Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Pozdní Faunovo léto zaznívá tónem sluneční milostné písně, až se listy stromů zardívají předstíraným studem. Tedy on to je spíše časný Faunův podzim, kdy se melodie milostná záhy mění v melodii tak melancholickou, že mrakům dojetím kapou veliké slzy. Osiky se třepou zimou jako osiky a začínající podzim posmrkává zasažen faunovskou melodií, někdy se pěkně rozbrečí. Orchestr, který Fauna doprovází, duní tympány hromů, tu a tam třískne puklicemi blesků a ten rachot i prudké změny přírodní melodie zanechávají v človíčcích podzimní nostalgickou náladu. Tak jsem se zamyslel, jestli vlastně víme, kdo je to Faun, o kterém píšu. Původně staroitalský bůh zemské úrody, ochránce rolnictví, lovu atd. Později veselý lesní tvor, šprýmař, který si tropí žerty z vesničanů i z ostatních lesních tvorů a který prohání nymfy a víly. Rád hodně jí, pije a hraje na píš alu. Však se po Obecnici i Oseči toulá veselých lesních tvorů také dost. Donedávna povykovali po lesích, prolézali houštiny a ubozí vesničané poté hledali své koše na houby, cestu zpět domů či po lese vlastní manželku. Dosti bylo veselých chlupatých tvorů, však naše manželky či družky už si dávno ty svoje Fauny vybraly. Pravda, nehrajme jim vesele na píš alku, hrajeme jim spíš na nervy, ale když je přejde naštvání, musejí uznat, že je s námi někdy i legrace. Legrace přestává být s potomky, začala škola a s ní starosti. Nebo radosti? Každý posu te dle své nátury, či nátury dětí a vnoučat. Hlavně nepodléhejte panice, až přijde váš miláček ze školy s pláčem. Maminko, paní učitelka se na nás rozzlobila a možná nám chtěla ublížit. Ale Maruško, copak vám chtěla udělat? Když jsme se bavili s Boženkou, křičela na nás: Vy tam vzadu, Nová a Stará!! Jestli se nepřestanete bavit, tak vás rozsednu!!! No vidíte, jen se trošku přeřekla. Ale až vám přinese synek domů poznámku, zavzpomínejte na svá mladá školní léta a uvědomte si, že učitelé jsou také jenom lidé, až budete číst: Váš syn mě při vyučování vůbec neposlouchá a řídí se jen radami hlupáků a darebáků. Prosím Vás, promluvte si s ním! Promluvte s ním a radujte se ze života, protože poznámky přinese ještě jiné: Běhá po chodbě nedovolenou rychlostí. Běhá po třídě a zvrací židličky. Byl přistižen ve školní jídelně, jak se líbá se spolužačkou. Je podezření na lásku. Dává pozor, jestli dávám pozor a když nedávám pozor, tak nedává pozor! Hlásil se, div mi oči nevypíchl a pak nic nevěděl. Přátelé, rodičové, pedagogové, ono snad je lepší někdy raději nic nevědět, že? bs ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI 1. Informace o konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR. 1. kolo: V pátek od hod. do hod. V sobotu od 8.00 hod. do hod. Případné druhé kolo senátních voleb: V pátek od hod. do hod. V sobotu od 8.00 hod. do hod. V obci jsou dva volební okrsky: 1. Družina Masarykovy základní školy v Obecnici 2. Místnost v budově prodejny v Oseči 2. Pomalu se blíží dokončení výstavby kanalizace v Obecnici. S tím souvisí úprava povrchů komunikací. V místech, kde byl dříve položen živiční koberec, je v místě vyříznuté části pokládán nový povrch. V ostatních částech je nutné položit nový asfaltový povrch v celé šíři vozovky. Tyto části budou opravovány postupně tak jak budou k dispozici finanční prostředky obce, nebo úpravu těchto komunikací prozatím nelze financovat z dotací. 3. Byla předáno hasičské vozidlo CAS 32 TATRA 148 firmě, která provede celkovou opravu nástavby vozidla v hodnotě 1 milion korun. Na opravu získala obec finanční prostředky z dotace od Středočeského kraje ve výši Kč. 4. Na budově obecního úřadu byla vyměněna okna, byla provedena oprava střešní krytiny a výměna okapů a deš ových svodů. Na tuto akci jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 85 tis. korun. 5. Na chodbě obecního úřadu je umístěn kontejner, kam je možno odložit vysloužilý drobný elektromateriál (vysoušeče vlasů, holicí strojky, mobilní telefony, žehličky, vrtačky, monočlánky apod.). Viz článek. red. 6. Pro zvýšení bezpečnosti dětí, které navštěvují základní školu, byly na komunikaci v okolí školy umístěny dopravní značky snižující rychlost a upozorňující na přítomnost dětí. Dále byl obnoven přechod pro chodce u OÚ a nově byly namalovány na vozovku výstražné trojúhelníky s vyobrazením dětí. Na toto dopravně bezpečnostní opatření jsme obdrželi dotaci od Středoč. kraje ve výši 45 tis. korun. 7. Místní knihovna byla vybavena novým nábytkem, na který přispěl též Středočeský kraj ve výši 15 tis. korun. Josef Karas, starosta Kdo má zájem o kominické práce - přihlaste se na Obecním úřadě. Josef Karas

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2008 ZELENÁ OBEC Společnost REMA Systém a.s. je neziskově hospodařící kolektivní systém pro ekologické nakládání s elektroodpadem. Naše obec se zapojila do tohoto systému, který uspoří obci finance, protože svoz i ekologické zpracování sebraného elektroodpadu je pro naši obec zdarma. Obec získala sběrný box, který umístila na chodbě Obecního úřadu v Obecnici. Hlavním cílem projektu je poskytnout všem obcím v ČR sběrný box na drobná vyřazená elektrozařízení, zajištění následného svozu a ekologického zpracování. CO VŠECHNO JE MOŽNÉ DO BOXU ODKLÁDAT? Všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou. Např. fény, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, apod. Baterie. Lékařské přístroje - tlakoměr, teploměr, kartáček na zuby Počítačová a komunikační technika - počítač, myš, klávesnice, tiskárna, mobil, kalkulačka, GPS, webová kamera,cd mechnika, grafická karta apod. Jak rozpoznáte, jestli se jedná o elektrospotřebič? Napomůže Vám symbol přeškrtnuté popelničky. Tento symbol vyjadřuje, že elektrozařízení nesmějí končit v popelnici, ale mají být sbírána odděleně. CO DO BOXU NEPATŘÍ? Větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory, lednice, pračky apod.). Žárovky a zářivky. Autobaterie. Všimli jste si, že platíte při nákupu nového elektrospotřebiče recyklační poplatek, který připočítávají od srpna 2005 výrobci a dovozci k ceně všech nových elektrospotřebičů? Tento poplatek se liší pro jednotlivé typy elektrospotřebičů a je odváděn do tzv. kolektivních systémů. Poplatky vybrané kolektivním systémem slouží k financování sběru, svozu a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Co se stane se spotřebiči, které odevzdáte na recyklaci? Spotřebiče, které odevzdáte na sběrném místě REMA Sys- tému (u nás na chodbě obecního úřadu) jsou odvezeny na zpracování do specializovaných společností, které jsou partnery REMA Systému. Některé z těchto společností jsou takzvané chráněné dílny, za- městnávající spoluobčany se sníženou pracovní schopností.v těchto dílnách jsou z elektrozařízení nejprve odděleny části, které si vyžadují speciální nakládání. Může se jednat o nebezpečné složky nebo naopak o hodnotné součásti, které jsou pak zpracovávány odděleně. Zbylá zařízení jsou na speciální lince nejprve rozdrcena na drobné části a ty jsou s využitím fyzikálních zákonů tříděny na jednotlivé materiály. Tato metoda umožňuje získat ze starých spotřebičů různé materiály, které mohou být opět využity při zpracování nových výrobků. Ta část, kterou není možné využít materiálově, je odvezena do spalovny, kde je využito teplo získané jejich spálením. Zapojte se i vy do systému ekologického nakládání s elektroodpadem. Když ušetří obec, ušetříte i vy.

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září Z OBECNÍCH KRONIK A ARCHIVŮ Přírodní poměry: Ve středu obce se nalézají dva rybníčky. Majitelem jednoho je Koudela Alois, rolník č.p. 5 Druhý rybníček je majetkem obce Oseč, zvaný též obecní, jenž byl v roce 1935 za starosty Tkadlece Josefa důkladně opraven. Mimo to se nalézají v obci ještě další tři rybníčky, jejichž majitelé jsou Křížová Alžběta, rolnice č.p. 3, Falc Augustin č.p.8 a Bohumil Ježek, rolník č.p. 16. Zásobování pitnou vodou jest nedostatečné, v obci se nalézá jen jedna hlavní studna, do které chodí pro vodu dvě třetiny obyvatelstva. Studna tato, následkem nízkého položení, byla po postavení nové silnice za deště znečiš ována, až v roce 1933 byla důkladně opravena, vyvýšena betonovým zdivem, takže znečiš ování jest zamezeno. Práce s opravou touto byla konána zdarma. Kromě této studny jest v obci ještě několik, které však pro svoji vzdálenost a pro jakost vody jsou používány jenom jejich majiteli. Velikost katastru obnáší 156 ha. Na východní straně hraničí obec naše s katastrem obce Podlesí. Hranice jest vyznačena skalou, která počíná před usedlostí Bohumila Ježka, rolníka č.p. 16 a vede od nově postavené silnice směrem severním až k potoku, který pramení v lesích brdské střelnice a činí hranice katastru od západu k východu mezi katastrem obce Obecnice a Německé Lhoty. Na západní straně počíná katastr u č.p. 35, jehož majitelem je Bohumil Špatenka, tovární dělník a vede směrem severním k výše uvedenému potoku. Na straně jižní hraničí s lesy obce Příbramské. Les v rozloze 31 ha, jenž je na katastru obce Osečské, vznikl odprodejem pozemku obci Příbrami v roce Pozemky prodali následující občané: Pekárek E., Pekárek J., Novotný F., Vlk F., Soukup F. Prodejen tímto byly pozemky osázeny a proměněny v lesy. Místa jsou OSEČSKÁ HISTORIE IV. dodnes jmenovaná Na Vrchách a V Hlinovnách. Zbývající pole nalézající se mezi lesy příbramskými a jichž majiteli jsou občané z Oseči, nazývají se Ohradou. Polím na východní straně, počínajícím od usedlosti Vojtěcha Pa ka, horníka č.p. 36, směrem západním, dle starého zvyku zde panujícího, říká se Na Půlkách. Po pravé straně silnice směrem severním Kopalovka, pod obcí Na Trávníkách a nad samotou, kde je domek č.p. 37 a majitelem jest Bulan Bohumil, říká se Chrastiny a Kouty. Podnebím spadá naše území do drsnějšího pásma brdského a jsouc svou nechráněnou otevřenou polohou plně vystaveno severozápadním větrům, pronikajícím sem horským sedlem U třech fořtů za Obecnicí. Území je uzavřeno lesním hřbetem třemošenským jižním větrům a má nejnepříznivější podnebí ze všech obcí na Příbramsku. Rozloha je znázorněna na plánku, a pokud bylo možno zvěděti, uvádíme staré majitele z dob minulých z roku 1839: číslo popisné 1. - Biskup František, č.p. 2 - Pekárek Jan, č.p. 3 - Pekárek Emanuel, č.p. 4 - Pekárek Emanuel, č.p. 5 - Pekárek František, čp.6 - Novotný František, č.p. 7 - Novotný František, č.p.8 - Kříž Matěj, č.p. 9 - Jokl František, č.p Vlk František, č.p.11- Soukup Jakub, čp Hlinková Kateřina, čp Kubal Josef, čp.14 - Koudela František, č.p Obecní domek, č.p.16 - Ježek Václav, č.p. 17- Ježek Václav, č.p Ježek Jan, č.p.19 - Koudela Jan, č.p Vlach Antonín, č.p Soukupová Kateřina, č.p Jůza Vojtěch, č.p.24 - Kříž Jan, č.p Kříž František, č.p Kříž Jan, č.p Pata Jan, č.p Kříž Alois, čp.29 - Soukup Jan, č.p Kříž. Vypsáno z poz. knih, plánek Tkadlec Josef č.p abs. Vysoké báňské akademie podle osečské kroniky - bs SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Měsíc září byl pro hasiče z Obecnice opět měsícem plným akcí. Nejprve to byla soutěž ve Štětkovicích, kde naši mladí hasiči vytvořili dvě družstva. První družstvo se umístnilo na 4. místě a družstvo 2. na místě 6. Soutěžilo se v požárním sportu a za pomoci plovoucího čerpadla. Od září proběhlo v Příbrami mezinárodní cvičení Rescue Patrol Tohoto cvičení se zúčastnila výjezdová jednotka SDH Obecnice ve složení: p. Miroslav Klíma, Petr Juříček, Martin Kuchař, Petr Zima a Ludovít Selucký. Během cvičení byla použita výjezdová auta Tatra 148 Cas a Avie. Bohužel se více členů nemohlo zúčastnit a nebo se na poslední chvíli omluvili. Je to veliká škoda, hlavně pro ně, jelikož jsme si vyzkoušeli všechny druhy zásahů, se kterými se jako hasiči můžeme setkat. Současný trend již není jen o případné dopravě vody, jak se mnoho lid z dob dřívějších domnívá. Dnes jsou především kladeny požadavky na všestrannost hasičů, jak profesionálních, tak i dobrovolných, kteří pak společně zasahují.vyžaduje se odpovídající vybavení i dorozumění a sehranost. Bohužel je to věc dosti nákladná a bude představovat ještě mnoho financí, abychom měli alespoň základní nutné vybavení. Chtěl bych touto cestou poděkovat p. Novotnému za zapůjčení elektrocentrály a osvětlení bez kterého bychom špatně zvládali některé noční zásahy. Dále neméně i p. starostovi za hliníkový žebřík a kolegovi z Vojenských lesů z Jinec, který nám zapůjčil ruční vyproš ovací nářadí. Cvičení se zúčastnili tři jednotky z Německa, SDH Písek, SHD Žatec, SDH Obecnice, profesionální hasiči z Děčína, vojenské jednotky z Olomouce - 6.polní nemocnice, chemici a lezci. Dále zde byla Vyšší zdravotní škola z Ústí nad Labem, kynologové a některých zásahů se (pokračování na str. 4)

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2008 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dokončení ze str. 3) též zúčastnily jednotky SDH Trhové Dušniky, SDH Březové Hory, SDH Příbram I, profesionálové - Drážní hasiči Plzeň. Na cvičení se celkem podílelo okolo 90ti figurantů a probíhalo od odpoledních hodin prakticky do rána. Na odpočinek jsme tudíž měli jen pár hodin denně i méně. Bylo to cvičení velice fyzicky a hlavně psychicky náročné, kdy jsme si mnohdy sáhli skoro až na dno sil. Pro nás však mělo veliký přínos. Vyzkoušeli jsme si mnoho situací, se kterými běžně nepřijdeme do styku, a už se jedná o dopravní nehody včetně pádu letadla, vyhledávání osob v nepřehledném terénu na Svaté Hoře, či v důlních chodbách šachty Vojtěch, zásahy na vodě na Novém rybníku, v teplárně nebo například v prostorách kasáren na Brodě. Zde bylo pro jednotlivé zásahy vytvořeno fingované zemětřesení v městě. Dále jsme absolvovali transport raněných po pádu ze skal v Žežicích, evakuaci dětí ze školy, či velké vlakové neštěstí na vlečce v Příbrami, kde se součastně prověřoval traumatologický plán města. Jedním z posledních fingovaných neštěstí byl výbuch plynu v mlýně v Trhových Dušníkách, kde měli zásah na komíně v teplárně vojáci. Rádi bychom se i v budoucnu zúčastňovali podobných akcí. Jedině zde máme možnost řádně prověřit naši připravenost pro ostré výjezdy. Seznámili jsme se zde s mnoha výbornými lidmi a chtěli bychom s nimi spolupracovat i do budoucna. Jsem velice rád, že jsme měli možnost cvičně vyzkoušet základy první pomoci při zásahu a seznámit se s dalšími postupy od profesionálních vojáků z 6. polní nemocnice z Kábulu, kteří pro nás na poslední den připravili velice poučnou a zajímavou přednášku. Pro mě byla veliká zkušenost i možnost, co by velitele hasičů, společně spolupracovat s kolegy z Německa při nočním zásahu na letišti. I přes určité jazykové bariéry se nám podařil perfektní zásah, za který jsme společně s německou kolegyní byli pochváleni od vedoucího cvičení. Také pevně doufáme, že již příští rok nebudeme shánět po okolí vybavení, které nutně potřebujeme a že se nám podaří během příštího roku vše dokoupit. Samozřejmě nepotřebujeme mít vybavení jako profesionálové, ale základní ženijní, vyproš- ovací a zdravotní materiál je třeba a to již nemluvím o oblečení, ochranných prostředcích a obuvi. Rádi bychom zde měli alespoň devět plně vybavených členů a zbytek si bude prozatím vybavení půjčovat od ostatních. Je nám jasné, že obec disponuje s určitými prostředky a že je zde i mnoho dalších nutných akcí. Budeme se snažit sehnat další finance a sponzory, aby obec nemusela vše vynakládat ze svých prostředků. Bohužel se ještě donedávna do vybavení hasičů v obci neinvestovalo postupně dost finančních prostředků a nyní to je velká zátěž. Snad se nám to společně s panem starostou obce brzy podaří.velké množství fotek z Rescue Patrol umístníme na naše internetové stránky a do vývěsní skříňky. Musíme však mít trochu strpení,nebo fotky ze všech zásahů nám budou zaslány na DVD. Zatím umístníme jen ty, které jsme stihli nafotit sami. Další akcí je pro naše SDH zajištění pořadatelské a požární služby při Rally Příbram, o kterou nás požádal pan Bergr starší. Jsme velice rádi, že mu můžeme pomoci. Pan Berger je naším hlavním sponzorem při akcích pořádaných pro občany. Poslední akcí, které se především naši mladí hasiči zúčastní, bude Běh do Svatohorských schodů, který se bude konat 27. září V pondělí 22. září 2008 odvážíme naši Tatru 148 Cas na repasy do Hateca Pečky, kde bude zhruba jeden měsíc. Na měsíc říjen připravujeme pár dalších akcí, o kterých vás budeme průběžně informovat na našich internetových stránkách. Za SDH Obecnice Petr Juříček, starosta Český červený kříž Obecnice pořádá 18. října 2008 zájezd do Polska. Informace paní Šeflová ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice Zveme dobrovolné dárce na odběr krve ve čtvrtek 23. října 2008 v Příbrami Daruj krev zachráníš život

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září MĚSÍC PRO DUŠI Knihovna Jana Drdy Příbram, Galerie Františka Drtikola Příbram, Kiwanis Club Příbram, za podpory Ministerstva kultury ČR, Středoč. kraje a Města Příbrami Vás zve... Středa Josef Jonáš Křížovka života aneb Kde končí tělo a začíná duše Na cestu za zdravím se vydáme spolu s MUDr. Josefem Jonášem autorem mnoha knih, zakladatelem a propagátorem moderních směrů přírodního lékařství, zejména celostní medicíny. Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 hodin, vstupné 80,- Kč. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ve školním roce 2008/2009 nastoupili noví zaměstnanci: Mgr. Alena Pobišová - učitelka I. st., Jaroslava Černá - učitelka II. st., Bohumila Kadlecová - provozní zaměstnanec Do prvního ročníku nastoupilo 19 žáků, celkem navštěvuje MZŠ Obecnice ve školním roce 2008/ žáků. HOLA, HOLA, ŠKOLA ZAVOLALA Čtvrtek Pavel Váňa Život s bylinkami Jeden z našich nejuznávanějších znalců léčivých rostlin Pavel Váňa bude mluvit nejen o účincích léčivých rostlin, ale i o zdravějším způsobu života. V pořadu zazní celá řada unikátních návodů na léčbu tzv. civilizačních nemocí a receptů pro udržení trvalého zdraví a krásy. Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 hodin, vstupné 80,- Kč. Úterý Jiří Stivín Sám se svým stínem Přátelské setkání se známým českým hudebníkem - multiinstrumentalistou, skladatelem, fotografem a filmařem, zaměřené na interpretaci jazzové hudby, lidových písní, vlastních skladeb a improvizací. Galerie Františka Drtikola, začátek v 19 hodin, vstupné 100,- Kč. Čtvrtek Zahájení výstavy grafických prací Františka Drtikola Galerie Františka Drtikola, začátek v 17 hodin, vstup volný Úterý Setkání s Květou Fialovou Setkání s vynikající českou herečkou je plné moudrého vyprávění i vzpomínek na milé kolegy. Svoji pozitivní energii, optimistický pohled na svět, víru a elán předá během pořadu všem posluchačům. V pořadu je dán i prostor dotazům diváků. Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 hodin, vstupné 80,- Kč Čtvrtek Chairé Pocta lidové písni Často nám v naší uspěchané době chybí prožitek přítomnosti každodenní situace. Připomenutí odkazu našich předků a jejich prožívání života není nikdy na škodu. Krásu a poetiku lidových písní přiblíží soubor Chairé pod vedením Josefa Krčka. Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 hodin, vstupné 80,- Kč Předprodej vstupenek: Informační centrum Knihovny Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, tel , Knihkupectví Olšanská, Pražská ul., Příbram I, tel SLAVOJ OBECNICE UTKÁNÍ ST. GARDY PODZIM 2008 Termín Soupeř Místo Začátek Odjezd Sobota Obořiště doma Sobota Mirotice venku Neděle Mirovice doma Sobota Tochovice doma Sobota Spartak Pb. doma Sobota Zaječov venku ,15 Neděle Bělčice doma Sobota Petrovice venku Dne 1. září 2008 se otevřely brány Masarykovy základní školy v Obecnici a přivítali jsme u nás nové prvňáčky. Do první třídy nastoupilo v novém školním roce 2008/2009 celkem 19 žáčků, 9 děvčat a 10 chlapců. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem rodičům a firmám - Karviko Dubno - p. R. Kolářovi, EPZ Příbram - p. P. Zelenkovi, Frigosystém instalace - p. Š. Pokornému, MTSTAV a PP Real. Velký dík patří také truhlářské firmě pana M. Krejčího, která nám v rekordním čase vyrobila nábytek a dětské divadélko. Finanční prostředky byly použity na nové vybavení učebny 1. třídy. Věřím, že se dětem bude v nové učebně dobře pracovat, a slibujeme, že se o novou třídu budeme s dětmi pěkně starat, aby takto pěkná zůstala co nejdéle. Bc. Jana Pokorná - tř. učitelka 1. třídy POZOR ZAČÍNÁME začalo CVIČENÍ ve škole v Obecnici (tělocvična) Každé pondělí, středa a pátek vždy od 19 hodin Těší se na vás Veronika a Lenka Přij te si protáhnout tělo...

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2008 OBECNIČTÍ BĚŽCI 8. MISTROVSTVÍ SVĚTA VETERÁNŮ V BĚHU DO VRCHU V sobotu se konalo 8. Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Dějištěm závodu byla Dolní Morava v Pardubickém kraji v krásném prostředí Králického Sněžníku, oblíbené lyžařské a výletní středisko. Závodu jsem se účastnil spolu s Pepíkem Průšou z Obecnice. Startovali jsme v kategorii let a tra měřila 9,9 km. Běželo se na horu Slamník m. V naší kategorii běželo 73 závodníků, z toho 44 Čechů a ostatní byli cizinci z Kanady, Itálie, Anglie, Slovenska, Rakouska aj. Vybíhali jsme ve 12,20 hodin a teploměr ukazoval skoro tropické podnebí. Velmi těžká tra i prudká sjezdovka, ale i toto tropické počasí se na výkonech závodníků velmi podepsalo. Dobíhali jsme téměř vyčerpaní, ale š astní, že jsme dokázali tak náročný závod zvládnout. Také jsme se snažili dobře reprezentovat nejenom Slavoj, ale hlavně naši obec. Svá a Pour se umístil na 29 místě v čase a Pepík Průša na 61 místě časem Z dalších akcí Cyklistická časovka Kamýk Krásná Hora závod kol do vrchu. S.Pour ve své kategorii druhý. Cyklistický závod štafet družstev Memoriál Jardy Petáka x Pičínem, 250 km v sestavě Jan Ďuka, Miroslav Kohout, Svá a Pour jsme obsadili druhé místo, což považuji za veliký úspěch. 15. ročník cyklomaratonu AUTHOR Král Šumavy 2008 proběhl za chladného a mlžného počasí 13. září 2008 v Klatovech. Na trasy 142, 194 a 242 km se ve dvou startovních vlnách postavilo celkem 1147 silničářů. Průběh závodu sledovalo i několik stovek diváků a jejich podpora byla velmi příjemná hlavně v nejexponovanějších partiích stoupání na vrchol kultovního kopce Šimánov. V kategorii nad 50 let se účastnilo 148, Svá a Pour se v kategorii umístil na 28 místě časem 5.h 5min Svá a Pour Z OKNA DO OKNA... Jak si možná pamatujete v této rubrice uveřejňujeme názory a myšlenky našich čtenářů, které většinou zaujmou a někdy i potěší. Článek od Veroniky Městkové mne osobně zaujal i potěšil. bs Dobrý den všem, kteří umí myslet srdcem. Na úvod bych se ráda představila, jmenuji se Veronika Městková. Je mi dvacet let a chodím na zdravotní školu. Jako každý dospívající člověk je na čase najít cestu, nebo alespoň počátek životní cesty. Je to těžké, protože se člověk schází s různými lidmi. Možná to je ten důvod, proč se člověk tak moc mění. Já jsem měla štěstí, že jsem se vůbec dostala do Obecnice a potkala lidi, kteří mají srdce. Když člověk vyrůstá, prochází zármutky a hlavně zkouškami. Když si správně odpoví na určité otázky, tak zkoušky má zdárně za sebou. Tak už dost filozofování. Jak říká paní profesorka na občanku. Důvod proč píšu tenhle článek je ten, že už ode mě Bohouš dlouho očekává, že něco napíšu, zatím jsem nebyla připravená.chodila jsem do knihovny a přemýšlela. Dumala jsem jak a co napsat. Chodila jsem po Obecnici, po lesích, jezdila jsem na kole, poslouchala divokou hudbu a bezhlavě se hnala po silnicích, potila jsem krev. Ale stále mě nic nenapadalo. Co mě zajímá? Zdravotnická problematika. Velice široký pojem. Má v sobě spoustu oborů, ale také spoustu lidí. Protože zdraví se týká hlavně lidského zdraví, ale také prostředí člověka. Ve škole se dovídám spoustu zajímavostí, poznávám sama sebe. Ale není správné poznávat jen sama sebe. Je důležité zajímat se také o ostatní lidi. To mě naučil můj přítel. Všechno má své pro a proti. Lidé spíš vnímají tu negativní stránku věci. Te mě čeká maturita. Vypracovávám si otázky a přemýšlím. Přicházím na to, že otázky společenství lidí se tu řešily za Husa, ve Starověku i v České republice v roce Tomu se zkrátka nevyhneme. Není důležité vnímat jen negativní věci, ale hlavně věci pozitivní. Je to těžké, dokonce velice, ale když se člověk snaží. A věřte, že on je opravdu snaživý když chce. To je zase věc sebekritiky. Jestli opravdu chce nebo ne. Namlouvání také nic nevyřeší. Ale znovu jsem u otázek a odpovědí. Stává se mi často, že přemýšlím nad složitými otázkami. A složitými situacemi. Složitá situace nastává například tehdy, kdy si člověk sám začne dávat otázky složité, protože ho něco tlačí a vlastně nutí nad tím přemýšlet. Je to situace, kde prochází člověk krizí. Aby člověk člověku pomohl, a tím důležitá pomoc je, když jde o člověka blízkého, nebo o kamaráda. Chci vám představit Dům, který všichni neznají. Tuto pomoc můžou poskytnout zdravotnická zařízení. Ty se rozdělují do určitých odvětví, s těmi vám nebudu plést hlavu, to je v kompetenci studenta zdravotní školy. Já jsem se postupem mého studia seznámila s tzv.,,hospicem. Nejdříve jsem si myslela, jako každý unuděný student, že to bude další věc, kterou máme v osnovách a musíme ji znát, ale je to jinak. My se něco učíme, abychom to dávali dál a dál. Kde to třeba pomůže. Hospic je budova, ve které se nachází jedna bájná osoba, je to Bůh. Ten totiž vede člověka, když ten člověk umírá. Spokojený člověk je ten, který má jistotu. Jakou jistotu může mít člověk, který čeká smrt. Jedině v Boha. Ano je to správné. Ale zase to záleží na jednotlivcích, jak a kde se cítí dobře a š astně. Zmýlila jsem se. Hospic je zařízení, ve kterém se léčí bolest, nikoli nedochází k vyléčení. Tuto myšlenku nese paliativní medicína. Mimo Boha, jsou tu lidé, doktoři, sestry, kněz - přítel Boha. A jsou tu další a další lidé. Ti se snaží dát lidem správnou podobu hospice. Když někdo někomu chce pomoci, v jeho těžké nemoci, která je nevyléčitelná. Bez ohledu na to, jestli ten klient (pacient) je věřící. Hospic není klášter. Ani nic podobného. Člověk nesmí umřít sám.

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE Pokračování páté Nastává rok 1955 a já si plně uvědomuji, jak dlouho se v lese v krásném lomu Na Skalce hraje divadlo. Hned mi proběhla hlavou myšlenka: Vždy v tomhle roce jsi se narodil. Nezdá se vám, že zpětným pohledem do historie tak nějak trochu zestárneme? Ale zase na druhou stranu, člověk by měl vědět, jak žili a čím žili naši předchůdci v čase minulém, že? Ve zmíněném roce studovali ochotníci hru Václava Klimenta Klicpery Ptáčník. Klasické obsazení oné doby Josef Kunický, Jarka Lišková, Fanda Procházka, Jan Sobotka, Jirka Ježek, Milan Kosiba, Polda Pata a Eman Kuchař. Občas se v souboru stává, že dramaturg nemůže vybrat vhodnou hru, i tenkrát se u Ptáčníka nesáhlo do správné kapsy. Obsazení dobré, ale hra byla krátká a dost pro diváka nesrozumitelná. Někdy se nepovede vybrat to nejlepší. Ochotníci v následujícím roce 1956 v srpnu napravili svoji reputaci a diváky znovu nadchli. Staročeská veseloherní romance o třech jednáních Úsměvy a kordy autora Franka Tetaura měla veliký úspěch, bylo to patrné hlavně v hledišti, kde diváci reagovali smíchem i potleskem. Každého herce samozřejmě taková atmosféra nabudí, a tak hádka ve hře vypadala jako skutečná, smutek vyvolal i pláč a humor při hře provázely výbuchy opravdového smíchu. Velikánskou zásluhu měl na úspěchu hlavně pan režisér Červený. Zařizoval a obstarával mnoho různých věcí sám, protože jak říkal: Nechci obtěžovat jiné. A na scéně se objevují ve hře Alexandra Fredra Dámy a husaři nové ochotnice a ochotníci. Hrálo se 25.srpna za krásného počasí a právě počasí a hezky vyvedené plakáty přilákaly diváky nejenom z okolí ale i ze vzdálenějších obcí. Jak psal Pepa Kunický: jenom ten domeček na jevišti kdyby byl trochu větší, aby nedocházelo ke zmatkům, jako, kde to mám tady to bylo honem připrav se - jdi stranou a uvolni vchod Ve hře vystupovali husaři Fanda Procházka, Josef Kunický, Eman Kuchař, kaplan Květa Přikryl a staří husaři Jenda Sobotka s Gustou Duškem, majorovy sestry Božena Kopičková, Tonča Ježková, Marcela Matysová, dcera Žofie Jarka Lišková a služebné Jarka Hálová, Marie Srchová, Marie Soukupová. V roce 1959 ochotníci nastudovali hru Josefa Kajetána Tyla Pantofel a kord V obsazení této hry jsem objevil dva nové ochotníky, sluhu hrál Jindra Michal a Martina, syna zahradníkova, Lojzík Ježek. Jinak byla hra obsazena zkušenými herci. Provedení Tylovy hry, kterou přepracoval z německého originálu, mělo velmi dobrý ohlas jak píše Pepa Kunický: hra, o které se vyprávělo ještě dlouho v konzumu, v hospodě i na pracovištích. Pochvalná kritika vyšla i v Novém Příbramsku od manželky režiséra Městského divadla v Příbrami Vlasty Weissové. Cituji doslovně z uvedeného článku: Soubor Kovohutí zahrál představení s velkým elánem, ale potřebnou mírou vkusu. O úspěch se především zasloužili F.Strniště a F.Procházka v rolích kapitána Brandta a soudního rady Polesného, kteří vytvořili pravdivé a životné postavy. Jejich herecká zkušenost byla patrná i v dikci a gestu. Také oba mladé páry si vedly dobře, zvláště Vilém s Ludvičkou (Kunický-Soukupová), kteří s mladistvým temperamentem a lehkostí, ale i citovou vroucností, sehráli své role.bohužel v této veselohře zahrál svoji poslední roli Fanda Procházka. V dalším roce, oslabeni smrtí Fandy Procházky a nemocí režiséra pana Červeného, se soubor s obtížemi pustil do nastudování hry F.V.Jeřábka Veselohra, při které maskoval herce p.vlas. Za zmínku z kroniky stojí jistě pochvala pro Fandu Strniště, který souboru věnoval mnoho času. Další hry a roky vezmu stručněji. V šedesátém roce v září byla uvedena veselohra polského autora Michala Baluckiho Těžké ryby a objevila se nová nápověda. Soubor získal pro napovídání paní učitelku Glázrovou ze Starého Podlesí. Každý z ochotníků ví, jak je někdy nápověda důležitá. Text vám vypadne zrovna v místě, o kterém si myslíte, že jej umíte skvěle. Poté nezbývá, nežli poslouchat tichý hlas za kulisou nebo kdysi z nápovědní budky. No a doufat, že text naskočí. Pokud se nepovede, musí vás zachraňovat kolega. Také se mi několikrát stalo, že mne kolegové zachraňovali, a že jsem jim to též někdy vrátil. Vždy vy diváci se na takové situace přímo těšíte. Vzpomínám na loňský rok, kdy jsem v roli doktora Eduarda ztratil přehled, ve kterém obrazu vlastně hraji, tím pádem jsem nevěděl, jaký text následuje. Po chvíli, kdy jsem ve zděšení už ani nápovědu nevnímal, pokrčil jsem rameny a prohlásil: No, já to zapomněl. Aplaus a hurónský smích plného divadla mi byl odměnou. Vzápětí text naskočil a jelo se dál. To jen trochu o nápovědách, nám tolik milých. Při Těžkých rybách hrál na Skalce estrádní orchestr ZK Kovohutí pod vedením Josefa Bryndy a po představení se konala taneční zábava. Tohoto roku odehrál soubor ještě dvě jednoaktovky spojené do celovečerního představení: Blázinec v prvním poschodí od F.F.Šamberka a Rozveselená rodina od F.X.Šaldy. V Blázinci začínal v souboru svou skvělou a dlouhou kariéru František Kuba. Hru hráli ochotníci také v Obecnici na sále U Zelenků, kde se díky nadšencům podařilo jeviště nádherně osvětlit i ozvučit. Omlazený soubor byl plný nadšení a elánu a bylo to znát i na jeho výkonech. Pokračování příště Bohouš Svoboda MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici Pondělí 1.září přišlo do naší školky 24 nových dětí. První den byl pro ně plný nových zážitků, prohlížely si třídu, jídelnu, nové kamarády a hračky. Některé bázlivější doprovázely maminky, které tu s námi zůstaly celé dopoledne. První den byl pro všechny náročný. Naši malí kluci a holky nás však velice překvapili. Všechno, co jsme jim říkaly si zapamatovali a už další den se chovali, jako by sem cho- dili odjakživa. Každé úterý je ve školce výuka angličtiny. Vyučuje paní uč. Diartová. Výuka probíhá ve dvou skupinách podle věku dětí. Středeční dopoledne navštěvují školku paní učitelky ze Základní umělecké školy z Rožmitálu a pokračují v pohybové přípravce. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny (začátečníci a pokročilí). Foto ze školy na str. 8

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2008 Děti z Mateřské školky VALDEK PRO DEŠTIVÝ DEN Dvě výstavy v blízkosti Pražského hradu V krásně opraveném renesančním Schwanzerberském paláci v Praze na Hračanském náměstí č. 2 je umístěna stálá expozice Baroko v Čechách. V přízemí jsou sochy M. B. Brauna, F. M. Brokofa a dalších umělců. V prvním a druhém poschodí jsou vystaveny obrazy Petra Brandla, Jana Kupeckého, Karla Škréty, Václava Vavřince Reinera a mnoho dalších. Mně se nejvíce líbily krajiny, např.říční údolí, které maloval František Antonín Hartman narozený v roce 1684 v Obořišti. Tuto výstavu stejně jako palác si lze prohlédnout zdarma vždy první středu v měsíci od 15 do 20 hodin, kdy je vstup volný. Jinak se vstupným lze navštívit denně od 10 do 18 hodin kromě pondělí. Do 2. listopadu je ve Valdštejnské jízdárně výstava Mistři čínské tušové malby 20. století. Tento způsob malby je v Číně známý již čtrnáct století, ale ve dvacátém století pronikly do této malby vlivy evropského malířství. Obrázky jsou romantické krajinky, vodopády, hory, též ptáci, rostliny a zvířata. Je opravdu se na co dívat a potěšit se. ET Dne to bylo sedm smutných let, co nás navždy opustil pan Jaroslav POLÁK. Dne by oslavil 58 narozeniny. Stále vzpomíná manželka Eva, dcera Romana s rodinou a syn Jaroslav s rodinou Kdo jste ho zanli, vzpomeňte s námi. Děkujeme Jubilea v září slavili a slaví Hana Zelenková 60 let Jiřina Lindnerová 65 let Libuše Proumová 80 let Eva Krylová 55 let Irena Šilhanová 55 let Růžena Vyšínová 85 let Mária Pacholová 50 let Věra Dušková 65 let Růžena Průšová 65 let Alois Boháč 60 let Vladimír Kříž 50 let Josef Tauchman 70 let Jaroslav Říha 70 let Jaroslav Šilhan 55 let Václav Pachole 60 let František Horáček 55 let Jubilea v říjnu budou slavit Miroslava Lundáková 55 let Danuše Štáfová 65 let Václav Rozsypal 75 let Miloslav Tůma 55 let OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává OÚ Obecnice Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012 Úvodník Vážení občané, Ještě před tím, než se příroda uloží k zimnímu spánku, nabídne nám spoustu krásných pohledů na zářivé koruny stromů ve všech barvách, babí léto, ale i na užitečné a chutné plody

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Železní hasiči bojovali ve Zboží

Železní hasiči bojovali ve Zboží 28. srpna 2014 Ročník 23 Číslo 16 Cena 9 Kč Převlečená ulice Zrekonstruovaná Boučkova ulice byla slavnostně otevřena. Především řidiče potěší její zbrusu nový povrch. 2 Dějiny náměstí Pokračování seriálu

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2013 Ročník 9 Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena V sobotu 11. května byla slavnostně

Více

Upozornění. Připomínka

Upozornění. Připomínka MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK IX LISTOPAD 2009 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Tak letos jsme oslavili dvacet let od pádu zdi. Bývalý německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher připomenul, že

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

Nový gynekolog odhaduje, že dát převzatou kartotéku do pořádku zabere několik měsíců

Nový gynekolog odhaduje, že dát převzatou kartotéku do pořádku zabere několik měsíců Číslo 38/Ročník 21 13/10/2010 Cena 10 Kč Nový gynekolog odhaduje, že dát převzatou kartotéku do pořádku zabere několik měsíců SEDLČANY Již několik týdnů v Sedlčanech, v budově České pošty, funguje gynekologicko-porodnická

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ÚNOR 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Lyžařský kurz 2013 V termínu 12. 19. ledna 2013 se téměř padesát žáků rousínovské základní školy zúčastnilo lyžařského kurzu. Stejně jako v letech minulých,

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více