Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda. Rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda. Rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda Rok 2013

2 Obsah Úvodní slovo..3 Základní údaje 4 Identifikační údaje 4 Partneři.4 Historie organizace 5 Organizační struktura 6 Aktivity v Ugandě v roce Výstavba zdravotního centra 7 Poskytování zdravotní péče..8 Poskytování paliativní péče.10 Osvěta..10 Podpora studentů.11 Aktivity pro děti základní školy Nyakyera..11 Dobrovolníci v roce Aktivity v ČR v roce Finanční zpráva Příjmy.17 Výdaje 18 Plán pro rok

3 Úvodní slovo Milí příznivci, přátelé a sponzoři, Předkládáme Vám výroční zprávu o naší činnosti v Ugandě. Jsme rádi, že jste spolu s námi svědky toho, jak organizace postupně roste a staví se na vlastní nohy. První rok byla jako dítě, o které matka starostlivě pečuje a hlídá je. Teď se to dítě postupně osamostatňuje a překvapuje matku tím, co všechno dokáže. V roce 2013 organizace nepochybně udělala velký krok vpřed. Za velký úspěch považujeme zahájení stavby zdravotního centra, jeho dostavění na úroveň hrubé stavby a zastřešení. Bylo to možné i díky grantu z Českého rozvojového fondu přes Ministerstvo zahraničních věcí ČR a českou ambasádu v Etiopii, což považujeme za projev důvěry vůči našim aktivitám. Partnerská ugandská organizace se stejným názvem v roce 2013 po dlouhých administrativních procesech získala po prvním roce působení povolení k vykonávání aktivit na další tři roky. To považujeme za velký úspěch. Provoz naší kliniky, dočasně umístněné do pronajaté budovy (fary), byl v roce 2013 více zaběhnut a klinika začala poskytovat více služeb pro naše pacienty, zejména jsme rozšířili laboratorní servis. Získali jsme důvěru většího počtu pacientů a zaměstnali prvního místního zaměstnance zdravotního bratra Jacksona. Získat větší počet pacientů potřebujících paliativní péči a tak více rozběhnout program paliativní péče se nám nepovedlo z důvodu hlavní orientace všech snah, financí a času na konstrukci zdravotního centra a provoz stávající kliniky. V České Republice se organizace dostávala do povědomí veřejnosti díky přednáškám a jiným aktivitám organizovaných dobrovolníky po návratu z Ugandy. Právě skutečnost, že dobrovolníci po návratu z Ugandy pokračovali v pomáhání organizaci, považujeme za velký přínos. Děkujeme všem, kteří nás v roce 2013 podpořili finančně, propagací nebo jinak. Velice si Vaši pomoci vážíme, protože bez Vás bychom nebyli schopni naše plány realizovat. Věřím, že nám svou přízeň zachováte i nadále a v roce 2014 se nám povede dokončit levou část zdravotního centra a zahájit provoz v nové budově. MUDr. Veronika Jakubčiaková jednatelka organizace 3

4 Základní údaje Identifikační údaje Nezisková organizace Shalom for Uganda Mezinárodní nevládní organizace IČ Adresa : Palkovická 524, Frýdek-Místek Web : Jednatelé organizace : Mgr. Monika Nová Tel. : MUDr.Veronika Jakubčiaková Tel. : Bankovní údaje : /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Adresa banky : ČSOB, Perlová Partneři Shalom for Uganda P.O.Box 289 NTUNGAMO Uganda Country Director : Benjamin Kamukama Tel. :

5 Historie organizace Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011 s cílem podpory chudých komunit v okrese Ntungamo na jihozápadě Ugandy prostřednictvím kvalitní primární zdravotní péče, paliativní péče, zdravotní osvěty a psychosociální podpory. Ze sbírek organizovaných v roce 2011 a 2012 byla organizace schopna v druhém pololetí 2012 zahájit aktivity v Ugandě, zejména zřídit ordinaci v pronajatém domě (faře) a začít poskytovat domácí návštěvy a paliativní péči těžce nemocným pacientům. Činnost organizace probíhala v pronajatém domě (faře) s laskavým svolením zdejších zastupitelů katolické církve. Dům byl dovybaven pro ubytování dobrovolníků. Tým dobrovolníků v roce 2012 tvořili : MUDr.Veronika Jakubčiaková (zdravotní péče, administrace projektu), Ivana Harantová (logistika), MUDr.Tereza Truhlářová (zdravotní péče), MUC.Markéta Balcarová (zdravotní péče), MUC.Lukáš Malý (zdravotní péče), Pharm.Josef Balcar (zásobování zdravotním materiálem, pomoc s účetnictvím). Od září do prosince 2012 tým ošetřil v ordinaci 636 pacientů, realizoval 41 domácích návštěv a 14 osvětových přednášek pro veřejnost. V roce 2012 organizace finančně podpořila celkově 10 studentů ve vzdělávání, a to 1 studentku základní školy, 6 studentů střední školy, 3 studenty zdravotní školy. V roce 2012 byl zakoupen pozemek v Ugandě a naplánovaná výstavba vlastní budovy sloužící jako zdravotní centrum a zázemí dobrovolníků. Ordinace zřízená v pronajatém domě Domácí návštěva u pacienta 5

6 Organizační struktura Členská schůze Výbor sdružení (2 jednatelé) Mgr. Monika Nová MUDr. Veronika Jakubčiaková Revizor sdružení Členové sdružení v roce 2013 MUDr. Veronika Jakubčiaková Mgr. Monika Nová SM. Vincenta Kořínková Zdeněk Nikel Další spolupracovníci - dobrovolníci, kteří působili v Ugandě : MUC. Lukáš Malý MUC.Markéta Balcarová Pharm.Dr. Josef Balcar MUDr.Tereza Truhlářová Bc. Ivana Harantová Mgr. Jana Březinová 6

7 Aktivity v Ugandě v roce 2013 Výstavba zdravotního centra V roce 2013 se organizace soustředila na stavbu zdravotního centra, kterého část bude sloužit jako zázemí dobrovolníků. Stavba byla zahájena v dubnu 2013 díky podpoře individuálních dárců z ČR a SR a grantu získaného z Českého rozvojového fondu přes Ministerstvo zahraničních věcí ČR a českou ambasádu v Etiopii. V dubnu byly vykopány základy, pokračovalo se zděním základů a zdí, urovnáním pozemku kolem budovy. V říjnu se nám podařilo budovu zastřešit. Stavba v květnu 2013 Červenec 2013-výstavba zdí dokončena Říjen 2013 budova zastřešena 7

8 Poskytování zdravotní péče V roce 2013 organizace pokračovala v provozu kliniky v pronajatých prostorách. Rozšířili jsme služby poskytované v ordinace a zejména laboratorní servis. Zaměstnali jsme jednoho místního zaměstnance zdravotního bratra Jacksona Ampeire. Ošetřovali jsme pacienty s malárií, břišním tyfem a různými infekcemi. Kromě těchto onemocnění jsme na klinice léčili i pacienty s cukrovkou, vysokým tlakem, srdečním selháním, epilepsií, chronickými ránami. V roce 2013 jsme na klinice ošetřili celkově 3110 pacientů, nejvíc bylo pacientů s malárií a břišním tyfem. Naše laboratoř poskytuje diagnostiku malárie a dalších onemocnění Počet pacientů na klinice v jednotlivých měsících LEDEN ÚNOR BŘEZE N DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVE NEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOP AD PROSINE C

9 Statistika pacientů a spektrum diagnóz v roce 2013 Leden Únor Březen Duben Květen Červ Červnc Srp Září Říj List Pros Malárie Břišní tyfus Brucelóza Syfilis a pohlavní nemoci Bronchopneumonie a další infekce dýchacího traktu Astma Bronchiale Alergie Anemie Hypertenze a srdeční onemocnění Nespecifická bolest břicha Střevní paraziti Oční infekce Ušní infekce Infekce kůže a měkkých tkání Mykotické infekce Elefantiáza Gastritída a vředová nemoc Močové infekce Bolest zad, kloubů Osteomyelitída Nádorová onemocnění Úrazy Rány Diabetes mellitus (cukrovka) Neurologické nemoci Gynekologické nemoci Orchitída (zánět varlat) Průjem Psychiatrické nemoci Herpes zoster (pásový opar) Podvýživa Kýla Mastitída (zánět prsu) Dehydratace Neuropatická bolest Popáleniny Hyperplasie prostaty

10 Poskytování paliativní péče Organizace taky poskytovala paliativní péči formu domácích návštěv. Paliativní péče je poměrně nový obor medicíny, jedná se o péči o pacienty v pokročilém stádiu nevyléčitelného onemocnění, nejčastěji nádorového, v afrických podmínkách taky pokročilého stádia HIV/AIDS. Kromě zdravotní péče, které nedílnou součástí je léčba bolesti a příznaků pokročilého onemocnění, je poskytovaná péče zaměřena komplexně. Znamená to i psychosociální podporu pacienta a jeho rodiny. V roce 2013 jsme udělali 38 domácích návštěv u 12 pacientů. Osvěta Uvědomujeme si, že není důležitá jen léčba, ale taky prevence onemocnění. Například malárii, která je jednoznačně nejčastějším onemocněním v této oblasti, lze dobře předcházet. Taky prevence břišního tyfu je jednoduchá. Učíme lidi, že je důležité spát pod moskytiérov, což je prevencí malárie a učíme je hygieně což je prevence břišního tyfu. Taky mluvíme o důležitosti vyhledat zdravotní péči v začátcích onemocnění, ne až když je už nemoc vážná a hůř léčitelná. To mívá poté tragické následky zejména u dětí. Na přednáškách taky mluvíme o dopadech alkoholismu a o výživě dětí. Na konci vždy dáváme prostor lidem na dotazy. Přednášky jsou organizovány pro širokou veřejnost většinou v centru vesnice, kterou navštívíme. V roce 2013 jsme uskutečnili tyto osvětové přednášky : 15/1/2013 : Mishenyi 18/4/2013 : Magara 21/4/2013 : Kahengyere 10

11 Podpora studentů Organizace podporovala studenty ze sociálně slabých poměrů. Někteří studenti byli vybráni do programu na určitou dobu, poté byli z programu vyřazeni. Důvodem bylo zlepšení sociální situace rodiny. Plná podpora byla poskytována jenom studentům, kteří jsou sirotci. Jméno studenta Škola a ročník 1. Nyana Shevon Medicare Health Professional College, Kampala, 2.ročník klinické medicíny 2. Kanyesiime Gerevazio Střední škola St.Paul, Rushooka, 4.ročník 3. Musiimenta Christine Střední škola, Nyakyera, 2.ročník 4. Nyamwiza Mackline Střední škola, Nyakyera, 3.ročník 5. Ayebazibwe Denis Střední škola, Nyakyera, 2.ročník 6. Guma Coleb Střední škola, Nyakyera, 3.ročník 7. Niwagaba Vicent Střední škola, Nyakyera, 2.ročník 8. Kirungi Jane Střední škola, Nyakyera, 4.ročník 9. Karuhanga Amon Střední škola, Nyakyera, 4.ročník 10. Aturinda Joantita Základní škola St.Helen, Mbarara, 7.ročník Aktivity pro děti základní školy Nyakyera Dobrovolníci SfU několikrát připravili program pro děti základní školy sportovní odpoledne. Odměnou za soutěžení byli plyšáky věnované dárci z ČR. Někteří dobrovolníci působili na základní škole jako učitelé angličtiny. 11

12 Dobrovolníci v roce 2013 Činnost organizace by nebyla možná bez dobrovolníků. V organizaci působí dobrovolníci z ČR, SR, USA a Ugandy. Dobrovolníci zajišťovali chod kliniky, připravovali aktivity pro děti a učili angličtinu na základní škole. V roce 2013 v Ugandě působili tyto dobrovolníci: 1. MUDr. Veronika Jakubčiaková SR koordinátorka, zdravotní péče 2. MUDr. Tereza Truhlářová ČR zdravotní péče 3. MUC. Markéta Balcarová ČR zdravotní péče 4. Josef Balcar ČR pomoc při účetnictví, zásobování léky 5. Ivana Harantová ČR logistika 6. Juanita Martinez USA výuka AJ na základní škole Nyakyera 7. Jana Březinová ČR výuka AJ na základní škole Nyakyera, volnočasové aktivity pro děti 8. Medard Niwamanya UG Zdravotní péče 9. Nyana Shevon UG Zdravotní péče 10. Gerald UG Překladatel do místního jazyka 11. MUC.Lukáš Malý, RN ČR Zdravotní péče 12. Mgr. Monika Nová ČR Supervize projektu, aktivity pro děti ZŠ 13. Mgr.A. Juraj Jakubčiak SR Aktivity pro děti ZŠ 14. Katongole William UG Laborant, pomoc při zavádění mikroskopické diagnostiky malárie Skupina dobrovolníků v lednu 2013 Práce v ordinaci Práce na základní škole Na domácí návštěvě pacientky 12

13 Aktivity v ČR v roce 2013 Aktivity v ČR připravovali dobrovolníci, kteří se vrátili z misí v Ugandě : Zákulisí misí Akce se konala pod záštitou IFMSA Olomouc a LF UP Olomouc. Vyprávěl MUC.Lukáš Malý o zážitcích z Ugandy : Benefiční koncert v Opavě Dobrovolníci, kteří se vrátili z misie, pořádali koncert a přednášku ve spolupráci s Církevní konzervatoří v Opavě. V pořadí již druhý koncert organizovaný ve spolupráci s pedagogy a studenty konzervatoře se letos opět vydařil. Studenti i pedagogové Církevní konzervatoře ani tentokrát nezklamali svými skvělými výkony. Ve druhé části večera pak mezinárodní tým dobrovolníků přiblížil divákům své působení v Ntungamo distriktu na jihu Ugandy. Lukáš Malý hovořil zejména o zdravotnické problematice. Seznámil obecenstvo obecně s Ugandou, paliativní medicínou, nejčastějšími zdravotnickými problémy a s náplní práce dobrovolníků v Ugandě. Ivana Harantová hovořila o kultuře, běžném životě v Ugandě, tradicích a zvycích, o národních parcích a přiblížila posluchačům logistiku a administrativní činnost organizace. V závěru proběhla podnětná diskuse se spoustou dotazů a proběhl rozhovor dobrovolníků s Evou Ilkovou ze studia Unásdoma, který byl natáčen. 13

14 : Povídání o Ugandě pro mládež v Kladrubech na základní škole : Klášter v Kladrubech, diecézní pouť, kde byl informační stánek Shalom for Uganda : Povídání o Ugandě v kostele v Březové u Karlových Varů : Prezentace SfU pro zaměstnance hospice Hospic sv. Lazara v Plzni : Povídání o Ugandě, aneb jak se žilo půl roku v Africe, Mrákov, farní kostel : Povídání o Ugandě, aneb jak se žilo půl roku v Africe, Domažlice, farní sál : Povídání o Ugandě v Plzni Povídání o Ugandě, kde vyprávěly své zážitky z Ugandy dobrovolnice MUDr.Tereza Truhlářová a MUC. Markéta Balcarová : Povídání o Ugandě, aneb jak se žilo půl roku v Africe, Dýšina, farní sál : Povídání o Ugandě, aneb jak se žilo půl roku v Africe, Křečov, kulturní dům : Setkání dobrovolníků SfU, Praha, Újezd, Kavárna Dobrá trafika : Povídání o Ugandě pro klienty hospice sv. Lazara v Plzni : Setkání s dětmi, povídání o Ugandě, Plzeň, Farnost Bory : Povídání o Ugandě, aneb jak se žilo půl roku v Africe, Plzeň, Farnost Bory : Velehrad, národní pouť, stánek s prezentací organizace SfU : Povídání o Ugandě v rámci programu Workship, Manětín, kulturní dům : Rokole u Nového Města nad Metují, stánek s prezentací SfU v rámci rokolské poutě 14

15 Mezinárodní vědecká konference s názvem Ochrana lidských práv humanitární pomocí a programy rozvojové spolupráce Dobrovolník MUC.Lukáš Malý prezentoval aktivity a projekty neziskové organizace SfU na přednášce Efektivita poskytované pomoci při implementaci paliativní medicíny v podmínkách rovníkové Afriky : Povídání o Ugadně, aneb jak se žilo půl roku v Africe Karlovy Vary, Stará role, farní sál Putování lékařů východní Afrikou Na prezentaci vystoupil MUC. Lukáš Malý. Představil organizaci Shalom for Uganda a přiblížil práci na misích v Africe. Studenty velmi zaujalo, že spoluzakladatelka organizace MUDr. Veronika Jakubčiaková je absolventkou LF UP v Olomouci. Obsahem přednášky byly také úryvky s deníku a zajímavé kazuistiky pacientů. Fotky z domácích návštěv pacientů v paliativním programu a také z okolí vesnice Nyakyera měly velký úspěch. Posluchače zaujala vize organizace a široké spektrum práce /edukace místních obyvatel, paliativní medicína, stavba kliniky/. V závěru přednášky byla velmi podnětná diskuse, byl vidět velký zájem z řad studentů i pedagogů. Více se dočtete zde : 15

16 : SfU na Veletrhu Pragodent SfU byla prezentována na Veletrhu Pragodent na Výstavišti v Praze Holešovicích. SfU jako jediná nezisková organizace dostala prostor prezentovat svou činnost. Média Videoprezentace organizace z UnásdomaStudia Kamera : Martin Ilek, režie : Eva Ilková. Dokument představuje organizaci Shalom for Uganda v jejích začátcích. 16

17 Finanční zpráva 2013 Zůstatek k Celkové příjmy v roce 2013 Celkové výdaje v roce 2013 Rozdíl příjmů a výdajů Zůstatek k ,86 Kč Kč Kč Kč ,86 Kč Příjmy Příjmy organizace v roce 2013 představovali dary individuálních dárců, příjmy ze sbírek dobrovolníků, grant z Českého rozvojového fondu a příjem generovaný na místě působení v Ugandě. Shalom for Uganda má několik pravidelných přispívatelů, někdy se jedná o jednorázové příspěvky. Organizaci se v roce 2013 podařilo získat grant z Českého rozvojového fondu na stavbu části zdravotního centra na základě projektu schváleného Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky. Další příjem je generován na místě působení v Ugandě klinikou a prodejem zemědělských plodin vypěstovaných na pozemku organizace (kafe, fazole, kukuřice). To, že je organizace schopna na místě generovat příjem je dobrou známkou udržitelnosti projektu. Za služby na klinice pacienti platí malé poplatky, aby bylo možné udržet provoz a má to výchovný význam (nic není zadarmo). Dary na účet ČSOB Jiné příjmy (dary od dobrovolníků z různých sbírek, převedeno na Kč) Z českého rozvojového fondu Generování příjmu v Ugandě (klinika, zemědělské projekty) převedeno na Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč 17

18 Graf zobrazující příjmy organizace v roce 2013 Dary na účet ČSOB v Kč 27% 40% Jiné dary a příjmy Generování příjmu v Ugandě 25% 8% Z Českého rozvojového fondu Výdaje Nákup léků Provoz kliniky, režijní náklady Školní poplatky Transport Stavba zdravotního centra Pomoc pro potřebné Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pozn. : Pro přepočty mezi českou korunou a ugandským šilinkem byl použitý kurz 1 CZK = 134 UGX Graf zobrazující využití financí v roce % Nákup léků 66% 11% 11% 7% 3% Provoz kliniky, režijní náklady Školní poplatky Transport Stavba zdravotního centra Pomoc pro potřebné 18

19 Plán pro rok 2014 Dostavba levého křídla budovy, montáž solárních panelů, přivedení vody na pozemek V roce 2014 plánujeme dostavbu levého křídla budovy (dodělání podlah, stropů, omítky, zasazení dveří a oken, výmalbu budovy). Do dokončeného levého křídla budovy se plánujeme přestěhovat, ještě před úplným dokončením celé budovy. Aby to bylo možné, musíme zajistit pitnou vodu na pozemek a taky vyřešit elektřinu. Proto plánujeme elektroinstalace, montáž solárních panelů, přivedení vody na pozemek z existujícího vodního rezervoáru ve vesnici. Pomoc při vodním projektu nám přislíbila kanadská organizace ACTS, která v oblasti už v minulosti postavila systém vodních rezervoárů a vybudovala veřejné vodovody přivádějící vodu z rezervoárů do jednotlivých vesnic. Plán a rozpočet vodního projektu nám organizace ještě nevypracovala, proto tyto položky v tabulce zahrnuty nejsou. Abychom mohli využívat i dešťovou vodu, chceme postavit sběrné nádrže na záchyt dešťové vody ze střechy. Tak budeme moci během období dešťů zachytit dostatek dešťové vody, která bude využívána jako užitková voda. Položka Cena v UGX Cena v CZK 1. Podlahy, stropy 1.1 Stropní trámy Cement Hřebíky Kovové mřížky Písek Štěrk Agregát Transport materiálů Omítka, veranda 2.1 Cement Písek Cihly Transport materiálů Práce Okna, dveře 3.1 Železná okna (13 ks) Železné dveře (zevní) 3ks

20 3.3 Dřevěné dveře 8 ks Barva Skla Transport materiálů Práce Instalatérské práce 4.1 Materiál Septik Latríny Sběrný systém na vodu Elektřina, solární panely 5.1 Elektrické rozvody Elektrické vedení Solární panely a příslušenství Výmalba 6.1 Barva Práce CELKEM Kč Rozpočet pro dostavbu levé části budovy zdravotního centra Přestěhování kliniky do novostavby Naším cílem je přestěhovat se do novostavby v druhém pololetí Po dokončení levého křídla budovy bude toto využíváno jako zdravotní centrum a zároveň zázemí pro dobrovolníky, provizorně než dokončíme zbývající část budovy. Po přestěhování se bude nutné zaměstnat hlídače, protože centrum je na odlehlejším místě, přibližně 500 metrů od nejbližší vesnice. Po přestěhování se plánujeme rozšířit služby poskytované na klinice, zejména laboratorní služby a zaměstnat laboratorního asistenta. 20

ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE LEDEN-DUBEN 2013

ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE LEDEN-DUBEN 2013 Shalom for Uganda Health Care Bridges ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE LEDEN-DUBEN 2013 Nezisková organizace Shalom for Uganda (dále v textu jen SfU) vznikla v roce 2011. Cílem je

Více

ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE KVĚTEN-SRPEN 2013

ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE KVĚTEN-SRPEN 2013 ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE KVĚTEN-SRPEN 2013 Nezisková organizace Shalom for Uganda (dále v textu jen SfU) vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

Výroční zpráva n eziskové organizace Shalo m for Uganda. Rok 2014

Výroční zpráva n eziskové organizace Shalo m for Uganda. Rok 2014 Výroční zpráva n eziskové organizace Shalo m for Uganda Rok 2014 Obsah Úvodní slovo.3 Základní údaje...4 Identifikační údaje...4 Partneři...4 Historie organizace.. 5 Organizační struktura 6 Aktivity v

Více

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Začátkem ledna navštívili naši misi v Nyakyeře čtyři Američani, známí od otce Alfreda : Stephany, Christine, Mike a Juanita, která zůstává jako dobrovolník

Více

Newsletter. Červen-červenec 2013 Nyakyera, Ntungamo district 31.07.2013

Newsletter. Červen-červenec 2013 Nyakyera, Ntungamo district 31.07.2013 Červen-červenec 2013 Nyakyera, Ntungamo district 31.07.2013 Drazí přátelé Shalomu, Červen a červenec přinesli mnoho novinek. Tyto měsíce byli ve znamení období sucha, což změnilo krajinu na vyprahlou savanu.

Více

Newsletter. Měsíční zpráva z Ugandy Nyakyera, Ntungamo district 03.01.2013

Newsletter. Měsíční zpráva z Ugandy Nyakyera, Ntungamo district 03.01.2013 Měsíční zpráva z Ugandy Nyakyera, Ntungamo district 03.01.2013 Začátkem prosince po domluvě s ředitelem si naši dobrovolníci připravili pro žáky střední školy prezentaci o osobní hygieně, sexuálně přenosných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Obsah. I. Naše organizace. 3 II. Naše cíle & činnost...4 III. Finance v roce 2011 7

Obsah. I. Naše organizace. 3 II. Naše cíle & činnost...4 III. Finance v roce 2011 7 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah I. Naše organizace. 3 II. Naše cíle & činnost.......4 III. Finance v roce 2011 7 2 I. Naše organizace: Koalice pro zdraví, o.p.s. je nezisková, nestátní organizace, která

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2 Preambule Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav se sídlem v Lysé nad Labem je nezisková organizace založená podle zákona par. 405 zákona č. 89/2012

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU ROČNÍK 2015 CO JIŽ ZNÁTE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ NOVINKY

O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU ROČNÍK 2015 CO JIŽ ZNÁTE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ NOVINKY 2 O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU Světový den diabetu se každoročně slaví 14. 11. v den výročí narození objevitele inzulinu kanadského lékaře Fredericka Bantinga. IFMSA CZ při organizaci Světového dne diabetu

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. STATEK, o. s. pořádá: Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. STATEK, o. s. pořádá: Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ pořádá: STATEK, o. s. Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace MVČR,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Výkonný výbor organizace:

Výkonný výbor organizace: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Název organizace: Onko Niké Krnov sdružení žen s nádorovým onemocněním prsu Sídlo: Maxima Gorkého 846/8, 794 01 Krnov Telefon: 607126930, 775 726 930 e-mail: onko.nike@centrum.cz http:

Více

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016 Aktivity Klubu pacientů MM v roce 2016 Lázně Bělohrad 9. 10. září 2016 Klub pacientů MM Proč Klub pacientů MM? Nabízíme informace z různých oblastí Organizujeme setkání s odborníky z různých oborů Hledáme

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Vybudování centra aktivačních služeb pro mládež s onemocněním schizofrenií Projekt DOTYK CZ 1.07/1.2.00/

Vybudování centra aktivačních služeb pro mládež s onemocněním schizofrenií Projekt DOTYK CZ 1.07/1.2.00/ Vybudování centra aktivačních služeb pro mládež s onemocněním schizofrenií Projekt DOTYK CZ 1.07/1.2.00/14.0128 Vstupní údaje k projektu Historie myšlenky pomoci Dlouhá a důkladná příprava projektu Realizace

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ATLANT za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ATLANT za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ATLANT za rok 2009 Občanské sdružení ATLANT bylo založeno v roce 1992. Jeho hlavním cílem je vybudování Domova LENKA - integrovaného bydlení se školicím centrem a pracovními

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Úvod..02. Hlavní aktivity.04. Informační kampaně ve školách 04. Depistaž a očkování v dětských domovech 05. Světový den hepatitidy 2015.

Úvod..02. Hlavní aktivity.04. Informační kampaně ve školách 04. Depistaž a očkování v dětských domovech 05. Světový den hepatitidy 2015. OBSAH Úvod..02 Hlavní aktivity.04 Informační kampaně ve školách 04 Depistaž a očkování v dětských domovech 05 Světový den hepatitidy 2015.05 Další aktivity.09 Plán na přístí rok.. 11 ÚVOD Bénin Santé,

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013 Zprávu předkládá správní rada NADAČNÍHO FONDU UMBILICUS zastoupená Kateřinou Waldmannovou 26. března 2014 1. Vznik Nadačního fondu a jeho

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016

Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016 Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016 Sídlo: Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2 Poštovní adresa: P. O. Box 20, 252 63 Roztoky Kancelář: Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2 E-mail: info@celiac.cz Telefon:

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Občanské sdružení SMS bylo založeno v roce 2005 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří nechtějí

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Lesson learned: experience from one-year tour with inflatable colon

Lesson learned: experience from one-year tour with inflatable colon Lesson learned: experience from one-year tour with inflatable colon EUROPEAN COLORECTAL CANCER DAYS BRNO 2012 - PREVENTION AND SCREENING P. Freij, Onkomaják J. Pešina, Roche Onkomaják občanské sdružení

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK o b č a n s k é s d r u ž e n í Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 Stanovy Název : Klub přátel školy při mateřské škole Havířov Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 1.Cíl činnosti : Klub přátel školy (dále jen KPŠ) prosazuje oprávněné zájmy dětí as jejich zákonných

Více

Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM

Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech zveřejňuje AD VITAM, o.p.s. svoji výroční zprávu na webových stránkách společnosti.

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 670100-2205634508/6210 Registrace MVČR, pod j. č. VS/1-1/70 310/08-R

Více

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník www.modryhroch.cz facebook.com/modryhrochcz CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2016 9. ročník série čtyř turnajů na podporu dětí po těžkých úrazech Motto: Hrajte golf s hrochem a pomůžete dětem. Golf & Ski

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

ČESKÉ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY

ČESKÉ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY ČESKÁ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY Projekt Arcidiecézní charity Praha Výroční zpráva 2013 SLOVO ÚVODEM: Bez vaší pomoci by nemocnice nepřežila VYBÍRÁME Z OBSAHU: Kolika pacientům jste spolu s námi pomohli

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Kaple Senohraby Výroční zpráva 2012 Senohraby květen, 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy sdružení Aktivity sdružení v roce 2012 Základní informace o sdružení Finanční zpráva Poděkování

Více