AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA SRPEN Budova nové ordinace MUDr. Křížové. Pacienty čeká příjemné a moderní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA SRPEN 2014. Budova nové ordinace MUDr. Křížové. Pacienty čeká příjemné a moderní prostředí"

Transkript

1 AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA SRPEN 2014 Před rokem staveniště a nyní moderní ordinace V červnu 2014 tomu byl právě jeden rok, co bylo započato s demolicí domu č. p. 79, který původně patřil paní Růženě Čechové. Odstraněním domu a zejména budov v jeho okolí se odkryl poměrně rozlehlý prostor pro vybudování nové ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Marie Křížové. Cesta to nebyla jednoduchá. Ale se šikovným a nápaditým projektantem (pozn. Ing. P. Kříž), spolehlivou stavební firmou (pozn. RaJ Kalčík Vl. Březí) a kapičkou štěstí proběhla výstavba nového komplexu velice rychle a úspěšně. Jejím vyvrcholením byla červnová kolaudace a červencové stěhování do nového prostoru. Přemisťování do nové ordinace se pacientů vůbec nedotklo, provoz ambulance nebyl přerušen, a tak mohli všichni nemocní vstoupilt do nových prostor. Kromě prosluněné čekárny a moderně vybavené ordinace je samozřejmostí bezbariérový přístup s rozlehlou bezbariérovou toaletou pro pacienty a velice příjemné prostorné zázemí pro personál ordinace. Obrovskou výhodou je velké parkoviště přímo u ordinace, které mohou pacienti MUDr. Křížové využívat denně v době ordinačních hodin. Ty stejně jako telefonní číslo zůstávají nezměněny. Za touto příjemnou změnou zejména pro naše pacienty stojí stovky hodin práce a nemálo finančních prostředků. Chtěla bych proto ještě jednou touto cestou poděkovat za finanční příspěvek Obce Čkyně, která Budova nové ordinace MUDr. Křížové Pacienty čeká příjemné a moderní prostředí přispěla na realizaci tohoto projektu. Na závěr přeji nám všem pevné zdraví, a pokud Vás nějaký neduh postihne, nechť jsou chvíle strávené v naší ordinaci Vám příjemné. MUDr. M. Křížová Informace pro občany Volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se budou konat 10. a 11. října (OÚ)

2 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Zastupitelstvo obce Čkyně dne schválilo: doplnění programu: do bodu 13) Smlouva o spolupráci s firmou Seznam.cz, Informace o komunikacích ve Čkyni účetní uzávěrku za rok 2013, celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce, včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2013 s výhradou, nedostatky byly projednány na zasedání zastupitelstva obce dne , chyby budou odstraněny do počet zastupitelů pro další volební období - 11 členů počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce, a.s., v k.ú. Horosedly u Čkyně na pozemku č. parc. 1174/1 pod názvem Horosedly kabel NN, Macháček za úplatu 500, Kč bez DPH smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce, a.s., v k.ú. Čkyně na pozemku č. parc. 821/11, 821/41 pod názvem Čkyně kabel NN, Růžička za úplatu 2.800, Kč bez DPH smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.On Ditribuce, a.s, v k.ú. Čkyně na pozemku č. parc. 1170/7, 759/3 pod názvem Most ev.č v obci Čkyně za úplatu 1.000, Kč bez DPH záměr na prodej pozemku paní Libuši Horské, Plaská 1339/51, Plzeň v k.ú. Čkyně, č. parc. 87/9 o výměře 136 m 2 zadat zakázku: Rybník nad Čkyní hráze, stavidlo (obnova) firmě Strabag, a.s., Prachatice s nabídkovou cenou ,12 Kč včetně DPH smlouvu o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s. smlouva o poskytnutí informací o Obci Čkyně a firmách, které souvisejí s turistickým ruchem, tyto informace budou zveřejněny bezplatně na serveru Firmy.cz, Mapy.cz a Mobilní aplikace využívající data z Firmy.cz zamítlo: žádost Junák svaz skautů a skautek ČR, Pod Spravedlností 1261, Praha na prodej pozemku č. parc. 880 o výměře 2938 m 2 v k.ú. Onšovice u Čkyně žádost paní Jindry Bromové, Záhoříčko 15 na prodej pozemků č. parc. 385/1 o výměře m 2, č. parc. 369/1 o výměře m2, č. parc. 390/1 o výměře m 2, č. parc. 390/2 o výměře 293 m2 v k.ú. Předenice u Čkyně žádost pana Lukáše Blaschka, Čkyně 2 o pronájem nebytových prostor na autobusovém nádraží vzalo na vědomí: hospodaření DSO Věnce a závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad návrh znění notářského zápisu o rozhodnutí o podřízení společnosti Technické služby obce Čkyně, s.r.o., zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku ve smyslu 775 odst. 5 zákona a úplného nového znění zakladatelské listiny společnosti informace starosty o předání komunikací ve Čkyni firmě E.On, která bude provádět opravu jejich zařízení informace starosty o opravě komunikace od DPS ke kostelu, opravě komunikace od Švíků ke Švíkům, opravě komunikace od mostu k Rychtářům, po opravě se může žádat o dotaci z fondu solidarity otázku Ing. Švíka na přivedení vodovodního řadu přes komunikaci na Dolany podvrtem. E.On zde bude dělat opravu žádost Ing. Švíka, aby kontrolní a finanční komise zjistila skutečnou výši DPH za rok 2013 z faktur vystavených TS Čkyně Obci Čkyně, která by mohla být obci nárokována zpět žádost Ing. Švíka o písemné sdělení: Celkový příjem TS Čkyně za rok 2013, z toho příjem od Obce Čkyně, čistý zisk, náklady vynaložené TS na opravu a údržbu majetku, který má od obce v pronájmu; žádá uvést jednotlivé opravy položkově včetně ceny vodovod, kanalizace, atd., informace požaduje do informace Ing. Švíka o skládce za firmou Aptar, starosta zkontroluje, zda skládka leží v k.ú. Čkyně informace pana Hlinky z TS obce Čkyně, s.r.o., o poklesu podzemních vod. vzalo na vědomí a respektuje: závěr vyhodnocení dle 55 odst. 4 stavebního zákona, učiněný MěÚ Vimperk odborem výstavby a územního plánování dne ve věci pořízení změny územního plánu Čkyně

3 3 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně Vítání občánků Na fotografii zleva: Petra Malíková se synem Karlem, Marcela a Radek Kadaňovi se synem Matyášem, Michaela Bendová a Roman Šobor s dcerou Markétou, Jana a Jiří Falářovi se synem Jiřím, Zdeňka a Michal Fürbachovi s dcerou Agátou, Irena Jelínková a Martin Beneš se synem Danielem. Upozornění Nové kontejnery na sběr oděvů, obuvi a textilu jsou již umístěny na autobusovém nádraží a u obecního úřadu. (OÚ) Informace pro občany Konec školního roku v ZŠ V pátek proběhlo slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku na Obecním úřadě ve Čkyni. Deváťákům k úspěšnému ukončení školní docházky pogratuloval pan starosta Ing. S. Chval, pan ředitel Mgr. S. Mauric, třídní učitel Mgr. R. Bůžek a bývalá třídní učitelka Mgr. L. Chvostová. Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě. Žáci zleva: A. Fabiánová, T. Kalousová, J. Vaněčková, E. Járková, D. Maršák, K. Koutová, M. Zwettler, G. Blaschková, A. Štroblová, O. Žampach, T. Koutová, J. Rohlíková, T. Had, L. Vojtíšková, V. Zeman, J. Kuneš, A. Medek, F. Martan, P. Tůma, Š. Blaschko, R. Škopek, A. Jelínek. (red) Informujeme občany, že účet Obce Čkyně vedený u České spořitelny, a.s., (číslo účtu /0800) bude k zrušen. Již je otevřen i nový účet vedený u ČSOB, který je dostupný na pobočce České pošty, s.p., ve Čkyni, č. účtu /0300. (OÚ) Upozornění Splatnost faktur za vodné a stočné již uplynula, proto žádáme občany, kteří nemají zaplaceno, o urychlené uhrazení. (OÚ)

4 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Ohlédnutí za čkyňskou poutí Stejně jako každý rok se před poutí gruntovalo i ve čkyňském kostele, kde uklízela zhruba desítka místních dobrovolníků. Na snímku luxuje Petr Kučera, prach utírá jeho dcera Petra. Vystoupení vimperské dechovky a mažoretek bylo jako každý rok skvělé Foto: B. Kubálek st. Nechyběl ani tradiční a oblíbený květinový stánek KOS KOS si připravil pro děti veselou pohádku O Otesánkovi Děti si užily pouťové aktrakce, některé i poprvé v životě

5 5 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně 100. výročí Velké války Když student Gavrilo Princip, člen Mladé Bosny a srbské Černé ruky, zastřelil v Bosně 28. června 1914 arcivévodu a následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d Este a jeho manželku Žofii Chotkovou, stal se tento atentát bezprostřední záminkou k válce. Ta zasáhla Evropu, Asii, Afriku, probíhala ve světových oceánech a stala se do té doby největším konfliktem, při kterém padlo vojáků, lidí bylo zraněných a nezvěstných Zpráva o zastřelení manželského páru v Sarajevu rozbouřila i poklidnou hladinu veřejného života ve Čkyni. Na okresní hejtmanství přišla depeše, která zakazovala veřejná shromáždění. Konflikt, který měl být poučením malému Srbsku, přerostl ve velkou katastrofu. První světová válka trvala více než čtyři roky a ještě po ní ve vysílených a podvyživených národech zemřely na španělskou chřipku statisíce lidí. Také ve Čkyni a v okolních vesničkách byl hlad. Do chleba se přidávaly brambory a jedlé kaštany, lidé sháněli jídlo na černém trhu za textil, obuv a jiné zboží. Nebylo vesnice, která by ve válce neztratila své občany. Zde jsou padlí vojáci, jejichž jména jsou na pomnících, které po válce pro své mrtvé vybudovali ti živí a které jsou dodnes dobře udržovány, zrovna jako ten ve Čkyni, v Dolanech a v Horosedlech: Čkyně: Emil Červenka, Karel Had, Jan Hájek, František Hanzal, Karel Churaň, Maxmilián Járka (legionář), František Kříž, Karel Kurýl, Václav Matoušek, Josef Mikeš, Josef Novotný, Jan Rohlík, Karel Sixl, Karel Svoboda, František Svoboda, Jan Toman, Jan Tomšík, Josef Tvrdek, Josef Urban, Antonín Václavík, Václav Václavík, Josef Vlk (cizinecká legie), František Zíka. Předenice: Josef Novák, Václav Smil, František Štěpánek. Záhoříčko: František Janda, Jan Podlešák, Josef Švec, Čeněk Novák. Dolany: Karel Janda, Jan Kadlec, Matěj Maršák, Vojtěch Vojtíšek, Jan Vojtíšek, Josef Hůle, Tomáš Zíka, František Kadlec, Jan Martan, Tomáš Sládek, Karel Popelka, František Veselý. Horosedly: Josef Škopek, Josef Chrtek, Josef Haindl, Václav Churaň, František Kraml, Jan Nový, František Nový, Václav Čejka, Josef Filip, Josef Hrubý, Alois Chod, Josef Mikeš, Matěj Kozák, Jan Zámečník, František Bečvář. V Onšovicích a ve Spůli pomníčky padlých v I. světové válce nejsou. Vojáky z těchto vesniček, kteří položili život, už těžko dohledáme. Všem patří naše vzpomínky a úcta. J. Lávička Od bitvy na Bílé hoře do zrušení roboty Třetí díl historického seriálu o Čkyni. Po vítězné bitvě bylo 21. června 1621 popraveno na Staroměstském náměstí v Praze 27 předních účastníků odboje. Následovaly konfiskace majetku české šlechty a měst a zahájena rekatolizace obyvatelstva. Šlechtici, kteří nechtěli přestoupit na katolickou víru, byli přinuceni odejít ze země. Bílou horou válečné útrapy neskončily. Boje, které začaly v Čechách, se rozšířily do dalších zemí a vypukl velký evropský konflikt. Vrchnost se neohlížela na situaci poddaných a neměla s nimi slitování. Těžké životní podmínky během třicetileté války mělo i obyvatelstvo Čkyně. Usazovali se zde vojáci císařských pluků, kteří požadovali stravu pro sebe, pro koně, dostatek pití a peněz. Jedna zpráva se zachovala z roku Tehdy v červnu přepadli vojáci u Hluboké lodě, které vezly sůl do Týna nad Vltavou. Pachatelé vypřáhli sedm koní a odvedli je do Čkyně. Zástupci města Českých Budějovic se proto vypravili do Čkyně a žádali jakéhosi Adama Daniela Hrobčického, aby jim byli koně vráceni. Nepochodili, a tak si stěžovali královskému místodržícímu do Prahy. Jak případ skončil, už nelze zjistit. Po skončení třicetileté války roku 1648 tisíce hektarů půdy leželo ladem, mnohá městečka a vesnice lehly popelem a počet hospodářských zvířat značně poklesl. Nejhorší byl úbytek obyvatelstva, které umíralo v důsledku epidemií, hladu a válečných událostí. Nejinak tomu bylo i ve Čkyni. Držitel Čkyně Petr Pavel Malovec bojoval v habsburském vojsku a za věrné služby byl přijat v roce 1639 do panského stavu. Asi v roce 1645 koupil statek Čkyně Václav Chřepický z Modlíškovic. Pod správu tohoto statku patřily ještě vesnice Budilov, Hradčany, Onšovice a část Dolan. K panství Vysoký dvůr patřila část Čkyně, ves Dolany, Předenice a Záhoříčko. Když Václav Chřepický v roce 1666 zemřel, koupil statek Čkyně rytíř Mikoláš z Gerštorfu pro dceru Salomenu Vratislavovou z Mitrovic. Ta vyměnila v roce 1690 Čkyni za Skrýšov s Václavem Milotou Hrušovským z Hrušova. Z té doby se po roce 1885 zachovala pozemková kniha, která obsahuje řadu důležitých údajů, například že Vysoký dvůr byl velmi zadlužen. V 17. a 18. století vznikaly různé spory s poddanými panství Čkyně o zaplacení dluhů, dědictví,věna a pro různá příkoří. Po třicetileté válce přibývalo ve Čkyni také židů. Věnovali se hlavně obchodu, i podomnímu, tzv. hauzírnictví, půjčování peněz na úrok, řemeslům a zemědělství. V roce 1748 žilo na čkyňském panství deset židovských rodin, které se věnovaly obchodu s vlnou, plátnem, peřím, s kožemi a s pálenkou. V roce 1825 bylo ve Čkyni už 28 židovských domů vedle 79 křesťanských a 151 židovských obyvatel vedle 526 křesťanských. Z publikace Čkyně a kroniky obce připravil J. Lávička Keltské slavnosti Svazek obcí Věnec ve spolupráci s obcí Kubova Huť a obcí Buk Vás srdečně zve dne 6. září 2014 na 7. ročník putování Keltskou stezkou (Kubova Huť přes Mařský vrch do Lčovic) a Keltské slavnosti, které se uskuteční u kiosku ve Lčovicích.

6 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Konec školního roku v MŠ Závěr školního roku patřil v mateřské škole výletům, aktivitám v přírodě, setkáváním a oslavám. Předprázdninový měsíc jsme začali 3. června hrou Hledání pokladu. Byla to jedna z více akcí ke Dni dětí. Odpoledne patřilo rodičům budoucích prvňáčků a jejich současným a budoucím pedagogům. V pondělí zavítaly předškolní děti do 1. třídy a vyzkoušely si, co je po prázdninách čeká a nemine. Na oplátku prvňáčci navštívili mateřskou školu a zavzpomínali na školkovské časy. Pak následovaly školní výlety. Druhá třída podnikla výlet do Borových Lad, kde jsme viděli soví voliéry, rybí líhně a zastavili jsme se podívat na hendikepovaná zvířata v Klášterci. Třetí třída vyjela do Vimperka na zámek a do arboreta. Mezitím zavítalo do MŠ divadélko Šikulka a všechny třídy navštívily postupně čkyňskou Obecní knihovnu. Ve středu odpoledne zakončily malou ukázkou pro rodiče školní rok děti z kroužku angličtiny a Veselého pískání. Poslední týden jsme si na zahradě opekli vuřty, zazpívali si a prázdniny mohly začít... Den dětí v MŠ hledání pokladu Prvňáčci na návštěvě v MŠ Jen pro informaci mateřská škola se opět otevře S budoucími prvňáčky se budeme těšit na pondělí 1. září, kdy se sejdeme v 8 hodin na Obecním úřadě ve Čkyni. Hezký zbytek prázdnin. (vp) Předškolní děti na výletě ve Vimperku Na závěr školního roku si děti s učitelkami opekly vuřty

7 7 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně Nová kniha: P. Martan Za železnou oponu Lesníci a lidé v kraji střední a dolní Šumavy v dobách odporu totalitním ideologiím je podtitulek knihy, která právě vychází. Má také připomenout, že uplynulo 25 let od pádu železné opony. Kniha přináší poznání o tom, že právě lesnictví mělo největší vliv na přeměnu divočiny v kulturní krajinu Šumavy a na usazení německých kolonizátorů na českém území. I takováto poznání potřebuje občan k vytvoření osobního názoru na to, co rozděluje současníky: Nechat uschnout zbytek lesů na Šumavě, nebo jej šetrně využívat? Byl odsun Němců z českého území r úměrným důsledkem dějin? Autor se držel zásady, že když mluvíme o odsunu, tak současně musíme pojmenovat celé dějiny česko-německého soužití. Hledání odpovědí netradičně rozšířil o řetězec příčin a důsledků před r Martan, již v druhé knize s tímto obsahem, nenabízí vyrovnání se s minulostí např. odpuštěním, omlouváním se a tlustou čárou za bolavou minulostí. Nabízí přístup založený na projevu a prožitku, v našich psyché zasutých informacích tj. psát, mluvit a prociťovat. Kniha se zabývá odporem a odbojem proti železné oponě a tehdejšímu režimu. Tentokrát s důrazem na účast lesníků a lesních dělníků. Tito byli součástí všech významných odbojových skupin ve střední Šumavě. Autor tyto skupiny přehledně vymezil a vyzdvihl doposud méně známé hrdiny. Přináší zcela nová fakta o Kiliánovi zvaném Král Šumavy. Kniha nechce udržovat senzační legendy o Králích Šumavy, agentech a převaděčích. Snaží se být objektivní tím, že srovnává paměti tehdejších účastníků se soudními složkami. V dokumentech hledá rozpory ve všech fázích procesu, od prvotního vyšetřování až po rehabilitační soudy v letech Kniha je muklovskou literaturou a prosí nás o procítění příběhů. Prosí nás, abychom je vnímali a nezapomněli na ně i vedle těch korunovaných, kteří unikli a nestali se politickými vězni. Po r došlo k vystěhování obyvatel z hraničního a zakázaného pásma a v území za železnou oponou zůstali jen lesníci a zaměstnanci státních a vojenských lesů a státních statků. I zde pokračoval život a omezené hospodaření na pozemcích. Žádný předchozí režim si však nedovolil zničit krásné klimaxové lesy na území dnešního Národního parku Šumava. Ostatně ty se staly důvodem k vyhlášení parku. Autor v této poslední knize z řady vydávaných uzavírá svědectví o šumavské národní lesní katastrofě ( ). Období zdokumentoval šesti knihami. Martan se tím zařadil mezi pokračovatele děl Karla Klostermanna, který kdysi popsal obdobnou šumavskou kalamitu ( ) z pohledu lesnicko-sociálně-ekonomického. Kniha chce připomenout 25. výročí od pádu železné opony a komunistického státu. Přináší vzkaz obětí předchozí doby: Totalitní prvky žijí dále a jsou zničeny lesy a kulturní krajina na Šumavě. Zrodila se nová zelená totalitní ideologie, která prorostla do státní správy a do vědecké obce. Kniha Za železnou oponu chce sdělit, že se právě začala budovat nová evropská železná opona na hranicích mezi EU a Ruskem. Uvedenou knihu (128 str.) vydala Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., ve Čkyni, je neprodejná a lze ji získat na informačních stáncích pořádaných vydavatelem. Kontakt na vydavatele TZ: Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s Čkyně 197 tel Knihu lze získat na tel , Nová výstava v synagoze Kdo se alespoň trochu kdy zajímal o Šumavu, určitě narazil na Josefa Váchala. Poutník v pravém slova smyslu, prošel ji křížem krážem spíše necestou než cestou a navíc po čtyřech letech práce, kdy si sám vyřezal litery a vysázel jednotlivé stránky, vydal ve čtyřech exemplářích svou unikátní, též vlastními dřevořezbami doplněnou knihu Šumava umírající a romantická. Jednotlivé listy si můžete přečíst na výstavě věnované tomuto dílu, jakož i Šumavě, o níž zde píše, jakoby těch 150 let ani nebylo. Fotografie Šumavy, tak jak ji skutečně viděl, jsou pak vystaveny v Měks ve Vimperku do konce července. Naše výstava trvá až do konce září. Hlásíme se tak, spolu s Váchalem, k Šumavě romantické, byť zdánlivě umírající, stále se rodící znovu, v jedinečném přirozeném běhu staletí, tak jak nám ji zachovali předkové. Váchalova slova i nám ještě dnes mluví z duše. Dále jsme pro vás připravili fotografickou výstavu porovnávající minulou a dnešní Čkyni, tak jak ji připravili vaše děti v základní škole ve Čkyni. A chystáme přivítání Čkynské Tóry - po téměř roční restaurační práci ji uložíme zpět do schránky, kam se tak vrací to nejcennější, co k synagoze patří. Bude tedy možné si ji prohlédnout, svitek pergamenu psaný v dobách, kam sotva naše paměť sahá, vykolejená doba se tak pomalu vrací do svých kolejí a alespoň věci přicházejí zpět na svá místa. Přesný čas a program najdete na stránkách nebo na stránkách obce a na naší vývěsce. Stejně jako informace o koncertech a dalších programech chystaných na srpen a září. J. Bromová Hasiči zvou své členy na pečení masa Místní hasiči ze Čkyně zvou všechny své členy dne od 17 hodin, do hasičského dvora, na příjemné posezení, na pečení masa a na dobré pití. Všichni členové SDH Čkyně jsou srdečně zváni.

8 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Při dětském dnu měla největší úspěch hasičská stříkačka První červnovou sobotu uspořádal KOS Čkyně ve spolupráci s členkami Sokola, Hospodou Na hřišti a hasiči dětský den. Pro děti byly připraveny nejrůznější disciplíny jako například skákání v pytli, střelba ze vzduchovky na cíl nebo opičí dráha. Za každou disciplínu děti dostaly penízky, které použily na nákup odměn. Dále měly děti možnost projet se na koni, kterého přivedl pan Jan Gabauer, vyzkoušet si stříkání z hasičské hadice a prohlédnout si hasičské auto. Zřejmě největší atrakcí byla pro děti v tak parném dni sprcha z děla hasičského auta. Vydařené odpoledne bylo zakončeno opékáním vuřtů a sušením mokrého oblečení. Všem dětem, rodičům a hlavně pořadatelům děkujeme za účast a pomoc. Osvěžující sprcha z hasičské stříkačky Váš KOS Oslava podzimní sklizně Pokusme se obnovit tradici zahrádkářských výstav a ještě se přitom dobře pobavit. Kdy: Těšit se můžete na: výstavu kuriózní zeleniny a ovoce výstavu a prodej zeleniny a ovoce z vlastní zahrádky soutěž o nejlepší domácí výrobek (marmelády, kompoty, ovocné moučníky, šťávy, mošty, med, čalamády, kyselé okurky apod.) Všichni vystavovatelé se musí přihlásit nejpozději dva dny před konáním akce, abychom mohli zajistit dostatek stolů. Jak se přihlásit: přes kohokoliv z KOSu v Picérce na autobusovém nádraží (otevřeno pá-ne od 16 do 21 hod.) Nejlepší vystavovatelé budou odměněni. Váš KOS Střelba ze vzduchovky patří k nejoblíbenějším disciplínám Projížďku na koni děti přivítaly s nadšením

9 9 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně Tag des sports 2014 Taneční battle Den sportu je tradiční každoroční akce. Letos se konala v německém Neureichenau. Hlavním programem je závod z Neureichenau na vrchol Třístoličníku. Celkem 9,5 km pro běžce a nordic walking a 13 km pro cyklisty není mnoho, ale 663 výškových metrů při teplotě přes 30 C udělá své. Díky pozvání jednoho z hlavních organizátorů pana Resche stála hrstka čkyňských cyklistů na monstrózním hromadném startu 550 účastníků. Cíle dosáhli všichni naši v pořádku, bez karambolů a defektů na kole. Největší radost měl Míra Kouba, který obsadil v kategorii muži 50+ krásné 2. místo, gratulujeme! Při vyhlašování výsledků zavládla ve čkyňských řadách radost ještě jednou, když se nečekaně z amplionů ozvalo jméno Ondra Žampach. Po několika vte- řinách již Ondra rozdával úsměvy z pódia ze stupínku pro třetí místo. Radost ovšem nevydržela dlouho!po chvilce pořadatelé zjistili, že Ondra není dívčí jméno, a tudíž že nemá v kategorii ženy do 16 let co dělat, a s omluvou za administrativní chybu poslali Ondru zpět do publika. Zde jsou výsledky všech našich : Ondra Žampach 5. (kat. muži do 16 let), Šárka Kotálová 27. (kat. ženy), Karel Remeš 102. (kat. muži), Lukáš Krbeček 109. (kat. muži), Míra Kouba 2. (kat. muži 50+), Jiří Kotál 34. (kat. muži 50+), mix tým Ondra, Šárka, Karel, Míra 8. místo. Řeknete si, no a co? Ale byli jsme nejlepší český tým a Čkyně už tam znají! Doufáme, že příští rok najde odvahu více místních cyklistů poprat se s náročnou trasou, ale hlavně sám se sebou. K. Remeš ml. Vše se uskutečnilo v sobotu odpoledne v KD Čkyně. Byla to vlastně taková amaterská soutěž mezi dívkami, které chodí do tanečního kroužku Petry Hovorkové ve Čkyni a Volyni. Všechny party byly rozděleny podle věku a druhu tance. Vystřídal se zde volný tanec, street dance, zumba a další. Za svou měsíční práci na choreografiích, oblečení a dalších doplňků byly všechny soutěžící odměněny. Vítězky si odnesly dort, diplom, medaili a nějaké drobnosti. Zazněly tu písničky například od Shakiry, Avicciho, Davida Guetty atd. Všichni si to odpoledne řádně užili a těšíme se na další soutěž! Lucie Dragounová Mistrovská utkání SK Čkyně I. B třída, sk. B Podzim 2014 Sobota , 17:00 Sobota , 17:00 Sobota , 17:00 Sobota , 17:00 Sobota , 17:00 Sobota , 16:30 Neděle , 16:30 Sobota , 16:00 Sobota , 16:00 Sobota , 15:30 Neděle , 14:30 Sobota , 14:00 Sobota , 14:00 Čkyně Štěkeň Čkyně Stachy Bělčice Čkyně Čkyně Lažiště B Lhenice Čkyně Čkyně Osek B Volyně Čkyně Čkyně Chelčice Sousedovice Čkyně Čkyně Poříčí V. Březí Čkyně Čkyně Strunkovice Kestřany - Čkyně

10 AKTUALITY ze života Čkyně srpen O naději v hospici Vážení čtenáři, loni jsem Vám v tomto čase psal o tom, komu a jak prachatický hospic slouží, kolika Vašim spoluobčanům již mohl pomoci. Hospic začíná tam, kde vítězná medicína končí, neboť vyčerpala veškeré cesty vedoucí k vyléčení a člověka jeho onemocnění ohrožuje na životě. Slouží zejména onkologicky nemocným v závěrečných fázích života. Každému je v hospici garantováno, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost. Tyto sliby jsme mohli naplňovat i řadě Vašich čkyňských sousedů, které jsme doprovázeli na věčnost. O tom, co hospic je, má snad již většina společnosti alespoň povšechnou představu. Znalejší vědí, že se jedná o zdravotnické zařízení, které pečuje o terminálně nemocné. O ty, jimž svíčka života dohořívá a u kterých byly vyčerpány všechny možnosti vedoucí k vyléčení. Zpravidla se jedná o onkologicky nemocné, průměrná doba pobytu se pohybuje okolo 30 dní. Ti ještě hloubavější vědí, že hospic se u pacienta soustředí nejen na zaléčení bolesti tělesné, ale nedílně též i duševní, sociální a duchovní. Ovšem málokdo již ví, že hospic je zařízením, které se věnuje také péči o blízké pacienta. Jak v období pobytu v hospici, tak i po úmrtí, tj. ve fázi truchlení. Jednou z aktivit, jimž se v péči o pozůstalé věnujeme, jsou tzv. Vzpomínková setkání. Přibližně s čtvrtročním odstupem zveme blízké těch, kterým jsme směli sloužit a doprovodit je na Věčnost. Každé setkání spočívá ze dvou částí. První je bohoslužba, při které jsou mj. čtena jména našich zemřelých pacientů a přímluva za ně. Bývá jich nemálo - ročně dochováme přes dvě stovky těžce nevyléčitelně nemocných. Při třech setkáních za rok to znamená vždy asi sedmdesátku jmen. Všechna jsou zapsána v Knize živých, trvale uložené na viditelném místě v hospicové kapli sv. Jana Pavla II. Je to velká kniha, která má pro každý den v roce jednu svou, daným datem nadepsanou, stránku. V ní jsou zapsáni ti, kdo v ten den odešli na Druhý břeh. V různých po sobě jdoucích letech. Kniha je trvalou připomínkou na ty, kteří se u nás léčili. Většině lékaři utišili bolesti těla, mnohým ustaly bolesti duše, došli smíření v rodině, se sebou samými, s Bohem. I proto je možná o tyto akce zájem a příbuzní přijíždějí i z větších vzdáleností, z celého kraje. Paradoxně někdy nejvíce pro ty, kteří nejsou věřícími a kteří zvolili nešťastnou formu pohřbu - rozptylovou loučku. Nemají hrob, ke kterému se mohou navracet, vzpomínat u něj a vést potomky. A tak se stává, že na Knihu živých, na příslušnou stránku, se jezdí podívat a zavzpomínat příbuzní i mnoho let po úmrtí milovaného blízkého. Kniha se tak stala pevným bodem jejich životů a připomínkou rodinných pout. Po bohoslužbě pozveme všechny účastníky na občerstvení a děkujeme jim za důvěru, ve které nám svěřili své nejbližší. Věříme, že u většiny z nich jsme naplnili ideál hospicové péče. Tj. aby člověk odcházel z tohoto světa bez bolesti, usmířen a s vděčností za život, který mu byl dán. Pozůstalí a zaměstnanci hospice se setkávají nad kávou a zákuskem, vzpomínají na to dobré, co mohli prožít. Nebývají to setkání v slzách, smutku či depresi. Snad proto, že odchod z tohoto světa byl hezčí a bezbolestnější, než se ti, kteří hospic zvolili, zpočátku obávali. Jsou to spíše setkání pokorného a děkovného ohlédnutí, vřelé pospolitosti. Setkání povzbudivá k tomu propustit blízkého. Nalézt odvahu, nestalo-li se tak již, říci mu v duchu pět nejdůležitějších vět v životě: Děkuji Ti! Odpusť mi! Odpouštím Ti! Mám Tě rád! Můžeš jít! Znějí-li uvedené řádky málo reálně, snad je doplní slova pozůstalých po našich pacientech. děkuji velmi za Vaše vlídná slova, za Vaši péči, lásku a starostlivost o ni. Za to, že jste jí byli oporou a pomocí v jejím těžkém období. Děkuji za Vaše nesmírné pochopení, porozumění, za Vaše úsměvy a vlídná slova, pohlazení. Děkuji za to, že jsme ji mohli kdykoliv navštěvovat a být s ní. (Z dopisu vnučky pacientky) Jsme všichni šťastní, že tatínek mohl poslední dny trávit právě u Vás. Je též velmi důležité, že umožníte blízkým trávit poslední dny s nemocným. Myslíme si, že nic lepšího jsme my a především vy udělat pro něho nemohli (z dopisu dcery pacienta) Několikrát jsem maminku navštívil a byl jsem velmi příjemně překvapen péčí a pozorností, kterou je u Vás zahrnuta. Dojala mne všudepřítomná laskavost a něha. Důstojný přístup Vašich zaměstnanců, ale i dobrovolníků k lidem v nejkřehčí chvíli jejich života, plný projevů úcty a lásky, je zcela nevídaný. Netušil jsem, po zkušenosti s LDN či internou okresní nemocnice, že takový zázrak může u nás existovat. (z dopisu syna pacientky) Ne vždy je naše práce snadná. Ale navzdory ekonomickým potížím a nevstřícnosti škarohlídů, má smysl. Protože každý člověk se snaží dělat v životě co umí, aby si zachoval lidskou důstojnost. Při umírání je někdy třeba, aby však jeho důstojnost hájil někdo jiný. Navíc, snažíme-li se zlepšovat péči o křehké a slabé, zvyšujeme i svoji vlastní naději na to, že jednou z tohoto světa nebudeme odcházet v osamění a trápení. Více informací naleznete na PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

11 11 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně Koupím garáž ve Čkyni (za vlakovým nádražím) tel.: Picérka Čkyně na autobusovém nádraží. Otevřeno pá ne od 16 do 21 hodin. Dobrou chuť! Dan Havlík V synagoze už to žije Na jaře po otevření synagogy jsme četli v Aktualitách článek s titulkem Čkyňáci, proberte se. Pod značkou -hrsk- příspěvek kritizoval nízkou účast čkyňských obyvatel na této akci. Někteří se cítili dotčeni. Také jsem si říkal, že pisatel to trochu přehnal. Nyní, při závěrečném koncertu DPS Růže, Růžička a Rosetta v synagoze jsem však poznal, že to nepřehnal. Což účast, ta byla dobrá, vždyť téměř každé dítě má rodiče a prarodiče, které ho musí přinejmenším přivést nebo přivézt. Ale jakmile Růžička a posléze i Růže dozpívaly, někteří rodiče a prarodiče popadli odcházející děti a rychle pryč. Přece nebudou ztrácet čas a poslouchat cizí zpěváky. A nastupující a zpívající účinkující museli koukat na záda vzdalujících se postav. To opravdu povzbudí a naladí na dobrou náladu a dobrý výkon; kdo někdy něco nacvičoval a pak vystupoval, ví, co to dá práce a nervů. To při návštěvě školních kulturních akcí je to jiná. Jak vím podle svého školního dítěte, učitelé s dětmi proberou očekávaný program a také kulturní chování a vystupování. A dítě pak jde později na kulturní akci s rodiči a co vidí? Nezájem a ignoranci. Zkrátka přesný opak. Možná je to dědictví minulého režimu, kdy uznání a elementární úcta k jednotlivci nic neznamenaly. A přitom kritizovat školu je tak snadné a směrem k dětem docela populární. Ale řežeme si pod sebou větev, vždyť jak správně praví stará moudrost, nejlépe se vychovává vlastním příkladem. Nebojme se, spolehlivě se nám to vrátí. (mh)

12 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Dětský rybářský den Myslivecké sdružení Háje Čkyně ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Čkyně uspořádalo za vydatné finanční podpory sponzorů RENO Šumava, Agromont Bohumilice, Dřevostroj Čkyně, Honební společenstvo Čkyně, DOSI Čkyně, pana MUDr. Jaroslava Sýkory a Dušana Žampacha ml. 14. ročník Dětského rybářského dne. Soutěžícím i přihlížejícím dětem bylo podáváno občerstvení ve formě pečených ryb, čerstvě uzených párků, limonády a horké čokolády, které zajišťovali myslivci. Také jejich rodiče si mohli dopřát občerstvení. Soutěže se zúčastnilo 20 dětí, které "chytaly" na 12 prutů. Děti si pěkně zachytaly, takže nebyla nouze o dobré úlovky. Vítězové si odnesli velice hodnotné ceny a také ostatní soutěžící i přihlížející děti si odnesli pěkné dárky. Děkujeme všem sponzorům, kteří umožnili svými příspěvky uspořádat tento tradiční dětský soutěžní den. M. Holeček Vítězové dětského rybářského dne Rybářské závody Ríša Vlášek (3. místo) se postaral rybářům o zábavu V sobotu 7. června se u rybníka konaly tradiční rybářské závody, kterých se zúčastnilo celkem 40 rybářů ze Čkyně a blízkého okolí. Ti ulovili 38 kaprů. To je oproti předchozím ročníkům velice málo. Zkrátka letos ryby nebraly. Mohlo za to velice teplé počasí. Na prvním místě se umístil Zdeněk Bárta, který ulovil čtyři kapry o celkové délce 166 centimetrů. Druhý skončil pan Vlček, který ulovil tři kapry, kteří dohromady měřili 118 centimetrů. Na broznové pozici se umístil čkyňský Ríša Vlášek. Chytil dva kapry a jednu plotici, kteří měřili celkem 116 centimetrů. O občertsvení se postaral Pavel Kaliánko a Ivan Járka. (red) Rybářské závody si užily i děti, které s lovem vydatně pomáhaly Jeden z úspěšných rybářů

13 13 Srpen 2014 AKTUALITY ze života Čkyně Bude se příští rok Čkyně cup hrát dva dny? Šťastný vítězný tým V sobotu 28. června se na hřišti na rovince uskutečnil čtvrtý ročník fotbalového turnaje s názvem Čkyně Cup. V letošním roce se ho zúčastnilo vůbec poprvé 12 týmů, které se utkaly ve třech skupinách po čtyřech mužstvech. Na prvním místě se umístili téměř domácí Nutno dodat, druzí skončili Premiers z Vimperka a třetí AC Gani z Vacova. Zajímavostí je, že za vítězný mančaft hráli oba hlavní organizátoři a zakladatelé dnes již velice populárního turnaje Patrik Krull a Šimon Blaschko. Prvně jmenovaného se podařilo zastihnout na následné afterpárty, kdy nám při osmém naplňování vítězného poháru jeho oblíbenou ze- Už nepracujete jako ředitel Správy NP a CHKO Šumava. Proč? Tuto práci jsem si přál dělat již od vysoké školy. Narodil jsem se na Šumavě, vyrostl tady a pracoval u národního parku 15 let. Jako ředitel Národního parku Šumava jsem žil svůj sen. Bohužel se změnou ministra může dojít k výměně ředitele i tak odborné instituce, jako je národní park. Ministr životního prostředí Richard Brabec, který na Šumavě do té doby prakticky nikdy nebyl, mě z funkce odvolal. Nemám mu to za zlé, ministr má právo odvolávat a jmenovat ředitele, ale mrzí mě to. Ani ne tak osobně, jako systémově. Neustálá změna koncepcí je špatná hlavně pro Šumavu! Co děláte nyní? Podnikám a řídím jeden menší, ale zajímavý projekt. Nicméně snažím se, lenou jen euforicky sdělil: Konečně se nám to povedlo! Nejlepším brankářem byl direktoriátem zvolen Josef Hopfinger (AC Gani), nejlepším hráčem Víťa Zábranský (Nutno dodat) a cenu pro nejlepší střelce si 11 góly vystřílel Michal Šíp (Premiers). Otázkou je, jak bude Čkyně Cup vypadat příští rok. Letošní ročník byl totiž obsazený již tři minuty po spuštění registrace. Jednou z možností je jeho rozšíření na dva dny, což by ale znamenalo mnohem náročnější požadavky na zázemí a organizaci. Oba mladí organizátoři se ale nových výzev očividně nebojí, proto se nedá vyloučit ani tato varianta. (čtk) Čkyně může mít poprvé v dějinách svého senátora! aby mi to nezabíralo příliš mnoho času, protože jsem přijal kandidaturu na senátora v našem kraji za Vimpersko, Strakonicko a Písecko. Jak byste jako senátor mohl pomoci právě Čkyni? I když jsem vyrostl na Horské Kvildě, tak do Čkyně (přesněji do Záhoříčka) jsme se s rodiči přestěhovali, když mi bylo 18 let. Po studiích na vysoké škole jsem s manželkou žil 10 let ve Vimperku a 6 let v Novém Dvoře u Zdíkova. Na Záhoříčku jsme si postavili dům. Bydlíme zde trvale s našimi třemi dětmi a dvěma psy teprve 6 let. Oběma je nám jasné, že tu už zestárneme. Žijeme ve vysněném domě Outdoor Kids pořádají závody na kolečkových lyžích Bronzový olympijský medailista a reprezentant ČR Martin Jakš se spolu se svými kolegy představí v sobotu 23. srpna při závodě na kolečkových lyžích. Ty se pojedou od 10 hodin mezi Krušlovem a Vacovicemi na Strakonicku. Diváci i závodníci mohou navštívit i jedinečný krušlovský včelín. Ceny bude předávat královna světové marmelády Blanka Milfaitová ze Srní. Tak neváhejte a přijďte si nejen zafandit, pobavit se, ale také se setkat se zajímavými osobnostmi. Outdoor Kids a v krásném klidném prostředí. Takže jsem připraven pro místo, kde trvale žiji a žít budu, udělat vše, co umím. Zatím se angažujeme tím, že se staráme o malé děti v našem sportovním klubu Outdoor Kids. Sešla se zde skvělá parta lidí a společně se snažíme, aby se ve Čkyni a okolí pořádaly závody, které by sem přilákaly lidi. Tím Čkyni zároveň zviditelňujeme. Pokud bych byl zvolen senátorem, chtěl bych pro Čkyni využít daleko více možností. Nejenom kontaktů v politice, ale také kontaktů na řadu schopných lidí, zejména pokud jde o dotace. Pro Národní park Šumava se mému týmu za pouhé dva roky podařilo sehnat na dotacích skoro 400 milionů korun do různých projektů. Toto je věc, kterou mohu nabízet i jako senátor. Samozřejmě, že se neubráním tomu, abych naší Čkyni jako senátor nadržoval (smích). Budete ve Čkyni kandidovat i v komunálních volbách? ODS pro tyto volby kandidátku nepostavila. Byť jsme ji připravovali, nakonec to nevyšlo. Osobně to považuji za chybu, ale již se stalo a vyvodíme z toho důsledky. Nicméně máme řadu nápadů, jak Čkyni pomoci a dohodli jsme se, že podpoříme ty, kteří jsou připraveni pro Čkyni pracovat a mají s tím zkušenosti. Proto já podporuji kandidátku nezávislých, vedenou současným starostou Standou Chvalem, a jsem připraven mu v rámci svých možností maximálně pomoci. J. Horák

14 AKTUALITY ze života Čkyně srpen Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 700 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E Tisk Didot print produkce - Uzávěrka následujícího čísla je Příspěvky můžete zasílat na ovou adresu: - Nevyžádané rukopisy se nevracejí - Reklamy pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm 2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

3/2014 10 Kč OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov

3/2014 10 Kč OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov 3/2014 10 Kč Čtvrtletník Občan 3/2014 vydává 1. 10. 2014 Obec Prusy-Boškůvky, IČO: 00292222, Povoleno ev.č. VY/01/94. OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov www.prusy-boskuvky.eu, prusy.boskuvky@iol.cz Příjem

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

2/2013. v tomto čísle: Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika. Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí

2/2013. v tomto čísle: Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika. Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí 2/2013 v tomto čísle: Z obecního úřadu Co se dělo ve školách Z činnosti spolků Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více