Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda. Rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda. Rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva neziskové organizace Shalom for Uganda Rok 2013

2 Obsah Úvodní slovo..3 Základní údaje 4 Identifikační údaje 4 Partneři.4 Historie organizace 5 Organizační struktura 6 Aktivity v Ugandě v roce Výstavba zdravotního centra 7 Poskytování zdravotní péče..8 Poskytování paliativní péče.10 Osvěta..10 Podpora studentů.11 Aktivity pro děti základní školy Nyakyera..11 Dobrovolníci v roce Aktivity v ČR v roce Finanční zpráva Příjmy.17 Výdaje 18 Plán pro rok

3 Úvodní slovo Milí příznivci, přátelé a sponzoři, Předkládáme Vám výroční zprávu o naší činnosti v Ugandě. Jsme rádi, že jste spolu s námi svědky toho, jak organizace postupně roste a staví se na vlastní nohy. První rok byla jako dítě, o které matka starostlivě pečuje a hlídá je. Teď se to dítě postupně osamostatňuje a překvapuje matku tím, co všechno dokáže. V roce 2013 organizace nepochybně udělala velký krok vpřed. Za velký úspěch považujeme zahájení stavby zdravotního centra, jeho dostavění na úroveň hrubé stavby a zastřešení. Bylo to možné i díky grantu z Českého rozvojového fondu přes Ministerstvo zahraničních věcí ČR a českou ambasádu v Etiopii, což považujeme za projev důvěry vůči našim aktivitám. Partnerská ugandská organizace se stejným názvem v roce 2013 po dlouhých administrativních procesech získala po prvním roce působení povolení k vykonávání aktivit na další tři roky. To považujeme za velký úspěch. Provoz naší kliniky, dočasně umístněné do pronajaté budovy (fary), byl v roce 2013 více zaběhnut a klinika začala poskytovat více služeb pro naše pacienty, zejména jsme rozšířili laboratorní servis. Získali jsme důvěru většího počtu pacientů a zaměstnali prvního místního zaměstnance zdravotního bratra Jacksona. Získat větší počet pacientů potřebujících paliativní péči a tak více rozběhnout program paliativní péče se nám nepovedlo z důvodu hlavní orientace všech snah, financí a času na konstrukci zdravotního centra a provoz stávající kliniky. V České Republice se organizace dostávala do povědomí veřejnosti díky přednáškám a jiným aktivitám organizovaných dobrovolníky po návratu z Ugandy. Právě skutečnost, že dobrovolníci po návratu z Ugandy pokračovali v pomáhání organizaci, považujeme za velký přínos. Děkujeme všem, kteří nás v roce 2013 podpořili finančně, propagací nebo jinak. Velice si Vaši pomoci vážíme, protože bez Vás bychom nebyli schopni naše plány realizovat. Věřím, že nám svou přízeň zachováte i nadále a v roce 2014 se nám povede dokončit levou část zdravotního centra a zahájit provoz v nové budově. MUDr. Veronika Jakubčiaková jednatelka organizace 3

4 Základní údaje Identifikační údaje Nezisková organizace Shalom for Uganda Mezinárodní nevládní organizace IČ Adresa : Palkovická 524, Frýdek-Místek Web : Jednatelé organizace : Mgr. Monika Nová Tel. : MUDr.Veronika Jakubčiaková Tel. : Bankovní údaje : /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Adresa banky : ČSOB, Perlová Partneři Shalom for Uganda P.O.Box 289 NTUNGAMO Uganda Country Director : Benjamin Kamukama Tel. :

5 Historie organizace Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011 s cílem podpory chudých komunit v okrese Ntungamo na jihozápadě Ugandy prostřednictvím kvalitní primární zdravotní péče, paliativní péče, zdravotní osvěty a psychosociální podpory. Ze sbírek organizovaných v roce 2011 a 2012 byla organizace schopna v druhém pololetí 2012 zahájit aktivity v Ugandě, zejména zřídit ordinaci v pronajatém domě (faře) a začít poskytovat domácí návštěvy a paliativní péči těžce nemocným pacientům. Činnost organizace probíhala v pronajatém domě (faře) s laskavým svolením zdejších zastupitelů katolické církve. Dům byl dovybaven pro ubytování dobrovolníků. Tým dobrovolníků v roce 2012 tvořili : MUDr.Veronika Jakubčiaková (zdravotní péče, administrace projektu), Ivana Harantová (logistika), MUDr.Tereza Truhlářová (zdravotní péče), MUC.Markéta Balcarová (zdravotní péče), MUC.Lukáš Malý (zdravotní péče), Pharm.Josef Balcar (zásobování zdravotním materiálem, pomoc s účetnictvím). Od září do prosince 2012 tým ošetřil v ordinaci 636 pacientů, realizoval 41 domácích návštěv a 14 osvětových přednášek pro veřejnost. V roce 2012 organizace finančně podpořila celkově 10 studentů ve vzdělávání, a to 1 studentku základní školy, 6 studentů střední školy, 3 studenty zdravotní školy. V roce 2012 byl zakoupen pozemek v Ugandě a naplánovaná výstavba vlastní budovy sloužící jako zdravotní centrum a zázemí dobrovolníků. Ordinace zřízená v pronajatém domě Domácí návštěva u pacienta 5

6 Organizační struktura Členská schůze Výbor sdružení (2 jednatelé) Mgr. Monika Nová MUDr. Veronika Jakubčiaková Revizor sdružení Členové sdružení v roce 2013 MUDr. Veronika Jakubčiaková Mgr. Monika Nová SM. Vincenta Kořínková Zdeněk Nikel Další spolupracovníci - dobrovolníci, kteří působili v Ugandě : MUC. Lukáš Malý MUC.Markéta Balcarová Pharm.Dr. Josef Balcar MUDr.Tereza Truhlářová Bc. Ivana Harantová Mgr. Jana Březinová 6

7 Aktivity v Ugandě v roce 2013 Výstavba zdravotního centra V roce 2013 se organizace soustředila na stavbu zdravotního centra, kterého část bude sloužit jako zázemí dobrovolníků. Stavba byla zahájena v dubnu 2013 díky podpoře individuálních dárců z ČR a SR a grantu získaného z Českého rozvojového fondu přes Ministerstvo zahraničních věcí ČR a českou ambasádu v Etiopii. V dubnu byly vykopány základy, pokračovalo se zděním základů a zdí, urovnáním pozemku kolem budovy. V říjnu se nám podařilo budovu zastřešit. Stavba v květnu 2013 Červenec 2013-výstavba zdí dokončena Říjen 2013 budova zastřešena 7

8 Poskytování zdravotní péče V roce 2013 organizace pokračovala v provozu kliniky v pronajatých prostorách. Rozšířili jsme služby poskytované v ordinace a zejména laboratorní servis. Zaměstnali jsme jednoho místního zaměstnance zdravotního bratra Jacksona Ampeire. Ošetřovali jsme pacienty s malárií, břišním tyfem a různými infekcemi. Kromě těchto onemocnění jsme na klinice léčili i pacienty s cukrovkou, vysokým tlakem, srdečním selháním, epilepsií, chronickými ránami. V roce 2013 jsme na klinice ošetřili celkově 3110 pacientů, nejvíc bylo pacientů s malárií a břišním tyfem. Naše laboratoř poskytuje diagnostiku malárie a dalších onemocnění Počet pacientů na klinice v jednotlivých měsících LEDEN ÚNOR BŘEZE N DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVE NEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOP AD PROSINE C

9 Statistika pacientů a spektrum diagnóz v roce 2013 Leden Únor Březen Duben Květen Červ Červnc Srp Září Říj List Pros Malárie Břišní tyfus Brucelóza Syfilis a pohlavní nemoci Bronchopneumonie a další infekce dýchacího traktu Astma Bronchiale Alergie Anemie Hypertenze a srdeční onemocnění Nespecifická bolest břicha Střevní paraziti Oční infekce Ušní infekce Infekce kůže a měkkých tkání Mykotické infekce Elefantiáza Gastritída a vředová nemoc Močové infekce Bolest zad, kloubů Osteomyelitída Nádorová onemocnění Úrazy Rány Diabetes mellitus (cukrovka) Neurologické nemoci Gynekologické nemoci Orchitída (zánět varlat) Průjem Psychiatrické nemoci Herpes zoster (pásový opar) Podvýživa Kýla Mastitída (zánět prsu) Dehydratace Neuropatická bolest Popáleniny Hyperplasie prostaty

10 Poskytování paliativní péče Organizace taky poskytovala paliativní péči formu domácích návštěv. Paliativní péče je poměrně nový obor medicíny, jedná se o péči o pacienty v pokročilém stádiu nevyléčitelného onemocnění, nejčastěji nádorového, v afrických podmínkách taky pokročilého stádia HIV/AIDS. Kromě zdravotní péče, které nedílnou součástí je léčba bolesti a příznaků pokročilého onemocnění, je poskytovaná péče zaměřena komplexně. Znamená to i psychosociální podporu pacienta a jeho rodiny. V roce 2013 jsme udělali 38 domácích návštěv u 12 pacientů. Osvěta Uvědomujeme si, že není důležitá jen léčba, ale taky prevence onemocnění. Například malárii, která je jednoznačně nejčastějším onemocněním v této oblasti, lze dobře předcházet. Taky prevence břišního tyfu je jednoduchá. Učíme lidi, že je důležité spát pod moskytiérov, což je prevencí malárie a učíme je hygieně což je prevence břišního tyfu. Taky mluvíme o důležitosti vyhledat zdravotní péči v začátcích onemocnění, ne až když je už nemoc vážná a hůř léčitelná. To mívá poté tragické následky zejména u dětí. Na přednáškách taky mluvíme o dopadech alkoholismu a o výživě dětí. Na konci vždy dáváme prostor lidem na dotazy. Přednášky jsou organizovány pro širokou veřejnost většinou v centru vesnice, kterou navštívíme. V roce 2013 jsme uskutečnili tyto osvětové přednášky : 15/1/2013 : Mishenyi 18/4/2013 : Magara 21/4/2013 : Kahengyere 10

11 Podpora studentů Organizace podporovala studenty ze sociálně slabých poměrů. Někteří studenti byli vybráni do programu na určitou dobu, poté byli z programu vyřazeni. Důvodem bylo zlepšení sociální situace rodiny. Plná podpora byla poskytována jenom studentům, kteří jsou sirotci. Jméno studenta Škola a ročník 1. Nyana Shevon Medicare Health Professional College, Kampala, 2.ročník klinické medicíny 2. Kanyesiime Gerevazio Střední škola St.Paul, Rushooka, 4.ročník 3. Musiimenta Christine Střední škola, Nyakyera, 2.ročník 4. Nyamwiza Mackline Střední škola, Nyakyera, 3.ročník 5. Ayebazibwe Denis Střední škola, Nyakyera, 2.ročník 6. Guma Coleb Střední škola, Nyakyera, 3.ročník 7. Niwagaba Vicent Střední škola, Nyakyera, 2.ročník 8. Kirungi Jane Střední škola, Nyakyera, 4.ročník 9. Karuhanga Amon Střední škola, Nyakyera, 4.ročník 10. Aturinda Joantita Základní škola St.Helen, Mbarara, 7.ročník Aktivity pro děti základní školy Nyakyera Dobrovolníci SfU několikrát připravili program pro děti základní školy sportovní odpoledne. Odměnou za soutěžení byli plyšáky věnované dárci z ČR. Někteří dobrovolníci působili na základní škole jako učitelé angličtiny. 11

12 Dobrovolníci v roce 2013 Činnost organizace by nebyla možná bez dobrovolníků. V organizaci působí dobrovolníci z ČR, SR, USA a Ugandy. Dobrovolníci zajišťovali chod kliniky, připravovali aktivity pro děti a učili angličtinu na základní škole. V roce 2013 v Ugandě působili tyto dobrovolníci: 1. MUDr. Veronika Jakubčiaková SR koordinátorka, zdravotní péče 2. MUDr. Tereza Truhlářová ČR zdravotní péče 3. MUC. Markéta Balcarová ČR zdravotní péče 4. Josef Balcar ČR pomoc při účetnictví, zásobování léky 5. Ivana Harantová ČR logistika 6. Juanita Martinez USA výuka AJ na základní škole Nyakyera 7. Jana Březinová ČR výuka AJ na základní škole Nyakyera, volnočasové aktivity pro děti 8. Medard Niwamanya UG Zdravotní péče 9. Nyana Shevon UG Zdravotní péče 10. Gerald UG Překladatel do místního jazyka 11. MUC.Lukáš Malý, RN ČR Zdravotní péče 12. Mgr. Monika Nová ČR Supervize projektu, aktivity pro děti ZŠ 13. Mgr.A. Juraj Jakubčiak SR Aktivity pro děti ZŠ 14. Katongole William UG Laborant, pomoc při zavádění mikroskopické diagnostiky malárie Skupina dobrovolníků v lednu 2013 Práce v ordinaci Práce na základní škole Na domácí návštěvě pacientky 12

13 Aktivity v ČR v roce 2013 Aktivity v ČR připravovali dobrovolníci, kteří se vrátili z misí v Ugandě : Zákulisí misí Akce se konala pod záštitou IFMSA Olomouc a LF UP Olomouc. Vyprávěl MUC.Lukáš Malý o zážitcích z Ugandy : Benefiční koncert v Opavě Dobrovolníci, kteří se vrátili z misie, pořádali koncert a přednášku ve spolupráci s Církevní konzervatoří v Opavě. V pořadí již druhý koncert organizovaný ve spolupráci s pedagogy a studenty konzervatoře se letos opět vydařil. Studenti i pedagogové Církevní konzervatoře ani tentokrát nezklamali svými skvělými výkony. Ve druhé části večera pak mezinárodní tým dobrovolníků přiblížil divákům své působení v Ntungamo distriktu na jihu Ugandy. Lukáš Malý hovořil zejména o zdravotnické problematice. Seznámil obecenstvo obecně s Ugandou, paliativní medicínou, nejčastějšími zdravotnickými problémy a s náplní práce dobrovolníků v Ugandě. Ivana Harantová hovořila o kultuře, běžném životě v Ugandě, tradicích a zvycích, o národních parcích a přiblížila posluchačům logistiku a administrativní činnost organizace. V závěru proběhla podnětná diskuse se spoustou dotazů a proběhl rozhovor dobrovolníků s Evou Ilkovou ze studia Unásdoma, který byl natáčen. 13

14 : Povídání o Ugandě pro mládež v Kladrubech na základní škole : Klášter v Kladrubech, diecézní pouť, kde byl informační stánek Shalom for Uganda : Povídání o Ugandě v kostele v Březové u Karlových Varů : Prezentace SfU pro zaměstnance hospice Hospic sv. Lazara v Plzni : Povídání o Ugandě, aneb jak se žilo půl roku v Africe, Mrákov, farní kostel : Povídání o Ugandě, aneb jak se žilo půl roku v Africe, Domažlice, farní sál : Povídání o Ugandě v Plzni Povídání o Ugandě, kde vyprávěly své zážitky z Ugandy dobrovolnice MUDr.Tereza Truhlářová a MUC. Markéta Balcarová : Povídání o Ugandě, aneb jak se žilo půl roku v Africe, Dýšina, farní sál : Povídání o Ugandě, aneb jak se žilo půl roku v Africe, Křečov, kulturní dům : Setkání dobrovolníků SfU, Praha, Újezd, Kavárna Dobrá trafika : Povídání o Ugandě pro klienty hospice sv. Lazara v Plzni : Setkání s dětmi, povídání o Ugandě, Plzeň, Farnost Bory : Povídání o Ugandě, aneb jak se žilo půl roku v Africe, Plzeň, Farnost Bory : Velehrad, národní pouť, stánek s prezentací organizace SfU : Povídání o Ugandě v rámci programu Workship, Manětín, kulturní dům : Rokole u Nového Města nad Metují, stánek s prezentací SfU v rámci rokolské poutě 14

15 Mezinárodní vědecká konference s názvem Ochrana lidských práv humanitární pomocí a programy rozvojové spolupráce Dobrovolník MUC.Lukáš Malý prezentoval aktivity a projekty neziskové organizace SfU na přednášce Efektivita poskytované pomoci při implementaci paliativní medicíny v podmínkách rovníkové Afriky : Povídání o Ugadně, aneb jak se žilo půl roku v Africe Karlovy Vary, Stará role, farní sál Putování lékařů východní Afrikou Na prezentaci vystoupil MUC. Lukáš Malý. Představil organizaci Shalom for Uganda a přiblížil práci na misích v Africe. Studenty velmi zaujalo, že spoluzakladatelka organizace MUDr. Veronika Jakubčiaková je absolventkou LF UP v Olomouci. Obsahem přednášky byly také úryvky s deníku a zajímavé kazuistiky pacientů. Fotky z domácích návštěv pacientů v paliativním programu a také z okolí vesnice Nyakyera měly velký úspěch. Posluchače zaujala vize organizace a široké spektrum práce /edukace místních obyvatel, paliativní medicína, stavba kliniky/. V závěru přednášky byla velmi podnětná diskuse, byl vidět velký zájem z řad studentů i pedagogů. Více se dočtete zde : 15

16 : SfU na Veletrhu Pragodent SfU byla prezentována na Veletrhu Pragodent na Výstavišti v Praze Holešovicích. SfU jako jediná nezisková organizace dostala prostor prezentovat svou činnost. Média Videoprezentace organizace z UnásdomaStudia Kamera : Martin Ilek, režie : Eva Ilková. Dokument představuje organizaci Shalom for Uganda v jejích začátcích. 16

17 Finanční zpráva 2013 Zůstatek k Celkové příjmy v roce 2013 Celkové výdaje v roce 2013 Rozdíl příjmů a výdajů Zůstatek k ,86 Kč Kč Kč Kč ,86 Kč Příjmy Příjmy organizace v roce 2013 představovali dary individuálních dárců, příjmy ze sbírek dobrovolníků, grant z Českého rozvojového fondu a příjem generovaný na místě působení v Ugandě. Shalom for Uganda má několik pravidelných přispívatelů, někdy se jedná o jednorázové příspěvky. Organizaci se v roce 2013 podařilo získat grant z Českého rozvojového fondu na stavbu části zdravotního centra na základě projektu schváleného Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky. Další příjem je generován na místě působení v Ugandě klinikou a prodejem zemědělských plodin vypěstovaných na pozemku organizace (kafe, fazole, kukuřice). To, že je organizace schopna na místě generovat příjem je dobrou známkou udržitelnosti projektu. Za služby na klinice pacienti platí malé poplatky, aby bylo možné udržet provoz a má to výchovný význam (nic není zadarmo). Dary na účet ČSOB Jiné příjmy (dary od dobrovolníků z různých sbírek, převedeno na Kč) Z českého rozvojového fondu Generování příjmu v Ugandě (klinika, zemědělské projekty) převedeno na Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč 17

18 Graf zobrazující příjmy organizace v roce 2013 Dary na účet ČSOB v Kč 27% 40% Jiné dary a příjmy Generování příjmu v Ugandě 25% 8% Z Českého rozvojového fondu Výdaje Nákup léků Provoz kliniky, režijní náklady Školní poplatky Transport Stavba zdravotního centra Pomoc pro potřebné Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pozn. : Pro přepočty mezi českou korunou a ugandským šilinkem byl použitý kurz 1 CZK = 134 UGX Graf zobrazující využití financí v roce % Nákup léků 66% 11% 11% 7% 3% Provoz kliniky, režijní náklady Školní poplatky Transport Stavba zdravotního centra Pomoc pro potřebné 18

19 Plán pro rok 2014 Dostavba levého křídla budovy, montáž solárních panelů, přivedení vody na pozemek V roce 2014 plánujeme dostavbu levého křídla budovy (dodělání podlah, stropů, omítky, zasazení dveří a oken, výmalbu budovy). Do dokončeného levého křídla budovy se plánujeme přestěhovat, ještě před úplným dokončením celé budovy. Aby to bylo možné, musíme zajistit pitnou vodu na pozemek a taky vyřešit elektřinu. Proto plánujeme elektroinstalace, montáž solárních panelů, přivedení vody na pozemek z existujícího vodního rezervoáru ve vesnici. Pomoc při vodním projektu nám přislíbila kanadská organizace ACTS, která v oblasti už v minulosti postavila systém vodních rezervoárů a vybudovala veřejné vodovody přivádějící vodu z rezervoárů do jednotlivých vesnic. Plán a rozpočet vodního projektu nám organizace ještě nevypracovala, proto tyto položky v tabulce zahrnuty nejsou. Abychom mohli využívat i dešťovou vodu, chceme postavit sběrné nádrže na záchyt dešťové vody ze střechy. Tak budeme moci během období dešťů zachytit dostatek dešťové vody, která bude využívána jako užitková voda. Položka Cena v UGX Cena v CZK 1. Podlahy, stropy 1.1 Stropní trámy Cement Hřebíky Kovové mřížky Písek Štěrk Agregát Transport materiálů Omítka, veranda 2.1 Cement Písek Cihly Transport materiálů Práce Okna, dveře 3.1 Železná okna (13 ks) Železné dveře (zevní) 3ks

20 3.3 Dřevěné dveře 8 ks Barva Skla Transport materiálů Práce Instalatérské práce 4.1 Materiál Septik Latríny Sběrný systém na vodu Elektřina, solární panely 5.1 Elektrické rozvody Elektrické vedení Solární panely a příslušenství Výmalba 6.1 Barva Práce CELKEM Kč Rozpočet pro dostavbu levé části budovy zdravotního centra Přestěhování kliniky do novostavby Naším cílem je přestěhovat se do novostavby v druhém pololetí Po dokončení levého křídla budovy bude toto využíváno jako zdravotní centrum a zároveň zázemí pro dobrovolníky, provizorně než dokončíme zbývající část budovy. Po přestěhování se bude nutné zaměstnat hlídače, protože centrum je na odlehlejším místě, přibližně 500 metrů od nejbližší vesnice. Po přestěhování se plánujeme rozšířit služby poskytované na klinice, zejména laboratorní služby a zaměstnat laboratorního asistenta. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení Bez mámy

Výroční zpráva. Občanské sdružení Bez mámy Výroční zpráva 2013 Občanské sdružení Bez mámy 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 Identifikační údaje... 5 Partneři... 5 Afričtí partneři... 5 Český partner... 6 DOSAŽENÉ CÍLE V PŘEDCHOZÍCH

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Výroční zpráva za rok 2010 NJOVU O.P.S.

Výroční zpráva za rok 2010 NJOVU O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 NJOVU O.P.S. 30. června 2011 Obsah 1. Poslání a cíle společnosti 2. Projekty 2.1. Centrum mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit 2.2. Centrum domácí péče o HIV positivní

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. ASANTE KENYA...3 1.2. PROJEKT MEDELA...3 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA...4 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY...5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým

Více

Organizace pro rozvojovou spolupráci v Guineji. Kresba: Ota Murachashvil VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace pro rozvojovou spolupráci v Guineji. Kresba: Ota Murachashvil VÝROČNÍ ZPRÁVA Kresba: Ota Murachashvil VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 O WONTANARA 4 LIDÉ VE WONTANARA 6 AGUIPAH 7 GUINEA 8 PROJEKTY V GUINEJI 9 PŘIDRUŽENÉ AKTIVITY 13 AKTIVITY V ČR 15 FINANČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011

Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011 Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011 Návrat ke kořenům Přátelé, máme-li přiblížit události roku 2011, pak je třeba zmínit naši snahu o návrat k původním principům občanského sdružení. Na své dvacetileté

Více