AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA SRPEN Budova nové ordinace MUDr. Křížové. Pacienty čeká příjemné a moderní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA SRPEN 2014. Budova nové ordinace MUDr. Křížové. Pacienty čeká příjemné a moderní prostředí"

Transkript

1 AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA SRPEN 2014 Před rokem staveniště a nyní moderní ordinace V červnu 2014 tomu byl právě jeden rok, co bylo započato s demolicí domu č. p. 79, který původně patřil paní Růženě Čechové. Odstraněním domu a zejména budov v jeho okolí se odkryl poměrně rozlehlý prostor pro vybudování nové ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Marie Křížové. Cesta to nebyla jednoduchá. Ale se šikovným a nápaditým projektantem (pozn. Ing. P. Kříž), spolehlivou stavební firmou (pozn. RaJ Kalčík Vl. Březí) a kapičkou štěstí proběhla výstavba nového komplexu velice rychle a úspěšně. Jejím vyvrcholením byla červnová kolaudace a červencové stěhování do nového prostoru. Přemisťování do nové ordinace se pacientů vůbec nedotklo, provoz ambulance nebyl přerušen, a tak mohli všichni nemocní vstoupilt do nových prostor. Kromě prosluněné čekárny a moderně vybavené ordinace je samozřejmostí bezbariérový přístup s rozlehlou bezbariérovou toaletou pro pacienty a velice příjemné prostorné zázemí pro personál ordinace. Obrovskou výhodou je velké parkoviště přímo u ordinace, které mohou pacienti MUDr. Křížové využívat denně v době ordinačních hodin. Ty stejně jako telefonní číslo zůstávají nezměněny. Za touto příjemnou změnou zejména pro naše pacienty stojí stovky hodin práce a nemálo finančních prostředků. Chtěla bych proto ještě jednou touto cestou poděkovat za finanční příspěvek Obce Čkyně, která Budova nové ordinace MUDr. Křížové Pacienty čeká příjemné a moderní prostředí přispěla na realizaci tohoto projektu. Na závěr přeji nám všem pevné zdraví, a pokud Vás nějaký neduh postihne, nechť jsou chvíle strávené v naší ordinaci Vám příjemné. MUDr. M. Křížová Informace pro občany Volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se budou konat 10. a 11. října (OÚ)

2 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Zastupitelstvo obce Čkyně dne schválilo: doplnění programu: do bodu 13) Smlouva o spolupráci s firmou Seznam.cz, Informace o komunikacích ve Čkyni účetní uzávěrku za rok 2013, celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce, včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2013 s výhradou, nedostatky byly projednány na zasedání zastupitelstva obce dne , chyby budou odstraněny do počet zastupitelů pro další volební období - 11 členů počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce, a.s., v k.ú. Horosedly u Čkyně na pozemku č. parc. 1174/1 pod názvem Horosedly kabel NN, Macháček za úplatu 500, Kč bez DPH smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce, a.s., v k.ú. Čkyně na pozemku č. parc. 821/11, 821/41 pod názvem Čkyně kabel NN, Růžička za úplatu 2.800, Kč bez DPH smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.On Ditribuce, a.s, v k.ú. Čkyně na pozemku č. parc. 1170/7, 759/3 pod názvem Most ev.č v obci Čkyně za úplatu 1.000, Kč bez DPH záměr na prodej pozemku paní Libuši Horské, Plaská 1339/51, Plzeň v k.ú. Čkyně, č. parc. 87/9 o výměře 136 m 2 zadat zakázku: Rybník nad Čkyní hráze, stavidlo (obnova) firmě Strabag, a.s., Prachatice s nabídkovou cenou ,12 Kč včetně DPH smlouvu o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s. smlouva o poskytnutí informací o Obci Čkyně a firmách, které souvisejí s turistickým ruchem, tyto informace budou zveřejněny bezplatně na serveru Firmy.cz, Mapy.cz a Mobilní aplikace využívající data z Firmy.cz zamítlo: žádost Junák svaz skautů a skautek ČR, Pod Spravedlností 1261, Praha na prodej pozemku č. parc. 880 o výměře 2938 m 2 v k.ú. Onšovice u Čkyně žádost paní Jindry Bromové, Záhoříčko 15 na prodej pozemků č. parc. 385/1 o výměře m 2, č. parc. 369/1 o výměře m2, č. parc. 390/1 o výměře m 2, č. parc. 390/2 o výměře 293 m2 v k.ú. Předenice u Čkyně žádost pana Lukáše Blaschka, Čkyně 2 o pronájem nebytových prostor na autobusovém nádraží vzalo na vědomí: hospodaření DSO Věnce a závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad návrh znění notářského zápisu o rozhodnutí o podřízení společnosti Technické služby obce Čkyně, s.r.o., zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku ve smyslu 775 odst. 5 zákona a úplného nového znění zakladatelské listiny společnosti informace starosty o předání komunikací ve Čkyni firmě E.On, která bude provádět opravu jejich zařízení informace starosty o opravě komunikace od DPS ke kostelu, opravě komunikace od Švíků ke Švíkům, opravě komunikace od mostu k Rychtářům, po opravě se může žádat o dotaci z fondu solidarity otázku Ing. Švíka na přivedení vodovodního řadu přes komunikaci na Dolany podvrtem. E.On zde bude dělat opravu žádost Ing. Švíka, aby kontrolní a finanční komise zjistila skutečnou výši DPH za rok 2013 z faktur vystavených TS Čkyně Obci Čkyně, která by mohla být obci nárokována zpět žádost Ing. Švíka o písemné sdělení: Celkový příjem TS Čkyně za rok 2013, z toho příjem od Obce Čkyně, čistý zisk, náklady vynaložené TS na opravu a údržbu majetku, který má od obce v pronájmu; žádá uvést jednotlivé opravy položkově včetně ceny vodovod, kanalizace, atd., informace požaduje do informace Ing. Švíka o skládce za firmou Aptar, starosta zkontroluje, zda skládka leží v k.ú. Čkyně informace pana Hlinky z TS obce Čkyně, s.r.o., o poklesu podzemních vod. vzalo na vědomí a respektuje: závěr vyhodnocení dle 55 odst. 4 stavebního zákona, učiněný MěÚ Vimperk odborem výstavby a územního plánování dne ve věci pořízení změny územního plánu Čkyně

3 3 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně Vítání občánků Na fotografii zleva: Petra Malíková se synem Karlem, Marcela a Radek Kadaňovi se synem Matyášem, Michaela Bendová a Roman Šobor s dcerou Markétou, Jana a Jiří Falářovi se synem Jiřím, Zdeňka a Michal Fürbachovi s dcerou Agátou, Irena Jelínková a Martin Beneš se synem Danielem. Upozornění Nové kontejnery na sběr oděvů, obuvi a textilu jsou již umístěny na autobusovém nádraží a u obecního úřadu. (OÚ) Informace pro občany Konec školního roku v ZŠ V pátek proběhlo slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku na Obecním úřadě ve Čkyni. Deváťákům k úspěšnému ukončení školní docházky pogratuloval pan starosta Ing. S. Chval, pan ředitel Mgr. S. Mauric, třídní učitel Mgr. R. Bůžek a bývalá třídní učitelka Mgr. L. Chvostová. Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě. Žáci zleva: A. Fabiánová, T. Kalousová, J. Vaněčková, E. Járková, D. Maršák, K. Koutová, M. Zwettler, G. Blaschková, A. Štroblová, O. Žampach, T. Koutová, J. Rohlíková, T. Had, L. Vojtíšková, V. Zeman, J. Kuneš, A. Medek, F. Martan, P. Tůma, Š. Blaschko, R. Škopek, A. Jelínek. (red) Informujeme občany, že účet Obce Čkyně vedený u České spořitelny, a.s., (číslo účtu /0800) bude k zrušen. Již je otevřen i nový účet vedený u ČSOB, který je dostupný na pobočce České pošty, s.p., ve Čkyni, č. účtu /0300. (OÚ) Upozornění Splatnost faktur za vodné a stočné již uplynula, proto žádáme občany, kteří nemají zaplaceno, o urychlené uhrazení. (OÚ)

4 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Ohlédnutí za čkyňskou poutí Stejně jako každý rok se před poutí gruntovalo i ve čkyňském kostele, kde uklízela zhruba desítka místních dobrovolníků. Na snímku luxuje Petr Kučera, prach utírá jeho dcera Petra. Vystoupení vimperské dechovky a mažoretek bylo jako každý rok skvělé Foto: B. Kubálek st. Nechyběl ani tradiční a oblíbený květinový stánek KOS KOS si připravil pro děti veselou pohádku O Otesánkovi Děti si užily pouťové aktrakce, některé i poprvé v životě

5 5 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně 100. výročí Velké války Když student Gavrilo Princip, člen Mladé Bosny a srbské Černé ruky, zastřelil v Bosně 28. června 1914 arcivévodu a následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d Este a jeho manželku Žofii Chotkovou, stal se tento atentát bezprostřední záminkou k válce. Ta zasáhla Evropu, Asii, Afriku, probíhala ve světových oceánech a stala se do té doby největším konfliktem, při kterém padlo vojáků, lidí bylo zraněných a nezvěstných Zpráva o zastřelení manželského páru v Sarajevu rozbouřila i poklidnou hladinu veřejného života ve Čkyni. Na okresní hejtmanství přišla depeše, která zakazovala veřejná shromáždění. Konflikt, který měl být poučením malému Srbsku, přerostl ve velkou katastrofu. První světová válka trvala více než čtyři roky a ještě po ní ve vysílených a podvyživených národech zemřely na španělskou chřipku statisíce lidí. Také ve Čkyni a v okolních vesničkách byl hlad. Do chleba se přidávaly brambory a jedlé kaštany, lidé sháněli jídlo na černém trhu za textil, obuv a jiné zboží. Nebylo vesnice, která by ve válce neztratila své občany. Zde jsou padlí vojáci, jejichž jména jsou na pomnících, které po válce pro své mrtvé vybudovali ti živí a které jsou dodnes dobře udržovány, zrovna jako ten ve Čkyni, v Dolanech a v Horosedlech: Čkyně: Emil Červenka, Karel Had, Jan Hájek, František Hanzal, Karel Churaň, Maxmilián Járka (legionář), František Kříž, Karel Kurýl, Václav Matoušek, Josef Mikeš, Josef Novotný, Jan Rohlík, Karel Sixl, Karel Svoboda, František Svoboda, Jan Toman, Jan Tomšík, Josef Tvrdek, Josef Urban, Antonín Václavík, Václav Václavík, Josef Vlk (cizinecká legie), František Zíka. Předenice: Josef Novák, Václav Smil, František Štěpánek. Záhoříčko: František Janda, Jan Podlešák, Josef Švec, Čeněk Novák. Dolany: Karel Janda, Jan Kadlec, Matěj Maršák, Vojtěch Vojtíšek, Jan Vojtíšek, Josef Hůle, Tomáš Zíka, František Kadlec, Jan Martan, Tomáš Sládek, Karel Popelka, František Veselý. Horosedly: Josef Škopek, Josef Chrtek, Josef Haindl, Václav Churaň, František Kraml, Jan Nový, František Nový, Václav Čejka, Josef Filip, Josef Hrubý, Alois Chod, Josef Mikeš, Matěj Kozák, Jan Zámečník, František Bečvář. V Onšovicích a ve Spůli pomníčky padlých v I. světové válce nejsou. Vojáky z těchto vesniček, kteří položili život, už těžko dohledáme. Všem patří naše vzpomínky a úcta. J. Lávička Od bitvy na Bílé hoře do zrušení roboty Třetí díl historického seriálu o Čkyni. Po vítězné bitvě bylo 21. června 1621 popraveno na Staroměstském náměstí v Praze 27 předních účastníků odboje. Následovaly konfiskace majetku české šlechty a měst a zahájena rekatolizace obyvatelstva. Šlechtici, kteří nechtěli přestoupit na katolickou víru, byli přinuceni odejít ze země. Bílou horou válečné útrapy neskončily. Boje, které začaly v Čechách, se rozšířily do dalších zemí a vypukl velký evropský konflikt. Vrchnost se neohlížela na situaci poddaných a neměla s nimi slitování. Těžké životní podmínky během třicetileté války mělo i obyvatelstvo Čkyně. Usazovali se zde vojáci císařských pluků, kteří požadovali stravu pro sebe, pro koně, dostatek pití a peněz. Jedna zpráva se zachovala z roku Tehdy v červnu přepadli vojáci u Hluboké lodě, které vezly sůl do Týna nad Vltavou. Pachatelé vypřáhli sedm koní a odvedli je do Čkyně. Zástupci města Českých Budějovic se proto vypravili do Čkyně a žádali jakéhosi Adama Daniela Hrobčického, aby jim byli koně vráceni. Nepochodili, a tak si stěžovali královskému místodržícímu do Prahy. Jak případ skončil, už nelze zjistit. Po skončení třicetileté války roku 1648 tisíce hektarů půdy leželo ladem, mnohá městečka a vesnice lehly popelem a počet hospodářských zvířat značně poklesl. Nejhorší byl úbytek obyvatelstva, které umíralo v důsledku epidemií, hladu a válečných událostí. Nejinak tomu bylo i ve Čkyni. Držitel Čkyně Petr Pavel Malovec bojoval v habsburském vojsku a za věrné služby byl přijat v roce 1639 do panského stavu. Asi v roce 1645 koupil statek Čkyně Václav Chřepický z Modlíškovic. Pod správu tohoto statku patřily ještě vesnice Budilov, Hradčany, Onšovice a část Dolan. K panství Vysoký dvůr patřila část Čkyně, ves Dolany, Předenice a Záhoříčko. Když Václav Chřepický v roce 1666 zemřel, koupil statek Čkyně rytíř Mikoláš z Gerštorfu pro dceru Salomenu Vratislavovou z Mitrovic. Ta vyměnila v roce 1690 Čkyni za Skrýšov s Václavem Milotou Hrušovským z Hrušova. Z té doby se po roce 1885 zachovala pozemková kniha, která obsahuje řadu důležitých údajů, například že Vysoký dvůr byl velmi zadlužen. V 17. a 18. století vznikaly různé spory s poddanými panství Čkyně o zaplacení dluhů, dědictví,věna a pro různá příkoří. Po třicetileté válce přibývalo ve Čkyni také židů. Věnovali se hlavně obchodu, i podomnímu, tzv. hauzírnictví, půjčování peněz na úrok, řemeslům a zemědělství. V roce 1748 žilo na čkyňském panství deset židovských rodin, které se věnovaly obchodu s vlnou, plátnem, peřím, s kožemi a s pálenkou. V roce 1825 bylo ve Čkyni už 28 židovských domů vedle 79 křesťanských a 151 židovských obyvatel vedle 526 křesťanských. Z publikace Čkyně a kroniky obce připravil J. Lávička Keltské slavnosti Svazek obcí Věnec ve spolupráci s obcí Kubova Huť a obcí Buk Vás srdečně zve dne 6. září 2014 na 7. ročník putování Keltskou stezkou (Kubova Huť přes Mařský vrch do Lčovic) a Keltské slavnosti, které se uskuteční u kiosku ve Lčovicích.

6 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Konec školního roku v MŠ Závěr školního roku patřil v mateřské škole výletům, aktivitám v přírodě, setkáváním a oslavám. Předprázdninový měsíc jsme začali 3. června hrou Hledání pokladu. Byla to jedna z více akcí ke Dni dětí. Odpoledne patřilo rodičům budoucích prvňáčků a jejich současným a budoucím pedagogům. V pondělí zavítaly předškolní děti do 1. třídy a vyzkoušely si, co je po prázdninách čeká a nemine. Na oplátku prvňáčci navštívili mateřskou školu a zavzpomínali na školkovské časy. Pak následovaly školní výlety. Druhá třída podnikla výlet do Borových Lad, kde jsme viděli soví voliéry, rybí líhně a zastavili jsme se podívat na hendikepovaná zvířata v Klášterci. Třetí třída vyjela do Vimperka na zámek a do arboreta. Mezitím zavítalo do MŠ divadélko Šikulka a všechny třídy navštívily postupně čkyňskou Obecní knihovnu. Ve středu odpoledne zakončily malou ukázkou pro rodiče školní rok děti z kroužku angličtiny a Veselého pískání. Poslední týden jsme si na zahradě opekli vuřty, zazpívali si a prázdniny mohly začít... Den dětí v MŠ hledání pokladu Prvňáčci na návštěvě v MŠ Jen pro informaci mateřská škola se opět otevře S budoucími prvňáčky se budeme těšit na pondělí 1. září, kdy se sejdeme v 8 hodin na Obecním úřadě ve Čkyni. Hezký zbytek prázdnin. (vp) Předškolní děti na výletě ve Vimperku Na závěr školního roku si děti s učitelkami opekly vuřty

7 7 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně Nová kniha: P. Martan Za železnou oponu Lesníci a lidé v kraji střední a dolní Šumavy v dobách odporu totalitním ideologiím je podtitulek knihy, která právě vychází. Má také připomenout, že uplynulo 25 let od pádu železné opony. Kniha přináší poznání o tom, že právě lesnictví mělo největší vliv na přeměnu divočiny v kulturní krajinu Šumavy a na usazení německých kolonizátorů na českém území. I takováto poznání potřebuje občan k vytvoření osobního názoru na to, co rozděluje současníky: Nechat uschnout zbytek lesů na Šumavě, nebo jej šetrně využívat? Byl odsun Němců z českého území r úměrným důsledkem dějin? Autor se držel zásady, že když mluvíme o odsunu, tak současně musíme pojmenovat celé dějiny česko-německého soužití. Hledání odpovědí netradičně rozšířil o řetězec příčin a důsledků před r Martan, již v druhé knize s tímto obsahem, nenabízí vyrovnání se s minulostí např. odpuštěním, omlouváním se a tlustou čárou za bolavou minulostí. Nabízí přístup založený na projevu a prožitku, v našich psyché zasutých informacích tj. psát, mluvit a prociťovat. Kniha se zabývá odporem a odbojem proti železné oponě a tehdejšímu režimu. Tentokrát s důrazem na účast lesníků a lesních dělníků. Tito byli součástí všech významných odbojových skupin ve střední Šumavě. Autor tyto skupiny přehledně vymezil a vyzdvihl doposud méně známé hrdiny. Přináší zcela nová fakta o Kiliánovi zvaném Král Šumavy. Kniha nechce udržovat senzační legendy o Králích Šumavy, agentech a převaděčích. Snaží se být objektivní tím, že srovnává paměti tehdejších účastníků se soudními složkami. V dokumentech hledá rozpory ve všech fázích procesu, od prvotního vyšetřování až po rehabilitační soudy v letech Kniha je muklovskou literaturou a prosí nás o procítění příběhů. Prosí nás, abychom je vnímali a nezapomněli na ně i vedle těch korunovaných, kteří unikli a nestali se politickými vězni. Po r došlo k vystěhování obyvatel z hraničního a zakázaného pásma a v území za železnou oponou zůstali jen lesníci a zaměstnanci státních a vojenských lesů a státních statků. I zde pokračoval život a omezené hospodaření na pozemcích. Žádný předchozí režim si však nedovolil zničit krásné klimaxové lesy na území dnešního Národního parku Šumava. Ostatně ty se staly důvodem k vyhlášení parku. Autor v této poslední knize z řady vydávaných uzavírá svědectví o šumavské národní lesní katastrofě ( ). Období zdokumentoval šesti knihami. Martan se tím zařadil mezi pokračovatele děl Karla Klostermanna, který kdysi popsal obdobnou šumavskou kalamitu ( ) z pohledu lesnicko-sociálně-ekonomického. Kniha chce připomenout 25. výročí od pádu železné opony a komunistického státu. Přináší vzkaz obětí předchozí doby: Totalitní prvky žijí dále a jsou zničeny lesy a kulturní krajina na Šumavě. Zrodila se nová zelená totalitní ideologie, která prorostla do státní správy a do vědecké obce. Kniha Za železnou oponu chce sdělit, že se právě začala budovat nová evropská železná opona na hranicích mezi EU a Ruskem. Uvedenou knihu (128 str.) vydala Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., ve Čkyni, je neprodejná a lze ji získat na informačních stáncích pořádaných vydavatelem. Kontakt na vydavatele TZ: Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s Čkyně 197 tel Knihu lze získat na tel , Nová výstava v synagoze Kdo se alespoň trochu kdy zajímal o Šumavu, určitě narazil na Josefa Váchala. Poutník v pravém slova smyslu, prošel ji křížem krážem spíše necestou než cestou a navíc po čtyřech letech práce, kdy si sám vyřezal litery a vysázel jednotlivé stránky, vydal ve čtyřech exemplářích svou unikátní, též vlastními dřevořezbami doplněnou knihu Šumava umírající a romantická. Jednotlivé listy si můžete přečíst na výstavě věnované tomuto dílu, jakož i Šumavě, o níž zde píše, jakoby těch 150 let ani nebylo. Fotografie Šumavy, tak jak ji skutečně viděl, jsou pak vystaveny v Měks ve Vimperku do konce července. Naše výstava trvá až do konce září. Hlásíme se tak, spolu s Váchalem, k Šumavě romantické, byť zdánlivě umírající, stále se rodící znovu, v jedinečném přirozeném běhu staletí, tak jak nám ji zachovali předkové. Váchalova slova i nám ještě dnes mluví z duše. Dále jsme pro vás připravili fotografickou výstavu porovnávající minulou a dnešní Čkyni, tak jak ji připravili vaše děti v základní škole ve Čkyni. A chystáme přivítání Čkynské Tóry - po téměř roční restaurační práci ji uložíme zpět do schránky, kam se tak vrací to nejcennější, co k synagoze patří. Bude tedy možné si ji prohlédnout, svitek pergamenu psaný v dobách, kam sotva naše paměť sahá, vykolejená doba se tak pomalu vrací do svých kolejí a alespoň věci přicházejí zpět na svá místa. Přesný čas a program najdete na stránkách nebo na stránkách obce a na naší vývěsce. Stejně jako informace o koncertech a dalších programech chystaných na srpen a září. J. Bromová Hasiči zvou své členy na pečení masa Místní hasiči ze Čkyně zvou všechny své členy dne od 17 hodin, do hasičského dvora, na příjemné posezení, na pečení masa a na dobré pití. Všichni členové SDH Čkyně jsou srdečně zváni.

8 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Při dětském dnu měla největší úspěch hasičská stříkačka První červnovou sobotu uspořádal KOS Čkyně ve spolupráci s členkami Sokola, Hospodou Na hřišti a hasiči dětský den. Pro děti byly připraveny nejrůznější disciplíny jako například skákání v pytli, střelba ze vzduchovky na cíl nebo opičí dráha. Za každou disciplínu děti dostaly penízky, které použily na nákup odměn. Dále měly děti možnost projet se na koni, kterého přivedl pan Jan Gabauer, vyzkoušet si stříkání z hasičské hadice a prohlédnout si hasičské auto. Zřejmě největší atrakcí byla pro děti v tak parném dni sprcha z děla hasičského auta. Vydařené odpoledne bylo zakončeno opékáním vuřtů a sušením mokrého oblečení. Všem dětem, rodičům a hlavně pořadatelům děkujeme za účast a pomoc. Osvěžující sprcha z hasičské stříkačky Váš KOS Oslava podzimní sklizně Pokusme se obnovit tradici zahrádkářských výstav a ještě se přitom dobře pobavit. Kdy: Těšit se můžete na: výstavu kuriózní zeleniny a ovoce výstavu a prodej zeleniny a ovoce z vlastní zahrádky soutěž o nejlepší domácí výrobek (marmelády, kompoty, ovocné moučníky, šťávy, mošty, med, čalamády, kyselé okurky apod.) Všichni vystavovatelé se musí přihlásit nejpozději dva dny před konáním akce, abychom mohli zajistit dostatek stolů. Jak se přihlásit: přes kohokoliv z KOSu v Picérce na autobusovém nádraží (otevřeno pá-ne od 16 do 21 hod.) Nejlepší vystavovatelé budou odměněni. Váš KOS Střelba ze vzduchovky patří k nejoblíbenějším disciplínám Projížďku na koni děti přivítaly s nadšením

9 9 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně Tag des sports 2014 Taneční battle Den sportu je tradiční každoroční akce. Letos se konala v německém Neureichenau. Hlavním programem je závod z Neureichenau na vrchol Třístoličníku. Celkem 9,5 km pro běžce a nordic walking a 13 km pro cyklisty není mnoho, ale 663 výškových metrů při teplotě přes 30 C udělá své. Díky pozvání jednoho z hlavních organizátorů pana Resche stála hrstka čkyňských cyklistů na monstrózním hromadném startu 550 účastníků. Cíle dosáhli všichni naši v pořádku, bez karambolů a defektů na kole. Největší radost měl Míra Kouba, který obsadil v kategorii muži 50+ krásné 2. místo, gratulujeme! Při vyhlašování výsledků zavládla ve čkyňských řadách radost ještě jednou, když se nečekaně z amplionů ozvalo jméno Ondra Žampach. Po několika vte- řinách již Ondra rozdával úsměvy z pódia ze stupínku pro třetí místo. Radost ovšem nevydržela dlouho!po chvilce pořadatelé zjistili, že Ondra není dívčí jméno, a tudíž že nemá v kategorii ženy do 16 let co dělat, a s omluvou za administrativní chybu poslali Ondru zpět do publika. Zde jsou výsledky všech našich : Ondra Žampach 5. (kat. muži do 16 let), Šárka Kotálová 27. (kat. ženy), Karel Remeš 102. (kat. muži), Lukáš Krbeček 109. (kat. muži), Míra Kouba 2. (kat. muži 50+), Jiří Kotál 34. (kat. muži 50+), mix tým Ondra, Šárka, Karel, Míra 8. místo. Řeknete si, no a co? Ale byli jsme nejlepší český tým a Čkyně už tam znají! Doufáme, že příští rok najde odvahu více místních cyklistů poprat se s náročnou trasou, ale hlavně sám se sebou. K. Remeš ml. Vše se uskutečnilo v sobotu odpoledne v KD Čkyně. Byla to vlastně taková amaterská soutěž mezi dívkami, které chodí do tanečního kroužku Petry Hovorkové ve Čkyni a Volyni. Všechny party byly rozděleny podle věku a druhu tance. Vystřídal se zde volný tanec, street dance, zumba a další. Za svou měsíční práci na choreografiích, oblečení a dalších doplňků byly všechny soutěžící odměněny. Vítězky si odnesly dort, diplom, medaili a nějaké drobnosti. Zazněly tu písničky například od Shakiry, Avicciho, Davida Guetty atd. Všichni si to odpoledne řádně užili a těšíme se na další soutěž! Lucie Dragounová Mistrovská utkání SK Čkyně I. B třída, sk. B Podzim 2014 Sobota , 17:00 Sobota , 17:00 Sobota , 17:00 Sobota , 17:00 Sobota , 17:00 Sobota , 16:30 Neděle , 16:30 Sobota , 16:00 Sobota , 16:00 Sobota , 15:30 Neděle , 14:30 Sobota , 14:00 Sobota , 14:00 Čkyně Štěkeň Čkyně Stachy Bělčice Čkyně Čkyně Lažiště B Lhenice Čkyně Čkyně Osek B Volyně Čkyně Čkyně Chelčice Sousedovice Čkyně Čkyně Poříčí V. Březí Čkyně Čkyně Strunkovice Kestřany - Čkyně

10 AKTUALITY ze života Čkyně srpen O naději v hospici Vážení čtenáři, loni jsem Vám v tomto čase psal o tom, komu a jak prachatický hospic slouží, kolika Vašim spoluobčanům již mohl pomoci. Hospic začíná tam, kde vítězná medicína končí, neboť vyčerpala veškeré cesty vedoucí k vyléčení a člověka jeho onemocnění ohrožuje na životě. Slouží zejména onkologicky nemocným v závěrečných fázích života. Každému je v hospici garantováno, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost. Tyto sliby jsme mohli naplňovat i řadě Vašich čkyňských sousedů, které jsme doprovázeli na věčnost. O tom, co hospic je, má snad již většina společnosti alespoň povšechnou představu. Znalejší vědí, že se jedná o zdravotnické zařízení, které pečuje o terminálně nemocné. O ty, jimž svíčka života dohořívá a u kterých byly vyčerpány všechny možnosti vedoucí k vyléčení. Zpravidla se jedná o onkologicky nemocné, průměrná doba pobytu se pohybuje okolo 30 dní. Ti ještě hloubavější vědí, že hospic se u pacienta soustředí nejen na zaléčení bolesti tělesné, ale nedílně též i duševní, sociální a duchovní. Ovšem málokdo již ví, že hospic je zařízením, které se věnuje také péči o blízké pacienta. Jak v období pobytu v hospici, tak i po úmrtí, tj. ve fázi truchlení. Jednou z aktivit, jimž se v péči o pozůstalé věnujeme, jsou tzv. Vzpomínková setkání. Přibližně s čtvrtročním odstupem zveme blízké těch, kterým jsme směli sloužit a doprovodit je na Věčnost. Každé setkání spočívá ze dvou částí. První je bohoslužba, při které jsou mj. čtena jména našich zemřelých pacientů a přímluva za ně. Bývá jich nemálo - ročně dochováme přes dvě stovky těžce nevyléčitelně nemocných. Při třech setkáních za rok to znamená vždy asi sedmdesátku jmen. Všechna jsou zapsána v Knize živých, trvale uložené na viditelném místě v hospicové kapli sv. Jana Pavla II. Je to velká kniha, která má pro každý den v roce jednu svou, daným datem nadepsanou, stránku. V ní jsou zapsáni ti, kdo v ten den odešli na Druhý břeh. V různých po sobě jdoucích letech. Kniha je trvalou připomínkou na ty, kteří se u nás léčili. Většině lékaři utišili bolesti těla, mnohým ustaly bolesti duše, došli smíření v rodině, se sebou samými, s Bohem. I proto je možná o tyto akce zájem a příbuzní přijíždějí i z větších vzdáleností, z celého kraje. Paradoxně někdy nejvíce pro ty, kteří nejsou věřícími a kteří zvolili nešťastnou formu pohřbu - rozptylovou loučku. Nemají hrob, ke kterému se mohou navracet, vzpomínat u něj a vést potomky. A tak se stává, že na Knihu živých, na příslušnou stránku, se jezdí podívat a zavzpomínat příbuzní i mnoho let po úmrtí milovaného blízkého. Kniha se tak stala pevným bodem jejich životů a připomínkou rodinných pout. Po bohoslužbě pozveme všechny účastníky na občerstvení a děkujeme jim za důvěru, ve které nám svěřili své nejbližší. Věříme, že u většiny z nich jsme naplnili ideál hospicové péče. Tj. aby člověk odcházel z tohoto světa bez bolesti, usmířen a s vděčností za život, který mu byl dán. Pozůstalí a zaměstnanci hospice se setkávají nad kávou a zákuskem, vzpomínají na to dobré, co mohli prožít. Nebývají to setkání v slzách, smutku či depresi. Snad proto, že odchod z tohoto světa byl hezčí a bezbolestnější, než se ti, kteří hospic zvolili, zpočátku obávali. Jsou to spíše setkání pokorného a děkovného ohlédnutí, vřelé pospolitosti. Setkání povzbudivá k tomu propustit blízkého. Nalézt odvahu, nestalo-li se tak již, říci mu v duchu pět nejdůležitějších vět v životě: Děkuji Ti! Odpusť mi! Odpouštím Ti! Mám Tě rád! Můžeš jít! Znějí-li uvedené řádky málo reálně, snad je doplní slova pozůstalých po našich pacientech. děkuji velmi za Vaše vlídná slova, za Vaši péči, lásku a starostlivost o ni. Za to, že jste jí byli oporou a pomocí v jejím těžkém období. Děkuji za Vaše nesmírné pochopení, porozumění, za Vaše úsměvy a vlídná slova, pohlazení. Děkuji za to, že jsme ji mohli kdykoliv navštěvovat a být s ní. (Z dopisu vnučky pacientky) Jsme všichni šťastní, že tatínek mohl poslední dny trávit právě u Vás. Je též velmi důležité, že umožníte blízkým trávit poslední dny s nemocným. Myslíme si, že nic lepšího jsme my a především vy udělat pro něho nemohli (z dopisu dcery pacienta) Několikrát jsem maminku navštívil a byl jsem velmi příjemně překvapen péčí a pozorností, kterou je u Vás zahrnuta. Dojala mne všudepřítomná laskavost a něha. Důstojný přístup Vašich zaměstnanců, ale i dobrovolníků k lidem v nejkřehčí chvíli jejich života, plný projevů úcty a lásky, je zcela nevídaný. Netušil jsem, po zkušenosti s LDN či internou okresní nemocnice, že takový zázrak může u nás existovat. (z dopisu syna pacientky) Ne vždy je naše práce snadná. Ale navzdory ekonomickým potížím a nevstřícnosti škarohlídů, má smysl. Protože každý člověk se snaží dělat v životě co umí, aby si zachoval lidskou důstojnost. Při umírání je někdy třeba, aby však jeho důstojnost hájil někdo jiný. Navíc, snažíme-li se zlepšovat péči o křehké a slabé, zvyšujeme i svoji vlastní naději na to, že jednou z tohoto světa nebudeme odcházet v osamění a trápení. Více informací naleznete na PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

11 11 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně Koupím garáž ve Čkyni (za vlakovým nádražím) tel.: Picérka Čkyně na autobusovém nádraží. Otevřeno pá ne od 16 do 21 hodin. Dobrou chuť! Dan Havlík V synagoze už to žije Na jaře po otevření synagogy jsme četli v Aktualitách článek s titulkem Čkyňáci, proberte se. Pod značkou -hrsk- příspěvek kritizoval nízkou účast čkyňských obyvatel na této akci. Někteří se cítili dotčeni. Také jsem si říkal, že pisatel to trochu přehnal. Nyní, při závěrečném koncertu DPS Růže, Růžička a Rosetta v synagoze jsem však poznal, že to nepřehnal. Což účast, ta byla dobrá, vždyť téměř každé dítě má rodiče a prarodiče, které ho musí přinejmenším přivést nebo přivézt. Ale jakmile Růžička a posléze i Růže dozpívaly, někteří rodiče a prarodiče popadli odcházející děti a rychle pryč. Přece nebudou ztrácet čas a poslouchat cizí zpěváky. A nastupující a zpívající účinkující museli koukat na záda vzdalujících se postav. To opravdu povzbudí a naladí na dobrou náladu a dobrý výkon; kdo někdy něco nacvičoval a pak vystupoval, ví, co to dá práce a nervů. To při návštěvě školních kulturních akcí je to jiná. Jak vím podle svého školního dítěte, učitelé s dětmi proberou očekávaný program a také kulturní chování a vystupování. A dítě pak jde později na kulturní akci s rodiči a co vidí? Nezájem a ignoranci. Zkrátka přesný opak. Možná je to dědictví minulého režimu, kdy uznání a elementární úcta k jednotlivci nic neznamenaly. A přitom kritizovat školu je tak snadné a směrem k dětem docela populární. Ale řežeme si pod sebou větev, vždyť jak správně praví stará moudrost, nejlépe se vychovává vlastním příkladem. Nebojme se, spolehlivě se nám to vrátí. (mh)

12 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Dětský rybářský den Myslivecké sdružení Háje Čkyně ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Čkyně uspořádalo za vydatné finanční podpory sponzorů RENO Šumava, Agromont Bohumilice, Dřevostroj Čkyně, Honební společenstvo Čkyně, DOSI Čkyně, pana MUDr. Jaroslava Sýkory a Dušana Žampacha ml. 14. ročník Dětského rybářského dne. Soutěžícím i přihlížejícím dětem bylo podáváno občerstvení ve formě pečených ryb, čerstvě uzených párků, limonády a horké čokolády, které zajišťovali myslivci. Také jejich rodiče si mohli dopřát občerstvení. Soutěže se zúčastnilo 20 dětí, které "chytaly" na 12 prutů. Děti si pěkně zachytaly, takže nebyla nouze o dobré úlovky. Vítězové si odnesli velice hodnotné ceny a také ostatní soutěžící i přihlížející děti si odnesli pěkné dárky. Děkujeme všem sponzorům, kteří umožnili svými příspěvky uspořádat tento tradiční dětský soutěžní den. M. Holeček Vítězové dětského rybářského dne Rybářské závody Ríša Vlášek (3. místo) se postaral rybářům o zábavu V sobotu 7. června se u rybníka konaly tradiční rybářské závody, kterých se zúčastnilo celkem 40 rybářů ze Čkyně a blízkého okolí. Ti ulovili 38 kaprů. To je oproti předchozím ročníkům velice málo. Zkrátka letos ryby nebraly. Mohlo za to velice teplé počasí. Na prvním místě se umístil Zdeněk Bárta, který ulovil čtyři kapry o celkové délce 166 centimetrů. Druhý skončil pan Vlček, který ulovil tři kapry, kteří dohromady měřili 118 centimetrů. Na broznové pozici se umístil čkyňský Ríša Vlášek. Chytil dva kapry a jednu plotici, kteří měřili celkem 116 centimetrů. O občertsvení se postaral Pavel Kaliánko a Ivan Járka. (red) Rybářské závody si užily i děti, které s lovem vydatně pomáhaly Jeden z úspěšných rybářů

13 13 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně Bude se příští rok Čkyně cup hrát dva dny? Šťastný vítězný tým V sobotu 28. června se na hřišti na rovince uskutečnil čtvrtý ročník fotbalového turnaje s názvem Čkyně Cup. V letošním roce se ho zúčastnilo vůbec poprvé 12 týmů, které se utkaly ve třech skupinách po čtyřech mužstvech. Na prvním místě se umístili téměř domácí Nutno dodat, druzí skončili Premiers z Vimperka a třetí AC Gani z Vacova. Zajímavostí je, že za vítězný mančaft hráli oba hlavní organizátoři a zakladatelé dnes již velice populárního turnaje Patrik Krull a Šimon Blaschko. Prvně jmenovaného se podařilo zastihnout na následné afterpárty, kdy nám při osmém naplňování vítězného poháru jeho oblíbenou ze- Už nepracujete jako ředitel Správy NP a CHKO Šumava. Proč? Tuto práci jsem si přál dělat již od vysoké školy. Narodil jsem se na Šumavě, vyrostl tady a pracoval u národního parku 15 let. Jako ředitel Národního parku Šumava jsem žil svůj sen. Bohužel se změnou ministra může dojít k výměně ředitele i tak odborné instituce, jako je národní park. Ministr životního prostředí Richard Brabec, který na Šumavě do té doby prakticky nikdy nebyl, mě z funkce odvolal. Nemám mu to za zlé, ministr má právo odvolávat a jmenovat ředitele, ale mrzí mě to. Ani ne tak osobně, jako systémově. Neustálá změna koncepcí je špatná hlavně pro Šumavu! Co děláte nyní? Podnikám a řídím jeden menší, ale zajímavý projekt. Nicméně snažím se, lenou jen euforicky sdělil: Konečně se nám to povedlo! Nejlepším brankářem byl direktoriátem zvolen Josef Hopfinger (AC Gani), nejlepším hráčem Víťa Zábranský (Nutno dodat) a cenu pro nejlepší střelce si 11 góly vystřílel Michal Šíp (Premiers). Otázkou je, jak bude Čkyně Cup vypadat příští rok. Letošní ročník byl totiž obsazený již tři minuty po spuštění registrace. Jednou z možností je jeho rozšíření na dva dny, což by ale znamenalo mnohem náročnější požadavky na zázemí a organizaci. Oba mladí organizátoři se ale nových výzev očividně nebojí, proto se nedá vyloučit ani tato varianta. (čtk) Čkyně může mít poprvé v dějinách svého senátora! aby mi to nezabíralo příliš mnoho času, protože jsem přijal kandidaturu na senátora v našem kraji za Vimpersko, Strakonicko a Písecko. Jak byste jako senátor mohl pomoci právě Čkyni? I když jsem vyrostl na Horské Kvildě, tak do Čkyně (přesněji do Záhoříčka) jsme se s rodiči přestěhovali, když mi bylo 18 let. Po studiích na vysoké škole jsem s manželkou žil 10 let ve Vimperku a 6 let v Novém Dvoře u Zdíkova. Na Záhoříčku jsme si postavili dům. Bydlíme zde trvale s našimi třemi dětmi a dvěma psy teprve 6 let. Oběma je nám jasné, že tu už zestárneme. Žijeme ve vysněném domě Outdoor Kids pořádají závody na kolečkových lyžích Bronzový olympijský medailista a reprezentant ČR Martin Jakš se spolu se svými kolegy představí v sobotu 23. srpna při závodě na kolečkových lyžích. Ty se pojedou od 10 hodin mezi Krušlovem a Vacovicemi na Strakonicku. Diváci i závodníci mohou navštívit i jedinečný krušlovský včelín. Ceny bude předávat královna světové marmelády Blanka Milfaitová ze Srní. Tak neváhejte a přijďte si nejen zafandit, pobavit se, ale také se setkat se zajímavými osobnostmi. Outdoor Kids a v krásném klidném prostředí. Takže jsem připraven pro místo, kde trvale žiji a žít budu, udělat vše, co umím. Zatím se angažujeme tím, že se staráme o malé děti v našem sportovním klubu Outdoor Kids. Sešla se zde skvělá parta lidí a společně se snažíme, aby se ve Čkyni a okolí pořádaly závody, které by sem přilákaly lidi. Tím Čkyni zároveň zviditelňujeme. Pokud bych byl zvolen senátorem, chtěl bych pro Čkyni využít daleko více možností. Nejenom kontaktů v politice, ale také kontaktů na řadu schopných lidí, zejména pokud jde o dotace. Pro Národní park Šumava se mému týmu za pouhé dva roky podařilo sehnat na dotacích skoro 400 milionů korun do různých projektů. Toto je věc, kterou mohu nabízet i jako senátor. Samozřejmě, že se neubráním tomu, abych naší Čkyni jako senátor nadržoval (smích). Budete ve Čkyni kandidovat i v komunálních volbách? ODS pro tyto volby kandidátku nepostavila. Byť jsme ji připravovali, nakonec to nevyšlo. Osobně to považuji za chybu, ale již se stalo a vyvodíme z toho důsledky. Nicméně máme řadu nápadů, jak Čkyni pomoci a dohodli jsme se, že podpoříme ty, kteří jsou připraveni pro Čkyni pracovat a mají s tím zkušenosti. Proto já podporuji kandidátku nezávislých, vedenou současným starostou Standou Chvalem, a jsem připraven mu v rámci svých možností maximálně pomoci. J. Horák

14 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 700 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E Tisk Didot print produkce - Uzávěrka následujícího čísla je Příspěvky můžete zasílat na ovou adresu: - Nevyžádané rukopisy se nevracejí - Reklamy pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm 2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2015 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku amatérských hráčů

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2 Preambule Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav se sídlem v Lysé nad Labem je nezisková organizace založená podle zákona par. 405 zákona č. 89/2012

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mateřská školka Bořislav V současné době probíhají intenzivní přípravy pro stavbu mateřské školky v Bořislavi. Nová mateřská školka bude umístěna na parcele č. 41/1 v k.ú. Bořislav parcela pod točnou autobusu.

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

PROPOZICE mezinárodního závodu horských kol Šumavský pohár MTB - ČKYNĚ (neděle ) součást česko-bavorsko-rakouského seriálu

PROPOZICE mezinárodního závodu horských kol Šumavský pohár MTB - ČKYNĚ (neděle ) součást česko-bavorsko-rakouského seriálu PROPOZICE mezinárodního závodu horských kol Šumavský pohár MTB - ČKYNĚ (neděle 8. 6. 2014) součást česko-bavorsko-rakouského seriálu www.jcp-mtb.cz krásné tratě, dobré zázemí, výborné občerstvení a pěkné

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 Název organizace: MAS Brána Písecka, z.s. Sídlo: Čížová 127, 398 31 Čížová IČ: 270 47 792 Číslo a datum registrace: VS/1-1/65706/06-R ze dne 16.11. 2006 Web:

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 P R O T O K O L o losování pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

Více

PROPOZICE mezinárodního závodu horských kol Šumavský pohár MTB - ČKYNĚ (neděle 7. 6. 2015) součást česko-bavorsko-rakouského seriálu www.jcp-mtb.

PROPOZICE mezinárodního závodu horských kol Šumavský pohár MTB - ČKYNĚ (neděle 7. 6. 2015) součást česko-bavorsko-rakouského seriálu www.jcp-mtb. PROPOZICE mezinárodního závodu horských kol Šumavský pohár MTB - ČKYNĚ (neděle 7. 6. 2015) součást česko-bavorsko-rakouského seriálu www.jcp-mtb.cz krásné tratě, dobré zázemí, výborné občerstvení a pěkné

Více

S nordic walking holí vydej se do okolí

S nordic walking holí vydej se do okolí Název akce EXTREME NORDIC WALKING MARATON 2013 Projekt spolupráce 12/017/4210a/672/000048 Datum a 28.9.2013, Bystřice pod Hostýnem - Lázně místo Partnerské MAS KMAS: MAS Podhostýnska, o. s. PMAS: O. s.

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací.

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. OBČASNÍK KŘINICE srpen 2005 Vydává OÚ Křinice A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. 1. část: Do Křinic jsem poprvé

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

TRABUCCO CUP. Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou

TRABUCCO CUP. Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou TRABUCCO CUP 2007 mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou Berounka 2 13.-14.10.2007 Firma VIPA, s.r.o. ve spolupráci s MO Velká Chuchle a Územním svazem města Prahy, z pověření Rady

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Obec Malovice. Ověřovatelé zápisu: Pavel Ivan, Vladimír Kozel. Zapisovatelka: Jana Müglová. Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 10 zastupitelů.

Obec Malovice. Ověřovatelé zápisu: Pavel Ivan, Vladimír Kozel. Zapisovatelka: Jana Müglová. Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 10 zastupitelů. Obec Malovice Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Malovice, které se konalo dne 18.12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malovice (celý podrobný záznam je na diktafonu, který je uložen

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více