Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Pozdní Faunovo léto zaznívá tónem sluneční milostné písně, až se listy stromů zardívají předstíraným studem. Tedy on to je spíše časný Faunův podzim, kdy se melodie milostná záhy mění v melodii tak melancholickou, že mrakům dojetím kapou veliké slzy. Osiky se třepou zimou jako osiky a začínající podzim posmrkává zasažen faunovskou melodií, někdy se pěkně rozbrečí. Orchestr, který Fauna doprovází, duní tympány hromů, tu a tam třískne puklicemi blesků a ten rachot i prudké změny přírodní melodie zanechávají v človíčcích podzimní nostalgickou náladu. Tak jsem se zamyslel, jestli vlastně víme, kdo je to Faun, o kterém píšu. Původně staroitalský bůh zemské úrody, ochránce rolnictví, lovu atd. Později veselý lesní tvor, šprýmař, který si tropí žerty z vesničanů i z ostatních lesních tvorů a který prohání nymfy a víly. Rád hodně jí, pije a hraje na píš alu. Však se po Obecnici i Oseči toulá veselých lesních tvorů také dost. Donedávna povykovali po lesích, prolézali houštiny a ubozí vesničané poté hledali své koše na houby, cestu zpět domů či po lese vlastní manželku. Dosti bylo veselých chlupatých tvorů, však naše manželky či družky už si dávno ty svoje Fauny vybraly. Pravda, nehrajme jim vesele na píš alku, hrajeme jim spíš na nervy, ale když je přejde naštvání, musejí uznat, že je s námi někdy i legrace. Legrace přestává být s potomky, začala škola a s ní starosti. Nebo radosti? Každý posu te dle své nátury, či nátury dětí a vnoučat. Hlavně nepodléhejte panice, až přijde váš miláček ze školy s pláčem. Maminko, paní učitelka se na nás rozzlobila a možná nám chtěla ublížit. Ale Maruško, copak vám chtěla udělat? Když jsme se bavili s Boženkou, křičela na nás: Vy tam vzadu, Nová a Stará!! Jestli se nepřestanete bavit, tak vás rozsednu!!! No vidíte, jen se trošku přeřekla. Ale až vám přinese synek domů poznámku, zavzpomínejte na svá mladá školní léta a uvědomte si, že učitelé jsou také jenom lidé, až budete číst: Váš syn mě při vyučování vůbec neposlouchá a řídí se jen radami hlupáků a darebáků. Prosím Vás, promluvte si s ním! Promluvte s ním a radujte se ze života, protože poznámky přinese ještě jiné: Běhá po chodbě nedovolenou rychlostí. Běhá po třídě a zvrací židličky. Byl přistižen ve školní jídelně, jak se líbá se spolužačkou. Je podezření na lásku. Dává pozor, jestli dávám pozor a když nedávám pozor, tak nedává pozor! Hlásil se, div mi oči nevypíchl a pak nic nevěděl. Přátelé, rodičové, pedagogové, ono snad je lepší někdy raději nic nevědět, že? bs ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI 1. Informace o konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR. 1. kolo: V pátek od hod. do hod. V sobotu od 8.00 hod. do hod. Případné druhé kolo senátních voleb: V pátek od hod. do hod. V sobotu od 8.00 hod. do hod. V obci jsou dva volební okrsky: 1. Družina Masarykovy základní školy v Obecnici 2. Místnost v budově prodejny v Oseči 2. Pomalu se blíží dokončení výstavby kanalizace v Obecnici. S tím souvisí úprava povrchů komunikací. V místech, kde byl dříve položen živiční koberec, je v místě vyříznuté části pokládán nový povrch. V ostatních částech je nutné položit nový asfaltový povrch v celé šíři vozovky. Tyto části budou opravovány postupně tak jak budou k dispozici finanční prostředky obce, nebo úpravu těchto komunikací prozatím nelze financovat z dotací. 3. Byla předáno hasičské vozidlo CAS 32 TATRA 148 firmě, která provede celkovou opravu nástavby vozidla v hodnotě 1 milion korun. Na opravu získala obec finanční prostředky z dotace od Středočeského kraje ve výši Kč. 4. Na budově obecního úřadu byla vyměněna okna, byla provedena oprava střešní krytiny a výměna okapů a deš ových svodů. Na tuto akci jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 85 tis. korun. 5. Na chodbě obecního úřadu je umístěn kontejner, kam je možno odložit vysloužilý drobný elektromateriál (vysoušeče vlasů, holicí strojky, mobilní telefony, žehličky, vrtačky, monočlánky apod.). Viz článek. red. 6. Pro zvýšení bezpečnosti dětí, které navštěvují základní školu, byly na komunikaci v okolí školy umístěny dopravní značky snižující rychlost a upozorňující na přítomnost dětí. Dále byl obnoven přechod pro chodce u OÚ a nově byly namalovány na vozovku výstražné trojúhelníky s vyobrazením dětí. Na toto dopravně bezpečnostní opatření jsme obdrželi dotaci od Středoč. kraje ve výši 45 tis. korun. 7. Místní knihovna byla vybavena novým nábytkem, na který přispěl též Středočeský kraj ve výši 15 tis. korun. Josef Karas, starosta Kdo má zájem o kominické práce - přihlaste se na Obecním úřadě. Josef Karas

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2008 ZELENÁ OBEC Společnost REMA Systém a.s. je neziskově hospodařící kolektivní systém pro ekologické nakládání s elektroodpadem. Naše obec se zapojila do tohoto systému, který uspoří obci finance, protože svoz i ekologické zpracování sebraného elektroodpadu je pro naši obec zdarma. Obec získala sběrný box, který umístila na chodbě Obecního úřadu v Obecnici. Hlavním cílem projektu je poskytnout všem obcím v ČR sběrný box na drobná vyřazená elektrozařízení, zajištění následného svozu a ekologického zpracování. CO VŠECHNO JE MOŽNÉ DO BOXU ODKLÁDAT? Všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou. Např. fény, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, apod. Baterie. Lékařské přístroje - tlakoměr, teploměr, kartáček na zuby Počítačová a komunikační technika - počítač, myš, klávesnice, tiskárna, mobil, kalkulačka, GPS, webová kamera,cd mechnika, grafická karta apod. Jak rozpoznáte, jestli se jedná o elektrospotřebič? Napomůže Vám symbol přeškrtnuté popelničky. Tento symbol vyjadřuje, že elektrozařízení nesmějí končit v popelnici, ale mají být sbírána odděleně. CO DO BOXU NEPATŘÍ? Větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory, lednice, pračky apod.). Žárovky a zářivky. Autobaterie. Všimli jste si, že platíte při nákupu nového elektrospotřebiče recyklační poplatek, který připočítávají od srpna 2005 výrobci a dovozci k ceně všech nových elektrospotřebičů? Tento poplatek se liší pro jednotlivé typy elektrospotřebičů a je odváděn do tzv. kolektivních systémů. Poplatky vybrané kolektivním systémem slouží k financování sběru, svozu a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Co se stane se spotřebiči, které odevzdáte na recyklaci? Spotřebiče, které odevzdáte na sběrném místě REMA Sys- tému (u nás na chodbě obecního úřadu) jsou odvezeny na zpracování do specializovaných společností, které jsou partnery REMA Systému. Některé z těchto společností jsou takzvané chráněné dílny, za- městnávající spoluobčany se sníženou pracovní schopností.v těchto dílnách jsou z elektrozařízení nejprve odděleny části, které si vyžadují speciální nakládání. Může se jednat o nebezpečné složky nebo naopak o hodnotné součásti, které jsou pak zpracovávány odděleně. Zbylá zařízení jsou na speciální lince nejprve rozdrcena na drobné části a ty jsou s využitím fyzikálních zákonů tříděny na jednotlivé materiály. Tato metoda umožňuje získat ze starých spotřebičů různé materiály, které mohou být opět využity při zpracování nových výrobků. Ta část, kterou není možné využít materiálově, je odvezena do spalovny, kde je využito teplo získané jejich spálením. Zapojte se i vy do systému ekologického nakládání s elektroodpadem. Když ušetří obec, ušetříte i vy.

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září Z OBECNÍCH KRONIK A ARCHIVŮ Přírodní poměry: Ve středu obce se nalézají dva rybníčky. Majitelem jednoho je Koudela Alois, rolník č.p. 5 Druhý rybníček je majetkem obce Oseč, zvaný též obecní, jenž byl v roce 1935 za starosty Tkadlece Josefa důkladně opraven. Mimo to se nalézají v obci ještě další tři rybníčky, jejichž majitelé jsou Křížová Alžběta, rolnice č.p. 3, Falc Augustin č.p.8 a Bohumil Ježek, rolník č.p. 16. Zásobování pitnou vodou jest nedostatečné, v obci se nalézá jen jedna hlavní studna, do které chodí pro vodu dvě třetiny obyvatelstva. Studna tato, následkem nízkého položení, byla po postavení nové silnice za deště znečiš ována, až v roce 1933 byla důkladně opravena, vyvýšena betonovým zdivem, takže znečiš ování jest zamezeno. Práce s opravou touto byla konána zdarma. Kromě této studny jest v obci ještě několik, které však pro svoji vzdálenost a pro jakost vody jsou používány jenom jejich majiteli. Velikost katastru obnáší 156 ha. Na východní straně hraničí obec naše s katastrem obce Podlesí. Hranice jest vyznačena skalou, která počíná před usedlostí Bohumila Ježka, rolníka č.p. 16 a vede od nově postavené silnice směrem severním až k potoku, který pramení v lesích brdské střelnice a činí hranice katastru od západu k východu mezi katastrem obce Obecnice a Německé Lhoty. Na západní straně počíná katastr u č.p. 35, jehož majitelem je Bohumil Špatenka, tovární dělník a vede směrem severním k výše uvedenému potoku. Na straně jižní hraničí s lesy obce Příbramské. Les v rozloze 31 ha, jenž je na katastru obce Osečské, vznikl odprodejem pozemku obci Příbrami v roce Pozemky prodali následující občané: Pekárek E., Pekárek J., Novotný F., Vlk F., Soukup F. Prodejen tímto byly pozemky osázeny a proměněny v lesy. Místa jsou OSEČSKÁ HISTORIE IV. dodnes jmenovaná Na Vrchách a V Hlinovnách. Zbývající pole nalézající se mezi lesy příbramskými a jichž majiteli jsou občané z Oseči, nazývají se Ohradou. Polím na východní straně, počínajícím od usedlosti Vojtěcha Pa ka, horníka č.p. 36, směrem západním, dle starého zvyku zde panujícího, říká se Na Půlkách. Po pravé straně silnice směrem severním Kopalovka, pod obcí Na Trávníkách a nad samotou, kde je domek č.p. 37 a majitelem jest Bulan Bohumil, říká se Chrastiny a Kouty. Podnebím spadá naše území do drsnějšího pásma brdského a jsouc svou nechráněnou otevřenou polohou plně vystaveno severozápadním větrům, pronikajícím sem horským sedlem U třech fořtů za Obecnicí. Území je uzavřeno lesním hřbetem třemošenským jižním větrům a má nejnepříznivější podnebí ze všech obcí na Příbramsku. Rozloha je znázorněna na plánku, a pokud bylo možno zvěděti, uvádíme staré majitele z dob minulých z roku 1839: číslo popisné 1. - Biskup František, č.p. 2 - Pekárek Jan, č.p. 3 - Pekárek Emanuel, č.p. 4 - Pekárek Emanuel, č.p. 5 - Pekárek František, čp.6 - Novotný František, č.p. 7 - Novotný František, č.p.8 - Kříž Matěj, č.p. 9 - Jokl František, č.p Vlk František, č.p.11- Soukup Jakub, čp Hlinková Kateřina, čp Kubal Josef, čp.14 - Koudela František, č.p Obecní domek, č.p.16 - Ježek Václav, č.p. 17- Ježek Václav, č.p Ježek Jan, č.p.19 - Koudela Jan, č.p Vlach Antonín, č.p Soukupová Kateřina, č.p Jůza Vojtěch, č.p.24 - Kříž Jan, č.p Kříž František, č.p Kříž Jan, č.p Pata Jan, č.p Kříž Alois, čp.29 - Soukup Jan, č.p Kříž. Vypsáno z poz. knih, plánek Tkadlec Josef č.p abs. Vysoké báňské akademie podle osečské kroniky - bs SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Měsíc září byl pro hasiče z Obecnice opět měsícem plným akcí. Nejprve to byla soutěž ve Štětkovicích, kde naši mladí hasiči vytvořili dvě družstva. První družstvo se umístnilo na 4. místě a družstvo 2. na místě 6. Soutěžilo se v požárním sportu a za pomoci plovoucího čerpadla. Od září proběhlo v Příbrami mezinárodní cvičení Rescue Patrol Tohoto cvičení se zúčastnila výjezdová jednotka SDH Obecnice ve složení: p. Miroslav Klíma, Petr Juříček, Martin Kuchař, Petr Zima a Ludovít Selucký. Během cvičení byla použita výjezdová auta Tatra 148 Cas a Avie. Bohužel se více členů nemohlo zúčastnit a nebo se na poslední chvíli omluvili. Je to veliká škoda, hlavně pro ně, jelikož jsme si vyzkoušeli všechny druhy zásahů, se kterými se jako hasiči můžeme setkat. Současný trend již není jen o případné dopravě vody, jak se mnoho lid z dob dřívějších domnívá. Dnes jsou především kladeny požadavky na všestrannost hasičů, jak profesionálních, tak i dobrovolných, kteří pak společně zasahují.vyžaduje se odpovídající vybavení i dorozumění a sehranost. Bohužel je to věc dosti nákladná a bude představovat ještě mnoho financí, abychom měli alespoň základní nutné vybavení. Chtěl bych touto cestou poděkovat p. Novotnému za zapůjčení elektrocentrály a osvětlení bez kterého bychom špatně zvládali některé noční zásahy. Dále neméně i p. starostovi za hliníkový žebřík a kolegovi z Vojenských lesů z Jinec, který nám zapůjčil ruční vyproš ovací nářadí. Cvičení se zúčastnili tři jednotky z Německa, SDH Písek, SHD Žatec, SDH Obecnice, profesionální hasiči z Děčína, vojenské jednotky z Olomouce - 6.polní nemocnice, chemici a lezci. Dále zde byla Vyšší zdravotní škola z Ústí nad Labem, kynologové a některých zásahů se (pokračování na str. 4)

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2008 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dokončení ze str. 3) též zúčastnily jednotky SDH Trhové Dušniky, SDH Březové Hory, SDH Příbram I, profesionálové - Drážní hasiči Plzeň. Na cvičení se celkem podílelo okolo 90ti figurantů a probíhalo od odpoledních hodin prakticky do rána. Na odpočinek jsme tudíž měli jen pár hodin denně i méně. Bylo to cvičení velice fyzicky a hlavně psychicky náročné, kdy jsme si mnohdy sáhli skoro až na dno sil. Pro nás však mělo veliký přínos. Vyzkoušeli jsme si mnoho situací, se kterými běžně nepřijdeme do styku, a už se jedná o dopravní nehody včetně pádu letadla, vyhledávání osob v nepřehledném terénu na Svaté Hoře, či v důlních chodbách šachty Vojtěch, zásahy na vodě na Novém rybníku, v teplárně nebo například v prostorách kasáren na Brodě. Zde bylo pro jednotlivé zásahy vytvořeno fingované zemětřesení v městě. Dále jsme absolvovali transport raněných po pádu ze skal v Žežicích, evakuaci dětí ze školy, či velké vlakové neštěstí na vlečce v Příbrami, kde se součastně prověřoval traumatologický plán města. Jedním z posledních fingovaných neštěstí byl výbuch plynu v mlýně v Trhových Dušníkách, kde měli zásah na komíně v teplárně vojáci. Rádi bychom se i v budoucnu zúčastňovali podobných akcí. Jedině zde máme možnost řádně prověřit naši připravenost pro ostré výjezdy. Seznámili jsme se zde s mnoha výbornými lidmi a chtěli bychom s nimi spolupracovat i do budoucna. Jsem velice rád, že jsme měli možnost cvičně vyzkoušet základy první pomoci při zásahu a seznámit se s dalšími postupy od profesionálních vojáků z 6. polní nemocnice z Kábulu, kteří pro nás na poslední den připravili velice poučnou a zajímavou přednášku. Pro mě byla veliká zkušenost i možnost, co by velitele hasičů, společně spolupracovat s kolegy z Německa při nočním zásahu na letišti. I přes určité jazykové bariéry se nám podařil perfektní zásah, za který jsme společně s německou kolegyní byli pochváleni od vedoucího cvičení. Také pevně doufáme, že již příští rok nebudeme shánět po okolí vybavení, které nutně potřebujeme a že se nám podaří během příštího roku vše dokoupit. Samozřejmě nepotřebujeme mít vybavení jako profesionálové, ale základní ženijní, vyproš- ovací a zdravotní materiál je třeba a to již nemluvím o oblečení, ochranných prostředcích a obuvi. Rádi bychom zde měli alespoň devět plně vybavených členů a zbytek si bude prozatím vybavení půjčovat od ostatních. Je nám jasné, že obec disponuje s určitými prostředky a že je zde i mnoho dalších nutných akcí. Budeme se snažit sehnat další finance a sponzory, aby obec nemusela vše vynakládat ze svých prostředků. Bohužel se ještě donedávna do vybavení hasičů v obci neinvestovalo postupně dost finančních prostředků a nyní to je velká zátěž. Snad se nám to společně s panem starostou obce brzy podaří.velké množství fotek z Rescue Patrol umístníme na naše internetové stránky a do vývěsní skříňky. Musíme však mít trochu strpení,nebo fotky ze všech zásahů nám budou zaslány na DVD. Zatím umístníme jen ty, které jsme stihli nafotit sami. Další akcí je pro naše SDH zajištění pořadatelské a požární služby při Rally Příbram, o kterou nás požádal pan Bergr starší. Jsme velice rádi, že mu můžeme pomoci. Pan Berger je naším hlavním sponzorem při akcích pořádaných pro občany. Poslední akcí, které se především naši mladí hasiči zúčastní, bude Běh do Svatohorských schodů, který se bude konat 27. září V pondělí 22. září 2008 odvážíme naši Tatru 148 Cas na repasy do Hateca Pečky, kde bude zhruba jeden měsíc. Na měsíc říjen připravujeme pár dalších akcí, o kterých vás budeme průběžně informovat na našich internetových stránkách. Za SDH Obecnice Petr Juříček, starosta Český červený kříž Obecnice pořádá 18. října 2008 zájezd do Polska. Informace paní Šeflová ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice Zveme dobrovolné dárce na odběr krve ve čtvrtek 23. října 2008 v Příbrami Daruj krev zachráníš život

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září MĚSÍC PRO DUŠI Knihovna Jana Drdy Příbram, Galerie Františka Drtikola Příbram, Kiwanis Club Příbram, za podpory Ministerstva kultury ČR, Středoč. kraje a Města Příbrami Vás zve... Středa Josef Jonáš Křížovka života aneb Kde končí tělo a začíná duše Na cestu za zdravím se vydáme spolu s MUDr. Josefem Jonášem autorem mnoha knih, zakladatelem a propagátorem moderních směrů přírodního lékařství, zejména celostní medicíny. Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 hodin, vstupné 80,- Kč. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ve školním roce 2008/2009 nastoupili noví zaměstnanci: Mgr. Alena Pobišová - učitelka I. st., Jaroslava Černá - učitelka II. st., Bohumila Kadlecová - provozní zaměstnanec Do prvního ročníku nastoupilo 19 žáků, celkem navštěvuje MZŠ Obecnice ve školním roce 2008/ žáků. HOLA, HOLA, ŠKOLA ZAVOLALA Čtvrtek Pavel Váňa Život s bylinkami Jeden z našich nejuznávanějších znalců léčivých rostlin Pavel Váňa bude mluvit nejen o účincích léčivých rostlin, ale i o zdravějším způsobu života. V pořadu zazní celá řada unikátních návodů na léčbu tzv. civilizačních nemocí a receptů pro udržení trvalého zdraví a krásy. Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 hodin, vstupné 80,- Kč. Úterý Jiří Stivín Sám se svým stínem Přátelské setkání se známým českým hudebníkem - multiinstrumentalistou, skladatelem, fotografem a filmařem, zaměřené na interpretaci jazzové hudby, lidových písní, vlastních skladeb a improvizací. Galerie Františka Drtikola, začátek v 19 hodin, vstupné 100,- Kč. Čtvrtek Zahájení výstavy grafických prací Františka Drtikola Galerie Františka Drtikola, začátek v 17 hodin, vstup volný Úterý Setkání s Květou Fialovou Setkání s vynikající českou herečkou je plné moudrého vyprávění i vzpomínek na milé kolegy. Svoji pozitivní energii, optimistický pohled na svět, víru a elán předá během pořadu všem posluchačům. V pořadu je dán i prostor dotazům diváků. Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 hodin, vstupné 80,- Kč Čtvrtek Chairé Pocta lidové písni Často nám v naší uspěchané době chybí prožitek přítomnosti každodenní situace. Připomenutí odkazu našich předků a jejich prožívání života není nikdy na škodu. Krásu a poetiku lidových písní přiblíží soubor Chairé pod vedením Josefa Krčka. Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 hodin, vstupné 80,- Kč Předprodej vstupenek: Informační centrum Knihovny Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, tel , Knihkupectví Olšanská, Pražská ul., Příbram I, tel SLAVOJ OBECNICE UTKÁNÍ ST. GARDY PODZIM 2008 Termín Soupeř Místo Začátek Odjezd Sobota Obořiště doma Sobota Mirotice venku Neděle Mirovice doma Sobota Tochovice doma Sobota Spartak Pb. doma Sobota Zaječov venku ,15 Neděle Bělčice doma Sobota Petrovice venku Dne 1. září 2008 se otevřely brány Masarykovy základní školy v Obecnici a přivítali jsme u nás nové prvňáčky. Do první třídy nastoupilo v novém školním roce 2008/2009 celkem 19 žáčků, 9 děvčat a 10 chlapců. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem rodičům a firmám - Karviko Dubno - p. R. Kolářovi, EPZ Příbram - p. P. Zelenkovi, Frigosystém instalace - p. Š. Pokornému, MTSTAV a PP Real. Velký dík patří také truhlářské firmě pana M. Krejčího, která nám v rekordním čase vyrobila nábytek a dětské divadélko. Finanční prostředky byly použity na nové vybavení učebny 1. třídy. Věřím, že se dětem bude v nové učebně dobře pracovat, a slibujeme, že se o novou třídu budeme s dětmi pěkně starat, aby takto pěkná zůstala co nejdéle. Bc. Jana Pokorná - tř. učitelka 1. třídy POZOR ZAČÍNÁME začalo CVIČENÍ ve škole v Obecnici (tělocvična) Každé pondělí, středa a pátek vždy od 19 hodin Těší se na vás Veronika a Lenka Přij te si protáhnout tělo...

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2008 OBECNIČTÍ BĚŽCI 8. MISTROVSTVÍ SVĚTA VETERÁNŮ V BĚHU DO VRCHU V sobotu se konalo 8. Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Dějištěm závodu byla Dolní Morava v Pardubickém kraji v krásném prostředí Králického Sněžníku, oblíbené lyžařské a výletní středisko. Závodu jsem se účastnil spolu s Pepíkem Průšou z Obecnice. Startovali jsme v kategorii let a tra měřila 9,9 km. Běželo se na horu Slamník m. V naší kategorii běželo 73 závodníků, z toho 44 Čechů a ostatní byli cizinci z Kanady, Itálie, Anglie, Slovenska, Rakouska aj. Vybíhali jsme ve 12,20 hodin a teploměr ukazoval skoro tropické podnebí. Velmi těžká tra i prudká sjezdovka, ale i toto tropické počasí se na výkonech závodníků velmi podepsalo. Dobíhali jsme téměř vyčerpaní, ale š astní, že jsme dokázali tak náročný závod zvládnout. Také jsme se snažili dobře reprezentovat nejenom Slavoj, ale hlavně naši obec. Svá a Pour se umístil na 29 místě v čase a Pepík Průša na 61 místě časem Z dalších akcí Cyklistická časovka Kamýk Krásná Hora závod kol do vrchu. S.Pour ve své kategorii druhý. Cyklistický závod štafet družstev Memoriál Jardy Petáka x Pičínem, 250 km v sestavě Jan Ďuka, Miroslav Kohout, Svá a Pour jsme obsadili druhé místo, což považuji za veliký úspěch. 15. ročník cyklomaratonu AUTHOR Král Šumavy 2008 proběhl za chladného a mlžného počasí 13. září 2008 v Klatovech. Na trasy 142, 194 a 242 km se ve dvou startovních vlnách postavilo celkem 1147 silničářů. Průběh závodu sledovalo i několik stovek diváků a jejich podpora byla velmi příjemná hlavně v nejexponovanějších partiích stoupání na vrchol kultovního kopce Šimánov. V kategorii nad 50 let se účastnilo 148, Svá a Pour se v kategorii umístil na 28 místě časem 5.h 5min Svá a Pour Z OKNA DO OKNA... Jak si možná pamatujete v této rubrice uveřejňujeme názory a myšlenky našich čtenářů, které většinou zaujmou a někdy i potěší. Článek od Veroniky Městkové mne osobně zaujal i potěšil. bs Dobrý den všem, kteří umí myslet srdcem. Na úvod bych se ráda představila, jmenuji se Veronika Městková. Je mi dvacet let a chodím na zdravotní školu. Jako každý dospívající člověk je na čase najít cestu, nebo alespoň počátek životní cesty. Je to těžké, protože se člověk schází s různými lidmi. Možná to je ten důvod, proč se člověk tak moc mění. Já jsem měla štěstí, že jsem se vůbec dostala do Obecnice a potkala lidi, kteří mají srdce. Když člověk vyrůstá, prochází zármutky a hlavně zkouškami. Když si správně odpoví na určité otázky, tak zkoušky má zdárně za sebou. Tak už dost filozofování. Jak říká paní profesorka na občanku. Důvod proč píšu tenhle článek je ten, že už ode mě Bohouš dlouho očekává, že něco napíšu, zatím jsem nebyla připravená.chodila jsem do knihovny a přemýšlela. Dumala jsem jak a co napsat. Chodila jsem po Obecnici, po lesích, jezdila jsem na kole, poslouchala divokou hudbu a bezhlavě se hnala po silnicích, potila jsem krev. Ale stále mě nic nenapadalo. Co mě zajímá? Zdravotnická problematika. Velice široký pojem. Má v sobě spoustu oborů, ale také spoustu lidí. Protože zdraví se týká hlavně lidského zdraví, ale také prostředí člověka. Ve škole se dovídám spoustu zajímavostí, poznávám sama sebe. Ale není správné poznávat jen sama sebe. Je důležité zajímat se také o ostatní lidi. To mě naučil můj přítel. Všechno má své pro a proti. Lidé spíš vnímají tu negativní stránku věci. Te mě čeká maturita. Vypracovávám si otázky a přemýšlím. Přicházím na to, že otázky společenství lidí se tu řešily za Husa, ve Starověku i v České republice v roce Tomu se zkrátka nevyhneme. Není důležité vnímat jen negativní věci, ale hlavně věci pozitivní. Je to těžké, dokonce velice, ale když se člověk snaží. A věřte, že on je opravdu snaživý když chce. To je zase věc sebekritiky. Jestli opravdu chce nebo ne. Namlouvání také nic nevyřeší. Ale znovu jsem u otázek a odpovědí. Stává se mi často, že přemýšlím nad složitými otázkami. A složitými situacemi. Složitá situace nastává například tehdy, kdy si člověk sám začne dávat otázky složité, protože ho něco tlačí a vlastně nutí nad tím přemýšlet. Je to situace, kde prochází člověk krizí. Aby člověk člověku pomohl, a tím důležitá pomoc je, když jde o člověka blízkého, nebo o kamaráda. Chci vám představit Dům, který všichni neznají. Tuto pomoc můžou poskytnout zdravotnická zařízení. Ty se rozdělují do určitých odvětví, s těmi vám nebudu plést hlavu, to je v kompetenci studenta zdravotní školy. Já jsem se postupem mého studia seznámila s tzv.,,hospicem. Nejdříve jsem si myslela, jako každý unuděný student, že to bude další věc, kterou máme v osnovách a musíme ji znát, ale je to jinak. My se něco učíme, abychom to dávali dál a dál. Kde to třeba pomůže. Hospic je budova, ve které se nachází jedna bájná osoba, je to Bůh. Ten totiž vede člověka, když ten člověk umírá. Spokojený člověk je ten, který má jistotu. Jakou jistotu může mít člověk, který čeká smrt. Jedině v Boha. Ano je to správné. Ale zase to záleží na jednotlivcích, jak a kde se cítí dobře a š astně. Zmýlila jsem se. Hospic je zařízení, ve kterém se léčí bolest, nikoli nedochází k vyléčení. Tuto myšlenku nese paliativní medicína. Mimo Boha, jsou tu lidé, doktoři, sestry, kněz - přítel Boha. A jsou tu další a další lidé. Ti se snaží dát lidem správnou podobu hospice. Když někdo někomu chce pomoci, v jeho těžké nemoci, která je nevyléčitelná. Bez ohledu na to, jestli ten klient (pacient) je věřící. Hospic není klášter. Ani nic podobného. Člověk nesmí umřít sám.

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE Pokračování páté Nastává rok 1955 a já si plně uvědomuji, jak dlouho se v lese v krásném lomu Na Skalce hraje divadlo. Hned mi proběhla hlavou myšlenka: Vždy v tomhle roce jsi se narodil. Nezdá se vám, že zpětným pohledem do historie tak nějak trochu zestárneme? Ale zase na druhou stranu, člověk by měl vědět, jak žili a čím žili naši předchůdci v čase minulém, že? Ve zmíněném roce studovali ochotníci hru Václava Klimenta Klicpery Ptáčník. Klasické obsazení oné doby Josef Kunický, Jarka Lišková, Fanda Procházka, Jan Sobotka, Jirka Ježek, Milan Kosiba, Polda Pata a Eman Kuchař. Občas se v souboru stává, že dramaturg nemůže vybrat vhodnou hru, i tenkrát se u Ptáčníka nesáhlo do správné kapsy. Obsazení dobré, ale hra byla krátká a dost pro diváka nesrozumitelná. Někdy se nepovede vybrat to nejlepší. Ochotníci v následujícím roce 1956 v srpnu napravili svoji reputaci a diváky znovu nadchli. Staročeská veseloherní romance o třech jednáních Úsměvy a kordy autora Franka Tetaura měla veliký úspěch, bylo to patrné hlavně v hledišti, kde diváci reagovali smíchem i potleskem. Každého herce samozřejmě taková atmosféra nabudí, a tak hádka ve hře vypadala jako skutečná, smutek vyvolal i pláč a humor při hře provázely výbuchy opravdového smíchu. Velikánskou zásluhu měl na úspěchu hlavně pan režisér Červený. Zařizoval a obstarával mnoho různých věcí sám, protože jak říkal: Nechci obtěžovat jiné. A na scéně se objevují ve hře Alexandra Fredra Dámy a husaři nové ochotnice a ochotníci. Hrálo se 25.srpna za krásného počasí a právě počasí a hezky vyvedené plakáty přilákaly diváky nejenom z okolí ale i ze vzdálenějších obcí. Jak psal Pepa Kunický: jenom ten domeček na jevišti kdyby byl trochu větší, aby nedocházelo ke zmatkům, jako, kde to mám tady to bylo honem připrav se - jdi stranou a uvolni vchod Ve hře vystupovali husaři Fanda Procházka, Josef Kunický, Eman Kuchař, kaplan Květa Přikryl a staří husaři Jenda Sobotka s Gustou Duškem, majorovy sestry Božena Kopičková, Tonča Ježková, Marcela Matysová, dcera Žofie Jarka Lišková a služebné Jarka Hálová, Marie Srchová, Marie Soukupová. V roce 1959 ochotníci nastudovali hru Josefa Kajetána Tyla Pantofel a kord V obsazení této hry jsem objevil dva nové ochotníky, sluhu hrál Jindra Michal a Martina, syna zahradníkova, Lojzík Ježek. Jinak byla hra obsazena zkušenými herci. Provedení Tylovy hry, kterou přepracoval z německého originálu, mělo velmi dobrý ohlas jak píše Pepa Kunický: hra, o které se vyprávělo ještě dlouho v konzumu, v hospodě i na pracovištích. Pochvalná kritika vyšla i v Novém Příbramsku od manželky režiséra Městského divadla v Příbrami Vlasty Weissové. Cituji doslovně z uvedeného článku: Soubor Kovohutí zahrál představení s velkým elánem, ale potřebnou mírou vkusu. O úspěch se především zasloužili F.Strniště a F.Procházka v rolích kapitána Brandta a soudního rady Polesného, kteří vytvořili pravdivé a životné postavy. Jejich herecká zkušenost byla patrná i v dikci a gestu. Také oba mladé páry si vedly dobře, zvláště Vilém s Ludvičkou (Kunický-Soukupová), kteří s mladistvým temperamentem a lehkostí, ale i citovou vroucností, sehráli své role.bohužel v této veselohře zahrál svoji poslední roli Fanda Procházka. V dalším roce, oslabeni smrtí Fandy Procházky a nemocí režiséra pana Červeného, se soubor s obtížemi pustil do nastudování hry F.V.Jeřábka Veselohra, při které maskoval herce p.vlas. Za zmínku z kroniky stojí jistě pochvala pro Fandu Strniště, který souboru věnoval mnoho času. Další hry a roky vezmu stručněji. V šedesátém roce v září byla uvedena veselohra polského autora Michala Baluckiho Těžké ryby a objevila se nová nápověda. Soubor získal pro napovídání paní učitelku Glázrovou ze Starého Podlesí. Každý z ochotníků ví, jak je někdy nápověda důležitá. Text vám vypadne zrovna v místě, o kterém si myslíte, že jej umíte skvěle. Poté nezbývá, nežli poslouchat tichý hlas za kulisou nebo kdysi z nápovědní budky. No a doufat, že text naskočí. Pokud se nepovede, musí vás zachraňovat kolega. Také se mi několikrát stalo, že mne kolegové zachraňovali, a že jsem jim to též někdy vrátil. Vždy vy diváci se na takové situace přímo těšíte. Vzpomínám na loňský rok, kdy jsem v roli doktora Eduarda ztratil přehled, ve kterém obrazu vlastně hraji, tím pádem jsem nevěděl, jaký text následuje. Po chvíli, kdy jsem ve zděšení už ani nápovědu nevnímal, pokrčil jsem rameny a prohlásil: No, já to zapomněl. Aplaus a hurónský smích plného divadla mi byl odměnou. Vzápětí text naskočil a jelo se dál. To jen trochu o nápovědách, nám tolik milých. Při Těžkých rybách hrál na Skalce estrádní orchestr ZK Kovohutí pod vedením Josefa Bryndy a po představení se konala taneční zábava. Tohoto roku odehrál soubor ještě dvě jednoaktovky spojené do celovečerního představení: Blázinec v prvním poschodí od F.F.Šamberka a Rozveselená rodina od F.X.Šaldy. V Blázinci začínal v souboru svou skvělou a dlouhou kariéru František Kuba. Hru hráli ochotníci také v Obecnici na sále U Zelenků, kde se díky nadšencům podařilo jeviště nádherně osvětlit i ozvučit. Omlazený soubor byl plný nadšení a elánu a bylo to znát i na jeho výkonech. Pokračování příště Bohouš Svoboda MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici Pondělí 1.září přišlo do naší školky 24 nových dětí. První den byl pro ně plný nových zážitků, prohlížely si třídu, jídelnu, nové kamarády a hračky. Některé bázlivější doprovázely maminky, které tu s námi zůstaly celé dopoledne. První den byl pro všechny náročný. Naši malí kluci a holky nás však velice překvapili. Všechno, co jsme jim říkaly si zapamatovali a už další den se chovali, jako by sem cho- dili odjakživa. Každé úterý je ve školce výuka angličtiny. Vyučuje paní uč. Diartová. Výuka probíhá ve dvou skupinách podle věku dětí. Středeční dopoledne navštěvují školku paní učitelky ze Základní umělecké školy z Rožmitálu a pokračují v pohybové přípravce. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny (začátečníci a pokročilí). Foto ze školy na str. 8

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2008 Děti z Mateřské školky VALDEK PRO DEŠTIVÝ DEN Dvě výstavy v blízkosti Pražského hradu V krásně opraveném renesančním Schwanzerberském paláci v Praze na Hračanském náměstí č. 2 je umístěna stálá expozice Baroko v Čechách. V přízemí jsou sochy M. B. Brauna, F. M. Brokofa a dalších umělců. V prvním a druhém poschodí jsou vystaveny obrazy Petra Brandla, Jana Kupeckého, Karla Škréty, Václava Vavřince Reinera a mnoho dalších. Mně se nejvíce líbily krajiny, např.říční údolí, které maloval František Antonín Hartman narozený v roce 1684 v Obořišti. Tuto výstavu stejně jako palác si lze prohlédnout zdarma vždy první středu v měsíci od 15 do 20 hodin, kdy je vstup volný. Jinak se vstupným lze navštívit denně od 10 do 18 hodin kromě pondělí. Do 2. listopadu je ve Valdštejnské jízdárně výstava Mistři čínské tušové malby 20. století. Tento způsob malby je v Číně známý již čtrnáct století, ale ve dvacátém století pronikly do této malby vlivy evropského malířství. Obrázky jsou romantické krajinky, vodopády, hory, též ptáci, rostliny a zvířata. Je opravdu se na co dívat a potěšit se. ET Dne to bylo sedm smutných let, co nás navždy opustil pan Jaroslav POLÁK. Dne by oslavil 58 narozeniny. Stále vzpomíná manželka Eva, dcera Romana s rodinou a syn Jaroslav s rodinou Kdo jste ho zanli, vzpomeňte s námi. Děkujeme Jubilea v září slavili a slaví Hana Zelenková 60 let Jiřina Lindnerová 65 let Libuše Proumová 80 let Eva Krylová 55 let Irena Šilhanová 55 let Růžena Vyšínová 85 let Mária Pacholová 50 let Věra Dušková 65 let Růžena Průšová 65 let Alois Boháč 60 let Vladimír Kříž 50 let Josef Tauchman 70 let Jaroslav Říha 70 let Jaroslav Šilhan 55 let Václav Pachole 60 let František Horáček 55 let Jubilea v říjnu budou slavit Miroslava Lundáková 55 let Danuše Štáfová 65 let Václav Rozsypal 75 let Miloslav Tůma 55 let OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává OÚ Obecnice Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací

Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací Stránka č. 1 z 5 Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací 10. září 2007 9:31 Jít a dívat se minimálně pět dní na lidskou civilizaci jenom shora! Tenhle nevšední zážitek si můžete dopřát,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou druhé číslo obecního

Více

Schvaluji: Starosta obce Budětice Huda Antonín. Plán taktického cvičení. Vedoucí cvičení: velitel jednotky Petr Huda Velitel zásahu: VD Roman Melka

Schvaluji: Starosta obce Budětice Huda Antonín. Plán taktického cvičení. Vedoucí cvičení: velitel jednotky Petr Huda Velitel zásahu: VD Roman Melka Schvaluji: Starosta obce Budětice Huda Antonín Plán taktického cvičení Vedoucí cvičení: velitel jednotky Petr Huda Velitel zásahu: VD Roman Melka Zpracoval: Roman Melka Dne: 5.11.2014 I. Účel cvičení:

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 Obsah: Slovo ředitele školy, Jaro, příroda kolem nás, divadelní představení, recitační soutěž. Vyhodnocení sběru,

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Září 2016 1. září jsme zahájili na obou odděleních školní rok 2016/17. Nemocným dětem jsme předaly drobné dárečky,

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam. 1. Číslo 26. března 2013 Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.cz Vážení čtenáři, i v letošním roce Vás

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY Náš Zlukov Číslo 5/2011 ročník I Zdarma Vážení spoluobčané, pomalu opadaly zbytky podzimního listí a příroda jakoby ztratila barvy a hlasy. Vše se obléklo do tonů šedé

Více

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod.

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod. Info PRO Vratimov (2014-6) 31. ročník běžeckého závodu v lese Důlňáku Organizátor jednoho z nejpopulárnějších běžeckých závodů v našem kraji, Zdeněk Fejgl, Vás zve na již 31. ročník Jakubáku. Tento oblíbený

Více