Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2."

Transkript

1 ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10 Maminky měly svátek str. 11 Jízda králů ve fotografii str Novinky z Bělinky str Společenská kronika str. 16 Kulturní servis str. 17 Sportovní aktuality str Příští číslo vychází 25. června 2010, uzávěrka redakčních příspěvků 7. června Vyznamenání Janu Hrubému Při příležitosti oslav Dne vítězství, který se slaví na počest konce druhé světové války a porážky nacistického Německa, vyznamenal místopředseda vlády České republiky a ministr obrany Martin Barták mezi jinými také kunovického rodáka, hrdinu protinacistického odboje pplk. Jana Hrubého in memoriam. V sobotu 8. května převzal vyznamenání Kříž obrany státu ministra obrany České republiky Antonín Hrubý, synovec Jana Hrubého, za přítomnosti místostarostky města Kunovice Ivany Majíčkové. Slavnostní akt se konal v kryptě pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, v níž se odehrál hrdinský poslední boj parašutistů podílejících se na atentátu na Reinharda Heydricha a která je dnes upravena jako památník všem, kteří zde zahynuli. Resortní vyznamenání Kříž obrany státu ministra obrany České republiky uděluje ministr obrany pouze mimořádně, a to zejména vojákům a dalším občanům České republiky a cizím státním příslušníkům. Kříž obrany státu ministra obrany České republiky se uděluje za hrdinství v boji, za vynikající velitelskou činnost v boji nebo těm, kteří se s nasazením vlastního života nebo zdraví zcela výjimečným způsobem zasloužili o obranu České republiky a jejího ústavního pořádku, záchranu lidských životů nebo značných hodnot na majetku České republiky, a to na jejím území i mimo něj. Kříž obrany státu ministra obrany České republiky má jeden stupeň a je možné jej udělit opakovaně. red

2 Vybráno z usnesení 59. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: vyhlášení soutěže Okno roku 2010, termíny pro přihlášení a vyhodnocení soutěže, kritéria pro hodnocení květinové výzdoby oken a balkonů a složení komise, která bude provádět vyhodnocení dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č o pojištění majetku města Kunovice mezi městem Kunovice a Pojišťovnou Generali, a. s., Praha, Bělehradská 132 Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a firmou Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 1077, Kunovice, na darování velkoformátové fotografie města Kunovice pro umístění v odbavovací hale letiště Kunovice vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) ze Základní školy Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, jak bylo předloženo likvidační komisí viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení dodatek č. 36 ke smlouvě o zajištění MHD na území měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město uzavřené mezi ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s., Malinovského 874, Uherské Hradiště, a městy Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město dne , kterým se stanoví příspěvek jednotlivých měst na financování MHD ve výši rovnající se násobku ceny plného občanského jízdného a ročního počtu přepravených cestujících důchodců nad 70 let, přičemž podíl města Kunovice je ve výši 12,82% Redakční okénko Některé dny by snad ani neměly být. Jako by nebylo dost na tom, že jsem opakovaně prožíval poslední rozloučení s kunovickým starostou Ing. Jiřím Vařechou, když jsme připravovali květnové číslo městského zpravodaje Kunovjan. Věřte, že fotit pohřeb někoho, koho si velmi vážíte a máte rádi a ještě o tom připravovat materiál k otištění, není jednoduché. Vybírat z archívu charakteristické snímky připomínající starostu Vařechu, to byla opravdu hodně smutná práce. Chtěl jsem, aby rozloučení s touto osobností na stránkách Kunovjanu bylo důstojné, ale aby mělo i lidský rozměr. Čím víc ovšem chceme, tím větší je pravděpodobnost nenaplnění vlastní vůle. Dokončování každého čísla Kunovjanu je hodně hektická akce pro všechny zúčastněné, tentokrát však byla ještě náročnější z mnoha různých důvodů a navíc hodně emocionálně vypjatá. V téhle rozjitřené atmosféře došlo k tomu, že při úplně posledních úpravách před odesláním do tiskárny vypadl z textu rozloučení Ing. Jiřího Demla s jeho nástupcem na místě starosty města Kunovice poslední řádek závěrečného odstavce. Pravda, všechny ostatní řádky zůstaly, ale právě ten poslední, ten chybějící, dával celému textu smysl! Aby toho nebylo málo, na malér jsme přišli až ve chvíli, kdy už byl zpravodaj rozvezený po prodejnách a skutečně se pro nápravu nedalo nic udělat. Co teď? Omluvit se. Ano, omluvit se, ale komu? Jiřímu Demlovi jako autorovi samozřejmě, starostovi Vařechovi on stejně viděl, co se stalo a jak moc mě to mrzelo, rodině Vařechových, čtenářům, občanům Kunovic Ano, vy všichni přijměte, prosím, mou omluvu. Snad jen pro úplnost ještě otisknout onen poslední odstavec z rozloučení Jiřího Demla před radnicí: Pane starosto města Kunovice, Jiří Vařecho, příteli, jménem svým a všech, kteří jsme tě měli rádi a pro vždy si budeme vážit toho, co jsi pro své a naše město vykonal, loučím se s tebou a děkujeme. Zdeněk Kučera, odpovědný redaktor městského zpravodaje Kunovjan a zálohově činí Kč Smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou mezi městem Kunovice a Ing. Milanem Macákem, J. Kráľa 9, Trenčín, za účelem zpracování pasportu hřbitova v Kunovicích, jak je specifikováno v příloze smlouvy dodatek č. 14, kterým se mění Příloha č. 3 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů a poskytování služeb č. 1/01/2/012/2003 mezi městem Kunovice a společností Sběrné suroviny UH, s. r. o., Brněnská 1372, Staré Město, která se týká zavedení výkupní ceny papíru a lepenky (500 Kč za tunu) Provozní řád Sběrného dvora tříděného odpadu v Kunovicích, ul. Ve Strhanci návštěvní řády hracích ploch vybudovaných v rámci projektu Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech města Kunovice Návštěvní řád hrací plochy Červená cesta, Návštěvní řád hrací plochy U Pálenice a Návštěvní řád hrací plochy MŠ Mládežnická Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č uzavřenou mezi městem Kunovice a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupené E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem na stejné adrese, týkající se změny hlavního jističe v rozvaděči pro veřejné osvětlení umístěném u budovy pošty Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou HOČ TRUHLÁŘSTVÍ, s. r. o., Hradišťská 1132, Staré Město, IČ , na zajištění dodávky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 38 na dodávky, na realizaci interiéru městské knihovny v Komunitním centru v areálu Panského dvora Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou Radek Malina, Dlouhá 688, Uherské Hradiště, IČ , na zajištění služeb spojených s výkonem stavebního dozoru dle 2, odst. 2 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a koordinátora BOZP při realizaci stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění další podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace akce Rekonstrukce Slovácké búdy a Slováckého sklípku hrazené z prostředků Evropské unie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika, Česká republika Smlouvu o hudební produkci na festivalu dechových hudeb v Letním areálu Kunovice uzavřenou mezi městem Kunovice a dechovou hudbou Stříbrňanka Smlouvu o hudební produkci na festivalu dechových hudeb v Letním areálu Kunovice uzavřenou mezi městem Kunovice a dechovou hudbou Straňanka účetní závěrku Podnikatelského inkubátoru Kunovice, Panský dvůr, s. r. o., a předkládá ZM strana 2 6/2010

3 Neschvaluje: zrušení kulturních akcí Slet čarodějnic 2010 a Hody s právem 2010 Bere na vědomí: zprávu o zajištění plnění usnesení a úkolů XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 15. dubna 2010 zprávu o plnění úkolů podle zákona o sociálně právní ochraně dětí zprávu o připravenosti JPO II města Kunovice na letní sezónu a o provedených i připravovaných protizáplavových opatřeních žádost T-gym, sportovního klubu kulturistiky a fitness Anton Podškubka, o výpůjčku prostor a vybavení posilovny ve sportovní hale zprávu o činnosti a hospodaření Podnikatelského inkubátoru Kunovice, Panský dvůr, s. r. o. KUNOVJAN Jmenuje: Ing. Pavla Vardana jednatelem Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr, s. r. o. Zveřejňuje: záměr města na pronájem části pozemku p. č. 14/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště záměr města na pronájem sportovní haly posilovny, Panská 9, Kunovice Navrhuje: jednání za účasti města Kunovice, TJ Kunovice a zástupce stávajícího oddílu kulturistiky T-gym ve věci žádosti o výpůjčku prostor a vybavení posilovny ve sportovní hale, sportovního klubu kulturistiky a fitness Vybráno z usnesení 60. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: změnu dispozic v areálu Panského dvora v objektu B, a to rozšíření plochy velkého sálu o jedno klenbové pole Smlouvu č o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2010 mezi městem Kunovice a auditorkou Dipl. Ing. Ludmilou Burešovou, Mariánské nám. 127, Uherské Hradiště Smlouvu o dílo zemi městem Kunovice a firmou Ing. arch Přemysl Borunský, Jaroslava Staňka 865, Uherské Hradiště, IČ: , na dodávku projektové dokumentace interiéru stavby Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr spolufinancované z operačního programu Prostředí pro podnikání a inovace Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou RENARDS protender, s. r. o., IČ: , DIČ CZ , se sídlem Vídeňská 7, Brno, řešící zajištění zadavatelských činností přípravu a průběh veřejné zakázky na stavební práce s názvem Dostavba kanalizační sítě ve městě Kunovice snížené nájemné OVV ČSTV Uh. Hradiště ve výši 244 Kč/ hod., případné praní ubrusů + DPH při konání valné hromady dne Darovací smlouvu na finanční dar uzavřenou mezi městem Kunovice a Klubem kultury, Hradební 1198, Uherské Hradiště , ve prospěch Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině 2010 Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů mezi městem Kunovice a společností ECOBAT, s. r. o., Soborská 1302/8, Praha 6 dodatek č. 15, kterým se mění Příloha č. 3 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů a poskytování služeb č. 1/01/2/012/2003 mezi městem Kunovice a společností Sběrné suroviny UH, s. r. o., Brněnská 1372, Staré Město. Změna uvedené přílohy se týká snížení likvidační ceny plastů na Kč za tunu a zvýšení výkupní ceny papíru a lepenky na 800 Kč za tunu. Smlouvu na naplnění pasportu veřejného osvětlení podsystému MISYS uzavřenou mezi městem Kunovice a GEOS, SCHŮZE RADY MĚSTA 3. června června 2010 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 17. června 2010 Sdružení podnikatelů zeměměřičská činnost, Zámecká 9, Veselí nad Moravou, s tím, že cena bude hrazena z rozpočtové rezervy města dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb č mezi městem Kunovice a firmou AQE Advisors, s. r. o., Brno Pojistnou smlouvu č Pojištění podnikatelských rizik TREND 7 a Pojistnou smlouvu č Úrazové pojištění účastníků akce mezi městem Kunovice a Kooperativa pojišťovnou, a. s., Praha 1, Templová 747, u příležitosti Jízdy králů 2010 ve dnech 22. a 23. května 2010 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo D/0743/2010/KUL uzavřenou mezi městem Kunovice a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, na akci Jízda králů 2010, konanou ve dnech května 2010 v Kunovicích Bere na vědomí: stav a rozpracovanost důležitých investičních akcí města Kunovice k zprávu o opravách budov v majetku města Kunovice v roce 2010 zprávu o přípravě koupaliště na sezónu 2010 vyhodnocení čerpání rozpočtu města Kunovice k Souhlasí: s přijetím účelově určených finančních darů pro Základní školu, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, takto: z Nadace Děti-kultura-sport darovací smlouva č. j. 34NP/20/01 v částce Kč na realizaci projektu Wellness program zdravý životní styl pro žáky základní školy, z Nadace Dětikultura-sport darovací smlouva č. j. 70NP/10/02 v částce Kč na realizaci projektu Wellness program zdravý životní styl pro žáky základní školy, z Nadace Děti-kulturasport darovací smlouva č. j. 411NP/10/04 v částce Kč na realizaci projektu Wellness program zdravý životní styl pro žáky základní školy od pana Petra Vyorala, Jižní 1468, Uherské Hradiště Mařatice, fyzické osoby podnikající, dar v částce Kč na uhrazení nákladů spojených s vydáním Ročenky Základní školy, Kunovice, U Pálenice /2010 strana 3

4 Vyhlášení soutěže Okno roku 2010 Město Kunovice vyhlašuje již osmý ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů a lodžií. Zájemci se mohou do soutěže přihlásit zasláním nebo předložením fotografie s uvedením ulice a čísla popisného, případně soutěžní snímky na požádání pořídí pracovníci odboru správy majetku a životního prostředí městského úřadu. Kromě přihlášených zájemců budou pracovníci úřadu vybírat sami okna i balkony se zajímavou květinovou výzdobou a pořizovat jejich fotodokumentaci. Uzávěrka pro přijetí snímků do soutěže je stanovena na 31. srpen. Vyhodnocení soutěže proběhne do 15. října, hodnotitelská komise určí pořadí od 1. do 5. místa. Bude posuzována originalita, vkusnost a působivost květinové výzdoby, dále její zdravotní stav a bujnost i ovlivnění celkového vzhledu objektu. Stejně jako v minulých letech mohou se výherci těšit na zajímavé věcné ceny. Loni sponzoři poskytli do soutěže např. strunovou sekačku, poukaz v hodnotě Kč na odběr zahradnického zboží dle vlastního výběru, zádový postřikovač, keř zimostrázu v kontejneru, encyklopedie a nástěnné kalendáře s tématikou květin i zahrad, samozavlažovací truhlíky, hnojiva a další ceny. Děkujeme všem, kteří péčí o květinovou výzdobu svých domů přispívají ke zkrášlení okolního prostředí a zpříjemnění života v našem městě. Helena Droppová odbor správy majetku a životního prostředí HANDRLAK z Kunovic_final_A4_oprava:Sestava :48 Stránka 1 Folklorní soubor písní a tanců HANDRLÁK z Kunovic se těší na nové tanečníky a tanečnice. Přijďte si za námi zatancovat a pobavit se. Rádi přivítáme jak zkušené tanečníky, tak nadšené začátečníky. Kdy: každý pátek od 18:00 hodin Kde: Mateřská škola Kunovice, Mládežnická 1321 Další informace: Jiří Lůčný, tel.: Martina Kozelková, tel.: Chuť tancovat a cvičební úbor s sebou! Inzerce NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA Old ich Vaculík, Kunovice V Úzkých 1088 NABÍZÍ dovoz písk, betonu a dal ích materiál i v malém mno ství istavení kontejneru na místo odvoz a ulo ení odpadu odvoz a ulo ení stavební suti provoz velkoobjemových kontejnerových van rozvoz a prodej zeminy strana 4 6/2010

5 Nová dětská hřiště jak se na nich chovat? duben - říjen listopad - březen věková kategorie Červená cesta - denně 8:00 21:00 8:00 18:00 do 15 let U Pálenice - denně 8:00 21:00 8:00 18:00 do 15 let MŠ Mládežnická pracovní dny 16:00 20:00 16:00 18:00 do 6 let MŠ Mládežnická víkendy a svátky 9:00 20:00 10:00 18:00 do 6 let Od června letošního roku dochází v Kunovicích k dalšímu rozšíření a zpestření možností využití volného času dětí a mládeže. Jak jste si již určitě všimli, v lokalitách Červená cesta, U Pálenice a také v zahradě mateřské školy vyrostla nová moderní dětská hřiště. Tyto hrací plochy byly realizovány díky grantu poskytnutému z Finančních mechanismů EHP/Norska (EEA grants). Výše dotace byla EUR, stavební náklady činily 11 milionů 26 tisíc Kč, celkové náklady byly 11 milionů 600 tisíc, město Kunovice ze svého rozpočtu hradilo 1 milion 500 tisíc. Provozní doba hracích ploch byla stanovena sezónně, hřiště v zahradě mateřské školy má provozní dobu přizpůsobenou provozu školky a může být uzavřeno v době konání celoškolních akcí pro děti. Herní prvky na jednotlivých hřištích jsou určeny pro různé věkové kategorie dětí. Obecně platí, že děti do 6 let mohou všechna hřiště navštěvovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Na hřišti Červená cesta je pro děti do 6 let vymezena speciální plocha. Přístup na sportovní plochy (hřiště na volejbal, fotbal) není věkově omezen. Pravidla využití hřišť jsou stanovena návštěvními řády, které byly schváleny Radou města Kunovice a jsou umístěny na tabulích u vstupu do areálu hřišť. Povinností každého návštěvníka hřiště je neohrožovat svým jednáním sebe ani ostatní, udržovat zde čistotu a pořádek, nepoškozovat zařízení hřiště a veřejnou zeleň. Na všech hřištích platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, zákaz vstupu se zvířaty, zákaz vstupu s jízdními koly a jejich používání. Dále zde není dovoleno stanovat, rozdělávat a udržovat otevřený oheň. Využití ohniště na hřišti Červená cesta je možné pouze s předchozím souhlasem správce hřiště, a to po stanovenou dobu. Je zakázáno používat zařízení po zjištění jeho závady a též v případech, kdy je povrch zařízení kluzký či namrzlý. Chování v rozporu s návštěvním řádem může být posuzováno jako přestupek, případně může být postiženo i přísněji. Stanete-li se svědkem porušování návštěvního řádu, oznamte, prosím, tuto skutečnost Městské policii Kunovice, tel nebo na služebně MP v budově Městského úřadu Kunovice. O poškození zařízení a zeleně hřišť lze informovat přímo provozovatele, město Kunovice, na tel. čísle Nová hřiště byla vybudována za přispění nemalých finančních prostředků, provoz a údržba jsou zajišťovány z rozpočtu města. Prosíme návštěvníky hracích ploch, aby svým přístupem napomohli k zachování jejich dobrého stavu, a umožnili tak dlouhodobé využití těchto areálů ke spokojenosti všech občanů města, jejichž společným majetkem tři nová hřiště jsou. Helena Droppová, OSM a ŽP MěÚ Kunovice MŠ Mládežnická ulice Červená cesta U Pálenice Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech města Kunovice byla realizována díky grantu poskytnutému z Finančních mechanismů EHP/Norska (EEA grants). 6/2010 strana 5

6 Přijďte do školy na happening Celodenní happening připravili na pátek 4. června žáci a vyučující školy U Pálenice. Už v osm hodin ráno začne pestrý program projektovou výukou školáků. Od 14 do 18 hodin budou v areálu školy připraveny skákací hrady, desítky her a soutěží pro všechny kunovické děti bez rozdílu věku. V 18 hodin začne posezení u táboráku, u ohně i ve stánku se bude opékat a udit maso. Hrát bude country skupina Telegraf, uslyšíte i tóny cimbálové muziky. Vyvrcholením bude vystoupení břišních tanečnic. Vstupné pro děti je na celé odpoledne 15 Kč, pro dospělé dobrovolné. Přijďte do školy za neformální zábavou. ZŠ U Pálenice i v úterý 4. května malí žáčci usedli do lavic jedné velké třídy, aby se seznámili s novými kamarády, ale také se svými budoucími třídními učitelkami, Andreou Olbertovou a Ludmilou Kotasovou. Zatímco děti čekalo odpoledne plné her, rodiče si čekání zpříjemnili kávou a celé odpoledne vládla v přízemí školy velmi příjemná atmosféra. Radek Blahuš v celostátním kole Skvělé. Potřetí v letošním školním roce se naši žáci probojovali do celostátního kola některé ze soutěží a olympiád. Aktuálně se z úspěchu těší Radek Blahuš z 6.A, který se stal vítězem krajského kola řečnické soutěže Mladý Démosthenes. Uspěl tak v konkurenci stovek soutěžících a o vítězství v celostátním kole soutěže bojoval v Praze. Na Radkově úspěchu má výrazný podíl češtinář Jan Kamrla, který ho na soutěž připravoval. Mladý Démosthenes je celostátní soutěž v umění komunikace, zaměřená na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností cílové skupiny. Cílem je porovnat komunikační dovednosti žáků II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, podpořit komunikační aktivity na ZŠ a zdůraznit význam kultury mluveného projevu. Jsme rádi, že v oblastech, které považujeme za důležité, žáci naší školy uspěli podruhé v relativně krátké době. Před třemi lety se do celostátního kola této soutěže probojoval nynější osmák Petr Vratislavský. Bodujeme i v dalších soutěžích Výrazné zastoupení měla naše škola v krajském kole recitační soutěže, které se konalo v Uherském Hradišti. Deset nejlepších recitátorů v I. kategorii předvádělo své výkony před tříčlennou porotou, kterou zaujali naši recitující Petr Polách (3.A) a Šimon Kocáb (3.A). Z této kategorie se do celostátního kola nepostupovalo. Ve starší kategorii o postup bojovaly Karolína Teimerová a Kristýna Trtková (obě 5. třída). I když předvedly velmi pěkný výkon, postup jim unikl. V nejstarší kategorii mohla ještě zamíchat pořadím Eva Osohová z 9.A, která však ve stejný den měla i přijímací zkoušky na střední školu a soutěž tak nestihla. Všechny šikovné děti navštěvují či navštěvovaly dramaťák učitelky Olgy Strašákové, hlavně jí proto patří poděkování za přípravu. Bodovali jsme i v matematické soutěži. Zasloužil se o to Šimon Ilenčík z 3.B, který se zařadil mezi pět nejúspěšnějších řešitelů okresního kola matematické soutěže Matematický klokan. Ve výsledkové listině je Šimon mezi pěti žáky, kteří dokázali získat maximální počet bodů. Předškoláky připravujeme na školu O tom, že se budoucí prváčci do naší školy těší, není pochyb. Kromě zápisu v ní byli už dvakrát a zájem o obě školičky předčil všechna očekávání. A tak ve středu 21. dubna Školou létaly čarodějnice Do Bradavic U Pálenice se v pátek 30. dubna sletěli čarodějnice a čarodějové z různých koutů Kunovic. Malé čarodějky a čarodějové pak pod velením svých čarodějnic vyšší kategorie trénovali, jak projít zdí, zkoušeli hod na Horského Trolla nebo ukrývali galeony. S Harry Potterem si mohli vyzkoušet let na supermoderních nimbusech Posledním důležitým úkolem bylo rozluštit tajnou zprávu - klíč na Voldemorta: Koko nako dixiplaz, ano pano ananas! Pokřikem Hej, hej, hej, čarodějnice mají rej! jsme se po více než dvou hodinách plných kouzel a čárů na svých koloběžkách a nimbusech rozletěli k čarodějnickému obědu. Exkurze do koncentračního tábora Podruhé v historii naší školy se žáci osmých a devátých ročníků vydali na exkurzi do bývalého koncentračního tábora v polské Osvětimi. Stejně tak jako před dvěma lety, ani tentokrát nám moc počasí nepřálo. Polsko nás uvítalo chladnem a docela silným deštěm, který se po celou dobu naší návštěvy měnil v přeháňky. Ale dobře i za to. Žáci tak mohli na vlastní kůži okusit temnou atmosféru těchto míst a vžít se do pocitů těch, kdo zde museli vykonávat otrockou práci, s nimž bylo nelidsky zacházeno a kteří zde bezdůvodně umírali pro potěšení druhých. Myslíme si, že tato místa by měl navštívit každý mladý člověk. Nejen proto, aby zhlédl utrpení druhých, ale i proto, aby viděl, co vše dokáže moc a nenávist, shodli se organizátoři exkurze, vyučující dějepisu Martina Viceníková a Jan Kamrla. Při pohledu do kremační pece mi naskočila husí kůže. Vyšli jsme ven a já jsem vůbec neměla chuť se smát. Byla jsem ráda, že jedeme domů, protože jsem se v táborech cítila hrozně. Jsem ráda, že jsem si muzeum holocaustu mohla prohlédnout a více si uvědomit, jak hrozné to tam muselo být, popsala své pocity deváťačka Monika Snopková. strana 6 6/2010

7 Projekty z fyziky Z jakého důvodu těleso plave, potápí se, létá nebo se vznáší, tak o tom už mají jasno všichni žáci VII. třídy. Při studiu učiva fyziky o vlastnostech kapalin a plynů a jejích dalších zákonitostech se s tímto tajemstvím přírody blíže seznámili. A protože chtěli vniknout do dalších tajů a rozšířit si své poznání, tak se pustili do zpracovávání informací na dané téma. Ve dvojicích - trojicích vytvořili projekty, které pak prezentovali před ostatními spolužáky. Vysvětlili, co jsou a na jakém principu pracují, kde a jak se využívají balóny, vzducholodě, motorová a vojenská letadla, rakety, raketoplány, ponorky, plachetnice. Dozvěděli se, co všechno musí vědět a mít potápěči, aby se mohli potápět a obdivovat podmořskou krásu. Všichni žáci si zaslouží pochvalu, protože na zpracování a předvedení projektů si dali velmi záležet. Do you like pizza? Žáci 3. třídy si v pátek 16. dubna v hodině angličtiny pochutnali na různých dobrotách. Stalo se tak, protože ZŠ Červená cesta KUNOVJAN Den Země V letošním roce se nám podařilo v rámci Dne Země zajistit pro žáky 1. až 4. třídy ekologické představení o třídění odpadu, které připlavil Klub kultury v Uherském Hradišti. Pořad se jmenoval O Balince, dobrém štěněti. Jednu cestu jsme absolvovali vlakem a po zajímavém představení jsme se vydali do lesoparku, kde jsme si zahráli několik her a pokračovali jsme pěšky přes les při řece Olšavě zpět do školy. Po cestě jsme pozorovali rostliny a zvířata, která se vyskytují v této krajině. A náš dárek Zemi k svátku? Všechny odpadky jsme po sobě uklidili, nerušili jsme zvířata křikem, ale hlavně jsme cestou zpět nepoužili žádný dopravní prostředek, který vypouští do ovzduší zplodiny. Besídka pro maminky Ve středu 21. dubna se konala pro maminky prvňáčků besídka k blížícímu se Dni matek. Třídní učitelka připravila s dětmi pásmo, ve kterém nechyběly písničky, básničky a ani tanec. Svým vystoupením děti chtěly maminkám poděkovat za jejich lásku a starostlivost. Maminky a babičky společně s dětmi strávily příjemné odpoledne. Jarní den ve školní družině Žlutozelený den si připravily děti v pátek 16. dubna ve školní družině. Oblékly se do jarních barev a připomněly si básničky i pranostiky o jaru. Skvěle se pobavily u nových her. Nakonec si pochutnaly na zdravé a chutné žlutozelené svačince, kterou pro ně připravila děvčata z Dívčího klubu, kterým tímto děkujeme. Hele je náš Prittel Třetí třída se přihlásila do soutěže Pořiď si Prittele, kterou vyhlásila firma Henkel. Soutěž byla určena pro týmy žáků I. stupně základních škol. Úkolem bylo vytvořit Prittele - pohádkovou postavičku vyrobenou především z papíru a slepenou lepidly vyhlašující firmy. Celou práci jsme zdokumentovali a nejlepší fotografie odeslali i s básničkou. Během května bude vyhodnoceno deset nejlepších postaviček a vystaveno na 50. mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež Zlín Věříme, že mezi nimi bude i ta naše. v 9. lekci probírali téma jídlo: zahráli si tedy na návštěvu restaurace, zjišťovali, co jim chutná k snídani, obědu či večeři, povídali si, jaká jídla jsou zdravá a nezdravá. Přípravy na hodinu byly opravdu obrovské. Třída se postupně začala plnit dobrotami, jakými jsou čokoláda, zmrzlina, cereálie nebo kuře a párky, vše bylo doplněno zeleninou a ovocem. A jaký byl cíl hodiny? Aktivně si osvojovat slovní zásobu zábavnou formou. Tři děti si sedly před tzv. švédský stůl, kde jim byly zavázány oči. Poté každý ochutnal dva až tři druhy jídel, které měly poznat. Tato ochutnávka spojená s aktivní anglickou konverzací nás všechny zaujala a také pobavila. Slovíčka už máme v malíčku a určitě bychom se v obchodě nebo restauraci domluvili. 6/2010 Překvapení v kroužku Malá fotomodelka V úterý 27. dubna čekalo na dívky z kroužku Malá fotomodelka překvapení. Na návštěvu přišla kadeřnice Markéta Kratinová z Uherského Hradiště, která mladým slečnám předala cenné rady, jak se starat o vlasy a dívenkám navíc vykouzlila netradiční účesy copánky, drdůlky a různé pěšinky. Za její ochotu a inspiraci při česání a vytváření účesů jí moc děkujeme. strana 7

8 Podnikatelský inkubátor Proměny Panského dvora na Podnikatelský inkubátor jsou očividné. Dnes se soustředíme na nejmenší z objektů celého komplexu, u nějž celá proměna začala. Jedná se o objekt označovaný v technické dokumentaci jako A. Toto je podoba z léta roku 2009 smutný pohled, viďte? V říjnu stejného roku byla budova změněna téměř k nepoznání. Očištěna od všeho, co bylo v předchozích obdobích dodatečně přistavěno, zbavena kompletní střechy, která byla v tu dobu již dávno za hranicí své původní životnosti, dočkala se zahájení procesu, který lze jen těžko nazvat jinak, než znovuzrozením. strana 8 6/2010

9 Tohle je aktuální podoba objektu, jenž bude v příštích letech sloužit mimo jiné jako zázemí pro správce areálu. Při pohledu na jeho proměnu, jež trvala necelých deset měsíců uplynulých od pořízení prvního snímku, přicházejí na mysl příměry o ptáku Fénixovi povstávajícím z popela. Až budeme o prázdninách roku 2012, kdy bude celá akce dokončena, přicházet průchodem z ulice Na Rynku na nádvoří novotou vonícího Podnikatelského inkubátoru Kunovice, bude proměna zachycená na těchto čtyřech snímcích něčím jen velmi těžko uvěřitelným a občané Kunovic budou moci být právem pyšní na novou dominantu města. 6/2010 strana 9

10 Oslavy osvobození Kunovic V úterý 27. dubna jsme si připomněli 65. výročí osvobození Kunovic. V obřadní síni městského úřadu přijala při této příležitosti místostarostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková členy Klubu výsadkových veteránů Zlín. Poděkovala jim za spolupráci na uspořádání a instalaci výstavy k poctě Jana Hrubého. V úvodu slavnosti uctili přítomní památku zesnulého starosty Ing. Jiřího Vařechy a Ing. Antonína Šuláka, který se významnou měrou zasloužil o přípravu a uskutečnění výstavy. Oslavy osvobození pokračovaly vzpomínkovým aktem u nově opraveného pomníku Rudé armády, jemuž byli přítomni také žáci 8. a 9. tříd obou kunovických základních škol. Verše při této příležitosti přednesla Mgr. Olga Strašáková. Žáci obou základních škol oslavili již tradičně slavnostní den sportovními hrami O pohár osvobození. Před polednem vyhlásil za přítomnosti místostarostky Ivany Majíčkové výsledky soutěže Ing. Pavel Hašek v areálu ZŠ U Pálenice, jejíž žáci se mohli radovat z celkového vítězství. Red Pobočka ZUŠ v Kunovicích upozorňuje TALENTOVÉ ZKOUŠKY se konají ve dnech Hudební obor - klávesové nástroje (klavír, keyboard) - strunné nástroje (housle, kytara) - dechové nástroje (flétna, trubka) Výtvarný obor - kresba, malba, grafika, modelování Literárně dramatický obor - přednes, hlasová a pohybová průprava, sborová recitace, práce v souboru Taneční obor - základy baletní školy i moderních prvků tance Bližší informace získáte na telefonním čísle strana 10 6/2010

11 Oslava svátku matek V neděli 9. května se v sále na Pálenici uskutečnila oslava Svátku matek. Nádherný program přichystala Zdeňka Hašková spolu s ostatními vedoucími našich folklórních kroužků. Na úvod programu přednesla Olga Strašáková báseň Jana Nerudy a poté zahrála sólo na cimbál osmiletá Sára Gašparová. Své umění předvedl soubor nejmenších dětí Věneček a zahanbit se nenechal ani Kunovjánek. Pak patřilo pódium malému zpěváčkovi Radovanu Simanovi. Následovalo krátké divadelní vystoupení děvčat z DZP Na Bělince a s písničkou přišla všem maminkám popřát i Bára Fornůsková. Program pokračoval tancem v podání souboru Merínek a následně Kunovští myslivci v akci KUNOVJAN publikum rozesmálo vystoupení o pentličce, které předvedl Kunovjánek. V programu se dále představila cimbálová muzika ZUŠ Uherský Ostroh a Děcka z Kunovic. Sólovým zpěvem rozezněla halu Lenka Rybníkářová a ke slovu se opět dostal Merínek a Handrláček, který program uzavřel vtipnou choreografií s názvem Běžel tudy zajíček. Děti si daly na přípravě vystoupení hodně záležet a maminky a babičky neskrývaly dojetí. Poslední slovo patřilo místostarostce Mgr. Ivaně Majíčkové, která poděkovala vedoucím souborů za jejich píli a lásku, s jakou se věnují nemladší folklórní generaci. Iveta Kadahová V jarních dnech myslivci opravovali zásypy pro drobnou zvěř, budovali a instalovali krmná zařízení a nové seníky. Taky vyčistili některé části honitby od odpadků, které se zde po zimě objevily a upravili studánky. V nejbližším období mají taky v plánu renovovaci posezení U křížku v Lintavách, včetně opravy památného kříže. Na snímcích jsou zachyceny některé momenty z jarních brigád. Ing. Jan Prachař, kronikář Honebního společenstva Kunovice Inzerce STAVEBNÍ SPOŘENÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ ÚVĚRY Josef Knotek tel.: /2010 strana 11

12 Jízda králů 2010 Pátečním přijetím královské družiny na radnici byl zahájen program letošní Jízdy králů Kunovice 2010 Sobotní dopoledne bylo věnováno spanilé jízdě královské družiny do Luhačovic. Tentokrát na žlutém železném oři železniční společnosti REGIOJET. Za účasti 21 dospělých a 12 dětských střelců se konala soutěž o krále střelců ve střelbě ze vzduchové pušky. Absolutní vítězkou se stala Renata Kohutičová. Odpoledne patřily Kunovice koňským spřežením všeho druhu. Slavnostní defilé městem je pokaždé nádhernou podívanou. Podvečerní pořad Na krála matičko, na krála vyvrcholil představením krále a královské družiny veřejnosti Tetičky dokáží svým zpěvem opravdu potěšit. Členky zájezdu olomouckých seniorů zaujal natolik, že si domluvily účast na některé z příštích zkoušek strana 12 6/2010

13 Jízda králů 2010 KUNOVJAN Impozantní vjezd královské družiny na náměstí před radnicí je úchvatným momentem celé jízdy králů. Tolik krásy najednou! Kolik práce dala výzdoba pro jednoho koně, kolik kvítků, poupátek a třepení Pohled na mladé chlapce na ozdobených koních je zkrátka úžasný. Jarmark vína na náměstí pod lípou se těšil značné pozornosti návštěvníků. Víno chutnalo, muzika hrála, sluníčko svítilo Spojené mužské sbory si notovaly na náměstí u radnice. Divákům nic nevadilo, že nebylo kam si sednout, tak to bylo pěkné Nejen matičky, i strýčci dávali na krála a odměnou jim bylo poděkování: Děkuji vám strýčku za ten dar a pojedu zas o dům dál! 6/2010 Kunovský král Adam Joura se v podvečer šťastně vrátil do kruhu své rodiny. On i jeho družina se svého úkolu zhostili jak náleží. strana 13

14 Změna vedení Domova Na Bělince Na začátku února dostal Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince nového vedoucího. Dosavadní vedoucí Eva Kyseláková odešla koncem roku do zaslouženého důchodu a jejím nástupcem se stal Ing. Pavel Hašek, dlouholetý pedagog na Střední průmyslové škole v Uherském Hradišti, člen Rady města Kunovice, člověk, který přijímá životní výzvy tak, jak je život sám přináší, ale nebojí se jim jít naproti. Co vás přimělo k tak razantní změně a přivedlo po více než dvaadvaceti letech strávených za středoškolskou katedrou hradišťské průmyslovky do Domova Na Bělince? Shluklo se několikero různých okolností a vlivů v určitém časovém období. Já jsem byl vždy hodně bytostně ztotožněný s hradišťskou průmyslovkou, ale to, co se s touto školou dělo v poslední době, zejména její sloučení se střední hotelovou školou, jsem stejně jako řada jiných lidí dost dobře nepochopil a nebyl jsem schopen se s tímto stavem, který zřejmě ještě není konečný, nějak vnitřně zcela ztotožnit. Navíc se dlouhodobě snižuje úroveň vzdělavatelnosti našich středoškoláků kvůli velmi nešťastnému vývoji v oblasti středního školství po roce 1990, kdy pod záminkou dostupnosti vzdělání vzniklo v našem regionu několik nových škol různého typu či se navýšila jejich kapacita nebo změnila škála nabízených oborů bez reflexe budoucího geografického vývoje populace, který byl již tehdy znám a který v současnosti zejména oblast středního školství plně zasáhl. Proto je dnes naprosto běžné, že žáci, kteří by svými schopnostmi i potenciálem měli absolvovat spíše učební obor (a byli by v něm mnohdy mnohem spokojenější a úspěšnější) studují střední školu, protože míst je dost a mít maturitu je společensky zajímavější a důstojnější. A školy mezi sebou bojují o každého žáka, neboť jejich počet je pro ně mnohdy otázkou jejich další existence. A ruku v ruce s tím nekonečné téma státních maturit, nové přijímací řízení komplikující středním školám život a navyšující už tak hutnou byrokracii. Kvůli tomu všemu, co jsem v krátkosti naznačil, mě práce, kterou jsem míval hodně rád, přestávala bavit a neviděl jsem v jejím pokračování ani potěšení ani perspektivu. Jak řekl Zdeněk Svěrák v jednom filmu: už jsem tam nebyl tak rád A navíc, po tak dlouhé době je asi vhodné zgruntu změnit práci i z hlediska jakési vnitřní duševní hygieny přece jenom stereotypy nejsou obvykle cestou k rozvoji. Vaše argumenty jsou dost pochopitelné, ale přesto, proč právě oblast sociálních služeb, proč právě Domov Na Bělince? Rád pracuji s lidmi a s dětmi zvlášť. Skutečnost, že uživatelé Domova Na Bělince i uživatelé obdobných zařízení jsou jiní - mnohdy výrazně jiní - než většinová populace, je pro mě výzvou. Když bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo vedoucího domova, přijal jsem to jako výzvu pracovat s lidmi, kteří naši pomoc skutečně potřebují, neznají přetvářku a jsou vždy sví, a také pracovat s kolektivem zaměstnanců, který má v sobě hodně elánu a nadšení pro tuto nelehkou práci. A současně jako možnost řešení situace, která na mém Ing. Pavel Hašek a zástupci firmy Daichman, jež poskytla finanční dar na nové zařízení umožňující přepravu imobilních obyvatel domova předchozím působišti nazrála tak, jak jsem ji popisoval. Svou roli v mém rozhodování sehrála i skutečnost, že Domov Na Bělince znám ze svého působení ve školské komisi Rady města Kunovice, že Domov je v Kunovicích, se kterými jsem spjatý, a že se budu moci podílet na procesu vzájemného poznávání a dalšího sbližování se obyvatel Kunovic s uživateli domova. No a také to, že jsem uspěl ve výběrovém řízení. A tak jsem tady. Původně jsem měl nastoupit na začátku roku, ale dohodli jsme se se zřizovatelem, že s ohledem na organizační strukturu školního roku zůstanu ve škole do konce pololetí, tedy do konce ledna, a nastoupím začátkem února. Jaké to tedy je po deseti týdnech v nové funkci s novými spolupracovníky, povinnostmi i problémy? Zajímavé, náročné i pěkné. Jinak to ani v kolektivu 49 zaměstnanců, z nichž je 46 žen, ani nemůže být. Tím nemyslím, že by ženy v pracovním kolektivu byly problémem, to rozhodně ne. Samotná velikost pracovního kolektivu přináší řadu všednodenních starostí a povinností a díky potřebám i schopnostem našich uživatelů (to slovo se mi sice nelíbí, leč je nutné je používat z hlediska legislativy) strana 14 6/2010

15 i řadu situací a problémů nevšedních i nestandardních. Kromě základních potřeb, jako je zajištění stravy a hygieny všech uživatelů, musíme zajistit i základní životní potřeby těch, kteří jsou odkázáni na nepřetržitou péči a dohled, kteří se nedokáží ani sami najíst a musí se na ně nepřetržitě dohlížet k zajištění jejich základních životních funkcí. Do toho se někdy přihodí takové drobnosti, jako například když se naše uživatelka zamkne v pokoji a pak ji musíme velmi dlouho přesvědčovat, aby odemkla, neboť se bojí banálního zákroku vytažení stehů. Což učiní až v okamžiku, kdy se chystáme odvrtat dveře. To jsou ony nevšední starosti všedních dnů, jež přicházejí mimo jakékoliv plány a většinou se musí vyřešit hned, vše ostatní počká, protože naši uživatelé jsou v naší práci prioritou, my všichni jsme zde proto, abychom zajistili jejich potřeby a spokojenost. Těší vás tahle nová práce? Jsem spokojený. V těchto dnech uvádíme do provozu zvedací a přepravní zařízení pro imobilní uživatele, které umožní a výrazně usnadní jejich přepravu uvnitř domova při zajišťování hygienických a dalších potřeb. Jedná se o akci, na níž má hlavní zásluhu má předchůdkyně, a já jsem rád, že toto zařízení budeme mít k dispozici. Zanedlouho bychom měli začít stavět v areálu domova další dvoupodlažní pavilon pro naše uživatele, abychom zlepšili kvalitu jejich bydlení a dostali se tak na úroveň standardů, jež zařízení našeho typu musí splňovat, i když je to mnohdy velmi těžké. V hlavě už mám několik drobných úprav v zahradě domova pro její lepší, snadnější i bezpečnější užívání. Každé ráno se projdu domovem a těším se bezprostředností a upřímností našich uživatelů. Mnozí z nich ani nedokáží mluvit, ale přesto vám dají najevo, jak se cítí a zda jsou rádi, když je pohladíte. Upřímně a bez přetvářky. Opravdu jsem spokojený, jakkoliv to může někomu připadat zvláštní. KUNOVJAN Mluvil jste o dalším sbližování obyvatel Domova Na Bělince s ostatními obyvateli Kunovic. Máte pocit, že v tomto směru existuje nějaký problém? Nevím o něm, přece jenom šestnáct let vzájemného soužití Domova (dříve ústavu) je dost dlouhá doba pro vzájemné poznání. Myslím si ale, že bude jen dobře, když se setkávání s našimi uživateli bude stávat stále běžnější záležitostí, nejlépe takovou, že si o ní nebudeme ani muset povídat jako o nějakém byť minimálním - problému. Chceme a snažíme se co nejvíc otevřít svému okolí, abychom potlačili mýty minulosti, že postižení mají být od ostatního světa odděleni. Velká část našich uživatelů je postižena od narození, ale někteří mají zdravotní postižení a v některých případech velmi těžká i po úrazech. Člověk by si měl stále připomínat, že takzvaná normálnost nemusí být vůbec samozřejmostí a že když na věc přijde, zdravotně postiženým se může snadno stát každý z nás. Jsem přesvědčený o tom, že děti by se měly již v raném věku seznamovat s tím, že někteří lidé jsou trošku jiní, ale to neznamená, že jsou horší nebo že bychom je měli vnímat jako někoho méněcenného. Chtěl bych proto navázat užší spolupráci zejména se všemi školami v Kunovicích, včetně mateřské školy s paní ředitelkou Bočkovou už jsme na dané téma předběžně jednali- případně s jinými školami a institucemi v regionu. Kunovice mohou být přece dobrým domovem nám všem, jsem o tom přesvědčený. Když jsem odcházel z Domova Na Bělince, potkal jsem se u dveří se dvěma zdejšími obyvatelkami, se kterými už se z mých předchozích návštěv tak trochu známe. Pozdravili jsme se jako staří známí a jedna z nich na mne doslova vyhrkla: Máme nového pana vedoucího! A jaký je? ptám se. Neřekla, ale takové to pomalé, dlouhé mrknutí oběma očima bylo výmluvnou odpovědí. Zdeněk Kučera Seniorská Beseda ke Dni matek V pátek 7. května uspořádala místní organizace Svazu tělesně postižených ve sportovní hale již tradiční Besedu ke Dni matek. Účast byla více než hojná, o sváteční náladu se postarali především členové souboru Děcka z Kunovic a také žáci a žákyně pobočky Základní umělecké školy v Kunovicích. Jejich vystoupení se nám všem moc líbila, občas nechyběla ani nějaká slzička, zvláště v očích maminek a babiček vystupujících dětí. Však také všichni účinkující sklidili zasloužené ovace! 6/2010 Každá z přítomných žen obdržela perníkové srdíčko a dále byli obdarováni také naši jubilanti, kterým návdavkem zazpívaly Tetičky z Kunovic. Milým hostem byla místostarostka Ivana Majíčková a také redaktor Slováckého deníku Zdeněk Skalička. Po občerstvení již následovala živá hudba hrající k tanci i poslechu. Už se těšíme na naše další společné setkání. Zdenka Rudecká, jednatelka MO STP Kunovice Foto: Zdeněk Skalička strana 15

16 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce května oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 93 let Marie Dudová 85 let Jaroslav Frýza 80 let Antonín Hrubý Stanislav Štěrba Anděla Měsíčková Úmrtí Duben Antonín Štěrba František Jurásek Marie Huňková 75 let Marie Bilíková Františka Lorencová František Pavlík 70 let Antonín Ptáček Josef Michalec František Křížka Josef Zábojník Jana Matyášová Jaroslav Hanák Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let všechno nejlepší. V průběhu předchozích měsíců letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Květen Oleg Malik Zdeněk Hladiš Vítání občánků V obřadní síni radnice přivítala v pátek 23. dubna místostarostka Mgr. Ivana Majíčková nové občánky Kunovic. Jsou jimi Kristýna Zmrzlá, Dominik Nesrsta, Anna Třasoňová, Julie Krpalová, Lukáš Kožík, Denisa Blažková a Natálie Borýsková. V úvodu milé slavnosti předvedly kulturní program děti ze souboru Kunovjánek, hudební doprovod obstarala Mgr. Jana Nožičková. Ivana Lůčná, matrika Životní jubileum Vážení občané města Kunovice. Chtěl bych se s Vámi podělit o radostnou událost, kterou si nyní budeme připomínat. Jedná se o životní jubileum mého předchůdce P. Aloise Jarguse, který zde v Kunovicích působil od roku 1976 do roku 2000 jako duchovní správce této farnosti. Koncem měsíce, 30. května, se dožívá P. Jargus 80 let svého života. Vzhledem k tomu, že jeho zhoršující se zdravotní stav mu brání, aby přijel mezi nás do Kunovic, položil jsem mu několik otázek, aby nám o sobě něco řekl. Na co nejvíce vzpomínáte ze svého působení ve farnosti Kunovice? Mou snahou bylo vytvořit velkou farní rodinu, kde by bylo sobectví nahrazeno láskou lidí, kteří by si pomáhali a měli se navzájem rádi, kteří by si nebyli cizí. Vím, že je to záležitost dlouhodobá a že to jeden člověk nemůže zvládnout. Proto jsem měl velikou radost, že se aspoň podařily základy. Tvořila se různá společenství, jako např. scholy, ministranti, skupiny mládeže, k tomu může přistoupit tzv. maminec (matky s malými dětmi, matky, které čas od času se sejdou, aby si volně pohovořily o svých problémech). Z těchto společenství vyrůstají rodiny, které si nejsou cizí, navzájem si pomáhají, a tak se společnost zbavuje sobectví. Kunovice jste opustil v roce 2000, když jste dovršil 70 let Vašeho života, co bylo dál, užíval jste si zaslouženého odpočinku? Don Bosko pravil: Odpočineme si až v nebi. Jaká je nynější Vaše pastýřská služba u sester sv. Kříže v Kroměříži? Má pastýřská služba spočívá v kněžské službě. Hlavně v sloužení mše, svatém zpovídání, návštěvách nemocných, případně zaopatřování. Jindy si přijde někdo pro radu, vyřešit si nějaký problém, pro potěšení nebo povzbuzení. V poslední době, kdy na mně doléhají stáří a nemoci, je moje činnost omezena. Máte nějaké zprávy ze života farnosti Kunovice, jak se k Vám tyto zprávy dostávají? Sporé. Když se u mě někdo zastaví a sdělí mi, co je nového. Co byste chtěl vzkázat občanům Kunovic? Ať se mají rádi. V jednotě je síla. A pak: na světě jsme jen chvíli. Snažme se prožít život v radosti. Chceme být šťastní? Šťastný je ten, který činí druhé šťastnými. Ten, který méně myslí na sebe a více na druhé. Rozdává kolem sebe lásku, úsměv a radost. Milí občané Kunovic, poděkoval jsem P. Aloisi Jargusovi za rozhovor, jeho povzbudivá slova a jménem nás všech mu popřál do dalších let pevné zdraví, Boží požehnání k jeho životnímu optimismu a dobré náladě, stálou pomoc a péči těch, kteří se o něho starají, a všechno nejlepší na cestě do Božího království. P. Jaroslav Polách Foto: Miroslav Doubrava jr. strana 16 6/2010

17 Středa LEGIE 19:30 Film USA fantasy, horor. Zaprášená restaurace v poušti Mojave se stává dějištěm poslední pozemské bitvy. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Neděle PEVNÉ POUTO 19:30 Filmové drama USA/V. Británie. Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa PŘESTUPNÝ ROK 17:00 a 19:30 Film USA romantická komedie. Anna chtěla 29. února požádat přítele o ruku. Ten kluk, co stojí vedle ní, není její přítel. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Neděle PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU 17:00 a 19:30 Film USA fantasy. Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je také hrdina. Český dabing Mládeži přístupný Středa ŠKOLA ŽIVOTA 19:30 Velká Británie drama. Divoké dospívání v divokých šedesátých. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Neděle ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 17:00 a 19:30 Americký animovaný, rodinný, dobrodružný film. Legendární dvojice Tim Burton a Johnny Depp vás zvou do světa nekonečné fantazie... Český dabing Mládeži přístupný Středa AVATAR 17:00 a 19:30 Film USA akční, sci-fi. Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie, ve světě střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Český dabing Mládeži přístupný Neděle VŠICHNI JSOU V POHODĚ 17:00 a 19:30 Film USA citlivá dramatická komedie ukazuje obrázek rodiny, který je v moderním světě velice častý. České titulky Mládeži přístupný Středa MAMAS A PAPAS 19:30 Český intimní velkofilm Alice Nellis. Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika manželských či partnerských dvojic. Mládeži do 12 let nevhodný V měsíci červenci se nebude promítat - dovolená! Vstupné na všechna představení je 30 Kč. Program kina Lípa naleznete na internetové adrese 6/2010 KUNOVJAN Divadelní představení Studenti Akademie sociálního umění Tabor Vás zvou na divadelní představení klasické české pohádky Františka Hrubína: Kráska a Zvíře. Hra je určena jak dětem, tak hlavně dospělým. Představení trvá přibližně hodinu a půl. Je proloženo mnoha písněmi a veselými scénami. Především se zde ale setkáváme s hlubokou moudrostí starých pohádek a mýtů, které k nám skrze své obrazy stále promlouvají. V minulosti byly tyto obrazy praktickým návodem k životu. Jako studenti Akademie sociálního umění se snažíme těmto obrazům rozumět a uchopit je tak, aby mohl porozumět i dnešní člověk. Představení se koná ve středu 9. června v sále Kulturního zařízení Pálenice od hod. pro děti a od hod. pro dospělé. Jiří Prachař Lintava slavila V sobotu 8. května se uskutečnil v Kulturním zařízení Pálenice narozeninový koncert cimbálové muziky Lintava oslavující páté výročí jejího založení. Na začátku byli dva třináctiletí mládenci Ondřej Siman a Kamil Hráček, kteří s několika dalšími kamarády (Martin Pěcha, Václav Motlík, Jan Vlachynský, Laura Martišková) založili muziku. Oba jsou jak je v Kunovicích dobrým zvykem folklórem téměř odkojeni: Ondra byl dlouholetým členem souboru Děcka z Kunovic, před osmi lety byl králem při jízdě králů, Kamil je v pořadí třetím cimbalistou z rodu Hráčků, jeho dědečkem byl legendární cimbalista, tanečník a zpěvák František Hráček, na jehož umění pamětníci dodnes vzpomínají. Patronem, a tedy vedoucím muziky byli během let František Jilík, Jakub Tomala a Zdeněk Ondrášek. Však kluci z Lintavy sami nejlépe vědí, za co a jak jim mají být vděční Chuť hrát, ale také učit se a cvičit mladým muzikantům vydržela a najednou mají na krku páté výročí aktivního muzicírování. Za tu dobu prošlo muzikou několik jejich kamarádů a v současné době hraje Lintava ve složení Ondřej Siman - prim, Michal Grossmann - terc, Petr Vlachynský - 1. viola, Jan Matyáš - 2. viola, Dominik Pazderský - kontrabas, Zbyněk Blažek - klarinet, Kamil Hráček - cimbál. O tom, že hudba nezná hranic, se členové Lintavy stačili přesvědčit na vlastní kůži v původně kunovské cimbálovce jsou dnes čtyři přespolní muzikanti z okolí Kunovic. Za dobu svého hraní vystupovala muzika Lintava na několika ročnících MFF Kunovské léto, na MFF ve Strážnici, doprovází dětské soubory Merínek a Kunovjánek, na zájezdu v Lotyšsku doprovázela soubor Základní školy U Pálenice a průběžně se zúčastňuje celé řady akcí, jak je folklórní roky přinášejí. Na oslavu prvního půlkulatého výročí připravili muzikanti speciální narozeninový program a celý večer si náležitě užívali a kdo se onoho sobotního koncertu zúčastnil, určitě nelitoval. red strana 17

18 Úspěšné fotbalové jaro Po sedmi odehraných kolech jarní části utkání základní třídy ve skupině A mají fotbalisté Kunovic velmi lichotivou bilanci: plný zisk bodů a skóre 41:4 je vynesli na třetí příčku tabulky. Ve dvou domácích utkáních padly dokonce vysloveně hokejové výsledky, když Traplice odjížděly z Kunovic se zřídka vídanou nadílkou 20:0 a Medlovice s poněkud milosrdnějším výsledkem 8:1. První otázka pro Ing. Jaroslava Baného, předsedu o. s. Fotbal Kunovice tedy zněla: Takhle nějak jste si představovali jarní část soutěže? Ano. Věřím tomu, že se začala projevovat odvedená práce všech zúčastněných, jejich celkový přístup k plnění povinností a úkolů a především pokora, s jakou jsme do celého projektu založení nového fotbalového klubu v Kunovicích šli. Nestavíme si za cíle žádné vzdušné hrady a zámky, naše vize je stále stejná a na cestě k jejímu naplnění plníme dílčí úkoly zápas od zápasu. Mužstvo se dává dohromady podle našich představ, hráči k utkáním i tréninkům přistupují s potřebnou zodpovědností, i když u těch nejmladších se občas nějaký výstřelek objeví. Především ale vědí za koho hrají a proč hrají. Zmínil jste pokoru to není ve sportovním prostředí často užívaný termín Sebedůvěra a zdravé sebevědomí jsou ve sportu bezpochyby důležité. Já mám ale na mysli pokoru ve schopnosti uznat kvality našich soupeřů a také ve vztahu možnostem i schopnostem celého kolektivu. Uvědomme si, že se naše dnešní mužstvo rodilo v létě či spíše na podzim loňského roku. I proto přišly některé výsledky, které nás mrzely třeba ztráta bodů se Stříbrnicemi a s Topolnou. Jiným případem byla prohra v Medlovicích, kde se odehrálo dost zvláštní utkání v němž nehráli pouze hráči terén byl na hranici regulérnosti a ani výkon rozhodčích nebyl bez vady. Při jarní odvetě v Kunovicích se trenér Medlovic tvářil, že opět přijeli vyhrát dostali osm gólů a bylo vymalováno. Takže když se vrátím k pokoře, mám především na mysli schopnost uznat kvality soupeře a s patřičným sebevědomím se mu postavit - to je cesta k úspěchu. Fotbal se sice hraje na hřišti, ale nejen na něm. Fotbal, to jsou také okresní a krajské fotbalové svazy a také to, čemu se někdy říká fotbalová diplomacie. Před začátkem sezóny Kunovice ve spojení s fotbalem neměly nejlepší zvuk změnilo se v tomto směru něco? Juniorští reprezentanti kraje v Kunovicích V prvním květnovém týdnu se po Kunovicích pohybovala skupina mladých chlapců ve sportovním oblečení, a to dokonce i ve chvílích, kdy jejich vrstevníci seděli ve školních lavicích. Nebyli to záškoláci, byli to juniorští fotbaloví reprezentanti Zlínského kraje, kteří měli v Kunovicích soustředění. Bližší informace o této akci nám sdělil trenér mládeže Zlínského krajského fotbalového svazu Petr Zapletal. Co se to vlastně v Kunovicích dělo, pane Zapletale? V Kunovicích jsme měli třídenní soustředění širšího výběru reprezentace Zlínského kraje v kategorii U 15, tedy hráčů narozených v roce 1995 a mladších. Koncem května odjíždíme do Nymburka na čtyřdenní turnaj nazvaný Kouba Cup, jehož se zúčastní reprezentace této kategorie ze všech krajů Jsem přesvědčený o tom, že situace se v tomto směru poměrně výrazně mění. Co se týká krajského svazu, odkážu příznivce kunovického fotbalu na článek o soustředění juniorské reprezentace Zlínského kraje právě u nás. Podařilo se nám navázat spolupráci a přesvědčujeme své partnery o tom, že mají v Kunovicích seriózní protějšky. Obdobným způsobem si budujeme své pozice i v rámci okresního svazu a dnes už má Fotbal Kunovice na krajské i okresní úrovni své jméno a jsem přesvědčen o tom, že dál už budou rozhodovat pouze fotbalové kvality. Při nedávném jednání konference krajského fotbalového svazu v Otrokovicích, kde se řešila především problematika mládežnických a žákovských družstev, bylo příjemné poslouchat kladná hodnocení na adresu našeho klubu právě za práci s mládeží. Žákovská i juniorská družstva nám v letošní sezóně skutečně dělají radost a tato dobrá práce je i dobrým vkladem do dalších let. Také ze strany možných sponzorů je znát změna postoje, někteří již naznačili že je otevřená možnost pro další jednání, ale na konkrétnější informace je ještě brzy. Těší mě, že i v této sféře začínáme být vnímáni jako seriózní partneři a že se tak naskýtají další možnosti pro rozvoj fotbalu v Kunovicích. I v tomto případě hraje svou významnou roli naše práce s mládeží i směr, kterým jsme se v tomto ohledu vydali. Když už jsme narazili opakovaně na mládežnická družstva jak se jim daří v letošních soutěžích? Všechna družstva mladší i starší žáci, mladší i starší dorostenci, která hrají krajský přebor se pohybují v horních polovinách tabulky. Spokojenost je asi nejvýstižnější slovo vyjadřující mé pocity. V den vydání tohoto čísla Kunovjanu už budou zbývat do konce letošní soutěže mužů pouze čtyři utkání, z toho dvě na hřišti Na Bělince. Termíny posledních utkání sezóny: SO TJ Slavoj Jarošov B - Fotbal Kunovice NE Fotbal Kunovice - TJ Sokol Částkov NE TJ Sokol Jankovice - Fotbal Kunovice NE Fotbal Kunovice - TJ Podolí Výsledky nasvědčují tomu, že fotbal v Kunovicích skýtá vše, co má mít: dobrou hru, dostatek gólů a tedy i příjemnou zábavu to už přece stojí za návštěvu! Zdeněk Kučera České republiky. Fakticky se jedná o vrcholnou akci pro hráče této kategorie, protože odsud už obvykle vede cesta do republikové juniorské reprezentace. Naše soustředění v Kunovicích bylo zaměřeno především na to, aby se hráči vzájemně poznali. Odkud se rekrutují hráči pro podobné reprezentační výběry? Vzhledem k tomu, že v regionu fungují celkem tři fotbalová střediska mládeže Slovácko v Uherském Hradišti, Zlín a Kroměříž - jsou v krajské reprezentaci především hráči z těchto tří oddílů. Skutečnost, že jste své soustředění realizovali v Kunovicích ve spolupráci s občanským sdružením Fotbal Kunovice, byla dílem náhody, nebo je výsledkem širší spolupráce? dokončení na str. 19 strana 18 6/2010

19 Šneci z Kunovic mají za sebou první zápasy Softbalová sezóna se rozběhla na plné obrátky. Také všechny týmy Snails Kunovice již mají za sebou první zápasy. Jak se jim vede? Pojďme se podívat. Muži Extraliga Vlajková loď kunovického oddílu nevstoupila do letošního ročníku Extraligy pravou nohou. První víkendové kolo, které Kunovice odehrály v Praze, žádné vítězství nepřineslo. Šnekům nevyšla především hra v obraně a ve všech čtyřech zápasech umožnili soupeřům mnohokrát lehce skórovat. Ani přes kvalitní pálku se nepodařilo v žádném zápase strhnout vítězství na svoji stranu. Zato další kolo doma na Mlatevni začalo výrazně lépe. Hned v prvním utkání se domácím borcům podařilo porazit Radotín a zdálo se, že se karta obrací. Bohužel, druhým soupeřem byl nejlepší tým ČR a Evropy Chomutov a ani přes velmi dobrý výkon, především v sobotním utkání, se ho Šnekům nepodařilo ani jednou porazit. Ve 3. kole čekal na nejlepší moravský tým v Havlíčkově Brodě domácí, doposud neporažený tým a SVŠ Plzeň. Šneci opět dobře začali a podařilo se jim udolat lídra tabulky 2:1. V neděli navíc přidali druhou výhru s Plzní 6:5. Aktuálne se Šneci v tabulce dělí o šestou příčku s týmem Tempo Praha. Ženy 2. česká softbalová liga Šnečice mají za sebou 2. kola v druhé nejvyšší soutěži. A začátek měly o poznání lepší než muži. Hned v prvním víkendu dokázaly v Ostravě dvakrát bodovat, porazily v sobo- 6/2010 Zcela určitě to nebylo dílem náhody. Vzhledem k tomu, že Krajský fotbalový svaz ve Zlíně spolupracuje s Fotbalem Kunovice třeba tím, že jsme v Kunovicích v tomto ročníku odehráli mezikrajskou soutěž v kategoriích 13 a 14, kdy jsme využívali tamní fotbalový areál, jsme mohli na základě získaných zkušeností rozšířit spolupráci i na kategorii patnáctiletých hráčů. Využívali jsme jak samotný areál, tak možnosti regenerace i možnosti ubytování i stravování přímo v Kunovicích k naší naprosté spokojenosti. Proč jste se rozhodli právě pro Kunovice? Jsou zdejší podmínky něčím výjimečné? Podobných lokalit bychom jistě byli schopni nalézt v regionu více, ale díky tomu, že jsme udělali předchozí dobrou zkušenost právě zde, neměli jsme důvod něco jiného hledat. V našich požadavcích byla mimo jiné také možnost využití hracích ploch s umělou trávou v případě nepříznivého počasí a ukázalo se, že to byl potřebný požadavek, který v Kunovicích Na Bělince nebyl problém splnit a obešlo se to bez jakýchkoliv komplikací, jakými jsou přejezdy do jiné lokality a podobně. Jsme rádi, že jsme naše soustředění absol- KUNOVJAN vovali právě v Kunovicích, to říkám zcela otevřeně. Měli jsme zde k dispozici, co jsme potřebovali a co jsme očekávali. Zejména možnost využití hracích ploch s umělou trávou je pro podobné akce velmi významná, protože na rozbahněném přírodním trávníku se zkrátka fotbal hrát nedá a při podobných akcích je dodržení naplánovaného programu velmi důležitým faktorem, pokud má takové soustředění přinést očekávané výsledky. Počítáte s využíváním zdejšího zařízení i v dalším období? Z naší strany zájem o spolupráci s kunovickým klubem do budoucna určitě platí. Samozřejmě všechno je záležitostí nabídek a dalších jednání, ale mohu říci, že jak při tomto posledním soustředění, tak při utkáních mezikrajských soutěží jsme v Kunovicích měli k dispozici vše, co jsme potřebovali, na úrovni, kterou jsme požadovali hrací plochy, kabiny, regeneraci, hlasatele, světelnou tabuli včetně možnosti vytvoření zápisů zkrátka všechno, co fotbal v dnešní podobě potřebuje. Myslím, že se dá předpokládat, že se obě strany budeme chtít dohodnout na spolupráci i v dalších letech. Děkuji Vám za rozhovor. Zdeněk Kučera tu i neděli Arrows Ostrava. Bohužel, se druhým soupeřem se jim už tak nedařilo. Tým Eagles Praha B byl, především díky nevyrovnaným výkonům kunovické obrany, po oba dny nad jejich síly. Ve druhém kole na ně pak čekaly dva vedoucí celky, brněnská Univerzita a Joudrs Praha B. Záloha mistrovského A-týmu z Prahy uštědřila Kunovicím dvě tvrdé porážky. Oba zápasy s domácím Brnem však byly vyrovnané a Kunovice dlouho sahaly pro vítězství. Ani v jednom zápase však nezvládly závěr utkání, a tak si z Brna odvezly čtyři porážky. V tabulce jsou Šnečice momentálně na místě společně s Arrows Ostrava a ZŠJW Storme Řepy. Kadeti 2. liga Nejlépe se vydařil vstup do sezóny kadetům Snails. Nejprve si v kvalifikaci zajistili účast ve 2. lize. V prvním turnaji, který se hrál v moravské Lednici, se jim po jediné porážce v semifinále podařilo získat 3. místo. V dalším turnaji, tentokrát v Opavě, bylo umístění ještě lepší. Po dvou jasných výhrách v základní skupině se mohli těšit na nedělní play-off. Nepřízeň počasí však znemožnila dohrání turnaje a díky tomu jim patřilo dělené 1. místo. Šnečí kadeti jsou po dvou turnajích v tabulce na druhé příčce společně s týmem Pegas Sedlčany Pavel Křivák strana 19

20 OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ KUNOVJAN, MÌSTO KUNOVICE, mìsto Uherské Hradištì, mìsto Staré Mìsto Vás zvou na XVII. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL KUNOVSKÉ LÉTO èervna 2010 KUNOVICE Osobní záštitu nad festivalem pøevzal Stanislav Mišák - hejtman Zlínského kraje, Pavol Sedláček - predseda Trenčanského samosprávného kraja, Jaroslav Müllner - náměstek ústřední školní inspekce a Michal Vít - hlavní hygienik ČR Pondìlí 14. èervna 2010 Pøíjezd øezbáøù - Èechy, Morava, Slovensko, Polsko Pøíprava døeva - pøírodní areál Kunovice Úterý 15. èervna Zahájení øezbáøského sympozia - pøírodní areál Kunovice Støeda 16. èervna Zahájení øezbáøské školy - pøírodní areál Kunovice - pøednášky, dílny Příjezd zahraničních souborů Ètvrtek 17. èervna 2010 Průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Pøijetí na radnici - Uherské Hradištì Slavnostní prùvod mìstem Uherské Hradištì Vystoupení na Masarykovì námìstí a v ulicích - Uherské Hradištì Pátek 18. èervna Festivalový pořad - pøírodní areál Kunovice Festivalový pořad Děti světa - pøírodní areál Kunovice - vystoupení zahraničních souborů Festivalový pořad - Masarykovo nám., Uh. Hradiště - vystoupení zahraničních souborů Festivalový pořad - ÚSP Otrokovice - vystoupení zahraničních souborů Předání nově vybudované modlitebny v Ústavu sociální péče v Kunovicích Slavnostní předání ceny města Uh. Hradiště, ceny Vl. Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby - Reduta Uh. Hradiště Profilové vystoupení zahraničních souborů - Luhačovice Dvanáctero slavnostní představení Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna - pøírodní areál Kunovice Večerka pro děti Sobota 19. èervna Svatojánský jarmark lidových øemesel - Masarykovo nám., Uh. Hradištì Pozvánky na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradištì Národní přehlídka dětského verbuňku - Masarykovo nám., Uh. Hradištì Festivalový pořad na FF Zámku a podzámčí Přerov Pøijetí zástupcù souborù - radnice Kunovice Dětský svět - soutìžní poøad - pøírodní areál Kunovice Výstava Pastva pro oči a křest charitativního kalendáře Projektu pomoci Parkinsonikům - areál nového Letu v Kunovicích tovarní hala č Veèerní muzicírování - přírodní areál Kunovice Ohňostroj, veèerka pro dìti Veèerka pro dospìlé Nedìle 20. èervna Mše svatá za festivalové dìti - chrám Pánì Kunovice Koncert duchovní písnì - chrám Pánì Kunovice Slavnostní prùvod mìstem s krátkým vystoupením pøed radnicí - Kunovice Vernisáž øezbáøských dìl - pøírodní areál Kunovice Kde jsme doma - závìreèný galaprogram - pøírodní areál Kunovice Loučení - slavnostní ukonèení festivalu, vyhlášení výsledkù soutìží a pøedání ocenìní Ústupový plán - Hala Kunovice Uèinkující: Zahranièí: BULHARSKO - KITKA TSVETE; SRBSKO - SUMADIJA; POLSKO - MALI GROJCOWIANIE; MAĎARSKO - BELENCÉRES; SLOVENSKO - ROZMARIJA; SLOVENSKO - BIALA VODA Èeská republika: MARYJÁNEK - ZLÍN; ŽARÚŽEK - HLUK; DOLINEÈKA I.- STARÉ MÌSTO; HRADIŠŤÁNEK V. - UH. HRADIŠTÌ; HLUBOČEK - HLUK; DĚCKA Z BUCHLOVIC I. - BUCHLOVICE; TRNÉČKA - JAROŠOV; PÍSEČÁNEK - MORAVSKÝ PÍSEK; PENTLIČKA - BORŠICE; VELETÁNEK - VELETINY; VĚNEČEK - KUNOVICE; KUNOVJÁNEK - KUNOVICE; MERÍNEK - KUNOVICE; HANDRLÁÈEK - KUNOVICE; DÌCKA Z KUNOVIC - KUNOVICE Akce se koná za finanční podpory MK ČR KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 1/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, mayské výpočty konce světa se naštěstí nepotvrdily, tak mi dovolte prostřednictvím tohoto úvodníku popřát vám všem šťastný nový rok 2013. Určitě

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více