinností přísně dbalý a je přesně vždy plnící, toť byl strážmistr Tauber, jak jsem jej poznal.. Posmrtného uznání se dočkal i čtyřnohý hrdina. U silnice v zahrádce Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelích u Prahy byl na památku uvedené tragické události umístěn žulový balvan s bronzovou reliéfní hlavou německého ovčáka s následujícím nápisem: Na paměť věrných služeb psa Arga, zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Koterově dne 2. VIII Tento památník lidského vděku za věrnost zvířete postavily: Sportovní klub pro policejní a ušlechtilé psy v Praze a Spolek k ochraně zvířat.. Uvedený pomník se zachoval dodnes a v současné době je umístěn před areálem policejního psince v Býchorech u Kolína. Příspěvek byl zpracován za využití knihy Humoresky vážně vydané nakladatelstvím Pragoline. Knihy o četnících z nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE žádejte u svých knihkupců, v internetových obchodech nebo na 13

14 14 Pěstitelství Rakytník řešetlákový je trnitý keř nebo strom dorůstající výšky 3 až 6 metrů. Listy jsou čárkovitě kopinaté, na rubu stříbřité, později hnědočerveně šupinkaté. Plodem je kulovitá, někdy i elipsiodní peckovička, asi 5 mm široká a 8 až 12 mm dlouhá, většinou oranžové barvy, chuti kyselosladké, výrazně aromatické. Semena jsou dosti velká, tmavě hnědá a lesklá. Zajímavý je kořenový systém, ve kterém se vyskytují hlízy velikosti až holubího vejce, jejichž úkolem je poutat vzdušný dusík. Rakytník má rád lehčí, drobně kamenité, zásadité i neutrální půdy. V poslední době se začíná hojně pěstovat ke zpevnění svahů, dále se užívá v potravinářském průmyslu a nesmíme opomenout jeho léčebné účinky. Plody obsahují velké množství oleje, dále cukry, organické kyseliny, pektiny, třísloviny, velké množství vitamínu C (ve Dopisovatelé Jezuité a Pyšely Za časů dlouhotrvajících válek, v časech suchoty a neúrody se častá procesí ke sv.loretě konají. Mnozí v těžkostech a úzkostech postaveni byli v Loretě outěchu a pomoc nalézali. Kdo náramně zarmoucen byl bez potěšení z Lorety neodcházel, lidé žádali Paní Marii za přímluvu. Tak píše dávný pamětník. Pověst o slávě Lorety a síle tohoto místa a jeho vlivu na člověka se dostala k sluchu pražských jezuitů. Je nesporné, že ti věděli hodně nejen o energii krajiny, ale i o hlubinách lidské psychiky a o způsobu jejího ovlivňování, ale i o možnostech využití síly krajiny na lidské vnímání. Boj o významné silové místo a jejich zájem o zdejší oblast napovídá, že přesně věděli co zde hledat. Jezuité, žádali okolní šlechtu o příspěvek na stavbu kláštěra. Hned po té bylo několik sáhů základů založeno. Do tohoto přichází reformy císaře Josefa II a stavba je zastavena. Ještě po dlouhých letech jsou patrné stopy po jejich základech. Mraky se stahují i nad samotnou Loretou. Lidská chytrost však vítězí. Z Lorety se stává hřbitovní kaple a okolo tak vzniká hřbitov. I dnes citliví lidé poznají energetickou hodnotu těchto míst. Procházka na Loretu je i dnes mezi lidmi velmi oblíbená. V němém úžasu můžeme sledovat posázavské panorama a všechny ty významné dominanty okolního i vzdáleného kraje. Ladislav Kostrhoun Rakytník 100 gramech plodů až 1300 mg), vitamíny skupiny B, flavonoidy, vitamíny A, D, F, K a vitamín P- rutin a vedle toho také nepřeberné množství dalších biologicky aktivních látek. V listech, větvích, v kůře a v semenech je složení obsahových látek podobné, ovšem nacházejí se zde v menším množství. Rakytníkový olej výborně regeneruje při popáleninách, omrzlinách a je velmi efektivní v léčení řady kožních nemocí. Vnitřně léčí žaludeční vředy a má protisklerotické působení. I ostatní části rakytníku jsou přirozeně léčivé. Léčí plicní, zažívací, jaterní a kloubní potíže, hojí sliznice, rozpouští hleny, reguluje krevní oběh a výrazně podporuje imunitní systém. Lze jej využít jako vynikající zdroj vitamínů. Rakytník je rostlina dvoudomá, proto je potřeba vysazovat samčí i samičí keře. Samičí rostlina je ta, která plodí, proto se doporučuje vysazovat v poměru pět samičích na jednu samčí. Plody rakytníku se suší a dělá se z nich čaj. Bobule se dále mohou zpracovávat na kompoty, protlaky, sirupy a hlavně přírodní ovocný rakytníkový likér. Nejvíce vitamínů a ostatních biologicky účinných složek má rakytník na počátku zrání. Jeho jediným velkým problémem je, že se velmi nesnadno sklízí. Na trnitých větévkách plody drží pevně, protože nemají stopky, a jsou měkké. Zpravidla se při trhání rozmačkají a šťáva předčasně vytéká. Plody se proto sbírají na začátku zrání, kdy jsou ještě pevné. Při dostatku porostů rakytníků je vhodnější sklizeň ostříháním plodných větviček a jejich následným zmrazením. Zmražené bobule se velmi dobře oklepou a poté se běžně zpracují dle potřeby. Petr Kumšta Úvoz Tento výraz se dnes již nepoužívá a jediné místo, kde se s ním můžeme setkat jsou dobové materiály, knihy a také pohádky. V minulosti úvozy vedly hlavní komunikační spojnice mezi obcemi a krajem. Klikatily se mezi poli prašné a kamenité cesty. Zařezávaly se do krajiny a pod úrovní okolních polí a luk chránily poutníky před povětrnostními vlivy. Po západu slunce byly místy tajemných stínů, strašidelných zákoutí a úkrytem lapků. Projížděly jimi stovky vozů a procházely tisíce poutníků. Vývoj společnosti preferoval rychlost dopravy a úvozy toto neumožňovaly. Přestaly se používat a postupem času zarůstaly a pustly. Při kolektivizaci bylo mnoho úvozů zrušeno z důvodu zvětšování polí. Později je také zaváželi odpadem, časem zarostly a mizí z naší krajiny. V našem okolí je několik zachovalých úvozů, jsou zarostlé a nepoužívají se. Části doposud používaných úvozových cest vedou od silnice na Zaječice k Dubu a dále na Lojovice, cesta z Pyšel do chatové osady Neřesky, závěr cesty z Husovy ulice k lesu, zadní cesta ze hřbitova podél pole ke kompostárně. To jsou zbytky dochovaných úvozových cest, které se doposud používají. Bohužel úvozový úsek je krátký a tak si jej možná ani nevšimneme. Proto mě velice těší znovu odkrytý pěkný úvoz. Zachoval se u bývalé cesty spojující Pyšely s Nespeky. Cesta vedla po hrázi rybníka Debrný pod dnes zalesněným kopcem Homolka k Hanzlovu kříži. U něj začíná úsek velice hlubokého úvozu, ve kterém je možné i přes vzrostlé kopřivy projít díky nedávnému pročištění. Míjíme zajímavě deformované stromy, které se postupně nakláněly do úvozu. Stromy se neúnavně vracely do kolmé polohy. Prohnuté a s neuvěřitelně zdeformovanými kmeny se snaží jakoby popřít zemskou přitažlivost. Vzniklo kuriózní zákoutí, které ještě více probarví podzimní zapadající slunce ve všech barvách mizejcího listí. Honza Kostrhoun

15 nález Zajímavý dokument z Lorety Pyšelská Loretánská kaple je už od r neodmyslitelnou součástí panoramatu našeho města. Za ta léta už byla tolikrát vykradena, že se zdálo nemožné, že by mohla skrývat ještě nějaké překvapení. Kupodivu skrývala. Pan Jan Kostrhoun objevil před časem na vnitřní straně ozdobné destičky na oltáři špatně zachovanou listinu, na které se podepsal čas a také myši, které se uvnitř oltáře zabydlely. Na listině se nachází desetiřádkový text v latině. Je psaný vypsanou rukou a je poměrně dobře čitelný. Písmo odpovídá období zhruba let Z listiny se bohužel zachoval jen střed a pravá část, o levou se postaraly myšky. Překlad zachovalé části obsahuje následující sdělení: dne 24.prosince nejctihodnější pán pan Daniel Josef apoštolský z Boží milosti Tyberiadský, kněz metropolitního chrámu u sv. Víta, probošt království Čes- prelát, svaté Říše římské katolické, rada, posvětil přenosný oltář a v jeho svatostánku relikvie (ostatky) mučedníka Klementa Z listiny jasně vyplývá, že se jedná o záznam na památku toho, že došlo k vysvěcení něčeho a k uložení ostatků. Otázka zní: CO bylo posvěceno, KDO světil a KDY. Na první otázku se zdá být jednoduchá odpověď. Listina se našla uvnitř oltáře na Loretě, takže by mělo jít o jeho vysvěcení. Zde však nesouhlasí datum. Z jiných pramenů víme, že Loretánská kaple byla (včetně oltáře) vysvěcena 2.července 1699, zde však je řeč o 24. prosinci neznámého roku. Konzultoval jsem tuto záležitost s historikem Dr. D. Kovářem a s kancléřem budějovické diecéze P. V. Kulhánkem. Shodli jsme se na tom, že zdejší loretánská kaple mohla být vysvěcena dvakrát. První svěcení, v červenci 1699, vykonal kněz, který tehdy spravoval pyšelskou farnost. Zdejší vrchnost si pak na vánoce pozvala nějakého vyššího hodnostáře z Prahy, ten ji vysvětlil znovu a přivezl zmíněné ostatky mučedníka Klementa. Je možné, že se tak stalo ještě v témž roce, ale jisté to není. Velký časový odstup obou svěcení je však málo pravděpodobný. Otázkou je, KDO toto druhé svěcení vykonal. Z textu vyplývá, že to byl probošt chrámu sv. Víta a titulární biskup Tiberiadský. (Město toho jména je v Palestině a v té době bylo už dávno v rukou Turků, takže se jednalo opravdu jen o titul.) Podle dochovaných křestních jmen soudím, že by se mohlo jednat o Daniela Josefa Mayera z Mayeru. Ten byl v l pražským arcibiskupem. Určitě už před tím zastával vysoké církevní funkce. Pro majitele zdejšího panství, F. A. Halleweila, představoval asi nejvyššího hodnostáře, který sem byl ochoten přijet a naši kapli vysvětit. Důležitá je také zmínka o uložení ostatků mučedníka Klementa. Pokud zde byly opravdu uloženy, nezachovala se po nich ani stopa. Možná, že i na nich si pochutnaly myši, které okusovaly tuto zajímavou listinu. Za zprávu o ní děkuji panu J. Kostrhounovi. Listina se teď konečně dočká odborného ošetření a vhodného uložení v příslušném archivu. Ve zdejším muzeu si budete moci prohlédnout její fotokopie. PhDr. Jiří Chvojka Foto Jan Kostrhoun 15

16 Hasiči 28.března 2010 Asistence při čištění podél silnic do Pyšel 24.dubna 2010 Soutěž hasičských seniorů Duben 2010 Sběr železného šrotu 1.května 2010 Fotbalové utkání SK Pyšely SDH Pyšely 30.května 2010 Dětský den SOKOLOVÉ A HASIČI 11. až 12.června 2010 Hasičské slavnosti v Litoměřicích 19.června 2010 Taktické cvičení mužů čerčanského okrsku 11.září 2010 Taktické cvičení žen čerčanského okrsku v Přestavlkách 10.října 2010 Záchranářské cvičení 28.října 2010 Zvonění pyšelských zvonů se Zvonem míru v Roveretu ve 21h Akce našich dětí 6.března 2010 Hasíkovo dobrodružství v Kondraci 8.května 2010 Plamen Jankov 29.května 2010 Veselá diabolka Chotýšany 28.srpna 2010 Pochod Hasíkovo dobrodružství v Olbramovicích 9.října 2010 Plamen Netvořice PLÁN ČINNOSTI SDH PYŠELY Pohlednice Nové pyšelské pohlednice I. Mezi nové pohlednice se od roku 2003 zařadily čtyři vánoční pohledy z Galerie u Marie. Vtipné a milé obrázky s vánoční tématikou vztahující se k naší obci. Námětem každé z těchto pohlednic je obrázek paní Marie Kolářové. V roce 2003 byla vydána první pohlednice s názvem Když kapři táhli přes Pyšely. Další byla až v roce Pyšelský punč. Následovala pohlednice Zimní spánek pyšelské lípy" z roku 2008 a v minulém roce vyšla pohlednice nazvaná Pyšelský advent. Z mého pohledu sběratele pohlednic je dobře, že se najdou lidé a organizace, kteří mají zájem vydávat ještě dnes nové pěkné pohlednice naší obce. Díky jim za to. Pokud také víte o některé nově vydané pohlednici Pyšel dejte nám vědět. Honza Kostrhoun 16

17 kultura Přehled kulturních akcí pořádaných MKS Benešov březen v 19:30 Divadlo Radka Brzobohatého Vyhazovači Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disko baru Cinders. Čtyři vyhazovači, na první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký večer, roztomile nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty. Jeden kněz, dva rapeři a mnoho dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta lidských charakterů, z níchž ovšem každý z nich nachází svůj osobitý příběh. Energií sršící hudební komedií dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Michal Novotný, Tomáš Racek, Ernesto Čekan, Antonín Duchoslav, Petr Vágner; Režie: Marian Kleis v 19:30 Jiří Schmitzer Recitál herce a zpěváka Narodil se v listopadu DAMU absolvoval roku 1974, poté nastoupil do Činoherního studia v Ústí nad Labem, od roku 1985 je členem Ypsilony. Poprvé si jej pro větší filmovou roli vybral režisér Oldřich Lipský do komedie Tři chlapi na cestách,pak následovaly menší nevýrazné role v detektivkách Motiv pro vraždu a Holka na zabití.v roce 1976 přišel průlom v podobě Kroupy mladšího v úspěšné komedii Marečku podejte mi pero, kde si zahrál po boku svého otce Jiřího Sováka. Pak následovaly Postřižiny, Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, Outsider, Páni Edisoni, Dům pro dva, Proces, Amerika, Zdivočelá země, Bumerang, Báječná léta pod psa, Kanárek, Kytice, Perníková věž, Lesní chodci a Kráska v nesnázích. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang obdržel Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. Popularitu mu přinesly také jeho písničkové recitály. Se svou dvanáctistrunkou natočil již tři alba Recitál, 2000 Šílenec, a 2003 Bouda. Jíří Šchmitzer nepatří k druhu písničkářů, kteří se něžně rozplývají nad zelenými břízkami a divokými lichokopytníky. On raději skepsi a ironii. Jeho syrovost, lidskost, nekomplikovanost a typické sprosťárny upoutá posluchače každé věkové kategorie. Umí rozesmát, pobavit, rozesmutnit a znejistět jako málokdo. Stejně jako střídat role: zahraje jak stárnoucího samotáře, vzteklého psychopata, citlivého intelektuála, tak i zpěváka, který se mermomocí snaží dělat chyby v 17:00 Rodiče s dětmi do divadla O Sněhurce Jedna z nejstarších německých renesančních pohádek bratří Grimmů vás zavede do smutného království a bude vám vyprávět o zlé královně i o Sněhurce, jednom užvaněném zrcadle, dvou rozpustilých stromech a hlavně sedmi malých mužících. Hrají členové divadla KAPSA: Šárka Kletečková, Vlasta Fischer, Alžběta Gilíková a Lenka Winkelhofferová; Režie: Vlastimil Fischer Další akce v Městském divadle Na Poště 2.3. BENEBUS 3.3. TŠ Salta 4.3. dětský karneval ZŠ Jiráskova 5.3. ples ODS 7.3. TŠ Salta TŠ Salta fotbalový svaz TŠ Salta ZŠ Karlov výchovné koncerty Zastupitelstvo města Připravujeme na duben 2.4. Jaro Josefa Suka - zahajovací koncert 9.4. II. Koncert Jaro Josefa Suka III. Koncert Jaro Josefa Suka Jak Tonda léčil rohatou princeznu - pohádka IV. Koncert Jaro Josefa Suka Nebožtík z Olšan divadelní představení závěrečný koncert Jaro Josefa Suka Vážení přátelé, MĚSTSKÁ KNIHOVNA BENEŠOV Není bratr jako bratr aneb recitál Jana Kryla v 17 h Hudební večer s Jiřím Černým - Elvis Presley v 18 h Benešovsko v době renesance přednáška PhDr.Jiřího Chvojky v 17 h Beseda pro školy se spisovatelkou Sandrou Veberovou v 11 h sport Rok 2009 je nenávratně za námi a tak dovolte, abychom Vás na prahu nového roku pozdravili, poděkovali za Vaši přízeň a spolupráci a zároveň informovali o tom, co pro Vás do nového roku v našem SKC připravujeme. Samozřejmě se snažíme zachovat aktivity, na které jste u nás v SKC zvyklí a zařazujeme některé nové, některé zase rozšiřujeme, jelikož vidíme, že je o ně velký zájem. Takže co budeme dělat v tělocvičně: v PONDĚLÍ od do vede A. Sadílková tanečky a cvičení s dětmi, od do pí D. Novotná trénuje mládež druhého stupně ve volejbalu, od do má NOVĚ fit dance B. Řešátková, je badminton pro dospělé. Pokračování na straně 18 17

18 sport Pokračování ze strany 17 V ÚTERÝ badminton pro 1. a 2. stupeň pod vedením M.Čihákové, cvičí nejen senioři se Z.Ambrožovou. Ve STŘEDU od oddíl taekwon do, Vl.Machota, mistr Evropy, 6. dan ČTVRTEK pohybové cvičení, vede I.Zadáková, Street dance pro mládež vede P.Landová, latina pro ženy, rovněž P.Landová. V PÁTEK hip-hop,aerobic A.Bardová NOVĚ bychom Vás rádi pozvali na nedělní cvičení s pí.j, Veselou od 14,00 dvě hodiny body styling a regenerace páteře, od taekwon-do. V malém sále SKC posilovně je PONDĚLÍ balet pro děti 4-6 let, od vede H.Zadáková, od balet děti 7-9 let, od formování těla s R.Zábojovou, od power joga rovněž s R.Zábojovou. V ÚTERÝ začínáme už ráno cvičením aerobiku s možností hlídání dětí v našem MC, cvičí G.Halíková, pro Vás kteří nemůžete večer je power joga ráno od 10.00, rovněž s možností hlídání dětí, od 17.l je joga s B.Šurlan, cvičitelkou mezinárodní úrovně. Ve STŘEDU od 9.00 až do má u nás program Yamaha klas, celosvětový program výuky prvních krůčkú k hudbě a rytmiky pro za nejmenší.odpoledne od do cvičí s balančními pomůckami paní Řeháková. Ve ČTVRTEK začínáme v a aerobic pro 1. stupeň ZŠ vede Kačka Sehnalová, v NOVĚ nabízíme cvičení s Mudr Vandou Kadeřábkovou-Březinovou, která u nás zahájila celé pásmo cvičení pro zdravou páteř, masáží a běžeckých seminářů.pro velký zájem jsme o další hodinu rozšířili cvičení jogy s B.Šurlan a to od , no a NOVĚ ještě od cvičení BOSU S VANDOU. V PÁTEK od 9.30 formování těla s R.Zábojovou, rovněž s možností hlídání dětí. V učebně SKC jako tradičně v PONDĚLÍ výtvarka paní M.Tlamichové, od až do jazykové kurzy angličtiny, francouzštiny vedené panem dr. Rafajem. V ÚTERÝ je to o muzice, od vede Honza Beránek tři hodiny kytarových lekcí od začátečníků přes pokročilé až po místní skupinu, kde již hrají klávesy, kytara, harmonika a jsou zde základy aranže písniček. Ve ČTVRTEK vede výtvarnice paní Suchá kurzy keramiky pro děti od 7 do 15ti let, ve čtvrtek je možno se přihlásit i do kurzů počítačů a to jak pro začátečníky tak i pokročilé. Podrobnější informace najdete na našich www stránkách nebo skcvondrejove.cz, tel , nebo na webu našich mediálních partnerů SKC Ondřejov N E D Ě L E OD 14.00h h OD 14.00h: B O D Y S T Y L I N G OD 15.00h: REGENERACE PÁTEŘE A KLOUBŮ UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA VE HOD. V neděli odpoledne Vás srdečně zveme na krásné 2 hodiny kde si s milou paní Jarmilkou Veselou, profesionální cvičitelkou aerobiku, body stylingu, cvičení regenerace páteře a kloubů odpočinete a příjemně zakončíte víkend. Je pro Vás připravená tělocvična a posilovna. Cvičí se na míčích a různých balančních pomůckách. Ze začátku se zahřejete body stylingem a pak začnete pracovat na ozdravění a omlazení vaší tělesné schránky. Tibetští mniši takto cvičí každé ráno a večer a udržují si tak své tělo neustále mladé, silné a ohebné. Cvičení je možno navštěvovat za jednotné vstupné, ale i na permanentku, která je cenově zvýhodněna. Jednotný vstup: 60,- Kč 1 hodina Permanentka: 45,- Kč 1 hodina SKC Ondřejov POZOR NOVINKA!!! POWER JÓGA Powerjóga je dynamickou formou jógy určená pro širokou veřejnost. Je zaměřena na harmonii těla a mysli, rozvoj fyzických a psychických schopností, odbourání stresu a napětí. Uspokojí lidi, kteří si chtějí fyzicky zacvičit, ale také ty, kteří hledají uklidnění mysli a pohodu. Powerjóga rovněž uvolňuje záda, a je proto vhodným prostředkem, jak předejít bolestem zad vzniklým z neustálého sezení nebo jednostranného zatížení. Termíny : pondělí úterý 10-11/možnost hlídání dětí/ FORMOVÁNÍ TĚLA Jedná se o posilovací formu cvičení tvarující celou postavu za použití lehkých činek, balančních pomůcek a overballů... úvodní část hodiny je zaměřena na zahřátí organismu formou kruhového tréninku, poté následuje posilování na podložkách, lekce je zakončena strečinkem a uvolněním. V lekcích je kladen důraz na posilování hlubokého svalového systému, především centra těla (core) - pánevního dna a hlubokých břišních a zádových svalů. Pomalé cvičení s důrazem na dech a vědomé ovládání těla, vhodné jak pro formování postavy, tak i jako prevence bolestí pohybového aparátu. Termíny : pondělí pátek /možnost hlídání dětí/??? ZAČÍNÁME

19 Inzerce Zoo shop Pyšely Nejlevnější krmiva v širokém okolí Prodej krmiv a potřeb pro zvířata. Nabízíme Objednání krmiva dle Vašeho výběru Rozvoz zboží do Vašeho domu zdarma Objednávky na tel : večer : celý den Prodej PB 2 10 kg Otevírací doba: po zavřeno Út- pá: 10,00 20,00 hodin So: 9,00 14,00 hodin Ne: 14,00 18,00 hodin Hledám pronájem nebytových prostor (Pyšely a okolí). Velikost skladu (cca 40 m 2 ) Sklad může být i garáž či stodola Tel SETKÁNÍ NAD BIBLÍ společné přemýšlení nad biblickými texty s výkladem všichni zájemci jsou srdečně zváni HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE v prostorách knihovny (přízemí vpravo) začátek: 18,30hod Petr Turecký, farář FSČCE Soběhrdy Kdy? Každé pondělí a čtvrtek od 8:00 do 16:00 Za kolik? Zaváděcí cena v únoru a březnu 2010 : 290 Kč/den Plná cena: 390 Kč/den včetně materiálu a svačiny Akce předplatné: 7+1 zdarma Oběd pro zúčastněné: 55 Kč Přihlášení: vždy nejpozději do čtvrtka předcházejícího týdne Ukázka plánu některých činností na následující období: Čtvrtek malování, kreslení obrázků, zpívání s harmonikou a kytarou Pondělí výrobky z plsti, keramika Čtvrtek Balanční cvičení (cvičení s míči), promítání filmu pro pamětníky Pondělí hlavolamy, řemesla pro každého Čtvrtek Zpívání s harmonikou a kytarou, malování na hedvábí Pondělí Keramika, hra společenských her ATESTOVANÝ LÉKAŘ Občanské sdružení TŘI provozující NZZ - Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech přijme atestovaného lékaře na plný úvazek pro práci v lůžkové části hospice, ambulanci paliativní medicíny a Mobilním hospici. Výhodou je zkušenost v oblasti paliativní medicíny, atestace v oboru PMLB, onkologie, ARO apod. Kontakt: MUDr. Tereza Dvořáková, 19

20 inzerce KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA SPIRITUÁLNÍ PÉČE O.s.TŘI, zřizovatel Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, přijme na místo koordinátora/ky spirituální péče vystudovaného teologa/teoložku, který/á bude schopen/a poskytovat nemocným, jejich příbuzným i personálu spirituální péči bez ohledu na jejich vyznání či světový názor a organizovat tuto službu v rámci hospice ve spolupráci s dalšími duchovními. OČEKÁVÁME - Minimální praxe v sociálně pastorační oblasti 5 let - Věk nejméně 31 let - Odolnost v zátěžových situacích - Dobrá schopnost komunikace, ekumenický přesah - Ochota a schopnost pracovat v týmu - Znalost světového jazyka nutná NABÍZÍME: - zázemí rozvíjející se neziskové organizace, tým motivovaných spolupracovníků, - možnost osobního a profesního rozvoje, - úvazek 1,0, místo výkonu práce Čerčany, nástup okamžitě S dotazy se můžete obracet na adresu Vážné zájemce prosíme, aby poslali svůj strukturovaný životopis a motivační dopis em na: Bližší informace o zaměstnavateli na VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro hospic a návazné terénní zdravotně sociální služby. O.s.TŘI, zřizovatel Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, přijme vedoucí/ho sociálních služeb který/která bude zodpovídat za chod a koordinaci sociální péče o pacienty lůžkové i terénní části hospice. OČEKÁVÁME - VŠ či VOŠ vzdělání odpovídajícího zaměření - Praxe v sociálně oblasti znalost světového jazyka vítána - Odolnost v zátěžových situacích - Dobrá schopnost komunikace - Ochota a schopnost pracovat v týmu - Vztah k hospicové či paliativní problematice - Schopnost koordinovat cca 15 sociálních pracovnic a pečovatelek NABÍZÍME: - Zázemí rozvíjející se neziskové organizace, tým motivovaných spolupracovníků - Úvazek 1,0, místo výkonu práce převážně Čerčany, občasně Benešov u Prahy - nástup okamžitě Vážné zájemce prosíme, aby zaslali svůj strukturovaný životopis a motivační dopis em na: Bližší informace o zaměstnavateli na 20 policie Drogám stop! Policie České republiky vnímá drogovou problematiku jako velmi závažnou. Snaží se úzce spolupracovat s veřejností a maximálně tak eliminovat a potírat tento nebezpečný společenský jev. Tato trestná činnost na sebe váže další společensky nebezpečná jednání v podobě různých krádeží, loupeží, vražd, řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek a podobně. Vzhledem k tomu, že chceme občany co možná nejvíce ochránit od nebezpečí, které s sebou drogová problematika přináší, přichází Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje s konkrétní nabídkou spolupráce s veřejností. Občané mohou na telefonním čísle a pomocí u i anonymně oznámit podezření či jakoukoliv skutečnost o výrobcích a distributorech drog, aniž by se museli dostavit na policii. Anonymita je zaručena, kdo by chtěl ale uvést své jméno, případně s policií dále spolupracovat, tuto skutečnost jen vítáme. Věříme, že společným úsilím dosáhneme výrazných úspěchů v potírání této velmi závažné problematiky. nprap. Zuzana Stránská Vykrádal bedny na noviny - Policisté ho zadrželi Téměř tisíc čtyři sta časopisů a přes osm set DVD a CD disků odcizil dvaadvacetiletý mladík z Prahy. V době od 7. října do 11. prosince loňského roku se za použití pákových nůžek vloupal do plechových beden, umístěných u prodejen, trafik a novinových stánků. Bedny obsahovaly neprodané noviny, časopisy, CD a DVD disky, které byly určené ke vrácení. Mladík má na svědomí celkem třiadvacet případů, a to v Benešově, v Týnci nad Sázavou, v Čerčanech, v Neveklově, v Krňanech a ve Vysokém Újezdu. Svým protiprávním jednáním způsobil celkovou škodu ve výši šedesáti devíti tisíc korun. Benešovští kriminalisté na případu intenzivně pracovali a objasnili ho. Podezřelého mladíka 13. ledna zadrželi v Praze. Žádné z odcizených věcí ale nezajistili. Část mladík prodal na pražské tržnici a část dalším osobám. Policejní komisař muže obvinil z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci. Druhý den v odpoledních hodinách ho na základě souhlasu státní zástupkyně propustil ze zadržení. Trestní řízení bude s obviněným probíhat na svobodě. nprap. Zuzana Stránská

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Zvoní hrana poděbradským živnostníkům?

Zvoní hrana poděbradským živnostníkům? Farmářské trhy se vrátily O poezii s Michalem Pavlatou Plavec Havránek chce do reprezentace Ročník 20 číslo 5 5. května 2011 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Malí živnostníci v Poděbradech nemají na

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více