Nová mateřská škola otevřena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová mateřská škola otevřena"

Transkript

1 Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se ze všech sil s malým počtem zaměstnanců MěÚ udržet obecní komunikace a chodníky sjízdné, schůdné a pokud možno bez náledí. Dá se říci že se nám to s vypětím sil daří a daří se to tak že mnozí občané tvrdí, že se u nás ve městě, na rozdíl od okolních měst a obcí, nechá jezdit a chodit. Na úklidu veřejných prostor se podílí i někteří občané za což jim patří dík, ale na druhé straně jsou občané, kteří svým bezohledným parkováním a stáním svých vozidel znemožňují a ztěžují zimní údržbu. A vzhledem k tomu, že dle dlouhodobé předpovědi zima ještě nekončí, apeluji na všechny majitele automobilů a hlavně řidiče, aby svá vozidla nechávali pouze na vyhrazených místech a hlavně pokud možno na svých dvorech a zahradách. A důrazně je žádám aby nenechávali vozidla stát na ulicích, kde není dostatečná šířka zbylé komunikace tak, aby tam projela dvě vozidla v obou směrech. Toto ukládá i zákon o provozu na pozemních komunikacích. V současné době vzhledem k množství sněhu jsou ulice po obou stranách obklopeny zmrzlými barierami sněhu, které nelze odhrnout a v případě dalšího sněžení se bude průjezd i nadále zužovat a aby mohla technika údržby vůbec projet některými ulicemi není možné, aby v ní stály odstavené automobily. Může dojít touto technikou k jejich poškození. Všem ukázněným řidičům děkuji za spolupráci. A ještě jedna důležitá informace: Náklady na likvidaci sněhové kalamity jsou již téměř 400 tisíc korun. Je to velmi vysoká částka a to zima ještě nekončí a musíme počítat s dalšími náklady. Naštěstí v závěru minulého roku jsme do rozpočtu získali částku přes 700 tisíc, což je polovina platby, kterou zaplatila firma LORETA invest a.s. za vynětí pozemků pro budoucí golfové hřiště ze zemědělského půdního fondu. Stanislav Vosický starosta města 93 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na Nová mateřská škola otevřena (více se dočtete uvnitř listu) web Benešovsko.info Internetové stránky Benešovsko.info (www.benesovsko.info) přinášejí každý den informace z měst a obcí v regionu. Čtenáři si kromě článků a diskusí z Benešovska mohou prohlédnout i pozvánky na kulturní akce v okolí nebo si najít kontakty na firmy či řemeslníky. Benešovsko.info funguje již jeden rok. V prosinci získaly stránky nový grafický kabát a funkce. Na zajímavé služby pro každodenní život se mohou čtenáři, živnostníci i firmy těšit na Benešovsko.info také v roce 2010, říká provozovatel Jan Ambrož. Odvoz odpadu S množstvím sněhu souvisí i vývoz popelnic. Popelnice jsou v mnohých případech zapadány sněhem a není možné je z něj vyprostit. Proto vás žádáme o přistavení popelnice na takové místo kde popeláři budou moci popelnice vysypat a nebudou je muset dobývat ze sněhu. Je důležité popelnice vyndat na co nejkratší dobu a po vývozu je co nejdříve uklidit, aby nepřekážely v průjezdu ostatních vozidel. V tomto počasí se může stát, že vaše popelnice nebudou včas vyvezeny, v takovém případě můžete ukládat odpad do pytlů a ty přiložit k popelnici. V případě, že nebudou popelnice vyvezeny delší dobu a odpadu budete mít nadbytek, kontaktujte MěÚ a my zařídíme odvoz. Děkujeme MÚ 1

2 z městského úřadu Mateřská škola Pyšely Vážení občané, vzhledem k velmi špatnému stavu naší mateřské školy a její malé kapacitě jsme započali již v roce 2005 s přípravou její celkové rekonstrukce. V tomto roce byl namalován projekt a vyřízeno územní rozhodnutí a stavební povolení. Následovalo to hlavní na rekonstrukci sehnat finanční prostředky. Od roku 2005 až do roku loňského nebyl vypsán žádný dotační titul, z kterého by bylo možné žádat o potřebné finanční prostředky. Až v loňském roce byl otevřen dotační titul Středočeského kraje pod názvem FROM Fond rozvoje měst a obcí. Maximální výše dotace do 10 milionů na jeden projekt (akci). Vzhledem k tomu, že na zpracování žádosti, úpravu projektu a přepočet nákladů na stavbu byla krátká doba, začal na městském úřadu velký zápas s časem. A zde je na místě poděkovat paní Pášové, že se velmi věnovala zpracování žádosti pro FROM. Tato žádost včetně všech příloh byla podána na krajský úřad dne a zanedlouho byla z krajského úřadu podána informace o přidělení dotace. Ještě jsme však nevěděli v jaké výši. Rozhodnutí o skutečném přidělení dotace a její výši nám bylo sděleno v červnu a to v nejvyšší možné výši tedy 10 miliónů. Vlastní smlouva o dotaci byla podepsána v červenci Současně při zpracování žádosti o dotaci bylo nutno vyřešit problém kam s našimi malými dětmi po dobu rekonstrukce MŠ. Řešení se našlo a děti jsme umístili do přízemních prostor městského úřadu, kde se jim velmi líbilo a přečkaly zde až do otevření nové školky. Umístění dětí na MěÚ vypadá jednoduše, ale tak jednoduché to nebylo, neboť jsme museli požádat dodavatele stavby rekonstrukce náměstí, aby ještě k této stavbě přibral rekonstrukci přízemí MěÚ, kterého se netýkal projekt a do tace na rekonstrukci náměstí. Jednalo se o vestavbu sociálního zařízení, kuchyně a celkovou rekonstrukci dvou zasedacích místností. Firma Sládek Group toto zrekonstruovala v požadovaném termínu ve velmi dobré kvalitě, o čemž svědčí i kladné vyjádření rodičů, kteří do prozatimní školky 1.září přivedli své děti. Ještě bych chtěl poděkovat panu Mgr. Paclíkovi, řediteli ZŠ, který nám pomohl vyřešit problém se stravováním dětí z MŠ v naší základní škole. Stavba rekonstrukce MŠ pokračovala svižným tempem a byla ještě před vánocemi předána dodavatelem k užívání městu. Dále byla zkolaudována a v 15 hodin slavnostně předána veřejnosti tj. dětem a rodičům. Rekonstrukce MŠ tak, aby byla pro naše děti zdravá a krásná a aby pokryla pokud možno 2

3 z městského úřadu požadovanou kapacitu dětí, to je 70 z předchozích 45 dětí, stála město více jak 12 miliónů korun, včetně příjezdové komunikace. 10 miliónů byly tedy dotace, 2 milióny z rozpočtu města a dále na veřejné osvětlení a dovybavení školky přispěli někteří rodiče a občané Pyšel. Těm patří můj velký dík a dovolím si je zde jmenovat: Jan Sládek, František Havlíček (Zaječice), Štěpánka Bednářová, manželé Holubářovi (Zaječice), paní Arbesová (Lipová ulice), manželé Horákovi, Pavel Svoboda, Václav Zoubek, paní Breburdová, pan Matějka, paní Vilímovská, manželé Kordíkovi, Peškovi, Karáskovi, Slavíkovi, Kreibichovi, Gondíkovi, Balatovi, Kasalovi, Vaisovi, Zoubkovi, Štropovi, Boušovi, Foxovi, Bartíkovi dále paní Peřinková, Nekovářová, Havránková, Gbelcová, Krupičková, Šebková, pan Maruška, Brožík, Pirochta, Dvořák, Žákovec. Dále patří poděkovaní panu Jaroslavu Chalupovi za bezplatnou demontáž a montáž stávajícího nábytku školky, upevnění věšáků a nástěnek a panu Filipu Vosickému za bezplatné zhotovení části zeleně u mateřské školy včetně zasazení malé jedle, která bude další léta sloužit jako venkovní vánoční strom. Ještě musím poděkovat panu Jaroslavu Červenkovi, který po dobu stavby bezplatně uskladnil nábytek v prostorách bývalého obchodního domu. A na závěr ještě patří nemalé poděkování všem rodičům, kteří se zúčastnili vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení. Přeji všem dětem, aby si v nové mateřské školce hrály, učily a prožívaly samé krásné a šťastné dny. Stanislav Vosický, starosta města 3

4 z městského úřadu Demografie 2009 Ke konci roku 2009 bylo v našem městě přihlášeno k trvalému pobytu 1580 občanů (žen 812, mužů 768). Borová Lhota má 76 obyvatel, Kovářovice 28, Nová Ves 70, Pyšely 1134 a Zaječice 275. Průměrný věk je 39,7 let, u mužů je 38 u žen 41,3. V roce 2009 se přihlásilo k trvalému pobytu 87 nových občanů. Narodilo se 24 dětí, 14 děvčátek a 10 chlapců. Sňatků jsme zaznamenali 5, rozvody 2. Zemřelo 31 občanů, z toho 19 klientů Domova pro seniory. Z Pyšel se odstěhovalo 21 občanů. Nárůst počtu trvale žijících obyvatel je dlouhodobý a trvalý. Souvisí s výstavbou nových rodinných domů. V Pyšelích máme přiděleno již 432 čísel popisných, v Zaječicích 129, v Kovářovicích 18, Nová Ves má již 29 domů a Borová Lhota 26. M.Pášová Jubilejní rok Jako na jiné roky připadá i na ten letošní řada jubileí, která se týkají Pyšel a jejich obyvatel. Následující výčet ukazuje, že jich není málo první písemná zpráva o Pyšelích. Je v ní uváděn Předbor z Pyšel zdejší farář Jan byl vyšetřován kvůli kázání o vzdoropapeži jako majitel panství se uvádí Čeněk z Pyšel Karel Mracký z Dubé, majitel panství, zde na zámku hostil zimního krále Fridricha Falckého v bitvě u Jankova padl Karel Eusebius Mracký z Dubé, poslední mužský potomek rodu, kterému patřívaly i Pyšely majitelem panství se stal František Antonín Halleweil po dlouhé přestávce se znovu připomíná zdejší kostel první zmínka o zdejší škole. Učil zde tehdy Jan Adam Khaml Nyzumburský část zdejších poddaných se připojila k velkému selskému povstání. Chalupník Václav Platil z Řehenic ho zaplatil životem zemřel hrabě Antonín Josef Voračický z Paběnic, majitel zdejšího panství řádila tu epidemie neštovic. Padlo jí za oběť 15 dětí. - Jan Antonín Voračický prodal zdejší panství pražskému kupci Ignáci Falkovi vyhořela část Pyšel, deset domů včetně radnice byla postavena nová školní budova na náměstí (dnes Městský úřad) majitelkou pyšelského panství se stala hraběnka Isabela Auerspergová začalo se dláždit pyšelské náměstí poté, co ukončily svou činnost vrchnostenské úřady, byl zde sestaven první obecní úřad v čele s V. Doležalem - Pyšely a okolní vsi těžce postihla epidemie cholery. Podlehla jí řada lidí, mezi nimi také František Václav Pokorný, zdejší kronikář. - vyhořelo několik domů v Zakoutech byl zřízen zdejší zdravotní lékařský obvod sčítání, které v tomto roce proběhlo, odhalilo v Pyšelích 819 obyvatel v 94 domech. 812 obyvatel se hlásilo k českému jazyku, 7 k německému podle sčítání stoupl počet obyvatel Pyšel na 874, domů bylo napočteno 113. Nová Ves měla 64 obyvatel v deseti domech, Borová Lhota 40 obyvatel a sedm domů nacistická tajná policie, Gestapo, zde zatklo ředitele školy A. Nováka a učitele K. Pláteníka. - byla vydlážděna silnice od rybníka Sádky přes náměstí několik zdejších občanů padlo v boji s nacisty. - Rudá armáda v Pyšelích rozsáhlé zatýkání odpůrců komunistického režimu - ze zámku byly vystěhovány staré a nemocné jeptišky, které tu měly zotavovnu. - řádové sestry byly přinuceny opustit i zdejší Útulek - byla zrušena místní stanice Sboru národní bezpečnosti po zrušení říčanského okresu Pyšely připadly k okresu Praha-východ byla zde zrušena obřadní síň na Místním národním výboru bylo zde vybudováno nové veřejné osvětlení - byla dostavěna nová hasičská zbrojnice proběhly oslavy 700. výročí nejstarší zprávy o Pyšelích. Připomíná ho i publikace Pyšely senioři PhDr. Jiří Chvojka Klub seniorů Členové Klubu seniorů se setkávají pravidelně každou první středu v měsíci a to ve 13,30 hodin. Na každé setkání mají připraven program. Na jaro členové výboru plánují posezení při hudbě (březen), dále návštěvy divadelních představení v Benešově a jeden celodenní výlet. Schůzka v březnu se uskuteční mimořádně o týden později, tedy Od 13 hodin bude příprava na slavnostní posezení, zajištění občerstvení a od 14 hodin zahrají k poslechu, zpěvu i tanci hudebníci (housle, harmonika, buben). Chcete se stát členem Klubu? Není nic snazšího než přijít na pravidelné setkání, budete vítáni. 4

5 společenská kronika Paní Věra Platilová z Borové Lhoty oslavila 26. ledna své 85 narozeniny. K tomuto životnímu jubileu jí celá rodina, přátelé a sousedé přejí do dalších let života hodně spokojenosti, zdraví, štěstí a pohody. V lednu tohoto roku oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané Pan Miroslav Dauth z Pyšel Paní Anežka Veselá z Pyšel Paní Miluška Večerová z Pyšel Paní Miloslava Mauchová klientka Domova pro seniory V únoru se narodili tito jubilanti Paní Jaroslava Kalibová klientka Domova pro seniory Pan Ladislav Novák z Pyšel Pan Jiří Podroužek z Nové Vsi Připojujeme se ke gratulantům s přáním pevného zdraví, hodně spokojenosti a pohody do dalších let jejich života. Vítáme nové občánky Lucinka Hovorková ze Zaječic se narodila rodičům Haně Hruškové a Davidu Hovorkovi. Dne 12. prosince 2009 se narodila Adélka Tiefenbachová z Pyšel. Velkou radost z ní mají rodiče Lucie a Martin i bráška Lukášek. Laura to je krásné jméno, které dali své dceři rodiče Veronika Sadecká a Constantin Daciu z Kovářovic. Laura se narodila Kateřina a Josef Lehečkovi s Pyšel se radují ze své prvorozené dcery Veroniky. Ta se narodila již v letošním roce a to 21. ledna. Všem mladým rodinám k této krásné události blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z děťátka. Deska cti Je nám ctí na tomto místě poděkovat JUDr. Ivo Koudelkovi za velký přínos a zvelebování našeho města Pyšely a hlavně její části Nová Ves. Nádherná kaplička s lesoparkem a rybníčkem jsou toho všeho důkazem. Dále pak vybudování chodníků, vysazování a následná údržba zeleně nejen kolem nich. Vážíme si jeho žurnalistických schopností, se kterými jsme se mohli seznámit zde na těchto stránkách, pomoc při vydání všech publikací týkajících se Pyšel. Jak jistě víte, je toho mnoho... Velice mu tímto děkujeme a jsme rádi, že tu s námi žije a naše okolí dělá pro nás krásnější! Mrzí nás, že jsou mezi námi i tací, kteří si toho neváží a toto vše krásné dokážou zničit. Chtěli jsme Vám z celého srdce poděkovat, vážíme si Vašeho nemalého úsilí, které jste vynaložil pro nás a naše další generace! Máte náš obdiv. Občané Nové Vsi Myslivci Zvěř v zimě Letošní zima je svými teplotami, délkou trvání i sněhovou nadílkou oproti posledním obdobím opravdu zimní. Zejména pro nás myslivce je náročná tím, abychom zvěři všechny zmíněné extrémy nahradili zvýšenou péčí. Jen díky této péči nebudeme na konci zimního období počítat zvýšené úhyny na zvěři drobné i spárkaté. Očekáváme, že i ostatní občané se zamyslí a nebudou svým chováním letošní zimu zvěři ještě více komplikovat. Nám myslivcům postačí, že občané budou na svých procházkách přírodou respektovat obecné zásady chování v přírodě. Předpokládáme, že všichni, kteří mají své čtyřnohé miláčky, je nenechávají volně pobíhat zejména v odlehlých místech v přírodě, kde zvěř odpočívá a střádá svou energii. Obracíme se proto na Vás, kdy po několikerém ústním upozornění se setkáváme se skutečností, že vaši pejskové zvěři nedávají klid a dokonce ji vyhánějí ze svých zálehů. Pro psa je to pochopitelné, méně je však pochopitelné, když jeho pán nedokáže tyto vrozené vlastnosti zejména v této době omezit. Chápejte prosím naše upozornění jako možnost připomenout tuto skutečnost a snahu předejít případným dalším krokům, které nám umožňuje naše legislativa v takovýchto opakujících se případech. S pozdravem J. Nádvorník, Myslivecká stráž HS Pyšely 5

6 domov pro seniory Dne dopoledne jsme se rozhodli, že chlebíčků a kupovaných rolád už máme dost a že bychom se na odpolední kavárnu pokusili něco upéct sami. Vybrali jsme perník. Příprava je velice jednoduchá: obsah sáčku se směsí vsypeme do mísy, přidáme olej, vodu, vše smícháme a pečeme. To snad zvládneme, říkáme si. Ale kolik těch sáčků je vlastně potřeba pro 60 lidí? Tak 6, plech v kuchyni je obrovský a ať je perník pěkný. A tak jsme sehnali všechny suroviny a vydali se najít někoho z vás, klientů, kdo by si chtěl vyzkoušet jak se peče v dnešní moderní době. Nakonec nás bylo docela dost: paní Berková, paní Čejková, paní Vejvodová, paní Marešová, paní Příhodová a paní Špilmanová. Všechny zkušené kuchařky. Suroviny i s potřebnými nádobami jsme si odnesli na 1. patro, kde na nás ještě dohlíželi paní Tučková, pan Novák a další, kdo byli přítomni v denní místnosti. Postupně jsme smíchali všechny suroviny tak, jak to bylo uvedené v návodu a pořádně jsme vzniklou řidší hmotu prošlehali. V místnosti to krásně vonělo. Při přípravě těsta se na nás přišla podívat i Dáša, která nás potom s radostí fotila. Hodné kuchařky v kuchyni nám plech s těstem daly do trouby a perník voněl celým domovem. Když jsme přinesli perník na kavárnu a rozkrájeli ho, nikdo nešetřil chválou. Takový perník s kafíčkem po dobrém obědě je k nezaplacení. L. Sobotková 6 dětský domov Zámecké pečení Co se událo v dětském domově Vážení a milí, po delší odmlce se opět hlásí s příspěvkem do Pyšelských listů informátor z dětského domova. Nedali jsme o sobě vědět půl roku. Jako bychom tady ani nebyli. Jsme tady a žijeme život plný běžných radostí a starostí. Proběhla celá řada akcí. Některé z nich jste měli možnost prožít s námi. Vzpomeňme na 2.adventní neděli, kdy jsme se společně sešli na náměstí a zazpívali koledy, které si děti připravily. Nechyběly ani vánoční říkanky, čaj a štrúdl. Děkujeme všem, kteří nám pomohli toto vystoupení uskutečnit jste nás mohli navštívit v dětském domově u příležitosti Dne otevřených dveří. Potěšila nás hojná účast místních i přespolních. K vidění byly prostory dětského domova a zajímavé ohlédnutí do minulostí. Osobními fotografiemi přispěla paní Andulka Benešová a pan Pepa Soustružník. Děkujeme proběhla v dětském domově vánoční besídka, která měla opět velmi vysokou úroveň a na které jsme přivítali významné a nám milé hosty. Jsme rádi, že nás navštívil pan starosta Vosický, paní Blanarovičová a další. Věřím, že se všem u nás líbilo jsme se opět sešli společně, a to na tradičním koncertě pro dětský domov, na kterém jsme slyšeli krom žesťového kvintetu Brass five Vlastu Horváta, sopranistku Štěpánku Heřmánkovou, děti ze školy i děti z dětského domova. Milým pohlazením bylo mluvené slovo pana Viktora Preisse. Celá akce probíhá již po několikáté díky krásnému finančnímu přispění pana Jarolímka. Všem, kteří na koncert přišli, děkujeme. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 8889,- Kč jsme předvedli svoje umění v domově pro seniory. I babičky a dědečkové dostali perníček, který vyráběla teta Květa Hostašová s dětmi. Pokračování na straně 7

7 dětský domov Pokračování ze strany byly děti na výletě v Choceradech a jsme měli tu čest zazpívat v Poslanecké sněmovně ČR na vánoční akci diplomatického sboru. Bylo krásné, že si někteří přítomní zazpívali s námi. Byl to zážitek. Pan předseda Vlček nás provedl zasedací místnosti a my jsme mu pak za doprovodu flétničky Janičky Svaškové rádi zazpívali. Toto období bylo hektické, ale i nesmírně krásné. Proběhla řada nových setkání a milých rozhovorů, děti měly velkou radost z dárků, které dostaly a i ty, které neměly možnost odjet domů, si užily krásné Vánoce v pohodě a klidu v dětském domově. Tety a strejdové se opravdu moc snažili a za to jim také patří velké poděkování. Celým tímto nezapomenutelným obdobím nás provázelo světlo vánočního stromu, který jsme letos dostali od pana Svaška. Děkujeme. Děkujeme zároveň všem, kterým není osud dětí bez domova lhostejný. A všem dodatečně přejeme krásný rok Mgr.Hana Juřenová mateřská škola Ať je mráz a nebo zima, na sněhu je vždycky prima. To je krása! Tolik sněhu, jdeme ven. S radostí jsme se oblékli a každý si bělostné nadílky užíval jinak. Někdo koulel na sněhuláčka, jiný svištěl na jezdítku Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl- může za to. BUM- sněhulák spadl budem počítat : 1,2,3 - tys to byl, tys ho špatně postavil. Těším se již do školy, zvládnu všechny úkoly Stejně jako vloni, jdeme se podívat do školy. Čeká nás zápis do 1.třídy Základní školy v Pyšelích a my chceme vědět, jaké to tam je a jaké budou paní učitelky. Už se všichni moc těšíme i na kamarády, které známe ze školky a na to, co nás ve škole čeká 7

8 8 škola Co mohou rodiče udělat pro školu v Pyšelích? Rád bych informoval rodiče o aktivitě třídních důvěrníků ZŠ. Třídní důvěrníci jednotlivých tříd se začali scházet, aby koordinovali své informace a požadavky se zástupci rodičů ve školské radě a s vedením školy. Školská rada jako taková má totiž dle školského zákona velké pravomoci (viz níže). Cíle těchto schůzek: zvýšit informovanost o dění ve škole iniciovat řešení problémů poskytovat podněty zástupcům rodičů ve školské radě a řediteli školy poskytovat podporu vedení školy podpořit komunikaci mezi rodiči, školou a obcí. Společným zájmem rodičů i školy je: poskytnutí kvalitního vzdělání žákům aby děti chodily do školy rády. Podněty k řešení s vedením školy: Pomoc škole při hledání finančních zdrojů, např. dotačních titulů a dárcovských příspěvků na účely rekonstrukce a zkulturnění školy a rozvoje žáků (např. pro úpravu WC a školního hřiště). Zvýšit informovanost rodičů a žáků o možnostech přestupu žáků na víceletá gymnázia po 5. třídě Zvýšit informovanost rodičů o podaných žádostech o dotace z fondů EU a o jejich úspěchu. Nabídka rodičů škole: zorganizování pomoci rodičů dle potřeb školy zorganizování pomoci pří získávání dotací a dárcovských příspěvků. Rádi bychom nabídli rodičům, aby v případě zájmu přišli na některou z našich schůzek. O termínu a místě konání schůzky Vás bude rád informovat Váš třídní důvěrník. Kontakty najdete níže: Třída Jméno mobil 1 Martin Bednář Klára Kodua Hana Šebková Lenka Sobotková Lucie Papírníková Andrea Vrabcová Markéta Podroužková Lenka Černá Školská rada Co tedy je školská rada? Školská rada je orgán, jehož 1/3 tvoří zástupci obce, jakožto zřizovatele školy, 1/3 tvoří zástupci rodiče žáků a 1/3 zástupci pedagogického sboru. Dle 168 školského zákona školská rada: a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení žáků, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům. Martin Bednář Předvánoční setkání Vánoce jsou poměrně mladým křesťanským svátkem, přesto patří k nejkrásnějším svátkům v roce. V těchto chvílích, naplněných láskou a porozuměním, mnohem silněji vnímáme hřejivé slůvko domov. Slůvko znamenající nejen příbytek, ale i rodinu, bytosti našemu srdci blízké. K těm, kteří svůj domov a novou rodinu našli v našem městě, spolužákům z dětského domova a seniorům z pyšelského zámečku, každoročně v této předvánoční době přicházejí žáci naší školy. Jedenáctého prosince jsme navštívili naše spolužáky v dětském domově. V přízemí, v prostorách tělocvičny, jsme měli možnost shlédnout výstavu historických fotografií a filmovou projekci ze života v Dětském domově v Pyšelích. Po budově nás provázela teta Heřmanová. Děti se pak svým spolužákům pochlubily nápaditou vánoční výzdobou a vzorně uklizenými pokojíčky. Pokračování na straně 9

9 škola Pokračování ze strany 8 Vzájemné setkání bylo radostné pro všechny zúčastněné. Loučili jsme se s pocitem, že k sobě patříme. Ve středu 16. prosince děti z první, třetí a osmé třídy se svými vyučujícími navštívily seniory v pyšelském domově. Ve společenské místnosti byly již očekávány bábinkami a dědoušky. Pod vedením paní učitelky Freyové vystoupili se svým pásmem říkadel a básniček naši prvňáčkové. Za doprovodu kytary paní učitelky Linhartové zazněly z úst třeťáků a osmáků krásné vánoční písně a koledy. V závěru společného slavnostního setkání předali osmáci seniorům vlastnoručně upečené vánoční cukroví. Tato sváteční atmosféra citlivě zapůsobila nejen na obdarované seniory, ale i na samotné žáky. Mgr. Jitka Bartošová Vánoční setkání 2009 Vánoce čas radosti, veselosti, světu nastal nyní Mnoho jsme se těšili, děti i paní učitelky, až se zase po roce sejdeme u příležitosti Vánoc a dlouho před stanoveným datumem jsme plánovali, připravovali, učili se a secvičovali všechny koledy, písně, básně, povídání, říkanky a hraní na nástroje. A už je tady 16. prosinec 2009, dvě hodiny po poledni a rodiče, prarodiče, kamarádi a přátelé vstupují do Sokolovny, aby zhlédli program námi sestavený. A že bylo na co se dívat! Prvňáčkové měli krásně roztomilý program plný říkanek a básniček a také píseň a dlužno říci, že se ta jejich premiéra na světových prknech pyšelské sokolovny hodně povedla. Druháci, ti už jsou zkušení v tomto oboru, zahájili zvesela svůj program písní Vánoce, Vánoce přicházejí a připravili si řadu básniček, které postihovaly celé období podzimu, adventu, Vánoc, koledy a konce roku. Třeťáci a čtvrťáci vystoupili společně, neboť řadě z nich nevydrželo zdraví a jejich řady značně prořídly. Dokázali upravit narychlo svůj program a snad jen zasvěcení to rozpoznali a oni i přes tento handicap sklidili velký potlesk. A konečně páťáci s úsměvy pro všechny a další nadílka básní a říkadel o Vánocích. Zazpívali jsme si krásné písničky, na kytaru doprovázela paní učitelka Linhartová a tu poslední V jeslích dítě spinká si s námi společně zazpívalo i obecenstvo. Stromečku vstávej, ovoce dávej, umyj se ustroj se je Štědrý den mohli jsme si řící, když jsme si mezi sebou přáli štědrých nadělení a klidných svátků vánočních. PaedDr. Ilona Vaculíková 9

10 škola Staré pověsti české Pražský komorní balet Do divadla jezdíme moc rádi! Tentokráte se na Tři krále 2010 vydal společně celý první stupeň a jelo se do Prahy do Divadla v Dlouhé. Přišli jsme v hojném počtu devadesáti dětí vesměs krásně slavnostně oblečených. Cesta uběhla velmi rychle a prošli jsme se kouskem starobylé Prahy přímo do divadla. Ještě malá svačinka v podloubí, šatna a již nás uvedli na naše místa na balkóně. Červeně polstrovaná vysoká sedadla nás přijmula, ještě pár slov se sousedem a už se zhasnulo. Opona se rozevřela a před námi se během hodiny roztancovaly staré pověsti. Vše začalo v šeru dějin, tanečníci jen spoře osvětlení i odění zobrazili tancem stvoření a osídlení Země. Světlo zesílilo a objevila se skupinka lidí s praotcem Čechem a s Lechem. Tancem i rozhovorem nám osvětlili, jak se rozhodli jít k hoře Řípu, jak Lech odešel do Polska a jak se jim v hojnosti dařilo. Další taneční obraz popsal vládu Krokovu, jak si získal lid a jak moudrý byl, posléze jeho tři dcery, Kazi, Tetu a Libuši i jeho smrt. Asi nejvíce jsme se vnořili do děje a tance, když Bivoj bojoval s kancem, neboť pozorovatel viděl jen velké oči dětí a pootevřená ústa Naštěstí Bivoj slavně zvítězil, dostal za manželku Kazi, která se věnovala bylinkám a léčení. Vládkyní se stala Libuše, vládla se vší svou moudrostí, když ale se jí vysmáli, že je žena dlouhých vlasů a krátkého rozumu, poslala si pro Přemysla Oráče a vládli moudře spolu. Zvonec a pověstem je konec! A přece jen ještě tanečníci vystoupili a velmi šikovně zopakovali celé pověsti slovem znovu. Brali si k sobě na jeviště děti, aby jim pomáhaly a odpovídaly na otázky. Jediná vada na kráse bylo to krátké! Ale to je jen zdání, to vám tak rychle uběhl čas! Tančil: Pražský komorní balet Pavla Šmoka, Režie: Lucie Holánková, Kostýmy: Tonda Soukup PaedDr. Ilona Vaculíková Hodina zpěvu Se třídou jsme byli v Kamenici na vystoupení Jaroslava Uhlíře. Zpívali jsme hodně písniček (Řeč zvířat; Statistika; Není nutno; Skřítkové, tesaři; Dělání, dělání; Severní vítr; Skálo, skálo; Narozeninová atd.) Během představení jsme plnili různé úkoly a soutěže. Museli jsme třeba uhodnout, jakou písničku pan Uhlíř hraje, zvukař nám pustil deset zvuků a opět jsme hádali, co to je, nebo zavolal Zdeňku Svěrákovi: S.: Jak je? U.: No, je to špatný, jsem v háji. S.: Jó, tam je krásně, tam často jezdim. Nebyla zácpa? U.: Né, nebyla, ale nemám ani vindru. S.: Jó, tak to ti přeju, to je krásný. Nebo jsme zazpívali Haničce, která dnes měla narozeniny, narozeninovou písničku a nakonec jsme zpívali Není nutno a přitom jsme rapovali a tancovali (prostě byla diskoška). PS: Byla to zábava a legrace!! Napsali: O. Chalupa, H. Tomková a A. Matys z 5. třídy 10 Ski-areál Monínec Ve čtvrtek jsme navštívili se školou Ski-areál Monínec. Jeli tam žáci z druhého i někteří z prvního stupně a paní učitelka Pěkná a Freyová + přátelé zimního lyžování. Po příjezdu na parkoviště a důkladné přípravě na zdolání sjezdovek na místě, jsme zakoupili permanentky a hurá na kopec. První jízdu jsme absolvovali společně a následující jízdy jsme pak jezdili ve skupinkách, které jsme si udělali a které nám vyhovovaly. Téměř vždy po hodině jsme si dali sraz a kdo chtěl, mohl si jít oddechnout do tamějšího bistra, kde je možnost dát si čaj a nějaké jídlo. Bylo hezké počasí, sněhové podmínky výborné a se svými spolužáky jsme si to tam všichni pěkně užili. Kolem třetí hodiny paní učitelka Pěkná zavelela k odchodu. Všichni určitě v duchu odporovali, ale paní učitelka Pěkná byla neoblomná. Vydali jsme se tedy k přistavenému autobusu, který nás odvezl zpět k pyšelské škole. Všichni se opět těšíme na další takovouto zdařilou akci. (Napsali zúčastnění žáci)

11 Novoroční florbalový turnaj škola Žáci florbalového kroužku se zúčastnili novoročního turnaje. Původně měl být vánoční, ale vzhledem k velké nemocnosti žáků byl odložen na začátek roku. Zúčastnilo se celkem 13 žáků (12 chlapců, 1 dívka). Někteří žáci hrají florbal pouhé čtyři měsíce a dělají úžasné pokroky. Byla utvořena tři družstva, která svedla urputný boj o každý gól. Vítěz může být jen jeden, ale sladká odměna čekala na všechny malé bojovníky. Myslím, že to pro malé florbalisty byl pěkný zážitek. Iva Pěkná zajíček Co se děje v Zaječicích aneb Z deníčku jedné maminky Bydlíme v Zaječicích přesně 3 roky. Miluju to tady. Kromě jiného i proto, že se tu stále něco děje. Rozhodně jsme velmi aktivní vesnice. Každým rokem se zde odehrává a koná stále víc a víc akcí. Do přípravy akcí se zapojuje stále více lidí, což je fajn. Můžeme si užít srandu při přípravě, trochu trémy ale i legrace při realizaci a také bezstarostnou zábavu, když jsme v roli pouhého účastníka. Napadlo mě tedy, si se začátkem roku (trochu opožděně) sesumírovat, co se to tu vlastně děje a co nás čeká. Všechny akce jsou a budou uvedeny v PYKULCE a aktuálně i inzerovány na plakátech, takže když jsem něco opomněla nebo se vylíhne něco zcela nového, určitě se to dozvíte. A na všechny akce jste samozřejmě srdečně zváni. Některé akce jsou jednorázové. Konají se téměř náhodně v závislosti, kdy někoho napadne nějaký zajímavý a realizovatelný nápad. Do této kategorie patří například... Velké muzicírování pro malé v neděli , 15:30 17:30, RC Zajíček. Na programu je benefiční vystoupení klavírní sólistky Jitky Čechové, hry a tancování pro děti a divadélko O bubínku, housličkách a neposlušném Budulínkovi. Některé akce jsou pravidelné. Jedná se především o kreativní středeční večery v Zajíčku. Nejbližší tři jsou (drátkování ozdob z korálky), (ubrouskování neboli decoupage) a (velikonoční výzdoba). Pro další koukněte na Některé proběhlé akce se již staly každoroční tradicí. Například Vynášení Morany, Drakiáda, Lampiónový průvod, Čarodějnice, Mikulášská, Vánoce v létě. Něco pořádá RC Zajíček, jiné OS za zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí a další Sokol. A něco společně. Pálení čarodejnic Pokračování na straně 12 11

12 zajíček Pokračování ze strany 11 A o některých akcích věříme, že se tradicí stanou. Například Den pro maminky, Kočárková štafeta, Jarní úklid vesnice, Letní slavnosti nebo třeba... Loučení s prázdninami pro děti a pro dospělé A do této kategorie patří i nově připravovaný MASOPUST s dopoledním programem pro celou rodinu a večerní zábavou pro dospělé. S celou rodinou, maskami, bruslemi a boby budete vítáni 20. února 2010 v 9,30 u nádrže směrem na Kovářovice a večer pak od 20,00 žlutě naladěni na 60. léta v zaječické hospodě (radši už bez dětí). Zrovna mám rozečtenou knížku úvah od Roberta Fulghuma. (Je to mimochodem skvělé počtení.) Dneska mě tam zvlášť oslovila věta, která mi k tomu všemu pasuje... nalézt nevyčíslitelnou hodnotu v nejtriviálnějších maličkostech každodenního života. No, možná zas až tak nepasuje a vlastně to ani není věta, ale je to podnětné, ne? Těším se s vámi na shledanou Petra Krupičková Pozvánky Pyšelské slepice malují kraslice. Galerie u Marie pořádá již potřetí velikonoční výstavu Pyšelské slepice malují kraslice. Přijďte se podívat na malované kraslice Zuzky Chalupové a Jany Soprové, keramiku Lucky Papírníkové a pastely dospělých, kteří v galerii navštěvují výtvarné soboty. Výstava, která potrvá od do bude ještě doplněna keramickými vázami Lucky Papírníkové, které pastely vyzdobila Marie Kolářová. Též si můžete prohlédnout šperky Báry Olmrové. Otevřeno bude v pátek 15.3o 18.oo hod a v sobotu 9.oo 12.oo hod. I mimo tuto dobu vám rádi otevřeme, budeme-li doma. Nebojte se zaklepat či zatelefonovat / /.Těší se na vás M.K. 12 Milé dámy, zdravím Vás v novém roce Doufám, že jste vánoční svátky prožily v pohodě bez větších či menších katastrof. Přesto předpokládám, že se toho mnohé událo a Vy teď řešíte, kdy si najdete čas na setkání s kamarádkou, abyste mohly vše potřebné prodiskutovat. Nebo jen tak sedíte doma a říkáte si, že by neuškodilo zajít si na skleničku či poznat konečně tu sousedku, kterou vídáte tak často, ale ještě nikdy jste neměly příležitost se seznámit. Proč teda nezačít novou tradici pyšelského klábosení? Proč se nesejít takhle jednou navečer a přijít si popovídat a seznámit se? Pro některé z nás to bude příjemné i v tom, že doma necháme manželům své milované děti, které určitě v té době budou vzorně uloženy ve svých postýlkách a my vyrazíme samy (těm, kterých se to týká, jistě nemusím blíže vysvětlovat potěšení, které taková možnost skýtá). Pokračování na straně 13

13 pozvánky Pokračování ze strany 12 Neznamená to ale, že se touto cestou obracím jenom na ostatní maminky. I my samy uvítáme možnost popovídat si s někým, kdo se stále netočí v jednom kuse v domácích povinnostech a starostech o naše nejbližší. Takže pokud jen máte náladu, přijďte ve středu 17. února ve 20h do nově zrekonstruované pyšelské Sokolovny. Na začátek pro zahřátí a dobrou náladu si můžete dát skleničku něčeho dobrého a pak už záleží jen na nás, jak s nabídnutým časem naložíme. Těším se na Vás všechny Michaela Mairichová (z organizačních důvodů bych Vás ráda požádala, zda je možné mi případnou účast potvrdit mailem na seznam.cz. Pokud nemáte tu možnost tak neklesejte na mysli a prostě přijďte!) Běh Pepíka Chalupeckého Ptáte se, co je to za akci? Je to pro někoho procházka, pro někoho běh z Pyšel na Pyšelku. Myšlenka se zrodila na jednom večírku, kde nám Pepík Chalupecký vyprávěl, že za svých studentských let běhal tuto trasu na vlak za neuvěřitelných devět minut. A to byla pro nás výzva. Proto jsme vymysleli tuto akci s tím, že nemusí být pouze pro závodníky, ale i pro ty, co se chtějí projít a oživit si vzpomínky na cestu, po které chodívala půlka Pyšel, a dnes sotva kdo. Na Pyšelce bude čekat sám Pepa Chalupecký a odmění nás diplomem a medailí. Tam se všichni občerstvíme a pak posilnění něčím dobrým vyrazíme zpět. Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Potěší nás, když přijdete i v dobovém oblečení šedesátých let. Sraz bude před restaurací Sokolovna v hod. v den, kdy má svátek Josef, Máte-li chuť přijít, přihlaste se prosím na tel , nebo - Těší se na vás kulturní komise MěÚ Pyšely. Argo Pomník čtyřnohého hrdiny Michal DLOUHÝ Jednou z řady obětí zločinců byl vůdce služebního psa 26 let starý strážmistr Alois Tauber z Četnické pátrací stanice v Plzni. Dne 1. srpna 1931 spáchal Josef Kondr, 21 let starý syn rolníka a vyučený elektromontér z Koterova vražedný útok na veliteli četnické stanice ve Starém Plzenci vrchním strážmistru Václavu Hrabačkovi. O Kondrovi se všeobecně vědělo, že je výtržník a rváč a výborný střelec. Tradovalo se o něm, že od boku trefí do vzduchu vyhozenou minci. Jen díky selhání Kondrova browningu nedošlo k dokonání vraždy. Poté pachatel uprchl na svém motocyklu do Koterova do statku svých rodičů v čísle popisném 3, kde motocykl odkázal svému bratrovi, vyhnal všechny osoby ze stavení, zabarikádoval se na půdě a vyhrožoval četníkům, že je postřílí. Soustředěné četnictvo z plzeňské pátrací stanice a z tamní četnické stanice ještě v noci obklíčilo statek. Aby se podařilo zjistit, ve které části objektu se Kondr ukrývá, nařídil o čtvrté hodině ranní dne 2. srpna 1931 okresní četnický velitel prohledání půdy služebním psem, německým ovčákem, jménem Argo. Jeho vůdce strážmistr Alois Tauber otevřel dveře a zpoza rohu posílal psa po schodech na půdu. Když Argo opakovaně vyběhl nahoru a poté se opět vrátil, vstoupil jeho vůdce mezi dveře ve snaze poslat psa zpět nahoru. V tom třeskla rána a strážmistr Tauber se po krátkém vzpřímení skácel dozadu, upadl do hnojiště a okamžitě skonal. Druhá rána zasáhla Arga, který ještě vyběhl ze statku na náves a po zásahu do srdce rovněž klesl mrtev. Ještě po dlouhých šest hodin trvalo obléhání vraha a po tuto dobu se ostatní četníci nemohli ani přiblížit ke svému zastřelenému kolegovi. Až kolem desáté hodiny se strážmistru Šedivcovi, rovněž z plzeňské pátrací stanice, podařilo zpozorovat místo úkrytu pachatele, kterého vyzval ke vzdání se. Namísto toho se z půdy ozvala střelba, která byla četníky opakována. Kondr byl zasažen do prsou a do pravé ruky. Ačkoliv byl okamžitě převezen do plzeňské nemocnice, po několika hodinách zemřel. Major Josef Povondra, jeden ze zakladatelů četnické pátrací služby, v nekrologu charakterizoval 26 letého strážmistra Aloise Taubra následovně: Poznal jsem strážmistra Taubra, když na jaře 1930 přišel do Pyšel s přiděleným mu služebním psem do výcviku. Vysoký, štíhlý, vždy v pečlivém ústroji, mírný, ke kamarádům družný, ve společnosti příjemný a veselý, vzorného chování, služebních povinností přísně dbalý a je přesně vždy plnící, toť byl strážmistr Tauber, jak jsem jej poznal.. Posmrtného uznání se dočkal i čtyřnohý hrdina. U silnice v zahrádce Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelích u Prahy byl na památku uvedené tragické události umístěn žulový balvan s bronzovou reliéfní hlavou německého ovčáka s následujícím nápisem: Na paměť věrných služeb psa Arga, zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Koterově dne 2. VIII Tento památník lidského vděku za věrnost zvířete postavily: Sportovní klub pro policejní a ušlechtilé psy v Praze a Spolek k ochraně zvířat.. Uvedený pomník se zachoval dodnes a v současné době je umístěn před areálem policejního psince v Býchorech u Kolína. Příspěvek byl zpracován za využití knihy Humoresky vážně vydané nakladatelstvím Pragoline. Knihy o četnících z nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE žádejte u svých knihkupců, v internetových obchodech nebo na 13

14 14 Pěstitelství Rakytník řešetlákový je trnitý keř nebo strom dorůstající výšky 3 až 6 metrů. Listy jsou čárkovitě kopinaté, na rubu stříbřité, později hnědočerveně šupinkaté. Plodem je kulovitá, někdy i elipsiodní peckovička, asi 5 mm široká a 8 až 12 mm dlouhá, většinou oranžové barvy, chuti kyselosladké, výrazně aromatické. Semena jsou dosti velká, tmavě hnědá a lesklá. Zajímavý je kořenový systém, ve kterém se vyskytují hlízy velikosti až holubího vejce, jejichž úkolem je poutat vzdušný dusík. Rakytník má rád lehčí, drobně kamenité, zásadité i neutrální půdy. V poslední době se začíná hojně pěstovat ke zpevnění svahů, dále se užívá v potravinářském průmyslu a nesmíme opomenout jeho léčebné účinky. Plody obsahují velké množství oleje, dále cukry, organické kyseliny, pektiny, třísloviny, velké množství vitamínu C (ve Dopisovatelé Jezuité a Pyšely Za časů dlouhotrvajících válek, v časech suchoty a neúrody se častá procesí ke sv.loretě konají. Mnozí v těžkostech a úzkostech postaveni byli v Loretě outěchu a pomoc nalézali. Kdo náramně zarmoucen byl bez potěšení z Lorety neodcházel, lidé žádali Paní Marii za přímluvu. Tak píše dávný pamětník. Pověst o slávě Lorety a síle tohoto místa a jeho vlivu na člověka se dostala k sluchu pražských jezuitů. Je nesporné, že ti věděli hodně nejen o energii krajiny, ale i o hlubinách lidské psychiky a o způsobu jejího ovlivňování, ale i o možnostech využití síly krajiny na lidské vnímání. Boj o významné silové místo a jejich zájem o zdejší oblast napovídá, že přesně věděli co zde hledat. Jezuité, žádali okolní šlechtu o příspěvek na stavbu kláštěra. Hned po té bylo několik sáhů základů založeno. Do tohoto přichází reformy císaře Josefa II a stavba je zastavena. Ještě po dlouhých letech jsou patrné stopy po jejich základech. Mraky se stahují i nad samotnou Loretou. Lidská chytrost však vítězí. Z Lorety se stává hřbitovní kaple a okolo tak vzniká hřbitov. I dnes citliví lidé poznají energetickou hodnotu těchto míst. Procházka na Loretu je i dnes mezi lidmi velmi oblíbená. V němém úžasu můžeme sledovat posázavské panorama a všechny ty významné dominanty okolního i vzdáleného kraje. Ladislav Kostrhoun Rakytník 100 gramech plodů až 1300 mg), vitamíny skupiny B, flavonoidy, vitamíny A, D, F, K a vitamín P- rutin a vedle toho také nepřeberné množství dalších biologicky aktivních látek. V listech, větvích, v kůře a v semenech je složení obsahových látek podobné, ovšem nacházejí se zde v menším množství. Rakytníkový olej výborně regeneruje při popáleninách, omrzlinách a je velmi efektivní v léčení řady kožních nemocí. Vnitřně léčí žaludeční vředy a má protisklerotické působení. I ostatní části rakytníku jsou přirozeně léčivé. Léčí plicní, zažívací, jaterní a kloubní potíže, hojí sliznice, rozpouští hleny, reguluje krevní oběh a výrazně podporuje imunitní systém. Lze jej využít jako vynikající zdroj vitamínů. Rakytník je rostlina dvoudomá, proto je potřeba vysazovat samčí i samičí keře. Samičí rostlina je ta, která plodí, proto se doporučuje vysazovat v poměru pět samičích na jednu samčí. Plody rakytníku se suší a dělá se z nich čaj. Bobule se dále mohou zpracovávat na kompoty, protlaky, sirupy a hlavně přírodní ovocný rakytníkový likér. Nejvíce vitamínů a ostatních biologicky účinných složek má rakytník na počátku zrání. Jeho jediným velkým problémem je, že se velmi nesnadno sklízí. Na trnitých větévkách plody drží pevně, protože nemají stopky, a jsou měkké. Zpravidla se při trhání rozmačkají a šťáva předčasně vytéká. Plody se proto sbírají na začátku zrání, kdy jsou ještě pevné. Při dostatku porostů rakytníků je vhodnější sklizeň ostříháním plodných větviček a jejich následným zmrazením. Zmražené bobule se velmi dobře oklepou a poté se běžně zpracují dle potřeby. Petr Kumšta Úvoz Tento výraz se dnes již nepoužívá a jediné místo, kde se s ním můžeme setkat jsou dobové materiály, knihy a také pohádky. V minulosti úvozy vedly hlavní komunikační spojnice mezi obcemi a krajem. Klikatily se mezi poli prašné a kamenité cesty. Zařezávaly se do krajiny a pod úrovní okolních polí a luk chránily poutníky před povětrnostními vlivy. Po západu slunce byly místy tajemných stínů, strašidelných zákoutí a úkrytem lapků. Projížděly jimi stovky vozů a procházely tisíce poutníků. Vývoj společnosti preferoval rychlost dopravy a úvozy toto neumožňovaly. Přestaly se používat a postupem času zarůstaly a pustly. Při kolektivizaci bylo mnoho úvozů zrušeno z důvodu zvětšování polí. Později je také zaváželi odpadem, časem zarostly a mizí z naší krajiny. V našem okolí je několik zachovalých úvozů, jsou zarostlé a nepoužívají se. Části doposud používaných úvozových cest vedou od silnice na Zaječice k Dubu a dále na Lojovice, cesta z Pyšel do chatové osady Neřesky, závěr cesty z Husovy ulice k lesu, zadní cesta ze hřbitova podél pole ke kompostárně. To jsou zbytky dochovaných úvozových cest, které se doposud používají. Bohužel úvozový úsek je krátký a tak si jej možná ani nevšimneme. Proto mě velice těší znovu odkrytý pěkný úvoz. Zachoval se u bývalé cesty spojující Pyšely s Nespeky. Cesta vedla po hrázi rybníka Debrný pod dnes zalesněným kopcem Homolka k Hanzlovu kříži. U něj začíná úsek velice hlubokého úvozu, ve kterém je možné i přes vzrostlé kopřivy projít díky nedávnému pročištění. Míjíme zajímavě deformované stromy, které se postupně nakláněly do úvozu. Stromy se neúnavně vracely do kolmé polohy. Prohnuté a s neuvěřitelně zdeformovanými kmeny se snaží jakoby popřít zemskou přitažlivost. Vzniklo kuriózní zákoutí, které ještě více probarví podzimní zapadající slunce ve všech barvách mizejcího listí. Honza Kostrhoun

15 nález Zajímavý dokument z Lorety Pyšelská Loretánská kaple je už od r neodmyslitelnou součástí panoramatu našeho města. Za ta léta už byla tolikrát vykradena, že se zdálo nemožné, že by mohla skrývat ještě nějaké překvapení. Kupodivu skrývala. Pan Jan Kostrhoun objevil před časem na vnitřní straně ozdobné destičky na oltáři špatně zachovanou listinu, na které se podepsal čas a také myši, které se uvnitř oltáře zabydlely. Na listině se nachází desetiřádkový text v latině. Je psaný vypsanou rukou a je poměrně dobře čitelný. Písmo odpovídá období zhruba let Z listiny se bohužel zachoval jen střed a pravá část, o levou se postaraly myšky. Překlad zachovalé části obsahuje následující sdělení: dne 24.prosince nejctihodnější pán pan Daniel Josef apoštolský z Boží milosti Tyberiadský, kněz metropolitního chrámu u sv. Víta, probošt království Čes- prelát, svaté Říše římské katolické, rada, posvětil přenosný oltář a v jeho svatostánku relikvie (ostatky) mučedníka Klementa Z listiny jasně vyplývá, že se jedná o záznam na památku toho, že došlo k vysvěcení něčeho a k uložení ostatků. Otázka zní: CO bylo posvěceno, KDO světil a KDY. Na první otázku se zdá být jednoduchá odpověď. Listina se našla uvnitř oltáře na Loretě, takže by mělo jít o jeho vysvěcení. Zde však nesouhlasí datum. Z jiných pramenů víme, že Loretánská kaple byla (včetně oltáře) vysvěcena 2.července 1699, zde však je řeč o 24. prosinci neznámého roku. Konzultoval jsem tuto záležitost s historikem Dr. D. Kovářem a s kancléřem budějovické diecéze P. V. Kulhánkem. Shodli jsme se na tom, že zdejší loretánská kaple mohla být vysvěcena dvakrát. První svěcení, v červenci 1699, vykonal kněz, který tehdy spravoval pyšelskou farnost. Zdejší vrchnost si pak na vánoce pozvala nějakého vyššího hodnostáře z Prahy, ten ji vysvětlil znovu a přivezl zmíněné ostatky mučedníka Klementa. Je možné, že se tak stalo ještě v témž roce, ale jisté to není. Velký časový odstup obou svěcení je však málo pravděpodobný. Otázkou je, KDO toto druhé svěcení vykonal. Z textu vyplývá, že to byl probošt chrámu sv. Víta a titulární biskup Tiberiadský. (Město toho jména je v Palestině a v té době bylo už dávno v rukou Turků, takže se jednalo opravdu jen o titul.) Podle dochovaných křestních jmen soudím, že by se mohlo jednat o Daniela Josefa Mayera z Mayeru. Ten byl v l pražským arcibiskupem. Určitě už před tím zastával vysoké církevní funkce. Pro majitele zdejšího panství, F. A. Halleweila, představoval asi nejvyššího hodnostáře, který sem byl ochoten přijet a naši kapli vysvětit. Důležitá je také zmínka o uložení ostatků mučedníka Klementa. Pokud zde byly opravdu uloženy, nezachovala se po nich ani stopa. Možná, že i na nich si pochutnaly myši, které okusovaly tuto zajímavou listinu. Za zprávu o ní děkuji panu J. Kostrhounovi. Listina se teď konečně dočká odborného ošetření a vhodného uložení v příslušném archivu. Ve zdejším muzeu si budete moci prohlédnout její fotokopie. PhDr. Jiří Chvojka Foto Jan Kostrhoun 15

16 Hasiči 28.března 2010 Asistence při čištění podél silnic do Pyšel 24.dubna 2010 Soutěž hasičských seniorů Duben 2010 Sběr železného šrotu 1.května 2010 Fotbalové utkání SK Pyšely SDH Pyšely 30.května 2010 Dětský den SOKOLOVÉ A HASIČI 11. až 12.června 2010 Hasičské slavnosti v Litoměřicích 19.června 2010 Taktické cvičení mužů čerčanského okrsku 11.září 2010 Taktické cvičení žen čerčanského okrsku v Přestavlkách 10.října 2010 Záchranářské cvičení 28.října 2010 Zvonění pyšelských zvonů se Zvonem míru v Roveretu ve 21h Akce našich dětí 6.března 2010 Hasíkovo dobrodružství v Kondraci 8.května 2010 Plamen Jankov 29.května 2010 Veselá diabolka Chotýšany 28.srpna 2010 Pochod Hasíkovo dobrodružství v Olbramovicích 9.října 2010 Plamen Netvořice PLÁN ČINNOSTI SDH PYŠELY Pohlednice Nové pyšelské pohlednice I. Mezi nové pohlednice se od roku 2003 zařadily čtyři vánoční pohledy z Galerie u Marie. Vtipné a milé obrázky s vánoční tématikou vztahující se k naší obci. Námětem každé z těchto pohlednic je obrázek paní Marie Kolářové. V roce 2003 byla vydána první pohlednice s názvem Když kapři táhli přes Pyšely. Další byla až v roce Pyšelský punč. Následovala pohlednice Zimní spánek pyšelské lípy" z roku 2008 a v minulém roce vyšla pohlednice nazvaná Pyšelský advent. Z mého pohledu sběratele pohlednic je dobře, že se najdou lidé a organizace, kteří mají zájem vydávat ještě dnes nové pěkné pohlednice naší obce. Díky jim za to. Pokud také víte o některé nově vydané pohlednici Pyšel dejte nám vědět. Honza Kostrhoun 16

17 kultura Přehled kulturních akcí pořádaných MKS Benešov březen v 19:30 Divadlo Radka Brzobohatého Vyhazovači Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disko baru Cinders. Čtyři vyhazovači, na první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký večer, roztomile nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty. Jeden kněz, dva rapeři a mnoho dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta lidských charakterů, z níchž ovšem každý z nich nachází svůj osobitý příběh. Energií sršící hudební komedií dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Michal Novotný, Tomáš Racek, Ernesto Čekan, Antonín Duchoslav, Petr Vágner; Režie: Marian Kleis v 19:30 Jiří Schmitzer Recitál herce a zpěváka Narodil se v listopadu DAMU absolvoval roku 1974, poté nastoupil do Činoherního studia v Ústí nad Labem, od roku 1985 je členem Ypsilony. Poprvé si jej pro větší filmovou roli vybral režisér Oldřich Lipský do komedie Tři chlapi na cestách,pak následovaly menší nevýrazné role v detektivkách Motiv pro vraždu a Holka na zabití.v roce 1976 přišel průlom v podobě Kroupy mladšího v úspěšné komedii Marečku podejte mi pero, kde si zahrál po boku svého otce Jiřího Sováka. Pak následovaly Postřižiny, Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, Outsider, Páni Edisoni, Dům pro dva, Proces, Amerika, Zdivočelá země, Bumerang, Báječná léta pod psa, Kanárek, Kytice, Perníková věž, Lesní chodci a Kráska v nesnázích. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang obdržel Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. Popularitu mu přinesly také jeho písničkové recitály. Se svou dvanáctistrunkou natočil již tři alba Recitál, 2000 Šílenec, a 2003 Bouda. Jíří Šchmitzer nepatří k druhu písničkářů, kteří se něžně rozplývají nad zelenými břízkami a divokými lichokopytníky. On raději skepsi a ironii. Jeho syrovost, lidskost, nekomplikovanost a typické sprosťárny upoutá posluchače každé věkové kategorie. Umí rozesmát, pobavit, rozesmutnit a znejistět jako málokdo. Stejně jako střídat role: zahraje jak stárnoucího samotáře, vzteklého psychopata, citlivého intelektuála, tak i zpěváka, který se mermomocí snaží dělat chyby v 17:00 Rodiče s dětmi do divadla O Sněhurce Jedna z nejstarších německých renesančních pohádek bratří Grimmů vás zavede do smutného království a bude vám vyprávět o zlé královně i o Sněhurce, jednom užvaněném zrcadle, dvou rozpustilých stromech a hlavně sedmi malých mužících. Hrají členové divadla KAPSA: Šárka Kletečková, Vlasta Fischer, Alžběta Gilíková a Lenka Winkelhofferová; Režie: Vlastimil Fischer Další akce v Městském divadle Na Poště 2.3. BENEBUS 3.3. TŠ Salta 4.3. dětský karneval ZŠ Jiráskova 5.3. ples ODS 7.3. TŠ Salta TŠ Salta fotbalový svaz TŠ Salta ZŠ Karlov výchovné koncerty Zastupitelstvo města Připravujeme na duben 2.4. Jaro Josefa Suka - zahajovací koncert 9.4. II. Koncert Jaro Josefa Suka III. Koncert Jaro Josefa Suka Jak Tonda léčil rohatou princeznu - pohádka IV. Koncert Jaro Josefa Suka Nebožtík z Olšan divadelní představení závěrečný koncert Jaro Josefa Suka Vážení přátelé, MĚSTSKÁ KNIHOVNA BENEŠOV Není bratr jako bratr aneb recitál Jana Kryla v 17 h Hudební večer s Jiřím Černým - Elvis Presley v 18 h Benešovsko v době renesance přednáška PhDr.Jiřího Chvojky v 17 h Beseda pro školy se spisovatelkou Sandrou Veberovou v 11 h sport Rok 2009 je nenávratně za námi a tak dovolte, abychom Vás na prahu nového roku pozdravili, poděkovali za Vaši přízeň a spolupráci a zároveň informovali o tom, co pro Vás do nového roku v našem SKC připravujeme. Samozřejmě se snažíme zachovat aktivity, na které jste u nás v SKC zvyklí a zařazujeme některé nové, některé zase rozšiřujeme, jelikož vidíme, že je o ně velký zájem. Takže co budeme dělat v tělocvičně: v PONDĚLÍ od do vede A. Sadílková tanečky a cvičení s dětmi, od do pí D. Novotná trénuje mládež druhého stupně ve volejbalu, od do má NOVĚ fit dance B. Řešátková, je badminton pro dospělé. Pokračování na straně 18 17

18 sport Pokračování ze strany 17 V ÚTERÝ badminton pro 1. a 2. stupeň pod vedením M.Čihákové, cvičí nejen senioři se Z.Ambrožovou. Ve STŘEDU od oddíl taekwon do, Vl.Machota, mistr Evropy, 6. dan ČTVRTEK pohybové cvičení, vede I.Zadáková, Street dance pro mládež vede P.Landová, latina pro ženy, rovněž P.Landová. V PÁTEK hip-hop,aerobic A.Bardová NOVĚ bychom Vás rádi pozvali na nedělní cvičení s pí.j, Veselou od 14,00 dvě hodiny body styling a regenerace páteře, od taekwon-do. V malém sále SKC posilovně je PONDĚLÍ balet pro děti 4-6 let, od vede H.Zadáková, od balet děti 7-9 let, od formování těla s R.Zábojovou, od power joga rovněž s R.Zábojovou. V ÚTERÝ začínáme už ráno cvičením aerobiku s možností hlídání dětí v našem MC, cvičí G.Halíková, pro Vás kteří nemůžete večer je power joga ráno od 10.00, rovněž s možností hlídání dětí, od 17.l je joga s B.Šurlan, cvičitelkou mezinárodní úrovně. Ve STŘEDU od 9.00 až do má u nás program Yamaha klas, celosvětový program výuky prvních krůčkú k hudbě a rytmiky pro za nejmenší.odpoledne od do cvičí s balančními pomůckami paní Řeháková. Ve ČTVRTEK začínáme v a aerobic pro 1. stupeň ZŠ vede Kačka Sehnalová, v NOVĚ nabízíme cvičení s Mudr Vandou Kadeřábkovou-Březinovou, která u nás zahájila celé pásmo cvičení pro zdravou páteř, masáží a běžeckých seminářů.pro velký zájem jsme o další hodinu rozšířili cvičení jogy s B.Šurlan a to od , no a NOVĚ ještě od cvičení BOSU S VANDOU. V PÁTEK od 9.30 formování těla s R.Zábojovou, rovněž s možností hlídání dětí. V učebně SKC jako tradičně v PONDĚLÍ výtvarka paní M.Tlamichové, od až do jazykové kurzy angličtiny, francouzštiny vedené panem dr. Rafajem. V ÚTERÝ je to o muzice, od vede Honza Beránek tři hodiny kytarových lekcí od začátečníků přes pokročilé až po místní skupinu, kde již hrají klávesy, kytara, harmonika a jsou zde základy aranže písniček. Ve ČTVRTEK vede výtvarnice paní Suchá kurzy keramiky pro děti od 7 do 15ti let, ve čtvrtek je možno se přihlásit i do kurzů počítačů a to jak pro začátečníky tak i pokročilé. Podrobnější informace najdete na našich www stránkách nebo skcvondrejove.cz, tel , nebo na webu našich mediálních partnerů SKC Ondřejov N E D Ě L E OD 14.00h h OD 14.00h: B O D Y S T Y L I N G OD 15.00h: REGENERACE PÁTEŘE A KLOUBŮ UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA VE HOD. V neděli odpoledne Vás srdečně zveme na krásné 2 hodiny kde si s milou paní Jarmilkou Veselou, profesionální cvičitelkou aerobiku, body stylingu, cvičení regenerace páteře a kloubů odpočinete a příjemně zakončíte víkend. Je pro Vás připravená tělocvična a posilovna. Cvičí se na míčích a různých balančních pomůckách. Ze začátku se zahřejete body stylingem a pak začnete pracovat na ozdravění a omlazení vaší tělesné schránky. Tibetští mniši takto cvičí každé ráno a večer a udržují si tak své tělo neustále mladé, silné a ohebné. Cvičení je možno navštěvovat za jednotné vstupné, ale i na permanentku, která je cenově zvýhodněna. Jednotný vstup: 60,- Kč 1 hodina Permanentka: 45,- Kč 1 hodina SKC Ondřejov POZOR NOVINKA!!! POWER JÓGA Powerjóga je dynamickou formou jógy určená pro širokou veřejnost. Je zaměřena na harmonii těla a mysli, rozvoj fyzických a psychických schopností, odbourání stresu a napětí. Uspokojí lidi, kteří si chtějí fyzicky zacvičit, ale také ty, kteří hledají uklidnění mysli a pohodu. Powerjóga rovněž uvolňuje záda, a je proto vhodným prostředkem, jak předejít bolestem zad vzniklým z neustálého sezení nebo jednostranného zatížení. Termíny : pondělí úterý 10-11/možnost hlídání dětí/ FORMOVÁNÍ TĚLA Jedná se o posilovací formu cvičení tvarující celou postavu za použití lehkých činek, balančních pomůcek a overballů... úvodní část hodiny je zaměřena na zahřátí organismu formou kruhového tréninku, poté následuje posilování na podložkách, lekce je zakončena strečinkem a uvolněním. V lekcích je kladen důraz na posilování hlubokého svalového systému, především centra těla (core) - pánevního dna a hlubokých břišních a zádových svalů. Pomalé cvičení s důrazem na dech a vědomé ovládání těla, vhodné jak pro formování postavy, tak i jako prevence bolestí pohybového aparátu. Termíny : pondělí pátek /možnost hlídání dětí/??? ZAČÍNÁME

19 Inzerce Zoo shop Pyšely Nejlevnější krmiva v širokém okolí Prodej krmiv a potřeb pro zvířata. Nabízíme Objednání krmiva dle Vašeho výběru Rozvoz zboží do Vašeho domu zdarma Objednávky na tel : večer : celý den Prodej PB 2 10 kg Otevírací doba: po zavřeno Út- pá: 10,00 20,00 hodin So: 9,00 14,00 hodin Ne: 14,00 18,00 hodin Hledám pronájem nebytových prostor (Pyšely a okolí). Velikost skladu (cca 40 m 2 ) Sklad může být i garáž či stodola Tel SETKÁNÍ NAD BIBLÍ společné přemýšlení nad biblickými texty s výkladem všichni zájemci jsou srdečně zváni HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE v prostorách knihovny (přízemí vpravo) začátek: 18,30hod Petr Turecký, farář FSČCE Soběhrdy Kdy? Každé pondělí a čtvrtek od 8:00 do 16:00 Za kolik? Zaváděcí cena v únoru a březnu 2010 : 290 Kč/den Plná cena: 390 Kč/den včetně materiálu a svačiny Akce předplatné: 7+1 zdarma Oběd pro zúčastněné: 55 Kč Přihlášení: vždy nejpozději do čtvrtka předcházejícího týdne Ukázka plánu některých činností na následující období: Čtvrtek malování, kreslení obrázků, zpívání s harmonikou a kytarou Pondělí výrobky z plsti, keramika Čtvrtek Balanční cvičení (cvičení s míči), promítání filmu pro pamětníky Pondělí hlavolamy, řemesla pro každého Čtvrtek Zpívání s harmonikou a kytarou, malování na hedvábí Pondělí Keramika, hra společenských her ATESTOVANÝ LÉKAŘ Občanské sdružení TŘI provozující NZZ - Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech přijme atestovaného lékaře na plný úvazek pro práci v lůžkové části hospice, ambulanci paliativní medicíny a Mobilním hospici. Výhodou je zkušenost v oblasti paliativní medicíny, atestace v oboru PMLB, onkologie, ARO apod. Kontakt: MUDr. Tereza Dvořáková, 19

20 inzerce KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA SPIRITUÁLNÍ PÉČE O.s.TŘI, zřizovatel Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, přijme na místo koordinátora/ky spirituální péče vystudovaného teologa/teoložku, který/á bude schopen/a poskytovat nemocným, jejich příbuzným i personálu spirituální péči bez ohledu na jejich vyznání či světový názor a organizovat tuto službu v rámci hospice ve spolupráci s dalšími duchovními. OČEKÁVÁME - Minimální praxe v sociálně pastorační oblasti 5 let - Věk nejméně 31 let - Odolnost v zátěžových situacích - Dobrá schopnost komunikace, ekumenický přesah - Ochota a schopnost pracovat v týmu - Znalost světového jazyka nutná NABÍZÍME: - zázemí rozvíjející se neziskové organizace, tým motivovaných spolupracovníků, - možnost osobního a profesního rozvoje, - úvazek 1,0, místo výkonu práce Čerčany, nástup okamžitě S dotazy se můžete obracet na adresu Vážné zájemce prosíme, aby poslali svůj strukturovaný životopis a motivační dopis em na: Bližší informace o zaměstnavateli na VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro hospic a návazné terénní zdravotně sociální služby. O.s.TŘI, zřizovatel Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, přijme vedoucí/ho sociálních služeb který/která bude zodpovídat za chod a koordinaci sociální péče o pacienty lůžkové i terénní části hospice. OČEKÁVÁME - VŠ či VOŠ vzdělání odpovídajícího zaměření - Praxe v sociálně oblasti znalost světového jazyka vítána - Odolnost v zátěžových situacích - Dobrá schopnost komunikace - Ochota a schopnost pracovat v týmu - Vztah k hospicové či paliativní problematice - Schopnost koordinovat cca 15 sociálních pracovnic a pečovatelek NABÍZÍME: - Zázemí rozvíjející se neziskové organizace, tým motivovaných spolupracovníků - Úvazek 1,0, místo výkonu práce převážně Čerčany, občasně Benešov u Prahy - nástup okamžitě Vážné zájemce prosíme, aby zaslali svůj strukturovaný životopis a motivační dopis em na: Bližší informace o zaměstnavateli na 20 policie Drogám stop! Policie České republiky vnímá drogovou problematiku jako velmi závažnou. Snaží se úzce spolupracovat s veřejností a maximálně tak eliminovat a potírat tento nebezpečný společenský jev. Tato trestná činnost na sebe váže další společensky nebezpečná jednání v podobě různých krádeží, loupeží, vražd, řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek a podobně. Vzhledem k tomu, že chceme občany co možná nejvíce ochránit od nebezpečí, které s sebou drogová problematika přináší, přichází Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje s konkrétní nabídkou spolupráce s veřejností. Občané mohou na telefonním čísle a pomocí u i anonymně oznámit podezření či jakoukoliv skutečnost o výrobcích a distributorech drog, aniž by se museli dostavit na policii. Anonymita je zaručena, kdo by chtěl ale uvést své jméno, případně s policií dále spolupracovat, tuto skutečnost jen vítáme. Věříme, že společným úsilím dosáhneme výrazných úspěchů v potírání této velmi závažné problematiky. nprap. Zuzana Stránská Vykrádal bedny na noviny - Policisté ho zadrželi Téměř tisíc čtyři sta časopisů a přes osm set DVD a CD disků odcizil dvaadvacetiletý mladík z Prahy. V době od 7. října do 11. prosince loňského roku se za použití pákových nůžek vloupal do plechových beden, umístěných u prodejen, trafik a novinových stánků. Bedny obsahovaly neprodané noviny, časopisy, CD a DVD disky, které byly určené ke vrácení. Mladík má na svědomí celkem třiadvacet případů, a to v Benešově, v Týnci nad Sázavou, v Čerčanech, v Neveklově, v Krňanech a ve Vysokém Újezdu. Svým protiprávním jednáním způsobil celkovou škodu ve výši šedesáti devíti tisíc korun. Benešovští kriminalisté na případu intenzivně pracovali a objasnili ho. Podezřelého mladíka 13. ledna zadrželi v Praze. Žádné z odcizených věcí ale nezajistili. Část mladík prodal na pražské tržnici a část dalším osobám. Policejní komisař muže obvinil z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci. Druhý den v odpoledních hodinách ho na základě souhlasu státní zástupkyně propustil ze zadržení. Trestní řízení bude s obviněným probíhat na svobodě. nprap. Zuzana Stránská

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 Obsah: Slovo ředitele školy, Jaro, příroda kolem nás, divadelní představení, recitační soutěž. Vyhodnocení sběru,

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více