Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav"

Transkript

1 XIII. ročník

2 Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav Šislerovi - za 17 let nezištné pomoci potřebným v hospici Anežky České v Červeném Kostelci. Před tím ale bylo uděleno 15 celostátních cen Ď mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům z řad firem i jednotlivců. Mezi oceněné například patřil kardinál Dominik Duka, norský premiér Jens Stoltenberg, společnost Vodafone, Nadace PRECIOSA a další viz

3 POŘADATEL RICHARD LANGER SPOLUPOŘADATEL NÁRODNÍ DIVADLO KOLEGIUM PRO UDÍLENÍ CEN Ď MECENÁŠŮM, MORÁLNÍM VZORŮM A DOBRODINCŮM POD ZÁŠTITOU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY uvádí XIII. ročník udílení cen Ď 20. června 2013 od hodin, historická budova Národního divadla, Praha 1

4 Mgr. Ivan Kabický náměstek primátora hlavního města Prahy Ing. Václav Pelouch pověřen dočasně zastupováním funkce ředitele Národního divadla Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český Je mi ctí, že jsem mohl již podruhé převzít záštitu Hlavního města Prahy nad tak výjimečným projektem, jakým cena Ď bezesporu je. Třináctý ročník umění poděkovat znamená již zakořeněnou tradici. Proto věřím, že se Praha alespoň touto morální podporou připojila k tradici nejen další třináctky. Pořadatelům přeji hodně sil a nadšení do dalších ročníků, všem oceněným blahopřeji a děkuji za jejich podporu a budoucím projektům přeji další vstřícné příznivce, dobrodince a sponzory. S díky Vám všem. Jsem rád, že se letošní ročník ceny Ď opětovně koná v Národním divadle, které je jedním ze symbolů české kultury. Sponzorství a mecenášství je přitom její stále důležitější součástí. Všichni účastníci dnešního slavnostního odpoledne si proto zaslouží náš velký dík. Vděčnost je to staré biblické téma, které nepřestane být aktuální, neboť Ten, který se nám dává, nás nesmírně přesahuje a my budeme mít k Němu stále dluh lásky. Ten však můžeme umenšit svou vděčností, kterou otevíráme svou náruč s vědomím, že potřebujeme a víme, co pro nás znamená Láska, která k nám přichází. A té se podobá každý lidský čin vykonaný nezištně pro dobro bližního. A je nesmírně důležité umět říci: Děkuji. a přihlásit se k darované lásce. Je to stará bolest lidstva, nevděk a netečnost. Vždyť z deseti uzdravených z malomocenství přišel jen jeden a poděkoval. Jen ten jeden se vlastně uzdravil. Je to velké umění, nacházet dobro, které nás činí lepšími, být za ně vděčni a přihlásit se tak k samému principu Bytí. A tak nikdy nebude dosti školy děkování, proto děkuji za existenci ceny Ď, za léta minulá i dobrý úmysl na léta budoucí.

5 Pavel Kavánek generální ředitel ČSOB Jiří Plevka prezident Rodinného pivovaru Chodovar Richard Langer autor a pořadatel ceny Ď Dar, ať už v jakékoliv podobě, má skutečný význam pouze pokud existuje vzájemná důvěra mezi dárcem a obdarovaným - nebojme se převzít zodpovědnost za své dobré skutky! Vysoce oceňuji akci udílení cen Ď organizovanou panem Richardem Langerem a Národním divadlem. Protože se jedná o akci mimořádně prospěšnou, sponzoruje ji již několik let rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané. Ve světě plném sobectví a honby za mamonem, mám velmi krásný pocit při setkání v Národním divadle, kde kromě oceněných je toto plné dobrých lidí, kteří nemyslí jen na sebe, ale snaží se přispívat na dobročinné účely a pomoci druhým. Cena Ď existuje třináct let. Tisíce lidí se s ní setkalo na krajských kolech nebo při velkém finále v Praze. Milióny lidí mělo možnost o ceně Ď vědět z médií. A přesto se stane, že řeknou lidé: Jej, to je krásný projekt! Škoda, že jsem o něm nevěděl! A já vysvětluji, že dnes už to není tak, že by cena Ď neuměla najít cestu ke všem lidem, dnes už je to tak, že každý, kdo chce, může najít cestu k ní. Děkuji své rodině za odevzdanost ceně Ď a stejně tak všem krásným spolupořadatelům a partnerům, neboť atmosféru ceny Ď, tu neopakovatelnou, vytváříme všichni dohromady.

6 CELOSTÁTNÍ KOLEGIUM Cena Ď 2013 / XIII. ročník Mgr. David Pospíšil sponzoring Národního divadla Mgr. Miroslav Bobek ředitel ZOO Praha Běla Gran Jensen prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka a držitelka titulu Zahraniční Čech roku 2012 Ve všech čtrnácti krajích ČR rozhodují o nominacích Kolegia regionální. Ve velkém finále rozhoduje Kolegium celostátní. Každý jeho člen obdržel seznam všech nominací tři týdny před konáním finále. Hlasování se tradičně koná v Zemském salonku Národního divadla tři hodiny před začátkem ceremonie. Do poslední chvíle nikdo neví, kdo bude oceněn. Toto napětí je znát i během programu, neboť každý z několika set nominovaných do poslední minuty neví, zda nebude vyzván na scénu. Práce Kolegia je nesmírně těžká - poděkování si zaslouží skutečně všichni nominovaní! Proto členové celostátního Kolegia při předávání cen nezapomínají zdůraznit, že ceny Ď jsou symbol, dík a uznání však patří všem přítomným. Naše stávající společnost nemá zvyk a zájem individuálně přispívat na kulturu ve všech jejích formách, i když tradicí této země je pravý opak. Tuto skutečnost je možno demonstrovat právě na vzniku ND. Proto si velice vážím, že právě Národní divadlo na tento historický fakt navazuje a sta lo se místem pravidelného setkání mecenášů a dobrodinců, kteří v mnoha od sebe odlišných oblastech podporují dobrou věc. Všem těmto lidem patří velký dík celé naší společnosti a to nejen nominovaným na cenu Ď 2013, ale i všem, mnohokrát bezejmenným, kteří bez aplausu okolí podpořili nebo pomohli dobré věci. Na všechny nominované na cenu Ď se upřímně těším a věřím, že si chvíle ceremoniálu opravdu užijí. Všichni, kdo řádně vykonávají svou práci, si zaslouží úctu. Slovem řádně přitom nemíním pouhé odvedení povinností, nýbrž působení ve prospěch celku. Naplňování poslání, chcete-li. A je přitom jedno, zda jde o poslání lékaře, anebo zahradníka. Mnozí z těch, kdo řádně odvádějí svou práci, také často pomáhají zcela mimo její rámec. Jim je spolu s naší úctou určena cena Ď. Děkujeme! Už přes 2000 let se snažíme o dokonalou demokracii. Ne každý z nás si přitom uvědomuje, že demokracie je především zodpovědnost. Jak řekl J. F. Kennedy: V demokracii se neptej, co tvoje země může udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro tvoji zemi. V naší zemi je to extra náročné. Naše republika je mladá a i přes to jsme ve 30. letech byli 3. nejvyspělejší zemí v Evropě. Jenomže naše úsilí a naše demokracie byla přerušena válkou a potom 42 lety diktaturou proletariátu, jak se tomu odborně říká. Ne každý z nás si uvědomuje demokracii především jako povinnost. Ne každý z nás je ochoten dělat něco pro druhé a dělat to zadarmo a dělat to s radostí a láskou. A většina z nás si myslí, že takových lidí mezi námi moc není. Ale není to pravda. Je nás více než bychom věřili. Jenomže umíme za to vždy poděkovat nebo to ocenit? A to je přesně to, co dělá cena Ď. Každý rok na prknech ND přijmou poděkování alespoň někteří z těch, o kterých víme, jak jsou štědří, mimořádní a kteří jsou vzorem pro nás všechny. To je to, proč já osobně považuji cenu Ď za tu nejdůležitější cenu, která se v této zemi každý rok uděluje.

7 Ing. Vladimír Zábranský jednatel - První chodská s.r.o. a držitel GRAND PRIX Ď 2011 Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. ředitel správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně Dita Kintšnerová spolumajitelka Horního hradu u města Ostrov Mgr. Ondřej Nováček ředitel centra vysílání Českého rozhlasu O ceně Ď se nedá moc mluvit a psát. Cena Ď se musí prožít. Přeji každému, aby poznal tu spoustu skvělých lidí, kteří na tomto projektu pracují, kteří jsou nominováni a kteří všichni dělají více než musí. Když je člověk pozná, nemusí mluvit. Stačí se v Národním divadle ve správný den ceny Ď usadit, dívat se a mít u srdce krásný pocit. Poděkování za jakoukoliv formu nezištné pomoci se může zdát jako samozřejmost, ale není tomu tak vždy. Poděkování za nezištnou pomoc ve formě oficiálního ocenění se může zdát jako nepatřičné, ale nemusí tomu tak být. Cena Ď není ani samozřejmá, ale ani nepatřičná. Cena Ď, i když najde jednoho konkrétního majitele, vždy současně ukazuje na všechny, kterým poděkování za pomoc druhým také plně náleží. Chybí mi slova, kterými bych vyjádřila úžasnou atmosféru ceny Ď, které se mohu účastnit. Slavnostní vyhlášení v Národním divadle je špička obrovského kusu práce, který za sebou mají organizátoři Richard s manželkou. Povedlo se jim oslovit, nadchnout a spojit dnes již tisíce lidí, kteří jako kapka v moři chtějí pomoci tam, kde si člověk, památka, instituce, zoo... sama pomoci nemůže. A postupně se z nás malých kapek stal potůček. Když jsem loni hleděla do naplněného hlediště Národního divadla, tak již jsme řeka. Ď všem! Na ceně Ď je nejkrásnější, že ji dostávají lidé, kteří žádné poděkování neočekávají. O to silnější je, když vystoupí na prkna Národního divadla a aplaudují jim stovky lidí. Je úžasné vidět, jak se ti obyčejní skromní hrdinové stydí, červenají a utírají si oči kapesníkem. Na ceně Ď je nejhorší, že z těch všech přihlášených dobrodinců musíme vybrat jen několik málo vítězů. Řeknu vám, je to trápení.

8 Nominace na celostátní ceny Ď 2013 XIII. ročník má dosud za sebou 3 městská kola ceny Ď Ostrov, Nový Bor a Děčín a 14 regionálních kol ceny Ď konaných ve všech 14 krajích ČR. Ta nominace, která nezískala regionální cenu Ď, automaticky postoupila do celostátního finále, kde je zařazena do příslušné kategorie a má tak šanci získat jednu z celostátních cen Ď, kromě GRAND PRIX Ď. Ta nominace, která získala regionální cenu Ď, není již ve finále zařazena do příslušných kategorií, neboť je zařazena do kategorie hlavní GRAND PRIX Ď 2013 (tuto cenu získá jeden ze čtrnácti krajských vítězů). Ta nominace, která byla podána sice po uzávěrce regionálních kol, ale ještě stihla uzávěrku finále v ND, je zařazena do příslušné kategorie a má šanci získat jednu z celostátních cen Ď, nikoliv GRAND PRIX Ď (neboť nominace nezískala regionální cenu). Ta nominace, kterou přihlásili členové celostátního Kolegia se neúčastní regionálních kol a nemá tak šanci získat jednu z celostátních cen v příslušných kategoriích, stejně jako nemůže získat GRAND PRIX Ď, ale má šanci ve speciální kategorii získat celostátní cenu Ď vyhlášenou oním členem Kolegia (nominace Národního divadla, ZOO Praha, Nadace pro transplantace kostní dřeně, Hnutí na vlastních nohou Stonožka a Svět Běly Gran Jensen). Tedy, letos budou v Národním divadle uděleny tyto celostátní ceny v těchto kategoriích V rámci XIII. ročníku ceny Ď budou 20. června 2013 v Národním divadle uděleny ceny Ď v těchto kategoriích: Cena Ď pro mecenáše Národního divadla Národní divadlo nominuje: Plzeňský Prazdroj a.s.; Komerční banka a.s. Cena Ď pro mecenáše Národního divadla cena ředitele ND Ing. Václav Pelouch pověřen dočasně zastupováním funkce ředitele ND, nominuje: Bohemian Heritage Fund, nadační fond; Prof. Dr. Dadja Altenburg - Kohl Cena Ď pro mecenáše divadel v ČR Městské divadlo v Mostě nominuje: Severočeské doly a.s. Chomutov / Městské divadlo Zlín, p.o. nominuje: TESCOMA s.r.o. / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha nominuje: ADASTRA s.r.o. / DIVADLO F. X. ŠALDY, Liberec nominuje: Nadace PRECIOSA; Cateringová společnost Krajská nemocnice Liberec; Teplárna Liberec, a.s.; A.S.A. Liberec s.r.o.; Pro flor / Severočeské divadlo s.r.o., Ústí nad Labem nominuje: AVE Ústí nad Labem s.r.o. / Slezské divadlo Opava nominuje: Ferram, strojírna s.r.o. / Slovácké divadlo Uherské Hradiště nominuje: KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. / Dejvické divadlo, Praha nominuje: ČSOB

9 Cena Ď pro mecenáše Zoologické zahrady Praha Zoologická zahrada Praha nominuje: Miloslav Stašek; Komerční banka, a.s.; Ing. Aleš Posselt; Pavel Žďárský; MUDr. Jiřina Charvátová; Anna Sedláčková Cena Ď pro mecenáše zoologických zahrad v ČR Zoologická zahrada Jihlava nominuje: Milada Zemanová a Marie Lysá / Zoologická zahrada Ústí nad Labem nominuje: manželé Eva a Květoslav Zaplatílkovi / Zoologická zahrada Ostrava nominuje: ZŠ a MŠ Horní Suchá / Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. nominuje: STAP Vilémov, a.s.; Valdemar Grešík NATURA s.r.o.; Petra a Václav Drozdovi / ZOO Dvůr Králové a.s. nominuje: Základní škola Týniště nad Orlicí; Pavel Holešínský; Marie Sixtová; Jana Řeháková; Petr Bartheldi Cena Ď pro mecenáše muzeí, hradů, zámků a kulturních zařízení v ČR Státní zámek Uherčice nominuje: UK Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks; Znojemský hudební festival, o.s. / Spolek přátel hradu Lukova, o.s., nominuje: členy Hnutí Brontosaurus a Spolek přátel hradu Lukova, o.s. / město Kamenický Šenov nominuje: Peter Rath / Statutární město Prostějov nominuje: Libuše Doleželová / město Ostrov nominuje: KOBERCE BRENO, spol. s r.o.; Rodinné centrum Ostrůvek; Lesy České republiky; Algon Plus; Walburga Mikešová; Ostrovská teplárenská a.s.; Nemos Plus Ostrov / Muzeum Techniky Sokolov nominuje: Chodovar spol. s r.o.; MARENT půjčovna stavebních strojů; Zdeněk Touš; Jan Kuneš / Kulturárium o.s., Brno nominuje: GILL S COFFEE; Aňo Agency / město Moravské Budějovice nominuje: SKUPINA ČEZ; Ing. Vlastimil Bařinka; František Vlk; Moravskobudějovičtí skauti / Nadační fond Koleč nominuje: Petr Binder; Fórum Dárců; Triocom s.r.o. / NPÚ, správa státního hradu Křivoklátu nominuje: Václav Friebert / město Rakovník nominuje: Milena Křikavová; Procter & Gamble Rakona, s.r.o. / TAKT Liberec, o.s. nominuje: Nadace PRECIOSA / Obec Losiná nominuje: František Dvořák / Smíšený pěvecký sbor Janáček, Jablonec nad Nisou nominuje: Nadace PRECIOSA / Horní Hrad, o.p.s. nominuje: Lenka Pokorná s rodinou; Jakub Mulač, COBRA spol. s r.o.; Jan Löfelmann, Včelařský dům MEDOCENTRUM; Viktor Kouřil Výchovný ústav Pšov; Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov / Comenius Fulnek, o.s. nominuje: Stanislav Šmeidler; František Münster, VVM IPSO, s.r.o.; Nadace Kousek po kousku; František Pavlík; Moravskoslezský kraj; Město Fulnek; Nadační fond Hyundai; Nadace OKD; Ing. Dagmar Pantálková, Pamet, s.r.o. / Uměleckoprůmyslové museum v Praze nominuje: Věra Neumann in memoriam / Centrum neziskových organizací Plzeň, o.s. nominuje: Hana Gerzanicová / město Nový Bor nominuje: Ivan Lacko

10 Cena Ď pro mecenáše Nadace pro transplantace kostní dřeně Nadace pro transplantace kostní dřeně nominuje: Ing. Hynek Sladký, MBA; Ivana Oblištilová; Jaroslav Dušek; Obecní Dům, a.s., Praha; MUDr. Tomáš Svoboda; Ing. Bc. Irena Trefná Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince nadací, nemocnic a charitativních organizací v ČR Sociální služby města Pardubic, DS Slunečnice nominují: AKTIPO o.s. / Advokátní kancelář Harantová nominuje: Ing. Aleš Hodina / Spolek Trend vozíčkářů Olomouc nominuje: DELIKOMAT s.r.o.; Auto Kubíček s.r.o.; RESTOMA s.r.o.; SUDOP Praha a.s.; Severomoravská plynárenská, a.s. / STŘED o.s. nominuje: VIA ALTA a.s., Třebíč / Inka Nováková a Jana Hanová nominují: For Jane o.s. / Denní a týdenní stacionář Jihlava nominuje: baumax ČR, s.r.o.; Sbor dobrovolných hasičů Hamry nad Sázavou; Bc. Vladislav Posekaný, provozovatel College Centra Jihlava / město Ostrov nominuje: JSDH Ostrov; Pavel Petričko / Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České nominuje: Marie Zákravská; Josef Zákravský; Mgr. Věra Adámková / Sociální služby města České Lípy, p.o., nominují: Zdenka Hiklová / Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA-Vysočina o.s., Jihlava nominuje: manželé Kozubíkovi; BOSCH DIESEL s.r.o. / Sociální služby Uherské Hradiště - Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod nominují: Ing. Petr Sláčala, MBA, EGP Invest, spol. s r.o.; Dalibor Hromčík / Centrum LADA, o.s., Pacov nominuje: Ing. Jiří Majer; Zdeněk Rendl; Hranipex a.s.; OVB Allfinanz, a.s.; JUDr. Jaroslav Tichý, ČSOB; BOSCH DIESEL, s.r.o., Jihlava / Hospicové hnutí Vysočina, o.s., Nové Město na Moravě nominuje: MEDIN, a.s.; Bosch Diesel s.r.o. / Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. nominuje: COMPAS automatizace, spol. s.r.o. / Spokojený domov, o.p.s., Mnichovo Hradiště nominuje: NeonLak, Mladá Boleslav; Ford Bospor, Mladá Boleslav; CentrPCO, Mladá Boleslav / Olomoucký kraj nominuje: Nadační fond Větrník; Národní rada osob se zdravotním postižením ČR / město Děčín nominuje: Prof. Dr. Wolfgang Marcus / Jablonecký klub onkologických pacientů nominuje: Nadace PRECIOSA / Dlouhá cesta, o.s. nominuje: Lucie Burdová; Mgr. Zuzana Hrušková; Libuše Fáryová; Bibiana Wildnerová / město Rakovník nominuje: Bc. Zlatuše Lüftnerová; Ilona Hrušková; Marie Šindelková / Sarema Liberec s.r.o. nominuje: Viktor Moucha; Jan Lorenc; Eva Sluková; Nadace PRECIOSA / Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. nominuje: Nadace PRECIOSA / Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s., Liberec nominuje: Nadace PRECIOSA; Denso Manufacturing Czech s.r.o. Liberec / občanské sdružení D.R.A.K., Liberec nominuje: Nadace PRECIOSA / Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. nominuje: Nadace PRECIOSA / Domov sv. Josefa, Žireč nominuje: Rudolf Srba / Oblastní charita Hradec Králové nominuje: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové; Elektrárny Opatovice, a.s. / Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Jablonci nad Nisou nominuje: Nadace PRECIOSA / Potravinová banka v Ústeckém kraji nominuje:

11 Globus ČR, HM Trmice / HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. nominuje: Nadační fond Umění doprovázet / TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. nominuje: Mgr. Jiří Klsák, Magistrát města Karlovy Vary; Lions club Karlovy Vary Spa; Rotary club Karlovy Vary; Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. / OSRPŠ při ZŠ T.G. Masaryka Opava nominuje: Hnutí na vlastních nohou Stonožka při ZŠ T.G.M. Opava / Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. úsek 6.1. Azylový dům nominuje: manželé Katarína a Peter Bezákovi / Pohoda o.s., Praha nominuje: AKTIPO o. s. Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince Hnutí na vlastních nohou Stonožka Základní škola Chodov nominuje: Martina Havlíková / Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská nominuje: Mgr. Jiří Šeffl / Základní škola Boskovice nominuje: Mgr. Jana Svobodová; Ing. Jaromíra Vítková; plk. Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D. / Základní škola Středokluky nominuje: Mgr. Iva Farová; Miroslava Wildtová Cena Ď za morální vzor v ČR Běla Gran Jensen nominuje: Věra Čáslavská; Klub Za starou Prahu Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince dětských domovů a ústavů sociální péče pro děti a mládež v ČR Dětský domov a Školní jídelna Boršov nad Vltavou nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / LILA Domov pro postižené děti Otnice nominuje: AKTIPO o.s.; TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Hodonín u Kunštátu nominuje: TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Dolní Lánov nominuje: TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach nominuje: Mgr. Martina Poláchová; Květoslava Pěčková; TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Semily nominuje: TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Janovice u Rýmařova nominuje: TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s.; Thomson Reuters / Dětský domov Ostrava - Slezská Ostrava nominuje: Šrot Trojek, a.s.; Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.; NEW Eltom, s.r.o.; Taťána Niklová; Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava / Ratolest Brno, o.s. nominuje: T Systems Czech Republic, a.s.; Delikomat, s.r.o. / Dětské centrum Veská nominuje: Třída 8.B., Mgr. Ilona Havlasová - ZŠ, ul. Staňkova, Pardubice; Pavla Adámková, Aneta Křivková, Karolína Vyhnálková; Veolia voda Česká republika, a.s. (Provozovna BČOV Pardubice); HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE; Kožešiny Luděk Slanař, Pardubice / Domov Větrný mlýn Skalička nominuje: AKTIPO o.s. / Dětský domov Jeseník - lázně nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov a Školní jídelna Hranice nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Nové Strašecí nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.; město Kladno; Audabiac, a.s. / Dětský domov a Školní

12 jídelna Lipová u Šluknova nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Humpolec nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.; Beruška HB, o.s.; Nadační fond Hanky Kynychové / Dětský domov Senožaty nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov, ZŠ a ŠJ Jihlava nominují: Hitrádio Vysočina; Městys Větrný Jeníkov / Dětský domov Kamenice nad Lipou nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Budkov nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Bystřice pod Hostýnem nominuje: Citibank Europe plc, organizační složka; Nadační fond ALBERT; Tango Havlíčkův Brod v.o.s. / Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí nominuje: Myonic s.r.o.; Miroslav Vyňuchal; Sdružení člověk člověku; Milan Ondřej / ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem nominují: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře nominuje: Tango Havlíčkův Brod v.o.s.; žáci ZŠ Zárečná, Tachov / KROK, poskytovatel sociálních služeb, Kamýk nad Vltavou nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Jedličkův ústav Liberec nominuje: Kristýna Kolomazníková a Simona Křivánková; MARKETING K2 s.r.o. Liberec; zaměstnanci ČEZ Distribuce Děčín / Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice nominuje: DEICHMANN-OBUV s.r.o.; kovovýroba Hoffmann, s.r.o. / Dětský domov Kašperské Hory nominuje: 25. protiletadlová brigáda Strakonice; Spolu dětem o.p.s.; Nadace Terezy Maxové dětem; Zaměstnanci HRG CR / Dětské centrum Znojmo, p.o. nominuje: Pegas Unwoven a.s. Znojmo; S-Morava leasing, a.s. Znojmo / Dětský domov Mikulov nominuje: Emerson Climate Technologies, s.r.o. (Mikulov); Zdeňka Frýbertová / Dětský domov Dagmar, Brno nominuje: Ladislav Cmíral KOMEDIOMAT; NOVARTIS s.r.o.; Coca-Cola HBC ČR, s.r.o. / Dětský domov a školní jídelna Hora sv. Kateřiny nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Domov Bouřňák Háj u Duchcova nominuje: Aktipo, o.s. / Dětský domov Boskovice nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Soukromý dětský domov s.r.o., Budišov u Třebíče nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Potštejn nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Česká Lípa nominuje: Fehrer Bohemia s.r.o.; Mgr. Hana Moudrá; JOHNSON CONTROLS; Pan Vladimirov, Obchodní dům Andy; Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky; Nadační fond ALBERT / Dětské centrum Pavučinka nominuje: Občanské sdružení Pohoda; Mária Usnulová a JUDr. Milan Usnul / Dětský domov Čtyřlístek, Planá nominuje: Jahodárna Kříž / Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně nominují: Michal VESELÝ Blue Sky Service s.r.o. / Dětský domov Zlín nominuje: Dr. Jan Štilec; Májová Štípa; CROSS Zlín a.s.; Kynologové Krajského ředitelství policie Zlínského kraje / Dětský domov Žíchovec nominuje: Martina Kocánová Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince domovů pro seniory a ústavů sociální péče pro dospělé a starší spoluobčany v ČR Domov pro seniory Jevišovice nominuje: Dobrovolnické centrum ADRA, Znojmo / Domov pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově nominuje: Bára Štěpánová / Barevné domky Hajnice nominují: Benjaming Band; Ing. Arch. Michal Rosa / Domov

13 Zvíkovecká kytička nominuje: Mgr. Václav Soukup, sekretář MK sv. Víta; plk, Ing. Radim Studený, velitel Hradní stráže; Pavel Schwarz, Lions Club Rokycany; Ing. František Zeman, Kooperativa pojišťovna, a.s. Rokycany; RNDr. Miroslava Šandová, Muzeum Dr. B. Horáka / Domov sv. Karla Boromejského, Praha nominuje: Miloslava Procházková Avanti / Domov Paprsek Olšany nominuje: Nakladatelství UMÚN s.r.o.; Obecní úřad Bludov; Roman Till; Josef Rýznar; MAS Horní Pomoraví o.p.s. / Domov sv. Alžběty domov pro seniory nominuje: Tyco Electronics Czech s.r.o.; Mgr. Pavel Komínek / Domov pro seniory, p.o. Sokolnice nominuje: KŘESŤANSKÝ SBOR, Brno-Židenice / Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice nominuje: Mgr. Jana Brancuzská; Mgr. Pavel Pokorný / Domov bez zámku, p.o. se sídlem v Náměšti nad Oslavou nominuje: Vladimír Měrka / Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, p.o. nominuje: Bc. Pavlína Němečková; AKTIPO, o. s. / Domov u fontány, Přelouč nominuje: Willi Versluis / Domov pro seniory Máj České Budějovice nominuje: Občanské sdružení ADRA, České Budějovice / Domov svaté Rodiny, Praha nominuje: Vlastimil Malý / město Moravské Budějovice nominuje: Zdeňka Fenclová a Danka Svobodová Ze zasedání celostátního Kolegia... Ze zasedání celostátního Kolegia... O setkání mecenášů a dobrodinců v Národním divadle v roce 2012 informovala Česká televize.

14 Cena Ď byla počata k ránu 11. června 2000 na břehu Jaderského moře. Otcem byl Richard Langer a matkou obava, že už nic dobrého nikdy nevymyslí. Ta ho vzbudila kolem druhé noční hodiny a nedala mu spát tak dlouho, než vstal, otevřel si sedmičku červeného chorvatského vína a v šest ráno byl na světě nápad s názvem cena Ď. S pomocí rodiny a mnoha složitě hledaných báječných nadšenců, za neuvěřitelné vstřícnosti Národního divadla, se podařilo obyčejné rodině ze západu Čech - na den přesně po roce od nápadu - uskutečnit první ročník udílení cen Ď mecenášům a dobrodincům. Stalo se tak 11. června Jak jde letopočet, přibývají i ročníky ceny Ď. Letos je rok 2013 a je tu krásný XIII. ročník, který by nebyl bez podpory stovek jednotlivců, mnoha firem a institucí. Cena Ď je společné dílo nás všech. V každé regionální nebo celostátní skleněné ceně Ď je tak kousek duše každého, kdo projektu pomáhá. S ohledem na to pak s láskou vyrábí ceny Ď mistři skláři v rukodělné sklárně ARTCRISTAL BOHE- MIA ve Velkém Oseku. S každou se doslova mazlí. Majitelé sklárny rodina Machálkových osobně s myšlenkou ceny Ď souzní a dává tak projektu i svůj díl atmosféry, energie a vůle. Když se roku 2011 projekt rozšířil o krajská kola a vznikla tak i novinka GRAND PRIX Ď, zvažovalo se, jak by měla tato cena vypadat. Po mnoha úvahách padla volba na originál obraz od malíře, který krásně vystihne písmeno Ď tak, aby tento motiv, každý rok drobně upravený, zároveň sloužil i jako logo daného ročníku. Tento úkol nádherně zvládl malíř Martin Vavrys z rodinné Galerie Vavrys, v Kotcích 12, Praha 1 který vystavuje nejenom doma, ale i v různých částech světa, včetně USA. Loni dokonce získal první místo v kategorii Výtvarné a užitné umění v soutěži mladých umělců Prahy 1. Aktuálně můžete navštívit celoroční výstavu jeho soch ve vstupu do Blues sklepu, Liliová 10, Praha 1. Rodokmen udělených cen Ď 2013 Za poslední tři ročníky se tak Martin Vavrys stal zprvu nenápadně, ale dnes už jistě - součástí projektu cena Ď. Za ta tři léta jsme ho poznali jako člověka pracovitého, skromného, úspěšného, nesmírně kreativního a vstřícného. Však se mu podívejte do očí, také on už dává cenám Ď díl své atmosféry a svého světa. Malíř letícího písmene Ď - Martin Vavrys.

15 nominace GRAND PRIX Ď 2013 V samém závěru ceremonie, po udělení všech celostátních cen Ď, přichází na scénu Národního divadla 14 regionálních vítězů. Každý si přináší regionální cenu Ď, o které rozhodovalo regionální Kolegium. A je tu nejtěžší úkol pro celostátní Kolegium vybrat ze čtrnácti jednoho a předat mu GRAND PRIX Ď 2013! Než si prolistujete následující stránky s přehledem o konaných regionálních kolech a dovíte se tak, jakých 14 regionálních vítězů má šanci GRAND PRIX Ď 2013 získat, můžete zavzpomínat na rok 2012 a 2011, kdy se tato cena již udělila. Poznámka: Prvních deset ročníků nemělo regionální kola a tudíž nebyla ani GRAND PRIX Ď. Pro stále větší počet nominací byl od XI. ročníku projekt rozšířen o kola regionální, aby vznikla takzvaná šance navíc ještě před tím, než se všechny nominace setkají ve finále, kde je již veliká konkurence. Stále však platí, že ač má cena Ď vítěze, nemá poražených. Samotná nominace je velkým díkem mecenášům a dobrodincům! Všem je při finálové ceremonii poděkováno Udělení historicky první GRAND PRIX Ď 21. června 2011 v Národním divadle. Tehdejší ředitel PhDr. Ondřej Černý právě pogratuloval Ing. Vladimíru Zábranskému, jehož firma První chodská s.r.o. podporuje kluky v dětských domovech geniálním projektem Schody do života, který pan Zábranský vymyslel. Ing. Vladimír Zábranský jímá GRAND PRIX Ď 2011 v podobě obrazu malíře Martina Vavryse. Letící písmeno Ď je každým rokem trochu upravené a vždy slouží jako předloha pro tiskoviny daného ročníku viz titulní stránka tohoto programu. Manželům Šislerovým, držitelům GRAND PRIX Ď 2012 (za 17 let pomoci potřebným v hospici) gratuluje za aplaudování hlediště Národního divadla Jeho excelence Jens Eikaas, velvyslanec Norského království (před chvílí převzal cenu pro premiéra vlády Norska).

16 21. března 2013 se konalo na náměstí TGM v Přerově regionální kolo ceny Ď v Olomouckém kraji Regionální Kolegium: Ing. Irena Kanovská jednatelka společnosti, MOTOR expert s.r.o. Martina Qítko Procházková redaktorka, Radio Haná s.r.o. - Olomouc Mgr. Božena Přidalová ředitelka, ZŠ Za Mlýnem, Přerov Magdalena Veselá jednatelka, TV Morava s.r.o., Olomouc Ing. Daniela Novotná vedoucí kanceláře primátora města Přerova Mgr. Yvona Kubjátová náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Na základě nominace Sdružených zařízení pro péči o dítě v Olomouci za trvalou, intenzivní a originální pomoc - Cenu Ď v Olomouckém kraji 2013 získalo Dobré místo pro život o.s. Regionální cenu Ď převzala předsedkyně Věra Novotná. MUDr. Jana Šlechtová dětská lékařka, Přerov

17 22. března 2013 se konalo v Hotelu Dukla ve Znojmě regionální kolo ceny Ď v Jihomoravském kraji Regionální Kolegium: Mikuláš Blažíček ředitel, Hotel Dukla Znojmo Ladislav Chmelík tajemník, Český filharmonický sbor Brno Mgr. Olga Bauerová ředitelka, ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 Na základě nominace Domova pro seniory Zastávka za mimořádnou finanční pomoc a za lidský přístup k podpoře poslání domova - Cenu Ď v Jihomoravském kraji 2013 získal pan František Kylián.

18 27. března 2013 se konalo v Rakovníku regionální kolo ceny Ď ve Středočeském kraji Regionální Kolegium: Ing. Pavel Gregorič generální ředitel, Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s. Martin Dohnal jednatel, SVS, spol. s r.o. Ing. Jan Machálek zástupce společnosti, ARTCRISTAL Bohemia Na základě nominace Českého muzea stříbra, p.o. Kutná Hora za třicetiletou nadstandardní a obětavou práci a péči navíc pracovníka v oblasti záchrany památek - Cenu Ď ve Středočeském kraji 2013 získala paní Dagmar Fundová.

19 11. dubna 2013 se konalo v HITRÁDIU VYSOČINA regionální kolo ceny Ď v kraji Vysočina Regionální Kolegium: Ing. Arch. František Vostál majitel a ředitel společnosti Hitrádio Vysočina Richard Hašek vnuk spisovatele Jaroslava Haška Ing. Jana Fischerová poslankyně PS PČR Radomír Dvořák sochař Ing. Jaroslav Vymazal primátor, město Jihlava Na základě nominace města Telč za velké lidské hrdinství při záchraně pěti životů po autonehodě - Cenu Ď v kraji Vysočina 2013 získala trojice občanů: Irena Drevňáková, Roman Červenka a Ing. Jiří Kadlec (cenu převzali první dva jmenovaní).

20 16. dubna 2013 se konalo v ČRo Plzeň regionální kolo ceny Ď v Plzeňském kraji Regionální Kolegium: Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. předseda, Nadace pro transplantace kostní dřeně Martin Baxa primátor města Plzně biskup Mons. František Radkovský Biskupství plzeňské Květoslava Bodollová vedoucí Redakce volné rozhlasové tvorby, ČRo Plzeň Zuzana Pokorná baletní mistr, Divadlo J. K. Tyla Plzeň nositelka ceny Thálie za balet Na základě nominace Dětského domova Kašperské Hory za dlouhodobou podporu, spolupráci přerostlou v přátelství a za mnohá osvojení dětí a mimořádně lidský přístup k nim - Cenu Ď v Plzeňském kraji 2013 získali manželé Jitka Černá a Miroslav Černý. Cenu převzala jim blízká Denisa Bytelová.

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Plyšového medvídka na titulní straně vyrobili žáci prvního ročníku Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7. Výroční zpráva Nadace

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka 9/2014 Jak je to s podporou sportu a kultury 4 Barum Czech Rally Zlín 14 69. sezona Městského divadla 20 staré fotky 1 2 4 3 5 6 Vážení čtenáři,

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI WWW.GRATIASTIBI.CZ KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Bezpečnější

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více