VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice Školní rok : 2005/ 2006 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 7, část třetí obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy, vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

2 I.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Adresa: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3, České Budějovice Identifikátor zařízení: Telefon/fax : , www stránky: Právní norma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Jihočeský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: U Zimního stadionu 1952/2 Organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola se sídlem Husova 3, České Budějovice, identifikační číslo byla zřízena Zřizovací listinou Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova 12, České Budějovice, IČO , zastoupeným hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem, dne Zřizovací listina byla vydána podle 1 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dodatkem č.1 zřizovací listiny bylo přiděleno organizaci nové identifikační číslo: Dodatkem č.2 zřizovací listiny schvaluje Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích podle 35 odst.2, písm.j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace SZŠ a VZŠ České Budějovice, Husova 3: - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - hostinská činnost - truhlářství - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Dne získala organizace SZŠ a VZŠ Husova 3 České Budějovice o s v ě d č e n í o způsobilosti vzdělávacího zařízení (č / ) vydané MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro tyto vzdělávací programy: 1. Bakaláři evidence, tisk vysvědčení, sestavy 2. Bakaláři úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí 3. Bakaláři přijímací řízení, knihovna, maturitní zkoušky) 4. Bakaláři tvorba sestav, úpravy souborů Platnost osvědčení je stanovena do

3 Zřízení školské rady Rada Jihočeského kraje dne zřídila ke dni usnesením č. 601/2005/RK při střední škole školskou radu se stanoveným počtem 6 členů ve složení: a) za pedagogy školy: Mgr. Pavel C h a l u p a PaedDr. František L o n s m í n b) za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Jaroslava M a r e š o v á Dana P o k o r n á c) za zřizovatele školy MUDr. Pavel K o p a č k a MUDr. Helena H o f f m e i s t e r Usnesením č. 601/2005/RK byla zřízena při vyšší škole školská rada se stanoveným počtem 3 členové ve složení: a) za pedagogy školy PhDr. Yvetta P u ž e j o v á b) za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Jana K l a b o u c h o v á c) za zřizovatele školy MUDr. Tomáš F u i t Funkční období obou školských rad je v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. t ř í l e t é a končí ke dni První jednání členů obou školských rad proběhlo dne za přítomnosti všech členů a ředitele školy. II. OBORY VZDĚLÁNÍ Škola sdružuje: název kapacita Cílová kapacita IZO Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Celkem* Výpis ze sítě škol k č.j /04-21

4 Obory STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA poskytuje čtyřleté odborné vzdělání ukončené maturitou absolventům základních škol ve studijních oborech : Obor Všeobecná sestra Zdravotnický asistent Zdravotní laborant Zubní technik Asistent zubního technika Zdravotnické lyceum Kód oboru M/ M/ M/ M/ M/ M/005 Střední zdravotnickou školu navštěvovalo ve školním roce 2005/2006 v 18 třídách celkem 482 žáků, z toho 439 dívek a 43 chlapců (bez dálkového studia). 1. ročník navštěvovalo celkem 145 žáků (z toho 16 chlapců), 2. ročník 109 žáků (z toho 9 chlapců, 3. ročník 129 žáků (z toho 14 chlapců) a 4. ročník 99 žáků (z toho 4 chlapci). Nový obor Zdravotnický asistent navštěvovalo ve 3 třídách celkem 91 žáků (z toho 3 chlapci). Obor Všeobecná sestra navštěvovalo v 9 třídách celkem 239 žáků (z toho 10 chlapců), obor Zdravotní laborant ve 2 třídách (1.a 3.ročník) celkem 57 žáků (z toho 10 chlapců) a obor Zubní technik celkem 95 žáků (z toho 20 chlapců). Dálkové studium: Ve školním roce 2004/05 navštěvovalo 2. ročník dálkového studia oboru Všeobecná sestra celkem 22 žáků, 3 během školního roku školu opustili.výuka probíhala vždy v pátek od minut. Přehled žáků školy po oborech: Obor Chlapci/muži Dívky/ženy Celkem Všeobecná sestra Zdravotnický asistent Zdravotní laborant Zubní technik Asistent zubního technika Zdravotnické lyceum Všeobecná sestra dálkové studium Celkem VYŠŠÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA poskytuje absolventům středních škol s maturitou tříleté vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v oborech : Obor Dipl. všeobecná sestra Dipl.dětská sestra Dipl. fyzioterapeut Kód oboru N/ N/ N/002 Svým odborným obsazením je škola schopna organizovat i různé typy doškolovacího studia pro potřebu zdravotnických zařízení, vyplývající z dodatku č. 2 zřizovací listiny schválené Jihočeským krajem.

5 Ve školním roce 2005/2006 se vzdělávalo na vyšší škole celkem 69 studentů (z toho 62 žen a 7 mužů). Třída Muži Ženy Celkem Diplomovaná dětská sestra 3. ročník Celkem: Diplomovaný fyzioterapeut 2.roč Diplomovaný fyzioterapeut 3.roč Celkem: Počet studentů na SZŠ a VZŠ: Škola/součást Počet - muži Počet ženy CELKEM Střední škola Vyšší škola CELKEM III. BUDOVY, VLASTNICTVÍ CELKOVÝ STAV Škola spravuje majetek v objektu, jež se nachází v Husově ulici č. 3. Toto vlastnictví je zaprotokolováno v pozemkových knihách. Škola sestává ze dvou budov původní budova postavená v letech 1909/10 a na ni navazuje přístavba z roku V obou budovách se nachází celkem 23 učeben, 1 malá a 1 velká tělocvična, knihovna a studovna, učebna výpočetní techniky, zubní a chemické laboratoře, 4 odborné učebny ošetřovatelství, 2 jazykové učebny, 3 učebny fyzikální terapie, učebna psychologie a léčebné tělesné výchovy. V areálu školy byl před dvěma lety rekonstruován sportovní areál s umělým povrchem (tenisové a volejbalové hřiště). Vybavení učeben je průběžně modernizováno a je na velmi dobré materiální i technické úrovni. Učebna č. 22 (2. patro učebna dějepisu) je vybavována mediálními technologiemi, v roce 2006 bude rekonstruována jako multimediální učebna. Stávající učebna dějepisu bude přemístěna do učebny č.20. V letních měsících roku 2006 byla provedena rekonstrukce stoupacího potrubí vody v přední části budovy z investiční dotace zřizovatele ve výši cca 870 tisíc korun. Dále byla opravena střecha nad šatnami školy, vyměněna lina ve třídách, zřízeny 2 hygienické kabiny pro žákyně školy, byla zřízena nová šatna vybavená skříňkami pro obor zubní technik a zrekonstruováno osvětlení ve velké tělocvičně (cca 112 tisíc Kč). Přetrvávají problémy s podmáčením budovy přístavby školy při velkých deštích z důvodu sesuvu záchytného odpadního potrubí pod budovou (na jaře 2005 provedena sondáž potrubí). Výměna podzemního potrubí je plánována na období letních prázdnin ) MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY A.Nákup materiálu pro obory: 1. Ošetřovatelství + fyzioterapie ,- Kč 2. Zubní technik ,- Kč 3. Zdravotní laborant ,- Kč C e l k e m : ,- Kč Nákup z investičních prostředků/druh Pořizovací cena/kč

6 Školní rozhlas ,- Tabule-smalt s příslušenstvím 2 ks á ,-Kč ,- Interaktivní tabule + projektor ,- Kopírka CANON ,- Leštička (obor zubní technik) ,- Notebook ,- Váhy analytické (chemická laboratoř) ,- Digestoř (chemická laboratoř) ,- Rekonstrukce chemické laboratoře II.etapa (dokončení) ,- Vypracování projektu rekonstrukce oken ve škole ,- CELKEM: ,- B.Opravy: Opravy/rekonstrukce/údržba Cena v Kč Oprava střechy nad šatnami ,- Rekonstrukce stoupacího potrubí I.etapa ,- Oprava příjezdové cesty do dvora školy ,- Oprava systému zvonění ,- Oprava suterénu nové šatny (obor ZT) ,- Odvětrávání úklidové místnosti (v rámci hygien. norem) ,- Odvětrávání tělocvičny (servomotorky) velká tělocvična ,- Odvětrávání hygienické kabiny - přízemí ,- Oprava + instalace nového osvětlení velká tělocvična ,- CELKEM: ,- C. Učební pomůcky: Obor/Předmětová komise Pořizovací cena/kč Ošetřovatelství ,- Informační a výpočetní technologie (ICT) ,- Chemie ,- Biologie ,- Zubní technik ,- Tělesná výchova ,- Ostatní předmětové komise ,- Knihovna odborná literatura ,- Knihovna - beletrie 8 955,- CELKEM: ,- D. Ostatní nákupy: Školní nábytek (lavice, židle) ,- Kč E. Nájmy: a) tělocvičny: ,- Kč b) pozemky (cca 800 m ,- Kč C e l k e m : 131,647, -Kč 2. INFORMAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNOLOGIE (ICT)

7 Materiální a technická vybavenost - učebna výpočetní techniky Kapacita: 15 žákovských pracovišť + 1 učitelské Technické vybavení: - 16 ks multimediální počítač P4, 1,5 GHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB - 1 ks laserová tiskárna - 1 ks skener - 1 ks dataprojektor - Programové vybavení: - OS: MS Windows XP Professional - MS Office - Zoner Callisto - Zoner Media Explorer - CorelDraw! - WinBase - MasterEye Víceúčelová učebna Kapacita: 16 Technické vybavení: - 10 ks počítač Celeron 533 MHz, RAM 32 MB, HDD 6,3 GB Programové vybavení: - OS: Windows 98 SE - MS Office - Zoner Callisto - Zoner Media Explorer Získané certifikace - Certifikovaný lektor pro úvodní modul školení P - Certifikovaný lektor pro volitelný modul školení P Počítačová grafika a digitální fotografie - Certifikovaný lektor pro volitelný modul školení P Tabulkové kalkulátory - Certifikovaný lektor pro volitelný modul školení P Publikování na internetu - Autorizovaný spolupracovník systém BAKALÁŘI

8 Prováděná školení Školení Z Školení P - Úvodní modul školení P - Volitelný modul školení P Počítačová grafika a digitální fotografie - Volitelný modul školení P Tabulkové kalkulátory - Volitelný modul školení P Publikování na internetu Školení S - školení systému Bakaláři Příprava materiálů pro tato školení Škola získala Statut informačního centra SIPVZ č. IC/034 Zaměření IC: školení produktů využívaných při výuce a v administrativě školy Pořádány metodické semináře a školení pro pracovníky ostatních škol (viz přehled níže): BAKALÁŘI systém pro administrativu školy metodické semináře pro oblast jižní Čechy - základní seznámení se systémem - evidence, tisk vysvědčení, sestavy - úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí - přijímací řízení, knihovna, maturitní zkoušky - tvorba sestav, úpravy souborů Příprava materiálů pro tyto semináře. Proškoleno pedagogických pracovníků: SIPVZ 2005/06 Školení Našich Cizích Celkem Z P P Počítačová grafika a digitální fotografie Publikování na internetu Systém Bakaláři Celkem Semináře 98 Základní seznámení se systémem Bakaláři 98 DVPP 179 Bakaláři 1 - evidence, tisk vysvědčení, sestavy 86 Bakaláři 2 - úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí 37 Bakaláři 3 - přijímací řízení, knihovna, maturitní zkoušky 15 Bakaláři 4 úpravy souborů, tvorba sestav 20 Bakaláři 5 - správa systému, pokročilá tvorba sestav 6 Bakaláři - základní práce se systémem (NIDV Praha - Hlinsko) 15

9 Přehled školení PI - Informační gramotnost Číslo Příjmení a jméno Úroveň Z P0 P první P druhý S 1 RNDr. Bártová Blanka T G Bazalová Martina - MD Mgr. Bezecná Gabriela Mgr. Blümlová Jana - MD Cikhartová Jaromíra Mgr. Dorovínová Jiřina Důrová Eva Mgr. Hanusová Marie T G Hejnová Alena T G Mgr. Hitzgerová Jana G Mgr. Hornová Marie Hůlková Eliška Mgr. Chalupa Pavel T G Mgr. Ivanková Jitka Janoušková Jana Bc. Juříková Jaroslava Mgr. Karešová Jana administr P G Mgr. Karlíčková Zdeňka P MUDr. Kasková Zdeňka Mgr. Keřková Jitka PaedDr. Kletečková Vendulka Mgr. Kocáb Jiří Komárková Jitka Mgr. Kostohryzová Jana Mgr. Kovář Milan Mgr. Kozelková Alena P MUDr. Kubátová Jaroslava Mgr. Kudláčková Miroslava Lišková Alena G P PaedDr. Lonsmín František administr G P Lorencová Jitka MUDr. Lutovský Ladislav Mgr. Lvová Jana Majerová Jana Mgr. Marešová Šárka - MD Němcová Ladislava Mgr. Nerudová Marcela Mgr. Opekarová Eva Mgr. Ottová Andrea Pecharová Petra Mgr. Plecerová Veronika Mgr. Plecháčková Jaroslava G T Pouzarová Alena G PhDr. Pužejová Yvetta G P Mgr. Rybáková Hana G Sedláková Hana Mgr. Schwarzová Kateřina administr T P Bc. Sklenářová Irena Mgr. Sosnová Daniela T G Mgr. Stašková Zdeňka G P

10 51 MSc. Šanderová Milada Šipanová Renata Bc. Šorfová Helena Špaček Vladimír Mgr. Štix Karel G Mgr. Štixová Iva P G Mgr. Tomášová Gabriela T G Toncarová Ivana PhDr. Volavková Vladimíra Mgr. Voráčková Zuzana G CELKEM Vysvětlivky: Základní uživatelské znalosti Úvodní modul P0 Počítačová grafika a digitální fotografie Tabulkové kalkulátory Publikování na internetu 3. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY Materiální zajištění výuky studijních oborů je náročné především z hlediska finančního krytí potřeb výuky. Škola platí každoročně pronájem šaten v nemocnici (cca 100 tisíc Kč), náročná je též jejich údržba. Škola se částečně podílí na úhradě některých spotřebních materiálů, které používají studenti při praktické výuce v nemocnici. Velkým přínosem je velmi dobrá spolupráce s jednotlivými odděleními v Nemocnici Č. Budějovice, která škole poskytuje zázemí jednak při zajištění pracovišť pro praktickou výuku a také poskytováním lékařů pro výuku ve škole.dalším zdrojem pro školu je zdarma získaný stomatologický materiál v hodnotě několika desítek tisíc korun od společností DENTAL Jičín, SPOFA Praha, DENTAL Praha a také z řady soukromých stomatologických zařízení v regionu. Počty smluvně zajištěných zdravotnických zařízení pro praktickou výuku jednotlivých studijních oborů jsou zabezpečeny na úrovni posledních let, i když se jejich zabezpečování stává stále složitějším. Velkým problémem také zůstává personální zabezpečení výuky odborných technických (zdravotní laborant) předmětů z řad lékařů a odborníků z praxe. V budoucnu bude tento problém vyřešen díky novým osnovám ošetřovatelských oborů, kdy výuku odborných předmětů mohou již pokrýt interní odborné učitelky a interní učitelky-lékařky. SZŠ a VZŠ má smluvně zajištěna následující zdravotnická zařízení pro výuku oborů: Nemocnice České Budějovice Medipont Č. Budějovice Arpida Č. Budějovice Jesle ul. Pittera Č. Budějovice Soukromé lékařské ordinace a zubní laboratoře S Nemocnicí České Budějovice škola udržuje dlouhodobě dobrou spolupráci především v zabezpečení pracovišť pro praktickou výuku žáků a spolupráci s lékaři, jež zajišťují výuku odborných předmětů. Mimo běžnou praxi na jednotlivých stanicích a odděleních umožňuje Nemocnice zabezpečení odborných exkurzí a přednášek pro žáky školy. Učitelky odborných předmětů se pravidelně zúčastňují odborných seminářů pořádaných nemocnicí.

11 Spolupráce školy se zdravotnickými zařízeními je na velmi dobré úrovni. Finanční požadavky se zatím ze strany těchto zařízení neobjevily. Stále otevřeným problémem zůstává otázka refundace mzdových nákladů externích vyučujících, kterými jsou již některé zdravotnické školy zatíženy. Smlouvy pro vykonání souvislé červnové praxe studentů 3. ročníků jsou uzavírány na dobu určitou převážně v místě jejich bydliště. K výuce ošetřování nemocných 1. a 2. ročníků oboru všeobecná sestra slouží nadstandardně vybavené odborné učebny ve škole, praktická výuka 3. a 4. ročníků probíhá na nemocničních odděleních. U oboru zdravotní laborant je praktická výuka realizována ve školních laboratořích a výuka na nejmodernějších a drahých zařízeních, které nejsou ve vybavení školy, je umožněna na pracovištích v Nemocnici. Výuka oboru zubní technik je plně realizována v technicky dobře vybavených školních zubních laboratořích. Dobrá spolupráce je i v oblasti uvolňování lékařů externích vyučujících pro potřeby výuky odborných předmětů ve škole. Učitelka řídící praktické vyučování a vedoucí předmětové komise ošetřovatelství Mgr. Miroslava Kudláčková se pravidelně účastní porad vrchních sester Nemocnice České Budějovice a předává operativně všechny informace příslušným odborným učitelkám. Zástupkyně ředitele školy pro odborné předměty Alena Pouzarová je permanentně v úzkém kontaktu s hlavní sestrou nemocnice, s přednosty a lékaři jednotlivých oddělení nemocnice, což umožňuje aktuální řešení nastalých problémů především v oblasti personálního obsazení výuky ve škole. Odborné exkurze jsou každoročně a pravidelně plánovány ve spolupráci třídních učitelů a vyučujících odborných předmětů. Jsou realizovány u všech oborů a ročníků. Finančně jsou kryty studenty. Tématicky jsou zaměřeny na odbornou problematiku a protidrogovou a protialkoholní prevenci. O exkurzích jsou vedeny záznamy a zkušenosti jsou předávány jak mezi žáky, tak mezi učiteli. Specializovaná pracoviště Nemocnice jsou navštěvována formou miniexkurzí, jež zabezpečují dle potřeb vyučující odborných předmětů ve spolupráci s vedoucími pracovníky Nemocnice. 4. LEGISLATIVA A PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE Výuka v SZŠ a VZŠ je realizována na základě učebních osnov schválených MŠMT ČR a MZ ČR ze dne s následujícími úpravami provedenými schvalovací doložkou MZ ČR PRO Pro střední zdravotnickou školu jsou platné osnovy schválené MŠMT ČR č.j /97 z Pro vyšší zdravotnickou školu jsou platné osnovy schválené MŠMT ČR č.j /96 z Obor Škola Kód oboru Schvalovací doložka Všeobecná sestra Střední M/ pod č.j /97-71 Zdravotní laborant Střední M/ pod č.j /97-71 Zubní technik Střední M/ pod č.j /99-23 Asistent zub.technika Střední M/ pod č.j /04-23 Zdravotnický asistent Střední M/ pod č.j /03-23 Laboratorní asistent Střední M/ pod č.j /04-23 Zdravotnické lyceum Střední M/ pod č.j /04-23 Dipl. všeobecná sestra Vyšší N/ pod č.j /96-23 Dipl.dětská sestra Vyšší N/ pod č.j /96-23 Dipl. fyzioterapeut Vyšší N/ pod č.j /99-23 Dipl. zubní technik Vyšší N/ pod č.j /97-71 Dipl.zdrav. laborant Vyšší N/ pod č.j /98-23

12 IV. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY Ředitel školy: VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Karel Štix Ředitel SZŠ a VZŠ Zástupci ředitele školy : PaedDr.František Lonsmín Alena Pouzarová Ing. Jaroslava Malinovská Statutární zástupce, zástupce ředitele pro SZŠ a všeobecněvzdělávací předměty Zástupce ředitele pro VZŠ a odborné předměty Zástupce ředitele pro hospodářskou správu Vedoucí oborů (střední škola) Mgr. Miroslava Kudláčková Alena Hejnová Alena Lišková Metodik a vedoucí odborné praxe (obor Všeobecná sestra) Vedoucí oboru Zubní technik Vedoucí oboru Zdravotní laborant Vedoucí oborů (vyšší škola) Jitka Komárková PhDr. Yvetta Pužejová Vedoucí oboru Diplomovaný fyzioterapeut Vedoucí oboru Diplomovaná dětská sestra Preventivně výchovná činnost: Mgr. Kateřina Schwarzová Mgr. Gabriela Tomášová Výchovná poradkyně Protidrogová koordinátorka ZAMĚSTNANCI Škola Střední zdravotnická Vyšší zdravotnická Celkem škola škola Počet fyzický přepočtený fyzický přepočtený fyzický přepočtený Pedagogičtí zaměstnanci 56 49, , ,524 Nepedagogičtí zaměstnanci 11 11, , ,060 Celkem 67 60, , ,584 Externí vyučující 32 3, , ,039

13 STRUKTURA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Poradní orgány ředitele školy jsou : vedení školy ( porady 2 x měsíčně ) pedagogická rada (čtvrtletně) předmětové komise ( min. 4x ročně) výchovná poradkyně protidrogoví koordinátoři studentská rada (1x za měsíc) Zástupci z řad rodičů (2x ročně) Vedení školy ve složení: ředitel školy a 3 zástupci ředitele provádějí pravidelnou kontrolní a hospitační činnost. Plán kontrol a záznamy o výsledcích kontrol jsou uloženy u ředitele školy. Pedagogický sbor a ostatní nepedagogičtí zaměstnanci jsou na pravidelných poradách (provozních a pedagogických) seznamováni s výsledkem kontrolní činnosti. Rada školy: Každá součást SZŠ a VZŠ - má svou školskou radu, zřízenou podle školského zákona č.561/2004 Sb. Rady školy byly zřízeny rozhodnutím zřizovatele dne a jejich funkční období je tříleté. První zasedání obou školských rad se konalo dne Školská rada pro střední školu má 6 členů (předseda: Mgr. Pavel Chalupa). Školská rada pro vyšší školu má 3 členy (předsedkyně: PhDr. Yvetta Pužejová). Rady se budou na základě usnesení ze dne scházet minimálně 2 x za rok. Střední škola: Přehledy tříd Třída Třídní učitel Kmen. učebna Skříňka Počet žáků Jazyky chlapci dívky celkem ANJ FRJ NEJ LAJ ZDA 1.A Mgr. Stašková Zdeňka ZDA 1.B Mgr. Kostohryzová Jana AZT 1. Mgr. Chalupa Pavel ZLY 1. Mgr. Bezecná Gabriela ZDA 2.A Mgr. Karešová Jana ZDA 2.B Mgr. Ivanková Jitka ZDA 2.C Mgr. Tomášová Gabriela ZDL 2. Mgr. Plecháčková Jar ZUT 2. Bazalová Martina VS 3.A Bc. Sklenářová Irena VS 3.B Bc. Šipanová Renata VS 3.C Mgr. Karlíčková Zdeňka ZT 3. Špaček Vladimír VS 4.A Mgr. Plecerová Veronika VS 4.B Mgr. Kozelková Alena VS 4.C Hůlková Eliška ZL 4. Mgr. Hanusová Marie ZT 4. Toncarová Ivana Součet

14 Vyšší škola: Třída Vedoucí studijní skupiny Kmen. učebna Skříňka Počet žáků Jazyky chlapci dívky celkem ANJ NEJ LAJ DVS 1. PhDr. Pužejová Yvetta DIF 3. MUDr. Kasková Zdeňka Součet Vedoucí předmětových komisí Český jazyk (ČJL) Mgr. Karlíčková Zdeňka Německý jazyk (NěJ) + sbírka Mgr. Hitzgerová Jana Anglický jazyk (AnJ) + sbírka Mgr. Dorovínová Jiřina Společenské vědy (LaJ, Děj, ObN, EsV) + sbírka Mgr. Bezecná Gabriela Přírodní vědy (Mat, Fyz, Che, VýT, Bio) RNDr. Bártová Blanka Tělesná výchova Mgr. Chalupa Pavel Psychologie a pedagogika PhDr. Pužejová Yvetta Vedení oboru ZT Hejnová Alena Vedení oboru VS a metodik OP Mgr. Kudláčková Miroslava Vedení oboru ZL Lišková Alena Vedení oboru DiF Komárková Jitka Vedení pěveckého sboru Mgr. Štixová Iva Protidrogová koordinátorka Mgr. Tomášová Gabriela Koordinátor pro charitativní akce Voborská Marie Údržba technického vybavení oboru ZT Havel Zdeněk Správa počítačové sítě PaedDr. Lonsmín František

15 Seznam zaměstnanců Ředitel školy Zástupci ředitele Učitelé Poř. Titul Bydliště PSČ Čís. Příjmení a jméno 1. Mgr. České Budějovice, K. Šafáře Štix Karel 2. PaedDr. Boršov nad Vltavou, Letní Lonsmín František 3. Ing. České Budějovice, J. Bendy Malinovská Jaroslava 4. Pouzarová Alena Rudolfov, Hůry RNDr. Dobrá Voda, Na Barborce Bártová Blanka 6. Bazalová Martina České Budějovice,Vlastimila Rady Mgr. České Budějovice, Opatovická Bezecná Gabriela 8. Cikhartová Jaromíra České Budějovice, J. Plachty Mgr. České Budějovice, Novohradská Dorovínová Jiřina 10. Důrová Eva České Budějovice, Lannova Mgr. Hlincova Hora, Vnitřní 76 Hanusová Marie 12. Hejnová Alena České Budějovice, Vodňanská Mgr. České Budějovice 1, Haškova Hitzgerová Jana 14. Mgr. České Budějovice, Fráni Šrámka Hornová Marie 15. Hůlková Eliška České Budějovice, Lidická Mgr. České Budějovice, Karla Štěcha 20/ Chalupa Pavel 17. Mgr. Český Krumlov, Plešivec Ivanková Jitka 18. Janoušková Jana České Budějovice, Boršovská Bc. Český Krumlov, Šatlavská Juříková Jaroslava 20. Mgr. České Budějovice, J. Bendy Karešová Jana 21. Mgr. Milevsko, B. Němcové Karlíčková Zdeňka 22. MUDr. České Budějovice, Otakarova Kasková Zdeňka 23. Mgr. České Budějovice, M.Horákové Keřková Jitka 24. PaedDr. České Budějovice, J. Bendy Kletečková Vendulka 25. Mgr. České Budějovice, Vodňanská Kocáb Jiří 26. Kochtová Eliška České Budějovice, J. Bendy Komárková Jitka České Budějovice, Grünwaldova Mgr. České Budějovice, Plzeňská Kostohryzová Jana 29. Mgr. České Budějovice, Průběžná 2490/ Kovář Milan 30. Mgr. České Budějovice, Zachariášova Kozelková Alena 31. MUDr. České Budějovice, Jírovcova Kubátová Jaroslava 32. Mgr. České Budějovice, M. Chlajna Kudláčková Miroslava 33. Lišková Alena České Budějovice, U Černé věže Lorencová Jitka České Budějovice, V. Volfa Mgr. Brloh Lvová Jana 36. MUDr. Lutovský Ladislav České Budějovice, Plavská 1407/

16 16 Důchodci Administrativa Důchodci Provozní zaměstnanci Mateřská dovolená 37. Němcová Ladislava České Budějovice, J. Š. Baara Mgr. Kamenný Újezd, Náměstí Nerudová Marcela 39. Mgr. Velešín, Na Hvízdalce Opekarová Eva 40. Mgr. České Budějovice, Pekárenská Ottová Andrea 41. Pecharová Petra České Budějovice, Puklicova Mgr. České Budějovice, Plzeňská Plecerová Veronika 43. Mgr. České Budějovice, V. Volfa Plecháčková Jaroslava 44. PhDr. Netolice, Václavská Pužejová Yvetta 45. Bc. České Budějovice, Erbenova Rybáková Hana 46. Sedláková Hana České Budějovice, M. Horákové Mgr. České Budějovice, K. Šafáře Schwarzová Kateřina 48. Mgr. České Budějovice, Srubec Skaličková Jana 49. Bc. České Budějovice, Nádražní Sklenářová Irena 50. Mgr. České Budějovice, Dobrovodská Sosnová Daniela 51. Mgr. České Budějovice, Pabláskova Stašková Zdeňka 52. MSc. Včelná, tř. 5. května Šanderová Milada 53. Bc. Vlachovo Břazí Šipanová Renata 54. Bc. České Budějovice, Čéčova Šorfová Helena 55. Špaček Vladimír České Budějovice, Fr. Ondříčka 377/ Mgr. České Budějovice, K. Šafáře Štixová Iva 57. Mgr. České Budějovice, E. Beneše Tomášová Gabriela 58. Toncarová Ivana České Budějovice, M. Chlajna Voborská Marie České Budějovice, Krásnohorské Mgr. České Budějovice, Plzeňská 600/ Volavková Vladimíra 61. Mgr. České Budějovice, E.Beneše Voráčková Zuzana 62. Hanzlíková Jaroslava České Budějovice, Větrná Bc. České Budějovice, Zvonková Davidová Zdeňka 64. Panská Jana Petra České Budějovice, K. Lávičky Píšová Naděžda České Budějovice, J. Čarka Šimáková Zuzana České Budějovice, J. Hůlky Tvarohová Radislava České Budějovice, Dobrovodská Mgr. České Budějovice, K. Chocholy Brožková Jaroslava 69. Duchek Jiří České Budějovice, Husova Duchek Jiří České Budějovice, Husova Duchková Anna České Budějovice, Husova Havel Zdeněk České Budějovice, J. Opletala Hoffelnerová Martina České Budějovice, Lidická Šafratová Vladimíra České Budějovice 6, Železničářská Tájková Miloslava Štěpánovice, Vlkovice Zikmundová Hana České Budějovice, Zavadilka Mgr. Týn nad Vltavou, Na Kohoutě Blümlová Jana 78. Mgr. Marešová Šárka Hrdějovice, Těšínská

17 17

18 18 a) Výchovně-vzdělávací oblast: Potřeby školy přizpůsobit požadavkům vyplývajícím z přijetí nového školského zákona ( především v oblasti nového pojetí maturitní zkoušky) Odborné učitelky se ve spolupráci s NUOV podílely na přípravě učebních plánů oborů vzdělávání Asistent zubního technika, Laboratorní asistent, Zdravotnické lyceum a Diplomovaná všeobecná sestra 3,5 leté studium. V souladu se strategickým plánem rozvoje SZŠ a VZŠ pro období a na základě potřeb zdravotnických zařízení zpracovány podklady pro zařazení nových studijních oborů do sítě škol. Na střední škole se jedná o obory: Asistent zubního technika, Laboratorní asistent a Zdravotnické lyceum. Na vyšší škole: akreditace nových technických oborů: Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný zdravotní laborant. V rámci protidrogové výchovy a prevence byl naplněn minimální preventivní program školy: studentky 3.a 4. ročníků oboru Všeobecná sestra pořádaly besedy na téma první pomoc, protidrogová výchova na ZŠ O. Nedbala a ZŠ E. Destinové (v pěti třídách). Uskutečnily se besedy s protidrogovým koordinátorem Mgr. P. Váchou v 1. ročnících. Bylo dosaženo vyšší úrovně přípravy studentů vyšší školy k absolutoriu zejména v oblasti metodiky zpracování a obhajoby závěrečných absolventských prací. Škola se pravidelně po celý školní rok prezentovala (propagační výstava pro žáky ZŠ Vzdělání a řemeslo, dny otevřených dveří v listopadu a lednu, zapojovala se do charitativních akcí (Srdíčkový den, Pomerančový den, Rolnička, Květinový den, Svátek s Emilem a speciální olympiáda pro handicapované děti). Dále se žáci podíleli na zajištění odvodu branců, organizaci soutěží mladých zdravotníků ve spolupráci s ČČK, organizačním zajištění kurzu sanitářů, žáci pomáhali při zajišťování sportovních soutěží pro Dům dětí a mládeže Č. Budějovice a žáci zajišťovaly oslavy Mikuláše v Nemocnici Č. Budějovice. Škole se nadále daří nadstandardně spolupracovat především s Nemocnicí České Budějovice a mnohými zdravotnickými zařízeními v regionu (např.poliklinika Jih, stomatologické laboratoře, Arpida, DD U Hvízdala ap.). Podařilo se rovněž obnovit kontakty se Zdravotně sociální fakultou JU v oblasti zabezpečení výuky oboru zdravotní laborant. Počátkem školního roku 2005/06 bude podepsána smlouva o spolupráci zdravotnické školy a Zdravotně sociální fakulty JU České Budějovice. b) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vyučující využívali nabídky školících akcí Pedagogického centra v Hlinsku a nabídky specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků (NCO a NZO v Brně). Škola využila také nabídky besed a školení specializovaných pracovišť v Č. Budějovicích (např. Pedagogicko psychologická poradna, K-centrum ap.)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické 1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické Školní rok : 2006/ 2007 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické 1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické Školní rok : 2007/ 2008 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

ICT Plán školy. Počet pedagogických pracovníků a jejich proškolení v rámci SIPVZ Celkový počet pedagogických pracovníků je 15, z toho 12 žen.

ICT Plán školy. Počet pedagogických pracovníků a jejich proškolení v rámci SIPVZ Celkový počet pedagogických pracovníků je 15, z toho 12 žen. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav a cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2004/ 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2004/ 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice Školní rok : 2004/ 2005 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 7, část třetí obsah a zpracování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace. Jana Palacha 711/2, Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace. Jana Palacha 711/2, Most Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace Jana Palacha 711/2, 434 01 Most Identifikátor školy: 600 011

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola Písek. Národní svobody 420, Písek. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola Písek. Národní svobody 420, Písek. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola Písek Národní svobody 420, 397 11 Písek Identifikátor: 600 019 616 Termín konání inspekce: 5. - 7. února 2007 Čj.

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY P 2.5 ICT PLÁN ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 16/15-cr Pedagogická rada projednala

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ICT plán školy na rok 2006-07

ICT plán školy na rok 2006-07 ICT plán školy na rok 2006-07 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. počet žáků ve škole (k. 9. 2005): 708 (pouze denní studium) 678 všeobecné zaměření

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vlachovo Březí, okres Prachatice

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vlachovo Březí, okres Prachatice Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá podnikatelská střední škola Mělník, o.p.s. Tyršova 94, 276 01 Mělník. Identifikátor: 600 007 367

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá podnikatelská střední škola Mělník, o.p.s. Tyršova 94, 276 01 Mělník. Identifikátor: 600 007 367 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá podnikatelská střední škola Mělník, o.p.s. Tyršova 94, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 367 Termín konání inspekce: 2. 3. květen

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov , Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov , Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov 326 396 388, 777 061 727 294 04 Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav ICT plán školy Školní rok 2016 2017 Název školy: Základní škola

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 2017-2018) Současný stav (k 1.9.2017) 1. Počty a stavy počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 speciální PC třídy (počítačové učebny) 2 učebny s PC a dataprojektorem 22 učebny vybavené dokumentovou

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210. Výhledy 210, Ostrava-Hošťálkovice

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210. Výhledy 210, Ostrava-Hošťálkovice Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210 Výhledy 210, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice Identifikátor

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více