Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav"

Transkript

1 XIII. ročník

2 Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav Šislerovi - za 17 let nezištné pomoci potřebným v hospici Anežky České v Červeném Kostelci. Před tím ale bylo uděleno 15 celostátních cen Ď mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům z řad firem i jednotlivců. Mezi oceněné například patřil kardinál Dominik Duka, norský premiér Jens Stoltenberg, společnost Vodafone, Nadace PRECIOSA a další viz

3 POŘADATEL RICHARD LANGER SPOLUPOŘADATEL NÁRODNÍ DIVADLO KOLEGIUM PRO UDÍLENÍ CEN Ď MECENÁŠŮM, MORÁLNÍM VZORŮM A DOBRODINCŮM POD ZÁŠTITOU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY uvádí XIII. ročník udílení cen Ď 20. června 2013 od hodin, historická budova Národního divadla, Praha 1

4 Mgr. Ivan Kabický náměstek primátora hlavního města Prahy Ing. Václav Pelouch pověřen dočasně zastupováním funkce ředitele Národního divadla Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český Je mi ctí, že jsem mohl již podruhé převzít záštitu Hlavního města Prahy nad tak výjimečným projektem, jakým cena Ď bezesporu je. Třináctý ročník umění poděkovat znamená již zakořeněnou tradici. Proto věřím, že se Praha alespoň touto morální podporou připojila k tradici nejen další třináctky. Pořadatelům přeji hodně sil a nadšení do dalších ročníků, všem oceněným blahopřeji a děkuji za jejich podporu a budoucím projektům přeji další vstřícné příznivce, dobrodince a sponzory. S díky Vám všem. Jsem rád, že se letošní ročník ceny Ď opětovně koná v Národním divadle, které je jedním ze symbolů české kultury. Sponzorství a mecenášství je přitom její stále důležitější součástí. Všichni účastníci dnešního slavnostního odpoledne si proto zaslouží náš velký dík. Vděčnost je to staré biblické téma, které nepřestane být aktuální, neboť Ten, který se nám dává, nás nesmírně přesahuje a my budeme mít k Němu stále dluh lásky. Ten však můžeme umenšit svou vděčností, kterou otevíráme svou náruč s vědomím, že potřebujeme a víme, co pro nás znamená Láska, která k nám přichází. A té se podobá každý lidský čin vykonaný nezištně pro dobro bližního. A je nesmírně důležité umět říci: Děkuji. a přihlásit se k darované lásce. Je to stará bolest lidstva, nevděk a netečnost. Vždyť z deseti uzdravených z malomocenství přišel jen jeden a poděkoval. Jen ten jeden se vlastně uzdravil. Je to velké umění, nacházet dobro, které nás činí lepšími, být za ně vděčni a přihlásit se tak k samému principu Bytí. A tak nikdy nebude dosti školy děkování, proto děkuji za existenci ceny Ď, za léta minulá i dobrý úmysl na léta budoucí.

5 Pavel Kavánek generální ředitel ČSOB Jiří Plevka prezident Rodinného pivovaru Chodovar Richard Langer autor a pořadatel ceny Ď Dar, ať už v jakékoliv podobě, má skutečný význam pouze pokud existuje vzájemná důvěra mezi dárcem a obdarovaným - nebojme se převzít zodpovědnost za své dobré skutky! Vysoce oceňuji akci udílení cen Ď organizovanou panem Richardem Langerem a Národním divadlem. Protože se jedná o akci mimořádně prospěšnou, sponzoruje ji již několik let rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané. Ve světě plném sobectví a honby za mamonem, mám velmi krásný pocit při setkání v Národním divadle, kde kromě oceněných je toto plné dobrých lidí, kteří nemyslí jen na sebe, ale snaží se přispívat na dobročinné účely a pomoci druhým. Cena Ď existuje třináct let. Tisíce lidí se s ní setkalo na krajských kolech nebo při velkém finále v Praze. Milióny lidí mělo možnost o ceně Ď vědět z médií. A přesto se stane, že řeknou lidé: Jej, to je krásný projekt! Škoda, že jsem o něm nevěděl! A já vysvětluji, že dnes už to není tak, že by cena Ď neuměla najít cestu ke všem lidem, dnes už je to tak, že každý, kdo chce, může najít cestu k ní. Děkuji své rodině za odevzdanost ceně Ď a stejně tak všem krásným spolupořadatelům a partnerům, neboť atmosféru ceny Ď, tu neopakovatelnou, vytváříme všichni dohromady.

6 CELOSTÁTNÍ KOLEGIUM Cena Ď 2013 / XIII. ročník Mgr. David Pospíšil sponzoring Národního divadla Mgr. Miroslav Bobek ředitel ZOO Praha Běla Gran Jensen prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka a držitelka titulu Zahraniční Čech roku 2012 Ve všech čtrnácti krajích ČR rozhodují o nominacích Kolegia regionální. Ve velkém finále rozhoduje Kolegium celostátní. Každý jeho člen obdržel seznam všech nominací tři týdny před konáním finále. Hlasování se tradičně koná v Zemském salonku Národního divadla tři hodiny před začátkem ceremonie. Do poslední chvíle nikdo neví, kdo bude oceněn. Toto napětí je znát i během programu, neboť každý z několika set nominovaných do poslední minuty neví, zda nebude vyzván na scénu. Práce Kolegia je nesmírně těžká - poděkování si zaslouží skutečně všichni nominovaní! Proto členové celostátního Kolegia při předávání cen nezapomínají zdůraznit, že ceny Ď jsou symbol, dík a uznání však patří všem přítomným. Naše stávající společnost nemá zvyk a zájem individuálně přispívat na kulturu ve všech jejích formách, i když tradicí této země je pravý opak. Tuto skutečnost je možno demonstrovat právě na vzniku ND. Proto si velice vážím, že právě Národní divadlo na tento historický fakt navazuje a sta lo se místem pravidelného setkání mecenášů a dobrodinců, kteří v mnoha od sebe odlišných oblastech podporují dobrou věc. Všem těmto lidem patří velký dík celé naší společnosti a to nejen nominovaným na cenu Ď 2013, ale i všem, mnohokrát bezejmenným, kteří bez aplausu okolí podpořili nebo pomohli dobré věci. Na všechny nominované na cenu Ď se upřímně těším a věřím, že si chvíle ceremoniálu opravdu užijí. Všichni, kdo řádně vykonávají svou práci, si zaslouží úctu. Slovem řádně přitom nemíním pouhé odvedení povinností, nýbrž působení ve prospěch celku. Naplňování poslání, chcete-li. A je přitom jedno, zda jde o poslání lékaře, anebo zahradníka. Mnozí z těch, kdo řádně odvádějí svou práci, také často pomáhají zcela mimo její rámec. Jim je spolu s naší úctou určena cena Ď. Děkujeme! Už přes 2000 let se snažíme o dokonalou demokracii. Ne každý z nás si přitom uvědomuje, že demokracie je především zodpovědnost. Jak řekl J. F. Kennedy: V demokracii se neptej, co tvoje země může udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro tvoji zemi. V naší zemi je to extra náročné. Naše republika je mladá a i přes to jsme ve 30. letech byli 3. nejvyspělejší zemí v Evropě. Jenomže naše úsilí a naše demokracie byla přerušena válkou a potom 42 lety diktaturou proletariátu, jak se tomu odborně říká. Ne každý z nás si uvědomuje demokracii především jako povinnost. Ne každý z nás je ochoten dělat něco pro druhé a dělat to zadarmo a dělat to s radostí a láskou. A většina z nás si myslí, že takových lidí mezi námi moc není. Ale není to pravda. Je nás více než bychom věřili. Jenomže umíme za to vždy poděkovat nebo to ocenit? A to je přesně to, co dělá cena Ď. Každý rok na prknech ND přijmou poděkování alespoň někteří z těch, o kterých víme, jak jsou štědří, mimořádní a kteří jsou vzorem pro nás všechny. To je to, proč já osobně považuji cenu Ď za tu nejdůležitější cenu, která se v této zemi každý rok uděluje.

7 Ing. Vladimír Zábranský jednatel - První chodská s.r.o. a držitel GRAND PRIX Ď 2011 Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. ředitel správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně Dita Kintšnerová spolumajitelka Horního hradu u města Ostrov Mgr. Ondřej Nováček ředitel centra vysílání Českého rozhlasu O ceně Ď se nedá moc mluvit a psát. Cena Ď se musí prožít. Přeji každému, aby poznal tu spoustu skvělých lidí, kteří na tomto projektu pracují, kteří jsou nominováni a kteří všichni dělají více než musí. Když je člověk pozná, nemusí mluvit. Stačí se v Národním divadle ve správný den ceny Ď usadit, dívat se a mít u srdce krásný pocit. Poděkování za jakoukoliv formu nezištné pomoci se může zdát jako samozřejmost, ale není tomu tak vždy. Poděkování za nezištnou pomoc ve formě oficiálního ocenění se může zdát jako nepatřičné, ale nemusí tomu tak být. Cena Ď není ani samozřejmá, ale ani nepatřičná. Cena Ď, i když najde jednoho konkrétního majitele, vždy současně ukazuje na všechny, kterým poděkování za pomoc druhým také plně náleží. Chybí mi slova, kterými bych vyjádřila úžasnou atmosféru ceny Ď, které se mohu účastnit. Slavnostní vyhlášení v Národním divadle je špička obrovského kusu práce, který za sebou mají organizátoři Richard s manželkou. Povedlo se jim oslovit, nadchnout a spojit dnes již tisíce lidí, kteří jako kapka v moři chtějí pomoci tam, kde si člověk, památka, instituce, zoo... sama pomoci nemůže. A postupně se z nás malých kapek stal potůček. Když jsem loni hleděla do naplněného hlediště Národního divadla, tak již jsme řeka. Ď všem! Na ceně Ď je nejkrásnější, že ji dostávají lidé, kteří žádné poděkování neočekávají. O to silnější je, když vystoupí na prkna Národního divadla a aplaudují jim stovky lidí. Je úžasné vidět, jak se ti obyčejní skromní hrdinové stydí, červenají a utírají si oči kapesníkem. Na ceně Ď je nejhorší, že z těch všech přihlášených dobrodinců musíme vybrat jen několik málo vítězů. Řeknu vám, je to trápení.

8 Nominace na celostátní ceny Ď 2013 XIII. ročník má dosud za sebou 3 městská kola ceny Ď Ostrov, Nový Bor a Děčín a 14 regionálních kol ceny Ď konaných ve všech 14 krajích ČR. Ta nominace, která nezískala regionální cenu Ď, automaticky postoupila do celostátního finále, kde je zařazena do příslušné kategorie a má tak šanci získat jednu z celostátních cen Ď, kromě GRAND PRIX Ď. Ta nominace, která získala regionální cenu Ď, není již ve finále zařazena do příslušných kategorií, neboť je zařazena do kategorie hlavní GRAND PRIX Ď 2013 (tuto cenu získá jeden ze čtrnácti krajských vítězů). Ta nominace, která byla podána sice po uzávěrce regionálních kol, ale ještě stihla uzávěrku finále v ND, je zařazena do příslušné kategorie a má šanci získat jednu z celostátních cen Ď, nikoliv GRAND PRIX Ď (neboť nominace nezískala regionální cenu). Ta nominace, kterou přihlásili členové celostátního Kolegia se neúčastní regionálních kol a nemá tak šanci získat jednu z celostátních cen v příslušných kategoriích, stejně jako nemůže získat GRAND PRIX Ď, ale má šanci ve speciální kategorii získat celostátní cenu Ď vyhlášenou oním členem Kolegia (nominace Národního divadla, ZOO Praha, Nadace pro transplantace kostní dřeně, Hnutí na vlastních nohou Stonožka a Svět Běly Gran Jensen). Tedy, letos budou v Národním divadle uděleny tyto celostátní ceny v těchto kategoriích V rámci XIII. ročníku ceny Ď budou 20. června 2013 v Národním divadle uděleny ceny Ď v těchto kategoriích: Cena Ď pro mecenáše Národního divadla Národní divadlo nominuje: Plzeňský Prazdroj a.s.; Komerční banka a.s. Cena Ď pro mecenáše Národního divadla cena ředitele ND Ing. Václav Pelouch pověřen dočasně zastupováním funkce ředitele ND, nominuje: Bohemian Heritage Fund, nadační fond; Prof. Dr. Dadja Altenburg - Kohl Cena Ď pro mecenáše divadel v ČR Městské divadlo v Mostě nominuje: Severočeské doly a.s. Chomutov / Městské divadlo Zlín, p.o. nominuje: TESCOMA s.r.o. / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha nominuje: ADASTRA s.r.o. / DIVADLO F. X. ŠALDY, Liberec nominuje: Nadace PRECIOSA; Cateringová společnost Krajská nemocnice Liberec; Teplárna Liberec, a.s.; A.S.A. Liberec s.r.o.; Pro flor / Severočeské divadlo s.r.o., Ústí nad Labem nominuje: AVE Ústí nad Labem s.r.o. / Slezské divadlo Opava nominuje: Ferram, strojírna s.r.o. / Slovácké divadlo Uherské Hradiště nominuje: KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. / Dejvické divadlo, Praha nominuje: ČSOB

9 Cena Ď pro mecenáše Zoologické zahrady Praha Zoologická zahrada Praha nominuje: Miloslav Stašek; Komerční banka, a.s.; Ing. Aleš Posselt; Pavel Žďárský; MUDr. Jiřina Charvátová; Anna Sedláčková Cena Ď pro mecenáše zoologických zahrad v ČR Zoologická zahrada Jihlava nominuje: Milada Zemanová a Marie Lysá / Zoologická zahrada Ústí nad Labem nominuje: manželé Eva a Květoslav Zaplatílkovi / Zoologická zahrada Ostrava nominuje: ZŠ a MŠ Horní Suchá / Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. nominuje: STAP Vilémov, a.s.; Valdemar Grešík NATURA s.r.o.; Petra a Václav Drozdovi / ZOO Dvůr Králové a.s. nominuje: Základní škola Týniště nad Orlicí; Pavel Holešínský; Marie Sixtová; Jana Řeháková; Petr Bartheldi Cena Ď pro mecenáše muzeí, hradů, zámků a kulturních zařízení v ČR Státní zámek Uherčice nominuje: UK Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks; Znojemský hudební festival, o.s. / Spolek přátel hradu Lukova, o.s., nominuje: členy Hnutí Brontosaurus a Spolek přátel hradu Lukova, o.s. / město Kamenický Šenov nominuje: Peter Rath / Statutární město Prostějov nominuje: Libuše Doleželová / město Ostrov nominuje: KOBERCE BRENO, spol. s r.o.; Rodinné centrum Ostrůvek; Lesy České republiky; Algon Plus; Walburga Mikešová; Ostrovská teplárenská a.s.; Nemos Plus Ostrov / Muzeum Techniky Sokolov nominuje: Chodovar spol. s r.o.; MARENT půjčovna stavebních strojů; Zdeněk Touš; Jan Kuneš / Kulturárium o.s., Brno nominuje: GILL S COFFEE; Aňo Agency / město Moravské Budějovice nominuje: SKUPINA ČEZ; Ing. Vlastimil Bařinka; František Vlk; Moravskobudějovičtí skauti / Nadační fond Koleč nominuje: Petr Binder; Fórum Dárců; Triocom s.r.o. / NPÚ, správa státního hradu Křivoklátu nominuje: Václav Friebert / město Rakovník nominuje: Milena Křikavová; Procter & Gamble Rakona, s.r.o. / TAKT Liberec, o.s. nominuje: Nadace PRECIOSA / Obec Losiná nominuje: František Dvořák / Smíšený pěvecký sbor Janáček, Jablonec nad Nisou nominuje: Nadace PRECIOSA / Horní Hrad, o.p.s. nominuje: Lenka Pokorná s rodinou; Jakub Mulač, COBRA spol. s r.o.; Jan Löfelmann, Včelařský dům MEDOCENTRUM; Viktor Kouřil Výchovný ústav Pšov; Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov / Comenius Fulnek, o.s. nominuje: Stanislav Šmeidler; František Münster, VVM IPSO, s.r.o.; Nadace Kousek po kousku; František Pavlík; Moravskoslezský kraj; Město Fulnek; Nadační fond Hyundai; Nadace OKD; Ing. Dagmar Pantálková, Pamet, s.r.o. / Uměleckoprůmyslové museum v Praze nominuje: Věra Neumann in memoriam / Centrum neziskových organizací Plzeň, o.s. nominuje: Hana Gerzanicová / město Nový Bor nominuje: Ivan Lacko

10 Cena Ď pro mecenáše Nadace pro transplantace kostní dřeně Nadace pro transplantace kostní dřeně nominuje: Ing. Hynek Sladký, MBA; Ivana Oblištilová; Jaroslav Dušek; Obecní Dům, a.s., Praha; MUDr. Tomáš Svoboda; Ing. Bc. Irena Trefná Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince nadací, nemocnic a charitativních organizací v ČR Sociální služby města Pardubic, DS Slunečnice nominují: AKTIPO o.s. / Advokátní kancelář Harantová nominuje: Ing. Aleš Hodina / Spolek Trend vozíčkářů Olomouc nominuje: DELIKOMAT s.r.o.; Auto Kubíček s.r.o.; RESTOMA s.r.o.; SUDOP Praha a.s.; Severomoravská plynárenská, a.s. / STŘED o.s. nominuje: VIA ALTA a.s., Třebíč / Inka Nováková a Jana Hanová nominují: For Jane o.s. / Denní a týdenní stacionář Jihlava nominuje: baumax ČR, s.r.o.; Sbor dobrovolných hasičů Hamry nad Sázavou; Bc. Vladislav Posekaný, provozovatel College Centra Jihlava / město Ostrov nominuje: JSDH Ostrov; Pavel Petričko / Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České nominuje: Marie Zákravská; Josef Zákravský; Mgr. Věra Adámková / Sociální služby města České Lípy, p.o., nominují: Zdenka Hiklová / Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA-Vysočina o.s., Jihlava nominuje: manželé Kozubíkovi; BOSCH DIESEL s.r.o. / Sociální služby Uherské Hradiště - Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod nominují: Ing. Petr Sláčala, MBA, EGP Invest, spol. s r.o.; Dalibor Hromčík / Centrum LADA, o.s., Pacov nominuje: Ing. Jiří Majer; Zdeněk Rendl; Hranipex a.s.; OVB Allfinanz, a.s.; JUDr. Jaroslav Tichý, ČSOB; BOSCH DIESEL, s.r.o., Jihlava / Hospicové hnutí Vysočina, o.s., Nové Město na Moravě nominuje: MEDIN, a.s.; Bosch Diesel s.r.o. / Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. nominuje: COMPAS automatizace, spol. s.r.o. / Spokojený domov, o.p.s., Mnichovo Hradiště nominuje: NeonLak, Mladá Boleslav; Ford Bospor, Mladá Boleslav; CentrPCO, Mladá Boleslav / Olomoucký kraj nominuje: Nadační fond Větrník; Národní rada osob se zdravotním postižením ČR / město Děčín nominuje: Prof. Dr. Wolfgang Marcus / Jablonecký klub onkologických pacientů nominuje: Nadace PRECIOSA / Dlouhá cesta, o.s. nominuje: Lucie Burdová; Mgr. Zuzana Hrušková; Libuše Fáryová; Bibiana Wildnerová / město Rakovník nominuje: Bc. Zlatuše Lüftnerová; Ilona Hrušková; Marie Šindelková / Sarema Liberec s.r.o. nominuje: Viktor Moucha; Jan Lorenc; Eva Sluková; Nadace PRECIOSA / Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. nominuje: Nadace PRECIOSA / Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s., Liberec nominuje: Nadace PRECIOSA; Denso Manufacturing Czech s.r.o. Liberec / občanské sdružení D.R.A.K., Liberec nominuje: Nadace PRECIOSA / Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. nominuje: Nadace PRECIOSA / Domov sv. Josefa, Žireč nominuje: Rudolf Srba / Oblastní charita Hradec Králové nominuje: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové; Elektrárny Opatovice, a.s. / Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Jablonci nad Nisou nominuje: Nadace PRECIOSA / Potravinová banka v Ústeckém kraji nominuje:

11 Globus ČR, HM Trmice / HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. nominuje: Nadační fond Umění doprovázet / TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. nominuje: Mgr. Jiří Klsák, Magistrát města Karlovy Vary; Lions club Karlovy Vary Spa; Rotary club Karlovy Vary; Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. / OSRPŠ při ZŠ T.G. Masaryka Opava nominuje: Hnutí na vlastních nohou Stonožka při ZŠ T.G.M. Opava / Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. úsek 6.1. Azylový dům nominuje: manželé Katarína a Peter Bezákovi / Pohoda o.s., Praha nominuje: AKTIPO o. s. Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince Hnutí na vlastních nohou Stonožka Základní škola Chodov nominuje: Martina Havlíková / Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská nominuje: Mgr. Jiří Šeffl / Základní škola Boskovice nominuje: Mgr. Jana Svobodová; Ing. Jaromíra Vítková; plk. Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D. / Základní škola Středokluky nominuje: Mgr. Iva Farová; Miroslava Wildtová Cena Ď za morální vzor v ČR Běla Gran Jensen nominuje: Věra Čáslavská; Klub Za starou Prahu Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince dětských domovů a ústavů sociální péče pro děti a mládež v ČR Dětský domov a Školní jídelna Boršov nad Vltavou nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / LILA Domov pro postižené děti Otnice nominuje: AKTIPO o.s.; TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Hodonín u Kunštátu nominuje: TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Dolní Lánov nominuje: TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach nominuje: Mgr. Martina Poláchová; Květoslava Pěčková; TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Semily nominuje: TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Janovice u Rýmařova nominuje: TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s.; Thomson Reuters / Dětský domov Ostrava - Slezská Ostrava nominuje: Šrot Trojek, a.s.; Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.; NEW Eltom, s.r.o.; Taťána Niklová; Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava / Ratolest Brno, o.s. nominuje: T Systems Czech Republic, a.s.; Delikomat, s.r.o. / Dětské centrum Veská nominuje: Třída 8.B., Mgr. Ilona Havlasová - ZŠ, ul. Staňkova, Pardubice; Pavla Adámková, Aneta Křivková, Karolína Vyhnálková; Veolia voda Česká republika, a.s. (Provozovna BČOV Pardubice); HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE; Kožešiny Luděk Slanař, Pardubice / Domov Větrný mlýn Skalička nominuje: AKTIPO o.s. / Dětský domov Jeseník - lázně nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov a Školní jídelna Hranice nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Nové Strašecí nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.; město Kladno; Audabiac, a.s. / Dětský domov a Školní

12 jídelna Lipová u Šluknova nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Humpolec nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.; Beruška HB, o.s.; Nadační fond Hanky Kynychové / Dětský domov Senožaty nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov, ZŠ a ŠJ Jihlava nominují: Hitrádio Vysočina; Městys Větrný Jeníkov / Dětský domov Kamenice nad Lipou nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Budkov nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Bystřice pod Hostýnem nominuje: Citibank Europe plc, organizační složka; Nadační fond ALBERT; Tango Havlíčkův Brod v.o.s. / Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí nominuje: Myonic s.r.o.; Miroslav Vyňuchal; Sdružení člověk člověku; Milan Ondřej / ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem nominují: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře nominuje: Tango Havlíčkův Brod v.o.s.; žáci ZŠ Zárečná, Tachov / KROK, poskytovatel sociálních služeb, Kamýk nad Vltavou nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Jedličkův ústav Liberec nominuje: Kristýna Kolomazníková a Simona Křivánková; MARKETING K2 s.r.o. Liberec; zaměstnanci ČEZ Distribuce Děčín / Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice nominuje: DEICHMANN-OBUV s.r.o.; kovovýroba Hoffmann, s.r.o. / Dětský domov Kašperské Hory nominuje: 25. protiletadlová brigáda Strakonice; Spolu dětem o.p.s.; Nadace Terezy Maxové dětem; Zaměstnanci HRG CR / Dětské centrum Znojmo, p.o. nominuje: Pegas Unwoven a.s. Znojmo; S-Morava leasing, a.s. Znojmo / Dětský domov Mikulov nominuje: Emerson Climate Technologies, s.r.o. (Mikulov); Zdeňka Frýbertová / Dětský domov Dagmar, Brno nominuje: Ladislav Cmíral KOMEDIOMAT; NOVARTIS s.r.o.; Coca-Cola HBC ČR, s.r.o. / Dětský domov a školní jídelna Hora sv. Kateřiny nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Domov Bouřňák Háj u Duchcova nominuje: Aktipo, o.s. / Dětský domov Boskovice nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Soukromý dětský domov s.r.o., Budišov u Třebíče nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Potštejn nominuje: Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. / Dětský domov Česká Lípa nominuje: Fehrer Bohemia s.r.o.; Mgr. Hana Moudrá; JOHNSON CONTROLS; Pan Vladimirov, Obchodní dům Andy; Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky; Nadační fond ALBERT / Dětské centrum Pavučinka nominuje: Občanské sdružení Pohoda; Mária Usnulová a JUDr. Milan Usnul / Dětský domov Čtyřlístek, Planá nominuje: Jahodárna Kříž / Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně nominují: Michal VESELÝ Blue Sky Service s.r.o. / Dětský domov Zlín nominuje: Dr. Jan Štilec; Májová Štípa; CROSS Zlín a.s.; Kynologové Krajského ředitelství policie Zlínského kraje / Dětský domov Žíchovec nominuje: Martina Kocánová Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince domovů pro seniory a ústavů sociální péče pro dospělé a starší spoluobčany v ČR Domov pro seniory Jevišovice nominuje: Dobrovolnické centrum ADRA, Znojmo / Domov pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově nominuje: Bára Štěpánová / Barevné domky Hajnice nominují: Benjaming Band; Ing. Arch. Michal Rosa / Domov

13 Zvíkovecká kytička nominuje: Mgr. Václav Soukup, sekretář MK sv. Víta; plk, Ing. Radim Studený, velitel Hradní stráže; Pavel Schwarz, Lions Club Rokycany; Ing. František Zeman, Kooperativa pojišťovna, a.s. Rokycany; RNDr. Miroslava Šandová, Muzeum Dr. B. Horáka / Domov sv. Karla Boromejského, Praha nominuje: Miloslava Procházková Avanti / Domov Paprsek Olšany nominuje: Nakladatelství UMÚN s.r.o.; Obecní úřad Bludov; Roman Till; Josef Rýznar; MAS Horní Pomoraví o.p.s. / Domov sv. Alžběty domov pro seniory nominuje: Tyco Electronics Czech s.r.o.; Mgr. Pavel Komínek / Domov pro seniory, p.o. Sokolnice nominuje: KŘESŤANSKÝ SBOR, Brno-Židenice / Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice nominuje: Mgr. Jana Brancuzská; Mgr. Pavel Pokorný / Domov bez zámku, p.o. se sídlem v Náměšti nad Oslavou nominuje: Vladimír Měrka / Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, p.o. nominuje: Bc. Pavlína Němečková; AKTIPO, o. s. / Domov u fontány, Přelouč nominuje: Willi Versluis / Domov pro seniory Máj České Budějovice nominuje: Občanské sdružení ADRA, České Budějovice / Domov svaté Rodiny, Praha nominuje: Vlastimil Malý / město Moravské Budějovice nominuje: Zdeňka Fenclová a Danka Svobodová Ze zasedání celostátního Kolegia... Ze zasedání celostátního Kolegia... O setkání mecenášů a dobrodinců v Národním divadle v roce 2012 informovala Česká televize.

14 Cena Ď byla počata k ránu 11. června 2000 na břehu Jaderského moře. Otcem byl Richard Langer a matkou obava, že už nic dobrého nikdy nevymyslí. Ta ho vzbudila kolem druhé noční hodiny a nedala mu spát tak dlouho, než vstal, otevřel si sedmičku červeného chorvatského vína a v šest ráno byl na světě nápad s názvem cena Ď. S pomocí rodiny a mnoha složitě hledaných báječných nadšenců, za neuvěřitelné vstřícnosti Národního divadla, se podařilo obyčejné rodině ze západu Čech - na den přesně po roce od nápadu - uskutečnit první ročník udílení cen Ď mecenášům a dobrodincům. Stalo se tak 11. června Jak jde letopočet, přibývají i ročníky ceny Ď. Letos je rok 2013 a je tu krásný XIII. ročník, který by nebyl bez podpory stovek jednotlivců, mnoha firem a institucí. Cena Ď je společné dílo nás všech. V každé regionální nebo celostátní skleněné ceně Ď je tak kousek duše každého, kdo projektu pomáhá. S ohledem na to pak s láskou vyrábí ceny Ď mistři skláři v rukodělné sklárně ARTCRISTAL BOHE- MIA ve Velkém Oseku. S každou se doslova mazlí. Majitelé sklárny rodina Machálkových osobně s myšlenkou ceny Ď souzní a dává tak projektu i svůj díl atmosféry, energie a vůle. Když se roku 2011 projekt rozšířil o krajská kola a vznikla tak i novinka GRAND PRIX Ď, zvažovalo se, jak by měla tato cena vypadat. Po mnoha úvahách padla volba na originál obraz od malíře, který krásně vystihne písmeno Ď tak, aby tento motiv, každý rok drobně upravený, zároveň sloužil i jako logo daného ročníku. Tento úkol nádherně zvládl malíř Martin Vavrys z rodinné Galerie Vavrys, v Kotcích 12, Praha 1 který vystavuje nejenom doma, ale i v různých částech světa, včetně USA. Loni dokonce získal první místo v kategorii Výtvarné a užitné umění v soutěži mladých umělců Prahy 1. Aktuálně můžete navštívit celoroční výstavu jeho soch ve vstupu do Blues sklepu, Liliová 10, Praha 1. Rodokmen udělených cen Ď 2013 Za poslední tři ročníky se tak Martin Vavrys stal zprvu nenápadně, ale dnes už jistě - součástí projektu cena Ď. Za ta tři léta jsme ho poznali jako člověka pracovitého, skromného, úspěšného, nesmírně kreativního a vstřícného. Však se mu podívejte do očí, také on už dává cenám Ď díl své atmosféry a svého světa. Malíř letícího písmene Ď - Martin Vavrys.

15 nominace GRAND PRIX Ď 2013 V samém závěru ceremonie, po udělení všech celostátních cen Ď, přichází na scénu Národního divadla 14 regionálních vítězů. Každý si přináší regionální cenu Ď, o které rozhodovalo regionální Kolegium. A je tu nejtěžší úkol pro celostátní Kolegium vybrat ze čtrnácti jednoho a předat mu GRAND PRIX Ď 2013! Než si prolistujete následující stránky s přehledem o konaných regionálních kolech a dovíte se tak, jakých 14 regionálních vítězů má šanci GRAND PRIX Ď 2013 získat, můžete zavzpomínat na rok 2012 a 2011, kdy se tato cena již udělila. Poznámka: Prvních deset ročníků nemělo regionální kola a tudíž nebyla ani GRAND PRIX Ď. Pro stále větší počet nominací byl od XI. ročníku projekt rozšířen o kola regionální, aby vznikla takzvaná šance navíc ještě před tím, než se všechny nominace setkají ve finále, kde je již veliká konkurence. Stále však platí, že ač má cena Ď vítěze, nemá poražených. Samotná nominace je velkým díkem mecenášům a dobrodincům! Všem je při finálové ceremonii poděkováno Udělení historicky první GRAND PRIX Ď 21. června 2011 v Národním divadle. Tehdejší ředitel PhDr. Ondřej Černý právě pogratuloval Ing. Vladimíru Zábranskému, jehož firma První chodská s.r.o. podporuje kluky v dětských domovech geniálním projektem Schody do života, který pan Zábranský vymyslel. Ing. Vladimír Zábranský jímá GRAND PRIX Ď 2011 v podobě obrazu malíře Martina Vavryse. Letící písmeno Ď je každým rokem trochu upravené a vždy slouží jako předloha pro tiskoviny daného ročníku viz titulní stránka tohoto programu. Manželům Šislerovým, držitelům GRAND PRIX Ď 2012 (za 17 let pomoci potřebným v hospici) gratuluje za aplaudování hlediště Národního divadla Jeho excelence Jens Eikaas, velvyslanec Norského království (před chvílí převzal cenu pro premiéra vlády Norska).

16 21. března 2013 se konalo na náměstí TGM v Přerově regionální kolo ceny Ď v Olomouckém kraji Regionální Kolegium: Ing. Irena Kanovská jednatelka společnosti, MOTOR expert s.r.o. Martina Qítko Procházková redaktorka, Radio Haná s.r.o. - Olomouc Mgr. Božena Přidalová ředitelka, ZŠ Za Mlýnem, Přerov Magdalena Veselá jednatelka, TV Morava s.r.o., Olomouc Ing. Daniela Novotná vedoucí kanceláře primátora města Přerova Mgr. Yvona Kubjátová náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Na základě nominace Sdružených zařízení pro péči o dítě v Olomouci za trvalou, intenzivní a originální pomoc - Cenu Ď v Olomouckém kraji 2013 získalo Dobré místo pro život o.s. Regionální cenu Ď převzala předsedkyně Věra Novotná. MUDr. Jana Šlechtová dětská lékařka, Přerov

17 22. března 2013 se konalo v Hotelu Dukla ve Znojmě regionální kolo ceny Ď v Jihomoravském kraji Regionální Kolegium: Mikuláš Blažíček ředitel, Hotel Dukla Znojmo Ladislav Chmelík tajemník, Český filharmonický sbor Brno Mgr. Olga Bauerová ředitelka, ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 Na základě nominace Domova pro seniory Zastávka za mimořádnou finanční pomoc a za lidský přístup k podpoře poslání domova - Cenu Ď v Jihomoravském kraji 2013 získal pan František Kylián.

18 27. března 2013 se konalo v Rakovníku regionální kolo ceny Ď ve Středočeském kraji Regionální Kolegium: Ing. Pavel Gregorič generální ředitel, Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s. Martin Dohnal jednatel, SVS, spol. s r.o. Ing. Jan Machálek zástupce společnosti, ARTCRISTAL Bohemia Na základě nominace Českého muzea stříbra, p.o. Kutná Hora za třicetiletou nadstandardní a obětavou práci a péči navíc pracovníka v oblasti záchrany památek - Cenu Ď ve Středočeském kraji 2013 získala paní Dagmar Fundová.

19 11. dubna 2013 se konalo v HITRÁDIU VYSOČINA regionální kolo ceny Ď v kraji Vysočina Regionální Kolegium: Ing. Arch. František Vostál majitel a ředitel společnosti Hitrádio Vysočina Richard Hašek vnuk spisovatele Jaroslava Haška Ing. Jana Fischerová poslankyně PS PČR Radomír Dvořák sochař Ing. Jaroslav Vymazal primátor, město Jihlava Na základě nominace města Telč za velké lidské hrdinství při záchraně pěti životů po autonehodě - Cenu Ď v kraji Vysočina 2013 získala trojice občanů: Irena Drevňáková, Roman Červenka a Ing. Jiří Kadlec (cenu převzali první dva jmenovaní).

20 16. dubna 2013 se konalo v ČRo Plzeň regionální kolo ceny Ď v Plzeňském kraji Regionální Kolegium: Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. předseda, Nadace pro transplantace kostní dřeně Martin Baxa primátor města Plzně biskup Mons. František Radkovský Biskupství plzeňské Květoslava Bodollová vedoucí Redakce volné rozhlasové tvorby, ČRo Plzeň Zuzana Pokorná baletní mistr, Divadlo J. K. Tyla Plzeň nositelka ceny Thálie za balet Na základě nominace Dětského domova Kašperské Hory za dlouhodobou podporu, spolupráci přerostlou v přátelství a za mnohá osvojení dětí a mimořádně lidský přístup k nim - Cenu Ď v Plzeňském kraji 2013 získali manželé Jitka Černá a Miroslav Černý. Cenu převzala jim blízká Denisa Bytelová.

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

fotoreport Je nám ctí předložit Vám tento z předávání Ceny Ď v Národním divadle v Praze

fotoreport Je nám ctí předložit Vám tento z předávání Ceny Ď v Národním divadle v Praze C E R E M O N I Á L C E N A Ď P O Ř A D A T E L R I C H A R D L A N G E R H L A V N Í S P O L U P O Ř A D A T E L Je nám ctí předložit Vám tento fotoreport z předávání Ceny Ď v Národním divadle v Praze

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Přehled TOP 150 nadací a fondů podle objemu rozdělených příspěvků 2014

Přehled TOP 150 nadací a fondů podle objemu rozdělených příspěvků 2014 Přehled TOP 150 nadací a fondů podle objemu rozdělených příspěvků 2014 Pořadí Název Objem rozdělených nadačních příspěvků Výše nadačního jmění 1 Nadace ČEZ 162 840 046,00 Kč 500 000,00 Kč 2 Nadace rozvoje

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Přehled TOP 150 nadací a fondů podle objemu rozdělených příspěvků 2015

Přehled TOP 150 nadací a fondů podle objemu rozdělených příspěvků 2015 Přehled TOP 150 nadací a fondů podle objemu rozdělených příspěvků 2015 Pořadí Název Člen FD Známka Objem rozdělených Výše kvality nadačních příspěvků nadačního jmění 1 Nadace ČEZ 182 828 000 Kč 500 000

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek Název sdružení Památka Kraj Adresa Poznámky Karlovarský kraj Obecně prospěšná společnost Horní hrad Ústecký kraj Občanské sdružení Hrádek/ město Úštěk Hrady Českého středohoří, o. s Občanské sdružení pro

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS

5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS 5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS Kontaktní údaje jsme čerpali dne 31. 5. 2014z webu Asociace pracovníků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více