KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU"

Transkript

1 číslo 11 listopad 2009 ročník VII zdarma do všech domácností KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU PODČÁRNÍK BIČOVÁNÍ ÚŘEDNÍM JAZYKEM Moje žena zabije jediným máchnutím svého jazyka šest chlapů, říká hrdina seriálu Hotýlek se zlomyslností sobě vlastní. Je to jeho soukromý problém a my se můžeme klidně jeho vtipům smát. Ve veřejném životě si jazykem vzájemně ubližujeme také často, i když nám to nedochází. Příkladem jsou zmatky spojené například se změnou placení záloh pro nájemníky městských bytů. Na něm se ukazují některé nemoci bránící vzájemnému pochopení občana a úředníka. Na jedné straně je občan, který má spoustu starostí s obživou, rodinou a životem vůbec. Nemá čas zabývat se dopodrobna každou stránkou světa kolem sebe, nemůže být odborník na všechno. Nedůvěřuje všemu, co mu přijde zbytečně složité. Za každou kostrbatou větou vidí znamení snahy ho podfouknout. Z druhé strany sedí člověk, který se topí v lejstrech a učí se jim rozumět. Pro samou lopotu si nedovede představit, že někdo by mohl mít potíže jeho denní chleba pochopit. V řeči se svými kolegy používá řadu obyčejnému smrtelníkovi nejasných výrazů. Pro něho jsou ale tak přirozené, nedokáže si připustit, že by jim někdo nerozuměl. Jakmile se řeč úředníka potká s občanem, často je hned oheň na střeše. Občan zkoumá, zda se za tou hatmatilkou neskrývá ohrožení jeho živobytí, ptá se, občas křičí, objeví se zcela nevznešená slova... Úředník je vcelku právem uražený a myslí si cosi o natvrdlých hulvátech Často to ani jinak nejde, chápeme, že některé věci musí být sepsané naprosto přesně a odborně na výši. Někdy je to naprosto zbytečné a všem nedorozuměním lze předejít. Moudrým úředníkům často pomáhají závorky uvádějící, co se tím povinným termitem vlastně myslí. Často vídáme názorné příklady psané proloženým písmem. Příkladem za všechny je třeba rozdílné vnímání některých slov. Veřejnost si například pod slovem služby představí něco úplně jiného než zaměstnanec byťáku. Děkujeme proto za novou rubriku správce, která se snaží jedno takovéto jazykové nedorozumění urovnat. My všichni si musíme uvědomit, že čeština umožňuje jasné a srozumitelné vyjadřování. Stejně tak se dají z naší mateřštiny vytesat prapodivné obludnosti, vyhnout se jim je těžké a nikdy se to nepodaří zcela. Musíme se celý život učit a občas se zajímat o to, zda nám lidé rozumějí. Tak hrr na ně, ať Husové, Dobrovští, Jungmannové a další příliš nerotují v hrobě. Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, Dobřany, Martin Sobotka

2 ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE MĚSTO USPĚLO V AUKCI Řada pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví Dobřan je cizím majetkem. Většinou jsou v držení velmi nepružných nebo neprůhledných organizací, což může způsobovat potíže. K postupnému odstranění tohoto problému přispěla nendávná aukce ve Vstiši, na které se podařilo za vyvolávací cenu ,Kč pořídit pozemky z vlastnictví Silnice, státní podnik v Plzni v likvidaci. RUBRIKA SPRÁVCE V dnešním vydání se budeme věnovat problematice zvýšení zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytu. CO JSOU TO SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU? Za služby spojené s užíváním bytu jsou považovány zejména dodávky tepelné energie, teplé užitkové a studené vody, energie pro společné prostory apod. Jedenkrát za rok, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období (kalendářního roku), tj. do 30. dubna, je provedeno roční vyúčtování těchto služeb. Rozúčtovány jsou náklady, které byly v uplynulém roce vázány na vlastníka nemovitosti a jsou rozúčtovatelné na konečného spotřebitele, tj. nájemce bytu či nebytového prostoru. PROČ MUSÍ NÁJEMCE TYTO ZÁLOHY ZA SLUŽBY HRADIT? Povinnost nájemce provádět úhrady za služby spojené s užíváním bytu a příslušenství bytu vyplývá z nájemní smlouvy. Výše tohoto měsíčního plnění je s podrobným rozpisem stanovena v evidenčním listě, jenž je přílohou nájemní smlouvy a jenž je po každé změně aktualizován. Úhrady jsou směrovány na bankovní účty bytového hospodářství města Dobřany, ze kterých jsou následně hrazeny faktury jednotlivým dodavatelům služeb (tepla, teplé vody, studené vody, el. energie a dalších) JAKÝ BYL DŮVOD NAVÝŠENÍ ZÁLOH ZA TYTO SLUŽBY? Důvodem navýšení byly vysoké nedoplatky služeb za minulý rok. Vzhledem k tomu, že původní správce navyšování záloh neprováděl a zároveň každým rokem docházelo ke zvyšování vstupních nákladů (především cen energií), vznikají uživatelům bytových jednotek dnes již vysoké nedoplatky z vyúčtování. Splatnost těchto nedoplatků je dle vyhlášky 372/2001 Sb , resp následujícího roku po skončení zúčtovacího období (kalendářního roku). Z toho vyplývá, že po skončení zúčtovacího období musí minimálně dalších sedm měsíců město Dobřany dotovat úhrady službových faktur. BYLY ZÁLOHY ZA SLUŽBY ZVÝŠENY VŠEM NÁJEMCŮM? Zvýšení záloh, ke kterému jsme v září tohoto roku jako správce objektů přistoupili, bylo provedeno u všech uživatelů bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Dobřany, u nichž byl výsledkem vyúčtování služeb za rok 2008 nedoplatek. O tomto navýšení jsme každého uživatele informovali prostřednictvím evidenčního listu a následně vysvětlujícího dopisu. Nově stanovené zálohy vycházely z ročních nákladů daných služeb uvedených ve vyúčtování za rok Dále jsme pro položku teplo a teplá voda počítali se 7% navýšením nákladů pro rok 2009 a u vodného a stočného a ostatních služeb s 5% navýšením nákladů pro rok Zálohy na teplo a teplou vodu byly pro měsíce říjen, listopad a prosinec 2009 zdvojnásobeny. V průběhu prosince 2009 a ledna 2010 budou opět poníženy na jednu dvanáctinu. Příklad výpočtu stanovení nové zálohy: Teplo a teplá voda roční náklady bytové jednotky ,00 Kč 7% zvýšení z ,00 Kč činí 2.100,00 Kč. Předpokládané roční náklady v roce 2009 tedy činí ,00 Kč. Z toho záloha na jeden měsíc činí 2.675,00 Kč ( / 12 = 2.675) Dvojnásobek měsíční zálohy 5.350,00 Kč Dle uvedeného příkladu si můžete ověřit správnost nově stanovené zálohy na služby pro Vámi užívanou bytovou jednotku. 2 CO DĚLAT, KDYŽ NA DOČASNĚ ZVÝŠENOU ZÁLOHU NEMÁM DOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ? V takovém případě doporučujeme tento problém neprodleně řešit se správcem, a to prostřednictvím písemné žádosti s uvedením důvodu nemožnosti hrazení takto dočasně zvýšených záloh. Tyto žádosti budou posléze ve spolupráci s městem Dobřany vyhodnoceny. V žádném případě nedoporučujeme danou situaci zanedbat a stát se dlužníkem, neboť tuto skutečnost lze považovat za hrubé porušení nájemní smlouvy se všemi negativními dopady. Věříme, že pochopíte důvody, které vedly k nutnosti zvyšovat zálohy a tím zajistit dostatek finančních prostředků na pokrytí všech dodavatelských faktur - nákladů na dodávky služeb a energií včetně nákladů na opravy či rekonstrukce bytového fondu města Dobřany. Jménem společnosti Triumfa, s.r.o. Mirka Mašková, jednatel společnosti Zamyšlení nad posvěcením Mariánského obrázku Naše komunikace lemují více či méně zdařilé reklamy na billboardech. Přesvědčují nás, co všechno potřebujeme a bez čeho vlastně nemůžeme žít nebo kdo to s námi myslí opravdu dobře a komu máme dát v následujících volbách svůj hlas. Nic nového pod sluncem. V minulosti lemovaly naše cesty Boží muka, obrázky Panny Marie a svatých. V dnešní době jsou mnohé zničeny vandaly nebo se na nich podepsal zub času. Měly podobný úkol. Pocestným měly připomínat důležité životní hodnoty. Nestrhávaly však člověka ke konzumnímu způsobu života, ale připomínaly, že lidství v dokonalosti se nenaplňuje tím, kdo co má, ale čím je. Právě obrázky světců měly lidem připomínat, že pravá sláva člověka spočívá v tom, co člověk udělá dobrého pro bližního. A často musí člověk čerpat tuto sílu k obětavé lásce k bližnímu ze živé lásky k Bohu. Lidé znali životopisy těchto světců a legendy často zdůrazňovaly a ilustrovaly v příbězích tyto vlastnosti světcova života. A právě Boží muka (kříže) promlouvala nejdůrazněji. Připomínala lidem, že: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo nezahynul, ale měl věčný život! Kříže tedy nepřipomínaly především krutou smrt Krista, ale nezměrnou a neúnavnou lásku Boha, kterou má k člověku, i když je hříšník. Člověk se tak při vzpomínce na Boha necítil zahanben, nemyslel na peklo, ale cítil se dlužníkem a toužil opětovat a napodobit tuto nezměrnou Boží lásku láskou k bližnímu, protože pamatoval na to, co řekl Ježíš: Cokoli uděláte pro jednoho z těchto nejmenších, pro mě jste udělali! V našem případě nebudou středem naší pozornosti Boží muka, ale obrázek (mozaika) Panny Marie na kraji Vodního Újezda. Nepřipomíná nám utrpení Ježíše Krista, ale představuje nám mateřství. Mateřství matky, která neměla lehký nebo slavný život a nakonec musela stát na popravišti svého syna. Nezřekla se ho, ani tam nežehrala nad svým osudem. Kolik inspirací můžeme z tohoto obrázku, nebo spíš za tímto obrázkem, vyčíst? Jakou cenu má v dnešní společnosti mateřství? Stavíme ho na odiv společnosti nebo se ho snažíme oslavit? Zamysleme se, zda nejsou mnohé z dnešních problémů rodinného života právě v malé úctě k mateřství. Neodvažuji se domyslet a psát dál, co si myslím, že působí v našich rodinách, když mateřství podceňujeme a odpíráme-li mu obdiv lidí, kteří tyto obrázky stavěli nebo zavěšovali na stromy při cestách a na rozcestích. Váš farář Prokop Zvu vás na posvěcení Mariánského obrázku ve Vodním Újezdě dne ve 14 hod.

3 CO SE DĚJE Seriál POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NA JIŽNÍM PLZEŇSKU 3. díl: Rozhovor s vedoucím obvodního oddělení policie Dobřany npor. Liborem Ihnátem Proč jste šel k Policii ČR? K policii jsem nastoupil především proto, že nemám rád stereotyp. Náplň práce policisty je velmi rozmanitá. Člověk se musí naučit žít s tím, že na jeho práci mají lidé jak pozitivní, tak negativní ohlas. Mým cílem je, aby těch pozitivních ohlasů bylo od slušných občanů co nejvíce. Policie prochází velkými změnami. Jak tyto změny vnímáte Vy? Ano, dochází ke změnám dobrým i špatným. Pokud bych je měl hodnotil od A do Z, pak by mi rozhodně jedna stránka nestačila. Policie ČR tu je především pro občany. Jací jsou z vašeho pohledu občané v našem městě? Spolupracují s Vámi? Mají nějakou možnost ovlivnit bezpečnostní situaci kolem sebe? Já si myslím, že ve většině případů mají lidé zájem o to, co se děje v jejich městě, a nezůstávají netečnými, když je někde pácháno protiprávní jednání. Ale na druhou stranu byl zaznamenán i případ, kdy spoluobčan sledoval trestnou činnost, konkrétně vloupání do vozidla. Až poté, co vozidlo pachatelé vykradli a odjeli, přivolal Policii ČR. Naštěstí se ale jedná o ojedinělý případ. npor. Libor Ihnát K Policii České republiky nastoupil v roce 1990, a to na obvodní oddělení Stod. V roce 1992 byl přeřazen na obvodní oddělení Dobřany, kde působil jako řadový policista. V roce 1999 byl jmenován na post zástupce vedoucího oddělení a v minulém roce byl pak pověřen funkcí vedoucího. Obvodní oddělení policie, kde jste vedoucím, působí na poměrně rozsáhlém území. Mohl byste ho pro naše čtenáře v krátkosti charakterizovat? Obvodní oddělení policie Dobřany působí na území o rozloze cca 76 km2 s přibližně obyvateli a zahrnuje obce Dobřany, Vstiš, Nová Ves, Vodní Újezd, Šlovice, Chlumčany, Hradčany, Dnešice, Přestavlky, Černotín, Horní a Dolní Lažany. Často diskutovanou otázkou je místní kriminalita. Můžete nám říci, kolik kriminálních případů jste v tomto roce již zaznamenali? O jakou trestnou činnost se nejčastěji jednalo? Pokud se mám vyjádřit ke kriminalitě, tak v našem služebním obvodě jsme do současné doby zaevidovali celkem 123 trestných činů. V 78 případech se nám podařilo zjistit pachatele, což je necelých 64 %, a to je dobrý výsledek. Na objasňování případů se nemalou měrou podílejí i příslušníci služby kriminální policie a vyšetřování a ostatních složek Policie ČR. Struktura trestné činnosti je sice různorodá, ale nejvíce převládají majetkové trestné činy. Co se týká místní kriminality, tak náš služební obvod má nejmenší počet trestných činů v bývalém okrese Plzeň jih. Řekněte nám o největším úspěchu při řešení kriminálního případu na zdejší součásti Policie ČR v poslední době. Víte, každý objasněný trestný čin je svým způsobem úspěch. Asi největším úspěchem v našem obvodě bylo zjištění pachatele, který se vloupal do vozidla, kdy škoda přesáhla částku jeden milion korun. Policie ČR řeší i přestupky. Jakých přestupků se občané nejčastěji dopouštějí? Policisté z OOP Dobřany řešili do současné doby celkem 215 přestupků. Největší měrou se na tomto čísle podílí protiprávní jednání na úseku proti majetku, přestupky proti občanskému soužití a dále přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Máte na starosti také bezpečnost v dopravě? Ano, tuto oblast rovněž řešíme, a to především ve spolupráci se skupinou dohledu nad silničním provozem při dopravním inspektorátu územního odboru vnější služby Plzeň jih, jehož prioritou je právě tato oblast. Jaká je spolupráce s místní samosprávou, popřípadě s městskou policií? Na tuto spolupráci si v žádném případě nemohu stěžovat. Naopak mohu potvrdit, že je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Na závěr nám řekněte něco o sobě a o svých zálibách. Pro pracovní vytíženost mi moc času nezbývá, ale nejlépe se odreaguji při jízdě na kole. Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů nejen v boji proti kriminalitě. V následujících dvou dílech se můžete těšit na představení dopravního inspektorátu, fotografie výbavy, nejčastější přestupky jihoplzeňských řidičů a nejnebezpečnější místa ve vašem regionu. Pokud vás něco zajímá právě z oboru dopravní policie, můžete své dotazy psát na nebo volat na mobilní telefon Využít můžete i SMS zpráv. Komisař por. Bc. Libor Pilař, preventivně informační skupina PJ Dotazy čtenářů Jak jsme vám již sdělili v 1. díle našeho seriálu, každý z vás má možnost se zeptat na cokoliv z činnosti Policie ČR. Váš dotaz pak předáme policistovi, který se danou problematikou zabývá a jeho odpověď zveřejníme v místních listech. Otázky posílejte na stejné telefonní číslo nebo , který je uveden v předchozím článku. Těšíme se na vaše další dotazy. V listopadovém čísle odpovídáme na následující dotaz: Co mohou představitelé obcí udělat pro zajištění větší bezpečnosti chodců? Obrátit se na nějakého dopravního projektanta, který navrhne řešení v souladu s příslušnými ČSN. Projekt pak prochází standardním schvalovacím procesem. U přechodů pro chodce musí být v navrhovaném místě realizována celá řada podmínek, např. přechod musí být realizován z chodníku na chodník. Pokud v menších obcích jednostranný chodník chybí, musí se v daném místě chodník alespoň tzv. založit. Jeho délka je vždy odlišná a jeho min. šířka musí být 1,5 m. Tam, kde je vzdálenost mezi obrubníky větší jak 6,5 m (výjimečně 7 m), lze přechod pro chodce realizovat pouze za pomoci dělícího/ochranného ostrůvku. Novou podmínkou normy je i požadavek na 50 chodců/hodinu, a to ve špičkové hodině pracovního dne. Pokud tato podmínka není splněna, lze realizovat pouze tzv. místa pro přecházení (snížená obruba bez dopravního označení přechodu), ovšem za principiálně stejných podmínek jako u běžného přechodu pro chodce. Dále nesmíme ani opomenout podmínky vzájemné viditelnosti chodce a řidiče vozidla. Nejhorší situace, která může nastat, a velmi často také nastává, je ta, že řidič přijíždějící z jednoho směru jízdy zastavuje před přechodem, aby umožnil chodci bezpečné přecházení, a z opačného směru jízdy se přiřítí bezohledný řidič, který přecházejícího chodce zleva přehlédne. Dělící/ochranné ostrůvky zachránily život již mnoha chodcům. Chodec dostane v prostředku komunikace další možnost se rozhodnout, zda bude pokračovat dál v chůzi či nikoliv, je to tzv. druhá šance na přežití. V rámci přechodů pro chodce (míst pro přecházení) můžeme na několika desítkách metrů zúžit jízdní pruh až na 2,75 m. Zřízení přechodu pro chodce není jen o nastříkání zebry a o umístění dopravních značek. Musíme si uvědomit, že nevhodně zvolené přechody pro chodce ohrožují řidiče motorových vozidel, ale i chodce samotné! por. Petr Mašek, komisař dopravní policie Plzeň-jih 3

4 ROZHOVOR S JIŘÍM KRÁLOVCEM S přibývajícími chladnými dny se k nám pomalu blíží čas adventu a s ním i každoroční Mikulášský jarmark, který je již téměř neodmyslitelnou součástí předvánočních akcí našeho městečka. Výtěžek jarmarku pořádaného Měks ve spolupráci s místními organizacemi pravidelně odchází na konto Nadačního fondu Klíček, nadace pomáhající dlouhodobě a těžce nemocným dětem a jejich rodinným příslušníkům. Pro lepší představu o fungování nadace a o této potřebné, mnohdy jistě velmi náročné a naší společností ne vždy dostatečně doceněné práci jsem oslovila pana Jiřího Královce, spoluzakladatele zmíněné organizace. Jak dlouho již Vaše nadace funguje a co bylo impulsem k jejímu vzniku? Nadace Klíček vznikla na podzim roku 1991, v té době jsme už s mou paní Markétou měli za sebou tři roky dobrovolnického docházení za vážně nemocnými dětmi do Motolské nemocnice. Oběma nám tehdy bylo něco přes dvacet a kontakt s trápením, které se příchodem do nemocnice před našima očima otevřelo, znamenal velký životní přelom. Začali jsme vlastní zdraví vnímat jako zcela nezaslouženou milost, začali jsme cítit, jak vzácnými věcmi jsou i zdánlivé samozřejmosti: to, že máme relativní svobodu a můžeme si dělat v podstatě to, co chceme, že nás zrovna nic nebolí, že můžeme být s lidmi, které máme rádi, že můžeme normálně jíst a normálně spát a normálně mluvit Zkrátka začali jsme jinak nahlížet na to, co je a co není v životě důležité. Sblížili jsme se s mnoha nemocnými dětmi a jejich blízkými a mluvili jsme společně o tom, co je trápí a co by jim pomohlo, a protože nám jejich trápení nebylo jedno, snažili jsme se prostě pomoci tím, co v tu chvíli bylo v našich silách. Je samozřejmě spousta věcí, s nimiž jsme nemohli a nemůžeme hnout - nedokážeme vyléčit nemoc, vrátit život, sblížit rozvedené rodiče a spoustu dalších věcí, ale na druhé straně každý člověk vždycky může pro druhého člověka udělat alespoň něco. Tohle přesvědčení stálo u vzniku naší nadace, a všechno, co jsme kdy dělali a děláme, je vlastně jen snahou co nejlíp odpovědět na to, co vidíme, s čím se setkáváme, co je nám postaveno do cesty. Tak jsme začali pořádat letní tábory, provozovat svépomocnou ubytovnu pro rodiče, překládat užitečné knížky, vzdělávat herní specialisty, budovat a spravovat dětský hospic Zmínil jste dětský hospic, který v rámci své činnosti provozujete. Můžete nám, prosím, více vysvětlit princip tohoto zařízení? Dětský hospic má svou povahou blíž k původnímu významu slova hospic, což byl dům na cestě, poskytující občerstvení znaveným poutníkům, kteří měli namířeno do Svaté země, šlo vlastně o cosi jako zájezdní hostinec. Od konce šedesátých let se termín hospic obecně rozšířil jako označení pro místo, které nabízí péči lidem na samém konci jejich životní cesty, a takhle také dnes většina lidí význam slova hospic chápe. Dětský hospic je ale zařízení trochu jiného druhu: vznikl počátkem let osmdesátých, ten úplně první Helen House založila v roce 1982 řádová sestra Frances Dominica z Oxfordu. Frances Dominica je současně považována za zakladatelku dětského hospicového hnutí vůbec. Dětský hospic bývá ve 4 srovnání s hospicem pro dospělé mnohem menší a komornější a je otevřený rodinám s dětmi, které trpí chorobou nebo stavem, s nímž je spojena možnost výrazně zkrácené životní perspektivy. Rodiny přijíždějí do dětského hospice zpravidla na opakované kratší pobyty, naberou sílu, odpočinou si a znovu se vracejí domů. V dětských hospicích samozřejmě děti také umírají, ale objem poskytované terminální péče (tedy péče v samotném závěru života) je ve srovnání s objemem péče odlehčovací (ta bývá označována jako respitní) velmi výrazně nižší. V roce 2004 se podařilo v Malejovicích u Uhlířských Janovic po totální rekonstrukci polorozpadlé bývalé venkovské školy, kterou jsme pro tento účel dostali, otevřít první část našeho dětského hospice - mluvíme o ní jako o části respitní a rádi bychom na louce za domem vybudovali ještě část druhou, tzv. ošetřovatelskou jednotku. Díky ní bychom už mohli více rodinám nabízet hospicovou péči v celé její šíři a s mnohem lepším zázemím. Dětský hospic ale je a doufejme vždycky bude především místem, které lidem nabízí víc než jen nějaký technický servis. Sama Frances Dominica kdysi řekla, že podstatou a účelem dětského hospice je nabízet rodinám rozšířené přátelství. Tím hlavním tedy je opravdový, upřímný, křehký osobní vztah. Lidé, kteří k nám přijíždějí, pro nás nejsou v pravém slova smyslu klienty, stejně jako my nejsme prvotně profesionálové poskytující nějakou přesně vymezenou jednoúčelovou službu. O těch, kdo do malejovického hospicového domu přijíždějí, tedy raději mluvíme jako o našich hostech. Je to ostatně zároveň součástí naší snahy, dávat prostor mizejícím mezilidským vztahům většina lidí je raději přítelem, nežli klientem. Dnešnímu světu celkem nechybí instituce plné odborníků, ale chybí mu vlídná a bezpečná místa, kde by lidé mohli být sami sebou. Místa dávající svobodu a prostor a současně místa, kde by se jeden o druhého účastně zajímal ale ne proto, aby si mohl dobře sepsat anamnézu nebo proto, že ho k tomu vedou nějaké standardy jeho pomáhající profese. Současný stav našeho světa také navíc komplikuje fakt, že je dnes poměrně vzácné najít dobře fungující širší rodinu nebo jiné zdravě angažované společenství, což ještě zesiluje pocit samoty a izolace, který mnozí rodiče s vážně nemocnými dětmi zažívají. My si ovšem onen luxus, totiž povýšit normální a dobré mezilidské vztahy nad instituci, můžeme dovolit jednak proto, že nejsme zřízeni ani dotováni státem, církví či nějakou politickou stranou, takže naše setrvalá existenční nezajištěnost je z druhé strany bohatě vyvážena relativní svobodou a nezávislostí, a jednak proto, že se opíráme o sice malý, ale velmi schopný tým dobrých lidí. Mimo samotné péče o nemocné je další Vaší aktivitou spolupráce s rodiči a rodinnými příslušníky pořádáte společné akce... Nejde v pravém slova smyslu o nějakou spolupráci s rodiči, my vnímáme rodinu jako jeden organismus, takže v naší práci vlastně není nic, v čem by muselo figurovat jenom samotné dítě. Rodiče jsou vítáni i na našich letních táborech. pokračování na straně 5

5 ROZHOVOR S JIŘÍM KRÁLOVCEM / KULTURA Snažíme se uvádět do života principy, které se v zahraničí označují termínem family-centred care tedy péče soustředěná, zaměřená na celou rodinu, ne jenom na samotné dítě. Proto jsme už před lety začali v Motolské nemocnici provozovat velice skromnou svépomocnou ubytovnu pro mimopražské rodiče, kteří nechtějí své dítě nechat v nemocnici samotné, proto jsme také začali s kampaní Nezůstat sám, která připomíná, jak jsou rodiče u dítěte a zvlášť u nemocného dítěte důležití a že mají právo být u svého dítěte i v nemocnici. Před dvěma lety jsme pořídili nepřehlédnutelný historický autobus Škoda RTO 706, který nám v naší kampani pomáhá. Pokud jde o tuhle oblast naší práce, spravujeme také webové stránky a tam se o tom všem lze samozřejmě dozvědět víc. Při Vaší činnosti se jistě setkáváte s mnoha emocemi bolestí, smutkem, nadějí, radostí z uzdravení, vzestupy i pády... Co je pro Vás osobně nejtěžší a co Vám naopak dává sílu a chuť do další práce? Těžko mluvit o tom, co je nejtěžší, někdy je to nutnost neustále vzdorovat byrokratizaci vezdejšího světa a autoritativnosti institucí, které u nás stále mají sklon spíše poroučet než sloužit, někdy je to únava z neustálých provizorií a věčné nejistoty, někdy je to lítost nad tím, že nemůžeme nabídnout a udělat víc Paradoxně často jsou těžší vnější okolnosti naší práce, než ta práce samotná. Sílu a chuť do práce nám potom dává přesvědčení, že to, oč usilujeme, je užitečné a potřebné. A samozřejmě také naděje, že s pozemským životem lidská existence nekončí. A také víra, že Pán Bůh lidem nikdy nenaloží nic, co by bylo nad jejich síly, a že všechno, co nás potkává, má svůj smysl. Pro provoz jakékoliv nadace je přirozeně velmi důležitý dostatečný přísun finančních prostředků, které zajišťují její chod a vlastní činnost, což jistě není nijak jednoduché, zvlášť v době hospodářské krize. Jak se Vám daří vypořádat se s touto situací? S naší finanční situací je to trochu podobné jako s vodou v hluboké studni, někdy už to vypadá, že budeme na suchu, pak se hladina zase trochu zvedne Snažíme se najít zdravou rovnováhu mezi trpělivou a nadějeplnou odevzdaností, kdy se soustředíme především na svou práci, a doufáme, že budeme-li ji dělat dobře, peníze pro ni nakonec vždycky přijdou, a mezi snahou aktivně cosi podnikat pro to, abychom naši organizaci finančně zabezpečili. Pro úsporu mzdových prostředků jsem letos třeba prvního půl roku pracoval na poloviční úvazek jako řidič městského autobusu v nedalekém Kolíně, ale to nejspíš není cesta, která by byla dlouhodobě příliš perspektivní. Velké naděje vkládáme do partnerství s obecně prospěšnou společností Energeia, jejíž zakladatelé, manželé Černočtí, přišli před několika lety s odvážnou myšlenkou vybudovat na Labi vodní elektrárnu, z jejíhož výtěžku by pak byl provoz našeho hospice financován a s ním i řada dalších dobrých a prospěšných věcí. I když to na první pohled vypadá jako utopie, celý projekt už je ve velmi pokročilém stádiu a nyní se složitě vyjednávají konkrétní podmínky bankovního úvěru. Pokud se elektrárnu nakonec podaří dobudovat, bude to nesmírná úleva, i v tom nejideálnějším případě tu ale hovoříme o vyhlídce vzdálené přinejmenším několik let, a tak jen doufáme a modlíme se, aby lidé, o které se naše práce opírá, do té doby vydrželi. Ne každý může darovat finanční prostředky, a přesto by rád nějak přispěl dobré věci. Vítáte i jinou formu podpory či spolupráce? Určitě ano. Když se lidé seznámí s tím, co děláme, někdy je samotné napadne, čím by mohli pomoci. A pokud je nic nenapadne, je dobré, když se ozvou, a my jim řekneme, co je zrovna v tu chvíli zapotřebí nejvíc. Plánujeme také, že nějaký seznam aktuálních potřeb a nápadů, jak pomoci, umístíme na své webové stránky Motto: Nemůžeme přidat ani den ke svému životu, co ale můžeme je přidat každému dni radost, přátelství a lásku. Popis k fotkám: 1. Fotografie hospicového domu v Malejovicích. 2. Zakladatelka dětského hospicového hnutí sestra Frances Dominica s rodinou Královcových při své zatím poslední návštěvě v Malejovicích v říjnu ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROGRAM MĚSTA DOBŘAN 29. listopadu 2009 v 17:00 hodin na nově zrekonstruovaném náměstí T.G.M. 1. adventní podvečer Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled 5. prosince 2009 od 9:00 do 12:00 hodin na náměstí T.G.M. Mikulášský jarmark výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu Klíček prodej adventního, vánočního a dárkového zboží divadelní představení žáků ZŠ Dobřany prosince 2009 v Dobřanské galerii Výstava betlémů 6. prosince 2009 od 14:00 hodin v kulturním domě PL Rej Mikulášů, čertů a andělů 6. prosince 2009 od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše 2. adventní podvečer Musica Puella 10. prosince 2009 v 15:40 hodin v kasárnách Pošli přání Ježíškovi Pokus o rekord prosince 2009 od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše 3. adventní podvečer Hlasoplet 20. prosince 2009 od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše 4. adventní podvečer Dobřanské pěvecké sbory 1. ledna 2010 od 13:00 hodin u viaduktu za panelárnou Novoroční výstup na Šlovický vrch 1. ledna 2010 od 18:00 hodin na náměstí T.G.M. Slavnostní uvítání roku ohňostroj 5

6 KULTURA DRAKIÁDA Jak se nám často stává, i letos v den konání Drakiády foukal vítr jen velmi málo, ale účastníci soutěže si nenechali pokazit dobrou náladu a odpoledne si pěkně užili. Nejhezčí domácí draci byli odměněni (viz foto) a sladkou odměnu dostali i nejlepší běžci, což byla soutěž, kterou jsme vyhlásili až na místě, neboť vzhledem k nedostatku větru museli závodníci pěkně běhat, aby udrželi své draky ve vzduchu. Na závěr pohodového odpoledne si všichni závodníci společně opekli vuřtu u ohýnku. (viz foto) Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 2009 Pokus o celorepublikový rekord prosince vypustíme v kasárnách u kina Káčko 400 balónků s přáním Ježíškovi. Sraz je v 15 hodin a 15 minut, balónky musí být vypuštěny v celé republice ve stejný čas, a to v hodin! 400 balónků s přáníčky bude pro Vás připraveno! Základnou pro letošní ročník je náměstí v Hradci Králové, odkud přes éter rádia Frekvence 1 odstartuje vypouštění pohádkový princ Jan Čenský. V loňském roce bylo posláno k Ježíškovi přes balónků s přáníčky, čímž vznikl nový český rekord. Překonáme jej letos společně? Každý účastník si může přinést i vlastní přání Ježíškovi, které vhodí do připravené schránky. Po vypuštění balónků vylosujeme 10 přáníček a děti odměníme cenami od Ježíška. Podrobnější informace si můžete vyhledat také na SVAČÍ VAŠE DÍTĚ VE ŠKOLE? A VÍTE CO? Dobřanská galerie VÝSTAVA BETLÉMŮ prosince 2009 Otevřeno po - pá a hodin a v neděli při adventních koncertech. Přijďte se podívat na překrásný vyřezávaný dřevěný betlém, který našemu městu věnovala v říjnu letošního roku partnerská obec Dobřany v Orlických horách. V tomto nádherném betlémě najdete mj. i motivy z obojích Dobřan propojené naším starým mostem! 6 První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze, a rozhodně ji nezahodí do koše samy si ji totiž objednají na internetu podle své chuti. Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá na svačinu. Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během školní výuky a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví. Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze, udělat ze svačin zábavu, to je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou. Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí a že svačí zdravě. Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE PROSINEC/LEDEN 2014/2015 MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE KDO JSME Jsme Mládežnický parlament Ivančice a okolí. Působíme od března tohoto roku. Naše skupina na sobě pracuje a vzděláváme se v různých oblastech.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 10/2013 ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený výpočet benefitů 4 Novinka omezení doby u statistik 6 Novinka nové volby pro výpočet diet 7 Novinka kontrola výkonů podle tachografu 8 Setkání

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 ,,Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým. (Charles Spencer Chaplin) PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Adresa: Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Komenského 300 747

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Značkové reflexní prvky

Značkové reflexní prvky Značkové reflexní prvky 1/25 www.altima.cz ,... Reflexní tkaničky... Reflexní deštníky 04... Reflexní obojky a vesty pro psy 05... Reflexní páska, reflexní trička 06... Reflexní připínací odznak, reflexní

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více